Přežít ,abych mohl vyprávět. Poznámky III. k mým Pamětem…

1 274 zobrazení
TiskTisk

Dnes se budu věnovat tomu jak  navázala šifra z dávné minulosti, popsaná v Poznámkách k Pamětem I, na konkrétní události již spojené bezprostředně s organizací a přípravou na pád, právě vzniklého revolučního Ruska. A znovu upozorním na to, že předmětem zájmu byl konec SSSR a světového komunismu. A všechno okolo, tedy dění u nás a v dalších bývalých socialistických zemích bylo jen vedlejší rolí. Důležitou, ale vedlejší. s tím se musí smířit, především největší nadšenci uchváceni myšlenkou o naší vyjímečnosti. Není nijak větší, než ty vyjímečnosti, které proběhly všude , ve všech koloniích Sovětského svazu. Všude měli své, předem připravené akce, tak jak tomu bylo u nás. Pravděpodobně. Není mým cílem popisovat hnutí protisovětského odporu ve Východní Evropě. Ale jen u nás a v SSSR. Protože jsem se toho u nás i v SSSR aktivně zúčastnil.Jako O.R. , Světlo, Operace Benjamin.Je jasná propojenost našich událostí s událostmi v Rumunsku a NDR. Ale i v Polsku. Tam měli také svého Millera, např.Kdo vedl např. demonstrace v Drážďanech, atd.

Znovu upozorňuji, že smysl číst to a hlavně pochopit to, co nyní píši, má jen po přečtení Poznámek I a Poznámek II.Pochopitelně ideální je přečíst všechno co je napsáno tady na Webu. Pro  znalost šifry a sledu událostí i hlavních klíčových slov, představovaných postavami, jednotlivými aktéry, herci v příběhu, názvy místy atd. používaných k dorozumívání mezi Třemi sestrami je to velmi důležité. Rozhodující…

Pokusím se dnes pokud možno zkrátit počet slov, které jsou nutné v vysvětlování, abych to stále neopakoval. V Pamětech to samozřejmě bude mít určitý řád. Tady na Webu to je trochu na přeskáčku a možná neuspořádaně. Proto jsou to také jen Poznámky. Pracovní poznámky určené k dalšímu zpracování…

1775 je založena armáda USA a ve stejném roce je založena US Marine. O rok později vznikají Spojené státy Americké.

Edvard Beneš, který se narodil v obci KOŽLANY se žení u sv. LUDMILY na náměstí MÍRU v PRAZE , Na Vinohradech s Annou/ Hanou. V roce 1909.

Z carské bílé armády přechází sloužit do rudé armády vyučený KOŽIŠNÍK , pozdější známý maršál  Georgij konstantinovič ŽUKOV.

07.09.1909 se narodil první manžel mojí matky Bohumil FLORIÁN. Zahynul 05.10.1945 v HRADištku, při odstraňování výbušnin. Byl policejní pyrotechnik v Praze, policejního ředitelství v Praze, Bartolomějská ul. Měl dvě sestry – Jeny FRANK a Marie UNVERDORBEN.

08.12. 1919 se narodil ve městě VOLOVÉ/ MEŽHORJE můj otec VASIL MOHORITA. Narodil se v AUGUST, měsíc.

V témže roce 1919 je ustaven Hlavní štáb Československé branné moci. Jeho prvním náčelníkem se stává francouzský generál MAURICE César Joseph PELLÉ. Jméno jeho otce je Charles Henri Joseph Pellé a matky Céline Virginie Aimée Augustine Brune. Maurice se čte Móris/ Woris, Wolis/Wasil a je to Vasil.

Sídlo Hlavního štábu je umístěno v  západním křídle Pražského Hradu – tedy West Wing. W.WV.V.M. – Vasil Vasilič Mohorita. Pražský Hrad – P.H./ H.P.X/CHE.

V roce 1921 se stává náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci další francouzský generál Eugéne Desiré ANTOINE Mittelhauser. Jeho otec byl Valentin AUGUST Mittelhauser a matka Hortense Josephina Dehoorn. Jeho příjmení obsahuje moje příjmení MiTTelHauseR. MoHoRiTa. Ale také slovo HAUSERHUSÁK.

Hlavní štáb sídlí ve Šternberském paláci ( ERNESTINUM) na Hradčanském náměstí do roku 1924. Kdo je ERNESTO už určitě víte. EL CHE/ EL X – X/ P.H. – Pražský Hrad. v roce 1969 jsme jako učni z Horních Počernic , H.P.- US, učňovské středisko – VS, Vojenských staveb, palác KOTVA ,REVOLUČNÍ 3, Praha 1, byli na lyžařském výcviku ve ŠTERNBERKU.

01.04.1922 se v Horních Počaplech – H.P. narodila moje matka Ludmila Gebelt. Její otec je Karel Gebelt a mamimka Marie Hahn. Bratr je Karel Gebelt a sestra Alena Gebelt( Alice/Alicia) provdaná Baranikov.( mého otce matka je Baran). Část Horních Počapel se nazývá KARLOV.

Nekolik staletí vlastnil ves Horní Počaply rod jménem KAŠPAR.

1924 leden umírá V.I.LENIN. Příčiny jeho úmrtí popsal ve svém deníku jeho lékař Alexej Michajlovič KOŽEVNIKOV

1925 se přejmenovává město Carycin na STALINGRAD. Ve stejném roce se přejmenovává Bubenské náměstí na náměstí STROSSMAYER.

1924 – Hlavní štáb ČS.branné moci se stěhuje do BUBENČE – nové budovy na dnešním nám.SVOBODY. Je tam až do roku 1937. To se stěhuje do budovy v Praze Dejvicích, kde je 1937-39. V roce 1938 se nacházel velitel v KLÁNOVICE  u Prahy a RAČICE u Vyškova ( tete VÍŠKOVÁ – cukrářka,vzpomínáte, Karlínské nám.KARLÍN?).

Z RAČICE u Roudnice nad Labem pocházel děda nebo babička – nebo tam žila dědy sestra. to mi uniká, ale vyjasním to časem.

Náčelníky hlavního štábu jsou generálové Syrový a Krejčí. Obě jména jsou i jména obyvatel Horních Počapel.H.P.

Rodina mého dědečka bydlí v Horní Počaply č.74. Na břehu Labe. Začínalo to hřbitovem, kde byl hrobníkem Franz Josef, kolem domu Eckhart, dům Gebelt. A pokračovalo to Maso Uzeniny- Řeznictví SUCHOMEL a statek VODOCHODSKÝ a hostincem  GRÜNWALD. Dale SLAVÍK a KAPITÁN a převozník ADRLE zvaný námi v dětství „onkel“. Přívozem převážel přes Labe na druhou stranu do POČEPLIC. POČEPLICE byly nejbližší místo v Sudetech ku PRAZE. Je to 50 kilometrů. Matka vzpomínala jak při vstupu Wermachtu do Sudet sledovali z Horních Počapel přes řeku Počeplice, kde stála u řeky německá vojenská technika.

Vodochodský a Suchomel vedle sebe je V.S. tedy U.S. a Grünwald, pro ty co neznají žargón je zelený les – armáda…US ARMY.

Jeden z druhů zpěvu slavíka se jmenuje podle knihy TURgeněva Přelet nad kukačím hnízem. Tato kniha vévodila v naší knihovně. Je v ní zmíněn, kromě jiného i výrobce tabáku ŽUKOV, jen pro připomenutí. Lovcovy zápisly. I.S.Turgeněv. Film režíroval Miloš Forman. S Jack NICHOLSON v hlavní roli

Převozník ANDRLE je onkle, ankle, anchor. Již jsem psal o prakticky stejné výslovnosti v angličtině těchto tří slov. Strýc,kotník,kotva.

A Kapitán je kapitán.Samozřejmě, když bydlí naproti převozníkovi tak je to kapitán u námořnictva. Tedy Modrý. Blue.Azul.

Přichází Okupace. 10.30.1939 přechází otec s několika kamarády z Podkarpatské Rusy u Toruň do SSSR: Jde do GULAG. Několika, Nová Země např. Válku končí v Gulagu KOŽVA.. A odchází do BUZULUK ( VZLK – VASILEK a MSRK – MASARYK) k československé armádě. Velitel je SVOBODA Ludvík z HROZNATÍN – ( VINOHRAD) u TŘEBÍČ, atd…popsáno několikrát jinde.

V čele 2.oddělení po plk.Hájkovi Františkovi stojí ppl.František Moravec.  Oddělení má dva styčné důstojníky ze zahraničí. Jedním je Francouz, představitel francouzské armády  jménem HENRI GOUYOU iniciály H.G. Henri je v češtině JINDŘICH.

A teď přichází klíčová část. Druhým je HAROLD GIBSON.Celým jménem HAROLD CHARLES LEHR GIBSON. Je představitelem britské armády. Narodil se v 1897 v Moskvě, absolvoval zde základní školu. Po studijích na TONBRIDGE nastoupil k MI 6. A byl mimo jiné i ve štábu mise na podporu bílého generála Děnikina v ODĚSA a poté sloužil v BESARÁBII. Vzpomínáte na druhou manželku mého otce? A manželku Jakova/ Jakuba/ Yakova STALINA?

A už tu máme zpět BENJAMINA. Proč? No HAROLD byl přece známý všem tehdy a snad i nyní filmový herec z dob němé grotesky HAROLD LOYD. Tak jako BENJAMIN LOYD z lodi WYALUSING – WASIL ing.Jméno města v USA založené Moravskými BratryM.B.M.V. Z občanské války. Vyznamenaný za hrdinství pri obsazení nepřátelské lodi atd…Poznámky I.Podrobně.A banka Lloyd a pojišťovna Loyd atd.

A Harold je také Harry. Jako velvyslanec USA ve Velké Británii za WWII. HARRIMAN a definitivní ukončovatel války president USA HARRY SOLOMON TRUMAN.

Harold Gibson spolupracoval celou válku s Moravcovými lidmi. Později zejména na významné misi MI 6 v ISTANBULU. Kde byla velmi silná rezidentura ČS.armády a souvisela velmi podrobně, tak jako ale vlastně celá její činnost s OPERACÍ BENJAMIN – koncem SSSR a světového komunismu.

Henri GOUYOU a Harold GIBSON – iniciály obou jsou shodné H.G. česky čteno jako HáGé, jako Haag. Podzemí, Niederland. R je L a obráceně a Floriánova sestra provdaná UNVERDORBEN atd… Ale také jsou to shodné iniciály s Husák Gustáv. H.G.

03.03.1939 se dozvídá 2.oddělení spolu s generálem Moravcem že 03.15.1939 obsadí Hitler zbytek Českolovenska. Od A 54. mjr. THUMMEL.Informuje nadřízeného generála FIALU. (také jméno občanů v Horích Počaplech).

12.03. je korunován, jak píše František Moravec ve svých pamětech Pius XII. Papež Římský. Na jeho korunovaci odcestoval tehdejší kardinál KAŠPAR. 123 je moje rodné číslo. Byl popraven Slánský a Berija v podobném datu-  ten první 12.03 a ten druhý 12.23.

Generál František MORAVEC náčelník 2.oddělní hlavního štábu ČS.branné moci odjíždí do Velké Británie. MI 6 organizuje jejich cestu s KLM – letecká společnost Niederland. A také podle naší šifry WKL – WSL -VASIL ale také KLM -LKM – LSM. Víte co to bylo?

Má odcestovat celkem 12 zpravodajských příslušníků Československé armády, příslušníků 2.Oddělení po velením Františka MORAVEC. Jeho podpis v knize Pamětí, vydané v roce 1977, v roce vzniku Charty, je jasný MORAVEC1 – to musíte vidět. Obráceně je to jako by „po Hebrejsky“ – 1cvarim. A to je v Hebrejštině ARMÁDY první. To je US ARMY.

Odléta  jich 14.března  jen jedenáct. Důstojník DÍTE, měl prý autonehodu na Slovensku. Píší to v různých publikacích. Je to možné. Buď on znal šifru , a havaroval nebo někdo na Slovensku znal šifru a k tomu se přikláním a měl dát najevo, že i přes vznik Slovenského štátu bude s kým v jejich rozvědce spolupracovat. DÍTĚ je totiž v Hebrejštině JELED/YELED – a obráceně si to přečtěte – ano vidíte dobře je to DELEY. Tedy zpoždění. Dítě za nimi dorazil později svoji cestou, kde plnil pravděpodobně další úkoly. A byl poslední. Tedy zbytek jak mi říkala z legrace moje sestra, protože jsem byl poslední. BENJAMIN.( Zbytek se jmenoval i jeden z Moravcových zpravodajských důstojníků, který působil v jeho okruhu v průběhu WWII.)

A už víte ,Ti co sledují můj FACEBOOK a TWITTER proč si dovolím říkat, že měl Štěpán na mysli mě, když v ČKD vykřikoval, že děti nebudou říkat co je správné??? Ano šlo o mě. O Benjamina. O Operaci BENJAMIN.

A proto KLAUS z pověření svých nadřízených ZHASNUL. Vrátil vás do stejných kolejích ,které tu byly před vítezstvím operace Benjamin. Mocensko politicky mám na mysli ,samozřejmě.

A bylo jich 11. Že vám to číslo něco říká? Ano je to jedenáctka . Počet fotbalistů – hráčů ve fotbalovém týmu. A tak nezbývá než napsat jasnou šifru a oslovení pro informované co zůstali a nemohli odcestovat a měli zůstat doma. KLABZUBOVA JEDENÁCTKA, EDUARD BASS. To snad zná každý. Ano v naší šifře je to KLBZB, KLUB  Zpravodajství Vojenské, BASS – VÁŠ – EDUARD. Tak si je pozval.

Popsání jejich činnosti a i jmenovité popsání osob se kterými odcestoval a spolupracoval za války si vzdá za samostatnou kapitolu. Dnes vám jen napíšu ,že jeho pobočník byl TEUER ( TOR, Tore,TRE, TREE, Třebíč,toruň atd.) a jeho zástupce byl EMIL STRANKMÜLLER. Otec byl EMIL HAZUCHA krycím jménem a STRANKMULLER je STROSMAYER…a tak dále.

V publikacích historiků si můžete všimnout ,že tam byli kožišníci, kožaři. Obchodníci s kožešinami atp. Na Praze 2. Sídlil jediný Podnik zahraničního obchodu. Bylo jich hodně v Praze. Ale na Praze 2 byl jeden a zabýval se exportem a importem KOŽEŠIN. KARAEXPORT.

Stojí za upozornění na to ,že v začátku stál v čele odboje – OBRANA NÁRODA generál JOSEF BÍLÝ. V naší řeči, vlastně obětovaných, to je  Bílý Otec – ( ve WASHINGTONU). Kdo neví nic o válce a armádě, tak nepochopí. Ať dělá co dělá. To je válka.

A už je tu první v dějinách výsadek. Otmar Reidl. Zaměstnanec Bati. Operace BENJAMIN. Posáno velmi podrobně dříve. O.R. – v Hebrejštině Kůže, nebo světlo. Záleží jaké A bude na začátku.

Otec končí svoje působení v horách a odchází sloužit do posádky Frýdek Místek. Jedné z těch co bojovali v 1939. A iniciály? F.M. – František Moravec. Anebo chceteli FM pro nás spojaře jsou i SV. Střední vlny. SV- SU – US – UK – Tři sestry…

Odtud odchází sloužit do JINDŘICHOVA HRADCE. Tam po optování, související s připojením jeho domoviny k SSSR, získáva domovské právo.

Karel Gebelt seznamuje mého otce se svojí sestrou, mojí matkou , vdovou FLORIÁN. Otec měl spolubojovníka v Beskydech jménem Matejov FLORIÁN, popraveného ke konci války při operaci Tetřev se svoji ženou ,sestrou Karla KARASE, otcovou pravou rukou při zpravodajské činnosti v Moravskoslezských Beskydech.Mají svatbu. A otec  MOHORITA/ MEYER , navštěvuje její rodiče v Horních Počaplech. A tam ho čeká uvítání. Za jednou zdí domu jejího otce Karla Gebelta je nábřeží/bank Labe, za další zdí náves/Squere a za další bydlí ŠUBERT. Ano s jedním ŠUBERT utíkal s několika dalšími do SSSR a tady je sousedem rodina stejného příjmení. A za poslední zdí bydlí ŠTROS. Takže přiženěný MEYER má za souseda ŠTROSS. Anebo lépe ŠTROSS a MEYER. STROSSMAYER. Kam se do ulice Skuherského – později Sochorova. stěhuje k manželce.

A ulice sousedící s ARMÁDNÍM Divadlem Na Vinohradech se jmenuje ŠUBERTOVA.

A nekdy v roce 1966, přibližně odchází sloužit do Horních Počernic. Jeho velitelem je pplk.SVOBODA. A můj třídní v deváté třídě je SVOBODA od září 1968 do léta 1968. A já už ,jen krátce potom přicházím v roce 1968 do US.VS. Horní Počernice. A stále jezdíme navštěvovat Horní Počaply. H.P.

A jak už bylo popsáno, v roce 1970, začínám svoji “ kariéru “ v SSM. U Himla a Poledníka – H.P. Antonín Himl, jako strýc BARANIKOV a kostel na Strossmayerově náměstí ( Antonín z Patovie) a Jindřich Poledník ( který je národností Polák) jako Jindřichův Hradec.

A u nás v domě bydlí Antonín Liehm – vidíte to tam ? Himel ? A když se odstěhuje LIEH – HIMEL – HIML tak se Kateřina Kafka, z našeho domu  vdává s pánem HRADEC. Ne už Jindřich.A když se oni odstěhují, tak se po nich nastěhovává někdy koncem osmdesátých let rodina BARTOŠ. Ano stejně jako BARTOŠ, Velitelství pražského povstání se sídlem v Bartolomějské ulici, které mělo na začátku povstání osm důstojníků a na konci 123..

A je to v Holešovicích Bubnech…č.p. 1391. Jako Husák 1913 a jako Jelcin 1931.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *