Díl VIII. Operace Benjamin/ Operace Bartoloměj. Operace B aneb operace 8. Proč právě “ MY “ a ne někdo jiný. Část Třetí.

631 zobrazení
TiskTisk

Město Taganrog nemohu jenom tak jednoduše opustit. Se vším tím co se v něm odehrálo a co to všechno znamená pro můj příběh. Proč TAGAN a ROG již víte. Existuje však, jako u všeho v operaci Benjamin/Bartoloměj, celá řada dalších souvislostí, které toto určené místo právě s Operací spojují. Nemůže to být jenom tak. A tak se dostávám k dlouhému seznamu jmen osobností, která jsou s městem nějak, více či méně, spojeny. Byl to samozřejmě tam přímo ve městě zemřelý car Alexander I. To je základní spojnice celého příběhu s Operací. Město bylo ale spojeno i s jeho dávným předchůdcem, Petr I. Veliký, který byl nucen se ho vzdát ve prospěch Turků. A který vládl se svojí manželkou Kateřinou I. Město bylo v historii spojeno s takovými osobnostmi jako Cornelius Cruys, Giuseppe Garibaldi, Petr Čajkovskij, Adolf Brodsky, Konstantin Paustovsky, Sergej Bondarčuk a NESTOR VASIL KUKOLNIK.

Vy si jistě všímáte, že jeho jméno a příjmení píši velkým písmem. Je to proto, abych upoutal vaši pozornost. Vy už tak vidíte dobře souvislost Klicperova KUKLENÍ a pána jménem KUKOLNIK. KUKLA je rusky i panenka, pro děti. PANNA se také říká těm větším a hezčím. NENA je to španělsky. A protože musíme následovat angličtinu, tak v té je to DOLLY. Ano jako české DOLY. Kde pracují horníci, v podzemí většinou. Je to i DOLL, pro upřesnění. V hebrejštině je to BUBA – a vypadá to jako latinkou psané CIC a LI k tomu. – בובה -. To vše je i panenka ale může to být také LOUTKA. Co je ale pro můj příběh důležité je to, že tím, že se tento pán rozhodl žít v Taganrog, spojil a propojil důležitý “ informační kanál „. On byl totiž Nestor Kukolnik a to je v ruštině stejně možné zaznamenat písmeny latinské abecedy, stejně jako azbuky. H.K. – Důležitá zkratka. Města v české republice u nějž leží Klicperův – který kuklil – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Do jehož sousedství jsem se ve devadesátých letech z Prahy přestěhoval – do obce KLAMOŠ – ano, KLAMOŠ. A to je od slova klamati – ve smyslu žertovném – tedy něco jako KAŠPÁREK – KAŠPAR. Jak říká Obecní kronika. Aby to všechno byla pravda tak pán od kterého jsem tam tehdy koupil chalupu se jmenoval příjmením RUSIN. Asi česky s čárkou – tak tedy RUSÍN.

Proč to není náhoda ? Otec KUKOLNIK z TAGANROG pána byl totiž VASIL. A ne ruský VASILIJ. Protože pocházel z CARPATHIAN RUTHENIA – C.R. – ( Churchill – Roosevelt ) Podkarpatské Rusi, nebo Zakarpatské Ukrajiny, jak zní všechny názvy tohoto území. Toho území, kde se narodil můj otec VASIL. Ve VOLOVÉ. A byl tedy RUSÍN – RUSIN ( RUZYŇ v němčině ). Jako můj otec a jako VASIL BILAK, který se učil v Hradci Králové ( H.K. ) krejčím. Nestor Vasil Kukolnik. Jeho otec Vasil se po studiích usadil v Petrohradu, kde se zajímal o mnoho vědních oborů. A tam se také už Nestor Vasil Kukolnik narodil. Aby to bylo vše dokonalé, tak se narodil dne 8. září 1809. A vy už víte, že 8 je také 16 a to je i 19. Tedy moje datum narození a KUKOLNIKA je shodné, podle Moravcovi metody. Aby to byla pravda, tak KUKOLNIK zemřel dne 8. prosince 1868 , právě ve městě TAGANROG. A to je přímo stejný den, kdy se narodila moje manželka Vlasta Svoboda ( 08.12. – 8. prosinec 1950 Plzeň ) a americkým způsobem psaní dat, je to i datum narození mého otce VASIL Mohorita na Podkarpatské Rusi. ( 12.08. – 12. srpen 1919 Volové ). Nestor Vasil Kukolnik vystudoval gymnasium ve městě NEŽIN ( také NIŽYN – nížina, pod kopci ) na Ukrajině. Město je v oblasti ČERNIGOV. Té oblasti ze které pocházel můj partner v čele Komsomolu Viktor Mironěnko. A také pokud si dobře pamatuji, byl právě tam krajským šéfem Komsomolu než přešel do Kyjeva a pak do Moskvy. Nestor Vasil Kukolnik studoval v Lyceu Prince BEZBORODKA – srovnej BORODINO – BARBUDOS. Po ukončení studií pracoval jako učitel ruštiny na gymnasiu ve městě VILNO. Tam žil také jeho bratr Pavel Vasil Kukolnik. My ale také už víme, že ve městě VILNA – VILNIUS ( anagram VASILIN – VESELIN ) v LITVA ( tedy V. a zkratka L.T. ) žil Menachem Begin M.B. Ten byl v září roku 1940, pozván na místní oddělení NKVD a posléze uvězněn a odsouzen k osmi letům vězení v GULAGU. A to v GULAGU v republice KOMI, kde byl také uvězněn můj otec VASIL MOHORITA. M.B. – Menachem Begin byl ale propuštěn dříve než můj otec a podařilo se mu jako příslušníku Polské armády dostat se do Izraele/Palestiny, kde se aktivně jako člen IRGUN zúčastnil odboje proti místní Britské správě, těchto území. To je ale jiný příběh. Faktem je ale to, že jeho manželka pocházela z DROHOBYČE/DRAHOBYČI – ve stejné oblasti , ze které pocházela babička Antonína Barannikova. LVOV – LEMBERG. HALIČ – GLICIA. A kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE/VARFOLOMĚJE. A jmenovala se Aliza – Alice, jako moje argentinská přítelkyně v Moskvě. A také jako manželka Antonína Barannikova – Alena/Alice a jejich dcera Alena/Alice. Podle překladu jména z knihy Alenka v říši divů. A úplně na konec už také víte, že z GALICIA, ale té španělské, přišel na ostrov KUBA otec FIDELA CASTRO – narozeného 13. srpna a minus dva je to 11. srpna a to se narodil Vasil Bilak a plus dva je to 15. srpen a to je i 12. srpen a to se narodil můj otec a to je i 12.08. a to je i 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. A také již víte že kapitán Bělavskij vlastním jménem Niščimenko žil ve Lvově – Lemberg po Druhé světové válce. Velitel výsadkové zpravodajské skupiny ARAP, ve které byl můj otec náčelníkem štábu. A slovo LEMBERG je základním kódem Operace Benjamin – L.M.B. a EL CHE.

Nestor Vasil Kukolnik byl spisovatel. Básník, překladatel a dramaturg. Jeho práce byly například “ JACOBO – SANNASAR ( JACOBO – JAKUB – YAKOV atd.) a Michal Vasilijivečič Skopin-Šujsky “ v angličtině “ Michail Wassilijewitsch Skopin – Schuiski „. Po našem Michal Vasil a 22. Dále velmi úspěšná “ RUKA VŠEMOHOUCÍHO ZACHRÁNILA VLAST „. V ruštině je název “ Ruka Vsevyšněvo Otěčestvo Spasla“ – v angličtině „The Hand of the Almighy saved the fatherland“. Ta byla velmi dobře přijata carem NIKOLAJEM I. ( MIKULÁŠEM I. ) Kukolnik se také seznámil v roce 1834 s Puškinem, který se o tom zmínil ve svém Deníku. Práce Kukolnika byla velmi obsáhlá. Stejně jako jeho přátelství a kontakty se tehdejší ruskou literární elitou. Pro můj příběh je důležité jeho dílo O.B. – Ano vidíte správně. V roce 1852 ( sto let před mým narozením ) bylo vydáno jeho historické drama pod názvem OFFICER BOY – v angličtině. A ještě je významné i po jeho smrti ve městě Taganrog vydané – „The Tale of a Blue and Green Cloth“ a další dílo „John III“.

Aby to byla všechno pravda, tak se stal Kukolnik jedním ze spoluautorů ( kromě jiných ) libreta RUSLAN A LUDMILA. O velkoletadle RUSLAN, byla řeč v předešlém díle. A LUDMILA byla moje matka a značka vína i červeného a bílého, z okresního města MĚLNÍK na jeho teritoriu leží Horní Počaply, odkud matka pocházela. ( Bulharský MELNIK a náčelník štábu skupiny KOZINA, s velitelem VASIL KIŠ vysazená u LOUNY ( LN ) jménem MELNIKOV ). A kostel svaté LUDMILY na náměstí Míru na VINOHRADECH – naproti Armádnímu divadlu, Domu železničářů, mojí škole automechaniků do které jsem nikdy nechodil, okrsku VB s npor. JANOUCH a v blízkosti divadla Spejbla a Hurvínka v domě U Hasičů – Římská 45. A všech dalších míst v okolí, spojených s Operací Benjamin. Vinohradská Záložna například a Žitná ulice. Americká, Belgická, Londýnská, Italská, Francouzská, Rumunská, Anglická ulice.

Souvislost je zřejmá i proto, že Kukolnik se stal v roce 1843 pracovníkem Vojenského Ministerstva. ( V. M. v ruštině B.M.) Procestoval při služebních cestách celou evropskou část Ruska. Jednou z jeho největší zásluh té doby byla jeho osobní účast na stavbě železnice Kursk – Charkov – Taganrog. Tu stavěli podnikatelé bratři Polákové – Poljakovi – to je příjmení. Stejně jako můj přítel z Schnirchova ulice u nás za rohem – Polák. A jako Polák můj spolupracovník na českém ÚV SSM. Ten byl Adolf. Výstavbu železnice schválil v roce 1868 car Alexander II. A tak mohli úspěšně položit koleje. Připomínám, že v bitvě o Charkov v srpnu 1943 ( 23. srpen 1943 ) bojoval můj otec Vasil Mohorita. A že u Kursk proběhla největší tanková bitva Druhé světové války. V průběhu Kymské války byl Kukolnik služebně přidělen do Novočerkaska ke štábu DONSKÉHO vojska Atamana jménem CHOMUTOV. A v roce 1857 odchází ze služby a usazuje se právě ve městě TAGANROG. Města které je v té době součástí JEKATĚRINOSLAV, ale v roce 1887 se stává součástí právě DON HOST OBLAST – je to v angličtině. A o DON tu byla již spousta a spousta řečeno a kde všude po světě jsou a co znamenají. Nebo DON COSSACS HOST – Oblasť Vojska Donskovo – je to rusky. Řeky v Kanadě a Anglii a náš THUN a i Dana – sestřenice mojí manželky z Hranic na Moravě, Kratochvíl příjmením a dcera EMILA. A Dana Zátopek – manželka EMILA z TRÓJE. I Dana Černá – od nás z domu Antonína Sochora 1391/4, manželka Antonína.

A úplně nakonec jeho manželství. Nestor Vasil Kukolnik se oženil v roce 1843 s německou luteránkou jménem Sofia Amálie von Frizen. V originále FRIESEN. Tento rod pochází ze švýcarské oblasti jménem BASILEA. Pak se dostal do SASKA. A poprvé byli zmíněni v dokumentech z města NORIMBERK. Před touto svatbou prožil Kukolnik dvě velká milostná zklamání. První bylo s Ekatěrina Timofejevna Fan der Flit. ( to je pravděpodobně z DUTCH – NIZOZEMÍ jména Van der VLIET ). Vy ale také víte že FLIT je i FLEET – FLOTILA. Rusky FLOT psané jako PLOT – tedy spiknutí. Druhý nepovedený vztah byl s Marie Fjodorovna Tolstaja. Příjmení jako slavní ruští spisovatelé. Třeba román V. M. – Válka a Mír. Rusky B.M. Ale určitě jako OSTERMAN – TOLSTOJ. Generál cara Alexandra I. Toho cara který zemřel v Taganrog. Ten byl v bitvě u CHLUMCE ( ne Chlumce nad Cidlinou Klicpery a Clareta ) ale u CHLUMCE u ÚSTÍ nad LABEM ( UL – UHL – ÚL ) zraněn. Jeho levou paži, kterou mu rozbila dělová koule, mu nadvakrát amputoval český chirurg a nyní velký pozor – KUKLOVSKÝ. Pak se stal Osterman – Tolstoj pobočníkem cara Alexandra I, který zemřel v TAGANROG ( 19. listopadu 1825 ), kde zemřel i KUKOLNIK ( 8. prosinec 1868 ). Aby to byla všechno pravda, tak váleční veteráni sovětské armády z Afghanistánu, kteří byli zmrzačeni ve válce v Afghanistánu, měli amputované končetiny, jak paže tak nohy a jeden dokonce i paže i nohy, získali na základě mojí spolupráce s ministrem zdravotnictví prof. Prokopcem a Ministerstvem obrany Československa, potřebné protetické pomůcky. Které v té době – v roce 1989 – v SSSR, neuměli kvalitně vyrobit. Pokud si dobře vzpomínám, tak byly tyto protetické pomůcky vyráběny právě v ÚSTÍ nad LABEM. Ještě je třeba dodat, že Osterman – Tolstoj byl také August. Narozen 2. srpna 1772. A vy už víte, že ten rok 1772 je i rok 1775 – rok založení US Army a US Navy a US Marine. Je to také rok zahájení výroby TURÓN ve firmě VINCENC v Agramonte, Catalunya v roce 1775 a “ chocolate de Piedra“ v roce 1770. Atd. atd. atd. A můj praděd z Dřemčic – Třebívlic byl také Vincenc a můj otec byl do Československé armády odveden dne 30.3. 1943 – v den narození Vincenc van GOGH a Francisco GOYA de LUCIENTE a v den úmrtí Karel MAY.

Co definitivně potvrzuje spojitost s Operací Benjamin/Bartoloměj napříč stoletími? Ve městě Taganrog se narodil spisovatel Anton ( Antonín ) Pavlovič ( Pavel ) ČECHOV. Autor mnoha a mnoha románů. mezi nimi Tři sestry a Višňový sad. ( V.S. – U.S. – srovnej ruské slovo VSEVYŠNIJ s VIŠNIJ a můj spolužák – Slovák – Fero VIŠNĚVSKY ve škole v Moskvě. Je to pro věřící název toho nejvyššího). Ten Čechov ,který žil později ve městě JALTA – YALTA – L.T. ( Litoměřice a hotel Jalta na Václavském náměstí, kde pracoval bratr mojí matky Karel Gebelt II. Hlavně, ale, také místo schůzky Velké Trojky v roce 1945) A definitivně potvrzuje, že to je tak jak píšu, je to, že se v Taganrog narodila Marie – první manželka spisovatel Fjodora Dostojevského. Toho spisovatele, který napsal povídku BÍLÉ NOCI. ( po našem azbuko latinka – B.H.) Povídku s názvem, který nesla o více než sto let později kniha Menachem Begin – BÍLÉ NOCI. Nebyla to jediná jména spojující můj příběh s tímto místem. Narodil se tam Dmitrij Benardaki ( anagram Bernard jako moje spolupracovnice na Dvojce a Dimitry jako můj děda z Volové ), Konstantin Sawitzky ( jako funkcionář SSM v roce 1989 – vysokoškolák Savický Alexej ) Rudolf Brodský ( jako Vlastimil Brodský a Max Brod a Havlíčkův Brod ) Dmitrij Popov ( zase Dimitrij a slavný sovětský klaun – kašpar – Popov ) Boris Podolský ( jako pražské Podolí a anagram Vasil a Jelcin a syn plukovníka doc. Ivan Mohorita z Volové, také Boris ), generálplukovník Ivan Podgorny ( to je někdo z údolí – Mezihoří a jednu dobu nejvyšší představitel státu – SSSR – spolu s Brežněv a Kosygin – 2+1 ) Ivan Golubez ( to je i Holubec i Goluboj – Modrý ), generálmajor Alexej Burzew ( anagram Bazil M a Berzin , Brežněv a Berezin, Bereznjak) generálmajor Nikolaj Konstantinov, Antonína Popova, Viktor Šolc, pilot Viktor Pugačev ( jako vzbouřenec Pugačev ), generálmajor Oleg Wasilenko, ( LG a Wasilenko – EL CHE a příjmení končící na -KO jsou ukrajinská – tedy EL CHE Ukrajinec i Olga a Oleg Koschewoi a Olga Havel ) generálplukovník Jurij Rodionov ( to je Rodina rusky Vlast jako moje manželka Vlasta a její matka a mnaželka generála Moravce), Igor Bondarenko ( americké B.I. – bombardéry Rockwell B-1 Lancer , a sovětská letadla – proudová – BEREZŃJAK – ISAJEV – B.I.) generálmajor Leonid Gobjato, David Blok, armádní generál Kuzma Galitský ( anagram Haličský – Galicia ), generálmajor Michail Meshcheryakov ( Meschche znamená v ruštině naše – místo. Anglicky je to i post – place – stand – part a Michal a Jakov a písmeno M a ruské písmeno šč – trojzubec s čárkou, tedy vlastně M a W ) Vasili Solotaryov ( Vasil Sólista nebo Zoloto – Aurélie nebo žlutý dle výběru ) a také sestra Čechova – Marie Čechova a bratr – Nikolaj Čechov.

Tak jako měli Rusíni Ukrajinci a Rusové svého Kukolnika, jménem, my jsme měli svého Kukolnika profesí.
Skoro o padesát let po smrti Kukolnika v Taganrog se narodil ve Strakonicích Josef Skupa ( také Iosif Skupa – I.S. Inteligence Service).
Bylo to dne 16. ledna 1892. A to je Moravcovou metodou i 8. ledna. A to je i 8. prosinec. První od začátku roku a první měsíc od konce roku. Narodil se ve Strakonicích ( do jehož teritoria patřily jednu dobu, jedny POČAPLY ). Zemřel dne – 8. ledna 1957, Praha. Pozorní čtenáři si všimli, že to bylo ve stejný den, kdy zemřel Kukolnik – 8. prosinec. Jak je výše velmi podrobně popsáno. Jako přídavek k tomu přidám, že se ve stejný den – podle naší metody narodila ve Velešovicích i sestra prvního manžela mojí matky Marie Florián – provdaná Unverdorben. Bylo to to totiž 08.07.( 1913) A vy už víte, že to je i 08.01. a proto také 08.12. a tedy také 12.08. Narození mojí manželky v Plzni a mého otce ve Volové. Aby to byla pravda, tak měli moji rodiče svatbu také v tento den – 08.01. (1949 ). A tato data jsou ještě ke všemu Moravcovou metodou minus dva 06.01. Tři Králové nebo Svatý Nikolaj/Mikuláš 06.12. a plus dva 10.01. a to se narodil ve stejném roce jako Marie Florián/Unverdorben i Gustav Husák. A tento rok byl i číslem popisným našeho domu v Antonína Sochora – 1391. A pravda to je proto, že v roce 1931 se narodil BEN. Boris Elcin Nikolaj a sestra mojí matky Alena/ Alice.
Správně ! Koukáte na to jako Alena/ Alice v říši divů.
A aby byl dojem dokonalý, tak se podívejte na příjmení Unverdorben. To je anagram Dr.Ben Rawen. Dr.Ben Havran. Když následujeme angličtinu jak nás učil A.J. ( Alois Jirásek ) svým dílem F.L.V. – Follow – tak je rawen – havran a to je lidový název pro Funebráka. A aby to bylo úplná tutovka, tak moje neplatné ručitelství do KSČ mi podepsala L.B. Ladislava Besserová. Byla členkou ÚV KSČ a ti doporučovat nemohli. Podle stanov. Ve druhé světové válce byla L.B. vězeňkyně koncentračního tábora Rawensbrück. Anagram – Rawen 2 Vasilek. Bydlela na MOLOCHOV – ŠOLOCHOV/SUCHOMEL . Ale zpět k faktům. Iosif Skupa byl tedy český kukolnik – loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka v Plzni. Skupa už od dětství projevoval nadání pro loutkové divadlo, a také dobře kreslil. V r. 1915 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole a stal se středoškolským profesorem, musel narukovat do armády, aby se zúčastnil bojů první světové války. Z Uher ( druhý manžel mojí sestry byl příjmením Uher – Magyar ) byl však brzy převelen do Plzně. Odtud byla moje manželka a rodina jejího otce Svoboda – Roch) kde pracoval v oddělení vojenské cenzury. Skupa zde navázal spolupráci s Městským divadlem ( pro nějž například navrhoval kulisy) a později s amatérským Loutkovým divadlem Feriálních osad (založeno 1913 – také ), 1391 a 1931 ) pod vedením lidového loutkáře Karla Nováka. Karel Novák se jmenoval generál, který byl velitelem české Veřejné Bezpečnosti v roce 1989. Znal dobře mého otce. Sloužili spolu po Druhé světové válce v československé armádě v Jindřichově Hradci/ Poledník. A dobře si vzpomínám, že byl dost zmatený, když tuto souvislost a shodu – můj otec a já – zjistil právě někdy v tom roce 1989. Vím i proč. Ale to až později.

Skupa nejčastěji vystupoval s tradiční loutkou Kašpárka, ale v roce 1919 ( roce narození mého otce a generála Stěpan Michal Bunzák ve Volové a plánovaném roce ukončeni komunismu 1991 – a také jména také prvního maršála v dějinách Česka jménem Kašpar a mého spolužáka ze školy Kašpara a pilota z Pardubice atd. ) ) si od loutkáře Karla Noska nechal vyrobit podivného ušatého panáka, který se měl stát karikaturou přechytralých měšťáků. Loutka dostala jméno Spejbl a poprvé s ním Skupa vystoupil na podzim r. 1920. Spejbl nejčastěji vystupoval s Kašpárkem, přičemž se stával obětí jeho šprýmů. A vy už určitě čtete anagram slova S P E J B L. Je to VSL a PJ. Tedy Vasil a EL Che. Že to je pravda potvrzuje, že se Skupa oženil s I.S. Inteligence Service – Jiřinou Schwarzovou ( vlastně Černou ). Bylo to dne 12. června, což je Moravcovou metodou ( ten se také oženil v Plzni ale s Vlastou ) i 14. června. A to se EL Che narodil o několik let později. A je to den založení US Army v roce 1775 a svátek Vasila. A Rolanda.

Skupa se rozhodl obohatit ansámbl o další loutku a r. 1923 ( moje rodné číslo a 9 k tomu)  si nechal od synovce Karla Noska Gustava vyrobit postavu Švejka – Schweig- jako Braunschweig a Jaroslav Romanovič Hašek a jeho dvě manželky Jarmila Majer a Šura – Alexandra Lvova – Lvovna – můžeme říct i Lemberg. )  s nímž úspěšně vystupoval po tři sezóny. Tím se jeho loutka Spejbla na čas ocitla mimo hlavní divadelní dění, protože ke Švejkovi a vlastně ani ke Kašpárkovi se příliš nehodil. V r. 1926 vyrobil Gustav Nosek jako překvapení pro Skupu, jakousi zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Skupa se nadchl pro novou loutku, která brzy dostala jméno Hurvínek. V roce 1926 se narodila matka mojí manželky , také Vlasta Svoboda. Loutku vytvořil Gustav Nosek. A vy už víte že latinko azbukou je jméno Nosek i Husák. Augustýn – Gustav Husák. Kromě toho byl Nosek i Václav Nosek v minulém povídání velmi podrobně zmiňovaný ministr vnitra po  Druhé světové válce. Ten který byl s dalším komunistou Jindřichem –  Gríša Spurný po dobu okupace v Londýně. A Spurná Hana – H.S. jeho druhá manželka byla ředitelkou naší  školy na Strossmayerově náměstí. ( jeho první manželka byla také H.S. – Hodinová Spurná a k tomu ještě Anežka). Nebyli v Moskvě, jako ostatní členové – funkcionáři KSČ, ale oni byli v Londýně. Samozřejmě, že musím připomenout i mého kamaráda z Horní Počaply – ten byl také Nosek. A spolužák mojí sestry na devítiletce na Strossmayerově náměstí také Nosek. Důležité je i to, Hurvínek prý vzniklo z německého jména Erwin – Erwínek. A to byl přece maršál Rommel. Pouštní liška se mu přezdívalo. Novou posilou souboru od v r. 1929 byla Anna Kreuzman, která od Skupy převzala mluvení Kašpárka (který se ve Skupově pojetí nesnadno odlišoval od Hurvínka) a v r. 1930 pro ni byla vytvořena role udivené a přihlouplé dívenky – Máničky.

Skupa viděl, že jeho divadlo je oblíbené, a Divadlo tak kromě své stálé scény v Plzni začíná cestovat po celém Československu několikrát zavítá i do zahraničí – i tam ovšem prozatím hraje téměř výhradně česky, takže síla prezentovaných her spočívá spíše v ukázkách loutkohereckého umění než v dialogu. Zároveň se soubor rozrůstá o další pracovníky, Skupa například při školní soutěži objevil talentovaného Jiřího Trnku ( naše Tre – Tree atd. ale také moravské švestka ).  Do divadla nastoupil také Jan Vavřík – Rýz, který si pro Spejblovské hry vymyslel postavu upovídané babky, paní Drbálkové. Na  jejím základě vznikne později čtvrtá hlavní postava divadla, Mániččina bábinka paní Kateřina. Scénáře her většinou píše Frank Wenig ve  spolupráci se Skupou, později se připojují i jiní autoři. Co se objevuje za spojení tady? Vavřík – co je to za jméno Vavřík ? Není to také spojení – zkratka – dvou jmen která se objevují po Druhé světové válce a jsou spojené s osobou Vávra – Stařík – první slabika Vav – a druhá slabika – řík – V.S. Ano, Josef Vávra Stařík. I anglicky Ian, nebo rusky Ivan Vávra Stařík. a tak tedy i I.S. i I.V. – Inteligence Service a známá trojice – Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ioan a Vasile. Které už dobře znáte z předcházejících příběhů. O Jan Vávra Stařík píší historikové, že byl jednou z nejkontroverznějších postav odboje ve Druhé světové válce, ale i v poválečném období. Byl z partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova ( MURZIN – UŠIAK – M.U/V. a TRO – tre – Tree atd.) Která operovala po ukončení SNP ve stejném prostoru jako skupina ARAP mého otce v Moravskoslezských Beskydech ( M.B. ). My ale víme, že podle Klicpery je pro můj příběh důležitá FORMA a ne OBSAH. Jde tedy o to, že jméno spolupracovníka Skupy dokazuje spojení s Operací. Osud Vávra – Stařík je zajímavý ale spojuje nás jenom jako signalizace VAV-ŘÍK. A datum jeho popravy – 27. srpen 1953 ( 21. srpen a 12. srpen ). Jméno spolupracovníka Skupy je i Honza Vavřík Rýz – a to už čtete sami – H.V.R. a to je po našem i H.V.L. a to je i HaVeL – HAVEL. A aby to byla pravda, tak tento Vavřík vymýšlí postavu paní DRBÁLEK. A to je DR.B.L.K – DR.BASIL – VASIL. Absolutní propojením je jméno scénáristy Wenig. Byl totiž FRANK. Jako FRANK OTTO z JĚKATĚRINOSLAV a pak TAGANROG. A také jako FRANK LHOTKA také nejprve z JĚKATĚRINOSLAV ( tam do roku 1909 spolu s KŘIČKA ) a pak hrající na HORN – ROH v ZABREB – CROATIA odkud pocházel I.S. Iosif Strossmayer. A jako FRANKFURT, kde žil v emigraci můj bratranec Karel Gebelt II. a kde je císařská katedrála svatého BARTOLOMĚJE a kde je letiště HAHN. Paní Kateřina je samozřejmě zcela čitelná postava – Jěaktěrinoslav, Jekatěrinburg a Kateřina II. která zemřela dne 17. LISTOPADU. A moje dcera. Dokonalý obraz o pravdivosti toho co vám tady tvrdím, vám poskytne příští díl. Tam totiž budu psát o Velkokníže Alexej Alexandrovič Romanov. Syn Alexandra II. totiž sto let před tím o čem píšu dnes, navštívil jako velící námořní důstojník a jako představitel carské rodiny USA. Na oficiální návštěvě. Velel a plul do USA na lodi jménem“ Frigate SVĚTLANA „. A to vy víte, že byla také dcera I.S. – Iosif Stalin. Ale asi nevíte, že se tak jmenovala i dcera I.S. – Iosif Vávra Stařík. A že se tak jmenovala poválečná protikomunistická organizace v Československu. SVĚTLANA – O.R. – hebrejsky SVĚTLO. Velel jí také Antonín SLABÍK -( anagram BASILEK ). Který byl členem partyzánského oddílu OLGA.

V r. 1933 se Skupa stává prezidentem mezinárodní loutkářské organizace UNIMA.  Divadlo pak prožívá několik úspěšných sezon, ale s postupujícím fašismem začíná na hry doléhat cenzura. Po Mnichovské dohodě napíše Skupa s Wenigem jejich nejpozoruhodnější hru, Kolotoč o třech poschodích v níž se domovnice Drbálková snaží uzurpovat moc ve Spejblovic domě. Hra je zřejmou alegorií mnichovských událostí a jako taková je jedním z nejstatečnějších počinů české kultury té doby. Hra má premiéru v 10. února 1939 a stihne se odehrát jen 56 repríz, než je (už za Protektorátu ) zakázána. V PLZNI žije SKUPA v ulici s názvem – ŽITNÁ. A ŽITO je LIPNICOVITÁ, jako Lipnice kde žil HAŠEK otec ŠVEJKA. A ŽITNÁ v Praze podrobně popsaná dříve – pochopitelně je na DVOJCE. A ŽITO je také REŽ – Jako město REZH v oblasti JEKATĚRINBURG. O kterém bude také ještě řeč. To město totiž vybudoval SAVA JAKOVLEVIČ JAKOVLEV. S.V. – V.S. – US. – UK. – SU. – VS. – a klíčové jméno JAKOVLEV – JAKOV – JAKUB – SANTIAGO – DIEGO – JACQULENIE LEE -JAK EŠ – JAMES – KUBA – atd. Poté co dostal povolení od společnosti BERG – COLLEGIUM vybudovat tam závod na tavení a výrobu ŽELEZA. V roce 1773. BERG je zase po našem BASIL – VASIL. CL a G.M. EL CHE a G.M. A ŽELEZNICE – KOLEJE.

Divadlo ovšem pokračuje ve své činnosti, ale Skupovy hry získávají vážnější ráz. Nutně se tak mění i charakter Spejbla, kdy se z pomateného mouly postupně stává starostlivý otec. 17.01. ledna 1944 ( 17.01 je i 1775 )   je Skupa za poslech zahraničního rozhlasu zatčen a odsouzen k pěti letům vězení ve věznici v Drážďanech ( vy víte, že to je Sasko – Sachsen a že jsou tam dvoje Počaply – Potschappel a že tam začaly demonstrace při oslavách 40. výročí založení NDR v říjnu 1989, kdy jsem byl v Berlíně ).  Krátce na to je Divadlo Spejbla a Hurvínka zavřeno; některé loutky se podařilo ukrýt, ale část jich byla zabavena gestapem. Skupa pro pozvednutí nálady často svým spoluvězňům přehrával ze své cely Spejblovské hry. V únoru  v únoru 1945 po náletu na Drážďany bylo vězení poškozeno a Skupovi se podařilo uprchnout a vrátit se do Plzně. Tam se obával nového zatčení, a tak se sám přihlásil úřadům, ale znovu už uvězněn nebyl a dočkal se konce války.

Po válce se Skupa rozhodl divadlo obnovit, ale tentokrát už v Praze kde měl širší publikum. Vrací se k osvědčeným komediím se Spejblem a Hurvínkem a divadlo dosahuje vynikajících úspěchů, opět často hostuje i v zahraničí. Vnitřně se však potýká s tvůrčími problémy, prakticky nevytváří žádné kvalitní nové hry, jen opakuje osvědčené prvorepublikové kusy. Tento stav trvá v podstatě až do Skupovy smrti.

V roce 1948  byl Skupa jmenován národním umělcem  V r. 1953 divadlo opouští Jan Vavřík-Rýz a s ním i paní Drbálková. Nastupují však noví herci, z nichž nejvýznamnějším je Miloš Kirschner, který začíná se Skupou alternovat hlavní postavy Spejbla a Hurvínka. Na rozdíl od Skupy se pro zájezdy do zahraničí dokáže naučit text hry v jazyce hostitelské země a teprve s touto inovací se Divadlo Spejbla a Hurvínka stává skutečně světově proslulým. 

Na scéně divadla S + H ( H.S. ) se objevuje Miloš Kirschner. Co ten má společného s Operací Benjamin/Bartoloměj ? Za prvé se narodil ve stejné datu jako moje sestra a to dne 16. března. ( on v roce 1927 ). A minus dva je to i jedno nejdůležitějších datumů v celé Operaci – 14. březen. Miloš Kirschner studoval právnickou fakultu. Byl ze studií z politických důvodů vyloučen a v roce 1950 dokonce zatčen a odsouzen za protistátní činnost. Někde jsem se dočetl, že byl vězněn ve věznici RUZYŇ – německy RUSIN. Teď to ale nemohu najít a tak budu pátrat dál. Už víte proč RUSIN – protože KUKOLNIK – LOUTKÁŘ byl z kraje RUSIN – RUSÍN -Podkarpatské Rusi – Zakarpatské Ukrajiny nebo CARPATHIEN RUTHENIA – C.R.. Zásadní pro můj příběh je ale to, že divadlo S + H sídlilo na DVOJCE. U nás na Královských Vinohradech. A že se se mnou v době, kdy jsem byl předseda OV SSM seznámili jeho mladí loutkoherci. Prostě jsme se seznámili. Jeden z nich žil v Heřmanově ulici, souběžné s naší Antonína Sochora, přímo v našem bloku. A tam jsem ho také občas potkával. A to nejdůležitější ? Jednou mě tajemník DUŠÁNEK zavolal ať k němu přijdu na OV KSČ u nás na Dvojce do ulice, kde sídlili a která byla pojmenována, a snad dodnes je, po panu WENZIG – srovnej s WENIG – FRANK WENIG. ( Metoda ARGENTIA – ARGENTINA – první setkání Churchill – Roosevelt – C.R. – na lodi Princ WALES u Naval Station ARGENTIA. VE DNECH 9. – 12. SRPEN 1941 – vy víte, že 9. srpen se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři v roce 1943 – DVA roky na to – přesně. A 12. srpna se v roce 1919 – a to je i 1941 – se narodil můj otec. Rok 1941 je i 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.) Na OV KSČ byl totiž tehdy platit stranické známky – příspěvky – právě Miloš Kirschner. Právě se vrátil z dlouhodobého zahraničního hostování se svým divadlem, myslím, že tehdy byli v Japonsku. A měl jsem možnost se s ním seznámit. Nic víc.

Co to bylo za objekt v Praze, kde se po příchodu z Plzně usídlilo divadlo S + H ? Samozřejmě, že bylo pro tuto příležitost dávno před tím připravené. V roce 1922 zahájila činnost Česká zemská hasičská jednota. Ta se rozhodla postavit si vlastní sídlo. A tak začala výstavba domu na nároží tehdejší Brandlovi – dnešní Římské a Blanické ulice. Ne náhodou ŘÍM/ ROMA a BLANÍK. Plány vypracovala kancelář PRAŽÁK – MORAVEC. Emanuel Moravec byl také Pražák, jeho bratr L.M. Ladislav Moravec byl také Pražák. Generál František Moravec byl z Čáslav. a naše uklízečka na OV SSM Praha 2 – DVOJKA, pár metrů od tohoto domu, byla také paní MORAVEC – ová. V sousedství jsou další dva důležité objekty – budova Zemědělské Osvěty ( Z.O. – Obranné Zpravodajství nebo Zpravodajství Obrany – Ministerstva Obrany ), architekta GOČÁR – který proslul, také, velkou výstavbou Hadce Králové a Pardubic. Gočár se narodil v SEMÍN ( SIMON ), stejně jako babička Antonína Barannikova – Strejdy Tondy – manžela sestry mojí matky. Alena/Alicia. Druhý objekt je Tabáková režie architekta DRYÁK. Tedy už to vidíte sami DR.JAK. DR. JAKOVLEV – YAKOV – IAKOV – JAKUB – JACQUELINE LEE – SANTIAGO atd. A DR.JAK EŠ. České JAK je v Ukrajinštině – як – stejně jako značka letadel JAKOVLEV. České JAK je španělsky – COMO – také název města na severu Itálie, kde žil můj italský přítel u kterého jsem byl na vánoce 1972, atd. Důležité, ale také je to, co musím připomenout, že s tabákem také můj příběh souvisí. V knize „Lovcovi zápisky“, spisovatele Turgeněva se píše o velkopodnikateli ŽUKOV, který se právě věnoval v Rusku v 19. století výrobě tabákových výrobků. Jsou to ale i nedávno vzpomínané cigarety H.B. z B.A.T. a také jsou to cigarety WINSTON jako CHURCHILL a MARLBORO jako CHURCHILL vévoda z MARLBOROUGH. I PHILIP MORISS které kouřil Gustáv Husák, a zásoby po něm ,které zůstali na ÚV KSČ jsem si já v průběhu revoluce KUPOVAL a dokuřoval – čti Filip Morris – F.M. František Moravec i P.M. i R.M i L.M. Ale i MORISS jako MÓRIC – MAURICE. WASIL. Samozřejmě, že nastal čas připomenout, že v Americe byly právě práce na tabákových ( i bavlněných ) plantážích prací otroků. Abyste pochopili souvislost o co především šlo v tomto celosvětovém spiknutí – odstranění otrocké práce. Ale veškeré otrocké práce. Práce dětí, otroků, žen a vůbec odstranění života lidských bytostí v nelidských podmínkách. O tom více v příštím díle.

Zpět k tématu.Nyní ale přijde to nejdůležitější. Dům má adresu ŘÍMSKÁ 45. A 45 římskými číslicemi, což přímo názvem ulice navádí k tomu vidění je XLV. A to je anagram VXL – VASIL. Nebo EL CHE – V. Tuto budovu z kanceláře PRAŽÁK – MORAVEC považují odborníci za to nejlepší co z jejich kanceláře vzešlo. Odborník Rostislav Vácha píše že jde i o expresionistickou variaci na GROPIA a MEYERA ( Walter GROPIA a Adolf Meyer). Tedy MEYER a ještě k tomu – G.M. -M.G. Zavedená kancelář architektů z VINOHRAD měla na svém kontě ještě jeden zajímavý projekt. Byla to vilová kolonie družstva novinářů a spisovatelů a družstva VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNY při ulici BENEŠOVSKÉ. Ano V.Z. – té záložny v Anglické, za války Irské, kde měl mít schůzku s domácím odbojem první parašutista z Londýna Otmar Reidl – Operace Benjamin, a i druhý František Pavelka – Operace Percentage. A Beneš – Vinohrady a město Benešov netřeba objasňovat. Jen snad, připomenu, že tam i chvíli po válce sloužil můj otec. Já na Vinohradech a on v Benešov. Firma postavila i domy v Koperníkově ulici. Náhoda by to byla kdyby Koperník nebyl Mikuláš – Nikola ( jako můj syn ) a kdyby nebyl z polského města Toruň ( německy je to Thorn ). U jiného místa jménem Toruň – Pereval Toruňsky – stejného jména, ale obce na Podkarpatské Rusi – C.R. můj otec spolu s přáteli překročili dne 10.23. – tedy 23. října – z otcova poválečného dotazníku Ministerstva Obrany, roku 1939 hranici do SSSR. ( to je moje rodné číslo 123 a datum narození Vasilly Stalin dne 03.21. A vy si vzpomínáte, že generál MORAVEC FRANTIŠEK se narodil 07.23. – a to je také 123 a 0 – koule 5 a tedy i DVOJKA. Navíc. Ten se narodil v ČÁSLAV – VASIL ČE a jeho manželka byla Vlasta z Plzně. ) Datum přechodu je na civilních dokumentech mého otce záměrně udáváno jako 01.01. 1939 – aby civilisté – STB například – nezjistili souvislost mezi těmito čísly, nebo to možná byl standardní postup zapisovat v civilu datum k prvnímu dni v měsíci – to nevím. Oni tehdy přišli do oblasti IVANO – FRANKOVSK. Ano vidíte dobře. Zase FRANK a IVAN. A IVAN je naše JAN, takže je to i HONZA. Tedy H.F. – H.P. Kam se otec v roce 1949 přiženil. Vedlejší vesnicí vesnice TORUŇ je VYŠKIV – a z ROUSÍNOV v okrese VYŠKOV na Moravě byl JOSEF UNVERDORBEN ( DR. BEN RAWEN ) . Manžel MARIE FLORIAN se kterou žili ve městě BRUNTÁL. Čím, na sebe tato kancelář, ale upozornila nejvíce? Stavba jimi vyprojektovaného domu NA POŘÍČÍ 1064, spadla. Na náhody nevěřím. I proto, že to bylo Na Poříčí – což je i naše H.P. nedávno velmi široce popisované v souvislosti s kostelem svatého Josefa se sochou Judy Tadeáš a klášterem Kapucínů a dalších ulic tam v místě důležitých pro můj příběh – JAKUBSKÁ – KRÁLOVODVORSKÁ a pochopitelně REVOLUČNÍ a TRUHLÁŘSKÁ. Se dvěma PALÁCI KOTVA – jeden obchodní dům KOTVA a druhý dům palác KOTVA – VOJENSKÉ STAVBY – V.S.. A ulice Na Poříčí – N.P./H.P. je ulice, která ústí na náměstí REPUBLIKY a z druhé strany je to ulice NA PŘÍKOPĚ. Také N.P. – H.P. To už tu ale bylo velmi podrobně dříve. A číslo popisné 1064 ? To je přece 1604 – 16.04. – 16. DUBEN a tedy i 16. ZÁŘÍ. 16. dubna seskočil Otmar Reidl – operace Benjamin. A 16. září je i 19. září a to je moje datum narození. Domu na Vinohradech se lidově říká u HASIČŮ. Co je HASIČ ? To je i s hebrejským členem HA SIČ. Záporožská SIČ. Kde žili kozáci na území Záporoží, které zlikvidovali na rozkaz carevny KATEŘINY II. v roce 1775. SIČ znamená v ukrajinštině SIKTI – sekat, kácet. Srovnej SIKTI se SKYTY – obyvatelé míst, kde leží TAGANROG- ČERNOMOŘÍ. SIČ je místo zbavené dřevin – porub – jako v dole. Vyrubané, vysekané. Lesními dělníky, dřevorubci – Lumberjack. Aby tam mohli postavit svá administrativní a vojenská centra. Právě to byla profese maršála Koněva Stěpan Ivan ( EL CHE ) a mého otce – dřevorubec – lesní dělník – tesař . Hasič je i profese požárník. to bylo povolání bratra mého otce – Ivan Mohorita z Volové. Narozen v roce 1922 ( jako moje matka ). Jeden ze stejným rokem narození také z Volové a také Ivan Mohorita sloužil také v československé armádě Ludvíka Svobody. Strejdu Ivan jsem tam u nich ve Volové/Mižhirje, poznal. Počátkem šedesátých let. Ale otec nikdy nehovořil o tom, že by to byl právě on, ten Ivan Mohorita z Volové narozený v roce 1922, o němž jsou záznamy ve Vojenském historickém ústavu v Praze, který také v československé armádě sloužil. Znám jenom jeho rok narození, ale ne přesné datum, a tak nemůžu pravost potvrdit. Vy ale víte, že v příběhu s KUKLENÍM je to jedno. Důležité je co se píše – co je v záznamech. FORMA – ne OBSAH. Zajímavé je to proto, že o bratru Petrovi mi otec říkal, že sloužil v maďarské fašistické armádě a že padl v bojích proti Rudé armádě. O bratru Ivanovi nic neříkal. Možná proto, že žil v SSSR. Doba to byla prazvláštní.

Ale zpět k budově a jejímu sálu a divadlu. Nejprve tam působilo Varieté Bio ( V.B. ) A později tam vznikla v podzemí v roce 1929 tak zvaná VELKÁ OPERETA ( rusko – česky B.O.) Jejím prvním ředitelem byl MIRKO BUKOVSKÝ ( M.B. ). Dne 27. září 1930 byl zahájen provoz tak zvané – MALÁ OPERETA ( M.O.). Byla to premiéra operety MAĎARSKÉHO skladatele Lajos Lajtaj. Proč zvýrazňuji slovo maďarského ? Druhý manžel mojí sestry – příjmením UHER se narodil dne 21. září ( 1953 ). A vy víte, že to je stejné datum jako 27. září. A 21. září bez dvou je také 19. září a to je moje datum narození a je to také 16. duben – den kdy seskočil v roce 1941 Otmar Reidl Operace Benjamin. A Skupa sloužil v První světové válce v rakouské armádě v zemi UHER, než ho přeložili do PLZEŇ. Aby to všechno co tady píšu byla pravda, tak se dalším ředitelem divadla stal v roce 1935 nejslavnější tehdejší “ KAŠPÁREK“ ( KLAMOŠ ) VOJTĚCH MERTEN. To byl také AUGUST. Narodil se dne 28. srpna 1895. Co je ale jasná informace? Jmenoval se původně BARTŮŠEK – tedy malý BARTOŠ. Vy už víte, že BARTOŠ je zdrobnělina jména BARTHOLOMEUS – BARTHOLOMEW v POLŠTINĚ. A že v Pražském povstání se velitelství sídlící v BARTOLOMĚJSKÉ ulici jmenovalo BARTOŠ. A že k nám do domu Antonína Sochora se přistěhoval někdy v sedmdesátých letech BARTOŠ s rodinou. Dvě patra pod nás. A také víte, že kostel na Tibeře v Římě byl původně zasvěcen svatému VOJTĚCH/ADALBERT/ALBERT – zemřel 997, a později byl zasvěcen svatému BARTOLOMĚJI. A že to je pravda je to, že MERTEN je MNRT a to je naše azbuko latinkou – MHRT – MOHORIT. A jeho iniciály byly V.M. Tento pán spáchal podle informací na Wikipedia dne 17. června 1945 sebevraždu v pražské čtvrti BRÁNÍK – to je i HA BASIL – HA VASIL, ale také BLANÍK. A 17. června se narodila moje babička HAHN – HON – HAN v Horní Počaply – v roce 1895. Narodila se ve stejném roce jako se narodil i VOJTA MERTEN. 17. červen je i 17.06. – 17.09. a to je plus dva i 19.09. a to je zase moje datum narození. Ale i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN, já dodávám i jméno BARTOLOMĚJ. A číslo popisné domu, který architektům PRAŽÁK – MORAVEC v ulici NA POŘÍČÍ 1064, spadnul.

Zpátky k Antonínu Barannikovi. Ještě zbývá dodat, že se po Druhé světové válce přestěhovali z Živanic do MARKVARTIC. Do MARKVARTIC v okrese Děčín. Kde také stojí kostel svatého Bartoloměje. Předpokládám, že tak jako moje matka – válečná vdova s dětmi – dostala po válce přidělený byt v Praze Skuherského 1391/4 ( později Antonína Sochora ), tak jeho matka, vdova po zavražděném v koncentračním táboře Osvětim, dostala přidělený byt – dům právě v Markvartice. To místo nebyla pochopitelně náhoda. Obec Markvartice se totiž nachází v Českém středohoří v údolí říčky BYSTRÁ asi 11 km. východně od DĚČÍNA a 5,5 km od BENEŠOV nad PLOUČNICÍ. A vy už víte, že MARKVARTICE je anagram MKRT VCR – MOKORITA – MOHORITA – MOGORITA a VCL – VASIL. A také víte, že v obci BYSTRÁ ( HORNÍ BYSTRÁ – H.B.) se narodil úplně na druhém konci Československa Vasil Bilak. BENEŠOV je samozřejmě jasný. A PLOUČNICE je PALEČNICE – PALEČEK a PALACKÝ a PLÁNIČKA. A PLANCK – který byl jmény ERNEST a KAREL a LUDVÍK a MAX. Také je to Děčín a Ústí nad Labem – DÚL. ÚL – UHL – UL.

Protože zmiňuji informace o sourozencích mojí matky o jejích rodičích, prarodičích a všech dostupných údajích o rodině jejího prvního manžela, musím také zmínit rodinu mého otce. Není toho mnoho co mám k dispozici, ale určitě to postačí k tomu, aby tím vyvrcholilo moje povídání o naší účasti v Operaci Benjamin/Bartoloměj.

Mám dokument “ Závěr ze zvláštní prověrky majora Vasil Mohorita narozený dne 12. srpna 1919.“ Tam se píše – Já, referent kádrového odboru S VS MV npor. KŘIKLAVA Josef jsem dnes prostudoval shromážděné materiály ze zvláštní prověrky na mjr. Vasila Mohoritu, nar. 12.8. 1919 ve Volovém SSSR, dělnického původu, člena KSČ od 19.04. 1951, bytem Praha 7, Skuherského 1391/4 k jeho osobě byla provedena lustrace na I.zvl.odb.MV, HS – MV, ASÚ – MV, VKR, K – MV a nezjistil jsem žádné závady.“ Dokument podepsal podle mého názoru – je tam jenom podpis – generál KORUNA.

Opisuji ten úvod proto, že tam jsou oficiálně uvedeny některé údaje, které nejsou jinde k dispozici. Za prvé je to jméno KŘIKLAVA – tak přezdívali spolupracovnice, zdravotní sestry – MUDR. MILAN ŠINDLÁŘ – z Gynekologické – porodnické kliniky na Karlově náměstí. Byl to svazácký funkcionář, již postaršího věku, ale byl. U nás na DVOJCE. Křiklava je i nápadně podobné jménu KŘIČKA – to byl jeden ze dvojice českých hudebníků v JEKATĚRINOSLAVI, kteří se odsud vrátili v roce 1909. KŘIKLAVA je i VASILEK EL CHE. A to co je důležité – můj otec byl členem KSČ od 19.04. ( 1951 ) tedy a to vy již víte, je to datum 16.04. kdy seskočil Otmar Reidl Operace Benjamin v roce 1941, je to i 19.09. moje datum narození ( o rok později ) i rok 1909 a je to i 1064, číslo popisné domu Na Poříčí ( N.P. – H.P. ), který se pánům architektům PRAŽÁK – MORAVEC zřítil. ALE JE TO TAKÉ 14.06. – den založení US ARMY a den narození ERNESTO CHE GUEVARA a svátek VASIL a ROLAND. A vy už také víte, že můj otec byl kandidátem KSČ od 10. května 1948. A také víte, že 10. května 1945 zahynul první manžel mojí matky Bohumil Florian.

Nyní k údajům o rodičích a sourozencích mého otce. Spis Křiklavy Josefa uvádí jen roky narození a jména a příjmení. První je otec mého otce. Dimitrij Mohorita, narozen 1883, bytem Volové, Bohdana Chmelnického. Můj děda zemřel někdy koncem padesátých let a nepoznal jsem ho. Otec byl na pohřbu. Na to se pamatuji, ale jako dítě. Matka mého otce Anna Baran, narozená v roce 1884, zemřela v roce 1935. Sestra mého otce Vasila Šegdo, narozena v roce 1905 – iniciály V.S. Bratr mého otce, Petr Mohorita narozen v roce 1907, zemřel v roce 1940 – jak jsem již psal byl příslušníkem maďarské fašistické armády a padnul na Východní frontě. Sestra Marie Uluško, narozená 1917, zemřela v roce 1938. Její iniciály po svatbě byly M.U. – tedy M.V. A byla, bez samohlásek LSK – EL X – EL CHE. A k tomu UL a X. Bratr Ivan Mohorita, narozen 1922, bytem Volové. Byl požárníkem – tedy hasičem – v sovětském systému to byla součást M.V. – Ministerstva vnitra. Navštívil jsem ho s otcem počátkem šedesátých let u něj ve Volové, tehdy už Mižhirja. Bydlel v ulici Naberežnaja 7 nebo 9. Postavili si totiž on a jeho sestra Anna domy vedle sebe. A už nevím, který byl který. Prostě dva domy ulice NABERŽNAJA. Jeden byl číslo 7 a druhý byl číslo 9. Jeden byla Anna Mohorita a druhý byl Ivan Mohorita. Otcova sestra Anna se narodila v roce 1924. Také jsem měl možnost se s ní setkat. Po mé cestě tam, v roce, cca 1962/1963, poté, kdy jsem se aktivně zúčastnil přísahy organizované starším spolužákem TŮMA – zvaný LANG – na kolejích nádraží Holešovice – Bubny. Přísahal jsem věrnost generálu Pattonovi a Americké armádě. A protože to někdo vykecal, nebyl jsem přijat do Pionýrské organizace. Více bylo dříve.

Z údajů vojenského historického archívu jsem získal informace o příslušnících 1. československého armádního sboru Ludvíka Svobody. Z Volové tam byli celkem čtyři Vasil Mohorita. Jeden z nich byl můj otec narozený 12.08. roku 1919. Druhým byl Vasil Mohorita narozený dne 03.08.1918. A vy již víte že 03.08. je i podle Moravce 06.08. a to je i 09.08. a to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři v roce 1943. Dvojčata. A protože tento Vasil Mohorita SMĚL – MOHL zůstal v Československu – optoval jako můj otec – tak je podle Dvojčat, možné usoudit, že to bylo bráno jako pokyn. Dva Augusti a dva Augusti. Všichni v Československu. A všichni příslušníci Československé armády. Samozřejmě, že je třeba k tomu uvést důkaz. Vasil Mohorita narozený 03.08. byl velitelem výsadku O.B. – tentokrát ne Operace Benjamin ale výsadku jménem Olexa Borkaňuk. Jiří OLEXA byl můj spolužák ve studijní skupině na jednoročním studiu v Moskvě a byl z LITOMĚŘIC jako DVOJČATA. a já na základní vojenské službě – v kasárnách Jiřího z Poděbrad. A o O.B. výsadku jsem psal podrobně již dříve. O jeho složení atd. Samozřejmě, že jeho složení souviselo s Operací Benjamin/Bartoloměj.

Osud dalších dvou Mohorita Vasil, příslušníků československé armády v době druhé světové války z Volové, neznám. Ale vím z oficiální dokumentace, že jeden z nich se narodil dne 17. LISTOPADU roku 1910. Druhý pak 19. ÚNORA roku 1907. A vy již vidíte, že to jsou data úmrtí KATEŘINA II. – 17.LISTOPADU v ZIMNÍM PALÁCI v PETROHRADU. A datum úmrtí jejího vnuka – druhý měsíc od konce roku – a to je 19.LISTOPADU cara ALEXANDER I. v T A G A N R O G. Na chorobu. kterou onemocněl dne 17.LISTOPADU na KRYMU.

Z Volové byli ještě tři vojáci LUDVÍKA SVOBODY s příjmením MOHORITA – jak říkají Ukrajinci -MOHORITY. První byl IVAN MOHORITA, který může být totožný s bratrem mého otce, podle roku narození 1922 ( to je známá kombinace 22 ) ale to nevím. Datum jeho narození je 17.01.1922. A vy víte, že 17.01. je i 1770 a tedy i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US Marine. A ještě je to i přímo datum založení US Marine – dne 10.11. Je to i den úmrtí Brežněva a den povýšení mého otce na plukovníka. Ten další MOHORITA z Volové byl JAN. A to vy již víte, že je ruské IVAN. Ten se narodil 07.05. 1921. A to je přesně na den přesně, jako se ve Volové, ale ve vesnici Volové u CHUST ( španělsky JUST ) narodil dne 07.05.1923 IVAN MOHORITA – Doc. PHDR. plukovník IVAN MOHORITA CSc. z Fakult tělesné výchovy a sportu v Tyršově domě v Praze. Funkcionář DUKLA Praha. Také pochopitelně příslušník 1. československého armádního sboru Ludvíka Svobody. A jeden ze Tří králů. Třetí byl MOHORITA JOSEF – Tedy také IOSIF, tedy také I.M. Ten se narodil dne 23.06. 1912 ve Volové. A 23. 06. je také 23.09. a to je minus dva 21.09. a to se narodil druhý manžel mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA ( za svobodna ) UHER – MAGYAR. A Volové, bylo za Druhé světové války územím MAĎARSKA – HUNGARY – VENGRIJA – ruské B na začátku. Po našem i H.B. A s hebrejským členem H – HUNGARY a VENGRIJA a MAĎARSKO je to HA V.M. Za Druhé světové války stál v čele tohoto státu admirál MI.HORTY. MIKLÓS – MIKULÁŠ – NIKOLAJ – NIKOLA a k tomu HORTY – MIHORTY -MOHORTY – MOHORITY.

Vaše komentáře

  1. Zdravím,
    Teda Vasile, četla jsem poslední dva díly Operace B, a nepamatuji se, že bych se kdy setkala s někým, o němž bych mohla říct, že je chodící encyklopedie. S takovým objemem znalosti jste pro mnoho lidí nebezpečný, i když si myslím, že byste měl učit historii na UK. Neuvěřitelná je Vaše schopnost dát dohromady fakta, místa a lidi. Dávejte na sebe pozor, spousta lidí nemá ráda lidi s pamětí.
    MS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *