Díl VIII. Defektoři z Východní Evropy po zahájení Studené války.

646 zobrazení
TiskTisk

1./ – Bohdan Nikolayevich Stashynsky. Narodil se 4.listopadu 1931 v obci Borščoviny, Pustomytovskyj rajon, Lvovské vojvodství, Polská republika ( Nyní Ukrajina ). Byl to agent KGB, který vykonal likvidaci představitelů ukrajinského národnostního hnutí, Lva Rebeta 1957 a Stěpana Bandery 1959. Pocházel z rodiny ukrajinských nacionalistů. V roce 1950 začal studovat pedagogický institut. V roce 1952 ho zverbovala do svých služeb KGB. Jeho švagr byl „Banderovec“ který velel  ozbrojenému oddílu Banderovců v lesích na Ukrajině. On se k nim přihlásil a zjistil jejich úkryt a vyzradil ho KGB. Od roku 1952 do roku 1954 absolvoval intenzivní školení v Kyjevě. Učil se polsky a německy. Poté pracoval v Polsku a NDR, pod jménem Josef Lehman. Tam se seznámil s Inge Pohl. Se kterou se později oženil. 12 (13) srpna 1961, přeběhl se svojí manželkou do Západního Berlína. Bylo to v době kdy jim zemřel právě narozený syn. Odešli ze bydliště rodičů Inge Pohl ,Dallgow do Falkensee, kde si najali taxi a s ním odcestovali do Východního  Berlína. Zde s pomocí průkazu na jméno Josef Lehman, přejeli vlakem do Západního Berlína. Zde se přihlásil orgánům USA. Byl v Německé spolkové republice souzen a odsouzen za účast na likvidaci ukrajinských nacionalistů. Trest osmi let si odpykal z poloviny. Poté byli i s manželkou vystěhováni CIA do JAR, podle některých zdrojů. Podle jiných zdrojů žijí v USA.

Jeho jméno a otčestvo je Bohdan Nikolayevich. To je B.N. I Božena Němcová ,ale naší azbuko-latinkou řečí i V.H. Václav Havel. Bohdan, křestním byl můj spolužák, ve třídě, na devítiletce a Bogdan – v ruském podání tohoto jména, ale příjmením, byl pracovník mezinárodního oddělení ÚV SSM v posledních letech před Listopadem 1989. Měl na starosti výlučně spolupráci se Sovětským svazem. Kromě toho jeho jméno po otci je Nikolaj. Jako car Nikolaj a můj syn Nikola. Klíčové je jeho datum narození. Narodil se 4.listopadu. Tedy i 04.11. i 11.04. A to jak víme, může být i Moravcovou metodou plus dva měsíce i 4.ledna. To se narodila moje matka. Ale také to může být i druhý měsíc od začátku roku, a to je potom 04.02. A to může být i 04.05. A to se narodil otec mojí matky, můj děda Karel Gebelt. Havel T. The Havel. A aby to co tu píšu byla pravda, tak jeho rok narození je 1931, jako číslo popisné domu v Antonína Sochora 1391/4, kde dostala moje matka po Druhé světové válce byt, jako válečná vdova. A kde jsme žili. A jak už bylo několikrát vzpomínáno je to i rok 1931, rok narození Borise Jelcina a rok 1913, rok narození Gustava Husáka. V roce 1950 začal studovat pedagogický institut. V tom roce se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. V roce 1952 začal v Kyjevě absolvovat přípravu KGB. A v tom roce jsem se narodil já. Jeho krycí jméno a doklady na něj vystavené bylo Josef Lehman. Stejně jako Lehman Brothers. Emigranti z Bavorska do USA. Henry , Meyer a Emanuel. Kteří emigrovali v 19. století do USA kde žili a působili ve městě Montgomery ve státě Alabama. Později založili kapitálovou společnost a podnikali v New Yorku. To ale není pro můj příběh důležité. Důležité je to, že byli slavní, veřejně známí,  a že žili v Montgomery – jak se i jmenoval britský maršál Montgomery ve Druhé světové válce a že Montgomery  je anagram jména Mogorita -Mohorita. A že žili v ve státě Alabama. Což jsou klíčové souhlásky v mém příběhu. L.B.M. Ludmila a Basil/Vasil Mohorita a Marija Leontijevna Bočkareva a Beinn Liath Mhor ve Skotsku atd.atd.atd. A jeden se jmenoval Henry a to je Jindřich a druhý se jmenoval Meyer – a to je také Mohorita. A byli Lehman Brothers – L.B. – Ludmila a Basil/Vasil anebo Leonardo da Vinci. A byli z Bavorska, původem. A do Bavorska byl vyslán agent Stashynsky zlikvidovat dva představitele ukrajinských nacionalistů. A Bavorsko je Mnichov a to je B.M. Basil/Vasil Mohorita. Kromě toho jméno mojí babičky, manželky výše vzpomínaného dědy Karel Gebelt, je židovské jméno pocházející právě z Bavorska.

Stashynsky se narodil v obci Borščoviny. A už jednou jsem upozorňoval na nápadnou shodu u slov s jedním písmenem v ruštině ,ale se dvěma písmeny v češtině a čtyřmi v angličtině – šč – szcz – v angličtině. A také už víte ,že velitel mého otce – zpravodajského výsadku ARAP, za Druhé světové války se jmenoval Niščimenko – Bělavskij. A také už víte, že rektor Vysoké školy komsomolské v době kdy jsem tam já studoval, se jmenoval Truščenko. A protože obě tato příjmení i Niščimenko i Truščenko končí na -ko, jsou výslovně ukrajinského původu.

V Německu se seznámil s Inge Pohl ,se kterou se oženil. Český spisovatel ,stejného příjmení,  Pohl, byl přímý a bezprostřední soused, v domě Zengrova 22, Praha 6 Podbaba, sestry mojí matky Aleny/Alicia Baranikova. Žila tam se svým manželem Antonínem a dcerou Ája. A to víte, že Ája je i LaHaya. Španělský název pro Haag, Gaaga – rusky. Spisovatel Pohl byl původně důstojníkem Československé lidové armády. Odešel z armády a stal se spisovatelem a scénáristou. Jeho televizní tvorbu doprovázela jména jako Václav Gajer – tak, ale přesně tak, se jmenoval vedoucí mojí studijní skupiny na Vysoké škole politické, mého ročníku V 25 a bylosledním vedoucím tajemníkem OV KSČ v Táboře před revolucí v Listopadu 1989. Jméno Sekyrová. Jako moje bezprostřední sousedka – v bytě pod námi – v Antonína Sochora 1391/4. Za svobodna Malinová. Karásek, jako bylo jméno Miloše Kopeckého v televizních filmech Sedm žen Alfonse Karáska. Ano vidíte dobře sedm – 7 – SEDM. Tak jako náš dům byl na Praze 7. A vy víte, že jeho matka byla Grimm, jako paní Grimm, která bydlela o dvě patra na námi v Antonína Sochora 1391/4, Praha 7. A jméno Mach, jako zástupce vedoucího oddělení státní administrativy, Hegenbarta v roce 1989 – v době revoluce. Který i natáčel film Akce B (  Operace B ). O likvidaci Banderovců na Slovensku. Stejného názvu jako Operace Benjamin. A jméno Strnad, jako můj kolega na Dvojce. Strnad byl předseda Obvodní odborové rady. A spolu jsme, já se Strnadem, v roce 1977, po vyslechnutí textu Charty 77,  na předsednictvu OV KSČ, přečtené vedoucím tajemníkem Randákem, jako vnitrostranické informace, prohlásili veřejně, že bychom takový text podepsali také.  A dále spolupracoval Pohl s lidmi jako byl Kunc – tak se jmenoval předseda severočeského krajského výboru SSM, v době mého působení na ústředním výboru SSM a to nejlepší na konec – Karel Urbánek. Tak jak se jmenoval poslední generální tajemník ÚV KSČ v listopadu a prosinci 1989.

12. srpna 1961,( jiný zdroj uvádí 13. srpna ) emigrovali z NDR,  Dallgow přes Falkensee, do Západního Berlína. A tam se přihlásili americkým okupačním úřadům. 12,srpna 1919 se narodil můj otec ( A Jak eš ) . Tedy podle jednoho zdroje je to bezprostřední datum narození mého otce. Toho času také Ukrajince. Neboť rusínská národnost, nebyla v socialistickém Československu uznávána. Jak mi říkal, o tom jsem ale už také psal, že prý Bilak o nich , vojácích československé armády z Druhé světově války pocházejících z Carpathian Ruthenia říkal, že si mají psát národnost UK. Dvojsmysl vtipu, u kterého se otec smál je jasný. UK je nejen Ukrajina. Je to také United Kingdom. Manželé Stashynsky a Pohl emigrovali z Dallgow. A to je llgv. Tedy Vasil. A zbude Da – rusky ano..  A Falkensee  je Sokolí jezero. Sokol je Tyršův dům, kde působil prakticky celý život plukovník Ivan Mohorita ze Tří králů. A Sokolové jsou Borci a Strahov. A také jsou SKL. – X.L. EL CHE. A jezero , německy See, je anglicky Lake, EL CHE a skotskou gaelštinou Loch – EL CHE a italsky a španělsky Lago – EL CHE.  A hebrejsky Agam. Tedy aGaM. G.M. – Michail Gorbačov ,Maxim Gorkij, Mladé Gardy, Michal Grubý atd.atd.atd.

A rok jeho emigrace? 1961 – 1919 se narodil můj otec a na rok 1991 byl naplánován konec SSSR a světového komunismu. A tak se také stalo.

Jestli emigroval 13.srpna, tak to je s Moravcovou metodou 13 minus dva a to se narodil Vasil Bilak. Toho času Ukrajinec, ale  Rusín. A přímo v den 13.srpna/August se narodil Fidel Castro. A otec Fidela Castro přišel na Kubu ze španělské provincie Galicia. A Galicia je v překladu Halič. Halič je Galicia. A Galicia ve Španělsku, se i jmenuje podle Haliče v Rakousku Uhersku. A právě z historického území Haliče, v době jeho narození Polska, a po Druhé světové válce a dnes Ukrajiny byl Stashynsky.

Inge Pohl byla kadeřnice. Možná i Holič. To nevím ,to nikde nepíšou. Rusky „parikmacherka“. Český spisovatel Pohl byl z rodiny kadeřníka a první  českého parukáře. Podle životopisu v Databázi Knih.

Ve veřejně uváděných dnech jeho emigrace ( s pomocí Moravcovi metody ) – 11, 12 a 13 srpen, se narodili Bilak,Jakeš,Castro,Mohorita. Všichni jsou z obcí začínajících na písmeno B. Bystrá ( Krajná Bystrá ) – Bilak. Jakeš – Brloh. Castro – Birán,  a můj otec z Volové – s ukrajinským a ruským B prvním písmenem. Kromě toho data 11 a 12 a 13 obsahují i 123 – moje rodné číslo. A v centru těchto dat – 11 – 12 – 13 je 12 srpen. Kromě toho že se narodil můj otec a Jak eš je to svátek Svaté Klára. Svatá Klára je město na Kubě – Santa Clara, které osvobozoval Ernesto Che Guevara a Camillo Cienfuegos. Iniciály jsou SC – CS  – Czechoslovakia nebo CS – X. Jako CHE – EL CHE. Ale co je velmi důležité? V Praze v Tróji ( vzpomeňte co znamená Trojský kůň ) je vinice Svatá Klára. Je to na Praze 7. A bydlel tam světový šampión v bězích na dlouhé tratě. Emil Zátopek ( největší úspěch na Olympiádě v Helsinkách, Finsko – H.P. – v roce 1952 ). Plukovník jako můj otec. A úplné finále je ,že Anežka Česká, byla Klariska. Tedy patřila k řádu Svaté Kláry. A Anežka Česká byla svatořečena 12.listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. ( Honzou Pavlem – H.P. – druhým ! ) ve Vatikánu. V den kdy končila celostátní konference SSM v pražské “ Havlů “ Lucerně. Na Václavském náměstí.

2./ – Konrad Schumann. Narodil se 28.března 1942, Zschochau, Saxony, Německo. Zemřel 20.června 1998 v Kipfenberg, Oberbayern, Germany. Ve svých osmnácti letech se přihlásil do službyu Východoněmecké státní policie.  Po třech měsících výcviku byl zařazen do služby v Postupimy. Odtud se dobrovolně přihlásil do služby do Berlína. Strážit právě započatou stavbu Berlínské zdi. Dne 15.srpna 1961 na rohu ulice Rupiner  a Bernauer, přeskočil přes hranici , ostnatý drát – anglicky “ Barbed wire “ Vousatý drát, do Západního Berlína. Zahodil samopal a nasedl do právě tam stojícího automobilu západoberlínské policie. Později se  oženil  s Kunigunde Gunda z Günzburgu a usadili se v Bavorsku. Měli jednoho syna Erwina. A Konrad Schumann pracoval celý život v automobilce AUDI v Ingolstadtu. Trpěl depresemi a spáchal sebevraždu oběšením. Jeho příběh byl několikrát ztvárněn umělci.

Samotné jeho jméno a příjmení je velmi výrazné a důležité v celém mém příběhu.

Jméno – příjmení –  Schuman je jako jméno málokterého jiného politika spojeno s Evropou, s jejím poválečným uspořádáním a s vytvořením dnešní Evropské unie. Svou dráhu evropského politika začíná Schuman 1948, kdy se stal ministrem zahraničí  Francie, v celkem osmi vládách (až do roku 1952). Již v této době začíná koncipovat příští vzhled Evropy, později se jeho snahám říká Schumanův plán. Z 9. května 1950 pochází jeho historické Vyhlášení o novém uspořádání Evropy, tzv. Schumanova deklarace počínající vznikem Montánní unie, která vyústí do vzniku Evropské federace. Montánní unie samotná byla v Paříži 18. dubna 1951 založena, Schumanovy plány na evropské společenství však ve Francii nenalezly podpory, a tak se Schuman v roce 1952 vzdal svého úřadu. A křestní jméno Konrad, bylo ve stejné době kdy působil Schuman ve Francii jméno, druhého velkého evropského politika té doby. A sjednocovatele Evropy. Německého kancléře Konrada Adenaura.

Konrad Schuman je také ale K.S. – X – EL CHE. A narodil se 28.března, co jak už dobře víme, může být i třetí měsíc od konce roku. a tak je to i 28.října. Den vzniku Československa 28.října. Konrad Schumann přeskočil přes “ vousatý drát – barbed wire “ dne 15.srpna/Augusta 1961. A to už víte ,že 15.srpna/Augusta je i 12.srpna/Augusta a to se narodil můj otec a Jak eš. Anebo to může být Moravcovou metodou 15 minus dva a to je 13.srpen/August. A to se narodil vůdce “ Barbudos “ Vousáčů, Fidel Castro. A rok 1961 je i rok 1919 ve kterém se narodil můj otec i rok 1991, na který byl naplánován konec SSSR a světového komunismu.

Hranici přeskočil na rohu ulice Rupiner a Bernauer – R.B. a to je i L.B. – Ludmila a Basil/Vasil. A já jsem trávil dětství ve Skokovy. A můj otec i další ze Tří králů . Bunzák a Mohorita byli skokani – výsadkáři. Konrad Schumann se usadil v Bavorsku. Kde je hlavním městem Mnichov. B.M. Basil/Vasil Mohorita.  A pracoval celý život v automobilce ( já jsem automechanik, vyučený podle Britského zvyku Ing – inženýr ) v Ingolstadt. Ingol Stadt. I.S. Inteligence Service. Manželka Stashynského z předcházejícího povídání je Inge. Která jen pár dní před tímto skokem Konrada Schumanna opustila NDR spolu s manželem, sovětským příslušníkem KGB a defektorem Stashynskym z „Haliče“. Popsaný výše.

3./ – Ernest Degner. Při narození se jmenoval Ernest Eugen Wotzlawek. Narodil se 22.září 1931 v Gliwice, Horní Slezsko,Německo. Zemřel 10.září 1983 Arona, Tenerife, Španělsko. Jeho otec zemřel před koncem Druhé světové války. On s matkou a sestrou utekli před postupujícími sovětskými vojsky do Luckau. Později NDR. Matka záhy zemřela. Degner navštěvoval Postupimskou technologickou střední školu. A ukončil ji s titulem inženýr. Pracoval jako mechanik motocyklů v Postupimy. V roce 1950 vstoupil do klubu Potsdam Motorcykle Club. Tam se setkal s Daniel Zimmermann, který sestrojil vyjmečně rychlý motocykl kubatury 125ccm. V té době na něm závodili Bernhard Petruschke a Dienhart Henkel. Motocykl se jmenoval po těch třech – ZPH. Zimmermann, Petruschka,Henkel. Vyráběly se v závodě IFA později přejmenovaném na MZ. Ernest Degner začal závodit v roce 1952. Poprvé zvítězil v roce 1953 v Leipziger Stadtpark a v Bernau závodech. Byl velmi úspěšným závodníkem. Pracoval od 1.března 1956 ve firmě MZ. Jeho snoubenka se jmenovala Gerda Bastian. Po vybudování Berlínské zdi zaranžoval útěk rodiny na Západ. Ze závodů ve Švédsku přejel se svým automobilem Wartburg do Dánska a tam trajektem do NSR. Na hranicích NSR s Franciíí v Dillingenu se setkal s manželkou a s rodinou a začali žít v NSR. MZ se snažila mu zabránit v dalším závodění. Nepodařilo se jim to a Degner měl západoněmeckou závodní licenci. Nezávodil ale, v roce 1956, v Argentině. Od listopadu 1961 závodil pro firmu Suzuki. Přestěhoval se do Hamamatsu, Japonsko. Závodil i na 50ccm motocyklech a v roce 1962 na ní vyhrál mistrovství světa. 3.listopadu 1962 na Suzuki závodech havaroval. Na zatáčce číslo 8. Zatáčka má od té doby název “ Degner Curve „. 10.listopadu 1963 na závodech Velká cena Japonska havaroval opět a skončil s velkými popáleninami. “ Frank ( Perris ) zastavil závod a maršálové ho vytáhli z plamenů, kde hořelo 25 litrů benzínu “ vzpomínal ve svých pamětech Hugh Andersson, Degnerův Suzuki Team-Mate. Těžké popáleniny a jejich léčení mu dovolilo vrátit se na dráhu až v září 1964. Ještě zvítězil na Velké ceně Japonska a dalších třech Velkých cenách. v roce 1966 ukončil kariéru. Přestěhoval se na Tenerife, španělský ostrov na Kanárských ostrovech. Zabýval se prodejem automobilů.  Zemřel za záhadných okolností. Říkalo se ,že to byla práce Stasi – NDR státní tajné policie. Lékaři určili jako příčinu smrti srdeční záchvat. Žil bez 12 dnů 52 let.

Při narození se jmenoval Ernest Eugen Wotzlawek. V našem domě v Antonína Sochora 1391/4 v Praze 7, byly na našem patře dva byty. V jednom bydlel Eugen – Evžen a v druhém my. A mně a otci říkala matka Vašek ( Václav ). Ernest byl Che Guevara a Ernest Albert Braunschweig, manžel princezny Victoria Luisa. V.L. Wotzlavek je i Václavák, kde je hotel Jalta ve kterém skoro celý produktivní život pracoval bratr matky Gebelt ( Havel The ). A Degner studoval v Postupimy. Jalta a Postupim  dvě místa v Evropě, kde se sešla Velká Trojka v průběhu a po Druhé světové válce. Degner se narodil 22.září. A to je bez dvou, Moravcovou metodou, 20. září. A já jsem se narodil 19.září a můj spolužák z učení na automechanika a pozdější manžel mojí sestry Uher se narodil 21.září. Narodil se v Gleiwitz. Tam, fingovaným útokem na radiovou stanici, v uniformách polské armády, začali nacisté svoje přepadení Polska a tak zahájili Druhou světovou válku. 1.září 1939. Otec i já a i moji dva bývalí nevlastní bratři, jsme byli, vojenští radisté. Degner zemřel 10.září 1983 v Arona, na Tenerife, Kanárské ostrovy, Španělsko. 10. září, Moravcovou metodou je plus dva, i 12.září. A to se narodil syn mé sestry Anna Michal G/H. A také to je krát dvě 20. září a to je jako u jeho narození uvedené moje narození 19.září a mého švagra a druhého manžela mojí sestry Anna, Uher, 21.září. Já i on mechanici motorů. Degner zemřel v Arona. A kdo byl Áron převozník určitě víte. Zemřel na Kanárských ostrovech Isolas Canarias je to španělsky. I.C. – L.C. – EL CHE.

Narodil se v roce 1931. Jako se narodil Boris Jelcin. A v roce 1913 se narodil Augustýn Husák. A číslo popisné našeho domu v Antonína Sochora v Praze 7 je 1391.

Degner se s matkou a sestrou odstěhovali do Luckau. L CK – L X – EL CHE. Studoval v Postupimy. Začal závodit v roce 1952. V roce mého narození. V klubu se setkal s Zimmermannem. to jméno je v Česku velmi známé díky pánům Svěrakovi a Smoljakovi – S.S. – Dvě labutě neboli 22, 52, 25, 55, 50. Už tu bylo několikrát. Jde o roky narození mojí matky, můj, mojí manželky a dcery sestry mojí matky. Motorka se jmenovala ZHP – to je i AHP nebo 1HP. Horní Počaply a Horní Počernice anebo HP – KS – X – EL CHE. Byla kromě Zimmermanna pojmenována i po závodníkovi Petruschkovi. Myslím že Petrušková, nebo tak nějak podobně, se jmenovala za svobodna manželka syna sestry mé matky. Ale to si nejsem jist. Neviděl jsem je více než třicet let. Degner poprvé zvítězil v roce 1953. V roce narození druhého manžela mojí sestry Uher. Degner zvítězil v závodech v Leipziger a Bernau. L a B. Ludmila a Vasil a Leonardo da Vinci. a Luise Victoria.

Závodil na motocyklech 125 ccm. A později i 50 ccm. To číslo vyjadřuje obsah motoru. Rusky je to dvigatěl. Jako pohybovatel, v našem otrockém překladu. A anglicky i machine – mašín se to vyslovuje. Obsah motorů se udává v ccm. V kubících. CCM je ale i značka hokejové, kanadské výstroje, mnohokrát tady na webu popisovaná a všem hokejovým fandům světa, bez ohledu na Západ – Východ, známá. A je to také značka britského motocyklu – CCM, který se začal vyrábět v roce 1970/71. V době – 1970 – kdy bylo založeno SSM v Praze. V Praze ,kde na základě rozhodnutí studentského kongresu v Londýně, Velká Británie, v roce 1946, sídlil MSS. Mezinárodní svaz studentstva – rusky MCC.  A jsou to KUBÍKY. Cubes. Jako KUBA, Kubíci. Ostrov. Ale i jména – Kuba,Jakub, James, Yakov, Jakov, Jakovlev, Yak, Santiago, Iago, Jimmy, Diego Jacques atd.atd.atd.

Degner emigroval po závodech ve Švédsku a usadil se v NSR. Nezávodil v roce 1956 v Argentině. Později se přestěhoval do Japonska a začal pracovat a i závodit, pro firmu Suzuki. 3.listopadu 1963 havaroval. Zatáčka na které se to stalo se od té doby nazývá „Degner Curve“. Na dalších závodech měl velmi nebezpečnou nehodu. Stalo se tak 10.listopadu 1963. To závodil na motocyklu Suzuki 250 ccm. Těžká nehoda při které ho museli maršálové tahat z plamenů, hořících 25 litrů benzínu. Frank zastavil závod. 10.listopadu 1989 začala v pražské Lucerně celostátní konference SSM. Odhalením pamětní desky na místě střelby v roce 1939, na Dvojce v Žitné ulici. Opletal Sedláček – O.S. Strategické operace. Plameny – světlo – O.R. v hebrejštině. Otmar Reidl Operace Benjamin.

Degner v tomto závodě jel na 250 ccm, motocyklu Suzuki. 25 je výše uváděné číslo. A je znovu uváděné i u obsahu nádrže. 25 litrů.  Ve 25 roce vydal Hitler Mein Kampf, Carycin byl přejmenován na Stalingrad a Bubenské náměstí bylo přejmenováno na Strossmayerovo náměstí. A já studoval na vysoké škole politické v ročníku V – 25. Manželka mi darovala po příjezdu z USA čtvrťák, dolaru a na vojně jsem slavil 25 výročí založení vojenského útvaru v 1974 – 76.  V obrácené podobě je 1925 – 1952. A to v roce 1952 začal vykonávat funkci presidenta USA generál Eisenhower a kralovat ve Velké Británii začala Elisabeth II. a já jsem se narodil.

4./ – Jonas Pleškys. Nebo také Jonas Plaskus. Narodil se 10.března 1935, v Giliogoiris, Tverai v Žemiajita, Lithuania – Litva. Zemřel v roce 1993, 14. dubna. Jeho rodiče byli deportováni na Sibiř v roce 1948 kvůli jejich kontaktům s protisovětskými partyzány. Zůstal se staršími sourozenci sám. V patnácti letech byl vyloučen ze školy pro protisovětské aktivity. V dospělosti pracoval v sovětském námořnictvu jako kapitán zásobovací lodi pro ponorky. V roce 1961 odjel se svojí lodí z Klaipedy do švédského Gotlandu. Do Švédska dorazil 7.dubna 1961. Jeho loď byla vrácena do SSSR.  On byl v SSSR odsouzen k trestu smrti zastřelením. CIA ho skrývala v Guatemale a později ve Spojených státech. Je Usídlil se v Seattle, ve státě Washington. Vystudoval University of Washington. A zpočátku žil v rodině Juliana Jenner, z důvodu zlepšení anglického jazyka. Později, v sedmdesátých letech, pracoval jako programátor – analytik v Silicon Valley. V roce 1979 začal pracovat ve městě Caracas, Venezuela. Byl bratrem herečky Eugenija Pleškyté.

Jeho příjmení je v jedné variantě Ples X. Ples je Ball a tedy i koule. Což je česky hlava bez vlasů. Plešatá. A ve druhé variantě Plas – anglicky vyslovené plus a KS – X. Obé obsahuje X – EL CHE. Jonáš vystupuje v  biblickém příběhu Jonáš a velryba. Velká ryba. Narodil se dne 10.března. To jak víme je třetí měsíc od začátku roku. A také to může být třetí měsíc od konce roku. Tedy 10.října. A to je Moravcovou metodou minus dva 8.října. Ten den se narodila sestra mojí matky Alena/Alice, Gebelt, provdaná Baranikova. Kdysi bydlištěm Zengrova ulice 22, Praha 6, Podbaba.

Jonas se narodil v roce 1935. Kdy byla otevřena v Moskvě první linie podzemního  Metra ( Subway ) a byli povýšení vůbec první maršálové SSSR – bylo jich 5. Narodil se v Litvě. A hlavní město Litvy je Vilnius. Mezinárodní poznávací autoznačka je LT. Stejná jako má v Česku a měl v Československu okres Litoměřice. Kde sloužili v armádě – radisté –  a žili moji dva bývalí nevlastní bratři. A kde jsem i já sloužil v létech 1974 – 76. A název hlavního města Litvy je Vilnius – angram Vasilin a Veselin. A myslím, že je na místě připomenout, už dříve tady na webu popsanou příhodu, jak mi někdy koncem sedmdesátých let vezl v Moskvě taxikář od mého přítele Tichomirova, docenta MAI, na Leningradském rajónu Moskvy. Bydlel se svojí rodinou v dřevěném domku v celém sídlišti dřevěných domků uprostřed Moskvy – byla to družstevní výstavba z období po revoluci v roce 1917. Říkali jsme tomu “ konspirativnaja kvartira „. Jeho tchán pracoval v OSN v New Yorku. Taxikář mi tehdy řekl, zdali nejsem Litevec. Že mluvím rusky jako Litevec. Vezl mi do hotelu Orljonok na Leninské hory . O.R. Otmar Reidl, Operace Benjamin. Původní a i dnešní název Leninských hor byl a je Vrabčí hory. Vorobjovi gory je to rusky. Tak jak se jmenoval poslední velitel sovětských okupačních vojsk v Československu Vorobjov. A jako jeden z prvních pěti maršálů SSSR Vorošilov. A Voršilská ulice na rohu Národní třídy. Na které má pamětní desku maršál Suvorov. Anagram Vasilly. A pozpátku Vorovus.  A vorař byl můj otec, skutečně jezdil s vory v Carpathien Ruthenia ale i jako vězen Gulagu byl „vor v zakoně“. A voraři byli i  Podskaláci, kteří mají památník na kraji Svobodovi ulice vedoucí k Albertovu. Na Dvojce. Tichomirov je svět ticha – pod vodou. Jonas Plaskys zásoboval ponorky – Submarine. Jedna ponorka, žlutá,  se proslavila písní „Yellow Submarine“. Žlutá ponorka. Koho měli na mysli iniciátoři toho nápadu složit takovou píseň ve skupině Beatles, Brouci – Žuk a Žukov ? Žlutou ponorkou?

Jonas Plaskys dorazil při svém útěku zásobovací lodí ponorek Sovětského námořnictva do Gotlandu, Švédsko. Dorazil tam dne 7.dubna 1961. Moravcovou metodou je 7.dubna minus 2 i 5.dubna. A to se narodil můj děda Gebelt, z Horních Počapel. Havel T. The Havel. A 7.duben může být i 7.září. A to je Moravcovou metodou krát dvě 14.září. To se narodil můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál. J a J. Dáme li písmena k  sobě zády vznikne Kotva – námořnictvo – Marine. A tak se i jmenoval můj navržený kandidát na předsedu ÚV SSM po mně. Při volbě asi 27. listopadu 1989. Poslední předseda měl být také J.J. a zády písmena k sobě Kotva. To se ale díky velké angažovanosti a hysterii, která tehdy mezi vedoucími představiteli strany a státu nepodařilo. Zvolili tam, zřejmě z důvodů jiných  Martina Ulčáka. Tedy M.U. a to je i latinské – římské M.V. Byli to lidé, kteří se velmi angažovali v mé pozdější likvidaci. Ale je jisté, že toto jejich snažení nemělo s Operací Benjamin nic společného. Byli to a jsou to komunisté – kteří si částečně kódování operace „přečetli“ ale ovlivňovali ho podle svých představ. Bez týmové spolupráce se Třemi sestrami. A to bylo a je důs důsledkem celého polistopadového vývoje.

Jonas Plaskys dorazil do Švédska v roce 1961. A to je jak víme i 1919, rok narození mého otce i rok 1991, naplánovaný konec SSSR a světového komunismu. Skrývali ho v Guatemela. Datum ustavení je 15.září – a to je i podle nás i 12.září ( Michal G. syn mojí sestry). A znamená to „místo mnoha stromů“. Poté Plaskys, po návratu do USA, vystudoval University of Washington. A to je i U.W. A to je i V.M. Vasil Mohorita. Žil v rodině Julian Jenner. Opět jsou tu dvě J. Jako můj předchůdce Jaroslav Jenerál.  Zády k sobě je to Kotva. Znak námořnictva, vedle trojzubce, který je kotvě také velmi podobný. Je to ale i palác Kotva kde sídlili Vojenské stavby, se kterými spolupracoval můj otec a já. V.S. – U.S i S.U. Později pracoval Jonas Plaskys v Silicon Valley. To je také S.V. – V.S. nebo US a SU. Ale je to Valley – údolí – a to je i Mezihoří/ Mežgorje, dříve Volové. Kde se narodil můj otec a generál Bunzák. A já pracoval v ulici Mezihoří na Palmovce pod Libeňským plynojemem. U Vojenských staveb – V.S. – US a SU. A Silicon Valley je angram Vasillicon. Vasilly a španělské con je české s. S.Vasilly. Dvojka Vasilly. Můj kmotr se jmenoval Valo. Generál Vasil Valo. Který zemřel za, pro mne podezřelých okolností.

Jonas Plaskys poté akceptoval práci ve městě Caracas ve Venezuele. Venezuela je zase Vazilin/Vezilin – Vasilin/Vesilin. A Caracas je anagram jména Karas a Karaska. Tak se jmenoval nejvýznamnější, místní spolupracovník zpravodajské skupiny ARAP. tedy mého otce, Karel Karas. V Beskydech za Druhé světové války. Jeho manželce jsme říkali Karaska. Jejich osud je popsán v knize Akce Tetřev od Miroslava Ivanova. Závěrem jenom jedna velmi letmá vzpomínka. Bratranec Gebelt – syn bratra mojí matky žil v emigraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Vzpomínám jak mi to matka jednou, kdysi, když nemohl do Československa jezdit,  říkala a on mi to po revoluci myslím potvrdil, že žil nějakou dobu ve Venezuele.

Sestra Jonase Plaskys, herečka se jmenuje Eugenija Pleškyté. Jako Eugen – Evžen, soused v bytě na společné chodě v  našem patře v ulici Antonína Sochora 1391/ 4 v Holešovicích bubnech na Praze 7. Který také mimochodem i s bratrem emigrovali z Československa v osmdesátých létech minulého století.

5./ – Goleněvsky Michail. Narodil se 16.srpna 1922 v Nesviž, Novogrudskoje vojvodství, Polská republika. Zemřel 12.července 1993. Po absolvování gymnasia se samo vzdělával. Po Druhé světové válce vstoupil do polské armády a také do Polské vládnoucí komunistické – dělnické – strany. V roce 1955 odešel z armády v hodnosti podplukovníka. Vystudoval práva. V Poznani a ve Varšavě. Získal magisterský diplom v politologii. A od roku 1956 spolupracoval s polskou rozvědkou – 7 – oddělení ministerstva bezpečnosti. Od roku 1957 do roku 1960 se připravoval v kurzech techniky ministerstva bezpečnosti. Z pověření KGB plnil úkoly v Německu a Švýcarsku. 1.dubna 1958 napsal dopis americkému velvyslanci v Ženevě a nabídl mu spolupráci. Dopis podepsal jako „Snajpr“ .Ostřelovač. Xekenšjutce. Metkij strelok. Poté poslal ještě dalších 13 dopisů. Celkem předal 2 tisíce mikrofilmů, 160 na stroji psaných dokumentů a dalších 5 stran informací o sovětských agentech ze satelitů i z Polska a SSSR. V roce 1960 se, se svojí přítelkyní Ingrid Kampf obrátil na velvyslance USA v Západním Berlíně a představil se jako „snajper“. Rovněž tak prohlásil že je “ carevič Aleksej Romanov“. Který, ale zahynul 17.července při popravě v Jekatěrinburgu se svým otcem carem Nikolajem. 18.ledna 1961 za doprovodu agenta CIA Homera E.Romana přicestoval Goleněvský s Kampf do USA. Americký senát mu rozhodnutím číslo H.R. 5507 v červenci 1963 udělil občanství USA. Dále spolupracoval s CIA. V roce 1964 tato spolupráce skončila. 30.září 1964 se s Kampf Ingrid oženil. Těsně po svatbě se jim narodila dcera Tatjana. Jeho největším příběhem bylo to ,že se vydával za careviče Alekseje Romanova. Podle příběhu ,který Goleněvský se vší vážností uváděl, rodina cara nebyla popravena ale Jakov Jurovský, který popravu řídil, je nenechal popravit, ale odvezl je do Polska. Jeho otec car Nikolaj změnil prý carevičovo jméno na Michail Goleněvsky. A on byl společně se sestrou velkokněžnou Anastázií převezen do USA. Kde inkasovali peníze v Bank of Detroit a on se vrátil zpět. Anastázie zůstala v USA. Olga a Tatjána, dvě dcery cara, přejeli do Německa. a on se sestrou Marií, zůstali s otcem v Polsku. V roce 1930 měl Car Nikolaj založit Všeruské imperiální protibolševické podzemní hnutí v Polsku. Dále už příběh Goleněvského nepokračoval. Zajímavé je to, že se v USA sešel dokonce se „dvěma sestrami  Anastázijemi“. Evgenija Smit a Anna Anderson. Obě se vydávali za velkokněžnu Anastáziji. Setkání s Evgenijí organizoval časopis Life a skončilo skandálem. Dále je zajímavé i to, že další ruský emigrant Kiril Šišmarjov, tvrdil, že Goleněvsky je opravdu carevič Aleksej a že s ho pamatuje ze svých návštěv v Carském Selo – sídle cara u Petrohradu.

Jeho jméno a příjmení jsou iniciály G.M. Grubý Michal, Gorbačov Michail, Maxim Gorkij, Mladé Gardy. Kromě toho je i ruské G, postavené na hlavu i jako latinské L. Tedy L.M. Ludmila Mohoritová – moje matka. Která se narodila ve stejném roce jako Goleněvsky – 1922.  Narodil se 16.srpna. A  to je i 19.srpna. A to se narodil generál Stěpan Michal Bunzák, ve Volové, okresním městě, jako můj otec. A odpočtem otcova data narození od Bunzákova nám vznikne sedm. 19 minus 12 je 7. A to se narodil sedmého května Ivan Mohorita. Také z Volové, ale z vesnice Volové u Chustu. A my víme že srpen a květen jsou stejně pět měsíců od začátku roku nebo od konce roku. Goleněvsky  roce 1955 odešel do výslužby z polské armády v hodnosti podplukovníka. To je oficiální název naší ulice – pplk.Sochora. Podplukovníka Sochora. Poté nastoupil k polské rozvědce. Dne 1.dubna napsal dopis americkému velvyslanci v Ženevě. A nabídl mu spolupráci. Podepsal se jako „snajper“. Nejslavnější sovětský snajper za Druhé světové války byl Vasilly Zajcev. 1.duben je také první září a to bylo datum napadení Polska nacistickým Německem. Začalo to provokací v Gliwice. A plus dva, Moravcovou metodou je to i 3.září, den kdy vypověděly válku Německu Velká Británie a Francie v roce 1939. Ale také je Moravcovou metodou 1 krát dvě,dvě. A to je 2.dubna a to jak víme může být i 5.dubna. a to se narodil můj děda Gebelt – Havel T. – The Havel – v Horních Počaplech, syn Vincenta. V roce 1960 se Goleněvsky se svoji přítelkyní obrátil na velvyslance v Západní Berlíně a ohlásil se jako „snajper“. Dne 18. ledna v doprovodu agenta CIA Homera E. Romano, odcestoval spolu se svojí přítelkyní do USA. 18.leden je děleno dvěma, podle Moravcovi metody i 9. A 9 je i 6. Tři králové. A může to být i 18.prosinec. A to je Moravcovou metodou děleno dvěma zase 9.prosinec a to je i 6.prosinec. Svátek svatého Nikolaje. Homer je rusky Gomer. A to je Meger s  latinskou příponou -it  je to  Megrit – Mogorit. Původní označení kanálů, přehrad, které zadržovali vodu na vršcích v Madridu. A slovo ze kterého vzniklo jméno města Madrid. A ještě ke všemu byl agent CIA Gomer E. ROMANO. K tomu není co dodat. Rozhodnutím senátu USA číslo HR 5507 dostal americké občanství. HR je i azbuko latinkou H.P. – X – EL CHE. I Horní Počaply a Horní Počernice. 55 je i 52, rok mého narození a 07, je sedmý pražský obvod kde je ulice pplk.Sochora ( Antonína ). Oženil se s Ingrid Kampf. Její příjmení je shodné s druhou částí názvu knihy Adolfa Hitlera Mein Kampf, kterou Hitler vydal v roce 1925. Jejich dcera byla Tatjána. Jako dcera jednoho z mých bývalých nevlastních bratrů. Svatbu měli 30.září. A to je i Moravcovou metodou minus dva, 28 září, svátek svatého Václava. A děleno dvěma je to 15.září – což je i dvanáctého září a to se narodil syn mé sestry M.G.. Taky Michal jako Goleněvsky a také začíná jeho příjmení na G. V ruštině.

Michail Goleněvsky se vydával za careviče Alekseje. samozřejmě že tím  měl upozornit na data v souvislosti s touto rodinou. Poprava byla 17.července a to už víme je svatá Margarita ( anagram Mogorita ) z Antiochoa. Na východě zvaná svatá Marina. A je to i 11.07. A to se narodil můj tchán Miroslav Svoboda. A je to také 10.11. A to byly založeny jednotky US Marine v USA – v roce 1775. Což je také 17.07. Nebo 07.17. A 10.11. ,aby bylo vše jasné o co jde, zemřel maršál Brežněv.  A 11.01. nebo chcete li 01.11. byl v roce 1973 povýšen můj otec z hodnosti podplukovníka na plukovníka. Podplukovníkem byl pokud si dobře vzpomínám 16 let. A 17.07 jsem se ženil se Svoboda. A naše děti jsou Kateřina – Jekatěrina rusky a Nikola – Niolaj rusky. A 1770 se začal ve firmě Vincenc v Katalánsku vyrábět Xocolate de piedra a v roce 1775 turrón. A můj pradědeček byl Vincenc Gebelt. Atd.atd.atd.

Jméno Jakov Jurovsky, který popravu řídil a o kterém Goleněvsky tvrdil, že to neudělal ale odvezl je místo toho do Polska, je opět J a J. Tedy Kotva nebo trojzubec. Kromě toho byl Jakov -Yakov, Jakovlev, Santiago, James, Jimmy, Iago, Diego, Jakub, Kuba, atd.atd. A jeho příjmení začíná v ruštině, ruským písmenem JU. Nedávno jsem o tom psal. Je to jako IO. S malinkou spojovací čárkou uprostřed. Tedy vypadá to jako I0. Deset – X – CHE – EL CHE. Jedna z jeho „kolegyň“ která se vydávala za velkokněžnu Anastázijii se jmenovala Eugenije Smit. Tedy jako náš soused Evžen v domě v pplk.Sochora Antonína. A Smit je v holandštině úder. A vy kteří čtete vše, tady na webu, víte, že se tak jmenoval i jeden z holandských mistrů malujících obrazy z tématikou Marine.  Nebo jsou to jména Smith, Schmidt, Kovář, ale především Šmíd. Smyšlená oběť na Národní třídě 17.listopadu 1989. Druhá velkokněžna byla Anna Anderson. Jmenovala se Anna jako moje babička, sestra a otcova druhá žena a Anna Mohorita Lemak z Westmorelandu v Pennsylvánii. A příjmení měla shodné, jako u motocyklového závodníka Degnera, před chvíli popsaná vzpomínka na jeho málem uhoření a těžké popáleniny, kolegou Andersonem. Hugh Anderson. Ten ten oheň  popsal ve svých vzpomínkách.

Na  “ vyprávění “ Goleněvského o “ jejich “ rodině cara Nikolaje Romanova je zajímavé i to, že údajně se sestrou, kdysi dávno vyzvedli peníze v Bank of Detroit. Městě automobilů. V sídle G.M. General Motors. Společnosti ,která byla založena dne 16.září 1908. A 16.září je i 19.září. A to jsem se já narodil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *