MOHORITA V.D.

932 zobrazení
TiskTisk

V tomto příspěvku vám předvedu, jak probíhala komunikace v celé OPERACI BENJAMIN. Jak se velmi jednoduchým způsobem Tři setry dorozumívaly prostřednictvím předem známého klíče. Jsem přesvědčen, že o něm nejednali na nějakém jednání, nebo fóru, nebo konferenci. Nebo za nějakým jednacím stolem. Klíč byl znám pouze určeným osobám, které mohli z titulu svých funkcí dění ovlivňovat. Musíte samozřejmě vědět, že mezi válkami, v obdobích míru se pravidelně představitelé armád setkávali. Publikace Eduarda Stehlíka Srdce armády Generální štáb 1919-2004 to dokazuje. Včetně zajímavých fotografií. Také jsou často publikované různé články právě o kontaktech představitelů armád v období mezi První světovou válkou a Druhou světovou válkou. Nedávno to byl článek o návštěvě náčelníka generálního štábu Rudé armády v Československu. Možná víte, že nově vzniklou československou armádu měli pod svým patronátem generálové a důstojníci francouzské armády. Dokonce v čele generálního štábu československé armády stál po vzniku Československa francouzský generál. Československo navštěvovali delegace generálního štábu. Jak víše zmíněná kniha Eduarda Stehlíka dokazuje. Prakticky představitelé všech armád Evropy se navštěvovali vzájemně. A vždy mezi nimi byli ti generálové nebo důstojníci, kteří si z těchto návštěv odnášeli potřebné informace právě o tom, jak bude probíhat komunikace v průběhu války. S ohledem na poválečný vývoj. Protože války začínají ale také mají svůj konec. A to bylo i v případě Druhé světové války, po zkušenostech z války První světové zcela jasné a velmi dobře odhadnutelné. Samozřejmě, že je také připomenout úlohu zastupitelských úřadů. A činnost vojenských představitelů na těchto zastupitelských úřadech. V tomto případě nešlo o žádnou špionáž. Uvedu vám příklad. Můj otec pracoval na výstavbě opevnění v okrese Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Samozřejmě, že stačilo, aby o těchto opevněních vedli nějaké informativní rozhovory. Konkrétně o těchto. Nebo je dokonce navštívili zástupci některých armád. V našem případě, o čem budu psát v tomto příspěvku z Rudé/Ruské armády. A tam stačilo, když jim někdo řekl, že tam pracují dělníci ze všech koutů republiky. I z Podkarpatské Rusi. A dokonce se třeba s nimi zastavili u těchto dělníků a navzájem se pozdravili. Můj otec u toho mohl být a nemusel. Prostě někdo tam říkal že jsou z VOLOVÉ na Podkarpatské Rusi. A možná i, protože to byli vojáci, i zavtipkovali na téma VOLOVÉ. Podobnost ruštiny a rusínštiny, slovenštiny ale i češtiny v případě tohoto názvu je zřejmá. A protože je anglicky Podkarpatská Rus CARPATHIAN RUTHENIA a tedy C.R. – CHURCHILL – ROOSEVELT, tak bylo v určité době a určitým lidem zřejmé že jde o organizovanou souvislost. Nezapomeňte, že i sám František Moravec navštívil SSSR. S delegací československé armády. Setkal se tam i s některými armádními představiteli, kteří byli později popraveni. Na což historici kladou důraz. Ale zapomínají při tom na to, že v těchto delegacích a při těchto setkáních se také setkávají zástupci náčelníků a velitelů, a i zástupci těchto zástupců. A mají možnost neoficiálně hovořit. A při tom se vzájemně naslouchat. což bylo extrémně důležité. Mně na to upozornil tchán. Jednou se mnou začal rozhovor o sovětském filmu, který se jmenoval „A jiné oficiální osobnosti“. To jsou ti, kteří nic nepodepisují ale detailně znají, co se podepisuje. Nemuseli se věnovat kolikrát nudným rozhovorům hlav delegací. Ale mohli si povídat se stejnými “ Jinými oficiálními osobnostmi“ na jejich úrovni. A protože to byli pracovníci zodpovědní za vztahy s touto či onou zemí, museli být skvěle jazykově vybaveni. A tak mohli komunikovat v přátelském a srdečném rozhovoru o všem možném. I vtipkovat třeba. Ve vojenském stylu. Který je podle mě stejný ve všech armádách. A později když bylo třeba právě tito lidé byli dosazováni do těch funkcí, kde mohli tyto nabité zkušenosti použít. Kromě jiného. Protože prostě dělali také svojí práci. Žádná špionáž. Ta se nechala na těch, kteří se jí zabývali profesionálně. A kteří o této „podzemní“ činnosti neměli ani ponětí. Ta šílená doba stalinských čistek i umožňovala právě dosadit tuto možná třetí až čtvrtou garnituru lidí do funkcí právě v době těsně před Druhou světovou válkou. Bohužel to mnoho lidí stálo život. Ale ve válkách lidé umírají. Například náčelník generálního štábu, který s delegací Rudé armády navštívil Československo se také stal obětí čistek. A asi i další z generálního štábu. A tak přišla druhá či třetí a možná i čtvrtá vlna štábních důstojníků na vyšší místa. Kde již měli rozhodovací pravomoci. V češtině na to máme výraz, který je z německého kapieren. Museli kapírovat. Museli chápat proč tu či onu funkci zastávají. Nebo proč se nachází v té či oné situaci. Zrovna oni. Ne proto že jsou lepší, chytřejší a vzdělanější než ostatní. Ale prostě proto, že kapírují. A tak to bylo s lidmi na všech úrovních. Nešlo tedy jenom o vrcholné funkce, nebo manažerské posty. Ale šlo i o také jednice, kteří pracovali v ve všech možných pozicích. I třeba dělnických. A to byl i osud mého otce. I mojí matky a dalších účastníků Operace Benjamin. Neměli vzdělání a neměli vůbec žádné ambice stát se nějakými vedoucími pracovníky. A zase na druhou stranu ti, co ambice neměli a bylo jich potřeba do Operace Benjamin, často třeba kvůli jménu a datům narození a místům narození a jejich rodinným příslušníkům mohli klidně kariéru udělat. I když třeba vypadali že na to nemají. A dokonce na to někteří ani neměli. Ale to vy, kteří čtete určitě již víte. Šlo o to, jak vyplnit čas mezi Druhou světovou válkou a pádem SSSR a světového komunismu.

CÍLEM SPLUPRÁCE TŘÍ SESTER NEBYLO SOCIALISTICKÉ STÁTY VYLEPŠOVAT. SMYSLEM A CÍLEM OPERACE BENJAMIN NEBYLO PODPOROVAT ANI TAK ZVANÝ SOCIALISMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ. BYLO POUZE TŘEBA UDŽET VŠECHNY TAK ZVANÉ SOCIALISTICKÉ STÁTY V ČELE SE SSSR V POKLIDU PRÁVĚ DO ROKU 1991. PODLE PLÁNU.

Žádné reformy, žádné vylepšovaní. V zájmu dalšího rozvoje planety nebylo to, aby se tento uměle vyprodukovaný systém udržoval, a dokonce nějak dále rozvíjel. Měl na určitou dobu svoji historickou úlohu, kterou splnil a podle plánu měl skončit. Bylo tedy úplně jedno, kdo a jaké funkce vykonává. Důležité bylo, aby tam byli i lidé kteří podávali určitou informaci. Víte, že šlo o FORMU a ne obsah. Bylo tedy jedno, jestli jsou kvalifikovanější pro úřad, který vykonávali nebo nejsou. Důležitá byl informace, kterou se svými daty – jmény, místy narození a daty narození, bydlištěm a podobně poskytovali v systému dorozumívání Tří sester. Systém byl vytvořen. Po únoru 1948 a šlo o to jen jej udržovat v souladu s plánem. To, že to někde v některých sovětských koloniích bylo ekonomicky lepší a v jiných horší vyplývalo i z historického vývoje těchto zemí. Byly to země především tak zvaně zemědělsky průmyslové. Pouze Československo bylo průmyslově vyspělou zemí. A tak i tomu odpovídala přibližně i ekonomická úroveň těchto zemí v období po Druhé světové válce. A přibližně tomu, jakou úroveň měli před válkou, a v rámci možností omezeného zapojení do mezinárodní dělby práce po ní, odpovídal pak i celý jejich poválečný ekonomický vývoj.

Vedle těchto osob – informací, museli pochopitelně v systému fungovat osoby, které byli dlouhodobě připravovány, proč to neříct i vychovávány, aby v právě v době tohoto připravovaného plánovaného dějinného zlomu a nevídané historické změny, zajistili, že celá OPERACE BENJAMIN skončí tak jak bylo plánováno. Bez Třetí světové války. Atomové války. A to se také stalo. To bohužel většina historiků opomíjí. Více je zajímá, kdo s kým byl a kdo co kdy řekl a jak se choval a ke komu jako patřil. A nezajímá je to, co kdo vykonal právě pro úspěšné zakončení OPERACE BENJAMIN. Praktickými činy. A často nelehkými kroky ve zcela nepřátelském prostředí. Ale to je jiný příběh.

Dnes vám předložím důkazy o dlouhodobosti přípravy toho celého plánovaného systému pádu komunismu. O údajích z mojí strany toho tady bylo již mnoho. Popsal jsem prakticky celý ten dlouhodobě připravovaný systém, značek a informací, na MAPĚ OPERACE BENJAMIN. Představovaný také osobami. Které se zabývali v době kdy žili normální běžnou lidskou činností. Ať jako například nemajetní lidé práce, zemědělci, řemeslníci. Nebo takovými jako byli generálové a spisovatelé, skladatelé, umělci a vědci. Které spojovalo v ten jediný systém to, že byli informací do budoucna. Znovu opakuji bez ohledu na to, čím byli. Byli pro OPERACI BENJAMIN stejně důležití. A i proto jim byl vytvářen i patřičný prostor pro to, aby mohli roli jim určenou plnit. Pro ně zcela nevědomě. Bez jejich vědomí. Ano teď vám právě přišel na mysl HOLLY SPIRIT. O jeho činnost mohli vědět. Já, například, jsem to věděl. (Proč a jak je jiný příběh). Nebo to věděli a nepřipouštěli si to. Anebo o tom vůbec neměli ponětí, že jde v jejich případě o zásahy shůry do jejich soukromého života, a ne o náhody. Pravděpodobně to bylo také tím, jakou roli v tom systému hráli. Jestli jenom okrajovou nebo centrální. Jako na divadle. Hlavní roli, nebo vedlejší. Jenom nějaký štěk. Třeba. Protože u těch, kteří hráli ty hlavní role, muselo k nějakému pochopení souvislostí dojít. To vím podle sebe. Ale to mohl každý říct. Co věděl nebo ne. Není smyslem tohoto psaní hodnotit schopnosti někoho ze zapojených do OPERACE BENJAMIN pochopit co se kolem nich odehrávalo. To určitě ne. A je to vlastně jedno. Protože důležitá je koncovka. A ta proběhla excelentně. Proto to já můžu psát a vy to můžete číst. Prokazatelná a dobře sehraná představení proběhla podle scénáře na obou stranách. Dnes tedy budu pokračovat v předkládání důkazů o způsobech informovanosti na předem pochopených nositelích informací. Pro definitivní finále v roce 1991.

Podařilo se mi, díky archivářům z Ukrajiny, získat dokumenty – spis – mého otce, který na něj založila ukrajinská NKVD. Stalo se tak dne 23.10.1939 když byl zatčen po ilegálním přechodu hranice SSSR z tehdejší Podkarpatské Rusi, místa svého bydliště. Tehdy součásti fašistického Maďarska. Kde vládl admirál M.HORTHY. A protože jde o velmi vážné věci tak hned uvedu důležitou informaci u této značky. M.HORTHY je i HAMOHORYT. Narozen 16.6. 1868. To je i minus DVA 14.6. A to je svátek ROLAND a VASIL. Takže to je celé jméno mého otce v době, kdy emigroval. A také to je datum založení US ARMY a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA. A když je to 16.6. tak je to i 16.9. a to je svátek svaté LUDMILY a ROLAND. A také je to 19.9. A to je moje pozdější datum narození. Podruhé VASIL MOHORITA. A je to také 16.4. A to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Také až později. Po přechodu hranice do SSSR mým otcem. A také byl zřízen titul Hrdina SSSR dne 16.04. 1934. A ten dostalo prvních 7 pilotů-letců. Za záchranu posádky lodi CHELIUSKIN. Mezi zachránci byli i DVA občané USA. O tom ale také někdy později. Snad je to, že ti DVA Američané se jmenovali Levari William, palubní inženýr, občan USA. Clyde Armistead, palubní inženýr, občan USA. A vy už to vidíte. W.L. C.A. A z toho můžeme složit i WACL. To je WASIL. Ale také zkratka VACLAV. Obé byl můj otec. Při seskoku do týlu nepřítele VASIL MOHORITA a na falešných dokumentech z německého města Aachen jméno WACLAV HARHAJ. A proč je to pravda? Protože, když jsem někdy počátkem devadesátých let navštívil služebně KRYM tak jsem nedostal ke koupi zpáteční letenku do KYJEVA. KOVALJOV který se mnou byl na letišti to zkoušel všemi možnými způsoby. Jedním z nich bylo. že přemlouval paní v pokladně na letišti v SEVASTOPOLU, aby mi prodala místo k sezení pro palubního inženýra v kabině. Tato funkce byla v letadlech po vylepšení technického vybavení zrušena. A tak tam v kabině zůstala prázdná sedačka. A paní nám říkala, že už je prodala. Dvěma děvčatům. A nakonec mně prodala letenku ale bez místa k sezení v letadle. A tak jsem poprvé a naposledy letěl v letadle s místem k „K STANÍ“. A nakoukl jsem při nástupu do pilotní kabiny a tam skutečně seděla na té sedačce ta děvčata. Každá tak na půl zadku, jak se to jejich sezení na té malé sedačce dá nazvat.

Ale zpět k dnešnímu tématu. V tomto příběhu rozvedu shodná data informací, které byly poskytnuty přechodem mého otce do SSSR a pozdější znalostí jeho spisu v poválečném období pro ty, kteří OPERACI BENJAMIN přímo řídili. A znali propojení právě všech z mého okolí s rodinou Václava Havla. A nyní přijdou na řadu důkazy o tomto propojení. Bez ohledu na to, že spolu neměli vůbec ale zhola nic společného. Jenom stejná a společná informační vypovídací schopnost. Ve dvou samostatných oddělených ale neoddělitelných tazích. Ano jako dvě KOLEJE na ŽELEZNICI. Rusky ŽELEZNAJA DAROGA, anglicky RAILWAY. Které se, když se na ně podíváte někde na dlouhé rovince, v dálce setkávají. A to bylo to společné finále v roce 1989 až 1991. A o tom bude řeč dnes.

Musím také napsat, že právě proto, že tento spis poskytuje cenné informace o OPERACI BENJAMIN a o konkrétních souvisejících informacích značky HAVEL a MOHORITA, byl mi Ústavem pro studium totalitních režimů odepírán. Jeho poskytnutí mi slíbili někdy před pěti možná i více lety. Konkrétní pracovníci Ústavu. Nereagovali ani na urgence. Prostě to měli zakázáno. Možná že vám dojde i proč byl takový zápas o vedení tohoto Ústavu. Dnes je mi jasné, že jeho ovládnutí těmi, kteří jej mají v držení bylo i v zájmu těch, kteří ovládli historii a dějiny 20. století a kteří z pravděpodobně rasistických a nenávistných důvodů nechtěli, aby se role nás vojáků v celé úspěšné Operaci Benjamin dostala na veřejnost. Ano je to tak. Celá léta mi bránili abych mohl pravdivě o celé této činnosti informovat.

První obrázek a poslední dokument dokazuje jasnou souvislost a návod k práci s daty. A s čísly, ze kterých se ta data skládají. Už to určitě znáte, vy, kteří čtete pozorně. Teď vám k tomu předkládám i důkaz. Spis otce byl DELO 566 byl založen dne 23.10. 1939. Den, kdy byl otec zadržen v 10,00 sovětskými pohraničníky. Když DVĚ hodiny předtím překročil tehdejší sovětskou hranici z tehdejšího Maďarska v 08.00. 23.10. je i 10.23. americkým způsobem psaní dat. Tedy i 123 a 0 – koule-pětka-dvojka. Poslední dokument, který byl vydán otci v GULAG KOŽVA anagram ŽUKOV, k cestě do BUZULUK byl vydán dne 12. Marta. V ruštině. Tedy 12.03. A to je samozřejmě i 123 a 0. Tedy úplně stejná čísla. Datum narození generálporučík Vasily Stalina dne 03.21. a datum narození František Moravec dne 07.23. Dokumenty se stejnými čísly na začátku a na konci. Samozřejmě to potvrzuje i to, že já jsem dostal rodné číslo 123. I datum popravy dne 12.03. skupiny Slánského v roce mého narození 1952. A datum popravy L.B. Lavrentij Berija dne 12.23. v roce 1953. Kterého obžaloval stejný prokurátor, který obžaloval tehdy v roce 1939 v ukrajinském městě POLTAVA mého otce. Jmenoval se RUDĚNKO. A byl hlavním žalobcem v Norimberském procesu. A Norimberk byl první německé, ale i západoevropské město, kde jsem byl při mé cestě do Bremen v září říjen 1969. Stejné město, kde byl v imigrantském, táboře můj bratranec Petr Gebelt, který nelegálně překročil hranici do Rakouska a pak do Německa. Bylo to přibližně 3 měsíce po mé legální cestě do NSR. A vy víte, že v čele soudu s L.B. stál maršál KONEV, a to je i VANEK i NOVAK. VANEK přání HAVEL k narozeninám v Rudém právu v létě 1989 a NOVAK jak říkal můj otec, že MOHORITA je na Podkarpatské Rusi ( C.R.)jako v Čechách NOVAK.

Dokument, který měl otec vydán k cestě do Buzuluku měl číslo 53/160760. Má název UDOSTOVERENIJE. A vy víte, že 53 je i 1775. Ale také datum, kdy jsem se stal v roce 1986 předsedou českého ÚV SSM. 5.3.1986. Také je to bez nul i 1616 a to je rok narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR 1919 a 1991. A také v té druhé části čísel vidíte i číslici 7 a 16.06. A to je i 19.09. moje datum narození. A k tomu číslo 7. O čísle sedm tady bylo již v předcházejících příbězích mnoho napsáno. Co je spojuje, napříč státy a kontinenty. V případě mého otce a jeho OTISKU tedy mě to byla PRAHA 7. S místem našeho bydliště. Na předposledním dokumentu je ale datum 11.03.1943. A to vy již dobře víte, že 11.03. je i 11.10. Třetí měsíc od konce roku je říjen. Jakoby hebrejsky, odzadu. A to je za prvé zase 1770 a 1775. A za druhé je to narození IVAN HAVEL. Který byl celým jménem IVAN MILOŠ HAVEL. Teda HA M.I. Hebrejský člen HA a MILITARY INTELIGENCE. Anebo španělsky, protože byla Občanská válka ve Španělsku jen AVEL – V.L. – B.L. ELBE-LABE atd. A v iniciálách je to A.M.I. a to byli sourozenci otce v té době a tam při výsleších po zatčení uváděná jména jeho sourozenců IVAN M. a ANNA M. To by samozřejmě bylo málo. Jeho iniciály zapsané, když je vysloví Španěl, jsou tedy I.M.A. To je ale i M.A.I. A to je Moskovskij Aviacionnyj Institut. Moskevský Institut Letectví. To by byla náhoda ale pouze v tom případě, kdyby můj kolega a partner na partnerské Leningradském rajónu VLKSM Moskvy, pražské Dvojky SM S v letech 1974-76 nebyl příjmením ARTAMONOV. A to vy víte, že je i azbuko latinka MOHORITA V. Na Leningradském rajónu, kde sídlil M.A.I. a on byl absolvent M.A.I. A kdyby on nepracoval později na Ústředním výboru Komsomolu, a tak jsme se ještě několikrát potkali. I v Praze i v Moskvě. Právě za jeho přítomnosti jsem v Donovaly, centru Slovenského národního povstání v roce 1944, viděl osobně poprvé viděl Miroslava Zavadila. Bylo to asi v roce 1984. A poslal mi tam kolega tajemník ÚV SSM BRUNNER. HONZA BRUNNER – H.B. A BRUNN atd. Ano toho Zavadila s tím okem. Šéfa ČEDOK, když odjížděla moje pozdější manželka pracovat do ČEDOK v NEW YORK USA. Iniciály českého názvu institutu jsou M.I.L. A to je mlýn. Nebo LIEHM a HIML. A také již víte že je kniha, která se jmenuje DELO ARTOMONOVYCH. Stejně jako se jmenovaly desky všem těm miliónům a miliónům zatčeným v SSSR. Jak vidíte na prvním obrázku. Ale spojení s knihou a s anagramem příjmení a s konkrétní spoluprací a setkáním a známostí dokonce i rodin měl jenom MOHORITA a ARTAMONOV. A kdyby to jméno nenapsal v roce 1925 MAXIM GORKIJ v Itálii. Klíčovém roce 1925. To už zase nebudu opisovat. M.G. Jako náměstí MAXIMA GORKÉHO, kde sídlil naproti SACHAR PALACE ÚV SSM. Jako M.G. ulice MLADÉ GARDY, kde žil bratr mojí matky KAREL GEBELT II. S manželkou AURÉLIE ŠIDLÁK a syny KAREL III. a PETR. A pochopitelně jako MICHAIL GORBAČOV. Na konci OPERACE BENJAMIN. A také víte, že na leningradském rajónu je letiště Sheremetyevo. A že park hraběte Sheremetyevo se zámkem byl v těsném sousedství školy VLKSM, kde jsem byl v roce 1971-72. Byli jsme tam jednou ve vzácné chvilce klidu a pohody spolu s mým italským přítelem VITTORIO z LOMBARDIA, COMO na lodičce. Jak se říká u nás. Jezdili jsme na vypůjčené loďce v parku na jezeře. A také to není náhoda proto, že na letišti Sheremetyevo mě „učil“ létat maršál Pokryškin na IL 62. Trojnásobný hrdina SSSR. Tolik titulů měl on, a ještě jeden pilot. Kožedub. Dva piloti a jeden kavalerista byli jedinými nositeli tří hvězd Hrdiny SSSR. 2 plus 1. Ten třetí byl Buďonyj Semjon. To je jako pokyn v nějakém českém nebo slovenském nářečí. BUĎ ONYJ SIMON. Vy víte, že SIMON byl partner JUDY. A mají v Praze kostel v DUŠNÍ ulici, kousek od pozemků AUGUSTIÁNŮ a ANEŽSKÉ ulice a ANEŽSKÉHO kláštera. Na břehu VLTAVA. Nedaleko od hotelu Prezident, kde jsem se na jaře 1989 setkal s mým přítelem z CHILE. Moises La Braňa Mena. M.L.B. S nemocným okem. A vy víte že Kožedub je i kůže – O.R. a DUB je OAK. Tedy i O.K. Poznávací znak československých aerolinií. Také víte že Pokryškin je jméno jako Thacher (MARGHARETA) a můj děda byl pokrývač z Horní Po čaple. To je schválně takhle napsané. Víte, že to je i Došek, soused v Horní Počaply. A víte, že to je i DOŠEK – ŠADEK, anagram. Generálporučík ŠÁDEK, se kterým jsem odhaloval desku Jan Opletal a Václav Sedláček dne 10.11. 1989 před mojí celostátní konferencí SSM v PALÁCI LUCERNA. Co ale nevíte a co jsem se dozvěděl z protokolu NKVD DELO 566 mého otce, že jeho sestra VASILIA MOHORITA byla v té době příjmením ŠEGDO. A to je také DOŠEK-ŠÁDEK-ŠEKDO. Žila také ve Volové byla již tehdy vdova, protože její manžel VASIL MICHAL ŠEGDO zemřel.

DELO má číslo 566. Úvodní strana, jak můžete sami vidět, je popsána mnoha čísly. Toto je ale to hlavní. Nebylo přiděleno k otcovu případu přiděleno náhodou. Za prvé proto, že 566 je dělitelné 2 a 283. A to je i 28.3. A to je i 28.10. tedy datum vzniku Československa můžu napsat Otcem zakladatelem T.M. Tomášem Masarykem Garrigue. Náhoda to není proto, že přesně 5 dní na to (a to je i 2) po otcově zatčení došlo v Praze k událostem kde byl zastřelen Václav Sedláček a postřelen Jan Opletal. Který na následky zemřel dne 11.11. 1939. A to se také narodil můj bratranec Karel Gebelt III. v roce 1948. 15.11. A to je i 1775 došlo k událostem, které vedli k uzavření českých vysokých škol. Dne 17.11.1939. Římskými číslicemi je 566 DLXVI. To je možné zapsat i jako VDXIL – VOXIL. VAXIL – VASKIL-VASILEK. To by bylo samozřejmě málo. Aby to bylo jasné zcela bezpečně a všem kteří rozuměli to v pravý čas přišlo na rozum podle kalendáře AB URBE CONDITA, tedy od založení ROME je rok 566, rok 1319. Ano jako číslo popisné našeho domu v pplk. Antonína Sochora v Praze 7. Ten dům již tehdy v době zatčení otce v Praze stál. A otec se tam přiženil až 08.01.1949. To ale už všechno víte. Také víte že HUSÁK AUGUSTÝN se narodil 1913 a Boris Jelcin se narodil v roce 1931. Stejně jako sestra mojí matky Alena/Alice. Co se odehrálo v roce 566 našeho letopočtu? BYZANTINE ARMY pod vedením BAUDUARIUS bojovali s LOMBARDI. První bitva byla “ in the lower DANUBE (MOESIA). A císař JUSTIN II poslal svého synovce JUSTIN do Alexandria. Tam mu v noci usekli hlavu a poslali jí do KONSTANTINOPOLE. Pravděpodobně na objednávku císařovny SOPHIA. A také zde je ALICE/ALENA ale moje přítelkyně ze školy v Moskvě. Lombardelli. A y už vzpomínáte na Lombard street v Londýně. A moje dva italské přátele žijící v Lombardii v Itálii. Just je Chust vedlejší město Volové. A Just byl můj spolužák, kolega v učení u Vojenských staveb. František Just. SOFIE je hlavní město BULHARSKA. Tam působil jako letecký a vojenský přidělenec generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK. Který byl společně s mým otcem zatčen při přechodu sovětské hranice. Ano spolu přešli hranici. A dalšími. To ale později a podrobněji. V tom roce 566 zemřel Forggus mac MUIRCHERTAIG, HIGH KING of Ireland. A MUIRCHERTAIG je i anagram MOHORITA EL CHE. Forggus je anglické FOR GUS. PRO GUS. PRO GUSTAVA. S předložkou PRO. O které tu byl řeč v předcházejícím příspěvku. Zemřel WEN DI, emperor CHEN dynasty. A vy si možná vzpomenete, že jeden můj vedoucí na táboře SKOKOVY byl jménem WENDY. A vládnout začal teprve 12 let starý FEI DI. FEDE je zkratka Argentinské svazu komunistické mládeže, která vyslala do školy v Moskvě moji přítelkyni LOMBARDELLI ALICIA/ALENA. Podle arménského kalendáře to byl rok 15. Ti s počítali kalendář od roku 551. A to víte, že je i 155. A tedy i 15.5. a tak i 15.8. A tak i 12.08. rok datum narození mého otce a mojí manželky 08.12. Číslo 15 je ale také 3 x 5. 1775. I 5.3. Moje datum zvolení v roce 1986 do funkce předsedy. A protože jde ARMENIAN kalendář tak je to i AIRMANN. A arménsky HAYK. A proč je to pravda? A ne náhoda? Protože rok 566 je př našem hebrejském čtení i rok 665. V tom roce zemřel KUBRAT hlava GREAT BULGARIA a po něm nastoupil jeho syn BATBAYN který a nyní velký pozor řídil říši z města POLTAVA. Ano z města kde byl otce od 10.23. 1939 vězněn. A vyslýchán a obžalována odsouzen. Než byl odeslán do GULAG. A vy vidíte zase BULHARSKO a SOFIE a GRÍŠA SPURNÝ velvyslanec a generál BUNZÁK letecký a vojenský přidělenec jméno KU BRAT. A nástupce syn BAT BAYAN. A BAT je jako BAŤA. A kdo byl BAYAN? No přece MURZIN. Velitel partyzánského oddílu Jana Žižky z Trocnova, se kterým spolupracovali v Moravskoslezských Beskydech i skupina ARAP, a i skupina WOLFRAM, a i RADA TŘÍ generál BRAUN a plukovník STEINER VESELÝ po smrti generál LUŽA. BAJAN byl i druhým jménem DAJAN. Jako MOŠE DAJAN. Izraelský generál JEDNOOKÝ.

V tom roce 665 také arabská armáda v počtu 40 000 mužů obsadila po přechodu pouští Byzantinské město (B.M.) BARCA LÝBIA. B.L. I B.M.L. A i Lakomá BARKA v příbězích Jana Wericha. I samozřejmě zkratka hlavního města Catalunya Barcelona. Ve španělském království. V tom roce také bojovali o vládu v MERCIE a WESSEX (M.W.) král SIGHERE z ESSEX a jeho bratr SAEBBI. A vy už víte, že MERCIE je i MURCIA ve Španělsku kde jsem žil a pracoval na začátku 21. století. V sousedství Královské letecké akademie a jejich letiště. V tom roce také bylo přejmenováno město SEONGMAN v Koreji na HANSANJU. A vy víte, že jsem byl v roce 1989 v KOREJI. A víte že to je i SONGMAN. A to jsem byl. A že HAN SAN JU je i HAN SON YOU. A moje babička z Horní Počaply byla HAN-HON-HAHN. A v našem překladu TY JSI SYN HAN. Nejdůležitější je ale pouze jediné přesné datum, z toho roku, které se dá nalézt v dostupných zdrojích. A to je den 16. duben. Ano 16.04. Den, kdy seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také víte, že to je i 16.09. A to je svátek LUDMILA a ROLAND. A je to také 19.09. A to je moje datum narození a svátek ZITA. A když je to 16.09. tak je to i 16.06. a to je ono číslo na otcově propustce z GULAG. Plus číslo 7. V roce 665 to byl den kdy zemřel FRUCTUOSUS of BRAGA. Francouzský arcibiskup. A BRAGA je i PRAGA v různé výslovnosti a je to BLÁHA. Generál prvorepublikové československé armády a legionář. A také BLÁHA přímo přes zeď náš soused v Horní Počaply. Je to i BAGEL i VASIL. A F.B. jeho iniciály jsou i L.B.

Rok 665 je důležitý i proto, že v podobě čísla 566, tedy čísla spisu, je to rok AB URBE CONDITA 1319. A v té podobě 665 je to rok PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM, kdy bylo zničeno původní sídlo vlády Říma v ALBA LONGA. Je historicky nepodloženo že právě v tom roce třetí římský král TULLUS HOSTILIUS zničil ALBA LONGA a přesunul obyvatel na CAELIUS v ŘÍMĚ-ROME. A CAELIUS je CLS. LCS. LX. EL CHE. ALBA LONGA se nacházela ve starověkém LAZIO asi 20 kilometrů od ŘÍMA na západním břehu jezera ALBANO. Předpokládá se, že místo, kde se nachází dnešní CASTEL GANDOLFO, letní sídlo papežů odpovídá místu, kde byla ALBA LONGA. A vy už víte že ALBA LONGA je DLOUHÁ ALBA a třeba také DLOUHÉ LABE. To může být i jedním z důvodů proč se jmenuje pokračování řeky VLTAVA, která je větší a obvykle se po soutoku pojmenovává po tom větším pokračující název řeky, ne VLTAVA ale LABE. Je to spekulace. Ale i to je pravděpodobné. Pro toto tvrzení nemám žádný číselný ani faktický podklad. Na rozdíl od ostatních tvrzení podpořených daty a čísly a názvy a jmény. Víme, ale že ALBA znamená v rumunštině BÍLÁ barva. A že ALBA je název SKOTSKA ve skotské gaelštině. A také je součástí příběhu vévoda z ALBA de TORMES. Původně z TOLEDO u MADRID. Byl to Místokrál v NIZOZEMSKU. Ale to už tu všechno bylo. A víme, že ALBA je i ELBA, i LUDMILA a BASIL.

A už se dostávám přímo k výslechům, které vedli důstojníci NKVD s mým otcem. Pro větší autenticitu jsem si nechal ty nejdůležitější přeložit v překladatelské agentuře PRESTO. Jako skoro všechny překlady, které jsem kdy potřeboval. Překlad nebyl jednoduchý, protože výslech buď nějaký zapisovatel nebo zapisovatelka, nebo přímo vyslýchající důstojník, zapisovali rukou. Překladatel konzultoval i některá slova s rodilými mluvčími ruského jazyka. Pro lepší pochopení některých rukou psaných slov. Některá se jim nepodařilo vyluštit úplně. Je jich pár, a to nemá vůbec žádný vliv na celé texty. To, co je důležité je k přečtení a dobře.

První výslech se uskutečnil ve SKOLE. Ne nezapomněl jsem háček. Nebylo to ve ŠKOLE ale v městečku SKOLE. Který se nachází nedaleko od hranic, a tedy i místa přechodu hranice otce s dalšími. Je to okres LVOV-LEMBERK. V HALIČI-GALICIA. Ano to už tu bylo a ještě bude. První výslech byl stručný. Dokumenty obsahují informace, co měl zatčený u sebe. Pracovní knížku, vysvědčení, fotografii ženy, vlaková jízdenka a 20 dolarů. A následuje informace, že zajištěné věci byly ponechány zadrženému. Osobní prohlídku otce vykonal poručík Gladkij. A následuje výslech vedený majorem Kozyrev který píše, že důvodem pro přechod hranice bylo hledání práce, zlepšení materiální situace, uniknout před maďarským terorem. Tady je čas přechodu 11:00 dne 23. 10.1939 v Beskyd Kljauz kóta 1048. Při přechodu mu pomáhal Kopča Ivan ze Strigalni. Hranici překročil svévolně a poprvé. V dalším výslechu otec uvádí, že byli zadrženi na území, tehdy SSSR pohraniční hlídkou u obce BRJAZA. Asi místní výraz pro BEREZA a BRIZA. Ale i Jan Karlovič BERZIN. Nejdéle sloužící představitel v čele GRU. Lotyš. Účastník války ve Španělsku a v roce 1938 popravený. je to alle také BREZHNEV. A rodina BŘEZINA z Horní Počaply. Paní Březinová byla spolužačka matčiny sestry Alena/Alice. A BEREZIN který se objevil na sovětském velvyslanectví v Praze před rokem 1989.

Další jsou dotazy na sourozence, které se stále vrací u všech výslechů. Je pravděpodobné, že měl vyslýchající důstojník nějaký formulář, protože jsou tam i otázky, které pochopitelně vynechal, jako sociální původ před revolucí a sociální původ po revoluci. to bylo pro vnitřní nepřítele. Na to se otce neptal. ale na sociální původ se zeptal. Otec odpověděl, že je z rolnické rodiny a že jeho otec vlastní 3 ha pole a 1 krávu. A nyní přichází na řadu to velmi důležité. Skoro v každém výslechu se to opakuje 3 HA a 1 KRÁVA. Hebrejsky je 1 – ECHAD. A kráva je PARA. Vy si zkuste vyslovit to ECHAD s D na konci a to nejde. Je to prostě vysloveno ECHAT. A to je rusky s ruským E na začátku JE. Takže je to JECHAT. České JET, CESTOVAT. a vy víte, že skupina mého otce se jmenovala ARAP. Tedy 1 KRÁVA je JECHAT ARAP. A pravda je to pro to že otec JECHAT ARAP odlétal právě z letiště ve LVOV-LEMBERG. Nedaleko od SKOLE. A samotná ta čísla ve všech výpovědích jsou 3 a 1. Jako číslo mého dresu v METEOR PRAHA. Se kterým jsem byl v září-říjen na turnaji v BREMEN a BREMENHAVEN a první místo kde jsem vstoupil na půdu západní Evropy-Německa bylo v Norimberku. A také je to náš výklad bez jakýchkoliv šifer s hebrejským členem HA. 31 HA ARAP. Označení zpravodajské skupiny a mě konkrétně jako 31. BYL JSEM OTISK, jak upozornil kapitán OTISK ze skupiny WOLFRAM z LONDÝNA. Pak následovali takové otázka jako musel jste čelit represím ze strany maďarských orgánů a jaké pokyny a od koho jste dostával v souvislosti s vaším útěkem do SSSR. Otec odpovídá na obě otázky ne. Jedna odpověď je například: „Maďarské orgány mě nepověřili žádnými špionážními úkoly.“ Zajímavé je to, že i přesto že byla Podkarpatská Rus krátce znovu Maďarskem, nikdy se neptali na nic, co by souviselo s Československem. Ani v případě, kdy uváděl že v Čechách pracoval ještě v roce 1938. Tedy rok před tímto útěkem. A pak už je to konkrétní. Kdy a kde jste překročil hranice. Hranice jsme překročili v BESKYD KLJAUZ. A vy, co čtete, tak víte, že výsadek ARAP operoval v Beskydech. Těch Moravskoslezských. Kdo vám pomáhal s přechodem hranice? V první výslechu je to zapsáno jako KONČA JURIJ. V dalších jako KOBČA JURIJ. KONČA byl můj chilský spolužák v Moskvě ve škole. Nedávno tu o něm byla řeč. MIGUEL ANGEL CONCHA VILLALOBOS. KOBČA je u BUČEK to byl tajemník KV SSM myslím na severní Moravě A BOČEK byl ředitel Státních lesů. Před revolucí. Je to i BÝČEK. Mladý SKOT-ALBA. V jeho případě je ale důležité, že žil v obci STRIGALNAJA. A vy možná víte, co znamená ve slovenském jazyce STRIGA. Je to čarodějnice. Démon. Upír. V angličtině, ze které to slovenština pravděpodobně přejala je to název pro druhu rostlin WHICHWEED. PLEVEL. I když hezká kytka s hezkým květem. Konča Jurij dostal od skupiny kterou převáděl přes hranici odměnu 20 pengö.

Velmi důležitá je fotografie, na které otec uvedl adresu svého bydliště. S otcem a sourozenci. Je na ní jasně vidět, že otec žil ve VOLOVÉ, ulice MASSARYKA dům číslo 171. Ano V.M. Samozřejmě že rusky B.M. MASSARYK je se dvěma SS. Takže psáno pouze v souhláskách je to MSSRK. Buď MSS-SSM a Rychnov nad Kněžnou. Nebo také MSS-SSM R je i L a K je i CHE. EL CHE. A to, co již bylo v minulém, příběhu MASSARYK 171 je i M 171. A to je i protože M je i 2, podle naší abecedy, kdy l malé L je jednička, tedy první v této abecedě a M následuje za ním, je tedy 2. M 171 je i 2/5 171. 1775. Rok 1775. Založení US Army a US Navy a US Marine. I zahájení výroby TURRÓN v AGRAMUNT, ve Španělsku. CATALUNYA-LLEIDA. C.L. Ve firmě VICENS – VINCENT. Kde začali vyrábět v roce 1770 CHOCOLATE A LA PIEDRA. KAMENNÁ ČOKOLÁDA. A slovo PIEDRA – kámen skála-ROCKY – je slovem, které dalo vzniknout jménu PEDRO. PIETRO-PETR. Mého otce děda a bratr byli PETR.

V rozhodnutí o vazbě se píše dne 23. října 1939 ve SKOLE toto: Já starší asistent náčelníka pohraniční stráže NKVD (Lidového komisariátu vnitřních záležitostí) kapitán Zobov, po prostudování materiálů, které byly zaslány na adresu NKVD SSSR a které se týkají trestné činnosti občana Mohority Vasilije Dmitrijeviče, narozeného v roce 1919 ve městě Volovoje (Maďarsko), bytem tamtéž, ruské národnosti, dělník, dle svých slov člen Svazu mládeže Československa, gramotný, dosud nebyl souzen. Občan Maďarska.

A dále píše o tom, že se rozhodl na otce uvalit vazbu. V souladu s ustanoveními článků 145 a 158 Trestního řádu Ukrajiny. A prokurátor to podepsal. A otec také. A rozhodnutí bylo otci sděleno zase ten samý den, kdy byl zatčen tedy, 23.10.1939.

V tomto dokumentu se objevuje že otec byl členem Svazu mládeže Československa. To je zmíněno ještě jednou. Při dalších výsleších je ale zapsáno, že otec nebyl ani členem žádné politické strany a ani žádné organizace. Dokonce tam při jednom výslechu říká, že ani neví, že by něco takového ve Volové bylo. Zajímavé je také, že v tomto dokumentu není přesné datum narození ale pouze rok. Národnost Ruská, a ne Rusínská a místo Volové je Volovoje. Pochopitelně že v celém kontextu toho, co jsem dělal já je nejdůležitější ta věta o členství otce ve Svazu mládeže Československa. Která se při dalších výsleších již neobjevuje. Samozřejmě v kontextu s tím, co jsem o více než třicet let později dělal já.Zádné náhody neexistovaly.

Dále se ho vyslýchající ptá, kdo věděl o tom, že se chce vydat do SSSR. A otec odpovídá že rodiče. Na otázku, která zněla, na čí doporučení či radu jste se rozhodl utéct do SSSR otec odpovídá, že se poradil s rodiči, kteří řekli že je to jeho věc. Dvakrát se mluví o rodičích. Otcova matka ale zemřela v roce 1934. A tak se mohl radit i s otcem. Ani jiná žena – macecha tam nebyla, protože při každém výslechu vyjmenovává, s kým před útěkem žil. A hovoří pouze o otci a sourozencích Petro, Ivan, Anna. A uvádí, že ve Volové žije ještě sestra Vasilija Šegdo. Vdova po Vasil Michal Šegdo který zemřel v roce 1933. A pochopitelně nejmenuje sestru Marii provdanou Uluško, která také již dříve zemřela. ULUŠKO- UL SK. Nebo U.L. X. Buďto ÚSTÍ nad LABEM – AUSSIG. Nebo jenom souhlásky L.S.K. – EL X – EL CHE.

Důležité je i to, že otec v dokumentech, které vyplňoval po Druhé světové válce pro potřeby československého ministerstva obrany, uvádí jako místo přechodu hranice TORUŇ. Ty jsou uloženy v archívu Ministerstva obrany v Praze. Bylo to pravděpodobně proto, že to je větší obec nebo městečko u tehdejších hranic se SSSR. Vy, kteří čtete tak samozřejmě víte, že TORUŇ je jako VOLOVÉ, TORINO a TORONTO. TUR a SKOT – CATTLE. Kam patří i PARA a i JAK. Ale také asi víte, je TORUŇ polské město. Ve kterém se narodil MIKULÁŠ KOPERNIK. A nyní opět pozor. KOPERNIK je také někdo od COPPER. Ano jako můj přítel MOISÉS LA BRAŇA MENA (B.L.M.) z CHILE předseda odborového svazu pracovníků v měďném průmyslu. A moje cesta do měďných dolů v KITWE (anagram TIKWE nebo TY Q) o kterou jsem požádal v lednu 1989 místní vládu v ZAMBII, LUSACA. KOPERNIK je také KOPÍRNÍK. Někdo, kdo KOPÍRUJE, dělá OTISKY. Nebo OPISUJE. Ale hlavně je to také ten, co KAPÍRUJE. KAPERNÍK KAPÍRUJE. A když je to tak tak je to také KAPELNÍK. A tak jsme se vrátili v kruhu k tomu, co již bylo tady na webu dříve široce a dlouze a podrobně popsáno – CHAPPELLE. CZAPLE-CHAPLAIN-CIEPLICE-TEPLICE-ČAPLY-PO/ČAPLY.CHALIAPIN-CHAPLIN-KAPLICE-ČASOVŇJA. Důležité je i to že byl MIKULÁŠ. 6. prosinec a také 6. leden – Tři králové. A car MIKULÁŠ-NIKOLAJ-NIKOLA-MIKLÓS-MIKOLAJ II. Pravda je to proto, že se tento slavný astronom narodil dne 19. února 1437. A 19. února je i 19. listopadu. A to zemřel v TAGANROG (kotlíky z mědi-trojnožka a ROG-ROCH-HORN, hebrejské DUCH-RUACH atd.) ruský car ALEXANDER I. Poté co se nachladil na KRYMU dne 17. listopadu. A nachladil se v den výročí úmrtí jeho matky Kateřiny Veliké, ruské carevny dne 17. listopadu. A pravda je to také proto, že KOPERNÍK zemřel dne 24. května 1543. A to je, jak víme i 24. srpna. A to je děleno DVĚMA i 12. srpna. Datum narození mého otce a JAK EŠ a americkým způsobem psaní dat je to datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA. 08.12. 24. srpen je i plus DVA 26. srpen. A to je i 29. srpen. Slovenské národní povstání. Po válce byla v dokumentaci Ministerstva obrany otcova skupina ARAP také označována jako 1. Slovenský partyzánský odřad. Aby se oddělila původní sestava 7 zpravodajců ARAP od pozdější větší skupiny s místními bojovníky. Že nejde o náhodu potvrzuje to, že KOPERNÍK zemřel ve FROMBORK na řece VISLA. Německý název města je FRAUENBURG. ŽENSKÝ HRAD. A to vy pravděpodobně nebudete vědět, že se říká i zbraním ženské. Vojáci s nimi totiž musí spát. Ve válce i přímo na posteli. My v Litoměřicích na vojně jsme říkali, když jsme odcházeli z hospody kvůli večerce, že musíme zpátky za holkami na cimru. To je takový vojenský humor. Pravděpodobně odjakživa co armády jsou.

Po těchto výsleších pravděpodobně následoval převoz do věznice ve městě Poltava. Tam se uskutečnil další výslech. A to dne 27. ledna 1940. Proč to bylo 27. ledna? To vy už samozřejmě víte. Protože 27. ledna je 21. ledna, a to je i 12. ledna. A minus DVA je to 10. ledna. A to se narodil Augustýn Husák. 12. ledna je i 12. prosince, a to byla v roce 1943, podepsána smlouva o spolupráci a poválečné pomoci mezi SSSR a Československou republikou. Aby bylo vše pochopitelné z hlediska celého kontextu událostí a jejich spojitosti, a tedy i pochopení celého plánu tak uvedu další dvě smlouvy. Československá Republiky – C.R. a SSSR – USSR. Z důvodu obrany před vzrůstající agresivní politikou Německa byla podepsána dne 16. května 1935 smlouva o vzájemné pomoci v případě útoku Německa. Tato smlouva navazovala na podobnou smlouvu s Francií. Vy samozřejmě víte, že 16. května je i 8. května. To bylo datum pozdější kapitulace Německa v roce 1945. A také víte, že 16. května je i 16. srpna, a to je i 19. srpna. To se narodil ve Volové Stepan Michal Bunzák, který společně s otcem právě v den 10.23. 1939 překročil hranici SSSR a můj otec byl ten den 19. srpna pokřtěn. A také víte, že rozdíl mezi datem narození otce a Bunzák je 7. dní. A to se narodil ve Volové u Chustu Ivan Mohorita. Že to je všechno tak jak má být potvrzuje i podpis další smlouvy mezi našimi státy ze dne 8. května 1944. Tedy vlastně také 16. května jako ta předchozí. Tato smlouva nebyla dodržována. Ale to v mé příběhu a plánu na ukončení SSSR a světového komunismu nehraje roli. Vidíte, že to bylo přesně rok před kapitulací Německa. Po sovětské okupaci v roce 1968 byla podepsána smlouva o dočasném pobytu vojsk na československém území. To bylo dne 16. října 1968. Ano 16. října. To je klíčové datum. Minus DVA je to 14. říjen jako náměstí na Praze 5 s Portheimkou-Mohoritkou a kostelem svatého Václava. Ale hlavně je to i 16. března narození mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA – HRUBÁ-UHER. A je to minus DVA 14. března. Datum odletu Františka Moravce v sestavě 11 důstojníků z Dvojky do Londýna přes Amsterdam letadlem KLM. Datum narození Albert Einstein a datum narození mojí tety Aurélie Šidlák z FRÝDNAVA-SVOBODNÁ, součásti HABER, ano HABER-HAVEL v okrese H.B. Havlíčkův Brod. Že jde všechno podle plánu potvrzuje i podpis další smlouvy dne 6. května 1970. A to je, jak víte přímo datum narození mého otce. 6. srpna krát DVA. 12. srpna. 12.08. můj otec a Jak eš. A 08.12. moje budoucí manželka. Toho času v Austrálii s rodiči. Samozřejmě že to bylo i proto, že 6. května je i 9. května. A to bylo tehdejší datum osvobození Československa Rudou armádou. A konec války v Evropě slavený v SSSR. A to je minus DVA 7. května, a to se narodil Ivan Mohorita. Ve Volové.

Aby to byla všechno pravda tak je i datum tohoto výslechu mého otce v Poltava 27. leden i 27. prosinec. A to je minus DVA i 25. prosinec. HOD BOŽÍ. V češtině. Ano H.B. Рождение Христа. V ruštině. A to je i P.X. A to je i L.X. EL CHE. V ruštině je tento svátek P.X. To byla v Československu značka automobilů okresu Povážská Bystrica. To je sousední okres s okresem Čadca. Kde je Makov, kde seskočil otec. A vzdušnou čarou, protože jme přece piloti, letci, jak na to upozornilo mnoho situací v mém příběhu, a tato vzdálenost se na rozdíl od vzdálenosti silniční nemůže v žádném případě změnit je to 26,61 km. Makov – Povážská Bystrica. A to je zase číslo, které dostal otec přiděleno na dokumentech, když opouštěl GULAG. Je to na posledním a předposledním dokumentu. 53/ 160760. Zase 1606 a v tomto případě ne 7 navíc ale 2 DVOJKA. Ano na 7 jsem žil a na 2 jsem pracoval. A 19.09. jsem se narodil a je svátek Zita a 16.09. je svátek Ludmila a Roland. A 16.06. minus DVA je 14.06. Založení US ARMY na rození Ernesto CHE Guevara a svátek VASIL a Roland.

Co potvrzuje dále tato moje tvrzení? Výslech, jak zapsal vyšetřovatel trval 3 hodiny. Jsou tam dotazy a odpovědi proč otec zanechal školy a on odpovídá, že po úmrtí matky musel pracovat na otcově hospodářství. A nyní přichází další důležitý moment. Vyslýchající se ptá, kde jste žil a kde jste pracoval před přechodem hranice do SSSR. A otec říká, že žil ve Volové a že v roce 1937 odjel pracovat do Čech. A to je to slovo, které jsem zveřejnil výše na několika snímcích. Vypadá to jako české RINJO. Nebo jako RINO. A to je i RHEIN a i RHINO. Tedy RÝN a NOSOROŽEC. Na Rýnu leží KOLÍN a BONN. A v obci NOSOVKA se narodil prokurátor, který otce obžaloval a jmenoval se RUDĚNKO. A jehož příběh pokračoval dále spolu s mým. A narodil se dne 7. srpna 1907. A to je, jak víte i 7. květen, a to se narodil ve Volové Ivan Mohorita. A plus DVA je to 9. srpen, a to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. A jsou to i data shození atomových bomb na Hirošima a Nagasaki. Rok 1907 je i 19.07. A to je i bez DVOU 17.07. Svátek MARINE-MARGHARETA-MARKÉTA. Poprava cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu. Byla to i moje svatba v roce 1976. S našimi dětmi Nikola a Kateřina. A je to i 11.07. narození Miroslav Svoboda můj tchán v Plzni a narození Olga Havel v Praze. Ruděnko zemřel 01.23. 1981. To ponechám bez komentáře. HOLY SPIRIT-RUACH. Jak již víte, tak byl později potom co žaloval mého otce i Generálním prokurátorem SSSR. A Jedním z hlavních žalobců v Norimberském procesu. Jeho funkce v SSSR byla Generální Prokurátor. to je i G.P. V ruštině, azbukou je to ale – Г.П. A vy už vidíte, že to je obrácené z nohou na hlavu podle Lenina naše v latince L.U. tedy i U.L. USTÍ nad LABEM-AUSSIG. I ÚL, kde jsou samé BEE-BÍ. I vysloveno příjmení UHL. Petr UHL. Po revoluci ředitel ČTK. V ulici jménem OPLETALOVA. Pojmenované po JAN OPLETAL, student medicíny. Z HLÁVKOVI koleje u nás na DVOJCE. Ke které se ještě vrátíme za chvíli. Jsou to také ÚLY, které měl KAREL KARAS, otcův spolubojovník z války. Vlastně první, který se k nim připojil. Ještě s bratrem Josefem. A které mi jednou ukázal. Museli jsme k nim jít pěkný kus pěšky z jeho domu nad zatopenými Starými Hamry. To se nedá zapomenout. A je to také dílo Pavla Fialy mého přítele a vedoucího z DVOJKY, klubu SSM, hra Má hlava je včelín. Ale to už tu také bylo. Protože VČELA je náš anagram VASIL.

Samozřejmě, že vím že je vám to stále málo. Tak přidáme ještě jednoho Ukrajince jménem RUDĚNKO. Který celý ten systém od obžaloby mého otce tehdy v POLTAVA druhým RUDĚNKO potvrzuje jako správný. A plánovaný. Anglicky SERHI GNATOVICH RUDENKO. Ukrajinsky Сергій Гнатович Руденко, Rusky Сергей Игнатьевич Руденко [ Sergei Ignatevich Rudenko] narodil se dne 7. října 1904. (Podle nového kalendáře 20.října) v KOGOR (KOHOR), UKRAJINA. Zemřel dne 10. července 1990. Byl to sovětský maršál letectva. Proč uvádím jeho jméno i v ruštině i ukrajinštině se dozvíte za chvíli. Nejprve však datum narození. Ano 7. října. Přímo v den, kdy můj otec seskočil se skupinou ARAP u MAKOV okres ČADCA. Po odletu z LVOV-LEMBERK. Po absolvování zpravodajského kurzu u kapitána JAKOVLEVA v Moskvě. Pod krycím jménem MARINIČ. Ano minus DVA je to datum narození Václav Havel. A plus DVA je to datum údajného úmrtí Ernesto CHE Guevara. Tento pilot absolvoval v roce 1936 Leteckou akademii ŽUKOVSKÉHO. To bylo jméno konstruktéra letadel předrevoluční doby v carském Rusku. Tu absolvovalo spousta pilotů a inženýrů. Ale jenom jeden z nich byl po vypuknutí Druhé světové války velitelem letectva u 61. Armády. Poté byl velitel 16. Letecké armády. Která podporovala útok ŽUKOVA na Berlín. A vy už to vidíte sami. 7. října a 16 a 16 je i 1919. Ale i číslo na propouštěcím dokumentu z GULAG KOŽVA, anagram ŽUKOV mého otce. Poslední a předposlední dokument 53/160760. A ŽUKOV je anagram KOŽVA, Gulag, kde byl vězněn po odsouzení na základě obžaloby jmenovce Ruděnko můj otec. Jak dosvědčují dokumenty zveřejněné v tomto příběhu. A zase proč je to všechno pravda, že vše probíhalo podle plánu ukončení SSSR v roce 1991? Maršál Ruděnko byl vyznamenán titulem hrdina SSSR dne 19. srpna 1944. Když byl předtím 11. května povýšen do hodnosti generálplukovník. A vy víte, že 19. srpna se narodil ve VOLOVÉ generál Stepan Michal Bunzák. Který s otcem do SSSR utekl. A s dalšími třemi. A víte, že 11. května je i 11. srpna, a to se narodil VASIL GYULA BILAK. Zlatá hvězda Hrdina SSSR Ruděnko má číslo 3087. A to je i 18.03. A to je minus DVA i 16.03. datum narození mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA-HRUBÁ-UHER. A také to je 18.10. A to je děleno DVĚMA i 09.10. Datum údajného úmrtí Ernesto Che Guevara. Protože vím, že vám je to stále málo, tak je třeba připsat ještě dva důkazy. Ten první je to, že maršál Ruděnko byl v roce 1949 svědkem v procesu s francouzským komunistickým časopisem LES LETTRES FRANCAISES. Soudní proces byl veden proti VIKTOR KRAVČENKO. To byl defektor ze SSSR. Narozený ve stejný den jako IVAN HAVEL 11. října. V JEKATĚRINOSLAV. Jeho případ je podrobně popsán dříve spolu se všemi případy defektorů tady na webu. Proč je to důležité? Protože o více než třicet let později, v roce 1984 začal vydávat v Paříži československý emigrant A.J.LIEHM časopis LETTRE INTERNATIONAL. Před emigrací bydlel v našem domě. Antonína Sochora 1391/4. A říkal jsem mu jako kluk strejda Tonda. Jeho dcera Alexandra-Saša, se kterou jsem chodil do školy, se na mě obrátila v době, kdy jsem byl předseda ÚV SSM a poslanec České národní rady jako volička na svého poslance s žádostí o umožnění návštěvy jejího otce. Já jsem tehdy navštívil ministra vnitra Vratislava Vajnara a o svolení k této cestě požádal. Tak jak to má poslanec udělat, když se na něj volič obrátí. Byl z toho samozřejmě poprask. A byl jsem samozřejmě potrestán několika dávkami drog. Možná i ta likvidační cesta do Afriky, kterou jsem popisoval v minulém příběhu byla výsledkem této neslýchané drzosti. Samozřejmě že vy také víte že LIEHM je anagram HIML. Také Antonín. To byl první předseda českého ÚV SSM po založení v roce 1970. Členem tohoto ÚV SSM jsem se stal tehdy ještě jako učeň automechanik u Vojenské stavby, Palác Kotva s učňovským střediskem v H.P. Horní Počernice, i já. HIML byl později předseda ÚV ČSTV. A zemřel za podezřelých okolností v Číně. Dne 27. ledna 1988. Tam kde jsem byl napaden státními orgány, vydávajícími se za demonstranty i já. V červnu 1989. U náměstí TIAN MEN.

Vy samozřejmě víte, že defektor byl KRAVČENKO a KRAVČUK byl první prezident UKRAJINY po pádu SSSR. Po podpisu Bělověžských dohod. Samé PARA – ARAP. SKOT-ALBA-TUR-CATTLE. Ale co nevíte? Že maršál Ruděnko byl v letech 1948 a 1949 velitelem výsadkových vojsk v SSSR. AIRBORNE TROOPS je to v angličtině. A nyní opět velký pozor. V té době také probíhalo zřizování výsadkových voj v Československu. V čele toho československého výsadkového vojska stál generál PALEČEK. Ano ten Karel Paleček, který byl s DVOJKOU V Londýně a kterého nastoupil v roce 1945 v květnu můj otec na ministerstvo obrany. Stejně jako všichni přeživší výsadkáři z Východu a Západu. A který napsal otci takové hodnocení jeho činnosti jako výsadkáře, že mi až vstoupily slzy do očí, když jsem to četl. Jaký byl otec voják. A jak ho takový velitel jako Paleček hodnotil za jeho činnost. Určitě bude příležitost to hodnocení zveřejnit. Tedy ve stejné době se zřizovala výsadková vojska. To by mohla být náhoda. Ale souvislost s operací Benjamin to má proto, že velitelem 22. výsadkové divize tehdy zřízené pod velením generál PALEČEK se stal generál Stepan Michal Bunzák. Ano ten, který s otcem přešel v jedné skupině hranici toho 10.23.1939. A s největší pravděpodobností ho také obžaloval Prokurátor Ruděnko. Jmenovec maršála Ruděnko. A proč ještě je to všechno pravda. Iniciály jména maršála Ruděnko jsou v ukrajinštině odlišné od ruštiny. Podívejte se na to výše. V ukrajinštině je to С Г Р. A to je, když ruské G postavíme na hlavu i C L P. A odzadu čteno je to P L C. Ano PALEC. Tedy v čele výsadkových vojsk stál tam v SSSR PALEC, který byl PILOT a u nás to byl PALEČEK, zpravodajec z DVOJKY. Oba tam nebyli dlouho. Bohužel Paleček byl v Československu zatčen a uvězněn. Ještě jednu souvislost? Mnohokrát a mnohokrát zde opisovanou? První velitel německého výsadkového vojska byl také původně PILOT. A jmenoval se KURT ARTHUR BENNO STUDENT. Také HA TURR a také BEN a také KRT a také STUDENT. Narodil se dne 12. května 1890. To je i 12.08. a zase i 08.12. A 1890 je 18.09. a to je minus dva i 16.09. Svátek Ludmila a Roland. A také je to i 19.09. datum mého narození a svátek Zita. a také je to i 16.04. datum seskoku prvního v dějinách československého válečného výsadkáře OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Kterého osobně vybral KAREL PALEČEK.

Při této příležitosti bude správné upozornit české výsadkáře proč byli posádkou v PROSTĚJOVĚ. Určitě se proto našlo spousta vysvětlení v časech totality. Určitě se to zdůvodňovalo všelijak. Bylo to ale velmi prosté. Bylo to proto, že PROSTĚJOV je PV a LITOMĚRICE jsou LT. Již od toho rozhodnutí o umístění výsadkářů do Prostějova bylo jasné, jak bude probíhat můj odchod na základní vojenskou službu. Šlo samozřejmě o to, že HOLY SPIRIT věděl, že budu kapírovat. Tak jako asi kapíroval vždy můj otec. A dělal, co bylo třeba. Ne v jeho osobním zájmu a zájmu rodiny, ale v zájmu plnění neustálého a permanentního zapojení do plnění úkolu v OPERACI BENJAMIN. Pád SSSR a světového komunismu naplánovaný na tok 1991. Vzpomínáte, jak mi přišel povolávací rozkaz k nástupu na základní vojenskou službu do PROSTĚJOVA k hloubkovému průzkumu? A jak mě volal do kanceláře na DVOJKU v domě VALDEK generál Stepan Michal Bunzák, že tam nepůjdu ale že půjdu do Litoměřic? V té době velitel Pražské posádky a předtím, kromě jiného, také velitel 22. paradesantní divize v Prešově? V době kdy velel stejnému druhu vojska v SSSR jmenovec prokurátora Ruděnko který obžaloval mého otce a jeho ve věznici ve městě jménem POLTAVA. Vidíte ty souhlásky? PLTV. PV a LT. PROSTĚJOV a LITOMĚŘICE. Obé hloubkový průzkum. Z pohledu našeho. A tím mi také zachránil život, protože jsem nezlomil běžný lidský strach ze skákání a z výšek. A neskočil jsem v Sýrii dvakrát a v Moskvě jednou a jednou v Praze z okna i po velké a masivní dávce drog. Pravděpodobně mně podávaných estébáky na palubách letadel ČSA, nebo mými spolupracovníky z ÚV SSM. Těmi nejbližšími spolupracovníky. KDYŽ JSTE POSLÁN DO TAKOVÉ OPERACE, JAKOU BYLA OPERACE BENJAMIN MUSÍ VÁS HOLY SPIRIT OCHRÁNIT I S VELKÝM PŘEDSTIHEM.

Zpět k výslechů a jejich záznamům provedeným ve věznici v ukrajinském městě POLTAVA. Ve výslechu z 27. ledna 1940 je také otec dotázán na jeho život před jeho útěkem do SSSR. Hovořil o absolvování školy, o nástupu na vyšší školu, vyšetřovatel tomu říká průmyslové školy. Tu můj otec z důvodu velké chudoby spojeným s úmrtím matky opustil a začal pracovat u otce na rodinném hospodářství. U výslechu uvádí že roce 1937 odcestoval do toho zmíněného města výše uvedeného a na obrázcích také výše zveřejněného. Je to tedy R a N a něco k tomu. – Určitě to znamená RÝN-RHEIN a RHINO. To bylo výše. A je to logické v souvislosti s celým příběhem. Překladatelé ve firmě PRESTO, kteří to konzultovali s rodilými mluvčím s ruským jazykem si myslí, že by to mohlo být město RYCHNOV. A já s i myslím, že to je také správný výklad. Ta mnohostrannost výkladů je v celém příběhu obvyklá. Jde samozřejmě o to, že prohlédnutí celé Operace musí být složité. Potvrzuje mi to ten fakt, že mi otec říkal, a také tady o tom již byla řeč, dávno před tím, než se mi dostali do ruky tyto dokumenty, že pracoval v ÚSTÍ nad ORLICÍ. Vzpomínáte na ten kilometrovník na nádraží v Ústí nad Orlicí a jeho číslo. Dvojky a Nula. Myslím, že jsem tam přidal i fotku toho kilometrovníku. Kterou jsem tam na nádraží vyfotil. Proč je to vysoce pravděpodobné že se jedná o zkomoleninu všech těch tří slov dohromady? Ty dvě jsem komentoval. Ale RYCHNOV je nad KNĚŽNOU. A vy přece dobře víte, že ve hře LUCERNA vystupuje kdo? KNĚŽNA a MLYNÁŘ-MÜLLER-MILLER-MEYER-MAJER-MACHER-MIZER-MACGUIRE MEGIR – MOHORT – MOHORIT-MOHORITA a MOGORITA. Je tam vodník, co žije pod vodou v tichém světě pod vodou jménem MICHAL. Je tam Hanička, Libor a Zajíček. A LUCERNA-LANTEREN-LUZERN. Samozřejmě Palác LUCERNA rodiny HAVLA. A proč ještě RYCHNOV nad KNĚŽNOU? Protože tam stojí kostel jménem svatý HAVEL. Německý název města je REICHENAU. A to je velmi podobné RAUCHENAU. Z německého RAUCHEN – KOUŘIT. A tak výsadek ARAP přistál u MAKOV a ČADCA. Název města ČADCA je přímo od slova ČADIT – KOUŘIT. A MAKOV, když ho převedeme do opiové podoby je ho také možné KOUŘIT. A proč je to pravda přijde na řadu v další části.

Na pravdivost tvrzení že šlo o Rychnov nad Kněžnou také svědčí to, že se tam narodil Karel Poláček. Malý Polák. Můžu také napsat jeho příjmení. Jednou z jeho knih byla kniha o přátelství pěti chlapců pod názvem bylo nás pět. Ta skupina, ve které otec přešel hranici byla skutečně pětičlenná. Velmi dobře vím, že jejím členem byl kromě mého otce pozdější generál Stepan Michal Bunzák. Dalším členem byl Ruščan. Pouze toto se nám podařilo rozluštit. v záznamech výslechů u jeho jméno. A dále to byli dva bratři. Sourozenci příjmením ŠUBERT. Iosif Dimitrijevic Šubert a Ilja Dimitrijevic Šubert. S generálem Bunzákem jsem se znal osobně. A o těch zbývajících jsem nevěděl. Ale můj děda Karel Gebelt i měl v domě číslo 74 v Horní Počaply společnou zeď u dvorku se zdí sousedního domku kde žil ŠUBERT. Máňa Šubertová, jeho manželka, které se říkalo Šubrtka, snad chodila s mojí matkou do školy. Jestli si dobře vzpomínám. Když se tam otec přiženil tak tak si na své kamarády Šuberty musel vzpomenout. Nehledě na to, že v dokumentech z archívů ministerstva obrany v Praze je opis rodného listu otce, který mu zaslal místní úřad z Volové po válce na jeho žádost. Potřeboval jej přiložit k žádosti o opci. Ten opis podepsal Šubert. Nevím kterým, jestli jedním z těch dvou, co přešli s otcem hranici nebo dalším Šubertem. Fakt je i to že jeden Šubert nebo Šubrt byl předseda OV SSM v Praze začátkem sedmdesátých let. A také samozřejmě je třeba připomenout Franz Šubert – SCHUBERT slavný rakouský skladatel předčasně zesnulý ve 32 letech. Na jménu Ruščin je zajímavé to, že se tam objevuje ve jméně vedle sebe písmeno Š a Č. Stejně tak jako měl tato dvě písmena vedle sebe i velitel skupiny ARAP kapitán Niščimenko Belavsky. Již jsem také zmiňoval název ruské rybí polévky s názvem ŠČI.

Rychnov nad Kněžnou potvrzuje i to, že se mnou v Moskvě ve škole VLKSM byl jeden kolega z Rychnova nad Kněžnou. Již jsem několikrát psal, že nás bylo asi patnáct, a tedy nemohlo jít o náhodu. Jmenoval se Oldřich Kaloč. A to jsou iniciály O.K. Mezinárodni IATA kód pro označení československých civilních letadel. Který nám prý celý svět záviděl. Z komerčního hlediska, samozřejmě. Původ má ale již v Rakousku – Uhersku. O znamenalo Österreich. A vznikly snad již v roce 1913 jako imatrikulace platných radiotelekomunikačních volacích znaků. Tyto imatrikulace vzešly z mezinárodní konference o radiotelegrafii ve Washingtonu (ITU) v roce 1927. Vy již víte, že MORSE je i WASIL a další informace spojující naše jméno a příjmení ve všech podobách s tímto oborem. A samozřejmě že si vzpomínáte, že otec se stal po příchodu do Buzuluku po propuštění z Gulagu spojařem. Moji dva bývalí nevlastní bratři byli vojenskou odborností spojaři. A já jsem byl první vojenskou odborností spojař. Oba bratranci Karel i Petr Gebelt narukovali do kasáren v Praze Ruzyň (německy Rusin) ke spojovacímu útvaru. To jsou ta kasárna, kde bylo popraveno 9 studentů dne 17. listopadu 1939.

Kromě O.K. je to i znak O.L. A to vy víte, že je i OI. IO. Deset. Římskými písmeny X. CHE. EL CHE. Když napíšeme Letadlo OL. IO je i ruské písmeno JU. Slovo používané v Horní Počaply pro vyjádření souhlasu. JU. Používali to babička s dědou běžně. A my jsme si jako děti s bratrancem Petrem a jeho bratrem Karlem a mojí sestrou z toho dělali legraci. A pořád jsme to říkali. Se sestrou i doma v Praze.

Aby to byla pravda, tak byl můj kolega ve škole Oldřich Kaloč hráč házené. reprezentoval nějaký klub. Nevím už jaké úrovně. Ale fakt je ten že stál velmi o to abych reprezentoval spolu s ním a dalšími naši skupinu na turnaji v házené který se ve škole pořádal. Nechtělo se mi. Reprezentoval jsem dokonce školu na mistrovství vysokých škol Moskvy a hrál v kapele a organizoval a provozoval další akce. Ale tak naléhal že jsem nakonec svolil. a tak jsem se stal vedle toho, že jsem byl hráčem Basketbal – Basket Ball – B.B. – 22 – stali i hráčem HANDBALL. H.B.

Další výslech se uskutečnil ve městě POLTAVA dne 5. března 1940. Ano 5. března. To je i 5. října. dne narozenin Václav HAVEL. A také to je plus DVA datum seskoku otce se skupinou ARAP u MAKOV, ČADCA dne 7. října 1944, Je to i 5.3. A to je i 53. Rok 1775. Je to i jejich skupina DVA bratři a tři další členové skupiny. JE TO ALE I PŘESNÉ DATUM MÉHO ZVOLENÍ DO FUNKCE PŘEDSEDY ČESKÉHO ÚV SSM. Dne 5. března 1986. A to je i rok 1989. Při tomto výslechu otec uvádí i podrobnosti o přechodu hranice. Že je převedl Ivan Kobča. Že je vedl asi 25 kilometrů a že je dovedl do vzdálenosti 5 kilometrů od hranice. A že mu za to zaplatili 25 pengö.

V této části otec vypovídá o podrobnostech jejich odchodu z Volové. Že se sešli u hokynáře Šuberta Andreje Alexejeviče v obchodě. Že vypili každý tři vodky a nakoupily potraviny a litr vodky za 5 pengö. Vyšetřovatel se ptal, kde otec vzal peníze a on odpověděl že měl 8 pengö.

Dalším výslechem je výslech dne 17. března. Stejné otázky a stejné odpovědi. Je v něm jediné číslo. 25 kilometrů které museli ujít ke hranici. Samozřejmě, že již vidíte datum 17. března. 17. Marta v ruštině. Ten den se o mnoho let později narodila dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A také víte, že 17.března je i minus DVA 15. března. To bylo datum okupace zbytku republiky v roce 1939. Ale také víte, že to je i 17. října. A to je zase v souladu s lichými dny v říjnu, o kterých je tady na webu samostatný příběh. Ale hlavně je to i 11. říjen. Datum narození Ivana HAVLA. A minus DVA je to zase datum údajného úmrtí Ernesto Che Guevara v Bolivia. Ten den také bylo otci sděleno obvinění důstojníky NKVD jménem ERETIK a SVIRIDOV. Podle zákona číslo 80 UK USSR. Asi JURIDIČESKOVO KODEXA UKRAJINSKÉ SSR. Ne anglické USSR – SSSR. ale USSR jako ruská zkratka Ukrajinské sovětské socialistické republiky.

Dalším datem je datum 31.Marta. 31. března. To byla podepsána ZÁVĚREČNÁ OBŽALOBA. A vy zase již víte, že to je i 13. března, a to je i 13. října, a to je minus DVA zase datum narození Ivan HAVLA. A samotné 13. října je plus DVA 15. října, a to byl ten samý rok datum okupace zbytku Československé republiky.

Další dokument je ze dne 28. Aprelja. 28. dubna 1940. To bylo rozhodnutí vyšetřujících orgánů NKVD ve městě POLTAVA o vině mého otce z přechodu státní hranice. A také o tom, že se předávají výsledky vyšetřování k posouzení Zvláštní komisi-poradě NKVD SSSR. Která rozhodne. Samozřejmě, že 28. duben je i 28. září. A to je děleno DVĚMA i 14. září. Zcela klíčové datum v mém příběhu. Narození Jana Masaryka na Vinohradech, úmrtí T.M. Tomáše Garrigue Masaryk v Lány. Narození syna jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů a také narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál. Kotva, když dáme J a J zády k sobě. A bylo to také datum seskoku skupiny WOLFRAM u obce MORÁVKA okres FRÝDEK MÍSTEK. 14.09. je i 14.06. a to je datum založení US ARMY a svátek ROLAND a VASIL a také je to datum narození Ernesto Che Guevara v Rosario, Argentina.

A pak už je to jenom Výpis z protokolu této Zvláštní komise-zasedání NKVD SSSR. Ta rozhodla o trestu. Otec byl odsouzen na tři roky vězení v nápravném pracovním táboře. Tedy GULAG. A je tam poznámka na tři roky od zatčení. Ode dne 10.23. 1939. Což se nestalo. Otec byl ve vězení od 10.23. 1939 do 12.03. 1943. A co je to za datum kdy rozhodl tento orgán o trestu pro mého otce? Bylo to dne 9. července 1940. 9.Julja 1940. V den, kdy slavil narozeniny první manžel mojí matky Bohumil Florián. Narozený dne 9. července 1909. 9. července roku 1964 se také uskutečnila svatba VÁCLAV HAVEL a OLGA HAVLOVÁ. 9. červenec je i 9 plus DVA a to je 11. červenec, a to je datum narození mého pozdějšího tchána Miroslav SVOBODA. A je to také datum narození Olga HAVLOVÁ. 9. července je také 6. července, a to je děleno DVĚMI 3. červenec. A to se narodil manžel sestry mojí matky Alena/Alice, Antonín Barannikov. A výpis z tohoto rozhodnutí vyhotovil tajemník této Zvláštní komise-zasedání NKVD SSSR dne 16. července. A to je i 19. července, a to je minus DVA i 17. červenec. Datum popravy carské rodiny cara Nikolaje v Jekatěrinburgu a datum mojí svatby v roce 1976. A také je to svátek svaté MARINE. Také MARGHARETA-MARKÉTA. U tohoto opisu je ještě číslo 52064. Fotografie je stejně jako všechny dokumenty s daty tady uvedenými v úvodu tohoto příběhu. 52 je rok kdy začala kralovat ELISABETH II. ve Velké Británii. Kdy začal vykonávat funkci prezidenta USA generál EISENHOVER a kdy jsem se já narodil. Rok 64 je rok svatby manželů Václav a Olga HAVEL

Nakonec je součástí spisu DELO 566 dokument o Protestu prokuratury Zakarpatské oblasti Ukrajiny ze dne 30.03. 1990. Nesouhlasí s rozhodnutím Zvláštní komise ze dne 9. července 1940, protože otec svým činem nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu 80 YK USSR. A tento návrh byl dne ministerstvem spravedlnosti Ukrajinské SSR schválen. A tak došlo k tomu, že DELO 566 bylo dne 17. dubna zastaveno podle P 2 ST 6 UPK USSR. Nejsem si jist, zda o tom otec před svým úmrtím věděl. Že nakonec bylo jeho obvinění zastaveno. V roce 1990. 17. dubna. Což je i 17. září, a to plus DVA i 19. září 19.09. A stalo se to v roce 1990. Také 19.09. Moje datum narození. A také rok narození prvního manžela mojí matky Bohumil Florián. Který se narodil v den, kdy byl otec odsouzen 9. července v roce 1940.

Pro úplnost a ukázku dokonalosti, jak se plán Operace Benjamin naplnil ještě jeden důkaz. Z města POLTAVA byl i VLADIMIR ANTONOVIČ IVAŠKO. Ten se stal dne 24. srpna 1991 generálním tajemníkem KSSS. Poté kdy po poraženém pokusu o převrat Viceprezidenta SSSR Janajeva Genadije (připomínám, že jsme byli dříve když pracoval v KMO – Výboru mládežnických organizací SSSR na jedné mezinárodní akci vzájemně představeni), odstoupil M.G. MICHAIL GORBAČOV M.G. Tuto funkci ale IVAŠKO zastával pouze PĚT dní. Do 29. srpna 1991. Pak byla zrušena. A vy víte, protože už to tady také bylo, že 24. srpna je i 12. srpna, a to je datum narození mého otce a JAK EŠ. A jako 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA. A 29. srpna bylo datum Slovenské národního povstání v roce 1944. Je to ale i minus DVA 27. srpna, a to je zase i 21. srpna a 12. srpna. Datum okupace Československa a datum nepovedeného pokusu o puč v SSSR v tom roce. A také tady již bylo že manželka IVAŠKO se jmenovala LUDMILA. Tak byla LUDMILA IVAŠKO. LUDMILA I VAŠKO. V zemích bez háčků je to i LUDMILA I VASKO. Moji rodiče. A VASKO je i VASCO-BASCO. A v País VASCO ve Španělsku maturoval OTTO HABSBURG (OTTO italské číslo OSM a O.H.). Syn posledního ÖSTERREICH-HUNGARY(MAGYAR a O.H.) císaře KARLA a císařovny ZITA, která měla svátek dne 19.09. Jako já narozeniny. Hlavní město País VASCO je VITORIA (GASTEIZ). Jako VITORIA LUISE dcera císaře WILLHELM II. Která se v roce 1913 vdala za přítomnosti cara NIKOLAJ II. a král GEORGE V. za ERNEST AUGUST BRAUNSCHWEIG. V Berlíně. A jako VITTORIO můj italský přítel a jako dva moji poslední kolegové v čele VLKSM v SSSR. VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONĚNKO. Největší město País VASCO je ale BILBAO(BILBO).

A vy, kteří čtete a pamatujete si tak také víte, že právě v té době, kdy se udály tyto události jsem byl se svojí manželkou VLASTA SVOBODA a s dětmi KATEŘINA a NIKOLA na KRYMU. A to už tu bylo mnohokrát co se tam odehrálo.

Město POLTAVA mělo kvůli OPERACI BENJAMIN vstoupit do podvědomí všech kteří jí organizovali. Jak se to stalo? USA začali již po přepadení SSSR nacistickým Německem připravovat konkrétní plány na využití sovětských letišť. Po vyhlášení války Japonsku dne 08.12. 1941 (datum narození mého otce 12.08.1919 a den narození mojí manželky o devět let později 08.12.1950 v PLZNI) začali plánovat vybudování letišť na Sibiři s využitím právě ve válce s Japonskem. Na konci listopadu roku 1943 na Teheránské konferenci ( 28.11. – 01.12 1943) navrhl Franklin Delano Roosevelt za přítomnosti svého syna pilota, plukovníka Eliot ROOSEVELT vytvoření základen amerického letectva na území SSSR. (Připomínám Vasily Stalin byl také pilot.) Tehdy Stalin v zásadě souhlasil. A tak byl vypracován plán OPERACE BASEBALL. Později přejmenované na OPERACE FRANTIC. Celou přípravu Operace provázela řada složitých jednání. USA navrhl šest letišť. Stalin nakonec schválil jen tři letiště. Tato jednání byla ukončena na schůzce STALINA s velvyslancem USA v Moskvě WILLIAM AVEREL HARRIMAN (narozen 15. listopadu 1891 A WILLIAM je B.M.L. a HARRIMAN je MUŽ JINDŘICH) na jednání v Moskvě dne 02.02.1944. Proč to souvisí? Za prvé OPERACE byla původně BASEBALL. O.B. Jako OPERACE BENJAMIN. A další operace, která přijde na řadu za chvíli. Také O.B. Ta tři letiště, která dostalo americké letectvo k dispozici byla letiště poblíž POLTAVA. POLTAVA, PYRIATIN a MIRGOROD. Pro zajištění utajení přidělilo americké letectvo těmto letištím kódová označení „STATION 559“ a „AAF-560“ a „AAF-561“. V POLTAVA a MYRHOROD byly základny těžkých bombardérů B-24 a B-17. V PYRJATYN byly umístěny dálkové doprovodné stíhačky R-51 a R-38. Samozřejmě, že jde z hlediska stále omezených informací o Druhé světové válce v Československu-Česku o nesmírně zajímavé téma. A doporučuji všem, kteří chtějí vědět o tom, jak obrovský záběr Druhá světová válka měla, protože nebyla jenom v Československu jak to podle psaní historiků a novinářů někdy vypadá, se i na tuto spolupráci spojenců podívat. V tomto případě šlo totiž i o přímé setkání sovětských občanů s americkou technikou a samotnými Američany. Operace vyžadoval přítomnost asi 1300 amerických důstojníků a vojáku na ukrajinském území SSSR. Asi 300 příslušníků pozemního personálu bylo totiž na Ukrajině až do Dne vítezství. A domů do USA se vraceli včetně pěti zemřelých až po konci války v Evropě. Když k tomu přidám, že Okupace nacistickými vojsky byla v POLTAVA od 18. září 1941 do 23. září 1942, tak tato mise za dva roky po tom musela nechat na místních spolupracovnících amerických vojáků a příslušnících sovětského letectva určitě velký dojem.

A nyní to nejdůležitější z hlediska mého příběhu. Velmi pozorně to sledujte. Všimly jste si jaké číselné označení měli ty tři základny? 559 a 560 a 561. MYRHOROD je rusky MIRGOROD – M.G. To bylo pravděpodobně číslo 561. Když se podíváte nahoře na číslo spisu mého otce tak vidíte číslo 566. A protože jich bylo celkem pět, kteří byli vězněni v POLTAVA můžeme předpokládat, že otec byl poslední, kterého tehdy dne 10.23.1939 vyslýchali pohraničníci NKVD. Asi to nebrali podle abecedy. Ale jestli ano, tak je to jedno. Protože číselně to tak vychází. Americká základna celkem třikrát a to 559 a 560 a 561 a dále pokračují spisy 562 a 563 a 564 a 565 a POSLEDNÍ je 566. 3 a 5. Ano 1775. A datum mého zvolení do funkce předsedy českého ÚV SSM v roce 1986 což je i 1989. 3.5. je i 3.8. a to je krát dvě 6.8. A to americké letectvo bombardovalo Hirošimu atomovou bombou a je to i 9.8. a to americké letectvo bombardovalo Nagasaki. A 9.8. je i datum narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů – DVOJČAT. 9.8. je i 9.5. A tento den jejich otec, první manžel mojí matky, před válkou voják rotmistr sloužící v PLZNI, Bohumil Florián jako PYROTECHNIK policejního ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici, zachránil v PRAZE TÝN chrám. Na rozkaz velitelství BARTOŠ provedl kontrolu dne 9.5.1945 a zaminovaný TÝN odminoval a zachránil. Ano jedno z letišť bylo PYRIATYN. PYR A TYN. PYR OTECHNIK a TÝN. POLTAVA jako PV a LT – Prostějov a Litoměřice už tady byly. Před chvílí. Že nešlo o náhody dosvědčuje i to, že iniciály velvyslance USA v MOSKVĚ byly W.A.H. Ve městě NOVÉ Mesto nad řekou VÁH absolvovali oba moji bývalí nevlastní bratři – DVOJČATA, vojenské učiliště. A ve znamená VAH se narodil Václav Havel, a i Ivan Havel. Je to v pořadí SEDMÉ – 7 – znamení. A proč je to všechno, co tady píšu pravda? Vy si právě teď vzpomínáte že strategický bombardér B-2 SPIRIT poprvé vzlétl dne 17.července 1989. V ten den, kdy měl na teritoriu města PLZEŇ známý projev JAK EŠ narozený dne 12. srpna, 12.08. jako můj otec a tedy 08.12. jako moje manželka. Se kterou jsem měl svatbu dne 17. července roku 1976. A jako 17. července 1918 kdy byla ve městě JEKATĚRINBURG, kde později působil BORIS JELCIN, vyvražděna rodina cara NIKOLAJ II. 17. července na svátek MARINE. B-2 SPIRIT vyrábí společnost NORTHOP GRUMMAN. Rodina GROMAN byla také v HORNÍ POČAPLY. Spřízněná s mojí babičkou MARIE HON, HAN, HAHN provdanou GEBELT. Bydleli hned za zdí tak zvané letní kuchyně babičky a dědy. Stanislav Groman byl snad můj přes koleno bratranec. Jak se tomu u nás říkalo. A slovo NORTHOP obsahuje i iniciály H.P. Horní Počaply. A také víte, že 17. červenec je i 17. červen. Protože červen je sedmý měsíc od konce roku jako je červenec sedmý měsíc od začátku roku. A to se narodila právě moje babička HON-HAN-HAHN. 17. června roku 1895. S otcem Josef HON, sekerník v RADOUN číslo 23, politický okres DUBÁ a matkou Teresie HON, rozenou RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. Lety z těchto letišť byly zahájeny 2. června1944. POSLEDNÍ SE USKUTEČNIL DNE 19. ZÁŘÍ 1944. A TO JSEM SE V ROCE 1952, DNE 19. ZÁŘÍ NARODIL JÁ NA OSTROVĚ ŠTVANICE. ANO HON A ŠTVANICE.

Vaše komentáře

  1. V 31.řádku textu je nesprávně napsáno slovo „víše“, kde se místo měkkého -i- píše správně -y-.
    Omlouvám se, je-li to z důvodu nějakého skrytého významu.
    J.H

    1. Díky! Moje psaní nemá absolutně žádné skryté významy. Jen ty skryté významy vytahuje na světlo. A naopak na ně upozorňuje. Takže to je obyčejná hrubka. Nebo překlep. Divím se, že to ten automatický slovník nezaznamenal. Ale na to nejsem odborník. Takže když je tam něco, co má mít nějaký význam a je to nespisovně tak na to upozorním. Například VÍŠE by mohl být řezník VÍŠEK, který pracoval v řeznictví na Strossmayerově náměstí kde se učila sestra prodavačkou, šéfem byl ŠALDA jmenovec šéfa Husákovi prezidentské kanceláře. Anebo teta VÍŠEK, (VÍŠKOVÁ) která bydlela u Karlínského náměstí a kam jsem chodil s matkou jako kluk. Byla prodavačka v cukrárně tak jsem k ní chodil rád. Bydlela hned u kostela svatého Cyrila (Konstantina) a Metoděje a restaurace HAMBURK. Česky jsem nepsal prakticky 15 let, kdy jsem byl v jiném stavu a žil jsem v zahraničí. Tak se do toho snažím zpět dostat. Takže díky a neváhejte, když budete mít další připomínku na moji chybu. Přeji vám vše dobré!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *