SUOMI. Pro nás FINSKO a pro svět švédské FINLAND. Operace Benjamin. Díl I.

13 zobrazení
TiskTisk

Přeskočím kapitolu Tři z předcházejícího povídání o omylech historiků (dopíšu ji později) a po krátké ale intenzivní návštěvě Finska se zaměřím na další důkazy o Operaci Benjamin a účasti vojáků na její přípravě a provedení. Napříč stoletími. Dnes se skutečně pokusím co nejstručněji popsat souvislosti z historie této země s Operací Benjamin. Do začátku jen velmi stručná informace o Finsku.…

Čtěte dále

DÍL II. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

100 zobrazení
TiskTisk

Díl II. bude pokračováním o spojení a propojení doby raného baroka s Operací Benjamin. V Díle I. je obšírně vzpomenut H.KOHL. HYERONYMUS KOHL. Shodného jména s kancléřem sjednotitelem z dob pádu SSSR a světového komunismu. Nebudu již to, co bylo napsáno opakovat. Jen se zmíním o potomcích HYERONYMUSE KOHLA. Jeho nevlastním synem byl JAN BEDŘICH SEVERA-KOHL. Ten se narodil dne…

Čtěte dále

Cesta do V.B.

120 zobrazení
TiskTisk

Toto je THE GLOBE. SHAKESPEARE´S THE GLOBE. Divadlo WILLIAM SHAKESPEARE V Londýně. Wikipedia o něm říká že: „Shakespearův Glóbus je rekonstrukcí THE GLOBE, ALŽBĚTINSKÉHO divadla, pro které WILLIAM SHAKESPEARE napsal své hry. Nachází se v SOUTHWARK na jižním břehu řeky TEMŽE – THAMES v LONDÝNĚ hlavním městě Spojeného království. Původní divadlo bylo postaveno v roce 1599, zničeno požárem v roce 1613, přestavěno v…

Čtěte dále

DÍL I. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

229 zobrazení
TiskTisk

Vy, kteří čtete a rozumíte, víte, že to tak není. Tento historik jako i jeho kolegové jsou vedle. I svazáci pomohli i disidenti pomohli i další lidé pomohli. ALE ORGANIZACE A PRŮBĚH BYL ZCELA NA VOJÁCÍCH TŘÍ SESTER A JEJICH PARTNERŮ Z DALŠÍCH ARMÁD. VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH ŽÁDNÉ NÁHODY NEEXISTUJÍ. ZVLÁŠTĚ KDYŽ V NICH JDE O PŘÍLIŠ MNOHO.O SAMOTNOU EXISTENCI…

Čtěte dále

WIMMER – WEIMAR – WIMMER – VÝMAR-B.L.M.

167 zobrazení
TiskTisk

Minulý týden jsem navštívil Weimar. THURINGIA – TUR, město TURŮ, a tak tedy i VOLOVÉ. Česky Výmar – Duryňsko. Po našem je VÝMAR i V.M.R. a R je i L, takže samotný název města v češtině je základní klíč Operace BENJAMIN. B.M.L nebo V.M.L. A protože jsou Výmar společně s Mariánskými Lázněmi skutečně tím nejvyšším stupněm informací v naší Operaci…

Čtěte dále

OUR LADY VIRGIN MARY. O.R. – L.V.M. – L.B.M. KLÍČ K OPERACI BENJAMIM.

133 zobrazení
TiskTisk

Protože používám stále dokola data, která souvisí s daty narození mých nejbližších nebo s daty klíčových událostí je třeba se podívat proč to byla právě tato data a ne jiná. Abyste plně chápali smysl celé dlouho a dlouho Třemi sestrami připravované OPERACE BENJAMIN. Svátky jsou prakticky všude stejné v Západní křesťanské civilizaci a jsou doplněné několika dalšími svátky svatých z…

Čtěte dále

GOTT – GÓT – GÓTI – GOTIC – GÖTHE – GOETHE…

176 zobrazení
TiskTisk

Ten nadpis má představit slovní kmen GOT, který spojuje ta slova se jménem jednoho ze tří německých velikánů. JOHANN WOLFGANG GOETHE. GOT je i GT což je takzvaná kontrakční zkratka shodná se stejnou kontrakční zkratkou příjmení GEBLT. První a poslední písmeno. V ruštině je to Гёте. A vy vidíte na první pohled s ruským G postaveným na hlavu, že to…

Čtěte dále

22.10. 1939 jsem se sešli u hokynáře Šubrta.

250 zobrazení
TiskTisk

Z trestního spisu NKVD mého otce Vasila Mohority. Založen byl po jehopřechodu sovětské státní hranice dne 10.23. 1939. O tom bylo již tady na webu vícedříve. Dnes jenom to, co souvisí s tímto novým příběhem o OPERACIBENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Usnesení o zahájení trestního řízení. V Poltavě, 5. března 1940. Otázka: Kde jste se sešli se svými kamarády před odchodem z domova? Odpověď:…

Čtěte dále

Generál František Moravec. Díl III.

226 zobrazení
TiskTisk

V této části předvedu fotokopie z matrik o sourozencích a rodičích mého otce. A jejich souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. První je výpis z oznámení o narození otcovi nejstarší sestry. V dokumentu je zapsána jako BAZILEA. Narodila se v roce 1904. To je jeden rok po šestém sionistickém kongresu v BASILEJI a jeden rok před sedmým sionistickým kongresem v BASILEJI. To…

Čtěte dále

Dmitry Muratov Nositel Nobelovi ceny míru 2021.

219 zobrazení
TiskTisk

Slavnostní předávání cen se konalo v Oslu 10. prosince 2021, v den výročí úmrtí Alfreda Nobela. Cena se každoročně udělovala v atriu Právnické fakulty Univerzity v Oslu (U.O.). Tak tomu bylo až do roku 1989. Od roku 1990 do roku 2019 se ceremonie konala na radnici v Oslu. V roce 2020 se ceremonie vrátila do svého bývalého místa, do atria…

Čtěte dále