Další, již druhé pokračovaní k příspěvku „Co se stalo v roce 1970, aneb co tomu předcházelo.“

514 zobrazení
TiskTisk

V předcházejícím příspěvku převážně věnovaném SCHILLER, jednomu z trojice slavných německých spisovatelů, dramatiků a básníků, jsem zmínil jejich ovlivnění dalším německým autorem. A to byl FRIEDRIECH MAXMILIAN KLINGER ( česky Bedřich Maxmilian – B.M. KLINGER znamená v češtině ZVONEK. To slovo se v němčině ale i v angličtině vyslovuje – KLINER ). Je označován jako vůdce německého literárního hnutí “ STURM und DRANG „. Ke kterému patřili dva ze mnou právě popisované trojice “ GÉNIŮ „, na jejichž počest vystavěli v Berlíně pomníky. SCHILLER a GOETHE ( třetí LESSING tam nepatřil – známé 2 plus 1 ). Název je do češtiny tradičně překládán jako “ BOUŘE a VZDOR „. Bylo to preromantické literární hnutí, působící v 18. století, zejména v letech 1767 – 1785. Jak jsem již psal v předcházejícím příběhu význam názvu je možný vyložit a přeložit do různých jazyků různě. I jako ÚTOK a NUTKÁNÍ ( silný vnitřní pohon – pud ). Tedy slova související spíše s vojenskou nebo společenskou a politickou aktivitou, než s literární. Velmi stručně řečeno – tyto myšlenky vyústily ve vzpouru mladé generace proti konvencím, a to nejen literárním ,ale postupně i společenským. Od té doby se VZPOURY proti stávajícím pořádků na zemi, několikrát a skoro pravidelně opakovaly. Pod různými názvy, za různých okolností, různé intenzity a síly. Vždy to bylo ale nejprve DRANG a potom STURM . Faktem je i to , že to vždy, i když za cenu nesmírných obětí lidí, vedlo ke zlepšení a zkvalitnění života lidí. A výsledkem je ten svět ve kterém žijeme. A vy, kteří čtete můj web, víte, že všechno to co probíhalo, bylo pod kontrolou. Byl to objektivní proces, který se mohl sledovat, kontrolovat a také ovlivňovat, ale nedalo se mu v žádném případě a žádnými prostředky, které byly pro DVOJKY dostupné, zabránit. Tento objektivní proces vyplýval z geografické polohy jednotlivých zemí, jejich demografického složení, úrovně vzdělanosti, spíše tehdy nevzdělanosti, dostupnosti zdrojů, úrovně kapitálu finančního i lidského. Vyplýval ze stupně úrovně vyspělosti věd v jednotlivých zemích a úrovně schopností vyspělostí elit a možností a úrovně politických systémů těchto zemí. Vyplýval z absence demokracie v systémech tehdějších států Evropy. Natož už naplnění hesla “ Rovnost, volnost, bratrství“. Vyplýval z primitivního modelu ( středověkého – extenzivního ) pohledu na svět – získat a obsadit větší území znamená mít zajištěné ekonomické výhody oproti ostatním. A také z ekonomických a technických možností pro vytváření a udržení armád a hlavně úrovně a kvality jejich velitelského sboru, technické a zbrojní úrovně armád. I zdravotní způsobilosti vojska a i míře schopnosti vědomí potřeby nebo ochotě jeho příslušníkům své vlasti sloužit. To vše co jsem tu vyjmenoval se dohromady nakonec vždy projevilo v jakémsi, většinou programově uceleném DRANG – politice “ většiny “ v některém ze států a vyvrcholilo to ve STURM. Většinou proti sousedním státům.

Zpět k Operaci B. Benjamin nebo Bartoloměj. FRIEDRICH MAXMILIAN KLINGER se narodil dne 17. února 1752 ve Frankfurtu nad Mohanem, ( HESSE a červenobílá vlajka, česky byl Bedřich Maxmilián – tedy B.M. ). V té době “ Svatá říše římská „. A vy víte, že 17. únor je i 17. listopad. Datum velmi důležité v mém příběhu. I jako 17.11. tak i jako 11.11. Ale pro nás v Československu datum přímo spojené s důležitými historickými událostmi a pádem komunistického režimu v roce 1989. KLINGER zemřel dne 25. února 1831. A to bylo zase na druhou stranu, zahájení vlády komunistického režimu v Československu v roce 1948. Žádné náhody. Jeho děda JOHANNES KLINGER, přišel do Frankfurtu z PFAFFEN – BEERFURTH v ODENWALD. To je přímo nadělení informací pro můj příběh. PAPEN byl německý kancléř v letech 1932 a 33 a jeden rok byl vicekancléř Adolfa Hitlera. Poté velvyslanec v Rakousku a Turecku. V Norimberském procesu byl zbaven obžaloby. BEE je také v mém příběhu a BEER je španělsky CERVEZA – VASSILY. FURTH je BROD – PŘECHOD. A nejdůležitější je to, že to je i P a B a O. Tedy i O.R. – PFAFFEN v ODENWALD a i O.B. – BEERFURTH v ODENWALD. Aby to byla pravda tak byl majitelem MLÝNA. Byl to MLYNÁŘ – MILLER, MÖLLER, MEYER atd. K tomu byl i BLACKSMITH – tedy KOVÁŘ ale hlavně SMITH – jako druhým jménem generál PATTON a jako náš pražský ŠMÍD. Byl i učitel. Oženil se s babičkou KLINGER dne 17. leden 1695. To je i 17.01. A to je i 1775 a i v obměnách datum vzniku US MARINE a povýšení mého otce do hodnosti plukovníka a úmrtí BREŽNĚVA. Rok 1695 je i rok 1965 a to začal můj otec sloužit u vojenského útvaru v H.P. – Horní Počernice. Babička KLINGER se jmenovala ANNA BARBARA BOSSLER – EL BASSILY ( některé zdroje uvádí ANNA BARBARA MÜLLER ). A ANNA byla moje sestra a babička a prababička a BARBORA jedna spolužačka ve třídě. V té době šlo o dost výjimečné dívčí jméno. Jinou jsem já, na příklad tehdy, neznal. A to byla ještě k tomu HROMADOVÁ BARBORA – H.B.

Příbuzní KLINGER žili i v Americe. Johann Philipp Klinger byl zakladatel KLINGSTOWN v PENNSYLVÁNIA. Ve státě kde žila také ANNA MOHORITA LEMAK. Tam co je WYALUSING ( WASILY ING ) město založené Moravskými Bratry ( M.B. ), po němž byla pojmenována loď USS WYALUSING na které prokázal hrdinské činy v letech občanské války BENJAMIN LLOYD ( M.L.B. narozený v LIVERPOOL ). A také je to stát zrodu US Army a US Navy a US Marine a samotných USA – PHILADELPHIA ( Rocky a Adriana ). II. Kontinentální kongres a jeden čas i hlavní město USA. Hlavní město státu je ale HARRISBURG ( HARRY – JINDŘICH a jako ostrov HARRIS ( JINDŘICH ) a LEWIS ( WASIL ) u ALBA – SCOTAND – byl jsem se na něj osobně podívat ). Dcera imigranta do Ameriky Elizabeth KLINGER se provdala za JOHN CONRAD WEISER ( I.C – VASIL – EL CHE VASIL ). Jeho bratranci byli generál Peter MUHLENBERG ( MLÝN a HORA – HAR a H.R. tedy H.P. a M.B. ) a první předseda sněmovny USA Frederick MUHLENBERG ( MLÝN a HORA – HAR a H.R. a tedy H.P. a M.B. ) a teolog Gregory MUHLENBERG ( GRIGORIJ – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL a také MLÝN a HORA – HAR a H.R – tedy H.P. a M.B. ).

Otec KLINGER zemřel v roce 1760. Jeho matka byla CORNELIA MARGARETA DOROTHEA rozená FUCHSOVÁ. Cornelia je CORN – ROH – RUACH – ROG – ROCH – HORN atd. A bylo to jméno mého spolupracovníka na ÚV SSM ( Kornel Vavrenčík ). MARGARETA je MAGARITA L. – moje matka – MOHORITA a DOROTHEA je THE DR. Tedy THE DR. MOHORITA. Aby to byla pravda, tak byla moji dlouholetou spolupracovnicí na ÚV SSM, přímou podřízenou, FUCHSOVÁ. ( MILUŠE – WASIL ). KLINGER vyrůstal po smrti otce ve velmi skromných podmínkách. A studoval na gymnasiu s pomocí universitního profesora příjmením ZINK. Stejně jako para výsadek do Protektorátu pod názvem ZINC z Londýna v období Druhé světové války.

V roce 1772 ( to je i 1775 ) navázal kontakt se zástupci mladé generace autorů, kteří se shromažďovali kolem GOETHE. KLINGER začal díky pomoci GOETHE studovat práva na LUDWIGS ( LUDVÍK jako SVOBODA a svátek LUDVÍK dne 19. SRPEN / AUGUST a to se narodil ve VOLOVÉ generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK ) univerzitě v GEISSEN. ( GASS – GUS ).V té době do něj byla zamilovaná ALBERTINE von GRÜN ( ZELENÝ a ALBERTOV ). KLINGER v roce 1776 universitu opustil a stal se dramaturgem herecké skupiny ABEL SEYLER – Ano ABEL – ELBE – ELBA – ALBA – LÍBA – atd. ABEL byl příjmením SEYLER – SELLER je anglické – PRODEJCE. A to je zase v hebrejštině MACHER – IT a -A – MACHERITA. Také to byl MACHAR – básník a krátce ( 1918 ) generální inspektor československé armády MACHAR. Důležité je že byl z KOLÍNA. A moje dlouholetá přítelkyně a velká přítelkyně mojí sestry ( kolem roku sedmdesát ) byla příjmením MACHAR ( JANA MACHAR, tedy i IANA MACHAR – I.M. – M.I. – MILITARY INTELIGENCE, pracovala v Praze hotelech MERKUR a EVROPA ). S dílem KLINGER sepsaným v roce 1776 ( vznik USA ) STRURM und DRANG, divadlo neuspělo.

Po tomto neúspěchu mu SCHLOSSER JOHAN GEORGE pomohl stát se příslušníkem armády. Bylo to ve válce o bavorské dědictví. ( V klidu zavřete oči a zamyslete se, nad tím, co by se mohlo nazývat válkou o bavorské dědictví ve 20. století. ) A KLINGER se v té době, asi rok, pohyboval na českém území. BÖHEMIA. O jeho zájmu o tehdejší češtinu nikde nepíší, ale já předpokládám, že se jako dramatik a muž psaného slova o jazyk země, kde se pohyboval zajímal. Vojska se pohybovala především na území Severních a Severovýchodních ČECH. K velkým bitvám nedošlo. Rakušané využili k obraně přírodní překážky – LABE a JIZERA ( ELBE a ISER – také SR. ELBE – španělská zkratka pro SEŇOR a ELBE – dohromady napsané ELBEISER je BASILLI – VASILLY nebo EL BASIL ). Šlo o takzvanou poziční válku.

Proti sobě stáli FRIDRICH II. GROSSE – BEDŘICH II. VELIKÝ a HEINRICH von PREUSEN – JINDŘICH PRUSKÝ. Na rakouské straně to byl JOSEF II. a Marie Terezie. a FRANZ von LACY a ERNST von LAUDON a ANDREJ HADIK. Důležité je jméno HEINRICH von PREUSEN. Je totiž H.P. v němčině. Horní Počaply a Horní Počernice a také K.S. – X – CHE. Na druhé straně té rakouské stál FRANZ jako pozdější císař FRANZ JOSEF a FRANZ JOSEF, hrobník v Horní Počaply. FRANZ je i FRANK. FRANZ byl LACY – L.C. – EL CHE. ERNST je křestní jméno ERNEST CHE GUEVARA. To byl rakouský maršál příjmením LAUDON. V našem domě v ulici Antonína Sochora jsme měli souseda jménem LANDAU. Byl vojákem v československé armádě na Západě v době Druhé světové války a jeho manželka byla v československé armádě na Východě v době Druhé světové války. Jejich syn PETR ( měli ještě syna PAVEL ) se mnou chodil do třídy na STROSSMAYEROVO náměstí. Po Okupaci v roce 1968 emigrovali. Do Kanady, jak říkala domovnice z našeho domu LEMON, které to psali. Další rakouský maršál byl ANDREJ HADIK. Ten byl SLOVENSKÉHO původu z DUNATÖKES do roku 1948 TÖKES – DUNAJSKÝ KLÁTOV v okrese DUNAJSKÁ STREDA. A vy už víte, že DUNAJ je DONAU – tedy i DON. Jako ten v Kanadě a Anglii a Rusku. Jako TICHÝ DON. A jako název vojenské operace Varšavské smlouvy – Okupace Československa v roce 1968 – DONAU. Co je to nejdůležitější ? Že maršál pocházel z TURIEC – z TURČANSKÉHO slovenského rodu. A TURIEC je MARTIN – DOLNÝ TURIEC a TURČIANSKÉ TEPLICE – HORNÝ TURIEC. A TURIEC je i TORONTO – KANADA i VOLOVÉ – C.R. I TORINO – LOMBARDIA. I TUR – SKOT – CATLE. Atd. A proč je to pravda ? Protože generálporučík HORN byl z CIEPLICE – TEPLICE. V Polsku. To bude brzy v samostatném příběhu. Nezapomeňte tuto souvislost a návaznost je důležitá. Jako, že v TEPLICE, těch českých se vyučil bratr mojí matky Karel Gebelt II. a oženil se tam s Aurélií z H.B. a narodil se tam Karel Gebelt III. A v divadle tam hrál LANDOVSKÝ z H.B. A pracoval tam S.O. – Strategické operace Švestka Oldřich, který před tím pracoval v H.B. a bydlel vedle nás v Antonínské ulici. A také tam pracoval Mikuláš – Nikolaj Šutka. Původem z VOLOVÉ. A můj dlouholetý spolupracovník – ředitel CKM ÚV SSM se sídlem v Žitné ulici. Hned vedle domu, kde byl dne 5. ledna 1923 spáchán atentát na Alois Rašín. DVA dny po úmrtí Jaroslav Romanovič Hašek v Lipnici. 1923 – 123 a 9. A je to i rok, kdy se narodil bratr mojí matky Karel Gebelt II. A aby to bylo skutěčně vše jak má být, tak v CKM ÚV SSM v Žitné ulici pracovala moje manželka Vlasta Svoboda. Narozená v Plzeň. Tak to všechno bylo.

SCHLOSSER byl GEORGE. SCHLOSSER je zámečník a to je i SMITH. A generál PATTON byl GEORGE SMITH. Na přímluvu skladatele PHILIPP CHRISTOPH KAYSER byl KLINGER přijat do Zednářské lóže MODESTIA CUM LIBERATE ( M.C.L. – WSL – WASIL -VASIL ) v CURYCHU ( ZÜRICH ) v roce 1779. Začnu odzadu. Rok 1779 je i rok 1776, rok vzniku USA ale je to i rok 1977, rok CHARTA 77. Název lóže byl MODESTIA – tak se jmenoval příjmením španělský republikánský generál , který bydlel v našem domě Antonína Sochora, MODESTO JUAN. Ale je to i M a L. A je to i L a C – EL CHE. LIBERATE je i LIPPERT. CURYCH bylo místo, které jsem v Západní Evropě navštívil ( po jedné návštěvě jednodenní v NORIMBERK a vícedenní v BREMEN v říjnu roku 1969 a pak jednou v ITÁLII – MILANO ( MÜLLER MLÝN ) – COMO ( španělské slovo JAK v češtině ) a BRESCIA ( VASILLY a CIA ) a VENEZIA ( VENCA/BENCA a BENÁTKY – BEN ) a podruhé TORINO( VOLOVÉ ) a VENEZIA ( VENCA/BENCA a BENÁTKY – BEN – jedna návštěva přelom roku 1972/73 a druhá říjen 1973 ). V Curychu jsem byl pouze na letišti. Pouze jsem transitoval. Tam jsem nastupoval v roce 1983 do letadla DC 10, a odlétal do DARESALAM, TANZANIA. Proč už tady bylo ( příběh o ERNESTO CHE GUEVARA, jako poradce v KONGO, před cestou do Prahy kde jsme se potkali. A před ním byl v KONGO poradce generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK u LUMUMBA. To byl LUMUMBA – B.M.L. a byl PATRICK – PAT – zavražděný předseda vlády republiky KONGO.)

Další pomocí SCHLOSSER příteli KLINGER bylo to, že mu pomohl k místu námořního poručíka v námořním praporu ruského následníka trůnu velkovévody PAVLA v PETROHRADĚ v roce 1780. A současně s tím měl pracovat jako společník manželky velkovévody – MARIE FJODOROVNA – původním jménem SOFIA DOROTHEA, ( SOFIA je hlavní město BULHARSKA, kde byl generál BUNZÁK letecký a vojenský přidělenec a GRÍŠA SPURNÝ manžel mojí ředitelky základní školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí tam byl velvyslancem. A byl zakuklený – nebyl GRIGORIJ – ŘEHOŘ jak by se dalo předpokládat podle jím užívané rudké zdrobněliny jména GRÍŠA, ale byl JINDŘICH ) dcera vévody z WÜRTTEMBERG – W. a B. MOGORITA a LT. ( také je to město STUTGART – a M.B. – MERCEDES BENZ – a MERCEDES JELINEK dcera ČECHA z NICE). KLINGER byl členem doprovodu velkovévody PAVLA při jeho cestě po EVROPĚ. Navštívili VÍDEŇ, ITÁLII, PAŘÍŽ a NĚMECKO. Po návratu do RUSKA se zúčastnil další války, která prakticky neproběhla. Byla to v roce 1783. Byl ruské armádě na řece WESTERN BUG – MOLDAVSKO ( W – B.M. DABJŮ B.M. – nebo česky dvojité B.M. a tak i dvojité V.M. BUG je i BŮH a MOLDAVIA je velmi podobná MOLDAVA/VLTAVA – i anagram MODLAVIA – MODRA VIA – MODRÁ CESTA ). Zde napsal KLINGER román Historie zlatého kohouta – “ Die Geschichte vom golden HAHN“. HAHN nebo i HON,HAN, byla rozená moje babička z H.P. MARIE GEBELT ( narozená 17.06 – tedy i 17.07 a 17.09 ). A je to i letiště ve FRANKFURTU, kde žil můj bratranec KAREL GEBELT III. v emigraci po roce 1968. Toto dílo bylo vydáno v roce 1785. V roce 1787 se KLINGER oženil s ALŽBĚTA ALEXANDROVNA ALEXEJEVA. Oficiálně to byla dcera plukovníka ALEXEJEVA. Ve skutečnosti šlo o nemanželskou dceru GRIGORIJ ( ŘEHOŘ OSVĚTLITEL ARMÉNIE ) ORLOV ( OR a L.B. a OREL ) a sestry Hraběte BUXHOEVEDEN ( H.B. ), německého generála ve službách ruských carů. Ale také se uvádí, že se i říkalo, že byla dcerou GRIGORIJ ORLOW ( WOREL ) a KATEŘINY II. VELIKÉ. Syn KLINGER a ALEXEJEVA se jmenoval ALEXANDER a byl nejprve poručíkem u SEMJONOVSKÉHO ( ŠIMON ) gardové pluku a později štábní kapitán tamtéž. Byl jmenován pobočníkem ministra války v době vlády ALEXANDER I. a napoleonských válek MB BARCLAY DE TOLLY ( po otci byl BOHDAN ). ALEXANDER KLINGER zemřel po zranění v bitvě U BORODINA ve věku 21 let. Zemřel 12. září 1812 v Moskvě po amputaci končetiny. A vy už víte že BORODINO jsou i BRADÁČI – BARBUDOS. A že BARCLAY DE TOLLY je BASILLY z LITOMĚŘIC – LT. A že to byl SKOT – jeho předci přišli do LIVONIE a pak do RUSKA z ALBA/SCOTLAND. A také víte, že 12. září se narodil syn mojí sestry MICHAL GRUBÝ/HRUBÝ – M.G. A že je to i plus dva, 14. září se vším co se ten den událo – úmrtí Tomáš MASARYK a narození Jan MASARYK na VINOHRADECH. A narození syna mého bývalého nevlastního bratra. Atd. A také už víte, že jsem organizoval v Československu pomoc zraněným sovětským – ruským vojákům, kteří přišly ve válce v Afghánistánu o své končetiny. Pomáhali jim tehdy odborníci z U.L. ÚSTÍ nad LABEM.

KLINGER byl v roce 1801 povýšen do hodnosti generálmajor. Působil u elitních kadetských pluků v Petrohradě. V roce 1803 byl jmenován kurátorem University v DORPAT. Nyní TART v ESTONSKU. V roce 1811 byl povýšen do hodnosti generálporučík ( tedy dosáhl stejné hodnosti jako v Prusku generálporučík Heinrich Wilhelm HORN – o němž bude ještě řeč a v SSSR generálporučík VASILY STALIN ). Tam se dostal do styku s KAREL MORGENSTERN a AUGUST THIEME. V roce 1816 byl z funkce odvolán a odešel na penzi. Pochován byl na luteránském hřbitově OLD SMOLENSK ( O.S. – Strategické Operace ). Můžeme říct, že byl celý život zaměstnán ve vojenském školství. Důležité je i to, že byl vyznamenán řadou nejvyšších carských ocenění. Byl Rytíř carského ruského řádu svatého pravoslavného velkovévody ALEXANDER NĚVSKÝ. Rytíř carského řádu svaté ANNY, 1. třídy. Byl Rytíř carského řádu svatého VLADIMÍRA, 2 třída. A byl i Rytíř carského řádu svatého JIŘÍ, 4. třída ( GEORGIJ -GEORGE – GEORGIUS ).

.Univerzita v TARTU. Estonsky TARTU ÜLIKOOL, latinsky UNIVERSITAS TARTUENSIS. Univerzita byla založena pod jménem Academia Gustaviana roku 1632 švédským králem GUSTAV ADOLF II. je tak po Vilenské ( VILNIUS – VESELIN – VASILIN ) univerzitě druhou nejstarší univerzitou v Pobaltí a má poměrně bohatou historii. A vy víte, že jména GUSTAV – AUGUSTÝN a ADOLF mají souvislost s našimi dvěma okupacemi ve XX. století. A GUSTAV ADOLF byl DRUHÝ a to je DVOJKA. A universita byla založena 1632 a to je 123 a 6. Moje rodné číslo. Město, kde universita sídlila, když v ní pracoval generálporučík KLINGER se jmenovalo DORPAT. A to může být DR. PAT. PAT je česky nerozhodně ale u nás v Praze se také říkalo PLICHTA. To byl můj spolužák ve třídě a byl BOHDAN ( jako BARCLAY de TOLLY ) PLICHTA. On byl skutečně DR.PAT – PLICHTA. Byl oční lékař. Jednou mi dokonce předepisoval brýle. Bylo to někdy koncem sedmdesátých nebo začátkem osmdesátých let. Bydle na Strossmayerově náměstí v domě, kde je dodnes restaurace Domažlická jizba. Stejně se jmenoval příjmením jeden z popravených odbojářů proti komunistickému režimu v padesátých letech- PLICHTA. DR. PAT je ale i mužská podoba PATRICK – PATRIK – VLASTA – VLASTENEC. A je to i první slabika ve slově PATTON.

Tato původně švédsko – latinská univerzita zanikla roku 1710 ( to je i 1775 i 1770 ), když bylo Švédské Estonsko obsazeno ruským carstvím.  Baltští Němci  využili o téměř století později nabídky carů PAVLA I. a ALEXANDRA I. ( PAVEL byl zavražděný car – syn KATEŘINY II. Veliké která zemřela 17. listopadu a vnuk KATEŘINY VELIKÉ byl ALEXANDER I., který onemocněl 17. LISTOPADU a 19. LISTOPADU zemřel v TAGANROG ) a znovuobnovili univerzitu roku 1802, tentokrát už jako čistě německojazyčný ústav, pod názvem Imperátorská dorpatská univerzita ( německy Kaiserliche Universität zu Dorpat); v tomto období dosahovala zdejší výuka vysoké, evropsky srovnatelné úrovně. Když však přišla vlna rusifikace bylo jak město, tak škola přejmenovány: v letech 1893 – 1917/18 se škola jmenovala Imperátorská jurjevská univerzita ( rusky  Императорский Юрьевский университетImperatorskij Jurjevskij universitět – vy si všímáte uprostřed ruské písmeno IO – JU. Ale je to i 10 a to je i X. CHE – EL CHE. Jako hlavní vyučovací jazyk se tehdy zavedla ruština, což vedlo k odchodu německých profesorů. A nyní klíčová informace. Universita, kde působil dlouhá léta KLINGER se tedy jmenovala od roku 1893 JURJEVSKÁ. YURYEVSKAYA. JURJEVSKAJA. Je to jméno svatého YURIJ – IURIJ – JURIJ – GEORGIJ – GEORGE – česky JIŘÍ. Jméno YURYEV – JURJEV byl, ale také původní název města BÍLÁ CEREKEV ( město má červenobílou vlajku ) na UKRAJINĚ. Od roku 1032 – tedy 123 a 0, do poloviny 13. století. Ve Druhé světové válce se Bitvy o BÍLÁ CEREKEV zúčastnila i Československá samostatná brigáda v SSSR, pod velením generála LUDVÍKA SVOBODY, kde již od 30. března 1943 sloužil můj otec. . A nedávno jsem díky skvělým přátelům, také z rodiny odbojářů z války, získal dokonce dokument, návrh na vyznamenání mého otce medailí “ Za bojové zásluhy “ podepsaný právě generálem LUDVÍKEM SVOBODOU. Text na návrhu je “ V bojích o Bílou Cerkev I/I 1944 nehledě na svoje zranění, pokračoval v práci a pod nepřátelskou palbou nepřítele zajistil telefonické SPOJENÍ v plném rozsahu „. Otec byl tehdy velitel spojovací čety, 1. praporu. V hodnosti desátník. A že to je všechno pravda potvrzuje to, že bitva o BÍLOU CEREKEV skončila dne 4. ledna 1944. A moje matka se narodila dne 4. ledna 1922. V době bitvy již byla matkou mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Narozených dne 9. srpna 1943. A co ještě je 4. leden ? Je to i 6. leden Tři králové a je to i 8. leden kdy měli moji rodiče B.L.M. svatbu v roce 1949. A 4. leden je i 4. prosinec a to je i 6. prosinec svatý NIKOLAJ/ MIKULÁŠ a je to i 8. prosinec a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. A 8. prosinec je 08.12. a to je americkým způsobem psaní dat v USA i 12.08. A to se zase když to bude naším způsobem psaní dat stane 12. srpnem a to se narodil v roce 1919 můj otec. A je to i 21. SRPEN.

CELÉ TO UKONČENÍ PO DLOUHÁ STALETÍ TRVAJÍCÍ PŮSOBENÍ NĚMCŮ V RUSKU SOUVISELO S KONCEM STRATEGICKÉHO PŘÁTELSTVÍ RUSKA S NĚMECKEM A PŘÍPRAVOU NA XX. STOLETÍ. STOLETÍ KDY PROBĚHLA JEDNA SVĚTOVÁ VÁLKA. KTERÁ TOTÁLNĚ ZMĚNILA MAPU SVĚTA. A POSUNULA SVĚT – ŽIVOT LIDÍ – DO TÉ DOBY ZCELA NEVÍDANÉ ÚROVNĚ. TEDY PRVNÍ SVĚTOVÁ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA, ROZPAD SVĚTOVÉ KOLONIÁLNÍ SOUSTAVY A PÁD SSSR A SVĚTOVÉHO KOMUNISMU A ZCELA NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ CELÉHO SVĚTA POD VEDENÍM EUROATLANTICKÉ CIVILIZACE. VÁLKA BYLA CELÉ XX. STOLTÍ. NEBYLA TO VELKÁ VÁLKA.

BYLA TO :

NEJVĚTŠÍ VÁLKA. ( N.V. )

THE BIGGEST WAR ( THE B.M. ).

LA GUERRA MÁS GRANDE ( EL CHE – M.G. ).

HA MILCHAMA HA GADOLA BJOTAR ( M.G. – B )

DER GRÖSSTE KRIEG ( DR. G.K. )

SAMAJA BOLŠAJA VOJNA ( S. B/V – V 25 ) i Великая война ( B.B. – V.V. – 22 i 55 )

A proč ještě se UNIVERSITA přejmenovala právě na YURYEV – YURIJ – GEORGIJ – GEORGE už je vám určitě zcela zřejmé. Vzpomeňte na minulý příspěvek a svatého GEORGE římský voják z ANATOLIA ( patron VOJÁKŮ a SCOUTS – SKAUTŮ a ANGLIE – červenobílá vlajka ) a svatého GEORGIUS ( z ANTIOCHOA – jako MARINE/MARGHARETA – vojevůdce na Sicílii ADMIRÁL ADMIRÁLŮ ). Jméno university bylo pravděpodobně v souvislosti se třetím svatým GEORGE – YURYEV z pravoslavné církve. Byl to BOYAR NIKITA ROMANOVICH a byl to zakladatel ROMANOV DYNASTY. ( ROMA a ROMÁN a ROME ). A jeho vnuk MICHAL byl prvním carem ( zvolen dne 21. února 1613 ) z této dynastie ruských carů. A car NIKOLAJ ROMANOV zemřel v roce 1918 dne 17.07. popravou v JEKATĚRINBURG. Skončila vláda ROMANOVCŮ v RUSKU

ALE TAKÉ TO BYL GEORGE – GENIÁLNÍ VOJEVŮDCE A POLITIK GENERÁL GEORGE CATLETT MARSHALL. Náčelník štábu US ARMY ve Druhé světové válce a po válce i ministr obrany USA, president ČERVENÉHO KŘÍŽE USA ( červený kříž v bílém poli ), ale hlavně OTEC “ MARSHALL PLAN „. Který samozřejmě v té neveřejné části – DVOJKA – souvisel s celým PLÁNOVANÝM poválečným vývojem světa, až do PLÁNOVANÉHO termínu konce SSSR a světového komunismu v roce 1991. Konce té největší války v dějinách – v celém XX. století

Po vzniku nezávislého Estonska byla univerzita v roce 1919 nacionalizována a obnovena, s výukou výhradně v estonštině. Tak jak se Estonsko znovu osvobodilo z ruského – sovětského područí v roce 1991. Po plánovaném pádu SSSR a světového komunismu. Rok 1991 je i 1919 – rok narození mého otce.

K dílům KLINGER. Podle ruské Wikipedia byl KLINGER autorem 35 dramat a 14 románů. Což odpovídá, našemu 35 – 1775 a 14 DVOJKA. A také je to číslo popisné domu dědy KAREL GEBELT a babička MARIE HAN – HON – HAHN v HORNÍ POČAPLY – H.P. Číslo 74 – po našem 14. Nebudu posuzovat jeho práce. Za prvé proto, že nejsou podrobně rozebírány v mně dostupných informacích a nejsou dostupné ani knihy v češtině a za druhé proto, že to přenechám případným zájemcům z řad odborníků. Pro můj příběh je nejdůležitější to, že jeho první drama se jmenovalo OTTO. Jako již vám známých italských OSM ( AWESOME také vysloveno )- španělsky OCHO – čti OČO a anglické EIGHT – THE G.H. – a hebrejské ŠMONE – ŠIMONE a ruských VOSIEM. A desátý měsíc OCTOBRE ( tedy i BŘEZEN i OSMÝ měsíc AUGUST ) . A důležité osobnosti v mém příběhu například OTTO BISMARCK – ŽELEZNÝ KANCLÉŘ a OTTO HABSBURK a hlavně dynastie OTTOVCI – 2 x JINDŘICH – HEINRICH a 3 x OTTO – za vlády které proběhlo přejmenování kostela svatého VOJTĚCHA – ADALBERTA – ALBERTA na svatého BARTOLOMĚJE na ostrově v TIBERA v ROMA – ITALY. KLINGER román napsal v roce 1775. Ano 1775. V tom zcela rozhodujícím roce – roce založení US Army a US Navy a US Marine. Druhé dílo KLINGER bylo UTRPENÍ ŽENY. Také v roce 1775. Proč je podle názvu a toho co vše následovalo v Evropě zřejmé.

Na německé WIKIPEDIA můžeme číst větu “ Dalšími díly geniálního období jsou Dvojčata a Simsone Grisaldo „. Konec citace. DVOJČATA vyšla v roce 1776 ( vznik USA ) . Dvojčata byli moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata a třeba i dvojčata VOKROUHLÍCI nebo OKROUHLÍCI – oba páry navštěvovali naši školu na STROSSMAYEROVO náměstí. Další dílo bylo NOVÁ ARRIA – ARRIA byl také příběh ženy která se v ROMA proslavila sebevraždou, kterou ukázala manželovi jak má spáchat sebevraždu on. To bylo napsané také v roce 1776 a po ní hned další dílo, SIMSON GRISALDO ( SIMSON je SAMSON a GRISA je GRÍŠA – SPURNÝ ( JINDŘICH ) a GRIGORIJ – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – ARMÉNIE – BARTOLOMĚJ.

Nyní vám ukážu, jak to fungovalo zcela konkrétně. Hlavní postava díla se jmenovala křestním jménem SIMSON – hebrejsky ŠIMŠON a španělsky SANSON. RUSKY Самсон- A to je i HA CCM – SSM a MSS. Jeho příběh je vám asi známý. Silák z Izraele, soudce Izraelitů a bojovník s Filištýnskými a ochránce Izraelitů. Zradila jej láska Dalila, které ve slabé chvilce – možná pod vlivem drog – prozradil kouzlo svojí síly. A zemřel. Konec příběhu. Do školy v Moskvě, tak jako já, přijeli v roce 1971 v září, tak jako já, DVA posluchači z Itálie. Byli OBA z tehdy existující mini levicové strany PSIUP, která se jim v době, kdy školu končili ještě ke všemu rozpustila. A vy už určitě čtete se mnou, že PSUIP je také P je L a protože byli Italové tak v latině je jedno písmeno pro U i pro V a pak další P a to je také L a k tomu I a k tomu S. Tedy vychází nám z toho zakuklené španělské EL VASILY, nebo italské IL VASILY ( ještě i IL je LI – LEE ) – VASILY STALIN – GENERÁLPORUČÍK ( jako KLINGER a HORN ) sovětského LETECTVA. Narozený dne 03.21. 1921 – 123 a 0. OBA Italové byli z LOMBARDIE.( připomínám LOMBARD street vedle BARTHOLOMEW street, kde stával BARTHOLOMEW CHURCH v LONDÝNĚ, s první kavárnou v LONDÝNĚ vůbec a jménem LLOYD). Moje přítelkyně ,tam ve škole v Moskvě, byla LOMBARDELLI ALICIA. A byla z ARGENTINY – z BUENOS AIRES – B.A. Jako sestra mojí matky a její dcera B.A. – BARANNIKOVA ALENA/ALICE. Jméno SAMSOM je SAM a SOM a to je slovensky SOM SAM – já jsem strýček SAM, a vy víte, kdo je strýček SAM. Nebo to je také v češtině JSEM SÁM – SÁM VOJÁK V POLI. V ukrajinštině to je – I ODYN U POLI VOJIN – to je pro ty, kteří čtou vše co tady píši a vzpomenou si na ukrajinskou knihu DOLD – MICHAJLIK, která byla u nás doma v centru knihovny. Ten mladší Ital měl vztah s mojí slovenskou kolegyní jménem MAGDALENA z BRATISLAVA – BRAT VASILA a ještě jméno mojí argentinské přítelkyně při nestandardním rozdělení jména MAGD ALENA ( MAGD – D je i o takže z toho vychází i M.G. ale i může to znamenat i DOGMA ) byla ALENA/ALICIA – ALENA/ALICE – ta z ŘÍŠE DIVŮ. MAGDALENA byla příjmením MURČO – VÁ. A to je VASIL M. a VŮL ČE ( CHE ) a také provincie MURCIA a její hlavní město MURCIA, ve ŠPANĚLSKU, do kterého mi nasměrovala španělská spolužačka ROSIO ( GEUVARA se narodil v argentinském ROSARIO ) ze třídě angličtiny v CALLAN SCHOOL na OXFORD Street v LONDYNĚ a bydlel jsem tam asi dva roky ( celkem ) na počátku tohoto tisíciletí u ACADEMIA DE AIRE. U královské letecké akademie. Ale zpět do MOSKVY. Ti dva Italové byli tedy taková italská dvojčata ve škole v MOSKVĚ. Sami DVA. A příjmení postavy z dramatu KLINGER potvrzuje, že to tak bylo jak píši. GRISALDO je GRIS a jméno ALDO. A tak se jmenoval jeden z nich křestním jménem. Byl ALDO ( jeho příjmení začínalo písmenem Q a znám ho ) z BRESCIA – BASIL S/2. GRIS znamená v italštině ŠEDÝ. Nevzpomínám si jestli byl ŠEDIVÝ ALDO. Neprohlížel jsem mu stav jeho vlasů. Ale mohl být. Byl totiž mnohem a mnohem starší než ten druhý z italských DVOJČAT. Vzhledem připomínal třicátníka. Byl původem Jižan – možná i SICILIÁN – a měl černé vlasy. Na rozdíl od toho druhého, kterému bylo osmnáct – devatenáct ( jako mně ) který byl původem ze Severu a neměl černé vlasy. Tmavé ano, ale ne černé. Jako já a můj OTISK. Tedy obráceně. Já byl OTISK. Můj tec byl černovlasý. A taky přišel na “ vyspělý Západ “ republiky, do PRAHY ( v Itálii na Sever) ze “ zaostalého Východu “ republiky ( v Itáli z Jihu ) z CARPATHIAN RUTHENIA – C.R.( CHURCHILL – ROOSEVELT ). A proč to je pravda ? Ten mladší, se kterým jsem byl v přibližně stejném věku se se mnou seznámil prakticky hned po našem příjezdu do areálu školy. A nebyla to náhoda. Stala se z nás taková „ad hoc“ DVOJČATA – VITTORIO a VASIL. Tam ve škole. A hned po skončení školy v roce 1972 mě pozval k nim domů do Itálie a já jsem tam jel a byl jsem tam na Vánoce u nich v rodině v COMO ( JAK ) a jeli jsme do MILANO ( MLÝN ). A Silvestr jsme tam také slavili a pak jsem jel za ALDO Q. do BRESCIA ( VASIL S/2. A ten mi zase vzal do VENEZIA ( VENCA a BEN – OTKY – potřeba ORÁČE – O.R. a ČE – CHE ). ALDO je také značka – T.M. – TRADE MARK – známého výrobce bot – SHOE – S.H. – i H.S. HOLY SPIRIT. Tak asi tak si korespondovali skutečně tajné organizace. Ne vysíláním špionů a tajnými schránkami a kovbojskou střelbou a vzájemným vězněním chycených špiónů a krytím agentů co nikdy nic nemohli vyzvědět a natož ani ovlivnit „nasazením“ na velvyslanectvích a zastoupeních podniků zahraničního obchodu, či na kongresech a festivalech. To nechala DVOJKA na oficiálních strukturách ,které samozřejmě museli v době Studené války fungovat. Byla to totiž VELKÁ HRA jak zní český název knihy ukrajinského spisovatel DOL´D – MICHAJLIK – v originále “ I ODYN U POLI VOJIN “ “ SÁM VOJÁK V POLI „. V duchu známého „SHOW MUST GO ON“. Jsme “ nepřátelé“ tak to musí být vidět. Až do doby, kterou vymezují sjednaná data. Tak jak to bylo určeno plánem maršálů – maršála ŽUKOVA KONSTANTINA GEORGE a generála MARSHALL CATLETT GEORGE a maršála MONTGOMERY BERNARD LAW – toho narozeného dne 17. LISTOPADU. KONEC SSSR A SVĚTOVÉHO KOMUNISMU V ROCE 1991. TŘI SESTRY – ČECH V A P – tedy – V a L – tedy i B.L. ELBE – LABE na KRYM – CREAM – SMETANA – VLTAVA – MOLDAU. L.B.M. Základní klíč OPERACE B. A DEFINITIVNÍ KONEC SVĚTOVÉ VÁLKY. Jak v angličtině tak v ruštině tak ve francouzštině ( jazyky okupačních mocností v Německu po Druhé světové válce ) i v češtině stejné iniciály Tři Sestry – T.S.

Zpět ke KLINGER. Po těchto knihách přichází již výše uvedený STORM and STRESS a také STORM and DESIRE v angličtině. STORM und DRANG v němčině. Překlad nás přivádí ke klíči, že i D může být špatně napsané O, nebo obráceně. O.S. – STRATEGICKÉ OPERACE, nebo 22. Důležité je vědět i to, že hra se jmenovala původně DER WIRRWARR. To je česky – NEPOŘÁDEK, SPLEŤ, CHAOS, ZMATEK, MOTANICE. Prostě česky VIRVÁL. Další ukázka klíče. Nebo anglicky WILL WAR. BUDE VÁLKA. A tak se stalo. Hru autor přejmenoval na návrh CHRISTOPH KAUFMANN. V dalších dílech autora se objevuje jméno PYRRH. To znám z „PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ „. Jsem taková živoucí ukázka jak PYRHH vypadá. Sice jsme udělal co jsem měl ale to nenašlo v Československu pochopení. Další je román v pěti dílech ORPHEUS ( O.R a P.H. a U.S ). KULHAVÝ ORPHEUS bylo také dílo o odboji – tedy ,BOUŘE a VZDOR, mladých, českého spisovatele Jan OTČENÁŠEK ( OTČE NÁŠ ) Souvislost potvrzuje to, že OTČENÁŠEK se narodil dne 19. LISTOPADU – tedy v den, výročí, kdy zemřel po onemocnění na KRYM, dne 17. LISTOPADU – CAR ALEXANDER I. v TAGANROG. CAR který zaměstnal v DORPAT/TARTU University a povýšil do hodnosti generálporučík KLINGER. A pravda je to proto, že před tímto dílem napsal OTČENÁŠEK dílo Občan Brych – O.B. – znovu připomínám, že jde o FORMU a ne o OBSAH. Dále je to jméno STILPO s neslušným anagramem ( na požádaní zveřejním ) . Prince SEIDENWURM ( Bourec Morušový – B.M. a jako armádní generál RUSOV – RUSWURM a můj spolupracovník z OV SSM Praha 2 – WURM Bohumil a SEIDEN samo o sobě jako SEDAN, auto, které měl můj přítel, druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR a také SEDAN město ve FRANCII, které dalo tomu autu jméno ). Další byl DERWISH a to je přání doktora WISH DR. Rusky ŽELANIE – ZELENÉ. Nebo WÜNSCH německy. Že to je pravda potvrzuje, že WINSCH byl ředitel MOTOTECHNA Praha 2, DVOJKA v ulici se jménem ŘÍMSKÁ – ROMA. (Stejně jako S a H – divadlo SPEJBL a HURVÍNEK – HOLY SPIRIT .) Byl jsem si tam pro svoje nové žluté auto ŠKODA 120 L. Po tom starém žlutém ŠKODA 100 z KOOSPOL z BULHARSKA, jestli si vzpomínáte. Auto jsem kupoval pochopitelně na splátky.

Dalším dílem byl SMYČEC – LUK ( D’ARC, a rusky CIBULE – SEBOLA hebrejsky ) prince FORMOSA a housle princezny SANAKLARA. FORMOSA je portugalský název pro největší ostrov souostroví TCHAJWAN a také pro jeden z ostrovů na AZORECH. V Argentině bylo asi sto let po napsání této knihy pojmenováno město FORMOSA a pak i celá provincie na argentinské a paraguayské hranici . Z latinského KRÁSNÝ nebo NEJKRÁSNĚJŠÍ. A proč to tak určitě je ? Protože město leží na řece PARAGUAY – Ano PARA GUAY – PARAŠUTISTA – VÝSADKÁŘ – po našem. A je tam slavná laguna OCA – vyslov OKA. TO JE V ČEŠTINĚ SLOVO — H U S A. Je to i španělské slovo GANSO – HUSÁK – tedy GNS s ruským N je to – SOUDRUH HUSÁK GUSTAV. A princezna s houslemi se jmenovala SANAKLARA je i SAN CLARA – SVATÁ KLÁRA česky. A ANEŽKA ČESKÁ byla KLARISKA. A CLARET byl slavný pražský vědec z Chlumce nad Cidlinou v dobách KAREL IV. A město SANTA CLARA na ostrově KUBA osvobozoval ERNESTO CHE GUEVAR a CAMILLO CIENFUEGOS. A je to jméno kubánské provincie VILLA CLARA, kde je SANTA CLARA hlavním městem. Nyní velký pozor – sousední provincie CIENFUEGOS ( to není podle BARBUDO CAMILLO CIENFUEGOS – STO OHŇŮ KAMIL, ale podle historické postavy KUBY ) a provincie SANCTI SPÍRITUS ( DUCH SVATÝ ) a provincie VILLA CLARA ( VASIL a ALLA ). ALLA se jmenovala dcera generála GOTWALDA, která studovala střední školu na DVOJCE počátkem sedmdesátých let a znal jsem ji osobně a provdala se později do BULHARSKA. ALLA je zdrobnělina ALENA/ALICE a ALICE – ALICIA se jmenovala moje argentinská přítelkyně ve škole v MOSKVĚ. ALENA /ALICE byla i sestra mojí matky i její dcera. ALLA je vysloveno argentinskou španělštinou AŽA. To je A.Z. Normální španělštinou je to vysloveno AJA – a tak jsme říkali jako děti sestřenici ALENA/ALICE dceři setry mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOV – B.A. Tyto tři provincie byly před rokem 1976 soustředěny do provincie LAS VILLAS – EL VASSILL. A 1976 je i rok 1919 i rok 1991. Vše šlo podle plánu. Žádné náhody. Městu SANTA CLARA se také říká MARTA ABREU anebo CHE. MARTA ABREU proto že tam žila Marta de los Ángeles Gonzáles – Abreu y Arenciba, známá jako Marta Abreu de Estévez. Narodila se v SANTA CLARA dne 13.listopadu 1945 – to je 11.11. ( narození KAREL GEBELT III. a konec Druhé světové války ) když podle Moravce odečteme DVA. A je to tedy i 17.11. Zemřela 2. ledna 1909 v Paříži. 2. ledna je i 4. ledna a to se narodila moje matka rok 1909 je rok kdy se narodil její první manžel FaB. A datum kdy jsem se narodil já. MARTA ABREU byla to známá kubánská filantropka. Její manžel byl LUÍS ROMRERO – LUDVÍK ŘÍMAN – ROMANO.

KDYŽ NAPÍŠEME ABREU MARTA DOHROMADY TAK TU MÁME ABREUMARTA – ŠPANĚLSKY JE TO I ABRE V MOORITA. VASIL MOHORITA OTEVŘE – JE TO V ČEŠTINĚ. ŽÁDNÉ NÁHODY NEEXISTOVALY.

CHE se městu říká proto, že tam je mauzoleum CHE a je tam pochován ( údajně ). MARTA ABREU byla A vy víte, že MARTA je i MARTHA a je to tedy i MOHORITA i CHE. A že moje příjmení je španělsky vyslovené MOORITA takže ani žádné H nepotřebujeme. Prostě MARTA je MOORITA. A Klariska ANEŽKA ČESKÁ byla svatořečena v den CELOSTÁTNÍ konference SSM v pražské LUCERNA dne 12. LISTOPADU 1989. Aby to bylo všechno pravda, tak bylo město SANTA CLARA bylo založeno v roce 1689. A to je i 1989. I 1968. Den který bylo založeno byl 15. červenec. A to je i 17.07. Den popravy cara NIKOLAJ/MIKULÁŠ s rodinou v JEKATĚRINBURGU. Je to datum mojí svatby ( dcera KATEŘINA a syn NIKOLA ) a je to i den 11.07. a to se narodil otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA v PLZEŇ a také se narodila v PRAZE OLGA HAVLOVÁ. 17.07. i 11.07. je obojí i rok1775. 17. červenec odzadu počítaný sedmý měsíc v roce je červen. A to se narodila dne 17.06. moje babička HON – HAN – HAHN. V H.P.

Dále – PLYMPLUMPLASCO, velký duch a nyní génius. Dále ELFRIDA – EL FRIDA – slavná mexická malířka. A IVAN FRIED můj spolužák ve třídě na škole STROSSMAYEROVO náměstí, jeho matka byla EMILIE. Dále CONRADIN – KONRÁD – jako KONRÁD ADENAUER první poválečný kancléř NĚMECKA a jako původní název jezera KÖNIG – KUNO – KONRÁD v NĚMECKU na jehož břehu leží kostel svatého BARTOLOMĚJE – více bylo dříve a podrobně.

MEDEA nebo DESTINY – jako MEDEK – generál – legionář, který bydlel ve Spartanburgu přímo v sousedství LETENSKÉ pláně a MOLOCHOV a MV. – MINISTERSTVA VNITRA. MEDEA je i MEDAL manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů VĚRA MEDAL – V.M. z H.P. – Horní Počaply. ARISTODEMUS. RODERICO – DR. RICO – to je krásný doktor španělsky, nebo latinsky je to FORMOSO – výše bylo více. DAMOCLES ( MOSCAL D ) a jeho meč – SABLE – BASIL . O.R. – ORIANT. A DAMOCLES – WASIL a D – DIAMETR – VASIL DIMITRY. Tak to zapsali otci do dokumentů v GULAGU. Jeho jméno a jméno jeho otce. DESTINY jako EMMA DESTINN – vlastním jménem EMILIE PAULINA JINDŘIŠKA ( EMIL můj otec a EMILIE JUNGMANN sestra tety ZLATA a JINDŘICH – HEINRICH HORN a JINDŘICHŮV HRADEC a JINDŘICH POLEDNÍK ) příjmením KITTL. Její manžel byl HALSBACH – HALS BACH – H.B. – odkud byla teta EMILIE JUNGMANN a teta ERNA a teta AURÉLIE z obce SVOBODNÁ – FRÝDNAVA. A narodil se tam PAVEL LANDOVSKÝ a pracoval tam OLDŘICH ŠVESTKA – O.S. Nástup do hvězdné kariéry EMMA DESTINN odstartoval debut v DRESDEN OPERA. okamžitě byla přijata k PĚTILETÉ spolupráci v BERLIN STADT OPERA – UNTER den LNDEN – U.L. Poslední pražský koncert měla v LUCERNĚ. A že je to pravda a spojení potvrzuje, to , že její jméno KITTL je v překladu z němčiny do češtiny HALENA – hebrejské HA ALENA, nebo španělsky nečtené H je to ALENA přímo a rovnou. A když ALENA tak i ALICE – ALICIA – ALLA – AJA. ( i VRZÁŇOVÁ krasobruslařka původně z DVOJKY – více bylo dříve ).

Dílo “ Sentimentálně – politická, komická a tragická historie BAMBINO“. Zpravodajec příjmením DÍTĚ ( BAMBINO ) z týmu generála MORAVCE – DVOJKY, s nimi nemohl odletět dne 14. března 1939 společností KLM přes Amsterdam do Londýna. Byl v té době služebně na SLOVENSKU. Musel se tedy po okupaci Československa dne 15. března, dostat do Londýna ilegálně jižní – Balkánskou cestou a přes Francii. DÍTĚ se jmenoval i můj kolega, student na Vysoké škole politické ve VOKOVICÍCH. Po skončení studií pracoval, stejně jako já, na ÚV SSM. Byl z Východních Čech. Anglicky je to BABY a to je B.B. – 22. Jako číslo našeho ročníku 25. Přesně V – 25. Známe i herce Zdeněk DÍTĚ. Náhoda by to byla kdyby se herec DÍTĚ nenarodil dne 19. LISTOPADU. Jako OTČENÁŠEK spisovatel. A den kdy zemřel po onemocnění dne 17. LISTOPADU na KRYM – CRIMEA, car ALXANDER I. v TAGANROG. A nebylo to i 19.11. – 1776 – rok vniku USA. A 11.11. A že to je všechno pravda co tady píšu je to, že DÍTĚ začal v roce 1941 působit v umělecké skupině RUCH. To je RUACH – ROCH – REŽ – ROG a HORN – DUCH a HOLY SPIRIT A HOLY GHOST. 1941 je i rok 1919 i 1991. V té době byl doporučen herci ŘEHOŘ Z. – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. – GRIGORIJ z ARMÉNIE, svatý BARTOLOMĚJ. ŘEHOŘ bydlel někde u nás ve SPARTANBURGU. Potkal jsem ho jednou se psem u ulice VEVERKOVA ( ORBA ), ve které bydlel armádní generál RUSOV – RUSSVURM. Bylo to přímo u kostela svatého KLEMENTA tamtéž. ŘEHOŘ přivedl DÍTĚ ke ŠMÍDOVI ( SMITH, SCHMIED a student ŠMÍD ) který působil v salónu U TOPIČŮ , po bývalém DIVADÉLKU PRO 99 ( to je IC – EL CHE ) od roku 1941 divadlo VĚTRNÍK. Tam DÍTĚ vystoupil poprvé jako KAŠPÁREK ( AUGUST , KLAUN ) ve hře Matěje KOPECKÉHO “ PAN FRANC ZE ZÁMKU ANEB VYHRANÁ NEVĚSTA „. FRANC byl hrobník v HORNÍ POČAPLY. A je to i FRANK – důležité jméno v mém příběhu. Zahrál si tam i pana PONREPO. Náhoda by to byla, kdyby moje matka neměla kancelář v hotelu BELVEDER, OBRÁNCŮ MÍRU, SPARTANBURG, když tam pracovala v penzi na účtárně, přímo nad vchodem do kina PONREPO. Důležité je vědět i to, že herec DÍTĚ začal kariéru herce v roce 1941. V roce kdy seskočil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A DÍTĚ – zpravodajec byl už v LONDÝNĚ a dohnal svoji zpravodajskou jedenáctku, MORAVCE A PALEČEK , oklikou, přes celou EVROPU. To můj spolu student z Vysoké školy politické a potom spolupracovník na ÚV SSM nebyl ještě na světě. Ano tak to fungovalo. Po staletí. A vy víte, že v roce 1941 napadlo Německo SSSR. A víte, že je to také 1919 a 1991.

MEDEA na KAVKAZE – vysloveno KAFKAZ je i KAFKA FRANZ a KAFKA HANUŠ byl profesor – lékař od nás z domu v Antonína Sochora 1391/4. MEDEA pomáhala hledat ARGONAUT zlaté rouno – KŮŽE z OVCE nebo z BARAN. Jako moje babička BARAN z VOLOVÉ a jako BARANNIKOV manžel sestra mojí matky ALENA /ALICE. A jako WOLFRAM – WOLF a RAM. A samozřejmě že víte, že KŮŽE je hebrejsky OR. Jako OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. ARGONAUTI a první setkání C.R. – CHURCHILL – ROOSEVELT na lodi ARGENTIA a návaznost na ARGENTINA. KŮŽE byla i KOZINA ( samozřejmě, že to byl název podle jména Jan KOZINA – kuklení ) výsadek VASIL KIŠ a GRIGORIJ MELNIK U LIPNA – U.L. a U LOUN – U.L.

FAUST jeho život, činy a svržení do pekla. Příběh JAFAR BARMAKID. Příběh RAPHAELA se L’AQUILA. TRAVELS BEFORE the FLOOD. FAUST ORIENTU aneb PUTOVÁNÍ BEN HAFEE. ZAHIR , EVIN prvorozený v ráji. Třikrát přímo O.R. – ORPHEUS, ORIANT a ORIENT. A několikrát uvnitř slov v dalších názvech děl KLINGER.

Dílo JAFFAR BARMAKID. BARMAKID je i BARMA. Stát, kde pracoval můj tchán SVOBODA MIROSLAV z PLZEŇ se svou manželkou VLASTA, po působení v Afghánistánu – počátkem osmdesátých let. BARMA je i B.L.M. A je to místo, kde velel ve Druhé světové válce britským vojskům rodák z BRISTOL ( VRŠŤALA a SUVOROV – REZIN ) maršál SLIM ( WASIL ). BARMAKID ve spojení se SLIM je i KID VASIL a B.L.M. BASIL – DÍTĚ VASILA A LUDMILY MOHORITA. Samotný příběh pravděpodobně líčí dramatický život JAFFAR ( většinou se píše GIAFAR ) BARMAKID ( žil mezi 767 – 803 ) . Byl to VESIER – VEZÍR, tedy i VAZIL – VASIL – na dvoře Bagdádského KÁLIFA – ABBASID CALIPHATE. Byl znám i jako ABA – FADL. Přesvědčil KÁLIFA, aby nechal vystavět výrobnu papíru, poté co získal tajemství jeho výroby od čínských vězňů z TANG DYNASTY, zajatých v bitvě u TALAS ( dnešní KYRGYZSTÁN ) Byl také znám jako patron věd. Přilákal do Bagdádu mnohé učence, aby překládali díla z řečtiny do perštiny. I když byli s KÁLIFEM/CALIPH přátelé nechal nakonec KÁLIPH/CALIPH, jeho i celou rodinu BARMAKID zmasakrovat. Jeho tělo bylo údajně vystaveno na mostě přes řeku TIGRIS ( TIGRID ) v BAGDÁDU. Jejich příběh se odrážel v příbězích Pohádky tisíce a jedné noci. Například v příběhu TŘI JABLKA ( THE THREE APPLES ) vystupuje jako jakýsi tehdejší detektiv a snaží se vyřešit záhadu vraždy a najít jejího viníka do tří dnů. Vystupuje také v příběhu “ THE TALE OF ATTAF „, kde je spíše dobrodruhem. Jeho dcera se jmenovala ORAIB.

TO JE – OR a i OB. O.R. a O.B. – Otmar Reidl a Operace Benjamin.

RAPHAEL de L’AQUILA. Město AQUILA je v Itálii a bylo založeno v roce 1230 – později de ABRUZZI – VASSILY – syn Stalina. Aquila znamená OREL. EL OR. EL O.R. Je to i ORLOV – ORLOW. Přítel carevny KATEŘINY II, která zemřela dne 17.LISTOPADU. OREL je československou katolickou tělovýchovná organizace. ORLOV byl i jeden z vedoucích funkcionářů – asi Rada – na velvyslanectví SSSR v Československu v roce 1989.

Drama RODERICO ( španělsky RODRIGO ). Na světnici na vojně v LT – LITOMĚŘICE se mnou žil a poddůstojnickou školu v trvání půl roku se mnou navštěvoval kolega RIGO. Tento RIGO byl RÓM – ROD RIGO – ROMA ). RODERICO jako historická osoba byl Vizigótský král, který vládl nad částí PYRENEJSKÉHO poloostrova – dnešní ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO. Narodil se v CORDOBA – DR. COBA – KOBA, jedna z přezdívek STALINA. Zemřel v GUADALETE dne 19. ČERVENCE 711. Výše jsem právě uváděl podrobně den 19. červenec – minus dva podle Moravce je to i 17. ČERVENEC – 17.07. a tedy i 11.07. ale i 17.06 Pochován byl v PORTUGALSKU. A za svého života pravděpodobně spravoval provincii HISPANIA BAETICA – H.B.

A nakonec dílo s nezbytným FAUST. “ FAUST ORIENTU aneb PUTOVÁNÍ BEN HAFEE.“ FAUST ORIENTU je F.O. – P.O. – R.O. tedy O.R. a BEN HAFEE je BEN a HAFFE je H.P. a H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. FAUST je i FAST – RYCHLÝ – hebrejsky MAHER. MAHER a latinská přípona -IT a ruská přípona u ruských židovských jmen – A. Na světě je MAHERITA – MOHORITA.

Práce KLINGER z ruské WIKIPEDIA. Jiné je neuvádí.

 • «Отто» (рыцарская драма), 1775 – OTTO Rytířské drama
 • «Страждущая женщина» (драма), 1775 – UTRPENÍ ŽENY
 • «Близнецы» (драма), 1776 – Blíženci – Dvojčata
 • «Новая Аррия» (драма), 1776 – Nová Arria
 • «Симсоне Гризальдо» (пьеса), 1776 – Simsone Grizaldo
 • «Буря и натиск» (пьеса), 1776 – Bouře a vzdor
 • «Сцены из жизни и смерти Пирра» (драм. фрагмент), 1776—1779 – Scény ze života a smrti Pyrrha
 • «Сын богов в изгнании» (драм. фрагмент), 1777 – Syn Bohů v exilu
 • «Орфей» (роман в пяти частях), 1778—1780 – Orpheus
 • «Стильпо и его дети» (драма), 1780 – Stilpo a jeho děti
 • «Принц Зейденвурм» (комедия), 1780 – Princ Seidenwurm
 • «Дервиш» (комедия), 1780 – Derwish
 • «Смычок принца Формозо и скрипка принцессы Санаклары» (роман), 1780 – Smyčec ( luk – bow ) prince Formozo a housle princezny Sanaklary.
 • «Плимплампласко, великий дух, ныне гений» (роман в соавторстве c И.К. Лафатером и Я. Саразином, 1780) – Plymplamplasko, velký duch, nyní génius.
 • «Фальшивые игроки» (комедия), 1782 – Falešní hráči
 • «Клятва» (комедия), 1782-83 – Kletba
 • «Эльфрида» (трагедия), 1783 – Elfrída
 • «История золотого петуха» (роман), 1785 – Historie zlatého kohouta
 • «Конрадин» (драма), 1784 – Konradin
 • «Фаворит» (драма), 1785 – Favorit – Oblíbený
 • «Медея, или Судьба» (позднее переименована в «Медея в Коринфе») (драма), 1786 – Medea nebo osud
 • «Аристодем» (драма), 1787 – Aristodemus
 • «Родерико» (драма), 1788 – Roderico
 • «Дамокл» (драма), 1788 – Damokles
 • «Две подруги» (комедия), 1788 – Dvě přítelkyně
 • «Ориант» (трагедия), 1790 – Oriant
 • «Сентиментально-политическая комико-трагическая история Бамбино» (роман), 1791 – Sentimentálně-politická komicko-tragická historie Bambino (román)
 • «Медея на Кавказе» (драма), 1791 – Medea na Kavkaze
 • «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (роман), 1791 – Faust, jeho život, činy a svržení do pekla
 • «История Джафара Бармакида» (роман), 1792—1794 – Příběh Jafar Barmakid
 • «История Рафаэля де Аквилы» (роман), 1793 – Příběh Raphaela de L’Aquily
 • «Путешествия до потопа» (роман), 1795 – Putování před potopou
 • «Фауст стран Востока, или Странствия Бен Хафи» (роман), 1797 – Faust Orientu, aneb putování Ben Hafee
 • «История одного немца новейшего времени» (роман), 1798 – Příběh Němce v moderní době
 • «Захир, первенец Евы в раю» (роман), 1798 – Zahir, Evin prvorozený v ráji
 • «Светский Человек и Поэт» (роман), 1798 – Světský muž a básník
 • «Слишком раннее пробуждение Гения Человечества» (фрагмент романа), 1803 – Příliš brzké probuzení génia lidstva
 • «Наблюдения и мысли по поводу различных предметов мира и литературы», 1803—1805 – Postřehy a myšlenky na různá témata světa a literatury

A PROČ JE TO VŠECHNO PRAVDA ? PROTOŽE SE MNOU DO TŘÍDA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ, CHODILA SPOLUŽAČKA PŘÍJMENÍM KLINGER. MARCELA ( WASILLY ) KLINGER – OVÁ. PŘEŠLA POZDĚJI DO SPORTOVNÍ GYMNASTICKÉ TŘÍDY NA TÉ SAMÉ ŠKOLE A BYLA REPREZENTANTKOU V MODERNÍ GYMNASTICE ( M.G. ). TEDY CESTOVALA. BYLA NAPŘÍKLAD NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V NIZOZEMSKU. ANO TAM CO JE AMSTERDAM A HAAG a ROTTERDAM. BYLO TO V ROCE 1973. A BYLO TO VE DNECH 15. AŽ 18. LISTOPADU 1973. BYLA ČTVRTÁ ( IV ) VE VYSTOUPENÍ S KUŽELI. JSOU TO I ČESKÉ PALCÁTY TEDY PALEČEK A PALACKÝ – A I ŽEZLO TEDY I ŽELEZO A ŽELEZNICE – KOLEJE . ŠPANĚLSKY JE TO MACES ( ČESKÉ MACES JE HEBREJSKÉ MACA – MACOT – NEKVAŠENÝ CHLÉB Z PĚTI DRUHŮ OBILIÍ O NICHŽ GEMARA – MEGERA/MAGORA – UČÍ, ŽE PODLÉHAJÍ KVAŠENÍ – PROTO SE MNOU DO TÉ SAMÉ TŘÍDY CHODIL I KVASNÍK – FRANTIŠEK ). HEBREJSKY JSOU KUŽELI MAKSIMOT. RUSKY JE TO BULAVY. NĚMECKY STREITKOLBEN. ANGLICKY JSOU KUŽELI CONES – KONEC. A JE KLINGER – ZVONEC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *