CORTÉS-KERTÉSZ Díl III.

249 zobrazení
TiskTisk

Začnu zase zeširoka jako u předcházejících dvou dílů. Využiji toho, že „ZNAČKA BENEDICT ROEZL“ byla zanechána vojenskými zpravodajci DVOJKY na KARLOVĚ náměstí – DOBYTČÍM trhu. KARLOVO náměstí, pojmenování po KAREL IV, lidově KARLÁK, německy KARLSPLATZ. Dříve, do roku 1848 to byl DOBYTČÍ trh, německy VIEHMARKT, a tak i VIEH a MARKT – V.M. Když dobytek tak SKOT a TUR a…

Čtěte dále