Díl I. – 0000 a 2222 a 5555

120 zobrazení
TiskTisk

Palác MERKUR. První v řadě domů v ulici REVOLUČNÍ ulici PRAHA 1, spojující břeh VLTAVY s náměstím REPUBLIKY. Prahu 1 spojuje s Prahou 7 most Štefánika. Přdtím Jana Švermy. A původně do roku 1946 tam stál most Františka Josefa I. Franz Josef. Tak se jmenoval i hrobník v Horních Počaplech. A most vede přímo do TUNELU.  Přesně Letenského Tunelu – L.T. Jako Litoměřice.

Restaurace MERKUR na SOKOLOVSKÉ ulici v PRAZE 8. SOKOLOVSKÁ se jmenuje podle města SOKOLOVO, kde poprvé bojoval 1.československý samostatný polní prapor pod vedením LUDVÍKA SVOBODY. V boji se vyznamenal OTAKAR JAROŠ.

HOTEL MERKUR a HOTEL OPERA. Přímo naproti místu kde stávalo nádraží TĚŠNOV. Nedaleko od VLTAVY, nábřeží LUDVÍKA SVOBODY na straně této PRAHA 1 a nábřeží OTAKARA JAROŠE na straně druhé PRAHA 7. Mezi tím ostrov ŠTVANICE, kde jsem se narodil. A budova ÚV KSČ, kde jsem vše ukončil.

Konec REVOLUČNÍ ulice ústící na náměstí REPUBLIKY. Posledním domem je palác KOTVA. Sídlo VOJENSKÝCH STAVEB, firmy spojené se mnou i s mým otcem. Aby to vše byla pravda a bylo vše dvakrát, tak byl vedle paláce KOTVA, postavený obchodní dům, pojmenován také KOTVA. Na místě obchodného domu stával ROMÁNSKÝ kostel svatého BENEDIKTABEN. Později zde stála komenda německých rytířů a později zde byl vystavěn Strahovskými premonstráty VYSOKOŠKOLSKÝ areál NORBERTINUMOR. Místní kostel byl přebudován podle plánů Domenika ORSIO.R. a S.I. Byl zasvěcen sv. NORBERTOVI. Později zde byl vystavěn Novoměstský ústav šlechtičen. Obchodní dům KOTVA byl vystavěn podle návrhů českých architektů VĚRA MACHONINA a VLADIMÍR MACHONIN. V.M. a V.M. Stavěla jej, na tu dobu nezvykle ŠVÉDSKÁ ( modrá a žlutá-zlatá barva vlajky )  stavební společnost SIAB. BASIL – po našem. VASIL. Obchodní dům KOTVA byl slavnostně otevřen dne 20.02.1975.

Byl vystavěn ve stylu BRUTALISMUS. Proč ? To je myslím zcela zřejmé.

Vchod do budovy VOJENSKÝCH STAVEB byl v domě REVOLUČNÍ 3. To je ten šedivý dům napravo na snímku. Všimněte si stejného výklenku jako má palác MERKUR ale jaký mají domy v mém příběhu. Pro připomenutí – Dům kde žil v Praze generál Moravec František, náš dům v ulici pplk. Sochora, dům ve kterém žila moje sestra ve Strojnické ulici u kolejí, učňovská škola na náměstí Míru, kam jsem nechodil z důvodu rekonstrukce ale byla naší sídelní školou. Vše je v příběhu Fotografie domů…

Sem jsem patřil já a můj otec plukovník Vasil Mohorita. Naproti sídlil generál Štěpán Bunzák, v budově Velitelství Pražské posádky. Třetí král byl VYSOKOŠKOLSKÝ pedagog plukovník Ivan Mohorita. Ten sídlil v Tyršově domě. Tyršův dům pojmenovaný po zakladeteli tělovýchovné organizace SOKOL.

Jen pro ukázku průběhu Operace Benjamin a její zcela přesně organizovaný průběh. Památník obětem První světové války. Na Pražské PANRÁCI. PANKRÁC má svátek dne 12. května. A to vy už víte je i 12. srpna. Den narození mého otce a svátek Santa CLARAKLÁRA. ANEŽKA Česká byla KLARISKA. A Santa Clara město na na Kubě osvobozoval Ernesto Che GuevaraArgentinec. Pomník byl zbudován PANKRÁCKÝMI občany v roce 1925. Za prvé je to i rok 1952, kdy jsem se narodil a PĚTIHVĚZDIČKOVÝ generál, velitel spojeneckých vojsk ve Druhé světové válce president EISENHOWER se ujal úřadu a kdy začala kralovat britská královna ELISABETH II. Je to i rok 1922 kdy se narodila moje matka. Je to i rok 1950, kdy se narodila moje manželka. Rok 1955 kdy se narodila dcera sestry mojí matky Alena/ Alicia.

12. května je i Moravcovou metodou, minus dva, 10. května. To se narodil první manžel mojí matky. Který zahynul tento den v roce 1945, při odstraňování munice v místě, HRADIŠTKO u PRAHY

Památník byl zbudován v roce 1925. V roce vydání Mein Kampf. V roce přejmenování města Carycin na Stalingrad. V roce přejmenování Bubenského náměstí na Strossmayerovo náměstí.  V roce 1925 vyšla Masarykova Světová revoluce. A v tomtéž roce ocenil Masaryk,  Benito – tedy BEN – Mussolini – tedy B.M. ,řádem Bílého lva.  Co symbolizuje orel a koule, není třeba vysvětlovat.

Po Pankrácovi nastupuje, v kalendáři Servác a po něm Bonifác. Tři ledoví muži.

Více k fotografiím bude v tomto následujícím příspěvku.

Tento příspěvek začíná odstavcem,  převzatým z příspěvku ” Kniha Pavla Žáčka V čele ŠtB “. A je uveden do souvislosti se vším co souviselo a doprovázelo OPERACI BENJAMIN.

Využiji této příležitosti zmíním, jedno důležité vodítko v celé vojenské Operaci Benjamin. Právě v souvislosti s vzpomenutým časopisem Otázky míru a socialismu. Zkratka názvu časopisu byla OMS. V češtině. V ruštině a angličtině bylo české slovo “Otázky” překládáno jako “Problemy” – v ruštině a “Problems” v angličtině. A nyní proč o tom píši a využívám této příležitosti ? Proč není i v češtině použito, jako první slovo v názvu časopisu i české – počeštělé, slovo Problémy ?

V mých textech tady na webu se objevují často zkratky SSM a MSS a nyní je tady nová zkratka. OMS. Co mají společného ? No, jsou přece všechny čísly 222 nebo 555 nebo 000, a jejich možnými  kombinacemi. Na hlavu postavená S jsou dvojky. A na hlavu postavené M je tzv “dabjů” anglicky. Dvojité V. A aby to byla doopravdy pravda, tak je ještě možné u slova SSM, na konci napsat koncové psací M, v hebrejštině, které je jako IO – desítka. Asi tak může vypadat, když ho píšu já. A IO je římskými X. A to je také DVOJKA. Jsou to přece dvě II – jenom přeložené přes sebe a ne vedle sebe. Kdybychom použili sirky, například. Jako zdroj SVĚTLA – hebrejsky OR.

A OMS ? To je to samé! Koule na začátku je 5. Alespoň my, u nás na škole, jsme jí tak běžně říkali. Já také samozřejmě. A M je DVOJKA i z důvodu toho, že tady byla již popsána druhá abeceda která začíná římskou jedničkou I. Ale to je stejná “značka” jako malé L. Takže v této abecedě je l  ( L ) prvním v abecedě, a ne A jako tradičně. A tak se stává M, druhým v abecedě. A S je jasné. Zrcadlově dvojka. Jak si dělal například svoje záznamy Leonardo da Vinci. Kterého jsme ve škole nazývali Leonardo vo Vinici.

Ale je třeba, abych to,  proč jsem to začal, dokončil nějak smysluplně. Koncovkou. Dne 19.prosince 1946 ( 19.12.1946 ) se Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo na zákoně číslo 255. Název zákona je ” Zákon číslo 255/1946 Sb. Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Tečka. Zákon měl celkem 24 paragrafů. A byl nazýván “dvěstěpětapadesátka”. O účasti v odboji.

Velmi dobře vím co znamenal. Můj otec byl pověřen předkládat návrhy na uznání účasti v odboji, příslušníkům a spolupracovníků jejich zpravodajské a diverzní skupiny – výsadku ARAP. V Moravských Beskydech. Byl v této skupině ARAP náčelníkem štábu a byl nejvýše postaveným, žijícím příslušníkem skupiny, v Československu.

Zákon nabyl účinnosti 18.06.1946. A to je Moravcovou metodou, minus dva 16.06 a to je i na hlavu postavené 19.09. Moje datum narození 19.09. ale i rok 1909 a vše co se k němu váže. To už tu mnohokrát bylo uvedeno.

Platnost zákona byla od 31.12.1946. A to je i 31.01. A to je, čteno odzadu 13.01. Datum kdy zahynuli v roce 1936, v Mojadahonda, u města Madrid, kousek od královského sídla španělských králů EL Escorial, Vasile Marine a Ion Motta. Tam a v  té době, se začala pomalu rozvíjet, dlouhá léta před tím připravovaná Operace Benjamin. Zakončená pádem SSSR a světového komunismu v prosinci – také 31.12. ale 1991.

V  roce 1978 jsem se stal posluchačem Vysoké školy politické ve Vokovicích. Můj ročník měl označení V25. 525. Mohorita Vasil V25 – MV V25. Samé 5 a 2 anebo koule 0. Stejně jako Z255. Zákon 255. 

V jednom z předcházejících příspěvků jsem popisoval, jakou můj odchod na Vysokou školu politickou způsobil v okolí pražského stranického šéfa Kapka/Víta. V roce 1977 jsem o studium požádal a 15. února 1978 jsem do školy odešel. Z Dvojky. Celou tu dobu, od mého rozhodnutí v roce 1977 až do nástupu do školy, mne provázeli osobní útoky Kapkových lidí v Praze, Štěpána, Šloufa a Šutky  v čele těchto nevybíravých osobních útoků. Chtěli zabránit, abych nenastoupil právě do tohoto ročníku. Můj nástup tam právě do tohoto ročníku upozornil, zcela beze slov, další účastníky Operace Benjamin o tom, kdo je světlonošem a kdo má mít jejich zcela neosobní a různě zprostředkovanou podporu. A tak se také stalo. Zcela anonymně. Nedávno jsem uváděl jména některých spolužáků v ročníku – Havel, Havlíček, Drtina, Beran,  Vostrovský – Ostrovský, Jindra,  atd.

A katedrála na Pražském Hradě? To je přece katedrála Svatých Víta, Václava a Vojtěcha. TedyS.V.V.V. A zase je tu 5555 nebo O.O.O.O. Nebo 2222.

Co mají  katedrála V.V.V. a zákon 255 a MSS a SSM a OMS společného? Jsou složena ze samých DVOJEK, PĚTEK a KOULÍ. Stejně jako OSS. Celým názvem OFFICE OF STRATEGIC SERVICES.

Zakladatelem OSS byl DVOUHVĚZDIČKOVÝ generál US Army. Jmenoval se William Donovan. A říkali mu “Wild Will”. W a W. Dvojitá W. OSS.

Stejně jako britská SOE. Sídlila na BAKER STREET v Londýně. Special Operations Executive.  S.O.E.B.S.E. je páte písmeno i naší i anglické abecedy i španělské abecedy. A je to i M když ho položíme na bok. Mimochodem na Baker Street v Londýně bylo i sídlo slavného Sherlock Holmes – geniálního detektiva i  houslisty. S.H. – Holly Spirit.

Proč to píšu? Aby bylo zřejmé, že veškeré strategické operace byly koordinovány. Bez jakýchkoliv osobních kontaktů. A jejich realizace byla založena hluboko a hluboko v minulosti. Šlo o velmi jednoduchou šifru. Když jste byli ve hře. Pochopit její veškeré souvislosti bez dnešních informačních kanálů bylo nemožné.

V listopadu 1989, stály v čele zmíněných “dvojkový, pětkových, nebo nulových” organizací jejichž centrály byly umístěny v Praze, také dvojky, nebo, pětky nebo nuly.

SSM – M – 2, Mohorita.

MSS – S – 2, Skála.

OMS – S – 2, Subotin.

22.05. začíná znamení zvěrokruhu Blíženci.  Jeho označení je podobné římské DVOJCE –  II. A vládcem znamení je MERKUR. Končí 21.6. – to je i 21.9. to se narodil manžel mojí sestry, můj přítel a spolužák z učení Uher – Magyar – v maďarštině. . A Moravcovou metodou je to minus dva 19.09. Moje datum narození a rok 1909.

V ruštině jsou Blíženci zcela jednoznačně Dvojčata – Blizneci. Jako moji dva bývalí nevlastní bratři.

Operace Benjamin Otmar Reidl je také OBO a nakonec R které je i L. A Ruské L je postavené na hlavu podle Lenina,  římská pětka V. Kromě toho pracoval u Bati – B a byl z Kroměříže – K – to je 10 písmeno v abecedě. X – Dvojka. Zašifrované pochopitelně.

Před tím, než toto začnete číst, vás chci upozornit, že to o čem budu psát je strategické vodítko. Nejde o to, komu a kdo, jako osoba – osobnost, ať kladná nebo záporná sloužil a na čí straně bojoval.

A vracím se zpět ke zde již zmíněnému generálu německých výsadkářů jménem Kurt Benny ( BENJAMIN ) STUDENT. Ten velel Operaci MERKUR. Jednalo se o výsadek německých výsadkářů na ostrově Kréta. Operace MERKUR začala 20.05. ( v roce 1941 ). Aby to nebyla náhoda generál Kurt Benny ( BENJAMIN ) STUDENT, zahájil také Operaci Battle for The Hague. Dne 10.05. 1940. A vy, kteří čtete, víte, že 10.05. 1945, zahynul první manžel mojí matky. V předcházejícím příspěvku je oficiální zpráva pro Ministerstvo obrany, o jeho úmrtí při odstraňování německé munice v HRADIŠTKU u Prahy. HAAG je i “hebrejským” způsobem psaní H.G. – Husák Gustav. A je to hlavní město Nizozemí, Países Bajos – Niederland.( A 10.05. v roce 1948 byl otec přijat za kandidáta KSČ.)

MERCURMERCURY, byl i název Operace připravovaný Dvojkou generála Moravce v Londýně v průběhu Druhé světové války. Názvy Operací byly různé. A obsazení bylo různé. A také se občas měnilo. z různých důvodů. Které ovšem my známe pouze z vyprávění účastníků nebo z některých dokumentů. Ne, ale z dokumentů těch, kteří to celé připravovali a dlouhodobě PLÁNOVALY – tedy z dokumentace OSS a SOE. A jim předcházejících organizací. Výsadek MERCURY byl zařazen do DRUHÉ vlny výsadků. Celkem čtyřikrát  ( IV ) se nepodařilo výsadek uskutečnit. V lednu a únoru 1943. Tedy v 1 měsíci a 2 měsíci roku 1943. Ve 3 měsíci  ( tedy 1 a 2 a 3 jako moje rodné číslo ) –  březnu téhož roku, je propuštěn můj otec z Gulagu a dne 30. března 1943 je v Buzuluku odveden do Československé armády – ČSA. Později se stává také výsadkářem.

Skupinu MERCURY původně tvořili výsadkáři npor. Šandera Josef, des. Oldřich Janko a rt. Jan Švachula. Později byla doplněna o npor. Adolfa Horáka. Po neúspěšných vysazeních se reorganizovala. Stala se z ní dvoučlenná skupina SULFUR – chemická značka SDvojka – a další byli zařazeni jinam a Švachula nebyl vysazen vůbec a po válce působil u nového výsadkového vojska. Jako generál Paleček z londýnské Dvojky, generál Stěpan Bunzák i jako vojenský historik pplk.Jiří Šolc . Tedy samá změna. Proč to všechno?

Za prvé, Šandera, Janko,  Švachula – SJS – je v angličtině napsané SIS. Secret Inteligence Service. A k tomu  MERCURY.  Za druhé, jméno ŠVACHULA je složeno ze dvou významných slov – slovních spojení. První je ŠVA a druhé, už všem kteří můj web čtou pravidelně, známé CHuLa. CH L. EL CHE. ŠVA je podle Wikipedia neutrální nebo redukovaná samohláska, VOKÁL ( anagram VASIL) ) který se v vyskytuje v mnoha jazycích světa. Jeho symbolem je zrcadlově otočené latinské – e – Toto označení šva pochází z hebrejského názvu této samohlásky, která se ve vokalizovaném zápisu hebrejštiny píše ve formě DVOJTEČKY pod písmeno. Tedy dodávám já, je to dvojtečka – dvojka – dole. Pod čarou, jak se u nás říká. Utajená. Neznámá. DVOJKA. NE ta která působila na Ministerstvu obrany po Druhé světové válce, ale jiná. Další pokračující v tom co bylo započato v průběhu Druhé světové války ve DVOJCE v Londýně. U generála MORAVCE. Pod taktovkou TŘÍ SESTER. A co je důkazem že to tak bylo ? Švachula po Druhé světové válce působil u nově vznikajícího československého výsadkového vojska. Kde působil i generál Paleček Karel, z londýnské Dvojky a také a to je velmi důležité generál Štěpan Bunzák. Z Volové, který odvedl mého otce v roce 1939 do SSSR. Nově vznikající výsadkové vojsko mělo sídlo v Prešově. A  i pplk. Jiří ŠOLC, vojenský historik byl jeho příslušníkem. Ten ŠOLC, který prezentoval ve svých knihách právě historii výsadků a vše okolo DVOJKY v Londýně v celé poválečné vojenské literatuře. Se Zdenkem Jelínkem.

Jiří ŠOLC píše ve své publikaci Červené barety, jak se stal výsadkářem. Jako mladík  byl účastníkem posledního Všesokolského sletu na pražském Strahově. Na Strahovském stadiónu. V červenci 1948. Tam na den Československé armády provedli výsadkáři seskok přímo na plochu stadiónu. A udělal vše ,aby se stal výsadkářem. To se mu splnilo. V šatnách tohoto Strahovského stadiónu jsem se v provizorních dílnách učil v prvním ročníku učení v letech 1968/69. U Vojenských staveb. Automechanikem. A tam také někde u stadiónu spáchal sebevraždu generál Janko. To je shoda jmen s des. Janko z výsadku MERCURY. Ten zahynul v koncentračním táboře ke konci války. Shoda jmen ,ale ne náhoda.

A teď už můžou ti, kteří se věnují historii Československa jasně pochopit souvislost, mezi tím co se dělo tehdy a připravovalo celou dobu, krok za krokem od odchodu mého otce do SSSR až do momentu, kdy jsem obdržel povolávací rozkaz k výsadkovému vojsku – hloubkovému průzkumu do Prostějova ( JELÍNEK – jako další vojenský historik Zdeněk Jelínek – se kterým otec spolupracoval –  a herec Rudolf Jelínek v Armádním – Vinohradském divadle u nás na Dvojce – Vinohradech ), který změnil generál Bunzák a odešel jsem místo toho k radiovému průzkumu k 7. spojovacímu pluku ze ZÁPADNÍHO  vojenského okruhu – LT –  Litoměřice.  Vojenský útvar 6174. Což je i 9119. 1919 – rok narození mého otce a rok 1991, plánovaný konec SSSR a světového komunismu.

A ti ,kteří velmi dobře znají historii 17. listopadu 1989 dobře vědí, že na výročí založení US MARINE – 10. listopadu, jsem odhaloval v Žitné ulici, v Praze 2 – DVOJCE, pamětní desku Jana Opletalovi a Václavu Sedláčkovi. S delegáty Celostátní konference SSM. Která začala druhý den ráno v paláci LUCERNA. U Havlů. Václavské náměstí.

A také vědí, že se týden na to objevila u zásahu na Národní třídě skupina mužů ve vojenských maskovacích oděvech s ČERVENÝMI BARETY na hlavách. Kdo a proč a jak je tam poslal? Kdo to byl ? To by měli historici zjistit. V naší hře to mělo jen tu souvislost, že mi zatelefonoval penzionovaný plukovník československé armády, v sobotu odpoledne dne 18. listopadu, nebo v neděli ráno 19. listopadu a oznámil mi PŘÍTOMNOST VÝSADKÁŘŮ u zásahu na Národní třídě dne 17, listopadu večer. A já jsem udělal přesně to, co jsem udělat měl. Odsoudil jsem aktivně zásah a vystoupil proti němu veřejně a podpořil veškeré aktivity tento zásah odsuzující. I na zasedáních a všech dalších jednáních , kterých jsem se zúčastnil. A tak se spustila lavina vám známých následujících událostí. Žádné náhody. Vše šlo podle plánu. Operace Benjamin.

Vše toto podpořila návštěva generálporučíka Brože, bývalého velitele výsadkářů a náčelníka zpravodajské správy MNO,  u mě, již v budově ÚV KSČ. Přišel v uniformě. Měl jsem jednání. To jsem okamžitě přerušil a sešel se s ním v kanceláři – polo skladu naproti mojí kanceláře. Operace Benjamin pokračovala. “Vybavil” mě 200 dolary pro další moje působení ” behind enemy line”. Tak jsem to alespoň pochopil já. Jak jsem psal dříve. V komunikaci beze mnoha slov, šlo o to kdo a jak co pochopí. Nemluvili jsme o tom. A já pokračoval dál až do konce roku 1991 v předem naplánovaných aktivitách na pádu SSSR a světového komunismu. Bez ohledu na následky. Tak jak to musíte a jenom můžete, v týlu nepřítele dělat. Odin stoyit v poli voyin. Kniha Dolď- Michajlik, ukrajinského autora u nás vydaná pod názvem Velká Hra. BIG GAME přeloženo do angličtiny – B I G – kdy I je malým L je po našem, anagram VASIL. A GAME je hebrejským způsobem psaní bez samohlásek G.M. Gorbačov Michail.

Hotel MERKUR stojí na pražském TĚŠNOVĚ. Více než deset let, cca 1964 – 1976 každý pracovní den, ráno v cca 5 hodin, odtud z nádraží Těšnov, odjížděl můj otec do Horních Počernic – H.P. , do práce, k vojenskému útvaru S.V. ( Silničního Vojska – Vojenské stavby ). A aby to nebyl náhoda, tak v tomto hotelu MERKUR pracovala, moje dlouholetá přítelkyně příjmením MACHAR. Tedy shodného s naším MEYER – MAJER – MACHER – MAGER – MIZER atd. Byl jsem se tam za ní několikrát podívat. Vím o čem píšu.

A hned vedle hotelu MERKUR stojí hotel OPERA. Slova Opera a Operace mají stejný původ. Jde o průběh – akci, nějakého jednání lidí, osob. Opera Merkur.

Restaurace MERKUR je na pražské Sokolovské ulici v Libni. Sokolovská ulice je pojmenována podle města SOKOLOVO, kde svedli svůj první boj vojáci Československé armády Ludvíka Svobody ve dnech 8 – 13 března. Tedy ve dnech kdy otec opouštěl Gulag – 12.3. přesně dostal cestovní příkaz k cestě do Buzuluku. Nevím jestli otec někdy byl v hotelu MERKUR na Těšnově. Já ano, za svojí přítelkyní MACHAR. A také jsem byl ,několikrát ,v restauraci MERKUR na Sokolovké. Ve vedlejší ulici je totiž ulice Mezihoří. Kde jsem se učil v letech 1969/70. Mezihoří je ukrajinsky Mižhorije. Otcovo rodné město. Za Československé republiky VOLOVÉ. A vedlejší ulice na druhou stranu od Sokolovské, od restaurace MERKUR se jmenuje Ludmilina. Stejně jako moje matka. A hned vedle začíná bývalá KIRCHMAYER třída, později Rudé armády. Nyní Zenklova – anagram Zelenkova. A aby to bylo úplně jasné, tak je tam, mezi restaurací MERKUR a ulicí LUDMILINA, ulice NOVÁKOVÝCH. Už jsem tu psal, že když jsem se někdy v dětských letech ptal otce kde jsme přišli k tomu příjmení, tak mi řekl že na Podkarpatské Rusi je to stejné jako v Čechách příjmení NOVÁK. Tedy poměrně obvyklé příjmení. NOVÁK je i KONEV a i VANEK. Anagram. Důležitý.

Palác MERKUR se jmenovala budova  u mostu Jana Švermy, dnes Štefánika. Ten vede z TUNELU přes VLTAVU do REVOLUČNÍ ulice. Na pravé straně první budova od řeky, u mostu je právě Palác MERKUR. Později pojmenovaný na Palác VLTAVA. A proč můžu tvrdit, že souvisí s Operací Benjamín? Protože právě tady v kavárně v prvním patře měl svatbu jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Už v té době důstojníků československé armády. Na této svatbě jsem byl.  Spolu se všemi sourozenci mojí matky a jejich rodinami. Původem z Horních Počapel – H.P. Bylo to přibližně v polovině šedesátých let.

V té době ,kdy tam měl svatbu a celá dlouhá léta po tom, tam sídlily ČSA. Co je zajímavého na ČSA kromě toho že jsou to Československé aerolinie? Za prvé mají v názvu OR, a za druhé jde také o zkratku Československá armáda. Bez toho LIDOVÁ. Zkratka armády za totality byla ČSLA. Bez totalitního lidová, to byla ČSA. Československá armáda. A také to, že další Vasil Mohorita, výsadkář, ze Svidníku učil na Vysoké vojenské škole v Prešově budoucí vojenské piloty. Podle slov mého otce. Byl za války velitelem výsadku O.B. – Tentokrát ne Operace Benjamin, ale Operace Olexa Borkaňuk. Také už to tady, na webu, bylo.

A finále u MERCURY a MERKUR ? Dnes je jasné proč byl program MERCURY naplánován a neuskutečnil se. Ten z Londýna. Ale stal se součástí Operace Benjamin. Jak jste teď četli. A co mi opravňuje k tomuto tvrzení ? Dne 7. října 1958 byl oficiálně schválen Program MERCURY. Program kosmických letů s lidskou posádkou podepsal president USA – velitel spojeneckých vojsk ve Druhé světové válce – pětihvězdičkový generál EISENHOWER. Co máme společného? 7.října seskočil můj otec jako náčelník štábu skupiny ARAP u MAKOVA – symbol makových květů – symbol konce První světové války, dodnes užívaný. Šlo tedy o program který měl ukončit celé to období dvacátého století. Století dvou hrozných a krvavých válek a třetí – Studené – ukončit studeně – bez ohňů. Bez válečného konfliktu. A tak to také bylo. Tak tři sestry společně zorganizovaly.  Všimněte si anglické výslovnosti českého slova STUDENT – STUDENÉ. Co říkáte? Ta podoba? Zkuste si to! Ve Skotské angličtině se poslední písmena u slov, tak zvaně, “polykají”.

Kromě toho že 7.října 1944 můj otec seskočil u Makova, je tento den i Moravcovou metodou minus 2, i 5.říjen. Datum narození Václava Havla v roce 1935. A 7.říjen plus dva je den 9. října, kdy byl ” zabit ” Ernesto Che Guevara ( se kterým jsem se sešel v Koulově ulici v Podbabě v Praze v roce 1966 )  v roce 1967 v Bolívii. Administrativním centrem a sídlem bolivijské vlády je město LA PAZ. Hlavním městem Bolívie je město Sucre. Název města LA PAZ je česky MÍR. Oficiální název města je “Nuestra Seňora de la Paz” ve španělštině. V angličtině je to ” Our Lady of Peace “. Česky ” Naše Paní Míru “. Jako náměstí Míru na Vinohradech. Na Dvojce. Název hlavního města Bolívie Sucre – čti SUKRE, velmi připomíná české CUKER – SACHAR – SOCHOR. Jméno naší ulice na Praze 7. Pplk. SOCHORA Antonína.

Programu MERCURY se také říká ” MERCURY SEVEN ” Podle počtu plánovaných letů a kosmonautů. Ano SEVEN jako jako hebrejské SHEVA známé ze jména města BEERSHEVA. Sedm studní. Nebo vojácky přizpůsobené žertu SEDM PIV – BEIR SEVEN. Je to ale i Varšava – Berševa. A jako náš obvod – Spartanburg.

A jako spojení s přísahou – slibem mezi Abraham a králem Abimelech – v češtině je to melech – král a Abi –  aBi – bez samohlásek KRÁL B. Popsáno v jednom z předcházejících příspěvků

Oficiálně zveřejněn byl program vesmírných letů  MERCURY, dne 17.prosince 1958. 17.12. – a to je i 1112 a tedy i 1775. Rok založení US Army, US Navy a US Marine.

A na konci REVOLUČNÍ ulice, která začíná Palácem MERKUR  je Palác KOTVA. Před ním dům číslo 3. Sídlo Vojenských staveb. Se stejným výklenkem, jako všechny domy, které jsou uvedené v samostatném příspěvku pod názvem Fotografie důkazy v mém příběhu Operace Benjamin – pád SSSR a světového komunismu, organizované Třemi sestrami.

Opatření pražské policie pro pražské hlavní město PRAHA na den 17.LISTOPADU 1989, měla název Operace STUDENT.

A dole, u protokolu o havárii letadla AN- 24V u polského Štětína,  si všimněte času, kdy havarovalo letadlo se DVĚMI M.V. – Ministry Vnitra. Československa a Polska. Bylo to v 22,52.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

A tady je konec převzaté a upravené části minulého příspěvku.

DATUM 02.02. 

Začátek této části šifry – 2 – dvojek, 5 – pětek a 0 – nul, nebo koulí, v datech, která jsou vlastně stejná jako výše uvedené názvy organizací – působících v Československu za totality. A jejich představitelů v roce 1989. SSM – M – Mohorita, MSS – S – Skála, OMS – S – Subotin.

Jsou to data 02.02. – druhý únor, 05.02. – pátý únor, 20.02. – dvacátý únor, 22.02. – dvacátý druhý únor a 25.02. – dvacátý pátý únor. A ještě k nim patří do sbírky data 02.05. – druhý květen, 05.05. – pátý květen, 20.05. dvacátý květen, 22.05. – dvacátý druhý květen a 25.05. – dvacátý pátý květen.

Podle gregoriánského kalendáře. Mým kolegou – předsedou OV SSM Praha 5, byl Jan GREGOR. A vy víte, že pětka je i dvojka i nula atd. Celkem 16 papežů neslo jméno Gregor.

A nyní velmi stručně ale přehledně, co mě k tomuto tvrzení vede. Pěkně po pořádku

02.02. Druhý únor. Tento den je 33. den gregoriánského kalendáře. Do konce roku zůstává 332 dnů, v přestupném roce je to dnů 333.

Druhý únor je velmi významný svátek křesťanů.” Připomíná událost z evangelií ( Lk 2,22 – 38 ) kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila, jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval ” světlem k osvícení národů “. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.století : v tento den světily svíčky “hromničky”, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před modlitbami.” Tolik z české Wikipedie k tomuto dni.

Co má společného s tímto svátkem Operace Benjamin ? Samozřejmě pouze ve znacích, signálech a jménech. Za prvé je to, že připomíná událost z evangelií Lk 2,22. Lukáš se jmenoval příjmením ( stejně jako nadporučík Lukáš z románu Jaroslava Haška )  vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM, a jeho nadřízeným byl mezinárodní tajemník Husák. Syn Augustina Husáka. A pak už jen 222. Maria přinesla Ježíše do Chrámu 40 den po porodu. 40 je římskými XL. – EL CHE. V této části se uvádí ženská jména Marie a Anna. Moje sestra byla Anna Marie, křestními jmény. A moje prababička z matčiny strany byla Anna. Otcova matka a sestra a druhá manželka byly Anna. K tomu ještě byla otcova matka Baran. Simeon byl plukovník Simonides, můj přímý nadřízený na vojenské základní službě v Litoměřicích . Říkali jsme mu Simon.  A “světlo k osvícení národů” je v tomto případě v naší řeči myšleno světlo jako ukazatel v Operaci Benjamin. Tedy já – jako otisk, stopa, trail, leave, mého otce. Světlo je hebrejské OR – Otmar Reidl Operace Benjamin. Tomuto dni se také říká ” svátek světel “.

Simenon byl tvůrce Maigreta – MGRT . Belgický spisovatel Georges  Simenon psal o detektivu Maigret. Simenon navštívil několikrát SSSR. Před Druhou světovou válkou. V roce 1933 dělal interview s Leon Trockij ( TROckij –  Trail, Torro, Turron, Trojačky, atd.) Simenon se narodil v Liege. Tam kde stojí FN. Fabrica National. Belgická Zbrojovka. Zbraň z této Zbrojovky v Liege, vyrobené buď tam, nebo v její pobočce v USA, si koupil otec v roce 1948 –  v měsíci červnu. O tom jsem tu již také psal.

Tento den má svátek Kornélius. Byl to římský setník, centurion, tedy voják. Nebyl to žid, ale věřil v jediného Boha. Byl pokřtěn Petrem, jako první křesťan, který nebyl předtím židem. Podle legendy se stal DRUHÝM biskupem v Cesareji.

Kornel je jméno o kterém jsem psal již v několika příspěvcích. jmenoval se Vavrinčík. A byl vedoucím oddělení středních škol ÚV SSM. V té době, jeho manželka, učitelka ruštiny, Hana,  vedla náš přípravný kurs ruštiny, který jsme absolvovali před odjezdem do Moskvy na jednoroční studium Vysoké školy komsomolské. Jeho příjmení je Vavrinčík. Jakoby zdrobnělina Vávra. Někdo od Vávrů. Kterým už v klasice o Marii – Maryše, radili aby nepili kafe. VÁVRA byl výkonný praporčík na školní rotě, kde jsem sloužil na základní vojenské službě v Litoměřicích. (Pro doplnění, velitel mojí roty byl Mathias – Matiášek, česky).  Svatého Kornélia uctívá jak Římskokatolická církev tak i Pravoslavná církev i Anglikánská církev.

A po VAVRINČÍK se stal vedoucím oddělení středoškolských organizací na ÚV SSM VAVRUŠ. Michal Vavruš – M.V.

Stejnou funkci jako VÁVRA v Litoměřicích na naší rotě, vykonával v Británii OTMAR REIDL na začátku Druhé světové války. Právě tam ho “našel” PALEČEK z DVOJKY, pozdější velitel výsadkového vojska a generál. A “vybral” jej osobně pro plnění úkolů v OPERACI BENJAMIN. 

Tento den má také svátek Stefan. Tak se jmenoval jeden ze Tří králů. Generál Stěpan Bunzák. Ten který odvedl v říjnu 1939 otce a další mladíky do SSSR. V sedmdesátých letech sídlil na velitelství pražské posádky, v domě přímo naproti paláci KOTVA. A tedy i obchodnímu domu KOTVA. Který byl slavnostně otevřen dne 20.02.

A Stefan je samozřejmě i Štěpán. Národní svatý v Uhrách. Hungar – Maďar ( jako druhý manžel mojí sestry UHER ). Jeho svátek je 16.srpna. A 19.srpna se narodil generál Stěpan Bunzák. Ve Volové. Svatý Štěpán, jako první křesťanský mučedník – také římský voják, se slaví 26. prosince. A to se narodil můj syn Nikola. Stejného jména jako car Nikolaj. Mučedník v Ruské ortodoxní církvi. Moravcovou metodou je to i plus dva 28.prosinec. A to se narodil bratr mojí matky. Gebelt – the Havel – z Horních Počapel. 27. prosince je svátek Agiou Stefanou, řecký ortodoxní svátek prvního mučedníka.

V době kdy jsem začínal pracovat na OV SSM Praha 2 – Dvojce, sídlil sekretariát OV KSČ v ulici Malá Štěpánská. U ulice Štěpánská, vedle kostela svatého Štěpána.

Dne 02.02.  mají také svátek nositelé jména Bodo. První manžel mojí mojí sestry Anna Marie, se jmenoval Bohumil. Stejně jako první manžel mojí matky. Kromě toho, že jsme mu říkali běžným Bohouš, se mu říkalo i Boďo. Boďa.

Dne 02.02. mají svátek Nely. Jméno Nela je pravděpodobně, podle Wikipedie zdrobnělina jmen jako Kornélie a Antonela a Petronela. Moje kolegyně v ročníku V25 na Vysoké škole politické v Praze se jmenovala Petronela – křestním jménem. Seděla ve velké posluchárně úplně vepředu. Moc jsem se s ní nevídal. Byla pokud si dobře vzpomínám ze Severní Moravy. Tedy v jiné studijní skupině. Jednou někdo v té posluchárně přinesl nějaký seznam ročníku a já jsem si všiml právě jejího jména. Nebylo tam zapsáno její křestní jméno Petra, ale Petronela, či Petromila. To už si doopravdy nepamatuji.

Dne 02.02. se také uctívá svátek svatého Burcharda. Byl to anglosaský BENEDIKTÝN ( BEN ). A BONIFÁC  ho jmenoval prvním biskupem ve Würzburgu. Do domu kde jsme bydleli v ulici pplk. Sochora 1391/4, se přistěhovali, někdy po okupaci v roce 1968 Buchertovi. Rodina Buchert. Kromě toho jsem v roce 1969, v říjnu cestoval do Brém rychlíkem, který jezdil, jestli si dobře vzpomínám na trati z Prahy do Würzburgu. My jsme přestupovali, tehdy v Norimberku na vlak do Brém. Svatý Burchard byl Benedyktýn – tedy Ben. Jako Benjamin. I ten kdo ho pokřtil svatý Bonifác, má ve svém jménu Bon , nebo Ben. Jméno Bonifác je kromě jiného i jméno jednoho ze Tří ledových mužů Pankrác a Servác a Bonifác. Jejichž svátky jsou 12 a 13 a 14 květen.  Tedy i 12 a 13 a 14 srpen. Pátý měsíc odzadu roku. 12 se narodil otec 13 se narodil Fidel Castro a 14. je i 19.srpen a to se narodil Generál Stěpan Bunzák. Kromě toho, využiji této příležitosti, a napíšu náš výklad těchto jmen. Pankrác je Pan Karas. To byl první z místních pomocníků skupiny ARAP po jejím seskoku. A byl jako první na území Protektorátu přijat do řad příslušníků skupiny. Aby to byla pravda, že je účastníkem Operace Benjamin, bylo jeho jméno potvrzené ze Západu z Moravcovi Dvojky. Výsadkem pod jménem KARAS. Jeho jediný  účastník byl kapitán Jaroslav Krátký. Na rozdíl od ostatních, parašutistů,  byl vyslán pozemní cestou, přes Turecko, na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Měl pas na jméno Dezider Bukovinský ( D.B. jako O.B. ) V Bratislavě se spojil se skupinou Flora ( Moje matka byla Florian ). Při ústupu z Banské Bystrice byl spolu s generálem Viestom a Golianom u Bukovce zajat. A pravděpodobně byl i s nimi popraven v koncentračním táboře Flösenburg.  To je první ” ledový muž “, jak se u nás říká. Druhý je Serváce – to je zřetelný anagram Vassil nebo Vasilek – Masaryk. A Bonifác je Ben a F a C. Buď Fotball Club jako Moravcova jedenáctka co odletěla 14. března 1939, na den narozenin manželky bratra mojí matky – Aurélie, přes Holandsko – Amsterdam s KLM ( LEMAK, MILK atd.) do Londýna. Nebo je to po našem F – P – R – L a C. EL CHE.

WÜRZBURG je dvakrát anagram Vasil. WÜRZ je Wazil – Vasil. Burg je Basil – Vasil. Dvakrát, v názvu jednoho města.

Dne 02.02. se uctívá i ve zemi Franky narozená dcera franského krále Martella, jménem Hadeloga. Hadileg znamená, přeloženo z hebrejštiny přeskočit, třeba v knize odstavec při čtení. Anglicky skip a rusky propuskať. To ruské znamená ,ale i průchod – propuštění přes hranice, například. Anglické pass – projít. Princezna se narodila v zemi Franků. Frank se jmenovala příjmením, sestra prvního manžela mojí matky. Jenny Frank. A Frank se také jmenovala druhá manželka K.H.Franka Anna. Za svobodna Anna Müller ( Meyer, Machar, Mizer, Mlynář, Majer atd)  z Mostu – Brux , německy ( Bruck byl i u Vídně vzpomínaný v Haškem v jeho Švejkovi ). Jméno krále vám připomíná určitě i slavný cognac – česky koňak. A s jednou čárkou je z toho koňák. Někdo od koní. Tak jako byl prapůvodní význam slova – jména i příjmení MARSHALL.  A úplně nakonec MARTELL je i španělštinou čteno MARTEJ – Anagram MJRT – a zase španělsky čteno Mochorit. Mohorit, Mogorit, Megrit, Mohort atd.atd.atd.

Dne 02.02 se slaví ve státě Pennsylvania ( Westmoreland County – Anna Mohorita Lemak, a hlavní město Philadelphia kde vznikla v roce 1775 – US Army, US Navy a US Marine, a uprostřed s anagramem SYLVA – VASIL )  tak zvaný Goundhog Day – Den svišťů. Latinsky je svišť – MARMOTA MONAX – španělsky vyslovené MOORITA MONACH. A napsané MOHORITA MONAX. Mnich Mohorita.  Je to svátek holandských a německých přistěhovalců, kteří ho doma slavili s jezevcem. Jelikož nebyl v USA po ruce jezevec,  tak ho vyměnili za sviště. Nejstarší důkaz, podle Wikipedia, o slavení tohoto dne v Pennsylvánii lze nalézt v Pennsylvánském holandském folklórním centru, kde si dne 4. února 1841 zapsal James Morris, obchodník z Morgantown, Berks County, zápis ” Minulé úterý na svátek světel podle Němců svišť krátce vyleze ze své nory. Když vidí svůj stín zaleze zpátky a ještě šest týdnů spí protože zima bude pokračovat. Když je však zataženo zůstane venku protože zima už bude jenom mírná “. Důležité je jméno toho kdo si to zapsal. Byl to James – Jakub, Santiago, Diego, Yakov, Jacob, Jakov a česky i Kuba. Příjmením Morris jako Móric a byl z Morgantown – anagram Mogorita a DVĚ n a DVOJITÉ V,  nám zbude. Dvě malá nn k sobě přilepená, psáno rukou vypadají jako m. A m a w je opět –  mogorita vasil vasilič. Jméno okresu – County Berks je jako jméno Mostu v němčině – Brux – vzpomínané v odstavci výše a také jako rakouský Bruck vzpomínaný v knize Jaroslava Haška Švejk.

02.02. je v Polsku svátek Miroslava. Stejně tak se jmenoval syn Ludvíka Svobody Miroslav Svoboda. Stejně tak se jmenoval otec mojí manželky Vlasty – Miroslav Svoboda. A stejně tak se jmenoval i bratr mojí manželky Miroslav Svoboda. Samozřejmě, že jméno Miroslav skrývá i anagram Vasil. Mr.Slav – Mr.Vasil. A aby to všechno byla pravda, tak s otcem byl ve skupině ARAP vysazené na našem území v říjnu 1943 i jeden Polák. Nebyl to Miroslav byl to Genadij Eichner. Zvaný Antek. Jeho zařazení v osmičlenném výsadku bylo – překladatel z němčiny. A v domě Valdek, na náměstí Míru, kde sídlily kanceláře OV SSM Praha 2, kde jsem já pracoval v sedmdesátých letech,  bylo dole, v podzemí kino Varšava ( ne izraelská  Berševa v tomto případě polská Varšava ). Ve Varšavě sloužil jako na vůbec prvním zastoupení v zahraničí otec mojí manželky Miroslav Svoboda. Bylo to počátkem padesátých let. Byla tam s ním tehdy celá rodina. I manželka Vlasta i dcera Vlasta i syn Miroslav. A někdy v šedesátých letech kdy jsem propadl fandovství Slávii, mi moje matka velmi ochotně ušila na šicím stroji SINGER, který stál hned v předsíni, aby ho každý viděl kdo přišel na návštěvu, vlajku SLAVIE. Ta je ve stejných barvách jako barva Polska. A Slavie je zase anagram Vasile. I kavárna SLAVIA na Národní třídě, hned vedle viaduktu. Místo kde se seznámil Václav Havel narozený 5.října s Olgou. Svatbu měli dne 9.července. V den kdy se v roce 1909 narodil první manžel mojí matky. Olga Havlová se narodila 11.července – dva dny po svatbě měla narozeniny. 11.července se také narodil otec mojí manželky Miroslav Svoboda. A 11.07.  je to i 17.července – den vraždy cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu. a datum mojí svatby se SVOBODA. A s dětmi Kateřina a Nikola. A je to i 10.11. den založení US MARINE. Deny vydání vojenské knížky mému otci v roce 1976. A je to i 11.01. datum povýšení mého otce na plukovníka. V roce 1973, rozkazem číslo 0352.

Miroslav byl i TYRŠ. V Tyršově domě v Praze působil doc. Ivan Mohorita z Volové. Vysokoškolský pedagog. Jeden za Tří králů. A jedna ze skupiny z Východu do Československa vysazená, nesla název TYRŠ. Velitelem byl ppor. Ján Hudec – přeloženo do naší řeči houslista. A členem tohoto výsadku byl Ignác HAZUCHA. Emil HAZUCHA bylo krycí jméno mého otce, ve výsadku ARAP. Fotografie dokumentu je tady na webu. Na falešných dokumentech Slovenského štátu.

DATUM 05.02.

Je to 36 den gregoriánského kalendáře, takže 329 dní ( v přestupných letech 330 dní ) zůstává do konce roku.

V tento den v roce 146 (14.6. je i 14. červen. Den založení US ARMY v roce 1775, svátek má VASIL a je to den narození ERNESTO CHE GUEVARA v ARGENTINĚ) před naším letopočtem skončila Třetí Punská Válka – dobytím KARTÁGO ( porovnej s CHARTA ), římskými vojsky. V roce 2, našeho letopočtu vyznamenává Římský senát císaře AUGUSTA titulem ” Pater Patriae” – “Otec vlasti” ( ne otec Vlasty ). V roce 506 kodifikuje Vizigótský král  právo lidí v LEX ROMANA.

K ještě pozoruhodnějším událostem dochází tento den 02.02. – myslím z hlediska Operace Benjamin, ne z historického pohledu – v kultuře. V roce 1695 Má premiéru opera Muzio Scevola od Giovanni Battista Bononcini v Tordinoně v Římě. M.S.B.B. celkem čtyřikrát 2,5 nebo nula. Jako u datumu. A že je to pravda dosvědčuje za prvé jméno Battista – jako kubánský diktátor svržený Castry, Guevarou, Cienefuegosem a dalšími z Hnutí 26. července. Bononcini je Bon – Ben. A Opera proběhla v Tordinon – Tor, jako už známé Torro, Turrón, Trojačky, Torridon, atd. V ROMA. Roma je kdo víte – jako říše i jako národnost.

V roce 1866 je v Paříži premiéra Operety Offenbacha Jacquese Blaubart. Premiéra je v divadle des Varietés. O.O.B.V. Celkem čtyřikrát 2,5 nebo 0. Jako u datumu toho dne. Kromě toho je skladatel křestním jménem Jakub, Santiago, Giacommo, James, Diego, Yakov, Jakov, Jakovlev a KUBA. Blaubart je Modro Vous – M.V. Samozřejmě že jde o spojení s popravou konfidentky gestapa Marie Riplové, kterou provedl můj otec ze skupiny ARAP s Josefem Čarnotou , ze skupiny WOLFRAM, společně, v beskydských lesích v roce 1944. Po odsouzení veliteli skupiny ARAP – kapitánem  Niščimeno-Bělavský a velitelem skupiny WOLFRAM, kapitánem Josef Otisk.  Samozřejmě jde i o ty iniciály V.M. i v němčině je to Blau Bart. B.B. V Bánské Bystrici kde otec pracoval před Druhou světovou válkou. A kde vypuklo v měsíci srpnu – Augustu dne 29. srpna 1944 Slovenské národní povstání. Libreto k Operetě ModroVous napsal HENRI – JINDŘICH Meilhac a LUDOVIC – LUDVÍK Halévy. Kromě toho je Bart i zkrátka jména BARTHOLOMEUS – anagram MOHORITA VASIL. A Bartolomějská ulice kde sloužil u policie, jako pyrotechnik,  v průběhu Druhé světové války, bývalý rotmistr československé armády, první manžel mojí matky. Florián.

V roce 1887 má ve městě Milano, v Teatro la Scala Opera Ottelo, autorem je Giuseppe Verdi. V roli Ottelo vystoupí Francesco TAMAGNO. Milano – M, Scala – S, Opera – O, Otello – O a Verdi – V. Tady je dokonce na výběr. M.S.O.O.V. Dvojek a pětek a nul. Že to souvisí s mým příběhem dokazuje to, že jsem v roce 1972, v prosinci cestoval na pozvání vlakem Praha – Vídeň – Miláno. Tam na mne čekal můj spolužák ze školy v Moskvě, 1971/72 Vittorio Prezziaty. To už tu také bylo. A také tu bylo, že jsme spolu předtím,   se všemi dalšími zahraničními posluchači toho ročníku navštívili vojenské cvičení u Moskvy – u TAMANSKÁ divize. TAMAGNO – TAMANSKÁ. Ottello – černoch. A kdo dál byl černoch nebo cokoliv jiného v mém příběhu??? Tamanská divize zabránila pokusu o převrat jak víte. A  já jsem byl u toho. Jak jsem popsal již dříve, tady na webu. V opeře vystupuje postava Iago – to je Santiago – Jakub, Yakov, Diego, Jakov, James, etc.

V roce 1941 má světovou premiéru ve Wüppertalu Opera Fürstin Tarakanov od Borise Blachera. Opera WÜppertal Boris Blacher. O. dvě V.V. a B.B. celkem pět dvojek nul a pětek. Boris a Blacher jsou anagramy Vasil a Vasil. Lépe řečeno Basil a Basil. A ve jménu BLACHER ještě kromě Vasil zbyde LCH – EL CHE. Fürstin Tarakanov. Tarakan je rusky šváb. A vy co čtete pozorně víte, protože už to tady bylo, že každé ráno, když jsem odemkl kanceláře na Dvojce, tak se rozeběhla celá kavalérie Tarakanů. Nemají totiž rádi světlo. Nemohli jsme se jich zbavit. Pod námi byla restaurace a bufet. Místo příhodné pro šváby co mají rádi pivo. To říkali odborníci z Přírodovědecké fakulty UK, sídlící na ALBERTOVĚ, které jsem pozval někdy v roce 1977 a prosil o radu co s Tarakany. Boris Blacher se narodil ruským rodičům v Mandžuské Číně. A v roce 1922, odešel do Německa. Tarakan je samozřejmě také to, už známé Torro, Trojačky, Toridon, Turrón, Tordinon atd. Opera měla premiéru v roce 1941. Tedy v průběhu Druhé světové války. A vy už víte že rok 1941 je i rok 1919 – rok narození mého otce. A je to i rok 1991 – rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Kromě řady dalších událostí, které se staly tento den a které mohou mít souvislost s Operací Benjamin uvádím jenom ty nejzřetelnější a nejvíce jasné a srozumitelné. A proto mohu už jenom přidat narození rakouské herečky Hilde SOCHOR. Tak jak se jmenovala naše ulice po tragicky zesnulém hrdinovi SSSR pplk. SOCHOROVI. Že je tu souvislost dokazuje to, že jejím manžel byl Gustav Manker. G.M. – jako Gorbačov Michail, jako syn mé sestry Michal H/G, jako ulice Mladé Gardy, kde žil bratr mojí matky Karel Gebelt – the Havel, a náměstí Maxima Gorkého kde jsem pracoval já.

Nejvíce jasnou spojnicí s Operací Benjamin a tedy důkazem o spolupráci všech dvojek pod vedením Tří sester je jméno německé herečky ORTRUD BEGINNEN.  Tedy OR – Otmar Reidl a hebrejsky kůže a světlo, dále známé TRU – jako Torro, Turrón, Trojačky atd. a její příjmení jako angram Ben nebo Benny. Její celé jméno bylo ORTRUD ELSA ELISABETH BEGINNEN. Tedy již její jméno jsou čtyři nuly, dvojky, nebo pětky. Její staroněmecké – nordické,křestní jméno znamená hrot, špičku či ostří zbraně a sílu. tedy asi volně přeloženo úderná zbraň. Nebo možná silná zbraň, anebo smrtící zbraň. To nechám na vás. Její další jména jsou ELSA – to je EL CHE a ELISABETH jako ELISABETH II, britská královna. Nebo španělsky Isabella. Španělská královna vysílající Kryštofa Kolumba do “Indie”. Manželem Isabella byl král Fernando. Tedy česky Ferdinand. Také známé jmeno  v mém příběhu.  A její příjmení? To je přece začátek. Anglické begining znamená začátek. Aby to vše byla pravda, narodila se 19.prosince 1938. V ten den byl přijat zákon číslo 255. O odboji v roce 1946 v Československu. Ano to je přímé spojení. Narodila se v Hamburgu. Městě, kde se vlévá do moře řeka LABE – ELBE. Ludmila a Basil/Vasil. A řeka LABE protéká Horními Počaplami. Kde se moje matka narodila jako GEBELT – the Havel. Aby to vůbec bylo jasné tak  ORTRUD spolupracovala s francouzským režisérem jménem PAUL VASIL. VASIL a PAUL. Paul je, jak už tu také bylo, a Pražáci to mohou znát osobně, francouzská síť občerstvení – kaváren PAUL. Založená v roce 1889 !!! Ano v roce 1889.

Co se vlastně událo tím momentem kdy se na veřejnosti – na kulturní scéně objevil Paul Vasil. Za prvé to o čem píšu v předcházejícím odstavci. to je zcela zřejmé. Ale, a to za druhé, připomnělo všem zasvěceným výsadky československých parašutistů z Londýna – vyslané Dvojkou – tedy OSS a SOE. Většina výsadků měla názvy chemických elementů podle stupnice Mendělejeva. To každý, kdo jen trochu zná tuto stránku vojenské historie, ví. A proč tedy Paul a Vasil? U elementů se určují tak zvané Atomové vlastnosti. Je jich celkem 7. Ano 7. A mezi nimi je i Van der WAALS, poloměr. Ano Van jako součást holandských – podzemí – jmen a WAALS. I tanec i WAASIL. Van der WAALS  je u MERCURY – česky RTUŤ ( i LTT ) , 155 pm. A jak víme to je i , po našem 15 – tři hodiny – a 5. Tedy 35 – 1775. Rok založení US Army, US Navy a US Marine.  Další z atomových vlastností je Elektronegativita – Pauling stupnice. Ano čtete dobře PAUL ING. Pole britských standardů inženýr – odborník, profesionální řemeslník, vyučenec v oboru. Je to ale i ženista. Ten kdo má rád ženy, vtipkují vojáci. A v té vojenské odbornosti je to  stavění mostů. kladení a odstraňování min. Stavění silnic, letišť atd. To co dělali Vojenské stavby a Silniční vojsko. Kde jsem se vyučil a otec tam také pracoval. A proč MERCURY ? Protože PAUL ING číslo je 2,00. Ano 2,00. MERCURY 2,00 – celkem 0000 , 2222, 5555, a Mohorita k tomu. Další M.

Tvůrce tabulky prvků se jmenoval Mendělejev. DIMITRIJ MENDĚLEJEV. Měl čtyři děti. Ljubov a  Marie, Vasil a Ivan. Tři z nich měli shodná jména ,ale i otěčestva jako děti v rodině DIMITRIJ MOHORITA – mého děda z Volové. Byli to Marie Dimitrijevna M, Vasil Dimitrijevič M., Ivan Dimitrijevič M. Stejně jako u MOHORITŮ. Marie Dimitrijevna M.,Ivan Dimitrijevič M.,Vasil Dimitrijevič M., A ještě k tomu jedna Vasila Dimitrijevna M. Pouze Ljubov Dimitrijevna u Mendělejevů nebyla shodná se jmény u Mohoritů a pouze Petr Dimitrijevič od Mohoritů nebyl shodný se jmény u Mendělejevů.

Není předmětem mého psaní hledat souvislost mezi všemi názvy londýnských výsadků a tabulkou Mendělejeva. Jenom pro jasnost uvedu další tři příklady. MERCURY byla v Londýně přejmenována na SULFUR. Chemická značka S. A to je DVOJKA. Další je WOLFRAM. Ten seskočil ve velmi známém datu 14. září 1944 v Beskydech. WOLFRAM je i WOLF a RAM. WOLF je VLK, rusky VOLK a to je obráceně KLV – KLOV – to dělá HAHN. Jako moje babička z matčiny strany. A RAM je BERAN. A moje babička z otcovi strany byla BARAN, A sestra mojí matky se vdala, pod Druhé světové válce, za vojáka československé armády jménem BARANIK. A jako poslední příklad jsou skupiny SILVER 1 a SILVER 2. Ano už to umíte přečíst správně VASILLY 1 a VASILLY 2.

A co říct k tomu všemu nakonec? Chemická značka MERCURY nebo RTUTI, je Hg. Stejně jako iniciály, hebrejsky psané bez samohlásek holandského města HAAG. Které dobyl 10.května 1940, velitel německých výsadkářů generál KURT BENNY STUDENT. Bývalý pilot z První světové války. A také velitel Operace MERCURY při obsazení KRÉTY. HG je ale také HUSÁK GUSTÁV ( původně AUGUSTIN ) ale také GUS HALL, generální tajemník Komunistické strany USA. Ten sloužil v průběhu Druhé světové války u US Navy. U Mariny jak se u nás v Česku říká.

05.02. je den kdy se slaví svátek JÁKOBA. Jákob je Jakub, James, Santiago, Yakov, Jimmy, Diego, Iago, Jakov a Kuba. V celém příběhu Operace Benjamin hraje významnou roli Kuba. Jako stát, země. S její historií. A s jejími představiteli. Před revolucí i po revoluci. Jakovlev byl otcův instruktor v Moskvě v roce 1944, před vysazením do protektorátu. Kapitán Jakovlev .Jakovlev byl i tak zvaný Otec Perestrojky a spolupracovník Gorbačova. S ním jsem se sešel v září 1989 a informoval jsem ho o tom co je čeká a nemine. V Moskvě. V budově ÚV KSSS. Doprovázel mě tam bývalý velvyslanec v Rakousku, Marek Venuta – Také V.M. Jakovlev byl i sovětský maršál a i konstruktér letadel JAK – A to víme je i SKOT – skot. CATLE. Biblický Jákob byl z DVOJČAT, tím mladším. A slovo Jákob v hebrejštině znamená “držící se paty”. Držel prý při svém narození starší dvojče za patu. Držák paty je i Držák Paty – Jako Patricia – Vlasta. Jak se jmenovala moje manželka. A samozřejmě, to už tu také bylo je to i generál Patton. Jemuž jsme přísahali věrnost na nádraží Bubny, mezi kolejemi, v naší dětské protistátní organizaci. Záhy rozprášené. Ale přísahu jsme stihli udělali a já ji naplnil.

05.02. je den kdy se vzpomíná svatá Agatha z Catanie. Narozena v roce 225. Mučednice. Česky se jí říkalo také Háta. ( hebrejsky HaTé – čaj – chai – EL CHE) Patří mezi prvomučednice, je jednou ze SEDMI žen ( vyjma Panny Marie ), které jsou jmenovány v římském kánonu při mši svaté. Její příběh je velmi smutný. Byla mučena, protože se nechtěla provdat za zástupce římského císaře Quintian. Quinti je latinsky pátý – 5. Páťák ? Pátečník ? Nebo Pátek – černoch, domorodec Fredy ve skotské angličtině jako Fridrich – Bedřich ?   Agatha pocházela z bohaté rodiny. A on měl zájem i o její bohatství. Protože odmítala sňatek, byla mučena, byly jí uříznuty prsy a nakonec byla válena na střepinách a žhavém uhlí. Dne 05.02. roku 251 zemřela. Agatha je ne moc obvyklé jméno v Česku. Znal jsem jednu osobně. Jednou nebo dvakrát jsme se setkali. Byla manželkou mého spolupracovníka na ÚV SSM. Příběh mučednice, podává velmi svérázným způsobem česká píseň. České slovo teta – je ve španělštině ženský prs. Tato česká píseň praví, že teta Agáta byla velmi bohatá a velmi lakomá. Nevím zda šlo o obhroublou narážku na to ,že se nechtěla vdát s Římanem a dělit se s ním o majetek. Mně to tak připadá. S ohledem na to, že je to Teta. Ale to nevím. Ale vím, že píseň napsal MICHAL PROSTĚJOVSKÝ. Tedy Michal z Prostějova, dá se říct. A kdo je MICHAL Z PROSTĚJOVA, myslím, už je jasné všem ,kteří čtou můj web pozorně.  Vím, že se narodila v roce 225 a zemřela v roce 251 a to 05.05. Tedy zase samé dvojky, pětky a koule – nuly. Musím v této souvislosti i připomenout televizní seriál italské televize, který byl vysílán v čase totality i v Československé televizi. Jmenoval se Chobotnice a v hlavní roli tam vystupoval komisař Catani. Samozřejmě, že to nebyla náhoda. A ten seriál byl určitě zdrojem informací pro zasvěcené v Operaci Benjamin. Seriál právě nyní na některém programu České televize opakují. Jméno mučednice je naším “hebrejským ” psaním GTH – THE G – španělsky EL G – EL CHE. Nebo GHT – The G.H. – Buď The Gustav Husák, nebo The Gus Hall nebo The Haag.

05.02. je den kdy má svátek ALINA – ADELHEID. Jednou z variant tohoto jména je i jméno ALICIA. A tak se jmenovala moje přítelkyně ve škole v Moskvě. Argentinka z Buenos Aires. Kromě toho toto jméno Alina svádí k jeho podobnosti s českým jménem Alena. Tak se jmenovala sestra mojí matky Baranikov, za svobodna Gebelt – the Havel. Její dcera narozená v roce 1955 se také jmenovala Alena. Jméno Alena je psáno ” hebrejským ” způsobem L.N. LOUNY. Tam seskočil Vasil Kiš s výsadkem KOZINA ( to je i Jan ale i kůže ) začátkem roku 1945. Více popsáno jinde. Náhoda by to byla, kdyby manžel tety Alena a sestřenice Alena nesloužil, jako voják, v sedmdesátých letech někde v okolí města Žatec, kde bydleli. A to je okres LOUNY. Odtud se stěhovali do Mladé Boleslavi – M.B. Místa, kde byl po Druhé světové válce velitelem divize, až do svého odchodu do zahraničí – do emigrace, generál František Moravec. Do zahraničí odešel i s manželkou jménem Vlasta. Ta byla z Plzně. Stejně jako moje manželka Vlasta.

05.02. je den kdy si připomínají protestanti výročí úmrtí pastora Philip Jacob Spener. Ten se narodil dne 13. ledna 1635 v Ribeauvillé ( německy Rappoltsweiler ) v Alsasku a zemřel 5. února 1705 v Berlíně. Narodil se v den, kdy padli v prvním boji v roce 1936 dva rumunští dobrovolníci u MOJADAHONDA, u města MADRID a EL ESCORIAL ve Španělsku. Jmenovali se VASILE MARINE a ION MOTTA. Byli příslušníky rumunské fašistické ŽELEZNÉ GARDY. Jen připomínám jejich iniciály – VMI. Ty jsou stejné jako dvou ze tří králů Ivan Mohorita a Vasil Mohorita. Ti o tři roky později odešli do SSSR. Z VOLOVÉ. VMI je také VIRGINIA MILITARY INSTITUT. Vojenská škola, kterou absolvoval náčelník štábu US ARMY v průběhu Druhé světové války, pětihvězdičkový generál GEORGES CATLETT MARSHALL. Otec MARSHALLOVA PLÁNU. Byl do té doby jediným absolventem této vojenské školy v této funkci. Moravcovou metodou minus dva je to 11.01. a to je datum povýšení mého otce do hodnosti plukovníka, v roce 1973. A zase obráceně i 10.11. založení US MARINE a 11.07. narození mého tchána a narození OLGY HAVLOVÉ a je to i 17.07. poprava cara Nikolaje a datum mojí svatby v roce 1976. A datum 10.11. 1976, vydání otcovi vojenské knížky.

První jméno je Philip. Tak se jmenoval můj spolužák na Strossmayerově náměstí v Praze 7. Seděli jsme dokonce jeden čas v jedné lavici. Byl geniální matematik. Druhé jméno je Jacob. V předešlé textu mnohokrát opakovaný význam tohoto jména. Co dále má souvislost s Operací Benjamin? Jeho babička byla Cecilia MEYER, matka byla AGATHA a narodila se ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam také Spener dvacet let aktivně pracoval jako kazatel. FRANKFURT NAD MOHANEM je také město, kde žil po emigraci v roce 1969 syn bratra mojí matky Karel GEBELT – Tha Havel. A ve Frankfurtu nad Mohanem je také letiště HAHN. Stejně tak se jmenovala naše babička z Horních Počapel. Marie HAHN – GEBELT. Poté pracoval v DRÁŽĎANY – DR.ŽDN. To jsem já, prosím. Přeložte si to sami. Tam spolupracoval velmi úzce se svým žákem AUGUST HERMAN FRANK. Sestra prvního manžela mojí matky byla FRANK. A ANNA MÜLLER z Mostu byla FRANK. Posledním místem jeho působení byl BERLÍN. Tam pracoval v NIKOLAIKIRCHE. Kostel stejného jména jako car NIKOLAJ II. A stejného jména jako můj syn NIKOLA. Manželka Spenera se jmenovala Susan ERHARD.  A měli spolu 11 dětí. Ano 11. Nebo II. Jmenovala se stejně jako pozdější po Druhé světové válce kancléř NSR ERHARD. Nyní musím napsat, že v Horních Počaplech žila rodina  ECKHARDT, ne ERHARD, kousek od mých prarodičů GEBELT. Před hřbitovem. ( kde pracoval FRANZ JOSEF – hrobník ) Velmi podobné příjmení.  Spener zemřel 05.02.1705 v Berlíně. 17 je i pět podle hodin. Je to tedy číselně vyjádřeno jako 05.02.505.

05.02. V roce 1597 bylo v japonském NAGASAKI, popraveno 26 františkánských a jezuitských misionářů. Jsou uctíváni jako mučedníci v katolických a anglikánských církvích. Byli ukřižováni na kopci TATEYEMA v NAGASAKI. Jejich beatifikace se uskutečnila dne 14. září 1627 ve Vatikánu, papežem Urbanem VIII. 14. září je jedno z klíčových dat v Operaci Benjamin. Je popsáno v předcházejících příspěvcích velmi podrobně. Jen uvedu pro připomenutí úmrtí Tomáše Masaryka, narození Jana Masaryka v Praze na Vinohradech – Dvojce, dokumenty mého otce vystavené dne 14. září i narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslava Jenerála – JJ – zády k sobě jsou KOTVA  a 14. září je i 19. září a to je datum mého narození.  Dne 9. srpna roku 1945 byla svržena na NAGASAKI DRUHÁ atomová bomba, pod krycím názvem FAT BOY. Ten den slavili DRUHÉ narozeniny moji DVA bývalí nevlastní bratři, DVOJČATA, narození dne 9.srpna 1943.

20.02.

20. února je 51. den gregoriánského kalendáře, takže zůstává 314 dní ( v přestupných letech 315 dní ) do konce roku. A tady už je zastavení první. 51 je římskými číslicemi LI – jako čínská obdoba anglického jména LEE. také lee – 199 – zrcadlově. Moje datum narození. A rok zahájení výroby značky LEE v Kansas City. 1889. Kansas City KC – KS – X – CHE – EL CHE. Do konce roku zbývá 314 dní dní. to je 3 a podle hodin 14 – 2. Tedy 32 – rok založení US Army, US Marine a US Navy . 1775.

20.02. Mírová smlouv ve městě HAAG, tento den, v roce 1720 ukončuje válku čtyřnásobné aliance Velké Británie, Francie, Rakouska a Nizozemska proti Španělsku.

20.02. V bitvě u Ituzaingó je, v roce 1827, poražena Brazílie Argentinou, v Brazilsko Argentinské válce. B.A.

20.02. Ve válce Trojské ( Trója Praha 7 – Spartanburg ) aliance se brazilské ( Brazil – Basill – Vasilly ) jednotky zmocňují hlavního města Uruguaye Montevideo – U.M. – V.M. Nebo jenom Monte Video – M.V.  Vanancio FLORES ( moje matka provdaná poprvé je FLORIÁN – OVÁ ) je prozatimním prezidentem. Je to v roce 1865.

20.02. V roce 1890 získávají ve volbách němečtí sociální demokraté většinu. Podle tehdejšího volebního systému, ale mohou získat pouze 35 křesel – mandátů v Reichstagu – Říšském sněmu. 35 číslo je nám známé – 1775.

20.02. Habibullah Khan, 15 emir Afghanistánu je zavražděn, v roce 1919. Začíná třetí britsko-aghánská válka. H.K. jsou jeho iniciály a to je i náš Hradec Králové kde se učil Vasil Bilak krejčím na doporučení svého bratra Dimitrije. Kraj ve kterém můj otec stavěl opevnění před Druhou světovou válkou. Stalo se to v roce 1919, kdy se můj otec narodil. Emir je i Mira. Tak se jmenoval otec mé manželky ( Mirosalv – Míra )  který ve Druhé polovině sedmdesátých let pracoval jako obchodní rada na velvyslanectví v Afghanistánu. V době ,kdy tam pracoval,  vypukla sovětsko-afghánská válka.

20.02. V roce 1933, na tajné schůzce domlouvají Adolf Hitler a Herman Göring půjčku od německých průmyslníků ve výši 3 milióny říšských marek. Iniciály účastníků schůzky jsou hebrejský člen HA a HG. Tedy anglicky The H.G. – jako AGATHA. A jako The HaaG a jako The Gus Hall a jako The Gustáv Husák.

20.02. V roce 1933, přijímá Senát USA 21. dodatek k ústavě Spojených států. Končí prohibice. V den kdy vstupuje zákon v platnost a to je 5. prosince. 21 je i 51 – LI – LEE – lee – 199 – 1909 – 19.09. 5. prosinec je Moravcovou metodou minus dva i 3.12. respektive 12.3. A to je moje rodné číslo. A datum popravy Rudolfa Slánského, Margolius a dalších. 21 je i 3×7. 37 je i 31 a to bylo číslo mého dresu v Meteor Praha se kterým jsem byl v Brémách – americké okupační zóně v NSR –  na basketbalovém turnaji v roce 1969. Říkali tam se smíchem, že Brémy jsou dlouhé jako Lovosice. Pouze v češtině jsou to Lovosice. V jiných jazycích jsou to LOBOSITZ. Vyslov LOBO SC. LOBO je ve Španělštině VLK. A to je i VOLK i WULF i WOLF i VLK. I WOLFRAM.  A vy určitě víte , že na ploše jsou při basketbalu dvě pětky – pět a pět hráců na každé straně. Jako desky Mojžíše. Jako počet prstů na rukou a nohou. 5 a 5 a ještě 5 a 5.

20.02. V roce 1938 se v referendu Švýcaři rozhodli uznat Romanský jazyk jako čtvrtý národní jazyk. Čtvrtý – IV. ROMA.

20.02. V roce 1857 zakládají podnikatelé HERMANN HENRICH MEIER a EDUARD CRÜSEMANN v BRÉMÁCH přepravní společnost Norrdeutscher LLOYD.  Jméno LLOYD je klíčové jméno v příběhu Operace Benjamin. Popsáo podrobně dříve. Jen připomenu námořníka BENJAMIN LLOYD z občanské války v USA. Kavárnu LLOYD na LOMBARD street v Londýně a pojišťovací společnost LLOYD a banku LLOYD s černým koněm ve znaku, v Británii síť lékáren PHARMACIA LLOYD. A DOYLL z dvojice Doyll a Bodie v britském seriálu o MI 5.

První podnikatel se jmenuje HERMANN jako HEŘMANova ulice sousedící s naší ulicí pplk. Antonína Sochora, Hermann Frank říšký ministr a manžel Anna Müller z Mostu – Brux. A Herman a Henrich, jako dvojice nacistických představitelů za Protektorátu v Praze. Henrich je i Jindřich – jako Jindřichův Hradec kde otec optoval, popsáno dříve. A pochopitelně MEIER – naše příjmení MOHORITA – MÜLLER – MACHAR – MIZER – MOHORT – MEGRIT – MAIGRET atd.

Druhý podnikatel se jmenoval EDUARD. Stejně jako Benjamínek v rodině BEN EŠ. Tedy Benešů. EDUARD BENEŠ. Nebo EDUARD jako DR. D. Doktor IV. Ivan a Vasil, Ivan a Václav a Vasile a Ion. Příjmení může mít jenom jeden výklad. EDUARD KRIZE MUŽ.  Město Brémy, co znamenájí už nebudu opakovat.

20.02. Giulio Cesare, italská opera od George Fridrich Händel s libretem podle Nicola Francesco Haym má světovou premiéru v londýnském HAYMARKET. V roce 1724. Cesar byl AUGUSTUS. Libreto napsal Nicola – Jako Nikolaj II car a můj syn. Hrála se v Haymarket. Jako Senovážná ulice kde jsem úplně poprvé začal pracovat v SSM v červenci 1971. Před odjezdem do školy v Moskvě. A jako Senovážné náměstí, hned vedle, tehdy jmenované Maxima Gorkého, kde jsem začal pracovat v roce 1982.

20.02. 1816. BARBER of SEVILLE. Lazebník Sevilský. Opera od Gioachina Rossiny měla premiéru v Teatro ARGENTINA v ŘÍMĚ. Libreto napsal Cesare STERBINY, založené na hře Le Barbier de Seville od Pierre Augustin Caron Beaumarchais. Barber je i Berber. Kočovník ze saharské pouště. SEVILLE je Vasile a Slavie. Důležitá jména – názvy v příběhu. Kromě toho i překlad do češtiny Barber – Lazebník, je anagram Bazilník – Bazil – Vasil. Opera měla premiéru v Teatro ARGENTINA – velmi důlěžitá země v operaci Benjamin. Skladatel se jmenoval Rossiny. A Ernesto Che Guevara se narodil v provincii Rosario v Argentině. A samozřejmě moje přítelkyně ze školy v Moskvě byla z Argentiny a sestra bydlela u kolejí v ulici Argentinská, v Holešovicích. Hlavní město je Buenos Aires. B.A. jako sestra mojí matky Alena Baranikov  a její manžel Antonín Baranikov a jako matka mého otce B.A. Baran Anna. Libreto napsal STERBINY. STERBA se jmenoval poslední ministr zahraničního obchodu totalitní vlády v roce 1989. Hru ,která sloužila jako základ pro libreto napsal Pierre – Petr jako otcův bratr a syn bratra mojí matky a byl také AUGUST – jako SRPEN i KVĚTEN. Důležité měsíce v mém příběhu. Jeho příjmení bylo Beaumarchais. MARCHAIS byl v době pádu SSSR a světového komunismu generální tajemník Francouzské komunistické strany. Beau je elegán a to myslím byl. Jeho mezinárodní tajemník mi přivezl do Prahy na jaře 1990 knihu MARCHAIS, s věnováním.

20.02. 1837. První představení komické opery Die Zwei Schützen od Alberto Lortzing v Lipsku. Dílo vychází z předlohy André – Ernest Modesta Gréter. Opera se jmenuje v angličtině The Two Riflemen. Dva střelci. Vzpomínáte na moje každoroční nákupy v Tuzexu – kupoval jsem Rifle. Bony mi prodávala tehdy moje teta Aurélie. Gebelt – The Havel. Dílo složil Albert – jako Alberto Corvolán a jako Albertov v Praze. Jeho příjmení je angram Lotr Zign. Cikán Lotr. Předlou mu bylo dílo Ernest – jako Che Guevara a kníže Ernest Braunschweig. Modesto se jmenoval španělský republikánský generál , v emigraci, který žil v našem domě v ulici pplk. Sochora. A Gerta se jmenovala paní Kafka – manželka profesora Kafka také z našeho domu.

20.02. 1886. V Drážďanech má premiéru opera URVASI od Wilhhelma KIENZL. URVASI je anagram VASIL  a UL. Jako Ústí nad Labem i jako Uhl. Příjmení je české Kyncl. Tak se jmenoval předseda OV SSM na praze 3. Premiéra byla v Drážďanech, kde začali masové bouře proti východoněmeckému komunistickému režimu v říjnu 1989. Právě v době, kdy jsem tam byl na oslavách 40. výročí založení NDR. Stejně jako Gorbačov, Jakeš, Honecker, Jaruzelsky, Ceaucescu, Živkov. 

20.02.1909. Filippo Tommaso Marinetti publikuje svůj futuristický manifest v pařížských novinách Le Figaro. A zakládá tím Futurismus. Wikipedia říká, že, cituji : 

Futurismus byl avantgardní (průkopnický, objevný) umělecký směr. Pro tento směr je charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Tím se futurismus stal hnutím odmítajícím jakoukoli tradici. Jejich cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, kterou nekritizovali, ale která se jim líbila. Častým námětem byla technika. Z toho vyplynula jejich snaha o rychlost, které dosahovali jednak zkratkovitostí a jednak proměnlivostí básnického rytmu.

Futurismus byl velice nacionální, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob, jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).”

Tento manifest napsal Tommaso Marinetty. T.M. Jako Tomáš Masaryk. Bylo to v roce 1909. Kdy se narodil první manžel mojí matky Ludmily a kdy se v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech, oženil Beneš Edvard/Eduard s Hanou/Annou. Kromě toho je to i moje datum narození 19.09.

20.02. 1943. Ve Frankfurtu nad Mohanem byla uvedena opera Die Kluge od Carla Orff, podle pohádky Dcera chytrého farmáře od bratří Gimmů. Nejdůležitější je to ,že Frankfurt/ Mohan je F.M. Jako František Moravec. Generál. A že ve Frankfurtu nad Mohanem žil v emigraci, syn bratra mojí matky Karel Gebelt – The Havel. A je tam letiště Hahn. Jak se jmenovala za svobodna matka mojí matky, babička Hahn – Gebelt z Horních Počapel. Die Kluge, znamená chytrý – v angličtině CLEVER – anagram Vasil. Napsal ji ORFF. Otmar Reidl – OR – kůže a světlo. Operace Benjamin. Předloha bratří Grimm – DVA bratři. A Grimm naše sousedka v domě v pátém patře. S vnučkou Kateřinou. A jméno matky herce Miloš Kopecký. Tak jak se jmenovalo asi deset let náměstí Strossmayerovo – Kopeckého. V Praze 7 – Spartanburgu.

20.02. 1941. Americké noviny Washington Daily News se ve svém vydání zmiňují o terénním vozidle JEEP. Jeho model WILLYS MB, byl předveden u Kapitolu ve Washingtonu, poslancům a senátorům a novinářům. Model WILLIS MB. Angram Vasil M.B. Mohorita Vasil.

20.02. 1962. John GLENN odstartoval z mysu Canaveral Cape Air Force na Floridě na misi MERCURY – ATLAS 6. GLENN znamená v angličtině a skotské gaelštině údolí – rokli. Mezihoří – dříve Volové. A Valley anglicky. Valy. Sídlo Ministra Obrany Československa. A VALO VASIL, můj kmotr a generálplukovník československé armády a otcův spolubojovník z Buzuluku. Odstartoval z Florida – Flore – Flores – Florián bylo jméno mojí matky po první svatbě. A samozřejmě to nejdůležitější je, že to byl program MERCURY. Jako Operace MERCURY. Byl tedy jedním z programu “MERCURY SEVEN” – Mercury sedm. Jako číslo sedm, ale hlavně jako Praha 7 – Spartanburg. Kde jsme žili v Holešovicích – Bubnech ( Havel Václav ) u kolejí.

20.02. Evangelická církev v Německu si připomíná tento den památku Fridrich Wiesler. Byl jednou z prvních obětí nacistických represí. Umučen v koncentračním táboře Sachsenhausen roce 1937. Jeho matka byla Auguste Hayn. Wielser je angram Vasilly. Jeho matka byla AUGUSTE a HAYN – HN. – Jako moje babička Hahn – Han.HN.

20.02. Je den vzpomínky pravoslavné církve, papeže Agatho. Ten zemřel 10. ledna 681. Papež vyznával monoteletismus. Císař Konstantine vydal dne 10. září 680 příkaz k zahájení obecné synody, která byla zahájena dne 7. listopadu v císařském paláci v Konstantinopoli a trvala s přerušením až do 16.září 681. Toho dne 16. září Rady Synodu schválila odsouzení monoteletismu, jako kacířství. To bylo již po smrti papeže Agatho. Papež zemřel 10. ledna – to se narodil o mnoho set let později Augustýn Husák. I rok je zajímavý 681. A i datum vydání příkazu k zahájení Synodu – 10.září 680. Jeho zahájení dne 7. listopadu, známé datum v dějinách. A prohlášení mono-teletismu za kacířství dne 16. září 681. 16. září je i 19. září a to je moje datum narození 19.09. a rok 1909. A čeština je nádherná, čtěte pozorně mono – teletismus. A i to je zajímavé ,že Agatha, z Catania, je světice vzpomínaná dne 05.02.

20.02. Slaví vzpomínku na svaté Viktor a Korona katolická církev. Viktor byl římský voják a Korona – Stefanie. Byli umučeni v roce 177. Viktor je také Emil – vítěz. Tak se jmenoval můj otec v týlu nepřítele. A Stefan se jmenoval generál Bunzák – Stefan ( Michal ) Volové, který ho odvedl do SSSR v roce 1939. A rok 177 je i 17.07. dne mojí svatby se Svoboda. A den popravy cara Nikolaje II v Jekatěrinburgu. Je to ale i 11.07. datum narození otce mojí manželky a datum narození Olgy Havlové. Je to i 10.11. den založení US Marine. A datum povýšení mého otce na plukovníka 11.01. A datum úmrtí Brežněva. 01.11. Podle Martyrologium Romnum je den jejich památky také 14. května. A to je i Moravcovou metodou minus DVA 12.květen – 12.srpen – den narození mého otce. Volové. A Moravcovou metodou děleno dvěma je to 7. květen. A to se narodil Ivan Mohorita. Volové. VMI.

22.02.

22. února 53 den greogoriánského kalendáře. do konce roku zbývá 312 dní ( v přestupném roce 313 dní ). 53 je římskými LIII – jako když vyslovíme jméno LEE. S dlouhým Í. Liii. Do konce roku zbývá 312 dní. To je i datum 3.12. kdy byl popraven Rudolf Slánský a Margolius a další v roce 1953. Je to i moje rodné číslo 123. A jw to i datum narození Vasilly Stalin – Džugašvili. Dne 21.03. Nebo americkým způsobem psaní dat – 03.21.

22.02. V roce 794 se v dokumentu o Synodu ve Frankfurtu poprvé v dějinách vůbec zmiňuje místo – Frankfurt. Tam žil v emigraci od Okupace Československa v roce 1968 můj bratranec Karel Gebelt – The Havel. A je tam letiště Hahn. Tak jak se jmenovala naše společná babička z Horních Počapel. Hahn – Gebelt Marie. A Frankfurt nad Mohanem jsou i iniciály František Moravec generál. Představitel Dvojky v Londýně ve Druhé světově válce.

22.02. 1371.Po smrti Davida II se stává skotským králem Robert Stewart. Zakládá dynastii Stuartovců. Scotish King Bob Stewart. – 2222. Samé dvojky jsou iniciály jeho jména a titulu. Název Skotska ve skotské gaelštině je Alba ( bílá ). Jako Elbe. Labe. Kde žila moje matka s rodiči a sourozenci na břehu Labe v Horních Počaplech. A tato historická událost se stala, po smrti Druhého Davida.

22.02. 1641. Ve válkách Růží, Margaret Anjou a vojska Lancaster vyhrála v bitvě u St. Albans a osvobodila svého manžela Jindřicha VI z Yorského zajetí. Ernesto Che Guevara sa narodil v Rosario, v Argentině. Margaret je anagram Mogorita – Mohorita. Lancaster je Lan Caster. EL CHE. A i Caster je Castro. Albans je Alba – Skotsko a Labe. a Bílá barva. Jindřich je Jindřichův Hradec kde otec optoval. A také je to jindřich Poledník. Jindřich byl VI. A to je Vasil a Ivan a Václav a Ivan a Vasile a Ion.

22.02. 1974 se Samuel Byck pokouší unést letadlo na mezinárodním letišti v Baltimore. Chce odletět do Washingtonu a zavraždit presidenta Nixon. Spáchal tam na letišti sebevraždu při útoku bezpečnostních sil. Jmenuje se Samuel – to je angram Vasil. Byck příjmením a to je Býk. Nebo Catle nebo Skot. A je to Samuel Byck Baltimore Washington. 2222. A Baltimore je ještě k tomu Balt a More – B.M. – Basil/Vasil Mohorita. V době kdy jsem byl ve škole v Moskvě navštívil Nixon jako první president USA Moskvu. Na jaře 1972. V prvním pololetí 1972 tam ještě byl na návštěvě i Fidel Castro.

22.02. 1979 získává samostatnost ostrov Santa Lucia v Karibiku. Nezávislost na Velké Británii. Nachází se v souostroví Malé Antily – M.A. Mohorita Anna. Mezi Martinik a sv. Vincenc. M.V. – Mohorita Vasil. kromě toho můj praděd byl Vincenc Gebelt a jeho žena Anna( Preis ). Vincenc je i firma vyrábějící “chocolate de Piedra” a Turrón. Od roku 1770 a 1775. V Agramonte, Catalunia – Katalánsko, Španělsko. Hlavním městem je Castries – jako Castros vládci Kuby – Cuba. Pevninská část území ostrova je 616 km2. To je i 1909 známý rok v mém příběhu a i 19.09. datum mého narození atd. Samostatnost získává ostrov v roce 1979 – a to je i 1919 rok narození mého otce i rok 1919 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Kromě to je LUCIA – i L a CIA. Nejvyšším bodem ostrova je Mount Gimie – M.G. – Michail Gorbačov, Michal H/G, Mladá Garda, Maxim Gorkij.

22.02. 1879. Obchodník Winfield Woolworth otevírá v Utice v New Yorku svůj první obchod. ” 5 centů ” Po několika týdnech ho mění na ” 10 centů “. A stává se významným obchodním centrem v USA. Až dodnes. Obchodník Winfield Wool Worth 5 centů – to je 02225. Stejný systém. Z pěti centů dělá dvakrát 5 a to je 10 – X – po našem také II. Jeho příjmení je Wool a Worth. Vyslovíme VŮL a anagram Mohorita ( kdy W je na hlavu postavené M a o bojí je trojzubec).

22.02. 1926. V Berlíně se otevírá první automobilní banka v Německu. FORD BANK. Ford byl Henry – tedy Jindřich. A jeho příjmení obsahuje jak Dr. tak O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin.

22.02. 1632. Ve Florencii věnuje Galileo Galilei knihu DIALOGO. velkovévodovi Ferdinandovi II. A předává mu osobně první tištěný výtisk. Florencia je jako jméno mojí matky po svatbě s Floriánem. Florián-ová. Kniha se jmenuje DIALOGO – DIA a LG. Defense Inteligence Ageny. Zpravodajská služba obrany. A můj otec byl DIA Betic. Ferdinand je známý jako Jiří VrŠťala – klaun Ferdinand a agent CIC z filmu Páté oddělení. Jeho příjmení je shodné se jménem britského města Bristol – Vrstala. Tam kde žije od své emigrace důstojník vojenské rozvědky Sovětské armády Viktor Rezun – Viktor Suvorov. Ferdinand byl II – DRUHÝ. A knihu předává Galileo Galilei v roce 1623 – 123. Moje rodné číslo a rok narození Vasilly Stalin.

22.02. 1784. Wilhelm HERSCHEL objevuje spirální galaxii NGC 3521. HERSCHEL je DRUHÉ jméno astronauta ze MERCURY 7. John Glenn. Popisovaný výše. Narozený 20. 02. Kromě toho je to objev GALA XIA. GL a to je EL CHE. A XIA je i CIA ale i i provincie XIA MEN kterou jsem navštívil v červnu roku 1989. V době událostí na náměstí Tian Men v Pekingu.

22.02. 1853. Tento je založena Washington University v St. Luis. Luis je české Ludvík. Jako Ludvík Svoboda. A jako můj spolužák ve třídě na základní škole na Strossmayerově náměstí. Příjmením Šťastný.

22.02. 1876. Je otevřena universita John Hopkins v Baltimore. Hopkins – Jezdil jsem deset jako dítě do Skokov. Hopkins – Skokovy. Balt a More .je B.M. Basil Vasil Mohorita. A je to místo kde studují studenti.

22.02. 1987. První letadlo z rodiny AIRBUS A320 vzlétlo. Za prvé je to AIR BUS jako BUENOS AIRES. A.B. A je to číslo 32 – To je rok založení US Army a US Marine a US Navy v roce 1775. Náhoda to není protože mě pozval v roce 1989 na zkušební let tímto letadlem, Praha Bratislava a zpět, ministr zahraničního obchodu ŠTĚRBA. Mělo se kupovat pro ČSA. ŠTŘBA výš před chvílí jmenovaný pracoval v minulosti s mým tchánem Miroslav Svoboda. V PZO Strojimport.

22.02. 1734. Opera Tragédie Chrononhotononthologos od Henry Carey má premiéru v Londýně. Jde o parodii, politickou satiru. Jde o použití řeckého slova pro název zkoumání času. Chronologie – je to pomocná věda, která je matematická ( astronomická ) chronologie – stanovuje objektivní jednotky času a nebo historická – technická, která sleduje způsoby dělení a měření času v různých kulturních okruzích v průběhu jejich vývoje. Historická chronologie má tyto funkce. Praktickou: to je převádění chronologických údajů minulosti na dnešní způsob datování a oprava datování historických událostí nedostatečně časově určených písemnými prameny. A má také část teoretickou: studium chronologických kategorií v jejich historickém vývoji, čímž určuje základní pravidla pro spolehlivé převádění dat. Tolik Wikipedia. Myslím, že v této hře, jejíž obsah je mi neznámý mohl být návod k právě tomu co píši. Tedy použití určitých dat v posloupnosti a v souvislosti s událostmi, které se dali časově ovlivnit, pro vojenské účely. Tedy například to o čem píši já tady na webu. O Operaci Benjamin. A k tomu je je ještě vedle dat a čísel, použito i písmen různých abeced a a jazyků. Proč si to myslím? Henry Carey je totiž Jindřich a Carey je naší hebrejštinou – bez samohlásek CR. Czechoslovak Republi, Carpathian Ruthenia a Churchil Roosvelt. Jeho otec byl George Savile – Vasile – Slavie, 1 Marquess of Halifax. MARQUESS je anagram MASARYK anebo VASILEK. Halifax byl ministr zahraniční Velké Británie v době Druhé světové války a jméno značky vojenského letadla. Kromě toho je to banka ve Velké Británii jejímž znakem je bílý kříž v modrém poli. Bílý kříž se jmenuje místo působení zpravodajského a diverzního desantu ARAP, ve kterém byl můj otec náčelníkem štábu ve Druhé světové válce. Je na Moravské protektorátní a Slovenské hranici. HALIFX je také nedávno popisovaná mnou tady na Webu událost z roku 118 v Nova Scotia tzv. HALIFAX Explosion – Výbuch v Halifaxu v Kanadě. Henra Carey se narodil 26. AUGUST. Byl tedy “August” Moravcovou metodou je to, 26 děleno dvěma 13. August a to se narodil Fidel Castro. Halifax jsou i dvě slova Hali a FaX – a to je i H.F. tedy i H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. Koňská síla – KS – X – Dvojka a nebo CHE – EL CHE.

22.02. 1904. Argentina dostává budovu na ostrově Laurie ( čti Lorí ) která byla postavena předchozí rok Skotskou národní Antarktickou expedicí. Byla tam zřízena stanice ORCADAS, která byla trvale osídlena. První z výzkumných stanic v Antarktidě. Za prvé je to Argentina, která má význam v celém příběhu Operace Benjamin. A ostrov je Isle of Laurie – I.L. – L.I. – LI – LEE. Vyslovuje se s -OR- a Argentinci tam vybudovali stanici ORcadas. Také -OR- Otmar Reidl Operace Benjamin. V hebrejštině světlo a kůže. Orcadas se nachází v Ohňové zemi. V angličtině je to Orkney. Nebližší argentinské město od této základny je město Ushuaia. Vyslovuj UŠUAIA. Jedna souhláska a to Š – Dvojka anebo v hebrejštině a azbuce TROJZUBEC. Jen pro zajímavost vzdálenost tohoto města od základny je 1502 km. Orkney se jmenuje souostroví ve Skotsku. Hlavní město KIRKWALL – což je anagram WASSILLLY. Wasily. Wall je zeď ale také Wůl. A kirk je i Kirch jako kostel ale i jako KIRCHMAYER. Třída v Praze, dnes Zenklova, dříve také Rudé armády. Tak zvaný Kód ONS používaný Velkou Británií pro svá území je S 12000023 – naše známé 1223. A 0000 nuly. Jako jsou uvedeny v názvu této kapitoly. Posdstatné je to ,že 23.12. byl popraven Lavrentij Berija. A je to také označení 123 – moje rodné číslo a 2 – DVOJKA. A 12.03. datum popravy Rudolfa Slánského a Margoliuse a dalších v roce 1952. Už větší důkaz pro Operaci Benjamin není možné asi najít.

Název ostrovů byl původně Insi Orc, což znamená Orkské ostrovy. Orc znamená v Keltštině prase nebo sele. Vzpomínáte, že Ernestu Che Guevarovi přezdívali ve škole “Chanche” – prase? také jsem o tom psal. Insi Orc je i IO. A to je i psací koncové M v hebrejštině anebo ve Španělštině anglické I. Tedy i M i I. M.I. Military Inteligence. Inteligencia Militar. Vikingové ale používali slovo ORKN ne ORC, což ve staré severštině znamenalo ” SPOLEČNÉ MOŘE”. Koncovka -ey- značí ostrov. Tedy po našem – Společné moře ostrov. Nerad se schyluji k výkladům, které jdou nad rámec mých textů, ale tento je velmi důležitý. “Ostrov a Společné moře”. Jde pravděpodobně o jasnou ukázku jednoho světa. Jeden Ostrov. Jedny Orcadas/ Orkney u Antarctica a druhé Orkney/ Orcadas u Antrktida. Nebo obráceně. Tedy jeden velký ostrov. Je náš svět.

22.02. 1281. Francouzský kardinál Simon de Brion je zvolen konkláve ve Viterbu papežem. Přijímá jméno Martin IV. S-imon, B-rion, V-iterb, M-artin. SBVM – 2252. A čtvrtý – IV. Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Vasile a Ion.

22.02. 1946. A nyní přichází klasická ukázka jak se tvořila šifra v Operaci Benjamin. Tento den byla uvedena ve Státním divadle Drážďany hra, pod jménem v Němčině, ” Abründige in Herrn Gerstenberg”. Hru napsal Axel von Ambesser. Premiéra v Západním Německu se uskutečnila dne 03.05. 1946 v Hamburger Kammerspiele. Abründige je Abyss. Z řeckého propast. Tedy i rokle, mezihoří, valley, údolí, atd. Tedy první koncovka – pozdější přejmenování ( cca v roce 1952 podle mých informací, přejmenování Volové na Mižgorie – Mezihoří ) RoKLe je i KaReL. Tak jak se jmenoval otec mé matky – Karel Gebelt – The Havel a jeho syn – bratr mé matky a také jeho syn – můj bratranec. A Bratr mé matky seznámil mého otce z Mezihoří – tehdy ale ještě Volové, někdy v roce 1947-48 s mojí matkou – svojí sestrou, v té době Floriánovou, vdovou s dvojčaty. Kromě slova Rokle – propast – údolí, je v názvu jméno Gerstenberg. Což je v překladu Ječmenová hora. Berg je Hora i po našem anagram Vasil. A to je důležité – ve skotské gaelštině je to Beinn – Hora. Tedy BEN. V hebrejštině je to HAR. Jako jediný název podniků restarycí a jídelen v Praze. HaR – Hotely a Restaurace. Ostatní byly RaJ. Restaurace a Jídelny. Dvojka měla jedinou výjimku v názvu. HAR. A to je samozřejmě málo. Gersten je ječmen. A ječmen je v hebrejštině – psáno latinkou a v našem směru – V.KIŠ. Vasil Kiš byl velitelem výsadku na Lounsku v průběhu Druhé světové války. Prošel strastiplnou anabází a válku přežil. KiŠ je i KS – X EL CHE. Budu o něm a o jeho výsadku psát v samostatném příběhu, který samozřejmě má celý souvislost s tím o čem píši nyní. Výsadek Vasila Kiš se jmenoval KOZINA. Což víte, je i Jan KOZINA – Chod, ale i KOZINA kůže. A OR – Otmar Reidl – operace Benjamin – znamená v hebrejštině kůže a světlo. Premiéra hry byla v Drážďany – Dresden. České DRÁŽĎANY je jak jsem nedávno psal i Dr. ŽDN. Doktor Žid a N. N je 14 písmeno v latinské – anglické – abecedě ( tam není naše CH !!! ) . Tedy DVOJKA. U hodin – Proto Tomáš Masaryk – T.M. – TiMe. Čas a jeho přepočty na čísla a zpět. Dresden je i Dres číslo 24 – protože den má 24 hodin. Ale také to může být 12. Protože 24 je i 12. V noci. Půlnoc. Dres nebo triko je hebrejsky chulca – Tedy dvakrát EL CHE. Autorem hry byl AXEL – to je zase EL X – EL CHE. příjmením Ambesser. Tedy nejlepší – BESSER – a Am. V překladu. America – zkratka. Ale také M.Bassil- M.Vasil. Náhoda by to byla, kdyby mi nedělala asi 24 let po této události, v létě roku 1970 ručitelku do KSČ paní Besser. Ladislava Besser. Paní Besser přežila koncentrační tábor Ravensbrůck ( Brück je anagram Vasilek a Raven je Havran – tedy černý pták ). Tím tehdy ale učinila mojí přihlášku neplatnou protože byl v té době členkou ÚV KSČ a ti nesměli být ručiteli pro vstup do KSČ. Z toho všeho vyplývá, že to tak prostě být mělo. Moje matka, jak jsem tady již psal to tehdy komentovala historickou větou ” Vojáci ? Ty si dělají co chtějí “. Byl jsem přijímán u Vojenských staveb. Generální ředitel byl generál Žlebek – anagram Bazilek – Vasilek – Masaryk. Kromě toho i jméno Ladislava je angram Ladi a Vasil. A co je tím největším důkazem o Operaci Benjamin a průběžně doplňovanými “informacemi” o jeho průběhu pro zasvěcené? Pan Axel von Ambesser natočil, jako režisér, v roce 1960 film ” Dobrý voják Švejk “. Ano čtete správně. V Německu a Dobrý voják Švejk. Upozornil tedy opět na souvislost tohoto díla s Operací Benjamin. Jak konkrétně? V roce 1961 byl navržen za toto dílo k ocenění ” Zlatým Glóbusem” Tedy zeměkoulí, můžeme říct. Naší jedné společné. Jak uvádím u výše citovaných Orkneye Islands ( OR ) v Skotsku a Orcadas ( OR ), argentinskou polární stanici. A proč to ” náhodou” vyšlo na rok 1961? Protože to je i rok 1919 – rok narození mého otce – světla – a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. 1991. A úplně nakonec. Švejk – Braunschwieg – vzpomeňte, kde má toto jméno původ – u ERNEST Braunschweig – manžel princezny VICTORIA ( EMIL v překladu ) LUISA ( LUDVÍK v mužském provedení) a jejich svatby v roce 1913 za účasti jejího otce císaře Willhelm II a krále George V a cara Nikolaj II. – Druhy a pátý a druhý na svatbě Braunschweig – B je dvojka. V Berlíně, také B -dvojak. 25222. Rok 1913 – 19 je 7 a 13 je 1. Dohromady 71 – odzadu je to 17 – a o je 5. A zase když pět tak i dvě a i nula. Švejka hrál v tomto filmu slavný herec Heinz RÜHMANN – Honza Říman. A když je někdo Honza a Říman tak to může být jenom kdo? No přece i Leeman! Ale to je ? Doplňte si sami. A úplné finále! Premiéra v Západním Německu byla 03.05. v Hamburku. 35 je rok 1775, rok založení US Army a US Navy a US Marine. A Hamburk je zase burk – vasil. V hebrejštině, kde Ha je člen – HaM.Vasil. Kromě toho tam ústí do moře Labe – Elbe. Stejné souhlásky i v češtině i v němčině a angličtině. L.B. – Ludmila a Vasil. A LABE – ELBE protéká Horní Počaply, kde skoro na břehu žila rodina GEBELT. The Havel.

22.02. 1959. LEE PETTY a Johny Beauchamp projeli v závodě DAYTONA 500, skoro stejně cílovou čárou. Tři dny později po rozboru cílových fotografií získal Petty první místo a vítězství v závodě. Moje manželka se jmenovala Vlasta. Patricia v angličtině a španělštině. zkráceně anglicky Patty. A LEE je kdo to víte. LEE a PATTY. V roce 1959 o tom již věděli. Kromě toho je Petty i spojeno s Patton – generál Patton. Kterému jsme přísahali jako děti věrnost mezi kolejemi nádraží PRAHA – BUBNY. A je to i PATA za kterou se držel JACOB když se narodil. Odtud jeho jméno – držící se paty. JACOB. A to je i ve španělštině SANTIAGO. Kterému je věnován kostel v Santiago de Compostella. Ve španělské Galicia ( česky Halič – Ha EL CHE ). Odtud přišel na Kubu otec Fidela Castro. Compostella je česky Mléčná Dráha. Dráha – železnice – koleje. A Anglicky je to Milky Way. M.W. – Vasil Vasiljevič Mohorita. Svatý Santiago zachránil Španělsko před Maury.

22.02. 1857. Narodil se Robert Baden – Powell. Britský generál kavalérie a zakladatel skautského hnutí. Narodil se v londýnském Paddington, kde je významné londýnské nádraží. Ve stejný den jako on, se narodila jeho manželka. Olave Baden Powwel. Bob Baden a Olave Baden. B.B.O.B.2202. Ta se narodila v Chesterfield. Chester je jméno českého strakatého plemene dobytka. A je to i slavná značka cigaret. Stejně jako Marlboro – Churchill a Žukov – v Rusku.

22.02. 1858. Narodil se Gus Hill. americký estrádní umělec. Gus Hull byl generální tajemník komunistické strany USA. V době Druhé světové války sloužil u US Navy. Námořnictva. A je to také G.H. jako HaaG a a jako Gustáv Husák. Ale také je to v hebrejštině HaGa. ROKLE – KAREL. Mezihoří, údolí, Valley – Valo Vasil atd.

22.02. 1861 se narodila německá malířka Marie Von Miller – M.V.M. Manželka Oskara Von Miller. Miller je známé jméno v mém příběhu – Miller – Meyer – Majer – Machar – Mizer. Oskar Miller je i OM. M.O. Ministerstvo Obrany.

22.02. 1900. Narodil se slavný španělský režisér Luis Buňuel. Luis je Ludvík. A jeho iniciály jsou L.B. – Ludmila a Vasil – moje matka a můj otec. Nebo Leonardo da Vinci. Nebo Ludmila a Bohumil. První manžel mojí matky. A 1900 je i 19,00 – 7 – SEDM hodin. Sedmička.

22.02. 1904. Narodil se Ernst Jakob Henne. Německý motoristický závodník. Ernst je i Che Guevara i Braunschweig. Jakob je i Yakov, Iago, Santiago, James, Kuba atd. A moje babička byla Hahn nebo Han.

22.02. 1909. Narodila se německá herečka Lotte Meyer. To je naše příjmení. A k tomu LT. Litoměřice , kde žijí od začátku služby v armádě moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. A kde jsem já sloužil na základní vojenské službě.

22.02. 1935. Narodil se Danilo Kiš. Srbský spisovatel. Stejné příjmení jako Vasil Kiš – velitel výsadku Kozina, na Lounsko, v průběhu Druhé světové války. A Danilo jako Daňhel můj spolupracovník na ÚV SSM v roce 1989. Důležitá osoba při přípravě společných oslav dne 17.listopadu 1989. Vysokoškolský funkcionář z Prahy. Jako já předtím.

22.02. 1945. Narodila se Gerda Uhlemann, německá atletka. Je to DR.G. tedy Dr. Rokle v překladu z hebrejštiny – Dr. Karel anagram. UHL je Petr Uhl. A Uhlemann je v našem vojenském překladu uhlíř, nebo horník. Někdo černý, z podzemí. Výslovnost je ale i UL. Tedy Ústí nad Labem. Kde zemřel druhý manžel mojí sestry. UHER – MAYGYAR. V překladu z češtiny do maďarštiny.

22.02. 970. Zemřel GARCIA I. Král NAVARRA. GARCIA je po našem HRA CIA. Stejně jako název knihy Dolď – Michajlik – ukrajinsky ” Odin stoit v poli voin”, v jejím českém vydání – VELKÁ HRA. A že to není náhoda dosvědčuje, že na Řezáčově náměstí – tak zvaném Heřmaňáku, jak jsme mu říkali my co jsme se tam scházeli skoro denně, bydlel Franta Navara. A také tam s námi trávil , občas, nějaký čas.

22.02. 1274. Zemřel Ibn Malik. I.M. Španělsko – arabský učenec. Náhoda není ,že můj vedoucí skupiny v moskvě se jmenoval Malik. A také I. M.I. On byl ale Ivan. Military Inteligence. Byl poručík Československé armády v té době. A už vůbec není náhoda, že na oddělení se zodpovědností za SSM a MSS u vedoucího Honza Bouchal ( H.B. – Havel Václav ) z Ústí nad Orlicí pracoval ne Malik, ale Maleček. Malý Malík. Ten byl, myslím Josef.

22.02. 1296. Zemřel Heinrich V. Vévoda z Jauer a Liegnitz a Breslau. Heinrich je Jindřich ( jako Hradec, kde optoval můj otec a Poledník – můj a Honzy Bouchal šéf na ÚV KSČ ) A nyní velmi pozorně sledujte Jauer – jeden můj bývalý nevlastní bratr byl Jaromír Jauer- mír, Liegnitz – Lie – LEE gnic, Breslau je Vratislav a to byl druhý z dvojčat mých bývalých nevlastních bratrů. Jindřich byl V. Tedy i Dvojka i Nula.

22.02. 1371. Zemřel David II. Král SKOTSKA. Rok je 13 a 71 – tedy 1 a 5. 51 – LI – LEE. A byl druhým Davidem.

22.02. 1624. Zemřel Heinrich Eckhard. Německý luteránský teolog. Heinrich je Jindřich, výše uvedený. A Eckhart, byli sousedi v Horních Počaplech. Ob jeden dů se zahradou. Hned u hřbitova.

22.02. 1804. Zemřel Joseph Benda, česko – německý hudebník. To je velmi významné jméno v mém příběhu. Za prvé to byli sousedé z našeho domu. Nevlastní synové A.J.Liehm ( anagram Himl ) Stěpan a Aleš. Stěpan emigroval do Frankfurtu nad Mohanem po okupaci Československa v roce 1968. A poté žil v Berlíně. Stěpan má svátek také v této kategorii 2222,5555 a 0000. Aleš je L a Š. l a trojzubec. Nebo šišlavě EL CHE. Jejich nevlatní otec také emigroval. Do Francie. Byl významným představitelem v exilu. Již jsem o nich psal dříve. Nebudu to dále rozvádět. Druhý Benda byl Michal. Ten byl naším vedoucím, v Pionýru, ve škole na Strossmayerově náměstí. Pionýr se skládal z toho ,že jsme chodili každý víkend hrát fotbal na Letenskou pláň. Víc nic. Ten po ukončení studií na žurnalistice na stoupil na základní vojenskou službu v roce 1968 a po Okupaci v tam spáchal sebevraždu. Jeho otec byl ředitelem Židovského muzea v Praze. Třetí Benda byl Václav Benda. Disident. Ten byl mezi těmi ,kteří extrémě vystupovali vůči mně osobně po revoluci v listopadu 1989. Zajímavé je to, že všichni tři Bendové – tito Bendové – spolu chodili do stejné třídy na gymnásiu. Pokud si dobře vzpomínám.

22.02. 1845. Zemřel William Wellesley – Pole, 3 hrabě z Mornington, irsko-britský námořní důstojník, politik, mincovní mistr a generál správce pošty. Za prvé byl i Bill – tedy i Bull. Za druhé – Wellesley a to je anagram Vasil a k tomu Lee. Moje jména. A byl z Mornington – anagram Mogorita – Mohorita. Morning je i ráno v češtině. Hebrejsky Boker – zase anagram Vasil. Byl generál – správce pošty. V Jindřišské ulici do které jsem se díval z kanceláře na náměstí Maxima Gorkého, byla Hlavní Pošta. H.P. Jako Horní Počaply a jako horní Počernice. Je toulice Jindřišská. Kromě toho být “světlem – OR ” znamená také být “poštou ” jako informací. Ne jako pražský diskžokej Jidřich Pošta, který čas od času vystupoval v našem klubu Dvojka.

22.02. 1894. Zemřel Michal Hornik. Lužickosrbský kněz a autor. Za prvé je Michal a pracovník v podzemí. Za druhé Horník byl vedoucí tzv. Rudých průkopníků za První republiky. Byl popraven v koncentračním táboře. Jeho dcera se přistěhoval k nám do domu v ulici Antonína sochora 1391/4 někdy v sedmdesátých letech. Anička Horník. Do bytu po zemřelé paní Grimm. Jejíž vnučka Kateřina, která tam s ní žila, také po Okupaci Československa v roce 1968 emigrovala. Lužický a Srbský je také L.S. EL CHE.

22.02. 1923. Zemřel Damdiy Süchbaatar. Mongolský komunistický politik a státník. Uvádím to proto, že v létě, v roce 1989, jsem se po Festivalu mládeže a studenstva v Severní Koreji, při zpáteční cestě do Prahy stavoval na několik dní v Mongolsku. U mého kolegy Narangerel. Jeho rok narození je 123 a to je moje rodné číslo.

22.02. 1987. Zemřel Andy Warhol. Americký grafik, výtvarník, malíř, filmař a zakladatel POP ART. Andy jsme říkali mojí sestře Anna. Warholík, se jmenoval první předseda ÚV SSM po jeho založení v roce 1970. Byl také, jako Warhol původem z Východního Slovenska. Čteme li po našem “hebrejském” způsobu POP ART odzadu dostáváme slovo TRAP. Past, přeloženo do češtiny.

22.02. je velmi významný svátek protestantů. Slaví se BARTHOLAMÄUS ZIEGENBALG. Narodil se v Pulsnitz v komunitě St. NIKOLAJ. Jeho jméno je zcela dokonalým anagramem – Bartholamäus – Mohorita Vasil – Ziegenbalg – Cikán Vasil. Byl prvním německým misionářem v Indii. Naučil se tam tamilský jazyk a přeložil do něj Bibli. V roce 1707 založil první evangelický luteránský tamilský sbor v Tranquebaru. Tranquebar je naše známé – Tree, Trojačky Turzovka, Toro, Turrón atd. Rok 1707 je i 17.07. den kdy byl zavražděn car Nikolaj II s rodinou v Jekatěrinburgu. Je to i den mojí svatby s Vlasta Svoboda. S dětmi Nikola a Kateřina. Je to i 11.07. datum narození otce mojí manželky miroslav Svoboda a narození Olgy Havlové. A je to i 10.11. založení US Marine a i 11.01. povýšení mého otce na plukovníka. Atd. Před odjezdem do Indie studoval gymnasium v Berlíně, kde byl rektorem Joachim Lange. Tak si nechával říkat vedoucí naší dětské odbojové skupiny – jmenoval se Tůma – T.M. ale říkali jsme mu Lang. Duchovní také studoval teologii v Halle. Byl studentem AUGUST HERMANN FRANK. Bez komentáře. Po jeho smrti se stal jeho nástupcem Johan Ernest Gründler. Zelený Ernest.

22.02. Je také datum velmi významného římsko-katolického svátku. A připomíná povolání apoštola Petra do biskupského úřadu v Římě. Cathedra Petri, se mu říká v latině. ” Ježíš mu řekl,” Požehnaný jsi Simone Barjone., neboť vám to nebylo zjeveno masem a krví, ale mým Nebeským Otcem. Ale já vám říkám : Jsi Petr a na této skále postavím svou církev a moc podsvětí jí nepřemůže. Dám vám klíče od království nebeského, to co svážeš na zemi, bude také svázáno v nebi, a to, co na zemi uvolníš, bude také uvolněno v nebi.”” Historicky se datum pravděpodobně datuje do předkřesťanského římského pohřebního obřadu, při kterém byla pro zesnulého zřízena prázdná židle. Raně křesťanská martyrologie zmiňuje dvě ” křeslovské oslavy” Petra, které se konaly v křtitelnici baziliky svatého Petra a v katakombách Priscilla. 22.02 se slaví Simon Barjon Biskupem. Dostal ” klíče” od království nebeského. A moc podsvětí je nepřemůže. Jméno Petr je původně skála. Španělsky Piedra – Pedro. Stejně jako Chocolate de Piedra, vyráběná od roku 1770 v Agramonte v Katalánsku. Ve firmě Vincent. S výrobou Turrón začali v roce 1775. Petr byl starší bratr mého otce který padnul ve Druhé větové válce v řadách maďarské fašistické armády admirála Mi.Horty – Ano je to anagram Mohority. Admirálovo křestní jméno bylo Miklós. Což je Nikolaj. Jako car Nikolaj II a můj syn Nikola. Petr byl také můj bratranec. Syn bratra mojí matky Gebelt – The Havel. A Priscilla V katakombách – tedy v podzemí ? Manželka zpěváka Elwis Pressley. Ano čtete to správně vy co jste už pochopili naši řeč. Elwis – Wasil – tlač LEE. A aby to byla pravda, tak bar, v podzemí hotelu Belveder, kde jsem v mládí trávíval sem tam nějaký čas a moje matka tam také pracovala, se jmenoval Memphis. Jako místo kde žil Elwis Pressley. Elwis Pressley se narodil dne 8.ledna 1935. 8. ledna se konala v roce 1949 svatba mých rodičů. A rok 1935 byl rokem povýšení prvních pěti maršálů SSSR. A do provozu byla uvedena první trasa moskevského metra. 8.ledna je i 8. prosince. A to se narodila moje manželka vlasta Svoboda. Moravcovou metodou 8. ledna minus 2 je 6. ledna – Tři králové. A 8. prosince minus dva je 6. prosince, svátek svatého Nikolaje, Nikoly, Miklóse, nebo Mikuláše v češtině.

22.02. V tento ten slaví svátek Isabella. Isabella je španělská a portugalská forma křestního jména Elisabeth. Jak víme Isabella královna španělská vysílala Kryštofa Kolumba v roce 1492 do “Indie” – “Ameriky”. Její manžel byl Fernando – tedy Ferdinand. Elisabeth je jméno anglických panovnic. Především však té současné. Která usedla na trůn v roce 1952. V roce kdy já jsem se narodil a v USA se ujal úřadu bývalý velitel spojeneckých ozbrojených sil ve Druhé světové válce, pětihvězdičkový generál Eisenhower. Svátky jména Isabella jsou v tento den – 22.02. a poté 29.března. 29. března je Moravcovou metodou minus dva i 27.března. A to jak víme je i 21. března – datum narození Vasilly Stalin – Džugašvilli. Její svátek se slaví i 12. června. A to víme ,že je i Moravcovou metodou plus dva 14. června. To je svátek Vasila, den narození Ernesto Che Guevara a den založení US Army v roce 1775. Další svátek Isabella se slaví 4. července. A to je Moravcovou metodu plus dva i 6. července a to je i 9. července. A to se narodil první manžel mojí matky Ludmily. A v tento byla svatba Václava Havla s Olgou. Další svátek Isabella se slaví 16. září. A to už víme je i 19. září. Datum mého narození. A je to také rok narození prvního manžela mojí matky Ludmily 19.09. – 1909. A svatba Eduarda/Edwarda Beneše s Hanou/Annou v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech, na Dvojce. A Isabella se slaví také 14. března. To je datum narození manželky brtra mojí matky Ludmily – Karel Gebelt – The Havel. Jmenovala se Aurélie a byla německé národnosti. Z okresu Havlíčkův Brod. H.B. 14. března je také den kdy v roce 1939 odletěl s leteckou společností Holandska přes AMSTERDAM do Londýna generál Moravec František v sestavě jedenáctky zpravodajců z Dvojky. Jeden -Benjamin – tedy ten nejmladší byl v té době služebně na Slovensku a přicestoval za nimi později. Letěli se společností KLM. To je i Lemak jako Anna Mohorita Lemak, je to i Milka – společnost založená ve Švýcarsku 17. listopadu 1725. Je to i Milk. Mléko, Moloko, Late, Lait, Chalav. To už vše tady bylo. A úplně na konec. 14. března je Moravcovou metodou plus dva 16. března. a to se narodila moje sestra Anna Marie.

22.02. A svátek má Petr. Výše už bylo napsáno že se tak jmenoval starší bratr mého otce a můj bratranec. Jméno je z řečtiny Petros. A má písmena OR. Znamená skálá nebo kámen. Jako “chocolate de peidra” z dílny Vincenta v Agramonte v Katalánsku – Catalunia . Kamenná čokoláda. Ta se tam začala vyrábět v roce 1770. Turrón pak v roce 1775. Aby bylo jasné, že jak 0 tak i 5 i 2 jedno jest. V roce 1775 byla založena US Army a US Navy a US Marine.

22.02. Se slaví také Den zamyšlení ( Thinking day – česky dřív taky Vzpomínkový den či Den sesterství) je mezinárodní svátek přátelství, který slaví  skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden Powell (22. února 1889 ). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocnici či dětský domov v místě svého působiště.Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.V květnu 1926 na 4. mezinárodní konferenci skautek, jejímž tématem byl „Svět“, navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou moci všechny skautky myslet. Vybraly 22. únor, narozeniny obou skautských zakladatelů, manželů, světového náčelníka a jeho manželky. První oslava 22. února, nazvaného Thinking Day, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“. Později byly oslavy přejmenovány na „Den sesterství“. Dnes užíváme přesnější název, který nezahrnuje jen skautky, ale i skauty, neboť je to náš společný svátek: „Den zamyšlení“. Wikipedia. Výše je k tomu uvedeno to co spojuje tento pár s Operací Benjamín. Jen bych rád upozornil na rok narození paní Olave Baden – O.B. – Operace Benjamin. Byl to rok 1889. Stejný rok kdy byla založena síť kaváren Paul. Jako příjmení Baden Powell. Samozřejmě, že v mém příběhu to má i ten smysl, že Skauti – tedy Skoti – Volové také umí myslet. Nebo přemýšlet.

25.02.

25.02. 138. Římský císař Hadrián přijal Antonina Pia za vlastního a určil ho jako svého nástupce. Hadrián je mužská forma ženského jména Adriana. Nebo je to také naší řečí Ha – hebrejský člen Dr. Jan. Doktor Honza. Tedy Český doktor. Nebo je to zase pro jiné Hadr Ján. Český Honza hadr na podlahu. Holka pro všechno se u nás říká. Typický příklad jak se dá vysvětlit mnoha a mnoha způsoby jedno jméno. A jak se i dá označit různým způsobem účastník nějaké zpravodajské hry. Podstatné, ale je to, že jen jeden výklad této historické události zaznamenané na den 25. února roku 138 je správný. Proč to tak je ? Moje argentinská přítelkyně, Alicia, dostala v Moskvě do svých falešných dokumentů pro skrytí pravé identity jméno Adriana. Alicia se stala Adriana. Španělština H píše ale nevyslovuje. Je tedy jedno jestli napíšete Hadriana nebo Adriana. Vysloví to stejně. Na rozdíl od nás. Krycí příjmení měla Villegas – anagram Vassill. ( tak se také jmenoval příjmením – Villegas, jeden z kubánského doprovodu Argentince ,Ernesto Che Guevara v Bolívii ). To příjmení také obdržela Alicia do svých dokumentů. Byla to vlastně jenom propustka – průkazka o tom, že je studentkou školy. Takže to nebylo ani žádné velké falšování nějakých identifikačních karet. Pasy museli odevzdat a toto byl jediný jejich dokument “totožnosti”, kdyby se museli někde v Moskvě prokazovat. A proč také Hadrián? To je také ten co nosí hadry. Nešlo si nevšimnout, že se ona a ještě několik dalších Latinoameričanů se odlišovali od ostatních typem oblečení. Na okresních výborech KSČ to tehdy nazývaly ” Zápaďácký způsob oblékání”. Stejně jako i já v naší československé skupině jsem byl Hadrián. A samozřejmě, že je třeba si připomenout, že Skotsko – Skots – Skoti, byli odděleni od zbytku britských ostrovů tzv. Hadriánovým Valem. Hadriánův Val. Latinsky Vallum Hadriani anglicky Hadrian´s Wall, ale také ROMAN WALL!!! A jako Valy, Vasil Valo, Rokle – Karel/Charlie, Valley, Údolí a Mezihoří, kde jsem se učil – a otcovo Mižgorje – dříve Volové. Španělsky také Caňada – skotská galeština a angličtina Glen ( Jako John Glenn z MERCURY 7 – kosmického programu podepsaného generálem Eisenhowerem ). Slovník u španělského překladu říká, že to je “přirozená cesta pro průchod dobytka.” Španělsky je to i Baranco. A nyní jsme u pravého významu spojení s Operací Benjamín. Ty všechny, které jsem v začátku uvedl a možná i další výklady, které vás, třeba napadnou jsou jen záměrně matoucí. Proč? Protože Hadrián – Ten nebo ta co se rádi dobře oblékají – přijal za vlastního syna ANTONIN ( Pius ). A další termín pro údolí ve španělštině je BARANCO. Tedy to souvislost ukazuje a nyní to vypíšu pěkně postupně. Babička – otcova matka z Volové – “BARRANCO”, byla BARAN – jako anglické RAM z WOLF RAM. Sestra mojí matky Alena/Alicia Gebelt ( The Havel ) – Alicia jako moje přítelkyně z Moskva pravým jménem – se vdala za ANTONÍN BARANIK. A další spousta ANTONÍNŮ nás obklopovala. Antonín Zápotocký a Antonín Novotný a Antonín Krček ( malý krk nebo malá Krč – Kirch, Krch jako Thomayerova nemocnice a Kirchmayerova třída ) A soused u nás v domě, který se přistěhoval po Okupaci v roce 1968 – Antonín Černý ( proč Černý ) do našeho domu v ulici Antonína Sochora, sousedící se Strossmayerovým náměstím s kostelem Sv. Antonína.

A samozřejmě CAŇADA jako CANADA, která má zde na webu samostatný velmi důležitý a obsáhlý příspěvek, který jasně ukazuje na dlouholetou souvislost a provázanost vývoje napříč stoletími. Canada – místo kam emigroval můj spolužák ze třídy a soused z domu Petr Landau s rodiči po Okupaci v roce 1968 a Canada místo, kde žil od roku 1958 v emigraci po Druhé světové válce Robert Matula ( také Bob Matula B.M.), příslušník výsadku WOLFRAM. Kde byl velitelem kapitán OTISK.

Hebrejsky je ROKLE – Gaj. Jako anglické Guy se to vyslovuje. A české “do údolí” je hebrejské Lemek. Ano jako LEMAK. Anna Mohorita Lemak. A jako můj spolupracovník na Dvojce. A šéfredaktor VEČERNÍ PRAHY.

Co svědčí o naprosté dokonalosti a rozsahu a stupni utajení OPERACE BENJAMIN? A proč ještě jsem byl HADRIÁN? Po Okupaci Československa v roce 1968 emigroval můj starší bratranec Karel GEBELT ( The Havel ) do NSR. Byl to ten který sloužil v Ruzyňských kasárnách v Praze, kde jsem byl na jeho přísaze. V těch kasárnách kde bylo popraveno 9 studentských vůdců 17.listopadu 1939. Krátce po něm emigroval jeho mladší bratr, Petr GEBELT ( The Havel ) Oby žili v Praze v ulici MLADÉ GARDY. M.G. Podle mých tehdejších informací, přešel mladší přes dráty někde v prostoru ZNOJMA. A myslím, že ještě s někým. Ve dvojici. Ale to nevím přesně. Nějakou dobu se pohyboval v Evropě. A snad mi matka tehdy říkala, že skončil až v Maroku, odkud se vrátil do NSR. Ke svému staršímu bratrovi. Nebylo mu 18 let a nedokončil učební obor a tak se po nějakém čase vrátil zpět do Československa. Potkávali jsme se po jeho návratu. Ale já se na tu jeho anabázi neptal a on mi o ní nevyprávěl. Naposledy jsem se s ním viděl na jeho svatbě, snad v roce 1970, u jeho otce v hotelu JALTA. Víc – až dodnes jsem ho neviděl. Jednou jsem ho snad potkal na ulici v Praze, ale to přijde až v jiném příběhu. Naše rodiny předtím udržovaly kontakty vlastně jen díky návštěvám u společných prarodičů v Horních Počaplech. A jak prarodiče stárli a pak i onemocněli, skončilo i to. V Praze byly kontakty vždy velmi omezené a po sedmdesátém roce prakticky jenom velmi formální. Prostě jsme žili v rozdílných “světech”. Ale jenom navenek. Protože součástí OPERACE BENJAMIN jsme byli společně. a nyní proč. A zpět k příběhu. Starší bratranec emigroval a mladší o něco později také. Mladší se vrátil a starší žil po dobu emigrace ve Frankfurtu nad Mohanem. F.M. – František Moravec a letiště HAHN – a tak se jmenovala naše babička. Co zjistili v NSR, když přicestoval mladší GEBELT za starším GEBELT? Určitě jejich data narození. Ten starší se narodil 11.11. Ano 11. listopadu. Den kdy se narodil generál Patton. Mladší se narodil dne 6.11. Ano dne 6. listopadu. 11.listopadu a 6.listopadu je 17. LISTOPADU. A proč je to Operace Benjamin ? No, protože Ivan Mohorita z Volové, se narodil 7. května a můj otec z Volové, 12.srpna. A protože jsou to oba páté měsíce, jeden odpředu roku a druhý odzadu roku, můžeme je také sečíst. A součet nám dává 19. srpen. A to se narodil třetí ze Tří králů Stepan Bunzák, z Volové. A proč ještě to není náhoda a je to prostě a jenom fakt? Co potvrdilo, že se nejedná o náhodu a že jde skutečně o nás? O všechny účastníky Operace Benjamin? A konkrétně o mě v jejím finále. Tedy o mé roli OR, v ukončení SSSR a světového komunismu? A proč organizátoři i počítali s tím, že se nebudeme dála příliš stýkat v letech sedmdesátých a osmdesátých? Protože moje matka se narodila 4. ledna 1922 (to je i 1950 rok narození mojí manželky a 1952 a můj rok narození a 1955 rok narození mojí sestřenice, dcery matčiny sestry Aleny/Alicia). V Horních Počaplech. A její bratr Karel Gebelt, otec obou výše jmenovaných mých bratranců, se narodil dne 28. prosince 1923. Také v Horních Počaplech. Tedy roky 1922 a 1923. Jeden rok rozdíl. Ale skutečně skoro přesně DVA roky rozdíl. Náhoda by to mohla být, kdyby se moje dcera Kateřina ( Jekatěrina ) nenarodila dne 5. ledna 1978. A syn Nikola ( Nikolaj ) se nenarodil dne 26. prosince 1979. Tedy, takéjeden rok rozdíl. Ale skutečně DVA roky rozdíl. A to ještě mezi narozením strýce Karla a narozením mého syna Nikoly je ten známý DVA dny rozdíl generála Moravce Františka, který popisuje v knize svých pamětí jako metodu pro určování, velmi jednoduše ale účinně dorozumívání s agenty. Konkrétně s A-54.

Co se ale ještě stalo když mladší bratranec emigroval? Zavolala mi teta Zlata, jak jsme ji oslovovali – jeho matka. Byla mojí milovanou a oblíbenou tetou. Prodávala mi výhodně bony na RIFLE a vůbec mi čas od času něco dávala. Tehdy tedy zavolala a řekla, ať si přijdu pro Petrovo oblečení. Emigroval a doma zůstalo několik, na tu dobu velmi pěkných věcí – oblečení. Šel jsem si tedy pro ně. Pár hezkých košil, svetrů. Ne moc. U košil jsem ani nemohl dopnout knoflíky na rukávech – Petr byl o něco menší, ale docela to ušlo. Samozřejmě, že za to nic nechtěla. Když se ale Petr vrátil tak jsem mu zase ty věci vrátil. Nevím jak to bylo přesně dlouho. Ale bylo to tak. Samozřejmě, že z toho je zřejmé, že organizátoři tohoto jeho “výletu” měli jeden cíl. Upozornit, na to že vše jde podle plánu. A dobře věděli, že jako neplnoletý – a možná tam tomu i nějak pomohli – to musí zavzpomínat on, se vrátí zpět. Do Československa. Protože teta Zlata mohla jeho věci prodat, nebo darovat někomu jinému. Ne dostal jsem je já protože bylo jasné, že já je vrátím bez nějakých sebemenších problémů. Petra i tetu jsem měl rád a nikdy bych si vůbec ani nepomyslel, že prostě věci po jeho návratu nevrátím. Už se nedozvíme, kdo tetě “poradil” ať to dá mně. Strejda Karel možná tušil že se Petr vrátí. Nebo její sestra Irma ? Nebo si o to řekla moje matka? To nevím a ani nikdy nezjistím. Fakt je jenom to, že se to tak stalo a že to tak bylo. A že to nebyla náhoda.

Já jsem totiž byl v NSR v říjnu 1969. Na basketbalovém turnaji v Brémách. Když jsme přestoupili z vlaku do Würzburgu v Norimberku na vlak do Brém. A říkali nám tam, že Brémy jsou dlouhé jako Lovosice – Lobositz – Lobo je Wulf, Wolf, Vlk. A také tam, u LOBOSITZ, ve Vchynici, začala dráha rodu Kinských, o kterých bude řeč za malou chvíli.

25.02. 1623. Císař Ferdinand předává Falc, do doživotní správy Falc vévodovi Maxmiliánu Bavorskému. Za prvé je to Ferdinand a je II. Dvojka. Rok kdy k události došlo je 1623 a to je 1923, rok narození strýce Karel GEBELT a také obsahuje známé 123 – moje rodné číslo. Falc je Palec. Paleček jako generál Paleček a Palacký ( sněm Kroměříž – kde žil Otmar Reidl a Ludvík Svoboda a kde natáčel Forman Amadeus – o W.M. – WOLFGANG MOZART. WOLF GANG MOZART – MOZART – MOHORT.)

Maxmilián Bavorský je i M.B.

25.02. 1634. Ve městě Cheb – EGER – zavražděni TRČKA, Christian von Ilow, hrabě Kinský a Rittmister Neumann. Poté je zavražděn i Albrecht z Valdštejna v domě velitele města John Gordon.

Velmi stručně a jasně. EGER – G.R. – G.L- EL CHE. TRČKA je rodina v Horních Počaplech. Pamatuji si to jméno z dětství. Kromě toho je to Trojačky, Turzovka, Trockij, Turrón, Toro, Tree atd. Christian von Ilow je také CI. C a I, které může být i malým l – Tedy také EL CHE. Kromě toho je ILOW – čteno “hebrejsky” WOLI. Rittmeister Neumann. Rotmistr byla hodnost generála Stěpana Bunzáka před Druhou světovou válkou, když odcházel do SSSR s mým otcem. Rotmistr byl před Druhou světovou válkou i první manžel mojí matky. Neumann byla moje třídní učitelka na prvním stupni, ve škole na Strossmayerově náměstí. Bydleli v ulici Farského – dříve také Strossmayerova ulice. Hrabě Kinský je Hradec Králové. Albrecht je i ALBERT – Alebertov. Valdštejn je i Valdek, název domu kde sídlilo OV SSM Praha 2 – Dvojka na náměstí míru. Valdštejn se narodil 14. září – velmi důležité datum v Operaci Benjamin, nedávno podrobně popsané. Jen pro připomenutí narodil se na Vinohradech na dvojce Jan Masaryk a zemřel Tomáš Masaryk. a seskočila skupina WOLFRAM. Atd. A Valdštejn se narodil v Heřmanicích – jako naše Heřmanova ( Che Guevara tam za svého pobytu v Praze snad žil ) ulice v Holešovicích Bubnech, sousedící se Sochora Antonína a spojena ulicí Farského- dříve Strossmayerova kde žila moje třídní NEUMANN. A John GORDON – vojenským velitelem Prahy byl krátce po osvobození Prahy v roce 1945 sovětský generál příjmením GORDOV. Gordo je španělské tlustý . Fat. Jako jméno atomové bomby FAT MAN, svržené na japonskou Nagasaki dne 9. srpna 1945. A 9. srpna 1943, přesně dva roky před tím, se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři – DVOJČATA.

I GORDON i GORDO i GORDO HOMBRE ( FAT MAN ) je s OR. Otmar Reidl Operace Benjamin.

25.02. 1870. První afro-americký senátor v USA je Hiram Rhodes Revels. HIRAM – MAHIR – MAGIR – MAGER – MEGRIT – MOHORIT atd. Je senátorem za stát Mississippi MSS SS PP.

25.02. 1912. Začala kralovat v Lucembursku Marie Adelheid. Dcera Wilhelma IV. Než dospěla byla lucemburskou regentkou její matka ANNA MARIE Portugalská. Anna Marie se jmenovala moje sestra. A Anna byla bmoje babička Baran z Volové a Marie byla moje babička Hahn z Horních Počapel.

25.02. 1932. Získává ADOLF HITLER německé občanství. Narodil se v Rakousku. Od roku 1925 byl bez státní příslušnosti. Rok 1925 popsán mnohokrát. 1932 je s 123.

25.02. 1942. Britský polní maršál Archibald Wavell rozpustil ABDACOM – spojenecké velení pro obranu jihovýchodní Asie. Založeno bylo 8. ledna. Wavel je přeloženo z angličtiny – slabika – Basilka – Vasilek – Masaryk. Založeno bylo 8. ledna. Datum svatby mých rodičů v roce 1949.

25.02. 1948. Datum komunistického převratu v Československu. Ben eš pověřil Klementa Gottwalda složením nové vlády. K.G. – Kubiš Gabčík – výsadek a Operace Anthropoid. Složení bylo Gabčík, Svoboda Tehdy za války , ale neletěl Svoboda – zranil si nohu při výcviku. Nahradil ho Kubiš. Anthropoid. Atentát na Heydricha.

25.02. 1956. Ve své tajné řeči na O kultu osobnosti a jeho důsledcích odsoudil N.S. Chruščev éru Stalinismu v SSSR. Stalo se to na uzavřeném zasedání XX. sjezdu KSSS. XX. jsou dvě desítky – X a X. A arabskými číslicemi 20. Ale také je to rozložené II a II. Tedy dvakrát dvě dvojky. Ale i 11.11. Datum narození generála Pattona a mého bratrance Karel Gebelt. I po našem 17.11. – 17. LISTOPAD. Chruščev mimo jiné za Druhé světové války působil ve funkcích na Ukrajině. A organizoval výsadky sovětských a československých výsadkářů na československé území. A mimo jiné byl stranickým šéfem Moskvy v roce 1935, kdy se do provozu uvedla první linie moskevského Metro.

25.02. 1969. U příležitosti výročí komunistického převratu z roku 1948 se v Praze upálil Jan Zajíc. Jako Druhá živá pochodeň, po Janu Palachovi.

25.02. 1888. V Theatre de la Monnaie v Bruselu, Valonia, Belgie, má premiéru opera Jocelyn od Benjamin Louis Paul Godard. Za prvé je to divadlo v v M.B.V.B. Autor byl houslista. První jméno Benjamin. Druhé Louis – Ludvík. Paul je francouzský Paul síť kaváren z Francie založená v roce 1889. Rok po této premiéře. Jeho příjmení je Dr. God. Zemřel 10. ledna 1895. Ve stejný den ve který se narodil Augustin Husák v roce 1913. Jméno opery je Jocelyn – německy Josslyn.

25.02. 1881. V Mariinském divadle v Petrohradu má premiéru opera Petra Iljiče Čajkovského Panna Orleánská. Za rok a půl potom má premiéru v Praze. Petr Iljič Čajkovskij byl velmi významný génius ruské hudby. Světoznámý. Narodil se 7. května. Jako Ivan Mohorita z Volové, jeden ze Tří králů. Zemřel 6. Listopadu, jako se narodil můj výše vzpomínaný bratranec, syn Karel Gebelt ( bratr mojí matky ) z Mladé Gardy v Praze 7.

Čajkovskij byl i autorem slavného baletu Labutí jezero. Černá a Bílá Labuť. V hlavní roli v tomto baletu vystupovala moje přítelkyně z Uzbekistánu Gulia Chamrajeva v Novosibirském divadle v roce 1972. Novosibirsk leží na řece OB a původně se jmenoval Nikolajevsk. Po svém zakladateli Nikolaji II. Samořjemě že v životopisu Čajkovského jsou i jiná spojení s Operací Benjamin. Není ale smyslem tohoto mého psaní je všechny popisovat. Proto píši jen ty příběhy a souvislosti které jsou zcela nezpochybnitelné.

25.02. 1953. Ve Francii má premiéru film Les Vacanses de Monsiuer Hulot. V hlavní roli Jacques Tati. L.V.M. – B.M.L. – hlavní klíč v Operaci Benjamin. Herec se jmenuje Jacques – Jakub, Jakov, Yakov, James, Santiago, Dieo, Iago, Kuba, atd. Hulot je v naší hebrejštině i HaLT. Hebrejský člen a Litoměřice. kde jsem sloužil a žili moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. Tati je i české oslovení otce. I anagram Teta. Atd.

Tati se narodil 9. října roku 1907. 9. října se narodil Ernesto Che Guevara. Moravcovou metodou minus dva je to 7. října a to seskočil u Makova v roce 1943 můj otec ve skupině ARAP. A plus dva je to Moravcovou metodou 11. října a to se narosil Ivan Havel. Václav Havel se narodil 5. října. Manželka komika se jmenovala Micheline Winter. Michal – jako Gorbačova jako syn mojí sestry Michal H/G. A iniciály jejího jména jsou M.W. Jako moje. Mohorita Vasil Vasilič. M.V.V.

Jeho otec byl synem ruského generála – ruského vojenského atašé v Paříži , Dimitry Tatischeff – Imperial Russinan Army General. Otec komika se jmenoval Georges Emmanuel Tatischeff a jeho matka měla nizozemského otce. Tento její otec byl přítelem malíře Vincenc van Gogh. Vzpomínáte na datum odvodu mého otce v Buzuluku poté co mu podepsali důstojníci Ključnik a Georgiev cestovní příkaz z Gulagu Kožva do Buzuluku? 30. března – den narození Vincenc van Gogh ( a také narození Francisco Goya a úmrtí Karel May ). Do dokumentů mu napsali jméno jeho otce Dmitry – tak jako se jmenoval dědeček komika Tati se jmenoval i můj dědeček.

Jen trochu odbočím.Tatiho film Můj strýček, jsem miloval. A viděl jsem ho nesčíslněkrát. Víckrát jsem snad viděl jen Perný den a Help od Beatles.

25.02. 1399. Narodil se Xuande. Čínský císař dynastie MING. Jeho jméno je zcela zřetelně X ENDE. CHE konec. To jsem byl já, v tomto případě. Proč si to troufám tvrdit? Protože MING je Mohorita ing. V britském chápání ing. vyučenec, odborník v profesi. Řemeslník. Nebo také známé sapér – posel, po našem. A česky ženista. Ten co má rád ženy. Jako námořník – ti prý měli v každém městě – přístavu jinou. A úplně nakonec proč je to pravda? Když jsem byl v červnu při událostech na náměstí Tian men v Číně – v Pekingu a Xia men, tak nás vzali hostitelé také kromě výletu na Chinese Wall ( vůl ) i do hrobky dynastie MING! Byl jsem v hrobce dynastie MING v roce 1989. 590 let potom co se narodil císař Xuande.

25.02. 1670. Tento den se narodila Maria Margaretha Kirch, německá astronomka. Za prvé byla Margaretha – anagram Mohorita. Kirch je jako Kirchmayer třída v Praze Libni, poté Rudé armády a dnes Zenklova. Vedoucí od Palmovky až k místu kde byl spáchán atentát na Heydricha dvěma československými parašutisty – Gabčíka Kubiš. Kirch je i Krč, jako místo kde je Thomayerova nemocnice v Praze. S kaplí svatého Václava. Je to popsáno v samostatném příběhu zde na webu. Za svobodna se jmenovala Winkelmann. ˇJejí jméno za svobodna přeložené do češtiny je ÚHEL MUŽ. UHEL MUŽ – černý muž – horník – pracující v podzemí. Anglicky je WINK mrkat. Na ženy. Zkrátka ženista.

25.02. 1708. Narodil se Felix Benda, český skladatel. Všichni tři Bendové které jsem znal osobně jsou popsáni velmi podrobně v tomto textu o něco výše. Nebudu se opakovat. Jenom snad dodám to, že také toto, zaručeně, nemůže být náhoda.

25.02. 1836. Narodila se Pauline Metternich. Zakladatelka literárního salónu ve Vídni. Paul je také známé jméno mnohokrát popsaní. Metternich je anagram Mohorita.

25.02. 1842. Narodil se Karel May. Zemřel v den 30. března. V den kdy byl otec u odvodu v Buzuluku. Karel May je dostatečně široce popsán v jiném předcházejícím příběhu. Snad jen ,že popisoval situace z USA, kde on sám nikdy nebyl.

25.02. 1844. Narodil se Jindřich Kafka. Český skladatel. U nás v domě Antonína Sochora žil, dvě patra pod námi profesor Kafka. Lékař. Přeživší Holokaust. Již také několikrát zmíňovaný v mých příbězích. Skladatel Kfka měl křestní jméno Jindřich. Jako Jindřichův Hradec, kde optoval můj otec. A jako Jindřich Poledník. Jako Heinrich – Harry a Henry.

25.02. 1859. Narodil se Leonid Konstantinovič ARTAMONOV. Byl to ruský generál Imperial Russian Army. Byl ženista, účastník Rusko-Japonské války a První světové války. Zvýrazňuji jeho příjmení, protože to je absolutně neodělitelnou součástí Operace Benjamin. Nedávno jsem podrobně popisoval ruský román, v češtině “Podnik Artomonových”, v angličtině “Artamonov Bussiness” a v ruštině “Dělo Artamonovych”. Jehož autorem je Maxim Gorkij. M.G. Román vyšel v roce 1925 – klíčovém roce pro Operaci Benjamin. Nebudu znovu opisovat. Jeho překladatelem do češtiny byla Taťjána HAŠEK.

A vy co čtete pozorně víte, že můj partner na družebním moskevském rajóně-obvodu Moskvy byl ARTAMONOV. Později vedoucí oddělení ústředního výboru Komsomolu pro otázky vědy a techniky. Setkali jsme se několikrát. Popsáno dříve v textu podrobně.

25.02. 1860. Narodil se Richard Muther. Německý historik umění. Muther je anagram Mohorita. Narodil se v Ohrdurf. OR. Otma Reidl Operace Benjamin. Zemřel 28. června. A to je moravcovou metodou děleno dvěma 14. června. Den kdy se narodil Ernesto Che Guevara. Kdy je svátek Vasila a kdy byla v roce 1775 založena US Army. V roce 1895 se stal profesorem na universitě v Breslau – anagram Vasil. A v češtině Vratislav – jako jméno jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Byl autorem knih – Leonardo da Vinci v roce 1900. L.V. – Ludmila a Vasil 7. Prah 7 – Spartanburg. Francisco Goya de Luciente. Který se narodil ve stejný jako byl můj otec odveden do československé armády. Popsáno mnohokrát dříve. Gustave Courbet. Gustav jako Agugustýn Husák a Cour – EL CHE a BET jako B – Dvojka. Lucas Cranach – EL CHE. Diego Velasquez – Diego je Santiago – Jakov, Jacob, Yakov, Iago, James, Kuba atd. A příjmení je angram Vasil quez. Kvez jako rektor Vysoké školy politické když jsem tam studoval Kvěš. Rektor Kvěš měl amputovanou nohu, pokud si dobře vzpomínám.

25.02. 1892. Narodil se Karl Lugmayer. Lug – EL CHE MAYER. Mohorita EL CHE. Narodil se v EBENSEE am TRAUNSEE. Byl to rakouský politik. Jeho přítelem byl Viktor Matejka. V.M. A Viktor jako Emil – Hebrejské vítěz. Intervenoval za propuštění Viktora Matejka z koncentračního tábora Dachau ale neuspěl. Po druhé světové válce byl rakouským politikem až do svého úmrtí 16. dubna 1972. 16. dubna 1941, seskočil první československý výsadkář z Londýna Otmar Reidl. U rakouského Landeck. Operace Benjamin.

25.02. 1894. Narodil se MEHER BABA. Indický Guru. MEHER je MOHER, MAGER, MEGRIT a MOHORIT. A BaBa je B.B. Vasil Vasiljevič Mohorita. Indický Guru je I.G. – EL CHE. I samotné slovo GuRu je EL CHE. Jeho pravé jméno bylo Merwan Sheriar Irani – M.S.I. Military Secret Inteligence. Zemřel dne 31. ledna 1969. 31. ledna je i 13. ledna. Ten den v roce 1936 zahynuli Ion Motta a Vasile Marine u Mojadahoda u Madridu ( Megrit ) rumunští dobrovolníci. Ion a Vasile, Ivan a Vasil a Ivan a Václav.

25.02. 1905. Narodil se Albert Ganzenmüller. Byl to státní tajemník ministerstva dopravy v nacistickém Německu. Byl z Mnichova, Bavorsko – M.B. A zúčastnil se jako gymnasista mnichovského pivního pokusu o puč 8-9. listopadu 1923. Tzv. Beer Hall Putsch. Patřil tedy k “Blood Order”. Těm úplně zakládajícím členů NSDAP. Narodil se v Passau. Pasov, blízko Československých hranic. Vzpomínáte na jmeno Hideloga – z hebrejského Hadileg – projít. Pass a propuskať. Která má svátek 02.02.? Po válce se skrýval Albert Ganzmüller v ARGENTINĚ. V roce 1952 byl amnestován – můj rok narození a v roce 1955 se vrátil do Německa. 1955 se narodila dcera sestry mojí matky Alena/Alicia. Ano jako moje argentinská přítelkyně ve škole v Moskvě. Alicia.

Protože naše řeč používá všechny možné způsoby výkladů a překladů tak může dojít i z hlediska češtiny ke komické situaci. Kromě těch důkazů, které jsou v prvním odstavci u tohoto muže je třeba uvést, že Ganzenmüller je také v překladu do češtiny Celý Mohorita. A když k tomu přidáte Albert – jeho křestní jméno, tak vám z toho vyjde co si mohli říkat představitelé KSČ v listopadu 1989. Albertov? To je celý Mohorita.

Ano. Pozor! Tak to je! to není vtip. Tak se stal kariérním nacistou ” na kolejích ” a tak se mohl i skrývat v Argentině. Jen kvůli tomu jménu a příjmení v souladu s plánem v Operaci Benjamin.

Nikdy nebyl potrestán za svůj podíl na zločinech nacistů. Zemřel v 91 letech v roce 1996 v Mnichově. Bavorsko.

25.02. 1905. Narodil se Perry Miller. V Chicago, Illinois.

Wikipedia v češtině o něm říká : Perry Miller (25. únor 1905 – 9.prosinec 1963.) byl americký historik. Byl zakladatelem oboru amerických studií. Ve své nejslavnější práci The New England Mind: The Seventeenth Century z roku 1939 zcela novým způsobem popsal svět amerických puritánů, 17. století, jejich psychologii, víru, zvyky, sexuální zákazy, prohibiční nařízení apod., načež toto poznání provázal s pohledem na moderní americkou politiku a kulturu. K pochopení jevů minulosti využíval nejen historické metody, ale i studium literatury či teologie- v tom byl jeho přístup nový, multidisciplinární, a dal proto vzniknout novému oboru.

Anglická Wikipedia ještě k tomu dodává, že v roce 1942 ukončil svoje působení na Harvard Universit a pracoval v americké armádě ve Velké Británii. V O.S.S. Office of Strategic Service.

Zemřel ve věku 58 let v Cambridge, Massachusetts, na následky těžkého alkoholismu.

25.02. 1909. Narodil se Anton Anderl. Jde o jeden z nejvýznamnějších “opěrných bodů” v Operaci Benjamin. Anton Anderl (narozen 25. února 1909 ve Zwetl – 4. ledna 1988 ) byl rakouský politik ( SPÖ ) a pracovník železnice. Anderl byl poslancem dolnorakouského parlamentu v letech 1949 až 1969 .Anderlova matka zemřela, když mu byly tři měsíce. Navštěvoval základní školu ve Zwettlu a Bad Grospertholz a poté veřejnou školu ve Vídni. Poté pracoval jako zemědělský dělník, než se v roce 1928 stal pracovníkem ÖBB. Poté, co se národní socialisté dostali k moci, byl Anderl v roce 1938 propuštěn z politických a rasistických důvodů a následně pracoval jako nekvalifikovaný pracovník. V roce 1945 jej ÖBB znovu zaměstnala . Anderl byl politicky aktivní jako místní radní v letech 1946 až 1970 a byl také okresním předsedou strany, funkcionářem ASKÖ a místopředsedou Volkshilfe. Zastupoval SPÖ v období od 5. listopadu 1949 do 20. listopadu 1969 v dolnorakouském zemském parlamentu.

Tolik o něm na Wikipedia v angličtině. Kromě toho ,že se narodil právě v den 2502, se narodil v roce 1909. A to je rok narození prvního manžela mojí matky, svatba Beneše a moje datum narození 19.09. To už tu bylo mnohokrát. V roce 1928 se stal pracovníkem rakouských státních drah. Tedy pracoval ” na kolejích “. Nebo “u kolejí”. Nádraží atp. My jsme u nich v Praze bydleli a já s nimi jako vysokoškolský funkcionář pracoval – s kolejemi studentskými. Anglicky DORMITORY – jako DIMITRY, můj děda z Volové. Anderl přežil válku, v průběhu které pracoval v nekvalifikovaných profesích. A pak se angažoval dále v rakouské sociální demokracii, v různých funkcích. Byl dvacet let poslancem dolnorakouského zemského parlamentu.

Spojitost je zřejmá z 2502 a roku narození 1909. Narodil se ve Zwettl. Název tohoto místa pochází ze slovanské Svetla. Zwettl – Svetla. Neznamenalo to ale naše dnešní SVĚTLO – OR v hebrejštině, ale slovo MÝTINA. Toto město je poprvé zmíněno v historických zápisech v roce 1139. A městská práva získalo v roce 1200, a to dne 28. prosince. V den kdy se o více než 700 let později, také 28. prosince narodil bratr mojí matky Karel Gebelt – The Havel v Horní Počaply. A Moravcovou metodou, minus dva se narodil dne 26. prosince můj syn Nikola. A co ještě?

Možná někteří z vás znají příběh jednoho z mnoha českolovenských pilotů RAF, ve Druhé světové válce. Jmenoval se stejně jako muž, jehož příběh popisuji. Anderle. Příběh tohoto československého pilota v RAF je popsán na Wikipedia takto, cituji : Vyučil se automechanikem. Absolvoval Vojenské letecké učiliště v Prostějově. Před válkou končil s hodností četaře. Po okupaci uprchl do Polska a odtud se dostal do Francie. Zapsal se do Cizinecké legie a byl transportován do severní Afriky. Do bojových akcí se zde vzhledem ke kapitulaci Francie nestihl zapojit. Přes Gibraltar se se dostal 13. července 1940 do anglického Liverpoolu. Ve Velké Británii byl přijat do Britského královského letectva  a stal se jedním z prvních příslušníků nově formované 311. perutě RAF. V rámci této perutě provedl 27 bombardovacích akcí, z toho ve 25 ve funkci kapitána letounu.

V září 1941 byl přidělen do 138. perutě RAF pro zvláštní úkoly. Prováděl zde tajné lety nad nacisty okupovanou Evropou, kde shazoval parašutisty a  diverzanty. Vykonal zde 28 bojových letů. V prosinci 1942 byl s vybranými muži vyslán do severní Afriky, aby zde posílili dopravní letectvo. Let se uskutečnil 10. prosince, jeho letoun spolu s dalšími šestnácti muži do cílové destinace nedorazil,[4] pravděpodobně byl sestřelen německými stíhači poblíž Malty. Datum úmrtí – pohřešování se uvádí jako 10. prosinec 1942.” Konec citace z Wikipedia.

A nyní k tomu jak to souvisí s Operací Benjamin a se vším o čem tady píši? Tento pilot se vyučil automechanikem, absolvoval letecké učiliště v Prostějově. Do Prostějova jsem dostal druhý povolávací rozkaz ( první ke studiu vojenského gymnasia v Opavě v srpnu v roce 1968 ). Dostal k Cizinecké Legii. C.L. – EL CHE. Z Gibraltaru – to je skála u moře. Když skála tak Petr. Jako můj bratranec z Mladé Gardy – Gebelt – The Havel a jako můj strýc Petr Mohorita z Volové, který padl ve Druhé světové válce v maďarské fašistické armádě admirála Mi.Horty. Anderle se dostal do Liverpoolu. Město BEATLES ( velmi důležití v mém příběhu bude to samostatně ) – Brouci jako rusky Žuk – Žukov. Který zemřel v roce 1974, kdy já jsem nastoupil na základní vojenskou službu do Litoměřic, místo do Prostějova. A kterou jsem ukončil v hodnosti četař. Anderle se stal pilot nově zformované 311. perutě. 311 je také 31.01. nebo 01.13. Odzadu. A to zahynuli v roce 1936 v Mojadahonda u Madridu ( Megrit původně ) Vasile Marine a Ion Motta. Rumunští dobrovolníci z fašistické železné divize. Oba doktoři práv. VMI – jako Virginia Military Institute, který absolvoval Georges Catlett Marshall , náčelník štábu US Army v době Druhé světové války. A VMI jako Vasil Mohorita a Ivan Mohorita. Poté byl přeložen ke 138 peruti. To je i 13.08. To se narodil Fidel Castro. Měl dva starší nevlastní sourozence Pedro Emilio – Petr Emil a Lýdia. Plus dva dny Moravcovou metodou je to 15. srpna. a to již víme je i 12. srpna – datum narození mého otce. A svátek Clara- Klára. Santa Clara osvobozoval Ernesto Che Guevara. A svátá klára jsou vinice v Trója, v Praze 7, Spartanburgu. A svatá Anežka, svatořečená dne 12.listopadu 1989 – kdy probíhala celostátní konference SSM v Pražské Lucerně, byla Klariska.

Leo Anderle byl kapitánem letadla RAF, značky Halifax, které transportovalo československé výsadkáře na území Protektorátu. Takových letů uskutečnil celkem 28.

V Horních Počaplech žil v době mého dětství převozník. Žil u náplavky, z níž vedla přímá cesta ke dráze, jak se tehdy říkávalo. Ke kolejím, k mini nádražíčku. Stanice Horní Počaply, na trati – Praha – Ústí nad Labem/ UL. Převozník převážel lodí, za korunu, na druhou stranu do Počeplic. Do Sudet. Počeplice a Horní Počaply byly nejbližším hraničním místem – řeka Labe, ku Praze. Celkem 50 kilometrů, po silnici přes Mělník. Matka vzpomínala jak se při záboru Sudet dívali přes Labe na německá vojenská auta na druhé straně řeky v Počeplicích.

Převozník se jmenoval Anderle. A bydlel přímo proti Kapitánovým.

Jako děti jsme mu říkali Onkel. Hebrejsky DOD. Department of Defense.

V dětství jsem trávil i část léta v Horních Počaplech. Vzpomínám na tam probíhající vojenská cvičení. Tou náplavkou odkud “Onkel” Andrle jezdil přívozem jezdily do Počeplic a obráceně tanky. Po dně řeky. Měli takový velký komín, který vykukoval nad hladinu. A kousek dál od tohoto místa cvičili ženisté z Litoměřic nebo Terezína. Stavěli pontonové mosty. A my jsme tam trávili spoustu času. Někdy jsme i cigaretu od vojáků dostali.

Že nic z toho co tady píši není náhoda potvrzuje i další fakt. Na základní vojenské službě jsem v poddůstojnické škole spal na “cimře totálně nabouchané holuby”. To myslím nás v přeplněné místnosti. Spal jsem na bidle – nahoře, a vedle na posteli spal kolega, také z Prahy Jirka Jirásek. Jirásek je velmi slavné příjmení. Byl autorem MEZI PROUDY, PROTI VŠEM,LUCERNA, TEMNO, BRATRSTVO, F.L.V. ( felow ) , PSOHLAVCI – Kozina, SKALÁCI, SKÁLY atd. určitě víte proč vyjmenovávám právě tyto knihy. Zpět k Jirkovi. Po večerce jsme vždy chvilku žvanili. A jednou “z něj vypadlo”, že jeho spolužačkou na škole byla Ivana Andrlová. Myslím na střední. A tak jsme se chvíli, než jsme usnuli, rozplývali nad její krásou. Ze srandy nabízel, že nás seznámí. Ale to jsem už asi zaspal. Ivana Andrlová, se narodila 28. října. V den svátku vzniku Československa. Narodila se ve Vysokém Mýtu. V.M. Jako generál Otakar Rytíř, původně Richter. O.R. – Otmar Reidl – Operace Benjamin. Byl náčelníkem generálního štábu československé armády a poté do roku 1977 předsedou SVAZARM. Jako můj trenažérový učitel v Moskvě, ten byl ve stejné funkci předsedy DOSAF – SVAZARM, když mě ” učil ” rok po základní vojenské službě létat v Moskvě na letišti Šeremetěvo. Maršál Pokryškin, který létal v průběhu Druhé světové války s americkým letadlem COBRA – anagram Vasil. Trojnásobný hrdina SSSR.

Krásná Ivana Andrlová začínala svoji hereckou kariéru v divadle jménem Jiří Wolker. Nic vám to neříká ? Mně ano! George Walker. Ano, George Walker Bush.

Upozorňuji, že výše jmenovaný Jirka Jirásek nemá nic společného s Jiřím Jiráskem z party – Mečl / Jirásek z vedení právnické fakulty UK v Praze do roku 1990. Jde pouze o shodu jmen.

A aby to bylo všechno úplně jasné a nezpochybnitelné, ale vlastně to nebylo v celé své komplexnosti dohledatelné, běžnou sledovací činností tak v okrese ve kterém se můj otec podílel na výstavbě opevnění v roce 1937/38 je vrch se jménem Andrle. Andrlův chlum (559 m.n.m.) je vrch který leží asi 2 km jihozápadně od města Ústí nad Orlicí, vrcholem u obce Řetová a severními svahy na území městské části Kerhartice.

Železniční stanice v Ústí nad Orlicí leží na 255/2 kilometru. Toto označení je zcela jasně viditelné na samotné železniční stanici. Jde o kilometrovník kolejí. Tedy 2552.

A co je CHLUM ? Chlum je označení desítek a desítek míst v České republice. Jsou všude kam se podíváte. A jejich použitelnost pro Operaci Benjamin je zřejmá na první pohled. CHLUM – CHL a UM. EL CHE a V.M.

A úplné finále. Andrle, ten rakouský se jmenoval Anton. Antonín. Jako všichni ti naši Antonínové, již mnohokrát v příběhu vyjmenovaní. Manžel sestry mojí matky Alena/Alice, kostel na Strossmayerově náměstí, Antonínská ulice vedle naší Antonína Sochora. Antonín Černý u nás v domě a Antonín Zápotocký a Antonín Krček a Antonín Novotný, atd.

25.02. 1943. George Harold Harrison. Britský hudebník, člen skupiny BEATLES. Narozen ve Wawertree, LIVERPOOL, Velká Británie. Jeho jméno je zajímavé tím, že obsahuje dvakrát Hary – Harry. Jak jeho druhé jméno, tak i příjmení je s Harri – Harry. A je to vlastně Hary – Harri syn. Dvakrát Hary. Otec a syn. Otisk. Využiji této příležitosti a zmíním se šířeji o skupině BEATLES. Její jméno znamená jak tlouci tak brouci. Stejně jako Žukov. Její začátek se datuje z roku 1957. Konec pak v roce 1970. Nejprve hráli po Skotsku pak po klubech v Hamburku. Jeden se jmenoval Indra. V roce 1962 do skupiny přichází Ringo Starkey – Star.

V roce 1962 měl můj otec, tehdy pplk. Mohorita Vasil, nějaký konflikt ohledně ohledně zveřejněného článku o jeho odbojové činnosti ve Druhé světové válce. V konfliktu figuroval můj otec, příslušník Vnitřní Stráže Ministerstva Vnitra a jakýsi pplk. – jméno není důležité , ze sekretariátu Ministra Národní Obrany. Ministrem vnitra byl tehdy Lubomír Štrougal a ministrem obrany Bohumír Lomský Není vůbec důležité, co se tehdy stalo. Jde o to, že můj otec se velmi vehementně dožadoval o přijetí u svého nadřízeného na ministerstvu vnitra náměstka ministra plk. KAREL PEPRNÝ. A přijetí se mu dostalo. Mám i v držení kopii, poznámek plk. Peprného z této schůzky s mým otcem, v roce 1962. A další dokumentaci. I jeho vyjádření jak informoval ministra vnitra Lubomíra Štrougala. Jméno Peprný je velmi zajímavé. Tento důstojník, odešel v roce 1966 do služeb ministerstva národní obrany. Byla převedena Pohraniční stráž – “Psohlavci” – Kozina, výsadek Kozina Vasil Kiš, z resortu Vnitra do resortu Obrany. A Peprný se stal velitelem Pohraniční stráže. A co s tím mají Beatles? Společného? V roce 1965 v letadle při návratu z cest do Velké Británie, začal Paul McCartney načrtávat záměr na novou desku Beatles. Jeho myšlenkou bylo včlenit cituji ” EDWARDIAN MILITARY BAND ” která by se stala zdrojem pro koncept gramofonové desky Sgt. Pepper. A co nám k tomu to projektu říká česká Wikipedia? Cituji ve zkrácené podobě.

“Paul se rozhodl, že by mohl pro každého člena skupiny vymyslet fiktivní postavy a nahrát album, které by mohlo být jejich vystoupením. Myšlenka maskování nebo přeměny identity byla pro členy skupiny zajímavá. Během tvorby projektu si nechali narůst delší vlasy a vousy a oblékli se do pestrobarevných uniforem, které měly zdůraznit koncept Sgt. Pepper.

Původně míněný koncept alba nakonec tvořila úvodní skladba Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, která téma uvedla, a následující skladba fiktivního kapelníka Billyho Shearse Bylliho (Ringo Starr) s názvem With a Little Help from My Friends na tento úvod navázala. Nakonec se celý koncept spojil jen se skladbou Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) před závěrečnou skladbou A Day in the Life. Skladby zapadly do alba jak po hudební a zvukové stránce, tak i společným tématem.

Před nahráváním alba skupina pracovala na skladbách, které měly být jejich vzpomínkami na dětství a každodenní život. Pod tlakem tehdejší obchodní politiky EMI (skupina musela vydat jedno album plus čtyři singly ročně) byly dvě z těchto skladeb: Penny Lane, a Strawberry Fields Forever vydány jako singly. Tyto dvě skladby byly v tematické linii se skladbami, které se odkláněly od konceptu Sgt. Pepper’s… (byly to skladby „Day in the Life“, „Lovely Rita“, „Good Morning, Good Morning“, „She’s Leaving Home“ a „When I’m 64“)

Autorem obalu, který v roce 1968 získal Grammy za nejlepší grafické ztvárnění, byli Robert Fraser ve spolupráci s Paulem McCartneym. Designéry byli Peter Blake a jeho manželka Jann Haworthová, fotografem byl Michael Cooper. Robert Fraser přemluvil Paula aby použil na obal malbu v psychadelickém  stylu od holandského grafického studia The Fool, která měla být původně použita na titulní stranu alba. Tento design byl použit na vnitřní stranu otvíracího obalu u několika prvních výlisků.

Robert Fraser Paulovi představil svého známého, uznávaného popartového umělce Petra Blaka, který spolu s manželkou zpracoval současný návrh, jenž dostal název „People We Like“. Původní koncept designu obalu počítal s vyobrazením scény vystoupení skupiny seržanta Peppera v parku. Postupně se rozhodli k vystupujícím připojit i jiné známé osobnosti, které byly vyobrazeny v životní velikosti.

Ve finální podobě je na titulním obrázku barevná koláž vytvořená z lepenkových modelů slavných lidí, mezi kterými je i Edgar Allan Poe, Fred Astair, Bob Dylan, Tony Curtis, Marilyn Monroe, Oliver Hardy, Karel Marx, Sigmund Freud, Stuart Sutcliffe, Oscar Wilde, David Livingstone, Johnny Weissmuller, George Bernard Shaw, Marlon Brando, Lewis Carroll, Shirley Temple, Albert Einstein, Marlene Ditrich,  členové Beatles v oblecích i několik voskových figurín (z muzea Madame Tussaud) – mezi nimi členové skupiny Beatles v uniformách Sgt. Peppera a boxer Sonny Liston. Voskové figuríny jsou nastaveny tak, aby se dívaly dolů na nápis The Beatles, který je vytvořen z květů. Ve skupině postav měli být i Ježíš Kristus, Adolf Hitler, Mahátma Gándí a Elwis Presley, ale byli zamítnuti.

Toto album je první v historii anglické populární hudby, které má na zadní straně vytištěné texty skladeb.

Obal alba byl jako jeden z prvních otvíratelný. Na vnitřní straně byl obrázek členů skupiny v uniformách. Pestré saténové uniformy seržanta Peppera navrhl Manuel Cuevas. Kromě hodnostních znaků na uniformách můžeme najít i:na blůzách George Harrisona a Paula McCartneyho rytířské kříže, které dostali od britské královny, britský královský erb na Lennonovém pravém rukávu a pásky ontarijské provinční policie na rukávech Paula McCartneyho”

Tolik Wikipedia.

Proč Peprný a Sergeant Pepper ? No, protože rusky je pepř – perec – tedy naše známé palec – paleček – Paleček a Palacký a všechny ty Paláce v našem příběhu. Nedávno jsem někde psal že Surgeon a Sergeant se vyslovuje v angličtině a v nebritských, anglicky mluvících územích a zemích to platí dvojnásob, velmi podobně. Tedy OPERACE – OPERATÉR. Operatér je chirurg – DOKTOR, který operuje. Operatér může být i ten kdo provádí nějakou vojenskou operaci. V hebrejštině se pepř řekne, napsáno latinkou ” pil pil”. hebrejské slovo ,dvakrát pil je rusky perec – palec. Ale jednou pil je v hebrejštině české slon. Píši to tak, jak se to vyslovuje. To je důležité. Tedy dvakrát pil je i 2 x slon. Dva sloni. Two Elephantes. A když si to napíšeme dohromady tak z toho máme – twoelephantes. Twelve a antes. A to je španělsko anglicky “před dvanáctou”. A to je jedenáct 11. Dvojka. Španělské slovo “antes”. Znamená české před. A vy co jste někdy někde učili cizince říkat Ř, tak víte že to vyslovují jako slovenské pred. Ted slovo prd. Bez samohlásky E. Tedy s použitím hebrejské metody psaní – bez samohlásek. Ale slovo prd v hebrejštině, je zase PALEC ( to hebrejské slovo se vyslovuje s F ale hebrejština má jedno, stejné písmeno i pro F i pro P.). Perec rusky a Pepper anglicky a Peprný a Pil Pil hebrejsky. A tak to také bylo – OPERACE BENJAMIN byla OPERACE PALEČEK. Udělal to ten nejmenší. DAVID. Co porazil obra.

A nyní velmi stručný výklad, proč tato gramofonová deska byla taková jaká byla. Zcela jistě anezpochybnitelně.

EDWARDIAN MILITARY BAND. To je Military band Edwarda. EDWARD BENEŠ. Tedy Dvojka generála Františka Moravce a generála Karla Palečka. Band je označení vojenské hudby. Orchestru. Těch co hrají na různé nástroje, ale výsledkem je krásná hudba. Nebo chceteli výsledkem je to co autor zamýšlel, když hudbu komponoval.

“Původně míněný koncept alba nakonec tvořila úvodní skladba Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, která téma uvedla, a následující skladba fiktivního kapelníka Billyho Shearse Bylliho (Ringo Starr) s názvem With a Little Help from My Friends na tento úvod navázala. ” Tolik Wikipedia v češtině. Tedy Surgeon – Sergeant Palec-Paleček- Banda Osamělých Srdcí. B.O.S. – Operace Benjamín 2. Fiktivní kapelník byl bubeník. Škoda, že již nežije někdo, kdo vám může potvrdit, jak jsem v dětství dostal k při nějaké příležitosti od nějakého “nepřítele” mých rodičů, pravděpodobně, dětský bubínek. V Holešovicích Bubnech a bubínek. Bubnoval jsem o sto šest. K nebývalé radosti všech v bytě. Fiktivní kapelník Ringo Starr ( Starkey – což je ve slovenštině výraz pro starého přítele a v Rusku začali vyrábět vodku se značkou Starka ) Ringo je ukrajinsky Rinho. Tedy nosorožec. Někdo kdo má velmi dlouhý nos. Ringo Starr byl FIKTIVNÍ KAPELNÍK tohoto orchestru Operace Benjamin 2 – OBS. Jmenoval se Billy Shears. Shears znamená česky stříhat. Holič. Naší hebrejštinou je to HaELCHE. Ha je hebrejský člen a EL CHE k tomu. Billy je William – tedy vám už dobře známé W.L.M – B.L.M. jeden ze základních klíčů Operace Benjamin. BILL je i když je I hebrejským I – tedy i U – Bull. Býk – Skot – Cattle. ( Proto asi byl už BUFFALO BILL ). Stříhat se řekně ještě v angličitně tím známějším, pro mne alespoň CUT. Vyslovujeme KAT. Byl to asi můj otec z ARAP ( PARA je hebrejsky KRÁVA) ,který dostal s Josefem Čarnotou ( WOLFRAM – VLK a BERAN ) rozkaz popravit konfidentku gestapa Marii Ripl.

Producentem alba byl George Martin. G.M. – Gorbačov michail, Michal H/G, Maxim Gorkij a Mladé Gardy. Kromě toho má MARTIN svátek 11.11. A to je i 2 a 2. Dvě labutě. 11.11. skončila podpisem smlouvy První světová válka. Podpisem ve vagónu, na kolejích. Ve fagónu maršála Ferdinand Foche ( Klaun Ferdinand a EL CHE ). Po něm se jmenovala Vinohradská Třída v Praze. Vinohrady – Hrozenkov kde se narodil Ludvík Svoboda a na Vinohradech žil Edward Beneš a narodil se tam Jan Masaryk. A na rohu této Třídy, už jako Vinohradské byl v podzemí klub DVOJKA. Velmi blízko budovy československého rozhlasu, níže na této třídě. A RADIOPALÁCE, který je kousek výše na té samé třídě. A samozřejmě nesmíme zapomenout na vinice santa Klára ( Clara – ANEŽKA česká byla Klariska ) v Tróji v Praze 7. Bývali součástí majetku Trojského zámku. Ten věnoval po vzniku republiky jeho majitel jménem SVOBODA československému státu. 11.11. se narodil můj bratranec Karel ( rokle ) Gebelt – The Havel. A také se narodil v tento den generál Patton – protože Patto – Pata – tak vlastně i Jakov, Yacov, Jakub, Kuba – Cuba, Santiago, Iago, James, Jacques atd).

“Autorem obalu, který v roce 1968 získal Grammy za nejlepší grafické ztvárnění, byli Robert Fraser ve spolupráci s Paulem McCartneym. Designéry byli Peter Blake a jeho manželka Jann Haworthová, fotografem byl Michael Cooper. Robert Fraser přemluvil Paula aby použil na obal malbu v psychadelickém  stylu od holandského grafického studia The Fool, která měla být původně použita na titulní stranu alba. Tento design byl použit na vnitřní stranu otvíracího obalu u několika prvních výlisků.” Tolik také česká Wikipedia. Obal získal cenu GRAMMY. GRANMA se jmenovala loď se kterou přijeli Castros a Ernesto Che Guevara na ostrov Cuba – Kuba. Autorme byl kromě Paul McCartney – to znamená Paul Skot – automechanik, řidič. S ním získal cenu i Robert – BoB Fraser. BOB je i BOS – Banda osamělých srdcí. Fraser je Praser. Moje prababička byla Preis. Designéry byli Peter Blake – Černý Petr, bratr mého otce ( bojoval ve fašistické armádě admirála Mi.Horthy, a pravděpodobně i můj bratranec Petr, později.) Černý Petr je ale i znám z karetní hry – ” vytáhl si Černého Petra” SMŮLA – WASIL. Ještě jasnější je jméno jeho manželky Jann HAWORTH – HA WORTH – HA MOHORT. Ha je hebrejský člen a Mohorita k tomu. A Jann – Prostě Honza. Nebo dva Mohorita – Honza – Ha – Ha Mohort. Dva hebrejské členy v úvodu jména MOHORT. Otec a syn – OTISK. A finále – holandské studio Fool. Holandské – podzemní a nizozemní – a FOOL jako VŮL. Nebo POOL jako hřiště. KATOK rusky. KATKA.

Předcházející album se jmenovalo REVOLVER. A ten jak asi všichni víme, nemá klasický zásobník jako pistole, ale má otáčivý BUBÍNEK. Zpravidla na 6 – VI. – nábojů. A VI je i Vasil a Ivan a Václav a Ivan a Vasile a Ion. Nejslavnější revolver, je COLT. KOLT – KOTEL – BUBEN. A LT jako Litoměřice, kde jsem sloužil základní vojenskou službu.

Na obalu můžeme najít na rukávech Paul McCartney označení Ontarijské provinční policie. Ontário je provincie v Kanadě. Je zde na webu ke kanadským provinciím samostatný, obsáhlý příspěvek. Jenom pro připomenutí. Součástí provincie je Halifax – i značka letadla na kterém létal ANDRLE. Výbuch v Halixaxu, připomínám, samostatně popsaný. New Scotia – Nové Skotsko je součástí této provincie a Brunswick – v německém originále Braunschweig. Braun jako generál Braun z Rady Tří a Švejk z románu Jarolava Haška – součásti Operace Benjamin. Hlavním městem provincie je Toronto – to je také Volové. Toro je sice španělsky býk, ale víme, že to je v tomto případě jedno. Je to prostě Skot – Catle. Jako generál George Marshall ( G.M.)- druhým jménem Catlett.

Na obalu jsou známé osobnosti. Vezmu pěkně jednoho po druhém. První je jmenován Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe se narodil 19. ledna 1809 v Boston, Massachusets. Zemřel 7. října 1849 v Baltimore, Maryland. Vystudoval University of Virginia a United States Military Academy. Také nazývanou WEST POINT. Jeho manželka se jmenovala Virginia Clemm. Narodil se 19.01. To je Moravcovou metodou minus dva 17.01. A to jak víme je i 11.01. nebo 10.11. nebo 11.10. Je to datum založení US Marine, povýšení mého otce plukovníka a úmrtí Brežněva atd. Narodil s ve roce 1809 – přesně sto let před narozením prvního manžela mojí matky. Narodil se v Boston – Massachusets – B.M. Basil/Vasil Mohorita. Zemřel dne 7. října. V tento den o necelých sto let později seskočil můj otec u Makova jako náčelník štábu skupiny ARAP. A Moravcovou metodou je to minus dva 5. října. Den narození václava Havla. A Moravcovoou metodou plus dva je to 9. října. Datum údajné smrti Ernesto Che Guevara. Jeho manželka byla Virginia Clemm. Čti Klem – jako Jiří Klem, český herec. Edgar Allan Poe byl autorem zpravidla fantastických a mystických  příběhů a zakladatelem detektivního a hororového žánru. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypráví. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a určitě se tam najde i další souvislost s Operací Benjamin.

Fred Astaire, vlastním jménem Frederick Austerlitz , narodil se 10. května 1899, v Omaha, Nebraska a zemřel 22. června v Los Angeles, Kalifornia. Byl to americký zpěvák, herec choreograf a tanečník.Pocházel z rodiny rakouských přistěhovalců. Již od svého dětství rád tancoval, nejprve vytvořil taneční dvojici se svojí sestrou Adélou, jež chodila do taneční školy a s níž od roku 1917 až do roku 1932 veřejně vystupoval, mimo jiné i na Brodwayi. Poté, co se sestra provdala, byl nucen hledat novou taneční partnerku. Později vytvořil legendární velmi slavný taneční pár s Ginger Rogers se kterou v letech 1932 až 1939 natočil celou sériii jednoduchých filmových muzikálů. Po celý život byl velice znám svým velkým perfekcionalismem a vysokou profesionalitou. Mezi jeho nejznámější poválečné filmové role patří jedna z hlavních rolí v muzikálu Divotvorný hrnec nebo role podvodníka ve snímku Skleněné peklo. Tolik Wikipedia. Narodil se dne 10. května. A to zemřel v roce 1945, první manžel mojí matky. A víme, že 10. květen je i 10. srpen a tedy i 12. srpen. a to se narodil DRUHÝ manžel mojí matky – můj otec. Jmenoval se křestním jménem , v češtině Bedřich. Fred je i Fredy – ve skotském nářečí – slangu Friday – jako pátek – Pátek – černoch , z Robinson Crusoe. Příjmením byl Austerlitz – česky SLAVKOV – VASILKOV. Vystupoval na Brodway. To je Široká ulice. V Praze je na starém městě. Jedna moje přítelkyně z tábora SKOKOVY, bydlela v ŠIROKÁ 9. Jmenovala se příjmením TOBÍŠEK – TO VAŠEK. Toto sdělení bylo smyslem její jediné návštěvy tohoto tábora. Byla tam jen s matkou, která snad tam ten jeden rok vařila jako kuchařka. Vytvořil taneční pár s Ginger Rogers. To je R.G. a tedy i L.G. – EL CHE. Rogers obsahuje i OR. Otmar Reidl – Operace Benjamin. A aby to bylo úplně jasné tak Miloš Jakeš, mladší, pracoval na MSS. Jeho podřízení mu přezdívali FRED ASTAIR.

Bob Dylan se narodil jako Robert Allen Zimmerman (v hebrejštině שבתאי זיסאל בן אברהם)  v nemocnici Svaté Marie 24. května 1941 v Duluth ve státě Minnesota. Vyrostl v Hibbing v Minnesota v pohoří Mesabi  na západ od Hořejšího jezera. Prarodiče z otcovy strany, Zigman a Anna Zimmermanovi, emigrovali z Oděsy v Ruském Impériu, dnes Ukrajina, do Spojených států po antisemitských pogromech v roce 1905. Prarodiče z matčiny strany, Benjamin a Lybba Edelsteinovi, byli litevští Židé, kteří přijeli do Spojených států v roce 1902. Ve své autobiografii Kroniky I. Dylan píše, že dívčí jméno jeho babičky z otcovy strany bylo kyrgyzské a že její rodina pochází z Kars v Turecku.Dylanovi rodiče, Abram Zimmerman a Beatrice „Beatty“ Stoneová, patřili do malé, ale úzce spjaté židovské komunity. Robert Zimmerman žil do svých šesti let v Duluthu, ale jeho otec onemocněl obrnou a rodina se vrátila do domovského města jeho matky, Hibbingu, kde Zimmerman strávil zbytek dětství. Robert Zimmerman trávil hodně času poslechem rádia – Blues, countrya Rock and Roll.  Když chodil na Hibbingskou střední školu, založil několik kapel. The Shadow Blasters neměli dlouhého trvání, ale další skupina, Golden Chords, vydržela déle. V roce 1959 bylo ve školní ročence pod jeho fotkou v kolonce „životní cíl“ napsáno: „Přidat se k Little Richardovi.“Ve stejném roce vystoupil pod pseudonymem Elston Gunn na dvou koncertech s Bobby Vee, kde hrál na piáno a tleskal. Zimmerman se v září 1959 přestěhoval do Minneapolis a přihlásil se na Minnesota University, kde jeho zájem o folkovou hudbu dostal přednost před rokenrolem. Jméno Bob Dylan přejal po básníkovi Thomas Dylan. Tolik z Wikipedia. Zpěvák se narodil dne 24. května. A to víme, že je i 24. srpna. A Moravcovou metodou, děleno dvěma je to 12. srpen. Narození mého otce. Narodil se v nemocnici svaté Marie. A to byla sestra mého otce, moje babička z matčiny strany a moje sestra byla Anna Marie. Žili ve městě HIBBING. To je H.B. BING. Havel Václav a bing – podle slovníku je slovo bing výraz který označuje náhlou akci nebo událost. Nebo Havlíčkův Brod, jako přechod a BING. Připomínám, že z Havlíčkova Brodu byla manželka bratra mojí matky Aurélie Schidlak. Jméno zpěváka bylo BOB. Operace Benjamin. Robert , je s OR. Otmar Reidl. A Zimmerman, není třeba v Česku široce objasňovat. Tedy jestli to ví o co jde Svěrák a Smoljak. S.S. – 22. Dylan byl tedy B.A.Z. – Bratislavské automobilové závody. Že to je fakt jasně dokazuje, že jeho babička byla z KARS. Cars. Automobily. A že to je pravda, dokazuje to, že jsem byl při jedné návštěvě Bratislavy v roce 1989 pozván k návštěvě BAZ. KARS je i jméno KARAS. Aby to byla pravda. Jako spolubojovník mého otce ve skupině ARAP za Druhé světové války a jako Operace Karas, organizovaná Londýnskou Dvojkou – EDWARDIAN MILITARY BAND. Jeho praděd byl BENJAMIN Edelstein. To znamená drahokam. Drahý kámen – jako stone. Jako plukovník Steiner Veselý z Rady Tří, bytem v Kamenické, svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. Bob Dylan byl v hebrejštině Ben ( Benjamin ) Abraham – Syn Abraháma. B.A. jako matčina sestra a její manžel a jejich dcera a syn – B.A. Maminčino příjmení bylo Stone. Zase kámen. Beatrice Stone. B.S. 22. Rodiče Boba Dylana, pocházeli z města Oděsa. Vzpomínáte co se stalo v Oděse? Tam se seznámil Jakov Džugašvili s baletkou jejíž manžel se jmenoval Besarab. Stejně jako druhá manželka mého otce v Karlových Varech. Anna Besarab. Bob Dylan se přestěhoval do města Minnesota ve státě Minnesota. To je minne – miny, česky. Miny odstraňoval první manžel mojí matky – pyrotechnik, rotmistr československé armády, který zahynul dne 10. května 1945. A to je i stejné jako datum narození Bob Dylan. 24. květen je Moravcovou metodou děleno dvěma 12. květen. A víme, že 12 je i 10 i 15. Minnesota a Minnesota je i dvakrát město dolů, horníků, podzemí.

Tony Curtis, rodným jménem Bernard Schwartz (3. června 1925, Bronx, New York, zemřel 29. září, Henderson Nevada USA) byl americký herec, producent a malíř. Jeho dcera Jamie Lee Curtis se také stala herečkou. Pocházel z nezámožné rodiny uherských nyní ( Slovensko ) židovských přistěhovalců. Otec Emanuel Schwartz a matka Helena Ilona Kleinová se narodili  ve vesnici Vaľkovo pri Poltári. Měli problémy uživit pětičlennou rodinu, bydleli v zadní části otcova krejčovského krámku. Matce diagnostikovali schizofrenii. Jako mladistvý se angažoval v pouličním gangu. Když mu bylo 13, zemřel jeho mladší bratr Julius pod koly náklaďáku. Během 2. světové války sloužil tři roky v americkém námořnictvu na mateřské lodi ponorek USS PROTEUS, se kterou se zúčastnil války v Pacifiku. Byl očitým svědkem japonské kapitulace v Tokijském zálivu 2. září 1945, kterou sledoval ze vzdálenosti jedné míle na signálním můstku své lodi. Po skončení války se vrátil do New Yorku. Pod vedením německého režiséra Erwin Piscator  vystudoval herectví. Byl objeven hledačkou talentů Joyce Selznickovou. V roce 1948 začal hrát v Hollywoodu. Zejména na počátku své herecké kariéry v 50. letech 20 století patřil mezi nejobdivovanější krasavce. Mezi jeho nejznámější filmy patří snímek  Někdo to rád horké, režiséra Billy Wilder  z roku 1959, kde si zahrál po boku Marilyn Monroe a  Jacka Lemmona. Během svého života vystupoval zhruba ve dvou stovkách filmů. Od 80. let 20 století se také aktivně věnoval malování, jedno z jeho děl se nachází v newyorském Metropolitním muzeu.

Tony Curtis se narodil jako Bernard Schwartz. Kombinací jeho jména Tony – Anthony – Antonín a rodného příjmení Schwartz dostaneme Antonín Černý. Tak jako se jmenoval soused u nás v domě v pplk. Antonína Sochora 1391/4. Narodil se v roce 1925. A to je velmi významný rok z hlediska událostí mající souvislost s dalším vývojem světa ve dvacátém století. Je to rok kdy Masaryk vyznamenal Benito ( Ben ) Mussoliny – B.M. Kdy Masaryk vydal knihu Světová revoluce, kdy Hitler vydal Mein Kampf, kdy se Carycin přejmenoval na Stalingrad a kdy se Bubenské náměstí přejmenovalo na Strossmayerovo náměstí. Je to i rok 1922, kdy se narodila moje matka Ludmila L.M., rok 1950, kdy se narodila moje manželka Vlasta/Patty Svoboda V.S.. Je to i rok 1952, kdy jsem se narodil já a rok 1955 kdy se narodila moje sestřenice Alena/Alicia Baranikov. A.B. Maminka tohoto herce se narodila ve slovenské obci Vaĺkovo. Válkovo ? Miroslav Válek slovenský spisovatel ? Anebo anagram Vasilovo. Za Druhé světové války sloužil na USS Proteus. V Pacifiku, česky TICHÉM oceánu. Proteus je bájný syn vládce moří Poseidóna a také strážce moří. Trojzubec připomínám – hebrejské a ruské písmeno Š. Proteus žil na ostrově Foros. U ústi delty Nilu, u egyptských břehů. Tam co byl slavný maják. Osvětlovač – světlo, ukazující cestu lodím aby neztroskotaly. Kromě toho obsahuje jeho jméno OR. Otmar Reidl Operace Benjamin. Podobného názvu byl Faros. Na Krymu. Kde měl své letní sídlo Michail Gorbačova a kam mě pozval i s rodinou na dovolenou v létě 1990 ( 19.09. mooje datum narození a rok narození prvního manžela mojí matky 1909). Tony Curtis sloužil na této mateřské letadlové lodi amerických ponorek celkem tři roky. Byl svědkem – osobně sledoval ze SIGNÁLNÍHO můstku této lodi podpis kapitulace Japonska dne 2. září 1945 v Tokijském zálivu.

Natočil přes dvě stě filmů. Nejslavnější jeho film byl Někdo to rád horké. V roce 1959 režíroval Billy Wilder. Divokej Bill, můžeme přeložit. Divokej Bill ale byla i přezdívka generála William Donovan. Šéfa OSS v průběhu Druhé světové války. A nyní proč se film tak jmenoval a co měl společného s Operací Benjamin, organizovanou Třemi sestrami, kromě jména režiséra? Film má v názvu anglické slovo HOT. Hot je v hebrejštině CHAM. Ale je vyjádřeno – píše se – pouze se dvěma písmeny. Jedno je znak CH a druhé je znak tak zvaného koncového M. A když toto hebrejské CHAM – ta dvě písmena, značky otočíme z nohou na hlavu, tak nám vyjde pěkné, v latince UO. Ano Ústí nad Orlicí. Kde otec budoval před Druhou světovou válkou opevnění. A odkud pocházela, nebo se jmenovala podle slavných rodáků celá řada pracovníků SSM. Honza Bouchal ( H.B. – Havlíčkův Brod a Havel Václav.), Roškot ( myslím dokonce dva ) Miroslava Němcová, Kocián Antonín. Kocián Miloš. Ten Honza Bouchal, který mne vysílal na jednoroční školu do Moskvy a poté na studium Vysoké školy politické do Vokovic v Praze. A který byl, spolu se mnou jako jediný z původní sestavy vedoucích funkcionářů na ÚV KSČ až do jeho úplného konce. Ústí nad Orlicí je místo kde leží Andrlův Chlum, výše zmiňovaný. A je na 2252 km KOLEJÍ. A slavná trojice z filmu. Marilyn Monroe, přijde na řadu samostatně hned po Curtisovi. Ale v souvislosti s filmem uvedu základní informace. Vlastním jménem Norma Jeane Mortenson. Její jméno obsahuje dvakrát OR. Přitom její příijmení je naší azbuko-latinkou i anagram Mohorita – MRTN son. MNRT son – MHRT son. MoHoRiTa son. Kromě toho její převzaté křestní jméno je Marylin – to jsou dvě jména dohomady. Mary a Lyn. M.L. Iniciály mojí matky Ludmily Mohorita. A Marilyn Monroe je M.M. – 22. Aby to bylo úplně jasné všem a nebylo pochyb, že jde o Operaci Benjamin, tak se provdala za Arthur Miller, spisovatel. Jeho jméno je Arthur stejné jako příjmení generál McArthur, který velel spojeneckým voskům v Tichomoří. A na nějž se díval, z paluby USS Proteus její filmový kolega Tony Curtis, dne 2. září 1945. Při podpisu kapitulace Japonska. McArtur měl sídlo v Sydney, Austrália. Kde koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let pracoval jako vedoucí obchodního oddělení Svoboda ( V.O.O.S – 5002) otec mojí manželky, která tam byla s ním. A finále? Miller je Meyer a Mayer a Megrit a Macher a Mohorit a Mohort a Mohorita. A samozřejmě, a to už vidíte samy McArthur je Skot ( skotské Mc ) a OR a TUR. V domě pplk. Antonína Sochora v Praze 7 – Spartanburgu, žili tedy – se shodnými jmény všichni tři hlavní aktéři tohoto filmu! Some Like It Hot.

Tony Curtis – Antonín Černý,

Mohorita hned 2x – Marilyn Monroe a její manžel v době natáčení filmu Arthur Miller.

Jack Lemmon – a teď to nejlepší domovník v našem domě se jmenoval LEMON. Jezdil se sanitkou a jeho manželka Marie Lemon ( -ová ) byla moje “opatrovatelka”, když jsem přišel ze školy a hrál si s ostatními na dvoře našeho baráku, nebo před barákem, jak jsme říkali.

A proč je to pravda? Protože M.M. se ve filmu jmenovala Sugar. Rusky Sachar. V ulici Sochora, byl tento barák. Příběh filmu se odehrává na Svatého Valentýna, kdy se stali hlavní aktéři filmu svědky masakru Mafie v garážích.

Valentýn se jmenoval vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM, který mi doprovázel na vůbec první zahraniční cestě, jako předsedu Českého vysokoškolského ústředí. Bylo to do Tanzánie. do země, kde před cestou do Prahy – kde jsme se spolu setkali – žil nějakou dobu na kubánském velvyslanectví Ernesto Che Guevara. Po odjezdu z Konga.

Valentýn byl příjmením Matlovič. důležité bylo, že před ním byl v této funkci Brunner a před ním Lukáš. L.B.M. Základní šifra v příběhu Operace Benjamin. Jako Beinn Liath Mhor, ve Skotsku, Marie Leontijevna Bočkareva, Marine Benjamin Lloyd a moji rodiče Basil/Vasil a Ludmila Mohorita. Tehdy při této mojí první cestě si opět všichni zúčastnění Operace Benjamin, mohli ověřit, že se jedná o mě. Jako světlo, maják, lucernu v celé operaci. A tak se také stalo.

Scénář k filmu napsal Billy Wilder společně s I. A. L. Diamondem ( DIA Mond – DIA Svět ). Inspirací se stala německá fraška Fanfaren der Liebe (1951, režie Kurt Hoffmann ) K. Hofman byl můj poslední “stranický” nadřízený. Tak se také jmenoval můj spolupracovník na Dvojce. A byl to i ministr Obrany NDR v roce 1989.

V roce 1976, pár dní po mém návratu ze základní vojenské služby jsem se stal předsedou OV SSM Praha 2 – Dvojka na Vinohradech. Chystal jsem se na svatbu s Vlastou Svoboda ( -ová ), která přijela z dvouletého pracovního pobytu v USA. Někdy v té době přišli do mé kanceláře dva příslušníci StB. Prchal a Šimáček. Prchal byl syn Prchala, který byl u zatčení Velkého Metaře V.M. – Rudolfa Slánského. Šimáčkova je zase jedna z ulic v Malém Berlíně u nás v Holešovicích Bubnech. Řekli mi, abych k nim šel pracovat. Řekl jsem jim ” JÁ MÁM JINOU PRÁCI”. Oni odešli. Krátce nato skončila moje hospodářka-účetní. Spolupracovník Hoffman, můj podřízený přivedl jednu slečnu, že by měla o tu práci zájem. Jmenovala se HORKÁ. Tedy HOT. Tedy ÚO – Cham v hebrejštině. kromě toho se jí říkalo Mína. Jako MINA. A byla z HLINSKA. Určitě znáte výraz V.W. – Voskovec a Werich ( V.M. ) pro legraci- srandu. Používali termín ” to je HLÍNA”. To je původní název Hlinska odkud byla Mina Horká – Hot. Po pár týdnech chtěla odejít. Její krátká přítomnost stačila k tomu aby pochopili ti co jí tam poslali a ti co to měli pochopit, o co jde. Kdo je nastražená MINA podle StB. Překazil jsem jim to. Přišla tehdy s tím, že nemá kde v Praze bydlet a proto, že musí rychle odejít. Vlastně dříve, než pořádně začala. Po dohodě s mojí čerstvou manželkou jsem jí nabídl ubytování v bytě manželčiných rodičů, kde jsme v té době bydleli. Rodiče manželky byli v Afghánistánu na velvyslanectví Československa. To pochopitelně nemohla odmítnout. A tak se tam zdržela déle, než plánovali plánovači z StB. A vlastně tam zůstala, až do konce mého angažmá. to už ale měla jiné vlastní bydlení. Všichni mohli zjistit za tu dobu skoro dvou let o jakou hru jde. I ti a ti také. Naši i Oni. Bylo to nebezpečné, pro mě osobně, ale pro nadcházející události to bylo dobře. Proč nebezpečné pro mě? Bude to v dalších příspěvcích nebo mých memoárech.

“Nobody is perfect” ” Nikdo není dokonalý” – říká nakonec filmu Osgood Fielding – OF. Hebrejsky kuře – Hahn, jako moje babička z Horních Počapel.

Marylin Monroe. Není třeba více psát o spojení této herečky s Operací Benjamin. Určitě byly i další v průběhu jejího života. Jn jako další příklad uvedu film Páni mají radši blondýnky (anglicky Gentlemen Prefer Blondes). To je americká filmová komedie z roku 1953 s Marilyn Monroe v hlavní roli. Tento barevný snímek s mnoha písněmi znamenal její vzestup mezi filmové hvězdy. I když honorář tomu neodpovídal, blonďatá kráska tu hrála prim v roli naivně vychytralé Lorelei Lee. Zdatně jí sekundovala Jane Russell se kterou nazpívala například Little Rock a se kterou si otiskly dlaně na pověstném hollywoodském chodníku slávy před čínským divadlem. Z filmu pochází i písně Diamonds are girl’s best friend či Bye bye baby. Tolik Wikipedia. Ve filmu má herečka jméno Lee. A to je moje datum narození lee, zrcadlově 199. 19.9. 19.09. a jedno z mých mnoha jmen – označení. Její první jméno obsahuje OR. A dvě hebrejská L, k sobě připojená – jedno musí být obráceně, vytvoří tvar srdce nebo lipového listu. Známého z uniforem československých vojáků. Kromě toho, aby to zase byla pravda, že jde o Operaci Benjamin, jsem byl při letní praxi v Novosibirsku, dříve Nikolajevsk, u řeky OB, vyzván, abych po několika hodinové symbolické výstavbě silnice v Akademgorodok – Akademické městečko, otiskl své dlaně do právě vytvořeného díla – silnice. A zase dokola, Novosibirsk – českoslovenští legionáři v První světové válce a po Druhé světové válce – Silniční vojsko a Vojenské stavby. Otec a syn. A čínské divadlo – moje návštěva v Číně v červnu 1989. Popsáno jinde.

Oliver Hardy. Velmi stručně. Zemřel po dlouhém čase v kómatu dne 7. srpna. 7. srpen je Moravcovou metodou plus dva i 9. srpen. a to je datum narození mých bývalých nevlastních bratrů. Je to i den svržení atomové pumy na Nagasaki. 9. srpen je i 6. srpen. a to byla svržena atomová puma na Hirošimu. Ta svržená 9. srpna se jmenoval Fat man. Což určitě Oliver Hardy byl. Jeho otec byl zraněn v občanské válce v Battle of Antietam dne 17. září 1862. 17. září je i 19. září Moravcovou metodou. Datum mého narození. Ale i zrcadlově je to lee. Tak se jmenoval velitel jižanských vojsk, v občanské válce – generál LEE. Tedy jeho velitel. Bitva byla u Antietam. B.A. jako rodina sestry mojí matky, výše rozvedeno. Otec sloužil u 16. Georgia Regiment. G.R. je i R.G. i L.G. – EL CHE. Jeho matka byla Emily Norvell. Emil bylo faešné jméno mého otce v týlu nepřítele. A Norvell obsahuje OR. Její otec Byl THOMAS BENJAMIN. Thomas jako Masaryk a vicepresident USA Marshall a president Wilson. Operace Benjamin. Jeho předkem byl kapitán Hugh Norvell z Williamsburg, Virginia. W.V. je i M.V. Iniciály jeho jména H.N. jsou jméno mojí babičky z Horní Počaply – Hahn – nebo HaN. Jeho rodiče měli svatbu 12. března 1890. 12. března je Moravcovou metodou i 14. března. a to se narodila manželka bratra mojí matky Aurélie Schidlak. A v roce 1939 odlétala s leteckou společností KLM přes Amsterdam do Londýna Moravcova jedenáctka. Babička byla Mary Freeman. Rodina se odstěhovala do Madison Georgia – M.G., před narozením Olivera. Jako dítě měl občas problémy. Byl poslán do Georgia Military College v Milledgeville. G.M. a jméno místa je Milledge Ville – tedy dohormady je to M. G. a M. V. – Michail Gorbačov a Mohorita Vasil. A je to VOJENSKÁ škola. Já jsem v srpnu 1968 nastoupil na Vojenské gymnasium V Opavě. Na severu. Oliver, byl roce 1905, jako třináctiletý byl poslán do Young Harriss College na severu Georgia. Harris je je i Jindřich a je to také jméno jednoho ze dvou bezprostředně vedle sebe položených ostrovů u západního pobřeží Skotska, a Atlantického oceánu. Harris a Lewis se jmenují. Byl jsem se tam podívat na podzim roku 2019. Později matka poslala Olivera studovat hudbu a zpěv k učiteli Adolf Dahm-Petersen. V dospělosti se stal členem Zednářské lóže. Freemansonry v Solomon Lodge No.20 v Jacksonville, Florida. A společně s Laurel Stan se stal členem Grand Order of Water Rats. “Velký řád vodních krys”. Rats si říkají posluchači VMI. Virginia Military Institut. A vodní protože jde o Marine. V.M.I. absolvoval jako jediný z náčelníků štábů US Army George Marshall. G.M. Prostředním jménem byl Catlett. A byl tvůrcem “Marshal Plan”. Atd.

Karel Marx. Celým jménem Karel Heinrich Marx. Narodil se v Trevíru dne 5. května 1818. Zemřel v Londýně dne 14, března 1883. Jeho manželkou byla Jenny Westphalen. Matka byla Henriette Pressburg a otec Heinrich Marx. Sestra se jmenovala Luise Jute. Dědeček z matčiny strany byl holandský – Dutch, rabín. Jeho dědeček byl rabín v Trevíru. Tradice jejich rodu začala v Trevíru v roce 1723. Dědeček se jmenoval Meier Halevi Marx. Otec byl právník a vlastnil také VINOHRADY v MOSELLE. Otec konvertoval k Evangelické pruské církvi, před narozením Karla. A také převzal jméno Heinrich místo Jidiš jména Herschel.

Velmi stručně a jasně. Jmenoval se Karel. Jako můj děda, strýc a bratranec Gebelt – The Havel. Z Horních Počapel. Po otci byl Heinrich – Jindřich. Jako Jindřichův Hradec, kde můj otec optoval a Jindřich Poledník. Karel je i ROKLE – údolí – mezihoří, jako ulice Mezihoří v Praze kde jsem se učil a jako Mezihoří – bývalé Volové kde se narodil můj otec. A jsou to i Valy a Canaďa. Narodil se v Trevíru – to je naše známé – Toro, Turrón, Trojačky, Turzovka, Tree, Trója, Tyrš, trojzubec, atd. Matka byla Henriette – Henry ette. Henry je Jindřich a TT, jsou i dvě písmena na konci prostředního jména generála George CATLETT Marshal. Matka byla Pressburg – Bratislava se tak jmenovala za Rakouska Uherska. Bratislava má značku B.A. – jako sestra mojí matky a její manžel a jejich děti. Kromě toho je Bratislava i anagram Brat Vasila. Otec byl Heinrich – Jindřich, dříve Herschel. Her S – 2 Dvojka – EL CHE. Dědeček matčiny strany byl HOLANĎAN – Nizozemec. Países Bajos. Dědeček z otcovi strany byl MEIER HA LEVI. MEIER je moje příjmení. A jsem levák. S hebrejským členem Ha. Tradice jejich rodu začala v Trevíru v roce 1723. A to je moje rodné číslo 123. A na Praze 7. Rodina vlastnila VINOHRADY – jako Vinohrady na Dvojce, kde se narodil Jan Masaryk a žil tam Beneš, a je tam svatá Ludmila a já jsem tam pracoval. A jako HROZENKOV, kde se narodil Ludvík Svoboda. A jako vinohrad Santa Klára v Tróji – Praha 7. A Anežka česká byla Klariska. A Che Guevara osvobozoval Santa Clara Cuba. Jeho sestra byla Louise Jute. Luise je i Luis – česky Ludvík. A Jute se jmenovala moje německá přítelkyně v Brémách, v roce 1969. Americké okupační zóně. A v Brémách žil a sloužil v pruské armádě nerozlučný přítel Karla Marxe – Bedřich Engels. A finále? Karel Marx se narodil dne 5. května. To začalo PRAŽSKÉ P O V S T Á N Í . Moravcovou metodou je to krát dvě i 10. květen. a to zahynul první manžel mojí matky v roce 1945, pět dnů po zahájení Pražského povstání. A 10. května 1948 se stal můj otec kandidátem KSČ. A 10. května cca 1953, vztyčili v Bristol na severu Anglie sochu Neptuna, s trojzubcem. U Augustyne Parade. Moravcovou metodou plus dva je to i 7. května a to se narodil jeden ze tří králů Ivan Mohorita. Ve Volové. Docent a PhDr CSc v domě Miroslava Tyrše. 5. květen je i 5. srpen. A Moravcovou metodou je to, krát dvě 10. srpen. A to je i 12 srpen. A to se narodil můj otec, ve Volové. Součet jejich dat narození – Ivan Mohority 7 a 12 Vasila Mohority je 19. A to se narodil také v měsíci srpen generál Stepan Bunzák, z Volové. Karel Marx zemřel 14. března v Londýně. 14. března 1939, odletěl do Londýna generál Moravec s Palečkem a dalšími, celkem 11, přes AMSTERDAM – HOLANDSKO do LONDÝNA. A 14. března se narodila manželka bratra mojí matky Karel Gebelt – The Havel. Aurélie Schidlak v H.B. Okrese Havlíčkův Brod. Byla Němka. Moravcovoou metodou je 14. březen, plus dva i 16. březen. A to se narodila moje sestra Anna Marie. Manželkou Karla Marxe byla Jenny Westphalen. Jenny se jmenovala sestra prvního manžela mojí matky – Jenny Frank. Westphelen vlajka je červenobílá, jako vlajka Slavie – Vasile. Jako vlajka Prahy a Karlových Varů. A jako jméno kavárny kde se seznámil Václav Havel s jeho nadcházející manželkou Olga Havel. (OH jako Oliver Hardy). A ve znaku má Westphalen bílého koně.

Moselle Vinyard je anagram Wasilly a Vinohrady.

Sigmun Freud. Narodil se dne 6. května 1856 ve městě Příbor – Freiberg na Moravě. Zemřel 23. září 1939 v Londýně. Byl to lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzi. V dětství se jeho rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život. Zemřel v Londýně, kam se uchýlil před nastupujícím nacismem. Jeho předci žili od 15. století v Kolíně nad Rýnem, odkud utekli před pogromem na Východ. V 19. století se přestěhovali z Litvy do Haliče a nakonec zakotvili v Rakousku Uhersku. Původně se jmenoval Šlomo – Solomon Freud. Je i výklad že Sigmun je podle jména Zikmund – Burgundského krále. Jeho otec byl obchodník s látkami Jakov Freud. Matka byla Amálie Nathan.

Velmi stručně. Narodil se 6. května. A to je i 9. května. Datum, které se slavilo v SSSR jako konec Druhé světové války. 6. květen je i 6. srpen. A to je den kdy byla svržena atomová puma na Hirošimu. 6. srpen je i 9. srpen. a to je den kdy byla svržena atomová puma na Nagasaki. V den, přesně, druhých narozenin mých bývalých nevlastních bratrů. A 6. srpen je Moravcovou metodou i 12. srpen. a to se narodil můj otec. Zemřel 23. srpna. A to je Moravcovou metodou minus dva, 21. srpen. A to se narodil druhý manžel mojí sestry Anna Marie – Jiří – George – Uher. Předci Freuda žili v Kolíně nad Rýnem. U Kolína, ale v Čechách, měl přistát vůbec první parašutista z Londýna, Otmar Reidl, OR – Operace Benjamin. Přistál ale prý “omylem” v Rakousku. Kde žil celý život Sigmund Freud. Jeho předci se přestěhovali z Kolína nad Rýnem do Litvy. Značka ISO i MPZ je LT. Jako Litoměřice, kde jsem sloužil na základní vojenské službě a kde žili moji dva bývalí nevlastní bratři. Hlavní město Litvy je Vilnius – Vasilin. Nebo v naší řeči HaVasil. Z Litvy odešli do Haliče. Halič je ve španělštině Galicia. Je to část Španělska u Atlantiku. Hlavní město je La Corona. A v této Haliči – Galicia, je i slavné Santiago de Compostela ( Milk Way – Mohorita Vasil Vasilič). Proč to píšu? Otec Sigmunda Freuda byl Jakov. A to je ve španělštině Santiago. V češtině je to i Kuba – Jakub. Na tento ostrov Kuby se přestěhoval z Galicia/Halič, otec Fidela Castro. Jakovlev byl otcův instruktor v Moskvě v roce 1944. Připravoval ho na Vrabčích – Vorobjevových horách/Leninských horách na odlet a seskok v Protektorátu. Jakovlev byl i pravá ruka Michaila Gorbačova, říkali mu Otec Perestrojky. U tohoto jsem byl já v září 1990. Matka Sigmunda Freuda byla Amálie. Na MO – Mezinárodním oddělení ÚV SSM pracovala jedna pracovnice. Nejmenovala se Amálie. Ale jinak jí nikdo neřekl. Amálka. Ani nevím jak se doopravdy jmenovala, tak to bylo vžité. Stejně jako Amálka, vila Amálka. Televizní pohádka, Československé televize. Otec Sigmunda Freuda obchodoval s látkami. Tedy možná s tweed – Skotsko a možná se sametem. To pochopitelně nevím. Jeho příjmení Freud je stejné jako Fried. Česky Frýd. Tak se jmenoval můj spolužák ve třídě, na základní škole na Strossmayerově náměstí v Praze 7 – Spartanburgu. Byl také z židovské rodiny. A jeho matka přežila Holocaust v koncentračním táboře

.

Stuart Sutcliffe. Stuart Fergusson Victor Sutcliffe se narodil 23. června 1940. Zemřel 10. dubna 1962. Byl to Skot – malíř a bass kytarista skupiny Beatles. On to byl kdo vymyslel název skupiny. Beetles ( Crickets ) Lennon, po jeho smrti upravil název na Beatles. Tedy ne Brouci ( jako rusky Žuci – Žukov ) ale Beatles od slova Beat – tlouci. Na buben například. V době jeho členství ve skupině měla skupina 5 členů. A jeho nazývají až dodnes “pátým Beatlem”. Rodina přišla do Liverpoolu z Edinburgu – Skotska. Při jejich vystoupení a angažmá v Hamburku, se seznámil s fotografkou Astrid Kirchherr. A s ní se později i zasnoubil. Po ukončení spolupráce s Beatles začal studovat Hamburg Cellege of Art. Jeho pedagog Edouardo Paolozii říkal, že to byl jeho nejlepší student. Sutcliffe zemřel na krvácení do mozku.

Sutcliffe se narodil v Simpson Memorial Maternity Pavilion v Edinburghu, Skotsko. Do školy už ale chodil v Liverpoolu. Byl nejstarším synem učitelky z mateřské školy MARTHA ( známé pod jménem MILLE ) a Charles Sutcliffe. Otec byl námořník od roku 1943. A často přebýval minmo domov, na moři. Stuart měl dvě mladší sestry, Pauline a Joyce. A tři starší nevlastní bratry. Joe, Ian a Charles a starší nevlastní estru Mattie z otcova prvního manželství se manželkou ,která se také jmenovala MARTHA.

Jeho jméno je Stuart Sutcliffe. To je S.S. Tak se označují lodi v angličtině. A také je to 22. I 55. Jako desky Mojžíše – dvě, každá s pěti přikázáními. Jedno jeho jméno obsahuje jméno Guss – Guss Hall generální tajemník Komunistické strany USA ( a za války sloužící v US Navy, jako Tony Curtis a je to i křestní jméno Agustýna – Gustava Husáka.) Victor je Emil. A tak se jmenoval můj otec ve falešných dokumentech v Protektorátu za Druhé světové války. A Viktor se jmenovali dva poslední představitelé Komsomolu, ve stejné době, kdy jsem pracoval v SSM. Viktor Mišin – V.M. a Viktor Mironěnko – V.M. Stuart se narodil 23. června. A 23. června je 23.6. a to je jak víme i 23.9. A to je moravcovou metodou, minus dva i 21.9. A to se narodil druhý manžel mojí sestry Anna Marie Jiří George Uher. Co má společného se Stuartem? Také zemřel předčasně. Velmi mlád. Ve 27 letech a Stuart v 21 letech. Stuart byl členem skupiny Beetles – ještě Brouci ne Beatles jako tlouci, v době kdy měla 5 členů. V Hamburku hráli v klubu INDRA. Seznámil se s Astrid Kirchherr. Astrid byl podnik na výrobu kosmetiky na Praze 7 v Holešovicích. Kirchherr je Herr Kirch. Jako Kirchmayer, nebo jako Krč kde je Thomayerova nemocnice. Aneboje to K.H. Karl Herman nebo Hradec Králové. Oba názvy již znáte z mého předchozího psaní. Nebo to je Krch, pracovník oddělení ÚV KSČ, u Honzy Bouchala z Ústí nad Orlicí. Více výše.

Stuart zemřel 10. dubna. To je Moravcovou metodou plus dva 12. dubna. A toto datum přijde podrobně na řadu u příběhu Elisabeth Fedde, jejíž svátek se slaví 25. února. Tam to bude více na místě.

Jeho pedagog se jmenoval Edourado Paolozzi. Eduard jako Edward Ben eš. A Paolozzi jako Pavel ZZ. Pavel 22.

Jeho otec byl Charles Sutcliffe. CS. Czechoslovakia, nebo K.S. – X. CHE. Byl Karel – jako můj děda, strýc a bratranec Gebelt – The Havel. Byl námořník. Jeho první manželka byla MARTHA – anagram Mohorita a druhá manželka byla také MARTHA – anagram Mohorita. Kromě toho byla jedna MARTHA druhou manželkou George Washingtona a další MARTHA byla druhou manželkou Thomase Jeffersona. Amerických presidentů.

V naší rock kapele ve škole v moskvě jsem také hrál na basovou kytaru. Jako C.S. Charles Sutcliffe. A jako Paul McCartney – oba z Beetles později Beatles. Jako Bouchal – bíti – tlouci – bouchati.

Oscar Wilde. Narodil se 16. října jako Oscar Fingal O´Flaherite Wilss Wilde, v 21 Westland Row, Dublinu. Irsko. Zemřel 30. listopadu. Matka byla Jane, za svobodna Elgee a otec byl sir William Wilde. Narodil se dva roky po svém starším bratrovi William Willie Wilde. Jeho matka Jane wilde byla neteř spisovatele Charles Maturin, který měl vliv na její literární kariéru. Otec byl irský známý oto-ophthalmologic ( uši a oči ) chirurg. Také psal knihy. Podporoval Trinity Cellege v Dublinu. Pocházel z rodu Wilde. Jeho předek byl Holanďan, plukovník Wilde, který přišel do Irska s králem Williamem Oranžským v roce 1690. Předci jeho matky pocházeli z County Durham. A byl mezi nimi i zedník – bricklayer z tohoto místa, který emigroval do Irska někdy v roce 1770. Oscar Wilde byl pokřtěn v St. Mark Church, Dublin v místním Curch of Ireland ( Anglican ) kostele. Záznamy byly po uzavření tohoto kostela přeneseny do blízkého St. Anna Church, Dawson Street. Oscar byl podruhé pokřtěn v Glenccree, County Wicklow. Tam s ním chodila jeho matka a požádala místního katolického kněze o pokřtění syna. Kněz se jmenoval Otec Prideux Fox. Oscar studoval nejprve na trinity College v Dublinu. Poté studoval v Oxfordu. Pak přesídlil do Londýna a stal se známým spisovatelem. Například dílo Dorian Gray.

Narodil se 16. října. A to je i 16. března. A to se narodila moje sestra anna Marie. A 16. října Moravcovou metodou děleno dvěma je i 8. října. A to se narodila v Horních Počaplech, sestra mojí matky Alena/Alici Gebelt provdaná Baranikov. Narodil se jako OFOF. V hebrejštině dvě kuřata. Anebo dvě hnutí OF. Narodil se na Westland Row. To je Západní země Vol – vůl. Číslo 21. A to je AB. Celá rodina sestry mojí matky – jsou čtyři jsou AB. Matka se jmenovala Jane. Jako Lady Jane od Beatles. A příjmením byla ELGEE. Naším hebrejským čtením je to bez samohlásek LG. EL CHE. Otec byl specialista, známý lékař, povýšený za zásluhy v oboru do šlechtického stavu. Byl specialista na Ear and Eye. Uši Oči – UO. Ústí nad Orlicí. Kromě toho je to i po našem jedno ucho Aj- I – Ear. A to měl po svém záchvatu ( a uříznutí ucha ) Vincenc van Gogh. který se narodil ve stejný den, jako byl můj otec odveden v Buzuluku do československé armády v SSSR. Příbuzným jeho matky byl Charles Maturin. Tedy Karel a Maturin je po našem azbuko-latinka Mohorit. Předek jeho matky byl bricklayer – zedník který přišel do Irska z Durham asi v roce 1770. To začal Vincenc vyrábět “chocolate de piedra” v Agramonte v Catalánsku. A také to je datum popravy Nikolaje II a datum mojí svatby atd. To je i 17.07. County. Brick je i Brück v Rakousku. Píše o něm Hašek ve svém románu Švejk. A je to i Brix, Most, město kde se narodila Anna Miller, druhá manželka a také lékařka Karla Hermana Franka který byl z Karlových Varů. Brick je i cihla . CHL, bez samohlásek – EL CHE. Předek jeho otce byl Holanďan – Nizozemec, plukovník ( jako můj otec a Ivan Mohorita ze Tří králů ) Přišel do Irska s králem Wilémem Oranžským v roce 1690 – A to je i 16.09. A to je i 19.09. moje datum narození. A úplně na závěr. Byl Oscar Wilde. OW. To je i MO. Ministerstvo Obrany. A studoval Trinity College – Tinity – Tre, Trojačky, Turzovka Turrón – výše je to podrobně. Pak studoval Oxford. A to je přechod – brod pro voli. Dobytek, skot. Catle – tt. Volové.

Oscar Wilde zamřel 30. listopadu. to je Moravcovou metodou, děleno dvěma 15. listopadu. A to je i 12. listopadu jak víme. A to končila v roce 1989 moje Celostátní konference SSM v Pražské Lucerně. A Anežka Česká byla ve městě ROMA svatořečena. Byla Klariska atd. Oscar Wild byl divoký Oscar, v překladu a byl IR – a to ej i v naší řeči Il. Tedy hebrejsky čteno čínské jméno LI, do angličtiny překládaé jako LEE. To je i lee – zrcadlově 199. Datum mého narození, a proto jedno z mých jmen.

David Livingstone. Byl Skot. Narodil se 19. března v Blantyre – South Lanarkshire. Narodil se v nájemním domě pro zaměstnance místní továrny na zpracovní bavlny. Pod mostem spojující Blantyre s Bothwell u řeky Clyde. Byl druhý ze sedmi dětí Neil Livingstone a Agnes ( za svobodna Hunter ) Livingstone. Blantyre je v sousedství s Hamilton ( anagram Mohorita). Pocházeli pravděpodobně z Highlands, z klanu McLea ( M.L. ). Od deseti let pracoval 12 hodin denně v továrně na zpracování bavlny Henry Monteith and Co. Vystudoval universitu v Glasgow ( anaagram Vasil a Gaga – rusky Haag) . Vydal se poté do Afriky. Byl to skotský misionář, lékař, cestovatel a bojovník proti otroctví. Objevil Viktoriny vodopády v Zambii. Objevil jezera Tanganika, Malawi a Mweru. Byl jednou dokonce čtyři roky nezvěstný. Našel ho novinář Henry Morton Stanley. Toho za ním vyslal Gordon Bennet. Šéfredaktor listu New Herald.

David Livingstone zemřel dne 1. května v Čitamba u jezera Bangwelu, Zambie. Pochován je ve westminsterském opatství v Londýně.

Jeho příjmení je přeloženo z angličtiny do češtiny živý kámen. A to přeloženo do španělštiny znamená Piedra viva. Piedro je i Pedro. Petr. Sláva Petrovi, to tedy také znamená. Narodil se 19. března. A to je i 16. března. A to se narodila moje sestra Anna Marie. A Moravcovou metodu minus dva je to i 14. března to se narodila manželka bratra mojí matky Aurélie. A 14. března 1939 odlétala “Moravcova jedenáctka” do Londýna s mezipřistáním v Amsterdamu, s leteckou společností KLM. Rodina Livingstone pocházela z Higlands – Vysočiny, jako můj otec ( Podkarpatská Rus ) a klan se jmenoval McLea – M.L. iniciály mojí matky a McLí se vyslovuje. Tedy i LEE. Moje darum narození zrcadlově – lee. Pracoval pro Henry – Jindřicha. Studoval Glasgow University. Glasgow je i Wasil GG. A GG je v naší řeči ruské GaGa. Přeloženo do češtiny Haag. hlavní město Nizozemí – Holandska. A HG je Husák Gustav i Guss Hall.

Objevil Viktoriny vodopády v Zambii. V Zambii jsem byl v lednu 1989. Přesně po celou dobu, kdy v Praze probíhal tak zvaný Palachův týden. Odcestoval jsem tam na návrh mezinárodního tajemníka ÚV SSM Lubomíra Ledla. Cestoval se mnou on a jeho pracovník Švec Karel. Byla to velmi strastiplná cesta. Plná nástrah. Praha – Atény – Káhira – Addis Abeba – Lusaca – Nairobi – Zurich – Praha . V komunistické Etiopii, jsem byl ubytován v hotelu v Addis Abeba v 6 patře. Addis Abeba je položená v nadmořské výšce jako Gerlachův štít. Například. Náhodou nejezdil výtah. Bylo to skutečně poznat. Tam stačilo málo aby člověk se zdravotními problémy zkolaboval. Ledl byl později nalezen v seznamech StB. Soudil se a vyhrál. Že agentem StB nebyl. Jak na tom byl Švec, nevím. Příhodu popisuji podrobně v dřívějších textech.

Johny Weismuller.

Johnny Weissmüller, rodné jméno Peter Johann Weissmüller, pokřtěný János Weißmüller. Narodil se dne 2. června 1904 v Temešvár – Timisoara, Rakousko Uhersko, zemřel 20. ledna 1984, Acapulco, Mexico, pohřben na Vall de Luz/ Valley Light Cemetery. Byl to americký plavec a filmový herec. Jeho nejslavnější rolí byla role Tarzana.Původem byl Banátský Němec narodil se roku 1904 v obci Freidorf, Szabadfalva, která je dnes součástí Temešváru/ Timisoára. Otec byl Peter a matka Elisabeth za svobodna Kersch. Byl pokřtěn dne 5. června 1904 v Rochus Church, Freidosrf, Temešvár/ Timisoara. Když mu byl jeden rok, rodina se přestěhovala do USA. 14. ledna 1905 odcestovali na lodi SS Rotterdam do USA. Na Ellis Islands, přistáli dne 26. ledna 1905. Jeho otec pracoval jako horník ve městě Windber, Pensylvánia. Později žila rodina v Chicago, Illinoise. V dětství prodělal obrnu a lékař mu nařídil jako terapii plavání. Jako student si přivydělával jako plavčík, jeho talentu si povšiml trenér William Bachrach a přivedl ho k závodnímu plavání. V roce 1921 se stal mistrem USA na tratích 50 a 220 yardů, v roce 1922 překonal světový rekord na 100 metrů. Aby získal americké občanství a mohl reprezentovat na Spojené státy americké na olympijských hrách, předložil rodný list svého mladšího bratra, který se narodil již v USA. V Paříži  získal tři zlaté medaile a ještě jednu bronzovou, jako člen mužstva vodních pólistů. Na dalších hrách v Amsterdamu přidal do sbírky další dvě zlaté medaile. Údajně nebyl ve své závodní kariéře ani jednou poražen, stal se 52× mistrem Spojených států a vytvořil 67 světových rekordů.

S Maureen O´Sullivan natočil šest dílu populárního filmu z dílny MGM Tarzan.

Byl celkem 5x ženatý. Jeho manželkami byly Bobbe Arnst​​, Lupe Vélez, Beryl Scott​​​, Allene Gates​​, Maria Brock Mandell Bauman.

Velmi stručně a jasně a přehledně. Narodil se dne 2. června. a to je 02.06. a tak je to i 02.09. A to skončila Druhá světová válka v roce 1945. Narodil se v Temešváru/Timisoara. Tam začali v listopadu 1989 vystoupení proti komunistickému režimu. Šéfem komunistické strany v této oblasti byl Nicolae Ceaucescu mladší. Syn generálního tajemníka a presidenta Rumunska. Já jsem se přátelil v roce 1970, v měsíci srpnu v rumunské Konstanci s rumunskou Maďarkou z tohoto kraje. Byl jsem tam jako učeň druhého ročníku vyslán z Vojenských staveb, ” za odměnu ” jako nejlepší vyučenec. A to jsem samozřejmě nemohl být. Vyučil jsem se až za rok nato. Otec plavce se jmenoval Peter. Jako bratr mého otce, který padnul v armádě maďarského fašistického režimu admirála Mi.Horthy. A jako můj bratranec Petr Gebelt – The Havel. Matka byla Weissmüller Kersch – Bílý Meyer Krč. Nebo Kirchmayer třída v Libni u Thomayer parku. A jako spolupracovník Honzy Bouchala z ÚO jménem Krch. A jako Krč v Praze kde je Thomayer nemocnice s kaplí svatého Václava. Do USA odcestovali lodí SS Rotterdam. Tam, v Rotterdam, je Sint Lorenc kostel a vedle něj dům Havel. Popsáno dříve podrobně. Je to v Holandsku. Odcestovali dne 14. ledna. A to je i podle hodin 2. ledna. Moravcovou metodou plus dva je to i 4. ledna. A to se narodila moje matka. A 2. ledna je i 5. ledna. A to se narodila moje dcera Kateřina. Odcestovali v roce 1905. To je i 19.05. – a to je i 19.08. To se narodil Stěpan Bunzák, generál. Přicestovali do New Yorku dne 26. ledna. A to je i 26.12. A to se narodil můj syn Nikola. Usadili se ve Windberg – Pensylvania. Otec pracoval jako horník – v podzemí. A Wind Berg je – M.B. – M.V. A BERG je angram Vasil. Pensylvania je sylva uprostřed anagram Vasil. Kromě toho tam ve Westmoreland County žila Anna Mohorita Lemak. V New Yorku do kterého přicestovali žila Anna a Michal Mohorita se synem Timko. Přistáli na Ellis Island v New Yorku – ELLIS – to je jméno L.LIS. Ladislav Lis. Disident. Ale na začátku padesátých letech byl šéfem, předchůdce SSM organizace a tou byl Československý svaz mládeže. Pracovali tam spolu tehdy s Milošem Jakešem. Rodina se z Pensylvania přestěhovala do Chicago Illinoise. A to je CI. Nebo i CL. EL CHE. Kromě jiného tam přednášel Edvard Beneš, krátce poodjezdu z Československa, před zahájením Druhé světové války. K plavání jej přivedla nemoc v dětství – obrna. Já jsem měl obrnu akomodace, oční obrnu, se kterou jsem se léčil jako dítě ve Vojenské ústřední nemocnici v Praze. Objevil jej trenér William Bachrach. W.B. – M.B. – V.M. Stal se 52 mistrem USA a vytvořil 67 rekordů – 52 a 67. To je i 76 a 52 tedy i 1952, rk ého narození. Rok kdy začal funkci presidenta USA vykonávat generál Eisehover a kralovat ve Velké Británii začala Elisabeth II. Stejně se jmenovala jeho matka – Elisabeth. Natočil velké množství filmů. Nejslavnější byl jeho Tarzan. S Maureen O´Sullivan – přeloženo černý IR – LEE – Vassilin. Byl pětkrát ženatý. První manželka byla Bobbe Arnst. Arnst je i Ernest jako Che Guevara A Braunschweig. Iniciály B.A. Jako celá rodina sestry mojí matky. Všichni čtyři jsou B.A. Druhá manželka byla Lupe Vélez. Vélez je Vazil – Vasil. L a V. Ludmila a Vasil. Nebo Leonardo da Vinci. Beryl Scott. Baryl byl tajmník ÚV SSM. A Skot je Catle – tt. Volové. Třetí byla Allene Gates. Allene se jmenovala sestra mojí matky a její dcera, moje sestřenice. Je to i Alicia, jako moje argentinská přítelkyně ve škole v Moskvě. Alenka/Alicia v říši divů – Carol Lewis. Rokle – údolí – Mezihoří – Volové a anagram Wasil. A Karel, jako můj děda, strýc a bratranec. Gebelt – The Havel. A pátou ( 5 ) manželkou byla Maria Brock Mandell Bauman. Marie jako moje babička, otcova sestra amoje sestra Anna Marie. Její iniciály jsou M.B.M.B. Tedy jeden M.B. a jeden M.B. Mohorita Vasil a jeho OTISK Mohorita Vasil. Kromě toho je to celkem v číslech vyjádřeno 2222. Tak jak je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku. Tedy i 0000 i 5555. A aby to byla definitivně pravda, tak jsem byl v době studia na Komsomolské škole v Moskvě, na exkurzi na Bauman institut. To je Baumanův Moskevský Státní Institut. V ulici Baumanskaja číslo 5.

Na Wikipedia ho nazývají plavcem. Můj otec byl také plavec. To je český název pro voraře. Voraři – Plavci. Jako ti co byli v Praze v Podskalí. ( pod steinem Steiener – Veselý otcův svědek na svatbě s mojí matkou ) Kteří mají svůj pomník v ulici SVOBODOVA u ALBERTOVA.

Pochován je v Acapulco na hřbitově španělsky Vall de Luz, anglicky Light Valley. Vall – Valley – Rokle, Valy, generál Valo můj kmotr, Mezihoří dříve Volové. Mezihoří, kde jsem se učil, když jsem cestoval do Rumunksa, kde jsem se přátelil s dívkou z oblasti Temšvár – Timisoara, v roce 1970. A smazřejmě , že Luz je to samé co Light – a to je SVĚTLO. Hebrejsky O.R. jako Otmar Reidl – Operace Benjamin.

George Bernard Shaw. Narodil se dne 26. července 1865 V Dublinu, Irsko. Zemřel dne 2.listopadu 1950 v Ayot St. Lawrence, Anglie. Byl to irský dramatik a nositel Nobelovi ceny za literaturu za rok 1925. Na rodil se na 3 Upper Synge Street v Portobello v Dublinu. Byl nejmladším synem George Carr Shaw a Lucinda Elizabeth ( Bessie ) Shaw. Za svobodna Gurly. Rodina Shaw měla anglické předky a patřila k protestantům v Irsku. Svatbu měli jeho rodiče v roce 1852. Po jeho narození se jeho matka sblížila s George John LEE. Dublinským muzikantem. V roce 1862 společně matka Bernarda Shaw a LEE pronajali dům No.1 Hatch Street v Dublinu a vesnickou usedlost v Dalkey Hill, s výhledem na Killiney Bay. Shaw trpěl celoživotní obsesí, že LEE Možná byl jeho biologický otec. Jejich dům byl plný hudby. Otec dával lekce. A matka zpívala. Mezi roky 1865 a 1871 naštěvoval Shaw celkem čtyři školy. A které nenáviděl. V roce 1871 se stal mladším úředníkem ve firmě pozemkových agentů a brzy se vypracoval až na hlavního účetního. V té době byl George Shaw. Po roce 1876 se začal psát Bernard Shaw. V červnu roku 1873 odešel z Dublinu do Londýna LEE. Po pár dnech za ním odešla i matka Bernarda Shaw se dvěma dcerami. On zůstal v Dublinu až do roku 1876 se svým otcem. Muzikální prostředí ,které měl rád si kompenzoval samoučením hry na piano. V roce 1876 zemřela jeho sestra Agnes ( česká Anežka ) na tuberkulózu a on cestoval do Londýna na její pohřeb. Od té doby celkem 29 let nenavštívil Irsko.

Narodil se 26. července. Na svátek Svaté Anny. To je byla moje prababička z matčiny strany Anna Preis, moje sestra Anna Marie. A otcova matka Anna Baran a jedna otcova sestra byla také Anna. Kromě toho manželka Edvrada Ben eš byla Anna – později Hana. Bernard byl v rodině BENJAMÍNEK. Jako já. 26. července je také svátek Kubánské revoluce. Tedy Fidel Castro a Ernesto Che Guevara další. “Movimiento del 26. Julio”. Jeho otec byl druhým jménem Carr. Jako Car – auto. Já jsem automechanik. Matka byla Elizabeth Lucinda Gurly. ELG. EL CHE. A Elizabeth, kterých je v mém příběhu celá řada. Kromě toho byla matka Gur ( otec Carr ) Ly – Čínské LEE. Jeho rodiče měli svatbu v roce 1852. Sto let přesně před 1952 – Eisenhower, Elisabeth II a moje narození. Bernard Shaw byl IR. Tedy odzadu čteno po našem RI – LI – LEE. Krátce po jeho narození se matka sblížila s místním muzikantem jehož příjmení bylo LEE. Společně si pronajali dům v Dublinu a venkovský dům v DALKEY. Já jsem si pořídil byt v DALKEITH u Edinburghu ve Skotsku, v roce 2008. Matka Bernarda Shaw později odcestovala se dvěmi dcerami za LEE, do Londýna. Bernard Shaw odcestoval do Londýna na pohřeb sestry Agnes. To je česky Anežka. A zůstal v Londýně. Jeho nejznámější dílo je Pygmalion. Po našem “Pig – prase, chance španělsky a mal – španělsky špatný” k tomu. Jeho dílo, knihy i scénáře a povídky mají spoustu souvislostí s naší Operací Benjamín. Vysvětlovat jednu po druhé by bylo velmi náročné. Konec konců si to může zkusit každý z vás sám. Jenom pro příklad o plánu a ne náhodě v událostech 1989. V roce 1987 přeložil a byla vydána kniha Bernard Shaw, přeložená Jaroslavem Kořánem “Dům zlomených srdcí” v DILIA Praha. Prvním porevolučním primátorovi Prahy, který nastoupil do funkce po Hájkovi, zapojeném do Operace Benjamin, jak už jsem o něm několikrát psal. A jméno, tedy příjmení Hájek i hájek ( SVĚTLÝ listnatý lesík) bylo obecně velmi významné v celé Operaci Benjamin. A co je vůbec velmi důležité? Bernard Shaw obdržel Nobelovu cenu za literaturu za rok 1925. Rok ve kterém Masaryk vydal Světová revoluce a vyznamenal řádem Bílého lva Benito ( BEN ) Mussolini – B.M. – V.M. Rok ve kterém vydal Hitler Mein Kampf. Rok ve kterém byl přejmenován Carycin na Stalingrad a rok ve kterém bylo Bubenské náměstí v Praze 7 – Spartanburgu, přejmenováno na Strossmayerovo náměstí. V roce 1925 byl vystavěn na Pankráci pomník obětem První světové války z Pankráce. Nahoře v úvodu, je jeho všeříkající fotografie. Jen pro upřesnění, první z ledových mužů má svátek 12. května a to je i 12. srpna kdy se narodil můj otec. A je to Moravcovou metodou i minus dva 10. května, kdy zahynul první manžel mojí matky Ludmily v roce 1945. A už víte, že rok 1952 je i rok 1922, kdy se narodila v Horních Počaplech moje matka Ludmila, rozená Gebelt – the Havel, a že je to i rok 1950, kdy se narodila moje manželka Svoboda, rok 1952, kdy jsem se narodil já a Eisenhower se stal presidentem v USA a začala kralovat Elizabeth II ve Velké Británii. A je to i rok 1955 kdy se narodila dcera sestry mojí matky Alena/Alicia.

Moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2 – Dvojka na Vinohradech, na náměstí Míru vedle kostela svaté Ludmily, se jmenovala příjmením BERNARD ( -ová ) V letech 1976 – 1978. Kdy tam pracoval Hofman a Horká. Už ne Slánský ani SChovanec ani Tůma ani Lemák ani Ulrich ani Wurm ani Ulmajer. Ti tam se mnou pracovali dříve.

Marlon Brando. M.B. – M.V. Narodil se dne 3. dubna 1924 v Omaha, Nebraska. Otec byl také Marlon Brando – M.B. – M.V. a pracoval v chemické továrně na pesticidy. Matka byla Dorothy Julia Pennebaker. Měl dvě starší sestry Jocelyn ( narozená 1919 ) a Frances ( narozená 1922 ). Byl tedy Benjamin. Jeho předky byli Němci, Holanďané, Angličané a Irové. Jeho předek z otcovi strany Johann Wilhelm Brandau přijel začátkem roku 1700 do New Yorku z Palatine – Falce ( Palce ) v Německu. Marlon Brando byl také potomkem Louis DuBois, francouzského Hugenota, který přijcestoval do New Yorku okolo roku 1660. Marlon Brando byl vychováván v duch Christian Scientist – Křesťanská Věda náboženství.

Dne 3. dubna je Moravcovou metodou krát dvě i 6. dubna. A to se narodil otec mojí matky – můj děda – Karel Gebelt ( the Havel ) z Horních Počapel. Marlon Brando je M.B. Tedy i Vasil/Basil Mohorita i Mladá Boleslav. místo posledního působiště generála Františka Moravce před odchodem do zahraničí. A místo bydliště rodiny sestry mojí matky Aleny s manželem plukovníkem Baranikov. Jeho předek z otcovi strany přijel do Ameriky z Palatine – Falce. Falci – Palci – Palatine – Paláce. V roce 1700 a to je také 17,00 a to je 5 hodin, také. Falci jsou i prdy hebrejsky a protože je v hebrejštině jedna značka pro vyslovení P i F, tak jsou to i Palce. A slovo Palác má svůj původ ve slově Palatine. Tedy nejbližší spolupracovník a spolubojovník generála Františka Moravce, generál Karel Paleček. Ke kterému po Druhé světové válce nastoupil na Ministerstvo obrany v Praze můj otec a působil tam ž měsíců. Do konce roku 1945. Stejně jako všichni ostatní přeživší výsadkáři. Z Východu i Západu. Poté byl generál Paleček velitelem výsadkového vojska. A sloužil tam s ním generál Bunzák Stefan, z Volové. Marlon Brando byl z matčiny strany potomkem Louis de Bois. Tedy v češtině Ludvíka. Jako Ludvík Svoboda. A Bois je z francouzštiny přeloženo menší seskupení stromů, tedy česky- HÁJEK! Ludvík Hájek přicestoval do Ameriky přibližně v 1660. To je i 1990. Moje datum narození 19.09. Ale je to i 16.04. – protože duben je jako září. Duben je čtvrtý od začátku roku a září je také čtvrtý měsíc ale od konce roku. A 16.04. seskočil první výsadkář v bojové operaci československé armády v dějinách vůbec. Otmar Reidl Operace Benjamin. 16.04. 1941. A také jediný před zahájením Druhé světové války.

Někdy v páté třídě nám nabídla ruštinářka příjmením Regál – ová, nepovinnou výuku francouzštiny. Protože naším sousedem v domě v ulici Antonína Sochora byl Antonín Liehm, známý překladatel knih z francouzštiny, kterého jsem pro tuto jeho schopnost, překládat celé knihy z jednoho jazyka do druhého obdivoval ( a nejen pro to ) tak mi tento návrh zaujal. A tak jsem se přihlásil. Absolvoval jsem asi dvě nebo tři lekce. Nikdo jiný z celé školy na Strossmyerově náměstí neměl zájem a tak byla tato nepovinná výuka zrušena. První a poslední věta – to si pamatuji dodnes – kterou jsem se naučil a s oblibou dával k lepšímu všem, ovládajícím francouzštinu, se kterými jsem se později poznal, byla ” Monsiuer Dubois est á Paris”.

Otec Marlona Brando, stejného jména i příjmení pracoval v chemii. Chimija je hebrejsky máslo – waslo – wasil – vasil. Ale také je to rusky olej. A jeho manželka se jmenovala Julie – stejné samohlásky J.L. – OLeJ i JuLie. A ještě ke všemu je olej hebrejsky šemen. Tedy ŠE MEN. Muži Trojzubce. Protože v Hebrejštině a ruštině je stejné písmeno pro Š a vypadá jako TROJZUBEC pána Moří – Poseidóna, Proteuse, Neptuna. Maminka byla i Dorothy, což je dvakrát OR – dOROthy. A byla Pennebaker – Penne a angram Vasil. Jeho dvě starší sestry – proto byl Benjamínek, se narodily, jedna v roce 1919 – ve stejném roce jako se narodil můj otec a 1991 byl plánovaný konec SSSR a světového komunismu. A druhá v roce 1922. A to se narodila moje matka. Marlon Brando byl vychován v “chrisitian science” Křesťanské hnutí v USA, přeloženo do češtiny jako křesťanská věda. Jeho zakladatelkou byla Mary Ann Morse Baker. Moje sestra byla Mary Ann – Anna Marie. Morse je anagram Vasil a Baker je anagram Vasil. Kromě toho je Morse, shodné se jménem zakladatele a kódu užívaného v telegrafii. A já jsem se jeho Morse kód učil na vojně ve škole v Litoměřicích. V půlroční poddůstojnické škole spojovací.

A nyní k tomu úplně zcela a nezpochybnitelně zorganizovanému – k filmografii Marlon Brando. Patřil k nejvýzanmnějším hercům dvacátého století. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk dvou – DVOU – Oskarů. První Oskar byl za film On the Waterfront – Na nábřeží. A druhý Oskar byl z film Godfather – Kmotr. Ti co ví, že se na nábřeží říkalo budově ÚV KSČ protože leží na nábřeží hned pochopí co znamenají tyto dva – DVA – filmy. vlastně to je “Kmotr Na Nábřeží”. Jediný kmotr, kterého jsem měl byl generál Vasil Valo – Mukačevo. A Valy jsou sídlo ministra obrany. Milovníci filmu ví, že Godfather nebyl jenom jeden. Byly celkem 3. Godfather Part I. Godfather Part II a Godfather Part III. První film měl premiéru 14. března 1972 v Loew’s State Theatre. 14. březen je datum narození manželky bratra mojí matky Aurélie Schidlak. Plus dva je to datum narození mojí sestry Anna Marie. A Loew’s – je nagram Vasil. 14. března 1939 odletěl generál Moravec František s KLM přes Amsterdam do Londýna. Délka trvání filmu – 177 minut. 177 – to je i 17.7. datum zavraždění cara Nikolaje v Jekatěrinburgu a datum mojí svatby v roce 1976. A také je to i 11.7. datum narození otce mojí manželky SVOBODA a datum narození Olga Havlová. A že je to vše v souvislosti s Operací Benjamin? Tak mi můj italský spolužák ze školy v Moskvě pozval na vánoce v roce 1972 k němu domů, do Como, Itálie. Dostal jsem výjezdní doložku a odcestoval. Kromě jiného, jsem v době tohoto nevídaného a skvělého výletu dostal jednu možnost. Nabídl mi návštěvu místního kina v Como. Co hráli ? No přece Godfather Part I. Při cestě domů jsem zakoupil skvělému člověku diskžokejovi z Dvojky, jako dárek, gramofonovou desku “Rock and Roll Part II”. Když jsem pak po návratu do “Déčka” přišel, vždy z ní pouštěl mojí oblíbenou skladbu a komentoval to slovy ” Přišel Vasil a Vasil viděl Godfather”. A že žádné náhody neexistují dokazuje Godfather Pert II. Ten byl natočen v roce 1974. A v tomto filmu hrál roli malého Vito Corleone – Godfather, italský dětský herec jménem Oreste Baldiny. Ano O.B. – OReste Baldiny. OR – ESTE – Otmar Reidl – Operace Benjamin. Třetí díl Trilogie měl premiéru v roce 1990. A to je zase 19.9. Moje datum narození a rok narození prvního manžela mojí matky 1909, Ludmily a rok svatby Ben eš s Hanou/Annou v kostele svatí Ludmily na Vinohradech. Rok, ve kterém já jsem seděl “Na nábřeží”. Doslova a do písmene. Tedy ne Godfather jako Kmotr Mafie ale jako Vasil Valo- Valy – Valley – Mezihoří. Přesně podle plánu. A tam jsem rozpustil a ukončil zcela existenci strany ,která vládla od roku 1948. A to jak organizačně tak i ekonomicky. V říjnu 1990 na 18. sjezdu KSČ, přestala de facto existovat v podobně tak jak existovala 40 let před tím, v době kdy měla mocenský monopol.

A že to je vše skutečně tak, dosvědčují i další slavné filmy z produkce Marlon Brando. Hrál Emiliano Zapata. Můj otec měl v průběhu Druhé světové války doklady na jméno Emil. Hrál Marka Antonius. Antonín Sochor, Antonín Novotný, Antonín Zápotocký, Antonín Krček, Antonín Himl, Antonín Liehm a Antonín Černý u nás v domě Antonína Sochora, Antonínská a ulice a kostel svatého Antonína na Strossmayerově náměstí, s mojí školou, pracovištěm matky. Mark je anagram Wasil – Vasil. Hrál Julia Ceasara. Julius je naším psaním hebrejským způsobem bez samohlásek JL – a čtono španělsky EL CHE – a znova přečteno španělsky toto napsané je EL CHE ( EL ČE česky psané ). Císař byl první náměstek ministra školství v osmdesátých letech. V době kdy já jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí. Spolupracovali jsme velmi úzce a velmi často jmse se vídali. Marlon Brando hrál také roli Air Force Major Lloyd Gruven ve filmu Sayonara. Lloyd je klíčové jméno v Operaci Benjamin. Benjamin Lloyd Marine – BLM základní klíč – z občanské války v USA, kavárna Lloyd na Lombard Street v Londýně, banka Lloyd a pojišťovna Lloyd. A lékarny Lloyd ve Velké Británii. A poslední ukázka je film Poslední tango v Paříži. Když jsem se loučil se svojí argentinskou přítelkyní v Moskvě v červnu 1972, tak mě dala papír s adresou do Paříže. A poprvé jsem viděl napsané její pravé jméno. Bylo tam napsáno také. Pro korespondenci jsem měl používat pařížskou adresu jejích přátel, kteří dále dopravili moje dopisy do fašistické Argentiny – země slavného tance jménem Tango. A země EL CHE.

Samozřejmě je možné uvádět daleko více souvislostí. Jako jsou obsazení jednotlivých jeho filmů, jména herců a jména tvůrců filmů, scénáristů a tak podobně. Je tam spousta dalších a dalších souvislostí. Uvedl jsem jenom ty nejvíce zřejmé. A jasné na první pohled, jak se říká. Jenom na závěr uvedu jako příklad jména dvou herců z filmu Na nábřeží. Hrají v něm dva herci se stejnými iniciálami – Pat Henning a Pat Hinkle. P.H. a P.H. Stejné jako Horní Počaply, kde se narodila moje matka Gebelt ( the Havel ) a jako Horní Počernice, kde sloužil dlouhá léta můj otec a dojížděl tam nejprve z Těšnova – hotel OPERA a MERKUR, a poté z Masarykova ( Wasilkova ) nádraží. A to už nemluvím o otci Godfather Vito Corleone a jeho nástupci Michael Corleone. Vito a Michael. V.M. A O.R.

Lewis Carroll.

Shirley Temple.

Albert Einstein.

Marlene Ditrich.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *