CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl II/B. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

47 zobrazení
TiskTisk

Tento příspěvek začnu připomenutím původu maršála MANNERHEIM. Připomínkou toho, jak se objevila jeho rodina na jevišti dějin. “ HINRICH MARHEIM (1618-1667) obchodník z hanzovního města HAMBURG (H.B. nebo H.G.) se přestěhoval do švédského města GÄVLE nejpozději v polovině čtyřicátých let 17. století. Jeho syn AUGUSTIN (1654-1732) byl roku 1693 povýšen králem KARLEM XI. do šlechtického stavu již pod změněným jménem…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND – SUOMI. Díl II/A. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

76 zobrazení
TiskTisk

Prvním místem, které jsem chtěl v Helsinkách navštívit bylo muzeum maršál Mannerheim. Vydal jsem se tam pěšky z hotelu ARTUR, kde jsem byl ubytován. Hotel ARTUR je v centru města. Nedaleko od budov HELSINKY UNIVERSITY a HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ a NÁRODNÍHO DIVADLA. Všechno místa spojené s mým příběhem, jak vbrzku budete mít možnost číst. Šel jsem na jih. K parku ESPLANADE…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND – SUOMI. Díl I. Helsinská katedrála.

67 zobrazení
TiskTisk

Helsingin Tuomiokirkko/Suurkirkko,Helsingfors Domkyrka, Helsinská katedrála. Helsinská katedrála. H.K. Původní název, který dostala tato monumentální stavba, která je jedním z nejznámějších symbolů města HELSINKY byl kostel svatého MIKULÁŠE. V letech 1917 až 1959 se nazýval VELKÝ KOSTEL. Je to hlavní kostel Finské evangelické luteránské církve ve Finsku. Rozkládá se na okraji Senátního náměstí KRUUNUNHAKA. Na první pohled vypadá bíle, ale ve…

Čtěte dále

TŘI KRÁLOVÉ aneb TRES REYES MÁGOS. O rozdílu mezi MILITARY INTELIGENCE na jedné straně a na druhé straně STB a legální vojenskou rozvědkou.

111 zobrazení
TiskTisk

Při hloubkovém úklidu podkladů, k již zveřejněným příspěvkům tady na webu jsem nalezl jeden třístránkový dokument z roku 2017. Vůbec nemám ponětí, kdo ho zpracoval a kde jsem k němu přišel. Na první pohled je totiž jisté že nebyl určen pro moje oči. Na konci se vzpomíná jakýsi Debatní klub a je tam uvedeno datum z roku 2017. Protože je…

Čtěte dále

SUOMI. Pro nás FINSKO a pro svět švédské FINLAND. Operace Benjamin. Díl I.

82 zobrazení
TiskTisk

Přeskočím kapitolu Tři z předcházejícího povídání o omylech historiků (dopíšu ji později) a po krátké ale intenzivní návštěvě Finska se zaměřím na další důkazy o Operaci Benjamin a účasti vojáků na její přípravě a provedení. Napříč stoletími. Dnes se skutečně pokusím co nejstručněji popsat souvislosti z historie této země s Operací Benjamin. Do začátku jen velmi stručná informace o Finsku.…

Čtěte dále

DÍL II. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

269 zobrazení
TiskTisk

Díl II. bude pokračováním o spojení a propojení doby raného baroka s Operací Benjamin. V Díle I. je obšírně vzpomenut H.KOHL. HYERONYMUS KOHL. Shodného jména s kancléřem sjednotitelem z dob pádu SSSR a světového komunismu. Nebudu již to, co bylo napsáno opakovat. Jen se zmíním o potomcích HYERONYMUSE KOHLA. Jeho nevlastním synem byl JAN BEDŘICH SEVERA-KOHL. Ten se narodil dne…

Čtěte dále

Cesta do V.B.

184 zobrazení
TiskTisk

Toto je THE GLOBE. SHAKESPEARE´S THE GLOBE. Divadlo WILLIAM SHAKESPEARE V Londýně. Wikipedia o něm říká že: „Shakespearův Glóbus je rekonstrukcí THE GLOBE, ALŽBĚTINSKÉHO divadla, pro které WILLIAM SHAKESPEARE napsal své hry. Nachází se v SOUTHWARK na jižním břehu řeky TEMŽE – THAMES v LONDÝNĚ hlavním městě Spojeného království. Původní divadlo bylo postaveno v roce 1599, zničeno požárem v roce 1613, přestavěno v…

Čtěte dále

DÍL I. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

313 zobrazení
TiskTisk

Vy, kteří čtete a rozumíte, víte, že to tak není. Tento historik jako i jeho kolegové jsou vedle. I svazáci pomohli i disidenti pomohli i další lidé pomohli. ALE ORGANIZACE A PRŮBĚH BYL ZCELA NA VOJÁCÍCH TŘÍ SESTER A JEJICH PARTNERŮ Z DALŠÍCH ARMÁD. VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH ŽÁDNÉ NÁHODY NEEXISTUJÍ. ZVLÁŠTĚ KDYŽ V NICH JDE O PŘÍLIŠ MNOHO.O SAMOTNOU EXISTENCI…

Čtěte dále

WIMMER – WEIMAR – WIMMER – VÝMAR-B.L.M.

215 zobrazení
TiskTisk

Minulý týden jsem navštívil Weimar. THURINGIA – TUR, město TURŮ, a tak tedy i VOLOVÉ. Česky Výmar – Duryňsko. Po našem je VÝMAR i V.M.R. a R je i L, takže samotný název města v češtině je základní klíč Operace BENJAMIN. B.M.L nebo V.M.L. A protože jsou Výmar společně s Mariánskými Lázněmi skutečně tím nejvyšším stupněm informací v naší Operaci…

Čtěte dále

OUR LADY VIRGIN MARY. O.R. – L.V.M. – L.B.M. KLÍČ K OPERACI BENJAMIM.

182 zobrazení
TiskTisk

Protože používám stále dokola data, která souvisí s daty narození mých nejbližších nebo s daty klíčových událostí je třeba se podívat proč to byla právě tato data a ne jiná. Abyste plně chápali smysl celé dlouho a dlouho Třemi sestrami připravované OPERACE BENJAMIN. Svátky jsou prakticky všude stejné v Západní křesťanské civilizaci a jsou doplněné několika dalšími svátky svatých z…

Čtěte dále