BOLOGNA II.

58 zobrazení
TiskTisk

A nyní se dostávám k předložení dalších faktů o spojitosti – souvislosti – návaznosti OPERACE BENJAMIN. O EMILIA ROMAGNA a BOLOGNA a EMIL s ROMANIA předky z ВОЛОВE – VOLOVÉ – ÖKÖMERZO později od roku 1953 – MIŽHIRJE-MEZIHOŘÍ. Ano můj otec. Tak jak to vlastně bylo? A proč moje matka jako válečná vdova dostala po smrti manžela, při výbuchu italských min, policejního pyrotechnika pražského policejního ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici dne 10.05.1945 v HRADIŠTKO u PRAHY byt právě tam v HOLEŠOVICE BUBNY. Tehdy ulice SKUHERSKÉHO později PPLK: SOCHORA. Byt v domě s číslem popisným 1391 a orientačním číslem 4 – IV. V domě kde zůstali po celou dobu kdy jsme tam bydleli německé popisky pater – ETAGE ( ETÁŽ ) a MEZZANIN. My bydleli ve III. ETAGE ale s MEZZANIN takže to bylo vlastně 4. patro ale podle amerických a ruských zvyklostí kdy se počítá i GROUND FLOOR to bylo patro 5. – V. PÁTÉ. Tedy označení patra na cedulce v němčině bylo III. ETAGE, ale bylo to patro PÁTÉ. Tedy vám již dobře známé – PLUS DVA. Ano to známé MORAVCOVO DVA PLUS, či DVA MINUS, či KRÁT DVA, nebo DĚLENO DVA. A tam se také otec v roce 1949 po svatbě s mojí matkou dne 08.01.1949 nastěhoval. Nežila tam sama ale se svými DVĚMA syny – DVOJČATY s předcházejícího manželství se zemřelým BOHUMIL FLORIA. První dítě mojí matky a BOHUMIL FLORIÁN dcera VRATISLAVA zemřela. DVOJČATA se jmenovala VRATISLAV – BRAT VASIL ( byl tedy II. VRATISLAV – ale i VRATISLAV polské město – BRESLAU a WROCLAW – B.M.) a JAROMÍR – JARO a MÍR ( JARO slovenské JAR jako místa v MOSKVĚ a jako odbojová skupina generála LUŽI po jeho smrti RADA TŘÍ – MÍR – FRIEDE – PACE – PAZ – PEACE a MIR) . Čtvrť kde se dům nacházel a stále nachází se jmenuje HOLEŠOVICE BUBNY. H.B. Jako HAVLÍČKŮV BROD a v naší latinko azbuce řeči i H.V. HAVEL VÁCLAV malý HAVLÍČEK, či N.V. -NAŠE VOJSKO, nebo N.B. – BEN. Nebo KAREL BOROVSKÝ který je skoro stejný jako KAREL BOROMEJSKÝ. BOROMEO – BOROWEO. Ano je tam to B.R. – BARI a BARÁK RUDOLF – B.R. a BRA a BAR a RUB a další a další které již znáte z minulých příspěvků. Je to i BO – OPERACE BENJAMIN a ROMEO. To je ten nešťastně zamilovaný z italské VERONA (VRÁNA ). Z díla SHAKESPEARE (letící oštěp/kopí – LANCER- DANA ZÁTOPEK rozená INGR naro.19.09.1922) VILÉM – B.L.M. Jak a kdy se objevila čtvrť H.B. ?

BUBNY bývala ves RYBÁŘŮ nedaleko PRAHY na levém břehu VLTAVY – MOLDAU co se vlévá do LABE – V.M.L. Ves byla přímo proti OSTROV ŠTVANICE – kde jsem se já a moje sestra ANNA MARIE a můj bratranec PETR GEBLT i GEBELT narodil. O.Š. OPERAZZIONE STRATEGGICA. Tato ves BUBNY je poprvé připomínána v tak zvaném VYŠEHRADSKÉM FALZU z roku 1088. Ano vidíte dobře. Rok založení UNIBO – UNIVERZITA v BOLOGNI. Tehdy tvořily západní část HOLEŠOVIC se kterými byly spojeny do HOLEŠOVICE BUBNY – H.B. v roce 1850. V roce 1884 byly obce připojeny ku PRAZE a staly se tak VII. – 7. pražskou součástí. A zůstali VII. – 7. pražskou součástí dodnes. Pak až v roce 1960 – to je i 19.06. ale i 1909 a i 19.09. se celá čtvrť přejmenovala na jenom HOLEŠOVICE. Pro nás ale byla vždy HOLEŠOVICE BUBNY – H.B.

A proč VYŠEHRADSKÉ FALZUM ? Vy již vidíte FALZUM jako německé FAZIL – VAZIL – VASIL M. A víte, že jsem šel s ostatními účastníky vzpomínkové akce dne 17.LISTOPADUU 1989 na VYŠEHRAD. Web KAPITULY svatého PETR a PAVEL, ale vy víte, že i ŠIMON – SIMON a PAVEL – SAUL či ŠAVEL – tedy i S a S i Š a Š tedy i 22 a Ш a Ш – i W.M. či DVA TROJZUBCE NEPTUNA – POSEIDÓNA. Nebo UKRAJINY.

Vyšehradská kapitula byla založena podle potvrzení jejího založení papežem ALEXANDER II. v roce 1070. A to bylo v době vlády VRATISLAV II. A vy víte, že můj bratr byl VRATISLAV II. Zásadní je pro můj příběh to, že takzvaná zakládací listina VRATISLAV II. je nedatovaná a formálně se hlásí k roku 1088. To vy již víte že byla založena UNIBO a že to je i 18.08. Tedy měsíc AUGUST i MAY- MAGGIO. A je to podle MORAVCE i 09.08. a to se moji DVA nevlastní bratři – DVOJČATA – VRATISLAV II. a JAROMÍR narodili. Je to ale také 09.05. A to skončila WWII. podle modelu SSSR. Ale je to také 06.08. a to byla svržena atomová bomba na HIROŠIMA a je to tedy zase 09.08. a to byla svržena atomová bomba na NAGASAKI. 18.08. je minus DVA i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil otcův přítel z VOLOVÉ se kterým uprchli 10.23.1939 přes TORUŇ do SSSR. Generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. ŠTĚPÁN byla moje praprababička z LOUN a i MIROSLAV ŠTĚPÁN narozený dne 05.08. Samý AUGUSTIN – AUGUST nebo GUSTÁV. Proč je to pravda? VRATISLAV II. se stal českým králem v tom, pro nás stejném, tom samém datu. Byl to rok 1085. A to je i 18.05. a tak i 18.08. – 1088. Název kapituly byl podle dr. Františka BENEŠE (!) “ VRATISLAV, kníže a panovník Čechů obvěnuje k ruce probošta BENEDIKTA kostel svatého PETRA a PAVLA a svatého KLIMENTA na VYŠEHRADĚ.“ A znova BENEDIKT – BEN a DVA – PETR a PAVEL – SIMON a SAUL – ŠIMON a ŠAVEL a k nim JEDEN KLIMENT. Vzpomínáte na naše klíčové 2+1 ? Odborníci také říkají že byly původně DVĚ listiny B1 a B2 a o ve 13. století vznikla listina označovaná C. Zase DVA plus JEDNA. O kostelech svatého KLIMENTA tady již bylo psáno. DVA na jedné straně VLTAVY v PRAZE a jeden na druhé. Ale všechny v blízkosti jeden ke druhému a třetímu. Ten nejstarší a poslední zachovalou stavbou v PRAZE VII – HOLEŠOVICE BUBNY je nedaleko od PPLK. SOCHORA a u ulice NA OVČINÁCH a DUKELSKÝCH HRDINŮ – dříve BĚLSK=EHO a nábřeží HRDINY SSSR kapitán JAROŠ OTAKAR. A přímo naproti tomu kostelu na rohu ulice VEVERKOVA – co byli také ORÁČI – a KOSTELNÍ bydlel armádní generál RUSOV KAREL. Také SCHWINDLE NAME. Byl RUSWURM KAREL.

Kostel byl knížetem Vratislavem svěřen do ochrany sv. Petra a každoroční odvod poplatků papeži činil dvanáct hřiven. HŘIVNA je jako HRIVNA platidlem na UKRAJINĚ. A finále? z dokumentů Kapituly?

„Zajímavým rozporem, na který upozornil Václav Hrubý, je patrocinium kostela. U papeže Alexandra II. jde o sv. Petra, ale ve výše jmenovaných listinách už jde o patrocinium sv. Petra a Pavla.“ Byl to odborník V.H. tedy i H.B. A moje sestra byla provdaná HRUBÁ ne za VÁCLAVA ale za BOHUMILA. Druhý výše zmíněný odborník byl BENEŠ. Jako prezident BENEŠ – BEN a Ш. A BENEŠOV kde po WWII. také sloužil můj otec. I BEN jako BENEDIKT který byl proboštem. A byl BENEDIKT podle svatého BENEDIKTA dvojčete SCHOLASTICI. Na jejíž svátek se ve VOLOBROD – OXFORD uskutečnily takové boje mezi STUDENTY a MÍSTNÍMI že je kronikáři museli zaznamenat. A BENEDIKTÝNŮ z BŘEVNOV – BREVNOV. Je to klášter svatého VOJTĚCHA a tak i ADALBERTA a tak i ALBERTA ( ALBERTOV ) a také MARKÉTY. Tedy i MARINE ANTIOCHOA se svátkem 11.07. A tedy i MARGHARETTE se svátkem 13.07. a BENEDIKTA se svátkem 12.11.

A kdybyste náhodou zapomněli tak H.B. je i rodištěm PAVEL LANDOVSKÝ a O.R. – OTMAR REIDL první výsadkář vůbec přistál u LANDECK a pak byl vedoucím obchodu BAŤA v rodišti EMIL HÁCHA – rusky L.X. – EL CHE. TRHOVÉ SVINY. A hlavně je H.B. okres FRIEDENAU – FRÝDNAVA – MÍROVKA kde žila rodina SCHIDLAK tety MARIE, AURÉLIE, ERNESTA a EMILIE. A jejich bratr VÁCLAV. A žili tam i rodina LEDL a PELIKÁN.

V úvodním příběhu BOLOGNA jste se setkali s papežem ALEXANDER III. a jeho jmenovci historii i v mém okolí. Není tam ALEXANDER DUBČEK narozený v RUSKU a v ITÁLII velmi populární. A nejvýraznější TVÁR – slovenské české TVÁŘ (FACCI) jako TVER mezi MOSKVOU a LENINGRADEM-PETROHRADEM a náměstí TVER v MOSKVĚ a jako výjimka v ruštině a ukrajinštině pro název území na severu IZRAELE. TVERIJA v dalších jazycích TIBERIJA. Opět připomenutí že „B“ je i „V“ a „V“ je i „B“. V ruštině dvě písmena, ve španělštině dvě písmena ale podobná výslovnost a v hebrejštině dokonce jenom jedno písmeno pro obě latinská písmena. Tedy TVERIJA – TIBERIJA to území kde se odehrává mnohé v mém minulém příběhu o BOLGNA popsaném. Podle BIBLE. ALEXANDER III Připomenu že se narodil v SIENA v ITÁLII. A že byl ORLANDO BANDINELLI – O.R. a také O.B. ORLANDO Z BANDY. A ORLANDO je i ROLAND který má svátek14.06. Jako US ARMY a jako VASIL a jako den kdy se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. Je to pochopitelně i RONALD jako REAGAN. A co ALEXANDER II.? Ten se jmenoval svým jménem ANSELMO BAGGIA MILANO LOMBARDI – M.B.L. A ANSELMO – WASILIN. Narodil se v MILANO LOMBARDI. Ano to je to město ve kterém jsem poprvé v životě o Vánočních svátcích roku 1972 poprvé vstoupil na italskou půdu na nádraží. Vlakem z VÍDNĚ. MILANO – LOMBARDI – VÍDEŇ – M.L.V. A čekal tam na mě můj přítel VITTORIO. Z COMO, pak z ERBA.

A tak již víte, kdo za tím vším stojí. Katolická církev a ostatní církve a armády. Kudy jel můj otec z GULAGU KOŽVA nevím. Ale vím že dokumenty k cestě „PUŤOVKU“ dostal 12.03.1943 a dorazil do BUZULUK ORENBURG BUZULUK – O.B. K československé armádě LUDVÍKA SVOBODY před 30.03. 1943, protože to byl den kdy byl do armády odveden. V té době byl po otci potomek ROMANIAN ale nebyl ještě EMILIO ROMANIEN. To až jako výsadkář ve výsadku ARAP. Měl to jméno v dokumentech. EMIL HAZUCHA – srovnej s EMILA HACHA. Navíc je tam jenom ruské Z – 3 – III.

A tak se dostáváme k tomu proč jsou nádraží v BOLOGNA a v HOLEŠOVICE BUBNY jak jsme jim říkali i přes odlišný oficiální název, součástí mého příběhu. BOLOGNA je CENTRALE BOLOGNA – HLAVNÍ BOLOGNA stejně jako HOLEŠOVICE BUBNY – H.B. A jako zase HAVLÍČKŮV BROD a V.H. To je samozřejmě zatraceně málo. Obě nádraží mají společné to že v blízkosti kolejí jsou ulice. Zezadu je to úplně stejné. V Praze H.B. ARGENTINSKÁ (ARGENTO – STŘÍBRO – MEDAILE pro DVOJKY – DRUHÁ MÍSTA – II. – 2.) a zepředu je před nádražní budovou prostor. A pak až ulice. Ten prostor před budovou v H.B. BOLOGNA byl v roce 1944 pojmenován jako PIAZZA MEDAGLIE D’ORO. Náměstí ZLATÉ MEDAILE, tak jak se jmenuje dodnes. Před WWII. se mu říkalo PIAZZA DELLA STAZIONE. NÁDRAŽNÍ NÁMĚSTÍ. Tak jako se mohl klidně jmenovat ten prostor před nádražím H.B. v Praze. Protože to je pravda – je to plac – místo před nádražím. Ale dne 27.07. 1939 dostalo to náměstí v BOLOGNA první skutečný název. Pojmenovali ho PIAZZA COSTANZO CIANO. Po KONTRA ADMIRÁL COSTANZO CIANO hrabě z CORTELLAZZO a BUCCARI. To byl italský voják a a politik a otec ministra zahraničí ITÁLIE jménem GALEAZZO CIANO a také tchán BENITO MUSSOLINY. Byl také AUGUST protože se narodil dne 30.08. 1876 a tak i v roce kdy se narodil můj děda GEBLT KAREL I. 1891. Bylo to proto, že KONTRA ADMIRÁL 26.06. 1939 zemřel. V angličtině byla jeho hodnost REAR ADMIRAL – R.A. A byl předsedou poslanecké sněmovny fašistického státu Itálie. Před tím byl ministrem pošt a telegrafu a komunikací Itálie. V této funkci otevíral slavnostně nové nádraží v MILANO LOMBARDI. Dne 01.06. 1931. Ano to na které jsem pak já v roce 1972 přijel. To jsem ještě nebyl TEL. – TELEFONISTA-TELEGRAFISTA jako můj otec a jako moji dva bratři – dvojčata FLORIÁN a jako moji dva bratranci GEBELT. Rukoval jsem až k 01.04.1974. Ale vy víte, že rok 1931 je i číslem popisný našeho domu v PPLK. SOCHORA. Při té to příležitosti je třeba připomenout, že byl COSTANZO a já jel na svůj první výlet do ROMANIA právě do CONSTANZA. Je to také KONSTANTIN. Připomínám i námořníky – ADMIRÁL MI.HORTHY představitel fašistického HUNGARY-MAĎARSKA. Pravlasti otcovi matky mojí babičky ANNA BARÁN. A také ještě námořníka – ADMIRÁL WILHELM – VILÉM (V.L.M.) CANARIS. Šéf ABWEHR. Vojenská – M.I. – zpravodajská služba fašistického NĚMECKA Který byl v zajetí v CHILE. U Britů ve WWI. A finále? Během období REPUBLIKY SALÓ jak se nazývala Itálie BENITO MUSSOLLINY – B.M. v době okupace Německem bylo náměstí přejmenováno na právě PIAZZA DELLE MEDAGLIE D’ORO. A stalo se to dne 16.03. 1944. Den kdy se v roce 1949 narodila moje sestra ANNA MARIE. A vy víte, že 16.BŘEZEN – MAREC / B.M. je i 16.OKTOBER-ŘÍJEN / O.R. či OŘ. Tedy den kdy se narodil můj děda DMITRO – METER – PETER MOHORITA ve VOLOVÉ – ÖKÖMERZO – MIŽHIRJE – MEZIHOŘÍ. A vy asi sami vidíte, že COSTANZO je KONSTANTIN. Jako byl jednou maršál ŽUKOV a dvakrát maršál ROKOSSOVSKY. Víte, že KONSTANTIN byl i KYRIL – CYRIL a tak i KAREL ze dvojice CYRIL a METODĚJ. A jako kostel v RESSLOVA ulice dříve CARLO BOROMEO – KAREL BOROMEJSKÝ.

Proč náměstí před nádražím v BOLOGNA pojmenovali ještě po CONSTANTINOVI -COSTANZO CIANO kontradmirálovi a vedoucímu představiteli fašistické Itálie B.M. a švagrovi B.M.? Jeden CONSTANTIN byl římským císařem. Narodil se v dnešním NIŠ – SRBSKO. Jako syn Východního císaře CONSTANTIA CHLORUS (BLEDÝ) který pocházel nízkých poměrů a byl voják z DARDANIA místa kde žil ilyrský kmen DARDAN. To je oblast BALKÁNU. Je to dnešní území Kosovo, Albánie, Severní Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Připomínám, že 25,2% mé DNA je z BALKÁNU. Dne 01.05. 305 abdikoval DIOCLETIANUS ve prospěch CAESARA GALERIA na VÝCHODĚ říše. A MAXIMIANUS udělal to samé na ZÁPADĚ říše ve prospěch CONSTANTINA CHLORUS. Za rok na to 25.07.306 CONSTANTIN CHLORUS zemřel ve městě EBURACUM. V dnešní ANGLII. Dnes je to město jménem YORK. EBURACUM je BASIL nebo VASIL B.M. 25.07. je minus DVA i 07.23. moje rodné číslo 1,2,3 a datum narození generál MORAVEC a můj spolupracovník ze ZLÍNA LEDL. Zemřel v ANGLII – YORK a byl pochován v TREVÍR – TRIER v NĚMECKU. YORK je KROJ a JOKER/AUGUST/KLAUN je to i JAREK i JIRKA i KRAJ. TREVÍR jsou TŘI VÍRY. A VĚZE – Tedy TŘI VÍRY jako VĚZE – TORRE – TORRI – TOR – TOWER/vyslov TAUR – TORNI – TORONY – TURN a ve skotské gaelštině tedy v zemi SKOTŮ je to TÚR. Jde tedy o ukazatele směru. Viditelné ukazatele směru. Nebo místo odkud je daleko vidět. A skotská gaelština nám to přesouvá do tím TUR do světa DOBYTKA – SKOTU. A tak NEHYBNÉ VĚŽE přenesené do světa ŽIVOČICHŮ které je možno přesouvat podle potřeby. TUR – SKOT – CATLLE. Že to je pravda potvrzuje, že náčelníkem štábu US ARMY ve WWII. byl generál GEORGE CATLETT MARSHAL. Ano CATLETT jako CATLLE. Jeho práce byla skutečně skvělá v přesunech. Materiálu, ale i lidí – vojáků. US ARMY měla na začátku jeho působení 200 000 vojáků a na konci WWII. až 8 miliónů.

Jméno po něm dostala ŘÍMSKÁ PEVNOST u BODAM LAKE – dnešní KONSTANZE – KOSTNICE kde byl o mnoho a mnoho let později upálen JAN HUS. 06.07.1415. Římská armáda vyhlásila tam v YORK – EBURACUM jeho syna CONSTANTINA CHLORUS za jeho následovníka. Ten CONSTANTIN, už jako VELIKÝ-GREAT zemřel v NIKODÉMII. A vy víte, že NIKODÉM byl otec AUGUSTÝNA HUSÁKA. A že mu BREZHNEW říkával HUSTAV NIKODYMOVIČ. A také víte, že můj přítel na vojně v L.T. a pak i můj svědek na mojí svatbě byl NIKODÝM, ale příjmením. A také víte, že CONSTANZE je i v ROMANIA. A že tam jsem byl poslán ředitelem KUBÁT s nejlepšími učni po vyučení i když jsem nebyl nejlepší a ani v tom roce vyučenec. Na VÝCHODĚ byl jmenován CAESAREM LICINIANUS LICINUS. Také nazývaný LICINUS IOVIUS. – L.I. Tedy i LEE – lee – zrcadlově 19.9. – 19.09. i 1909. IOVIUS je i VASIL – Vasil – když je „I“ malým „L“. A tento vládce zahájil svoji kariéru dne 11.11. 308 a ukončil svoji kariéru dne 19.09. 324 po porážce, den před tím, právě Západním CONSTANTIN u CHRYSOPOLIS. 11.11. byla ukončena v orce1918 WWI. ve vagónu na kolejích. A narodil se v roce 1948 – XXX. na to, můj bratranec KAREL GEBLT III. v TEPLICE SCHÖNAU. A 11.11. je i 17.11. A 19.09. jak už dobře víte moje datum narození i narození ZÁTOPKŮ a svátek císařovny ZITA. A tak jeden CAESAR byl z kmene DARDAN na BALKÁNĚ, a nyní velký pozor druhý byl LICIANUS který byl DÁK -DACIEN. Také BALKÁN. Narodil se v prosté zemědělské rodině v provincii zvané v latině MOESIA a řecky MOISÍA. Dnes to odpovídá dnešnímu SRBSKU a BULHARSKU a části SEVERNÍ MAKEDONIE nebo oblasti DOBRUDŽA ROMANIA. Název provincie byl odvozen z názvu kmene MESIS. Ano vidíte dobře MSS a SSM a tak i v azbuce CCM. |To dobře znáte. Byli to tedy dá říci rodáci. Ale byli to i moji rodáci. A také si vzpomínáte, že můj přítel z CHILE byl křestním jménem MOISÉS. MOISÁS LA BRAŇA MENA – M.B.L. A kdo ještě byl MOISÉS určitě víte. A proč je to všechno pravda? Podle testu DNA zpracovaný laboratoří MY HERITAGE v DALLAS, TEXAS USA je celkem 25,2, mého DNA – BALKÁN. 64,4 % jsem Východoevropan a to potvrzuje moje maďarské a ukrajinské a německé a polské a české předky. Zbytek je 6,6 SCANDINAVIEN a 2,8, IBERIAN a 1,00 IR, SKOT, VELŠAN. Jak to mohli organizátoři OPERACE BENJAMIN vědět. DNA není přece metoda která by byla světu známá delší čas? Pověření si to pamatovali. Všechno. Od kdysi pradávna a pradávna si pamatovali přesně všechno co souviselo s naší obyčejnou rodinou. Kdo to mohl být? No jenom ti kteří také existovali již před naším letopočtem. Židé. Skoro 5 000 let. DÁKOVÉ jsou mladší. Začali se jako GETO DÁKOVÉ vymezovat z velikého kmene THRÁKŮ ( celkem bylo asi 100 THRÁCKÝCH kmenů) kolem počátku 1.tisíciletí před naším letopočtem. Píší odborníci. Tak tedy ode dneška před třemi tisíci lety. THRÁCIE je i v ruštině a turečtině TRAKYA/TRAKIA.

CONSTANTIN VELIKÝ syn a nástupce CONSTANTIN CHLORUS se s LICINUS IOVUS sešel v roce 313 v MEDIOLANU. V průběhu tohoto setkání přijali císařové tzv. EDIKT MILÁNSKÝ jímž stvrdili toleranční edikt GALERIA, povolující svobodné vyznávání všech náboženství v říši. Jejich dřívější spojenectví bylo stvrzeno svatbou LICINIA a sestry CONSTANTIN jménem CONSTANTIE. Spojenci byli v té době CONSTANTIN a LICINIUS a ještě k tomu byl LICINIUS manželem CONSTANTIE. Počáteční písmena jsou L. a C. Tedy můj příběh stále provázející L.C. Španělské ale i anglické EL CHE – EL ČE. „L“ je 12 písmem latinské abecedy. A „C“ je třetím písmem latinské abecedy. Je to tedy 12 a 3. A tak i 1,2,3, – moje rodné číslo. Ale i v počtu číslic – 12 – jsou DVĚ číslice a – 3 – je JEDNO ČÍSLO. A tak tam kdysi bylo založeno to vám již dobře známé DVA PLUS JEDNA. Jako TŘI SESTRY v GLENCOE ve SKOTSKU. Či TŘI lodi vyrobené v DUBLIN IRSKO – OLYMPIC a BRITANNIC – O.B. a ta třetí TITANIC. I spojenci ve WWII. USA a VELKÝ BRITÁNIE a s nimi nekompatibilní SSSR – RUSKO. Teď to bude jak? Co myslíte?

A finále. DACIAN – DÁOS se překládá jako VLK. Proto dostala para skupina kapitána OTISK který byl z BRNA, vyslaná z Londýna název WOLFRAM – WOLF je VLK a RAM BERAN. Tedy dědova strana – DACIAN-DAOS – VLK a babiččina RAM – BERAN. WOLFRAM je i TUNGSTEN – TĚŽKÝ KÁMEN ve švédštině. Má číslo 74. Jako dům babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY. A vy víte, že to je i 14 a tak i DVOJKA. Proč je to pravda? Jeho značka je „W“. A to je i TROJZUBEC NEPTUNA ale i německé „V“ ve slově WASIL. A postavené z hlavy na nohy podle LENINA je to i „M“. Nebo DVĚ „V“ – já v ruštině VASIL VASILIČ MOHORITA. A ti co znají historii ví, že byly DVA para výsadky stejného jména. WOLFRAM dne 14.09. 1944 u MORÁVKA – FRIEDEK MISTEK a TUNGSTEN 21.12.1944 u LIBENIC – KOLÍN. Vy již víte že LIBENICE jsou i BEN EL CHE. KOLÍN je i na LABE a i nad RHENUS. RHENUS je i řeka v BOLOGNA. Tehdy byl KOLÍN politický okres kam spadaly LIBENICE ale soudní okres KOUŘIM. Jako TOS KOUŘIM kteří dostali zestátněný majetek HAVLOV u BRNA, rodiny HAVLŮ. A jako KOUŘIM – ČADCA ( ČADÍM) kde seskočil můj otec s para skupinou ARAP. I jako KOUŘIMSKÁ na VINOHRADECH u PALÁC VINOHRADY kde pracoval můj tchán původně z PLZNĚ a jménem MIROSLAV SVOBODA. A kde žila neteř mojí tety AURÉLI jménem ERNA – ERNESTA FISCHER. Dcera ERNESTY SCHOBER z ARGENTINSKÉ ulice u nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Tedy žádný omyl navigátorů. Seskočili tam kde měli. LIBENICE jsou i LIBEŇ kde jsem prožil DRUHÝ ročník svého učení. První na STRAHOV na stadiónu SOKOLŮ a druhý v MEZIHOŘÍ – LIBEŇ u SOKOLOVSKÉ ulice a třetí v ČIMICE – CCM – SSM – MSS. MOISES atd…

Ale zpět k prostoru před nádražím CENTRALE BOLOGNA. 16.03.1944 bylo přejmenováno ještě za vlády fašistů B.M. na náměstí MEDAGLIE D’ORO. ORO je jasné. Hebrejské DVA významy OR – SVĚTLO a KŮŽE. Kromě toho že to je ZLATO. Co to bylo za medaili? Založil ji král SARDINIE KAREL ALBERT. Předně stejného jména byl můj kolega ve studijní skupině na VŠP v ročníku V25. Byl KAREL ALBERT. Byl to příslušník SNB – tedy do této školy musel nastoupit v přesně vymezený čas aby se tam setkal se mnou protože to měli na rozkaz. SARDINIE je OSTROV – S.O. STRATEGIC OPERATION. A vy víte, že já jsem se narodil také na S.O. – ŠTVANICE OSTROV. Po WWI. vytvořili Italové tradici NEZNÁMÉHO VOJÍNA. Jeho rakev uložili dne 04.11.1921 do SACELLA. Kde je památník vojenské chrabrosti a odvahy dodnes. Vy vidíte že to je i CS – X a L. A právě při této události vznikla myšlenka vytvořit GRUPPO – Skupinu oceněných MEDAGLIE D’ORO v Itálii. A založili ji dne 12.04.1923. Tedy v den kdy v roce 1961 vyletěl do kosmu JURIJ GAGARIN. Tedy i IURIJ GAGARIN – I.G. tedy i EL CHE. Byl MAJOR GAGARIN – M.G. A byl oceněn MEDAILÍ ZLATÁ HVĚZDA HRDINY SSSR. 1923 je i 123 a 9. Vznik této „GRUPPO“ byl potvrzen královským dekretem číslo 1858 dne 16.09.1927. Ano v den svátku svaté LUDMILY, která má kostel v Praze na náměstí MÍRU -FACE – PAZ – PEACE – MIR. Tehdy již stál. A pochopitelně víte, že 16.09. je i 19.09. a také je to 16.04. datum seskoku skutečného hrdiny, prvního výsadkáře v dějinách československé armády vyslaného sólo na území okupované nepřítelem. OR. – OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Číslo dekretu 1858 je i 1885 a to byl rok narození mojí babičky ANNA BÁRÁN ve VOLOVÉ – ÖKÖMERZO. Tedy V.Ö. v azbuce B.Ö. Současný statut „GRUPPO“ je dán dekretem prezidenta republiky ze dne 26.11.1948. To byl rok převratu v Československu. A vy také víte, že 26.11. 1989 de facto KŠC padla. A že jsme sešli na LETENSKÉ PLÁNI – formálně čtvrť HOLEŠOVICE. U nás na věčné PRAZE VII. Nebo 7 a tak i 1. VÁCLAV HAVEL a ALEXANDER DUBČEK. které jsem koncem roku instaloval do DVOU vrcholných funkcí ve státě. A finále? „GRUPPO MEDAGLIE D’ORO“ sídlí v hlavním městě ROMA na adrese via dell’AMBA ARADAM 14/C. víte že ARADAM je MADARA či DRAMA či DR.M. a AMBA je M.B. 14 je i 74 číslo domu babičky a dědy v H.P. – HORNÍ POČAPLY. C je CHE. V BOLOGNA je HRDINŮM – nositelů MEDAGLI D’ORO a asi i dalším vyznamenaným v protifašistickém odboji v letech WWII. vyhrazen nevídaně velký prostor v samotném centru města. Na náměstí NETTUNO – NEPTUNA. Mezi DVĚMA kostely zasvěcenými svatému PETRU. Ale to přijde na řadu za chvíli. Jeden na VIA D’INDEPENZIA a druhý na PIAZZA MAGGIORE.

Než nastoupím na cestu městem BOLOGNA, a jejím orientačním tajemstvím v souvislosti s M.O. – MILITARY OPERATION – OPERATION BENJAMIN, tak ještě jedno připomenutí. Použití názvu – slova BOLOGNA v ITALIA není jediný. Je to i název míst ve FRANCII. BOULOGNE obec v departamentu VENDÉE. BOULOGNE – BILLANCOURT v departamentu HUTS – de – SEINE. BOULOGNE – sur – MER město v departamentu CALAIS také v provincii HUTS – de – SEINE. BOLOUGNE – sur – HELPE – obec v departamentu NORD. Je to i BOIS de BOULOGNE pařížský park, který hraničí s BOULOGNE – BILLANCOURT. A je to i město BOULOGNE na FLORIDĚ v USA. A BOULOGNE SUR MER v provincii BUENOS AIRES v ARGENTINĚ. A je to i francouzské příjmení. Které umožňuje univerzální použití za pohybu. Jak jste četli výše. Jako signál – směrník který je v pohybu. Ne jako VĚŽ-STAVBA, která musí stát na místě. Že to je pravda uvidíte za chvíli až se dostanu k ulicím u nádraží v italské BOLOGNA.

Nebudu se o těch místech více rozepisovat. Popíši jenom to co je jasné a zřejmé. Název pochází jako u všech z časů nadvlády IMPERIO ROMANO. BOLOUGNE – sur – MER. Je to přístav. Má zkratku B.M. A je u kanálu LA MANCHE tak je to také B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. A je v okrese BOULONNAIS. Že to je pravda potvrzuje název řeky která protéká městem. Je to řeka LAINE – L.N. – naše LOUNY. Moje „pravlast“ ze strany matčiných předků – HAUPTFOGEL a ZEMAN a ŠTĚPÁN a GEBLT. Jeho souřadnice jsou 50° 43 ‚ 1°37‘. Ve znaku má HUSU nebo HUSA či HUSÁKA. BOULOGNE – VENDÉE. To je B.V. či B.B. či V.V. VENDER je ve španělštině PRODÁVAT. A vy víte, že v našem domě PPLK.SOCHORA žila rodina VENTA- PRODEJ. Je součástí LA ROCHE – sur – YON. A vy víte, že mojí manželky pradědeček byl ROCH. Protéká jí stejnojmenná řeka BOULOGNE. Je v departamentu PAYS de la LOIR. To je i LOIR – RILE. Jako moje prababička RILLE z matčiny strany. TERESIE RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. BOULOGNE -sur-HELPE je v departamentu NORD – NORTH – SEVER. V regiónu HAUTS – de- FRANCE a to je i H.F. Jako HELSINKY FINSKO a tak i H.P. HORNÍ POČAPLY kde žila dcera TERESIE RILLE moje babička. Název obce je totožný s H.B – HAVLÍČKŮV BROD a H.B. – HLAVNÍ (CENTRALE ) BOLOGNA. Má červenobílý erb. Je administrativní součástí AVESNOIS. Historicky HAINAUT. A vy víte, že moje babička, dcera TERESIE RILLE, byla HON – HAN – HAHN. A je to také HONIT – ŠTVANICE. Ostrov na kterém jsem se narodil. Na VLTAVĚ – MOLDAU. Je nedaleko BELGIE. VLÁMOVÉ a VALONI a hlavní město BRUSEL. HELPE je i anglické HELP – POMOC. I film BEATLES. Který přišel do pražských kin v létě a já měl zrovna mezeru mezi dvěma letními tábory. Týden. A za ten týden jsem nic jiného nedělal než chodil do kina na HELP. Hráli ho na Václaváku. Nevím už přesně kde. Ale možná bych se nespletl kdybych napsal že v kině JALTA. U hotel JALTA kde pracoval strýc KAREL GEBLT II. Vedle rybího restaurantu, kam mě vodíval otec jako úplně malého na FISH AND CHIPS. A kde pracovala teta AURÉLIE GEBLT. Ale to doopravdy nemůžu tvrdit. HELPE je i EL H.P. A finále? Kraji AVESNOIS – to je přeloženo naším jazykem – KŘIK PTACTVA – se říká „malé Švýcarsko sever“. Je to předhůří ARDEN. DR. N. Malý přítel z města N. Jak zpívával JAROMÍR MAYER.

A BOLOŇSKÝ LESÍK – B.L. jak říkáme BOIS BOLOUGNE v PAŘÍŽI. BOIS je LESÍK jak jsem napsal. Ale může to být i HÁJEK. Jak se v češtině nazývá menší shluk stromů než je LES. A HÁJEK je i HAYK – ARMENIAN. Obyvatel ARMÉNIE. Země prvního představitele křesťanstva O.R. – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL v češtině. Církev svatého BARTHOLOMEW – BARDUGHIMEOS v jazyce ARMÉNŮ. Ten co ho svlékli z KŮŽE. A pochopitelně i „SVÍTIL“. Protože to odhalené maso je červeně lesknoucí se barvy. BOULOGNE je i v USA, na FLORIDĚ. A vy víte, že moje matka byla poprvé provdaná FLORIAN. A moji DVA bývalý nevlastní bratři DVOJČATA se tak jmenovali stále. Tam v USA je v okrese NASSAU COUNTY, FLORIDA. Je v blízkosti řeky St. MARYS. To je WASIL. Řeku nazývali indiáni THATHLOTHLAGUPHKA nebo PHLAPHLAGAPHGAW což znamená SHNILÁ RYBA. Francouzský mořeplavec JEAN RIBAULT – RYBA U L.T. – ji pojmenoval po řece SEINA ve Francii. To bylo v roce 1562. A to vy víte, že je i 1952. Pramení jako malý potůček pod názvem STYX. A to víte velmi dobře co to je. Je to v OKEFENOKEE BAŽINA – O.B. Od této O.B. tvoří hranici mezi státy FLORIDA a GEORGIA. Vy víte, že GEORGIA je také anglický název pro GRUZIE. Ta byla v MOSKVĚ reprezentována restaurantem ARAQUIL na TVERSKÉM náměstí. U sochy JURIJ/GEORGE DOLGORUKIJ. Dříve socha generála SOBELEV – SOB a LEV nebo BASIL – VASIL. Co osvobozoval pravlast mých předků BULHARSKO na BALKÁNĚ od TURKŮ. Na náměstí je i budova Městského Sovětu, dnes VLÁDY MOSKVY. O ní píši protože se za chvíli dozvíte něco co jste určitě vůbec netušili. Stejně jako já. Sovětská GEORGIA byla v MOSKVĚ kromě tohoto restaurantu reprezentována CHATAŘEM– DACIANEM – STALLINEM jak znělo jeho SCHWINDLE NAME. Byl IOSIF DJUGASHVILI – I.D. A když se stal STALLINEM tak byl S.I. – SECRET INTELIGENCE. A druhým GEORGIAN – LAVRENTIJ BERIJA – L.B. Který byl popraven dne 12.23.1953. A také SERGO ORDŽONIKIDZE – S.O. STRATEGIC OPERATION. SERGO je i GUSAR – HUSAR. A příjmení začíná na O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a hebrejské SVĚTLO a KŮŽE. Pravda to je zase všechno proto, že jsem jeho vnuka také SERGO ORŽONIKIDZE osobně znal. Byl dlouhá léta tajemník ÚV VLKSM a poté byl dlouhá léta právě náměstkem předsedy VLÁDY MOSKVY na tom náměstí TVER. Musíte vědět, že jsem tam za ním jednou byl. To bylo někdy v první polovině devadesátých let. Organizátoři z „KGB a STB“ naorganizovali přesně stejnou situaci jakou jsem před tím zažil v roce 1989 v BERLÍNĚ. SERGO ORDŽONIKIDZE vyšel z nějakého jednacího sálu, kde právě v tu dobu kdy mě tam přivedli, zasedal. A tak jsme spolu hovořili na chodbě. Stejně jako v tom roce 1989 před pádem zdi v BERLÍNĚ. Tam mě tak přivedli k EGON KRENZ. Tehdy druhý muž NDR. Také vyšel ze sálu. Ale ten mi tehdy obejmul a chtěl mi „ukousnout“ jazyk. To nikdo nevidí. Já jsem to pochopitelně vyprávěl. A tak to v Moskvě dobře věděli. Jestli si to neobjednali. Strašili tak aby to nikdo neviděl. Samozřejmě, že zbytečně.

Městem- komunitou BOULOGNE na FLORIDĚ procházejí silnice US 1 a US 23 a US 301. 1 a 23 – 123 – to je zase moje rodné číslo. A 301 je číslo dresu 31 ve kterém jsem hrál na turnaji v americké okupační zóně v BREMEN, NSR v roce 1969 – 31. 301 je také 307 a to bylo naše telefonní číslo v PPLK.SOCHORA- 37 73 05. A 23 a1 je celá ta série dat kterou již dobře znáte včetně 23 a 7. Jsme v USA kde se „7 neškrtá jako v EVROPĚ a tak je to i klidně když to napíšu já „1“. Například generál FRANTIŠEK MORAVEC – 07.23. A generálporučík VASILLY STALIN 03.21. Je tam i STATE ROAD 15 a CR 121. 15 je 3×5 – tedy i 1775. A CR bylo Československo. A121 je i 1.12. nebo 12.1. či 21.1. 21.01. zemřel jeden z klíčů OPERACE BENJAMIN – LENIN VLADIMÍR – rusky VOLOĎA – tedy V.L. či B.L. A byl VOLOĎA ULJANOV – UL a JANOV – HONZOV – ČESKÁ REPUBLIKA. Status obce byl zrušen v roce 1960 v souvislosti s korupcí ve vedení obce. A vy víte, že v roce 1960 vyhlásil ANTONÍN NOVOTNÝ Československo za SOCIALISTICKÉ. Změnil se znak. A byla přijata Socialistická ústava. Bylo to přesně dne 11.07. 1960 kdy Národní shromáždění ČSR Ústavu schválilo. V den narozenin OLGA HAVLOVÁ mého tchána MIROSLAV SVOBODA v PLZNI. Je to i 17.07. Svátek svaté MARINE ANTIOCHOA. A datum vyvraždění carské rodiny cara NIKOLAJ II. v JEKATĚRINBURG. A den mojí svatby. Vzniku manželství ve kterém se narodili KATEŘINA a NIKOLA. Je to i den prvního letu B-2 SPIRIT v roce 1989. Blízko obce – komunity je státní park RALPH E. SIMMONS. Ano ŠIMON – původní jméno svatého PETRA. V červenci 1960 jsem také poprvé byl na letním táboře ve SKOKOVY, LOUKOV, pošta ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ okres MLADÁ BOLESLAV. Jezdil jsem tam pak plných deset let. Rok co rok. 1960 je i rok1909 i 1606, ale i datum 19.09. ale i 16.09. a také 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

A tak po tomto úvodu se konečně dostávám k mapě nádraží CENTRAL BOLOGNA – HLAVNÍ BOLOGNA. Proč byl příběh zašifrován právě tady ? Kromě toho co již bylo řečeno. V italštině je slovo ŽELEZNICE dá se říci přesný překlad z češtiny – FERROVIA – ŽELEZNÁ CESTA. Ne cesta kolejí jako v angličtině RAILWAY. Ale jako v češtině a ruštině a španělštině je spojena s ŽELEZEM – FERRUM. FERROVIA je také cesta FRANTY – FERRA CESTA. FERO nebo FERY se se říká FRANTIŠKŮM. Měl jsem jednoho přítele FERIHO, v dětství. A pochopitelně, že na takovém nádraží které je uzlovým bodem spojení jakým je BOLOGNA je hodně KOLEJÍ. Nádraží má tedy před sebou náměstí MEDAGLIE D’ORO. A na dohled ulici PIETRO PIETRAMELLARA. PIETRO a PIETRO a k tomu slovenské MALIAR – MELLAR. Malými je to skoro dokonalé Maliar -Mellar. Je to ale také někdo kdo MELE – MELAR. Tedy i MLYNÁŘ – MILLER. A tak i MAYER – MAJER – MIZERA – MAJOR i MIZERA. A teď přichází na řadu to co jste možná zapomněli. Oba moji pradědové z VOLOVÉ byli PETR. Jeden byl PETER BÁRÁN a druhý byl PETER MOHORITA. B.M. a PETŘI – PETRI – SKÁLA. Jednoho manželka byla KATERINA BÁRÁN a druhého ANNA MOHORITA. Kdo byl ten muž? Byl to italský voják a vlastenec. Narodil se dne 09.09. 1804. Bránil v roce 1848 město VICENZA, jako plukovník VI. střeleckého praporu -a vy víte, že můj praděd z matčiny strany byl VICENZO – VINCENC. GEBLT. Poté bránil DRUHOU ŘÍMSKOU REPUBLIKU. Vystudoval LICEO v BENÁTKY – VENEZIA. Vystudoval UNIBO v BOLOGNA obor právo. Stal se velitelem roty granátníků v armádě KARLA ALBERTA v JANOVĚ. Před papežskými úřady v BOLOGNA musel uprchnout do FRANCIE. Vrátil se zpět. A bránil ŘÍM proti francouzským vojskům. Když velel obraně VILLA DORIA PAMPHILI, dne 03.06.1849 zadržel francouzský útok když vedl útok na bajonety. Vrátil se nezraněn se třemi děrami v uniformě po kulkách a se zlomenou šavlí. O dva dny později byl postřelen u VILLA SAVORELLI. A zemřel dne 05.07.1849. Francouzská vojska vstoupila do města. Jeho pohřeb v kostele SAN VINCENZO ANASTASIO byl přerušen vstupem francouzských vojáků do kostela. Jeden z vojáku mu z hrudi strhnul trikolóru. 05.07. je i 07.05. a to se narodil M.I. – MOHORITA IVAN – PHDR. Docent z FTVS UK. Bratranec mého otce a pak jeho spolubojovník v Čs. armádě Ludvíka SVOBODY. Také z VOLOVÉ, který ale odešel do SSSR také v roce 1939, pár dní před otcem s jinou skupinou. Bylo to dne 17.10. Ano 17.10. 1939. Otec 11.23.1939. Kostel byl VINCENZO – jako můj praděd GEBLT z TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE u LABE okres LITOMĚŘICE. Tam co žila ULRIKE VON LEWETZOV. Láska GOETHE. A byl také ANASTASIO. Tak se jmenovala dcera cara NIKOLAJE II. a jeho manželky ALEX VON HESSE. Vy víte, že HESSE, jako spolková republika vznikla po WWII. dne 19.09. 1945 a měla hlavní město FRANKFURT kde se GOETHE narodil. A kde žil po celou dobu emigrace můj bratranec KAREL GEBLT III. A víte že ALEX je ALEXANDRA. Kostel svaté ANASTASIE je ve FIRENZE – FLORENCII. Je v centru města. Byl jsem tam pochopitelně. Je pár metrů po ulici ANASTAZIA od náměstí v centru města. To náměstí se jmenuje ERBA. A vy kteří čtete a pamatujete si víte, že se můj přítel VITTORIO po mojí návštěvě u něj u jeho rodičů v COMO – LECCA přestěhoval po svatbě do ERBA v LOMBARDII. Kde vedl hrdinný boj na bodáky? V dnešním reprezentačním parku v Římě. Wikipedia píše že šlo o jednu z nejkrvavějších bitev války na obranu Římské republiky. Vila patřila rodině PAMPHILI. Místo pro výstavbu vily koupil PANFILO PAMPHILILI dne 10.23. 1630. A to vy znáte dobře. To je celý příběh. 123 a 0. A 16.03. datum narození mojí sestry a 16.10. datum narození mého dědy DMITRO PETR MOHORITA. A ti nejlepší z vás znají i to křestní jméno. Byl to PANFILO. Jako generál PANFILOV. Který padnul při obraně MOSKVY. Hrdina SSSR in memoriam. Tedy nepadnul ale byl zasažen granátem z vlastní strany. Hrdina knihy „Za námi Moskva“. Byla i u nás v knihovně a jako kluk jsem ji četl. Musíte vědět i to, že tam kde nepadnul PIETRO PIETRAMELLERA padnul G.M. – GOFFREDO MAMELI, autor veršů italské národní hymny. Takový náš TYL který sloužil v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí MÍRU. Kde byl v sedmdesátých letech velitelem a náčelníkem pražské vojenské posádky přítel mého otce se který odešli do SSSR a který se narodil přesně 7 dní po mém otci ve VOLOVÉ – generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Vila byla později spojena s VILLA CORSINI. To je jako v naší „češtině „muž s ostrova CORSA. Jsou to KORSIČANÉ já vím. Pro můj příběh je to důležité proto, že OSTROV CORSA leží pod OSTROV SARDINIA u té italské nohy. SARDINIA je ochrana HOLENĚ a CORSA je ochrana KOLENE. Ale to už víte. Ta druhá VILLA kde již PIETRO nepřežil je dnes Archeologický park. SAVORELLI je i VASILLY OR – SVĚTLO VASILLY. Nachází se ve starobylém městě SUTRI. A to jsou naše české ŠUTRY. Důležité je to, že v parku je malá votivní kaple zasvěcená MADONNA DEL PARTO. V minulosti byla podle odborníků pravděpodobně zasvěcena SAINT MICHAEL ARCANGELO. Ano tomu co zvítězil nad SATANEM – ĎÁBLEM. Většina lidí tu budovu ale zná pod názvem MITHRANEUM OF SUTRI. Ano vidíte dobře MOHORITENEUM z KAMENE – ROCKY. Místo kde stojí bylo prý zasvěceno uctívání starověkého bohu MITHRA – MOHORITA.

A tak se hlavní třída před nádražím H.B. – C.B. jmenuje PIETRO PIETRAMELLARA. Iniciály jména tohoto italského bojovníka za svobodu jsou P.P. a to vy již víte, že je i – když jedno „P“ otočíme z hlavy na nohy a zasuneme do druhé písmeno „B“. Tedy DRUHÉ v abecedě. I v latinské ale i v hebrejské i řecké ale i v azbuce. Až od třetího písmene se v abecedách písmena různí. A my pokračujeme dál. Přímo na rohu této ulice ještě proti budově H.B. – C.B. je další náměstí. Jmenuje se XX. SETTEMBRE – po našem 20. ZÁŘÍ – ano ZÁŘÍ. Co září? SVĚTLO! OR v hebrejštině a všechna jeho označení v různých jazycích. V italštině je to SVĚTLO anglické LIGHT a ruské SVIT slovy – LUCE a to je také známé EL CHE. Je to i SPIA a LAMPADA a LUME – L.M. a FARO jako název místa kde stála rezidence M.G. na KRYMU. Je to i FUOCO to už je OHEŇ – FIRE. Sloveso je ILUMINAR – Jako GREGOR ILUMINATOR – G.I. – EL CHE. Zakladatel církve svatého BARTOLOMĚJE v zemi ARMENIAN – HAYK. A jsou to i další synonyma. Můžete se v tom sami rozebrat. Proč je to pravda? Protože do školy VLKSM přijela jedna z celkem tří děvčat krásná bulharská slečna křestním jménem PEPA. Ano tak jak se jmenuje každý z mnoha českých JOSEFŮ. Ona byl PEPE. Dokonce jsme si to nechali ukázat v jejích dokumentech protože jsme jí nevěřili. Nebylo to SCWINDLE NAME v tomto případě. Byl to originál. PEPE je i španělské, české PEPA – JOSEF/JOSÉ. A říká se tak, je to tedy SCHWINDLE NAME PARTIDO POPULAR španělská LIDOVÁ STRANA. Obdoba té naší za totality. Spojená s katolickou církví.

A tak je ulice PIETRO PIETRAMELLARA na náměstí XX. SETTEMBRE. Proč je to náměstí náměstím XX.SETTEMBRE. Protože byl dobyt ŘÍM – ROMA – ROME. Papežský stát. A hlavní město ITALIA se mohlo přesunout do historického místa bývalé IMPERIUM ROMANUM. Celý ten proces je popsán podrobně. To ale není třeba všechno opisovat. Pro můj příběh je důležité že CAMILO BENSO, hrabě z CAVOUR pronesl dne 11.10. (i 10.11.) 1860, v parlamentu SARDINSKÉHO království projev ve kterém zdůraznil : “ Naším cíle pánové, prohlašuji vám otevřeně, je aby se Věčné město, na němž se za 25 století nashromáždila všelijaká sláva, stalo nádherným hlavním městem Italského království“. Co nám říká tento odstavec ? Je tam KAMILO vyslovené CAMILO. Jako CAMILO CIENFUEGOS ( STO OHŇŮ )spolubojovník CHE GUEVARY a spolu s ním osvoboditel SANTA CLARA – italsky SANTA CHIARA. Je to i K.L.M. HEELLAMD – HOLLAND – HELLAND letecká společnost se kterou odletěli vojáci DVOJKY v počtu 11 v čele s MORAVEC František do LONDÝNA via AMSTERDAM dne 14.03.1939. V den narozenin mojí tety AURÉLIE SCHIDLAK z FRIEDENAU okres H.B. A v den narozenin ALBERT EINSTEIN v ULM – V.L.M. i B.L.M. CAMILO byl BENSO – to je anagram BENES – BENEŠ. Je to i BEN S.O. – STRATEGIC OPERATION. BENJAMIN a BENNEDETO/BENEDIKCT. Byl HRABĚ CAVOUR – H.C. / C.H. – CHE. A byl CAVOUR – VASIL. Bylo to v dne 11.10. To už asi skutečně nebudu znova rozepisovat. Naší klíčovou sestavu dat. Bylo to v roce 1860 což je i 18.09. DVA dny před dobytím ŘÍMA -ROMA – V.M. – VĚČNÉHO MĚSTA v češtině. Království neslo název SARDINSKÉ. A SARDINIE je OSTROV – S.O. jako ŠTVANICE OSTROV na kterém jsem se narodil já a můj bratranec PETR. PETR GEBLT. A je to ta ochrana HOLENĚ té NOHY – PES – ITALIA. A nyní velký POZOR ! XX.SETTEMBRE se narodil ve VOLOVÉ můj strýc PETR. PETER METER MOHORITA. Ten který padnul ve WWII. ve fašistické armádě Admirála MIKLÓS – MIKULÁŠ – NIKOLAJ – NIKOLA HORTHY. Píši ho schválně M.HORTHY – Anagram MOHORITA. A z toho náměstí XX.SETTEMBRE vede ulice ANTONIO GRAMSCI. To byl italský levicový vůdce – komunista. Který předčasně zemřel v době vlády fašistů v Itálii. Vlády B.M. – BENITTO MUSSOLINI. Pro můj příběh je důležité že se narodil jako já a můj bratranec PETR na OSTROVĚ. My ŠTVANICE OSTROV Praha 7 – VII. On na SARDINIA OSTROV. Na tom jehož jméno neslo království v jeho parlamentu pronesl tu slavnou řeč před chvílí zmíněnou. Bylo to na SARDINIA OSTROV v místě jménem ALES. To je přece MIKULÁŠ – NIKOLAJ – MIKLÓS – NIKOLA ALEŠ. MALIAR. MALÍŘ. A tak i MALLERA tak i MELLARA jako PIETRO. ALES je ale i druh PIVA – BIRRA – BEER. Jde o ČERNÉ PIVO – DARK BEER. BIRRA NERA. A bylo to dne 01.23. Ano 1 a 2 a 3 prvního měsíce JANUARY – LEDEN. Nyní je třeba připomenout jednoho italského svatého Svatý JANUARIUS. Ten se jmenuje LEDEN ale narodil se dne 21.04. 271 – to je i 12.04. kdy vyletěl MAJOR JURIJ GAGARIN do VESMÍRU – KOSMU. A vy víte, že to je i 12.09. kdy se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A v BENEVENTO (BEN já a VENTO náš soused v SOCHOROVA) se narodil JANUARIUS. Ten den 12.04. se i narodil MICHAL syn mé sestry ANNNA MARIE také narozené na OSTROVĚ ŠTVANICE. Pravoslavná církev slaví svátek JANUARIUS – LEDEN v den jeho narození tedy 21.04. ale KATOLICKÁ CÍRKEV slaví jeho svátek dne 19.09. Ano v den mých narozenin a narozenin ZÁTOPKŮ a také svátek ZITA – BOURBON – PARMSKÁ a císařovna RAKOUSKÁ a UHERSKÁ matka OTTO a manželka KAREL I. Internet vás upozorní že toto jméno po italské světici ZITA z LUCCA v TUSCANY, měla v řadách šlechtičen pouze právě i „naše“ vládkyně – císařovna. Její svátek je tedy v českém kalendáři dne 19.09. Proč to víme. V katolickém kalendáři je to ale na den jejího narození 27.04. A to vy již víte, že je datum shodné s narozením svatého JANUARIUS – v naší úpravě – 21.04. je i 27.04. A tak se svátek svatého JANUARIUS potkává se svátkem ZITA dne 19.09. – 199 – C.I.C. a lee – LEE – L.M.W. Proč je to pravda? ANTONIO GRAMSCI zemřel dne 27.04. 1937. Ano rok 1937 – číslo popisné našeho domu v PPLK.SOCHORA . A rok 1931 narození tety ALENA BARANNIKOVA a plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH a BORIS JELCIN a MICHAIL GORBAČOV. A to 27.04. je v celém tom odstavci. Zemřel v ROMA – ROME – ŘÍM-. A finále? Studoval v TORINO – TURÍNĚ. PIEMONTE – V ÚPATÍ HORY. Jeho příjmení je i anagram MAGOR-MAHOR S.I. ANTONIO GRAMSCI studoval v TORINO-TURÍN a v roce 1911 (1776) dostal dokonce na univerzitě stipendium. Bylo to v době kdy tam začaly rozvíjet svoji činnost ve velké míře automobilky FIAT a LANCIA. Musíte vědět i to, že tam studoval v té době s PALMIRO TOGLIATTI. Toho znáte. Vzpomínáte? Po něm se jmenuje v RUSKU město – STAVROPOL. Byla v něm v dobách SSSR vybudována společně s ITALY automobilka. Licenční výroba vozů FIAT z TORINO. PALMIRO TOGLIATTI zemřel v na KRYMU v JALTĚ. A nyní velký pozor bylo to dne 21.08.1964. Ano datum okupace Československa v roce 1968. A datum nepovedeného pokusu o převrat v roce 1991, kdy jsem byl na KRYMU v ARTEK i v JALTĚ. 21.08. je i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. Pravda je to proto, že se narodil v JANOVĚ – zemi JANŮ a pokus o převrat v SSSR v roce 1991 vedl JANAJEV. Ale zpět ke GRAMSCI ANTONIO. Ten již jako komunistický funkcionář navštívil v roce 1922 SSSR. Tam se seznámil s violoncellistkou – SCHUCHT JULIE – i S.I. se kterou se oženil. Vrátil se zpět do Itálie. Po neúspěšném čtvrtém atentátu na B.M. v Itálii vydala vláda fašistické Itálie řadu represivních zákonů. ANTONIO GRAMSCI byl zatčen a uvězněn v římské věznici REGINA COELI. Nejprve byl odsouzen k 5 letům vězení na ostrově USTICA a následující rok k 20 letům vězení v TURI u BARI. Místní město nazývají TURESE a románsky je to THURAI. Je to v kraji PUGLIA – APULIE. U ADRIATIC SEA. Stojí na náhorní plošině MURGIA asi 50 km od MATERA. Jsou tam kopce MONTE FERRARO a MONTE CARBONE a MONTE ZINGARO. Vodní tok v místních bažinách pramenící říčky se nazývá LAMA GIOTTA. A je to přesně a dokonale přesně PATA té boty ITÁLIE. To místo kde zasáhl šíp PARISE slavného ACHILLE – nebo A CHILLE anebo EL CHE. ANTONIO GRAMSCI zde byl vězněn 11 let. Od 1926 do 1937. Krátce po propuštění zemřel. Čím ještě je známé v Itálii toto místo? Pěstuje se tam CHERRY RAILWAY. Ano ŽELEZNIČNÍ TŘEŠEŇ. CILIEGIA FERROVIA. Její název vznikl v době kdy železniční doprava nebyla tak dokonalá. Ale tato třešeň vydržela čerstvá až 7 dnů. A bylo možné ji dopravit FERROVIA – PO ŽELEZNICI na SEVER ITÁLIE. V angličtině je to i C.R. A finále? Nejznámějším dílem kromě mnoha jiných ANTONIA GRAMSCI jsou ZÁPISKY Z VĚZENÍ. PRISON NOTEBOOKS- QUADERNI DEL CARCERE. Určitě si přitom vzpomenete na REPORTÁŽ PSANOU NA OPRÁTCE JULIA FUČÍKA.

A když ANTONIO tak si právě teď vzpomínáte, že matka mého strýce PETR – jeho matka a moje babička – byla BÁRÁN. A vzpomínáte si že můj strýc ANTONIO – ANTONÍN BARANNIKOV měl otce jménem PETR. A pak i vnuka. A samozřejmě je to i ANONÍN z PADOVY kde je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. Italsky GIARDINO BOTANICO. ( za chvíli uvidíte , jak je to důležité ) Ale víte, že ANTONÍN z PADOVY byl z LISBOA – BASIL. A že je mu zasvěcen kostel na STROSSMAYEROVO náměstí v roce 1925 přejmenované po IOSIF STROSSMAYER – S.I. z náměstí BUBENSKÉ. U mojí školy a ulice ANTONÍNSKÁ. Na dohled na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY – H.B. A prakticky centrální náměstí Prahy 7. Od kterého vede nahoru na LETENSKÉ náměstí a LETENSKOU pláň třída – dnes Milady HORÁK – dříve OBRÁNCŮ MÍRU a před tím BELCREDI.

A protože to je to důležité, tak to nyní připomenu, že tam na STROSSMAYER náměstí je rohový dům s iniciálami V.H. ( VÁCLAV z HÁJKU ) kde je dodnes obchod – samoobsluha – kde pracovali bratři TŮMA. A víte, že TŮMA zvaný LANG, starší bratr TŮMA byl velitelem naší dětské odbojové organice, ve které jsme mezi kolejemi a vagóny na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY přísahali věrnost US ARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON. S tím že porazíme SSSR a světový komunismu. Známou ideu generála PATTONA. To bylo v roce 1962. 17 let po jeho smrti a 17 let po WWII. – 5 a 5 nebo 52 a další. Co dále je TŮMA víte. IOAN TOMA můj kolega v čele mládeže v ROMANIA v době pádu komunismu a ION MOTA přítel VASILE MARINE z fašistických IRON BRIGADE kteří padli dne 13.01. 1937 u MOJADAHONDA u MADRID ( původně MEGRIT ) na straně generála FRANCO. TŮMA je i T.M. – THOMAS MASARYK. Později i GARRIGUE. T.M. je i TRADE MARK i TŮMA můj mistr v učení jenom a pouze ve DRUHÉM ročníku v ulici MEZIHOŘÍ – LIBEŇ u SOKOLOVSKÉ ulice. I můj první předseda TŮMA ( který tam pracoval s LEMAK – CAMILO – K.L.M. ) na DVOJCE na náměstí MÍRU před ULMAJER.

A finále k náměstí XX.SETTEMBRE? Jak začal útok na Papežský stát ? Na severocýchodě poblíž ORVIETA-i slovanské OR VETA – OR – SVĚTLO a KŮŽE – měl svoje vojáky II. divize ( DVOJKY můžeme napsat) generál NINO BIXI. BIK SI – BÝK JSI. Na východě to byla hlavní část armády. A to XI. divize ( i EL CHE – XI ) v čele s generál ENRICO COSENZO – JINDŘICH je ENRICO. A byl i COSENZO ENRICO – C.E. zase i CHE. XII. divizi velel generál GUSTAVO MAZE DE LA ROCHE. A GUSTAV kdo byl to víte. MAZE GUSTAVO je v nářečí, hanácké MAZÉ GUSTAVO – UTÍKEJ GUSTAVE. Nebo MAŽ – PLAŤ. Ale hlavně je to M.G. A právě teď si vzpomínáte že pradědeček mojí manželky byl ROCH. A XIII. divizi velel generál EMILIO FERRERA. To je přece jasné. Můj otec byl EMILIO a FERRERA je to ŽELEZNICE. EISEN ( HOWER ). Nádraží a koleje a vagóny. Na jihu to byla XI. divize ( zase EL CHE ) generála DIEGO ANGIOLETTI. DIEGO je JAKUB – SANTIAGO a ANGILOETII je někdo od ANDĚLŮ. Vy víte, že SANTIAGO ochránil Španělsko před MAURY. Vrchní velení nad celým útokem měl generálporučík( !) RAFFAEL CADORNO. Vy víte že RAFFAEL je také ARCHANDĚL jako MICHAEL. Říká se mu ZVĚSTOVATEL. Zvěstoval panně MARI o početí. Ale hlavně je to také EL R.A.F. ROYAL AIR FORCE. Britské královské letectvo. To ZVĚSTOVALO. Svými nálety ve WWII. mohlo podle toho kdy a kde a jak a s jakou tonáží a s kterými piloty dávat do budoucna spoustu informací. To nevím. A nebudu se do toho pouštět. Jenom vím, že to je možné, pravděpodobné.

Když začal útok na papežský stát XX.SETTEMBRE v 5 hodin ráno tak se stala velmi zajímavá věc. Papeže brali vážně i vojáci Italské republiky. On vyhlásil že exkomunikuje každého kdo přikáže palbu na Věčné město. Ale vojáci velitelé Italské byli připraveni a s touto eventualitou počítali. Proto dal příkaz k palbě Žid. Židovský KAPITÁN ARTILERIE – DĚLOSTŘELECTVA, velitel 5. BATERIE, IX. PLUKU. Pozdější studie prý uvádějí že to bylo pro jeho balistické schopnosti. Byl to tedy schopný voják. Byl to GIACOMO – CIA COMO – JAKUB – SANTIAGO – KUBA atd. V COMO jsem byl u svého přítele VITTORIO na Vánoce 1972. Byl SEGRE a to je jako „DEJ TO SÉGŘE“ SÉGRA u nás doma užívané oslovení SESTRA. Byl ale i SEGRE jako SERGE můj kolega z VLKSM SERGIO ORDŽONIKIDZE. Vnuk slavného revolucionáře. GRUZÍNA a také SERGIO. Narodil se dne 07.03. 1839 v SALUZZO. Naše telefonní číslo bylo 37 73 05. On velel 5. baterii. Zemřel v CHIERI – EL CHE po našem. Bylo to dne 05.10. 1894. A vy víte, že 05.10. se narodil VÁCLAV HAVEL. Který také „VYPÁLIL“ proti komunistické vládě. Za připojení k ZÁPADU. Byl z IX. pluku – to je i EL CHE. Nevím zda byl VÁCLAV HAVEL obřezán podle židovského zvyku. Já ano. Nevím zda byl DĚLOSTŘELEC ale já ano. V přeneseném smyslu slova. Tomu rozumíte? On vypálil na PORTA PIA – P.P. anebo „B“. A já vypálil na MATYÁŠOVU BRÁNU – M.B. na H.P. HRADU PRAŽSKÉM. A finále? Jeho syn byl ROBERTO SEGRE – BOB SEGRE a dosáhl hodnosti generála. Narodil se dne 06.04.1872 v TORINO – TURÍN. Jako můj děda KAREL GEBLT I. Ale také jako maršál KAREL VON MANNERHEIM ten 04.06. Zemřel dne 22.09. 1936 v MILANO – MILÁN. DVA dny po výročí výstřelu jeho otce na PORTA PIA v ROME. Jeho vnuk byl BRUNO SEGRE narozený v TORINO – TURÍNĚ. Ve stejný den jako moje matka. Dne 04.01.1918 Jenom o čtyři roky dřív. Zúčastnil se aktivně odboje pro nacistům ve WWII. Proč je i toto pravda? V učení se mnou prožil také tři roky na stejných místech jako já kolega jménem MICHAL SIGROT. Ano je to tak SEGRE – SIGROT. A MICHAL navrch jako ARCHANDĚL MICHAEL co porazil SATANA – ĎÁBLA. MICHAL mohl mít italské předky. Byl kudrnatý. Bydlel v KOZÍ ulici. A finále? Jako první voják Italské republiky který vstoupil na místě PORTA PIA na území Papežského státu byl podporučík FEDERICO COCITO. Ano FRIEDRICH – FEDERICI – BEDŘICH. MÍROVEC. K útoku jim troubil na trubku NICOLLO SCATOLI – NIKOLAJ EL SKOT. Byl ze SIENY.

Ta ulice ANTONIO GRAMSCI vede jdete-li od H.B. – C.B. od náměstí MADAGLIE D’ORO a pak přes PIETRO PIETREMALLERA ulici a od náměstí XX.SETTEMBRE napravo. Nalevo stojí brána GALLIERI. PORTA GALLIERA. To je v italštině. V jazyce BOLOGNESE je to PORTA GALÍRA. GALÉRA je i LOĎ – VESSEL či BARCO. Více tady již bylo. Vedle ní stála pevnost CASTELLO DI GALLIERA – ROCCA DI GALLIERA. V jazyce BOLOGNESE je to a nyní pozor ROCA A GALÍRA. Ano ROCKY – SKÁLA. Dodnes jsou tam její zbytky. Stál jsem u nich a fotil si je. Informace říkají že byla celkem PĚT krát BOLOŇANY – BOLOGNIESE zbořena a zase PĚT krát postavena. Byly to vždy vzpoury proti PAPEŽSKÉMU státu jeho součástí BOLOGNA po staletí byla. Poprvé to bylo v roce 1334. Jeho existence kromě těch ruin které jsou tam dodnes proběhla v roce 1511. Ano vidíte správně,. Je to i rok 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY ve městě slavného ROCKY – PENNSYLVÁNIA/PHILADELPHIA. Ve DRUHÉM pádu v češtině : ROCKA. Samozřejmě že vím, že to je ROCKYHO, ale vysvětlujte to někomu kdo češtinu dobře nezná nebo se jí učí. Vy samozřejmě víte, že jeho manželka po níž skutečně truchlil se jmenovala ADRIANA. Jako moje ADRIANA – SCHWINDLE NAME – ADRIANA VILLEGAS ve škole VLKSM. Jinak ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI. Z B.A. v ARGENTINA. Ano jako ARGENTINSKÁ která hraje v mém příběhu roli ulice CARACCI v BOLOGNA. Ta je za nádražím C.B. – H.B. Tak jako je ARGENTINSKÁ ulice na druhé straně od naší ulice za nádražím H.B. Ale to přijde až po té – nazvu to hlavní části směru od nádraží v BOLOGNA. A legenda praví, že ZAHRADA která je u ROCA A GALÍRA a je nad náměstím XX.SETTEMBRE je na PAHORKU který vznikl právě ze soustavných přestaveb a úprav ROCA A GALÍRA. A co ještě je GALLIERA. Vyslovte si to ve španělštině. Je to GAJERA. Ano GAJERA. PORTA GAJERA. Aby to všechno bylo jak má být tak od ANTONNIO GRAMSCI ulice a tak tedy i z náměstí XX.SETTEMBRE vede souběžně s vedlejší VIA D’INDEPENZIA ulice VIA GALLIERA. Ulice GAJERA. A vy si teď vzpomínáte na mého vedoucího studijní skupiny ročníku V25 na VŠP v Praze. Byl z PRACHATIC. Jmenoval se VÁCLAV GAJER. Po ukončení školy pracoval jako vedoucí tajemník KSČ okresu TÁBOR. Vy víte, že GAJER je ukrajinsky HAJER. Tak aspoň víte, kde se vzal HUJER z filmu Marečku podejte mi pero. A proč to byl zrovna HUJER – GUJER – GAJER. Pravda je to proto, že byl ještě jeden VÁCLAV GAJER. To byl režisér a scénárista. A narodil se ve stejný den jako se ve VOLOVÉ narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. 19.08. A to v roce 1923 – 1 a 2 a 3 a 9. Bylo to v ŠUMAVSKÉ HOŠTICE – S.H. – H.S. HOLY SPIRIT. Jeho první manželkou byla NADĚŽDA GAJER. A vy víte, že NADĚŽDA je NADĚJE – HOPE. Měl i druhou manželku a ta byla LIBUŠE GAJER – VACKOVÁ. VACEK byl můj soused a kamarád v dětství z našeho bloku ale oni měli vchod z BUBENSKÉ. To byl ten co mi pochroumal při nějakém zápase na ulici před naším domem pravou ruku. Vzpomínáte? Také víte, že VACEK byl armádní generál a poslední náčelník generálního štábu a ministr národní obrany ČSSR. Byl MIROSLAV VACEK – M.V. A byl z KOLÍNA. Vzpomínáte? Tam měl u KŘEČHOŘ seskočit OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Ale místo toho, samozřejmě že podle plánu seskočil u LANDECK u INNSBRUCK v RAKOUSKU. Z KOLÍNSKA – toho českého nad LABEM ne toho na řece RHENUS v NĚMECKU – a vy víte, že BOLOGNA je také na řece RHENUS ale je to jiná řeka i když má stejný název – byli DVA ze TŘÍ KRÁLŮ. JOSEF MAŠÍN ten byl z LOŠANY – M.L. a V.M. – VÁCLAV MORÁVEK. V.M.L. BALABÁN JOSEF ten třetí, byl z DOBŘÍŠ – PŘÍBRAM. Aby bylo všechno tak jak má, tak musíte vědět, že ANTONIO GRAMSCI se ve VÍDNI seznámil s ANGELICA BALABANOV. Ta byla z ukrajinského ČERNIGOV. Z bohaté židovské rodiny. V Itálii kam přijela v roce 1900 se seznámila s BENITO MUSSOLINY a stala se jeho milenkou. Později odešla zpět do RUSKA. A tam patřila ke špičce KOMINTERNY. Po WWII. byla aktivní v Italské komunistické straně. A finále? Byla také AUGUST. Narodila se dne 04.08. 1878. A aby to bylo všechno jasnější pro ty co ještě váhají tak generál V.M. VACEK MIROSLAV byl také AUGUST. Narodil se dne 29.08. to je ten den kdy v roce 1944 – devět let po jeho narození vypuklo Slovenské národní povstání v B.B. V čele i s AUGUSTÝN HUSÁK.

Ale zpět do BOLOGNA. A tak se dostáváme na úplný počátek VIA D‘ INDEPENZIA – ulice NEZÁVISLOSTI – souběžné s dále také směrem od nádraží pokračující ulicí GALLIERA – GAJERA a pak i s ulicí MONTEBELLO – M.B. a ulicí ANTONIO GRAMSCI . Nalevo je tedy ZAHRADA. V italštině je to GIARDINO, jako anglické GARDEN. Ano vy si zase právě teď vzpomínáte na režiséra GARDININ. Ten byl určitě DĚLOSTŘELEC – ARTILLERY. V R.I.A. RUSSIAN IMPERATOR ARMY. Pak byl režisér a otevřel první filmovou školu na světě. V roce 1918 na TVERSKÉM náměstí. Sám byl z města TVER. A španělsky a francouzsky je to JARDIN. A to víte, že JARDIN není JARDY přítel ale je to vyslovené španělské CHARDININ. A to byl režisér z ODĚSA a byl to manžel MARGHARETTE ALEXANDRA BARSKAJA. Ne BARSKAJA že by byla z BARI v PUGLIA – PULJA u kterého byl v TURI vězněn ANTONIO GRAMSCI, ale protože to je v ruštině PANSKÁ. Toho BARI odkud odlétali poslední para výsadky československých výsadkářů na okupované československé území. Proč si troufám tvrdit že to tak je? Je to totiž GIARDINO di MONTAGNOLA. Dvakrát M.G. Jako iniciály celého toho názvu ve dvou slovech. Ale i jenom slabiky samotného názvu – MONTA GNOLA v češtině. Kdo se podílel na výstavbě této nádherné zahrady? Je to tak. Pochopitelně jsem se v ní byl projít. V roce 1805 dostal zakázku od Francouzské správy města GIOVANI BATTISTA MARTINETTI. Vy vidíte, že to je jak G.M. tak i B.M. Ale je to BATTISTA. Jako kubánský diktátor svržený BARBUDOS. Jak uvidíte za chvíli, že nejde o žádné náhody. Vstup na zahradu je po tak zvaném PINCIO schodišti. To navrhli TITO AZZOLINI a ATTILIA MUGGI. V roce 1896. Ano TITO – španělské strýc. Ale také IOSIP BROZ – B-I. TITO jugoslávský partyzán a vojenský velitel i MARŠÁL a hlava JUGOSLÁVIE. TITO je jeho SCHWINDLE NAME. Byl také, jako já, zjednodušeně řečeno BALKÁNEC. Jako já s 25,2 % DNA z BALKÁNU. Narodil se v KUMRINEC v ZÁHOŘÍ. A vy víte, že AUGUSTÝN HUSÁK se narodil v ZÁHORIE. Po otci jsem DACIEN – ROMANIEN – BALKÁNEC. Ze strany jeho otce MOHORITA. Po babičce jsem MAĎAR. A to byl ten druhý architekt. Ten byl ATTILA. Toto jméno je také jenom SCHWINDLE NAME. Jeho skutečné jméno není známo. Gótsky to je TATÍČEK. To byl zase T.M. – THOMAS MASARYK. ATTILA byl HUN. A vy víte, že moje babička druhá, zase z matčiny strany byla HON – HUN – HAHN. A pravda to je proto, že příjmení ATTILA architekt bylo MUGGI – po našem M.G.G. a to vy víte, že je i M.C.C. – CCM a SSM a MSS. ATTILA je i LA ATT. Telefonní společnost v USA – dříve BELL. Vynálezce telefonu. AT and T je také 1 a v druhé abecedě začínající „L“ – „l“ je „T“ 9 písmenem. Tedy 199. 19.09. a i 19.9. a tak také i „lee“ – zrcadlově podle ALENKY-ALICE od CAROL LEWIS z OXFORD – VOLOBROD. A tak i LEE. V celé té zahradě – parku jsou všechna historická zařízení – osvětlení a ozdobné sloupy – vyrobené společností BARBIERI. To byla slévárna a továrna strojírenských výrobků v BOLOGNA CASTEL MAGGIORE. První společnost byla založena již v roce 1870 a v roce 1880 byla založena strojní slévárna GAETANO BARBIERI e C. Založil ji se svým synovcem CESAREM. GAETANO je KAJETÁN. Jako TYL – L.T. který sloužil v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí republiky v Praze a já zase sloužil v L.T. – LITOMĚŘICE také v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD. Později po létech samých úspěchů se spojila tato firma s firmou CASSANI z TREVIGLIA. Ano TRE VIGLIA. A začali vyrábět TRAKTORY – MOTOROVÁ VOZIDLA. To však skončilo špatně. A v roce 1932 ( 123 a9 ) se rozešli. Proč ale ta spolupráce začala? TREVIGLIO – je totiž v BERGAMO – LOMBARDY. V bergamském dialektu je název města TREI. Je asi 22 km jižně od hlavního města OROBIC – Ano TREI a OROBIC. TUR a OR. A ještě k tomu LOMBARDY jako moje argentinská přítelkyně LOMBARDELLI z BAIRES. Jméno města je od slova TRE – TRI. Bylo to dříve spojení TŘÍ obcí z důvodu společné obrany. Nejslavnější stavbou ve městě je Bazilika SAN MARTIN. Má zvonici – věž – TORRE – TOR vystavěnou v roce 1008. Má 60 METER – LX – ELCHE METER. Ve městě je i Svatyně SLZY MADONNY. Italsky MADONNA DELLE LACRIME. Madonna na obraze začala slzet při obléhání města Francouzi. A město bylo zachráněno. Zázrak se stal v klášteře AUGUSTIÁNŮ. Kostel byl vystavěn právě pro důstojné umístění obrazu. Iniciátorem byl KAREL BOROMEJSKÝ. Proč to píši? Kostel byl otevřen pro věřící dne 19.06. 1619. Ano i 19.09. a i 1919 a i 1991. Moje datum narození a datum narození mého otce a datum plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Ale zpět do BOLOGNA. Vy víte, proč BARBIERI začali vyrábět TRAKTORY a proč ta spolupráce v roce 1932 – 123 a 9 skončila. BARBIERI se poté zaměřili pouze na výrobu CHLADICÍ TECHNIKY. V roce 1964 to byla BARBIERI – FRICK a od roku 1972 to byla TECHNOFRIGO EUROPA. Proč FRIGO ? No to byl přece známý komik. S nejznámějším filmem FRIGO NA MAŠINĚ. Jde o epizodu z AMERICKÉ OBČANSKÉ VÁLKY která byla známá jako VELKÁ LOKOMOTIVNÍ HONIČKA. Vzpomínal na ni WILLIAM PITTINGER. Ano – VILÉM – V.L.M. a britský předseda vlády PITT a INGER. Vzpomínáte na trojici generál INGR a generál EMINGER a plukovník PENNIGER? Moje neprávoplatné přijetí do KSČ? Za chvíli uvidíte že to je pravda co jste tady četli. A finále? BARBIERI jsou v češtině HOLIČI. „Hebrejské“ HA EL ČE – HA EL CHE. Nebo GOLIČI – GALICI – GALICIA – HALIČ. Místa která mají stejný název jak na UKRAJINĚ a ve ŠPANĚLSKU. HALIČ je LVOV. Odkud odlétala para skupina ARAP s mým otcem k výsadku na československé okupované území. A španělská GALICIE je LA CORUNA. Z GALICIA přišel na ostrov KUBA otec FIDELA CASTRO. Velitele BARBUDOS. Jak říkali kvůli vousům jeho mužům. Hlavní město GALICIA je SANTIAGO de COMPOSTELA A vy víte, že první útok na vojáky BATTISTO vedl FIDEL CASTRO na ostrově KUBA právě v SANTIAGO DE CUBA. DRUHÉM městě na americkém kontinentu vůbec. S prvním představitelem CORTÉS HERNÁN – C.H. Prvním, jenom pro připomenutí byla BARACOA. BARBAROSSA je i MÍROVEC – MIROSLAV – FRIEDERICH I. BARBAROSSA. Italsky FEDERICO a česky BEDŘICH. A FIDEL CASTRO se narodil dne 13.08. byl tedy také AUGUST.

A co ještě je důležité vědět? První dům stojí na ulici VIA D’INDEPENZIA stojí na pravé straně. Na levé je právě podrobně popsaná GARDINO DI MONTAGNOLA. Tento velký rohový dům má číslo 74. Ano jako dům babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY. Vy víte, že to je i 14 a tak i DVOJKA. Je to i 41. A to je římskými číslicemi XLI. A to je jak EL CHE tak i LI – LEE. Co ještě je to číslo 74 za číslo? Jsme u PIAZZA DI XX.SETTEMBRE. 20.09. Narození PETR – můj strýc z VOLOVÉ. A vy víte, že další PETR, GEBLT byl můj bratranec a kamarád a dobrý přítel v dětství. Co ještě je spojuje? PIETRO PIETROMELLARA to je ta ulice končící na náměstí XX.SETTEMBRE je i PIETRO a PIETRO MALÉRY. No bratranec PETR měl stále nějaké MALÉRY. Hlavně se svým otcem strýcem KAREL GEBLT II. Finále bylo když přešel koncem roku 1969 přes „DRÁTY“ jak se lidově říká překonání drátů na státní hranici. Ale to tu již bylo. Tak jenom připomenu že se po půl roce vrátil, po dobrodružstvích v Rakousku a NSR a Francii a Španělsku a Maroku. A doučil se číšníkem a oženil se s V.H. Ale maléry pokračovaly a provázely ho po celý život. Až dokonce. To jsem u nich zase byl. Pár roků. O těch malérech strýce PETR z VOLOVÉ nemohu nic říct. Nevím o něm nic. Jenom bojoval v maďarské fašistické armádě a padl někde v SSSR. Jak žil a proč tam narukoval se asi nikdy nedozvím. Malér to ale byl. Ale vy čekáte finále. Že ano? Víte, že PETR MOHORITA se narodil dne XX.SETTEMBRE – 20. září. A vzpomenete si možná že PETR GEBLT se narodil dne 06.11. Součet dnů mezi těmito daty je 47. 10 je zbytek z 30 dní ze září a 31 jsou všechny dny z října a 6 dnů je z listopadu. 47. Tedy 74 i 14 – DVOJKA. Žádné náhody.

V tom domě číslo 74 je velký obchod ORORO. Klenotnictví. Španělsky JOYERÍA – JOYA – CHOYA – GOYA. Vzpomínáte? V domě je i masérská škola. MASÉR – WASIL. Italské BENESSERE je české pohoda. Vy kteří víte, jací jsme my skuteční vojáci víte, že se to slovo dá rozdělit i na BENES SERE. Bez komentáře. Nebo BEN ESSERE – Strana SOCIALISTÉ REVOLUCIONÁŘI v RUSKU do REVOLUCE a kousek. Je to i anagram BESSEREN – To byl moje přítelkyně H.BESSER. Jejíž matka SLÁVKA – VASILKA BESSER byla moje neprávoplatná ručitelka do KSČ. Tudíž i moje přijetí bylo neprávoplatné. Za pár týdnů vám to dokážu i s dalšími důkazy z jednoho již vám dobře známého místa.

Za tímto blokem domů je spojovací ulice s ulicí GALLIERA – GAJERA. Ta se jmenuje VIA MILLAZO – ano V.M. MILAZZO je město na SICÍLII. V provincii MESSINA – MSS a SSM a CCM a HA – hebrejský člen. Teče tam řeka MELA. MELLA je i řeka v provincii BRESCIA. To je tam kde jsem byl u přítele ALDO na Vánoce roku 1972/73 po COMO. Obé je LOMBARDI. To slovo MELA či MELLA znamená ŘEKA která se občas ROZLÉVÁ. A nadělá škodu. Je od toho to české „TO JE MELA“? To nevím. Město bylo založeno ŘEKY jako MYLAE – ve starořečtině MLÝNSKÉ KAMENY, MLÝNY. MILAZZO bylo osvobozeno od WERMACHTU dne 14.08.1943. 15.pluk, III. pěší divize US ARMY.

Pak pokračuje blok domů na VIA D’INDEPENZIA a stále naproti GARDINO DI MONTAGNOLA. Asi v polovině toho bloku napravo se začínají objevovat bloky domů nalevo. A GARDINO DI MONTAGNOLA začíná ustupovat za ně dozadu. Asi v druhé třetině toho bloku domů napravo se objevuje kostel. V té zástavbě domů. Je součástí bloku domů. Zastavěný s obou stran. Komu je zasvěcen tento kostel ? Je to SANTO BENEDETTO. Kostel byl založen ve 12. století. A nyní velký pozor. Vojáci a katolická církev a další církve, vědí přesně co dělají. Bezchybně a ku prospěchu všeho lidstva. I když to může někdy “ z vonkajšku“ jak říkají bratři Slováci vypadat jinak. Kostel má průčelí z roku 1606 – ano i 1909 – 19.09. – 16.04. Vypracoval ho GIOVANNI BATTISTA BALLERINY. BALLERINI nás spojuje s BALLE – BASILEJ a jak za chvíli uvidíte, je to tak. Spojuje nás to s mojí přítelkyní PRIMA BALLERINI GULJA CHAMRAJEVA. Z TAŠKENT – UZBEKISTAN, se kterou jsem se seznámil v NOVONIKOLAJEVSK – NOVOSIBIRSK v létě 1972. (Tedy před mojí cestou do ITALIA). Tančila tam hlavní roli v LABUTÍ JEZERO od P.I.Č. co žil v KLIN u MOSKVY. BATTISTA je zase kubánský diktátor svržený BARBUDOS.

TO PRŮČELÍ BYLO DO ULICE GALLIERA – GAJERA. A V ROCE 1892 JEJ OTOČILI A PRŮČELÍ KOSTELA BYLO OTEVŘENO DO ULICE VIA D’NDEPENZIA. A VY VÍTE, ŽE GAJER VÁCLAV BYL OD ROKU 1978 DO ROKU 1982 MÝM VEDOUCÍM STUDINÍ SKUPINY ROČNÍKU V25. NA ŠKOLE KSČ. ON PRACOVAL V KSČ A JÁ JSEM ŠEL PRACOVAT DO SSM. KDY TO BYLO? PODLE NÁVODU PŘECE. OTOČIL JSEM SE K (ulici) GAJER ZÁDY A ČELEM JSEM SE OTOČIL K (ULICI) NEZÁVISLOTI. V ROCE 1982 – JAKO KOSTEL – 1892. NIKDY MI TO NEMOHLI ZAPOMENOUT MOJI KOLEGOVÉ Z VYSOKÉ ŠKOLY POLITICKÉ. A ŠKODILI. GAJER PŘEDEVŠÍM. TEN MĚ DOKONCE OKRADL.

A finále? V kostele jsou díla například LUCIO MASSARI – MASÁR MILAN se mnou sloužil v LITOMĚŘICÍCH. Byli jsem tam a s NIKODYM LADISLAV a NOVÁK PETR přátelé. Po vojně pracoval v nějakém podniku zahraničního obchodu na Slovensku. Byl od TRNAVY. ALESSANDRO TIARINI – TIA je španělské TETA – manželka TITO. Je i naše TIAR – TRI – TUR -TORRI atd. A ALESSANDRO. Je tam UBALDO GANDOLFI. BALD je holohlavý v angličtině. Vzpomínáte na prvního kantora v OXFORD vůbec? THEOBALD ÉSTAMPES? A za chvíli uvidíte, že to je tak jak píšu. Vydržte. A další byl ANGEL GABRIEL PIÓ. Kolega ARCHANDĚL MICHAEL a ARCHANDĚL RAFAEL. Také ARCHANDĚL GABRIEL. Vy samozřejmě víte, že SANTO BENNEDETO je zcela výjimečně klíčová postava v mém příběhu. Jeho DVOJČE – snad – byla SCHOLASTIKA. Založil klášter MONTECASSINO. Ten o který se vedli tuhé boje s mnoha spojeneckými jednotkami Američanů, Britů, Poláků s Wermacht. V Praze je to Břevnovský klášter se svatou MARKÉTOU – MARGHARETTE – MARINE a klášter na Náchodsku. Ale to tady bylo mnohokrát a mnohokrát. Důležité je to že byl BEN. Jako BENJAMIN. Nebo BENITO. Nebo BENES. Jenom připomenu že zemřel 03.21. 547. Právě tam v MONTECASSINO.

Proč to není náhoda? V ulici GAJERA – GALLIERA odkud byl přesunut portál svatého BENEDICTA do ulice VIA D’INDEPENDENZIE – NEZÁVISLOSTI je v čísle 10 – X také kostel – italsky CHIESA. Santa MARIA MAGGIORE. M.M. – 22 – či W.M. Existoval již v první polovině 6. století a byl uprostřed KLÁŠTER – MONASTERO – BENEDIKTINI – BENEDYKTÝNEK. A jeho APSIDA byla orientován na VÝCHOD. Kostel a tuto jeho historii zmiňuje Papežská bula z roku 1037. V roce 1464 byla budova kostela upravena. To víte ,že je i rok 1944. Ten začal právě bitvou o MONTECASSINO. Tam co kdysi dávno svatý BENEDICT založil první klášter BENEDYKTÝNŮ. Se sestrou – DVOJČETEM – svatá SCHOLASTICA. Bitva začala dne 17.01,1944 a šlo o to prolomit GUSTAVOVU LINII. Ano PROLOMIT GUSTAVOVU LINNII. To si pamatujte. Skončila dne 18.05.1944. Je to i rok vylodění Spojenců v NORMANDII a následně Slovenské národní povstání a následně seskok skupiny WOLFRAM a po ní seskok skupiny ARAP s mým otcem. A pochopitelně mnoho dalších událostí. V roce 1665 se uskutečnily další rekonstrukce. To je i se svými událostmi rok 1929 i rok 1956 i rok 1959 i rok 1965 i rok 1992. Kdy začala nová etapa dějin RUSKA a jeho bývalých kolonií. Architektem těchto úprav byl PAOLO CANALI. PAOLO – SAUL – ŠAVEL a KANÁLY – CHANEL. Jsou to vodní cesty. Nebo stavby v podzemí. A právě v té době byla také obrácena orientace kostela na druhou stranu. APSIDA z konce 16. století byla zbořena a na jejím místě byla postavena nová fasáda se sloupovím která se tak otevírala právě do DO ULICE GAJERA – GALLIERA. JAKO SANTO BENEDICT Z ULICE GAJERA – GALLIERA NA VIA D’INDEPENDENZIA.

Z jaké ulice se otočil vchod – PORTÁL kostela do ulice GAJERA-GALLIERA? Byla to ulice DÉ PRETI. Ta je ve tvaru U – nebo P v AZBUCE – П nebo HEBREJSKÉHO písmene CH – П. Tedy za kostelem a z obou stran kostela. Tedy i iniciály architekta PAOLO CANALI -P.C. DÉ PRETI BARTOLUZZO. Kdo byl BARTOLUZZO – BARTHOLOMAUS (MOHORITA BASIL) DE PRÉTI ? Byl to PEDAGOG na UNIBO – UNIVERZITA BOLOGNA. Ve městě B.O. Zemřel v roce 1318. A je pohřben v kostele SAN FRANCISCO, který je spolu s klášterem na PIAZZA SAN FRANCISCO na druhé straně za náměstím NETTUNO a jsou u něj také DUE TORRI – DVĚ VĚŽE. Na sarkofágu je vyobrazen jak sedí jako PEDAGOG uprostřed studentů – 3 z jedné strany a 3 z druhé strany. Tedy datum odvodu mého otce do Československé armády v roce 1943 – 30.03. A datum narození ILONA ANEŽKA HENDRYCH – dcera MAXMILIÁN a ANEŽKA KUBALA. A co již dobře znáte – GOYA a GOGH a MAY. A svatba mého bratrance PETR GEBLT s V.H. v interhotel JALTA dne 03.03. 1973,kde jsem byl. A vy víte že PRÉTI je i PETRI. A můj odchod do zálohy po dvou letech základní vojenské služby dne 30.03. 1976. Rok 1318 je i 1 a 6. U hodin. A to je i 1 a 3+3. Jako TŘI SESTRY a TŘI KRÁLOVÉ – MÁGOVÉ a TŘI LEDOVÍ MUŽI. PANKRÁC SERVÁC a BONIFÁC a to je i BON FACE – DOBRÁ TVÁŘ – TVÁR. Tu měl přece ALEXANDER DUBČEK, který získal doktorát HONORIS CAUSA dne 13.11. 188 právě tam na UNIVERZITĚ v BOLOGNA? Ne? PAN KRÁC je i PAN X a můj kolega ze studijní skupiny na Vysoké škole politické z PLZNĚ PAN KROC. KROC JAROSLAV – JARO – JAR a VASIL. A SERVÁC je SERVIS – VASSIL i MIGUEL DE CERVANTES – SERVANTES vyslov. BONIFACE je i BEN FACE – TVÁR BENA. Nebo TVAR BENA a pochopitelně TVER a TVOR. Nebo 1 BON – 5 KORUN. A proč je to všechno pravda ? V ročníku V 25 se mnou byl na Vysoké škole politické byl i bývalý předsedy OV SSM HODONÍN – H.O. – tedy můj kolega. JAROSLAV KOUTNÝ. JARO – JAR – VASIL a KOUTNÝ. To je buď ROHATÝ – KOUTY – ROHY. Tedy SKOT – TUR anebo ČERT. Anebo ten kdo KUJE. Co PIKLE? Nebo nějaké kovy. ŽELEZO – FERRO -EISEN. My DVA jsme spolu školu ukončili a spolu jsme odešli do STEJNÉ FUNKCE po ukončení školy. TAJEMNÍK Českého ÚV SSM na náměstí M.G. dříve SENOVÁŽNÉ. JAROSLAV KOUTNÝ mi jednou představil někde na chodbě Vysoké školy politické snad svého předchůdce ve funkci předsedy OV SSM HODONÍN, si myslím. Byl ve vyšším ročníku než my. Byl to prostě jeho přítel. A ten se jmenoval příjmením PRÁT. A co víc? Pokud si dobře pamatuji tak se PRÁT stal PEDAGOGEM na Vysoké škole politické po jejím ukončení. A protože vím, že je vám to málo tak musím se MARIA MAGGIORE pokračovat. MARIA MAGGIORE je HLAVNÍ MARIE. V roce 1712 přestavěl kostelní kapli Nejsvětější svátosti architekt CARLO FRANCESCO DOTTI. DOTTI jsou v italštině i CANALI – jako byl ten první upravovatel kostela PAOLO CANALI. Tedy „JMENOVEC“. DOTTI jsou i UČENCI. Lidé se vzděláním. Ale také lidé KVALIFIKOVANÍ PRO SVOJI PRÁCI. Kterou vykonávají ZODPOVĚDNĚ. Vy ale určitě víte, že slovo DOT v angličtině znamená tečka. A tak my, co jsme si vyvinuli vlastní jazyk ve škole VLKSM v MOSKVĚ složený anglických a ruských a italských a španělských slovíček klidně můžeme i říct že DOTTI je množné číslo pro DOT – TEČKA. A tak to byla TEČKA. Za Vysokou školu politickou za SSM a i za režimem Sovětského typu a nakonec i SSSR a světového komunismu. Aby to jó byla pravda tak OLTÁŘ pravděpodobně navrhl architekt ALFONSO TORREGGIANI. TORRE víte VĚŽE či i SKOT – TORO – TUR. A co je GIANI – INDIVIDUO INFIDO DALLE DUE FACCE – ZRÁDNÝ JEDINEC SE DVĚMA TVÁŘEMI. Tak mě nazývali na Vysoké škole politické když jsem ji rozpustil po listopadu 1989. I AUGUSTÝN HUSÁK říkal že jsem zradil. STB a legální Vojenská rozvědka říká že jsem zradil. A já jim odpovídám že nemůžu přece zradit toho ke komu jsem nepatřil. Ano proto ta moje úplně první PŘÍSAHA v DESETI letech. Na nádraží HOLEŠOVICE mezi kolejemi a vagóny. Tam jsem přísahal věrnost US ARMY a jmenovitě při památce generál GEORGE ( JURIJ ) SMITH ( KOUTNÝ) PATTON (VLASTA a PATA – PÉŤA) jsme přísahali bojovat až do úplného ukončení SSSR a světového KOMUNISMU. To ale v STB a legální Vojenské rozvědce věděli. Nevěřili? Nevěřili že to je možné. Ale stalo se. A finále? Uvnitř kostela je MADONA s DÍTĚTEM se svatým JAKUB – MLADŠÍM a ANTONÍNEM OPATEM. Od ORAZIA – OR a CIA – SAMACHINI – S MAŠÍNI. OBŘÍZKA od NOSADELLO – Tu já mám také a NOS – NOSEK – EF prolíná celým příběhem. Toto dílo dokončil PROSPER FONTANA. Ano zdroj vody jako například MAGERIT – MADRID. A FUENTETODOS kde se narodil GOYA. A další obraz MADONA ADORUJÍCÍ DÍTĚ mezi svatým LIBERATO a ONOFRIO.

A proč je to pravda všechno co tady píšu? JAROSLAV KOUTNÝ byl skvělý student. Měl závěrečné zkoušky 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a získal ČERVENÝ DIPLOM. JÁ JSEM ČERVENÝ DIPLOM NEZÍSKAL. Měl jsem závěrečné zkoušky 2 a 1 a 2 a 1 a 1. A to je i 21 a 21 a 1. 21 je 3×7 a 21 je 3×7. A Ta poslední 1 je protože jsem byl VOJÁK i vojenské hodnocení které se v té době používalo na Vysokých vojenských školách jako nejlepší známka – 5. A tak to bylo naše první telefonní číslo v PPLK. SOCHORA 1391/4. 37 73 05. Proč jsem byl i STUDENT – VOJÁK? Protože jsem byl přijat na Vojenské gymnasium JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA do S.O. SLEZSKÉ OPAVY. Po přijímacích zkouškách oznámkovaných 2 a 1. Zase 3 x 7 – 37. To byste ale museli vědět, že můj třídní v 9. třídě, který mě do Vojenské školy doporučoval se jmenoval SVOBODA. A byl VLADIMÍR – VOLODIMIR. A museli byste vědět, že jednou při hodině matematiky někdo u tabule při nějakém výpočtu udělal chybu a napsal místo 3 x 7 = 21 – snad 20 nebo 22. SVOBODA se rozesmál a říkal mu, “ na to je říkánka ! Ty ji neznáš ? Znáte ji vy? Je „pornografická“ či „sprosto národní“. Já jsem ji pochopitelně znal. No jak by ne, když jsem byl z takové party uličníků. A tak jsem v roce 1968 na JAŘE udělal zkoušky a byl jsem přijat. A to celé VOJENSKÉ UČENÍ jsem ukončil v roce 1982. A za 7 let byl rok 1989. A za 3 roky nebylo již po SSSR a světovém komunismu obrazně řečeno „ani vidu ani sluchu“. A proč ještě je skutečnost že BARTOLUZZO DE PRÉTI vyobrazený na hrobce v kostele Svatého FRANCISCO – FRANTY – FERO – PACO – nám vkládá do šifry 3 a 3 ? Jak věděli v československé armádě že má být můj otec vysazen do Protektorátu? Po odvodu 30.03. ? Je třeba se vrátit do historie. Dne 16.10. 1796 – což je pozdější den narození otce mého otce a mého dědy 16.10. a také je to narození mojí setry 16.03. a také je to notoricky zapisované datum narození mojí tety AURÉLIE SCHIDLA – GEBELT při výsleších na Veřejné Bezpečnosti při řešení emigrace jejích obou synů (Narodila se 14.03. Ale v protokolech jí zapisovali stále – asi třikrát nebo čtyřikrát stále 16.03. vy víte, že14.03. se v ULM narodil ALBERT EINSTEIN a ihned se přestěhovali do MILANO a odletěl MORAVEC v 11 ti z DVOJKY do LONDÝNA via AMSTERDAM ) – byl za účasti BONAPARTE – DOBRÁ STRANA nebo SPRÁVNÁ STRANA a k tomu i BEN PARTE – BENA STRANA nebo STRANA BENA – BENJAMINA, zahájen první kongres takzvané Republiky CISPADANIA. A vy už vidíte C.S. PADÁNIA. Tedy PADÁNÍ DO C.S. A to se v případě otce stalo. Po bitvě o KYJEV byl vycvičen a z LVOVA – letiště odletěl k PÁDU na C.S. území. Se státním znakem znakem LVA. To CISPADANIA je totiž ÚZEMÍ POD PÁDEM. V češtině. Pod řekou PO – originální název. ( POD – UNDER – UN DR. – JEDEN DOKTOR.) Tedy území blíže k ROMA – ROME. Vy víte, že BONAPARTE byl důstojník ARTILERY z CORSA-KORSIKA té ochrany KOLENE na té noze ITALY. A byl NAPOLEON což je právě i NAPOLI – NAPLES. Ten První kongres Republika CISPADANIA byl ve městě REGGIO EMILIA – RE. A vy víte, že otec měl při tom PÁDU – SCHWINDLE NAME – EMIL. A EMIL byl i v čele Protektorátu. HÁCHA a otec měl příjmení HAZUCHA. Otec byl ŘECKÝ KATOLÍK což je i ZÁPADNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ i VÝCHODNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKA. Na tom kongresu byla zastoupena 4. – IV. města. REGGIO EMILIA ( i jako sestra tety AURÉLIE – EMILIE JUNGMANN a další ) kde kongres probíhal. Dále město FERRARA – ŽELEZNÉ město nebo ŽELEZNIČNÍ město, MODENA a BOLOGNA. Města měla stanovený počet delegátů na kongresu, který se měnil. Jedině u BOLOGNA – VOLOGNA – VOLOŇA se neměnil. Od začátku byl nejvyšší a byl v návrhu 36 a pak ve skutečnosti 36. A tak byl otec EMIL FRANTA ( NEBOJSA – NEVASJA – NERUS) M.B. A já byl jeho OTISK. A finále? Republika CISPADANO si zvolila své DVA orgány. Jeden se jmenoval (Horní komora) RADA TŘICETI – 30 – XXX. A druhý se jmenoval (Dolní komora) RADA ŠEDESÁTI – 60 – LX. A tak jeden orgán byl ten podpis dědy DMITRO MOHORITA (co se narodil ve stejný den kdy byl dávno předtím zahájen tento KONGRES) při narození tety BASILEA – XXX – které má ve znaku i AMSTERDAM – HELLAND – HOLLAND – HEELLAND. A druhé číslo je 60 – LX – EL CHE. Republika CISPADANIA vyhlásila na to Prvním kongresu v REGGIO EMILIA svého prezidenta ANTONIO ALDINI. Vy víte, že ANTONIO se stal otcovým švagrem po svatbě se sestrou mojí matky LUDMILOU – ALENOU. A byl BARANNIKOV a můj otec byl španělskou metodou MOHORITA BÁRÁN příjmeními. A víte, že jeden ze DVOU ITALŮ ve škole VLKSM v MOSKVÉ a můj přítel z BRESCIA – LOMBARDI u kterého jsem také byl na přelomu 1972/73 byl ALDO a je to i výrobce BOT – italsky STIVALI – TI VASILI nebo THE VASILI čistý anagram. A víte ,že ANTONIO DI PADUA byl z LISBOA – BASIL. A víte, že v PADUA – srovnej s PADANIA C.S. a PÁDY je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A finále? Dne 07.01. 1797 schválil První Kongres CISPADANIA BANDERA – VLAJKU. Jejíž podoba je stejná dodnes. TRIKOLÓRA – ČERVENÁ a BÍLÁ ( jako u našich vlajek významných měst – součástech OPERACE BENJAMIN ) a k tomu barva NADĚJE – ZELENÁ ( to že to je VOJENSKÁ OPERACE ta ČERVENÁ a BÍLÁ VLAJKA BANDERA těch měst v OPERACI BENJAMIN). A proč je to pravda? Proč čekali na Kongresu s přijetím vlajky od 16.10. 1796 až do 07.01. 1797? No protože číslo roku 1797 je i 1776. Založení USA. SVOBODNÉHO státu. Což samozřejmě Republiky CISPADANIA nebyla i když se zbavila PAPEŽSKÉHO STÁTU, ale byla OKUPOVÁNA FRANCIÍ. POREVOLUČNÍ FRANCIÍ – FRANCIÍ NADĚJE. Ale nebyl plně SVOBODNÁ. Návrh na vzhled VLAJKY – BANDERA předložil GIUSEPPE COMPAGNONI. GIUSEPPE je JOSEF a COMPAGNONI je SPOLEČNOST – SKUPINA – KUMPÁNIE ve smyslu skupina OZBROJENCŮ. Což potvrzuje to připojení ZELENÉ. K té tradiční ČERVENÉ a BÍLÉ často používané ve znacích měst a míst všude po EVROPĚ. Historici chápou tyto události jako začátek RISORGIMIENTA – Boj za SVOBODU v CIVILIZOVANÉM státě. Který vyvrcholil dne 17.03. 1861. To je i konec WWII 1918 a pravda je to proto, že 17.03. se narodila dcera mého nevlastního bratra a dostal jméno po matce VĚRA. A vy víte že italské VERO potvrzuje skutečnost. Když jsem šli s VITTORIO a jedním jeho přítelem z UNIVERSITA MILANO k UMBERTO ECCO v MILANO ptal jsem se co mám říkat když budou diskutovat a já jim pochopitelně nebudu rozumět. Smál se a říkal – říkej „NON E VERO? – TO SNAD NENÍ MOŽNÉ“. 17.03. je i 17.10. To datum ze série našich dat 1 a 7 a 0 v různých variantách v OPERACI BENJAMIN. A narodila se jednotná ITÁLIE.

Samozřejmě, že jsme byli po vykonání státní rigorózní zkoušky oba – já i KOUTNÝ – DOTTORI. Jako ALEXANDER DUBČEK – DOTTORE HONORIS CAUSA v BOLOGNA na UNIVERZITĚ dne 13.11. 1988. Když překročil hranice z Československa – Bratislava dne 11.11. 1988. Vy víte, že 11.11. byl konec WWI. A narodil se můj bratranec KAREL GEBLT III. Toho času žijící v emigraci ve FRANKFURT AM MAIN v ROTSCHILD ALEE 9. (S velkou pravděpodobností). Samozřejmě že víte že 11.11. je i 17.11. Že je to pravda potvrzuje to že mladší bratranec PETR se narodil dne 06.11. a součet jejich dat narození 06.11. a 11.11. je i 17.11. 17. LISTOPAD. A proč ještě to je pravda uvidíte za chvíli.

Aby bylo skutečně všem jasné jasné že to tak je tak je to jméno učence BARTOLUZZO DE PRÉTI – PRÁT z latinského slova PRATUM – LOUKA – MEADOW – LUH. Město s tímto jménem je v CATALONIA – BARCELONA – BARCA – BARKA. Druhá povídka JANA WERICHA – L.B. LAKOMÁ BARKA Z DEJVIC. To se jmenuje PRAT DE LLOBREGAT. To je slavné svojí GALLINA DE PRAT ve španělštině. V katalánštině je to POTA BLAVA. Ano BLAVA zkratka BRATISLAVA. CHICKEN – SLEPICE – KOHOUT. Co znamená POTA BLAVA v češtině ? A proč mám zápis v rodném listě že babička je HAHN i když byla HON? POTA BLAVA je MODRÁ NOHA. Ano to je to že ITALIA – ta NOHA ITALIA je MODRÁ – tedy v tom smyslu vojenském – LETECTVO a NÁMOPŘNICTVO – MARINE. Proto sídlí v NAPOLI – NEAPOL US NAVY – 7. FLEET – 7. FLOTILA. A HAHN je i název letiště ve FRANKFURT. A v PRAT DE LLOBREGAT je barcelonské letiště. To se také jmenuje EL PRAT. A tak víte, že PRATUM je latinské LOUKA – LUH – MEADOW. A v HINDŠTINĚ je slovo PRATHUM – to znamená PRVNÍ – 1. To je ale i 7. A tam já jsem pracoval a žil. PRATHUM – MOHORITA P. PRÁTER je zábavní park ve VÍDNI. V PRAZE se dal srovnat jenom s PKOJF. Tehdy JULDA FULDA nebo FUČÍKÁRNA jak jsme mu říkali my, co jsme bydleli v jeho sousedství. A oddělovala nás ŽELEZNIČNÍ TRAŤ s VIADUKTEM přes DUKELSKÝCH HRDINŮ dříve BĚLSKÉHO. U STROJNICKÉ ulice.

A protože se oddělujeme od ulice GAJERA-GALLIERA, tedy kolegy na Vysoké škole politické je třeba zmínit ještě jednu souvislost. Která souvisí i s mým kolegou KOUTNÝ/ŠMÍD/SMITH/SCHMIED/ROHATÝ – JARO/JAR a VASIL – JAROSLAV z HODONÍNA kraje VINOHRADŮ. Která potvrzuje vše co tady píšu. Kromě VÁCLAV GAJER – GAYER můj kolega a vedoucí mojí studijní skupiny a režiséra VÁCLAV GAJER – GEYER byl ještě jeden který do této COMPAGNIA – SPOLEČNOSTI – VOJENSKÉ patří. Byl to FLORIAN GEYER. Ten se narodil v roce 1490. A to vy víte, že je i 14.09. Datum mnoha událostí. Úmrtí T.M. TOMÁŠ MASARYK – MESIARIK – ŘEZNÍK a narození JAN MASARYK na VINOHRADY a narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM J.J. – KOTVA také JAROSLAV a staročesky GENERÁL – JENERÁL a PÁD – SESKOK PARA skupiny WOLFRAM. FLORIAN GEYER se narodil v GIEBELSTADT. A vy víte, že FLORIAN si vzal GEBELTOVOU za manželku. FLORIAN GEYER vedl POVSTÁNÍ ve FRANKY . A FLORIAN manžel mojí matky padnul v POVSTÁNÍ – tom pražském. Údajně nastraženou ITALSKOU MINOU v HRADIŠTKU u PRAHY. FLORIAN GEYER vedl to povstání v německém vévodství FRANKY. A vy víte, že sestra FLORIÁN teta JENY se provdala za FRANKA. A bylo možné je nazývat po ukrajinském způsobu jako FRANKY. Proč je i toto pravda? Jeho selská armáda se nazývala ČERNÁ ROTA. COMPAGNIA NERA – SCHWARZE BANDE. Bojovali proti němu ŠVÁBOVÉ – vzpomínáte FRIEDRICH II. STAUFFEN? Vedl je GEORGE TRUCHSESSE. Ano GEORGE – JURIJ a TURCHSESSE to může také být. Ten je porazil a on vyjednával s markrabětem KAZIMÍREM. Vzpomínáte na PYŠNÁ – PROUD – PRINCEZNA ? KAZIMÍR z BOŽÍ VŮLE KRÁL? A víte, že KAZIMÍR může být ten kdo KAZÍ MÍR nebo i ten kdo káže MÍR. A vzpomenete si že můj kolega v ročníku VŠP – V25 byl KAZIMÍR. Křestním jménem. Příjmením byl MAREK. Ano označoval MARKOVAL to buď VÁLKA nebo MÍR. Sedláci FLORIAN GEYER ale prohráli u INGOLSTADT. A FLORIAN GEYER který čekal na KAZIMÍRA v ROTHENBERG odcestoval z města a byl v GRAMSCHATZKÉM LESE u WÜRZBURG zavražděn a oloupen. Co je ROTHENBERG? No to je přece i ROT HEN BERG – ČERVENÉ KUŘE a HORA. HEN – SLEPICE. Nebo je to ČERVENÉ MĚSTO a to vy víte, že je přezdívka pro BOLOGNA v ITALIA. GRAMSCHATZER je anagram MOHORITA GRATZ – To je přece ŠTÝRSKÝ HRADEC – GRATZ. A vy si vzpomínáte, že si můj otec v červnu 1948 koupil pistoli STEYER. A GRATZ je hlavní město rakouského STEIERMARK. A protože v tom anagramu GRAMSCHATZER je MOHORITA GRATZ a ještě jedno R a C tak víte, že to je ještě i EL CHE. A finále? Jak bylo výše narodil se v roce 1490 – tedy14.09. seskok skupiny WOLFRAM u MORÁVKA – FRIEDLAND u FRIEDEK – MÍSTEK. Jeden z jejich příslušníků – radista – spojař SVOBODA se ztratil a byl uvězněn ve FLOSSENBURG. To byl koncentrační tábor přímo u hranice NĚMECKA a ČESKOSLOVENSKA – tehdy pochopitelně PROTEKTORÁTU – B a M. Můj otec našel zbytek výsadku WOLFRAM u potoka v Beskydech. V lesích. Poznali se měli britské BATLLEDRESS. A příslušník skupiny BIERSKY byl vyslán s jedním z partyzánů Brigády JANA ŽIŽKY z TROCNOVA který byl skupině WOLFRAM převelen ke splnění bojového úkolu. Ten SCHWINDLE PARTYZÁN byl konfident GESTAPO a BIERSKY zavraždil a okradl. Bylo to u HORY SMRK. A bylo to 19.10. 1944. BIERSKY byl místní. Byl z FRIEDEK MÍSTEK z obce LUBNO. Narodil se dne 19.03. 1920 A vy víte, že datum jeho narození a datum jeho smrti – dny – jsou po našem shodná. Před válkou studoval BAŤOVU školu ve ZLÍNĚ. Sloužil v československé armádě BRATISLAVA. Víte, že BIERSKÝ je i BĚLSKÝ jako hlavní ulice u nás nad nádražím H.B. později přejmenovaná na DUKELSKÝCH HRDINŮ. Zavraždil ho KOTAČKA STANISLAV z BRNA. KOTAČKA byl i pracovník ÚV SSM. To byl Slovák. Ve výsadku WOLFRAM který seskočil dne 14.09. kdy zemřel dříve MASARIK a narodil se MASARIK byl i ŘEZNÍČEK. Malý MÄSIARIK. A ten také pracoval na ÚV SSM a také to byl SLOVÁK. Proč je to důležité? FLORIAN GEYER byl v tom GRAMSCHATZER lese zavražděn dne 09.06. a to vy víte, že je i krát DVA podle generála MORAVCE 18.06. A to se narodil právě ŘEZNÍČEK VLADIMÍR – VOLODIMIR v moravských KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM. V roce 1919 tedy necelé dva měsíce před mým otcem a generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK kteří se narodili ve VOLOVÉ. FLORIAN GEYER byl tedy zavražděn 09.06. a to bylo v roce 1525 – vy víte, že PRATHUM je PRVNÍ a anagram MOHORITA P-R-L – l -1. A číslo mého ročníku bylo 525 – V25 přesněji řečeno nebo napsáno. A ještě nám zbývá INGOLSTADT. To je ING a OLSTADT – ALLSTADT – VŠECHNA MĚSTA. ING jsem byl já po vyučení podle britského modelu a „titulu“ vyučených. INGENEER. INGOLSTADT je v BAVORSKU – je to tedy i můj bratranec B.I. a také letoun B-I. Vyrábí se v něm automobily AUDI. Automobilka AUDI společnosti AUTO UNION byla založena v roce 1909. Ano i 19.09. Založil ji AUGUST HORCH. Po krachu své předchozí automobilky. A přeložil její název z němčiny do latiny – HORCH – SLYŠ – AUDI. Koncern čtyř různých výrobců automobilů v AUTO UNIO vznikl v roce 1932 – 1 a 2 a 3 a 9. Moje rodné číslo. INGOLSTADT je město na řece DUNAJ – DONAU.

A ještě něco. SVOBODA KAREL radista – spojař který měl letět původně s KUBIŠ ve výsadku ANTHROPOID, a neletěl a proč to tady bylo již dříve se tedy ztratil a byl zatčen a umístěn v koncentračním táboře FLOSSENBURG. Otec automobilky AUDI byl HORCH. A to je i HROCH. A německy je HROCH – FLUSSPFERD. FLOSSENBURG je je v obvod HORNÍ FALC – i HELSINKY FINSKO i H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a HRAD PRAŽSKÝ a koňská síla – K.S. – X – CHE. Ale je to i PFALZ – v němčině a zpět do češtiny je PALEC. Ano PALEČEK , který výsadkáře v Londýně – v Británii vybíral. Po válce první velitel československé výsadkového vojska. V tom samém koncentračním táboře byl popraven ADMIRÁL WILHELM CANARIS – šéf ABWEHR. 09.04. což jak víte, je i shodné datum se smrtí FLORIAN GEYER – 09.06. Na struně z PIANO. FLOSSENBURG je na hranici toho území které vlastně vymezil pro české krále OTTOCAR I. of BOHEMIA – O.B. a VÁCLAV I. JEDNOOKÝ co zemřel v POČAPLY u BEROUNA, a OTTOCAR II. of BOHEMIA – O.B. ŠTAUFSKÝ FRIEDRICH II. TŘEMI BULAMI – BASILEA. ULM. MELFI. B.U.M. A první obec na české straně je LESNÁ. A vy víte, že ALBERT EINSTEIN narozený v ULM a hned po narození převezený do MILANO a později žijící i v BERN – vyslov BEN a nakonec v PRINCENTOWN v USA žil i v PRAZE. Na SMÍCHOVĚ u náměstí 14.10. Tam co stojí socha – FONTÁNA NEPTUNA. U kostela svatého VÁCLAVA a PORTHEIMKA – MOHORITKA atd. Ta ulice byla LESNICKÁ. Už víte kam mířím? Mířím k tomu že je i možné, že DVOJKA generála MORAVCE s PALEČKEM zorganizovala s domácí agenturní sítí DVOJKY, která samozřejmě fungovala po celou WWII. a připravovala se na poválečnou „OKUPACI“ v sovětské zájmové zóně útěk ADMIRÁLA WILHELM CANARIS právě přes československé území do USA. A i právě proto, ten západní cíp republiky osvobozovala US ARMY. Tedy SUDETY. A tak FLOSSENBURG byl v BAVORSKU a LESNÁ byla v ČECHÁCH ale v té době zcela NĚMECKÝCH ČECHÁCH. A k tomu ještě měl Koncentrační totiž i řadu poboček na území Protektorátu. Byl čas se nato připravit. Do FLOSSENBURG dorazila US ARMY dne 23.04. Tedy DVA TÝDNY – DVA KRÁT SEDM – 14 – DVOJKA po popravě ADMIRÁLA. Z 3. Armády generála GEORGE SMITH PATTON. BYL STEJNĚ VZÁCNÝ JAKO OTEC ATOMOVÉ BOMBY BRAUN. JEDEN BYL WILHELM A DRUHÝ BYL WERNHER. STEJNĚ JAKO WALTHER KOMÁREK – MOSQUITO – WALTHER – MOHORITY – MOSQUITO – MOZKY – WAZKY TO. V ITALŠTINĚ MOZKY – CERVELLI – VYSLOV ČERVELI – VASIL ER/RE. ANGLICKY BRAIN – BRNO – BEROUN A TAKÉ RABIN. Pracoval jako poradce u ERNESTO CHE GUEVARA. A vy víte, že jsem přesvědčen že i on i CAMILO CIENFUEGOS nezemřeli tak jak je předkládáno. WALTHER MOSQUITO – VALTR KOMÁREK byl jenom značka. Pravděpodobně vyzývající – nabádající tak jak si ji EL CHE „PŘEČETL“ k tomu setkání EL CHE se mnou v ulic KOULOVA u hotelu INTERNATIONAL na konečné tramvaje číslo 11. Všechna ta tři křestní jména jsou DABJŮ – DVOJITÉ V. A CHE GUEVARA a CAMILO CIENFUEGOS jsou zase 3 a 7 a 3 a 3. Podle pořadí čísel v anglické abecedě. A právě teď si vzpomínáte na číslo mého dresu se kterým jsem cestoval do americké okupační zóny v září – říjen 1969. byl to číslo 31 a to je i 37. Poradil mi ho tenkrát VLADIMÍR ŽLÁBEK – VOLODIMIR – BAZILEK. Poradil mi číslo ale s námi nejel. I když byla aspoň pětkrát lepší basketbalista než já. ŽLEBEK byl v té době plukovník a byl to „můj“ GENERÁL – GENERÁLNÍ ředitel VOJENSKÉ STAVBY. Poznal jsem ho i osobně. Opravovali jsme mu jeho R ( vyslov ER ) 110 ŠKODA. Tedy mistr TŮMA Josef ho v MEZIHOHOŘÍ LIBEŇ opravoval. Nám dovolil jenom ho vyčistit a naleštit. Než si „GENERÁL“ plukovník ŽLEBEK pro auto přijel. A finále ? PIANO STRUNA Z PIANO? PIANO je v italštině TIŠE. POTICHU. Synonymum je CALMA – EL CHE MA – MOHORITA. To užíval VITTORIO a ALDO často. Když se hádali a jeden měl navrch. Tak ten druhý říkal CALMA. Nasmál jsem se hodně při těchto jejich koncertech hádek v italštině s těmi jejich typickými italskými gesty. A tak víte, proč to byla údajně struna z PIANA – TIŠE. Nemluvit o tom. A to se stalo. PIANO je KLAVÍR – KAREL V. nebo KAREL II. To byl můj strýc GEBLT. Jeho otec KAREL GEBLT I. se narodil dne 06.04. a vy víte, že datum popravy WILHELM CANARIS 09.04. může být i 06.04. A když to tak i 04.06. datum narození největšího ze všech FINŮ, národností ŠVÉDA maršála KARLA VON MANNERHEIM. Bývalého generálporučíka Ruské Imperátorské Armády. A velitele osobní gardy carevny ALEX VON HESSE. ALEXANDRY. A víte, že můj bratranec KAREL GEBLT III. v HESSE žil. Tom HESSE které bylo ustaveno v US okupační zóně, které velel generál EISENHOWER 19.09. 1945.Od roku 1952 vykonávající funkci prezidenta USA. A jakou má HESSE vlajku? Červenobílou.

A jdeme dál. Když už se blížíme ke konci tohoto bloku a k ulici IRMERIA která přetíná VIA D’INDEPENDENZIA je na té straně kde je GARDINO CONSOLATO DI GRECIA. ŘECKÝ HONORÁRNÍ KONZULÁT. Nevím od kdy tam je. Ale možná to už bude nějakou dobu. A souvisí s OPERACÍ BENJAMIN. Právě proto, že je skoro naproti novému průčelí kostela SAN BENNEDETO. Vy víte, že všichni tuto zemi nazývají v některých podobách slova GRECO. GREEK atd. Jenom česky je to něco úplně jiného – ŘECKO – ŘEK. Bez ŘEKA je stejné jako ŘEKA. Možná to mělo upozornit na ŘEKA v BOLOGNA. Která se jmenuje stejně jako veletok evropský – RHENUS. A možná si vzpomenete jak mi můj otec odpovídal, když jsem se ptal jak se jmenuje ŘEKA ve VOLOVÉ. Odpovídal ŘEKA. REKA – REKA. To jsou DVA ŘECI. No není ta čeština nádherná? V BOLGNA je ŘEKA RHENUS a jmenuje se stejně jako ŘEKA RHENUS v několika státech EVROPY. Jo, když už jsem u toho. Víte že RHENUS veletok pramení oficiálně v místě zvaném TUMA. Vylévá se z LAKE – LOCH BODAM. To je to kde je město CONSTANZE pojmenované po CEASAR CONSTANZ. A jako ROMANIA CINSTANZ a jako láska D’ARTAGNAN CONSTANZ manželka hospodského z domu kde žil. A jako KONSTANTIN ŽUKOV jedenkrát a KONSTANTIN ROKOSOVSKY dvakrát. A jako KONSTANTIN – KYRIL a CYRIL a METODĚJ co se po nich jmenuje kostel pravoslavný v RESSLOVA ulice. Dříve byl zasvěcený KARLU BOROMEJSKÉMU.

A to zase končí tento blok domů a přerušují jej ulice DVĚ. Jedna je VIA DI MILLE. Zase V.M. už podruhé. A na druhé straně kde je GARDINO je to VIA DI IRNERIO. Slovo MILLE je TISÍC. Španělsky to vyslovíme jako MIJE – MYJE. Nebo MIŽE. Co je na tom zajímavého? Můj přítel VITTORIO když jsme spolu flámovali občas zanotoval nějako italskou píseň. Dvě jsem se naučil nazpaměť a zpívám si je když jedu autem. Jednu nazývám „pornografico“ česky bychom řekli sprosto národní. A druhá je sociální. – SOCIALE. Další partyzánské BELLA CIAO a AVANTI POPOLO umím jen refrén a trochu slov. Zpíval si občas ale „MAMA MIA DA MI CENTO MILLE LIRE.“ Moje matko dej mi sto tisíc lir. A nějak to pokračovalo. Nevím co to bylo a co to znamenalo. Ale od té doby vím že italské MILLE je české TISÍC. Rusky TYSYACHA – bylo to v MOSKVĚ. A je to skoro jako to před chvílí řecké MYLAE – MLÝN – MLÝNSKÝ KÁMEN. MELA. O to je zajímavější ta ulice na druhé straně. Ta je VIA DI IRNERIO. Latinsky IRNERIUS nebo také GUARNERIUS anebo také WERNERIUS. Vidíte co se může stát, když se začnou jména přepisovat z jazyků do jazyků. IRNERIO je také ČERNÝ IR. Po našem IR NERIO. Je to WERNER. A aby to nebylo jednoduché tak měl i přezdívku – THEUTONICUS. Byl tedy GERMÁN, tak proto. Narodil se v roce 1060. a zemřel v roce 1125. Byl magistrem na UNIBO – Universita Bologna. A je považován za jednoho ze zakladatelů University, fakulty právnické. Přezdívali mu také LUCERNA IURIS – SVĚTLO ZÁKONA. I „ILUMINATOR SCIENTIAE NOSTRAE“ jako ILUMINÁTOR NAŠÍ VĚDY“. To bylo PRÁVO. Pro můj příběh je důležitý proto, že jeho existenci dokazuje 14 listin ( 14! 74 ! 41 ! ) od JINDŘICH V. Ano zase JINDŘICH – ENRICO – HEINRICH. Ty listiny jsou z let 1112 a 1125. 1112 je i 1775. A 1125 je i číslo mého ročníku na Vysoké škole politické. Když napíšu jak se také JEDNIČKY píšou – II25 tak to může být malým přeskupením i V25. Hlavně to je ale zase to naše 2+1. Dvě klasická čísla 25 a jedna II – DVOJKA nebo V PĚTKA. Nebo i X. V roce 1116 byl prý snad součástí císařského dvora. To je i 1776. Předpokládá se že zemřel před rokem 1140 za vlády LOTHAR II. co nás však zaujme na tomto příběhu ? Jeho nástupci prý byli čtyři jeho studenti. říkalo se jim „QUATTRO DOTTORI“ „ČTYŘI DOKTOŘI“ a nyní pozor – BULHAR, MARTINO GOSIA, JACOPO a UGO. BULHAR je BALKÁN. A důležitá součást mého příběhu protože tam byl velvyslancem GRÍŠA – JINDŘICH SPURNÝ. Manžel HODINOVÁ-SPURNÁ a pak SPURNÁ HANA – HOLY SPIRIT ředitelka naší školy na STROSSMAYEROVO náměstí také pojmenovaném po BALKÁNCI. To by mohla být náhoda. Ale není to náhoda proto, že v BULHARSKU byl jako vojenský a letecký přidělenec generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Ten přítel mého otce, co spolu přešli u TORUŇ hranici do SSSR spolu se ŠUBRTY.BULHARSKO je SOFIA – MOUDROST. Ale také české ŽOFIE jako manželka FERDINAND D’ESTE. Spolu zavražděni na BALKÁNĚ v SARAJEVO. A začal WWI. Nástupcem FRANZ JOSEF I. se tak stal KAREL I. s manželkou ZITA. A synem OTTO. SOFIE je al i ZOE, Jako dcera LUDVÍK SVOBODA a je to také ZOJA. Jako ZOYA KOSMODĚMYANSKAYA. A jako krásná přítelkyně mojí sestry ZOJA co bydlela na rohu SCHNIRCHOVA a VELETRŽNÍ u nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Další byl MARTINO GOSIA – M.G. GOSIA je i polská MALGORZATA která vznikla v Polsku ze MARGHARETTE. A tak i z MARINE. Z ANTIOCHOA. Tak je tady BULHAR a „POLÁK“ Další byl JACOPO to je JAKOP – JAKUB – SANTIAGO. To je evangelista. To byli i DVA apoštolové JAKUB ALFEŮV – GIACOMO DI ALFEO a JAKUB ZEBEDŮV – GIACOMO DI ZEBEDEO. Ano A a Z. První a poslední. ALFA a OMEGA. Rusky IAKOV ALFEYEV a IAKOV ZEBEDEYEV. K tomu byl MARTIN – BŮH VÁLKY – MART. A poslední „lékař“ byl UGO. Italská podoba HUGO. Jako například VIKTOR HUGO – V.H. Nebo HUGO HAAS – H.H. – HUSTAV HUSÁK jak říkal BREZHNEW. UGO je také YOU GO! AVANTI. Kdo ještě byli „ČTYŘI DOKTOŘI“? Byl i to nějací čtyři lékaři? Nebo čtyři moji kolegové z VŠP? Nebo já a tři? Nebo čtyři BARBUDOS protože vy víte, že BARBUDOS – BARBIERI – HOLIČI provozovali kdysi dávno a pradávno i takovou drobnou lékařskou praxi. Zubařskou například. BARBUDO EL CHE byl LÉKAŘ – DOTTORE. Já jsem DOTTORE. Ne lékař. Ale jsem MARGHARETTE – MOHORITA-MOGORITA. UGA je hebrejské DORT – DR OT. Vycházíme-li z toho že OT je polovina z OTTO tak je to čtyři a UGO je ve druhém pádu UGA a ten je jmenovaný jako poslední z těch čtyřech DOTTORE.

Od nás z ročníku by ti Čtyři DOTTORE mohli být právě z mojí studijní skupiny ( cca15 Západočechů a Jihočechů a Pražáci tři – dva muži a jedna žena) VÁCLAV GAJER pak KAREL ALBERT ( jako SAVOJSKÝ) A JAROSLAV KROC – KŘÍŽ – CROCE – ve smyslu toho pro ukřižování. Ale také to mohl být LUDVÍK JINDRA – To je JINDŘICH jako ten král který držel ochranou ruku nad IRNIREUS. A LUDVÍK SVOBODA. Byli tam tam další dva kromě mne s iniciálami V.M. Tedy DVA plus JEDNA. Byli tam asi čtyři VÁCLAVOVÉ. Těžko říct. Pravda je však to, že byli pečlivě vybíráni a jejich výběr souvisel s Operací Benjamin. Jediná žena v té skupině seděla vedle mě. Byla to LIBUŠE VOSTROVSKÁ. Ano v pražském dialektu vyslovené OSTROVSKÁ. Jako NIKOLAJ OSTROVSKÝ. JAK SE KALILA OCEL – STAL – OSEL – VOSEL – VASIL. A NIKOLAJ – NIKOLA – MIKULÁŠ. NIKOLA můj syn se narodil právě když jsem VŠP studoval. Byla LIBUŠE jako česká kněžna. A jako jedna z vysílaček našich výsadkářů z „LONDÝNA“. Byla LÍBA – L.B. A byla O.L. jako OLOMOUC – WASIL. Ale i v našem klíči O.R. Ostrov je v italštině ISOLA. Byla tedy i LIBUŠE ISOLA – L.I. – LEE.

VIA DI IRNERIO ukončuje zleva GARDINO DI MONTAGNOLA. To je za blokem domů. A začíná na ní na druhé straně PIAZZA DI OTTO AGOSTO. Je to správně 8. AGOSTO. Číslem 8 ne slovem OTTO – 8. Také VIII. AGOSTO.

Nejdůležitější epizodou boloňského RISORGIMENTO ( návratu k životu – ve smyslu k životu v civilizaci – svobodě) byla bitva 8. srpna 1848 proti Rakušanům. Zdá se, že to bylo vyvoláno incidentem v hospodě, kde byl zbit rakouský důstojník. To poskytlo záminku rakouskému generálovi FRANZ LUDWIG WELDEN  který přesunul 7 000 mužů od obléhání Benátek a nařídil obsazení města Bologna. Město však 8. srpna 1848 povstalo a Rakušané ho museli opustit. Vzpoury se zúčastnilo mnoho prostých lidí (včetně vrátných z Borgo di San Pietro) a měšťané, kteří byli hrubě ozbrojeni; jeho centrem byla MONTAGNOLA (GARDINA) a náměstí před ní, později přejmenované právě na PIAZZA VIII AGOSTO a byl na něm vybudován památník padlých.   Po celý den se Rakušanům nedařilo zvítězit a večer byli nuceni ustoupit a prchat přes nedalekou PORTA GALLIERA, která byla poslední branou kterou ještě ovládali. Tedy prchali z města právě těmi místy které tady dnes popisuji. Padlo asi 400 Rakušanů (CD) a asi 60 (LX) Boloňanů. A BOLOGNA se stala nositelem ocenění Zasloužilé město Národního Risorgimiento.

Co je i 8.AGOSTO – 8.SRPEN ? Vy víte dobře že to je i krát DVA 16.08. a to je i 19.08. a to je datum narození generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Ten se zase účastnil našeho RISORGIMIENTO – boje proti Okupaci nacistickým Německem. 8. SRPEN je minus DVA i 06.08. a to byla svržena atomová puma na HIROŠIMU. A je to i 09.08. a to byla svržena atomová puma na NAGASAKI. A narodili se DVA moji nevlastní bývalí bratři – DVOJČATA. FLORIAN – italské FIORE. A vy víte, že i další účastníci mého příběhu z mého blízkého okolí jsou z AGOSTO – AUGUST. 03.08. se narodila manželka jednoho z mých bratrů – MARTINA, která byla vždy jenom MARTA. 05.08. se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN v LOUNY – L.N. 11.08. se narodil VASIL BILAK původně GULA. 12.08. se narodil MILOŠ JAKEŠ a můj OTEC. A 13.08. se narodil FIDEL CASTR. A víte, že 12.08: je i 08.12. a to se narodila moje manželka v PLZNI – VLASTA SVOBODA. A finále? 8 AGOSTO je i 8 MAGGIO – 8. KVĚTEN – MÁJ. Konec WWII. KAPITULACE nacistického NÉMECKA v roce 1945. Plus DVA je to den kdy byl zabit italskou minou v HRADIŠTKU otec mých DVOU bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT FLORIAN BOHUMIL. A v 10.05. 1948, po převratu, byl můj otec na rozkaz generála LUDVÍKA SVOBODY přijat za kandidáta KSČ. A ten samý den byla později odhalena socha NEPTUNA s TROJZUBCEM v ANGLICKÉM městě BRISTOL. A také víte, že v koloniích SSSR a tam se slavil konec WWII. DRUHÉ světové války dne 09.05. A to je zase zpátky 09.08. přesné datum narození mých DVOU bratrů DVOJČAT a den kdy byla svržena DRUHÁ atomová bomba v dějinách vůbec. A pravda je to protože syn císař RAKOUSKÝ KAREL I. a císařovna ZITA RAKOUSKÁ byl OTTO – ten co maturoval v PAÍS BASCO. Ale ti byli poslední. A tak vlastně skončilo to obrovské evropské IMPÉRIUM RAKOUSKO – UHERSKO. Které ovládalo dlouhá léta i sever ITÁLIE. A WWII. otevřela cestu ke konci největšího světového IMPÉRIA VELKÉ BRITÁNIE a jejího menšího „bratra“ FRANCIE. PORTUGALSKÉ IMPÉRIUM, nebo jeho zbytky, skončilo v roce úmrtí maršál ŽUKOV a v měsíci kdy jsem narukoval na základní vojenskou službu do LITOMĚŘIC – L.T. DUBEN 1974. A jenom pro připomenutí v červenci byl popraven v kasárnách BARACOA v HAVANĚ generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ. Byl S.O.A. ZOA. I „AR“. Hrdina KUBY a ANGOLY – portugalské kolonie. Byl OCHOA – OCHO je španělské OTTO – OSM – VOSEM. Jako MARGHARETTE ANTIOCHOA. Nebo MARINE ANTIOCHOA – se svátkem 13.07. anebo 17.07. A vy vy víte, že ulici PPLK. SOCHORA ukončuje v HOLEŠOVICÍCH nahoře směrem na LETNOU kino OKO. Ale to tady ještě nebylo, a bude to později v jiné souvislosti – italské OCCHIO – OKIO naše OKO nebo italské OCCHI – OKI naše OČI je v benátském dialektu – tedy BENÁTKY VENEZIA jenom OCI – vyslov po Benátsku – OČI.

Zpět na VIA D’INDEPENDENZIA. Z obou stran nové ho bloku domů po VIA IRNERIO jsou hotely. Na jedné straně té pravé od H.B. – C.B. jsou DVA. V rohovém domě – Hotel ATLANTIC a hotel INTERNAZIONALE. Naproti je jeden DONNATELO hotel. DVA plus JEDNA. A vy si právě teď vzpomínáte, že mě vzal v roce 1966 ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA do hotelu INTERNATIONAL v Praze. Po našem seznámení v ulici KOULOVA. KOULE je italsky PALLA. Jak říkají Slováci, přátelé PAVLA na dotaz “ Čí je ta KOULE“ – „PALA“. Hotel je v italštině a je to velmi používané slovo ALBERGO. To je jako ALBER se spolknutým „T“ na konci a anglické „GO“. V každém případě je to L.B. a R.G. – L.G. – EL CHE. Co nám říkají první písmena těch třech názvů těch hotelů v BOLOGNA? D.I.A. DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY. Ta byla založena 01.10. 1961 ROBERT MCNAMARA- i BOB MCNAMARA – B.M. Ano 1961 rok 1919 i 1991. A vy si vzpomínáte, jak mě otec po návratu do Prahy z KARLOVY VARY požádal o pomoc při sehnání jednorázových injekčních stříkaček protože měl prý DIA – BET. Ne neměl žádný DIA – BET. Jen bylo třeba o tom mluvit aby se to dostalo k těm správným uším. Jak to bylo s lékem na léčbu DIA – BET? INZULIN se jmenuje. BANTING a BEST – B.B. extrahovali v roce 1921 „čistý “ INZULIN. V roce 1923 získali BANTING a MCLEOD Nobelovu cenu. Ano B.M. A rok 1923 – 1 a 2 a 3 a 9. BANTING je i BEN TING a k tomu SKOT MCLEOD. Narodil se v CLUINE ve SKOTSKU dne 06.09. A to vy víte, že to i je 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a narození syna mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. A finále? BANTING – BEN TING se narodil v ALLISTON – Ano ALICIA TON. dne 14.11. To je i 1774. Byl FREDERIC GRANT BANTING.FREDERICK – FEDERICO – FRIEDRIECH – MÍROVEC jak já to překládám. Česky BEDŘICH. Jako FREDERICI generál WERMACHTU v PROTEKTORÁTU. Který zemřel 19.09. A GRANT jako KAPITÁN GRANT z knihy DĚTI KAPITÁNA GRANTA. BANTING byl z CANADA – CAŇADA – MEZIHOŘÍ. A LIST na ČERVENOBÍLÉ vlajce – německé BLATT jako původ židovského jména GOEBLATT – GEBELT – GEBLT. I jako B – L.T. GOEBLATT – GOETHE – THE GOE. A finále? Děti kapitána GRANTA v románu I.V. byli ROBERT a MARY. BOB a MARY – B.M. Cestovali po 37. rovnoběžce. Byli to děti KAPITÁNA a KAPITÁN GRANT, jejich otec, byl SKOT.

A když projdeme podél řad domů za těmito hotely tak přicházíme k další ulicím které VIA D’INDEPENDENZIA přetínají . Z pravé strany je to VIA ST. GIUSEPPE – SV.JOSEF. Která nás spojuje s VIA GALLIERA- ULICÍ GAJERA. A na druhé straně je to ulice která se jmenuje PIAZZA DELL OTTO AGOSTO. Vidíte tady je to OTTO – ne VIII. nebo 8 jako předtím. Tak nám tedy nám italští hoši z „DVOJKY“ nabídli návod že číslo může být jak arabským číslem tak i římským číslem a tak i slovem. A dostáváme se tak k bloku domů, který je trochu v pozadí. Vytváří se tam jakoby malý parčík. A na něm je umístěna socha osvoboditele GIUSEPPE GARIBALDI. I G.G. – GUSTAV GUSAK nebo H.H. HUSTAV HUSAK. Napůl i HAAG. H.G. A ruské HAAG – GAGA. A také AJA. To znáte. A za ním je další ze značek – spojnic OPERACE BENJAMIN. Dva hotely začínající právě v ulici jménem PIAZZA DELL OTTO AGOSTO. Jsou vedle sebe. Jeden je REGINA a druhý je TRE VECCHI. A co vás na tom může upoutat? REGINA je řecké BASILEA. Obé znamená KRÁLOVNA. BASILEA byla moje teta z VOLOVÉ s manželem MICHAL a je to město ve SCHWEIZ. Ve Švýcarsku. Na řece která se jmenuje jako řeka protékající BOLOGNA. Ale je to řeka úplně jiná. BOLOGNA – RHENUS a BASILEA RHENUS. U té řeky v BASILEA je slavný hotel TŘI KRÁLOVÉ. Ptal jsem se v BOLOGNA zda TRE VECCHI – TŘI STARCI znamená TŘI KRÁLOVÉ. Toho koho jsem se ptal jsem evidentně zaskočil. Nevěděl. Ale já myslím že to je jasné. V ITÁLI jako katolické zemi je KRÁLOVNA definitivně MADONNA – MARIE – MARY – MARIA. Matka JEŽÍŠE KRISTA, kterému se přišli do BETHELEM – BETLÉM poklonit TŘI KRÁLOVÉ – TRE . A co ještě je BASILA- BALLE? Město kde byla vydána FRIEDRICH II. – MÍROVEC, první BULA pro českého panovníka, v angličtině OTTOKAR of BOHEMIA – O.B. Druhá byla vydána pro O.B. v ULM – V.L.M – B.L.M. Městě pozdějšího narození ALBERT EINSTEIN. A iniciály mých rodičů LUDMILA a VASIL MOHORITY. Třetí byla vydána v MELFI, kraj BASILICATA. Ta pro VÁCLAV I. zvaný JEDNOOKÝ, který zemřel při HONU na JELENA – DEER – STAGE v POČAPLY u BEROUNA. A tak tady máme i OTTO a to DVA plus jeden VÁCLAV. 2+1. A číslo OSM a KAR – CAR – automobily, jejichž výrobní podniky celý můj příběh provází. A VÁCLAV jako DVA VÁCLAV GAJER a ulice GALLIERA-GAJERA, v BOLOGNA. Německy VENCESLAO – VESELIN C – CHE. Nebo ON VASEL CIAO.

Co ještě je TRE VECCHI ? Vysloví se to jako TRE VEKY. Ano vidíte dobře TŘI VEKY. Jestli vy kteří to co tady píšu čtete a jste pamětníci tak víte, že TRE VEKY stáli v dobách kdy OPERACE BENJAMIN probíhala 2 a 2 a 2 koruny. VEKY byly po DVOU korunách. A tak je název hotelu i číslo mého ročníku na Vysoké škole politické. Kde jsem byl ve studijní skupině GAJERA – GALLIERA. V25. Do kterého nastoupit mi všemi způsoby bránili příslušníci gangu KAPEK VÍT – registrovaný AGENT KGB. To co tady píšu je fakt proto, že v dalším městě na řece RHENUS – KOLÍNĚ – KOLN jsou ostatky TŘÍ KRÁLŮ uloženy. Byl jsem tam a viděl jsem tu schránu na vlastní oči. A tento KOLÍN RHENUS nás dovádí do českého KOLÍN ale na LABEM. Odkud pocházeli DVA ze TŘÍ českých TŘÍ KRÁLŮ odbojářů ve WWII. A narodil se tam armádní generál M.V. MIROSLAV VACEK, kterého vojenská služba zavedla do KARLOVY VARY kde pak zůstal a žil tam až do své smrti. A já jsem byl u TANKOVÉ DIVIZE v KARLOVY VARY na vojenském cvičení. Můj nadřízený byl plukovník ČECH. A vzpomínáte si na tehdejší příhodu s tím jak mě odvedli do podzemního krytu abych viděl že jsou na československé území umístěny atomové hlavice – zbraně. V souvislosti s cvičením ŠTÍT. A víte, že se do KARLOVY VARY přiženil můj otec po rozvodu s mojí matkou. Oženil se s ANNA BESSARAB a žil s ní na PALACKÉHO náměstí 5. PIAZZA PALACKÝ – P.P. – B. – 5/2/0. A vy víte, že TŘI KRÁLOVÉ byli 2+1 . Dva „BĚLOŠI“ a jeden „ČERNOCH“. V italštině MELCHIORE, BALDASSARRE a GASPARE. Co ještě je třeba v souvislosti s umístěním hotelů REGINA a TRE VECCHI u PIAZZA 8.AGOSTO napsat? Italsky jsou TŘI KRÁLOVÉ – TRE MAGI. Jeden je MAGIO. Vy víte, že AGOSTO je podle našeho systému i MAGGIO. SRPEN je KVĚTEN/MÁJ. 5 od konce roku a 5 od začátku roku. A tak vidíte jak nás to právě k tomu dovádí také. V češtině prostě jinak nevyslovíme MAGIO a MAGGIO. V italštině také ne. MAGGIO a MAGIO je MADŽO. Ten původ slova MAGIO je KOUZELNÍK. Už víte, proč se televizní pořad jmenoval MOŽNÁ PŘIJDE i KOUZELNÍK? Vystupovali v něm přece – LABUS – BASIL a KAISER – CEASAR a WIMMER co u jeho jmenovce plukovník WIMMER bydlel VASIL ALEXANDER SUVOROV na NÁRODNÍ třídě a ČERNOCH – BALDASSARR a H.V. HELENA VONDRÁČKOVÁ a KORN – CORNER a KUKURUZA – KUKU jako KUKAČKA. Ta MILOŠE FORMANA s JACK – JAKUB a cara NIKOLAJE syn byl ALEXEY jak víte – NICHOLSON. ALEXEY – souhlásky LX – EL CHE. Pravda je to proto, že v měsíci MAGGIO se dějí MAGIO – KOUZLA. V přírodě. Přímo před očima. Rusové říkají TŘI KRÁLOVÉ – TŘI CAROVÉ. V tomto případě půjde pravděpodobně o ty TŘI ALEXANDER. Mezi kterými byli cary NIKOLAJ I. a II. A jako finále byl carem 12 hodin jak píší ruští historici car MICHAL. A finále? A ještě jednou řeka RHENUS. Hotel TŘI KRÁLOVÉ v BASILEA na břehu RHENUS se jmenuje ve francouzštině LES TROIS ROIS. V němčině DREI KÖNIGE. Jeho příběh začal v roce 1255 kdy to byl hostel. HOUSE OF FLOWERS AT THE CROSS STREET. Je tam FLORIÁN a KŘÍŽ – KRISTUS. Anebo KŘIŽOVATKA. A finále? Hotel je u vůbec prvního mostu v BASILEA – BALLE přes RHENUS. Jmenuje se M.B. MITTLERE BRÜCKE. Je to vůbec nejstarší MOST BRÜCKE v BASILEA – BALLE. Nachází se na řece RHENUS a to na jejím 166,53 kilo meter. Vy víte že 166 je i 199 a tak i 1909 a 19.09. A víte že 53 je i 35 a to je tedy i 1775. První most na tomto místě byl postaven v roce 1223 – 1 a 2 a 3 a 3. V době kdy byl v BASEL – BALLE biskupem H.B. – HEINRICH OF BASEL. JINDŘICH Z BASILEJE – BALLE.

A když projdete okolo REGINA hotel a TRE VECCHI hotel tak dojdete k již před chvíli vzpomínané jezdecké soše GIUSEPPE GARIBALDI. V takovém malém parčíku. Přímo naproti němu stojí historická budova divadla. Je to VIA D’INDEPENDEZIA 44. Jeho název je ARENA DEL SOLE – SLUNEČNÍ ARÉNA.

Na fasádě je z ulice dobře viditelný nápis „Luogo dato agli spettacoli diurni“ – „Místo věnované denním představením“. Arena del Sole se zrodila jako denní divadlo pod širým nebem, které bylo slavnostně otevřeno 5. července 1810 na místě kde stával klášter DOMINIKÁNEK SANTA MARIA MAGDALENA který byl zrušen v době napoleonské okupace Itálie. Ze starého konventu se dochovala vnitřní křížová chodba, která se v létě používala pro představení. Současná fasáda budovy, kterou navrhl GAETANO RUBBI byla slavnostně otevřena v roce 1888, a zdobí ji sochy ALFREDO NERI.

5.červenec je slavný den v Česku. Příchod Věrozvěstů CYRIL a METODĚJ. V roce 863 přišli na V.M. VELKOU MORAVU. Víte že to byl CYRIL – KONSTANTIN – CONSATANZE a METHOD. A že CYRIL je i KYRIL a tak i KAREL. A že 863 je součet 17. Tedy i 11 a 71 ale hlavně 2 – DVOJKA a OSM – OTTO – OCHO. Hned druhý den na to vzpomínáme upálení Mistra JANA Z HUSA v KONSTANZ – CONSTANCE – KOSTNICE u BODAMSKÉ JEZERO odkud vytéká u TUMA řeka RHENUS. Ta větší. Evropský veletok. V angličtině se jmenuje právě LAKE CONSTANCE a španělštině LAGO DE CONSTANZA a italštině LAGO DI CONSTANCA – L.C. – EL CHE. V ruštině je to OZERO BODAMSKOJE – O.B. Den slavnostního otevření byl v roce 1810. MARIA MAGDALENA je i M.M. a tak i W.M. Fasádu kterou tam můžete dnes vidět navrhl GAETANO a to je zase KAJETÁN jako TYL. A příjmením byl RUBBI. Ano jako JACK RUBI. JACOB RUBISTEIN který zastřelil LEE HARVEY OSVALD. Údajného vraha prezidenta KENNEDY. Sochy vytvořil NERI – ČERNÁ. ALFRÉD je oslovován i FREDY – FREDDY jako bývá oslovován i FERDINAND. Důležité je to proto, že svátek má ALFRÉD dne 28.10. Na výročí vzniku Československa. Kdy byli vyhnání Rakušané z Československa. Stejně jako OTTO – 8.AGOSTO byli vyhnáni Rakušané z BOLOGNA. To ale v roce 1848. V celé Evropě revolučním roce 1848. A proč je to pravda? Když jsem byl předseda OV SSM PRAHA 2 na MÍRÁKU tak odešla do jiného zaměstnání spolupracovnice příjmením VENTA. Ano jako naši sousedé z domu v PPLK. SOCHORA 4. Nebyli příbuzní. Alespoň pokud vím. A místo ní přišel OTAKAR JÍRA. Ano vidíte dobře OTTOKAR – OTAKAR. Říkali jsme mu OTO – OTTO – OTA. Byl i JÍRA jako JIRKA – JURIJ. Jako DOLGORUKIJ, z náměstí TVER.

Po celé století fungoval jako aréna pro letní představení, přičemž sezóna trvala od Velikonoc do konce září. Obvykle hostil všechny hlavní italské divadelní společnosti, včetně ANGELO PEZZAGLII  byla velmi a jeho mladá neteř herečka PAOLA PEZZAGLI ( i P.P. – B.) pozdější tlumočnice němého filmu. V roce 1916 byla aréna vybavena odnímatelnými střechami, které umožňovaly využívat stavbu i v zimním období, a to jak jako divadlo, tak jako kino.

V následujících desetiletích vedla rostoucí popularita kinematografie jako formy zábavy ke zvýšení počtu filmů promítaných na úkor divadelních představení. V roce 1949 byl sál definitivně přeměněn na kino.

V roce 1984 budovu zakoupilo město BOLOGNA. Došlo k okamžitému obnovení divadelní činnosti pod uměleckým vedením JURIJ LJUBIMOV, ale po dvou sezónách bylo rozhodnuto ji pozastavit, aby mohla být zahájena nezbytná rekonstrukce a modernizace divadla. Sovětský občan, divadelník JURIJ PETR LJUBIMOV – L.J. – španělsky vysloveno EL CHE atak napsáno je vysloveno EL CHE – ČE. Ten byl do té doby ředitelem divadla TAGANKA v MOSKVĚ. A vy si vzpomínáte na jeden příběh tady na webu o TAGANROG – TAGANROH – TAGAN ROH u AZOVSKÉ – AZOVSKOE rusky a tak i VASKO Z, kde se narodil ČECHOV – TŘI SESTRY a další, co pak žil na JALTA – KRYM, kde zemřel jeden car ALEXANDER. Byl ANTON jako GRAMSCI a můj strýc plukovník BARANNIKOV a ANTONÍN z PADOVY co byl z LISBOA – BASIL. ČECHOV byl i PAVEL – ŠAVEL – VASIL – SAUL. Nad LJUBIMOV PETR i IURIY – L.I. prý držel ochrannou ruku JURIJ ANDROPOV. Všimněte si další JURIJ jako socha JURIJ DOLGORUKIJ na náměstí TVERSKÉM. A právě když zemřel ANDROPOV tak mu prý KONSTANTIN ČERNĚNKO odňal občanství. Já bych řekl spíš že to bylo jeho označení za „ČERNOCHA“. Proč? Jeho dědeček ze strany matky byl prý CIKÁN. A proč je to pravda? Protože KONSTANTIN – CONSTANZE ČERNĚNKO prý podepsal dekret o zbavení občanství LJUBIMOV PETR IURIIY -JÍRA ( třeba ) dne 11.07. 1984. Ano ve výroční den popravy cara NIKOLAJE s rodinou a osmé výročí mojí svatby s VLASTA SVOBODA z LPLZNĚ již s dětmi KATEŘINA a NIKOLA. A právě v té době žil v ITÁLII. LJUBIMOV vedl to divadlo v BOLOGNA DVĚ sezóny. Samozřejmě že vidíte, že byl LYUBIMOV. KOMPLET KLÍČ OPERACE BENJAMIN – i v OPERACI používaných jazycích – L.B.M. i L.V.M.

Otec LJUBIMOV PETR IURIY se jmenoval PETR ZACHAR LJUBIMOV. Měl obchod v O.R. – ano jako OR – SVĚTLO a KŮŽE a OTMAR REIDL. Je to OCHOTNYJ RJAD. Bylo to v centru MOSKVY kde se směla prodávat zvěř ulovená OCHOTNIKY – ne česky OCHOTNÍKY ale v překladu LOVCI – LOVEC – VASIL a ještě lépe v češtině MYSLIVCI – MYSLIVEC – VASIL M a CHE. A protože vy víte, že jsem byl DOBROVOLNÍK tedy že vše co jsem dělal jsem dělal DOBROVOLNĚ bez nějakého donucení či záznamu či spolupráce s jakoukoliv tajnou či veřejnou službou tak jsem byl VOLUNTEER – DOBROVOLNÍK – OCHOTNÍK. Pravda je to proto, že LJUBIMOV IURIY se narodil dne 17.09.1917. V JAROSLAVLI. Ano tam v JAROSLAVSKÉ oblasti, kde se narodil otec plukovníka ANTONÍN BARANIKOV – PETR BARANNIKOV. 17.09. je plus DVA 19.09. a minus DVA 15.09. datum vraždy svaté LUDMILY. Co má kostel na náměstí MÍRU kde se v roce 19.09. ženil BEN EŠ s ANNA VLČEK – v jazyce mých předků DACIENS – DAOS – VLK. 17.09. je i 17.06. a to se narodila moje babička HOH – HUN – HAHN v HORNÍ POČAPLY. Rok 1917 je i rok 1776 – zrod USA. V roce 1922 kdy se narodila moje matka LUDMILA a další, například ZÁTOPCI – on i ona, se přestěhovali do MOSKVY. V roce 1924 se jako sedmiletý zúčastnil pohřbu LENINA. Vzpomínal „Viděl jsem LENINA v rakvi“. Já jsem byl mladší když jsem viděl ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO v rakvi. Bylo mně 5 let.

Ale musíme jít dál. Po VIA D’INDEPENDENZIA. A teď nás křižuje zprava ulice VIA DE’FALEGNAMI. Co znamená FALEGNAMI? To jsou TESAŘI. Ano profese maršál KONĚV a profese mého otce. Se dřevem pracoval i strýc plukovník BARANNIKOV ten byla ale TRUHLÁŘ. A můj praděd HON byl SEKYRNÍK – profese TESAŘŮ stavitelů MLÝNŮ. TESAŘ byl i vedoucí tajemník KV KSČ v HRADEC KRÁLOVÉ – celou normalizaci. A TESAŘ se jmenovala moje spolupracovnice, kterou jsem za sebe navrhl do funkce předsedkyně českého ÚV SSM když jsem v roce 1987 šel dělat předsedu ÚV SSM. A dělala to. FALEGNAME je jeden TESAŘ. Vysloví se to FALEŇAME. No, ale pozor. Nejsme Italové a neumíme italsky. Tak to může být i FALEŽNAME – FALEŠNAME. FALEŠNÉ JMĚNO. SCHWINDLE NAME. A to upozorňuje na ulici která nás křižuje zleva. To je ulice RIGHI AUGUSTO. Vy víte, že AUGUSTO – AUGUSTÝN byl GUSTÁV – HUSÁK. To je za prvé. A za druhé? RIGHI je i HÖGER. Ano KAREL HÖGER – HEGER vyslov. Proč je to pravda? Na ÚV SSM pracoval jeden HEGER a právě bylo to právě na oddělení KULTURY. Oblast ze které byl herec HÖGER KAREL.

KAREL HÖGER. K.H. – to je i KUTNÁ HORA kde je ČÁSLAV kde se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC. Je to město HORNÍKŮ tedy těch co pracují v podzemí. Je tam svatá BARBORA – BARČA – BARKA a i L.B. LAKOMÁ BARKA JANA WERICHA z KAMPA. I BARCA – BARCELONA v CATALUNYA. Jeho iniciály jsou i H.K. HRADEC KRÁLOVÉ kde se učil VASIL GYULA BILAK na KREJČÍHO. Narodil se MARII HÖGER dne 17.06. v roce 1909. Bylo to v den kdy moje babička HON MARIE z HORNÍ POČAPLY slavila své 14 ( DVOJKA ) narozeniny. A v roce kdy se ženil BENEŠ EDWARD-EDUARD s ANNA-HANA VLČEK ve svaté LUDMILE na náměstí MÍRU. V roce 1909, kdy se narodil ve VELEŠOVICE FLORIÁN BOHUMIL první manžel mojí matky LUDMILY GEBLT. V roce kdy byl založen TEL AVIV. Slovensky JAR – JARO. A L.T. okres kde se narodil děda KAREL GEBLT I. Je to i vám dobře známé 19.09. A tak je i den i jeho rok narození v mém příběhu totožný. Ukazuje totiž na naší důležitou DVOJKU – 17.06. je i 17.09. a 19.09. – DVOJKA je rozdíl. Narodil se v KRÁLOVO POLE – BRNO. A POČAPLY u BEROUN jsou dnes součást KRÁLŮV DVŮR.

A protože jsme nedaleko kina ARENA DE SOL – SLUNEČNÍ ARÉNA tak se podíváme co točil za filmy. Byli to jenom filmy spojené s OPERACÍ BENJAMIN. Hned ten první v roce 1941 nesl název vám známý – TURBINA – TUR BEN po našem. Je to tak? Pak to byl film ZA TICHÝCH NOCÍ. Moje spolužačka na devítiletce byla TICHÁ. Bydleli v tom domě na rohu naproti škole na STRASSMAYEROVO náměstí který nese na vstupu iniciály V.H. A je tam samoobsluha kde pracovali bratři TŮMA. TICHÝ byl i můj přítel docent TICHOMIROV – TICHÝ SVĚT je ten pod vodou, kde mohou být i PODVODNÍCI. Je to i VJAČESLAV TICHONOV sovětský herec ale hlavně trenér sovětských hokejistů VIKTOR TICHONOV. NOCI kdy se provádí vojenské operace musí být TICHÉ. Pak to byl MODRÝ ZÁVOJ – BLUE VEIL – B.V. Pak to byl film 14 U STOLU – to je přece DVOJKA. A vy víte, že je kniha a film DVOJICE spisovatelů ILF-PETROV s názvem 12 ŽIDLÍ – KŘESEL. STUL je rusky ŽIDLE. STOL je STŮL. Rozdíl je – DVOJKA. A zase TICHO – TÝDEN V TICHÉM DOMĚ. To je SEDM – TÝDEN. A tak i JEDNA – 7-1. Dále film KRAKATIT – TIT má v angličtině mnoho významů. Velmi důležitých a asi velmi známých vojákům. Hlavně je to i VŮL i CECEK. I TITO jako IOSIP BROZ. A zbývá nám KRAKA – KRKA- KERČ – KRK – NECK – KRČ. Anebo VRÁNA a HAVRAN co KRÁKÁ. Tam hrál roli ing. PROKOP. PROKOP tady byl velmi podrobně – PROKOP BUBEN. A H.P. – HOLÝ PROKOP. A můj učitel na učilišti automechaniků. I VRATISLAV PROKOP člen předsednictva českého ÚV SSM. Film LÉTO – to je jasné – L.T. a Č.S. – Červenec – Srpen. JULY – AUGUST – JA. To je JALTA ale i JÁ – rusky jedno písmeno které je obráceným „R“. Anglicky také jedno písmeno „I“, které je současně „1“ ale i malé „L“ a tak i první písmeno v naší abecedě. Italsky je JÁ – IO. Vyslov IJO. Ale napohled je to zřejmé, že je to DESET – X – CHE. Další film byl MIKOLÁŠ ALEŠ. Ano slavný MALLER – MAJER. A MIKULÁŠ z BARI. M.B. biskup z LYRY – M.B.L. Ale hlavně NIKOLAJ – NIKOLA a MIKLÓS. ALES je temné – černé jak říkáme v Čechách PIVO – BIRRA – BEER. NÁSTUP je název filmu podle VÁCLAV ŘEZÁČ – Tedy TESAŘ. A pravda je to proto, že námi nazývané malé náměstíčko HEŘMAŇÁK, u nás za rohem, na dohled od nádraží HOLEŠOVICE BUBNY na rozhraní ulic U SMALTOVNY a SCHNIRCHOVA a HEŘMANOVA se jmenovalo VÁCLAVA ŘEZÁČE. Jasná souvislost s OPERACÍ BENJAMIN je proto ,že NÁSTUP byl natočen v roce 1952 – roce nástupu ( generála ) EISENHOWER do funkce prezidenta USA. A nástupu královny ELISABETH – ISABEL II. jako britské panovnice. A rok mého narození. KAVÁRNA NA HLAVNÍ TŘÍDĚ. To je detektivka na motivy románu GÉZA VČELIČKA z roku 1932 – 123 a 9. Šlo tam o falešné obvinění číšníka KUČERY ( jeho služebná byla JINDŘIŠKA) který byl obviněn z vraždy číšníka VACKA, aby se odvrátila pozornost od aféry která se odehrávala právě v té době a byl do ní zapleten ministr. VČELIČKA je LITTLE BEE. L.B. Pak to byla role DVAKRÁT – VÁCLAV IV. Ve filmu JAN HUS, to je ten co byl upálen v CONSTANZE u CONSTANZE LAKE nebo OZERO BODAMSKOJE – O.B. Co začíná RHENUS v TUMA. Ten JAN HUS o kterém napsal knihu B.M. BENITTO MUSOLLINI ještě jako novinář. Pak to byl film JAN ŽIŽKA. A vy víte, že jsem byl přijat na Vojenské gymnasium JANA ŽIŽKY v OPAVĚ. SLEZSKÉ OPAVĚ – S.O. STRATEGIC OPERATION. ŽIŽKA byl i pražský BUBENÍK. Chodil k nám do DVOJKY – DÉČKA klubu na rohu ulic VINOHRADSKÉ a ITALSKÉ. Oba byli JANOVÉ. Ne JANOVANÉ ale JANOVÉ. A ta nejdelší strana budovy naší školy na STROSSMAYEROVO náměstí je v ulici JANOVSKÉHO. Ve filmu Z MÉHO ŽIVOTA hrál v roli BEDŘICH SMETANA – to je FRIEDRICH. Jako FRIEDRICH II. A CREAM – CRIMEA – KRYM. B.S. je také 22. Byl to H.S. Pak to byla HONZÍKOVA CESTA – H.C. i C.H. – CHE. A HONZÍK je JAN. Předlohu napsal BOHUMIL ŘÍHA. Jako první manžel mojí matky z VELEŠOVIC – FLORIAN a první manžel mojí sestry – HRUBÝ, z ulice U SMALTOVNY. Další byl NEZLOB KRISTINO. KRISTINA je ženská podoba KRISTA. KŘÍŽ -CROCE. Další byl ŠKOLA OTCŮ – S.O. A pak přichází OBČAN BRYCH – O.B. OPERACE BENJAMIN. Podle předlohy knihy JAN – IAN OTČENÁŠEK. I.O. – IO – X – CHE. Je to další JAN. IAN OTČENÁŠEK se narodil dne 19.11. – a to je i 1776. Jeho dalším známým románem byl román ROMEO a JULIE a TMA. To je i WILLIAM SHAKESPEARE a VERONA -BERONA. ROMEO – ŘÍMAN nebo RUMUN nebo někdo z EMILIA ROMAGNA. JULIE je CHULIE – EL CHE a TMA je DARK – DR. KÁ. A vy si vzpomínáte, že podobně můj bratranec PETR GEBLT emigroval ale z emigrace se vrátil. A pak už to byl slavná série rolí KAPITÁN TŮMA. Ano KAPITÁN a TŮMA. Klíčová slova – jména a hodnosti v mém příběhu. Dále OŠKLIVÁ SLEČNA – O.S. OPERAZIONE STRATEGICA. Dále KOHOUT PLAŠÍ SMRT – HAHN – HON atd. ZLATÉ RENETA je GOLD APPLE. A pak již připomenu jenom film z roku 1968. Film se jmenoval MARATÓN – MARATHON – MOHORITAN. Tam vystupoval v roli MARŠÁL RYBALKO. RYBALKA je RYBOLOV. Byl to UKRAJINEC tedy končí jeho jméno na -KO. Byl DVAKRÁT Hrdina SSSR. Měl tedy DVĚ – DUE MEDAGLIA D’ORO. Narodil se v v MALYJ VYSTOROP LEBEDINSK okres. Ano M.V.L. – M.B.L. Bylo to dne 10.23. Ano 1 a 2 a 3. Moje rodné číslo. Gubernie CHARKOV – Ruské CH- X. A obec byla v LEBEDINSK – LABUŤOV. Jako LEBEDINOE OZERO od P.I.Č. z KLIN u MOSKVY. A moje přítelkyně v NOVONIKOLAJEVSK – NOVOSIBIRSK. PRIMABALERINA z BALLET z TAŠKEN UZBEKISTAN. GYULA CHAMRAJEVA. A generál LEBEDĚV. Kterého jsem poznal osobně. V roce 1970 to byl film 30 PANEN a PYTHAGORAS. HUDEBNÍ KOMEDIE – H.K. režie H.P. – HOBL PAVEL. Kamera KOLÍN a hudba MICHAJLOV ANGELO – Ano ARVHANDĚL MICHAEL. Víte že 30 je i XXX. podpis mého dědy na oznámení o narození tety BASILEA. A také že to je znak AMSTERDAM města z HOLLAND – HEELLAND a HELLAND. MENZEL – MEN ZEL je profesor LUDOLF. To je kombinace jak LUDVÍK tak RUDOLF. Toho ve filmu zpívá ACHILLES MICHAILIDIS. Ano to je ten s tou PATOU. A MICHAIL jako ARCHANDĚL. Ve filmu NOC NA KARLŠTEJNĚ – KARL STEIN – KARLŮV KÁMEN – ROCK, hrál ARNOŠT z PARDUBIC. Ano ARNOŠT je ERNESTO. A také PÁR DUBIC – DVA ŽALUDY. Kdo má DVA ŽALUDY víte? PÁR – DVA ERNESTO. V roce 1974, když jsem narukoval na základní vojenskou službu a zemřel MARŠÁL ŽUKOV a padl fašistický režim v PORTUGALSKU – LISBOA v tak zvané KARAFIÁTOVÉ REVOLUCI se z KAPITÁN TŮMA stal MAJOR TICHÝ. Povýšil jakoby o jednu hodnost. Ale stal se TICHÝM. Film se jmenoval SEDMÉHO DNE VEČER. To je NEDĚLE – SUNDAY. V Izraeli ale je to SOBOTA – SATURDAY. Hlavní hrdina filmu je bývalý LETECKÝ MECHANIK a po pobytu ve vězení se dostane do podezření z DVOJNÁSOBNÉ vraždy. Ale vrahem byl RANDÁK. Ano jako RANDÁK vedoucí tajemník OV KSČ PRAHA 2. Ten z gangu KGB – KAPEK VÍT a MILOŠ JAKEŠ. Mně nenáviděl. Film natočil režisér ČECH. Plukovník ČECH byl můj nadřízený na vojenském cvičení v KARLOVY VARY. U tankové divize. Sedmé ? Už nevím. Byl jsem také tankista jako RYBALKO co osvobodil PRAHU. A jak se jmenuje hlavní hrdina filmu ve filmu – VÁCLAV MARTAN. Ano V.M. A MARTAN jako někdo od MARTA – BOHA VÁLKY. KAREL HÖGER je v tomto filmu zase kriminalista. Je zase TŮMA nebo se jmenuje jinak? To nevím.

Ale zpět do BOLOGNA. K AUGUSTO RIGHI. Ten vám potvrdí, že to je tak jak vám tady píši. Byl AUGUST jménem i měsícem narození. A to 27.08. a to vy víte, že je i 12.08. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ. A je to také 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA – PATTI – TRISHA SVOBODA – LIBERTAD v PLZNI. Bylo to v roce 1850 a to je zase i 18.05. A to je zase i 18.08. a to je děleno DVĚMA datum narození mých bývalých bratrů DVOJČAT. 09.08. A svržení DRUHÉ PUMY na NAGASAKI. Ta první byla svržena na HIROŠIMU 06.08. Zemřel 08.06. A to je i 16.06. a tak i 16.09. a tak i 19.09. a tak i 16.04. Seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Vystudoval v BOLOGNA a byl učitelem FYZIKY na Technickém institutu v BOLOGNA. Bylo to po PACINOTTI – PACINO AL znáte herce. Poté začal vyučovat na UNIVERSITA di PALERMO. Na SICÍLI. To bylo 19 let po konci KRÁLOVSTVÍ OBOJÍ SICÍLIE – Italsky – REGNO DELLE DUE SICILIE. Tedy DVOJÍ SICÍLIE. Jeho žákem tam byla slavný ORSO MARIO CORBINO. Vidíte to co já ? M.GORBINO. Pravda je to proto že ORSO je MEDVĚD. A GORBAČOV M. byl RUSKÝ MEDVĚD. O tom není pochyb. Byl ale také MARIO ORSO CORBINO – MOC. POWER – SÍLA. Italsky FORTE. Jako FORT – PEVNOST. A tak i M.M. – MIROSLAV MOC velvyslanec HUSÁKA AUGUSTINA ve SCHWEIZ a šéfredaktor RUDÉ PRÁVO.

AUGUSTO RIGHI odešel z PALERMO SICILI na univerzitu do PADOVA – PADUA. Z úplného JIHU na úplný SEVER. Tam co je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A je odtamtud Svatý ANTONÍN z PADOVY. Původně z LISBOA – BASIL. A pak se vrátil do BOLOGNA. V roce 1889. V roce 1893 začal se svojí nejznámější prací. Studiem ELEKTROMAGNETICKÝCH vlastností. Sám GUGLIEMO MARCONI – G.M. navštěvoval jeho přednášky. Jejich setkání mělo zásadní význam pro vznik BEZDRÁTOVÉ TELEGRAFIE. Ano to byla moje profese na vojně. SPOJAŘ. I mého otce i mých dvou bývalých nevlastních bratrů i bratranců KAREL GEBLT a PETR GEBLT. O těch nevím že by to dělali přímo, ale sloužili v kasárnách SPOJAŘŮ v RUZYNI. V roce 1905 byl jmenován senátorem Italského království. Jeho úspěchy na poli vědeckém nebudu opisovat. Fakt je to že je autorem termínu FOTOELEKTRICKÝ který poprvé použil ve článku v IL NUOVO CIMENTO. Je i autorem i tak zvaného RIGHIHO DVOJITÉHO KYVADLA. Ano DVOJITÉHO KYVADLA.

A nyní přichází na řadu jasná souvislost o spolupráci v OPERACI BENJAMIN. Na konci ulice AUGUSTO RIGHI už skoro na rohu s VIA D’INDEPENDENZIA je obchod. Název je jméno majitele. FEDERICI UBALDO. Je tedy FEDERICI. To je forma jména FREDERICK v zemích ITÁLIE a ŠPANĚLSKO a PORTUGALSKO a má prapůvod v německém a nyní velký pozor FRIEDRICH. Ano zase náš známý FRIEDRICH II. – MÍROVEC – MIROSLAV. A je to také generál WERMACHTU FREDERICK ERICH. (Připomínám že ERICH byl HONECKER a ERICH byl i MIELKE – NDR.)

Křestní jméno UBALDO je i anglické BALDO – HOLOHLAVÝ – H.H. nebo PLEŠATÝ. A to je italsky CALVO – VASIL. THEOBALD byl i ÉSTMPES z OXFORD – VOLOBROD. Vzpomínáte? První vůbec pedagog v OXFORDU. Společnost která tam sídlí je specializovaná na oblast šicích strojů – MACCHINA DA CUCIRE – MÁKINA DA KUČÍRE je to vysloveno, a pletacích strojů – MACCHINA DA MAGLIERA – MÁKINA DA MALJARE. Ano zase MALÉRY – vzpomínáte? A MALIARY – MALÍŘI a PIETRO PIETROMELLARA? A vy asi víte, že MACCHINA je v angličtině MACHINE a to se vysloví MAŠÍN. Jako spolupracovník mojí matky MAŠÍN IVAN – M.I. a jako MAŠÍN, jeden ze TŘÍ KRÁLŮ, odbojář a ze statku v LOŠANY u KOLÍNA. A jako BRATŘI MAŠÍNOVÉ – B.M. jejichž příběh určitě znáte. Ta firma tam na AUGUSTO RIGHI 1/A ( i 11 i 77 i DVOJKA i 14 – DVOJKA ) od roku 1951. To je i 7 i 3. Na VIA AUGUSTO RIGHI 32e, je ještě jedna značka. V roce 1905 založená firma FABBRY. Je to ITALSKÁ RODINNÁ FIRMA. Všechno to začalo skvělým nápadem GENNARO FABBRI v roce 1905, kdy otevřel palírnu „Premiata Distilleria G. Fabbri“ v Portomaggiore ve FERRARA. Již po několika letech byl podnik natolik úspěšný, že se přestěhoval do většího sídla v BOLOGNA a vlastnictví se předávalo z generace na generaci po více než 100 let. Dodnes je FABBRI 1905 provozován čtvrtou a pátou generací stejné rodiny FABBRI. Psal se rok 1915, když RACHEL FABBRI, manželka zakladatele GENNARA, vynalezla recept na to, co nazvala „MARENA CON FRUTTO“. Dnes je AMARENA FABBRI stále jedinečným výsledkem více než 100leté tradice předávané z generace na generaci a stala se symbolem autentických italských produktů a také stálým favoritem Italů po celém světě. S čím začít ? Vy víte, že GENNARO je svátek svatého LEDNA který se slaví dne 19.09. V den mých narozenin. A bylo to v roce 302. Tak je to tedy i 32 – 1775. FÁBRY rodina žila naproti nám v PPLK.SOCHORA 3. Paní FÁBRY byla kamarádka mojí matky. A pamatuji jak seděli u nás v obýváku ještě s MAŘENKOU LIEHM – BENDA (M.L.B. a MLHA – TUMAN – BEDNA) a paní KRYŠPÍN (CRYSPIN) a povídali si a povídali si. Po OKUPACI v roce 1968 s jejich parta rozpadla. Rodina FÁBRY se přestěhoval na roh BUBENSKÉ a STROJNICKÉ ulice do čísla 1. Hned vedle železničních kolejí a železničního přejezdu. A asi tak stejně daleko k nádraží HOLEŠOVICE BUBNY jak to tam bylo i od nás z PPLK. SOCHORA. Ve vedlejším domě byla a je dodnes KOLEJ ROOSEVELTA. Jak to vím tak přesně? V tom domě totiž žil můj spolužák ze třídy STEINBACH VÁCLAV. A finále? Po rozvodu s BOHUMIL HRUBÝ se do toho domu přestěhovala moje sestra ANNA MARIE se synem MICHAL. Z přes koleje – železniční protější strany z ulice ARGENTINSKÉ. V té samé době jsem měl jednoho přítele. Byl to student filosofické fakulty UK. Jmenoval se MICHAL příjmením FÁBERA. Vzal mě i k nim domů. Jeho otec byl ředitelem studia které bylo znárodněno rodině HAVEL. BARRANDOV. Ano jako babička BÁRÁN a strýc BARANNIKOV. Ten BARRANDE který žil Pod PETŘÍN – PETR kam se přestěhoval můj přítel MICHAL BENDA od nás z BUBENSKÉ ulice. Na ÚJEZD. Ten který chodil do třídy na gymnasiu s VÁCLAV BENDA disident a ŠTĚPÁN BENDA od nás z domu. Syn MAŘENKY LIEHM BENDA, přítelkyně mojí matky. A finále? FABERA se jmenovala i paní která bydlela v bytě naproti našemu bytu v PPLK.SOCHORA 1391/4. Byla to stará paní matka paní PECHOVÉ, operní zpěvačky. A tchýně DOTTORE – ale zvěrolékaře PECH z JIHLAVY. Zahynuli tam v bytě pan PECH a paní FÁBERA tragickou smrtí. Stejně jako paní PECHOVÁ ta vyskočila o několik let dříve z okna na dvůr. A já jsem se pak dlouho díval na křídou obkreslené obrysy jejího těla dole pod našim oknem. Co je AMARENA? Je to i MARENA – MARINE – MARÍNA. Ale ve skutečnosti jde o ČERNOU TŘEŠEŇ. BLACK CHERRY. MARENA je i české MAŘENA. Moje tchýně VLASTA SVOBODA jinak sestře MARII rozené BOUDNÍK – M.B. neřekla. Jenom MAŘENA. To už byla KRATOCHVÍLOVÁ (PPLK.KRATOCHVÍL byl její manžel) v ze SIGMA HRANICE a poslankyně NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. Před OKUPACÍ v roce 1968. Spolu s BESSER SLÁVKA a PENNIGER SOŇA. Vzpomínáte?

A jdeme dál. Po levé ruce se nám objeví za chvíli VIA BERTIREA. Víte, že BERTIERA je jako by ženský rod od ALBERTA – ALBERTIERA – BERTIERA. Je to ale rostlina. Jediný rod v kmeni BERTIERAE.Z čeledi a nyní velký pozor RUBIACEAE. Ano RUBI – RUBBI – před chvílí vzpomínaný. Celý název je MANED BERTIERA – M.B. Rozšířena je v tropickém pásmu AMERIKY a AFRIKY. Zasahuje do INDIEN OCEAN – I.O. – IO – X – CHE a až po MADAGASKAR a souostroví MASKARÉNY – MASKA ARÉNY – WASKA A RÉNY. RENÉ se mnou skutečně spolupracoval na Českém vysokoškolském ústředí SSM. Ale jasnější je to že můj spolubydlící na koleji ve škole VLKSM v MOSKVĚ , jménem MIROSLAV měl přezdívku RENÉ. Byli jsme tam tedy VASIL a MIROSLAV/RENÉ a VÁCLAV. Celkem tři.

Po pravé ruce naproti BERTIERA je ulice ORSO – tedy vidíte jasně za prvé jména ulic – ALBERTOV a O.B. – OPERACE BENJAMIN. A O.R. OTMAR REIDL a S.O. STRATEGIC OPERATION. ORSO je jak tady bylo před chvílí MEDVĚD – BEAR. Rumunsky URS – i značka rumunských automobilů. Velmi zajímavé je to v maďarštině. To je MEDVE – Ano jako Angličanem, Australanem, Američanem, či Novozélanďanem či Indem a dalšími kteří mají Angličtinu jako mateřský jazyk, vyslovené MEDVĚD se spolknutím posledního písmene. Píši JAKO. Ale co z toho vzniklo MEDVE – ME DVE. Co to je MEDVE – ME DVE. To je slovensky řečené MĚLNÍK ELEKTRÁRNY DVE. V HORNÍ POČAPLY. Že fantazíruju? Jejich zkratka je to EMĚ – A v dobách kdy jsme tam jezdili tam byli vystavěny DVE EMĚ. A proč je to pravda? Jsme přece v EMILIA ROMAGNA. Před chvílí tady byla ulice MILE – EMIL. EMILIÁN HAMERNÍK byl ministr práce a sociálních věcí na PALACKÉHO náměstí na DVOJCE u EMAUZ. S jehož dcerou jsem se seznámil na táboře ve SKOKOVY. Jeho syn EMILIÁN studoval školu založenou režisérem, původně ARTILERY důstojníkem R.I.A. příjmením GARDININ na TVERSKÉM náměstí v MOSKVĚ – KAMERAMAN. A můj otec byl EMIL a HÁCHA byl EMIL a teta JUNGMANN byla EMILIA. EMIL byl i ŠKODA majitel závodů v PLZNI a v M.B. – Mladé Boleslavi. A také matka mého spolužáka ze třídy IVAN FRIED – IVAN MÍR – matka byla EMILIE FRIED. Vězeňkyně koncentračního tábora. Byl i R.E. – ROBOT EMIL – herec ŠAŠEK -AUGUST. Byl to i M.E. MEIER EMIL. Německý komunista z MNICHOV BAVORSKO. Po nástupu HITLERA do funkce kancléře v roce 1933 zatčen a uvězněn do DACHAU. Jako jeden z prvních vězňů vůbec. Pak byl po vykonání trestu propuštěn. Pak pokračoval v protinacistické práci v MNICHOVĚ a byl zase uvězněn. A pak byl zase propuštěn. A pak byl zase za vykonávání protinacistické činnosti znovu zatčen a to už byl vězněn na gestapu a v mnichovské věznici tam se dočkal konce války. Byl také AUGUST. Narodil se dne 31.08. V den mého pozdějšího neprávoplatného přijetí do KSČ. Protože doporučení také bývalé vězeňkyně koncentračního tábora, ale z RAVENSBRÜCK bylo neplatné. Ta byla BESSER příjmením. A hlavně EMIL MEIER se narodil v roce 1909. Ano 19.09. A 31.08. je i 13.08. a to se narodil FIDEL CASTRO. A co přijde teď? Můj otec byl propuštěn z koncentračního tábora GULAG v KOŽVA republika KOMI dne 12.03. 1943. Mám jeho dokument vystavený v tento den. Odcestoval do ORENBURG – BUZULUK – O.B. Já byl v ORENBURG v roce 1988 cesto do KARAČAGANAK. A můj otec tam byl dne 30.03. 1943 odveden do ČS. armády LUDVÍKA SVOBODY. Co to je 30. 03. To můžeme napsat i 30.3. EMÍLIE je i EMA. A TŘETÍ pád je EMĚ. A zase plus TŘI je to ŠESTÝ pád a to je také EMĚ. DVĚ EMĚ. DVE EMĚ. MEDVE. To jsou ty elektrárny v HORNÍ POČAPLY. Pravda je to proto, že manželka plukovník V.H. – VLADIMÍR HENDRYCH, který se narodil dne 16.04. kdy seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v roce 1931 jako číslo popisné našeho domu v PPLK.SOCHORA – 1391, která se jmenovala ILONA ANEŽKA KUBALA, dcera ANEŽKY a MAXMILIÁNA KUBALA, se narodila dne 30.03. A bratranec PETR GEBLT měl s jejich dcerou také V.H. svatbu v hotelu JALTA dne 03.03. A vy si vzpomínáte na to co tu bylo mnohokrát. Dne 30.03. se narodil FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE DE FUENTETODOS. GOYA i JOYA – CHOYA – SVÍTÍCÍ ŠPERK ze všech ZDROJŮ VODY – FONTÁN. A také se narodil VINCENC VAN GOGH – Vyslov HOCH a VINCENC – H.V. A VINCENC byl můj praděd GEBLT. A ten samý den zemřel KAREL MAY. Ano MÁJ – KVĚTEN – MAGGIO. Se dvěma „G“. S jedním by to byl KOUZELNÍK nebo MÁG.

Další ulice je jenom na levé straně. Není to tedy klasická křižovatka. Ale je důležitá protože se jmenuje VIA San. TOMMASO del MERCATO. Ano T.M. jako TOMMASO MASARYK a TUMA a TŮMA a TOMA a MOTA a TRADE MARK. Vy ale víte, že MERCATO je i anagram MOCORITA -MOKORITA – MOCHORITA- MOGORITA – MOHGORITA. To je každý TRH – MARKET – MERCATO, pochopitelně. Ale tato ulice je po svatém TOMMASO del MERCATO. Informace o něm jsou velmi skoupé. Ale pro můj příběh velmi jasné. Byl to syn FERNINADA doktora KARLA Z ANJOU. Od našeho známého císaře FRIEDRICH II. získal v roce 1267 léno GUINGANO. Jako O.B. – OTTOKAR OF BOHEMIA zlatou bulu. Byl to i za jeho účast v bitvě u BENEVENTA proti MANFREDIMU. Ano B.M. ale hlavně BEN a VENTA. Moje spolupracovnice na DVOJCE po kterém přišel OTAKAR JÍRA. A rodina VENTA od nás z domu v PPLK. SOCHORA. A já. BEN. MANFREDI je i MAN FREDI – MUŽ FERDINAND. A i otec TOMMASO byl FERDINAND. To byl i KLAUN – AUGUST FERDINAND hraný hercem VRŠŤALA – VRSTL – BRISTOL. Ale to už znáte dobře. Ten TRH – MERCATO má ve jménu i proto, že „provozoval“ jeden z OTTO – OSMI trhů v království LOMBARDY. Trh trval OSM dní – OTTO. Trh S.LORENZO byl umístěn v centru BARONY v LAUREANĚ – B.L. A LORENC soused od tramvají v našem domě. A také ALOIS LORENC generál STB. V roce 1341 ( 1 a 2 nebo 74 nebo 71 ) byl soudcem v CILENTO. Měl bratrance BARTOLOMEO a NICCOLO. Dceru JACONA.

Ta ulice je ukončena ulicí VICOLO CATTANI. CATTANI byl komisař a hlavní hvězda italského seriálu který se promítal v československé televizi za totality. Ten byl CORRADO CATTANI. A seriál se jmenoval CHOBOTNICE – OCTOPUS – OSM – OTTO. Hraje ho MICHELE PLACIDO – Ano MICHELE – MICHAEL. A PLACIDO ? To znamená KLIDNÝ – CALMA. V němčině je to RUHIG – a teď si vzpomínáte na ulici popisovanou dva odstavce zpátky – RIGHI. AUGUSTO RIGHI. Důležitý vědec a „SPOJAŘ“ v mém příběhu.

Pak je to napravo VIA VOLTURNO a nalevo VIA MARSALA. Ano VOLTURNO a MARSALA – V.M. VOLTURNO, latinsky VULTURNUS, je kromě toho že to je zase VOL – VŮL a TUR a to je v naší řeči ON VŮL-TUR. Kdo no asi já a můj otec. Nebo je to anglické TURNUS – VOLA/VOLŮ. Jsou na řadě VOLI. Řeka pramení v MOLISE – WASILE u ROCCHETA a VOLTURNO v provincii ISERNIA a vlévá se do moře TIRRENO – TYRHÉNSKÉHO. Zase TIR – TUR. ROCCHETA – RAKETA a VOLTURNO je i obec. Stopy nejstaršího osídlení jsou v lokalitě VACCARECCIA. VACA je španělské KRÁVA – TUR – PARA. RECCIA je i REKA – ŘEKA. A nachází se tam opatství SAN VINCENZO – VINCENC. A to vše v CAMPANIA – KAMPANIA provincii s hlavním městem NAPOLI. VOLI NA POLI. S těmi ale také byl NA POLI PŘEMYSL ORÁČ ? Byl ze STADIC -STÁDIC v údolí řeky BÍLINA nedaleko TRMIC. Tomu rozumíte? Přidám jen že do města BÍLINA zavítal kromě jiných i GOETHE při svých cestách do ČECH. A to všechno je U.L. – ÚSTÍ NAD LABEM. Jeho manželka byla kněžna LIBUŠE – BASIL – LISBOA – ISABEL – ELISABET. Nad náměstím STROSSMAYERA u nás na PRAZE 7 je ulice VEVERKOVA. Bratranci VEVERKOVÉ vynalezli RUCHADLO. Bydlel tam až na konci u kostela svatého KLIMENTA armádní generál RUSOV KAREL – RUSWURM KAREL. A připomenu že OTTOKAR OF BOHEMIA – O.B. byl také PŘEMYSL. V polské HALIČI – GALICIA je město PŘEMYŠL – PREMISLIA. Je na řece SAN a patří dnes k PODKARPATSKÉMU vojvodství. A o těch místech píše HAŠEK JAROSLAV ve své knize o SCHWEIG – ŠVEJK – SCHWEIZ. A finále ? PŘEMYSL byl ŠTROUGAL – STROUHA. Bratr LUBOMÍR STROUHA. Který propouštěl mého otce ze služeb M.V. když se můj otec vracel podle plánu do armády. STRUHAL byli z VESELÍ nad LUŽNICÍ. Jako moje prababička RILLE – STROUHA z VESELÍ U CHCEBUZE. Provdaná za SEKERNÍKA HON. A aby to byl pravda, tak když jsem studoval školu VLKSM tak byl PŘEMYSL ŠTROUGAL v MOSKVĚ na velvyslanectví ČSSR. Bydlel s rodinou na velvyslanectví. Jeho dcera ŠÁRKA mě vzala jednou k nim domů. Když jsme vystupovali s naší rock kapelou pro československé studenty v MOSKVĚ.

VIA MARSALA je podle mého výkladu i mnou špatně v diktátu zapsaní VIA – CESTA MARŠÁLA. Ale není to tak v tomto případě. Je to název obce na SICILI. Úplně na špičce té sešmajdané BOTY – BAŠMAKY, kterou může také ostrov představovat. Nebo protože je mistrovství světa v hokeji tak i hokejové boty s tou PATKOU vzadu. Pravda je to proto, že se obec jmenovala v latině LILYBAEUM. Ano náš klíč OPERACE BENJAMIN – L.B.M. A všechny další varianty souhlásek z tohoto názvu – LL – ll a B.M. Tedy B.M. je DVOJKA. Nebo B.M. II – DRUHÝ. Jako OTISK a to jsem byl. Město se nachází na MYSU BOEO – M.B. – a vy si vzpomenete na kmen BOI. Proč je to pravda co tady píšu? Do konce 70. let byla jeho součástí i vesnička PETROSINO – PETRA SYN. Ta se ale po referendu uskutečněném dne 1. července 1980 stala samostatnou obcí. Kvestorem města byl mezi roky 76 a 75 před naším letopočtem CICERO. Tedy v době kdy to bylo LILYBAEUM. Proč je to pravda? Ve městě je katedrála svatého TOMMASO z CANTERBURRY. Tedy THOMAS BECKET. Co byl zabit na přání JINDŘICH II. A ALEXANDER III. ho prohlásil za svatého. Ale to tady bylo podrobně dříve. Podívejte kam až jeho sláva odporu církve proti světské moci dosáhla. Kostel patří do diecéze MAZARA del VALLO – Ano můj kmotr generál plukovník VASIL VALO. Město je součástí konsorcia obcí TRAPANI. PANÍ TUR jsou PARA – ARAP KRÁVY – COW. A italské MUCCA- M.C.C. a MSS a CCM a SSM. Ulice VOLTURNO a MARSALA tvoří křižovatku.

Další je na levé straně VIA GOITO. Z latinského GUTTUS. Nemá proti ulici. To je zase obec úplně na druhé straně ITALIA než obec MARSALA. Dá se napsat, že MARSALA je nejdále na JIHU a GOITO je nejdále na SEVERU a mezi nimi je v prostředku – přibližně – té nohy u KOLENE ta obec VOLTURNO. Ano V.M. anebo G.M. Tak to přece bylo v době pádu SSSR a světového komunismu. GOITO je provincii MANTOVA v LOMBARDII. G.M.L. to je i GOMEL v BĚLORUSKU i pražský GOLEM. Obec byla vždy důležitou křižovatkou. Je na pravém břehu řeky MINCIO. To je české MINCE a anglické MINCE – MLETÉ, SEKANÉ, ŘEZANÉ. Obec – město leží podél TŘÍ hlavních tras – MANTOVA – BRESCIA M.B. a vy víte, že jsem v BRESCIA byl u přítele ALDO v roce 1973 v první dny toho roku. Po příjezdu z VÁNOC v COMO od VITTORIO. Další je spojnice mezi MANTOVA a LAKE GARDA – L.G. – EL CHE. A trasa mezi starověké VIA POSTUMIA mezi CREMONA a VERONA. POSTUMIA může být o POSTUPIM. Místo posledního setkání VELKÉ TROJKY ale již v obměněném složení. HARRY TRUMAN a STALIN a DVA z VELKÉ BRITÁNIE. Nejprve WINSTON CHURCHILL a pak CLEMENT ATTLEE. Připomínám, že POSTUPIM-POTSDAM je na řece HAVEL. Cesta se jmenuje podle POSTUMIUS ALBINUS MAGNUS.

A až za touto ulicí je na druhou stranu ulice VIA d‘ MONARI. Ano zase V.M. Překladač překládá slovo MONARI z latiny jako BÝT VAROVÁN. Kým? Kdo byli MONAŘI ? Byli to komunističtí novináři z MON ? Mezinárodní organizace novinářů v Pařížské ulici kam přešli z MSS Mezinárodního svazu studentstva jeho prezident DUŠAN ULČÁK a ředitel MILOŠ JAKEŠ? A převedli tam také sebou mojí manželku VLASTA MOHORITA – SVOBODA? V roce 1989 ? Ano je to velmi pravděpodobné. V té době byl přece předsedou MV SSM v PRAZE MARTIN ULČÁK. Nebyli s DUŠAN ULČAK příbuzní. Ale MARTIN ULČÁK žil v domě do kterého se nastěhoval také bývalý prezident MSS MIROSLAV ŠTĚPÁN. V ZELENÉ ULICI. Která ukončuje ulici KOULOVA. To je ta ve které jsem se v roce 1966 setkal s ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA a se kterým jsem tam zašel do hotelu INTERNATIONAL. A v ITÁLII žil další prezident MSS. Ten tam byl v emigraci. JIŔÍ PELIKÁN. A vy víte, že rodina PELIKÁN žila v FRIEDENAU – MÍROVKA jako rodina SCHIDLAK okres H.B. A také rodina LEDL, jako příjmení mého kolegy mezinárodního tajemníka ÚV SSM, tedy z „party“ komunistické rozvědky. Který by také rád byl prezidentem MSS po ŠTĚPÁNOVI. Ale musel tam přijít SIGNÁL – ZNAČKA SKÁLA – Já v čele SSM – „hebrejsky“ MSS – A tak jsem byl pomyslně v obou funkcích. Což byla de iure pravda. Protože prezidentem MMS byla mládežnická organizace Československa. A ta tam jako vysílala svého představitele. Byl to tehdy SKÁLA- ROCKY. Moje druhé já. Názvem. Jinak ne. Ale vy víte, že to je MAPA celá ta hra. Co ale nevíte, že přesně rok před mojí Celostátní konferencí SSM v LUCERNA ve dnech 10.11. až 12.11. 1989 a před svatořečením ANEŽKY ČESKÉ v ROMA papežem JAN PAVEL II. – H.P. II. A událostmi 17.11. v Praze a pak všude po Československu -Sametová – BARCHATNAJA – VELLUTO revoluce byl na návštěvě v BOLOGNA ALEXANDER DUBČEK. Na vůbec prvním povoleném výjezdu na Západ po jeho odvolání z funkce velvyslance v TURECKU. Ano v TURKIJA – TUR ECKU. V BOLOGNA mu byl dne 13.11. 1988 předán titul DOTTORE HONORIS CAUSA při příležitosti devítisetletého výročí založení UNIBO – UNIVERSITA BOLOGNA. PELIKÁN tam byl u toho. A při příležitosti té návštěvy přijal JAN PAVEL II. i H.P.II ve Vatikánu ALEXANDER DUBČEK. Ano žádné náhody. Více podrobností souvisejících s touto výjimečnou návštěvou muže s lidskou TVÁŘÍ – TVÁROU připíšu na konec tohoto vyprávění. A tak DVA významní mužové dějin Československa, světové známé osobnosti M.B. -MASARYK a BENEŠ – měli čestný titul DOTTORE HONORIS CAUSA z OXFORD – VOLOBROD ( možná i odjinud). A Jeden představitel Československa, světově známý ALEXANDER DUBČEK měl čestný titul DOTTORE HONORIS CAUSA z BOLOGNA – VOLOŇA. DVA Slováci a jeden Čech. DVA NEKOMUNISTÉ a jeden KOMUNISTA. Podle modelu TŘI SESTRY – USA a VELKÁ BRITÁNIE a k nim SSSR. A co ještě? V září toho roku 1988 se uskutečnily velké oslavy založení UNIVERSITY BOLOGNA. 900 let. Tam byl hostem rektor UNIVERSITY KARLOVY profesor ČÉŠKA. Ne on byl ČEŠKA. ČÉŠKA je PATELLA – slovensky JABĹČKO – APPLE – B.L. BOLOGNA a LABE. V jehož CAROLINUM se každoročně za jeho účasti pořádalo slavnostní shromáždění SSM a představitelů Československých univerzit při příležitosti vzpomínkových akcí na17.11. 1939. Každý rok od roku 1982 jsem tam byl.

A pak je to další křižovatka. VIA MANZONI a VIA del MONTE. Ano V.M. a V.M. OTEC a SYN – OTISK a dílo nikdy nepromítané MARGHARETTE ALEXANDRA BARSKAJA, režisérka, manželka JARDININ. A Z BRNA PEPA – i „B“ – OTISK, KAPITÁN A VELITEL PARA SKUPINY WOLFRAM Z LONDÝNA. VIA MANZONI – to upozorňuji předem je i ZÓNY MUŽŮ. Je pojmenována po ALESSANDRO FRANCESCO TOMMASO MANZONI. To je ALESSANDRO ( DUBČEK ) a TOMMASO ( MASARYK) Oba byli FRANTOVÉ podle JANA WERICHA a jeho povídání a FRANTA NEBOJSA. Pravda je to proto, že se narodil dne 07.03. 1785. Ano jako naše telefonní číslo 37 73 05. Vzpomínáte? A je to dohromady 10 – X – CHE. Je to také 03.07. a to se narodil strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Který měl po otci spolu se sourozenci sovětské občanství v době okupace nacistickým Německem. Otec zahynul v 1942 Osvětim, starší bratr ten samý rok zahynul v Osvětim, další bratr byl v koncentračním táboře MAUTHAUSEN a ten přežil, ale při návratu se zapojil do Povstání českého lidu v HRADCI KRALOVÉ a dne 09.05. 1945 při povstání padl. Ke vší té hrůze se ještě sestra LIDKA nešťastnou náhodou v roce 1943 utopila. A tak ze 7 členné rodiny zůstali po WWII. pouze tři. Matka a on a starší bratr FRANTIŠEK. 07. BŘEZEN – MAREC / B.M. je i 07. OKTOBER – ŘÍJEN / O.R. OŘ. A to seskočila PARA skupina výsadkářů ARAP i s mým otcem u MAKOV – ČADCA/ŽILINA. V roce 1944. Ital MANZONI se narodil v MILÁNO LOMBARDY. Místo kde jsem poprvé vstoupil na italskou půdu po příjezdu z VÍDNĚ. M.L.V. Byl to italský básník a romanopisec. Jeho nejvýznamnějším dílem je historický román SNOUBENCI – PROMESSI SPOSI z roku 1827. V roce 1808 se oženil s H.B. Ani ne HOLEŠOVICE BUBNY ani ne HAVLÍČKŮV BROD ale HENRIETTE BLONDEL. Kalvinistka která v roce 1810 přestoupila ke katolíkům. A vy určitě už vidíte, že byla JINDŘIŠKA, ženská podoba JINDŘICH. MANZONI musel prodat svoji vilu protože byl podvodníky okraden. Vehementně bránil proti různým kritikům dílo GOETHE. Na smrt NAPOLEONA (ARTILERY důstojník z KORSICA – KORSA) CORSA to je ten nákoleník na té noze ITALIA reagoval básní 5. KVĚTEN – QUINTO MAGGIO. 5 MAGGIO. Ano jako den Povstání českého lidu v roce 1945, ve kterém padli bratr strýce ANTONÍN BARANNIKOV v HRADCI KRÁLOVÉ a první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN v HRADIŠTKU U PRAHY. V roce 1833 zemřela jeho manželka HENRIETTE. A on se roku 1837 znovu oženil s vdovou po hraběti STAMPA. Vzpomínáte na vůbec prvního pedagoga v OXFORD – VOLOBROD? TEHOBALD ÉSTAMPÉS ? Jmenovala se TERESIE BORRI. TERESIE byl moje prababička RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. A BORRI – BORY v PLZNI. Ale i BORY- LESY. BORY jsou BOROVICE LESNÍ – B.L. PINUS SYLVESTRIS neboli SOSNA. Italsky PINO. Ale i VOLLI – VOLI – VOLOVÉ. Zmíněné v české hymně – BORY u BOTIČE (!) autor slov ? No přece TYL – KAJETÁN a JOSEF – PEPA. L.T. a sloužil v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD na náměstí REPUBLIKY. A finále? V roce 1860 ho král VITTORIO EMANUEL II. jmenoval senátorem. Papež PIUS IX ( i EL CHE ) citoval výslovně jeho pojednání o mravnosti. V roce 1873 zemřel jeho nejstarší syn a on se z toho již nevzpamatoval. Dne 22.05. utrpěl úraz hlavy a zemřel. Také v roce 1873. Av MILANO. Ano vidíte dobře 2205 – 225 – V25 číslo mého ročníku na Vysoké škole politické. Nebo DVA a JEDNA – DVĚ DVOJKY a JEDNA PĚTKA. Dvakrát rok 73. A on se narodil dne 7.3. GIUSEPPE VERDI mu věnoval k jeho prvnímu výročí úmrtí své REKVIEM.

VIA del MONTE je zase V.M. a tvoří s ulicí V.M. naproti KŘIŽOVATKU. To víte, co znamená? MONTE je české HORA. Ale to je v italštině a španělštině HODINA. Tedy i ORA – O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN: A je to i ORO a OR – hebrejské světlo a kůže. HORA byl i český básník. Byl JOSEF a tak byl i HORA PEPA – H.P. Pracoval v RUDÉM PRÁVU a byl to komunista. V roce 1929 KSČ opustil spolu s dalšími v takzvaném MINIFEST SEDMI. Hodně cestoval. A byl vůbec prvním jmenovaným NÁRODNÍM UMĚLCEM. Bylo to den po jeho smrti dne 21.06. 1945. Dne 22.06. 1945. To víte, že bylo 4 výročí napadení SSSR Nacistickým NĚMECKEM. A možná si vzpomenete protože to tady také bylo, že se po něm jmenuje HOROVO náměstí v LIBNI. U THOMAYERA SADY. A u vodního toku ROKYTKA -RO KYTKA – OR FIORE – FLORE. Naproti je H.B. – HRABAL BOHUMIL AUTOMAT SVĚT. A za ním je základní škola a naproti LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK a vedle něj LIBEŇSKÁ SOKOLOVNA kde sídlil můj klub METEOR PRAHA. Kde jsem hrál BAKETBAL. HODINA JAROSLAV pracoval na ÚV KSČ a byl z HRADECKA. A HODINOVÁ SPURNÁ byla manželka GRÍŠA – JINDŘICH SPURNÝ který byl jako komunista s VÁCLAV NOSEK za WWII. v LONDÝNĚ. Ale to už všechno znáte. H.S. HANA SPURNÁ jeho druhá manželka byla ředitelkou naší školy na STROSSMAYEROVÉ náměstí.

A nyní je v bloku domů nalevo od začátku VIA D’INDEPENDENZIA druhý kostel na této ulici. První je jak víte BENEDETTO – BENEDICT – BEN a tento druhý je CATTEDRALE METROPOLITANA DI SAN PIETRO. Jeho výstavba započala v roce 910. Kostel byl zničen při velkém požáru v roce 1141 a znovu vysvěcen papežem LUCIO III. v roce 1184. V roce 1396 bylo průčelí obohaceno o portikus, který byl v roce 1467 upraven. Na příkaz kardinála GABRIELA PALEOTTIHO byla budova v roce 1575 kompletně zrekonstruována. Zásahy byly však tak radikální že se klenby v roce 1599 zřítily. V roce 1582 byl kostel SAN PIETRO povýšen papežem ŘEHOŘ XIII. ( GREGORY VIII.) na katedrálu. Portikus byl znovu přestavěn na konci 17. století a v letech 1743 až 1747 dostal na příkaz papeže BENEDIKT XIV. podle plánů architekta ALFONSO TORREGGIANI novou fasádu.

Dnes je interiér v barokním stylu s majestátním efektem. Mezi uměleckými díly stojí za zmínku Zvěstování ZVĚSTOVÁNÍ od LUDOVICO CARRACCI, freska mezi zadními skleněnými okny transeptu, románský krucifix z cedrového dřeva a skupina postav z hlíny CRISTO MORTO CON LE MARIE PIANGENTI (Mrtvý Kristus s plačícími ženami) od ALFONSO LOMBARDI z počátku 16. století.

V katedrále jsou DVOJE VELKÉ VARHANY. Varhany na západní tribuně byly postaveny v roce 1935 varhanářem GIUSEPPE ROTELLI z CREMONA. Nástroj má 49 rejstříků na třech manuálech a pedálu. Zvláštností je, že každé ruční práci je přiřazena samostatná práce s pedálem. Aktivita je elektropneumatická. Zajímavé jsou souřadnice kostela. Ty SEVERNÍ ani tak ne. Ty jsou 44°29’45“N. Ale ty EAST jsou 11°20’35“ E. Tedy E – TROJZUBEC a k tomu 1a 2 a 3 a zbydou číslice 1 a 5 – 15 – 3×5 – 1775. Důležité je vědět, že NETTUNE PIAZZA je na dohled od vrat kostela. Má v ruce TROJZUBEC. CREMONA byl název české firmy v LUBY – L.B. Vyráběli hudební nástroje. Třeba tu kytaru kterou jsem daroval ADRIANA VILLEGASS – ALICIA ALCIRA LOMBARDELI z B.A. BUENOS AIRES v ARGENTINA ( ARGENTO SILVER – DVOJKA v ocenění) když jsme se loučili byla vyrobena v LUBY – CREMONA – L.C. – EL CHE. Varhany jsou dvoje a nástroj má 49 rejstříků IL. – LI – LEE – lee. Vím že to je XLIX – Dvakrát EL CHE. Jednou s velkým L a podruhé s malým „l“ které je ve skutečnosti „I“ – 1. Ale prosím vás kdo se s tím bude párat. Tak to klidně napíšu 49 – IL. Pravda je to proto, že v kostele je dílo od autora LOMBARDI a křestním ALFONS. Jako malý KARAS – KARÁSEK MILOŠE KOPECKÉHO, po mamince by byl GRIM. A to nejslavnější je od LUDOVICO CARRACCI – Ano LUDVÍK KARÁČÍ. ČÍ KARA ? ČÍ TVÁŘ – OBLIČEJ ? By byl dotaz kdybychom to převrátili do češtiny. A vy víte, že CARRACCI je i hlavní město PAKISTÁN. A už také víte, že první ulice která lemuje H.B. – B.C. nádraží v BOLGNA je z druhé strany kolejí ulice – VIA CARRACCI. Tedy když bude ta PIETRO PIETROMELLARA jako BUBENSKÁ která otevírá cestu do centra PRAHY 7 a tam do centra BOLOGNA tak ta CARRACCI za kolejemi bude jako ARGENTINSKÁ v PRAZE 7, směrem od centra do běžně obyvatelné nevýstavní čtvrti. Nahoře jsem bydlel já, pár metrů od nádražních objektů a kolejiště v PPLK.SOCHORA ANTONÍNA a od nich nás MOHORITY – jak říkají na Zakarpatí množné číslo jména rodiny – dělila pouze BUBENSKÁ. A dole pod nádražními objekty a kolejišti v ulici MLADÁ GARDA – M.G. žil bratranec PETR GEBLT. A použiji stejný tvar – GEBLTY dělila od železnice jenom ulice ARGENTINSKÁ. MLADÁ GARDA je název románu ALEXANDER FADĚJEV. A vy víte, že ruské „F“ – „Ф“ jsou DVĚ „P“ k sobě připojená, složená dohromady. Jedno podle Lenina postavené na hlavu. Tedy zase PETR a PETR či PETR – SIMON a PAVEL – SAUL/ŠAVEL. Co prý řekl o románu FADĚJEVOVI osobně STALIN: – „Nejenže jste napsal bezmocnou knihu, napsal jste i ideologicky škodlivou knihu. Mladé gardy jste vylíčil téměř jako MACHNOVCE. Mohla by však existovat organizace a účinně bojovat s nepřítelem na okupovaném území bez stranického vedení? Soudě podle vaší knihy mohla.“ A tak po vydání v roce 1946 vyšlo upravené vydání v roce 1951. Kdo byl MACHNO? NESTOR MACHNO byl velitel UKRAJINSKÉ POVSTALECKÉ ARMÁDY. ANARCHISTA. Bojoval proti BOLŠEVIKŮM. A po porážce jeho poměrně velké armády, převážně složené z rolníků, odešel do emigrace do FRANCIE, kde ve věku 43let , v roce 1934 zemřel. Říkali mu na UKRAJINĚ – BAŤKO MACHNO. Ano tak již víte, proč byl BAŤA BAŤOU. THOMMASO BAŤA. Všimněte si nápadné podoby MACHNO – MACHINO – MAŠÍN. Vy samozřejmě víte, že já jsem úřadoval na M.G. Ale v tomto případě na náměstí MAXIM GORKIJ – SENOVÁŽNÉ náměstí. A to u …? Ale to znáte, to už tady bylo mnohokrát. A připomínám, že ALEXANDER je stejně v mém příběhu důležité jméno. Na VIA D’INDEPENDENZIA je obchod BAŤA. Nepodařilo se mně zjistit od kdy tam je. Tento na tomto místě. Důležité je to že první obchody BAŤA v ITÁLII byly od roku 1931. Ano naše číslo popisné domu v PPLK. SOCHORA. Bylo to tehdy v FIUME – RIJEKA a ZARA – ZADAR. Co je FIUME ? A nyní velký pozor FIUME je ŘEKA !!! Ale FUMO je KOUŘ. Ano stav kdy není dobře, nebo vůbec vidět. Stejný stav jako MLHA – FOGG – TUMAN. Vy kteří čtete víte, že RIJEKA byl podle mého otce název RIJEKA ve VOLOVÉ. RJIEKA byla RJIEKA. Tak tedy FUMO. ZADAR je DR.ZA. ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ DOKTOR. Kdopak to byl? A právě teď si vzpomínáte že OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN byl zaměstnancem firmy BAŤA. Před válkou , ve válce a po válce. A také již víte, že BAŤA nakupoval KŮŽE – OR v ARGENTINĚ. Ve velkém. FIUME – RIJEKA a ZARA – ZADAR je od WWII. součástí CHORVATSKA – CROATIA – CROACIA – CROAZIA. Na břehu MARE ADRIATICO. MOŘE ADRIATICKÉ. ČESKY JADRAN. Vyslov to ale – KROEJŠA nebo KROASIA nebo KROACIA. A vy si vzpomínáte že KRO byl pracovník OV ČSM/SSM Praha 5 v ulici PRESL – PREIS – moje prababička. U náměstí 14.ŘÍJNA – a to se narodil generál EISENHOWER. A stojí na něm socha NEPTUNA – NETTUNO a vedle je ulice LESNICKÁ kde žil v PRAZE ALBERT EINSTEIN narozený také 14.10 – OKTOBER-ŘÍJEN/ OR a OŘ, ale v tom našem obráceném gardu – 14.03. MAREC – BŘEZEN /M.B. A je tam ulice ŠTEFÁNIKA – ŠTĚPÁNÍKA PILOTA. A LEGIONÁŘSKÁ. A je tam kostel svatého VÁCLAVA a PORTHEIMKA – MOHORITKA L. To ale znáte. PAK ALE BYL KRO VEDOUCÍM KLUBU V PODZEMÍ HOTEL ADRIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ. TAM KDE JE CHÁRON – PŘEVOZNÍK NA LOĎCE. DODNES. A proč je to pravda? Co ještě je v CROATIA ? Národní park KRKA. V italštině CHERCA a ve finštině KRKAN. Ano KERČ – KRČ – NECK. A co znamená TAMAN jako TAMANSKÝ POLOOSTROV a jako DIVIZE TAMAN, která zabránila DVAKRÁT KOMUNISTŮM udržet se u moci v jazyce CROATIA – CHORVATSKÉM ? TEMNÝ – TMAVÝ . Ano to samé co MOHORIT v jazyce DÁKŮ – RUMUNŮ. Ano ten TAMANSKÝ POLOOSTROV který na jedné straně a s KERČ na druhé straně odděluje AZOV SEE od ČERNÉHO MOŘE – chorvatsky CRNO MORE. A vy si vzpomínáte, že jsem navštívil spolu s ostatními zahraničními posluchači ukázku cvičení TANKŮ na TANKODROMU TAMANANSKÉ DIVIZE. V roce 1972. Těch tanků co byly v roce 1991 a 1993 v MOSKVĚ. V tom druhém případě dokonce střílely na BÍLÝ DŮM – budovu parlamentu RUSKÉ FEDERACE. Když se tam pilot generál ALEXANDER RUCKOJ a RUSLAN CHASBULATOV s dalšími zabarikádoval v době tak zvané Ústavní krize. Ten ALEXANDER RUCKOJ co byl sestřelen nad AFGHANISTÁNEM a propuštěn v KARÁČÍ – KARATSCHI – KARACHI – KARACZI v PAKISTÁNU. A co ještě připomenu? Mého kolegu ze základní vojenské služby 1974 – 1976 LITOMĚRICE. Vzpomínáte? Maďar, vojín KARASZ. Maďarsky je KARÁČÍ slovo KARACSI. To byl ten který mně málem umačkal k smrti, radostí, když jsem vyjednal amnestii pro všechny „vězněné “ vojáky základní služby. A tak mohli odejít jako my nevěznění do civilu a nyní pozor dne 30.03. Ano 30.03. Datum odvodu mého otce do československé armády v ORENBURG BUZULUK – O.B. A další data před chvílí zmiňovaná. KARASZ měl myslím nasluhovat okolo dvaceti dnů. To bylo dost. Samozřejmě, je to i KARAS přítel mého otce a spolubojovníka skupiny ARAP jménem KARAS. I tajemníka MV KSČ Praha dalšího KARAS, kterého KAPEK VÍT, agent KGB, v polovině sedmdesátých let propustil. Zbavil se ho.

Katedrálu odděluje od dalšího bloku domů ulice VIA ALTABELLA. A společně s další ulicí na druhé straně hlavní třídu nekřižují. Jsou několik metrů od sebe. Ale musíte vědět že ta druhá nese jméno také začínající na „A“. VICOLO DEGLI ARIOSTI. VICOLO je SLEPÁ ULIČKA nebo ALEJ – L.J. – EL CHE. A S.U. nebo U.S. ARIOSTI – celým jménem ATTILIO MALACHI ARIOST byl italský hudební skladatel a zpěvák a varhaník. Byl virtuózem hry na violoncell a violu d’amore. Narodil se dne 05.11. 1666 a zemřel v roce 1729. V roce 1689 se stal mnichem. Ve věku 22 let. Řád služebníků PANNY MARIE. Přijal jméno OTTAVIO – ano OTTO – OTTOKAR. Později byl dvorní skladatel vévody z MANTOVY. V roce 1694 zkomponoval Komorní divertimento pro housle a violoncello a IL TIRSI. V roce 1697 se přestěhoval do BERLÍNA. Na pozvání SOFIE CHARLOTTE královny Pruska se stal v roce 1701 kapelníkem. Jeho poslední operou uvedenou v BEERLÍNĚ byl MARS a IRENE. Poté byl ve VÍDNI až do roku 1711. Tam složil mnoho oper a oratorií. Například SLAVNÁ ZNAMENÍ SCIPIONA AFRICANA v 1704 a UMUČENÍN KRISTA v 1709. Pak se stal zmocněncem RAKOUSKA pro ITÁLII. V roce 1716 se přestěhoval do ANGLIE. Spolu s GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL a GIOVANNI BONOCINI řídil Královskou hudební akademii. Hrálo se zde několik jeho oper: Coriolanus (1723), Vespasianus (1724), Artaxerxes (1724), Darius (1725), Lucius Verus (1726) a Teuzzone (1727). V Londýně v roce 1724 vydal sbírku kantát a lekce pro violu d’amour. Attilio Ariosti, skladatel především oper, je připomínán také jako jeden z největších skladatelů pro violu D’AMORE nástroj, pro který zanechal kromě výše uvedené sbírky také řadu drobných skladeb shromážděných pod názvem „Stockholmské sonáty“, jejichž rukopis je uložen ve Statens Musikbibliotek ve STOCKHLMU. Zemřel v Londýně v roce 1729. Narodil se dne 05.11. a to je i 11.05. a tak i 11.08. To se narodil VASIL GYULA BILAK. Bylo to v roce 1666 a to je i 1999 a to je podle mne i římskými IM. INTELLIGENZA MILITARE. MILITARY INTELIGENCE. Rok jeho úmrtí a podotýkám, že se neví den, byl 1729. A to je i 1972. Kdy jsem byl v u TAMAN DIVIZE a ukončil jsem školu VLKSM a rozloučil jsem se s ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI – ARGENTINKOU v MOSKVĚ a seznámil se s GYULA CHAMRAJEVA – UZBEČKOU v NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK. A odcestoval na Vánoce za mými přáteli ze školy do ITÁLIA – MILANO LOMBARDY a COMO a BRESCIA a také jsem navštívil VENEZIA-BENÁTKY a trochu i VÍDEŇ. A viděl premiéru KMOTRA. Od režisér COPPOLLA a VITTORIO mě vzal na návštěvu do MILÁNA k UMBERTO ECCO. Umělec byl ATTILLA – tedy jako HUN. Jako moje babička HON MARIE. A jako zkratka HUN – HUNGARY odkud pocházela moje druhá babička ANNA BÁRÁN. O ATILLA tady již bylo více. Důležité je že jeho nástupce byl ULDIN – UL. Byl i MALACHI – MILCH – MLÉKO – MOLOKO – MELECH vzpomínáte? MA – MOHORITA EL CHE. Ale i MIELKE šéf STASI – jak se u nás říká ANASTAZIA – STÁZI. Ten byl ERICH jako jeho šéf HONECKER a jako generál ERICH FREDERICI – FRIEDRICH – MÍROVEC. Byl II. – DRUHÝ. A finále byl ARIOSTI. Byl tedy AR – OR.

VIA ALTABELLA. Slovo ALTA BELLA je v italštině VYSOKÁ KRÁSNÁ. Kdo to nevím. Možná nějaké basketbalistka jako ta krásná JUTE v BRÉMÁCH, která mě uchvátila. Ale přesto jsem odcestoval zpět domů. V němčině je ALTO – STARÝ. STARÝ a KRÁSNÝ v kombinaci. To nevím. Ale vím, že AALTO byl finský architekt který měl firmu ARTEK. Jako ARTEK tábor na KRYMU. A jako skoro každý v mém příběhu důležitý ARTILLERY – dělostřelec. Například strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV a ruský režisér GARDININ, dříve důstojník R.I.A. Aby to byla pravda tak v našem domě v PPLK. SOCHORA ANTONÍINA žila rodina ALTSCHULE. Samozřejmě že ALT je po našem, bez samohlásek i L.T. LITOMĚŘICE. A BELLA je B.L. BRATISLAVA. To je i VASILA BRAT. Tam jsme také měli odloučený útvar z našich kasáren v LITOMĚŘICÍCH. Aby to byla pravda tak jsem tam byl dokonce jednou na výjezdní prověrce. Ve dvojici. S kým? No přece s mým BRATOM. A tak jsme byli v BRATISLAVA tehdy DVA – BRAT a VASIL. BRAT JAROMÍR to tehdy byl. Připomínám, že další odloučené jednotky byly JIŘIKOV ( i JURIJOV či GEORGOV ) TRNOVANY ( TURNOVANY ) a KLENČÍ pod ČERCHOVEM ( OR/RE ČECHOV ANTONÍN/ANTON a ČLENKY – ve slovenštině množné číslo pro ČLENOK je KOTNÍK. To je na té noze ITÁLIE – MELFI – BASILICATA. Tam co potvrdil jednu BULU pro Čechy císař FRIEDRICH II. To byla ta ZLATÁ – ORO BULA MELFSKÁ pro Jednookého VÁCLAV I. co zemřel v POČAPLY když lovil jelena. A samozřejmě, že i ČLENKY – podle ruského neslušného ČLEN a podle anglického MEMBER – MĚLNÍK – MLADÁ BOLESLAV a ER-RE SVĚTLO/SLUNCE. ČLENKY je i ono žertovné pojmenování vojáků. Vzpomínáte ? SMOLNY – PALÁC ŠLECHTIČEN ? A finále? je to jenom obyčejné ALTABELLA – A.B. AIRES BUENOS. Hlavní město ARGENTINY. Město mojí přítelkyně ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI – ADRIANA VILLEGAS bylo její SCHWINDLE NAME.

Další je VIA MONTE GRAPPA. Není křižovatkou. Je jenom na pravé straně. MONTE je HORA. A GRAPPA je destilát z VINNÝCH HROZNŮ. To je V.H. A také víte, že LUDVÍK SVOBODA byl z HROZENKOV. A oblíbená píseň mého otce byla MOLDAVANKA SMUGLJANKA ( TEMNÁ – TMAVÁ – TAMAN ) SABIRAJET VINOGRAD. Samozřejmě, že jsou to i VINOHRADY. Je té i CHRÁPÁ. To já tedy ano. A dokonale. A je to zase naše známé V.M.G. – V.M. a G.M. VASIL MOHORITA a MICHAIL GORBAČOV. HORA GRAPPA je i H.G. HUSÁK GUSTÁV. Láhev GRAPPA jsem tehdy z Itálie přivezl domů mému otci.

A to už jsme na konci VIA D’INDEPENZIA. Ulice končí ulicemi VIA UGO BASSI a VIA RIZZOLI. Za nimi je pak PIAZZA NETTUNO. Jde o v systému města poměrně významné ulice. Centrum města. A stejný význam mají i v mém příběhu. FRANCESCO RIZZOLI. Nyní opět velký pozor. Vyslov RICOLI – a to je CYRIL – KYRIL – KAREL ale i KAROL. A CYRIL byl, jeden z DVOJICE, ale i jak dobře víte byl i KONSTANTIN – CONSTANTIN. Z BALKÁNU – SOLUŇ. A tak je to i CONSTANZE – CONSTANCE. Ta v Německu, s naším JAN HUS u CONSTANZE LAKE – BODAM MEER. Nebo ta druhá v ROMANIA. I CAESAR a i ČERNĚNKO a i maršál ROKOSSOVSKY a i maršál ŽUKOV. I můj spolupracovník na ÚV SSM KONSTANTIN HAVLÍČEK. Říkali jsme mu TINO. RIZZOLI byl DOTTORE. Narodil se v MILANO. Otec byl GAETANO – KAJETÁN jako TYL. Matka byla MARIE TROMVALA. Měl sestru TEREZA. Moje prababička RILLE byla TEREZA a měla dceru , mojí babičku MARIE. Otec, důstojník armády NAPOLEONA a MURATA, byl zabit v roce 1814 lupiči v KALÁBRIA a on byl svěřen do péče strýci z otcovi strany . Ten byl VINCENZO – jako můj pradědeček GEBLT VINCENC a jako V.V. – VINCENC GOGH – HOCH. Aby to byla pravda, Tak na ÚV KSČ pracoval přímo pro VASIL GYULA – BILAK pracovník příjmením TRVALA – to je TROMVALA bez O.M. OPERAZZIONE MILITARE – VOJENSKÁ OPERACE. TROMVALA je i TROVA MALA. TROVA MALA je i MALÁ TRÁVA – TRAVIČKA. Říkáme v Čechách. To byla L.B. – LUCREZIA BORGIA – údajně. A k té se dostaneme za chvíli. Naproti v té druhé ulici. TROVE MALA je v překladu z italštiny NALÉZT ŠPATNÉ. FIND BAD – FINDE SCHLECHT -ROSSZAT TALÁLNI – GASI RAU – NAJTI PLOCHOY. Je to tedy NALÉZT a tak i HLEDAT. Protože jenom ten kdo hledá najde. RIZZOLI vystudoval univerzitu v BOLOGNA a stal se lékařem. Patří k zakladatelů oboru ORTHOPEDIA. Ano OR – SVĚTLO a KŮŽE a OTMAR REIDL. Ale jinak je to ORTHOS – PŘÍMÝ a PAIDION – DÍTĚ nebo PAIDEUEIN – VYCHOVAT. Obor prý vznikl při napravování dětí s vadami pohybového aparátu. Proto ten název. NAPŘÍMIT DÍTĚ. Z toho je i určitě to české PAJDAT. Latinské PEDIUM je ale PEDIA – CHODIDLA. Spodní část NOHY. A vy víte, že otec RIZZOLI byl zabit v KALÁBRIA. To je právě ta část nohy – ITALIA kde se nachází CHODIDLO. Z tohoto slova pochází část kola, zajišťující v kontaktu s chodidlem jeho pohyb – PEDÁL. I ŠLAPKA se tomu říká. A vy asi nevíte, že nejvyšší komunista v BRATISLAVA – MĚSTO – B.M. v letech normalizace byl GEJZA ŠLAPKA. Byl to výborný chirurg. V listopadu 1847 jako jeden z prvních experimentoval při operacích z CHLOROFORMEM. Vyšetřoval GUISEPPE GARIBALDI který utrpěl zranění na ASPROMONTE. A podařilo se mu zabránit amputaci jeho nohy. V roce 1879 ( i 1987 kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM a i 1978 kdy jsem nastoupil ke studiu VŠP do ročníku V25 ) koupil RIZZOLI za 55 000 liber od Úřadu státního majetku bývalý OLIVETSKÝ KLÁŠTER SAN MICHELE IN BOSCO. M.B. a MICHEL a BASCO – VASCO. Tam byl otevřen RIZZOLI ORTHOPEDIC INSTITUTE. Dne 28.06. 1896. Slavnostní otevření provedl UMBERTO I. To je i HUMBERTO – MOHORITA B. Také DOTTORE ale ne LÉKAŘ. 28.06. je i 14.06. Založení US ARMY a svátek VASIL – BASIL a ORLANDO/ROLAND a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA – také DOTTORE- LÉKAŘ. Institut RIZZOLI je dodnes jedním z nejlepších ortopedických zařízení na světě. A finále? Narodil se dne 11.07. 1809. Ano ve stejný den jako OLGA HAVEL – HAVLOVÁ v PRAZE můj tchán MIROSLAV SVOBODA v PLZNI. A vy již znáte celou tu kombinaci kterou umožňuje toto datum. Připomenu jenom 17.07. datum vyvraždění rodiny cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU v roce 1918 a mojí svatbu v roce 1976 ( i 1919 a 1991 ) s VLASTA – PATTI – TRISHA – SVOBODA z PLZNĚ. A naše děti KATEŘINA – JEKATĚRINA a syn NIKOLA – NIKOLAJ – MIKULÁŠ. Je to i den prvního startu letounu B – 2 SPIRIT. V roce 1989. Ve stejný den kdy měl JAKEŠS narozený dne 12.08. jako můj otec, projev v ČERVENÉM HRÁDKU okres PLZEŇ. A vy víte, že BOLOGNA se přezdívá ČERVENÉ MĚSTO. I RUDÉ ve smyslu politickém. Protože v něm vládla vždy od WWII. levice. Zemřel dne 24.05. a to je i 24.08. a to je podle generála MORAVCE i 12.08. datum, narození mého otce i MILOŠ JAKEŠ – IAKEŠ – M.I. A je to také datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA – 08.12. A úplně nakonec. Kromě pobytu v PARIS byl i profesorem na univerzitě v PAVII. Ano tam kde je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A je odtud i svatý ANTONÍN z PADOVY, narozený v LISBOA – BASIL. Jemuž je zasvěcen kostel na STROSSMAYEROVĚ náměstí, do roku 1925 náměstí BUBENSKÉ.

A ještě trochu orientačních bodů. Ta ulice RIZZOLI vede přímo k těm DUE TORRI. Kolem PIAZZA MAGGIORE. Ty tady byly podrobně v úvodním příběhu BOLOGNA. A tak se vydáme na druhou stranu. Před PIAZZA NETTUNO. Ta ulice se jmenuje UGO BASSI. Ten pán se narodil dne 12.08. 1801. Ano ve stejný den, úplně stejný den jako můj otec. A také jako moje manželka použijeme-li americký model psaní dat – 08.12. Byl i HUGO BASSI – H.B. Popraven byl dne 08.08. 1849. A to vy víte, že je i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Víte, že to je i 06.08. a to byla svržena atomová puma na HIROŠIMA a je to také 09.08. a to byla svržena atomová puma na NAGASAKI a narodili s v roce 1943 moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. Jeho otec byl CELNÍK a tak se objevuje MERKURIO ochránce a symbol celníků. Byl LUIGI SANTE BASSI. LUIGI – L.G. Matka byla FELICITA ROSSETI. Jako ROSARIO kde se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. UGO BASSI se stal BARNABITSKÝM NOVICEM. A v roce 1821 složil řeholní slib v kostele v ROMA jménem SAN CARLO AL CORSO. Tam se seznámil s ALEXANDRO GAVAZZI se kterým se spřátelil. UGO BASSI byl velký vlastenec. V ANCONA se stal KAPLANEM vojenské jednotky dobrovolníků. Dne 12.05. 1848 byl v TREVISO zraněn. A to vy víte, že je stejné datum jako datum jeho narození. 12.05. je i 12.08. A bylo to v TREVISO – TURVISO a otec se narodil ve VOLOVÉ. Z TREVVISO byl převezen do VENEZIA-BENÁTEK tehdy republika SAN MARCO. Po uzdravení odešel do ROMA. Kde podporoval ŘÍMSKOU republiku. Po porážce odešel do BENÁTEK. V republice SAN MARINO se oddělil spolu s LIVRAGHI GIOVANNI – L.G. od GIUSEPE GARIBALDI a FRANCESKO NULLI a CICERUACCHI. A druhý den byl u COMACHIA zatčen rakouskými vojáky. Večer 07.08. 1849 byl převezen do BOLOGNA kde byl na rozkaz kapitána auditora CARL PICHLER VON DEEBEN ( DEE BEN ) u MELONCELLO spolu s L.G. zastřelen. 18.08. 1849,tedy deset dní po popravě, bylo jeho tělo exhumováno Rakušany z důvodů velké pozornosti který měl hrob u občanů BOLOGNA a byl převezen na hřbitov CERTOSA. Vyslov ČERTOZA. V Itálii je několik míst kde je UGO BASSI připomínán. Je to ulice v centru města CENTO kde se narodil. To je v překladu STO. To to město je v provincii FERRARA v oblasti EMILIA ROMGNA. Její souřadnice jsou 44°44′ S – N a 11°17′ V – E. Byla tam vystavěna pevnost ROCCA DI CENTO. Od roku 1502 do roku 1598 bylo součástí panství ESTE. Ano jako FERDINAND D’ESTE zastřelený se SOFIÍ-ŽOFIÍ v SARAJEVO. To jméno získalo proto, že papež ALEXANDER VI. dal město jako věno LUCREZIA BORGIA při příležitosti její svatby s ALFONS D’ESTE. TRAVIČKA měla město město CENTO – ČENTO. Město stojí také na řece RHENUS jako BOLOGNA a jako stojí na té druhé řece RHENUS BASILEA a KOLÍN a další města. V roce 1907 ( kdy se narodil ve VOLOVÉ můj strýc PETR MOHORITA) byla ve městě MASSA LOMBARDA umístěna pamětní deska která připomíná místo kde nechali rakouští vojáci při přepravě UGO BASSI do BOLOGNA uhasit žízeň. Bylo to dne 06.08. 1849. Ve městě MEDICINA kde pobýval den před popravou a to je tedy 07.08. je na domě kde tehdy byla pamětní deska. Dnes je to ulice GIACOMO MATTEOTI – G.M. Vy víte, že 07.08. je i 07.05. a to se v roce 1921 narodil ve VOLOVÉ bratranec mého otce plukovník DOTTORE M.I. – MOHORITA IVAN. Z domu SOKOLŮ v PRAZE – TYRŠOVA DOMU. Docent na FTVS UK. PHDR. A spousta dalších měst si v Itálii připomíná jeho památku. Ve filmu o událostech Římské republiky Ve jménu suverénního lidu od LUIGI MAGNI ho hraje francouzský herec JACQUES PERRIN. Existoval i nákladní parník s jeho jménem ze S.A. DI NAVIGAZIONE TIRRENIA potopený britskou ponorkou SEVERN v roce 1941 v zálivu OROSEI u OSTRAVA SARDINIA. Ano ORO SEI a OSTROV SARDINIE – S.O. STRATEGICKÉ OPERACE a OSTROV ŠTVANICE. Kde se narodil OR -SVĚTLO a KŮŽE. A finále? Když se rekonstruovalo FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ v roce 1990 tak jsem dostal z HRADCE KRÁLOVÉ návrh abych doplnil poslance i jejich zástupcem. Jmenoval se GEBAS srovnej s UGO BASSI. Byl JAROMÍR jako můj bratr jako skupina JARO generála LUŽI a jako MÍR ke kterému jsme spěli postupně a krok za krokem . Konec SSSR bez atomové války do konce roku 1991. Proč je to pravda ? JAROMÍR GEBAS se narodil dne 11.05.1953 v TRUTNOV. Pracoval v KRKO NOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU. Ano i 11.08. den kdy se narodil VASIL GYULA BILAK. Ten TRUTNOV co měl HAVEL HRÁDEČEK. Na silnici z VLČIC do MLADÉ BUKY – V.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN.

Obě ulice se stýkají u PIAZZA NETTUNO. Z levé strany u ulice RIZZOLI a pak PIAZZA MAGGIORE je PALAZZO RE ENZO. Z druhé strany jsou SALA BORSA dnes občanská knihovna a PALAZZO DEL PODESTÁ. BORSA je anagram BASIL. Ve středověku byl PODESTÁ VEDOUCÍ – HLAVA MAGISTRÁTU zjednodušeně napsáno. Ten samý pojem začali používat ve fašistické Itálii BENITO MUSOLLINY. Je to také PODESTA – PODE STA. To jsou v češtině MALÁ CELÁ ČÍSLA – 1-99. SMALL NATURAL NUMBERS a NUMERI INTERI PICCOLI. V maďarštině je to KIS EGÉSZ SZÁMOK. V rumunštině NUMERE INTREGI MICI. V italštině je zajímavé to slovo PCCOLI – PIKOLA je druh FLÉTNY – PÍŠŤALY. SZÁMOK je i 2 ZÁMOK. a to MICI se vyslovuje jako MIČI. MICI ale říkali nejstarší sestře AURÉLIE a ERNESTA a EMILIE SCHIDLAK z FRIEDENAU – MÍROVKA. Byla to manželka dermatologa – DOTTORE profesora ZÁRUBA -BAZIL. Z Fakultní nemocnice na KARLÁKU jak se tomu lidově říká. Vedle FAUSTOVA DOMU. Nemohl jsem to MICI dlouho rozšifrovat a nakonec jsem usoudil že byla MARIE. Pravděpodobně. MICI je tedy MIČI a znamená to MALÝ a MIC vyslov MIK a to je MALÁ. Pravda ,že to tak je potvrzuje moje fyzikářka. MALÁ IVANA – M.I. Ze základní školy. To byla ta která mně říkala ať jdu kouřit k ní do sborovny aby mně nějaký učitel nechytl kouřit na záchodě. A byl skutečně MALÁ. Je tedy z té série mých menších – malých děvčat. Od mojí BABIČKY z HORNÍ POČAPLY přes ALICIA- ADRIANA LOMBARDELLI z BUENOS AIRES ARGENTINA až po JARKA SVOBODOVÁ z ÚV SSM co mi poslala studovat na VŠP do ročníku V25 a PRAPORČICE z Obvodní vojenské správy co mi poslala na cvičení k tankistům do KARLOVY VARY až nakonec k SHIRLEY TEMPLE BLAKE.

Ale pro můj příběh je nejdůležitější PALAZZO RE ENZO. V tomto případě není RE egyptský BŮH SLUNCE ale je to italské KRÁL – KING – REY. Hebrejsky po našem je to ER. A to jsou ta všechna OR a AR a UR atd. Která vyjadřují SVĚTLO a KŮŽE a OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. ENZO není NOVÝ ZÉLAND jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to jméno syna FRIEDRICH II. Ano císaře s našimi TŘEMI BULAMI. Kterými vymezil královskou moc v Českém království. Z BASILEA a ULM a MELFI. ENZO je do italštiny upravené HEINZ a to je a nyní velký pozor JINDŘICH. Ano JINDŘICH RE. RE byl SARDINIE OSTROV. S.O. jako ŠTVANICE OSTROV na PRAZE 7 – ŠTVANICE – HON. Kde jsem se narodil já a bratranec PETR GEBLT. On 48 dní po mně. ENZO byl i po otci FRIEDRICH II. SWABIEN – ŠVÁBSKÝ. Jako by byl seděl na OV SSM Praha II. Na MÍRÁKU – FRIEDE. V PALÁCI VALDEK. Kde jsme měli skutečně ŠVÁBŮ dost a dost. Jak angličáky – autíčka byli některé kusy velké. Byl tedy králem SARDINIE OSTROVA té ochrany HOLENĚ u té NOHY ITALIA. Oficiálně byl králem z TORRES a GALLURA. TORRES jsou VĚŽE – jako DUE TORI na které možná viděl z PALÁCE RE ENZO. A co GALLURA ? GALLI jsou KOHOUTI. A vy víte, že mojí babičku mi zapsali na můj rodný list na OSTROVĚ ŠTVANICE jako HAHN – KOHOUT. Ne HON ale HAHN. VĚŽE KOHOUTŮ jsou česky KURNÍKY. Ano naše KUR – KUŘ – KURIŤ a když kouřit tak DÝMAT – ČADIT. Tedy pokrývat okolí MLHOU – FOG z TOBACCO. V jakémkoliv provedení. Když byl RE v PLAZZO RE ENZO tak to dělat nemohl. Byl tam vězněn v RE ENZO PALAZZIO od 24.08. 1249 do 14.03. 1272 kdy tam zemřel. To ještě nebylo TOBACCO k dispozici. To byl „americký“ vynález po objevení AMERIKY CHRISTOPHORUS COLÓN – COLOMBO z království JANOVA a o kterém z OSTROVA CORSA – KORSICA – to je ten nákoleník na ochranu KOLENE nohy ITALIA – , který patřil tehdy JANOVSKÉMU království tvrdí že se narodil tam. Stál jsem tam kde je prý jeho místo narození. U pamětní desky v CALVI – VASIL. Má červenobílou vlajku. Jako KARLOVY VARY a mnoho a mnoho dalších míst. Co je přeloženo z italštiny do češtiny CALVI ? Je to BALD – PLEŠATY. Jako THEOBALD ÉSTAMPÉS první pedagog v OXFORD. V rumunštině je to CHEL – ano EL CHE. Ale zpět k ENZO JINDŘICH. Narodil se pravděpodobně v roce 1220. Jeho otcem byl tedy FRIEDRICH II. FREDERICO – BEDŘICH. STAUFFE – ŠVÁBSKÝ. Matka byla ADELAIDA Z URSLINGENU. Prý se seznámili na zámku HAGUEANAU. To je i naše známé HAAG – AIA – GAGA z HOLLAND a HEELLAND a HELLAND. Narodil se asi v CREMONA. Jako česká výrobna hudebních nástrojů CREMONA v LUBY. Odkud jsem měl koupenou kytaru pro mojí ALICIA-ADRIANA. Právě to jméno JINDŘICH jako ENZO ho mělo odlišit od nejstaršího bratra JINDŘICH – ENRICO. Byli tedy DVA bratři stejného jména JINDŘICH. Jako ten náš na náměstí M.G. – u JINDŘIŠSKÉ a JERUZALÉMSKÉ ulic. Víte že FRIEDRICH II. byl i, kromě mnoha jiných království, i král JERUZALÉMA. A ten tam co je kostel a věž byl JINDŘICH II. Což je pořadí ale také to může znamenat že byli DVA. ENZO byl otcův oblíbenec. Totéž se říkalo o JINDŘICH POLEDNÍK – že byl oblíbenec GUSTÁV HUSÁK. Předseda ÚV SSM z náměstí M.G. – SENOVÁŽNÉHO. FRIEDRICH ho měl rád stejně jako MANFREDA. To je MUŽ FERDINAND. Kdo to byl nevím. Víte, že KLAUN FERDINAND hrál VRŠŤALA – THE VASIL. Ten co hrál v PÁTÉ ODDĚLENÍ agenta C.I.C. – 199 – lee – LEE. ENZO prý miloval stejně jako otec SOKOLY. Byl to SOKOLNÍK. A vy víte, že jsem první ročník učení prožil na stadiónu SOKOLŮ – STRAHOV. Druhý v ulic MEZIHOŘÍ u SOKOLOVSKÉ. A pak jsem chodíval z OV SSM na OV KSČ ( WENZIGOVA) pěšky protože to bylo nejednoduší SOKOLSKOU u nás na DVOJCE. METEOR PRAHA sídlil v SOKOLOVNĚ v LIBEŇ. A pravda to je proto, že prý RE ENZO měl SCHWINDLE NAME – SOKOL – FALCO. V maďarštině rodném jazyce mojí babička to je SÓLYOM – WASILY. Ve španělštině se z písmene „S“ stává „H“. A je to HALCÓN. Vy víte, že španělština „H“ nevyslovuje. A tak je to vysloveno ALKON. No jo, ale kdyby se to vyslovilo tak je to HALCON jako jako mužský rod od HALKA. Polské jméno. Nebo ruské GALKA – GALINA a to je zase španělské SLEPICE – GALLINA. A vy víte, že on byl král GALLURIE – KOHOUTOVA. Ale ne GALICIA – HALIČ. Jedna španělská a druhá ukrajinská. Ale zpět k příběhu. To vše je pravda, protože zemřel dne 14. BŘEZEN – MAREC / B.M. 1272. A to je i 14.OKTOBER – ŘÍJEN /OR – OŘ. roku 1272. 14.03. se narodil ALBERT EINSTEIN a moje teta AURÉLIE SCHIDLAK ve FRIEDENAU. Kdyby se jmenoval moderně tak byl ENZO FRIEDRICH. Po tátovi. EF – hebrejské NOS a EFA KAREL který sloužil ve Vládním vojsku v ITÁLII. Možná že právě v BOLOGNA. ENZO byl jmenován otce KRÁLEM SARDINIE. Papež ŘEHOŘ I. – GRIGORI I – císaře FRIEDRICH II. za toto jmenování exkomunikoval a zahájil tak sérii válek, kterých se právě ENZO zúčastnil.V roce 1238 – 123 a 8 – se ENZO SOKOL stal v CREMONA rytířem. A po svatbě s ADELASIA sestrou TURRITSKÉHO soudce BARISON III. vdovou po UBALDO VISCONTI ( U.V.) se stal králem TORRES a GALLURIA. To znáte. Svatbuměli v SANTA MARIA DEL REGNO V ARDARA. Žili v PALAZZO GUIDICALE. Ale on žil často sám v SSASARI – Ano vidíte dobře souhlásky jsou SSSR. Po pár měsících ho otec povolal z pět na Apeninský poloostrov a dne25.07. 1239 – 123 a 9 – ho jmenoval SACRI IMPERII TOTIUS ITALIAE GENERALIS. Stal se ústřední postavou střetu mezi ŘÍŠÍ a KOMUNAMI a PAPEŽSTVÍM. Jako představitel GHIBELLINŮ. V roce 1246 byl omanželství ENZO a ADELASIE papežem rozvedeno pro cizoložství. A pkkastále bojoval. Obsadil IESI a MACERATA a OSIMO . Zúčastnil se obléhání RAVENNA a FAENZA. Dne 03.05. 1241 zajal francouzské a anglické kardinály u ostrova GIGLIO. Ti jeli na koncil na pozvání ŘEHOŘ IX. – GRIGORY IX. Pak bojoval u MILANO a PIACENZA. Byl zraněnastáhl se o CREMONA. A odtud pokračoval ve svých nájezdech do LOMBARDY a v roce 1243 se vydal do VERCELLI poté na pomooc SAVONĚ obléhané JANOVANY. Papež INOCENC IV. sesadil FRIEDRICH II. a exkominikoval RE ENZO – dne 07.07. 1245. ENZO zaútočil na MILÁN a byl zajat u GORGONZOLA. A pak byl spolu se všemi vězni propuštěn. Vrátil se do CREMONA a oženil se s neteří EZZELINO DE ROMANO (!) EYYELINO je ECELINO a vy si vzpomínáte na CHRUŠČEVOVI CELINY. Ale je to také napsané české EZ ZELENO. Pravda je to proto, že nás na to upozornili kronikáři. Její jméno totiž není známo. A tak známe jenom jméno jejího strýce – EZZELINO DE ROMANO. A pak již přichází ta smutná část jeho osudu. V únoru 1249 ( i 1942 ) dobyl hrad ROLO. Dne 26.05. 1249 byla v lokalitě FOSSALTO jeho vojska přepadena jízdou z BOLOGNA. Vy víte, že FOSSALTO je německy vyslovené VOSSALTO – VASIL TO. Nebo V.S. VOJENSKÉ STAVBY ale i U.S. a S.U. A ALTO – L.T. Nebo VYSOKÝ – VELKÝ a nebo STARÝ. Bylo to 26.05. a to je i 26.08. a to je i 29.08. SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ v roce 1944 v B.B. – 22 – BÁNSKÁ BYSTRICA. Kde pracoval před WWII. můj otec. A z obce ŠAJBY u B.B. byl velitel para skupiny SPARTAKUS MAIER – MEIER JÁN se zástupcem KUŘITKO ALOIS a členem výsadku IVAN BANDEREV. To si přečtete už sami. Vysazeni byli u obce BĚLÁ. ENZO RE byl po tomto útoku u MODENA zajat. Nejprve byl uvězněn v CASTELFRANCO – a vy víte, že jsem měl tetu FRANK – JENY FRANK. A pak byl uvězněn v ANZOLA DELL‘ EMILIA. A EMIL byl můj otec ve WWII. a sestra tety AURÉLIE jménem EMILIE JUNGMAN a další výše uvedení nositelé tohoto jména. Skrývajícího iniciály mojí matky M.L. 26.08. je ještě děleno DVĚMA 13.08. a to se narodil FIDEL CASTRO. Jehož otec přišel na OSTROV CUBA z GALICIA – HALIČ ve Španělsku. FIDEL měl také nevlastní sourozence jako ENZO RE a já. On měl sestru LYDIA a bratra EMILIO. A nakonec byl převezen právě do BOLOGNA kde prožil zbytek svého života. Vězněn byl 23 let – 23 i 1775. Právě tam v PALAZZIO RE ENZO.

PALAZZIO RE ENZO byl postaven v letech 1244 až 1246 na příkaz vrchního magistrátu FILLIPO UGONI. Vy víte, že UGO – jako ulice UGO BOSSI – je i HUGO. VICTOR HUGO – V.H. například a HUGO HAAS – H.H. například jak je i ukrajinsky GUSTAV – HUSTAV HUSAK. Kdo jsou ale UGONI? UGA je hebrejsky dort – zákusek. A tak tedy UGONI jsou například rodina FABBRI z BOLOGNA – CUKRÁŘI. Tak se ale v Česku říká i těm co mají DIABETES – D.I.A. a BET ES. BET 2 a ES 2. A to byl například můj otec. DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY. PALAZZIO se po otevření nazýval PALAZZIO NOVUM. Ale to se po věznění RE ENZO změnilo právě na pojmenování po něm. FRIEDRICH II. prý nabízel za svého syna výkupné, které bylo tak vysoké že by bylo možné obehnat celou BOLOGNA hradbami. Ale město to odmítlo. Císař ale v roce 1250, rok po uvěznění RE ENZO zemřel a tak ten zůstal uvězněný až do konce života. Jeho život ve vězení byl prý přiměřeně volný. Byl tam s dalšími urozenými vězni a směl i přijímat dámské návštěvy. ENZO se ve své závěti zmiňuje o třech dětech. Legenda však zmiňuje i čtvrté dítě. to se narodilo z jeho velké lásky k venkovské dívce jménem LUCIA DI VIADAGOLA. Dítě prý dostalo jméno podle slov lásky, v italštině „LÁSKO MOJE MILUJI TĚ“ – „AMORE MIO BEN TI VOGLIO“. A vy již víte, že když je něco legenda takto vymysleli moudří mužové z katolické církve spolu s vojáky. No LUCIA je SVĚTLO – LUZ a tak i OR a další LIGHT například. VIADAGOLA je i VIA LADOGA. To je největší jezero v EVROPĚ. Dnes RUSKO dříve i ŠVÉDSKO a do roku 1940 i FINSKO. LAKE LADOGA. To jezero je v KARÉLII. Zemi KARLŮ. A my v mé příběhu sledujeme našeho „KARLA“. KAREL – CARLO BOROMEO. Ten je naproti PALAZZIO RE ENZO zapsán na FONTÁNĚ NEPTUNA. Jako jeden z jejích „KMOTRŮ“ použiji termín. A tak jako má BECKET – THOMMASO vystavěné kostely v určitých místech spojených s mým příběhem tak je má určitě CARLO BOROMEO také. Proto KAREL BOROVSKÝ – HAVLÍČEK. Proto, když jsem si koupil WOLVAGEN BORA tak mi ho nechali z KGB a STB ukrást. V BRNĚ. Ano proto, že jsem se označil. Sám sebe. Vy víte, že KAREL BOROVSKÝ byl silně protiruský. Po své návštěvě RUSKA. Takový byl i VÁCLAV HAVEL. Který to měl pochopitelně jako skvělý státník pod kontrolou. Vy přece víte, že CARLO BOROMEO kostel byl ten kostel římskokatolické církve, který převzali pravoslavní a přejmenovali ho – překřtili ho na CYRIL a METHOD. V RESSLOVA ulice. Pod KARLÁKEM. Kde zemřelo hrdinskou smrtí SEDM – 7 výsadkářů z LONDÝNA. Mezi nimi ti kteří popravili HEYDRICHA. Autora HOLCAUSTU. GABČÍK KUBIŠ. A víte, že původně mělo být složení výsadku KUBIŠ SVOBODA. Ale SVOBODA si prý vyvrkl kotník a tak letěl GABČÍK. A víte, že to není pravda protože GABČÍK letěl protože byl SLOVÁK. A tehdy šlo o znovu obnovení ČESKOSLOVENSKA. Tedy atentátníci byli ČECH a SLOVÁK. A ten SVOBODA KAREL mimochodem letěl jako radista ve výsadku WOLFRAM. U kapitán OTISK JOSEF z BRNA. Jediný se ale při seskoku ztratil. A tak se s mým otcem, který je – výsadek WOLFRAM našel v lese u potoka nesetkal. Byl zatčen gestapem a byl vězněn až do konce války v koncentračním táboře FLOSSENBURG. Tam co byl popraven na struně od klavíru popraven ADMIRÁL WILHELM CANARIS. Šéf ABWEHR. A podle mého názoru autor naprogramované porážky NĚMECKA. Spolu s LUDWIG BECK. Byl přece W.C. jako WINSTON CHURCHILL. A v WWI. byl v CHILE v zajetí právě u BRITŮ. Narodil se v APLERBECK. Popraven byl dne 09.04. A vy víte, že můj děda GEBLT KAREL se narodil 06.04. a maršál MANNERHEIM, národností ŠVÉD, největší FIN, generálporučík RUSKÉ IMPERÁTORSKÉ ARMÁDY a velitel osobní gardy imperátorky ALEX VON HESSE se narodil dne 04.06. A víte, že iniciály autorů popravy říšského protektora byli K.G. – KAREL GEBLT a to I. a II. a III. a IV. Před revolucí 1989. Jeden žil stále ve FRANKFURT – HESSE.

Ale zpět k příběhu. Dítě dostalo jméno BENTIVOGLIO. BEN TY VOL JO. To je dost dobré. Co říkáte. Když RE ENZO zemřel byl pochován v BASILICA SAN DOMENICO v BOLOGNA. A finále k této části? PALAZZO RE ENZO je přibližně stejně daleko od KATEDRÁLY SAN PIETRO o které tady byla řeč. A také od úžasného kostela svatého PIETRONIO na druhé straně na PIAZZA MAGGIORE za PIAZZA RE ENZO. Ano zase PETR a PETR. Jako před VIA D’INDEPENDENZIA před nádražím B.C. – H.B. PIETRO PIETRAMELLARA. Ano zase PETR a PETR. Ten je u náměstí XX.SETEMBRE – to se narodil můj strýc PETR MOHORITA VE VOLOVÉ. Mezi těmi PETROVSKÝMI místy je jeden kostel. SAN BENEDICKT – Ano BEN. OPERACE BENJAMIN. Protože ta „P“ ve dvojici jsou vždy i jedno „B“.

A už jsme na náměstí – PIAZZA NETTUNO. U FONTANA NETTUNO – NEPTUNOVA FONTÁNA. Fontánu nechal postavit PIER DONATO CESI. Ano byl PETR a byl DON T a byl CESI – vyslov ČESI – tak jak vyslovují cizinci naše ČEŠI. Zakázku zadal dne 02.08. 1563. Ato vy víte, že je i 05.08. a to se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN PREZIDENT MSS. 1563 je i 1953 kdy se narodil můj přítel z učení u V.S. a můj kamarád a pak i manžel mojí sestry který předčasně zemřel v nemocnici v U.L. když žili s mojí sestrou ANNA MARIE v LITOMĚŘICE a synem MICHAL a JIŘÍ – M.I. Já už jsem měl po vojně v LITOMĚŘICÍCH. CESI zadal výrobu fontány boloňské slévárně ZANOBIO PORTIGIANI. Architektem byl TOMMASO LAURENTI. Ano TOMÁŠ – TOMA – TŮMA – TUMA a LORENC. Ten měl vytvořit návrh FONTÁNY. A mistr GIAMBOLOGNA byl pověřen přímo vytvořením bronzové sochy. Byl i G.M. BOLOGNA. Ten už soutěžil o vytvoření sochy NETTUNO ve FLORENCII – FIRENZE. Tam ho ale porazil se svým návrhem BARTOLOMEO AMMANNATI. Kašna byl napájena potrubím z z pramene FONTE REMONDA. A vy víte, že byl i český herec a režisér REMUNDA. To je i RE MUNDO – KRÁL SVĚTA. Nebo také SLUNCE SVĚTA. S italským RE a španělským MUNDO. Nebo egyptským RE. Co myslíte je to pravda co to je příjmení znamenalo? Určitě ano. Působil totiž od roku 1952 v divadle Československé armády – které bylo stále divadlo Československé armády i když se přejmenovalo z pět na divadlo NA VINOHRADECH. U nás na náměstí MÍRU – LA PAZ – PACE – PEACE – MIR. Byl tam od roku mého narození 1952 až do roku narození mého otce 1919 – 1991 a roku plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. 1991 ( 1919 ). Jen jako příklad uvedu ,že jeho první hru v Armádním divadle v roce 1952, kde vystupoval jako VÁŇA jmenovala se „JAKO ON – VÝCHOD SLUNCE“ režíroval režisér ŠKODA – JAN – HONZA – H.S. – HOLYSPIRIT. FONTE REMONDA byla u kopce SAN MICHELE IN BOSCO. To vy víte, že je i MICHAL ARCHANDĚL BASCO – VASCO. Ve smyslu ORIENTAČNÍM. To vy víte, že nejsem takový idiot jako vaši vůdci od roku 1989, kteří si připisují až nadpřirozené vlastnosti z období revoluce a po revoluci 1989. Proč tak silné slovo idiot. Protože nás svým chvástáním a loupením a svolením s loupením a neznalostí světa dovedli na práh WWIII. Už na něm stojíme. I díky jim – IDIOTŮM. Kašna – Fontána byla určena na ozdobu náměstí, se stala ale z důvodů nedostatku jiných zdrojů vody prádelnou a čistírnou zeleniny z okolních krámků. A sloužila i jako záchod. Byl omřížovaná a „osvobozena“ byla až v roce 1888. Prošla několika rekonstrukcemi. První ji restauroval v roce 1708 – i 17.08. křest mého otce ve VOLOVÉ – ne jako METER jak je zapsáno v matrice – ale jako VASIL jak je to přeškrtnuté METER opraveno – CARLO FAGOTTINI. Co je FAGOTTO ? Je to i v naší vojenské řeči FUCK OTTO. Ale ve skutečnosti je to hudební nástroj ze dřeva. FAGOTTO je jinak SVAZEK nebo OTEP – S.O. STRATEGIC OPERATION. Nástroj má HLAVICI – ESO – BASOVOVOU ROURU – KŘÍDLO – BOTU. Na BOTĚ je umístěna podpěra RUKY. Je zpravidla z JAVOROVÉHO dřeva. A JAVOROVÝ LIST je na červenobílé vlajce – BANDERA státu CANADA – CAŇADA – MEZIHOŘÍ. LIST je německé BLATT jako druhá polovina židovského příjmení z BADEN – WÜRTEMBERG – GOEBLATT – GEBELT – GEBLT. Nástroj je dlouhý 1,35 – 1 a 1775. A neujal se u něj BOEHM systém ale používá se HECKEL systém. To je i nádraží v BOLOGNA – B.H. BOLOGNA HLAVNÍ. Fouká se do tak zvaného STROJKU. Ten je z TRSTĚ RÁKOSOVITÉ. Z DVOJITÉHO TŘTINOVÉHO PLÁTKU. Ten nástroj FAGOTTO vznikl v ITÁLII v 17. století. Tedy krátce před tím, než CARLO FAGOTTE začal rekonstruovat FONTANE DI NETTUNO. V roce 1828 prováděl FRANCESCO MARIA ANGELINY. ANGELISOVÁ byla učitelka u nás na devítiletce na STROSSMAYEROVO náměstí. Běžně zvaná ANGELISKA. Největší zásah ale provedl v roce 1762 RINALDO GANDOLFI. To byla snaha o zvýšení voděodolnosti. Vy víte, že to jsem byl v ITÁLII – 1972. A skutečně jsem tam statečně odolával vodě. Možná že jsem ji tam ani za tu dobu pobytu nepil. U přátel VITTORIO a ALDO v LOMBARDII. Důležité je že tento mistr opravář FONTÁNY byl RINALDO. A to je i ROLAND a pozor i ORLANDO. A ti mají svátek jako VASIL ve stejný den. 14.06. V den založení US ARMY a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA DELASERNA v ROSARIO ARGENTINA. A víte, že v LITOMĚŘICE je vzácná socha na radnici ROLANDO. A je to samozřejmě i RONALD. Jako REAGAN. RÍ GAN – LÍ GAN – LEE GAN. V roce 1907 dostal zakázku na opravu NETTUNO další sochař. Tedy v roce narození mého strýce PETR ve VOLOVÉ a v roce umístění pamětní desky na skutečně nedalekém od PIAZZA NETTUNO – PALAZZO MARESCALCHI, tehdy to byla VIA DELLE ASSE ( tomu rozumíte?) Dnes je to VIA IV NOVEMRE – spojaři a radistovi G.M. GUGLIEMO MARCONI. Jeho matka byla IRKA, vnučka zakladatele JAMESON ( JAKUB – SANTIAGO – JACQUELINA LEE) palírny WHISKEY v DUBLIN. Byl jsem tam pochopitelně. I v palírně. Jako abstinent. Musíte vědět, že otec GUISEPPE MARCONI se s ANNIE JAMESON oženil BOULOGNE SUR MER ve FRANCII. Vzpomínáte si na ten výčet – BOULOGNE který tady byl popsán? Tak tam to bylo – B.M. A proč to souvisí? Bylo to totiž dne 16.04. 1864. A to vy víte, že 16.04. seskočil první československý výsadkář vůbec. v roce 1941. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.) Rok je i rokem 1948 plný událostí – převrat v Československu a je to i rok 1984. Kdy jsem také dělal něco užitečného a spojeného s OPERACÍ BENJAMIN. Jako předseda Českého ústředí vysokoškoláků SSM. Ten sochař byl ENRICO BARBIERI. Tedy VOUSATÝ – BRADATÝ JINDŘICH. Náhoda by to byla kdyby u JINDŘICH POLEDNÍK, národností POLÁK, ještě jako předsedy českého ÚV SSM než se stal předsedou celého ÚV SSM ČSSR nepracoval jako sekretář – nejbližší z nejbližších JINDŘICH TRÝB. A ten měl VOUSY. Byl tedy ENRICO BARBIERI. A k tomu i TRÝB – TUR B. V letech 1970 asi až 1974 přibližně.

A proč je to pravda? Jak tady bylo před chvílí tak PALÁC MARESCALCHI, s pamětní deskou na stěně paláce odhalenou v roce 1907. V roce narození mého strýce PETR ve VOLOVÉ. Palác stojí v ulici VIA IV. NOVEMBRE. Proč má taková ulice v centru města která vede od kostela PETRA – PETRONIO ke kostelu FRANTIŠKA kde je pohřben kromě jiných PRÉTI takový název. IV. NOVEMBRE je v ITÁLII den kdy slaví ukončení WWI. První světové války a připojení k ITÁLI DVOU měst – TRENTO a TERST Ano vidíte dobře jako DVA SKOTY – VOLY – TRENTO i TURENTO a TERST i TURST. TRENTO je i 30. XXX. Podpis mého dědy na dokumentu o narození BASILEA mojí tety. A také je to znak AMSTERDAM. Tak VÁLKA ta WWI. skončila pro ITÁLII dne IV. NOVEMBRE. Ale oficiálně skončila XI.NOVEMBRE. A vy víte že IV. NOVEMBRE je i VI. NOVEMBRE a víte že VI. NOVEMBRE a XI. NOVEMRE je XVII NOVEMRE. Tedy 06.11. Narození mého bratrance PETR GEBLT na STVANICE ISOLA – S.I. SECRET INTELIGENCE nebo česky OSTROV STVANICE – O.S. OPERAZIONE STRATEGGICO a 11.11. narození jeho staršího bratra KAREL GEBLT III. v TEPLICE – SCHÖNAU je dohromady 17.11. – 17. LISTOPAD. A to ještě, protože italštinu ani latinu neznám, tak pracuji s překladačem, mně ten říká že MARES CALCHI jsou v latině MUŽSKÁ OBUV – MUŽSKÉ BOTY – M.O. či M.B. OPERAZIONE MILITARI M.B. CALCHI vyslov KALKY. A jsme zase ve ZLÍN – BAŤA – SVIT a JAS. Či u BARSKAJA ALEXANDRA MARGHARETA s jejím filme o Rozšmajdané boty – BAŠMAKI. Vy víte, že můj polský kolega v čele polských studentů za totality a pak i v čele celé organizace mládeže v Polsku byl SMAJDZINSKY. Byl na palubě toho vládního letadla TUPOLEVA které havarovalo u SMOLENSKA.


V době WWI. byla socha NETTUNO ukryta. A v roce 1935 ho uváděli do normálního stavu bratři DE STEFANIS. Ano BRATŘI ŠTĚPÁNOVÉ. V letech 1943 – 1945 byl za WWII. zase ukryt. Po válce ho do původního stavu uváděla společnost BRUNO BEARZI – B.B. – 22 a BRUNO – BRNO a BEROUN. BEARZI je BAZIL a české BRZY. Ale nyní co samotná socha. Zase IV. – VI. 3+3 – Čtyři „PUTTI – ANDĚLIČCI “ drží delfíny. Čtyři proto, že se odkazují na řeky GANGA ( INDIE ) a NIL ( EGYPT ) a AMAZONKA ( BRASILIA ) a DUNAJ ( EVROPA ). Které představovali tehdy Čtyři známé kontinenty v té době. (Srovnej se čtyřmi kruhy v AUDI znaku). Proč z evropských veletoků zrovna DUNAJ? Bylo to proto, že chtěli připomenout souvislost s nevelkým ale i císařským městem FRIEDRICH II. – ULM? Jak uvidíte v příštím příspěvku o ALBERT EINSTEIN tak to je velmi pravděpodobné. Vydržte číst a uvidíte! Socha je vysoká 320 CENTIMETRO – vyslov ČENTYMETRO. 32 je i 1775. Po stranách kašny která je vyrobena z mramoru, jsou čtyři latinské nápisy které ilustrují účel fontány. Jde o OZDOBU NÁMĚSTÍ je vystavěna z VEŘEJNÝCH FINANCÍ a vyrobena k UŽITKU LIDU a datum ukončení MDLXIIII – 1564. Píše se že toto datum – rok ukončení výstavby je nesprávné. Práce byly ukončeny prý v roce 1566. To o první datum je i 1945 či 1954.To druhé je i 1956 i 1965. Proč došlo k takové chybě? Co je MDLXIIII? To je i MODEL 14 – DVOJKA. Správně by to římské číslo mělo tedy být MDLXVI. MODEL 16. Já vím proč ale to až někdy příště. A když jsem u toho tak musím upozornit na to že číslo 4 – IV. římskými je i VI. tak tedy 6 – 3 a 3. Velmi důležité v mém příběhu. Mezi mořskými Pannami jsou latinsky napsaná jména čtyř patronů. PIUS IIII. ( PAPEŽ PIUS IV. PONTIFEX MAXIMUS – všimněte si na kašně ne IV. ale IIII ! ) PONT. MAX – VELKÝ MOST to také můžeme číst – V.M. Druhý je PETRUS DONATUS CAESIUS GUBERNAATOR ( PIER DONATO CESI , Papežský legát). Třetí je CAROLUS BORROMAEUS CARDINALS ( náš známý CARLO BOROMEO – KAREL BOROMEJSKÝ s kostelem v RESSLOVA ulice později kostel CYRIL a METHOD. V BOLOGNA byl KARDINÁL LEGÁT) a čtvrtý nápis je S.P.Q.B. – SENATUS POPOLUSQUE BONONONIENSIS ). TROJZUBEC z FONTÁNY inspiroval B.M. BRATRY MASERATI ( i MOSORITA BROTHERS – M.B. jako emblém na jejich první vůz MASERATI TIPO 26. A později se stal LOGO MASERATI BROTHERS – L.M.B. Klíč OPERACE BENJAMIN. Vy víte, že jsem AUTOMECHANIK.

Jenom pro ukázku proč si dovolím měnit IV. na VI. Jenom několik římských čísel můžete složit ze 3 – III. sirek, nebo klacíků. Podle možností. Je to tedy číslo III. – 3. Pak je to číslo IV. – 4 a pak je to číslo VI. – 6. A pak je to číslo IX. – 9 a pak je to číslo XI. – 11. Jejich součet je 33. Ale také ta dvě poslední jsou i EL CHE a tak španělské LECHE – LEČE. I množné číslo v češtině pro HON – LEČ -ŠTVANICE. A možná že si vzpomenete, že v roce 1969 mně donutila, doslova a do písmene moje kamarádka H.B. – HANA BESSEROVÁ – DCERA mojí neprávoplatné ručitelky do KSČ – SLÁVKA BESSEROVÁ, abych se zúčastnil POSLEDNÍ LEČE. Bylo to určitě někde tam v Západních Čechách. Kde přesně už nevím. Byl to prostě příjemný víkend kdy jsme chodili s klacky a tloukli do stromů a naháněli tak MYSLIVCŮM (JÄGER – OCHOTNIK ) ZAJÍCE – BUNNY. Ne BENY ale BUNNY. Vzpomínám, že tam ale žádní zajíci nebyli. Tak to byl prostě jenom takový výjezdní mejdan. Proč BESSER – BESSERER je starodávný BAVORSKÝ šlechtický rod s místem původu v ULM. Ano ULM který rozděluje řeka DONAU na část BAVORSKO – MNICHOV – B.M. a BADEN WÜRTEMBERG – B.W. a tak i na hlavu postavení é podle „LENINA“ i B.M. A možná si vzpomenete, že příjmení dědy GOEBLATT – GEBELT – GEBLT je na seznamu původních židovských jmen v BADEN WÜRTTEMBERG a příjmení HAHN ( jak mám zapsáno v rodném listě babiččino HON ) je na seznamu původních židovských jmen v BAVORSKU. A připomínám, že SLÁVKA BESSER byl vězeňkyně koncentračního tábora v RAVENSBRÜCK. V okrese OBERHAVEL na řece HAVEL. S červenobílou vlajkou – erbem.

Když se vydáte od NETTUNO a PALAZZO RE ENZO na vedlejší náměstí PIAZZA MAGGIORE tak uvidíte skvost – BAZILIKA SAN PETRONIO. A tak teď víte že naše pouť začala před nádražím BOLOGNA CENTRALE – BOLOGNA HLAVNÍ a náměstím MEDAILE D’ORO a hlavní třídou PIETRO PIETROMELLARA a náměstím XX. SETEMBRE ( kdy se v roce 1907 narodil můj strýc PETR ) a pokračovala celou VIA D’INDEPENDENZIA kolem SAN BENEDICTO a za ním v ulici GAJERA/GALLIERA kostelem M.M. MARIA MAGGIORE až ke katedrále BASILICA MAYOR SAN PIETRO na konci VIA D’INDEPENDENZIA. A hned tam za ulicí RIZZOLI a PALAZZO RE ENZO stojí kostel SAN PETRONIO. V jazyce BOLOGNESE je to BAŚÉLLICA A SAN PTRÓNI. Má 132 METER na délku – 1 a 2 a 3. 60 METER na šířku – LX – EL CHE – LECHE – LEČE – i LEČO maďarský pokrm – moje druhá babička byla BÁRÁN ANNA. Na fasádě dosahuje výšky 51 METER – LI – LEE – lee – 199 – 19.9. nebo IL -ILYUSHIN. A nyní velký pozor. JE TO NEJVĚTŠÍ ZDĚNÁ BAZILIKA NA SVĚTĚ – 258 000 M3. Když zděný tak z cihel. České CIHLA/CIHLY – EL CHE – je v italštině MATTONI. Ano jako slavná MATTONI v KARLOVY VARY. Kde žil s ANNA BESARAB/MOHORITA na PALACKÉHO náměstí číslo 5. můj otec. A kde jsem já byl na jediném vojenském cvičení u TANKOVÉ DIVIZE. PRAMEN – FONTE MATTONI v KARLOVY VARY je MATTONI, KYSELKA 44. Na 13, 0000100 E. Ano i 13 i 73 a 6 KOULÍ – či PĚTEK či DVOJEK. První písemná zpráva o MATTONI je z roku 1522. A vy si vzpomínáte že FLORIÁN GEYER byl zabit v roce 1525. V roce 1793 začíná být MATTONI vyvážena v kameninových lahvích – tedy lahvích z KAMENE. Je to i číslo popisné našeho domu PPLK.SOCHORA 1391 /4. I rok 1931 se všemi těmi slavnými narozeními v mém příběhu. V roce 1864 se pramene chopil HEINRICH MATTONI s českými a italskými kořeny. Byl JINDŘICH a také ENZO – jako RE ENZO. Narodil se ve stejný den jako VASIL GYULA BILAK – 11.08. v KARLOVY VARY. Zemřel v KARLOVY VARY dne 14.05. a to je i 14.08. a to je minus DVA i 12.08. datum narození mého otce který se pak do KARLOVY VARY přiženil. Je to i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA – PATTI – TRISHA – SVOBODA. JINDŘICH MATTONI byl majitel lázní SAUERBRUNN – KYSELÝ PRAMEN – STUDNA, později PUCHSTEIN. A nyní opět velký pozor. PUCH je český výraz pro SMRAD – ZÁPACH. Když jsem byl v deseti letech s otcem a sestrou ve VOLOVÉ/MEZIHOŘÍ/MIŽHIRJA tak mě otec vzal k pramenům někde tam v lese. Vodu jsem pil. Měl jsem žízeň. Ale SMRAD to byl obrovský. A proč je to pravda? PUCH je i strojírenský závod v GRATZ ve ŠTÝRSKU. Vyráběl i KOLA a MOTOCYKLY a i AUTA. V Rakousku. ŠTÝRSKO – STYRIA, oblast, je pojmenována po Pánovi STEYR. A vy víte, že si můj otec koupil v červnu 1948 pistoli značky STEYR. Spolu s kulovou opakovačkou „WINCHESTER“ z F.N. z LUTYCH/ LIEGE. Co ještě jsou KARLOVY VARY – CARLSBAD ? To je místo kde se narodil vedoucí skupiny posluchačů z NDR ve škole VLKLSM v MOSKVĚ. Vzpomínáte? Sudetský Němec z KARLOVY VARY. Hrdě se k tomu hlásil. Na setkání našich skupiny jsme se spřátelili. Jinak žili ve škole zcela izolovaně. Ano v roce 1971/72 tedy 27 let po válce se chovali stále jako „poraženci či poznamenaní“. Tehdy jsme to ale s PETER roztočili. Až jsem se stal terčem kritiky některých mých kolegů – komunistů z naší československé skupiny. A proč je to všechno pravda a nejde o náhody? Dne 3. září, údajně ve 3 hodiny ráno roku 1786 odcestoval z KARLOVY VARY IOHANUS WOLFGANG GOETHE. I.W.G. – I.M.G. I GOMEL běloruské město i GOLEM z ROBOT z PRAHY rabí LÉVY i MOGUL ale i MOGUR – IT a A. Rok 1786 je i rok 1891 kdy se narodil děda GOEBLATT – GEBELT – GEBLT. V TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE místě panství poslední lásky GOETHE z druhých lázní MARIÁNSKÝCH – ULRIKE VIN LEWETZOV. Data „startu“ jeho cesty z KARLOVY VARY byla 3 a 3. Cestoval inkognito pod jménem IOHANN PHILIPP MÖLLER. Vzpomínáte na tu ulici v BOLOGNA u nádraží ? PIETRO PIETROMELLARA. A na všechny další MILLER – MLYNÁŘ ZDENĚK spolužák MICHAIL GORBAČOV v MOSKVĚ a MIZERA otec mojí přítelkyně z MERKURIA bytem KOULOVA u hotel INTERNATIONAL kde jsem potkal EL CHE? Ale i další FRANTIŠEK MAJER z B.O. a EMIL MEIER z MNICHOVA BAVORSKO vězněný na třikrát v dobách vlády národního socialismu v MNICHOV a DACHAU? M.L.R. byl i název Maďarské Lidové Republiky v češtině. V létech vlády sovětského komunismu ve Východní Evropě. Státu za nějž položil v době nacismu život můj strýc PETER MOHORITA z VOLOVÉ. Podle slov mého otce. GOETHE tehdy pracoval pro CARL AUGUST ve WEIMAR. Jehož matka byla vévodkyně z BRAUNSCHWEIG. To je to město kde zemřel LESSING. Měl v té době poměr se CHARLOTTE VON STEIN – Ano C.S. a k tomu STEIN – KÁMEN či ROCK/ROCKY a druhá polovina příjmení dalšího génia z Německa – EINSTEIN. A můj spolužák ve třídě na základní škole hokejista V.S. – VÁCLAV STEINBACH. Ale to znáte. Jeho cesta se nazývá GRAND TOUR. Popis jeho cesty vydal knižně ve DVOU svazcích. A popisují období mezi 3. září 1786 a 18. červnem 1788. Další svazek TŘETÍ – tedy DVA plus JEDNA – vydal po jeho druhé návštěvě ROMA v roce 1829. To je zase i rok 1895 a to se narodila v HORNÍ POČAPLY – H.P. babička HON – HAHN. A tak roky jeho cest do ITALIA jsou totožné s roky narození babičky a dědy. KAREL – KARLOVY VARY a MARIE – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Co je ještě důležité pro můj příběh? Průběh jeho cesty. 3. září startuje v KARLOVY VARY. 6. září je v MNICHOV – BAVORSKO – M.B. 7. září je v MITTENWALD ( připomínám že MITTE – STŘED je i MÍŤA – zdrobnělina DEMETER ) – M.W. 10 – 11 září ( i 1775 ) je v TRENTO a 12. září v TORBOLA ( datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syna mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL ), 16-17 září ( i 1776 ) je ve VERONA – a tak je to VERO – PRAVDA a je to místo SHAKESPEARE WILLAM – ROMEO a JULIA – ROMEO i IULIA – R.I. nebo I.R. 16. září je i svátek svaté LUDMILY – mojí matky a vinné révy z MĚLNÍKA. A VĚRA byla tchýně a manželka a dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů JAROMÍR FLORIÁN. 19 – 25. září je v VICENZA a vy víte, že můj praděd z TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE byl VICENTE – VINCENT GEBELT. A 19. září jsem se narodil já a Zátopkovi a je to svátek ZITA. V tom samém datu, podle našeho šifrování, tedy dne19. dubna, je napřesrok v ALCAMO ( WASIL ) na SICÍLII. Součásti TRAPANI – TŘI PÁNI. Stojí na ÚPATÍ HORY BONIFATO v zálivu CASTELLAMMARE. I samotný původ názvu místa ALCAMO stojí za povšimnutí: Někteří učenci tvrdí že jde o místní název TYKVE – MELOUN – CACCAMO. Latinské CITRULLUS COLOCYNTHIS. Snad je to název odvozený od názvu města CAMICO, sídlo COCALA krále SICANŮ na úpatí BONIFATO. Pro můj příběh je ale nejdůležitější to že GRAND TOUR Mistra GOETHE se uskutečnila od 3. září do 6. června. Tedy v průběhu 10 měsíců. Stejně jako jsem byl já a samozřejmě všichni další ve škole VLKSM v MOSKVĚ. 10 – X. – CHE. A také je nejdůležitější to, že osvobození ITALIA od nacismu – fašismu a okupantů bylo zahájeno v těch DVOU zbývajících měsících v roce 1944. Začalo dne 09.07. 1943 a skončilo dne 17.08. 1943 – v den křtu mého otce jménem VASIL a ne METER jak bylo zapsáno původně v matrice. A také víte, že 09.07. bylo datum svatby VÁCLAV HAVEL a OLGA HAVEL. A 09.07. se narodil první manžel mojí matky FLORIAN BOHUMIL ve VELEŠOVICE. A asi nevíte, že OLGA STRASSE je hlavní třída před vedoucí od HAUPT BANHOF PLATZ – H.B. i H.V. – Hbf – Hlavním nádražím – v ULM. Ale o tom až příště při psaní o ALBERT EINSTEIN. Také víte, že 09.07. je i 01.09. 1939 datum zahájení WWII. Napadením POLSKA nacistickým Německem a následnou okupací jeho Východní druhé části SSSR. To bylo 17.09. 1939. A finále? SICÍLII osvobozoval maršál BERNARD LAW MONTGOMERY – B.L.M a WŮL MOGORITA W – BERN – BEN DR. A generál GEORGE – JURIJ SMITH – ŠMÍD – SCHMIED PATTON – PATTY – TRISHA VLASTA. Jako moje manželka SVOBODY z PLZNĚ, provdaná za MOHORITA což je ve VOLOVÉ jako v ČECHÁCH NOVÁK. A jako manželka generála FRANTIŠKA MORAVCE z ČÁSLAV také VLASTA rozená NOVÁK také z PLZNĚ.

Ale zpět k BOLOGNA. Tu navštívil GOETHE ve dnech 18. – 20. října. Po návštěvě FERRARA dne 16.10. a STO – CENTO dne 17.10. Vše v EMILIA ROMAGNA. 16.10. se narodil můj děda DEMETER MOHORITA v roce 1885. Vy víte, že to je i 16.OKTOBER – ŘÍJEN / OR – OŘ a je i 16. MEREC – BŘEZEN / M.B. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA. A je to datum které stále zapisovali vyšetřovatelé Veřejné bezpečnosti jako datum narození mojí tety AURÉLIE SCHIDLAK v souvislosti s jejími výslechy po emigraci jejích synů – mých bratranců KAREL a PETR. Teta se narodila dne 14. MAREC – BŘEZEN ve FRIEDENAU – MÍROVKA. Stejně jako se narodil ALBERT EINSTEIN v císařském městě FRIEDRICH II. – ULM. Stejně jako v roce 1939 odletěla dne 14.03. do LONDÝNA skupina 11 zpravodajců z DVOJKY v čele s MORAVCEM. Letadlem K.L.M. z PRAHY via AMSTERDAM

Co ještě najdeme v BOLOGNA? Patriarchální baziliku SAN DOMENNECO. Tam jsou uloženy ostatky zakladatele Řádu bratří kazatelů, který zemřel v roce 1221. Mramorová hrobka známá jako ARCHA SVATÉHO DOMINIKA je dílem NICOLO PISANO a jeho žáků. A pozdějším přispěním dalšího NICCOLÓ DELL’ARCA a MICHELANGELA BUONAROTI, ALFONSO LOMBARDI a JEAN BATISTA BOUDARD.

Dne 22. prosince 1216 papež HONORIUS III. schválil řeholi řádu založeného DOMENICO DE GUZMÁN Domenico přijel do Boloně v lednu 1218 a usadil se se svými druhy v klášteře kostela, který byl tehdy za hradbami kostela zasvěceného Santa Maria della Purificazione, známé pod jménem Mascarella (nyní na rohu ulic ( po rekonstrukci po vybombardování ve WWII) VIA IRNERIO a VIA MASCARELLA – IRNERIO a MASCARELLA – I.M. – plukovník IVAN MOHORITA otcův bratranec z VOLOVÉ a také MILITARY INTELIGENCE – M.I. VIA D’INDEPENZIA a VIA IRNERIO a VIA MASCARELLA tvoří společně s VIA ANGELO MASINI – VIA EMILIA a STRADA STATALE PORRETTANA obdélník kolem parku MONTAGNOLA. VIA MASCARELLA je i V.M. A MASCA je stará říkánka studentů se kterými jsem pracoval “ JE TAM JEDNA MASKA – MOHORITA VASKA. MASINI je i MAŠÍNI a EMIL byl můj otec v odboji. A vstup do VIA D’INDEPENDENZIA je BRÁNA – PORTA DI GALLIERA – GAJERA. A ve VIA MASCARELLA je vstup do VIA MASCARELLA BRANOU – PORTA MASCARELLA – WASKARELLA.

V roce 1219 se DOMENICO DE GUZMÁN usadil v klášteře SAN NICOLÓ DELLE VIGNE. To je NIKOLA Z VINICE, nebo česky můžeme i říct NIKOLA Z VINOHRADU – VINOHRAD. V roce 1219 – 1921 se narodil plukovník PHDR. IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ. Nebyl z VINOHRAD ale byl z kraje NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA – PODKARPATSKÁ RUS. SAN NICVOLÓ DELLE VIGNE bylo tam kde stojí dnes bazilika DOMINIKÁNŮ. Tam osobně předsedal prvním DVĚMA generálním kapitulám jejichž cílem bylo objasnit základní prvky řádu. Zde také zemřel dne 06.08. a byl pochován za oltářem svatého MIKULÁŠE – NICOLÓ. Vy víte, že 06.08. je den kdy byla shozena atomová puma na HIROŠIMU. A víte, že to je také 09.08. kdy byla shozena atomová puma na NAGASAKI. A to je i den kdy se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři FLORIÁN – DVOJČATA. A víte, že 06.08. je krát dva podle generála MORAVCE i 12.08. a to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. A víte že to je i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA – PATTY – TRISHA SVOBODA v PLZNI.

Od roku 1228 byl kostel rozšiřován. Bazilika byla vysvěcena papežem INOCENC IV. ( to je i VI. ) dne 17.10. ( i 1775 ) roku 1251 ( to je i 12 hodin a 3 hodiny – 123 moje rodné číslo)  a v bazilice je dodnes uložen slavný krucifix od GIUNTO PISANO ( přibližně 1250).

Přesně 13. července 1234 byl Dominik svatořečen papežem ŘEHOŘEM – GRIGORIJEM I. ( jako hlava ARMENIAN CHURCH svatého BARTHOLOMEW). Bylo to v roce 1 a 2 a 3 a IV. Moje rodné číslo a orientační číslo našeho domu PPLK. SOCHORA 1391/4 – IV. A bylo to v den kdy se slaví svátek Svaté MARGHARETTE y OCHOA. V katolické církvi. Která jak již dobře víte, je Východními křesťany slavena dne 17.07. jako MARINE DE OCHOA. Ano v den vraždy carské rodiny cara NIKOLAJ/MIKULÁŠ v JEKATĚRINBURG, v roce 1918 a datum mojí svatby s VLASTA SVOBODA v roce 1976 ( i 1919 s v manželství narozenými dětmi NIKOLA a KATEŘINA. A je to také den kdy poprvé vzlétl B – 2 – SPIRIT v roce 1989. Samozřejmě, že to ale již dobře víte je to i rok 1770 a tak i 1775. Aby byl hrob viditelný pro věřící, kteří se po svatořečení světce scházeli ve stále větším počtu, byly jeho ostatky v roce  1267 ( i 1972 ) umístěny do slavnějšího památníku, který vyzdobil jak bylo výše NICOLA PISANO. MOČÍCÍ NICOLA ( rusky je PISAŤ i MOČIT a italsky URINARE ). Po něm na památníku pracovali dále celkem 4/IV umělci – NICCOLÓ DELL’ARCA a MICHELANGELO BUONAROTI, ALFONSO LOMBARDI a JEAN BATISTA BOUDARD. Byl to další NICCOLÓ – MIKULÁŠ z ARCHA nebo z TOMBA. ARCA je i anagram španělského CARA – TVÁŘ – TVÁR – TVER. Další byl slavný MICHELANGELO – ARCHANDĚL MICHAEL z DOBRÉ – SPRÁVNÉ ROTY – BUONARROTI. Iniciály M.B. Vy víte, že v roce 1972 jsem skončil školu VLKSM v MOSKVĚ spolu s mojí velkou láskou LOMBARDELLI. Nebyla ALFONSO – ale byla A. – ALICIA ALCIRA se SCHWINDLE NAME – ADRIANA. Samé A jako A – ALFONSO. Další umělec byl JEAN BATISTA je i HONZA BATISTA – H.B. HAUPT BANHOF a HAVLÍČKŮV BROD. BATISTA byl diktátor na ostrově KUBA – CUBA kterého vyhnali ze země BARBUDOS – CASTROS BROTHERS a ERNESTO CHE GUEVARA a CAMILO CIENFUEGOS a další. A finále? BOUDARD je DR. BOUDA. Co to znamená v češtině víte. Udělat na někoho BOUDU. Jinak je to ale pravda také proto, že prarodiče manželky z BEROUN byli BOUDNÍK – MARIE a JOSEF. A víte, že obydlí, většinou ne určené k luxusnímu bydlení je BOUDA ale také DAČA – DACHA – CHATA a anglické STALL – STALIN. A také ruské STAL – OCEL – OSEL – VOSEL – VASIL a BOUDA.

Jak bylo uvedeno v úvodu této části první práce odvedl NICOLO PISANO v roce 1267 – tedy i 1972. Dalším kdo na ARCHA pracoval později byl také již jmenovaný NICCOLÓ DELL’ARCA. Musíte vědět, že měl také další jméno. Byl i NICCOLÓ DA BARI. Nebo zvaný „PUGLIESE“ či „D’APULIA“. Vy víte, že se jmenoval po slavném biskupovi z MIKULÁŠ z LYRY pochovaném v BARI – M.L.B. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Vzpomínáte si že z BARI odlétali také některé PARA výsadky československých výsadkářů. A že BARI je to důležité spojení písmen B.R. v mém příběhu – RUDOLF BERAN a RUDOLF BARÁK. A JACK – JAKUB RUBI. A víte, co znamená APULIA – PUGLIA – ruské PULJA – KOULE, za starých časů OLOVĚNÁ KOULE – PLUMBUM KULKA do střelné zbraně. Na té NOZE ITALIA. Pracoval zde v letech 1469 až 1473. Vyzdobil římsu ARCHA a vytvořil sochu ANDĚLA DRŽÍCIHO POCHODEŇ. Tedy SVĚTLONOŠE. MICHELANGELO BUONARROTI vytvořil v roce 1494 ( i 1944 ) ANDĚLA DRŽÍCIHO POCHODEŇ ale VPRAVO STOJÍCÍHO. Kromě toho vytvořil M.B. i sochu SVATÉHO PETRONIA – jemuž je zasvěcen nedaleký největší zděný kostel na světě. A vytvořil sochu SVATÉHO PROCULO. PROCULUS byl ŘÍMSKÝ VOJÁK umučený v BOLOGNA v roce 304 při pronásledování křesťanů. Musíte vědět, že CULO je španělský název pro zadní část těla. ZADNICE služně napsáno. Je to spíš to druhé. A je to i C.L. – EL CHE. A víte že jména světců obou soch vytvořených M.B. začínají na „P“ a tak je to i s jedním na hlavu postaveným písmeno „B“. K tomu si přičtěte ANDĚLA S POCHODNÍ stojícího VPRAVO a výsledek je snad jasný nade vší pochybnost. Aby jste skutečně vnímali tu jednoduchost v komunikaci tak nastal čas vzpomenout si jak nás vyslali ve škole VLKSM v MOSKVĚ koncertovat k zahájení provozu obrovského sálu Kulturního domu někde v MOSKVĚ. Bylo to v roce 1972 ( 1267 ). A my jsme tam dělali předskokany slavné kapele ČERVONA ROTA – RUTA. Nebyla to v názvu BUONAROTA, ale ČERVONA ROTA. V UKRAJINŠTINĚ musím připomenout. Se známou zpěvačkou SOFIA ROTARU. Tak jsme předskakovali kapele ČERVONA RUTA se SOFIA ROTARU. Druhým jménem byla MYCHAJLIVNA – zase v ukrajinštině. Jako BUONARROTI MICHELANGELO. A vy jste tady již četli že ve ŠPANĚLSKU je vojenská základna US NAVY ve městě ROTA. MARINE – NÁMOŘNICTVA. V CÁDIZ – ANDALUCIA. A co SOFIA ? No to je hlavní město BULHARSKA, ale také ŽOFIE jako zavražděná manželka FERDINAND D’ESTE v SARAJEVO hlavní město B.H. A jako spousty českých žen. Ale také je to ruské ZOJA, jako přítelkyně mojí sestry která bydlela u nádraží HOLEŠOVICE BUBNY a je to i ZOE jako dcera LUDVÍKA SVOBODY a sestra MIROSLAV SVOBODA. Zavražděného v koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSEN u LINZ.

Jsme v kostele zasvěceném DOMENICO DA GUZMÁN. Tedy GUZMÁN – v ukrajinštině vyslovené HUZMÁN. Vysloveno v češtině HUS MAN. Byl to ŠPANĚL který udělal „KARIÉRU“ ,dnes bychom řekli, v ITÁLII. Narodil se v CALERUGA – může být i CARELUGA. UGA je hebrejské DORT – TORTA – KARLOVA TORTA – ROTTA. Anebo je to KAREL UCHA. KARLOVI UŠI. CALERUGA je v provincii BURGOS – to je i BASIL G – CHE. Pravda je to všechno proto, že nejenže zemřel v měsíci AUGUST a to bylo výše 06.08. ale i se narodil v měsíci AUGUST a to dne 08.08. A to v roce 1170 – Ano i 1775 založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. A finále? Měl dva bratry. Jeden byl ANONÍN a druhý se jmenoval MÁNES. Ano MÁNES. Otec byl FELIX a matka byla JUANA DE AZA. Zemřel DVA dny před svými narozeninami. Aby to všechno byla pravda, tak žil naproti nám přes dvůr – my v PPLK. SOCHORA a on v ulici HEŘMANOVA herec NEDĚLA – DOMENICO – DOMINGO. Byl MILAN – jako MILAN v LOMBARDI. Vídal jsem ho občas v létě, kdy jsme měli otevřená okna z kuchyně do kuchyně. Nedal se přehlédnout i na tu dálku. A vy si vzpomínáte, že HERMAN je původně ARMINIUS. Podobné ARMENIAN. A nevíte, že otec ALBERT EINSTEIN byl HERMAN – ARMINIUS. Ale to až příště.

ALFONS LOMBARDI vytvořil centrální desku nad sarkofágem – ARCHA. Zobrazující KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ – (TRE RE nebo TRE VECCHI nebo TRE MAGHI nebo TRES MÁGOS a THREE KINGS. V ruštině TRI CARJA, v ukrajinštině TRJOCH KOROLIV.) A po stranách výjevy ze života světce. Vy víte, že jsem LOMBARDII v roce 1972 navštívil. Své DVA přátele – byli jsme tedy DVA plus JEDNA. Kdy byl ČERNOCH z této trojice asi již chápete. Navštívil jsem tehdy i LOMBARDIA – MILANO a také BRESCIA – L.M.B. Moje největší láska LOMBARDELLI tam s námi nebyla. A nakonec DR.BOUDA – H.B. JEAN BAPTISTE BOUDRAD vytvořil BASRELIÉF pod oltářem se smrtí svatého DOMINIKA. Vy víte, že jsem hrál v naší školní kapele na BASKYTARU. BOUDARD tam pracoval v roce 1768. To je i 1978. To jsem šel po škole VLKSM kterou jsem ukončil v roce 1972 na Vysokou školu politickou v Praze.

A skutečné finále? DOMINGO znamená v češtině NEDĚLE. Tedy je to i návod, k tomu že „7“ je i „1“. Protože NEDĚLE – DOMINGO je SEDMÝM DNEM v TÝDNU KŘESŤANŮ. Ale je prvním dnem v TÝDNU ŽIDŮ. ARCHA je umístěna v KAPLI SVATÉHO DOMINGA. Tu vytvořil v barokním slohu v první třetině 17. století FLORIAN AMBROSINI. Ano FLORIAN jako první manžel mojí matky a jako jsou příjmení mých bývalých nevlastních bratrů a jako svatý patron HASIČŮ – POŽÁRNÍKŮ. A AMBROSINI ? Strýc KAREL GEBLT a teta AURÉLIE – ZLATA – GOLDA rozená SCHIDLAK se přestěhovali z ulice M.G. – MLADÉ GARDY od ARGENTINSKÉ a nádraží HOLEŠOVICE BUBNY, někdy koncem sedmdesátých let do ulice AMBROŽOVA. Na ŽIŽKOV. Do stejného domu kde v té době již několik let žil bratranec PETR GEBLT se svojí manželkou V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH. Dcerou plukovníka VLADIMÍRA HENDRYCH. Pravidelně, asi tak rok co rok tam za nimi dojížděl od roku 1977 jejich syn KAREL GEBLT žijící ve ve FRANKFURT AM MAIN. Adresy pobytu v ČSSR vyplňoval do formulářů Pasové správy SNB nejprve MLADÉ GARDY a pak AMBROŽOVA. Ano z FRANKFURT kde se narodil GOETHE a jeho přítel generálporučík R.I.A. KLINGER – Otec literárního směru STURM UND DRANG. Kde je letiště HAHN a kam nejel PALACKÝ, ale jel tam z HRADEC NAD MORAVICÍ u SLEZSKÉ OPAVY kníže LICHNOVSKÝ FELIX, který tam i zemřel 18.09.1848. Před tím ve Španělsku bojoval v řadách CARLISTŮ – s KARLISTY pro DON CARLOS BORBON. A vy víte, že KLINGER byla moje spolužačka ve tříděna základní škole STROSSMAYEROVO náměstí. A že jsem byl přijat na vojenské Gymnasium do SLEZSKÉ OPAVY. A že z OPAVSKA je rodina manželky mého bratrance PETR GEBLT – HENDRYCH. A v HRADEC NAD MORAVICÍ organizovalo SSM každoročně Celostátní setkání pionýrů v letech totality. Ano HRAD, HRADEC, HRÁDEK, HRÁDEČEK, HRADIŠTKO atd. MORAVICE jako místo zrodu MORAVCE. Generála MORAVCE. A také sestry manželky mého bratrance VLADIMÍRY HENDRYCH, druhé dcery plukovníka VLADIMÍR HENDRYCH – provdané MORAVEC.

A finále? V RŮŽENCOVÉ KAPLI na kůru vpravo jsou varhany postavené PETRONIO GIOVGNONI v letech 1759 – 1762. Vy víte, že RŮŽENCOVÁ KAPLE je také ROSARIO. Jako místo kde se v ARGENTINA narodil ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL. Na těchto varhanách se připravoval na důležitou zkoušku WOLFGANG AMADEUS MOZART. Který byl žákem GIOVANNI BATTISTA MARTINI. Varhany – Organ mají 45klávesouvou klaviaturu – VL kláves – a 8 notový pedalboard a skládá se z 10 rejstříků. WOLF GANG MOZORITA. Je to tak. Jsem původem DÁK a to prý v jejich jazyce DACIO znamenalo VLK – WOLF – WULFF – VOLK. GIOVANNI BATTISTA MARTINI je i B.M. To jsem já a MLADÁ BOLESLAV a MNICHOV BAVORSKO. A je to i G.M. to je GORBAČOV MICHAL a GENERAL MOTORS – automobilka.

Jak to tehdy bylo? Krátce po svých 14. narozeninách přijel WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) do BOLOGNA spolu se svým otcem LEOPOLDEM, aby se setkal s Otcem GIOVANNI BATTISTA MARTINI, velkým boloňským hudebníkem a mistrem kontrapunktu. Účelem návštěvy bylo získat vedení otce MARTINI, aby mladý MOZART mohl složil zkoušku na slavné filharmonické akademii v BOLOGNA. Ta sídlí stále ve starobylém sídle VIA GUERRAZZI 13 a po ní poté promoval jako mistr skladatel. Po prvním krátkém pobytu na konci března 1770, během něhož uspořádal velmi úspěšný koncert v domě hraběte PALLAVICINI se MOZART vrátil do Boloně od 20.07. do 10.10. aby se připravil na zkoušku a 09.10. 1770 ji úspěšně složil. Jeho písemná práce je dodnes uložen v originále v archivu AKADEMIE a koncertní sál na VIA GUERRAZZI přijal jméno SALA MOZART na jeho počest a na jeho památku.

A tak připomenu, že v den výročí složení zkoušky v BOLOGNA mladým MOZARTEM zemřel v BOLIVIA zemi kde žijí BOLIS ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL. 09.10. roku 1967. MOZART složil zkoušku v roce 1770 a to víme, že je i 1775 rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY v PENNSYLVANIA – PHILADELPHIA. Jenom pro úplnost dodám že MOZART se narodil v roce 1756 ( 27.01.) a to je i rok 1975 a tak i rok 1972. Kdy jsem skončil školu VLKSM v MOSKVĚ a odcestoval jsem do ITÁLIE. V roce 1975 jsem byl na základní vojenské službě v LITOMĚŘICÍCH. Španělské a italské GUERRA znamená VÁLKA. Jméno ulice se dá přeložit také jako ulice VÁLEČNÍKA – WARRIOR – GUERRERO. Ano anagram GUEVARA. MOZART zemřel v roce 1791 (05.12.). A to je i rok založení USA v PENNSYLVANIA – PHILADELPHIA 1776. A vy již víte že GOETHE byl v ITÁLII celkem třikrát. A teď i budeme vědět že MOZART byl v ITÁLII celkem třikrát. A víme že SCHWINDLE NAME GOETHE pro první cestu do ITÁLI kdy vyrazil dne 3. září ve 3 hodiny ráno bylo PHILIPP MÖLLLER. Pochopitelně že jsem navštívil i GOETHE domy ve FRANKFURT a WEIMAR a MOZART dům ve VÍDNI. Nikdy jsem nebyl ve PHILADELPHIA. Městě FILIPŮ. Ale vím, že tam žil ROCKY a ADRIANA. A co je také důležité? Jeho jméno bylo prý ve falešném pasu PHILIPP a vy víte že ta DVĚ „P“ na konci jsou i „B“ a tak byl i PHILIB – HORNÍ POČAPLY a LABE. V HORNÍ POČAPLY žil občan jménem W.M. – WILHELM MÜLLER. Byl to Němec. Strýc KAREL GEBLT II. ho při své první návštěvě ve svém rodišti, HORNÍ POČAPLY po skončení WWII. zastřelil. Bylo to na jaře 1945. Když se dozvěděl o smrti manžela své sestry – mojí matky LUDMILY, pyrotechnika Pražského policejního ředitelství a jeho švagra BOHUMILA FLORIÁNA.

A proč je to všechno pravda a nic než pravda? A ne výmysly historiků ? V roce 1933 se dne 17.10. ( ano i 1775 ) narodila v BRUSELU – BELGIE, JEANNE – PAULE MARIE DECKERS. To vy víte, že JEAN PAULE je i JAN PAVEL jako JAN PAVEL II. papež česky HONZA PAVEL – H.P. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a také H.P. – Koňská síla – K.S. – X – CHE. DECK je PALUBA na LODI nebo VESSEL nebo BARCO atd. Tedy DECKERS jsou česky PALUBÁČI a to jsou jak dozajista víte MARIŇÁCI protože v Rakousko – Uhersku se námořnictvu v Čechách říkalo MARÍNA. Ano jako MARINE Z OCHOA která slaví svátek dne 17.07. Tedy stejná skladba čísel jako u data narození této dámy 17.10. A pravda je to proto, že US MARINES byly založeni dne 10.11. 1775. Narodila se v BRUSEL – centrum NATO. A také BASIL RE. A v BELGIE – LEGIE BE. Stát ze kterého pocházela puška kterou si můj otec koupil v červnu 1948. Z F.N. LIEGE, BELGIE. Narodila se v roce 1933 což je i 19 – 10 – X – CHE a 33. Kristova léta a klíčové 3 a 3 v mém příběhu – 6 i VI. i 9 – IX. Stala se z ní NUN. N a N je zase 3 a 3. V sirkách nebo klacíčcích. A pravda je to proto, že v naší abecedě která začíná „l“ tedy malým „L“ je „N“ třetím písmenem v pořadí. Vstoupila do řádu KONGREGACE DOMINIKÁNSKÝCH MISIONÁŘŮ. Ano těch co založil před chvílí vám představený DOMENICO – DOMINGO – NEDĚLE GUZMÁN. Který žil v BOLOGNA je tam pochován v kostele který nese jeho jméno. Klášter kde byla byl ve WATERLOO- Tam kde zvítězil WELLINGTON a BLÜCHER nad NAPOLEONEM. Vy víte, že iniciály vítězů jsou W.B. a tak i M.B. BLÜCHER byl MARŠÁL tak je také B.M. A WELLINGTON zase dal své jméno vysokým BOTÁM. To už tady ale všechno bylo. WATERLLO je i WATER LOO a to je zase W.L. a to je zase i M.L. tedy celá tato sestava počátečních písmen splňuje požadavek na klíč OPERACE BENJAMIN – M.L.B. A to v různých obměnách. Její kongregace měla ještě název DOMINIKÁNŮ z FICHERMONT. FISHER se jmenovala dcera sestry mojí tety SCHIDLAK GEBLT AURÉLIE. Sestra byla ERNA SCHOBER a dcera byla ERNA FISCHER. A finále? Přijala jméno řádová sestra LUC GABRIEL. LUC je i L.C. – EL CHE. Ale je to ruské LUK – CIBULE -BACIL – BASIL. A to je ONION – UNION. A hebrejsky SEBOLA – BASIL. LUC je i LUK. Který je zbraní. A proslavilo jej mnoho mužů ale hlavně VILÉM TEL – V.L.M. a L.T. Ten prostřelil JABLKO – APPLE – B.L. a staročeské -gablta- jak je napsáno v ulici kolegy GABRIELA – MICHAELA v PRAZE na jednom domě „U JABLKA“ staročesky “ U gablta“ to vypadá. Jako GEBLT.

A také si vzpomínáte, že 3. Armádu generála GEORGE SMITH PATTON doprovázeli do PLZNĚ vojáci -dobrovolníci Hnutí odporu z BELGIE. Symbolicky. Dodnes se v PLZNI zúčastňují oslav výročí osvobození PLZNĚ generálem PATTON a US ARMY.

Prvním vydaným singlem je slavná píseň Dominique, věnovaná zakladateli řádu, ke kterému patřila DOMINIC DE GUZMÁN. Úspěch singlu byl okamžitý a mimořádný. V roce 1963 se singl dostal na první místo amerického žebříčku BILLBOARD HOT 100 – B.H. 100 – CENTO – kde se udržel čtyři týdny a dostal se také na vrchol v AUSTRÁLII a KANADĚ a na NOVÉM ZÉLANDU. Druhé místo měl v NORSKU a čtvrté místo měl v DÁNSKU a IRSKU pátý byl v JIHOAFRICKÉ REPUBLICE a šesté místo v NIZOZEMSKU a sedmé místo v NSR.

V krátké době vyšlo na trhu také album se všemi písněmi, které DECKERS – zvaná v té době již „SINGING NUN“ nahrála. I toto album mělo velký úspěch, hlavně díky singlu, a v USA se stala první ženskou interpretkou s albem a singlem zároveň na vrcholu hitparády. Velmi důležité pro můj příběh.

6. ledna 1964 zpívala živě z KLÁŠTERA ve WATERLOO – DOMINIKÁNŮ v televizní show THE ED SULLIVAN SHOW. Stalo se to poté až BISKUP překonal odpor k této akci ze strany ABATYŠE. Vy samozřejmě víte že SULLIVAN je VASILLAN. Ale i SYLLVAN.

Poté se dostala do problémů. Odešla z Kláštera a žila se svou přítelkyní ANNE PÉCHER a plánovali vybudovat školu pro AUTISTICKÉ DĚTI. Kdo je i AUTISTA to už víte. V ulici HEŘMANOVA – ARMINIUS vedle naší PPLK.SOCHORA jak víte, žil herec MILAN NEDĚLA – DOMINGO – DOMINIC. Ale nevíte, že tam žila i rodina PECHAR. Pan PECHAR byl kameraman. A dcery se přátelili s mojí dcerou a synem. Aby to byla pravda tak ve druhém bytě na našem patře v PPLK. SOCHORA žila rodina – česky – PECHOVÝCH. O nich tady také vše bylo.

Měli později velké těžkosti a nedařilo se jim je překonat. Dne 29.04. 1985 spáchali DVOJITOU sebevraždu. Podle jejich posledního přání byly pochovány na hřbitově ve WAVRE. Vy víte, že WAVRE je i WVRE a tak i – M.V. RE.

V Československu zpívala píseň DOMINIKU NIKU NIKU JUDITA ČEŘOVSKÁ. NIKU NIKI je i zdrobnělina NIKOLAI – NICOLAS – NICHOLAS – NIKOLA – MIKULÁŠ. Vy víte, že v show u SULLIVAN – VASILLIN zpívala dne 06.01. 1964. A to je svátek TŘÍ KRÁLŮ – MÁGŮ – CARŮ atd. Ale také víte, že to je i 06.12. Svátek svatého MIKULÁŠE – NIKOLAI – NIKIHO česky. Pro zajímavost caru NIKOLAJ II. ROMANAV ( ne RUMUNOV) říkala manželka ALEX VON HESSE zdrobnělinou NIKI. Zavražděni 17.07. Ale to všechno znáte. JUDITA ČEŘOVSKÁ byla rozená ŠTĚRBOVÁ. ŠTĚRBA pracoval v PALÁC VINOHRADY s mým tchánem MIROSLAV SVOBODA. V podniku zahraničního obchodu STROJEXPORT. Náhoda by to byla, kdyby počátkem sedmdesátých let, můj bratranec PETR GEBLT spolu s FISCHER – manželem ERNA FISCHER nebyli zaměstnáni jako MYČI OKEN tohoto PALÁC VINOHRADY. FISECHR ERNA a manžel žili tenkrát v KOUŘIMSKÉ nedaleko. Ano jako TOS KOUŘIM kteří získali po roce 1948 HAVLOV – majetek rodiny HAVLŮ u BRNA. TOS strojírenský podnik který spadal nomenklaturně do exportní skupiny STROJEXPORTU. Kde pracoval ŠTĚRBA a můj tchán. ŠTĚRBA byl nakonec poslední komunistický ministr zahraničního obchodu se sídlem v PEČKOVĚ PALÁCI v ulici Politických vězňů. Tom kde sídlilo za války pražské GESTAPO. JUDITA se narodila v MOST – BRÜCK – M.B. Byla to NĚMKA, jako sestry SCHIDLAK – ERNESTA a AURÉLIE a EMILIE. Po WWII. vystudovala obchodní akademii v BEROUNĚ. Ne v BRNĚ ale v BEROUNĚ. Tam co žili prarodiče mojí manželky VLASTA SVOBODA ze strany její matky – BOUDNÍK – MARIE a JOSEF. Tam co je kostel svatého JAKUBA. Po škole nastoupila do Podniku zahraničního obchodu a pro problémy tam způsobené odsud odešla. V letech 1953 a 1974 byl provdána za právníka VLADIMÍR ČEŘOVSKÝ.

Jednou někdy když jsem končil základní školu, tedy cca 1967-68 jsem se stavil pro matku v práci. A šli jsme společně domů. Asi jsem něco potřeboval. Nevím už proč to bylo. A šli jsme společně do M.U. – MASO UZENINY na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Tam kde se vyučila prodavačkou moje sestra poté co byla vyloučena ze studií na gymnasiu NAD ŠTOLOU. Spolu s krásnou JANA MENZL – OVÁ. A kde byl vedoucím ŠALDA. Stejné jméno jako pozdější šéf kanceláře prezidenta republiky HUSÁKA. Ten který vedl ve VLADISLAVSKÉM sálu VÁCLAVA HAVLA k presidentskému slibu dne 29.12. 1989. A ještě tam byl řezník VÍŠEK. Jako teta VÍŠKOVÁ ke které mě matka vodila když jsem byl ještě hodně malý kluk – nevím zda měli něco společného. Ke KARLÍNSKÉMU náměstí ke kostelu CYRIL ( KONSTANTIN ) a METODĚJ. To je jiný než ten v RESSLOVA bývalý KAREL BOROMEJSKÝ u KARLOVA náměstí. Tehdy tam v řeznictví stali v rohu tři pánové v oblecích a jedli snad z papíru salám a k tomu přikusovali housky. A vtipkovali a smáli se na celý obchod. Když jsme vyšli ven matka mi povídala, ten v tom a tom obleku byl doktor ČEŘOVSKÝ. Manžel JUDITY ČEŘOVSKÉ. Té zpěvačky. Jako začínající hudebník – kytarista s plánem stát se bigbítem jsem pochopitelně věděl kdo je JUDITA ČEŘOVSKÁ. Po našem i IUDITA CEROVSKA – I.C. – EL CHE. A proč je i toto pravda? Píseň o DOMINGO DE GUZMÁN otextovala v češtině JIŘINA FIKEJZOVÁ. To byla rodačka J.Č. z MOSTECKA – MOST – BRÜCKE – BRIDGE. Byla z LOM u MOSTU – BRÜCKE – L.M.B. Pravda je to proto, že německy je LOM BRUCH u MOSTU. Také L.M.B. Teče tam LOMSKÝ POTOK. A vy si vzpomínáte, že LOMSKÝ bylo SCHWINDLE NAME armádní generála BOHUMÍR ŠTĚPÁN LENC. Dlouholetý ministr národní obrany Československa – 1956 – 1968. SVOBODOVEC jak si říkali vojáci z Československé armády v SSSR. Tedy i přímý nadřízený mého otce. A to zcela konkrétně v bitvě o KYJEV a ŽAŠKOV a BÍLOU CEREKEV. JIŘINA FIKEJZOVÁ vystudovala psychologii a sociologii na UK v PRAZE. A byla úspěšnou atletkou – sprintérkou. Ve stejné době jako EMIL ZÁTOPEK a DANA ZÁTOPEK. Její manžel byl také ATLET – Skokan do dálky. FIKEJZOVÁ rozená HENZL – OVÁ se narodila dne 13.04. 1927. JUDITA ČEŘOVSKÁ se narodila dne 21.04. 1929. Tedy prakticky přesně DVA roky po ní. V okrese MOST – BRÜCK. M.B. Vy víte, že 13.04. je i 13.09. a že 21.04. je i 21.09. 13.09. plus DVA je 15.09. vražda kněžny LUDMILY. 21.09. je minus DVA 19.09. to je moje datum narození a datum narození ZÁTOPKŮ -atletů a svátek císařovna ZITA – matka OTTO a manželka KAREL. A úplně nakonec? HANZL LADISLAV byl příslušník výsadku SPARTAKUS v čele s MAJER/MAIER JÁN. Narozený v ŠAJBY u B.B. Vysazený u BĚLÁ. Stejně jako IVAN BANDEREV. A vy možná víte, že HANZAL byl porevoluční spolupracovník VÁCLAVA HALA. A také autor knihy o průběhu revoluce v Listopadu 1989. A také abychom nezapomněli na FOGG – MLHU – TUMAN – TAMAN – KOUŘ a DÝM tak tam byl příslušníkem skupiny i KUŘITKA ALOIS a I.I.M. či II. či 11 či 17. IVAN IVAN MEDVEDEV z MUKAČEVO. Krycí jméno STUDENT. V MUKAČEVO ukončil gymnasium SVOBODOVEC armádní generál VASIL VALO – můj kmotr. A finále. POUSTECKÝ JOSEF. POUŠŤ jako GOBI MONGOLSKO ( G.M.) po které jsem se procházel v létě 1989 a jako je SAHARA v ALŽÍRU (S.A.) kde jsem byl asi v roce 1985. A jako POUŠTĚČINA diskotékový pořad v našem Klubu DVOJKA na rohu ITALSKÉ a VINOHRADSKÉ. Produkovaný DVOJICÍ – JAKOUBEK a SKALKA. JAKUB JAKOUBEK je DVAKRÁT KUBA – CUBA. A SKALKA je i malá SKÁLA – – STEIN – KÁMEN – KIVI a ROCKY. Vzpomínáte na ROCKY s ADRIANA z PENNSYLVANIA – PHILADELPHIA? Samozřejmě že SKALKA IAKOUBEK je i S.I. – SECRET INTELIGENCE.

Určitě je vám jasné že o kostelích v BOLOGNA v EMILIA ROMAGNA by se dalo psát dlouze a dlouze. Uvedu jenom pro důkaz pravdivosti mých tvrzení ještě BAZILIKU SVATÉHO ŠTĚPÁNA. CÍŚA ED SAN STÉVEN v jazyce BOLOGNANŮ. Je u stejnojmenného náměstí a je známý jako komplex SEDMI KOSTELŮ. A hned připomenu že SEDM – 7 – je i DOMINGO jako SEDMÝ DEN V TÝDNU. A známe i SEDM ŘEK v LISBOA – BASIL rodišti svatého ANTONÍNA v PORTUGAL. A známe i SEDM STAVEB nazývaných STALINOVY DOMY i když je STALIN nestavěl. Podle jejich vzoru je vystavěn i hotel INTERNATIONAL v PRAZE kde jsem se setkal s ERNESTO CHE GUEVARA. Tehdy na konečné tramvaje číslo 11. Prostřední část – těchto staveb – ta s nejvyšší věží je nápadně podobná katedrále s nejvyšší věží světa v německém ULM. Rodišti ALBERT EINSTEIN. To bude ale samostatně. U DONAU – který město dělí na část BAVORSKO a část BADEN WÜRTTEMBERG. Známe i PRAHA 7 kde jsem se narodil a kde jsem žil v bytě který dostala moje matka jako válečná vdova. Vy víte, že to je i 7 je i 1 a tam jsem pracoval. Poté kdy jsem mezitím pracoval na DVOJCE což je 1 a 1. Nebo 7 a 7 – 14 – DVOJKA. A samozřejmě, že je to i slavných SEDM VRŠKŮ na kterých STÁL ŘÍM – ROMA – ROME. I SEDM KRKAVCŮ/ HAVRANŮ – THE SEVEN RAVENS od GRIMM BROTHERS. Byli to DVA bratři. A vy víte, že DVĚ patra nad námi v PPLK: SOCHORA žila paní GRIMM a že rodné jméno matky herce MILOŠ KOPECKÝ bylo GRIMM. Ano RAVENSBRÜCK a RAVENSBURGER – DVĚ místa v NĚMECKU spojená s mým příběhem.

Jakási dáma – MATRONA prý nechala postavit v roce 100 pohanský chrám zasvěcený bohyni ISIS. Vy víte, že v roce 102 porazil TRAINAN náš rod DÁKY. Na BALKÁNĚ. Víte, že ISIS je i SISI. Jak se říkalo císařovně, manželce FRANZ JOSEF ( také hrobník v HORNÍ POČAPLY ) SISI byla ELISABETH ( THE BASIL ) AMALIE EUGENIE HERZOGIN in BAYERN. Tedy i H.B. a tedy i BAVORSKÁ. Narodila se v MNICHOV – BAVORRSKO – M.B. Narodila se na Štědrý den MNICHOV – BAVORSKO. Její matka byla LUDOVICA otec byl MAXMILIÁN I. Matka byla tedy ženská podoba jména LUDVÍK (SVOBODA). Otec byl MAXMILIÁN jako popravený Císař MEXICKÝ bratr FRANZ JOSEF a jako dědeček manželky V.H. mého bratrance PETR GEBLT – MAXMILIÁN KUBALA který se oženil s ANEŽKA HARTMAN v KOMÁROV u OPAVY. Jako KOMÁREK poradce ERNESTO CHE GUEVARA na ostrově KUBA. V září roku 1898 žila ve SCHWEIZ v MONTREUX – MOXORITAN V. S SZTÁRAY IRMA – S.I. se kterou se vydala dne 09.09. na návštěvu baronky JULIE ROTSCHILD v PREGNY. Můj bratranec KAREL GEBELT III. žil mimo jiné i v ROTSCHILD ALEE číslo 9 ve FRANKFURT AM MEIN. Po emigraci z PRAGA. Druhý den ji v PORTO – PŘÍSTAVU v ŽENEVA – GENEVA – GINEVRA zavraždil italský anarchista LUIGI LUCHENI – i l.l. Její dvorní dáma která jí doprovázela byla po otci SZTÁRAY a moje prababička byla SZIVOTNYAK. Ta byl IRMA a moje prababička byla CATARINA. I.C. Obě pochopitelně MAĎARKY – HUNGARIAN. Aby to byla pravda tak ještě matka SZTÁRAY byla SZENDRÖ. Dvakrát SZ- a jednou SZ-.

Ten chrám bohyni ISIS byl postaven na místě PŘÍRODNÍHO PRAMENE – FUENTE. Kolem něj byla KRUHOVÁ KOLONÁDA – KOLEM DOKOLA DO KRUHU. V roce 393 (!) prý objevil BISKUP z MILANO – B.M. jménem AMBROSIO ( jako AMBROŽOVA kde žili po přestěhování z MLADÉ GARDY strýc KAREL GEBLT a teta AURÉLIE – ZLATA – GOLDA a PETR GEBLT s manželkou VLADIMÍTRA HENDRYXCH – GEBLT ) poblíž tohoto chrámu hroby svatého VITALE a AGRICOLA. Vy víte, že AGRICOLA nás spojuje s HELSINKY – FINSKO. Ti prý zemřeli v roce 304. Ale neexistují pro to žádné důkazy. BISKUP z BOLOGNA PETRONIO postavil kolem roku 450 kostel. a pojmenoval je po VITALE a AGRICOLA. PETRONIO ten chrám vysvětil vodou z JORDÁNU a určil jej jako místo svého pohřbu. Na místě je dnes BAZILIKA která napodobuje SVATÝ HROB v JERUZALÉMĚ.

V roce 727 – což je velmi zajímavé protože je to i 77 a 14 a DVOJKA anebo 11 a to je i DVOJKA a jedna samostatná DVOJKA – vtrhl do města LANGOBARDSKÝ král LIUTPRAND. A postavil napravo od té stavby biskupa PETRONIO svoji katedrálu kterou pojmenovala po JAN KŘTITEL – dnes je to kostel KŘÍŽE. Proč začínám tak zeširoka? LANGOBARD je LOMBARD. A vy víte, že moje přítelkyně byla LOMBARDELLI. LUIT je MUŽ – PERSONA a PRAND – BRAND je HOŘÍCÍ SVÍTÍCÍ MEČ či POCHODEŇ. Kromě toho je LIUTO v italštině název pro LOUTNU. A tu nahradila v 19 století KYTARA. A vy víte, že moje přítelkyně LOMBARDELLI ALICIA ALCIRA zvaná ADRIANA byl skvěla KYTARISTKA. A já jsem hrál na KYTARU také. Ale nejlepší z naší party byl HENDRIX – HENDRYCH JIMMI – JAKUB. Příslušník 101 legendární US ARMY výsadkové divize. Tedy výsadkář. Ale to tady všechno bylo.

Samozřejmě si vzpomínáte, že oba moji kolegové z ITALIA byl z LOMBARDY – COMO a BRSCIA. Ažejsem je na VÁNOCE 1972 navštívil. Co je ale třeba připomenout, že zrovna tehdy byla v ITALIA premiéra filmu KMOTR- GODFATHER. A nyní pozor. Já jsem v LOMBARDY – kde byl kdysi králem LUITPRAND který dobyl BOLOGNA a jeho jméno bylo MUŽ – LUIT a PRAND – BRAND viděl film s v hlavní roli BRANDO. MARLON BRANDO. M.B. A film režíroval FRANCIS FORD COPPOLA. Tedy FORD jako PŘECHOD a jako slavná AUTOMOBILKA HENRY – JINDŘICH FORD. A víte, že COPPOLA je KUPOLE u CIRKUSU a víte, že mi tenkrát vzal můj přítel VITTORIO k UMBERTO ECCO – HUMBERTO CECO – ČESKÝ CIRKUS. Bylo to do MILANO LOMBARDY – M.L. A finále? Také víte že v LOMBARDY vládl – zastupoval FRANZ JOSEF jeho bratr MAXMILIÁN později císař v MEXICO tam také popravený. Jak připomínal HAŠEK ve svém románu ŠVEJK. Jak to měl FRANZ JOSEF těžké v životě. FERDINADA zastřelili v SARAJEVO a SISI probodli v ŽENEVĚ pilníkem a RUDOLF syn spáchal sebevraždu a MAXMILIÁNA popravili „někde“ v MEXICO.

Nikdy nezapomenu jak jsem po návratu z ITÁLIE, kdy jsem JAKUBOVI JAKOUBKOVI přivezl ROCK AND ROLL PART II. LP, vždy po příchodu uslyšel jak začíná pouštět úvodní píseň z filmu kmotr s Kubovým komentářem : to je hudby z filmu KMOTR podle románu PUZZO MARIO režírovaném slavným COPPOLA a s MARLON BRANDO v hlavní roli. A VASIL ten film VIDĚL!

A proč je to všechno pravda? Komplex do té doby vystavěný na tom dnešním místě utrpěl pohromu za vpádu MAĎARŮ. Ano mých předků ze strany babičky mého otce. A tak ho museli po odvodu MAĎARŮ zpět pod DUNAJ přestavět. Udělali to MNIŠI BENEDIKTÝNI. M.B. Ano ti které založil svatý BENEDICT co byl DVOJČE se SCHOLASTICA. Vzpomínáte? Na jejíž svátek se rozhořeli boje mezi STUDENTY a místními ve VOLOBROD – OXFORD v ANGLII. Ten BENEDICKT – BEN – co vystavěl klášter MONTE CASSINO. O který se sváděli velmi tvrdé boje na konci WWII.

První je tedy Kostel Kříže. Je LANGOBARD – LOMBARD původu a pochází z OSMÉHO století, kdy město v roce 727 dobyl král LIUTPRAND a začal jej stavět jako městskou u katedrálu nebo alespoň jako prominentní kostel. Exteriér byl oproti původní budově značně pozměněn a dnes má neurčitě románský vzhled.

Druhý je bývalý kostel sv. Jana Křtitele. Byl v polovině sedmnáctého století kompletně barokně přestavěn a stal se presbytářem kostela, do kterého se vstupuje po širokém centrálním schodišti. Nachází se zde KRUCIFIX  na malovaném dřevěném kříži dílo SIMONE DEI CROCFISSI z doby kolem roku 1380. Fresky z patnáctého století s KALVÁRIÍ a UKŘIŽOVÁNÍM pravděpodobně od GIOVANNI DA MODENA – G.M. Víte, že SIMON je původní jméno PETR – PAPEŽ od roku XXX. A SIMON byl i můj nadřízený plukovník SIMONIDES v LITOMĚŘICE. SIMON byl i ŠIMON BOHUMIL. Spolupracovník ALEXANDRA DUBČEKA a také vyloučený z KSČ. Napsal knihu KLOBOUK OD BREŽNĚVA. Tak jsem se s ním po Revoluci seznámil.

Třetí v pořadí je starobylý kostel ZPOVĚDNÍKŮ. Ten postavili v roce 1019 BENEDIKTÝNI. Je se skrytým vchodem z PILÁTOVA nádvoří nebo středověké křížové chodby, aby ukrýval ostatky svatých VITALE a AGRICOLA, které již před více než dvěma stoletími částečně odvezl KAREL VELIKÝ. Je rozdělena do pěti lodí se sloupy různého zpracování, z nichž jeden podle legendy přivezl PETRONIUS z JERUZALÉMA, protože od soklu k hlavici dokonale odpovídá JEŽÍŠOVĚ výšce (asi jeden metr a sedmdesát, na svou dobu byl velmi vysoký). Víte že 1019 je i 10.19. a tak i 10.16. a to se narodil děda DEMETR PETER MOHORITA.

V zadní části krypty, ve dvou urnách umístěných na oltáři, jsou uloženy ostatky svatých VITALE a AGRICOLA, které vyrobila rodina DE’BIANCHI ( BÍLÝCH – BILAKŮ ) která měla patronát nad kryptou, a jejich potomci RANUZZI a SASSOLI. Po stranách oltáře byly před několika lety pod vrstvou omítky nalezeny dvě fresky ze šestnáctého století, které znázorňují mučednictví VITALE a AGRICOLA. V levé lodi na konci oltáře je malá freska z počátku patnáctého století, tzv. MADONNA DELLA NEVE – MADONNA ZE SNĚHU. snad od LIPPO DI DALMASIO. LIPPO je i LIBO a tak i L.B. Nebo je to cukrovinka LIPO. DALMÁCIE je část CROATIA – CHORVATSKO. Výraz DALME je ILYRIJSKÝ výraz pro OVCE – maďarské BÁRÁN jako rodné příjmení mojí babičky. Umělecky méně hodnotným, ale do jisté míry podnětným objektem je BÍLÁ soška MADONY BAMBINY – M.B.  na začátku krypty na pravé stěně.

Čtvrtý v pořadí je kostel – BAZILIKA BOŽÍHO HROBU. Ta byla postavena v pátém století biskupem PETRONIO jako křtitelnice nebo napodobenina KONSTANTINOVSKÉHO BOŽÍHO HROBU v JERUZALÉMĚ – kde jsem pochopitelně byl, jen pro informaci.  Stojí na místě pramene pohanského chrámu bohyně Isis a byl vybrán samotným biskupem jako místo jeho pohřbu. Na počátku jedenáctého století 11. století byl zcela přestavěn BENEDIKTÝNSKÝMI MNICHY – B.M poté co byl těžce poškozen během ničivých MAĎARSKÝCH invazí v desátém 10. či X. století.. Přestavbu provedl podle vzoru baziliky BOŽÍHO HROBU v JERUZALÉMĚ KONSTANTIN IX. MONOMACHUS. V roce 1141 zde byla objevena s hrobka biskupa PETRONIA. Dnes je v jeho kostele SAN PATRONIO.

Dveře Božího hrobu se otevírají jeden týden v roce po slavení půlnoční mše o Velikonocích za přítomnosti rytířů Božího hrobu. V dávných dobách bylo možné vlézt dovnitř a uctít ostatky světce. O velikonočním ránu se na památku MÁŘÍ MAGDALÉNY vydaly boloňské prostitutky, aby pronesly modlitbu před Svatým hrobem, jejíž obsah nikdy nechtěly prozradit. Kromě toho těhotné ženy z BOLOGNA procházely TŘIATŘICETKRÁT – za každý rok z 33 let Spasitelova života, kolem hrobu, na každém kroku vstupovaly do hrobu, aby se pomodlily, a nakonec se šly pomodlit do nedalekého kostela MARTYRIUM, aby se pomodlily před freskou TĚHOTNÉ MADONY. Asi netřeba připomínat 33 – 3 a 3. A M.M. – i W.M. a tak i V.M. a tak i B.M. – MÁŘÍ MAGDALENA. Asi jste si všimly že je tedy MARIE a MAGDA a LENA. Tedy i W.M.L. a tak i V.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. TĚHOTNÁ MADONNA je latinsky GRAVIDA MADONNA – G.M. Ve finštině RASKAANA OLEVA MADONNA – R.O.M. Ano ŘÍM. V italštině je to MADONNA INCINTA – M.I. MILITARY INTELIGENCE. V maďarštině je to TERHES MADONNA jako THERESA MADONNA. V ukrajinštině VAHITNA MADONNA – V.M. V ruštině je to BREMENNAJA MADONNA – B.M. Ve španělštině je použité zcela jiné slovo pro MADONNA – VIRGEN ( V.M. ) VIRGEN EMBARAZADA – V.E. VIRGEN – PANNA. Jako znamení PANNA – VIRGEN – od 23. SRPNA/AUGUST až 22. ZÁŘÍ/ SEPTEMBER.

V kostele je také otvor v podlaze se schodištěm vedoucím k prameni vody, který je nyní mnohem hlubší než v minulosti. V symbolice ŠTĚPÁNOVA komplexu SEDMI KOSTELŮ založeného na KRISTOVĚ utrpení je ztotožňován s vodami JORDÁNU a z archeologického hlediska odkazuje na posvátný pramen již existujícího IZAIÁŠOVA komplexu. V této oblasti se pravděpodobně nacházel chrám ISIS, o čemž svědčí nejen přítomnost pramene (kult egyptské bohyně vyžadoval přítomnost pramenitého zdroje vody), ale také SEDM řeckých mramorových sloupů KARISTOS které patřily k pohanskému chrámu.

Klenba a stěny kostela měly původně fresky s biblickými výjevy, které vytvořil MARCO BERLINGHIERI syn BERLINGHIER BERLINGHIERI v polovině třináctého století a které byly v roce 1804 téměř zcela odstraněny, aby byly nahrazeny novými freskami v barokním stylu FILIPP PEDRINI které byly odstraněny následnými restaurátory na konci  devatenáctého století. A to, co zbylo z původních fresek ze třináctého století , tedy scéna zobrazující MASAKR NEVIŇÁTEK je k vidění v muzeu baziliky.

Že vám to jméno umělce něco připomíná? ENRICO BERLINGUER. To byl generální tajemník Komunistické strany ITÁLIE . Nastoupil po LUIGI LONGO – ( LANG – vzpomínáte můj velitel TŮMA, na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY, velitel naší odbojové organizace, který si od nás nechal říkat LANG). ENRICO je totiž italské JINDŘICH ale také přes němčinu přeložené JINDŘICH – ENZO. Jako ENZO RE vězněný v BOLOGNA. Syn císaře a KRÁLE JERUZALÉMA a SICÍLIE a dalších titulů – ŠVÁBA jménem FRIEDRICH II. AUTORA TŘÍ BUL PRO DVA ČESKÉ PANOVNÍKY – O.B. I. a VÁCLAV I.(jednooký) z BASILEA – MELFI – ULM.

ENRICO BERLINGUER byl z SASSARI z SARDINIE OSTROV – S.O. Stejně jako předtím hlava strany ANTONIO GRAMSCI. A jako já a můj bratranec PETR GEBLT jsme byli z S.O. – narozeni na ŠTVANICE OSTROV. SARDINIE ten chránič holeně pod CORSA chránič KOLENE. SARDINIE je i anagram DRSANI nebo DR.SYNI. SYNOVÉ DOKTORA. Kterého? EL CHE ? BERLINGUER zemřel v PADOVA – PADUA. Ano tam co je ta nejstarší BOTANICK GARDEN na světě a je odtamtud Svatý ANTONÍN PADUÁNSKÝ který se narodil v LISBOA. A je mu zasvěcen kostel u nás na STROSSMAYEROVĚ náměstí. A také kromě jiných nový kostel St. ANTONIO otevřený dne 12.02. 1961 ve SCHWEIZ ve městě BERN – anglicky vyslov BEN. Byl jsem tam a fotil jsem ho. Připomínám to proto, že BERN je klíčové místo spojené s TELEGRAF a TELEFON – Mezinárodní Unie. A žil tam od roku 1902 ALBERT EINSTEIN. A odkud odcestoval v roce 1911 na dva roky na Německou Univerzitu do PRAHY. Pak se na čas vrátil a pak již žil v BERLÍNĚ. Nástup nacismu ho zastihl v BELGII. Zůstal v emigraci a odcestoval do PRINCETOWN USA. Ale to až v příběhu o ALBERT EINSTEIN a OPERACE BENJAMIN. ENRICO BERLINGUER zemřel na krvácení do mozku. dne 11.06.1984. A BERLINGUER je také BERLÍŇAN. A celá ta naše dětská odbojová skupina „US ARMY a generál PATTON“ pod velením TŮMA – LANG pocházela z té části PRAHA 7, nad nádražím HOLEŠOVICE BUBNY které se říkalo MALÝ BERLÍN. M.B. A to ještě nevíte, že otec JINDŘICHA byl MARIO BERLINGUER – M.B. Po něm byl generálním tajemníkem IKS – to není X – to je ITALSKÉ KOMUNISTICKÉ STRANY – ALESSANDRO NATTA. NATA je ve španělštině SMETANA – CREAM. Jako FRIEDRICH SMETANA. A jako KRYM – CRIMEA. Samozřejmě že musím připomenout PALMIRO TOGLIATTI který zemřel na KRYM – CRIMEA – Ve městě schůzky VELKÉ TROJKY a ANTON PAVEL ČECHOV – JALTA. Dne 21.08.1964. Ano je to významný den v příběhu OPERACE BENJAMIN. A je to také 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ – ÖKÖMERZO -MEZIHOŘÍ a mojí manželky VLASTA – TRISHA – PATTI – SVOBODA v PLZNI dne 08.12. Po TOGLIATTI je pojmenováno město v RUSKU. Na VOLZE – VAZIL ale VOLHA – HAVOL – HAVEL. Řeka v NĚMECKU i VÁCLAV HAVEL. Vyrábí se tam v licenci vozy z TORINO – TURÍN značky FIAT pod názvem LADA či ŽIGULI. Jak se nazývá okolní pahorkatina ale také je značka ruského PIVA. ŽIGULI je i ruské ŽULIG – ŽULIK – JOKER – KLAUN – CLOWN – ŠAŠEK či AUGUST.

Další je BAZILIKA PROTOMUČEDNÍKŮ SAN VITALE a SAN AGRICOLA. Je nejstarším z komplexu a od svého vzniku v něm byly uloženy ostatky dvou světců. První kaple byla postavena pravděpodobně v pátém století poté, co BISKUP AMROSIO – AMBROŽ Z MILANO LOMBARDY v roce 393 objevil hroby svatých VITALE a AGRICOLA  (v tomto pořadí služebník a pán, který se v roce 304 n. l. stal obětí pronásledování v době DIOKLECIÁNA ). V pátém století se objevily zprávy o poslovi NAMATIA BISKUP Z CLERMONT který měl ostatky boloňských protomučedníků. Současná stavba pochází z doby, co se týče tvaru, dispozice a velikosti, stavby baziliky, kterou nechal postavit biskup PETRONIUS v letech 432 – 450 a ta byla z velké části přestavěna BENEDIKTÝNSKÝMI MNICHY v 11. století po zničení MAĎARY – HUNGARY – HUNY.

Interiér má půdorys BAZILIKY se TŘEMI LODĚMI a PĚTI POLI. Jednoduché sloupy se střídají se čtyřlistými sloupy. Omítnutý KŘÍŽOVÝ strop pochází z doby po roce 1400. Ano TŘI LODĚ. Jako trojice lodí KRYŠTOF KOLUMBUS se kterými v roce 1492 „objevil“ AMERIKU. Ale také TŘI LODĚ a PĚT POLÍ – 3 a 5. Jako rok 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY v PENNSYLVANIA – PHILADELPHIA. Rok 1400 je i 14,00 – DVĚ HODINY. Nebo DVAKRÁT 7 – 7 a 7 a tak i 1 a 1 = 2 DVOJKA a zase 14,00 – 1400.

Na konci 14. století byla nalezena raně křesťanská hrobka s nápisem „Symon“ a rozšířily se zvěsti, že se jedná o hrob ŠIMON/SIMON – PETR neboli SVATÉHO PETRA. Tato zpráva, postrádající jakýkoli historický základ, přilákala mnoho poutníků a odvedla jejich pozornost od Říma, klasického poutního místa. Papež, papež BONIFÁC I. pak reagoval vehementně a kolem roku 1400 nechal kostel odkrýt, hrob přemístil na tajné místo, nechal jej zasypat zeminou a v tomto stavu jej nechal asi sedmdesát let. Následně byl na přímluvu arcibiskupa GIULIANA DELLA ROVERE kostel obnoven a znovu otevřen pro bohoslužby. Událost připomíná nápis na bočních dveřích: „JUL. KARTA. S. P. AD VINC. VRÁCENO“ – originál „JUL. CARD. S. P. AD VINC. RESTITUIT“. Vy víte, že můj nadřízený na základní vojenské službě v LITOMĚŘICE byl plukovník SIMONIDES zvaný námi SIMON – SYMON. Byl IAN – JAN. Tedy i S.I. – SECRET INTELIGENCE nebo HONZA SIMONIDES – H.S. HOLY SPIRIT. Víte, že BONIFÁC je i BEN FACE – BENOVA TVÁŘ – TVÁR. Nebo TVÁŘ BENA. BEN FACE. A asi víte, že ROVER je přeloženo do češtiny z angličtiny je TULÁK – POUTNÍK – PILGRIM nebo v USA i HOBO. Souvislost potvrzuje že ve Velké Británii je automobilka BRITISH LEYLAND – ano B.L. nebo L.M. Její vznik inicioval TONY BENN – ANTONÍN BENN – BENJAMIN také v mém příběhu. Bylo to za první vlády premiéra WILSON – WASILON. Prapůvod ROVER je ve firmě STARLEY (STAR LEE – SVĚTLO LEE či OR LEE) and CO. SUTTON v COVENTRY 1878 – výrobce jízdních kol. Je to ve W.M. WEST MIDLANDS. Bylo to nejvíce poškozené anglické město německým letectvem ve WWII. Od WWII. jsou COVENTRY a LIDICE sesterskými městy. Společnosti se ujal v roce 1901 po smrti zakladatele STARLEY JOHN nový manager HARRY SMITH – ano JINDŘICH ŠMÍD. Zajímavé je i to že podle jízdních kol – BIKE vyslov BAJK se říká jízdním kolům v BĚLORUSKÉM a UKRAJINSKÉM jazyce – ROVAR.

Uvnitř kostela jsou zbytky římské mozaikové podlahy, viditelné přes sklo. Na stěně proti průčelí jsou náhrobky rodiny DE’BIANCHI. V našem překladu rodina BÍLÝCH – BIANCO je BÍLÁ v italštině. Ve španělštině BLANCO a v rumunštině ALBA. Jako originál název SCOTLAND. A ALBANIA s hlavním městem TIRANA.

Dalším místem v BAZILICE je PILÁTŮV DVŮR. Pojmenované na památku LITHOSTROTOS – místa kde byl JEŽÍŠ odsouzen. Je přístupný východem z BOŽÍHO HROBU ( B.H.). Nádvoří je na severu a jihu ohraničeno DVĚMA románskými sloupy s charakteristickými sloupy z cihel ve tvaru kříže a uprostřed má vápencovou nádrž spočívající na podstavci (z mladšího období, šestnáctého století) tzv. „CATINO DI PILATO“. Tato nádrž je lombardským dílem z let 737-744 a nese nápis, pod jehož okrajem je uveden nejuznávanější přepis:

„+ UMILIB(US) VOTA SUSCIPE D(OMI)NE D(OM)N(ORUM) N(OST)R(ORUM) LIUTPRAN(TE) ILPRAN(TE) REGIB(US) ET D(OM)N(O) BARBATU EPISC(OPO) S(AN)C(TE) HECCL(ESIE) B(O)N(ONIEN)S(I)S. HIC I(N) H(ONOREM) R(ELIGIOSI) SUA PRAECEPTA OBTULERUNT, UNDE HUNC VAS IMPLEATUR IN CENAM D(OMI)NI SALVAT(ORI)S, ET SI QUA MUN(ER)A C(UISQUAM) MINUERIT, D(EU)S REQ(UIRET)“

Pod portikem, uprostřed okna, na sloupu, je KAMENNÝ KOHOUT – COQ – HAHN – GALLUS – GALLO – COCOS – ROOSTER či COCK – PETUCH ( podoba se jménem PETER ) – KAKAS -KUKKO ze čtrnáctého století, nazývaný „KOHOUT SVATÉHO PETRA“ na památku evangelijní epizody Ježíšova zapření. Také pod portikem je možné spatřit několik náhrobků, včetně jednoho, s pravými nůžkami uprostřed, který patřil KREJČÍMU. Pro symboliku Kristova utrpení je příznačná skutečnost, že vzdálenost mezi tímto nádvořím a nedalekým kostelem SAN GIOVANNI IN MONTE, nazvaným tak proto, že stojí na jediném přirozeném výběžku plochého středu Boloně, by byla stejná jako v Jeruzalémě mezi SVATÝM HROBEM a KALVÁRIÍ.

V MICHALSKÉ ulici v PRAZE je kromě domu “ U jablka“ ve staročeštině vypadající jako „U gablta“ dům U KOHOUTA. A vy víte, že mám v rodném listu zapsanou babičku HON jako HAHN. Tedy se to týká i na stejném místě narozeném bratranci PETR GEBLT – ŠTVANICE OSTROV pod železničním viaduktem na řece VLTAVA – MOLDAU. Mezi HOLEŠOVICE BUUBNY a KARLÍN. A vzpomínáte si, že jsem se v roce 1970 v EMAUZÍCH, na DVOJCE u PALACKÉHO náměstí osobně seznámil s KOHOUT PAVEL. U budovy ministerstva Práce a sociálních věcí kde byl celou totalitu ministrem EMILIÁN HAMERNÍK. A my se právě nacházíme v EMILIA – ROMAGNA.

Také vzpomínáte, že nad městem ve SCHWEIZ – SWITZERLAND – ŠVÝCARSKO jménem LUCERN, rétorománsky – RÉ TORO MAN SKY – LUCERNA u LAKE LUCERNA a výtoku řeky REUSS ( v latině RUSA a v ruštině ROIS ). Stojí mezi horami PILATUS a RIGI. Hora PILATUS nebyla ve středověku občany – křesťany vůbec navštěvována. Právě v souvislosti se jménem PILÁT a jeho účastí na vraždě JEŽÍŠE. RIGO byl BORIS RIGO můj „spolubojovník“ na základní vojenské službě. Byl z TATER a byl to RÓM. LUCERNA je i hra ALOIS JIRÁSEK – A.J. i zkratka pro anglický jazyk. Moje matka měla schovanou jednu fotografii z WWII. V době Okupace nastudoval její tehdejší manžel, pyrotechnik Pražského policejního ředitelství, bývalý ARTILLERY – DĚLOSTŘELEC z PLZNĚ narozený ve VELEŠOVICE, zemřelý v HRADIŠTKO, hru LUCERNA pro tak zvané LESNÍ DIVADLO. Do lesa bylo z HORNÍ POČAPLY poměrně daleko. Muselo se jít od LABE přes „TRAŤ“ – přes železniční koleje směrem na BECHLÍN. O fotku jsem díky událostem spojeným s vraždou mojí matky počátkem 90. let přišel. Pamatuji se zcela zřetelně na popisek ze zadní strany fotografie – LESNÍ DIVADLO – psaný rukou.

Zajímavé je i to, že na dvoře jménem PILÁT se objevují nůžky KREJČÍHO. Skutečné na jeho náhrobku. Rodina KREJČÍ -KREJČŮ možná, žila v HORNÍ POČAPLY. A rodina strýce KAREL GEBLT II. žila v PRAZE LIBEŇ v ulici KREJČÍHO. A vy víte, že jeden z nejvýznamnějších představitelů ministerstva obrany před WWII. byl legionář generál KREJČÍ. KREJČA byl i český herec. O.K. – OTOMAR KREJČA. Narodil se dne 11.23. ano 1 a 2 a 3 a 1/7. Moje rodné číslo. Zemřel v den 57 narozenin mého bratrance PETR GEBLT – 06.11. 2009. Narodil se v okrese PELHŘIMOV, kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE a název města pochází od slova PILGRIM – ROVER – TULÁK – POUTNÍK. KREJČÍ byl i VASIL GYULA BILAK. Vyučil se v HRADCI KRÁLOVÉ nebo také KRÁLOVĚ HRADCI. Na přímluvu jeho bratra DIMITRY – MÍŤA – METER GYULA – M.G. Ten se určitě nejmenoval BILAK ale kdyby tak by byl i METER nebo MÍŤA BILAK – M.B. Moje matka byla vyučená švadlena. Z oboru. Důležité je také vědět že v československé armádě sloužili od jejího založení celkem 4 – IV. generálové s příjmením KREJČÍ. Jeden byl z TUŘANY – BRNO další byl z V.M. – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ další byl z BENEŠOV ( ZDISLAVICE ) a čtvrtý z NOVÝ BYDŽOV – HRADEC KRÁLOVÉ. To si umíte určitě „přečíst“ sami.

KOSTEL MARTYRIA. Říká se mu také kostel svatého KŘÍŽE nebo KALVÁRIE nebo NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a je to stavba s nejvíce NEJISTOU HISTORIÍ a v průběhu staletí se nejvíce měnící funkcí, o čemž svědčí různé názvy. Kolem 4.-5. století zde snad bylo saclélum pro kult mučedníků, kteří jsou zde pohřbeni. Podle jedné hypotézy ji v V. století  postavil PETRONIUS v podobě pětilodní baziliky s apsidou obrácenou na západ do svaté zahrady (Pilátova dvora) a průčelím obráceným k východu, přesně tak, jak původně vypadal Svatý hrob v Jeruzalémě, který nechal postavit KONSTANTIN – CONSTANTIN. Podle jiné hypotézy byla součástí komplexu, který zahrnoval současný Svatý hrob ( ANASTASIS – VZKŘÍŠENÍ. Zavražděná dcera NIKOLAJ II a ALEX VON HESSE byla ANASTASIA a čas od času se objevovali ženy které se za ní vydávali.), AMBIT – odpovídající z nadhledu písmenu „U“ a tak i „V“ v latině – odpovídající současnému Pilátovu nádvoří a baziliku orientovanou od západu k východu jako ta současná, ale kterou chtěl projekt ve skutečnosti rozšířit daleko za dva současné arkýře. PETRONIUS pravděpodobně nestihl dokončit stavbu, která zůstala nedokončena.

Následně, s příchodem LANGOBARDŮ – LOMBARDŮ se z něj stalo baptisterium a FRANKOVÉ jej opět upravili. Vy víte, že moje přítelkyně byla LOMBARDELLI a FRANK byla teta JENY, sestra prvního manžela mojí matky FLORIAN BOHUMIL. Na počátku 1000 století, během rekonstrukcí prováděných BENEDIKTÝNY panovalo mnoho nejistot ohledně toho, jak dílo dokončit, vzhledem k tomu, že původní Svatý hrob byl také silně pozměněn. AL HÁKIM nechal zničit SVATÝ HROB v JERUZALÉMĚ v roce 1009 BENEDYKTÝNI přišli o originál podle kterého vytvářeli v BOLOGNA kopii. Právě toto zničení BOŽÍHO HROBU v JERUZALÉMĚ vedlo k PRVNÍ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVĚ. Ta byla od 1095 ( i 19.05. atak i 19.08. narození generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK a my jsme v kostele svatého ŠTĚPÁNA) až do 1099( i moje datum narození 19.09). Jenom malou poznámku. Výprava byla úspěšná. Jeruzalémským patriarchou byl zvolen arcibiskup z PISANO – PISA jménem DAIMBERT. Od něj získal državu ANTIOCHOA jako léno BOHEMUND. Ano BOHEMUND – srovnej s BOHEMIA a BOHUMIL. A ANTIOCHOA jako místo života a smrti svaté MARGHARETTE se svátkem 13.07. ( datum popravy generála ARNALDO OCHOA SANCHEZ 13.07.1989) a ve východní církvi jako svatá MARINE se svátkem dne 11.07. A jako ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ Hrdina KUBY a ANGOLY popravený v kasárnách BARACOA v HAVANĚ v roce 1989. Samozřejmě i jako OCHOA – OCHO – OTTO – OSM ale i jméno syna císařovny ZITA a císaře KAREL. A když píši o BOLGNA je třeba připomenout, že prvním králem JERUZALÉMA byl BALDUIN de BOULOGNE – B.B. – 22. Té francouzské BOULOGNE. Ne té italské BOLOGNA o které píši. Prohlásil se králem JERUZALÉMA dne 11.11. 1100. Ano v den kdy skončila o mnoho let později WWI. A kdy se narodil můj bratranec KAREL GEBLT III. V TEPLICE – SCHÖNAU. A v den který jak víte je i 17.11. – 17. LISTOPAD. Vy víte, že rok 1100 je i 11 hodin. A to je 23 – tedy i rok 1775. Připomínám to hlavně proto, že císař FRIEDRICH II. klíčová postava v mém příběhu se TŘEMI BULAMI pro naši BOHEMIA se nechal prohlásit králem JERUZALÉMA v průběhu VI. křížové výpravy dne 18.03.1229. A vy víte že to je i 12.29. – 29.12. A také víte, že to byl zvolen v roce 1989 VÁCLAV HAVEL prezidentem Československa. A také víte, že to je i 26.12. a to se narodil můj syn NIKOLA, stejného jména jako poslední ROMANOV NIKOLAJ II. ( s dcerou ANASTASIA) a také víte, že to je i 26.12. 1991 oficiální konec SSSR a světového komunismu. SSSR který vznikl po odstoupení NIKOLAJ II. a po krátkých několika hodinách formální vlády MICHAL ROMANOV. 18. BŘEZEN – MAREC / B.M. je i minus DVA 16.03. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE, matka MICHAL a JIŘÍ. Bojovníci s DRAKEM. Víte že 16.03. je i 16. OKTOBER – ŘÍJEN / OR či OŘ a to se narodil můj děda DIMITRO PETER MOHORITA ve VOLOVÉ.

V současné době je kostel rozdělen na pět lodí a pouze dvě křížové klenuté osy osy, s průčelím obráceným k PILÁTOVU DVORU a apsidovou kaplí k východu, obě postavené v NOVOROMÁNSKÉM slohu podle vzoru BOŽÍHO HROBU postaveného v JERUZALÉMĚ křižáky. Boční kaple jsou čtvercové, zatímco centrální kaple mají tvar mini baziliky s jednou hlubokou lodí, malým vystupujícím transeptem a apsidou. Mezi centrální kaplí a dvěma bočními kaplemi jsou na každé straně dva výklenky. Od dob křížových výprav až do roku 1950 byla v ústřední kapli uložena relikvie sv. KŘÍŽE. A vy zase víte, že rok 1950 je i rok 1920 a rok 1922a rok 1925 a rok 1952 a rok 1955. Ale hlavně je to zase i 19.05. a to je i 19.08. datum narození generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ – ÖKÖMERZO – MEZIHOŘÍ.

Velmi zajímavé je, že v kapli vlevo je velká dřevěná skupina KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ se sochami v lidské velikosti. Jedná se o nejstarší známý betlém na světě tvořený kruhovými sochami.

Dílo bylo vytesáno z LIPOVÝCH a JILMOVÝCH kmenů, snad v posledním desetiletí 13. století anonymním boloňským sochařem, a poté v roce 1370 ( i 13.07. svátek svaté MARGHARETTE a poprava generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ v roce 1989 ) namaloval boloňský malíř SIMONE dei CROCIFISSI, který se postaral o bohatou polychromii a zlacení svým velmi osobitým gotickým stylem. SIMON je plukovník SIMONIDES z LITOMĚŘICE ale také je to originál jméno svatého PETRA. CROCI jsou i KROKY FISSL – FASSIL – VASIL. Ale i můj spolužák z učení PETR FESSL který emigroval do NSR a žil v KARLSRUHE. Ale i další FESSL který pracoval v ulici PRESL ( i PREIS moje prababička) na OV SSM PRAHA 5 u náměstí 14. ŘÍJEN – OKTOBER / OR – OŘ kde stojí socha NEPTUNA a za ulicí LEGIONÁŘŮ je LESNICKÁ ulice kde žil ALBERT EINSTEIN za svého pobytu v PRAZE.KROKY byla skupina JANEČKA s MICHAL DAVID. Byli s námi v KOREJI na Festivalu v roce 1989 v červenci.

A proč je to pravda? LÍPA je český národní strom. Italsky TIGLIO a anglické TILIO – to je i anagram ITALI nebo L.T. zkratka LITOMĚŘICE. Německé LINDEN – známá BERLÍN třída UNTER DEN LINDEN. POD LIPAMI. Moje matka kouřila cigarety LÍPA a otec cigarety GLOBUS. Chodil jsem jim pro ně do TRAFIKY na roh ulic ANTONÍNSKÉ a FARSKÉHO – dříve ulice STROSSMAYERA, stejně jako náměstí nad ANTONÍNSKOU. A co JILM. To už tady také bylo. Ten je italsky OLMO BIANCO – OLMO BÍLÝ. A latinsky ULMUS LAEVIS – ano jako VASIL ULMSKÝ. Vy víte, že z ULM byl ALBERT EINSTEIN – ONE STONE – ONE ROCK či JEDEN KÁMEN nebo UNA PIEDRA – proto je PETR – KÁMEN. Německy FLATTERULME. Ale to není tak zdaleka pravda. ULM není HORNATÝ, ale okolo sem tam hory jsou. Jako třeba KRAVÍ HORA, co je také v BRNĚ a je tam u ní náměstí MÍRU. Ale také není FLATTER – FLATT – CHATA – PLOSKÝ – PLACATÝ jako PLACÁK. Nebo jako chladiče automobilů z OXFORD – VOLOBROD. Proč je to pravda? Protože v ULM se vaří pivo OCHSE – VŮL. Ale to zase až s ALBERT EINSTEIN v příštím příběhu.

Hloubková studie díla publikovaná v roce 1981 MASSIMO FERRETTI ( FERRO – ŽELEZO – FERROVIA – ŽELEZNICE) na konci prvního velkého restaurování, které provedli MARISA a OTELLO CAPRARE ( MOC KAPR – KARP ) zjistila, že sochařem soch je tentýž MISTR KŘÍŽE z roku 1291 který je uložen v uměleckých sbírkách města BOLOGNA. 1291 je i rok 1921 a to se narodil bratranec mého otce plukovník PHDR. IVAN MOHORITA – M.I. ve VOLOVÉ. Restaurování v roce 1981 vyneslo na světlo nádhernou polychromii, která v průběhu staletí potemněla.

V tomto kostele se nacházejí také kusy fresek ze čtrnáctého a patnáctého století, zejména fragment zobrazující svatou URŠULU s jejími druhy v mučednické smrti a těhotnou MADONU – MARII. URŠULA je také bývalá manželka mého přítele PAVEL FIALA z DVOJKY. Vedoucí diskotékového klubu v podzemí na rohu VINOHRADSKÉ a ITALSKÉ a autor hry MÁ HLAVA JE VČELÍN. URŠULA je příjmením KLUK – HOCH – GOHG. URŠULA KLUK žije v místě kde byl vybudován klášter BENEDYKTÝNŮ, BROUMOV, který má pobočku v PRAZE NA MARKÉTĚ – MARGHARETTE – MARINE v BŘEVNOV. Kde jsem byl na pohřbu JAROSLAV SEIFERT. VORŠILA – URŠULA je také kostel na NÁRODNÍ TŘÍDĚ a ulice VORŠILSKÁ tamtéž vedle MIKULANDSKÉ – NIKOLAJ – MYKOLA naproti PALÁC METRO kde pracoval v podzemí v CUKRÁRNĚ můj bratranec PETR GEBLT v roce 1989. A také je to maršál VOROŠILOV. Který stál velmi krátce v čele SSSR. A po kterém se jmenovala Vojenská škola v SSSR , kterou absolvovali mnozí českoslovenští vysocí důstojníci a generálové.

Poslední kaple vpravo byla nedávno zasvěcena BERSAGLIERI. To je anagram BASIL GRR – HRR – HRL – HORAL. Slovo ze kterého vznikl název této vojenské jednotky je přeloženo do češtiny jako CÍLAŘI. Tedy ti co střílí na CÍL. V angličtině je to ve sportovním smyslu slova i FINISH. KONEC. Ano KONEC SSSR a světového komunismu. BERSGLIERI se nazývá speciální složka pěchoty italské armády která se tak nazývá proto, že byla původně tvořena vojáky vycvičenými ke střelbě z pušek – když to byla novinka. U nás se jim říkalo OSTROSTŘELCI. Každoročně 18. června slaví výročí jejich založení, které se uskutečnilo v roce 1836. Klobouk s peřím, nazývaný MORETTO da BERSAGLIERE nebo VAIRA podle jména osoby která jej nosila jako první, je jejich speciální součástí uniformy. Jejich klobouk je tedy M.B. – V. MORRETO se říká chlapcům – mužům s TMAVOU pletí v Itálii. V pozitivním smyslu slova se sympatií. KLOBOUK je ozdoben přesně 132 kusy KOHOUTÍHO – HAHN PEŘÍ. Které jak již tady bylo je tak tmavě MODRÉ až se zdá být ČERNÉ. Ta peří měly i klobouky OSTROSTŘELCŮ. Vidět ho můžete na hlavě VLASTY BURIANA ve filmu ANTON ŠPELEC OSTROSTŘELEC – byl ŠVEC a vyráběl a opravoval OBUV – BOTY.

Další budova je STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTER – MONASTRY – MONASTERIO. IL CHIOSTRO MEDIEVALE. Je větší než Pilátův dvůr a vyznačuje se tím, že má dvě patra: spodní (pravděpodobně před rokem 1000) je osazeno velkými předrománskými klenutými otvory; horní z nich je nádhernou ukázkou kolonády v románském slohu, pravděpodobně dílem PIETRO d‘ ALBERICO ( ALBA bílá barva a ALBA ve skotské gaelštině název SKOTSKA a ALBÁNIE TIRANA.) z poloviny 12. století. Zajímavé jsou některé monstrózní hlavice, zejména dvě (jedna představuje nahého muže rozdrceného obrovským balvanem, druhá zobrazuje muže s hlavou otočenou o 180°, tedy směrem k zádům), které by mohly inspirovat některé formy pokání popsané v Očistci mladým DANTE ALIGHIERI který jak víte v BOLOGNA studoval. Pod arkádami křížové chodby jsou na stěnách četné pamětní desky se jmény téměř všech Boloňských obyvatel, kteří padli během WWI. seřazené podle let válečného tažení a seskupené podle bojových zón; V atriu západního vchodu jsou další velké pamětní desky na stěnách se jmény Boloňských obyvatel, kteří padli během WWII. Z křížové chodby je také dobře vidět ZVONICE komplexu, původně ze třináctého století, ale v devatenáctém století byla zvýšena. Ve zvonici, na starobylém dřevěném „hradu“, se odehrává koncert 4 zvonů v tónině G3 dur; „grossa“ (pozn. Sol3) je dílem slévárenských dělníků ANDREY a LEON VERNIZZIO z roku 1521; „mezzana“ (poznámka La3) odlil SERAFINO GOLFIERI v roce 1847; „mezzanella“ (pozn. SI3) patří slévárně DOMENICO FANTUZZI, rok 1782; konečně „malý“ (pozn. D4) je od ANGELO RASORI z roku 1828. Zvony jsou obsluhovány ručně a při slavnostních příležitostech (každý rok 26. prosince na svátek patrona SANTO STEFANO PROTOMARTIRE se na ně zvoní „DVOJITĚ“. Vy víte že náš dům v PPLK.SOCHORA měl cedulky označení pater umístěné tam ve WWII. – MALÝ BERLÍN – v němčině. A zůstaly tam po celou dobu kdy jsme tam žili. Byl tam i MEZZANIN – MEZIPATRO. Proto jsme bydleli III.ETAGE což bylo fakticky IV. ETAGE a americkým a sovětským způsobem počítání pater včetně přízemí vlastně V.ETAGE – PATRO – PODLAŽÍ – FLOOR. 26.12. se na ně zvonilo DVOJITĚ – DVAKRÁT – DOUBLE – DOPPIO – DVOJMO – DVA RAZA. A to vy víte, že se 26.12. narodil můj syn NIKOLA. A víte, že ŠTĚPÁN – OVÁ byla moje praprababička z L.N. – LOUNY kraj U.L. ÚSTÍ NAD LABEM. Se stejnou auto značkou jako ULM – obě města mají auto značku UL. A víte, že 26.12. 1991 se rozpustil SSSR a tak skončil světový komunismus. V roce kdy se “ narodil “ můj otec VASIL METER/MÍŤA /DIMITRO – 1919 – 1991. BERN je centrum regionu BARN MITTELAND – B.M. Na řece AARA. Která vytváří jako před chvílí

Vy víte že VERNIZZIO je i BERNIZZIO tedy někdo z BERN. Anglicky vyslov BEN. Město kde žil ALBERT EINSTEIN a kde jsou místa zrození moderních komunikačních institucí. Mezinárodních. POŠTA – TELEFON a POŠTA TELEGRAF. Které mají dokonce ve městě DVA památníky. Řeka AARA tvoří svým tokem písmeno „U“ kolem středu města. A to je i „V“. Tak jako mají tvar prostory v kostele výše zmiňovaném. jejich iniciály jsou A.L.V. nebo A.L.B. Dalším litcem – odlévačem zvonů byl SERAFINO GOLFIERI. FRANTIŠEK z ASSISI byl SERAFINSKÝ – ASSISI je i SS a S naše známé DVA +JEDNA nebo číslo mého ročníku na VŠP – V25. Když jsem si chtěl v devadesátých letech koupit GOLF od VW tak se strhl neuvěřitelný povyk. Byl bych totiž GOLFIERI. Nakonec mi doporučili si koupit s neuvěřitelnou slevou vůz FORD MONDEO. Skvělé auto. S motorem ještě z válečných automobilů. Poslední várka takových. Proč ale ne GOLFIERI VW – V.M.? Proč tomu chtěla rasistická a komunistická KGB a ŠTB spolu s BIS zabránit ? Oznámil bych tou koupí informovanému světu kdo jsem byl – SERAFINO. To znamená OHNIVÝ a PLANOUCÍ ANDĚL – CIENFUEGOS jako CAMILO který osvobozoval spolu s EL CHE SANTA CLARA.. Je to z hebrejského SERAF. A to vy víte, že je v naší kombinaci SERAF – FASIL německy VASIL. Odlil totiž zvon typu MEZZANA. Vrcholem byl pochopitelně SLÉVAČ DOMENICO – NEDĚLE s příjmením FANTUZZI. Kdo by neznal italského účetního FANNTUZZI. Z italských komedií. Hrál ho PAOLO VILLAGIO – přeložme to jako PAVEL VENKOVAN. Narodil se totiž dne 12.30. 1932. Ano DVAKRÁT 1 a 2 a 3. Moje rodné číslo. A narodil se v JANOV – tedy v HONZOV – ČECHY. Pravda je to proto, že v ITÁLII žil i herec a spisovatel VIRGILIO FANTUZZI. Ten se narodil dne 12.02. 1937 v MANTUA LOMBARDY. VIRGILIO z MANTOVA v LOMBARDY – V.M.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Narodil se v roce 1937. Což je i číslo popisné našeho domu v PPLK. SOCHORA 1391. A rok 1931 kdy se narodil MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a ILONA ANEŽKA HENDRYCH matka manželky mého bratrance PETR GEBLT – V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH a další a další v mém příběhu. Byl VIRGILIO – VIRGEN – PANNA a vy víte, že já jsem se narodil ve znamení PANNA – VIRGEN. A 12.02. je i 12.11. tedy i 1775. A v roce 1989 to bylo svatořečení svaté ANEŽKY v ROMA/ROME, papežem JAN PAVEL II. – HONZA PAVEL II. – dvakrát H.P. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. A závěrečný den mojí CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSM v LUCERNA u HAVLŮ. PĚT dní před PÁTKEM 17.LISTOPADU 1989. A 17 dní před dnem 29. LISTOPAD 1989 kdy do ITALIA přicestoval prezident SSSR MICHAIL GORBAČOV na návštěvu až do 01.12.1989. JAN PAVEL II. ho nepřijal. Pouze DRUHÝ muž VATIKÁNU státní tajemník AGOSTINO ( AUGUSTÝN – GUSTÁV) CASAROLI (CSR LEE ) , narozený v EMILIA – ROMAGNA ( EMIL RUMUN ) v provincii PIACENZA ( PIACE – PAC – NOHA či PACE – MÍR ). Naposledy tam byl MICHAIL GORBAČOV ještě jako jenom tajemník ÚV KSSS na pohřbu ENRICO BERLINGUER. Ano JINDŘICH BERLÍŇAN. Výš podrobně uvedený. To bylo v květnu 1984. Dalším slévačem byl ANGELO RASORI. RAZOR je anglické BŘITVA. Německy RAISERER ale i MESSER – WASSIL. Ve finštině PARTAKONE – PARTA KONĚ. V maďarštině BOROTVA – O.B. TVAR/TVER. V rumunštině BRICI – BASIL nebo BORCI. Jak se říkalo SOKOLŮM. A u brány BORCŮ jsem se učil v prvním ročníku 1968/1969. Na STRAHOVĚ . U stadiónu SOKOLŮ – BORCŮ. A právě teď si vzpomínáte na můj noční rozhovor s ALEXANDER BORCOV na KRYMU v ARTEK v době pokusu o převrat v MOSKVĚ. Po něm odcestoval a druhý den TAMAN DIVISION v MOSKVĚ otočila TANKY proti pučistům. A finále FANTUZZI je FANTUCI – Tak je to i FANOUŠEK ČUTIHO – FAN ČUTY – Jak nazýval BÉLA GUTTMANN maďarského fotbalistu, z B.M. – BUDAPEŠŤ MAĎARSKO, který přežil koncentrační tábor můj přítel z dětství od nás z MALÉHO BERLÍNA příjmením POLÁK.

Pod portikem na severní straně křížové chodby se nachází vchod do muzea SANTO STEFANO.

To se jmenuje MUZEUM sv. ŠTĚPÁNA a kostel sv. BENDY. Muzeum se rozkládá zase v SEDMI místnostech včetně kostela BENDY. Shromažďuje řadu vzácných kultovních předmětů, jako jsou relikviáře, sutany, monstrance a berly a také některá umělecká díla, která sem byla ze SEDMI kostelů přemístěna.

A to je finále jak má být. Vy víte, že v našem domě PPLK. SOCHORA žila rodina ANTONÍN JAROSLAV – JARO/JAR a VASIL – LIEHM ( HIMEL, HIML, MLHA – FOGG – TUMAN/TAMAN). Významný kulturní teoretik a a překladatel děl z francouzštiny a španělštiny. K nám se přistěhoval s rodinou. Jeho manželka byla M.B. za něj provdaná M.L. Tedy i M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. MARIE BENDOVÁ – LIEHMOVÁ. MAŘENKA jí říkala moje matka. Přátelili se a byly často u nás ještě s paní FÁBRY a paní KRYŠPÍN. Ta jména již velmi dobře znáte. V době svatby s A.J.LIEHM měla již DVA syny. Stejně jako matka při svatbě s mým otcem. A nyní velký pozor! Jeden byl ŠTĚPÁN BENDA. Bylo tu už o něm mnohé napsáno. Jako například to, že byl na gymnasiu v jedné třídě spolužák VÁCLAV BENDA – disident a MICHAL BENDA, to byl můj přítel, který spáchal po Okupaci v roce 1968 na základní vojenské službě sebevraždu ( z rodu JAN EVANGELISTA PURKYNĚ ). Druhý BENDA syn MARIE BENDA – LIEHM byl ALEŠ. Byl tedy A.B. jako BUENOS AIRES například. Ale i další. ŠTĚPÁN BENDA emigroval po OKUPACI v roce 1968 do FRANKFURT AM MEIN. Kde žil také můj bratranec KAREL GEBLT III. Odsud se po seznámení s jednou slečnou odstěhoval do W.B. – i M.B. – ŽÁPADNÍ BERLÍN. A vystudoval tam Filmovou akademii – univerzitu. A ŠTĚPÁN BENDA byl kameraman. Jako z EMILIÁN HAMERNÍK syn EMILIÁN HAMERNÍK ministra práce a sociálních věcí na PALACKÉHO náměstí. Pojmenované po tom PALACKÉM co do FRANKFURTU nejel. A napsal tam jenom dopis. Nevím kde je ta škola kterou studoval ve W.B. ŠTĚPÁN BENDA. Ale vím, že ta co studoval EMILIÁN HAMERNÍK je pokračovatelem té školy kterou otevřel v roce 1918 na náměstí TVER, ARTILLERY DŮSTOJNÍK R.I.A. Z města TVER jménem GARDININ. Naproti PALACI GUBERNÁTORA MOSKVY u pomníku generála SKOBELEV – později JURIJ DOLGORUKIJ a restaurace z GEORGIE – ARAGVI podle gruzínské řeky. Kam mě odvedli na večeři moji DVA italští přátelé z LOMBARDI – VITTORIO a ALDO když museli dříve a náhle odcestovat ze školy VLKSM v MOSKVĚ. Proč připomínám PALÁC GUBERNÁTORA na ulici TVER ? Bude o něm za chvíli řeč. V příštím příběhu. O ulicích pod nádražím CENTRALE BOLOGNA. Zatím jsem stále nad nádražím.

Aby to byla pravda tak měli MAŘENKA BENDA – LEIHM ( M.B.L. ) a její druhý manžel ANTONÍN JAROSLAV LIEHM měli společně dceru. Ta se jmenovala ALEXANDRA. To je i KEIJSA a KSENIJA i SAŠA či ŠURA. Jako ŠURA LVOVA druhá manželka ( současně s první manželkou M.I. ) JAROSLAV HAŠEK. Jehož matka byla KATEŘINA. To jenom na okraj.

Zvláště zajímavé jsou:

 • samostatná freska se svatým PETRONIO a příběhy svatého PETRONIA a svatého ŠTĚPÁNA. Moje praprababička a MIROSLAV ŠTĚPÁN a generál ŠTĚPÁN/ŠTEFAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. Freska je připisovaná MICHEL di MATTEO (15. století). To je MICHAL a MATĚJ – MATIÁŠEK jako můj velitelů roty v LITOMĚŘICÍCH na vojně. A MATĚJÍČEK který pracoval s FESL a KRO v ulice PRESL – PREIS u náměstí 14. Října u sochy NEPTUNA a u ulice LEGIONÁŘSKÉ a kostela svatého VÁCLAVA a ulice PILOTA MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK. ŠTEFÁNIK – ŠTĚPÁNEK byl de facto svatý díky tomu svému tragickému úmrtí.
 • fragmenty oddělených tetra ptychů se světci od ŠIMON UKŘIŽOVANÝ (14. století); ŠIMON jako plukovník SIMONIDES LITOMĚŘICE a ŠIMON původní jméno PETR.
 • MADONA s dítětem a sv. JAN od INNOCENZ da IMOLA (XVI. století); Byl I.I. – II – DVOJKA. Nebo X – CHE.
 • TROJICE od ORAZIO SAMACCHINI  (olej na plátně ze šestnáctého století);Jde o SVATOU TROJICI. V češtině je to dílo ORAZIA – vyslov OR A CIA. Příjmení vyslov SAMAKINY – MAKINY – MAŠINY a S ? DVOJKA tedy DVĚ MAŠINY. Nebo DVA MAŠÍNI.
 • relikviář hlavy sv. PETRONIA ve stříbře a emajlech od JACOP ROSETO z roku 1380. ROSETO je italské ROSARIO. Místo kde se v ARGENTINĚ narodil ERNESTO CHE GUEVARA de la SERNA. Aby to byla pravda tak je na KUBĚ provincie SANTIAGO – JACOB – GIACOMO.
 • relikviář hlavy sv. FLORIÁNA ze zlacené mědi a stříbra boloňské školy z roku 1451. FLORIÁN znáte velmi dobře.
 • dlaždice ve vysokém reliéfu (konec 11. – počátek 12. století) představující JEŽÍŠE mezi svatými VITALE a AGRICOLA, která je sádrovým odlitkem z 19. století z dnes již zničeného originálu na fasádě kostela zasvěceného oběma světcům; Připomínám jmenovce AGRICOLA v katedrále v HELSINKY FINSKO. Jedna ze čtyř – IV. soch v katedrále všehovšudy. VITALE je L.T. – LITOMĚŘICE a V – VASIL.
 • samostatně stojící freska zobrazující MASAKR NEVIŇÁTEK (XIII. století) z kopule chrámu BOŽÍHO HROBU a připisovaná malíři z LUCCA. Ta je v TOSKANI a má červenobílou vlajku. Latinsky je i LUCA . tedy i EL CHE. Nebo české LUKA. Narodil se tam GIACOMO (JAKUB ) PUCCINI autor LA BOHÉME a MADAME BUTTERFLY – M.B.L. Vy víte, že v COMO kde žil můj přítel VITTORIO je LECCO. A víte, že dole na tom PODPADKU-HEEL ITALIA je LECCE. MASAKR je i MASARYK – anagram dokonalého typu. v příštím příběhu se dozvíte proč je to pravda.
 • malá mramorová soška sv. PETRONIA darujícího městu od GIOVANNI di BALDUCCIO ze 14. století. BALDUCCIO se vysloví BALDUČO. BALD je HOLOHLAVÝ – PLEŠATÝ v angličtině. Byl to například první profesor v OXFORD – VOLOBROD vůbec – THEOBALD ESTÁMPÉS. BALDO má v italštině význam odvážný jistý a sebevědomý a přesvědčený sám v sebe a ve své vlastní síly. Zkrátka anglické BOLD.
 • URNA 40 MUČEDNÍKŮ z vyřezávaného a zlaceného dřeva od bratrů ANTONIO a GASPARE BILLIO z 1568. Vy víte, že 40 je ruské SOROK – ROKOS soused někde v naší ulici nebo v některé z vedlejších ulic. Chodil k nám do školy. A latinské X.L. – EL CHE. Je to i EL IKS – ITALSKÁ KOMUNISTICKÁ STRANA ne I. IKS.

Kde přišel kostelík BENDA ke svému názvu? BENDA byl kousek látky kterým si ženy uvazovaly – podvazovaly vlasy. Také se překládá jako obvaz. Právě tam je podle legendy jeden BENDA který podle legendy nosila sama MADONNA – PANNA MARIE. Je renesanční a pochází ze šestnáctého století. Má jeden sál a presbytář zakončený apsidou. Obsahuje četné relikvie, jejichž popis naleznete níže.

 • Ostatky sv. VITALE a AGRICOLA  v novodobých urnách v kryptě kostela Ukřižování.
 • Ostatky SAN PETRONIO – dnes v v bazilice SAN PETRONIO.
 • Ostatky SANTA GIULIANY DE‘ BANZI (která žila ve čtvrtém či pátém století. Jsou v mramorové urně v kapli.
 • BERLA ze SLONOVINY která patřila sv. ISIDOR. Svatý ISIDOR se narodil v CARTAGENA – to je i KARTA GEŇA. Vy víte, že vůdce puče v srpnu 1991 byl GEŇA – GEŇADIJ JANAJEV – JANA JEV – JANOVO ZJEVENÍ. GENADIJ byl i komsomolský pracovník na velvyslanectví SSSR v ČSSR. Jmenoval se příjmením KUDIJ. Byl to tedy GEŇA KUDIJ. Jako MATĚJ KUDĚJ kamarád pijan HAŠKA JAROSLAV. Pravda to je proto, že KUDĚJ MATĚJ byl z PLZNĚ. V CARTEGENA jsem často byl. Bydlel jsem nedaleko u DVO MOŘÍ – MAR MAYOR a MAR MENOR. V SAN PEDRO – PETR del PIŇATAR – BOROVIC – nebo z BOROVÉHO LESA. Jeho otec byl SEVERIN. Tak se jmenoval otec BOHUMILA FLORIÁNA prvního manžela mojí matky z VELEŠOVIC. SEVERIN FLORIÁN odcestoval na frontu do RUSKA ve WWI. a nikdy oněm nikdo více neslyšel. Matka ISIDORA byla THEODORA. Jako prezident ROOSEVELT. Ten první. ROOSVELT. A finále? ISIDORO zemřel v SEVILLE – VASILLE. Španělsky se to vysloví SEVIJA. Tak je to tedy i VASJA. A ISIDORO je i SDR – DR. S. DOKTOR DVOJKA. Zemřel v roce 636 – ano naše důležité VI. – 3 a 3 a 3 – III. a VI. – 3 a 3. Po třech sirkách. A proč je to pravda? Sestra svatého ISIDORA je svatá FIORENTINA – FLORENTINA DE CARTAGENA. Tedy i FLORIÁN i FLORENC. A jazyková zajímavost nakonec. Španělsko je ESPAŇA. A tak se narodil v CARTAGENA – C. a ESPAŇA – E. C.E. Italsky vysloveno – ČE. Znamená to “ TADY JE“. THERE IS – JESŤ – ES GIBT. Vy víte, že i když bude GIBT – z „I“ malé „L“ tak je to i ES GBLT – DVOJKA GEBLT.
 • APSIDA sv. PIA V. v kostele BENDY.
 • Ostatky sv. MAURA nebo sv. ISIDORA v apsidě kostela BENDY. M.I. – MILITARY INTELIGENCE. A když bude „I“ malé „L“ tak je to i M.L.B. MAUR je někdo kdo je MORRETO – tmavé pleti ale ne hanlivě. MORRETI je také známé italské pivo. BIRRA MORETTI založil LUIGI MORETTI – tedy B.M.L. Bylo to v roce 1859 v UDINE. Vy víte, že to může být i oslovení ÚDA nebo ÚDU – Ty UDINE. Ani to nezní sprostě. Značku charakterizuje muž v „ZELENÉM S KNÍRKEM“ Vypadá jako MYSLIVEC – M.VASIL CE – CHE. Samozřejmě s rumunskými a maďarskými předky z BALKÁNU – MORRETO – TMAVÉ PLETI.
 • Posvátný „OBVAZ“, BANDÁŽ – HAIR BUN – používaný na BLÍZKÉM VÝCHODĚ truchlícími ženami ke svazování vlasů a podle tradice patřil samotné MADONĚ, uložený v relikviáři z litého, tesaného a pozlaceného stříbra od JOANNES JACOBS z roku 1625 v kostele BENDY. Anglicky se této látce-pomůcce říká dnes HAIR BUN – H.B. Nebo jenom BUN. Používají se i GUMIČKY které tehdy neexistovaly. Proto se to nazývá OBVAZ – LÁTKOVÝ PÁSEK jako OBVAZ – BANDAGE. Rok je i rokem 1952 a dalšími variantami. JOANNES -JOHANNES byl můj spolupracovník na ÚV SSM a jeho otec byl ministr zahraničí poslední komunistické vlády v roce 1989. JACOBS jsou v našem překladu JAKUBOVÉ tedy i KUBÁNCI.
 • Kámen, (STONE – ROCK – STEIN ) který zabil sv. ŠTĚPÁNA v relikviáři z litého, tesaného a zlaceného stříbra od JOANNES JACOBS z roku 1625. I 1952 a další varianty. Bez komentáře.
 • PODPATEK sv. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ v relikviáři JOANNES JACOBS z roku 1625 v raženém, tesaném a zlaceném stříbře. Jde pravděpodobně o část PATNÍ KOSTI. I rok 1952 a další varianty.
 • obvaz sv. KATEŘINY de VIRGI BOLOŇSKÉ ve skleněném relikviáři se spřádaným a lamelárním stříbrem z boloňské dílny z 18. století. CATERINA DI BOLOGNA byla CLARISCA – KLARISKA a je patronka umělců. Svátek má 09. BŘEZEN – MAREC / M.B. a vy víte, že to je i 09. OKTOBER – ŘÍJEN / OR – OŘ a to zemřel ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA v BOLIVIA kde žijí BOLIS, ale také BOLIVIAS. Vy víte, že ERNESTO CHE GUEVARA osvobodil spolu s CAMILO CIENFUEGOS provincii a město SANTA CLARA a je tam dnes pohřben v MAUZOLEU. A víte, že svatá ANEŽKA ČESKÁ sestra O.B. co dostal BULU od FRIEDRICH II. byla také KLARISKA – z řádu St. CLARA. Jak se jmenuje vinice a vinárna v TRÓJI. Kam mě pozval na večeři kameraman EMILIÁN HAMERNÍK se svojí sestrou JITKA HAMERNÍK. A bydlel tam nedaleko EMIL a DAN ZÁTOPKOVI narození ve stejný den jako já. Oni 1922 a já 1952. 2 + 1.
 • dřevo PRAVÉHO KŘÍŽE přepracované na relikviář z litého, tesaného a zlaceného stříbra od JOANNES JACOBS z roku 1634. I rok 1943. Rok propuštění mého otce z GULAG. A rok narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT s příjmením FLORIÁN.
 • malý vícenásobný relikviář ze skla a stříbra (boloňská škola z 18. století) s fragmenty kostí různých světců.
 • malý relikviář ze zlacené kůže a stříbra (boloňská škola z 18. století) s fragmentem kosti sv. PASCHAL BAYLONE. Ten se narodil ve španělském TORREHERMOSA ( MOHORITA 2 – OR a OR – SVĚTLO a KŮŽE v hebrejštině.) dne 16.05. 1540. Zemřel 17.05. 1592 – to je jeho svátek od svatořečení. Bylo mu tedy přesně 52 let a 1 den. Vy víte, že 16.05. je i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál ŠTĚPÁN/ŠTEFAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. A víte, že 17.05. je i 17.08. a to byl pokřtěn jako řecký katolík můj otec ve VOLOVÉ. Jako VASIL ne jako METER, což bylo předem zapsáno a přichystáno v Matrice. Svatořečen byl dne 16.10. kdy se o mnoho let později narodil můj děda DMITRO – METER – MÍŤA PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. Bylo to v roce 1690 a to vy víte je i 16.09. svátek svaté LUDMILY ale také je to 19.09. moje a ZÁTOPKŮ datum narození. Ale také je to 16.04. datum seskoku válečného výsadkáře vůbec prvního v dějinách československé armády. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Svatořečen byl papežem ALEXANDER III. A vy víte, že konec Ruského Impéria ohraničovali celkem TŘI ALEXANDER – I. a II. a III. Mezi nimi byl NIKOLAJ I. a nakonec NIKOLAJ II. Všichni ROMANOVI. Když nepočítáme těch několik hodin vlády MICHAL ROMANOV. A co je nejdůležitější ALEXANDER III. CAR zemřel v LIVADIJA PALÁC V JALTA, TAVRIJA – KRYM/ CRIMEA. Dne 01.11. 1984. A po něm převzal „žezlo“ právě NIKOLAJ II. Formálně tam v LIVADIJA PALÁC. To je ten PALÁC LIVADIJA, kde byla konference VELKÉ TROJKY – ROOSVELT, CHURCHILL a STALIN. Schůzka skončila 11.02. 1945. A to vy již víte, že je i 11.11. a tak i 17.1. Je nedaleko od tábora ARTEK. Kde jsem byl s ALEXANDER BORCOV ve dnech pokusu o převrat v jehož čele stál GEŇA JANAJEV 17.08. ( křest mého otce ve VOLOVÉ) až 21.08. v roce 1991. PASCHAL BAYLONE – Světec – zemřel ve VILA – REAL ve valencijském jazyce. A to je V.R. VOJENSKÁ ROZVĚDKA což OTMAR REIDL a celá OPERACE BENJAMIN pochopitelně jsou. Španělsky je to to samé VILLAREAL – V.R. KRÁLOVSKÁ OBEC. Nachází se ve VALENCIA- VALENSIA – VASILIN. Tam také stojí Bazilika zasvěcená SAN PASCAL BAILÓN. Italsky PASCHAL BAYLONE. Tam ve VILA REAL či VILLAREAL zemřel v klášteře jménem ROSARIO. Jako se jmenuje provincie odkud pocházel ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL.

Další příběh BOLOGNA III. bude tedy jak jsem výše napsal o dolní části BOLOGNA. Od BOLOGNA CENTRALE – HLAVNÍHO BOLOGNA níže. Na druhou stranu od centra města. Pod ulicí CARRACCI – KARAČI. Asi jako bychom oddělili nádražím HOLEŠOVICE BUBNY ulicí BUBENSKOU – to je to o čem nyní píši v BOLOGNA a nazývám to NAHOŘE a to co je pod ARGENTINSKOU v HOLEŠOVICÍCH. A nazývám to DOLE. Je to i podobné na mapě. Je tam více a užších ulic a více obytných domů. A bloků domů. A ty ulice, představte si, svými názvy – životy těch kteří jim propůjčili jména, všechny souvisí s OPERACÍ BENJAMIN. Některé více a některé méně. A některé zcela zřetelně na první pohled. To samozřejmě mohly organizovat jenom věčné a věky přetrvávající a vnitřně přísně organizované instituce – CÍRKEV a ARMÁDA.

Po příběhu BOLOGNA III. bude následovat příběh BOLOGNA IV. Ten bude o událostech ze dne 2. SRPNA roku 1980. O ATENTÁTU na NÁDRAŽÍ BOLOGNA – BOLOGNA CENTRALE. A o FINÁLE OLYMPIJSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE na L.O.H. v MOSKVĚ. Kde jsem byl dne 2.SRPNA 1980 přítomen. A o souvislostech těchto událostí s OPERACÍ BENJAMIN.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *