TAKÉ TANEČNÍK – TANEC S VLKY. KEVIN MICHAEL COSTNER na námět MICHAEL BLAKE spolu s LAKOTY. Premiéra dne 19. OCTOBER, do kin uveden 9.NOVEMBER 1990 v USA. ORION Pictures. (teze – pokračování ke KLINGER)

443 zobrazení
TiskTisk

Čím to bylo, že zrovna naše škola na náměstí STROSS – MAYERA, se stala základnou pro gymnastické sportovní třídy? Samozřejmě, že vy už víte, že napíšu, že to nebyla náhoda. A skutečně to náhoda nebyla. Tím důležitým důkazem byla právě moje spolužačka KLINGER. To by bylo málo. Vzpomínám si, že jsem se tedy také hlásil do konkurzu na přechod do sportovní třídy. Byl jsem ,ale v té době obtloustlý a dost neohebný. Bylo to jasné ,že neprojdu. Byla to určitě také naše školní tělocvična – původní a velká. Na škole byla ještě jedna tělocvična a ta byla menší. Spíše to bylo takové studio, které se používají při cvičení a přípravě na baletní vystoupení. Tam možná tehdy cvičili právě budoucí české reprezentantky – umělecké gymnastky. U školy byl velký školní dvůr, který byl v hodinách tělocviku také využíván. Také to určitě byla i poloha školy v Praze. A velké množství různých tělocvičen v okolí, kde mohli budoucí gymnasté cvičit a trénovat. To všechno byly asi důvody, proč právě tam. Ale samozřejmě, že ty pravé důvody, byly zcela jiné. Již jsem tu psal několikrát, že vždy musely mít aktivity spojené s Operací Benjamin několikanásobné krytí. A vypozorovat souvislost mohl jenom ten, kdo znal to nejdůležitější a to byl KLÍČ.

A ten vám nyní předvedu. Gymnastika se objevuje ve starém Řecku. Byl to způsob cvičení v Aténách a Spartě. I to byl jeden z důvodů proč právě byla vybrána škola ve SPARTNBURGU, jak já nazývám obvod PRAHA 7. Vyjadřuje totiž soustředění sportovních oddílů SPARTA PRAHA. V těch nejpopulárnějších sportech v době totality. A i soustředění jejich zázemí na obvodě PRAHA 7. A vy už víte, že generál WESTMORELAND náčelník štábu US ARMY na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let – přesně 1968 – 1972 se narodil ve SPARTANBURGU. Ve městě tohoto jména v USA. Město je v South Carolina – tedy CS – jako Czechoslovakia a i jako X. A jako KAREL. Důležité jméno v mém příběhu. A také je třeba vědět, že před tím než se stal náčelníkem štábu US ARMY velel americkým vojskům ve VIETNAMU a to v průběhu Ofenzivy TET. A ta začala dne 30. ledna 1968 a skončila dne 23. září 1968, probíhala tedy v období Okupace Československa armádami Varšavské smlouvy a skončila vlastně přesně na měsíc po Okupaci – 23. je pro nás i 21. A 21. září je ještě k tomu datum narození druhého manžela mojí sestry ( sestra také chodila na školu na náměstí STROSSMAYER ) jménem Jiří – George – UHER – MAGYAR. TET je název pro vietnamský Nový rok. V češtině je to jeden tvar pro slovo TETA – Tedy Ofenzíva TET byla oznámením že do Československa přijdou TETY – armády Varšavské smlouvy. Tak to dala na vědomí sestra RUSSIAN/SOWIET ARMY, která ovládala severovietnamskou republiku a její armádu, na vědomí sestrám US ARMY a BRITISH ARMY. Připomínám, že v té době jsem měl nového třídního učitele příjmením SVOBODA ( z Heřmanova ulice ) a v té době se stal SVOBODA – generál, velitel mého otce za války, prezidentem CS. A můj budoucí tchán SVOBODA byl v té době s mojí budoucí manželkou v Austrálii – Sydney u Klokanů. A v té době velitel mého otce v H.P. – Horní Počernice se jmenoval SVOBODA. A já jsem se začal učit u Vojenských staveb a jeden můj spolužák na dílně v útrobách Strahovského stadiónu byl SVOBODA – a další byl výše uvedený UHER – (Magyar) Jiří – Geroge.

Dobu, kdy se začalo s gymnastikou ve starém Řecku, popsal PHILOSTRATUS. Souviselo s celkovou fyzickou přípravou mladých mužů a vyvrcholilo, jako součást vojenské přípravy. Originální termín pro slovo, které dodnes používáme a je slovem mezinárodním, byl název pro cvičence, kteří tehdy cvičili nazí. Řecké GYMNAZO – γυμνάζω (gymnazo) – se překládá jako “ cvičit nahý „. Ve starověkem Řecku se vysoce cenila fyzická příprava a cvičení. I mezi muži i mezi ženami. Později se stalo cvičení více formální a sloužilo jako cvičení na přípravu k boji. Sám PHILOSTRATUS razil myšlenku, že GYMNASTIKA je forma moudrosti – rozumnosti, srovnatelná s dalšími obory, jako byla tehdy filosofie, poezie, hudba, geometrie a astronomie. PALESTRA – jak se nazývala venkovní cvičiště, se stala běžným výchovným místem, kde probíhala nejen tělesná, ale i duchovní výchova a palestra se tak přiblížila vnitřnímu gymnasionu.

Pro můj příběh je ale nejdůležitější to, že ten, kdo nám zanechal svědectví o gymnastech se jmenoval PHILOSTRATUS. Slovo PHILO / FILO znamená MILOVAT a slovo STRATUS je OBLAK nebo MRAK. MILOVAT je M.L.B. a k tomu T. A OBLAK je anagram BASIL – VASIL a MRAK je K.L.M. Letecká společnost se kterou odletělo 11 ( XI a 77 ) zpravodajců generála Moravce dne 14. března 1939 do Londýna přes Amsterdam. Je to i KAMIL ( CAMILLO ) i LEMAK. A aby to byla pravda, tak je tam ještě slovo PALESTRA a to je i PALECTRA – když použijeme ruské S – tedy C. PALEC a PALEČEK ( Karel, pozdější generál a velitel výsadkového vojska Československa byl jeden z těch jedenácti v letadle K.L.M. ) a PALACKÝ – co psal dopis ,kromě jiných, do FRANKFURTU. A asi to nejpodstatnější je ,že město kde se narodily USA se jmenuje PHILADELPHIA a je v to v PENNSYLVÁNIA. Název města pochází také z řečtiny a znamená PHILOS ADELFOS – v češtině – Bratrská Láska – tedy naše známé B.L. – ELBE. Bylo to v letech 1774 a 1775 a 1776. A PENNSYLVÁNIA obsahuje anagram PANN VASIL.

V čele gymnastických svazů z jednotlivých zemí světa je Mezinárodní gymnastická federace – FIG – Fédération International de Gymnastique. Dnes sídlí v LAUSANNE, SWITZERLAND. Důležité je to, pro můj příběh, proto, že to je NEJSTARŠÍ mezinárodní sportovní organizace světa. To znamená, že byla ustavena jako PRVNÍ mezinárodní organizace ze všech dnes známých mezinárodních sportovních organizací. Stalo se to dne 23. července roku 1881. Ve městě LIÉGE v BELGII. Původně se jmenovala Evropská gymnastická federace. A v roce 1921, až když do ní přistoupily neevropské organizace přijala to dnešní jméno – FIG. A Operace Benjamin? Organizace byla ustavena dne 23.07. A to je i 07.23. Moje rodné číslo 123 a 0 navíc. Kromě toho je to i datum narození VASILY STALIN dne 03.21. Je to i 03.12. Datum popravy Slánského a dalších. A datum popravy Berija Lavrentij ( B.L. – ELBE ) dne 12.23. – 123 a DVOJKA. A bylo to také v L.B. – ELBE – LIÉGE – BELGIE. Liége je kromě toho i L.G. – EL CHE. A česky je název města LUTYCH. L.T. a CHE. A BELGIE je anagram BASIL ( BRUSEL je také BASILLY ). Nebo EL CHE a B. Název Operace Benjamin. A proč je to pravda ? Protože můj otec si zakoupil v červnu 1948, tak zvanou “ belgickou opakovačku – WINCHESTER „. Pušku z výroby FN – Fabrique National, která má sídlo v LIÉGE, BELGIE. Jejím zakladatelem byl HENRI PIEPER – JINDŘICH a DUDÁK – tedy SKOT. Nebo pepř – jako pepř SCHILLERIA KUNTH z pepře – PIPERACECAE. Pojmenovaný na počest SCHILLER. A jako SERGEANT PEPPER skladba od BEATLES, kterou zpívá Ringo Star, který hrál na bicí značky LUDWIG. Kteří začínali svou hvězdnou kariéru po LIVERPOOL v HAMBURK, kde ústí do moře ELBE.

Název města toho dnešního sídla FIG je LAUSANNE. Vyslov LÓZÁN. A najednou z ničeho nic tu máme české slovo LÁZNĚ. BAD a KURBAD a KURORT německy a SPA španělsky a anglicky také SPA ale i W E L L S – ano vidíte dobře W E S LL – WASILL i WESLO i WESSEL. Rusky je to KURORTY ( KUR a ORTY ) Hebrejsky SPA ספא – SPA. Všimněte si těch hebrejských písmen – napíšu je jako by byly napsány latinkou – XGO – CHE GO ! LÁZNĚ jsou velmi důležitým spojovacím místem v Operaci Benjamin. Osoby – Směrovky – zapojené do Operace Benjamin do lázní jezdili. A například generálporučík HORN HEINRICH WILLHELM se v lázních narodil – CIEPLICE ( TEPLICE ) v době jeho narození to byl WARMBRUNN. Bratr mojí matky KAREL GEBELT II. se v TEPLICE vyučil a oženil a jeho syn KAREL GEBELT III. se tam narodil. A můj otec se do lázní přiženil k ANNA BESARAB v KARLOVY VARY. V Mariánských Lázních ( M.L. ) požádal GOETHE o ruku ULRIKA. A ta později žila v TŘEBÍVLICE okres LITOMĚŘICE – LT, kraj ÚSTÍ nad LABEM – UL. Součástí Třebívlic jsou DŘEMČICE, kde žil VINCENT GEBELT s ANNA PREIS – moji prarodiče a rodiče mého dědy KAREL GEBELT I. který se přiženil do HORNÍ POČAPLY. Jen jako ukázku. Více bude dále u jednotlivých osob – směrníků.

Největší kolonií a nejvýnosnější kolonií v majetku krále BELGIE bylo KONGO ( CONGO ). Země, kde byl jako poradce generál Stěpan Bunzák ze Tří králů, z Volové. A pár let po něm tam byl poradcem Ernesto Che Guevara. Před příjezdem do Prahy, kde mne oslovil.

A co ještě dokazuje, že to je pravda ? Protože druhý ze Tří králů PHDR. IVAN MOHORITA CSc. z VOLOVÉ u CHUST, který byl také v Gulagu jako můj otec a generál Bunzák Stěpan Michal a také v československé armádě Ludvíka Svobody, byl DOCENTEM na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Se sídlem v Tyršově domě v Praze.

A můj otec byl v u Vojenského útvaru 3513 Horní Počernice ve funkci zástupce velitele pro bojovou přípravu. Říkalo se mu také zástupce velitele pro výcvik.

A co ještě dokazuje, že je to pravda ? V LIEGE stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE – BARTHOLOMÄUS – BARTHOLOMEW.

Možná jste si při čtení názvu mezinárodní organizace sportovního odvětví gymnastika všimli i něčeho dalšího. Jmenuje se totiž FIG. A FIG je anglický název pro jeden známý druh ovoce. Který ale není ovocem v pravém smyslu slova, protože to je vlastně KVĚT fíkovníku. Je to prostě ZAKUKLENO. A květ je ve španělštině FLOR. Tedy je to i FLORIÁN jak se jmenoval první manžel mojí matky a ona po svatbě s ním také. Ve španělštině se tento plod-květ nazývá HIGO. Ano správně vidíte souhlásky H a G. Dva generální tajemníci komunistických stran. Československa a USA – Gustáv Husák Guss Hall. Jako HAAG v Nizozemí. Španělé ale H nevyslovují, tak je to také IGO. Jako VICTOR HUGO. A to vy už si vzpomínáte, že byl můj italský přítel ve škole v Moskvě VITTORIO a že to byli a dva moji spolupracovníci v Komsomolu a jeho 1. tajemníci – Viktor Mišin a Viktor Mironěnko. Oba V.M. Jeden z Černigov a druhý z Moskvy. V ruštině se tento plod- květ nazývá INŽIR. To je zamumlané – zakuklené slovo INŽENÝR. Tedy v britském smyslu tohoto slova vyučenec. Nebo odborník v nějakém oboru. A hlavně ve vojenské terminologii je to stavitel mostů – cest – odstraňovač nástrah a přírodních překážek pro postupující vojska. Česky – ženista – sapér. Nebo někdo kdo pracuje u Vojenských staveb nebo slouží u Silničního vojska. Například.

FIG je jedna z nejstarších známých lidmi pěstovaných rostlin. Stejně jako FIG ve sportu. V češtině je to FÍK a stromu na kterém roste se říká česky i vlašský strom. VLAŠKÝ je VASILEK. V němčině je to FEIGEN. Důležitý je i proto, že je zmiňován několikrát v Bibli. Adam a Eva po uvědomění si, že jsou nazí, když okusili zakázané ovoce, použili ke svému zahalení právě listy z fíkovníku. FÍKOVÉ LISTY. V bibli je několik podobenství o fíkovníku. Pro můj příběh je nejdůležitější to z evangelia LUKÁŠE. Za prvé proto, že LUKÁŠ byl vedoucí oddělení ÚV SSM a také nadporučík LUKÁŠ z dílny Jaroslava Romanoviče Haška. Anglicky se také říká zdrobnělina slova LUCAS – LUKE. Jako náš LUK a tedy BOW a D’ARC. A rusky je LUK CIBULE – SEBOLA – BUSOLA – BASILY – VASILI. Důležité je ale to, že v tomto podobenství v angličtině se používají několikrát slova THREE a TREE. Strom a tři ( roky ). Která obsahují souhlásky T a R, které se v mnoha a mnoha obměnách objevují na začátku slov v mém příběhu. Samozřejmě, že smysl to má pouze v určitém spojení s dalšími průvodními znaky souvisejícími s Operací Benjamin/Bartoloměj. TUR – TURRÓN – TORONTO – TORINO – TURIEC atd.

A proč je to co jsem napsal pravda ? Protože v roce 1976 byl uveden československou televizí seriál pro děti pod názvem MAXIPES FÍK. Wikipedia uvádí, že premiéra ( prvních 13. dílů ) byla dne 12. prosince 1976. Jestli je to tak, jak píší, tak je to děleno dvěma i 6. prosinec svatý NIKOLAJ/MIKULÁŠ ( plus va narození mojí manželky ) a je to i 6. leden Tři králové ( plus dva svatba mých rodičů ). A rok 1976 je i rok 1919 i rok 1991. Druhá část ( také 13. dílů ) měla premiéru dne 11. ledna 1984 – 11.01 je i rok 1775 a vše co s ním souvisí a s dalšími variantami 11.01. Příběh se odehrává v obci AHNÍKOV u KADANĚ. Byla součástí obce MÁLKOV. AHNÍKOV musel ustoupit rozšiřování těžby uhlí dolem NÁSTUP a již neexistuje. A Španělé to vysloví bez H a tak je to ANÍKOV. Jeho název pochází prý ze staroněmeckého slova střední horní němčiny HAGEN – BÝK – tedy TUR -SKOT – CATLE. A postupně se přetvořil do slova AHNÍKOV. Partnerkou, majitelkou, přítelkyní psa FÍKA je holčička ÁJA. A psa FÍKA namluvil Josef Dvořák. Velmi stručně. Otec manželky bratra mojí matky Karel Gebelt II. , za svobodna jménem Aurélie Šidlák, Václav Šidlák pocházel z obce Okrouhličtí DVOŘÁCI a Pohledští DVOŘÁCI. Antonín DVOŘÁK, slavný skladatel, žil v ulici ŽITNÁ na DVOJCE a jeho muzeum je na KARLOVĚ , také na DVOJCE. Josef DVOŘÁK byl hercem KLADIVADLO v Ústí nad Labem – UL – kde byl ředitelem můj přítel a po vyhnání z UL a z funkce ředitele, po vyloučení z KSČ, vedoucí klubu diskotékového DVOJKA, na rohu Italské ulice a Vinohradské třídy Pavel Fiala. Autor hry Má hlava je včelín – tedy UL. Na stavební průmyslovku do KADAŇ, jestli mě paměť dobře slouží, chodil syn sestry mojí matky Alena/Alice BARANNIKOV. Ivan Barannikov. Po odchodu z Prahy, také z kádrových důvodů spojených s Okupací v roce 1968, žili v Žatec okres LOUNY – LN. Sestra Ivana byla také Alena/Alice jako její matka. Ale říkali jsme jí ÁJA. A to tady bylo nedávno, že napsáno španělsky je to ALLA. Jako ALLA, dcera generála Gottwalda provdaná do Bulharska. Která studovala střední školu u nás na DVOJCE. Když jsem tam já začínal. Ahníkov byl součást obce MÁLKOV a to je MLKV – VASIL M. Nebo LEMAK V. Nebo KAMIL V. MILK V. MOLOKO V. Pravda je to a to dokazuje, pečlivou a dlouholetou přípravu před celou Operací Benjamin/Bartoloměj, že malinké náměstí v ulici Heřmanova, hned vedle naší Antonína Sochora se jmenovalo náměstí Václava Řezáče. A ten napsal NÁSTUP. A pravda je to proto, že ŘEZÁČ, František Josef byl i kněz, který sloužil ve svatováclavské trestnici – věznici Resslova ulice, která stála přímo naproti kostelu svatého Karla Boromejského, kde se skrývali a padli hrdinskou smrtí českoslovenští parašutisté po atentátu na říšského protektora Heidrycha. A jeho působení tam připomíná i pamětní deska. Resslova ulice ústí na náměstí ALOISE JIRÁSKA na DVOJCE u VLTAVY/MOLDAU. A přímo proti ní na druhé straně řeky je ulice Lesnická ve které žil za svého pražského pobytu Albert Einstein. Ten dům je z ulice Resslova vidět. Pochopitelně i obráceně. Z domu, kde žil Einstein je vidět i dům, kde žil Václav Havel na vltavském nábřeží kousek od Resslovy ulice. Dokonalost celé přípravy dokazuje i to, že KADAŇ je na řece OHŘE – EGER. A ta se vlévá do LABE. A EGER je také název pro město CHEB ( CHE operace B ). Kde je kostel svatého Bartoloměje. A které bylo osvobozeno US Army v květnu 1945. Podrobnosti k tomu, byly uvedeny dříve.

ŘEZÁČ byl i můj otec a maršál Koněv původním povoláním – LUMBERJACK – DŘEVORUBEC – TESAŘ.

HAGEN je také přeloženo do češtiny z němčiny HÁJ – HÁJEK. Jako HAYK. Arménský název pro ARMENIAN. ARMIEN – ARMÉNY. S jejich slavným patronem svatým Bartolomějem a Judou Tadeášem. A první hlavou jejich křesťanské církve byl GRIGORIJ – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin. Stejně je to HÁJ jako slovo HAIN. A to moje babička v Horní Počaply byla HON – HAN – HAHN. A že to skutečně, ale ta skutečná DVOJKA celé ovládala, plyne z toho, že vedoucím tajemníkem krajského výboru KSČ v kraji UL – Ústí nad Labem, v době normalizace byl HAJN.

KADAŇ je i KODAŇ. V češtině název hlavního města státu DANMARK. V ruštině je název města KOPENGAGEN. KOPEN GAGEN – stejně jako původní německý název obce AHNÍKOV – HAGEN – BÝK. Německy je to přímo KOPENHAGEN – HAGEN. Ve španělštině je COPENHAGUE – tedy HAGUE jako HAAG. Například. V originále název KOBENHAVN a slovo HAVN je z latinské HAFNIA – Přístav. Už víte proč byl hrdinou pes -HAF – NIA ? Vše co píšu potvrzuje, že tímto názvem byl pojmenován chemický prvek HAFNIUM který byl objeven právě v tomto městě. Objevili jej společně DIRK COSTER ( CASTRO a CASTRA a DIRK – DR.CHE ) a GEORG von HEVESY ( G.H. a GEORGE – JIŘÍ a Ha V.S. ). Bylo to v roce 1923 – 123 a 9. Také, když čtete slovo DANMARK si jistě vzpomenete na MARK – WASILEK. MARK je i slovo ZNAČKA a k tomu DAN – DON – řeky v Kanadě, Anglii a Rusku. A Tichý DON od Šolochov – Molochov – Suchomel. A také evropský veletok DONAU. Stát DANMARK má také červenobílou vlajku. Součástí DANMARK je i GREENLAND ( Zelená země a mají červenobílou vlajku a ve znaku MEDVĚDA ) a FAROE ISLANDS ( to znamená OVČÍ OTROVY a hlavní město je TÓRSHAVN a ve znaku mají BERANA – BARANA – RAM ) v NORTH ATLANTIC OCEAN. Tedy SEVEROATLANTICKÉM OCEÁNU – NATO. 70% DANMARK leží na JUTSKÉM poloostrově – německy JÜTLAND, anglicky JUTLAND ( původně CIMBRI – M.B. a EL CHE nebo CIMBÁL ) . A vy si vzpomenete, že moje přítelkyně – skutečně jenom přítelkyně, na turnaji v německém BREMENHAVEN – BREMEN se jmenovala JÜTTE. A že jsem chodil pomáhat do klubu DVOJKA u nás na DVOJCE tapetovat stěny klubu JUTOU. To si tehdy vymyslel vedoucí klubu Pavel Fiala. Co napsal hru o ÚL a přišel do Prahy z U.L.

A proč je to zase všechno pravda ? Protože KADAŇ leží v kraji UL – Ústí nad Labem a tam v okrese CHOMUTOV. MICHAIL GRIGORIJ CHOMUTOV ( M.G. a ruské CH je X ) byl ruský generál. Bojoval v Napoleonských válkách. Jako HORN. A byl vrstevníkem generála KLINGER a tak tedy pochopitelně i “ Tří německých géniů “ o kterých hlavně jsou tyto příběhy – SCHILLER, GOETHE, LESSING ( L.G.S. – EL CHE 2 ). Jmenoval se jménem MICHAL důležitým jménem v mém příběhu a druhým jménem – po otci – byl GRIGORIJ – česky ŘEHOŘ ( OSVĚTLITEL ) . CHOMUTOV se narodil 4. července 1795 v obci Nižnij BELOOMUT ( Moskevská Oblast ) a zemřel 7. červenec 1864 v Petrohradě. Pochován Něvská Lavra. Byl vyznamenán dlouhou řadou carských vojenských řádů – ANNA, JIŘÍ – GEORGE, VLADIMÍR a STANISLAV a ALEXANDRA NĚVSKÉHO a ANDREJE I. PERVOZVANOVO. Byl UHLAN ( HUSAR jako byl můj děda v 1. první světové válce ). Jeho otec byl GRIGORIJ ( ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – OR – hebrejské světlo a HAYK – ARMENIAN ) druhým jménem APOLLON – anglicky APOLLO – řecký bůh. Ten byl synem DIA a LÉTÓ ( LT ) a DVOJČETEM bohyně ARTEMIS. Jeho jméno znamená ZÁŘÍCÍ – tedy SVĚTLO – tedy O.R. v hebrejštině – OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Jméno tohoto boha v etruské mytologii zní APLU – skoro jako APPLE – APFEL – APPELL. V pozdějších dobách byl také ztotožňován s HÉLIUM ( ANTONÍN LIEHM a ANTONÍN HIML ), který je zosobněním Slunce. Je to i chemický prvek HELIUM, který má atomové číslo 2 – DVOJKA a atomovou hmotnost 4 . Tedy dvakrát DVA nebo DVA plus DVA – KLÍČ. Jsou to II / dvojice – s iniciálami IV – Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ion a Vasile.

Generálova matka byla EKATERINA-KATEŘINA MICHAIL. Největší část svojí vojenské kariéry strávil v čele armády v oblasti řeky DON. Byl ATAMAN DONSKÉHO KOZÁCKÉHO VOJSKA. U řeky DON působil celkem 23 let. Vybudoval tam přehradu AKSAJSKO – OLGINSKYJ, vybudoval železnici z GRUŠEVSKÝCH dolů na molo do AKSAJSKA na řece DON. Stavěl kostely a PALÁC v NOVOČERKASSK ( rada na velvyslanectví SSSR v ČSSSR v roce 1989 se jmenoval Čerkasov a město leží na řece TUSLOV – THE VASIL ). Stavěl ve městě parky s fontánami s rozvody vody.

Jeho datum narození a úmrtí není zcela shodné jako je to u generálporučík HORN ( tam je to úplně stejný den ) ale v mém příběhu je to shodné. 4. červenec 04.07. je Moravcovou metodou i plus dva 06.07. A to je i 09.07. A to se narodil první manžel mojí matky FaB. Den úmrtí je 07.07. a to je Moravcovou metodou plus dva také 09.07. Narození FaB. BELOOMUT je v MOSKEVSKÉ OBLASTI – B.M. nebo M.O. Belo je i Bílý i v italštině krásný – handsome ( H.S. ). A souhlásky v názvu obce jsou B.M. a L.T. A sloužil v okolí řeky DON – Tichý Don – Šolochov -Molochov -Suchomel a řeky DON v Anglii a v Kanadě a evropský veletok DONAU. A Dana a Duna a Dan – mark, atd. K narozeninám jsem jednou v dětství dostal knížku pro děti. Autora se nepamatuji, ale byl to Rus. Její název byl něco jako Malý ataman aneb Trp kozáku budeš Atamanem ( ukrajinsky Otomanem ). Docela se mi líbila. O úsloví “ Trp kozáku budeš atamanem “ psal GOGOL v TARAS BULBA. Ale to byla jiná kniha. Pod názvem Trp kozáku budeš atamanem psal i generál – legionář Červinka Jaroslav ( Č.I. – EL CHE ) narozený v okrese Benešov. Ta vyšla poprvé v roce 1929.

CHOMUTOV stavěl i železnici – koleje. Přivedl železnici až na MOLO – MOLE – M.L. Postavil přehradu Aksajsko – Olginskij. Aksajsk je město v OBLAST ROSTOV na DONU ( O.R.). O.R. a příklad kdy i D může být O. D.R. – O.R. – Otmar Reidl – Operace Benjamin/Bartoloměj. A Olginskij jméno po ženském jménu OLGA, nebo mužském jménu OLEG ( KOŠEVOJ – tak se kromě hrdiny M.G. Mladé Gardy, jmenoval i jeden z dalších kozáckých Atamanů ). A je to samozřejmě obé L.G. – EL CHE. Doly – podzemí – se jmenovali v češtině nebo ukrajinštině Hruševské. Jako Hruška. V ročníku na vysoké škole politické ve Vokovicích se mnou studoval kolega příjmením HRUŠKA. Byl jménem JILJÍ, ale byl zakuklen a říkalo se mu jinak. Franta? Jirka ? To už nevím. Pokud si dobře vzpomínám tak, byl ze Severních Čech.

Protože to co jsem napsal dosud jasně dokazuje souvislost, zaměřím se jenom na další důkazy – FAKTA o spojitosti tohoto sportovního odvětví s operací Benjamin/ Bartoloměj. Velmi stručně a v tezích :

“ V současnosti patří do olympijského programu tři gymnastická sportovní odvětví: Moderní gymnastika, Skoky na trampolíně, Sportovní gymnastika. – Moderní a Sportovní Gymnastika jsou iniciály M.S.G. Michail Sergejevič Gorbačov. Skoky provádí parašutisté – SKOKANI – jak je nazývali ve svých zprávách protektorátní četníci. Slovo TRAMPOLÍNA začíná na naše známé TRA – TUR – TOR atd. Já jsem jezdil na tábory do SKOKOVY. Je tam i TRAMP a POLINA – POLOŇA – POLENO. POLINA je ruské jméno. Například manželka Molotova ( MV a LT ) byla Polina. Je to i POLIANA – horské louky na C.R. Carpathian Ruthenia – Podkarpatské Rusi. I více variant k možnému využití. Samozřejmě, že vždy musela být několikanásobná a propojená souvislost. Jako příklad – v kasárnách v LITOMĚŘICE sloužil major ŠPALEK – to je i POLENO. Souvislost to má proto, že to bylo v kasárnách Jiřího z Poděbrad a sloužil jsem tam já a moji dva bývalí nevlastní bratři. A je to na Labe a kraj U.L. – Ústí nad Labem. Tedy nebyl tam náhodou. A vojáci jsou také trampové. Cestují z místa na místo. Stěhují se podle potřeby.

Na rozdíl od sportovní gymnastiky a moderní gymnastiky, které se zrodily v Evropě, tak skoky na trampolíně mají počátky v USA.

1936 – Mistr USA ve skocích do vody GEORGE NISSEN postavil vlastní trampolínu a nechal ji patentovat. V následujících letech začal vytvářet školu skákání na trampolíně, uskutečnil řadu exhibic a vydal první publikace o tomto sportu. Byl to průkopník skoků na trampolíně.

Jeho jméno bylo GEORGE a jeho příjmení je také NISAN (hebrejsky נִיסָן‎; z akkadského nisānu, ze sumerského nisag „první ovoce“) je první měsíc biblického a sedmý (v běžném roce) respektive osmý (v přestupném roce) měsíc občanského židovského kalendáře. V TANACHU je též pojmenován jako AVIV aviv ( hebrejsky: אָבִיב‎),což znamená „zralý klas“ , neboť v tomto měsíci na Blízkém Východě dozrává JEČMEN ( SLAD a LIPNICOVITÉ ). AVIV je také TEL AVIV – LT a M. TEL AVIV byl založen v roce 1909. Takže je to LT a M a 19.09. V tom roce se také narodil první manžel mojí matky a ženil se BEN EŠ. V rámci židovského kalendáře je NISAN prvním jarním měsícem, trvá 30 dní – to je XXX a to je také znak města AMSTERDAM na řece AMSTEL v NIZOZEMÍ. Podle gregoriánského kalendáře připadá NISAN obvykle na březen – duben ( 3 a 4 ). V mém příběhu jde tedy i o měsíce září a říjen ( 9 a 10 ). V turečtině a arabštině je NISAN název měsíce DUBEN – tedy pro nás i ZÁŘÍ. Kombinace čísel měsíců 3 a 4 a 9 a 10 je rok 1943, kdy byl můj otec 30. března odveden do československé armády v Buzuluku. Je to rok narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Je to i 16.04. datum kdy seskočil Otmar Reidl Operace Benjamin. A 3 je kousek písmene B. I Trojzubec, když číslo položíme na “ záda „. A vše co s tím souvisí už tady bylo mnohokrát.

1947 – první závod ve skocích na trampolíně v Dallasu (Texas, USA) – 1947 je i 1919 i 1991. Je to i rok 1974. To byl rok kdy jsem se zpožděním nastoupil základní vojenskou službu a rok kdy zemřel maršál GEORGE KONSTANTIN ŽUKOV. ( Konstantin bylo původní jméno CYRIL, z dvojice CYRIL A METODĚJ ) rusky KYRIL tedy KAREL. Texas má nápadně podobnou vlajku s CHILE – EL CHE.

1964 první mistrovství světa v soutěžích jednotlivců (Londýn, UK) – V roce 1946 byl ustaven v Londýně Mezinárodní svaz studentstva a bylo rozhodnuto o jeho sídle v Praze. MSS – SSM. Bylo to v souvislosti s uctěním památky českých studentů, kteří byli po dobu nacistické okupace Československa perzekuováni – zavražděni či vězněni. Den 17.LISTOPAD 1939.

1967– první mistrovství světa v soutěžích synchronních dvojic ( v Lafayette, Francie) – LAFAYETTE byl francouzský markýz, který bojoval na straně americké revoluce a vedl americká kontinetální vojska v několika bitvách. Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette. – M.G a M a ruské otočené L na hlavu je V. Tedy M.G. a M.V. Markýz se narodil dne 6. září 1757 a zemřel dne 20. května 1834. Byl také klíčovou postavou Francouzské revoluce v roce 1789 a Červencové revoluce v roce 1830. Jeho manželka se jmenovala ADRIANA. Narodil se 6. září a to je i 6. dubna – to se narodil můj děda Karel Gebelt I. v Horní Počaply. Zemřel 20. května a to je i 10. května a to je i 12. května a to je i 12. srpna a to se narodil můj otec a je to i 12.08. a americkým způsobem psaní dat je to i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. A 1967 je zase 1919 i 1991. 10. května 1945 zahynul první manžel mojí matky FaB. A 10. května 1948 byl můj otec přijat za kandidáta KSČ. ( připomínám ,že členem se stal 19.04. 1951 – 19.04. je i 16.04. den seskoku Otmar Reidl – Operace Benjamin. A je to i 19.09. datum mého narození rok na to a je to i svátek ZITA. A je to i 16. 09. svátek svaté LUDMILY.)

1969 – první mistrovství Evropy (Paříž, Francie). To bylo po studentských bouřích a „revolucích“ ve Francii a dalších západoevropských zemích v roce 1968. Nástup G.H. ( A.H. ) u nás. Samozřejmě je důležité si vzpomenout při této příležitosti, že největší česká sportovní gymnastka v dějinách se jmenovala VĚRA ČÁSLAVSKÁ. A že druhá manželka Augustýna/Gustava Husáka byla novinářka, rozená VIERA ČÁSLAVSKÁ. Z prvního manželství se jménem a příjmením VIERA MILLER – ová. V.M. A VE MĚSTĚ ČÁSLAV SE NARODIL GENERÁL FRANTIŠEK MORAVEC. A JE TO ANAGRAM – VASIL ČE. A MILLER JE MEYER – MEGER – MEHER – MAHER a IT a A. Celé – MOHORITA.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

sportovní gymnastika je sportovní odvětví, při němž jednotliví závodníci předvádějí silové nebo švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích. Ve sportovní gymnastice soutěží muži i ženy a jejich disciplíny se odlišují. Sportovní gymnastika je stálou součástí olympijského programu, mistrovství světa se v ní pořádají od roku 1903.“ – 1903 je i 16.03. Datum narození mojí sestry a bez dvou je to klíčové datum v mém příběhu – 14.03. ( 14.10. )

Historickým vývojem se stabilizoval gymnastický víceboj u žen na čtyřech (přeskok, bradla, kladina, prostná) a u mužů na šesti disciplínách (prostná, kůň, kruhy, přeskok, bradla, hrazda). “ – Některé disciplíny jsou si velmi podobné a některé jsou dokonce shodné s těmi, které používají k výcviku vojáci. Říká se tomu “ Opičí dráha.

Sportovní gymnastika vznikla z nářaďového tělocviku, který se prosadil v 19. století v Německu – TURNERSTVÍ a v pozměněné podobě také v českém SOKOLSKÉM hnutí. Až do třicátých let byly součástí závodů ve sportovní gymnastice i atletické disciplíny (běhy, skoky, šplh nebo vzpírání).“ – TURNERSTVÍ – je TUR – CATLE – SKOT a všechny podoby těchto tří písmen – jako TURIEC – TORO – TORONTO – TORINO – TURRÓN – TREE – TÓR – THOR atd. Různě využívané a různě použitelné. SOKOL je S.K. a L. EL X tedy i EL CHE. SOKOL je TYRŠ a PODLIPNÝ ( bytem Bartolomějská ulice, kde bylo Policejní ředitelství sloužil tam první manžel mojí matky jako policista – pyrotechnik ) a STRAHOVSKÝ STADIÓN. Kde jsem se učil v prvním ročníku v jeho útrobách. Nedaleko od bány BORCŮ. A Alexander BORCOV byl šéf komsomolu v Moskvě, kterého jsem ve dnech převratu v Moskvě v roce 1991 jasně informoval co se stane, když převrat zvítězí. Ještě v noci odletěl do Moskvy a ráno vystoupil Boris Jelcin na tank TAMANSKÉ divize. Té u které jsem byl, pod Moskvou, spolu se všemi zahraničními posluchači v době studia na komsomolské škole v Moskvě. V době puče byly iniciály velitele Tamanské divize – V.M.

Do Ameriky přinesli v roce 1820 první vlnu gymnastiky Němci Charles Beck ( Občan Brych ve filmu – hlavní role Josef Bek a jeden můj spolupracovník na ÚV SSM byl také Bek ) a Charles Follen a s nimi Američan John Neal. Beck otevřel první tělocvičnu v USA v roce 1825 v Round Hill School v Northampton, Massachusetts Follen otevřel první tělocvičnu a první veřejnou tělocvičnu na HARVARD COLLEGE ( CH ) a v Boston , Massachusets – ( B.M. ) . A Neal byl první Američan , který otevřel veřejnou tělocvičnu v USA a to v Portland, Maine. Maine je stát v USA, ale také je Main je řeka protékající Frankfurtem – Frankfurt am Main in Hesse. MINE je i MINA, při jejichž odstraňování v HRADIŠTKU zahynul první manžel mojí matky, dne 10. května 1945. MINE je i důl – práce v podzemí. Port je přístav – Hagen – HAFEN – puerto – namel -port . A v angličtině i slovo liverpool.

Don Francisco Amorós y Ondeano se narodil dne 19. února v roce 1770 ve Valencii a zemřel dne 8. srpna 1848 v Paříži. Byl to španělský plukovník a byl první kdo ve Francii začal praktikovat výchovnou gymnastiku. Je považován za jednoho ze zakladatelů tělovýchovy. Byl DON, což byl pochopitelně v jeho době jedním z mnoha DON ve Šapnělsku a v té době ještě i španělských koloniích. Ale jeho příjmení je VLÁT – MÁVAT – tedy i V a LT a M.V. a T. Anglicky WaVe – M.V. Narodil se dne 19. února. A to je i 19. listopad, kdy zemřel o mnoho let později Alexander I. v TAGANROG. A je to i 17. LISTOPAD – minus dva. Zemřel 8. srpna a to je i 8. květen konec Druhé světové války, kdy všichni MÁVALI a vlajky VLÁLY. Také je to minus dva i 6. srpen a to byla shozena atomová bomba na Hirošimu a je to i 9. srpen a to byla shozena atomová bomba na Nagasaki. A také je to den narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Narodil se ve VALENCIA – VALENSIA – HA VASIL. A můj otec VASIL byl také plukovník. Rok ve kterém se narodil se začala vyrábět ve španělské provincii Catalanya – “ chocolate de piedra “ rok 1770, a pět let na to začali vyrábět TURRÓN. To byl rok 1775. Rok vzniku US Army a US Navy a US Marine. V PHILADELFIA v PENNSYLVANIA. Ve městě VALENCIA jsem žil v době svého “ španělského pobytu“.

Němec Friedrich Ludwig Jahn zahájil německé gymnastické hnutí v roce 1911. Začal používat nářadí jako jsou kruhy, hrazdy, a koně. Ten se narodil v měsíci AUGUST. A to 11. srpen 1778. Jako Vasil Bilak – Gyula. A to je také 9. srpen a to je den narození mých bývalých nevlastních bratrů a je to den shození atomové bomby na Nagasaki a je to i 6. srpen den shození atomové bomby na Hirošimu. A když je to 9. srpen tak je to i 9. květen a to byla osvobozena Praha v roce 1945. Jmenoval se Bedřich a Ludvík – ELBE. A JAHN – JAN k tomu. Tedy jako Čech. Byl i Honza Bedřich, tedy H.B. Zemřel dne 15. října 1852. To je i 15. březen – datum okupace zbytku Československa a vznik Protektorátu v roce 1939. A plus dva je to 17. březen a to je den narození dcery jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Byl členem frankfurtského národního shromáždění – kam psal dopis Palacký – do Frankfurtu. A kde žil po Okupaci Československa v roce 1968 můj bratranec Karel Gebelt III a je tam letiště Hahn. Jahn byl zakladatel DEUTSCHER TURNVERBAND. Z německého TURNEN – cvičit – TUR atd.. Jeho členové jsou v češtině označováni jako TURNEŘI. ( zkuste si přeložit v “ naší řeči “ do češtiny slovo TURNEŘI – ano, VOLOVÉ ). A u nás to byli později SOKOL. Památníky na jeho počest stojí na mnoha místech v Německu. Ale jsou i v Čechách. Například v AŠ ( okres CHEB – EGER – OHŘE – kostel svatého Bartoloměje ) tam je to na vrchu HÁJ – HÁJEK – HAYK – ARMIANIN – O.R.. Další je v LINDAVA ( LINDEN – LÍPA ) u CVIKOVA ( L.C. – EL CHE ), JIŘÍKOV ( JIŘÍ a GEORGE ale hlavní je, že v Jiříkov – ( může být i Georgia ) byla odloučená jednotka našeho útvaru z kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích ) v Děčínském okrese ( kde jsou také MARKVARTICE, kde žil pod Druhé světové válce s matkou manžel sestry mojí matky Antonín Barannikov, kde teče říčka Bystrá – tak se jmenuje obec kde se narodil Vasil Bilak. – Horná Bystrá ). Jeho žákem a následovatelem byl ERNST ( ERNEST ) WILHELM BERNHARD EISELEN. Byl tvůrcem ODRAZOVÉHO MŮSTKU pro přeskok koně. A toho žákem byl OTTO von BISMARCK ( O.B. ) – ŽELEZNÝ KANCLÉŘ. Oba i JAHN i EISELEN se zapojili dobrovolně do pruské dobrovolnické armády LUDWIG ( LUDVÍK ) ADOLF WILHELM ( VILÉM V/B.L.M. ) LÜTZOV ( THE VAZIL ) v průběhu napoleonských válek v roce 1812 – 1815.

Moderní – Rytmická gymnastika

Moderní -Rytmická gymnastika má své historické předchůdce v gymnastických pohybech a systémech, které se objevily v 18. století v celé západní Evropě. Ideologický původ rytmiky nacházíme v rytmické gymnastice, baletu a takzvané přírodní gymnastice. Pokud je v baletu nutné vyzdvihnout přínos Jean Georges Noverra, s ohledem na přírodní gymnastiku je třeba říci, že vychází z teorií Jeana Jacquese Rousseau – Rusó ( 1712-1778) ohledně globálního vývoje dítěte, které zahrnovalo tělesné aspekty, o kterých dosud nebylo ve vzdělávacích teoriích uvažováno.

Jean Georges Noverre se narodil dne 29. dubna – 29.04. 1727 ( 29. 04. je i 29. 09. a to je minus dva i 27. 09. a to je i 21. 09. a to se narodil druhý manžel mojí sestry Uher – Magyar ) a zemřel dne 19. října ( 19.10. a to je i minus dva 17. 10. a to je důležité v celém příběhu – 17.10. a 17.01. a 11.01. a 11.10. je to i rok i 1775 ) 1810. Byl to francouzský tanečník a baletní mistr ( B.M. ) . Je považován za zakladatele BALLET D’ACTION a NARRATIVE BALLETS v 19. století. Den jeho narození se slaví jako Mezinárodní den tance – International Dance Day – IDD. Poprvé profesionálně vystoupil v Komické opeře ve FONTAINEBLEU v Paříži, v Berlíně před Frederick II. ( Bedřich II. ) a jeho bratrem Princem Henry of Prussia ( Prince Henry Pruský je H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice a KS – X – CHE a Henry je česky Jindřich ) , pak v Drážďanech ( samostatná kapitola tady na webu ) a Štrasburku. Poté se přesunul do Lyon ( LN ). V roce 1751 zkomponoval jeho první velké dílo Les Fetes Chinoises – Čínské slavnosti ( ČS ) pro Marseille ( EL WASILLY ). Úspěch mělo i v Paříži. V roce 1755 byl pozván Davidem GARRICK ( toto jméno své americké manželky přijal za své Tomáš Masaryk -GARRIGUE ) do Londýna kde setrval další dva roky. Londýnské divadlo se jménem GARRICK jsem pochopitelně navštívil. Byl jsem tam na představení JOHN MALKOVICH.

Poté Noverre, až do roku 1774, pracoval pro vévodu Carl Eugen Würtemberk a později pro rakouskou císařovnu Marie Terezie. V roce 1776 byl na žádost královny Marie Antoinetty ( Marie i Antonín )  jmenován baletním mistrem pařížské Opery ( P.O. – R.O. ). Na jaře roku 1776 se vrátil do Vídně, aby tam nastudoval balety, ale v červnu 1776 se vrátil zpět do Paříže. Roky kdy se rodily Spojené státy – 1774, 1775 a 1776.

Jeho příjmení NOVERRE je shodné s názvem španělské provincie NAVARRA. NAVARRA je součástí historického regionu EUSKAL HERRIA – česky je to VASCONIA nebo BASKICKO. EUSKAL je SKL – SOKOL nebo EL X – CHE. HERRIA je složenina španělského a anglického HER RIA – její řeky. Čí asi mohou být řeky ? Myslím, že to dobře chápete čí jsou řeky. Z mého příběhu to jasně vyplývá. VASCO je i VASKA ( například Vaska Trubačov ruská knížka pro děti ) zdrobnělina mého jména VASIL a jména VASILLY. A je to i BASCO. O tom, že to není náhoda svědčí to, že v País BASCO leží BILBAO – BALBOA to je i ROCKY BALBOA a ADRIANA a VASCO DE BALBOA. Hlavní město País Basco se jmenuje VITTORIA. A skutečně jasnou souvislost dokazuje to, že v této zemi, v obci LEQUEITIO – to je EL CHE TÍO – EL CHE STRÝC – maturoval – absolvoval střední vzdělání OTTO HABSBURG. ( OTTO HA BSBURG – O.B. ) V roce 1930 to bylo. A odešel studovat do LOVANI BELGIE – L.B. – ELBE. Syn KARLA a ZITA. ZITA má svátek ve stejný den jako já narozeniny 19.09. a jako moje matka svátek 16.09. LUDMILA. Více bude v samostatném díle o Ottovcích.

A pravda je to proto, že NAVARA se také jmenoval můj spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí. A bydlel v domě v naší vedlejší Heřmanově ulici přímo s výhledem na Řezáčovo náměstí. Byl Franta.

JEAN – JACQUES ROUSSEAU ( ŽÁN ŽAK RUSÓ – rusky PUCCO ) 28. června 1712, Ženeva – . Zemřel dne 2. července Ermenoville, Francie. Byl francouzský filozof a preromantický spisovatel ženevského původu. Jeho dílo ovlivnilo francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů. Věnoval se také pedagogice.

ŽENEVA , je francouzsky GENÉVE italsky GINEVRA, německy GENF, švýcarskou němčinou GÄMF/GÄNF , retrorománsky GENEVRA a franko provensálsky ZENEVA. Název města v češtině byl vybrán z verze v jazyce FRANKO – PROVENCAL. Leží u Ženevského jezera a u výtoku řeky RHÓNY z tohoto jezera. Je to i hlavní město kantonu Ženeva. A je asi 130 km od hlavního města Švýcarska BERN. Rozepisuji názvy města v různých jazycích jen jako ukázku toho jak je možné zcela nenápadně psát nějaké jméno, které znamená město a laik to prostě nepochopí. Například GÄMF je ŽENEVA. Na druhou stranu nám právě to první písmeno prozrazuje a potvrzuje to co celou dobu užívám, že existuje skupina zcela zaměnitelných písmen – pro potřeby DVOJKY. To je právě naše Ž a písmeno G, které se tak ve francouzštině vyslovuje. Španělsky je to ale písmeno CHE a v některých případech písmeno G – tak jak ho vyslovujeme my, v češtině. A do té skupiny patří C a K a S a J. A naše CH pochopitelně. Ale toho jste si již určitě při čtení předchozích příběhů všimli. Řeka je RHÓNA. A RHINE – tedy stejné souhlásky má název řeky v Německu. Česky RÝN – stejné souhlásky. Ta protéká například naším vele důležitým městem KOLÍNEM – CÖLN – COLOGNE. Ženeva leží na břehu jezera – LAKE ( EL CHE ) a skotskou gaelštinou LOCH ( EL CHE ) a rusky OZERO. A OZERO je pravdivé slovo, protože O – nula je skutečně ve španělštině ZERO – O. Ale zpět k tématu. Slavný muž jménem JEAN – JAN – HONZA a JACQUES – JAKUB – JAMES – SANTIAGO – DIEGO – JAKOV – YAKOV a KUBA se příjmením jmenoval – a nyní to napíši jak se to vyslovuje RUSÓ. První m předsedou Svazu mladých v roce 1969 se stal ROUS. Stejná písmena jenom v jiném pořadí. Byl to ten který nechal do názvu té organizace doplnit slovo Leninských Svaz Mladých. Tedy stalo se ze S.M. – L.S.M. Už jsem o tom psal dříve. Je to návod k leninskému návodu, který používal ve svých dílech – postavit problém z nohou na hlavu. A obráceně. Tedy ROUS vymyslel WASIL. Nevím jestli on sám, nebo ho někdo navedl. Ale vím, že jeho sestra BLANKA ( BÍLÁ ) ROUS chodila k nám do školy na Strossmayerovo náměstí. On asi také, ale já si ho ze školy nepamatuji, tak to nechci tvrdit. A byl PAVEL, kteréžto jméno měl asi nejslavnější kuklenec, svatý – PAVEL – ŠAVEL. A ŠAVEL je také VASIL a i ŠAVLE. V Řimě – Roma je kostel jménem svatý Pavel za hradbami. A proč je to pravda ? Protože jeden soused babičky a dědy v Horní Počaply se jmenoval ROSA. Pan ROSA. Říká se česky – kde jsi byl ? Byl jsem u “ u ROSŮ „. A pak už jenom stačí dosadit slavnou a krásnou ( jednu z mých oblíbených ) písní ROSA NA KOLEJÍCH. Důležitá jsou i jeho data narození a úmrtí. Narodil se 28. června a to je i 14. června. Datum založení US Army v roce 1775 a svátek VASIL a ROLAND a den narození ERNESTO CHE GUEVARA – kde ? V provincii ROSARIO. ROUSSEAU zemřel 2. července. 02.07. A to je i 07.2. a to se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA ( PLZEŇ ) , také VLASTA SVOBODA rozená BOUDNÍK ( její rodiče – dědu a babičku BOUDNÍK – MARIE a JOSEF, jsem navštěvoval ve městě BEROUN – ve znaku MEDVĚD – kde leží jedny POČAPLY, ty nejslavnější ). Byli BOUDNÍK jako, jednu dobu slavný spolubydlící slavného HRABALA BOHUMILA ( H.B. ) BOUDNÍK VLADIMÍR. Bylo to kousek vedle dílen Vojenských staveb v ulici Mezihoří, kde jsem se já učil. A s Bohumilem Hrabalem a Pavlem Landovským jsem se seznámil v den volby Václava Havla presidentem na pražském Hradě.

Partnerkou ROUSSEAU – RUSÓ byla Francoise – Louise de Warens od roku 1728. Byla taktéž zakuklená, protože původně se jmenovala LOUISE ÉLÉONOR DE LA TOUR DU PIL. A narodila se ve VEVEY. Po změně jména – po svatbě – se staly iniciály jejích jmen základním klíčem celé operace. Byla totiž narozen ve VEVEY – V/B a LOUISE – L a WARENS – M. B.L.M. A přidáme li k tomu jméno TOUR – naše známé TUR – TOR atd. Je to potvrzeno. Její příjmení PIL je i názvem pro pilulky PILL, v angličtině v množném čísle je to PILS ( PILLS ) – PLZEŇ – PILSEN. A název pro jeden druh světlých piv. Které se začalo vyrábět právě v PILSEN – PLZEŇ. Madame de Warens se narodila dne 31. března ( 1699 ). A to je stejné jako datum narození a úmrtí generálporučík HORN WILHELM HEINRICH – ten se narodil a zemřel dne 31. října. Zemřela dne 29. července a to je i 26. července a to je svátek svaté ANNA a to byla moje prababička z Dřemčic ANNA a babička a otcova sestra z Volové ANNA a moje sestra z Prahy ANNA. Pravda je to proto, že Madam de Warens odešla z místa svého narození ve VEVEY do města ANNECY. Ale také je to, aby to byla pravda MOVIMIENTO del 26 JULIO. Hnutí kubánských revolucionářů, založené dne 26. července na svátek svaté ANNA, v roce 1953 Fidelem CASTRO narozeným dne 13. srpna – August ( s nevlastním bratrem EMILIO a sestrou LÝDIA CASTRO ). V roce 1953 se narodil druhý manžel mojí sestry ANNA – UHER – MAGYAR křestním JIŘÍ – GEORGE. A CASTRUM ROMANUM byl první název původního ROMANO názvu města – COLONIA AGRIPINA a později CÖLN am RHINE. Tam kde leží ostatky TŘÍ KRÁLŮ v katedrále svatého PETRA. Byl jsem u nich před pár týdny. Přímo tam, na místě.

Partnerkou a později manželkou a matkou jeho pěti dětí ( které odložili – narození 1746, 1747, 1748, 1751 a 1752 ) byla pologramotná MARIE THERÉSIE LE VASSEUR. LE VASSEUR je i ELBE. A VASSEUR je i VASSILY. MARIE LE VASSEUR je klíč – M.L.B./M.L.V. Narodila se dne 21. SEPTEMBER – ZÁŘÍ 1721. A to se narodil můj přítel , spolužák a druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Minus dva je to i 19. září a to jsem se narodil já a je to svátek ZITA. A je to i 16. září a to je i svátek LUDMILA. Zemřela dne 12. ČERVENCE – JULY. A to je i 12. červen – sedmý od konce roku. A to je plus dva 14. červen. Svátek Vasil a Roland a den narození Ernesto Che Guevara a den založení US Army v roce 1775. Její rok narození 1721 – a to je také rok 1775. Narodila se v ORLEANS – O.R. – Otmar Reidl Operace Benjamin/ Bartoloměj. A místě rodiště JANA z ARKU – D’ARC. O té tady již byla řeč. Svatbu měli v BOURGOIN dne 29. SRPEN – AUGUST 1768. 29. srpen je den Slovenského národního povstání a plus dva je to den mého neexistujícího – neplatného přijetí do KSČ. Minus dva je to 27. srpen a to je i 21. srpen – podívejte se na rok svatby 1768. A 21. srpen je i 12. srpen. A to se narodil můj otec a je to i 12.08. a to je i 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. Po smrti ROUSSEAU se znovu vdala. V Listopadu 1779. Jejím manželem se stal JEAN HENRY – BALLY. Komorník RENÉ de GIRARDIN. Žili v LE PLESSIS de BELLEVILLE až do její smrti v roce 1801. A vy už vidíte HONZA nebo HENRY BALLY – H.B. A také HENRY – JINDŘICH. Byl to komorník – CHAMBRLAIN pána RENÉ. A žili v L. B. – ELBE.

A zase. Proč je to všechno pravda ? Jedno z mnoha děl ROUSSEAU bylo – uvádím název ruštině – “ Эмиль, или О воспитании (Émile ou De l’éducation) — французского Pycco об искусстве обучения, опубликованный в 1762 году.“ Za prvé proto, že jméno filosofa jde napsat v ruštině za pomoci latinské abecedy. A můžeme jej přečíst i v češtině – PUCCO. Jako MÁRIO PUZO – PUCO vyslov. AUTOR díla KMOTR – GODFATHER. Film, jehož premiéru jsem viděl v prosinci 1972 v COMO ( JAK – TUR ) v ITÁLII při návštěvě u mého přítele ze školy v Moskvě VITTORIO. Že je to málo ? Tak se podívejte na název díla. Jméno EMIL napsali do padělaných slovenských dokumentů mému otci sovětští vojáci – odborníci, za války ( Emilio byl nevlastní bratr Castro a sestra tety Aurélie, byla Emílie – byli z FRÝDNAVA a matka mého spolužáka ze třídy byla Emílie FRIED – vyslov FRÝD a robot Emil byl herec Šašek ) F a . A iniciály názvu knihy za ruským nebo – ili – jsou O.B. – Operace Benjamin/Bartoloměj. Samozřejmě, že vy víte, že ILI je dvakrát LI -tedy LEE. Otec a syn. Otec a OTISK. A také možná víte, že ANEBO , nebo ILI je španělsky jedno písmeno – O. A hebrejsky také O. Ale to jsou dvě písmena která se vysloví O. Hebrejská písmena ALEF a VAV, kterými se to hebrejské O píše – או – vypadají jako v latince písmena IX – XI – 11 a 77. Anglicky je ANEBO – OR. To je O.R. Řehoř Osvětlitel a Otmar Reidl. Operace Banjamin/ Bartoloměj.

Moderní gymnastika je postavena na myšlenkách Francois Delsart 1811 – 1871 a Rudolf Bode 1881, kteří věřili ve vyjádření pocitů a myšlenek skrze pohyby lidského těla. Peter Henry Ling v 19. století tuto myšlenku propracoval a tak vznikl Švédský systém volných cvičení. O další rozšíření se zasloužila Catherine E. Beecher ( 6. září 1800 – 12. květen 1878 ) která v roce 1837 založila Západní Ženský Institut v OHIO. V jejím gymnastickém programu zvaném půvab bez tance, předváděli mladé ženy pohyby na hudbu. To byla propagátorka mateřských škol a na téma ženského vzdělání napsala se sestrou Harriet Elisabeth Beecher Stowe ( 14. červen 1811 – 1. červenec 1896 ) knihu “ Dům amerických žen – The American Woman’s Home.“ Catherine E. Beecher se narodila dne 6. září a to je i 6. duben a to se narodil můj děda Karel Gebelt I. v Horní Počaply. Zemřela dne 12. května a to je i 12. srpna 12.08. – a to se narodil můj otec a je to i 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda ve městě Plzeň.

O její slavné sestře jsem již psal. Tak jenom ve zkratce. Byla spisovatelka a abolicionistka. Byla Harriet – Harry – Jindřich, byla Elisabeth tedy The Basil. A byla Beecher. Jako Jan Becher z Karlových Varů. Slavných lázní, kam jezdili slavní lidé a o tom jsem již psal a ještě psát budu. Hlavně ale, Karlovy Vary mají červenobílou vlajku a žil tam se svojí druhou manželkou můj otec. Ona byla před svatbou s mým otcem Besarab – ová. Anna Besarab. ( jako manžel Stalina Jakova pozdější manželky – baletky ). Po svatbě se jmenovala stejně jako otcova matka a jedna jeho sestra a jeho dcera – moje sestra Anna Mohorita. Jako Anna Mohorita Lemak z GREENSBURG ve WESTMORELAND COUNTY v PENNSYLVÁNIA kde leží i HARRISBURG ( hlavní město ) a PHILADELPHIA – 1774 První kontinentální kongres. 1775 Druhý kontinentální kongres a vznik US Army a US Navy a US Marine. 1776 ústava USA a vznik USA dne 4. července 04.07.. A to je i 0.9.07. a to se narodil první manžel mojí matky FaB a je to plus dva i 11.07. a to se narodil otec mojí manželky Miroslav Svoboda v Plzni a Olga Havlová v Praze. Je to i 17.07. a to byl popraven car Nikolaj s rodinou v Jekatěrinburgu a já jsem se v roce 1976 ženil s Vlasta Svoboda. Je to den založení US Marine a den úmrtí Brežněva a den povýšení mého otce na plukovníka. A když je to i 17.07. tak je to i 17.06. A to se narodila moje babička Hahn – Hon – Han v Horní Počaply a je to i název hlavní třídy v Berlíně, která protíná park TIERGARTEN – kde jsou sochy Goethe a Lessing. Kromě jiného pochopitelně. A by to byla všechno pravda tak se narodila spisovatelka Beecher dne 14. června – 14.06. Den vzniku US Army a svátek Vasila a svátek Rolanda a den narození Ernesto Che Guevara. A 14.06. je i 16.04. a to byl den seskoku prvního výsadkáře Otmar Reidl – Operace Benjamin. V roce 1941. Spisovatelka zemřela v roce 1896 – a to je i 1989. I 1968. Důležité je i to, že napsala knihu Chaloupka strýčka Toma – Uncle Tom’s Cabin : or, Life Among the Lowly. Název knihy je nesmírně zajímavý. Kniha byla napsána v roce 1852. To za prvé. A za druhé Chaloupka strýčka Toma může být i Pražský Hrad Toma Tomáše Masaryka. A druhá část názvu – za “ NEBO – OR “ může být i “ Život mezi Voly. Takové je to nejlepší a nejrozšířenější oslovení u těch kteří jsou LOWLY. Skromní a pokorní. Nízkého stavu. To je vtip samozřejmě. Kniha je silně proti otrokářsky zaměřená a byla i jedním z děl, která pomohla k Občanské válce a ukončení otroctví. Důležité je to i proto, že vévodila u nás doma v naší mini knihovně. A byla jednou z prvních knih, které jsem jako dítě četl.

GENEVIEVE STEBBINS ( jako GENÉVE V, kde se narodil ROUSSEAU ). Se narodila dne 7. března MARCH roku 1857 v San Francisco, California. Zemřela dne 21. září SEPTEMBER v MONTEREY, CALIFORNIA. Její otec byl JAMES COLE STEBBINS a matka byla HENRIETTA SMITH. Nejprve odešla ze San Francisco do do New York studovat tanec pod vedením ALBERT MARSHMAN PALMER v Union Squere Theatre. V roce 1885 publikovala GENEVIEVE STEBBINS její první knihu pod názvem In 1885, “ The Delsarte System of Expression „.Popisoval harmonickou gymnastiku která by umožňovala koncem 19. století americkým ženám cvičit prvky fyzické kultury a vyjádření v tanci. Její model měl oslovit ženy ze středních a vyšších tříd tehdejší americké společnosti. Vystudovala Boston University of Oratorary.

A vy vidíte, že její jméno je shodné s místem kde se narodil ROUSSEAU – PUCCO rusky. Narodila se dne 7. března a to je podle Moravce krát dva i 14. březen. Zcela výjimečné důležité poznávací znamení – datum v mém příběhu. Narodila se CALIFORNIA – Byla tedy česky řečeno Kaliforňanka – jako byla moje matka Floriánka. GENEVIÉVE Zemřela dne 21. září. Jako se narodila LE VASSEUR – manželka, partnerka, matka dětí ROUSSEAU – PUCCO, který byl z GENÉVE. A ve stejný den se narodil můj přítel, spolužák a druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Zemřela v MONTEREY což je MOHORITA a v Kalifornia což je FLORIÁNKA. Obě příjmení mojí matky po svatbě nejprve s FLORIÁM a pak s MOHORITA. Její otec byl JAMES – Jakub, Yakov, Santiago, Iago, Diego, Jacqueline Lee, Jakov, Yacob a Kuba. K tomu byl COLE – C.L. – L.C. – EL CHE. její matka byla HENRIETTA – JINDŘICH – JINDŘIŠKA a hlavně byla SMITH. Jako druhé jméno generál PATTON. A jako ŠMÍD – údajně mrtvý student, jak o tom informoval UHL. Ale i Kovář i zámečník i Kuzněc atd. Tancovala pod vedením A L B E R T a k tomu M A R S H MAN a PALMER. PALMER je POUTNÍK – PILGRIM jako německé PILGRAMS, česky PELHŘIMOV – kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE. A můj spolužák ve skupině na Vysoké škole politické v Praze byl z Pelhřimova a jmenoval se NOVÁK. A vy víte, že můj otec říkával ,že příjmení MOHORITA je na Pdkarpatské Rusi – C.R. stejně časté jako v Česku NOVÁK.

V roce 1880 Švýcar Emil Dalcroze rozvinul eurytmiku brzy poté George Demeny z Francie ( Georges Demenÿ byl francouzsko maďarského původu ) narozen dne 12. červen 1850 DOUAI zemřel dne 26. října v Paříži. Je považován za pionýra filmové techniky a jednoho ze zakladateů tělesní výchovy jako vědy. Pracoval jako odborný asistent Étienn Jules MAREY. A vynalezl fonoskop označovaný jako photochronographe. Práva k němu pak prodal vynálezci León Gaumont. Od roku 1902 byl vyučujícím profesorem fyziologie na Vysoké škole pro tělesnou výchovu v JOINVILLE u Paříže. vytvořil cvičení k hudbě, která byla navržena ke zvýšení ladnosti pohybů, větší ohebnosti těla a dobrému postoji. Všechny tyto styly byly okolo roku 1900 zkombinovány do Švédské školy moderní gymnastiky a později do ní byli přidány i taneční prvky z Finska.

V této době Estonec Ernest ( ERNEST – ERNST – ERNA ) Idla ( IDLA je DL – DR. ERNEST – CHE GUEVARA byl lékař DR. IDLA je i LÍDA – moje matka je to i jméno LÝDIA nevlastní sestra Fidel Castro a jedna ze sovětských radistek v otcově PARA skupině ARAP příjmením VERBOVSKAJA – srovnej s generál VOROBJOV ) definovala míru obtížnosti pro každý pohyb. ERNST VOLDEMAR IDLA se narodil dne 8. dubna roku 1901 v panství OISU, obec SÄREVERE, Farnost MANOR, TÜRI – ALLIKU. Zemřel dne 5. prosince 1980 ve STOCKHOLM. Jeho matka byla EMILIE ROSALIE IDLA a otec byl HANS IDLA. Byl učitelka a cvičitel gymnastiky. Zúčastnil se války za nezávislost a v roce 1922 opustil armádu. V roce 1922 se oženil s KLARISSA REBAS. Narodil se dne 8. dubna a to je i 16.04. – datum seskoku Otmar Reidl. A to je i 14.09. a 16.09. a 19.09. se vším co se ty dny odehrálo. Minus dva je to 6. dubna a to se narodil můj děda Karel Gebelt I. v Dřemčice – Třebívlice LT, UL. Byl i Voldemar – Volde – Mar – V.M. Jako Waldemar Matuška ( W.M. ) z Východního Slovenska. Narodil se v OISU, SÄREVERE ( O.S. Strategické operace ) MANOR – O.M. nebo M.O. MANOR je s ruským N uprostřed i MAHOR. A OISU je i IS UO – Inteligence Service – Ústí nad Orlicí. Kde můj otec stavěl opevnění před Druhou světovou válkou. Narodil se v ale především v TÜRI – TUR – SKOT – CATTLE – VOLOVÉ – TORINO – TORONTO atd. ALLIKU je české oslovení ALLA nebo ALICE. Zemřel dne 5. prosince a to je i 3. prosince – 12.03. – moje rodné číslo. Zemřel ve STOCKHOLM – A to je i STOCK ITALY ( LT ) nápoj u nás vyráběný v PLZEŇ. HOLM je MOHOL – MOHOR. Matka byl EMILIE a ROSALIE. Emilie a Emil už tady byl mnohokrát. A Rosálie je i Rosário, kde se narodil Ernesto Che Guevara. Jeho manželka byla KLARISSA. Jako byla svatá ANEŽKA česká KLARISKA – Řád svaté KLÁRY. Santa CLARA. Kterou Ernesto Che Guevara na ostrově Kuba osvobozoval. Také jako KLARET z Chlumce nad Cidlinou. Její příjmení bylo REBAS – BSR – BASIL – VASIL.

Dalcroze je tvůrce eurytmie. ÉMILE JAQUES – DALCROZE, rodným jménem ÉMILE HENRI JAQUES se narodil dne 6. července 1865 ve Vidni. Zemřel dne 1. července v Ženevě. Byl švýcarský hudební skladatel narozený v Rakousku. Více než svými skladbami proslul originální technikou výuky hudby za pomoci pohybu. Úspěch Dalcrozovi umožnil, aby roku 1910 založil vlastní školu, v Hellerau u Drážďan. Jeho originální jméno a příjmení před zakuklením obsahuje všechna důležitá jména v mém příběhu. EMIL a EMILIA – můj otec a EMILIA JUNGMAN ( sestra mojí tety AURÉLIE a EMILIA FRIED matka mého spolužáka ze třídy ze základní školy a otcovo jméno na padělaných dokumentech ) HENRI je JINDŘICH jako POLEDNÍK a Jindřichův Hradec, kde po válce optoval můj otec a ulice Jindřišská a kostel svatého Jindřicha II. a Jindřišská věž. U náměstí M.G. a ulice Jeruzalémská – Transylvánská. U budovy ÚV SSM a naproti SACHAR PALÁC ( SOCHOR nebo SACHAROV ). A konečně JAQUES – JAKOV, JAKUB, SANTIAGO, DIEGO, YAKOV, YACOB, JAKOB JAMES – JIM a KUBA. A narodil se dne 6. července. A to je i 9. července a to se narodil první manžel mojí matky Ludmily iniciálami FaB. Ten den se u svaté Ludmily na Vinohradech DVOJKA ženil EDWARD ( EDUARD ) BENEŠ s HANOU ( ANNOU ). V sousedství s armádním divadlem a Domem železničářů a naproti OV SSM Praha 2 v domě Valdek, vedle mojí školy automechaniků, kam jsem nikd nechodil protože byla v době kdy jsem se učil v rekonstrukci a místo toho jsme chodili do MALEŠIC do ulice UK – U KRBU – světlo – O.R. I United Kingdom i Ukrajina.

Ve stejné době, kdy Dalcroze, přispěla k rytmickému procesu tvorby také americká tanečnice Isador Duncan. Považována za revolucionářku tance a propagátorku volného tance, tvrdila, že gymnastika je základem veškeré tělesné výchovy, a vyvinula gymnastická cvičení založená na přirozenosti, kde zásadním prvkem byly obraty, skoky a vlnění těla. Její teorie byly kořenem německého expresionismu v oblasti tance, jehož je například maďarský choreograf Rudolf Laban jedním z největších představitelů.

ANGELA ISADORA DUNCAN. Také tedy DUNCAN ISADORA ANGELA – D.I.A. A také DUN – DON – DAN – DANMARK – CANAĎAN – CAŇADA. Narodila se dne 26. května 1877. Den 26. květen je i 26. srpen a to je i 29. srpen – Slovenské národní povstání v roce 1944. Je to i 13. srpen a to se narodil Fidel Castro. Srpen je August. Narodila se v San Francisco, California ( Floriánka a místo studií Ivan Havel ) ) . Zemřela dne 14. září 1927 v Nice, Francie. 14. září ( 14.09. ) se narodil Jan Masaryk na Vinohradech ( DVOJKA ) , zemřel Tomáš Masaryk v Lány ( LN ), narodil se můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál – J.J. – zády k sobě kotva. Narodil se syn jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů ( LT ) a ten den seskočila v roce 1944 skupina WOLFRAM u obce Morávka okres Frýdek Místek- F.M. a Morávka je také František Moravec. V čele s kapitán OTISK. Je to i 14. červen a to vznikla US ARMY a je to svátek Vasila a Rolanda a narodil se Ernesto Che Guevara. ). Jejím otcem byl Joseph Charles Dunvan a matka byla Mary Isadora rozená Gray ( M.G. ). Měla bratry AUGUSTIN ( srpen ) Duncan a Raymond Duncan a sestru ELIZABETH ( THE BAZIL ) Duncan, která byl také tanečnice. Její otec se po rozvodu s její matkou znovu oženil. Zemřel s druhou manželkou a jejich dcerou v roce 1898. Bylo to při havárii parníku SS MOHEGAN který se potopil u pobřeží LIZARD PENINSULA v CORNWALL, Velká Británie. Stalo se to dne 14. října 1898. 106 z celkem 191 pasažérů tehdy zahynulo. 14. říjen je i 7. říjen a to seskočil ve skupině ARAP u obce Makov u Čadca, kde je kostel svatého Bartoloměje můj otec. Je to také 14. říjen náměstí na Smíchově, s kostelem svatého Václava a Portheimka – Mohoritka L. 14. říjen je i 14. březen s celou tou dlouhou řadou událostí spojených s operací Benjamin – Einstein, teta Aurélie, odlet 11 zpravodajců Dvojky s KLM.

Po rozvodu rodičů se s matkou odstěhovali do Oakland ( země DUBŮ ) California ( Floriánka ). V roce 1896 nastoupila do AUGUSTIN Daly’s Theater Company v New Yorku. Navštěvovala hodiny tance u Marie Bonfati ( M.B. ). V roce 1898 se přestěhovala do Londýna. Poté do Paříže. Cestovala po Evropě. Vystoupila v Čechách v sérii vstoupení v západočeských lázních. V Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Karlovy Vary a neověřená jsou její vystoupení v Teplicích. LÁZNĚ – LAUSANNE – LÓZÁN. Sídlo FIG. V roce 1912 pro ni navrhl módní návrhář Paul Poiret ( také Hercule Poirot – H.P. z knih Agatha Christie ) šaty pro La Fete de Bacchus ( L.B. ) , jako „organizované LOUIS XIV “ ( Ludvík a XIV – 14 – DVOJKA ) ve Versailles ( VASSILLLY ). V roce 1904 otevřela svoji první školu výuky filosofie jejího pojetí tance v Berlíně – Grünewald. V Horní Počaply byla hospoda u Grünwaldů. Byla asi sto metrů od domu dědy a babičky Gebelt. Chodil jsem tam pro pivo s bandaskou. To už se ale jmenovala Polabská hospoda. U Günwaldu se odehrála slavná bitva. Nedaleko od tohoto místa byla i druhá bitva popsaná dříve, které se zúčastnil ruský generál jménem ARTAMONOV. Jako můj kolega v Moskvě, v partnerském rajónu – obvodu Moskvy a jako název knihy Maxim Gorkij -Delo ARTOMONOV – Věc Artamonov česky, Artamonov Bussines anglicky. Můj partner ARTAMONOV byl absolventem MAI.

Ve této berlínské škole tance se učila děvčata ANNA, MARIA – THERESA, IRMA, LIESEL, GRETEL a ERIKA. Iniciály jejich jmen obsahují jméno MTLEG – MATOULEK, jako velký partner JUDR. Petr Sisák. – ANNA MARIE se jmenovala moje sestra a jméno MARIA THERESA je anagram MOHORITA L. S/2 ) Tuto skupinu šesti děvčat adoptovala v roce 1919. Bylo jich šest tedy VI/IV a bylo to v roce narození mého otce a generál Stěpan Michal Bunzák a roce plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. A tak se i ony staly nositelem příjmení Duncan. V roce 1914 se přemístila do USA. OTTO KAHN ze společnosti KUHN,LOEB and Co. jí poskytl pro vystoupení moderní Century Theatre na West 60th Street a Central Park West. LOEB je ELBE – LABE – ELBE. KUHN byl pracovník MV SSM PRAHA. V tomto divadle se uvádělo například OEIDIPUS REX – O.R. – Otmar Reidl Operace Benjamin/Bartoloměj. V roce 1915 odcestovala z USA na parníku RMS Luisitania. LUIS je Ludvík. V roce 1921 přicestovala do SSSR. V tomto roce se narodil třetí ze Tří králů plukovník docent Ivan Mohorita. Do SSSR ji přivedly sympatie k levicovému hnutí. Otevřela školu tance v Moskvě. V roce 1924 Duncan zkomponovala taneční vystoupení pod jménem Varshavianka“ Waršavanka, Na hudbu polské revoluční písně, která je v angličtině známá pod názvem Whirlwinds of Danger. Moje manželka Vlasta Svoboda, jako dítě, žila s otcem Miroslav Svoboda a matkou Vlasta počátkem padesátých let ve Varšavě. Bylo to první dlouhodobé přidělení mého pozdějšího tchána do zahraničí.

Měla americké, francouzské a sovětské občanství. Jejím jediným manželem byl od roku 1922 do jejich rozchodu Sergej Jesenin, ruský básník. Jejími partnery byli Edward Gordon Craig, Paris Singer, Romano Romanelli, Mercedes Acosta. Měla tři děti. První dvě její děti tragicky zahynuli. DEIRDRE BEATRICE ( The Dr.Dr.BASIL ) , narozená dne 24. září 1906, ( 24 je i 12 a to se narodil syn mé sestra ANNA MARIE MICHAL G/H. Rok 1906 je i rok 1909 a i 19.09. datum mého narození ) dcera divadelního návrháře GORDON CRAIG. ( G.CRAIG je i anagram CARIG – GARRICK – GARRIGUE jako první československý prezident MASARYK a byl EDWARD, jako druhý československý prezident BEN EŠ ) a PATRICK AUGUSTUS ( VLASTA – AUGUST ) narozený dne 1. května v roce 1910 ( to je i 01.05. a to je i 05.01. a to se narodila moje dcera Kateřina – Jekatěrina ) byl syn jejího partnera PARIS SINGER. Ten byl z rodiny výrobců šicích strojů SINGER – šicí stroj Singer jsme měli u nás doma v ulici Antonína Sochora stál v předsíni. Každý kdo přišel a nemusel ani vstoupit do bytu ho viděl. Obě tyto děti se utopily společně s jejich vychovatelkou. K havárii došlo v roce 1913, když řidič automobilu zastavil pro poruchu automobilu a zapomněl zatáhnout ruční brzdu. Automobil sjel do Seiny a tam i vychovatelka i obě děti Duncan utonuli. Duncan se z tohoto neštěstí vzpamatovávala na Corfu s bratrem a sestrou a ve Viareggio s Eleonora DUSE ( česká DUŠE ). Ze vztahu s Romano Romanelli se narodil syn dne 13. srpna 1914 ( 13. srpna se narodil Fidel Castro a je to i 15, srpen a to je i 12. srpen a to se narodil můj otec. A je to i 12.08. a tedy také 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda) ), ale ten zemřel krátce po porodu. Jméno ROMANO ROMANELLI jsou zcela výmluvná dvě slova. Dalším jejím partnerem byl MERCEDES ACOSTA. MERCEDES bylo jméno dcery českého prodejce automobilů v NICE jménem JELINEK ( v NICE DUNCAN tragicky v automobilu zemřela ). Jméno dcery JELINEK převzal výrobce automobilů BENZ do své značky – MERCEDES BENZ – M.B. Také MAYBACH – M.B. Vyrábí se ve Stuttgart v zemi BADEN WÜRTEMBERG – B.M. BADEN jsou i KOUPELE tedy i LÁZNĚ. A z tohoto historického prostoru pochází židovské příjmení GOEBLAT – které je původním základem jména GEBELT – GEBLT. A tedy i THE HAVEL. MERCEDES byla i argentinská zpěvačka MERCEDES SOSA. Gramofonovou desku s jejími písněmi mi darovala při našem rozloučení v Moskvě moje přítelkyně ALICIA/ALENA – ALCIRA LOMBARDELLI ( alias ADRIANA VILLEGAS ) . MERCEDES SOSA se narodila dne 9. července jako první manžel mojí matky FaB. Zpěvačka se měla původně jmenovat křestním jménem MARTHA a ne HAYDÉÉ. Proč k tomu nedošlo bylo už dříve, tady na webu popsáno. I přes to, že jí otec zapsal po narození na úřadě jako HAYDÉÉ, byla pro celou rodinu MARTA. A tak jí také říkali.

O vztahu DUNCAN s herečkou Eleonor Duse ( DUSE česká DUŠE ) se spekulovalo. Dne 2. května 1922 se vdala za Sergej Jesenin. A ten jí doprovázel na jejích turné V Evropě a spojených Státech. Ale jejich vztah netrval dlouho a Jesenin ji již v květnu 1923 opustil a vrátil se zpět do Moskvy. Dne 14. září 1927 v Nice, Francie cestovala v automobilu Amilcar CGSS jehož majitelem byl Benoit Falchetto, francouzsko italský mechanik. Vzala si kolem krku dlouhý šál vyrobený podle návrhu ruského umělce Romana Chatova ( EL CHE ) , který jí darovala přítelkyně Mary Desti ( vozíky Desta Děčín kraj UL ). Šál se zamotal do kola automobilu a zlomil jí vaz. V době jejího úmrtí byla Duncan Sovětskou občankou. Byla první občankou – občanem SSSR jejíž závět byla soudně potvrzena v USA. Datum úmrtí bylo 14. září – Masarykové atd. Vše už tu bylo. A 16. září Ludmila a 19. září moje narozeniny a svátek ZITA a také rok 1909. Se vším co k němu patří. Majitelem auta byl mechanik – automechanik BENOIT – tedy i BEN TIO – strýc BEN. FALCHETTO je přeloženo do češtiny JESTŘÁB. V našem jazyce to ale znamená i PALCETO – THE PALEC. PALEČEK a PALACKÝ.

Ve třicátých letech byla v Čechách pod vlivem filosofie Isadory Duncan založena taneční škola. Založila ji JARMILA JEŘÁBKOVÁ ( J.J. – kotva písmena zády k sobě ), která studovala u její Isidora Duncan jménem ELISABETH ( The Basil ) Duncan. Náhoda to není proto, že na ÚV SSM, spolu se mnou, pracoval vedoucí oddělení JEŘÁBEK.

Její příjmení DUNCAN může být i zkratkou pro DUNAI CANAL – DONAUKANAL. Ten je Vídní. Je 17,3 km dlouhý. Říkalo se mu WIENER WASSER ( WASSIL ) nebo WIENER ARM ( rameno, ale i zkratka pro ARMENIA – HAYK – Řehoř Osvětlitel a svatý Bartoloměj atd.) . Je to rameno řeky DUNAJ – DONAU. Vede přes něj 15 silničních a 5 železničních mostů. Kanál tvoří přirozenou hranici obvodů Vnitřní Město ( V.M. a německy Inhere Stadt – také S.I. Secret Inteligence ) a Landstrasse. Vnitřní Město a Landstrasse je základní klíč – B.M.L. Anglicky je LANDSTRASSE – COUNTRY ROAD – tedy C.R. Carpathian Ruthenia a Czechoslovak Republic. V našem překladu i C.L. tedy EL CHE. Průtok vody je regulován soustavou zdymadel a stavidel na začátku ramene ve čtvrti Nussdorf ( Ořechová vesnice – O.V./ O.B. ) . Projektantem byl OTTO WAGNER. OTTO a WESELIN.

DUNCAN může být i CANADAN – české KANAĎAN. DUNCAN může být i španělské CAŇADA – údolí – MEZIHOŘÍ nebo MEŽHORJE – VOLOVÉ. Anglicky VALLEY – VALY – NA VALECH – VALO – VOLY. I V/B a L. ELBE a LABE a OBLA a BÍLÁ a LÍBA a španělské BOLA – KOULE. V ulici KOULOVA jsem se setkal s ERNESTO CHE GUEVARA. BOLA je také výraz pro španělské LEŽ – MENTIRA – anagram MOHORITA. S ruským N – H. I hebrejsko španělsky HA MOORITA.

Jak jsem již napsal, byl jejím jediným manželem ruský básník SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN. Protože jejich manželství neobyčejně úzce souviselo s Operací Benjamin musím se zmínit krátce i o něm. I když tanečníkem nebyl. Jesenin se narodil dne 21. září podle starého kalendáře a dne 3. října podle nového kalendáře, roku 1895 v KONSTANTINOVO v Rjazani. Narodil se dne 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Můj přítel a spolužák z učení automechanikem. Také to je minus DVA 19. září a to jsem se narodil já. A vše co s tímto datem souvisí již znáte. Podle nového kalendáře se narodil dne 3. října a to je plus DVA 5. října a to se narodil VÁCLAV HAVEL. Ne básník ale spisovatel – rusky PISATĚL – také MUŽ PERA, jak se jim také říká. Narodil se v KONSTANTINOVO a vy víte, že KONSTANTIN byl GEORGE ŽUKOV. Maršál ŽUKOV. KONSTANTIN je ale také původní jméno CYRILA, jednoho z DVOJICE CYRIL a METODĚJ. Kromě toho je CYRIL rusky KYRIL a to je skoro KAREL. Básník zemřel dne 28. prosince 1925 v Leningradu. V hotelu ANGLETERRE. 28. prosince 1923 se narodil bratr mojí matky KAREL GEBELT II. A také se v roce 1978 narodil dne 26. prosince – 28 minus DVA, můj syn NIKOLA. JESENIN byl pochován v MOSKVĚ na hřbitově VAGANKOVSKOJE dne 31. srpna 1025. Poslední den roku, kdy byl přejmenován CARYCIN na STALINGRAD, roku kdy HITLER napsal MEIN KAMPF. Roku kdy bylo BUBENSKÉ náměstí v HOLEŠOVICE, přejmenované na STROSSMAYEROVO náměstí. A rok jehož druhé dvojčíslí bylo veledůležité v celé Operaci Benjamin/Bartoloměj. 1922 se narodila moje matka, 1950 se narodila moje manželka, 1952 jsem se narodil já, 1955 se narodila dcera sestry matky ALENA/ALICIA. Manželka mi darovala čtvrťák – 25 Centů – minci po příjezdu z USA a po našem seznámení. 25. výročí vojenského útvaru 6174 ( to je i 1919 i 1991 ) jsme slavili v roce, kdy jsem tam sloužil, jako záklaďák. S velikou oslavou, pochopitelně. Ročník Vysoké školy politické do kterého mi všemi kriminálními prostředky chtěli zabránit spolupracovníci KAPKA/ VÍTA a jeho okolí – rezidentury KGB na pražském Městském výboru KSČ. ŠTĚPÁN, ŠLOUF, ŠUTKA a další. Ročník byl totiž označen číslem V – 25.

Básník spáchal sebevraždu oběšením v hotelovém pokoji číslo 5. To je i 2- DVOJKA. Po večírku s USTINOV. Maršál USTINOV byl ministr obrany SSSR. Jako ŽUKOV. A pozorně si to jméno prohlédněte, protože je také třeba ÚSTÍNOV. To je ÚSTÍ a NOV – NOVOLUNÍ – tedy i N.V. a l.N. – Naše Vojsko a LOUNY. Ale i NOVÁ – moje kolegyně ve skupině škole v Moskvě, která byla z BEROUN. A jako poručík NOVÝ – velitel mojí čety v přijímači a poddůstojnické škole v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice. Které jsou v kraji ÚSTÍ nad Labem. A máme v mém příběhu ještě jedno důležité město ÚSTÍ a to nad ORLICÍ. Začnu od konce. Sebevraždu spáchal v hotelu ANGLETERRE. To je ve francouzštině ANGLIE.

Ale v angličtině znamená slovo ANGLE i – ROH – tedy i RUACH – HORN – CAP – CABO – MYS – ROG atd. Znamená také ÚHEL a to je i UHL – UL PETER a také slovo UHEL – ČERNÝ. Znamená i slovo HUNT – tedy LOV – L.B. – i HON – HAN – HAHN jako moje babička z H.P. Samozřejmě, že je to i ŠTVANICE, ostrov PRAZE kde jsem se narodil. Ten hotel je klíčový pro můj příběh. V ruské verzi WIKIPEDIA jmenují čtyři slavné hosty tohoto hotelu. Prvním byl ANTON PAVLOVIČ ČECHOV. To bylo od 4. ( 18 ) do 10 ( 22 ) ledna 1886. 4. ledna se narodila moje matka, která jako válečná vdova dostala byt v ulic Antonína Sochora ( dříve Skuherského ) číslo popisné 1391. Roku 1931 se 10. ledna narodil AUGUSTÝN HUSÁK později HUSÁK GUSTÁV. Aby to bylo vše tak v roce 1931 se narodila sestra mojí matky a BORIS JELCIN. Jeho jméno také začíná stejným písmenem jako jméno básníka – ruské E – trojzubec – se čte jako JE. Tedy ESENIN a ELCIN. Samozřejmě v azbuce. A vy víte, že ČECHOV se narodil v TAGANROG ale žil na KRYMU v JALTA. Kde byla konference spojenců TŘÍ SESTER. A víte, že ČECHOV napsal román TŘI SESTRY a já že také tak nazývám US Army a British Army a Russian Army. A že bratr mojí matky KAREL GEBELT II. pracoval po většinu života v pražském hotelu JALTA na VÁCLAVSKÉM náměstí. Že je tak nazývám oprávněně dokazuje další slavný host v hotelu ANGLETERRE. Který tam také zemřel, jako JESENIN. On ale na infarkt. Bylo to 17.( 29 ) června 1889. Byl to JOHN JAMES HUGHES. zakladatel a ředitel a majitel novorossijské společnosti. Ten přišel do RUSKA z WALES. Z Velké Británie. A na místě kde stála vesnice ALEXANDROVKA založil město YUZOVSKY ( jeho poruštělé příjmení ) a hutní závody. METALURGIE ( MOGORITA L. ) On sám se narodil ve městě ve WALES v MERTHYR TYDFIL. Ano vidíte dobře MERTHYR WALES – MOHORITA VASIL. Město později dostalo název DONECK – leží na řece DON. Jako řeky DON v ANGLII a KANADĚ. Pan HUGHES je považován za zakladatele města DONĚCK. 17. června se jmenuje hlavní třída v BERLÍNĚ, která prochází TIERGARTEN, kde stojí pomníky LESSING a GOETHE – EL CHE. 17. června se narodila v HORNÍ POČAPLY moje babička MARIE HAN – HON – HAHN. 17. června je šestý měsíc od začátku roku. Ale je to sedmý měsíc od konce roku a je to tedy 17. červenec. Den kdy byl popraven car NIKOLAJ s rodinou v JEKATĚRINBURGU. Je to datum mojí svatby s VLASTA SVOBODA. A je to i 11. červenec kdy se narodil otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA, stejného jména, jako za války popravený syn LUDVÍK SVOBODA. 11. července se narodila i OLGA HAVLOVÁ. A minus DVA je 9. červenec a to se narodil první manžel mojí matky FaB. 11.07. je i celá plejáda dat – 11.01. a 01.11. a 11.10. – tedy i 1775 rok založení US Army a US Navy a US Marine. Datum povýšení mého otce na plukovníka a datum smrti BREŽNĚV – celým jménem L.I.B. – BIL – WILLIAM – VILÉM – B.L.M. Podle starého kalendáře to bylo 29. června. A to je minus dva 27. června – 27.06. a to je i 27.09. a to je i 21.09. A to se narodil DRUHÝ manžel mojí sestry ANNA – UHER – MAGYAR JIŘÍ -GEORGE. 29. června je i 29. července a to je i 26. červenec a to měla moje sestra ANNA svátek. A FIDEL CASTRO založil svoje MOVIMIENTO del 26. JULIO.

Důležité je i to, že kromě dvou zemřelých návštěvníku hotelu ANGLATERRE, tam pobývala při svém příjezdu do SSSR D.I.A. – DUNCAN ISADORA ANGELA. Bylo to v létě roku 1921. Ta tam nezemřela.

Obsazení hotelu osobnostmi je tedy : Jedna občanka USA. Jeden občan Velké Británie. Jeden občan SSSR. A před nimi tam pobýval ČECHOV. Narozený v TAGANROG. Žijící na KRYM – CRIMEA v JALTA. TŘI SESTRY V ROCE 1945 – JALTA. A proč je to všechno co tady píšu zase pravda ? Protože hotel se nejprve jmenoval SCHMIDT -majitelem byla THERESE SCHMIDT – tedy i SMITH a ŠMÍD. KOVÁŘ – KUZNĚC – HERRERO – SCHMIED.

Ještě několik údajů ze života SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN – ESENIN. Data narození a místo bylo výše. Konstantinovo leželo v KUZMINSKAJA VOLOSŤ. Ve čtvrti Moskvy VIŠNJAKY – KUZMINKY se nacházela Vysoká škola komsomolská na které jsem prožil rok 1971/72. Matka byla z rodiny TITOV – tak se jmenoval později jeden ze sovětských kosmonautů. Měl sestry Alexandra a Jekatěrina. A TITO V/B. – byl jugoslávský prezident BROZ TITO. Měl nevlastního bratra příjmením RAZGULYAEV. V roce 1904 chodil do školy KONSTANTINA ZEMSKÉHO. V roce 1909 nastoupil studium na farní škole ve SPAS – KLEPIKY. V roce 1912 se odstěhoval do Moskvy a začal pracovat v řeznictví KRYLOV – také se tak jmenoval slavný muž pera – BAJKY RYLOVA. KRYLO je rusky křídlo – WING. Jak u ptáků tak i u letadel. V řeznictví pracovala moje sestra – učila se tam – na Strossmayerově náměstí. Byl tam i ŠALDA a VÍŠEK a MENZEL – OVÁ. V roce 1913 začal studovat na moskevské lidové univerzitě A.L.Šanajevského. Začal pracovat v tiskárně. Psal tehdy příteli PANFILOV – tak se jmenoval generál PANFILOV bránící MOSKVU v roce 1942 – Kniha, Za námi Moskva. Měli jsme ji doma a četl jsem ji v dětství. V roce 1914 byly poprvé publikovány jeho básně – v dětském časopise MIROK – česky MALÝ SVĚT. Jeho vůbec první báseň se jmenovala BŘÍZA – BERJOZA. Ano, skoro jako JAN KARLOVIĆ BERZIN ( vlastním jménem PETERIS KUZIS – kůže – O.R. byl to LOTYŠ – LT. ) nejdéle sloužící hlava GRU – vojenské rozvědky SSSR – od roku 1924 do roku 1935. Poté byl ve Španělské občanské válce a dne 29. července v roce 1938 byl popraven. Jméno básně je i jako BREŽNĚV a jako BŘEZINA soused z HORNÍ POČAPLY. JESENIN báseň podepsal pseudonymem ARISTON – to byl král ve SPARTA z dynastie EURYPONTOVCI – to jsou EURO MOSTY – PONTY. V mém příběhu, pochopitelně. Vládl ve DVOJICI s králem ANAXANDRIDAS II. Další básní JESENINA v tisku byla báseň pod názvem KOVÁŘ – SMITH – SCHMIED – KUZNĚC – ŠMÍD. Mezi roky 1913 a 197 píše báseň MIKOLA a MARTHA POSADNITSA, JEGORIJ, RUS, MY, atd. V roce 1915 se přestěhoval do Moskvy. Sešel se s A.A.BLOK ( A.B. a BLOK je BASIL a také je tam trochu JABLOK ) a S.M. GORODETSKÝ ( M.S.G. ). V lednu 1916 ( to je i 1919 i 1991 ) byl JESENIN povolán do carské armády. Díky pomoci přátel – GRIGORIJ RASPUTIN – šedá eminence carské rodiny a GRIGORIJ jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. a NIKOLAJ KLYUYEV ( OLENECKÁ oblast nyní VOLOGDA blízko VYTEGRA, narozen 22.10. 1884, popraven v TOMSK mezi 23 – 25. 10. 1937) ) byl přidělen do služby do VLAKU VOJENSKÉ NEMOCNICE CARSKOJE SELO č. 143. Sloužil a žil tedy jako voják na KOLEJÍCH. Na ŽELEZNICI. Měl příležitost hovořit i s carevnou ALEXANDROU FJODOROVNOU ( ta byla HESSE bei RHEIN a říkalo se jí ALIX ) a jejími dcerami. V roce 1916 byl s tímto vlakem na KRYMU, když tam odjela carská rodina s carem NIKOLAJEM. Po odchodu z armády se na začátku roku 1919 pokusil o přijetí do Bolševické strany, ale nebyl přijat. Byl přítelem JAKOV BLUMKIN – pozdějším vrahem německého velvyslance MIRBACHA ( SVĚT BACHA ? ) Bylo to 6. července – den popravy Jana HUSA v 1415 ( 23 a také 1775 ) Také je to MIR BACH – M.B. BLUMKIN je samozřejmě B.L.M. klíč a K.H. – H.K. v ruštině. Nebo ve DRUHÉM pádu BLUMKINA je to B.L.M. a KINA. Ten měl také údajně seznámit JESENIN s LEV DAVIDOVIČ TROCKIJ. Znal se i s LEONID KANNEGISSER, který zavraždil předsedu PETRHRADSÉ ČEKY URITSKIJ. Bylo to v ten samý den, přesně, kdy FANNY KAPLAN spáchala atentát na LENINA. 30. srpna – AUGUST. To je i 15 i 12. srpna 12.08. – můj otec a moje manželka 08.12. Musím při této příležitosti připomenout, že ČEKA -CHECA je ve španělštině vyslovené ČEŠKA. ČESKÁ ŽENA. A že je v MADRIDU stanice METRO – podzemí jedna stanice podobného jména CHUECA . Je na náměstí CHUECA. Je barevná a je světoznámá tím, že je místem LGBTQIA skupin a kultury. Vy už víte že LGBT je i GBLT. Byl jsem tam a fotil jsem tam. V roce 1921 cestuje JESENIN s BLUMKIN jménem JAKOV, do ORENBURG – O.R.. Byl jsem tam také v roce 1988 nebo 89, v zimě, cestou do ALMA ATA – DĚDOVO JABLKO ). Od 13. května do 3. června pobýval v TAŠKENT. Moje přítelkyně, BALETKA, národní umělkyně USSR, GYULA byl z TAŠKENTU. Seznámili jsme se v NOVOSIBIRSK – dříve NIKOLAJEVSK, kde jsem byl na letní praxi z Vysoké školy komsomolské v červnu 1972. V roce 1921 se JESENIN ve studiu GB YAKULOV seznámil s tanečnicí DUNCAN. JESENIN v té době nemluvil anglicky. Dne 2. května ( 02.05. ) 1922 se vzali. 02.05. je i 05.02. a to je plus DVA i 07.02. a to se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA, také VLASTA SVOBODA. JESENIN a DUNCAN ( upozorňuji , že to vše se odehrávalo v době RUDÉHO TERORU ! ) odcestovali ze SSSR a byli v NĚMECKU, FRANCII, BELGII a 4 měsíce v USA. Deník IZVESTIJA zveřejnil jeho práce o AMERICE – ŽELEZNÉM MIRGORODU. Tedy ŽELEZNÉ SVĚTOMĚSTO – překlad pro mojí potřebu. V roce 1923 ( 123 a 9 ) se rozešli. Po návratu si JESENIN pronajal knihkupectví na BOLŠAJA NIKITSKAJA – v naší kombinaci latinka a azbuka B.H. – H.B. a NIKITA CHRUŠČOV, BOLŠAJA je VASIL a ALLA – AJA – ALICIA – a tak se také při našem pobytu, mém VASIL a ALICIA ve v MOSKVĚ na Vysoké škole Komsomolské stalo ). JESENIN hodně po návratu cestoval. Vedl velmi rozmařilý život. V novinách byl nazýván chuligánem. V roce 1925 a to 25. října požádal RAKOVSKY DZERŽINSKÉHO, aby pomohl JESENINA zachránit. A aby byl poslán do sanatoria na léčení. Existuje písemný dokument, že to nešlo, protože se mu nemohli dovolat. V té době se JESENIN oženil se SOFIA TOLSTAJA ( vnučka spisovatele TOLSTÉHO ). Ta ho s pomocí přátel umístila na kliniku P.B. GANNUŠKINA v MOSKVĚ. Odtud JESENIN utekl dne 21. prosince 1925. Vybral peníze z účtů a zrušil plné moci ve Státním nakladatelství a odcestoval do Leningradu, kde v pokoji číslo 5. v hotelu ANGLETERRE spáchal sebevraždu.

Jeho další osobní život. V roce 1913 se setkal s ANNA ROMANOVNA IZRJADINOVA. V roce 1914 uzavřeli civilní sňatek. 21. prosince 1914 porodila jeho syna jménem JURIJ ( JIŘÍ, GEORGE ). Ten byl v roce 1937 popraven na základě falešných obvinění. Rehabilitován byl dne 28. listopadu 1956. Samotná jména této jeho manželky jsou zajímavá. Byla ANNA a ROMANOVNA – jako vládnoucí rod ROMANOVCI. A jako JAROSLAV ROMANOVIČ HAŠEK, například. Její příjmení je nesmírně zajímavé. Znamená to v překladu MAKE UP. Španělsky INVENTAR – tedy UDĚLAT ale něco na výši. Jako vytvořit, vylepšit, vymyslet.

V roce 1917 se setkal a dne 30. července 1917 se oženil ve vesnici KIRIKI – ULITA u VOLOGDA se ZINAIDA REICH. Herečkou a pozdější manželkou režiséra VSEVOLOD MEYERHOLD. Svědky ženicha na této svatbě byli PAVEL PAVLOVIČ CHYTROV rolník z vesnice IVANOVSKAYA SPASSKAJA a SERGEJ MICHAJLOVIČ BARAEV rolník z vesnice USTYA USTYANSKAYA VOLOST. Svědky nevěsty byli ALEXEJ ALEXEJEVIČ GANIN a DIMITRIJ DIMITRIJEVIČ DEVYATKOV z města VOLOGDA. Svatba se konala v budově hotelu PASSAGE ( PAISAJE – PRŮCHOD – PRŮJEZD – PŘECHOD ). Narodila se jim dcera TATYANA ( 1918 – 1992 ) novinářka a spisovatelka. A syn KONSTANTIN ( 1920 – 1986 ) stavební inženýr, fotbalový statistik a novinář. Koncem roku 1919, nebo začátkem roku 1920, JESENIN rodinu opustil. A 19. února podal žádost o rozvod. 19. února je i 19. listopadu. Den, ve který zemřel v TAGANROG car ALEXANDER I. a minus DVA dny je to 17. LISTOPAD, kdy zemřela jeho babička KATEŘINA VELIKÁ. Děti adoptoval VSEVOLOD MEYERHOLD. Nevím zda je datum 30. července podle starého nebo nového kalendář – GREGORIJÁNSKÝ nebo JULIÁNSKÝ kalendář . Posuneme li datum zpět o 13 dní, tak to bylo 17. července. Ano 17. července. 17.07. A vše co k tomu patří – poprava carské rodiny DVA roky na to. Přesně. Jeho manželka se jmenovala ZINAIDA – tak se jmenovala jedna moje přítelkyně v Praze. Lépe řečeno ona chtěla být moje přítelkyně a tak se mi nějakou dobu snažila zvát, pozvat, navštívit atp. Trvalo to několik měsíců. REICH je pochopitelně ŘÍŠE – je to německy jinak je to IMERIUM. A to Rusko bylo. I v době války. A po našem i EL CHE. Svatba byla u VOLOGDA. Ve VOLOGDA jsem byl na zimní praxi z Vysoké školy komsomolské v prosinci 1971. Profesorka která nás tam doprovázela se jmenoval křestním jménem TATYANA, jako dcera JESENIN a REICH. Syn byl KONSTANTIN jako ŽUKOV a CYRIL. Nejzajímavější je sestava SVĚDKŮ. CHYTROV byl z I.S. – to je také Inteligence Service. Byl tam SERGEJ MICHAJLOVIČ – M.S.(G). Ten byl z dvakrát ÚSTÍ. V mém příběhu určitě ÚSTÍ nad Labem a ÚSTÍ nad ORLICÍ. A také možná některá ÚSTÍ do moří a oceánů. A byl tam A.A. a D.D. DIMITRIJ jako jméno mého otce na dokumentech z GULAG a jméno bratra VASIL BILAK – GYULA. A DIMITRIJ byl DEVÍTKOV. Tedy někdo z DEVÍTKY – Možná proto zavedli devítiletou školní docházku v Československu. Ano, i to bylo v totalitě možné. Protože ZINAIDA si vzala po JESENINOVY režiséra jménem V.M. VSEVOLOD – VŠEHO LOĎ nebo VASIL O.B ( když jedno V je B a D je O ) příjmením MEYERHOLD – STROSSMAYER – MEYER HOLD. Do češtiny přeložené to znamená DRŽET – UDRŽET MEYER. A to se stalo.

V roce 1920 žije JESENIN v domě své sekretářky jménem GALINA BENISLAVSKA. Měli osobní vztah. GALINA je i HALINA. HALINA byla moje spolupracovnice na OV SSM PRAHA 2 – DVOJKA a je to is hebrejským členem HA ALINA – HA ALENA – ALENA – ALICIA. A BENISLAVSKA je BEN VASILEK. Po ročním vztahu a cestách po světě s DUNCAN se vrátil v srpnu 1923 ( 123 a 9 ) do MOSKVY. Po návratu měl přátelský vztah s herečkou AUGUSTA MIKLASHEVSKA,( AUGUST a MIKLÓS – maďarské NIKOLAI / NIKOLA / MIKULÁŠ. Ale hlavně MIKLÓS HORTHY, Uherský regent a admirál a hlava fašistického Maďarska. M.HORTHY. HA MOHORITA, a také moravský MIKULOV a můj syn NIKOLA a car NIKOLAJ ), které věnoval SEDM milostných básní z cyklu “ CHULIGÁNOVA LÁSKA „. Připomínám, že v RUSKU se říkalo KLAUN/CLOWN/ŠAŠEK v CIRKU také AUGUST. Poté měl vztah s s básnířkou a NADĚZDA VOLPIN. VOL a PIN. PIN je slovo VOL. – VOLOVÉ a všechny jeho překlady, oficiální i naše v mém příběhu. Ale to i L.B. latinko azbukou. NADĚŽD byla celá řada – manželka a dcera ŠVESTKA O., dcera HRON PAVEL, KRUPSKÁ – KRUPKA u ÚSTÍ nad LABM připomínám atd. NADĚŽDA byla i moje spolužačka ve skupině ve škole v MOSKVĚ. Z tohoto vztahu se 12. května narodil syn ALEXANDER. Pozdější slavný matematik a disident JESENIN – VOLPIN. Jeho vztah s GALINA BENISLAVSKA, ukončila jeho svatba se SOFIA TOLSTAYA ( vnučka LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ ) . S tou se oženil dne 18. září 1925. V té době byl současně ženat s DUNCAN. A vy už víte, že 18. září minus dva je i 16. září a to je svátek svaté LUDMILY a je to 19. září a to jsem se narodil já. A je to i svátek ZITA manželka KAREL a matka OTTO HABSBURSKÝ. A je to i rok 1909, se vším co k němu patří

Jeho jméno se v ruštině a ve francouzštině píše ESENIN. ESSEN je i německé město. Právě v souvislosti se jménem KRUPSKAJA ( NADĚŽDA ) a ESENIN je třeba připomenout známou scénku z filmu SVĚT PATŘÍ NÁM. Tam V + W ( V.M. ) Voskovec ( VASCO VĚC ) a WERICH ( DABJŮ EL CHE ) našli granát. A pohazují si s ním, až do té doby, než nějak uvolní pojistku a granát začne syčet. A WERICH na něm čte – KRUPP ESSEN – A překládá to svoji skvělou němčinou AHA!? JÍSTI KROUPY. Znáte tuto scénku ? Může být i z jiného filmu. To už si nejsem jist. Ale scénku si velmi dobře pamatuji. Jako kluci jsme pokaždé přikládali ucho ke konzervě, na táboře , například, a komentovali to slovy WERICHA .

RUDOLF von LABAN, maďarsky Rezsö LÁBÁN de VÁRALJAS se narodil dne 15. prosince v Bratislavě a zemřel dne 1. července 1958 ve Weybridge. Byl to slovensko – maďarský tanečník, choreograf a estetik taneční teoretik a a filzof. Byl jedním z průkopníků moderního výrazového tance, psychologie pohybu a pohybové terapie. Pocházel ze šlechtické rodiny, s francouzskými kořeny de LA BANNE. Jeho otec byl významným důstojníkem Rakousko – uherské armády a dokonce guvernérem Bosny a Hercegoviny, kde tak Laban strávil část dětství (jinak především ve Vídni). Rudolf se měl stát důstojníkem jako otec, ale z vídeňské vojenské školy utekl do Paříže kde začal studovat architekturu na Écoles des Beaux Arts.

Byl L a V/B – ELBE. VÁRALJAS je VASIL a EL CHE. LÁBÁN je také EL BEN. Byl MAĎAR – MAGYAR – UHER. Narodil se v BRATISLAVA – BRAT VASILA. Zemřel ve WEYBRIDGE – WEY BRIDGE – W.B. – M.B. Původ jeho jména je z francouzského LA BANNE – L.B. – ELBE. to za prvé a za druhé i EL BEN – BENJAMIN. Jeho otec byl guvernér BOSNA HERCEGOVIANA – B.H. – HAVLÍČKŮV BROD. Tam prý trávil část dětství, ale hlavně byl v ÖSTERAICH VÍDEŇ – O.B. Operace Benjamin/Bartoloměj. Narodil se dne 15. prosince a to je i 15. leden. Moravcovou metodou je to i plus dva 17. leden. 17.01. – tedy i 11.01. ale i 10.11. ale i 11.10. a hlavně i rok 1775. Zemřel dne 01.07. a to je i 07. 01. a to se minus dva dne 05.01. narodila moje dcera Kateřina.

Laban vyvinul inovativní taneční techniky vzdálené klasickému baletu. Německá tanečnice Mary Wigman, Labanova žákyně, byla dalším velkým představitelem expresionistického tance a přizpůsobila mnoho technik od Isadory Duncanové, například používání gymnastiky a akrobacie. Mary Wigman ovlivnila tvorbu Rudolfa Bode, tvůrce moderní gymnastiky (rytmická gymnastika).

MARY WIGMAN se narodila dne 13. listopadu 1886 v Hannover a zemřela dne 19. září 1973 v Západním Berlíně. Byla také zakuklená. Ve skutečnosti se jmenovala Karoline Sofie Marie Wiegmann. Byla to německá tanečnice, choreografka a učitelka tance. Natočila expresivní tanec známý mezinárodně jako Nové německé tance. Je jednou z nejvlivnějších průkopnic rytmicko-expresivního tance, který v letech 1920 až 1935 zažil rozkvět nejen v Německu. MARY WIGMAN kromě toho že je M.W. – Vasil Vasil Mohorita se narodila 13.11. a to je i 11.11. – to byl konec První světové války ve vagónu na kolejích. Ale je to také 17. 11. – 17. LISTOPAD. Zemřela dne 18. září nebo 19. září. Informace se různí. Je to ale jedno, protože 18. září je minus dva 16. září a to je také 19. září. Vždy z toho vyjdou moje narozeniny a svátek Ludmila a svátek Zita. A rok 1909. A 16. září je i 16. duben – datum seskoku Otmar Reidl – Operace Benjmin/ Bartoloměj. Narodila se v Hannover – HAN nebo HAHN nebo HON – příjmení mojí babičky z Horní Počaply za svobodna. Druhá polovina slova je OVER a to je i V.R. Vojenská rozvědka nebo B.L. Po našem ELBE – LABE u kterého moje babička prožila celý svůj život v Horní Počaply. Původním jménem byla umělkyně MARIE/MARY právě, jako moje babička MARIE GEBELT. Zemřela v Západní Berlín – WEST BERLIN – W.B. – M.B. Ve španělštině je to BERLIN OCCIDENTAL – B.O. – O.B. – Operace Benjamin/Bartoloměj. V hebrejštině je to MARAV BERLIN – M.B. MARY WIGMAN se jmenovala před zakuklením i CAROLINA – KAREL jako manžel mojí babičky v Horní Počaply u LABE/ELBE, původem z Dřemčic – Třebívlic. Karel Gebelt i. Umělkyně byla také SOFIA – jako hlavní město BULHARSKA.  

Právě s Rudolf Bode německým učitelem hudby, který byl žákem Dalcroze, nakonec vznikla moderní gymnastika. Svou práci zahájil na Instituto Dameros, kde studovali také Heinrich Medau a Mary Wigman. Rudolf Bode vytvořil z různých vlivů jako NOVERRE, DELSARTE, DALCROZE ( eurytmie ) DUNCAN ( přirozený tanec ) nebo LABAN a WIGMAN ( expresionistický tanec ) moderní gymnastiku  (původně nazývanou expresivní gymnastika ), první rytmickou gymnastiku. V roce 1911 založil Bode svou školu v Mnichově a v roce 1922 mu vyšla kniha Expresivní gymnastika a byla vytvořena Bode League, druh sdružení, které šíří tuto novou modalitu. Bode lze tedy považovat za otce rytmické gymnastiky. Jeho myšlenky se rychle rozšířily po celé Evropě, hlavně v Německu, kde se prolomily se stoletím jisté nehybnosti v tomto ohledu, protože v této zemi nadále převládala nacionalistická gymnastika Friedrich Jahn ( první umělecká gymnastika ). Moderní gymnastiku Bode již od počátku navrhl výhradně pro ženy. Jako náčiní představil Bode hůl, koule, medicinbaly, tamburínu.

Bode založil školu v Mnichově – B.M. Byla vytvořena Bode League – B.L. – ELBE – ELBA atd. Vzniká Moderní Gymnastika a se Sportovní gymnastikou tvoří – M.S.G. všem známé iniciály sovětského vůdce.

RUDOLF FRITZ KARL BERTHOLD BODE. Narodil se dne 3. února 1881 v Kielu zemřel dne 7. října v Mnichově . Bode byl německý pedagog a zakladatel expresivní gymnastiky. Jeho hlavní starostí byla holistická povaha pohybu, jeho rytmický design a interakce těla a duše. Bode se narodil v KIEL – K.L. – L.K. – EL CHE. Zemřel dne 7. října. To je den, kdy seskočil můj otec do týlu nepřítele. V roce 1944, jako příslušník skupiny ARAP. Bylo to DVA dny po narozeninách Václava Havla 5. října a dva dny před pozdějším datem 9. října, dnem údajné smrti Ernesto Che Guevara. Také je to 7. březen a to je krát dvě i 14. březen – významné a klíčové datum v mém příběhu. Bode zemřel v Mnichov Bavorsko – M.B.

V roce 1929 Heinrich ( Jindřich ) Medeau v Berlíně ( M.B. ) založil školu pro trénink gymnastů v moderní gymnastice a rozšíření použití cvičebních pomůcek. Následující odstavec z důvodu, že je v něm jméno MEDAU – to je jako špatně vyslovené Medal – Medau – Medal . Těmi kdo dobře nevyslovují L – třeba malé děti. Tak se jmenuje manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Věra Medal – V.M. z Horní Pčaply. A Medau byl JINDŘICH. A také z toho důvodu, že se v něm opakují pravidelně jména MEDAU – BODE. Stále M a B a M a B a M a B.

“ Bodeovým velkým nástupcem ve vývoji moderní gymnastiky byl Němec Heinrich Medau, který v roce 1929 vytvořil v Berlíně Movement College .. Jeho nejdůležitějším přínosem do gymnastických systémů bylo vytvoření metody zaměřené přímo na dospělé a mladé ženy, při níž bylo prospěšné zdraví, byl vyvinut správný postoj a harmonie pohybu byla vyzdvižena ovládáním celého těla. Pokud jde o aparáty, používá tytéž jako Bode (s větším využitím míče) a představuje obruč a hole, které přežily dodnes. Pro Medau tato zařízení usnadňovala zvládnutí pohybu, směřovala pozornost studentky na cvičení, které prováděla, odstranila psychické zábrany, dokázala si podmanit ostych a bylo dosaženo rytmičtějšího a plynulejšího provedení s využitím celého těla. Medau také zdůraznil důležitost správného držení těla a dýchání při provádění pohybů. Medauovy myšlenky ve vztahu k technickým a metodologickým principům mají podobnou linii jako Bodeovy, i když přispívá svými vlastními, které je doplňují nebo nahrazují, zejména s ohledem na hudební improvizaci, oscilační a vlnící se pohyby a používání rytmických úderů a tleskání. Jeho teorie a systémy pohybu se staly známými na Olympijských Hrách v Berlíně 1936.“

FIG uznala tuto disciplínu v roce 1961. První Světové šampionáty pro individuální gymnasty se konaly v roce 1963 v Budapešti, první skupinové mistrovství světa se konalo v Kodani roku 1967. Na program Olympijských her byla moderní gymnastika zařazena v Los Angeles roku 1984.

MODERNÍ GYMNASTIKA je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Ze společných skladeb moderní gymnastiky se vyvinula estetická skupinová gymnastika kterou hlavně v Japonsku, ale nejen, cvičí také muži.

Moderní gymnastky používají při cvičení toto sportovní náčiní. Uvádím je i v několika dalších jazycích : A napíšu k tomu proč ještě, kromě toho výše uvedeného, byla gymnastika – v tom nejširším smyslu slova a její zakladatelé – a jejich FORMA – součástí Operace Benjamin.

Česky je to : ŠVIHADLO, OBRUČ, MÍČ, KUŽELE, STUHA

Švihadlo se používá na skákání – skoky přes švihadlo. OBRUČA Pavel, byl můj spolužák ve třídě na Strossmyerovo náměstí. Bydlel v ulici Antonínská, hned vedle naší ulice Antonína Sochora. KUŽELKA byl také z naší školy. Byl starší a měl, pokud si dobře vzpomínám, jednoho staršího bratra. Jako dva KUŽELE – KUŽELKY, které používají gymnastky. Ten bydlel naproti nám přes ulici Antonína Sochora. Do které měli z jejich domu okna. Vstup do jejich domu byl, ale, z ulice Bubenská.

Anglicky je to : HOOP, BALL, CLUBS, RIBBON, ROPE

HOOP je H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. BALL je ELBE a LABE a všechny další varianty těchto souhlásek. RIBBON je BEROUN,( JOSEF a MARIE BOUDNÍK prarodiče mojí manželky ) BRNO ( hlavně kapitán OTISK a spousta dalších variant spojení ), BRUNTÁL ( JOSEF a MARIE UNVERDORBEN – sestra prvního manžela mojí matky FaB ) a můj spolupracovník na ÚV SSM mezinárodní tajemník BRUNNER. I švýcarský BERN s medvědem ve znaku. Je to i BARAN, rodné jméno mojí babičky z VOLOVÉ a je ro i BARANNIKOV – strejda Tonda, manžel sestry mojí matky.

Španělsky je to : CINTA, MACE – MACES a MAZAS, PELOTA, ARO, CUERDA

O MACES jsem psal již v minulém díle. Jsou to kuželky. Je to i název pro nekvašený chléb. CUERDA je CRD tedy čteno “ hebrejsky odzadu DRC – DR. CHE. ARO byla značka rumunských terénních vozidel – automobilů. Vyráběných od roku 1957 ve městě Cámpulung – Cimpulung, Langenau, Dlagopole. Nachází se v u KARPAT, ARGES County, Muntenia, Romania. Je na řece RAUL Targului a řece ARGES. Arges se vlévá do DONAU.

 Německy je to : REIFEN, KEULEN, SEILEN, BÄNDERN, BÄLLEN

BÄNDERN je BANDERA – vlajka a i jméno BANDERA – BENDER. KEULEN je KOLÍN – jeden na LABI a druhý na RÝN.

Rusky je to : скакалка, обруч, мяч, булавы, лента

SKÁKALKA je švihadlo. Také rusky je tu jméno mého spolužáka OBRUČA. BULAVA je název ruských raket. Také L.B/V.

 Francouzsky je to : CORDE, RUBAN, CERCEAU, BALLON, MASSUE.

KUŽELKA náš soused je ve francouzštině MASSUE – to jsou samohlásky MSS a tedy i SSM. RUBAN je zase BRNO a BERN a vše co bylo výše. CORDE je také DR. CHE. BALLON je jméno jednoho z výše uvedených zakladatelů moderní gymnastiky LABAN Rudolf – Velmi důležitý v mém příběhu.

Dalším velikánem v začátcích tělovýchovy byl JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH GUTSMUTHS také GUTS MUTHS a také GutsMuths a také Guts Muths – zkrátka G.M. a to v každé variantě. Narodil se dne 9. srpna 1759 v Quedling ( rodiště Pölle 39 ). Zemřel dne 21. května 1839 v Ibenhain poblíž Walterhausen. Byl to známý německý učitel a spoluzakladatel gymnastiky. Byl G.M. Narodil se ve stejný den jako moji dva bývalí nevlastní bratři. A jako minus dva – 7. květen se narodil ve Volové u Chustu plukovník docent Ivan Mohorita. Zemřel ve stejný den jako se narodil ve Volové můj otec – v našem příběhu – 21. květen je i 21. srpen a to je i 12. srpen – rok 1919. 12.08. je i narození mojí manželky Vlasta Svoboda v Plzeň 08.12. Kromě toho je to i 21. srpen datum okupace a datum krachu puče v roce 1991 v SSSR. 21. květen je i 21. srpen a to je minus dva i 19. srpen a to se narodil ve Volové generál Stěpan Michal Bunzák.

Byl syn koželuha – KOŽELUH byl příjmením slavný český sportovec. Také předseda ONV Praha 7 – SPARTANBURG s jehož dětmi jsem jezdil na tábor do SKOKOVY. Hlavně je to, ale KŮŽE – hebrejské O.R.  G.M. navštěvoval gymnasium  ve svém rodném městě a opustil jej jako Primus. Když bylo GutsMuths 14 let, jeho otec zemřel a on nastoupil na místo soukromého učitele u medika Friedricha Wilhelma ( VILÉM – B/V.L.M. ) Rittera v Quedlinburgu. Německé RITTER – české RYTÍŘ – přijal za své příjmení Otakar RICHTER. Armádní generál a náčelník generálního štábu Československé armády narozený ve V.M. Vysoké Mýto – v okres ÚO – ÚSTI nad ORLICÍ. Spolubojovník Ludvíka Svobody a mého otce a dalších dvou ze Tří králů v československé armádě v SSSR. Byl iniciálami i po změně jména O.R.

GutsMuths začal studovat na „první moderní univerzitě“ v Německu v Halle an der Saale ( H.S. ) ve věku 20 let. Tam studoval v letech 1779 až 1782 a navštěvoval přednášky o pedagogice Ernsta Chrisitian Trapp ( ERNEST a TRA a PP – B a také PAST ). Kromě toho studoval jazyky francouzštinu, italštinu a angličtinu, tak dále pracoval jako pedagog a soukromý vychovatel rodiny Ritterů. Během této doby přenesl svůj zájem o geografii na nejstaršího ze dvou synů Carl Ritter, který se později stal známým geografem. Mezi nimi dvěma vzniklo celoživotní otcovské přátelství – GEOGRAFIE. Životopis M.G. ve spojením s RYTÍŘ upozorňuje na GEOGRAFII – MAPY.

V roce 1797 se oženil s pastorovou dcerou SOPHIE ( SOFIA – BULHARSKO ) ECKARDT ( rodina EKHART – sousedi babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY ) z BINDERSLBEN ( B.L. – ELBE ) poblíž Erfurtu ( ER přechod – brod ). V roce 1798 se mladý pár přestěhoval do Ibenhainu ( I – a také B.N. a HAIN – HAYK – HÁJEK – HAJN ) , sousední vesnice Schnepfenthal, ( I. S. – Secret Inteligence ) a měl osm synů a tři dcery.

Na GutsMuthse lze pohlížet jako na prvního ideálního sportovního pedagoga, jak se sám učil a zároveň to písemně reflektoval. Přitom zasadil svou učitelskou praxi do kontextu komplexní obecné teorie vzdělávání a prostřednictvím své novinářské činnosti ji zpřístupnil širokému publiku. Účinek, který měl GutsMuths se svými spisy o gymnastice a hrách, lze jen stěží přeceňovat, zvláště pro teorii a nácvik tělesných cvičení ve školách a klubech. GutsMuths jako pedagog a jako německý vlastenec doporučil pruské vládě, aby ve svých školách zavedla hodiny gymnastiky a gymnastiky, rovněž jako měřítko vojenské přípravy. Podařilo se mu přenést individualistický koncept tělesné výchovy osvícence Jean Jacques Rousseau do školy a jako první vytvořil občanskou tělesnou a tělesnou výchovu, která měla na mysli jasné cíle a cíle. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *