CORTÉS-KERTÉSZ.

114 zobrazení
TiskTisk

A protože zůstanu ještě v příštím příběhu v MOSKVĚ s hlavními aktéry vystupujícími v tomto příběhu tak si nyní dovolím malou ale velmi důležitou odbočku. V dnešním příběhu jsme měli přímo dva účastníky s příjmením, které je možné vyslovovat jako ZAHRADA nebo ZAHRADNÍK. Přitom jsem i uvedl že v bytě v prvním patře domu kde žila moje manželka s rodiči a kde jsem před svatbou, a i po svatbě nějaký čas žil i já žil pan ZAHRÁDKA. A moje babička – matka mého otce byla BÁRÁN ANNA, a to je maďarské příjmení a znamená OVCE – SHEEP – ŠÍP vyslov, a to je ARROW – VOR R. Jsme tedy i MAĎAŘI. Její manžel nebyl BERAN, ale byl MOHORITA DMITRO s rumunskými – dáckými kořeny. A tak můj otec mohl být španělskou metodou zápis příjmení po obou rodičích MOHORITA – BARAN. M.B. A protože MOHORIT, slovo, je až z dob DACIA, a to je původně DÁK – WOLF a k tomu BARAN naše v nářečí BERAN, tak byl i se svými oběma „RODY-PŘÍJMENÍMI“ i WOLF RAM Jako skupina, která seskočila v čele s kapitán IOSIF OTISK – I.O. – O – IX – EL CHE anebo OTISK – OTEC a SYN pod krycím názvem jménem WOLFRAM. A je to i prvek z tabulky D.I.M. DMITRIJ IVANOVIČ MENDĚLEJ. Ten žil v obci KLIN. Tam u naší DVOJKY družebního LENINGRADSKÉHO obvodu MOSKVY. To ale přijde na řadu později. V obci KLIN žil i H.S. hudební skladatel P.I.Č. – PETR ILJIČ ČAJKOVSKY a spisovatel ARKADIJ PETR GAJDAR (vlastním jménem GOLIKOV ukrajinsky HOLIKOV) atd. Ale to skutečně až příště.

A protože vy již víte, že klíčová místa jsou kromě těch v RUSKU a ČESKOSLOVENSKU a východní EVROPĚ a v NĚMECKU a ITALY i za VELKOU LOUŽÍ. BOLŠAJA KALUŽSKAJA v MOSKVĚ vzpomínáte? Tam chtěl studovat ŠUTROLOGII-GEOLOGII mladík z města SAMARA-CAMAPA – KAMERA pozdější výrobce a opravář KAMER jménem M.I. – MILKIN IOSIF. ZA VELKOU LOUŽÍ je samozřejmě spojena s OPERACÍ BENJAMIN jak USA, tak i KANADA a celá Střední a Jižní AMERIKA. Které prolínají mým příběhem. Ale adresně a podrobně jsou s mým příběhem spojeny DVĚ. I se mnou osobně. Je to MEXICO a KUBA. MÉXICO a CUBA. Proč to zvýrazňuji? V maďarštině, jazyku mých předků je ZAHRADNÍK slovo KERTÉSZ. Ano vidíte dobře KERTÉSZ. Vy, kteří znáte i světové dějiny hned vidíte podobu ve výslovnosti se španělským CORTÉS. KORTES-KERTESZ. A víte, že Angličané a Američané a asi i Australané a další kteří anglicky mluví to vysloví se svým přízvukem stejně. A ještě je tam stejná ČÁRKA nad E. Jako šipka, která nás upozorňuje ve dvou na pohled odlišných slov, která i mají odlišný význam na to E – TROJZUBEC PÁNA MOŘÍ. A symbol UKRAJINY. A ČÁRKA, která se neužívá ve všech jazycích, ale ve španělštině a češtině a maďarštině ano. A CORTÉS dobyl pro Španělskou korunu právě ostrov KUBA a MEXICO. A i další místa. Ale tato jsou ta hlavní. CORTÉS je velmi zjednodušeně řečeno, přeloženo ze španělštiny „slušný člověk“. Což asi tak docela jako dobyvatel nemohl být. Ve vztahu k domorodcům. A tak byl asi i trochu ŘEZNÍK – MÄSIAR a malý ŘEZNÍČEK je MÄSIARIK… Ti ŘEŽOU – A slovo CORTÉS znamená v češtině také ještě české slovo ŘEZY. V angličtině CUTS. A v ruštině i RJEZNIJE, a tak i RJAZAŇ. A jsme zase u filmu němé éry ruského filmu BABY RJAZANSKIJE. Ruského němého filmu. Je to také STŘIH, a to je předmětem práce KREJČÍCH a ŠVADLEN ale i filmových STŘIHAČŮ ve STŘIŽNÁCH. Třeba VASILIEV BROTHERS. A v druhém jazyce mých předků v rumunštině je to – TÄIETURÄ – TAJE TURA. VOLOVA TAJEMSTVÍ. A když ŘEZ tak i REŽ. A to je ŽITNÁ na DVOJCE, která vede z KARLOVO NÁMĚSTÍ – DOBYTČÍ TRH až nahoru do MEZIBRANSKÁ a ANGLICKÁ (za války IRSKÁ, kde byla VINOHRADSKÁ ZÁLOŽNA – V.Z. kde měl sraz s domácím odbojem OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN) a na náměstí MÍRU. A tak i všechny ty B – REŽNĚV. B. – REZUN, B – ŘEZEN, B – REZIN, B – ŘEZINA

Zatímco zahradník je v rumunštině GRÄDINAR a zahrada je GRÄDINA tak je to v angličtině GARDENER a GARDEN. Vzpomínáte na VELBLOUD a VERBLOUD? A PROVAZ a POVRAZ? A HODINKY a HOLINKY? Co nám ukazuje GARD a GRAD, jako metoda přehození písmena ve slovech znamenající to samé? Ruské zahrada – OGOROD je podle tohoto přehození jednoho písmena OROGOD/ ORO GOD – ZLATÝ BŮH nebo ZLATÝ ROK. Ve španělské anglické anebo ve španělské ruské kombinaci. A zahradník je OGORODNIK, a tak i OROGODNIK. Jestli čteme OGOROD „hebrejsky“ odzadu tak je to DOROGO. Přesně. Bez jakýchkoliv úprav. A „hebrejštinou bez samohlásek je to DRG – DR. G – DR CHE. A vy víte, že CHE DOKTOREM byl. OBA CHE v mém příběhu byli DOKTORY. Ne, ne není to hra se slovy. Proč je to pravda? Protože nejenže v bytě pod rodinou mojí manželky SVOBODA žil ZAHRÁDKA ale na chodbě naproti nim ve druhém a jediném dalším bytě na tom patře žil s manželkou pan DRAHUTA. Ten byl ještě ke všemu povoláním MARJAK – MARINERO-MARIŇÁK-NÁMOŘNÍK. A ruské DOROHO je naše DRAHO a anglické EXPENSIVE a ve skotské gaelštině je to DAOR – DA O.R. A ve španělštině je to CARO. A jsme zpět na náměstí TVER a u toho proč ten název města TVER hraje tak důležitou roli v mém příběhu. Z města TVER byl GARDIN (DRAGIN – DRAHIN ukrajinsky vysloveno, a GARDEN – GARTEN – ZAHRADA – SAD) a bylo a je to náměstí TVER u TVER Street – MAXIMA GORKÉHO a je tam STOLECHNIKOVA Line a GEORGIAN restaurant ARAGVI. A DMITROVKA Street a kousek dál je KUZNĚCOV most a MIUSSKAJA náměstí a TVERSKAJA – JAMSKAJA. Slovo CARO je ve španělštině české DRAHÝ a CARA je i DRAHÁ ale také je CARA slovo TVÁŘ – slovensky TVÁR. A DRAHÁ v češtině je i české slovo DRÁHA. Ano ta s KOLEJEMI – DVĚMA a VAGÓNY a LOKOMOTIVAMI. A tak i paní DRÁŽSKÁ. Vzpomínáte, jak UHL (vyslov UL) říkal, že ona říkala že ŠMÍD – SCHMIED – KUZNĚC – HAMERNÍK – KOVÁŘ – SMITH – SMYTH, student zemřel dne 17.11. na Národní třídě?

A finále? OGOROD a DOROGO je i slovanské DAROGA. Ukrajinské DOROHA. České CESTA. Anglické ROAD – DR. Maďarské ÚT. Finské TIE. Rumunština DRUM – DR. M. – anglický BUBEN. A ve skotské gaelštině RATHAD – THE DR. A tak jsme byli na konci strastiplné cesty.

Na TVER náměstí stál pomník MICHAIL DMITRO SKOBELEV a pak pomník SVOBODY a pak JURIJ-GEORGE DOLGORUKIJ. A v pozadí ne tak výrazný, ale všude přítomný LENIN.

Ale zpět k tomu, čím jsem začal tento poslední odstavec CORTÉS – KERTÉSZ. To španělské slovo CORTÉS, které neznamená to, co maďarské KERTÉSZ – ZAHRADNÍK – GARDENER – JARDINERO i když se vyslovuje stejně. Je to také příjmení. A to slavné příjmení. CORTÉS HERNÁN – C.H. – a tak i CHE se narodil v roce 1485. Ve španělském MEDELLÍN. Byl jedním z nejslavnějších španělských conquistadorů AMERIKY. Při svých taženích v letech 1519 až 1532 vyvrátil říší AZTÉKŮ, a tak položil základy španělského koloniálního panství v AMERICE. Byl také znám jako 1. MARKÝZ del VALLE de OAXACA. Zemřel 2. prosince 1547. Pohřben v CIUDAD de MÉXICO.

Ve městě MEDELLÍN, ale v jihoamerické COLUBMIA se narodila spolubydlící mojí přítelkyně ADRIANA/ALICIA a také moje kamarádka. Bydleli spolu na pokoji na koleji ve škole VLKSM. Jmenovala se MARINA a byla to míšenka. HERNÁN CORTÉS měl domorodou přítelkyni MARÍNA a měl s ní syna – míšence MARTIN. Třetí z jejich pokoje byla, pro upřesnění, MARIANA.

Byl MARKÝZ del VALLE. A tak byl iniciálami M.V. A byl z VALLE – ÚDOLÍ. A tak tedy i z MEZIHOŘÍ či MIŽHIRJE. Tak jako můj otec. Dříve VOLOVÉ. A jako VALY, kde sídlilo Ministerstvo obrany Československa. Kde sídlil VALO VASIL, můj kmotr, generálplukovník náměstek ministra obrany, spolubojovník mého otce a jeho přítel. I jako anglické VALLEY. CORTÉS HERNÁN zemřel dne 02.12. A to vy víte je i 02.01. A to je plus DVA i 04.01. a to se narodila moje matka LUDMILA GEBLT-FLORIÁN-MOHORITA. OAXACA je město v Mexico. Znamená to v překladu z nahuatlského jazyka doslova NOS. Ano NOS. Dobře vám známý z NOSEK a NOSKI atd. OAXACA DE JUARÉZ. A vy vidíte že JURAÉZ je i JURA Z. JURAJ-GEORGE a 2 – DVOJKA. Pravda je to proto, že v blízkosti města je starobylé ZAPOTÉCO město MONTE ALBÁN. A vy víte, že ALBA je název SKOTSKA ve skotské gaelštině. A je to rumunsky také BÍLÁ. A také víte, že ve španělském kraji CASTILLA Y LEÓN je SALAMANCA s ALBA DE TORMES. Majetek vévody z ALBA. A také zde bylo že svatá TEREZA, stejné jméno jako moje prababička, zemřela v ALBA DE TORMÉS. A také připomínám, že kraj, kde se nachází toto místo je zcela shodný s polabskou nížinou v Čechách.

Narodil se v provincii EXTRAMADURA (název provincie je v překladu do češtiny je EXTRÉMNĚ TVRDÁ, nebo také je to EXTREMA DR. – výjimečný extrémní doktor) ve městě MEDELLÍN, v rodině nižší šlechty. Rozhodl se hledat štěstí v Novém světě cestou na HISPANIOLA a CUBA. Tam se stal starostou dvou pro můj příběh významných měst. Navázal úzký vztah s Doňa MARINA – LA MALINCHE. Byla jeho tlumočnice a měl s ní syna MARTÍN. K tomu bylo už něco výše. Španělský guvernér CUBA jej chtěl nechat zatknout, ale to se nezdařilo. CORTÉS napsal králi KAREL I. a žádal jej, aby uznal jeho úspěchy při dobývaní ostrova CUBA – KUBA. Získal za to titul 1. MARKÝZ del VALLE de OAXACA. Ale titul místokrále získal ANTONIO de MENDOZA y PACHECO.

Pravda je to všechno proto, že jsem žil ve Španělsku v provincii MURCÍA. V SAN JAVIER. Tam sídlí ACADEMIA DE AIRE. VOJENSKÁ LETECKÁ AKADEMIE jeho veličenstva KRÁLE. Tehdy JUAN CARLOS I. a nyní FELIPE VI. Po mé návštěvě místního ministerstva práce v MURCIA, kde jsem se byl poptat po práci a přijal mě osobně jeden z představitelů úřadu původem z MAROKO, z dávné vlny přistěhovalců z MAROKA do ŠPANĚLSKA jsem dostal práci v Realitní kanceláři REAL, ESTATE – IMMOBILIARIA v TORRE PACHECO. Každá INMOBILIARIA je M.B.L. ale jenom jedna byla v TORRE PACHECO. V provincii MURCIA.

Byl synem šlechtice z EXTREMADURA jménem Martín CORTÉS a jeho manželky Catalina PIZARRO y ALTAMIRANO. Hernán Cortés byl tak po matce vzdáleným příbuzným FRANCISCO PIZARRO, který později dobyl říši INKŮ. A tak došlo k dobytí kmene AZTÉK a INKA členy jedné rodiny. PIZARRO je i PIZZA a ORR. A vy víte, že PIZZA – placka z kynutého těsta s přísadami na vrchu se jí jako CORTÉS – ŘEZY. Jedí se většinou rukou jednotlivé ŘEZY z PIZZA. A aby to všechno nebyla náhoda a byla to skutečně pravda, tak ta nejproslavenější
PIZZA je PIZZA MARGHERITA. Anagram buď rusky MAGARITA nebo ukrajinsky MOHORITA a k tomu R. b Ta se zrodila v NAPOLI – NAPLES v roce 1889. Kuchař RAFAEL ESPOSITO vymyslel PIZZA v italských národních barvách. Na počest příjezdu královny MARGHERITA do NAPOLI-NAPLES. Červená je TOMATO – RAJSKÉ JABLKO-APPLE a staročeštinou, jak je to vidět na domě „U Říšského jablka“ v MICHALSKÉ ulici v PRAZE je to malými písmeny jako – „gablto“ – GEBLT. Zelená je BAZALKA – BAZILKA – VASILKA. A bílá byla SÝR – ve finštině JUUSTO, jako můj kolega v učení u Vojenských staveb Franta JUST a ve španělštině jako naše AKURÁTNĚ-PŘESNĚ. Rumunsky BRÁNZÁ – BREZEN – B.REZUN atd. Slovo, které převzala rumunština i čeština z dávného jazyka DÁKŮ – BRYNZA. Anglicky CHEES – CH a S – CHE DVOJKA. Zajímavé je i to, že kuchař RAFAEL měl španělské příjmení. ESPOSO – ESPOSITO znamená MANŽEL. Italsky MARITO. Ano MARITO. Jak by přečetl Španěl MAHARITO – bez vysloveného „H“ je to MAARITO. RAFAEL je i EL RAF. Španělsky EL R.A.F. ROYAL AIR FORCE jeho veličenstva krále Velké Británie a Severního Irska.

A finále? Jeho manželka byla s ním dohromady nařezaná pizza. CORTÉS PIZARRO. Byla CATALINA o těch bude řeč za chvíli a podrobně. A byla ALTA – ALTO – ALT. Klíčové příjmení v mém příběhu. Spojující náš barák v SOCHOROVA a HORNÍ POČAPLY a ARTEK.

Není to ověřeno, ale předpokládá se, že CORTÉS HERNAN – C.H. měl až tři sestry.​

Jeho dědeček z matčiny strany, DIEGO ALFÓNS ALTAMIRANO byl notářem a komorníkem panství MEDELLÍN. O otci je známo, že v mládí bojoval po boku svého příbuzného Alfonsa de HERMOSO, na straně Alonsa de MONROY, který se chtěl stát mistrem řádu ALCÁNTARA. To nebylo po vůli královny ISABELA CATOLICA. Byl konfrontován Alfonsem de CÁRDENASs, mistrem Řádu SANTIAGA, a prohrál.​

A tady se objevuje ještě jednou velmi důležité v mém celém příběhu slovo – jméno ALTA – MIRANO. Jako finský architekt AALTO a statkář z HORNÍ POČAPLY ALT a naši sousedi v domě v ulici SOCHOROVA ALT – ALTSCHULE. I jako pěvecký hlas AALT-ALT. RÓMKY VASILIEVA VASILIEVA.

Byl často nemocným dítětem. Modlili se za jeho uzdravení ke svatému Petru. Tomu zůstal věrný a později nechával na svátek svatého Petra sloužit mše. ​

Jeho otec ho poslal ve čtrnácti letech studovat do SALAMANKA, kde studoval gramatiku v domě Francisca NÚŇEZ de VARELA, který byl ženatý s INÉS de PAZ. Mluvil plynně latinsky ale univerzitu v SALAMANKA nestudoval. Pracoval asi rok s notářem a získal zde znalosti práva. ​SALAM a ANCA je WASIL a ANČA. Já a moje sestra. PAZ je FRIEDEN – MÍR – PEACE.

Měl povýšenou a bouřlivou povahu, a tak se rozhodl stát se vojákem. Měl dvě možnosti: účastnit se vojenských kampaní GONZALO FERNÁNDEZ DE CORDÓBA v NEAPOLI. Nebo odcestovat do AMERIKY ve flotile NICOLÁS de OVANDO. Onemocněl, a tak v roce 1502 neodcestoval. Poté se rozhodl zúčastnit se vojenské kampaně v Itálii, kvůli čemuž se přestěhoval do VALENCIA (VASILIN – žil jsem také). Ale ani tady se nedostal k nalodění a celý jeden rok tam pracoval. Vrátil se do MEDELLÍN a rozhodl se znovu odjet do INDIE-AMERIKA. ​

Všimněte si, že v jeho příběhu se již z kraje objevují důležitá jména z pozdějších ruských dějin. CATALINA – KATEŘINA, jako KATEŘINA VELIKÁ. Podle svatá KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ, která má svátek 25. LISTOPADU-NOVEMBER. A jméno NICOLÁS – MIKULÁŠ. Tedy pouze dvě jména carů z 19. století – ALEXANDER a NIKOLAJ. A KATEŘINA – JEKATĚRINBURG. A ruská JEKATĚRINOSLAV odkud pocházela rodina manžela sestry mojí matky ANTONÍN BARANNIKOV. Co je ještě jméno KATEŘINA – CATHERINE – CATALINA. DRUHÉ jméno G.M. Ano GEORGE MARSHALL – JURAJ MARSHAL. Byl totiž CATLETT. Toto jméno je velmi podobné anglickému slovu CATTLE – SKOT a TUR. Ale jeho originál je “ SYN KATEŘINY“. Anglicky „BAPTISMAL NAME THE SON OF CATHERINE“. Jak píše Internet CATHERINE má nejasný původ nejprve doložený ve formě AIKATERINA. Později ovlivněný lidovými etymologickými asociacemi s řeckým slovem KATHAROS – ČISTÝ – CLEAN. Ano KLIN vidíte dobře. Místo bydliště u MOSKVY P.I.Č. – PJOTR ILJIČ ČAJKOVSKIJ a D.I.M. – DMITRO IVAN MENDĚLEJEV a ARKADIJ PJOTR GAJDAR, původně GOLIKOV-HOLIKOV. A OPERACE KLÍN československé STB. O té tu také již dříve byla řeč.

Náhoda by to byla, kdybych někdy, myslím ve druhé třídě základní školy, najednou nepřestal vidět. Myslím, že to bylo před tou naší přísahou na nádraží US ARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON. Stalo se to tehdy hodině čtení. S naší třídní učitelkou příjmením NEUMANN. Prostě jsem nemohl číst. Neviděl jsem písmena v učebnici. Byl jsem tehdy hospitalizován ve Vojenské nemocnici v Praze. Diagnóza byla OBRNA AKOMODACE. Vy vidíte, že OBRNA je i OBRANA – DEFENSE. A je to také ve všech podobách anagram tohoto slova. Který tady byl již mnohokrát. BRNO-BEROUN, BRUNTÁLB, BRAUN, BERN, BRUNNER atd. A po vyléčení jsem okamžitě odcestoval na dvouměsíční pobyt do ozdravovny ve SVATÉ KATEŘINĚ. POČÁTKY, PELHŘIMOV. Údajně sloužila k léčení onemocnění DÝCHÁCÍCH CEST. Ale já tam byl kvůli své OBRNA AKOMODACE. Vy víte, že v PELHŘIMOV – PILGRIMOV je kostel svatého BARTOLOMĚJE. A že odtud byl můj kolega student na VŠP v PRAZE příjmením NOVÁK. A POČÁTKY mají i kousek slova společného s POČAPLY. Kostelík svaté KATEŘINY, podle kterého se místo jmenuje nechal postavit ROŽMBERK. Jejich symbolem je ČERVNOBÍLY ERB a v něm PĚTILISTÁ RŮŽE – ROSE – ROSE – ROZA. RUUSU je to finsky a RÓSZA maďarsky a ROSA španělsky. A TRANDAFIR je to rumunsky. A vy také víte, že EL CHE byl z ROSARIO. Historici také píšou, že místní pán jménem KRYŠTOF Z LÉSKOVCE měl tři syny a dvě dcery. Dcera KATEŘINA a MARKÉTA. Dcery onemocněly a pily vodu z místních lesních pramenů a uzdravily se. A tak také tento Pán nechal postavit u jednoho pramene KAPLIČKU zasvěcenou svaté KATEŘINĚ a druhou svaté MARKÉTĚ. Vy samozřejmě víte že MARKÉTA je i MARGHARETA, a to je anagram MOHORITA. Také mě tam vyléčili. A od té doby jsem žádné potíže s viděním neměl. A finále? V roce 2001 jsem se rozhodl odcestovat na kurs angličtiny do LONDÝNA. Navštěvoval jsem školu, kterou doporučil BRITISH COUNCIL. Byla na BOND Street. Ano v ulici BOND Street v samém centru LONDÝNA. Bydlel jsem tehdy v britské rodině ve čtvrti ACTON v EALING. V dalších pokojích v domě tam bydlela ještě jedna dívka z TURECKA a druhá z JIŽNÍ KOREA. Mojí učitelkou angličtiny ve škole na BOND Street byla CATHERINE. Byla z AUSTRALIA. A abych byl čestný a upřímný, tak to byla ona, která mě navedla, velmi nenápadně, k prvnímu kroku v mém rozhodnutí, abych se věnoval tomuto psaní. Pak následovali ještě další. Ale to bude zase jiný příběh. Spíše do pamětí než sem.

Svatá KATEŘINA-CATALINA-JEKATĚRINA má svátek dne 25.LISTOPAD – NOVEMBER. A vy víte, že v noci na 25.11. došlo „de facto“ k pádu komunistické diktatury v ČESKOSLOVENSKU. Na mojí ALMA MATER – V.Š.P. VELESLAVÍN nebo VOKOVICE. Je to také 25.02. Datum komunistického převratu v roce 1948. Tak se komunismus v Československu objevil a skončil v jeden a ten samý den. Pravda je to proto, že 25.11. plus DVA je 27.11. a to je zase 1775. A minus DVA je to 11.23. Moje rodné číslo 123 a 1. A spousta důležitých dat osob narozených v kombinaci 123 důležitých v mém příběhu. Atributy spojené se svatou KATEŘINOU jsou ZLOMENÉ KOLO, MEČ, KNIHO. Anglicky byla CATHERINE OF ALEXANDRIA. Španělsky CATALINA DE ALEJANDRIA. Česky KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ. Je jí zasvěcen klášter na SINAJI na ÚPATÍ MOJŽÍŠOVI HORY. Tam kde podle BIBLE spatřil MOISÉS HOŘÍCÍ KEŘ. BURNING BUSH anglicky. BRENNENDER DORNBUSCH německy. PALAVA PENSAS je to finsky. ZARZA ARDIENTE španělsky.

Zpět ke CORTÉS. Podle LÓPEZ DE GÓMARA se plavil v roce 1504 na lodi ALONSO DE QUINTERO, souseda z PALOS DE FRONTERA. Sám Cortés to píše v dopise Karlu I. Píše mu, že odešel do INDIE-AMERIKA v roce 1504.​

PALOS DE FRONTERA je obec, ze které vyplul KRYŠTOF KOLUMBUS – CHRISTOPHORO COLÓN na svoji výpravu v roce 1492. Objev INDIE-AMERIKA. Samozřejmě, že jsem se byl V PALOS DE FRONTERA podívat. Loď, na které se HERNÁN CORTÉS plavil byla QUINTERO. To je po našem PĚTINA. PALOS DE LA FRONTERA jsou ve španělské provincii HUELVA. A to vy již čtete sami velmi rychle jako V.HAVEL. Kompletní anagram, protože v jazyce ROMANOS – LATINA je „U“ i „V“. Město bylo založeno v roce 1322–123 a DVOJKA. Tehdejší král ALFONSO XI. (L.X. – EL CHE) KASTILSKÝ to potvrdil majitelce panství manželce ALONSO CARRO jménem BERENGUELA GÓMEZ. A vy vidíte, že ALONSO a ALFONSO – písmeno sem a písmeno tam. Který se jmenoval CARRO, a tak i CARO – DRAHÝ a jeho žena byla CARA – DRAHÁ ale i TVÁŘ – TVÁR, a tak i TVER. Paní byla GÓMEZ – MOZEG – MOZEK – MEZEK – OSEL – VOSEL – VASIL. A byla křestním jménem BERENGUELA. Ano BEREN a GUELA. Všechna ta BRUN, BRAUN, BRNO, BRUNNER, BEROUN, BERN a lehký kulomet BREN. A GEULA – GYULA jako BILAK VASIL originálním rodným příjmením. A GYULA jako moje uzbecká přítelkyně z TAŠKENT, baletka. A také jako KOULE – KOULOVA ULICE, kde jsem se setkal s ERNEST GUEVARA/HUEVARA/HAVEL – EL CHE. A další podoby KOULE. Třeba VARLE – ORCHID. Nebo naše školní KOULE – PĚTKA v žákovské knížce. Která je ale i DVOJKA.

Dokument z ARCHIVU V SEVILLA (VASILLA), uvádí, že 29. srpna 1506 jeho otec zaplatil částku za jeho cestu do SANTO DOMINGO (NEDĚLE–7) s lodí SAN JUAN BAUTISTA (jako diktátor na ostrově CUBA-KUBA v době příjezdu revolucionářů FIDEL CASTRO na lodi GRANMA z MEXICO na ostrov), kterou vlastnil LUIS FERNANDÉZ ALFARO. Historik ESTEBAN MIRA předpokládá, že musel odplout v roce 1504, a pak se vrátil do Španělska. A znovu odplul v roce 1506. Za DVA roky. FERNANDEZ je FERDINAND KLAUN – VRŠŤALA-BRISTOL JIŘÍ-JURAJ. LUIS je LUDVÍK. A ALFARO – FARO je MAJÁK. Španělsky je to TORRE CON LUZ. SVÍTÍCÍ VĚŽ v jednoduchém překladu. MAJÁK je i MAJAKOVSKY VLADIMÍR – V.M. Na FARO je i FOROS na KRYMU měl svoje letní sídlo M.G. MICHAIL GORBAČOV. Byl jsem v hotelu hned vedle tohoto zařízení v létě 1990. Bylo to také místo, kde byl zadržován po dobu pokusu o převrat v srpnu 1991. To jsem byl také na KRYMU a nedaleko od FOROS. Byl jsem v ARTEK pod AJU DAG – MEDVĚDÍ HORA. Je to přibližně stejně daleko od FOROS jako na druhou stranu k městu SUDAK. A vy si vzpomínáte na majitele restaurace JAR v MOSKVĚ a MEDVĚD v PETROHRADU příjmením SUDAKOV. A otec CORTÉS RUDOLF, českého zpěváka byl profesí BEDNÁŘ. A pracoval jako BEDNÁŘ v Jižní Americe. MONTEVIDEO – M.V. URUGUAY. OR GUY.

29. SRPEN-AUGUST je datum, kdy začalo v roce 1944 Slovenské národní povstání v čele, kromě jiných AUGUSTÝN NYKODIM HUSÁK. Je to také minus DVA i 27.08. a to je i 12. 08. a to je i datum 08.12. Data narození mého toce a mojí manželky. Toto datum je v archívu v SEVILLA – VASILLA. A to zase byla sestra mého otce. A BASILEA-BALLE město ve SCHWEIZ. Rok to byl 1506. A to je i 15.06. a to je plus DVA i 17.06. a to se narodila matka mojí matky. Moje babička MARIE HON-HAHN.1504 je také 15.04. a to je, jak víte i 15.09. a tak je to i 15.06. Plus DVA 17.06. narození mojí babičky. Tedy tato dvě data, dva ročníky, jsou obě součástí mého příběhu.

​Hernán Cortés byl dvakrát ženatý a měl jedenáct – 11- zdokumentovaných dětí v šesti různých vztazích. Jeho první manželka, CATALINA (!) SUÁREZ MARCAYDA se za něj provdala v roce 1512.Zemřela dne 1. listopadu – 01.11. 1522. Před a během tohoto manželství měl Cortés pět nemanželských dětí.

 • CATALINA (!) PIZZARO, narozená v roce 1514 nebo 1515 v SANTIAGO DE CUBA, nebo možná později v Novém Španělsku. Její matkou byla LEONOR PIZZARO, pravděpodobně příbuzná CORTÉSE. Byla legitimizována spolu se svými bratry MARTIN a LUDVÍK v papežské bule KLEMENT VII. v roce 1529.
 • MARTÍN CORTÉS MALINTZIN (el Mestizo) se narodil v COYOACÁNO v roce 1522. Jeho matka byla LA MALINCHE. CORTÉSOVA domorodá společnice a překladatelka. Byl legitimizován spolu se svými sourozenci Kateřinou a Ludvíkem v papežské bule KLEMENT VII. v roce 1529.
 • LUIS CORTÉS narozený v roce 1525, syn španělské ANTONIE ELVÍRA HERMOSILLO, který bude také legitimizován spolu s MARTÍN a CATALINA papežem KLEMENT VII. Oženil se s GUIOMAR VÁZQUEZ (VASCA 2) DE ESCOBAR neteří conquistadora BERNARDIN VÁZQUES (VASKA 2) DE TAPIA.
 • LEONOR CORTÉS Y MOCTEZUMA, narozený v roce 1528 v Mexico City. Byla dcerou TEUICHPO nebo ICHCAXÓCHITL, která byla pokřtěna jménem DOŇA ISABEL DE MOCTEZUMA. Dcera MOCTEZUMY II. XOCOYOTZIN. Od narození ji matka odmítala, později ji uznal její otec. Provdala se za BASKA-VASKA, JUAN DE TOLOSO dobyvatele ZACATECAS. Byla tchyní JUAN DE OŇATE, zakladatele NOVÉHO MEXIKA.
 • MARÍA CORTÉS, dcera mexické princezny. Jméno je neznámé.

Španělští historici vzpomínají akt legitimizace papežské BULY. Papežem KLEMENT VII. A vy víte, že na PRAZE VII. – PRAZE 7, u nás v KOSTELNÍ ulici je kostel svatého KLEMENTA-KLIMENTA, první zmínky o něm jsou z roku 1234 (!). Naproti němu žil armádní generál KAREL RUSOV-RUSWURM. A přímo u něj jsem jednou, poprvé a naposledy potkal herce ŘEHOŘ ZDENĚK. ŘEHOŘ – GRIGORIJ OSVĚTLITEL z církve ARMENIAN-HAYK svatého BARTOLOMHAUS. Ty další DVA pražské kostely zasvěcené svatému KLEMENTOVI-KLIMENTOVI jsou na druhé straně Vltavy, v PRAZE 1. Objevuje se tam jméno ANTONIE. To je kostel svatého ANTONÍNA Z PADUA – PATAVIA s nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A je to kostel na STROSSMAYEROVĚ náměstí, do jehož správy spadá právě kostel svatého KLEMENTA. Je kousek od něj. Je to můj strýc ANTONÍN BARANNIKOV s kořeny v JEKATĚRINOSLAV. Je tam několikrát LUDVÍK-LUIS. Jako SVOBODA LUDVÍK. Je tam ISABEL – BASILE. A také LISBOA hlavní město Portugalska. A také české ALŽBĚTA ruské ELIZAVETA či JELIZAVETA a anglické ELISABETH. BERNARDIN jako moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2 – BERNARDOVÁ.

V dubnu 1528 Cortés se oženil s JUANA DE ARELLANO Y ZÚŇIGA dcerou II. hraběte z AGUILAR DE INESTRILLAS a neteří vévody z BÉJAR z matčiny strany. JUANA žila v paláci postaveném v roce 1526 ve městě CUERNAVACA. CUERNA VACA jsou KRAVSKÉ ROHY. VACA je kráva, hebrejské PARA a vy víte, že PARA – VÝSADEK skupina mého otce byla ARAP. A můj otec byl z VOLOVÉ. Byla neteří vévody z BÉ a JAR. Tedy moskevský JAR byla DVOJKA. Připomínají nám, že měli svatbu DVA roky po postavení Paláce – 1526. A to je i 1952. Rok mého narození a úspěch Zátopků, kteří se narodili ve stejný den jako já, na OLYMPIÁDĚ v HELSINKY-FINSKO. Rok kdy se ujal prezidentské funkce EISENHOVER a kdy začala kralovat ELISABETH – ISABEL II. Z tohoto manželství se narodilo šest dětí:

 • LUIS CORTÉS Y RAMIRÉZ DE ARELLANO, narozen v Texcoco v roce 1530. Zemřel krátce po narození.
 • CATALINA CORTÉS DE ZÚŇIGA, narozená v CUERNAVACA v roce 1531. Zemřela krátce po narození.
 • MARTÍN CORTÉS Y RAMÍREZ DE ARELLANO, narozený v Cuernavaca v roce 1532. Nástupce svého otce C.H. jako II. markýz z údolí Oaxaca
 • MARÍA CORTÉS DE ZÚŇIGA narozená v CUERNAVACA v letech 1533 až 1536. Jeho otec zařídil její sňatek s ALVARO PÉREZ OSORIO, synem IV. MARKÝZE Z ASTORGA. Ten však byl na poslední chvíli zrušen, což CORTÉSOVI způsobilo vážné problémy, o kterých se dokonce předpokládá, že způsobily nemoc, na kterou později zemřel. Později se María provdala za LUIS FERNANDÉZ DE QUIŇONES Y PIMENTEL HRABĚ Z LUNY.
 • CATALINA CORTÉS DE ZÚŇIGA, narozená v Cuernavaca v letech 1533 až 1536. Zemřela svobodná v roce 1565 v SEVILLA, po smrti svého otce.
 • JUANA CORTÉS DE ZÚŇIGA, narozená v Cuernavaca v roce 1538. V roce 1564 se provdala za FERNANDO ENRÍQUEZ DE RIBERA, VÉVODA Z ALCALÁ.

A opět CATALINA – KATEŘINA, MARTIN, MARIE. Je tam jméno ALVARO. A to bylo křestní jméno architekt AALTO ALVARO z finské firmy ARTEK, i ALVARO CUŇHAL generální tajemník Komunistické strany Portugalska, se kterým jsem se sešel tam v LISBOA – LISABON rodišti svatého ANTONÍNA z PADUA – PATAVIA v září 1990. Je tam hrabě z LUNY – L.N. – LOUNY místo, kde žili předkové mého dědy KAREL GEBLT. A také v tomto okrese sloužil ANTONÍN BARANNIKOV s rodinou. A děda KAREL GEBLT z HORNÍ POČAPLY okres MĚLNÍK tam žil v posledních letech života také. Jsou to i LÁNY. A LOUNY místo, kde seskočil para výsadek KOZINA v čele s VASIL KIŠ a MELNIK. KATEŘINA-CATALINA zemřela v SEVILLA-VASILLA. A moje dcera, dcera VASILA je KATEŘINA-CATALINA. A je tam i jeden JINDŘICH – ENRÍQUE – HENRY – HARRY. Několik FERNANDÉZ – FERDINAND. Jako náš televizní klaun FERDINAND. Představovaný hercem VRŠŤALA – VRSTL – BRSTL – BRISTOL. Ve filmu PÁTÉ ODDĚLENÍ (QUINTERO) jako agent CIC – 199 – 19.09.- lee – LEE. Agent CIC RUDOLF KARLÍK. Režie JINDŘICH POLÁK. (!)

Ostrov HISPAŇOLA je součástí VELKÉ ANTILY. To jsou čtyři hlavní ostrovy v Karibském moři – CUBA-KUBA a jmenovaná HISPAŇOLA – vysloveno ISPAŇOLA – S.I. PANEL. JAMAIJCA – CHAMAJKA. To je skoro jako jméno mojí TEENAGE přítelkyně CHAMAJKA – MACHAJKA – MACHARKA. Vyslovené dítětem, třeba. A ostrov PORTORICO – PUERTO RICO – BOHATÝ PŘÍSTAV. Nebo také ve španělštině i KRÁSNÝ PŘÍSTAV.

Na ostrově HISPAŇOLA se účastnil tažení proti místním HAITSKÝM náčelníkům. Za odměnu mu tehdejší guvernér NICOLÁS DE OVANDO dal pozemky a místo notáře v AZUI​.

V roce 1511 DIEGO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR najal CORTÉSE pro dobytí ostrova CUBA – KUBA. A sekretáře generálního pokladníka INDIE jménem MIGUEL (MICHAL) DE PASAMONTE. Za účelem správy daně tak zvaného Pátého reálu. Pětina z nalezeného, či objeveného na území kolonie patřila španělskému králi.

První, čeho si všimneme je rok 1511 – to je i 1775. Nebo 15.11. DVA dny do 17.11. A tak je to i 11.11. Pravda to je proto že sám pán se jmenoval DIEGO, a to je jméno SANTIAGO, IAGO, a to je JACOB – JAKOV-YAKOV-JAKUB-JAMES a české bůh ví odkud, KUBA. Pán byl i VELÁZQUEZ. VAZILQUEZ. A byl DE CUELLAR. To znamená z CUELLAR. To je městečko ve španělské provincii SEGOVIA v CASTILLA Y LEÓN. Tam v tom městečku je původní citadela obklopena hradbami. Ty mají celkem PĚT bran. Jedna z nich dochovaná dodnes se jmenuje SAN BASILIO OBLOUK v češtině – O.B. Ve španělštině ARCO DE SAN BASILIO. Koordináty 41° Severní šířky a 4°19′ Východní délky. Obě čísla začínají dvojčíslím 14. A tak i 74. Číslo popisné GEBLT v HORNÍ POČAPLY a čísla 2 a 2. K tomu je tam 9 – IX – EL CHE. Brána byla vystavěna v 11. století. I DVOJKA ale i 77. CHARTA 77. Původně se jmenovala DUBOVÝ HÁJ. PUERTA DEL ROBLEDO. A v 17. století, a to je zase i 11 a DVOJKA a CHARTA 77 byla přejmenována právě na BASILIO. Podle mužského kláštera BASILIÁNŮ postaveného před ním. Ten byl vystavěn původně u řeky CEGA a roku 1606 byl přemístěn ku hradu – citadele. Tedy k bráně, která po něm později zdědila jméno. Ano 1606. A to je i 19.09. a rok 1909. Mezi předměty uctívanými BASILIÁNY v tomto klášteře PANNY MARIE DE LA ROCHELLE. Světice byla z hranice francouzské PAÍS BASCO-VASCO a BRETAGNA. Město chrání ostrovy OLERÓN a RÉ – to je O.R. a ostrov AIX a MADAME. V provincii XIA MEN v Číně jsem byl v červnu roku 1989. A také se na pozadí historických událostí v roce 1627 kdy se anglický vévoda BUCKINGHAM pustí do bitvy o toto město, s LUDVÍK XIII, všichni TŘI PLUS JEDNA MUŠKETÝŘI z románu DUMASE ALEXANDRA těchto bojů zúčastní. LUDVÍK XIII. tehdy převzal velení od svého bratra GASTON JEAN-BAPTISTE (i HONZA BAPTISTE – H.B.) ORLEÁNSKÝ – O.R. A vy víte, že GASTON je krycí jméno kandidáta předsednictva ÚV KSČ, slovenského komunistického politika HRUŠKOVIČ MILOSLAV uvedené na seznamu v MITROCHIN Archive v CHURCHILL Archive v CAMBRIDGE. Kde jsem se na to byl osobně podívat. A víte, že ALEXANDROVSK HRUŠEVSKYJ bylo město, které se později jmenovalo ŠACHTY. A finále? Příjmení tohoto pána nadřízeného našeho CORTÉS HERNÁN (C.H.) bylo CUELLAR. CUELLO je španělské slovo pro české KRK. Ano a jsme zpět. Za prvé MARIŇÁCI a VOROTARY s vysokými límci. A MAKARENKO s vysokým límcem. A nejslavnější fotografie EL CHE – s vysokým koženým límcem a se stříbrnou hvězdou na baretu. A také KRČ a KERČ. Finsky je to KAULA, rumunsky GÁT, anglicky NECK nebo COLLAR. To je německá řeka NECKAR a KOLAR jako někdo kdo je z kraje KOLOVO. Jak zapsali do rozsudku mému otci, když byl odsouzen k trestu v GULAG. Že je z „KOLOVO, KOLOVECKÝ kraj“.

V té době se CORTÉS začal dvořit CATALINA SUÁREZ MARCAYDA a stali se párem. Pak nastalo období rozporů s VELÁSQUEZ. Byl prý zatčen a uprchl a znovu zatčen JUAN DE ESCUDERO a zase uprchl. A nakonec se v roce 1512 oženil se svojí snoubenkou a bylo mu odpuštěno. ​

Poté byl CORTÉS jmenován starostou SANTIAGO DE BARACOA. Bylo to v roce 1511 – je to i 1775. BYL PRVNÍM STAROSTOU SANTIAGO DE BARACOA vůbec. Od roku 1515 tam manželé spolu žili.

Vy již BARACOA znáte. Bylo to PRVNÍ místo kromě HAVANY, které jsem na KUBĚ poznal. Měli tam cedulky PRVNÍ MĚSTO V AMERICE. Což je pravda. Bylo to první město v AMERICE, v jehož čele stál PRVNÍ představitel města v AMERICE vůbec, a to byl CORTÉS HERNÁN. Právě v BARACOA probíhaly v létě 1988 Dny přátelství Československé a Kubánské mládeže. BARACOA je v provincii GUANTANÁMO. Přiletěl jsem tam na letiště GUSTAVO RIZO malým letadlem CUBANA společností z HAVANY. A v letadle jsem si všiml, protože tam nikdo kromě nás nikdo další nebyl staršího pána. Byl to velvyslanec ČSSR na KUBĚ pan SVOBODA STANISLAV. Shoda příjmení s mým třídním z devítky a tchánem a s prezidentem. Neznal jsem ho osobně. A tak jsme se tam na palubě letadla seznámili. Byl to ten pán, který vyřizoval propuštění unesených československých občanů v ANGOLE. Již jsem psal, že podle mého názoru organizoval celou tu mojí akci na KUBĚ v létě 1988 generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ, hrdina KUBY a ANGOLY. Organizoval pravděpodobně i vyslání CELIA GUEVARA, dcery EL CHE s kormidelníkem GRANMA do PRAHY v lednu 1989. Ke mně. Na oficiální návštěvu. Darovala mně otcův EL DIARIO DEL BOLIVIA. S věnováním. Bez jediného slova ze slovníku marxisticko-leninských ideologů. Po květnové návštěvě téhož roku 1989 M.S.GORBAČOVA na KUBĚ, byl generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ zatčen a odsouzen k tresu smrti. Popraven byl v kasárnách BARACOA v HAVANĚ v červenci 1989. V době, kdy jsem na KUBĚ v HAVANA také byl. Proč je to pravda? Hostitelé mně tehdy také zorganizovali návštěvu základny US MARINE na ostrově KUBA. Pochopitelně jenom z území KUBY. A tak jsem chvíli pozoroval dalekohledem dění na základně US MARINE.

A finále? Spoluúčastníkem kubánské revoluce v roce 1959 byl kubánský ekonom který v roce 1959 zastával funkci prvního ministra hospodářství porevoluční KUBY. Jmenoval se REGINO BOTI LEÓN. Vyslov BOTY. Byl z města GUANTÁNAMO v provincii GUANTÁNAMO. Vystudoval univerzitu v HAVANA a v HARVARD. Jeho otec byl slavný kubánský básník REGINO ELADIO BOTI Y BARREIRA. Také vyslov BOTY. BARIÉRA je také to místo, u kterého jsem byl, když jsem sledoval základnu US MARINE na GUANTÁNAMO. PLOT, OHRADA, ZEĎ – WALL – vyslov VOL. No není i ta Slovenčina nádherná?

V té samé době, co byl BOTI-BOTY z GUANTÁNAMO ministrem, byl od roku 1959 prvním Prezidentem národní banky KUBY ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA z ROSARIO. Dá se říct, že byli s BOTI-BOTY nejbližší spolupracovníci. BOTI-BOTY ekonom se narodil v roce 1923–123 a 9. Bylo to dne 26. DUBEN-APRIL. To je minus DVA založení ČSM předchůdce SSM v pražském RADIOPALÁC na VINOHRADECH – DVOJKA, dne 24. DUBEN-APRIL 1949. BOTI-BOTY zemřel v roce 1999 dne 11.07. Byl ještě také LEÓN – LVOV – LEMBERG v GALICIA – HALIČ. Odkud pocházel velitel otcovi skupiny ARAP a odkud startovali ke svému vysazení do Protektorátu. HALIČ-GALICIA odkud pocházel otec FIDEL CASTRO. CASTILLA Y LEÓN – HRAD a LEV symboly ČESKA. A provincie, kde je SALAMANCA a ÁVILA a ALBA DE TORMES. Jako POLABSKÁ NÍŽINA, když tudy projíždíte. A jako obyčejný LEV – L.V. a tak i L.B. Třeba LABE – ELBE.

Zajímavé je také to že místní rodáci z BARACOA se považují za BARACOESOS. Nebo také za BARACOAN. Existuje i třetí demonym BARACOANO, který se používá méně. A proč je to pravda všechno, co tady píšu? Restaurace na náměstí ŘEZÁČOVO(RJAZAŇ-ŘEZY-CORTÉS-MÄSIARIK), kterému ale nikdo neřekl jinak než HEŘMAŇÁK, protože je u ulice nazvané podle HEŘMANA vedle naší SOCHOROVA byla v našich mladých pivních časech restaurace U BARÁČNÍKŮ. A to vy víte, že jsou lidé z BARÁKŮ-BARACS-BARACOA. A také víte, že tam podle informací z internetu žil v té ulici HEŘMANOVA v konspirativním bytě s výhledem na tuto restauraci, protože je přímo křížem k tomu údajnému domu jeho pobytu ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. A byl to dům, v jehož dvou vchodech žili můj třídní SVOBODA a přítel KOLMAN a spolužačka KELNER. A HEŘMANOVA je také ulice, ve které také naproti restauraci U BARÁČNÍKŮ žil bratr mojí matky KAREL GEBLT s rodinou. Dole na roku u BUBENSKÉ ulice naproti nádraží HOLEŠOVICE-BUBNY. Žili v přízemí, v bývalém obchodě. Ve stejném bloku domů jako my z druhé strany v SOCHOROVA. Samozřejmě, že to byl i ministr vnitra – M.V. BARÁK RUDOLF. Byl nástupcem NOSKA-NOSEK VÁCLAV. A BACÍLEK KAROL – VASILEK KAROL – VESELÝ/STEINER KAREL. Jeho nástupcem byl STROUHA-L – ŠUTROLOG, STROUHA, DRÁŽKA – jako moje prababička RILLE TERESIE. V roce 1962 byl obviněn ze zpronevěry a zatčen a odsouzen k trestu vězení. To byl ten rok, kdy jsem přísahal věrnost US ARMY a generálu PATTON SMITH GEORGE. Kdy jsem byl s otcem a sestrou v jeho rodném VOLOVÉ-MIZHORIJE. Kde jsem viděl ERŽIKU lásku NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK, hrdiny knihy spisovatele I.O. – IO – 10–X – CHE. Rok kdy mě nevzali do PIONÝRA. A bylo mně 10–X – CHE. A proč je to pravda? BARÁK RUDOLF se narodil dne 11.KVĚTEN-MÁJ v BLANSKO. To je i 11.SRPEN-AUGUST, a to se narodil VASIL GYULA BILAK. A plus DVA je to 13. 08. a to se narodil FIDEL CASTRO. A minus DVA je to 09.08. a to se narodily moji DVA bývalí bratři DVOJČATA. Padla atomová bomba na NAGASAKI a 06.08. na HIROŠIMA. BLANSKO je BASILEK ON. Co je „ON“ v angličtině jistě víte.

A finále? První, kdo vstoupil na toto území AMERIKY – BARACOA byl KRYŠTOF KOLUMBUS. Byl zcela ohromen tou krásou. Bylo to dne 27. LISTOPAD-NOVEMBER 1492. A vy víte že 27.11. je i 2711 a to je i 1775. A samo první město v AMERICE bylo založeno 15. AUGUST-MÁJ roku 1511. A vy víte, že ten rok je také rok 1775. A víte, že 15.08. je i 12.08. a to je datum narození mého otce ve VOLOVÉ. A je to také 08.12. a to je datum narození mojí manželky v PLZNI. A také víte, že 27.11. je minus DVA i 25.11. svátek svaté KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ.

CIUDAD PRIMADA se také BARACOA říkalo. A bylo to první hlavní město KUBY – CAPITAL – STOLICA. A první BISKUPSTVÍ KUBY. Jen pro zajímavost navštívil jej také JAN PAVEL II. – HONZA PAVEL II. – H.P. II. Z ROMA-ITALY, ale původně z KRAKOV. JAN PAVEL II. blahořečil při své návštěvě INDIÁNŮ v AMERICE dne 22. ČERVNA-JÚN 1980 později svatořečenou CATALINA – KATEŘINA TEKAKWITHA. První domorodou Američanku vůbec. Svatořečil ji BENEDICT XVI. To vy víte je i BEN a XVI je i KSVL – VASILEK. BENEDICT byl i BOTANICK – ZAHRADNÍK příjmením ROEZL z HOROMERITZ – MOHORITA. Slavný sběratel ORCHIDEJÍ – VARLE – KOULE, v místech, která před tím dobýval pro španělskou korunu CORTÉS HERNÁN. Ten přijde na řadu v příštím pokračovaní tohoto příběhu spolu s RUDOLF CORTÉS.

CORTÉS HERNÁN – C.H. byl od roku 1515 starostou SANTIAGO DE CUBA. To bylo tedy DRUHÉ město AMERIKY. Bylo to od roku 1515 do roku 1518. BYL PRVNÍM STAROSTOU SANTIAGO DE CUBA VŮBEC. Toto město se stalo dne 26. ČERVENEC – JÚL roku 1953 místem útoku na kasárna MONCADA. Zorganizovaném studentem FIDEL CASTRO. Po kterém byl zatčen a pak propuštěn a pak odešel do MEXICA (jako CORTÉS HERNÁN, z toho samého místa) kde začal organizovat svůj návrat z provincie VERACRUZ na KUBU lodí GRANMA – BABIČKA. Po vylodění GRANMA dne 2.PROSINEC-DECEMBER 1956. Jestli se podíváte podrobněji na historii jejich plavby z VERACRUZ-TUXPAN, tak zjistíte, že jim údajně spadl přes palubu jeden kormidelník z lodi a že ho hledali. To je podle mě legenda. Šlo o to, aby skutečně dorazili k pobřeží KUBY v den 02.12. Proč? To je přece i 02.01. a to je krát DVA i 04.01. datum narození mojí matky. Určený termín pro přistání od vojenských zpravodajců. Už před tímto přistáním došlo v SANTIAGO DE CUBA k povstání. S červeno černými páskami na rukávech s nápisem M26 – Hnutí 26. ČERVENEC-JÚL poprvé na veřejnosti vyrazili do ulic. A vy již víte, proč to bylo. I když povstání bylo neúspěšné. 30.11. je totiž i 15.11. a to je zase 1775. 26.ČERVENEC-JÚL je také svátek ANNA – ANA. Jako moje sestra a moje prababička z matčiny strany a moje babička a teta s otcovi strany. A finále?

Právě při mojí návštěvě BARACOA jsem také navštívil SANTIAGO DE CUBA. Kasárna MONCADA. Ale hlavně to bylo právě den 26. ČERVENEC – JÚL 1988. Svátek revoluční KUBY. Šel jsem v čele průvodu s guvernérem provincie SANTIAGO DE KUBA. Přímým účastníkem Revoluce z roku 1959. Vysokým černochem. Ulice byly plné stolů s jídlem a pitím a všichni občané tento den oslavili společně v ulicích. Provincie se jmenuje stejně jako její hlavní město SANTIAGO DE CUBA. Toto jméno ale nese až od roku 1976. Do té doby to byla provincie ORIENTE – OR. Ano správně to vidíte 1976 je i 1919 a 1991. Rok kdy se stal JURIJ DOLGORUKIJ – GEORGE BUSH hlavou CIA. Rok, kdy jsem se vrátil z L.T. z vojny LITOMĚŘICE po DVOU letech zpět na DVOJKU na náměstí MÍRU. A rok, kdy jsem se dne 17.07. oženil se SVOBODA – VLASTA-PATTI-TRISHA z PLZNĚ. A rok 1991 – rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Obě první města založil DIEGO VELÁZQUEZ DE CUÉLLAR. Představitel španělského krále. Vy víte, že CUÉLLAR je KRČNÍ-KRK-KRAKOV. DIEGO je stejně jako SANTIAGO i jako IAGO jméno JAKUB-YAKOV-JAMES atd. Jako JARHEAD, LEATHERNECK a VOROTAR.

Vše, co CORTÉS HERNÁN v AMERICE dělal bylo pod vlajkou BURGUNDSKÉHO kříže svatého ONDŘEJE. a to je i O.B. Červeno bílá, jako spousta měst a míst spojených s mým příběhem. Například SLAVIE a KARLOVY VARY.

Ondřej – Burgundský kříž, O.B. byl zahrnut do erbů a vlajek Španělska, a to jak na zemi, tak na moři, od roku 1506. Začalo to v době vlády FILIP HERMOSO – PHILIP HERMOSO – H.P. Česky nazýván FILIP SLIČNÝ. To je jako SLEČNY – skoro. MISS – M.I. a 22. To, čeho jsem si ale všimnul nyní je to, že ačkoliv ho měl první král po pádu diktatury FRANCISCO FRANCO, král JUAN CARLOS I. jako ti před ním ve znaku, současný král, jeho syn a nástupce FILIP VI. ho ve svém královském znaku nemá. Je to tedy „OD FILIPA PO FILIPA“. Ženy by mohli říct, že to je skutečně tak protože FILIP VI. je také SLIČNÝ. Určitě je SYMPATICKÝ. Řekli bychom česky. Možná že to období „OD FILIPA PO FILIPA“ je i jinak charakteristické. To ale není předmětem mého psaní. O.B. je ale používán v symbolech španělské armády a ve znacích a symbolech v Latinské Americe a v jejích bezpečnostních sborech či vojskových částech dodnes.

Ale zpět k našemu HERNÁN CORTÉS. Dne 23. října 1518 guvernér VELÁZQUEZ pověřil CORTÉS velením nové výpravy na YUCATÁN. Mezi cíle expedice patřily: pátrat po flotile GRIJALVA a karavele CRISTÓBAL DE OLIDY, aby jim v případě potřeby poskytla potřebnou pomoc; zachránit šest Španělů, kteří byli ve vnitrozemí YUCATÁN v rukou náčelníků; zjistit, zda již v těchto zemích kázali evangelium; a aby náčelníkům oznámil, kdo je král KAREL I., a zároveň je upozornil na povinnost, podle které mu mají poslat tribut.

​23.OKTOBER-ŘÍJEN je i den kdy v roce 1939(421let poté) přešel můj otec ve skupině PĚTI kamarádů svoje místo rodiště VOLOVÉ a přešel hranici do SSSR. Je to i 10.23. Moje rodné číslo 123 a další klíčová data v mém příběhu. A plus DVA je to datum narození mojí tety BASILEA-VASILA ve VOLOVÉ v roce1903. 10.25. Co znamená 421 let poté? Římskými číslicemi to bylo oznámení kolegům TŘETÍ SESTRY od kolegů ze DVOU SESTER. Římskými číslicemi je to totiž CDXXI. CD – CHOCHOL. Proto se otec hlásil jako UKRAJINEC, a proto byl otec v protokolech zapsán jako UKRAJINEC. CHOCHOL a C.D. – CORPS DIPLOMATIQUE – DIPLOMATICKÝ SBOR, anglicky CONFIDENTIAL DOCUMENT – DŮVĚRNÝ MATERIÁL. A proč to je pravda? Protože je to i CD. Kód ISO pro Demokratickou republiku CONGO. Ano to, DC, kam mířil OTMAR REIDL z firmy BAŤA, když začala válka. To DEMOCRATIC CONGO – DC, kde byl jako poradce další ze skupiny mého otce UKRAJINEC generál BUNZÁK MICHAL ŠTEFAN z VOLOVÉ. A ta republika DC, kde byl po něm poradcem i ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA EL CHE. A finále je D.C. je i KING KONG – ŠVESTKA OLDŘICH – S.O. z ANTONÍNSKÉ z RP – JAR. Protože česky je to i „Viděl jsem KING KONGA a přijel jsem z KONGA.

Byla to poznávací výprava, ale CORTÉS jí začal dávat vzhled dobyvačné výpravy, což způsobilo, že VELÁZQUEZ začal být nedůvěřivý. CORTÉS naverboval kontingent nezaměstnaných, mezi nimiž byli veteráni italských tažení. A utratil celé své jmění pro tuto výpravu a také musel uzavřít velké půjčky. Z pěti lodí, které byly v přístavu SANTIAGO DE CUBA, byly TŘI jeho a DVĚ další měl na půl s ANDRÉS DUERO a PEDRO DE SANTA CLARA. ​A tak je tu 3 a 2–1775. Je tu i DUERO – DR. a poprvé je tady i SANTA CLARA. To byla provincie na KUBĚ, kterou osvobozoval EL CHE s CAMILO CIENFUEGOS. V roce 1959. CLARA je KLARISKA a tou byla ANEŽKA. Tu svatořečil v ROMA – ITALY H.P. II. HONZA PAVEL II – JAN PAVEL II. dne 12.11. (1775) v roce 1989. V den zakončení mojí konference CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSM v pražské LUCERNA – majetek rodiny HAVEL. KLARA je i vinice v TROJA u nás na Praze 7. Kousek od BOTANICK GARDEN a ZOO. A bydliště ZÁTOPKŮ. A polí našich školních POZEMKŮ, školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. KLARA je i vinárna, tam v TROJA, do které pozval HAMERNÍK student z VGIK svoji sestru a mě. 1972.

​Výprava opustila Santiago 18. listopadu 1518 a projela kubánskými přístavy MACACA (MCC – MSS a SSM a CCM) a TRINIDAD (TROJICE). VELÁZQUEZ se pokusil zastavit flotilu zasláním dopisů starostovi TRINIDAD FRANCISCO VERDUGO. Jeho rozkaz ale nebylo možné splnit. Později výprava dorazila do PUERTO CARENAS, odkud 10. února 1519 vyplula do COZUMEL. ​Po příjezdu zajal HERNANDÉZ DE CORDÓBA (C.H.) mladého MAYE, kterého pokřtily jménem MELCHOR – jménem jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ buď MELCHIOR nebo české MELICHAR.

A proč je to pravda? Přístavy se jmenovali MACACA, a tak jsem napsal MCC naší hebrejštinou kdy zapisujeme pouze souhlásky a samohlásky vynecháme. A druhý byl TRINIDAD. Vycházím z toho, že SSM bylo představováno v ČSSR a ve světě třemi centrálními a hlavními institucemi s mezinárodním dosahem – ÚV SSM a MSS a CKM SSM – ústřední výbor SSM a Mezinárodní svaz studentstva a Cestovní kancelář mládeže SSM. V době, kdy jsem se já MOHORITA – „M“ stal předsedou ÚV SSM byl prezidentem MSS ŠTĚPÁN – „S“ a ředitelem CKM SSM byl ŠUTKA „S“. A tak jsme byli MSS i SSM. A finále? Za mého předsednictví se změnil předseda MSS. Místo ŠTĚPÁN přišel SKÁLA – „S“. A vyměnil jsem i ředitele CKM SSM. Místo ŠUTKA přišel STUDÍK – „S“. A tak jsme byli stále M.S.S. Nebo v ruštině a hebrejštině to bylo M jako já a dvě Š – TROJZUBCE. m.ш.ш. A to vy víte, že jsou i TŘI SESTRY. V GLENNCOE v ALBA. DVĚ VEDLE SEBE A JEDNA DALEKO. CO JEŠTĚ TO ZNAMENÁ? ŽE „M“ je LATINSKÉ PÍSMENO a Š a Š jsou písmena AZBUKY. Tomu snad rozumíte, co tím chtěl autor tohoto nápadu – informace říci.

Expedice pokračovala podél pobřeží pod vedením pilota, kormidelníka ANTÓN DE ALAMINOS až do 12. března 1519, kdy dorazila k ústí řeky GRIJALVA v TABASCO. ​ ANTÓN je i ANTONÍN i ANTONOV od JAKOVLEV. Který „dostal“ svoji továrnu na výrobu letadel. ANTONOV založená v NOVOBISIBIRSK-NOVONIKOLAJEVSK u řeky OB a přestěhovaná v roce 1952 do KYJEV. A věčný armádní generál ANTONOV. Nikdy se nestal maršálem ani hrdinou SSSR. I když předpoklady být tím i oním splňoval perfektně. Proč asi? Je to i strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV a samozřejmě i svatý ANTONÍN z PATAVIA-PADUA. I DVA prezidenti Československa, kteří na toto jméno tím že prezidenty byli DVA ANTONÍN a za sebou upozornili ty, kteří vedli OPERACI BENJAMIN.

V LONDÝNĚ jsem pracoval v jedné exkluzivní kuchyni. Ne dlouho. Když jsem tam přišel poprvé tak jsem se představil stejně jako všude kde jsem začínal. „Já jsem VASIL“ anglicky pochopitelně. Šéf – hlavní kuchař začal hned s tím ruským VASILIJ. Říkám ne ruské VASILIJ, ale ukrajinské nebo naše české VASIL. A abych mu to ulehčil tak mu říkám, že mně může říkat i BASCO. Zareagoval perfektně. Profesionálně. Začal mi říkat TABASCO. S tím jsem mohl žít.

A 12. BŘEZEN-MAREC/B.M. je i plus DVA 14.03. Narození ALBERT EINSTEIN a mojí tety AURÉLIA-ZLATA SCHIDLAK-GEBLT ve FRÝDNAVA. A datum odletu 11 příslušníků zpravodajské DVOJKY Františka MORAVCE z Prahy letadlem KLM via AMSTERDAM do LONDÝNA v roce1939. Příjemní je ALAMINOS A obsahuje slovo MINOS – MINY. GRIJALVA je GR – EL CHE a CHALVA – VACHIL – VAČIL – VASIL. Je to i CHAVAL – PŘÍTEL. I VALCHA pomůcka při praní prádla. I VLACH. Jako KAREL VLACH dirigent orchestru, se kterým vystupoval CORTÉS RUDOLF. Jak budete číst v další části tohoto příspěvku. A každý VLACH u nás – ITAL – L.T. bez samohlásek v naší „hebrejštině“. Proč je to pravda? Bylo to v TABASCO. TA a BASCO – TÁBOR a BASCO. Můj kmotr generálplukovník BASCO-VASIL VALO – VALO je finské SVĚTLO a hebrejské OR byl prvním velitelem ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU V TÁBOŘE. Stejně jako byl generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ velitelem ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU NA KUBĚ. To potvrzuje moje podezření, že byl generálplukovník VASIL VALO zavražděn. Že nezemřel přirozenou smrtí. Otec mně na můj dotaz tehdy jenom odpověděl, že jel autem se sovětským generálem – představitelem Varšavské smlouvy do Brna. Udělalo se mu prý špatně. A tak zůstal v autě. A tam zemřel. Jako generálplukovník JANKO na STRAHOVĚ v autě u stadiónu SOKOLŮ. Ten se ale snad asi zastřelil.

13. března po mši CORTÉS nařídil ALONSO DE ÁVILA, aby šel se stovkou mužů do PTONCHÁNO, zatímco se přiblížil k řece, a jakmile uslyší výstřely, aby vstoupil do města. Následně se CORTÉS a jeho muži vylodili a konfrontovali domorodce se střelnými zbraněmi. Když ÁVILA uslyšel detonace, zaútočil zezadu a podařilo se jim město dobýt.​ Ve městě ÁVILA jsem byl. Je zase v CASTILLA Y LEÓN mezi ALBA DE TORMES a SALAMANCA v „POLABSKÉ NIŽINĚ“. Ve městě je katedrála EL SALVADOR – OSVOBODITEL a MONASTERIUM Santo TOMÁS. Kdo byl u nás TOMÁŠ – OSVOBODITEL určitě víte. Město je také místem působení Santa TERESA DE ÁVILA. Která zemřela v nedalekém ALBA DE TORMES. TERESA byl zase císařovna RAKOUSKÁ – AUSTRIA – ÖSTEREICH. A moje prababička RILLE z VESELÍ U CHCEBUZE.

CORTÉS se zmocnil území ve jménu krále a zasadil tři rány svým mečem CEIBA, posvátnému stromu MAYŮ, který byl v tomto městě.​ Co je STROM-TREE-DEREVO jménem CEIBO?

CEIBA PENTANDRA běžně nazývaná CEIBA, POCHOTE nebo HUIMBA je strom rodiny MALVACEAE. Dříve patřící do čeledi BOMBACACEAE. V některých oblastech se strom a vlákno získané ze semen nazývají v angličtině jako KAPOK. Dnes se pěstuje na plantážích k získání vlákniny a oleje, stejně jako se používá jako okrasná dřevina a při zalesňování a dřevo zpracování.

Vyslov SEIBA a POČOTE a IMBA. Především IMBA je skupina sourozenců mého otce – ANNA a BASILA a BASIL a IVAN. Jen PETR chybí. Ten, co padnul v maďarské fašistické armádě ve WWII.HUIMBA a vysloveno IMBA je i LMB. Protože vy víte, že „I“ je i malé „L“. POČOTÉ je i v nějakém podivném nářečí POČATÉ a POČÁTKY s ozdravovnou svaté KATEŘINY, kde jsem byl dva měsíce po mém dočasném skoro oslepnutí ve druhé či třetí třídě základní školy. A SEIBA-SEJBA je i JIZBA a BASA a V.S. a VASJA. I ŠAJBA, slovenská vesnice, ze které pocházel poslední velitel posledního výsadku z východu na území Československa MAYER-MEIER. A když ŠAJBA tak i GOAL – G.L. – EL CHE. Pravda je to proto, že strom patří do rodiny MALVACEAE – M.L.V. a C. Základní klíč OPERACE BENJAMIN a M.L.B. – M.L.V. a CHE. A finále? BOMBA bylo příjmení manželky generálplukovník VASIL VALO, mého kmotra. Co byl její bratr ředitel u BROUK a BABKA na LETNÉ. B.B.L. Naše známé a velmi důležité BLB – BIBLE – BOBEL – BUBEL-BLB. A pak ještě zbývají dvě souhlásky C a C. A ty jsou zády k sobě jako X. CHE. Tedy CHE je BOMBA. MINA.

Jeho velikost pravděpodobně vedla k jeho označení za posvátný strom. Může přesáhnout výšku 60 nebo 70 metrů, s rovným kmenem, tlustým (3 m v průměru) a obvykle nerozvětvený, tvořící velkou korunu s větvemi prodlouženými vodorovně. Deskovité kořeny několik metrů vysoké a sahající nad a pod zemí fungují jako opěrné pilíře. Kmen a mnoho jeho mladých větví je osídleno hustými kuželovitými trny.​Palmátové listy jsou rozděleny do 5 až 9 menších lístků, z nichž každý přesahuje 20 cm. Axiliární květy osamělé nebo ve svazcích (až 15) s 5 bílými, růžovými nebo žlutými lístky. Plody jsou dehiscentní tobolky o velikosti asi 15 cm (někdy chybně pojmenované lusky což je další jiný plod) obsahující četná semena asi 6 mm, hnědá, více či méně kulovitého tvaru obklopená nažloutlým vláknem bavlněného vzhledu, směsí ligninu a celulózy.​

Stromy jsou rychle rostoucí a mají životnost více než 60 let, Listy na začátku období sucha, před kvetením mezi lednem a březnem, a obnovují je krátce poté. Kvete od prosince do března, i když to nedělá každoročně, a ovoce má mezi 3 nebo 6 lety v měsících duben až červen. Druh byl poprvé popsán jako BOMBAX PANTANDRUM, BOTANIK CARL VON LINNE v roce 1753. Později byl převeden do rodu CEIBA JOSEPH GÄRTNER v roce 1791.​

PĚTIBOMBU popsal C.L. – EL CHE. A ještě k tomu KAREL z LOUNY. Tam zemřel můj děda a žili tam jeho předci. Nebo KAREL z LÁNY. Což byl prezident, protože byl KRÁL – KAROL – KAREL. Žil a úřadoval přece na HRADĚ PRAŽSKÉM – H.P. Do rodu CEIBA ho převedl JOSEPH GÄRTNER. BOTANIK a příjmením ZAHRADNÍK. A proč je to pravda? Protože RUDOLF CORTÉS zpíval také s orchestrem KAREL KRAUTGARTNER. KAREL ZAHRADNÍK přes BYLINY. Ten zemřel v KOLÍNĚ NAD RÝNEM. Místě, kde jsou katedrále svatého PETRA uloženy ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Viděl jsem tam tu schránu, ve které jsou uloženy na vlastní oči. Ale to přijde na řadu s RUDOLF CORTÉS. A vy víte, že DVA ze TŘÍ ČESKÝCH KRÁLŮ z dob okupace byly z KOLÍNA u LABE. MAŠÍN JOSEF – IOSIF – a tak i M.I. a MORÁVEK VÁCLAV – M.V. Třetí král BALABÁN byl z DOBŘÍŠ – DOBERSCHISCH.

​CEIBA je jméno stromu dané mu domorodými TAINY. CEIBA znamená LOĎ-BARCO. Kmen stromů CEIBAS byl používán TAINOS ke stavbě CAYUCOS. Důležité je v mém příběhu, že má spojení s LODÍ-BARCO. A tak i se Španělským názvem pro vojenské loďstvo ARMADA (srovnej s ARM – PAŽE a ARMS – ZBRANĚ a ARMENIAN-HAYK). A anglickým NAVY. Ale mezinárodně známým názvem pro všechny, kteří se plaví po MAR – MOŘI – MARINE. Nebo MARINA, jak se to slovo užívá i v češtině od dob Rakousko-Uherska. Další české slovo je KAJAK – to je z názvu CAYUCO – vyslov KAYUKO. KAJAK je i KÁJÁK, a to je další výraz pro KÁJA – KAREL. A vůbec bych se nedivil, kdyby název kmene domorodců neměl něco společného s českým slovem TAJNÝ – TAINY. Co ještě je CEIBA? Jsou to C.B. ČESKÉ BUDĚJOVICE. BUDWEIS. BÍLÝ BUĎ! Nebo BÍLÝ PŘÍTEL. V němčině jsou to také BUDWEIS BÖHMISCH – B.B. –22. Vyrábí se tam, vaří se tam, pivo BUDWEISER – BUD WASIL. A sloužil tam HAŠEK u 91. regimentu, před odjezdem s MARŠKUMPAČKOU na frontu do HALIČE-GALICIE. Proč je to pravda? Protože prvním velitelem 91. regimentu byl v letech 1909 až 1910 CLAUDIUS CZIBULKA VON BUCHLAND. CÍBA byla přezdívka jednoho spolužáka LUBOMÍRA JAKEŠE na průmyslovce v JEČNÉ u nás na DVOJCE. Byl to syn MILOUŠ JAKEŠ. Říkali, že mu tak říkají, protože se jmenoval CIBULKA. A tak byl pro nás CÍBA. Připomínám, že hebrejsky je CIBULE – BACAL-BASIL-VASIL. A že anglicky je to také kromě známého ONION i BULB. BULB je i ŽÁROVKA. A naše známé BLB. A finské VALO. Anglické ONION je české ON I ON. Tedy TI DVA. V maďarštině je to slovo HAGYMA. Ze kterého když uděláme hebrejské slovo se členem HA tak je to HA G.M. A to je velmi důležité v mém příběhu. V latině je to CEPA – vyslov ČEPA. Pozdrav CHE na rozloučenou – CHE PA. Rusky je to LUK. Jako naše LUK – anglické BOW – v naší hebrejštině bez samohlásek je to B.W. a tak i B.M. – V.M. Španělsky CEBOLLA. V naší úpravě psaného textu BACILLO – VASILLO. Vyslovené je to SEBOJA. A tak zase strom CEIBO – SEJBO. A také jako v některém moravském nářečí SE BOJÁ – ONI SE BOJÁ. Nebo v argentinské a uruguayské výslovnosti je to SEBOŽA. S. BOŽA. To byla manželka ANTONÍN NOVOTNÝ to byla BOŽENA. SODRUŽKA BOŽA. ZÁPOTOCKÝ manželka pro úplnost byla MARIE. A tak byly MARIE a BOŽENA – M.B. Nebo ŽABA. To je také kromě SKOKAN (i VÝSADKÁŘ) název v dole. ŽÁBA je klec, která jezdila na svážné – ve svážné štole vlivem gravitace. Na šikmé ploše. Termín užívají také železničáři – NÁDRAŽÁCI se jim také v Česku říká, na seřaďovacích nádražích. Kde jsou kolejnice o pár desítek centimetrů vyvýšené a vagóny se po nich pohybují samostatně. Vlivem gravitace.

Rostlina má více použití, hlavně bavlněné vlákno, které obklopuje semena (kapok), se používá při výrobě různých předmětů. Používá se také okrasně a při zalesňování, jeho dřevo se používá ve stavebnictví, tesařství a jako palivo. Někde se i konzumují části rostliny, olej ze semen se průmyslově používá k výrobě margarínů, zbytek, který se získá po extrakci oleje, se používá jako krmivo. Semeno se jí vařené nebo pečené a listy, květy a jemné ovoce se obvykle jedí vařené.

KAPOK – KAPKA a KAPEK jste si určitě všimly. KAPEK s krycím jménem VÍT. (partner ADAMEC – ATOS a HRUŠKOVIČ – GASTON v seznamu MITROCHIN – KGB) Představitel KSČ v PRAZE po celou dobu normalizace. Který stál v čele party svazáckých funkcionářů, kteří mě chtěli od roku 1970 bez přestání a nepřetržitě vyeliminovat z politického života. Party, která vládla Praze stejnými metodami jako se používají po roce 1989. Politickou korupcí se všemi formami, které toto slovo vyjadřuje. Parta, která mě chtěla odstranit spolu s STB před listopadem 1989 a také po něm, a to už i ve spojení s bývalými disidenty. ŠTĚPÁN, ŠLOUF, ŠUTKA, FRANC, SKÁLA.

Název PETANDRA pochází z řeckého πέντε -PENTE- „PĚT“; a ανδρος – ANDROS “ MUŽ“, který odkazuje na jeho pět tyčinek. Má tedy PĚT SAMČÍCH – MUŽSKÝCH pohlavních orgánů. ​

14. března domorodci nadále odmítali být vazaly krále. Překladatel MELCHIOR utekl a šel dát MAYŮM informace o španělských jednotkách. CORTÉS nařídil ALVARADO aby šel se stovkou mužů, a přivedl MELCHIOR zpět jako tlumočníka. Ve stejné době šel FRANCISCO DE LUGO (L.G.- EL CHE) se stovkou mužů jiným směrem. Krátce po zahájení pochodu byly obě skupiny napadeny. Bitva se odehrála v údolí CENTLA. Španělé se dostali do velmi obtížné situace. Ale CORTÉS v čele skupiny deseti jezdců zcela změnil průběh změnil průběh bitvy. Bylo to poprvé kdy se KŮŇ-HORSE-CAVALLO-LOŠAĎ objevil na bojišti v NOVÉM SVĚTĚ. Domorodci si mysleli že JEZDEC a KŮŇ je jeden bojovník – dohromady jeden živý tvor. To rozhodlo o vítezství CORTÉSE, byť jich bylo jenom deset jezdců a domorodců bylo na 40 000.CENTLA, vyslov SENTLA je také v TABASCO. V oblasti řeky USUMACINTA. Zajímavé je že to je i anagram LA CENT. Jedna setina celku – CENTAVO. Latinské CENTUM anglicky HUNDRED.

A vy jste si všimly data této historicky velmi důležité bitvy. Bylo to 14. BŘEZEN-MAREC / B.M. Datum, kdy odletěl MORAVEC v čele skupiny 11 zpravodajců do LONDÝNA s linkou KLM via AMSTERDAM-NIZOZEMÍ. Narodil se ALBERT EINSTEIN a moje teta AURELIA-ZLATA SCHIDLAK-GEBLT. Je to i 14. OKTOBER-ŘÍJEN datum narození generála později i prezident USA EISENHOVER. A to je děleno DVÉMA i seskok skupiny ARAP mého otce u MAKOVO – ČADCA. Je to také plus DVA i 16.10. a to je datum narození mého dědy DMITRO MOHORITA ve VOLOVÉ. A zase zpátky je to také 16.03. datum narození mojí sestry ANNA MARIE. Myslím, že to tady ještě nebylo. Proč MAKOVO? MAKOVO jako symbol MÁKŮ na flanderských polích. Symbol konce WWI. Ve vagónu na kolejích. Ve francouzštině užívali francouzští odbojáři termín MAQUIS. Říkalo se jim česky MAQUISTÉ – MAKISTÉ. Slovo má význam v BOTANICE-ZAHRADNICTVÍ. Je tak nazývána rostlinná formace charakteristická pro středomořské oblasti. A tak v tomto smyslu to byli odbojové skupiny různě velké a různě soustředěné v oblastech, kde vzdorovaly nacistům. A tak příslušníci skupiny ARAP, ač nebyla francouzská ani nepůsobila ve Francii byli tím, že seskočili u MAKOVA, podle MÁK – MAKISTÉ. No není ta čeština nádherná?

25. března 1519 založil Cortés v této oblasti město Santa MARÍA de la VICTORIA (M.V.)  první španělskou osadu na KONTINENTÁLNÍM ÚZEMÍ AMERIKY. ​A vy víte, že 25. MAREC-BŘEZEN / M.B. je i 25. OKTOBER-ŘÍJEN / O.R. a to se narodila moje teta BASILEA – VASILA – M.V. ve VOLOVÉ. Minus DVA je to 10.23. datum útěku mého otce M.V. ve skupině pěti kamarádů z VOLOVÉ v roce 1939 do SSSR. U TORUNĚ.

Po porážce domorodci nabídly CORTÉSOVI potraviny, šperky, látky a skupinu dvaceti otrokyň, které byli pokřtěny. A rozděleni mezi CORTÉSOVI muže. Mezi těmito otrokyněmi byla jedna jménem MALINALI, kterou Španělé přejmenovali na MARINA, také známou jako MALINCHE. Mluvila jazykem svých bývalých mayských pánů, a mluvila NAHUATL, což byl její mateřský jazyk. Cortés mluvil s MALINALI prostřednictvím AGUILAR a ona tlumočila domorodcům.

CORTÉS nechal vyrýt kříž na stromě CEIBA ve městě a nařídil stavbu oltáře PANNY MARIE a dřevěného kříže. Bratr BARTOLOMEO z OMEDA kázal domorodcům proti modlářství. Cortés oslavil Květnou neděli 17. dubna, domorodými náčelníky a pověřil je, aby pečovali o obraz Panny Marie a křížů. Vy víte, že 17.04. je i 17.09. a to je plus DVA i 19.09. narození moje a ZÁTOPKŮ. Anebo je to 17.06. a to se narodila moje babička.

Španělé na lodích dorazili do SAN JUAN DE ÚLUA. Posledního bodu, kterého dosáhla GRIJVALO předchozí expedice. Zelený čtvrtek 21. dubna 1519. Vylodili se na Velký pátek 22. dubna 1519. MARINA jim oznámila, že tyto pozemky patří vládci jménem MOCTEZUMA.​ A tak se tady odehrávají události od 17. DUBEN-APRIL až do 22. DUBEN – APRIL. A to vy víte, že je i 17.ZÁŘÍ-SEPTEMBER až 22.ZÁŘÍ-SEPTEMBER. Narození ZÁTOPKŮ a moje a narození mého strýce PETR MOHORITA ve VOLOVÉ. Ai 17.06. datum narození mojí babičky v H.P. Samotný název města ÚLUA je samozřejmě ÚL – UHL. A také podivným nářečím ÚL – ÚSTÍ NAD LABEM. Nebo místo, kde se nachází ´velké množství ÚLŮ. Sídlo VČEL – VASIL anebo anglicky BEE – BÍ. Samotný ostrůvek je u města VERACRUZ, hlavního města samotné provincie VERACRUZ. Z jejíhož pobřeží odjížděla GRANMA s kubánskými revolucionáři v čele s FIDEL CASTRO a ERNESTO GUEVARA-HUEVARA-HAVEL EL CHE. A také je to pobřeží, kde pobýval slavný český BOTANIK, jménem BENEDIKT zvaný BENITO ROEZL z HOROMĚŘIC, německy HOROMIERSCHITZ – anagram MOHORITA EL CHE 22. Jeden z, svého času, největších odborníků světa na ORCHIDEJE. OR CHE IDEJE. Původ slova je v řeckém ORCHIS – VARLE. Lidově KOULE. Ten přijde na řadu za chvílí. BOTANIK – ZAHRADNÍK má velký pomník u nás na DVOJCE. Na DOBYTČÍM trhu – KARLOVĚ náměstí.

Aztékové věřili v mýtus TOLTECO původu, podle kterého by svět, ve kterém žili, měl zmizet. Bůh QUETZALCOALT opeřený had, odešel v padesáti třech letech života v roce ACALT a sám se spálil a explodoval ve velkém plameni, který šel do nebes na pobřeží, kde CORTÉS přistál. Konec cyklu byl nevyhnutelný. Podle práce mnicha BARNARDIN DE SAHAGÚN a jeho spolupracovníků z kmene NAHUA, podle slov MOCTEZUMY v DRUHÉM dopise CORTÉSE králi CARLOS I. a podle dalších zdrojů psaných ve španělštině, aztécký císař interpretoval, že CORTÉS byl QUETZALCOALT. Z tohoto důvodu Aztékové považovali Španěly za TEULE. ​Od TEOL – BŮH, který na ně neúprosně útočil.​ TEOL je i TYL i L.T.

CORTÉS založil město VILLA RICA DE LA CRUZ. ​S kamennými domy na novém místě, poblíž města TOTRONAC QUIAHUIZTLÁN.​

Existují tři dokumenty o založení tohoto města: první dopis CORTÉSE (který chybí), dopis CABILDA (z 10. července 1519) a seznam instrukcí prokurátorům. Tento poslední dokument, pravděpodobně napsaný na začátku července 1519, obsahuje instrukce dané CABILDO skupině prokurátorů a představuje obhajobu CORTÉS ospravedlňující jeho čin. Král byl požádán, aby DIEGO VELAZQUEZ neudělil pravomoci nad novými územími. Ale aby je udělil CORTÉSOVI. A jmenoval jej jako KAPITÁNA a nejvyššího soudce.

Prokurátoři odjeli do Španělska na lodi Santa María de la Concepción s dokumenty a poklady, které obdrželi od domorodců 26. července 1519.Bez incidentu dorazili do SEVILLY, kde jim CASA DE CONTRATACIÓN DE INDIAS zabavila vše, co vezli. Poté jeli do MEDELLÍN, za otcem HERNÁNA. Panem MARTÍN CORTÉS s informacemi o jeho synovi. Ano bylo to dne 26. ČERVENEC-JÚL 1519. Svátek svaté ANNA-ANA. A pozdější datum útoku na kasárna MONCADA v SANTIAGO DE CUBA v čele se studentem FIDEL CASTRO.

16. srpna 1519 CORTÉS opustil pobřeží a vydal se na pochod do vnitrozemí směrem k srdci Mexické říše s armádou 1300 totonských válečníků.200 nákladních indiánů, 6 děl, 400 španělských pěšáků a 15 jezdců.​

Koncem srpna dorazila armáda CORTÉSE na území Konfederace neboli republiky TLAXCALLAN. A vy si vzpomínáte, že druhá slabika v názvu města je CALLAN – škola anglického jazyka na OXFORD Street v LONDÝNĚ, kterou jsem začal navštěvovat někdy v polovině prvního desetiletí 21. století. CALLAN je i značka SCOTISH WHISKEY. A je to taky španělsky přečtené – vyslovené KÁJAN. Od slova KÁJA – KAREL. Nebo argentinskou a uruguayskou výslovností KAŽAN – KOŽENÝ – OR. První slabika je L.T. a CHE. Nebo TLAČ. Jak říkají na Slovensku slovu TISK. A právě teď si vzpomínáte, že do CALLAN SCHOOL přede mnou chodil na to samé místo v Londýně i nositel Nobelovi ceny spisovatel GABRIEL GARCIA MARQUEZ, narozen v ARACATACA. Přítel FIDEL CASTRO. Spisovatel ze státu COLOMBIA. Toho samého státu odkud pocházela moje kamarádka ve škole VLKSM v MOSKVĚ MARINA. MARINA byla z MEDELLÍN města v COLOMBIA pojmenovaného podle jména mateřského města ve ŠPANĚLSKU – MEDELLÍN. Kde se narodil CORTÉS HERNÁN. Aby byla informace úplná, tak GARCÍA bylo krycí jméno mého a MARINY přítele ve škole VLKSM. Byl z VIŇA DEL MAR (V.M.) v CHILE. Pracovník v odborech MĚDI. Měl jedno oko nemocné. Jmenoval se MOISÉS LA BRAŇA MENA. M.L.B. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. A vy víte, že MENA bylo jedno příjmení ERNESTO GUEVARA-HUEVARA-HAVEL DE LA SERNA zvaný EL CHE na falešném pasu. A ten byl z ARGENTINY – ROSARIO.

V té době Tlaxcallan a Tenochtitlán představovaly dvě protichůdné koncepce politické organizace, které je vedly k otevřené konfrontaci. Tlaxcallan byla organizována jako konfederace městských států sjednocených v republice řízené senátem; Mexiko-Tenochtitlán byl na druhé straně organizován jako říše. ​

CORTÉS dorazil na území TLAXCALLAN. Pod velením XICOHTÉNCALT AXAYACATZIN odepřeli domorodí válečníci útočníkům průchod přes své území. Bylo to 2. září v soutěsce TECOANTZINCO. Druhý den 3.září došlo na okolních pláních k nové konfrontaci. Domorodci prohráli. To vedlo k rozdělení republiky, s dezercí vojsk OCOTELULCO a TEPETICPAC. Ti si uvědomili, že nemohou zvítězit před 400 španělskými vojáky a jejich domorodými spojenci. Armáda XICOHTÉNCALT byla opět poražena a senát nařídil zastavit válku a nabídl CORTÉSOVI mír. Tato dohoda založila klíčové spojenectví s TLAXCALLAN, odpůrci MEXICKÉHO režimu.

CORTÉS dorazil do CHOLULA. To byl spojenec MEXICKÉ říše. S 30 000 obyvateli bylo druhým největším městem po MEXICO-TENOCHTITLÁN. V CHOLULA plánovali přepadnout a zabít Španěly. DÍAZ DEL CASTILLO napsal že on a vojáci viděli na jedné straně chrámů tyče s oprátkami, o kterých se domníval, že jsou určeny pro Španěly. CORTÉS poslal svou armádu k útoku na město a zmasakroval 4 000 až 6 000 CHOLULTECŮ. To se stalo známým jako MASAKR V CHOLULA. Kontingent Španělů zůstal v CHOLULA i v říjnu a listopadu. Když poté odešli CORTÉS nařídil město vypálit. CHOLULA je i EL CHE a l.

Poté dorazil do SANTA CATARINA AYOTZINGO, odkud připravoval útok na TENOCHTITLÁN. Po příjezdu tam byl Cortés ohromen krásou místa, které Díaz del Castillo popisuje jako „sen“. Cestou z CHOLULA cestovali po cestě do údolí MEXICA mezi dvěma sopkami, POPOCATÉPETL a IZTACCÍHUATL až dorazil na zalesněné místo nádherné krásy, které dodnes nese jméno PASO DE CORTÉS. Na druhé straně poprvé spatřil jezero TEXCOCO na toku XOCHIMILCO.

Jeden z CORTÉS kapitánů, jménem DIEGO DE ORDÁS byl prvním Evropanem, který vystoupil na vrchol sopky POPOCATÉPETL ve společnosti dvou spolubojovníků. To způsobilo velký dojem mezi domorodci doprovázejícími CORTÉS expedici. Za tento výkon a vojenské zásluhy udělil císař KAREL V. dekretem vydaným 22. října 1523 DIEGO DE ORDÁS právo vlastnit erb s kresbou výhledu na sopku.

KAPITÁN byl příjmením OR a DAS. Byl také DIEGO-SANTIAGO-JAKUB-YACOV. Vystoupil na sopku se svými dvěma spolubojovníky. Tak jsou vypodobňováni památníky výsadkářů z WWII. Jeden jde v čele – to je KAPITÁN a DVA ho kryjí zezadu, každý z jedné strany. Tak je vytvořen i pomník COMMANDOS ve SKOTSKU – ALBA. 1 + 2. Kde se připravovali ke splnění bojových úkolů. Byl jsem tam a fotil jej. A fotografii jsem zveřejnil snad na FACEBOOK. KAPITÁNI byli i v čele oddílů ARAP mého otce v čele s KAPITÁN NIŠČIMENKO-BĚLAVSKY a skupiny WOLFRAM v čele s KAPITÁN OTISK. Nebyla to náhoda. Psal jsem tady již dříve o KAPITÁNECH. Tehdy v časech CORTÉSE to byla hodnost velitelé oddílu a i lodi. EL CAPITANO. KAPITÁNI velí dnes ale především LODÍM a LETADLŮM. A jsou označování celkem čtyřmi proužky nebo hvězdami. U armád je to jedna z běžných hodností někde v polovině důstojnického žebříčku. KAPITÁNI – DŮSTOJNÍCI v armádě mají nebo dříve měli čtyři hvězdy i když ta hodnost není nijak jinak ničím jiným výjimečná. Proč se k tomu zase vracím, když už jsem o tom psal? Musím vás znovu upozornit na tu skutečně perfektní provázanost a návaznost a dlouhodobost OPERACE BENJAMIN. V letech 1937–1939 tedy v období OHROŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY až do OKUPACE byly zavedeny do hodnostního systému ČESKOSLOVESNKÉ ARMÁDY hodnosti tak, že hodnost PLUKOVNÍK, která mívá běžně TŘI HVĚZDY měla tehdy v těchto dvou letech označení ČTYŘMI HVĚZDAMI. Tedy stejně jako KAPITÁNI u LETECTVA a NÁMOŘNICTVA. Proč se to tehdy stalo? Můj otec se stal důstojníkem československé armády zahraničí, v době WWII, kdy platilo toto označení. Předpokládám, že prožil v mladém nebo dětském věku také takovou podobnou přísahu jako já tu v roce 1962 americké US ARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON. To se nikdy nedozvím. byl jsem ale jeho OTISK, a tak tomu tak určitě bylo. Ta moje mu měla připomenout tu jeho. Už víte, jak to dělá M.I. Bez zápisů a tajných schránek a šifer? Tehdy po válce byl podporučík jako příslušník výsadku ARAP a pak hned po válce byl na základě doporučení tehdy plukovníka PALEČEK KAREL povýšen o DVĚ hodnosti. Na nadporučíka. A tak pomalu postupoval v hodnostech nahoru. Až skončil u hodnosti plukovník. V té době jen se TŘEMI hvězdami. Ale protože byl již příslušníkem československé armády před, nebo v průběhu WWII vztahovalo se na něj v OPERACI BENJAMIN to označení nesocialistické armády. Té předválečné – 1937-1939. Aby to byla pravda tak s ním v HORNÍ POČERNICE u útvaru silničního vojska sloužil také příslušník československé armády v zahraničí a výsadkář a také narozený na Podkarpatské Rusi důstojník IVAN IVANČULINEC. Ano DVAKRÁT IVAN. Jako otcův bratr IVAN MOHORITA a bratranec IVAN MOHORITA z VOLOVÉ. IVAN IVANČULINEC – I.I. – DVOJKA. Byl povýšen do hodnosti plukovníka ve stejný den jako můj otec. 11.01. americkým způsobem psaní dat 01.11. A to vy víte, že je i 10.11. datum založení US MARINE. A úmrtí BREZHNEW. Ale hlavně je to i rok 1775. Proč na to upozorňuji ještě? V US ARMY je hodnostní označení plukovníka bez hvězd či pásků. Na nárameníku je OREL. EAGLE – G.L. – ELCHE. OREL BĚLOHLAVÝ – O.B. Symbol USA. Aby si toho všimli ti, co měli znamenalo to, že můj otec, ač nesplňoval kádrové předpoklady být plukovníkem se plukovníkem stal. Plukovníkem se stal i jeho bratranec doc. MOHORITA IVAN z VOLOVÉ z TYRŠOVA DOMU – FTVS. A plukovníkem se stal někdy tehdy můj další strýc ANTONÍN BARANNIKOV, manžel sestry mojí matky. Ten z MLADÉ BOLESLAVY – M.B. Ti DVA kádrové předpoklady splňovali. Můj otec ne. A můj otec se tehdy jako plukovník podruhé oženil s ANNA BESARAB a odstěhoval se do KARLOVY VARY na PALACKÉHO náměstí.

Dne 8. listopadu 1519, se konalo setkání císaře MOCTEZUMA II. a CORTÉS u bran města. DOŇA MARINA a GERONIMO DE AGUILAR jejich rozhovor tlumočili. MOCTEZUMA II. věřil, že Španělé k nim vyslal BŮH – to je QUETZALCOATL – OPEŘENÝ HAD. Císař věnoval CORTÉSOVI čelenku boha QUETZALCOATLA známou jako PENACHO DE MOCTEZUMA. Ta byla poslána spolu s dalšími dary do MADRIDU na císařský dvůr. Vzhledem k tomu, že KAREL V. byl z rodu HABSBURKŮ tak po vymření španělská větve tohoto rodu, skončil tento dar v RAKOUSKU.

MOCTEZUMA je hostil v chrámu svého předchůdce – otce AXAYÁCATL. Mohli obdivovat majestátnost tohoto města. V následujících dnech Španělé navštívili paláce a chrámy velkého mexického hlavního města. Stejně tak navštívili velký CÚ – CHRÁM, partnerského města říše TLATELOLCO a jeho trh: náměstí ve městě bylo více než dvakrát větší než PLAZA MAYOR SALAMANCA, které bylo považováno za největší náměstí v tehdejším křesťanském světě.

Španělé sídlící v paláci si usmysleli, že je čas mít vlastní KAPLI – CHAPEL – CAPILLA – KAPELA – KAPELLE – ČASOVŇJA, a protože ji Moctezuma odmítl postavit v chrámu HUITZILOPOCHTLIHO rozhodli se ji se svolením císaře postavit v místě které obývali.

Kapitáni hledali nejlepší místo, kam ji umístit, když si voják, který byl tesařem, všiml ve zdi zazděných a nabílených dveří. Vzpomněli si, že se šeptalo, že v těchto místnostech MOCTEZUMA uložil poklady, které jeho otec AXAYÁCATL shromažďoval. AXA se jmenovalo a dále jmenuje i zařízení v PRAZE NA POŘÍČI, kam jsem chodil jako malý kluk plavat. Druhá část slova je YÁ CATL. JÁ SKOT – TUR. Nebo druhé jméno generál GEORGE-JURIJ MARSHALL – CATLETT. A to znamená SON OF THE CATHERINE. SYN KATEŘINY – JEKATĚRINY – KATARÍNY.

CORTÉS a několik kapitánů vstoupili do té místnosti a po spatření obrovského pokladu nařídil, aby byl znovu zazděn. Začali se obávat, že budou zabiti. Čtyři kapitáni a dvanáct vojáků se představili upozornili CORTÉSE na nutnost zatčení císaře a jeho držení jako rukojmí, aby se mohl svým životem zodpovídat na život jejich španělské armády.

V té době se v blízkosti VILLA RICA DE LA CRUZ odehrála bitva u NAUTLY mezi MEXICY vedenými CUAUHPOPOCOU a spojenci Španělů TOTONACO. Při tomto konfliktu byl zabit JUAN DE ESCALANTE vrchní soudní vykonavatel a sedm Španělů. To znamenalo diskreditaci španělské božskosti. To že nejsou polobozi a že mohou být poraženi. Voják jménem ARGÜELLO byl zajat, zemřel na válečná zranění a jeho hlava byla poslána k mexickému císaři. AR GÜELLO.

Poté CORTÉS MOCTEZUMA uvěznil. Držel ho jako rukojmí pod hrozbou okamžité smrti. MOCTEZUMA uklidnil svou stráž tím, že jim řekl, že to jeho z vlastní vůle.

CORTÉS požadoval, aby náčelníci zodpovědní za agresi proti městu VERACRUZ byli potrestáni. Když k němu byli předvedeni potvrdili, že to bylo na příkazy MOCTEZUMA. Kapitáni MEXICŮ byli odsouzeni k smrti na hranici.

CORTÉS přiměl MOCTEZUMA aby se prohlásil vazalem KAREL V. 

V těch dnech byla přijata zpráva o příjezdu 18 lodí do přístavu VERACRUZ. Byli na nich vojáci vyslaní DIEGO DE VELÁZQUEZ aby potrestali CORTÉSE a jeho rebely. Těmto jednotkám velel PÁNFILO DE NARVÁEZ.  Vzkázali MOCTEZUMA, že CORTÉS je rebel svého krále a že je možné ho zabít. Cortés tedy neměl jinou možnost, než nechat na TENOCHTITLÁN posádku čítající něco přes sto Španělů pod velením PEDRO DE ALVARADO a s třemi sty Španěly a několika stovkami Indů vyšel vstříc PÁNFILO DE NARÁEZ. Zaútočil na nepřátelský tábor uprostřed noci, prolil velmi málo krve obránců a jejich velitele zajal jen několik okamžiků poté, co se zapojil do boje. Poté ukázal vojákům zlaté předměty ukořistěné v MEXICO a Vybídl je, aby se k němu připojili. A většina se k němu přidala. CORTÉS díky tomu v tuto noc ztrojnásobil početní stavy své jednotky. NARVÁREZ se vrátil zpět do přístavu jen s několika následovníky. A CORTÉS se vrátil do TENOCHTITLÁN. Kdo ještě byl PÁNFILO? To byl přece sovětský generál PANFILOV. Hrdina knihy „Za námi Moskva“. Kterou odněkud přinesl můj otec, a tak jsem ji také jako kluk četl. Byl totiž I.V. – IVAN VASILLY a příjmením PANFILOV. Narodil se v SARATOV – CAPATOB což je i ZAPATA – BOTA, v obci PETROVSK. Zemřel 19.NOVEMBER-LISTOPAD u VOLOKOLAMSK. 19.11. je i 1776 ale je to také minus DVA 17.LISTOPAD-NOVEMBER. Zemřel u VOLOKOLAMSK, a to je i VOLOVÉ.A je to i B.L.M a je tam i KOLOVO a WASKA-MASKA. Padl přímo v obci GUSENĚVO – HUSENĚVO. Velel divizi odvedenců z ALMA-ATA KAZACHSTÁN a FRUNZE/BIŠKEK KYRGYZSTÁN. Vojáci mu říkali BAŤA. Hrdinou SSSR se stal posmrtně dne 12.APRIL-DUBEN 1942. A to vy víte, že je datum kdy v roce 1961 vzlétl první kosmonaut světa GAGARIN. A děleno DVĚMA je i 06.04. a to se narodil můj děda GEBLT KAREL I. A 04.06. se narodil generálporučík R.I.A. a původem Švéd, finský maršál MANNERHEIM. Pravda je to proto, že PANFILOV se stal generálem dne 06.04.1940.

Tam mezitím ALVARADO obávající se masivní koncentrace válečníků na náměstí města TENOCHTITLÁN zorganizoval masakr domorodců, šlechticů, náčelníků a velitelů armády, když slavili svátek TÓXCATL (pátý měsíc z 18, který měl mexický kalendář) na počest TEZCATLIPOCA. Některé prameny uvádí že šlo o oslavu kultu HUITZILOPOCHTLA. Při tom také odebrali šperky obyvatelům města. Španělé se museli uchýlit do Paláce.

24. června 1520 vstoupila armáda CORTÉSE zpět do města. MOCTEZUMA bratr CUITLÁHUAC byl propuštěn, aby zklidnil situaci. On se místo toho se postavil do čela Mexičanů a připojil se k náčelníkovi náčelníků, jménem CUAUHTÉMOC aby se postavil proti španělské okupaci. V této situaci CORTÉS přiměl samotného MOCTEZUMA aby se pokusil uklidnit obyvatelstvo, aby Španělé mohli opustit město. Existují dvě verze smrti MOCTEZUMA: jedna je, že když mluvil ke svému lidu, dostal kamenem od svých Mexičanů, který ho smrtelně zranil; druhá říká, že ho CORTÉS nařídil zabít, když viděl, že nemůže uklidnit davy. Tuto druhou verzi rozšiřovali MEXICANOS a je považována za méně pravděpodobnou.​

Španělští vojáci byli v obležení domu, ve kterém bydleli, obklopeni davy rozhořčených indiánů. V obležených bylo vidět ubývající voda, munice a všechny druhy potravin. Jediným východiskem bylo stažení. A udělali to v deštivé noci z 30. června na 1. července 1520, známé jako SMUTNÁ NOC – NOCHE TRISTE. Španělé tiše vyklouzli z města. Byli však prozrazeni a napadeni. Byli pronásledováni Mexičany. Měli i velké ztráty na ukořistěném majetku a zbraních. 7. července, poblíž OTUMBA, se Španělé zreorganizovali a zasadili bitvu válečníkům, kteří je pronásledovali, a podařilo se jim je porazit.

TUMBA byl švédský hokejista. SVEN TUMBA JOHANSSON. Narodil se dne 27.AUGUST-SRPEN, a to vy víte, že je i 12.08. kdy se narodil můj otec a také je to 08.12. kdy se narodila moje manželka. Také víte, že to je i 21.08. Klíčové datum v mém příběhu. Pravda je to proto, že město v MEXICO bylo OTUMBO a on byl i OLOF a TUMBO – O.TUMBO. To TUMBA je přezdívka podle jeho místa narození ve Švédsku. A proč je to pravda že tam to „O“ před to TUMBO patří? Měl číslo dresu „5“ nebo „17“. A to je oboje i O. I DVOJKA a pochopitelně KOULE.

Po porážce v NOCHE TRISTE – SMUTNÁ NOC, se Španělé a jejich spojenci stáhli do TLAXCALLAN. Zreorganizovali svá vojska a oblehli město TENOCHTITLÁN. Spojenci z TLAXCALLAN je zaopatřili a poskytli jim přístřeší. Z toho jim plynuly následující výhody a privilegia která, jak se zdá, dobyvatel tentokrát respektoval.

Rozhořčení Mexičanů nad znesvěcením jednoho z jejich hlavních svátků – kdy došlo k masakru spáchanému ALVARADO – a při pochopení toho, že Mexičané se nevzdají, nařizuje CORTÉS, aby vojáci přivezli z moře lodě, které rozebrali, kousek po kousku, aby je znovu postavili v jezeře, které obklopovalo město. S jejich pomocí obléhali město. To trvalo 75 dní. MEXIČANÉ byli poraženi a prakticky vyhlazeni. Ti, co přežili se stali otroky. Z toho vyplývá že dnešní domorodí potomci nebo rasové smíšení MEXIČANÉ jsou potomci z kmene TLAXCALLAN a dalších menších domorodých panství která se přidala na stranu Španělů, více než z původních MEXIČANŮ.

Po dobývání byl Cortés doprovázen CUAUHTÉMOC.  CORTÉS ho vezme na své pozdější výpravy, kde bude později zabit. Pravděpodobně byl na příkaz CORTÉSE oběšen.

V roce 1524 poslal svého kapitána CRISTÓBAL DE OLID se 400 vojáky na pěti lodích a s jednou BRIGA do LAS HIBUERAS, dnešní HONDURAS. Současně s tím byla zahájena pozemní expedice v čele s PEDRO DE ALVARADO aby prozkoumala STŘEDNÍ AMERIKU.

LAS HIBUERAS se dnes jmenuje HONDURAS. V jednotném čísle je to po našem HIBUERA – HAVEL anebo HUEVARA ruské GUEVARA. A dnešní název HONDURAS je příjmení mojí babičky za svobodna HON. Nebo ostrov ŠTVANICE, kde jsem se narodil – ISLE-ISOLA ŠTVANICE – I.S. INTELIGENCE SERVICE. A zbývá nám DURAS to znamená ve španělštině TVRDÝ-TOUGH je to anglicky. A po našem je to DR. S. DOKTOR DVOJKA nebo SE španělsky vyslovené CE. DR. CHE. OLID je i LIDO nebo DÍLO nebo DOLY anebo LODI. CRISTÓBAL DE OLID se narodil v BAEZA v LA LOMA, JAÉN, ANDALUSIA.

CRISTÓBAL DE OLID se proti CORTÉS vzbouřil. Ten se rozhodl také odcestovat do LAS HIBUERAS a vzbouřence potrestat. Vzal s sebou jako rukojmí zatčená rukojmí MEXICKÉ šlechtice v čele s posledním žijícím nástupcem císaře CUAUHTÉMOC.

Při překročení řeky CANDELARIA přítoku řeky GRIJALVA, museli postavit řadu mostů, aby překročili oblast současné obce CANDELARIA v CAMPECHE. Na místě ho přijali BATAB nebo HALACH UINIK z ACALÁN zvaný AOXPALÓN který obchodoval s KAKAO, BAVLNA, SŮL a OTROKY. Setkání bylo poklidné a místní vládce pomohl expedici pokračovat v cestě. CORTÉS mu dal dopis, aby ukázal budoucím španělským výpravám, že zde byla dosažená mírová dohoda.

CORTÉS se vydal do VERACRUZ směrem k LAS HIBUERAS v doprovodu své armády, kde se vylodil ve vesnici ESPÍRITU SANTO. Odtud pokračoval po souši do TABASCO přes Cupilco, Cimatán, Nacaxuxuca, Zaguatán, Chilapan, Ixtapa, Acalán, Tatahuitalpan, Teutiercas a Usumacinta.

Dne 18. května 1525 založil CORTÉS město TRUJILLO a jmenoval JUAN DE MEDINA starostou.

CORTÉS je v současné době považován za objevitele poloostrova BAJA CALIFORNIA, i když prvním Evropanem, který přistál na tomto poloostrově, byl španělský navigátor FORTÚN JIMENÉZ. Velel lodi CONCEPCIÓN vlastněné CORTÉS, a přistál v roce 1534 na poloostrově, který považoval za ostrov.

Ve čtvrtém dopise datovaném v MEXICO dne 15. října 1524, píše CORTÉS španělskému králi o přípravě lodí k prozkoumání a podmanění si nových království v JIŽNÍM MOŘI – TICHÉM OCEÁNU.  V roce 1529, když byl Cortés ve Španělsku, podepsal dohodu se španělskou korunou, podle níž byl povinen vyslat na vlastní pěst – na vlastní náklady „ozbrojené síly, aby objevil ostrovy a území v Jižním moři“.

Chtěl najít kromě teritoriální oblasti a možných zisků drahých kovů v nových zemích, které měly být objeveny, mořský průchod mezi Pacifikem a Atlantikem, protože se předpokládalo, že pokud FERDINAND MAGELLAN našel průliv, který by spojoval oba oceány na jih, měl by existovat také další průchod přes sever. Tímto mořským průjezdem byl mýtický ANIÁN PRŮLIV. Zmíněná úmluva stanovovala, že ze získané půdy a zisku bude jedna desetina patřit objeviteli v trvale. Jemu i jeho potomkům.

Během svého pobytu ve Španělsku v roce 1529 získal Cortés od KAREL V. titul MARKÝZ Z ÚDOLÍ OAXACA. A vládě o budoucích objevech v Jižním moři. Již v Mexiku, 30. června 1532, vyslal svého bratrance DIEGO HURTADO DE MENDOZA aby prozkoumal ostrovy a pobřeží Jižního moře, za hranicemi posluchačů NOVÉ HALIČE, kterým vládl NUŇO DE GUZMÁN zapřisáhlý nepřítel CORTÉSE. Expedice vyplula ve dvou lodích ze zálivu TEHUANTEPEC   poté, co se dotkla současného přístavu MANZANILLO (MANZANA je JABLKO-APPLE) – COLIMA byla na pobřeží JALISCO a NAYRIT které v té době byly součástí publika NOVÁ GALICIA, dokud neobjevili ISLAS MARÍAS odtud se vrátili na pevninu a snažili se získat zásobování vodou v zátoce MATANCHÉN NAYARIT dodávka, která byla odmítnuta na příkaz NUŇO DE GUZMÁN majitele a pána regionu.

Jedna z lodí bičovaných bouřemi se vrátila, dorazila k pobřeží JALISCO a skončila v rukou Nuño de Guzmán, zatímco druhá loď, na které DIEGO HURTADO DE MENDOZA mířil na sever, se nikdy nikdo z těch, kteří byli na palubě, nevrátil do NOVÉHO ŠPANĚLSKA už o nich nebyly žádné zprávy. O několik let později autor druhého anonymního vztahu dne, který Nuño de Guzmán učinil s Nueva Galicia, shromáždil některé informace, které naznačují, že loď, které velel Diego Hurtado de Mendoza, ztroskotala na severním pobřeží současného mexického státu SINALOA a zahynul on i zbytek posádky.

Loď CONCEPCIÓN pod velením kapitána a velitele expedice DIEGO DE BECERRA byla jednou ze dvou lodí, které CORTÉS poslal v roce 1533, na druhou průzkumnou plavbu JIŽNÍHO moře, druhá loď byla loď SAN LÁZARO pod velením kapitána HERNANDO DE GRIJALVA.

Expedice vyplula ze současného přístavu Manzanillo 30. října 1533, do 20. prosince se lodě oddělily. Loď San Lázaro, která plula napřed, marně čekala na loď Concepción tři dny a nemaje doprovodnou loď nespatřila, věnovala se průzkumu Tichého oceánu a objevení ostrovů REVILLAGIGEDO. Na palubě Concepción bylo všechno jinak, navigátor a druhý ve velení, FORTÚN JIMENÉZ se vzbouřil a zavraždil kapitána DIEGA DE BECERRA, když spal, pak napadl posádku, která byla loajální zavražděnému kapitánovi, aby později opustil raněné na pobřeží MICHOACÁN spolu s mnichy FRANTIŠKÁNY, kteří je doprovázeli na cestě.

Fortún Jiménez se plavil severozápadně podél pobřeží a v určitém okamžiku se obrátil na západ a dosáhl klidné zátoky, dnes je známo, že dorazil do současného města a přístavu LA PAZ, myslel si, že dorazil na ostrov, nikdy nevěděl, že dorazil na poloostrov, který by se nakonec nazýval poloostrov BAJA CALIFORNIA tam se setkal s domorodci, kteří mluvili neznámým jazykem a také chodili polonazí, byli velmi odlišní od domorodců z mexické vysočiny, kteří měli svou vlastní kulturu.

Je třeba zdůraznit, že Fortún Jiménez a společníci nedali žádné jméno žádnému z míst, která našli, byli jinými průzkumníky, kteří dali jméno místům, která navštívil Fortún Jiménez.

Zneužívání žen posádkou spolu s rabováním, způsobilo násilnou konfrontaci s domorodci, která skončila smrtí FORTÚN JIMENÉZ a některých jeho společníků, přeživší se stáhli z místa, nastoupili na loď Concepción, pluli několik dní, dokud nedosáhli pobřeží současného státu JALISCO kde narazili na podřízené NUŇO DE GUZMÁN, kteří loď zrekvírovali a zajali.

Poté, co sponzoroval dvě průzkumné cesty v Jižním moři bez dosažení materiálních výsledků, se HERNÁN CORTÉS rozhodl vést třetí průzkumnou cestu.

Rozzlobený Cortés, protože NUŇO DE GUZMÁN, jeho úhlavní nepřítel zrekvíroval loď během první výpravy, kterou zaplatil, včetně lodi Concepción, kterou Cortés vyslal na druhou průzkumnou plavbu JIŽNÍHO MOŘE rozhodl se mu čelit v jeho vlastním terénu a odtud nastoupit na třetí výpravu, za tímto účelem připravil velké množství vojáků pěšáků a jezdců k pochodu na provincii NUEVA GALICIA ve které byl NUŇO GUZMÁN guvernérem.

Místokrál Nového Španělska varoval 4. září 1534 HERNÁN CORTÉS, aby „nečelil tomu, kdo zrekvíroval jeho lodě“, což on odmítl s tím, že za ně utratil více než 100 000 španělských zlatých. A s tím, že on byl jmenován Jeho Veličenstvem španělským králem CARLOS – KAREL I. aby dobýval a objevoval nová území. V té době měl v loděnici v TEHUANTEPEC připravené tři lodě; SAN LÁZARO (se kterou se GRIJALVA vrátil z druhé výpravy do Jižního moře) a SANTA ÁGUEDA a SANTO TOMÁS. Ty dvě byly právě vyrobeny.

Projekt CORTÉSE byl ambiciózní. Lodě vyslal do CHAMETLA SINALOA – ROSARIO (poblíž současného města ESCUINAPA) na území spravovaném NUŇO DE GUZMÁN a tam se nalodil s pozemní armádou, které velel. Aby se dostal do CHAMETLA musel Cortés jít se svou armádou několik dní přes NOVÉ KRÁLOVSTVÍ NOVÁ GALICIA. NOVÁ GALICIE byla provincií NOVÉHO ŠPANĚLSKA ovládaná jeho úhlavním nepřítelem NUŇO DE GUZMÁN.

A vy můžete vidět, že název místa je iniciálami CH a S a je v ROSARIO. Stejně tak se jmenovalo místo, kde se narodil v ARGENTINĚ S. EL CHE. ESCUINAPA – ESQUINA je ve španělštině ROH. NUŇO je i NIŇO – DÍTĚ. A GUZMÁN je i GUSS MAN – HUSÁK. A to vše v NOVÁ HALIČ – GALICIA. Je tedy pravděpodobné, že Československo bylo chápáno ve slovníků „dobyvatelů“ STŘEDNÍ EVROPY po WWII. jako NOVÁ HALIČ. V NOVÉM ŠPANĚLSKU – SOVĚTSKÉ RODINĚ STÁTŮ. Také ta území okupovali vojensky. GALICIA je i místo odkud přišel otec FIDEL CASTRO na KUBU. A je to také G.L. a C.I.A. EL CHE C.I.A. Z GALICIA-HALIČ msta LVOV-LEMBERG odlétal můj otec na svoji misi do Protektorátu. A CHAMETLA? CHE a M a L.T. Ale také METLA – KOŠTĚ. A vy si vzpomínáte na VELKÝ METAŘ. Ten byl zmíněný v dopise, který údajně prozradil plány na emigraci RUDOLF SLÁNSKÝ z ČESKOSLOVENSKA. Byl uvězněn a dne 12.03.1952 ve skupině celkem 11 osob popraven.

Se vztyčenými vlajkami dorazila armáda CORTÉSE do města SANTIAGO DE GALICIA DE COMPOSTELA. To se nacházelo v údolí MATATIPAC a nyní se jmenuje TEPIC. NUŇO BELTRÁM DE GUZMÁN ho přivítal přátelsky. Ač byl jeho protivník. V tomto městě zůstal Cortés se svou armádou čtyři dny, než pokračovali v další cestě. Cortés byl ohromen chudobou, ve které Nuño de Guzmán žil. Přijetí, kterého se CORTÉS dostalo bylo nepochybně způsobeno velikostí armády, která ho doprovázela.

Po odchodu CORTÉS poslal NUŇO DE GUZMÁN dopis Kanceláři v MEXICO, kterém si stěžuje, že „MARKÝZ DEL VALLE (M.V.) chtěl proniknout se svým lidem do jeho místodržitelství, přestože byl pouze generálním kapitánem NOVÉHO ŠPANĚLSKA.“

V CAMETLA SINALOA – ROSARIO po překonání států JALISCO a NAYARIT území známého v té době jako součást království NUEVA GALICIA se CORTÉS a jeho doprovod nalodili lodě SANTA ÁGUEDA a SAN LÁZARO. Nalodilo se 113 pěšáků. 40 jezdců a 60 jezdců zůstalo na pevnině. Tak to oznámil KRÁLOVSKÉ KANCELÁŘI guvernér NUŇO DE GUZMÁN. NAYARIT – NAYAR se jmenoval představitel Svazu polských studentů v Mezinárodním svazu studentů v Praze. Znal jsem ho osobně. JALISCO se vyslovuje CHALISKO. A to je i CH a L a SK-CH znova. Ale také je to podobné našemu slovu KALICH X. PODOBOJÍ – X je i II – DVA. Hlavní město tohoto státu je totiž GUADALAJARA. Ukrajinsky GADAL – HÁDAL JARA. HÁDAL ROKY. Kdo? Nebo JARA – JAR – JARO. JARA byl VICTOR JARA. Skladatel, básník, zpěvák a kytarista populární v CHILE za vlády ALLENDE SALVADOR. Byl zavražděn krátce po převratu 11. září 1973. Bylo to dne 16.09. v SANTIAGO DE CHILE. Celým jménem VOCTOR LIDIO JARA MARTINEZ. Narozen 28.09. 1932 v SAN IGNACIO.

CORTÉS na lodi SAN LÁZARO vyrazil se svou výpravou na severozápad a 3. května 1535 dorazil do zátoky, kterou pojmenoval SANTA CRUZ BAHÍA nyní LA PAZ hlavní město státu v MEXICO jménem BAJA CALIFORNIA SUR. V TICHÉM OCEÁNU – PACIFIK OCEAN. Vy víte, že LA PAZ znamená MÍR – MIR – FRIEDEN – PEACE – PACE – ŠALOM – BÉKE – RAUHAA. A víte, že to je také hlavní město státu BOLIVIA, ve kterém dne 09.10. 1969–9.OKTOBER-ŘÍJEN 1969 „zemřel ERNESTO GUEVARA-HUEVARA-HAVEL SERNA – EL CHE. Narozený dne 14. ČERVEN-JÚN 1928 v ROSARIO ARGENTINA. A víte, také že v češtině říkáme končetině psa PAC – DEJ PAC. Samozřejmě NEOBUTÉ-BOSÉ.

Jakmile se CORTÉS zmocnil zátoky SANTA CRUZ BAHÍA, rozhodl se zde založit kolonii. Nařídil přivést vojáky a míšence, které zanechal v SINALOA. Špatné počasí zapříčinilo že lodě byly zničeny a přijela pouze loď s 50 BUŠLY obilí. A tak se rozhodl vrátit do NOVÉHO ŠPANELSKA.

Velitel města SANTA CRUZ BAHÍA jménem FRANCISCO DE ULLOA také nařídil po příkazu MÍSTOKRÁLE opustit město a vrátit se do NOVÉHO ŠPANĚLSKA.

CORTÉS sponzoroval již tři průzkumné plavby do JIŽNÍHO MOŘE – MAR DEL SUR. Dnes TICHÝ OCEÁN – PACIFIK OCEAN, které skončily neúspěchem, se v roce 1539 rozhodl vyslat čtvrtou průzkumnou plavbu pod velením FRANCISCO DE ULLOA. Expedice vyplula z přístavu v ACAPULCO dne 8.ČERVENEC-JÚL 1539(1953) na lodích SANTO TOMÁS, SANTA ÁGUEDA a TRINIDAD. Když dopluli k ISLAS MARÍAS (M.I.) museli se sesednout na dvě lodi. Museli opustit loď SAN TOMÁS. 08.07. je i minus DVA 06.07. a to je i 09.07. a to se žinil Vácalv HAVEL s Olga HAVEL. A narodil se první manžel mojímatky BOHUMIL FLORIÁN v roce 1909 ve VELEŠOVICE.

Vpluli do KALIFORNSKÉHO ZÁLIVU a na zpáteční cestě navštívili opuštěné město SANTA CRUZ BAHÍA v současné době známé jako město LA PAZ. Na cestě tam dosáhli severního konce zálivu 28. SEPTEMBER-ZÁŘÍ. Dopluli k místu, které je nyní známé jako ústí řeky COLORADO a ústí řeky ANCON SAN ANDRÉS. 28.09. je i 14.09. Zcela klíčové datum v mém příběhu. Úmrtí T.G.M. narození JAN MASARYK na VINOHRADECH-DVOJKA a seskok skupiny WOLFRAM. Také narozené mého předchůdce JENERÁL JAROSLAV – J.J. zády k sobě jsou ta písmena KOTVA. LA PAZ je MÍR (FRIEDEN, PEACE) a já jsem úřadoval na náměstí MÍRU. A na Praze 7 skoro u naší školy začínala OBRÁNCÚ MÍRU. A LA PAZ je také i hlavní město v BOLIVIA kde „zemřel“ ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVE DE LA SERNA EL CHE.

Poté přistáli a zmocnili se zemí severního konce BEREMEJSKÉHO MOŘE. Španělsky MAR BERMEJO. Dnes KALIFORNSKÝ ZÁLIV ale místními obyvateli nazývaný MAR DE CORTÉS. KORTÉZOVO MOŘE. Nachází se mezi státy SONORA a SINALOA a mezi poloostrovem BAJA CALIFORNIA. Název BERMEJO je od názvu ČERVENOHNĚDÉ barvy. Anglicky RUSSET. Nazývá se tak například ČERVENÁ HŘÍVA španělsky MELENA BERMEJA – M.B. Anglicky – RED MANE. Ve finštině PUNAINEN HARJA – P.H. Rusky RYŽAJA GRIVA. RAMA ADUMA je to hebrejsky. ROTE MÄHNE německy. A je to také barva podobná barvě BARETŮ VÝSADKÁŘŮ – MAROON. Je to také jeden z mnoha odstínů červené barvy. Proč se o tom tak rozepisuji? Za prvé je BERMEJO zbarvení vody, které mu dává voda přicházející z řeky COLORADO. A vy si vzpomínáte na KRASNOVODSK v TURKMENISTÁNU. Tam to bylo zase zbarvení vody KRASNOVODSKÉHO ZÁLIVU. COLORADO je i DR. KOLO. Nebo DR. L.C. – EL CHE. A vy víte, že to je i BIKE – vyslov BAJK, nebo přečti jako BYKE. A víte, že mému otcovi zapsali do dokumentů o jeho odsouzení, že je z KOLOVO a KOLOVECKÝ KRAJ.

Pak se vraceli do města SANTA CRUZ BAHÍA. Obepluli mys SAN LUCAS a vstoupili do vod TICHÉHO OCEÁNU – PACIFIC OCEAN. 5. PROSINEC-DECEMBER propluli současnou zátokou SANTA MAGDALENA. 05.12. kdy propluli zátokou pojmenovanou po svaté MAGDALÉNĚ je i jeho pozdější datum úmrtí dne 02.12. A další za chvíli uvedené.

Datem 5. DUBNA-APRIL 1540 adresoval ULLOA z ostrova CEDROS (DR.CS) zprávu o událostech průzkumu na lodi SANTA ÁGUEDA a TRINIDAD a pak pokračoval v průzkumu. Poté nikdy nikdo o FRANCISCO DE ULLOA a jeho námořnících neslyšel.

V roce 1541 se CORTÉS vrátil do Španělska, kde zemřel o šest let později, v pátek 2. DECEMBER-PROSINEC 1547, když plánoval návrat do svých amerických držav. Zemřel v paláci CASTILLEJA DE LA CUESTA, který patřil rodině DON ALONSO RODRÍGUEZ. Pohřben byl v klášteře SAN ISIDORO DEL CAMPO V SEVILLA, v kryptě rodiny VÉVODY Z MEDÍNY, pod schody hlavního oltáře.

Dne 2.PROSINEC-DECEMBER se vylodili z lodi GRANMA revolucionář v čele s FIDEL CASTRO a ERNESTO GUEVARADE LA SERNA EL CHE na pobřeží ostrova KUBA. Tak jak HERNÁN CORTÉS odjel z ostrova CUBA-KUBA dobývat MEXICO, tak oni odjeli z MEXICO dobývat ostrov CUBA-KUBA. A 02.12. je také 02.01. a to je krát DVA 04.01. datum narození mojí matky.

Jeho ostatky byly několikrát pohřbeny. To bylo způsobeno skutečností, že ve své závěti několikrát změnil místo místa, kde si přál odpočívat. Když pobýval v NOVÉM ŠPANĚLSKU požádal o to, aby byl pohřben v kostele vedle nemocnice HOSPITAL DE JESÚS NAZARENO v MEXICO CITY. Tu nemocnici on založil. Později požádal, že si přeje být pohřben v klášteře, který chtěl postavit v COYOACÁN, městě poblíž mexického hlavního města. Klášter, nebyl nikdy postaven, protože CORTÉS musel odcestovat do Španělska, aby čelil soudu, ke kterému byl předvolán. V říjnu 1547, několik týdnů před svou smrtí, znovu upravil svou závěť tak, aby uváděla, že jeho poslední vůle bude pohřbena ve farnosti místa, kde zemřel.​

V roce 1550, tři roky po jeho smrti, byly jeho ostatky v kostele, kde byl pohřben přemístěny. V tom samém kostele SAN ISIDORO DEL CAMPO ale nyní byl pohřben hned vedle oltáře zasvěceného SANTA CATALINA. Ano SVATÉ KATEŘINĚ. 1550 je i 15.05. a to je i 15.08. a to je i 12.08. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to i 08.12. datum narození mojí manželky v PLZNI.

V roce 1566 (1956) byly jeho ostatky z rozhodnutí rodiny přeneseny do NOVÉHO ŠPANĚLSKA. Byly pohřbeny spolu s ostatky jeho matky a jedné dcery v chrámu SAN FRANCISCO DE TEXCOCO poblíž MEXICO CITY. Jeho ostatky tam ležely až do roku 1629 (1929).

V roce 1629 po smrti PEDRO COTÉS, IV. MARKÝZ DE VALLE a posledního potomka HERNÁN CORTÉS v mužské linii, se civilní a církevní úřady španělské provincie rozhodly pohřbít je ve stejném kostele, takže jeho ostatky byly pohřbeny poblíž hlavního oltáře (ve výklenku za svatostánkem) v kostele kláštera SAN FRANCISCO (Mexiko). Nachází se před PLAZA DE GUARDIOLA, v mexickém hlavním městě.

V roce 1716 (1776 a 1977) donutila přestavba chrámu v SAN FRANCISCO exhumovat ostatky a přemístit je do zadní části hlavního oltáře, kde zůstaly 78 let.

V roce 1794 (1974-6174) úřady místo království znovu exhumovaly ostatky CORTÉSE, aby vyhověly jeho přání. Který při jedné příležitosti požádal, aby byl pohřben v kostele vedle nemocnice JESÚS NAZARENO. Přenesli ostatky z výklenku v dřevěné a skleněné urně se stříbrnými rukojeťmi a s namalovaným na vrcholu urny erbem MARKÝZE DE OAXACA s velkou pompou na místo, které bylo považováno za místo jeho posledního odpočinku. Uvnitř chrámu byl postaven sokl a na sokl byla postavena busta dobyvatele. A na tomto místě jeho ostatky budou odpočívat 23 let. A to je i 1775.

V roce 1823 (123 a 8), dva roky poté, po získání nezávislosti vzniklo mezi obyvateli mexického hlavního města velké nacionalistické hnutí do té míry. Z tohoto důvodu nechali mexický ministr LUCAS ALAMÁN a vrchní kaplan nemocnice rozebrat mauzoleum v noci 15. září. A zatímco busta a další ozdoby byly poslány do Itálie, aby lidé uvěřili, že ostatky opustily zemi, ve skutečnosti byla urna s kostrou ukryta pod plošinou tam v tom samém chrámu JESÚS DE NAZARENO. Ostatky tam zůstaly ukryty 13 let.

V roce 1836, již uklidněné vášně, byly pozůstatky vytaženy a uloženy ve výklenku, který byl postaven ve zdi chrámu vedle místa, kde bylo mauzoleum, na tomto místě ostatky odpočívaly 110 let, dokud nebyly nalezeny. Ministr LUCAS ALAMÁN informoval španělské velvyslanectví o místě, kde uložili ostatky CORTÉSE. Jen v češtině se dá napsat 110 l. Tedy 110 let. A to je i 1775. V ruštině je prvním písmenem slova ROK písmeno G. ГОД. ГОД je GOD, a to je anglické BŮH. Ale na hlavu postavené podle LENINA to z prvního ruského písmena „Г“ udělá velké české „L“. LUCAS byl vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM LUKÁŠ. A pak byl i velvyslancem ve FINSKU. LUKÁŠ byli nadporučík a nadřízený ORDONANCE ŠVEJKA. A byl ALAMÁN tedy ALEMÁN, a tak NĚMEC. To nás také vede k tomu, že JAHR vyslov JAR je zase známá restaurace JAR a také JARO a JARHEAD-MARINES-LEATHERMEN a JARA VICTOR.

V roce 1946 měli někteří historici COLEGIO DE MEXICO přístup k notářskému aktu, který podrobně popisoval místo posledního odpočinku CORTÉSE a rozhodl se hledat ostatky, v pondělí 25. listopadu téhož roku historici našli výklenek, který uchovával urnu. Po provedení několika studií k ověření pravosti kostí přistoupili k restaurování urny a doporučili ponechat ostatky CORTÉSE na stejném místě. 28. listopadu 1946 vydal mexický prezident MANUEL ÁVILA CAMACHO dekret, kterým svěřil NÁRODNÍHO INSTITUTU ANTROPOLOGIE A HISTORIE opatrovnictví ostatků CORTÉSE. Historici našli urnu dne 25.LISTOPAD-NOVEMBER – na SVATOU KATEŘINU – CATALINA – CATHERINE.

Dne 9. července 1947 byly ostatky znovu pohřbeny na stejném místě, kde byly nalezeny, a na stěnu kostela byla umístěna bronzová deska s vyrytým erbem CORTÉSE a nápisem: HERNÁN CORTÉS
1485-1547.

9. ČERVENEC-JÚL je den kdy se ženil VÁCLAV HAVEL s OLGA HAVEL. Je to také den kdy se narodil v roce 1909 první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Plus DV Aje ro 11.07. – 1775. A datum, kdy se narodila OLGA HAVLOVÁ a můj tchán MIROSLAV SVOBODA v PLZNI. Je to i 17.07. datum vraždy cara NIKOLAJE s rodinou v JEKATĚRINBURGU. Datum mojí svatby v roce 1976 a datum prvního startu letounu B 2 – SPIRIT v roce1989. A rok 1947? Rok kdy se rozhodlo o výstavbě pomníku JURIJ DOLGORUKIJ a také rok 1974 kdy jsem narukoval k 6174 a rok 1974 kdy zemřel maršál GEORGIJ – JURIJ KONSTANTIN ŽUKOV

V současné době ostatky španělského dobyvatele odpočívají na místě, které si vybral v mládí: kostel nemocnice DE JESÚS NAZARENO. Bohužel, dnes je starý kostel v opuštěném stavu a má jen málo prostředků, jak zajistit jeho řádnou obnovu.

Král KAREL I. uznal činy CORTÉSE tím, že mu udělil dědičný erb v MADRIDU dne 7. BŘEZEN-MAREC /BM. roku 1525. Vy víte, že to je krát DVA velmi důležitý 14. BŘEZEN-MAREC. Ale hlavně je to také 7.OKTOBER-ŘÍJEN/ OR, datum seskoku skupiny mého otce ARAP u MAKOV, ČADCA.

První čtvrtina erbu, představuje patronát císaře nad CORTÉS činy, prostřednictvím dvouhlavého orla SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ. Je na stříbrném poli místo obvyklého zlata. Druhá čtvrtina představuje vítězství nad velkými vládci TENOCHTITLÁN. Třetí představuje odvahu a „píli a úsilí“ CORTŚE a konečně čtvrtá čtvrtina přináší město MEXICO – TENOCHTITLÁN na vlnách azuru a stříbra – představující jezero Texcoco, podobné erbu udělenému MEXICO CITY o dva roky dříve, ve kterém bylo město symbolizováno zlatým hradem). Štít je opatřen přilbou, což je rytířský stav a odpovídá stavu CORTÉS DE HIDALGO. A tak můžu napsat, že španělské HIDALGO je jako ruské BARSKOJ. I když BARSKOJ asi neznamená přímo titul. Což to španělské HIDALGO ano. Je to příslušník ŠLECHTY. Znamená HIDALGO – HIJO DE ALGO – SYN NĚČEHO, v češtině.

Později Cortés štít upravil přidáním několika osobních symbolů. Především přidal štít se zbraněmi RODRÍGUEZ DE LAS VARILLAS. Otec HERNÁN CORTÉS, MARTÍN CORTÉS ačkoli nesl příjmení své matky, patřil přes svého otce k EXTREMADURSKÉ větvi slavné rodiny MONROY, nebo přesněji k MONROY-RODRIGUEZ DE LAS VARILLAS. Vzhledem k tomu, že MONROY byli spojeni sňatkem s RODRIGUEZ DE LAS VARILLAS používali od té doby jako svůj erb, kombinaci erbů obou rodů.

20. července 1529 udělil král CORTÉS šlechtický titul MARKÝZ Z ÚDOLÍ OAXACA. Rok je i rokem 1952.

V Mexiku je jen málo vzpomínek na CORTÉSE. Nicméně, mnoho geografických bodů zájmu nese jeho jméno, od hradu ve městě CUERNAVACA až po názvy ulic po celé Mexické republice.

Jedna z mála autentických památek Mexico City se nachází v průsmyku mezi sopkami IZTACCIHUATL a POPOCATEPETL kudy CORTÉS vedl své vojáky na pochod do Mexico City. V současné době je známé jako PASO DE CORTÉS.

Muralist DIEGO RIVERA namaloval několik jeho zobrazení, ale nejslavnější ho ukazuje jako mocnou a zlověstnou postavu, spolu s MALINCHE v jedné z nástěnných maleb v Národním paláci v Mexico City.

V roce 1981 se tehdejší mexický prezident JOSÉ LÓPEZ PORTILLO pokusil prosadit veřejné uznání HRNÁN CORTÉS. Nejprve zveřejnil kopii CORTÉS busty od MANUEL TOLSÁ v nemocnici JESÚS NAZARENO s oficiálním obřadem, ale brzy se ji nacionalistická skupina pokusila zničit, takže musela být odstraněna z očí veřejnosti. Dnes je kopie busty v „EL HOSPITAL DE JESÚS“ v málo navštěvovaném rohu, zatímco originál se nachází v NEAPOLI – ITALY, ve vile PIGNATELLI vlastněné potomky CORTÉSE.

Další památník známý jako „MONUMENTO AL MESTIJAZE“ od JULIÁN MARTINÉZ a M. MALDONADO (1982) byl objednán LÓPEZ PORTILLO aby byl umístěn na „ZÓCALO“ (hlavní náměstí) v COYOCÁN (Mexico City), poblíž místa, kde měl CORTÉS svůj venkovský dům. Kvůli veřejným protestům musel být přesunut do málo známého parku; zahrada XICOTÉNCATL v BARRIO DE SAN DIEGO CHURUBUSCO poblíž bývalého kláštera CHURUBUSCO. Socha zobrazuje CORTÉSE, LA MALINCHE a jejich syna MARTÍN.

Další socha CORTÉSE, kterou vytvořil SEBASTIÁN APARICIO je ve městě CUERNAVACA stát MORELOS. Nacházel se v oblíbeném hotelu EL CASINO DE LA SELVA. Postava CORTÉSE je sotva rozpoznatelná, takže vyvolala jen velmi málo kontroverzí. Hotel byl uzavřen, a socha byla odstraněna z veřejného vystavení na příkaz COSTCO, stavitele nákupního centra, a dodnes není přístupná veřejnosti.

VOLSKÝ – KRAVSKÝ KRK stát MORELOS – WASIL OR. Pravda je to proto, že hotel se nazýval EL CASINO DE LA SELVA – VASILOVA KASÁRNA. Už dříve jsem psal že jsme v LITOMĚRICÍCH na vojně říkali běžně KASÁRNÁM CASINO. A tak EL CASINO DE LA SELVA, kdy SELVA je VASIL určuje přesně ta moje CASINO JIŘÍHO – JURAJE – GEORGE Z PODĚBRAD. Ve druhém CASINO Jiřího z Poděbrad v Praze sloužil dlouhá léta generál STEFAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. To jsou ta, kde také sloužil TYL. Na náměstí REPUBLIKY naproti Palác KOTVA a OD KOTVA na rohu REVOLUČNÍ ulice, která je zakončena na druhé straně Palácem MERKUR. A mostem přes VLTAVA-MOLDAU za kterým následuje LETENSKÝ TUNEL. V samotných PODĚBRADECH ve škole Jiřího z Poděbrad byli určitý čas i VÁCLAV HAVEL a MILOŠ FORMAN a MAŠÍN BROTHERS – M.B.

Nejstarší mše je zaznamenána na ostrově, který JUAN DE GRIJALVA pojmenoval SANTA CRUZ DE LA PUERTA LATINA, dnes COZUMEL SANTA CRUZ DE LA PUERTA LATINA, dne 6. KVĚTEN-MÁJ 1518.​ A to vy víte, že to je také 6. SRPEN-AUGUST. A to je datum shození atomové pumy na HIROŠIMA a je to také 9. SRPEN-AUGUST a ta je datum shození atomové pumy na NAGASAKI a také je to den kdy se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. A krát DVA je to 12.SRPEN-AUGUST, a to je den kdy se narodil ve VOLOVÉ můj otec a také je to 12.08. a tak je to i 08.12. a to se narodila v PLZNI moje manželka VLASTA PATTI – TRISHA – SVOBODA. PUERTA LATINA je LATINSKÁ BRÁNA – L.B. anebo rusky LATINSKYJE VOROTA – L.V. Nebo anglicky LATIN GETE – L.G. – EL CHE. Dnes je to město COZUMEL – WAZIL CHE.

V roce 1947 byl natočen jediný americký film o HERNÁN CORTÉS. Jmenoval se EL CAPITÁN DE CASTILLA – CAPTAIN FROM CASTILLE – KAPITÁN Z KASTILIE. Režie se ujal JINDŘICH KRÁL – HENRY KING. Scénář napsal LAMAR TROTTI – TROTTI, a tak TORTTI – TUR. LAMARA TROTTI je i LA MAR TŘETÍ. TŘETÍ MOŘE je které? Je to INDIAN OCEAN. Proč si dovolím to tvrdit? Jeho iniciály jsou I.O. – IO – X – CHE. A také je to proto, že se rozprostírá úplně někde jinde, než žijí INDIÁNI. Když KOLUMBUS objevil INDII – AMERIKU. A také že jsem u I.O. stejně jako ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVAR/HAVEL EL CHE byl. V TANZANIA – DAR ES SALAM.

STŘIHEM – RJEZ – SCHNITT filmu byla pověřena BARBARA MCLEAN – ano B.M.L. Film měl premiéru dne 25. PROSINEC-DECEMBER 1947.Bylo to na HOD BOŽÍ – H.B. Na podzim 1947 bylo rozhodnuto v MOSKVĚ o výstavbě památníku JURIJ-GEORGIJ DOLGORUKIJ, kníže KYJEVSKÝ. A víte, že to je i 1974 kdy zemřel „JURIJ DOLGORUKIJ“ -maršál ŽUKOV GEORGIJ – JURIJ a já jsem v roce 1974 narukoval k 6174 do Litoměřic. Hudba ALFRED NEWMANN. Tento autor, z RUSKÉ imigrantské rodiny do USA, byl nominován za hudbu k filmu na cenu OSCAR. Nezískal ji. Získal ji skladatel imigrant z MAĎARSKA. MIKLÓS RÓSZA – MIKULÁŠ RŮŽE – z ROŽMBERKU nebo z ROSARIO. A MIKLÓS – MIKULÁŠ – NIKOLAJ. A MIKLÓS jako ADMIRÁL MI.HORTHY. Admirál a maďarský vládce v době WWII. Bylo to za hudbu k filmu DOUBLE LIFE – DOBLE VIDA – DVOJÍ ŽIVOT. Ano vidíte dobře. Aby to byla pravda tak získal RÓZSA MIKLÓS v roce 1959 cenu OSCAR i za hudbu k filmu BEN – HUR – BENJAMIN UR. Bez španělského „H“. Nebo BEN – RUH. Nebo BENJAMIN UHER. DVOJÍ ŽIVOT, film, totiž režíroval GEORGE – JURIJ CUKOR. Ano CUKOR slovenské – SACHAR – SACHER – SOCHOR – SACHAROV. A PALÁC SACHAR na Senovážném náměstí – náměstí MAXIMA GORKÉHO na proti budově ÚV SSM u kostela KRÁLE JINDŘICHA-HENRY II. a věže – torre – KRÁLE JINDŘICHA-HENRY II. a JINDŘIŠSKÉ ulice a JERUZALÉMSKÉ a budovy ROH. Kdo hraje hlavní roli ve filmu DVOJÍ ŽIVOT? RONALD COLEMAN. Ano KOLMAN. Z KOLOVE v KOLOVECKÉM okrese. A o čem je film DVOJÍ ŽIVOT. Velmi stručně. Námět čerpá ze života herců hrajících někdy v současnosti WILLIAM SHAKESPEARE OTHELLO – MOUŘENÍN BENÁTSKÝ – M.B. Anglicky OTHELLO – THE MOOR OF VENICE – M.V. DESDEMONA – DESDE MONA je španělsky a přeloženo do češtiny je to Z MONY. Nakladatelství SVAZU ŽEN za totality. Vydávali nejvýznamnější časopis pod názvem VLASTA. Sídlili v PANSKÉ ulici – BARSKAJA ulice je také do ruštiny přeloženo PANSKÁ ulice. Samozřejmě, že to je jenom velmi stručná ukázka toho o čem tento i druhý film „SVĚDČÍ“.

A tak zpět k HERNÁN CORTÉS. FILM. Ve filmu vystupuje na začátku postava ze španělského JAÉN. A to vy víte, že je i JAN – HONZA. Pravda je to proto, že tam v JAÉN – JAN pomáhá PEDRO DE VARGAS uniknout otrokovi Aztéckého původu tedy původnímu Američanovi, ze spárů jeho pána inkvizitora DIEGO DE SILVA. postavy. Náhoda by to byla, kdyby JAN VARGA nebyl můj kolega v ročníku V25 na VŠP v PRAZE. A aby to byla skutečně pravda tak žil v našem bloku domů. Hned vedle nás v SOCHOROVA, ale se vchodem do baráku z FARSKÉHO, dříve STROSSMAYERA ulice. A úplné finále před nástupem do školy pracoval s mojí matkou na STROSSMAYEROVĚ náměstí. A pak se dál film vyvíjí a hlavní postava prchá do AMERIKY a přidává se k HERNÁN CORTÉS. Kdo ještě hrál v tomto filmu? Aby to bylo jasné hned na začátku tak postavu HERNÁN CORTÉS (KERTÉS) DOBYVATEL představoval herec CESAR ROMERO. ROMERO jako někdo z ROMA. A ROMERO a CÍSAŘ, kterým je i CAR. CAR ROMERO. A ROMERO jezdily s VOZY – V.Z. VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ. Nebo na VOZECH – VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ a CHE. Další postavou ve filmu je LEE J. COBB jako JUAN GARCÍA. GARCÍA bylo falešné příjmení na dokumentech mého přítele z odborového svazu pracovníků v MĚDI. FRANCISCO GARCÍA ve škole VLKSM v MOSKVĚ. Originál jeho jména byl MOISÉS LA BRAŇA MENA. To byl ten s tím jedním nemocným okem. LEE jsem já. Iee – 199 – 19.09. nebo 199 – C.I.C. A co je COBB? To je zkratka COBBLER – ŠVEC – SAPOŽNIK v ruštině – ZAPATERO ve španělštině – SANDELAR v hebrejštině. Zkrátka a dobře BAŤA v našem příběhu. Další je postava ANTONIO MORENO – ANTONÍN ČERNÝ byl soused v našem domě v SOCHOROVA. Stejné nejen příjmení ale i jméno. K nám do domu se přistěhoval až po Okupaci v roce 1968. Do bytu po rodině LIEHM a BENDA. Byl to zakladatel KSČ, a proto mu byl přidělen po doporučení KAPEK-VÍT tento exkluzivní byt. PROFESSOR BOTELLLO. BOTELLO je LAHEV – HAVEL a HUELVA a HLAVA. Také FLANDERKA. Jako HAŠKŮV strážmistr z PUTIMY a jako můj spolupracovník na ÚV SSM který ke mně přišel pracovat z MLADÉ FRONTY, PANSKÁ (BARSKAJA) ulice. Přijal jsem ho, že byl FLANDERKA. I když byl právě čerstvě odsouzen za podvod.

Domorodec, se kterým to všechno v příběhu filmu začalo byl COATL. A teď to srovnej s CATLLE. A tak i CATLETT – SYN KATEŘINY – generál GEORGE-JURIJ CATLETT MARSHALL. Vítěz WWII. OTEC „MARSHALL’S PLAN“. COATL je i L.T. a CHE. Proč je to pravda? Protože postavu COATL hrál JAY SILVERHEELS – Když JAY tak IAY, a tak byl I.S. – INTELIGENCE SERVICE. Měl ještě ke všemu SILVER HEELS. STŘÍBRNÉ PATY. Tedy DRUHÉ. A když PATY tak i PATTY – PATRICIA – VLASTA z PLZNĚ. A když PATY tak i PATTON GEORGE SMITH, který osvobozoval PLZEŇ. A když PATY tak i PATAVIUM (PATA L.V.M. – L.B.M.) – PADUA – PADOVA s nejstarší BOTANICK GARDEN-ZAHRADA-SAD na světě. A když PATY tak i AKEV – YACOV – YACOB – JAKUB – KUBA. DRUHÝ ze DVOU. Ten DRUHÝ, co se držel toho prvního za PATU. Aby to tak bylo tak je tam DIEGO SILVA, a to je DIEGO také SANTIAGO – JAKUB – JAKOV – KUBA atd. A SILVA je anagram VASIL. CORTÉSOVU partnerku MALINCHE hraje STELLA INDA – S.I. MALINA byl soused v bytě pod námi v domě SOCHOROVA a pracovnice ÚV SSM. Hraje tam BARBARA LAWRENCE – B.L. a také LORENC. To byl náš domovník v domě SOCHOROVA. Hraje tam MARC LAWRENCE. Roli CORIO – C.R. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA. On je spolu s BARBARA LAWRENCE dohromady MARK a BARBARA LAWRENCE – M.B.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. BARBARA LAWRENCE hraje roli LUISA CARVAJAL. A to je i LUDVÍK ale i ALOIS. CARVAJAL je vysloveno KARVA CHAL – A tak je to KRÁVA EL CHE – PARA EL CHE. Ano byl vysazen na území ostrova KUBA – CUBA. Námořní výsadek-vylodění se tomu říká. THOMAS GOMÉZ – TOMÁŠ MOZEK – BRAIN hrál BARTOLOMEO DE OLMEDO. OLMEDO BARTOLOMEO – O.B. Jméno BARTOLOMEO je klíčové jméno a postava v mém příběhu ve spojení s ARMENIAN – HAYK církev se zakladatelem O.R. A s katedrálami v PLZNI a FRANKFURTU. OLMEDO je MEDAL. Tak se jmenuje manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů – V.M. VĚRA MEDAL z HORNÍ POČAPLY. Iniciály jeho jména jsou O.B. OPERACE BENJAMIN. Je tam dále CATANA PERÉZ. A to je PERÉZ – PÉREC – PELEC – PALEC. Sicilské slovo KATANE znamená HRUBÝ nástroj nebo ostrý kámen. Moje sestra byla poprvé provdána HRUBÁ. A KÁMEN – STEIN doprovází celý můj příběh – KIVI a STEINER-VESELÝ například. Latinský význam ZÁLIV – VAZIL je CATINUS. V každém případě je to velmi podobné KÁŤA – KATKA. A samozřejmě, že CATANA je i japonská ŠAVLE – VASIL. Abych byl úplný, tak CATANIA leží na SICILIA. To je ten OSTROV-ISLA-ISOLA, která vypadá jako PŘEDMĚT – nejspíše vypadá jako klasický TŘÍROHÝ KLOBOUK, do kterého KOPE ta BOTA – ITALY. Na SICILII. Tam v CATANIA pěstovali ve velkém, a odsud je možná také ten název města – QATÁNIYYAH. Arabské luštěniny. Anglicky LEGUMES – LE GUMES – GUMY. Rusky BOBOVIE. Španělsky LEGUMBRES. Maďarsky HÜVELYESEK. Ano je to tam HAVELESEK – HAVEL SK – HAVEL X – HAVEL CHE. A maďarsky vyslovené je to HYVEJEŠEK. A to je zase HAŠEK V. CHE. A když se na to podíváte v obou podobách v maďarštině – té psané a té mluvené dohromady tak je to anagram i HAŠEK J. i HAVEL V. a CHE – X – II – DVOJKA.

A právě teď je třeba připomenout, že SICÍLIE byla kdysi i v područí NORMANŮ. Stejně jako francouzská NORMANDIE. Kde se uskutečnilo dne 6. ČERVEN-JÚN vylodění Spojenců v roce 1944. OPERACE OVERLORD s kódovým označením NEPTUN. Jedním z velících byl i generál OMAR BRADLEY – OB. Američané se vyloďovali na O.B. – OMAHA BEACH. Na SICÍLII veleli vyloďovacím vojskům a SICÍLII osvobozovali vojska v čele s generál GEORGE-JURIJ SMITH PATTON a maršál BERNARD LAW MONTGOMERY – B.L.M. I CATANIA i MESSINA i PALERMO i další místa.

Kdo ještě byl H.C. HERNÁN CORTÉS – DOBYVATEL? No přece NIKITA SERGEJEVIČ CHRUŠČOV. Ten se chopil moci v SSSR s pomocí armády. A odstranil extrémně nelidský a krvavý režim, kde i lidi jedli lidi. Při hladomoru na Ukrajině. A také, jak říkal můj otec při vzpomínce na jeho věznění v GULAGU. Byl NIKITA jako BOTANICK GARDEN NIKITINSKY na KRYMU, založená carem ALEXANDER I. Byl SERGEJ – SERHEJ jako DIESEL motorové lokomotivy z LUGANSK-LUHANSK – HUSAK LÁNY. Byl z KALINOVKA u CHOMUTOVKA v gubernii KURSK. Další KALINOVKA je OKTJABRSKOJ RAJON – O.R. v ROSTOV – VOSTRO moje sousedka v lavici na VŠP VOSTROVSKÁ. Rostl ve funkcích. Další KALINOVKA je v oblasti VINICA na UKRAJINĚ. V CHMELNICKÉ oblasti. Další je v oblasti DUBNO a další je v oblasti VORONĚŽ. A tak je to VINICE a CHMELNICE a CHOMUTOV a DUBEN a ulice kde žil můj děda ve VOLOVE – BOHDANA CHMELNICKÝ. A VORONĚŽ, která se družila s BRNO. A je to VOR jako VOROŠILOV a VORŠILKY a VORŠILSKÁ u NÁRODNÍ vedle MIKULANDSKÉ-NIKOLAJSKÉ naproti METRO. Je to i VOR V ZAKONĚ a VOR plavidlo. Aby to byla pravda tak byla ještě spuštěna v roce 1985 tedy krátce před pádem SSSR spuštěna na vodu RYBÁŘSKÁ LOĎ – FISHING VESSEL – KALINOVKA. HOME PORT – NACHODKA. Jako děvče z NÁCHODA. A finále? Jeho předchůdce ve funkci byl KALININ. Od roku 1919 do roku 1946 prakticky v čele SSSR – předseda Nejvyššího Sovětu. Byl M.I. a k tomu KALININ. MICHAL IVAN. A narodil se dne 7/19. LISTOPAD – NOVEMBER 1875 ve VERCHNAJA TROJICE – NEJVYŠŠÍ TROJICE. V PROVINCII TVER. A MĚSTO TVER PO NĚM BYLO TAKÉ NA URČITOU DOBU POJMENOVÁNO. ANO TVER. KALINA je také rostlina VIBURNUM-V.I.BURNUM a německy SCHNEEBALL – SNĚHOVÁ KOULE. Je to KEŘ – BUSH. Španělsky by se dal zapsat i jako CALININ – LENIN CHE. A proč je to pravda? VIBURNUM je i V.L.M.-B.L.M. a zbude BURN. To je anglické HOŘET, a tak mít barvu jako KALINA. A co ještě je BRUN? V překladu z turečtiny je to NOS. Ano NOS – N.S. – NIKITA SERGEJEVIČ. A stejné je to v ruštině-azbuce HOC. Jako první slabiky HOCKEY – HOC KEY. Proč ještě je to pravda? Po CHRUŠČEV byl v té funkci předsedy Nejvyššího sovětu PODGORNYJ. To je ten, co žije v MEZIHOŘÍ – MIŽGIRJE – MIŽHIRJE. NOS – HOC – BRUN je dále celá ta plejáda BURN-BRUN-BORN-BERN-BEROUN-BERLIN-BRUNNER-BRUNTÁL-BRAUN-BRNO-BURAN-BARAN. A finále? To turecké BURN je vysloveno, jestli mám ten správný hlasový výstup stejně jako BEN. A co ještě je KALINA. KALINKA. Světově známá ruská píseň. Tu napsal L.I. – LARIONOV IVAN a PETR k tomu. V roce 1860. Vůbec poprvé byla hrána v divadle ve vám dobře známém SARATOV – CAPATOV – ZAPATOV. Stala se pak součástí repertoáru souboru DMITRO ALEXANDER ARGENĚV-SLAVJANSKIJ. Světové proslulosti jí prý ale přineslo až zařazení do repertoáru souboru ALEXANDER VASILI ALEXANDROV – ALEXANDROVCI po roce 1928. Co je tato KALINA? V překladu ČERVENÁ BOBULE. A právě tento druh BOBULÍ sloužil jako tradiční obětina slovanskému pohanskému božstvu LIULI. Bohyni JARA a země a lásky a plodnosti. Název božstva se používá i v ruských písních a ukolébavkách. Je zajímavé, že jednu píseň s použitím tohoto slova LIULI nás učila i moje ruštinářka na základní škole, snad ještě na prvním stupni, s příjmením REGAL-OVÁ. To je ta, co mě říkala VASJO a učila mě asi týden, či dva francouzštinu, kterou zrušili, protože se nikdo jiný kromě mě nepřihlásil. Nikdy jsem tu píseň nikde jinde neslyšel. Asi proto, že jsem se nestýkal s nikým, kdo by si rád zpíval ukolébavky. Dodnes si pamatuji její a melodii. Co je to za píseň? „Vo polje BERJOZA stajala – LIULI, LIULI stajala.“

Zpět k CHRUŠČOV. V rumunštině je jeho příjmení HRUSCIOV a finsky HRUŠTŠOV. A tak je zřejmě, že původ jeho příjmení byl ve slovu HRUŠA – GRUŠA, a tak i CHRUŠA. Podle vzoru MOHORITA – MOCHORITA – MOGORITA. A tak nás spojil s ALEXANDROVSK-HRUŠEVSKIJ později ŠACHTY. Přesunuté z UKRAJINY do RUSKA. Tak jako on přesunul KRYM z RUSKA na UKRAJINU. A také s československým politikem HRUŠKOVIČ. Evidovaným jako GASTON u KGB. Jako GASTON – bratr krále LUDVÍKA. U krále LUDVÍKA také sloužil zakladatel NIKITINSKY BOTANICK GARDEN generálporučík RICHELIEU. Gubernátor ruských krajů okolo ODĚSA a KRYM z vůle cara ALEXANDER I. Byl potomek kardinála RICHELIEU. Spojil nás i můj kolega v ročníku na VŠP. Ten se jmenoval HRUŠKA. A říkalo se mu JURA. Měl velmi nezvyklé, neužívané běžně křestní jméno, a tak se neužívalo a říkalo se mu prostě JURA. Tak to byl i hokejista hrající za H.C. SPARTA PRAHA se sídlem v JULDA FULDA u nás v Holešovicích ulice PARTYZÁNSKÁ (později i za DUKLA JIHLAVA a MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE). Byl příjmením HOREŠOVSKÝ. Proč je to pravda? Protože ten se narodil v ŽILINA. Ne v té slovenské ŽILINA, krajském městě okresu ČADCA, a tak i MAKOV, kde seskočila skupina ARAP mého otce, ale té české obci ŽILINA u KLADNA. Proč to vím? Můj třídní učitel v deváté třídě základní školy SVOBODA bytem v HEŘMANOVA naproti restauraci U BARÁČNÍKŮ mě požádal abych s ním jel v létě 1968 na dětský tábor jako praktikant. Bylo to v DĚDKŮV MLÝN v DRUŽEC u KLADNA. A odsud jsme pořádali pěší výlety. Jeden byl do LÁN k hrobu prezidenta TOMÁŠE GARIGUE MASARYKA. A jeden byl směrem ŽILINA. Právě tam na táboře jsem se seznámil s V.M. Vladislava MIZERA dcera pracovníka v MERKURIA bytem KOULOVA, kde jsem potkal EL CHE. Kterou jsem si tam v KOULOVA vyzvedl ráno dne 21.SRPEN 1968 a prožil s ní ten celý den v pražských ulicích. A finále? V roce 1969 absolvoval asi jako mnozí hokejisté HOREŠOVSKÝ FTVS, kde byl docentem můj strýc plukovník PhDr. M.I. MOHORITA IVAN z VOLOVÉ. Také jako můj otec příslušník československé armády LUDVÍKA SVOBODY. Kdo byli DRUŽINÍCI víte? VOJÁCI. Členové určité vojenské DRUŽINY. HRUŠOVSKÝ měl stejné číslo dresu jako SVEN TUMBA JOHANNSON – 17. A tak tedy 5 a tak tedy 0 a také 2 – DVOJKA. Z NHL dostal nabídku, aby hrál za ST.LOUIS BLUES. LOUIS – LUDVÍK a MODRÝ. BLUES značka malého magnetofonu, který mně koupila matka k jedněm Vánocům. Byl to ten nejlevnější bateriový magnetofon. Jiný tehdy k dostání nebyl. Samozřejmě že BLUES je i hudební styl – NEW ORLEANS – O.R. a LEONS. HOREŠOVSKÝ do ST.LOUIS BLUES neodešel. Křestním byl JOSEF – PEPA. A tak byl i H.P.

CHRUŠČOV byl „ŠČ“ což v azbuce zvládne jedno písmeno „Щ“. ŠČI rybí polévka. A to písmeno také obsahovalo příjmení KAPITÁN ADAM NIŠČIMENKO Ukrajince z LVOV-LEÓN-LEMBERG. Velitele výsadku ARAP. Krycím jménem ADAM BĚLAVSKY. A proč je to pravda? Jeho iniciály jsou N.S.K. – NOSEK/NOSKI v angličtině. A v azbuce H.C. a X. Jako HERNÁN CORTÉS a CHE. Nebo X – II – DVOJKA.

A vy víte, že od H.C. – HERNÁN CORTÉS je jenom maličký kousíček k H.G. Jenom malá čárečka na C udělá z H.C. – H.G. HUSÁK GUSTÁV. A vy už dobře víte, že když to já napíšu svoji levou rukou, ručně, jako předělaný pravák na leváka tak nikdo nebude vědět, jestli to je H.C. nebo H.G. Snad ani žádný kolega doktor to nepřečte a nerozená.

Chtěl jsem v této části CORTÉS-KERTÉSZ popsat i českého zpěváka RUDOLF CORTÉS. Jeho spojení s OPERACÍ BENJAMIN bylo zcela jasné. Na první pohled. Protože jsem se chtěl dozvědět ale i něco navíc tak jsem si k tomu zakoupil knihu autora SUCHÝ ONDŘEJ – S.O. a DÁŠA CORTÉSOVÁ. SUCHÝ ONDŘEJ je bratr SUCHÝ JIŘÍ. A DÁŠA CORTÉSOVÁ je dcera RUDOLF CORTÉS. Název knihy je “ RUDOLF CORTÉS MILOVANÝ I ZATRACOVANÝ“. Po jejím přečtení jsem ale změnil názor. Pochopil jsem, že než začnu psát tak to bude chtít více času, opakovaného čtení a více přemýšlení. Kniha je totiž v podstatě reakcí na pomlouvačný článek na RUDOLFA CORTÉSE, který byl publikovaný v časopisu REPORTÉR v týdnu od 21. ZÁŘÍ do 27. ZÁŘÍ 1990 (4.18, roč.V.,příloha str.VI-VIII). Po jeho přečtení v té knize mi bylo jasné, proč byl tehdy tento článek napsán. Napsal ho podle autorů knihy „vlastenec“ VLADIMÍR ROHAN „ze kterého se vyklubal „dr. VLADIMÍR RICHTER“. Je mně velmi líto toho, co si musela prožít paní DÁŠA CORTÉSOVÁ a další příslušníci její rodiny po zveřejnění tohoto článku. Autorovi ale nešlo o pana RUDOLF CORTÉS narozeného v PLZNI. I když on a jeho rodina byli také součástí OPERACE BENJAMIN. Zpěvák zemřel dne 12.12. v roce 1986 v KRÁSNÁ LÍPA-SCHÖNLINDE v kraji Ú.L. Po mnoha přečteních článku z časopisu REPORTÉR, jak je otištěn v knize je mně jasné, že to byl návod a pokyn rasistické a komunistické ŠTB a KGB zaměřený na likvidaci mojí osoby a mých rodičů zapojených do OPERACE BENJAMIN. Dnes uvedu jenom to, že týden po jeho zveřejnění zemřel v nemocnici můj otec. Dne 4.ŘÍJNA 1990. Já jsem byl „na stole“ stále. A moje matka a tchýně zemřely pár let na to. A tak budu příště pokračovat napříč stoletími ve spojeních CORTÉS-CORTÉS a také vám ukážu jak přesně a konkrétně byl ten „návod“ rasistické a komunistické ŠTB a KGB naplňován. Včetně zneužití jména a památky pana RUDOLF CORTÉS. ČEST JEHO PAMÁTCE.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *