CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl IV. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN. Zase „ARTEK“. Tentokrát ale navazující příběh z ukrajinského „APTEKA“.

14 zobrazení
TiskTisk

Artek je mezinárodní dětské centrum. Nachází se na Leningradské ulici, 41 (Horní Počaply GEBLTOVI mají číslo 74 a je to také 14 – DVOJKA) v GURZUF – ГУРЗУФ, na jižním pobřeží KRYMU – CRIMEA – КРЫМ. V sovětských dobách to byl nejznámější pionýrský tábor SSSR a vizitka pionýrské organizace země. Tábor sanatoria Artek (původní název dětského centra) byl založen v roce 1925…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl IV. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

74 zobrazení
TiskTisk

KESKUSKATU 1 B, 00100 HELSINKI, SUOMI. V tomto příběhu vám ukážu jak armády – TŘI SESTRY spolupracovaly při vzájemné koordinaci akcí tak aby vše probíhalo podle předem stanoveného plánu. Na horní fotografii je vzorová prodejna ARTEK v HELSINKY, FINLAND-SUOMI. Pod ní je adresa, na které jsem prodejnu loni v listopadu „vlastnoručně“ vyfotografoval. Jak víte z minulého příběhu a z několika…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl III. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

85 zobrazení
TiskTisk

V tomto příběhu o OPERACI BENJAMIN zůstanu také ještě ve Finsku. Seznámím vás s velikánem finské literatury, jeho životem a jeho dílem a jeho společníky a přáteli. Pochopitelně pouze v souvislostech s OPERACÍ BENJAMIN. Aleksis Kivi – Alexis Stenvall. Narodil se dne 10. října 1834 v NURMIJÄRVI. Zemřel dne 31. prosince 1872 v TUUSULA. KIVI napsal román SEDM BRATRŮ 1870, hry…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl II/B. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

125 zobrazení
TiskTisk

Tento příspěvek začnu připomenutím původu maršála MANNERHEIM. Připomínkou toho, jak se objevila jeho rodina na jevišti dějin. “ HINRICH MARHEIM (1618-1667) obchodník z hanzovního města HAMBURG (H.B. nebo H.G.) se přestěhoval do švédského města GÄVLE nejpozději v polovině čtyřicátých let 17. století. Jeho syn AUGUSTIN (1654-1732) byl roku 1693 povýšen králem KARLEM XI. do šlechtického stavu již pod změněným jménem…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND – SUOMI. Díl II/A. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

129 zobrazení
TiskTisk

Prvním místem, které jsem chtěl v Helsinkách navštívit bylo muzeum maršál Mannerheim. Vydal jsem se tam pěšky z hotelu ARTUR, kde jsem byl ubytován. Hotel ARTUR je v centru města. Nedaleko od budov HELSINKY UNIVERSITY a HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ a NÁRODNÍHO DIVADLA. Všechno místa spojené s mým příběhem, jak vbrzku budete mít možnost číst. Šel jsem na jih. K parku ESPLANADE…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND – SUOMI. Díl I. Helsinská katedrála.

119 zobrazení
TiskTisk

Helsingin Tuomiokirkko/Suurkirkko,Helsingfors Domkyrka, Helsinská katedrála. Helsinská katedrála. H.K. Původní název, který dostala tato monumentální stavba, která je jedním z nejznámějších symbolů města HELSINKY byl kostel svatého MIKULÁŠE. V letech 1917 až 1959 se nazýval VELKÝ KOSTEL. Je to hlavní kostel Finské evangelické luteránské církve ve Finsku. Rozkládá se na okraji Senátního náměstí KRUUNUNHAKA. Na první pohled vypadá bíle, ale ve…

Čtěte dále

TŘI KRÁLOVÉ aneb TRES REYES MÁGOS. O rozdílu mezi MILITARY INTELIGENCE na jedné straně a na druhé straně STB a legální vojenskou rozvědkou.

170 zobrazení
TiskTisk

Při hloubkovém úklidu podkladů, k již zveřejněným příspěvkům tady na webu jsem nalezl jeden třístránkový dokument z roku 2017. Vůbec nemám ponětí, kdo ho zpracoval a kde jsem k němu přišel. Na první pohled je totiž jisté že nebyl určen pro moje oči. Na konci se vzpomíná jakýsi Debatní klub a je tam uvedeno datum z roku 2017. Protože je…

Čtěte dále

SUOMI. Pro nás FINSKO a pro svět švédské FINLAND. Operace Benjamin. Díl I.

124 zobrazení
TiskTisk

Přeskočím kapitolu Tři z předcházejícího povídání o omylech historiků (dopíšu ji později) a po krátké ale intenzivní návštěvě Finska se zaměřím na další důkazy o Operaci Benjamin a účasti vojáků na její přípravě a provedení. Napříč stoletími. Dnes se skutečně pokusím co nejstručněji popsat souvislosti z historie této země s Operací Benjamin. Do začátku jen velmi stručná informace o Finsku.…

Čtěte dále

DÍL II. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

355 zobrazení
TiskTisk

Díl II. bude pokračováním o spojení a propojení doby raného baroka s Operací Benjamin. V Díle I. je obšírně vzpomenut H.KOHL. HYERONYMUS KOHL. Shodného jména s kancléřem sjednotitelem z dob pádu SSSR a světového komunismu. Nebudu již to, co bylo napsáno opakovat. Jen se zmíním o potomcích HYERONYMUSE KOHLA. Jeho nevlastním synem byl JAN BEDŘICH SEVERA-KOHL. Ten se narodil dne…

Čtěte dále

Cesta do V.B.

232 zobrazení
TiskTisk

Toto je THE GLOBE. SHAKESPEARE´S THE GLOBE. Divadlo WILLIAM SHAKESPEARE V Londýně. Wikipedia o něm říká že: „Shakespearův Glóbus je rekonstrukcí THE GLOBE, ALŽBĚTINSKÉHO divadla, pro které WILLIAM SHAKESPEARE napsal své hry. Nachází se v SOUTHWARK na jižním břehu řeky TEMŽE – THAMES v LONDÝNĚ hlavním městě Spojeného království. Původní divadlo bylo postaveno v roce 1599, zničeno požárem v roce 1613, přestavěno v…

Čtěte dále