CORTÉS-KERTÉSZ Díl III.

75 zobrazení
TiskTisk

Začnu zase zeširoka jako u předcházejících dvou dílů. Využiji toho, že „ZNAČKA BENEDICT ROEZL“ byla zanechána vojenskými zpravodajci DVOJKY na KARLOVĚ náměstí – DOBYTČÍM trhu.

KARLOVO náměstí, pojmenování po KAREL IV, lidově KARLÁK, německy KARLSPLATZ. Dříve, do roku 1848 to byl DOBYTČÍ trh, německy VIEHMARKT, a tak i VIEH a MARKT – V.M. Když dobytek tak SKOT a TUR a CATLLE, a tak i VOLOVÉ. Patří mezi největší náměstí v Evropě. Má rozlohu 80 552 m2. Je součástí NOVÉHO MĚSTA. Administrativně spadá pod PRAHA 2 – DVOJKA.

K tomu: KAREL je jasný. Je to i CHARLES a CHARLIE a CARLO a CAROL a KAROL a také KARLA aCARLAa tak i CLARA – KLÁRA. Vy víte že CYRIL – KYRIL je také podoba KAREL, a ještě ke všemu je to i KONSTANTIN. Jako jednou Rus maršál ŽUKOV (GEORGIJ-JURIJ) kožišník a dvakrát Polák maršál ROKOSSOVSKY prvním povolání cukrář, dělník v továrně na pleteniny pak vězněn a pak dva roky KAMENÍK v dílně strýce STEFAN VYSOCKY.

KÁROLY příjmením byl můj spolupracovník na OV SSM Praha 2-DVOJCE. Alexander KÁROLY. Také SAŠA – 22. Objevil se tam a čtrnáct dní tam jako docházel a pak odjel na Slovensko a nikdo ho tam u nás již nikdy neviděl. Pak udělal kariéru v ČSTV kopané. A v kopané je tým v počtu 11.

A třikrát KAREL GEBLT – můj děda a strýc a bratranec. Pochopitelně i generál KAREL PALEČEK a plukovník KAREL STEINER-VESELÝ. A další a další.

NOVÉ MĚSTO je rusky NOVGOROD. To už tady také bylo.

Dobytek je SKOT a TUR a také CATLLE či BRUTE a polsky BYDLO rumunsky BOVINE. Španělsky GANADO. Sloveso GANAR znamená ZÍSKAT. Tak je tedy jasné, že šlo o něco, co se dalo či muselo ZÍSKAT. Hebrejsky BEKER. Italsky BESTIAME ale latinsky PECUS. A v naší rodné maďarštině je to MARHA. Když se podíváte do slovníku tak zjistíte že HAŠKEM velmi často v románu ŠVEJK užívané „TY DOBYTKU“ ve slovníku rakousko-uherských oficírů je TE SZARVASMARHA. A to už umíte přečíst. Je to anagram MOHORITA VAZIL 22. A protože v ruštině je to ROGATYJ SKOT a v ukrajinštině je to ROHATA CHUDOBA tak víte, proč se v minulém druhém dílu objevil dvakrát policejní komisař CHUDOBA z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, který se po WWII. přesunul do PRAHY a byl nadřízeným VLADIMÍR ROHAN – RICHTER. A proč to byl právě on, kdo vyšetřoval v roce 1933 vraždu THEODOR LESSING – LEVY v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Konec.

Náměstí bylo vytyčeno roku 1348 při lokaci NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. V té době bylo největším náměstím středověké Evropy. Při poutích se zde shromáždilo až na 30 000 lidí. Přibližné rozměry náměstí jsou 152 × 550 metrů. To si zapamatujte. 1 a pak jenom naše koule, dvojky a pětky.

K tomu: Jde o rok končící číslem 8 a dvojčíslím 48. Několikrát se opakujícími číslicemi v našich dějinách. To číslo je i zajímavé tím, že 1348 je i 13 je i jedna, a tak je to i 148 a to je 14 a to je dva, a tak i 28 a to je XXVIII nebo pro nás co „neumíme pořádně římská čísla“ i IIXXX. DVOJKA a TŘI KŘÍŽKY. Tak jak podepsal děda MOHORITA METER oznámení o narození mojí tety BASILEA v roce 1903. Konec.

Od 60. let 19. století byly plochy náměstí proměňovány na park. V roce 1884 jeho podobu anglického parku s rozmanitými, asymetricky vysazenými dřevinami, navrhl významný český zahradní architekt František Josef THOMAYER. Dosud zde roste mnoho památných a starobylých stromů. Například v jižní části náměstí se nachází PLATAN JAVOROLISTÝ.

K tomu: THOMAYER – THO MAYER – španělsky bez „H“ je to to „TO MAYER“ nebo „THE MAYER“ už znáte. Jeho činnost ZAHRADNÍKA je vidět na mnoha místech v Praze i v Čechách. Pro nás je důležitá ta, která je v LIBEŇ – LEE BEN. Znáte i jeho bratra lékaře THOMAYER, po kterém se jmenuje nemocnice v městské části Prahy jménem KRČ. V parku na Karlově náměstí je PLATAN JAVOROLISTÝ. JAVOR je strom, kterého LIST se stal symbolem státu CANADA. Britské kolonie, dnes svobodná součást COMMONWEALTH. A vy víte, že CAŇADA je i MEZIHOŘÍ, kde jsem se v LIBEŇ učil a je to i MEŽHORIJE – VOLOVÉ. Konec.

Na severní straně na nároží SPÁLENÁ ulice budova Městského soudu čp. 6/II. V téže frontě až do VODIČKOVI ulice stojí původně gotická stavba NOVOMĚSTSKÉ radnice s hranolovou věží. Do roku 1789 se jižně od ní v kolejišti tramvaje až po okraj dnešní JEČNÉ ulice nacházela centrální gotická stavba kaple BOŽÍHO TĚLA. V ruštině je NOVOMĚSTKÁ RADNICE – NOVGORODSKAJA RATUŠA. N.R. – v azbuce a zase to můžeme napsat na klávesnici s latinkou je to H.P. Ano HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a HRAD PRAŽSKÝ. Vzpomenete si na to při čtení posledních odstavců tohoto příběhu.

K tomu: SPÁLENÁ ulice. Na FACEBOOKU jsem popisoval VĚŽ – TOR – TORE ve městě BASILEA. SPALENTOR v SPALENVORSTANDT. Stál jsem v BASILEA přímo u ní o fotil ji. Je to jedna ze TŘÍ zachovalých městských bran, které se dochovaly z velkého městského opevnění z roku 1400. 1400 je i 14,00 – DVOJKA. A proč je to pravda? Někde jsem vyčetl že se v BASILEA přesně neví odkud se slovo SPALEN vzalo. SPAL byl náměstek pražského primátora v letech totality. Byl to i český herec JAR.SPAL. SPAL je i SLAP – FACKA neboli POLÍČEK-POHLAVEK. Předběhnu až na druhou polovinu tohoto příběhu, protože budete číst o FAST FOOD s názvem KFC. A to je i anagram FCK, a tak i FACKA. A také se tam dočtete o slavném komisaři LEDVINA, který odpověděl na dotaz NICK CARTER “ Vy u vás neboxujete?“ takto „My se prosím FACKUJEME“. SLAP jsou i PEŘEJE. Rusky tak jak to tady již někdy dříve bylo v nějakém místním významu je to POROG – POROH to vysloví Ukrajinec. A to je české PAROH – LA ROH. SLAP je ale také technika hry, zpravidla na BASKYTARU s důrazem na rytmu. Hraje se PALCEM. A vy víte, že jsem hrál ve škole VLKSM v naší „slavné“ kapele na BASKYTARU. Samozřejmě jsou to také SLAPY u PRAHY. Tam kde jsem umístil v AFGHANISTÁNU zmrzačené vojáky Sovětské armády, kterým jsme zorganizovali vytvoření protetik od prý nejlepšího specialisty té doby ve Východní Evropě. Byl z U.L. Právě z této léčebny byla zdravotní sestra, se kterou se můj otec seznámil a žil s ní v době kdy se měl rozvést s mojí matkou. Dál také uvidíte proč.

SPÁLEŇ je i slovenská LOŽNICE – BEDROOM. A LARGE-VELKÁ BEDROOM je DORMITORY – DR.METEOR nebo DR.METER. A STUDENT DORMITORY je STUDENTSKÁ KOLEJ. Ano KOLEJ.

SPALENTOR je na dohled od BASILEA UNIVERSITY BOTANICK GARDEN. Ta byla založena v roce 1589 a je to nejstarší BOTACK GARTEN nebo BOTANICKÁ ZAHRADA ve SCHWEIZ – ŠVAJC-ŠVEJC-ŠVEJK. V její bezprostřední blízkosti je VESALIANUM – Fyziologický ústav 1873. Ano VASILIANUM. A ten se nachází na VESALGASSE. Ano VASIL a GAS – BILAK a HUSÁK. A vedle je BERNOULLIANUM – Ústav fyziky, chemie a astronomie 1874. Ano anglicky vysloveno podle výslovnosti i bez „R“ a je to BENOULLIANUM. To je pojmenováno po v NIZOZEMÍ narozeném švýcarském fyzikovi a matematikovi BERNOULLI – BENOULLI. BEN OUL LI. Tomu rozumíte. Ten zemřel dne 03.27. 1782. Ano 321–123. A proč je to pravda? Jeho bratr byl NICOLAUS II. A samozřejmě také příjmením BERNOULLI. A byl také matematik. Ten se narodil také v NIZOZEMÍ a zemřel v PETROHRADU v RUSKO. Dne buď dne 29.07. nebo 31.07. 1726. Což nebylo přáno jeho jmenovci caru NICOLAUS II. Ten byl odvezen z PETROHRADU až do JEKATĚRINBURGU a tam byl dne 17.07. 1918 zavražděn s celou rodinou. A proč je to pravda? NICOLAUS II. matematik byl v letech 1717-1719 profesorem matematiky v PADOVA – PADUA – PATAVIUM. Kde je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A jehož jméno je spojeno se svatým ANTONÍN narozeným v LISBOA-BASIL nebo BASEL. S novým ohromným kostelem v BASILEA a se starším kostelem u nás na STROSSMAYER náměstí v Praze 7. Dříve BUBENSKÉ, kde je moje škola. I s kostelem v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ odkud přišel do Prahy komisař CHUDOBA a kde byl zavražděn THEODOR LEVI – LESSING. A kde vyznal lásku GOETHE mladé ULRIKA VON LEWTZOV z panství v okrese L.T. a kraji U.L. – TŘEBÍVLICE, kde se narodil v DŘEMČICE můj děda KAREL GEBLT I. A finále? SPÁLENÁ ulice pokračuje v přímce přes KARLOVO náměstí do ulice VYŠEHRADSKÁ, která vede dolů přímo na ALBERTOV k BOTANICK GARDEN pražské UNIVERZITY KARLOVY. Odkud jsme šli průvodem 17.LISTOPADU 1989 na VYŠEHRAD.

BERNOULLIANUM je samozřejmě také BERN. Hlavní město ŠVAJC. To je i naše známé BRNO, BEROUN, BRUNTÁL, BRUNNER, BRAUN, BROWN atd. Konec.

Severovýchodní frontu proti radnici na nároží Řeznické ulice tvoří mj. SALMOVSKÝ PALÁC s plastickým „S“ v průčelí, přestavěný z barokního BRAUNOVA LETOHRÁDEK. Východní frontu od Ječné ulice zaujímá kostel svatého IGNÁCE areálem někdejší novoměstské KOLEJE řádu jezuitů a její bývalou kapli sv. Františka XAVERSKÉHO, které byly po roce 1781 adaptovány pro účely vojenské a nyní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jedním z domů v jižní frontě náměstí, které nemocnice využívá, je MLADOTOVSKÝ PALÁC neboli FAUSTŮV DŮM čp. 502/II, kde za RUDOLFA II. žil anglický alchymista a mystik a možná i špión anglické královny ALŽBĚTA – ISABEL I. EDWARD KELLY – EDWARD TALBOT spolupracovník JOHN DEE.

K tomu: S BRAUN končí předcházející odstavec. BRAUNŮV LETOHRÁDEK je B.L. – L.B. Netřeba opakovat. ŘEZNICKÁ ulice je slovensky MÄSIARIKOVA. A tak je to také španělské CORTÉSOVA. Když je CORTÉS slovo ŘEZY tak CORTÉSOVA je i ŘEZNICKÁ. A ruská RJAZAŇ s filmem o „BABY RJAZANSKYJE“ česky „BABY Z RJAZANĚ“. Tam stojí budova majitele, který se jmenoval SALM. Ano WASIL ale také SLIM. Britský maršál SLIM, který byl z BRISTOL a který stál v čele spojeneckých vojsk v BARMA – MYANMAR – B.M. Ten, který má pomník u AUGUSTINE PARADE v BRISTOL nedaleko od sochy NEPTUN s TROJZUBCEM. Ten, který sloužil v zemi BARMA – MYANMAR kde také sloužil cca 4 roky otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA narozený dne 11.07. v PLZNI.

BRAUN byl i generál BRAUN velitel RADA TŘÍ po vraždě generála LUŽI. Pod jeho velením to byla skupiny JARO – JAR. BRAUN byla i značka holicího strojku který „náhodou“ měli v jediné prodejně podniku zahraničního obchodu MERKUIA v PRAZE před mým odchodem na základní vojenskou službu v roce 1974. MERKURIA byla ta firma kde pracoval otec mojí přítelkyně V.M. a kteří bydleli ve dvojdomě postaveném ruskými porevolučními emigranty, s armádní generál DZÚR MARTIN v KOULOVA ulice. To je ta, kde jsem se potkal s EL CHE. U INTERHOTEL INTERNATIONAL. MERKURIA je i PALÁC MERKUR s kavárnou VLTAVA na jednom konci REVOLUČNÍ ulice. Na druhém konci je PALÁC KOTVA.

A také víte, že do BRISTOL umístili britské tajné služby zběha z GRU B.REZUN, který přijal jméno po maršál VASIL ALEXANDER SUVOROV. To byl ten, který pobýval na NÁRODNÍ třídě v PRAZE u plukovník WIMMER po návratu z MILANO – ITALY do PETROHRADU-RUSKO. Nedaleko od místa, kde pracoval po roce 1948 můj strýc KAREL GEBLT v restaurantu VYSOČINA-HIGHLANDS-VERCHOVINA a také nedaleko od místa kde pracoval v roce 1989 můj bratranec PETR GEBLT v PALÁCI METRO (SUBWAY-METROPOLITEN) naproti MIKULANDSKÁ – NIKOLAUSOVA-NIKOLAJOVA a VORŠILSKÁ jako maršál KONSTANTIN VOROŠILOV. Jednu dobu HLAVA SSSR. Formální HLAVA, ale bylo to tak.

Kostel svatého IGNÁCE. Kostel jezuitů. Jejich zakladatel byl původně BENEDIKTÝN – BEN. A pak spolu se šesti kolegy založil JEZUITSKÝ řád. Tedy v SEDMI – 7. Byl IGNÁC z LOYOLA. I.L. jako letadlo ILJUŠIN, které jsem pilotoval v trenažéru na letišti Sheremetyevo v Moskvě pod dohledem maršál POKRYŠKIN. Ale také je to LI vám známá čínská podoba jména LEE – lee – 199 – CIC a 19.09. a 1909. Jeho rodiště je v PAÍS VASCO – BASCO. Vyslov VASKO – BASKO. 5 pád oslovujeme voláme někoho jménem VASIL – VASKA. VASKO-BASKO? I kniha VASKA TRUBAČOV-TURBAČOV to je také velmi jednoduše. A TURBAČOV je TUR a BAČOV je i místo kde žije BAČA a ta je „B a ČE“ – OVČÁK. A vy víte, že moje babička byla BARAN a strýc BARANNIKOV a ROMA z WOLFRAM je také BERAN. A to je i KOLIBA – KOBYLA.

A víte, že byl agrárník předseda vlády BERAN RUDOLF a víte, že byl kardinál BERAN. Kardinál BERAN se narodil ve městě PLZEŇ a jeho babička byla rozená BENEŠ-OVÁ. Byl také ředitelem na ženském učitelském ústavu svatá ANNA. A moje babička byla ANNA BARAN. Byl vězněn v koncentračním táboře DACHAU. Kde byl vězněn mnichovský komunista EMIL MAYER. Jednou zatčen a po věznění v DACHAU propuštěn a znovu zatčen a znovu v DACHAU uvězněn a znovu propuštěn a znovu zatčen, a to byl uvězněn v areálu Mnichovské univerzity a tam se dočkal osvobození. Té univerzity, kde vznikla studentská odbojová organizace „BÍLÁ RŮŽE“. WEISSE ROSE. Byl jsem se podívat a poklonit památce vězněných v DACHAU i památce studentů Univerzity Mnichov.

PAÍS VASCO-BASCO je také stát jehož druhým největším městem po VITTORIA je město BILBAO (a VASCO DE BALBOA a VASCO DE GAMA). A tam je i anagram HAŠKOVA BLB. LOYOLA je u SAN SEBASTIAN, kde bylo v roce 1952 dne 19.09. rozhodnuto o pořádání Festivalu filmů. A teď si vzpomínáte, že v PAÍS VASCO-BASCO maturoval OTTO HABSBURG. Syn císaře KAREL a matky ZITA, která má svátek dne 19.09. A proč je to pravda? IGNÁC z LOYOLA se narodil dne 10.23. 1491. A to je za prvé 123 moje rodné číslo a za druhé je to přesně to datum kdy můj otec přešel ve skupině kamarádů hranici do SSSR nedaleko zakarpatského města TORUŇ. Zemřel dne 31.07. 1556 v ROMA – ROME. Ve stejné datum 31.07. 1726 jako matematik NICOLAUS II. v PETROHRADU. A proč je to pravda? Těsně před revolucí se stal členem předsednictva ÚV KSČ a tajemníkem ÚV KSČ IGNÁC JANÁK. V roce 1989 v červenci jsem s ním letěl na místa spojená s CORTÉS a ROEZL. Na ostrov KUBA a do NICARAGUA. Přelétal jsem s IGNÁCEM podél nebo přes celé MEXICO. Dvakrát. IGNÁC je i ING C. ING CHE. ŘÁD JEZUITŮ je i ORDO IEZUITUS. OI. IO – 10–X – CHE. Ale je to také IOSIF ODLOŽIL- I.O. – IO – X – CHE, který se oženil v MEXICO CITY s VĚRA ČÁSLAVSKÁ. VERA je italské PRAVDA-SKUTEČNOST a ČÁSLAVSKÁ je VASILSKÁ ČE. A ČÁSLAV je také město kde se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC dne 07.23. Přednosta DRUHÉHO ODDĚLENÍ – DVOJKY – předválečného Hlavního štábu československé branné moci. Před emigraci v roce 1948 velitel divize v M.B. MLADÁ BOLESLAV.

FAUSTŮV dům neboli MLADOTOVSKÝ PALÁC – MLADOTY je MLADÝ, a tak je to i MLÁDEŽNICKÝ PALÁC a ten byl na náměstí M.G. – SENOVÁŽNÉM – ÚV SSM. FAUST je také symbol GOTHE a M.B. MICHAIL BULGAKOV. FAUST je i MARKÉTKA – MARGHARETE – MOHORITA či MOGORITA v němčině. To je kostel v areálu BENEDIKTÝNŮ-BENŮ na BŘEVNOVĚ. To je ten, kde jsem byl na pohřbu nositele NOBELOVI ceny, básníka JAROSLAV nebo JAR. SEIFERT i I.S. a tak i S.I. Také víte, že byl FAUSTŮV dům v roce 1945 při bombardování US AIR FORCE zasažen. Ne náhodou samozřejmě. Jako další objekty a místa při tomto a dalších bombardování. Číslo domu je jasné 502/II! Pracoval a žil tam EDWARD TALBOT. Vy víte že TALL je i vysoký ale také velký. A velkou botu mám já. V TALBOT – L.T. jsem na vojně čekal až pro mě seženou moji velikost BOT. Kdo je EDWARD – DR. Dabjů D ? A „Dabjů D“ byl generál a president USA EISENHOWER – DWIGHT DAVID. EDWARD je také jméno, na které si nechal změnit jméno EDUARD BENEŠ. EDWARD KELLY – TALBOT žil v době RUDOLF II. a prý byl špión královny ALŽBĚTA – ELISABETH – ISABEL I. Druhou po ní byla ALŽBĚTA – ELISABETH – ISABEL II. To byla královna, která začala kralovat ve stejném roce kdy začal vykonávat funkci prezident EISENHOWER D.D. V roce mého narození a v roce fenomenálního úspěch EMILA ZÁTOPKA ve HELSINKY-FINSKO (i H.P.). Který se narodil ve stejný den jako já a jeho manželka ale v roce 1922. A proč je to pravda? EDWARD KELLY zemřel dne 01.11. nebo 11.01. v roce 1597. A vy víte, že 0111 jsou klíčová čísla a data v mém příběhu. 1775 založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Důležité že zemřel ve městě MOST – BRIDGE – BRÜCKE. To je také i město z HAŠKOVA románu – BRUCK an der LEITHA – Jako LABE – ELBE a jako BRAUNŮV LETOHRÁDEK a další. Ale v Rakousku. Narodil se ve WORCESTER. 1. AUGUST 1555. WORCESTER je, když napíšeme anagram MOORITA a zbude nám CS, a to je X i ruské MOCHORITA – s ruským CS – X – CH. Nebo prostě MOORITA jak Španělé vyslovují moje příjmení protože „H“ nevyslovují a CSL. A to je i ČSL. ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ se svým historickým sídlem hned vedle FAUSTOVA domu. V PALÁCI CHARITAS. Ano na KARLOVĚ náměstí na DVOJCE. A finále? EDWARD TALBOT byl prý přítel matematika JOHN DEE. Byl dvorním astrologem a královským rádcem ALŽBĚTY I. Byl VELŠSKÉHO původu. Byl tedy z WALES. A to je i WASIL. Právě on se snažil společně s EDWARD KELLY kontaktovat s ANDĚLY. Z TÉTO SPOLUPRÁCE VZEŠEL ENOCHIÁNSKÝ JAZYK NEBOLI JAZYK ANDĚLŮ, KTERÝ UMOŽŇOVAL KONTAKT S NIMI. JE TO JAZYK DOBRA – SVĚTLA, ALE TAKÉ TEMNOTY – ZLA. Bez komentáře.

A svatý František XAVERSKÝ? XAVER je španělské JAVIER. V SAN JAVIER v provincii MURCIA je Královské letecká akademie jeho veličenstva krále Španělska. Tam jsem byl nasměrován v roce 2005 před tím šíleným atentátem, teroristickým útokem v LONDÝNĚ. Moje španělská spolužačka v CALLAN SCHOOL OF ENGLISH jménem ROSIO (RŮŽE) mě tehdy tak inspirovala svým vyprávěním o jejím rodném kraji, že jsem neodolal a po roce opustil výhodné zaměstnání ve skvělé kuchyni v centru LONDÝNA a odcestoval do SAN JAVIER a SAN PEDRO DEL PIŇATAR a LOS ALCÁZARES v provincii MURCIA. Konec.

 • NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – gotická stavba, v renesanci upravovaná, kolem roku 1950 regotizována; při generální obnově v letech 1988–1996 byly odstraněny věžní hodiny, příčky a přístavby z 19. století. NOVGOROD RATUŠA je to v ruštině.
 • Kostel svatého IGNÁCE z LOYOLY – barokní bazilika, původně jezuitský chrám
 • Novoměstská jezuitská kolej zde i sousedních domech sídlí Všeobecná fakultní nemocnice. Byla tam jeden čas i Vojenská nemocnice.
 • FAUSTŮV dům MLADOTOVSKÝ PALÁC barokní, v jádru gotický dům spojený s legendou o dr. FAUSTOVI.
 • Budova Městského soudu původně c. a k. trestní soud, stojí na místě několika domů a kaple sv. LAZARA postavena v letech 1900–1903 podle návrhu architekta EMIL VON FÖRSTER. EMIL znáte. FÖRSTER byl i český hudební skladatel narozen jako JOSEF CASPAR FRANZ FÖRSTER. A to je i IOSEF CASPAR – I.C–L.C – EL CHE. Byl KAŠPAR jako jeden ze TŘÍ KRÁLŮ. Přejmenoval se na IOSEF BOHUSLAV FÖSTER, a tak byl i B.I. – B-1. Jeho matka byla rozená HLADÍK. Jako generál HLADÍK první pookupační náčelník 1. správy STB – československé rozvědky. S bytem v ČÍNSKÁ – SINA (to přijde na řadu později) ulici. DVA BYTY v jednom patře. V jednom bydlel generál MILOŠ HLADÍK a naproti němu bydlel genrálplukovník VASIL VALO, můj kmotr. V obou bytech jsem byl. V tom prvním při svatbě syna generála HLADÍKA. A v tom druhém, u kmotra, na návštěvě s mojí manželkou a mojí matkou. LAZAR tady již byl mnohokrát. FÖRST je ve švédštině PRVNÍ – FIRST v angličtině. FORST je německé slovo pro anglické FOREST a české LES.
 • PALÁC CHARITAS, kde má svoje ústředí také ČSL později i KDU-ČSL. Je to také PALEC CHE. Nebo jako anagram PALÁC CHRISTA. To určitě Lidovci vědí. A také protože „P“ je i „R“ a to je i „L“ je to „EL CHE“. Možná že název PALÁCE CHARITAS souvisí s činností svatého VINCENCE. Ten je považován za zakladatele moderní evropské charity a péče o chudé. Narodil se v POUY. NOVÁ AKVITÁNIE. NA – jako NÁCHOD ale také v azbuce HA – hebrejský člen. A nyní velký pozor. VINCENC se narodil v provincii, ve které je hlavním městem BORDEAUX (DR. B a X-CHE). A vy víte, že můj otec byl odveden do československé armády v den 30.03.1943. V den narození VINCENC VAN GOGH a den narození FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE. Který se narodil v FUENTETODOS, ale zemřel právě v BORDEAUX. Aby to byla pravda tak ten den zemřel KAREL MAY. A KAREL IGNÁC MÁCHA napsal MÁJ ve vedlejším domě u kostela svatého IGNÁCE na KARLOVO náměstí. Dříve DOBYTČÍM trhu. Naproti, přes KARLOVO náměstí k PALÁC CHARITAS. Samozřejmě, že to vše píšu proto, že můj praděd GEBLT byl VINCENC. Praděd byl z okresu LITOMĚŘICE a KAREL IGNÁC MÁCHA ve městě LITOMĚRICE zemřel.
 • České vysoké učení technické – budova stojí na nároží Resslovy ulice, na západní straně náměstí, na místě kláštera křižovníků STRÁŽCŮ BOŽÍHO HROBU a jejich kostel sv. PETRA a PAVLA byla navržená roku 1879 architektem IGNÁC ULLMANN slouží fakultám strojní a elektrotechnické. IGNÁC je příjmením ULLMANN, a to je i ULMAJER můj předchůdce předseda OV SSM DVOJKA. A také UHL a U.L. a ÚL. Architekt se jmenoval IGNÁC jako generál IGNÁC Z LOYOLA a KAREL IGNÁC MÁCHA a tajemník ÚV KSČ IGNÁC JANÁK, o kterém bude ještě řeč na konci tohoto příběhu. Můj předchůdce předseda OV SSM PRAHA 2 – DVOJKA byl ULMAJER. ULL MAN je také MUŽ z U.L. Na ČVUT byla největší fakulta ČVUT s největší organizací SSM. FSI – Fakulta Strojního inženýrství. A vy již víte, že FSI je i s „I“ protože to je i malé „L“ i FSL – německy vyslovené VASIL. V mojí době předsedování Českému vysokoškolskému ústředí tam byl předseda „pták“ – SKŘIVÁNEK JAN. A tak i IAN. S.I. SECRET INTELIGENCE. SKŘIVÁNCI NA NITI byl TREZOROVÝ FILM režiséra JIŘÍ MENZEL – J.M. a tak i I.M. – M.I. MILITARY INTELIGENCE. Byl natočen na motivy HRABAL BOHUMIL – H.B. V hlavní roli VÁCLAV NECKÁŘ – jako NECKAR řeka v Německu. Narozen přesně v den, kdy otec s přáteli překročil hranici SSSR – 10.23. a začalo jeho „vězeňské“ období a v roce 1943 kdy otcovo „vězeňské“ období skončilo a byl propuštěn z GULAG a byl odveden do československé armády. S Václavem jsme se znali osobně. S ním tam hraje RUDOLF HRUŠÍNSKÝ a jak píše WIKIPEDIA – DŮVĚRNÍK JEDINÝ DĚLNÍK PŮVODEM. Se kterým jsem se rovněž znal osobně. A byl stejně jako můj otec z JINDŘICHOHRADECKA.
 • CHARLES SQUERE CENTRUM prosklená novostavba z roku 2002, která podle kritiků narušila charakter náměstí.
 • BRAUNŮV DŮM nazývaný též DŮM U KAMENNÉHO STOLU – čp. 671/II na rohu Řeznické ulice, kde bydlel barokní sochař MATYÁŠ BERNARD BRAUN, roku 1820 přestavěn na klasicistní palác SALM – REIFFERSCHEID. KÁMEN a STŮL jsou dvě slova, která provází celý můj příběh. Pro připomenutí LESSING spisovatel byl z KAMENEC. Finský KIVI. A 12 STULEV v ruštině. V češtině 12 křesel ILF-PETROV. MATIÁŠ – EK byl můj velitel roty v 6174 v L.T. a BERNARD-OVÁ byla moje spolupracovnice nedaleko od této budovy nahoře na náměstí MÍRU. BRAUN byl generál BRAUN velitel RADA TŘÍ která spolupracovala se skupinou ARAP mého otce. Vojenský velitel RADA TŘÍ byl plukovník STEINER-VESELÝ bytem v KAMENICKÁ. Svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. RADA TŘÍ byla nástupcem skupiny JARO – slovensky JAR generála LUŽY. RADA byl příjmením velitel školního praporu 6174 v L.T. přímý nadřízený MATIÁŠ – EK zvaný MATES, velitel roty a také velitele čety NOVÝ (zvaný HUBIČKA, protože byl před nástupem do armády výpravčí) a tak tedy i můj. Je to i BERN A DR. Anglicky vysloveno BEN A DR. Hlavní město Švýcarska – SCHWEIZ. To přijde na řadu v příštím příběhu. A samozřejmě jako všechna ta BRNO, BERN, BEROUN, BRUNTÁL, BERLIN, BERAN, BARAN, BARANNIKOV, BRUNNER, BRANKA.
 • Secesní nájemný dům čp.287/I na nároží Karlova náměstí a ulice Odborů, návrh architekta JOSEF KOVAŘOVIC z roku 1913, někdejší sídlo redakce časopisu ZLATÁ PRAHA, po které se dochoval reliéfní emblém na fasádě nejvyššího patra, dílo JOSEFA SRBKA. KOVAŘOVIC je KOVÁŘ – SMITH – SCHMIED a ŠMÍD. Návrh byl z roku 1913 a to se na slovenském ZAHORIE narodil GAS HUSÁK (AUGUSTYN-GUSTÁV po otci NIKODYM). Je to i číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA – 1391. Je to i rok 1931. Rok narození MICHAIL GORBAČOV (M.G.) a BORIS JELCIN (B.I.) a moje teta sestra mojí matky ALENA GEBLT provdaná BARANNIKOVA a také rok narození plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH. SRBEK byl také člen předsednictva ÚV SSM, nebyl placeným funkcionářem. Pracoval na ústředí horníků-dolů ve městě MOST. Byl František. Kdo ještě byl JOSEF SRBEK? Byl to český CHEMIK, který vynalezl a vypracoval v U.L. ve SPOLCHEMIE výrobu TITANOVÉ BĚLOBY RUTILOVÉHO TYPU. Ano BĚLOBY. BÍLÁ – ALBA. Světové prvenství tohoto vynálezu bylo panu SRBEK přiznáno až v roce 1961. Proč to bylo „až“ v roce 1961 víte. DVOJKA to zařídila. Je to i 1919 i 1991. Vyráběla se v U.L. ale také v HRUŠOVĚ, což je jedno ze slov klíčových v mém příběhu. Narodil se v roce 1897 a to je i narození dědy KAREL GEBLT 1891. A narodil se dne 31.01. a to je i 13.01. den úmrtí dvou Rumunských dobrovolníků v MOJADAHONDA u MADRID. ION TOMA a VASILE MARINE.
 • Ulice ODBORŮ je také po našem ulice ROHŮ. ROH anebo ROHATÝCH, a to jsou ČERTI, z podzemí, anebo v ruštině napsáno a vysloveno ukrajinsky ROHATÝ SKOT. Vyslovit ROH česky nelze. Vyslovíte ROCH. A to byl prapradědeček mojí manželky. Hebrejsky odzadu je to HOR – HA OR – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Nebo hebrejské OR – SVĚTLO a KŮŽE.
 • Dům čp. 555-556/II zdědil po matce novinář a malíř VILÉM WEITENWEBER. Dům se samými 5 a jednou II. a jednou 6 – VI – zase 5 a 1 k tomu. 556 je tak i rok narození EDWARD KELLY – 1555. II. na konci je i X, a to je zase CHE. Ale hlavně je VILÉM – V.L.M. – B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. WEITEN WEBER znamená ŠIROKÝ KADLEC. ŠIROKÝ byl slovenský vedoucí oddělení ÚV KSČ, v PRAZE, který se v roce 1990 také staral po boku ADAMEC-ATOS o majetek KSČ. „KADLEC“ návrhář tkalcovských strojů byl i akademik JOVAN ČIRLIČ (i IOVAN ČIRLIČ – I.Č – EL CHE) z L.I. LIBEREC. Se kterým jsem se poměrně dobře znal. A pravda je to proto, že se narodil v SREMSKÁ KAMENICA, která je součástí NOVI SAD. A SAD je rusky ZAHRADA-GARDEN-JARDIN. Je to ve VOJVODINA-SRBSKO-JUGOSLAVIA. JUGOSLÁVSKÁ 29 PRAHA 2 adresa OV SSM PRAHA 2. IUGOSLAVIA – I.G.-EL CHE a VASIL. A JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ je ulice, které vede od KULAŤÁKU směrem k ulici KOULOVA, kde je hotel INTERNATIONAL kde jsem se setkal s EL CHE. A asi víte, že byl i televizní seriál ČT, o životním příběhu tří studentů tohoto oboru. Byl natočen v roce 1979 a to také víte, že byl i rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991 a 1919 rok narození mého otce a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Seriál se jmenoval INŽENÝRSKÁ ODYSEA – IO – X – EL CHE. Nebo IOSEF ODLOŽIL, například, manžel VĚRA ČÁSLAVSKÁ. Hráli v něm 2+1 – dva Češi a jeden Slovák. MICHAL DOČOLOMANSKÝ, který hrál také roli GAS HUSÁK v jiném seriálu. A hrál i ve výše uvedeném filmu. Jeho matka byla FLORIANA (jako první manžel mojí matky) a byla to RUMUNKA (jako předci mého otce). Otec působil v SEDMIHRADSKU-TRANSYLVÁNIA jak se jmenovala také ve WWII. ulice JERUZALÉMSKÁ kde se vydával časopis SVĚTOZOR a odkud psal generál MORAVEC dopis NOSKOVI (a tak i GRÍŠA-JINDŘICH SPURNÝ) a kam jsem měl já okna z mé kanceláře na ÚV SSM a dál jsem viděl až do JINDŘIŠSKÉ. Herec se narodil v POLSKU v NEDECA to dne 25. BŘEZEN-MAREC/BM což je i 25.OKTOBER-ŘÍJEN/OR kdy se narodila moje teta BASILA ve VOLOVÉ. PETR KOSTKA byl z NÁRODNÍ divadlo a narodil se dne 11.06. a vy víte, že to je i 17.06. a to se narodila moje babička MARIE HON-HAHN-GEBLT v HORNÍ POČAPLY. Matka byla i SKÁLOVÁ-SKÁLA-ROCKY WINTER. A když WINTER tak i NEPRAKTA. Jeho manželka byla CARMEN MAYER. JAR.SATORANSKÝ byl z Armádního divadla na VINOHRADECH. Ten se narodil dne 17.12. a to vy víte, že je i 1775. WEITENWEBER je i jakoby anglicky ZBĚLENÝ WEBER. Příjmením WEBER pracoval s mojí matkou na Sedmičce na STROSSMAYEROVO náměstí a po revoluci se stal pravou rukou ŠTĚPÁNA MIROSLAV po znovuzaložení KSČ po propuštění ŠTĚPÁNA z vězení.
 • Secesní dům U Kamenného stolu čp. 550/II, novostavba z let 1911–1912 na nároží Karlova náměstí 37 a Ječné ulice stojí na místě historického domu, v němž bydlela a zemřela spisovatelka KAROLINA SVĚTLÁ. Podle pověsti před domem stával do poloviny 19. století pult, zvaný Kamenný stůl, na němž se obchodníkům vyplácela tržba za prodaný dobytek. Podle pověsti to byla původně oltářní mensa ze zrušené kaple BOŽÍHO TĚLA a po zrušení tržiště byla zazděna do základů domu. Při jeho bourání roku 1911 však nebyla nalezena. Je to dům přímo na ROHU – ROHOVÝ dům naproti ROHOVÉ budově kostela svatého IGNÁCE. Je také samá 5. 37 je i 10–X – CHE. Pravda je to proto, že v něm žila KAROLINA SVĚTLÁ. K.S. – X – CHE. A stál tam KAMENNÝ STŮL – K.S. – X – CHE. KAROLINA SVĚTLÁ byla vlastním jménem ROTT – OVÁ. Jako slavný obchod “ U ROTTA“ na MALÉM náměstí, kde se přímo naproti učil a kde pracoval jako kožišník RUDOLF CORTÉS. ŽELEZÁŘ ROTT JAKUB byl její pradědeček. Z MALÉHO náměstí vede pasáž do MICHALSKÉ. JEČNÁ vede přímo nahoru do ulice JUGOSLÁVSKÁ a na náměstí MÍRU. Adresa OV SSM DVOJKA byla JUGOSLÁVSKÁ ulice č.29.
 • Dům č. 580 na nároží náměstí ŽITNÉ ulice – č. p. 2, neoklasicistní dům postavený na místě někdejšího domu U SLIVENSKÝCH patřící lékaři a hudebníkovi EMILIANU KAUFMANOVI, který odkázal Ústavu pro hluchoněmé na Smíchově (pamětní deska). SLIVENSKÝ je někdo, kdo se jmenuje po SLIVA – VASIL. SLIVENSKÝ je i SLOVENSKÝ. Anebo je to také ŠVESTKA – švédské a ukrajinské barvy na státních vlajkách. EMILIAN byl můj otec, který „hrál“ ve skupině ARAP roli SLOVÁKA. EMILIAN byl i HAMERNÍK velmi podrobně popisovaný dříve. EMILIE byla i teta JUNGMANN z FRIEDENAU. A EMILIE FRIED. KAUFMANN je hebrejsky SOCHER. Ano jako SOCHOR a SACHER a SACHAROV a PALÁC SACHAR naproti ÚV SSM. Jméno naší ulice s domem s číslem popisným1391. Je to ROH ŽITNÉ, která vede vzhůru k ulici MEZIBRANSKÁ, kde došlo ke střelbě do demonstrantů v říjnu 1939 a kdy byl zabit VÁCLAV SEDLÁČEK a těžce zraněn JAN OPLETAL. Dále do ANGLICKÁ – IRSKÁ, kde je V.Z: kde měl setkání s domácím odbojem OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a poznávacím znamením byl časopis SVĚTOZOR. A pás ulic končí na náměstí MÍRU. S výhledem do ní z OV SSM – DVOJKA.
 • V budově č. 552 žil a 15. září 1859 zemřel významný český dramatik VÁCLAV KLIMENT KLICPERA. Číslo zase například číslo mého ročníku na Vysoké škole politické V25, do kterého mě za žádnou cenu nechtěli nechat nastoupit lidé KAPEK – VÍT ŠTĚPÁN, ŠLOUF, ŠUTKA, FRANC atd. KLICPERA byl vzpomenut dříve tady na webu podrobně. Dnes jenom to, že byl z CHLUMCE NAD CIDLINOU. Kam mě nasměrovala DVOJKA do obce KLAMOŠ, a to je i KAŠPÁREK-AUGUST po roce 1992. Narodil se dne 11.23. – 123 a v roce 1792 což je i rok kdy jsem se vrátil z MOSKVY ze školy 1972 a odcestoval jsem do ITALY za svými přáteli. Jeho díla s názvy DIVOTVORNÝ KLOBOUK. KLOBOUKY dělají MODISTKY, jakou byla matka režisérky B.A.R. v BAKU. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ – moje přítelkyně ve škole v MOSKVĚ dostala jméno ADRIANA. My tři spolubydlící na studentském pokoji jsme si tam „přemístili“ z chodby ve škole osaměle stojící skříň do našeho pokoje, abychom měli kam uložit svoje HADRY. Bez následků. ROHOVÍN ČTVEROHÝ. A to je samé ROH.

Náměstí má hlavní křižovatku v severojižní ose a kolmo na ní západo-východní trať z Resslovy do Ječné ulice. Těmito směry je vedena tramvajová trať několika linek. Tramvajové spojení zde existuje od konce 19. století, od 50. let do 70. let 20. století k němu přibyly trolejbusy, které směřovaly z VINOHRAD ŽITNOU ulicí směrem do RESSLOVY ulice a odtud pak přes JIRÁSKŮV most dále na SMÍCHOV, kde se trať rozvětvila do JINONIC a na STRAHOV. Tuto dopravu koncem 70. let vystřídaly městské autobusy a od roku 1980 se zde razil tunel metra trasy B. Stanice metra KARLOVO náměstí má dva vestibuly, severovýchodní ústí do Karlova náměstí a jihozápadní vestibul na PALACKÉHO náměstí stanice byla zprovozněna roku 1895.

Po zrušení tramvajové trati na VÁCLAVSKÉM náměstí, kdy na něm v 5 hodin a 5 minut ráno projela nahoru poslední tramvaj dne 12.13. 1980 po 96 letech se na KARLOVO náměstí přesunul hlavní uzel celé pražské tramvajové dopravy. Vede přes něj několik tramvajových linek spojujících většinu města.

K tomu: 12.13. je i 123 a 1. A tak se „KOLEJOVÁ DOPRAVA“ jak se jí také může říkat, v Praze přesunula na KARLOVO náměstí. Německy je TRAMVAJ slovo TRAMBAHN. A to je zase anagram MOHORITA BEN. Maďarsky v jazyce mých předků je to VILLAMOS – VASIL M. A v rumunštině je TRAMVAI. Upozornění že I je i J. Což vy už dobře víte, především z JOSEF – IOSEF a JELCIN – IELCIN a JACOB – IACOB/YACOB.

Památce KARLA HYNKA MÁCHY je věnována pamětní deska na domě č.p. 551. To je i 15.5. a to je i 15.8. a to je i 12.08. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ a mojí manželky 08.12. v PLZNI. Který, podle slov na pamětní desce napsal „MÁJ“ v letech 1834 až 1836 právě v tomto domě. Byl vlastním jménem IGNÁC jako kostel svatého IGNÁCE asi dvacet metrů od domu, kde žil. Přijal jména KAREL, jak se jmenovalo náměstí, na kterém žil a druhé HYNEK což je počeštělý IGNÁC. Narodil se dne 16. listopadu 1810 v Praze. Jméno IGNÁC získal po kmotrovi jménem IGNÁC MAYER. Ano MAYER IGNÁC – M.I. MILITARY INTELIGENCE. Můj bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN – jako B-I SPIRIT, se narodil v ten samý den 16.11. v roce 1957. MÁCHA zemřel 6. listopadu 1836 v LITOMĚŘICÍCH – L.T. Tam kde sloužili moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA a kde jsem byl já na základní vojenské službě. Tam kam spadají DŘEMČICE kde se narodil děda KAREL GEBLT. Vše u LABE – L.B. 6.listopadu 1952 se narodil můj bratranec PETR GEBLT. Na ŠTVANICI stejně jako já 47 dnů před ním. Mácha měl bratra jménem MICHAL. JOSEF JUNGMANN pochválil báseň MÁCHY jménem SVATÝ IVAN – S.I. SECRET INTELIGENCE. Zemřel za skutečně tragických okolností. Dne 11.23. uviděl z vrchu RADOBÝL požár ve městě. Běžel dolů na pomoc. Při hašení se nakazil infekcí. A dne 06.11. zemřel. Datum bylo z obav ze šíření nákazy posunuto o jeden den na 05.11. A to vy víte, že je možné napsat i jako 05.XI. i 22 EL CHE. A také víte, že 11.23. je datum přechodu pěti kamarádů z VOLOVÉ do SSSR. Včetně mého otce. Pohřben byl dne 08.11.1836. A 17.LISTOPADU 1936 bylo právě v kostele svatého IGNÁCE na KARLOVĚ náměstí slouženo za MÁCHU requiem. Zúčastnil se ho mimo jiné i JUNGMANN JOSEF. A vy víte, že sestra mojí tety AURÉLIE GEBLT-SCHIDLAK, byla EMILIE JUNGMANN. Máchovou nejrozsáhlejší prací byl román CIKÁNI.

Křížem od kostela svatého IGNÁCE je dům, na ROHU KARLOVA náměstí a ulice NA MORÁNI, ve kterém žil LEOŠ JANÁČEK. A vy, kteří čtete si vzpomínáte, že křížem je i na STROSSMAYER (také JUGOSLÁVEC – CHORVAT) náměstí ROHOVÁ kancelář mojí matky s veřejnými HODINAMI s domem s iniciálami V.H. kde je dodnes samoobsluha, vedle kostela svatého ANTONÍNA z PADOVY a naproti naší základní škole, ve které pracovali moji dva kolegové z naší dětské odbojové skupiny. TŮMA-LANG – velitel a jeho bratr s brýlemi asi stejných dioptrií jako měl HUSÁK. Jako dna od jogurtů jsme takovým brýlím říkali. Víte, že je i LEOŠ IANÁČEK – L.I. a tak má stejné iniciály jako IGNÁC z LOYOLA – I.L. Pravda je to proto, že skladatel se narodil dne 3. července 1854 v HUKVALDY-OSTRAVA. 3. července roku 1930 se v ŽEHUŠICE-PARDUBICE narodil plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Manžel ALENA GEBLTOVÁ z HORNÍ POČAPLY. A otec právě zmíněného BARANNIKOV IVAN – B-I. Skladatel zemřel dne 12. srpna 1928. V den devátých narozenin mého otce plukovník VASIL MOHORITA narozeného 12.srpna 1919 ve VOLOVÉ – manžela mojí matky, LUDMILA GEBLTOVÁ z HORNÍ POČAPLY. A také víte, že americkým způsobem psaní dat je 12.08. i 08.12. a to se narodila v PLZNI moje manželka. Matka naší KATEŘINY – CATALINY – JEKATĚRINY a NIKOLY – NIKOLAJE – NIKOLAUSE. Oba jak BARANNIKOV (otec byl z JEKATĚRINOSLAV), tak můj otec MOHORITA s (matkou BARAN z VOLOVÉ) byli „UKRAJINCI“.

Pomníky na KARLOVĚ náměstí.

 • Pomník BENEDIKT ROEZL (botanik a cestovatel)
 • Pomník JAN EVANGELISTA PURKYNĚ (vědec, lékař, učenec, biolog)
 • Pomník ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (spisovatelka)
 • Pomník KAROLINA SVĚTLÁ (spisovatelka)
 • Pomník VÍTĚZSLAV HÁLEK (básník)
 • KAŠNA před NOVOMĚSTSKOU RADNICÍ se sloupem a sochou sv. Josefa s Ježíškem, označená iniciálou „L“ císaře LEOPOLD I.

K tomu: Tak jak jsou pomníky zapsány na tomto seznamu jsou i seřazeny na KARLOVĚ náměstí. BENEDIKT ROEZL s klečící postavou INDIÁNA je první od FAUSTOVA DOMU – MLADOTŮV PALÁC. V blízkosti s pamětní deskou LEOŠE JANÁČKA a ulicí NA MORÁNI, která je krátká a končí PALACKÉHO náměstím a sochou PALACKÁHO u VLTAVY/MOLDAU. O ROEZL bude řeč samostatně.

Další je pomník JAN EVANGELISTA PURKYNĚ. Tento slavný český učenec – LÉKAŘ, NEUROLOG, FYZIOLOG a ANATOM se narodil dne 17.12. 1787 na zámku v LIBOCHOVICE. A ty jsou v okrese LITOMĚŘICE. Opět L.T. 17.12. je i 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. LIBOCHOVICE jsou jenom 15 kilometrů od TŘEBÍVLICE zámku ULRIKE VON LEWETZOV. Lásky GOETHE z M.L. Tam kde se narodil můj děda KAREL GEBLT v rodině kočího VINCENC GEBLT a ANNA PREIS. Byl také HONZA PURKYNĚ – H.P. A to byla obec, do které se můj děda KAREL GEBLT přiženil – HORNÍ POČAPLY. PURKYNĚ pracoval pro KARLOVU UNIVERZITU a také pro UNIVERZITU VRATISLAV (jak se jmenuje jeden z mých dvou bývalých bratrů DVOJČAT). Ta je také WROCLAV a BRESLAU. A víme, že v tom městě žil několik let spisovatel a dramaturg LESSING, jeden ze TŘÍ německých géniů, a představitel STURM UND DRANG, narozený v KAMENEC, který zemřel v BRAUNSCHWEIG. PURKYNĚ se zapojil do vzniku tělovýchovné organizace SOKOL. A také sestrojil kinesiskop a tak ho lze považovat i za průkopníka v oblasti animovaného filmu. Pro můj příběh je ale důležité, že můj přítel MICHAL BENDA syn VILÉM BENDA (BONDY) ředitele pražského ŽIDOVSKÉHO muzea byl přímý potomek PURKYNĚHO. Jeho maminka byla rozená PURKYNĚ. Aby to všechno bylo, jak má být, tak je příjmení BENDA odvozeno od jména BENEDICT. Stejně jako BENEŠ. A jako BEŇADIK. To byl náměstek ředitele CKM ÚV SSM se sídlem ve vedlejší ŽITNÉ ulici, číslo 12, pár metrů od KARLOVA náměstí. I BEŇOVSKÝ známý slovenský dobrodruh na MADAGASKARU, který žil v osadě MAURITANIA a byl MÓRIC – MÓRITZ – MOZORITA. K tomu byl ještě MATYÁŠ a MICHAL a FRANTIŠEK a SERAFÍN a AUGUST. Narodil se ve stejný den jako můj strýc PETR MOHORITA dne 20. ZÁŘÍ-SEPTEMBER ale roku 1746 v VRBOVÉ – TRNAVA. Nejvíce užíval křestní jména MÓRIC a AUGUST. Latinsky je jeho příjmení BENOVENSIS. A byl i hodností PLUKOVNÍK. Rok 1746 je i zcela klíčový rok v mém příběhu 1947 a také 1974 a číslo mého vojenského útvaru 6174.

A to nevíte, že přibližně 30 let žil na KARLOVO náměstí 18 disident VÁCLAV BENDA. Křesťanský politik a farník od svatého IGNÁCE. A také nevíte, že tito dva BENDOVÉ – MICHAL a VÁCLAV spolu chodili do jedné třídy na pražském gymnáziu. A ještě spolu se ŠTĚPÁN BENDA. To byl soused v našem domě v ulici SOCHORA, jehož matka byla MARIE BENDOVÁ M.B. znovuprovdaná za A.J.LIEHM, se kterým měli ještě dceru ALEXANDRA. ŠTĚPÁN měl ještě bratra ALEŠ BENDA, který byl exkluzívním redaktorem Mladého světa. To připomínám proto, že v příští části o SCHWEIZ se Mladý svět ještě objeví. ŠTĚPÁN BENDA po okupaci v roce 1968 emigroval a žil nějaký čas ve FRANKFURTU stejně jako můj bratranec také emigrant KAREL GEBLT III. ŠTĚPÁN BENDA byl ale velmi sofistikovanou operací DVOJKY „přesídlen“ do Západního BERLÍNA, kde vystudoval, pokud vím Filmovou školu a stal se kameramanem. (Jako se EMILIAN HAMERNÍK se stal kameramanem v MOSKVĚ. Jeho otec EMILIÁN HAMERNÍK pracoval jako ministr české vlády celou normalizaci na PALACKÉHO náměstí na MPSV na DVOJCE.) Nebylo totiž možné, aby dvě osoby-značky spojené přímo se mnou – BENJAMINEM žili v emigraci v jednom místě. A proč je to všechno pravda? PURKYNĚHO syn se narodil také jako PURKYNĚ dne 17.12. – 1775. A PURKYNĚ žil a zemřel v ulici SPÁLENÁ, která je podrobně popisována výše. A finále PURKYŇOVO jméno nese PURKYŇŮV ústav na ALBERTOVĚ. Ano místu, kde jsme se shromáždili dne 17.LISTOPADU 1989 k cestě na VYŠEHRAD. Odkud já jsem odešel a ostatní účastníci přešli na NÁRODNÍ třídu. To už ale určitě všechno dobře znáte.

Pomník ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ. Vlastním jménem ALŽBĚTA PECHOVÁ. Tedy i ISABEL. Na naší chodbě v ulici SOCHOROVA byly dva byty. Ten druhý, naproti našemu, obývala rodina PECHOVA. Pan PECH byl MVDR. Ano i M.V. a DR. Samozřejmě, že vy víte, že to je doktor-veterinář. Co pečuje i o SKOT-TUR kromě jiného. On žil a pracoval v JIHLAVĚ-IGLAU-svatý JAKUB – PODOBOJÍ sjednané v BASILEA. V bytě žila jeho manželka operní pěvkyně a její matka paní FÁR-OVÁ. A synové STANISLAV a EVŽEN. Oba emigrovali za totality. PECH přečteme španělsky jako PEČ. Příkaz k PEČENÍ ve španělsky HORNO – TROUBA nebo PEC. HORNO vyslov ORNO. V azbuce to napíšeme OPHO. HORNO je jako ukrajinsky vyslovené rusky napsané GORNO. A vy víte že POČAPLY jsou GORNO-HORNÍ. Pozpátku, v naší „hebrejštině“ je to ON ROH. ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ – PECH-OVÁ byla v matrice zapsána jako ELISABETH DOROTHEA. Tak je to také ISABEL a DR THEO – DAR BOŽÍ. Jako v našem příběhu THEODOR LESSING zavražděný v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Spisovatelka se narodila dne 18.LISTOPADU v roce 1847 v Praze. A to skončil na NÁRODNÍ třídě totálním fiaskem zásah totalitní STB a V.B. proti demonstrujícím. (18 minus DVA je i 16.LISTOPAD, kdy se narodil můj bratranec B.I.) Zásah řízený odpůrci jakýchkoliv změn v Československu. První vzdělání získala v PLZNI. Pak studovala v PRAZE. Navštěvovala německou školu SVOBODOVU. Pomáhal jí v tom strýc VOJTĚCH-ADALBERT-ALBERT v překladu do němčiny. Po vzniku republiky byla vůbec první ženou jmenovanou prezidentem MASARYKEM do Československé akademie věd a umění.

Další sochou pořadí je KAROLINA SVĚTLÁ. O té tady již byla řeč. Na KARLOVO náměstí bydlela. Byla tam sousedka KARLA HYNKA MÁCHA, který tam napsal ve vedlejším domě MÁJ. A ona byla představitelka MÁJOVCŮ. A také víte, že můj otec bylo odveden do československé armády v BUZULUKU – ORENBURG po příjezdu z GULAG KOŽVA dne 30.03.1943. V den, kdy kromě jiných výročí byl i výroční den úmrtí KAREL MAY. A na NÁRODNÍ třídě byl na ROHU ulic SPÁLENÁ a NÁRODNÍ vybudován obchodní dům MÁJ. KAROLINA byla tedy i KARLA a SVĚTLÁ. SVĚTLÁ je samozřejmě spojeno se SVĚTLEM. Finsky VALO, jako můj kmotr VASIL VALO. A můžeme to také napsat na klávesnici s latinkou v ruštině a je to CBET – SVĚT. A český SVĚT je i ruské slovo MÍR. Stejně jako české MÍR. PEACE – PAZ – FRIEDEN – FREEDOM – PACE – RAUHAA – BÉKÉ – PAIX – ŠALOM – PAX. A když se podíváte na mapu tak uvidíte, že od JIRÁSKOVA mostu přes JIRÁSKOVO náměstí a RESSLOVU ulici přes KARLOVO náměstí a JEČNOU ulicí a náměstí I.P.PAVLOVA a přes náměstí TYLA do JUGOSLÁVSKÉ je to přímka, která končí na náměstí MÍRU. V kostele svaté LUDMILY. TYLA -L.T. určitě znáte v mém příběhu. Sloužil v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí REPUBLIKY naproti PALÁCI KOTVA. Jako já v LITOMĚŘICÍCH a jako se jmenoval internát kde byli v PODĚBRADY VÁCLAV HAVEL a MILOŠ FORMAN a bratři MAŠÍNOVÉ. A proč I.P.PAVLOVA, který dal světu také PAVLOVŮV REFLEX? Protože to je I.P.P. a vy víte, že dvě P jsou jedno B. Tak je to tedy i I.B. IVAN BARANNIKOV. Anebo B-I. B-1 LANCER je americký bombardér kterému se běžně říká „BONE“. Ano i „BENO“ První let tohoto letounu se uskutečnil dne 12.23. 1974. Ano 123 a DVOJKA. A datum popravy BERIJA LAVRENTIJ a dalších po rozhodnutí soudu v čele s KONEV S.I. Bylo to v roce, kdy jsem já „BEN“ hned vedle náměstí I.P.P–I. B na náměstí MÍRU na OV SSM DVOJKA fungoval a kdy jsem narukoval na základní vojenskou službu k 7. spojovacímu pluku VÚ 6174 v L.T. Výrobce letadla je BOEING – ING. „B“. A to je vyučenec podle britské metody užívání slova ENGINEER. Také je to ŽENISTA. Stavitel MOSTŮ a CEST a SILNIC. Pro armády. Proč je i toto pravda? LANCER je české slovo pro KOPINÍKA. Ten, kdo hází KOPÍ nebo OŠTĚP – SPEAR. LANCER byla DANA ZÁTOPKOVÁ. Házela OŠTĚPEM. Ta, která se narodila stejně jako její manžel a já 19.09. A jejím kmotrem byl generál INGR ministr obrany Londýnské vlády ve WWII. WILLIAM SHAKESPEARE, byl svým prvním jménem naše české VILÉM, a tak i V.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Jeho příjmení ale popisuje, co dělá KOPÍ-OŠTĚP, když letí. Podívejte se na to. SHAKE SPEAR. A proč to tak skutečně je? SHAKESPEARE V.L.M. Měl divadlo v LONDÝNĚ – THE GLOBE. A to vy již víte je i anagram HA GEBLT. S hebrejským členem HA anebo španělsky bez „H“ protože ho Španělé nevyslovují. Tak jenom GEBLT. Jedním ze čtyř vnuků dědy GEBLT byl také kromě mě a PETR a KAREL GEBLT i B.I. Ano jako označení letadla LANCER – B-I/B-1. BARANNIKOV IVAN.

Co ještě může být v ČECHÁCH SVĚTLÁ? Například PIVO DESÍTKA je SVĚTLÁ. Existuje pivo v češtině nazývané PLZEŇSKÉHO typu. A anglicky je to PILSENER nebo PILS. Je to spodně kvašené pivo vařené dle plzeňské receptury. Pivovarské kvasinky plzeňského piva vznikly jako hybrid kvasinek SACCHAROMYCES CEREVISIAE před 500 lety. Toto pivo se liší od ostatních piv ležáků výraznější chutí získanou z CHMELE. A vy víte, že jsme bydleli SOCHOROVA. A víte, že SACHER kavárník a hoteliér z rakouské Vídně byl z ŽELIEZOVCE. A znáte akademika SACHAROVA. A víte, že naproti ÚV SSM byl SACHAR PALACE. A asi nevíte, že hebrejské CUKR – SACCHARO je slovo SUKAR. Ale je třeba ho vidět v hebrejštině napsané. To je – סוכר. Napíšu vám to v latince “ postavené na hlavu “ podle Lenina. A to je OICL. A tak i IO a CL. X – EL CHE. To druhé latinské slovo v názvu pivní kvasinky je CEREVISIAE – PIVO. Španělská CERVEZA. A jinak BIRA-BEER-BIER. Finsky OLUT – UO a LT. ÚSTÍ nad ORLICÍ, kde můj otec budoval obranná zařízení pro armádu před WWII. a LITOMĚŘICE kde já jsem v armádě sloužil. COŽ POTVRZUJE TO ŽE BYL SOUČÁSTÍ ARMÁDY I KDYŽ NEBYL JEŠTĚ ODVEDEN. PRACOVAL PRO ČESKOSLOVENSKOU ARMÁDU. Rumunsky je PIVO slovo BERE a maďarsky je to SÖR – vyslov SÉR. Už jako malý kluk jsem chodil na chmelnice v HORNÍ POČAPLY pomáhat babičce se sběrem CHMELE.

A protože vím, že je vám to málo tak musím ještě připojit historku o slavném KAPITÁNOVI. Vy již víte, jakou hraje hodnost KAPITÁN v mém příběhu. Jeden z KAPITÁNŮ byl ale i podvodný KAPITÁN z města jménem KOPINÍK-KÖPENICK. FRIEDRICH WILHELM VOIGT tedy i BEDŘICH WILHELM VOIGT, a tak B – M.V. Narodil se v roce 1849, dne 13.02 a tak i 123 a 0 – moje rodné číslo. Byl synem ŠEVCE-OBUVNÍKA a sám byl také vyučen řemeslu ŠVEC-OBUVNÍK. Měl sestru BERTHA MENZ – B.M. A to je anagram BEN MOHORITA 2. Tento několikrát trestaný recidivista si opatřil vojenskou uniformu s hodností KAPITÁN a dne 16. OKTOBER-ŘÍJEN/OR, roku 1906 u vojenských LÁZNÍ v PLÖTZENSEE – JEZERA – LOCH – LAKE – LAGO – OZERO, začal při střídání stráží velet asi deseti nebo jedenácti vojáků. A oni s ním na jeho rozkaz odcestovali do městečka KÖPENICK-KOPNIK-KOPINÍK. Tam na radnici ukradl – „zabavil“ městskou pokladnu se 3 557,45 říšských marek. Po deseti dnech byl zatčen ve svém bydlišti na LANGEN STRASSE 22. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení. A v roce 1908, dne 16. SRPEN-AUGUST omilostněn císařem WILLHELM II. 16.OKTOBER-ŘÍJEN/ OR je také datum kdy se narodil můj děda DMITRO MOHORITA ve VOLOVÉ. To bylo v roce 1883. Slavil tak ve VOLOVÉ, v den, kdy se tato událost odehrála svoje 23 narozeniny. Ano i 32 a tak i 1775. A také 17.01. A to se narodil můj strýc IVAN MOHORITA a je to v kombinaci celá řada dalších klíčových dat v mém příběhu. A také víte, že to je i 16. BŘEZEN-MAREC/BM, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA v PRAZE. To bylo 43 let poté. A vy si vzpomínáte na č.p. domu 43 na VÁCLAVSKÉM náměstí, kde umístil pan VAŇHA svojí RYBÍ restauraci. To je ten, kterého jméno snad vzniklo ze jména VANEK a který po roce 1948 emigroval nejprve do BREMEN, kde jsem byl v 1969 na turnaji v basketbalu s METEOR LIBEŇ. A který pak žil a zemřel v SYDNEY-AUSTRALIA kde koncem šedesátých let byla se svými rodiči moje budoucí manželka na československém velvyslanectví. Tchán tam byl OBCHODNÍ RADA – O.R. V době WWII. tam sídlil velitel spojeneckých vojsk v PACIFIKU generál MCARTHUR – MOHORITA EL CHE. A v čísel 34 SOCHOROVA žila v přízemí moje matka naproti bytu RITA BUDÍN – KLÍMA-MLYNÁŘ-MILLER.

KAPITÁN tu loupež organizoval v roce 1906. A vy víte, že 1906 je i 19.06. a to je i 19.09. datum narození mého a ZÁTOPKOVÉ DANY – KOPINICE, jestli je to správně česky a jejího manžela běžce na dlouhých, velmi dlouhých tratích. A také víte 1906 je i 1609 a tak i 16.09. Svátek svaté LUDMILY, jak se jmenovala moje matka. A je to také 16.04. 16. DUBEN-APRIL. A to seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN, ne ke KOLÍNU, jak bylo prý pánováno ale k LANDECK u INNSBRUCK v RAKOUSKU. Císař VILÉM II. – V.L.M. a DVOJKA – KAPITÁNA dne 16.SRPEN-AUGUST roku 1908 omilostnil. A to víte, že jsou shodná data – 16.08. a 19.08. je po našem to samé. Ale hlavně je to 19.08. datum narození pozdější generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. Přítel a spolubojovník mého otce, který s ním společně a dalšími v pětici kamarádů překročili dne 10.23. 1939 tehdy maďarsko-sovětskou hranici. U Zakarpatské TORUŇ. Tehdy už ne na PODKARPATSKÉ RUSI ale v roce 1938 přejmenované vládou Československa pod vedením generál JAN SYROVÝ (s jedním okem se kterým jsem se setkal a seznámil na jeho pracovišti v panoramatu MAROLDOVA BITVA u LIPAN – M.B.L. a pan SYROVÝ automechanik z HORNÍ POČAPLY)) na KARPATSKÁ UKRAJINA. Proč se to stalo? V azbuce je to totiž „KY“ vysloveno „KU“. Ano ale česky vysloveno KY – KEY. KLÍČ. K čemu se stala KARPATSKÁ UKRAJINA KLÍČEM? Tomu určitě rozumíte. Proto byl otec zapsán v protokolu NKVD jako UKRAJINEC. Přišli z KARPATSKÉ UKRAJINY. Ne z PODKARPATSKÉ RUSI. Tedy nebyli RUSÍNI ale UKRAJINCI. Jak prosté. A tak dala československá vláda před WWII. návod k tomu, aby se stala KARPATSKÁ UKRAJINA po WWII. součástí UKRAJINY. V čím zájmu? No přece v zájmu splnění plánu OPERACE BENJAMIN – PÁDU SSSR a SVĚTOVÉHO KOMUNISMU v roce 1991.

A také víte, že velitel výsadku mého otce ARAP v roce 1944 byl KAPITÁN BĚLAVSKY-NIŠČIMENKO ze LVOV-LEMBERG, HALIČ-GALICIA UKRAJINA a s nimi tam byl na stejném místě výsadek WOLFRAM z LONDÝNA v čele s KAPITÁN OTISK JOSEF z BRNA-MORAVA B.M. Příběh KAPITÁN Z KOPINÍKU literárně zpracoval německý spisovatel CARL ZUCKMAYER. Ano MAYER. KAREL-KONSTANTIN-KARLA-KLARA-CLARA. A KAPITÁN byla také základní hodnost ve španělské armádě v době dobývání AMERIKY Španěly.

Poslední sochou v pořadí tedy zcela na druhé strany od první sochy BENEDICT ROEZL je socha VÍTĚZSLAV HÁLEK. Ano VÍTĚZ SLAV-VASIL. Je to i VICTOR a VASIL. A to byl můj italský přítel VITTORIO ze školy VLKSM v MOSKVĚ. A DVA poslední představitelé VLKSM VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONĚNKO. Moji partneři v čele mládežnické organizace. HÁLEK byl můj kolega v ročníku V25 na vysoké škole politické v Praze. HALKA, křestním jménem byla moje spolupracovnice na OV SSM DVOJKA. Vlastním jménem byl HÁLEK VINCENC. Jako můj praděd GEBLT. A jako VINCENC VAN GOGH-CHOCH který se narodil dne 30.03. den kdy byl můj otec odveden do československé armády v BUZULUK-ORENBURG. A v den 30.03. kdy já jsem byl převelen do zálohy v roce 1976. V den, kdy zemřel KAREL MAY a v den kdy se narodil také GOYA FRANCESCO DE LUCIENTE – SVĚTLÝ/ZÁŘÍCÍ ve FUENTETODOS – VŠECHNY STUDNY-ZDROJE. Proto je vedle sochy V.H. kašna. Tak zvaná LEOPOLDOVA KAŠNA s písmenem „L“. A vy víte, že „L“ je také první písmeno „naší abecedy“ protože malé „L“ – „l“ je také značka pro JEDNIČKU. A tak se stal V.H. JEDNIČKOU. V OPERACI BENJAMIN. Pro můj příběh je klíčové že byl V.H. Jako VÁCLAV HAVEL. A také psal. Tento V.H. byl také MÁJOVEC. Jako K.S. Byl tvůrčí osobností časopisu RUCH. A vy víte, že dědeček mého tchána SVOBODA MIROSLAV v PLZNI se jmenoval ROCH. A RUACH je hebrejské „SPIRIT-DUCH“. A ulice pojmenovaná po ROH je pár kroků od tohoto pomníku a kašny. Sochu vytvořil BOHUSLAV SCHNIRCH. SCHNIRCHOVA ulice je hned vedle naší SOCHOROVA a HEŘMANOVA. Vede na HEŘMAŇÁK/ŘEZÁČOVO náměstí od trati KOLEJÍ-DRÁHY až ze STROJNICKÉ a KOLEJE ROOSVELTA. Tam co bydlela moje sestra ANNA MARIE v tom čase HRUBÁ a můj spolužák a přítel ze třídy na základní škole STEINBACH.

A aby byl výčet slavných na KARLOVĚ náměstí úplný tak je třeba zmínit dům č.p. 555/31. Na něm je pamětní deska na památku na chorvatského spisovatele AUGUST ŠENOA, který právě v tomto domě jako student UNIVERZITY KARLOVY žil. Jedním z jeho děl je v chorvatštině “ POSTOLAR I VRAG“. Přeloženo do češtiny „ŠVEC A ČERT“. Nebo lidově „ŠVEC a ROHATEJ“. Anglicky „THE SHOMAKER AND THE DEVIL“. A ŠVEC výrobce BOT je klíčovou postavou v mém příběhu. Jeho manželka byla SLAVA – VASIL. A on byl AUGUST. A tak byli AUGUST a SLAVA. A víte, že můj otec byl VASIL a narodil se v AUGUST. V chorvatštině je ŠVEC slovo POSTOLAR, a to může být v našem překladu i POST nebo STOLAR. Jeho příjmení je upraveno z německého SCHÖNOA. SCHÖNAU-TEPLICE se narodil můj bratranec KAREL GERBLT III. SCHÖNE je KRÁSNÝ nebo KRÁSNÁ jako nedaleko od desky jemu zasvěcené socha ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ. A samozřejmě je třeba dodat, že CHORVAT byl i STROSSMAYER a CROATIA byla součástí JUGOSLAVIA – IUGOSLAVIA – LG VASIL – EL CHE VASIL.

A připomínám že OV SSM DVOJKA, ač na náměstí MÍRU mělo adresu JUGOSLÁVSKÁ ulice 29. Tento AUGUST ŠENOA je tedy v jedné řadě s STROSSMAYEREM, po kterém bylo pojmenováno náměstí s mojí Základní školou a kostelem svatého ANTONÍNA. Místem kde je dům s iniciálami V.H. – VÁCLAV z HÁJKU. Kde pracoval v samoobsluze velitel naší dětské odbojové skupiny TŮMA zvaný LANG. A ten dům je křížem s pracovištěm mojí matky, kde byly v prvním patře na náměstí u její kanceláře umístěny hodiny. S možností sledovat čas jak ze STROSSMAYEROVA náměstí, tak z DUKELSKÝCH hrdinů, dříve BĚLSKÉHO anebo z třídy OBRÁNCŮ MÍRU. Je to také JOVAN ČIRLIČ před chvílí výše zmiňovaný. Ale také můj učitel ze školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí ZDRAVKO OROZOVIČ, který pokud vím, pracoval v roce 1989v době revoluce na AMU – Akademii múzických umění v Praze. Samozřejmě je to i BĚLEHRADSKÁ začínající na náměstí TYL na DVOJCE. A BĚLEHRAD-BÍLÝ HRAD -B.H. – H.B. IUGOSLAVIA – I.G. VASIL – EL CHE VASIL. A také B-I, a tak i B-1. LANCER.

Ulice, které vedou na KARLOVO náměstí – JEČNÁ, RESSLOVA, ŘEZNICKÁ. ŽITNÁ, NA MORÁNI, VYŠEHRADSKÁ, SPÁLENÁ, ODBORŮ, U NEMOCNICE.

MARIAN ČALFA, předlistopadový slovenský politik a blízký spolupracovník a nástupce ADAMEC ATOS a absolvent pražské právnické fakulty prof. MEČLA, z gangu KAPEK-VÍT si pronajal po odchodu z politiky kanceláře na rohu KARLOVO náměstí a REZNICKÉ ulice. Bylo to v době kdy se stal majitelem banky se sídlem v Praze v PALACKÉHO ulici. V té době se také stal významným akcionářem banky ve státu MALAJSIA. S OPERACÍ BENJAMIN stejně jako jeho nástupce VÁCLAV KLAUS a MILOŠ ZEMAN neměl nic společného.

A nyní k pomníku muže, který měl v OPERACI BENJAMIN celosvětový význam.

BENEDIKT ROEZL narozen 13. srpna 1824 u Prahy, zemřel dne 14. října 1885 v Praze na Smíchově. byl český cestovatel, zahradník a sběratel rostlin. Je snad nejznámějším sběratelem exotických rostlin, především orchidejí své doby. Řada z nich byla pojmenována jím samým anebo po něm jeho jménem.

Narodil se v HOROMĚŘIECE – HOROMERITZ u Prahy dne 13. srpna 1824 v rodině zahradníka VINCENC ROEZL. Když bylo mladému Benediktovi pět let, přestěhovala se celá rodina do PÁTEK nad OHŘÍ. I zde, stejně jako v Horoměřicích byl statek patřící klášteru PREMONSTRÁTŮ v Praze na Strahově a ROEZL otec zde byl zahradníkem. PÁTECKÉ zahradnictví se tak stalo prvním místem, kde se mladý Benedikt seznamoval pod vedením svého otce se světem rostlin a taji zahradnického řemesla.

K tomu: Byl BENEDIKT, a tak i BEN – BENITO – BENEŠ – BENDA – BEŇADIK a BENEDIKTÝNI a BENJAMIN. Narodil se dávno před tím, než se ve stejný den narodil na KUBĚ FIDEL CASTRO. BENEDIKT ROEZL na KUBĚ působil. Narodil se v obci u PRAHY nazvanou HOROMĚŘICE. V němčině je název obce HOROMERITZ, a to vy víte, že je MOHORITA EL CHE. Zemřel v den 14.OKTOBER-ŘÍJEN/ OR v PRAZE SMÍCHOV později PRAHA 5. Bylo to 5 let před tím, než se v USA narodil pozdější generál a prezident USA D.D.EISENHOWER. Když bylo Benediktovi pět let odstěhovali se do obce PÁTEK nad OHŘÍ. Když si prohlédnete sochu na KARLOVĚ náměstí tak uvidíte před postavou Benedikta ROEZL klečícího INDIÁNA. A to vám připomene knihu DANIEL DEFOE o příběhu ROBINSON CRUSOE, který měl jako svého partnera či sluhu domorodce kterému říkal PÁTEK. Ale také knihu z pozdější doby, která se jmenuje ROBINSONKA a napsala jí MARIE MAJER. Ta byla původně MARIE BARTOŠ – M.B. Stejného jména jako velitelství Pražského povstání v BARTOLOMĚJSKÉ ulici v květnu 1945. Kterému podléhal první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN jako policejní pyrotechnik a který tehdy zemřel v HRÁDKU u PRAHY. Také vám připomenu souseda o dvě patra pod námi, který se jmenoval příjmením BARTOŠ a vy víte, že to je příjmení, které má svůj původ ve jménu BARTOLOMĚJ. BARTOŠ se přistěhoval do našeho domu v SOCHOROVA po Okupaci v roce 1968. První manžel MARIE MAJER – BARTOŠ byl SLAVOBOJ TUSAR. VASIL BOJ TUSAR. A vy již víte že MAYEROVÁ byla také JARMILA manželka JAROSLAVA HAŠKA.

OHŘE je i německy EGER. EGER je i maďarské město mezi pohořími MÁTRA a BÜKK – M.B. a je to MEZIHOŘÍ. Užívá se i název JAGER. A to je české MYSLIVEC – VASIL CHE M. My ale také víme, že EGER je české město CHEB v němčině. To je také na řece EGER jako PÁTEK. A bylo to oblíbené místo, kam jezdíval GOETHE. V centru Chebu je náměstí JIŘÍHO z PODĚBRAD s kostelem svatého MIKULÁŠE-NIKOLAJE a ALZBĚTY-ISABAL-BASIL v jednom z rohů náměstí. Otec BENEDIKTA se jmenoval VINCENC. Pracoval jako ZAHRADNÍK u PREMONSTRÁTORŮ v klášteře. V Praze na Strahově a pak právě v Pátku. Tam se také stal jeho nástupcem v zahradnickém řemesle jeho syn BENEDIKT ROEZL. VINCENC byl můj praděd z TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE. A proč je to pravda? PÁTEK je nedaleko, po silnici 14 kilometrů, od LOUN. Kde žila rodina mého praděda VINCENCE. PÁTEK je také nedaleko, po silnici 17 km, od TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE. Vše v kraji U.L. Jak daleko je to pěšky? A to víte, že se na rozdíl od silnic vůbec nemuselo měnit? OBĚ VZDÁLENOSTI JSOU PĚŠKY STEJNÉ – 13 KILOMETRŮ. Nedaleko jsou i DĚČANY.

A do okresu LOUNY byl po Okupaci v roce 1968 převelen plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Žili tam, než byl převelen do MLADÁ BOLESLAV. M.B. kde svoji kariéru v armádě ukončil. Ve stejném místě kde se stal velitelem divize generál MORAVEC FRANTIŠEK. Ale on emigroval po únorovém převratu v roce 1948.

Připomínám to že socha nebo vlastně sousoší, když jsou na něm DVĚ postavy stojí před domem FAUSTA. Už u ulice U NEMOCNICE. Konec.

V roce1836 odešel do DĚČÍNA, aby se zde v zámeckých zahradách F.A.THUN vyučil zahradníkem. Učitelem se mu zde stal tehdy nejvýznamnějším pěstitelem exotických rostlin u nás – FRANZ JOSST. Po tři roky se pod jeho vedením učil pěstovat a starat se o mnoho druhů exotických rostlin. Nejvíce ho však očarovaly ORCHIDEJE, jimž zůstal celý svůj život věrný. Po vyučení trvajícím tři roky z děčínských zahrad odešel, aby následně pracoval v zahradách na MORAVĚ a HALIČI a v několika významných evropských zahradách. V roce 1846 byl přijat v obchodním zahradnictví LOUISE BENOIT VAN HOUTTE v belgickém GENT.

K tomu: Odešel do DĚČÍNA kraj U.L. aby se vyučil ZAHRADNÍKEM. Tam ho zaujali ORCHIDEJE – OR. Anglicky ORCHID a španělsky ORCHIDACEAE a německé ORCHIDEEN. Ve finštině je to KÄMMEKKÄKASVIT a nás zajímá ta poslední slabika SVIT. Také jsou to rostliny VSTAVAČOVITÉ. Jejich název pochází z řeckého ORCHIS, které v překladu znamená VARLE – podle tvaru podzemních hlíz rodu VSTAVAČ – ORCHIS. Slang pojmenovává VARLE – KOULE. VARLE anebo KOULE jsou zpravidla DVĚ. Někdo má i tři. Kdo? KOULE je i KOULOVA ulice, kde jsem se setkal s ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA EL CHE a také je to KOULE-HLAVA, a to je ještě jednou HAVEL. Už vyučený ZAHRADNÍK byl přijat zahradnictví v BELGII ve městě GENT u pana LOUISE BENOIT VAN HOUTTE. A tak BENOIT-BEN přijal do zaměstnání BENEDIKT-BEN. Byl také LOUIS jako LUDVÍK. A v ruštině byl také GUTT. To ruské GUTT je v azbuce ГYTT. A to je na hlavu postavené TY L.T. Křestními jmény je i L.B. Město GENT leží ve VLÁMSKU – VASILEK M. Mluví se tam NIZOZEMSKY. Jazykem NIZOZEMCŮ. LOUISE BENOIT VAN HOUTTE v belgickém GENT. Vy víte, že VAN má na začátku „V“ které může být v naší řeči i „W“ A tak je to i L.B.W.H. a tak je to i HA L.B.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN s hebrejským členem HA.

LOUIS BENOIT VAN HOUTTE se narodil 29. června 1810 v YPRES (WWI. připomínám) jako jediný syn TIMOTHEE (TIM – THE T.M.) VAN HOUTTE a ISABELLE (BASILLY) VAN HOUTTE rozené DE WITTE (čti anglicky WAJT jako BÍLÝ). 02.03. 1821. Jeho otec zemřel ve věku pouhých 53 let. A vy víte, že 02.03 je i 02.10. A to je i 5.10. a to se narodil VÁCLAV HAVEL. Van Houtte zpočátku žil se svou matkou v Ypres. Když mu bylo 15 let, odešel do Paříže prostřednictvím francouzského generála JOSEPH FRANCOISE DURUTTE, který byl rodinným přítelem. Studoval zde Střední ekonomickou školu bychom řekli dnešním jazykem. My jim říkali SEŠKA. Takovou, které jsou DVĚ v RESSLOVA ulice. Volný čas využíval k návštěvám botanické zahrady i k botanickým studiím v soukromých zahradách a parcích.

Když však jeho matka během krátké doby přišla o velkou část rodinného jmění, musel studia opustit. Stejně jako musel z ekonomických důvodů opustit školu po smrti matky můj otec. Díky doporučujícímu dopisu od generál LAFAYETT našel práci v bance v CLERMONT-FERRAND. Během dvou let strávených v Clermont-Ferrand pokračoval ve studiu botaniky.

GILBERT DU MOTIER, MARQUIS DE LAFAYETTE. G.M. a M.L. Narozen dne 06.09. 1757. Zemřel dne 20.05. 1834. Byl spolubojovníkem generála GEORGE WASHINGTON (taky i G.M. a manželka MARTHA) ve válce proti VELKÉ BRITÁNII za nezávislost USA. A poté byl v čele revoluce ve FRANCII v roce 1789. I v čele JULY REVOLUTIN v roce 1830. Byl jedním křestním jménem i ROCH. Jako pradědeček mojí manželky. Narodil se v roce 1757 a to je i rok 1775 kdy vznikla US ARMY a US MARINE a US NAVY pod velením generál GEORGE WASHINGTON. Ve PHILADELPHIA-PENNSYLVANIA. 06.09. je i 12.09. a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A můj synovec MICHAL. 20.05. je i 10.05. a to zemřel v roce 1945 první manžel mojí matky voják v PLZNI, policista v PRAZE v BARTOLOMĚJSKÉ, ale příjmením FLORIÁN. 10.05.1948 byl můj otec přijat za kandidáta KSČ. Na rozkaz generála LUDVÍKA SVOBODY. Rok Francouzské revoluce je rok 1789 a to je i rok 1891 a to se narodil děda KAREL GEBLT I. Slet SOKOLŮ a NÁRODNÍ výstava v PRAZE 7 – HOLEŠOVICE. U DUKELSKÉ dříve BĚLSKÉHO a PARTYZÁNSKÉ ulice.

Během belgické revoluce v roce 1830 se V.H. připojil k povstalcům a bojoval za nezávislost Belgie.

V prosinci 1831 se oženil s CLÉMENCE-KLEMENS BOUTEZ, která zemřela po pouhém roce manželství.

VAN HOUTTE (V.H.) si v Bruselu otevřel obchod se semeny a květinami, kde také obchodoval s květinovými cibulkami a zahradním nářadím.

Spolu s ADOLF PAPELEU (PPL – B.L. – LABE – ELBE-ELBE – ELBA – BÍLÁ – LÍBA) vyjednávali s majitelem největší školky v GENT v té době ALEXANDER VERSCHAFFELT (1801–1850), který jim nabídl pronájem pozemku o rozloze asi jeden a půl hektaru na 32 let. Smlouva stanovila předkupní právo na konci období, které van Houtte uplatnil v roce 1872 a koupil oblast. V roce 1839 založil vlastní školku a školku v GENT.

Již v prvním roce byl vydán ceník, který měl 22 stran. Jak se počet rostlin pěstovaných ve školce zvyšoval, seznam se stále rozsáhlejší. Vzhledem k tomu, že také obsahovala velmi přesné botanické popisy a poznámky o jejich kultuře pro mnoho rostlin, byla velmi vyhledávána mnoha milovníky rostlin, a nakonec dosáhla vydání téměř 100 000 kusů. VAN HOUTTE botanické znalosti, jeho obchodní prozíravost a také jeho talent pro jazyky vedly k velkému ekonomickému úspěchu. Jeho školka se stala „Mekkou všech zahradníků a milovníků zahrad“. 

Van Houtte se také rozhodl založit školu pro zahradníky s cílem vyškolit kvalifikované mladé lidi pro zahradnictví. O této myšlence jednal s ministrem vnitra CHARLES ROGIER (C.R.) se kterým se znal od své práce pro belgickou přechodnou správu v roce 1830 a který ho v projektu podporoval. Později van Houtte pojmenoval rod ROGIERA – RUBIACEAE na jeho počest. Škola byla založena 30. dubna 1849 a později byla připojena k botanické zahradě v GENT.

VAN HOUTTE (V.H.) se vrátil do BRUSELU na začátku roku 1836 a v červenci téhož roku se oženil s WILHELMINE LEFEBRE narozenou 28. února 1810 v MAASTRICHT, zemřela dne 18. srpna 1881 GENTBRUGGE. 18.08. je i minus DVA 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Ve VOLOVÉ. Jeho manželka byla WILHELMINE tedy i VILEM – V.M.L.-B.M.L. LEFEBRE byl známý francouzský herec. Komik. Jeden nositel tohoto příjmení byl i maršál FRANCIE jménem FRANCOIS-JOSEPH. Jeden byl JOSEPH-CHARLES a byl KARDINÁL a arcibiskup z BOURGES. Jeden byl MARCEL a byl katolický biskup, zakladatel Kněžského bratrstva sv. PIA X. A jeden byl JINDŘICH – HENRI, a to byl francouzský marxistický filozof. A nakonec JEAN, a to byl malíř a PHILLIP.

Nastoupil na místo ředitele botanické zahrady v BRUSELU. Botanická zahrada však byla ve velmi zanedbaném stavu a van Houtte se snažil dát všestranné sbírky rostlin zpět do pořádku a zahradu zrevidovat. V té době byla botanická zahrada organizována jako akciová společnost a VAN HOUTT reformní úsilí se setkalo s odporem rady. Proto se v roce 1838 po pouhých dvou letech funkce vzdal.

A protože jsme v BELGII v BRUSEL B.B. – 22, tak je to i BOTANICKAL GARDEN i JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES. Ano GARDEN a jako režisér GARDIN a JARDIN jako režisér CHARDYNIN.

LOUIS BENOIT VAN HOUTTE zemřel 9. května 1876 v GENTBRUGGE. Pohřben byl 12. května. Pohřbu se zúčastnilo téměř 2000 lidí; CHARLES DE KERCHOVE DE DENTERGHEM jménem Královské zemědělské a botanické společnosti v GENT, EDUARD PYNAERT ředitel Státní zahradnické školy založené VAN HOUTTE, CHARLES DE GUCHTENNEËRE starosta GENTBRUGGE, stejně jako EDUARD MORREN a AUGUST VAN GEERT pronesli pohřební projevy u jeho hrobu. Co je datum 9.KVĚTNA dobře víte, ale také víte že je to i 9.SRPEN – narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. Je to i datum svržení atomové bomby na NAGASAKI a 6. SRPEN je datum svržení atomové bomby na HIROŠIMA. Pohřben byl 12.KVĚTNA a to víte, že je i 12.SRPNA datum narození mého otce a JAK EŠ. A je to také 12.08. a proto je to 08.12. a to je datum narozené mojí manželky VLASTA-PATTY-PRISHA SVOBODA v PLZNI. Příjmení DENTERGHEM je anagram MOHORITA DEGEN, jako ŠVEJK-SCHWEIG a byl ještě KERCHOVE – jako HŘBITOV-CEMETERY – C.H. Na jeho pohřbu mluvili DVA KARLOVÉ a DVA EDUARDI a jeden AUGUST. Rok jeho úmrtí je i 1891. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT a rok Národní výstavy na Výstavišti a sletu SOKOLŮ vedle ve STROMOVCE. Na místě, kde měl pak VAŇHA RYBÍ restauraci a kde je PANORAMAT M.B.L. Kde stálá POLSKÁ KRČMA, kde jsem měl svatební hostinu já dne 17.07.1976. Mluvil tam i pan GEERT – GERTA byl manželka profesora KAFKY z domu v SOCHOROVA. Žili dvě patra pod námi a pod pan MALINA. GERTA KAFKA. Stejně jako manžel HANUŠ přeživší Holocaust. Po Okupaci v roce 1968 emigrovali do Německé spolkové republiky. Našel jsem někde že snad žili v DORTMUND. Konec.

– V březnu roku 1854 odplul z holandského přístavu VLISSINGEN do NEW ORLEANS. Z Evropy si sebou do Ameriky odvezl tržní rostliny, ty mu měly pomoci založit zahradnictví, z jehož výdělku zamýšlel hradil své botanické sběry. V New Orleansu část z dovezených rostlin prodal a odhodlal se k cestě do MEXIKA. V květnu roku 1855 ve VERACRUZ poprvé vstoupil na mexickou půdu. Vzápětí se vydal do hlavního města MEXICO CITY. Cestou se zastavil ve městě CORDOBA. V jeho okolí, na úpatí sopky PICO DE ORIZABA uskutečnil své první sběry rostlin, které zaslal zahradnictví LOUIS BENOIT VAN HOUTTE v GENTU. Zásilka obsahovala téměř tisíc semen dřevin, rostliny vřesovcovité a ORCHIDEJE.

Do hlavního města Mexika, CIUDAD DE MEXICO dorazil 16. června 1855 okraden, ale nezraněn.

K tomu: VLISSINGEN je také VASSILI GAN. V tomto přístavu VLISSINGEN identifikoval EUGEN DIESEL svého otce RUDOLF DIESEL, který se utopil při cestě z ANTWERP do LONDÝNA na lodi SS DRESDEN. ROEZL z VLISSINGEN, přístavu v NIZOZEMÍ odcestoval do NEW ORLEANS. Také OR. Na půdu MEXICO vstoupil poprvé v přístavu VERACRUZ. Přibližně 277 km odsud je také v provincii VERACRUZ město TUXPAN odkud vyjeli na lodi GRANMA-BABIČKA na KUBU v roce 1956 bojovníci HNUTÍ 26. ČERVENCE v čele s FIDEL CASTRO a velitelem lodi GRANMA, tedy jako KAPITÁNEM– ERNESTO GUEVARA – EL CHE.

ROEZL se vydal do hlavního města MEXICO CITY, kde byla později, v roce 1968 pro nás slavná OLYMPIÁDA – LOH 1968. NA UNIVERSITNÍM STADIÓNU. Excelovala tam VĚRA ČÁSLAVSKÁ. Ta byla VASIL ČE a SK – X – ještě jednou. Narodila se jako manželka jednoho z mých dvou bývalých bratrů MARTA-MARTHA. VĚRA se narodila dne 03.05. a to vy víte, že je i 03.08. Protože KVĚTEN-MÁJ, je i SRPEN-AUGUST. 03.08 je krát DVA podle generála MORAVCE z ČÁSLAVI 06.08. a to je i 09.08. A to se narodil manžel MARTA-MARTHA. Stejně jako druhého z dvojčat mých nevlastních bratrů byla manželka VĚRA. Manželem VĚRA ČÁSLAVSKÁ byl JOSEF ODLOŽIL. A to vy víte, že je i IOSEF ODLOŽIL. A ten má iniciály I.O. – IO – X. CHE. Anebo II – DVOJKA. Aby to byla pravda tak se I.O. narodil dne11.11. jako můj bratranec KAREL GEBLT III. A také jak vy již dobře víte to je i 17.11. – 17. LISTOPAD. Narodil se v OTROKOVICE. Ty se skládají ze DVOU částí – OTROKOVICE a KVÍTKOVICE. Od slova KVÍTEK-KVĚT-FLORE. Město se jmenovalo i BAŤOV. Bylo součástí impéria BAŤA, JAS, SVIT, jestli to tak můžu napsat. OBUVNÍK a ŠVEC. A leží nedaleko od města ZLÍN.

ČÁSLAVSKÁ je i ČÁSLAVSKÝ, jak se pravděpodobně jmenoval její otec. ČÁSLAVSKÝ byl i generál FRANTIŠEK MORAVEC. Narodil se totiž v ČÁSLAVI.

Stavil se ve městě CORDOBA, které dostalo svůj název podle španělské CORDOBA z ANDALUCIA. Zastavil se také u PICO DE ORIZABA – OR. I KŮŽE z ŽÁBA. OR I ZABA. Jak vám řekne internet v nabídce ke koupi. „Pravá kůže z ropuchy. Vhodná na zdobení různých výrobků z kůže… Odstíny stejné jako u kůže ze slepičí nohy.“ Ano slepice HEN – HAHN – HON – HUN. CHICKEN LEG. Jako ty, které prodává plukovník SANDERS v KFC. S kůží.

A právě teď si vzpomínáte, že jediné datum ve článku v časopise REPORTÉR, v článku o RUDOLF CORTÉS, ze září 1990 je právě datum 16.06. A také víte, že to je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. moje datum narození a také datum narození ZÁTOPKŮ a svátek císařovny ZITA manželky císaře KARLA a matky OTTO HABSBURG. A také víte, že to 16.04. a to je datum seskoku výsadkáře OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Toho, kterého na cestu vybral KAREL PALEČEK a osobně ho instruoval prezident BENEŠ. Konec.

-Na okraji města si společně s přítelem L. CHABÉ koupil hostinec se zahradou. Pravidelně podnikal výpravy za sběrem rostlin do blízkého okolí. Koncem roku 1858 opustil společně s L. CHABÉ Ciudad de México a odešli do nově vzniklé malé vesnice SANTA BORGI. Opět si zde zřídili hostinec a zahradnictví. ROEZL si z Evropy nechal zaslat evropské odrůdy jabloní a hrušní a zabýval se zde jejich pěstěním. V období sucha podnikl výpravy na hory POPOCATÉPETL a IZTACCÍHUATL a Nevado de Toluca. Zde ve výškách okolo 4000 metrů nad mořem a teplotě šest stupňů pod nulou sbíral rostliny.

K tomu: Podnikl výpravu na sopku POPOCATÉPETL. A vy víte, že první Evropan vůbec který na tuto sopku vystoupil, v doprovodu dvou svých mužů, byl spolubojovník HERNÁN CORTÉS, který se jmenoval KAPITÁN DIEGO DE ORDAS – OR. A který s CORTÉSEM do MEXICO přicestoval z ostrova KUBA. Za to tehdy v roce 1525, (vzpomeňte si na rozměry KARLOVO náměstí – DOBYTČÍ trh a na popisná čísla domů na náměstí) dne 22.10. (také 5510 nebo 5 nebo 2) získal právo krále KAREL V. mít vlastní erb se znázorněním výhledu na sopku. Víte, že DIEGO je SANTIAGO, a tak i JAKUB-KUBA. U nás zpívala EVA PILAR-OVÁ píseň POPOCATÉPETL TWIST. PILAR je španělské slovo přeloženo do češtiny PILÍŘ. A doprovázel ji KAREL VLACH. A vy víte, že VLACH je ITAL – L.T. ITALY má tvar BOTY. V množném čísle jsou VLAŠI – VASIL. L.CHABÉ je i EL CHE a B. Může být v mém příběhu i BENEDIKT i BENJAMIN i BOEING i DVOJKA. Konec.

-V roce 1859 podnikl cestu za sběrem rostlin trvající pět měsíců. Postupně navštívil pět mexických států. Na cestě byl několikrát zajat povstalci a okraden. Po skončení expedice odeslal z Mexika, mimo jiné, 30 000 exemplářů orchideje ODONTOGLOSSU ROSSII LINDL. Poté, co v roce 1860 opustil vesnici SANTA BORGIA. zakoupil pozemek u vesnice SONTECOMAPAN. I zde pěstoval evropské odrůdy jabloní a hrušní, v okolí sbíral rostliny. V roce 1861 spolu s francouzským zahradníkem L.CHABÉ (CHE – BET – DVOJKA) vytvořil zahradu evropských ovocných stromů v SONTECOMAPANU.

Během ANGLO-FRANCOUSKÉ-ŠPANĚLSKÉ intervence v MEXIKU se ROEZL postavil na stranu mexického prezidenta BENITA JUARÉZ – svého jmenovce – BENEDIKT-BENITO. A také BENITO JUARÉZ – BENITO IUARÉZ, a tak také B-I. Prezident poslal do SONTACOMAPANU 200 vojáků. A ROEZL BENEDICT organizoval obranu přístavu. Podle jeho instrukcí byly na kolové vozíky připevněny dlouhé tyče, díky nimž vypadaly z dálky jako obří katapulty. Když si francouzské jednotky všimly těchto „zbraní“, neodvážily se obsadit přístav.

K tomu: Žil ve vesnici SANTA BORGIA. Tose vyslovuje BORŽA jako BRŮŽA soused v HORNÍ POČAPLY nebo jako BIJOUTERIA – BIŽUTERY. V televizním seriálu ve slovenském jazyce tomuto rodu říkali „BORGIOVCI“ Tak jak je to napsáno. Ten rod ale pocházel ze ŠPANĚLSKA ARAGÓN-ZARAGOZA (kde je v katedrále relikvie ruka svaté KATEŘINY) a byly BORJA – vyslov BORCHA. Když to přečteme jako BORJA – česky tak je to i zdrobnělina jména BORIS. BORISŮM se říká i BORJA. A to byl můj bratranec přes kolena a syn plukovník Docent. IVAN MOHORITA. BORIS MOHORITA – B.M. A také to byl B.I. BORIS IELCIN – JELCIN. A vy vidíte, že BORJA je i čistý anagram BOJAR. Ruský šlechtic.

To byla ta válka, která měla za cíl dosadit MAXMILIÁN I. na trůn v MEXIKU jako MEXICKÉHO CÍSAŘE. To už všechno dobře znáte, z předcházejících příběhů. MAXMILIÁN I. vystoupil tehdy z fregaty NOVARA na americkou půdu v mexickém VERACRUZ dne 28. KVĚTEN-MÁJ roku 1864. S sebou přivezl dobrovolnickou armádu složenou ze žoldnéřů všech možných národností včetně Čechů. Od počátku čelil pokračující válce mezi francouzským expedičním sborem a republikánskými povstalci vedenými BENITO JUARÉZ, kteří odmítli uznat vládu MAXMILIÁNA. A vy víte, že se jim to podařilo. A MAXMILIÁN byl v SANTIAGO DE QUERÉTARO dne 19. ČERVEN-JÚN 1867 popraven. A právě celou tuto intervenci od začátku do konce prožil BENEDIKT ROEZL v MEXIKU. Až jak uvidíte v dalším odstavci v roce 1868 odcestoval na KUBU do HAVANY.

Kdo se ještě kromě BENEDIKT ROEZL postavil intervenčním vojskům? Byl to statečný GENERÁL GASPAR SÁNCHEZ OCHOA. To byl mexický vojenský důstojník, který se účastnil vojenského odporu proti silám císaře MAXMILIÁNA a DRUHÉ FRANCOUZSKÉ INTERVENCI. Narodil se v GUADALAJARA v JALISCO dne 6. ledna 1837 a studoval na VYSOKÁ ŠKOLE BÁŇSKÉ (ta je u nás v OSTRAVA a v POLSKU v KATOVICE, obě jsem navštívil) kterou absolvoval jako topografický inženýr. Narodil se na TŘI KRÁLE, a tak dostal jméno KAŠPAR-GASPAR. V roce 1855 vstoupil v hodnosti PORUČÍK do mexické armády.

Bojoval statečně v bitvě u PUEBLA dne 5. KVĚTEN-MÁJ 1862. Také datum PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ o mnoho let později a také 5.SRPEN-AUGUST datum narození MIROSLAV ŠTĚPÁN. Tam byli poraženi a on a jeho přímý nadřízený GENERÁL JESÚS GONZALES ORTEGA byli zajati. Z vězení se jim podařilo uprchnout a dostat se do štábu prezidenta BENITO JUARÉZ v SAN LUIS POTOSÍ. V roce 1864 velel bitvě u MAZATLÁN. Kdy byla poražena intervenční francouzská loď CORDILIERE. V této bitvě se vyznamenal. Datum bitvy je také po našem 28.-31.OKTOBER-ŘÍJEN/OR. Je to datum vzniku Československa a děleno dvěma 14.10. Jméno vám velmi dobře známého náměstí na SMÍCHOVĚ. A také je 31.10 i datum 13.10. narození MAKARENKO. A minus DVA je to 11.10. Datum narození IVAN HAVEL. A 1775 a celá spousta dalších důležitých dat v mém, příběhu.

Po tomto úspěchu byl povýšen na generála a prezident BENITO JUARÉZ ho jmenoval guvernérem státu SINALOA. Jeho úkolem bylo zabezpečit pozici, legitimizaci vlády ANTONIO ROSALES. kterou zastával od 9. do 14. března 1865 a která sloužila pouze k legitimizaci vlády ANTONIA ROSALES. Ten předtím s pomocí RAMÓN CORONA svrhl guvernéra JESUS GARCIA MORALES. GASPAR SANCHEZ OCHOA úkol splnil. Poté byl jmenován komisařem Mexické republiky ve SPOJENÝCH STÁTECH, kde nahradil PLÁCIDO VEGA DAZO.

Stát v MEXIKU se jmenuje SINALOA. Řecký název státu ČÍNA byl SINAE. To pochází z arabského SIN. A také ve stará latině se užíval termín SINO. Odtud název vědy, která se zabývá ČÍNOU-SINOLOGY. Název mexického státu SINALOA pochází z názvu ovoce jazyce jednoho z kmenů, které tuto část MEXIKA obývali. To byl SINA. PITAHAYA LOBOLA – KULATÁ PITAHAYA. PITAHAYA je ovoce – ŠUPINATÉ OVOCE. Také nazývané DRAČÍ. A vy víte, že když DRAČÍ tak to je kousek k ČÍNĚ, která je plná dračích soch a obrazů a symbolů. Ale také ke GEORGIJ-JURIJ-JIŘÍ. Slavnému svatému, pokořiteli DRAKA.

Jel tam zabezpečit vládu ANTONIO – kterých je v mém příběhu celá řada a je to jedno z klíčových jmen. A byl ROSALES. A vy víte, že RŮŽE také hrají v mém příběhu důležitou roli a v konkrétně v tomto také. To uvidíte na konci. Ale je to také ROSARIO v ARGENTINĚ, kde se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. GARCIA bylo krycí jméno mého přítele z CHILE ve škole VLKSM v MOSKVĚ. Jeho pravé křestní jméno bylo MOISÉS. Ne tedy JESÚS ale také podle BIBLE ještě před ním zcela zásadní osobnost v historii lidstva. Jako JESÚS. A vy víte, že byl MOISÉS LA BRAŇA MENA, a to je MOISÉS L.B.M. A víte, že MENA bylo zase jedno z krycích jmen ERNESTO CHE GUEVARA.

Další jméno v příběhu je PLÁCIDO VEGA. Co je VEGA? To je podle slovníku „Nízká, plochá úrodná půda obecně se nacházející na březích řek“. PLÁCIDO je vysloveno PLÁSIDO, a to je hned u španělského PLAZA – PLACA vyslov a německého PLATZ. To je to PLOCHÁ ze slovníku. PLÁCIDO VEGA je tak i jako PLACATÁ PLACKA nebo ROVINATÁ ROVINA. A to vy víte je i ROVINA POLABÍ a také ROVINA mezi městy ÁVILA a ALBA DE TORMES a SALAMANCA v CASTILLA Y LEÓN ve Španělsku. A také město ROVANIEMI město v rovinatém kraji na severu FINSKA v LAPONSKU. A určitě i další roviny, kdekoliv jinde. RAMÓN CORONA je KORUNA ŘÍMANA. VAVŘÍNOVÝ VĚNEC – LAURUS NOBILIS. To je BOBKOVÝ LIST – B.L. nebo L.B. Též zvaný BOBEK. A vy si vzpomínáte, že nad námi v SOCHOROVA ulice žila rodina BOBEK. BOBKOVI. A asi nevíte, že ARTEK na KRYMU byl plný keřů BOBKOVÉHO LISTU. Slovo LORETA a jméno LAURA (to přijde za chvíli) má původ ve slově LAURUS-LAURACEAE. Je to i jméno VAVŘINEC překládané jako LORENC. A vy víte, že generál LORENC ALOIS-LUIS je tedy VAVŘINEC a také víte, že u nás v přízemí v domě SOCHOROVA žil pan LORENC. Dispečer pražských TRAMVAJÍ-KOLEJOVÉ DRÁHY. CORONA je i hlavní město GALICIA-HALIČ. Té španělské LA CORUŇA, kde jsem pochopitelně také byl při své cestě do SANTIAGO DE COMPOSTELLA. Ta GALICIA-HALIČ kde se narodil otec FIDEL CASTRO. Kde je slavné poutní místo SANTIAGO DE COMPOSTELA, kde jsem pochopitelně také byl. A víte, že SANTIAGO bylo DRUHÉ vůbec v dějinách AMERIKY město. První byla BARACOA a druhé bylo SANTIAGO. Na KUBĚ. V čele obou stál jako první člověk vůbec HERNÁN CORTÉS. VAVŘINEC má i domáckou podobu VÁVRA. A vy si vzpomínáte, že výkonný praporčík naší roty velitele V.M. VLADIMÍR MATIÁŠEK zvaného MATES byl VÁVRA.VÁVRA MILOSLAV – V.M. Tu samou funkci vykonával v Československé armádě ve Velké Británii OTMAR REIDL. Právě tam ho generál KAREL PALEČEK objevil a vybral pro splnění úkolu OPERACE BENJAMIN. Tím ho pověřil osobně prezident BENEŠ. BEN a Š – TROJZUBEC v azbuce a hebrejštině.

Ve Washingtonu, San Francisco a New York působil přibližně dva roky. Jeho úlohou bylo prezentovat mexické republikány v USA. Asi i nakupoval on a další v těchto funkcích zbraně. Při pobytu v USA se ale GASPAR SÁNCHEZ OCHOA vyslovil pro kandidaturu JESÚS GONZÁLES ORTEGA na funkci prezidenta. Ten byl v té době předsedou Nejvyššího soudu. A tak se postavil proti setrvání BENITO JUARÉZ u moci. Z tohoto důvodu byl OCHOA odvolán ze svého pověření vládou BENITO JUARÉZ.

ORTEGA DANIEL je také současný a dlouholetý prezident jihoamerického státu NICARAGUA. Kde jsem byl ale to až na konci této části podrobně a v souvislostech.

Ve dnech 23. a 24. července 1868 se konala VÁLEČNÁ RADA, která odsoudila generála GASPAR SÁNCHEZ OCHOA za zločiny dezerce a pobuřování. Byl odsouzen ke dvěma letům vězení a zbaven hodnosti a propuštěn z armády.

Jen ti, kteří čtou podrobně všechny mé příběhy vědí proč to sem na jednou z ničeho nic píšu. Takových bitev a událostí muselo být spousta v období, kdy zrovna v MEXIKU žil sběratel EXOTICKÝCH ROSTLIN BENEDIKT ROEZL, v době DRUHÉ intervence FRANCIE s cílem dosadit za mexického císaře HABSBURKA MAXMILIÁNA. Toho, který byl předtím představitel, MÍSTOKRÁL, svého bratra FRANTIŠKA JOSEFA I. v nám dobře známém LOMBARDSKO-BENÁTSKO tak i MILÁNO-BENÁTKY – M.B. Nebo MILANO-VENEZIA – M.V. A tak i naše známé L.B.M. nebo L.V.M. A žil před odjezdem do MEXIKA ve městě TERST. V zámku MIRAMARE a podnikl například výpravu za EXOTICKÝMI ROSTLINAMI do státu BRASILIA-BASILO OR. To už tady bylo a velmi podrobně.

Píšu to proto, že o přibližně 130 let později se narodil na ostrově KUBA, GENERÁL ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ. Který byl i TOMÁS-TOMÁŠ-TOM-T.M. Narodil se v roce 1930. Ani přesné datum jeho narození není známo. Stejně jako není u GENERÁL GASPAR OCHOA SÁNCHEZ známo datum úmrtí. Ten kubánský generál byl HRDINA republiky KUBA od roku 1984 a byl členem ústředního výboru komunistické strany KUBY. A patřil mezi nejvíce dekorované vojáky KUBY. Působil jako velitel kubánských vojsk v OGADENSKÉ VÁLCE na podporu ETIOPIE a kubánské vojenské mise v republice ANGOLA na podporu MPLA.

Dne 26. SRPEN-AUGUST 1958 se připojil ke DRUHÉ linii osvobozenecké armády KUBY, ve východní části KUBY, proti diktatuře FULGENCIO BATISTA. Bojoval tak pod vedením CAMILO CIENFUEGOS. Společně s ním se k osvobozenecké armádě připojil i jeho bratr ALBIO a ANTONIO a jejich strýc VICTOR.

Po vítezství kubánské revoluce odcestoval studovat do ČESKOSLOVENSKA a později do SSSR. V dubnu 1961 se zúčastnil bojů v ZÁTOCE SVINÍ. V době těchto bojů zmizelo letadlo s CAMILO CIENFUEGOS. Oficiálně to byla havárie.

V šedesátých letech trénoval vojáky VENEZUELY na KUBĚ. V červenci 1966 byl spolu s LUBEN PETKOFF vysazen ve VENEZUELE ve státě FALCÓN – SOKOL. Tam se zúčastnil přepadení vojáků dne 16. ZÁŘÍ-SEPTEMBER nazývané CERRO ATASCADERO. Bylo to mezi YUMARE a DUACA ve státě YARACUAY-vyslov přibližně jako JARAKVAY – JARKOVA CESTA. Zabili důstojníka a poddůstojníka a dva vojáky.

LUBEN je i špatně napsané LIBEŇ – LI BEN – LEE BEN. PETKOFF je i jako přezdívka vzniklá ze slova PETR-PEŤKA. Tak říkal například VASILLY IVAN ČAPAJEV jednomu ze svých podřízených. Nebo česky někdo, kdo má PĚTKY. I třeba ve škole – KOULE. Anebo PĚTKY jako DESETIKORUNY. Což je zase římskými „X“ – CHE. A když PĚTKY tak i DVOJKY. To ale všechno již dobře znáte.

16.09. je svátek svaté LUDMILY. Je to i 19.09. a to je moje datum narození a narození manželů ZÁTOPKOVÝCH. Svátek ZITA, císařovna, manželka KAREL a matka OTTO. OTTO je italsky španělské OCHO. Vyslov OČO – Číslo „8“. Je to i španělské OJO – vyslov OCHO, a to je české OKO. Jako kino OKO zakončující ulici SOCHORA-SOCHOROVA. Kde jsme žili v čísle 1391/4. A matka také později v čísle740/34. A je to samozřejmě celá řada „JEDNOOKÝCH“ v mém příběhu. 16.09. je i 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 16.09. je i minus DVA 14.09. a to už je určitě dobře vám známé datum úmrtí TOMÁS-TOM-TM MASARYK GARRIGUE. A datum narození jeho syna JAN MASARYK na VINOHRADECH-DVOJKA. A datum narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM JAR.JENERÁL. J.J. – KOTVA. A je to datum seskoku para skupiny WOLFRAM u obce MORÁVKA okres FRÝDEK MÍSTEK, řeka OSTRAVICE, kraj OSTRAVA. 16.06. je také ale jediné datum které uvádí ten pan VLADIMÍR ROHAN-RICHTER ve svém článku v časopisu REPORTÉR o panu RUDOLF CORTÉS.

25. ÚNOR-FEBRUÁR 1967 velel koloně která se účastnila přepadu mezi SANARE a EL BLANQUITO ve státě LARA. Tam zabili 3 vojáky a 8 zranili. Po návratu z VENEZUELY byl jmenován zástupcem náčelníka generálního štábu armády KUBY – FAR CUBA. Později byl jmenován velitelem VOJENSKÝCH STAVEB a ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU KUBY. Sousedka ve druhém bytě na našem patře paní PECH byla za svobodna FÁR-OVÁ a její matka paní FÁR-OVÁ tam žila s nimi. Hodně stará paní.

25.02. je známé datum převratu v roce 1948. Bylo to v roce 1967 a to je i rok narození mého otce a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ 1919 a rok plánovaného pádu SSSR a světového komunismu 1991. Místa jsou S a B a L – BASIL. LARA je i LAURA. Jako skupina LAURA a její TYGŘI. Ta vznikla později v roce 1985 ve městě MOST v NEPRAKTA KLUB. NEPRAKTA byl i WINTER. Zpívala s nimi tehdy I.C. – EL CHE. ILONA CSÁKOVÁ. Nebo I.C. INTERCONTINENTAL. Ve smyslu šíře OPERACE BENJAMIN. A i hotelu I.C. naproti sídlu MEZINÁRODNÍHO SVAZU STUDENSTVA v PRAZE a ulici 17.LISTOPADU. Toho hotelu, ve kterém pracoval HUGO MAREČEK, který mě v roce 1971 doprovázel na sjezd KSČ, kde jsem četl Zdravici mládeže a dětí – SSM a PO SSM.

Také víte, že ve VENEZUELE údajně žil nějaký čas můj bratranec KAREL GEBLT III. Když už byl v emigraci v NSR. Jak mě jednou říkala matka. A víte, že VENEZUELA je VAZILIN. A hlavním městem je CARACAS – zase CARA – TVÁŘ – TVÁR, a tak i TVER. A k tomu C.S. – X – CHE. Důležité je vědět i to, že oficiální název tohoto města je SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS. SANTIAGO – JAKUB a další a LEÓN jako ŠURA LVOVA, a LVOV tak i LEMBERG a CASTILLA Y LEÓN. A vy víte, že ze LVOVA v HALIČI, odlétal můj otec se skupinou ARAP k výsadku. A jeho velitel KAPITÁN hodností, tam žil.

Byl velitelem VOJENSKÝCH STAVEB. A vy víte, že VOJENSKÉ STAVBY v PRAZE sídlily v PALÁC KOTVA v ulic REVOLUČNÍ. Naproti kasárnům JIŘÍHO z PODĚBRAD, kde sloužil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. A že můj otec sloužil v HORNÍ POČERNICE u SILNIČNIHO VOJSKA, které dodávalo pracovní sílu právě pro VOJENSKÉ STAVBY. A samozřejmě víte, že VOJENSKÉ STAVBY byly můj první zaměstnavatel. Jako učně v oboru automechanik. S prvním místem v dílnách v útrobách stadiónu SOKOLŮ na pražském STRAHOVĚ.

Byl velitelem ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU jako můj kmotr generál VASIL VALO. Po něm generál VESELÝ FRANTIŠEK a další.

V roce 1977 byl GENERÁL ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ hlavou mnohonárodní operace, která měla zabránit SOMALIA postupu v tzv. OGADENOVÉ VÁLCE. Tam bojovali etiopští a jemenští a kubánští vojáci, se sovětskými poradci proti SOMÁLCŮM. A porazili je.

V roce CHARTY 77 bojoval proti SOMALIA – WASILIA. Bylo to v ETIOPIA. V ETIOPIA jsem byl v lednu 1989. Těsně před tím, než ke mně přijela dcera ERNESTO CHE GUEVARA – CELIA GUEVARA s kormidelníkem lodi GRANMA-BABIČKA. Na které byl otec CELIA – EL CHE KAPITÁNEM.

V osmdesátých letech byl vedoucím kubánské mise v ANGOLE.

Angola byla dlouholetá kolonie PORTUGALSKA s hlavní městem LISBOA-BASILO. Fašistický režim v ANGOLE padnul v roce 1974 když jsem byl na vojně v LITOMĚŘICE u 6174. Roce, kdy zemřel maršál ŽUKOV – GEORGIJ-JURIJ KONSTANTIN. Profesí KOŽIŠNÍK jako RUDOLF CORTÉS a jeho bratr OSCAR. A jako jediný podnik zahraničního obchodu na DVOJCE – KARAEXPOT. I CARA – TVÁŘ – TVÁR – TVER.

V roce 1989 byl obviněn z napojení na úředníky kubánského ministerstva vnitra, kteří prováděli Operace obchodování s drogami s MEDELÍNSKÝM KARTELEM – KOLUMBIE. Podle deníku GRANMA se OCHOA SÁNCHEZ a jeho komplicové spikli, aby přepravili šest tun kokainu přes Kubu. Za to prý obdrželi 3,4(!) milionu dolarů.​

Dne 12. ČERVEN-JÚN 1989 byl souzen vojenským soudem. On a třináct dalších byli obviněni ze spolupráce s mezinárodními obchodníky s drogami, za nedovolený obchod s kokainem, diamanty a slonovinou. Z využívání kubánského vzdušného prostoru, půdy a vod k obchodování s drogami; a zrady revoluce činy kvalifikovanými jako velezrada. Proces s OCHOA SÁNCHEZ byl vysílán měsíc v televizi. Generál řekl, že nevěděl, že ostatní obžalovaní byli zapojeni do obchodování s drogami. Ve svém prohlášení uvedl, že věděl, že Antonio De la Guardia obchodoval s „TABACO y ANTIGÜEDAD“ ale zdůraznil, že „nikdy jsem nevěděl jistě, že obchoduje s drogami.“ Během procesu ale přiznal svou vinu a připustil možnost odsouzení k trestu smrti. ​

12.ČERVEN-JÚN je i 12.ZÁŘÍ-SEPTEMBER. Datum narození OTMAR REIDL. Jediného účastníka OPERACE BENJAMIN. A také je to datum narození syna mojí sestry jménem MICHAL.

Ráno 13. ČERVENEC-JÚL 1989 byl OCHOA SANCHEZ zastřelen v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. Společně s plukovníkem ANTONIO (TONY) DE LA GUARDIA FONTE, kapitánem JORGE MARTÍNEZ VALDÉS a majorem AMADO PADRÓN TRUJILLO. Jeho poprava byla oznámena o několik hodin později v kubánské televizi.

A vy víte, že můj přítel z dětství byl ANTONÍN – také TONY FANTA.

Že se vám zdají osudy obou mužů podobné? Takových bylo určitě nepočítaně. Ale určitě nešlo o muže stejných příjmení – španělská metoda kdy se příjmení skládá i z příjmení otce a i matky. A oba byli hodností GENERÁL. Jeden z MEXIKO a druhý z KUBA. Států, které hrají v mém příběhu primární roli. CORTÉS byl na KUBĚ v BARACOA v prvním městě vybudovaném na americkém kontinentu vůbec prvním představitelem španělské státní moci. Druhé bylo SANTIAGO DE CUBA (JAKUB-YAKOV DE CUBA a další je to také). Tam studoval FIDEL HYPÓLITO RUZ GONZÁLES církevní školu M.I.C. To byl nemanželský syn ANGEL CASTRO ARGIZ a LINA RUZ GONZÁLES. Narodil se dne 13.srpna 1926/1927 v BIRÁN – MAYARÍ / B.M. a MAYARÍ – MAYER. Pak se také jmenoval chvíli od roku 1941 FIDEL ÁNGEL CASTRO RUZ. Prý proto, aby mohl začít navštěvovat JEZUITSKOU KOLEJ v HAVANĚ. S datem narození 13.srpna 1926. A až v prosinci 1943 se z něj stává konečně FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ. Po svatbě jeho otce s RUZ LINA. UŽ NENÍ HYPÓLITO – H.P. a L.T. – HORNÍ POČAPLY a LITOMĚRICE ale je ALEXANDER-SAŠA. Jména mnoha velikánů. Například ALEXANDER THE GREAT. Ale také jména TŘÍ CARŮ, kteří hrají důležitou roli v mém příběhu. Ale také je to ukázka, jak se různě měnila jména účastníků OPERACE BENJAMIN. Stejně jako si vzpomínáte na u mého otce přepsané METER na VASIL. A jeho falešná jména v průběhu WWII. A na další postavy z mého příběhu, kteří si u nás například po WWII. nechali měnit příjmení. A tak také moje přátelé ze školy VLKSM v MOSKVĚ. Kteří dostávali jiná jména na falešných dokumentech. A nakonec připomínám jeho dva nevlastní sourozence EMILIO(PEDRO) a LIDIA. A vy si vzpomínáte, že můj otec byl jedním krycím jménem EMILIO a maje matka byla LUDMILA-LÍDA, a tak i LIDIA i jako jedna z radistek para skupiny mého otce ARAP. A další již dříve popsané souvislosti.

A proč to všechno píšu? Jeho matka byla služebná – kuchařka na farmě jeho otce. A jmenovala se také GONZÁLES. K tomu jenom poznamenám a připomenu píseň SPEEDY GONZÁLES, která provázela moje a mnoha jiných dětství a mládí. Je to píseň DAVID HESS(!) který ji nahrál také pod pseudonymem. A to DAVID DANTE. A vy víte, že D.D. byl ten rok v USA končící prezident a vojevůdce generál EISENHOWER. Píseň napsal D.D. s BUDDY KAYE – přítel KÁJA nebo KEY klíč nebo KARPATSSKÁ UKRAJINA v ruštině „KY“ a ETHEL LEE. A to je i THE EL LEE. Ano LEE – LI – IL – lee – 199 – CIC – 19.09. A zpívá se v ní o SPEEDY GONZÁLES “ THE FASTEST MOUSE IN ALL MEXICO“. Byla poprvé uvedena v dubnu nebo březnu 1961. A pravda je to proto, že na druhé straně SP byla píseň K-K-K-KATY. CATALINA-CATHERINE-KATEŘINA-JEKATĚRINA. Například. „K“ je 11 písmeno abecedy. A tak tady máme několikrát 11 nebo 17 nebo 71 anebo 77. Ale hlavně 11.11. a hlavně 17.11. A také CHARTA 77. Samozřejmě je to důležité proto, 11 je i 2 – DVOJKA. Nebo 77 je i 14 a to je zase podle hodin DVOJKA. Ale to všechno znáte. A finále? SP desku nahrála společnost RCA VICTOR. Ano VICTOR jako DVA V.M. kteří stáli v čele VLKSM – VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONENKO. A jako VITTORIO z ITALY – LOMBARDY – MILANO. Jako velvyslanec SSSR v roce 1989 LOMAKIN VIKTOR. Ten, který měl v MOSKVĚ byt ve stejném bloku domů jako ti dva V.M. VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONENKO. Jako hlavní město PAÍS VASCO VITTORIE, i když největší je přístav BILBAO. V zemi, kde maturoval OTTO HABSBURK.

Producenty skladby byli HUGO and LUIGI. H.G. a L.G. HUSÁK GUSTAV a EL CHE. 16. května 1962 byla vydána DRUHÁ verze. Se zpěvákem PAT BOON. PAT je pravděpodobně PATRICK-PATRICIA-PATTY-TRISHA – VLASTA. BOON je pochopitelně i BONN i BN, a tak i BEN – BENJAMIN i BENEDIKT. A já jsem se s VLASTOU oženil, jak víte. O 14 let později Ano o 14 -DVOJKA. A právě v tom roce vydání desky jsem přísahal věrnost US ARMY a generálu GEORGE-JURIJ SMITH-ŠMÍD PATTON-PATTY. 16. května je i 16.srpna. A to je i 19.srpna, a to se narodil ve VOLOVÉ přítel otce generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK.A když 19 tak i 21.srpna – klíčové datum v mém příběhu a když 21 tak i 12. A to se narodil dne 12.08. můj otec a 08.12. se narodila moje manželka. VLASTA. A když 19 tak i minus DVA 17.08. a to byl pokřtěn můj otec. Proč je to pravda? Rok vydání desky je 1961. A to je i 1919 rok narození mého otce a generála BUZÁKA ve VOLOVÉ.A je to také rok1991. Rok plánového konce SSSR a světového komunismu.

16. června 1962 udělal SPEEDY GONZÁLES poprvé BILLBORD’S HOT 100. Tedy B.H. a tak i H.B. A vy víte, že 16.06. je jediné datum které užívá ROHAN-RICHTER ve článku o CORTÉS RUDOLF. A víte, že to je i 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a také je to svátek ZITA, manželka KAREL a matka OTTO HABSBURK. A víte, že to je i 16.04. datum seskoku OTMARREIDL OPERACE BENJAMIN. Na druhé straně SP desky byla skladba THE LOCKET. To je i LOKET. LOKET je JOINT. A je to také KOTEL, jak se v hebrejštině nazývá místo u ZDI NÁŘKŮ v JERUZALÉMU. A vy víte, že někdy v té době mně zlomil LOKET na pravé ruce při našem dětském škádlení na ulici před naším domem v SOCHOROVA, můj přítel ze sousedního domu v BUBENSKÉ ulic MIROSLAV VACEK. M.V. Doktor mně řekl že mám zlomený loket. Bylo to na PRAVÉ ruce. A já si myslím, že to bylo proto, abych se stal levákem. Sádru jsem dostal a s rukou nemuselo vůbec nic být. Nebo mohlo jít jenom o pohmoždění. Pekelně to bolelo. Co s tím bylo pochopitelně věděl jenom ten doktor na středisku v kachlíkárně v Dopravních podnicích. Musel jsem psát, jak píšou DOKTOŘI. NEČITELNĚ. Ale to je jiný příběh.

LOKET je i hrad ve SLAVKOVSKÉM (i slavné město u BRNA SLAVKOV – VASILEK) lese okres SOKOLOV. Na řece OHŘE – EGER. Na hradě je vystaven i pozůstatek největšího známého METEORIT, který kdy dopadl na české území. Padnul na nádvoří hradu v srpnu roku 1400(?) či 1422(?). Údajně vážil 107 kg. A je označován jako ŽELEZNÝ-EISEN-IRON-FERRO-HIERRO. Město má na erbu i na vlajce červenobílé barvy. Jako třeba nedaleké KARLOVY VARY. A vy samozřejmě víte, že jsem hrál basketbal za METEOR LIBEŇ – METEORE LEE BEN. Se kterým jsem byl na přelomu září říjen 1969 v BREMEN. S přestupem v NORIMBERK.

Jmenoval se stejně jako generál MILOSLAV VACEK M.V. poslední komunistický ministr obrany původem z KOLÍNA, kde je samá rovina. Kolem LABE v POLABÍ. LOCKET je ale přeloženo z angličtiny české slovo MEDAILÓNEK. Bývá to malé pouzdro na řetízku na krku sloužící k uchovaní památky. Malé fotografie, nebo také třeba pramínku vlasů. Ale vy také víte, že jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů se oženil s M.V. MEDAL VĚRA. Nejsem si jist, ale myslím, že mám tuto spojenou píseň s českou zpěvačkou EVA PILAR-OVÁ. No mohla by to být pravda protože se narodila ve stejný den jako moji dva bývalý nevlastní bratři. Dne 9.srpna. A jmenovala se BOJANOVSKÁ. Což oni prokázali, po SAMETOVÉ REVOLUCI, že jsou hodni spíše tohoto příjmení. Za to se ale na rozdíl od nejdůležitějších účastníků OPERACE BENJAMIN dožili ve zdraví 80 let. Našel jsem informaci, že nahrávka desky s touto písní byla natočen ve studiu v DEJVICÍCH dne 5.prosince 1970 a byla vydána v roce 1971. Český text napsal MICHAL PROSTĚJOVSKÝ – To je MICHAL Z PROSTĚJOVA. Tam kam jsem dostal povolávací rozkaz nastoupit k „výsadkářů k hloubkovému průzkumu“. Zpívá HANA ULRICH sbor jí dělá bratr PETR ULRICH i JITKA ZELENKOVÁ. Orchestr řídil JOSEF VOBRUBA. Co symbolizuje ZELENÁ barva v mém příběhu víte. VOBRUBA je i „po pražsku nespisovně“ OBRUBA. O.B. Nevím, jak jsem tedy na PILAROVOU ve spojení s touto písní přišel. Ale, a to nemusí tak vůbec být, myslím, že jsem ji spíše poslouchal před tím rokem 1970. Ale to jsou jenom obyčejné vzpomínky na hudbu z rádia. A proč je to všechno stejně pravda? V kanceláři se mnou později na DVOJCE seděl PETR ULRICH. Jiný. Ten, co bydlel se svojí manželkou PAVLA ULRICH v LIPOVÉ ulici naproti domu PIVOVARŮ A SLADOVEN (v ulici kde bydlel dříve i JAROSLAV HAŠEK) u nás na DVOJCE. A proč ještě tam mohu nechat PILAROVÁ EVA? Protože se o ní říkalo kdysi dávno že když byla na KUBĚ tak se do ní zamiloval FIDEL ALEXANDER CASTRO RUZ (GONZALES). A že tam na KUBĚ prožili krátký románek. Jak se tomu říká. Mohla to být pravda i nemusela. Vy víte, že když DVOJKA potřebuje, aby něco s něčím souviselo tak klidně užívá i tyto metody. Ne jako pomluvy s cílem uškodit. Ale jako součást informací a spojení bez kontaktů.

A nyní to nejdůležitější o jménu matky FIDELA. Byla RUZ LINA. A tak byla i RUZ.L. A vy si právě teď vzpomínáte na metodu, kterou jsem spojil velmi jednoduše a primitivně známého přírodovědce „ŠUTROLOGA“ jak se tomu říká – MINERALOGA příjmením PRESL s mojí prababičkou PREIS. Protože „I“ je i malé „L“ a tak to může být i PREIS i PRESL. Kromě toho, aby to mělo DVOJITÉ potvrzení byla prababička ANNA, a tak byla i PREIS A. A vy víte, že v naší abecedě je i malé „L“ – „l“ jednička, a tak i je to i první písmeno v abecedě „A“ jednička. A tak byla prababička i PREISL. Jako PAN REISL – PAN ROEZL.

A matka FIDELA byl RUZ.L a takovou podobnou metodou bylo její příjmení „obohaceno“ o první písmeno jejího křestního jména, a tak se z ní stala RUZL. Ano, a tak i ROEZL. Jako náš slavný sběratel ORCHIDEJÍ z HOROMERITZ u PRAHY. Který přišel na ostrově KUBA o levou ruku. Když tam přijel se svým vynálezem z MEXIKA. Jako přijel syn paní RUZ.L. GONZÁLEZ FIDEL přibližně o sto let z MEXIKA na KUBU. A jako jel obrácenou cestou CORTÉS HERNÁN – CH – kdysi dávno. A kdo ještě je součástí tohoto příběhu, aniž by o tom měl vůbec nějaké tušení? V době, kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM byl jmenován-schválen do funkce Vedoucího odboru společenských organizací a národních výborů ÚV KSČ Slovák, který přišel nikdo nevěděl odkud jménem JÁN RIAZ. Psal se i DR. i CSc. Jeho manželka byla Ruska a učila na Vysoké škole politické v Praze. Mně ne. A vy samozřejmě víte, že tou naší metodou je i on ROEZL. Víte, že anglické JAN je i IAN. A tak by ho bývali byli psali, kdyby třeba emigroval do Velké Británie jako RIAZ.I. Kdyby si poangličtil jméno. A to už vy víte sami že to „I“ může být i malé „L“. A tak byl ten, který udělal ve stranickém aparátu kariéru těsně před pádem komunistické strany také RIAZL – ROEZL. Vůbec nikdy jsme spolu nic neřešili. Vůbec si nevšímal, co dělám. Myslím veřejně. Asi musel psát nějaké zprávy co se na ÚV SSM děje. Ale nikdy do ničeho, co jsem dělal, nebo chtěl dělat nezasahoval. Byl jsem jako ROEZL. Jezdil jsem si, kam jsem potřeboval. S kým jsem potřeboval a kdy jsem potřeboval. Vy musíte, ale vědět, že on byl tak na tuto funkci připraven. Proto jsem byl členem SEKRETARIÁTU ÚV KSČ. Abych nebyl jenom SVAZÁK. Jak nás i v zesměšňovacím tónu oni – pracovníci aparátu KSČ také občas nazývali. A on svoji roli splnil na výbornou. Moje míra SVOBODY v rozhodování v těch DVOU posledních letech před pádem komunismu byla absolutní.

A co to ještě potvrzuje? To už tady bylo. Ale musím to právě nyní připomenout. Jak víte moje manželka VLASTA SVOBODA byla s rodiči jako dítě ve VARŠAVA-WARSOVIA v POLSKU. Její otec MIROSLAV SVOBODA tam začínal jako bývalý dělník ze ŠKODA PLZEŇ, kde pracoval i jeho praděd ROCH i otec MILOSLAV SVOBODA kariéru v PODNIKU ZAHRANIČNÍHO OBCHODU – PZO. Říkalo se tomu PÉZETKY a ti co pracovali „venku“ v zahraničí byli na „VÝSADKU“. Pak s nimi byla kolem roku 1968 v SYDNEY v AUSTRÁLII. Kde velel za WWII. spojeneckým vojskům americký generál MCARTHUR. Později velící vojskům OSN z japonského TOKIA ve válce v KOREJI. Když jsme se poznali tak za sebou měla již samostatný dvouletý pobyt v USA – NEW YORK. A její rodiče byli právě v KABUL-AFGHANISTÁN. Tam byl zraněna do nohy moje tchýně. Při vpádu SSSR do AFGHANISTÁNU. Nezažili tedy OKUPACI SSSR v ČESKOSLOVENSKU. Ale prožili OKUPACI SSSR v AFGHANISTÁNU. Tu německou pochopitelně zažili v ČESKOSLOVENSKU jako děti. A nakonec z AFGHANISTÁNU přejeli rovnou, možná s nějakou krátkou pauzou tady doma do BARMA-MYANMAR/ B.M. Tam odkud velel spojeneckým vojskům britský maršál SLIM. Ten z BRISTOL. Proč to sem všechno píšu? BARMA-MYANMAR vznikla jako samostatný stát v den narozenin mojí matky. Dne 4. ledna 1948. To za prvé. A za druhé právě z B.M. kde žili a pracovali v RANGOON-YANGOON cestovali na dovolené do ČESKOSLOVENSKA přes SINGAPUR. A vždy sebou přivezli nevídané množství ORCHIDEJÍ. A tak všichni dostali po jejich příletu ORCHIDEJE. Bylo jich tolik, že jsme je měli v bytě všude ve vázách, a i jsme je mohli dát někomu dalšímu. A to provázelo můj konec Vysoké školy politické a můj nástup z okresu DVOJKY na ÚV SSM České republiky. S mým bezpodmínečným požadavkem pracovat tak jako na DVOJCE i tady se studenty. A tak jsem se stal předsedou ČESKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTŘEDÍ. Konec konců vy víte, že moje diplomová práce se jmenovala BOJ STUDENTŮ ZA MÍR A SOCIÁLNÍ POKROK. Oponentem mojí práce tehdy byl prezident MSS ŠTĚPÁN MIROSLAV.

A finále? Předsedou ÚV SSM jsem byl zvolen na IV. sjezdu SSM. Dne 4.října 1987. V září 1944 zahájili vojáci československého armádního sboru pod velením generála KRATOCHVÍLA vojenské KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACI. Pod velením maršála KONĚV S.I. (VANEK-NOVAK). Ten vzápětí vyměnil generála KRATOCHVÍLA za generála SVOBODU. A vy víte, že BOUDNÍK JOSEF a MARIE z BEROUNA měli dvě dcery. Jedna byla MARIE a byla provdaná za KRATOCHVÍLA EMILA podplukovníka. A žili v HRANICÍCH. Druhá VLASTA byla provdána za SVOBODU MIROSLAVA. A boje pokračovali. Dne 21. září 1944 vstoupila sovětská vojska do obce KALINOV. První na Československém území. Vojáci SVOBODY osvobodili jako první místo v Československu dne 4.října obec VYŠNÝ KOMÁRNÍK. První zmínka o obci pochází z roku 1600 a tehdy se nazývala FÖLSÖ – KOMORNÍK. Vy víte, že FÖLSO je také německy vyslovené německy napsané VÖSLÖ – VASIL a DVĚ hlavy s ROHY. DVA ČERTI-ROHATÝ – ÖÖ. Kdo to byl nechám na vás. KOMORNÍK je i CHAMBERLEIN. Ministr zahraničních věcí Velké Británie, ARTHUR NEVILLE CHAMBERLEIN, který podepsal Mnichovskou dohodu dne 29. září v roce 1938. To víte, že je i 27.září, a to je i 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A můj synovec MICHAL. CHAMBERLEIN je i CHAMBER a LEIN – CH.L. a tak i EL CHE. Obec VYŠŠÍ KOMÁRNÍK patřila v letech 1573 až 1600 k Panství MAKOVICA. A vy víte, že můj otec přistál o tři dny později, než vstoupila československá armáda do slovenské obce VYŠŠÍ KOMÁRNÍK dne 7.září u slovenské obce MAKOV. A víte, že příslušníci francouzského protinacistického odboje ve WWII. byli MAQUIS. Česky se jím říká MAKISTÉ. A aby to všechno bylo tak jak má být, tak se stal den 6. října – ne 4. října ale až plus DVA 6. říjen Dnem československé armády. A proč je to pravda? Protože kdo ještě je takovým KOMORNÍKEM? No přece PUCFLEK-BURŠ.A bůh ví jak ještě. Jako ŠVEJK-SCHWEIG-SCHWEIZ. Z románu JAROSLAVA HAŠKA. V jedné části tam všechny ty vojenské názvy pro tuto vojenskou službu komorníka vyjmenovává. V nejslavnějším provedení RUDOLFA HRUŠÍNSKÉHO z okresu jako můj otec – JINDŘICHŮV HRADEC. Mého kolegy v kooptovaném FEDERÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v roce 1990.

A tak 4.října 1987 začala poslední fáze OPERACE BENJAMIN.OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA od OKUPAČNÍ SOVĚTSKÉ ARMÁDY s ukončením jejich OKUPACE všech sovětských KOLONIÍ a s finále v roce 1991. Pádu SSSR. A vy, kteří pozorně čtete pochopitelně víte že 4.OKTOBER-ŘÍJEN/ OR je i 4.BŘEZEN-MAREC/B.M. a to je krát DVA MEZINARODNÍ DEN ŽEN. Kdo jsou v tomto případě ŽENY už také víte. Od doby, kdy ve PALÁC SMOLNYJ – PALÁCI ŠLECHTIČEN usídlila R.I.A. – CARSKÁ DVOJKA revoluční vládu Sovětů.

Tehdy šlo vše velmi rychle. Nikdo z papalášů nevěděl, co přijde. Byla to PERESTROJKA a GLASNOSŤ, z dílny spolupracovníka MICHAILA GORBAČOVA, tajemníka ÚV KSSS JAKOVLEV. Stejného jména jako otcův instruktor v MOSKVĚ, před vysazením za nepřátelské linie. PERESTROJCE a DEMOKRACII a GLASNOSTI jsme otevřeli v SSM, v rámci tehdejších možností dveře dokořán. To je ale jiný příběh. Tehdy po zvolení jsem v zimě cestoval na výstavbu ropovodu DRUŽBA do KARAČAGANAK. Ano KARA-CARA-TVÁR-TVER s JURIJ DOLGORUKIJ. A ČAGANAK jako někdo od ČAGANU. Zbojnické sekyrky. Také. Přistál jsem v ORENBURG. Ano to je město založené JEKATĚRINOU-KATEŘINOU a v jeho kraji je i BUZULUK. Ten, kam přijel otec 30.03.1943 a byl odvelen do armády LUDVÍKLA SVOBODY. Z KARAČAGANAK jsem odcestoval do ALMA ATA. Jediného města v sovětských republikách, které jsem navštívil. Je to v překladu DĚDOVO JABLKO. APPLE, a to vy víte, je i PPL, a tak i B.L. – naše známé LABE. Je to ale i staročeštinou U GABLTA jak je to zapsáno v MICHALSKÉ, která navazuje na Malé náměstí, kde se učil a pracoval CORTÉS RUDOLF. APPLE bylo i studio BEATLES v LONDÝNĚ, W1, MAYFAIR v SAVILE ROW. To je i VOR VASIL. V centru KREJČOVSKÉHO LUXUSU. A KREJČOVSKÉ DOVEDNOSTI A ZRUČNOSTI. VASIL GYULA BILAK by tam uspěl? Kdoví, možná ano. V ulici sídlí i slavná ROYAL GEOGRAPHIC SOCIETY. ALMA je i španělské duše tedy SPIRIT-GHOST. RUACH, a tak i prapraděd mojí manželky ROCH. Ale to vše znáte. Touto cestou se finále odstartovalo. Pak mě pozval můj maďarský kolega k návštěvě Maďarska. Podle pamětníků se to dlouho předtím nestalo. Vztahy s Maďary i v KSČ byly velmi chladné. CSABA HÁMORY mě pozval a ještě z letiště mě odvezl do TATABÁNIYA, kde mě u kotle nad ohněm představil tajemníka ÚV MSDS – zvaného maďarský GORBAČOV jménem IMRE POSZGAY. Vařil nám rybí polévku HALASZLE. Setkali jsme se i s Poláky. Můj kolega ve STUDENSTSKÉ funkci také povýšil do funkce předsedy celé polské mládežnické organizace. Sešli jsme se společně se svými sekretariáty v JELENÍ HOŘE. Ani taková setkání s Poláky předtím nebyla myslitelná. Atd. Na léto 1988 jsme se společně s Kubánci dohodli na tom, že uspořádáme na KUBĚ dny Kubánsko-československé mládeže. Ani nevím, jestli před tím byli u nás nebo měli být až potom. To se už ani nedozvíme. To samozřejmě není teď podstatné. Neměl jsem příliš času, a tak jsem, jak už víte, protože jsem si mohl dělat co chtěl zařídil z pracovních důvodů let pravidelnou linkou tam až několik dnů po odletu delegace. S nimi jsem se ale s celým letadlem našich svazáků vracel zpět. Jen připomenu že tam tehdy byla i IVETA BARTOŠOVÁ a dívčí skupina s příhodným názvem pro tu šílenou dobu – PANIKA a další umělci. Přiletěl jsem do HAVANY ve dvojici se spolupracovníkem příjmením VLK. Ano jako WOLF a LOBO a VOLK a jako jméno národa mých předků v překladu DÁKŮ. Tam jsme přesedli do malého letadla společnosti AIR CUBANA. Zaměstnancem této společnosti v MADRIDU byl starší syn generála JUAN MODESTO – republikánský generál, který žil s námi v domě SOCHOROVA 1391/4. A v letadle mě čekalo překvapení. Velvyslanec ČSSR SVOBODA STANISLAV. Ano SVOBODA a jako Řád svatého STANISLAVA, o kterém budete číst později, kterým vyznamenal ruský car ALEXANDER III. našeho podnikatele v ORCHIDEJÍCH BENEDIKTA ROEZL. Důležité je také vědět proč byl velvyslancem právě. Byl jako já automechanik. a narodil se v BULHARSKU. A tak tam byl jmenován a sešel se se mnou proto, aby mě označil, že jako BULHAŘI kývu hlavou NE a vrtím hlavou ANO. Tedy obráceně. Jak to dělají v TURQIA-TURCI. Narodil se dne 11.10. 1926. A tak víte, koho měl oslovit. Co je 11.10. víte – 1775. Byl to ten velvyslanec, který pomohl k propuštění rukojmích unesených v ANGOLE. Narodil se v roce jako moje tchýně známá importérka ORCHIDEJÍ do PRAHY. Letěli jsme do BARACOA. Tam kde bylo první v dějinách lidstva město – obec na americkém kontinentu v čele kterého stál CORTÉS. Jedna z prvních mých cest vedla k americké vojenské základně GUANTÁNAMO. Vojenské základně US MARINE. A vy víte, že US MARINE byly založeny americkým způsobem psaní dat právě 11.10. Navštívil jsem také kasárna MONCADA ve DRUHÉM městě na americkém kontinentu vůbec. SANTIAGO DE CUBA. Tam kam chodil do katolické střední školy M.I.C. FIDEL CASTRO RUZ. Před odchodem do školy JEZUITŮ v HAVANĚ. Kasárna, na které FIDEL zaútočil neúspěšně v den 26. červenec. To datum dalo název celému dalšímu Hnutí odporu Kubánců – „MOVIMIENTO DE 26.JULIO“. Na svátek svatá ANNA-ANA. A právě v tento den jsem tam byl a spolu s guvernérem provincie vysokým černochem a spolubojovníkem FIDELA jsem šel v čele průvodu při oslavě tohoto národního svátku KUBY. Po návratu a dalších akcích a cestách přišel můj kolega LEDL mezinárodní tajemník, a řekl že naplánoval cestu – byl narozen dne 07.23. – 123 jako generál FRANTIŠEK MORAVEC a v roce 1952 jako já – do Afriky. Na začátek ledna. Souhlasil jsem. A odletěli jsme na strastiplnou likvidační cestu do AFRIKY. Doprostřed horkého afrického léta.To už tu také bylo. A nebudu to znovu rozepisovat. Bylo to PRAHA-ATÉNY-ADIS ABEBA-ZAMBIE-ZIMBABWE-KEŇA-ZURICH. Za 14 dní. Smyslem bylo vyřadit mě z provozu. Bylo to skutečně velmi náročné. Tam bylo léto, jak vy určitě víte. A velvyslanectví byla nezvykle ochotná za bochník chleba, který jsme přivezli otevřít svoje rezervy tvrdého alkoholu všech značek a druhů. To jsem nikdy nezažil. Na Kubě jsem například u toho velvyslance SVOBODA ani nebyl. Ale to byl červenec 1988. V lednu 1989 už to bylo jinak. A co je důležité vědět? Že jsme letěli já a LEDL a ŠVEC. To byla ta cesta, kde jsem si vybral v ZAMBII z nabídky na výlet MĚĎNÉ DOLY VKITWE, a ne VIKTORINY VODOPÁDY. ale to už tady také bylo. Po návratu jsem se v Praze setkal s CELIA GUEVARA MARCH. Dcerou ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVAR/HAVEL DE LA SERNA zvaný EL CHE. Její matka byla ALEIDA MARCH DE LA TORRE. Ano TORRE. Jedna její sestra byla HILDA bratři CAMILO a ERNESTO. Už věříte, že se tam mohli někde sejít? Bratři CAMILO a ERNESTO, kteří spolu osvobozovali SANTA CLARA. A s nimi tam byl jako snad ještě řadový voják generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ s bratry ALBIO a ANTONIO a strýcem VICTOR. Jméno CELIA dostala dcera EL CHE po první manželce FIDEL CASTRO RUZ. Po FIDELOVI nikdo u GEUVARŮ nebyl. CELIA přicestovala v doprovodu kormidelníka jachty GRANMA. V té nejparádnější uniformě, jakou jsem kdy do té doby viděl. Příběh o GRANMA užívá dvě jména u kormidelníka a z textu který znám není zřejmé který to byl který s CELIA do Prahy přiletěl. Vy víte, že to je BABIČKA. A tu napsala BARBARA NOVOTNÁ – BOŽENA NĚMCOVÁ, a i jako kombinace BOŽENA NOVOTNÁ manželka prezident ANTONÍN NOVOTNÝ, u nás na DVOJCE v JEČNÉ ulici. Ale to už tady také bylo. Na jaře v PRAZE objevuje můj přítel z CHILE. Ten s jedním okem MOISÉS LA BRAŇA MENA. To znáte dobře. Představitel odborů – ROH pracovníků v měďném průmyslu CHILE. Setkání po 17 letech. A v té době se v Praze objevuje i představitelka organizace ČÍNSKÉ mládežnické organizace. Dostává se jí všech poct. Můžu pro ni až k letadlu. Velmi nezvyklé v době PERESTROJKY. Ona mě zve na návštěvu ČÍNY. Přijímám a okamžitě cestu začínám organizovat. Konec května a začátek června mně vyhovuje. Letí nás do PEKINGU z ZURICHU asi sedm nebo osm.

A právě teď musím připomenout název provincie ve které byl v MEXIKU guvernérem, byť velmi ale velmi krátce generál SANCHÉZ OCHOA. V době, kdy byl BENEDIKT ROEZL v MEXIKU a podporoval vrchního velitele generála a tím byl také BENITO což je španělské BENEDIKT ale příjmením JUARÉZ. Jmenuje se po dračím kulatém ovoci SINALOA. Ano stejně jako řecké SINA-ČÍNA a název vědy která se zabývá studiem ČÍNY – SINOLOGY. SINA nebo SIN se užívá jako název ještě v některých ne významných jazycích. Ale ve finštině je to KIINA – vyslov KÍNA. Jako KINA v nějakém českém nářečí. Pravda je to proto, že KINA je to ještě v mnoha dalších jazycích. Maďarsky a islandsky také KÍNA ale ve švédštině je to skutečně KINA. Estonsky HIINA. Srbsky KINA a dánsky KINA. I v jazyce KOMI, kde byl vězněn v GULAGU můj otec je to KINA. KINA jsou důležitou součástí mého příběhu. KINA a filmy v nich. A že je to pravda se dozvíte v příštím příběhu. A když HIINA tak i HAJNÁ. Přečteno v angličtině. Jako sousedka v HORNÍ POČAPLY. Také u LABE. HAJNÁ. To je ta, co měla dceru ROMANA. A jejíž otec ŠÍREK žil v AUSTRÁLII a tam byl SIREK. A její matka byla MARIE a kamarádka mojí matky ze základní školy. Vzpomínáte? HIINA je i naší hebrejštinou H.N. a tak i moje babička HON. Také z HORNÍ POČAPLY. HIINA může být i metodou že „I“ je i „L“ HLÍNA. Proč i HLÍNA? Protože je i GLINA, a tak i GLINKA, a tak i HLINKA. GLINKA byl MICHAL IVAN – M.I. Manželka byla také M.I. MARIE IVANOVNA. A sestra byla LUDMILA IVANOVNA – LI/IL/LEE a ŠESTAK. Důležité je že jeho sestra – česky ŠESŤÁK se narodila dne 17.LISTOPAD 1816. A to vy víte, že je 1816 i 1987. Rok, kdy jsem byl zvolen předsedou ÚV SSM a šlo se do finále. Co je ŠESŤÁK kromě toho, že to může být žák šesté třídy? ŠESŤÁK ale i přímo ŠESTÁK bylo lidové označení rakouskouherské mince. 6 KREJCARŮ – 1/10 ZLATKY. ZLATKA byla 60 KREJCARŮ. V roce 1857 kdy se začala počítat 1 ZLATKA 100 KREJCARŮ, se tento název přenesl i na minci v hodnotě deseti KREJCARŮ. Praporčík KREJCAR sloužil stejně jako já v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD v LITOMĚŘICÍCH. Byl v PRAPORČICKÉ hodnosti. A myslím, ale to už si nemusím pamatovat přesně, že žil v přízemí domu, kde žili tam v L.T. moji dva bývalý nevlastní bratři na sídlišti NA KOCANDĚ. Ale to už doopravdy nevím určitě. Kromě toho je to i ŠUSŤÁK. Pamatujete ŠUSŤÁK? Nádherné italské pláště? Nikdy jsem ho pochopitelně nemohl mít. To bylo nad naše možnosti. Byli jenom v TUZEXU a velmi drahé. Co ale udělalo velení TÝLU v ČSLA – v československé armádě? Oblékli každého vojáka z povolání – důstojníky i praporčíky do ŠUSŤÁKŮ. Byly pochopitelně zelené. A nebyly tak perfektní jako ty dovážené. Zevnitř byly jemně pogumované, aby mohli plnit vojenské normy voděodolnosti, ale zvenku byly jako ŠUSŤÁK. A říkalo se jim také ŠUSŤÁK.

Český hokejista HLINKA hrál za LITVINOV (U.L) – jako ministr zahraničí SSSR LITVINOV. Hrál také za HK DUKLA TRENČÍN. A TRENČÍN – kromě toho že to je TREN – TÝL byl sídlem Východního vojenského okruhu. Ten vznikl v roce 1965 na základech 2. vojenského okruhu. Prvním velitelem byl generál ING. VALEŠ JOSEF. Stejně jako můj velitel útvaru v L.T. – plukovní VALEŠ JAR. Pak mu velel dlouhá léta generál DR. SAMUEL KODAJ – WASIL JÁ KÓD. Nebo WASIL KÓD 1. A ještě s iniciálami S.K. – X – CHE. (Stejně dlouho jako v ZVO generál VESELÝ F.) A nakonec do roku 1989 generál HREBÍK JOSEF. V němčině je HREBÍK slovo NAGEL. A vy si vzpomínáte, že jsem před listopadem1989 jako první dával rozhovor redaktoru HLAS AMERIKY – VOZ DE LA AMERICA, který se jmenoval příjmením NEGLEY JONATHAN. Aby to byla pravda tak je poslovenštělé HREBÍK, česky HŘEBÍK ve slověnštině KLINEC. KLÍN CHE. Nebo obec KLIN u MOSKVY. Vzpomínáte, kdo tam žil? P.I.Č. a D.I.M. a to je i DIME – desetník – ŠESTÁK a A.G. A.G. je v němčině AKTIENGESELLSCHAFT. AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Nebo také když to překládá někdo, kdo česky moc neumí to může být AKČNÍ SPOLEČNOST nebo také SPOLEČNOST AKCE. Finsky je to OSAKEYHTIÖ. A anglicky JOINT – STOCK COMPANY.

V roce 1981 mu bylo povoleno vycestovat do KANADY a hrál za VANCOUVER CUNACKS v BRITISH COLUMBIA. CUNACKS znamená KANAĎANÉ. A to mohou být i ti co nosí KANADY. Jak se říkalo vysokým vojenským botám v ČSLA. A také to mohou být ti z CAŇADA – MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE – MEŽGORIJE – VOLOVÉ.

Anglicky je HLÍNA – LOAM -L.M. A německy je to LEHM, jako LIEHM soused ze SOCHOROVY nevlastní otec BENDY. A ANTONÍN HIML, který zemřel v ČÍNĚ. Estonština používá výraz LIIVSAVIMULLAD. VASILLI a V.L.M/B.L.M. a D jako DVOJKA. A proč HLÍNA ještě? HLÍNA je, jak nám říká internet SOUDRŽNÁ HORNINA, která se skládá z částic různé velikosti, a teď pozor, vždy však menších než 2 milimetry. A to je DVOJKA a MILI METER. METER jméno mého otce zapsané tak v dokumentu z VOLOVÉ a jméno jeho otce, mého dědy. MÍLY METER nebo MILÝ METER. V angličtině DEAR METER – DR. METER. V italštině je to CARO METRO. Ve španělštině je to BUEN MEDIDOR. A to je i DR. DIMA BEN. DIMA je stejně jako METER zdrobnělina DMITRO-DIMITRIJ.

Před cestou do ČÍNY ke mně přichází dlouholetý vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM VALENTIN MATLOVIČ V.M. a říká, že v říjnu 1989 letí do ČÍNY speciálem – tedy speciální pouze pro něj vládním letadlem MIROSLAV ZAVADIL. Člen předsednictva ÚV KSČ a předseda ÚRO-ROH. Také jeden z těch s jedním okem. A ať počkám a letím tam s ním až v říjnu. To odmítám a letím tam přímo do událostí na náměstí TIAN MEN. To už tady bylo několikrát. Jaký byl pobyt a co se tam odehrálo.

Po návratu se chystám na cestu na XI. Festival mládeže a studentstva v KOREJI. SEVERNÍ KOREJI. To už tady také bylo mnohokrát. Tam letím se speciálem s MIROSLAVEM ŠTĚPÁNEM. Naorganizoval si při zpáteční cestě návštěvu MONGOLSKA, a to si nechci nechat ujít. V KOREJI se setkám v Klubu československé mládeže s KIM IR SEN. Představitelem Severní Koreje. Navštěvuje na moje pozvání náš Klub a já ho provázím. Festival je od 1. do 8. července 1989. Za účasti 22 000 účastníků ze 177 zemí. Těch 177 zemí, jestli je to pravda je nesmírně zajímavých. Vy víte, že to je i 17.07. Poprava cara NIKIOLAJE v JEKATĚRINBURGU a datum mojí svatby. Ale v době konání Festivalu to je před událostí vystoupení JAK EŠ v ČERVENÝ HRÁDEK u PLZNĚ a před prvním letem B-2 SPIRIT STEALTH. Dne 17.07.1989.

A nyní se musím omluvit, protože jsem v předcházejících psaních psal že jsem byl nebo mohl být přímo v době popravy generála ARNALDO THOMAS OCHOA SANCHÉZ na KUBĚ. Ne přiletěl jsem tam až po jeho popravě dne 13. července v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. Datum neznám přesně. Ale letěl jsem speciálem s darem československé mládeže dětem NICARAGUY – vybavením pro dětský tábor. Speciál vedl IGNÁC – ne z LOYOLY ale IGNÁC JANÁK. Člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ. Do Prahy přišel z funkce představitele KSČ v Západoslovenském kraji. Byl poslancem Federálního shromáždění zvolený v TRNAVĚ. Narodil se dne 4. OKTOBER-ŘÍJEN 1930. A vy víte, že to je den, kdy vstoupila československá armáda do obce VYŠŠÍ KOMÁRNÍK v roce 1944. A vše, co je výše a co s tímto datem souvisí. Narodil se v obci VELKÉ ZÁLUŽICE (V.Z.) v okrese MICHALOVCE. Jméno ZÁLUŽÍ má v Česku mnoho obcí. Ale jedno je i v okrese LITOMĚŘICE (U.L.) a jedno je v okrese LITVÍNOV (U.L.) a jedno je přímo ZÁLUŽÍ U MOSTU (U.L.). Jedno ZÁLUŽÍ je i u PLZNĚ. A jedno u TŘEMOŠNÁ (TŘI MOŠNY-TAŠKY-KABELY) -PLZEŇ SEVER a také je jedno u TÁBOR. Vy samozřejmě vidíte, proč udělal kariéru. ZÁLUŽÍ je i ZPRAVODAJSTVÍ ARMÁDNÍ LUŽI. Generál LUŽA stál v čele odbojové skupiny JARO, slovensky JAR. Kterou po jeho smrti převzal generál BRAUN, který spolupracoval se skupinou mého otce ARAP a skupinou WOLFRAM. A vojenským velitelem skupiny už pod názvem RADA TŘÍ byl plukovník STEINER VESELÝ KAREL. Bytem v KAMENICKÉ na LETNÉ. Svědek na svatbě mého otce s mojí matkou. DVĚ ZÁLUŽÍ JSOU U PLZNĚ.

A tak jsme letěli letadlem nejprve do KANADY. Kde jsme měli vyjednáno velvyslancem povolení vstoupit na KANADSKÉ území. Na letišti do letištní restaurace. Odsud do NICARAGUY. Přes celé území USA a MEXIKO. V hlavním městě MANAGUA (VODNÍ MUŽ nebo MUŽ VODY – NEPTUN) jsme byli pár dnů. Odvezli mě na západní pobřeží k Pacifiku – Tichému oceánu. Tam jsem strávil jeden den. V letadle letěl také SKÁLA-ROCKY z MSS. Vedl dlouhý rozhovor s DANIEL ORTEGA. Ano stále prezident NICARAGUA. Stejného příjmení jako generál ORTEGA, který byl spolubojovníka také chvíli spoluvězeň a favorit generála OCHOA SANCHEZ v letech bojů za mexickou samostatnost a republiku. A křestního jména stejného jako předseda Městské vysokoškolské rady SSM v Praze příjmením. Ten byl J. DAŇHEL. Kterého jsem jmenoval někdy v té době zodpovědným pracovníkem za spolupráci SSM s neoficiálními skupinami mládeže. V souvislosti s mým plánem vytvořit v ČSSR podobné uspořádání mládežnických organizací jako bylo v roce 1968. DAŇHEL, jako můj spolupracovník na ÚV SSM měl významný podíl na organizaci shromáždění dne 17. LISTOPADU na ALBERTOVĚ. Přivezl jsem DANIEL ORTEGA dar československé mládeže, vybavení tábora pro děti, a i přesto mě ignoroval.

Zpět jsme letěli zase přes MEXIKO na KUBU. Tam měl SKÁLA dlouhý rozhovor s FIDEL CASTRO RUZ. Ten mě tam také ignoroval. To už tady také bylo. Pobyt tam byl jen pár dní a oddechový. V letadle, jak bylo zvykem měli možnost letět také někteří řadový pracovníci ÚV KSČ. Nebyli vybíráni do delegací, a tak to sloužilo jako forma odměny. Jaká byla náhoda že tam s námi byl můj kolega z ročníku na VŠP. Jmenoval se MANĚNA František. Když jsme se koupali v moři na VARADERO tak se začal topit. A já jsem ho vytáhl ke břehu. To je jenom na okraj. Důležité bylo to, že byl zdrojem informací. MANINY – NA MANINÁCH je část PRAHY, u nás na PRAZE 7, na ohybu VLTAVY v HOLEŠOVICÍCH. Je to místo, kde je URANIE, kde měl dům VAŇHA. Restauratér VAŇHA z RYBÍ restaurace na Václavském náměstí, který emigroval po roce 1948 do BREMEN – americká okupační zóna a pak odsud odcestoval do SYDNEY AUSTRALIA. MANINY jsou také kino DOMOVINA. A také jsou místem 1. dělnické spartakiády. v roce 1921. Bylo to právě rok po na LETENSKE PLÁNI v PRAZE 7 proběhlém SOKOLSKÉM SLETU. Byla tam v okolí ulice ROHANOVA, JATEČNÍ. a také JANKOVCOVA. Jako IGNÁC JANÁK. Proč ani to nebyla náhoda? MANĚNA můj kolega z VŠP pracoval na kádrovém oddělení ÚV KSČ. V jeho čele stál KOVÁŘ KAREL. Ano SMITH-SCHMIED-ŠMÍD. A finále? Slovo MANINA znamená v češtině „NESCHŮDNÉ MÍSTO“. Má tedy stejný význam jako ruské slovo JAR. Konec.

-BENEDIKT ROEZL v lednu 1868 odcestoval do kubánské HAVANY, aby i zde předvedl zpracování ramie na stroji vlastní konstrukce. Došlo však k neštěstí, když stroj rozdrtil jeho levou ruku. Po vytvoření tohoto aparátu byl jmenován čestným členem Havanské akademie věd. Zůstal poté na KUBĚ další čtyři týdny na zotavenou, načež se vrátil do SONTACOMAPANU, zde předal hospodářství a zahradnictví svým příbuzným, kteří přijeli na jeho pozvání z Čech. Vrátil se na KUBU a zde začal se sběrem rostlin, což se od té doby stalo jedinou činností, jež se zabýval.

Podnikal zde však také pokusy s pěstováním přadné rostliny – RAMIE. Po jejím zdárném vypěstování a zpracování odplul do NEW ORLEANS, aby zde své výsledky vystavil. Již vidíte sami, že RAMIE je čistý anagram MARIE.

K tomu: Žil ve vesnici SANTO BORGIA. Ta své jméno získala po FRANCESCO BORGIA. Španělsky FRANCISCO BORJA. Ten se narodil v pro nás významný den 28.OKTOBER-ŘÍJEN/OR. Který je podle MORAVCE i 14. OKTOBER-ŘÍJEN/OR jako náměstí v Praze 5. Vše o něm znáte a bude ještě jednou na konci tohoto příběhu. Byl to pravnuk RODRIGO DE BORGIA-PAPEŽ ALEXANDER I. (BARSKAJA a CASTRO přijali za své jméno ALEXANDER) A z matčiny strany potomek krále ARAGÓNIE FERRDINANDA II. JEZUITA. II. GENERÁL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA, VÉVODA Z GANDIA, 1. MARKÝZ Z LOMBAY – ano L.M.B. A blahořečen dne 11.23. 1624. Ano 123 a1. Svatořečen byl dne 20.06. 1671. Papežem známého jména v mém příběhu KLEMENT (KLIMENT) X. A to je i jako se narodil můj strýc PETR MOHORITA -20.09. A rok 1971 kdy jsem odešel na roční kurz do školy VLKSM do MOSKVY. Strýc PETR MOHORITA na teritoriu SSSR padnul jako příslušník maďarské fašistické armády MI.HORTHY. Kde to bylo nevím. Možná právě u MOSKVY. Před vstupem do řádu TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA byl jmenován králem KAREL V. vicekrálem v CATALUNYA-KATALÁNSKO. Ano CATALINA-KATEŘINA atd. Syn svatého BORJA-BORGIA jménem JUAN – JAN – HONZA, a tak byl i H.B., byl velvyslancem ŠPANĚLSKA v PRAZE. Kolem roku 1581. Právě tady vydal knihu EMPRESAS MORALES – EM.

Pak ROEZL zakoupil pozemek u vesnice SONTECOMAPAN. U ní je laguna, která je napájena vodou ze SIERRA DE LOS TUXTLAS a SANTA MARTHA. Je to místo u města TUXTLAS, kde měl své majetky HERNÁN CORTÉS. Jeho otroci-domorodci pracovali v cukrovaru SANTIAGO TUXTLA.

Cestoval tedy obráceně než HERNÁN CORTÉS. Nejprve do MEXIKA a pak v roce 1868 na KUBU. Na KUBĚ předváděl svůj nástroj na zpracování RAMIA, a přitom došlo k úrazu a ROEZL přišel o levou ruku. Mohl od té doby používat jenom pravou ruku. Na levé ruce měl protézu zakončenou hákem. Pravděpodobně velmi primitivní protetikum. Odcestoval zase do MEXIKA, kde jeho příbuzní převzali jeho zahradnictví a hospodářství a vrátil se zpět na KUBU.

Jeho druh a spolupracovník a přítel byl L.CHABÉ – L.CH a BÉ – EL CHE – DVOJKA. Konec.

-Nejprve sbíral v okolí kolumbijské řeky MAGDALENA a každý měsíc posílal své sběry do Evropy. Celkem za čtyři měsíce nasbíral 10 000 orchidejí (z toho 3000 kusů orchidejí Odontoglossum) a 500 různých druhů rostlin. V době dešťů KOLUMBII opustil a odjel sbírat semena jehličnatých stromů do KALIFORNIE. Poté navštívil VANCOUVER OSTROV a BRITSKOU KOLUMBII a opět se vrátil do SAN FRANCISCA. Prošel jižní KALIFORNIÍ až po hranice s MEXIKEM. Na zpáteční cestě loď, na níž se plavil, ztroskotala. B. ROEZL se však zachránil a opět dorazil do SAN FRANCISCA.

Po zotavení ze ztroskotání se vrátil do KOLUMBIE do města BUENAVENTURA. Poprvé a naposledy tehdy podepsal smlouvu zavazující jej sbírat rostliny na určeném místě a pro konkrétní firmu – LINDEN zahradnictví v BRUSELU a GENTU. Půl roku nato odvezl své sběry na 80 mezcích z hor k řece MAGDALÉNĚ, (kolegyně v kurzu VLKSM v MOSKVĚ MAGDALENA MURČO) odtud dále lodí do města BARRANQUILLA (WOLF-RAM a BARAN a BARANNIKOV) a odtud je odeslal do Evropy.

Měl silné obchodní spojení s HENRY F.C SANDER, který mu poskytoval obrovské množství exemplářů. SANDER je také KFC – PLUKOVNÍK SANDER.

K tomu: Kdo byl jeho stálý obchodní partner? HENRY FREDERICK CONRAD SANDER se narodil dne 4. března 1847 v BREMEN. A to vy víte, že 4. BŘEZEN – MAREC / B.M. je i 4.OKTOBER – ŘÍJEN/ O.R. Datum vstupu Čs., armády do VYŠNÝ KOMÁRNÍK. BREMEN-BRÉMY znáte již velmi dobře. A zemřel dne 12.23. 1920 v BRUGGY-BRUGES. Ten den byl v roce 1953 popraven BERIJA LAVRENTIJ po odsouzení soudem v čele s KONEV S.I. A je to také123 a 1. BRUGGY se vysloví BRŮŽ. A BRŮŽOVI žili v HORNÍ POČAPLY. Byl HENRY, a tak i JINDŘICH. Byl to německý specialista na ORCHIDEJE a NURSYMAN – pěstitel ve školkách. Žil v ST. ALBANS v HERTFORDSHIRE Anglice. Byl známý i díky měsíčníku který vydával pod názvem REICHENBACHIA. Název byl na počest HEINRICH GUSTAV REICHENBACH z HAMBURKU, Významný ORCHIDOLOGISTA. A zase JINDŘICH a GUSTAV-AGUSTÝN-GUS.

V roce 1867 (i 1987) byl zaměstnán ve firmě JAMES CARTER &Co. a NURSERY-ŠKOLKA ve FOREST HILL. Tam se setkal s naším BENEDIKT ROEZL. ROEZL již nějakou dobu dodával rostliny do ANGLIE, ale hledal spolehlivého agenta, který by tam řídil prodej jím zaslaných rostlin. SANDER tak odstoupil z CARTER & Co. a začal podnikat jako semenář v St. ALBANS. ROEZL tam přepravil obrovské zásilky orchidejí a tropických rostlin a naplnil obrovský sklad poblíž semenářské dílny. Jejich obchodní partnerství se ukázalo jako velmi výhodné. SANDERŮV marketing byl tak úspěšný, že se ROEZL pohodlně uchýlil do své rodné Prahy. Jejich obchodní partnerství se ukázalo jako oboustranně velmi výhodné.

Firma kde SANDER pracoval byla JAMES CARTER. JAMES-JAKUB už znáte velmi dobře. CARTER byl také NICK CARTER ve jednom českém firmu. Film byl natčen v roce 1977(!) na BARRANDOVĚ. Režie OLDŘICH LIPSKÝ. V roce 1980 obdržel cenu SATURN (BŮH SETBY. I KRONOS a syn CAELUS a TERRY nebo ÚRAN a GAIA) pro nejlepší zahraniční film. Hlavními postavami ve filmu jsou NICK CARTER americký detektiv a český komisař LEDVINA. (spolužačka mojí dcery na STROSSMAYEROVĚ náměstí byla LEDVINKOVÁ, bratranec PETR GEBLT dostal MODROU KNÍŽKU na LEDVINY). Ve dvojici MICHAL DOČOLOMANSKÝ a RUDOLF HRUŠÍNSKÝ. MICHAL DOČOLOMANSKÝ se narodil dne 25. MAREC-BŘEZEN/M. B 1942 v NIEDZICA dnes POLSKO. A vy víte, že to je i 25.OKTOBER-ŘÍJEN /OR kdy se narodila ve VOLOVÉ – MIŽHIRJA moje teta BASILEA. Víte také že hrál v jednom filmu-seriálu GUSTÁVA HUSÁKA. A víte, že RUDOLF HRUŠÍNSKÝ je HRUŠA a GRUŠINSKÝ a byl také z JINDŘICHŮV HRADEC jako můj otec. To je tam co je POLEDNÍK a JINDŘICH POLEDNÍK byl také můj předchůdce na ÚV SSM. Víte, že HRUŠÍNSKÝ je neslavnější KOMORNÍK-BURŠ-PUCFLEK jako SCHWEIG-SCHWEIK-ŠVEJK z románu JAR.HAŠEK. A také víte, že jsme se ve stejné době s RUDOLF HRUŠÍNSKÝ stali poslanci Federálního shromáždění ČSSR. NICK CARTER postava v českém filmu byla parodií na ŠESTÁKOVÉ-DIME ROMÁNY psané a vydávané několika autory v USA. První číslo vyšlo dne 18.září 1886. A NICK je NICHOLAS – NIKOLAJ – NIKOLA. Kdo stál u zrodu této postavy? ORMOND G. SMITH. Ano OR a SVĚT-MIR-WORLD a SMITH-ŠMÍD. Výtvarně zpracoval JOHN R. CORYELL. Ano KAREL.

SANDER začal pak samostatně a ve spolupráci s ROEZL podnikat v ST. ALBANY. A vy víte, že ALBA je ve skotské gaelštině země SKOTŮ – SCOTSKO-SCOTLAND a rusky ŠOTLEND. A ALB je BÍLÁ barva v rumunštině. Víte také že CASTILLA Y LEÓN je mezi ÁVILA a SALAMANCA městečko ALBA DE TORMES. Majetek vévody ALBA pocházejícího z TOLEDO u MADRIDU. To je to místo, kde zemřela svatá TEREZA, která sem přišla z ÁVILA. Jméno jako jedna moje prababička. Zemřela dne 4.OKTOBER-ŘÍJEN/OR 1582. To je i příchod Čs. armády do VYŠNÝ KOMÁRNÍK v roce 1944. A samozřejmě, že je ALBA i L.B. a tak i LABE a ELBE a ELBA a BÍLÁ atd.

SANDER podnikal v zahradnictví. Měl ŠKOLKU – anglické FOREST NURSERY. To je v rumunštině PEPINIERA – jako země PEPIKŮ. Holandsky KWEKERIJ, přičemž KWEKER je chovatel. Neplést s QUAKER. O těch tady bylo již napsáno dost. Náboženství, které uznává u každého jedince přímé spojení s BOHEM. BEZ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ. V naší oblíbené a důležité finštině je to TAIMITARHA. Ano anagram THE MOHORITA. A v ruštině PITOMNIK RASTĚNIJ. Ano PITOMNIK. Ruské slovo PITOMEC znamená ABSOLVENT. Vzpomínám, jak jsme to poprvé uslyšeli na nějaké střední škole při výjezdu na praxi ze školy VLKSM. Samozřejmě, že to mezi námi zašustilo, když jsme slyšeli o hrdosti na PITOMCE. Je to jedna z nejvíce užívaných nadávek v románu JAR.HAŠEK. Španělsky školka VIVERO-JARDINERO.

Co ještě může být NURSERY? No, jestli je NURSE – ZDRAVOTNÍ SESTRA, tak to může být také místo, kde se zdravotní sestry shromažďují. Například kde žijí. Ubytovna zdravotních sester. Co mě jednou v mládí potkalo? Někdy počátkem sedmdesátých let při cestě na Výstup na RYSY na SLOVENSKO se mnou v autobuse jela úplná kopie mojí několika denní platonické lásky z BREMEN, která se jmenovala JUTE. Byla jenom o něco menší. Ale jinak také originál stoprocentní blondýna s originál stoprocentně modrýma očima. Byla NURSE, vojenská zdravotní sestra. Po návratu jsme se několikrát v Praze sešli. Jednou mě pozvala večer k ní do NURSERY – do vojenské ubytovny kde žili zdravotní sestry. Protože tam byly návštěvy večer zakázané, tak jsem se musel proplížit za jejími zády vrátnicí. A na pokoji jsme si povídali. A pak také spali. Společně na jedné posteli. To bylo vše. A ráno jsem se zase z NURSERY vyplížil ven. Když jsem potom pracoval na OV SSM Praha 2, tak se to opakovalo. Tentokrát jsem nešel sám ale s kolegou z kanceláře příjmením ULRICH. A šli jsme přímo k památníku ROEZL BENEDIKT na KARLOVÉ náměstí do ulice U NEMOCNICE u FAUSTOVA domu do areálu fakultních nemocnic. A tam jsme také strávili noc na pokoji dvou sester NURSE.A ráno jsme se drali u vchodu ven davem, který nastupoval do práce v obráceném směru. Již jsem psal, jak jsem byl překvapen, když se na KRYMU v ARTEK objevil v srpnu v roce 1989 z ničeho nic SKÁLA. To bylo tehdy když byl nemocen a místní sestra mu dala injekci do zadní části těla. A zřejmě dostal nějakou infekci a nemohl se posadit ani koupat. Prostě nic z toho, co se v létě u moře dělá. Tehdy tam s ním přijela velmi pohledná mladá dívka s malou dcerkou. Jako jeho partnerka. Říkala, že je vojenská zdravotní sestra z kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky. Tam kde sloužil ještě pár let před tím generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. A samozřejmě, že musím připomenout zdravotní sestry z SZŠ v BELGICKÉ ulici. Ty, které si chodily k nám na OV SSM o velké přestávce zakouřit. Byla to síla. Nebylo tam vidět. Za to nám občas přišli pomoc uklidit, umýt okna atp. Paní MORAVEC – naše uklízečka už měla své roky, a tak to byla vítaná výpomoc. A proč se rozvedl můj otec s mojí matkou? Samozřejmě proto, že měl. Začal žít s vojenskou zdravotní sestrou z léčebny SLAPY. A tak se sním matka rozvedla.

Tak to byl jeden SANDER a pak byl ještě jeden SANDER, a to byl člen mého předsednictva OV SSM PRAHA 2 – DVOJKA. ANONÍN SANDER. Pokud si vzpomínám byl inženýr a byl snad z nějaké projektové organizace-firmy. A protože to již byli DVA SANDER tak byli SANDERS. A to byl také americký podnikatel, zakladatel KENTUCKY FRIED CHICKEN slavný PLUKOVNÍK SANDERS. Ten se narodil dne 9. září 1890 a zemřel dne 16. prosinec 1980. V době, kdy byl SANDER u mě v předsednictvu tak ještě žil. Byl to celým jménem COLONEL HARLAND DAVID SANDERS. A vy víte, že na DVOJCE byl jako jediný v celé Praze užíván pro obvodní restaurační a hotelová zařízení název HAR, a tak DVOJKA byla HAR LAND. Jenom velmi stručně. Byl rodák z INDIANA. Matka byla MARGARET ANN (jako moje sestra a babička a teta a otcova druhá manželka) a otec byl WILBUR DAVID. Otec zemřel, když mu bylo šest let. Pro můj příběh je důležité že pracoval na ŽELEZNICI, na DRÁZE. A to že byl vojenským dobrovolníkem v US ARMY na KUBĚ. Tam byl kočím – wagoner. A byl vyznamenám za svoji službu vojenskou CUBAN PACIFICATION MEDAL. Měl stejné povolání jako můj praděd VINCENC a otec MASARYKA. Možná byl i v GUANTÁNAMO. Kdo ví! V roce 1906 se se svolením matky odstěhoval ke strýci do ST.ALBANY. V USA, ne do té britské jako první SANDER kolega ROEZL.

Později odešel za strýcem do SHEFFIELD v ALABAMA. Tam pracoval pro SOUTHERN RAILWAY. Po pár měsících se přemístil do JASPER ALABAMA, kde začal pracovat u NORTHERN ALABAMA RAILROAD. V roce 1909 pracoval pro NORFOLK and WESTERN RAILWAY. Tam potkal svojí první manželku JOSEPHINE KING a dne 15. června 1909 se s ní oženil. To už ale pracoval jako strojvůdce – topič parního stroje. Pak ještě pracoval také v této pozici u ILLINOIS CENTRAL RAILROAD. A přestěhovali se do JACKSONVILLE v TENNESSEE. Měli dcery MARGARET a MILDRED a syna také HARLAND DAVID. Byl tedy „AJZBOŇÁK každým coulem“. Jak se u nás říká. Od EISENBAHN.

V roce 1930 se stal majitelem čerpací stanice značky SHELL na silnici U.S.ROUTE 25 (!) v NORTH CORBIN, na úpatí Apalačského pohoří v Kentucky. Tam podnikal a rozšiřoval oblasti svého podnikání o Motel a Kavárnu. Pak se rozhodl že může svoji myšlenku sdílet s jinými podnikateli. Prvním, kdo se toho ujal byl PETER HARMAN v SALT LAKE v UTAH. Tam společně v roce 1952 otevřeli první provozovnu KENTUCKY FRIED CHICKEN.

Tajným úspěchem jeho podnikání se stala směs 11, ano jedenácti bylin a koření kterou užíval k obalení kousků kuřete. Tu vytvořil v roce 1940.

Vy samozřejmě vidíte, že jeho první partner v roce 1952, kdy jsem se narodil a prezidentem USA se stal generál EISENHOWER a královnou Velké Británie ALŽBĚTA – ISABEL II se jmenoval HARMAN. On byl křestním jménem HARLAND a druhý partner byl HARMAN. To je HAR LAND – země kde je HAR – HOTELY a RESTAURACE Praha 2 a HARMAN byl ten kdo v HAR na HARLAND pracoval. Pravda je to proto, že iniciály jeho partnera jsou H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE, kde sloužil můj otec v hodnosti PLUKOVNÍK-COLONEL. A vy víte, že v US ARMY je označení hodnosti plukovník výjimečné. Ukazuje na to, že již nejde o obyčejného důstojníka s hvězdami na ramenou a ani ne ještě generála. Mají na rameni vyobrazeného ptáka s názvem OREL. OREL BĚLOHLAVÝ – O.B. Nebo EL OR. Oboje je tam v názvu jednoho živočicha. A také si vzpomínáte, že označení důstojník; vyšších hodností v Československé armádě v letech1937 1939 doznalo zásadní změny. Proti všem zvyklostem, kdy dosud měl PLUKOVNÍK měl TŘI hvězdy na každém rameni se tehdy označoval plukovník ČTYŘMI hvězdami. Byl tedy jako označení KAPITÁNA LODI či LETADLA. Jediného zcela odpovědného za jednání při vyslání na moře nebo do vzduchu. Tak tehdy připravovali PLUKOVNÍKY na jejich pozici v okupovaném Československu. V ODBOJI. Jako KAPITÁN na moři a ve vzduchu. S nejvyšší mírou ZODPOVĚDNOSTI a SAMOSTATNOSTI při plnění úkolů. Možná si vzpomenete na jednu poznámku, jak FIDEL CASTRO jmenoval EL CHE velitelem lodi GRANMA. To samozřejmě souviselo s jeho pozdější rolí při odchodu z KUBY. Kdy se vzdal i kubánského státního občanství. Byl prostě SÓLISTA. Tak jak mě nazývali hoši z party pohrobků KAPEK VÍT a ADAMEC ATOS – evidovaných v kartotéce KGB, vedené ŠLOUFEM.

Ve vší skromnosti byl jsem také domácí kuchař jako plukovník SANDERS. On v dětství zajišťoval po smrti otce doma jídlo pro své sourozence. A nakonec se pustil do podnikání v restauračním byznysu. „Plukovník“ jsem byl, protože jsem byl OTISK svého otce plukovníka. A k tomu je třeba dodat, že ta hodnost COLONEL-PLUKOVNÍK pana SNADERS nebyla vojenská hodnost ale čestné ocenění zasloužilých osob v KENTUCKY.

Proč je to pravda? Výše jsem poctivě vypsal všechny jeho zaměstnavatele u ŽELEZNIČÁŘŮ, nebo u DRÁHY, jak se u nás v Česku také říká. Čím byl zajímavá PRAHA 2 ještě kromě toho soustředění studentů a prakticky neexistence výrobních podniků na jejím teritoriu? Právě organizacemi ČSD. ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH DRAH. Sídlilo tam WILSONOVO-HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Největší nádraží v Československu a pojmenované po prezidentu USA. WOODROW WILSON – W.W. a tak i W.M. S ŽO-VB. Železničním oddělením Veřejné Bezpečnosti v čele s VALDA KASJANĚNKO (KAJSA). Sídlilo tam podnikové ředitelství ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ a některé jeho závody. Sídlila tam ŽELEZNIČNÍ POLIKLINIKA. A také některé další organizace zabezpečující chod železnic. Už ani nevím, jak přesně se jmenovaly. To samozřejmě musím připomenout i ČVUT které připravovalo inženýry – techniky a projektanty také do všech možných železničních oborů. A to hlavní ÚSTŘEDNÍ KULTURNÍ DŮM ŽELEZNIČÁŘŮ na náměstí MÍRU. Přímo naproti našemu OV SSM a svaté LUDMILE, vedle Armádního divadla NA VINOHRADECH a z druhé strany ulicí WILHELMA PIECKA s gymnáziem a mojí učňovskou školou AUTOMECHANIKŮ, do které jsem nikdy nechodil, protože byla v rekonstrukci. S ředitelem MATOUŠKEM jako mým velitelem roty na vojně MATIÁŠKEM. Dům byl ÚSTŘEDNÍ tak se tam odehrával celý společenský život všech ŽELEZNIČÁŘŮ z Prahy a asi z celého ČESKA. Takové centrum MODRÉ ARMÁDY, jak se jim tehdy říkalo kvůli zbarvení uniforem. Dříve to byl NÁRODNÍ DŮM.

Název jeho firmy byl a je stále KFC. Patří k mým oblíbeným mimochodem. KENTUCKY znamená v jazyce IROKÉZ prérie nebo louka. Bylo součástí VIRGINIA a postupně se z ní vydělilo a dne 1.června 1792 se stalo 15. státem USA. Jeho hlavním městem je FRANKFORT. Ano jako FRANKFURT, kde byl generál EISENHOWER velitelem amerických okupačních vojsk ve spolkovém státu HESSE, které vzniklo dne 19.09.1945. Město, kde byl v emigraci můj bratranec KAREL GEBLT III. A také určitý čas jeho mladší bratr PETR. Žil tam čas v emigraci i BENDA ŠTĚPÁN z našeho domu nevlastní syn LIEHM. Který se pak přesunul do WEST BERLIN – W.B. – M.B. Jeho vlajka je tmavomodrá, jako byly uniformě československých železničářů a PILOTŮ a NÁMOŘNÍKŮ. Největším městem je LOUISVILLE. Te je i LOU VASILLE anebo město LUDVÍKA – třeba SVOBODY. To byl původně HROZENKOV u TŘEBÍČ, a pak i další města. A ve WWII. žila jeho rodina v KROMĚŘÍŽ. Odkud pocházel a sloužil tam na vojně OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Nejvyšší hora je BLACK MOUNTAIN – B.M. Říká se mu BLUEGRASS STATE. Přezdívka vychází z názvu ZELENÉ TRÁVY, na které se pásli koně-plnokrevníci evropských přistěhovalců. Český název tohoto druhu pícniny, znamená to, že ji konzumují zvířata přímo na loukách, trávy je LIPNICE LUČNÍ. A tak nyní víte, proč se JAR.HAŠEK s druhou manželkou ŠURA-SAŠA-ALEXANDRA LVOVA odstěhoval do LIPNICE. V ruštině je její název MJÁTLIK LUGOVOJ – M.L. Přeloženo do češtiny je to MODRÁK LUČNÍ. MJÁTLIK mně připomíná jedno české příjmení, ale v tom se musím ještě rozebrat. Nemůžu si vzpomenout kdo byl MJÁTLIK v ruštině. Jinak je to ale vlastně překlad z angličtiny. A protože vy víte, že TRÁVA je ZELENÁ znamená to, že uniformy jsou i ZELENÉ i MODRÉ. Ty MODRÉ ale MAJÍ v NAVY a AIR FORCE. LUGOVOJ byl agent KGB, jeden ze dvou, který údajně otrávil v LONDÝNĚ (když jsem tam já žil) POLONIEM dalšího agenta KGB LITVINĚNKA. Dnes je poslancem v RUSKU. Narodil se dne 19.09. 1966 v BAKU. V dětství žil několik let i v MILOVICE v rodině velitele z okupační SOVĚTSKÉ ARMÁDY. A právě teš si vzpomínáte na město podrobně popsané v minulých částech LUGANSK-LUHANSK. S lokomotivami SERGEJ-DIESEL.

FRIED je velmi zajímavé anglické slovo. Znamená v češtině SMAŽENÝ. Metoda, kterou upravují v KFC obalené kousky kuřete. FRIED v němčině je ale MÍR anglické PEACE – PÍS vysloveno. A to vy víte, že všechna ta výše uvedená místa okolí sekretariátu OV SSM PRAHA 2 kam docházel na schůze pravidelně SABNDER jsou na náměstí MÍRU – FRIED – německého FRIED. A také víte, že v mém příběhu jsou i počeštělé FRIED – FRÝD. FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ a FRÝDEK MÍSTEK a FRÝDNAVA. A můj spolužák ve třídě a přítel byl IVAN FRIED a jeho matka byla EMILIE FRIED. SCHIDLAK sestry z FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍROVKA – AURÉLIE a EMILIE a ERNESTA. A je to také OBRÁNCŮ MÍRU dnes HORÁKOVÉ.

A CHICKEN? No to je německy HUHN a anglické HEN. Jako v mém rodném listu zapsané příjmení babičky za svobodna HAHN. Když byla HON i HUN. Samozřejmě, že je důležité vědět, že je to vysloveno HÚN jako MAĎAR. Tak jak jsem byl po otci i já MAĎAR. Po babičce BARAN.

SANDER ANTONÍN byl člen mého předsednictva OV SSM v PRAZE 2- DVOJKA.

Z dřívějších dílů víte, že můj kolega ve studijní skupině v ročníku V-25 na Vysoké škole politické byl KROC z PLZNĚ. Byl předseda KV SSM PLZEŇ a byl JAROSLAV – JAR.KROC – jak se to také dříve psávalo. A tak byl i JARO-JAR a VASIL. A vy si právě teď vzpomínáte na dalšího z pána z PLZNĚ. RUDOLF CORTÉS – KREUZINGER, vyslov KROJCINGER. KROJC i KROC je také z německého KREUZ – KŘÍŽ. Anglické CROSS – C.R. a O.S.S. Španělské CRUZ – C.R. a V.Z. A finské YLITTÄÄ. To finské je i TYL i L.T. a dvě ROHATÉ A. Nebo TÁLY, slovenské TÁLY, jestli si vzpomenete, co mně tam potkalo. V ukrajinštině je to slovo CHRESTNIK. A to už tu také bylo, že společně v rohové kanceláři s mojí matkou seděla pokladní CHRASTNÁ HELENA – C.H. Její manžel byl CHRASTNÝ a byl také důstojník ČSLA. Syn byl ZBYNĚK – tedy i CHRASTNÝ ZBYNĚK – C.Z.

Z PLZNĚ byli i předci KROC slavného představitele MCDONALD FAST FOOD. Ten byl RAYMOND „RAY“ ALBERT KROC. ANO VIDÍTE DOBŘE – PAPRSEK ALBERT A KŘÍŽ. Narodil se dne 5. OKTOBER-ŘÍJEN/OR roku 1902 v OAK PARK. Ve stejný den jako VÁCLAV HAVEL. A plus DVA i 07.10. v den seskoku skupiny ARAP mého otce. Zemřel dne 14. LEDEN-JANUÁR 1984 v SAN DIEGO. A DIEGO je i JAKUB-SANTIAGO-JAKOV-YACOB, i KUBA. Americký podnikatel, známý hlavně díky tomu, že od bratrů MCDONALDOVÝCH koupil restauraci a značku MCDONALD’S a svou obchodní expanzí způsobil v 2. polovině 20. století nebývalý rozmach tzv. FAST – FOOD stravování. Jeho obchodní model napodobilo mnoho dalších firem.

Narodil se v rodině českého emigranta ALOISE KROCE.ALOIS je i LUDVÍK, jako SVOBODA a jako ÁLOJZ VAVŘINEC-LORENC. Narodil se dne 16.ČERVNA-JÚNA 1879. A vy víte, že 16.06. je i 19.09. Datum mého narození a datum narození ZÁTOPKŮ a že to je i svátek ZITA. Také víte, že to je i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to také datum, které je uvedeno v článku časopisu REPORTÉR-ZPRAVODAJ v ČEŠTINĚ – pana ROHAN-RICHTER o RUDOLF CORTÉS KREUZINGER. Rok narození pana otce KROC je 1879 a to víte, že je i rok 1891. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. V DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE. Rok Národní výstavy u nás na Výstavišti a sletu SOKOLŮ vedle ve Stromovce. Pan KROC ALOIS zemřel v CHICAGO ILLINOISE – CH a I. – EL CHE. Pan ALOIS KROC pocházel ze STUPNO 16 km od PLZNĚ. Jeho otec byl FRANTIŠEK KROC a byl hostinským v HORNÍ STUPNO – H.S. č.53. Matka byl HÁKOVÁ BARBORA – H.B. z RADNIC. ROUDNICE je v blízkosti HORNÍ POČAPLY-H.P. a paní ROUDNICKÁ vedla obchod – MLÉKÁRNA ve dle naší SOCHOROVA v ulic FAR-SKÁ. Chodil jsem tam s bandaskou pro mléko – MILK-MOLIKO-MILCH-CHALAV. A finále? HÁK byl pracovník našeho U.S. v ulici MEZIHOŘÍ. Byl starší a byl řidič podnikového polského automobilu značky ŽUK. Ano jako ŽUK-OV. Aby to byla pravda, tak k nám do LITOMĚŘIC – L.T. narukoval absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT HÁK. To bylo v roce kdy maršál ŽUKOV zemřel 1974. Jeden z n ich byl PETR – tedy i H.P. Který z nich to byl již nevím. Český původ měla i matka pana KROCE. Byla ROSE MARY HRACHOVÁ. A tak i M.HRACHOVÁ. Narodila se dne 28. ČERVEN-JÚN 1881. A to vy víte, že je i děleno dvěma 14.ČERVEN – JÚN. Den založení US ARMY v roce 1775. A také je to svátek VASIL a ROLAND a je to datum narození ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL DE LA SERNA zvaný EL CHE. 28.06. je i 28.09. a to je i 14.09. děleno dvěma. Datum úmrtí T.G.M. a datum narození JAN MASARYK v PRAZE NA VINOHRADECH. A je to také datum seskoku para skupiny WOLFRAM v roce 1944. Aje to také datum narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM JAR. JENERÁL – JAROSLAV JENERÁL – J.J. zády k sobě vytvoří tato písmena KOTVU. Jako PALÁC KOTVA sídlo VOJENSKÉ STAVBY REVOLUČNÍ 3, PRAHA 1. Proč je i toto pravda? Někdy v době, kdy jsem byl na OV SSM Praha 2 – DVOJKA za mnou přišla jedna středoškolačka, že má obavu, jestli ji přijmou na DAMU. Její rodiče snad museli odejít nebo odešli z KSČ. Tak mně to tehdy řekla. Přijali ji. Jmenuje se M.HRACHOVINOVÁ.

Co nám ještě chybí za velikána z FAST FOOD HISTORY? No přece BURGER KING. Ti, co čtou pozorně se vzpomínají že můj děda KAREL GEBLT I. měl lidově řečeno BIRGRA – BUERGEROVU nebo také BÜRGER chorobu – nemoc a že mu amputovali postupně obě nohy. Jsem přesvědčen že nemocen nebyl. I proto, že jde o poměrně VZÁCNÉ onemocnění cév a nervů. Byla to prostě informace vojáků dalším vojákům. BURGER je teda i BIRGER a také BERGER. HORAL, a to byl můj spolužák ve třídě na základní škole na STROSSMAYEROVO náměstí. JAN HORAL – HONZÍK jsme mu říkali. Je to tedy i KRÁL HOR BERGER KING. Tento termín používají i HOROLEZCI ale i CYKLISTÉ. Pro nejlepší z nejlepších. U CYKLISTŮ je to v překladu do češtiny “ KRÁL VRCHAŘŮ“. BURGER je i OBČAN – OB. Ukrajinsky GROMAĎJAN – HROMADJAN.

Jak to bylo se vznikem tohoto FAST FOOD? První restaurace řetězce byla otevřena v JACKSONVILLE (VASILIN a JACK-HONZA) na FLORIDĚ (moje matka poprvé provdána za FLORIAN) v roce 1953 jako INSTA-BURGER KING. Společnost spustili KEITH J. KRAMER a MATTHEW BURNS. KRAMER je někdo z KRÁMU – obchod je hebrejsky jak už tady bylo mnohokrát SACHAR/SOCHOR/SACHER. Nebo anglické MARKET – MOKORITA. Důležité je vědět, že křestní jméno tohoto pána KRAMER se vyslovuje stejně jako anglické slovo KEYS. KEITH je KÝS a KEYS jsou KÝS. A vy víte, že KEYS – KÝS jsou KLÍČE. A KLÍČE jsou i dílem LOCKSMITH – SMITH přes ZÁMKY a KLÍČE. A MATTHEW BURNS – to je M.B. A MATTHEW je i MATIÁŠ a MATOUŠ, a tak i můj velitel roty MATIÁŠEK VLADIMÍR – M.V. zvaný MATES. Je to ale i MATĚJÍČEK z OV SSM PRAHA 5 v ulici PRESL-PREIS končící na náměstí 14.OKTOBER-ŘÍJEN/OR. Na Smíchově. To znáte. BURNS je něco co HOŘÍ, a tak tedy i SVÍTÍ. Je to také zdroj SVĚTLA – OR – VALO – SVIT – JAS -LIT. Je to i slovo složené z našich známých sestav BURN a S – BRNO-BERN-BRUNTÁL-BEROUNN-BRAUN-BRUNNER, a to jsou všechno místa DVOJKY – 2 – S. A právě teď si vzpomínáte, jak mně babička MARIE GEBLT-HAHN-HON-HUN zpívávala jako dítěti u nich v HORNÍ POČAPLY před spaním písničku NA SVATÉHO MATĚJE. Dodnes si ji pamatuji. Stejně jako si pamatuji na mnou skoro denně navštěvované MATĚJSKÉ pouti v JULDA FULDA.

Oba muži předtím navštívili první pobočku MCDONALD’S, kterou založili bratři RICHARD a MAURICE MCDONALD’S v SAN BERNARDINO v KALIFORNIA. A tam se inspirovali k zahájení svého byznysu. Vy víte, že v KALIFORNIA studoval IVAN HAVEL a víte, že moje matka byla KALIFORNIA-FLORIANKA. A BERNARDINO? No to je přece BERN a DR.N. Vyslov v angličtině BEN. DR. N. Aby to byla pravda takes mnou pracovala na OV SSM PRAHA 2 BERNARD – OVÁ. Byla to původně ZDRAVOTNÍ SESTRA – NURSE.

JAMES MCLAMORE a DAVID EDGERTON dva studenti na CORNELL UNIVERSITY’S SCHOOL OF HOTEL ADMINISTRATION otevřeli několik franšíz Insta-Burger King v Miami od roku 1954. Vytvořili WHOPPER, který se stal symbolem značky BURGER KING. Když se zakladatelé sítě, KEITH J. KRAMER a MATTHEW BURNS dostali do finančních problémů, JAMES MCLAMORE a DAVID EDGERTON jejich společnost odkoupili. A právě oni přejmenovali značku na BURGER KING a zavedli obchodní politiku zvyšování počtu franšízových restaurací po celých Spojených státech.

Tak tito dva pánové vytvořili WHOPPER. Slovník říká že WHOPPER je NEHORÁZNÁ LEŽ. Ano tak to prostě bylo.

Za datum založení BURGER KING se uvádí den 4. PROSINEC-DECEMBER v roce 1954. Ten den JAMES MCLAMORE a DAVID EDGERTON otevřeli restauraci BURGER KING CORPORATION na NW 36th Street v MIAMI – FLORIDA. JAMES MCLAMORE kromě to ho že to je SKOTSKÉ jméno je i M.I. A také je to pozor – KUBA MCLAMORE. KUBA MC LAMORE – KML. Ano KLM letecká společnost NIZOZEMÍ. Kterou odletělo 11 zpravodajců v čele s plukovník MORAVEC do LONDÝNA via AMSTERDAM dne 14. OKTOBER-BŘEZEN /O.B. v 17,45 z letiště RUZYNĚ. A tak je to i KAMIL – KAMEL – KLIMA atd. I KAMILO – CAMILO. CIENFUEGOS ke kterému se přidal mladý ARNALDO OCHOA SANCHÉZ s bratry ANTONIO a ALBIO a strýcem VICTOR. Ten, který s EL CHE osvobodili SANTA CLARA. Ten, který údajně zahynul při útoku na Zátoku sviní, když havarovalo letadlo, ve kterém obhlížel bojiště. Kterého ale prý někdo poznal v TAMPA ve státě FLORIDA. TAMPA je třetí největší město FLORIDA po JACKSONVILLE a MIAMI. A vy víte, že právě tito příslušníci HNUTÍ 26 ČERVENCE přišli osvobozovat jednotlivá města KUBY právě z HOR. BYLI I ONI KRÁLOVÉ HOR, BERGER KING. Hor, které zcela ovládli, než se spustili do nížin-rovin MEZI HORY – CANADA. Vlastně i můj otec a všichni partyzáni byli KRÁLOVÉ HOR. V SNP to bylo naopak. Tam byli ve městech a pak po porážce odešli do HOR. A nyní pozor. Kubánská revoluce začala útokem na kasárna MONCADA v SANTIAGO DE CUBA dne 26. ČERVENCE-JÚL, na svátek svatá ANNA roku 1953. Pak skončila dne 01.01.1959 vstupem z HOR do HAVANY na KUBĚ. JAMES – JAKUB – KUBA MC LAMORE otevírá nedaleko KUBA-CUBA svoji první restauraci v roce 1954. Víte, že MIAMI je M.I a M.I. – spolupráce US M.I. a kubánské M.I. Je to také po našem M.M. a to je i W.M. VASIL VASIL MOHORITA.

A co ještě je 4. PROSINEC-DECEMBER? No přece 4.LEDEN-JANUÁR. A to se narodila moje matka a nadporučík ADOLF OPÁLKA z para skupiny OUT DISTANCE. Jeden ze sedmi hrdinů, který padl v kryptě kostela CYRIL(KONSTANTIN) a METODĚJ v RESSLOVĚ ulice spojující KARLOVO náměstí s náměstím ALOISE JIRÁSKA. Je to i plus DVA 06.12. svátek svatého MIKULÁŠE/NIKOLAJE. A je to i 06.01. svátek TŘÍ KRÁLŮ. Je to ale také krát DVA 08.12. a to se narodila v PLZNI moje manželka a je to také 12.08. a to se narodil ve VOLOVÉ můj otec.

Mezinárodní expanze BURGER KING začala v roce 1963 v SAN JUAN v hlavním městě PORTORIKA – PUERTO RICO. A SAN JUAN je zase i JACK. To je původně z JACKIN – JANKIN. Je to tedy i JAN, a tak i naše české HONZA. Odborníci nám ale také říkají, že to může být odvozenina z francouzského JACQUES – JACQ – JACK. A tak i JACKOB-JAKOB-JAKUB-YACOV-SANTIAGO. To je ten, co se držel při narození bratra ZA PATU. I tomu věřím, protože JACQ je vizuálně skoro i jako IAGO. Vzniklé ze SANTIAGO-JAKUB. PUERTO je PORT – PŘÍSTAV a RICO je KRÁSNÝ nebo také BOHATÝ.

V roce 1967 koupila BURGER KING společnost PILLSBURY, kterou v roce 1988 koupila britská společnost GRAND METROPOLITAN. Co k tomu říct? PILLS – Slavný název PILS pro SVĚTLÁ piva, kterým dala název naše PILSEN-PLZEŇ. Byl to v roce 1967–a to je i rok 1919 a rok 1991. A proč je i toto pravda? Bylo to v roce 1967 a to je i rok 1919 kdy se narodil můj otec a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Další obchod se uskutečnil v roce 1988. Kdy jsme šli do finále. A společnost koupila společnost GRAND METROPOLITAN s iniciálami G.M. Ano stejnými jako MICHAIL GORBAČOV a MAXIM GORKIJ, po kterém se jmenovalo náměstí kde jsem sídlil na ÚV SSM já. Proč je to pravda? S METROPOLITAN JAZZ zpíval na svých prvních koncertech v letech OKUPACE nacisty RUDOLF KREUZINGER-CORTÉS. Z knihy „Milovaný a zatracovaný RUDOLOF CORTÉS.“ Cituji: Dne 11.01. (!) 1941 si do deníku zapisuje: „Prvně v životě jsem stál před mikrofonem a zpíval s jazzem Metropolitan. Napoprvé to bylo dobré. Klepaly se mně však nohy“. V únoru a březnu přibylo k vystupování s orchestrem Metropolitan (většinou v Národním domě na Smíchově) první vystoupení s orchestrem Jaroslava Maliny v kavárně Vltava.“ Konec citace. Co mně na tom zaujalo, když jsem to poprvé četl? Bylo to před napadením SSSR. Bylo to ve vám dobře známém datu 11.01. To je to datum, kdy byl o mnoho a mnoho let později, přesně v tento den povýšen můj otec do hodnosti plukovníka. Je to i 17.01. a to se narodil jeho bratr MOHORITA IVAN – M.I. A další vám dobře známé varianty tohoto data. Byl to rok 1941 a to je i „7“ i „2“. SEDMIČKA a DVOJKA. Na Sedmičce jsem žil a na Dvojce jsem pracoval. A orchestr se jmenoval METROPOLITAN. A co to znamená? To je označení hlavních velkých měst. Co to ale bylo v SSSR? Tam se tak oficiálně jmenuje METRO-SUBWAY. PODZEMNÍ ŽELEZNICE to také můžeme nazvat. Nebo PODZEMNÍ DRÁHA. Vyslovuje se to stejně jako v angličtině – METROPOLITEN. Kdo ho stavěl? Tím, kdo se nejvíce zasloužil o výstavbu METROPOLITEN v MOSKVĚ byl LAZAR KAGANOVIČ. Po něm také neslo od roku 1935 do roku 1955 jméno. KAGANOVIČA. První úsek byl zprovozněn dne 15.KVĚTNA-MÁJA 1935. Bylo to mezi stanicemi SOKOLNIKY a PARK KULTURY. A vy víte, že u nás na Sedmičce spojovala ne pod zemí ale nad zemí od nábřeží KAPITÁNA JAROŠE hrdiny od SOKOLOVA s PARKEM KULTURY ulice DUKELSKÝCH HRDINŮ, dříve BĚLSKÉHO. Vy víte, že 15.05. je i 15.08. a tak i 12.08. a to je datum narození mého otce a je to také 08.12. datum narození mojí manželky. Se souborem METROPOLITAN zpíval CORTÉS-KREUZINGER v Národním domě na Smíchově. Ano to je ten na náměstí 14.OKTOBER-ŘÍJEN/ OR a ZBOROVSKÁ naproti domu, kde žil ALBERT EINSTEIN a kde končí ulice PRESL. Je zde o něm napsán jeden obsáhlý příběh. A proč je to pravda? Protože v té době také vystupoval s orchestrem MALINY. A pan MALINA bydlel přímo pod námi v domě SOCHOROVA 1391/4. ANTONÍN MALINA DOCENT ING. a DR. A s tím vystupoval v kavárně VLTAVA. A ta byla v PALÁC MERKUR, kde měly své sídlo i ČSA – Československé aerolinie. Na konci REVOLUČNÍ. Přesně na druhém konci této ulice stojí PALÁC KOTVA. Ředitelství VOJENSKÝCH STAVEB. A finále? V kavárně VLTAVA/MOLDAU měl svatbu jeden z mých bývalých dvou nevlastních bratrů. JAR.FLORIÁN s V.M. – VĚRA MEDAL.

V roce 1969 otevřeli svou první kanadskou restauraci ve WINDSOR v ONTARIO. Název města WINDSOR je podle názvu královské rezidence u LONDÝNA. Hrad WINDSOR byl vystavěn v roce 1070. Panem HUGH MAY (ano MAY jako KAREL a MÁJ KARLA IGNÁCE MÁCHY). A HUGH jako hebrejské HA G.H. HA GUSTÁV HUSÁK nebo GAS HALL. JINDŘICH I. ho začal používat jako první k obývání. Ano JINDŘICH. Proč v ONTARIO? Znáte slavnou táborovou píseň „V lesích Ontaria, kde čerstvá smůla voní?“ Která popisuje životní osud SLABOCHA BEN? Zpíval a hrál jsem ji často. A proč SLABOCH BEN? To přichází na řadu nyní.

V roce 1989 získala franšíza mnoho prodejen od svého britského rivala WIMPY, když její mateřská společnost koupila značku od UNITED BISCUITS a integrovala ji do Burger Kingu, čímž dále rozšířila svou přítomnost v zemi. WIMPY je to totiž také zakódované W–V/B a M a P/R/L. A tak je WIMPY v češtině SLABOCH i vám dobře známé B.M.L. – V.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. SLABOCH je totiž také naší „hebrejštinou bez samohlásek SLBCH – CHLÉB (EL CHE 2) 2 – LECHEM (MICHAL) 2 – BREAD (DR.B.)2 – EL CHE B 2. A letadlo B 2 SPIRIT vyletělo poprvé dne 17.07. 1989.

Synovec KLABOCH – SLABOCH cestoval s BENEDIKT ROEZL do AMERIKY. Tak určitě nemohl být KLABOCH-SLABOCH.

Do EVROPY vstoupila společnost roku 1975. Bylo to do ŠPANĚLSKA. Tam se uskutečnilo slavnostní otevření za účasti slavné ROSE MORENA. ROSE je i RIOSARIO a řada dalších ROSE a ROSIO a RŮŽENA v mém příběhu. MORENA je i jak sami vidíte i MARINA. A to je PŘÍSTAV – PORT jak V PUERTO RICO. Ale v překladu to slovo znamená buď BRUNETA – BRUNE anebo TMAVOVLÁSKA. Španělé vědí proč nepoužívají NEGRA. To je totiž ČERNOŠKA. Né ČERNÁ jako v češtině. BRUN a BRUNETA víte, co je. To je naše BRNO – BERN a BEEROUN a BRAUN a BRUNNER atd. ROSE MORENA je i RŮŽE ČERNÁ-TMAVÁ. Vím to zcela bezpečně. Když jsem žil, v 2005 a pak ještě i později, v kempu u SAN JAVIER u letiště Královské letecké akademie, která byla hned v sousedství tak tam v recepci pracovala dvě děvčata. Jedna byla místní Španělka a druhá byla z Columbia. Znal jsem jejich jména. Často jsem si tam s nimi povídal, když byl kemp před sezónou, nebo po sezóně neobsazený. Ony se ale oslovovaly pouze RUBIA – to byla ta Španělka. Světlejší pleti a skoro blond vlasy. A MORENA, to byla ta z COLUMBIA, tmavé pleti a černovláska. A tak, a nyní pozor, ČERNÁ RŮŽE byla u otevření BURGER KING ve městě MEGRIT. Protože vy víte, slovo MADRID má původ ve slově MEGRIT. Je tu o tom celá jedna kapitola. A MADRID je také DR.DIMA. DIMA jako zdrobnělina DMITRIJ – DMITRO – METER – DIMA. A když DIMA tak i DIME a to je 10–X – CHE a také u nás používané slovo ŠESTÁK. A proč je to pravda?

V pražské ulici NA PŘÍKOPĚ (i H.P) stojí dům který byl poprvé zmíněn k roku 1377. Jeho majiteli byli HÁNA BENESCHAUER a mincmistr MARTIN ROTLEV. Ano HANA BENEŠOVÁ – HANA BENESCHOVA. Proto byla přejmenována z VLČEK – malý VLK – jménem ANNA na HANA VLČEK. A tak se její jméno a příjmení po této úpravě „zcela“ shodovalo s mužským HÁNA BENESCHEUR. MARTINŮ je také celá řada v mém příběhu. Třeba armádní generál MARTIN DZÚR. A ROTLEV je i ČERVENÝ LEV. Č.L. – EL CHE. Dům se již roku 1408 nazýval U ČERNÉ RŮŽE (ROSA NIGRA-ROSA MORENA). A to již patřil pražské UNIVERZITĚ. Stal se tedy místem STUDENTŮ. Tehdy zde proběhla disputace o učení Jana VIKLEFA mezi mistry PŘÍBRAMEM a ENGLIŠEM. Na té mělo být přibližně 1000 posluchačů. PŘÍBRAM je okres odkud pochází V.M. VÁCLAV MEDAL otec manželky mého bratra JAR. Ta byla také V.M. VĚRA MEDAL. Žili v HORNÍ POČAPLY a tam se s bratrem seznámili. Ano to jsou ti, co měli svatbu v PALÁC MERKUR v kavárně VLTAVA, kam chodil zpívat s orchestrem MALINA RUDOLF KREUZINGER – CORTÉS. V PŘÍBRAM také sídlila 1. ARMÁDA v letech totality. A sloužil tam na základní vojenské službě JIŘÍ ČERNÝ nedávno zesnulý, který žil na našem pražském sedmém obvodě v ulici ČECHOVA nahoře na LETNÉ. ENGLIŠ byl pak také významný politik První republiky. A samozřejmě že vidíte, že jeho příjmení je vyslovené ENGLISH – název anglického jazyka. Pravda je to proto, že KAREL ENGLIŠ se narodil dne 17.08. na den křtu mého otce. Byl ministr a také krátce rektor UNIVERZITY KARLOVY. Narodil se v HRABYNĚ, okres OPAVA (rodina V.H. – plukovník VLADIMÍR HENDRYCH) je to místo kde probíhaly urputné boje při osvobozování OSTRAVY. A vy si vzpomínáte, že právě skupina ARAP mého otce získala a přenesla přes linii fronty do štábu maršála KONĚVA plány obrany OSTRAVY, tak jak si ji připravil WERCHMACHT. A co je důležité vědět? Že první zápis o obci HRABYNĚ-HRABIN je také z roku 1377. Stejný rok jako zmínka o domu u ČERNÉ RŮŽE.

Později byl dům SOLNICE. Roku 1846 starý dům zakoupil a dal přestavět František FRENZEL. Fasáda patří k prvním projevům klasicistního romantismu v české architektuře, její plány podepsal architekt Josef EISBRICH. Od roku 1874 dům vlastnil hutní a železářský podnikatel BOHUMIL BONDY s manželkou SIMONETOU. ANO BONDY. Jako otec mého přítele MICHAL BENDA. VILÉM BENDA byl totiž původně BONDY. VILÉM – V.L.M. a BONDY. Jeho matka byla ROSA(ROSÉ) a otec SIMON. A manželka, jak si vzpomínáte byla z rodu PURKYNĚ.

Úpravy obytných interiérů hlavní budovy pro rodinu BONDY prováděl v letech 1884-1888 JOSEF FANTA (Hlavní nádraží). Ano jako ANTONÍN FANTA můj přítel z dětství a mládí a jako OCHOA SANCHEZ popravený ANTONIO FONTE. Můj kamarád TONDA FANTA byl z dnes již nestojících domů tam co je stanice metra Vltavská. U mostu pojmenovaném po mecenáši studentů HLÁVKA. V letech 1893-1945 v přízemí provozovala lahůdkářství firma JOSEF LIPPERT a jeho syna VIKTOR, od roku 1923 řízená akciovou společností JULIUS MEINL. Vy víte, že LIPPERT je i LIBERTY – SVOBODA. A LIPPERTA – LIBERTA je i anagram ALBERTA. LIBERTA byla i výrobna malých KOČÁRŮ – dětských KOČÁRKŮ ve městě MELNIK. Na stoku LABE/ELBE-VLTAVA/MOLDAU – L.V.M./L.B.M. základní klíč O.B. IULIUS MEINL je i M.I. – MILITARY INTELIGENCE. M.I. převzala dům v roce 1923–123 a 9. Vznikla zde i funkcionalistická pasáž z let 1929–1933 podle projektu architekta OLDŘICH TYL. Ano TYL. Jako JOSEF KAJETÁN, který sloužil nedaleko odsud v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD. A jako náměstí TYLOVO u začátku JUGOSLÁVSKÉ, kde sídlilo OV SSM PRAHA 2. I jako L.T. Říkalo se jí také LIPPERTOVA PASÁŽ. A to vy víte, že je i LIBERTOV – ALBERTOV PASÁŽ – ALBERTOV PRŮVOD. PASEAR je ve španělštině – PROCHÁZKA. Další úpravy formou vestavby dvouramenného točitého schodiště a dělicích příček obchodů do pasáže proběhly v letech 1959–1960 v BRUSELSKÉM STYLU. Proč BRUSELSKÉM? Tam bylo a je sídlo NATO. Byla tam světová výstava s pavilónem, který byl znovu postaven u nás v LETENSKÝCH sadech. Hned vedle u mateřské školky a jeslí kam jsem vodíval ráno děti. KATEŘINU a NIKOLU. Když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM. A manželka pracovala na MSS.

A finále? Prvním německým franšízantem se stal v DARMSTADT – DR.M. STADT – bývalý německý fotbalista jménem LOTHAR SKALA. Ano SKALA-ROCKY. LOTHAR je anagram HARALT – vyslovíme česky jméno napsané HARALAD. To je přece i jako křestní jméno zakladatele slávy KFC plukovníka SANDERS a jeho společníka. HARLAND SANDERS a jeho společník HARMAN. HARMAN byl PETR. A PETR SKÁLA pracoval na ÚV SSM. Dlouhá léta. Jeho manželka byla OLGA SKALA – O.S. A proč je i toto pravda? HARMAN je i HEŘMAN. To byl také pracovník OV SSM ale PRAHA 4. Můj kolega. Ale hlavně to je HEŘMANOVA ulice. Vedlejší s naší SOCHOROVA. To je ta, kde žil můj třídní SVOBODA a spolužačka KELNER a můj přítel KOLMAN. A také v konspirativním bytě EL CHE. A nyní po informaci o úmrtí JIŘÍ ČERNÝ ještě doplním dva JIŘÍ ČERNÝ v ulici HEŘMANOVA. JIŘÍ ČERNÝ můj spolužák ze třídy na STROSSMAYEROVO náměstí žil v HEŘMANOVĚ dole v rohovém domě u BUBENSKÉ. JIŘÍ ČERNÝ vedoucí stravování na Vysoké škole zemědělské v SUCHDOLE bydlel v HEŘMANOVĚ nahoře. Jeho manželka byla baletka. A nad nimi nad KAMENICKOU žil v ČECHOVĚ ulici JIŘÍ ČERNÝ autor a rozhlasový pracovník a ten který nám dal BEATLES a další moderní hudbu, do tehdy totalitního Československa.

Můj otec se mnou moc nemluvil. Prakticky mně jenom sděloval, co jsem měl vědět a co si mám zapamatovat. Jedno z takových jeho prohlášení bylo, že ve válce je třeba jíst velmi rychle. Může se během několika sekund zcela změnit situace a můžete být bez jídla. To že se mění na frontě situace často nás učil i HAŠEK. Otec říkal i vařící jídlo jsem rychle snědl. To byla jediná záruka, že o něj nepřijdu. Možná přitom měl na mysli nejen válku a život v bojových pozicích ale také třeba GULAG. To ale nevím, to nezdůrazňoval. Vím, ale že jsem tak poprvé v životě slyšel o FAST FOOD. Které bylo pro nás tehdy zcela nedostupné.

JEAN JULES LINDEN byl LUCEMBURSKO-BELGICKÝ – L.B. BOTANIK. Studoval v BRUSELU. A také navštívil jako již 19letý expedici do Střední a Jižní Ameriky. Jeho vášní byly také ORCHIDEJE. Byl ředitele ZOO a BOTANICK GARDEN v BRUSELU v parku LEOPOLD. A právě teď si vzpomínáte, že přesně na druhé straně KARLOVO náměstí v Praze, než je socha BENEDIKT ROEZL je kašna LEOPOLD se značkou „L“. LINDEN byl také nějakou dobu generálním konzulem LUCEMBURSKA v USA. Jsou po něm pojmenované orchideje LINDENSIS. Některé informace říkají že se narodil dne 3.února v LUCEMBURK a že zemřel dne 12.ledna v BRUSEL. Tedy 123 a L.B. ELBE-LABE. A proč i toto může být pravda? Protože LINDE je české slovo LÍPA. Jméno českého národního stromu.

Podle této části informace, BENEDIKT ROEZL procestoval i celé USA až na území KANADY.

Po ztroskotání lodi se vrátil do SAN FRANCISCO a odsud odcestoval do COLUMBIA, do přístavu BUENAVENTURA. Mělo to souvislost s přežitím ztroskotání lodi? BUENAVENTURA je totiž v překladu ze španělštiny slovo ŠTĚSTÍ. A právě z ze státu COLUMBIA odvezl na 80 mezcích náklad rostlin pro LINDEN – LÍPA zahradnictví v BRUSELU a GENTU. Až k řece s názvem MAGDALENA a odtud až do města BARRANQUILLA a odsud do EVROPY. Vy víte, že moje babička je byla BARAN a manžel sestry mojí matky byl plukovník BARANNIKOV. Ta naše příjmení jsou od slova BERAN nebo OVCE – O.B. To španělského slovo je od slova ROKLE. Stejně jako španělské slovo CAŇADA. To je také ROKLE. Podle internetu Prostor mezi dvěma horami nepříliš od sebe vzdálenými. Tak to určitě také je MEZIHOŘÍ-MIŽHIRJE dříve VOLOVÉ. Kde žila moje babička BARAN. A i ulice MEZIHOŘÍ v LIBEŇ, kde jsem se učil u VOJENSKÝCH STAVEB.

A co ještě je BUENAVENTURA? To je přece další H.B. Nebo B-I. BONAVENTURA JAN. Režisér. A proč je to pravda? Narodil se totiž 03.21. 1943. 03.21. – 123 a 0. A v roce 1943 jako moji dva bývalý nevlastní bratři a jako rok kdy byl propuštěn můj otec z GULAG 12.03. – 123 a 0. Konec.

-Začátek roku 1872 jej zastihl v PERU. Nejprve sbíral rostliny na západním pobřeží, odkud se vypravil do KORDILLER. Čtyři týdny pobýval na východní straně AND a v pohoří MARAEON. Po skončení cest po PERU se REZLO odebral do COLUMBIA a odtud přes PANAMU do Evropy. Na evropskou pevninu vstoupil 1. května 1872 a sebou přivezl své největší úlovky z cest – orchideje Cypripedium palmifolium Lindl., Cypripedium roezlii Regel, Masdevallia roezlii Rchb. f. a Odontoglossum Roezlii Rchb. f. Poslední tři z nich byly pro tehdejší botaniky neznámými rostlinami a pojmenovány na počest B. ROEZL byly v následujících letech.

K tomu: Na evropskou pevninu vstoupil dne 01.05. roku 1872. Vy víte, že to je také 05.01. a to se v roce 1978 narodila moje dcera KATEŘINA-CATALINA-CATHRINE-JEKATĚRINA. Je to ale také 01.08. a tak je to i americkým způsobem psaní dat i 08.01. A to měli svatbu moji rodiče v roce 1949. Se svědky KAREL GEBLT II. bratr mojí matky a s otcovým svědkem plukovník KAREL STEINER-VESELÝ z KAMENICKÉ ulice, Letná. Otcův spolubojovník z RADA TŘÍ generála BRAUNA – nástupce ilegální odbojové organizace JARO-JAR generála LUŽI. Tehdy sebou přivezl tři zcela neznámé druhy ORCHIDEJÍ. Byly po něm pojmenovány. Jedna byla CYPRIPEDIUM ROEZLI REGEL. V češtině je to STŘEVÍČNÍK. Ano STŘEVÍC – BOTA – OBUV. A když STŘEVÍC tak i z boty BOTNICK – jako záliv u FINSKA. A tak i BAŤA, JAS, SVIT a ZLÍN. Všechny pro mě dostupné jazyky užívají pro název této ORCHIDEJE ten latinský název – CYPRIPEDIUM. V ruštině je to BAŠMAČOK. To je zdrobnělina slova BAŠMAK – STŘEVÍC – ŠKRPÁL atp. A vy, kteří čtete si právě teď vzpomínáte na první hraný dětský film MARGARITA ALEXANDRA BARSKAJA v ruštině RVANIJE BAŠMAKI. Příběh o malém německém chlapci z období před WWII. Který byl zastřelen policisty. Jmenoval se BUBBO. Pravda je to proto, že v ukrajinštině je to ČEREVIČKY-STŘEVÍČKY ze slova ČEREVIKY – STŘEVÍCE – BOTY. V polštině je to stejně tak – OBUWIK. CYPRIPEDIUM může také být CYPRI PEDIUM, a to je v otrockém překladu KYPERSKÉ CHODIDLO. A CHODIDLO je ta část těla, na které nosíme – BOTY – OBUW – BAŠMAKI – ČEREVIKY – STŘEVÍCE. Které vyrábí OBUVNÍCI – ŠEVCI atd. Dnes ale většinou nosíme na nohou do BOT také NOSKY – v ruštině PONOŽKY-SOCKS-SOCKEN-ŠKARPETKY-MEDIAS-GARBAJIM. Ve finštině SUKAT. To latinské PEDIA je v řečtině jednom z jazyků užívaném na KYPRU PÓDIA. A vy víte, že PÓDIA jsou také STAGE, jeviště, ale také skoro STAG – DEER. JELEN – HIRSCH. A ten je také moc důležitý v mém příběhu. Ve druhém jazyce užívaném na KYPRU, turečtině je to AYAK – vyslov AJAK a ta již vidíte sami je i v naší „hebrejštině“ KAJA. Také zdrobnělina jako STŘEVÍČEK. Je to malý KAREL – KÁJA. A pravděpodobně i španělské CAJA – vyslov KACHA – a to je BEDNA. A vy víte, že otec RUDOLFA CORTÉSE byl BEDNÁŘ právě tam odkud ROEZL tyto ORCHIDEJE přivezl, tedy v JIŽNÍ AMERICE. A také vidíte, že BEDNA je anagram BENDA. Malý BEN – BENEDICT nebo BENJAMIN. A tak je tedy ještě CYPRI i ostrov CYPRUS. Česky KYPR a polsky CYPR. V jazyce dvou mých italských přátel, se kterými jsem byl ve škole VLKSM v MOSKVĚ a kteří mně hned po ukončení školy koncem roku 1972 (ROEZL se vrátil s těmito květinami do EVROPY v roce 1872) pozvali do ITÁLIE je to CIPRO. CIPRO byl můj spolužák v učení. Ve třídě. Po celé tři roky učení jsem potkával v naší třídě vždy dobrého žáka, spolužáka příjmením CIPRO. A když KYPR a CYPRUS a CIPRO tak i CUPRUM. Název kovu, po kterém ostrov získal své jméno. MĚĎ. Jeho těžbou je známá CHILE – EL CHE. S hlavním městem SANTIAGO. A s mými asi dvaceti kolegy na škole VLKSM v MOSKVĚ. Byla to velká skupina a v jejím čel byl můj přítel – krycím jménem FRANCISCO GARCÍA a svým jménem MOISÉS LA BRAŇA MENA. S nemocným jedním okem. M.L.B. A MENA jako falešné jméno na dokumentech ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL DE LA SERNA zvaný EL CHE. Můj přítel byl, pokud vím z V.M. – VIŇA del MAR. A vy si vzpomínáte, že poté kdy jsem si v ZAMBIA v lednu 1989 vybral mezi návštěvou VIKTORINÝCH vodopádů a měďných dolů právě měďné doly v KITWE se MOISÉS znenadání objevil v PRAZE. Byl v té době předseda odborů pracovníků v měďném průmyslu v CHILE. Dodnes mám schované, malinké měděné suvenýry, které mi Chilané ve škole věnovali. Je to miniaturní sombrero a malinký popelníček. Moje třetí cesta na „ZÁPAD“ vedla po NSR v roce 1969 a ITÁLIE 1972 v roce 1984 právě na KYPR. Jako předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM jsem se zúčastnil zasedání MSS. Psal jsem o tom. Byl tam už jako prezident MSS MIROSLAV ŠTĚPÁN, který mně věnoval k mému toustu, který jsem dostal coby normální delegát k snídani svá vejce. Prezident dostal toast a vejce a „lid“, delegáti jen toast. Byli jsme ubytováni v NICOSIA v hotelu KENNEDY. A na KYPRU zrovna „náhodou“ pracoval na velvyslanectví jako zástupce pražského podniku zahraničního obchodu CENTROTEX můj kolega a přítel z „vojny“ v L.T. NIKODYM. A aby to nebylo málo byl mým svědkem na svatbě s mojí manželkou. Říkal mně tehdy že řecky je svědek KUMBARE. Ani nevím, zda to tak je. On pro mě přijel do hotelu KENNEDY a vzal mně na takový příjemný výlet k moři a cestou jsme se stavili u údajného místa posledního odpočinku svatého LAZARA. Náhoda by to ještě mohla být, kdyby nebyl koncem osmdesátých let ministrem vnitra Slovenské republiky v rámci federace ministr ŠTEFAN LAZAR. Tedy i ŠTĚPÁN LAZAR. Aby ta informace byla úplná, tak jsem seděl při tom letu na KYPR v IL 18 přes uličku od trenéra fotbalistů KYPRU našeho reprezentanta PLUSKALA SVATOPLUK z DUKLA PRAHA. A proč to připomínám? ŠTEFAN LAZAR byl i slovenský fotbalista. V československé 1. lize odehrál 102 zápasů a vstřelil 3 góly. Ano vidíte dobře 123 a 0. Moje rodné číslo. A ještě jedna informace do budoucna. LAZAR byl i KAGANOVIČ jeho jméno neslo moskevské METRO-METROPOLITEN-SUBWAY-PODZEMKA.V příštím díle o BEN, LUCERN a BASILEA se bude hovořit o KAROL DOBIÁŠ. Také slovenský fotbalista. Právě jemu jako trenérovi, dělal ŠTEFAN LAZAR asistenta v klubu SPARTAK ZVÚ HRADEC KRÁLOVÉ. (Tam kde se VASIL GYULA BILAK vyučil krejčím). Začal tam v roce 1988. Ano, v dějinném finále. Vy samozřejmě víte že generál BUNZÁK MICHAL byl i ŠTEFAN-ŠTĚPÁN a že je to i svatý ochránce MAĎARSKA kam po babičce BÁRÁN patřím. Proč je to pravda? Protože SVATOPLUK PLUSKAL byl z týmu ČSSR, který obsadil na mistrovství světa v CHILE v roce 1962 DRUHÉ místo. A byl tedy také majitelem STŘÍBRNÉ – SILVER medaile z tohoto mistrovství. V roce, kdy jsme založili naší dětskou odbojovou skupinu na nádraží HOLEŠOVICE-BUBNY. Můj KUMBARE-SVĚDEK se jmenoval příjmením NIKODYM. Stejně jako otec GUSTAVA HUSÁK. Tak ho oslovoval BREŽNĚV – GUSTAV NIKODYMOVIČ.

A proč je to pravda? V našem domě v SOCHOROVA 1391/4 Praha 7 Holešovice jsme měli sousedy příjmením KRYŠPÍN. Latinsky CRISPUS – ne CYPRUS ale CRISPUS. A znamená to kudrnatý – anglické CURLY. A jako anglicky vyslovené KARLY. KRYŠPÍN má svátek dne 25.10. V den, kdy se narodila v roce 1903 moje teta BASILEA později zvaná VASILA. Řecké KRÁLOVNA. To tu bude dnes ještě jednou ale v latině. KRYŠPÍNOVI měli dceru LENKA. A ta se provdala a po svatbě se jmenovala CYPRIÁNOVÁ. Z CRISPUS se stala CYPRUS.

A když už jsme u MĚDI tak je důležité abyste věděli o rozsahu OPERACE BENJAMIN úplně všechno. Slovo MĚĎ je v jazyce ESTONSKÉM slovo VASK. V LITEVŠTINĚ slovo VARIS a v LOTYŠTINĚ slovo VARŠ. V jazyce LADIN to je jazyk užívaný v židovské populaci ve ŠPANĚLSKU je to slovo RAM. Ano jako anglické BERAN-BARAN a druhá slabika slova WOLF RAM – VLK a BERAN. Ale dohromady je to také WOLFRAM prvek z tabulky MENDĚLEJEVA, který žil stejně jako P.I.Č. (PJOTR ILJIČ ČAJKOVSKIJ) a ARKADIJ GAJDAR (ARKADIJ PETR GOLIKOV) v obci KLIN u MOSKVY. WOLFRAM PARA skupina z LONDÝNA spolupracující se skupinou ARAP mého otce. S kapitánem OTISK, z BRNA v čele. A proč je i toto pravda. V jazyce LOMBARD je to také RAM. A vy víte, že moje přítelkyně z ARGENTINY byl příjmením LOMBARDELLI a moji DVA přátelé z ITÁLIE byli právě z LOMBARDIE. To je ta část, kde je MILANO. Kde v MILANO-VENEZIANO/ M.V. sídlil rakouskouherský MAXMILIÁN, než se odebral dělat císaře do MEXICO a kde také sídlil maršál RADECKÝ a kde také sídlil nějaký čas maršál SUVOROV ALEXANDER VASILI, který odsud přijel do PRAHY na NÁRODNÍ třídu k plukovníku WIMMER, cestou do PETROHRADU.

Další dvě rostliny, které ROEZL přivezl a které po něm byly pojmenovány, byly MASDEVALLIA roezlii Rchb. f. a ODONTOGLOSSUM roezlii Rchb. V obou těchto latinských slovech je skryto jméno VASILLY. V tom prvním je to anglické D (THE) VASILLY M. V tom druhém je to WASILLY CHE a k tomu ODONTO – ZUB. A protože víte, že jsem po babičce MAĎAR tak užijeme maďarský překlad slova ZUB, a to je slovo FOG. Ano anglické MLHA. Teorie generála CLAUSEWITZ o VÁLCE V MLZE. A tak to samozřejmě bylo. Potvrdilo to mým skvělým „ANONYMNÍM“ kolegům z DVOJKY to, že jsem se setkal v roce 1974 s JAR. FOGLAR. Na DVOJCE pochopitelně. A finále? V LITEVŠTINĚ je to slovo DANTIS. Ano jako DANTES. Hrdina románu HRABĚ MONTE CHRISTO – EDMOND DANTES. Který před svatbou s MERCEDES ( jako matka RUDOLF CORTÉS – MERCEDES RODRIGUEZ) navštívil ostrov ELBA a setkal se s NAPOLEONEM. Byl uvězněn14 let a je to i DVOJKA. Pomohl mu ABBÉ FARÍA a paní BABA-promiňte tu neslušnost, ale je to třeba pro zachování kontextu byla FÁR-OVÁ, naše sousedka ve vedlejším bytě na patře v SOCHOROVA. FAR jsou také FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS státu CUBA. Spisovatel byl DUMAS. To je „naší“ češtinou i DRUHÁ osoba slovesa TY DUMÁŠ. A někdo, kdo DUMÁ. Tedy i MYSLIVEC – VASIL M. CHE a JÄGER. Ale to asi vše znáte. Je to po románu TŘI MUŠKETÝŘI DRUHÉ nejslavnější dílo ALEXANDER DUMAS. Tři se čtvrtým D’ARTAGNAN, který byl GASKONĚC. A tak to bylo. GAS-GUSTAV byl KONEC. Protože moje přítelkyně LOMBARDELLI byla vybavena na dokumentech ve škole VLKKSM v MOSKVĚ příjmením VILLEGAS.1971-1972. Česky VIJÉ GAS. To byl pokyn, aby se AUGUSTYN-GUSTAV-GAS NIKODYMOVIČ HUSÁK ještě jenom generální tajemník KSČ stal prezidentem. A tak se po převratu v CHILE, kdy se stal generál AUGUSTYN PINOCHET prakticky hlavou státu CHILE se z AUGUSTYN HUSÁK stal generální i PAN OTEC (anagram PINOCHET). Byl zvolen prezidentem.

Proč ještě to byl zrovna LITEVSKÝ ZUB-DANTIS? Protože LITVA má mezinárodní značku automobilů LT. Jako LITOMĚŘICE. A hlavním městem je VILNIUS – VASILIN. Právě tam byl zatčen MENACHEM BEGIN – M.B. Který byl po otci VOLF – WOLF. Byl zatčen a odsouzen k pobytu v GULAG. Do stejného, ve kterém byl tehdy již asi rok můj otec. KOŽVA-SEVERO-PEČORA ITL republika KOMI. Konec:

-Znovu do USA. Do NEW YORKU přicestoval Benedikt ROEZL společně se svým šestnáctiletým synovcem Františkem KLABOCHEM dne 3. srpna 1872. Odtud po měsíci odcestovali do DENVER. Několikadenní sběry v okolí města přinesly šest beden JUKY – Yucca angustifolia Pursh a tisíc cibulí pěknosemenců Calochortus, ale také okradeni o celou hotovost v místním hostinci. Po krádeži odjeli B. ROEZL a F. KLABOCH za sběrem do NOVÉHO MEXIKA, aby se po čtrnácti dnech do DENVER vrátili a vyslechli si negativní výsledek vyšetřování krádeže. ROEZL byl proto nucen vypůjčit si peníze na cestu PACIFICKOU dráhou do KALIFORNIE. Na jednotlivých zastávkách pak podnikal s F. KLABOCHEM výlety do okolí.

K tomu: Datum je klíčové. 03.08. v tento den se narodila manželka jednoho z mých DVOU bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. Říkalo se jí MARTA a pokud si dobře vzpomínám byla křtěná MARTINA. A to vy víte, že MARTA může být i MARTHA-MOHORITA. Pracovala také v našich kasárnách VÚ 6174 v L.T. A byla rozená STRAKOVÁ stejně jako ÚŘAD VLÁDY v PRAZE – STRAKOVKA. Tam kde byl v čele vlády ŠTROUGAL – ŠUTROLOG z VESELÍ NAD LUŽNICÍ a německé STROUHA – RILLE jako moje prababička TERESIE z VESELÍ U CHCEBUZE. Je to také plus DVA 05.08. A to se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN. Krát DVA je to 06.08. a to byla shozena atomová bomba na HIROŠIMA a je to také 09.08. a to byla shozena atomová bomba na NAGASAKI. 09.08. je také datum narození mých bývalých nevlastních bratrů – DVOJČAT. A je to také 09.05. 9.KVĚTEN datum osvobození PRAHY a den kdy se slavil v sovětských koloniích konec WWII.

Cestoval s FRANTIŠEK KLABOCH (SLABOCH BEN). JIŘÍ KLABOCH byl československý fotbalista narozený v PRAZE. Hrál za tým BOHEMIANS, který se, ale tehdy jmenoval SPARTAK PRAHA STALINGRAD později vystřídal STALINGRAD – ČKD PRAHA. Proč to není náhoda? Protože KLABOCH, fotbalista také cestoval do USA a emigroval tam. Hrál za MONTRÉAL OLYMPIQUE v NASL. A vy víte, že Montreal, rusky Mонреаль je v kombinaci latinka-azbuka i Mohorita. A OLYMPIQUE je i ženské jméno OLYMPIA a OLYMPIÁDY-HRY, provázející můj příběh.

Vydali se do KALIFORNIA a vy víte, že to je anagram příjemní mojí matky v prvním manželství FLORIANKA. A také víte, že tam studoval IVAN HAVEL. Konec:

-V říjnu roku 1872 se vydaly z mexického města ACAPULKO do pohoří SIERRA MADRE. Ve výšce okolo 2400 metrů nad mořem nasbírali 2000 kusů orchideje Odontoglossum citrosmum var. rosellum Lem. Dále pak orchideje Odontoglossum nebulosum Lindl. a Odontoglossum pulchellum Bateman ex Lindl. Za další orchidejí, Oncidium tigrinum Lindl., šplhali až do výše okolo 3000 metrů nad mořem. Hledání orchideje Cattleya mossiae Hook. je zavedlo v únoru roku 1873 do okolí venezuelského města CARACAS. Jejich hledání orchideje, domorodci nazývané Flor de mayo, bylo úspěšné, podařilo se jim naplnit osm beden.

Z VENEZUELA se ještě v únoru 1873 přesunuli do Mexika. Z tamních sběrů stojí za zmínku čtyři velké exempláře kaktusu Echinocactus visnaga Hook. odeslané do LONDÝNA. Největší z nich byl vysoký jeden metr a vážil 5 q.

K tomu: A zpět do MEXIKA. Tam sbírali ORCHIDEJE. A hledání ORCHIDEJE CATTLEYA MOSSIAE užívaný název je MOSS CATTLEYA, známé i jako VELIKONOČNÍ ORCHIDEJ – EASTER ORCHID a domorodci nazývané FLOR DE MAYO, je zavedlo až do VENEZUELA – VAZILIN, do blízkosti hlavního města CARACAS. A právě teď si vzpomínáte na geniálního vojevůdce z WWII. a geniálního tvůrce plánu na obnovu EVROPY po WWII: generál GEORGE (JURIJ-GEORGIJ) CATLETT MARSHAL. A jeho druhé jméno CATLETT znamená syn CATLIN – CATALINA – CATHERINE – KATEŘINA – JEKATĚRINA atd. A vy si zase vzpomínáte, jakou roli hrálo toto jméno v příběhu o CORTÉS HERNÁN ale i v celém mém příběhu. CATLLE je i SKOT a TUR a DOBYTEK, po kterém bylo pojmenováno náměstí na NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Později KARLOVO náměstí na DVOJCE. FLOR DE MAYO je i to že FLOR, jak se říká závoji nebo šátku v černé barvě smutku byl asi použit mojí matkou v MAYO-KVĚTNU 1945, když zemřel FLORIÁN její první manžel. Dne 10.05. 1945 v HRÁDKU u PRAHY po výbuchu ITALSKÉ MINY. VELIKONOCE jsou kromě toho že jsou VASILIKON, jsou také svátky slovenského JAR. Českého JARA. Ve španělštině čteno jako CHARA, a to byl VICTOR JARA, který byl zavražděn v SANTIAGO DE CHILE při převratu junty v čele s generál AUGUSTÝN PINOCHET. JAR je i název užívaný americkými US MARINE pro jejich účes JARHEAD – HLAVA SKLENICE nebo HLAVA NÁDOBA. O účes vlastně nejde. Je to vyholená HLAVA.

MOSS je i bez samohlásky „O“ MSS. A tak i SSM, a tak i CCM.

Jednou, snad někdy v sedmdesátých letech mně říkala moje matka, že můj bratranec KAREL GEBLT III. prodal se svými společníky nějaký klub, který vybudovali ve FRANKFURTU, kde byl v emigraci a odstěhoval a žije si-nic nedělá ve VENEZUELE. Snad několik let to mělo být. Matka byla ve stálém kontaktu se svým bratrem KAREL GEBLT II. jeho otcem. Který jí to řekl. Zaujalo mě to. Něco vytvořit, prodat a užívat si. No to šlo samozřejmě mimo mě. Zajímavé je na tom to, že jsem se před pár lety ptal jeho mladšího bratra PETR GEBLT, jestli si na to vzpomíná. Kroutil hlavou, a říkal ne, o tom nic nevím. Je to možné, že to nevěděl. nebo že si na to nevzpomínal. On se z FRANKFURTU z emigrace vrátil a vedl tady úplně jiný život. Je ale možné, že to strýc KAREL GEBLT II. řekl sestře, mojí matce, protože jí to říct měl. To ale samozřejmě nevím a nikdy se to již nedozvím.

A KLABOCH? To je anagram KABELÁČ ve španělštině zapsáno jako KABELACH. To je ten zavražděný policista v ulici FRANTIŠKA KŘÍŽKA u restaurace na rohu této ulice a HEŘMANOVY zvané dodnes MĚLNÍK. K vraždě došlo někde v místech, kde je kino OKO a kde končí naše ulice SOCHOROVA. Vraha chytili u nás dole v BUBENSKÉ ulici. To už tady ale bylo velmi podrobně dříve. Včetně toho, že KABELÁČ je někdo s KABELOU nebo TAŠKOU, a to je i TAŠKENT. Konec:

-V březnu 1873 se pak ROEZL zastavil u svých nejbližších příbuzných v Santecomapanu, aby zde zanechal synovce Františka. Na další cestě jej doprovázel další z jeho synovců, Františkův bratr Eduard Klaboch, který do Santecomapanu přicestoval z VÍDNĚ již v roce 1871. Spolu se vydali do PERU. V srpnu 1873 vystoupali železnicí z LIMY až do výše 5000 metrů nad mořem a zpět do Limy přivezli 10 000 hlíz orchidejí.

Další jejich cesta vedla k jezeru TITICACA do BOLÍVIE k městu LA PAZ a odtud přes horu ILLIMANI do andského předhůří YUNGAS. ZUN je i JÚN. Měsíc ČERVEN. A GAS byl GAS HALL a GAS – GUSTAV HUSÁK. Oba byli skuteční KOMUNISTÉ. Slovenské ČERVENÝ je totiž české RUDÝ. I z této cesty přivezli mnoho rostlin, zvláště orchidejí. Povzbuzeni předešlými sběry ještě jednou vstoupili do hor. V srpnu 1873, v EKVÁDOR při výstupu na horu CHIMBORAZO ve výšce 6000 metrů nad mořem, objevili novou orchidej Pescatoria roezlii Rchb. f.

To se však již blížil konec druhého Roezlova pobytu v Americe. Synovce Eduarda a Františka zanechal v Americe a v dubnu roku 1874 odplul do LONDÝNA. Sebou vezl, mimo jiných, orchideje Pescatoria dayana Rchb. f., Masdevallia chimaera Rchb. f. a Odontoglossum roezlii Rchb. f.

K tomu: Vystoupali do výše 5 000 metrů nad mořem. Z města LIMA. A vy víte že 5 000 je římskými, které se ale v čase Římanů nepoužívalo, ale může se tak dnes zapsat V.M. – V je 5 a M je klasických římských tisíc. A tak je to tedy informace LIMA V.M. – L.V.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Aby to byla pravda tak byl v roce 1989 ústředním tajemníkem, nebo jenom tajemníkem Českého MYSLIVECKÉHO svazu pan LIMA. Několikrát jsme se spolu setkali. V Praze v hospodě. Nikdy ne na nějakých lovech. PERU je i PARA, a tak i ARAP. Jméno PARA skupiny mého otce a jméno vlastně všech PARA skupin. A tak je to PERU LIMA i PARA – ARAP a L.M. A vy víte, z minulého II. dílu, že L je v azbuce jako na hlavu postavené V. A takto celé byla i identifikace mého otce. A protože jsem byl jeho OTISK, jak upozornil velitel PARA skupiny WOLFRAM z LONDÝNA, kapitán OTISK z BRNA, tak i moje.

Další jejich cesta vedla k jezeru TITICACA do BOLÍVIE k městu LA PAZ a odtud přes horu ILLIMANI do andského předhůří YUNGAS. YUN je i JÚN. Měsíc ČERVEN. A GAS byl GAS HALL a GAS – GUSTAV HUSÁK. Oba byli skuteční KOMUNISTÉ. Slovenské ČERVENÝ je totiž české RUDÝ.

Cesta je dovedla k jezeru TITICACA. Moje argentinská přítelkyně, ve škole VLKSM v MOSKVĚ, protože měla také kromě italské a španělské i indiánskou krev se pyšnila dvěma prsteny. Jeden byl symbol jezera TITICACA. A druhý byl symbol MACHU PICCCHU. To bylo předkolumbovské kultovní město INKŮ. Co je velmi symbolické a možná proto ho měla právě ALICIA-ADRIANA? MĚSTO NEBYLO NIKDY OBJEVENO ŠPANĚLSKÝMI CONQUISTADORY A NEBYLO VYKRADENO A NEBYLO ZNIČENO. Vyložte si to, jak myslíte. Prsteny byly z dílny INDIÁNŮ. Vy ale víte, že druhé jméno conquistadora CORTÉS, který dobýval území AZTÉKŮ bylo PIZARRO. A právě nositel tohoto příjmení byl dobyvatelem říše INKŮ. A v LIMA PERU zemřel. Jeho otec byl nemajetný PLUKOVNÍK španělské armády. A byl PIZARRO a druhým jménem RODRIGUÉZ. Ano jako paní RODRIGUEZ MERCEDES, matka našeho zpěváka CORTÉS RUDOLF. A jako RODRIGUEZ můj partner v čele UJC mládežnické organizace KUBY. Který byl u mě v Praze na návštěvě v 1988 či 1989 a já ve stejně době i tam.

Dostali se až do BOLÍVIE a města LA PAZ. LA PAZ znamená MÍR. Má tedy stejné jméno jako FRÝDEK, FRÝDLANT, FRÝDNAVA i jako „FRIED“ v němčině ale „FRIED „v angličtině s úplně jiným významem. Města mého příběhu. A náměstí MÍRU na DVOJCE. Ale to už všechno znáte. V LA PAZ sídlí bolívijská vláda. Hlavním městem je ale město SUCRE. Ano anagram CUKRE – CUKOR a také SUGAR a AZÚCAR a SACHAR. Ano a jsme v naší ulici SOCHOROVA. Tak už teď víte, proč jel ERNESTO GUEVARA/HUEVAR/HAVEL DE LA SERNA do BOLÍVIE a proč jsme se před tím setkali v KOULOVA ulice a v INTERHOTEL INTERNATIONAL výškové budovy, kterou vystavěla československá armády v centru své působnosti v Praze. Včetně tělovýchovné jednoty DUKLA. Město SUCRE používá dodnes tu vojenskou vlajku FILIP IV. zvaný SLIČNÝ s červeným křížem na bílém pozadí. Kterou již nemá na svém znaku současný král Španělska FILIP VI. také sličný, podle mého mužského názoru.

Šli přes horu ILLIMANI. Hudební skupina z CHILE s názvem INTI ILLIMANY přijela do Prahy ihned poté co provedl AUGUSTÝN PINOCHET převrat 11.09.1973. Dostal jsem je tehdy stejně jako další umělce z CHILE, kteří k nám přicestovali na starost. Po několika měsících se rozjeli po Evropě. Někteří do Francie, jiní do NDR a asi i jinam. To nevím. Ale vím že INTI ILLIMANI odcestovali do NDR, kde dále žili a vystupovali. Jejich hudba spojená s indiánskými prvky byla nádherná a připomínala mi moji lásku, která hrála v podobném stylu jako oni v roce 1971/1972 ve škole VLKSM v MOSKVĚ. Dalším, kdo tehdy přicestoval do Prahy, díky pomoci velvyslanectví ARGENTINY v SANTIAGO DE CHILE a se kterým jsem v PRAZE i několikrát „flámoval“ byl OSVALDO HERNÁN RODRÍGUEZ MUSSO. Zvaný GITANO. Další HERNÁN v mém příběhu a další RODRUÍGUEZ v mém příběhu. A MUSSO – v naší hebrejštině bez samohlásek i SSM. Anebo MSS. A tak i CCM a MCC.

A nakonec dojeli do ECUADOR. Hlavní město tohoto státu, které je odvozeno od španělského slova ROVNÍK. Má ale i jiné překlady. jako například WHISKY – AQUA D’OR. Tak to ale není. Ale určitě se to dá využít při dorozumívání. Ne? Tam vystoupili na horu CHIMBORAZO, která je 6 000 metrů nad mořem a je to i „náš“ anagram CHE BAZIL M. Tam objevili neznámou ORCHIDEJ, která byl pojmenována po ROEZL. PESCATORIA ROEZLI RCHB.F. PESCATORIA protože, je ze španělštiny přeložené naše slovo RYBOLOV. K tomu slouží jezero nebo rybník nebo řeka nebo potok. Prostě kde žijí RYBY – PEZ ve španělštině a v hebrejštině DAG a v angličtině FISH a v maďarštině HAL. ve finštině KALASTAA jako plukovník KALISTA VÁCLAV vrchní vojenský svazák v SSM.V němčině FISCH. Přívlastky ke jménu ORCHIDEJE PESCATORIA jsou zajímavé skoro všechny. Jeden je nejzajímavější PESCATORIA WALLISI. Anagram WASILLI. A ta je také z ECUADOR. Vy také víte, že nejslavnější PESCATORIA – RYBÍ RESTAURACE v C.S. byla na VÁCLAVSKÉM náměstí č.p. 43. Provozoval ji podnikatel VAŇHA, snad původně z VANĚK z HOLEŠOVIC, který měl první restauraci ve STROMOVCE, tam co je dnes PLANETÁRIUM u panoramatu MAROLDA – BITVA u LIPAN, kde jsem se setkal s generál SYROVÝM JANEM z TŘEBÍČE. Hned vedle POLSKÉ KRČMY, kde jsem měl 17.07. 1976 svatbu. A tak hned vedle JULDA FULDA. A PARTIZÁNSKÉ a DUKELSKÝCH HRDINŮ dříve BĚLSKÉHO. To je ten pán, co po převratu v roce 1948 emigroval a žil v BREMEN, americké vojenské okupační zóně, tam kde jsem já byl v roce 1969 na turnaji v BASKETBALU. Později se odsud přesunul do SYDNEY-AUSTRALIA. Tam kde byla přibližně ve stejné době jako já v BREMEN moje budoucí manželka s rodiči na C.S. velvyslanectví. Země, která dala značku a „název“ fotbalovému klubu BOHEMIANS-KLOKANI.

A odsud se ROEZL vrátil do LONDÝNA. Připomínám, že hlavní město je QUITO a on zemi tedy po anglicku QUIT a jel do LONDÝNA. Ano tak jako cca 130 let po něm já QUIT ČESKO a odjel do LONDÝNA. Konec.

-PŘI TŘETÍ cestě do NEW YORK, kam dopluli 15. července roku 1874 a dále po cestách Amerikou doprovázel Benedikta ROEZL další z jeho synovců, Bohumil HOUDA. Aby obešel zákony, zapsal B. ROEZL tehdy šestnáctiletého Bohumila jako svého syna s věkem dvacet čtyři let.

Z NEW YORK vedla jejich cesta k NIAGARSKÝM vodopádům, kde se zastavili krátce na dva dny a pak pokračovali železnicí do DENVER, kam dorazili 2. srpna 1874. V okolí města sbírali semena a po několika dnech jejich sběry čítaly 125 kg semen konifer, 25 kg semen JUKY Yucca angustifolia Pursh a 10 kg semen povijnice Ipomoea leptophylla TORR.

Z DENVER (DR. N.V. – DOKTOR NAŠE VOJSKO) odjeli železnicí směrem do SAN FRANCISCA. Cestou zastavovali na některých stanicích, aby v jejich okolí podnikali sběry. Celkem nasbírali 2000 cibulí LILIUM WHINGTONIANUM KELLOG, 150 kg semen PINUS LAMBERTIANA DOUGLAS a několik beden LILIUM PUBERULUM TORR. EX DUCH.

K tomu: Do NEW YORKU dopluli dne 15.07. 1874. Připomínám, že 15.07. je plus DVA zcela klíčové datum v mém příběhu. 17.07. To je i 1775 a také poprava carské rodiny cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU a také datum mojí svatby v roce 1976 a také vystoupení JAKEŠ v Červeném HRÁDKU – PLZEŇ. A start – vůbec první bombardéru B-2 SPIRIT vojenského letadla z dílny NORTHORP GRUMANN. Je to i 11.07. Datum narození mého tchána MIROSLAV SVOBODA v PLZNI a narození OLGY HAVLOVÉ. A také je to 10.11. založení US MARINE a stejný den 10.11. úmrtí BREZHNEW a je to i 11.01. povýšení mého otce na plukovníka a je to také 17.01. datum narození jeho bratra IVAN MOHORITA.

Z NEW YORKU vedla jejich cesta k NIAGARSKÝM vodopádům. Mojí pozdější manželky ještě svobodné VLASTA-PATTY-TRISHA SVOBODOVÁ vedla cesta také z NEW YOURKU k NIAGARSKÝM vodopádům. Pokud si dobře pamatuji byl to její největší a nejdelší a nejzajímavější výlet z NEW YORKU z doby jejího dvouletého působení tam na zastoupení ČEDOK.

Jel s ním tehdy synovec HOUDA BOHUMIL – H.B. jako náš důležitý HAVLÍČKŮ BROD. A byl BOHUMIL jako první manžel mojí matky FLORIÁN příjmením a jako první manžel mojí sestry také H.B. HRUBÝ BOHUMIL.

Přivezli kromě jiného 150 kilogramů PINUS LAMBERTIANA DOUGLAS. O této borovici zde byla již řeč velmi podrobně – DAGLESKA se jí říká česky. MCARTHUR byl DOUGLAS a letadlo kterým jsem letěl do TANZANIE po „stopách“ EL CHE bylo MCDONNELL DOUGLAS 10. V roce 2005 mě pozvali těsně před teroristickým útokem v LONDÝNĚ z LONDÝNA, kde jsem žil a pracoval do španělského SAN PEDRO DEL PINATAR a SAN JAVIER v provincii MURCIA. PINA je španělské BOROVICE. LAMBERT byl jeden svazák v Československém rozhlase – Rádiu. Na VINOHRADSKÉ třídě na DVOJCE. Křestním jménem. LAMBERT má svátek dne 17.09. A je také L.M.B. a RT – Tak se označuje RADIO-TELEVIZE v některých zemích. Například ve Španělsku R.T.E. Může být i BERT jako ALBERT a ADALBERT, a tak i VOJTĚCH.

Přivezli 10 kg semen povijnice Ipomoea leptophylla TORR. Je to i DVOJKA – II. TORR. Či TUR či TORO a TORE a TORUŇ MIKULÁŠE-NIKOLAJ KOPERNÍKA a druhá TORUŇ na Zakarpatí, u které přecházel hranici do SSSR můj otec s přáteli. Je to ale také stará jednotka hydrostatického tlaku nazvaná podle italského přírodovědce J.E. TORRICELLI. V roce 1980 byla jednotka TORR zrušena a nahrazena jednotkou soustavy SI – PASCAL – PA. Platí že 1 TORR = 1 MM HG = 133,322 PA. I 122333–123 to může být pro naše účely. Pojmenováno po EVANGELISTA TORRICELLI, který vynalezl BAROMETR – BARO METER – B.M. Vy víte, že můj otec má zápis v matrice, že je METER. Přepsaný na VASIL. A BARO můžeme číst i jako VALO. VASIL VALO můj kmotr generálplukovník. TORRICELLI se narodil se dne 15.10.1608 v ROME. A to vy víte, že je 15.03. datum Okupace v roce 1939. 16.08. je i 19.08. a to se narodil ve VOLOVÉ generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Zemřel ve FLORENCIA to je i část Prahy v KARLÍNĚ. S autobusovým nádražím, kde pracoval generál TESAŘÍK RICHARD po Okupaci v roce 1968 a je to i první zdravotní sestra světa z KRYMSKÉ války FLORENCE NACHTIGAL. Zemřel 25.10. A to se narodila moje teta BASILEA-VASILA MOHORITA-ŠEGDO ve VOLOVÉ. A minus DVA je to 10.23. datum kdy otec s přáteli přešel u TORUNĚ hranici do SSSR. Proč je to pravda? Po návštěvě úřadu ministerstva práce ve španělském městě MURCIA, kde jsem žil v SAN JAVIER – SAN XAVER u Vojenské letecké akademie jeho Veličenstva španělského krále, kde jsem byl požádat o pomoc při hledání zaměstnání jsem dostal nabídku z nedaleké TORRE PACHECO. Realitní kanceláře v TORRE PACHECO. A tak jsem tam nastoupil. Bylo to někdy v prvním desetiletí tohoto století. Snad 2007. Konec.

-Dalším záměrem B. ROEZL bylo, po přesunutí do MEXIKA v prosinci roku 1874, podniknout sběry rostlin v bezprostředním okolí sopky COLIMA. Neschůdnost terénu a záchvat zimnice byl důvodem, proč se o výstup na sopku pokoušeli opakovaně, vždy však bezvýsledně. Přesto jejich sběry čítali 1000 000 orchidejí, z toho jen 22 000 Odontoglossum CERVANTESII LA LLAVE & LEX.

Znovu se o výstup na sopku Colima, tentokrát z jiného směru, pokusili v dubnu roku 1875. Poprvé se jin výstup nezdařil. ROEZL se nevzdal o po několik dnech se o výstup na sopku pokusil znovu, tentokrát úspěšně. Přes to že sopka obnovila svou vulkanickou činnost vystoupali do nadmořské výšky 4000 metrů. Sběry rostlin však neodpovídaly jeho představě. Odměnou za námahu jim bylo jen nalezení DAHLIA IMPERALIS ROEZL EX ORTGIES.

V dubnu roku 1875 se B. REZLO v San Francisco zotavoval z útrap cest, aby po čtyřech týdnech odtud odplul do Evropy.

K tomu: Chtěl sbírat rostliny v okolí sopky COLIMA – KOLIMA. To je i WASIL. Ale také časté příjmení KLÍMA. KLÍMA byl náměstek ministra vnitra v padesátých letech. Jeho syn pracoval na MV SSM PRAHA – KAREL KLÍMA. Další KLÍMA byl náměstek ministra vnitra v roce 1968. KLÍMA byla RITA (rozená BUDÍN-OVÁ) první manželka MILLER-MLYNÁŘ tajemník ÚV KSČ později vyloučený a později i Chartista a později žijící v emigraci v INNSBRUCK, kde byl vězněn v roce 1941 pár měsíc OTMAR REIDL. Byl vysazen z letadla u LANDECK a byl zajat rakouskými četníky asi tři měsíce vězněn právě v INNSBRUCK. Tam, kde mají dodnes na UNIVERZITĚ insignie z U.O. UNIVERZITY OLOMOUC. RITA KLÍMA bydlela v bytě přímo naproti bytu mé matky. V přízemí rohového domu ulice SOCHOROVA č.p. 740 číslo 34. Ano 34 po našem i 43 RYBÁRNA VAŇHA-VANĚK. A 74 jako její rodný v HORNÍ POČAPLY, kde se narodila jako LUDMILA GEBLT-OVÁ. A také 74 jako 14 – DVOJKA. KLÍMA bylo i příjmení učitelky španělštiny, která ji učila moji manželku. KLÍMA je i MALÍK. IVAN MALÍK byl i vedoucí naší studijní skupiny posluchačů jednoročního kurzu VLKSM v MOSKVĚ. Byl tehdy poručík ČSLA. Po revoluci mě vyhledal a jednou jsem se s ním sešel. Byl M.I. a to víte, že je MILITARY INTELIGENCE. KOLIMA je i KAMILA. Jako KAMILA MOUČKOVÁ, která žila kousek výše nad dome mojí matky a RITA KLÍMOVÁ. Žila na MOLOCHOV – LETNÁ. Její otec byl NOVÝ VILÉM – NAŠE VOJSKO – N.V. a VILÉM – V.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN – OTMAR REIDL. NOVÝ byl i poručík velitel mojí čety na základní vojenské službě v LITOMĚŘICÍCH. Už tady byl. Říkali jsme mu HUBIČKA, protože byl před tím než to „podepsal“ k armádě VÝPRAVČÍ na DRÁZE-ŽELEZNICI. U ČSD. Tam na MOLOCHOV žila v sousedství s KAMILA MOUČKOVÁ i moje spolupracovnice z vysokoškolských funkcí a později moje spolupracovnice na OV SSM PRAHA 2 – DVOJKA MIROSLAVA MOUČKOVÁ. Její otec byl příslušník STB v padesátých letech a jak mi jednou někdo někde v hospodě říkal “ Proč jí zaměstnáváš? Její táta bil HUSÁKA.“ MIRKA mě s otcem, „s tím co byl HUSÁKA“ později jednou, když pracoval jako truhlář-dělník, seznámila. Jejím strýcem byl JAR. MOUČKA. Herec v našem ARMÁDNÍM divadle NA VINOHRADECH. Také jsem ho znal. Byl stejně jako jeho bratr z JINDŘICHOHRADECKA. Jako můj otec od 4. července 1947. Vzpomínáte? A jako RUDOLF HRUŠÍNSKÝ nejslavnější SCHWEIG-ŠVEJK. Kterého jsem také znal. Byli jsme poslanci kooptovaného FEDERÁLNÍHO SWHROMÁŽDĚNÍ po revoluci v roce 1989. A když KAMILA tak i KAMIL. KAMIL byl můj přítel z dětství v HORNÍ POČAPLY. Snad příbuzný z babičky GEBLTOVÉ strany. To bylo ale v tom skutečně dětském věku. Jezdil do vedlejšího domu, a tak jsme si tam někde hráli na pískovišti. Je to i CAMILO CIENFUEGOS – KAMIL STO OHŇŮ. Spolubojovník EL CHE. Který údajně spadnul s letadlem při invazi do zátoky Sviní. Pak ho ale někdo potkal ve městě TAMPA-FLORIDA v USA. Myslím, že to tak bylo. Že on i EL CHE, ti dva, kteří dobyli SANTA CLARA-KLÁRA-KLARISKA-ANEŽKA ČESKÁ, později zmizeli víc než po anglicku z komunistické KUBY. COLIMA je i CAMEL a ten tu byl podrobně nedávno – ruské VERBLOUD a české VELBLOUD. Návod k tomu, jak se dorozumívat. Mezi M.I.

DAHLIA IMPERALIS ROEZL EX ORTGIES – v češtině CÍSAŘSKÁ JIŘINA ROEZL Z ORTEGIS. Důležité je to proto, že JIŘINA je ženská podoba mužského jména JIŘÍ-JURIJ. Důležitost potvrzuje její název jen v několika jazycích. Jinak je ve všech ostatních DAHLIA nebo DALIA. V litevštině je to JURGINAS. V ruštině je to GEORGIN a v ukrajinštině je to ŽORŽINA. A to nás spojuje se jména GEORGE a GEORGIJ a JURIJ. Ano JURIJ DOLGORUKIJ a GEORGE BUSH DVAKRÁT. Jméno ROEZL v názvu odrůdy této květiny je jasné. Nalezl ji a tak je pojmenována po něm. A co znamená to jméno-název ORTEGIS? Na internetu jsem název takového místa v MEXIKU nenašel. To ale neznamená že šlo o nějaký skutečný místní název tehdy v době, kdy tam ROEZL tuto květinu objevil. ROEZL ale v té době spolupracoval s ředitelem BOTANICK GARDEN v CURYCHU-SCHWEIZ. Ten se jmenoval ORTGIES. Je to chyba? Nebo návod k anagramům, které provází celý můj příběh? To se asi nikdy nedozvíme. Bylo to ale obé – OR. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Náhoda ale není určitě proto, že KAREL EDUARD ORTEGIS ředitel BOTANICK GARDEN v CURYCHU se narodil dne 19.02. 1829 v BREMEN. Ano v těch BREMEN – BRÉMÁCH. Těch, co jsou dlouhé jako LOVOSICE, jak mně sdělil pořadatel basketbalového turnaje právě tam když jsme tam dorazili v září 1969 jako klub METEOR LIBEŇ. Také víte, že 19.02. je i 19.11. A to je i rok 1776 – rok založení USA. A je to také minus DVA i 17.11. 17. LISTOPAD. Nevíte, ale že moje teta AURÉLIE-ZLATA SCHIDLAK GEBLT z ulice M.G. navštívila sama, bez strýce, v roce 1969 CURYCH. Jestli se tam měla sejít s bratrancem KARLEM, který byl již v emigraci to nevím. Ale vím, že tam byla, protože moji matku a mě po příjezdu pozvala k nim domů. Mojí matce darovala krásný hedvábný italský šátek a mě velkou čokoládu MILKA a nějaké žvýkačky a malému nedávno narozenému synovci, sestřině synovi jménem MICHAL přivezla KULICHA v MODRO-BÍLO-ČERVENÝCH barvách TRIKOLÓRY. Pan ORTEGIS byl také kromě jiného zástupcem šéfredaktora časopisu GARTENFLORA. A vy víte, že první manžel mojí matky byl FLORIÁN. Šéfredaktorem byl EDUARD VON REGEL. A teď si vzpomínáte na moji učitelku ruštiny REGAL. To byla ta, co jsem s ní absolvoval pár lekcí francouzštiny asi v páté třídě základní školy. Pak tu výuku zrušili, protože se nikdo kromě mě nepřihlásil. To jsou náhody! Byla to také ta, která mi říkala VASJO a já ji za to nesnášel. A finále? O.B. – ORTEGIS z BRÉM zemřel dne 06.12.1616. V požehnaném věku 87 let. A vy víte, že 06.12. je svátek svatého MIKULÁŠE, a tak i NIKOLAJE. A je to také 06.01. a to je svátek TŘÍ KRÁLŮ. Rok 1916 je i rokem 1919 kdy se narodili ve VOLOVÉ dva kamarádi MICHAL ŠTĚPÁN BUNZÁK a můj otec. A je to také rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Samozřejmě, že ORTEGIS či ORTGIES je také ORTEGA.

Od roku 1963 je na základě prezidentského dekretu DAHLIA Národní květinou MEXIKA. Přesně pět let před zahájením LOH v MEXICO CITY na UNIVERZITNÍM stadiónu. Kde slavila největší životní úspěch VĚRA ČÁSLAVSKÁ a kde se vdala za IO. IOSEF ODLOŽIL.

Přivezl 22 000 květin ODONTOGLOSSUM CERVANTESII LA LLAVE and LEX. Objevitelem této květiny byl JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DE LEXARZA Y ALDAY. LEX na konci je botanická značka pana LEXARZA. Ale víme také, že to ZÁKON a také po našem EL CHE. Také víme že LLAVE znamená v češtině KLÍČ. KLÍČ vyrábí ZÁMEČNÍK – LOCKSMITH – SCHMIED – ŠMÍD. Víme, že, a píšu to schválně tak aby bylo jasné, že je to také ALDAY – ALDA J. byl pseudonym českého básníka ALEXANDER HOŘEJŠÍ – ALDA JAN-IAN. CERVANTES MICHAL-MIQUEL byl španělský spisovatel. S jeho slavným románem DON QUIJOTE DE LA MANCHA. A víme, že LA MANCHA je LAMANŠSKÝ průliv oddělující VELKOU BRITÁNII od EVROPY. Je to ale také SKVRNA-FLECK-STAIN – PLJAMA – PJATNO – TAHRA – FOLT a rumunské PATA. Ano PATA. Román, který byl také v naší domácí knihovničce a který jsem jako hodně malý začal číst, ale nedočetl, protože jsem se u toho šíleně nudil. A co ještě je důležité u pana DON LEXARZA? U jeho veřejné obhajoby v KRÁLOVSKÉM BÁŇSKÉM SEMINÁŘI v PALACIO DE MINERÍA – PALÁCI HORNICTVÍ byl přítomen ALEXANDER VON HUMBOLT. A finále? DON LEXARZA vlastnil DVA velké statky. Jeden se jmenoval SAN VICENTE. Ano VINCENT. Druhý byl TIPITARILLO. A co ještě nás zaujme u názvu této květiny? Napíšu to radši malými písmeny, aby to bylo hned zřejmé a bez členu – llave and lex. Ano II. a l. a tak i L.L. and L. DVAKRÁT L.L. a jednou L. Naše známé 2+1. TŘI SESTRY. Vysloveno v ARGENTINSKÉ nebo URUGUAYSKÉ (kde žil a pracoval otec CORTÉS a oženil se s jeho matkou MERCEDES RODRIGUÉZ z ORENSE) ŠPANĚLŠTINĚ je to ŽAVE. Když to napíšeme dohromady tak je to LAŽAVELEX. VAZIL EL CHE. DON LEXARZA žil v letech 1785 až 1824.

Proč PALÁC HORNICTVÍ? Vy víte, že se k nám do domu v SOCHOROVA přistěhovala někdy v osmdesátých letech VĚRA HORNÍK. Dcera SLÁVA HORNÍK. OSTRAVA jsou HORNÍCI a MOST-SOKOLOV-LITVÍNOV (WASIL) jsou HORNÍCI. Do HORNICKÉ kolonie jsem se nastěhoval ve SKOTSKU. DALKEITH-EDINBURG, WOODBURN MEDWAY 11 byl byt v dosahu uzavřených šachet. A ALEXANDER HUMBOLDT byl i JINDŘICH a BEDŘICH. A narodil se v klíčové datum české historie dne 14. ZÁŘÍ. Den narození JAN MASYRYK na VINOHRADY-DVOJKA a den úmrtí TOMÁŠ GARIGUE MASARYK v L.N. – LÁNY. A datum seskoku para skupiny WOLFRAM u obce MORÁVKA u FRÝDEK MÍSTEK – OSTRAVSKO. A také je to datum narození mého předchůdce JAROSLAV JENERÁL ze ZNOJMO, o kterém se říká „ZNOJMO vidím tě DVOJMO“. A jeho iniciály jsou J.J. což je zády k sobě KOTVA. DVA PALÁCE uprostřed PRAHY – „náš“ VOJENSKÉ STAVBY a Obchodní dům, který tam byl postaven v sousedství, v JAKUBSKÉ, aby to všechno potvrdil. Že jde všechno podle plánu. U JAKUBSKÉ ulice naproti kasárnům JIŘÍHO Z PODĚBRAD, kde sloužil TYL a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. A co ještě znamenalo to, že byl JENERÁL až předsedou ÚV SSM? Co on určitě neví a když to bude vědět tak s tím určitě nebude souhlasit? Protože po HODNOSTI JENERÁL – GENERÁL nastupuje papírově vyšší hodnost MARŠÁL. A po něm jsem byl já. Ne nemyslím si, že jsem MARŠÁL. (Nejsem jako JENERÁL). Ale to znamenalo, že jde o MARSHALL PLÁN. Který byl naplánován až do pádu SSSR a světového komunismu. Tedy s příchodem po JENERÁL hodností MARŠÁL byl stanoven jasný konec MARSHALL PLAN – GEORGE-JURIJ CATLETT MARSHALL, generál. 1991 podle roku narození mého otce a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK 1919. A dále je 14.ZÁŘÍ plus, DVA 16. ZÁŘÍ, a to je svátek svaté LUDMILY, jak se jmenovala moje matka také jakoby ze světa KVĚTIN a ZAHRAD, protože byla FLORIAN-OVÁ. A je to i 19.ZÁŘÍ, a to jsem se narodil já a DANA a EMIL ZÁTOPEK a je to svátek ZITA manželka císař KAREL a matka OTTO HABSBURG, který maturoval v PAÍS VASCO. Ve ŠPANĚLSKU.

K části názvu ODONTOGLOSSUM bylo podrobně výše. Konec.

-Po návratu z třetí cesty do Ameriky, v roce 1875 cestoval Evropou. Jednou z jeho zastávek byla květinová výstava v KOLÍNĚ nad RÝNEM. Na této výstavě jím objevená BEGONIA FROEBELII A.DC získala první cenu.

K tomu: Bylo to ve městě, které má shodné jméno s českým městem KOLÍN nad LABEM. Tam se dne 18.06.1757 odehrála BITVA U KOLÍNA. O té tady již také byla řeč. Bylo to u obce KŘEČHOŘ (KAMHAJEK a vy víte že ARMENIAN jsou i HAYK a KAM je španělské COMO, stejné jako jméno italského města v LOMBARDY u MILANO, kam mně pozval VITTORIO, můj kolega ze školy VLKSM v Moskvě). Tam měl seskočit dne 16.04.1941 OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. U KOLÍNA jsou také LOŠANY rodiště jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ JOSEFA MAŠÍNA. Další ze TŘÍ KRÁLŮ – V.M. VÁCLAV MORÁVEK se narodil přímo v KOLÍNĚ. A vy víte, že u obce MORÁVKA u FRÝDEK MÍSTEK seskočila skupina WOLFRAM v čele s kapitán JOSEF OTISK. Dne 14.09.1944. Z KOLÍNA byl také poslední komunistický ministr obrany generál M.V – MIROSLAV VACEK. V tom německém KOLÍNĚ nad RÝNEM je v katedrále svatého PETRA uložena schrána-relikviář s ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Byl jsem se tam na ni podívat. Město má červeno bílou vlajku. Český KOLÍN nad LABEM má katedrálu chrám vám dobře známého svatého BARTOLOMĚJE. A má modrobílou vlajku. Jako ARGENTINA a ISRAEL. Například.

Květina, se kterou obsadil na výstavě BENEDICT ROEZL první místo je odrůda BEGONIA. Toto jméno dal této rostlině CHARLES/KAREL PLUMIER – to je i ŠVESTKA nebo PÍRKO-PERO podle toho, zda to překládáme z angličtiny nebo z francouzštiny. Jméno vybral na počest M.B. – MICHAL BÉGON intendanta námořnictva v ROCHEFORT a guvernéra SAINT – DOMINGUE později HAITI jednoho ze dvou států na ostrově HISPAŇOLA. Druhým je DOMINIKÁNSKÁ republika. Důležité je také to, že tato rostlina je ENDEMICKÁ – trvale se vyskytující na jednom místě, v ECUADORU-EQUATOR přeloženo ze španělštiny ROVNÍK. Hlavní město je QUITO. A součástí republiky jsou i GALAPÁGOS ISLANDS. A to je, jak vy víte i G.I. a po našem i G.L. a tak i EL CHE. Nebo G.L. – GEBLTOVÁ LUDMILA. Moje matka, narozená u LABE. Konec.

-V říjnu roku 1876 se B. ROEZL natrvalo usadil v PRAZE. Nejprve na Žižkově poté v Karlíně. Pomalu se sžíval s domácím prostředím. Zprvu organizoval cesty a sběry rostlin synovců, bratří Klabochů a Bohumila Houdy po Americe. Odběrateli jim byli významné zahradnické podniky v Evropě a Americe, ale také císařské zahrady v SCHÖNBRUNN vídeňská ROTSCHILD zahrada, či zámecké skleníky na SYCHROV.

Na 1. mezinárodní zahradnické výstavě v PETROHRRADĚ v roce 1879 obdržel B. ROEZL medaili Za zásluhy v zahradnictví. V lednu roku 1880 založilo čtyřicet zahradníků Spolek uměleckých zahradníků FLORA. Předsedou byl zvolen B. ROEZL Stal se také členem Zemského ovocnického spolku a Společnosti pro zvelebování zahradnictví v Čechách.

V lednu roku 1880 založilo čtyřicet (XL) zahradníků Spolek uměleckých zahradníků Flora. Předsedou byl zvolen B. ROEZL. Činnost spolku se zaměřovala na vzdělávání sdružených zahradníků. K tomu sloužily mimo jiné vycházky a návštěvy významných zahradnictví, či obdobných prostor. Tak například v roce svého založení pořádal spolek pro své členy výlet do pomologického ústavu v TROJI u nás na Praze 7. Dalším příkladem je vycházka z roku 1883 do zahrady barona NEUPERG v ČEJTICE s návštěvou štěpařského závod pana ŠAMALA. Nedílnou součástí spolkového života byly taneční věnečky, konané mimo jiné za účelem získat pro spolek finanční prostředky.

Benedikt Roezl založil v Praze v roce 1883 první český zahradnický časopis FLORA. Redaktorem časopisu vycházejícího po čtyři roky (i po Roezlově smrti) byl zahradník Martin Fulín. V časopise vyšly jediné česky psané články Benedikta Roezla. První z nich je cestopisný: Poslední má cesta na západní pobřeží Mexické

Prvního března roku 1883 vyšlo první číslo časopisu Flora. B. Roezl byl jeho vydavatelem a v prvních dvou ročnících uveřejnil na pokračování své cestopisné vzpomínky.

K tomu: Rok 1876 je i rok 1978 kdy jsem nastoupil ke studiu Vysoké školy politické. Je to i rok 1987 kdy jsem sestál předsedou ÚV SSM. Bylo to také v říjnu. Na zámek SYCHROV jsme několikrát jeli z tábora ve SKOKOVY – LOUKOV na výlet. 1. mezinárodní výstava v PETROHRADĚ se uskutečnila v roce 1879. To je to samé jako rok 1876. Je to rok 1978 kdy jsem začal studovat VŠP a je to i rok 1987 kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM. Víte, že 40 zahradníků je i XL ZAHRADNÍKŮ – GARDENER-JARDINEROS. A tak je to i EL CHE. Spolek byl FLORA a časopis byl FLORA. A vy víte, že první manžel mojí matky byl FLORIAN a ona byla tak FLORIANKA.

Časopis FLORA informoval, že navštívili zahrady barona NEUPERGA v ČEJTICE. A tam byli rovněž na štěpařském závodě pana ŠAMALA. ŠÁMAL je i WASIL a jeden ŠÁMAL pracoval na ÚV SSM (snad se nepletu). ŠÁMAL je i WASIL. FLORA je i část Prahy. Na VINOHRADSKÉ třídě ale již na Praze 3. U Olšanských hřbitovů. OLŠAN se jmenoval vedoucí tajemník OV KSČ na DVOJCE. ALOIS OLŠAN byl. A tehdy sídlilo OV KSČ Praha 2 v ulici MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ. Na FLORA pokračuje VINOHRADSKÁ třída a také je tam JIČÍNSKÁ ulice. JIČÍNSKÝ byl profesor z Právnické fakulty v Praze po Okupaci v roce 1968 perzekuovaný. Po revoluci se ujal prací na celém novém systému právního uspořádaní Československa. Znal jsem se s ním velmi dobře v té době. Spolupracovali jsme.

Kdo ještě se jmenoval ŠÁMAL jako majitel štěpařského závodu? PŘEMYSL ŠÁMAL. Příslušník protirakouského odboje. Od roku 1919 nepřetržitě až do roku 1938 přednosta KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. TOMÁŠE GGARIGUE MASARYK a EDWARD BENEŠ. Narodil se dne 4.OKTOBER-ŘÍJEN/OR roku 1867 v Praze. A vy víte, že 04.10. je datum, kdy vstoupili vojáci LUDVÍKA SVOBODY do VYŠNÝ KOMÁRNÍK. a že to je také 04.01. kdy se narodila moje matka a výsadkář OUT DISTANCE ADOLF OPÁLKA. Je to take 4. BŘEZEN-MAREC/B.M. a to je krát DVA MDŽ – Mezinárodní den žen. A to vy víte, co u vojáků znamená. Zemřel 9. března 1941 v BERLÍNĚ. Rok jeho narození 1867 je i rok 1891. Rok narození dědy KAREL GEBLT I. a rok sletu SOKOLŮ ve STROMOVCE u VÝSTAVIŠTĚ, kde v tom roce probíhala NÁRODNÍ VÝSTRAVA. A připomínám, že jsem v letech studia na VŠP byl členem pražských svazáckých orgánů. Byl jsem členem předsednictva Městské vysokoškolské rady. Jejím předsedou byl JAR.KOMÁREK. Byl VYŠNÝ KOMÁREK. Byl přece předseda.

ŠÁMAL stál po zahájení WWII. v čele odbojové organizace POLITICKÉ ÚSTŘEDÍ. A jeho krycí jméno bylo ORÁČ. V angličtině je to POLITICAL HEADQUARTERS. H.P. A to byl a zůstal i pro odboj PRAŽSKÝ HRAD. A pak to byly i H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. HP – X – CHE. Byl PŘEMYSL – PŘE WASIL. A tak byl ORÁČ. To je ale i OR CHE. Potřeba ORÁCE je OTKA. A to byla pracovnice RADIO a aparátu KSČ a pak i CHARTISTKA – OTKA BEDNÁŘ-OVÁ. O.B. Stejná profese, jakou měl otec RUDOLF KREUZINGER-CORTÉS. A také pracovník MV KSČ v Praze, když jsem pracoval na DVOJCE byl BEDNÁŘ JAR. JAROSLAV-VASIL a další odbojová skupina tentokrát generála LUŽI – JARO – JAR. A vy si vzpomínáte, že armádní generál KAREL RUSOV, původně RUSWURM žil v ulici VEVERKOVA. Po jmenované po slavných VEVERKOVÝCH. Vynálezců RUCHADLO. A pradědeček mojí manželky byl ROCH a RUACH je hebrejské SPIRIT. A RUCH je HLUK. Jeho manželka byla třídní učitelka mojí dcery KATEŘINA na škole na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Také si vzpomenete že jeden z bratrů ŠUTROLOG – ŠTROUGAL – STROUHA byl LUBOMÍR a druhý PŘEMYSL. Ten byl v době kdy já jsem byl na škole VLKSM v MOSKVĚ představitel našeho velvyslanectví – O.R. – OBCHODNÍ RADA. Na jedné tancovačce na velvyslanectví, na které jsme hráli s naší kapelou, já hrál na basu mě jeho dcera vzala k nim do bytu v Domě československého velvyslanectví. Moc milá a hezká a příjemná. Ale z rodiny papalášů, a to nebylo nic pro mě, a tak jsem ji tam nechal a šel jsem zase hrát. Měl jsem přece tam ve škole svoji ADRIANU.

PŘEMYSL ŠÁMAL byl dne 27. ledna 1940 zatčen ve svém bytě v KARMELITSKÉ ulici 14. Vy víte, že v té ulici byl ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ, v jehož čele stál v o mnoho let později GRÍŠA – GRIGORIJ – ŘEHOŘ ale vlastním jménem JINDŘICH SPURNÝ. Manžel ANEŽKA HODINA-OVÁ SPURNÁ a H.S. HANA SPURNÁ. A ta byla ředitelkou naší školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí v době, kdy jsem tam chodil já. KARMELITSKÁ je také Ministerstvo školství. Instituce, se kterou jsem celá osmdesátá léta pravidelně spolupracoval. A finále? Číslo domu? 14 a to je DVOJKA. Ale také číslo H.P. – HORNÍ POČAPLY 74. A číslo popisné domu, kde žila matka v SOCHOROVA 704. Lomeno 34. To bylo kousek výše podrobně. A také její datum narození a datum narození PŘEMYSL ŠÁMAL – 04.01. a 04.10.

Byl převezen do BERLÍNA. A uvězněn ve věznici ALT – MOABIT. Tam po výsleších onemocněl a byl propuštěn do soukromé nemocnice kde dne 9. BŘEZEN-MAREC/ B.M. 1941 zemřel. Tedy před napadením SSSR.

Poprvé se oženil 31. července 1899 s ANNA NEKVASIL (1875–1911), dcerou karlínského stavitele Václava Nekvasila, se kterou měl syna JAROMŔ (1900–1942). NEKVASIL je KRK VASIL – Nebo u MARIŇÁKŮ JARHEAD. Vyholený krk, jak si přezdívají. KRK je i KRČ a KERČ i KRCH. KRCH byl pracovník oddělení ÚV KSČ, které mělo „na starosti“ právě SSM. Byl také JAR. KRCH. ANNA je časté jméno v naší rodině a je to také svátek 26.ČERVENEC-JÚL – datum útoku FIDEL CASTRO na kasárna MONCADA v SANTIAGO DE CUBA. Ve druhém městě v AMERICE nebo AMERIKÁCH, jak tehdy také říkali, kde byl prvním starostou-velitelem a soudcem CORTÉS HERNÁN – C.H. – CHE. PO prvním v BARACOA. Datum svatby bylo 31.07. a to vy víte, že je i 13.01. A to se narodil pozdější další obyvatel Pražského Hradu AUGUSTÝN HUSÁK. Syn byl JAR. a JAROMÍR jako jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Ten byl také zatčen a to dne 5. června1942. A ten den popraven. Byl profesor entomologie. Jeho manželka MILADA CEBE byla zatčena 10. července 1942 a v následujících letech prošla mnoha koncentračními tábory a konce války se dožila ve věznici v Berlíně. Jejich děti byly předány na převýchovu. A po válce byli vypátrány a vráceny k matce.

Jeho druhá manželka PAVLA FOŘTOVÁ, roz. KROPFOVÁ byla neteří pražského primátora VLADIMÍR SRB. Byla také známou malířkou se zájmem o egyptologii. Absolvovala přednášky u FRANTIŠEK LEXA. Publikovala na téma egyptský ornament. Její originální přípravné kresby pro tuto publikaci jsou uloženy v Knihovně J. ČERNÉHO (JAR – JAROSLAV) na FF UK, Český egyptologický ústav. FOŘT je české MYSLIVEC a JAGGER. V učení jsem prožil tři společné roky s ne VLÁĎA ale LÁĎA SRB. A LEXA je sám o sobě EL CHE. DŮLEŽITÉ PRO MŮJ PŘÍBĚH JE TO ŽE PRVNÍ MANŽELKA PŘEMYSL ŠÁMAL BYLA – KRK / NEK / NECK – V ANGLIČTINĚ A K TOMU VASIL. A JEHO DRUHÁ MANŽELKA BYLA KRK/ KROPF V NĚMČINĚ ANEBO TAKÉ PŘELOŽENO Z NĚMČINY VOLE. VÍM, ŽE JDE O JINÉ VOLE. ALE KDYŽ JE NĚKDE VOLE A VASIL A MARIŇÁCI TAK JE INFORMACE PODLE MĚ JASNÁ. Konec.

-Uznání a poct se B. ROEZL dostalo v prosinci roku 1884 na botanicko-zahradnické výstavě v PETROHRADĚ. Na výstavě byl jednak porotcem, jednak jej ruský car ALEXANDER III. ocenil ŘÁDEM SV. STANISLAV. K udělení této pocty blahopřáli B. ROEZL jeho přátelé a obchodní partneři z Evropy i Ameriky. V Čechách se ROEZL dostalo poct po jeho návratu z PETROHRADU. Spolek FLORA uspořádal na jeho počest slavnostní večeři, na níž byl B. ROEZL předán vavřínový (Lorenc) věnec s trikolórou. Slavnostních proslovů se ujali významný zahradní architekt František Josef THOMAYER a zahradnický spisovatel Martin FULÍN.

K tomu: V roce 1884 byl na výstavě BOTANICKO-ZAHRADNICKÉ vyznamenán ŘÁDEM SVATÉHO STANISLAVA. Řád mu udělil car ALEXANDER III. To byl ten car, který zemřel v PALÁCI LIVADIJA na KRYMU. Kde také nastoupil k vykonávání úřadu jeho následovník poslední ruský car NIKOLAJ II. Je to ten PALÁC kde se sešla VELKÁ TROJKA v lednu 1945. A její účastníci velvyslanci USA a VELKÉ BRITÁNIE navštívili v doprovodu LAVRENTIJ BERIJA tábor ARTEK.

Co to bylo za řád? BENEDICKT-BENITO-BEN ROEZL dostal řád pojmenovaný po STANISLAV. Řád založil POLSKÝ král STANISLAV II. AUGUST PONIATOWSKI. Narozen WOLCZYN (rusky VOLČIN-BĚLORUSKO) 17.01. 1732 – Ano 1775 a 123 moje rodné číslo které jsem dostal na Praze 7. Ano byl II. – DRUHÝ a byl AUGUST-AUGUSTÝN. A byl s drobnou a malinkou úpravou i PONTOVSKÝ – MOSTECKÝ jako rektor VŠCHT v PRAZE – Vysoké školy CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ. Tam na té škole pracovala moje teta – sestra mojí matky ALENA BARANNIKOV rozená GEBLTOVÁ. Škola, kde byla profesorkou manželka ADAMEC-ATOS LADISLAV. Řád založil král dne 07.05. 1765. 7. květen je i 7. srpen. A to je minus DVA i 5. srpen, a to se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN. A plus DVA je to i 9.srpen, a to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. 7. květen plus DVA je i 9. květen – den Osvobození Prahy v roce 1945 Sovětskou armádou. A v sovětských koloniích to byl den kdy se slavil konec WWII. 7. květen minus DVA je i 5. květen. A to začalo v roce 1945 Pražské povstání. S velitelstvím v BARTOLOMĚJSKÉ ulici. Pod krycím jménem BARTOŠ. Toho se aktivně zúčastnil i první manžel mojí matky FLORIÁN. Několik STANISLAVŮ jsem znal. Nejdůležitější je soused v HORNÍ POČAPLY. Snad příbuzný ze strany babičky. STANISLAV GROMAN. Řád STANISLAVA, který převzali a dále udělovali ruští carové byl zrušen dne 16. BŘEZEN-MAREC/ B.M. 1917. A to vy víte že se narodila moje sestra v roce 1949. A že to také je 16. OKTOBER-ŘÍJEN / OR. A to se narodil můj děda DMITRO MOHORITA. Ve VOLOVÉ.

Proč je to pravda. Znáte jméno STANISLAV RÁZL? Ne ROEZL ale RÁZL. Což vy víte, že pro nás jedno jest. To byl komunistický funkcionář a úředník. Jeho první významná funkce byla ministr CHEMICKÉHO průmyslu. Předtím pracoval v U.L. v ÚSTÍ nad LABEM jako ředitel SPOLCHEMIE. Pak se stal historicky prvním předsedou české vlády. v roce 1969. Prakticky celou normalizaci byl místopředsedou české vlády. I přes to že v srpnu 1968 odmítl Okupaci a osobně se zúčastnil pohřbu Jana PALACHA. I přes to nebyl vyloučen z KSČ a WIKIPEDIA to označuje za „určitou patronáž“ GUSTAVA HUSÁKA. Vy samozřejmě víte, že to bylo proto, že byl důležitou součástí OPERACE BENJAMIN. Prostě se jmenoval tak že byl důležitou „značkou“ v OPERACI BENJAMIN. Ve druhé polovině osmdesátých let, přešel na Úřad federální vlády a vykonával funkci Vedoucího úřadu u ŠTROUGAL-ŠUTROLOG-STROUHA z VESELÍ nad LUŽNICÍ jako moje prababička RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. A finále? Dcera STANISLAV RÁZL byla REGINA RÁZL. A vy víte, že REGINA je v latině to samé jako BASILEA v řečtině – KRÁLOVNA. Ano jako moje teta BASILEA z VOLOVÉ, sestra mého otce.

A co ještě? Školu VŠCHT studují i SLÁDKOVÉ z PIVOVARŮ. A vy víte, že DVA sourozenci plukovník HENDRYCH VLADIMÍR – H.V. byli řediteli pivovarů. A víte, že jsem měl možnost navštívit v DARESALAM v TANZÁNIE pivovar kde mě přivítal místní sládek češtinou. Absolvent VŠCHT PRAHA. Bylo to tam kde prožil po návratu z KONGO asi půl roku GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA – EL CHE před příjezdem do PRAHY, kde jsme se setkali. Před odjezdem do BOLIVIE. Jak si říkají BOLIVIJCI ve španělštině – BOLIS. A to je anagram BASIL.

A finále? V Praze se dostalo BENEDICT-BENITO-BEN ROEZL také poct. Na slavnosti spolku FLORA pronesl František Josef THOMAYER na jeho počest slavnostní řeč. Toho THE MAYER již znáte. A dále se tam ujal slova spisovatel ZAHRADNÍKŮ MARTIN FULÍN. FULÍN byl také kameraman, který čas od času navštívil náš obvodní klub DVOJKA na Vinohradské třídě v sedmdesátých letech. Jednou mě s ním seznámil vedoucí klubu Fiala. Abych byl přesný právě vedoucí klubu a můj přítel Pavel Fiala říkal že je kameraman. Stejně jako EMILIAN HAMERNÍK – studoval kameru v MOSKVĚ a jako ŠTĚPÁN BENDA – studoval kameru v BERLÍNĚ. Oba moji dva další známí kameramani. Konec.

14. 10. 1885 zemřel BEN ROEZL v Praze ve věku šedesáti jedna let. Pohřeb se konal 16. října v kostele sv. VÁCLAVA na SMÍCHOVĚ a o den později byla rakev vložena do hrobu ROEZL otce VINCENC na hřbitově v PANENSKÉM TÝNCI u Loun. Jeho život sběratele exotických rostlin začal ve službách společnosti SANDER & Co., pro kterou pracoval 40 let. Na koni nebo pěšky procestoval celý americký kontinent: od MEXIKA ke KUBĚ, z KALIFORNIA do NEW YORK přes SKALISTÉ HORY a SIERRA NEVADA Z PANAMY do KOLUMBIE odeslal 10000 orchidejí do EVROPY z oblasti Santa Martha ………přejel do Río Hacha. Ano HACHA. České HÁCHA další obyvatel PRAŽSKÉHO HRADU. Ale španělsky vysloveno AČA.

K tomu: BENEDIKT ROEZL zemřel v PRAZE na SMÍCHOVĚ – dnes PRAHA 5, dne 14. OKTOBER-ŘÍJEN/OR roku 1885. Vy víte, že 14.10. se narodil D.D. EISENHOWER. Generál a prezident USA. Také již víte, že děleno dvěma je to 07.10. a to v roce 1944 seskočila para skupina ARAP mého otce. 16.OKTOBER-ŘÍJEN/OR měl pohřeb v kostele svatého VÁCLAVA na SMÍCHOVĚ. A to vy víte, že je ten kostel, kde stojí PORTHEIMKA – anagram MOHORITKA L. Moje matka. A také víte, že kostele na náměstí 14. OKTOBER-ŘÍJNA/OR. (Stejně jako DŮM KOVOPRŮMYSLU, o kterém tady byla řeč velmi podrobně v souvislosti s OV SSM PRAHA 5.) A tak můžeme také dělat, že se jmenuje po datu pohřbu BENEDIKT-BENITO-BEN ROEZL stejně jako se oficiálně jmenuje po datu generální stávky v roce 1918 – předzvěsti vzniku ČESKOSLOVENSKA. Také víte, že 14.OKTOBER-ŘÍJEN/OR je také 14.OKTOBER-BŘEZEN/B.M. A to se narodila moje milovaná teta AURÉLIE-ZLATA GEBLT-SCHIDLAK ve FRÝDNAVA-MÍROVKA v okrese H.B. A také se ten den narodil ALBERT EINSTEIN. A také je to den odletu generál MORTAVEC FRANTIŠEWK ve skupině 11 zpravodajců do LONDÝNA via AMSTERDAM – NIZOZEMÍ společností KLM. A plus DVA je 16. BŘEZEN-MAREC/B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA-HRUBÁ-UHER.

Den jeho pohřbu byl 16. OKTOBER-ŘÍJEN/OR. A to se narodil ve VOLOVÉ otec mého otce. Můj děda DMITRO MOHORITA. 16.10. je i 16. BŘEZEN-MAREC/ B.M. A to se v PRAZE narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA. POHŘBU ROELZ SE ÚČASTNIL OSOBNĚ CÍSAŘ FRANZ JOSEF I. A vy víte, že hrobník v HORNÍ POČAPLY „kamarád“ mého bratrance a můj se jmenoval příjmením FRANZ křestním byl JOSEF. Rakev s ostatky ROEZL byla uložena do hrobu jeho otce VINCENCE. A vy víte, že VINCEN byl můj pradědeček, manžel mojí prababičky ANNA rozená PREIS. A víte, že na náměstí 14.ŘÍJEN-OKTOBER/OR končí ulice také přírodovědce, zoologa a mineraloga příjmením PRESL. A víte, že to je i PREIS protože „L“ je i „l“. A proč je i toto pravda? Wikipedia nám říká, že Spolku českých CHEMIKŮ bylo přislíbeno místo pro PRESLŮV pomník na jižním okraji KARLOVA náměstí. Zde byl však v roce 1898 postaven pomník pěstitele ORCHIDEWJÍ BENEDIKTA ROEZLA. Za nepravdivou označují odborníci legendu, že došlo ke dvojí záměně jmen PRESL-RESSL-ROEZL. i když ji novodobí badatelé někdy uvádějí i jako fakt. A vy jste nyní ti, kteří vědí, že to skutečně spolu souvisí. Ale že nešlo o záměnu ale o záměr. ROEZL se vyslovuje v němčině ROECL. V ruštině se to tak i píše. A takto je i RESSL. RESSLOVA ulice je tam u KARLOVA náměstí. A my si také přeložíme že ROECL-ROEZL a RESSL je také CYRIL. A tak i KAREL a podle věrozvěsta KYRIL i KONSTANTIN. A aby to bylo úplné tak víme, že v 7. pádu je to „S KÝM – S ROEZLEM“ A to je jak OR- tak ZLEM – a to nás zase odvede do města kde se vyráběly BOTY-OBUV-STŘEVÍCE ve firmě BAŤA a JAS a SVIT. A víte, že matka mého strýce BARANNIKOV byla SUROVÁ a moje sestra byla poprvé provdaná jako HRUBÁ.

ROEZLOVÝM jménem bylo pojmenováno téměř sto třicet druhů rostlin. Zde jsou některé z nich:

 • ROD ROEZLIELLA
 • AMARYLLIS ROEZLII
 • BRAHEA ROEZLII
 • CATTLEYA ROEZLII
 • CEREUS ROEZLII
 • FURCRAEA ROEZLII
 • GUZMANIA ROEZLII
 • LILIUM ROEZLII
 • MASDEVALLIA ROEZLII
 • PINUS ROEZLII
 • PESCATOREA ROEZLII
 • SELENIPEDIUM ROEZLII
 • SOBRALIA ROEZLII
 • YUCCA ROEZLII

Mezi rostliny pojmenované také podle v Mezinárodním rejstříku jmen rostlin a databáze IPNI, pod ROEZLOVÝM jménem patří také cykas ZAMIA REOEZLII. 

Ve vesnici SANTECOMAPAN ve státě VERACRUZ, kde žil a které taky osobně bránil před agresory, je CALLE DON BENITO, pojmenovaná po BENEDIKT ROEZL​

V roce 1918 po něm pojmenoval RUDOLF SCHLECHTE rod orchidejí ROEZLIELLA. Je po něm také pojmenován rostlinný rod ROEZLIA ROEZL z čeledi chřestovitých (Asparagaceae). 

Je po něm pojmenována odrůda růže „ROSA BENEDIKT ROEZL“ světle růžově kvetoucí hybrid rugose vyšlechtěný VINZENZ WILHELM BERGER v roce 1925. 

Proč právě tento pán byl podle mě pravděpodobně „jemně“ naveden, aby jednu svoji růži ROEZL věnoval?

Vy víte, co rok 1925 všechno důležitého v mém příběhu představuje. A co jméno? VINZENZ WILHELM BERGER je přece i VILÉM – V.L.M. A VINZENZ byl můj praděd. A GOGH. BERGER je HORAL tedy někdo z HOR nebo z HIGHLAND nebo z VERCHOVINY. A můj spolužák ve třídě na STROSSMAYEROVO náměstí. Na základní škole. BERGER je i BURGER (KING) výše velmi podrobně popsaný v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN. BERGER byl i československý fotbalista. Hrál za SPARTA PRAHA ČKD. ČKD je i ČEDOK. Kde pracovala moje manželka, když jsem ji poznal. Po návratu z USA. H.B. – HONZA BERGER se narodil dne 27.11. A to vy víte, že je i 1775. Rok založení? A to už musíte, znát. Důležité pro můj příběh je to že začínal s kopanou v BŘEVNOVĚ. Kde sídlí BENEDIKTÝNI a je tam kostel svaté MARGUERETHE – MARKÉTY. To je ta, co se objevuje ve společnosti FAUSTA u GOETHE a BULGAKOVA MICHAL – B.M. A jeho dům je, jak víte, přímo u sochy BENEDIKT ROEZL na KARLOVĚ náměstí, DVOJKA. Pak hrál za ŠKODA PLZEŇ, (PILLS) kde pracovali praděd ROCH a děda a otec mojí manželky SVOBODA. Pak za DUKLA PRAHA. To je ten klub, kde byl „bafuňářem“ bratranec otce doc. PhDr. IVAN MOHORITA z VOLOVÉ. Pot== hrál za SPARTA PRAHA ČKD a to vlastně nejdéle. A nakonec skončil v CURYCHU. Ano skončil legálně ve SCHWEIZ. Tam co byla teta na výletě v roce 1969. Kariéru ukončil v SK ZELENEČ. Z této obce u Prahy byl můj spolužák v učení. PETR BACHTÍK. Vynikající automechanik. A WIKIPEDIA říká i to, že byl v roce 1983 odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody kvůli urážce prezidenta a generálního tajemníka KSČ AUGUSTÝNA HUSÁKA.

Zpět k ZAHRADNÍK BERGER. Ten se narodil dne 26. dubna 1883 a zemřel, den není znám, roku 1974. Byl to německý zahradník a šlechtitel rostlin. Byl syn krejčího MORIZ – MÓRIC BERGER – M.B. a jeho manželky AUGUSTINA UNVERDORM.

JEN TI, KTEŘÍ ČTOU VŠE SI PAMATUJÍ, ŽE SESTRA PRVNÍHO MANŽELA MOJÍ MATKY FLORIÁNA BYLA MARIE A BYLA PROVDANÁ UNVERDORBEN. ANO JAKO MATKA MÓRICE. UVERDORM A BEN K TOMU. BEN JAKO BENITO ANEBO JAKO BENJAMIN.

Právě proto je jeho životní osud pro můj příběh důležitý.

Ukončil svoje odborné vzdělání na zahradnické škole v KÖSTRIZ. KOSTRICS je slovanského původu. Město je v THURINGIA. Jmenuje se dne BAD KÖSTRIZ. Je v okrese GREIZ. A protože vy víte, že „G“ je v ruštině „Г“ a to je obrácené „L“ ta je vlastně název okresu i REIZL, a tak ROEZL. Slovo BAD v názvu označuje, že jde o město LÁZNĚ. Odtud odešel také do města LÁZNĚ. Do TEPLIC. Ty jsou v kraji U.L. a bylo tady o nich mnoho a mnoho. Jen připomínám, že tam žil strýc KAREL GEBLT II s tetou AURÉLIA – ZLATA a narodil se tam můj bratranec KAREL GEBLTIII. dne 11.11.1949. To je ten, který emigroval a žil ve FRANKFURT AM MAIN. Pracoval v TEPLICÍCH a na zámku ROTHENHAUS. To je ČERVENÝ HRÁDEK. Ano čtete správně. Tento ČERVENÝ HRÁDEK, ve kterém pracoval VINZENZ je u JIRKOV. Ano zase čtete správně GEORGIA-JURIJ(DOLGORUKIJ) a v ženské podobě JIŘINA – DAHLIA. Jeho později oblíbená květina. V MEXIKU národní rostlina. Ne v JIRKOV v Severních Čechách ale v JIŘÍKOV v Severních Čechách jsme měli z našeho útvaru 6174, LITOMĚRICE – 7. spojovací pluk naší jednu, tak zvanou odloučenou jednotku. A vy víte, že v ČERVENÝ HRÁDEK v PLZEŇ 4 (IV) který má poštovní směrovací číslo 312 00 a tak je to i 123 00 je ten kde vystoupil JAK EŠ MILOUŠ se svým vystoupením dne 17.07. 1989. V den, kdy byl v roce 1918 zavražděn car NIKOLAJ II. s celou rodinou a že to byl i výroční den mojí svatby v roce 1976, po ukončení základní vojenské služby. A také ten den poprvé vyletěl strategický víceúčelový bombardér B-2 SPIRIT. Výrobek společnosti NORTHROP GRUMMAN. Ale to už tady také bylo a mnohokrát. V roce 1914 se stal úředníkem městské správy v CHOMUTOV. Tehdy KOMOTAU. To je také U.L. Pak tam byl i od roku 1921 zahradním inspektorem a od roku 1929 zahradním vrchním inspektorem.

V Tamní KVĚTINOVÉ HODINY jsou známým příkladem jeho práce. Po ODSUNU nebo ODCHODU z CHOMUTOV-KOMOTAU v roce 1945, žil do roku 1950 v LIPSKO-STAHMELN v NDR. Po opětovném útěku, tentokrát z NDR do NSR se v roce 1953 se stal vedoucím zahradní kanceláře v BAD HARZBURG. Po odchodu do důchodu se přestěhoval do LANDAU – FALC a v polovině roku 1950 do BONN. BERGER byl ženatý a měl dvě děti.

A vy víte, že LANDAU byla rodina, která žila s námi v domě v ulici SOCHOROVA. Pan LANDAU byl příslušník československé armády na Západě a paní LANDAU byla příslušník československé armády na Východě. Měli syny PETR a PAVEL. PETR byl mladší a byl to můj přítel. Chodili jsme spolu do jedné třídy v základní škole STROSSMAYEROVO náměstí. Po OKUPACI v roce 1968 emigrovali do KANADY. Vím to, protože si vyměnil dopisy či pohlednice s naší skvělou domovnicí paní LEMON. A ta mi to řekla.

LANDAU – FALC je i LANDAU a PALEC – PALEČEK a PALACKÝ. A BONN? No to je přece také s různou výslovností různých anglicky mluvících ne příliš znalých angličtiny klidně i něco jako BENN – BEN. BONN je také RÝN a také BETHOVEN.

BERGER se proslavil se svými plemeny DAHLIA – MEXICKÁ NÁRODNÍ KVĚTINA, za které získal mnoho národních a mezinárodních ocenění. Ale pracoval i s jinými květinovými rostlinami. Až do své smrti neustále hledal nové výtvory. Jeho JIŘINA-DAHLIA „BERGER’S REKORD“ a jeho růže „DR. ECKNER“ jsou nabízeny dodnes. Konec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *