HORN

692 zobrazení
TiskTisk

A zakončím opět odbočkou, velmi důležitou z hlediska návaznosti na minulé a příští díly. Jde o souvislost mezi RUACH – ROCH – ROH – RUSH – REZH – ROG – MYS – CAPE – CAP – HORN – THORN/TORUŃ – HRON – TOPO – ANGOLO – RIH – GORN MYS – CAP HORN – CABO DE HORNOS – KAP HORN – CAPE HORN – KAAP HOORN – podle holandského – nizozemského města HOORN. Leží na TIERA del FUEGO – Ohňová země v CHILE. OGNĚNNAJA ZEMLJA je to v ruštině – OZ a v azbuce O3. A Operací Benjamin/Bartoloměj – Venjamin/Varfoloměj.

Jeho příjmení je tedy skutečnou ukázkou univerzálního použití v možných vojenských operacích. Ať už tajných nebo i veřejných se skrytým pozadím. A jeho křestní jména jsou JINDŘICH, tou už tu bylo mnohokrát a VILÉM – B/V.L.M.

Dne 31. října 1762 se ve WARMBRUNN – PRUSKO, nyní CIEPLICE, SLASKIE ZDROJ, JELENIA GORA – POLSKO, narodil HEINRICH WILHELM von HORN. Byl to pruský generálporučík. Zemřel dne 31.října 1829 v MÜNSTER.

Byl synem JOHAN CHRISTIAN von HORN ( I IOHAN CHRISTIAN – I.C. – EL CHE ) ( 1722 – 1797 ) a MARIE ROSINE BECKER ( M.L.B. a ROSARIO kde se narodil Ernesto Che Guevara ) ( 1724 – 1794 ). Mladý HORN byl předurčen pro vojenskou kariéru. Dne 17. LISTOPADU 1774 nastoupil do kadetské školy v Berlíně. 17.LISTOPAD asi netřeba komentovat. 25. března 1778 byl desátníkem u pěšího pluku ” LUCK ” FUSILIER pluk č. 53.( to je i rok 1775) . Desátníkem byl můj otec když byl poprvé navržen na vyznamenání ve Druhé světové válce Ludvík Svoboda ho navrhl Za odvahu projevenou v bitvě o BÍLÁ CEREKEV ( dříve JURIJEV – GEORGE ) – skončila dne 4. ledna 1943 – 4. ledna 1922 se narodila jeho pozdější manželka – moje matka. HORN se stal vojákem pruské armády. Zúčastnil se války o bavorské dědictví ( Stejně jako KLINGER, později generálporučík Ruské carské armády a maršál Laudon. Ta probíhala na severu Čech v prostoru LABE – JIZERA ) – . 10. srpna ( to je i 12. srpen datum narození mého otce 12.08. a i 08.12. datum narození mojí manželky ) 1782 se stal poručíkem. Od 12. května ( to je také i 12. srpen – 12.08. datum narození mého otce a 08.12. datum narození mojí manželky ). 1790 byl HORN pobočníkem generál FRANZ ANDREAS von FAVRAT. V roce 1793 se stal pobočníkem JULIUS ( to je i JULY – 7 měsíc a US ) von GRAWERT. V kampani v Polsku se zúčastnil bitvy u RAVKY a obléhání VARŠAVY ( BEERSHEVA – Abrahámova studna a také BEER SHEVA – 7 piv ). Za to obdržel POUR LE MERITÉ dne 6. června ( 6. června je i 6. července a to je i 9. červenec – datum narození prvního manžela mojí matky FaB ). 1794. Když byl ustaven COURBIERE regiment pěchoty ( číslo 58 ) v roce 1797 stal se velitelem jedné jednotky GRANÁTNÍKŮ. Byl povýšen na majora a sídlil v kasárnách v DANZIG ( TANEC – TANČENÍ – následuj angličtinu – DANCING ) – GDAŇSK. Velmi úspěšně bojoval při obraně HAGELSBERG ( HAAG – H.G a BASIL a EL CHE ) v průběhu bitvy o DANZIG ( TANEC – TANČENÍ – následuj angličtinu – DANCING ) . Po uzavření Míru TILSIT ( TYL – Josef Kajetán a kasárna Jiřího z Poděbrad v Praze – generál Stěpan Michal Bunzák ) přešel k 2. Regimentu Pěchoty v KOLBERG ( Od B doprava i doleva je to BASIL ) . a stal se velitelem nově zformované LEIB – INFANTERIE – REGIMENT N°8. to bylo dne 20. srpna 1808 ( LEIB je i ELBE – LABE – ELBA. A 20. srpna je i 10. srpna a to je i 12. srpna. A to se narodil můj otec 12.08. a 08.12. se narodila moje manželka ). Vedl 2. brigádu pěchoty v ruském tažení Napoleona , pod velením LUDWIG YORCK von WARTENBURG ( LUDVÍK a W – M a N – H je MARTEHBURG je i MOHORITA BASIL ) v roce 1812 a 4. září 1812 ( je i 4. duben – plus dva narození dědy Karel Gebelt i.) byl vyznamená francouzským Řádem Čestné legie. Osvědčil se také v bitvách MOCKERN, KÖNIGSWARTH/ WEISIG ( MOHORITA a KRÁL VAŠÍK ) a BUDIŠÍN/BAUTZEN, kde velel brigádě. V průběhu francouzské invaze bojoval u LYON ( L.N. ) a PAŘÍŽE. Byl jedním z nejpopulárnějších generálů osvobozeneckých válek. 8. prosince 1813 ( to je i den narození mojí manželky 08.12. a 12.08. je to datum narození mého otce ) obdržel HORN Dubové ( DUB ) listy k POUR LE MERITÉ, ( MOORITA ) za bitvu u LIPSKA ( i PLISKA – BULHARSKO také ). Dne 3. října 1815 se stal velitelem MAGDEBURG ( tam jsem byl na setkání mládeže NDR a ČSSR ). A dne 23. listopadu ( 23.11. je 123 a 1 ) 1815 se také stal inspektorem LANDSWEHR ( LANDS a WEHR – MAHER ) . 30. března 1817 ( to je i 15. března datum vytvoření Protektorátu v roce 1939 ) byl povýšen na generálporučíka. V roce 1820 , po Napoleonských válkách, ho jmenoval FRIEDRICH WILHELM III. ( BEDŘICH VILÉM – B.M.L. ) velitelem VII. ( PRAHA 7 SPARTANBURG ) armádního sboru v MÜNSTER ( název tohoto města je odvozen od slova MONASTYR – MOHORITA S/2, V BULHARSKU mě odvezli do RILA MONASTYR – RILLE – moje prababička a MOHORITA ). Tam sloužil až do své smrti. V MAGDEBURG ( leží na ELBE – L.B. ) se stal v roce 1814 členem zednářské lóže FERDINAND zur GLÜCKSELIGKEIT – FERDINAND byl klaun Ferdinand – Jiří VRŠŤALA – VRSTL – BRSTL – BRISTOL – maršál SLIM/WASIL a BARMA a REZIN – SUVOROV. Slovo GLÜCKSELIGKEIT znamená v češtině BLAHO – tedy HA L.B. – ELBE. V československé armádě sloužil legionář generál BLÁHA ( BLÁHA byl i soused v Horní Počaply a herec BLÁHA nedávno široce vzpomínaný ) a za totality generál BLAHNÍK a přímo generál BLAHO – nemohu najít jeho jméno na internetu a nemohu to potvrdit ).MAGDEBURG je staročesky DĚVÍN ( DĚVY ) a ten je i v BRATISLAVA ( BRAT VASILA ).

HORN zavedl v roce 1827 povinné očkování pro rekruty. Kritizoval dětskou práci. Viděl to u rekrutů do armády, jak byli fyzicky poškozeni právě prací od dětských let. Obrátil se na Pruského krále FRIEDRICH WILHELM III. a přitom odsoudil skutečnost, že děti jsou využívány “ továrníky k hromadné práci i v noci „. Výsledkem bylo nařízení z roku 1839 které v Prusku zakazovalo dětem do 9 let pracovat. Pro starší bylo omezeno na 10 hodin denně a bylo pro ně zcela zakázáno pracovat v noci. Došlo k tomu, ale až deset let po smrti generálporučíka HORN. ( podobné názory zastával počátkem 20. století – skoro o sto let později ! – i sir Winston Churchill ).

HORN se poprvé oženil s WILHELMINE von HOLWEDE v roce 1790. Dcerou generálporučík CHRISTIAN FRIEDRICH KARL von HOLWEDE. Měli spolu dceru WILHELMINU CAROLINE AUGUSTA ( 1796 – 1816 ). Jména z mého příběhu – VILÉM – B.L.M. a KAREL a AUGUST

Podruhé se oženil dne 13. března ( to je i 13. říjen tedy i 31. říjen – datum jeho narození a jeho úmrtí ) 1796 s REGINE MARIE ELISABETH WILHELMINE von RAABE. ( 1768 – 1800 ). Z tohoto manželství měl syna HEINRICH RUDOLF FERDINAND AUGUST ALEXANDER. ( 1798 – 1863 ). Byl také generál. Také jména z mého příběhu THE BASIL a MARIE a JINDŘICH a FERDINAND a AUGUST a ALEXANDER. RÁB byl ministr české vlády před rokem 1989.

Potřetí se oženil dne 13. září 1802 v GDAŇSK ( DANCIG ), s HENRIETA CONSTANCE SIDONIE von BLANKENSTEIN. ( 1781 – 1846 ). Měli dvě dcery. ADOLFINA HENRIETTA AMAPE LUDOWIKA ( 1803 ). Provdala se za generál EDUARD von SCHLEGEL v roce 1824. Druhá dcera byla ALBERTINA HENRIETTA JOSEPHINE MARIANNE. ( 1808 – 1818 ). ŠLÉGL byl také český herec v období předválečného Československa. Jménem Čeněk. EDUARD byl BEN EŠ a generál VOROBJOV. Také jména z mého příběhu LUDVÍK a ADOLF a JINDŘICH a ALBERT – OV. MARIANA se jmenovala krycím jménem spolubydlící mojí přítelkyně Adriana ve škole v Moskvě. Také Argentinka. Byly tam dvě z Argentiny. A ani její skutečné jméno neznám. V KONSTANCI jsem byl v létě na výjezdu nejlepších učňů V.S. do ROMANIA – 1970. BLANKEN je německé HOLÝ nebo čistý, čirý, blýskavý ale ve španělštině je to BLANCO – BÍLÝ. STEIN je KÁMEN – STONE – PIEDRA.

Vyznamenání HORN : Čestná legie 4. září 1812. To je datum 4. září 1947 ( to je i 1919 i 1991 ) kdy otec obdržel z Kanceláře československých legií MNO – OSVĚDČENÍ – účastník národního boje za osvobození. 4. září je i 2. září – konec Druhé světové války. 4. září je i 4. dubna a to je plus dva 6. dubna a to se narodil v Dřemčice-Třebívlice můj děda Karel Gebelt I. Řád RUDÉHO ORLA II. s Dubovými listy 16. ledna 1818. To je i 8. ledna a ten den byla svatba mého otce s mojí matkou v roce 1949 – svědci STEINER-VESELÝ a GEBELT KAREL II. Řád ČERNÉHO ORLA dne 14. března 1828. 14. března 1939 odlétala 11. – jedenáctka generála MORAVCE do LONDÝNA přes AMSTERDAM se společností KLM. Plus dva je to i 16. března a to se v roce 1949 narodila moje sestra ANNA MARIE. Je to i datum narození EINSTEIN a manželky GEBELT KAREL II – AURÉLIE ŠIDLÁK. Řád svatého JIŘÍ 4. stupně ( č.2044 ( 915 ) dne 18. ledna 1809. To je i 9. ledna a to je i 6. ledna – TŘI KRÁLOVÉ. A když je to 6. ledna tak je to i 6. prosince a to je svátek svatého NIKOLAJ – MIKULÁŠ. Řád svaté ANNA 2. stupně ( 1807 ). Na jeho počest po něm byla pojmenována pevnost v Dánsku dne 21. září 1860. 21. září se narodil druhý manžel mojí sestry ANNA MARIE, můj spolužák a přítel z učení – JIŘÍ UHER – MAGYAR. Minus dva je to 19. září a to je moje datum narození a svátek ZITA. A také je to 16. září a svátek svaté LUDMILY. DÁNSKO bylo velmi široce a podrobně popsáno v předcházejícím příběhu o TANCI – F.I.G. Maxipes FÍK. Byla po něm pojmenována ulice HORNSTRASE v BERLÍNĚ – KREUZBERG, dne 24. srpna 1873. To je i 12. srpen den narození mého otce 12.08. a je to i 08.12. a to je datum narození mojí manželky. Byla po něm pojmenována ulice HORNSTRASE v MÜNSTER – spojovací ulice mezi HAMMAR STRASE a GEISTSTRASE. MÜNSTER je MONASTYR a HAMMAR STRASE jsou i STARÉ HAMRY, kde operovala otcova skupina ARAP v období Druhé světové války. G E I S T S T R A S S E je U L I C E D U CH A. Tedy GHOST STREET nebo CALLE de ESPÍRITU nebo RECHOV RUACH nebo ULICA DUCH. Stručně řečeno česky DUŠNÍ ulice. Na nábřeží v Praze je jedna DUŠNÍ ulice. Je u kostela svatého JUDY TADEÁŠE a SIMONA HORLIVCE a u kláštera svaté ANEŽKY ČESKÉ. A hotelu President, kde jsem se setkal na jaře roku 1989 s mým kolegou ze studií v Moskvě. Jmenoval se MOISÉS LA BRANA MENA ( L.B.M. ) a na jaře 1989 byl předsedou chilských odborů pracovník;-horníků-těžařů v chilském měďném průmyslu. A vy si právě teď vzpomínáte že TAGAN je kotlík – kotel – se stojanem z mědi. TAGANROG u AZOV SEE a TAGANKA v MOSKVĚ. Po HORN byla pojmenována ulice HORNSTRASE v KOLÍNĚ nad RÝNEM. Na tu jsem se byl letos v červenci podívat. V KOLÍNĚ jsou uloženy ostatky TŘÍ KRÁLŮ. A od roku 1774 ( 1. kontinentální kongres v PHILADELPHIA – PENNSYLVANIA ) se tam vyrábí slavná EAU de COLOGNE. KOLÍNSKÁ VODA. Ta dala název všem podobným druhům parfémů. Podobně jako světlé pivo PILSEN – PILS – je užíváno na celém světě jako druh piva. S původem v PLZNI. Důležité je, ale to, že KOLÍNSKÁ VODA může být i LABE. Které protéká KOLÍNEM, v Čechách. U kterého měl seskočit OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A město ve kterém se narodil ministr národní obrany ( M.V. ) MIROSLAV VACEK – to znamená v našem překladu VASILLY M – VAŠEK – tak říkali mně a mému otci přátelé. Také je to pochopitelně HAVEL. Předchůdcem MIROSLAV VACEK byl ( M.V. ) MILAN VÁCLAVÍK. MILAN je také město v LOMBARDII, kam jsem přicestoval z v roce 1972 na vánoce z VÍDNĚ – tedy M.L.V/B. Základní klíč operace Benjamin. Přicestoval jsem tam na pozvání kolegy ze školy v MOSKVĚ jménem VITTORIO. ( dva šéfové KOMSOMLU v osmdesátých letech byli ( V.M. ) VIKTOR MIRONĚNKO a ( V.M. ) VIKTOR MIŠIN – je den byl z Ukrajina a druhý z RUSKA – UR – UL ). Oba jsem znal. Dříve o tom už bylo více. MILAN je také MLYNÁŘ – MÜLLER – MEYER – MOHORITA – Příjmení a jméno ministra MILAN VÁCLAVÍK znamenalo MOHORITA VÁCLAVÁK. A tak se také stalo v listopadu 1989. Zpět ke KOLÍNSKÉ VODĚ. Samozřejmě, že to může být i RHEIN – RÝN – voda v tom německé KOLÍNĚ – KÖLN – COLOGNE – původně COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSUM – COLONIA nebo CCAA. Tato ulice byla už dříve popsána podrobně – stanice U – BAHN – NIPPES ( NAPLES ) a ulice LIEBIG ( můj spolupracovník na OV SSM DVOJKA LIBICH ) a několik mostů, které jsou nad ní . Napočítal jsem asi tři – čtyři mosty.

Pojmenování VON HORN získal ( 3. Rheinisches ) N° 29 pěší pluk, dne 27. ledna 1889. 27. leden je i 12. leden a to je děleno dvěma i 6. leden. TŘI KRÁLOVÉ. A také tedy 6. prosinec svatý NIKOLAJ/MIKULÁŠ. Také po něm byla pojmenována kasárna HORN v TRIER/ TREVÍR. To je naše TRE – TOR – TORINO atd. A město, kde se narodil KAREL MARX. Více bylo také dříve. A ještě o rodině KAREL MARX, bude více. Někdy příště.

A nyní podrobně k datu jeho narození a úmrtí. Bylo to tedy ve stejný den. 31. říjen. A to je měsíc OCTOBRE – tedy OSM – AWESOME – VOSEM – EIGHT – OCHO – OTTO. To už tady také bylo. Co je ale důležité a potvrzuje to, že to je vše pravda ? 31. říjen je i 13. říjen a my už víme, že v měsíci říjnu je v mém příběhu celé dlouhé zajímavé pořadí, důležitých událostí. A protže jde o 31 a tedy i 13, jde o dny LICHÉ – česky L. CH. – EL CHE.

Den 1. října. V roce 331 před naším letopočtem porazil ALEXANDER the GREAT MACEDONIA perského krále králů DARIUS III. KODOMANNOS v BATTLE of GAUGAMEL. A to místo se jmenuje TEL GOMEL . Bitva se také nazývá BATTLE of ARBELA. GOMEL je i hlavní město Běloruska i GOLEM rabína LEVY ( L.B.) z Prahy. Také to je EL G.M. Nebo MAGER – IT – slovo které dalo jméno hlavnímu městu Španělska – MADRID. Bitva se nazývá i ARBELA ( AR B.L. ) – ARBELLA je také město ve Španělsku. Alexander bylo poměrně rozšířené jméno v mém příběhu. Důležitý je ale ten Alexander I., který zemřel v TAGANROG. ROG – HORN. 19. listopadu poté co 17. listopadu na KRYMU onemocněl. Car Ruska v době Napoleonských válek. Ve kterých také HORN bojoval.

Svátky dne 1. října. IGOR – GR – GL – LG – EL CHE. V katolickém kalendáře má svátek svatá TEREZIE od dítěte Ježíše. THERESIE of LISIEUX. Toto jméno je zcela v souladu s naším systémem – TRE – TER – TUR – TORONTO – TORINO – TREE. Je spojován s názvem ostrovů THERA v Egejském moři nebo THERASIA u Sicílie. TEREZI je v ukrajinštině VÁHY. To je právě znamení VAH ( jako VÁH ) od 21. září do 21. října.

1. října plus DVA je 3. října. Generálporučík HORN se stal dne 3. října 1815 velitelem pevnosti MAGDEBURG. Velmi stručně k MAGDEBURG. Významné město. OTTOVCI. ADALBERT ( ALBERT ) MAGDEBURSKÝ biskup vysvětil VOJTĚCHA ( ADALBERT – ALBERT ) na českého biskupa. Za třicetileté války byl 10. května/ 20. května 1631 ( to je i 10. srpen / 20. srpen / dobyt vojevůdcem katolické ligy TILLY ( L.T. a srovnej s TYL a s TILSIT mír ). A město bylo bylo vypleněno při tak zvané MAGDEBURSKÉ SVATBĚ. Nebo také MAGDEBURGIZACE. Symbolem města je MAGD – PANNA a BURG – HRAD. Tedy M.B. v němčině a P.H. v češtině – tedy i B.M. a H.P. Je to i 3. březen a to je svátek svatá CATALINA – KATEŘINA – JEKATĚRINA – BOLOGNA. BOLOGNA je VESELIN. I CATALUNYA – KATALÁNSKO s hlavním městem BARCELONA – BARCA. CATALUNYA kde v AGRAMONTE ( AGRAMUNT ) začal VICENS ( VINCENC jako můj praděd ) v roce 1770 začal vyrábět “ CHOLATE DE PIEDRA “ a v roce 1775 začal vyrábět TURRÓN – TORRON. BOLOGNA je také město v ITALY – v regionu EMILIA – ROMAGNA ( EMIL a EMILIA ). Také v tento den sestoupil z nebes HWANUNG zakladatel státu KOREA. Svátek se jmenuje GAECHEONJEOL – korejsky HANJA. A vznikl první korejský stát. Bylo to v roce 2457 před Kristem. Tento svátek byl jako státní svátek v KOREA prohlášen v roce 1909 – To je rok narození prvního manžela mojí matky FaB a svatba BEN EŠ s ANNA – HANA – skoro jako HANJA ( HAJN – HAIN – HAN ) v kostele svaté LUDMILY na VINOHRADECH – DVOJKA. Je to datum mého narození 19.09. Ale co potvrzuje, že je to pravda co tady píšu, je to, že v roce 1989 byl světový festival mládeže a studentstva v KOREJI. Kde jsem tehdy byl. Kromě toho je KOREA – španělské slovo CORREO – POŠTA. POST OFFICE – P.O. – POČTOVOJE ODĚLENIJE – P.O. Prostě SPOJENÍ. PO ČAPLY. Polsky pak PO CZAPLY.

Svátky dne 3. října. BOHUMIL. To bylo křestní jméno prvního manžela mojí matky Florián Bohumil – FaB – KLÍČ. Bylo to také křestní jméno prvního manžela mojí sestry Hrubý Bohumil – H.B. – Havlíčkův Brod. Španělé nečtou H takže je to i BOUMIL – B.M.L. anebo hebrejské HA B.M.L.

3. října plus DVA je 5. října. A to se narodil VÁCLAV HAVEL v roce 1936. Jako jedna z nejstarších událostí je datována na ten den vzpoura – povstání – revoluce, v čele které stál v roce 610 HERACLIUS. Ten den přijel do KONSTANTINOPOLE a zabil tehdejšího císaře PHOCAS. A dne 5. října 610 se stál on sám byzantským císařem. KONSTANTIN a KONSTANCE už tady byly několikrát. HERA je slunce a CLIUS je EL CHE US. PHOCAS je PH – tedy i H.P. a C.S. – ČESKOSLOVENSKO. Nebo CS – X – CHE – EL CHE.

Svatky dne 5. října. ELIŠKA. To je i ALŽBĚTA a ELISABETH – THE BASIL. ELIŠKA je i L.S.K. – EL SK – EL X – EL CHE. Ten den má svátek i ATILA a to byl také HUN – jako HAN – HON a HAHN. Byl to MAGYAR – UHER. Svátek má také BENEDYKTÝN svatý MAURUS – BEN a B.M. Svátek slaví také svatý PALMACIUS – na PALMOVCE jsem pracoval v ulici MEZIHOŘÍ v učňovském středisku Vojenských staveb. PALMOVKA je ulice SOKOLOVSKÁ. Pojmenované po městě SOKOLOVO, kde poprvé bojovali příslušníci 1. československého samostatného praporu v SSSR. Pod velením Ludvíka Svobody. Tam u SOKOLOVA padnul Otakar Jaroš. Po němž je pojmenováno nábřeží Otakara Jaroše na Praze 7. Přímo naproti nábřeží Ludvíka Svobody na Praze 1. V ulici NABEREŽNAJA žili v MEZIHOŘÍ/ VOLOVÉ sourozenci mého otce – sestra MARIE MOHORITA a bratr IVAN MOHORITA. Myslím že to bylo 7 a 9. Stejná čísla jako rok kdy se HERACLIUS stal v KONSTANTINOPOLI císařem. rok 610 – čísla 7 a 9. to je i 61 a k tomu nula 0. Rok 610 je i 6.10. – 6. října. Datum DUKELSKÉ operace v roce 1944.

5. října plus DVA je 7. října. 7. října 1944 seskočil můj otec, tehdy ppor. VASIL MOHORITA náčelník štábu zpravodajské skupiny ARAP u MAKOV okres ČADCA ( kostel svatý Bartoloměj ) kraj ŽILINA – Z.A. 7. října roku 1850 se narodil TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. Tento den se datuje počátek moderního hebrejského kalendáře. HEBREW CALENDAR. Bylo to 3761 let před Kristem. Že je to pravda co tady píšu potvrzuje to, že náš dům v ulici ANTNÍNA SOCHORA měl číslo popisné 1391. Tedy shodná, při našem psaní, čísla s tímto rokem. A také shodná s rokem 1913 kdy se narodil HUSÁK AUGUSTÝN a rokem 1931 kdy se narodil BORIS JELCIN a sestra mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOVA.

Svátky dne 7. října. JUSTÝNA. to je i JUST. Čteme i španělsky CHUST. Ve VOLOVÉ u CHUST se narodil jeden ze Tří králů plk. Doc. IVAN MOHORITA. Navštěvoval gymnasium ve městě CHUST na C.R. – CARPATHIAN RUTHENIA. Aby to byla pravda tak byl můj spolužák v učení automechanikem u Vojenských staveb JUST ( František ).

7. října plus DVA je 9. října. A to „zemřel“ v BOLÍVIA ( B.L. VIA – L.B. CESTA ) ERNSTO CHE GUEVARA v roce 1967 ( to je i 1919 rok narození mého otce i 1919 plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu.) „Zemřel“ v LA HIGUERA. HIGUERA je také EL H.G. Narodil se dne 14. června na svátek VASIL a ROLAND a den založení US ARMY. Je to i 9. březen a to je svátek svatá CATALINA – KATEŘINA – JEKATĚRINA DREXEL. 9. října roku 768 se stal FRANK jménem CARLOMAN I. ( KAREL I. ) a FRANK jménem KAREL spolukráli FRANKŮ. Kromě FRANK vládl CARLOMAN i LOMBARDIA. a byl i první EMPEROR of the ROMANS. To bylo d roku 800. Tento rok je správně římskými číslicemi DCCC ( 500 a 100 a 100 a 100 ), ale my si je zakuklíme do CCM ( M 1000 minus 100 a 100 je 800 ). A to je CCM – hokejová výzbroj kanadské firmy a SSM a MSS a také EINSTEIN – E = MC2. Kdy E je trojzubec. = je DVOJKA a MC2 je MCC – SSM – CCM. KAREL a FRANK jsou klíčová jména v mém příběhu. Moje argentinská přítelkyně v Moskvě byla příjmením LOMBARDELLI. Tak se jmenuje klíčová ulice v LONDÝNĚ – kavárna LLOYD a znamení . A v LOMBARDIA žili oba naši přátelé a kolegové ze studií v MOSKVĚ – VITTORIO ( COMO ) a ALDO ( BRESCIA ).

Svátky 9. října. ŠTEFAN. ŠTEFAN byl druhý ze Tří králů generál ŠTEFAN MICHAL BUNZÁK. Také z VOLOVÉ, ale okresního města. Jako můj otec. Svátek má ten den i SÁRA. Ta byla původně SARAJ. Byla manželkou ABRAHÁM ( BEERSHEVA ) a matkou ISAAC ( PERAL vynálezce ponorky ). SARAJ je v ruštině české slovo KŮLNA , nebo KOLNA je i KOLONIA/COLONIA – KOLÍN – KÖLN. V katolickém kalendáři má svátek i svatý DIONÝS. To byl Bůh VÍNA – červené a bílé. A Vinohrady. Měl i jméno BROMIOS – BASIL M. BROMA španělské ŠUTKA – česky ŽERT ( KUNDERA kniha ) a německé SPASS. Jako ŠPAS tajemník KV SSM v HRADEC KRÁLOVÉ a můj spolupracovník. Jako ŠUTKA MIKULÁŠ ředitel CKM ÚV SSM se sídlem v ŽITNÉ ulici, DVOJKA. ŠTEFAN je i podoba jména ŠTĚPÁN který má svátek 31. října. Jako Miroslav ŠTĚPÁN.

9. října plus DVA je 11. října. To se narodil IVAN MILOŠ HAVEL. V roce 1938. Studoval v CALIFORNIA – anagram FLORIÁNKA – moje matka po prvním manželství s FaB, před svatbou s mým otcem. Studoval tam v BERKELEY – to je BASILLY. MILOŠ je také WASIL. A jeho celé jméno je také s hebrejským členem na začátku HA M.I. – MILITRY INTELIGENCE. Tento den byla v roce 1142 podepsána Mírová smlouva mezi v angličtině JURCHEN led JIN DYNASTY a mezi HAN led SONG DYNASTY. JURCHEN je i v českém, našem, nářečím JIŘÍ – GEORGE. JIN mohou být JINÍ. Česky se to ale píše DŽURČENI – tedy i DZÚRČANI – někdo patřící k DZÚROVI – Armádní generál a ministr národní obrany bytem KOULOVA ulice. Soused mojí přítelkyně MIZERA V. – M.V. Se kterým jsem se setkal a to bylo popsáno dříve. Spolubojovník mého otce ze Druhé světové války. A v jejich ulici jsem potkal “ náhodou “ Ernesto Che Guevara. HAN bylo příjmení mojí babičky z Horní Počaply – buď takto přesně HAN nebo HON anebo HAHN. Vyslovuje se to CHAN. A je to největší národností skupina v Číně. Je jich asi 1 miliarda tři sta miliónů. TVOŘÍ 19 % celkového počtu obyvatel celé zeměkoule. SONG je anglické slovo pro naše slovo píseň, nebo zpěv. Španělsky EL CANTO a to je i EL TONAK. Strakonický výrobce KLOBOUKŮ. Ano KLOBOUK italské CAPPELLO – C.P.L – CAPEL – CHAPEL a s přidáním PO – POST OFFICE a PAČTOVOJE ODĚLENIE je z toho PO CHAPEL – POČÁPLY. A hlavní pošta jsou H. POČAPLY ( HORNÍ POČAPLY ). A tak to také bylo. Vydržte dnes číst do konce tohoto příběhu a uvidíte, že to vše je pravda. Protože místo narození generálporučík HORN je v POLSKU. KLOBOUK je polsky KAPELUSZ – italsky CAPPELLO. A víčko – něco co se pokládá nahoru, jako klobouk je polsky CZAPKA.

Svátky 11. října. ANDREJ. To je česky i ONDŘEJ – ON DR CHE. Je to také svátek svatého JANA XXIII. Tedy správně IOHANUS XXIII. I a XXIII – I a 23 – 123. Moje rodné číslo a všechna data v kombinaci těchto čísel. XXIII je 23 i 35 a to je i rok 1775.

11. října plus DVA je 13. října. A to je právě zakuklené datum narození generálporučík HORN ( stejná hodnost jako VASILLY STALIN a KLINGER ). A také je to v roce 1775, v PENNSYLVÁNIA, PHILADELPHIA založená na kontinentálním kongresu – US NAVY. 11. října je i 11.10. a to je i 1775 a 1770. A 11. října je i 11.10. a to je i 10.11. a to je i 10. listopad a to byla založena US MARINE. 13. října – klíčové datum protože to je datum úmrtí a narození generálporučík HORN se stala celá řada dalších událostí které mohou mít souvislost s mým příběhem. Tou nejstarší ( rok 54 – LIV – tedy L.V. – L.B. když napíšeme jenom souhlásky ze “ slova “ LIV ) je vražda CLAUDIUSE jeho manželkou AGRIPPINA. Jejíž jméno nesl jako COLONIA AGRIPPINA – COLOGNE – KÖLN – KOLÍN – nad RÝNEM. A císařem se stalo NERO – italské ČERNÝ – BLACK – VASILEK. A v roce 1213 biskup z LIEGE ( to je česky LUTYCH – zbrojovka F.N. – WINCHESTER mého otce. Zakladatel HENRY PIEPER a kostel svatého Bartoloměje a později stát Belgie – Liege – B.L. – L.B.) ten byl jménem HUGH PIERREPONT – H.P. a také HA H.G. A moje rodné číslo 123 a 1. Spolu s ním bojoval LUIS II – LUDVÍK II. Spolu porazili JINDŘICHA. V roce 1965 dala návod skupina THE WHO v písni MY GENERATION – KDO ? M.G.

Svátky dne 13. října. RENÁTA. To je i RENATA – odrůda JABLKA – APPLE – APFEL – YABLOKO – BLK – BASIL. I ALMA ATA – Dědovo jablko. I královská insignie – JABLKO – představující moc. GLOBUS CRUCIGER je to latinsky. Rusky je to DĚRŽAVA nebo ŠAR a španělsky ORBE – O.R. a B. – OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Ve staročeštině kdy se J psalo jako G ( proto je JENERÁL – GENERÁL a MÁCHŮV MÁJ má na obálce prvního vydání MÁG – tedy MÁJ ) a k jako t – je slovo JABLKO napsané tehdy používanými písmeny v českém jazyce písmeny jako – GABLTO – JABLKO. GEBELT. Vidět to můžete na vlastní oči v Praze v MICHALSKÉ ulici na domě číslo 450. Dům “ U říšského jablka – gablta.“ ( A hned vedle je dům “ U jelena „. Také důležitá značka – symbol v mém příběhu ). Ten den má svátek také KOLOMAN – to je když následujeme angličtinu CYKLISTA – BIKER – BASIL. Proto jsem jel v roce 1970 ve štafetě do UŽHOROD na C.R. Popsáno dříve. KOLOMAN je i KOLMAN – to byl tajemník ONV Praha 2 – VINOHRADY. Stanislav křestním jménem. Se sídlem na náměstí Míru, v domě u mojí školy automechaniků. KOLMAN byl spolužák ve třídě s mojí sestrou ve škole na STROSSMAYEROVO náměstí. Václav, křestním jménem. Bydlel někde nedaleko.

13. října plus DVA je 15. října. A to je i 15. březen a to byly obsazeny Čechy a Morava ( německy BÖHMEN und MÄHREN – B.M. ) nacisty. V roce 1939. 15. října 1880 byla konečně dokončena katedrála svatého PETRA v KOLÍNĚ nad RÝNEM. BARBAROSSA daroval katedrále ostatky TŘÍ KRÁLŮ. A ty, v roce 1164 přivezl arcibiskup z města MILAN do KOLÍNA. Slavnostního otevření 15. října 1880 se zúčastnil císař VILÉM I ( B.L.M. ). 15. října 1915 zemřel HERBERT MASARYK. Syn T.G.MASARYKA.

Svátky dne 15. října. TEREZA – TEREZIE. Svatá TEREZIE od JEŽÍŠE. TERESA of ÁVILA ( V.L. – L.B. ). Také Saint Teresa of Jesus. Toto jméno je zcela v souladu s naším systémem – TRE – TER – TUR – TORONTO – TORINO – TREE. Je spojován s názvem ostrovů THERA v Egejském moři nebo THERASIA u Sicílie. Терези – Terezi – to je ukrajinské slovo pro VÁHY. A právě tento svátek je ve znamení VÁHY ( od 21. září do 21. října ). A ÁVILA je město ve Španělsku v provincii CASTILE y LEÓN – C.L. EL CHE. Ve městě jsem byl. Úžasná památka. Stojí v něm katedrála San SALVADOR – OSVOBODITEL a také je tam MONASTERIO San TÓMASO. Ano TOMÁŠ OSVOBODITEL. Jak se také stalo. TOMÁŠ MASARYK – prezident Osvoboditel. MONASTERIO je po našem MOHORITA. V ÁVILA stojí v něm dodnes slavné starověké hradby – WALLS of ÁVILA – WASILLY od L.B. – LABE. to jsou Horní Počaply. Ve městě je BASÍLICA San VINCENTE. Tak se jmenoval můj pradědeček – VINCENC z DŘEMČIE – TŘEBÍVLICE ( ULRIKA – GOETHE )- LITOMEŘICE. A také to byl VINCENC van GOGH, na jehož den narozenin byl otec v roce 1943 odveden do československé armády – 30. března ( stejně jako GOYA a MAY KAREL – ten má ale výročí úmrtí ). To BASILICA je také BASILI CHE. Podrobně jsem tady již popisoval, že ÁVILA je na cestě mezi MADRID ( MAGER – IT – A a SALAMANCA ( WASIL ANČA ). Ve zcela shodném typu krajiny jako je Polabí. U Kolína. Každý kdo tuto cestu projíždí a jezdil někdy autem v Polabí si toho musí všimnout. Za ÁVILA je starověké sídlo slavného španělského vévody a vojevůdce ALBA de TORMES. Původem z TOLEDO u MADRID. ALBA je i SCOTLAND – ESCOCIA ve španělštině.

15. října plus DVA je 17. října. A to je vše co se vztahuje ke dni 11. října, protože 11.10. je i 17.10. A samozřejmě i rok 1775. 17. října plus DVA je 19. října. A to je i 19. března a to je i 16. března a to se narodila moje sestra ANNA MARIE v roce 1949. 17. října roku 415 byla zrušena Římany Židovská autonomie v Palestině. RABAN GAMLIEL byl vyhnán z úřadu. RABAN je i BARAN příjmení mojí babičky ANNA z VOLOVÉ. A je to i BARANNIKOV manžel sestry mojí matky. BARAN je anglicky RAM a to je druhá část názvu výsadkové skupiny WOLFRAM. Což je i kov – “ bez nějž se letadlo nepostaví „. GAMLIEL je i GOMEL výše uvedený a rozepsaný podrobně – GOLEM – LÉVY – L.V. – L.B. V naší řeči je to i R.G. – L.G. – EL CHE. Rok 415 je i 5 a 14 to je dvojka. Takže je to i 52 a všechny varianty těchto čísel důležitých v mém příběhu. V tento den také měla premiéru opera WOLFGANG AMADEUS MOZART v MILANO – LOMBARDIA. Opera se jmenuje ASCANIO IN ALBA. Operu si objednala rakouská císařovna MARIE TEREZIE k příležitosti svatby svého syna arcivévody FERDINAND KAREL s princeznou z MODENA, jménem MARIE BEATRICE RICCIARDA D’ESTE. Bylo to v roce 1771 – to je i 5 a 5. Operu složil MOZART. Je to i AMADEUS – film Miloše Formana. Natáčený v KROMĚŘÍŽ kde žil LUDVÍK SVOBODA a OTMAR REIDL. MARIE byla TEREZIE – TOR – TREE – TORINO atd. Jmenuje se po ní TEREZÍN u LABE – LITOMĚŘICE a TŘEBÍVLICE- DŘEMČICE. Kde byl vězněn atentátník na FERDINNDA D’ESTE jménem GAVRILO PRINCIP – G.P. – G.L. – EL CHE. Střílel tehdy zbraní BROWNING – z F.N. v LIEGE – BELGIE. A jméno BROWN – BRAUN – BRNO – BERN – BEROUN – BRUNTÁL atd. WOLFGANG má svátek dne 31. října. Tedy je tady, v této sérii dat z lichých čísel měsíce října. Je to i WOLF a GANG. Byl i WOLFGANG MOZART – W.M. VASIL VASIL MOHORITA. MOZART je i MOZORITA – MOGORITA – MOHORITA. Že to je pravda potvrzuje to, že nevěsta FERDINAND KAREL se jmenovala M.B.R. a to je i naše M.B.L. – základní klíč Operace Benjamin. Premiéra opery byla dne 17.10.1771. V jejím názvu je slovo ALBA. To byl i španělský vévoda z ALBA. A je to v gaelském skotštině název pro SCOTLAND – SKOTSKO. Ale je to i L.B. – ELBE – LABE atd. Opera má DVĚ dějství a vystupuje v ní postava SILVIA, která představuje BEATRICE. SILVIA je VASILI a BEATRICE je BEAT a EL CHE.

Svátky dne17. října. HEDVIKA/ HEDA. Jméno je z germánského jména HEDWIG – znamená to BOJ a BITVA ( B.B. – 22 ) . Je to jméno bojovníka – bojovnice. Je to i JADWIGA v Polsku a i EDWIGA. Svatý IGNÁC ANTIOCHOJSKÝ. Byl třetím biskupem v ANTIOCHA. Připomínám, že přívlastek ANTIOCHOJSKÝ má a svatá MARGHARETA/MARINA ( 17.07. svátek ) a také GEORGIUS admirál admirálů ze SICÍLE. IGNÁC byl i IGNÁC JANÁK tajemník ÚV KSČ a dlouholetý vedoucí tajemník Západoslovenského kraje – TRNAVA ( TRE – TREE – TERE – atd ). A také IGNÁC IANÁK – I.I. – DVOJKA. A také JANÁK – JONÁK. JONÁK byl můj spolužák ze třídy na Strossmayerově náměstí. Bydlel naproti nám v Antonína Sochora číslo 5. V suterénním bytě. Brzy se odstěhovali někam pryč, do většího bytu. Ještě v průběhu prvního stupně školy.

17. října plus DVA je 19. října. 19. října roku 202 před naším letopočtem byla svedena bitva mezi CORNELIUS SCIPIONE – C.S. ( AFRICANUS ) a HANNIBAL BARKAS ( H.B. ). Byla to poslední a rozhodující bitva II. Punské války. CORNELIUS je i HORN – ROG – RUACH atd. Iniciály jsou C.S. – CZECHOSLOVAKIA. I – C.S – K.S. – X – CHE. HANNIBAL je HANN – BAL – Moje babička HAN – HAHN – HAN – HON od LABE. Je to i H.B. – Havlíčkův Brod. BARKAS je BASILEK. Španělsky se píše jméno BARKAS pouze BARCA. Jako je zkrácená lidová verze názvu města CATALUNYA – KATALÁNSKA – BARCELONA – BARCA. U nás je BARKA známá jako LAKOMÁ BARKA. Povídání Jana Wericha. Důležité je, že v tom povídání objevuje i postava KUBÁT. KUBÁT ( KVĚTA – FLOR(IÁN) – BLOOM – B.L.M. ) byla moje spolužačka ve třídě na základní škole Strossmayerovo náměstí. Ta odešla současně se spolužačkou KLINGER ( MARCELA – WASILLY ) do sportovní gymnastické třídy, tamtéž. A stala se gymnastkou. Později snad emigrovala do ITALY. BARCO je i ve španělštině naše LOĎ – VESSEL v angličtině. BARKAS byl i název nákladního automobilu vyráběného v NDR. Ve městě SASKÁ KAMENICE ( S.K. – X – CHE. Podle říčky KAMENICE – STEIN a STONE ) Německý název byl STEINBACH – tak se jmenoval můj spolužák ze třídy na devítiletce Strossmayerovo náměstí. Byl VÁCLAV. Aby to byla pravda, tak bydlel ve stejném domě jako moje sestra ANNA MARIE se synem MICHAL po rozvodu s H.B. ve Strojnická 1, Praha 7. Přímo u KOLEJÍ českých drah a přímo u studentské ROOSVELT KOLEJ. Studentská kolej. CHEMNITZ bylo v dobách NDR, přejmenováno na KARL MARX STADT – K.M.S. – W.S.K. – WASKA. Důležité je to, že název po Karel Marx dostalo dne 10. května – klíčové datum v mém příběhu – zemřel FaB v roce 1945 a můj otec byl přijat za kandidáta KSČ v roce 1948. A v BRISTOL byla vztyčena socha NEPTUN s TROJZUBCEM v roce 1953. Důležité je i to, že město se nachází na úpatí ORE MOUNTAINS – ORE – ŽELEZO ale i O.R. – OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Dnes je to opět CHEMNITZ jak bývalo před přejmenováním. Jeho název je i ukázkou jak se z písmene K stane německé dvojité písmeno CH a české jedno písmeno CH. Španělé čtou název tohoto města jako “ ČEMNITZ „. Zpět k bitvě u ZAMA. Místo bitvy bylo ZAMA – to je i ZIMA i ZÍMA a i Z.M. – Závod Míru – Praha – Berlín – Varšava. Cyklistického závodu. Zajímavé je to, že právě jeden z československých vítězů ZM – SMOLÍK ( VASILEK ) byl se mnou na setkání mládeže ve městě MAGDEBURG. Skvělý parťák, mimochodem. Podívejte se zpět k 3. říjnu. Podle názvu města CARTHAGE – KARTÁGO, se jmenuje město CARTAGENA na jihu Španělska ( provincie MURCIA ) . Původně CARTHAGO NOVA. Založil jej ASDRÚBAL el BELLO ( ELBE ). Hned v jeho sousedství jsem žil přibližně dva roky. A často jsem do něj zajížděl. Rodákem z toho města je vynálezce první funkční elektricky poháněné PONORKY. ISAAC PERAL Y CABALLERO ( EL BASILLY ) . Schválena byla dne 4. října 1886. A byla používána od 8. září 1888 do 11. listopadu 1890 – to je i 16/19. září i 11. 11. – 11. LISTOPAD – konec První světové války a i 17.11. – 17.LISTOPAD. Ponorka stojí tam v CARTAGENA na nábřeží. Nemá žlutou barvu – Žlutá ponorka ( BEATLES ). Důležité je vědět i to, že CARTAGENA je i město v COLUMBIA – stát v Jižní Americe. Profesorem na COLUMBIA UNIVERSITY v NEW YORK byl profesor HORÁK Jiří. Jeden z účastníků pochodu studentů na HRAD, v roce 1948. Později emigrant. Po návratu první předseda obnovené strany Sociální demokracie. Můj přítel z porevolučních let.

Svátky dne 19. října. Už ta dva výše uvedené. Svátek má také MICHAELA a MICHALA. Svatý JANA BREBEUF – narozený v NORMANDIA. Zemřel dne 16. března 1649 v dnešní CANADA – ONTARIO. Jeho datum úmrtí je zcela shodné s datem narození mojí sestry 16. března a rok 1949 ( anagram čísla ). Svátek má i svatý IZÁK JOGUES. ( také IZÁK IOGUES – I.I. – DVOJKA ). Ten se narodil ve stejný den jako AUGUSTÝN HUSÁK a to dne 10. ledna ( 1607 ) V ORLÉANS – O.R. Rok 1607 je i 17.06. A to je datum narození mojí babičky HAN – HON -HAHN v Horní Počaply u LABE. A je to i 17.09. a to je plus DVA i 19.09. – moje datum narození a svátek ZITA. Jméno MICHALA je i jméno MICHAL v ženské podobě. MICHAL byl druhým jménem generál ŠTĚPÁN BUNZÁK. MICHAL byl i syn mé sestry s iniciálami v ruštině M.G. ( Michal Hrubý ). Michail byl i Gorbačov. Byl to archanděl MICHAEL. Který stejně jako JIŘÍ – GEORGE ( Jako GEORGIUS ANTIOCHOJSKÝ admirál admirálů ze SICÍLE, vojevůdce vládce NORMANA, jako ŽUKOV a PATTON a druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR ) zabil DRAKA. Jeden průliv u CAPE HORN se jmenuje DRAKE. Je to jméno objevitele, ale my ho můžeme číst česky jako DRAK. Je to i MIKAEL – KAMIL – WASIL.

19. října plus DVA je 21. října. Svátek má BRIGITA a HILARION – B.H. Svátek slaví také URŠULA – VORŠILA ( VOR ) . Dne 19. října 1520 objevil FERNANDO MAGELLANES, MAGELLANESŮV PRŮLIV. Spojuje ATLANTSKÝ OCEÁN a TICHÝ OCEÁN. Odděluje Jižní Ameriku od OHŇOVÉ ZEMĚ. Tam je i HORN CAPE – MYS. A DRAKE PRŮLIV. Je to na rozhraní CHILE ( anagram EL CHE ) a ARGENTINA ( také EL CHE – ERNESTO GUEVARA ). URŠULA byl také URŠULA KLUKOVÁ herečka a manželka mého přítele PAVEL FIALA – vedoucí diskotékového klubu DVOJKA. Který přišel do Prahy z UL. Stejně jako DVOŘÁK. Josef.

Svátky dne 21. října. VENDELÍN. To je i jméno VÁCLAV. Byl to i VENDELÍN OPATRNÝ příslušník československé armády LUDVÍKA SVOBODY. Narodil se dne 10. října v TÝNIŠTĚ nad ORLICÍ – stejné místo, kde žil předseda KV SSM HRADEC KRÁLOVÉ, KAREL PROCHÁZKA, můj spolupracovník. PADNUL a nyní velký pozor, jestli čtete pozorně, u obce KOREJOVCE ( KOREA ) v bitvě o DUKELSKÝ PRŮSMYK. V době smrti byl v hodnosti KAPITÁN. Zemřel 31. ŘÍJNA 1944. Tedy ve stejný den jako se HORN narodil a zemřel a kdy je svátek WOLFGANG. Před Druhou světovou válkou bojoval v Občanské válce ve Španělsku. Svátek má tento den také Blahoslavený KAREL RAKOUSKÝ. Jmenoval se vlastně stejně jako můj spolupracovník ze SSM v Hradci Králové. Proč ? Když byl jeho předchůdce “ STAREJ PROCHÁZKA “ jak se říkalo v Čechách FRANZI JOSEFOVI, císaři Rakousko Uherska, tak on byl KAREL PROCHÁZKA. Ano ,tak DVOJKA pracovala. Nehledě na režim. Důležité je ale to, že KAREL BLAHOSLAVENÝ se narodil dne 17. srpna – Augusta 1887. A to je plus DVA i 19. srpna a to se narodil ve VOLOVÉ generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a je to i minus DVA 15. srpna a to je i 12. srpna a to se narodil můj otec 12.08. A moje manželka se narodila 08.12. 17. srpna je i 11. srpna a to se narodil VASIL GYULA BILAK, který se na doporučení bratra DIMITRY vyučil krejčím v HRADEC KRÁLOVÉ. Kraji kde se narodil VENDELÍN OPATRNÝ a předseda KV SSM KAREL PROCHÁZKA. A můj otec stavěl před Druhou světovou válkou vojenská opevnění. A zase dokola. Můj otec byl VASIL DIMITRY MOHORITA. A finále ? Rusky se dají iniciály jména kapitána VENDELÍN OPATRNÝ napsat i latinskými písmeny – česky je to V.O. a rusky je to B.O. – Operace Benjamin/Bartoloměj. Rusky OPERACE VENJAMIN/VARFOLOMĚJ. A samozřejmě je velmi důležité to, co spojuje zcela nepochybně osud tohoto KARLA BLAHOSLAVENÝ s mým příběhem. Kromě data jeho narození je to i jeho manželka ZITA, která má svátek v den mých narozenin – 19.09. a to je i rok 1909 se vším co se tehdy událo. I v různých variantách těchto roků. A jejich syn byl OTTO ( OCTOBRE – OCHO – OTO ) Habsburský. O něm už tady byla také řeč. A ještě bude v příběhu o OTTOVCI. OTTO HABSBURSKÝ navštěvoal školu a maturoval ve Španělsku v “ país VASCO „.

21. října plus DVA je 23. říjen. A tedy 23.10. A to je moje rodné číslo – 0 a 123. Je to den popravy Slánského a dalších v roce 1952 – 03.12. Je to i datum popravy L.B. ELBE – LAVRENTIJ BERIJA. 23.12. – 12.23. 123 a 2. A je to i datum narození generálporučík VASILLY STALIN – 21.03. – tedy i 03.21. V roce 1921. Jsou to i tři základní historické události, které se udály před tisícem let. 1096 SELJUK turecká armáda úspěšně odrazila lidovou křižáckou výpravu – 1096 – je i 19.09. moje datum narození i rok 1909 a další podoby. Křižáci pod vedením GODFREY of BOUILLON, BOHEMUND of TARANTO a RAYMOND COUNT of TOULOUSE zahájili Obléhaní ANTIOCHIE. to bylo v roce 1097. To je i 17.06. den narození mojí babičky HAHN -HON – HAN. Je to i 17.09. – plus dva den mých narozenin 19.09. a je to i 19.07. minus dva 17.07. Rok 1775 a založení US Army a US Navy a US Marine. 1175 je i Druhý kontinentální kongres v AMERICE. Ale je to i datum mojí svatby v roce 1976 ( i 1919 i 1991 ) a je to i datum popravy carské rodiny cara NIKOLAJ v JEKATĚRINBURG. Všimněte si i druhého jména – BOHEMUND a TARANTO. Třetí událost byla korunovace OTTO IV. EMPEROR HOLY ROMAN EMPIRE. Ten se narodil v BRAUNSCHWEIG – BRAUN a SCHWEIG. A zemřel 19. května 1218 – to je i 19. srpen a to se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Jeho otec byl JINDŘICH. A ten zemřel 6. srpna – a to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři – 9. srpna. A krát DVĚ je to 12. srpen a to se narodil můj otec – 12.08. a 08.12. moje manželka. Byl to rod WELF – srovnej s WOLF. A je to i datum shození atomových bomb na Japonskou Hirošimu a Nagasaki – 6. a 9. srpen 1945.

Svátky dne 23. října. TEODOR. toto jméno je z řeckého THEODOROS – což znamená “ DAR BOŽÍ „. Z řeckého THEOS – BŮH a DORON – DAR. Tedy česky DR. B. Můžeme napsat. Slovanské ekvivalenty tohoto jména jsou BOŽIDAR a zde již nedávno uvedený BOGDAN -BOHDAN. ( BOŽIDARA TURZON – slovenská herečka narozená v SOFIA – BULHARSKO ) Na jihu Evropy je to TODOR. A to je skoro jako TUDOR – to je ale jméno zcela odjinud. Anglie. A také značka automobilu ŠKODA. Vyráběný v M.B. – Mladá Boleslav. Rusky je to FJODOR jako například nedávno podrobně popisovaný FJODOR DOSTOJEVSKIJ. Byl to ale i prezident USA THEODOR ROOSEVELT. Ten se narodil v souladu s touto sérií lichých dat – dne 27. října 1858 v NEW YORK. Zemřel dne 6. ledna 1919. Tedy na TŘI KRÁLE. Přesně. A v roce kdy se narodil můj otec a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Oba ve VOLOVÉ. A také je to rok 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. PREZIDENT ZEMŘEL V OYSTER BAY – O.B. – OPERACE BENJAMIN. 6. leden je i 6. prosinec. A to je svatý NIKOLAJ. 6. leden je i minus dva 4. leden a to je den narození mojí matky ( 1922 ) . A je to také 8. leden a to byla svatba mých rodičů ( 1949 ). Jeho příjmení obsahuje slovo ROOSE což je i ROSE – ROSARIO. Tam se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. V ARGENTINĚ. A všechny varianty tohoto jména obsahují OR. Tedy nejen O.B. ale i O.R. Svátek má tento den i svatý JAN KAPISTRÁNSKÝ. Narozen v CAPESTRANU – CAPE je i MYS – například HORN CAPE. STRANU je i SATORANU – SKÝ například Vinohradské armádní divadlo. Zemřel v ILOK VUKOVAR. I.V. – IVAN a VASIL a IVAN a VÁCLAV a ION a VASILE. VUKOVAR je i KOVAR – SMITH – ŠCHMIED – ŠMÍD – KUZNĚC. I VÚ VASIL. To bylo celá řada útvarů mého otce – například BENEŠOV, FRÝDEK MÍSTEK, JINDŘICHŮV HRADEC, PRAHA a VARNSDORF a nakonec HORNÍ POČERNICE. A moje v LITOMĚŘICE a KARLOVY VARY. Byl to představitel FRANTIŠKÁNŮ a byl to INKVIZITOR a byl ANTISEMITA. Stál za pogromem ve VRATISLAV – BRESLAU – WROCLAW, který se odehrál v roce 1453. Protože v mém příběhu platí jedině FORMA a ne OBSAH, tak jde o název města, kde se událost odehrála. VRATISLAVA bylo jméno prvorozené dcery mojí matky, která zemřela při nebo krátce po porodu. Je to i jméno jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů, narozených později jako dvojčata. VRATISLAV s ruským V na začátku i BRATISLAV – BRAT VASIL. BRESLAU je BASILLY – VASILLY a WROCLAW je WASILLY M. Je to moravská BŘECLAV – BRECLAV – německy LUNDENBURG – L.B. – ELBE. JAN KAPISTRÁNSKÝ je i HONZA KAPISTRÁNSKÝ – HRADEC KRÁLOVÉ a KUTNÁ HORA. Je patronem vojenských kaplanů. To je například OTTO KATZ, podle odborníků smyšlená postava z knihy Jaroslava Romanoviče Haška. Ale také skutečných osob, v jeho slavném románu – polní kurát LUDVÍK LACINA a polní kurát IBL – B.L. – ELBE. Ten se skutečně jmenoval Jan Evangelista EYBL ( J.E.E. ) . A HAŠEK jeho jméno trochu pozměnil – “ zakuklil “ podle Klicpery. Ale i tak je EYBL – B.L. – ELBE. A je to i BÍLÉ. Samozřejmě to nebyla náhoda. Jaroslav Romanovič Hašek se svojí manželkou MEYER a druhou jménem ŠURA – ALEXANDRA, věděl proč to dělá. EYBL/ IBL , žil dlouhá léta v BEROUN a tam byl zatčen za Druhé světové války a byl vězněn v DACHAU. Zemřel dne 21. června 1968. 86 let mu bylo. Bylo to přesně dva měsíce před Okupací 21. srpna 1968. Ten den 21.06. – je i 21.09. narození druhého manžela mojí sestry UHER – MAGYAR a minus dva 19.09. moje datum narození ) EYBL/IBL o Haškovi prohlásil, že si 90% o osobách v románu ŠVEJK vymyslel. Proč asi ? Jan Kapistránský je také patronem města BĚLEHRAD – B.L. a HRAD. Byl BEATIFIKOVÁN v roce 1690 – a to je i 19.09. moje datum narození. I rok 1909. Se vším co k němu patří. Například založení TEL AVIV.

23. října plus DVA je i 25. říjen. V roce 732 se odehrála BITVA u TOURS. Rok 732 je i 123. A bylo to u TOURS – TOUR a 2. A všechny varianty TOUR – TOR – TUR atd. Říká se jí také BITVA u POITIERS. V ní porazil FRANK KAREL MARTEL protivníka ARABY. FRANK je důležité v mém příběhu a KAREL také a MARTEL je EL MORITA – MOORITA. Jak vyslovují Španělé moje příjmení, protože H při čtení nevyslovují. Jsem tam tedy MOORITA. EL MORITA. Mimo to, leží město na řece CLAIN – To je i KLAN a CLOWN i KLEIN – malý. Třeba DUŠAN KLEIN, režisér se kterým jsem se měl možnost osobně poznat a který natáčel pro televizi Hříchy pátera KNOX. FORT KNOX je veledůležitá pevnost – vojenská posádka v USA.

Svátky dne 25. října. BEÁTA. Toto jméno má původ v latinské slově BEATUS – BLAŽENÝ. BLAŽENA VALKOŠÁK byla pracovnice ÚV SSM. Její příjmení je dokonalé. Byla Slovenka. A také absolvovala školu v Moskvě. O hodně později než já. Její příjmení je VASILEK K – tedy i CHE. I to BLAŽENA je BAZIL – VESELIN. Tedy je to DVAKRÁT. Jak to má být. Už si nevzpomínám ze kterého slovenského okresu do Prahy přišla. Jméno BEATA má v Polsku i mužskou podobu – BEAT a US k tomu. To je anglické slovo – zvítězit, porazit, bít. Podle výběru. ale hlavně je to slovo ve spojení BIG BEAT. Velké vítezství. A tak to také bylo. B.B. – je 22. BEAT je i začátek BEAT LES. Pozměněném po původním BEETLES. BROUK – ŽUK – BUG.

25. říjen plus DVA je i 27. říjen. A to je stejné jako 21. říjen. V roce 312 ( 123 ) měl ROMAN EMPEROS CONSTANTIN – KONSTANTIN – v předvečer bitvy BATTLE of the MILVIAN BRIDGE ( španělsky je název mostu MILVO – M.L.B./V. ) vidění. V něm spatřil kříž a nápis “ IN HOC SIGNO VINCES “ – “ V TOMTO ZNAMENÍ ZVÍTĚZÍŠ „. Řecky “ EN TOÚTO NÍKA „. Po vítězné bitvě radikálně změnil přístup ke křesťanství, v jeho prospěch. Přenesl také hlavní sídlo z ROMA do CONSTANTINOPOLIS. Další událostí bylo, že v tento den v roce 625 HONORIUS I. vystřídal BONIFÁC V. jako 70. katolický papež. H. vystřídal B. – H.B. Byl Honorius I. a ten druhý Bonifác byl V. To je i I.V. Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ion a Vasile. BONIFÁC je i BENIFÁC – BEN a FACCIA – FACE – TVÁŘ. Španělsky CARA – C.R. – CHURCHILL a ROOSVEVELT a CARPATHIAN RUTHENIA. 27. října byl v roce 1275 založen AMSTERDAM – na řece AMSTEL – NIZOZEMÍ. V roce 1904 byla v tento den otevřena první PODZEMNÍ dráha v NEW YORK.( dříve NEW AMSTERDAM. IRT BROADWAY – SEVENTH ( SEDMÁ ) AVENUE LINE.

Svátky dne 27. října. ŠARLOTE a ZOE. Začnu se ZOE. Tak se jmenovala dcera LUDÍK SVOBODA. Žijící v době Druhé světové války v KROMĚŘÍŽ. Odkud pocházel Otmar Reidl. ZOE SVOBODA se provdala za MILAN KLUSÁK. Dlouholetý ministr kultury ČSR. Samozřejmě, že má toto jméno spojitost se jménem ZOJA. Jako KOSMODĚMJANSKÁ. Například. A ZOJA spolužačka mojí sestry a naše sousedka v Praze – žila ve VELETRŽNÍ ulici nedaleko od Vladimír REMEK a Vladimír MENŠÍK a mého otce, po rozvodu s mojí matkou. Její manžel byl TIKAL. Ne TYKAL, ale TIKAL. ZOE byla také byzantská císařovna, která vládla společně se svou sestrou THEODORA. To jméno tu bylo před chvílí. V mužské podobě. Žily v KONSTANTINOPOL a jejich otec byl KONSTANTIN. Manžel ZOE byl také KONSTANTIN ( MONOMACH ). Zemřela v roce 1050. To je ML. Iniciály mojí matky Mohoritová Ludmila. A když postavíme ruské L na hlavu tak je to i M.V. Mohorita Vasil – tedy V.L.M. – B.L.M. Druhé jméno které je na seznamu svátků tento den je ŠARLOTA. To pochází z mužské varianty KAREL. Tedy i KIRYL – CYRIL. Jak se jmenoval KONSTANTIN před přejmenováním na CYRIL – CYRIL a METHOD. KONSTANTINOPOL METHOD. METODA východního IMPÉRIA. To samozřejmě ukazovalo na metodu vytvoření východního společenství – IMPERIUM ORIENTALE ( OR ) . Oddělením od ROMA IMPERIUM. Vytvoření východní říše. Jak se stalo v roce 395. Založena byla 11. května 330 – 11. května je i 11. srpna a to se narodil VASIL GYULA BILAK – BYZANC vydržela do roku 1453. Oficiálně se jmenovala BASILEÍA RHOMAÍON. Historici jí nazývali – v češtině – VÝCHODOŘÍMSKÁ ŘÍŠE – latinsky IMPERIUM ROMANUM ORIENTALE. Tedy několikrát OR. Kůže a světlo a OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také tak – METHODOU KONSTANTIN – ŽUKOV, se po Druhé světové válce stalo. Toto IMPÉRIUM ORIENTALE, tak organizovaně jak vzniklo, podle plánu, po Druhé světové válce také tak, jak mělo, organizovaně a v přesně stanovenou dobu zaniklo. V roce 1991 ( 1919 můj otec VASIL – BASIL narozeniny ) pádem říše ORIENTAL – SSSR a světového komunismu.

27. říjen plus DVA je 29. říjen. V roce 539 před naším letopočtem armáda KÝROS VELIKÝ z PERSIE bez boje obsadila BABYLÓN. KÝROS osvobodil ŽIDY a umožnil jim návrat domů. 312 vstoupil KONSTANTIN VELIKÝ do ŘÍMA – ROMA. Po vyhrané bitvě na MILVIA BRIDGE – M.L.B.. Jeho protivník MAXENTIA byl vyloven z TIBERA a posmrtně sťat. Rok 312 je také 123. KONSTANTIN byl ŽUKOV a CYRIL/KYRIL ( z dvojice CYRIL a METHOD ) KÝROSVELIKÝ je VASILEK EL CHE. KONSTANCE je i město v ROMANIA.

Svátky dne 29. října. SILVIE a SYLVA. Svatá MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ. SILVIE a SYLVA – VASILI a VASIL. BASILI a BASIL. V našem domě žila, v bytě ob patro pod námi, paní KAFKOVÁ. Byla jménem GERTA – tedy asi GERTRUDA. Byla to přeživší HOLOCAUST, v některém koncentračním táboře. Stejně jako její manžel H.K. – Hanuš KAFKA. Byli Židé. Hanuš Kafka byl lékař. Profesor, přednosta interní kliniky na KARLOVĚ náměstí na DVOJCE. Po Okupaci v roce 1968 emigrovali do Německé spolkové republiky. Nedávno jsem našel stopu na internetu vedoucí do města DÜSELDORF. To ale nemohu s určitostí tvrdit. Měli tři dcery – Kateřinu ( Catherine ), Zuzanu ( Susane ) a Janu ( Ian ). Ano vidíte dobře K.S a I. X. L. – EL CHE. Ten byl také lékař.

29. říjen plus DVA je 31. říjen. A to je den narození i úmrtí generálporučík HORN. Je to také den kdy dokončil MICHELANGELO BUONARROTI ( MICHELANGELO BUONA RROTI – M.B.L. ) malbu SIXTÍNSKÉ KAPLE – POSLEDNÍ SOUD. Byla postavena na přání ( a po něm nese jméno ) papež SIXTUS IV. narozen 21. července ( i 23.07. – 123 a narození generál MORAVEC 23.07. ) 1414 ( 22 ) v CELLE LIGURE – Dvakrát EL CHE. A k tomu I.V. Zemřel dne 12. SRPNA 1484 ROMA. Narozeniny můj otec a moje manželka. Zvolen do úřadu byl 9. SRPNA. Narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Jméno kaple – CHAPEL – CHAPLY – POCHAPLY – CZAPLA – CAPPELI – CAPELLE – CAPILA – CIEPLICE – KAPELUSZ – neznamená číslo 16 – bylo to jméno papeže SIXTUS a tedy SIXTÝNSKÁ KAPLE. Ale pro nás je to i 16 – XVI – to je i VXL – VAXIL – VASIL.

Svátky dne 31. října. ŠTĚPÁNKA. Svatý WOLFGANG. Štěpánka je ženská podoba Štěpán. Jako generál Bunzák Michal Štěpán. I jako Miroslav Štěpán. I jako můj kolega na ÚV SSM Štefan Jaška. Vedoucí mezinárodního oddělení. A také jako nevlastní syn A.J. LIEHM od nás z domu Antonína Sochora 1391/4 Štěpán Benda. V emigraci v NSR – nejprve FRANKFURT ( jako můj bratranec Karel GEBELT III.), později WEST BERLIN – M.B. Byl jsem jeho velký obdivovatel, kvůli jeho roli v pražském studentském MAJÁLES v roce 1968 a i před tím. A WOLFGANG nakonec – je to i WOLF a GANG. Rusky VOLK – to je VASIL. Zajímavé je že slovo WOLF je stejné i v angličtině i v němčině. Ve španělštině je to slovo L O B O – ano čtete to správně. Jsou to souhlásky L. a B. – ELBE – LABE – ELBA atd.

A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. To co vám ukáže velmi jednouchou METODU jak se napříč staletími rodila FORMA. A obsah byl pro ty kteří samozřejmě neměli ani ponětí o tom co okolo nich probíhá za úžasné události, které mění svět. Pod kontrolou samozřejmě. Byly to překlady jmen a výslovnost jmen v různých jazycích. Byla to i data a výročí – narození , úmrtí a dalších zaznamenatelných událostí v životě lidí – kteří byli, aniž by cokoliv věděli, součástí Operace Benjamin/Bartoloměj. Byla to písmena a anagramy slov a jmen a anagramy čísel z datumů. Ale byly to i názvy míst a řek a moří a oceánů. Které se neměnily. A když se změnily, tak to bylo vždy zaznamenáno, jak to bylo předtím. A dodnes se to stále prezentuje. Například ve střední Evropě, kde se míchají názvy ve staroslověnštině a hornolužické srbštině a češtině a polštině a němčině. To mám na mysli STŘED EVROPY včetně všech území bývalého Rakousko Uherska. Celého Polska a velké části dnešního Německa. Ale i jiných míst v Evropě a všude jinde. Zkrátka podle potřeby. jsou to názvy podle objevitelů, názvy v jazyce kolonizátorů a místní názvy v jazycích místních. Jinde jsou to například kombinace názvů – takové naše podivné anagramy – míst v latince s azbukou. A čtení odzadu a roky odzadu a odpředu. A dělením slov podle potřeby i podle slabik. Atd. Vždy to ale muselo mít souvislost s KLÍČI. KLÍČI, které aniž by se to domlouvalo všichni zainteresovaní pochopily a tak je znaly. Nic se nedomlouvalo, ani nesepisovalo a natož aby se to podepisovalo. Stačilo jen to že ti kteří tento systém ovládali měli pro tuto svoji činnost prostor a znali cíl všeho toho konání. Tedy vytvořit takový svět jak jej známe dnes. Vím ,že není ideální. Ale jak si s lidé s tím co jim Holy Spirit nachystal, zachází, je už jenom na nich. Stav a úroveň a fungování společnosti na konci celé té Operace nemohou ti co to vše chystali ovlivnit. Za prvé, ti co stáli u začátků nejsou mezi námi – oni spouštěli jednotlivé aktivity, dílky Operace – kdysi dávno už v dávné minulosti. A za druhé, šlo o velmi úzce a přesně vymezené a specifické činnosti spolupráce, které s koncem operace zanikly.

Generálporučík HEINRICH ( JINDŘICH ) WILHLM ( VILÉM ) HORN ( ROH, RUACH, ROCH, CORN, ANGLE atd.)

Jeho data a další data související s jeho životem, byla podrobně popsána výš. Včetně všeho na co nás navádí na měsíc říjen – OCTOBRE. To je 10 měsíc roku – X. Pro nás i 3 měsíc roku odzadu konce roku. Je to na severní polokouli DRUHÝ měsíc podzimu. Český název měsíce říjen je spojen se slovem ŘÍJE – JELENÍ ŘÍJE. Ta začíná již ve druhé polovině září ale vrcholí právě v měsíci ŘÍJEN. V té době JELEN – DEER – STAG – HIRSCH – OLEŇ – troubí. A jeleni jsou součástí celého příběhu. Bylo jich vždy, na v našem příběhu popisovaných územích Evropy, spousta. To je ale nevylučuje z celé Operace. Právě naopak. Jsou spojnicí v celém mé příběhu. Například DEER je DR EE – DR. W.M. Nebo DR EE, jak říkali na střední škole Ernesto Che Guevara “ CHANCHO “ – “ ČUNĚ „. Ruské OLEŇ je s příponou A OLENA – OLINA – OLGA – ALENA – ALICE . Anebo přímo nás na to navádí jméno JELEN s A. Ruské jméno JELENA. STAG je i STAGE – jeviště. Ano to je stejný základ. Protože na čekané se vám JELEN objeví na louce – palouku, jako na jevišti herci. Přichází a odchází. A vedoucí tajemník OV KSČ Praha 5, v osmdesátých letech se jmenoval příjmením JELEN.

Ale zpět k tématu. Data generálporučíka tedy byla výše. A nyní jdeme do MAP. Narodil se ve WARMBRUNN. Uvádí se i BAD WARMBRUNN. To je i WARM – B.L.M. A BRUNN – BRAUN, BRNO, BEROUN, BRUNNER, BERN, BRUNTÁL, BRANAU i jméno BRUNO. Znamená to v překladu do češtiny TEPLÝ PRAMEN. Polský název místa, tak jak jej známe dnes, je CIEPLICE – ŹRODLA TERMALNÉ. A to je to samé HORKÉ PRAMENY. Ano H.P. ! Anglicky HOT SPRINGS. Ano H.S. ! Španělsky je to AGUAS TERMALES. Německy HEISSE QUELLEN, nebo THERMALQUELLEN. Ano HEISSE jako HESSE. A THERMAL jako EL MOHORITA. Prameny v CIEPLICE jsou SIRNÉ. Vzpomínám, jak když jsem byl poprvé ( a naposledy ) s otcem, na prázdninách u jeho sestry a bratra ve VOLOVÉ/MEŽHORJE. Bylo to asi v roce 1963. Jeho přítel nás vezl někam na výlet. Myslím, že na KOLOČAVA, ukázat mi, mimo jiné, ERŽIKU, NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA. A cestou zastavil uprostřed lesa auto u pramene vody. Byl to pramen SIRNÉ VODY. A plnil si s tou vodou láhve. Asi dvacet let před tím – v noci ze dne 8. na 9. dubna 1944 přistál u Všetat u RAKOVNÍKA výsadek československých parašutistů. Vybraný z československých vojáků ve Velké Británii. A vyslaný zpravodajským odborem exilového ministerstva obrany – Moravec – Paleček. Tato operace nesla název Operace SULPHUR – SÍRA. Celá historie okolo, přípravy a samotného vyslání tohoto výsadku byla problematická. Výsadkáři měli být původně čtyři. Nakonec byli jenom dva. A jeden z nich měl dokonce v Československu za sebou kriminální minulost. Oba se po zajištění gestapem, dali do jeho služeb. A ti se prostřednictvím radisty pokusili o radiovou hru pod krycím názvem WALLENSTEIN. To se nezdařilo a oba byli popraveni v 1. března 1945 v TEREZÍNĚ. Jmenovali se ADOLF HORÁK a OLDŘICH JANKO. Horák je poměrně rozšířené jméno. Jeden z mých spolupracovníků na ÚV SSM ČSR se jmenoval HORÁK. Byl tajemníkem ÚV SSM ČSR a jménem byl JIŘÍ. Stejně jako JIŘÍ HORÁK, účastník pochodu na HRAD v roce 1948, později emigrant a profesor COLUMBIA University v NEW YORK. A první polistopadový předseda strany Sociální demokracie. Se kterým jsem úzce spolupracoval. Druhý příslušník výsadku se jmenoval JANKO, jako generál JANKO, který spáchal sebevraždu ( možná byl zavražděn ) na STRAHOVĚ v PRAZE. Ten se narodil také v AUGUST – 8. srpna 1717 ( to je i 16. i 19. srpen – narození generála Bunzáka ve VOLOVÉ. Je i minus DVA – 6. srpen a to je HIROŠIMA a 9. srpen a to je i NAGASAKI a narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. ) Zemřel v roce 1968 dne 14. března – klíčové datum v mém příběhu. Zcela klíčovém datu mého příběhu. Narození ALBERT EINSTEIN ( STEIN – KÁMEN ) a moje teta AURÉLIE/ZLATA a odlet generála Moravce s jedenáctkou – 11- do Londýna v roce 1939. Zemřel tam, kde já jsem se v roce 1968, v září, začal učit automechanikem u VOJENSKÝCH STAVEB v útrobách strahovského stadiónu u BRÁNY BORCŮ – SOKOLŮ. A kde v roce 1967 probíhala protestní vystoupení studentů na strahovských KOLEJÍCH – STUDENTSKÝCH kolejích. A to bylo to přesně dne 31. října – na výročí narození a úmrtí generálporučík FRIDRICH WILHELM HORN. A bylo to v roce 1967 – a to je i rok 1919 narození mého otce a generála Štěpán Michal Bunzák ve VOLOVÉ a je to i rok 1991 – rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

A proč je to všechno pravda ? Výsadek SULPHUR se seskočil u RAKOVNÍKA, kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE. A seskočil z 8. na 9. DUBNA. A to je 8 minus dva 6. dubna a to se narodil můj děda KAREL GEBELT I. v DŘEMČICE – TŘEBÍVLICE u TEREZÍN, okres LITOMĚŘICE. A 9. dubna je také 6. dubna. A klíčové je to, že 8 krát DVĚ je 16. dubna. A to tři roky před nimi seskočil jako příslušník prvního výsadku v dějinách československé armády vůbec OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A já dodávám tu utajenou část názvu operace – BARTOLOMĚJ. S výsadkem SULPHUR seskočil výsadek CHALK ( KŘÍDA – ta je BÍLÁ – B.L. ) který měl radiostanici s krycím názvem LUDMILA. Tak se jmenovala dcera KAREL GEBELT I. To byla moje matka LUDMILA GEBELT Z HORNÍ POČAPLY u LABE u města MĚLNÍK. Kde se vyrábí vína – bílé i červené pod názvem LUDMILA. Na vinicích údajně založených první českou kněžnou, svatou LUDMILOU. Tam, kde se stéká LABE a MOLDAU – VLTAVA. Tedy L.M.B. – L.M.V.

Pro úplnost jen připomínám, že po výsadku SULPHUR a CHALK ( dohromady CS ), pak proběhl na druhém konci republiky, na moravskoslovenském pomezí – výsadek WOLFRAM – 14. září 1944 a 7. října výsadek mého otce ARAP. U místa HROZENKOV a JABLUNKOV.

Ale zpět k BAD WARMBRUNN – CIEPLICE – TEPLÉ PRAMENY. Určitě jste si již všimly podobnosti polského slova CIEPLICE s českým názvem města TEPLICE. Znamenají obě to samé. A ty naše TEPLICE jsou místem, kde se ve Druhé světové válce – do roku 1942 učil bratr mojí matky číšníkem. KAREL GEBELT II. A po válce tam také nějakou dobu před příchodem do Prahy žil. Oženil se tam s tetou AURÉLIE/ZLATA. A narodil se tam 11.11. 1948 ( na výročí konce První světové války ) jejich syn KAREL GEBELT III. Strejda KAREL pracoval později v Praze v hotelu JALTA. A bratranec KAREL emigroval po Okupaci v roce 1968 do FRANKFURT am MEINE. Atd. To už tu bylo mnohokrát. Důležité je to že teta AURÉLIE byl z okresu H.B. Stejně jako Pavel Landovský, který nějakou dobu hrál v Krušnohorském (ORE MOUNTAINS) divadle v TEPLICE. A žil tam nějako dobu ŠVESTKA OLDŘICH – S.O. z ANTONÍNSKÉ ulice. Také s historií pobytu v H.B. ANTONÍNKÁ ulice, vedle naší ANTONÍNA SOCHORA. A vedoucí na Strossmayerovo náměstí, ke kostelu svatého ANTONÍNA. Také v TEPLICE nějakou dobu pracoval MIKULÁŠ/NIKOLA ŠUTKA z VOLOVÉ. Ředitel CKM ÚV SSM se sídlem v ŽITNÉ ulici na Dvojce.

První zmínka o teplém prameni “ calidus fons “ je legendou. Ta říká, že v roce 1175 ( srovnej s 1775 ) prameny objevil princ BOLESLAV VYSOKÝ. Při honu na jeleny jednoho z nich zranil. A ten měl skočit do horkých pramenů a uzdravit se. Tato legenda je velmi podobná skutečné a podobné události. V POČAPLY u Berouna se zranil český král Václav I. při honu na jelena. A tam v POČAPLY zemřel. A vy už vidíte podobu základu slov, v názvech obou míst stejnou – CEIPLI – CAPLI. K tomu se, ale ještě dostanu později, v tomto příběhu. Ve skutečnosti je ale první zaznamenaná zmínka o pramenech z roku 1281. A to dne 18. března. A to vy víte, že je datum narození mojí sestry ANNA MARIE – minus DVA – 16. března. Tehdy dal vévoda BERNAD LWOWECKI – LÖWENBERG ( LVOV i LWOV je LEMBERG – L.M.B. – A VOWEL je SAMOHLÁSKA.) k užívání toto území k užívání JOHANNITŮM. BERNARD byl moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2. A iniciály jeho jména jsou B.L. – L.B. – ELBE – ELBA atd. Majitelem byl kníže BOLEK II. ( BASIL DVOJKA ). Po jeho smrti jeho vdova AGNES ( ANEŽKA ) von HABSBURG. Největšího ekonomického rozmachu dosáhlo město po třicetileté válce ( XXX – znak města AMSTERDAM ). To bylo povýšeno na převorství. Bylo to po roce 1668 ( také 1968 i 1989 ) pod vedením opata BERNARD ROSA. Opět BERNARD ale i ROSA – vzpomínáte na výslovnost slavného ROUSSEAU – RUSÓ ? A souseda mých prarodičů v Horní Počaply příjmením ROSA ? A písnička Rosa na kolejích ? A ROUS z LSM ? Latinsky se to místo převorství nazývalo “ PRAEPOSITUS THERMARIUM „. Tedy P.T. a to je i L.T. Ale hlavně je to THERMARIUM – anagram – MOHORITA W./V a L. – M.B.L. Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. V té době byl vystavěn LANGES HAUS. Stavitelem byl MARTIN URBAN z LIEBAU. A to je zase M.V./B.L. Základní klíč. Ještě k tomu je LIEBAU samo o sobě L.B. – ELBE. A kdo byl MARTIN URBAN – no přece MARTIN ULČÁK – byl to MARTIN z MĚSTA – MĚTSKÝ MARTIN – byl předseda Městského výboru SSM v Praze. V roce 1989.

Bouřlivý rozvoj města nastal v 17. a 18. století. Byly postaveny lázeňské domy a hotely. Ke koupelím byly k dispozici hraběcí lázně – Propsteibad a od roku 1827 Leopoldsbad. Lázně přilákaly prominentní hosty : Caspar David Friedrich, Gerog Kersting, Carl Gustav Carus, Caspar Scheuren, Hoffmann von Fallersleben Theodor Körner, a státníky Stein a Hardenberg a i pozdější president USA John Quincy Adams. A princeznu polskou Isabella Czartoryská. Lázně navšívil i Johann Wolfgang Goethe, polská královna Marysieňka v roce 1687. Princ Stanislav Poniatowski, Józef Wybicky, Hugo Kollataja básník Wincenty Pol.

To je snůška jmen z mého příběhu. Samozřejmě, že vím, že jsou to jména která byla asi v té době populární. Například CARL – KARL. Ale je tam i THEODOR, který zapadá do schématu uvedeného výše – liché dny v říjnu. I Isabella protože to je česky Alžběta a anglicky Elisabeth – tedy i Eliška. Je tam i jméno Caspar a August a Hugo. A příjmení K Ö R N E R. Obdoba, po našem HORN. a také ANGLE a ROH a TOG a RUACH a ROCH atd. Isabella Cartorynská jsou iniciály I.C. tedy i L.C. a EL CHE. HUGO KOLLATAJ je i KOLONTAJ – sovětská velvyslankyně v NORSKU ( pak i Švédsku ) . A HUGO je i HAAG – podzemí – Nizozemí. Jmenovala se Alexandra Michail – zvaná Šura – jako ŠURA HAŠEK. Proč v Norsku. Na to dojde, až se dostanu k Norskému pavilónu v CIPEPLICE. Za chvíli. Ona se totiž narodila, jako se narodil HORN a zemřel – po našem – 31. března ( 1872 ). A zemřela dne 9. března 1952. To je i 9. října. A ten den je také výše podrobně rozvedený v kalendáři lichých dnů v říjnu ( smrt EL CHE v HIGUERA – HAAG a HUGO ) . A ten rok jsem se narodil já a je ze série roků s kombinacemi nul a pětek a dvojek na konci – ve druhém dvojčíslí.

Hirschberger Valley bylo také místem sídel německé a polské šlechty. Stonsdorf -Staniszow a Neuhof – Radociny byly ve vlastnictví hrabat Reuss ( je ROUS a RUSÓ a ROSA ) – Köstriz. Schloss Fishbach – Karpiniky ( RYBA – R.B. – ELBE a KARP je KAPR – KAPOR – KAPEL – CHAPPEL – CAPPELLE – KLOBOUK – KAPEL – CAPEL CHAPPEL – CAPLE – CZAPLE ale i KAREL ) byly ve vlastnictví Wilhelm ( VILÉM – B.L.M. ) Pruský od roku 1822. Ruhberg – Ciszyca pratřily princezně Luise ( LUDVÍK ) Radziwill od roku 1824. Erdmannsdorf – Myslakowice ( WASILEK M i MASARYK ) od roku 1832 ( 123 a 8 ) králi Friedrich Vilém III. Schloss Shildau ( SCHILDAU – teta AURÉLIE byla rozená SCHIDLAK ) – Wojanow patřil od roku 1839 jeho dceři Luisa, ( LUVÍK ) NIZOZEMSKÁ princezna. Buchwald – Bukowiec ( B.B. – 22 i 55 atd. ) byl duchovním centrem kde pruský ministr hornictví ( práce v podzemí ) hrabě Reden a jeho manželka vytvořili velký park.

V letech 1816 až 1945 patřil Warmbrunn do pruského okresu Hirchsberg. V roce 1874 byl vytvořen okres Warmbrunn a Heirschdorf. Titul BAD získaly lázně 9. ledna 1925. 9. ledna je i 6. ledna – Tři králové a i 6. prosinec svatý Nikolaj. Je to i datum narození mojí matky 4. ledna a je to i datum svatby mojí matky s mým otcem. Je to i 8. prosinec datum narození mojí manželky. V roce 1935 byl Bad Warmbrunn povýšen na město. V průběhu Druhé světové války byl v jeho blízkosti koncentrační tábor Gross-Rosen ( Rosario, kde se narodil EL CHE a Růžena ROCH babička otce mojí manželky ). Po konci války a vzniku Polska bylo město přejmenováno na CIEPLICE SLASKIE. ( C.S. – Czechoslovakia anebo X. ) V roce 1975 byly lázně včleněny jako okres do kraje – vojvodství – JELENIA GÓRA ( HIRSCHBERG ).

Nejvýznamějšími památkami ve městě jsou kostel Jana Křtitele ( H.K. ). Ten byl postaven jako proboštský kostel v letech 1712 až 1714 za opata Dominica GEYERA. ( vedoucí mojí studijní skupiny na Vysoké škole politické z Prachatic – GAJER Václav a GAJER byl i český režisér a GAJEROVÁ česká herečka ) Za finančního přispění Hans Anton von Schaffgotsch. Návrh zpracoval stavitel města Hirschberg KASPAR JENTTSCHE. ( JENTSCHE – JENČOVÁ byl teta manželky jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů z Horních Počapel a KASPAR byl první český maršál – Rakouský a také slavný KAŠPÁREK u SKUPY v PLZNI ) MICHAEL WILLLMANN ( MICHAEL jako jméno MICHAELA v kalendáři lichých dnů v říjnu uvedeném výše a iniciály M.W. jako BUNZÁK a jako syn mojí sestry ANNNA MARIE A i GORBAČOV ) vytvořil obraz nanebevzetí Panny Marie. Další obrazy vytvořil Johann FRANZ HOFFMANN ( HOFFMANN byl můj spolupracovník na OV SSM Praha 2, další HOFFMANN byl mým spolupracovníkem na ÚV SSM. A HOFFMANN byl předseda ROH ( odborů ) – po celou normalizaci. A krátce před listopadem 1989 tajemník ÚV KSČ zodpovědný za SSM, mimo jiné ) z GLATZ. FRANZ je i hrobník z Horní Počaply a i důležité jméno v celém mém příběhu FRANK. Ve městě byl vystavěn v roce 1906 NORSKÝ park, v bývalém Füllnerově parku. A také NORSKÝ pavilón ulice Wolnošc, také v roce 1906. K památkám patří i stáčírny minerálních vod v ulici TRAUGUTT ( naše známé TRE – TREE – TORONTO atd. ) z roku 1814. Ve městě je celkem 5 pramenů. Marysiňka – číslo 1, Sobieski – číslo 2, Novinka – číslo 3, Cieplice 2 a Cieplice 1. A 5 je i 2 a i 0 – koule.

HEINRICH FÜLLNER ( JINDŘICH. Také ale – F je i P – takže iniciály jeho jména jsou i H.P. ) roce 1854 založil v CIEPLICE dílny a v roce 1870 byla zahájena výroba a montáž papírenských strojů ve městě. A vy si vzpomenete, že v POTSCHAPELL ( CIPLICE – CAPLE – CAPLI – CZAPLE -) u DRESDEN byla také výrobna – továrna na výrobu papírenských strojů. Tu založil FRIEDRICH MÜLLER ( BEDŘICH MÜLLER – M.B. a i MEYER – MAYER – MAHER – MOHOR – IT – A a MLYNÁŘ ) Popsáno podrobně v jednom z předcházejících příběhů. A že POČEPLICE na druhé straně od HORNÍCH POČAPEL spadají pod ŠTĚTÍ kde jsou významné papírny. V okrese LITOMĚŘICE.

S místem jsou spojeny i další osobnosti. Hans Ulrich von Schaffgotsch ( 1595 – 1635 ) císařský generál. Hans Ernst Karl Graf von Zeiten ( 1770 – 1859 ) pruský generál – polní maršál. Eugene Füllner ( 1835 – 1925 ) průmyslník a syn zakladatele výrobny papírenských strojů Heinrich Füllnerwerk. Hans Emil Öberlander ( 1885 – 1944 ) a Annemarie Spitzner ( 1899 – 1934 ) sociální pracovnice a učitelka. To už ale nepůjdu do detailů. Jméno KARL a EMIL a ERNESTE – ERNESTA a JINDŘICH a ANNA MARIE. Karel děda a strejda a bratranec, Emilie a Ernesta byly setry tety Aurélie a její bratr byl Hans. A můj otec za války Emil a Ulrich můj spolupracovník na OV SSM Praha 2 ( Petr ).

Proč byl vystavěn Norský pavilón v roce 1906 ( i rok 1909 a i datum 19.09. ) v Cipelice se mi nepodařilo zjistit. Protože to je ale tato stavba “ zdvojena “ se jménem HUGO KOLLOTAJ a ŠURA KOLLONTAJ, tak to svůj význam má. Především proto, že dvě největší města v NORSKO – NORGE – NORWAY – se jmenují OSLO a BERGEN – O.B. A uprostřed slova je O.R. OPERACE BENJAMIN – OTMAR REIDL. A důležité je vědět, že OSLO nebylo vždy hlavním městem. To býval také BERGEN a úplně v začátku existence království na území dnešního Norska to byl TRONDHAIM. Dnes na třetím místě ve velikost norských měst. Město založil OLAF TRYGGVASON v roce 997. A vy už víte, že to je TRO a TRY – důležité v mém příběhu. A že jeho iniciály jsou polovina OTTO. OLAF TRYGGVASON je O.T. Polovina OTTO. A rok 997 je i moje datum narození 19.9. – 19.09. A tedy zase i rok 1909. I rok 1906 kdy byl v CIPLICE vystavěn NORSKÝ PAVILÓN. Také je třeba vědět, že Švédsko do kterého jela dělat velvyslankyni KOLLONTAJ po NORSKU ( s krátkou pauzou v MEXICO ) bylo společně s Norskem od roku 1814 do roku 1905 v jedné UNII. OSLO se vyslovuje UŠLU – rusky УШЛУ a to je v azbuce ŠL – V.M. – ШЛ – na hlavu postavené. Přídavné jméno od názvu města v češtině je OSELSKÝ – a tam je ten OSEL – VOSEL – VASIL, velmi dobře vidět. Státní svátek NORSKA – NORWAY – je 17. května. A to je i 17. srpna a to je plus dva dny 19. srpna, datum narození generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a minus dva je to 15. srpna a to je i 12. srpna, datum narození mého otce a JAK EŠ. Datum vzniku moderního NORSKA je dne 7. června 1905. To je i krát dvě 14. červen svátek VASIL a narození Ernesto Che Guevara a hlavně datum vzniku US Army v roce 1775. NORSKO bylo i velmi významným místem v rozvoji nacistického jaderného programu. ( Operace Telemark – O.T. polovina OTTO – a zničení zásob těžké vody ). Asi stejně jako KONGO se zásobami plutonia. Kde byl později generál Bunzák a po něm později i Ernesto Che Guevara, vojenskými poradci. V Norsku se platilo a platí měnou se stejným názvem jako u nás – KORUNA. Stejné jméno jako BERGEN má i německé město BERGEN. Na jeho teritoriu ležel neblaze proslulý koncentrační tábor BERGEN – BELSEN. Samotné město BERGEN má velmi dlouhou historii. To nejdůležitější pro můj příběh je to, že je v okrese CELLE – EL CHE. A že se na jeho teritoriu nachází obec WARDBÖHMEN – WARD BÖHMEN. To slovo BÖHMEN není ale z překladu ČECHY do němčiny, ale je ze staroněmeckého STROMY – TREES – ARBOLES – DEREVA. Po Druhé světové válce byla u města vybudována kasárna a cvičiště britské okupační armády a později i základny NATO v NSR – pod jménem BERGEN – HOHNE. A vy víte, že HOHNE je moje babička z Horní Počaply ( CAPLY ) A BERGEN je VESELIN. Dohromady ve zkratce je to i H.B. – Havlíčkův Brod i německé cigarety HB, nebo i hebrejské HA B. Nedaleko základny je SEDM KAMENNÝCH DOMŮ. Byly postaveny asi 3. tisíce let před naším letopočtem. A vy už si vzpomínáte na SEDM Stalinových domů v Moskvě i na SEDM komínů v MADRIDU, SEDM divů světa a SEDM řek v LISABONU, atd. Popsáno podrobně dříve. A SEDM KŘÍŽŮ v POLSKU přijde za chvíli v souvislosti s CZAPLE. Samozřejmě, že i na náš obvod, kde jsme bydleli. Kde moje matka, jako válečná vdova dostala byt – PRAHA 7 – SPARTANBURG. Důležité je vědět i to, že z sedmi kamenných domů se jich dochovalo 5. 2 lidé rozebrali na různé stavby, než je v roce 1923 dala německá vláda pod státní ochranu ( 123 a 9 moje rodné číslo A 5 a 2 – rok mého narození. ). Německy se památka jmenuje SIEBEN STEINHÄUSER. S.I. BEN. HÄUSER se jmenoval desátník který byl mým velitelem družstva v poddůstojnické škole ve vojenském útvaru 6174 Litoměřice, kasárna Jiřího z Poděbrad. A byl z Ú.L. – ÚSTÍ nad LABEM.

A proč je to všechno pravda? Protože mezi návštěvníky lázní – pramenů, byl i polský spisovatel VINCENC POL – Jako můj praděd VINCENC. Jako VINCENC van GOGH v den jehož narozenin byl můj otec odveden do československé armády LUDDÍKA SVOBODY v BUZULUKU. V den kdy se také narodil FRANCISCO GOYA de LUCIENTE ( OR – SVĚTLO ). A ten se narodil ve FUNDETODOS – jméno obce je z názvu – LA FUENTE DE TODOS – FONTÁNA VŠECH. POL byl příjmením jako soused v domě sestry mojí matky v Praze 6, Zengrova ulice – POHL – spisovatel. Ale hlavně byl autorem díla o statečném vojákovi a polském vlastenci jménem MOHORT. Celou jsem ji tady před časem zveřejnil. Mezi návštěvníky byl i GOETHE jehož láska ULRIKE žila ve stejném místě ve stejné době jako VINCENC můj praděd – TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE u TEREZÍN a okres LITOMĚRICE u LABE – ELBE. A o samotném GOETHE a dalších spojení budu psát hned po tomto příběhu.

Mezi slavnými návštěvníky BAD WARMBRUNN – později CIEPLICE byl i šestý president USA JOHN QUINCY ADAMS. Byl synem druhého presidenta USA a jednoho z „Otců zakladatelů “ JOHN ADAMS. Pouze dvakrát v dějinách USA byl presidentem otec a syn. Byl to právě ADAMS a pak ve dvacátém století BUSH. GEORGE BUSH starší a mladší. Mladší byl WALKER – jako WASILLY. Důležitý je i význam slova – jména QUINCY. Počátek má v v NORMANDII z místa dnes známého jako CUINCHY. Pas – de – Calais. Původ jména je ze slova QUINCE, francouzského tvaru latinského QUINTUS – PÁTÝ. Y vy víte, že NORMANDIE je důležitá v našem příběhu proto, že NORMAN – VILÉM ( B.L.M. ) Dobyvatel dobyl v roce 1066 ( 1909 a 19.09. – dne 14. října a to je i 7. října, kdy seskočil můj otec s výsadkem ARAP u MAKOV – ČADCA a hlavně je to i 14. března – zcela klíčové datum ) Anglii. A NORMANÉ vládli SICÍLII ( kde se vylodil GEORGE SMITH PATTON – to není pátý ale může i být – a maršál BERNARD LAW MONTGOMERY ) a jejich Admirálem admirálů byl GEORGIUS ANTIOCHOJSKÝ. A víte, že v červnu roku 1944 proběhlo vylodění spojenců v NORMANDII a že v SSSR byla v průběhu Druhé světové války letecká jednotka složená ze sovětských a francouzských PILOTŮ – pod jménem – NORMANDIE NIEMEN. Nakonec je třeba i napsat, že ve španělštině je QUINCE číslovka 15. Tedy 3 x 5 – 1 a 1 a 1 a 5 – 1775.

A ještě ? V roce 1988 mě můj kolega a přítel, předseda polské mládežnické organizace ZSMP JERZY SMAJDZYNSKI pozval ke společnému jednání do Polska. Jel jsem tehdy do JELENIA GORA. Místo naší schůzky bylo v Podkrkonoší z polské strany. V kraji CIEPLICE. Bohužel JERZY zahynul na palubě letadla spolu s presidentem POLSKA a dalším naším přítelem ZAJONCEM z KATOVIC při leteckém neštěstí u SMOLENSKA.

V Polsku jsou stejně čtyři místa s názvem CIEPLICE. Stejně jako v Česku jsou čtyři místa s názvem POČAPLY. Základ slov je stejný. U těch českých CAPLY – CPL – souhlásek je navíc slabika PO. A to znamená POST OFFICE – POČTOVOJE ODĚLENIE. Důležitost a HLAVNÍ role v kontaktech je vyzdvižena ve slově HORNÍ u našich POČAPEL. Tedy HORNÍ POČAPLY byly HLAVNÍ POŠTA. To samozřejmě můžete již posoudit sami zda to tak bylo, nebo ne. Především podle jmen občanů HORNÍ POČAPLY. Které tady v příbězích stále uvádím v souvislostech s OPERACÍ BENJAMIN. Potvrzuje to i to, že HLAVNÍ POŠTA v PRAZE je v ulici JINDŘIŠSKÁ. Vedoucí od budovy ÚV SSM a CUKROVARNICKÝ – SACHAR – SUGAR PALÁC – na náměstí M.G. – MAXIM GORKIJ přes kostel svatého JINDŘICHA II. a JINDŘIŠSKOU věž. ( Pouze dvoje POTSCHAPPEL jsou v dnešním Německu. U města DRESDEN. V oblasti obývané Hornolužickými Slovany). Kromě toho že jsou to všechno C P L – CHAPEL – mají v názvu zakuklené slovo CHE a APEL – tedy APPLE – APEAL – APPEL – APFEL. JABLKO napsané staročeštinou i jako GABLTA. Jak dokazuje dům “ U ŘÍŠSKÉHO JABLKA “ v MICHALSKÉ ulici v PRAZE. V těsném sousedství s domem “ U JELENA „. Jako APPLE nahrávací společnost BEATLES. Jako APPELL platz v KOLÍNĚ na Rýnem, kde budovou APPELL soudu postavil architekt WEYER ( MEYER ). Jehož jméno nese ulice na náměstí BARBAROSSA také v KOLÍNĚ nedaleko od kolínské SYNAGOGY. Jako ALMA ATA – Dědovo jablko – název hlavního města v Kazachstánu, kde jsem byl v roce 1988 a cestoval jsem tam přes ORENBURG. Podívat se na výstavbu plynovodu – GAS. ( HALL a HUSÁK ).

První CIEPLICE byly výše podrobně. Druhé CIEPLICE se nachází v dnešním Polsku v obci ADAMOVKA ( ADAMS ). V PRZEVORSKÉ župě, v kraji PODKARPACKIE. Dříve patřily do vojvodství PRZEMYSL ( od 1975 ). A ještě dříve do JAROSLAVSKEGO – 1853 – 1975. ( JAROSLAV byl bratr manžela sestry mojí matky – BARANNIKOV ) Počátky obce sahají až do 15. století. V obci jsou teplé prameny, které nezamrzají ani v zimě. Uváděla se také jako CIEPLICA a to v roce 1628. Od roku 1674 je nazývána CIEPLICE. V obci byl v roce 1655 vystavěn dřevěný kostel Narození nejsvětější Matky Boží. Stavbu financovala ELŽBIETA SIENIAWSKA ( ELISABETH ). A v roce 1904 byl vystavěn kostel zděný. Obec byla součástí Rakousko Uherska. Součástí GALICIJA – LODOMERIA. ( G.L. – EL CHE ). V obci ADAMOVKA je filiální kostel svatého JUDY TADEÁŠE v KRASNE. Toho, který je také patronem ARMÉNIE spolu se svatým BARTOLOMĚJEM. A jemuž je zasvěcen kostel v pražské DUŠNÍ ulici. Spolu se svatým ŠIMONEM HORLIVCEM.

Třetí CIEPLICE se nachází v Malopolském vojvodství v povodí řeky MIECHOV v obci GOLCZA – M.G. A MIECHOV jako MICHOV – MÍŠOV. A GOLCZA – G.L. a CZ. EL CHE C.Z. Od roku 1975 patřila obec do vojvodství KRAKOV ( do 1998 ). Auto značky v tomto místě jsou KMI – jako v KROMĚŘÍŽ. K obci patří RZEZUSKI KONIEC a WIELKANOCKI KONIEC. A protože ve stejném kraji, okresu a místě jsou i CZAPLE tak více bude u této obce za chvíli. JDE O ZCELA ZÁSADNÍ SPOJENÍ VE ZCELA KLÍČOVÉM MÍSTĚ PRO CELÝ MŮJ PŘÍBĚH. A VLASTNĚ I VÁŠ. VÁS VŠECH.

Čtvrté CIEPLICE se nachází ve WARMIAN – MASURIAN vojvodství ( W.M. a MASURIAN – WASILIAN ). Jsou nedaleko od ELBLAG ( L.B. a L.G. – ELBE a EL CHE ) a asi 90 km od centra kraje města OLSZTYN ( OLŠTÝN ). Bývaly součástí PRUSKA. Auto značky v tomto místě jsou NEB. V naší latinko azbuce i H.B.

Nyní už tedy víme, a bylo to již popisováno dlouze v příběhu o čtyřech POČAPLY v ČECHÁCH a dvou POTTSCHAPLE v NĚMECKU a i dnes, výše, že základem slova pro naše účely potřebným jsou souhlásky C P L. Které tvoří základ těchto slov. ( CHAPEL – KAPLE – CAPPELLO – CAPELLI – CAPPELLA – CAPLE ) V POLSKU jsou ale ještě obce přímo se jménem CZAPLE nebo CZAPLA. Je jich celá řada. A některé z nich, možná všechny, ale do toho se pouštět nebudu. Tento název pochází z polského názvu BRODIVÉHO ptáka. Ano BROD tam vidíte dobře. Česky je to VOLAVKA. Naše WASIL. Nebo KAMIL. Nebo žena z VOLOVÉ – VOLOVKA. Nebo muž z VOLOVÉ – VOLOVÁK. to byl můj otec i Ivan Mohorita i Stěpan Michal Bunzák.

Nyní pár informací k CZAPLA – VOLAVKA. Z Wikipedia. ( ale i VOLOVKA – VOLOVEC – WASIL – WOLK ).

BRODIVÝ a PELIKÁNI – PELECANIFORMES je řád  středně velkých a velkých vodních ptáků , kteří jsou široce rozšíření po celém světě. Řád Pelecaniformes původně nesl v češtině název veslonozí, avšak po četných výzkumech DNA z počátku 21. století a zahrnutí dalších několika čeledí do toho řádu (ibisovití, volavkovití, člunozobcovití, kladivoušovití ) se řád začal označovat v českém jazyce jako „brodiví a pelikáni“.

BROD je ve slově BRODIVÝ. A BRODŮ je v mém příběhu také spousta. PELIKÁN byl JIŘÍ PELIKÁN – president MSS. Ano Mezinárodního svazu studentstva. Jako byl i později VOKROUHLICKÝ ( jako VOKROUHLIČTÍ DVOŘÁCI kde se narodili prarodiče mojí tety AURÉLIE e jejich sourozenců – ERNESTA, EMILE a HANS ŠIDLÁK – SCHIDLAK – FRÝDNAVA – H.B. HAVLÍČKŮV BROD. Presidentem MSS byl později i DUŠAN ULČÁK ( to je shoda jmen s MARTIN ULČÁK ) po něm MIROSLAV ŠTĚPÁN ( jako ŠTĚPÁN BUNZÁK ) a nakonec můj dvojník. SKÁLA – ROCKY. FORMOU ne OBSAHEM, na to znovu upozorňuji – SKÁLA – ROCKY. JOSEF SKÁLA – i SKÁLA IOSEF – S.I. PELIKÁN byla a opět je restaurace v ulici NA PŘÍKOPĚ ( H.P. ). Mezi mé oblíbené příběhy patří příběh vyprávěný přítelem a kumpánem JAROSLAVA ROMANOVIČE HAŠKA, o tom, jak HAŠEK flámoval s majitelem jednoho cirkusu právě v restauraci PELIKÁN. Když zavírali, tak si objednal onen majitel cirkusu tři drožky. V jedné seděl on a ve druhé HAŠEK a ve třetí měl onen majitel cirkusu položen KLOBOUK. Ano KLOBOUK. CAPPELLO – HUTTON – HUT – CZAPLA. A již brzy se dostanu ke slavnému polskému rodu, který přijal svoje jméno právě po jednom sídle – obci zvané CZAPLE. HUTTON – CZAPSKY. A příběh zdánlivě odjinud, příběh o cestě z PELIKÁNA vyprávěl MATĚJ KUDĚJ. Z PLZNĚ. A tajemník velvyslanectví SSSR v ČSSR v roce 1989 byl KUDIJ. Byl to předtím dlouholetý pracovník ÚV KOMSOMOLU v Moskvě. Měl na starosti spolupráci se SSM. Znali jsme se dobře. Údajně si ho do Prahy vyžádal velvyslanec LOMAKIN – HA KLM nebo HA KAMIL nebo HA WASIL, nebo NIKOLA M. – můj syn. A ještě kam jeli z PELIKÁNA ? Na VINOHRADY. Do vinárny KRAVÍN. Do té samé do které mě zavezl ANTONÍN HIML ( srovnej s ANTONÍN LIEHM ) svým osobním vozem WARTBURG – MOGORITA B. Bylo to někdy v roce 1970. František Pěnkava ( AVES – LETCI ) tam pronesl historickou větu. Ve vinárně totiž neseděla žádná žena. jenom muži. A on na dotaz “ Kde to jsme “ Odpověděl “ V KRAVÍNĚ, vždyť jsou tady samí VOLOVÉ.“ Vinárna byla kousek nad náměstím MÍRU, kde jsem tři roky nato zakotvil v domě VALDEK. Na OV SSM Praha 2 – DVOJKA. A už jsem v ní nikdy nebyl. Antonín HIML zemřel v ČÍNĚ asi rok a před před mojí návštěvou ČÍNY. Co mě tam potkalo podobného, nebudu opakovat. Bylo to již dříve a mnohokrát. Bylo to v době výjimečného stavu v souvislosti s událostmi na náměstí TIAN MEN v PEKINGU.

Zpět k JIŘÍ ( GEORGE ) PELIKÁN. Po odchodu z MSS byl PELIKÁN ředitelem československé televize. Po Okupaci v roce 1968 emigroval do ITALY. A stal se doknce členem evropského parlamentu za některý italský volební kraj. Po LISTOPADU 1989 jsme se několikrát setkali.

Název rodiny ptáků je v latině PELECANINFORMES – A to je i PALEC v UNIFORMĚ. PALEČEK. KAREL PALEČEK, generál a první velitel výsadkového vojska po Druhé světové válce. Spolu s ním tam sloužil i generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ( Prešov ). Samotný název VOLAVEK je CZAPLOWATE – polsky. Odtud CZAPLE – CZAPLA.

“ CZAPLOWATE ( Ardeinae ) –  CZAPLA – rodzina ptaków z rzedu pelikanowich (Pelecaniformes). Do 2008 roku czaplowate umieszczane były w rzędzie bocianovwych, lecz badania genetyczne zasugerowały, że rodzina ta jest bliżej spokrewniona z pelikanowymi.“ Už nejsou spojeni s ČÁPY, ale jsou spojeni s PELIKÁNY.

„Všechny prsty jsou otočeny dopředu a spojeny plovací blánou. Všichni zástupci se živí rybami. Podle způsobu lovu se liší stavba zobáku a míra pneumatizace těla (množství dutých kostí a velikost vzdušných vaků ). Většinou hnízdí v koloniích na skalnatých, nebo i plochých pobřežích, ostrovech, na stromech a v rákosinách. Jsou to pochopitelně Aves PTÁCI a LETCI.“

Všichni se živí rybami. samozřejmě, že i námořníci , se živí rybami. Ale velitel skupiny ARAP, ve které byl otec náčelníkem štábu se jmenoval krycím jménem BIELAVSKI a vlastním příjmením NIŠČIMENKO ( byl kapitán a byl z LEMBERK – L.M.B. ) – Jeho jméno končí na ukrajinskou koncovku ukrajinských jmen – KO. ( to je i KOLÍN ) Ale hlavně obsahuje naše HA ŠČI. To je ruský název pro RYBÍ polévku. A ruština má jedno písmeno pro ŠČ písmeno – Щ – . Trojzubec Náhoda to není proto, že při mojí cestě do MAĎARSKA na jaře 1989, jsem byl kromě BUDAPEŠTI i v TATABANYA. Tam byl, zcela neočekávaně, pro mě, IMRE POZSGAY, člen vedení MSDS. Přezdívaný maďarský GORBAČOV. Samozřejmě, že i můj maďarský partner HAMORI CSABA. Ano HAMORI – MAHORI – a CS ,nebo CHE a B. IMRE POSZGAY mi tam vařil v kotlíku nad ohněm rybí polévku. Polévka se jmenuje HALÁZSLE. Vařil jsem ji i doma. Podle jeho receptu. Dnes je zcela zřejmé, že on byl tvůrcem nezávislé organizace mládeže pod vedením ORBÁN. Osa GORBAČOV – POSZGAY – ORBÁN je dnes zcela zřetelně viditelná.

Důležité je i to, že skupina ptáků má latinský název AVES ( V.S. a S.V. )  madarak (Aves) je to maďarsky – MADARAK. A vy víte, že můj otec měl v dokumentech z GULAGU při propuštění zapsáno, že je z MAĎARSKA. Což tehdy byla pravda. Protože MAĎARSKO “ zabralo “ C.R. – CARPATHIAN RUTHENIA. A dokonce otcův bratr, PETR, musel narukovat do maďarské armády a také v průběhu války padl. A samozřejmě, že si vzpomínáte na to, že v Maďarsku – HUNGARY – VENGRIJA -vládl admirál MI.HORTY. MIKLÓS – NIKOLA.

„V moderním pojetí je do řádu řazeno celkem 170 druhů, řazených do devíti skupin; tři z nich je možné zastihnout i v Česku (hnízdí tu však pouze kormorán )“. Wikipedia říká, že v Česku sídlí jenom KORMORÁN. Hnízdí tady pouze tento druh VOLAVKY. Kde přišla naše česká volavka, ke jménu KORMORÁN ? To samozřejmě nevím. Jen mohu na faktech ukázat, jak to asi bylo. V Anglii ( také ANGLETERRE ve francouzštině – ANGLE – ROH ) je v její nejzápadnější části za řekou TAMAR tradiční hrabství CORNWALL. Název je z latinského CORN – ROH či poloostrov. A k tomu přidali Anglosasové příponu WEALES a vznikl CORN – WEALES. Tato přípona WEALES znamená v češtině CIZINEC. Určitě to není třeba, vám kteří čtete všechny moje příběhy vysvětlovat, kdo byl cizinec. Samozřejmě, že jde o anagram WASIL a CIZINEC k tomu a to z CR – CARPATHIAN RUTHENIA – VOLOVÉ. To neříká nic o obsahu. Jde zase jenom a jenom o formu. Tedy o označení nějaké informace. Keltové používali pro označení našeho ROH slovo CERNU – tedy také takový tvar CORN. Ale v keltském CERNU je vidět i české ČERNÝ. A vy už víte, že KELT je i KOLT ( samozřejmě, že správně COLT – revolver ) a to je i KO – KOLÍN a LT – LITOMĚŘICE. A také si vzpomínáte na TAGANROG u AZOV SEE. A RUACH a ROCH a ROG atd.

V těsné blízkosti CORNWALL je ostrov, který se nazývá SAINT MICHEL. A vedle něj se nachází malý ostrov jménem CHAPEL ROCK. Obě tato místa obestírá několik legend v “ CORNISH CULTURE „. První legenda je o obru jménem CORMORAN a jeho manželce jménem CORMELIAN. Obr kradl místním obyvatelům dobytek – CATTLE – SKOT – TURY. A syn místního farmáře jménem JACK obra zabil. Vykopal jámu 6,75 ( 22 ft ) hlubokou a do ní se obr chytil, spadl do ní a JACK ho zabil krumpáčem – MATTOCK or PICKAXE. Od té doby mu říkali „JACK the GIANT KILLER „. JACK – zabiják obra. Za odměnu dostal opasek – BELT – s nápisem “ Here’s the right valiant CORNISHMAN, Who slew the giant CORMORAN. “

Druhou legendou je, že tam žil další obr “ TOM the TINKEARD „. Ten byl starý a nepředstavoval pro místní hrozbu. Odborníci tvrdí ,že jméno CORMORAN nemá původ v CORNISH. Že se poprvé objevilo, až v povídce vydané v NEWCASTLE – upon – TYNE and NOTTINGHAM „. Prý pravděpodobně vzniklo z druhého jména pro CORNWALL a to je CORINEUS. Tento CORINEUS je v dávné tradici spojován také se SAINT MICHEL MOUNT a měl zabít obra jménem GOGMAGOG. Tuto událost popsal GEOFFREY of MONMOUTH ( G.M. ) v rozšířené pseudo historii “ HISTORIA REGUM BRITANNIAE“. A to se mohlo stát základem pro legendu o CORMORAN na SAINT MICHEL MOUNT a CHAPEL ROCK. A ta je stručně taková. V CORNWALL sídlil OBR – GIANT tohoto jména. A to je CORN – ANGLE – ROH – HORN a hlavně ROG a ROCH a RUACH. Také WALL jako VŮL – VOL – a zase VOWEL – A DVĚ V a L jsou i VOLOVÉ. OBR si vybudoval ostrov SAINT MICHAEL MOUNT. A to je i ST. MICHAIL HORA – rusky GORA – Tedy M.G. a můj synovec M.H. Také je GORA španělské slovo pro CZAPLE – HUTTON. ČEPICE – ČAPKA – KLOBOUK a také CAPPELLO – a i CHAPLE která přikrývá modlitební místo. Stručně řečeno. CORMORAN stavěl umělý ostrov na jižní straně CORNWALL. A nosil kameny – WHITE GRANITE – M.G. na to místo. Po těžké práci usnul. Když se probudil, viděl svoji ženu, jménem CORMELIAN, jak nese na to místo, kde vytvářel nový ostrov, jiný druh kamene, než on. Byl to GREEN STONE a ne WHITE GRANIT. Které tam nosil on. On „KICKED HER“ kopl jí a jí vypadl ten GREEN STOUNE ze zástěry ve kterém ho nesla a vytvořil místo, ostrůvek, které je známé pod názvem a nyní velký pozor “ CHAPEL ROCK „. Podle folkloristky MARY WILLIAMS ( M.W. ) měl šest prstů na rukách i nohách. Byl to skutečně obr – podle JOSEPH JACOBS ( JAKOV, JAKUB, SANTIAGO atd. ) měřil asi 5,5 metru ( 18 ft ) a v pase měřil 2,75 metru ( 9 ft ). Jedna verze legendy říká, že tam žil i další obr TRENCROM ( TRE – TREE – TORINO – TURRÓN atd. . Ten omylem zabil ženu CORMORAN jménem CORMELIAN. A ta byla pochována právě na CHAPEL ROCK. Výše zmíněný TOM the TINKEARD odpovídá místní legendě o “ TOM HICKATHRIFT „. Toho popsal WILLIAM BOTTRELL. ( M.B. )

Jak to bylo ve skutečnosti s ostrovem SAINT MICHAEL MOUNT ?

Na místě se nacházel MONASTÝR – MONASTERY ( anagram Mohorita ). Od 8. století. Ten ostrov daroval EDWARD ( EDUARD ) the CONFESSOR řádu svatého BENEDIKTA ( BEN ). A to je – EDWARD BEN EŠ. Bylo to převorství. Ke změnám došlo za vlády HENRY V ( JINDŘICH ). Pak se místo stalo majetkem CONVENT of SYON v ISLEWORTH ( MOHORITA OSTROV ) , MIDDLESEX. A to v roce 1424. V té době skončila souvislost mezi St.MICHAEL’S MOUNT a MONT ST. MICHAEL a souvislost s LOOE ISLAND, jenž byl zasvěcen ARCHANDĚLU MICHAELOVI. Ostrov se stal poutním místem se svolením garantovaném papežem GREGORY ( GRIGORIJ – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL ) v 11. století. Nejstarší stavba na vrcholku ostrova se datuje ze 12. století.

Sir HENRY de la POMEROY ( POMERANIA – POMOŘANSKO v POLSKU ) dobyl MOUNT v roce 1193, pro prince JOHN v době vlády Krále RICHARD I. Budova kláštera byla vystavěna v 12 století. Několik zemětřesení v roce 1275 zničilo stavby na ostrově – Kostel převorství. Glastonbury Tor. SYON ABBEY klášter the BRIDGETTINE ORDER ( O.B. ) získal Mount v roce 1424. A další jména v historii ostrova jsou HENRY VI. a EDWARD IV. a ELISABETH I. A zase JINDŘICH a EDUARD a THE BASIL.

V průběhu Druhé světové války byl ostrov opevněn. Po válce některá šetření prokázala, že JOACHIM von RIBBENTROP nacistický ministr zahraničí, měl představu, že po dobytí ANGLIE bude na ostrově St. MICHEL MOUNT žít. A archivní dokumenty z třicátých let 20. století prokázaly, že v době, kdy byl velvyslancem ve Velké Británii pravidelně ostrov navštěvoval. Velvyslancem ve Velké Británii byl od roku 1936 do roku 1938. A v roce 1935 byl spoluautorem námořní smlouvy mezi Velkou Británií a Německem. Narodil se ve WESEL ( WASIL ). Jeho manželka byla ANNA ELISABETH HENKELL – ANNA a THE BASIL a HEN – HAN – HON. Otec HENKELL vyráběl a prodával šampaňská vína. To jsou ta co při otevření bouchnou. HEINKEL byla společnost vyrábějící německá vojenská – bombardovací letadla. Založil ji ERNEST HEINKEL. RIBBENTROP byl po válce odsouzen v norimberském procesu k trestu smrti a dne 16. října – OCTOBRE – byl popraven. 16. říjen je i 16. březen. To se narodila moje sestra ANNA a je to i 14. březen se všemi daty která jsou zde stále a stále dokola. Narození EINSTEIN a teta AURÉLIE a odlet generál MORAVEC – 11 zpravodajců s KLM přes AMSTERDAM do LONDÝNA v roce 1939. Samozřejmě, že je třeba připomenout, že RIBBENTROP byl spoluautor sovětské německé smlouvy o neútočení z 23. srpna ( to je i 21. srpna a to je i 12. srpna – 12.08. a i 08.12. ) roku 1939 spolu s V.M. – Vjačeslav MOLOTOV.

A s čím je shodné slovo – název ROH – HORN – vyčnívajícího z Anglie do Atlantiku ? CORNWAL – CARNIWAL – CARNEVAL. To je název místa, události, akce, kde se setkávají lidé v převlecích. Spousta hluku, randál a spousta lidí navlečených do běžně lidmi neužívaných zcela necivilních oděvů.

Zpět k vodním ptákům.

“ Tradiční systematika řadila do řádu Pelecaniformes šest skupin vodních ptáků – pelikány, kormorány, anhigy, fregatky, tereje a faetony. Řád se dříve označoval jako VESLONOZÍ.“ To jsou samozřejmě i VESLA – VASIL.

“ Nejstarší známé fosilie pelikánovitých ptáků pocházejí z období pozdního eocénu (asi před 40 miliony let) a byly objeveny na území Egypta (druh Eopelecanuns aegyptiacus ).“ Asi před 40 milióny léty je i XL – EL CHE. A v Egyptě jsem byl krátce při cestě z ATÉN do ADDIS ABEBA. A a AA. Při jednom z pokusů o mojí likvidaci. Praha – Atény -Addis Abeba – Lusaca – Harrare – Nairobi – Curych – Praha. Leden 1989. V době tzv. “ PALACHOVA TÝDNE „. Těsně před tím, než ke mně přiletěla na návštěvu CELIA GUEVARA SNARCH – dcera ERNESTO CHE GUEVARA. V doprovodu kormidelníka z lodi GRANMA. Jejíž návštěvu, podle mého názoru organizoval generál ORNALDO OCHOA SÁNCHEZ. Hrdina KUBY a spolubojovník EL CHE. Velitel Západního vojenského okruhu Kuby. Po návštěvě Gorbačova v květnu 1989 na Kubě, obviněný z obchodu s drogami. A v červenci 1989, popravený v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. V době kdy jsem v HAVANĚ byl také já ( pravděpodobně ve stejné době ). BARACOA je také město v provincii GUANTÁNAMO. A přesně rok před popravou generála ORNALDO OCHOA SÁCHEZ jsem tam byl na dnech československé a kubánské mládeže. Jsem přesvědčen, že umístění tohoto setkán právě tam, v GUANTÁNAMO organizoval právě jmenovaný generál. Je tam také základna US MARINE. Byl jsem se na ní pochopitelně podívat z té kubánské strany.

„VOLAVKA je český název pro několik rodů brodivých ptáků brodivých ptáků  z čeledi volavkovitých. Dohromady tvoří podčeleď volavek Ardeinae. Do české fauny patří šest druhů: volavka popelavá, volavka červená, volavka bílá, volavka stříbřitá, volavka vlasatá, volavka rusohlavá.“

Co je zajímavé na těchto šesti druzích volavek ? Jedna je popelavá – popel je ASH v angličtině ( německy ASCHFAHL ). Jako naše AŠ osvobozená americkou armádou. Dříve bylo popsáno konkrétně kým a proč. Druhá a třetí je bílá a červená. Jako druhy vína a jako vlajky v měst v souvislosti s mým příběhem. Další druh je stříbřitá – SILVER, jako anagram EL VASIL a dvě výsadkové skupiny z Velké Británie SILVER A a SILVER B. A stříbro za DRUHÁ místa ve všech možných soutěžích, všude na světě. Další je volavka vlasatá. VLASY jsou VASIL a také HAIR – Formanův film. A poslední je rusovlasá. Jako barva, tradičně přisuzovaná vlasům SKOTŮ a IRŮ.

Ца́плевые ( Ardeinae) – ruský název VOLAVEK – CÁPLEVIE – je přímo zřetelným důkazem proč se v polském jazyce jmenují CZAPLE. Co ještě můžeme vidět u názvu VOLAVKA. Samozřejmě je to i výše uvedené VLVK – různé kombinace VASILEK.

A to nejdůležitější na konec. Slovo volavka má v češtině dva významy. Tedy podobně jako vše co je důležité v mém příběhu ( to jsou minimálně DVA významy ). Jednak je to BRODIVÝ pták. ARDENAE. A za druhé je to “ Lákadlo, Vábidlo“. Velká písmena jsou tam proto, že to je i L.V. a to je i L.B. – ELBE. BROD je spousta míst v mém příběhu ( Vltava – Moldau u ostrova Štvanice v Praze , a vojenský brod v Horní Počaply ), ale hlavně je to Havlíčků Brod. Ale ještě důležitější je, že to je i DR. OB. Doktor – Operace Benjamin. Byl to i MAX BROD. M.B. Kde přišla VOLAVKA ke svému jménu ? Údajně, jak říkají odborníci je to proto, že při lovu ryb ( citace ze slovníku Jiří Rejzek ) “ má krk esovitě přitisknutý k tělu, takže ten působí dojmem volete“. Volavka ale Vole, jako jiní ptáci , živící se rybami prý nemá. Jde tedy o zdánlivé VOLE. Takové to naše zakuklené. Jako VOLE. A krk je ESOVITĚ přitisknutý k tělu – tedy jako písmeno S. A to je i 2. DVOJKA.A VOLE – V.L. tedy i L.B. – ELBE a ELBA atd.

V textu jsem zvýraznil slovo ARDENAE. Proč ? Proto, že to je nápadně podobné slovu ARDENY. Ve dnech 16. prosince 1944 až 25. ledna 1945 se odehrála bitva v ARDENY. Také je známa pod názvem BATTLE of the BULGE. Byl to předposlední pokus nacistického Německa o zvrácení průběhu Druhé světové války. Poslední jejich ofensivní operace se jmenovala JARNÍ PROBUZENÍ. Z čeho je dnes zcela zřejmé. Začátek ofenzívy plánovali na 10. prosinec. Pak byl odložen na 16. prosinec. Co nám říkají tato dvě data? Obě jsou i 8. prosinec. Jsou tedy klíčová. 10 minus dva je 8. prosinec a 16 děleno dvěma je také 8. prosinec. Obě data jsou tedy i 08.12. a to je datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA a také jsou i 12.08. a to datum narození mého otce. I jsou datum 21.08. A to je datum okupace z roku 1968 a datum kdy probíhal pokus o puč v SSSR v roce 1991. Můj otec se narodil v roce 1919. Datum konce bitvy je 25. leden. A to je i 23.01. tedy 123 – moje rodné číslo. Místo bitvy bylo Belgie a Lucembursko – B.L. – ELBE – LABE. Pro můj příběh není důležité co se tehdy odehrávalo. Jde o data a údaje. Spojeneckým vojskům velel generál EISENHOVER. Jeho příjmení je ŽELEZNÝ HAVEL. Tak to bylo v OF, kdo si pamatujete rok 1990. HAVEL a ŽELEZNÝ. Železného otec byl příslušníkem československé armády v SSSR u Ludvíka SVOBODA. Jako můj otec. Nebo je to také ŽELEZNÝ HEVER. JACK. Jako před chvílí zmíněný JACK the GIANT KILLER. A samozřejmě, jako HEVER nerozlučná pomůcka automechaniků – nás, opravářů aut. Dále to byl generál OMAR BRADLEY a to je pochopitelně O.B. Jako Operace Benjamin/Bartoloměj. O.B. byl po válce Charmain JOINTŚ CHIEFS of STAFF USA a byl pětihvězdičkový generál. Druhým jménem byl NELON – jako admirál NELSON. Omar Bradley se narodil ve státě MISSOURI. MIZURI vyslovíme. Jako moje přítelkyně v v srpnu 1968 iniciálami V.M. jejíž otec MIZERA – pracoval v MERKURIA a bydleli v domě s armádním generálem Martin Dzúr v KOULOVA ulice u hotelu INTERNATIONAL. Kde jsem se v roce 1967 setkal s Ernesto Che Guevara. Pro moji přítelkyni V.M. jsem šel ráno 21. srpna 1968 a společně jsme v Praze navštívili všechna místa a události toho dne kdy začala invazí Okupace Československa “ tetami “ z Varšavské smlouvy. Generál Omar Bradley se narodil 12.02. a to je i 12.11. Tedy 1775. Dalším byl generál COUTNEY HODGES a to je C.H. – CHE – EL CHE. Dále generál ANTHONY McAULIFE. ANTONÍN – kostel a dvě ulice – je klíčové jméno v místě kde jsme žili a jméno manžela sestry mojí matky a DVOU presidentů Československa po Druhé světové válce. Byl i A.M. jako matka mého otce a jeho sestra a také jako moje sestra. Byl podle příjmení potomek – SKOT. Další byl generál GEORGE SMITH PATTON. Ten který před tím bojoval v “ NORMANDII“ té bývalé, kdysi dávno pod rodem NORMANŮ na SICÍLII. Kde bojoval kdysi dávno Admirál Admirálů Georgis Antiochojský. Byl i SMITH – ŠMÍD. A vy si vzpomínáte, že se narodil dne 11.11. a to je i 17.11. První je datum konce První světové války a narození mého bratrance KAREL GEBET III. žijícího po Okupaci Československa v roce 1968 v emigraci ve Frankfurtu, kde bylo po Druhé světové válce sídlem velitelství amerických okupačních sil v Německu. V jehož čele byl generál EISENHOVER. A 17.11. je studentské datum a datum let 1939 a 1989. Generál PATTON se v roce 1912 zúčastnil Olympijských her ( O.G. ) ve STOCKHOLM – SWEDEN. PATTON závodil v PĚTIBOJI a byl PÁTÝ. A PATTON je také, jako česky někdo kdo byl PÁTÝ. A dalším, kdo stál v čele spojeneckých vojsk byl maršál BERNARD LAW MONTGOMERY. B.L.M. – klíč – FaB. B je i VASIL a L je i LUDMILA a MONTGOMERY je anagram MOGORITA – MOHORITA. A pravda je to proto, že se narodil 17. LISTOPADU. Tedy 17.11. Vlastně také jako generál PATTON – 11.11. a datum ukončení První světové války a datum narození mého bratrance KAREL GEBELT 11.11. Které po přičtení data narození jeho mladšího bratra PETR GEBELT- 06.11. nám dává 11 plus 6 je 17. 11. A když k tomu přičteme ještě, jak se psalo v 19. století JABLKO s písmeny GABLTA, tak nám vychází i APPLE a i APFEL a i APPEAL a i APPELL.

Aby to skutečně všechno byla pravda tak na druhé straně – Nacistického Německa jsou uváděni jako velitelé v bitvě u THE BULG – GEBELT – THE HAVEL – BASIL, nebo Battle of the ARDENY velící ADOLF HITLER. Jeho manželka byla BRAUN. Narodil se v BRANAU. Narodil se 20. dubna a to je i 20. září. Tedy mezi mnou a druhým manželem mojí sestry GEORGE – JIŘÍ UHER – MAGYAR. 19. a 20. a 21. září. Narodil se v roce 1889 kdy byla založena ve Francii firma – pekárna, cukrárna – PAUL. To můžete vidět i v PRAZE – mají toto datum uvedené ve svých provozovnách. Sto let před rokem 1989. Iniciály jeho jména jsou HA. Tedy jako hebrejský člen. Jestli někdo z vás zná tak dobře ruštinu, tak budete vědět co slovo ČLEN v ruštině znamená. Já samozřejmě nevím, od kdy se to slovo používalo ve svém vulgárním významu, jak jsem se s ním seznámil já při svém pobytu na Vysoké škole komsomolské v Moskvě. Jestli již před válkou, nebo jej někdo vymyslel právě v souvislosti s Hitlerem. Dále to byl WALTER MODEL – W.M. a to je i V.V.M. nebo ruské V postavené na hlavu a je to latinské L. Tedy podle naší šifry i V.L.M. – B.L.M. – základní klíč celého mého příběhu. kromě toho jsem měl v počátkem sedmdesátých let jednoho přítele, jmenoval se KABEŠ ( BAŠEK – VAŠEK )a byl pravděpodobně vnukem ministra financí Československa z počátku padesátých let. Ten mi neříkal jinak než MODEL a BAŠEK. Asi jako jsme si my v učení říkali VOLE a jako v Argentině říkají CHE, tak on říkal MODEL. Proč ? To skutečně nevím. Další generál byl GERD von RUNDSTED. Křestní jméno GERD je DR. G. Doktor CHE. Což byla později pravda protože CHE byl lékař – doktor. Já byl také doktor, ale společnosti, ne jednotlivých osob. RUND kromě toho znamená v češtině OBLÝ – a to je B.L. – ELBE -LABE atd. RUNDT už znamená KOLA. STEDT je asi původně STADT – MĚSTO – ORT. Ano vidíte správně. Jedno jméno a v něm je OB a druhé The OR. Operace Benjamin Otmar Reidl. Anebo řeka OB na Sibiři ve městě Novosibirsk – Nikolajevsk, kde jsem byl v červnu 1972 na praxi z Vysoké školy komsomolské a přátelil jsem se tam s GULYA CHAMRAJEVA, BALETKA z TAŠKENT – UZBEKISTÁN -T.A. – TÁBOR nebo hora TAVOR ve Svaté zemi. Další generál byl HASSO von MANTEUFFEL. HASSO je i HA SSM – O je jako hebrejské koncové písmeno M. A když SSM tak i MSS a tak i hokejová výzbroj z KANADY – CCM. A kanadské jednotky se také zúčastnily bitvy v ARDENY. Je to i HESSE kde se nachází FRANKFURT a je to také HESSE, který jako nacistický pohlavár odletěl do Velké Británie a přistál v SCOTLAND – SKOTSKO. U města GLASGOW. Což je čteno “ hebrejsky “ odzadu WOKZAL G. Nádraží G. Nádraží 7. protože G je 7 písmeno v latinské abecedě. A to bylo v našem případě nádraží na Praze 7 – HOLEŠOVICE BUBNY – H.B. U kterého jsme žili v ulici Antonína Sochora. A kde jsem, na kolejích mezi vagóny přísahal spolu s dalšími dětmi od nás věrnost americké armádě a odkazu generála PATTON. Velmi důležité , ale je příjmení tohoto generála s křestním jménem HASSO. jmenoval se totiž MANTEUFFEL. A MANTEAU je francouzské slovo pro naše KABÁT – i TABÁK a to je vévoda z MARLOBOROUGH ( cigarety ) a WINSTON ( cigarety ) CHURCHILL ( doutníky ) a výrobce tabáku v Rusku v 19. století ŽUKOV. A můj otec seskočil u MAKOV v okrese ČADCA – od slova ČADIT – KOUŘ. .A MÁKOV – MÁK – jako “ FLANDERSKÁ MAKOVÁ POLE “ symbol První světové války, která skončila dne 11.11. A strážmistr FLANDERKA, Haška, a můj spolupracovník na ÚV SSM také FLANDERKA. Ale hlavně je MANTENAU v angličtině COAT. Vyslovuj KOUT. Tedy ROH – CORNER – HORN – ROG – CERNU – RUACH – ROCH – atd. Proč je to pravda ? Protože můj spolužák z ročníku V 25 na vysoké škole politické ve Vokovicích, kde “ de facto „, v roce 1989 padl komunistický režim se jmenoval KOUT – Václav KOUT ( nejsem si stoprocentně jist zda byl Václav ). A protože všechno u DVOJKY musí být zdvojeno, tak druhý spolužák z ročníku V 25 byl KOUTNY Jaroslav. Ten se mnou odešel pracovat do stejné funkce po škole. Oba jsme šli pracovat na český ÚV SSM. Oba dva jsme dělali tajemníky. On byl z Hodonína a já z Prahy – H.P. Hebrejsky je COAT – KABÁT , slovo MAIL – ano jako POŠTA. Počtovoje Odělenie nebo Post Office, které mají zkratku v počátku českých a německých a polských CZAPLE – POCZAPLE – POČAPLE – POČAPLY – POTTSCHAPELL. Francouzsky je to slovo COAT – KABÁT i CAPOTE. Jako spisovatel TRUMAN CAPOTE. Jako v době bitvy v ARDENY, již zvolený, ale těsně před nástupem do funkce, vicepresident USA TRUMAN a záhy už president ( HARRY – JINDŘICH a TRU – TER – TOR atd. ). A jako náš termín. Nás automechaniků – KAPOTA. ALE CO JE V TOMTO MOMENTU KLÍČOVÉ A ROZHODUJÍCÍ ? ŽE TO JE JAKO NĚMECKÉ KAPUTT – ROZBITÝ, ZNIČENÝ, ZDEPTANÝ. Dalším generálem byl SEPP DIETRICH. Jako další můj spolužák na Vysoké škole politické v Praze, v ročníku V 25, DITRICH Jaroslav. Později také můj spolupracovník na ÚV SSM který byl z Východních Čech. A jako DITRICHOVA ulice u kostela, KARLA BOROMEJSKÉHO – CYRIL ( KONSTANTIN ) a METODĚJ, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, v RESSLOVA ulice na Praze 2 – DVOJKA. Jousek nad náměstím JIRÁSKA. Naproti pamětní desky ŘEZÁČE. Pod DOBYTČÍM trhem, dnes KARLOVÝM náměstím. Kde napsal MÁCHA svůj MÁJ ( MAG ). U VLTAVY – MOLDAU ( ÚSTÍ do LABE u MĚLNÍK) . Stejného názvu jako symfonie SMETANA BEDŘICH. Která má velmi podobnou melodii s hymnou IZRAELE, jménem HA TIKVA. A dalším generálem byl ERICH BRANDERBURG. Jako ERICH – ERIK HONECKER, poslední nejvyšší představitel NDR – Německé demokratické republiky, v sovětské okupační zóně. A jako BRANDEMBURG am HAVEL. BRANDEMBURG na řece HAVEL.

V oblasti bojů se nachází městečko SAINT VITH. Svatý VÍT. Jako kostel svatého VÍTA, VÁCLAVA a VOJTĚCHA ( ADALBERT – ALBERT ) na PRAŽSKÉM HRADĚ – H.P. Tam bojoval generál ROBERT HASBROUCK – H.S. – HOLY SPIRIT a BROUCK – BROUK – ŽUK – BEATLE – BUG . Generál byl ROBERT tedy i BOB – BENJAMIN OPERACE BARTOLOMĚJ.

Ještě další jména jsou v souvislosti s touto bitvou vzpomínána. Je to jméno OTTO SKORZENY. O.S. – Strategické operace. A druhý je válečný zločinec JOCHIM PEIPER. Ten se uchoval v dějinách jako jeden z těch, kteří se podíleli na vraždách vojenských zajatců. V případě této bitvy šlo o americké vojáky. Byl po válce odsouzen k doživotí. Trest mu byl změněn. Pak byl propuštěn. Zůstal ale aktivním nacistou. Pracoval u PORSCHE a pak u WOLKSWAGEN. ( u aut ). Pak přesídlil do FRANCIE. Tam si pronajal v roce 1976 dům v TRAVES ( TRE – TREE – TOR -atd. ). A 14. července 1976 tam zemřel. Bylo to v souvislosti se zapálením jeho domu. A bylo to žhářství, právě v souvislosti s odkazem na jeho nacistickou minulost. Na místě nalezli zápalný koktail MOLOTOV ( VJAČESLAV – V.M. ) Pro můj příběh je důležité to, že se jmenoval PEIPER. Jako PIEPER zakladatel zbrojovky HERSTAL v LIEGE – BELGIE. Jejich zbraň WINCHESTER si můj otec koupil v červnu 1948. ( spolu s pistolí STEYER – to je rakouské město – ŠTÝR – česky i ŠTÍR – ŠKORPIÓN ) A jako anglické PEPPER – PEPŘ. Jehož jeden druh byl pojmenován po SCHILLER – jednom ze tří německých géniů, kterým byl vystavěn v době vzniku jednotného Německa pomník v BERLÍNĚ. ale také jako české PAPÍR. Jehož výroba byla soustředěna do ŠTĚTÍ u řeky LABE a u LITOMĚŘIC a u POČEPLIC naproti HORNÍ POČAPLY. A stroje na výrobu papíru se vyráběly v POTSCHAPPELL ( FRIDRICH MÜLLER – BEDŘICH – B.M. ) a v CIEPLICE ( HEINRICH FÜLLNER – H.P. a JINDŘICH). A vy si vzpomenete, že o Vánocích roku 1974 byla ve ŠTĚTÍ v papírnách velká havárie a že jsem tam trávil i Štědrý den při její likvidaci. Likvidaci nánosů celulózy uniklých ze strojů – zásobníků. Jako voják základní služby v LITOMĚŘICE – kasárna JIŘÍ z PODĚBRAD. A kdy zemřel PEIPER ? 14. července. Na výročí pádu BASTILA. to je THE BASIL. Nebo THE GEBEL – THE HAVEL a GEBELT. 14. červenec je i 14. červen. A to je svátek VASIL, narození ERNESTO CHE GUEVARA a datum výročí vzniku US ARMY v roce 1775. PEIPER zemřel v roce 1976. A to je i 1919 – rok narození mého otce a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a i rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. A tak se také stalo. Rusky je papír BUMAGA – B.M.G. tedy BENJAMIN M.G. Nebo kombinace Basil Mohorita a Michail Gorbačov. A samozřejmě také jako PIPER. DUDÁK. Strakonický dudák například. Divadelní hra TYLA, Josefa Kajetána. Který složil slova pozdější české – československé hymny v kasárnách Jiřího z Poděbrad, vedle kláštera Kapucínů, se sochou svatého JUDY TADEÁŠE na náměstí Republiky v Praze. V těch kasárnách kde sloužil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK, dlouhá léta. A stejného jména jako kasárna Jiří z Poděbrad v Litoměřicích, kde jsem sloužil já. A stejného města jako Poděbrady, kde byli v internátu Václav Havel, Miloš Forman a bratři Mašínové. Samozřejmě připomínám v souvislosti s tím i oblast kterou spravoval Jiří z Poděbrad – Mladá Boleslav – M.B. A aby byl výčet dokonalý tak PIPER je typický nástroj pro SKOTY. SKOTSKO – ALBA – L.B. – ELBE – ELBA. Na dudy ( GAITA ) hrají i ve španělské GALICIA – HALIČ a ASTURIA a MALLORCA – jako majorka Marie Alexandra FORTUS, zpravodajská důstojnice ve Druhé světové válce. Která navštívila i pracoviště mojí matky na Strossmayerově náměstí, někdy v sedmdesátých letech. Důležité pro můj příběh je to, že ve své knize Zápisky rozvědčíce, kterou napsala ihned po Druhé světové válce popsala hledání podzemní továrny RICHARD v LITOMĚŘICÍCH. Pravda to je všechno proto, protože mi moje manželka, jako první dárek po naší svatbě koupila hodinky značky FORTIS. Firmu na jejich výrobu založil v roce 1912 WALTER VOIGT – tedy i W.V. i M.V. Firma byla úzce spojena s letectvím

A zase zpět k VOLAVKY. Tentokrát v Polštině. CZAPLE – CZAPLI. Našel jsem na mapě Polska celou řadu míst s tímto názvem. A jedny CZAPLE na Ukrajině, u hranice s Polskem. Jejich poloha v Polsku je nesmírně zajímavá. Je jich mnohem více než u nás a v Německu PO ČAPLE – PO ČAPLY – PO TSCHAPPEL. Pokusím se uvést všechny. S informacemi proč mohou být důležité pro Operaci Benjamin/Bartoloměj. Už nebudu opisovat – vysvětlovat, proč to či ono zvýrazňuji. Myslím, že vy kteří čtete, budete v obraze i bez toho.

CZAPLE, Lower Silesian Voivodeship ( south – west Poland )

Je to část obce LUBIEL – L.B. – ELBE. Leží v LOWER SILESIAN a to je i L.S. ale i I.S. tedy i S.I. Nachází se v okrese GÓRA – španělsky je GORRA čepice, čapka, CZAPKA. Je to i G.R. – G.L. – EL CHE. Leží v kraji WASOSZ. WASOSZ a GORA je i M.G. V letech 1975 až 1998 byla ve vojvodství LESZNO – LEŠNO. Tedy i OLŠE a L.S. a l.S. tedy S.I. Secret Inteligence. Nejdůležitější pro můj příběh je to, že řeka protékající okresem GÓRA se jmenuje ORLA a ta se vlévá do další řeky protékající okresem GÓRA a ta se jmenuje BARYCZ. A ta se vlévá do další řeky protékající okresem a ta se jmenuje ODRA. Tedy O a B a O. Nebo také ODRA – DR a BARYCZ – BASZYL a ORLA – OREL – EAGLE – GL – EL CHE. GORRA španělsky je také pokrývka hlavy. A řeka ODRA která protéká tímto okresem GÓRA, kde jsou CZAPLE jako část obce LUBIEL – EL LB – EL LEBE/ELBE/ELBA pramení v ČESKU. V ODERSKÝCH HORÁCH – SUDETECH. Pramení na jihovýchodním svahu FIDLŮV kopec. Ano FIDLŮV jakoby FIDELŮV. Anebo FIDLER – HOUSLISTA. A je to na LIBAVÁ – L.B/V. Naše známé ELBE. U obce KOZLOV – VAZILEK/VASILEK. Dále protéká Moravskou Bránou – M.B. V horním toku mezi Bohumín a Olza – O.B. tvoří hranici ČESKA s POLSKEM. Takže je to M.B. a O.B. a Č.L.- EL CHE.

CZAPLE, Góra County in Lower Silesian Voivodeship ( south – west Poland )

Stejný okres jako předcházející CZAPLE. Německy HOCKENAU. Také LOWER SILESIA – S.I. V župa ZLOTORYJA – to je moje teta ZLATA/ AURÉLIE z H.B.A je také v okrese GORA. Je to vesnice v obci PIELGRZIMKA. To je náš PELHŘIMOV s kostelem svatého BARTOLOMĚJE a mým spolužákem z Vysoké školy politické NOVÁK – VANEK – KONEV. V letech 1975 – 1998 patřila obec do vojvodství LEGNICA – jako naše LHENICE. Ty mají ve znaku JABLÓŇ a JABLKO a stojí tam kostel svatého JAKUBA/KUBA atd. A název města a asi i toho polského je od slova PILGRIM – POUTNÍK. Jako představitel skupiny POUTNÍCI, který mě vítal na silnici po přejezdu hranic, autem, z RAKOUSKA, se svojí třídou. Byl totiž povoláním středoškolský profesor. Ve Vídni jsem byl u předsedy mladých sociálních demokratů Rakouska. V září 1989. Později se stal předsedou rakouské vlády.

Vesnice CZAPLE je poprvé uváděna v roce 1379 pod názvem HOKENOV a od roku 1726 jako HOCKENAU. Vzpomínáte na německé POTTSCHAPEL – jejich název byl prý odvozen od PŘIČAPNOUT ? HOCKEN znamená DŘEPĚT nebo SEDĚT na BOBKU. V místě žili od konce 16. století příznivci učení CASPAR ( KAŠPAR ) SCHWENCKFELD a žili zde do konce 18. století. V roce 1757 byla poblíž CZAPLE umístěna vojska Rakouska. V roce 1813 byla poblíž CZAPLE umístěna vojska NAPOLENA ( který skončil na ELBA ). V roce 1798 zde byla zřízena první evangelická škola. V katastru vesnice CZAPLE se nachází část obce CHOINIEC. Okolo ní jsou místa s celkem 7 kamennými kříži ( ! 7 tu bylo mnohokrát popsáno ! ) . Které jsou připomínkou dávné minulosti. Poslední kamenný ( stone, stein ) byl popsán v události z roku 1808 jako „oběšenecký kříž“.

CZAPLE, ŚWIECE County in Kuyavian – Pomeranian Voivodeship ( north-central Poland )

Německy GROSS ZAPPELN, je vesnice v okrese SWIECE ve vojvodství KUYAVIAN – POMERANIAN. To je i KYJEV i sir HENRY de la POMEROY vzpomínaný u CORNWALL – CORNWEALAS. ŚWIECE jsou vzdáleny asi 47 kilometrů od města TORUŇ. ŚWIECE – SVÍCE jsou oheň ( více bude na konci k tomuto místu ) – O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin. TORUŇ je i místo, na C.R. – Carpathian Ruthenia. Je nedaleko od VOLOVÉ. Bylo na hranici SSSR s Podkarpatskou Rusí, tehdy Maďarsko – Uhry – Magyar – MIKOLÁS HORTHY. A přes toto místo TORUŇ v C.R., přecházel otec v říjnu 1939 hranici do SSSR. Jmenuje se stejně jako polské město TORUŇ ( THORN – THE HORN , THORUNIA ) , ze kterého pocházel MIKULÁŠ ( NIKOLAJ, NIKOLA, MIKLÓS ) KOPERNÍK.

V Polsku se narodil ve Smogulecká Wieš dne 13. května 1851 BOGDAN HUTTEN – CZAPSKI.( H.B. ) Známá osobnost. 13. května je i 13. srpna a to se narodil Fidel Castro. A minus dva je to i 11. srpna a to se narodil Vasil Gyula Bilak. Zemřel dne 7. září v Poznani. To je i 14. září, kdy zemřel Masaryk Guarigue Tomáš a narodil se Masaryk Jan. Kdy seskočil výsadek WOLFRAM. Je to 07.09. a to je i 07.06. a to je i krát dvě 14.06. A to je svátek Vasil a narodil se Ernesto Che Guevara a byla založena US Army. Proč jej uvádím v této souvislosti ? Rodina CZAPSKI, nositelé erbu LELIWA, jsou stará POMERANIE šlechta, která převzala své příjmení právě ze jména obce jíž měli v držení. CZAPLE v okrese SWIECE. Později si přidali ke svému jménu i německé HUTTON. Které je od slova HUT – klobouk. Stejně jako pokrývka hlavy. Tím začali odkazovat svůj původ s rodem von HUTTEN z Německa ( se kterým ale neměli nic společného kromě jména.). Která právě ukazuje na souvislost CZAPLE s HUT. A v tom je právě klíč, který nás provází všemi těmi POČAPLY, CZAPLE, POTSCHAPPEL – CIEPLICE – CZAPKA. Jde o ČEPICE, ČAPKY, CAPPELLO, KLOBOUK, GORRA, ŠLJAPA a ŠAPKA,VÍČKO – VASCO – a to nejdůležitější CHAPEL. Pokrývky hlavy a místa a věci . Rodina CZAPSKI má v Krakově jako součást Národního muzea, své muzeum – CZAPSKÝCH – nebo – CZAPSKÉHO muzeum, které sami založili.

A proč je to pravda ? Stejný význam jako pokrývka – kryt na něco – víčko je v Ukrajinštině slovo KOVPAK. To byl dvojnásobný hrdina SSSR a jeden z nejvýznamnějších velitelů partyzánů na UKRAJINĚ. Narodil se 7. června ( to je i 14. června a i 14. září ). Zemřel 11.12. 1967. A to je i 1775 a i rok 1919 a 1991. Byl z KOTELVA ( THE VASIL ) a zemřel v KYJEV. V roce 1915 dostal za statečnost v bojích v carské armádě vyznamenání Svatojiřský kříž ( IV. třída ). OSOBNĚ MU JEJ PŘEDAL CAR NIKOLAJ – MIKULÁŠ II. Zúčastnil se i ofenzívy generála BRUSILOV – BRO VASIL. V roce 1919 se přidal k bolševikům. V období Druhé světové války jej dne 31. srpna roku 1942, v MOSKVĚ osobně přijal STALIN a VOROŠILOV. 31. srpen je den mého neprávoplatného přijetí do KSČ v roce 1970. A je to také 29. srpen SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ a také je to 13. srpen a to je datum narození FIDEL CASTRO.

A proč je to ještě všechno pravda ? A důkaz, že šlo o Operaci Benjamin/Bartoloměj ? V roce 1977 ( všimněte si roku 77 ) se stal předsedou Ústřední a kontrolní a revizní komise ÚV KSČ MIROSLAV ČAPKA. Před ním byl v této funkci MILOŠ – MILOUŠ JAKEŠ – JAK a EŠ – JAX – JAKS. A před tím byl v této funkci PAVEL HRON. Původně KAREL. Byl z BERANOV ( připomínám mojí babičku BARAN a strýce a tetu BARANNIKOV ) a narodil se ve stejný den jako HUSÁK AUGUSTÝN – GUSTAV. A bydlel na MOLOCHOV Praha 7. ČAPKA se narodil v RAKODAVY dne 13. června 1925. Rok 1925 je i rok 1922 to se narodila moje matka i rok 1950 a to se narodila moje manželka SVOBODA, i rok 1952 a to jsem se narodil já, a i rok 1955 kdy se narodila sestřenice Alena/Alice Barannikov. 13. červen je i 13. července a to je minus DVA i 11. červenec, den, kdy se narodil otec mojí manželky SVOBODA a kdy se narodila OLGA HAVEL. 13. června je i minus DVA 11. června a to je i 17. června a to se narodila moje babička HAHN – HON – HAN. Aby to byla pravda tak ČAPKA zemřel dne 27. listopadu. A to je 27.11. Tedy 1775. A aby to byl ještě větší pravda tak po něm šel do této funkce HAJN – z německého HÁJ – HÁJEK a dále – HAYK – ARMÉN – ARMIAN. A ten se narodil v roce 1919 – jako můj otec a jako generál BUNZÁK MICHAL ŠTĚPÁN a jako byl plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu 1991. A NARODIL SE VE STEJNÝ DEN JAKO MŮJ OTEC – JEHOŽ JÁ JSEM BYL OTISK. Správně řečeno, narodil se přesně ve stejný den jako moje manželka SVOBODA dne 08.12. A to je americkým způsobem psaní dat 12.08. A to je narození mého otce. I 21. srpen pochopitelně. Ale to už víte. A ještě větší pravda je to proto, že byl v LISTOPADU 1989 v této funkci. Jako před ním ČAPKA a před ním JAKEŠ a před ním HRON. A do této funkce přišel z U.L. – ÚSTÍ nad LABEM. Kraje, kde byly místně příslušné LITOMĚŘICE. Toho ÚSTÍ nad LABEM, kde zemřel v nemocnici druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR JIŘÍ – GEORGE – GEORGIUS. Kam patřily TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE – láska GOETHE ( I. GOTHE – I GOT – I HAVE – HAVE I – HAVEL ) ULRIKE a kde žil VINCENC GEBELT a ANNA PREIS a narodil se tam KAREL GEBELT I. Můj děda žijící po svatbě s HAHN – HAN – HON v HORNÍ POČAPLY u LABE – ELBE u MĚLNÍK.

Samozřejmě, že sem patří i ČEPIČKA – vězeň v koncentračních táborech Osvětim, Buchenwald. O.B. Po válce později ministr národní obrany, který nechal přejmenovat Vinohradské divadlo na ARMÁDNÍ DIVADLO. A oženil se s MARTA GOTTWALD – M.G. Narodil se v KROMĚŘÍŽ jako OTMAR REIDL a kde žila za DRUHÉ světové války rodina Ludvíka SVOBODA – dcera ZOE a syn MIROSLAV a manželka Irena – S.I. ČEPIČKA se narodil dne 18. srpna a to je i 16. srpna a to je i 19. srpna a to se narodil v roce 1919 generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK.

A aby vůbec nemohlo dojít k omylu, tak se tajemník krajského výboru SSM v Hradci Králové – Východní Čechy, jmenoval ČAPSKÝ. Pokud si dobře vzpomínám tak JAN – IAN – HONZA. Ale to už nevím přesně.

A proto, že to musí být jasné a pochopitelné – pro ty co tomu rozumí samozřejmě, tak ve španělštině jsou polské ŚWIECE – české SVÍČKY – VELAS. ANO VELAS – VASIL a VLASY – HAIR. CAPELLI.

CZAPLE, Wabrzeźno County, in Kuyavian- Pomeranian Voivodeship ( north – central Poland )

Vesnice v okrese WARBRZEZNO v KUYAVINAN – POMERANIAN. Nachází se asi tři kilometry od obce PLUŹNICA. Toto slovo je v překladu PLUH. Jako u nás Bratranci Veverkovi, po nichž nese jméno ulice u nás na Praze 7, kde žil armádní generál KAREL RUSOV – RUSWURM. V obci je kostel svaté MARGHARETA – MARINE. Vesnice leží asi 9. kilometrů od WRBREŹNO a asi 31 kilometrů od TORUŇ. Pro nás je nejdůležitější, kromě názvu CZAPLE i název WARBREŹNO. To je i MEZI BŘÍZAMI v polském původním výkladu. Z původního německého názvu FRIEDECK do 18. století a potom BRIESEN. Samozřejmě, že tam jasně vidíte jména související z celou operací. BREŽNĚV ( BIL ) a BERZIN IAN – HONZA BERZIN – H.B. a BEREZIN ALEXEJ – B.A.. FRIEDECK je pochopitelně FRÝDEK. Součást FRÝDEK MÍSTEK – F.M. – FRANTIŠEK MORAVEC. Místo na jehož teritoriu u MORÁVKA u FRÝDLANT skočila skupina WOLFRAM. A na jehož teritoriu se pohybovala společně s ní, skupina mého otce ARAP. A že to je pravda a souvislost potvrzuje to, že můj otec po válce v posádce FRÝDEK MÍSTEK sloužil. A jeho spolupracovník KAREL KARAS, společně s mnoha dalšími, tam žili.

A proč je to pravda ? Protože manželka Karel Gebelt II. bratra mojí matky, teta ZLATA/AURÉLIE se narodila ve FRÝDNAVA okres Havlíčkův Brod – H.B. Překládáno do češtiny jako SVOBODNÁ. A aby nemohl být nikdo na pochybách, tak se můj spolužák ve třídě na základní škole Strossmayerově náměstí jmenoval FRÝD. Ivan. A jeho matka byla EMILIE. Stejně jako jedna sestra mojí tety AURÉLIE/ZLATA. Ta byla také EMILIE. A otec byl na falešných dokladech se kterými působil za války na okrese FRÝDEK MÍSTEK také EMIL.

CZAPLE, Wloclawek County in Kuyavian – Pomeranian Voivodeship ( north – central Poland )

Také se nachází ve vojvodství KUJAVYAN – POMERANIAN. Okresní město WLOCLAWEK leží na soutoku řek VISLA (VASIL) ) a ZGLOWIACKA ( WASILEK a naše ZG – L.G. – EL CHE ) Název řeky v češtině je GLAGIN – EL CHE GIN – DUCH. Jeho název byl německy LESLAU (UASILLY – VASILLY) a latinsky VLADISLAVIA – VASILI a VLAD ( valašský kníže – VASILEK zvaný DRACULA – DR. EL CHE.

Ve městě je kostel svatého VITALIS (THE VASIL). A leží v blízkosti města TORUŇ. CZAPLE patří do obce LUBIEŃ KUJAWSKI. Já jsem se učil ve druhém ročníku v LIBEŇ v ulici MEZIHOŘÍ – MEŽGORJE. A to je také na UKRAJINĚ bývalé VOLOVÉ, s hlavním městem KYJEV. Takže jsem se také učil v LUBIEŃ – KUJAWSKI.

WLOCLAWEK býval samostatným vojvodstvím od roku 1975 do 1998.

CZAPLE, Podlaskie Voivodeship ( north – east Poland )

Je to část vesnice ZAKRZEWO v obci RADZILOW v okrese GRAJEWO. Nedaleko od hlavního msta vojvodství BIALSTOK. ZKRZEWO je WAZZILEK. RADZILOW je DR. WAZIL. BIALSTOK je BÍLÝ ve smyslu STOK majetek. Nebo SKOT. V polovině 16. století to byl šlechtický majetek okres WASOSKI v zemi WIŠOWA v provincii MAZOWIECKIE. V letech 1975 až 1998 byla součástí vojvodství LOMŹA. V 16. století to byl W a W a M a L. VASIL a VASIL ( dvakrát ) a MOHORITA a LUDMILA. Základní klíč Operace Benjamin. V.L.M. – B.L.M.

Okres GRAJEWO je i GAJER W. VÁCLAV GAJER vedoucí mojí studijní skupina na Vysoké škole politické. Byl z Prachatic a po škole přesídlil do TÁBOR. Kde byl vedoucím tajemníkem OV KSČ.

CZAPLE, Masovian Voivodeship ( east – central Poland)

Nachází se v WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKE – vojvodství ( M.W ). Okres WEGROWSKI v obci KORYTNICA. V letech 1975 až 1998 patřila do vojvodství SIEDLEC. Věřící spadají pod farní správu svatého STANISLAVA BISKUP MECZNNIK v CZERWONCE LIWSKIEJ. CZERWONCE jsou i ČERVENEC – JULY a 7. měsíc. STANISLAV byl můj bratranec za zdí v Horní Počaply STANISLAV GROMANN. STANISLAV je i VASIL STAN – A stan je CZAPLE – CHAPEL – PŘIKRÝVKA MÍSTA – VÍČKO. Samozřejmě že proto, že následují iniciály B.M. a C.L. – V.M. EL CHE. KORYTNICA – KORYTÁROVÁ se jmenovala dlouholetá tajemnice slovenského ÚV SSM v Bratislavě.

Okresní město WEGROW ( DABLE – 2 – V a EL CHE a DABLE – 2 – V ) , se nachází na pravém břehu řeky LIWIEC ( WASIL ). Městem prochází potok CZERWONKA. Prvním majitelem města byl STANISLAV z OLOMOUCE ( S.O. ) Po něm ( od roku 1476 – to je i 1919 a 1991 ) rodina UHROVSKY ( druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR JIŘÍ ). MARIANNA ( MARYNA ) UHROVSKÁ. Marianna bylo krycí jméno argentinské kolegyně ve škole v Moskvě. Byla to druhá ARGENTINKA. Jejich třetí spolubydlící na pokoji byla krycím jménem MARINA. Ta byla z COLUMBIA. Samozřejmě, že je na místě připomenout i svatá Marina Antiochojská, která má na Východě svátek dne 17.07. Později město vlastnila rodina RADZIWILL ( DR WAZILI ). Rodina KRASINSKY financovala v letech 1708 až 1712, výstavbu školy pro BARTOLOMITY. Budova sloužila jako kostel a seminář. BARTHOLOMAUS – MOHORITA BASIL. V roce 1839 se přesunula do JÁNOW PODLASKI ( HONZOV PODLASKI – H.P.). BARTOLOMĚJ klíčové jméno v příběhu. Ve městě je kostel svatého ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. Stejně jako u nás na Praze 7. na STROSSMAYEROVÉ náměstí, přímo u naší školy. U ulice ANTONÍNSKÉ.

CZAPLE v okrese WEGROW leží v blízkosti WARSZAWA. VARŠAVA – jako BERŠEVA – BEERSHEVA v IZRAELI u pouště NEGEV. SEDM PIV. Ve městě, kde bylo první několikaleté působiště, jako pracovníka zahraničního obchodu, MIROSLAV SVOBODA z PLZEŇ. Byl to otec mojí pozdější manželky. Byla tam tehdy jako dítě s rodiči.

CZAPLE, Lubusz Voivodeship ( west Poland )

Německy NEU TSCHÖPELN. V letech 1936 až 1945 se jmenovaly vesnice CZAPLE německy BIRKENSTEDT in der OBERLAUSITZ – O.B. Operace Benjamin/ Bartoloměj. BIRKEN je BŘÍZA – BŘEZOVÉ MĚSTO. Jako BREŽNĚV ( BIL ) jako BERZIN IAN ( HONZA BERZIN H.B. ) a jako ALEXEJ BEREZIN ( velvyslanectví SSSR v roce 1988 a 1989 ). A jako tajmeník ÚV SSM IAN BREZNICKÝ. LUBUSZ je i LUBOŠ – LUBOMÍR. To byl můj spolupracovník na ÚV SSM LUBOMÍR LEDL a také to byl ministr vnitra a v té době nadřízený mého otce LUBOMÍR ŠTROUGAL a později předseda federální vlády. Z VESELÍ ( VASILI ) nad LUŽNICÍ ( srovnej s před chvílí popisovanou PLUŽNICÍ ). A STROUHA ( L ) jako ukrajinské STROUGA ( L ) jako moje prababička příjmením RILLE – z němčiny je to také STROUHA. Nebo ŽLÁBEK. Jako můj kolega v basketbalovém oddílu METEOR PRAHA, anebo jako generální ředitel Vojenských staveb, generál ŽLEBEK.

Tyto CZAPLE leží v obci TRZEBIEL – TRE BAZIL. TRE – TREE – TORONTO a TURÍNO a TOR a THOR atd. A v okrese ŹARSKI – ŽÁRSKÝ – OHEŇ – SVĚTLO – OR – O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin/Bartoloměj. Od roku 1975 do roku 1998 patřila vesnice spolu s obcí a okresním městem do vojvodství ZIELONOGÓRSKIEGO – ZIELONA GORA. GREEN MOUNTAIN – G.M. S jedním R navíc je to španělská GORRA – ZELENÁ ČEPICE. A ty nosí kdo ?

CZAPLE, Bytów County in Pomerian Voivodeship ( north Poland )

CZAPLE v POMERIAN vojvodství leží v obci LIPNICA a v okrese BYTÓW. LIPNICA je pochopitelně Haškova LIPNICE. A LIPNICOVITÉ do kterých patří ŽITO a to je ŽITNÁ ulice. Se všemi jejími slavnými obyvateli, kteří souvisí s Operací Benjamín/Bartoloměj. Sami iniciály LIPNICE a BYTÓW jsou L.B. Tedy ELBE – LABE a ostrov ELBA. A LUDMILA a BASIL – moji rodiče. A aby to všechno byla pravda tak se nachází tato část Polska u hlavního města vojvodství GDAŇSK – německy DANZIG. Jako již vám známé anglicky vyslovené DANCING. TANEC nebo TANCOVÁNÍ. o kterém je celá jedna z předcházejících kapitol. Místně se tyto CZAPLE nachází v oblasti KASHUB. KAŠUBA bylo příjmení prvního v dějinách tajemníka ÚV KSČM po revoluci v roce 1989. Po založení KSČM. Byl Josef a byl z BRNO. Asistent z vysoké školy.

V BYTÓW – německy BÜTOW v kašubském BËTOWO se nachází křižácký hrad a kostel svaté KATEŘINY. Který byl původně svaté ELISABETH ( THE BASIL ). Je tam i kostel svatého JIŘÍ. Samotný název je označení DVOJKY – BET – druhé písmeno hebrejské abecedy. A k tomu DOUBLE W. Tedy 2 a 2. 22. Ve všech jeho významech. Město vlastnili Braniborští Markrabata – B.M. Roku 1317 předal Brandenburský Markrabě Waldemar zemi WARCISLAW IV. To je WARC – WASIL a SLAW a to je zase WASIL. Dvakrát Vasil. Otisk – otec a syn. Tento pán předal zemi v roce 1321 ( 123 a 1 moje rodné číslo ) maršálu HENNIG BEHR – H.B. A maršál a ING. HEN – HAN – HON – HAHN, jak bych byl já po babičce z Horní Počaply. V tomto roce 1321 je zmínka o městě jako o BUTOW. Krásný příklad z názvů města jak byly samohlásky v názvech míst, měst, obcí a lidí nedůležité. Ve městě sídlil Řád německých rytířů. Po bitvě u GRUNWALDU ( hospoda v Horní Počaply a generál ARTAMONOV ) je král WLADYSLAW Jagelonský předal princi BOGUSLAW VIII. Pak jej vlastnil ERYK II. ( ERICH HONECKER a ERICH MIELKE ).

Ve městě byl po Druhé světové válce využit ne zcela zničený viadukt ze Štětína. Byl převezen do Bytowa a tam postaven. Jmenuje se KLODNY MOST. Jeho architektem ve Štětíne byl WILHELM MEYER a byl ze SCHWARTAU. Proto byly jeho zachovalé části po bombardování do BYTÓW po válce převezeny a byly použity k opravě tamního také zničeného mostu. VILÉM – V.L.M. – B.L.M. a MEYER k tomu. SCWARTAU je jeho místo narození. Je to město lázně – BAD SCHWARTAU. Tedy polsky CIEPLICE SCHWARTAU. KLODNY MOST, ano, jako KLADNO. Město se kterým vyjednával spolupráci – partnerství pro město WEDNESBURY ve Velké Británii, JOHN STONEHOUSE. V září roku 1957. Podle mého názoru nesprávně obviněný ze spolupráce z československou STB. Byl totiž za Druhé světové války cvičen jako pilot v USA. Na základně PHOENIX, ARIZONA. Na strojích americké výroby TIGER MOTHS a DAKOTA. Napíšu to dohromady – MOTHSTIGER a vy vidíte anagram MOHORITA i MOGORITA a S – 2. Letadlem DAKOTA DC 10, jsem letěl do Tanzanie. Do oblasti která byla středem zájmu John STONEHOUSE, když byl poslancem britského parlamentu. Aby to byla pravda, tak si let v USA zopakoval dne 13. října ( to je i 31. října ) 1967 ( to je i 1919 a 1991 ) s letadlem F 111 , na základně FORT WORTH, TEXAS. A vy víte, že WORTH je anagram WOHRT – MHRT – MOHORITA. Název města WEDNESBURY je z WOODEN¨S BOROUGH – W.B. – M.B. A leží ve WEST BROMWICH – také W.B. – M.B. A leží ve WEST MIDLANDS – také W.M. Je součástí metropolitního celku SANDWELL – DR WASILIN – nebo DR HA VASIL. John STONEHOUSE se narodil 28. července 1925. A to je i 28. června a to je děleno dvěma 14. června – svátek VASIL, narození Ernesto Che Guevara a vznik US Army v roce 1775. A narodil se v roce 1925. Což je i můj rok narození 1952. V průběhu let a fungování v britském parlamentu a vykonávání státních funkcí byl i POSTMASTER GENERAL of the UNITED KINGDOM. Stručně řečeno HLAVNÍ POŠTMISTR – H.P. A byl ve vládě HAROLD WILSON – což je i HARRY – JINDŘICH a zase WESELIN. I HAROLD LLOYD, slavný herec z NĚMÉ ÉRY filmu. Ten se ženil v roce 1923 ( 123 a 9 ) a byl oceněn na udílení OSCAR , 25. ROČNÍK ( jako můj ročník VŠP ) v roce 1953, ale při udílení cen za rok 1952. Za rok kdy jsem se narodil. V roce kdy se narodil můj přítel a druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR .

V letech 1975 až 1988 patřila tato místa administrativně do vojvodství SLUPSKIEGO. A vy víte, že na PRAZE 2 – DVOJKA je celá ulice se jménem NA SLUPI. Podle výkladu znamená slovo SLUP buď zařízení k chytání ryb, nebo SLOUP ( jako Václav Sloup, český herec a V.S. a S.V. a U.S. a S.U. a U.K. ), nebo dokonce možná je to název SLOUPU k uctívání slovanského boha SVANTOVÍTA. Ulice NA SLUPI je přímo mezi ulicí SVOBODOVA, ( SVOBODA ), která vede k VLTAVĚ a ALBERTOVEM ( ALBERTOV ). Dříve, již bylo podrobně popsáno. V místech PODSKALÁKŮ ( ROCKY ) profesí VORAŘŮ.

CZAPLE, Kartuzy County in Pomeranian Voivodeship ( north Poland )

Tato obec CZAPLE, kašubská vesnice, patří administrativně do obce ŽUKOVO. ŽUKOV byl maršál GEORGE KONSTANTIN ŽUKOV. V 19. století to byl významný podnikatel a výrobce tabáku v Rusku. A také je to slovo ŽUK – BUG – BROUK – BEETLE – BEATLES. Vesnice leží v okrese KARTUZY. V letech 1975 až 1998 patřila do vojvodství GDAŇSK – DANZIG. Okresní město KARTUZY leží na čtyřech JEZERECH – LOCH – LAKE – OZERO. Městské právo získalo dne 29. března 1923 ( 29. březen je i 29. říjen, výše uvedené liché dny OCTOBRE a ro 1923 je i 123 a 9. ). KARTUZY byly založeny v roce 1382 ( také 123 a 8 ) a založil je JAN z RUSOCINA ( RUS a ČÍNA ). Název je odvozen z názvu kláštera Kartuziánů. Stál tam kostel svaté KATEŘINY. Svatý BRUNO ( podle svatý BRUNO KOLÍNSKÝ – ( CÖLN – COLONIA – Tři králové v katedrále a jako český KOLÍN u kterého měl seskočit OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN ) zakladatel řádu KARTUZIÁNŮ, který zemřel dne 6. října ( DUKLA a 9. říjen – smrt EL CHE ) v LA TORRE ( TRE,TREE atd. ), CALABRIA ( BASILLIA ) – a BRNO, BERN, BEROUN, BRUNNER, BRUNTÁL, BRAUN ) a svatý KAZIMIERZ ( jako můj spolužák v ročníku na vysoké škole politické v Praze KAZIMÍR MAREK a jako MARTIN RŮŽEK ve filmu Pyšná princezna král KAZIMÍR) . Město bylo obsazeno nacisty dne 4. září 1939 ( datum předání osvědčení mému otci o účasti v odboji v roce 1947 ). Osvobozovací boje začaly dne 9. března ( i 9. října OCTOBRE, údajná smrt EL CHE v BOLÍVI ) a vedl je generálplukovník IVAN GRSZYN ( L.G. – EL CHE ) z 2. běloruského frontu ( Dvojka BÍLÉ RUSKO ) maršála KONSTANTIN ROKOSOWSKI. KONSTANTIN jako ŽUKOV a jako CYRIL – KYRIL – KAREL. A CONSTANZ v RUMUNSKU, kde jsem byl v roce 1970. Určitou dobu dokonce maršál ROKOSOWSKI ( který se podílel, krátce na to i na osvobození DÁNSKÉHO, KODAŇ – ostrova BRONHOLM – B.H. a BRON a MOHOR ) v KARTUZY sídlil se svým velitelstvím. Sídlil na ulici ALEXANDER MAJKOVSKI. A.M. To byl kašubský spisovatel, básník, novinář a LÉKAŘ. A narodil se dne 17. ČERVENEC (1876) a to je 17.07. – a vše co je s ním spojené a bylo to tu mnohokrát a mnohokrát – vyvraždění carské rodiny v Jekatěrinburgu, a moje svatba a rok 1775 a i 11.07. na rození otce mojí manželky SVOBODA a OLGA HAVLOVÁ. A je to i 17. červen a to se narodila moje babička HAHN – HON – HAN v Horní Počaply – H.P. Jeho jméno je nápadně podobné se jménem Vladimír Majakovský. Ruský spisovatel a básník – V.M. Narozen 19. července – a to je i 17.07. a vše co se k tomuto datu vztahuje bylo uvedeno před chvílí. Zemřel 14. dubna a to je i 16.04. seskok Otmar Reidl a je to i 14.09. Zemřel Tomáš Masaryk a narodil se Masaryk Jan a narodil se můj předchůdce ve funkci Jaroslav Jenerál – J.J.. A narodil se syn jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů.

CZAPLE, Warmian – Masurian Voivodeship ( north Poland )

Německý název této vesnice je ZAPPELN ( velmi podobné ZEPPELIN ) Nachází s v okrese jménem ELK – EL K – EL CHE. To je pro nás to nejdůležitější je to i EL CHE. K tomu ve WARMIAN MASURIAN – W.M. Vojvodství. MASURIAN je i WASILIAN. WARMIAN je MILAN W. Tedy MLYNÁŘ a MÜLLER – MEYER – MOHOR – MOHORITA. Okresní město ELK bylo uváděno v celé řadě názvů. Výklad je, že se jmenuje podle řeky LEK. A současná podoba názvu ELK byla odvozena z lokativu „v LKU“. Začalo se používat „E“ s předložkou“ MY“ jako náležející ke jménu a takto vzniklo “ v ELKU “ a ELK. Řád německých rytířů dal obci název v němčině. V pozdějších zdrojích je uvedeno i jako : LICKE, LIK, LICCE, LUECK, LYCK. Název města se překládá do jiných jazyků jako německy LYCK, rusky ELK v azbuce, litevsky LENKIJA – LUKAS ( jako svatý LUKÁŠ a nadporučík LUKÁŠ ) a Lotyšsky ELKA. Další ukázka důležitosti souhlásek a možnosti jejich obměny samohláskami. Další výklad je, že to je zkratka leknín – LEK, anebo je to z pruského LUK – název pro LOSA. A LUK rusky CIBULE – hebrejské CEBOLA – obé BASIL, anglické BOW – A to je i BOM – Operace Benjamin – M – trojzubec. A prý i možná z polského LEG – pobřežní louka ( anglicky NOHA ). Samohlásky L a K jsou za sebou v abecedě. K je jedenácté písmeno v abecedě. A L protože je i l – tedy jednička, může být i první l v „naší“ abecedě, která začíná právě tímto písmenem. A dostáváme se k našemu jednomu klíčí – 11 a 1. DVA a JEDNA. Vzpomínáte, na spoustu okolností kdy jsou události dvě a jedna. Například Tři králové. Můj otec plukovník MOHORITA a generál Bunzák z VOLOVÉ a narozeni v srpnu 1919. A plukovník Ivan Mohorita třetí ze Tří králů narozen také ve VOLOVÉ, ale u CHUSTU a narozen v květnu a roku 1921. A jsou dva plukovníci a jeden generál. Všichni byli v československé armádě SVOBODY. Ale jeden z nich – můj otec byl výsadkář a v týlu nepřítel, zatímco oni DVA přišli do vlasti pozemní cestou. Atd. Město bylo od roku 1946 do roku 1975 do vojvodství BIALSTOK a v letech 1975 až 1998 do vojvodství SUWALKI. Obě jsou The BASILEK a přímo WASILEK. A také BÍLÁ. Název řeky LYCH se objevuje poprvé v kronice HALYCH – VOLYNĚ. Město mělo pohnutou historii díky svému umístění. Mezi památky ve městě patří kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. A kostel svatého WOJCIECHA – VOJTĚCHA – ADALBERT – ALBERT. Jako kostel v Římě, zasvěcený OTTO VOJTĚCHOVI a později přejmenovaný na kostel svatého BARTOLOMĚJE. MAZURY bylo i jméno jednoho spolupracovníka mojí matky na Strossmayerově náměstí v Praze 7. MAZUR se jmenoval. MAZURA. Možná.

Do roku 1945 byly tyto CZAPLE součástí Německa. Poté Polska.

CZAPLE, West Pomerian Voivodeship ( north – west Poland )

Další osada v Polsku. Nachází se ve vojvodství Západní Pomořansko – WEST POMERIAN. Patří k vesnici ZEGRZE POMORSKIE v obci ŚWIESZYNO a leží v okrese KOSZALIN. A hlavní město je SZCZECIN. Na východním úpatí CZAPLA GÓRA – Hora Volavka ( nebo čepice ) . Anglicky HERON MOUNTAINS. Německý název osady byl GROSS ZABELS BERG. KOSZALIN, okresní město se nachází na SLOWIŃSKI pobřeží a na BIALOGARDSKÉ pláni a SLUPSKÉ pláni. Samozřejmě, že hned vidíte jména SLOWIŃSKI – WASILINSKI a BÍLÁ GARDA a SLUPI – NA SLUPI – mezi ulicíc SVOBODA a ALBERTOV. Na místo KOSZALIN ( latinsky COSSALITZ ) poblíž GÓRY CHELMSKÉ ( HORY CHELMSKÉ – H.C. i C.H. – EL CHE ) v oblasti KOLOBRZEG ( KOLO a BRZEG – BERZIN – BREŽNĚV – BEREZIN – BREZNICKÝ a hebrejské KOL – společný ) získal právo v roce 1214 od vévody BOGUSLAV II.,( BOG a VASIL a DVOJKA ) klášter v BIALOBOKI ( BÍLÁ a BASILE ) poblíž TRZEBIATÓW ( naše známé TRE – TREE – TŘI – atd. ). V roce 1637 se město dostalo do rukou rodu GRIFFIN – ERNEST BOGUSLAW de CROY – ERNEST a BOGU a VASIL. Poté je získala Braniborská Markrabata – M.B. Město bylo v té době i přístavem. A obklopovali ho jezera. V roce 1816 hlavním městem KOSZALINSKÉHO REGENSTVÍ. Součástí POMERANSKÉ provincie PRUSKÉHO státu. Ve stejném roce se stalo sídlem okresu FÜRSTENTHUM a v roce 1872 bylo přejmenováno na KÖSLIN. V roce 1890 byl do města převedena kadetní škola z města CHELM. Dne 4. března město převzala Rudá armáda v čele 3. tankovým sborem generála PANFILOVA ALEXEJE. A velitelem města se stal major VORONKOV. Jména velitelů uvádím proto, že PANFILOV se také jmenoval generál IVAN VASIL PANFILOV obránce MOSKVY. Který zahynul v roce 1941 v obci GUSENĚVO ( GUS ). Bylo to dne 19. listopadu 1941. A vy víte, že to je i 17. LISTOPADU a 1941 je i 1919 a 1991. Kniha ZA NÁMI MOSKVA rovněž vévodila naší knihovně. Jedna z těch, které jsem jako dítě četl. A VORONKOV ? to je i VOROŠILOV a hlavně generál VOROBJOV – poslední velitel okupačních vojsk v Československu. To jsou i VOROBJEVIJE GORY v MOSKVĚ kde se můj otec připravoval v konspiračním bytě na vysazení do protektorátu v roce 1944. A samozřejmě, že to je i profese VOR – VORAŘ, kterou můj otec také dělal. A je to i VOR v ZAKONĚ jak si nechali říkat odsouzenci z táborů GULAGŮ. A co je nejdůležitější tak to je to že v PRAZE VORAŘI sídlili v PODSKALÍ. V blízkosti ulice SVOBODOVI, která vede k ulici NA SLUPI a na ALBERTOV.

Mezi lety 1945 až 1947 došlo k vysídlení místních Němců. 4. unora 1954 byl do města včleněna obec ROKOSOWO. Ano stejné jméno jaký měl nedávno vzpomínaný maršál KONSTANTIN KONSTANTIN ROKOSSOWSKI. Byl národností POLÁK. Sloužil v carské armádě. Pak v Rudé armádě. V roce 1937 v letech velké čistky Stalina, byl zatčen. Od roku 1937 do roku 1940 vězněn, pak znovu povolán do armády.

CZAPLE, Lubomierz, Limanova County, Lesser Poland Voivodeship.

LUBOMIERZ je vesnice, která je složena z řady částí. Jednou z nich jsou CZAPLE nebo je CZAPLE. Patří do obce MSZANA DOLNA v okrese LIMANOVA. Ve vojvodství MALOPOLSKO. V letech 1975 až 1998 patřila do vojvodství NOWOSADECKIE. LUBOMIERZ se nachází v údolí ( MEZIHOŘÍ ) řeky MSZANKA v oblasti BESKID WYSPOWY – pravá strana řeky a GORCE – levá strana řeky. Od hranic s MSZANA GÓRNA a LETOWO se táhne směem k průsmyku PRZYSLOP a na druhé straně do RZEKI sídliště až do údolí KAMENICE. Co je na tomto místě, kde se nachází CZAPLE zajímavé. Je to především BESKID WYSPOWY. Je to část Západních Beskyd, které leží prakticky celé v MALOPOLSKÉM VOJVODSTVÍ – M.V. Jejich nejvyšší horou je hora MOGIELICA – MOGELI – MOGERI – MOHERI a C. MOHORITA CHE. Hora je vysoká 1170 metrů. a to je i našich známých 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. I rok 1770 zahájení výroby „chocolate de piedra“ v Catalánsku ve firmě VICENS, která zahájila v roce 1775 výrobu TURRÓN. V angličtině je název těchto hor ISLAND BESKIDS. A to je přeloženo do češtiny, protože máme následovat angličtinu jak nás učil Alois ( Ludvík ) Jirásek, OSTROV BESKID – tedy O.B. – Operace Benjamin a Operace Bartoloměj. Druhý nejvyšší vrch je 1072 vysoký a jmenuje se ĆWILIN – WASILIN – WESELIN. Je tam celá řada vodních přírodních nádrží. A řada míst souvisejících s horami má spojení s Operací. To je ale zbytečné vše popisovat. Stačí tedy jenom blízké okolí CZAPLE. Název řeky MSZANKA a obec MSZANA DOLNA ( M.D. ) a MSZANA GÓRNA ( M.G. ). To pochází, pravděpodobně, od polského slova MSZA – MŠE. Nebo anglicky MASS – M – česky hmota. A to je zase. A to je i MSS a SSM. A je to i E – trojzubec a matematická značka pro ENERGII. A nyní se dostáváme dokonce až k EINSTEIN ALBERT slavné rovnici: E = MC2. To je Trojzubec a Dvojka a MSS/SSM. Nebo E = MC2 – M32. A vy víte, že je zase trojzubec a dvojka a M a 32, Které je i 1775. A teď jak to je správně v rovnici : ENERGIE = MASS . ( SPEED of LIGHT ) 2. Odzadu je to 2 – DVOJKA a OR ( Otmar Reidl a světlo hebrejsky ) a SSM/MSS se rovná TROJZUBEC. A to je symbol vládců moří NEPTUN, nebo symbol POSEIDON anebo UKRAJINSKÝ státní znak. Vždy v souvislosti s MOPE – to je s naší klávesnicí napsané ruské MOŘE. Anglicky SEA a španělsky MARE a hebrejsky JAM ( tedy i MAJ – MÁJ – staročeštinou napsáno MAG – M.G. Báseň kterou napsal K.H. MÁCHA na DOBYTČÍM TRHU ( CATLE – SKOT – TUR ) na DVOJCE ( dnes Karlovo náměstí ) než zemřel v LITOMĚŘICE. Nebo důležitý měsíc, protože je 5/2. KVĚTEN v češtině. A pro nás je to i srpen – AUGUST. A Tři králové – IVAN MOHORITA a VASIL DIMITRI MOHORITA a STĚPÁN MICHAL BUNZÁK jsou dva v AUGUST a jeden v MAY. A byli z VOLOVÉ.

A vy můžete vidět i dva další názvy v úvodu. A to je KAMENICE – STONE, PIEDRA, STEIN, EVEN. Například plukovník STEINER – VESELÝ z KAMENICKÉ ulice na Praze 7, spolupracovník mého otce ve Druhé světové válce, který stál ve vedení RADY TŘÍ ( generál BRAUN ), který byl 8. ledna 1949 jako svědek na svatbě mého otce s mojí matkou. Další název LETOWO. A to je i LETOV továrna na výrobu letadel, která je v PRAZE – LETŇANY. A má dlouhou historii. Byla založena MINITERSTVEM OBRANY v roce 1918. A vyráběla například v licenci letadla značky HANSA – BRANDENBURG B I. A B a I jsou i ISLAND BESKID – OSTROV BESKYD – O.B. A název firmy jsou iniciály H.B. Ve druhé světové válce sloužila jako opravárenský závod německého letectva a opravovala se tam letadla JUNKERS a MESSERSCHMIDTT ( SCHMIDT – ŠMÍD – SMITH a MESSER – WASSILY ) a JUNKERS ( představitelem JUNKERŮ byl v době vzniku NĚMECKA OTTO von BISMARCK – O.B. – ŽELEZNÝ KANCLÉŘ ).

LIMANOWA okres leží na soutoku MORDARKA, JABLONIEC a STAROWIESKI, při ústí potoka SOWLINA ( WASILINA ) do řeky LOSOSINY ( to je od LOS – paroháč ) , která je přítokem řeky DUNAJEC. ( skoro jako mnohem větší sestra – řeka DONAU – DUNAJ – DANUBE a jako řeka DAN v IZRAELI, která nese jméno po slavném DAN. Synovi JÁCOBA a RÁCHEL, služky SÁRA. ). DUNAJEC je pravým přítokem řeky VISLA ( VASIL ). LIMANOWA je kousek od slovenských hranic. Kousek od Nový Sadec a kousek od TARNOW ( ne TURNOV ani TRUTNOV ) a kousek od KRAKOV. Jeho německý název byl ILMAN, ILMANN ( LI – LEE MAN ) nebo HILDIMAN ( nebo HILDY MAN ). Město získalo městská práva v roce 1565 od krále ZIKMUND II. AUGUST. Další práva udělil městu císař LEOPOLD II. 6. září 1939 vstoupila do města německá vojska. LIMANOWA byla osvobozena dne 19.ledna 1945 jednotkami 38. armády 4. Ukrajinského frontu. V té době mu velel armádní generál PETROV I.I. Jako část BRNO – PETROV – kamenný ostroh uprostřed BRNA. A Ilja Iefimovič tedy II – Dvojka. Narozen v TRUBČEV – OREL, dne 18/30. září 1896 ( a 18. je i 16. září a to je i 19.září – 19.09. a rok je i 1989 ) PETROV absolvoval, jen tak pro zajímavost absolvoval gamnázium v TRUBAČEVSK a potom absolvoval v roce 1916 učitelský seminář v KARAČEV. Pak narukoval do carské armády a v roce 1917 absolvoval ALEXEJEVSKOU KADETNÍ ŠKOLU v MOSKVĚ. Školu absolvoval s hodností PRAPORČÍK ( BANDERA je prapor španělsky ). ALEXEJ byl jediný syn cara NIKOLAJ/MIKULÁŠ. V KARÁČÍ ( Pakistán ) jsem měl mezipřistání letu SWISSAIR, když jsem letěl z ZÜRICH do PEKING – ČÍNA v době vyjímečného stavu a událostí na náměstí TIAN MEN v červnu 1989. 38 armádě velel KIRIL SEMJON MOSKALENKO. Ten se narodil 28. dubna /11. května v GRIŠINO u DONĚCK na UKRAJINĚ. Zemřel dne 17. června 1985 v Moskvě v hodnosti maršála. Byl vlastně také KONSTANTIN protože KIRIL – CYRIL ( a METODĚJ ) byl původně KONSTANTIN. Byl KAREL. A byl i SEMJON – SIMON. Jako svatý ŠIMON ze dvojice JUDA TADEÁŠ a ŠIMON HORLIVEC. Narodil se dne 28. dubna a to je i 14. dubna a to je i 14. září – MASARYKOVÉ a skupina WOLFRAM atd. Podle nového kalendáře to bylo 11. května a to je i 11. srpna a to se narodil VASIL GYULA BILAK. Narodil se v GRIŠINO a to byl dlouholetý představitel KSSS v MOSKVĚ – GRIŠIN. Partner ANTONÍN KAPEK v PRAZE. GRIŠIN odešel až po nástupu GORBAČOVA. 17. června se narodila moje babička HAN, HON, HAHN v Horní Počaply. MARIE GEBELT. M.G.

LIMANOWA. Domovnice v našem domě Antonína Sochora 1391/4 v Praze 7, SPARTANBURG se jmenoval LEMONOVA. Kromě toho je LIMA i hlavní město PERU. Tedy je to i NOVÁ LIMA. Možná ,že bylo i nějaké nové LIMO. V každém případě je to HA L.M.B. ( dvojité W vyslovujeme V a to je i B ). Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. LIMANOWA je také MILANOWA. A to je buď MÍLA NOVÁ. To byl moje kolegyně ve škole v MOSKVĚ. Byla z BEROUN. Jako prarodiče mojí manželky VLASTA SVOBODA – MARIE a JOSEF BOUDNÍK. Jako BRUNNER, BERN, BRNO, BRAUN, BRANAU a BRUNTÁL. Také je to MILANOWA – MLYNÁŘOVA – MÜLLEROVA – MEYEROVA – MIZEROVA – MACHAROVA – MAJEROVA. Tedy MOGOR s příponami latinskou -IT a příponou ruských ženských židovských jmen -A.

A LUBOMIERZ. Existují tři způsoby jak se vysvětluje vznik tohoto názvu místa. Buď to má původ ve jménu zakladatele obce SEBASTIANA LUBOMIRSKÉHO. Nebo je to jméno jeho milované LUBA. Nebo je to ze slov LUBOMIERSKÉHO když přiděloval půdu “ LUBO “ změř rolnickou půdu“. Ať to bylo, jak to bylo, vždy je to LUBO – L.B. – ELBE – ELBA – LABE. Základní klíč operace Benjamin / Bartoloměj. A LUBOMIERZ – to bylo bylo před chvílí. LUBOMÍR ŠTROUGAL. STROUHA – L – RILLE moje prababička. A LUBOMÍR LEDL můj spolupracovník na ÚV SSM, mezinárodní tajemník po BRUNNER HONZA ( H.B. ). A LUBOMÍR LIPSKÝ, herec. Ten se narodil dne 19. dubna 1923. A to vy víte, že je i moje datum narození a rodné číslo – 19.09. a 123 ( 9 ). A také víte, že 19. dubna je i 16. dubna. a to seskočil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN/ BARTOLOMĚJ. LUBOMÍR LIPSKÝ se narodil v PELHŘIMOV, kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE. A z PELHŘIMOV byl i můj kolega ve studijní skupině na Vysoké škole politické v Praze – NOVÁK – VANEK – KONEV. Manželka LUBOMÍR LIPSKÝ byla VĚRA – jako dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Dcera LUBOMIR LIPSKÝ byla TAŤÁNA jako dcera toho druhého, mého bývalého, nevlastního bratra. Aby to byla pravda tak se mladší syn JAKEŠ ( JAK a ruské Š – trojzubec ) jmenoval LUBOMÍR. Znal jsem ho osobně. Studoval SPŠE v Ječné ulici u nás na DVOJCE.

NOVY SADEC. To je přece SADEC – SADEK – ŠÁDEK. generálporučík ŠÁDEK FRANTIŠEK, Účastník Slovenského národního povstání ve funkci velitele 2. pluku JAN ŠVERMA ( SVERMA – anagram VASIL M. ). Stejná hodnost jako HRON i KLINGER i VASILY STALIN. Narozený na Štědrý den, předvečer slavnosti Narození Páně, dne 24. prosince ( 1921 ). Plus DVA je to den narození mého syna NIKOLA. ŠÁDEK se narodil v ŽILINA. V kraji, kde je ČADCA u které seskočil u MAKOV, můj otec. A její zkratka je ZA – ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. Generál ŠÁDEK byl předseda ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků. Se sídlem na ulici SOKOLSKÁ, PRAHA 2 – DVOJKA. Byl jediný, kdo neodmítl moje pozvání na odhalení pamětní desky v ŽITNÉ ulici, na DVOJCE, dvěma obětem, které vedli k událostem 17. LISTOPADU 1939. Toto odhalení památníku bylo v pátek dne 10. Listopadu 1989, tedy týden před událostmi 17. LISTOPADU 1989. A v předvečer mojí CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSM v PALÁC LUCERNA. Byl mimo jiné, absolvent vysoké vojenské školy VOROŠILOVA v MOSKVĚ.

LIMANOWA leží na soutoku MORDARKA, JABLONIEC a STAROWIESKY, u ústí potoka SOWLINA ( WASILINA ). Klíčový je pro můj příběh za prvé, iniciály těchto vodních toků. JABLONIEC můžeme psát i IABLONIEC. A to je tedy M. a I. a S. a S. Tedy MISS. I je samohláska a tu nemusíme psát, a tak nám vyjde MSS nebo SSM. A proč je i toto pravda ? Protože JABLONEC je i JABLUNKOV, místo od kterého nedaleko seskočil můj otec se skupinou ARAP. JABLONNÉ je i místo kde vlastnil chalupu LUBOMÍR ŠTROUGAL. A je to i JABLONEC nad NISOU. Tam jsme pravidelně, rok co rok, zajížděli do skláren na exkurzi z letního tábora ve SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ, okres MLADÁ BOLESLAV. Ale co je to úplně nejdůležitější JABLONIEC je i nahrávací společnost skupiny BEATLES z LIVERPOOL ( jako námořník BENJAMIN LLOYD ) jménem APPLE. A to je i APPELL v němčině, jako náměstí v Kolíně nad Rýnem, na němž byl autorem staveb architekt WEYER ( MEYER ) po kterém se jmenuje v Kolíně nad Rýnem ulice na náměstí BARBAROSSA.

A abych se vyrovnal se vším ovocem v mém příběhu, tak ještě připomenu, že tam co seskočil otec je nejen MAKOV a JABLUNKOV, ale i HROZENKOV. Jako HROZNATÍN, kde se narodil LUDVÍK SVOBODA, ale hlavně jako VINOHRADY v PRAZE 2 – DVOJKA. A Vinohrady ze kterých se sklízí ČERVENÁ a BÍLÁ réva. Jako barvy POLSKA a polských měst, ale i jiných měst, důležitých v mém příběhu. Například jsou to KARLOVY VARY, kde žil nějaký čas můj otec s ANNA BESARAB. A důležité město v celém příběhu COLONIA – CÖLN – KOLÍN nad RÝNEM. S pozůstatky TŘÍ KRÁLŮ v místní katedrále.

RZEKA. RZEKA znamená v češtině ŘEKA . A REKA , tedy v polštině RZEKA se jmenuje řeka ve VOLOVÉ – MEŽHORJE. Také v údolí ( CAŇADA, VALLEY ) jako CZAPLE – LUBOMIERZ – LIMANOW v OSTROV BESKYD. Vzpomínám si dobře jak mi otec říkal, že se jmenuje REKA. A já na to řeka, REKA ? A on zase ano, REKA, řeka.

A proč je to všechno pravda? Protože otec se skupinou ARAP a OTISK se skupinou WOLFRAM měli jako operační prostor pro svoji zpravodajskou a odbojovou činnost vymezeno území M.B. – MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD.

A proč KAMENICE ? Kromě toho co bylo nahoře ? KAMENEC zastavuje KRVÁCENÍ. A tak to také bylo. Velké KRVÁCENÍ v EVROPĚ, které ji provázelo staletími, SKONČILO.

A nyní přichází na řadu CZAPLE s přídavným jménem nebo dalším názvem.

CZAPLE – COLONIA. Masovian Voivodeship, gmina Repki, Sokolow County.

Samozřejmě, že nám to připomíná německé město COLONIA AGRIPPINA – COLOGNE – KÖLN – KOLÍN. O něm tu už bylo mnoho napsáno. Jen připomínám, že v KÖLN DOM – kolínské katedrále se uchovává schránka s ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Které kostelu věnoval císař BARBAROSSA. A přivezl je do města arcibiskup z MILANO. Do KOLÍNA dorazil s ostatky dne 23.07. 1164. A vy víte, že 23.07. je i 123 a 0. A 1164 je i 1941 – napadení SSSR a 1914 První světová válka. Ale je to také 1919 rok narození mého otce a generál Bunzák a další důležité roky. Ale hlavně je to rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Jak se také stalo.

Masovian Voivodeship je M.V. REPKI jsou TUŘÍN ( TURIN – TORINO – TORONTO – atd. a také TURIN jako VOLOVÉ ) A SOKOLOV okres. SOKOLOV bylo město v SSSR kde poprvé do bojů ve Druhé světové válce zasáhl 1. československý samostatný prapor pod vedením LUDVÍK SVOBODA. Padl tam OTAKAR JAROŠ. Jehož jméno nese dodnes nábřeží na Praze 7 – Spartanburg, přesně naproti nábřeží Ludvík Svoboda na druhé straně VLTAVA/MOLDAU. Pře ostrov ŠTVANICE. Na které stávala porodnice ve které jsem se já narodil. OTAKAR je i OTA tedy i OTTO. Kousek nad nábřežím OTAKAR JAROŠ je kostel svatého KLIMENTA a proti němu na druhé straně stojí také, kousek od nábřeží kostel svatého KLIMENTA. Ten třetí je trochu dál od nich. Je až u KARLOVA mostu u KLEMENTINUM. Samozřejmě, že SOKOLOV je i jako české město SOKOLOV ze kterého byl můj kolega ve studijní skupině na Vysoké škole politické Václav Štěpánek. SOKOLOV je i STRAHOV – protože tam stojí hlavní stadión SOKOLŮ. Také MASARYKŮV stadión. MASARYK se tam loučil s PRAŽANY a LEGIONÁŘI když stadión několikrát objel v automobilu PRAGA, mávaje ČERVENOBÍLÝM šátkem v levé ruce. A vy už si vzpomínáte, že jsem se v útrobách MASARYKOVA stadiónu začal učit automechanikem v září v roce 1968. Jsem levák. A SLÁVISTA – červenobílý. Matka mi dokonce ušila červenobílý prapor se kterým jsem na Slávii chodil. A také určitě víte, že 4. červenec je den slavený jako svátek vzniku USA ( 1776 ). Plus dva je to 6. červenec – výročí HUSA JANA. upálení v roce 1415. 14 je 2 a 15 je 3. 23 – to je i 1775. Založení US Army a US Navy a US Marine.

A když COLONIA a německý KOLÍN, tak samozřejmě i český KOLÍN. S kolínskou vodou LABE – ELBE. Město u které ho měl seskočit OTMAR REIDL Operace BENJAMIN. Dne 16. dubna 1941. Narozený dne 12. září 1914 ( výše je 1164 a to je stejné ). Město ze kterého pocházel i poslední komunistický ministr obrany MILOSLAV VACEK – M.V. Ve funkci byl od 12.03. 1989 – tedy 123 a 0. Ten se narodil v AUGUST dne 29. srpna ( 1935 ). Tedy plus dva 31. srpen – den mého neprávoplatného přijetí do KSČ. A den výročí Slovenského národního povstání v roce 1944.

OTMAR REIDL měl seskočit u obce KŘEČHOŘ – K.H. – H.K. V těsné blízkosti jsou BŘEŽANY ( BERZIN a BREŽNĚV a BEREZIN a Panenské Břežany, odkud jel REINHARD HEYDRICH v den ATENTÁTU, dalších parašutistů K.G. ) a v těsné blízkosti je VELIM – V.L.M. – B.L.M. – ZÁKLADNÍ KLÍČ OPERACE BENJMIN/ BARTOLOMĚJ. V KOLÍNĚ stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE.

V letech 1975 až 1998 patřily CZAPLE a jejich okresní město SOKOLOV a obec REPKI do vojvodství SEDLIEC. Pradědeček otce mojí manželky SVOBODA, jménem Jan ROCH ( 1858 – 1938 ) ano ROCH – RUACH – ROG – ROH – HORN – HRON se narodil v obci SEDLEC u Starého Plzence. Poznávací značky automobilů v tomto místě jsou WSK – WASKA.

CZAPLE – ANDRELEWICZE, Masovian Voivodeship, gmina Repki, County SOKOLOV.

Na tuto obec se vztahuje prakticky všechno napsané v předcházející části CZAPLE bez specifikací vztahujících se druhému názvu obce – COLONIA. Tady jsou to ANDRELEWICZE. A vy si možná vzpomenete, že převozník v HORNÍ POČAPLY, kterému jsme říkali, ze mně zcela neznámého důvodu, jako děti ONKEL se jmenoval ANDRLE. Jméno ANDRLE je v Horní Počaply i na seznamu památníku padlých místních vojáků v průběhu První světové války. A už tu bylo velmi podrobně popsáno, že u ÚSTÍ tentokrát nad ORLICÍ je ANDERLŮV CHLUM. Rozhledna. A že právě tam někde v okolí, na okrese Ústí nad Orlicí ( O.R. a L.C. ) byl můj otec před Druhou světovou válkou stavět opevnění. A také si vzpomenete na LENOHARD ANDRLE, pilot z RAF ( a svatý LEONHARD kostel ve FRANKFURT na nábřeží MAINE ). Narozen v Nosálovice ( okres Vyškov – jako se ve Velešovice okres Vyškov na rodil první manžel mojí matky Bohumil Florián a také jako můj spolupracovník na českém ÚV SSM a později i ÚV SSM, tajemník SMĚLÝ Václav ). V září 1941 přidělen do 138. perutě RAF pro zvláštní úkoly. Prováděl tajné lety nad nacisty okupovanou Evropou a shazoval výsadkáře a diverzanty. Bohužel zahynul dne 10. prosinec 1942 při letu s dopravním letadlem. A také je to Ivana ANDRLE, čeká herečka. Ta se narodila ve V.M. – Vysoké Mýto 28. října 1960 ( významný den republiky ). Vysoké Mýto je také v okrese Ústí nad Orlicí a narodil se tam Zdeněk MLYNÁŘ – původním jménem MÜLLER. Tajemník ÚV KSČ a později Chartista. A ještě později profesor university INNSBRUCK. Městě u kterého Otmar Reidl skutečně seskočil – samozřejmě, že to nebyla “ navigační chyba “ pilotů jak píši někteří historici. Byla to součást OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Bývalá manželka Zdeněk Mlynář – Rita Klímová, rozená Budínová, bydlela se synem Vladimíre Mlynářem ve stejném domě a na stejném patře, jako moje matka. Ve stejné ulici, jako já, ale číslo 34. Pplk. Antonína Sochora 34, Praha 7. Ve VYSOKÉ MÝTO ( V.M. ) se také narodil příslušník československé armády v SSSR a spolubojovník mého otce, armádní generál O.R. Otakar RYTÍŘ. Původním jménem RICHTER. Zúčastnil se prvního vojenského střetnutí této jednotky v bitvě o SOKOLOV.

CZAPLE MALE, Lesser Poland Voivodeship, County Miechów, Gmina Golcza.

Tak jako tyto CZAPLE MALE i následující CZAPLE WIELKE ( M.W. ) patří do obce GOLCZE. Tato obec je poprvé zmíněna v roce 1325 – tedy i 123 a 5/2. Ve městě byla tehdy farnost a jejím představeným byl JAKUB. Názvy obce jsou uváděny různě. De Golecz ( 1398 ) De Golcz ( 1425 ) Golcza ( 1470 – 1480 ). Nemůžete si nevšimnout – napíšu pro lepší předtavu dohormady název obce DEGOLECZ – DE GOLE CZ – DE GAULLE CZ. Ano, generál DE GAULLE. Hlava francouzského odboje a po válce prezident FRANCIE. Obec vlastnil Jan Niemerzy, Stanislav Golecki. Místní fara spadal do kapituly svatého FLORIÁNA v KRAKOVĚ. V obci se narodil Jan Nepomucký Kossakowski ( 1755 – 1808 ) pozdější BISKUP LIVONIA a VILNIUS – tedy i L.B. i L.V. – ELBE. Obec byl jeden čas i součástí rakouské HALIČE ( ve Španělsku GALICIA, odkud emigroval na KUBU otec FIDEL CASTRO ). V roce 1905 zavedla carská vláda základní školu s rusifikačními cíli. Andrzej DUDA proto založil tajnou školu polštiny a vzdělával děti v polštině účetnictví a zeměpis. Na otcově seznamu příslušníků a spolupracovníků zpravodajské skupiny ARAP – 1. slovenský partyzánský odřad – NIŠČIMENKO – BIELAVSKI – je uveden pod číslem 26. DUDA Jan a pod číslem 27. DUDA Antonín.

A stejně tak patří oboje CZAPLE do okresu MIECHÓW ( jako i jedny CIPLICE ). Nejvyšším místním vrcholkem je BIALA GÓRA – BÍLÁ HORA. Město bylo založeno ve 12 století. Jméno se kterými je spojeno je Gryfit a Šwiebodzice – SVOBODA. Nebo spíše ve významu to znamená SVOBODU, neboť to byl pokřik vojáků rodu GRYFIT. Nebo také po našem G.S. Generál Svoboda. Řeka protékající městem se jmenuje Miechowka. Jako první údaj o osobnosti z historie města je uveden rytíř JAKS GRYFITA nebo JAKS z MIECHÓWA, nebo i JAX Z MIECHÓWA. A vy samozřejmě vidíte podobu JAKS a JAKEŠ. Rytíř JAKS byl křižák, který po návratu ze Svaté země založil ve městě klášter Božího Hrobu. ( H.B. ). Přivezl sebou několik rytířů – křižáků z řádu ( ORDO ) Boží Hrob a několik z řádu ( ORDO ) svatého AUGUSTÝNA. ( HUSÁK byl AUGUSTÝN ). V kostele Božího Hrobu je skutečná kopie hrobky v JERUZALÉMĚ.

O město se vedli různé války. Ta nejslavnější z nich byl tak zvaná Bitva o Miechów ( B.M. ) z roku 1734, ve válce o polské dědictví. Poté byl Miechów součástí Rakouska a poté Ruska. Radomské gubernie. Ruské úřady řád Božího Hrobu rozpustily. Dekretem faráře z roku 1767 bylo zakázáno Židům žít v tomto městě. Carské úřady tato nařízení zrušily v roce 1862. V roce 1863 se v průběhu lednového povstání zapojilo město do Bitvy o Michów, tentokrát s ruskými vojsky. Ta nechala město zapálila a nechala vyhořet.

Členové státní Dumy Ruské říše poslanec Jan BIELAWSKI. Jeho datum narození není známo, místo bylo Nasiechowice a tam také zemřel dne 5. srpna 1916. A druhý poslanec Mateusz MANTERYS, narozen 14. září 1872 Pojalowice – jeho otec byl TOMÁŠ a matka Magdalena Garmulewicz – M.G., se stali zakladateli zemědělského podniku JUTRZINA v MIECHÓW.

A co se tady dozvídáme ? Ruské slovo MIECH znamená “ vydělaná zvířecí kůže se srstí „. Nebo i další výrobky z KŮŽE, které importoval a exportoval jediný podnik zahraničního obchodu na DVOJCE – Praha 2 – KARA. S předsedou organizace SSM jménem FRANĚK ( FRANK ). Dále jsou to například kožené nádoby na vodu a víno – MIECH – česky MĚCH. A to vy už víte , kam mířím. k hebrejskému O.R. Ano k hebrejskému OR – kůže. A také OR světlo. Jméno podniku bylo přece JUTRZINA. A to je JITŘENKA – JUTRZENKA – SVÍTÁNÍ. A celou souvislost s Operací jasně prokazuje poslanec BIELAWSKY – tak se jmenoval krycím jménem velitel skupiny ARAP kapitán NIŠČIMENKO. Otcův velitel. NIŠČIMENKO – BIELAVSKI se také někdy v literatuře používá jako název skupiny ARAP. A jméno druhého poslance MANTERYS je zcela ve shodě, v naší latinko-azbuce MOHORYTA S – 2 – DVOJKA. To byl můj otec, náčelník štábu skupiny NIŠČIMENKO – BIELAVSKI. A proč je to pravda ? Protože MANTERYS/ MOHORITA se narodil dne 14. září. A to je i 19. září. A den kdy zemřel TOMÁŠ MASARYK a TOMÁŠ se jmenoval jeho otec. A matka byla M.G. A 14. září je i 14. dubna a to je plus dva i 16. dubna a to O.R. – Otmar Reidl seskočil v roce 1944. A proč je to ještě pravda ? Protože BIELAWSKI zemřel dne 5. srpna 1916. A to je datum narození mého otce 5. srpna krát DVĚ je 10. srpna a to je i 12. srpna. A rok 1916 je i rok 1919. Tedy přesný rok i den narození mého otce. A také víte že se ten den narodil JAKEŠ – pro všechny kdo neznají naše háčky JAKES – ano, jako rytíř JAKS který MIECHÓW založil. Kdysi velmi a velmi dávno. A také víte, že to je i datum narození mojí manželky SVOBODA – 08.12. JAKS přivezl ze svaté země AUGUSTIÁNY, jako AUGUSTÝN HUSÁK. A založil kostel a řád „ORDO“ BOŽÍ HROB – H.B. – Havlíčkův Brod. To je i PŘECHOD HAVEL. Už byl dospělý. I když postavou byl menší. HAVEL – HAVLÍČEK. Také psal a byl kritický k režimu, a byl internován, jako BOROVSKÝ. A když k tomu přidáme nadřízenou kapitulu v KRAKOVĚ – svatého FLORIÁNA, tak je to komplet. WIELKE a MALE CZAPLE – W.M. VOLAVKY – ARDENAE.

V MALE CZIAPLE se narodila v roce 1909 nebo roce 1910 kobyla KASZTANKA. Zemřela dne 23.11. 1927 v MINSKU BĚLORUSKO. M.B. a moje rodné číslo 123 a 1. A rok 1909 moje datum narození a rok se spoustou událostí v Operaci Benjamin. Anebo rok 1910 a to je zase 19.10. a to je datum z výše uvedeného kalendáře lichých říjnových dnů. Proč je pro nás zajímavá ? Anglicky CHESNUTT – KAŠTAN ? Protože to byl jezdecký kůň maršála PILSUDSKY. Naposledy na ní jel 11.11. roku 1927. Na náměstí SASKI ve VARŠAVĚ. Měla dvě hříbata NIEMEN ( připomínám NORMANDIE – NIEMEN ) a MERA, narozená dne 10. dubna 1925. Jméno jí dal maršál PILSUDSKI na památku řeky MERA která protéká ZULOWO, vesnicí kde se narodil. Jméno je ZULOWO nebo ZALAVAS, obec ŚWIECANSKI, VILNIUS, LITVA. A opět je to MR. VASILY a OR – světlo a zase VASILIN a L.T. – LITOMĚŘICE anebo V.L. – B.L. – ELBE. A opět ŚWIECE – SVĚTLO – OR. A vy již samozřejmě vidíte zkrácený používaný název světlých piv – PILS. Odvozený z názvu města PILSEN – PLZEŇ.

Dne 1. září 1940 obdržel ve městě VILNA – VILNIUS, LITVA ( LT ) MENACHEM BEGIN ( M.B. ) pozvánku z městského úřadu ,aby se dostavil k vysvětlení otázek k jeho žádosti. Byl zatčen. Byl vězněn v v GULAGU – PEČORLAG v republice KOMI. Můj otec byl vězněn také v PEČORLAG – od řeka PEČORA – to může být i pec – světlo a teplo. A můj otec byl v přímo v táboře KOŽVA – kůže. Tedy i OR – světlo a OR – kůže. Ve kterém táboře přímo v PEČORLAG byl Menachem Begin jsem nenašel. Možná i v tom samém. To ale nevím.

9. května 1919 se konal ve městě MIECHOW protižidovský pogrom. Přes sto Židů bylo zraněno a dva byli ubiti k smrti.

A když k tomu přidáme DE GAULLE a FIDEL CASTRO tak nás historie míst, kde jsou položeny WILKE a MALE CZAPLE v Polsku, ve velmi zkrácené podobě provádí celou OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. A auto značky s KMI – také KROMĚŘÍŽ – rodiště Otmar Reidl. Bydliště rodiny Ludvíka Svobody v průběhu Druhé světové války – Irena Svoboda, Zoe Svoboda a Miroslav Svoboda.

Určitě stojí za to připomenout, že příjmení Karel ( DE ) GAULLE a Francisco GOYA de Luciente a Vincent van GOGH mají velmi podobnou výslovnost v různých jazycích. A vy už víte, že můj otec byl odveden v den výročí narození GOYA a GOGH dne 30. března 1943 v BUZULUK – ORENBURG. A v den výročí úmrtí Karel MAY.

A v okrese MIECHOW leží i CIEPLCE. V CZAPLE MALE je aktivní sportovní klub. Jmenuje se LKS CZAPLA CZAPLE MALE. Tedy i L KS – L X – EL CHE a CCM. Tedy i EL CHE SSM a MSS. Informaci od kdy v obci působí jsem nesehnal. Fotbal se ale hrával na vsích již od dávných dob. Ale nevím, kdy vznikl přesně. Možná mi někdo z vás pomůže.

CZAPLE WIELKE přijdou na řadu jako první v pokračování v příštím příspěvku pod názvem HORN – pokračování II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *