Pro Hynek Falta… Tak se to dělalo.

2 452 zobrazení
TiskTisk

Reaguji na vaše výpočty , které jste nedávno uvedl v souvislosti s naší budoucností. Upozorňuji předem, že čtení tohoto textu má smysl jen tehdy, znáte li moje texty předešlé. Především tzv. Poznámky k Pamětem “ Přežít, abych mohl vyprávět“. Znovu upozorňuji, že v této hře nehraje vůbec žádnou roli nic osobního ve vztazích mezi lidmi v textu uvedenými.Ani politická příslušnost ani minulost. Bylo to jen a jen vodítko pro splnění úkolu. Šlo jenom a jenom o jeden cíl. Svrhnout komunismus a SSSR bez ATOMOVÉ VÁLKY. A byli herci a byli režiseři. A odehrálo se to skvěle. Protože úkol byl splněn.

Vše probíhalo podle plánu. Jak jsem již napsal. Po říjnové revoluci v Rusku se okamžitě začal připravovat plán jak s komunismem skoncovat. Byla to dlouhá a strastiplná cesta. Za ceny obrovských obětí i u nás. To, ale určitě víte. Popíšu nyní, jak Tři sestry postupovali ,společně, až k úplné porážce SSSR a světového komunismu vůbec v přesně určeném termínu – v roce 1991.

Celé se to jmenovalo Operace Benjamin. Proč, jsem popsal ve výše zmíněném textu Poznámky k Pamětem. Zapojení bylo poměrně široké. A dnes se dotknu jedné a to velmi významné části spojené s Chartou 77 a s lidmi na ní napojenou a s rolí dalších našich spoluobčanů žijících ,z různých důvodů v zahraničí.

Podstatné,  bylo samozřejmě jméno Václav Havel. To uvádím, jak o jeho presidentování bylo rozhodnuto již dávno. Ale jeho jméno hrálo i roli v celých přípravách a porozumění Tří sester a jejich tajných služeb , ať už oficiálních nebo neoficiálních, což předpokládám především u Ruské , v té době Sovětské armády. Ale samozřejmě, že konspirace hrála velkou roli. Proto to bylo vymyšleno a organizováno tak ,aby to vlastně nikdo jiný nemohl  cele rozšifrovat.

Nyní k samotné Chartě 77. Jsou známa jména jejích stvořitelů i prvních kolportérů a všech, kdo u toho byli od začátku. Tedy od prvního měsíce, ledna ,roku 1977. 01/77 – 1707. Tato čísla vyjadřují i datum popravy carské rodiny 17.07. a datum zahájení vzpoury španělských vojáků, začátek Občanské války ve Španělsku. 17.07. Ale je to i datum mojí svatby s paní Svoboda, 17.07. Toto datum nám pro „velký nával“ bylo na radnici v Praze určeno „administrativně. Organizoval to Holy Spirit jak já nazývám toho, kdo to celé v naší republice organizoval a řídil. U zrodu Charty byli Havel, Kohout, Mlynář, Landovský. Zůstanu u těchto jmen pro jednoduchost a jasné vysvětlení, jak se to dělalo. Havel je v “ našem jazyce“ tedy jazyce dorozumívání Tří sester, což byla kombinace angličtiny,španělštiny, češtiny – tedy latinky, včetně i latinské abecedy a kombinace ruštiny -azbuky a také kombinace hebrejštiny, jejich abecedy ale i užívání čtení odzadu dopředu, vynechávání samohlásek anebo zase doplňování potřebných samohlásek mezi souhlásky, jméno nebo slovo velmi klíčové. Československo proto muselo patřit za každou cenu do „Sovětského bloku“, protože jen s jeho pomocí, respektive s pomocí lidí, kteří se toho od začátku zúčastnili se znalostí věci, bylo možné skolit SSSR bez válečného a na to upozorňuji, než se někdo bude rozčilovat jak je to možné, bez ATOMOVÉ VÁLKY…To byl hlavní důvod této hry, která samozřejmě přinášela oběti. Bez ,kterých by to samozřejmě bylo složité organizovat.

Jedním z účastníků byl Z.Mlynář. Vlastním jménem Muller. Ano tak jako původ mého příjmení. Ale se španělskou výslovností napsanou. Miller – Mijer. Majer, Meyer atp.

Druhým byl V. Havel. Naší řečí , kombinací češtiny, azbuky a latinky – GaBeL. Můj děda z H.P. byl GeBeLT. Tedy GBL, HAVEL. T. – Tomáš, jako MASARYK – v naší řeči VASALIK, VASILEK. A přehozením písmen je zněj GaBLE –  Gable. Gable je jedna z větví Family tree Anna Mohorita( a moje sestra a moje babička z otcovi strany a otcova druhá žena, byly Anna) ,která odcestovala z Uherska – Podkarpatím koncem 19. století do USA. To samozřejmě nikdo v době neinternetové nemohl vědět. Kromě zasvěcených.( Více v poznámkách)

Gable je ale také Clark Gable , známý herec, jehož druhá žena se smrtí které se nikdy nevyrovnal , se jmenovala Lombardi, tak jako moje láska ve škole v Moskvě. Stejně. S jejímž odchodem, návratem domů do Argentiny a mým zpět do Československa jsem se dlouhá léta nemohl vyrovnat. Krycí jmémo měla Adriana – ano jako žena Silvestra Stalone ve filmu Rocky, s jejíž smrtí se americký boxer, nemohl vyrovnat. Americký boxer, je označení pro US Marine.Je to jejich MAskot – MohoritA Skot. Silvestr je 31. prosinec, stejně jako moje číslo dresu se kterým jsem v říjnu 1969 cestoval na basketbalový turnaj do americké vojenské zony do Brém v NSR, za  šéfování štabu armády USA gen. WESTMORLAND. To popisuji již jinde – Poznámky k Pamětem). A úplně definitivní je Gable Clark – KLARK – obráceně Králik. Malý král. A kdo jiný než president na pražském Hradě je ? To nehledím ani na postavu V.Havla.

P.Kohout – Hahn – Moje babička – manželka výše uvedeného GeBLta  byla Hahn. Se kterým jsem se sešel jak popisuji v Poznámkách v roce 1969 v EMAUZÍCH ( asi proč?) v roce 1969!!! Přivedli mi tam Hladík, syn generála Hladíka a šéfa 1.správy StB, Zpravodajské správy a Švestka, syn šéfredaktora Rudého práva. Otcové obou předčasně zesnuli. Pro ty co nemají představivost, tak píši jasně :  jaké barvy jsou na švestce a jaká organizace má takové dvě barvy ve znaku.

A nakonec P. Landovský – zvaný Landák. V Rakouském Landak, přistál “ omylem“ Otmar Reidl, vyslaný z Londýna, jako jediný jeden účastník Operace Benjamin. Proč O.R., odkud, atd. popisuji v Poznámkách k Pamětem, nebudu se opakovat. První výsadek z Londýna, jeden muž, jak říkáme my vojáci. One ,anglicky, a ODYN ukrajinsky, jak ještě bude dále uvedeno. P. Landovský hrál hlavní a skvělou roli ve filmu Františka Filipa Utrpení Mladého Boháčka. UMB. Z latiny VMB. Tedy Vasil Mohorita Benjamin.V té době učeň v US V.S. Učňovském středisku Vojenských staveb – palác Kotva Revoluční 3 Praha 1, jako moje číslo dresu. 31.V tom roce v NSR.V Brémach. Kameramanem tohoto filmu byl Rudolf Stahl. Jak víte kdo jste četl Poznámky, HerStahl, je sídlo Belgické zbrojovky atd…Stahl je také ocel, osel, vosel, vasil, Vasil.

Stallion je anglicky hřebec, kůň. Stalone, Rocky de Balboa, jako Vasco de Balboa…

A Stahl byl nakonec i Stalin… Se synem Jakovem ( česky Jakubem, Kubou, španělsky Santiago ( de CHiLe – El Che) Iacob,Yacob,Jakob,James, Jack – Union Jack, název Britské vlajky, „trikolorové“) který si vzal Bessarabovou,z Oděsy stejně jako můj otec  si vzal Bessarabovou v Karlových Varech. A syna Vasilij – což je Vasil lJ – El Che , anebo anglicky se to píše Vassilly. Vassil LEE.( V poznámkách k pamětem je vysvětleno proč LEE). A dceru Světlanu… Světlo, O.R. hebrejsky,Otmar Reidl. Operace Benjamin.

Kohout, Hahn – Landovský – Landack a Mlynář – Muller, odešli do emigrace, přesněji, byli vyhnáni do emigrace do Rakouska.Společně osvobozeného US Army a Ruskou armádou a do roku 1955 část okupovanou Ruskou armádou. Tři sestry fungovali…Österaich , se může přeložit i jako východní říše.

Operace Benjamin byl krycí název pro celou operaci likvidaci SSSR, bez válečného konfliktu. A byl jsem to já. Benjamin-  byl jsem nejmladší, Aktér, herec, jak doma tak i tak i ve vedení strany v 1989, ve škole v Moskvě, na vysoké škole v Praze, ale v celém tom projektu…hře, inscenaci, filmu, seriálu, špionážní hře nebývalých rozměrů a hlavně nebývalé režie. Klobouk dolů!!!

Dalším velmi významným účastníkem celé hry byl světoznámý a skvělý režiser M. Forman. Za prvé, byl s V. Havlem ve škole, nebo internátu středoškolském a za druhé ,jeho křestní jméno v naší řeči znamená rovněž Vasil – Miloš – Wilos, Wisol, Wasil a za třetí a to je důležité velmi – jeho druhé jméno bylo TOMÁŠ.Tedy zase MASARYK, WASILEK atd …a pořád dokola..Především, ale  celá Formanova tvorba je s tím zápasem proti SSSR a světovému komunismu spojená zcela nerozlučně. V internátě s nimi byli i bratři Mašínové, kteří bez ohledu na to jaké jsou na ně názory, odpor porti komunismu symbolizovali. Ve Starých Splavech – kde žil M.Forman, jsme byli jednou ,když jsem byl hodně malý kluk s otcem a matkou na vojenské dovolené. Nic víc nevím . Jen ten název mě utkvěl v paměti. Mohlo to být i někde vedle a tam jsme jen jeli…

Můžu rozebrat více filmů M.Formana a jejich výklad. Některý výklad by působil  možná až trochu mimo. I když já jsem přesvědčen ,že to tak je. Nebudu s tím teď zdržovat. Protože důkazů pro mé tvrzení je více než dost a zcela jasných.

Černý Petr, každý ví kdo se tak nazývá.

Lásky jedné plavovlásky – plavo vasilk, vasilek, vasil…

Konkurz, je španělština a čeština dohromady Con kurz – con je španělsky s. Tedy –  s  kurzem – obráceně čtětě ( jako by hebrejsky) K u R Z e M. Ano je to  M a Z a R y K. Masaryk a Vasilek. Ano je to tak.

A díla v USA?

To bylo Hair, Vlasy to je zcela zřejmé Vasil.

Valmont, je Val Mont, V.M.

A nyní něco nevídaného. Klíčový film Přelet nad kukačím hnízdem. Marně byste tam něco hledali. V naší miniknihovně bylo několik knih, které byly stále na očích. Ale pořád byly umístěny tak ,že se nedalo je nevidět jak se knihovna otevřela. Bude o tom řeč. Jedna z těchto knih byla “ Lovcovi zápisky“ od Turgeněva ( kdo četl Poznámky ví co znamená TUR.gen.V.) V této knize v PELÍŠKOVĚ překladu z roku 1957, je na straně 367 uvedeno ve vysvětlivkách ke straně 22, cituji “ sehnat slavíka s píšťalkou lesního muže, s „kukaččiným přeletem“ – těmito výrazy se označují nejkrásnější “ přechody ve slavičím zpěvu“ Konec citátu. Slavík – Vasilk, Solovjej rusky Vasilij.

Dovolte mi malou odbočku. Solovjej – v našem překladu Vasilij, byl, ale také první v carském Rusku, kdo dostal za úkol od cara Petra I. vybudovat tabákové plantáže v Rusku. Solovjov, ruský obchodní zástupce v Amsterdamu ( ! – Niederland – podzemí , R a L – více v Poznámkách k Pamětem) začal produkci tabáku v Rusku v roce 1717.200 let před revolucí, ale se sedmnáctkami jako výše uvedené události. A proč to není náhoda? Protože v roce 1861 existovali v ruském st.Petrohrad tři nejvýznamější tabákové výrobny v Rusku…Následují příjmení která znáte z mých Poznámek k Pamětem.

Žukov ( často citovaný výrobce tabáku v knize Lovcovi zápisky, Turgeněva, z naší domácí knihovny.Maršál, otec Margharety, tchán syna maršála Vasilevského(manžel Žukovovi dcery Era – druhá dcera byla Ella- uhádnete proč asi ERA a ELA, a další dcera Marie , proč asi?) jeho , s jehož filmovým představitelem Michajlem Uljanovem – M.V. jsem se setkal v Praze U Kalicha) ve Švejkově hospodě. To až někdy přístě, proč u Švejka…

Zajcev – ano v Poznámkách v Pamětech vzpomínaný Slava ( Vasil ) Zajcev, módní návrhář z Moskvy, tak jako já syn nepřítele lidu, a Vasilij Zajcev ,slavný sniper z II.světové války

Miller – třetí největší výrobce tabáku v st.Petrohradu v té době byl !!! To už snad víte kdo byl – já a Mlynář/Miller…

Solovecké ostrovy na severu Ruska byly místem jednoho z nejstrašnějších Gulagů. Jeho vězni budovali Bělomorkanal. Tedy spojení s BÍLÝM mořem. A tzv. Bělomorky, papirosy, cigarety byli a možná ještě jsou to nevím, nejvíce rozšířené cigarety v Rusku…

A  už skutečně finále. AMADEUS – M DEUS. To víte co to znamená. On se jmenoval W.Mozart. W.M. (Rakušák?) Tedy Vasil a Vasil Mohorita nebo jenom já Vasil Vasilič Mohorita. A proč je to finále? Film se točil v Praze a v Kroměříži. Cituji z Wikipedie Otmar Reidl, příslušník výsadku Operace Benjamin. Dětství a mládí, Narodil se 12.09.1914 v Kroměříži. Obecnou školu ….absolvoval v Kroměříži. V letech 1936 až 1939 vykonával základní vojenskou službu v Kroměříži….( Dále v poznámkách.Každý znalý ví ,že film se točil v Praze A Kroměříži. S Miroslavem Ondříčkem , což je jak každý ví M.O. – Ministerstvo obrany… Ale prvoválečné, kdy se to chystalo. Generál Moravec František založil a do své smrti řídil…z Pentagonu.

A dnes úplně nakonec.“ ONE flew over Cuckoo’s Nest“, je originál název Formanova filmu, z roku 1975. Film dostal 5 Oscarů. Stejně jako před ním jeden film „It happened ONE night, v roce 1934, 5 Oscarů. Hlavní role CLARC GABLE. A proč ONE a ONE v názvu filmů s pěti Oscary? Což je 55. Nebo 52, rok mého narození. Je to také v názvu knihy ukrajinského spisovatele Jurije Dolď Michajlika , vydané v roce 1957 v Kyjevě pod názvem “ I ODYN u poli vojin “ a přeložené do češtiny hanou Pražákovou a u nás vydaná v roce 1960 jako „Velká hra“.

Ernesto Guevara žil jako dítě v Alta Gracia , v Argentině.Alta Gracia znamená Velká/Vasoká Milost – Tedy staré známé V.M. Ale také to je,  Alta – Vysoká/Velká,  GRA – hra CIA… A víte tedy, proč jsme se sešli v roce 1966 v Praze, naproti domu ministra Dzúra v Koulově ulici, ve kterém také žila moje přítelkyně Mizera ( v argentinské nebo uruguyské španělštině Meiera, nebo Meyera , Millera, se kterou jsem prožil celý den 21.srpna 1968 v ulicích Prahy, od rána do večera)… V Poznámky k Pamětem je více.

Proč jiný název? Sám voják v poli – ODYN , ukrajinsky vysvětloval moji pozici, když všichni ,kteří tuto hru zahajovali postupně „odešli“. Zemřeli. Byli to ti ,kteří byli  přímo v konatktu v průběhu války američtí,ruští a britstí velitelé, kteří se setkávali při setkání Velké Trojky a stáli za přípravnou fází operace Benjamin. Neznám jména. Jen se u některých dohaduji a určitě se o tom rozepíšu.

A knížky v naší knihovně? Osudy dobrého vojáka Švejka, hnědé vydání 1953, proč to vydá na samostatnou kapitolu. Chaloupka strýčka Toma, to je přece Pražský Hrad , P.H. nebo H.P. Masaryka a pak Gable T. Havla T.podle mého dědy. Don Quijote de la Mancha. Taky vydá na delší psaní. Mancha je ve španělštině jako sloveso Signalizovat. ( V Poznámkách je o zakladateli signalizace gen. Myerovi). A uvedené Lovcovi zápisky ,které jsou také na kapitolu. Jen příklad. Mluví se tam o tabáku Žukov.Žukov a Miller a Zajcev byly tři největší výrobci tabáku v carském Rusku, Petrohradu, a ještě Krion-papa z Oděsy.  A nakonec I ODYN v pole stojit vojin, již trochu popsaný a Thomase Hardyho Lesáci, Woodlanders. Přeložím jako lesní lidé. A to jsou partyzáni ne???

 

 

 

 

Vaše komentáře

  1. Vojáci. Tři sestry. US Army British Army a bílá Russian Army…
   S centrem v Pentagonu…
   Proto tam pracoval generál Moravec a další.
   Protože my jsme byli jakýmsi centrem toho dění.

   1. Proc jsme byli centrem toho deni? Jak to bude dal? Preci neverite, ze vse skoncilo jednou operaci…;-)

Napsat komentář: Vasil Mohorita Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *