GOTTHOLD EPHRAIM LESSING. DÍL III.

509 zobrazení
TiskTisk

Aby bylo vše jasné dokonale i historikům a novinářům přichází na řadu ještě jeden WERNER. V tomto případě to už skutečně zkusím popsat bez jakéhokoliv vysvětlování. Myslím, že vy, kteří čtete všechny příspěvky jste již pochopili systém a není třeba FORMU doplňovat OBSAHEM, který není pro tento systém důležitý a skutečně muže sloužit jenom pro orientaci. Zkusím to bez toho a obsah doplním jenom okrajově. Když půjde o zásadní informaci, která FORMU, tedy ZNAČKU, OSOBU charakterizovala v celém systému.

OSKAR WERNER se narodil dne 13. listopadu 1922 v GUMPENDORF, západní části vídeňského 6. obvodu MARIAHILF na adrese MARCHETTIGASSE 1 A. Původně se jmenoval OSKAR JOSEF BSCHLIESSMAYER. Narodil se dne 13. listopadu, a to je i minus dva 11.11. To skončila první světová válka v roce 1918, ve vagónu na kolejích. A narodil se můj bratranec KAREL GEBELT III. V TEPLICE SCHONAU. Dne 11.11. 1948. A v roce 1939 dne 11.11. podlehl zraněným JAN OPLETAL. A samozřejmě vy už víte, že 11.11. je i 17.11. 17. LISTOPAD. Narodil se v roce 1922. S 22 na konci. V roce, kdy se narodila moje matka v HORNÍ POČAPLY. A je to i 1925 kdy bylo přejmenováno Bubenské náměstí na náměstí IOSIF STROSSMAYER a kdy vydal Adolf Hitler Mein Kampf a kdy byl Carycin přejmenován na STALINGRAD. A je to i rok 1950 kdy se narodila moje manželka Vlasta Svoboda a je to rok 1952 kdy jsem se narodil já a je to i rok 1955 kdy se narodil moje sestřenice, dcera sestry mojí matky ALENA/ALICE. Narodil se s v GUMPENDORF. GUMPEN překládá můj slovník jako LOUŽE. Rusky LUŽA. Jako generál LUŽA, který stál v čele RADY TŘÍ před generálem BRAUNEM a plukovníkem STEINER-VESELÝ. Generál LUŽA jako jediný generál československé armády, který padl ze zbraní v ruce v Protektorátu. A jehož syn Radomír se angažoval po emigraci po Druhé světové válce v exilových organizacích. A který se narodil dne 17.10.1922. (17.10. je i 1775). RADY TŘÍ. která spolupracovala se zpravodajskou skupinou ARAP ve které byl můj otec.

Nyní jedna důležitá informace. Oskar Werner byl v 16 letech svědkem listopadových pogromů v roce 1938 a to ovlivnilo jeho další život. Stal se zapřisáhlým pacifistou proti nacionalismu a antisemitismu. Již během školních let hrál divadlo. A malé role ve filmech. GELD fällt vom HIMMEL (1938). A to je G.H. GUSTÁV HUSÁK. A také je to HIMMEL jako HIML Antonín a Antonín LIEHM. Ale i jako anglické HEAVEN což je velmi blízké německému HAVEN. PŘÍSTAV-PORT. Dalším filmem s malou rolí byl HOTEL SACHER. H.S. Ale i SOCHOR, jako naše ulice SOCHORA, po předčasně zesnulém hrdinovi SSSR a otcovu spolubojovníkovi Antonínu SOCHOROVI. Ale také jako SACHAROV. Sovětský akademik a vězeň GULAG. Andrej Dimitrij SACHAROV. Zakladatel velmi důležité instituce v SSSR, která přispěla k pádu SSSR a světového komunismu pod názvem MEMORIAL. Tu založil dne 28. ledna 1989 v Moskvě společně s Lev PONOMARJOV a ROGINSKY Arseniy a Sergej KOVALEV. SACHAR PALÁC stál na náměstí MAXIMA GORKÉHO (M.G.) naproti budově ÚV SSM, kde jsem v době ustavení organizace MEMORIAL pracoval. Organizace MEMORIAL byla založena v měsíci lednu 1989. V měsíci, ve kterém proběhl PALACHŮV (JAN – HONZA PALACH) týden v Praze. V době, kdy jsem byl na likvidační zahraniční cestě se spolupracovníky LUBOMÍR LEDL a KAREL ŠVEC. Cesta Praha-Atény (Řecko), Atény-Káhira (Egypt), Káhira-Addis Abeba (Etiopie), Addis-Abeba-Lusaka (Zambie), Lusaka-Harare (Zimbabwe) Harare-Nairobi (Keňa), Nairobi-Curych (Švýcarsko), Curych-Praha. V délce si 10 či 12 dnů. V době, kdy těsně po mém návratu přijela do Prahy dcera ERNESTO CHE GUEVARA, CELIA GUVARA s kormidelníkem lodi GRANMA. A věnovala mi otcův EL DIARIO DEL BOLIVIA.S textem, který jsem již zveřejnil. Co je ale to nejdůležitější? Podívejte se pozorně na jména zakladatelů MEMORIAL. PONOMARJOV LEV. To je PAN MAJER VASIL. A LEV je i L.B. ELBE. A je to i LVOV, ze kterého odlétal můj otec k seskoku do Protektorátu. SACHAROV je ulice SOCHOROVA. A DIMITRIJ jako můj otec jménem po otci. A ROGINSKY je VOLOVÉ. Význam slova ARSENIJ nechám na vás. Mohl to být i název mého oblíbeného filmu ARSEN LUPIN CONTRA ARSEN LUPIN z roku 1962, který režíroval ÉDOUARD (EDUARD-EDWARD) MOLINARO (MÜLLLER-MEYER atd.). A který měl francouzskou premiéru dne 29. srpna 1962. Ano 29. srpen. Den Slovenského národního povstání a plus dva 31. srpen. Datum mého neprávoplatného přijetí do KSČ a také minus DVA je to 27. srpen, a to je i 21. srpen – Okupace ČSSR v roce 1968 a v roce 1991 pokus o puč v Moskvě. A to je i 12. srpen. Datum narození mého otce v roce 1919. Ale i 08.12. datum narození mojí manželky. V roce 1950. A je to vcelku všech zúčastněných na založení MEMORIAL adresa a další údaje ze života mého otce, a tedy i jeho OTISKU – moje. Aby to byla pravda tak se na založení organizace podílel i KOVALEV. Stejné příjmení měl dlouholetý vedoucí střediska ÚV Komsomolu v AJU DAG – Medvědí hora v ARTĚK na KRYMU. U skály ŠALJAPINA-CHAILAPIN. Kde jsem byl v srpnu 1991–i přesně v den 21. srpna 1991. V době pokusu o převrat v MOSKVĚ. Nedaleko od M.G. Který byl na JUŽNOM – FOROS. Kde jsem byl rok předtím. A aby to byl skutečně pravda, tak byl MEMORIAL založen dne 28. ledna. A to je i 28. prosinec. To se v HORNÍ POČAPLY narodil můj strýc KAREL GEBELT II. V roce 1923. Tedy moje rodné číslo 123 které doplňuje adresu. Pro upřesnění. Aby nebylo pochyb o co jde tak je 28. prosinec i minus DVA 26. prosinec, a to se narodil můj syn NIKOLA-NIKOLAJ-MIKULÁŠ. Na den svatého ŠTĚPÁNA.

Oskar Werner opustil školu bez maturity. Byl odveden do Říšské pracovní služby.1. října 1941 (to je i celá řada vám již známých variant roků) byl angažován v BURGTHEATRE ve Vídni. Angažoval jej LOTHAR MÜTHEL. Byl angažován v tak mladém věku jako nikdo před ním. Zkrátka byl BENJAMIN. V tom divadle, ve kterém byl angažován Pavel Landovský a Pavel Kohout, po nucené emigraci. V tom divadle, jehož představení jsem navštívil při jeho návštěvě – hostování v Praze v polovině osmdesátých let. Oskar Werner se vyhnul válce tím, že dezertoval a ukryl se v BADEN (KOUPELE-LÁZNĚ) ve Vídeňském Lese. V té době byl ženat s ELISABETH (THE BASIL) příjmením KALLINA. To je i FLORE.I KYTKA. Jako vedoucí důstojnického klubu v LITOMĚŘICE, když jsem tam sloužil. Měli dceru ELEANORE narozenou v roce 1944. ELEANORE se jmenovala manželka tehdejšího prezidenta USA ROOSVELTA.

Jeho první roli v divadle ve VÍDNI uvádí německá Wikipedia roli ARGONAUT v roce 1941. Co všechno je rok 1941 už víte. ARGONAUT proto, že se ve dnech 9-12. srpna/AUGUSTA 1941 sešli na vojenské základně ARGENTIA v NEWFOUNDLAND sešli C.R. CHURCHILL – ROOSEVELT. C.R. je i CARPATHIAN RUTHENIA i CZECHOSLOWAK REPUBLIC. CHURCHILL byl na HMS PRINCE OF WALES a ROOSEVELT na USS AUGUSTA. 12. srpna 1919 (což je i 12. srpna 1941) se narodil můj otec WASIL. A 9. srpna 1943, přesně DVA roky na to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. C.R. tam podepsali tam ATLANTIC CHARTER. Česky ATLANTICKÁ CHARTA. Zveřejněna byla DVA dny po 12. srpnu. Tedy 14. srpna 1941. To je děleno DVĚMA i 7. srpna, a to je i 7. května datum narození plukovník IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ. A plus DVA je to 16. srpna, a to je i 19. srpna, a to se narodil generál BUNZÁK ve VOLOVÉ. Že je ARGENTIA i ARGENTINA již víte. A proč to také víte. Ale asi nevíte. Že to divadelní představení, ve kterém hrál tehdy v originále O.B. roli ARGONAUT režíroval LEON EPP. A dvě P jsou B. Tedy režisérem byl podle našeho překladu L.B. (ELBE-LABE) Nebo LEV B. L a B a B. Tedy 1 plus DVA. Setkání C.R. se uskutečnilo již po napadení SSSR. A to se k této dvojici na dalších setkáních přidalo. 2 plus 1. A tak vznikla VELKÁ TROJKA.

Velkou část představení, ve kterých hrál latinské O.B. a ruské O.B. ve vídeňských divadlech režíroval HERBERT WANIEK. Ano jako šikovatel VANĚK drogista z Kralup nad Labem z románu Jaroslava HAŠKA – SCHWEIG-ŠVEJK. Jehož DENÍK jsem tady nedávno popisoval. A HERBERT jako předčasně zemřelý syn prezidenta MASARYKA. Který se oženil s vdovou po malíři SLAVÍČEK – VASILEK ČE. Režíroval tam tehdy i BENESCH i STEINBOECK, BALSER, LINDTBERG. Ale také GIELEN. Což je velmi nápadně podobné GEHLEN. A to byl nacistický generál poválečný vedoucí představitel západoněmecké spolkové zpravodajské služby BND. Do roku 1968. Pravda je to proto, že GEHLEN se narodil dne 3. dubna. A to je i 6. DUBNA. A to se narodil v DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE okres LITOMĚŘICE u LABE můj děda KAREL GEBELT I. Který se přiženil do HORNÍ POČAPLY přímo na břeh LABE. Ale to už tu vše bylo mnohokrát a mnohokrát. A současně to je tak i proto, že v díle, divadelní hře, Karla Čapka BÍLÁ NEMOC z roku 1937 vystupuje postava lékaře Dr. GALÉN. Ještě v roce 1937 byl tento příběh zfilmován. Ve filmu hrají HUGO HAAS, MIROSLAV SVOBODA, EVA SVOBODOVÁ, LADISLAV BOHÁČ, dále VOJTA, JIČÍNSKÝ, DOSTÁL, ŠMERAL. Režie OTTO HELLER. Ano HELLER a OTTO. Zajímavé je pro můj příběh to že v angličtině se používají pro název této hry názvy WHITE DISEASE, nebo WHITE PLAGUE, nebo WHITE SICKNESS. Film se uvádí pod názvem SKELETON on the HORSEBACK. Na konci tohoto příběhu u jednoho dalšího filmu a režiséra MARTIN RITT uvidíte souvislost. Nemoc se projevovala BÍLÝMI FLEKY. To je španělsky MANCHA BLANCA. BELAJA BOLEZŇ je to rusky. MACHILA LAVANA je BÍLÁ NEMOC v hebrejštině. Německy je to WEISSE KRANKHEIT. A že je rok 1937 i číslo našeho domu v pplk. Sochora 1391 už víte. Také víte, že to je rok 1913 rok narození AUGUSTÝN HUSÁK a rok 1931 rok narození BORIS JELCIN a sestra mojí matky ALENAS/ALICE. Provdaná BARANNIKOV.

Hned po skončení války začal hrát OSKAR WERNER zase v BURGTHEATRE. Dne 17. května 1945 se vrátil na jeviště ve hře AUGUSTA von KOTZEBUE. Divadlo bylo zničeno tak vystupovali jinde. Byl to ale dne 17. května. A ve hře AUGUSTA. A to byl samozřejmě návod k tomu že KVĚTEN je i AUGUST-SRPEN. 5 a 5 měsíc. Od začátku toku a od konce roku. Proč je to důležité? Protože 17. květen je tedy i 17. srpen. A to se plus DVA narodil dne 19. srpna generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. A minus DVA je to 15. srpna, a to je i 12. srpna, a to se narodil můj otec VASIL DIMITRY MOHORITA ve VOLOVÉ. A rozdíl mezi jejich daty narození 19 minus 12 je 7. A to se zase zpět v květnu narodil ve VOLOVÉ, ale u CHUST narodil plukovník IVAN MOHORITA. Krátce poté si OSKAR změnil jméno právě na OSKAR WERNER. Z OSKAR BSCHLIESSMAYER. Důležité je to proto že byl BASIL CHE 22 MAYER. Ale že byl i B.L.M. A iniciálami O.B. Operace Benjamin. Po přejmenování ale O.B. zůstal. V ruštině. Ta nemá dvojité V. Má jen jedno, a to je v azbuce B. O je stejné i v latince i azbuce. Takže i po přejmenování zůstaly jeho iniciály v ruštině O.B. Dá se říct, že byly shodné ve všech okupačních jazycích v tehdejším Rakousku. Jak ve francouzštině, tak v angličtině, a tak i v ruštině. Proč to vy už samozřejmě víte. Jeho žádosti o změnu jména byl o oficiálně vyhověno dne 4. října. A to je plus DVA 6. října. Tedy Den československé armády – DUKLA. A také je to 4. březen krát DVA i 8. březen Mezinárodní den žen. V roce 1949 zahájil O.B. mezinárodní filmovou kariéru rakousko-britskou produkcí Der ENGEL mit der POSAUN. ENGEL je ANDĚL ale i po našem ANGLE, tedy ROH-ROCH-ROG-HORN a POSOUN je POZOUN. Tedy TRUBKA. Zase HORN. A jako třeba VASKA TRUBAČOV. A byl to Östereich-British film. Zase O.B. V divadle exceloval v rolích a hrách HAMLET. DANTON’S DEATH, HENRY IV, HENRY V, TORQUATO TASSO a BECKET.

V roce 1952 získal pozemek v obci TRIESEN v LICHTENSTEIN. TRIESEN je naše známé TRI ve všech variantách. A LICHTENSTEIN je LICHT je SVĚTLO – O.R. Jako OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN, který byl vysazen v LANDECK u INNSBRUCK v RAKOUSKU. A STEIN je kámen. SVĚTLO a KÁMEN. LIGHT STONE. Na tomto pozemku postavil dům a žil tam prakticky celý svůj další život. I když měl i jiné nemovitosti.

V roce 1954 se oženil podruhé. Jeho manželkou se stala ANNA POWER. Dcera francouzské herečky ANNABELLA, adoptované TYRON POWER. Z pozdějšího jeho vztahu s DIANA ANDERSON se v roce 1966 narodil syn FELIX FLORIAN WERNER. DIANA ANDERSEN byla dcerou americké herečky JOAN BENNET. Od roku 1970 do roku 1979 byl ve vztahu s herečkou ANTJE WEISGERBER. To je celá sbírka událostí souvisejících s Operací Benjamin. DIANA jsou KARLOVY VARY, TYRON je zase TYR atd. ANNA a FLORIAN a BÍLÝ KOŽELUH. Kůže O.R. A BENNET – SÍŤ BEN. Nebo BENOVA SÍŤ.

Ve velmi důležitém roce 1955 (55) se objevil v pěti filmech včetně filmu MOZART, ve kterém hrál hlavní roli. A ve filmu LOLA MONTÉS, který režíroval MAX OPHÜLS.

Nyní uvedu několik těch nejvýznamnějších filmů Oskar Werner. Prvním filmem je americký film pod názvem v angličtině „DECISION BEFORE DAWN“. Překládané do češtiny jako Rozhodnutí před úsvitem. Ve francouzštině měl film názvy dva. Jeden byl pro Francii. „LE TRAITRE“ (L.T.). ZRÁDCE-TRAITOR. A druhý, v BELGII, byl LIGA ZTRACENÝCH. „LA LEGION DES DAMNÉS“. Film měl premiéru v roce 1951. Stručně o obsahu filmu. Americký plukovník jménem DEVLIN rekrutoval špióny z řad zajatců z německého WERMACHT. Dva z nich souhlasili se spoluprací. Pro nás je ale důležité, kdo se na filmu podílel. Především je důležité to, že film byl adaptací románu „CALL IT TREASON“. Autorem románu byl GEORGE HOWE. Tedy G.H. Scénář zpracoval PETER VIERTEL. To je VIERTEL – ČTVRŤÁK. To je i třeba IV. Ale je to i 25. Tedy mince, kterou mi darovala moje manželka po příjezdu z USA. I můj ročník V-25 Vysoké školy politické do kterého mi zoufale nechtěli pustit z pražské agentury KGB. KAPEK – VÍT. Jeho pobočníci ŠLOUF, ŠTĚPÁN, ŠUTKA.I 25 výročí útvaru 6174 LITOMĚŘICE, kde jsem zrovna právě v době výročí sloužil. VĚRTEL se říkalo i koši na chmel. Který se kromě mnoha jiných míst pěstoval v HORNÍ POČAPLY a já jsem ho tam již od dětství pomáhal sklízet. Česat chmel se říká. Spolu s tímto pánem se na scénáři podílel i neuváděný JACK ROLLENS (ROLINS-ROLINC-LORINC). A JACK zvedák na auta, například. Asistentem režie byl OSWALD GERD. Tedy DR.GE – CHE a OSVALD. Jako náš OSVALD s vejci ale hlavně jako OSVALDO RODRIGUEZ, hudebník, skladatel, kytarista, kterého jsem provázel v Praze po jeho útěku z CHILE po převratu v roce 1973. A ten byl O.R. Hudbu filmu dělal FRANZ WAXMAN, a to je FRANK velmi důležité jméno ale i příjmení v příběhu. ale byl ještě k tomu i VOSKOVEC. Nebo W.M. CHE. Uměleckým vedoucím byl LUDWIG REIBER. LUDVÍK jako SVOBODA a můj spolužák ŠŤASTNÝ a další kolega ze studií LUDVÍK JINDRA (JINDŘICH). Střih měla DOROTHY SPENCER. Dorothy jako vídeňské DOROTHEUM založené 1707. 17.07. a 11.07. A SPENCER jako DIANA. A jako MARX and SPENCER. A CHURCHILL byl také SPENCER. Německá WIKIPEDIA uvádí že se na scénáři podílel i CARL ZUCKMAYER. Slovník říká že ZUCK je škubnutí. A vysvětluje že s vykřičníkem to je JAKO BLESK! nebo jako VELMI RYCHLE! A k tomu MAYER. Co udělal MAYER velmi rychle to přece víte. Nebo nevíte? Roli poručík DICK RENNICK hraje ve filmu RICHARD (také DICK) BASEHART – BASIL HAT. Co je ale to nejdůležitější? Režisér filmu se jmenoval LITVAK. ANATOLE MICHAL LITVAK. Stejného příjmení jako Hrdina socialistické práce člen ÚV KSČ ale hlavně povoláním MINÉR z mého mateřského podniku VOJENSKÉ STAVBY PRAHA, PALÁC KOTVA. Ten byl křestním MIKULÁŠ-NIKOLA. Aby to byla pravda, tak se ANATOL LITVAK režisér narodil dne 21. května. A to je i 21.srpna a také 12. srpna. Podle starého kalendáře to bylo 10. května. A to zemřel FLORIÁN BOHUMIL první manžel mojí matky. Také pracoval s výbušninami. Byl pyrotechnik. 12. srpna bylo datum narození mého otce a je to i 08.12. datum narození mojí manželky. A 10. května 1948 se stal můj otec kandidátem KSČ. A na výrobě a produkci se podílel i FRANK MCCARTHY. Zase FRANK, jako naše teta JÉNNY FRANK a FRANK z JEKATĚRINOSLAV a z TAGANROG a další. Ale hlavně MCCARTHY jako anagram MOHORITA nebo M.HORTHY anebo kombinace MCC-CCM-SSM-MSS a LT a hebrejský člen HA. Kamery se ujal FRANZ PLANER. To je česky HOBLÍK – HA BASIL. Nebo i PLÁN. Ve filmu hrál pochopitelně OSKAR WERNER. Ten hrál německého vojáka jménem KARL MAURER zvaný HAPPY. MAURER je i slovenské MURÁR. ZEDNÍK. ALBAŇIL ve španělštině. Ale i MASON – ZEDNÁŘ. Přezdívka byla HAPPY. Což je v překladu ŠŤASTNÝ, jako LUDVÍK například. Ale hlavně je to pro nás H a dvě P jsou i jedno B. Vložené do sebe. S jedním obráceným na hlavu. Tedy je to i H.B. Havlíčkův Brod kde je FRÝDNAVA a kde se narodil Pavel Landovský atd. A je to také HAVLÍČKŮV PŘECHOD. FURT v němčině. FRANK FURT. A také si vzpomínáte na předcházející díl, kde je popsán podrobně PAUL WERNER HOPPE. A došlo k propojení WERNER s PAUL WERNER. Vzpomínáte? Aby to bylo více použitelné a rozmanité tak je naše H.B. také HIPPO. A to je v řečtině KŮŇ (HIPPODROM). Ale později se z tohoto slova stalo označení pro tlustokožce jménem HROCH – po našem HA EL CHE. Jeho kamarád ve filmu byl RUDOLF BARTH zvaný TYGR. A vy už víte že BARTH je zdrobněliny BARTHOLOMAUS. Anagram MOHORITA VASIL. Hrál ho HANS CHRISTIAN BLECH. A HANS CHRISTIAN byl i ANDERSEN. Ale BLECH je zcela jasně B EL CHE. EL CHE operace BENJAMIN. Plukovník DEVLIN byl herec GARY MERRILL. GARY byl třeba sestřelený POWERS s U-2. Vyměněný za ABEL. Ale hlavně jsou to iniciály G.M. Německý plukovník von ECKER je velitelem 11. tankové divize. ECKER je i OKER, a tak se jmenovala poslední plánovaná akce československé DVOJKY MORAVEC-PALEČEK v Londýně s výsadkem MICHAL VÁCLAV. Která se neuskutečnila. Ale hlavně je to ECKE, a to je ROH-ROG-HORN-ANGLE-ROCH-CORN atd. 11.obrněné divizi. ne německé, ale US ARMY velel plukovník SEIBEL (BASIL) který s ní osvobodil rakouský MAUTHAUSEN-GUSSEN. Koncentrační tábor v Rakousku u města Linec. Co je ale nejdůležitější? Že herec, který hrál generál von ECKER se jmenoval příjmením HASSE. Jako HESSE země v Německu, která vznikla dne 19. září 1946. A jako vedoucí představitel Německé třetí říše, který odletěl do Velké Británie a seskočil padákem blízko GLASGOW. Ve SKOTSKU-ALBA. Ve filmu vystupuje slečna SCHNEIDER. Stejně jako se jmenoval můj spolužák ze školy ale z jiné třídy na naší škole STROSSMAYEROVO náměstí. Bydlel hned ve vedlejším domě, ale se vchodem z Farského. Jeho otec také sloužil u V.S. jako můj otec. Poznal jsem to podle uniformy. A tak proto jsem ho znal i když byl mladší. Ve filmu hraje i herec ROBERT FREITAG. To je i PÁTEK i FRIDAY. Jak vyslovují ve Skotsku FRADY. Skoro jako FREDDY. FERDINAND. Ten hrál seržanta PAVEL RICHTER. Myslím, že stejně tak snad dokonce i s křestním jménem Pavel se jmenoval jeden pracovník PSM ÚV SSM. Ale hlavně RICHTER se jmenoval před přejmenováním na RYTÍŘ armádní generál OTAKAR RYTÍŘ. Z okresu ÚSTÍ nad ORLICÍ. V.M. – Vysoké Mýto. O.R. Ve filmu se objevil i KLAUS KINSKY. Stejně jako bývalý český šlechtický rod KINSKÝ z CHLUMCE nad CIDLINOU a dalších míst pochopitelně. A herec tentokrát křestním jménem WERNER a příjmením FÜTTERER. Což já bych přeložil jako KRMIČ-KLAMAČ. KAREL LAMAČ anebo WASIL ČE. Anebo WASILEK. Pravda to je proto, že ten vystupoval ve filmu jako von BÜLOW. B.L.W. Ano základní klíč OPERACE BENJAMIN. B.L.M. Dalším hercem byl CHARLES REGNIER, a to je iniciálami EL CHE. Co je ale nejdůležitější je ten, kterého jsem si nechal na konec. WILFRIED SEYFERTH. FRIED jako můj spolužák IVAN FRIED a jako FRÝDNAVA tety AURÉLIE a její sestry ERNA a její sestry EMILÍE a jako FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ s kostelem svatého BARTOLOMĚJE a jako FRÝDEK – MÍSTEK. Kde byl operační prostor skupiny ARAP a WOLFRAM. A kde po Druhé světové válce sloužil můj otec. Ale hlavně jako SEIFERT. Ano nositel NOBELOVI ceny. NOBEL-DYNAMIT-VÝBUŠNINA. JAROSLAV SEIFERT český básník, Národní umělec a signatář CHARTA 77. Jehož pohřbu jsem měl tu čest se v kostele v klášteře svaté MARKÉTY-MARGHARETA-MARINE v Praze zúčastnil. A vy víte, že MARINE má ve východních církvích svátek dne 17.07. Poprava carské rodiny cara NIKOLAJ v JEKATĚRINBURG.

Tento film byl nominován v roce mého narození, v roce 1952 na ceny OSCAR v kategoriích Nejlepší film a Nejlepší střih. Dále byl nominován také v roce 1952 na Zlatý globus v kategorii nejlepší ČERNOBÍLÁ kamera. Vojenskými poradci při výrobě filmu byli major ROBERT EBY z amerického letectva. A to je, jak víte i BOB EBY, a to je v souhláskách naše známe dva a jedna BB B. Dalším poradcem byl křestním jménem WERNER. A příjmením MICHAU. W.M. To byl kapitán americké armády. Film byl distribuován 20 – TWENTIETH Century Fox Corporation. Premiéru měl v USA dne 21. prosince 1951. To je i plus DVA den 23. 12. A to byl dva roky na to popraven L.B. Lavrentij Berija. 12.23. Moje rodné číslo 123 a 2 navíc. Atd.

A nyní přichází na řadu to nejdůležitější v tomto příběhu – O.B. Dne 28. května 1879 se narodil HENRI PIERRE ROCHE. Francouzský spisovatel, novinář a sběratel umění. Narodil se 28. května. A to je děleno DVĚMA 14. května tedy i 14. srpna. Zveřejnění ATLANTICKÉ CHARTY. Rok 1879 je i 1978 rok kdy jsem nastoupil na Vysokou školu politickou. Na kterou mě KGB zoufale nechtěla dovolit nastoupit. Do ročníku V-25. A je to i rok 1987 kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM na M.G. u JINDŘIŠSKÉ ulice a věže a kostela. Naproti SACHAR PALAC. U JINDŘIŠSKÉ věže, kostela JINDŘICHA a JINDŘIŠSKÉ ULICE. Sám tento spisovatel se jmenoval JINDŘICH. A k tomu ještě H.P. Což je i Hlavní Pošta v JINDŘIŠSKÉ. A další Horní Počaply a Horní Počernice. Ale co je vůbec nejdůležitější jeho příjmení je zcela totožné s příjmením pradědečka mého tchána SVOBODA MIROSLAV z PLZNĚ. Ten se jmenoval ROCH. A byl ze SEDLEC u Starého Plzence. Stejné jméno jako SEDLEC u PRAHY, přes kterou jsme jezdili vlakem do H.P. Horní Počaply. Pravidelně. Manželka praděda ROCH byla OTÝLIE. Tedy O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Nebo i OTÝLIE – T.L. – L.T. ROCHE byl i PETR – PIERRE. A to byl bratr mého otce. Který padnul jako příslušník fašistické maďarské armády MI.HORTHY na Východní frontě. RUSÍN nebo UKRAJINEC. Otec ANTONÍNA BARANNIKOV (manžel matčiny sestry) zavražděného v OSVĚTIMY byl také PETR. Národností UKRAJINEC. A pak byl jeden žijící PETR (2 plus 1) GEBELT, syn matčina bratra. Ten byl z PRAHY. A ČECH. A z ulice M.G. – Mladé Gardy. Spisovatel ROCHE zemřel dne 9. dubna 1959. A 9. dubna je i 6. dubna. A to se narodil můj děda KAREL GEBELT I. Iniciály spisovatele jsou H.P.R. po našem i H.P.L. HAPOAL je hebrejské slovo které v překladu do češtiny znamená slovo SLOVESO – VASIL 2. Co je velmi prazvláštní na tomto spisovateli? Vedl velmi aktivní život. Studoval politologii, nedokončil. Studoval malbu, nedokončil. Žil v Paříži a přátelil se s malíři a umělci. Pozdějšími světově proslulými mistry. Představil například PICASSO (OSS) slavné americké filantropce Gertruda STEIN. Mezi další jeho přátele patřili Marcel Duchamp, C. Brancusi, Francis PICABIO a WOLS. Největší přátelství je však spojovalo s německým spisovatelem FRANZ HESSEL. Po vypuknutí První světové války nebyl odveden, a dokonce byl na 14 dnů – dva týdny zatčen. Bylo to právě kvůli korespondenci s HESSEL z Německa. V roce 1916 (!) emigroval do USA. S americkou umělkyní BEATRICE WOOD (B.M.) vzdával časopis BLIND MAN (B.M.) SLEPÝ MUŽ. Připomínám, že italsky se italské slovo SLEPÝ – CIECO vyslovuje ČEKO. A ČECH je CECO-ČEKO. Obé se vyslovuje stejně. Vydal svazky povídek. První vyšli v roce 1916 a 1920. Po První světové válce odcestoval dne 11. července 1920 spolu s CLAIRE GOLL a YVAN GOLL do Německa. 11. července je zcela klíčové datum. Narodil se můj tchán SVOBODA a OLGA HAVLOVÁ. A je to i 17. červenec. Vyvraždění carské rodiny cara Nikolaje v Jekatěrinburgu. A datum mojí svatby v roce 1976. A svátek svaté MARINE. Mezi jeho mnoha a mnoha novinovými články zaujal moji pozornost zejména jeden. Jmenuje se DIVADLO V ČESKOSLOVENSKU a byl publikován dne 24. srpna 1924. Tedy i děleno dvěma 12. srpna/AUGUST. A tak i 12.08. a tak i 08.12. Můj otec a moje manželka, data narození. Byl znám jako překladatel čínské poezie, novinář, pisatel povídek. Proslavily jej ale jeho dva romány. Pouze DVA romány. Byly jediné, které napsal. A byly publikovány v jeho vysokém věku. První vyšel v roce 1953. A to uplynulo od roku jeho narození (1879) celkem 74 let. A vy už víte, že 74 bylo číslo popisné domu v HORNÍ POČAPLY. Kde žila moje babička HAN-HON-HAHN Marie a děda Karel Gebelt I. A kde se narodila moje matka Ludmila a její bratr Karel a jejich sestra Alena. A také víte že 74 je i 14. Tedy DVOJKA. Román se jmenoval JULES a JIM. Byl v roce 1962 zfilmován. V roce, kdy jsem se s největší pravděpodobností zúčastnil naší přísahy věrnosti marické armádě a generálu PATTONOVI na kolejích na nádraží HOLEŠOVICE-BUBNY u nás hned vedle naší ulice pplk. Sochora. V roce, kdy jsem cestoval s otcem a mojí sestrou (2 plus 1) do SSSR. Poprvé do zahraničí jako desetiletý. Hned za hranice. Na C.R. CARPATHIAN RUTHENIA. Tehdy již součásti UKRAJINSKÉ SSR. Do VOLOVÉ-MEŽHORIJE-MEZIHOŘÍ-VALLEY-CAŇADA. Proč to nebyla náhoda a souvisí to se dozvíte později. Bylo to v roce kdy od mého narození uběhlo deset let. Ano X. Anebo I0. Jako ruské JU. Tak se v HORNÍ POČAPLY říkalo, možná se ještě říká souhlas-ANO. SI v italštině a španělštině. DA v ruštině. YES v angličtině a JA v němčině. Ale zpět k filmu. To celé je tu proto, že O.B. hrál v tomto filmu jednu z hlavních rolí. Hrál Rakušana JULES a HENRI SERRE (H.S.) hrál Francouze JIM (JAMES, JAKUB, SANTIAGO, KUBA atd.). Oby byli J a J. Tedy jako můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál (který se narodil dne 14. září klíčové datum). A J a J zády k sobě je KOTVA. Rakušan je Österreichisch. A Francouz je Frances. Tedy O.F. (O.F. !!!) A F je i P (OP) a také R. Tedy O.R. Otmar Reidl. Který se narodil 12. září jako můj synovec Michal G/H. Film je stejně jako kniha příběhem o vztahu DVOU přátel-mužů a JEDNÉ ženy. Říká se tomu milostný trojúhelník. V češtině. Jde tedy o TŘI ROHY. TŘI účastníky. Z toho jsou DVA muži a JEDNA žena. Opět 2 plus 1. Ta žena v příběhu se jmenuje CATHERINE. Herečka JEANNE MOREAU. KATEŘINA jako moje dcera. A pochopitelně i carevna KATEŘINA-JEKATĚRINA. Která zemřela dne 17. LISTOPADU. A byl po ní pojmenován JEKATĚRINBURG, kde byl zavražděn NIKOLAJ. Jméno jako můj syn NIKOLA. Ale to vše tady již bylo mnohokrát. Tady se zcela vyhnu popisu děje filmu-románu. Je zajímavý, ale pro nás jsou důležité ZNAČKY. FORMA a ne OBSAH. Prostě MAPA, která popisuje souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Co znamená JEANNE MOREAU? JEANNE je JANA tedy i JAN a i IVAN. Tedy M.I. Military Inteligence. MOREAU je i výraz pro ČERNÝ KŮŇ. Ano tak jako se jmenovala restaurace v pražském Paláci LUCERNA (HAVLŮ PALÁCI). Ve které jsme dole v podzemí večeřeli před odchodem na WILSON nádraží a odjezdem vlakem po kolejích do Moskvy. Do školy. Koncem srpna 1971. To si pamatujte. Ten rok jsem totiž cestoval do SSSR podruhé. A proč si to máte pamatovat to přijde na řadu za chvíli.

Režie filmu se ujal představitel Nové vlny ve francouzské kinematografii jménem Francois TRUFFAUT. Měl pohnutý život. Ale nebudu se již pouštět do podrobností. Snad jenom to, že se narodil dne 6. února 1932. A to je i 9.února. A minus dva je to 7.února, a to se narodila matka mojí manželky SVOBODA. Také Vlasta Svoboda manželka Miroslav Svoboda. A bylo to v roce 1932 a to je moje rodné číslo 123 a 9 k tomu. TRUFFAUT je české LANÝŽ. Ve všech jazycích používaných v naší hře je to vždy podobné TRUFFLE a podobně. Tedy TL – LT a BL – ELBE. Atd. Je to houba. H.B. A je to MUSHROOM. MÁŠ RUM? Nebo MÁŠ POKOJ? HRIB je ruské ukrajinské houba. Tak se jmenoval příjmením jeden spolubojovník otce. Plukovník HRIB. Sídlil u v kasárnách u Prašného mostu vedle ministerstva národní obrany. Jednou jsem tam za ním s otcem byl. Bylo to blízko místa kde se kapitán Morávek, jeden z těch Třech králů v Protektorátu střetnul s Gestapem. Zemřel 21. října 1984. Ve věku 52 let. 21. října je i 23. října. 10.23. datum kdy můj otec překročil v roce 1939 hranici do SSSR a byl uvězněn v POLTAVA. Ale zpět k jeho filmu. Kromě uvedených TŘÍ protagonistů v systému 2 plus 1 se na filmu podíleli Marcel Berbert. M.B. Vystupuje tam ALBERT a TEREZIE. Alberta hraje SERGE Rezvani jako SERGIO ORDŽONIKIDZE, (O.R.) jehož vnuk IOSIF (S.I.) byl tajemníkem ÚV KOMSOMOLU. MERLINA hraje BERNARD LARGEMAINS a to je B.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN. A když k tomu přidáte, kdo byl v „historii“ MERLIN, výsledek je tady. Hraje tam MICHEL VARESANO, návštěvníka kavárny. MICHAL VASILIN tedy i MICHAL VÁCLAV. Vzpomínáte, kdo to byl? SABINE je herečka SABINE HAUDEPIN. HOLY SPIRIT. – H.S. Je to i HIDEPIN po našem. A to je odkaz na SKRYTÝ PIN. V tomto případě šlo o leteckou společnost BELGIE-BRUSEL (2x BASIL) založenou 23. května 1923. A to je i 21. května minus DVA. A tak je to i 21. srpna a i 12. srpna. Datum narození mého otce 12.08. a v americkém systému psaní dat je to datum narození mojí manželky 08.12. BELGIE je BASIL. BRUSEL je BASILLY. VLÁM je základní klíč Operace Benjamin, B.L.M. A VALONIA je i VOLONIA, nebo BOLOŇA. V provincii EMILIA-ROMANA. S.I. – SEVER ITÁLIE. Ve filmu jsou vidět i obrazy PABLO PICASSO. Je jich celkem 13. HENRI SERRE (JINDŘICH) a také H.S. byl v německé verzi namluven LOTHAR BLUMHAGEN. L.B. Ale hlavně B.L.M. a HAGEN. Přístav-PORT. Samozřejmě že BLUM je německé květ FLORE. ALBERTA namluvil v německé verzi HERBERT STASS. A vypravěčem byl WILHELM BORCHERT. M.B. Natáčení filmu se uskutečnilo v roce 1961. A to je i rok narození mého otce 1919 a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991. I další důležité roky z kombinace těchto čísel v celém mém příběhu. Scény se natáčely například v okolí Saint – Paul – de VENCE. Na MOLENRAIN ve VOGÉZÁCH. M.V. V Saint Pierre du VAUVRAY v NORMANDIE (velmi důležité slovo-značka v mém příběhu), kde stojí MOULIN d’ANDÉ. To je jméno mojí sestry. Říkalo se jí ANDY a byla MOHORITA-MAJER-MEYER-MÜLLER-MLYNÁŘ. MOULIN.

Zcela samostatně uvedu tvůrce a autora scény. Jmenoval se FRED CAPEL. Ano to byly všechny ty předcházející příběhy. CAPEL-CHAPEL-CHAPLE-CZAPLY-ČAPLY-POČAPLY-CIEPLICE-CHAPLINKA-CHAILAPIN-KAPLICE atd. A ruské CHAPEL-CHASOVNJA. A byl FRED. FERDINAND.

Natáčení filmu probíhalo od 10.dubna do 28. června. 1961. 28. června je i 14. června svátek Vasila (Rolanda) a rok 1961 je i rok 1919 rok narození mého otce i rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. 14. červen je i datum založení US ARMY v roce 1775 a i datum narození ERNESTO CHE GUEVARA. Natáčelo na VALMSKÁ LÁVKA. A to je VASILEK M a VASIL. To byla lávka překlenujíce KOLEJE. Železniční trať na konci Rue de VALMY. B.L.M. Sekvence zákopů byla natočena v ruinách hradu BEAUMONT-sur-OISE. B.O. – OPERACE BENJAMIN. Vojenský hřbitov, který JIM (JAKUB, KUBA) navštíví před návštěvou JULESE a CATHERINE je hřbitov VIEIL-ARMAND (HARTMANNSWILLERKOPF) který se nachází v HAUT-RHIN. Ano RHIN. Vzpomínáte na to záhadné místo v Československu, které popisoval svým vyšetřovatelům můj otec. Ve věznici v POLTAVA? V předcházejícím příspěvku? Ve filmu je i chata na břehu RÝNA-RHINE-RHEINE v Rakousku. Ta je ve skutečnosti v Molkenrein. Natáčelo s i u jezera LAUCH. Francouzsky LAC. Obé je EL CHE. I LAUCH je EL CHE, a i LAC je EL CHE. A LOCH je ve skotské gaelštině jezero. Tedy také EL CHE. I v angličtině je to ukázka, že i K je C nebo CH. LAKE je také EL CHE. A rusky je to OZERO. To nám vysvětluje že i OZERO je EL CHE. Protože i Z je C, K, české CH, S a G. Že R je L již dobře víte. Takže je to všechno EL CHE. HOMBRE, MAN, ČLOVĚK, HUMAN BEING (H.B.) v jazyce chilských a argentinských indiánů MAPUCHE. Závěrečná scéna byla natočena na starém mostě LIMAY v MANTES-la-JOLIE(YVELINES). Zase L.M. Film tedy připomněl že PIN je stále stejný. A OPERACE BENJAMIN je v plném běhu.

Děj celovečerního filmu je několikrát přerušen dobovými dokumentárními záběry. Jsou to tyto. Při opětovném příjezdu JIMA do Paříže fotografie HOCHBAHN (H.B. anebo HOCH BEN, ale i GOGH vyslovuje se HOCH, v jehož den narození byl můj otec odveden do československé armády v SSSR po příjezdu z GULAG KOŽVA (ŽUKOV) který se jmenoval VINCENC jako můj praděd GEBELT z DŘEMČIC-TŘEBÍVLICE u LABE a TEREZÍN okres LITOMĚRICE) nadzemní dráhy-železnice a GARE de LYON, (EL CHE) nádraží s kolejemi a EIFFEL věže. Dále jsou to záběry z První světové války a záběry z pálení knih v Německu dne 10. května 1933. Datum je možné určit přesně protože jde o záběry z filmového týdeníku. Co se stalo 10. května víte. A co vše to může být snad už také.

A proč je to pravda? Premiéra filmu byla dne 23.01. 1962. Tedy i 01.23. Moje rodní číslo a datum narození generálporučík VASILLY STALIN ( 03.21.) a generál FRANTIŠEK MORAVEC (ČÁSLAV 07.23.) Ve Spolkové republice Německo byla premiéra filmu dne 23.února 1962. Tedy na DEN SOVĚTSKÉ ARMÁDY. PSKOV – NARVA – tedy i latinko azbukou H.P. A to vy víte že v Rusku psali i 23.II. datum 23. únor. Ale to tedy může být i 23.11. A to je zase moje rodné číslo a 1 navíc. Televizní premiéra na německé televizi ARD byla dne 08.05. 1974. A 08.05. je i 08.08. a to je krát dvě 16.08. A to je i 19.08. A to se narodil v roce 1919 ve VOLOVÉ generál Bunzák Štěpán Michal. Který mě právě v tom roce 1974 změnil můj povolávací rozkaz. Již jsem měl v ruce povolávací rozkaz do PROSTĚJOV k hloubkovému průzkumu. A generál BUNZÁK mi ho změnil na LITOMĚŘICE. A to všechno bylo v roce 1974 ve kterém zemřel maršál ŽUKOV (KOŽVA název otcova GULAG je anagram jeho jména.). Samozřejmě také víte že 08.05. je i plus DVA 10.05. datum úmrtí prvního manžela mojí matky v roce 1945. A je to také datum přijetí mého otce za kandidáta KSČ v roce 1948. A datum znovu vztyčení sochy NEPTUN s TROJZUBCEM v BRISTOL (VRŠŤALA-CIC a klaun FERDINAND atd.). Ve VELKÉ BRITÁNII. A také již víte že 08.08. je plus DVA i 10.08. a protože je to 0 – koule tak to je i školní pětka, a to je i dvojka. Takže to je i 12.08. Datum narození mého otce a v americkém způsobu psaní dat je to i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. A to už snad skutečně víte, že rozdíl mezi daty narození BUNZÁK ve VOLOVÉ a VASIL MOHORITA ve VOLOVÉ je datum narození IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ. Ale toho u města CHUST. 2 plus 1. Aby došlo ke spojení s důležitou značkou v mém příběhu tak získal TRUFFAUT v roce 1962 za režii filmu v ARGENTINĚ. Na festivalu v MAR del PLATA. PLATA je STŘÍBRO. A to je symbolem DVOJKY. A SILVER A. a SILVER B. Výsadky z LONDÝNA do Protektorátu. Pochopitelně že víte, že SILVER je VASILLY. STŘÍBRO má chemické číslo 47. Jako číslo popisné babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY – 74. A také jako 14 a to je DVOJKA. Pravda je to proto, že jsem jel do města STŘÍBRA s jedním vojákem v průběhu základní vojenské služby. Byl tam převelen a já ho tam na rozkaz velitel doprovázel. To se stalo jednou v celém průběhu mých dvou let vojny.

Ve Francii získal film v roce 1962 cenu ÉTOILE de CRISTAL za nejlepší francouzský film. JEANNE MOREAU byla oceněna jako nejlepší herečka.

Aby byla informace úplná tak musím ještě uvést, že samotný námět románu o milostném trojúhelníku 2 plus 1 se skutečně odehrál. V životě autora románu. HENRI PIERRE ROCHE. Jeho partnery v trojúhelníku byli FRANZ HESSEL (také P.H. – H.P.) a HELEN GRUND. H.G. To už víte, čí jsou to iniciály. A také je to třeba EL HESSE.

I ten druhý román HENRI PIERRE ROCHE byl zfilmován. A to také FRANCOIS TRUFFAUT. O nich bylo všechno to, co je spojuje s OPERACÍ BENJAMIN popsáno před chvílí. Film se jmenoval ve francouzském originálu “ LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT“. Začnu tím jednodušším. Do kin byl uveden v roce 1971. Ano v roce, kdy jsem podruhé v životě cestoval do SSSR. Po večeři v ČERNÝ KŮŇ u HAVLŮ v LUCERNĚ. Do školy VLKSM – VASILEK M. Proč to souvisí určitě? V roce 1969 jsem byl vyzván, abych v létě v měsíci srpnu odcestoval do Moskvy. Odmítl jsem to. Bylo to i proto, že jsem upřednostnil před touto cestou soustředění sportovního oddílu s trenérem HÁJEK v METEOR Praha, jako přípravu na moji říjnovou cestu s předsedou oddílu SVOBODOU do Německé spolkové republiky. Na turnaj do města BREMEN (BREMERHAVEN). A dále uvidíte, zcela zásadní skutečnou a nezpochybnitelnou, kromě těchto dat roků mých cest do SSSR souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Je to název knihy a francouzského originálu filmu. Dívejte se velmi pozorně. DEUX ANGLAISES – to jsou samozřejmě v překladu DVĚ ANGLIČANKY. Ale vy víte, že DEUX může být i DUCH. X je i české písmeno, jedno písmeno složené ze dvou písmen CH. Ale může to zůstat i v původním významu DEUX tedy DVA-DVĚ. A k tomu ANGLAISES, a to jsou samozřejmě Angličanky ale mohou to být i DVA ROHY. ANGLE je ROH. Tedy i pradědeček mého tchána MIROSLAV SVOBODA – ROCH. I spisovatel samotného tohoto díla ROCHE a také jméno představitele hlavní role ve filmu který se jmenoval ROC. Všechno pěkně pohromadě. ROH-ROG-HORN atd. Kdo ale má dva ROHY. Dva ROHY má PARA. Hebrejské KRÁVA. Jako skupina mého otce ARAP. A co je KRÁVA, VŮL, BÝK, JAK? SKOT. A co je v tom názvu knihy a filmu ještě za slovo po DVĚ ANGLIČANKY? CONTINENT. To je KONTINENT. Tak totiž přezdívaly ty DVĚ ANGLIČANKY hlavnímu představiteli jménem ROC. Divná přezdívka. Ale je to tak. Byl FRANCOUZ národností (jako příjmením můj kolega v ročníku ANTONÍN FRANCOUZ na VŠP v PRAZE z LIBERCE – L.B. nebo L.I.). A proto mu vymysleli přezdívku KONTINENT. Tedy SKOT – ARAP. A když SKOT tak SKOTSKÁ GAELŠTINA. A jak je v tomto jazyce SKOTŮ slovo KONTINENT? Velký pozor!!! MÓR THIR. Ano MORTHIR. MOHORITA L. Stejně jako BEINN LIATH MHOR pohoří ve Skotsku. MOHORITA LEE BEN.

Protože to samozřejmě muselo být všechno zcela jasné těm kteří to uměli “ přečíst“ tak následovali další fakta o souvislosti s Operací Benjamin. Ta anglická děvčata se jmenovala ANNA a MURIEL. Moje sestra byla ANNA MARIE. A moje babičky byly ANNA a MARIE. A jaké bylo jejich příjmení? BROWN. Ano BROWN. BRAUN, BRANAU, BEROUN, BRUNNER, BRUNTÁL, BERN, BRNO atd. Jedna byla A.M. a druhá byla M.B. a jejich matka která ve filmu také vystupuje byla LADY BROWN. Tedy L.B. Dohromady zase i L.B.M. A co ještě? Rodina BROWN byla z WALES. Ano WASIL a můj velitel VÚ 6174 Litoměřice plukovník VALEŠ. Ve filmu se objevuje další postava. Ten se jmenuje DIURKA. A je to SLOVAN. Do školy do MOSKVY se mnou v tom roce 1971 odcestoval v naší asi 15členné skupině JURAJ RENDÁK. Byl to SLOVÁK. Kterému jsme říkali DIURO-DIURKO. Nevím, jestli to bylo jenom jeho přezdívka nebo se tak na Slovensku říká JURAJŮM obecně. My jsme mu ale prostě jinak neřekli. Aby to byla pravda tak se stal vedoucím tajemníkem OV KSČ PRAHA 2 v roce mého příchodu z vojny JIŘÍ RANDÁK. Tedy i JURAJ RANDÁK. Asi i DIURKA. Oba jsou příkladem toho, že v OPERACI BENJAMIN vůbec nezáleželo na tom, kdo jaký je. FORMA-OBSAH. OBA, i RENDÁK i RANDÁK byli, jak to slušně napsat? Napíšu třeba „mimo mísu“. Takový nadutí představitelé komunistického režimu. Kteří neměli vůbec ani potuchy o tom, že jde o VELKOU HRU. Ale o tom tu již byla řeč a nebudu to znovu opisovat. Jenom chci připomenout fakta. Tento filmový DIURKA odvezl jednu ze sester do PERSIE. Proč zrovna do PERSIE? V PERSII – IRÁN je totiž hlavní město TEHERÁN. Tam se uskutečnila první schůzka VELKÉ TROJKY vůbec. CHURCHILL, STALIN, ROOSEVELT. Proč je píšu v tomto pořadí? Protože jsou C.S.R. Ale také jsou celým jménem WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL – a to je W.L.S. CHURCHILL. WALES i WASIL. STALIN IOSIF je i S.I. SECRET INTELIGENCE. A VISARIONOVIČ je i VASILIONOVIČ. A ROOSEVELT je celým jménem FRANKLIN ROOSEVELT DELANO. F.R.D. I FRED. A co je ještě TEHERÁN, PERSIE? T.P. TEPLICE. Se vším, co k nim tady již bylo mnohokrát dokola a dokola napsáno. Aby to bylo všechno pravda, tak se ještě filmová ANNA zamiluje do dalšího FRANCOUZE, který ve filmu vystupuje. A ten se jmenuje NICHOLAS. NIKOLAJ-NIKOLA-MIKULÁŠ. A zcela nezpochybnitelný fakt, který dokazuje soustavnou spolupráci TŘÍ SESTER při likvidaci SSSR a světového komunismu je kromě toho všechno co již tady bylo popsáno, je to že ve filmu vystupuje filmová postava jménem RUTA. Ano jako skupina ČERVONA RUTA (ROTA) které jsme dělali někdy v červnu, těsně před koncem ročníku v MOSKVĚ předskokany s naší skupinou. Vzpomínáte? Popisoval jsem to tady. Jak nás naložili ve škole na náklaďák a odvezli nás do nově otevřeného kulturního domu v Moskvě, kde bylo asi 3 000, možná i více návštěvníků v plném sále. A tam jsme hráli my. A oni nás poslouchali a klepali nám na rameno, jak jsme dobří. A přítel RENÉ, který byl jediný z nás tří skutečný muzikant, když viděl ten sál a před kým máme hrát chtěl utéct. Složení buben LUBOŠ, Košice, sólová kytara RENÉ, Praha a já baskytara, Praha. Zase 2 plus 1. A také už víte, že ROTA je místo ve španělsku kde je americká vojenská základna US ARMY.

Tento film je skutečně přeplněný informacemi o OPERACI BENJAMIN. Tyto, které jsem uvedl byly zcela zásadní. Jenom pro doplnění ještě pár dalších. Hlavní roli ROC hraje JEAN PIERR LÉAUD. Tedy zase JAN PETR – HONZA PETR – H.P. A s L prvním písmenem příjmení je to zase HAPOEL. Hebrejsky SLOVESO – VASIL 2. Producent byl MARCEL BERBERT. M.B. Herečky SYLVIA MERRIOT. To je VASILY MORRITA – španělsky čtené moje příjmení. MARIE MANSART. To je MARIE MOHORITA s kombinaci latinka azbuka N-H. Se scénářem pomáhal režisérovi i JEAN GRUAULT. HONZA GRUALT. H.G. DAVID MARKHAM – DAVID MAHARKAM. RENÉ GAILLARD. RENÉ jako přezdívka kolegy z kapely v Moskvě ale hlavně GAILLARD je DR EL CHE. SOPHIE BAKER. Jako BAKER STREET V Londýně, kde sídlila za Druhé světové války britská OSS. A působil slavný SHERLOCK HOLMES ( H.S.) postava z dílny autora – SKOTA. ANNIE MILER v roli MONIQUE de MONTFERRRAND. A zase ANNIE MILER jako moje setra. A příjmení je kombinace MOHORITA s ruským latinským N-H. Střih dělal MARTINE BARRAQUE. M.B. Ve filmu dále vystupuje postava MR. FLINT. Ano jako kapitán FLINT. Známý pirát. Z knihy SKOTA, autora románů ROBERT LOUIS STEVENSON. O něm tady již také byla řeč. Před časem. A to, co skutečně nemohu dát do souvislosti, ale nemohu to ani vyloučit, protože vím, jak se dávali v mém příběhu přezdívky jeho účastníkům a jak se zčistajasna a zničehonic objevovali je to že po nehodě, kterou měl jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů na motocyklu (stejně jako můj otec po válce) a měl sotva znatelnou vadu chůze, mu moje sestra začala říkat kapitán FLINT. Při různých rodinných oslavách. Ne po straně. Prostě mu tak říkala. Kapitán FLINT. Scénu měl na starosti MICHEL BROIN. M.B. A BROIN-veškeré možné varianty BRNO-BRAUN-BRUNNER atd. A spolu s ním JEAN PIERRE KOHUT. Ano vidíte dobře H.P. a KOHUT. Jako HORNÍ POČAPLY A moje babička její rodné příjmení HAHN-HON-HAN. Samozřejmě také jako PAVEL KOHOUT. A tajemník ÚV SSM příjmením KOHOUT. Jako dům, U KOHOUTA v MICHALSKÉ ulici v Praze vedle domu U JABLKA. Staročeštinou to vypadá jako U GABLTA. Vedle dalšího domu U JELENA. Což tam překládají jako DEER – DR. Ale my víme že to je i STAG. Jako STAGE. JEVIŠTĚ. Kostýmy pro film připravila GITT MAGRINI. G.M. A MAHARINI-MAGARINI. Fotograf byl PIERRE ZUCCA. Jako falešné papíry mého otce HAZUCHA (EMIL). Ale s bratrem PETR. A jako CUKR-SACHAR-SUGAR. O vlasy se starala SIMONE KNAPP. Jako profesor KNAPP, který nám ze mě zcela neznámého důvodu přednášel na nějakém školení SSM počátkem sedmdesátých let. Velmi roztržitý profesor. Před rokem 1971 a mojí cestou do Moskvy před zveřejněním tohoto filmu.

Datum natáčení filmu bylo od 28. dubna 1971 až do 9. července 1971. A vy víte, že 28. duben je i 28. září. A to je děleno dvěma i 14. září. Se vším, co k tomu patří. Narození Jan Masaryk, úmrtí Tomáš Masaryk, seskok skupiny WOLFRAM. A plus DVA je to svatá LUDMILA a 16. je i 19. a to je moje datum narození. 9. července se narodil první manžel mojí matky. Ve VELEŠOVICE. To je jak počeštělé WALES? WALESOVICE. A také VASILOVICE. A plus DVA je to 11. červenec den, kdy se narodil otec mojí manželky a OLGA HAVLOVÁ. A je to také 17. července a datum mojí svatby a svátek svaté MARINE a datum vyvraždění carské rodiny cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. Délka filmu byla 108 minut. A to je i 10.8. A to je i 12.08. A 08.12. Můj otec a moje manželka. A protože to musí být jasné tak délka autorské verze filmu byla 132 minut. To je moje rodné číslo 123. Tuto autorskou verzi zpracoval TRUFFAUT s MARTINE BARRAQUE pár měsíců před svou předčasnou smrtí ve věku pouhých 52 let. Premiéra filmu byla ve Francii dne 18. listopadu 1971. To je i minus DVA 16. listopadu. A to se narodil syn sestry mojí matky IVAN BARANNIKOV. To je i HONZA BARANNIKOV – H.B. Premiéra byl v TROCADÉRO v Paříži. V tom TROCADÉRO slavném podniku v HAVANĚ na ostrově KUBA jsem byl. V roce 1988. A je to naše známé TRO. DR EL CHE. Veřejná distribuce filmu začala dne 26. listopadu 1971 v Paříži. Dne 26. listopadu 1989 jsem byl v souvislosti s revolučními událostmi v Praze zvolen v mé Alma Mater ve Vokovicích tajemníkem a členem předsednictva ÚV KSČ. A začala poslední fáze OPERACE BENJAMIN. Která ještě trvala DVA roky. do pádu SSSR a světového komunismu.

Když už jsem vzpomenul BARANNIKOV IVAN (B. I.), mého bratrance tak musím udělat velmi drobnou odbočku. Vy, kteří čtete, tak víte, že dne 17. července 1989, v den popravy rodiny cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu a v den výročí mojí svatba s Vlasta Svoboda a později s dětmi NIKOLA a KATEŘINA, a přímo v den kdy JAK EŠ měl vystoupení u města PLZEŇ v Červeném Hrádku (C.H.) se uskutečnil první let strategického bombardéru B 2 – SPIRIT (DUCH). Pro úplnost je třeba uvést, že o několik let dříve, a to dne 12.23. 1974 měl první let strategický bombardér B I. Známý jako B ONE. Přesně B 1 A-LANCER. (B.L.) LANCER je v češtině KOPINÍK. A kdo je ještě KOPINÍK? Byl to HEJTMAN-KAPITÁN z KOPNÍKU (německy KÖPENICK autor ZUCKMAYER, příběh falešného setníka WILHELM VOIGHT z roku 1906 pamatujte si jméno VOIGHT přijde na řadu za chvíli v dalším filmu). Ale hlavně je to také někdo, kdo je KOPIÍ. Tak to klidně může vyjít někomu kdo zná češtinu jen z jazykové školy. COPIE-KOPINÍK. Dokonalost plánu byla tak dokonalá, že to bylo právě v roce 1974, kdy jsem sloužil základní vojenskou službu v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích. u útvaru 6174. 1974-6174. V roce, kdy zemřel ŽUKOV-anagram KOŽVA. KOŽVA-GULAG, kde byl vězněn mimo jiné můj otec. Samozřejmě, že vy víte, že dne 12.23. (moje rodné číslo 123 a DVOJKA) byl popraven L.B. Lavrentij Berija a skončila moc NKVD/KGB v SSSR a začala se chystat v Ruské/Sovětské armádě poslední fáze pádu SSSR a světového komunismu na plánovaný rok 1991 (jako rok narození mého otce 1919). A také víte, že v čele soudu který L.B. odsoudil stál KONEV. Dřevorubec, LAMBERJACK, lesní dělník. Jako můj otec. A také víte že KONEV je VANEK a NOVAK. Kromě B 1 A-LANCER byl i letoun stejného typu B 1 B-LANCER. (B.L.) Ten měl svůj první let dne 18.10. 1984. A to je i 09.10. den kdy údajně zemřel Argentinec a Kubánec ERNESTO CHE GUEVARA v B. BOLIVIA. Ale je to také 18. březen, a to je minus DVA i 16. březen, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA (HRUBÁ, UHER také bytem v Argentinská ulice jako teta ERNESTA-ERNA sestra AURÉLIE a EMILIE ŠIDLÁK). 18. říjen je i minus DVA 16. říjen, kdy se narodila moje argentinská přítelkyně ze školy v Moskvě ALICIA/ALENA. (to musím ještě potvrdit). Do provozu v US AIR FORCE byl letoun zaveden dne 01.10.1986. Toho samého roku ale již 5.3. (ano 5.3. – 1775) jsem vystřídal MIROSLAVA ŠLOUFA na funkci předsedy českého ÚV SSM, což organizoval PROCHÁZKA, spolubojovník otce z WWII. A vy už víte, že rok 1986 je i rok 1989. No a co je zcela jasné a musíte to vidět na první pohled? Že BOEING je i ING.B. Že B ONE je BENO. Jako v BERLÍNĚ zastřelený student na demonstraci proti iránskému Šachovi v roce 1967 (1919 a 1991 a 1974 a 1947). BENNO OHNESBORG. O.B. A ještě OHNES BORG. O.B. Dvakrát O.B. A jako KURT ARTUR BENNO STUDENT (iniciály B.A.S.K. – BASK-BASCO-VASCO). Generál německých výsadkových vojsk. Narozený dne 12. května. Ano 12. května, a tak tedy i 12. srpna. 12.08. a 08.12. A tedy i 10.05. Žádné náhody. Vše šlo podle plánu. Abyste měli dokonalou představu o tom, jak bylo přesné a každodenní spojení mezi TŘEMI SESTRAMI uvedu ještě jeden důkaz. Ten den, kdy měl první let B I – LANCER nebo B ONE, jsem totiž byl se skupinou dalších vojáků od nás z ROTY v Papírnách ve Štětí (vedle POČEPLIC). 12.23. 1974 a také druhý den, Štědrý den. Odklízeli jsme uniklou BUNIČINU (v jazyce NIZOZEMÍ je to HOUTPULP – H.P.). Ano i BEN a CH v naší azbuko latince. A ještě aby to bylo zcela kompletní tak jsem se tam seznámil právě s tím vojákem, kterého jsem později odvážel do města STŘÍBRO za PLZEŇ. Stejně jako byly strategické bombardéry názvem B 1 A–B ONE A a B 1 B–B ONE B, tak víte, že byly skupiny SILVER A a SILVER B. VASILLY A a VASILLY B. Protože vím, že je vám to stále málo tak ještě jeden dodatek. Ještě jeden německý génius se nám tam přiřadil. Vedle těch, co psali a bádali vydávali tak jeden který skládal a komponoval a hrál a vystupoval. Byl to LUDVIG van BEETHOVEN. Který byl jak L.B. tak i B.H. K tomu ještě LUDVÍK-ALOIS. Proč jsem s ním přišel teď? Protože byl z BONNU. Ano BONN-BENNO-BEN. A pravda je to že patří do mého příběhu proto, že BONN je na RÝNU. RHEIN, RHIN, RIJN RHENUS z keltského RENOS (jako množné číslo RENÉ). A právě teď si vzpomínáte, že můj otec svým vyšetřovatelům z NKVD ve věznici v POLTAVA, UKRAJINA v roce 1939 a 1940 vypověděl že pracoval na opevněních v českém městě jménem RINIO, nebo RINJO. A takové jsem já prostě nenašel na mapě České republiky. To budu dále prověřovat. S tím jsem ještě neskončil. A proč ještě je to pravda? Protože můj druhý bratranec z matčiny strany PETR GEBELT se oženil v interhotelu JALTA na Václavském náměstí se slečnou z rodiny z OPAVA-HRADEC u OPAVY. Byl jsem tam tehdy u toho. Kam LUDVIG BEETHOVEN jel celkem dvakrát na návštěvu. Do HRADEC u OPAVY. Z TEPLIC. A v TEPLICÍCH žili a pracovali a měli svatbu právě rodiče mého bratrance PETR GEBELT, KAREL GEBELT II. a AURÉLIE ŠIDLÁK a narodil se tam jeho starší bratr KAREL GEBELT III. Iniciály jeho nastávající a dlouholeté manželky s kořeny v OPAVA a HRADEC nad MORAVICÍ byly za svobodna V.H. To bude ale ještě někdy příště a podrobněji.

Ve filmu se objevují záběry z MUSÉE RODIN. Česky RODINOVA MUZEA. Je na nich socha BALZAC. to je BAZILEK. A celým jménem HONORÉ de BALZAC. H.B. A druhá socha, socha samotného RODINA jménem LE BAISER (POLIBEK-BASILLY). BASILLY-VASILLY. Film se také ještě natáčel poblíž vesnice AUDERVILLE na poloostrově COTENTIN. Tam byly natočeny skoro všechny scény odehrávající se ve WALES. V CHERBOURGU. A vy si vzpomínáte na PARAPLÍČKA z CHERBOURGU. A PARAPLÍČKO je MALÉ PARAPLE. A to je i PARA-ARAP ale i třeba APLE-APPLE-APPELL. Španělsky PARAQUAS. Natáčelo se poblíž LAMASTRE (L.M.) To byly různé příjezdy a odjezdy VLAKŮ. S historickým vlakem de L’ARDÉCHE (s BALAZUC – 3000 let staré a jeskyní AVEN d‘ ORGNAC). Na kolejích předpokládám. A natáčelo se v LAC de la MOTTE. LAC je LOCH, LAKE, OZERO. A MOTTE byl ION MOTA jeden ze dvou rumunských dobrovolníků, který padl v MOJADAHONDA u MADRID dne 13. ledna 1937. Spolu s VASILE MARINE. MOTA jako můj partner TOMA. Také ION (IOAN) Ten stál v čele rumunské mládežnické organizace v roce 1989. Vystřídal v této funkci NICOLAE CEACESCU – syna prezidenta NILOAE CEAUCESCU. Název anglické verze filmu je pouze „ANNA and MURIEL“.

Jak jste sami pochopili v tomto filmu O.B. OSCAR WERNER nehrál. S ním ho ale propojuje právě osobnost režiséra, který natočil oba filmy podle předloh jediných dvou románů autora HENRY PIERRE ROCHE. A samozřejmě i to vše co jsem tady dosud o tomto druhém filmu napsal.

A právě teď se k O.B. opět vrátíme. Hrál i ve filmu STANLEY KRAMER pod názvem LOĎ BLÁZNŮ. Anglický název je SHIP of FOOLS. Španělský název je EL BARCO DE LOS LOCOS. A ve verzi uváděné v MEXICO je to LA NAVE DEL MAL. Teď vás určitě napadlo, proč jsou ty dva španělské názvy odlišné? A hned si vzpomenete, že z MEXICA odjížděli na lodi GRANMA Kubánci v čele s FIDELEM CASTRO a velitelem lodi ERNESTO CHE GUEVARA na KUBU. Proč to souvisí? Protože španělský název je LOĎ BLÁZNŮ a ten MEXICO název je LOĎ ŠPATNÝCH, nebo ZLÝCH. Ne bláznů. Ale zlých, špatných. MAL. A vy už čtete, že BLÁZEN je BAZILIN-VESELIN-VASILIN. A MAL. k tomu je dohromady B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. A proč je to pravda? Protože s tím jedním z té lodi GRANMA jsem se po uvedení filmu do kin setkal v PRAZE. S ERNESTO CHE GUEVARA. A druhý z té lodi mě navštívil spolu s dcerou ERNESTO CHE GUEVARA u mě v kanceláři na M.G. náměstí v lednu 1989. Byl to kormidelník lodi GRANMA. A další z té lodi mi v létě 1989 v době kdy byl popraven generála ARNALDO OCHOA SANCHEZ v kasárnách BARACOA (BARACAS BARACOA) ignoroval a odmítl se se mnou setkat. Před mým očima dal najevo že nestojí o setkání se mnou. Byl to FIDEL CASTRO. 2 plus 1. A samozřejmě že vy už vidíte že BARCO je BASIL. A už čtete že STANLEY KRAMER je i STAN LEE KRAMER a také STANISLAV KRAMER. A nyní velký pozor! STAN je španělské TIENDA. To je ale i obchod – KRÁM. A KRAMER je někdo, kdo je v KRÁMĚ. A to je prodavač. Hebrejsky MACHIROT. I IŠ MACHIROT. Tedy S.I. MOHORITA. A ještě nám tam zbylo po STANI SLAV. Anagram VASIL. A protože i toto všechno je samozřejmě rozhodující pro dorozumívání mezi TŘEMI SESTRAMI, ale já vím, že vám to nestačí, tak budu pokračovat. Scénář napsal ABBY MANN. A to je s naším úsporným malým b i Abby MANN. A to je dvě b dohromady je jedno velké B. A to je tedy B MANN. Ano BENJAMIN. Román, podle kterého psal tento pán scénář napsala KATHERINE ANNE PORTER. Tey KAP – CAPE. MYS-HORN například. A i ČAPKA, ČEPICE. Hudbu a kameru měli v rukou dva pánové se shodným křestním jménem. ERNEST. Jeden ERNEST GOLD a druhý ERNEST LÁSZLO. To byl asi MAGYAR-UHER. A ten získal za práci na tomto snímku v roce 1966 cenu AKADEMIE OSCAR. Ten druhý byl ERNEST DR. CHE. Zcela jasné a zcela neoddiskutovatelná jsou jména autorů scénografie filmu. To byli JOSEPH KISH a ROBERT CLATWORTHY. JOSEPH je PEPA, jako bulharská spolužačka ve škole v MOSKVĚ o pár let později. Ano dívka jménem PEPA. ROBERT je BOB. Tedy 2 plus 1. Dvě B, jsou dvojky pořadí v abecedě a jedna koule-pětka tedy také dvojka. Ale to nejdůležitější jsou ta příjmení. KISH. A vy už si vzpomínáte na velitele výsadku KOZINA, který přistál u LOUN (L.N.) VASIL KIŠ. KOZINA je i CHOD ale i kůže O.R. A do okresu LOUNY byl převelen po rozpuštění Vojenské politické akademie v Praze po Okupaci v roce 1968 manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE, později plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. A tak se tam z PRAHY odstěhoval s celou rodinou. A pak se stěhoval ještě jednou, aby bylo vše úplně jasné do M.B. MLADÁ BOLESLAV. Ale to už tady bylo. Druhé příjmení je dokonalé. Protože to vás k tomu jménu, na které vás navede příjmení KISH, ke jménu VASIL navede i k příjmení MOHORITA EL CHE. CLAT WORTHY – MOHORITA EL CHE. Nebo LT.C. Oba tito pánové rovněž získali cenu AKADEMIE OSKAR v roce 1966. V tom roce, kdy jsem se v PRAZE setkal s ERNESTO CHE GUEVARA. Když už jsem u cen, které získal tento film je třeba napsat i to, že Cenu National Board of Review Award za rok 1966 získal nejlepší herec LEE MARVIN. Ano LEE. A MARVIN jako MARVAN. Který se narodil 11.12. Tedy i 1775. Datum vzniku US ARMY a US NAVY a US MARINE. A úplně nakonec k cenám je třeba doplnit (do mojí navštívenky, aby byla úplná a obsahoval o mě všechny informace) Cenu NYFCC 1965 pro nejlepšího herce. A tím byl O.B. Tedy OSKAR WERNER. A důležité je i to, že film byl nominován na celkem OSM (8, OTTO, VOSEM, OCHO, OCTO) cen OSCAR.

Jak vás znám, tak i toto vám nestačí. A tak musím pokračovat. Krátce děj filmu. V roce 1930 se z přístavu VERACRUZ v MEXICO (V.M.) plavila německá osobní loď do přístavu BREMERHAVEN (B.H.) v tehdy VÝMARSKÉ republice (VÝMAR-SCHILLER a GOETHE). Mezi cestujícími je CARL GLOCKEN – MICHAEL DUNN. MARY TREADWELL – VIVIEN LEIGH. HRABĚNKA – SIMONE SIGNORET. SIEGFRIED RIEBER – JOSÉ FERRER. BILL TENNY – LEE MARVIN, hráč BASABALL. JULIUS LÖWENTHAL – HEINZ RÜHMANN, židovský filozof. Dále je tam DAVID BROWN – GEORGE SEGAL a JENNY BROWN – ELISABETH ASHLEY. DOKTOR WILHELM SCHUMANN – OSKAR WERNER. Na lodi se začne projevovat antisemitismus, xenofobie, neopětovaná láska intimní nespokojenost, a to vše způsobuje konflikty. Tolik k OBSAHU. Nám jde o FORMU.

Na lodi jsou kromě těchto cestujících na horní palubě i cestující v podpalubí. Jsou to dělníci vracející se do Španělska z Kuby na příkaz tehdejšího kubánského diktátora MACHADO. Loď je přeplněna. A tomu odpovídají i podmínky na lodi.

A zpět k OPERACI BENJAMIN: Loď vyplula z přístavu VERACRUZ v MEXICO. V.M. VERACRUZ je název města-přístavu v mexické provincii, která se oficiálně jmenuje Svobodný a suverénní stát Veracruz de Ignacio de la Llave. Ve španělštině je to Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. A vy vidíte ta první písmena ELSVIL. To je i SEVILE a i VASILE. Je to jeden z 31 mexických států. Které společně s MEXICO CITY-CIUDAD MEXICO tvoří stát MEXICO. Hlavním městem provincie je XALAPA ENRIQUEZ. A to je XE. CHE. EL CHE. A hlavně proč je to pravda? Protože je to JINDŘICH. ENRIQUEZ. Kromě toho je anagram XALAPA (vyslov CHALAPA) CHAPLE. A vše, co s tím souvisí a už tu bylo. CHAPLE-CZAPLE-ČAPLY-ČASOVŇJA – CHAILAPIN – CIEPLICE-KAPLICE-CHAPPELLLE atd. To jméno v názvu státu je IGNACIO de la LLAVE. A to je L.I. – LEE. Ale hlavně LLAVE je KLÍČ. KEY. KLJUČ. A vy si vzpomínáte, že já sem také odcestoval do BREMENHAVEN ne z jednoho z 31 států MEXICO ale z Prahy s číslem 31 na dresu. Co je pro nás ještě důležité? BREMERHAVEN byl v době kdy já jsem tam byl v americké okupační zóně. Jako svobodné hansovní město BREMEN. A vy si vzpomínáte, že BREMEN bylo první místo, kde nastoupil na příkaz otce do práce v jejich firmě BEDŘICH ENGELS (FRIDRICH ENGELS) než narukoval na vojnu. ANO ENGELS – ROHY. ANGLES. Protože by to bylo málo jako vodítko tak je třeba jasně napsat proč ještě jela loď právě do tohoto přístavu. BREMENHAVEN je B.H. tedy i H.B. Ale dále je to to, že přístav BREMENHAVEN se nachází v takzvaném TROJÚHELNÍK LABE-WESER. Německy je to ELBE-WESER-DREIECK. V tomto případě nejde již o milostný trojúhelník, jako u dvou filmů před chvílí zmiňovaných ale jde o geografické ohraničení prostoru u HELGOLANDSKÉHO zálivu. Podle ostrov HELGOLAND. Který jsem také v době kdy jsem tam v BREMENHAVEN pobýval navštívil. Na lodi. Myslím, že byla tak velká že by snesla i cestu do VERACRUZ. Přiznám se, že mi to dost překvapilo, proč jedeme na takové velké lodi. ale nejsem odborník, tak jsem si jenom ten svůj údiv zapamatoval. Mohlo to být i proto, že ten den byla na moři bouře. A jak jsem tady již popisoval, byl jsem snad jediný, nebo jeden z mála kdo neměl potíže, a naopak jsem si to na palubě užíval. Trojúhelník získal svůj název podle řeky LABE – ELBE a řeky VEZERA-WESER. VAZIL VASIL a L.B. LUDMILA a BASIL v tomto případě. Moji rodiče. Ale i TROJÚHELNÍK. 2 plus jeden. Dvakrát VASIL a jedna LUDMILA. Tak jsme od roku 1968, od Okupace v Praze pplk. SOCHORA 1391/4 žili. Po odchodu sestry po její svatbě v srpnu 1968.

A proč je to všechno pravda? Protože se v roce 1988 stal tajemníkem ÚV KSČ IGNÁC JANÁK. Byl příjmením skoro jako můj dětský kamarád z pplk. Sochora číslo 5 JONÁK. Ten to IGNÁC JANÁK přišel do Prahy z funkce vedoucího tajemníka KV KSČ Západoslovenského kraje. Tedy kraje kde seskočil můj otec v obci MAKOV, okres ŽILINA. Byl ale také jako můj otec z Východu republiky. On konkrétně z MICHALOVCE – MICHALISAV-VASILACHIM. VELKÉ ZÁLUŽICE – VAZILLICE. Tak tedy IGNACIO de la LLAVE. IGNACIO a KLÍČ. V létě 1989 byl vybrán (samozřejmě, že to organizoval HOLLY SPIRIT) aby vedl delegaci do NICARAGUI. Byl mu přidělen tak zvaný SPECIÁL, zvláštní letadlo z vládní letky. Protože na jeho palubě bylo také kompletní vybavení dětského tábora. Dar SSM. Pro děti z Nicaragui. Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem byl tvrdošíjné odmítán abych se této cesty zúčastnil. Vybral si jako partnera SKÁLU JOSEFA. Prezidenta MSS. A já že nemůžu. Samozřejmě, že HOLLY SPIRIT to zařídil, že jsem letěl. Dali mi to ale najevo. A na palubě letadla mi otrávili. Organizováno 5. správou STB a ČSA. Což byla tehdy jedna a ta samá instituce ve vládní letce. Už jsem o tom psal. A proč to píšu teď znova u filmu, který byl natočen mnoho let předtím? Protože jsme měli mezipřistání v Kanadě, ale ještě jedno na KUBĚ. A bylo to právě v době popravy generála ARNALDO OCHOA SANCHEZ v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. Který byl po květnové návštěvě GORBAČOVA v HAVANĚ obviněn z pašování drog a odsouzen k trestu smrti. A bylo to také tehdy kdy se ke mně obrátil FIDEL CASTRO zády. A povídal si s JOSEFEM SKÁLOU. Já jsem byl vyřazen zcela tou otravou v letadle. Tak jsem vše jenom registroval. A letadlo tehdy muselo z KUBY do NICARAGUI letět přes MEXICO. Nebo respektive zpět z NICARUGUI (MANAGUA) přes MEXICO a KUBU absolvovalo vzdušnou čarou stejnou cestu jako plula loď z VERACRUZ do BREMERHAVEN. Která se také zastavila na KUBĚ. Aby naložila vyhnance, které vyhnal MACHADO. Tehdejší kubánský prezident.

A zpět k filmu. K dalším jménům, které prokazují souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Vezmu to na přeskáčku. HENRY CALVIN. To je JINDŘICH. A iniciály vyslovené H.K. Hradec Králové. LYDIA TOREA jako PASTORA. LYDIA byla nevlastní sestra FIDEL CASTRO (a bratr EMILIO) jejichž otec přijel na KUBU z GALICIA-HALIČ. LYDIA byla i jedna ze dvou radistek ve skupině mého otce ARAP. A LYDIA říkají Rusové i LUDMILÁM. LÝDIA-LÍDA. PASTORA je ženský tvar PASTOR – OVČÁK. CHARLES de VRIES jako JOHANN. VRIES je VASIL a JOHANN je IVAN/ION. Vzpomínáte na dvojice IVAN – VÁCLAV a IVAN a VASIL a ION a VASILE? OSCAR BEREGI jako LUTZ. O.B. a hlavně BEREGI je i BASIL. A v NABEREŽNAJA – NABEREGU bydleli sourozenci mého otce ve VOLOVÉ-MIŽHORIJE. Tam jsem u nich byl v roce 1962. OLGA FABIAN jako Paní SCHMITT. to je náš známý ŠMÍD. A OLGA – EL CHE k tomu. ALF KJELIN hrál FREYTAG. To je FRIDAY-FRADY-FREDY. PÁTEK je to česky. IOM ŠIŠI je to v hebrejštině. Když to napíšete hebrejsky a otočíte z hlavy na nohy, tak to vypadá jako IO M.M. יום שישי. A ALF je slavný MIMOZEMŠŤAN. Televizní, pochopitelně. Ještě jednou L.B. – BARBARA LUNA. V kombinaci LUNA je MĚSÍC-MOON je to vlastně i B.L.M. Základní klíč Operace Benjamin. Ještě jednou ŠMÍD. CHRISTIANE SCHMIDTMER. CHARLES KORVIN jako MATYÁŠ KORVIN. MAGYAR-UHER. A můj velitel roty MATIÁŠEK. MICHAEL DUNN. Jako ty všechny podoby DUNN, DON, DAN, DANA, DNĚPR, DNĚSTR, které tu byly dříve, a to velmi podrobně. GEORGE SEGAL je DAVID SCOTT. ELIZABETH ASHLEY je JENNY BROWN. Jako všechny ty vám už známé kombinace BROWN-BRAUN. Ale také jako naše teta JENNY FRANK. A jako manželka KAREL MARX – JENNY. A jeho tři dcery, které měli všechny stejně jako první jméno toto jméno po matce – JENNY. OSKAR WERNER – O.B. jako DOKTOR WILHELM SCHUMANN, tedy české VILÉM. B.L.M. A ŠVEC-OBUVNÍK-ZAPATERO k tomu. Jako vlastně zaměstnanci firmy BAŤA OTMAR REIDL a MILOUŠ JAK EŠ a ALOIS INDRA. A řada dalších. SIMONE SIGNORET. Jako můj spolužák v učení MICHAL SIGROT. JOSÉ GRECO. Jako EL GRECO. Španělský malíř řeckého původu, který žil a maloval ve městě TOLEDO. Ve městě u MADRID (MEGRIT původně), kde se narodil pozdější vévoda de ALBA. Rodina ÁLVAREZ de TOLEDO získala tento titul od krále JINDŘICHA IV. DUQUE de ALBA y de TORMES. A vy už si vzpomínáte, že 3. vévoda de ALBA FERNANDO byl guvernérem NIZOZEMSKA. A že ALBA je kromě toho, že to je L.B. je i ve skotské gaelštině název pro SKOTSKO. ALBA-SCOTLAND. Byl jsem i v TORMES i v TOLEDO a v ALBA SCOTLAND jsem i žil. A to všechno kvůli tomu abych vám mohl napsat, jak to doopravdy bylo. Samozřejmě že musím připomenout i LEE MARVIN hráč BASEBALL. Není to sice BASKETBALL. Ale je to stejně B a B. Byl LEE M. VIVIEN LEIGH je zase V.L. tedy i B.L. a L.B. A LEIGH je i LGH – buď I. G.H. nebo špatně rukou napsané LCH – EL CHE.A nakonec si nechávám LILIA SKALA. Ano SKALA. Jako ROCKY. Jako JOSEF SKALA, před chvílí vzpomínaný. Ta hrála FRAU HUTTEN. F/P.H. Tedy i H.P. Film se promítá celkem 146 minut. A to vy už vidíte, že je i 14.6. Tedy 14.06. 14. červen. Svátek VASIL a ROLAND. A také datum narození ERNESTO CHE GUEVARA, a hlavně datum založení US ARMY. V roce 1775. Pravda je to proto, že 14.06. je i 14.09. a to zemřel Tomáš Masaryk a narodil se Jan Masaryk na Vinohradech. a narodil se můj předchůdce ve funkci J.J. A seskočila skupina WOLFRAM u obce Morávka u Frýdek Místek. Minus dva je to 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL parašutista, OPERACE BENJAMIN. A sny mé sestry MICHAL H/G. M.G. Prvním místem bydliště v ARGENTINSKÉ ulici v domě na rohu s M.G. Mladé Gardy. A plus dva je to svátek mojí matky LUDMILA-LÍDA-LÝDIA dne 16.09. a to je i 19.09. a to jsou moje narozeniny. A svátek císařovna ZITA, manželka císaře KAREL a matka OTTO HABSBURK. A 14.09. je i 14. 04. A to je plus DVA i 16.04. den kdy v roce 1941 seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Film měl premiéru dne 29. července 1965. A vy už to umíte číst tak víte, že 1965 může být i 1962, pro naše potřeby. A víte že 29. červenec je i 26. červenec. Svátek ANNA. Dne 26. července 1953 začala kubánská revoluce útokem na kasárna MONCADA. Hnutí 26. července stálo v čele. Revoluce skončila dne 1.ledna 1959 kdy BATISTA, diktátor opustil zemi a byla obsazena SANTA CLARA a SANTIAGO de CUBA. A vy víte, že SANTA CLARA osvobozoval ERNESTO CHE GUEVARA spolu CAMILLO CIENGUEGOS. A víte, že ANEŽKA ČESKÁ byla KLARISKA. A víte že SANTIAGO je jméno JAKUB, KUBA, JAMES, JIM a YAKOV, JÁCOB JACQUELINE LEE atd. A proč to tady zase opisuji tak dlouze. I přesto že už to tady bylo mnohokrát? V úvodu k tomuto filmu jsem uvedl že na lodi byli i vyhnaní Španělé z Kuby. A že je vyhnal diktátor MACHADO. Vzpomínáte? Ten byl totiž před tím, než se stal kubánským prezidentem starostou SANTA CLARA. Jmenoval se celým jménem GERARDO MACHADO y MORALES. Tedy G.M. A ještě jednou G.M. Narodil se dne 28. září 1871. A před chvílí tady bylo podrobně co je 14. září. To je totiž děleno DVĚMA i jeho datum narození. 14. září. Byl ještě k tomu celkem PÁTÝM prezidentem KUBY. A stal se jím v roce 1925. Ano 25. Do funkce nastoupil dne 20. května. A to je i 10. května a i 10. srpna, tedy i 12. srpna. Bylo to v roce 1925. Což je i rok 1952. To jsem se narodil já OTISK mého otce narozeného dne 12.08. Aby to byla pravda tak ve funkci skončil dne 24. srpna 1933. Tedy děleno DVĚMA 12. srpna. 12.08. i 08.12. Můj otec a moje manželka. Zemřel v MIAMI BEACH. M.B. Byl obdivovatel BENITO MUSSOLINI. M.B. A BENITO je malý BEN a MUSOLINY je WASILINY.

Dalším filmem, ve kterém se objevuje O.B. OSCAR WERNER je film ODESSA FILES. DIE AKTE ODESSA. Film byl uveden do kin právě v roce 1974. Vzpomínáte na B ONE. A jeho první let a kdy a proč to bylo a co vše se dělo? ROK 1974. VÚ 6174. ATD. Film byl natočen podle filmové adaptace románu FREDERICK FORSYTH. Režie se ujal RONALD NEAME. Scénář zpracovali KENNETH ROSS a GEORGE MARKSTEIN. Výrobu měl na starosti JOHN WOOLF. Hudbu zkomponoval ANDREW LLOYD WEBBER. Za kamerou stál OSWALD MORRIS a střih dělal RALPH KEMPLEN. A to je velmi stručně G.M. a MARKSTEIN je MOKORITA SN-SH. RONALD je anagram ROLAND se svátkem 14. června. WOOLF je WOLFRAM a VLK – VASIL. A to nejzajímavější je LLOYD. Ano jako ta slavná kavárna v LOMBARD STREET v LONDÝNĚ. A pak i slavná pojišťovna námořních plavidel a pak i dalšího. I výrobce obuvi (SHOESMAKER) ale i síť lékáren (PHARMACY) ve Velké Británii. WEBBER byl i spolupracovník mojí matky z OV KSČ Praha 7. Jirka VÁBR. Po revoluci skončil jako zástupce Miroslava Štěpána v jejich znovuotevřené Komunistické straně Československa. Nyní snad stojí v čele této strany. Jestli ještě existuje. A pravda je to proto, protože VÁBR se narodil ve stejném dni jako moje sestra dne 16. března a ve stejný rok jako moji dva bývalí nevlastní bratři v roce 1943. A to ve VYSOKÉ MÝTO – V.M. Okres ÚSTÍ nad ORLICÍ. Jako armádní generál RYTÍŘ OTAKAR – O.R. Dříve RICHTER OTAKAR. O.R. Byl podle internetu dlouholetý agent STB. To by možná mohlo vést některé z vás k tomu, jak a kdo se na co chystal. Jak kopírovali naši práci. Důkazem toho je i to kde skončil VÁBR ze STROSSMAYEROVA náměstí a kde já. Myslím z pohledu politiky. STB a ARMÁDA.

Kdo byl autor předlohy románu? Celým jménem FEREDERICK MCCARTHY FORSYTH. Ano vidíte dobře byl MCCARTHY. MOHORITA a také MCC-MSS-SSM-CCM. Byl i FRED. A byl i AUGUST. Narodil se totiž dne 25. srpna. 1938. A vy víte, že 25.srpna je i plus DVA 27. srpna, a to je i 21. srpna. A když 21. srpna tak tedy i 12.08. A když 12.08. tak i 08.12. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ a mojí manželky VLASTA SVOBODA ve městě PILSEN-PLZEŇ. A víte, že 21. srpen je datum Okupace Československa v roce 1968 ale také již víte, že to je i datum kdy probíhal komunistický pokus o převrat v Moskvě v roce 1991. A také víte, že já jsem odlétal po porážce tohoto puče kdy se tanky TAMANSKÉ DIVIZE postavili na stranu lidu a vystoupil BORIS JELCIN na jeden z jejich tanků, přes ODESSA-ODĚSA-UKRAJINA do UŽHOROD na CARPATHIAN RUSIN a pěšky přes hranice u VYŠNÉ NEMECKÉ do ČESKOSLOVENSKA. Jenom pro připomenutí FORSYTH byla také autorem další slavných románů. Například THE DAY OF THE JACKAL, THE FOURTH PROTOCOL, THE DOGS OF WAR, THE DEVIL’S ALTERNATIVE, THE FIST OF GOD, ICON, THE VETERAN, AVENGER, THE AFGHAN, THE COBRA a THE KILL LIST. A co je důležité? Sloužil u RAF. Byl to PILOT.

Ale zpět k filmu. OSCAR WERNER (O.B.) se ve filmu objevuje jenom krátce. Dá se říct že tam snad ani nehraje. A není ani uveden v titulcích filmu. Což mohl být pochopitelně i záměr. Je totiž představitelem německého důstojníka WERMACHT (MACHARITA W.). Kterého zastřelil ke konci války příslušník SS, přezdívaný ŘEZNÍK Z RIGY. Skutečná postava jménem EDUARD ROSCHMANN. Válečného zločince, který uprchl do ARGENTINY a údajně zemřel později v PARAGUAY. Syn popraveného důstojníka WERMACHT se jmenuje PETR MILLER. Ano vidíte dobře PETR MILLER. Stejně jako bratr mého otce. Můžu napsat pro ty kteří rozumí. Ve filmu se objevuje i matka MILLER paní MILLEROVÁ. A to vy víte, že byla posluhovačka Dobrého vojáka ŠVEJKA ale že se tak jmenovala i druhá manželka GUSTAV HUSÁK. VĚRA MILLEROVÁ. Za svobodna VERA ČÁSLAVSKÁ. V hlavní roli PETR MILLER je JON VOIGHT. A začnu hned s detaily. Než se pustím do dalších faktů, které spojují tento film s OPERACÍ BENJAMIN. A to je představitel hlavní role. Celým jménem JONATHAN VINCENT „JON“ VOIGHT. Ten se narodil dne 29. prosince 1938 v YONKERS, NEW YORK, USA. Získal cenu Akademie OSCAR za výkone ve filmu NÁVRAT DOMŮ z roku 1978. A v roce 1969 se proslavil hned svým čtvrtým snímkem, kdy získal titulní roli v oscarovém snímku PŮLNOČNÍ KOVBOJ. Ten jsem tehdy viděl v kinu VELETRHY ve VELETRŽNÍM PALÁCI u nás v PRAZE 7. Jeho matka byla BARBARA KAMP (měla německé předky) a otec byl ze SLOVENSKA a jmenoval se původně ELEMÍR VOJTKA – ELMER VOIGHT. Měl dva bratry BARRY VOIGHT, VULKANOLOG z PENNSYLVÁNIA UNIVERSITY a JAMES WESLEY VOGHT, známého jako CHIP TAYLOR. Hudebního skladatele. Samozřejmě, že vy už zase hned vidíte jméno mého praděda VINCENT GEBELT a datum odvodu mého otce na narození VINCENT GOGH a datum narození 29. prosinec což je i 26. prosinec datum narození mého syna NIKOLA, ale také svátek svatého ŠTĚPÁNA, MAGYAR-UHER PATRONA. A také vidíte, že PŮLNOC je 12. 1 a 2. NEBO 24 a to je latinskými XXIV. VAXA EL X. VASKA EL CHE. Nebo 24 a to je i 4 minus DVA DVOJKA. Anebo je to 2 plus čtyři a to je 6. VI. VÁCLAV a IVAN a VASIL a IVAN a VASILE a ION. VULKANOLOG je VESELIN CHE. A hlavně PENNSYLVÁNIA je rodiště americké armády a USA. A žila tam v té době také ANNA MOHORITA LEMAK v GREENSBURG, WESTMORELAND. Ale to už tu bylo tolikrát že už to není třeba opakovat. Ještě přidám že PENNSYLVANIA je ROCKY a ADRIANA, aby to nebylo někomu málo. A PENN VASILYN. TAYLOR je i ELISABETH – THE BASIL. Ale je to i zkomolenina KREJČÍ. A CHIP je EL CHE. Protože P je i ruské R a to je vždy i L. A protože jde o dost vážnou věc, kterou se vám tady snažím sdělit a kterou určitě pád SSSR a světového komunismu v životě naší planety byl, tak musím ještě něco přidat. A to bude jméno jeho otce. Byl původně VOJTKA. To je ženská zdrobnělina slova VOJTĚCHA. Ženského křestního jména. VOJTĚCHA, VOJTĚŠKA, VOJTKA. Jak jsem to přečetl to slovenské jméno VOJTKA, tak jsem si okamžitě vzpomněl na VOJTKU. Tak totiž říkali jedné spolupracovnici skupiny ARAP mého otce. A pamatuji si to proto, že to bylo pro mě z Prahy velmi nezvyklé jméno a spíš by se mi tak zamlouvalo v nějaké knížce, než že patří k nějaké známé paní. Hned jsem se pustil do hledání v seznamu spolupracovníků skupiny ARAP-NIŠČIMENKO/BĚLAVSKÝ, který mi zanechal můj otec. Není to jenom tak ledasjaký seznam. Je to seznam, který vypracoval otec na základě žádosti velitele skupiny NIŠČIMENKO, který chtěl předložit návrh na vyznamenání těchto lidí za aktivní bojovou činnost ve Druhé světové válce vládě SSSR. Bylo to v roce 1970. A je na něm asi 60 jmen. A mezi nimi je i VOJTA PROCHÁZKOVÁ. Narozena dne 29.04.1913, kuchařka, bezpartijní (jako naprostá většiny spolupracovníků této skupiny) ale bytem v OTROKOVICE-BEZRUČOVA ulice 1194. A co víc? V tom celém seznamu jmen a příjmení napsaném na psacím stroji s kopírákem který poslal otec KARLOVI KARASOVI pro doplnění údajů k jednotlivým osobám je pouze u jedné osoby závažná chyba. Ve slovech – jménech Vojta Procházková je ta chyba právě u křestního jména a je to tam napsáno takto: VOJta Procházková. A pak ještě u jména jednoho je něco nezvykle. Je tam napsáno na stroji Jarka a rukou (mého otce) dopsáno: Matějová. Ještě jeden překlep je na tom seznamu, a to je u jména Štefan Dorocák. Tam napsal otec u příjmení DOrocák. A pak přepsal dva překlepy písmen. U jména Jarošec přepsal š na n. Tedy šlo o příjmení Janošec. a u jména Karadová přepsal d na s. Tedy Karasová. Ty údaje k Vojta Procházková uvedené výše jsou až v odpovědi KARLA KARASE, který sepsal nový seznam včetně požadovaných údajů. A doplnil je o jména skupiny příslušníků skupiny WOLFRAM. OTISK JOSEF, ČERNOTA JOSEF, ŘEZNÍČEK VLADIMÍR a návrh na IN MEMORIAN vyznamenání zavražděnému příslušníku skupiny WOLFRAM jménem BIERSKÝ JOSEF. Zajímavé je i to, že KAREL KARAS dává ve svém seznamu, na rozdíl od seznamu mého otce význam českému písmenu, zvláštnosti češtiny, DVOJPÍSMENU – CH. Píše totiž velkými písmeny na začátku příjmení i velké C ale i velké H. U příjmení CHlopčík. a ti jsou tam celkem třikrát. Dva jsou mezi zemřelými CHlopčík Jan, narozen 1919 a CHlopčík František narozen 1919. Tedy asi DVOJČATA. Usuzuji z dat narození já. A třetí je CHlopčík Emil narozen 1924, tehdy kočí v JZD, bezpartijní bytem, BRUMOVICE u KRNOVA okres BRUNTÁL. Tedy 2x CH a CH a jeden 1x CH.

Tak VOJta Procházková se narodila roce 1913. A to je rok narození Gustava Husáka. A je to i rok 1931, rok narození Borise Jelcina a také rok narození sestry mojí matky Alena/Alice Barannikov. Žila v OTROKOVICE – BEZRUČOVA. To je jasné O.B. Operace Benjamin. Ale hlavně číslo popisné domu bylo 1194. A to vy už dobře víte je i 1919 rok narození mého otce. I rok 1919 rok plánovaného pádu SSSR a světového komunismu. Rok 1974 kdy zemřel ŽUKOV (anagram KOŽVA) a kdy já jsem narukoval na základní vojenskou službu do LITOMĚŘICE, kasárna Jiřího z Poděbrad. K Vojenskému útvaru 6174. Na základě změny mého povolávacího rozkazu z útvaru hloubkového průzkumu v Prostějově. Kterou organizoval generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK původně z VOLOVÉ, který spolu s otcem v jedné skupině přešel 10.23. 1939 do SSSR. A o změně mi volal ze svého pracoviště v kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí republiky v Praze. Do mé kanceláře na DVOJKU. V domě VALDEK, na náměstí Míru naproti svaté Ludmile a Armádnímu divadlu a Domu Železničářů, vedle mé školy automechaniků, kam jsem nikdy nechodil, protože se opravovala. A samozřejmě je to také rok 1947 s úmrtím slavného TOREADORA. Vzpomínáte kde to bylo? I rok 1914 rok zahájení první světové války. Po atentátu GAVRILO PRINCIP – GAVRILO je v tomto případě i VASILLY. Ano tak jako byl PRINCEM i VASILLY STALIN. Který byl SRB. Také BASIL. Tedy ze SRBSKA. Tak se jmenuje i místo u BEROUN. Obec u KARLSTEIN. Kde jsou i jedny POČAPLY. PRINCIP byl vězněn v TEREZÍN. Okres LITOMĚŘICE. U LABE. Kde jsou TŘEBÍVLICE a DŘEMČICE (děda VINCENC a láska GOETHE ULRIKE) a jedny POČAPLY. Jenom POČAPLY. A proč šlo všechno přesně podle plánu? No přece proto, že tak jako trojí válka 20. století (dva plus jedna. Dvě světové a jedna studená) v zemi SRBSKO začala. Tak také v zemi SRBSKO skončila. Těsně před koncem toho šíleného století. Byla to Operace Spojenecká síla (OSS) Operation Allied Force (OAF). V USA nazývaná Operation Noble Anvil (ONA)ve dnech 24. března až 10. června 1999. A velel jí WESLEY CLARK. Tak zvané bombardování, tedy letectvem, SRBSKA. V čele JUGOSLÁVIA – SRBSKA a MONTENEGRO, stál komunistický vůdce SLOBODAN MILOŠEVIČ. A vy vidíte že SRBSKO je VASILEK a MONTENEGRO je MOGORITANEN.

Nebudu teď psát dále o podivnostech seznamů. Samozřejmě je jasné, že šlo o nějaký přenos informací. To snad jednou bude li čas vyložím. Nyní pouze to, co souvisí bezprostředně s mým psaním. Takže VOJta Procházková, které se říkalo VOJTKA bydlela v O.B. To je to nejzajímavější. Proto na ní asi otec upozornil. Že je O.B. Operace Benjamin. OTROKOVICE BEZRUČOVA. Číslo domu je totiž 1194. A to vy víte, že je i 1974. Ano ten rok před chvílí ale i dříve dlouze popisovaný. Ale je to i rok 1947 s býkem zabitým matadorem. Ale je to i 1919 i 1991. Ale hlavně je to také číslo mého vojenského útvaru v Litoměřicích. 6174. I rok, kdy jsem vojnu ukončil 1976. A také asi víte, že PETR BEZRUČ byl VLADIMÍR VAŠEK. Tedy jako můj otec VASIL/VAŠEK a jeho bratr PETR. Nebo jako já a můj bratranec PETR. Protože ten se narodil v OPAVA a zemřel v OPAVA. Tak jako se v OPAVA narodila manželka mého bratrance PETR GEBELT. S iniciálami V.H. Nejlepší přítel básníka byl O.B. PETR. Básník žil v OPAVA a BRNO a FRÝDEK MÍSTEK a PRAHA. A rád chodíval po BESKYDECH. Tam všude se objevovali příslušníci skupiny WOLFRAM a ARAP. Kromě OPAVY. Odtud ale byla manželka mého bratrance PETR GEBELT s iniciálami V.H. a já jsem tam prožil několik dní ve Vojenském gymnáziu v srpnu roku 1968. Ten příběh tady také již několikrát byl.

A potom mě celá řada Procházků doprovázela na cestě mým životem. Jeden byl Procházka, vedoucí oddělení ÚV KSČ, také spolubojovník mého otce z Protektorátu. Ten byl u všeho, co se dotýkalo mých funkcí a postupů v SSM. U školy v MOSKVĚ u DVOJKY u VŠP u předsedy českého vysokoškolského ústředí SSM a tajemníka českého ÚV SSM, a i u předsedy českého ÚV SSM a pak předčasně zemřel. A nahradil ho jeho zástupce BOUCHAL, HONZA. H.B. Nebo BOUCHAL IAN. B.I. B ONE. Pak byl jeden byl Procházka velmi dlouholetý tajemník ÚV SSM, asi tak dlouho jako BRUNNER. Jeden byl Procházka můj spolupracovník na OV SSM Praha 2, DVOJKA. A jeden Procházka byl se mnou ve studijní skupině Západočechů a Jihočechů na Vysoké škole politické. Ten byl z Písku (ARENA je písek španělsky) a odtud ale to bez záruky byla manželka mého kmotra generála VASIL VALO. M.V. Miluše Valo. A její bratr byl Bomba ředitel u Brouk a Babka u LETENSKÉ PLÁNĚ. Aby to byla pravda tak mi na vojně u útvaru 6174 střídal v roce 1976 jako plukovního svazáka další Procházka. Zcela jasným důkazem plánování je to že v HORNÍ POČAPLY byl hrobník, který se jmenoval jako „starej Procházka“. Jak lid přezdíval císaři FRANZ JOSEF. Ten náš hrobník byl FRANC JOSEF. Byl to náš kamarád. Ale zemřel velmi mlád, bohužel. Pak už jenom jeho vdova často chodila k babičce a dědovi na návštěvu. sedávala v kuchyni a povídali si a já poslouchal. Že měl každý Procházka něco do činění s Operací Benjamin, dokazuje i kniha od Procházky, která se jmenuje PŘESTŘELKA. Měl jsem ji a četl jsem ji. V ruštině by to mohlo být i PERESTRELKA. Vzpomínám si na vtip, se kterým někdo přišel v čase PERESTROJKY. Říkal mi, že je důležité, aby se PERESTROJKA nezměnila v PERESTRELKA. Vidíte. A nestalo se tak.

Ani nevím, jak to s vyznamenáními dopadlo. Nebo to možná bylo jenom tak. Aby se mohli o něčem informovat. Když trávíte s někým čas spoustu měsíců v lese. A jste na sobě zcela závislí tak si určitě i rozumíte při sdělování všelijakých informací.

Ale zpět od VOJTKA kuchařka z O.B. k VOJTKA, herec. V roli PETR MILLER. Jak tedy již víte film byl uveden v roce 1974 (i číslo popisné domu v O.B. 1194). Kromě JON VINCENT VOIGHT v něm vystupoval DERK JACOBI, v roli KLAUS WINZER. A dále si všimněte, kolik rolí a jmen herců bylo s iniciálami G.M. GUSTAV MACKENSEN, GEORG MARISCHKA, GUNNAR MÖLLER, GÜNTER MEISNER, GARFIELD MORGAN, MICHAEL GAHR. A k nim ještě HOFFMANN, MAHLER (jako GUSTAV MAHLER), HERBERT FUX (jako moje spolupracovnice na ÚV SSM FUCHS-OVÁ a HERBERT MASARYK), LUKSCHY (LUKÁŠ, LUKEŠ), ZOLA H.P. (EMIL můj otec v Horní Počaply a Horní Počernice). A další KARL BRAUN a KAPITÁN MILLER. A ELISABETH NEUMANN-VIERTEL hrála paní WENZERA. THE BASIL a moje třídní celou obecní školu NEUMANN a VIRTEL na chmel. A hlavně předseda ZO SSM v Pražské stavební Obnově se sídlem v Italská ulice na Vinohradech jménem WENZARA. Byl kominík. Byla to ta PSO, ze které přišel na OV KSČ Praha 2 pracovat DUŠÁNEK. A PSO, ve které pracoval v závodě PSO na Praze 7, ve Veletržní ulici můj bratranec KAREL GEBELT III. (narozený 11.11. 1948 TEPLICE) po základní vojenské službě v RUZYŇ (RUSIN – ta kasárna kde byla poprava 9 studentů 17. 11. 1939) a před emigrací do NSR kde žil ve městě FRANKFURT nad MOHANEM, kde je i letiště HAHN. V tomto filmu hraje také VOLKER PRECHTEL. VOLKER je VASILLY a PRECHTEL je i podle našeho ARGENTIA-ARGENTINA i PŘECECHTĚL. PRECECHTEL. A tak se také jmenovala jedna rodina z HORNÍ POČAPLY. Hrál tam jeden CYRIL stejně jako KYRIL – KAREL. Původně KONSTANTIN. A jako předseda ONV Praha 2, CYRIL ZOUZAL. Který tam působil ve stejné době jako já. A jako kožišník (jako KONSTANTIN ŽUKOV) CYRIL na REGENT STREET v LONDÝNĚ, u kterého jsem nakupoval. Někdy koncem 20. století. A před jehož krámem jsem potkal tehdy BŘETISLAV BENDA B.B. AKADEMIK. Člen předsednictva ÚV KSČ ode dne 26. listopadu 1989, stejně jako já. A manžel O.B. Profesorka OLGA BENDOVÁ z ALBERTOVA, Přírodovědecká fakulta. A členka předsednictva OV KSČ, které stvořil DUŠÁNEK pro RANDÁK. Který neměl vůbec potuchy proč to tak je. Protože to byl komunista. A nebyl ve hře. To bylo v roce 1976. A zpět k filmu. Vystupuje tam také v roli MARX herec jménem MARTIN BRANDT. A je tam také role RICHARD GERNOT. Jako CERNOT, ČERNOTA ze skupiny WOLFRAM. a nakonec ještě role GISELA. Kromě toho, že je toto jméno GSL. EL CHE 2. Nebo s. EL CHE. Je to i slavný balet podle HEINRICH HEINE autora ADOLPH ADAM.

Děj filmu se odehrává převážně v HAMBURKU. U LABE. A také se tam natáčel. Natáčelo se i v MNICHOVĚ (M.B.) a SALCBURG. I HEIDELBERG (H.B). Natáčelo se i v GRÜNWALD PINEWOOD STUDIOS. A vy si vzpomínáte, že v HORNÍ POČAPLY byla hospoda U GRÜNWALDŮ. Později POLABSKÁ. Přímo na břehu LABE. A také si vzpomenete na bitvu U GRÜNWALDU.

Dalším filmem ve kterém O.B. hrál se jmenuje v originále „THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD“. Špión, který přišel z chladu. Byl to britský film. A byl o válce špiónů v době Studené války. Námět na film poskytla kniha slavného JOHN le CARRÉ. Ta měla stejné jméno jako film v originále. A zase nebudu zabíhat do OBSAHU. Který je zajímavý. tento film jsem viděl a je dobrý. Líbil se mi. V hlavní roli je RICHARD BURTON. Ano ten slavný RICHARD BURTON. Partner ELISABETH TYLOR. Myslím, že se i dokonce dvakrát vzali. Ve filmu vystupuje jako ALEC LEAMAS. Agent MI6. Britské vojenské zpravodajské tajné služby. To už tu také bylo že to je i označení M16 jako americká útočná puška. Kterou používal v Bolívii ERNESTO CHE GUEVARA. EL CHE. A vy už vidíte ALEC – L.C. – EL CHE. A LEAMAS je LMS – LWS – WASIL. Režisérem filmu byl MARTIN RITT. Co to je ve slovenštině víte. Snad. Co s tím udělá háček v češtině víte také. A také je důležité, co to znamená v jiných jazycích. RITT znamená v ruštině POJEZDKA VERCHOM. Pak to znamená v hebrejštině NOSEA. ve francouzštině BALADE. A ve španělštině je to MONTAR. A v angličtině je to RIDE. DR. V těch překladech je i obsah celého mého života i moje charakteristika. A že je to pravda dokazuje skotská gaelština. V té je německé RITT slovo MARCAICH. To je anagram MACHARKA. To byla moje několikaletá přítelkyně v době, kdy jsem se učil na MONTÉRA. To jsem ještě nebyl DR. A nejezdil jsem VERCHOM. Jenom dole. Zatím. Ale NOS jsem měl. To ano. MACHARKA jak jsme jí my její přátelé říkali, protože byla MACHAR, byla v podstatě nejdéle mojí přítelkyní v životě, když nepočítám mojí pozdější manželku. Ale o tom tu již také byla řeč. Tedy v hlavní roli byl BURTON. A to je vysloveno BARTON. A to je zdrobnělina BARTHOLEMEW. MOHORITA WASIL. Nebo MOHORITA VASIL VASIL. Aby to byla pravda tak jeho partnerkou ve filmu byla herečka CLAIRE BLOOM. Ano základní klíč Operace Benjamin B.L.M. A také německé slovo pro FLORE. Jako moje matka a její první manžel FLORIAN. A hlavně byla CLAIRE. A to je CLARA. Jako ANEŽKA byla KLARISKA a SANTA CLARA je město na KUBĚ, které osvobozoval ERNESTO CHE GUEVARA a CAMILLO CIENFUEGOS. A nedávno vzpomínaný 5. prezident KUBY G.M. byl jeho starostou. ALEC je i zdrobnělina ALEXANDER. Jako SAŠA nebo ŠURA. Haškova partnerka a s dodáním K ŠKURA. KŮŽE. O.R. Samozřejmě, že SAŠA je i S a S. Tedy i 22. A tak i 25 ATD. Především scénografie filmu vás zaujme. Ta říká vše. Tu totiž dělal MARSHALL. Ano jako generál G.M. GEORGE CATLETT MARSHALL. Vítěz Druhé světové války a pozdější tvůrce MARSHALL PLAN. Jmenoval se křestním jménem, ten scénograf MARSHALL EDWARD. Jako nedávno vzpomínaný britský král EDWARD, který se v Londýně střídal s EDWARD BENEŠ. Protože se oženil se SAMPSON. Američankou. Kamera byl OSWALD MORRIS. A to je i OSVALDO RODRIGUEZ a VOJTA (VOJTKA) OSAVLD, který nám nosil domů do pplk. Sochora 1391 v neděli v podvečer vejce v 1988 a 1989. O nedělích. Scénář vytvořil PAUL DEHN. A GUY TROSPER. DEHN jako ty naše známé DON, DAN, DANA, DUNN atd. A TRO. Hudbu složil SOL KAPLAN. S.K. – X – CHE. Nebo je to také L S K a PLAN. EL X PLAN. EL CHE PLAN. SOPHIE je SOFIA hlavní město Bulharska, které má také v celém plánu svoje místo a bylo to tady mnohokrát dříve popsáno. Na výrobě se podílel i WIM LINDNER. To je i WASIL a IVAN MOHORITA. A LINDER někdo od kaštanů. UNTER DEN LINDEN například v BERLÍNĚ. Nebo je to DR. LIN. L.N. LOUNY, LÁNY ale i LINO i LEN. To tu také bylo nedávno a velmi podrobně. ANTON HARVEY, to je ANTONÍN, kteří jsou také v mém příběhu důležití. A HAR byl podnik restaurací na Praze 2. A také je to hebrejsky HORA. Film vyráběl SALEM FILMS LIMITED. A SALEM je zase WASIL. Distribuoval ho PARAMOUNT. A to je i ARAP a MOUNT, a to byly BESKYDY. MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY (M.B.) kde se skupina ARAP pohybovala. OSKAR WERNER tedy O.B. hraje ve filmu postavu jménem FIEDLER. To je houslista. Nebo houslistka. Ale určitě to je FIEDLER on the ROOF. A na střeše byli také, kromě FIEDLER i THATCHER, POKRYŠKIN, můj děda KAREL GEBELT I. Pokrývač. A také generálporučík ŠÁDEK-DOŠEK. Jako DOŠEK soused z HORNÍ POČAPLY. Hraje tam také BERNARD LEE jako PATMORE. TOM STERN jako agent CIA. NIALL MACGINNIS hraje strážce na CHARLIE CHECKPOINT. To jméno jasné prokazuje irské předky nebo irskou národnost tohoto herce. A vy vidíte že CHARLIE – KAREL je možné zapsat, když to jenom slyšíte a nejste v obraze, jak se říká i CZECH POINT. Nebo CHAR – CH.R.- CH.L. – EL CHE a LIE – LEE. Skutečným a nezpochybnitelným důkazem toho všeho co tady píšu je to, že ve filmu hraje BEATRIX LEHMAN. B.L. Ale také B.LEHMAN jako LEHMANN BROTHERS. Vzpomínáte na tři bratry, kteří odešli z BAVORSKA do USA. A usadili se ve městě MONTGOMERY (maršál MONTGOMERY BERNRD LAW – L.B.M.) ve státě ALABAMA (L.B.M.) a pustili se do obchodu s BAVLNA-COTTON. Jejich jména byla HENRY-JINDŘICH, EMANUEL a MAYER. BEATRIX je také BEAT a EL CHE. Ve filmu hraje i ANNE BLAKE. BLAKE je ČERNÝ ale i BASIL. O něm tu byla řeč již dávno. Bylo to i příjmení druhého manžela velvyslankyně USA v PRAZE, která předávala pověřovací listiny Gustavu Husákovi dne 21. srpna 1989. Jmenovala SHIRLEY TEMPLE BLACK. A byla také herečka. Toho velmi důležitého jsem si nechal na konec. Jmenoval se GEORGE VOSKOVEC. Česky JIŘÍ VOSKOVEC. Dlouholetý partner JANA WERICHA. Byli tedy V.W. Ano i V.M. Nebo s V postaveným na hlavu v ruštině i L.M. Zase B.L.M. A moji rodiče. Proč je to pravda? VOSKOVEC se narodil GEORGETTE WAXMANN (G.M. také) dne 19.06. 1905. A vy samozřejmě víte, že 19.06. je i 19.09. A to je moje datum narození a svátek ZITA. Je to také 16.09. a to je svátek LUDMILA. A je to také 16.04. A to bylo datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Aby to byla skutečně pravda tak je 19.06. minus DVA i 17. 06. A to se narodila moje babička MARIE HON-HAHN-HAN. Z HORNÍ POČAPLY. Celý ten film se odehrává v LONDÝNĚ a BERLÍNĚ. L.B. A končí smrtí na BERLIN WALL. B.M. ZEĎ-STĚNA je skotskou gaelštinou BALLA. Hebrejsky KIR. Španělsky MUR. MAUER a WAND německy. A vy víte že v angličtině se vyslovuje WALL jako WOLL. Slovenské VŮL. VOLOVÉ. TORINO, TORONTO, TORO, TURRÓN atd. K té tragické události, střelbě a usmrcení hlavních hrdinů došlo u BERLIN WALL v POSTUPIM. Místě, kde proběhla poslední schůzka VELKÉ TROJKY. Ta v jiném složení. STALIN a HARRY TRUMAN a na střídačku CHURCHILL s ATLEE. Schůzka začala, jak tady bylo již mnohokrát dne 17.07. Za prvé i 1775. Za druhé datum vyvraždění carské rodiny cara Nikolaje v Jekatěrinburgu a datum mojí svatby. A svátek svaté MARINE. A také 11.07. narození otce mojí manželky MIROSLAV SVOBODA v PILSEN a narození OLGA HAVEL v PRAZE. A minus DVA je to 09.07. a to s narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Pyrotechnik. Narozen VELEŠOVICE. Před Druhou světovou válkou rotmistr československé armády v PILSEN. Město POSTUPIM leží na řece HAVEL.

A finále pro ty, kteří dosud nevěří v dokonalou přípravu a dokonalé provedení OPERACE BENJAMIN? Film měl premiéru v USA dne 16. prosince DECEMBER 1965. A to je, jak víte i děleno DVĚMA 8. prosince. Tedy 08.12. datum narození mojí manželky. A je to i 12.08. datum narození mého otce a JAK EŠ. A také již víte, že 16. prosinec je i 16. leden. A to je děleno DVĚMA i 8. leden. A to byla svatba mých rodičů v roce 1949. Ve Velké Británii měl film premiéru dne 13. leden. 13. JANUARY. A to je, jak si vzpomínáte den, kdy v roce 1937 zamřeli dva příslušníci IRON BRIGADE z ROMANIA. V MAJADAHONDA u MADRID (MEGRIT). Jmenovali se ION MOTA a VASILE MARINE. A minus DVA je to 11.01. A to je spousta důležitých událostí v různých kombinacích těchto čísel. Založení US MARINE, úmrtí L.I.BREŽNĚV a povýšení mého otce na plukovníka. Ale hlavně je to rok 1175. 13. leden je i 13. prosinec. A to je minus DVA i 11.12. a to je zase i 1775. Aby to byla všechno pravda, tak byl film uveden do kin v Německu dne 8. března 1966. A to je i krát DVĚ 16. březen, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE v roce 1949. Dva měsíce po svatbě mých rodičů. Samotný 8. březen je i MDŽ na počest amerických švadlen. A moje matka byla švadlena. 8. březen je i 8. říjen. A to je minus DVA i 6. říjen. Den československé armády. DUKLA. A když je to 6. říjen tak je to i 9. říjen, a to je datum údajného úmrtí ERNESTO CHE GUEVARA v BOLIVIA. V německé televizi se film poprvé uvedl dne 29. července 1974. Ano rok 1974. Se vším, co tu před chvílí bylo k tomuto roku napsáno. Je vám nyní zcela jasné a zřejmé proč právě až v tomto roce se film v západoněmecké televizi ZDF pouštěl. Bylo to dne 29. července. A to je i 26. červenec. Svátek ANNA a založení MOVIMIENTO de 26.JULIO na KUBĚ. Útok na kasárna MONCADA v roce 1953.

Film získal i řadu nominací a ocenění. Na cenu OSCAR byl nominován RICHARD BURTON představitel hlavní role ALEC LEAMES. V kategorii nejlepší scénografie to byly HAL PEREIRA, TAMBI ANDRSEN, TED MARSHALL a JOSIE MACAVIN. Ceny nezískali. Jiné to bylo ale s oceněním BAFTA. To v roce 1966 získal Best British Actor RICHARD BURTON. Best British Art Direction TAMBI LARSEN. Best British Cinematography OSWALD MORRIS. Best British Film MARTIN RITT. Best British film from any Source MARTIN RITT a Best Foreign Actor OSKAR WERNER. Jak my víme i O.B. Ještě jedno ocenění je třeba vyzdvihnout. To bylo ocenění Golden Globe Awards 1966 pro Best Supporting Actor právě pro OSCAR WERNER. O.B.

A úplně na konec. V některých filmech a knihách a příbězích se používá pro označení MI6 také název CIRCUS. Nevím, jestli je to výmysl autorů, nebo jestli MI6 skutečně takto nazývali sami její příslušníci. Jen chci upozornit, že CIRCUS je i nejslavnější český CIRKUS. Ten se jmenoval HUMBERTO. A vy vidíte, že to je skutečný anagram MOHORITA B. A také víte, že se tak jmenuje i slavný román EDUARD BASS. E.B. Jako EDUARD BENEŠ. Nebo jako B.E. Auto značka BEROUN. Ale hlavně BASS. Jako BASS kytara, na kterou jsem hrál v naší kapele v MOSKVĚ ve škole. I jako B a SS. Jedna 2 a další dvě 2 samostatně a kousek od té první. A úplně na konec. To bude jedno překvapení. Ve filmu právě popisovaném se odehrává zápas mezi MI6 a východoněmeckou tajnou službou zvanou STASI. Jedna ze sester ta Ruská/sovětská použila pro název východoněmecké tajné služby jednu českou zdrobnělinu ženského nebo dívčího jména. STAZI. To asi znáte všichni STÁZI, nebo STÁZINKA. To je zdrobnělina ANASTÁZIE. To byla jedna z popravených dcer cara Nikolaje. Dne 17.07. v 1918 v Jekatěrinburgu. Jejíž dvojnice se čas od času různě objevovali a prohlašovali se právě za dceru cara. Ten název byl použit proto, aby další dvě sestry věděli, že východoněmecká STASI je plně pod kontrolou RUSKÉ/SOVĚTSKÉ SESTRY-armády. A ne NKVD nebo KGB. A že právě proto budou dodrženy všechny termíny, které směřují k pádu SSSR a světového komunismu. V plánovaném roce 1991. A tak se také stalo. Zcela v souladu s plánem.

A poslední věhlasný film OSCAR WERNER.O.B. Ten se nazývá v češtině 451 stupňů Fahrenheita. V originále FAHRENHEIT 451. A také měl premiéru jako ten předcházející v roce 1966. Připomínám, že to bylo v roce, kdy jsem se potkal v PODBABA s ERNESTO CHE GUEVARA. Režisérem byl jako u dvou výše popsaných filmů, podle jediných dvou románů Henri Pierre Roche. francouzský režisér z tzv. Nové vlny jménem FRANCOIS TRUFFAUT. O něm již bylo vše napsáno a přejdu tedy rovnou k filmu. Jde o adaptaci románu RAY DOUGLAS BRADBURY. A byl to jediný film TRUFFAUT natočený v angličtině. Velmi stručně k ději filmu. Představuje blízkou budoucnost, ve které se ve společnosti využívají hasiči ne k hašení požárů ale k pálení knih. Vláda tvrdí, že knihy naplňují lidi úzkostí a čtení knih jim brání, aby byli šťastnými. Z hlediska mého popisu filmu a těchto všech filmů vůbec je důležité, že se ve filmu objevuje spousta knih. Přímo. Ale k tomu se ještě dostanu. Autor románu, který se stal námětem pro film Ray Bradbury se narodil dne22. srpna 1920. Tedy i AUGUST. A vy už víte, že to je i děleno DVĚMA 11. srpna. A to se narodil VASIL BILAK. VASIL GYULA. Původně v KRAJNÁ BYSTRÁ. A že se vyučil TAILOR, krejčím v HRADEC KRÁLOVÉ na přímluvu bratra DIMITRY. RAY BRADBURY byl prvním jménem RAY jako X – RAY. X-R. X-L. EL CHE. RAY BRADBURY byl druhým jménem DOUGLAS. Stejně tak se jmenovalo letadlo, přesně MC DONNELL DOUGLAS 10, kterým jsem odcestoval do Tanzanie. Tam kde se připravoval dávno přede mnou na cestu do Bolívie Ernesto Che Guevara. Po pobytu v KONGO. A se kterým jsem se právě po příletu z Tanzanie v Praze sešel. Druhé jméno z názvu letadla je naše známé DONN, DUN, DON, DAN, DANA atd. Kniha pod stejným názvem vyšla také v českém překladu v roce 1957 a opět v roce 1970. Tedy před Okupací 1968 a těsně po ní. Co mě především zaujalo na názvu knihy a filmu? Jméno FAHRENHEIT. Teplotní stupnice se jmenuje podle německého fyzika. Jmenoval se DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT. A narodil se dne 24. května 1686 v DANCIG-GDAŇSK, tehdy v Polsko-Litevská Unie. (GDAŇSK-WALESA) Už to asi píšu zbytečně protože vy sami vidíte, že to je i 24. srpna. A to je děleno DVĚMA i 12. srpna. 12.08. a také 08.12. Můj otec a moje manželka. Aby to byla pravda, že jde o Operaci Benjamin tak se udává jeho datum úmrtí na 16. září 1736. V HAAG (LE HAGA, GAAGA a H.G.) v NIZOZEMÍ. A to je svátek LUDMILA a je to i 19.09. moje datum narození a je to také 16.04. a to je datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Roky jsou také zajímavé. Ten rok narození je i 1968 i 1986. A to je rok Okupace Československa rok studentských bouří v Západní Evropě. A rok, kdy jsem odešel do Opava (odkud přišla později do Prahy manželka mého bratrance PETR GEBELT s iniciálami V.H.) na vojenské gymnázium a ukončil základní devítiletou školu na Strossmayerově náměstí. A začal se učit na Strahově-Strahovském stadiónu u Vojenské stavby automechanikem. V roce 1986 jsem se 5.3 (1775) stal předsedou českého ÚV SSM. Ten druhý rok je rok 1736 a to může být i rok 1931 anebo 1973. V roce 1973 jsem začal pracovat vůbec poprvé na DVOJCE. Na OV SSM Praha 2. Rok 1931 je rok kdy se narodila sestra matky ALENA/ALICE a BORIS JELCIN a je to také rok 1913 kdy se narodil AGUSTÝN HUSÁK. A je to číslo popisné našeho domu v pplk. Sochora. FAHRENTHEIT se jmenoval druhým jménem jako GAVRILO PRINCIP. A první jako naše známé DAN, DANA, DON, DUNN, DNĚSTR, DNĚPR.

A vy už také víte, že v ŘÍMSKÉ ulici na VINOHRADECH, stojí dodnes palác nebo dům HASIČŮ. Byla tu o něm podrobně také již nedávno řeč. Důležité je to že v něm sídlilo divadlo S+H. Které přenesl z PLZNĚ do PRAHY SKUPA. To už tu také bylo podrobně. A právě hlavní hrdina filmu byl POŽÁRNÍK. (PYR je oheň řecky a OR je to hebrejsky) OSKAR WERNER. O.B. Ve filmu vystupuje pod jménem GUY MONTAG. G.M. MONTAG je i název prvního dne v týdnu v křesťanských kalendářích v němčině. Ale v hebrejském kalendáři je to DRUHÝ den. Ve španělštině je to LUNES. I v němčině MONTAG i v angličtině MONDAY je skoro jako DEN organizace MON. Mezinárodní organizace novinářů. Kam přešla pracovat z MSS v roce 1988 moje manželka VLASTA SVOBODA. Sídlila v PAŘÍŽSKÉ ulici. Samozřejmě, že jméno MONTAG je i MONTÁŽ. Kterou provádí MONTÉR. A MONTERO tu bylo před chvílí. RITT. Důležité je i to, že bratr mého otce IVAN MOHORITA Z NABEREŽNOJ ulice ve VOLOVÉ/MIŽHORIJE byl povoláním také POŽÁRNÍK. Ve filmu hraje i JULIE CHRISTIE. A to vy víte, že je i JULIE a ROMEO. Ale také je to IULIE CHRISTIE. I.CH. EL CHE. Proč je EL CHE ROMEO už určitě víte. Ve filmu se jmenuje tato dívka, aby bylo vše jasné a pochopitelné CLARISSE. A to je CLARA. Podoba jména CLARA. SANTA CLARA. SVATÁ KLÁRA. KLARISKA ANEŽKA ČESKÁ. Producentem filmu byl LEWIS M. ALLEN. A pracoval pro ANGLO ENTERPRISES a VINEYARD FILM. A je to. LEWIS M. Je WASIL M. Je to zábava – Enterprise rohatých – ANGLE-ROG-ROH-HORN. A k tomu ještě na VINOHRADECH. Manželka MONTAG je LINDA. Tedy také L.M. Za kamerou při natáčení tohoto filmu stál kameraman jménem NICOLAS ROEG. To asi nepotřebuje komentář. ROEG a NICOLAS. Hudbu pro film složil BERNARD HERRMANN.B.H. A také stejně jako KRAJSKÝ HERMAN v BRNO. ESPERANTISTA a RADIOAMATÉR. Ve filmu vystupuje také MUŽ S JABLKEM. To je APPLE i APFELL i APPELL. Ale i staročeštinou napsané U JABLKA – U GABLTA. Na domě v MICHALSKÉ ulici. Vedle domu U KOHOUTA a domu U JELENA. Herec se jmenuje příjmením SPENCER. Tak jako je SPENCER jedno ze jmen CHURCHILLA. A jako MARX and SPENCER, obchodní domy ve Velké Británii. Ve filmu hraje ALEX SCOTT. Je to BOOK MAN s knihou STENDHAL, která se jmenuje JOURNAL of HENRY BRULARD. A vy už víte, že ALEX je EL CHE. A SCOTT už není třeba představovat. Proto, že kniha se jmenuje HENRY-JINDŘICH. A její iniciály jsou H.B. Dále ve filmu hraje GILLIAN LEWIS. GILLIAN jako G.L. (X.L.-EL CHE) a L.N. a LEWIS jako WASIL. Jako VASIL KIŠ vysazený u LOUN. A další.

Protože je to zcela jasný a zřejmý návod a průvodce Operací Benjamin a bylo by to na samostatný příběh o mnoha stránkách tak tady uvedu jenom ještě několik doopravdy nezpochybnitelných souvislostí. Název filmu je 451 stupňů FAHRENHEIT. To je v převodu na stupně u nás užívané po zaokrouhlení 233 stupňů CELSIA. Ten název odkazuje na teplotu, při které se prý samovznítí papír. Tato teplota je obecně považována za velmi nízkou, a tak by asi nezpůsobila samovznícení papíru. Je to ale 233. A to vy už vidíte, že to je i 23.3. 23. březen. A 23. březen je i 23. říjen. Tedy i 23.10. nebo v USA 10.23. Ano to je den kdy můj otec a ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a další tři z VOLOVÉ překročili hranice z C.R. tehdy MAGYAR-UHER do SSSR. Okolo roku 233 našeho letopočtu se narodil PORFRIJ. Přesněji napsáno PORFYRIOS z TYRU. Byl to novoplatónský filozof. Jeho rodné jméno bylo MALCHOS, nebo MALIK – KRÁL. Po příchodu do ŘÍMA si jméno pořečtil na PORFYRIOS podle nachové barvy královského oděvu. Jak to souvisí s mým příběhem? Můj otec byl převelen z armády k vojskům ministerstva vnitra. Vnitřní stráž. Jejich barva byla právě nachová barva. A vedoucí mojí skupiny ve škole VLKSM v MOSKVĚ byl důstojník československé armády, poručík. Zkratka POR. A jmenoval se příjmením MALIK. Co ještě se odehrálo v roce 233.

Co se odehrálo v roce 451? V té době byl JERUZALÉM prohlášen za patriarchát. V té době byl papežem LEV I. VELIKÝ. L.V./L.B. LEO the GREAT. LEO der GROSSE. Obé je L.G. – EL CHE. Narodil se dne 29. září a zemřel dne 10.11. 10.listopadu 461. Ano 10.11. ten den kdy byla v roce 1775 založena US MARINE ve PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. Ano ten den, kdy zemřel BREŽNĚV v roce 1982. V době jsem se stal předsedou ČESKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTŘEDÍ SSM, místopředsedou ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSTŘEDÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ a tajemníkem českého ÚV SSM. V době, kdy jsem udělal jsem rigorózní zkoušku na VŠP. Papež zemřel v roce 461 a to je i 164. 16. dubna. Den, kdy seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN. A můj otec M.V. byl povýšen na plukovníka dne 01.11. 1973. V roce 451 stál čele Východořímské říše stál MARCIANUS. A VALENTINIANUS III. stál v čele Západořímské říše. Ano vidíte dobře M.V. 451 je i 15.4. A to je i 12.4. let GAGARIN do kosmu. 12.4. je také 12.9. a to se narodil syn mojí sestry MICHAL G/H. Ale může to být i 14.5. A to je i 14.8. A to je zase minus DVA i 12.8. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ. A USA systémem je to 8.12. a to je datum narození mojí manželky v PLZEŇ. A hned to potvrzují i další data. Nezpochybnitelná. Anglická WIKIPEDIA uvádí, že při natáčení závěrečné scény se v den narozenin představitelky hlavní role strhla sněhová bouře. To určitě byla náhoda. Ale zveřejnění informace o bouři s odkazem na narozeniny odkazuje na datum narození JULIE CHRISTIE. TEDY IULIE CHRISTIE EL CHE a JULIE a ROMEO. A to je den 14. dubna. Ano 14. dubna. Plus dva 16. dubna. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také je to16.09. svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. svátek ZITA a datum mého narození. Samotné natáčení filmu probíhalo od 12. ledna, a to je minus DVA i 10.ledna. Datum narození GUSTAV HUSÁK. Skončilo dne 22. dubna. To že to tak je a nejinak potvrzuje i datum uvedení filmu do kin. Dne 15. září 1966 bylo uvedeno do kin ve FRANCII. 16. září 1966 bylo uvedeno do kin ve Velké Británii. A dne 14. listopadu bylo uvedeno do kin v USA. Dne 23. prosince mělo premiéru v NSR. A znovu. 15. září je i 12. září MICHAL G/H. A narození OTMAR REIDL. A plus DVA je to i 14. září se seskokem WOLFRAM a úmrtím MASARYK TOMÁS a narození JAN MASARYK na VINOHRADECH a všechno další co tu ji ž bylo mnohokrát a mnohokrát. 16. září je svátek svaté LUDMILY a je to i 19.09. svátek ZITA a datum mého narození. A je to ale hlavně také 16. duben. Seskok OTMAR REIDL. 14. listopad je plus DVA narození IVAN BARANNIKOV dne 16. listopadu, syna sestry mé matky jménem ALENA/ALICE. Ale také je to děleno DVĚMA 7. listopad. Datum Ruské revoluce v roce 1917. Minus DVA je to 12. listopad. To skončila v LUCERNA moje konference SSM v roce 1989. A ve VATIKÁNU ten samý den proběhla kanonizace ANEŽKY ČESKÉ. Papežem JAN PAVEL II. (HONZA PAVEL – H.P.II.). A ta byla, jak víte KLARISKA podle SANTA CLARA. V Německé spolkové republice tedy byl film uveden do kin dne 23. prosince 1966. A to je i 12.23. 123 moje rodné číslo a DVOJKA. Ale hlavně je to datum popravy L.B. LAVRENTIJ BERIJA v roce 1953. kterého odsoudil vojenský soud v čele s maršál KONEV – NOVAK, VANEK. Do televizí byl uveden v NSR společností ARD dne 3.2. 1973. A to je i 32 a to je i 1775. A je to také 3.5. a i 5.3. A to je také den, kdy jsem se stal předsedou českého ÚV SSM v roce 1986. Dvacet let po uvedení tohoto filmu do kin. Bylo to dne 5.3. 1986. Tento film doprovázela spousta zajímavostí. Například se dokonce uváděl ve Španělské státní televizi. Počátkem roku 1970 byl uveden španělskou RTVE. A bylo to ještě v době vlády fašistického režimu diktátora FRANCISCO FRANCO. Bez zásahů cenzury. Velmi nezvyklé.

Pro nevěřící Tomáše, ještě jeden klíčový důkaz. Číslo 451 se římskými číslicemi zapisuje CDLI. Nemohl jsem si nevzpomenout jak mě a mého bratrance Petra, když jsme byli hodně malý kluci „vyslýchaly“ babičky na návsi HORNÍCH POČAPEL. Vždycky se ptali „A ty si čí?“ A my odpovídali – Petr řekl KADLA a já řekl LIDKY. Ano vidíte dobře CDLI a LIDCA a CADEL. A proč je to všechno pravda? Protože řeckými číslicemi se značí číslo 451 jako – υνα. V přepisu do latinky je to uva. A uva je také španělské slovo. Znamená to hroznový. Hroznové víno. Jako HROZENKOV, kde se narodil LUDVÍK SVOBODA. A také jako VINOHRADY a červené a bílé atd. A oblíbená píseň mého otce. „Kak smugljanka Moldavanka sabirajet vinograd“. A vy si vzpomínáte, že BREŽNĚV byl po Druhé světové válce v čele MOLDÁVIE. Atd.

DÉLKA FILMU SE UVÁDÍ 112 MINUT. TO JE I 11.2. A TO JE SYSTÉMEM, JAKÝM SI ZAPISOVAL VYSLÝCHAJÍCÍ DŮSTOJNÍK NKVD VE VĚZNICI POLTAVA V SSSR V ROCE 1940 DAT I 11. II. ANO VIDÍTE DOBŘE. 11.II. TO JE I 11.11. A TO JE I 17.11. ALE HLAVNĚ I SAMOTNÉ 11.2. JE I 11.11. PROTOŽE LISTOPAD JE DRUHÝ MĚSÍC OD KONCE ROKU JAKO ÚNOR DRUHÝ MĚSÍC OD ZAČÁTKU ROKU. A TO JE TAKÉ 17.11. A VY SAMOZŘEJMĚ VÍTE, ŽE 11.11. SKONČILA PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, VE VAGÓNU NA KOLEJÍCH. A ŽE SE TEN SAMÝ DEN V ROCE 1948 NARODIL VE MĚSTĚ TEPLICE KAREL GEBELT III. KTERÝ ŽIL VE FRANKFURT NAD MOHANEM PO EMIGRACI V ROCE 1969. A CO JE 17. LISTOPAD NETŘEBA POPISOVAT. VŠE ŠLO PODLE PLÁNU. ŽÁDNÉ NÁHODY NEEXISTOVALY.

Film se v některý drobnostech odlišuje i od literární předlohy filmu. Manželka GUY MONTAG se ve filmu jmenuje LINDA a v knize se jmenuje MILDRED a říká se jí MILLIE. Ve filmu jev KAPITÁN hasičů bezejmenný a v knize se jmenuje BEATTY a je pouze SERŽANT (SARGEANT). V knize nalezne GUY MONTAG mentora v bývalém profesoru literatury jménem FABERA. Ve filmu není. Možná že si vzpomenete, že už tady jednou jméno FABER nebo FÁBERA bylo. Byl to můj spolupracovník na MV SSM PRAHA v ranných letech této organizace. Tedy v roce 1970. Kdy jsem se ještě učil automontérem. On byl studentem Vysoké školy. Jmenoval se MICHAL. A jeho otec byl spisovatel a scénárista a ředitel filmového studia Barrandov. Od roku 1970 do roku 1977 FÁBERA. Aby to byla pravda tak v dalším druhém bytě na našem patře, přímo naproti našemu bytu v pplk. Sochora žila rodina PECHOVA s matkou manželky pana doktora PECHA. A ta se jmenovala FABERA-FÁBEROVÁ. V knize se objevuje v hasičském sboru mechanický pes, kterého se GUY MONTAG bojí kvůli jeho bestiálnímu chování. Ve filmu pes není. A to nejdůležitější přijde na řadu nyní. Na konci románu je město GUY MONTAG zničeno v průběhu války. To je ve filmu pouze naznačeno. Lidé mají využít veškeré své znalosti tomu, aby pomohli přeživším začít znova. Ve filmu město zůstává. Zůstávají lidé, kteří si knihy pamatují.

A nyní ke knihám, které se ve filmu objevují. Samozřejmě, že nebudu popisovat všechny. To přenechám případným zájemcům z řad odborníků. Budu psát jen o těch které mají na první pohled nezpochybnitelnou spojitost s Operací Benjamin. První kniha, kterou GUY MONTAG čte je DAVID COPPERFIELD od CHARLES DICKENS. MĚDĚNÉ POLE – COPPERFIELD. Toto upozornění nás odkazuje na měděné trojnožky. Od jejichž názvu se odvíjí další názvy, které nás provází několik staletí zpět. Je to město TAGANROG se jménem FRANK a KUKOLNIK (RUSIN) a také je to místo úmrtí cara ALEXANDER I. Který se nachladil na KRYMU dne 17. LISTOPADU a dne 19. LISTOPADU právě v TAGANROG zemřel. Jeho matka carevna KATEŘINA zemřela přímo v den 17.LIOSTOPADU. Ale to už tu také mnohokrát bylo. Spojitost s MOSKVOU zaručuje místo v Moskvě zvané TAGANKA. Se slavným divadlem. Které mělo i v létech vlády sovětů pověst rebelského divadla. Bylo tedy často na přetřesu v oficiálních strukturách i neoficiálních strukturách. A také určitě bylo známé v zahraničí. MĚĎ je bez našich českých háčků pro každého neznalého také slovo MED. HONEY. A jak se jmenoval moje babička v HORNÍ POČAPLY? No přece HON-HAN-HAHN. A jak se jmenovala rodina, do které se v HORNÍ POČAPLY přiženil jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů? MEDAL. LA MED. S rodiči jeho manželky V.M. a V.M. Otec V.M. a matka V.M. A sourozenci DAGMARA a VÁCLAV. Ze školy v MOSKVĚ jsem si přivezl několik suvenýrů. Mám je dodnes. Daroval mi je tehdy můj přítel vedoucí skupiny posluchačů školy z CHILE. Byly to malé výrobky z mědi. Malé popelníky. ASHTRAY. Celé měděné a místa na odkládání cigaret jsou z upravených pro tento účel drobných prohnutých chilských mincí. Ten přítel se jmenoval MOISÉS LA BRAŇA MENA. Ano B.L.M. Měl nemocné jedno oko. Proč to píšu? Uvidíte v dalším pokračování na konci tohoto příběhu. Aby to byla pravda tak jsem si v lednu 1989 při mé likvidační cestě organizované STB vybral při návštěvě ZAMBIE z nabídky místních hostitelů návštěvu měďných dolů v KITWE. Dali mi vybrat. Viktoriny vodopády, velkou turistickou atrakci, nebo měďné doly v KITWE. Já jsem si vybral měďné doly. A že všechno funguje dokázalo to, že skoro obratem, snad to bylo v březnu roku 1989 se v PRAZE objevil můj přítel z CHILE. MOISÉS LA BRAŇA MENA. Pracoval v té době jako představitel odborového svazu pracovníků v měďném průmyslu. Prostě tak. Zničehonic se v Praze objevil a setkali jsme se. CHILE – CHL – EL CHE. S vlajkou skoro jako má stát TEXAS v USA. A hlavním městem SANTIAGO-JAKUB-IAGO-KUBA atd.

V další části filmu organizují jeho představitelé zapamatování si knih nazpaměť. Pro budoucnost. Všechny shoří. A bude tedy nutné, aby se znovu v nové společnosti mohli tisknout. GUY MONTAG má z úkol pamatovat si knihu „TALES of MYSTERY an IMAGINATION“ do EDGAR ALLAN POE. Jde o souborné vydání děl POE. Všimněte si podobnost jména autora románu RAY a nyní POE. Obé je totiž na začátku také L. A POE můžeme napsat i v azbuce a použijeme při tom písmena azbuky ale také latinky. POE. Rusové to ale budou číst ROE. Ano O.R. a TROJZUBEC k tomu. Proč je to tak a ne jinak? Protože iniciály názvu knihy jsou T.M. To je TOMÁŠ MASARYK. NEBO TIME. UHREN. ČAS. C.S. Samozřejmě že to potvrzuje i druhé jméno spisovatele POEA, asi správně česky, ALLAN. Naše známé L.N. Místo kde také sídlil T.M. LÁNY. ATD. Samozřejmě že vy již vidíte, že první jméno POEA je EDGAR. A to je DR.G. – DR.CHE. Dokonce si můžeme z druhého jména ALLAN půjčit jedno písmeno L a bude to dokonalé DR. EL CHE. A proč je to pravda? Protože Charles Dickens se narodil dne 7. února 1812. A 7. února se narodila matka mojí manželky. Moje tchýně. Také VLASTA SVOBODA. Ano přímo v ten den. A byla to DRUHÁ manželka MIROSLAVA SVOBODY. Mého tchána. A vy víte, že to je i 7. listopad. Datum ruské revoluce. Dokonalost toho celého potvrzuje to, že se 7krát DVA tedy 14. února narodila dcera sestry mojí matky ALENA/ALICE. To bylo v roce 1955. DICKENS se narodil v LANDPORT tedy přístav a země ale v PORTSMOUTH. P.S.T. MOHORITA V.

Ve filmu se objevuje množství knih a odborných časopisů. Jsou buď viditelné anebo jsou pojmenované. Protože se natáčelo v Anglii, jsou pod anglickými názvy. Dá se to těžko spočítat. ale je jich asi 70. To samozřejmě není málo. Hned na první pohled je zřejmá souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Možná by se někdo ze čtenářů mého webu mohl pustit do hlubšího studia souvislostí vybraných knih s Operací Benjamin. Ta existuje. Já ale budu pokračovat jenom v hledání shody ve FORMĚ, a ne v obsahu. Velmi stručně. Don Quijote, Miquel de Cervantes. Víte, že Don Quijote byl de LA MANCHA. A to je jak místo ve Španělsku CASTILLA y LA MANCHA. Ale je to také LAMANŠSKÝ průliv. Oddělující KONTINENT (MÓR THÍR) od Britských ostrovů. V knize vystupuje SANCHO jako generál Arnaldo Ochoa SANCHEZ. Další kniha je například William Maugham – W.M. Měsíc a sixpence. Poslední sixpence měla diametr 19,41.(1941) Byla na ní vyobrazena ELISABETH II. To je THE BASIL II. Dvojka. A byla MILLED. To znamená MLETÁ, UMLETÁ. Od MILL-MLÝN. V tomto případě ale toto slovo znamená vroubkovaná. Vroubkovaná mince. Je to česky. Mince byla vyrobena podle návrhu MARY GILLICK. M.G. Ale také GILLICK jako můj spolužák z devítiletky na Strossmayerově náměstí CHYLÍK. Byl SAŠA. A pokud si dobře vzpomínám, jeho otec byl také v armádě LUIDVÍKA SVOBODY. Ale to si nejsem zcela jist. Byl starší a toto vím jen z doslechu. Zajímavé je to, že jsou tam tři knihy GEORGE ORWELL. Ten se narodil v INDII. A pracoval v BARMĚ, kde pracoval můj tchán Miroslav Svoboda. A zúčastnil se Španělské občanské války, jako řada hrdinů z mého příběhu. I některých, které jsem znal osobně. Například generál JUAN MODESTO soused u nás v domě. A jako můj přítel Josef ŠPIRK. Stejně jako restaurace u ŠPIRKŮ v ulici KOŽNÁ (OR). A ORWELL je i O.R. a WELL. Jsou tam dvě knihy LEWIS CAROL – KAREL a VASIL. ALENKA v říši divů. V originále je to ALICE. Jako moje přítelkyně z Argentiny v Moskvě. A jako sestra mojí matky a její dcera. Jsou tam dvě knihy od HONORÉ de BALZAC. BALZAC je BAZILEC-VASILEK. A je to dvakrát H.B. Je tam autobiografie CHAPLIN. Ze slova CHAPLAIN – CAHILAPIN – CZAPLE – TCHAPPLE – CIEPLICE atd. Je tam MEIN KAMPF od Adolf Hitler. Česky Můj Boj. A španělsky Mi Lucha. M.B.L. Je tam Proces od Franz Kafka. Stejně jako náš soused v domě Hanuš Kafka. Profesor, lékař, z DVOJKY na Karlově náměstí. Je tam nedávno vzpomínaná kniha od HENRI-PIERRE ROCHE Les Deux Anglaises et le Continent. A také HANSEL a GRETEL. H.G. Od bratrů GRIMMŮ. Stejně jako paní GRIMMOVÁ nad námi v domě. A jako rodné jméno matky Miloše Kopeckého. Je tam OTHELLO, MOUŘENÍN BENÁTSKÝ. M.B. Anglicky OTHELLO, The MOOR of VENICE. M.V. Autor WILLIAM (VILÉM – B.L.M.) SHAKESPEARE. Napsána prý v roce 1603. To je i 16.03. narození mojí sestry. A minus DVA je to klíčové datum v mém příběhu. Narození ALBERT EINSTEIN a mojí tety AURÉLIE a odlet DVOJKY generála MORAVCE Františka do LONDÝNA přes AMSTERDAM se společností KLM(LEMAK). Ale poprvé hrána dne 1. listopadu 1604. Ano vidíte dobře 16.04. Otmar Reidl a 19.09. moje datum narození. A také si k tomu řádně napište 1. listopadu. A to je 01.11. 1775. Anebo 10.11. založení US MARINE anebo datum povýšení mého otce na plukovníka a úmrtí Brežněva. A k tomu přidejte IAGO. Což je české JAKUB-KUBA a dále i SANTIAGO. Na knihu o KASPARU HAUSEROVI upozorňuje hlavní představitel filmu. Schovává ji totiž v brašně na sedle. Můj velitel družstva na vojně v Litoměřicích v poddůstojnické škole byl HAUSER. A byl to skutečně KASPAR-KAŠPAR-AUGUST. Při večerních nástupech hrál velká představení zlého muže. Perfektně podle předpisů oblečený. Mazák, jak má být. Měl, ale nějaký problém, protože byl věčný svobodník. Nepovýšili ho. Nevím proč. ale vím, že byl z UL. Ústí nad Labem. Je tam i kniha o nedávno vzpomínané Američance WALLIS SIMPSON. Vzpomínáte? Manželka EDWARDA? Který se kvůli ní vzdal trůnu. A vyměnil si v Londýně místo s BENEŠEM EDWARDEM. EDUARDEM původně. Je tam kniha LYDIA MILLER MIDDLETON. A to je moje matka. Jako. LYDIA-LÍDA MILLER-MOHORITA ze STŘEDNÍCH ČECH-HORNÍ POČAPLY. Tělo TOM BROWN od GLADYS MITCHELL. T.M. i TIME a BROWN, zcela klíčové jméno název značka v mém příběhu. Od G.M. A v místě, kde začíná požár je vidět román Jaroslava HAŠKA Osudy dobrého vojáka Švejka. Bratři KARAMAZOVI. Od Fjodor Dostojevský. KROVOZOVI žili v levé části brány na Výstaviště. Ano tam měli byt. Nevím, jestli byli bratři nebo měli bratry. Ale vím, že u nich mě jako velmi malé dítě, snad ještě v kočárku nechávali moji bratři. Na ohlídání. Aby si mohli ve Stromovce užívat svobodu od mého hlídání. Je tam kniha HENRY MILLER, a to je JINDŘICH MILLER-MAYER-MOHORITA. Je tam kniha FRANK HARRIS. A to je zase JINDŘICH a FRANK jako teta JENNY FRANK z VELEŠOVIC. A FRANK z TAGANROG. A spojením dvou jmen dvou spisovatelů se nám objeví na scéně ostrov ve Skotsku – ALBA pod jménem HARRIS and LEWIS. TWAIN MARK je také trochu DVOJČE WASIL. A k tomu TOM SAWYER. Zase TOM a WASIL. SALINGER jako ŠELINGER s kterým jsem čas od času flámoval v klubu DVOJKA. MADAME BOVARY. M.B. Od GUSTAV FLAUBERT. PETRUŠKA od Igor Stravinský (S.I.). Stejné jméno dal můj bratranec s manželkou V.H. svojí dceři. Dodnes slyším, jak mi to moje matka oznamovala „Péťa má Petrušku.“ Otcové a synové od IVAN TURGENÉV jako LOVCOVI ZÁPISKY od stejného autora, které také vévodily naší mini knihovně. A jsou zdrojem informace o podnikateli – byznysmenovi ŽUKOV v 19. století v Rusku. Výrobce cigaret. JUSTINE od Markýz de Sade. Jako Franta JUST můj spolužák v učení a spolupracovník. A jako JUST-CHUST, kde navštěvoval gymnázium IVAN MOHORITA, jeden ze Tří králů. Město na C.R. Carpathian Ruthenia. The Defeat of Spanish Armada od GARRETT MATTINGLY – M.G. A vy víte, že ve španělštině ARMADA je anglicky MARINE a česky námořnictvo. The Happy Prisoner od Monica Dickens. To je H.P. A autor C.S.LEWIS. WASIL X. VASIL CHE. Freeman Wills Crofts. KROFTA se jmenoval představitel SSM v Berlíně na počátku sedmdesátých let. Snad před tím pracoval na KV SSM v Hradci Králové. Krofta byl i velvyslanec Československa v Berlíně před Druhou světovou válkou. Je tam A.P. HERBERT. Jako syn MASARYKA. Herbert který se oženil s vdovou po SLAVÍČEK – VASILEK. Charlotte a Emily BRONTE. HERMAN MELLVILLE. Jako HERMAN krajský v BRNO, radioamatér a esperantista. A příjmením MELLVILLE – V.L.M-B.L.M. Základní klíč Operace Benjamin. Je tam i LOOK WITH MOTHER ABC BOOK. L.M.B. a moje rodné číslo ABC- 123. Nejzajímavější je také asi časopis nebo nějaký dokument pod názvem OR BE the DEED. Slovník to překládá jako “ Nebo být skutkem“. My ale máme svůj překlad. OR BE. OTMAR REIDL OPERACE BE – BENJAMIN. DEED je buď listina, ale jako dokument, doklad. Nebo je to ACT. Nebo je to ACHIEVEMENT. ÚSPĚCH, ACT, ACTION.

Tolik k filmům, které byly přímo spojeny s informacemi o probíhající OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. A spojoval je jako prostředník O.B. OSCAR WERNER. Protože tato vzájemná informovanost musela pokračovat a navazovat ve všech souvislostech, tak se O.B. OSCAR WERNER zúčastnil ještě jednoho důležitého natáčení. Tentokrát to nebylo ani ve Francii a dalších zemích Kontinentu a ani ne na ostrovech ve Velké Británii. Bylo to v USA. Tam se totiž točila FOURTH SEASON of COLOMBO. Česky ČTVRTÁ SEZÓNA nebo spíše ČTVRTÉ POKRAČOVÁNÍ seriálu COLUMBO. Jakou to má souvislost? No přece COLUMBO je CLMB – L.B.M. a C. L.B.M. a CHE. Byl to PORUČÍK. POR. LEAUTENANT. L.T. Měl psa BASET. Vzpomínáte, jak mi chtěl vnutit můj přítel MUDr. M.MUNCLINGER psa z jejich pokusné stanice na FVL v Praze nebo z nemocnice na DVOJCE, KARLOVĚ náměstí psa BASET? A vzpomínáte, jak jsem popisoval jak mi moje matka, vždy v květnu při příležitosti konce Druhé světové války vyparádila a šla se mnou do KOLUMBÁRIA na Olšanské hřbitovy, položit květiny svému prvnímu manželovi PYROTECHNIKOVI Pražského policejního ředitelství v Praze. Před válkou sloužícího jako rotmistr československé armády ve městě PLZEŇ? Který byl z VELEŠOVIC? A že byl COLUMBO Italo Američan? Kteří slaví v lednu největší svátek Italo Američanů v USA St. GENNARIO. Který má svátek dne 19. září. Jako já mám narozeniny 19.09.? A ZITA má svátek v tento den? A Italo Američan je IA. Jako auto značky východního BERLÍNA. A také jako zvuk, který vydává OSEL. Česky nespisovně ale zásadně mezi námi to byl vždy VOSEL. A to je i VASIL. A víte, že jednou jedinkrát se v celém seriálu objeví na obrazovkách křestní jméno COLUMBO. Na policejním průkazu. A je to FRANK. Ano jako klíčové jméno, příjmení mého příběhu. V seriálu prý není jeho křestní jméno nikdy vysloveno. COLOMBO odpovídá na dotaz jaké je jeho křestní jméno vždy skvělou odpovědí, že je křestním jménem PORUČÍK. A také možná vzpomenete na iroskotského světce jménem COLUMBAN? Latinsky COLUMBANUS? Ten se narodil v Irském LEINSTER. Vstoupil do kláštera CLUAN INIS. Ano C.I. EL CHE. Ale po dlouhých cestách zakončil svoji životní pouť v klášteře v BOBBIO. BOB a BIO. Nebo B a BB. 2 DVOJKA a 22. Klášter, který nechal vystavět v údolí řeky TREBBIO. Přítoku řeky PO (PÁD). Na pozemcích, které dostal od krále LANGOBARDŮ. L.B. Místo, které se nachází v provincii EMILIA ROMAGNA. A zemřel dne 11.23. Ano 23. listopadu. Moje rodné číslo a DVOJKA. Nebo 23. II. A to je i 23. 2. Den sovětské armády po bitvě u PSKOV-NARVA (P.H. po našem). Zemřel v roce 615. A to ji 15.06. A to je plus DVA 17.06. a to se narodila moje babička HAN-HON-HAHN. Provdaná GEBELT. Křestním MARIE. Tedy M.G. 15.06. je i 15.09. a to je i 12.09. a to se narodil OTMAR REIDL a syn mojí sestry MICHAL G/H. M.G. COLUMBAN byl přijat králem LANGOBARDŮ. Kteří vládli území, které se ve středověku přejmenovalo na LOMBARDII. Tam žili moji dva kolegové Italové ze školy v MOSKVĚ. Jeden v COMO u MILANO a druhý v BRESCIA. A vy už si dobře vzpomínáte, že moje přítelkyně také ve škole v MOSKVĚ byla příjmením LOMBARDELLI. Jako LOMBARD STREET v LONDÝNĚ s LLOYD kavárnou a slavnými znameními na domech. Nedávno vzpomínanou v různých dalších důležitých souvislostech. Rok 615 je i 15.06. A to je i 15.09. A právě v tento den v roce 1974 byla zahájena v televizním programu společnosti NBC právě 4. část seriálu poručík COLUMBO. Bylo to v roce 1974 kdy jsem sloužil u vojenského útvaru 6174 LITOMĚŘICE. V roce, kdy zemřel maršál ŽUKOV a já s dalšími uklízel v papírnách ve Štětí buničinu. Bylo to v den, kdy byla v roce 921 zavražděna LUDMILA. Která má svátek dne 16. září. A to je i 19. září, a to jsou moje narozeniny a svátek ZITA. A bylo to v roce 921. A to je i 21.09. a to se narodil druhý manžel mojí sestry ANNA MARIE příjmení UHER-MAGYAR-UHREN. 15. září je den, kdy má svátek ROLAND. Který má svátek také dne 14. června. Kdy má svátek VASIL. A kdy se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. A kdy byla v roce 1775 založena US ARMY. ROLAND, který má slavnou sochu na náměstí ve městě BREMEN. Vztyčenou v roce 1404. A také má sochu na náměstí ve městě LITOMĚŘICE. A proč je to všechno pravda co tady píšu? Protože představitel poručík COLUMBO, herec PETER MICHAEL FALK se narodil dne 16. září roku 1921.

Představitel hlavní role poručík COLUMBO, pravděpodobně FRANK křestním jménem byl americký herec jménem PETER MICHAEL FALK. Narodil se dne 16. září 1921 ve městě New York na jeho předměstí BRONX. Jeho otec MICHAEL PETER FALK byl majitel obchodu a jeho matka byla MADELINE HOCHHAUSER byla účetní. Jeho rodiče byli Židé. Ti z otcovi strany přišli do USA z Polska a Ruska. Ti z matčiny strany přišli do USA z Maďarska a z LABOWA, NOWY SACZ, Polsko. Falk vyrůstal v OSSINING u New York. Ve třech letech mu bylo vyoperováno pravé oko. Důvodem byla nemoc retinoblastoma. Po zbytek života používal umělé oko. Po ukončení High school v roce 1945 krátce navštěvoval HAMILTON College. Nebyl přijat do armády. A tak vstoupil do UNITED STATES MERCHANT MARINE. Obchodního loďstva USA. Tam pracoval jako kuchař a uklízeč. Později cestoval do Evropy. A 6 měsíců pracoval na železnici v JUGOSLÁVII. Anglicky RAILROAD. Po návratu začal studovat SYRACUSE UNIVERZITY. Školu ukončil v roce 1953. Kdy získal titul MASTER of PUBLIC ADMINISTRATION na MAXWELL SCHOOL této univerzity. Jeho vzdělání mu mělo umožnit pracovat ve státním aparátu USA. Požádal o práci v CIA. Nebyl přijat, protože když pracoval u obchodního námořnictva byl členem odborů. A začal pracovat v CONNECTICUT STATE BUDGET BUREAU v HARTFORD. Tam se stal členem místní divadelní skupiny jménem Mark Twain Masquers. A započala jeho kariéra herce. Jeho první manželkou byla ALYCE MAYO. Druhou SHERA DANESE.

A vy už velmi dobře vidíte, že byl prvním jménem PETER jako bratr mého otce a druhým jménem byl stejně jako druhým jménem byl ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Oba z VOLOVÉ, okresního města. Narodil se tedy v klíčovém datu dne 16. září. A roku 1921 kdy se narodil třetí ze Tří králů IVAN MOHORITA, ve VOLOVÉ u CHUSTU. Narodil se v BRONX, a to je i BRNO a DVOJKA. Nebo BRNO a CHE. A když BRNO tak i BRAUN, BROWN, BRAUN, BEROUN atd. Jeho otec se jmenoval jako on jenom měl křestní jména v jiném pořadí. A pracoval ve svém obchodě. Byl Žid. Tak byl i prodavač v hebrejštině MACHERIT. Matka byla BUEYR, a to je v hebrejštině i KONE. Matka byla rodným jménem HOCH HAUSER. Ne GOGH jak vyslovují Nizozemci GOGH ale HOCH jako velký HAUSER. A rodina jeho matky pocházela z LABOWA. A to je L.B.M. Základní klíč Operace Benjamin. Ve třech letech přišel kvůli vážné nemoci o pravé oko. Vyrůstal v OSSINING. A to je OSS. Jako organizace britské tajné služby. Ale také jako OSINA. České slovo, zmíněné v Osudech dobrého vojáka Švejka. V souvislosti s tou OSINA v knize Haška to může být i OSINA ING. OSSINING. Znáte ten příběh z knihy HAŠKA? Po ukončení HIGH SCHOOL nastoupil na HAMILTON College. A to je HAMILTON i po našem anagram HAMOHORITA. Vy, kteří jste viděli na FACEBOOK fotografii mého otce z věznice ve městě POLTAVA, z roku 1939 budete hned vědět proč má otec na této vězeňské fotografii přivřené pravé oko. Falk chtěl nastoupit do armády, ale nebyl přijat. A tak nastoupil k USMM. Obchodní MARINE. MERCHANT. A to je také MOHORITA CHE. Poté odcestoval do EVROPY a pracoval na ŽELEZNICI v JUGOSLÁVII. Na KOLEJÍCH. Tam co v SERBIA (BASIL) začaly světové války Dvacátého století První a Druhá a Studená světová válka. A tam v JUGOSLÁVII už jenom SERBIA-MONTENEGRO (MOGORITA NÁNA – PANNA-VIRGIN-VESELIN.) také skončily. Koncem Dvacátého století. Po návratu studoval SU. To je i US a SU a UK. Ale také V.S. Pak nastoupil do CONNECTICUT, HARTFORD. C.H. CHE. EL CHE. Jeho první manželka byla ALYCE. Jako moje přítelkyně v Moskvě. ALICIA – ALICE – „ALENKA v říši divů“. ALYCE je i L.C.EL-CHE. MAYO je název jihoamerického kmene indiánů. Je to ale také pátý měsíc v roce-MAY-KVĚTEN. Od začátku roku. A tak je to tedy i pátý měsíc-SRPEN-AUGUST. Odzadu roku. Druhá manželka byla DANESE. To jsou všechny ty DON, DAN, DANA atd.

Z pohledu mého příběhu je velmi důležité že byl dvakrát nominován na cenu AKADEMIE – OSCAR. První byla role v MURDER, INC. (1960) a POCKETFUL of MIRACLES (1961) – A vyhrál jeho první EMMY AWARD v roce 1962 za roli v THE DICK POWELL THEATRE. Byl prvním hercem, který byl nominován na cenu AKADEMIE – OSCAR a EMMY AWARD ve stejném roce. A to dokonce dvakrát za sebou. V roce 1961 a v roce 1962. Rok 1961 je i 1919 a 1991. A také 1947 a 1974. V roce 1961 mi bylo 9 let. A v roce 1962 mně bylo 10 let. Právě v těchto letech jsme měli naši přísahu na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. H.B. Na kolejích mezi vagóny. A také to byli roky, kdy jsme odcestovali do SSSR. Můj otec a moje sestra a já. Do VOLOVÉ. V roce 1962 měl premiéru první film HENRY PIERRE ROCHE pod názvem JULES a JIM. Poprvé a naposledy v této sestavě.

Z pohledu mého příběhu je velmi důležité že byl dvakrát nominován na cenu AKADEMIE – OSCAR. První byla role v MURDER, INC. (1960) a POCKETFUL of MIRACLES (1961) – A vyhrál jeho první EMMY AWARD v roce 1962 za roli v THE DICK POWELL THEATRE. Byl prvním hercem, který byl nominován na cenu AKADEMIE – OSCAR a EMMY AWARD ve stejném roce. A to dokonce dvakrát za sebou. V roce 1961 a v roce 1962. Rok 1961 je i 1919 a 1991. A také 1947 a 1974. V roce 1961 mi bylo 9 let. A v roce 1962 mně bylo 10 let. Právě v těchto letech jsme měli naši přísahu na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. H.B. Na kolejích mezi vagóny. A také to byli roky, kdy jsme odcestovali do SSSR. Můj otec a moje sestra a já. Do VOLOVÉ. Poprvé a naposledy v této sestavě. V roce 1962 měl premiéru první film HENRY PIERRE ROCHE pod názvem JULES a JIM.

Bylo to také v době, přibližně, kdy i já jsem měl velké problémy s očima. Přestal jsem vidět. Měl jsem obrnu akomodace. Přímo v hodině, když jsem byl vyzván učitelkou NEUMANN abych četl tak jsem prostě neviděl. Léčil jsem se ve vojenské nemocnici v Praze. A po nějakém čase, kdy jsem nosil brýle tak silné asi jako měl HUSÁK později, se mi zrak zcela zlepšil. A já jsem jenom jak mi upozornila sestra zavíral a přivíral v určitých situacích pravé oko. Stejně jako otec a i ona. Právě v těch letech 1961 nebo 1962 mi vzal jeden spolužák na prohlídku panorama MAROLDOVA BITVA u LIPAN. Která je v blízkosti Výstaviště. Pro nás tehdy JULDY FULDY. A vy už víte, že to je základní klíč OPERACE BENJAMIN – M.B.L. Anebo je to M.B. a U.L. A víte, že jsme se tam tehdy dali do hovoru s vrátným. Kterým byl z vězení propuštěný generál Jan Syrový. Narozený stejně jako Ludvík Svoboda v okrese TŘEBÍČ (TREBIC – vzpomeňte si kde postavil COLUMBAN svůj klášter. v údolí TREBBIO) Tuto moji vzpomínku mi potvrdil Jan Syrový pra pra synovec generála Syrového s tím, že tam skutečně generál Syrový pracoval. A pravda je to proto, že v Horní Počaply žil a pracoval také jeden SYROVÝ. Byl automechanik jako já. Samozřejmě, že jde o to, že Jan Syrový neměl také jedno oko. Jako Peter Michael Falk. A také to bylo pravé oko. Přišel o něj v bitvě u ZBOROV (BAZIL-VAZIL) na UKRAJINĚ. Tam byl také vážně zraněn další pozdější generál československé armády. HUSÁK příjmením, jménem OTAKAR. A bojoval tam i LUDVÍK SVOBODA. A podle některých zdrojů i KLEMENT GOTTWALD. Ruským vojskům Kerenského vlády velel tehdy VJAČESLAV PLATON TROJANOV Byl to tehdy plukovník. Rakousko Uherským vojskům tehdy velel generálplukovník EDUARD von BÖHM de ERMOLLI. Zprávy z bojiště sledoval TOMÁŠ MASARYK v PETROHRADU. Ale to už by bylo zase moc velké odbočení věnovat se bitvě U ZBOROVA. Jenom drobnost. Co vás asi trklo. Že tam je několik jmen ze seznamu československých prezidentů. Včetně EDUARD z ČECH. EDUARD BENEŠ.

Na fotografii mého otce z věznice POLTAVA po zatčení dne 11.23. 1939 je také jedna zvláštnost. Otec má na této fotografii přivřené pravé oko. Zveřejnil jsem ji na FACEBOOK. Každý se na ni může podívat. Tak jsme přivírali oko všichni tři, otec, moje sestra i já. Samozřejmě, že na té fotografii to není náhoda. Ale o tom až se dostanu právě ke konkrétnímu příběhu mého otce. Nyní mohu díky spisu, který mi poskytly archiváři z Ukrajiny a po získání dalších informací v z Vojenského archivu československé armády sepsat jeho příběh. Já a on. Jako OTISK.

Celý ten příběh z mého dětského setkání s generálem Syrovým a shodou jeho jména s automechanikem Syrovým z Horní Počaply se stal námětem pro další informace v mém příběhu. To že to je vše pravda potvrzuje i výběr vedoucího skupiny posluchačů z CHILE ke studiu Vysoké školy komsomolské VLKSM v Moskvě v roce 1971/72. Podívejte se na jeho jméno. MOISÉS LA BRAŇA MENA. V Moskvě krycí jméno FRANCISCO GARCIA. A srovnejte to s MAROLDOVA MALBA BITVY u LIPAN. A nyní přichází na řadu to, co tady také již bylo. Měl velmi nemocné oko. Mám jeho fotografii. Teď jsem se na ní díval. A vypadá to také, že to bylo pravé oko, se kterým měl problémy. Nejsem si jist proto, že ta fotografie je velmi špatná. Jednou mě požádal ať s ním zajdu k očnímu lékaři. Tlumočit. Z ruštiny do španělštiny. Byla to samozřejmě záminka vzbudit pozornost patřičných institucí. A připomenout to moje setkání s generálem Syrovým. Neuměl jsem španělsky natolik abych cokoliv překládal. Natož rozhovor pacienta s očním lékařem. ale nějak jsme to zvládli. Samozřejmě že to všichni věděli, že se tato naše výprava uskutečnila. A patřičné instituce ji zaregistrovali. Když jsem se vrátil ze školy a po několika měsících jsem nastoupil na DVOJKU tak začala fungovat i činnost na domácí scéně. Kdo to byl nevím. Jestli naši-vojáci z DVOJKY, nebo STB anebo vojenská kontrarozvědka to pochopitelně nevím. Najednou mi začali organizovat setkání s jednou slečnou, která chodila prakticky denně do našeho domu Valdek. A vysedával tam u mě v kanceláři. A dělala různé pomocné práce. Lepila obálky a množila na cyklostylu atp. Byla to velmi hezká dívka. Ale měla jedno oko velmi viditelně jiné. Nevím jak to nazvat. Nezvykle šilhala. Nijak jí to na kráse neubíralo. Ale já měl tehdy jenom myšlenky na mojí argentinskou Alicia a trochu na uzbeckou baletku Gyula. Je jisté že mě někdo zkoušel. Kdo? to skutečně nevím. A je to dnes jedno. Ale faktem zůstává, že to nebyla žádná náhoda. A že to byla reakce právě na mého chilského přítele, se kterým jsem také trávil čas od času nějakou chvilku i mimo školu. Stál za tím pravděpodobně BOHUMIL WURM. Můj kolega z OV SSM. Který později emigroval. A po revoluci mi jednou vyhledal. A sešli jsme se. K rozhovoru o ničem. Nebo to mohl být druhý kolega z DVOJKY HOFFMANN, nebo ULRICH. To opravdu už nevím. Ale vím, že mám její fotografii. Ve skupině několika dalších.

Dalším, kdo měl v té době problém s jedním okem byl generálním ředitelem ČEDOK. Byl to poslední předseda ČSM před Okupací v roce 1968. Byl to vlastně můj předchůdce ve funkci předsedy Svazu mládeže. Jmenoval se Miroslav Zavadil. Právě v době, kdy stál v čele ČEDOK odcestovala jako zástupce ČEDOK do New York v USA moje budoucí manželka Vlasta Svoboda. On se pak se stal vedoucím představitelem SČSP a pak se stal velvyslancem v MOSKVĚ. Byl tam v té době, kdy tam probíhal Festival mládeže a studentstva. A kdy mě navrhl mezinárodní tajemník SSM BRUNNER do funkce ředitele klubu československé mládeže. Který byl v závodním klubu podniku ZIL. Výrobce nákladních automobilů. Okopírovaných amerických vozidel, které přicházeli s americkou válečnou pomocí do SSSR v době Druhé světové války. Jel jsem tam a dělal co bylo třeba. Bylo to těsně po vyhlášení prohibice. Po nástupu Gorbačova. M.G. Náš klub byl samozřejmě nejlepší a nejoblíbenější mladými Moskvany. Na jeho zahájení jsem velvyslance Zavadila pozval. Osobně jsem mu telefonoval. A on přišel. Aby tomu všichni rozuměli tak v čele stranické a státní delegace která se festivalu zúčastnila byl jeho bývalý podřízený, v tom čase jakoby nadřízený. Tajemník ÚV KSČ a také předseda Svazu mládeže JINDŘICH POLEDNÍK. Ten pochopitelně na otevření klubu přišel také. Tak tedy jsme se tam sešli tři z M.G. Z Maxima Gorkého. Oni už to měli za sebou a mě to teprve čekalo. Stát se předsedou celého Svazu mládeže. Ano zase DVA plus JEDNA.

Co se odehrálo v přibližně té samé době? Nadřízení mojí matky z OV KSČ Praha 7, Libovický a Zdrůbecký odešli pracovat na Ministerstvo zahraničního obchodu. A stali se odpovědnými pracovníky za výběr zastoupení podniků zahraničního obchodu v zahraničí. Na našich velvyslanectvích. A byli u toho, když byli vysláni rodiče mojí manželky jmenovitě do BARMY. Znali se dobře. Ale proto to nepíšu. V té době dostala tedy moje matka nového nadřízeného. O němž už tady také byla řeč. OLDŘICH HÁJEK. Vy víte že OLDŘICH je německy ULRICH. Takže byl i U.H. A to je i V.H. Ale v tomto případě, kromě toho, že patřil do série “ mých“ HÁJKŮ (HAYK-ARMÉN, vzpomínáte?), která tady byla popsána dříve měl také velmi nemocné jedno oko. U něj si vůbec nevzpomínám, které to bylo. Ale pravda to byla. A bylo to velmi dobře viditelné. Ne tedy jenom jako přivírání oka mého otce a sestry mně. Prostě měl jedno oko nemocné. Jako ti před chvílí pojmenovaní. A že systém funguje mi potvrdil další z řady s jedním nemocným okem. Kde? No u nás na DVOJCE, Praha 2. Tam se tajemníkem pro průmysl stal HUŠEK. Křestní jméno si nepamatuji. Ale byl to HUŠEK a jako HAŠEK kouřil dýmku. A měl to oko také velmi nápadně nemocné. Jako děti jsme říkali „pidlovokej“. Nevím, jestli to je z nějaké knížky nebo to přinesl někdo ze spolužáků. To opravdu nevím. Ale bylo to tak. Říkali jsme to tak. A určitě to není správné pojmenování. Musím ho sem ale napsat pro autenticitu mého vyprávění.

A já jsem odešel do školy. A nastoupil jsem na M.G. Maxima Gorkého. A stal jsem se předsedou Českého vysokoškolského ústředí a pak předsedou českého ÚV SSM a pak i předsedou federálního ÚV SSM. A v té době se vrátil MIROSLAV ZAVADIL z velvyslanectví v Moskvě a stal se předsedou ÚRO. Československých odborů. A členem předsednictva ÚV KSČ. Jeho předchůdce byl HOFFMANN a ten se stal vlastně po POLEDNÍK JINDŘICH nadřízeným stranickým šéfem nadstavby, jak se tehdy říkalo, tedy i SSM. A to už přichází rok 1989. Já cestuji v lednu na mojí likvidační cestu organizovanou rasistickou a komunistickou STB a KGB. To už tu také bylo. A po jejím návratu přijíždí Celia Guevara a kormidelník GRANMA. A někdy v březnu se objevuje v Praze MOISÉS LA BRAŇA MENA. Který stál v té době v čele odborových svazů pracovníků v měďném průmyslu v CHILE. Poprvé od školy ho vidím. Tedy asi po 17 letech. S okem se mu nic nezměnilo. Měl ho stále v tom stavu, v jakém ho měl, když jsme spolu navštívili očního lékaře v Moskvě. Ale to už se blížilo finále. Začal jsme připravovat na listopad 1989 Celostátní konferenci SSM. Ta ještě v historii SSM nebyla. Byla naplánovaná na10.11. a 11.11. a 12.11. 1989. A sejít se měla v pražské LUCERNĚ na Václavském náměstí. Před takovou akcí se vždy musel předložit návrh zprávy do předsednictva ÚV KSČ. To se odehrálo někdy koncem října. Byl jsem na zasedání pozván. a měl jsem tam zdůvodnit proč a nač se Celostátní konference schází a co je jejím smyslem. Zasedání bylo poměrně bouřlivé. Největšími kritiky mých dokumentů a mě byli ŠTĚPÁN a INDRA. Viděli jste někdy fotku obličeje INDRA? Tak se na ní podívejte. Protože jsme tam zase museli být tři s divným okem. DVA plus JEDNA. Ti DVA byli INDRA a ZAVADIL. A tím jedním s jenom malinkou vadou oka jsem byl já. V tomto případě. A k tomu ještě ZAVADIL, protože byl Z tak seděl poslední u toho velkého stolu a já seděl pochopitelně jako přizvaný až za ním. Ten jediný se vyjádřil velmi rozumně. A tak diskuse utichly a JAKEŠ to uzavřel takovým smířlivým tónem. Už jsem tu psal, že mě tam doprovázel vedoucí oddělení ÚV KSČ BOUCHAL. Ten, který mi posílal jak do školy VLKSM do MOSKVY, tak i do školy v PRAZE. Ten jenom vykřikoval, když jsme vyšli ven, z té zasedací místnosti, jak to že se směji, když mě právě málem vyloučili z KSČ. Tak si asi dovedete představit co tam ŠTĚPÁN a INDRA předváděli. To ale asi BOUCHAL nevěděl, že mi nemohli nikdy vyloučit. Protože jsem nikdy v KSČ díky neplatnému ručitelství LADISLAVA BESSEROVÁ KLEŇHOVÁ „de iure“ členem nebyl. Ale to si musíte sehnat ještě k tomu fotografie Ladislavy
Kleňhové Besserové. A schválně čeho si na nich všimnete. Ne tu z WIKIPEDIA. Mám na mysli z pozdějších let. Nebo že by to dělala jenom když jsme se osobně viděli? I to je možné. Měla vždy viditelně přivřené jedno oko. Ale určitě na mě nemrkala.

A nyní by mohl následovat příběh jednoho slavného malíře, který maloval na svých portrétech obličeje s přivřeným nebo dokonce zavřeným okem. Jmenoval MODIGLIANI AMADEO CLIMENTE. Mám jeho obrazy moc rád. Mimochodem. Byl by to ale zase další příběh. Tak jenom že namaloval COCTEAU. Stejně tak se jmenoval předseda OV SSM v BENEŠOV u PRAHY, v místě, kde po válce sloužil od konce roku 1945 můj otec. Po půlroce na ministerstvu obrany, kde se hlásili a sloužili a sepisovali zprávy všichni přeživší výsadkáři. Z Východu i ze Západu. U pozdějšího velitele výsadkových vojsk generála PALEČKA KARLA. Který přijel z LONDÝNA od generála MORAVCE FRANTIŠKA. Ten předseda OV SSM se jmenoval KOKTA. Dále namaloval obraz ALICE. A namaloval obraz CZECHOWSKA. Tak se jmenovala také členka mého předsednictva Českého ústředí vysokoškoláků. Posluchačka DAMU v Praze. TÁŇA ČECHOVSKÁ. Jeho manželka byla B.H. První výstavu měl dne 12.03. 1917 v galerii BERTHA WEILL. Moje rodné číslo a M.B. BERTHA je ženská podoba jména BARTHOLOMEUS. Jen ještě jednu poznámku. Narodil se dne 12. července. A to je i děleno DVĚMA 6. července, podle MORAVCE. A to je i 9. července, když postavíme 6 na hlavu. A to se narodil první manžel mojí matky pyrotechnik Bohumil Florian. A tím končím. Modigliani prý říkal “ oko vám domaluji až vás poznám“.

Tímto zakončím tento příběh pod názvem LESSING. DÍL III. Proč? Abych se mohl v následujícím a posledním díle LESSING věnovat tomu co tyto díly spojuje. Generál poručík PAUL von WERNER, OSCAR WERNER a PETER MICHAEL FALK. A to je příjmení amerického herce FALK. To je totiž FLK. FLEK – LA MANCHA. U FLEKŮ. A je to také FASIL – VASIL vysloveno v němčině. Proto, je VASIL v němčině WASIL. Je to i VLK. WOLF, nebo WOOLF. Jako WOLFRAM. A když je to VLK tak je to KLOV. A to dělají HAHN. Ale hlavně je to SOKOL. L a SK. L a X. EL CHE. A také jako SOKOL tělovýchovná organizace se svým stadiónem na STRAHOVĚ, kde jsem se učil s FRANTOU JUST a Tyršovým domem, kde sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu na které byl docentem IVAN MOHORITA z VOLOVÉ u CHUST. Je to i FOLK. A to jsou lidé v angličtině. Vzpomínáte si na konec veledíla HAŠKA? „Nestřílejte, jsou tady LIDI.“ A proč je to zrovna v příběhu u LESSING? Protože jedno z jeho nejslavnější děl je kniha ERNST and FALK. Přesně ji řečeno, napsáno „ERNST A FALK, ROZHOVORY PRO SVOBODNÉ ZEDNÁŘE“. A všichni upozorňují na význam toho slůvka „PRO“. Neboť jako již člen Svobodných zednářů, sepsal LESSING tuto knihu jako návod k chování a jednání Svobodných zednářů. A to bude v dalším pokračováním v příštím příběhu. Tento příští díl však ještě začne ukázkou konkrétního spojení „SEASON 4, Lieutenant COLUMBO“ s OPERACÍ BENJAMIN. Na které nás upozornilo právě angažmá OSCAR WERNER v tomto pokračování úspěšného seriálu.

Žádné náhody neexistovaly. Vše pokračovalo podle plánu. TŘI SESTRY.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *