Zcela zásadní pokračování k předcházejícímu příspěvku „Co se stalo v roce 1970.“Aneb, co tomu předcházelo.

527 zobrazení
TiskTisk

עור – אור – hebrejské OR a OR. Kůže a světlo. Pozorně se podívejte a uvidíte tam v jednom tom slově i bez překladu V.I.L. a v tom druhém slově L.X. s velkým L nebo l.X. s malým L – l. EL CHE.

V tom svém minulém psaní ( i v těch dříve napsaných ) jsem se zmínil o některých souvislostech mezi událostmi v Československu a dalších zemích. O souvislostech životů některých osobo s jinými. A to často zdánlivě zcela nesouvisejícími. Anebo nesouvisejícími zdánlivě proto, že šlo o osoby zcela odlišného věku, povolání, politické příslušnosti, pracovního zařazení ,společenských aktivit, jiného životního osudu, jiných míst bydliště v průběhu života a odlišných míst i dat narození atp. A přesto měli jedno společné. Byli živými průvodci Operací Benjamin/Bartoloměj. Živými ukazateli – body na mapě. Ještě jednou jako již mnohokrát předtím musím upozornit, abyste se při čtení mého textu zcela oprostili od “ obsahu “ života jednotlivých osob v mém příběhu vystupujících. Nešlo o to jak žili, jestli byli velmi vzdělaní, nebo méně vzdělaní. Zda byli vysoce inteligentní nebo jenom průměrně. Zda to byli čestní a poctivý lidé, rodiče, děti, nebo nebyli. Šlo o “ formu „. Šlo o osoby – jejichž veřejné a dostupné osobní údaje i životopisy, předávali informace mezi jednotlivými organizátory Operace, ať už byli kdekoliv. Na Východě, nebo na Západě. Na Severu nebo na Jihu. Ať byli na té či oné straně “ ZDI „. Pomyslné velké zdi – “ ŽELEZNÉ OPONĚ „, v , po Druhé světové válce rozděleném světě.

A protože smyslem veškerého tohoto snažení bylo mít svět “ pod kontrolou „, byla tato organizátorská činnost – lépe součinnost, prováděna celá dlouhá staletí. Mapu světa totiž nezměníte. Myslím celkově. Lidé budují průplavy, ale ty se budují tam, kde jsou proto nejvhodnější podmínky. Budují kanály spojující moře. Přehrady a velká jezera. Ale názvy řek bývají prakticky stovky let stejná. Města jsou na místech stovky let. I po požárech ,drancování nájezdníků anebo po hrozných válečných konfliktech. A zase je lidé znovu vybudovali na troskách nebo spáleništích. Asi proto, že jejich umístění měla ideální polohu. V naprosté většině to byly kdysi řeky, které města, jako zásobárnu vody, jako dopravní spoj a také jako zdroj obživy potřebovala. A když města, například, vyhořela, obranné hradby – složité stavby – a spousta stavebního materiálu zůstaly tam na místě.

Od určité doby provází a usměrňují životy lidí INSTITUCE. Záznamy, zápisy, matriky. Lidé dostávali jména, křestní. Později příjmení. Podle profesí, názvů míst atd. Později se k tomu přidávalo i místo, kde žili. A pak i ulice. A nakonec i čísla popisná domů a ještě nakonec i čísla orientační. A různá směrovací čísla a názvy částí měst. Jména vznikala různě. Některá si prostě lidé vymysleli a některá přidělil stát, církev. Ale ta vymyšlená lidmi stejně přetrvávala. Variant toho o čem tady píšu je nespočet. To se asi nedá vůbec popsat co vše a jaké názvy míst, řek, hor, jezer jaká jména a příjmení a slova lidé vymysleli. A k tomu si přidejte, v mých příbězích často zmiňovanou, odlišnou výslovnost, výše uvedeného v různých jazycích. Komolení jmen, nebo kuklení. Odlišné zapisování křestních jmen v různých náboženstvích. I jejich množství. A k tomu ještě odlišné zapisování jmen v ve slovanských jazycích, různé latinské přípony u jmen. Nebo přípony u židovských jmen. A už vůbec výslovnost jmen v jednotlivých jazycích. A samozřejmě třeba i stejná jména překládaná do některých jazyků zcela odlišně.

To všechno se v Operaci Benjamin/ Bartoloměj využívalo. A jak, to popisuji, tady na webu. Důkazem, že to tak bylo je průběh celé Operace a její perfektní výsledek. V předcházejícím příspěvku jsem popisoval, jak v komunistické totalitě, mohla probíhat informovanost mezi jednotlivými organizátory Operace a dnes popíšu, jak to bylo i nacistické totalitě. Například. Než se dám do psaní musím upozornit, ještě jednou a zcela zásadně, že veřejná – viditelná – čitelná činnost části Vojenského Zpravodajství probíhala zcela odděleně od oficiálních institucí Vojenských Zpravodajců. Co mám na mysli. Výsledkem jejich práce byly například názvy ulic míst a i třeba umístění – výstavba částí měst, nebo jednotlivých státních institucí a stavba státních zakázek a tím zabezpečen přenos návaznosti v čase. I staletími, jak dnes ukážu na jednom příkladu. Obě části, jak ta absolutně utajená, výsledkem jejichž práce byly veřejné informace a i ta oficiální, výsledkem jejichž práce byly zcela utajované informace, byly asi propojeny. Činnost té absolutně utajené, výsledkem jejichž činnosti byly veřejné informace ovlivňoval HOLY SPIRIT – GHOST – RUACH – DUCH SVATÝ atd. Jak já tuto spojnici ve svých příbězích nazývám. Jak a jakými způsoby? To není zatím předmětem mého psaní. Ale asi tak, jak ovlivňoval DUCH SVATÝ mě a události jichž jsem se zúčastnil. Například. Možná se pokusím někdy tento kontakt popsat. To ale později. Důležité je, že existoval, že byl.

Dnes je i zcela jasné, že všechny tyto výš popisované metody jsem neobjevil já. Existovaly a lidé si jich určitě všímaly. A také je – jako METODU – ve své práci oficiální státní instituce – tajné služby – používali. A snažili se je rozšifrovat. To ale bylo dříve velmi složité, kvůli přístupu k množství informací, který celý ten systém představuje. Také proto, že důležité bylo znát celý KLÍČ. Ne jenom některé jeho části. A úplně jednoduše řečeno proto, že HOLY SPIRIT mohl kdykoliv zasáhnout, kdyby se někdo v totalitě pokoušel celý systém odhalit. Prostě ho přeřadili na jiné místo. Třeba ho i povýšili a zavalili jinou prací. Velmi prosté. Nebo v těch horších případech museli i podobné osoby zcela odstranit. Jako ve válce. Stal se nepřítelem. Chtěl odhalit něco co mu nepříslušelo. Bohužel i to se asi stávalo.

Tajné služby si musely totalitní státy vytvořit. K udržení moci. Bohužel. Jejich činnost, ale neměla vůbec co do činění s průběhem této vojenské Operace. Kromě toho ,že mohla být využívána jejich činnost a pravomoci jako NÁSTROJE celé operace. K jednotlivým podoperacím – použiji takové slovo – o jejichž cíli a významu nesměli a neměli povědomí. Nebo jenom takové to – co se to skrývá za tím co musíme udělat? A to bylo všechno. Proto mohli například v STB pracovat fanatičtí komunisté, jak ukazuje jejich chování a postupy a jednání před rokem 1989 a i po roce 1989, ale nikdy nemohli ovlivnit plánovaný pád komunismu. Tedy pád SSSR jako centrály uměle vytvořeného systému světového komunismu a s tím i pád celého tohoto systému. A to v přesně stanovený termín. Rok 1991.

Nyní ukážu, jak se v souvislosti velkých a skutečně rozhodujících událostí ovlivňujících život všech lidí na planetě Země postupovalo napříč staletími. Píšu všech lidí, protože každá tato událost měla určitě souvislost i se vzdálenými místy na planetě. A když ne hned, okamžitě, tak určitě při dalších událostech , které právě na tyto, v této době se odehrávající události navazovaly. Velmi stručně co se odehrálo nedávno – Byl to vznik USA a jeho armád, byla to válka mezi USA a Velkou Británií. Kde Francie podporovala USA s vidinou že jí to USA nezapomenu. Události se odehrávaly i pod vlivem Velké francouzské buržoazní revoluce a Pařížské komuny. Heslo “ Volnost, rovnost, bratrství“, dostává v USA i další, jiný rozměr. Boj proti otrokářství. Krátce na to se objevuje na scéně Napoleon a Napoleonské války. Bojuje s Evropou a podle mého názoru si představuje, že je možné něco podobného jako USA vytvořit v Evropě. Zásadní rozdíl mezi USA a Evropou je v tom, že USA byly založeny přistěhovalci – tedy lidmi, kteří z různých důvodů – ekonomických i náboženských ale i jako vidinou nového života v nové zemi, opouštěli svoje staré domovy. Své staleté kořeny a spjatost s tradičními místy. Stávali se světoběžníky. A jako lidé z různých míst a z různých prostředí, různých národností a jako lidé odlišných náboženství a světonázorů si prostě vytvořili svoji novou vlast. To v Evropě nebylo možné, a jsme svědky, že i po několika stech letech je komplikované v Evropě takový stát Spojené státy evropské vytvořit. Proto se různí dobrodruzi snažili vytvářet podobnou nadnárodní strukturu ohněm a mečem. Napoleon nebyl první. Dělo se to v Evropě, prakticky stále. Celá staletí chtěl někdo mít navrch nad svým blízkým nebo i trochu vzdálenějším sousedem. Napoleon byl ale první v tomto novém uspořádání světa i první po velké porážce britského imperialismu a kolonialismu v Americe. Velmi pomohl vzniku demokratických států na jižní straně Ameriky. Okupací Španělska, jeho oslabením, pomohl národnímu osvobození španělských amerických kolonií. To potkalo i Portugalsko. A tak se tyto dvě země zařadili do seznamu bývalých koloniálních mocností za svou “ kolegyni “ jakou bylo Holandsko. A Velká Británie se stala na 150 let dá se říci, jedinou zemí, která ovládala i přes ztrátu kolonií v Severní Americe největší část světa s největším územím a s největším počtem obyvatel. Se vším potřebným k “ roztočení kol kapitalismu „. Který samozřejmě svět potřeboval. O tom vůbec není pochyb. Bohužel i s tím strašným a negativním dopadem na ty nejslabší vrstvy obyvatelstva. Jak u sebe doma tak i v koloniích. Velké Británii mohlo ve velikosti – rozloze – konkurovat v té době jenom Rusko. To byla však velmi chudá země, s velmi pomalu postupujícím rozvojem. Země s obrovskou negramotností a nevzdělaností. Právě z toho důvodu vypadala na první pohled jako velmi snadná kořist pro Napoleonovi plány. Jeho vpád do Ruska – armády musely přejít celou Evropu, pěšky – s nejistým logistickým zázemím, byl samozřejmě velkým vojenským dobrodružstvím a podle mého názoru i pro vojenské odborníky a zkušené politiky té doby i vojenskou sebevraždou. A tak se také stalo. Po tragickém konci Velké armády byl umístěn do vyhnanství na ostrov ELBA. A právě tady začíná konkrétní kartograficko – zpravodajské užití dvou souhlásek, které provázeli veškerou činnost zpravodajců až do konce pádu komunismu v roce 1991. Je to L.B. – ALBA – historický název lidí kmene – národa v češtině SKOT ( SCOTS – SCOTLAND a rusky ŠOTLAND ). Jsou to samohlásky L a B. Tedy i L a V. I Ludmila a Vasil i Leonardo da Vinci například. Je to ale také hlavně ELBE – řeka v Čechách, která ústí do moře v HAMBURG ( H.B. ) Německo. A která protéká územím, které se zcela logicky muselo stát a tak to bylo i v minulosti a bylo i v budoucnosti místem bojů – válek. Říct o zemi že je srdcem Evropy, je zajímavé vyjádření. Pro vojáky má ale také význam toho, že je středem zájmu. Místem, kde se protínají v Evropě cesty mezi Západem a Východem a Jihem a Severem. A když to bylo vždy, tak tomu bude i v budoucnu. Je to i Libuše – tedy i LÍBA – L.B. – byl název vysílací stanice, kterou přepravila do Československa skupina SILVER A. V letounu společně se skupinou SILVER B a ANTHROPOID, dne 29. prosince 1941. Vysílala z Ležáků ale i z LÁZNĚ BOHDANEČ – další L.B. V blízkosti Lázní Bohdaneč je vesnice ŽIVANICE kde se narodil ANTONÍN BARANNIKOV, pozdější manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. Z druhé strany je nedaleko od LÁZNÍ BOHDANĚ také obec KLAMOŠ, kde jsem žil já v devadesátých letech. Syn Aleny a Antonína byl I.B. To je IVAN jako I. Ale vy už víte, že I je i malé L. Takže také je to L.B. A když k tomu názvu ELBE, ELBA, ABEL, iniciály Lázně Bohdaneč – vše L.B. bez samohlásek přidáme i název řeky se kterou se stéká u města Melnik – MOLDAU, je dán základ pro orientaci všem zúčastněným – L.B.M. ( Vzpomínáte – L.B.M. BEINN LIATH MHOR – hora ve Skotsku s anagramem MOHORITA LEE a BEN anebo MOHORITA L.B. – moji rodiče. A BENJAMIN LLOYD WYALLUSING – B.L.M. vyznamenaný Marine z občanské války v USA a MARIA LEONTIJEVNA BOČKAREVA, žena, voják v ruské bílé armádě, kterou přijal president WOODROOW WILSON ( HA WASIL ) ve WASHINGTON a král GEORGE V. v LONDÝNĚ a BERNARD LAW MONTGOMERY, britský maršál ) .Tam se začíná odvíjet vše co dalším vývojem v Evropě souvisí a čemu je podřízeno veškeré konání armád, které mají na další vývoj v té době zcela zásadní a rozhodující vliv. Je zcela zřejmé, že veškeré konání od této doby je zcela pod kontrolou armád a státních institucí, ve kterým má armády rozhodující vliv. Je už jasné, co a jak se dá použít a využít v dorozumívání mezi vojáky, jak popisuji v úvodu tohoto příspěvku a jak jsem popisoval více či méně rozsáhle v příspěvcích předcházejících.

Po Napoleonských válkách se válčí dál. A všude. Je to počátkem padesátých let 19. století Krymská válka. Kterou jsem podrobně popisoval v předcházejícím příspěvku. Je to Občanská válka v USA počátkem šedesátých let 19. století. A spousty dalších menších či lokálních válek. Co se ale děje v Evropě jako odpověď na výboje Napoleona z počátku století ? Potřeba vytvoření protiváhy Francii. Ale i Velké Británii. A tak se schyluje ke vzniku jednotné Itálie, a Německa. Určitě také pod vlivem vzniku USA a velkých států v Jižní Americe. Itálie a Německo vzniká vedle již dlouho exitujícího mnohonárodního imperiálního Rakouska ( později Rakousko Uherska ). A pochopitelně na Východě obrovského Ruska, v té době se rozkládajícího jak v Evropě tak v Asii ale i v Americe. Nevídaná rozloha. Ne vždy použitelná. Ale obrovská. Rusko v té době, v roce 1867, přistupuje k prodeji americké části svého území Aljaška, USA. Nejgeniálnější tah, podle mého názoru, který ovlivnil mnohé. Samozřejmě, že Rusko mělo své veřejné důvody. Podnebí. Velké území se složitou správou a skutečně daleko od státní moci. A ne zcela v té době využitelné. Při možnostech a potřebách, které tehdy byly v souvislosti s dobýváním nerostných surovin. Ale hlavně pomohlo USA dosáhnout toho ,že se nemohlo na území Severní Ameriky více rozvinout území Britské koruny. Tak jak určitě zájem o zvětšení Kanady na sever někteří politici a vojáci – námořníci z Británie měli. A tento zájem mohl spustit válku mezi Ruskem a Velkou Británií. O Aljašku. A do ní by se zase sháněli spojenci – na té či druhé straně. Tímto tahem, prodejem Aljašky, se vytvořili na mapě světa dvě skutečně – terminologií vojáků – nedobytné přírodní pevnosti. Rusko a USA. Jedna svojí neuvěřitelnou, nedobytnou, rozlohou. Jak se ukázalo při tažení Napoleona. A druhá svojí polohou, stranou od ostatních ,ale s přírodními podmínkami jako v celé Evropě. Od jejích jižních poloh až po severní polohy. Velká letadlová loď. Ale na rozdíl od Ruska s úžasnou touhou po rozvoji a žízní po lepším životě, kterou jí bezplatně dodávali tisíce a tisíce emigrantů. A nebylo třeba budovat velkou armádu která by zajišťovala “ ostrovu “ obranu, jak tomu muselo být u jednotlivých zemí v Evropě. Třetím obrem na mapě světa byla imperiální a koloniální Velká Británie. Její síla byla dána množstvím kolonií a velikostí ovládaných území a počty jejich obyvatel. I když bylo velmi náročné to vše spravovat, přesto je dodnes viditelné, že kolonie měly pro Velkou Británii obrovský přínos. Na rozdíl od dvou předcházejících přírodních obrů, kteří měli vše víceméně doma a pod kontrolou ( samozřejmě, že různé úrovně a kvality ), měla Velká Británie svá teritoria na územích států, žijících a fungujících pod její vojenskou okupací.

Bylo to období obrovského rozvoje kapitalismu, průmyslu a všech vědních oborů. Bylo ale jasné, že svět, žije v jednom velkém rozporu. Na jedné straně se hromadící bohatství a na druhé straně bída. Dětská práce ještě před desátým rokem věku, nerovnoprávnost pohlaví, nemoci a žádná péče, obrovská negramotnost atp. Tehdy určitě vznikl nápad jak skutečně zatřást tímto světem, který nebyl schopen se evolučně těchto šílených rozdílů zbavit. Proto si myslím, že vojáci – humanisté vymysleli spolu, jako reakci na tehdejší stav společnosti pochopitelně vycházejíc ze svých nastudovaných zkušeností ze stovek let válek a rozbrojů a povstání a revolucí, dostat nadcházející období pod kontrolu. A pod kontrolou můžete mít jenom něco co má program. Organizační základnu. Osoby, které někde žijí, pracují, musí se šatit, oblékat se. Živit rodiny a třeba i uspořit na studia svá nebo studia svých dětí. Proto vznikl Kapitál, nejen jako popis stavu fungování kapitalismu, ale i jako návod na východisko ze stávající situace. Nevznikl náhodou. Dal světu to hlavní – nápad na organizování se. Ale co je organizované může být i pod kontrolou. To je zcela zřejmé. Chaos a lynč a hladové bouře, mohou vzniknout bez organizace živelně a mohou společnost poškodit. Ale řízená vystoupení “ lidu “ pod kontrolou mohou přispět, k prosazení demokratických zákonů, ke zvýšení rovnoprávnosti lidí, ke zvýšené svobodě ale i odpovědnosti jedinců, odstranění diskriminace a negramotnosti, skutečné národní samostatnosti a ne pod knutou kolonizátorů. Všeho toho co BRZDÍ ve své důsledku další rozvoj jednotlivých zemí a společností a tedy i světa. Ke skutečnému přiblížení se heslu Volnost, rovnost, bratrství. A to postupně. Nejprve v zemích kde jsou pro to lepší podmínky a po čase i tam kde jsou pro to podmínky horší. Ale POSTUPNĚ. Tak jako v životě lidí, tak ani ve společnosti nejde vše dělat najednou. A tak se také stalo. Způsob provádění postupného zlepšování lidí byl velmi bolestný. Hrozný, smrtelný. Nejsem si ale jist, jak by svět vypadal bez této činnosti. To píšu ,aniž bych vyjadřoval nějaký názor. Jen popisuji, jak to všechno probíhalo a ne že se s tím ztotožňuji.

Určitě bylo všem v té době jasné, že v Evropě války nekončí. I když po spojenectví Německa a Itálie a jejich pojení s Rakouskem, v Trojspolku, v roce 1882 vlastně zajistilo 34 mírových let v Evropě. Až do začátku první světové války. To, že válkám ale nebyl konce dokazuje příprava komunikace vojáků všech zemí, která pokračovala. Asi s tím, že Velká válka v Evropě přijde. Proto vzniká v roce 1893 Trojdohoda Francie, Velká Británie a Rusko. A Velkou válkou, 1. světovou válkou, toto období skutečně končí – v roce 1914. A nyní co se dělo pro to, aby to byla válka pod kontrolou a měla po začátku určitě i konec. I s ,bohužel, tragickým průběhem a ztrátami. Aby i další vývoj po této válce byl pod kontrolou a tak to vše probíhalo až do pádu uměle vytvořeného “ učení komunismu “ v roce 1991. Pádu systému v SSSR a dalších státech a pádu komunistických hnutí a pádu “ učení komunismu „, nebo M.L. ( Marxismu Leninismu ) se základnou v tak zvaném mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí a národněosvobozeneckém hnutí. Určitě jste si všimly podoby příjmení MARX se slovem MARCH – MARSCH. Březen a říjen a pochod. A i slovo MORAVA. MORAY ( z latinského MORAVIA ) město ve Skotsku – ALBA – MORAY – L.B.M. Německé MÄHREN. ( odbočím – třeba MARSCH je anagram SOCHOROWA – naše ulice v Praze 7 Spartanburg a MARCH je MACHER, MÄHREN je MAHEREN a MARX je MAXAR – čteno MACHAR. A K.M. – Kroměříž město Ludvíka Svobody a Otmar Reidl – Operace Benjamin. Více bude v samostatném příspěvku o Marxovi – ne jako učenci, ale o souvislostech jeho dat a dat jeho blízkých s operací Benjamin.).

Začátkem šedesátých let 19. století v roce 1863 ( někde píší i 1861 ) – několik let před vydáním prvního dílu Kapitálu – vydaného Marxem se odehrála významná společenská událost. ( Das Kapital I. díl byl vydán dne 14. září 1867 – ano vidíte správně, 14. září ( Masaryk a Masaryk ) důležité datum pro celou operaci Benjamin i pro dějiny Československa. Další dva díly vydával z jeho pozůstalosti SÁM Bedřich Engels – BE – v letech 1885 a 1894. ). Touto významnou společenskou událostí bylo zasedání Městské rady v Berlíně. Toto zasedání rozhodlo ocenit Tři celebrity německého intelektuálního života postavením společného pomníků. Z tohoto úžasného nápadu sešlo. Sešlo z něj proto, že se nakonec rozhodlo postavit Tři památníky, tedy každé celebritě zvlášť. A tak se také stalo. Jako první byl v roce 1867 až 1871 postaven památník Fridrich SCHILLER. BYL SLAVNOSTNĚ ODHALEN V ROCE VZNIKU JEDNOTNÉHO NĚMECKA – 1871 – první císař je WILHELM I. ( česky VILÉM – V.L.M tedy i B.L.M. ). V Německu se stal v tomto roce na dlouhá léta jeho kancléřem OTTO BISMARCK – také O.B. a také zvaný ŽELEZNÝ kancléř. BISMARCK je i anagram MASARYK B – DVOJKA. A když je to MASARYK B tak je to i BASILEK M. Důležité je to proto, že O.B. byl před vznikem jednotného Německa velvyslancem PRUSKA u dvoru RUSKA – PETROHRAD a poté v PAŘÍŽÍ – FRANCIE. KANCLÉŘEM jednotného Německa se stal v roce odhalení památníku SCHILLER a a pokračoval ve funkci kancléře při odhalení památníku GOETHE a skončil ve funkci kancléře v roce odhalení památníku LESSING v roce 1890, po nástupu císaře VILHELM II. ( česky V.L.M. a DVOJKA ).

První byl postaven památník Johann Christoph SCHILLER a druhý byl postaven památník Johann Wolfgang von GOETHE v roce 1880 a jako třetí v roce 1890 památník Gotthold Ephraim LESSING. Abych upoutal vaši pozornost pro další čtení, uvedu zatím, jenom to, že jeden památník, ten první, SCHILLER, byl umístěn na náměstí GENDARMENMARKET. A druhé dva v TIERGARTEN. V parku s názvem TIERGARTEN. Což znamená ZOO ( ZOE ). Ale ta tam není. Bývala to obora, kde se organizovaly HONY na jeleny. Park protíná STRASSE des 17. JUNI . A to si možná vzpomenete je datum narození mojí babičky HON ( HAN – HAHN ) 17. JUNI – ČERVNA ( 1895 ) se narodila v H.P. A je to i 17.06. a to je i 17.09. a to je podle Moravce i 19.09. Moje datum narození v Praze na ostrově ŠTVANICE. A také samozřejmě vše to co je spojeno s roky 1909. TIERGARTEN je důležité také proto, že první slovo v názvu je naše známé TIER – TOR – TORONTO – TORINO – TREE – TRE – TORO – TURRÓN atd. TIER znamená v němčině zvíře. A také proto, že německé GARTEN je v angličtině GARDEN a je to to samé – zahrada, park, česky. Další ukázka – důkaz, že psaní slov a jejich výslovnost je v Operaci možno užívat s drobnými obměnami ( ARGENTIA – ARGENTINA další příklad ) Rozmístění památníků velkých mužů Německa je tedy klasické 2 plus 1. Vzpomínáte, Tři sestry ve Skotsku, dva vrcholky vedle sebe a jeden trochu vzdálený v GLENCOE – kde byl v údolí vyvražděn CLAN MCDONALD? A samozřejmě, že vidíte ve slově GENDARMENMARKT i slovo GEND ale i klíčové slovo ARMEN a MARKT. Tedy v našem překladu ,jako něco co vyjadřuje zvláštní skupinu osob zvaných ARMEN a jejich TRH – války a bitvy. Nebo jako MARKT – MOKORITA – MOGORITA – MOHORITA. a ARMEN je ARMÉN – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – R.O. -REIDL OTMAR – OPERACE BENJAMIN O.B. a hebrejsky OR je světlo a kůže atd. A Иога́нн Кри́стоф Фри́дрих фон Ши́ллер je jeho jméno v ruštině – v azbuce. A vy už vidíte, že první písmeno je naše I – jako u latinského Iohannus a první písmeno u druhého jména je K – v originále C. Tak to je tedy I.C. – kdy I může být i malé L – l. A tak je to EL CHE. Fridrich začíná ruským F. A to je označení průměru kruhu. A to je písmenko D – tak se značí. A znamená to DIAMETER. Vy kteří čtete tak už víte, že můj otec měl v dokumentech z GULAGU, které jsem tady zveřejnil zapsáno i jméno otce DIMITRY. Na konci dnešního čtení se dozvíte proč to bylo důležité. A aby to byla pravda, tak když podle návodu Lenina postavíte první písmeno z příjmení dramatika, z hlavy na nohy, tak z ruského Š – TROJZUBEC jako znak UKRAJINY, rázem písmeno M. A ze slova je při zachování jeho zbytku – vysloveného s M na začátku MILLER. To je prostě celý klíč, který se používal v operaci Benjamin. A aby to bylo dokonalé, tak jeho křestní jména Iohannus Christoph Fridrich jsou F.C.I. – Tedy i FSL – FASIL a je to dokonalé, protože Němci vyslovují první V ve slově jako F. Takže napsané je to VASIL. Vyslovení FASIL ( což je ve španělštině jednoduchý – tedy třeba i VOSEL – OSEL ale anglicky EASY – psané slovo s jedinou souhláskou S – tedy DVOJKA ( zrcadlově – zakuklená ), vysloveno ÍZI – tedy souhláska Z – POSLEDNÍ a také DVOJKA !!! ). Jméno CHRISTOPH je ještě ke všemu vysloveno i CHRISTOV – jako otec první MISS v roce 1989 – IVA CHRISTOV – I.C. – EL CHE. Jejíž volbu organizovalo SSM, jehož jsem byl já, v té době, předsedou. A její otec byl BULHAR. Ten co kýve hlavou ano a je to ne a co vrtí hlavou ne a je to ano. Ale měla i MAGYAR – maďarské kořeny. Po MISS vyhrála ještě soutěž MAJA INTERNATIONAL – M.I. (Military inteligence je to po našem ). Účast na této soutěži si hradila z půjčky, kterou jsem jí poskytl z prostředků SSM. Půjčku vrátila, tak jak slíbila, zpět.

Takže co nám říká tato „značka“ jména tohoto pána, dramatika, lékaře, učence, spisovatele ? SKOT – VOLOVÉ – MOHORITA – MOKORITA – MOGORITA – VASIL – ARMEN – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. – OB. – DIMITRY – MILLER / MEYER.

Pro výstavbu tohoto památníku byl ustaven SCHILLERŮV výbor. A byla vyhlášena soutěž na návrh památníku. V čele poroty stál ADOLF MENZL – to už tu bylo. MEZNL. A NECKAR ( řeka v Německu ) – Ostře sledované vlaky a spolupracovnice mojí sestry na Strossmayerově náměstí v Maso – Uzeniny – JANA MENZL. Kde pracoval řezník LINHART – LEONARD a VÍŠEK a ŠALDA. Vyhrál návrh REINHOLD BEGAS ( B GAS – GUS )

Další údaje tohoto německého dramatika. Narodil se dne 10.11. – 10. listopadu 1759. A vy víte že to je klíčové spojení v mém příběhu. Za prvé je to rok 1775 – vznik US Army a US Navy a US Marine – té je to dokonce přímo den založení . Je to den kdy zemřel Brežněv a kdy byl můj otec povýšen do hodnosti plukovníka. Byl to i den, kdy jsem odhaloval v Žitné ulici v Praze pomník zabitým Jan Opletal a Václav Sedláček v Žitné ulici, v předvečer Celostátní konference SSM v pražské Lucerně. Dramatik se narodil v MARBACH am NECKAR. Marbach je M.B. a EL CHE. A NECKÁŘ je Václav – zpěvák. Který byl se mnou na Festivalu mládeže a studentstva v Moskvě, kde jsem byl vedoucím klubu československé mládeže v klubu ZIL – automobilky. Dramatik Zemřel dne 9. května 1805. To je i 7. května a to se narodil také DR. ale PHDR. Ivan Mohorita z Volové u CHUST ( JUST ) docent na FTVS Praha Tyršův dům – SOKOL. Ale hlavně je to i plus dva 9. srpen a to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. A je to i 6. srpen a 9. srpen dny shozu prvních a posledních atomových bomb ve válce. Hirošima – Nagasaki. Dramatik zemřel ve VÝMAR – to je zase V.M.L. – B.M.L. Jeho matka byla Elisabeth Dorothea rozená KODWEISS – KÓD BÍLÝ. Kromě toho je jméno DOROTHEA ELISABETH je i THE DR. THE BASIL. ELISABETH královské jméno a často užívané je české ALŽBĚTA. Je to ale i PŘESNÝ anagram THE BASIL. Jeho otec se jmenoval druhým jménem CASPAR – tedy KAŠPAR ,jako rakouský maršál KAŠPAR, který je uváděn ve skupině několika českých maršálů, které jsme kdy měli. KAŠPAR se jmenoval také můj spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí, který bydlel také v ulici Antonína Sochora, hrál na ČELO – EL CHE. Kromě toho je to i ruské označení CLOWN – AUGUST – KLAMOŠ – ŠAŠEK. Byl důstojníkem z Würtemberg ( anagram W.B.MOGORITA a z této oblasti – Bádenska Württemberska pochází původní židovské příjmení mého dědy z H.P. a to je GOEBLAT – později GEBELT – THE GAVEL – HAVEL ). Hlavní město B.W. je STUTTGART – později výroba automobilů MERCEDES ( BENZ – M.B. ) – automobil pojmenovaný po Mercedes, dceři Čecha z Nice jménem EMIL a příjmením JELÍNEK ). Dramatik vyrůstal v LORCH – LERCH ( SKŘIVÁNEK ) se jmenoval předseda SSM v podniku Pražská stavební obnova Praha 2, Italská ulice. Vyrůstal také v LUDWIGSBURG – a to je jméno LUDVÍK ( Svoboda ) česky ALOIS ( Indra ) a značka bicí soupravy LUDWIG, na kterou hrál Ringo Star z BEATLES i v klubu INDRA v HAMBURG kde ústí do moře ELBE už spojené s MOLDAU – L.M.B. ). Schiller začal studovat dne 16. ledna 1773 právo na KARLOVĚ škole. 16. ledna je i 8. ledna ( 1949 ) a to byla svatba mých rodičů B.L.M. Se svědky – matky – KAREL GEBELT II. její bratr a otce – plukovník KAREL STEINER-VESELÝ. Dramatik pak přešel studovat medicínu ( jako Ernesto Che Guevara ) a v roce 1780 získal doktorát. Jeho první hra byla LOUPEŽNÍCI – DIE RAUBER ( DR. ) Loupežník byl i Nikola Šuhaj LOUPEŽNÍK známý z románu I.O. ( deset i X – CHE ) Ivana Olbrachta. Z oblasti Carpathian Ruthenia – Podkarpatská Rus – KOLOČAVA. Nikola je můj syn a car Nikolaj a česky je to Mikuláš. Hra Loupežníci měla premiéru dne 13. ledna 1782. Dne 13. ledna 1937 padli při prvním nasazení do boje dva rumunští dobrovolníci z fašistické ŽELEZNÉ brigády v Mojadahonda u Madrid ( Megrit ). Jeden byl VASILE MARINE a druhý byl ION MOTA. V. a I. Jako můj otec V. – Vasil Mohorita z Volové a Ivan I. Mohorita z Volové. A jako byl Václav V. Havel a I. Ivan Havel. Tedy IV. nebo VI. podle potřeby. Tři páry – dva a jeden. Dva vojenské páry a jeden civilní. Dva z Prahy a jeden z Rumunska. Jeden pár zemřel v přímém boji a druhé dva v pozdějším věku.

První dvě povídky napsal ve třinácti letech – ABSOLON a CHRISTIANS. Obě se nedochovaly. Já si jen pamatuji, už ne přesně, že se mnou do školy chodil, nebo v blízkosti naší ulice bydlel jeden kluk jménem – asi příjmením – ABSOLON. To jméno se samozřejmě nedá zapomenout. Dramatik měl poměrně rušný život. Mnohokrát měnil místo bydliště. V roce 1775 ( ! ) byla vojenská akademie kterou studoval přemístěna do centru Stuttgart – Báden – Würtemberg. V roce 1775 ( ! ) napsal nedochovanou hru Student z Nassau ( Nikolaj Nosov – Neználek ). Nevím, které NASSAU měl dramatik na mysli, ale NASSAU je hlavní město BAHAMY. Tedy i BHM – BOHEMIA !!! Jeho první tištěná báseň Der ABEND vyšla v roce vzniku USA – 1776 – ABEND je VEČER tedy VCR – VASIL. Lékař Friedrich Wilhelm ( B.M.L. ) von HOVEN byl jeho přítel. Po ukončení studií nastoupil dramatik jako lékař ke granátnickému pluku z AUGÉ. V té době se seznámil na pevnosti HOHENASPERG s básníkem Christianem Friedrichem Danielem SCHUBART. Hohen ASPERG – AUERSPERG se jmenoval vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČ. V roce 1968/67 ho navštívil v budově ÚV KSČ Václav Havel. Sám Havel mi o té návštěvě vyprávěl, když jsem u něj byl na Pražském Hradě. SCHUBART je ŠUBRT. Tak se jmenoval jeden otcův přítel z Volové, se kterým otec v říjnu 1939 utekl do SSSR. Šubrt byl po válce i předseda místního úřadu ve Volové. A Šubrt byl i zdí dvorku oddělný soused, domku babičky a dědy v Horní Počaply 74, kam se můj otec v roce 1949 „přiženil“. I hudební skladatel Franz SCHUBERT který dvě díla SCHILLER zhudebnil.

Schiller měl stále problémy s úřady. To ale není smyslem mého psaní popisovat jeho osobní život. Cestoval po Německu. Navštívil Frankfurt nad Mohanem, Oggersheim, a Bauerbach v Thüringia. Cestoval s přítelem Andreasem STREICHER. STREICHER se jmenoval nacistický politik v nacistickém Německu. JULIUS STREICHER. Vydával antisemitský časopis Der Stürmer. Byl v Norimberku odsouzen k trestu smrti a dne 16. října 1946 popraven ( 16. říjen je i 16. březen a to se narodila moje sestra. A minus dva je to klíčové datum v mém příběhu 14. březen – narození Einstein Albert a moje teta Aurélie – Zlata a odlet s K.L.M. generála Moravce do Londýna přes Amsterdam v roce 1939.)

Dramatik žil ve městě Bauerbach v Thüringia – Durynsko a zde také dokončil práci na díle LUISA MILLERIN. A také zde začal pracovat na DON KARLOS. L. M. je Luisa Millerin je LUIS – LUDVÍK a ALOIS v češtině a MILLERIN je MLYNÁŘ a MÜLLER a MEYER – MEGER – MACHER – MAHER -MOHOR a IT a A. V roce 1783 se na pozvání ředitele Dalberga vrátil do MANNHEIM a začal pracovat pro jeho divadlo. V Mannheimu se setkal s herečkou CHARLOTTE von KALB ( KAREL a BASIL/VASIL, nebo KABUL ). V té době – v roce 1784 – měla premiéru jeho hra FIESCO ( VASKO – BASKO ) – SPIKNUTÍ V JANOVĚ. Ano v Janově. A Janov je v tomto případě samozřejmě italský JANOV – GENOA. Ale s trochou fantasie je to i ČESKO. Země, kde se používá ve velkém měřítku jméno JAN a JANA. Měla podtitul “ Republikánská tragédie „. Hru věnoval svému učiteli JAKOB FRIEDRICH ABEL. Ano vidíte dobře ABEL. B.L. – ELBE – ELBA. Ale také krycí jméno agenta KGB v USA, který byl po věznění v USA vyměněn na Glienicker Brücke – mostě na řece HAVEL, který spojuje čtvrti WANSEE s POSTUPIM ( POTSDAM ) za pilota U – 2 GARY POWERS ( to je G.P. rusky ale H.P na Ukrajině a Harry – Jindřich ) a amerického studenta v SSSR FREDERICK PRYOR. Tedy zase 2 a 1. Špión ABEL ( vlastním jménem FIŠER – FISCHER ) se dostal do USA přes KANADU dne 17.LISTOPADU 1947. 17. LISTOPAD víte co je a 1947 je i 1919 rok narození mého otce i 1991 plánovaný konec SSSR. Jeho křestní – falešné jméno bylo EMIL. Stejně jako falešné jméno mého otce ve Druhé světové válce ( celé jméno plukovník ABEL bylo v USA EMIL ROBERT GOLDFUS ). Dramatikův učitel ABEL byl i JAKOB – klíčové jméno v mém příběhu. EMIL( IA ) byla i jedna sestra tety AURÉLIE/ZLATA a FIŠER byla její sestra ERNA – ERNESTA příjmením.

Drama LUISE MILLERIN, byla před jejím uvedením na návrh herce AUGUST WILHELM IFFLAND ( AUGUST a VILÉM – B.L.M. a IF jako ostrov u MARSEILLE a to je ILE MARS – ostrov Wasil/Vasil neboli ŠTVANICE v Praze a všechno co bylo výše MARX, MARSCH, MARCH, MARZ ) přejmenována na KABALE und LIEBE. KABALE je španělské CHAVAL – to je dítě i HA VASIL ( co se narodil na ostrově ŠTVANICE ) ale také je to HAVEL C – K – tedy HAVLÍK – dítě. Malý HAVEL. A KABALE je zase L.K. – EL CHE. A je to i KABUL kde pracoval otec mojí manželky v době ,kdy jsem se s ní seznámil v roce 1975. Ve slově LIEBE je zase jenom L.B. A ve slově KABALE je také L.B. a písmeno K. K je 11 v abecedě. Tedy i II tedy i 2. A číslo 11 ERBENA na seznamu členů skupiny ARAP mého otce a 11 mužů kteří s generálem Moravcem odletěli dne 14. března leteckou společností K.L.M. do LONDÝNA přes AMSTERDAM -AMSTER ale řeka je AMSTEL – klíč k R – L. ( vedle japonského – mají červenobílou vlajku – a R a L je v Japonštině jedno písmeno ) V NIZOZEMÍ – PAÍSES BAJOS – nízké země. 11 je i 77 a to je CHARTA 77. Ale hlavně je to v překladu do češtiny ÚKLADY a LÁSKA. Tedy klíčové U.L. Jako ÚSTÍ nad LABEM ( krajské město kterým protéká LABE a v kraji jsou Litoměřice, Trávčice, Třebívlice, Dřemčice, Počeplice, Lovosice -Lobositz a Terezín a hraničí se SACHSEN – SASKO – s DRESDEN a dvojící POČAPLY – POTTSCHAPELL ) a jako ÚL – pro BEE nebo VČELA – V.C.L. VASIL. A také jako Petr UHL. Také jako UL – UNTER den LINDEN v BERLÍNĚ. Tato ulice v BERLIN MITTE se stala velmi symbolickým místem po Druhé světové válce. Množstvím velvyslanectví – především velvyslanectví okupačních mocností v Německu i dalších. Ale hlavně s centrální jezdeckou sochou FRIEDRICH VELIKÝ, sochaře RAUCH CHRISTIAN DANIEL . Ano vidíte dobře – RAUCH – RUACH – ROCH – ROH – ROG – HORN – HRON – CAP – MYS atd. HOLY GHOST neboli HOLY SPIRIT. Aby to byla pravda tak Johann Wolfgang von GOETHE pobýval v Berlíně od 15. do 20. května 1778. Během této doby žil v tehdejším Hotelu de Russie , Unter den Linden 23. A vy víte 23 je i 1175 a U.L. k tomu. Bydlel tam od 15. května a to je i 15, srpna a to je i 12. srpna ( 12.08. ). Datum narození mého otce, druhého manžela mojí matky ( a mojí manželky SVOBODA dne 08.12 ). Bydlel tam do 20. května a to je i 10. května. A to je datum kdy padnul první manžel mojí matky Florián Bohumil – FaB – v roce 1945. A uskutečnila se celá řada dalších dříve popsaných událostí v souvislosti s Operací Benjamin. Hotel de RUSSIE se později jmenoval Hotel zur Goldenen Sonne  a v roce 1804 na několik dní také ubytoval Friedrich von SCHILLER. Když napíšeme adresu hotelu kde žili oba Velikáni ve zkratce tak nám vyjde U L 23. A s malým L – l je to Ul 23 ( 1775 ). Ano UNEDRGOUND 123. Nebo U – BOAT – PONORKA. Jako docent TICHOMIROV z MAI v Moskvě. JURIJ – GEORGE. A protože jde o mě, tak je to ŽLUTÁ PONORKA. Píseň BEATLES, kterou jako snad jedinou zpíval Ringo Star, který hrál na bicí značky LUDWIG. Hotel v současnosti již neexistuje. Jenom připomínám, že v Berlíně je také kostel svatého Bartoloměje – BARTHOLOMÄUS KIRCHE. Je v ulici O.B. OTTO BRAUN dříve ulice H.B. HANS BEIMLER. Je také v centrální čtvrti BERLIN MITTE. MITTE – y už víte, že MÍŤA je zdrobnělina jména DIMITRY – DEMETR -DMITRY – DIMITRIJ. ÚL ( BEE ) je i na vstupních dveřích do banky LLOYD v Londýně – naproti kostelu R.A.F a vedle hotelu – The GEORGE – PIG and GOOSE. Adresa ARUNDEL St., TEMPLE, LONDON. JEŠTĚ JEDNOU – G E O R G E -. Tak se hotel jmenuje. A vy víte, že LLOYD byal i první kavárna v LONDÝNĚ na LOMBARD street. A moje přítelkyně v MOSKVĚ z ARGENTINY se jmenovala LOMBARDELLI. A z LOMBARDIE byli oba moji přátelé ve škole v MOSKVĚ – TORINO – MILANO – VOLOVÉ a MÜLLER/MILLER/MEYER/MAGER – it – a – MOHORITA. Také víte, že LLOYD byl BENJAMIN LLOYD z lodi WYALUSING. B.L.M. ÚL je i v hale Vinohradské Záložny kde měl schůzku s domácím odbojem O.R. – Otmar Reidl operace Benjamin a i František Pavelka operace Percentage. ÚL je i vlastně i hra kterou napsal vedoucí DISCO klubu DVOJKA, můj přítel, Pavel Fiala. Jmenovala se přesně “ Má hlava je včelín “ ( VESELIN – VASILIN ). Před tím, než přišel po vyloučení z KSČ do Prahy byl ředitelem KLADIVADLO v UL – v ÚSTÍ nad LABEM.

V prosinci 1784 udělil SCHILLEROVI vévoda SACHSEN – WEIMAR ( VÝMAR – V.M.L. – B.M.L. ) CARL AUGUST, titul Výmarského rady. V dubnu 1785 Schiller odcestoval do LIPSKA za Christianem Gottfriedem KÖRNER ( srovnej s KRONER ) který mu pomohl vydat kompletní edici jeho děl a tak mu pomohl finančně. KÖRNER a jeho přítel HUBER a dcery JOHANN MICHAEL STOCK – jmény MINNA a DORA se s ním přátelili. MÍNA se mnou pracovala na OV SSM Praha 2 a DORA byl německý koncentrační tábor – pobočný – tábora Buchenwald. Jmenoval se MIITELBAU DORA – MITTE je střed a L.B. a DORA jméno i DR. MINNA je i MINA, MINY při jejichž likvidaci zahynul 10. května 1945 v HRADištko první manžel mojí matky Florian Bohumil – FaB – KLÍČ. Kromě toho je alkoholický nápoj STOCK italského původu a vyráběl se a snad se i vyrábí dodnes ve městě PLZEŇ – PILSEN. Kde stojí KATEDRÁLA svatého BARTHOLOMÄUS – BARTOLOMĚJE – VARFOLOMĚJE. V roce 1785 napsal na Körnerovu žádost SCHILLER báseň RADOST. Pro zednářskou lóži Tři meče – THREE SABERS ( TŘI BASSIL ) v Drážďanech – DRESDEN. Dětský pěvecký soubor jménem RADOST působil v divadle RADAR u nás v ulici Antonína Sochora. Divadlo bylo součástí modlitebny Husova sboru v ulici Farského, dříve Strossmayera. ( Nemohu to ověřit, tedy je možné, že se mýlím. Možná si pletu název souboru s jiným, odjinud.) Dramatik žil v té době v Drážďanech – LOSCHWITZ a navštěvoval BLASEWITZ – Tedy zase L.B. A to u nedávno velmi podrobně popsaných DRESDEN v samostatném příběhu. Vy už poznáváte, že BLASEWITZ je BASSIL M. Dramatik dále pobýval od 17. dubna do 21. května 1787 v THARANDT ( THAR ) u DRESDEN, na hranici s ČECHAMI , kde dokončil DON KARLOS v hostinci – GASTHOF zum HIRSCH. Co protéká městečkem ? Vodní tok WILDE WEISSERITZ – ten který také protéká saskými ( SACHSEN ) POTSCHAPELL. Tento vodní tok pramení u české obce NOVÉ MĚSTO v Krušných ( anglicky ORE MOUNTAINS – ŽELEZNÉ HORY a OR – O.R. – O.B. ) horách. Nedaleko od obce MOLDAVA ( stejné jako VLTAVA v NĚMČINĚ – MOLDAU, i když ta pramení v Krkonoších) . A vy si vzpomínáte, že moji dva bývalí nevlastní bratři absolvovali vojenské učiliště v NOVÉ MĚSTO, ale nad Váhom. A že vedlejší obcí obce Klamoš, kde jsem žil já, je NOVÉ MĚSTO nad Cidlinou u Chlumec nad Cidlinou ( KLICPERA kuklení ). A že v HORNÍ POČAPLY je Karlov a v Praze na Dvojce je Karlov a děda byl Karel ( syn Vincenta GEBELT a Anna PREIS z Dřemčic – Třebívlic – ULRIKE – GOETHE ) a jeho syn byl Karel ( ten z Mladé Gardy a hotel JALTA ) a jeho syn – můj bratranec byl také Karel ( ten z FRANKFURT am MAIN ). Hlavní postava díla SCHILLERA byl tedy KARLOS – španělsky CARLOS. A byl to DON – PÁN – SIR ( Dříve se psalo i DOM KARLOS – jako DŮM KARLŮ – KARLOV ). Ale DON ( DAN, DANA, DONA ) je i řeka v Rusku, v Kanadě a Velké Británii o kterých tady byla dříve dlouze řeč. A je to i Tichý DON název knihy ŠOLOCHOV který je i MOLOCHOV naproti Letenské pláni u nás ve Spartanburgu i SUCHOMEL soused ve vedlejším domě mého dědy Karel GEBELT a babičky HON – HAN – HAHN – v Horní Počaply ( Dům Karlů ). Zajímavé je, že jsou uvedena i přesná data jeho pobytu v tomto místě. 17. duben je i 17. září a to je Moravcovou metodou i 19.09. moje datum narození a rok 1909. A byl tam do 21. května. A to je i 21. srpna a to velmi známé datum v dějinách Československa i SSSR. Okupace v roce 1968 a puč v roce 1991. 21. srpna je i 12. srpna a to se narodil v roce 1919 ve VOLOVÉ, můj otec – 12.08. a obráceně je to 08.12. a to se narodila moje manželka SVOBODA. 21. srpen je i Moravcovou metodou 19. srpen a to se narodil také v roce 1919 a také ve VOLOVÉ otců přítel – přesně o 7 dní později narozený – generál Stěpan Michal Bunzak. Se kterým otec odešel do SSSR v říjnu 1939. A celý poválečný život se jejich i můj osud prolínaly. A vy si vzpomínáte, že ten rozdíl mezi jejich daty narození je 7. A to se v květnu narodil Ivan Mohorita také z Volové ale u Chustu. Tři králové.

Poprvé se setkal SCHILLER s GOETHE dne 14. prosince 1779 na Festivalu KARLOVY školy v Novém PALÁCI. Rok 1779 je i rok 1776 – rok založení USA. Do bližšího kontaktu se oba básníci dostali po návštěvě GOETHE v ITÁLII v roce 1788. Bylo to dne 7. září 1788 na zahradě rodiny LENGEFELD v RUDOLFSTADT. 7. září je i 14. září. Den úmrtí Tomáše Garigue Masaryka a den narození Jana Masaryka a den narození jednoho syna jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A den narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál – J.J. – zády k sobě jsou ta písmenka jako Kotva. Také ale víte, že 7. září je i 1.září. a to v roce 1939 vypukla Druhá světová válka.

V roce 1789 ( srovnej 1989 ) přijal SCHILLER místo mimořádného profesora v německém městě JENA. Ta se nachází v THÜRINGIA ( TUR – VOLOVÉ – TORINO – TORONTO atd. ) – DURYŇSKO. Blízko WEIMAR – VÝMAR ( B.M.L. ) a ERFURT . Nachází se na řece SAALE. Universita v tomto městě byla založena v roce 1558. Francouzsky je název města IÉNA, jméno řeky rusky Zale – samozřejmě že s ruským Z – 3 – na začátku. Samozřejmě, že má souvislost s JAN – JANA – JÉŇA – JANOV. Město je také v blízkosti českých hranic a bylo součástí NDR. SCHILLER učil na universitě JENA historii. Především jeho dílo o NIZOZEMSKÉM osamostatnění na Španělsku ( Habsburkové ) – nebo Holandská Revoluce – The Revolt of the Nederland – v angličtině mu vyneslo renomé historika. A jeho LOUPEŽNÍCI ho proslavili jako dramatika. Na jeho úvodní přednášku dne 26. května 1789 ( to je i 29. srpen – SNP a plus dva 31. srpen moje přijetí – nepřijetí do KSČ ) přišel takový počet posluchačů, že ji museli přesunout do největšího sálu university. Jeho finanční situace se zlepšila a proto požádal o ruku CHARLOTTE von LENGEFELD, pochopitelně že prostřednictvím jejích rodičů. LUISE von LENGEFELD vyjádřila se svatbou dcery souhlas dne 22. prosince 1789. Svatba byla 22. února 1890. Datum 22.02. je samostatný příběh zde na webu. Předpokládám, že datum svatby bylo vybráno právě proto, že jde o 0000 a 2222 a 5555. Kostel kde se svatba odehrála byl po SCHILLER pojmenován. Pastorem v kostele byl jeho kolega z university profesor filosofie CARL ERHARD SCHMIDT. A je tu jak KAREL další tak i ERHARD pozdější kancléř Německé spolkové republiky a také kancléř SCHMIDT. Je to i ŠMÍD – zprávu o úmrtí student ŠMÍD zveřejnil UHL – vyslov UL. Je to i PATTONOVO prostřední SMITH a je to i povolání dědy tety AURÉLIE ( na konci k tomu bude více ) Že to je všechno pravda potvrzuje to, že varhany v SCHILLER CHURCH/KIRCHE – kostele byly postaveny v roce 1973. Vyrobil je Rudolf BÖHM ORGELBAU z GOTHA THÜRINGIA. Firmu založil v roce 1888 HUGO BÖHM ve WALTERSHAUSEN a v roce 1900 přesídlil do GOTHA. Hugo je již známý H.G. Husák Gustav nebo HAAG. BÖHM je po našem ČECH – BOHÉM – BÖHEMIA – BÖHMEN. A ORGELBAU – O.R. a HAVEL. Nebo O.R. a GBL – GEBEL bez The anebo BGL – BASIL/VASIL. Důležité je to že firma byla založena ve městě ve kterém je anagram HA MOHORITA VASSILY- WALTRSHAUSEN.

V nedalekém MEININGENU ( oblast FRANKY – FRANK – FRANC ) udělil vévoda GEORG I. dramatikovi SCHILLER titul. SCHILLER ale vážně onemocněl. Pravděpodobně tuberkulózou. Dne 3. ledna 1991 zkolaboval. 3. leden je i 6. leden Tři králové a i 6. prosinec svatý NIKOLAJ/MIKULÁŠ. A byl dokonce vydáván za mrtvého. Z nemoci se vyléčil i když ne úplně. V roce 1782 se stal čestným občanem Francouzské republiky. Stejně jako Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann Heinrich Campe, Johann Heindrich Pestalozzi, George Washington a Tadeusz Kościuszko. Ve stejném roce dokončil příběh třicetileté války a napsal díla NEUE THALIIA a ÜBER Die TRAGISCHE KUNST. V roce 1739 následovala kniha O milosti a důstojnosti. A v tom samém roce 1793 se narodil jeho syn KARL – a to dne 14. ZÁŘÍ – SEPTEMBER. V roce 1794 se setkal s vydavatelem JOHANN FRIEDRICH COTT, ( moje spolužačka ve tříd na Strossmayerově náměstí byla KOT – ová z naší ulice ANTONÍNA SOCHORA ), který souhlasil s tím ,že bude i nadále vydávat měsíčník DIE HOREN a později MUSES-ALMANAC – MUSENALMANACH vydaný v roce 1796 v prvním svazku SALOMO MICHAELIS v NEUSTERLITZ. ( SALOMO – WASILY – MICHAELIS )

Manželka SCHILLERA se jmenovala CHARLOTTE LUISE ANOINETTE von SCHILLER rozená von LEGENFELD. Ta se narodila dne 22.listopadu 1776 v Rudolstadt. Zemřela dne 9. července 1826 v BONN. Charlotte je jedna z variant mužského jména KAREL. LUISE zase LUDVÍK a ALOIS A LUDWIG. A velmi důležité jméno v mém příběhu v ženské podobě ANONÍN. Protože se žádné náhody nedějí tak se narodila dne 22. listopadu. A to je i 25. listopadu. A to jsem jako první promluvil na Letenské pláni v roce 1989. Přímo naproti domu kde mi podepsala přihlášku do KSČ tak a svým podpisem učinila moji přihlášku neprávoplatnou, Ladslava Besserová ( L.B. ). Bývalá vězeňkyně koncentračního tábora RAWENSBRÜCK u města FÜRSTENBERG/ HAVEL. CHARLOTTE se narodila v roce 1766. To je i rok 1919 – a to se narodil můj otec a je to i rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu a tak ukončení celé té éry od vzniku Manifestu komunistické strany a později tzv. Světové socialistické soustavy tak zvaného Světového komunistického hnutí. Tak se také přesně podle plánu stalo. CHARLOTTE zemřela dne 9. července. V ten samý den kdy se narodil první manžel mojí matky v roce 1909. A ve stejný den kdy se v roce 1964 ženil Václav Havel s Olgou, která měla dva dny potom narozeniny 11. července 11.07. – ve stejný den jako otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA z PLZNĚ. A tak i v den 17.07. kdy jsem se ženil já s mojí manželkou SVOBODA z PLZEŇ a kdy byl v roce 1918 popraven v JEKATĚRINBURGU car NIKOLAJ s celou svojí carskou rodinou. A my jsme měli děti KATEŘINA a NIKOLA. Ale i tedy v den 10.11. a 11.10. a 01.11. a 11.01. a 11.07. a 07.11. a 17.07. To vše je i rok 1775.

14. září 1793 se narodil jeho syn KARL LUDWIG FRIEDRICH. Ano 14. září. A to je datum kdy zemřel Tomáš Masaryk a kdy se na Vinohradech – Dvojka narodil Jan Masaryk. Je to datum narození syna mého bývalého nevlastního bratra. Je to datum narození mého předchůdce ve funkci Jaroslav Jenerál – J.J. – Kotva. Je to datum kdy seskočil v roce 1944 u obce MORÁVKA u FRÝDEK MÍSTEK výsadek v čele s kapitánem OTISK ( BRNO ). Radista SVOBODA a další. Ten výsadek který byl určitou dobu spojen s výsadkem ARAP, kde působil můj otec. 14. září je plus dva 16. září a to je svátek mojí matky LUDMILA a kostel na náměstí Míru na VINOHRADY – DVOJKA naproti němuž jsem pracoval v domě VALDEK. A 19. září je i moje datum narození a také rok 1909. 199 – lee – LEE. A jméno jeho syna bylo KAREL. Rok 1793 je i rok 1973. Kdy byly do SCHILLER KIRCHE JENA postaveny varhany z firmy RUDOLF BÖHM ORGELBAU GOTHA THÜRINGIA. A můj otec byl povýšen dne 01.11. 1973 do hodnosti plukovníka. KARL byl i LUDWIG – tedy LUDVÍK – ALOIS. I bicí LUDWIG na které hrál Ringo Star v BEATLES v HAMBURG – kde se vlévá do moře ELBE. KARL LUDWIG zemřel dne 21. června 1857. A to je i 21.06. a to je i 21.09. 21. září 1953 se narodil druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Můj spolužák z učení u V.S. a můj přítel. Předčasně zemřel v době, když žil s mojí sestrou ve městě LITOMĚŘICE v PALACKÉHO ulici. Zemřel v nemocnici v U.L. – Ústí nad Labem. A v víte, že 21. září je i 19. září a to jsem se narodil já. A je to i 16. září a to je svátek Ludmila. A je to i rok 1909. kdy se narodil první manžel mojí matky a kdy se ženil u svaté Ludmily na náměstí míru na Vinohradech Edward ( Eduard ) Beneš s Hanou ( Annou ). KARL LUDWIG zemřel ve STUTTGART – BÁDEN WÜRTMBERG. FRIEDRICH je české BEDŘICH. Jako BEDŘICH ENGELS. Jako křestní jméno generála československé armády velitele Obrany Národa v období Druhé světové války. Popraven nacisty v Berlíně. Ten byl příjmením HOMOLA – a to je i MOHORA. MAHER – MAGER – MEGRIT – MADRID atd. Kromě toho je to i H.B. Havlíčkův Brod. Herec Další byl generál Bedřich Neumann, legionář, který žil po válce a zemřel v Londýně. Neumann – ová byla moje třídní učitelka na základní škole – 1. – 5. ročník Strossmayerovo náměstí. . Bydlela ve Farského dříve Strossmayerova ulice, křižující naší Antonína Sochora a spojující ji s HEŘMANOVA a ANTONÍNSKÁ. Bedřich byl i nechvalně proslulý generál REICIN. Popravený společně se Slánským dne 12.03. 1952 – rok mého narození a moje rodné číslo 123. Že to je pravda ale potvrzuje to, že BEDŘICH byl i můj spolupracovník v kanceláři, když jsem pracoval na OV SSM Praha 2. Jmenoval se příjmením LOKAJ – to je i KOLAJ – KOLEJ. A byl tedy L.B. A příjmením BEDŘICH byl generál František Bedřich. Náčelník HPS – Hlavní politické správy československé lidové armády v letech normalizace.

Dne 25. července 1804 se narodila EMILIE HENRIETTE LUISE SCHILLER. Později EMILIE von GLEICHEN – RUSSWURM. Zemřela dne 25. listopadu 1872 v BONNLAND. Měla syna LUDWIG von GLEICHEN – RUSSWURM. A vnuka ALEX von GLEICHEN – RUSSWURM. Vy už víte, že 25.07. je i 23.07. A to je také 07.23. a to je moje rodné číslo 123 a 0. A den narození Vasilly Stalin 03.21. Určitě už si vzpomínáte, že můj otec se jmenoval na falešných dokumentech EMIL HAZUCHA. A to byl také EMIL HÁCHA. Otec tam měl v příjmení navíc V.Z.( Vojenské Zpravodajství ) uprostřed jména. EMIL byl i Robot Emil – herec ŠAŠEK Jiří. EMIL je i bez samohlásek M.L. iniciály mojí matky, ale také iniciály MARXISMU – LENINISMU, který byl uměle vytvořen koncem století na jehož počátku SCHILLER zemřel. EMILIE se jmenovala i HENRIETTE – a to je česká ženská obdoba – JINDŘIŠKA – JINDŘICH. Jako Jindřichův Hadec kde můj otec optoval, jako Jindřišská ulice, Jindřišská věž a kostel svatého Jindřicha II. u budovy ÚV SSM a SACHAR – SUGAR – AZÚCAR PALÁC. A samozřejmě jako jeden z mých předchůdců a vždy “ nadřízený“ Jindřich Poledník ( jako poledník v Jindřichově Hradci ). Jindřišská ulice s H.P. -Hlavní Pošta a hraničící s Jeruzalémskou ( Transylvánia ) a na druhé straně s Václavským náměstím. Byla i LUISE – tedy i naše mužské LUDVÍK – ALOIS. Jako Svoboda a Indra. Aby to byla všechno pravda co tady píšu o generálech, tak EMILIE byla provdána za ADALBERT ( to je i ALBERT ) FREIHERRN von GLEICHEN – RUSSWURM. Nejprve GLEICHEN – to je GLEICHE – na Severu Moravy říkají GLAJCHA – KOLEJNICÍM. Podle německého GLEIS – GELEISE kolejová trať. A finále ? Dlouholetý náčelník generálního štábu československé armády po celou dobu normalizace byl generál KAREL RUSOV. Jméno RUSOV přijal ( kuklil ) místo jména RUSSWURM. Bydlel v ulici VEVERKOVA nad náměstím Strossmayera u kostela svatého KLEMENTA. Nedávno velmi široce popisovaného společně s dalšími dvěma kostely na druhém břehu VLTAVA – MOLDAU. Jeho manželka byla třídní učitelka mojí dcery KATEŘINA na základní škole Strossmayerovo náměstí. EMILE měla syna LUDWIG a vnuka ALEXANDER. Sestra manželky bratra mého otce tety AURÉLIE/ZLATA ŠIDLÁK z FRÝDNAVA okres Havlíčkův Brod – H.B. se jmenovala EMILIE. Byla EMILIE JUNGMAN – ová. Stejného příjmení jako Josef JUNGMANN. Profesor gymnázia LITOMĚŘICE a později pražské univerzity. Byl z HUDLIC u BEROUNA ( housle H.B. ). Spolutvůrce českého jazyka. Byl také překladatelem děl SCHILLER a GOETHE. Jungmann se narodil 1773 a zemřel 1847. Byl jejich současník.

Dalším potomkem SCHILLERA byla KAROLINE LUISE FRIEDERIKE SCHILLER. Ta se narodila dne 11. října – 11.10. 1799 v JENA. A vy víte, že to velmi důležité datum. V této podobě i jiných kombinacích. Za prvé je to rok 1775 založení US ARMY a US Navy a US Marine. Je to i 11.01. povýšení mého otce na plukovníka, je to úmrtí BREŽNĚVA dne 10.11. A je to samotné datum založení US Marine dne 10.11. 1775. Ale je to i datum ( a to byl určitě smysl – jako návod ) druhého výročí jejich založení jako US Marine a to dne 11.07. Což vy víte je podle našeho systému stejné datum. KAROLINE zemřela dne 19. 12. 1850 ve WÜRZBURG. 19.12. je i 17.12. a to je také rok 1775. Byla i LUSIES – LUDVÍK a ALOIS. Jméno FRIEDERIKE je anglická obdoba německého FRIDRICH – tedy našeho BEDŘICH. Výše široce rozvedeného. Jméno je i FRIED , jako můj spolužák Ivan na Strosmayerově náměstí ve třídě. Jeho matka byla ve Druhé světové válce v koncentračním táboře. I jako jméno FRÝDNAVA okres H.B. odkud pocházely tety AURÉLIE a ERNA a EMILIA. Přeložit se to da jako SVOBODA. VOLNOST. Ale to co je u této dcery SCHILLERA to nejdůležitější narodila se v roce 1799 – a to je i 1919 rok kdy se narodil můj otec ale i plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu – rok 1991.

V roce 1796 se narodil jeho druhý syn ERNEST. Bylo to 11. července. To se narodil 11. července v roce 192… otec mojí manželky stejného jména příjmení jako syn generála Ludvíka Svobody. MIROSLAV SVOBODA v PLZEŇ. A manželka Václav Havel OLGA HAVEL – HAVLOVÁ. V roce …… Také ale víte, že je to i 9. červenec a to se narodil první manžel mojí matky Bohumil Florián – FaB. Samozřejmě, že víte, že to je i 17. červenec – datum popravy cara NIKOLAJE s rodinou v JEKATĚRINBURGU a datum mojí svatby se SVOBODA PLZEŇ. Naše děti NIKOLA a KATEŘINA. Samozřejmě, že víte, že sestra manželky bratra mojí matky KAREL – AURÉLIE, měla, vedle sestry EMILIE JUNGMAN ještě sestru ERNA FIŠER/FISCHER. To je německá zdrobnělina ERNESTA. Byly Němky. A teta ERNA bydlela v ARGENTINSKÉ ulici ve SPARTANBURGU – PRAHA 7. Spojené s ulicí MLADÉ GARDY kde žila právě teta AURÉLIE. A v Argentinské ulici bydlela nějaký čas moje sestra se svým prvním manželem H.B. Obě sestry Aurélie i Erna byly z H.B. – Frýdnava okres Havlíčkův Brod. M.G. tu bylo mnohokrát. Maxim Gorkij kde sídlilo ÚV SSM naproti SUGAR PALAC – SACHAR – SOCHOR – a to byla zase naše ulice ve SPARTANBURGU PRAHA 7 – Antonína Sochora 1391/4. A z ARGENTINY byl ERNESTO CHE GUEVARA. Který odjel po setkání se mnou do BOLÍVIE. A v BOLÍVIE působil velitel SA ERNEST RÖHM ( MOHOR – MACHER – MAHER ) kterého popravil v roce 1936 LIPPERT – a vy víte, že dvě PP vedle sebe mohou být – když jedno postavíte na hlavu – i písmeno B. Byl tedy i LIBERT – SVOBODA. Aby to zase byla pravda, tak v Československu založil ANTONÍN SVOBODA a MARIE SVOBODA závod z takovým jménem. LIBERTA. Jako LUDVÍK SVOBODA a moje manželka SVOBODA a velitel otce v HORNÍ POČERNICE ( H.P. ) SVOBODA a můj třídní v 9. třídě SVOBODA a předseda basketbal METEOR Praha SVOBODA atd. Závod vyráběl cars – kočárky – dětské kočárky a jízdní kola. Založen byl v roce 1923 ( moje rodné číslo 123 a 9 ) a sídlil ve městě MĚLNÍK. Kam patří HORNÍ POČAPLY ( H.P. ). A kde se stéká ELBE s MOLDAU – L.B.M. atd. A druhý LIPPERT – LIBERT byl sudetský Němec – lahůdkář z ulice Na PŘÍKOPĚ ( H.P. ) z LOUN. A tam do Žatce, v okrese LOUNY se přestěhovali na stáří ke své dceři ALENA/ALICIA a jejímu manželovi ANTONÍN BARANNIKOV moji děda a babička, KAREL a MARIE GEBELT, z HORNÍCH POČAPEL okres MĚLNÍK. A u LOUN byla vysazena skupina výsadek KOZINA v čele s s velitelem VASIL KIŠ a náčelníkem štábu GRIGORIJ MELNIK – GRIGORIJ jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL a MELNIK jako MELNIK v BULHARSKU a MĚLNÍK na stoku LABE/ELBE a VLTAVA/MOLDAU. To už tu ale všechno několikrát bylo. První část výsadku seskočila obce jménem LIPNO. Seskočili tedy U LIPNA ( UL nebo U LIPAN ). Druhá část seskočila přímo u LOUN. Nedávno mi potvrdil praprasynovec generála SYROVÝ na TWITTERU, že generál SYROVÝ byl vrátným – hlídačem v našem holešovickém MAROLDOVO PANORAMA bitvy U LIPAN. Ve Fučíkárně, jak jsme říkali Parku Kultury a Oddechu Julia Fučíka. Někdo z mých dětských přátel mi tam jednou odvedl a tam jsme si se starým vrátným povídali. Dost dlouho. Nevím už o čem. Jen prostě, že mě k němu ten můj kamarád odvedl a že jsme si povídali. Víc nic. Zase UL. Samozřejmě, že je třeba připomenout, že jeden soused v těch pravých, původních HORNÍ POČAPLY se jmenoval SYROVÝ. Jako generál SYROVÝ. Jako a to si určitě vzpomínáte další shodná jména sousedů v HORNÍ POČAPLY s legionáři – generály – veliteli československé armády – SYROVÝ, FIALA BLÁHA, KREJČÍ. A k tomu jeden ministr obrany BRADÁČ. Dalším jménem z Horní Počaply bylo HORÁČEK – GENERÁLPORUČÍK předseda SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU HORÁČEK. Tím byl v normalizaci po Okupaci v roce 1968. Aby to byla pravda tak bratr mojí matky KAREL GEBELT žil v padesátých letech se svou manželkou AURÉLI/ZLATA v Praze – Libni v ulici KREJČÍHO. Ne, název nebyl podle generála KREJČÍHO. Tento pán byl přírodovědec. To ale nevadí byl KREJČÍ. Jako soused v Horní Počaply a jako VASIL BIĹAK – GYULA. FORMA ne OBSAH. Znovu připomínám. Byla to MAPA topografická kde se nedá se zájmovými popisky hýbat a byla to mapa živých osob, které mohli být v zájmu potřeb Operace přesouvány podle potřeby. Jako vojáci. Dalším typickým příkladem potvrzení, že je to tak jak píši je JOSEF BLÁHA. Herec. Od roku 1951 v Armádním divadle Na VINOHRADECH. Celý život. Až do roku 1991. Narodil se v NOVÉM MĚSTĚ ve SLOVINSKU. Moji dva bývalí nevlastní bratři, dvojčata, studovali na Vojenském spojovacím učilišti NOVÉ MĚSTO na SLOVENSKU. A herec BLÁHA se narodil 8. června a to je, podle MORAVCE i 16. června – 16.06. a to je i 16.09. 16.06. je svátek svaté LUDMILY – přímo naproti Divadlu Na Vinohradech a moje matka a je to i 19.09. a to je moje datum narození ( svátek ZITA matka OTTO HABSBURK a manželka KAREL ) a já jsem také byl naproti jeho Armádnímu divadlu Na Vinohradech. Všechno DVOJKA.

ERNST von SCHILLER zemřel dne 19. května 1841 ve VILICH. 19. května je i 19. srpna a to se narodil ve VOLOVÉ generál Stěpan Michal Bunzák. A VILICH je i VASIL. I můj spolupracovník na OV SSM Praha 2 LIBICH. Je to i německý chemik LIEBIG. Ulice jehož jména jsou ve FRANKFURTU nad MOHANEM přímo u WESTEND SYNOGOGUE v centru města a v KOLÍNĚ nad RÝNEM na okraji města. U stanice S-BAHN jménem NIPPES – ( NIPLES – NAPLES – NAPOLI 6. US FLEET ) A je, tam v Kolíně, spojena s ulicí pojmenovanou po generálporučík HEINRICH WILHELM von HORN. O kterém bude ještě řeč. Jindřich Vilém HORN.

V březnu 1797 zakoupil SCHILLER dům v JENA. Žili tam v letech 1797 až 1799. Rok 1797 je znám jako takzvaný “ BALADICKÝ ROK „. V tom roce SCHILLER ( ale i GOETHE ) napsali velké množství balad. Anglicky to bude asi “ YEAR of BALLADS “ tedy i Y.B. a to je i I.B. a to je i L.B. Celé období od roku 1791 je u SCHILLER prací možné sledovat stále větší a větší vliv IMMANUEL KANT – I.K. – L.K. – L.CH. – EL CHE. V roce 1799 se narodila jeho dcera CAROLINE HENRIETTE LUISE. Bylo to dne 11. října 1799. Tedy 11.10. ( Výše jsou podrobnosti k jeho dětem ). A ten samý rok dne 3. prosince se SCHILLER přestěhoval s celou rodinou do WEIMAR – VÝMAR – THÜRINGIA/DURYŇSKO. 3.prosinec je i 03.12. ale i 12.03. a vy víte že to je moje rodné číslo a datum popravy Rudolfa Slánského v roce mého narození 1952. A je to i 12.23. datum popravy BERIJA LEVRENTIJ ( L.B. ) v roce 1953. A 1799 je i rok 1919 i rok 1991. Městem VÝMAR protéká řeka Ilm. Velkými písmeny je to ILM. Jako LIM – ANTONÍN LIEHM – vysloveno LÍM. Ten žil v našem domě Antonína Sochora. Po okupaci v roce 1968 emigroval do Francie. Strejda Tonda jsem mu říkal v dětství. ILM je také v nářečí JILM a to je německy ULME. U.L. a M.E. Řeka ILM se vlévá do řeky SAALE. Ta protéká městem JENA. A vlévá se do ELBE/ LABE. Je to po MOLDAY/VLTAVA druhý největší přítok ELBE. V roce 1799 skončil SCHILLER dílo VALDŠTEJN a dílo Das LIED von der GLOCKE ( EL GE – EL CHE ). V roce 1800 dokončil práci na díle MARIE STURTOVNA, V roce 1801 na díle The MAID of ORLEÁNS. Byla vydána jeho báseň “ Počátek nového století „. V roce 1802 koupil ve WEIMAR -VÝMAR ESPLANADE dům do kterého se přestěhoval dne 29. dubna v roce 1802. Hotel ESPLANADE je v Praze v ulici WASHINGTONA. V něm byl po návratu z Londýna do Československa, po Druhé světové válce, ubytován generál František MORAVEC. ESPLANADE je i anagram SPLENDID. SPLENDID byl hotel v Ovenecké ulici na Letné ve SPARTANBURGU ve kterém měla mít v srpnu 1968 svatbu moje sestra se svým prvním manželem H.B. Hotel byl, ale tehdy, obsazen sovětskou armádou a otec svatbu přesunul do PLZEŇSKÉHO sklípku v restauraci US – U SOJKŮ. Dříve jsem o tom psal. Ten den kdy se stěhovali – 29. dubna 1802 – zemřela matka SCHILLERA. Dne 16. listopadu 1802 byl SCHILLER povýšen do šlechtického stavu a získal šlechtický diplom. Od té doby ho bylo možné oslovovat FRIEDRICH von SCHILLER. V roce 1803 dokončil práci na dramatu The BRIDE of MESSINA. 18. února 1804 dokončil WILHELM TELL a okamžitě zahájil práci na DEMETRIO, kterou ale nedokončil. Dcera EMILIE FREDERIKA HENRIETTE se narodila dne 25. července 1804. SCHILLER byl v té době stále více nemocen. V únoru roku 1805 vážně onemocněl a dne 1. května 1805 se naposledy setkal s GOETHE v divadle. Krátce před svou smrtí dokončil SCHILLER překlad klasické tragédie JEAN RACINE PHÉDRE ( 1677 ). Dne 9. května 1805 e věku 45 let ( V.L. tedy i B.L. ) zemřel ve WEIMAR – VÝMAR na akutní zápal plic, způsobený pravděpodobně tuberkulózou – TBC. ( 9. květen je den ukončení Druhé světové války v Sovětské zóně. Jako osvobození PRAHY. Je to ale i 7. květen a to se narodil PHDR. IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ u CHUSTU a je to plus dva i 9. srpen datum narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů a je to i den 6. srpen a 9. srpen shození prvních a posledních atomových bomb ve válečném konfliktu na Zemi vůbec ) .Jeho tělo bylo nejprve pohřbeno v hrobce na JACOBSFRIEDHOF ve WEIMAR – VÝMAR. ( JACOB – JAKOV – JAKOVLAV a JAKUB a SANTIAGO, KUBA a JAK EŠ, a všechny podoby tohoto jména mnohokrát uváděné). Jeho kosti byly později přeneseny do sídla vévodkyně ANNA AMÁLIE. Na podzim 1826 si odtud půjčil GOETHE jeho lebku a napsal báseň “ O zamyšlení nad Schillerovou lebkou „. Ostatky SCHILLER byl dne 16. prosince 1827 uloženy do královské krypty na novém Výmarské hřbitově. Tam byl také na vlastní žádost pohřben GOETHE. Jak si přál po boku SCHILLER. 16. prosinec je i 8. prosinec. A to se narodila moje manželka SVOBODA. A je to 08.12. a to je i 12.08. a to se narodil můj otec. Kromě toho je to i 16. leden. A to je i 8. leden a ten den byla svatba mých rodičů se svědky KAREL GEBELT – The HAVEL a KAREL STEINER – VESELÝ – To je i VESELÍ kde se narodil ŠTROUGAL – STROUHA(L) a VESELÍ u Chcebuze kde se narodila moje prababička RILLE. A samozřejmě je to i VASIL.

Po smrti SCHILLER se o něm vyjadřoval i HEGEL ( HA EL CHE ). V roce 1830 zdůraznil WILHELM von HUMBOLDT ( VILÉM – V.L.M. a HA MB a LT a Dimitry – D je Diametr ) Schillerovu “ intelektualitu. Hans MAYER ( příjmení MOHORITA a STROSS MAYER ) oceňoval zvláštní hodnotu Schillerovi poezie. Peter – André ALT hovoří o jeho sklonu formulovat “ banálně znějící pravdy „. ( ALT byl majitel statku v HORNÍ POČAPLY a jeho syn byl můj přítel v dětství , kromě toho je to ulice na které se nachází WESTEND SYNGOGUE ve FRANKFURTU nad MOHANEM a také naši sousedé v domě ANTONÍNA SOCHORA příjmením ALTSCHULE ). Schillerova díla byla nadšeně přijímána nejen v Německu ale i v mnoha dalších evropských zemích – Itálii a Dánsku a Rusku. V roce 1859 se slavilo sté výročí jeho narození v celé Evropě i v USA. Vydavatel JOHANN FRIEDRICH COTT ( moje spolužačka ve třídě KOT – OVÁ na Strossmayerově náměstí ) do roku 1867 prodal 2,4 miliónů výtisků Schillerových děl. Dramatik byl ceněn i dále. počátkem 20. století byla založena německá Schillerova federace – v roce 1906 ( i rok 1909 a 19.09. a i rok 1606 a 1604 bylo dříve ). V období nacistické Třetí říše , se jeho díla neuváděla. V NDR se pokusili využít Schillera pro svůj prospěch. Především jeho kritika poměrů v buržoazní společnosti. U příležitosti jeho 200 narozenin se v roce 1959 konaly velké oslavy. V roce 1955 pronesl spisovatel THOMAS MANN ( Tomáš M. ) při výročí 150 let od Schillerova úmrtí řeč. Na počest autora byl pojmenován rostlinný rod botanikem Carl Sigismund ( Karel Zikmund ) KUNTH ( KUNT – OVÁ pracovala na oddělení ÚV KSČ – Národní fronta a SSM u Jan Bouchal ) z pepře rodu Piperaceae – Schilleria. Skladba BEATLES – SERGEANT PEPPER.

Především v dramatických dílech se objevuje jednoznačná souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Jeho velmi úspěšná hra LOUPEŽNÍCI – měla premiéru dne 13. ledna v MANNHEIM ( připomínám úmrtí ION MOTA a VASILE MARINE u MADRID a THOMAS MANN, spisovatel ). Tato hra se stala zásadním dílem pro hnutí “ STURM und DRANG „. Překládané do češtiny jako “ BOUŘE a VZDOR „. Sturm je ale také, kromě bouře ÚTOK a ZTEČ. Vojenské termíny. A drang je také TOUHA a PUD. Tedy je to podle mého názoru jasná výzva ke změně. Zásadní změně. A jde o změnu společenských poměrů. TYRANIE, která podle těch kteří se k tomuto hlásili vládla světu. Šlo o touhu vytvořit spravedlivější svět. Představitelem tohoto směru byl NĚMECKÝ spisovatel generálporučík RUSKÉ armády – KLINGER ( Fridrich Maxmilian ) KLINGER se jmenovala moje spolužačka ve třídě ve škole na STROSSMAYEROVĚ náměstí v Praze 7 – Spartanburgu. Byla MARCELA a přešla později do sportovní gymnastické třídy, také u nás ve škole. Bydlela ( pokud si dobře vzpomínám ) v ulici JANOVSKÉHO, ve které tvoří škola celý blok. ( JANOV – ského – srovnej se Spiknutí FIESCO v JANOV pod číslem 2. v seznamu dramatických děl ). S KLINGER začnu stručně, pokračování tohoto příběhu o TŘECH SOCHÁCH v BERLÍNĚ.

PRÁCE

Kleinere prosaische Schriften. 1 (1792)

DRAMATICKÁ DÍLA

  1. Loupežníci ( včetně Hectorovi písně ) ( 1781 ) – Die Räuber – The Robbers – Bandits. Kromě data jejího uvedení zmíněného výše je její souvislost s O.B. protože v ní vystupují postavy jménem MOOR. Tak vyslovují MOHOR Španělé – protože nečtou písmeno H. Tedy MOHOR je vysloveno MOOR. MOHOR -IT -A vysloveno MOOR-IT -A. Ve hře vystupují KARL a FRANZ – KAREL a FRANK. A AMÁLIA – M.L. a nevěsta – anglicky BRIDE a německy BRAUT – M.L.B. Loupežníci působí na území BOHEMIA – ČECH. V RUSKU vystupoval v hlavní roli této hry herec ALEXEJ JAKOVLEV. Po otci SEMEN – ŠIMON ( JUDA a ŠIMON ). Alexej Jakovlev měl pozoruhodné datum narození a úmrtí. Narodil se totiž dne 3. listopadu 03.11. – podle Juliánského kalendáře 14. listopadu 1773, v Petrohradu. A zemřel také dne 3. listopadu 03.11. ale v roce 1817 to bylo již 15. listopadu ( plus dva je to 17. listopadu ) podle Juliánského kalendáře. A generálporučík HEINRICH ( JINDŘICH ) WILHELM ( VILÉM – B.M.L. ) HORN se narodil 31.10. ( 1762 ) a zemřel 31.10. ( 1829 ). Bude o něm více, později tady na webu. Co vše příjmení JAKOVLEV znamená v mém příběhu víte – otcův instruktor za Druhé světové války v Moskvě a dalším byl spolupracovník Gorbačova – Otec Perestrojky u kterého jsem byl v září 1990 v Moskvě. Letadla JAK a maršál Jakovlev ale hlavně JAKOV STALIN, který zahynul v SACHSENHAUSEN ORANIENBURG. A jména Jakub a Santiago a Kuba a Iago a Diego a James, atd. JAKOVLEVA – herce objevil pro divadlo I.A. DMITREVSKY. A vy víte, že I.A. je OSEL a to je česky VOSEL a VASIL. A otec měl druhé jméno DMITRYJ – DIMITRIJ – DEMETR. I.A. byla i v NDR auto značka města BERLIN. Herec JAKOVLEV se narodil ve městě KOSTROMA – KOST ROMA a byl pohřben na hřbitově VOLKOVSKOE – VLKOV – WOLFRAM. A anagram VASILEK. Po něm, ale v Moskvě v Malém divadle hrál hlavní roli PAVEL STEPAN MOCHALOV. Ten se narodil také jako JAKOVLEV – 03.11. podle Juliánského kalendáře 15. listopadu ( plus dva 17. listopadu ) roku 1800. A podle našeho systému tedy i jako HORN. Ale zemřel dne 16. 03. – 16. března podle Juliánského kalendáře dne 28. března. Tady je vidět fungovaní děleno a minus DVA. 28. březen je i 14. březen a 16. březen je také 14. březen. Den narození mojí tety AURÉLIE, datum narození EINSTEIN, datum kdy s KLM odletěl do Londýna přes Amsterdam generál Moravec se svojí 11 – jedenáctkou. Ale hlavně je to 16. březen – datum narození mojí sestry. ANNA MARIE MOHORITA. Provdaná HRUBÁ a podruhé UHER – zase zpět MAGYAR – MOGOR -IT -A. Rodiče MOLCHANOV byli NEVOLNÍKY u statkáře N.N. DEMIDOV. V roce 1806 se vstupem do souboru carských moskevských divadel z nevolnictví osvobodili. Herec hrál v Malém Divadle – SMALL THEATRE ale po našem i LITTLE THEATER – L.T. A jmenoval se MOLCHANOV – HA V.M. EL CHE. Proč je to všechno pravda co tady píšu ? Protože námět pro svoji knihu a divadelní hru získal SCHILLER od svého učitele Christiana Fridricha Daniela SCHUBART. Ano SCHUBART. Stejně se jmenoval – v češtině pochopitelně ŠUBERT/ŠUBRT – otcův přítel z VOLOVÉ se kterým v říjnu 1939 utekli do SSSR z okupované C.R. – Carpathian Ruthenia admirálem M.HORTHY – MAGYAR. A stejně se jmenoval soused za zdí domku mého děda GEBELT Karel I. Horní Počaply 74. ŠUBRT. A abych se znovu k tomuto jménu nevracel tak tady uvedu, že dvě práce SCHILLER, zhudebnil hudební skladatel SCHUBERT FRANZ ( FRANK ). Jednou, v dobách SSSR, jsem navštívil divadelní představení v moskevském Malém divadle. Malé bylo proto, že se mělo odlišit od Velkého Divadla. Prostě se hrálo VELKÉ divadlo a vedle něj se hrálo ještě, hned vedle, v blízkosti, MALÉ divadlo.

2. Spiknutí Fiesco v Janově ( 1783 ) – Fiesco – Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. FIESCO akce skončila jako FIASCO. A bylo to v JANOV. JANOV je určitě, a mám pro to důkaz, na který se snad jednou dostane, i název pro Čechy. Bohemia. Samozřejmě z důvodu velké užívání jména JAN a JANA. Proto i uvádím ulici která ohraničovala z jedné strany naší školu na STROSSMAYEROVĚ náměstí jako JANOV – ského. Jinak je JANOV v Itálii i GENOA a GENUA. Dílo režíroval v MANNHEIM Wilhelm Christian MEYER. Hru hercům a režisérovi přečetl osobně SCHILLER dne 27. září ( 1782 ) To je i 21. září a tak i minus dva i 19. září a to jsem se narodil já – MEYER. Hru věnoval svému učiteli JAKOB FRIDRICH ABEL – ano L.B. jako plukovník ABEL – FISCHER vyměněný na mostě přes HAVEL. Více je výše. A JAKOB – JAKOV a a BEDŘICH. Vše už tu bylo.

3. Úklady a láska – Kabal und Liebe – Inrique and Love – ( 1784 ) Original Luise Millerone.

SCHILLER opět nastoluje otázku spravedlnosti. Revoltou proti společenských pořádkům dílo zapadá do literárního hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor – KLINGER), kdy mnohé prvky děje korespondují s jinou měšťanskou truchlohrou s názvem EMILIA Galotti sepsanou osvícenským spisovatelem a filozofem G.E. LESSING – Třetí pomník v BERLINĚ. Hlavní postava je FERDINAND. Jako Klaun FERDINAND český herec Jiří VRŠŤALA působící v NDR. VRSTL – BRSTL. Město BRISTOL kam umístili Britové důstojníka GRU vystupujícího pod jménem SUVOROV. Vše o městě a jeho souvislosti s O.B. bylo dříve

Námět hry pod názvem LUISA MILLER zpracoval italský skladatel GIUSEPPE VERDI ( VERDE je španělsky ZELENÁ ) jako tragickou operu ve 3 dějstvích, na libreto SALVATORA CAMMARANA. Opera měla premiéru 8. prosince 1849 v NEAPOL ( srovnej NIPPES – NIPLES v KOLÍN nad RÝNEM – HORN Strasse ) Královském divadle San CARLO ( SC – X – CHE ). 8. prosince se narodila moje manželka Vlasta SVOBODA – VLASTA MILLER/MOHORITA. A vy asi víte, že ruské L je na hlavu postavené V – Людмила. Tedy i LUISA MILLER je i VLASTA MILLER. A také moje matka byla L. ( Ludmila ) MILLER. A 8. prosinec je 08.12. a to je i 12.08. A to se narodil můj otec také vlastně L.MILLER – V.MILLER – MOHORITA. Mužská podoba jména LUDMILA, kdyby existovala, by byla LUDMIL. Slovenské nebo ruské LID a MLÝN. MILL.

Samozřejmě, že to datum premiéry opery má především souvislost se dnem 6. prosinec. Je to prostě svatý NIKOLAJ/MIKULÁŠ plus DVA. To samé je v případě TŘÍ KRÁLŮ – 6. leden plus DVA je 8. leden. To znamená že klíč který uvádí ve své knize generál František Moravec,“ Špión jemuž nevěřili “ fungoval velmi dlouho. A jenom ho zpravodajci naplňovali podle potřeby.

4. Körnerovo ráno ( 1787, scénický vtip, pravděpodobně na počest 31. narozenin Körnera )Körners Vormittag. Srovnej KÖRNER – KRÓNER. Slovenský herec. KÖRNER je i ROH – tedy HORN – RUACH – ROCH – CAP – ROG – ROGER atd.  

5. Don Karlos ( 1787 ), Infant von Spanien – Don Carlos. Don Karlos ( ve své době také známá jako Dom Karlos – české Dům Karlů, tedy KARLOV  ). Dílo, identifikované jako “ dramatická báseň “ v PARA TEXTU se skládá z PĚTI dějství Schiller napsal drama v letech 1783 až 1787; měla premiéru 29. srpna 1787 v Hamburku. Primárně se zabývá politickými a sociálními konflikty – jako je začátek osmdesátileté války, v níž nizozemské provincie získaly nezávislost na Španělsku – a rodinně – sociálními intrikami na dvoře krále FILIP II.(1556–1598). Ve hře jde o nezávislost KOLONIE na silnějším KOLONIZÁTOROVI. Což bylo charakteristické pro velkou část světa až do šedesátých let 20. století. Premiéru měla v HAMBURG – přístav – PORT – PUERTO – HAGEN na řece LABE – ELBE – L.B. Město kde začínali svoji kariéru BEATLES. HA MB EL CHE. Jméno Karel je klíčové jméno v celém příběhu. Je v příběhu i jméno ELISABETH de VALOIS – HA THE BASL a VASIL, dále vévoda z ALBA – L.B. a dále princezna z EBOLI – L.B. Premiéra byla dne 29. srpna ( 1787 ). To bylo později datum vypuknutí Slovenského národního povstání v B.B. – Bánská Bystrica, kde můj otec před Druhou světovou válkou pracoval. A je to plus DVA pochopitelně i 31. AUGUST. 31. srpen. Datum mého neprávoplatného přijetí do KSČ. Je to i 13. srpen datum narození Fidel Castro. 29. srpen minus dva je 27.srpen. A to je i 21. srpen a to je i 12. srpen. Narození mého otce ( mojí manželky ). Samozřejmě, že připomínám DON – španělský titul ale i řeky v Rusku, Kanadě a Velké Británii. I Tichý Don. I DANA a DAN.

6. Smířený Misanthrope ( nedokončený 1790 )Der versöhnte Menschenfeind. Slovo MISANTHROPE je zcela kompletní ( podobně jako BARTHOLOMÄUS ) anagram MOHORITA VASIL. Trochu víc zakuklený. MSNTHRP – MHRT – MOHORITA a malé – n – postavené na hlavu je z latin v/u a p je l a s je s. Tedy vsl – VSL – VASIL. V centru pozornosti je bohatý pronajímatel von Hutten a jeho dcera Angelika. Zajímavé je to proto, že samo jméno pronajímatel – HUTTEN je z holandského HÜTTE – domek, chata, dača. V hře ještě vystupuje postava ABEL a VASSALOVÉ. Také služka JULCHEN. Milenec Angeliky se jmenuje ROSENBERG – jako JULIUS a ETHEL ROSENBERG, popravení za špionáž pro Sovětský svaz, včetně vyzrazení tajemství výroby atomové bomby. Julius se narodil dne 12. května ( 1918 ) – můj otec 12. srpna – a popraven byl 19. června ( 1953 ) 19.06. – a to je i 19.09. – 19. září – den mých narozenin. Ethel se narodila dne 25. září ( to je plus dva 27. září a to je i 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry, předčasně zemřelý UHER – MAGYAR ) a zemřela – byla popravena ve stejný den jako manžel 19. června. V dějinách nacistického Německa byl také ROSENBERG. Alfred ERNEST, jmény. Prominent NSDAP, který stál za teoriemi o nadřazenosti árijců nad všemi rasami. Antisemita. Ten se narodil dne 12. ledna ( 1893 ) TALLINN – ESTONIA ( TALLINN je L.T. Litoměřice L.N. Louny ESTONIA je španělsko anglická varianta STONE – STEIN ) a byl popraven dne 16. října 1946 v NORIMBERK. 12. leden jsou i Tři králové – 6. leden a tedy také 12. prosinec děleno dvěma 6. prosinec svatý Nikola/Mikuláš. 16. říjen je i 16. březen. Datum narození mojí sestry a minus dva je to narození tety AURÉLIE/ZLATA a narození EINSTEIN a den odletu generál Moravec se svoji 11. jedenáctkou společností KLM přes Amsterdam do Londýna.

7. Valdštejnská trilogie ( 1799 ) Wallenstein (1798), WALLENSTEIN je WASIL NATAN. NATAN je i slavné jméno. Ale také to muže být v češtině někdo je z NATO. Nebo španělské NATA – šlehačka – SMETANA – a to je rusky i česky stejné slovo.

 I.Valdštejnův tábor,

II. Die Piccolomini (1799), The Piccolomini

III.  Smrt Valdštejna ( 1799 )

Valdštejn je společný název pro trilogii. Skládá se z děl VALLENSTEIN CAMP ( CASTRA v latině ) s delším prologem, The PICCOLOMINI a WALENSTEIN DEATH. Přičemž Schiller také rozdělil trilogii na Valdštejna I s Valdštejnovým táborem a Die Piccolomini a Valdštejna II , skládající se z Valdštejnovy smrti . Schiller se v něm zabývá úpadkem slavného generála ALBRECHT ( ALBERT ) WALENSTEIN – čímž se volně orientuje na skutečné historické události: Valdštejn selhává na vrcholu své moci, je úspěšným vrchním velitelem císařské armády, když se začne bouřit proti svému císaři FERDINAD II. ( klaun Ferdinand – VRŠŤAL – BRISTOL ). Dílo se odehrává v zimě 1633/1634 (téměř 16 let po začátku třicetileté ) v českém městě PLZEŇ , kde Valdštejn v té době pobýval se svými vojsky. U posledních aktů se scéna mění na EGER – CHEB, protože tam Valdštejn prchá. Zde byl 25. února 1634 zavražděn. Jméno Ferdinand tu bylo před chvílí a byl II. DRUHÝ. ALBRECHT je také ALBERT jako ALBERTOV. PLZEŇ je město s kostelem svatého Bartoloměje, stejně jako město Cheb. Obě města osvobodila US Army v květnu 1945. Generál GEORGE SMITH PATTON Jr.. EGER je i EL CHE. A český název řeky ODRA – jako DR. V Plzni se narodili předci mojí manželky SVOBODA i ona sama. Ve městě PLZEŇ sloužil u slavných Pětatřicátníků, 35 – 1775 – pozdější generál – legionář a zpravodajec Moravec František. Který si vzal za manželku místní slečnu jménem VLASTA. Byla tedy VLASTA MORAVEC – V.M. Jako moje manželka také z PLZEŇ V.M. – VLASTA MOHORITA. WALLENSTEIN – WÁLENÝ – WALÍCÍ se STEIN – ROLLING STONES – zavražděn dne 25. února. To proběhl komunistický puč v roce 1948. A je to datum z mého schématu 0000 a 2222 a 5555. Zase SCHILLER píše o tématu z ČECH jako v LOUPEŽNÍCÍCH. Schiller dokončil trilogii v roce 1799. A to je i rok 1919 rok narození mého otce a rok 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

8. Mary Queen of Scotts ( 1800 ) Maria Stuart – Mary Stuart.

Jde o klasické drama. Tragédie v pěti aktech měla premiéru 14. června 1800 ve Výmarském dvorním divadle s Friederike VOHS – FOZ v hlavní roli a v roli Elisabeth vystoupila Karoline JAGEMANN ( JAGE je LOV – ŠTVANICE – HON ). Kniha vyšla v dubnu 1801. První Schillerův materiálový výzkum a plány na toto drama, lze vysledovat až do roku 1783, ale až v roce 1799 materiál nakonec dokončil. vy víte že SKOTSKO je ALBA. L.B. a MARY k tomu. Tak je zde opět M.L.B. Důležité je i to ,že premiéra byla ve WEIMAR – VÝMAR – V.M.L – B.M.L. Ještě jednou základní klíč. Jméno Marie měla moje sestra a babička a jedna otcova sestra. Premiéra byla dne 14. června – datum založení US ARMY v roce 1775 a svátek VASIL a ROLAND a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA. 14. červen je kromě toho i 14. září – se vším co k němu bylo již dnes několikrát široce uvedeno.

Pro zajímavost uvádím část výkladu díla z překladu z německé Wikipedia. “ Pro toto dílo výmarské klasicismu je třeba při interpretaci čerpat ze Schillerových estetických spisů, zejména O estetické výchově člověka. Výchozím bodem jeho myšlenek je zklamání z přelomu francouzské revoluce do vlády teroru. Pro Schillera vyvstala otázka, jaký byl důvod této změny a jak rozumný buržoazní stát může nahradit dekadentní feudální stát, aniž by byla Evropa „uvržena zpět do barbarství a nevolnictví“.

Výsledkem je, že existuje pouze jedna autorita pro zlepšení lidstva prostřednictvím opětovného získání harmonie – umění. Protože estetická sféra je prostředníkem mezi rozumem a smyslností; jinde nazývá „instinkt hry“ prostředníkem mezi „instinktem formy“ a „materiálním instinktem“.

Schiller je názoru, že většina lidí je nepřístupná čistému rozumu, protože jsou „odhodláni jednat podle pocitů“. Proto „cesta k hlavě […] musí být otevřena srdcem“.

Přechod z jednoho stavu do druhého probíhá evolučním způsobem: lidé jsou esteticky formováni, dokud společnost jednoduše nevyhodí starou skořápku. Naopak se však ukazuje, že čistě politicky orientovaný a jednající jedinec nemůže problém vyřešit: veřejní lidé nemohou rozvíjet svou morálku, ale selhávají a stávají se nemorálními, pokud jejich činy nejsou autentické. A autentické to může být pouze tehdy, když jedinec našel cestu zpět do své totality.“

9. Panna Orleánská ( 1801 ) – Die Jungfrau von Orleans – The Maiden of Orleans je drama. Dílo bylo 11. září 1801 v Comödienhausu na Rannischen Bastion v LIPSKO – LEIPZIG  premiéru. Zabývá se tématem francouzské svaté JOAN of ARC – JOHANA z ARKU a česky JANA z ARKU ( připomínám vám JANOV jako místo JAN a JANŮ – ČECHY ).  Byla jednou z jeho nejčastěji hraných skladeb během Schillerova života. Sama Johana z Arku byla dne 18. dubna 1909 blahořečena papežem Piem X. a dne 16. května 1920 Benediktem XV. kanonizována. Je patronkou Francie (se sv. Dionysos, Martin, Ludwig a Therese von Lisieux) a měst Rouen a Orléans, ( O.R. ) a telegrafie a rozhlasu ( otec byl nejprve spojař, já jsem byl nejprve spojař a moji dva bývalí nevlastní bratři byli spojaři – tedy telegraf – MORSE – WASIL ) . Pokud jde o historii děl a literatury, lze dílo SCHILLER, přiřadit k Výmarské klasice. ARC je v překladu z francouzštiny OBLOUK – BASIL. D’ARC je i LUK – také VASIL ale i L.K. – L.CH. EL CHE. A samo slovo ARC je RC. EL CHE. Popravena byla dne 30. května 1431. A to vidíte už sami. To je i 15. května a když je to 15. května tak je to i 15. srpna a to je i 12. srpna. Datum narození mého otce ( mojí manželky ). A proč je to pravda ? Protože 1431 je i 1931. A to je i 1391 číslo popisné našeho domu v ulici Antonína Sochora. Je to také rok narození Augustýn Husák 1913 a rok 1931 rok narození Boris Jelcin a rok narození sestry mojí matky Alena/Alice.

Jana byla blahořečena dne 18. dubna 1909. A 18. dubna je i 16. dubna. Dne 16. duben 1941 seskočil první československý výsadkář v dějinách vůbec. Byl to OTMAR REIDL – O.R. ( srovnej s ORleans a Rouen – O.R. )- OPERACE BENJMIN – O.B. Je to i 16. září a to je svátek svaté LUDMILA. A je to i 19. září den mých narozenin. Kromě to se to odehrálo v roce 1909 a to je zase datum mých narozenin. 19.09. Ten den má v českém svátek ZITA – a to byla manželka KAREL HABSBURG a matka OTTO HABSBURG. ( bude o něm v budoucnu více ). Aby to byla pravda tak v katolickém kalendáři má svátek 27. dubna – a to vy víte, že je i 21. dubna a to je i 21. září. a to se narodil můj přítel a druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Kromě toho se v roce 1909 narodil první manžel mojí matky “ FaB „. V tom roce se ženil v kostele svaté Ludmily na náměstí míru EDWARD/EDUARD BENEŠ s HANOU/ANNOU. A byl založen TEL AVIV. To všechno už tu bylo. Byla blahořečena papežem PIUS X. Tedy i P.X. a P je i R a to je i L. Tedy EL X – EL CHE. Svatořečena byla dne 16. května 1920. A 16. květen je i 8. květen. Den ukončení Druhé světové války. Je to i 16. srpen a to je i 19. srpen a to se narodil v roce 1919 generál Stěpan Bunzák ve VOLOVÉ. Přesně týden po mém otci – ten 12. srpna. A ten rozdíl mezi nimi je 7 dní a je to i 7. květen a to se narodil Ivan Mohorita ve VOLOVÉ u CHUST/ JUST ( jako můj spolužák v učení u V.S. – Franta JUST ). Rok 1920 je první z klíče – 1922 se narodila moje matka. 1925 bylo přejmenováno Bubenské náměstí na Strossmayerovo. Byl přejmenován Carycin na Stalingrad a Hitler vydal Mein Kampf. 1950 se narodila moje manželka a 1952 já. A v roce 1955 dcera sestry mojí matky Alena Barannikov také Alena/Alice. Papež byl BENEDIKT – tedy i BEN. A byl XV. ruským L – tedy V postaveným na hlavu byl tedy také EL CHE.

Datum premiéry je 11. září. To je i II. září a to je i II – 2. září. A to byla definitivně ukončena Druhá světová válka.

10. Turandot, Prinzzesin von China ( 1801 ). Nemám informace. Odehrává se v ČÍNĚ. Kde jsem byl v červnu 1989 při demonstracích na TIAN MEN v době vyjímečného stavu. Navštívil jsem provincii XIA MEN. Více podrobností o této cestě bylo dříve. Ale hlavně princezna byla jménem – TURandot. TUR – důležité v mém příběhu.

11. Nevěsta z Messina ( 1803 ) Die Braut von Messina – The Bride of Messina. Světová premiéra se konala dne 19. března 1803 v dvorském divadle ve Výmaru (Weimarer Hoftheater). Po nepříznivých reakcích na první inscenaci byla dlouho považována za méně hodnotnou než jiné Schillerovy divadelní hry a odsouvána do pozadí. Ještě dnes je jedním z méně známých Schillerových dramat. I v angličtině i němčině jsou iniciály názvu díla stejné B.M. Role v tomto příběhu jsou DONNA ISABELLA, DON MANUEL a DON CESAR a BEATRICE a DIEGO. A to je ISABELLA je BASILLY – VASILLY. BEATRICE je THE BASIL/VASIL. A DIEGO je jméno SANTIAGO – IAGO – JAMES – JAKUB a hlavně JAKOV. DON jsou řeky v Kanadě Velké Británii a Rusku. Také jmeno DANA ( DAN – DANIEL ) a TICHÝ DON od ŠOLOCHOV. Atd. Světová premiéra díla byl dne 19. března. A to je i 16. března. a to se narodila moje sestra. Minus dva je to nedávno široce rozepisované datum 14. března. Kromě toho je datem narození mojí sestry i rok uvedení díla – 1803 je i 18.03. a minus dva je to 16.03. Hrála se ve VÝMAR – V.M.L. – B.M.L. A co je nejdůležitější ? Že MESSINA je také bez samohlásek MSSN – a v ruštině to vypadá ještě líp – MCCH. Tedy HA MSS nebo HA SSM nebo HA CCM – značka hokejové výstroje z Kanady. Že to tak je potvrzuje to, že cestou přes Sicílii se z Afriky do Evropy probojovala americká vojska. Tehdy byl zaznamenán velmi odvážný až riskantní postup generála GEORGE PATTON, který se cestou přes Itálii probojoval až do Západních Čech – do města PLZEŇ. Aby byla souvislost ještě jasnější tak je v Berlíně ulice ústící na ORANINBURG Strasse, pod jménem AUGUSTE Strasse. Z jedné strany této ulice je majestátní budova Imperiální Pošty – POST OFFICE – POČTOVOJE ODĚLENIJE rusky. A z druhé strany je NEUE SINAGOGA. Hned z kraje AUGUSTE Strasse stojí kostel st. GEORGE ANTIOCHOA. V tomto případě jde o Ortodoxní kostel a svatý GEORGE – GEORGIUS byl vojevůdce sicilského krále ROGER II. Normanského ( vzpomeňte sovětsko francouzskou leteckou jednotku NORMANDIE NĚMEN ve Druhé světové válce ) krále Sicílie ROGER II. – A ROGER je někdo od ROG – ( vzpomeňte pozdější, hodně pozdější ruský TAGANROG ) A je to HORN a RUACH a ROCH a ROH – HOLY GHOST a SPIRIT. Samozřejmě, že je důležité že byl II. – DRUHÝ. Otec svatého GEORGE se jmenoval MICHAL. Geroge přišel na Sicílii z ANTIOCHOA – odtud byla i svatá MARGHARETA v ORTODOXNÍ církvi svatá MARINE, který má svátek 17. července – 17.07. A ,nyní velmi pozorně čtěte a přemýšlejte – OCHO je španělsky 8. A když je něco ANTI OCHO tak to musí být jedině co? No přece 2. Dvojka – ta je proti 8. Proto, stálo a dodnes stojí v “ čele “ naší ulice ANTONÍNA SOCHORA kino OKO. OKO je španělsky OJO ale čte se OCHO. A OCHO se zase čte OČO. To znamenalo, že ulici Antonína Sochora měla pod dohledem – včetně jejího – obsahu – obsazení tamních bytů rodinami DVOJKA. Jako informační místo beze slov. A tak to také bylo. Ale zpět na Sicílii. GEORGIUS se proslavil jako velitel a námořník. Stejně jako GEORGE SMITH PATTON a GEORGE KONSTANTIN ZHUKOV. Svatý GEORGE v roce 1149 napadl KONSTANTINOPOL. Byl první kdo byl povýšen do hodnosti AMMIRATUS ammmiratum – Emír emíru. A stal se velitelem – guvernérem PALERMO. Z této jeho hodnosti se později vyvinulo dodnes využívané slovo – námořní hodnost ADMIRÁL. Tuto hodnost získal v roce 1132 – to je moje rodné číslo 123 a 1 k tomu. Důležité je že obsadil pro ROGER II: spoustu měst ve Středozemním moři. Tedy v místech kde bojovala US a British ARMY s Wermachtem a italskou armádou. Svatý GEORGE nechal vystavět významní stavby – most se SEDMI ( PRAHA 7 ) oblouky ( BASIL ) – ARC ( JANA Z ARC ) – přes řeku ORETO ( zvaný Admirálův most ) – vidíte OR. A rusky to je ETO OR. To znamená “ To je světlo a kůže “ hebrejsky. Nebo “ To je Otmar Reidl – Operace Benjamin. U tohoto mostu svedl dne 27. května 1860 GUISEPPE GARIBALDI s jeho REDSHIRTS – RUDOKOŠILÁČI první boj s vojsky FRANCIS II. krále OBOJÍ SICÍLIE – BOURBON OBOJÍ SICÍLIE – to je i O.B. i O.S. – I Operace Benjamin i Strategické Operace. Král FRANCIS zemřel v ARCO. Bylo to v tak zvaném RISORGIMIENTO. Při sjednocování ITÁLIE. Důležité je to proto že FRANCIS byl král OBOJÍ SICÍLIE ( tedy DVOU ). Ale také proto, že GARIBALDI se plavil i v TAGANROG – NIKOLAEVSK – AZOV SEE – s náklady pšenice. Druhá stavba byla řecký kostel v Palermo – jménem MARTORANA – a to je samozřejmě v naší řeči azbuka latinka – MOHARATA – MOHARITA. Nebo jenom prostý anagram MAORATAN. S dodáním H které španělština nevyslovuje je to MAHORATAN. Také založil kostel svatého MICHALA v MAZARA de VALLO. To je i MICHAL a M.V. MICHAL se jmenoval syn generálplukovníka VASIL VALO ( mého kmotra ), který žil v Čínské ulici vedle Koulova ulice ( spolu na patře s generál IVAN HLADÍK ) kde žil MIZERA z firmy MERKURIA, Podniku zahraničního obchodu, sídlícího u most BARIKÁDNÍKU na břehu MOLDAU/VLTAVA u nás ve SPARTANBURGU – PRAHA 7. S jehož dcerou V.M. jsem se v roce 1968 přátelil. A v ve stejném – nebo vedlejším domě žil armádní generál MARTIN DZŮR. Tam kde jsem se setkal v roce 1966 s ERNESTO CHE GUEVARA. U hotelu INTERNATIONAL v PODBABA.

Nyní se přesunu z 12. století, ROGER II. a svatý GEORGIUS, do Druhé světové války. Sicílie byla dobyta spojeneckými americkými a britskými vojsky v operaci pod jménem “ OPERACE HUSKY „. Husky je rasa psa. Co je na něm zajímavé ? Že se jmenuje Sibiřský Husky. Má tedy ruské jméno – Sibiř. ale je to americký pes. Kromě toho je Sibiřský Husky i S.H. – Holy Spirit. I Spejbl a Hurvínek – s původem v PLZEŇ. HUSKY jsou i nářečím HUSY. HUSA – HUSÁK. Tedy i Operace HUSÁK. Ta první Operace HUSKY probíhala ve dnech 9. července až 17. srpna 1944. Velel jí již výše zmíněný generál GEORGE SMITH PATTON. Vy víte, že SMITH je ŠMÍD – SCHMIED. Jsem přesvědčen, že právě proto, aby se mohl zúčastnit této Operace nebyl PATTON zapojen do vylodění Spojenců v NORMANDII. Operace FORTITUDE ( STATEČNOST, tedy česky S.O. – Strategické Operace ). Historici o tom píší, že to bylo proto aby odlákali Američané pozornost Němců a jejich zpravodajců. Procházel se úplně někde jinde se psem, píše se v dokumentech, a nechával se tak zvaně “ vidět „. Bylo to i proto. Veškeré činnosti DVOJKY musí sloužit více účelům a ne jenom jednomu. Ale bylo to i proto, že generál PATTON byl velký válečník. Extrémně odvážný a statečný voják. A při takové masivní Operaci jakou bylo vylodění Spojenců v NORMANDII- té francouzské Normandii by mohl být zraněn, nebo dokonce mohl přijít o život. A on musel být v čele vylodění v NORMANDII – tak nazývám SICÍLLII proto, že jí vládli ve 12. století NORMANÉ – hlavně ROGER II. se jmenovcem generála GEORGE PATTONA ( na druhé straně GEORGE ŽUKOVA – ŽUK BROUK – BEATLES ) svatým GEORGE – ADMIRÁLEM ADMIRÁLŮ. A jmenovcem svatého GEORGE ze Západních náboženství ( 24. dubna svátek JIŘÍ ) – který kopím zabil draka. Operace probíhala ve dnech 9. července – a to víte, že se narodil první manžel mojí matky FaB a že se ženil Václav HAVEL s Olgou. A plus dva je to 11.07. a to se narodil v PLZEŇ můj tchán Miroslav SVOBODA a v Praze Olga HAVLOVÁ. A že to je i 17.07. a to je svátek svaté MARINE a byla vyvražděna carská rodina cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURG. Operace Husky skončila dne 17. srpna. Vstupem generála PATTON do MESSINA. A vy víte, že 17. srpen je plus dva 19. srpen a to se narodil ve VOLOVÉ generál Stěpan Michal Bunzák. A 17. srpen minus dva je 15. srpen a to je i 12. srpen a to se narodil můj otec plukovník Vasil Dimitri Mohorita ve VOLOVÉ- A rozdíl mezi těmito dvěma narozeními je 7. dní. A to se 7. května narodil ve VOLOVÉ u Chustu Ivan Mohorita. Tři králové. 17. srpen je i 11. srpen a to v obci Krajná Bystrá narodil Vasil Gyula – Bilak ( bratr Dimitri ). Aby to byla pravda, tak britským vojskům v Operaci Husky velel maršál BERNARD LAW MONTGOMERY. Klíč – B.L.M. TEN SE NARODIL DNE 17. LISTOPADU. Kromě toho je BERNARD i DR. BRNO nebo BERN nebo BRNO nebo moje babička BARAN. A moje spolupracovnice na OV SSM DVOJKA pro vysoké školy se jmenovala příjmením BERNARD – ová. LAW je i L.M. A MONTGOMERY je MON a MOGERYTA. Moje manželka MOHORITA – SVOBODA, přešla nedlouho před 17. LISTOPAD 1989 pracovat z MSS na MON ( Mezinárodní organizace novinářů ). Já byl na SSM.

generál GEORGE SMITH PATTON narozen dne 11.11. – LISTOPAD( 1885 KALIFORNIA – FLORIANKA ) zemřel 21.12. 1945 HEIDEL BERG, H.B. – NĚMECKO. A vy už víte, že 11.11. skončila první světová válka. Ve vagóně maršál FERDINANDA FOCHE na kolejích. Železničních kolejích v COMPIÉGNE. Od 11,00 zavládlo příměří podepsané německou generalitou ten den 11.11. v 05.05. ráno.

maršál BERNARD LAW MANTGOMERY ( B.L.M. ), narozen dne 17.11. – LISTOPAD ( 1887 KENNINGTON, LONDÝN – narozen o DVA roky později ) Zemřel 24. března 1976. 1976 je i 1919 i 1991. A vy víte co se stalo 17.11. 1989.

generál GEORGE KOSTANTINOVIČ ŽUKOV, narozen dne 01.12. – PROSINEC ( 1896 STRELKOVKA, RUSKO ). A vy už víte, že 01.12. je stejné datum jako 21.12. ( PATTON ). A také víte, že 1896 je i 1968 ale i 1989. A vy víte co se stalo 17.11. 1989. Zemřel DVA roky před generál MONTGOMERY. V roce kdy jsem nastoupil na základní vojenskou službu – povolávací rozkaz – HLOUBKOVÝ PRŮZKUM, PROSTĚJOV ( i JELÍNEK ) Generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK změnil na skutečný nástup k RADIOVÝ PRŮZKUM, LITOMĚŘICE. Důležité je vědět, že jsem nastupoval ve věku 22. let. O 3 roky později. Nástupní termín IV. měsíc – to je duben i září. 1. září začátek Druhé světové války.

A vy už víte, že japonský císař MR.HIROHITO ( HAMOHORITO ) podepsal kapitulaci dne 15. SRPNA 1945. A také víte, že to je i 12. SRPNA. 12.08. Datum narození mého otce VASIL DIMITRY MOHORITA ve VOLOVÉ. A že to je i 08.12. datum narození mojí manželky SVOBODA v PLZEŇ. A že kapitulace byla oficiálně podepsána dne 2. ZÁŘÍ 1945.

Samozřejmě, že musím připomenout i naši dětskou odbojovou skupinu a přísahu ( počátkem šedesátých let ) na KOLEJÍCH mezi VAGÓNY, na ŽELEZNICI, na nádraží Holešovice Bubny – H.B. Přísahu generálu PATTONOVI a americké armádě. V čele s TŮMA – zvaný LANG. Manželka SCHILLER byla LENGEFELD – LENG – LANG.

A finále? Dcera ROGER II. KONSTANCIE ( srovnej ŽUKOV KONSTANTIN a KONSTANTINOPOL dobývaná svatým GEORGIOS ) byla provdána za císaře JINDŘICH VI. Tedy Jeruzalémská synagoga ( ne stará – od 16. září 1906 – moje narození 19. září – svátek Zita a 16. svátek svatá Ludmila ) v maurském a secesním slohu ( druhá taková je SLÁNSKÁ Synagoga a Synagoga v Krnově – v Krnov provdaná DANA KRATOCHVÍL sestřenice mojí manželky SVOBODA z HRANIC ) a v Berlíně Nová Synagoga v orientálně maurském slohu. Ta je na ulici Oranienburg, podle města na řece Havel. Vedle Imperiální Pošty. A Jindřišská ulice s Hlavní Poštou – H.P.

Zpět do BERÍNA. ORANIENBURG Strasse, pojmenovaná po městě ORANIENBURG na řece HAVEL u kterého stál koncentrační tábor SACHSENHAUSEN ( i čtvrť ve FRANKFURTU – SACHSENHAUSEN na nábřeží řeky MAIN a vedle čtvrti OFFENBACH). Na této ulici stojí NEUE SINAGOGA. Vedle stojí dům HECKMANN HÖF ( GENE HEKMENN – G.H. ) A vedle je Hlavní Pošta – H.P.. Mezi nimi je AUGUST Strasse s kostelem svatého GEORGIUS ANTIOCHOA ( Admirál Admirálů z PALERMO – SICÍLIE velitel vojsk a námořnictva NORMANA ROGER II. ). Ulice ORANINBURG ústí u MONBIJOUPLATZ – MON BIJOU PLATZ – je naše M.B.L. To vše je ve čtvrti SPANDAU. Tak se jmenuje i město u BERLÍNA na stoku řek HAVEL a SPRÉVA. Také jako věznice SPANDAU, kde byli vězněni představitelé nacistické Třetí říše z rozhodnutí NORIMBERSKÉHO Tribunálu. Města Norimberk , kde jsem prožil jeden den v říjnu 1969 při přestupu z vlaku z Prahy do BREMEN.

12. Wilhelm Tell ( 1803/04) William Tell. To bylo předposlední dílo Friedrich SCHILLER. Premiéru mělo dne 17. března 1804 v VÝMAR – V.M.L – B.M.L. 17. března se narodila dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů Z LITOMĚŘIC. Je to i 15. březen – okupace a vznik protektorátu Čechy a Morava – BÖHMEN und MÖHREN – B.M. Ale je to i 17. říjen. A to je 17.10. – tedy naše známé 1775. Rok vzniku US Army a US Navy a US Marine v PENNSYLVANIA. SCHILLER v této hře využívá švýcarského národního mýtu o WILHELM ( VILÉM – V.L.M. – B.L.M. ) TELL ( L.T. LITOMĚŘICE ) a RÜTLI PŘÍSAHA. A vy už vidíte že jména jsou vlastně stejná TELL je anagram RÜTLI – kdy R je L – tedy LTL – TLL – také je to TELL. Hra vypráví o legendárním švýcarském lidovém hrdinovi z konce 13 a počátku 14. století. Zkušený lukostřelec ( srovnej JANA Z ARK – D’ARC – LUK – rusky CIBULE – BASIL – hebrejsky SEBOLA – BASIL – ) bojovník za nezávislost země na HABSKURKÉM IMPERIUM. Historickým pozadím hry byl vzestup NAPOLEONA k moci a počátek NAPOLEONSKÝVH VÁLEK v EVROPĚ. Leitmotivy jsou láska ke SVOBODA a vlastenecké nadšení a boj lidu proti cizímu tyranovi. A důležité je v této hře JABLKO – APPLE. Jako nahrávací společnost BEATLES. A jako ALMA ATA – kazašské hlavní město, v překladu DĚDOVO JABLKO které jsem v zimě 1988/1989 navštívil po cestě z ORENBURG na KARAČAGANAK – GASS – plynovod. Ale i jako německé APPELL ( také je to česky NÁSTUP – ŘEZÁČ VÁCLAV a naše ŘEZÁČOVO – HEŘMAŇÁK náměstí, vedle ulice Antonína Sochora v ulici Heřmanova ) . Náměstí APPELL platz v KOLÍNĚ se stavbami architekta WEYER to je i MEYER. A s ulicí WEYER Strasse na BARBAROSSA PLATZ ( O.B. ) tamtéž v KOLÍNĚ. V sousedství SYNAGOGY na Roonstrasse. Je na místě připomenout v tuto chvíli, že JUNGMANN využíval při tvorbě některých slov českého jazyka slova z cizích jazyků. možná i JABLOKO – JABLKO – anagram je KOLAJ B, nebo KOLEJ B. A proč to je pravda ? Protože WEYER ( Johann Peter ) se narodil dne 19. května v KOLÍNĚ. A to vy už víte je i 19. srpna 1919 a to se ve VOLOVÉ narodil generál STEPAN MICHAL BUNZÁK . A také proto, že WEYER – MEYER – zemřel dne 25. srpna. A to je plus dva 27. srpen a to je i 21. srpen a to je i 12. srpen. A to se narodil, také ve VOLOVÉ v roce 1919 můj otec. A 21. srpen je datum OKUPACE Československa v roce 1968 a datum kdy skončil nepovedený PUČ v Moskvě v roce 1991. Když jsem byl na KRYMU v ARTĚK. Pod Medvědí horou – AJU DAG v Tatarštině. A GORBAČOV byl nedaleko na JUŽNOM.

13. Pocta umění ( 1804 ) Die Huldigung der Künste (1804). Toto je dramatická báseň. Premiéra jejího uvedení byla dne 12. listopadu 1804 na počest dědičné princezny MARIE PAVLOVNY sestry cara ALEXANDER I. dcery PAVEL I. Manželky prince KARL FRIEDRICH von SACHSEN – WEIMAR – EISENACH. Bylo to poslední dramatické dílo SCHILLERA. Hra byla sepsána za pouhé čtyři ( IV. ) dny. A SCHILLER na ní pracoval společně s GOETHE. Hra je o vesnické rodině která na počest nové královny zasadí STROM – TREE. SEDM druhů umění ve hře vítá novou vládkyni. Premiéra byla dne 12. LISTOPADU. 12. LISTOPADU 1989 byla svatořečena papežem JANEM PAVLEM II., ANEŽKA ČESKÁ a končila v pražské LUCERNĚ Celostátní konference SSM v tom samém roce 1989 . Princ byl KAREL a byl ze SACHSEN ( SACHSENHAUSEN ) WEIMAR – VÝMAR – V.M.L./B.M.L. a EISENACH je EISEN – ŽELEZNÝ. A také víte, že car ALEXANDER I. zemřel v TAGANROG. 19. LISTOPADU poté, když 17. LISTOPADU na Krymu nachladl. A byl to vnuk KATEŘINA II. – CATHERINE the GREAT, která zemřela 17. LISTOPADU. V němčině jsou iniciály básně H.K. a v češtině P.U. – Hradec Králové a Pardubice.

14. Demetrius ( nedokončený, 1805 ) A to nejlepší nakonec se u nás říká. To už víte, že můj otec byl po svém otci DIMITRIJ, jak mu zapsali v GULAGU do dokumentů, které jsem zveřejnil. Poslední dílo SCHILLER – nedokončené se jmenuje právě DIMITRIJ. Carevič DIMITRIJ byl synem IVAN HROZNÝ a MARFA. Narodil se dne 19. října 1582 v MOSKVA a zemřel dne 15. května 1591 v UGLIČ. A 19. října je i 19. března a to je i 16. března a to se narodila moje sestra. A 15. května je i 15. srpna a to je i 12. srpna a to se narodil můj otec ( i moje manželka 08.12. ). Co je zcela zásadní ? Zemřel v UGLIČ a to je ukrajinsky UHLIČ. Dlouholetý funkcionář Českého vysokoškolského ústředí, v době kdy jsem byl jeho předsedou byl vysokoškolský asistent z VUT BRNO příjmením UHLÍK. Jeho specializací, v mé tehdejším systému naší spolupráce, byla tak zvaná oblast KOLEJÍ a MENZ. Ostatky DIMITRIJE byly v roce 1606 převezeny do Moskvy a uloženy v kostele svatého MICHALA. Pravoslavná církev ctí jeho památku v den 15. května.

Dílo psal v roce 1804. Ale nemohl jej dokončit. Fragment je ho díla byl uveden na divadle o mnoho let později. Premiéru měl dne 15. února 1857 ve VÝMAR ( B.M.L ). 15. únor je i 15. listopad. A to je i 17. LISTOPAD i 12. LISTOPAD. 17. LISTOPAD Mezinárodní den studenstva a Albertov v roce 1989 a 12. listopad svatořečení JAN PAVEL II. svaté Anežky české a konec celostátní konference SSM v pražské LUCERNA “ U HAVLŮ „.

SCHILLER se rozhodl zpracovat drama, které mělo představit osud ruského cara tak zvaného Lžidimitrije. Ten se vydával za careviče DIMITRIJE – syna Ivana Hrozného a Marfa. Byl to ve skutečnosti Jurij BOGDANOVIČ OTREPEJEV – tedy i O.B. Jeho otec byl OTREPEJEV BOGDAN – O.B. Byl znám také pod svým mnišským jménem GRIGORIJ. A vy už samozřejmě vidíte zcela zásadní souvislost. GRIGORIJ byl zakladatel ARMÉNSKÉ ( Bartoloměje a Judy Tadeáše ) církve – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. Tedy – R.O. i O.R. OTREPEJ BOGDAN je O.B. Tedy je to OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Stručně jeho příběh. Sloužil v mocné rodině ROMANOV ( Jaroslav Hašek si psal v Rusku že je ROMANOVIČ, car NIKOLAJ byl ROMANOV ) To slovo je i ROMA a ROME. Odešel do kláštera ČUDOVO u Moskvy ( ČUDO je v ruštině ZÁZRAK – tedy vyšší moc – HOLY SPIRIT – RUACH – GHOST ). Poté přešel do kláštera v Polsku. V Polsku před králem Zikmundem III. Vasa, prohlásil, že je carevič DIMITRIJ. Král uznal jeho nárok za příslib odstoupení SMOLENSKA. Vojensky ho podpořil vévoda ze Sandoměře Jerzy Mniszchek. V té době vládnoucí car BORIS GODUNOV zemřel, dne 13. dubna 1605. Jeho syn FJODOR – FEDOR byl krátce na to zavražděn. Dne 30. června 1605 korunovali Lžidimitrije ruským carem jako DIMITRIJ II. Při jeho korunovaci se poprvé objevilo jako symbol panovnické moci zlaté říšské JABLKO ( APPLE – APPELL ), speciálně dovezené z Polska od ZIKMUNDA III. VASA. Car se oženil s MARINA ( 17.07. svátek ). VASILIJ IVAN ŠUJSKIJ ( V a ruské Š na hlavu postavené je M. V obou případech je to trojzubec a hlavně VASIL a IVAN M. – jako VASIL a IVAN MOHORITA ) se postavil do čela spiknutí proti Lžidimitrij a ten byl dne 17. května 1606 zavražděn. Jeho tělo bylo vystaveno na Rudém náměstí v Moskvě a podle legendy bylo později spáleno a popel byl nabit do děla a byl vystřelen na ZÁPAD odkud přišel. A samozřejmě, že už to vše velmi dobře vidíte. 17. květen je i 19. srpen a to se narodil generál Stěpan Michal Bunzák a 17. květen je i 15. srpen a to je i 12. srpen a to se narodil můj otec ( a moje manželka 08.12.). A byl to rok 1606 – A to je i 1909 – datum mého narození a velmi významný rok 1909 v celé mém příběhu. I rok 1609 založení Sester z LORETA – založené MARY WARD – I.B.V.M.( I.B.V.M. to je Ivan a Vasil Mohorita a Bunzák a pražská LORETA ) I rok 1604 kdy byl dne 27. září ( i 21 i 19 září ) založen v BOGOTÁ COLOMBIA ( C.L. a M.B. ) COLEGIO MAYOR de SAN BARTOLOMÉ. Arcibiskupem z BOGOTY jménem BARTOLOMÉ LOBO GUERRERO. LOBO – L.B. Celé je to v překladu BARTOLOMÉ VLK VÁLEČNÍK. BOGOTA – BOHATA se jmenoval otec přítelkyně GEBELT KAREL II. který emigroval do FRANKFURT a ona také. V příběhu figuruje i matka pravého DIMITRIJE jménem MARFA. Ta se k LŽIDIMITRIJ nemá. Tu nám připomínala po celou dobu totality MARFA z každoroční vánoční televizní pohádky MRAZÍK. To je i MAZARYK – MASARYK i WASILEK.

A proč to je pravda? Protože později složil operu DIMITRIJ ANTONÍN DVOŘÁK. Nebudu opisovat její hodnocení. to není pro náš příběh důležité. Důležité je to, že měla všechny znaky tak zvané Velké opera – Bolšoj Opery, v ruštině – O.B. Premiéru měla dne 8. října 1882. A to je i 6. října – Dukelská Operace v roce 1944. A to je i 9. října a to je datum údajné smrti ERNESTO CHE GUEVARA v roce 1967 ( to je i 1919 i 1991 ). A je to i 8. březen – Mezinárodní den žen na počest švadlen z New York. Moje matka byla švadlena, a spolupracovník mojí manželky v CKM v ŽITNÉ ulici na DVOJCE se jmenoval příjmením Švadlenka. A 8. březen je i 16. březen a to se narodila moje setra. Antonín Dvořák žil v ŽITNÉ ulici. Ne na KARLOV – tam je jeho muzeum také DVOJKA. To ale určitě už víte. Tam co je VINOHRADSKÁ ZÁLOŽNA a tam co jsem odhaloval desku obětem nacismu z roku 1939 dne 10. listopadu 1989 – Jan Opletal a Václav Sedláček. A ŽITO je LIPNICOVITÉ a v LIPNICI zemřel Jaroslav Romanovič Hašek dne 3. ledna 1923 ( moje rodné číslo 123 a 9 a i 6. leden Tři králové ) a v ŽITNÉ ulici byl DVA dny na to dne 5. ledna postřelen otec české KORUNY ALOIS RAŠÍN ( moje dcera Kateřina se narodila dne 5. ledna ). DVA dny po Haškovi. ŽITO – LIPNICE.

A co je zcela nezpochybnitelné a dokazuje to, že to celé je skutečně tak jak píšu ? VÁCLAV ŠIDLÁK otec AURÉLIE ( GEBELT ) a ERNA – ERNESTA ( FIŠER ) a EMILIE ( JUNGMANN ) ŠIDLÁK se narodil v obci OKROUHLIČTÍ DVOŘÁCY číslo 75 a jeho rodiče se narodili v obci POHLEDŠTÍ DVOŘÁCY. ( opisuji z Rodného listu v němčině ). A žili ve FRÝDNAVA – SVOBODNÁ, okres NĚMECKÝ BROD N.B. a později přejmenovaný na H.B. – HAVLÍČKŮV BROD. Jejich matka byla za svobodna ALTRICHTER a byla dcera JAN ALTRICHTER, SCHMIED – SMITH – ŠMÍD z FRÝDNAVA/SVOBODNÁ a MARIE KOCMAN ( stejného příjmení voják sloužil v LITOMĚRICE ) z obce SKŘIVÁNEK ( LERCHE, LARK, ALOUETTE, ALONDRA, ŽAVORONOK – velmi důležité, kromě toho že předseda Celoškolského výboru SSM na ČVUT a funkcionář mého Českého vysokoškolského ústředí byl SKŘIVÁNEK – JAN ). Vidíte i návod ke klíči, N.B. a H.B. – ruské N je psané H. Jde tedy pro naši potřebu o v obou případech použitelné písmeno. A protože to muselo být dokonalé tak se mnou do školy na STROSMAYEROVO náměstí chodili dvojčata – dva bratři – jako moji dva bývalí nevlastní bratři dvojčata – a ti se jmenovali OKROUHLÍKOVÉ – Nebo VOKROUHLÍKOVÉ – nevím to přesně. Byli starší a tak jsem jejich jméno znal jenom z pokřiků na školních chodbách a školním dvoře a ve školní jídelně. Nikdy jsem ho napsané neviděl. A protože máme následovat angličtinu tak POHLED je anglicky VIEW – V.W. – Voskovec a Werich ale také V.M. Je to také POSTCARD. Něco co slouží k napsání krátkého stručného oznámení nebo vzkazu nebo poznámky.

VÝPRAVNÁ PRÓZA 

  1. Velkorysý čin. Eine grossmütige Handlung

2. Zločinec ztracené cti ( 1786 ) Der Verbrecher aus verlorener Ehre (Dishonoured Irreclaimable)

3. The Ghost Seer ( 1786 ) Duch duchovní. Duch věštec ( Fragment ) Der Geisterseher or The Ghost Seer (unfinished novel – fragment – started in 1786 and published periodically. Published as book in 1789)

4. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters), 1794

5. Hra o osud. Spiel des Schicksals.

6. Vévoda z Alby snídá na zámku Rudolstadt. v roce 1547 ( 1788 ). Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahr 1547.

POEZIE

  1. Venušin vůz ( 1781 ) Der Venuswagen

2. K radosti ( 1781 ) An die Freude – Ode to Joy. Became the basis for the fourth movement of Beethoven’s ninth symphony. An die Freude

3. Rezignace ( 1786 )

4. Řečtí bohové ( první verze 1788, druhá verze 1800 ) Die Götter Griechenlandes / The Gods of greece ( erste Fassung 1788, zweite Fassung 1800 )

5. Hector’s Farewell ( 1790 ) Hektors Abschied, The Song of Hector

6. Zahalený obraz Saise ( 1795 ) Das verschleierte Bild zu Sais – The Veiled Statue at Sais

7. Procházka ( 1795 ) Der Spaziergang

8. Rozdělení Země ( 1795 ) Die Teilung der Erde

9. Potápěč ( 1797 ) Der Taucher – The Diver. Set to music by Schubert

10. Jeřáby Ibycus ( 1797 ) Die Kraniche des Ibycus – Cranes of Ibycus

11. Knight Toggenburg ( 1797 )

12. Rukavice ( 1797 ) Der Handschuh – The Glove

13. Procházka k železnému kladivu ( 1797 )

14. Prsten Polykratův ( 1797 ) Der Ring des Polykrates – Polycrates’Ring

15. Boj s drakem ( 1798 )

16. Záruka ( 1798 ) Die Bürgschaft – The Hostage. Set to music by Schubert

17. Píseň zvonu ( 1799 ) Das Lied von der Glocke – Song of The Bell

18. Nänie ( 1800 ) set to music by Bramhs

19. Začátek nového století ( 1800 ) Der Antritt des Neuen Jahrhunderts

20. Festival vítězství ( 1803 )

FILOSOFICKÉ SPISY

  1. Filozofie fyziologie ( 1779 ) Philosfie der Physiologie

2. O spojení mezi zvířecí přirozeností člověka a jeho duchovní ( 1780 ) Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geisten

3. O současném německém divadle ( 1782 ) Über das gegenwärtige deutsche

4. Procházka pod lipami ( 1782 ) Der Spaziergang unter den Linden

5. Mladý muž a starý muž ( 1782 )

6. Schaubühne považován za morální instituci ( 1784 ) Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet (1784)

7. Filozofické dopisy ( 1786 )Philosophische Briefe

8. O důvodu užívání si tragických předmětů ( 1792 ) Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen

9. O tragickém umění ( 1792 ) Über die tragische Kunst

10. Augustenburg Letters ( 1793 )Augustenburger Briefe

11. O milosti a důstojnosti ( 1793 )Über Anmut und Würde

12. Callias Letters ( 1793 )Kallias Briefe

13. O estetické výchově člověka ( 1795 )Über die ästhetische Erziehung des Menschen

14. O naivní a sentimentální poezii ( 1795 )

15. O amatérismu ( 1799, spolu s Johannem Wolfgangem von Goethe ) Über den Dilettantismus

16. O vznešeném ( 1801 ) Über das Erlaucht

HISTORICKÁ DÍLA

  1. Historie dezerce sjednoceného Nizozemska od španělské vlády ( 1788 ) Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung or The Revolt of the Netherland

2. Co to znamená a na jakém konci člověk studuje univerzální historii ( Inaugurační přednáška 26. května 1789 )Byl heißt und zu welchem ​​Ende studiert man Universalgeschichte? 

3. Historie třicetileté války ( 1790 )Geschichte des dreißigjährigen Kriegs or A History of the Thirty Years‘ War

4. Über Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter or On the Barbarian Invasions, Crusaders and Middle Ages

PŘEKLADY A REVIZE

  1. Euripides : Iphigenia in Aulis – Iphigenia v Aulisu

2. Euripides : Scény od Féničánů – Scenen aus den Phönizierinnen

3. William Shakespeare : Macbeth ( 1800 )

4. Turandot ( podle Carla Gozziho, 1801 )

5. Synovec jako strýc ( komedie podle Louise – Benoita Picarda, 1803 )

6. Parazit nebo umění vydělat si bohatství ( komedie podle Louise – Benoit Picarda, 1803 ) Der Parasit oder die Kunst, sein Glück zu machen.

7. Jean Racine : Phédre – Phädra ( 1805 )

8. Denis Diderot : Jacques le fataliste et son maitre – Podivný příklad ženské pomsty ( 1785 )

PUBLIKOVANÉ ČASOPISY

  1. Wirtemberg Repertory ( 1782 – 1783 ) Wirtembergisches Repertorium

2. Thalia ( z roku – ab – 1784 )

3. The Horen ( 1795 – 1797 ) Die Horen

4. Musen – Almanach ( 1796 – 1800 )

BALADY

Die kindsmörderin

Das verschleierte Bild zu Sais

Der Ring des Polykrates

Der handschuh

Ritter Toggenburg

Der Taucher

Die Kraniche des Ibykus

Der Gang nach dem Eisenhammer

Der Kampf mit dem Drachen

Die Burgschaft

Dasi Lied von der Glocke

Hrdina a Leander

Kassandra

Der Graf von Habsburg

Das siegefest.

Co napsat na závěr ? Díla SCHILLER popisují příběhy ze velmi důležitých zemí. A to nejen v té době ale i později. Je to FRANCIE a VELKÁ BRITÁNIE a RAKOUSKO a ŠVÝCARSKO a NIZOZEMSKO a ČÍNA a RUSKO. I BAHAMY – NASSAU. A ještě nevzniklé státy ITÁLIE a NĚMECKO. Ale také ČECHY – BÖHEMIA. I starověké ŘECKO. Objevují s v jeho dramatech slavné historické postavy a slavné a známé příběhy. Legendy i skutečnost. Žil a tvořil v době kdy vznikaly USA. O nich tedy pochopitelně ve svých dílech nepíše.

Příště začnu s KLINGER a pokračovat budu o památníku a díle a trochu i o životě GOETHE ( původně GÖTHE – je děda ).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *