BERN-LUCERN-BASILEA Díl III.

256 zobrazení
TiskTisk

BASILEJ v češtině, německy BASEL, francouzsky BÁLE a italsky BASIELA, je švýcarské město ležící při hranicích s FRANCIÍ a NĚMECKEM na obou březích RÝNA. Je hlavním městem kantonu BASILEJ-MĚSTO (B.M.) historicky vzniklého jako polo kanton rozdělením původního většího kantonu BASILEJ. Žije zde přibližně 178 tisíc obyvatel a po CURYCHU a ŽENEVĚ tak je třetím největším městem v zemi. Celá basilejská aglomerace má kolem…

Čtěte dále

BERN-LUCERN-BASILEA-B.L.B. Díl II.

333 zobrazení
TiskTisk

Na konci tohoto příběhu je foto záznamu o narození mojí tety BASILEA. Všimněte si data 25.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. a roku 1904. Obé bylo zmíněno dříve již s patřičným výkladem. A tak už víte, že 19.04. je i 19.09. datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA, císařovna manželka císaře KAREL a matka OTTO. Je to i 16.04. datum seskoku OTMAR…

Čtěte dále

BERN – LUCERN – BASILEA – B.L.B. Díl I.

313 zobrazení
TiskTisk

A zase začnu zeširoka. V posledním pokračování je popsán BENEDIKT ROEZL. A společně s tím tam upozorňuji na spojení tohoto jména se jmény osob spojených s mým příběhem. Na pomoc jsem si vzal jako vždy odborníky. Internet napovídá, že: Příjmení RESL má mnoho různých možných výkladů. Snad je zdrobnělinou z lidové německé podoby rodného jména Andreas, tj. Andres. Podle Dobravy Moldanové mohlo…

Čtěte dále

CORTÉS-KERTÉSZ Díl III.

249 zobrazení
TiskTisk

Začnu zase zeširoka jako u předcházejících dvou dílů. Využiji toho, že „ZNAČKA BENEDICT ROEZL“ byla zanechána vojenskými zpravodajci DVOJKY na KARLOVĚ náměstí – DOBYTČÍM trhu. KARLOVO náměstí, pojmenování po KAREL IV, lidově KARLÁK, německy KARLSPLATZ. Dříve, do roku 1848 to byl DOBYTČÍ trh, německy VIEHMARKT, a tak i VIEH a MARKT – V.M. Když dobytek tak SKOT a TUR a…

Čtěte dále

CORTÉS – KERTÉSZ Díl II.

313 zobrazení
TiskTisk

V díle druhém se dozvíte něco o další postavě v OPERACI BENJAMIN. Byl to další CORTÉS. Tento CORTÉS byl RUDOLF (C.R.) a narodil se v PLZNI, roku 1921 a to je 436 let po CORTÉS HERNÁN (C.H.), který se narodil v roce 1485 ve španělském MEDELLÍN. Řeckými číslicemi je to υλς. “ YΛΣ “ YPSILON a LAMBDA a SIGMA –…

Čtěte dále

CORTÉS-KERTÉSZ.

290 zobrazení
TiskTisk

A protože zůstanu ještě v příštím příběhu v MOSKVĚ s hlavními aktéry vystupujícími v tomto příběhu tak si nyní dovolím malou ale velmi důležitou odbočku. V dnešním příběhu jsme měli přímo dva účastníky s příjmením, které je možné vyslovovat jako ZAHRADA nebo ZAHRADNÍK. Přitom jsem i uvedl že v bytě v prvním patře domu kde žila moje manželka s rodiči…

Čtěte dále

O ZAHRADĚ a ZAHRADÁCH a ZAHRADNÍCÍCH. Díl III.

181 zobrazení
TiskTisk

A jsme zpět u filmařů. Už víte že dne 1.ZÁŘÍ – SEPTEMBER 1919 byla založena VGIK. První svého druhu na světě. A víte, že se nacházela ve čtyřech místnostech bývalého soukromého bytu na rohu náměstí TVERSKÉHO, v té době již přejmenovaného na SOVĚTSKÉ a TVERSKÉ ulice, zatím ještě ne GORKÉHO MAXIMA ulice. A víte, že v čele školy stál VLADIMIR…

Čtěte dále

O ZAHRADĚ a ZAHRADÁCH a ZAHRADNÍCÍCH. Díl II.

165 zobrazení
TiskTisk

A začnu zase také posledním odstavcem předcházejícího příspěvku: A proč se jmenovala KORUNNÍ ulice na VINOHRADECH, na DVOJCE, v letech totality WILHELMA PIECKA – PÍKA vyslov, se dozvíte v příštím příběhu. A nejen to. Další souvislosti, které budou pokračováním tohoto příběhu. Proč je české JARO slovenské JAR a proč se tak jmenovala odbojová skupina generála LUŽI. Po jehož smrti v…

Čtěte dále

O ZAHRADĚ a ZAHRADÁCH a ZAHRADNÍCÍCH. Díl I. (V návaznosti na předcházející díl VII. CESTA DO SUOMI – FINLAND.)

253 zobrazení
TiskTisk

Protože tento nový díl navazuje na ten předchozí, tak začnu posledním odstavcem předchozího. Ta škola kde V.H. – VLASTIMIL HAMERNÍK počátkem sedmdesátých let studoval byla vůbecprvní podobnou státní institucí na světě. Byla založena dne 1. září 1919 – 01.09.1919. Sídlila narohu náměstí TVERSKÉHO – SOVĚTSKÉHO a ulice TVER později M.G. MAXIMAGORKÉHO. Jejím úplně prvním představitelem, hlavou školy, ředitelem byl ruský…

Čtěte dále

CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl VII. Poslední pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

236 zobrazení
TiskTisk

Dnes z HELSINEK zase zamířím na jih. Tentokrát ne na ukrajinský KRYM – CRIMEA – TAURUS ale do ITÁLIE. Kdo by nevěděl, že mapa ITÁLIE -T.L. – L.T. má tvar BOTY. Vysoké HOLINKY-BOTY. Jezdecké HOLINKY. Otec měl takové doma. Na slavnostní přehlídky. A i s šavlí. Vy kteří čtete, tak si vzpomínáte, na jedinečné spojení mezi LOMBARDSKO a BENÁTSKO s…

Čtěte dále