OXFORD – Část II.

73 zobrazení
TiskTisk

UNIVERSITY OF OXFORD je vysoká škola ve městě OXFORD v hrabství OXFORDSHIRE. Existují důkazy o výuce již v roce 1096. A to z ní činí nejstarší univerzitu v anglicky mluvícím světě a druhou nejstarší nepřetržitě fungující univerzitu na světě. Rychle rostla od roku 1167, kdy JINDŘICH II. zakázal anglickým studentům navštěvovat PAŘÍŽSKOU UNIVERZITU. Po sporech mezi studenty a obyvateli Oxfordu v roce 1209 uprchli někteří akademici na severovýchod do CAMBRIDGE kde založili to, co se stalo CAMBRIDGE UNIVERZITY. OBĚ anglické starověké univerzity sdílejí mnoho společných rysů a jsou společně označovány jako OXBRIDGE.

Tou úplně nejstarší univerzitou je UNIVERZITA v BOLOGNI. BOLOGNA je hlavní město EMILIA ROMAGNA. Její zkratka je UNIBO. A vyučuje se v ní od roku 1088.

K TOMU: Něco bylo v předcházejícím příspěvku tak jenom stručně. UO je i ÚSTI nad ORLICÍ. – OREL – EAGLE – EL CHE. A místo kde otec pracoval na výstavbě opevnění před WWII. 1096 je i 19.09. a i rok 1909 a i 16.04. i 16.09. Vše spojeno s OPERACÍ BENJAMIN. Kde je NORTH – SEVER určuje datum 1167 – to je i 1776 vznik USA. A byl to JINDŘICH II. kdo zakázal jezdit anglickým studentům jezdit do PARIS – FRANCE. Ve 1209 – 12.09. uprchli akademici do CAMBRIDGE. A to si neodpustím – 12.09. je datum narození OTMAR REIDL OPERACE BANJAMIN a syna mojí sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Kromě MICHAL měla i GEORGE/JIŘÍ. Byl provdaná HRUBÁ – UHER – H.U. Což vy víte že jazykem IMPERIUM ROMANUM latinou je i H.V. HAVEL VÁCLAV a další H.V. v mém příběhu. Později se začalo OBĚMA DVĚMA univerzitám říkat OXBRIDGE. VOLŮ MOST – V.M. V originále O.B. – OPERACE BENJAMIN. OXFORD – VOLOBROD ale i VOLOGRAD ( neplést s VOLGOGRAD) je DRUHÁ nejstarší Univerzita na světě. CAMBRIDGE je složena ze DVOU slov CAM a BRIDGE. BRIDGE je MOST anebo i KARETNÍ HRA. Zcela jisté je že český překlad slova CAM z AUTOMOBILOVÉHO průmyslu do češtiny byl takto vybrán záměrně. Je to totiž VAČKA. To je i poslední ministr národní obrany v totalitě MIROSLAV VACEK – DRUHÝ pád bez VACKA. Byl M.V. a narodil se v KOLÍN nad LABEM. Ale žil v době vrcholné kariéry v KARLOVY VARY – co má červenobílou vlajku. Kde žil můj otec na PALACKÝ náměstí a s BESSARAB ANNA a kde já jsem odsloužil v době cvičení ŠTÍT svoje vojenské cvičení. Na které mě vyslala jedna z mých dost malých žen. Jeden VACEK žil i v BUBENSKÉ a při hře v dětství na ulici mi provedl něco z rukou. Myslím že byl také MIROSLAV a myslím, že to tehdy byla záminka k mému převodu na LEVOU RUKU. Ale to už tady bylo. Název té automobilové součástky znám jako automechanik dobře – je to VAČKOVÁ HŘÍDEL – V.H. Ano V.H. Ale i HRDLY u LITOMĚŘIC. A VAČKA má VEJČITÝ tvar. Tvar VEJCE – VASJA – JAZOV. A je jich na té hřídeli několik a uvolňují ventily. CAM je i MAC skotské SYN a hebrejské BEN a irské O‘ a severské SON. V naší latinko azbuce je to i VASKA – VACKA – BASKA. Je to i vysloveno KAM – K – 11 – 11,00 A.M. – DO – POLEDNE A tak i 23,PM – OD – POLEDNE. A tak je to 1a 2a 3 a 10 000 – XM. A už jsme zase u JINDŘICH POLEDNÍK národností POLÁK a můj předchůdce na ÚV SSM. A POLEDNÍK v JINDŘICHŮV HRADEC, J.H. kde můj otec získal dne 04.07. 1946 v roce 170 výročí založení USA Domovskou příslušnost. KAM je i , pouze souhlásky K.M. KROMĚŘÍŽ. Rodné město OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A město kde žila v době WWII. rodina generála SVOBODA. Jeho manželka S.I. – SVOBODA IRENA a dcera ZOE SVOBODA a syn MIROSLAV SVOBODA ( stejné jméno jako můj tchán z PLZNĚ) popravený v koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSSEN LINZ. A proč je i toto pravda? Vojáci pojmenovali jednu ze svých mnoha škol plných přípravných kursů pro nově získané vojáky z povolání z dělnických a rolnických rodin po J.H. Tentokrát šlo o komunistického funkcionáře z První republiky. Který se prý ve WWII. vůbec neangažoval v odboji nebo jenom a v roce 1949 zemřel. Měl prý takovou REVMATITIDU že nemohl nic dělat. My dobře známe jednoho s REGMA – JOSEF ŠVEJK trpěl touto nemocí. RHEUMATITIDA – RHEUMATOIDE – je anagram MOHORITA DITA. DITA SAXOVÁ to je i někdo ze SASKA, stejně jako ti co založili OXFORD, vzpomínáte? Knihu napsal ARNOŠT ale my víme, že to ERNEST LUSTIG. Kniha je z roku 1962. Kdy mně bylo X. A přísahal jsem věrnost US ARMY a generál GEORGE SMITH PATTON na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY odkud odjížděly židovské transporty do TEREZÍNA u LABE a LITOMĚŘIC a TŘEBÍVLIC a DŘEMČIC. Kniha byla zfilmována ANTONÍ MOSKALYK. Což je hanlivý název pro RUSY – MOSKAL – také je uveden v knize o reumatikovi Švejkovi. Ale vy víte, že to je MOSKALYK – WASILEK K – 11 – DVOJKA. Po tomto funkcionáři který stál dokonce několik let v čel KSČ v První republice, byl několik let v MOSKVĚ v Komunistické Internacionále a byl i Senátor za KSČ a jmenoval se JOSEF HAKEN – J.H. se jmenovala škola pro budoucí vojáky z povolání. VOJENSKÉ POLITICKÉ UČILIŠTĚ JOSEFA HAKENA v ROUDNICI na LABEM. Ano tam kam spadali HORNÍ POČAPLY. Kde se mnozí z rodiny GEBLT narodili. A se kterým nás spojovala naše MLÉKAŘKA ve FARSKÉHO ulici paní ROUDNICKÁ. Tam co jsem chodil pro mléko s bandaskou. V domě s H.S.- HUSŮV SBOR. Dlouhé a předlouhé psaní. A proč? Tuto školu totiž navštěvoval jako voják po nástupu na základní vojenskou službu – asi když to podepsal jak se u armády říkalo – pozdější plukovník ANTONIN BARANNIKOV. Strýc TONÍK , truhlář z MARVARTIC -MOKORITA EL CHE – ji absolvoval v letech 1951 až 1953. Tam se pravděpodobně seznámil se sestrou mojí matky tehdy ALENA /ALICE GEBLT z HORNÍ POČAPLY. A proč je to pravda? J.H. je i JAKO HOST. A strýc byl syn UKRAJINCE a můj otec LUMBERJACK byl podle záznamů NKVD také UKRAJINEC. Tak mu to tam zapsali. V POLTAVĚ ve věznici. A tak tady byli jako J.H. V té veliké dějinné HŘE – ČINOHŘE – HŘE ČINŮ. Žádné náhody. Plukovník BARANNIKOV končil svoji vojenskou kariéru když žil v MLADÉ BOLESLAVI – M.B. Kde byl po WWII. velitelem divize generál MORAVEC František. Před svým odchodem do emigrace.

Tou nejstarší Univerzitou světa je ta v italské BOLOGNA. Ta má také naši známou červenobílou vlajku. Jako je vlajka Anglie se svatojiřským křížem. Křížem Sv. JIŘÍ/GEORGE. Město se jmenovalo FELSINA – FASILIN – VASILN. V jazyce ETRUSKŮ. Pak to byla BONONIA, jméno které jí dali KELTŠTÍ BÓJOVÉ. BONONIA je i BENONIA. Podle tohoto kmene vzniklo i jméno BOIOHAEMUM – BOHEMIA. ČECHY. Další jsou i BAVORSKO – BAIOWARIA s MNICHOV – M.B. a LUŽICE – BOICA – L.B. LUŽIČANÉ žili mezi řekami LABE a BÓBR. Vám známé a všude přítomné L.B. Samotné slovo LUŽICE s „U“ jako „V“ v jazyce latinském a když „půjčíme“ háček ze „Z“ nad „C“ tak je to VAZIL ČE. A proč je to pravda a ne jenom nějaká hra? Protože BOLOGNA je španělsky a polsky a rusky bez „G“ – BOLONIA. V naší latinko azbuce to můžeme číst jako VOLONIA. A tak i VLNA – To je v češtině i ta na moři – ale také ta na KOŽICHU – BÁRÁN – moje babička ANNA a maďarské slovo pro OVCE – SHEEP. A anglické slovo pro VLNA je WOOL – vylov VŮL. A jsme zpět v OX FORD. A finále? VLNA a tak i VOLONIA je NAVAL. NÁMOŘNÍ. MARINE – MODRÁ BARVA – M.B. MARINE BLUE – M.B. Barva UNIVERZITY OXFORD. A ještě něco? BOLOGNA je centrum EMILIA ROMAGNA – EMÉLIA – RUMÁGNA. A vy víte že můj otec je ze strany jeho otce DMITRO/METER-PETER MOHORITA potomek DACIEN kteří splynuli s ROMANIEN poté kdy je IMPERIUM ROMANUM porazilo. A vznikla tak později moderní ROMANIA. Aby to bylo pravda tak na jeho SCHWINDLE dokumentech z války je EMIL HAZUCHA. A EMILE byla i jedna ze sester SCHIDLAK provdaná JUNGMANN. Z FRIEDENAU-MÍROVKA u H.B. Potvrdil to televizní ROBOT EMIL kterého představoval herec ŠAŠEK – rusky AUGUST. Pravda je to proto, že ŠAŠEK se narodil dne 11.08. stejně jako VASIL GYULA BILAK. Hrál v divadle ROKOKO. A to je i KYKYRY – KÝ/KEY. Moje babička HAHN a všichni ti v minulém Díle I. vzpomenutí KUR. Ať jako KUR-KOUŘ či jako KUR-DRŮBEŽ. ROBOT EMIL vycházel v roce 1961 – tedy i rok 1919 i 1991 – v časopise ABC – OTISKU – moje rodné číslo 1 a 2 a 3. A rok narození toho OTIŠTĚNÉHO – mého otce, také v roli EMIL ale HAZUCHA v roce1919. A na konec? Protihráč ROBOTE EMIL byl MECHANIK. To byl také originál AUGUST. Narodil se 25.08. To je i 27.08. plus DVA a tak je to datum narození mého otce 12.08. ve VOLOVÉ a mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. Herec se jmenoval ANTONÍN ŠŮRA. Tak by se jmenoval můj strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV kdyby se u nás přijímala i jména po matce. ANTONÍN BARANNIKOV SURÁ. Jeho matka byla SURÁ. V rodném listu má strýc zapsáno SUROVÁ ale to je zase SCHWINDLE. Její manžel byl SURÝ. A tak byla SURÁ. A tento herec zahynul při autonehodě v CANADA. Ano španělské ÚDOLÍ – VALLEY – VALY – VALO VASIL generálplukovník můj kmotr. I VOLE pochopitelně. I španělské VALE – DOBŘE – 3, či spíše anglické OK. OU KEY – OXFORD UNIVERSITY IS KEY. I stát do kterého nakonec po letech ve Velké Británii odcestoval žít ROBERT MATULA příslušník para výsadku WOLFRAM – MATULA BOB – M.B. A kde žila po emigraci po Okupaci v roce 1968, rodina LANDAU mého spolužáka ze třídy a souseda z našeho domu PETR LANDAU. Oba jeho rodiče byli příslušníky československé armády v zahraničí. Matka na Východě a otec na Západě. KONEC.

Oxfordská univerzita se skládá 39 polo autonomních kolejí a čtyř stálých soukromých sálů a řady akademických kateder které jsou organizovány do čtyř divizí. Každá vysoká škola je samosprávnou institucí v rámci univerzity, která kontroluje své vlastní členy a má svou vlastní vnitřní strukturu a činnost. Všichni studenti jsou členy vysoké školy. Tradičně je každá z oxfordských kolejí spojena s jinou kolejí na University of Cambridge, a s jediným výjimečným spojením s TRINITY COLLEGE v DUBLIN. Nemá hlavní kampus a jeho budovy a zařízení jsou roztroušeny po celém centru města. 

Oxford provozuje ASHMOLEAN MUSEUM nejstarší univerzitní muzeum na světě. OXFORD UNIVERSITY PRESS největší univerzitní nakladatelství na světě a největší akademický knihovní systém v celé zemi. 

K TOMU: ASHMOLEAN MUZEUM je pochopitelně A.M. A je to AŠ a MOLÍN – MLÝN. AŠ je v CHEBU. Oblíbeném místě GOETHE. A odtud pocházel i ANTONÍN HIML. Také můj předchůdce ale jenom na funkci předsedy českého ÚV SSM. Pak odešel do tělovýchovy. ASHMOLEAN MUSEUM je i HA WASILIN M. KONEC.

Oxford vychoval širokou škálu významných absolventů, včetně 30 premiérů Spojeného království a mnoha hlav států a vlád po celém světě.  K říjnu 2022 73 laureátů Nobelovi ceny 4 medailisty FIELDS CENY a 6 nositelů TURING CENY imatrikulovalo, pracovalo nebo poskytlo hostující stipendia na Oxfordské univerzitě, zatímco její absolventi získali 160 olympijských medailí  Oxford je domovem mnoha stipendií, včetně RHODESOVA STIPENDIA jednoho z nejstarších mezinárodních stipendijních programů pro absolventy.

K TOMU: RHODESOVO stipendium. Je pojmenováno po CECIL JOHN RHODES. Nejvýznamnějším představiteli britského imperialismu 19. století. Jeho aktivity se odehrávali na jihu AFRIKY. Měl představu vytvořit z celé AFRIKY nebo lépe řečeno skoro celé AFRIKY Britskou kolonii. Od KÁHIRY po KAPSKÉ město. CAIRO – CAPE TOWN. Připomínám, že jsem v oblasti zájmu britského Impéria byl na dvou zahraničních cestách. Poprvé v TANZANIA a podruhé v ZIMBABWE ( i v ZAMBIA ) kterou v roce v roce 1979 ( ano 1919 i 1991 ) přejmenovali na ZIMBABWE RHODESII. To byl stát který při rozpadu britského impéria v šedesátých letech dvacátého století po WWII. založili bílí občané dne 11.11.1965. ( ano vidíte dobře 11.11. a také 1952 nebo 1962 ). Je zřejmé že jméno RHODES má souvislost ať náhodnou nebo skutečnou s názvem ostrova v MAR EGEO – MARE EGEIO – EGEJSKÉM MOŘI jménem RHODOS. Ten se podle ŘECKÉ mytologie vynořil z moře když ZEUS sdělil HÉLIOVI, že pro něj nemá kus země jako pro ostatní OLYMPSKÉ BOHY – O.B. A patřil HÉLIOVI – HÉLIOS latinsky SOL – zosobnění SLUNCE ale i zosobnění pro JAS ( BAŤA v BARDEJOV KÚPELE ) a TEPLO – TEPLICE. A proč je to pravda ? Vy si vzpomínáte že 11.11. se narodil v TEPLICE můj bratranec KAREL GEBLT III. A víte, že to je i 17.11. – 17. LISTOPAD. Co může být náhoda, ale nemusí je to že HELIOS je zobrazován ze zlatými vlasy. Vždy když jsem přijel z letního tábora ve SKOKOVY tak jsem měl vlasy vyšisované až do BLOND či do ZLATOVA. No byl jsem OR či RE – LIGHT – SVĚTLO a tak to tam muselo být. A vy víte, že SKOKOVY byli v LOUKOV pošta ŽĎÁR. A ten druhý ŽDÁR ale ten nad Sázavou měl auto značku Z.R.- jako ZIMBABWE RHODESIE. Aby to byla pravda tak jsem tam do Z.R. – ŽĎÁR byl vyslán jako vedoucí delegace z ÚV KSČ na okresní konferenci KSČ. Před tou cestou do už jenom ZIMBABWE, ale už ne RHODESIE, v lednu 1989. KONEC.

Datum založení Oxfordské univerzity není známo.  Je známo, že výuka v Oxfordu existovala v nějaké formě již v roce 1096, ale není jasné, kdy univerzita vznikla.  Učenec THEOBALD Z ÉTAMPES přednášel v Oxfordu na počátku 11. století.

Od roku 1167, kdy se angličtí studenti vrátili z pařížské univerzity rychle rostla.  Historik GERALD Z WALESU přednášel těmto učencům v roce 1188 a první známý zahraniční učenec EMO Z FRÍSKA  přijel v roce 1190. Hlava univerzity měla titul kancléře nejméně od roku 1201 a mistři byli uznáni jako universitas nebo korporace v roce 1231. Univerzita získala královskou výsadu v roce 1248 za vlády krále JINDŘICH III.

K TOMU: V této části jsou jména THEOBALD. To jméno je germánské a anglické. Je složeno ze starogermánského THEUD – LIDÉ a BALD což je PLEŠATÝ ale kdysi to bylo BOLD – STATEČNÝ. A není náhoda že THEOS je BŮH – THEOLOGIA nauka o BOHU a BOZÍCH. Křesťanský BŮH bývá vyobrazován v různých podobách. Ve filmu Stvoření světa který byl vyroben v Československo francouzské koprodukci je BŮH – BALD. Zcela bez vlasů. Měl jsem ten film moc rád. Film režíroval EDUARD HOFMAN a vy si vzpomínáte na moje všechny HOFMANNY a všechny naše EDUARD/EDWARD. Výtvarné stránky se ujal francouzský výtvarník JEAN EFFEL. Ano jako EIFEL stavitel a tvůrce EIFFEL TOR v PARIS. Film namluvil JAN WERICH. Film produkoval JAN HEJL. Stejně tak se jmenoval JAN HEJL z mojí skupiny nás asi 15 ve škole VLKSM v MOSKVĚ. Byl z OSTRAVY a poté pracoval na ÚV SSM jako vedoucí oddělení. Hudbu k filmu vytvořil JAN RYCHLÍK – to je VLAK co jezdí rychle po kolejích. EDUARD HOFMAN se narodil dne 16.05. v polském KRAKOV. A vy víte, že to je i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil 7 dní po mém otci generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Je to i děleno dvěma 08.05. konec WWII. Narodil se v roce 1914 jako OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to i podle hodin 7/1 a 2. Moje působiště v PRAZE. Obvody v Praze. Vy víte, že KRAKOVSKÁ je ulice kde byl vybombardován US AIR FORCE dům na rohu s Václavským náměstím. Stejně jako dům kde byl postaven hotel JALTA naproti. A dům Potravin na rohu Václavské náměstí a Washingtonova. V JALTA i DŮM Potravin pracoval můj strýc KAREL GEBLT II. z HORNÍ POČAPLY. A z KRAKOVA byl JAN PAVEL II. – HONZA PAVEL II. – H.P. HORNÍ POČAPLY i H.P. – X – CHE. KRAKOV je i KERČ i KRČ i NECK (AR) to je ten co KRKÁ. LEATHER NECK je spolu s názvem JAR (restaurace v MOSKVĚ připomínám) přezdívka US MARINES. Jako já když jsem vyhrál soutěž se svým vykrkaným „LEDOBOREC LENIN“. Důležité je vědět že EDUARD HOFMAN byl od roku 1950 v čele studia s názvem BRATŘI V TRIKU. Ten dvojsmysl jasně naznačuje na všechny dvojsmysly i trojsmysly a možná i čtyřsmysly v mém příběhu. A právě teď si vzpomínáte, že bílému tričku bez rukávů se říkalo VASIL. A bylo spolu s červenými trenýrkami tedy v v červenobílé alespoň u nás na škole povinné při tělesné výchově. I produkce filmů EDUARD HOFMAN dokazuje spojení s OPERACÍ BENJAMIN. Jenom jeden příklad. Film z klíčového roku 1961 – POŠŤÁCKÁ POHÁDKA . A v tom samém roce ale v jiném pořadí našich číslic 1967 KLABZUBOVA JEDENÁCTKA. A vy víte, že JEDENÁCTKA byla sestava Zpravodajců Československé DVOJKY která odcestoval dna 14.04. 1939 do LONDÝNA via AMSTERDAM letadlem KLM. Dítě s nimi neletěl. Byl na Slovensku. Vy víte proč. Muselo jich být 11. Což je i II – DVOJKA a fotbalový tým. Bylo to v den výročí narození ALBERT EINSTEIN v ULM a mojí tety AURÉLIE SCHIDLAK GEBLT v MÍROVKA-FRIEDENAU. U H.B. A finále? Jiný pan EIFFEL vystavěl LA TOUR ( TUR) EIFFEL. Tehdy v roce 1889 měřila 312 METER 27 CENTIMETER. Vy víte že 312 je i 123 a 27 je 21 i 12. A dohromady je to 2+1 = 3, zase 123. METER byl můj děda a měl to být i můj otec. A CENTIMETER je METER C – CHE. Dnes měří i s televizní anténou 330 m. A vy víte, že můj otec byl odveden do armády v O.B. dne 30.3. a já odešel do záloha z armády 30.3. a 30.3 se narodila matka manželky mého bratrance PETR GEBLT – V.H. Vladimíra HENDRYCH. Dcera plukovníka HENDRYCH Vladimír – H.V. Byla ILONA ANEŽKA KUBALA – LA KUBA. A ANEŽKA svatořečená v ROME POPE jménem H.P. II. – JAN PAVEL II. z KRAKOVA dne 12.11. 1989 v den konání mojí Celostátní konference SSM v LUCERNA u H.V. – HAVEL VÁCLAV na Václavském náměstí. EIFFEL stavitel byl GUSTAV. 30.3. se narodil VINCENC VAN GOGH – HOCH. Z HELLAND – HOLLAND – HEELLAND. A FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE DE FUENTETODOS. Byl SVÍTÍCÍ a ze všech ZDROJŮ VODY. Ten den zemřel KAREL MAY. Co psal zasvěceně o zemi kde nikdy nebyl – o USA. EIFFEL je i po našem FFL. A to je PPL a tak i POPEL – ASH – AŠ. A je to i po našem POPER. Tak se jmenoval jeden pracovník MV SSM v Praze. Znali jsme se dobře. Odešel po velmi krátkém čase v SSM pracovat na ROH. Co s ním bylo dál nevím.

THEOBALD byl i KOJAK. Ano policista z NEW YORK – dříve NEW AMSTERDAM – KOŽAK – OR. Nebo svatý BARTHOLOMEW který byl stažen z KŮŽE. A KOŽLANY EDWARD/EDUARD BENEŠ a KOŽVA – GULAG kde byl vězněn můj otec. BALD THEO – komplet plešatý THEO a k tomu ŘEK. Byl z rodiny řeckých přistěhovalců. Byl TELLY SAVALAS – tak i VASILAS a TEL. Jako můj otec. Který ale nikdy nebyl BALD. Měl bratry TEDDY – jako medvídek TEDDY- THEODOR ROOSVELT a GUS – jako GUSTAV a AUGUSTÝN a GEORGE jako JIŘÍ a GEORGIA. Jeho první manželka byla KATHERINE NICOLAIDES – ano jako moje děti KATEŘINA a NIKOLA. Druhá manželka byla MARILYN GARDNER – anno M.G. a ZAHRADY – GARDNER jako důstojník R.I.A. z TVER a zakladatel filmové školy na náměstí TVER kde vznikla GEORGIAN restaurace ARAGVI a socha SKOBELEV a pak GEORGIJ-JURIJ DOLGORUKIJ který se jmenoval GARDININ. Tu školu studoval EMILIÁN HAMERNÍK a do restaurace ARAGVI mě odvedli moji dva přátelé z LOMBARDY v ITALY – VITTORIO a ALDO. A vy víte, že v OXFORD je hlavní ulice ALDA – A finále? SAVALAS TELLY měl dceru ARIANA. A vy víte, že moje přítelkyně z ARGENTINA z B.A. BUEENOS AIRES měla ve škole VLKSM v MOSKVĚ SCHWINDLE jméno ADRIANA. Jako manželka ROCKY. Z PENNSYLVANIA PHILADELPHIA. Jinak byla ALICIA ALCIRA LOMBARDELII.

Kdo byl ale ten skutečný THEOBALD Z ÉTAMPES? Latinsky to je THEOBALDUS STAMPENSIS, francouzsky THIBAULT D’ÉTAMPES. Narodil se před rokem 1080 a zemřel po roce 1120. Byl to středověký učitel a teolog a byl znám svým nepřátelstvím ke kněžskému celibátu. Je prvním známým učencem o kterém se ví ,že přednášel v OXFORDU.

Životopis THEOBALD byl rekonstruován BERNARD GINESTE. Vidíte že to byl BERNARD – DR. BERN, vysloveno anglicky protože jsme v OXFORD – DR.BEN. A GIN – SPIRIT. Pár poznámek z WIKIPEDIA –  Theobald byl kanovník a syn kanovníka z ÉTAMPES. Jako dítě znal mnoho ženatých kněží  v okolí Étampes, a to v době, kdy se GREGORIÁNSKÁ REFORMA  snažila prosadit kněžský celibát. Pravděpodobně studoval v katedrální škole v CHARTRES a stal se mistrem (latinsky SCHOLASTR ) školy farnosti Saint-Martin v Étampes a soukromým učitelem mladého vikomta ze CHARTRES HUGH III. DE LE PUISET. Poté, co francouzský král FILIP I. připojil Étampes ke svému panství začal upřednostňovat mnichy z MORIGNY před místními kněžími. V roce 1113, poté, co byl HUGO Z LE PUISET zajat a uvězněn královskými silami, Theobald opustil Étampes a odjel do NORMANDY Vévodství. Tam se stal učitelem v CAEN a plánoval odejít z Francie do DÁNSKA, ale nakonec se dostal přes kanál La Manche do ANGLIE kde byl králem vévoda z Normandie HENRY BEAUCLERC.  V OXFORD pořádal veřejné přednášky pro posluchače čítající 60 až 100 duchovních.

Údaje které jsou v tomto odstavci. GREGORY – to byl také zakladatel ARMENIAN-HAYK CHURCH – GREGORY ILLUMINATOIR – OSVĚTLITEL ŘEHOŘ – EL CHE a O.R. Je zde jméno CHARTRES. Město v té době kdy tam studoval THEOBALD patřilo pánům z BLOIS – BASIL anagram. Leží na řece LOIR – LUAR. Ano jako vám známý LAUR – LAURIN a KLEMENT. A ředitel Armádního divadla LAURIN v roce 1989. Na náměstí MÍR/MIER/PEACE/LA PAZ. Byl SCHOLASTR a to bylo jméno oboru pojmenované po svaté SCHOLASTIKA, dvojčeti svatý BENEDIKT. Z MONTE CASSINO v ITALY. Je tam jméno MARTIN – MARS – MEREC – BŘEZEN/M.B. Je tam i jméno HUGO jako VICTOR HUGO – V.H. a HUGO HAAS. A HUGO VÍTÁMVÁS můj spolužák ve třídě na základní škole. Ano příjmení VÍTÁMVÁS a jméno HUGO. Byl tedy také V.H. ! HUGO je samozřejmě také naší hebrejštinou bez samohlásek H.G. HUSÁK GUSTÁV. A VÍTÁMVÁS – V.V. A tak několik let před tím než proběhla Okupace Československa proběhla v naší škole a v mé třídě informace že H.G. bude V.V. HUSÁK GUSTAV VRCHNÍ VELITEL. Proč je to pravda? HUGO VÍTÁMVÁS se tam ve třídě zničehonic objevil a pak zase zničehonic zmizel. Byl tam rok? Dva? To už nevím. Ale to není podstatné. Podstatné je to že SPOJENÍ DVOJKY FUNGOVALO. CHARTES jsou LISTY papíru. Jeden je CHARTE – CHARTA. Jako jméno mého dědy na seznamu židovských jmen z B.W. Baden Württemberg – GOEBLAT – BLATT je německé LIST. Jako francouzské THIBAULT – THE BLATT. PUISET je WELL či STUDNA. Tedy náš známý ZDROJ VODY. Zcela zásadní v mém příběhu. Název prý pochází z latinského PUTEUS – STUDNA ŽIVÉ VODY ale může to být i DŮLNÍ ŠACHTA. Prostě VELKÁ DÍRA V ZEMI. Její význam ale byl později používán pro název “ VELKÉ DÍRY VYKOPANÉ V ZEMI PRO ZÍSKÁNÍ PODZEMNÍ VODY“ Tedy STUDNA – WELL. Odcestoval do NORMANDY. Také důležité místo pro můj příběh. I to francouzské NORMANDY i to SICILY a JIH ITALY NORMANDY. V NORMANDY byl v CAEN – Je spousta výkladů co slovo CAEN znamená. Ten poslední je že to je BOJIŠTĚ. A tak byl stejně jako ŠVEJK NA BOJIŠTI. To je restaurace na DVOJCE. Důležité je připomenout že na druhé straně FRANCIE – tedy BOJIŠTĚ je na SEVERU – NORTH kde skutečně bylo v NORMANDY VELIKÉ BOJIŠTĚ – a na JIHU – SOUTH je město CANNES. Které se také vyslovuje KAN jako CAEN. Co byl KAN v Československu v roce 1968 určitě víte. CANNES je i české KANEC. A tak i KONEC. Mezinárodní filmový festival v CANNES měl být zahájen 1.ZÁŘÍ 1939. A ten den vypukla WWII. A tak byl zahájen až 1.ZÁŘÍ 1946. Po 7.letech. Aby to byla pravda tak je ještě na jihu FRANCIE jedno město které nás spojuje se severním CAEN. C.N. – N.C. A to je NICE. To NICE které je krásným místem pro oddych. Na AZUROVÉM – MODRÉM pobřeží. Pro nás je důležité že právě tam prodával vozy BENZ pan JELINEK. A po jeho dceři MERCEDES se z BENZ stala světoznámá značka MERCEDES BENZ – M.B. C.N. je i české CENA – PREIS jako moje prababička ANNA PREIS a všichni ti co s ní souvisí a je tady o tom celý příběh. Vzpomínáte ? PREIS – PRESL – ROEZL (BENEDICT). CENA je i španělské slovo. Znamená to VEČEŘE – DINNER-UŽIN atd. Ale a nyní pozor! Vyslovuje se to SENA. Ano jako SENA – jedeme na SENA. SENO je množné číslo v češtině SENA. Jezdilo se na SENA. A to je i SEINA francouzská řeka. I SENOVÁŽNÉ náměstí – M.G. MAXIMA GORKÉHO a hned vedle SENOVÁŽNÁ ulice. Na obou místech jsem působil. Jedno bylo MV SSM a druhé ÚV SSM. U JINDŘIŠSKÉ TOUR – VĚŽE a ulice a kostela u ulice JERUZALÉMSKÉ za WWII. TRANSYLVÁNSKÉ česky SEDMIHRADSKÉ. Jako 7 výškových budov STALINA v MOSKVĚ. Ulice ze které psal generál MORAVEC dopis M.V. ministru vnitra NOSEK u kterého pracoval JINDŘICH – GRÍŠA SPURNÝ. Všichni tři byli společně ve WWII. v LONDÝNĚ s prezidentem EDWARD/EDUARD BENEŠ. A finále? SENO je finsky HEINAA – HEJNA. Generál HEJNA JAROSLAV.

Malá odbočka do geografie. VICHI francouzská kolaborantská území byla na JIHU FRANCIE. S maršál PÉTAIN (!) jako vůdcem těchto území. Bylo to území obklopené fašistickými státy. Na západě SPAIN a na východě ITALY – S.I. (!). SECRET INTELIGENCE. Přes Středozemní moře naproti tomu byla také území VICHI. Byl tedy předpoklad geografický, že to VICHI nějakou dobu vydrží pod kolaborantskou správou. A WERMACHT se bude soustředit na SEVERU FRANCIE – hlavně v NORMANDY – na všechny varianty případné invaze do Velké Británie. Jak to skončilo víte. Maršál PÉTAIN byl i HENRI – JINDŘICH a byl PHILIPE – FILIP a byl i BENONI – BEN a a tak i BENJAMIN a BENEDICT a byl i OMAR jako BRADLEY a JOSEPH. Konec VICHI nastal po vylodění SPOJENCŮ v Severní Africe. Byla naplánovaná OPERACE ANTON a ta se uskutečnila dne 11.11. 1942 ( i 17.11.) V čele této Okupace zbytku území FRANCIE stál generál BLASKOWITZ JOHANNES. BASILKOWITZ – BASILKOVIC nebo československy VASIL KOVÁČ. Ten samý který vedl okupaci Československa. Respektive zbytku Čech a Moravy. A byl i ALBRECHT – tak i ALBERT a také VOJTĚCH. A hlavně byl B.I. – B-I. OPERACE z 11.11. 1942 měla název ANTON – ANTONÍN je také jméno velmi důležité v O.B. Kostel na Strossmayerově náměstí je svatého ANTONÍNA. Vedle naší školy v ANTONÍNSKÁ ulice. Ten se narodil v LISBOA – BASIL ale je znám jako Svatý ANTONÍN z PADOVY – PADUA. Vzpomínáte nejstarší BOTANICK GARDEN na světě od roku 1545? ANTONÍN byl i plukovník BARANNIKOV, manžel tety ALENA/ALICE GEBLT. Jediný ANTONÍN v naší rodině. ANTON je i ZELENÝ ANTON ( v ANGLII je to BLACK MARY – B.M.)a strýc ANTONÍN se stal vojákem z povolání. Jeho otec byl PETR – PÉŤAN se jim také říká. No není ta čeština nádherná? A finále? Co ještě je VICHI – VCH a to je přece v azbuce, která nemá „W“ i WINSTON CHURCHILL. Cigarety WINSTON a MARLBORO – V.M. Může to být i české VLACHY a VALACHY – VLAŠSKO a VALAŠSKO. ITALY a ROMANIA – I.R. Se svými „zástupci“ v ČECHÁCH – BOHEMIA a na MORAVĚ – MORAVIA a tak i B.M. Kdo ještě je BLASKOWITZ? I BLAŠKOVIČ. A možná znáte tu českou písničku “ Rouhala se BLAŠKOVÁ rouhala se k Bohu. Bůh ji zato potrestal, potvoru, zlámala si nohu.“ A co ještě? Je to i BASILEK a WZ – VINOHRADSKÁ ZÁLOŽNA či VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ. V češtině BLAŠKOVIČ je to i BASILEK a V.Č. – VICHI. BLASKOWIZ spáchal sebevraždu a to dne 05.02. 1948 v NORIMBERKU. Narodil se v PATERSWALDE. To je i WASIL PETER. Jako můj otec s bratrem. A je to i PETER a WALDA a S – DVOJKA.

Když už jsem se dostal k vojenským Operacím tak je třeba ještě na jednom příkladu ukázat jak to dělají vojáci. Vy víte, že CAEN je i CANE a to je PES a to je i DOG – DAG v angličtině a tak i RYBA v hebrejštině. CANE – PES – DOG je ve skotské gaelštině CÚ (CU – CUPRUM – MĚĎ velmi důležitá v mém příběhu). PES je důležitý protože je to NOHA v latině. Ta ITALY. Tedy spojení s OPERACÍ BENJAMIN je jasné. Včetně ještě dalších pomocných spojení. Jako třeba KAN – Klub angažovaných nestraníků atd. RIBI společnost architektů ve Velké Británii a KAREL KARAS – 11 a 11 – 2 a 2 – 22. Vojenské operace následující po Vylodění spojenců v NORMANDII a které měly za cíl obsadit CAEN a okolí řeky ORNA a FALAISE a ARGENTAN samozřejmě zcela souvisí s OPERACÍ BENJAMIN. Vy víte, že vylodění organizoval generál EISENHOVER a maršál M.L.B. a generál O.B. Vše další co následovalo v souvislosti s dobytím CAEN ať personálně – osoby velících generálů či čí to byly armády a geograficky, kde se odehrávaly s O.B. jednoznačně a prokazatelně souviselo. To ale budu psát jako samostatnou přílohu tohoto příběhu, abych nedováděl vaši pozornost od tohoto klíčového příběhu – toho základního v historické linii či posloupnosti.

THEOBALD chtěl odcestovat do DÁNSKA. Ale odjel do OXFORD. A vy víte, že v OXFORD byl MASAKR DÁNŮ a že asi 30 pozůstatků obětí tohoto masakru našli při úpravách ST.JOHN COLLEGE v OXFORDU. Masakr je nazýván St. BRICE DAY MASSACRE. Ano BRICE – BASIL. A vy víte, že děda podepsal narození mojí tety BASILEA třemi křížky – XXX. K tomu masakru došlo v roce 1002 13.11. Ano 0 a 1 a 2 a 3 a 1110 – rok 1775. DÁNSKO má také jako ANGLIE červenobílou vlajku. Králem v ANGLII – ENGLAND byl tehdy NORMANĎAN jménem HENRY BEAUCLERC. A tak byl H.B. a byl JINDŘICH a byl BASIL EL CHE. BEAU a CLERC znamená také KRÁSNÝ ÚŘEDNÍK. V naší latinko azbuce je i VEAU a to je TELE – ve francouzštině asi tehdy rodném jazyce THEOBALDA. A tak byl i SKOT a TUR. A finále? Narodil se v ÉTMPES. A to je i ZNÁMKA které tehdy neexistovaly. U nás i školní známka. Ale je to i RAZÍTKO – ŠTEMPL se říká u nás v Česku. Vzpomínáte si na JIŘÍ MENZEL film OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. Co jezdí po KOLEJÍCH – ne po COLLEGE ale železničních kolejích či po dráze? Jak SOMR – WASIL razítkoval ASS? To je to co razítkoval ale je to také v překladu z angličtiny OSEL – VOSEL jak říkáme my v Praze. V Ukrajinštině je to i VISLJUK, ano i VASILJUK. A CULO ve španělštině a italštině( je to stejné v jazycích S.I.) – C.L. – EL CHE. Vyslov KULO. Francouzsky CUL – VYSLOV KI – KEY – KLÍČ. ANO KLÍČ – CODE – KÓD. SOMR byl přednosta stanice? Jako film VLASTY BURIANA? Znáte tu písničku z VLASTY BURIANA filmu? Tak si to pusťte a něco uslyšíte. Ano, teď je to aktuální když jde v kinech film o bratrech MAŠÍNECH. Kteří byli v internátu JIŘÍ Z PODĚBRAD s VÁCLAV HAVEL a MILOŠ FORMAN. A finále? SOMR byl výpravčí HUBIČKA VLADISLAV či LADISLAV. Byl i H.V. či H.L. a to je i HEKTOLITR – tisíc litrů – M.L. A když byl VLADISLAV tak byl i V. A tak je to SOMR – WASIL a M.L.V. základní klíč OPERACE BENJAMIN a k tomu V.H. a k tomu i spousta vody. Jak ze studny. VLADISLAV je i VLAD a VASIL – A VLAD byl RUMUN. A HUBIČKA? To je ANONÍN DVOŘÁK ze ŽITNÉ u nás na DVOJCE. Ale také KISS jako KISSINGER. A také BOZK jako někdo bez BOT. Slovenské BOZK je v množném čísle BOZKY a vyslov to BOSKY – BOSKY. A proč je to pravda? Můj velitel čety, celou poddůstojnickou školu, v kasárnách Jiřího z Poděbrad v L.T. byl poručík NOVÝ a byl před tím než to podepsal VÝPRAVČÍ u DRÁHY a říkali jsme mu HUBIČKA. Jmenoval se jako herec NOVÝ OLDŘICH a otec KAMILA MOUČKA/OVÁ který byl také NOVÝ ale VILÉM (V.L.M.). KAMILA MOUČKOVÁ žila na MOLOCHOV. Ve stejném domě jako žila moje spolupracovnice dcera plukovníka STB MOUČKA „co bil HUSÁKA“ a neteř herec JAROSLAV MOUČKA z Armádního divadla u nás na náměstí MÍRU na VINOHRADECH. Z MOLOCHOV přestěhovali po smrti její matky k nám do domu v SOCHOROVA dceru SLÁVY HORNÍKA. Zakladatele Rudých průkopníků. Ta byla ANNA HORNÍK a žila o dvě patra nad námi.

Cenu OSCAR získal film za rok 1967. Ano 1919 a i 1991. To ale již dobře znáte. HRABAL BOHUMIL napsal novelu podle které byl napsán scénář – B.H. A vy víte, že u něj žil BOUDNÍK. A BOUDNÍK byla moje tchýně. VLASTA BOUDNÍK než se provdala za SVOBODU. A BOUDNÍK byl i ERNESTO CHE GUEVEARA – říkali mu ŘEZNÍK – CARNICERO DE CABAŇA. ŘEZNÍK Z BOUDY. A film BABY RJAZAŇSKIJE – ŘEZAT/STŘÍHAT atd. Šlo o KOSTOMLATY – To je MLÝN na KOSTI – MILL BONES -M.B. Tomu co produkuje MLÝN na KOSTI se říká KOSTNÍ MOUČKA. KOSTOMLYTY jsou nad LABE-ELBE. Hlavní postavy filmu jsou původně ze stanice DOBROVICE – To je moje oblíbená známka ve škole – DOBRÁ a ta je MODRÁ jak se zpívá. A finále? V M.U. MASO UZENINY na Strossmayerově náměstí u ŠALDY kde se učila moje sestra pracovala, MENZLOVKA – tak jí říkala moje sestra. Byla Jana MENZEL nebo MENZL – OVÁ. Moc se mi líbila. Krásná slečna. Samozřejmě víte že MENZEL je i ZELMAN- Ale i ZLÍN a M. ŽALMAN byl i poslední v pořadí 7. předseda Československé strany lidové před revolucí v roce 1989. Ten se narodil dne 19.06. 1920. A to vy víte, že je i 19.09. Před ním tam byl TOMAN – po TOMAN byl ŽALMAN. A ten se narodil v ČASTOLOVICE – VASILIČ C – CHE. Ty jsou v okrese RYCHNOV nad KNĚŽNOU. RAUCHENAU. V kraji kde budoval před WWII. můj otec vojenská opevnění. Proč je to pravda? Protéká zde říčka BĚLÁ která se vlévá do ORLICE – DIVOKÉ – WILD. Ano i OR i OB. A k tomu WILDA jako WILÉM – VILÉM – V.L.M. Jako můj kolega na MV SSM PRAHA v SENOVÁŽNÉ který byl WILDA – tak jsme mu říkali – VILÉM SUK. K.S. – X – CHE. A také V.S. Vojenské Stavby i V.S. – U.S. a S.U.

Dochovalo se šest dopisů Theobalda z Étampes.

DVA jsou napsány v CAEN. Prvním z nich je dopis napsaný jistému Philippovi, který se dopustil blíže neurčené sexuální úchylky a podle toho snášel obtěžování; Theobald ho utěšuje a rozvíjí myšlenku, že chyby tohoto druhu nejsou nejzávažnější a že pýcha je mnohem nebezpečnější hřích; Velmi jasně naznačuje, že ti, kteří vyznávají čistotu často upadají do pedofilie. Což a musím odbočit je asi pravda protože novinové zprávy jsou plné informací o pedofilií kněžích. A to je jenom o tom co se dozvíme. Nejsem katolík ale považuji také CELIBÁT za překonaný. Ale to je jenom můj názor. Slovo CELIBÁT je z latinského slova CAELEBES které znamená NEŽENATÝ, SVOBODNÝ. Ruština na to má slovo CHOLOSTOJ. Což je určitě to naše známé české CHLASTEJ. Jsi SVOBODNÝ, NEŽENATÝ tak CHLASTEJ. Slovo CAELEBES je zcela jasně BASILI C – Buď BASILEK – VASILEK jak mi říkala ve škole VLKSM (VASILEK M) moje ADRIANA VILLEGAS krycím jménem, ale v originále ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI z BUENOS AIRES, ARGENTINA. DRUHÝ dopis z CAEN v NORMANDY na řece ORNE ano OR a EN anebo NERO – ČERNÝ/ CIKÁN/ ČERNOCH/ JIHOEVROPAN jak jsou označováni v Čechách všichni trochu tmavší pleti, je poslán královně MARGHARETHE , donedávna považované za svatou MARGHARETHE SKOTSKOU která zemřela v roce 1093, ale GINESTE prokázal, že dopis byl pro MARGHARETHE FREDKULLA královnu dánskou, která byla v roce 1116 stále naživu. V dopisu  poděkoval královně štědrosti pro opatství SAINT ÉTIENNE v CAEN. Vy víte, že 1116 je i rok 1776 rok založení USA. A co je důležité ? ÉTIENNE je francouzská varianta našeho ŠTĚPÁN. Nebo STEFAN, STEPHEN, ISTVÁN. Jako generál STĚPAN BUNZÁK který byl ještě MICHAL. Moje praprababička z LOUN a Miroslav ŠTĚPÁN z LOUN a STEPAN BANDERA Ukrajinec, zavražděný v M.B. MINICHOV – BAVORSKO. V češtině to vyslovíme ETI JEN – JEN TITO. JENOM TI. Pravda je že svatý ETIENNE – STEVAN byl PRVOMUČEDNÍK křesťanství. Byl ukamenován. Svátek je 26.12. V den kdy se narodil můj syn NIKOLA a kdy formálně skončil SSSR v roce 1991. Pro můj příběh je důležité že katedrála ve městě LITOMĚŘICE nese jeho jméno. Narodil se v ŘECKU kolem roku 1. Je pohřben údajně, v ROMA – v chrámu SAN LORENZO FUORI LE MURA. Ano LORENC ( generál ) a ŠTĚPÁN. Pozdější obrácený, také Řek, svatý PAVEL – SAUL – ŠAVEL z TARSU, údajně nejvýznamnější misionář raného křesťanství a jeden z prvních křesťanských teologů, prý s jeho popravou souhlasil. A finále? Když jsme u jména ETIENNE tak se musíme podívat na místo v Anglii které se nazývá ETON. To není STEPAN ale znamená to ve staré angličtině slova ĚA – TÜN – MĚSTO NA ŘECE. Těch je asi většina. Z praktických důvodů. Pro můj příběh je důležité že ve městě je elitní chlapecká škola ETON CELLEGE. Založil ji a nyní velký pozor JINDŘICH VI. Další JINDŘICH do sbírky JINDŘICHŮ provázejících můj příběh. A ještě je to proto, součástí mého příběhu protože je ETON na THAMES – TEMŽE je v hrabství BERKSHIRE a MOST/BRIDGE ho spojuje s královským WINDSOR na druhé straně řeky. Most se jmenuje WINDSOR BRIDGE. Tedy i W.B. i M.B. A absolventi školy asi končí většinou na OXBRIDGE – OXFORD či CAMBRIDGE. To si myslím. To jsem nikde nevyčetl.

Tak nejdříve si odborníci mysleli že to byl dopis poslaný SAINT MARGARET OF SCOTLAND – Ve skotské gaelštině NAOMH MAIGHRÉAD v jazyce SCOTS to je SAUNT MARGET. Narodila se asi v roce 1045 a zemřela dne 16.11. 1093. Ano v den kdy se narodil o mnoho let později v roce 1956 můj bratranec IVAN BARANNIKOV – B.I. – B-I. A také víte, že 16.11. je i 1776. Založení USA. A nyní skutečně velký pozor. Místo kde se narodila se jmenuje BARANYA a je to v MAĎARSKU – B.M. A tak se nám tady sbíhá Moje babička BÁRÁN z VOLOVÉ na Ukrajině a strýc BARANNIKOV syn Ukrajince a SKOT – TUR. A BARRANDOV HAVLŮ. I kardinál BERAN, i JAROSLAV BERAN jediný aktivní důstojník československé armády v našem ročníku V25 na Vysoké škole politické. Samozřejmě i RAM – BERAN z WOLFRAM. Para výsadku z LONDÝNA. To místo BÁRANYA bylo později charakteristické tím, že tam žili DANUBEN SCHWABIAN. DUNAJŠTÍ ŠVÁBOVÉ. A vy víte, že ŠTAUF rod ze SCHWABIEN byl rod FRIEDRICH II. Ano ten náš FRIEDRICH II. MÍROVEC z BULAMI pro B.M. BÖHEMIA UND MÖHREN – B.M. z BASILEA (SICILI) , ULM a MELFI. Okres BÁRÁNYA sousedí z CROATIA – C.R. a děli ho od něj řeka DRÁVA a DUNAJ. A také víte, že BARRANDE se narodil dne 11.08. jako VASIL GYULA BILAK. A BARRANDE se narodil v roce 1799 a to víte, že je i rok 1919 kdy se narodil dne 12.08. ve VOLOVÉ mojí babičce ANNA BÁRÁN můj otec. Co měl být METER ale pak to přepsali na VASIL. A je to i rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. U kterého jsem byl já. Vnuk babičky BÁRÁN a synovec strýce BARANNIKOV. Po BARRANDE se jmenuje ta část PRAHY kde HAVEL MILOŠ postavil Ateliéry a Terasy. Strýc VÁCLAV HAVEL a IVAN HAVEL. Který vlastnil PALÁC LUCERNA. Kde jsem pořádal ve dne 10.11. a 11.11 a 12.11. 1989 C.K. SSM. Za účasti celého tehdejšího vedení tak zvaného VEDENÍ STRANY A STÁTU. Za 5 dní nato byl 17.11. a za 41 dní nato byl VÁCLAV HAVEL zvolen prezidentem Československa. 41 je i DVOJKA. A finále? MILOŠ HAVEL ZEMŘEL v M.B. MNICHOV BAVORSKO. Jako STEPAN BANDERA. Kde ale nezemřel přes celkem tři věznění v koncentračním táboře BUCHENWALD představitel komunistů z MNICHOVA EMIL MEIER. BARRANDE žil v Praze v rohovém domě na ÚJEZDĚ pod PETŘÍNEM. Naproti domu kde žil můj přítel M.B. MICHAL BENDA. Který spáchal na protest proti Okupaci v roce 1968 na základní vojenské službě v roce 1968 po ukončení studií na UK sebevraždu zastřelením. A finále? BARRANDE IOACHYM – B.I. tak i B – I. se narodil dne 5.OKTOBER-ŘÍJEN / OR. V den kdy o mnoho let později narodil VÁCLAV HAVEL. I jako B-I LANCER /KOPÍ/OŠTĚP, který vyletěl poprvé v den výročí popravy LAVRENTIJ BERIJA / L.B. dne 12.23.1953 ( 123 a DVOJKA) po odsouzení soudem v čele kterého stál maršál KONEV/ VANEK / NOVAK. Byl STĚPAN a IVAN – S.I.

Maďarská Wikipedia dokonce uvádí její datum narození na rozdíl od ostatních. 10.06.1047. To vy víte, že je 06.10. – 6.OKTOBER – ŘÍJEN / O.R. A Den československé lidové armády. 1047 je i 14.10. A to se narodil prezident USA a generál EISENHOVER DWIGHT IKE. Je to hlavně ale i 06.01. a to je svátek TŘÍ KRÁLŮ – TŘÍ MÁGŮ a tak i 06.12. svátek svatého MIKULÁŠE z MYRY. Který je pochován v BARI. Ano v BARI – APÚLIE/PUGLIA na patě té boty ITALI. Dříve BARIUM kde vládli také NORMANÉ, jeden čas. A tak je MIKULÁŠ BISKUP z MYRY v LYKII pochován v BARI – M.L.B. KLÍČ. Otec St. MARGARET OF SCOTLAND byl EDUARD/EDWARD A matka AGÁTA (i A GATE – BRÁNA A. ) byla dcerou či sestrou krále SAINT ISTVÁN – S.I. SVATÝ ŠTĚPÁN v češtině. ISTVÁN I. SVATÝ. Nebo SVATÝ ETIENNE. To byl zakladatel maďarského státu. Její rodiče se s ní vrátili do Anglie – Skotska. V roce 1096 ( i 19.09.)se stala královnou skotskou po svatbě s MALCOLM III. A nyní velký pozor. SVATÁ MARGARET SKOTSKÁ se stala vlastně předchůdkyní všech královen ANGLIE protože její dcera MATILDA se stala manželkou nejmladšího syna VILÉM ( V.LM.) DOBYVATEL jménem JINDŘICH I. Ano HENRY I. či HENRIK I. A finále. Manželem skotské královny matky dcery – předchůdkyně všech anglických královen byl MALCOLM III. Byl králem SKOTSKA – ALBA v letech 1058 – 1093. Byl také zván jako MALCOLM CANMORE a to je česky MALCOLM VELKOHLAVÝ – M.V. Narodil se dne 26.MAREC-BŘEZEN /M.B. roku 1031. A nyní ale převeliký pozor. Jeho datum narození je KLÍČ ke všem těm datům které tady přepisuji tak i tak a tak. 26.03 je také 26.10. A to metodou generál MORAVEC děleno dvěma je to i 13.10. A TO JE ROK NAROZENÍ KRÁLE ALBA!. Vidíte to sami? Byl CANMORE – KAN a MORE jako CAEN odkud psal THEOBALD ty dopisy. I jako NICE a CANNES a CENA a NOCI. A slovo MORE je slovenské MOŘE. Jeho otce zavraždil MACBETH. Dne 15.08.1057. Ano 15.08 – i 12.08. a 08.12. Datum narození mého otce V.M. ve VOLOVÉ – město SKOTU a datum narození 08.12. mojí manželky V.S. VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. A MACBETH – MAC BETH – M.B. SYN BÉČKA – DVOJKY. A také dílo WILLIAM SHAKESPEARE. MALCOLM je i MALEC studentský funkcionář SSM a můj spolupracovník, jako dobrovolný funkcionář. Je to i MÁLEK profesionální pracovník aparátu SSM v PRAZE. Je to i CAMEL – L.M. I VELBLOUD i značka cigaret. Je to i WASIL LUDMILA MOHORITA. Moji rodiče a základní klíč OPERACE BENJAMIN. V.L.M. A řada dalších anagramů. KLÍMA L.M. MALÍK L.M. ALE CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? Je to i MICAL L.M. MIQUEL – MIKAEL – MICHAL. Jako ARCHANDĚL MICHAL – MIKLÓS – MIHÁL. MALCOLM III. zemřel v bitvě u ALNWICK v NORTHCUMBERLAND. To je i anagram MOHORITA BASIL AND NOR. ALNWICK je AN – EN WASILEK. Proč je to pravda? Malý přítel z města „N“ zpíval přece JAROMÍR MAYER. Ano skupina JARO generála LUŽA anebo JAR v MOSKVĚ a MÍR – MIER – PEACE – LA PAZ. Tam při té bitvě zemřel dne 13.11. A to je i 1773 kdy se uskutečnilo v M.B. MASSACHUSETTS ve městě BOSTON takzvané BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE. – BOSTON TEA PARTY. Jako reakce na TEA ACT z 10.05. 1773. A vy víte, 10.05. 1945 zemřel první manžel mojí matky v HRADIŠTKO u PRAHY při likvidaci min vyrobených v ITALY. A 10.05. 1948 byl přijat můj otec za kandidáta KSČ. A finále. MALCOLM III. Zemřel 13.1. a TŘI dny na to zemřela dne 16.11. jeho manželka MARGARETA. Ano WASIL MOGORITA a M.L.R – MAĎAR. Nebo MALIAR nebo MALÍŘ. Co takhle MALÍŘ ? Čeho? Jaký ? To nechám na vás. TŘI dny po svátku LUDMILA jsem se narodil já. 16.09. – 19.09.

A tak se historici pletli. Protože THEOBALD nepsal o ALBA MARGERITHA manželce V.M. – VELKOHLAVÉHO MALCOLMA – MALCOLM III. ale psal MARGHERITA FREDKULLA. Manželce MAGNUS III. MARGHERITA FREDKULLA se narodila někdy v 80. letech 11. století. Byla to dcera švédského krále INGE STARŠÍHO -INGE STENKILSSON (S.I) a jeho manželky HELENY. Připomínám, že vlajka SVERIGE – TRE KRONOR také má ŽLUTO MODROU BARVU. V roce 1101 ( tedy i 1770 či 1775 ) nebo M.C.I. ( W.S.L. WASIL) se provdala poprvé za krále NORWAY – NORSKA který se jmenoval MAGNUS BAREFOOT. Ano M.B. a BEZ BOT. Byl BOSÝ nebo BOSKY. Jak také vyslovují Slováci více BOZKŮ – BESSO-S španělsky – KISS-IES anglicky – BOZKY ale vyslovují to BOSKY. Chodil bez bot. Byl MAGNUS česky VELIKÝ a tak byl i M.V. a anglicky je to GREAT a tak byl i M.G. Ano finále v roce 1991 – M.V. z M.G. a MG. Je několik vysvětlení proč byl „BOS“. Tak prý chodili v Západní Evropě muži. Nebo to byla hanlivá přezdívka protože prý utíkal ke své lodi po jednom útoku tak rychle že si nestačil obout BOTY. Nebo prý po zvyku IRŮ prostě chodil BOSKY. Je popisován jako poslední VIKING. A jak přišel k manželce. Jak učí SNORR došlo v KONGHELLE v roce 1101 (i 1775) k setkání TŘÍ KRÁLŮ. MAGNUS BAREFOOT – M.B. z NORWAY a STENKILSSON INGE – S.I. ze SVERIGE a ERIK EIGD – E.E. z DANMARK. Byli ze zemí D.N.S. a to mi silně připomíná české DNES. Pávě tam se stala, nebo se tam rozhodlo o svatbě MARGHERITE INGESDATTER ( M.I.) s MAGNUS III. A ona tím získala i přezdívku či druhé jméno FREDKOLLA-FREDKULLA což znamená „DÍVKA MÍRU“. V tom se shodují různé severské královské ságy. FRED je to MÍR jak v Norštině, tak i v Dánštině a tak i ve Švédštině. A KOLLA či KULLA je ŽENA či DÍVKA či možná i PANNA. FRIEDE je německé MÍR. Slovo KULLA či KULLE nemohu ve slovnících najít. Nebo to znamená SMETÍ či KOPEC. Co to znamená? Že si to přeložím po našem. Je to za prvé protože DVĚ „LL“ čteme ve španělském slangu v ARGENTINĚ, zemí mojí ALICIE LOMBARDELLI a zemi EL CHE, jako „Ž“ A tak to byla KUŽA či KOŽA. Ano hebrejské OR. A KOŽLANY – EDWARD BENEŠ a KOŽVA GULAG- mého otce. A KARA TRUTNOV, kde je HRÁDEČEK VÁCLAVA HAVLA u VLČOV a vy víte, že manželka EDWARD/EDUARD BENEŠ z KOŽLAN byla HANA/ANNA VLČEK. Malý WOLF ( RAM ). A KARAEXPORT sídlil u nás na DVOJCE. KULLE či KOLLA je také v originál Španělštině – CASTILLO se jí říká, vysloveno KUJE a KOJA. A to je v českém jazyce sloveso od infinitiv KOVAT – KOVÁM/KUJI – KOVÁŠ/KUJEŠ – KOVÁ/KUJE. SMITH – SCHMIED – ŠMÍD – KUZNĚC – KOVÁŘ. Také je to KÁJA KUJE. Ale také je to KULE jako PULJA v ruštině a tak i PUGLIA – APULIE v italštině. Tam co je BARI, BRINNDISI, A hlavně skalní kostel svatého MICHAELA ARCHANDĚLA v M.G. MONT SAINT ANGELO v MONT GARGANO – M.G. v té OSTRUZE na té botě ITALY. Provincie která je vedle provincie BASILICATA kde je MELFI – B.M. FRIEDRICH II. a je dna BULA pro B.M. se skalním kostelem svaté MARGHERITE. MARGAHERITE či MARGARETA či MARGHERITE má svátek dne 13.07. a to je DVA dny po svátku svatého BENEDICKT dne 11.07. Dvojčete SCHOLASTICA. A vy již víte že ve východní církvi je MARGHARETE jméno MARINE. A MARINE má svátek 17.07. A to je vlastně další část KLÍČE. Které vyrábí v anglicky mluvících zemích LOCKSMITH. Je to tedy JULY – L.J. – EL CHE a je to 11.07. BENEDICKT – BEN. Plus DVA 13.07. MARGHERITA a 17.07. MARINE. A tak v měsíci JULY – EL CHE je BEN MOGORITA MARINE. A dvakrát 1775. To MELFI kde zpečetil FRIEDRICH II. BULU pro BÖHMEN MÖHREN – B.M.

A proč je to pravda? Manžel MARGHERITE FREDKULLE král NORSKA jménem MAGNUS BAREFOOT III. OLAVSSON ( VASIL SON jako já) padl v bitvě 1103. Ano, jakoby po našem, na svátek jeho manželky 13.07. Je to samý SCHWINDLE, že? A ona se provdala PODRUHÉ za král DÁNSKA který se jmenoval NIKOLAS SVEINSSON. Dva roky po svatbě s prvním králem. Byla bezdětná. NIKOLAS v DÁNSKU je to zkráceně NILLS. S ní žil po dobu 15 let. V roce 1130 zemřela. MARGRET na zemřela na svátek svaté MARGRET – 1130 je i 13.07. Zase SCHWINDLE. MARGRET měla s NIKOLASEM – NILS dvě děti. Syna a dceru. MAGNUS SILNÝ-STRONG. Ve Švédštině MAGNUS NILSSON a v Dánštině MAGNUS NIELSEN. A dceru INGE NIELS. Po smrti MARGRET se oženil NILS král DÁNSKA s ULVHILD HÅKONSDATTER z NORSKA. A vy vidíte že byla U.H. a to je v latině i V.H. Ano V.H. Kromě toho byl UL – VH – ILD. PETR UHL a VÁCLAV HAVEL a LID. Nebo DEAL – DÍL. A bylo to tak, že ano. NORWAY je SEVERNÍ CESTA – NORTH WAY. A vy víte, že NORTH je anagram NOHORITA a víte že hebrejské psací „N“ je „M“ a tak je to MOHORITA WAY. A DÁNSKO má červenobílou barvu. Jako PRAHA a další města v mém příběhu. Proč je to pravda? Protože její otec byl HÅKON FINNSON. HÅKON je i hebrejské HA KŮŇ – HA OŘ. HOŘ – OSVĚTLITEL ŘEHOŘ – ARMENIAN – HAYK, zakladatel církve svatého BARTHOLOMAUS v ARMENIA. A to je i HOOK – HÁK – H.K. a syn FINSKA. Tím se stal přece ŠVÉD maršál CARL VON MANERHEIM. A jeho iniciály jsou H.F. což je i H.P. HORNÍ POČAPLY ale také HELSINSKÝ PROTOKOL. Na který se odvolávala CHARTA 77. HELSINKY FINSKO – H.F – H.P. a olympijské hry 1952 kde zářili ZÁTOPKOVI narození 19.09. Z TRÓJI. Je to HELSINKY- FINDKO kde byly Olympijské hry v roce 1952 kde excelovali ZÁTOPKOVY. EMIL a DANA – rozená INGR.

Čtyři dopisy byly napsány z OXFORD. Je nemožné dát jim chronologické pořadí. Jeden z nich je adresován FARITIO  opatovi z ABINGDON, aby se bránil před obviněním z kacířství. Obhajuje a ukazuje, že jeho učení je pravdivé: mrtvé děti, které nebyly pokřtěny, jdou do pekla. Druhý dopis je zaslán biskupovi z LINCOLN  v Anglii; je nejdelší a dokazuje AUTORITU PÍSMA a CÍRKEVNÍCH OTCŮ. A že i ti největší hříšníci mohou dosáhnout spásy, pokud činí pokání až do své poslední hodiny. Třetí je adresován heretickému ROSCELLINO z COMPIÉGNE. ROSCELLINO nauka o TROJICI však Theobalda nezajímá. Obviňuje ho z toho, že kritizuje syny kněží, a hájí je poukazem na to, že svatý JAN KŘTITEL byl jedním z nich. Vyjadřuje také velmi vzácný názor na toto téma: PANNA MARIA byla také dcerou kněze. Poslední z těchto čtyř oxfordských listů pojednává o mniších a upírá jim právo zastupovat kleriky a vybírat desátky a dávky, které byly do té doby monopolem kleriků a kanovníků.

Tento poslední dosti krátký dopis podrobil anonymnímu mnichovi nekonečnou odpověď, zčásti psanou ve verších, která silně podporuje kleriky a kánony té doby a na oplátku chválí mnichy, zbavené všech ctností.

K těm čtyřem dalším dopisům jenom stručně. Psal jeden FARITIO z ABIGNON. O něm žádné informace nejsou. Ale byl z ABIGNON – AVIGNON. Je to departement VAUCLUSE – ano anagram VASIL C – CHE. Má v erbu TŘI KLÍČE. TŘI ZLATÉ KLÍÍČE na rudém podkladu. Bylo to sídlo mnoha VZDOROPAPEŽŮ. 3x KLEMENT a 2x BENEDIKT a po jednom ŘEHOŘ – GRIGORIJ a jeden JAN – HONZA PAPEŽ/ H.P. a jeden INOCENC PAPEŽ a jeden URBAN PAPEŽ. Proč je to jistě v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN? Město je sídlem departamentu jménem VAUCLUSE – VASIL C – VASIL CHE. Město je na řece RHONA dlouhá 231 KM. To je jiná řeka než evropský veletok RHIN, RHEIN – ta má délku 1232,7 KM. Obě jsou ale 1 a 2 a 3 – moje rodné číslo. To jméno muže z ABIGNON – FARITIO znamená v překladu z latiny slovo JÍDLO. DISH a FOOD. Ne FOOT – NOHA – PES ale FOOD – JÍDLO. DISH se vysloví DIŠ – a my máme v češtině slovo DÍŠ. To znamená DÍT – HOVOŘIT, MLUVIT, ŘÍKAT. Španělské PLATO – a co je důležité že po malé úpravě je to nebo jakoby jméno v ženském rodu je to PLATA a to je SILVER – ŠTŔÍBRO – ARGENTO. V maďarštině je to TÁL – L.T. A TÁLY kde jsme stanovali několik nocí při jednom putovním táboře po Slovensku. To bylo tam kde se mi přišla slovenská – maďarská slečna zeptat “ Počúvaj, kde buděš dnes v noci spať ?“. V rumunštině je to podobné jako FARITIO je to FARFURIE. V ruštině BLJUDO – B.L. a JUDO – ČUDO JUDO. V hebrejštině CALACHAT – to je přímo zdroj mnoha slov. Vy například víte, že C.L. CHATA je místo kde byl po vítězné revoluci na Kubě v Havaně ve funkci velitele EL CHE – CABAŇA – BOUDA – CHATA. CHATA je CHATAŘ ne CHATNÍK a vy víte, že v BOUDĚ je BOUDNÍK a ne BOUDAŘ. BOUDNÍK jako prarodiče mojí manželky MARIE a JOSEF BOUDNÍK z BEROUNA kde jsou POČAPLY, kde zahynul při lovu na JELENA král VÁCLAV. Španělské CHATA je i ten tvar automobilu MORRIS, který začali vyrábět po BULL NOSE to byl NARIZ CHATA. Vyslov ČATA a to je zase slovenské ČETA. Ano jako ten slavný americký film z války ve VIETNAMU. Anglicky PLATOON a to nás přivádí do starého Řecka k PLATÓNOVI s jeho AKADEMIA ATÉNY. Ve skotské gaelštině je to MIAS a to je i MISA – MŠE a tak MÍŠA – MICHAL. Také to může být nějaké připomenutí v PROVANCE populárního jídla. PROVANCE je ale nejvíce charakteristická s poli LEVANDULE. Mnoha použití a využití i v gastronomii. Proč je to pravda? Protože obvyklým biotopem LAVANDULE jsou nízké křoviny zvané GARRIGUE. Ano GARRIGUE MASARYK. FIALOVÉ BARVY. Té barvy která má na stupnici ISAAC NEWTON barev číslo 7. To je ta ještě po světle modré a tmavě modré. Úplně nejmodřejší ze všech modrých. Ukrajinci to vysloví HARRIHUE. JINDŘICH HUE. A vy víte že latina má pro „U“ a „V“ jedno písmeno a tak je to i HARRY E H.V. Francouzská spojka ET se vysloví pouze jako „E“. JINDŘICH a HAVEL VÁCLAV. JINDŘICH je i DR. JINOCH. JINOCH je běžný věk pro svazáky. Samozřejmě, že ne tak docela. Ale to nám nevadí. Slovník pro synonyma nám říká že více JINOCHŮ je i MLÁDEŽ. A tak i předseda jejich organizace – SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE.

Druhý dopis byl pro BISKUP Z LINCOLN – to je naše B.L. A také A.L. jako ABRAHAM LINCOLN prezident USA zavražděný ve FORD THEATRE atentátníkem jménem JOHN WILKES BOOTH dne 14.04. 1865 pět dní po skončení Občanské války. B.L. a A.L. je také ABEL a ALBA a ELBE a LABE a ELBA a BÍLÁ atd. Město LINCOLN má své jméno z keltského LINDU – ZÁLIV. Ano VAZIL. Pak byl LINDUM a nakonec LINCOLN. A vy si určitě vzpomínáte na písničku M.I. jako MILITARY INTELIGENCE ale MLÁDEK IVAN o LINDA. To jméno je vlastně text celé písně. LINDA a LINDA a LINDA. Hrál ji se svým B.B. BANJO BAND. A finále ? BOOTH je BOUDA a tak i BOUDNÍK a tak i CABAŇA a tak i ta v LA HAVANA a tak i CASSINO a tak i to MONTECASSINO a tak i CHATA – španělské CHATA – PLOCHÝ/PLOSKÝ a tak i DAČA – docent ČADA z naší VŠP a tak i CABIN jako všechny TAXI – TACHY – CHATY a tak i BOX jako všechny BEDNY. BOOTH se vyslovuje jako BOOS.

Třetí dopis je pro ROSCELLINO z COMPIÉGNE. To je i C.R. i jakoby RŮŽOVÁ KAMPAŇ. COMPIÉGNE je i CAMPANIA na jihu ITALY která sousedí s LAZIO a MOLISE na severu. A na jihu s BASILICATA a APULIA. Ano zase B.L.M. A MOLIS – WASIL či MILOŠ. BASILICATA jako BASILEA a VOLOVÉ místo narození tety BASILEA. A známá KULE či KULA – APULIA – PUGLIA ruské PULJA. CAMPANIA má za hlavní město NEAPOL či NAPLES či NAPOLI či NEAPOLIS či NÁPOLY. A ta je na HOLENI té NOHY ITALY. To je anglicky SHIN – ŠÍN. A ŠÍNA se na OSTRAVSKU říkalo té partě, za totality, která jezdila spoluvládnout do PRAHY. Je ŠÍNA je i KOLEJ. Hebrejsky je HOLEŇ slovo ŠUKA. Když to slovo hebrejsky napsané postavíte z nohou na hlavu tak je to M.I. LI LI. MILITARY INTELIGENCE a DVOJKA LEE. Nebo DVAKRÁT LEE. Nebo je to součet římských čísel a to je 1001 a 51 a 51. MCIII. WSILL. WASILL. Pro doplnění toho anglického – německy je to SCHIENBEIN. SHIN BEIN. SHIN BEN. A vy víte, že můj otec po WWII. „objevil“ v PRAZE přímo z regionu OSTRAVA. A tak i z OSTROVA. Jestli víte, který se tím myslí.

A ti nejlepší si vzpomenou, že ve filmu ČETA anglicky PLATOON který natočil STONE OLIVER – S.O. a KÁMEN/ROCKY/KIVI/STEIN vystupuje v roli CHRIS ( CHRISTOPHORUS ) TAYLOR ( i krejčí VASIL GYULA BILAK ) CHARLES SHEEN. Film je součástí TRILOGIE STONE OLIVIER – S.O. Byl první. Premiéru měl dne 19.12. 1986 – a to vy víte že 1986 je i 1989. 19.12. je i minus DVA – 17.12. – 1775. A 19.12. je i 19.01. A to je i minus DVA 17.01. Zcela klíčová sestava číslic 1 nebo 7 a 0 v mém příběhu. Je to ale i den narození M.I. – i MILITARY INTELIGENCE ale i bratr mého otce MOHORITA IVAN – FIREMAN z VOLOVÉ. Také příslušník československé armády LUDVÍKA SVOBODY. Jenom pro ty co nečtou všechno je to den založení US MARINES a je to i svátek Svaté MARINE a je to i datum povýšení mého otce na plukovníka ( za chvíli to bude zcela jasné až na to přijde řada) je to úmrtí BREŽNĚV a také moje svatba v roce 1976 a poprava rodiny CARA NIKOLAJ II. v JEKLATĚRINBURG, a také datum narození mého tchána MIROSLAV SVOBODA v PLZNI a OLGA HAVLOVÁ v PRAZE. Je to i výklad MILOŠ JAKEŠ v okrese PLZEŇ – ČERVENÝ HRÁDEK a první start B – 2 SPIRIT v roce 1989.

Druhý film byl vyroben v roce 1989 a jmenoval se BORNE ON THE FOURTH OF JULY. A to vy víte, že můj otec získal DOMOVSKÉ PRÁVO – TEDY RODIŠTĚ v JINDŘICHŮV HRADEC. Co je POLEDNÍK. Bylo to přesně 160 let vzniku USA. Ten měl premiéru 20.12.1989. 33 dní po 17.LISTOPAD 1989. A vy víte že 3 a 3 jsou ve třetím měsíci velmi důležitá spojení 03.03. a 30.03. A 8 dnů před volbou ALEXANDER DUBČEK do čela Federálního shromáždění a 9 dní před volbou VÁCLAV HAVEL prezidentem ČSSR. Producentem byl M.B. MARTIN BREGMAN. Proč to tehdy bylo 170 let po vzniku USA? V roce 1956 byl můj otec u V.S. tedy u M.V. povýšen ministrem vnitra do hodnosti PODPLUKOVNÍK. Povýšil ho BARÁK RUDOLF – Tedy B.R. česky i BÉ.ER. Nebo R.B. – ER.BÉ. Narozený 11.05. 1915 v BLANSKO. A to vy víte, že je i 11.08. Narození VASUL GYULA BILAK. Auto značka BLANSKO/BASILIKON – B.K. – BÉKÁ a vy víte, že BÉKÁ kdo? No přece BARAN jak by se jmenoval můj otec po matce. Když nahání RAM/BARAN – WOLF/VLK (WOLFRAM para výsadek) tak určitě BÉKÁ. BARÁK RUDOLF povýšil mého otce do hodnosti PPLK. – stejné jako bylo jméno ulice kde jsme žili – PPLK. SOCHORA – rozkazem číslo 170/56. 17 let potom byl dne 11.01. či 01.11. 1973 povýšen do hodnosti PLUKOVNÍK. Hodnost PLUKOVNÍK mu byla udělena na základě rozkazu číslo 0352/73. Ano 35 – 1775 a DVOJKA. Jen ti nejlepší z vás ví, že naše číslo TEL. doma v PPLK. SOCHORA bylo tehdy 377305. A jen ti nejlepší z vás ví, že označení PLUKOVNÍK na uniformě US ARMY není označeno hvězdami je tomu u jiných hodností. Ale na každém rameni nosí odznak s podobou symbol USA – OREL – EAGLE – G.L. – EL CHE. V češtině je to OREL BĚLOHLAVÝ – O.B. A vy víte, že 17 je i 71 ale i 11 ale i 77.

V hlavní roli ve filmu vystupuje TOM CRUIS. T.M. KŘÍŽ. Hraje roli RON KOVIC – ano KOVÁČ – SMITH – ŠMÍD. Ve vedlejší roli OPTIMISTIC DOCTOR vystupuje MARK MOSES. A nyní jedna pochoutka pro ty nejlepší z vás – STEPHEN BALDWIN jako BILLY VORSOVICH. Víte že můj otec plukovník VASIL MOHORITA sloužil v PRAZE VRŠOVICE, ale nevíte, že část rodiny plukovníka HENDRYCH žila ve VRŠOVICE u OPAVY. Pravda je to proto, že u VRŠOVICE u OPAVY jsou KRAVAŘE, BÍLOVEC, VÍTKOV. Obec splývá s obcí RADUNÍ. RADKA – RADUNKA byla manželka mého bratrance B.I. BARANNIKOV IVAN. Syna plukovníka BARANNIKOV. Aby to byla pravda tak byla v předsednictvu ÚV SSM RADKA – RADUNKA PLIML. PALL MALL – Vzpomínáte ? že můj strýc KAREL GEBLT II. vrchní číšník v JALTA kouřil jenom PALL MALL – krátké bez filtru. A víte, že to je i ve španělštině PAŽ MAL – ruské PAŽMAL RUKU – PODAL RUKU. A aby to bylo dokonalé tak ta kasárna kde sloužil můj otec byla v ulici NA MÍČÁNKÁCH a jmenovala se po JAN ROHÁČ z DUBÉ. Ulice pojmenované po paní DOROTA MIČANOVÁ jsou v Praze celkem DVĚ. Jedna je od roku 1929 v místě bývalé vinice v DEJVICÍCH – HANSPAULKA. A vy víte, že HANSPAULKA je i H.P. – HORNÍ POČAPLY ale i HANS PAUL – HONZA PAVEL – JAN PAVEL – JAN PAVEL II. Papež. Ta druhá je právě ve VRŠOVICÍCH. Také podle dvora a vinice DOROTY MIČANOVA. Obě jsou jak sami vidíte MÍČ ane ostravské MIČ. MÍČ je BALL – M.B. A hlavně proto odjelo dne 14.03. do Londýna 11 příslušníků DVOJKY ze Zpravodajství Hlavního štábu Branné moci. 11 jako fotbalový tým. V čele s MORAVCEM Františkem později generálem, který naposledy sloužil v Československu v M.B. Před emigrací v roce 1948. Samozřejmě i jako 77.

ROHÁČ což je i někdo z ROHU i BEATLE – ŽUK. JAN ROHÁČ DUBÁ je i H.R.D. – HRAD. Důležité slovo ve všech jeho možných variantách. Minulý týden jsem se setkal s odborníkem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Martinem PÁCHOU. Hovořili jsme hlavně o XIII. Festivalu mládeže a studentstva v Koreji mezi 1.-8. červenec 1989. Při tom jsem mu říkal jak tam STB organizovala mojí vraždu. Byli tam vysláni na základě žádosti mého kolegy LUBOMÍR LEDL dva příslušníci STB – jeden se jmenoval HRÁDEK. Oba byli po návratu domů z STB propuštěni. Proč ? Hádejte. A finále? JÁN ROHÁČ byli slovenský režisér v československé televizi. Oženil se se Z.B. ZUZANA BURIAN. Z divadla SEMAFOR. Bydleli ve Farského ulici. V našem bloku domů. Velmi dobře si na jejich svatbu pamatuji. Potkal jsem totiž právě ve Farského ulic JOSEFA KEMRA který na tu svatbu spěchal. Pak jsem ho viděl na vlastní oči ještě jednou. Na pohřbu JAROSLAV SEIFERT. V kostele kláštera NA MARKÉTĚ – MARGHARETE – MARINE. A finále? 28. Pluk ČS. armády který v těchto kasárnách sídlil před WWII. dostal v roce 1929 čestný název „PLUK TYRŠE A FÜGNERA“. Tedy DVOU hlavních SOKOLŮ. A ještě jednou finále! Aby to byla pravda tak FÜGNEROVOU ulicí jsem chodíval z OV SSM na OV KSČ do jeho nové budovy v ulici WENZIGA, kam se přestěhovali z MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ. A otcův bratranec M.I. plukovník MOHORITA IVAN z VOLOVÉ byl docent na FTVS UK. Fakulta sídlila v TYRŠOVĚ DOMĚ.

A – M.W. – MICHAEL WINCOTT jako VETERÁN. Když MARTIN BREGMANN koupil práva na film od RON KOVIC spisovatele a veterána války ve VIETNAMU byl sjednáno že roli RON KOVIC bude hrát AL PACINO. To je někdo s PACKOU – TU MÁ PES – LATINSKÁ NOHA jak již dobře víte. Hrál ho ale TOM – TŮMA, TOMA, MOTA, T.M. , MÍŤA. CRUISE – CRS – CSR. Později velmi slavný filmový PILOT. NEPOSLUCHA… RON KOVIC je i RONALD KOVÁČ – A to víte, že RONALD REAGAN byl skutečně KOVÁŘ. KUL ŽELEZO DOKUD BYLO HORKÉ. Svými projevy směrem k SSSR a na adresu komunistického systému. A proč je to pravda? RONALD REAGAN byl totiž WILSON – WASILIN. A byl 40. president USA – X.L. – EL CHE. Narodil se dne 06.02. 1911. A to je i 1911 – 1776. A 06.02. je i 06.11. a to se narodil můj bratranec PETR GEBLT na ŠTVANICE OSTROV – S.O. A finále? Byl 33 třetí guvernér CALIFORNIA. A vy víte, že KALIFORNIA je i FLORIANKA jak se říkalo mojí matce po svatbě s FLORIANEM. Víte, že tam studoval – I.H. – IVAN HAVEL. A víte, co je 03.03. Například svatba mého bratrance PETR GEBLT s V.H. – VLADIMÍRA HENDRYCH. Je to i 30.03. odvod mého otce do československé armády v roce 1943 v O.B. A je to můj odchod do zálohy v roce 1976 – 30.03. V den narození Francesco Goya a Vincenc van Gogh a úmrtí Karel May. A také narození matky manželky mého bratrance I.H. – ILONA HENDRYCH. Rozená ILONA ANEŽKA KUBALA.

Ten třetí film byl HEAVEN AND EARTH. NEBE A ZEMĚ. Ten byl natočen v roce 1993. Tedy v roce kdy skončila definitivně porážkou komunistů a pohrobků KGB v ruském parlamentu snaha o znovunastolení SSSR. Jak víte bylo to 04.10.1993. V MOSKVĚ při Ústavní krizi a následném Boji o tak zvaný Bílý dům – Ruský parlament. Byl jsem tam u toho. Jak jste mohli číst v předcházejícím příspěvku. Ten to film měl premiéru v USA dne 25.12. Tedy jak se říká na HOD BOŽÍ. To je 25.12. kdy si svět připomíná narození JEŽÍŠE KRISTA. Je to i 25.01. a to je i minus DVA 01.23. Pravda je to proto, že film měl premiéru ve FRANCII dne 19.01.1994. Tedy i minus DVA 17.01. – 1775 a datum narození mého strýce M.I. – FIREMAN ve VOLOVÉ. Ve filmu hraje v hlavní roli TOMMY LEE JONES. – T.M. Je tam STEVE ( STEVEN – STĚPAN ) BUTLER. A vystupuje tam i role LE LY. A mnoho dalších. Například ve vedlejší roli MARSHALL BELL.

Co je ale to nejdůležitější v mém příběhu v souvislosti s tím městem do kterého psal THEOBALD dopis ROSCELLINO – ŘŮŽOVÉMU- nebo z ROSARIO ( jako ERNESTO CHE GUEVARA který byl z argentinského ROSARIO). V roce 1918 byla ve VAGÓNU u COMPIÉGNE v LE FRANCPORT na ŽELEZNIČNÍCH KOLEJÍCH podepsáno příměří mezi FRANCIE a NĚMECKO které ukončilo První světovou válku. Byl to dne 11.11. A to vy víte, že se narodil KAREL GEBLT III. v TEPLICE -SCHÖNAU v roce 1948. Ten co žil v emigraci ve FRANKFURT AM MAINE. A víte, že jeho mladší bratr PETR GEBLT se narodil dne 06.11. A že součet jejich dat narození dává 17.11. – 17.LISTOPAD. Kterým je i po našem 11.11. A proč je to pravda? Město leží na řece OISE – OPERACIÓNES STRATEGICAS. STRATEGICKÉ OPERACE. Pramení v ARDENY. DR a EN. Zase píseň JAROMÍR MAYER. Vlévá se do SEINA. Česky SÉNA – SENA. Ano SENOVÁŽNÉ náměstí – M.G. – a SENOVÁŽNÁ ulice a vše co tady k tomu bylo. V azbuce je SÉNA také možné napsat na latinské klávesnici. Pak to bude v azbuce CEHA. CH – EL CHE. CEHA je i CAHA. A v HORNÍ POČAPLY žila rodina CAHÁK, myslím KAREL CAHÁK. A proč je to pravda? Protože v maďarštině je to SZAJNA. Ano jako generál ŠEJNA . Známý SEMÍNKOVÝ GENERÁL. Dělal prý do semen jetelového osiva, která potřebujete k tomu aby vyrostly traviny které se pak suší na SENA. A proč to sem patří? Narodil se totiž dne 12.05. A to vy víte, že je i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to také 08.12. narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. Nejprve byl zatčen generál MIROSLAV MAMULA v měsíci únor 1968. M.M. i W.M. i V.M. Pak dne 25.02. emigroval generál HONZA ŠEJNA – H.S. HOLY SPIRIT i JAN ŠEJNA – JAS. A pak vzápětí odcestoval můj otec do VOLOVÉ. Domů na UKRAJINU. Mám jeho výjezdní doložku z té cesty. Otec na ni před svým úmrtím – zavražděním KGB v roce 1990 napsal věnování mým dětem – svým vnoučatům – KATEŘINA co byla PRVNÍ a NIKOLA co byl DRUHÝ. Mělo to jasnou souvislost s volbou generála L.S. – LUDVÍKA SVOBODY prezidentem po ANONÍN NOVOTNÝ. A s OPERACÍ BENJAMIN jako celku. Generál MIROSLAV MAMULA žil také na MOLOCHOV jako MOUČKY – obě – jako SLÁVKA BESSER a jako ANNA HORNÍK. MAMULA PETR byl jeho syn a pracoval u nás na DVOJCE. Znal jsem jeho i jeho sestru MIROSLAVA MAMULA osobně. Jednou jsem se ho ptal co tak jeho otec dělá když nemůže sloužit v armádě ani jinde po vyhazovu z armády. Řekl mi “ Poslouchá rádio. Sedí u rádia a poslouchá rádio“. Byl spojař – radista – TEL nebo TEL? Jako já a můj otec a moji bývalí nevlastní bratři a bratranci PETR a KAREL -KODL? To nevím, protože jsem s ním na toto téma nikdy nemluvil. Ale je to pravděpodobné. Ve městě OSTRAVA se objevil MIROSLAV MAMULA jako nejvyšší představitel KSČ. Prý nebyli příbuzní. Jako orientační bod v místech kde operovaly para výsadky WOLFRAM a ARAP a brigáda JANA ŽIŽKY kde žila rodina HENDRYCH a kde je FRÝDEK a MÍSTEK a FRÝDLANT a STARÉ HAMRY a BÍLÁ a OPAVA a HRADEC nad MORAVICÍ a další a další s O.B. spojená místa je to možné. Ten z OSTRAVA byl totiž stejně vysoký jako ŠVESTKA OLDŘICH – S.O. Z ANTONÍNSKÉ ulice vedle naší PPLK. SOCHORA. Nepřehlédnutelní s možností přehlédnout. ŠVESTKA OLDŘICH měl přezdívku KING KONG. A vy víte, že v KONGO byl poradce generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a po něm i ERNESTOCHE GUEVARA. Sousedí s TANZANIA. Atd.

Ten čtvrtý byl anonymnímu MNICHOVI. MÖNCH. MONK – FRIAR. MOINE. MONACO. MONJE. MONACHUS. SZERZETES. CALUGAR. ČERNĚC. NAZIR. MONACH. Byl psán ve VERŠÍCH – VERŠE – VERSES obé VASIL a hebrejsky SUKIM. Jestliže je v ruštině SUKA české KURVA tak SUKIM je množné číslo pro mužský rod. Nevím jak je to v češtině. Asi KURVY. Ukrajinsky VIRŠI ale rusky STICHI. Jako STICH druhý předseda LSM – WASIL. Jinak ale Leninský Svaz Mladých. S ním jsem byl jednou, ještě jako učeň v roce 1970, nad Hradem v hotelu SAVOY. ( VASJA a JAZOV) Nikdy více jsem tam nebyl. (Pak tam byl jednou ŠLOUF a WAIGL – ZEMAN a KLAUS v zastoupení.) Byl tam on – HONZA STICH – H.S. a naše společná kamarádka H.B. dcera mojí neplatné ručitelky do KSČ, vězeňkyně RAVENSBRÜCK jménem SLÁVKA KLEŇHA – S.K. – X – CHE. Provdaná BESSER – BASSILY. HOTEL SAVOY – H.S. je v ulici KEPLERA. KEPLER byl JOHANNES a narodil se WEIL DER STADT. To WEIL bylo původně VILLA – WILA – WILE ze kterého se stalo WEIL. Město poprvé zmínil JINDŘICH IV. Ano zase JINDŘICH. v roce 1075 což víte je i 17.05. a tak i 17.08. datum křtu mého otce ve VOLOVÉ a po WWII. občana JINDŘICHOVA HRADCE. Je třeba abyste věděli že VILLA v menší podobě je i slovo CASSINO – jako CASSINO s klášterem BENEDYKTÝNŮ – MONTECASSINO v ITALY. A WEIL je i WELL anglické slovo STUDNA. Ta přece musí být v každé VILLA – CASSSINO. Jako ZDROJ VODY pro obyvatele WEIL či VILLA či CASSINO či CABAŇA či BOUDA. Při našem setkání jsem já byl učeň automechanik a HONZA STICH byl pracovník ministerstva zahraničních věcí na úseku německy mluvících zemí. V Praze je i CAFÉ SAVOY – C.S. To je v ulici VÍTĚZNÁ – VICTORY – VITTORY na Praze 5. U MOSTU LEGIÍ. CAFÉ SAVOY je přesněji řečeno na rohu VÍTĚZNÁ a ZBOROVSKÁ – ano ZBOROV, bitva. Je to i V.Z. Vojenské Zpravodajství a V.Z. Vinohradská záložna v Anglické u náměstí Míru kde se měl sejít s domácím odbojem OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Vedle CAFÉ SAVOY je restaurant OLYMPIA. A naproti je VŠEHRDOVA. A vy víte že to je návod k naší „hebrejštině. Protože VŠEHRD ( spolek) je dodáním samohlásek i VYŠEHRAD. Ano ten VYŠEHRAD na který jsme došli oficiální částí dne 17.LISTOPADU 1989. Proč je to pravda? Protože v ulici VŠEHRDOVA sídlila tak zvaná STUDENT AGENCY později přejmenovaná na něco jako STUDENTSKÁ ZPROSTŘEDKOVATELNA PRÁCE naší SSM. V letech totality. Proč to souvisí s OPERACÍ BENJAMIN? Byla to jediná studentská Z.P. v Praze, v Podniku služeb mládeže SSM v době totality. A proč je to pravda? VŠEHRD se jmenuje po VIKTORIN KORNEL ze VŠEHRD. Obě jména se kolem mě objevila v SSM VIKTORIN jako příjmení a KORNEL jako křestní jméno. Oba pracovali v aparátu SSM. Základy VŠEHRD pokládali v roce 1867 studenti okolo HRDLIČKA ALFRÉD v hospodě u FÁFŮ. HRDLIČKA se mnou pracoval přímo na náměstí MÍRU na OV SSM PRAHA 2 – DVOJCE. Byl PETR. A aby to byla pravda tak vystudoval při zaměstnání PRÁVA. A ALFRÉD je i FRED – PFERD – KŮŇ a FERDINAND, jako klaun FERDINAND – VRŠŤALA – VRSTL – BRISTOL v ANGLII. A jako FERDINAND ROSENFED z PPLK.SOCHORA 5 naproti nám, a já k nim chodíval na elektrický mlýnek mlít mák. Matka mě tam posílala. Po okupaci v roce 1968 rodina ROSENFELD emigrovala. Jestli všichni nevím. Vy víte, že rok 1867 je i rokem 1918 kdy vznikla Československá republika. I rok 1891 narození dědy KAREL GEBLT I. A i SLET SOKOLŮ ve STROMOVCE. I rok 1981 kdy já jsem byl studentem a chystal jsem svoji diplomovou práci nazvanou „Boj studentů za mír a sociální pokrok“. Samotný rok vzniku dne 21.01.1868 je i 12.12. – 1212 Zlatá bula SICILSKÁ z BASILEA. FRIEDRICH II. I podpis Smlouvy 12.12. v Moskvě o spolupráci po WWII. I 12.12. 1999 pokus o moji vraždu na den výročí Smlouvy o spolupráci SSSR a ČSR v roce 1943 – díky dokumentaci kterou jsem získal ze zdravotnického zařízení to popíšu samostatně v samostatném příběhu. Tu Smlouvu v roce 1943 podepsal FIERLINGER a MOLOTOV. Rok 1868 je i rokem 1988. To jsme šli do finále. A finále? Hostinec u FÁFŮ? Kde se scházeli STUDENTI? My měli také takový. Byla to pracovna předsedy Československého ústředí vysokoškoláků SSM. Mnohokrát jsme tam seděli „my studenti „a vedli různé řeči i tehdy „protistátní“ řeči i zpívali. Jmenoval se F.F. – FRANTIŠEK FEJFAR. Byl tak DVAKRÁT u FÁFŮ. Jednou jako iniciály jeho jména a příjmení – F.F. A podruhé jako FEJFAR – FEJ FAR – F.F. A tak jsme byli u FÁFŮ. Samozřejmě je třeba připomenout HOTEL SAVOY v Londýně. Ten je na STRAND. Často jsem kolem něj po STRAND chodíval. Z práce když jsem byl v Londýně v exilu. Co ještě je STRAND? Je to i STRNAD OLDŘICH předseda naší Odborové Rady na DVOJCE – S.O. a O.R. Ano Strategické Operace a OR – SVĚTLO a KŮŽE. Je to ten se kterým jsme na zasedání předsednictva OV KČS DVOJKA poté co nám přečetl vedoucí tajemník RANDÁK z gangu KAPEK VÍT text CHARTA 77 prohlásili, že bychom to také podepsali. On tam sedával vedle O.B. – OLGA BENDA, profesorka Přírodovědecké fakulty z ALBERTOVA. Já tam sedával vedle MAJER FRANTIŠEK ředitel B.O. BALÍRNY OBCHODU. Vedle JIŘÍ RANDÁK – I.R. v čele stolu sedával tajemník DUŠÁNEK – malý DUCH. Byl ze ZLIČÍN. A finále? SAVOY je anagram VASJA a JAZOV. ZÁVOJ je i VEIL. V.L. WEIL. I vám dobře známé V.L. – VŮL – LEV. A LATIUM a VOLOSCI. Je to i B.L. A tak i LABE a ELBE a ALBA a BELA a LIBA a BÍLÁ.

A když už jsme u KURVA což je SUKA – S.K. – X – CHE tak víme že to je i KRAVA – KOROVA tak i SKOT – TUR. Ale zase v hebrejštině je to PARA. A Výsadková skupina mého otce byla ARAP. Víme, ale že KURVA a KRAVA je i RAKEV. A RAKEV je v italštině BARI. Ano to BARI v PULGIA – PULJA – KULKA. A ještě jednou. V BARI je BURY -pochován, a asi v BARI – RAKEV Svatý MIKULÁŠ z MYRY – BISKUP v LYKII. B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. My víme, že jeho jméno mění „M“ v „N“ protože je to i NIKOLAJ i MIKULÁŠ. Jako MOHORITA – NOHORITA – anagram NORTH. Současně s tím je psací hebrejské „N“ písmeno „M. A pravda je to proto, že se narodil v PATARA. To je i TA PARA či TA ARAP. Či PATERA a PATRA. A nyní si uděláme malou odbočku. Víme, že BARI je RAKEV a BURY je POHŘEB. Je to i ministr vnitra který povýšil mého otce RUDOLF BARÁK – ER.BÉ nebo BÉ.ER. Je to i BEER a BIER a i hebrejské BIRA. I moje spolužačka ze třídy BÁRA ( i divá BÁRA) a naše české BŮRA – PĚTIKORUNA. 5 Kč. Je to i BORA BORA. I moravské ROBA. Je to i příjmení RÁBA. Ten stál v čele správy naší Vysoké školy politické. Na státních vysokých školách je to funkce KVESTOR. Měli byste vědět při této příležitosti že RÁBA byl KVESTOR a REKTOR byl jednu dobu i profesor KVĚŠ a byl také vysoké postavy a tak byl KVĚŠ TOR – REK TOR. Měl amputovanou jednu nohu. Ve slovenštině je místo v POPDZEMÍ – české SKLEP – PIVNICA. Ukrajinsky LOCH – ano EL CHE. Ruské PODVAL, v češtině v množném čísle i PODVALY – to je něco co spadá POD VALY – MINISTRESTVO OBRANY nebo můj kmotr generál plukovník VASIL VALO. Jdi do PODVALU ale rusky do PODVALA. Je velmi pravděpodobné že jeho předčasnou smrt v BRNĚ, v autě u akademie ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO když doprovázel některého z představitelů sovětského velení armády může souviset s tím že pod něj byla soustředěna OPERACE BENJAMIN v Československu. Tedy RUDÉHO představitele sovětské armády. A za chvíli budete číst od další postavě se SCHWINDLE NAME – BAAR LÍDA – BABKOVÁ LUDMILA. Ano herečka LÍDA – LIDKA BAAROVA, provdaná KOPECKÁ.

Ještě je jedno místo které má v názvu B.R. A je to BEER SHEVA – BER ŠEVA. Biblické místo na začátku pouště NEGEV. Byl jsem asi desetkrát. A také jsem tam byl u místa proč se tak jmenuje. Je to místo přísahy ABRAHÁM a ABÍMELEK. Po našem i B.R.H.M. a B.M.L.K. A tak je to i MOHER B. a B.M.L. a K. – číslo 11 – i DVOJKA. A vy víte, že MAHER potřebuje latinskou příponu jmen -IT a k tomu sufix ruských ženských jmen – A a je z toho B.MOHORITA a B.L.M. a DVOJKA. Je tam ZDROJ VODY – STUDNA – WELL – SPRING – JARO/JAR nazývaná přísahy. U té přísahy prý svědčilo 7 OVCÍ – BAHNIC – O.B. Nebo podle 7 WELLS jako ORSON WELLS – OR a WASILLY. My jsme to tam na SAR EL program s kolegy z celého světa nazývali jako město SHEVA/ŠEVA BEER – BIRA – SEDMI PIV. A finále? NEGEV – v azbuce НЕГЕВ. НГВ. A už to vidíte. Obrácené z nohou na hlavu jak říkával LENIN je HLB. Bez úprav. A to je i HBL a ta je v naší azbuko latince i HAVEL. Nebo HLAVA. A to samotné NEGEV – НЕГЕВ je v naší kombinaci NAVAL. VALNA – VLNA – WOOL. Vyslov VŮL. A proč je to pravda? Protože celková rozloha města je 117,5 Km2. 1775. Na anglické WIKIPEDIA je název města v angličtině jako WELL of the OATH. W.O. – M.O. MILITARY OPERATION.

PO MOJÍ NÁVŠTĚVĚ U MÉHO PŘÍTELE VITTORIO PREZIATTI V COMO – LOMBARDI JSEM OD NĚJ DOSTAL DOPIS. PŘESTĚHOVAL SE. ŽIL V ERBA. ERBA JE STEJNĚ JAKO LECCE SOUČÁST COMO. ŠPANĚLSKÉ SLOVO PRO ČESKÉ SLOVO JAK. ZÁJMENO JAK. ALE VY VÍTE, ŽE JDE O ZNAČKU A TAK TO JE I TUR. A TAK JE TO I JAKOVLEV – JAKOV – YCOV – YCOB – JAKUB – SANTIAGO – IAGO – DIEGO – KUBA.

PROTOŽE VÍME, ŽE JE JEŠTĚ JEDNO DŮLEŽITÉ R.B. A TO JE – RUB – TA STRANA ODĚVU KTERÁ NENÍ VIDĚT. TA CO JE VIDĚT JE LÍC – L.C. – EL CHE.

A tak je to zase všechno dohromady spojeno přes to slovenské slovo PIVNICA – PODZEMÍ. Ale u nás v Česku je to PIVNICE kde se hlavně pije PIVO. P.V. – PROSTĚJOV – VÝSADKÁŘI – H.P. – HLOUBKOVÉHO PRŮZKUMU kam jsem byl odveden já v roce 1974. A po zásahu generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK jsem šel do LITOMĚRIC k RADIO PRŮZKUMU. A tak abyste poznali dotek vojáků na tvorbě jednotlivých jazyků tak si představte že PIVNICA – CAVE – CELLAR – KELLARI je v hebrejštině MARTEV – ano MRTEV. A to nás spojuje přes to PIVO a PIVNICA s něčím co je v podzemí a to je BARI rakev když jí do země BURY. Co je ale potom RUBY? Říká vám to jméno něco? JACK LEON RUBY který byl v originále JACOB LEON RUBENSTEIN se narodil dne 25.BŘEZEN-MAREC/ B.M. 1911. A tak dnes ukončíme diskuse o jedné konspirační teorii. O vraždě presidenta USA JOHN FITZGERALD KENNEDY. JACOV je název letadel v SSSR – JAKOVLEV/JAK (YAK – SKOT,TUR) je to i instruktor mého otce kapitán JAKOVLEV a tajemník ÚV KSSS, Otec Perestrojky, který byl 10 let velvyslancem v KANADA. A jmenoval se křestními jmény – ALEXANDER/SAŠA/ŠURA a NIKOLAJ/MIKULÁŠ. Byl tedy jako manželský pár CAR NIKOLAJ II. a CAREVNA ALEX VON HESSE. A k tomu JAKOV – JAKUB. Jako moje děti NIKOLAJ DRUHÝ a KATEŘINA PRVNÍ, po které se jmenovalo město kde byli NIKOLAJ II. a ALEXANDRA zavražděni. Aby to byla pravda tak se JAKOVLEV narodil v KOROLYOVO – KRÁLOVO v RUSKU CAROVO. Ale i české KARLOVO. Ale i KYRILOVO jako kostel KYRIL a METODĚJ na DVOJCE v RESSLOVA ulice. A KARLOVO náměstí na DVOJCE, nebo KARLOV na DVOJCE nebo KARLOVO část v HORNÍ POČAPLY. Kterému jsme ze srandy říkali i KADLOVO. A protože se děda KAREL GEBLT I. narodil po našem ve stejný den jako maršál KARL VON MANNERHEIM, generálporučík R.I.A. a měli jsme i jeho nástupce KAREL GEBLT II. a KAREL GEBLT III. a KAREL GEBLT IV. tak bylo samotné sídlo GEBLT v H.P. KARLOVO. A protože KARL VON MANNERHEIM tak i KARELIE. Ve FINSKU. Kterou obsadil po válce s KARL VON MANNERHEIM v roce 1939 SSSR. Aby to byla pravda tak byl největší z Finů Švéd. Byl i EMIL – můj otec na falešných dokumentech a byl i GUSTAV jako náš československý PANOTEC – PINOCHET – oba byli správně AUGUSTI. A MANNERHEIM se narodil dne 16.06. A to je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a i 19.09. moje narozeniny a narozeniny EMIL ZÁTOPEK a DANA ZÁTOPEK. A svátek ZITA manželka císař KAREL. A je to i 16.04. odlet a seskok výsadkáře OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Jediný výsadek ČS. DVOJKY před napadením SSSR. A aby bylo jasné že vše běží podle plánu tak na znaku měla nová sovětská republika nápis – KARELIE – FINNISH SSR. To snad už vyluštíte sami? Nebo ne? KARELIE WILL(MILL) FINNISH SOWIET SOCIALIST REPUBLIC. A TAK SE STALO. Transformace na tuto KARELO FINNISH SSR proběhla v letech 1940 až 1956. Vidíte sami že to je před napadením SSSR a končí to XX. sjezdem KSSS s kritikou STALINA. Republika byla 16 republikou SSSR.

A CO JE CELLAR A KELLARI? TO JSOU PŘECE CLARA A KLÁRY. ANO SANTA CLARA ORDO SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ SESTRY KRÁLE O.B. – OTOKAR OF BOHEMIA. SVATOŘEČENÉ H.P.II – JAN PAVEL II. DNE 12.11. 1989 V DOBĚ KONÁNÍ MOJÍ CELOSTÁNTNÍ KONFERENCE SSM V PRAŽSKÉ LUCERNĚ U HAVLŮ. A PROVINICE SANTA CLARA KTEROU OSVOBOZOVAL ERNESTO CHE GUEVARA NA OSTROVĚ CUBA – KUBA. A MANŽELKA PLUKOVNÍK HENDRYCH ILONA (H.I.) ALE I ANEŽKA KUBALA – LA KUBA. JE TO I VINICE SVATÁ KLÁRA V TRÓJI. U ZÁTOPKŮ. TAM KAM MĚ POZVAL EMILINÁN HAMERNÍK SE SESTROU HAMERNÍK IITKA (H.I.). KAMERAMAN – ABSOLVENT ŠKOLY KTEROU ZALOŽIL V ROCE 1918 DŮSTOJNÍK Z R.I.A. GARDININ Z TVER NA NÁMĚSTÍ TVER V MOSKVĚ. U RESTAURACE ARAGVI – GEROGIA A SOCHY JURIJ DOLGORUKIJ A NA MÍSTĚ KDE PŘEDTÍM STÁLA SOCHA GENERÁL SKOBELEV. OSVOBODITELE BULHARSKA OD TURKŮ.

JAKOVLEV ALEXANDER NIKOLAJ – v 19. století pouze carové RUSKA – ALEXANDER a NIKOLAJ – ALEXANDER byl 3 a NIKOLAJ byli 2 – byl velvyslancem v té KANADA přes kterou jsem v létě 1989 tranzitoval při cestě do NICARAGUA a KUBA a měl jsem povoleno vstoupit na území státu KANADA. Ten JAKOVLEV u kterého jsem byl v září 1990 a letěl jsem tam z LISBOA – PORTUGAL (místo narození svatý ANTONÍN z PADOVY). Kde jsem měl setkání s A.C. ALVARO CUŇHAL. (ALVARO byl i AALTO – firma ARTEK – HELSINKY, FINLAND. A já jezdil do ARTEK u JALTA) Střelec RUBY – JACOB-JAKOV – KUBA a LEON si nechával říkat JACK. Což je ale i zdrobnělina JOHN – JAN/HONZA. Český HONZA. Tedy JACK je i JAN/JOHN i JAKUB/JAKOV. Můj otec po proškolení jiným JAKOVLEV, kapitánem, odletěl z letiště ve LVOV – LEON na PARA výsadek se skupinou ARAP. A mohli i letět letadlem konstruktéra JAKOVLEV označovaného zkratkou JAK. A seskočil u MAKOV-ČADCA/C.A.-ŽILINA/Z.A. RUBY ale nebyl RUBY ale byl RUBENSTEIN. A to je i mého otce jméno po matce – RUBEN – BARAN. A další se základem jmen v tomto příběhu uvedení výše. A para výsadek, skupina WOLFRAM což je i RAM – BARAN a WOLF – LWOF. I BEROUN kde žili prarodiče mojí manželky VLASTA SVOBODA – MARIE a JOSEF BOUDNÍK. Je to i BRNO. I RUBÍN divadelní klub SSM ve kterém byl vedoucí PAVEL FIALA, můj přítel který tam přešel od nás z klubu DVOJKA. BERAN byl i kardinál BERAN z PLZNĚ, který byl svého času také ředitelem na ŽENSKÉM učitelském ústavu svaté ANNA v letech 1917 – 1928. A vy víte, že moje babička byla ANNA BARAN. A víte, že BERAN JAROSLAV stejně jako kardinál BERAN byl JAROSLAV byl jediný AKTIVNÍ DŮSTOJNÍK v našem ročníku V25 na Vysoké škole politické. Co to znamenalo nechám na vás. Druhé jméno RUBY – LEON – je vyslovené LVOV – LEV – LEON. Jako CASTILLA Y LEON (L.C.)ve Španělsku. A jako ŠURA/ALEXANDRA LVOVA DRUHÁ manželka JAROSLAV HAŠEK. Který měl DVĚ manželky najednou. První MAJER IARMILA – M.I. a druhá ALEXANDRA LVOVA. Když ho postavíme mezi ně kde skutečně byl v těchto obou současně platných manželstvích tak je to M.I.H.A.L. – Ano maďarské MIHÁLYI – MICHAL. Byl BIGAMISTA- BIGA MISTA – B.M. A proč je to pravda? V Maďarsku mají obec MIHÁLYI. Ta je v česky zapsáno RÁB – MOŠON – SOPRON ŽUPA. RÁB – RUBY – ERBE – BARI atd. Ve všech ostatních jazycích a v maďarštině je to GYÖR – MOSON – SOPRON MEGYE. Tedy G.M.S. – S. MIHÁLYI GORBAČOV – ukrajinsky HORBAČOV a tak i HROBAČOV – HROBNÍK co BURY do země BARI.

RUBENSTEIN byl i STEIN – KIVI ve finštině. A vy víte, že to je i K.V. A víte, že se můj otec přiženil do K.V. KARLOVY VARY k BESSARAB ANNA. Připomněl tak také KARELII a BERAN u svaté ANNY. Protože můj otec byl po matce také BERAN. A víte, že BESSARAB se jmenoval první manžel MELTZER IULIA – M.I. z ODĚSY, nebo MELTZER ODESA – M.O. MILITARY OPERATION, která se podruhé oženila s JAKOV – JACOB -JAKUB STALIN. Který zahynul v ORANIENEBURG SACHSENHAUSEN u řeky HAVEL na kraji BERLIN. Jeho matka byla JEKATĚRINA – KATEŘINA SVANIDZE – SWAN je LABUŤ i 2 – podobou. Jako moje přítelkyně co provozovala BALLET v NOVONIKOLAJEVSK – NOVOSIBIRSK a jmenovala se GYULA, jako originál VASIL BILAK. Byla z TAŠKENT. A já jsem do ní byl celý pryč jak se v Čechách říká. A byl jsem také JAKOV – JAKUB protože jsem další z možností tohoto jména IAGO – a to je jak víte i I.G. a to I. může být i malé EL. A tak jsem byl EL CHE. JAKOV propadl také lásce s MELTZER která také provozovala BALLLET. Ani varování otce JOSEFA – OCELOVÉHO MUŽE – STALINA, ho nezastavila. A také se říkalo, že manžela MELTZER důstojníka BESSARAB nechal právě JAKOV – IAGO uvěznit do GULAGU kde přišel o život. A finále? Francouzský název města BASILEA je BALE. Tak jak vyslovujeme slovo BALLET – bez toho „T“ na konci ve francouzštině a angličtině. To „T“ se polyká. Připomínám že moje teta byla BASILEA MOHORITA. Provdaná ŠEGDO. Za MICHAL ŠEGDO.

BESSARAB je i příjmení mojí neplatné ručitelky do KSČ – BESSER a „B“ OPERACE BENJAMIN k tomu. Byla originál SLÁVKA – VASILKA KLEŇHA. S.K. – X – CHE. A byla vězněna v koncentračním táboře v RAVENSBRÜCK – RAVEN – HAVRAN – VRÁNA a SBRUCK – BASILEK C – CHE. A to druhé město v Německu s výrobcem HER. Vzpomínáte? Pravda to je proto, že jsme jednou na LETNÉ když jsem doprovázel kamarádku H.B. – HANA BESSER – zvanou BESSERKA, dceru SLÁVKA BESSER domů na MOLOCHOV (M.L.B. a CHE) potkali „náhodou“ mého otce. A H.B. nás pozvala k nim domů. A tam jsme se sešli i s její matkou SLÁVKA BESSER a jejich tetou, která u nich žila. Jen tak. Jednou. Na kávu. Za několik let později se můj otec rozvedl s mojí matkou a oženil se s BESSARAB ANNA v KARLOVY VARY a žil s ní jako už MOHORITA ANNA na PALACKÉHO náměstí číslo 5. V přibližně stejné době jako moje sestra rozená MOHORITA ANNA žila v PALACKÉHO ulici u HORNÍHO NÁDRAŽÍ v LITOMĚŘICÍCH. Se druhým manželem UHER a synem MICHAL.

A FINÁLE? BESSARABIA JE HISTORICKÉ ÚZEMÍ TVOŘÍCÍ VÝCHODNÍ ČÁST HISTORICKÉ ZEMĚ MOLDÁVIE – JE TO TEDY B.M. PŘIDÁMELI ZEMĚ – LAND – JE TO B.M.L.

Co dále? Svědek mého otce na svatbě s mojí matkou plukovník STEINER VESELÝ a ALBERT EINSTEIN se narodil ve stejný den jako moje teta AURÉLIE/ZLATA/GOLDA SCHIDLAK ve FRIEDENAU-MÍROVKA v okrese H.B. A moje prababička RILLE, provdaná HON, byla z VESELÍ. A vy jistě víte, že narození JACK RUBY bylo výše uvedeno a bylo to 25.BŘEZEN-MAREC/B.M. a víte, že to je také 25.OKTOBER-ŘIJEN/ OR a víte, že to se narodila moje teta BASILEA ve VOLOVÉ. Jako ta BASILEA co byla potvrzena v roce 1212 ZLATÁ BULA SICILSKÁ. JEDNA ZE TŘÍ českých a moravských BUL FRIEDRICH II. Ne BULL ale jenom BUL. To ale není slyšet když se to vysloví. Moje teta BASILEA kterou jsem měl ještě příležitost poznat byla provdána za MICHAL ŠEGDO (anagram DOŠEK z HORNÍ POČAPLY a pokrytí střech a generálporučík ŠÁDEK). A nyní velký pozor. 25.OKTOBER-ŘÍJEN / O.R. či OŘ je i podle starého ruského kalendáře 07.11. datum Velké říjnové socialistické revoluce kdy AURORA/ moje teta byla AURÉLIA/ a 07.11. je i 07.02. a to se narodila moje tchýně VLASTA SVOBODA-BOUDNÍK, matka mojí manželky VLASTA SVOBODA narozené v PLZNI. A 07.02. je krát DVA i 14.02. a to je svátek svatého VALENTÝNA. Jak se jmenoval můj spolupracovník na ÚV SSM – byl M.V. jako já – MATLOVIČ VALENTÝN a byl vedoucí M.O. Ne Ministerstvo obrany ale Mezinárodní Oddělení. A doprovázel mě na první cestu do Afriky – do TANZÁNIE kde byl asi půl roku ERNESTO CHE GUEVARA po odjezdu z KONGO a před odjezdem do PRAHY, kde jsme se setkali a pak odcestoval do LA PAZ – MÍR/MIER, kde žijí BOLIS – BOLIVIA. Aby to byla pravda tak velitel PARA výsadku – AIR BORNE – ARAP byl kapitán BĚLAVSKY – NIŠČIMENKO ADAM. Ten žil ve městě LVOV na UKRAJINĚ po WWII. A jeho manželka byla radistka skupiny ARAP LUDMILA-LÝDIA-LIDKA. A nyní pozor! ŽILI na ulici která nesla jméno VALENTÝNA TEREŠKOVA. Ano té co byla PILOT kosmické lodi a tak byla také AIR BORNE. A která byla ještě ke všemu naše vám dobře známé – TER – TUR – TRE – TOR atd. a k tomu -SKOVA A nyní pozor – TUR VASKA. Nebo SOUDRUH KOBA. S.KOVA. To prý bylo i jedno krycí jméno STALINA. – SKOVA je i vyslovené PSKOVA. Vyzkoušejte si to. To „P“ na začátku není skoro vůbec slyšet. Na podvod PSKOV – NARVA si vzpomínáte? Při této příležitosti uvedu i další kouzlo OPERACE BENJAMIN. SOUDRUH nebo SÚDRUH bylo v Československu používané označení členů ROH – ODBORŮ. A to historicky. Pak to převzala KSČ. A v letech totality byli SOUDRUH skoro všichni. Je třeba si všimnout, že v ruštině je to slovo TAVARIŠČ – to je zase TVER či TOWER či TVAR-TVÁŘ. A k tomu to jedno písmeno které je v češtině dvě písmena v angličtině čtyři písmena a v němčině dokonce 7 písmen. Pamatujete? CHRUŠČOV – anglicky KHRUSHCHEV. Německy CHRUSCHTSCHOW. Ano 7 písmen je jedno ruské. Je to jako se vším. Ruština je s tím hned hotová. A tak je jeho příjmení v němčině 13 písmen a v ruštině 6 písmen. V angličtině 10. V ruštině začíná českým a ruským písmenem CH je to v češtině a X je to v ruštině. Byl i H.C.X. V azbuce a zase to je možné napsat na latinské klávesnici. VY VIDÍTE ŽE UPOZORŇUJE NA TO ŽE – CHE – JSOU DVA. Jeden CH španělsky vysloveno ČE a druhý je skrytý. To je španělské X – CHE a napsané a vyslovené je to zase ČE. Ale a proto ten dlouhý úvod – v angličtině je to slovo COMRADE – tedy zkratka před jménem C. Vyslov SÍ. A u nás je to zkratka před jménem S. Vyslov ES. Profesor MEČL děkan právnické fakulty v PRAZE byl z CÍTOV. Protože v SSSR se nepsalo jenom „T“ – TAVARYŠČ ale psala se zkratka TOV. ( v azbuce TOB) Takže CÍ – SÍ v angličtině a TOV. v ruštině je CÍTOV. Byla tady o něm řeč. TOV je i hebrejské GOOD – DOBŘE. JEN GOOD NE GOD. Důležité je vědět, že železniční stanice CÍTOV je směrem od Prahy DVĚ železniční stanice před HORNÍ POČAPLY. Mezi nimi jsou H.B. – ne HAVLÍČKŮV BROD – ale HORNÍ BEŘKOVICE. Ano BEER – RUBY – BEER – ERBA a KOVIC jak se jmenoval ve filmu o válce ve VIETNAMU herec TOM CRUISE – RON KOVIC. KOVÁŘ – KOVAČ – SMITH – ŠMÍD. Ten film měl jméno BORN ON THE FOURTH OF JULY. A pak byl ještě jeden film. Kromě těchto TŘÍ – TRILOGIE režiséra STONE OLIOVER – S.O. o válce ve VIETNAMU. Brzo vám představím to s čím souvisel tento další film. Psal jsem o tom krátce na TWITTER a FACEBOOK. O tom jak se zabránilo JADERNÉ VÁLCE kterou chtělo zahájit KGB. Film se jmenuje THE FOURTH PROTOCOL. Podle románu F.F. – FREDERICK FORSYTH. Jedno si ale neodpustím už teď. Předem znovu upozorňuji že jde o značky. V hlavní roli hraje MICHAEL CAINE – to je ten co té jaderné katastrofě zabránil. A ten z KGB který ji chtěl rozpoutat byl PIERCE BROSNAN. PIERCE je i FIERCE – ZUŘIVÝ či DIVOKÝ či DRAVÝ či KRUTÝ. PIERCE je i PIER CE – MOLO CE. Přístavní MOLO označené C – SÍ. A k tomu BROSNAN – M.L.B a CHE. PIER je i PILÍŘ ale i VLNOLAM. BROSNAN je i BRO ZNÁN. BROTHER – BRATR je ZNÁN. Ale to nejdůležitější je to že MICHAEL a PIERCE P-L a BROSNAN je také M.L.B. A CAINE zabil ABEL – LABE atd. A ABEL byl plukovník KGB prý nejlepší agent KGB v USA. Vyměněný na řece HAVEL za pilota U-2 POWERS a jednoho amerického STUDENTA. Náhoda to není proto, že MICHAEL CAINE je původně MAURICE JOSEPH MICKLEWHITE. To je i MORRIS MOHORITA W EL CHE. A JOSEPH – PEPA – PP – B. MICKLE je i MIKEL CHE a WHITE – BÍLÝ. MICHAEL či hebrejské MIKAL se narodil dne 14.03. 1933. Vy víte, že 14.03. se narodil v ULM ALBERT EINSTEIN a že se ve FRIEDENAU – MÍROVKA narodila moje teta AURÉLIE/ZLATA/GOLDA SCHIDLAK-GEBLT. A že ten den v den 6. narozenin – i VI. narozenin, malého MÓRICE odletěli do Velké Británie zpravodajci z Č.S.R. 11 celkem, linkou K.L.M. – MIKAL přes AMSTERDAM v HEELLAND -HELLAND – HOLLAND. DÍTĚ s nimi neodletěl protože byl na Slovensku. Víte ale také že 14. BŘEZEN – MAREC / B.M. je i 14.OKTOBER-ŘÍJEN / O.R. či O.Ř. A to se narodil DWIGHT EISENHOWER. Zvaný IKE. PIRCE BROSNAN byl dvakrát BÉER. Byl i BRENDAN BROSNAN. Byl tedy BEER NADIN – NADĚJE a BEER SYNAN. A narodil se dne 16.05. 1953. To je i 08.05. konec WWII. Ale také je to 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Je to IR. Z DROGHEDA v LOUTH. Jeho první manželka byla C.H. CASSANDRA HARRIS. Zemřela v roce 1991. Druhá manželka je KEELY SHAYE SMITH. Od 2001 dosud. Tak jsem to chystal na samostatné povídání a skoro všechno je to tady. Ale tak to tam někdy přenesu, aby to bylo čtivější v tom kratším příběhu.

RUBY se narodil v roce 1911 a to je i rok 1776. Vznik USA. Nebo 1977 rok CHARTY 77. Narodil se v CHICAGO – ILLINOIS. Tedy I.C. a tak česky I.CH. a to je i El CHE – EL CHE. Narodil se u MAXWELL street. A to vy víte, že WASILEK M. Ale zase i M.W.L. a LX – EL CHE. Vy ale také víte, že MAXWELL byl multimilionář s československými kořeny. IAN ROBERT MAXWELL – i IAN BOB MAXWELL a víme, že „I“ je i malé „L“ tak byl vlastně tím přijatým SCHWINDLE NAME i L.B.M. Původně byl ABRAHAM LEIB HOCH. LEIB jako můj moskevský přítel ROMAN LAZAR LIEBE. U kterého jsem spal doma v době výjimečného stavu v době pokusu o převrat v moskevském BÍLÉM DOMĚ. To byl ten druhý pokus o zvrat poměrů v RUSKU který stejně jako puč v roce 1991 likvidovala TAMAN DIVIZE – TUMAN – MLHA – VÁLKA V MLZE generál VON CLAUSEWITZ. Ta u které jsme byli všichni zahraniční posluchači školy VLKSM v roce 1972 na ukázce cvičení tanků u nich na tankodromu u MOSKVY. Ta kontrarevoluce kdy na mě tam v MOSKVĚ po příchodu do kanceláře ve FONDU GORBAČOVA volal přes celou místnost MICHAL GORBAČOV “ Vasile, podívej se co mně udělal“ A nastavoval sluchátko telefonu, které bylo skutečně hluché. Donutil mně si ho vzít do ruky a to nic poslouchat. Toho kdo to udělal měl na mysli BORISE JELCINA, tehdejšího prezidenta RUSKA. Ke kterému jsem pochopitelně od pádu GORBAČOVA patřil pro GORBAČOVA i já. Byli jsme ničitelé jeho SSSR.

Příjmení HOCH používal i když se jmenoval JÁN LUDVÍK HOCH. A vy víte, že HOCH je tak trochu holandské vyslovené GOGH. LUDVÍK byl SVOBODA. Narodil se v SOLOTVINA – VASILITINA. 10.06. 1923 – 1 a 2 a 3 a 9. 10.06. je i 10.09. A to je plus DVA i 12.09. Den kdy se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Ta obec leží úplně na druhém konci Zakarpatské Ukrajiny. Otcovo VOLOVÉ je u POLSKA a toto město je u ROMANIA. Na hranici. Je to poslední stanice vlaků na železnici od BAŤOVA. Pak už vede železnice na rumunském území. Co musíte vědět? Že BAŤOVO není pojmenované po BAŤA ze ZLÍNA. Byla to obec v majetku rodiny BETKE. První písemná zmínka o obci BÁTYÚ – vyslov BAŤŮ pochází z roku1205. A to vy víte, že je i 12.08. a to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. A víte, že to je i 08.12. a to se narodila v PLZNI moje manželka VLASTA SVOBODA. Také víte, že 12.05. 1945 je konec války na československém území. Ten květnový den v pořadí 12. ve 3 hodiny ráno zazněly poslední výstřely WWII. na československém území. Bylo to ve SLIVICE MILÍN. VASILI CHE MLÝN. Nebo MÍLÍN – ten kdo měří v MILES. Velká Británie a USA. Vojskům německým velel tehdy KARL VON PÜCKLER velitel WAFFEN – SS v hodnosti GRUPPENFÜHRER. Byl KAREL a byl PIKLER. Po podepsání kapitulace se sovětským generálem SERJOGIN IVAN – S.I. velitel 104 gardové střelecké divize – když gardové tak to museli být OSTROSTŘELCI – S.O. A 104 je i DVOJKA. A s PLUKOVNÍKEM US ARMY NÁČELNÍKEM ŠTÁBU 4. tankové divize XII. Armádního sboru příjmením ALLISON. Ano čtete dobře – ON ALLIS . ZA ZRCADLEM. V ŘÍŠI DIVŮ. Kdo to byl samozřejmě víte. OTEC a jeho OTISK. Kapitulaci podepsali v ve MLÝNĚ v obci RAKOVICE, německy RAKOWITZ – ano BARI/RAKVE/KRÁVA/VRAKY a vše co bylo výše a je to vlastně ve MLÝNĚ kde se to MELE a MELE až do roku 1991 – pádu SSSR a světového komunismu. RAKOVICE jsou u MIROTIC – MOCORITA. Okres PÍSEK – kde se odehrává část Haškova Švejka – především PUTIM. Tak zvaná ŠVEJKOVA ANABÁZE. GRUPPENFÜHRER KAREL PIKLER se vrátil do ČIMELIC kde byl ubytována a tam se okolo 11,00 zastřelil. Vy víte, že ČIMELICE jsou německé WASIL a české ČE. Ale hlavně je třeba připomenout, že v ČIMELICE byla v roce mého narození tedy v 1952 založena Střední průmyslová škola FILMOVÁ. A působila tam do roku 1982. Tedy 40 let – XL – EL CHE. Do roku kdy jsem já ukončil Vysokou školu politickou v Praze. A tak se spojujeme s FILMEM a se školou GARDININ na náměstí TVER v MOSKVĚ a dalšími. Možná si i vzpomenete, že PIKLER je ten kdo jak říkáme v ČECHÁCH KUJE PIKLE. A on PIKLIL až do posledního momentu. Vzpomínáte na ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA? V hlavní roli s V.H. – VONDRÁČKOVÁ HELENA a NECKÁŘ VÁCLAV – N.V. Tam přece PIKLILI VOSTŘEL DAREK a KEMR JOSEF. ŠAŠEK z DUO ŠAŠEK VOSTŘEL – ŠAŠEK VASIL TUR byl po smrti tak PIKLIL VOSTŘEL s KEMREM. Proč je to pravda ? PIKLER KAREL se narodil dne 07. OKTOBER-ŘÍJEN /0R – OŘ ve FRIEDLAND. Ano FRIEDLAND – FRIEDENAU – FRÝDLAND – FRÝDEK MÍSTEK. A byl kromě KARL i FRIEDRICH. Bylo to u BRESLAU – WROCLAV česky VRATISLAV. Přesně na jeho 57 narozeniny seskočila skupina ARAP kde byl můj NÁČELNÍKEM ŠTÁBU u MAKOV – ČADCA – ŽILINA. Pravda to je všechno proto, že byl kromě PIKLER ještě BURGHAUSS – BUR jako BŮR či ERBÉ – RUDOLF BARÁK, či ERBA. A další výše uvedená slova související s OPERACÍ BENJAMIN. A finále? Kromě toho že velel 15.WAFFEN GRENADIER DIVISION SS – (1st LATVIAN.). VOLUNTEER LATVIEN DIVISION. LATVIA – LATVIEŠU VALODA ( L.V. )je LOTYŠSKO. Známá i jako LETTISH. Ne LETÍŠ ale krátce LETTISH. Je to BALTIC LATVIA – B.L. Hlavní město je RIGA jako můj přítel na cimře v L.T. Ten byl BORIS RIGO a ve druhém pádě RIGA. Byl to RÓM – cizák „jako já“. Číšník z Vysokých Tater. Mezinárodní poznávací značka automobilů je L.V. Zase LATIUM a VOLOSCI. Na území kde vznikla říše ROMANO a i ROME- ROMA. CENTRO CATHOLICO CHRISTIANO. A je to to koleno na té noze ITALY. Velmi složitý kloub podle lékařů ortopedů. Před ním před tím KOLENEM – KNEE jsou připravené dva ochranné předměty užívané ve sportu a dnes i v armádě. NÁKOLENÍK – OSTROV CORSA a NÁHOLENÍK – OSTROV SARDINIA. V hokeji jsou spojené v jedno. Díval jsem se z ostrova CORSA na ostrov SARDINIE. Jsou velmi blízko. Ale oddělené. A právě teď si vzpomínáte že v letech totality kdy jsme všichni dychtivě sledovali hokejová utkání těch nejlepších týmů světa, používali hokejisté především anebo dokonce si dovolím napsat ochranné prostředky pouze firem CCM a VM. Ano SSM a V.M. – VASIL MOHORITA. Čas od času byli tehdy vidět i výrobky firma JOFA. To byla švédská firma ve městě MALUNG. Založil ji NISS OSKAR JANSSON ( 1909 – 2002 ). Co je ještě JOFA ? To je hebrejské slovo pro naše slovo KRÁSA – BEAUTY. Je to i výraz pro ocenění něčeho – u nás spíše slovo PARÁDA! a v angličtině spíše slovo GREAT! Jsou to ale i iniciály jednoho z mých dvou bývalých bratrů, dvojčat – J.F. JAROMÍR FLORIÁN. Nebo i JULDA FULDA a to je JULIUS FUČÍK. A když to JOFA přečteme „hebrejsky“ tak je to i FUJ. Antonymum KRÁSA. CCM byla založena v roce 1899 ve WESTON, ONTARIO. Pro můj příběh je důležité že jeden čas vyráběla tato firma po kolapsu výrobců kol – BIKES – i automobily. Byly to automobily T.A. „TOMMY “ RUSSEL. Značka byla vyráběna pod názvem IVANHOE ve variantách „MODEL A“ a „MODEL B“ a „MODEL C“. Ano TOMMY a RUSSEL a IVANHOE a M.A. a M.B. a M.C. 123. Výroba automobilů se od firmy CCM oddělila v roce 1911. Ano i 1776. A finále? První ochranu HOLENÍ (SARDINIA) a KOLEN (CORSA) pro hokejové brankáře zavedl v roce 1897 inovátor jménem G.H. MERRIT. Ano, už jste si to přeložili sami – MOHORITA R.G. – GOLIE – EL GE – EL CHE. Proto jsem měl i jeden čas chuť se stát hokejovým brankářem. Koupil jsem si za 25 korun brankářskou hokejku. Ale vzápětí mně jí někdo ukradl. A bylo po hokejové kariéře. Někdo z kamarádů ale zase přišel s nějakým novým čerstvým nápadem. A tak jsem se pustil do toho. Připomínám, že rok 1897 je i rokem narození dědy KAREL GEBLT I. 1891. A aby jste měli celkovou představu jak to bylo, tak je třeba vědět, že ochranu obličeje pro brankáře – GOLIE v angličtině – předvedl JACQUES PLANTE. Ano JAKOV-JAKUB-SANTIAGO. Druhým byl CLINT BENEDICT. Ano BEN. CLINT je KLINT – někdo kdo KLINUJE. A po nich byl dalším inovátorem ochrany obličeje – TVÁR je to slovensky – VLADISLAV TRETIAK. Ano VLAD VASIL TUR KAT. Ten už se narodil jako já v historickém roce pro můj příběh – 1952. Bylo to dne 25.04. A to vy víte, že je i 25.09. a to je plus DVA i 27.09. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a narození syn mojí sestry ANNA MARIE jménem MICHAL.

Zpět k příběhu definitivní KONEC WWII. A 12.05. je minus DVA je to 10. KVĚTEN 1945 smrt prvního manžela mojí matky LUDMILY, pyrotechnika BOHUMIL FLORIÁN – z VELEŠOVIC. A proč je to pravda ? V roce 1946 po připojení Zakarpatské Ukrajiny k Ukrajinské SSR byla obec BAŤOV přejmenována na VUZLOVE – ano čtete to dobře VAZLOVÉ – VAZILOVÉ. Tedy i otec a já syn.

Otec JACK RUBY byl JOSEPH RUBENSTEIN a matka byla FANNIE a nyní pozor TUREK – česky i malý TUR – RUTKOWSKI nebo ROKOWSKI. Rodiče imigrovali do USA z POLSKA. Byli to ortodoxní Židé. RUT či TUR či RO – OR – a KOWSKI. To je i WASKI K – C – CHE. A je to i slovo související s KOVEM – KOVÁNÍM – KOVIC – SMITH – SHMIED- ŠMÍD. A tak i s ŽELEZEM – EISEN. A protože víte, že BARI je PUGLIA a to je ruské PULJA – KULKA do náboje, tak je vám hned jasné že RUBY tou PUGLIA-PULJA zastřelil LEE HARVEY OSWALD. Vzal si na to revolver COBRA. A vy víte, že mně učil létat na letadle IL – LI – LEE maršál, 3x HRDINA SSSR, POKRYŠKIN který létal ve WWII. na letadle COBRA. BELL COBRA. JACOB – JAKOV RUBINSTEIN – RUBY LEON byl roce 1943 odveden do armády. Ve stejném roce jako můj otec. RUBY sloužil po zbytek války v US AIR FORCE. Jako MECHANIK. Možná opravoval i letadla BELL COBRA. A vy víte, že můj otec byl AIR BORNE jak se nazývají výsadkáři. RUBY měl čestný záznam. Po propuštění z armády v roce 1946 se RUBY vrátil do CHICAGO – ILLINOIS. Víte, že můj otec měl v roce 1945 napsán také čestný záznam, když použiju tuto terminologii. Byl oceněn jako AIR BORNE za vynikající splnění všech úkolů. Generálem PALEČEK KAREL. A víte, mého otce OTISK tedy já, jsem byl MECHANIK. I cvičený pilot-krátce ale cvičený. Měl jsem také čestný záznam při odchodu do zálohy. Pro zaznamenání to stačilo, především proto, kdo mě cvičil. POKRYŠKIN POKRÝVAČ co klade na střechy DOŠEK, THATCHER, TAŠKY. Jak to dělal celý život můj děda KAREL GEBLT I. – POKRÝVAČ z HORNÍ POČAPLY.

Zastřelený byl LEE – lee – 199 – 19.09. zrcadlově jako v příběhu ALICE – ALLISON – ALENA Za zrcadlem od CAROL LEWIS ( KAREL WASIL ) který vznikl v OXFORD. ALICE/ALENA byla dcera LIDELL z CHRIST CHURCH COLLEGE. Na ALDATE’S ( ALDO ) Street ulici v OXFORD. LEE byl také HARVEY. HARVÍ se to vyslovuje. A HAR byl podnik HOTELY A RESTAURACE v Praze jedině u nás na DVOJCE. Nikde jinde. HAR je i hebrejské HORA. HARVÍ je i s hebrejským členem HA RB – BARI – RUBY – RIBA – BURY. Jméno HARVEY je prý původu BRETON a znamená to BLAZING IRON. Ano B.I. BARANNIKOV IVAN můj bratranec ale také B-I LANCER. Který poprvé vyletěl dne 12.23. 1974. 123 moje rodné číslo. A poprava L.B. – LAVRENTIJ BERIJA po odsouzení LUMBERJACK maršál KONEV S.I. 1974 je i rok mého nástupu do československé armády. Jiný názor je že jméno HARVEY je z OLD WALES – BATTLE – CARNAGE WORTHY. A to vy již vidíte sami že je to WORTHY – MOHORITA B. a C – CHE. A WALES – WASIL. A velitel mého útvaru číslo 6174 VALEŠ JARO-SLAV. 6174 je i rok kdy poprvé vyletěl B-I LANCER 1974 a i rok kdy jsem já narukoval do armády. A finále? OSWALD – D/THE WASIL anebo zase WALES. A vy si právě vzpomínáte, jak k nám domu v neděli večer v roce 1989 přicházel VOJTĚCH – ALBERT OSVALD s vejci. Vozil je z chalupy. Proč to dělal víte. Pracoval v RÁDIO – ROZHLAS na VINOHRADSKÉ třídě. Překlad BATTLE – CARNAGE WORTHY je BITEV a MASAKRU HODNÝ. Tedy HA B.M. PŘIPRAVENÝ DO BITVY.

JACOB LEON RUBENSTEIN – JACK RUBY zemřel na plicní embolii dne 3. ledna 1967. Tedy v roce který je i rokem 1919 kdy se narodil můj otec. I rokem 1991 rokem plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Roce kdy zemřel i ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL DE LA SERNA narozený dne 14.06. v ROSARIO ARGENTINA. V den kdy byli v roce 1775 založeny US ARMY a US NAVY a US MARINE. 14.06. svátek VASIL a anglické ROLAND a španělské ORLANDO. 03.01. je i krát DVA 06.01. svátek TŘÍ KRÁLŮ či TŘÍ MÁGŮ. A vy víte, že to je i svátek 06.12. – Svatý MIKULÁŠ pochovaný – BURY v BARI – RAKEV ve městě BARI v PUGLIA-PULJA. Svatý MIKULÁŠ BISKUP z LYKII – M.LB.

LEE HARVEY OSWALD se narodil také v OR – 18. OKTOBER-ŘÍJEN / OR ale v roce 1939. Vy víte, že minus DVA je to narození mého dědy DMITRO/METER PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. A je to také 18. BŘEZEN-MAREC/ B.M. a to je minus DVA i 16.03. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. PĚT/5 dní po narození LEE HARVEY OSVALD přešel můj otec u TORUŇ hranici do SSSR. Přesně. A když mu byl jeden týden – 7 dní tak měla moje teta BASILEA 35 narozeniny – ano i 1775. Vy také víte, že rok 1939 byl rokem zahájení WWII. a rokem kdy můj otec přešel do SSSR – tak jak to udělal i LEE HARVEY OSVALD po službě u US MARINES a žil v M.B. – MINSK BĚLORUSKO. Atentát spáchal dne 22.11. 1963. A to vy víte, že je i děleno DVĚMA 11.11. A tak je to i rok ukončení První světové války a datum narození mého bratrance KAREL GEBLT v TEPLICE-SCHÖNAU. KENNEDY ( i KANADY vojenské BOTY jak byly nazývány v československé armádě i KANADA – CAŇADA – ÚDOLÍ – VALEY – VALLE – VALY – VALO – VASIL VALO generál plukovník, můj kmotr. Narozený dne 24.04. což je i 24.09.. a to je děleno DVĚMA i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL a můj synovec MICHAL. ) KENNEDY byl 35. president USA. 1775. Co ještě je KENNEDY? Je to i CANDY. Určitě v nějakém dialektu angličtiny někde na světě – KENNEDY – KENDY. Věřte mi, ta výslovnost je skutečně velmi ale velmi rozmanitá. A kam nás to přivádí? Zase do EGYPTA kde jsme byli nedávno. CANDY/KENDY je BONBÓN a tak je to I BENBEN. Ano slovo ZÁŘIT či POVSTAT VE SKV2LOSTI či VZEJÍT. Je to ten první pahorek pevné země z egyptské mytologie který se vynořil z oceánu NUN ( i sestra – jeptiška). Ana PAHORKU jménem BENBEN je PTÁK BENU. A nejvýraznější roli hraje BENBEN v koncepci DEVATERA ( IX – EL CHE) Z LUNU – L.N. z LOUN. Či MOON – MON kde pracoval v roce 1989 moje manželka. kde byl přímo uctíván jako posvátný kámen. A byl pokládán za prvotní zhmotnělou podobu stvořitelského slunečního boha ATUM ( TŮMA a T.M.) případně boha RE, či také RA a tak i RO – OR. Někteří odborníci jsou toho názoru že byl představován kamenným fetišem což byl možná METEOR – srovnej s METER a s mým klubem basketbal z LIBEŇ SOKOLOVNA. METEOR LIBEŇ. A tak prý BŮH ATUM POVSTAL JAKO BENBEN V DOMĚ BENU. To je velmi přesné a jasné. Aby to byla pravda tak si vzpomenete na VASILLY KANDINSKY. To je jako VASSILY BONBONÁŘ. Už tady o tom byl dříve řeč. Mám k tomu jeden skutečný důkaz který však uvedu až v případných v budoucnu napsaných pamětech. VASILLY KANDINSKY byl totiž VASILLY a VASILLY KANDINSKY. DVAKRÁT VASILLY. Jako já VASIL VASIL MOHORITA. Zemřel v NEUILLY – SUR – SEINE v HAUTS-DE-SEINE v regionu ILE – DE – FRANCE. Samá SENA a OSTROV FRANCIE. A nyní pozor! Stejně jako ONASSIS REJDAŘ. Manžel JACQUELINE KENNEDY. Kromě nich a dalších tam žil i pan PEUGEOT ARMAND zakladatel automobilky PEUGEOT. GASTON ORLEAN,MICHEL MORGAN, FRANCOISE TRUFFAUT, CLAUDE BRASSER, LAMBERT WILSON, JEAN GABIN, JEAN BERTIN, MARIE TRINTIGNANT a další. Už určitě víte co ta jména v mém příběhu znamenají. Otec VASILLY VASILLY KANDINSKY byl VASILLY SILVESTR. Jako STALONE – ROCKY ten s ADRIANA a RAMBO – OR MB. A STALONE jako KŮŇ – OŘ – Jako ONASSIS ŘEK – O.Ř. Matka byla LIDIA stejně jako nevlastní sestra FIDEL CASTRO. A jako asi jedna z podob jména LUDMILA – LIDKA – LIDUŠKA. Pokládali se za potomky vládců MANSI jednoho KONDINSKÉHO knížectví. Jeho prababička byla TUNGUZ princezna GANTIMUROVA – G.M. a TUNGUZ je místo kde spadl METEOR. Jeho synovcem byl filosof ALEXANDER KOŽEV. ANO KOŽEV jako ŽUKOV a KOŽVA a KOŽLANY. Sám malíř byl zakladatelem skupiny BLUE RIDER. BLUE a DR RE-OR. A MODRÝ. B.R. je i BARI a také RUBY a také BURY. Jeho datum narozený perfektně potvrzuje systém PLUS MINUS KRÁT DĚLENO DVĚMA. Narodil se totiž dne 04.12. a to vy víte, že je i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI a je to i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ. Podle starého kalendáře je to datum 16.12. A to je děleno DVĚMA to samé – 08.12. či 12.08. Pravda je to proto, že 04.12. PLUS DVA je 06.12. Svátek svatého MIKULÁŠE BISKUPA LÝKIA. M.L.B. A je to i NIKOLAJ a NIKOLA. MIKULÁŠ – NIKOLAJ pohřbený v BARI. Dole na té NOZE ITALY. A víte, že 06.12. je i 06.01. A to je svátek TŘÍ KRÁLŮ – TŘÍ MÁGŮ. Ti jsou zase pochováni v KOLÍNĚ. Ne v KOLÍNĚ u LABE ale v KOLÍNĚ u RÝNA- RHEIN. Jeho rodina se usadila v ODĚSE. Pak studoval právo v MOSKVĚ u CHUPROV – ČUPROV. Oženil se s CHEMIAKINA – ČEMJAKINA. Byl ve VOLGDA jako já o mnoho let později. Pracoval jako umělecký ředitel tiskárny KUSHNER v MOSKVĚ ( jedno hračkářství popisované v minulém díle v USA si koupil KUSHNER). Od roku 1922 působil v BAUHAUS ve WEIMAR. Ano tam kde žil GOETHE a LISZT – LIST je BLATT a k tomu THE GOE a je to jméno se seznamu židovských jmen z BADEN-WÜRTTEMBERG – THE GOEBLAT – pozdější GEBLT. Oženil se s NINA NIKOLAJ ANDREJEVA. A finále ? Rusky je obchod kde se prodávají BONBON slovo KONDITERSKAJA. Prodávají tam KONDITERI – BONBON. Je to prostě CUKRÁRNA – SACHAR – SOCHOR – SACHER – AZÚCAR – SUGAR – SACHAROV.

HARVEY LEE – HARVÍ LÍ – HALVÍLÍ – HAVILLÍ – HAVLÍ – HAVEL D/THE WASIL se stal již v 17 letech příslušníkem US MARINE. Ano to je i MARINE se svátkem 17.07. co je i MARGHARETA se svátkem 13.07. Byl propuštěn se ctí z aktivní vojenské služby u US MARINES. Po propuštění v říjnu 1959 přeběhl do SSSR. Tedy přesně 20. – XX. – let po mém otci a v měsíci OKTOBER-ŘÍJEN, kdy bylo mojí tetě BASILEA 55 -L.V. let. Žil v MINSK – BĚLORUSKO – M.B. Jeho manželka se jmenovala MARINE. V roce 1962, roce kdy mně bylo 10. – X. – CHE – a přísahal jsem věrnost US ARMY a generálku GEORGE SMITH PATTON na nádraží H.B. v skupině vedené TŮMA zvaný LANG, a nevzali mě do Pionýra a měl jsem DVOJKU z chování a byl jsem s otcem na UKRAJINĚ ve VOLOVÉ, se LEE vrátil do USA. Žil v DALLAS TEXAS. Vy víte, že TEXAS má podobnou vlajku s CHILE. A slovo DALLAS je mnohovýznamné. Může to být moje přítelkyně DÁJA KRAJHANZL – a S – DVOJKA. Dětská lékařka a přítelkyně SOŇA PENIGER (dcera plukovník PENIGER z V.S. v Palác KOTVA) se kterou spolu FDL UK studovali. Na Praze 5. Mohou to být SEDLA která jsou z KŮŽE. Španělsky SILLA – THE/D SILLA – DALLLAS. Anglicky SADDLE – také THE DALAS. Rusky jako česky SEDLO. Vyrábí je SEDLÁŘI jak se jmenoval předseda KV SSM OSTRAVA. Byl SEDLÁŘ IVAN – S.I. A vyrábí je z KŮŽE – OR v hebrejštině stejně jako SVĚTLO. SEDLO je v hebrejštině slovo UKAF. FUKA byla příjmením tajemnice Jihočeského KV SSM pro vysoké školy – studenty. Provdaná za Slováka, pracovníka ÚV SSM příjmením MARINIČ. MARINIČ bylo konspirační příjmení mého otce když byl v Moskvě v kurzu pro přípravu vysazení AIR BORNE do Protektorátu cvičen kapitán JAKOVLEV na VOROBJEVOV HORY – V.H. A také LENINSKÉ HORY. VOROBJOV byl poslední velitel OKUPAČNÍ armády v Československu. Ten poslední německý generál byl PIKLER ( PÜCKLER ) a ten poslední sovětský byl VRABEC – BASIL či VASIL. I BLBEC – B.L.B. a CHE. BERN – LUZERN – BASILEA v zemi SCHWEIZ (ŠVAJC) a CHE. Nebo stálé BLB v knize HAŠKA – ŠVEJK. Ale i BIBLE.

Po zastřelení KENNEDY zastřelil OSWALD na ulici policistu TIPPIT – DVAKRÁT T.P. – TEPLICE. V ČECHÁCH. KAREL GEBLT II. se tam oženil s AURÉLIE/GOLDA/ZLATA SCHIDLA z FRIEDENAU v okrese H.B. A KAREL GEBLT III. se tam v tomto manželství narodil. 11.11.1948.

V září 1964 prý dospěla komise WARREN k závěru, že se jednalo o vraždu. Dodnes ale stále  většina Američanů stále nevěří, že oficiální verze říká celou pravdu o událostech, a atentát zplodil řadu konspiračních teorií. A vy víte, jak to bylo doopravdy. Proč je to pravda? Manželka KENNEDY byla JACQUELINE LEE – česky JAKUBA LEE. Ano jako ten kdo vraždil – JACOB/JAKOV/JAKUB a ten kdo byl zavražděn – LEE. KENNEDY se narodil dne 29.05. A to vy víte, že je i 29.08. datum Slovenského národního povstání. A dva dny před mým neprávoplatným přijetím do KSČ. Víte také že minus DVA je to i 27.08. a to je i 12.08. a to je datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to také 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. KENNEDY se narodil v BROOKLINE, MASSACHUSETTS – B.M. Byl z rodiny CATHOLICO-ROMANO – C.R. Matka byla ROSE a otec JOSEF. Byli původem z IRSKA – IRISH. KENNEDY sloužil ve WWII. u US NAVY a US MARINE ve WWII. Byl válečný HRDINA a byl vysoce oceněn. Vystudoval HARVARD – srovnej s HARVEY – DR.HARVEY. Presidentem se stal v roce 1961. Ano v roce který je i rokem 1919 i rokem 1991. Druhým jménem byl FITZGERALD. To je i FITZ GERALD. Jedná se o jméno HIBERNO NORMAN původu. FITZ je z latinského FILIUS – SYN. Tedy je to stejné jako MAC a O‘ a SON na konci jmen v severských zemích. Tedy SYN GERALDA. GERALD je ale jméno GERMANY původu. Znamená i VLÁDA KOPÍ – RULE of the SPEAR (LANCER – OŠTĚP). Vzpomínáte na připomínku mého otce k mojí učitelce ruského jazyka REGAL – REGLA – RULE? O tom jak se řekne rusky VOLANT? A je to RUL. Pro můj příběh je velmi důležité, že do skotské gaelštiny se překládá toto jméno jako MAC GEARAILT – MGRT – LC – MOGORITA EL CHE. ERB dynastie FITZ GERALD je ČERVENOBÍLÝ. Červený kříž na bílém poli. HIBERNIA je latinský název pro IRSKO. HIBERNUS – LAND of WINTER. To je i L.W. i land of winter – l.W. – M.I. Je to i LADY WINTER ze TŘÍ MUŠKETÝRŮ, románu ALEXANDER DUMAS. A vy víte, že A.D. je i L.P. LÉTA (L.T.) PÁNĚ a znamená to v latině ANNO DOMINI a určuje to rok počítaný od narození KRISTA. A ti nejlepší z vás ví že stejné iniciály měl i DRUHÝ manžel JACQUELINE LEE když to napíšu já svoji levou krchňou jak říkají na MORAVĚ – A.O. ARISTOTEL ONASSIS. A když je JACQUELINE i JAKUBA tak je mužský rod ANNA i ANNO.

A vy víte, že v Praze v ulici HYBERNSKÁ se učil po návratu z emigrace v hotelu METEOR můj bratranec PETR GEBLT a seznámil se tam s V.H. – VLADIMÍRA HENDRYCH. Že v HYBERNSKÁ měla sídlo Sociální demokracie, a že tam byl LENIN na svém sjezdu Sociální demokracie. To byl jeho druhý pobyt v Praze. Poprvé zde byl od 07.09. až do 19.09. 1900. Ano do 19.09.1900 – 52 let po tom jsem se narodil já. Nedaleko, Praha 1, na ostrově jako je IRSKO-HYBERNUS – ŠTVANICE, Praha7. Tehdy tu byl ještě jako ULJANOV. Podruhé už jako LENIN. A to od 18.01. do 30.01. 1912. To byla VI. Všeruská konference Sociálně demokratické strany. A právě v Praze v HYBERNSKÉ ulici můžeme říct „V ZEMI ZIMY“, podle toho latinského názvu IRLAND – HYBERNUS se tato strana rozdělila na DVĚ. BOLŠEVIKY a MENŠEVIKY – B.M. BOLŠEVIKY – KOMUNISTY a MENŠEVIKY SOCIÁL DEMOKRATY. A proč je to pravda? Tam v té ulici založil KAREL IV. klášter a kostel svatého AMBROŽE. Místo získali v roce 1629 IRŠTÍ FRANTIŠKÁNI. I.F. je JESTLI v češtině přeloženo z anglického IF. JESTLI je i ANO LI-LEE. A tak se jmenovala manželka KENNEDY – LEE. Hovorově JESTLI – YESLI. Ano tak to v Praze odfláknutě říkáme. My co jsme nic moc ve škole. Děti ulice. Proč je to pravda? Bratranec PETR GEBLT s již manželkou V.H. nyní V.G. (jak vidíte byli její iniciály i předtím ale v ruštině VLADIMÍRA GENDRYCH) se asi půl roku po svatbě dne 03.03.1973, v interhotel JALTA kde pracoval jeho otec a můj strýc KAREL GEBLT II. a já byl na svatbě přítomen, přestěhovali do ulice AMBROŽOVA. Na Žižkov, kde žili celý svůj společný život až do dvacátých let 21. století. Co ale asi nevíte, že manželka NAVALNY ALEXEJ byla za svobodna AMBROŽOVA. JULIA – IULIA. A ALEXEI – L.X. – byl syn NIKOLAJ II. a ALEX VON HESSE. A je to opěvovaný fiktivní ruský voják v BULHARSKU. Myslím, že tak BULHAŘI říkali té soše na ŠIPCE. Vzpomínáte na generál SKOBELEV, co měl pomník na náměstí TVER před JURIJ DOLGORUKIJ, který osvobozoval BULHARSKO – PLEVNO a LOVEČ a další od TURKŮ? Ten SKOBELEV – VASILEK či BASILEK a MICHAL a DMITRY-METER-MÍŤA. Co je NAVAL určitě víte.

Nástupcem KENNEDY ve funkci senátora za stát MASSACHUSSETS kde je hlavní město BOSTON – M.B. byl BENJAMIN SMITH II. Byl i ATWOOD – BENJAMIN V LESE SMITH II. Jeho nástupcem po vraždě byl LYNDON BAINES JOHNOSN. L.B. a syn HONZY. BAINES je i zřetelné BEINES – BENEŠ. Či přímo BEN ES – DVOJKA. Jako jediný skládal přísahu na palubě letadla. Byl tedy skutečně jako prezident USA ZROZEN v AIR – byl AIR BORNE – VÝSADKÁŘ. A celé je to LYNDON BAINES JOHNSON – LONDON BENEŠ HONZY/JANA SYN. Proč je to pravda? Manželka prezidenta byla CLAUDIA „LADY BIRD“ ALTA TAYLOR JOHNSON. Byla tedy CL – EL CHE a D.I.A. Byla „LADY BIRD“ – L.B. Jako byli rodiče její předchůdkyně Jakuby – LEE – BOUVIER – L.B. Byla ALTA jako architekt ALTO ALVARO z HELSINKY FINSKO – i H.P. Zakladatel firmy ARTEK. Vzpomínáte? A byla TAYLOR což je i TAILOR – KREJČÍ. Co ŘEŽE-ŠTŘÍHÁ ( BABY RJAZANSKIJE) a šije jako VASIL GYULA BILAK který byl krejčí a jako ulice KREJČÍ kde žili v Praze GEBLTOVI v LIBNI. A jako moje matka švadlena. A jako generál KREJČÍ – Legionář a jako slavná SAWILE ROW v LONDÝNĚ. Kde kromě krejčích bylo i nahrávací studio BEATLES – ŽUKŮ jménem APPLE – i PPL i B.L. Zase B.L. A BIRD – DR. BÍ. DR. BEN – BENJAMIN. Jinak „PĚKNÝ PTÁK“. Jak mi sdělil ve dnech revoluce 1989 můj pracovník příjmením FLANDERKA – jako strážmistr z Haškova Švejka z Putimi – “ Soudruhu tajemníku, ty ptáku“. A finále. Jako vždy. CLAUDIA ALTA TAYLOR studovala UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Říká vám něco název AUSTIN? Kromě toho že to je město v TEXAS s vlajkou podobnou jako vlajka CHILE? A stát kde byl zavražděn KENNEDY a její manžel se stal prezidentem? Město dostalo jméno po panu STEPHEN AUSTIN. A je hlavním městem TEXAS. A nyní velký pozor. AUSTIN MOTOR COMPANY LIMITED byl anglický výrobce AUTOMOBILŮ který měl sídlo v L.B. – Ano v L.B. LONGBRIDGE BIRMINGHAM. Firmu založil HERBERT AUSTIN. HER BERT – HERR ALBERT je to také. A také to byl syn T.M. HERBERT MASARYK, malíř a manžel vdovy po malíř SLAVÍČEK – VASILEK ČE. Firmu založil v roce 1905. A to je i 19.08. A to je datum narození STĚPAN MICHAL BUNZÁK, generál, AIR BORNE, ve VOLOVÉ. A co se nestalo? V roce mého narození a korunovace ELISABETH II a nástupu do úřadu prezidenta EISENHOVER 1952 firma AUSTIN zfůzovala s firmou MORRIS MOTOR. Ano s tou WILLIAM MORRIS v OXFORD. Důležité je vědět i to, že logo vozů AUSTIN připomíná označení výsadkářů či pilotů. Ale v ČSLA když jsem já sloužil i označení na klopách uniforem i spojařů. Říkali jsem tomu včeličky. V centru mezi křidélky je i VOLANT a KOLO. Stejná křidélka má i MERKUR bůh obchodu na čepici. I na holi CADUCEUS. Významné je pro můj příběh to, že na holi MERKUR jsou DVA HADI. Na holi AESKULAP která je znakem lékařů je jenom jeden HAD. DVA PLUS JEDNA. AESKULAP pochází ze jména ASKLÉPIA. A to je i podzemí – SKLEP.

Myslím, že jsem to tady již dříve psal. Jak jsme jednou jako malý kluci procházeli s bratrancem PETREM GEBLTEM HORNÍ POČAPLY. A šli jsme kolem lavičky na které, tak jako vždy, seděli místní babky. Když jsme je hlasitě a z dálky pozdravili, protože jsme měli pocit že musíme jako Pražáci dělat dojem, tak si naás babky prohlédly a jedna z nich se zeptala “ A čí vy ste“? A Petr hned vystartoval “ Já jsem KADLIKA“ a já hned po něm “ Já jsem LIDKY“. Chtěli jsme jim to usnadnit a ta jsme použili ta jména našich rodičů – místních rodáků, která jsme slýchávali u dědy a babičky. A vy samozřejmě, víte KADLIK je z KODL -KAREL. A LIDKA je LUDMILA. A jak KODL tak i LIDKA je KLAUDIA – CLAUDIA. Proč je to pravda? Protože KLAUDIA je i DEKL. Něco na přikrytí něčeho. České POKLOP. A to byla naše ulice. Tase dodnes oficiálně jmenuje PPLK.SOCHORA. PPLK – POKLOP. Často se různí lidé při různých příležitostech divili proč se ulice jmenuje PPLK.SOCHORA a ne GENERÁLA SOCHORA ANTONÍNA. Tak teď víte, proč zůstala v názvu ulice ta hodnost PPLK. Můj otec obyvatel ulice PPLK. SOCHORA byl cca 16 let PPLK. Spočítám to přesně. A kdo byl POKLOP-DEKL a na co byl ten POKLOP – DEKL již jistě chápete. ANTONÍN SOCHOR zemřel v JABLONNÉM. Narodil se v LOHBERG v NĚMECKU, 16.07. 1914 a zemřel 16.08.1950. V roce 1949 byl v IZRAELI pomáhat budovat IDF – ISRAELI DEFENCE FORCES. Ale to by byl zase jiný příběh. V životě jsem poznal jednu CLAUDIA. Byla se mnou ve škole VLKSM v MOSKVĚ a byla z CHILE. Moc hezké děvče. Nebylo možné si jí nevšimnout. Samozřejmě, že i proto, že jsem s Latinoameričany a Západoevropany ve škole trávil většinu volného času. Žili spolu ve stejné koleji. Naproti té naší. Dnes jsme s CLAUDIA přátelé na FACEBOOKU. A finále? CLAUDIA CARDINAL. Ta se narodila v TUNIS. Kde probíhali boje ve WWII. Kterých se zúčastnili i českoslovenští vojáci. BITVA O TUNISKO baly zahájena 17.11. – 17.LISTOPADU 1942. A skončila dne 13.05/13.08. 13.KVĚTNA 1943. A žil tam několik let s rodiči, jeho otec byl velvyslanec ČSSR, můj spolupracovník LUBOMÍR LEDL. A vy víte, že rodina LEDL byla ze ZLÍNA ale že také žila jiná rodina LEDL ve FRIEDENAU-MÍROVKA v okrese H.B. Tam kde žila rodina SCHIDLAK – AURÉLIE-EMILIA-ERNESTA. C.C. se narodila dne 15.04. 1938. A vy víte, že 15.04. je i 15.09. A to byla zavražděna kněžna LUDMILA. C.C. Vyslov SÍSÍ – 22. a II – 2. Zase dva plus jedna. Nebo dvě „C“ zády k sobě a ta jsou jako ozdobné X. Ale CARDINAL je také DR. CANAL – SPOJENÍ. CHANNEL. Těch je v mém příběhu spousta. Ale ten hlavní je L.M. – LA MANCHA – SKVRNA a DON QUIJOTE byl z LA MANCHA. To je oblast ve Španělsku. Ale také je to české KANÁL ve smyslu ČUNĚ. A vy víte, že tak říkali na střední škole ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA. Spolužáci. Pak byl DOKTOR.

A co ještě, protože taková vojenská OPERACE která má za úkol zabezpečit aby nedošlo k jadernému konfliktu, když se bude hroutit atomová velmoc jakou bylo SSSR? Manželka LYNDON BAINES – LONDON BENEŠ byla CLAUDIA. Vyslov KLAUDIA. To je i české KLÁDA, které spojuje příběh s LESY a BORY. L.B. S LUMBERJACK profesí – DŘEVO JAKOV/JAN. Jako byl maršál KONEV a můj otec. Ale je to i LIDKA. Ano jako LIDKA – LUDMILA. Jako kostel na náměstí MÍR – MIER – PEACE – LA PAZ – svaté LUDMILY. Patronky země české a kněžny. Která má svátek 16.09. a to je i 16.04. kdy seskočil AIR BORNE – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to i 19.09. moje datum narození a narození EMIL ZÁTOPEK a DANA ZÁTOPEK – INGR. On běžec na dlouhých tratích a ona oštěpařka. S fenomenálním úspěchem v roce 1952 na Olympiádě v HELSINKY – FINLAND / H.P. A předtím i úspěchem v LONDON. Tam byl první v běhu na 10 000 m – římskými X.M. a je to ZLATO – GOLD – AURUM a druhý v běhu na 5 000 m – římskými V.M. a je STŘÍBRO – SILVER – ARGENTUM. To je ten kostel kde se v roce 1909 ženil BENEŠ s VLČEK. EDZUARD-EDWARD a ANNA – HANA. V roce kdy se narodil první manžel mojí matky FLORIAN BOHUMIL, kdy byl založen TEL AVIV – JARO v hebrejštině a slovensky JAR. LUDMILA byla tedy jak víte jeho manželka. Moje matka. LUDMILA byla jak již víte i manželka kapitán BĚLAVSKY velitel výsadku ARAP ze LVOVA který odstartoval na cestu do Protektorátu ze LVOVA. LUDMILA byla i manželka prvního „domorodce“, kterého skupina ARAP přijala po seskoku do svých řad. LUDMILA KARAS manželka KAREL KARAS kteří dostali po zatopení STARÉ HAMRY – H.S. byt ve FRÝDEK MÍSTEK. LUDMILA – LIDKA, byla i sestra plukovník BARANNIKOV ANTONÍN. Která tragicky zahynula v roce 1943. LUDMILA byla i vinná réva, nebo snad stále je z MĚLNÍKA. Tam kam spadají HORNÍ POČAPLY. A na ukazatelích byla vzdálenost 14 km. DVOJKA a číslo popisné domu dědy a babičky GEBLT v HORNÍ POČAPLY – 74. A vy víte, že zástupce velitele výsadku KOZINA s velitelem VASIL KIŠ byl MELNIKOV. A víte že MELNIK je staré bulharské město. A je to samozřejmě MLÝN – jako MILANO v LOMBARDY. Kam jsem přijel na Vánoce roku 1972 – když mně bylo XX. – na nádraží vlakem z VIENNA. Za dvěma kamarády ze školy VLKSM v MOSKVĚ – ITALY. LUDMILA byla i výrazná postava – funkcionářka SSM z Přírodovědecké fakulty UK – ALBERTOV ( to je už bez záruky možná to byl MATFYZ – MFF) LUDMILA OLIVERIUS. A vy víte, že OLIVIER byl LAURENCE – LORENC – LAURIN. Ano známá značka generál LORENC ALOIS. LIDKA byla i prvorepubliková čokoláda. Vyráběná v KUTNÁ HORA – K.H. či H.K. Tam kde leží ČÁSLAV – VASIL ČE. Kde se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC. Ta čokoládovna vyvážela pod značkou LIDKA čokoládu do celého světa. Od Ameriky přes Palestinu a všechny britské kolonie i do celé Evropy. Nebyl problém spojit LIDKA-CLAUDIA s takovým příběhem jako byla OPERACE BENJAMIN. Majitelé firmy byli pánové KOUKOL (ZDENĚK ) a MICHERA (EDUARD). MICHERA je MICHAL i MÍČERA i MIZERA a MEZERA/RILLE. KOUKOL je i KAKAL, jak se jmenuje organizace založená dne 10.01. 1901 v IZRAELI. Tedy přesně 13 let před narozením AUGUSTÝN HUSÁK. Datum židovského kalendáře je to 19.TEVET 5661 – ano vidíte dobře – 19.9. a DVOJKA. Původní účel proč Světová sionistická organizace tento fond založila byl vykupování půdy pro židovské osídlení. Dnes je jeho činnost daleko a daleko širší. Tuto organizaci založil THEODOR ( THEOBALD si vzpomeňte ) HERZL. Duchovní otec státu IZRAEL který organizoval kongresy v BASILEA. Více bylo dříve. Narodil se v M.B. Maďarsko – Budapešť. Byl tedy můj „rodák“ podle větve mojí rodiny babičky BÁRÁN.

A proč je to pravda? JACQUELINE LEE BOUVIER. To bylo rodné jméno pozdější První dámy USA. Byla tedy MADAME LEE BOUVIER – M.L.B. A bez MADAME byla jen naše L.B. Byla i JAKUBA. Jako JAKUBSKÁ vedle O.D. KOTVA a PALÁC KOTVA kde sídli plukovník PENIGER a plukovník ŽLEBEK velení VOJENSKÉ STAVBY. Přímo naproti kasárnům JIŘÍHO Z PODĚPRAD kde sloužil AIR BORNE generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. Který také s mým otcem opustil v roce 1939 Zakarpatskou Ukrajinu a odešel s ním a DVĚMA ŠUBRTY na Ukrajinu Sovětskou. Narodila se dne 28.07. 1929. A to je i minus DVA 26.07. Svátek svatá ANNA. To byla moje prababička a babička a teta a sestra. Ale hlavně to bylo datum založení MOVIMIENTO DE 26.JULIO na KUBĚ. Po útoku na kasárna MONCADA v SANTIAGO DE CUBA. A jen ti nejlepší z vás ví, že v naší řeči je SANTIAGO DE CUBA dvakrát JAKOV/JAKUB. Jednou proto že SANTIAGO je JAKOV/JAKUB/JACQUELINE a CUBA je v češtině ne náhodou vzniklé oslovení JAKUBA – KUBA. Je to i IAGO, pro připomenutí, WILLIAM SHAKE/SPEARE a ty co to vše dělají – ČERNÍ – PEKELNÍCI – Z PODZEMÍ. A tak i v ženském rodě je IAGO – IAGA – BABA IAGA. B-I LANCER/ SPEARE. Bylo to datum zrodu toho hnutí se kterým se její manžel prakticky přímo střetnul. Byl to datum zrodu hnutí které bylo ve DRUHÉM městě vzniklém na americkém kontinentu vůbec. SANTIAGO DE CUBA po prvním v BARACOA. Kde byl starostou v dnešním chápání – MAYOR – CORTÉS HERNANDÉZ – C.H. Španěl. Později dobyvatel MEXICO. V obou jsem pochopitelně byl. Vzpomínáte? Byl jsem totiž v SANTIAGO DE CUBA přímo v den 26.07. Spolu s obrovitým EL COMMANDANTE a guvernérem provincie ČERNOCHEM jsme šli v čele průvodu který to hnutí oslavoval. Bylo to v roce 1988. Matka JAKUBY byla LEE a otec byl BOUVIER – L.B. BOUVIER je i BOVARY. Madame BOVARY, román od GUSTAV FLAUBERT – jako zbraň FLAUBERT. Vystudovala VASSAR COLLEGE. Mám to překládat? Pak studovala na univerzitě GEORGE WASHINGTON – G.W. i G.M. – ve WASHINGTON. Vy si vzpomínáte, že DRUHÁ manželka G.W. byla MARTHA. Ano MOHORITA. Od roku 1952, kdy jsem se já narodil pracovala v v deníku WASHINGTON HERALD TRIBUNE. Byl FOTOREPORTÉRKA. Vysoce byla ceněna její práce v LONDÝNĚ. V souvislosti s oslavami korunovace ELIZABETH II. – THE BAZIL II. A také španělské ISABEL II. BASIL II. Připomínám, že ten rok nastoupil do Bílého domu prezident EISENHOVER. Generál IKE EISENHOWER. V otrockém překladu ŽELEZNÝ JAK. Španělské COMO. Jako město v ITALY kam jsem přicestoval na Vánoce 1972 ke svému příteli VITTORIO PREZIATTI.

Díky svému povolání se seznámila s J. F. Kennedym, za něhož se v roce1953 vdala. Svatba se konala v NEWPORT na RHODE ISLAND – i ISLAND RHODE – I.R. Velkolepé svatbě požehnal i papež. Byla také jako KENNEDY CATHOLICO-ROMANO náboženství. Měli čtyři děti. Dvě však zemřeli – ARABELLA a PPATRICK. Dospělosti dosáhli CAROLINE a JOHN. Kdy měli svatbu? V tom roce 1953? Dne 12.09. 1953. Ano dne 12.09. v den narozenin OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Ten tehdy slavil své 39 narozeniny. V ten den. A v roce 1969, 16 let po svatbě KENNEDY se narodil syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Také na ISLAND ale ŠTVANICE a žili v ARGENTINSKÉ- SILVERADO ulici u KOLEJÍ – ŽELEZNIČNÍCH v rohovém domě s ulic M.G. kde žili GEBLTOVI. A z druhé strany bydlela vedle v domě sestra tety AURÉLIE/GOLDA/ZLATA GEBLT jménem ERNESTA – ERNA SCHOBER. A mně zbývalo v den jejich svatby do jednoho roku pouze 7 dnů.

Po smrti manžela nechala vybudovat JOHN.F.KENNEDY – MEMORIAL LIBRARY v BOSTON MASSACHUSETTS. M.L.B.

Dne 20.(XX) OKTOBER-ŘÍJEN / OR 1968 se provdala za ONASSISE ŘEKA. Ano OŘ či OR. Pravda je to proto, že byl ještě česky ONASSIS REJDAŘ. OR. Křestním jménem ARISTOTEL. A.O. Jeho předchůdce nositel tohoto jména ARISTOTEL byl také nazýván podle místa svého narození STAGIRIDE. Dnes místo nazývané ARISTOTELIS u města OLYMPIADA. Právě tady se musím zastavit. Proč za ŘEKA? Byla CATHOLICO ROMANO. A on byl ŘEK. A vy v si vzpomínáte, že moje matka byla CATHOLICO ROMANO a můj otec byl ŘECKÝ KATOLÍK. Z VOLOVÉ na ZAKARPATSKÉ UKRAJINĚ. A právě nyní je třeba připomenout rodné město JAKUBY – SOUTHAMPTON. Má stejné barvy vlajky jako UKRAJINA a SWEDEN – U.S. Její rodné město v USA se jmenuje podle přístavu na jihu ANGLIE. Ten se proslavil jako centrum obchodu s VLNOU – v roce 1417 – to je i 2 a 5 – tam byl postaven WOOL HOUSE. Ano V.H. Ale i VOLOVÉ. Odsud se VLNA vyvážela do FLANDER a ITALY. Z tohoto SOUTHAMPTON odjížděla dne 10.04. 1912 loď TITANIC na svou osudnou plavbu. Vy víte, 10.04. je i 10.09. a to je plus DVA i 12.09. a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a je to i den kdy se narodil syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. A 14.09. 1912, což je minus DVA zase 12.09. narazila do ledovce A víte, že TITANIC byla ze TROJICE lodí – OLYMPIC – BRITANNIC ( O.B.) – vyrobených v B.I – B-I. BELFAST IRELAND. V loděnicích HARLAND ( srovnej s HARVEY ) a WOLFF – LWOFF a LVOV a VULF – VLK a VLČEK. Byl jsem se tam přímo na místě výroby TŘÍ SESTER podívat. V HIBERNUS – IRELAND. A finále? WOOL HOUSE byl postaven v roce 1417 – 25 a 52. VUL HAUS. To vyslovujeme. Nebo nějak tak podobně. S iniciálami V.H. Je to další automobilka ve Velké Británii. VAUXHALL. Tu založil SCOTTISH MARINE ENGINEER jménem ALEXANDER WILSON – WESELIN v roce 1857. V roce 1863 ji od něj koupil ANDREW BETTS BROWN – B.B. Automobily začali vyrábět v roce 1903. A v roce 1925 – ano vidíte dobře 1925 – ji převzal G.M. americký výrobce automobilů GENERAL MOTORS. Od roku 1980 jsou její vozy stavěny na stejné bázi jako jsou v RUSSELSHEIM AM MAIN – WASIL HARUS a MOHAN (HARUS byl ve WWII. ve Slovenském národním povstání VÝSADKÁŘ – AIR BORNE výsadkář a později i politik KSČ. MOHAN je MO a HAN. Jako moje MO – babička HAN) vyráběné vozy OPEL také v G.M. A základní výroba vozů VAUXHALL je v LUTON LONDON. LUTON je i TUNEL. I L.T. LITOMĚŘICE a město „N“. Podle JASROMIR MAYER. Vyrábí vozy i v ELLESMERE PORT. WASILLY OR. Symbolem značky je GRIFFIN – GRYPHON. To je kreatura která má TĚLO,OCAS A ZADNÍ NOHY JAKO LEV/LEON A KŘÍDLA A HRUĎ – PRSA A HLAVU JAKO OREL. LION and EAGLE. A tak V.H – VAUXHALL má ve znaku GRYFA a jeho hlavu má ve znaku švédská automobilka – firma SAAB. A vy víte, že OPEL je i v naší azbuko latinko řeči i OREL.

ONASSIS zemřel dne 15.MAREC-BŘEZEN / M.B. roku 1975 v americké nemocnici v Paříži. V místě NEUILLY – sur – SEINE. Ano SEINA – SENA. Po jeho smrti pracovala JAKUBA LEE, jako redaktorka ve VIKING PRESS. Později – od roku 1977 pracovala v nakladatelství DOUBLEDAY. DABLEDEJ. THE DIABLO. Je DVOJKA. A proč je to zase všechno pravda? Od roku 1985 žila s obchodníkem z KAMENY, jak se u nás říká. S DIAMANT – DIAMOND. Vždy je to D.I.A. DEFENSE INTELIGENCE AGENCY – MILITARY INTELIGENCE. Je to i mého otce DIABET – DIA BET – který se u něj objevil někdy v roce 1987. D.I.A. byla založena v roce 1961. To je i 1919 i 1991. I nástup KENNEDY JOHN a JACQUELINE LEE do WHITE HOUSE – WOOL HOUSE – W.H. – V.H. Ten obchodník s DIAMANT se totiž jmenoval MORISS – ano jako automobilka v OXFORD. On byl MAURICE. Stejně je to ve francouzštině vysloveno jako MORIS. Byl příjmením TEMPELMAN. A tak byl vlastně MNICH. Protože TEMPLE je CHRÁM. Ještě by to mohl být SVĚTEC. Ti také žijí v CHRÁMU. Slovník říká, že je název TEMPLE užíván jinými náboženstvími než křesťanskými. A právě teď si vzpomínáte, cigarety MORRIS – PHILIP MORRIS kouřil GUSTÁV HUSÁK. To ale ještě nevíte, že tak jako on a V.H. a i já byla JAKUBA KENNEDY – ONASSIS silná kuřačka. RAUCHEN a KURIŤ a SMOKE. TEMPLE je i SPÁNEK. Ten na hlavě. Kdo byl ale v tomto případě SPÍCÍ MUŽ – TEMPELEMAN nechám na vás. Napovím vám. Jeden rok jsem pracoval přes SHOE Street ( BOTA ulice) naproti CITY TEMPLE v LONDÝNĚ. Denně jsem kolem něj chodil na HOLBORN přes VIADUKT. 16.04. 1941 tedy v den kdy přistál u LANDECK u INNSBRUCK, OTMAR REIDLA OPERACE BENJAMIN, před odletem instruovaný osobně prezidentem BENEŠ EDWARD v LONDÝNĚ, byl tento CITY TEMPLE vybombardován v rámci OPERACE BLITZ německého vojenského letectva LUFTWAFFE. Jeho znovuobnovení trvalo dlouhá léta. JOHN.D.ROCKEFELLER se angažoval v jeho rekonstrukci. A tak mohl být slavnostně znovu otevřen dne 30.OKTOBER-ŘÍJEN /O.R. v roce 1958. Otevření provedla ELIZABETH ANGELA MARGUERITE BOWES – LYON. KRÁLOVNA MATKA. Vy víte, že 30.10. je i 30.MAREC-BŘEZEN/ M.B. Je to den odvodu mého otce do československé armády v O.B. ORENBURG – BUZULUK. A je to datum narození FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE DE FUENTETODOS který zemřel v BORDEAUX. Vyslov BORDÓ. Je to datum narození VINCENC VAN GOGH – vyslov HOCH. A je to den úmrtí KAREL MAY. Je to den narození matky VLADIMÍRA HENDRYCH – V.H. – manželky plukovníka V.H. ILONY ANEŽKY KUBALA. Dcery MAXMILIÁN a ANEŽKA KUBALA. A je to také den kdy já jsem v roce 1976 ( i 1919 i 1961 i 1991 ) odešel do zálohy po ukončení základní vojenské služby. Královna Matka zemřela dne 30.03. 2002. V ten den jsem přiletěl poprvé do LONDÝNA na začátku mého dlouhotrvajícího následujícího tam EXILU.

A finále? Ve filmu CALLAS and ONASSIS ji ztvárnila bývalá MISS ITALY – M.I. jménem ANNA VALLE. Ano španělské CAŇADA – KANADA – VALLEY – VALY – VALO – ÚDOLÍ a MEZIHOŘÍ jak se jmenuje od roku 1953 VOLOVÉ. A jako ulice MEZIHOŘÍ – LIBEŇ kde jsem se učil celý DRUHÝ ročník v oboru AUTOMECHANIK. Přímo pod obrovskou KOULÍ plynojemu. Vedle SOKOLOVSKÉ ulice a PALMOVKA a automat SVĚT a bydliště H.B. HRABAL BOHUMIL u kterého žil nějaký čas BOUDNÍK. A zase na závěr. Proč je to pravda? ANNA VALLE se narodila dne 19.06.1975. To je i 19.09. datum mého narození a je to také i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL – O.R.- OPERACE BENJAMIN O.B. Mně bylo v roce jejího narození 23 – 1775. A finále? Její sestra je ANTONELLA VALLE. ANTONÍNA.

Na co ještě svatbou s ONASSIS ŘEK – O.Ř./O.R. upozornila JAKUBA? V samotné řečtině a češtině a hebrejštině je jiný název státu ŘECKO. ŘECKY je to ELLÁDA nebo ELLÁS. ELLAS je ve španělštině české ONY. Jako ženy – ONY. V jednotném čísle ONA jako ONA a SSIS – TŘI SESTRY – DVĚ „SS“ PLUS JEDNA „S“. Jinak je to s G – GREECE a párkrát s „K“ například ve finštině KREIKA. Ano jako KRAJKA. V hebrejštině je to JAVAN. Jako někdo kdo je z ostrova JÁVA nebo jak někdo kdo v Čechách jezdí rád a jenom na motorce JAWA. Ještě zajímavější je to v hebrejštině napsané. To je takto – יוון – dlouhá čárka dvakrát krátká čárka a úplně krátká čárka. Je to I ii ‚? LÍí ? Ano LEE ? Co říkáte? Ano samozřejmě že ano. Vy víte, že my „trojkaři – průměrní“ toho spoustu popleteme a spoustu písmen zapomeneme v diktátu nebo v textu napsat, anebo zase napíšeme klidně nějaké písmeno navíc. A finále? Obyvatelé státu GEORGIA – GRUZIE tedy GRUZÍNCI říkají ŘEKŮM BERDZENI – MOUDRÝ – ano B.M. A finále? Kde leží ŘECKO? Ano na BALKÁNĚ. BALKAN a BALCANI. Název je odvozen od hor v BULGARIA které se táhnou celým BULHARSKEM. Mých 35 % DNA je právě z BALKÁNU. A nyní velký pozor. ŘECKO které je na jihu BALKÁNSKÉHO poloostrova sousedí s ALBANIA a vy víte že ALBA je SCOTLAND – země SKOTŮ, či po našem SKOTU. Hlavní město ALBANIA je TIRANA – bez komentáře. Sousedí také s TURKEY – A to je země TUR a KLÍČ. Zase CATLLE jako generál GEORGE CATTLE MARSHALL. G.M. a CAT LÍ. Hlavní město ISTAMBUL – THE BASIL M. Aby to byla pravda tak se píše i ISTANBUL – THE BASIL N, které je i v psací hebrejštině malé „m“. A pak ještě ŘECKO sousedí s BULHARSKO a MAKEDONIE – B.M. S tím nic nenaděláte. BULHARSKO je hlavní město SOFIE – SOŇA. MAKEDONIE má za hlavní město SKOPJE. Původně bylo SCUPI snad od řeckého pozorovat – OBSERVE – O.B. VASIL. Pak bylo nazýváno USKUB – BUSKU/BASKU/BASKA/VASKA/BASKO. A nakonec je to SCOPIA – A to je DVOJKA a OTISK – COPIA – KOPIA. Což může být i KOPÍ a jsme zase u SHAKE/SPEARE a B-I LANCER. Název užívaný dnes i připomíná nedokončené slovo SKOPEC – SKOPIE- SKUPI. Tedy BARAN- RAM. Ale definitivně je to SKUPA zakladatel divadla S+H v PLZNI. Později se sídlem u nás na DVOJCE v ulici ŘÍMSKÁ. Souběžné s náměstím MÍR-MIER-LA PAZ – PEACE – FRIEDE. To tak prostě je. Jeho břehy omývá MAR EGEO – M.G. ve španělštině. AEGEAN SEA v angličtině či naše EGEJSKÉ MOŘE. Pak je to moře v angličtině SEA IONIAN – S.I. V němčině MEER IONISCHES – M.I. Stejně jako v italštině MAR IONIO – M.I.. Ve španělštině je to MAR JONICO – MAR CHONICO vyslov – M.C. – 1100. Či česky M.CH. Česky JÓNSKÉ MOŘE. J.M. což vy víte je zase i I.M. A ještě MAR MEDITERRANEO – M.M. – W.M. německy MITTELMEER co je i vysloveno MITTEL MEER – MÍŤA – METER MEJER. Mého otce jméno a příjmení. V našem příběhu. Anglicky MEDITERRANIEN SEA. A proč je to pravda? Finsky je to VÄLIMERI – V.M. i VALY a MARY. V příbuzné finštině maďarštině je to také úplně jinak. FÖLDKÖZI TENGER. To je i F.T. a tak i L.T.

A proč je to pravda? V létě roku 1983 jsem pobýval na dovolené v sovětské okupační zóně na německém OSTROVĚ – ISLAND RUJANA ( původně RÁNA ) v BALT MEER – B.M. a „B“ a L.T. a v MECKLENBURG VORPOMMERN – i M.B. i M.V. a v BERLÍNĚ, který má ve znaku medvěda. Vy si právě teď vzpomínáte, že jsem byl v roce 1969 v americké okupační zóně v BREMEN a při tom i na OSTROV – ISLAND HELGOLAND. To ale v SEVERNÍM MOŘI – NORTH SEA – NORDSEE. A samozřejmě, že si vzpomínáte, že jsem se narodil na OSTROV ŠTVANICE – S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. Odtud z RUJANA jsem byl telefonicky odvolán, že se musím zúčastnit Mezinárodní konference na OSTROVĚ CYPRUS ( MĚĎ a CHILE ) kterou pořádá MSS. Mezinárodní svaz studentstva. Odcestoval jsem do PRAHY a odtud letecky letadlem IL – 18 naší ČSA – OK jsem odletěl do NICOSIA. Název prý pochází z francouzského NICOSIE. A samozřejmě, že ať je to jak je to je tam vidět NICOLAS. A tak i NIKOLA a také MIKULÁŠ. Je to i LEFKOSIA v řečtině a to prý znamená BÍLÉ MĚSTO. V letadle panovala taková přátelská a velmi dobrá nálada. Dveře do kabiny byly otevřené a tak jsem ze svého místa do uličky sledoval přes přední okno v pilotní kabině po celý let hvězdnou oblohu. Na druhé straně uličky seděl SVATOPLUK PLUSKAL. Fotbalista ze ZLÍNA. Ano z BAŤOVA MĚSTA. B.M. Prakticky celý svůj aktivní život fotbalisty ale hrál za DUKLA PRAHA. Co má stadión vedle hotelu INTERNATIONAL. Tam kam mě odvedl na základě mého přání můj otec. Asi ve 13 letech. Když jsem měl životní etapu stát se slavným brankářem ve fotbalovém mužstvu. Víte, že tam jsem absolvoval přezkoušení a že jsem neprošel protože jsem byl slabý na plíce. Už jsem měl za sebou léta kouření je třeba přiznat. Přezkoušení vedl plukovník Docent MOHORITA IVAN z FTVS UK, otcův bratranec z VOLOVÉ. Ano bylo to kousek od místa kde jsem se pak sešel s ERNESTO CHE GUEVARA. SVATOPLUK PLUSKAL trénoval na KYPRU – CYPRUS místní fotbalisty. Několik let. Byl to velmi slavný muž. Zúčastnil se totiž slavného finále v CHILE. Ano v SANTIAGO – JAKUB a tak i JACQUELINA v roce 1962. Ano zase v tom roce kdy mně bylo X – 10 let. Kdy jsem přísahal věrnost US ARMY a generál GEORGE SMITH PATTON. A následovalo vše co již dobře znáte. A nyní velký pozor! ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ FOTBALOVÝ TÝM V CHILE – SANTIAGO DE CHILE – JAKUB – JACQUELINA PODLEHL REPREZENTACI STÁTU BRASILIA. Ano vidíte dobře OR BASILIA. Kde se mluví portugalsky jako v zemi kde je hlavní město LISBOA – BASIL. A je to PORT UGAL – PORT EL CHE.

Na tomto mistrovství světa v roce 1962 v CHILE – SANTIAGO DE CHILE hrál ČS.TÝM v systému 4 – 2 – 4. Tento systém začal zavádět v padesátých letech v MAĎARSKU BÉLA GUTTMAN. Ten dovedli k dokonalosti fotbalisté státu BRASILIA v roce 1958 na mistrovství světa. Proto se mu říká BRAZILSKÝ SYSTÉM. ČS. fotbalistům ale BRAZILSKÝ SYSTÉM ve finále proti BRASILIA nepomohl. A BÉLA GUTTMANN? To je i v naší hebrejštině B.L.G.T.M.N – GEBLT TUMAN – Ano TUMAN – MLHA ( LIEHM, HIML ) a FOFF. Válka v MLZE (WAZIL) generál CARL VON CLAUSEWITZ. Děda GEBLT byl KARL – KARL GOEBLATT je to správně v originále. A proč je to pravda? BLATT je LIST – LISZT. GOETHE byl z FRANFURT. GOETHE je i THE GOE a k tomu přidáme LISZT – a je to THE GOELISZT a to je i GOEBLATT. Oba žili ve stejném parku ve WEIMAR. Vím to. Byl jsem se tam podívat. V obou domech i GOETHE i LISZT. Důležité je vědět že se hlásil k národnosti MAĎARSKÉ. A že se psal LIST než to upravil kvůli výslovnosti na LISZT. A že pracoval u knížete MIKULÁŠ II. Jako NIKOLAJ II. V tomto případě šlo ale rod ESTERHÁZY. Více bude v samostatném příspěvku o BÉLA GUTTMANN. A finále ? DOMY GOETHE a LISZT ( G.L. – EL CHE ) jsou nedaleko od domu architekta VAN DER VELDE. A tak jsou hned VEDLE sebe i VEDLE domu VELDE. I VEDLE vzorového domu BAUHAUS – B.H. či H.B. Toho BAUHAUS ve kterém tam ve WEIMAR pracoval několik let i VASSILY a ještě jednou VASSILY příjmením KANDINSKY. BONBON.

A TAKJSEM V ROCE 1983 LETĚL Z MĚSTA SE ZDÍ ODDĚLUJÍCÍ VÝCHOD A ZÁPAD – DEMOKRACII A TOTALITU DO MĚSTA SE ZDÍ ODDĚLUJÍCÍ DEMOKRACII A TOTALITU – KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM. JEDNU Z TĚCH ZDÍ JSME ODSTRANILI. KDY SE ODSTRANÍ TA DRUHÁ?

Co ještě je PORTUGAL – PORT EL CHE ? Je to i PART EL CHE. V orchestru kde platí RULE – REGLA – PRAVIDLA tak jako ve FOTBALE – PART EL CHE. A ten jsem tedy hrál já. Po příletu jsem byl odvezen do hotelu kde celá ta akce MSS probíhala. Byl to hotel který se jmenoval KENNEDY. Ano KENNEDY. S bazénem na střeše. Vzpomínáte kde se narodila GOLDA MEIR – v ulici BASEINAJA v KYJEVĚ – UKRAJINA. A o mnoho a mnoho let později vystavěný bazén ŠUTKA v PRAZE -KOBYLISY(BASILEK, jako NIKOLAS-MIKULÁŠ ŠUTKA z gangu KAPEK VÍT, který se narodil ve VOLOVÉ. A samozřejmě i se všemi těmi zdroji vody PRAMENY – SPRING – JARO – JAR a RILLE – STRUŽKA a GOY DE FUENTETODOS atd. V NICOSIA tehdy sloužil můj kolega ze základní vojenské služby a můj svědek na mé svatbě s VLASTA SVOBODA, příjmením NYKODYM a jménem LADISLAV. Vy víte, že NYKODYM bylo DRUHÉ jméno tak zvané otěčestvo AUGUSTÝN HUSÁK. V SSSR mu říkali GUSTAV NYKODYMOVIČ GUSAK. NYKODYM mi tehdy vzal po skončení programu na jenom několik hodin trvající výlet k moři a k údajnému místo pohřbení svatého LAZARA. Bible říká, že YARA když z toho uděláme španělské LA ZARA znamená “ a rising ( as the sun)“ the son of JUDAH, ancestor of Christ. Tedy SYN JUDY, předchůdce KRISTA. Samozřejmě, že je vám jasné že to ZARA je původ českého slova ZÁŘE a tak i ZÁŘÍ. Měsíc kdy jsem se narodil ve znamení PANNA. A finále ? LAZAR byl z BETÁNIE – BETA – DVOJKA. Měl sestry M a M. MARIE a MARTHA. Ano BETÁNIE a LAZAR a MARIE a MARTHA. B.L.M. a MOHORITA. Všichni tři – jeden muž a dvě ženy, jsou zmiňováni v BIBLI. A BETÁNIE je nedaleko JERUZALÉMA a přátelili se s JEŽÍŠEM který je tam navštěvoval. Pravda je to proto, že svátek svatého LAZARA je dne 17.BŘEZEN-MAREC/ B.M. ale ve VÝCHODNÍCH církvích je to 17.OKTOBER-ŘÍJEN / OR. A tak je to i současně návod na vám dobře známé užívání měsíců podle čísel od začátku roku a i „hebrejsky“ od konce roku. A finále? NYKODYM který mi k hrobu LAZARA na KYPRU odvezl byl svědkem na mé svatbě dne 17.07. 1976. A vy víte, že 17.10. je to samé. A je to také 11.10. kdy se narodil IVAN HAVEL. A také je 17.07. svátek svaté MARINE, na Západě MARGHARETE. A je to celá řada těch vám již dobře známých kombinací dat složených z čísel 1 anebo 7 a 0. Jeho svátek slaví ZÁPADNÍ církve dne 17.12. A to je i 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. Má to samozřejmě i další, jiný podtext. LAZARET – NEMOCNICE a NEMOCI je odvozeno od jeho jméno. Je i symbol vzkříšení. K jeho hrobu v jeskyni zavalené kamenem přišel JEŽÍŠ a zavolal “ LAZARE, pojď ven“. A LAZAR vyšel ven v rubáši ale živý. Samozřejmě, že když jsem přiletěl od jedné ZDI z BERLÍNA tak jsem se byl v NICOSIA podívat i u tamější ZDI. Která odděluje TURECKOU – ISLÁMSKOU/TOTALITNÍ, část KYPRU a ŘECKOU – KŘESŤANSKOU/DEMOKRATICKOU část KYPRU. Vy víte, že nějak tak podobně oddělovala ta BERLÍNSKÁ ZEĎ KŘESŤANSKOU/DEMOKRATICKOU část BERLÍNA od té KOMUNISTICKÉ/TOTALITNÍ části BERLÍNA. A nyní úplné finále. Už skutečné. V hotelu KENNEDY jsem byl tehdy ubytován já VASIL MOHORITA, předseda ČESKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTŘEDÍ SSM s presidentem MSS MIROSLAVEM ŠTĚPÁNEM a ředitelem Čs. aparátu v MSS MILOŠEM JAKEŠEM. A aby to bylo celé dokonalé, tak jsem zpáteční cestu do PRAHY letěl přes ATHÉNY. S mezipřistáním a jedním dnem tam ve městě. Hlavním městě ŘECKA. Toho ŘECKA odkud pocházel ONASSIS REJDAŘ – OR, manžel JAKUBY KENNEDY. Dcery LEE a BOUVIER – L.B. A co je NICOSIA – ATHÉNY – PRAHA ještě? Je to NAP. Z angličtiny do češtiny přeložené ZDŘÍMNOUT SI. I FORTY WINKS říkají v angličtině NAP. Ano SPÁNEK. Tak už víte, kdo SPAL. NAP je i anglické FORTY WINKS. 40 MRKNUTÍ. A tak i XL M. EL CHE M. Nebo na hlavu postavené německé W – V. Pravda je to proto, že WINK je i BLINK – BALKÓN – BALCONY – BASILIN. A WINK je i WANEK – VANEK co slavil narozeniny v RUDÉM PRÁVO v roce 1989 a je to i KONEV maršál KONEV který rozsudkem a popravou L.B. totálně změnil dějiny, po smrti STALINA likvidací moci NKVD/KGB a je to i NOVAK. Jak říkal můj otec že to je ve VOLOVÉ jako MOHORITA. A jak skončit když je na stole spousta faktů? Smrt prezidenta KENNEDY a smrt LEE HARVEY OSVALD vyšetřovala WARREN komise. Oficiální název byl THE PRESIDENT’S COMMISSION ON THE ASSASSINATIOM OF PRESIDENT KERNNEDY. Ustavil ji nástupce KENNEDYHO jak jsem napsal AIR BORNE LYNDON BAINES JOHNSON. Bylo to dne 29.11. 1963 výkonným příkazem 11130. A vy víte, že 29 je i minus DVA 27. A tak je i 27.11. i datem 1775. 11130 je i 1773 B.M. – BOSTON MASSACHUSETTS TEA PARTY – To je i TP. a tak se jmenoval zavražděný policista. Dvakrát dokonce. Byl TIPPIT. . 11130 je i 13.11. a to bylo v roce 1989 pondělí po mojí Celostátní konferenci SSM v LUCERNĚ u HAVLŮ a po Svatořečení svaté ANEŽKY ČESKÉ v ROMA papežem H.P.II. HONZA PAVEL – JAN PAVEL II. Z KRAKOVA. A začátek týdne který končil dne 17.11. – ALBERTOVEM. A vy víte, že 13.11. je i 13.02. Tedy i 1 a 2 a 3. Moje rodné číslo. Ve zkratce R.Č – L.Č. – EL CHE. Rokem založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Kongres USA schválil společnou rezoluci Senátu č.137, která zmocnila prezidentem jmenovanou komisi podat zprávu o atentátu na prezidenta J.F.KENNEDY, Nařizovala i účast a výpovědi svědků a předložení důkazů. A vy víte, 137 je i 13.7. a to je svátek Svaté MARGHARETA. V Západních zemích. Ve Východních zemích se jmenuje Svatá MARINE a její svátek je dne 17.07. Tedy přesně v těch časových polohách jako to bylo před chvílí uvedeno u dat spojených s výkonným příkazem prezidenta L.B.JOHNOSON – 11130. 13.11. – 17.11. A 13.07. – 17.07. Aby to byla pravda tak 137 může být i 17.03. A to je svátek svatého PATRIKA – patrona IRŮ. A jak víte tak KENNEDY byl původem po předcích IR. PATRIK česky VLASTA. 17.03. se také narodila dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Z jeho manželství s V.M. Dostala jméno VĚRA. Oslovíš ji VĚRO – VERO je italské SKUTEČNĚ – DOOPRAVDY. VĚRA se totiž narodila dne 17.03. 1967. V L.T. – LITOMĚŘICE. Ano jako narození mého otce a jejího nevlastního dědy 1919 ve VOLOVÉ. A jako i rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. To italské VERO odpovídá i našemu slovu VÍRA. VÍRA je italské slovo FEDE. Jak nazývala moje přítelkyně ALICIA/ADRIANA jejich mládežnickou organizace v ARGENTINĚ – SILVER ZEMI. S hlavním městem BUENOS AIRES. Je to zkratka FEDERACION – FEDERACE. Tak jakou se stala Československá republika k 1.1.1969. FEDERACE DVOU REPUBLIK S TŘETÍ SPOLEČNOU. DVA + JEDNA.

Na konci měsíce září 1964 tedy po deseti – X – CHE – M – MONTHS – MIESJACEV – MĚSÍCÍCH, ve znamení PANNY byla zveřejněna závěrečná zpráva komise. Zpráva měla 888 stran. Byla předložena prezidentu L.B.JOHNOSON dne 24.09.1964. A o tři dny později tedy 27.09. byla zveřejněna. Vy víte, že 24.09. je i 12.09. a víte, že 27.09. je také podle našeho 12.09. To byl den kdy se narodil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A pět let potom se v tento den 12.09. narodil syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL-MIKAL-MIHAL-MIQUEL. Komise potvrdila že všechny tři střely které byly vypáleny z nejvyššího patra budovy byly vypáleny pachatelem LEE HARVEY OSVALD. Tou budovou byl TEXAS SCHOOL BOOK DEPOSITORY. Ten název skladu je možné také po překladu z již překládaného textu přeložit jako TEXAS BOOKS WAREHOUSE. THE B.M. Co je zajímavého na číslici 888? Římskými písmeny je to DCCCLXXXVIII. Když oddělíme TŘIKRÁT C – CHE a TŘIKRÁT – X – CHE a TŘIKRÁT L – člen EL CHE. tak zbyde D.L.V. 555. To je i VALDA – VALDEMAR/V.M. i LUDVA – LUDVÍK jako SVOBODA, ale i DEVIL. Ten kterého zničit měl za úkol MICHAL. A pochopitelně V.L. – B.L. jména prezidenta JOHNSON – SYNA JOHN. I LATIUM a VOLSCI území kde vznikl starověký ŘÍM – ROMA a tak i centrum IMPERIUM ROMANUM – I.R. A vše ve variantách L.B. a L.V. co tady již mnohokrát a mnohokrát bylo. KONEC.

Theobald z Étampes není významným autorem, ale je jedním z takových raných intelektuálů, kteří vydláždili cestu k VELKÉ RENESANCI 12.století. Hlavními principy učení jsou respekt a metodika a ROZUM v katolické nauce.

Jeho myšlenky by měly být viděny ve velké debatě jeho doby: pro nebo proti velké gregoriánské reformě, pro nebo proti převzetí moci v Církvi mnichy v době, kdy všichni papežové  jsou bývalí mniši a pokoušejí se násilím vnutit svému kléru své asketické záměry.

Také oxfordská historiografie ho často považovala za zakladatele univerzity a v roce 1907 byla složena a provedena parodie, která ho představovala jako uvaděče osvícenství v Oxfordu, v opozici k silám temnoty, které představovali mniši z ABINGDON.

Sympatie anglikánské církve si získal svým nepřátelstvím vůči celibátu kněží, celibátu, který se v severní Evropě setkával s odporem až do konce středověku, zatímco v katolické Francii bylo jeho dílo postupně zapomenuto.

K TOMU: ROZUM je i MIZERA jak se jmenovala moje přítelkyně se kterou jsem se seznámil v létě roku 1968 v DĚDKŮV MLÝN u DRUŽEC. Byl V.M. Její otec pracoval v MERKURIA u mostu BARIKÁDNÍKŮ. Byl to i tajemník ÚV KSSS RAZUMOVSKY který mě v MOSKVĚ přijal v roce 1988. To jsem ještě byl RAZUMNÝ. Pak v roce 1989 jsem tam byl podruhé a to jsem byl přijat tajemníkem ÚV KSSS KUPCOV. To už jsem nebyl RAZUMNÝ. Protože KOUPĚ – KUPCOV je ve španělštině je COMPRA. A přesně od té doby po mém návratu se skutečně začali mým okolím, dlouholetými „PŘÁTELI“ na ÚV SSM a ÚV KSČ a asi i jinde, vytvářet situace která taková KOMPRA měla zajistit. Vím to přesně a pamatuji si ty situace přesně jednu po druhé. Kdo to organizoval a jak to organizoval a s kým to organizoval. Takové mytí nádobí a fyzická práce a život o samotě vám připraví podmínky na upamatování si i těch nejmenších detailů z těchto situací. Tragédií bylo, že ti kteří to dělali se nestyděli po pádu komunismu se mnou stále jako spolupracovat a přátelit se. Proto jsem to musel zcela zarazit a ukončit s nimi jakékoliv styky. Tragédie českého národa je, že tito lidé a jim podobní se stali hnacím motorem polistopadového vývoje. To je ale jiný příběh.

A proč je i toto pravda? V létě 1990 jsem byl na pozvání M.G. MICHAILA GORBAČOVA na JUŽNOM. V zařízení u kterého si postavil rezidenci FOROS. U MAJÁKU. Tam jsem požádal v přítomnosti Alexandra Kwasnievski z Polska, předsedu Socialistické frakce v Evropském parlamentu pana SPITALSE, Belgičana, o co nejrychlejší přijetí východoevropských zemí do EVROPSKÉ UNIE. To bylo tam jediné moje neoficiální setkání – jednání – schůzka. Nepožádal jsem tam nikoho z přítomných představitelů KSSS o oficiální přijetí. Ani GORBAČOVA ani PRIMAKOVA ani MEDVĚDĚVA ani FROLOVA. Snášel jsem veřejně schválně prezentovanou ignoranci mojí osoby HANSEM MODROW tehdy představitele východoněmeckých komunistů. V září jsem zamířil do PORTUGALSKA k ALVARO CUŇHAL. A odtud do MOSKVY k ALEXANDER NIKOLAJ JAKOVLEV do MOSKVY. V září jsem odmítl stát se předsedou KSČM. Jak mi navrhoval komunista SVOBODA JIŘÍ. Koncem září přiletěl do Prahy tajemník ÚV KSSS KUPCOV. Samozřejmě, že s tím, svým pobytem připomenout co je třeba dělat. 04.10.1990 byl zavražděn můj otec. A výroba KOMPRA na mě nabrala na síle. A aktivity komunistů z KSČM a komunistů OSMAŠEDEÁSÁTNÍKŮ nabrali na síle. I NEZNÁLKŮ z DISENTU a STUDENTSKÝCH vůdců se do aktivit Komunistické strany SSSR také zapojilo dost. Po mém odstranění z orgánů Federálního shromáždění přišla na řadu likvidace matky. A pak i tchyně. Moji rodiče a i tchýně byli aktivní účastníci OPERACE BENJAMIN. Přes toto všechno se jim pád SSSR nepodařilo zastavit. To bylo podrobně v jednom z předcházejících příběhů jak to dále konkrétně probíhalo. Jmenuje se BERN-LUCERN-BASILEA DÍL III A. Přečtěte si to jak to bylo. Bohužel, na konec toho všeho se moc v RUSKU dostala do rukou KGB. Ale to je už skutečně jiný příběh. Který teď žijeme. A který musí skončit jejich definitivní a úplnou porážkou.

Je to i ROZUM – MEZERA – ŠTĚRBINA a to je i RILLE jako moje prababička z babiččiny HON/HAHN strany a větší mezera mezi většími přírodními útvary jako CAŇADA ve španělštině. MEZIHOŘÍ – ÚDOLÍ – VALLEY – VALY. V OXFORDU nacvičili parodii v roce 1907 která měla připomenout dílo THEOBALDA. 1907 je i 19.07. a to je svátek VINCENC. A protože jde o VELKOU HRU tak je třeba připomenout, že toho 19.07. jde o svátek ČENĚK který je českým překladem jména VINCENC. Skutečný VINCENC má svátek dne 14.04. Ano i 19.09.A vy víte, že VINCENC byl můj pradědeček ale dědovi strany. A samozřejmě i VINCENC VAN GOGH – HOCH na jehož výročí narození dne 30.03. byl můj otec v roce 1943 odveden v O.B. ORENBURG BUZULUK do československé armády. Poté co vycestoval z GULAG KOŽVA dne 12.03. 1943. V příběhu představovali SÍLY TEMNOTY proti kterým THEOBALD vystupoval po celý svůj život mniši z ABINGDON. Jak vidíte, je to ve výslovnosti nás co všechno popletem velmi blízko i francouzskému ABIGNON – AVIGNON. Ano tomu místu kam psal THEOBALD jeden dopis. Ten anglický ABINGDON je nedaleko OXFORD také na řece THAMES. Město se pyšní tím, že to nejstarší obydlené místo v ANGLII vůbec. Od doby ŽELEZNÉ – EISEN – IRON. Legendy v tomto místě tvrdí, že OPATSTVÍ v tomto místě bylo založeno v roce 166. Ano 166 i 16.6. i 19.9. i 14.4. Ví se ale prokazatelně to že v roce 1084 slavil VILÉM DOBYVATEL v klášteře Velikonoce a jeho syn JINDŘICH I. zde v tomto klášteře získal vzdělání. 1084 je i 18.04. a tak i 16.04. Datum kdy přistál výsadkář OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN u LANDECK u INNSBRUCK. Ten O.R. který se narodil ve stejný den jako syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Dne 12.09. Dva dny před úmrtím T.G.M. a narozením JAN MASARYK ny VINOHRADECH. Ve městě byla také ve dvacátém století jedna z továren automobilky M.G. Ten název M.G. znamená MORRIS GARAGES. Ale je to jiná další automobilka v mém příběhu. Tuto založil v ABINGDON pan CECIL KIMBER – C.K. Vyráběla sportovní vozy na podvozku MORRIS WILLIAM vozů vyrobených v OXFORDU. A vy víte, že GARAGE je i GARRIGUE. Jako příjmení přijaté MASARYKEM. Nebyl pak už jenom T.M. ale byl T.G.M. KONEC.

Po sporech mezi studenty a obyvateli Oxfordu v roce 1209 uprchli někteří akademici před násilím do CAMBRIDGE kde později založili CAMBRIDGE UNIVERSITY.

Studenti se sdružili na základě geografického původu do dvou „NÁRODŮ“ které reprezentovaly sever (seveřany neboli boreály, kteří zahrnovali ANGLIČANY  ze severu od řeky TRENT a SKOTY a jih (jižany nebo Australany, kteří zahrnovali Angličany z jihu od Tridentu, IRY a VELŠANY.  V pozdějších stoletích geografický původ nadále ovlivňoval příslušnost mnoha studentů, když se v Oxfordu stalo zvykem členství v koleji. Kromě toho se v polovině 13. století v Oxfordu usadili členové mnoha, náboženských řádů včetně dominikánů, františkánů, karmelitánů a augustiánů, včetně , kteří získali vliv a udržovali domy nebo sály pro studenty. Přibližně ve stejné době soukromí mecenáši zakládali vysoké školy jako samostatné vědecké komunity. Mezi prvními takovými zakladateli byli WILLIAM Z DURHAMU, který v roce 1249 obdaroval UNIVERSITY COLLEGE  a JOHN BALLIOL otec budoucího skotského krále. BALLIOL COLLEGE nese jeho jméno. Další zakladatel, WALTER DE MERTON, lord kancléř ANGLIE a později biskup v ROCHESTR vymyslel řadu předpisů pro vysokoškolský život. MERTON COLLEGE se tak stala vzorem pro taková zařízení v Oxfordu stejně jako na univerzitě v Cambridge. Od té doby stále více studentů bydlelo spíše na kolejích než v kolejích a řeholních domech. 

K TOMU: A studenti byli rozděleni do DVOU NÁRODŮ. DVOU SKUPIN obyvatel OXFORDU. Řeka která je oddělovala na mapě ANGLIE je TRENT. Bylo to proto, že to je TŘETÍ nejdelší řeka v ANGLII. A její povodí je v pomyslném středu ANGLIE. A pramení v BIDDULPH MOOR – B.M. Vy víte, že je důležité že se jmenuje TRENT. Latinsky TRISANTONIA. Zase TRI – TRE – TUR atd. Její název se v různých jazycích nemění. Je ale na severu ITALY město se stejným názvem v jazyce LOMBARD a LADIN. TRENT. Vy ho můžete znát pod názvem TRENTO. To město má barvy vlajky stejné jako UKRAJINA a ŠVÉDSKO. A tak nás spojuje v mém příběhu dohromady s ANGLIÍ a s OXFORDEM. TRENT je totiž v provincii TRENTINO. A kromě TRENT je v té provincii TRENTINO významným městem BOLZANO – BAZILINO. Je tam BRIXEN kde byl v exilu HAVLÍČEK z BRODU. A je tam nejvyšší hora ORTLER v pohoří ORTLES. Ano OR a L.T. Je důležité vědět že tato hora je nejvyšší horou v TYROLY a byla nejvyšším vrcholem bývalého RAKOUSKO – UHERSKA. TEDY I NAŠE. Ale zpět k OXFORD – VOLOBROD – VOLOVÉ. Ti na NORTH – SEVER od TRENT byli ANGLIČANĚ spolu se SKOTY – SCOTLAND/ALBA. Ti na JIH – SOUTH od řeky TRENT byli ANGLIČANÉ s IRY a VELŠANY – z IRELAND a WALES. KONEC.

V letech 1333–1334 byl pokus některých nespokojených oxfordských učenců založit novou univerzitu ve STAMFORD v hrabství LINCOLNSHIRE zablokován univerzitami v Oxfordu a Cambridgi, které podaly petici králi EDWARD III. Od té doby, až do 20. let 19. století, nesměly být v Anglii zakládány žádné nové univerzity, dokonce ani v Londýně; Oxford a Cambridge tak měly duopol, což bylo ve velkých západoevropských zemích neobvyklé. 

Nové učení renesance  výrazně ovlivnilo Oxford od konce 15. století. Mezi univerzitní učence té doby patřil WILLIAM GROCYN který přispěl k oživení studia ŘEČTINY a JOHN COLET známý biblický učenec.

K TOMU: EDWARD III. vydal zákaz zakládání nových vysokých škol. A tak měli Univerzity, jak překládá slovník DUOPOL. Byly jenom DVĚ. Až do 20. let 19. století. Byla to výjimka v Západní Evropě. Na univerzitě se objevil WILLIAM GROCYN – W.G. – M.G. který přispěl k oživení studia ŘEČTINY. A s ním i JOHN COLET. KOLET je i KOŠICE a LITOMĚŘICE. Plukovník VASIL MOHORITA velitel para výsadku O.B. OLEXA BORKAŇUK v KOŠICE a já OTISK mého otce v LITOMĚŘICE kde byl OLEXA JIŘI samozřejmě že jiný OLEXA předseda OV SSM. Můj kolega ve škole VLKSM v MOSKVĚ. KOLET je i KOTEL. Jak se nazývá místo v JERUZALÉMĚ u ZDI – WALL – NÁŘKŮ. KONEC.

S anglickou reformací a přerušením společenství s římskokatolickou církví uprchli odpadlí učenci z Oxfordu do kontinentální Evropy a usadili se zejména na univerzitě v DOUAI. Metoda výuky v Oxfordu byla transformována ze středověké scholastické metody na renesanční vzdělávání, i když instituce spojené s univerzitou utrpěly ztráty půdy a příjmů. Pověst Oxfordu jako centra vzdělanosti a vzdělanosti v době osvícenství upadala; Klesal počet žáků a výuka byla zanedbávána. 

V roce 1636 WILLIAM LAUD kancléř a arcibiskup z CANTERBURY kodifikoval stanovy univerzity. Ty do značné míry zůstaly jeho řídícími předpisy až do poloviny 19. století. LAUD byl také zodpovědný za udělení listiny zajišťující privilegia pro univerzitní nakladatelství a významně přispěl k BODLEIAN LIBRARY.  hlavní knihovně univerzity. Od počátků anglikánské církve až do roku 1866 bylo členství v církvi podmínkou pro získání bakalářského titulu na univerzitě a „DISIDENTŮM“ bylo povoleno získat magisterský titul až v roce 1871.

Univerzita byla centrem royalastické  strany během anglické občanské války (1642–1649), zatímco město upřednostňovalo opoziční parlamentní kauzu. 

K TOMU: Je zajímavé že se usadili v Evropě na univerzitě v DOUAI. To slovo má pouze jednu souhlásku „D“. A to je i v angličtině vyslovené THE. Nachází se na 55°22’17“ NORTH šířky. A vy víte, že i 17 je 5. A tak je to 55 22 5. Co vám říká 555 a 22. 555 – D.L.V. tady bylo před chvílí u WARRENOVA KOMISE. A 22 – to je přece HLAVA 22 – HAVEL 22. O PILOTECH US AIR FORCE V ITALY. S hlavním hrdinou YOSSARIAN snad původem ARMENIAN ze země O.Ř. – O.R. OSVĚTLITEL ŘEHOŘ – GRIGORIJ zakladatele církve svatého BARTHOLOMAUS. Je to i 20 a 22 a 25 a 50 55. WILLIAM LAUD je také W.L. – V.L. – B.L. A je LAUD jako LADA – LÁĎA – LADISLAV – LADA a VASIL. A tak také i LÍDA – LUDMILA a LIDKA. A proč je to pravda? LAUD je v překladu z angličtiny CHVÁLA. Tedy i EL CHE V. Ale hlavně je to i příjmení mojí spolupracovnice na ÚV SSM která se jmenovala CHVÁLA. Příjmením. Její otec byl také akademik jako LAUD – CHVÁLA. Byl profesor na ČVUT. Se sídlem u nás na DVOJCE na KARLOVĚ náměstí. Byl BŘETISLAV – BRATISLAV – VRATISLAV – WROCLAV a narodil se v NEBUŽELY u MĚLNÍKA. Jako HORNÍ POČAPLY ale asi 11 km na severní stranu. Vy samozřejmě vidíte, že NEBUŽELY jsou i BAZILY N. A finále? Byl vedoucím katedry STROJŮ a zařízení. Měl podíl na vývoji ROBOTŮ v osmdesátých letech. Byl sportovec hrál VOLEJBAL. VOLLEYBALL – Ano VOLY a MÍČ – V.M. Ale také pokyn pro spojaře a TEL. – TELEFONISTY – VOLEJ! V latině je VOLEJBAL – FOLLIS VOLATILIS – VASILLY VASILLY L.T. Také jsem chodil hrát volejbal. Když jsem byl předseda OV SSM Praha 2. U nás NA FOLIMANKU. A s volejbalisty jsme před 17.LISTOPADEM 1989 organizovali TURNAJ 17.LISTOPADU. Začínal v SOKOL OBŘÍSTVÍ. A to vy víte, že to je OBŘÍZKA a OB THE BASIL. Samozřejmě byl i SOKOL. Aby to byla pravda tak se kolegyně CHVÁLA provdala za kolegu – také pracovníka ÚV SSM.

WILLIAM LAUD měl hlavní podíl na ustavení B.L. BODLEIAN LIBRARY. KONEC.

WADHAM COLLEGE založená v roce 1610, byla vysokoškolskou kolejí sira CHRISTOPHER WREN.

WREN byl v 50. letech 16. století součástí brilantní skupiny experimentálních vědců v Oxfordu, Oxford filozofický klub do kterého patřili ROBERT BOYLE a ROBERT HOOKE. Tato skupina, která byla občas spojována s BOYLEN NEVIDITELNOU KOLEJÍ pořádala pravidelná setkání ve WADHAM pod vedením správce koleje, JOHN WILKINS a skupina vytvořila jádro, které později založilo Královskou společnost.

K TOMU: WADHAM COLLEGE byla založena 1610. A to vy víte, že je i 16.10. Bez úprav. A to se narodil můj děda DMITRO- METER – MÍŤA PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. A je to také 16.OKTOBER – ŘÍJEN /OR-OŘ. A je to také 16.BŘEZEN-MAREC/ B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. Na ostrově ŠTVANICE. ROBERT BOYLE je i BOB BOYLE – B.B. a B.L. zase. ROBERT HOOK je HÁK nedávno vzpomínaní dva HÁCI kteří se mnou byli ve spojení. Jeden v MEZIHOŘÍ LIBEŇ to byl PETR. A druhý HÁK na vojně v LITOMĚŘICE. A byl HOOK ROBERT tedy i BOB – H.B. Havlíčkův Brod. KONEC.

Ze studentů, kteří se imatrikulovali v roce 1840, bylo 65 % synů profesionálů (34 % byli anglikánští duchovní). Po ukončení studia se 87 % z nich stalo profesionály (59 % jako anglikánští duchovní). Ze studentů, kteří byli imatrikulováni v roce 1870, bylo 59 % synů profesionálů (25 % byli anglikánští duchovní). Po ukončení studia se 87 % z nich stalo profesionály (42 % jako anglikánští duchovní). 

CURTHOYS a H. S. JONES tvrdí, že vzestup organizovaného sportu byl jedním z nejpozoruhodnějších a nejvýraznějších rysů historie univerzit v Oxfordu a Cambridgi na konci 19. a počátku 20. století. Byla převzata z atletiky převládající na veřejných školách jako ETON, WINCHESTER SHREWSBURY a HARROW.  

Všichni studenti, bez ohledu na zvolený obor studia, museli strávit (alespoň) první rok přípravou na zkoušku prvního ročníku, která byla silně zaměřena na klasické jazyky. Studenti přírodních věd to považovali za obzvláště zatěžující a podporovali samostatný přírodovědný titul se studiem řeckého jazyka  který byl odstraněn z povinných předmětů. Tento koncept bakaláře přírodních věd byl přijat i na jiných evropských univerzitách ( Londýnská univerzita jej zavedla v roce 1860), ale návrh z roku 1880 v Oxfordu nahradit klasický požadavek moderním jazykem (jako je němčina nebo francouzština) byl neúspěšný. Po značných vnitřních sporech o strukturu učebních osnov umění byla v roce 1886 uznána „předběžná přírodověda“ jako kvalifikační součást zkoušky prvního ročníku.

Na začátku roku 1914 bylo na univerzitě umístěno asi 3 000 vysokoškoláků a asi 100 postgraduálních studentů. Během první světové války mnoho vysokoškoláků a stipendistů vstoupilo do ozbrojených sil. V roce 1918 byli prakticky všichni stipendisté v uniformě a počet studentů se snížil na 12 procent předválečného počtu. Univerzitní seznam vojenské služby  zaznamenává, že ve válce sloužilo celkem 14 792 členů univerzity, z nichž 2 716 (18,36 %) padlo. Ne všichni členové univerzity, kteří sloužili v první světové válce, byli na straně Spojenců; Pozoruhodný je pomník příslušníkům NEW COLLEGE kteří sloužili v německých ozbrojených silách, s nápisem: „Na památku mužů této koleje, kteří přišli z cizí země a vrátili se, bojovali a zemřeli za svou vlast ve válce 1914–1918“. Během válečných let se univerzitní budovy staly nemocnicemi, kadetními školami a vojenskými výcvikovými tábory. 

Dvě parlamentní komise v roce 1852 vydaly doporučení pro Oxford a Cambridge. ARCHIBALD CAMPBELL TAIT bývalý ředitel Rugby School, byl klíčovým členem Oxfordské komise; chtěl, aby se Oxford řídil německým a skotským modelem, v němž byla profesura prvořadá. Zpráva komise předpokládala centralizovanou univerzitu řízenou převážně profesory a fakultami, s mnohem větším důrazem na výzkum. Odborný personál by měl být posílen a lépe placen. Pro studenty by měla být zrušena omezení vstupu a chudším rodinám by mělo být poskytnuto více příležitostí. Vyzval k rozšíření učebních osnov a k vyznamenání, které by bylo udělováno v mnoha nových oblastech. Vysokoškolská stipendia by měla být otevřena všem Britům. Postgraduální stipendia by měla být otevřena všem členům univerzity. Doporučoval, aby byli členové zproštěni povinnosti svěcení. Studenti měli mít možnost ušetřit peníze tím, že se ubytují ve městě, a ne na koleji. 

K TOMU: ARCHIBALD CAMPBELL TAIT. To je přímo soubor informací. Byl ARCH – ARCHA – LOĎ – VESSEL. A je to také ARCH – ALCH – EL CHE. A BALD – HOLOHLAVÝ jako dirigent HÁLA a je to i HLAVÝ – HAVEL a H.L. HOLLAND. BALD je i DR. „B.“ Je to i THEOBALD první přednášející v OXFORD vůbec. K tomu byli CAMP – TÁBOR či TAVOR ale i ROBOT a slovenská VATRA i BRAT. BELL je ZVON. Ale také vysloveno jenom B.L. Velmi důležité v mém příběhu. BELL byla COBRA BELL letadlo na kterém létal maršál POKRYŠKIN. Byl TAIT. To je i T and T – TELEFON a TELEGRAF. Je to i TITO – STRÝC a ONKLE což je i ANKLE na kterém je na NOZE ITALY město MELFI. TAIT je i AT&T – AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAF COMPANY se sídlem v DALLAS, TEXAS. A vy si vzpomínáte, že památník TELEPHON a TELEGRAF je ve městě BERN – SCHWEIZ. AT&T založil ALEXANDER GRAHAM BELL. Ano zase BELL. A jeho jméno je i ALEXANDER BELL GRAHAM – A.B.G. A vy víte, že pro nás co píšeme rukou jak to přijde je to i A.B.C. Ten cancourek u „G“ klidně vynecháme. A tak je to i 1 a 2 a 3 a to je moje rodné číslo. TITO byl i JOSIF BROZ TITO. BROZ je BAZIL. I generálporučík BROŽ náčelník zpravodajské správy československé lidové armády. Do roku 1989. Myslím že byl JOSEF. A když je TAIT – TITO strýc tak je vlastně anagram TAIT – TITA naše TETA. Sestra LIBUŠE. Moje sousedka v lavici na VŠP byla LIBUŠE. Je to samozřejmě i oslovení otce v češtině – TATI. KONEC.

Systém oddělení čestných škol pro různé předměty začal v roce 1802 s MATEMATIKOU a LITERA HUMANIORES. V roce 1853 byly přidány školy „přírodních věd“ a „práva a moderních dějin“.  V roce 1872 se poslední z nich rozdělila na „Jurisprudence“ a „Modern History“. Šestou čestnou školou se stala teologie. Kromě těchto titulů B.A. Honours byl a stále je nabízen postgraduální bakalářský titul BACHELOR OF CIVIL LAW – B.C.L.  

V polovině 19. století se objevilo OXFORD HNUTÍ  (1833–1845), vedené mimo jiné budoucím kardinálem JOHN HENRY NEWMAN.

Správní reformy v průběhu 19. století zahrnovaly nahrazení ústních zkoušek písemnými přijímacími testy, větší toleranci k náboženskému disentu a zřízení čtyř ženských vysokých škol. Rozhodnutí Tajné rady ve 20. století (např. zrušení povinných denních bohoslužeb, oddělení profesury hebrejštiny REGIUS od kněžského statusu, odklonění teologických odkazů kolejí k jiným účelům) uvolnila spojení s tradiční vírou a praxí. Navíc, i když univerzita historicky kladla důraz na klasické znalosti, její učební osnovy se během 19. století rozšířily o vědecká a lékařská studia.

Oxfordská univerzita začala udělovat doktoráty za výzkum v první třetině 20. století. První Oxford DPhil v matematice byl udělen v roce 1921. 

K TOMU: OXFORD HNUTÍ je i OXFORD MOVEMENT – O.M. či M.O. Po našem i VOLOBROD – VOLOVÉ HNUTÍ tedy i V.H. VÁCLAV HAVEL a rodné město mého otce na Zakarpatské Ukrajině. To vedl budoucí kardinál JOHN – JAN – HONZA a HENRY – JINDŘICH NEWMAN. Je to buď J.J. NEWMAN nebo je to i H.H. NEWMAN. NEUMANN byla moje třídní učitelka na prvním stupni. Bydlela ve FARSKÉHO ulic naproti domu HUSOVA sboru. JAN HUS byl také HONZA HUS – H.H. A HUSÁK GUSTAV je ukrajinsky vysloveno HUSÁK HUSTAV. Sám NEWMAN se narodil dne 21.02. 1801 v LONDÝNĚ. Jeho otec byl bankéř na LOMBARD STREET. Ano té vám dobře známé LOMBARD Street u BARTOLOMEW Street a BANK OF ENGLAD. Místo DRUHÉHO zastavení královských hlasatelů při vyhlašování například úmrtí krále či královny. Narodil se jako ANGLIKÁN vystudoval TRINITY COLLEGE v OXFORD a stal se KATOLÍKEM. Zemřel dne 11.08. 1890. VE WEST MIDLANDS, BIRMINGHAM, EDGBASTON. KONEC.

Univerzita v roce 1875 schválila statut, který umožňoval zkoušky pro ženy zhruba na bakalářské úrovni;  Na krátkou dobu na počátku 20. století to umožnilo “ DÁMÁM Z PARNÍKŮ“ získat tituly AD EUNDEM na univerzitě v DUBLIN. V červnu 1878 byla založena Asociace pro vzdělávání žen (AEW), jejímž cílem bylo případné vytvoření vysoké školy pro ženy v Oxfordu. Mezi nejvýznamnější členy sdružení patřili GEORGE GRANVILLE BRADLEY a T.H. GREEN a EDWARD STUART TALBOT. TALBOT trval na specificky anglikánské  instituci, což bylo pro většinu ostatních členů nepřijatelné. Obě strany se nakonec oddělily a TALBOT skupina založila v roce 1878 LADY MARGARET HALL zatímco T. H. GREEN založil v roce 1879 nekonfesijní SOMMERVILLE COLLEGE. V roce 1879 otevřeli své dveře prvním 21 studentkám (12 ze SOMERVILLE, 9 z LADY MARGARET), které navštěvovaly přednášky v místnostech nad oxfordským pekařstvím. V roce 1879 žilo doma nebo s přáteli také 25 studentek, skupina, která se vyvinula ve SOCIETY OF OXFORD HOME-STUDENTS a v roce 1952 v St. ANNE COLLEGE.

K TOMU: Co znamenal název DÁMY Z PARNÍKŮ? STEAMBOAT LADIES? Tak se říkalo ženám – studentkám z universit v OXFORD a CAMBRIDGE které v letech 1904 až 1907 získali tituly na univerzitě v DUBLIN IRELAND. V době kdy jejich univerzity odmítali udělovat tituly ženám. Protože musely do DUBLIN, na TRINITY COLLEGE, tedy na OSTROV cestovat z OSTROVA ENGLAND „BY STEAMBOAT“ dostaly tuto přezdívku. V uznání práva na studium žen v OXFORD měl podíl pan BRADLEY. Vy znáte dobře generál OMAR BRADLEY – O.B. Vojevůdce z WWII. Který vedl vylodění na OMAHA BEACH – O.B. v NORMANDY. BRADLEY byl i DR. BÍ a LEE – DR.BÍLÝ. DR. BENJAMIN LEE. Pozorně se podívejte na to co to ještě může být? Vidíte to ? DR. BELL ? DOKTOR ZAZVONIL NA ZVONEC A POHÁDKY BYL KONEC? Pravda je to proto, že s ním byl ve trojici inovátorů a bojovníků za práva ŽEN i T.H. GREEN – THE GREEN – ZELENÝ. Tedy v barvě obecně představující vojáky. A třetí z této TRINITY – TROJICE byl EDWARD jak se nechal přejmenovat EDVARD BENEŠ. STUART – S – DVOJKA a příjmením TALBOT – TALL BOTA. To je ta ITALY. Ta je přece až úplně nahoru ke kyčlím. Nebo k pozadí. Ano POZADÍ říkáme česky té části těla ale i něčemu co je za něčím UKRYTÉ a není to VIDITELNÉ, nebo je to ŠPATNĚ VIDITELNÉ – ČITELNÉ. Je to BOTA L.T. Tam jsem čekal několik týdnů než mně sehnali BOTY. Moji velikost BOT. Vysokých a velkých vojenských KANAD. Měli o přístupu k ženám rozdílné názory. A tak se skupina novátorů v otázce žen rozdělila na DVĚ skupiny. A skupina pana TALBOT založila v roce 1878 LADY MARGARET HALL. A vy víte že to je i LADY MAGARITA „R“ – OR LHAL. Nebo je to místo bydliště LADY MARGARETA – LUDMILA/LIDKA MAGARITA. PPLK: SOCHORA či rodiště H.P. – HORNÍ POČAPLY. Nebo porodnice na OSTROV ŠTVANICE kde jsem se narodil já – matce LADY MAGARITA – ukrajinsky MAHARITA. A proč je to pravda? THE GREEN – PAN ZELENÝ založil SOMMERVILLE COLLEGE. SOMMER-SUMMER. To je i C.S. ČESKOSLOVENSKO – CZECHOSLOVAKIA. SOMMERVILLE je i WASIL M. VILLE. V.L.M. – B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Ale i SOMMER v překladu LÉTO – L.T. Ve finštině KESÄ – K.S. – X – CHE. Ve španělštině VERANO – NO VERA – NEPRAVDA. ALE HLAVNĚ JAK JIŽ VÍTE ŠPANĚLSKY VYSLOVENÉ „V“ JE NĚCO MEZI „V“ a „B“. A TAK JE TO I BERANO – BERANO JE TAKÉ VOLOVÉ PROTOŽE TAM ŽILA RODINA BÁRÁN. A je to i BARANNIKOV a BARRANDOV a WOLFRAM – RAM a VOLF. A finále? V roce 1879 otevřeli dveře první 21 studentkám. 12 bylo ze SOMMERVILLE a 9 bylo z LADY MARGARET HALL. ANO 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a také datum narození syna mojí sestry ANNA MARIE na OSTROV ŠTVANICE – S.O. – jménem MICHAL. Je to i 12.04. Datum letu prvního člověka do vesmíru JURIJ GAGARIN. PILOT. I GEORGIJ GAGARIN a tak i G.G. I G.H. nebo H.G. či H.H. JURIJ je i IURIJ GAGARIN – I.G. a tak i EL CHE. Byl jsem ho vítat se školou v PRAZE. Stáli jsme někde na LENINCE, myslím ale to už se mohu plést, že to bylo u Vysoké školy politické. Co jsem pak studoval. A rok kdy otevřeli dveře studentkám 1879? To je přece i 1891. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. v TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE u LABE okres LITOMĚŘICE. První studentky navštěvovaly přednášky nad místním PEKAŘSTVÍM. To je místo kde se něco PEČE. A mají tam PECE a tak i SVĚTLO a TEPLO. OR a TEPLICE. A PEČORA. Tam v PEČORA – KOŽVA republika KOMI byl můj otec M.V. MOHORITA VASIL přes tři toky v GULAGU. Byl tam také M.B. MENACHEM BEGIN. PEKAŘSTVÍ je BAKERY. Naše BASILY. Ale i BAKER Street v LONDÝNĚ na které žil SHERLOCK HOLMES – ano H.S. Od SKOTA Sir CONNAN DOYLE – KANÓN LOYD. Jako hrdina občanské války v USA, LOYD rodák z LIVERPOOL a COOLHEAVER – EL CHE HAVEL z lodi – VESSEL WYALUSING – ING.WASIL, jako okres v PHILADELPHIA který založili M.B. MORAVIEN BROTHERS. A jako první kavárna v LONDÝNĚ na LOMBARD Street – LLOYD. A jako LOYD – LADY jako MARGARET – MAGARITA HALL – LHAL. A finále? STEAMBOAT LADIES jsou podle našeho slovníku nejen „NÁMOŘNICE“ ale i my „MARINES“ Jako svatá MARINE která má svátek 17.07. A svatá MARGARETA dne 13.07. to ale již dobře znáte, vy kteří čtete. SOMMERVILLE a LADY MARGARET tak jak to také v OXFORDU používají je i S.L.M. Maršál SLIM. Ten který vedl ve WWII. spojenecká vojska v BARMĚ. V tom statě kde pracoval na velvyslanectví CZECHOSLOVAKIA – C.S. můj tchán MIROSLAV SVOBODA z PLZNĚ se svojí manželkou VLASTA SVOBODA. BARMA je naše B.L.M. A BARMA je i MYANMAR – B.M. V té době žili v hlavním městě YANGON – JAN HAN – Neboli RANGOON – UTÍKEJ HAN. Název tohoto města ukazuje na to jak je latinské „R“ Rangoon otočené ruské „Я“ Янго́н. A vy také víte, že Maršál SLIM má památník ve městě BRISTOL v Anglii. BASIL TAL. Městě kam umístily Britské tajné služby defektora ze sovětské GRU – B.REZINA který přijal jméno po ALEXANDER VASILLY SUVOROV. Víte, že to je i BRSTL – VRSTL – Herec VRŠŤALA který hrál ve filmu 5.ODDĚLENÍ agenta C.I.C. – 199 – 19.09. který operoval v kraji U.L. Hotel BRISTOL je i ve VIENNA naproti hotelu SACHER a VIENNA OPERA na OPERARING – OR. To je ten hotel SACHER co je u něj léta letoucí v pronájmu JUNGMANN, krejčovství. Ale to všechno již víte. A Hotel BRISTOL ve VIENNA je na MAHLER STRASSE – MOHORITA SAILOR – MARINE – NÁMOŘNÍK.

Proč se jmenovala ženská kolej LADY MARGARET HALL ?

L.M.B. základní klíč OPERACE BENJAMIN je i významná panovnice – LADY MARGARET BEAUFORT. Ve vší úctě k té dámě je třeba upozornit na to, že v azbuce je BEAU přečtené VEAU. To je TELE. Ano v češtině mládě SKOTA – TURA – píšu to schválně vím že to je SKOTU a asi TURŮ. A tak je MARGARET – RE/OR MOGORITA TELE. A vy víte, že můj otec byl jak TELE protože byl z VOLOVÉ a také byl TELE protože byl SPOJAŘ – TELEFON a TELEGRAF. Které uctívají ve SCHWEIZ městě BERN – vyslov anglicky BEN. To je to město které ve TROJICI spojuje název nejslavnější knihy lidské historie – BIBLE. B.L.B. BERN – LUZERN – BASILEA. A aby to byla pravda tak je TELE i T.L. a tak i L.T. LITOMĚŘICE – středobod mého příběhu. V kraji U.L. I TYL ze stejných kasáren jako – ale jenom jménem. Ty jeho byly v Praze na náměstí REPUBLIKY a ty moje v LITOMĚŘICE, je to i TELL VILÉM i slovenské TÁLY i ve finštině CLO – BOHA MERKUR – TULLI. Ale to vše již znáte. LADY se narodila dne 31.05. 1443 v BEDFORDSHIRE. To vy víte, že je i 31.08. Den mého neprávoplatného přijetí do KSČ. Bez DVOU Slovenské národní povstání a „hebrejsky“ čtené i 13.08. Datum narození FIDEL CASTRO. F.C. – FOOTBALL CLUB. NOHA – MÍČ/KOULE a CL a B – EL CHE – BEN. Minus DVA je to i 11.08. datum narození VASIL GYULA BILAK. Narodila se také na BRODU. Vy kteří čtete velmi pozorně víte že rok 1443 je i rokem 1943 – když použijeme jednu z tisíc; různých podob jak se zapisovala číslice 4-9 v dějinách psaní. Zemřela dne 29.06. A to je i 29.09. To je bez DVOU i 27.09. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a datum narození syna mojí sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Datum 12.09. je i rokem kdy zemřela 1509 – 15.09. A to je datum vraždy svaté LUDMILY. Jak se jmenovala moje a mojí sestry ANNA MARIE matka. Zemřela ve WESTMINSTER – Západním Dómu – zkráceně W.M. A to jsem já a můj otec. A tak je tu naše rodina pěkně pohromadě. Spolu s OPERACÍ BENJAMIN. Byla i hraběnka z RICHMOND a DERBY. RICHMOND hotel z KARLOVY VARY znáte a RICHMOND ulici z OXFORD také. Tam stojí OXFORD SYNAGOGUE. DERBY je i DR. „B“. BENJAMIN. Ano a to jsem já i EL CHE. DERBY byla i vinárna u nás na třídě DUKELSKÝCH HRDINŮ. Dříve BĚLSKÉHO. Moje sestra tam chodívala. Já tam byl jenom několikrát. Jsou to i DRBY. A ty se vedou všude a stále. A vedou je DRBNY. LADY byla anglická  politička a mecenáška z rodu BEAOFORT  matka krále JINDŘICHA VII. TUDORA jehož pomohla dosadit na trůn, a jedna z klíčových postav VÁLKY RŮŽÍ.  V politicky chaotické době aktivně manévrovala s cílem zajistit JINDŘICHOVI VII. korunu, což nakonec vyvrcholilo Jindřichovým rozhodným vítězstvím nad králem Richardem III: v bitvě u BOSWORTH. Tím pomohla na anglický trůn nastolit TUDOROVCE. A byla matka JINDŘICH VII. A vy víte, že ta DERBY vinárna byla na PRAZE VII. Tam kam se nastěhoval z JINDŘICHOVA HRADCE můj otec, do bytu k mé matce. Kousek od DERBY. A to asi už domovské právo které získal v roce 1946 dne 04.07. 170 let po založení USA v JINDŘICHOVĚ HRADCI neplatilo. JINDŘICH VII. porazil RICHARD III. RICHARD III. byl korunován anglickým králem dne 06.06. 1483. 6. ČERVENCE. V den kdy si potomci HUSITŮ připomínali smrt Mistra HUSA JANA z HUSI. To bylo 68. let před tím. 06.06.1415. Jak jsme si ho později připomínali písní „6. července na Strahovských hradbách, stáli SOKOLÍCI v dlouhých rovných řadách“. Ano tam na stadionu SOKOLŮ kde jsem se přímo v útrobách stadiónu v roce 68 učil v prvním ročníku v U.S. – V.S. Bitva se odehrávala v MARKET BOSWORTH – MOKORITA – MOHORITA BOS. Bez BOT. To chodíval můj otec do školy bez BOT. Než dostal papírové boty, vyrobené firmou BAŤA, když odrecitoval vzorově básničku o MASARYKOVI. BOSWORTH je v LEICESTRSHIRE. To je i S. EL CHE ŠÍŘE – HRABSTVÍ. Tedy vymezuje to územní působení EL CHE. To byl WHOLE WORLD. I jeho i moje. Je to i PES ( ne NOHA v tomto případě) LAJKA i fotoaparáty LEICA. ALE HLAVNĚ JE TO BOSWORTH A LEICESTRSHIRE – L.B. Ano klíčové v mém příběhu L.B. – LABE – ALBA atd. A také L.V. – LATIUM a VOLOSCI. Území dříve IMPERIUM ROMANUM a nyní centrum světového křesťanství se sídlem POPE ve městě ROME – VATICANO. Vy také víte že JINDŘICH je i IINDŘICH a RICHARD je i LICHARD. A tak je to I.L. – Jako letadla ILJUŠIN, z nichž jsem měl možnost „pilotovat“ IL – 62. A také je IL – LI čínské LI. Jinak el LEE – lee – zrcadlově 199 – C.I.C. a 19.09. moje datum narození. Pravda je to proto, že součet VII a III je X. CHE. Anebo DVĚ sirky.

Období kdy se odehrávaly tyto historické změny nazýváme VÁLKA RŮŽÍ. A vy víte, že ERNESTO CHE GUEVARA se narodil v provincii ROSARIO.

LADY byla jedinou dcerou a dědičkou vévody ze SOMERSET JAN BEAUFORT (1404–1444). byl tedy ze SOMERSET – S.S. – 22. A byl HONZA BEAUFORT – H.B. Narodil se v roce 1404 – 14.04. – 19.09. Její dědeček JAN BEAUFORT 1. hrabě ze SOMERSET  (asi 1371–1410) byl nemanželským, avšak legitimizovaným synem JAN z GENTU, třetího přeživšího syna anglického krále EDWARDA III. JAN Z GENTU je i HONZA z GENTU – H.G. A EWARD je také prezident BENEŠ. Z toho pak MARGARETA-MARINE odvozovala nárok na anglický trůn pro svého syna JINDŘICHA.

Ještě jako nemluvně byla MARGARETA-MARINE smluvně oddána se stejně starým JAN de la POLE – HONZA POLE – H.P. – HORNÍ POČAPLY či H.P. – X. – CHE. To byl syn vévody ze SUFFOLK VILÉM de la POLE. VILÉM je stejné jako jako její iniciály – V.L.M. / B.L.M. Ačkoliv bylo toto manželství v roce 1450 přes příbuzenský vztah legitimizováno papežem, MARGARETA JANA de la POLE za manžela nepřijala, takže manželství bylo anulováno. 1450 je i 14.05. a to je i 14.08. a to je minus DVA datum narození mého otce 12.08. a tak i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA. Je to i MCDL. Římskými číslicemi. A To je i MICALO – MIKALO – MIKOLA. To je MYLADY C. z TŘÍ MUŠKETÝRŮ ALEXANDER DUMAS. Byla WINTER – M.W. Ale česky MILADY ZIMA – Z. I 5 pádem MILADO i MLADO i MADLO jsou česká jména. MILADA je manželka mého synovce H.S. ze strany mojí manželky. Tchán MIROSLAV SVOBODA jí oslovoval MILÁDKA. Je to i každý MLÁDEK z pivovaru i CAMILO – CIENFUEGOS co osvobozoval SANTA CLARA spolu s EL CHE na ISLAND CUBA – ISLA CUBA. Je to i M.I. – MLÁDEK IVAN. Proč je to pravda? Znáte film MADLA z CIHELNY? MCDL – HERNA? Ten byl natočen podle námětu SCHEINPFLUG OLGA – S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. Původně to byla divadelní HRA. Režíroval VLADIMÍR SLAVINSKÝ – V.S. – U.S. – S. U. VLADIMÍR VASILINSKY. Vyrobila UFA a to je i UPA. Vodní tok ÚPA na severu Čech který se vlévá u JAROMĚŘ do LABE. A také Ukrajinská Povstalecká Armáda organizace STĚPAN BANDERA. V hlavní roli hrála L.B. – LÍDA BAAR. LUDMILA i LIDKA BAAR. Ta byla také L.B. LUDMILA BABKOVÁ. BABKA byl i BROUK a BABKA, obchodní dům, kde dělal u nás na LETNÉ ředitele BOMBA – bratr M.B. MILUŠE BOMBA provdané za mého kmotra generálplukovníka VASIL VALO. BABKA byl i vedoucí oddělení ÚV SSM kterého jsem přivedl do PRAHY z OSTRAVY. Byl vlastně Pražák, vracel se domů. Předtím žili na MOLOCHOV na LETENSKÉ PLÁNI na Praze VII. u KACHLÍKÁRNY do doby než byl jeho otec generál BABKA převelen do OSTRAVA- O.B. OPERACE BENJAMIN. LÍDA BAAR byla i KOPECKÁ. Jako bylo i chvíli náměstí u naší školy STROSSMAYERA na Praze VII. KOPECKÉHO VÁCLAVA. A jako MILOŠ KOPECKÝ. A LÍDA BAAR se narodila dne VII. září. 1914. a vy víte, že XII. září přesně V. dní po ní se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Bylo jí 5. nebo V. dní, když se on narodil. A KAM JEŠTĚ PATŘÍ LÍDA BAAR? Přece do té sestavy výše uvedené. RUBY – BARI – BURY – BÉER – ER BÉ atd. Před chvílí jste to četli. A co ještě je 1450? 14,50 – ZA DESET MINUT TŘI. TEN TO THREE. T.T.T.

Film měl premiéru měl v roce 1933. V roce kdy nastoupil do funkce německého kancléře ADOLF HITLER. A proč je to pravda? VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ bylo SCHWINDLE NAME. Byl vlastním jménem – německým pseudonymem OTTO PITTERMANN. Tedy i OTTO PITTER jako MUŽ. Jedna funkcionářka SSM z nemocnice na KARLOVĚ náměstí byla ŠÁRKA PITROVÁ manželka PITRA. Možná PITER – OVÁ. Znal jsem ji dobře. Byla OČAŘKA. OČNÍ lékařka. Oči jsou DVĚ, v normálních případech. Výjimky v mém příběhu, upozornění, dobře znáte. A finále? Narodil se ve ŠTĚPANICE. To je i ŠTĚPÁN i STĚPAN. A ještě jedno finále! Byl pochována na HŘBITOV ŠÁRKA. PITTERMANN byl pochován na HŘBITOV ŠÁRKA. Obor MUDr. ŠÁRKA PITTERMANN byl OFTAMOLOGIE v češtině. O.M. MILITARY OPERATION. Ve finštině je to SILMÄTAUTIOPPI. WASIL T AUTI OB I. Nebo WASIL TATA O.B. A finále? Vzpomínáte na posledního předsedu české komunistické vlády v roce 1989? Ano to byl PITRA. František PITRA. Narodil se dne 13.11. 1932. V MĚSTEC okres CHRUDIM. Po ukončení studií na Vysoké škole zemědělské v BRNO v roce 1955 odešel pracovat na PRACHATICKO. A pak po roce 1958 zahájil kariéru v KSČ v Jihočeském kraji. Do funkce předsedy české vlády nastoupil po ADAMEC ATOS který postoupil do funkce předsedy Federální vlády. Vy víte, že 13.11. je i 1773 – B.M. BOSTON MASSACHUSSETS PITÍ ČAJE. TEA PARTY. 1932 je i 123 a 9. Moje rodné číslo. Odešel z okresu kde sídlilo VÝSADKOVÉ VOJSKO ČSLA – CHRUDIM přes BRNO – BRÜNN na PRACHATICKO. Do zóny osvobozené US ARMY – generál GEORGE SMITH PATTON. A místa odkud pocházel vedoucí mojí studijní skupiny na Vysoké škole politické příjmením a jménem GAJER VÁCLAV. Jako další český režisér. Jako VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ – V.S. ale OTTO PITTERMANN – OP v azbuce v latince OR. Pravda je to proto, že VÁCLAV GAJER režisér se narodil dne 19.08. 1923 v ŠUMAVSKÉ HOŠTICE – S.H. na PRACHATICKU. Ve stejný den jako se narodil ve VOLOVÉ generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK v roce 1919. A také 123 a 9. Jako PITRA. Stále je to málo? Ten můj vedoucí studijní skupiny šel po škole pracovat do funkce vedoucího tajemníka do města TÁBOR. Vy kteří rozumíte víte, že nešlo o tu funkci kterou dostal ale o to místo TÁBOR. Kde zahájil SCHWEIG svoji Jihočeskou anabázi. Místo sídla ZÁPADNÍ VOJENSKÝ OKRUH. Kde byl prvním velitelem můj kmotr generálplukovník VASIL VALO. Po něm generál František VESELÝ. A je to i hora TABOR v GALILEJ – i GAJER v jazyce podzemí. Tam kde oslovil ON Ježíše Krista slovem SYNU. A zjevili se tam JEŽÍSOVI proroci ELIÁŠ a MESIJÁŠ. ELIÁŠ byl pilot z vládní letky který žil v ANTONÍNSKÉ ulici vedle naší SOCHOROVA. A v ulici ELIÁŠOVA v LITOMĚŘICE získali díky mému otci byt moji dva bývalí nevlastní bratři. Společný. Do začátku po nástupu do kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD po ukončení vojenského učiliště v NOVÉ MESTO nad VÁHOM. Ulice se jmenovala po generálu ELIÁŠ narozeném na VINOHRADECH – DVOJKA. Nedaleko od místa narození JAN MASARYK a nedaleko od místa kde žil EDWARD BENEŠ. Generál ELIÁŠ se narodil na svátek ARCHANDĚL MICHAEL. Dne 29.09. A to vy víte, že je minus DVA podle generála MORAVCE i 27.09. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a datum narození syna mojí sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Generál ELIJÁŠ byl předseda protektorátní vlády a byl okupanty popraven ve WWII. Před ním byl předseda protektorátní vlády BERAN a po něm KREJČÍ. A MESIJÁŠ? To byl můj přítel MOISES LA BRAŇA MENA z VALPARAÍSO v CHILE. Byl i M.L.B. a byl i VASIL PARA. Byl v roce 1989 předsedou odborového svazu pracovníků v měďném průmyslu v CHILE. Na jaře 1989 přiletěl z SANTIAGO DE CHILE do PRAHY a setkali jsme se v hotelu ROH jménem PRESIDENT vedle hotelu INTERCONTINENTAL. A vedle Právnické fakulty UK a sídla Mezinárodního svazu studentstva v ulici 17.LISTOPADU na břehu řeky VLTAVA/MOLDAU. Melodie SMETANA FRIEDRICH či izraelská hymna HATIKVA. Byla to pochopitelně rekce na můj zájem navštívit měďné doly v KITWE v ZAMBII v lednu toho samého roku. V hebrejštině by to místo kde byl ten měďný důl bylo se členem HA- HATIKWE. Měl jsem od organizátorů možnost si vybrat jak využít jediný volný den při návštěvě ZAMBIA. Buď – VICTORIA WATERFALL – V.W. – V.M. na hranici se ZIMBABWE, nebo měďné doly. Aby to všechno byla pravda pravda tak tehdy kdysi dávno byli svědky oslovení JEŽÍŠE na HORA TABOR řecky psáno IAKUBUS a IOHANIS. I.I. DVOJKA. JAKOB- SANTIAGO a JOHN. J.J. – zády k sobě KOTVA. A vy víte, že obé jak JAKOV- JAMES a i JOHN – JOHANES mohou být v Americe používané JACK. Jako například LUMBERJACK. Původní povolání mého otce V.M. a maršál KONEV S.I. SECRET INTELIGENCE. Nebo JACK RUBY – JAKOV LEON RUBENSTEIN. Nebo příjmení hlavního pučisty v pokusu o komunistický převrat v srpnu 1991 v MOSKVĚ. Byl JANAJEV. Vzpomínáte? JANA JEV. JANOVO ZJEVENÍ – APOCALYPSA. V křesťanství je ARCHANDĚL MICHAEL/MIKAL znám z APOKALYPSY jako přemožitel ANTIKRISTA v podobě DRAKA. Centrální motiv okna v OXFORD CATHEDRAL v CHIST CHURCH COLLEGE. Který si prý lidé pletou s činem JIŘÍHO – GEORGE, který také přemohl DRAKA. Rozdíl mezi nimi je ten že ARCHANDĚL MICHAEL JE NEBESKÁ POSTAVA a SVATÝ JIŘÍ/GEORGE byl reálná postava. Byl to ŘÍMSKÝ VOJÁK. A tak vás v OXFORD KATEDRÁLE upozorní na to že MICHAEL a JIŘÍ často splývají. Oba zabili DRAKA. A vy si vzpomínáte, že jeden syn mojí sestry ANNA MARIE byl MICHAL a druhý byl JIŘÍ. Jeden byl HRUBÝ a druhý byl UHER – H.U. a „U“ je v latině jazyce IMPERIUM ROMANUM – i „V“ a tak je H.U. i H.V. a tak i HAVEL VÁCLAV. Žádné náhody.

A proč je to pravda? Určitě znáte dalšího JINDŘICHA. Tentokrát ne krále, jako těch asi deset v mém příběhu. Tento byl JINDŘICH ŠIMON BAAR. Ten se narodil v místě kde měl náš útvar 6174 – 7. spojovací pluk z LITOMĚŘICE odloučenou jednotku – v KLENČÍ POD ČERCHOVEM. To je okres DOMAŽLICE. Odkud byl KOZINA. Příjmení i jméno KŮŽE – OR i jméno DESANTU z VÝCHODU v čele s VASIL KIŠ a jeho zástupcem MELNIKOV. HONZA KOZINA byl popraven ve městě PLZEŇ. V místě kde dnes stojí PIVOVAR – BREWERY ( ne BREMERY ale BREWERY) Matka KOZINY byla HAVLOVÁ – SLADKÁ. H.S. A spisovatel BAAR byl i ŠIMON – SIMON – plukovník SIMONIDES přišel k nám do LITOMĚŘIC když jsem tam již já sloužil. A byl můj přímý nadřízený. Přišel z TÁBORA. A právě teď si vzpomínáte, že je tam v okrese DOMAŽLICE i obec ŠIDLÁKOV u obce HORA SVATÉHO VÁCLAVA. A víte, že ŠIDLÁKOV když tak pojmenujeme místo kde žila rodina ŠIDLÁKŮ je i FRIEDEANU – MÍROVKA – FRÝDNAVA u H.B. HAVLÍČKOVA BRODU. Ano sestry AURÉLIE a EMÍLIE a ERNESTA ŠIDLÁKOVI – SCHIDLAK provdané GEBLT a JUNGMANN a SCHOBER.

Manželem MARGARETTE – MARINE se pak stal EDMUND z velšského rodu TUDOR. JINDŘICH TUDOR se třináctileté MARGARET-MARINE narodil již jako pohrobek protože jeho otec EDMUND mezitím zahynul v zajetí YORKŮ na mor. Porod ve velmi mladém věku ji nejspíš fyzicky trvale poškodil, protože potom již neměla žádné děti. Dalším manželem čtrnáctileté vdovy se stal JINDŘICH STAFFORD s nímž prožila poměrně šťastné manželství. Když lord JINDŘICH padl v bitvě u BARNET  osmadvacetiletá MARGARET-MARINE opět ovdověla a brzy na to se z politických důvodů provdala za TOMÁŠ STANLEY hraběte z DERBY. JINDŘICH VII. byl tedy TUDOR – To je i kombinace TU D’OR. TY JSI OR – RE – SVĚTLO. Protože OR je i ZLATO GOLD AURUM. Jako moje teta SCHIDLAK-GEBLT. TUDOR bylo i auto vyráběné v ve ŠKODA – M.B. MLADÁ BOLESLAV dříve LAURIN a KLEMENT. Tedy i M.C.D.L, – MLADICE a VASIL O.B. Auto se začalo vyrábět v roce 1946 a TUDOR byla jeho přezdívka. SCHWINDLE NAME. Byla to ŠKODA 1101 – 1775 nebo 1102 – 1775. Také. Náhoda by to mohla být, kdyby toto auto nebylo prvním automobilem který vlastnil jeden z mých DVOU bývalých nevlastních bratrů VRATISLAV FLORIÁN. Ano VRATISLAV – BRATISLAV – BRAT VASIL – WROCLAV – BRESLAU. Polské město velmi významné v mém příběhu ve kterém žil řadu let LESSING. A bylo to určitě před rokem 68.

Jméno EDMUND znamená OCHRÁNCE BOHATSTVÍ – O.B. Je to EDMUND DANTES. Hlavní postava z dalšího románu ALEXANDER DUMAS – HRABĚ MONTE CHRISTO. Byl to MARINERO – MARIN – MORJAK – NÁMOŘNÍK. Uvězněný na základě lží a výmyslů. Po příjezdu lodi FARAÓN do MARSEILLE. Vezl dopis na ostrov ELBA pro NAPOLEONA. A jeho sok to prozradil protože chtěl získat krásnou dívku KATALÁNKU z CATALUŇA jménem MERCEDES. Byl uvězněn na PEVNOST IF. CHATEAU D’IF. V MITTELMEER – VÄLIMERI – Středozemním moři. Ale to asi všechno znáte. Stejně jako pokračování příběhu. A finále? Jak se řekne v ruštině VÝSADEK VÝSADKÁŘŮ ? Je to odvozenina od LATINSKÉHO – DESCENDERE – SESTOUPIT. DESANT – ano vidíte dobře DANTES. Čistý anagram. Vím to proto, že otec tak ve svých dokumentech a několika novinových článcích nebo rozhovorech jejich VÝSADEK nazývá – DESANT. A proč je to pravda? Protože slovo DESCENDERE je i SRANDA DACIA. V angličtině je to HORSEPLAY – H.P. HRUBÝ ŽERT z DACIA. Prostě DRSNÁ HRA – GAME – PUZZLE. A tak i HORSEPUZZLE – H.P. Nebo i slovo FUNNY. FUNNY je i FRANTIŠEK – FRANTA NEBOJSA jak o něm vyprávěl JAN WERICH. A můj kolega na vojně v LITOMĚŘICÍCH na cimře FANY NĚMEC. FRANTIŠEK NĚMEC. Může to ale také být S.DR.DACIEN. Kdo to je to víte. SRANDA je maďarsky VICCES – VASCCO. A ve finštině HAUSKA. Ano jako naše HOUSKA anebo HA SK – HA X – HA CHE. Je třeba vědět že španělské HACHE je název písmene „H“. Které se objevuje v abecedě ale v textu se při čtení nevyslovuje. V němčině LUSTIG jako spisovatel ERNESTO LUSTIG – ARNOŠT LUSTIG. Dva španělské členy EL a AL. Také jméno izraelských aerolinií- ELAL.

EDMUND slaví svátek dne 16.11. Ano 1776. Založení USA. A také je to den narození v roce 1956, mého bratrance B.I. ne letounu B-I LANCER ale BARANNIKOV IVAN. Syna mého strýce plukovník BARANNIKOV ANTONÍN a jeho manželky sestry mojí matky ALENA/ALICE. Z PRAHY a pak L.N. a pak M.B. a v důchodu z H.P. MLADÁ BOLESLAV a HORNÍ POČAPLY.

Její manžel JINDŘICH STAFFORD – také BROD – anebo kombinace ŠTÁB ORO (a vy víte, že můj otec pracoval dlouhá léta na ŠTÁBECH) padl v bitvě u BARNET. BATTLE of BARNET – B.B. – 22. Od roku 1965 je BARNET součást LONDÝNA. Je to tedy L.B. od roku 1965. Bitva byla dne 14.04. 1471. Tedy i 16.04. a také 19.09. a také rok 14- 2 a 17 – 5. 25 mně bylo v roce 1977. Nakonec se vdala za TOMÁŠ a STANLEY z DERBY – TOMÁŠ – TO – TŮMA – MOTA – TOMA a k tomu KÁMEN – ROCKY – KIVI – STONE – STEIN. Pravda je že to souvisí s mým příběhem proto, že se narodil v LATHOM – MOHOLITA – MOHORITA. Nebo když použijeme španělský model a „H“ nevyslovíme tak L.T. a M.O. LITOMĚŘICE a MOST – zase kraj U.L. A DERBY – DR. „B“. A DERBY u nás na DUKELSKÝCH HRDINŮ. VINÁRNA. WINERY – WINEBAR. V bloku domů mezi HEŘMANOVA a SOCOROVA. A finále? Jeho matka byla JOAN GOUSHILL – GOUSE – HOUSE – GUSS – HUS KOPEC. Anebo IOAN GOUSHILL – I.G. EL GE – EL CHE.

Po nástupu svého syna na trůn se MARGARETA-MARINE, ačkoliv nebyla královnou, těšila značnému politickému vlivu a osobní nezávislosti, což obojí bylo u žen té doby neobvyklé. Během vlády svého syna byla významnou mecenáškou, která zahájila éru tudorovského sponzorství kultury a umění. Především založila DVĚ prominentní koleje na UNIVERZITĚ v CAMBRIDGE – CHRIST COLLEGE v roce 1505 a St. JOHN COLLEGE která byla dokončena po její smrti až v roce 1511. A vy víte, že 1505 je i 15.05. a to je i 15.08. A tak je to i 12.08. a to se narodil můj otec a je to i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA. Ta druhá byla dokončena v roce 1511 a to je i rok 1775. Rok založení US MARINE a USARMY a US NAVY. A byla JOHN – JACK – JAN.

LADY MARGARET HALL v OXFORD byla první oxfordská vysoká škola, která přijímala ženy, je pojmenována po ní a má její sochu v univerzitní kapli.

Po těchto prvních třech kolejích pro ženy následovaly St. HUGS’S (1886) a St. HILDA’S  (1893). Všechny tyto vysoké školy se později staly koedukovanými, počínaje LADY MARGARET HALL a St. ANNE’S  v roce 1979 a konče St. HILDA’S která začala přijímat mužské studenty v roce 2008. Na počátku 20. století byly Oxford a Cambridge široce vnímány jako bašty mužských privilegií nicméně integrace žen do Oxfordu se posunula kupředu během první světové války. V roce 1916 byly ženy přijaty jako studentky medicíny na stejné úrovni jako muži a v roce 1917 univerzita převzala finanční odpovědnost za ženské zkoušky. Významný zvrat v roce 1916 – můj otec se narodil v roce 1919 a konec SSSR se plánoval na rok 1991. A u toho jsem byl zase já. OTISK.

Velmi stručně. ST.HUGH’S COLLEGE se nachází na ST. MARGARET’S ROAD – to je i S. DR. MOGORITA – MARINE.  Byla založena v roce 1886 ELIZABETH WORDSWORTH jako ženská vysoká škola a v roce 1986 přijala své první studenty mužského pohlaví. Díky svým rozsáhlým zahradám se těší pověsti jedné z nejatraktivnějších vysokých škol. ELIZABETH je i THE BAZIL a WORDSWORTH je i WORDS – SLOVA – VASIL – WORTH – MOHORITA. VASIL MOHORITA. Proč je to pravda? Muže začala přijímat v roce 1986. To jsem se stal předsedou ÚV SSM České republiky. A je to i rok 1989. A bylo to STO let po jejím otevření. Římskými 100 – „C“ – španělská iniciála k CHE. Ne jako v češtině kde je třeba písmeno „CH“.

Myslím, že jsem to tady ještě nenapsal. V souvislosti s tím postupem do funkce předsedy českého ÚV SSM jsem byl pozván k rozhovoru na ÚV KSČ k tajemníkovi ÚV KSČ, a bývalému předsedovi českého a federálního ÚV SSM národnosti POLSKÉ, jménem JINDŘICH POLEDNÍK. Zeptal se mě tehdy zda jsem ČECH. Nic víc. Žádný rozhovor jsme vlastně nevedli. Jasně mně dal najevo, že on nemá s mým jmenováním k volbě nic společného. Vy víte, kdo to byl. Byl to H.S. Tedy ani POLÁK JINDŘICH POLEDNÍK nevěděl odkud ten návrh aby byl předseda českého ÚV SSM VASIL MOHORITA, přišel. Dost velký námět pro spekulace a DRBY. A také jich bylo. Ale důležité je že to dopadlo jak mělo. OPERACE BEENJAMIN a SSSR a světový komunismus padly. Přesně podle plánu. Jak to vojáci dělají.

ST.HILDA’S byla založena DOROTHEA BEALE v roce 1893 jako a v roce 1896 byla uznána Asociací pro vzdělávání žen jako ženská kolej. Vysoká škola se nachází na východním konci HIGH STREET v OXFORDU přes MAGDALENA BRIDGE v COWLEY PLACE. Je jediná z vysokých škol OXFORDU která leží VÝCHODNĚ od řeky CHERWELL. DOROTHEA BEALE je i DR. THEO BÍLÝ. B.L. Nebo LABE – ALBA – LÍBA – ELBA atd. Je za M.B. v místě COW LEY – to je PARA hebrejské KRÁVA – SKOT/TUR a DESANT ARAP mého otce otisku LEY – LEE či LI. CHERWELL je i EL CHE EL ROME. Nebo EL CHE ROMEL. Proč je to pravda? HILDA má svátek dne 11.12. a to je jak víte i 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY.

To, co je dnes ST. ANNE’S COLLEGE vzniklo jako součást Asociace pro vzdělávání žen první instituce v Oxfordu s tímto cílem. Poté se z ní stala Společnost oxfordských domácích studentů. Na rozdíl od jiných ženských sdružení neměla společnost žádné stálé místo, místo toho nabízela ubytování v domech rozmístěných po celém Oxfordu. To umožňovalo studovat na Oxfordu studentům z různých finančních poměrů, protože náklady na ubytování na ženských kolejích byly často neúnosné. ST. ANNE’S COLLEGE je dnes součást univerzity OXFORD. Byla založena v roce 1879 a v roce 1959 získala status plnohodnotné vysoké školy. Škola byla založena v roce 1879. A to je i 1891. To se narodil matce jménem ANNA GEBELT (PREIS) můj děda KAREL GEBLT I. Mého otce matka byla také ANNA (BÁRÁN) jeho sestra byla ANNA ( SOPKO) moje sestra byla ANNA (MOHORITA – HRUBÁ – UHER) a mého otce DRUHÁ manželka byla ANNA MOHORITA (BESSARAB). A finále? KARDINÁL BERAN JAROSLAV z PLZNĚ, stál více než deset let (1917-1928) před WWII. v čele učitelského ústavu Svaté ANNY v Praze.

V roce 1942 byla Společnost oxfordských domácích studentů přejmenována na Společnost svaté ANNY a její erb jí dala ELEANOR PLUMER (ředitelka v letech 1940–1953). Název ST.ANNE’S  byl zvolen proto, že historicky existovala kaple svaté ANNY v univerzitním kostele PANNY MARIE kde se od prvních dnů koleje scházeli všichni studenti k pololetním bohoslužbám. PLUMER je někdo kdo má PLUME – PÉRA. A ty mají PTÁCI. Ale i VOJÁCI kteří se také často stěhují je mají jako ozdoby. Především KOHOUTÍ – HAHN na pokrývkách hlavy. V RAKOUSKO UHERSKO a ITALY a dodnes ve WEST POINT ACADEMY v USA velmi populární KOHOUTÍ OCASNÍ PÉRA která jsou tak MODRÁ až jsou ČERNÁ. Podívejte se ANTON ŠPELEC OSTROSTŘELEC. Ale je to i jméno které mohlo vzniknout, a to víte, že je dobře že se neví, kde se to příjmení vlastně vzalo, ze slova PLUM. ŠVESTKA. Jako ŠVESTKA OLDŘICH zvaný KING KONG od nás od vedle z ANTONÍNSKÉ. Šéfredaktor Rudého práva. PLUM je i P V L M. A to je V.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN a k tomu P. A „P“ je v naší abecedě která začíná na „l“ malé „L“ je to písmeno číslo 5. A tak i DVA i KOULE i O. Je to i ULM a 5 a to je místo kde se narodil ALBERT EINSTEIN a kde byla podepsána jedna BULA FRIEDRICH II. Pro ČECHY. Je to i PALMA a to i je zase španělské DLAŇ RUKY. DR. E.P.A tak i PALMOVKA kde je ulice MEZIHOŘÍ / MEŽHORIJE- dříve VOLOVÉ, kde jsem se učil ve DRUHÉM ročníku a je tam i ulice SOKOLOVSKÁ. Pod KOULÍ PLYNOJEMU. Paní E.P./ P.E. byla ředitelkou 13 let – 73 či 37. A vy víte, že číslo našeho telefonu v PPLK. SOCHORA 1391/4 bylo 37 73 05.

Vy víte, že moje sestra byla i ANNA i MARIE.  ELEANOR je i EL NOR. Obyvatel NORWAY – NORTH – WAY. Tedy té naší cesty. Hlavní město OSLO v češtině. Jedu do koho čeho ? Do OSLA. U nás jedině do VOSLA a OSEL je VOSEL a tak je to i VASIL. VASIL NORTH – MOHORITA – WAY.

V roce 1952 získala Společnost svaté Anny Královskou CHARTU – LISTINU – BLATT – jako ST ANNE’S COLLEGE. To bylo v roce mého narození. V roce 1959 status plné koleje spolu s ostatními ženskými kolejemi. To jsem nastoupil do Základní školy na STROSSMAYEROVO náměstí vedle kostela svatého ANTONÍNA. Šel jsem až v 7 letech. Ředitelkou byla MARY OGILVIE – M.O. MILITARY OPERATION. A to je zase M.V. EL CHE. V ukrajinštině je její příjmení OHILVIE – Ano vidíte dobře HAVEL nebo HLAVA. Ředitelka si dala za úkol sjednotit stravování DĚVČAT – STUDENTEK. Společná JÍDELNA jak my říkáme MENZA byl dokončena také v roce 1959. To já jsem začal také navštěvovat společnou jídelnu – Školní jídelnu u nás ve škole. Co na ní bylo zajímavého? Byla V PODZEMÍ. Tu v OXFORDU na ST.ANNE’S COLLEGE navštívila v roce 1960 královna ELISABETH II. Ano THE BASIL II. Ve španělštině ještě lépe ISABEL II. BASIL II. Ale i hlavní město Portugalska LISBOA. Kde se narodil svatý ANTONÍN z PADUA, kde je nejstarší BOTANICK GARDEN na světě vůbec. Jenom připomínám. A co ještě je 1960 ? No přece i 19.06. a tak i 19.09. A když datum mého narozené19.09. a datum narození Zátopků a svátek ZITA manželka KAREL I. a matka OTTO. A také víte, že to je i 16.09. a to je i 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Mezitím počet studentů vzrostl na téměř 300, což si vyžádalo více ubytovacích kapacit a vedlo k výstavbě budov WOLFSON a RAYNE v letech 1964 a 1968. Jedna KOLEJ nesla jméno WOLFSON – VLKA SYN. VOLKA – WULFF SYN. A vy si vzpomínáte na výsadek WOLFRAM. VLK a BERAN. RAYNE je PAPRSKEK – RAY. Který je i BEAM – B.M. ale i hebrejské OR. A proč byla DRUHÁ KOLEJ RAYNE KOLEJ. Jméno RAYNE prý znamená HELPFUL FRIEND. Ano H.F. a tak i HELSINKY FINSKO – H.F. a tak i H.P. Původ jména je prý SCANDINAVIEN a tak VIKING kde mají BOHA ODYN. Vzpomínáte na knihu DOLĎ MICHAJLIK – ODYN V POLI VOIN. Český název byl VELKÁ HRA – V.H. BIG GAME – BIG PUZZLE. A SCANDINAVIEN je definitivně NORTH – NOHORITA-MOHORITA. Jeden výklad je i že toto jméno pochází ze staroanglického REGN – DÉŠŤ. A le tak i ze REINA španělské slovo pro královna a REY pro KRÁL. My ale už také známe knihu „JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU“. Od autora PATRICK – VLASTA nebo VLASTIMIL RYAN. Nejsem odborník ale myslím, že výslovnost RYAN a RAYNE je velmi podobná. Pravda je to ale proto, že PATRICK RYAN se narodil také na OSTROVĚ jako já. On na ISLE OF WIGHT. A v roce 1916 – Rok narození mého otce ve VOLOVÉ a rok plánovaného ukončení SSSR 1991. Byl to IR. Ve WWII: sloužil v NORTH AFRICA a ITALY a GREECE. ITALY a GREECE je i I.G. – EL CHE a NORTH AFRICA je i MOHORITA FRIC – FRANTIŠEK. Po válce byl HEAD POSTMASTER – H.P. Španělské CORREO – vyslov KOREO – POŠTMISTR. Anglický název knihy je HOW I WON THE WAR. Tedy i H.W.W. HA W.M. Pravda je to proto, že kniha byla v roce jeho “ jako “ narození a roce „jako“ narození mého otce a „jako“ roce pádu SSSR a světového komunismu – 1967 – natočena jako film. Sestava filmu je zcela jasná. OPERACE BENJAMIN. Podívejte se sami.

Jenom uvedu to že režisér LESTER byl ve skutečnosti LIEBMAN – L.B.M. Jako můj moskevský přítel LEIBE. ROMAN LAZAR LEIBE. A nyní velký pozor! Proč byl můj moskevský přítel se kterým jsem se seznámil počátkem devadesátých let právě ROMAN LAZAR LEIBE. ROMAN víte, ROMANO IMPERIUM. LAZAR víte, že měl dvě sestry MARTHA a MARIE a že byl přítel JEŽÍŠE a navštívil jsem jeho hrob na ostrově CYPRUS – MĚĎ. A LEIBE je prostě L.B. LATIUM a VOLOSCI – zase ROMA/VATICANO. Nebo BIEL – BÍLÁ. A proč ještě? INICIÁLY JEHO JMÉNA R.L.L. JSOU V NAŠEM JAZYCE SHODNÉ S INICIÁLAMI MOJÍ ARGENTINSKÉ PŘÍTELKYNĚ VE ŠKOLE VLKSM V MOSKVĚ DVACET LET PŘED TÍM. TA BYLA A.A.L. – ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI. A VY VÍTE, ŽE „R“ JE I „L“ A TAK JE TO I MALÉ „l“ A TAK JE TO I PRVNÍ PÍSMENO NAŠÍ ABECEDY KTERÉ JE V NORMÁLNÍ ABECEDĚ „A“. TEDY I ONA A ON BYLI VLASTNĚ A.A.A. NEBO L.L.L. – l.l.l. A TAK I NAŠE DATA 111 VE VARIANTÁCH S ČÍSLEM „7“. 11.7. – 7.11. – 11.1. – 1.11. – 7.11. – 17.1. A S NULOU KTERÁ SE V DATECH PÍŠE I 11.10. – 10.11. – 17.10.

Režisér LIEBMAN – LESTER se narodil v PHILDELPHIA v PENNSYLVÁNIA rodišti US ARMY a US MARINE a US NAVY a v roce 1775 také samotných USA v roce 1776. Ano tam co žila ANNA MOHORITA LEMAK a ROCKY s jeho láskou ADRIANA. Co je WYALUSING město založené MORAVIAN BROTHERS – M.B. A loď po něm pojmenovaná na které se zachoval hrdinsky COAL HEAVER jménem BENJAMIN LLOYD narozený v LIVERPOOL ENGLAND. Pomohl zlikvidovat nepřátelskou loď ALBEMARLE – B.M.L. anebo ALBA a WARLE ta jsou obyčejně DVĚ. Nebo LA MAR. Ale to všechno již znáte.

V roce 1977 bylo ve škole rozhodnuto stát se koedukovanými, přičemž první vysokoškoláci byli imatrikulováni v roce 1979.  V roce 1977 tedy v roce CHARTA 77 a roce 1776 roce založení USA se rozhodlo OTEVŘÍT školu i pro STUDENTY. MUŽE-CHLAPCE. To bylo v tom roce, kdy já jsem byl osloven JAROSLAVA SVOBODOVÁ která mě posílala do ročky školy VLKSM v roce 1971 (1776) abych šel studovat Vysokou školu politickou. A bylo v tom roce rozhodnuto a já jsem byl přes nevídaný odpor GANGU KGB – KAPEK VÍT – přijat v roce 1977 do ročníku V25 na denní studium. Připomenu jenom že ten odpor vedli ŠLOUF, ŠTĚPÁN, ŠUTKA, FRANC atd. Do školy jsem nastoupil v únoru 1978 – první ročník byl 1978/1979. Ano dvakrát 1979 – obé je zase rok 1919 a rok 1991. A my jsme také byli v ročníku VYSOKOŠKOLAČKY a VYSOKOŠKOLÁCI. – MUŽI i ŽENY.

A tak původně pouze ženská vysoká škola přijímá muže od toho roku 1979. V roce 1979 se tak stala KOEDUKOVANOU vysokou školou. Má asi 450 vysokoškolských a 200 postgraduálních studentů a zachovává si původní cíl umožnit ženám bez ohledu na finanční zázemí studovat na Oxfordu. Stále má studentskou základnu s nadprůměrným podílem studentek. Vysoká škola stojí mezi silnicemi WOODSTOCK a BANBURY.

WOODSTOCK tady byl podrobně. Ale ten v USA SKLAD DŘEVA – ŘEZIVA jako RJAZAŇSKÉ BABY – vzpomínáte? A tak máme WOODSTOCK i v OXFORD. A BANBURY je i BEN a BURY- RUBY – BARI atd.. A dohromady je to B.W. – B.M. Na hlavu postavené podle LENINA.

Svátek svaté ANNY je dne 26.07. Tedy je to i den kdy slaví na KUBĚ MOVIMIENTO DEL 26. JULIO – nebo M-26-7 jako svůj národní svátek. Je to den útoku na kasárna MONCADA v SANTIAGO DE CUBA. Tam co bylo DRUHÉ město v AMERICE vůbec. Po BARACOA a v obou byl představitelem státní moci CORTÉS HERNÁN – C.H. Který se pak vydal do MEXICO. V čele útoku stál absolvent právnické fakulty FIDEL CASTRO v roce 1953. Narozeným dne 13.08. 26.07. svátek ANNA je i děleno DVĚMA 13.07. S otcem z GALICIA a dvěma nevlastními sourozenci EMILIO a LYDIA. FIDEL CASTRO se narodil dne 13.08. DVA dny po VASIL GYULA BILAK. 26.07. svátek ANNA je i děleno DVĚMA 13.07. A to vy víte, že je svátek MARGHARETTE, Ve východních církvích na VÝCHODĚ slavených dne 17.7. ale tam to je MARINE. A vy jste si právě přečetli, že ST.ANNE’S COLLEGE je JEDINÁ na VÝCHODNÍ straně OXFORD za MAGDALENE BRIDGE – M.B. Přes řeku CHERWELL. Ten útok na KUBĚ nebyl tehdy jediný. Ještě jeden vedli v BAYAMO – B.M. v provincii ORIENTE od roku 1976 GRANMA. Ano vidíte správně OR- IENTE. SVĚTLO a KŮŽE v hebrejštině ale i OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. GRANMA se jmenovala loď se kterou přijeli z MEXICO na KUBU v roce 1959 právě do provincie ORIENTE a v roce 1976 byl přejmenována na GRANMA. Ano 1976 – 1919 a 1991. A vy víte, že ke mně v lednu 1989 do PRAHY přijela CELIA GEUVARA dcera EL CHE s kormidelníkem z lodi GRANMA. A víte, že GRANMA je BABIČKA. Božena Němcová – B.N. vyslov BÉEN. BEN. A finále? Ve finštině je název Kubánské revoluce – KUUBAN VALLANKUMOUS. A pravda to je proto, že se mnou ve škole VLKSM v MOSKVĚ byla MAGDALENA MURČ – OVÁ. To je anglická MERCIA a španělská MURCIA. V Anglii jsem žil v exilu od roku 2002 a ve Španělsku od roku 2005.

A co ještě? U nás nebyl za totality problém s KOEDUKOVANÝMI vysokými školami. Ale byl problém s NEKOEDUKOVANÝMI vysokoškolskými KOLEJEMI. A to jsme řešili v mém Českém vysokoškolském ústředí v roce 1984. Požadovali jsme KOLEJE KOEDUKOVAT. A to se nám podařilo. REKTOŘI vysokých škol se postavili na naši stranu a 1.náměstek ministra školství CÍSAŘ VÁCLAV také. Od té doby žili vysokoškoláci a vysokoškolačky na kolejích společně.

Ale zpět do UNIVERSITY OF OXFORD. Dne 7. října 1920 získaly ženy nárok na přijetí jako řádné členky univerzity a získaly právo získat tituly. V roce 1927 donové univerzity vytvořili kvótu, která omezovala počet studentek na čtvrtinu počtu mužů, což bylo zrušeno až v roce 1957. Během tohoto období však byly oxfordské koleje jednopohlavní takže počet žen byl také omezen kapacitou ženských kolejí přijímat studenty. Teprve v roce 1959 získaly ženské koleje plný vysokoškolský status. 

V roce 1974 se BRASENOSE, JESUS, WADHAM, HERTFORD a St. CATHERINE’S staly prvními dříve výhradně mužskými vysokými školami, které přijímaly ženy. Většina mužských vysokých škol přijala své první studentky v roce 1979. Všimněte si také toho revolučního data z obrácené strany – MUŽSKÉ KOLEJE přijímali ŽENY také od roku 1979 – 1919 a 1991. To byl ten můj první ročník na Vysoké škole politické v PRAZE 1978/1979. CHRIST CHURCH COLLEGE je následovala v roce 1980 a ORIEL se stal poslední mužskou vysokou školou, která přijala ženy v roce 1985. Ano ORIEL – EL OR až v roce 1985. To vy víte, že je i 1982 kdy jsem já – OR – vysokou školu ukončil. A ORIEL je i české OREL – EAGLE – EL CHE. Ten americký je OREL BĚLOHLAVÝ – O.B. Většina oxfordských postgraduálních kolejí byla založena jako koedukovaná zařízení ve 20. století, s výjimkou St ANTONY’S která byla založena jako mužská kolej v roce 1950 a začala přijímat ženy až v roce 1962. V roce 1988 tvořily ženy 40 % vysokoškoláků na Oxfordu. Vy víte že 40% je i XL – EL CHE. A vy víte, že rok kdy byla kolej ST.ANTONY’S založena je rok 1950 a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODDA v PLZNI. A víte, že to je i rok 1952 kdy jsem se narodil já a že to je také rok kdy se narodila moje sestřenice ALENA/ALICE BARANNIKOV dcera ANTONÍNA. A víte, že rok kdy začal přijímat ŽENY ST. ANTONY’S COLLEGE tedy rok 1962 je rokem kdy jsem složil se spolužáky pod vedením TŮMA – LANG přísahu US ARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. U ulice ANTONÍNSKÁ a kostela Svatého ANTONÍNA z PADUA co se narodil v LISBOA. A z jedné strany ohraničením nádraží ulicí BUBENSKÁ a z druhé strany ARGENTINSKÁ. B.A. – BUENOS AIRES ARGENTINA – SILVER – ALICIA/ALENA ALCIRA LOMBARDELLI. Ale hlavně strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV s tetou ALENA/ALICIA BARANNIKOVA.

A právě teď si vzpomínáte kam umístili důstojníci R.I.A. – RUSSIAN IMPERATOR ARMY sídlo jimi organizované revoluce na den 13. narozenin mojí babičce BÁRÁN ANNA narozené tety BASILEA ve VOLOVÉ. Do PALÁC SMOLNY (WASILIN) ÚSTAV ŠLECHTIČEN. Tedy pouze DÍVČÍ ženský ústav. Jakou ŽENSKÝ učitelský Ústav v Praze v jeho čele stál JAROSLAV BERAN, kardinál. Byl tam od toho samého roku kdy obsadili PALÁC SMOLNY “ BOLŠEVICI“. 1917 – 1776. Aby to byla pravda tak se mnou v ročníku z asi 90 posluchačů celkem, byl jediný aktivní důstojník československé armády. Jmenoval se BERAN JAROSLAV.

A již se blížíme k finále tohoto příběhu. Detektivní román KŘIKLAVÁ NOC od DOROTHY L. SAYERS která je jednou z prvních žen, které získaly akademický titul na Oxfordu, se z velké části odehrává na čistě ženské SHREWSBURY COLLEGE v OXFOTRDU (založené její vlastní zkušenosti ze SOMERVILLE COLLEGE) a otázka vzdělávání žen je ústředním bodem jeho zápletky. Kniha sociální historičky a absolventky SOMERVILLE COLLEGE jménem JANE ROBINSON  MODRÉ PUNČOCHY. Vy víte že barva University Oxford je MODRÁ – BLUE. punčochy: Pozoruhodná historie prvních žen, které bojovaly za vzdělání, podává velmi podrobný a poutavý popis této historie.

Mezi ikonické univerzitní budovy patří RADCLIFFE CAMERA a SHELDONIA THEATRE používané pro hudební koncerty, přednášky a univerzitní ceremonie kde se konají zkoušky a některé přednášky. Univerzitní kostel PANNY MARIE před výstavbou Sheldonianu využíván pro univerzitní obřady.

Univerzitní parky jsou parková oblast o rozloze 70 akrů (28 ha) na severovýchodě města, v blízkosti KEBLE COLLEGE, SOMMERVILLE COLLEGE a LADY MARGARET HALL.

BOTANICKÁ ZAHRADA na HIGH STREET je nejstarší BOTANICK GARDEN ve Velké Británii. Na ploše 1,8 ha se zde nachází více než 8 000 různých druhů rostlin (412+ akrů). Jedná se o jednu z nejrozmanitějších a zároveň nejkompaktnějších velkých sbírek rostlin na světě a zahrnuje zástupce více než 90 % vyšších čeledí rostlin. ARBORETUM HARCOURT  se rozkládá na ploše 130 akrů (53 ha) šest mil (9,7 km) jižně od města, které zahrnuje původní lesy a 67 akrů (27 hektarů) louky. WYTHAM WOODS  o rozloze 1 000 akrů (4,0km2) je ve vlastnictví univerzity a je využíván pro výzkum v oblasti zoologie a klimatických změn.

K dispozici jsou také různá otevřená prostranství vlastněná vysokou školou, která jsou přístupná veřejnosti, včetně BAGLEY WOOD a především CHRIST CHURCH MEADOW.

Univerzita spravuje největší systém univerzitních knihoven ve Velké Británii a s více než 11 miliony svazků umístěných na 120 mílích (190 km) regálů je skupina BODLEIAN LIBRARY druhou největší knihovnou ve Velké Británii, hned po BRITISH LIBRARY. Bodleian je knihovna s povinným výtiskem což znamená, že je oprávněna požádat o bezplatný výtisk každé knihy vydané ve Velké Británii. Jeho sbírka se tak každoročně rozrůstá o více než tři míle (pět kilometrů) regálů. 

Budovy označované jako hlavní vědecká knihovna univerzity, THE BODLEIAN se skládají z původní Bodleian Library v Old Schools Quadrangle, založené sirem THOMAS BODLEY v roce 1598 a otevřené v roce 1602 RADCLIFFE CAMERA, CLARENDON BUILDING a WWESTON LIBRARY. Tunel pod BROAD STREET  spojuje tyto budovy s Gladstone Link, která byla čtenářům otevřena v roce 2011 a spojuje Old Bodleian a Radcliffe Camera.

A proč to tak je jak píšu? Vůbec první vydání pamětí generála FRANTIŠKA MORAVCE ještě jako UNCORRECTED po názvem odlišným od oficiálního názvu později – MASTERS OF SPIES FRANTISEK MORAVEC – vydalo nakladatelství THE BODLEY HEAD – LONDON SYDNEY TORONTO v roce 1974. Vydáno díky jeho dceři HANYI MORAVEC DISHER. Mám tu knihu. V originále. Co ještě je LONDON SYDNEY TORONTO? L.S.T. – LIST. Ano jako LISZT který žil v jednom parku s GOETHE ve WEIMAR. A také jako druhá slabika v příjmení mého dědy v originále – GEOBLATT – BLATT – LIST. A co ještě BODLEY HEAD je i jako ukrajinské ruské BOEDLEY GEAD. Tedy B.G. – G.B. – GOEBLATT. Pravda je to proto že v místě kde se děda narodil v TŘEBÍVLICE na panství ULRIKE VON LEWETZOV poslední lásky GOETHE žije dnes rodina HEBLT. A finále – GOETHE je THE GOE a LISZT – BLATT je i GOEBLATT – GEBELT – GEBLT. VÝMAR – V.M.R. kdy „R“ je „L“ a tak je to základní klíč OPERACE BENJAMIN – V.M.L.

Kdo byl SIR THOMAS BODLEY? Narodil se dne 2. BŘEZEN-MAREC / B.M. roku 1545. A vy víte, že to je i 2.OKTOBER-ŘÍJEN/OR-OŘ. A víte, že 02.10 je i 05.10. kdy se narodil VÁCLAV HAVEL. Zemřel dne 28.01. 1613. A to je i 28.12. A to se narodil bratr mojí matky KAREL GEBERLT II. V HORNÍ POČAPLY. Pravda je to proto, že rok 1613 je i číslo popisné domu ve kterém dostala moje matka byt jako válečná vdova po WWII. Když zůstala sama DVOJČATY. Později mými nevlastními bratry. 1391/4. Nyní PPLK.SOCHORA dříve SKUHERSKÉHO. Je to i rok 1931 rok plný událostí v mém příběhu. Rok narození MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a matčina sestra ALENA/ALICE GEBLT BARANNIKOVA. A také rok narození plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH. Ten rok jeho narození byl předposledním rokem vlády JINDŘICH VIII. co měl VI. žen. Narodil se v EXETER v DEVON. To je i OXTUR – EXETER. A víme že VŮL je TUR. SKOT. Bylo jich 7 bratrů. Otec byl protestant vyměnil život v zemi královny MARIE TUDOR – zvaná BLOODY MARY – B.M. Jeho matka byla HONE – Ano jako moje babička HON z HORNÍ POČAPLY. Paní HONE byla z OTTERY – to je jako místo OTTO nebo OTTŮ.

Otec se podílel na vydání ŽENEVSKÉ BIBLE ROWLAND HILL. Vy víte že ROWLAND/ROLAND je španělský ORLANDO a má svátek dne 14.06. V den založení US ARMY a v den svátek VASILA a v den narození ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA V ROSARIO. Socha ROLANDA zdobí radnici v LITOMĚŘICÍCH. Dnes prý kopie. Vzácný originál je v muzeu. BIBLE GENEVA je BIBLE z GENF nebo z GINEBRA nebo z ŽENEVA. V češtině říkají děti – Va nebo Neva? Vadí nebo nevandí? Va ? Že ne va ? My jsme to říkali.

V exilu hledali útočiště ve vévodství CLEVES – ano VASIL C – VASIL CHE. Byl s nimi ještě syn rodinných přátel. Měli tedy OSM – OTTO v italštině – dětí. 7 + 1. Byl to NICHOLAS HILLIARD. Ano NIKOLA jako můj syn a jako MIKULÁŠ a MIKOLA a NKOLAJ. Jako DR. KOPECKÝ – HILLIARD. Ten hrál roli lékaře MILOŠ KOPECKÝ, v seriálu Nemocnice na kraji města. Přebývali také ve městě WESEL – ano WASIL. A pak ve FRANKFURTU kde se později narodil GOETHE a jeho přítel generálporučík R.I.A. KLINGER. Otec literárního směru STURM UND DRANG. Do češtiny překládáno jako BOUŘE A VZDOR. Je důležité vědět že KLINGER byl FRIEDRICH – MÍROVEC – MIROSLAV a MAXMILIAN ( manžel ANEŽKA) jako dědeček V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH manželky mého bratrance PETR GEBLT. I jako císař MEXICKÝ. STURM je i ÚTOK a tak je to i ÚTOK a VZDOR – Ú.V. Které ÚV ? To je jedině v češtině ÚSTŘEDNÍ VÝBOR. Nakonec se usadili v ŽENEVĚ. TOMÁŠ BODLEY tam navštěvoval Akademii JOHN CALVIN – VACILIN – VACILIN a CALVE – TELE. Chodil na přednášky THEODOR BEZA. BEZA je i české BEZ. Oblíbená kytka mojí matky jako FLORIÁN. V květnu1945 když její manžel FLORIÁN zahynul kvetly BEZY. THE D’OR je THEODOR nebo snad ZLATÝ DUCH. Navštěvoval bohoslužby vedené JOHN KNOX. To byl SKOT. Žil v EDINBURGH jako já později. Měl dvě manželky. První byla MARGERY BOWES – M.B. A druhá byla MARGARETE STEWART. A vy znáte můj příběh o seriálu HŘÍCHY pátera KNOX ( to je jiný KNOX) od DUŠAN KLEIN, režisér. A víte že ve FORT KNOX v USA je muzeum generál GEORGE SMITH PATTON A je tam umístěno spousta D’OR – Zlatý poklad USA.

Řečtinu se učil u MATTHEO BEROALD – M.B. a hebrejštinu od ANTOIN CHEVALLIER. ANTONÍN a CHE z VALLEA – VALY – ÚDOLÍ – MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE – VOLOVÉ. Aby to byla pravda tak jsem v roce 1970 či 1971 poznal jednoho důstojníka československé armády který se jmenoval česky CHEVALLIER – KAVALÍR. Jirka KAVALÍR. Pak už jsem se s ním nesetkal. A aby i to byla pravda tak se objevil MAURICE AUGUSTE CHEVALLIER – zpěvák. Ze státu FRANCE. A ten byl i MORRIS a MÓRIC. A byl i GUSTAV a byl také CHE z VOLOVÉ – VALLIER CHE. Pravda je to proto, že se narodil dne 12.09. 1888. Ano ve stejný den jako později OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A ve stejný den jako syn mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Vy víte, že to je i 12.04. A to vyletěl do KOSMOS první kosmonaut MAJOR JURIJ GAGARIN. A finále? Manželka zpěváka byla YVONNE VALLÉE. Ano VALLEY – MEZIHOŘÍ – MEŽHORIJE – VOLOVÉ. A generálplukovník VASIL VALO můj kmotr. A druhá manželka? To byla NITA RAYA. Jak v druhém pádě RAY. PAPRSEK – OR – RE – SVIT – JAS – SVĚTLO – LIGHT atd. Je to i slovenská NITRA. Tak se jmenoval zástupce velitele Východního vojenského okruhu na Slovensku v TRENČÍNĚ generálmajor NYTRA. Byl BŘETISLAV – slovensky BRETISLAV – BRATISLAV – VRATISLAV – WROCLAV a BRESLAU. Narodil se 30.05. 1944 a to vy víte, že je i 30.08. A to je i 15.08. děleno DVĚMA a tak je to i 12.08. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ v roce 1919 a také je to 08.12. narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI. A proč je to pravda? Protože se narodil ve FRÝČOVICE okres FRÝDEK MÍSTEK. FRÝ – FRÝ – FREE – FREE. FRIEDE – MÍR. A je to tak. Název obce skutečně pochází z německého FRIEDRICH – FRITZ – FRITSCH A Světice z OXFORDU – FRIDESWIDE , také FRITHUSWITH. A samozřejmě císař s našimi třemi BULAMI – FRIEDRICH II. Stejně jako FRIEDENAU ŠIDLÁKŮ – FRÝDNAVA a MÍROVKA chvíli po WWII. A můj spolužák ve třídě na základní škole IVAN FRIED a FRÝDLANT – Který je DVAKRÁT – FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ u kterého seskočila para skupina WOLFRAM 14.09.1944. A FRÝDLANT v ČECHÁCH. FRIEDLAND. Ten je v okrese LIBEREC ve FRÝDLANTSKÉM výběžku. Auto značky okresu byly LI – tedy i LEE a I.L. – ILYUSHIN. Anebo ta nejzákladnější podoby za našeho příběhu L.B. A protože je to město tak je to i L.B.MĚSTO – L.B.M. Když se podíváte na seznam obcí v okrese LIBEREC tak vás musí zaujmout, že z několika desítek obcí a míst je pouze jedno jediné které začíná písmenem „M“. Je to MNÍŠEK. V němčině EINSIEDEL IN ISERGEBIRGE. MNÍŠEK je malý MNICH. EINSEIDEL je přeloženo do češtiny POUSTEVNA. To je co? No přece BOUDA ve které žije BOUDNÍK a také španělské CABAŇA a také CHATA a DAČA a VILLA a finsky KOTA a anglické HUT či CABIN či STALL nebo a nyní velký pozor BOOTH. Ano jako atentátník na prezidenta LINCOLN ABRAHAM v divadle FORD. Vyslov BÚS. A finále? L.B. je i LATIUM dnes LAZIO místo kde v ITALY na KOLENI leží ROMA a VATICANO. Tam kde žili také VOLSCI – VOLSINI. Složeno z VOL OSCI. VOL- je předpona znamenající ANTICHI OSCI – VOLSINI nebo a to je další výklad BELLICOSI a nyní pozor OSCI BELLICOSI. O.B. BELLICOSI znamená BOJOVNÍ a tak BOJOVNÍ OSCI – bez samohlásek v naší „hebrejštině i BOJOVNÍ S.C. – čteno odzadu C.S. – a to byli i ČECHOSLOVÁCI BOJOVNÍ například v LEGIÍCH v RUSKU anebo je to X- CHE. Anebo i v průběhu WWII. Výsadkáři i další kteří se zúčastnili bojů na Západě i na Východě.

A vy kteří čtete a rozumíte už chápete, že STALIN nedostal svoji přezdívku po STAL – rusky OCEL – OSEL – VOSEL – VASIL ( jak se jmenoval jeden z jeho DVOU synů – druhý byl JAKUB ) ale proto že byl CHATAŘ. Anglické STALL – STALLIN – STALIN. Kdo zná život představitelů sovětské moci v SSSR ví, že svůj volný čas trávili na CHATÁCH v okolí MOSKVY. A ti místní tam někde u nich v okolí jejich provinčních měst. Ano je to tak. STALIN ve STALL i zemřel.

Po nástupu královny ELISABETH na trůn se rodina vrátila do ANGLIE. THOMAS BODLEY nastoupil na MAGDALENE COLLEGE v OXFORD. Tam studoval u LAWRENCE HUMPHREY. V roce 1563 získal bakalářský titul a v roce 1564 byl přijat za člena MERTON COLLEGE. MERTON je i METERON – METER ON či METEOR ON. Vy víte, že otec měl být pokřtěn METER a já jsem hrál za METEOR LIBEŇ basketbal. Jeho manželka byla bohatá vdova ANN BALL. BALL je třeba můj přítel LEIBE ale i LABE a ELBA a LIBA. Ale hlavně je to MÍČ který užívají ve hře FOOTBALL – NOHA MÍČ. A v BASKETBALL a v řadě jiných HER. Je to i KOULE. Ano jako KOULOVA ulice kde jsem se potkal s EL CHE u hotelu INTERNATIONAL. Je to i BALL – PLES. A já chodil NA PLES. A je to i BALLOON – BALÓN.

Přednášel ŘEČTINU. Myslím, že je také používána v OPERACI BENJAMIN ale neovládám ji. V roce 1576 opustil OXFORD a cestoval. Byl v FRANCE a ITALY a SVATÉ ŘÍŠI ŘÍMSKÉ – HOLY ROMAN EMPIRE. Vy víte, že rok 1576 je i rokem 1972 – To je rok kdy já jsem navštívil ITALY. Ke svým jazykovým znalostem přidal i francouzštinu a italštinu a španělštinu. Tedy ROMÁNSKÉ jazyky. Na cesty dostal stipendium ve výši 10 MAREK. X MARKS.

Předpokládá se, že během svého turné po Itálii byl ve FORLÍ zasvěcen do nějaké formy PYTHAGORAS zasvěcení v PLATÓN akademii. FORLÍ je město v EMILIA – ROMAGNA. A je to i anagram FLORI. Víte, že můj otec byl SCHWINLE EMIL. A byl částečně ROMANO. A víte, že matka byl FLORIAN. PLATÓN je i PLATOON – ČETA. Jako film S.O. PYTHAGORAS se narodil také na OSTROVĚ, jako já, on ale na SAMOS v ŘECKU/GREECE. Víte ,že SMS je ZPRÁVA -Technologie SMS pochází z rádiové telegrafie v ampérech rádiových poznámek, které používaly standardizované telefonní protokoly. Tak jak ji známe dnes se objevila v osmdesátých letech XX. století. Ukrajinsky je PYTHAHORAS. To je i PYT – PJAT v ruštině a ve španělštině kde „H“ nevyslovujeme, nebo v italštině je to PJAT ORAS – PĚT HODIN. To je i 17 – naše známé 11 a 77 a 71.

PYTHAGORAS čase emigroval do CALABRIA – CROTONE. To je špička nohy běžně v BOTĚ na té noze ITALY. Je hned pod provincií BASILICATA kde je MELFI. A KOPE DO SICILY – TROJÚHELNÍKU. A jak kope ta NOHA – PES ITALY do toho TROJÚHELNÍKU ? Fotbalisté? Víte jak se říká tomu kopu ? No to je přece BODLO. Špičkou nohy se kope BODLO. Pokud si vzpomínám na svoje fotbalové soboty na Letenské pláni před rokem 1968 s MICHAL BENDA tak je to kop velmi nepřesný. Může směřovat do branky ale také může odletět úplně jinam. Až překvapivě jinam. Když už jsem u BODLO tak také nazývá HAŠEK ve ŠVEJKOVI vojenský BODÁK či BAJONET. Vojenská hantýrka – BODLO. Asi od BODEC. A finále? CALABRIA je i S.L.BERIJA. Soudruh Lavrentij BERIJA. Ano ten BERIJA popravený po odsouzení soudem v čele s KONEV S.I. dne 12.23. 1953. CROTONE je i CARTOON – Název pro kreslené filmy. Velmi populární. To by ale bylo na samostatný příběh. Jenom pro potvrzení TRNKA český autor tohoto typu filmů má jméno které je na Moravě i název ŠVESTKY. Ano PLUM jako ELEANOR PLUMER z OXFORDU. Byl vlastně také PLUMER – muž TRNKA. A začali se u nás točit ve ZLÍN pod patronátem BAŤA – OBUV a JAS a SVIT. Pravda je to proto, že CALABRIA sousedí s BASILICATA s MELFI.

Po sporu s místními odešel prý do METAPONTUM u TARANTO v PULGIA – APULIA – PULJA. To znamená odešel ze špičky NOHY dozadu do PODPATKU či PATY té BOTY ITALY. Tam zemřel. Po jeho smrti prý občané zřídili v jeho domě chrám bohyně DÉMÉTER. Ano můj děda z VOLOVÉ DEMETER/DIMITRY/METER/MÍŤA a můj otec zapsaný METER v dokumentu o křtu přepsaném ale na VASIL. Jako GEORGE DIMITROV BULHAR co nezapálil Říšský sněm. Ten zapálil prý občan HOLLANA-HEELLAND – HELLAND. PYTHAGOROVI se přisuzuje zavedení pojmu FILOSOFIE. A vy víte, že město v BASILICATA – MELFI – M.LF. je i MARXISTICKO LENINSKÁ FILOSOFIE. Hlavní předmět mojí rigorózní zkoušky u profesor ADAM. Byl STANISLAV a zkoušelo se u něj doma. Přisuzuje se mu i výraz KOSMOS. Česky vyslovený anagram MOZKOS – MOSKOS. Měl v oblibě KOULI a KRUH. Samozřejmě že to je i PYTHAGOROVA VĚTA. Součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka je roven obsahu čtverce nad přeponou. Ke značení používá „a“ a „b“ a „c“. V každém případě je to moje rodné číslo 123.

Po návratu do Anglie byl BODLEY povýšen do šlechtického stavu královnou ELISABETH a v roce 1584 vstoupil do DOLNÍ SNĚMOVNY jako jeden z poslanců za PORTSMOUTH – anagram MOHORITA P.T. Přísně Tajné. TOP SECRET. V roce 1585 byl pověřen misí vytvořit spolek mezi dánským králem FRIEDRIECH II. (ne tím naším císařem FRIEDRICH II. ) na pomoc JINDŘICH NAVARSKÝ. Budoucímu francouzskému králi JINDŘICH IV. Vy víte, že FRANTA NAVARA byl můj spolužák a přítel. I JINDŘIŠŠÍCH už ani nemluvím. Poté byl vyslán na tajnou misi do Francie. V roce 1586 byl zvolen, aby zastupoval CORNWALL ST.GERMANS v parlamentu, a v roce 1588 byl poslán do HAAG – H.G. a GAGA v ruštině a LA HAYA ve španělštině a L’AIA v italštině a HÁGA v maďarštině. Jako velvyslanec královny. Právě tam v HOLLAND – HEELLAND – HELLAND chtěla ANGLIE bojovat proti světovému vlivu katolického ŠPANĚLSKA. To italské L’AIA je i moje sestřenice ALENA/ALICE BARANNIKOVA. Neřekli jsme jí jinak než ÁJA. Pravda je to proto že z DVOJKY byla další ÁJA. ÁJA VRZÁŇ, co měla BRUSLE – BASILY. Emigrantka z Československa. Emigrovala v roce 1950 a moje sestřenice ÁJA se narodila v roce 1955. Přijala umělecké jméno AJA ZANOVA. Byla tedy A.Z. I ALFA a OMEGA. První a poslední. P.P. – B. A finále? Narodila se dne 16.05. tedy děleno DVĚMA konec WWII. 08.05. 16.05. je ale i 16.08. a to vy víte, že je i 19.08. a to se narodil ve VOLOVÉ generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK.

Když se v roce 1587 BODLEY oženil, byl nucen vzdát se svého členství v MERTON. Inspirace k restaurování staré knihovny LAWRENCE HUMFREY prý mohla vycházet z BODLEY kontaktů s HENRY SAVIL. Ano vidíte dobře BOD LEE a JINDŘICH VASIL. Do rytířského stavu byl povýšen dne 18.04. 1604. A právě tady vidíte to důležité generála MORAVCE v jeho knize vydané BODLEY HEAD nakladatelstvím. DVA – plus minus děleno a násobeno. Jak v matematice PYTHAGORAS a jiných. 18.04. je minus DVA 16.04. A to jeden kdy seskočil výsadkář, první v československých dějinách armády vůbec za nepřátelské linie. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 16.04. 1941. 1941 je i 7/1 a 2. Obvody na kterých jsem v Praze v SSM pracoval. Pouze na těchto.

V roce 1587 se oženil s ANN CAREW bohatou vdovou po panu BALL. Dcerou pana CAREW z BRISTOL. CAREW je anagram KRÁVA. Ta byly asi všechny ty ANNA v naší rodině s původem ve VOLOVÉ. Stejně jako ANN CAREW – KRÁVA která se přivdala jako BALL do OXFORD – VOLOBROD. A BRISTOL ? To znáte. Místo kde na AUGUSTINE PARADE stojí socha MARŠÁL SLIM – WASIL. Velitele spojeneckých vojsk v BARMA – MYANMAR – B.M. Kde žil a pracoval čtyři roky na velvyslanectví ČSSR můj tchán SVOBODA MIROSLAV z PLZNĚ se svojí manželkou VLASTA SVOBODA – BOUDNÍK. I BRISTOL – VRSTL – VRŠŤALA – KLAUN FERDINAD a hlavní role ve filmu 5. ODDĚLENÍ jako agent C.I.C. – 199 římskými – 19.09. I hotel ve Vídni na MAHLER ST. – MOHORITA S.L. Naproti hotelu SACHER s prodejnou krejčovských produktů JUNGMANN slavnou jak ta v LONDÝNĚ na SAVILLE ST. VASILE St. Ale to už dobře znáte. HENRY SAVIL inspiroval BODLEY THOMAS k jeho práci a starosti o OXFORD LIBRARY.

BODLEY THOMAS největším úspěchem bylo znovuzaložení knihovny v Oxfordu. V roce 1444 byla stávající univerzitní knihovna rozšířena darem asi 300 rukopisů od HUMPHREY vévody z GLOUCESTER, nejmladšího syna JINDŘICH IV. To podnítilo univerzitu k vybudování nové knihovny nad teologickou školou, která byla v té době ve výstavbě. Během reformace v 50. letech 15. století však byla knihovna oloupena a opuštěna a zůstala prakticky nedotčena až do návratu BODLEY v roce 1598. Knihovna byla později na jeho počest pojmenována BODLEIAN LIBRARY – B.L. BODLEY THOMAS začal sbírat knihy v roce 1600 na místě bývalé knihovny nad DIVINITY SCHOOL, která byla téměř v troskách.

BODLEY THOMAS psal svou autobiografii až do roku 1609, která byla spolu s prvním návrhem stanov vypracovaných pro knihovnu a jeho dopisy knihovníkovi THOMAS JAMES a vydané THOMAS HEARN pod názvem“ RELIQUIAE BODLEIANAE“ (Londýn, 1703 ). 1609 je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a je to i 19.09. Datum mého narození. A narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA manželka KAREL I. a matka OTTO. A16.09. je i 16.04. Datum seskoku výsadkáře OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

A co se dělo ve světě když v OXFORD – VOLOVÉ – VOLOBROD vládl LIBRARY BODLEY? V roce 1613 když BODLEY THOMAS umírá dne 28.01. 1613. To vy víte, že je i číslo popisné našeho domu v PPLK.SOCHORA. 1391 a k tomu ještě orientační číslo 4 – IV. A také víte, že 1913 se narodil AUGUSTÝN HUSÁK. A také víte, že v roce 1931 se narodil MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN. A také plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH. A také moje teta, sestra mojí matky ALENA/ALICE GEBLT provdaná za plukovník BARANNIKOV. Víte že to je i rok 1937 kdy v MOJADAHONDA u MADRID(MAGERIT) padli v jednu chvíli DVA přátelé bojovníci ve fašistické dobrovolnické IRON BRIGADE – B-I. Absolventi UNIVERSITY OF BUCURESTI – ROMANIA. Doktoři práv. Bylo to také v lednu. 10.01. se narodil HUSÁK v roce 1913 oni padli 13.01. 1937. MARINE VASILE a MOTA IOAN. M.V. a M.I. 28.01. 1613 tedy umírá THOMAS BODLEY. V LONDÝNĚ. A dne 03.27. ( 1 a 2 a 3 a 0) 1613 se ujímá vlády v RUSKU dynastie ROMANOV. CAR MICHAIL. Zvaný MICHAIL FEDOR. Vy víte, že VASILLY STALIN se narodil dne 03.21. (1 a 2 a 3 a 0). Podle Nového kalendáře bylo to to datum dne 06.04. A to se narodil KAREL GEBLT I. Můj děda. A je to i 04.06. a to se narodil KARL VON MANNERHEIM, maršál FINSKA a předtím generálporučík R.I.A. a velitel osobní gardy CAREVNY ALEX VON HESSE která přijala jméno ALEXANDRA FEDOR. Tedy měla DRUHÉ jméno jako měl DRUHÉ jméno první ROMANOV CAR MICHAIL. A ještě jedno datum v mém příběhu je důležité. ZEMSKÝM SBOREM byl CAR MICHAIL FEDOR zvolen CAREM dne podle nového kalendáře 03.03. 1613. Ano to 03. a 03. Nebo 30.03. Odvod mého otce do československé armády v ORENBURG-BUZULUK – O.B. v roce 1943 A můj odchod do zálohy československé armády v roce 1976. 33 let po tom. Na den přesně. Narození GOYA a GOGH a úmrtí MAY. A svatba mého bratrance PETR GEBLT v INTERHOTEL JALTA s VLADIMÍRA HENDRYCH dne 03.03. 1973. Na které jsem se seznámil s matkou nevěsty ILONA ANEŽKA KUBALA – HENDRYCH narozenou dne 30.03. A co je ještě důležité? Matka CARA MICHALA byla JEPTIŠKA – MONACHA MARTHA. Ano MOHORITA – MARTHA. Byl KSENIA IOANNOVNA ŠESTOVA – KIŠ. Ano jako VASIL KIŠ velitel výsadku KOZINA se zástupcem MELNIKOV. KIŠ byl jako můj otec ze Zakarpatské Ukrajiny. Pak byla ROMANOVA. K.I.R. A právě teď si vzpomínáte na KAISANIENY PARK místo střetávání studentů v HELSINKY. V restauraci u KAISA – KSENIA. Zdrobnělina ALEKSANDARA. A také na náčelníka Veřejné bezpečnosti na HLAVNÍM nádraží – WOODROW WILSON u nás na DVOJCE, v sedmdesátých letech, který se jmenoval VALDEMAR KASJANĚNKO. VALDA jsme mu říkali.

A proč je to pravda všechno co tady píšu? MICHAIL GORBAČOV se narodil ve stejný den jako THOMAS BODLEY. 02.03. M.G. v roce 1931. A THOMAS BODLEY v tom „samém po našem“ roce narození MICHAIL GORBAČOV zemřel – 1613.

A tak byl prvním CAREM ROMANOV a posledním „CAREM“ symbolicky MICHAIL GORBAČOV. Všichni historici používají při zkoumání ruské revoluce z roku 1917 termín CAR NIKOLAJ II. – Poslední CAR z rodu ROMANOV. Není to pravda. Poslední CAR z rodu ROMANOV byl bratr CARA NIKOLAJ II. jménem MICHAIL. Byl CAREM pouhých 16 hodin podle jedné verze. Ale byl posledním carem z rodu ROMANOV.

A nyní přichází na řadu důkaz pro má tvrzení. Každý z vás asi zná město CARYCIN – STALINGRAD – VOLGOGRAD. Na VOLZE – VAZIL v českém tvaru. A VOLHA ? HAVOL – HAVEL i s hebrejským členem HA- VOL. No není ta čeština nádherná? To město vzniklo v roce 1589. To je i 1985 či 1958. Ale vzniklo přesně 7 let před narozením CAR MICHAL ROMANOV. 1589 – 1596. To jeho datum narození je i1956 i 1965. Město se prý nejmenovalo CARYCIN po CAROVI či CARECH ale podle starého TATAR místního názvu ŽLUTÁ ŘEKA či ŽLUTÝ OSTROV. Tedy YELLOW RIVER – YR či YELLOW ISLAND – YI. V češtině je to obdobné jako v ruštině. A to anglické je i naše OR i RE i přechod do EL. A to druhé je i když je „I“ malé „L“ – LY. LI- LEE. A také víte, že ruština má pro naše „Ž“ jedno samostatné písmeno a je poslední v azbuce. Vypadá jako BROUK – BEETLE – ŽUK. Historie města byla bouřlivá. Dobyl ho STĚNKA – STĚPAN – RAZIN. Nedobyl ho JEMELJAN – JEMEL JAN PUGAČOV. V bolševické revoluci v roce 1918 město dobyl STALIN a VOROŠILOV a BUĎONNYJ ( dlouholetá parta přeživších spolubojovníků všeho zlého ) Pak jej dobyli zpět BÍLÍ ale nyní velký pozor s ČESKOSLOVENSKÝMI LEGIEMI. L.Č. – EL CHE. V roce 1920 se do města vrátili RUDÍ a v roce 1925 bylo přejmenováno na STALINGRAD. Takové CHATOVÉ MĚSTEČKO můžeme napsat když víme, že STALIN je i STALL. V tom samé roce ale naspal HITLER MEIN KAMPF. A v tom samém roce bylo přejmenováno u nás BUBENSKÉ náměstí v PRAHA HOLEŠOVICE – H.P. na náměstí také IOSIP jako STALIN ale tento byl STROSSMAYER. ALE OBA BYLI S.I. – SECRET INTELIGENCE. ქოხი – toto je v jazyce STALIN jeho „jméno“. To je gruzínské CHATA – STALL. A vy vidíte zcela zřetelně, že uprostřed „uvozovek“ jako „uvozovek“ je m.b. ANO M.B. zcela klíčové spojení DVOU písmen v mém příběhu. Které se španělským členem EL M.B. je L.M.B. Základní klíč OPERACE BENNJAMIN. Jeno pro pořádek vyslovuje se to KOKHI. A to je zase i HAIKK. ARMENIAN – HAYK země O.R. – OSVĚTLITEL ŘEHOŘ. GRIGORY ILUMINATOR. G.I. – G.L. – EL CHE. Církev Svatého BARTHOLOMEW co byl stažen z KŮŽE – OR. Aby to bylo jak má, tak to vypadá i trochu jako rambo – ქოხი. Co říkáte? Ale CHRUŠČOV po kritice KULTU OSOBNOSTI i přes věhlasnost města STALINGRAD za hrdinství ve WWII. nechal jméno přejmenovat. A stalo se z něj město na řece VOLZE jménem VOLGOGRAD. A bylo to v roce 1961. Ano jako rok narození mého otce 1919 a rok plánovaného ukončení Sovětského Impéria a světového komunismu v roce 19991. Jak se také stalo. A ti nejlepší z vás již vidí kam mířím. To město bylo totiž i městem OXFORD. OX je VOL. Ano VOL GOGRAD. Nebo ukrajinsky VOL HOHRAD a ještě lépe s hebrejským členem HA – VOL HAHRAD. HRAD VOLŮ JE KRAVÍN. A vzpomínáte jak se jmenovala manželka THOMAS BODLEY? CAREWANN – Napsal jsem to dohromady aby to bylo jasné. Byla CAREW ANN. A to je i KRAVÍN i KRAVINA. Připomínám že byla z BRISTOL – BRSTL – BASIL L.T. a další které tady bylo nedávno a mnohokrát dříve. Jen připomenu AUGUSTINE PARADE se sochou NEPTUNA a sochou MARŠÁL SLIM – WASIL. A je vám to málo proč by to měl být OXFORD? Ve VOLOVÉ – VOLOBROD přece založil WILLIAM MORRIS – W.M. výrobu automobilů. A to je jak anglicky ? No přece CAR. Město aut je i CARYCIN. A tak je to zase OXFORD. A finále? UO – University Oxford je i U.O. ÚSTÍ nad ORLICÍ. ORLICE je ŘEKA – RIVER. A tam někde v okolí budoval můj otec V.M. opevnění před WWII. Vzpomínáte? Je tam v okrese U.O. také VYSOKÉ MÝTO – V.M. Latinsky ALTA MUTA – L.T. MÍŤA. Zase my s otcem. DMITRIJ – METER – MÍŤA. Město založil OTAKAR II. Ano OTOCAR BOHEMIA – české auto. Ale hlavně ten za jehož panování a krátce po něm tedy v souvislosti s jeho kralováním získalo království české TŘI BULY. Jako v hokeji TŘI TŘETINY a každou zahajuje BULY. Jedna byla ZLATÁ BULASICILSKÁ ale ta byla z BASILEA. Města které se jmenuje jako se jmenovala sestra mého otce. Oficiálně. Podepsal to děda METER PETER MOHORITA svým podpisem – TŘEMI KŘÍŽKY. ZLATÁ BULA ULMSKÁ ( WASILEK ) z německého ULM se dostal ke OTOCAR BOHEMIA dne 26.07. 1216. A to je svátek svaté ANNA jak byly moje sestra prababička a babička a teta a otcova druhá manželka. A hnutí 26.JULIO MOVIMIENTO – útok na MONCADA v SANTIAGO de CUBA. V roce 1953 – FIDEL CASTRO absolvent právnické fakulty. A TŘETÍ BULA byla z MELFI v kraji BASILICATA v tom kotníku nohy ITALY. Ta už byl pro VÁCLAV I. Ano pro toho JEDNOOKÉHO co zemřel při HONU na JELENA v POČAPLY, ale těch u BEROUNA. Připomínám že v ROMA POPE jménem H.P.II z KRAKOVA – svatořečení ANEŽKY dcery OTOCAR BOHEMIA /O.B. a sestry VÁCLAV I. proběhlo v den kdy jsem měl Celostátní konferenci SSM v LUCERNÉ majetku i VÁCLAVA HAVLA. I to že babička KUBAL a matka KUBALA ( LA CUBA) provdaná HENDRYCH, manželky mého bratrance PETR GEBLT – V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH byly ANEŽKY. A finále? Ve VYSOKÉ MÝTO je KAROSA. Ta byla založena v roce 1896. JOSEF SODOMKA ji založil. SODOMKA je i paní SODOMOVÁ ale i SODOMA a GOMORA. Tam osvobodili DVA ANDĚLÉ LOTA – L.T. Ten měl děti MOAB a BEN AMMI a dvě dcery LOTOVA STARŠÍ DCERA LOT’S OLDER DAUGHTER – L.O.D.) A LOTOVA MLADŠÍ DCERA ( LOT’S YOUNGER DAUGHTER – L.Y.D) . Ano je to L.T. a je to M.B. a BEN W.M. a LOD a LYD – LÍDA/LÝDIA. LOĎ je i WESSEL. GOMORA je i MOGORA. Žena LOTA se otočila v rozporu s pokynem DVOU andělů a zkameněla v solný sloup. To je prý skalní výběžek poblíž GEBEL USDUM u Mrtvého Moře. Stál jsem u něj, jenom tak na okraj. Ano vidíte dobře THE GEBEL US DŮM. GEBELT US DŮM. M.M. – W.M. – V.V.M.

SODOMKA JOSEF vyráběl v ní KOČÁRY. V roce 1925, důležitém roce 1925 – i 1952 například – začali vyrábět CAR – AUTOMOBILY. Na podvozku PRAGA MIGNON ze začátku., To je nápadně podobné jako MINI MORRIS. Pak se tam v totalitě vyráběly AUTOBUSY. A jeden ten autobus vyrobili svazáci v KAROSA VYSOKÉ MÝTO a já jsem ho přivezl jako dar do KOREJE na Festival mládeže a studentstva první týden v červenci roku 1989. Jak se vozí AUTOBUS z ČECH do SEVERNÍ KOREJE? Jsou dvě možnosti. Pamatuji se jak jsem šel po PRAZE a náhle se setmělo. Přímo nade mnou proletěl již v přistávací poloze obrovský letoun. Nalezl jsem údaje, že to bylo 19.06.1989. Tedy dvacet dní před zahájením festivalu. To v PRAZE přistála MRIJA ukrajinské SEN – ruské MEČTA – anglické DREAM – DR.M. Odborníci píší že „NOUZOVĚ PŘISTÁL“. Cestou z PARIS-FRANCE. Jeho název je tedy ukrajinské slovo MRIJA a označení ANTONOV AN – 225. Ano vidíte dobře byl to ANTONOV jako můj strýc plukovník BARANNIKOV – Ukrajinec. ANTONÍN. ANTONÍN jako svatý ANTONÍN z PADOVA – PADUA – ITALY. To je tam kde je nejstarší BOTANICK GARDEN světa. Narodil se v LISBOA – BASIL. A na náměstí STROSSMAYERA IOSIPA – S.I. u naší školy a ANTONÍNSKÉ a naší PPLK.SOCHORA je kostel Sv. ANTONÍNA. AN je také ANN – ANNA jako všechny ty ANNA v mé rodině. A finále? 225 je číslo mého ročníku na VYSOKÉ ŠKOLE POLITICKÉ – V25. Přistál dne 19.06. a to je i 19.09. moje datum narození a datum narození ZÁTOPKŮ z TROJE u nás na PRAZE 7 a je to svátek ZITA. 19.06. je minus DVA i 17.06. a to se narodila moje babička MARIE GEBLT – M.G. stejné iniciály jako tehdy poslední „CAR“ MICHAIL GORBAČOV. 19.06. – 19.09. je i 19.04. a to je i 16.04. Datum seskoku z letadla HALIFAX prvního výsadkáře v dějinách československé armády vůbec. V roce 1941 – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Tedy mohl být AUTOBUS z V.M. rodiště O.R. armádní generál OTAKAR RYTÍŘ spolu s dalším nákladem naší delegace do KOREJE převezen tímto letadlem. Nebo jak píší pamětníci z KAROSY V.M. byl převezen RUSLANEM. Ten by přiletěl speciálně pro ten náš náklad. To už nevím. Ale víme tedy že v červnu 1989 byly v PRAZE jak RUSLAN AN 124 tak MRIJA AN 225. A co je AN 124 ? 12.04. je jak již dobře víte i 12.09. A to je datum narození OTMARE REIDL OPERACE BENJAMIN. A syna mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. A připomínám protože to tady bylo, že projekční kancelář ANTONOV byla zřízena ve městě NOVOSIBIRSK. Ano původně NOVONIKOLAJEVSK. Ano tam kde jsem byl na letní praxi ze školy VLKSM v červnu 1972. Kde jsem se seznámil s PRIMABALERÍNA z TASHKENT NATIONAL THEATRE jménem GYULA CHAMRAJEVA. Která tam vystupovala v hlavní roli v LABUTÍ JEZERO od – P.I.Č. PETER ILJIČ ČAJKOVSKY. Co žil také v KLIN u MOSKVY. Víte že BALLE je francouzský název BASILEA města ve SCHWEIZ. A ona vystupovala v BALLET – vyslov BALLE. V roce mého narození 1952 byla přestěhována kancelář ANTONOV do KYJEVA – hlavního města UKRAJINY jehož osvobozování se aktivně zúčastnil můj otec. A byl za to vyznamenán. Spolu s dalšími československými vojáky LUDVÍKA SVOBODY. A proč je to pravda? Protože OTAKAR RYTÍŘ armádní generál byl předseda organizace SVAZARM. A vy si vzpomínáte, jak mě před nástupem na studium VYSOKÉ ŠKOLY POLITICKÉ do ročníku V25 „učil“ pilotovat IL – 62 na trenažéru na letišti SHEREMETĚVO v MOSKVĚ maršál POKRYŠKIN ALEXANDER IVAN – trojnásobný Hrdina SSSR, který létal a bojoval ve WWII. na americkém letadle BELL COBRA. A právě POKRYŠKIN se narodil v NOVOSIBIRSK – NOVONIKOLAJEVSK. Dne 19. BŘEZEN – MAREC /B.M. a to vy víte že je i 16.03. narození mojí sestry ANNA MARIE matka MICHAL a JIŘÍ – jména DRAKOBIJCŮ. A víte, že to je i 19.OKTOBER – ŘÍJEN/ OR či OŘ. A to je i 16.10. a to se narodil můj děda METER – DMITRO – MÍŤA PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. Když mě učil POKRYŠKIN pilotovat letadlo byl ve stejné funkci jako armádní generál OTAKAR RYTÍŘ u nás. Předseda SVAZARMU – v ruštině se to jmenovalo DOSAF. A aby to bylo dokonalé tak vedle naší školy VLKSM v MOSKVĚ bylo jedno sídlo rodiny SHEREMETEV. Asi bych to nevěděl, kdyby mě tam jednou po nějakém flámu „nevytáhl“ můj italský přítel VITTORIO PREZIATTY z COMO v LOMBARDY na jezero do parku SHEREMETEV jezdit na lodičce.

Ve VYSOKÉM MÝTO – V.M. v okrese UO se narodil také v roce 1913 – 1613 a 1931 a 1937 – armádní generál OTAKAR RYTÍŘ. Také SCHWINDLE NAME. Byl RICHTER OTAKAR. (Aby to všechno bylo jak má být tak byla matka sester z FRIEDENAU-MÍROVKA SCHIDLAK/ ŠIDLÁK – EMILIE a ERNESTA a AURÉLIE rozená ALTRICHTER. ALTRICHTER EMILIE přesně.) OTAKAR RYTÍŘ tak byl zase O.R. Jako OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Narodil se 26.06. 1913 a zemřel dne 06.05. 1979. Tedy v den narození mého otce V.M. 06.05. je i 06.08. a to je krát DVA i 12.08. Včetně roku 1979 je i 1919 a tak i 1991 rok plánovaného konce SSSR. 12.08. je den narození mého otce V.M. ve VOLOVÉ. I mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZNI 08.12. A O.R. odešel do výslužby z armády v roce 1977. Ano i 1776. A v roce CHARTA 77. A finále? Můj pradědeček VINCENC GEBLT byl KOČÍ a otec T.M. byl KOČÍ. To je i CHAUFFEUR ve francouzštině. V našem překladu do angličtiny i JEFFER v angličtině. Tedy i JEFFERSON – President USA. THOMAS JEFFERSON. THOMAS KOČÍHO SYN. Tedy TOMÁŠ MASARYK.

CARICYN měl sice v názvu „CAR“ ale podle CAR – VLÁDCE to nebylo. Je to TATARSKÉ ŽLUTÁ ŘEKA či ŽLUTÝ OSTROV. A víte, že TATAŘI žili na KRYMU-JALTA-ARTEK. V angličtině to ale čteme jako „CAR – KAR“ a to je KOLOVÉ VOZIDLO. Nejčastěji AUTOMOBIL. Když se stalo město „CAR“ městem „STAL“ OCELI v tomto případě pojmenovaném po CHATAŘI – STALIN tak bylo třeba doplnit to co ho dosud odlišovalo od OXFORD – VOLHOV – VOLOHRAD – VOLOVÉ. A tak se rychle situace musela situace nasměrovat tímto směrem. UNIVERZITA byla v tomto případě až na druhém místě na rozdíl od OXFORD. To bude za chvíli. A tak na řadu přišla nejprve ta KOLOVÁ VOZIDLA a pak až „STUDENTI „. Musím to napsat – VOLOVÉ. Obrazně řečeno. Národohospodářská rada SSSR rozhodla v roce 1926 – pravděpodobně převážně složená z ODBORNÍKŮ ještě STARÉHO REŽIMU – techniků a inženýrů, kteří „ROZUMĚLI“ o výstavbě vůbec PRVNÍHO TRAKTOROVÉHO ZÁVODU v ZEMI. Do té doby tam žádný nebyl. Místo bylo vybráno 14 KM od centra města a dne 12.07. 1926 se konalo založení tohoto závodu. A nyní velký pozor – prý obyvatelé města požádali aby se jmenoval po FELIX EDMUND DZERŽINSKY. On stál totiž v čele té RADY ODBORNÍKŮ co rozhodla o výstavbě toho závodu. A pak zemřel. V roce 1926 a to dne 20.07. A to bylo 18 dní po Slavnosti související s otevřením závodu. Je jasná souvislost se smrtí LENINA a DZERŽINSKÉHO. Stál v čele komise která byla zřízena pro organizaci pohřbu LENINA – Jako později CHRUŠČOV stále v čele komise pro organizaci pohřbu STALINA. Pro můj příběh je důležité to že byl F.E.D. byl tedy FEĎA. Jako První CAR ROMANOV – MICHAIL FEDOR – FYODOR. A jako poslední CAREVNA ALEXANDER FJODOROVNA – FEDOR FYODOR. Samé D’OR. A jako jeden pražský student se kterým jsem se seznámil bůhví kde v Praze okolo roku 1970. Říkali jsme mu FEĎA. A pak už jsem ho nikdy neviděl. To nejdůležitější ale je že F.E.D. byl POLÁK. A že se narodil na panství OZEMBLOVO – VAZIL M.B. V tehdy ruské provincii VILNA – VILNIUS – VASILIN. To je LITVA – L.T. Byl to okres STOLPECKI – SLOUPOVÝ – tehdy nezbytnost pro telegrafní či telefonní spojení. A to je dnes MINSK – BĚLORUSKO – M.B. Vlajka regionu je jako ukrajinská a švédská – žluto/zlato modrá. S LODÍ s BÍLOU PLACHTOU. Připomínám román „Na obzoru vlajka bílá“ a v ruštině „BĚLEJET PARUS ODINOKIJ“. Od VALENTIN PETR KATAJEV. O událostech v ODĚSE v revolučním roce 1905. Zfilmovaný v nám známém roce 1937 ( i 1391 a 1931 ) a v angličtině je to THE LONELY WHITE SAIL. FED se narodil dne 30.08. 1877 podle starého kalendáře. A to je i AUGUST a je to děleno DVĚMA i 15.08. a to vy víte, že je i 12.08. Datum narození mého otce v roce 1919 ve VOLOVÉ mojí manželky 08.12. VLASTA SVOBODA v PLZNI. Podle nového kalendáře je to 11.09. A to byl převrat AUGUSTIN PINOCHET v SANTIAGE DE CHILE. FED měl kromě mnoha jiných v ilegalitě přezdívku JAKUB i JACEK i FRANEK. To 11.09. je i 11.06. a to je i 17.06. A to se narodila ČESKÁ HOLKA, moje babička MARIE HON-HAN-HUN i HAHN. Provdaná GEBLT. Za chvíli uvidíte proč to je pravda. 30.08. je i 08.03. – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Už víte, kdo „HOLKY“ organizoval. 08.03. je totiž krát DVA i 16. BŘEZEN-MAREC / M.B. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE a je to také 16.OKTOBER-ŘÍJEN /OR a OŘ a to se narodil můj děda METER – DMITRO – MÍŤA – PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. F.E.D. kromě jiného založil organizaci tajné bolševické policie po názvem ČEKA. V roce 1917. Bezprostředně po V.Ř.S.R. Co ještě je ČEKA? CHUECA je čtvrť v MADRID – původně MEGRIT. Jmenuje se po skladateli a nyní velký pozor FEDERICO – RICO FED – BOHATÝ FED příjmením CHUECA. Byl k tomu i ESTANISLAO – české STANISLAV VASIL STAN. A tak to je protože moje praprababička z LOUN byla STAN – STANLEY – ŠTĚPÁN. Rozená MILLER – MAYER atd. FED CHUECA byl také AUGUST. Narodil se dne 05.05. 1846. A to je jak víte i 05.08. Datum narození MIROSLAV ŠTĚPÁN v LOUNY. A datum zahájení P.P. Pražského Povstání a jedna stanice pražského metra. Na náměstí CHUECA je kostel Svatý ANTONÍN, jako na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Ten v MADRID na CHUECA je s relikviemi – ostatky Svatého VALENTÝNA ( můj spolupracovník na ÚV SSM V.M. VALENTÝN MATLOVIČ). A co ještě ? V 80. letech 20. století se otevřely v MADRID – MEGRIT jedny z prvních provozoven LGBT komunity. Ano LGBT – G.B.L.T. GEBLT. Tedy i MEGRIT – MOGORITA a také GEBLT a CHUECA jako CHICA – ČESKÁ HOLKA – DÍVKA. V tom našem smyslu DÍVKA – VOJÁK. Pochopitelně. Stanice METRO – PODZEMÍ na náměstí CHUECA je linie číslo 5 – V. Byla otevřena jako součást úseku CALLAO – VENTAS. A vy víte, že rodina VENTA ( pan VENTA – jinak španělské PRODEJ – zpíval ve sboru KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ) žila v našem domě v SOCHOROVA. S jejich dcerou jsem směnil v roce 1988 jejich byt velkým za můj menší. CALLAO vyslov KAJAAO – KÁJO – KARLE. A tak jsou tu i všichni GEBLT KAREL – I. a II. a III. a IV. I babička M.G. moje nejmilovanější. Argentinci a Uruguayci to vysloví KAŽAO – To je jako KŮŽE – OR. Je to tak? A byla otevřena dne 26.02. 1970. To je i 26.11. Ten den padlo v roce 1989 vedení KSČ.

Ale zpět k tomu závodu na výrobu KOLOVÝCH VOZIDEL – TRAKTOR – co o něm rozhodl F.E.D. Výstavbu závodu si objednal SSSR v USA. Tam společnost ALBERT (!) KAHN ( i KAHAN – OR ) závod postavila. Pak byl rozebrán a převezen do města na VOLZE kde teče VOLHA – už ne CARICYN ale tehdy STALINGRAD a tam byl během 6. měsíců sestaven. A v den 35. narozenin ( i1775 ) mojí milované babičky M.G. – MARIE GEBLT byl vyroben první kolový traktor STZ – 1 o výkonu 30 koní. A to vy víte, že je zase XXX – podpis mého dědy z otcovi strany na oznámení o narození mojí tety BASILEA. A XXX znak města AMSTERDAM na řece AMSTEL v HEELLAND – HOLLAND – HELLAND. Jak se původně jmenoval v USA YORK – NEW YORK. Kde pracovala později moje manželka VLASTA SVOBODA – DVA ROKY. Do 20.04.1932 zvládli projektovou kapacitu západu. Tedy 144 traktorů denně. Vy víte, že 20.04. je i 20.09. a to se ve VOLOVÉ narodil můj strýc PETER METER MOHORITA. V roce 1907. A víte, že 144 je i 14.4. a to je podle LENINA postavené na hlavu i I4.4. I.9.9. Moje datum narození a Zátopků a svátek ZITA. Pravda je to proto že rok 1932 kdy se jim to podařilo je i 1 a 2 a 3 moje rodné číslo a 9 k tomu. Tedy I.X . – EL CHE. V tom samém roce se začali v závodě vyrábět TANKY – TANKS. T – 26. A vy víte, že „T“ je 20 v pořadí od začátku abecedy – anglické. A je také 9 v pořadí v té naší abecedě když je první „jednička – malé L – l „. A tak je to zase datum narození mého strýce PETER METER MOHORITA. To je ten který zahynul v řadách maďarské fašistické armády admirála M.HORTY – MIKLÓS – NIKOLAJ či MIKULÁŠ, právě někde v Rusku. Kdo ví, možná právě v bitvě o Traktorový závod ve STALINGRADU. O něj se úporně bojovalo. Konstrukční kancelář vedl N.D.WERNER. Byl stejně jako můj otec a děda DMITRIJ – MÍŤA a jako můj syn NIKOLAJ. Ale vy víte, že N.D. je zkratka NÁRODNÍ DIVADLO. Ano nebyl tam náhodou. Bylo to velké – BOLŠOJE NÁRODNÍ DIVADLO. TOUHA PO PŘEŽITÍ V TÉ HRŮZE. WERNER byl i v minulých příbězích. Nebudu to opakovat. Je to i WERNER – MR. NERO. PAN ČERNÝ. Podílel sena výrobě i všech dalších tanků ve WWII. A co se nestalo v závodě? Jako na potvoru to vyšlo na den 11.01. v roce 1936 když se konal DEN STACHANOVA. Ano 11.01. ještě to mám opisovat? Vznik US MARINE a povýšení mého otce na plukovníka a narození dalšího strýce M.I. ve VOLOVÉ a úmrtí BREŽNĚVA a datum V.Ř.S.R. 07.11. podle starého kalendáře narození mojí tety BASILEA ve VOLOVÉ – 25.10. 1904. Proč se jmenoval nejslavnější dělník STACHANOV ? To už umíte rozluštit sami – to je v naší řeči i STAKANOV. To je KRČMA, HOSPODA a rusky i KABAK a anglické PUB. Proč je to pravda? STACHANOV skončil jako ALKOHOLIK. Zemřel v psychiatrické léčebně. Do července jít nemusím – proč? Protože dne 11.07. se v roce 1937 začal vyrábět pásový traktor. To vy víte že se narodil můj tchán MIROSLAV SVOBODA v PLZNI a OLGA HAVLOVÁ v PRAZE. A je i 17.07. datum vraždy NIKOLAJ a ALIX VON HESSE – ALEXANDRA FEĎA. A datum mojí svatby v roce 1976 a první start B – 2. SPIRIT v roce 1989. Ten pásový traktor měl MASCHINE – MOTOR – DVIGATĚL o výkonu 52 H.P. Ano rusky DVIGATĚL. A znovu se připomíná historie závodu tím, že do dne 17.06. 1940 to už byly 45. narozeniny mojí milované babičky M.G. sjelo z montážní linky závodu 232 700 traktorů z toho 25 000 pásových. A pak to byly TANKY a TANKY a TANKY. Až do konce WWII. Jako ředitelé závodu pracovali slavní S.I. – SINITSYN ( MODRÝ SYN a STRATEGIC OPERATION) a V.A.S. – zdrobnělina VASILLIJ. Byl VALENTIN ALEXANDER SEMJONOV. A ještě jednu událost závěrem. Vy už víte proč byl pojmenován po F.E.D. Prý na přání lidu. A tak byl F.E.D. v roce 1932 ( 123 a IX – EL CHE) vztyčen před závodem pomník F.E.D.OVI. Byl to tehdy provizorní model. Tak toužili lidé aby měli pomník F.E.D. že museli prozatím vystavět provizorní. Až na 40. narozeniny mojí babičky M.G. z H.P. dne 17.06. v roce 1935 instalovali bronzový pomník – BRASS – BASIL. Proč je to pravda? Sochařem byl totiž MERKUROV- Ano MERKURIA kde pracoval otec mojí přítelkyně z KOULOVA ulice u hotelu INTERNATIONAL kde jsem potkal EL CHE u domu kde žila stejně jako armádní generál MARTIN DZÚR. PALÁC MERKURIA na začátku REVOLUČNÍ TŘÍDY kde měl svatbu můj bývalý nevlastní bratr JAROMÍR FLORIÁN v kavárně VLTAVA kde začínal zpívat C.R. CORTÉS RUDOLF a další. Té ulice na jejímž konci je PALÁC KOTVA – otce a mých VOJENSKÝCH STAVEB – V.S. a tak i U.S. a S.U. A finále? Ve STALINGRADU přežili tu šílenou válku celkem čtyři pomníky. To byl tento F.E.D. od SERGEJ MERKUROV. Pak to byl pomník GOGOL – HOHOL v ukrajinštině. Byl to Ukrajinec a byl VASIL a NIKOLAJ GOGOL. Otec byl GOGOL-JANOVSKY jako naše ulice JANOVSKÉHO přímo u školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Připomínám jeho dílo MRTVÉ DUŠE a THE NOSE a TARAS BULBA a PLÁŠŤ. Není třeba vypisovat co to znamená. A válku přečkal i pomník JERMAN. JERMAN sloužil v Litoměřicích. Nebo žil? Byl to přítel právě mého bratra JAROMÍR FLORIÁN. Ten stál v Komsomolské zahradě. JERMAN byl JAKOV – JAKUB. Byl to také Ukrajinec. Narodil se dne 16.02. 1896 ve VELYKI KRYNKY a zemřel dne 17.07. 1918 v NIKOLAJEVSK RUSKO. Ve stejný den jako v JEKATĚRINBURG zemřel car NIKOLAJ s rodinou. A vy víte, že mám dceru KATEŘINU a SYNA NIKOLU. NIKOLAJEVSK byl přestěhován souvislosti se stavbou přehrady VOLGOGRAD, stejně jako na místě STARÉ HAMRY kde žil KAREL KARAS, příslušník para skupiny ARAP, s manželkou LUDMILOU KARAS, byla vybudována vodní nádrž ŠANCE. Oni dostali přidělený byt ve FRÝDEK MÍSTEK. A ten čtvrtý byl pomník KHOLZUNOV – CHOLZUNOV na Centrálním nábřeží. U VOLHY. Ten V.S. CHOLZUNOV byl rodák z CARYCIN/STALINGRAD byl to PILOT. Pomník byl odhalen a nyní velký pozor dne 17.11. 1940. Ano 17.LISTOPADU 1940. 49 let před 1989 – tedy i IL let římskými. IL – ILJUŠIN a LI – LEE – lee – 199. Samozřejmě vidíte, že CHOLZUNOV je VAZILIN CHE. A byl VIKTOR a ŠTĚPÁN – V.S.

Tak továrnu na KOLOVÁ VOZIDLA už bychom ve VOLOHRADĚ měli. A tak teď ještě Univerzitu. Na rozdíl od UNIVERSITY of OXFORD je ta ve městě VOL HAHRAD velmi mladá. U.V. byla otevřena v roce 1980. V roce 1972 když jsem končil jednoroční školu VLKSM v MOSKVĚ bylo vydáno rozhodnutí o potřebě ve městě zřídit UNIVERZITU. V roce 1980, když jsem byl ve DRUHÉM ročníku pražské Vysoké školy politické byla VOLGOGRADSKÁ STÁTNÍ UNIVERZITA otevřena. Na fakultu přírodních a humanitních věd tehdy nastoupilo 250 studentů v 5 oborech. A vy víte, že já jsem studoval v ročníku V25. Prvním akademickým funkcionářem školy byl R.L. KOVALEVSKY. Ano KOVAL – jako SMITH a jako ŠMÍD a jako SCHMIED a jako KOVÁŘ. Proč je to pravda? KOVALEVSKY se totiž narodil na TŘI KRÁLE a tak i na Svatého NIKOLAJE – 06.01. /06.12 roku 1936. A narodil se v obci KRASNOE v okrese ZOLOČEVSKY a nyní pozor na UKRAJINĚ v regionu LVOV. Vystudoval v ŽYTOMIRU – a to vy víte, že je i ŽITNÁ ulice na DVOJCE co vede na náměstí MÍRU. Ta univerzita v ukrajinském ŽYTOMIRU byla založena v roce narození mého otce a přesně v den narození jeho otce – mého dědy METER PETER MOHORITA – 16.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. a O.Ř. Dostala jméno IVAN FRANKO. A vy víte, že naše teta z VELEŠOVIC byla JENY FRANK. To byla sestra prvního manžela mojí matky. Byla i u nás v PRAZE. A vy víte, že DRUHÁ manželka HAŠKA byla příjmením LVOVA a že ze LVOVA byl velitel para skupiny mého otce kapitán ADAM NIŠČIMENKO – BĚLAVSKY a že jejich výsadek odlétal ke svému DESANTU do PROTEKTORÁTU z letiště ve LVOVĚ. A finále? Které jsou ještě ? Ve LVOV – L.V.V – VOLOVÉ je také pochopitelně Univerzita. Ta byla založena v roce 1661. Ano v roce narození mého otce ve VOLOVÉ a v roce plánovaného ukončení SSSR – 1919 a 1991. Škola byla založena JEZUITY a polský král JAN II. KAZIMÍR z ní udělal AKADEMII. A když už jsem u VOLOVÉ – MEZIHOŘÍ a VOLO BRODU a VOL HA HRADU tak nesmíme zapomenout na české TURÍN – TORINO v ITALY a v KANADĚ – MEZIHOŘÍ TORONTO. Ta v TURÍN byla založena v roce 1404. Ano a to vy víte, že je podle LENINA postavené z hlavy na nohy – I404 i 1606 a tak i 1909. Rok i datum 19.09. Je to i 16.04. a 14.09. To už dobře znáte. Proč je to pravda? Zakládající BULU TURÍNSKÉHO STUDIA vydal ANTIPAPEŽ BENEDIKT XIII. Sídlil v AVIGNON. Vzpomínáte kam psal jeden dopis vůbec první pedagog v OXFORDU jménem THEOBALD ESTAMPES? BEN se narodil dne 25.11. v roce 1328 v ILLUECA v ARAGONIA ve Španělsku. Ano 123 a 8 a ILLUECA je LI / LEE a EL CE – EL CHE. LEE EL CHE. 19.09. EL CHE. Pro můj příběh je důležité že BEN byl sesazen jako POPE na koncilu v KOSTNICI – CONSTANZ. A bylo to DVA roky po upálení MISTRA JANA z HUSI tam v KOSTNICI – CONSTANZ. V roce 1417 – tedy i 2 a 5 – k datu mého narození 19.09. i rok mého narození 52. Zatímco Mistr byl upálen v roce 1415 – 2 a 3 – 1775. Samozřejmě víte že TURÍN – VOLOVÉ či KRAVÍN jako CRAWEN jako manželka BODLEY THOMAS leží v provincii PIEMONTE. A to je v překladu ÚPATÍ HOR. PEDEMONTES – PIEMONTE. PIE je španělské NOHA – latinské PES.PIED je to francouzsky. A PIEDE je to italsky. Leží zkrátka U PATY HOR. Až k ALPES – ALPÁM. Leží prostě a jednoduše řečeno v ÚDOLÍ. To je i španělské CAŇADA i naše MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE dříve VOLOVÉ. Pravda je to proto, že jsem byl v TURÍNĚ – TORINO, městě které má na VLAJKA – BANDERA celkem čtyři TURY – zuřivé – vzpínající se BÝKY. Pro můj příběh je důležité to že vlajka má stejně barvy jako vlajka UKRAJINY a vlajka ŠVÉDSKA. MODROU a ŽLUTOU/ZLATOU. A byl tam v roce 1973 v říjnu. 11 let poté co jsem byl s otcem a sestrou ve VOLOVÉ na UKRAJINĚ. Na manifestaci proti převratu AUGUSTIN PINOCHET – AUGUSTIN PAN OTEC v CHILE dne 11.09. 1973. Tehdy mně tam poslal předseda MV SSM v SENOVÁŽNÉ ulici u SENOVÁŽNÉHO náměstí ( M.G.) HÁJEK – HAYK – ARMENIAN. Byl PEPA – B – DVOJKA. Jeho sekretářem tam byl BÜBEL – HONZA BÜBEL – H.B. A B.B.L. – BASILEA – BERN – LUCERN či BIBLE. Po návratu z TURÍNA jsem nastoupil právě na DVOJKU – Na náměstí MÍR – MIER – LA PAZ – PEACE. U ŽITNÉ a JEČNÉ dalších míst, které jsem tady již mnohokrát popisoval. A ještě tedy TORONTO. UNIVERSITY of TORONTO zvané také UTORONTO leží v TORONTO v ONTARIO. Ta byla založena v roce 1827 a to přesně dne 15.BŘEZEN – MAREC /B.M. V den kdy byla dokončena okupace území Československa v roce 1939. Její založení inicioval JOHN GRAVES SIMCOE. A vy možná znáte automobil SIMCA. Automobilku SIMCA založil ve FRANCII italský FIAT. Se sídlem kde? No přece v TURÍNĚ. Pracoval tam otec mého přítele VITTORIO PREZIATI z COMO. Vzpomínám si jak odjížděl na podnikový večírek FIAT do TURÍNA na SILVESTR roku 1972 když jsem u nich byl. SIMCA zdrobnělina SIMONA jako YVETA SIMONOVÁ. Ano ta slavná česká zpěvačka která zpívala často v DUO s MILAN CHLADIL s orchestrem KAREL VLACH. Po rozvodu s mojí matkou měl můj otec přidělený byt v ulici SCHNIRCHOVA. Přestěhoval se tedy ze SOCHOROVA( dříve SKUHERSKÉHO) do SCHNIRCHOVA. Číslo 18. Okna měl přímo naproti oknům bytu YVETA SIMONOVÁ. Upozornil mně na to když jsem u něj jednou byl. Bylo to DVĚ ulice pod DUKELSKÝCH HRDINŮ dříve BĚLSKÉHO. SIMCA byl i plukovník SIMONIDES zvaný SIMON. Můj nadřízený na vojně v LITOMĚŘICÍCH. A SIMONA byla i přítelkyně jednoho syna bratra mojí manželky stejného jména a příjmení jako jejich otec a jako syn generála LUDVÍK SVOBODA. MIROSLAV SVOBODA. Děda jí říkával SIMČA. Pro úplnost druhého přítelkyně byla MILADY – LYDKA – MYLADY. A finále? SIMCA automobilku založil HENRY PIGOZZI. Ano JINDŘICH. A H.P. Stejně jako byl H.P. – HENRY PIPER zakladatel FABRIQUE NATIONAL zbrojovky v LUTYCH – LIEGE v BELGII. Tam co od nich měl můj otec tu opakovačku WINCHESTER. Kterou si koupil spolu s pistolí STEYR v červnu roku 1948. Nazýval ji BELGICKÁ OPAKOVAČKA – O.B. Otec mně říkal koncem osmdesátých let že má DIABETES – DIA a BETES. Myslím, že to tak nebylo. D.I.A. je DEFENSE INTELIGENCE AGENCY. A BETES je „B“ DVOJKA. Pravda je to proto, že lék na DIABETES byl vyvinut v UNIVERSITY of TORONTO. Univerzitní tým se jmenuje VARSITY BLUES – VASIL TY BLUES – MODRÝ – MARINE. A proč ještě? V roce 1910 byla na univerzitě zřízena St. MICHAEL COLLEGE. To byla ROMAN CATHOLICS COLLEGE založená BASILIAN FATHERS. Oficiální název je CONGREGATION OF ST. BASIL. A také se jim říká BASILIANS. Kongregace byla založena dne 21.11. 1822. Ano 21.11. – 1775. Byla založena ANNONAY. A tak to bylo jako já a moje sestra – VASIL a ANNA. Co ještě je v mém příběhu UNIVERSITY of TORONTO? Tam získal po emigraci z Československa profesuru JOSEF ŠKVORECKÝ. Bylo to poté co pracoval tady doma jako šéfredaktor časopisu PLAMEN. Jako později soubor ÚV SSM PLAMENY. A jako citát LENINA „Z JISKRY VZEJDE PLAMEN“. Co je plamen v angličtině? BLAZE – ano BAZIL anebo FLAME – FLÁM. Ve tvaru Flám kdy je „l“ čteno jako „I“ je to i MAFIA. Pravda to je proto, že se narodil dne 27.09. 1924. A to vy víte, že je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a datum narození syna mé sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Oženil se se ZDENA SALIVAR. A tak byli spolu ŠKVOR/VASILEK a SALIVAR/VASIL – ER. Založili spolu nakladatelství „68 PUBLISHERS“ právě tam v TORONTO. A vy víte, že „68“ je v zrcadle u ALICE či ALENKY také „89“. A tak se také stalo – 1989. Toto nakladatelství „68 PUBLISHERS vydalo pod číslem 032 – ano i 1775 – knihu HANYA MORAVEC DISHER pod názvem ŠPIÓN JEMUŽ NEVĚŘILI. Již autorizované paměti generála FRANTIŠKA MORAVCE z ČÁSLAVY. Tu kterou jako neautorizovanou pod názvem MASTER OF SPIES FRANTISEK MORAVEC vydalo před tím nakladatelství BODLEY HEAD. Ano BODLEY. Předmluvu napsal pan MASTERMAN. J.C. Celý název nakladatelství je BODLEY HEAD – tedy i H.B. – LONDON SYDNEY TORONTO – L.S.T. a to je LEST. V roce 1974 i I9I4. Když jsem narukoval. Do L.T. Ale k ZPRAVODAJCŮM MORAVCE. Ne k těm komunistickým. A proč je to pravda ? Protože pod číslem 033 vydalo „68 PUBLISHERS“ knihu JAROSLAV HAŠEK “ VELITELEM MĚSTA BUGULMY“. V. M. a B.L.M a G – CHE. Vy víte, že HAŠEK byl v objetí svých DVOU manželek současně i M.I.H.A.L. – MAJER IARMILA HAŠEK ALEXANDRA LVOVA. A proč je to na sto procent pravda? Protože další kniha vydaná v tomto nakladatelství byla 034 LIEHM ANTONÍN JAROSLAV : PŘÍBĚHY MILOŠE FORMANA. Ano našeho souseda z domu v PPLK. SOCHORA 1391/4 který emigroval do FRANCE. Víte, že LIEHM je MLHA a tak Cesta kolem světa za 80 dní. Protože tam je hlavní postavou FOGG. Ruské TUMAN – jako divize TAMAN která DVAKRÁT zabránila v mé přítomnosti v SSSR uskutečnit RUDÝM zvrat při cestě ke SVOBODĚ. Je to i HIML ANTONÍN který koordinoval moje začátky v SSM v roce 1970. Zemřel v automobilu v PEKINGU. Jako skoro i já v červnu 1989. A je to i HIMMEL – HEAVEN – NEBE. A finále? MILOŠ FORMAN byl v internátě JIŘÍHO Z PODĚBRAD v PODĚBRADECH s bratry MAŠÍNY a VÁCLAVEM HAVLEM. A já sloužil v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD v LITOMĚŘICE .A v Praze sloužil v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD na náměstí REPUBLIKY generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. Otcův kamarád. Narozený přesně 7 dní po otci. Se kterým utekli ještě s bratry ŠUBRTY do SSSR. DNE 10.23.1939. A byli uvězněni v ukrajinské POLTAVĚ před odsouzením a odesláním do GULAGU. Je to i FOGGIA – APUGLIA – APULIA. U OSTRUHY na té botě ITALY. M.G. MONTE GARGANO a skalní kostel Svatého Archanděla MICHAELA v MONTE SANT’ANGELO. Z 5. století. Došlo zde ke Třem zjevením ARCHANDĚLA MICHAELA.

A finále? ŠKVOR je i BROUK – BEETLE – ŽUK. Anglicky EARWIG – ER M.G. Nebo GRIM. DVA bratři pohádkáři. A paní GRIMM dvě patra nad námi v domě. A matka KOPECKÉHO v tomto případě MILOŠE – WASILA. V hebrejštině je to OZNAJIM – ONI ZNAJÍ v ruštině. Ve francouzštině PERCE – OREILLE. Můj přítel PREZIATTI a OREL – O.B. OREL BĚLOHLAVÝ. I ORLICE. Finsky je to KORVAPERUKKU. Rusky UCHOVJORTKA. V bulharštině je to UŠANKA. V rumunštině UREKERLNICA. Srbsky UŠICA. Vy si samozřejmě vzpomínáte na film UCHO. S jehož hlavními představiteli jsem se seznámil v kanceláři ředitele B.O. – Balíren Obchodu Franty MAJERA při jeho 50. narozeninách. BOHDALOVÁ BRZOBOHATÝ – B.B. – 22. A k tomu i BOH DAL i BRZY BOHATÝ. A finále? Pan profesor byl z NÁCHODA. Město založil rytíř HRON jako slovenská řeka. A jako jeden kolega na cimře na vojně v Litoměřicích byl HRON. Jestli se nepletu byl HRON PAVOL – H.P. Hrad postavil v místě kde se zemská stezka zužuje do průsmyku – CAŇADA – jménem BRANKA. A vy víte, že od OPAVY byli HENDRYCHOVI. Jeden z bratrů JAROMÍR HENDRYCH dělal ředitele v BRANO co zavírá samo. BRANKA – BRANO. Jsou to i ŠAJBY – ruské BRANKY ve sportu – odkud pocházel velitel výsadku SPARTAKUS – MAJER JÁN ( i JAN MAYER) . ŠAJBY byly u B.B. Banská Bystrica, kde můj otec před WWII. pracoval. A kde Bylo S.N.P. i s G.H. a dalšími. A v oddíle SPARTAKUS byl s MAJEREM i HANZEL i KUŘITKA a POUSTECKÝ-krycím jménem SVOBODA a také B.I. – BANDEREV IVAN, který padnul v katastru obce BĚLÁ. V Náchodě byly i LÁZNĚ BĚLOVES – L.B. nám již dobře známé. A zdroj vody kyselka IDA. Se mnou na ÚV SSM pracovala slovenská dívka jménem IDA PROČKOVÁ. A protože jsme v NÁCHODĚ mohli byste si to splést s PROŠKOVÁ. Je tam nedaleko i JIRÁSKOVA CHATA. Po jmenovaná po ALOIS JIRÁSEK. A já jsem nocoval na vojně v Litoměřicích na DVOULŮŽKU – to byly vedle sebe vojenské postele – s JIRÁSEK JIŘÍ. Říkali jsme tomu spát na BIDLE. Nahoře nad někým. Určitě si BIDLO nespletete s BODLEY – THOMAS BODLEY – KNIHOVNÍK z OXFORDU. Proč ? JIŘÍ JIRÁSEK byl totiž také KNIHOVNÍK. Dokonce jsem ho jednou potkal vedle BÍLÉ LABUTĚ v KNIHKUPECTVÍ ČERNÁ LABUŤ. A finále? Je tam Pěchotní srub BŘEZINKA. BŘEZINKA byla spolužačka mojí tety ALENY – sestry mojí matky ALENA GEBELT – BARRANIKOVA. Paní BŘEZINOVÁ v HORNÍ POČAPLY – H.P. Je to i BERZIN popravený po návratu ze Španělské občanské války představitel G.R.U. i IVAN BEREZIN který se zničehonic objevil v Praze někdy v 1988 na velvyslanectví SSSR a stále se mnou hovořil na akcích na kterých jsme se potkali. Stejně jako jeho kolega GENADIJ KUDIJ – Křestní jméno jako pučista JANAJEV GENADIJ kterého jsem také znal. A příjmení jako přítel HAŠKA z PLZNĚ KUDĚJ. Ten byl ale MATĚJ. Náchodem protéká METUJE. To je původně v němčině METTAU. To je i META. Tak se jmenovala naše SVAZÁCKÁ akce vyhlášená ÚV SSM k 45. výročí Osvobození. Jmenovala se META 90. A vy víte že 45. je i V.L. Ano a tak i B.L.

A finále? Velmi stručně. Generál GEORGE CATLETT MARSHALL. Ten se narodil dne 12.13. – 1 a 2a 3 a 1/7 roku 1880 v PENSYLVANIA UNIONTOWN. Zemřel dne 16.10.1959 ve WASHINGTON D.C. Absolvent V.M.I. a to vy víte, že je i VASIL MOHORITA IVAN. Můj otec a jeho bratr POŽÁRNÍK z VOLOVÉ, narozený 17.01. 1922. Nebo můj otec a jeho bratranec plukovník MOHORITA IVAN Docent FTVS UK, Praha, také z VOLOVÉ. Narozený 07.05.1921. Vy ale víte, že to V.M.I. je i v případě že „I“ je malé „L“ i V.M.L. – základní klíč OPERACE BENJAMIN. Pravda je to proto, že generál MARSHALL byl první absolvent V.M.I. v čele Generálního štábu US ARMY. A byl z PENSYLVANIA kde se US ARMY zrodila v roce 1775. Po válce byl 50. americkým ministrem zahraničí – STATE SECRETARY a 3. ministrem obrany – DEFENSE MINISTRY. Dohromady je to 53 – 1775. Byl i G.M. A byl CATLETT – jako THE CATTLE. České DOBYTEK, SKOT, TUR. Francouzské BÉTAIL – BET LI-LEE. Italsky BESTIAME. Finsky KARJAA, ukrajinsky VELIKA ROHATA CHUDOBA – V.R.C. – V.L.S. – VASILO. Rumunsky BOVINE, maďarské MARHA “ v mých národech“ mohu napsat je to B.M. Španělské GANADO, rusky KRUPNYJ ROGATYJ SKOT – K.R.S. KARAS jako KAREL KARAS příslušník para skupiny mého otce ARAP. Nebo jako pracovník mého sekretariátu na ÚV SSM – KRSIČKA. Jeho otec byl řezník. Seznámil jsem se s ním. U nich doma v KROMĚŘÍŽI. Ano té odkud byl OTMAR REIDL OPERACE BENJMIN, a moje kolegyně ve škole VLKSM NADĚŽDA KŘIŽAN-NADEJĚ KŘÍŽE. Odkud byla i rodina LUDVÍK SVOBODA v průběhu WWII. Jeho manželka SVOBODA IRENA – S.I. a dcera ZOE SVOBODA a syn MIROSLAV SVOBODA zavražděný v koncentračním táboře. Celým názvem MAUTHAUSEN GUSEN u LINZ. A matka S.I. Španělské GANADO a české DOBYTEK je prakticky synonymum – DOBYTÉ – ZÍSKANÉ. Tedy bylo to něco o co šlo ve válkách. Těch prvních. Pak už šlo o to získat více. Samozřejmě, že je třeba vědět, že generál MARSHALL stál i v čele US RED CROSS. A že byl autorem plánu na obnovu EVROPY – MARSHALL PLAN.

Hebrejská abeceda se skládá ze 22 písmen – značek. Značek proto, že jejich použití je jiné než v našich abecedách. Mají daleko větší variabilitu. Jednoduše řečeno. Jako příklad uvedu SYMBOL – ZNAČKU „I“ Jmenuje se VAV. A mohl označovat pomocný znak pro VOKÁLY – „O“ a „U“ ale i pro KONSONANT „V“. A tak když to dáme jen tak jako značky – symboly dohromady, to co představuje ta úplně jednoduchá prvotní značka, tak je to „l“ – malé „L“ a k tomu „O“ a „U“ a „V“. A tak je to české VUL ale i slovenské VOL. Nepřipadá vám to to ty čárky které dělají asi už hodně dlouho čeští a slovenští (a asi i jiní ) za každé JEDNO VYPITÉ PIVO? Ta značka „I“ je i číslice 1 a tak i 7. A nakonec? Znáte anglické slovo VOWEL – to je vlastně VAV a „l“ – VAVEL – upravené VOWEL. Česky SAMOHLÁSKA. Ano „ODYN V POLI VOIN“ jak se jmenuje kniha DOLĎ-MICHAJLIK. Ukrajinského autora. Česky pojmenovaná VELKÁ HRA – BIG GAME. V ukrajinštině zase zpět VELYKA HRA. A to může být jenom HRA CIA- jako můj přítel ( M.L:B.) MOISÉS LA BRAŇA MENA z VALPARAÍSO v CHILE který dostal ve škole VLKSM v MOSKVĚ svoje SCHWINDLE jméno GARCÍA – HRA CIA. Křestní FRANCISCO – PACO.

V Oxfordu se nachází řada muzeí a galerií, které jsou přístupné veřejnosti zdarma. ASHMOLEAN MUSEUM založené v roce 1683, je nejstarším muzeem ve Velké Británii a nejstarším univerzitním muzeem na světě. Nachází se zde významné sbírky umění a archeologie, včetně děl MICHELANGELO a LEONARDO DA VINCI , TURNER, PICASSO. Je to schválně v ASHMOLEAN MUZEU nebo na WIKIPEDIA – MACHAL ANDĚL a L.V./L.B. TURNER z TURNOV a PICASSO z MÁLAGA a PABLO – P.P. – B z M? Jsou tam poklady, jako je SCORPION MACEHEAD Škorpión palcátová hlava z EGYPTA. Víte, že můj otec si v červnu roku 1948 koupil pušku opakovačku z F.N. LIEGE/LUTYCH v BELGII – L.B. a pistoli STEYR. Ta byl z města STEYR ale česky nazývaného ŠTÝR a tak i ŠTÍR. Všude jinde SCORPION u nás ŠTÍR. Čím je zajímavý? Přežil by RADIOKTIVITU a vydrží rok nejíst a zadrží dech na tři dny. Přežije vysoké teploty i zmrazení. Víte, že můj otec byl v GULAGU a pak v bojových operacích WWII. A nakonec ve výsadku za nepřátelskými liniemi jako výsadkář. A pak žil tady, v zemi nepříliš přátelské cizincům. Z UKRAJINA či MAĎARSKO či RUMUNSKO. Jediný druh ŠTÍRŮ v Česku byl prý na SLAPECH. Tam poblíž co zahynul v HRADIŠTKO u ŠTĚCHOVIC první manžel mojí matky FLORIÁN. Tento ŠTÍR byl prý řazen k druhu EUSCORPIUS CARPATHICU – Ano KARPATIKUS. Ten žije v RUMUNSKÝCH KARPATECH. Žádný ŠTÍR z tohoto rodu není nebezpečný pro ČLOVĚKA. Tomu snad rozumíte?

PARIAN MARBLE – Parmský mramor – PARMA je zase i italské město a zase v EMIGLIA – ROMAGNA. Má 6LUTO-MODROU vlajku. Jako SWEDEN a UKRAJINA. PARMA je i RYBA – RUBY atd. Jmenuje se BARBUS – BARBUS. DVA VOUSÁČI. Myslím že v tomto případě jde o DVA přeživší útěk z komunistické KUBY – ERNESTO CHE GUEVARA a CAMILO CIENFUEGOS. Myslím si to proto, že osvobozovali SANTA CLARA – CLARA je v ITALŠTINE – JASNĚ SVÍTÍCÍ- BAŤŮV JAS a SVIT. Dále je tam ALFRED JEWEL – KLENOT ALFRED. Ve španělštině je KLENOT – JOYA. Vyslov CHOJA. A to je po našem GOYA. Protože vy víte, že v určitých případech se „G“ ve španělštině vyslovuje jako naše „CHE“. A víte, že GOYA byl DE LUCIENTE – SVÍTÍCÍ a byl z FUENTETODOS – ze všech zdrojů VODY. A že byl FRANTA. A víte, že můj otec byl do československé armády odveden v ORENBURG-BUZULUK – O.B. na den narození GOYA – 30.03. A to datum potvrzuje další shody v mém příběhu – narození VINCENC VAN GOGH – HOCH a můj praděd byl VINCENC GEBLT, a úmrtí KAREL MAY.  Obsahuje také THE MESSIAH – SALABUE STRADIVARIUS – nedotčené ANTONIO STRADIVARI z CREMONA housle, z roku 1716, které někteří považují za jedny z nepoužívaných houslí. Rok 1716 je i 1776. HOUSLE JSOU VIOLA A TO JE BARVA – ODSTÍN MODRÉ. A je to i V.L. Jmenují se SALABUE – BASILIE a STRADIVARIUS ještě jednou DR. VASIL ST. – to byla PPLK.SOCHORA. HOUSLE jsou vyrobené HOUSLAŘEM. To je i vyrobené LUTHIEREM. To je i MOHORITA L. No není ta čeština nádherná?

Univerzitní přírodovědecké muzeum uchovává univerzitní zoologické, entomologické a geologické exempláře. Sídlí ve velké novogotické budově na PARKS ROAD. V jeho sbírce jsou kostry TYRANNOSAURUS REX a TRICERATOPSE a nejúplnější pozůstatky DRONTA nalezené kdekoli na světě. Koná se zde také SIMONYHO profesura veřejného porozumění vědě.

K Přírodovědnému muzeu přiléhá PITT RIVERS MUZEUM založené v roce 1884, které vystavuje archeologické a antropologické sbírky univerzity, v současné době více než 500 000 předmětů. Nedávno vybudovala novou výzkumnou přístavbu; její zaměstnanci se podílejí na výuce antropologie v Oxfordu od jejího založení, kdy si generál AUGUSTUS PITT RIVERS v rámci svého daru vymínil, že univerzita zřídí přednáškovou činnost v oboru antropologie.  Kdo byl tento pán? Byl to generálporučík jako řada důležitých mužů v mém příběhu. AUGUSTUS HENRY LANE FOX PITT RIVERS. Narozený 14.04. 1827 který zemřel 04.05.1900.

GENERÁLPORUČÍK AUGUSTUS HENRY LANE FOX PITT RIVERS 14.04. 1827 – 04.05. 1900 byl anglický důstojník. Proslavil se inovacemi v archeologické metodologii a muzejní expozicí archeologických a etnologických sbírek. Jeho mezinárodní sbírka čítající asi 22 000 předmětů byla zakládající sbírkou PITT RIVERS MUSEUM v OXFORD UNIVERSITY. A jeho sbírka anglické archeologie z oblasti kolem Stonehenge tvoří základ sbírky v SALISBURY MUSEUM ve WILTSHIRE.

Po většinu svého života používal příjmení Lane Fox, pod kterým jsou publikovány jeho rané archeologické zprávy. V roce 1880 přijal jméno PITT RIVERS když zdědil po lordu RIVERS (bratranci) panství o rozloze více než 32 000 akrů v CRANBORNE CHASE.

Narodil se jako AUGUST HENRY LANE-FOX  v BRAMHAM cum OGLETHORPE poblíž WETHERBY v YORKSHIRE jako syn Williama Lane-Foxe a lady Caroline Douglasové, sestry GEORGE DOUGLAS 17. hraběte z MORTON.

K TOMU: Byl tedy i AUGUST – GUSTAV a zase JINDŘICH. Byl i LANE – LOUNY a byl FOX – LIŠKA. Narodil se v O.B. Které dohromady skrývá i anagram P. MOHORITA EL HAMBURG. Aby to byla pravda tak to je ve WETHERBY a to je ještě jednou MOHORITA B. Otec byl VILÍM – V.L.M. a matka byla KAROLÍNA – KARLA – KLARA – CLARA. A byla DOUGLAS jako letadlo americké dopravní letadlo DC 10 se kterým jsem letěl do TANZANIE z CURYCH. S VALENTIN MATLOVIČ – V.M. Oba jsme byli V.M. Společnost na výrobu letadel se jmenovala MCDONNEL DOUGLAS. První let mělo toto tehdy nové letadlo dne 29.08.1970. Ano na 25. výročí Slovenského národního povstání které bylo zahájeno v B.B. – BANSKÁ BYSTRICA. Přesně. A víte, že to je i minus DVA 27.08. a to je i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ a moji manželky dne 08.12. VLASTA SVOBODA v PLZNI. 17 hrabě je i 11 či 77 či 71. Je to i 5. hodin. Do služby bylo poprvé zařazeno ve společnosti AMERICAN AIRLINES – A.A. dne 05.08. 1971. To měl v ten den MIROSLAV ŠTĚPÁN své 26. narozeniny a možná je slavil v rodných LOUNY. Tam co žila kdysi moje praprababička ŠTĚPÁN. A MORTON? To je přece v naší azbuko latinko řeči i MONORITA – MOHORITA. A byli jsme skutečně v ČESKOSLOVENSKU MINORITA. Získal v dědictví titul RIVERS. To jsou ŘEKY – RIOS. Ukrajinsky RIČKY. A ty jak víte, jsou součástí celého mého příběhu. Pravda je to proto že ve VOLOVÉ teče REKA která se jmenuje REKA. Přesně je to RIKA jménem RIKA. KONEC.

V roce 1880 Lane Fox zdědil majetek svého bratrance HORACE PITT – RIVERS 6. barona RIVERSE a s ním i zbytek jmění RICHARD RIGBY. Byla to „událost, která změnila jeho život“. Musel přijmout příjmení Pitt-Rivers „buď sám, nebo jako doplněk ke svému příjmení“.  Dne 3. února 1853 se Pitt-Rivers (stále pod příjmením Fox) oženil s ctihodnou Alicí Margaret Stanley (1828–1910), dcerou politika EDWARD STANLEY 2. BARON STANLEY z ALDERLEY  a bojovnice za vzdělání žen HENRIETTA STANLEY baronky z ALDERLEY. Alice měla spoustu sourozenců, kteří se aktivně podíleli na veřejných záležitostech té doby, a někteří z nich se přiženili do prominentních rodin. Pitt Rivers Museum naznačuje, že některé ze zakládajících sbírek, zejména některé indiánské předměty, mohly pocházet od Johna CONSTANTINA STANLEY. Bratra ALICE.

August a Alice měli devět dětí, které se dožily dospělosti; Narodili se v letech 1855 až 1866.  Vzhledem k tomu, že se všichni narodili předtím, než Augustus přijal nové příjmení v roce 1880, jsou jejich narození zapsána pod jménem Fox (nebo Lane-Fox).

  1. Alexander Edward Lane Fox-Pitt-Rivers, 2. listopadu 1855 – 19. srpna 1927
  2. GEORGE LANE FOX PITT 14. září 1856 – 6. dubna 1932, elektroinženýr, spisovatel a student psychických jevů.
  3. William Augustus Lane Fox-Pitt, 9. ledna 1858 – 1945?.
  4. Ursula Katharine Lane Fox-Pittová, 1859? – 1942.
  5. Lionel Charles Lane Fox-Pitt, 5. listopadu 1860 – 1937?.
  6. Alice Augusta Laurentia Lane Fox-Pitt, asi 1862 – 11. března 1947
  7. AGNES GERALDINE FOX PITT 25. července 1863 – 7. prosince 1926 
  8. Douglas Henry Lane Fox-Pitt, 17. prosince 1864 – 19. září 1922
  9. Arthur Algernon Lane Fox-Pitt, 12. dubna 1866 – 6. listopadu 1895

K TOMU: zdědil po RIVERS PITT majetek a oženil se s ALICE MARGARET STANLEY. Tak by se jmenovala moje argentinská přítelkyně kdybych se s ní v MOSKVĚ oženil ALICIA MOGORITA. A STANLEY což je anagram STALIN – CHATAŘ. Ona byla ALICE a její matka byla HENRIETTA – JINDŘIŠKA. Bratr ALICE byl CONSTANTIN. Jako jedenkrát maršál ŽUKOV a dvakrát maršál ROKOSSOVSKY. CONSTANTIN je i CYRIL a tak i KYRIL a tak i KAREL. Jsou to i KONSTANTINOVI LÁZNĚ. Jejich 9. dětí mají samozřejmě že náhodně shodná data narození s mým příběhem. Samozřejmě, že mě zaujali pouze 19.08. i datum narození generál ŠTEPAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. 14.09. úmrtí T.M. a narození jeho syna JAN MASARYK. A datum seskoku para skupiny WOLFRAM v roce 1944. 09.01. je i 06.01. a 06.12. svátek TŘÍ KRÁLŮ a Svatého NIKOLAJE-MIKULÁŠE. Je tam i 19.09. A to právě zemřel syn jménem DOUGLAS a JINDŘICH. Aje tam 12.02. první kosmonaut JURIJ GAGARIN a 06.11. datum narození mého bratrance PETR GEBLT. Jsou tam jména ALEXANDER, EDWARD, WILLIAM, AUGUSTUS, URSULA, KATHARINE, LIONEL, CHARLES. ALICE a AUGUSTA, AGNES což je ANEŽKA, a GERALDINE jako jedna ze dvou hudebnic ve filmu Někdo to rád horké“ JACK LEMMON ( jako náš domovník v PPLK.SOCHORA pan LEMON) druhá byla DAFNE. TONY CURTIS to je ANTONÍN CURTIS a MARILYN MONROE – M.M. Produkoval to BILLY WILDER – DIVOKÝ BILLY. Jak se říkalo WILLIAM DONOVAN – WILD WILL – zakladateli OSS US ARMY ve WWII. OFFICE OF STRATEGIC SERVICES. Ano vidíte dobře DVĚ DVOJKY a JEDNA 5 ( KOULE) . Hudbu napsal ADOLPH DEUTSCH to víte, kdo také může být NĚMECKÝ ADOLF. Kameru ovládal CHARLES LANG. A LANG si říkal velitel naší odbojové skupiny která přísahala věrnost US ARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON tři roky po premiéře filmu. Střih – Rezal to SCHMIDT ARTUR. Jako generál ARTHUR -MCARTHUR a generál GEORGE SMITH PATTON a jako student ŠMÍD z NÁRODNÍ TŘÍDY. Prý zabitý jak rozšířil UHL po informaci od DRÁŽSKÉ. KONEC.

Lane Fox měl za sebou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru jako štábní důstojník. Ve čtrnácti letech studoval šest měsíců na Královské vojenské akademii v SANDHURST a 16. května 1845 byl povolán do gránatnické gardy jako praporčík. Během své dvaatřicetileté vojenské kariéry, i když často přerušované dovolenou, se pouze jednou zúčastnil velké frontové akce, a to v bitvě u ALMA  v 1854. Brzy po bitvě byl shledán neschopným aktivní služby a vrátil se do Anglie.  V roce 1851 se stal členem komise, která měla experimentovat a podávat zprávy o přednostech armádních mušket s hladkým vývrtem. V roce 1852 byl jmenován do Woolwiche, aby se naučil používat novou pušku MINIÉ. Následně byl z velké části zodpovědný za založení školy Hythe v Kentu a stal se jejím hlavním instruktorem, který revidoval příručku Instruction of Musketry. Zbytek své služební kariéry se točil kolem výuky mušketýrů a v roce 1858 publikoval článek O zdokonalení pušky jako zbraně pro všeobecné použití. Dne 2. srpna 1850 byl povýšen na kapitána. Během krymské války  byl povýšen do hodnosti podplukovníka armády „za vynikající službu v poli“.  Dne 15. května 1857 získal hodnost  podplukovníka granátnické gardy.  Jako BREVET MAJOR Lane Fox byl v roce 1858 jmenován členem páté třídy ŘÁDU MEDŽIDIE za „vynikající služby nepříteli během [krymské války]“. Dne 22. ledna 1867 byl povýšen na plukovníka  a v roce 1877 na generálmajora.  Pitt Rivers odešel do důchodu v roce 1882 a byla mu udělena čestná hodnost generálporučíka.

K TOMU: Studoval vojenskou školu již ve 14 letech. Tak jako já jsem odešel ale až v 16. letech do Vojenského gymnasia. 16.05. byl povolán do granátnické gardy jako praporčík. To je i 19.08. a to se narodil generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK. Sloužil v armádě 32 let ( i 1775 ) ale jenom jednou se zúčastnil velké bitvy. Bylo to v BITVA u ALMA. A to vy vidíte proč tomu tak bylo. Je to totiž klíč Operace Benjamin- BITVA – B. a ALMA – L.M. – B.L.M. ALMA je název ŘEKY. Jedné z těch mnoha jak se později jmenoval RIVERS. Byla to bitva KRYMSKÉ VÁLKY. Byla dne 08.09. 1854 a to je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a je to také 19.09. moje datum narození. To je podle starého kalendáře. Podle nového to bylo dne 20.09. A to se narodil můj strýc PETER METER MOHORITA v roce 1907. A vy víte, že moje matka s mým otcem byla L.M.B. nebo L.M.V. Protivník R.I.A. měl v čele admirála MENŠIKOVA. Koaliční spojenci se tehdy vylodili na KRYMU – učinili DESANT. Proti RUSKU bojovali spojenci TURECKO a VELKÁ BRITÁNIE a FRANCIE. Pak už nikde nebojoval. Ale stal se odborníkem na PUŠKY. A po zbytek kariéry v armádě kterou ukončil jako generálporučík se věnoval
PUŠKÁM. Je třeba vědět, protože to s tím proč bojoval zrovna v této a ne jiné bitvě souvisí, že ALMA je španělské DUŠE. Stejně jako DUCH – ESPÍRITU a DUCH – PSIQUE. MENŠIKOV je i „BÍLÁ“ můžeme tak říct MENŠINA v ruské Sociální demokracii. Kde „RUDÁ“ VĚTŠINA zvítězila. Je to i V.M. VLADIMÍR MENŠÍK u nás z VELETRŽNÍ ulice. Z rohového kachlového domu. Na rohu s JANOVSKÉHO. KONEC.

Pitt Rivers se začal zajímat o archeologii a etnologii v 50. letech 19. století během svých zahraničních pobytů a stal se uznávaným vědcem, když sloužil jako vojenský důstojník. Jeho zájem začal vývojem pušky, která se rozšířila na další zbraně a nástroje, a stal se sběratelem artefaktů ilustrujících vývoj lidské vynalézavosti. Jeho sbírka se stala slavnou a poté, co byla v letech 1874–1875 vystavena v BETHNAL GREEN MUSEUM  v Londýně, byla v roce 1885 představena Oxfordské univerzitě. Během pěti let byl zvolen do Etnologické společnosti v Londýně Společnosti starožitností v Londýně a Antropologické společnosti v Londýně (1861), (1864) a(1865).

K TOMU : BETHNAL GREEN MUSEUM je i „B“ G.M. KONEC.

V roce 1867 Pitt Rivers opustil vojenskou službu na plný úvazek a pobíral poloviční plat.  V témže roce navštívil archeologické vykopávky prováděné v YORKSHIRE WOLDS   kanovníkem WILLIAM GREENWELL  knihovníkem DURHAM KATEDRALY  a uznávaným archeologem, s nímž ho možná seznámili společní přátelé GEORGE ROLLESTON nebo ALBERT WAY.

K TOMU: 1867 je irok 1891 rok narození dědy KAREL GEBLT I. I rok 1918 zavraždění cara NIKOLAJE s jeho rodinou. I konec WWI. dne11.11. ve vagónu na kolejích. DURHAMCATHEDRAL je anagram DR. MOHORITA EL CHE a ještě jednou DR. DR. byl otcův bratranec MOHORITA docent z FTVS UK v PRAZE. Tak to je správně. Proč protože jej s tím kanovníkem v DURHAM CATHEDRAL WILLIAM GREENWELL – VILÉM – V.L.M ZELENÁ DOBRÁ – to je z MARIÁŠ – WASIL a je to KARETNÍ HRA – GAME – IGRA – PUZZLE atd. seznámili GEORGE ROLLESTON – srovnej s ROLLINGSTONE a GEORGE jako HARRISON ( SYN JINDŘICHJA z BEATLES) a ALBERT WAY – CESTA ALBERTOV. A tak se stalo. 17.11. 1989 jsme šli na ALBERTOV a z ALBERTOV na VYŠEHRAD a pak pokračovali na NÁRODNÍ třídu. Vykopávky jsou i ve fotbale. V KOPANÉ se VYKOPÁVÁ na začátku HRY. V HOKEJI – ICE HOCKEY – I.H. je to BULY na začátku HRY a v KOPANÉ je to VÝKOP. Všimněte si rozdílu, že zatímco v KOPANÉ je to záležitost JEDNOHO ten VÝKOP tak v HOKEJI je to BULY záležitost DVOU protihráčů mezi které vhodí PUK – PUCK – ŠAJBU sudí. Myslím že to tady nebylo takto napíšu. Jako místo vzniku ICE HOCKEY se udává MONTREAL – MOHORITAL. V provincii QUEBEC. Od svých asi deseti let fandím MONTREAL CANADIENS. Tak velmi vlažně ale hlásím se k tomu i před kanadskými fanoušky jiných týmů. KONEC.

Etnologické sbírky Pitt Rivers tvoří základ PITT RIVERS MUSEUM které je dodnes jednou z atrakcí OXFORD Jeho výzkumy a sbírky pokrývají období od spodního paleolitu až po římské a středověké období a zasahují do celého světa. Pitt Rivers Museum spravuje více než půl milionu etnografických a archeologických artefaktů, fotografických a rukopisných sbírek ze všech částí světa. Muzeum bylo založeno v roce 1884, kdy univerzita přijala dar více než 20 000 artefaktů z Pitt Rivers. Univerzita mu v roce 1886 udělila doktorát občanského práva  a později byl jmenován členem Královské společnosti. Sbírky se stále rozrůstají a muzeum bylo popsáno jako jedno ze „šesti největších etnologických muzeí světa“. 

WESSEX sbírka Pitta Riverse je umístěna v muzeum v SALISBURY nedaleko STONEHENGE.

K TOMU: STONE jsou zase naše známé KAMENY, ŠUTRY, KIVI, STEIN a HEN jako SLEPICE nebo naše HON a GE. GENERÁL SLEPICE. Možná tak některému přezdívali. To ale nevím. SLEPICE je i SLEPCE nebo SLEPEC. A to je italské CIECO – vyslov ČEKO. Ano jako náměstí v MADRID – MEGRIT výše podrobně rozvedené. CHUECO. A tak i CHICA – DÍVKA – HOLKA. A my CZECHO. V SALISBURY? SALIVARY můžu napsat byla manželka ŠKVORECKÉHO. Ale hlavně je to SALIVARY – SŮL získaná odpařováním z vřídelních pramenů. Například Karlovarská vřídelní sůl. SALI VARY – VŘÍDLO SŮL. WESSEX je i WESSEK S. Soudruh WAŠEK. WASH KUH – VAŠKU je německé UMYJ KRÁVU. A jsme zase doma u SKOTA a TURA. KONEC.

Panství, které Pitt Rivers zdědil v roce 1880, obsahovalo bohatý archeologický materiál z římského a saského období. Vykopávky prováděl během sedmnácti sezón, od poloviny 80. let 19. století až do své smrti. Jeho přístup byl na tehdejší poměry vysoce metodický a je všeobecně považován za prvního vědeckého archeologa, který pracoval v Británii. Jeho nejdůležitější metodologickou inovací bylo, že trval na tom, aby všechny artefakty, nejen ty krásné nebo jedinečné, byly shromažďovány a katalogizovány. Toto zaměření na předměty denní potřeby jako klíč k pochopení minulosti se rozhodně rozešlo s dřívější archeologickou praxí, která hraničila s hledáním pokladů. Je to nejdůležitější a nejtrvalejší vědecký odkaz Pitta Riverse. Jeho práce inspirovala MORTIMER WHEELER mimo jiné, k vědeckému přístupu k technikám archeologických vykopávek.

Pitt Rivers stal prvním inspektorem starověkých památek: tento post vytvořil antropolog a poslanec John LUBBOCK který se oženil s Pittovou Riversovou dcerou Alici. Byl pověřen katalogizací archeologických nalezišť a jejich ochranou před zničením, pracoval se svým obvyklým metodickým zápalem, ale byl omezen omezeními zákona, který mu dával jen malou skutečnou moc nad vlastníky půdy, na jejichž pozemcích naleziště stála. Na radu Pitt-Riverse patřily KIT’S COTY HOUSE a LITTLE KIT’S HOUSE v Kentu mezi první starověké britské pozůstatky, které byly chráněny státem. Kolem kamenů bylo postaveno zábradlí, aby se zabránilo vandalismu. 

Panství Rushmore poblíž TOLLARD ROYAL ve Wiltshire bylo součástí jeho dědictví z roku 1880 a vytvořil zde LARMER TREE GARDENS zábavní zahradu která byla otevřena pro veřejnost v roce 1885. 

Pitt Rivers byl zastáncem kremace. I když mnoho lidí věřilo, že je nemorální zničit mrtvolu, kremační hnutí upřednostňovalo praktický způsob, jak se zbavit těl. Pitt Rivers byl po své smrti v roce 1900 zpopelněn.

K TOMU : Dcera LANE FOX nebo PITT RIVERS byla ALICE AUGUSTINA LAURENTIA. Měla tedy stejné ale úplně stejné iniciály jako moje přítelkyně z BUENOS AIRES ARGENTINA ve škole VLKSM v MOSKVĚ. Ta byla ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI. A.A.L. – A.A.A. a dcera LANE FOX generálporučík britské armády byla ALICE AUGUSTINA LAURENTIA. A.A.L. – A.A.A. A vy si pamatujete že můj přítel v MOSKVĚ byl ROMAN LAZAR LEIBE a to je také L.L.L. – A.A.A. To je ten u kterého jsem byl v době toho druhé pokusu o převrat kterému zabránila TAMAN DIVIZE. U které tehdy v roce 1972 byla ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI také, jako všichni zahraniční posluchači toho ročníku VLKSM. Zajímavé by bylo vědět jestli tam byli i další ročníky. Před námi nebo po nás. Ale to už se asi nikdy nedozvíme. A proč je to pravda? Manžel ALICE AUGUSTINA LAURENTIA se stal jistý LUBBOCK. Byl to antropolog. A vy víte že děkanem CHRIST CHURCH COLLEGE o které bude řeč v dalším třetím příběhu o OXFORD byl také LIDDEL. Vyslov LEDL. A byl to otec ALICE. Té která sloužila jako předloha pro knihu LEWIS CAROL “ O ALICI ZA ZRCADLEM“ neboli „ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ“. LEDL se mnou pracoval na ÚV SSM byl to mezinárodní tajemník ( po BRUNNER a před JOHANNES) a před tím byl představitel SSM v SFDM v BUDAPEŠT MAĎARSKO – B.M. On byl totiž LUBOŠ. Srovnej LUBBOCK a LUBOŠEK. Tak mu říkala děvčata – HOLČIČKY. Nemůžu napsat HOLKY. To by se k němu nehodilo. Byl nesmírně populární. A byl z BAŤOVA ZLÍNA. A finále? Vy kteří si pamatujete si vzpomenete, že v obci FRIEDENAU – MÍROVKA v okrese H.B. žila také rodina LEDL. Tam kde žila rodina ŠIDLÁK – ERNESTA, EMILIE a AURÉLIE s matkou rozenou ALTRICHTER. LUBOŠEK byl i ŠTROUGAL – ukrajinské STROUHAL – z VESELÍ NAD LUŽNICÍ. Tak i LA STROUHA. A víte, že moje prababička byla RILLE TERESIE. A RILLE je i STROUHA. Byla z VESELÍ CHCEBUZE. Pradědeček byl HON SEKERNÍK.

Musím upozornit na to že první indoevropské národy v takzvané první vlně kolem roku 1200 před naším letopočtem také zesnulé spalovali. Patřili mezi ně i VOLOSCI. KONEC.

A zpět k OXFORDU. Muzeum dějin vědy sídlí na BROAD STREET v nejstarší dochované účelové muzejní budově na světě. Je tam 15 000 artefaktů od starověku až po 20. století, které reprezentují téměř všechny aspekty dějin vědy. Na Hudební fakultě St. ALDATE’S  se nachází BATE COLLECTION of Musical Instruments, sbírka převážně nástrojů západní klasické hudby od středověku. CHRIST CHURCH PICTURE GALLERY  uchovává velkou sbírku obrazů a kreseb starých mistrů.

Svatý MICHAEL NORTH GATE.

St Michael at the North Gate je kostel v CORNMARKET STREE na křižovatce s SHIP STREET v centru OXFORDU. Název je odvozen od umístění kostela na místě severní brány Oxfordu, kdy byl obehnán hradbami na NORTH – SEVERU města.

Od roku 1971 slouží jako ceremoniální městský kostel v Oxfordu  a připojil se k farnostem dvou dřívějších městských kostelů se svými vlastními.

Celá věž je přístupná veřejnosti, včetně vrcholu, který poskytuje výhled na město i originální hodinový stroj.

Kostel byl původně postaven kolem roku 1000–1050, přičemž věž z roku 1040 stále existuje, a tvrdí, že je nejstarší budovou v Oxfordu. Byl vyroben z KORÁLOVÝ HADR Věž kostela je anglosaská Architekt JOHN PLOWMAN přestavěl severní loď a transept v roce 1833.

Oxfordští mučedníci byli uvězněni ve vězení BOCARDO církví předtím, než byli v letech 1555 a 1556 upáleni na hranici v místě, kde je dnes BROAD STREET tehdy hned za městskými hradbami. Dveře jejich cely jsou vystaveny ve věži kostela.

Každý rok v DEN NANEBEVSTOUPENÍ Páně se koná obřad OZNAČENÝ, který vymezuje hranice farnosti. Farníci pod vedením faráře obcházejí staré hraniční kameny farnosti; Vikář na každého z nich napíše křídou křížek a pak kostelníci udeří do kamenů hůlkami z vrbového proutí a křičí přitom „Mark, mark, mark!“ OZNAČENO. Jako u dobytka. A THEOBALD ÉSTAMPES je MARKA – ZNÁMKA.  

A finále celého příběhu? WILLIAM MORRIS a JANE BURDEN kteří bydleli nedaleko v HOLYWELL STREET měli v kostele svatého MICHAELA svatbu dne 25.04. 1859. Oddací list je tam v SASKÉ věži vystaven. V kostele je také vidět kazatelna JOHN WESLEY – HONZA WASIL. Tedy VASIL z ČECH. Ten z CHRIST CHURCH COLLEGE. A ta přijde na řadu v dalším pokračování.

K TOMU: To není ten WILLIAM MORRIS – CARMAKER. To je jiný W.M. Tento pán se narodil dne 24.03.1834 ve WALTHAMSTOW. Ano tam kde já jsem řadu let po roce 2000 žil. V LONDÝNĚ na WALTHAMSTOW na konečné linie METRO VICTORIA LINA – M.V.L. Byl to anglický textilní návrhář, básník a spisovatel. Byl socialistický aktivista spojený s britským hnutím ARTS AND CRAFTS. Studoval v OXFORDU kde se připojil ke skupině BIRMINGHAM. Ano OXFORD – BIRMINGHAM – O.B. a byl W.M. Tam se také právě v kostele St. MICHAEL AT THE NORTH GATE oženil s JANE BURDEN. A to vy víte, že je i BURDEN IANE – B – I. B-I LANCER – strategický bombardér US AIR FORCE. S prvním letem dne 12.23.1974. Ve výroční den popravy LAVRENTIJ BERIJA 21 let před tím. Odsouzeným soudem v čele s maršál KONEV S.I. A i s tím výše podrobně popsaným BUR – BER – BER – BAR. Nebo je i BURDEN – DR. BEN. WILLIAM MORRIS zemřel dne 03.10. 1896 ( to je i 1989 například) v HAMMERSMITH. Ano HAMMER jako HAMRY ( STARÉ co jsou ŠANCE) a SMITH. Jako generál GEORGE SMITH PATTON. A každý další SMITH a SCHMIED a ŠMÍD z mého příběhu.

A kdo byla BURDEN IANE – B-I po svatbě MORRIS IANE – M.I. Jako například MAJER JARMILA manželka JAROSLAV HAŠEK? Narodila se dne 19.OKTOBER-ŘÍJEN / OR – OŘ rou 1939. A to je i 1983. 19.10. je i 17.10 – naše známá kombinace čísel v datu. Je to i 16.1O. kdy se narodil děda DMITRO – MÍŤA – METER PETER MOHORITA ve VOLOVÉ. Je to i 19.MAREC – BŘEZEN / M.B. a to je i 16.03. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE se synem který se jmenoval MIOCHAL jako kostel kde měli W.M. a B – I. svatbu. B – I byla vyšívačka a modelka. Její sestrou byla BURDEN ELIZABETH – B.E. A THE BAZIL. Říkalo se jí BESSI. Manželka W.M. – BURDEN JANE zemřela dne 26.01. 1914. Tedy v roce kdy vypukla WWI. A roce ve kterém se narodil v KROMĚŘÍŽ výsadkář OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Sama BURDEN JANE byla z velmi chudých poměrů. Otec byl čeledín. ROBERT BURDEN – BOB BURDEN – B.B. – 22. Matka byla ANN MAIZEY která pracovala jako služka a pradlena. Byli tak manželé BURDEN – MAIZEY – B.M. Slovo BURDEN znamená ZÁTĚŽ nebo BŘÍMĚ ale i obyčejný TĚŽKÝ NÁKLAD – HEAVY LOAD. A to je i D-THE HAVEL. MAIZE je KUKUŘICE – CORN a když CORN tak o CORNER – ROH. V italštině je to GRANOTURCO. Ve finštině MAISSI – MSS či SSM. V latině SPELTA nebo ZEA. V maďarštině KUKORICA a v ruštině KUKURUZA. Když se narodila tak žili v St. HELEN’S PASSAGE ve farnosti St. PETER IN THE EAST nedaleko HOLYWELL v OXFORDU. Její matka ANN byla negramotná. Tak jako můj děda MOHORITA z VOLOVÉ. VOLOBROD a VOLOVÉ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *