Co se odehrálo v roce 1970. Pro ty, kteří mě vyzývají k psaní pamětí.

527 zobrazení
TiskTisk

V školním roce 1969/1970 jsem byl učněm druhého ročníku, učební obor Automechanik. Učňovský závod VOJENSKÉ STAVBY – HORNÍ POČERNICE. Generální ředitelství Vojenských staveb Palác Kotva, Revoluční 3, Praha 1. Učňovská škola, pro teoretickou výchovu byla na náměstí Míru. Budova školy byla v generální rekonstrukci, tak jsme chodili celé tři ročníky do ulice U Krbu, Praha 10, do MALEŠIC. V prvním ročníku 1968/69 jsme měli praktickou výuku, jak jsem již několikrát popisoval v předcházejících příspěvcích, v útrobách Strahovského stadiónu. Ze šaten udělali pomocí hobry a papundeklu dílny, přidali různé elektrické ohřívače a bylo. Vyfasovali jsme k montérkám tak zvané vaťáky a v nich jsme v dílnách celou zimu pilovali, řezali a ohýbali různé kusy železa. Smyslem asi bylo prověřit naši zručnost pro obor a vůbec nás naučit používat různé druhy nářadí. Vůbec jsme se navzájem neznali. A tak jsme se samozřejmě, začali postupně sbližovat typicky českou metodou. Začali jsme chodit do hospody. Ne všichni. Pravidelně jen asi čtyři z nás. Já jsem v průběhu toho ročníku začal hrát basketbal za METEOR Praha Libeň. A tak jsem měl skutečně stále co dělat. Do učení jsem nastoupil asi o týden později. Bylo to díky mé Opavské anabázi. Byl jsem přijat ke studiu Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Jak mně pobyt v této škole, po několika dnech po nástupu v srpnu 1968, “ rozmluvili “ jsem již podrobně popisoval dříve. Proč jsem nenastoupil na civilní gymnázium v Praze a šel jsem do učení tady už bylo také. Bylo tu i to, že spolu s námi, tam chodili dva maturanti, kteří nebyli přijati ke studiu vysoké školy a tak, aby rok do příštích příjímacích pohovorů někde byli, tak byli přijati také do učení. Jeden z nich se jmenoval SVOBODA. Karel Svoboda. ( Shoda jmen se skladatelem Svobodou Karlem ). Druhý byl také Karel, ale FIGALA. Ten bydlel na Obránců míru u nás ve Spartanburgu, nad Strossmayerovým náměstím. Naproti hotel Belveder. Jeho matka byla moje, tzv. dorostová lékařka. U které jsem byl na povinné prohlídce při odvodu do armády.

Ve druhém ročníku byla škola stejná. To už jsme se ale dostali k opravám automobilů. Přešli jsme do dílen v ulici MEZIHOŘÍ, nedaleko Palmovky pod plynojemem. Vy už víte, že otcovo rodné VOLOVÉ bylo v roce 1953 přejmenováno na MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE. A také víte, že jedna z nejbližších restaurací – hospoda, do které jsme čas od času zašli ( kromě jiných v centru Prahy ) se jmenovala MERKUR. A v těsné blízkosti bydlel spisovatel HRABAL BOHUMIL ( H.B. ) a byly tam ulice LUDMILINA a NOVÁKOVÝCH a další, jejichž názvy mají souvislost s mým příběhem. A také víte, že můj otec v té době sloužil v obci Horní Počernice H.P., kde sídlilo ředitelství našeho učňovského závodu. A jeho velitel byl pplk. SVOBODA JAROSLAV ( S.I. ) A že moje matka se narodila v Horní Počaply – H.P. ATD.

Někdo přišel s nápadem, že bychom měli chodit do tanečních. A tak jsme se přihlásili do tanečních kursů ve Slovanském domě. Zase ta čtveřice o které jsem psal výše, možná někdo navíc. Já jsme trávil léto zase, jako každý rok, již od první třídy na táboře v místě SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ, okres MLADÁ BOLESLAV. A potom, v srpnu, jsem byl ještě na soustředění s basketbalovým družstvem METEOR PRAHA. Někde na Sázavě. Byl jsem totiž vybrán ( jen po několika měsících tréninku – “ náhodou“ ) abych se zúčastnil mezinárodního turnaje v BREMEN – BRÉMY v Německé spolkové republice ( Okupační zóna US ARMY ). Vy už víte, že náš trenér se jmenoval HÁJEK. Ten ale nejel a jel s námi předseda Tělovýchovné jednoty SVOBODA. V říjnu jsem tedy odjel do Brém. To je jiný příběh a také jsem o něm tady již psal. Po návratu jsme společně zjistili, že nás taneční nebaví. A tak jsme místo kurzů tance, navštěvovali hostinec U NOVÁKŮ v ulici NA PŘÍKOPĚ. Nedaleko od FLORENC ( generál Tesařík ) a nedávno popisovaných domů z dílny architektů MORAVEC – PRAŽÁK z VINOHRAD a architekta GOČÁRA narozeného v SEMÍNĚ ( jako babička strejdy Tondy BARANNIKOV ). Nedaleko od nádraží TĚŠNOV, ze kterého odjížděl každé ráno v pět hodin můj otec vlakem do Horních Počernic. A které stálo naproti hotelům MERKUR a OPERA. ( M.O. ) Ty jsou tam dodnes. U NOVÁKŮ jsme hráli kulečník.

A začal rok 1970. Dál jsem trénoval basketbal. Bavilo mě to. A také jsem začal svazákovat. Okolnosti mého vstupu “ do politiky “ jak se tomu dnes říká, byly všechno možné, jenom ne náhoda. Jako všechno v mém životě předtím, ale ještě více potom. A tomu se budu dnes věnovat. Konkrétní situaci jak k tomu došlo, kdo to organizoval, jsem také již popisoval a další podrobnosti určitě uvedu ve skutečných pamětech, až na ně dojde řada. Teď jde jenom o uvedení do situace, jak Operace Benjamin probíhala, a kdo se na ní konkrétně v této době, podílel.

Pokusím se to seřadit chronologicky. Co půjde. A budu se odkazovat na již popsané příběhy především ten nedávný – Ďrážďanský „, který s tím je nejvíce propojen. DRÁŽĎANSKÉ FINÁLE bych mu mohl říkat. Opět upozorňuji, že v naší zemi, i v dalších státech probíhala masivní vojenská operace – OPERACE BENJAMIN / BARTOLOMĚJ. Absolutně UTAJENÁ. Napříč staletími. Se všemi negativy, které tak rozsáhlé vojenské operace přináší. Bohužel. Ale také s tím, že proběhla v termínech určených pro její trvání a skončila přesně v předem určeném termínu. Je zcela jisté, že v čele celé Operace stáli Tři sestry – tedy US ARMY a BRITISH ARMY a RUSSIAN – SOWIET ARMY. O mnoha příkladech z provádění samotné operace jsem již mnohokrát psal. Hlavně si vzpomeňte na prvního a hlavního oznamovatele, že poválečná část Operace Benjamin/Bartoloměj začíná. Byl to DVOJKOU generála MORAVCE vyslaný první parašutista do týlu nepřítele v dějinách československé armády jménem OTMAR REIDL – právě pod krycím názvem OPERACE BENJAMIN. Dne 16. dubna 1941. K tomu tady bylo již mnoho a mnoho napsáno. A nebudu to dnes rozvádět a opakovat. Protože jde o přípravu k psaní pamětí pod názvem „Přežít abych mohl vyprávět“, mnohé již tady bylo, budu dnes psát formou tezí. Tak jak šli události za sebou. Jen ty ,které se týkaly bezprostředně mě. Další souvislosti jsou zcela zřejmé, ale nechám to na historicích, kdyby našli nakonec zájem psát o událostech a jejich přípravě a průběhu, tak jak skutečně byly a ne jak se čtenářům, studentům a dalším zájemcům o historii vypráví.

1.

Matka mi říkala někdy v roce 1969 – asi na jaře, že se zakládá mládežnická organizace Svaz mladých. Sjednává mi schůzku s Vladimírem Švestkou z Antonínské ulice. Syn S.O. Švestky Oldřicha. Ten mi seznamuje s Ivan Hladík, syn Miloše Hladíka, generála a náčelníka 1. správy STB – československé rozvědky. ( bydlel v ulici Čínská 29, na jednom patře s mým kmotrem, generálplukovníkem Vasilem Valo. Otcovým spolubojovníkem a rodákem z Podkarpatské Rusi – Mukačevo, nedaleko místa – Koulova ulice, kde jsem se poznal v roce 1966 s Ernesto Che GUEVARA u hotelu International. A kde žil armádní generál a ministr národní obrany Martin Dzúr. ) Švestka mi odvádí na Prahu 6. Tam se seznamuji s partou mladých lidí. ( Naprostá většina z nich nastoupila po ukončení škol ke Státní bezpečnosti. A i většinou z rodin příslušníků STB pocházeli.) Tam jsem šel snad dvakrát – třikrát. Až se založila pobočka SM – Svazu mladých u nás v Praze 7 – Spartanburgu. Bylo nás tam asi deset. Ihned mi zvolili, k mému úžasu do výboru. Byli jsme tři – PLECHATÝ a tehdy slečna H.B. a já.

2.

Někdy v té době, mě odvádí Švestka s Hladíkem do Emauz na Dvojce. Pod záminkou, že půjdeme na pivo. ale, že se ještě někde před tím stavíme. Tam probíhá proti normalizační aktiv pracovníků Akademie věd. Na tribuně sedí Pavel Kohout a šachista Pachman. Někdo říká, že tam jsme my tři, kteří tam nepatříme. Samozřejmě to bylo zorganizováno. A bylo to poznat. Nám bylo 17 let. Pracovníci Akademie věd byli všichni středního a vyššího věku. Kohout nás vyzývá, ať si jdeme sednout k němu na tribunu. Tak jdeme. A pokračují v diskusi. Po ukončení mítinku nás odvádí Kohout do salonku, kde se dále asi v šesti sedmi lidech, včetně nás diskutuje. O Okupaci, o socialismu s lidskou tváří, o Dubčekovi o přicházející normalizaci zkrátka o všem co bylo tehdy aktuální. Nic k tomu neříkám. Není nic o čem bych mohl v takové “ partě “ hovořit. Baví mi basketbal a chodit na pivo, hrát na kytaru a randit. Šachista Pachman, mně říká, že mi dá telefonní číslo. Vytahuji z peněženky “ památku “ na mého spolužáka ze třídy a ze školy na Strossmayerově náměstí a přítele Petr Landau od nás z domu Antonína Sochora 1391/4. Jejich rodina emigrovala do Kanady. Dal mi před jejich odjezdem fotku sovětského obrněného transportéru jedoucího po Bubenské třídě. Z pozadím nádraží Holešovice Bubny. Tam co jsme jako děti, na kolejích, zakládali skupinu pod vedením TŮMA – zvaný LANG. Kde jsme přísahali věrnost US Army a generálu Pattonovi. Vyfotil to z okna jejich bytu. Na druhou stranu této “ památky “ si zapisuji číslo telefonu. Pachmanovi jsem nikdy nevolal. On později emigroval do NSR. Tak jako další soused z našeho domu profesor MUDR. Hanuš Kafka DRSC. přeživší i s manželkou HOLOCAUST. Vídal jsem vytetovaná čísla na jejich rukou když u nás bývali na televizi. Nebo i já u nich. Jako další z našeho domu – Kateřina Nováková – Grimm a jako “ druhý strejda Tonda“ – A.J. LIEHM. Ten, ale do Francie. A jeho nevlastní syn Stěpan Benda také do NSR – Frankfurt a potom Západní Berlín. Do NSR v té době emigroval i můj bratranec Karel Gebelt III. a i jeho bratr Petr Gebelt. Oba do Frankfurtu. Petr se později vrátil zpět do Československa. A v té době emigrovalo i spousta dalších známých z rodin z naší ulice a okolí a mých spolužáků z devítiletky na Strossmayerově náměstí.

Na aktivu se mihne i tehdejší předseda Svazu mladých Pavel Rous. On to byl kdo inicioval změnu názvu organizace ze Svaz mladých na Leninský Svaz Mladých. Vy už víte, že to je také L.S.M. – W.S.L. – WASIL – VASIL. čteno hebrejsky odzadu je to MSL ( MAŠAL ) je v hebrejštině “ podobenství „. Je to další klíč Operace Benjamin. “ PODOBENSTVÍ, neboli PARABOLA je forma ALEGORIE. “ Vy víte ,že otcova skupina se jmenovala ARAP a PARA je hebrejsky kráva, skotskou gaelštinou “ COO – KÚ “ a je to SKOT a CATLE ( CATLETT ). A BOLA je B.L. – Ludmila a Basil/Vasil a Leonardo da Vinci A Besserová Ladislava jak uvidíte za chvíli. Španělské BOLA je české KOULE. Jako KOULOVA ulice například. Samozřejmě, také víte, že ROUS – jeho příjmení – je i ROG, RUACH, ROCH, HORN, HRON, CAP, CAPPELLO atd.

3.

LSM organizuje koncem léta 1969 zájezd do SSSR. Mám ve stejné době soustředění oddílu basketbalu METEOR Praha někde na Sázavě. Hájek nás připravuje na turnaj v BREMEN – BRÉMY. Cestu do SSSR odmítám a jedu na soustředění. A po návratu z NSR hraji basketbal a schůzuji ,čas od času, a hraju na kytaru a chodím do hospody. Čas ubíhá velmi rychle. Přichází rok 1970 a s ním zásadní rozhodnutí a změny. Nastává čas založení SSM. Na schůzi v budově OV KSČ Praha 7, SPARTANBURG, kde pracuje moje matka ( a její šéf HÁJEK a Nataša HRON z MOLOCHOV ) a kde jsem trávil spoustu času, když jsem po založení naší odbojové organizace potrestán matkou tím, že budu po ihned po škole chodit k ní a sedět u ní v kanceláři ( psát úkoly a učit se, již jsem popisoval, jak mi její mladí spolupracovníci chodili zpříjemňovat ten, jinak nudný čas, přisprostlými vtipy a různými historkami, takže se mi tam docela líbilo. ) přináší někdo registrační přihlášky do SSM. Jednu vezmu, a protože jsem výbor, tak sedím na tribuně, a dávám ji do popelníku a zapaluji ji. Jedna kolegyně se ke mně nakloní a říká mně “ neblázni, co to děláš, tamhle sedí Semecký a jeho otec dělá u Bilaka“. ( Její iniciály byly H.B.) Papír dohořel. A tak jsem druhou přihlášku tak, jako všichni vyplnil. A stal jsem se členem SSM. Ještě před prázdninami 1970 a tedy před oficiálním ustavením SSM se “ náhodou “ potkávám a seznamuji se osobně s tehdejším vedením přípravného výboru SSM České republiky – Antonín HIML ( srovnej Antonín LIEHM vzpomeňte na jeho úmrtí v Pekingu v automobilu, rok před tím ,než mi tam podobný osud připravila KGB také – já přežil ) a Jindřich POLEDNÍK a dalšími “ starými strukturami ze zrušeného ČSM – Československého svazu mládeže, ( srovnej místo opce mého otce Jindřichův Hradec, kterým prochází poledník a ulice Jindřišská a Jindřich II. kostel a Jindřišská věž a H.P. – Hlavní Pošta a náměstí M.G. Maxima Gorkého a Jeruzalémská (Transylvánia ulice ) ze které psal generál Moravec František, dopis Václavu Noskovi, před emigrací do NSR. Bylo popsáno podrobně. )

4.

To už jsem ve druhém ročníku učení 1969/1970. A pracuji v dílnách v ulici MEZIHOŘÍ/MIŽHIRJE u PALMOVKY pod plynojemem, ( to je velká BOLA plná plynu ) LIBEŇ. Už ne v útrobách STRAHOV – stadiónu SOKOLŮ , jako v prvním ročníku 1968/69. Škola je stál stejná U KRBU – U.K. – U.S. – SU. jako V.S. a S.V. Naše mateřská škola na náměstí Míru – Vinohrady – DVOJKA, je stále v rekonstrukci. Přichází za mnou ředitel U.S ( Učňovského Střediska ) KUBÁT ( srovnej s vyprávěním Jana Wericha a KUBÁT – ová moje spolužačka ve třídě na Strossmayerově náměstí, která emigrovala ) a dává mi přihlášku do KSČ. S jeho obvyklým – “ máš to udělat „. Nebo “ máš tam jít “ nebo “ máš tam jet „. Doma se ptám otce, jak vstupoval on. Říká, že do KSČ vstoupil na rozkaz svého velitele z Druhé světové války Ludvíka Svobody. Po převratu v únoru 1948. Náhodou přichází KUBÁT a dává mi do mých špinavých rukou běloskvoucí obálku. V ní je pozvánka na setkání prezidenta ČSSR s nejlepšími absolventy škol. Říkám KUBÁTOVI – “ nejsem absolvent a ani nejsem nejlepší “ on odpovídá jeho klasickým “ Máš tam jít „. Tak tam jdu. Šaty košili i kravatu mám z tanečních. Na Hradě nejím, ani nepiju a neřeknu tam ani slovo. Jen obcházím a obcházím. Samozřejmě, že nejdelší dobu jsem u prezidenta Ludvíka Svobody. A poslouchám o čem s nejlepšími absolventy hovoří. Zastavím se i Husáka. Asi i u ministra obrany. A snad se zdravím s Antonínem Himlem a Jindřichem Poledníkem. Nikoho jiného tam ani neznám.

Začínám vyplňovat přihlášku do KSČ. Jako první se o to být mým ručitelem přihlásí Ladislava Besser – ová. Narozená v BENEŠOV. Předválečná členka KSČ. Bývalá vězeňkyně koncentračního tábora RAVENSBRÜCK. V záhlaví na fotografii mapy můžete vidět proč to byla právě ona. Byla Tajemník – Tajemnice, Ústředního výboru Národní fronty. Poslankyně nově zvoleného prvního Federálního shromáždění, za volební obvod MODŘANY v roce 1969. V té době byl generální tajemník ÚV NF EVŽEN ERBAN – ten který má na seznamu spolupracovníků zpravodajské skupiny mého otce – ARAP číslo 11. Ten který za mnou přišel v září 1989 ať navrhnu VÁCLAVA HAVLA na ministra kultury České republiky ( bylo více dříve ). Před Erbanem byl v té funkci FRANTIŠEK KRIEGEL – Účastník španělské občanské války, později ve Druhé světové válce vojenský lékař v Indii a Barmě ( V BARMA – MYANMAR ( B.M. ) byl v osmdesátých letech můj tchán Miroslav Svoboda obchodním radou na velvyslanectví ČSSR – po stejné službě v Afghanistánu – KABUL, připomínám, že měl stejné jméno a příjmení jako popravený syn Ludvíka Svobody a v BARMA vedl britské jednotky maršál SLIM ( WASIL ) z města BRISTOL ( herec VRŠŤALA a major SUVOROV ). Ten Kriegel který nepodepsal sovětské protokoly a proto musel z postu předsedy Národní fronty odejít a byl nahrazen právě Erbanem. V té době sídlila Národní fronta na DVOJCE ve Škrétově ulici. Později jsem tam chodíval, protože tam sídlil český ÚV NF v letech, kdy jsem byl předseda Českého ÚV SSM. Po Erbanovi tuto funkci zastával prof. Tomáš Trávníček. Jeden ze studentů medicíny – jako Opletal Jan – který byl zatčen dne 17. listopadu 1939 a vězněn od roku 1939 do roku 1942 v koncentračním táboře Oranienburg Sachsenhausen ( i S.O. – strategické operace i O.R. – Otmar Reidl Operace Benjamin – ten seskočil v té době – 16. dubna 1941, O.S. je nedaleko od RAVENSBRÜCK – FÜRSTENBERG/HAVEL u BERLÍNA a zemřel tam JAKOV/JAKUB STALIN manžel baletky, jejíž manžel se jmenoval BESARAB – tak jako se jmenovala druhá manželka mého otce. ). Prof. Tomáš Trávníček byl v této funkci až do Listopadové VELVET – SAMET revoluce a vystoupení studentů vysokých škol v roce 1989. Byl úřadující místopředseda. Předseda Národní fronty byl Augustýn Husák a po něm krátce Milouš Jak eš.

Sedím u Ladislavy Besserové v bytě. Obránců míru, Praha 7 – Spartanburg. Je to onen známý MOLOCHOV ( ŠOLOCHOV – TICHÝ DON ( Tichá voda, dělá co ? To je pro informované ) a SUCHOMEL z H.P. Horní Počaply ). Naproti LETENSKÉ PLÁNI, kde o pár let později končí pohřeb LUDVÍKA SVOBODY a ještě později já vystupuji jako první na demonstraci občanů dne 25. listopadu 1989 a po mně přichází VÁCLAV HAVEL. Ladislava Besserová mi píše doporučení. Ani slovo o SSSR. Jen ,že jsem dobrý v LSM a že určitě budu aktivní člen KSČ. Je členkou ÚV KSČ od XIII. sjezdu. Podle Stanov schválených na tomto sjezdu, cituji “ členové ÚV KSČ doporučení k přijetí do KSČ nedávají „. Mám další dva ručitele. Tedy jenom dva. Ti nepíší také ani slovo o SSSR – jen o mé angažovanosti v LSM. Ručitelství Ladislavy Besserové je neplatné. Nesplňuji podmínky pro přijetí. Současně s tím je podmínkou pro přijetí do KSČ, dosažení plnoletosti. podle Stanov. Jsem přijímán na schůzi v MEZIHOŘÍ v U.S. dne 31. srpna/ Augusta 1970. Plnoletosti dosáhnu až 19.09. A plukovník PENNIGER ( tak to v armádě bylo ) schvaluje mojí přihlášku dne 16. října 1970. Co je to za data ? Vy víte, že 31. srpen je i 13. srpen a to je podle Moravcovi metody i 15. srpen a to je i 12. srpen. A to je datum narození mého otce. 12.08. Americkým způsobem psaní dat je to datum narození mojí pozdější manželky Vlasta SVOBODA z PLZNĚ – 08.12. 31. srpen je tedy i 13. srpen a to se narodil FIDEL CASTRO. CASTRA je latinský název pro Římské vojenské území – MILITARY BASE v angličtině. Slovo CASTRA je v prapůvodním názvu města KOLÍN – toho nad Rýnem. A CASTRO byl spolubojovník mého “ známého “ ze setkání v Praze. Ernesto Che Guevara, který se narodil dne 14. června. V den založení US ARMY v roce 1775. A svátek VASILA/ ROLAND. Také víte, že 31. srpen je i 31. květen. Ale to jste možná nezaregistrovali je to i 31. říjen. Protože osmý měsíc je sice AUGUST ale OCTOBER – má v názvu číslo OSM. Jako například OCTOPUS – chobotnice. A tak je to i 13. říjen a to je Moravcovou metodou minus dva 11. říjen a to se narodil Ivan Havel. A aby to bylo všechno pravda i bez těchto komplikovaných klíčů, tak v den ve který schválil plukovník PENNIGER moji přihlášku se narodila moje sestra ANNA HRUBÁ. Zvaná přáteli ANDY. V té době již provdaná za svého prvního manžela B.H. – Bohumil Hrubý. A žila v ARGENTINSKÉ ulici u nás v Praze 7 – Spartanburgu. ( stejně jako vedle mé sestry v ulici ARGENTINSKÁ žila sestra mojí tety AURÉLIE ŠIDLÁK/ GEBELT, jménem ERNA – to je zdrobnělina jména ERNEST – ERNEST a ARGENTINA ) Tedy moje sestra se narodila 16. března a to již víte je to samé jako 16. října. Kromě toho je 16. října i podle Moravce děleno dvěma i 8. října. A to je datum mezi vysazením mého otce jako parašutisty na území Protektorátu k obci MAKOV ( Maková pole – symbol konce První světové války ) u ČADCA ( kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE ) dne 7. října 1943 a údajnou smrtí EL CHE vysazeného v BOLÍVII dne 9. října 1967 ( můj otec se narodil v roce 1919 a rok plánovaného ukončení komunismu byl rok 1991 ). Datum mezi narozením Ivana HAVLA ( 11. říjen ) a Václava HAVLA ( 5. říjen ). A jak víte tak 16. březen je jedno z nejdůležitějších dat v mém příběhu. Protože podle Moravce je to i 14. březen. Odlet Moravcovi jedenáctky s KLM ( Anna Mohorita LEMAK – PENNSYLVANIA narozena 14. října ) v roce 1939. A narození mojí tety AURÉLIE ŠIDLÁK ve FRIDNAVA ( SVOBODNÁ – říkali obci také krátce po Druhé světové válce.) Okres H.B. – HAVLÍČKŮV BROD – HAVLÍČKŮV ( malého HAVLA ) PŘECHOD. Aby to bylo úplně všechno pravda tak manželka plukovníka PENNIGER se jmenuje SOŇA. Byla PEDIATR – lékařka. Patřila k tvrdému jádru KSČ – kritizovala i Bilaka i Husáka ( H.B. ) ve Federálním shromáždění. Stala se dokonce i místopředsedkyní sněmovny Federálního shromáždění. Soňa má svátek 28. března. A to je i 14. března ( i 14. října ). Jméno odvozeno od jména SOFIE – také se tak jmenuje město z důležité země v mém příběhu. SOFIA – BULHARSKO ( kam jsem jel jako posluchač Vysoké školy politické Vokovice-Veleslavín o deset let později v delegaci nejlepších posluchačů ročníku v roce 1980 – na okružní jízdu – popíšu přesně průběh v souvislosti s Operací Benjamin. Vůbec jsem nebyl nejlepší posluchač v ročníku. Tehdy mi někdo jiný – už ne KUBÁT, pochopitelně – řekl “ Máš tam jet „. A více o spojení a BULHARSKU tady již bylo v předcházejících příbězích.)

( Protože je 31. srpen – August i 31. říjen jen odbočím a upozorním na obsah příštího příspěvku. Bude to pruský generálporučík HEINRICH WILHELM von HORN. Ten se na rodil 31. října 1762 ve WARMBRUNN/ CIEPLICE a zemřel 31. října 1829 v MÜNSTER. Tedy stejný den narození i úmrtí. Byl JINDŘICH a VILÉM – V.L.M. a tedy i B.L.M. A pochopitelně vidíte, že byl HORN. Určitě si ten příspěvek přečtěte.)

Moje matka pronáší historickou lehce zapamatovatelnou větu vodítko pro celý můj další život “ Vojáci ? Ty si dělají co chtějí ! „

Někdy v té době přichází zase KUBÁT a říká mi, že pojedu s nejlepšími vyučenci na cestu do KONSTANCE – RUMUNSKO. CONSTANCE – ROMANIA. Namítám, že nejsem nejlepší a že nejsem ještě vyučenec. Opět odpoví jeho zaříkávací formulí “ Máš tam jet „. Jedu do Rumunska. Tam se seznamuji s krásnou slečnou rumunskou Maďarkou. Myslím, že byla z Temešvár – Timisoara – ale nejsem si jist. Cesta je bouřlivá. po návratu přijde generálnímu řediteli generálu ŽLEBEK ( to je jako ŽLÁBEK – německé příjmení RILLE ( VESELÍ – VASILI) z naší rodiny. Něco jako STROUHA – rusky STROUGA ( L) z VESELÍ – VASILI ), Vojenských staveb stížnost, že jeho nejlepší učni – vyučenci ( a já s nimi – ale průměr a ne vyučenec ) vypili ve vlaku Plzeňské pivo vyčleněné nejen na cestu tam, ale i všechno Plzeňské pivo na cestu zpátky. A oni si prostě na cestě z Rumunska pivo dát nemohli.

5.

Co tomu ale předcházelo ? V červnu 1970 se uskutečnilo další ze zasedání ÚV KSČ. Bylo to ve dnech 25. června až 26. června v Praze. Na Pražském Hradě. V čele strany byl již od dubna 1969, ve funkci prvního tajemníka Augustýn – Gustav Husák. Četl referát a byla diskuse a schvalovalo se. Samozřejmě, že v souladu s trendem nastoupeným s Husákovým příchodem a s příchodem dalších nových osob. Protože se blížil sjezd XIV sjezd KSČ ( květen 1971 ) tak bylo třeba jasně upozornit “ nováčky “ kdo rozhoduje v republice a ve společnosti a ve straně. Aby nedocházelo k omylům. Proto, zcela v rozporu se standardy vedení schůzí a konferencí a zasedání tehdy a myslím ,že to není jiné ani teď, došlo k zajímavé události. Na straně 119 protokolu z tohoto zasedání je ve stenografickém záznamu zapsáno. Cituji “ Soudruh JOZEF LENÁRT : Děkuji soudruhu Husákovi ( H – se jménem Besserová – H.B. ) za závěrečné slovo. Ještě než ukončíme naše jednání, prosím soudružku Besserovou ( B – se jménem Husák – H.B. ), za sčítací komisi, aby oznámila výsledky hlasování.“ Konec citátu. A soudružka L.B. – LADISLAV – a – BESSER – ová ( od roku 1969 poslankyně za MODŘANY a z BENEŠOV a RAVENSBRÜCK – RAVEN – HAVRAN, jako pohřebák ) čte zápis z práce ze sčítací komise. A veřejně oznamuje, že z celkového počtu 133 ( číslo popisné mého domu v KLAMOŠ okres H.K. Chlumec nad Cidlinou ) členů ústředního výboru je přítomno 118. A těchto 118 obdrželo hlasovací lístky. A všichni hlasovací lístky odevzdali, takže byli všichni zvoleni. Kdo byl tehdy zvolen – kooptován do ústředního výboru, jak čte Ladislava Besserová ? JAN BARYL ( i HONZA BARYL – H.B. ) MIROSLAV HRUŠKOVIČ ( rusky MIROSLAV GRUŠKOVIČ – M.G. ) KOŽEŠNÍK JAROSLAV ( KOŽEŠNÍK byl maršál ŽUKOV – profesí ) MICHAL KUDZEJ ( ten se narodil 7. března – tedy i 14. března a to roku 1923 – 123 moje rodné číslo a 9.) MATEJ LÚČAN ( narozený v GOTOVANY ( česky BOHNICE – BOHOSUDOV – co říkáte ? ). A jako otcovi spolubojovníci za války LUKÁŠ MATEJ a LÚČAN FLORIAN a také M.L. jako iniciály mojí matky ) MIROSLAV MAMULA ( W.M. – VASIL VASIL MOHORITA a byl z OSTRAVY, kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE a nahradil jiného MIROSLAV MAMULA který pracoval v bezpečnostně – armádním aparátu ÚV KSČ před rokem 1968 a byl generál, také člen ÚV KSČ ) ZDENĚK ZUSKA ( narodil se v UŽHOROD – C.R. A je to jako ZZ TOP – ta vznikla v roce 1969 a dva měli velmi, ale velmi dlouhé plnovousy a ten který se jmenoval VOUSY – BEARD FRANK, vousy – plnovous neměl. Hrál na bicí. A byl FRANK – klíčové jméno v příběhu. Například FRANKFURT a OTTO FRANK, teta Jény FRANK a zaměstnavatel prvního manžela mojí matky FRANK Velešovice. Skupina vznikla v HOUSTON, TEXAS – podobná vlajka jako CHILE – EL CHE s vousy – jako všichni BARBUDOS. ZDENĚK ZUZKA byl primátor hlavního města Prahy a místopředseda české vlády Josefa Korčáka ).

Co se ale stalo později ?

HONZA BARYL ( H.B. ) zemřel, předčasně, jako tajemník ÚV KSČ a kandidát předsednictva ÚV KSČ dne 21.11. 1977. Vy víte, že 21.11. je i 1775. A rok 1977 byl rokem CHARTY 77. Jeho syn Jiří BARYL byl později tajemníkem ÚV SSM a době revoluce 1989 tajemník MV KSČ Praha u Miroslava Štěpána. Jeho manželka byla dcera ALOIS ( LUDVÍK ) INDRA ( železničář, a klub HAMBURG – BEATLES a ZLÍN – GOTTWALDOV – BAŤA, také z MOLOCHOV).

MICHAL KUDZEJ byl na palubě letadla ANTONOV 24, které havarovalo s ním a s ministrem vnitra ( M.V. ) ČSSR RADKO KASKA a s ministrem vnitra ( M.V. ) POLSKA WIESLAW OCIEPKA ( WIELSAW je WASIL WIE a OCIEPKA je CPK – ČAPKA – ČAPEK – CAPPELLI -ČAPLY – POČAPLY – CIEPLICE ) dne 28. února 1973 v okolí letiště SZCZECIN – GOLENIÓW v POLSKU. Havárie měla celkem 18. obětí.

MIROSLAV MAMULA zemřel dne 6. května 1986 v Ostravě. Narodil se ale ve SLEZSKÉ OSTRAVĚ – S.O. – Strategické Operace. A podle Moravce je 6. května plus dva i 8. květen – konec Druhé světové války na Západě Evropy, ale i je to i 9. květen konec Druhé světové války na Východě Evropy A 6. května je i 9. května a je to i 6. srpna – svržení atomové pumy na Hirošimu a a je to i 9. srpen svržení atomové pumy na Nagasaki. Ale je to i den narození mých bývalých nevlastních bratrů FLORIAN. V té době v L.T. – LITOMĚŘICE – kasárna Jiřího z Poděbrad.

JAROSLAV KOŽEŠNÍK zemřel dne 26. června 1986 v Praze. Byl to Akademik, vědec, odborník na kybernetiku a také byl prezidentem Akademie věd. Pracoval v sovětském městě – DUBNĚ u Moskvy. Zemřel na den přesně, kdy byl zvolen do ÚV KSČ – 26. června 1970. Jak oznámila Ladislava Besser – ová ve svém vystoupení po Gustavu Husákovi. Maršál ŽUKOV byl profesí KOŽEŠNÍK.

ZDENĚK ZUSKA zahynul při autonehodě u “ DEVÍTI KŘÍŽŮ “ na dálnici D 1, před Brnem. Dne 17.11. 1982. 17. 11. je 17. listopad a je to i 11.11. Datum konce První světové války v roce 1918. 11.11. je i 2 a 2. 22. Ve všech možných podobách 0000 a 2222 a 5555.

Z tehdy zvolených celkem 7 nových členů ÚV KSČ, jich pět zemřelo. Dva při tragické nehodě a tři byli nemocní. Pádu totality se dožili:

MATEJ LÚČAN – M.L. Ten se narodil 11.01. 1928 v obci GOTOVANY. Vy víte, že 11.01. je i 1770 – 1775. A že je to také 10.11. datum založení US MARINE v roce 1775. Také víte, že to je datum úmrtí BREŽNĚVA/ BREZHNEV 10.11. a datum povýšení mého otce VASIL MOHORITA do hodnosti PLUKOVNÍK dne 01.11.

MIROSLAV HRUŠKOVIČ – GRUŠKOVIČ – M.G. Narodil se v obci PUKANEC dne 25. ledna 1925. A to je i 25. prosinec – H.B. – HOD BOŽÍ. Číslo 25 je velmi důležité ve všech podobách dvojek a pětek a nul v mém příběhu. ale hlavně se narodil v roce, kdy byl přejmenován Carycin na Stalingrad a kdy byl vydán Mein Kampf a kdy bylo přejmenováno Bubenské náměstí na Strossmayerovo náměstí. 25 výročí založení slavil vojenský útvar 6174 ( je to i 1919 i 1991 ) Litoměřice, když jsem tam sloužil základní vojenskou službu. A bylo to číslo mého ročníku na Vysoké škole politické V – 25. Ve VOKOVICE nebo VELESLAVÍN. Tam, kde totalitní režim v listopadu 1989 padnul. V nedávných letech byl odhalen jako důvěrník KGB v tzv. Vasilij Mitrochin archiv v CAMBRIDGE UNIVERSITY ve Velké Británii. Krycí jméno měl GASTON. A kontaktním důstojníkem byl V.F. Jašečkin. Zajímavé je to, že jméno GASTON čtou Ukrajinci jako HASTON – tedy jako vyslovené, třeba, HOUSTON. Město ze kterého pochází skupina ZZ TOP. Hlavního města státu TEXAS. Podle internetu je jméno GASTON od germánské slova GAST – HOST. A když GAST tak to může být i GHOST – HOLY SPIRIT. Nejsem si jist zda byl Hruškovič GHOST. To spíše GRUŠKA – GRUŠA – ŠUGR – SUGAR – SACHAR – SOCHOR. ANTONÍN – KAPEK je na tom seznamu KGB, VASILI MITROCHINOV též. Má krycí jméno VÍT – latinky je to VITUS – US VIT – náš Vít.

6.

Co je ještě třba připomenout, kromě toho, že POSLEDNÍ SLOVO na zasedání v červnu 1970 měla Ladislava Besserová. Moje “ ručitelka – neručitelka “ do KSČ. To poslední slovo jí dával LENÁRT JOZEF. Vy víte, že to je i IOSIF – tedy je to L.I. – čínská podoba jména LEE. Jednoho z mých jmen. Proč tady píšu o nějakém Lenártovi který řídil schůzi ÚV KSČ? Za prvé proto, že tento LENÁRT IOSIF – snad nejstarší struktura ze všech starých struktur za totality, nahradil při té velké výměně po roce 1987 i Vasila Biĺaka – kromě jiného. Přišel tak ze Slovenska, kde do té působil, do Prahy na nábřeží Ludvíka Svobody jako tajemník ÚV KSČ. Ta výměna započala zvolením Jakeše Miloše generálním tajemníkem ÚV KSČ v roce 1987 a to dne 17.12. A to je i 1772 i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE.

Vy, kteří jste četli můj nedávný příspěvek o Drážďanech a “ Poslední večeři “ a o RAKEV ( JAKEŠ ) a HROBY ( GORBY – GORBAČOV ) víte, že původní složení delegace na tuto událost 40. výročí založení NDR v říjnu 1989 ( 40 – X.L. – EL CHE ) bylo IOSIF LENÁRT ( LI – LEE ) a VASIL MOHORITA ( V.M. – to jsem byl já ) a MATEJ LÚČAN ( M.L. – LÚČ – SVĚTLO – OR v hebrejštině a další k němu je výše ). A dohromady moji rodiče – otec V.M. a matka L.M. Delegaci však JAKEŠ změnil po té co se dozvěděl, že tam jede GORBAČOV. A postavil se do čela. Z delegace se stalo M.I.L. – MLÝN. Protože to jsou iniciály našich jmen, jak je používáme pro správné čtení – vyslovení v západoevropských jazycích – MOHORITA – IAKEŠ – LÚČAN. A tak se stalo. Jinak by byl Jakeš vyslovován – Džejksh.

To by bylo samozřejmě málo. Pro vás určitě. Tak abych mohl pokračovat, musím obrátit list a napojit se na jinou dráhu v Operaci Benjamin. V prvním odstavci jsem schválně napsal, že LENÁRT přišel v roce 1988 ze Slovenska do Prahy. Z Bratislavy, přesněji řečeno. Napsal jsem, že přišel na NÁBŘEŽÍ SVOBODY do Prahy. Přesuňme se do města FRANKFURT nad MOHANEM – německy je to FRANKFURT AM MEIN ( česky i FRANKOBROD ). Všimněte si také že vysloveno je to FRANK FURT AM ( MA – MOHORITA ) MEINE – MŮJ. Je tam FRANK – důležité jméno – OTTO FRANK – jeden z TAGANROG a druhý z FRANKFURT přímo, později AMSTERDAM ( otec ANNE FRANK ). A další okolo mě v Praze ( Václav FRANK člen mého Českého ústředí vysokoškoláků, FRANC Josef hrobník v Horní Počaply, FRANK ZAPPA jehož fotografii mi věnoval VITTORIO, můj italský přítel ve škole v Moskvě, Bohumil Florián pracoval u firmy FRANK a jeho sestra byla provdána FRANĚK – a matka jí říkala teta JÉNY FRANK, atd. ) Určitě také víte, že je ještě jeden FRANKFURT. a ten byl v sovětské zóně. Jeden tam – Západní a druhý tam – Východní. Ten se jmenuje FRANKFURT ( ODER ) dříve FRANKFURT an der ODER, také FRANKOBROD. Jeho součástí bylo město SLUBICE – které dnes leží v Polsku. SLUBICE – SLBC – BASSIL – VASILLY. A Oder je po našem DR. Tedy DR. VASIL. Další obcí je LEBUS a to je to samé BASIL. Je tam JACOBSDORF – to je JAKOV – JAK EŠ a KUBA, SANTIAGO, YAKOV, JACQUELINE LEE a další. Je tam i MÜLLROSE – Mlýn – MÜLLER a MLYNÁŘ a MEYER a MAYER atd. BRIESKOW – to je MASARYK a VASILEK M. A nesmí chybět naše TRE – TREE – TORONTO – TORINO. To je také u Frankfurt ( Oder ) TREPLIN.

Proč chci přesun do Frankfurt? Především proto, že tam žil od emigrace v roce 1969 můj bratranec KAREL GEBELT III. Syn bratra mojí matky Karel Gebelt II. a vnuk našeho dědy Karel Gebelt I. z Horních Počapel. A je tam letiště HAHN – a moje babička z Horních Počapel byla HON – nebo HAN nebo dokonce někde i HAHN. Ve Frankfurtu je také císařská katedrála svatého BARTOLOMĚJE – patrona ARMENIA tedy národa HAYK – ARMIAN. Kde se uchovává lebka světce. Mojí fotku této památky jsem umístil na Facebook. Žil tam po emigraci i Stěpan Benda z našeho domu 1391/4 Antonína Sochora nevlastní syn Antonína LIEHM ( srovnej s Antonín HIML ). Ten se poté přesunul do Západního Berlína.

Aby to všechno co píšu byla pravda, tak by to ale bylo málo. V historickém centru města FRANKFURT je celkem osm kostelů. Tři z nich jsou pohromadě. Dá se říci, že vám již známou metodou – dva velmi blízko sebe a jeden kousek od nich. Jako TŘI SESTRY. Ten nejslavnější byl již zmíněn – HEILIGE BARTHOLOMÄUS – to je i H.B. a je to i hebrejský člen HA a L.G. – HA EL CHE ale hlavně to je anagram HA EL CHE BASIL MOHORITA. Ten se nachází na DÓM PLATZ. Hned vedle na RÖMERO PLATZ je ALTE NIKOLAIKIRCHE. Starý kostel HEILIGE MIKULÁŠ – NIKOLAJ – NIKOLA MIKLÓS – z MYRY v LÝKII ( M.L. ). A větší kousek od těch dvou, níže na NÁBŘEŽÍ řeky MEIN, je ten třetí. Dva plus jedna. Vzpomínáte, jak je to důležité v mém příběhu? ( A ještě jednou dva plus jedna – dva jsou Katolíků a jeden je Luteránů.) Ten na nábřeží se jmenuje HEILIGE LEONHARD. LEONHARD je v češtině LINHART ale ve švédštině je to LENNART. Tento kostel je přímo na nábřeží řeky MEIN. Jako v Praze ÚV KSČ, na nábřeží VLTAVA / MOLDAU kam LENÁRT přišel z Bratislavy. V roce 1988. A zase aby to byla pravda tak jsou tyto tři kostely BARTHOLOMÄUS a NIKOLAI/MIKULÁŠ a LEONHARD – tedy známé B.L.M. Základní klíč celé OPERACE BENJAMIN/ BARTOLOMĚJ.

Kromě těchto tří kostelů jsou ve městě – centru města další kostely. Především je tam kostel v mém příběhu velmi důležitý – SVATÉHO DUCHA ( HEILIGGEISTKIRCHE ). Když už je tam svatý NIKOLAJ tak i svatá KATEŘINA ( St. KATHARINEN – jména mých dětí a JEKATĚRINBURG a car NIKOLAJ ) dále kostel velmi důležitých TŘÍ KRÁLŮ. A LIEBFRAUEN – DRAHÝCH či MILOVANÝCH ŽEN – kostel , nedaleko ZEIL ( jako v Brně Cejl ) a poslední z této skupiny je kostel DEUTSCHORDENSKIRCHE – kostel NĚMECKÉHO ŘÁDU. A protože s mým příběhem souvisí i když již není kostelem, ale byl jako kostel kdysi vystavěn, připomínám svatého PAVLA. Místo kde se scházel Německý sněm ve Frankfurtu a kam psal PALACKÝ dopis s důvody proč on nepřijede.

Svatý NIKOLAI se nachází na historickém náměstí města Frankfurt. Tam kde stojí radnice a ty nejstarší krásné frankfurtské domy. Toto náměstí se jmenuje RÖMER PLATZ – ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ. ROMA – ROME. Tam je další skvělý důkaz o pravdivosti mého příběhu – stojí tam velmi památný dům WERTHEIM ( od roku 1600 ). A vy víte, že to je anagram MOHORITA V.V.. Aby to byla pravda tak se mnou do třídy na základní škole chodil a také jsem s ním kamarádil WERTHEIM. Josef – Pepík. A byl společně se mnou v naší dětské odbojové skupině z nádraží Holešovice Bubny. ( bydlel v JANOVSKÉHO ulici ). Aby to byla pravda ,tak v Praze v Jeruzalémské Synagoze v Jeruzalémské ulici ( za války Transylvania Strasse ) je jedno okno – vitráž se jménem rodiny WERTHEIM. A vy víte, že z jedné strany Synagogy je budova, kde jsem já úřadoval v roce 1989 ( byl jsem tam od roku 1982 a adresa je M.G. náměstí ) a z druhé strany Synagogy je dům z jehož adresy odešel dopis generála Františka MORAVCE ministrovi vnitra Václavu Noskovi ( oba byli za Druhé světové války v Londýně ). A ještě úplně nakonec. Na RÖMER PLATZ byla v roce 1987 – přímo naproti HEILIGE NIKOLAIKIRCHE otevřena kavárna – EINSTEIN CAFÉ. Jméno není v Německu nezvyklé. Ale byl to také ALBERT EINSTEIN s celým jeho příběhem a souvislostí s Operací Benjamin jak byla podrobně popsána dříve.

7.

Proč byl tak dlouho LENÁRT ve funkcích. Historici by proto našli spoustu výkladů. Na WIKIPEDIA píší “ Jedná se o jednoho z mála komunistických funkcionářů, kterým se podařilo udržet na vysokých stranických postech celé období vlády KSČ – od padesátých let až do roku 1989″. Konec citace. Historici by přitom popsali spoustu stránek. Vy samozřejmě dnes už víte, že to bylo prostě proto, že se tak dobře jmenoval. To co dělal on mohli dělat další tisíce a tisíce z občanů Československa. Věřte mi, byl jsem tam také. Důležité bylo samozřejmě jeho jméno LENÁRT ( LENNART – LINHART – LEONHARD ) a JOSEF – IOSIF. Tedy L.I. – LEE. moje datum narozeni lee – zrcadlově 199.19.09. a rok 1909. Narodil se dne 3. dubna 1923. ( Liptovská Porúbka – Liptovský Mikuláš -NIKOLAJ – L.M. ) A to je i 6. dubna a to se narodil Karel Gebelt I. V DŘEMČICE – TŘEBÍVLICE, LITOMĚŘICE, L.T. ÚSTÍ nad LABEM, UL v roce 1891. Můj děda. Jeho otec byl VINCENC GEBELT a matka ANNA PREIS. To už tu bylo, jenom to znovu připomínám, aby jste neztratili nit, jak se říká. Můj otec M.V. byl v den narození VINCENC van GOGH odveden do československé armády, po propuštění z GULAG v KOŽVA republika KOMI. Jeho matka byla ANNA. V GULAGU byl s MENACHEM BEGIN – M.B. Atd.

LENÁRT se narodil se v roce 1923 a to vy víte je i 123 – moje rodné číslo a 9. A dále to začíná být ještě zajímavější. Protože mu zemřel předčasně otec, nemohl dokončit gymnasium v Liptovském Mikuláši. A začal pracovat ve městě SVIT u firmy BAŤA. SVIT je hebrejské OR a BAŤA je ukrajinské, ruské a srbské slovo – otec. SVĚTLO – OR. Vystudoval, večerně, chemickou průmyslovku a pracoval jako barvíř. Za války se zúčastnil Slovenského národního povstání a později partyzánských bojů v horách. A pak už to šlo velmi rychle. Pracoval v Popradu a pak byl ředitel závodů 29. AUGUSTA v PARTIZÁNSKOM. Poté už jenom vysoké funkce, tak jak je napsáno v úvodu. Celou totalitu. Co je důležité v mém příběhu ? Že pracoval u BAŤA. Stejně jako JAKEŠ a jako OTMAR REIDL – OPERACE BANJAMIN. K nim je možné přiřadit i ALOIS ( LUDVÍK ) INDRA. Ten byl sice zaměstnanec ŽELEZNIC ( kolejí ) ale jeho první působiště po Druhé světové válce, před vstupem do nejvyšších pater politiky, bylo ve městě ZLÍN – GOTTWALDOV – tedy BAŤA impérium, před válkou. Je to zase dva plus jedna. Dva byli Slováci a jeden Čech. Dva u BAŤA přímo a jeden nepřímo. Dva v odboji a jeden ne. Jejich příjmení jsou LII – LEE. Nebo J I L. J je CHE a L je EL – EL CHE. Kromě toho víte, že BEATLES ( původně brouci – rusky ŽUKOV) začali kariéru v klubu INDRA v HAMBURK na LABE/ELBE. A Ringo Star hrál na bicí značky LUDWIG. Atd. Kromě toho se INDRA narodil dne 17. března a to je i 17.10. – tedy 1775. A bylo to ve slovenském MEDZEV – IAKEŠ se narodil v BRLOH – M.B. A LENÁRT v LIPTOVSKÁ PORÚBKA ( L ) TEDY B.M.L. základní klíč k Operaci Benjamin. Proto se později objevil na scéně další herec ze ZLÍNA – GOTTWALDOV – BAŤOVA IMPÉRIA – jménem HEGENBART. Proto byl, ač ze Žďáru nad Sázavou, po Vysoké škole politické, čtyři roky vedoucím tajemníkem okresu GOTTWALDOV – ZLÍN a říkalo se, že jej protěžují do vysokých funkcí právě tito tři výše jmenovaní. Vy už víte, že to bylo proto, že byl ze ŽĎÁR – to je oheň – světlo – OR, a já jezdil do SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ, okres MLADÁ BOLESLAV na tábor více než deset let. Ale hlavně se jmenoval HEGEN BART – a BART je zdrobnělina BARTHOLOMÄUS. A HAGEN je HÁJEK – tedy HAYK – tedy ARMIAN. BARTOLOMĚJ patron HAYK – ARMIANIN. A HAIN ( i HON – HAN – HAHN ) je HÁJ – tedy i malý HÁJEK v němčině. A vedoucí tajemník KV KSČ v UL – ÚSTÍ nad LABEM byl HAJN.

Zpět k LENNART – LENÁRT. Je to jméno které bylo velmi rozšířené ve ŠVÉDSKU – SWEDEN – SUOMI. Je to LION – LEV a HARTI – TVRDÝ, SILNÝ. LIONHARTI – LEONHARD – LINHART. Vy také víte, že nejslavnější jména ve Švédsku, které má vlajku s barvami slunce a oblohy bylo jméno GUSTAV a ADOLF. Královské.

Co portvrzuje, že mám pravdu? Na Slovensku je obec která se jmenuje LENARTOVCE – LINHARTOVCE. Ta nemá s Lenártem nic společného, kromě názvu. Dalo by se žertem napsat, že se po něm jmenovalo místo – obec – ještě před tím než se stal politikem. Obec se nachází dnes v okrese Rimavská Sobota. V kraji Banská Bystrica. Dříve patřilo do maďarské župy GEMER a KLEINHONT. Jméno obce ležící v oblasti CHANAVA, bylo zmiňováno v různých archívech jako KISHMVA, KISHANUA ( srovnej s KISHINIEW – MOLDAVIA, 1374 ), KIS HANVA alias MIKLOSFALVA ( 1379 ), LENARTHFALWA ( 1423 ) LENARTHFFALWA aliter KYSABAFFALWA ( 1577 ). Po vzniku Československa se psalo jako LINKARTOVCE a byla to důležitá železniční stanice na hranici s Maďarskem. Od roku 1938 do roku 1944 bylo opět maďarským územím. Pro můj příběh je důležité že byla často K.H. nebo H.K. a jednou dokonce MIKLÓS – jako HORTHY admirál – který stál v čele fašistického Maďarska a jako překlad tohoto jména do ruštiny a češtiny NIKOLAJ – MIKULÁŠ.

Vy si možná vzpomenete, že v MASO – UZENINY ( M.V ) na STROSSMAYEROVĚ náměstí, naproti mojí škole a svatému Antonínu – kostelu a matčině pracovišti, se učila po vyhození z gymnasia Nad Štolou moje sestra prodavačkou. a že tam byl vedoucím, nebo zástupcem, to už nevím, LINHART. A druhý, kdo tam pracoval se jmenoval ŠALDA. Stejně se jmenoval vedoucí kanceláře prezidenta Husáka. Který ještě vedl Václava Havla do sálu při jeho volbě presidentem v roce 1989. Pak pochopitelně skončil v této funkci.

To je velmi zajímavé, co jsem teď napsal, ale nyní přijde to nejdůležitější. S LENÁRT IOSIF – LI – LEE -lee.

8.

Lenárt řídil výše zmiňované zasedání ÚV KSČ v červnu 1970 s nezvyklým zakončením. Kde proběhlo vyloučení z KSČ Alexandra Dubčeka. A byli kooptováni noví členové ÚV KSČ, jak oznámila nakonec po závěrečném slově HUSÁKA – BESSEROVÁ. Ještě je důležité napsat, že druhý den po tomto zasedání měla Ladislava Besserová narozeniny. A to 27. června. Vy víte, že 27.06. je i 27.09. a to je mým/naším vojenským rukopisem i 21.09. A to se narodil druhý manžel mojí sestry a můj přítel a spolužák z učení UHER – MAGYAR. Předčasně zesnulý ve 25 letech v nemocnici v UL – ÚSTÍ na LABEM. Když žil s moji sestrou ANNA v PALACKÉHO ulici v LITOMĚŘICE. A také víte že 21. 09. je Moravcovou metodou minus dva i 19.09. moje datum narození a i velmi důležitý rok 1909.

Lenárt byl však v řízení zasedání a sjezdů KSČ nasazován často. A nyní bude následovat i ukázka jak to DUCH SVATÝ a jeho vojáci organizovali. Aby šlo všechno podle plánu.

Začnu tam, co má již jasnou souvislost s dalším vývojem. Určitě budou nějaká spojení i dříve, ale nejsem historik ani odborník na vojenské utajené operace a ani nemám tolik času se tím co se odehrávalo podrobně zabývat. Tedy pouze to co souvisí s Operací Benjamin. A začnu XIII. sjezdem KSČ a jeho spojením se XIV. sjezdem KSČ. Spojení to bylo pro ty, kteří mu rozuměli a chápali ho a byli do Operace přímo zapojeni.

Řekl bych slovy historiků, že oba sjezdy se odehrávaly ve zcela odlišné politické a společenské atmosféře v Československu. XIII. sjezd byl v době jakéhosi počátku uvolnění a hlavně v očekávání dalšího a dalšího uvolňování atmosféry v totalitním Československu. Hodně se diskutovalo. Cestovalo se Východ – Západ i obráceně, pořádaly se konference a začalo se vyjíždět na setkání intelektuálů na Západ i do USA. Navštěvovali se filmové festivaly ve světě. A i tady začalo postupné uvolňování v oblasti kultury. Velmi stručně. Začal takový postupný a pomalý nástup k pozdějšímu Pražskému jaru. Slovy geniálního Jaroslava Haška – Strana se vydala cestou jeho “ Strany mírného pokroku v mezích zákona „. Mám na mysli – MEZE ZÁKONA – jako komunistický totalitní systém nastolený v SSSR. A to byl právě ten kámen úrazu. Komunismus byl vymyšlen a vpuštěn mezi masy obyvatelstva a spuštěn, aby pohnul světem. Aby otřásl světem. Ale ne proto, aby se stal celosvětovým systémem fungování lidstva. Společenství lidí. Byl to prostě nástroj, který měl po dobu své existence POMOCI zcela a definitivně změnit svět tak jak vypadal v 19. století. Historici k tomu používají termín – změnit mapu světa. Měl pomoci změnit mapu světa – ne ji překreslovat – ve svůj prospěch. A tak se také stalo. Byl li to NÁSTROJ a POMOCNÍK k změně totální mapy světa v duchu hesla – SVOBODA – ROVNOST – BRATRSTVÍ, tak nebyl zájem na jeho vylepšování. O jeho zlidšťování. To opravdu ne. Měl být prostě, přesně podle plánu ukončen jako nedemokratický protipól demokratické společnosti v roce 1991. V době, kdy Západní svět bude dostatečně ekonomicky silný, aby přijal do svého systému další státy. A stamilióny lidí. Ekonomové samozřejmě věděli, kdy to bude. Vy víte, že říkám – všechno je matika. A tak již dávno před první světovou válkou věděli, jak se bude ekonomika – celý svět ve 20. století vyvíjet. A kdy je možné určit datum pád toho proti systému UMĚLE vytvořeného jen jako nástroje k další změně tváře celého světa. A to byl rok 1991. Proto já a a můj otec. Ten se totiž narodil v roce 1919 a aby to byla pravda tak generál Stěpan Bunzák také. 19. AUGUST – STĚPAN BUNZÁK a 12. AUGUST můj otec – z VOLOVÉ v Carpathian Ruthenia. Proč to tak bylo, již bylo na desítkách a snad až stovkách stran popsáno tady na webu dříve. Atd. Prostě byl to v závěrečné fázi MARSHALL PLAN.

9.

XIII. sjezd KSČ proběhl v Praze ve dnech 31. května až 4. června 1966. Ve sjezdovém Paláci. Kde proběhla světová výstava v roce 1891 ( Karel Gebelt I se narodil ). Začal tedy v nám již velmi dobře známém datu – vše již bylo výše. V čele KSČ stál tehdy president a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný – ten se narodil dne 10. prosince 1904. A vy víte že rok 1904 je i 19.04. a to je i 16.04. datum kdy seskočil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A je to i moje datum narození 19.09. a také rok 1909, se vším co k němu patří. A také víte, že 10. prosinec je podle Moravce i 8. prosinec a to se narodila moje manželka SVOBODA v PLZEŇ. A když je to 08.12. Tak je to i 12.08. a to se narodil v roce 1919 můj otec VASIL MOHORITA ve VOLOVÉ – MIŽHORJE. V Carpathian Ruthenia – C.R. – CHURCHILL – ROOSEVELT. Aby to nebyla náhoda tak se Antonín Novotný ( jako novoty ) narodil v LETŇANY – ano to je asi něco s létem, ale určitě je to i něco s LETY – LET – Letectvo – AIR FORCE – MODRÁ barva s nejdůležitější hodností – KAPITÁN. Byl strojní zámečník MACHINE LOCKSMITH – tedy SMITH – ŠMÍD a LOCK – zámky FaB ( FLORIÁN BOHUMIL ). A ještě k tomu MACHINE SMITH – MAŠÍN a ŠMÍD. Jeho matka byla B.H. – Barbora Hlaváčová. Hlaváčová ( Jarmila ) byla i moje spolužačka ve třídě ve škole na Strossmayerově náměstí vedle kostela svatého ANTONÍNA a ANTONÍNSKÉ ulice ( a vzpomeňte na moje dva strejdy TONDY ). Vězněn byl v koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSEN ( M.G. ) od roku 1941 do roku 1945. Aby to všechno byla pravda tak se presidentem stal dne 19. listopadu 1957 – A to je i minus DVA – 17. LISTOPADU, podle náčelníka vojenských zpravodajců – šéfa DVOJKY generála MORAVCE Františka.

Co víte už také a určitě jste si toho všimli, že se ANTONÍN NOVOTNÝ narodil ve stejný den jako AUGUSTYN HUSÁK. Rusky GUSTAV GUSAK. Po otci NYKODYM. NOVOTNÝ se narodil dne 10. prosince a to víme je i 10. leden. Kdy se narodil HUSÁK. Ale i HRON se narodil 10. ledna jako HUSÁK. HORN – HRON – ROG – RUACH – ROH atd.

Právě HRON byl dalším vrcholným funkcionářem. Byl předseda ÚKRK – Ústřední kontrolní a revizní komise. Nedávno popisovaný podrobně v souvislosti s jeho příjmením. Ten se jmenoval HRON PAVEL – tedy H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. Že je pravda to co tady píšu je, že se jmenoval KAREL ( jako můj děda a strýc z z Horní Počaply a KARLOV, jak se říkalo části Horní Počaply ) a jak píší historici na Wikipedia – “ ale z neznámých důvodů si později křestní jméno změnil.“ Kuklil z nějakého důvodu. Původně byl H.K. a pak H.P. Pravda je to že i proto, že se podle našeho systému narodil ve stejném datu jako Antonín Novotný – ten 10. prosince. Pavel Hron 10. ledna ( jako další „kuklil“ Augustýn – Gustav Husák ). Obé je první měsíc v roce. Jednou zepředu a jednou zezadu. Byl z Jihlavy. To je německy IGLAU – naší metodou G.L. – EL CHE. Z Jihlavy byl i náš soused na patře v Antonína Sochora 1391/4. MVDR. Antonín Pech. Vidíte MVDR – také MV a DR. Vlastně sousedem ani nebyl on, ale jeho celá rodina. On dále působil v Jihlavě a čas od času se objevil v Praze. Z Jihlavy byli i bratři Moučkové – jeden herec z Armádního divadla a druhý z STB, který vyslýchal v padesátých letech politické vězně i Husáka. Otec mojí spolupracovnice z DVOJKY a pak i z ÚV SSM. Z Jihlavy byl i nedávno vzpomínaný Pavel Čírtek ( pokud si dobře vzpomínám ) a také Marie Kabrhelová – předsedkyně ÚV svazu žen. Samozřejmě, že tu funkci vykonával hlavně proto, že byl HRON. Tedy i – HORN – MYS – ROG – ROCH – RUACH. Byl informace pro všechny zpravodajce, že situace je pod kontrolou a operace probíhá dokonale i na těch nejvyšších místech a zcela podle plánu. Aby to byla pravda tak jeho dcera pracovala společně s mojí matkou a HÁJKEM na Strossmayerově náměstí. Znal jsem ji. A aby to byla úplně pravda, tak se stal po uvolnění z této funkce a nahrazení MILOŠ IAKEŠ – JAK EŠ, ředitelem muzea V.I.L. A to víte, že je v hebrejštině – písmenkách hebrejských RUACH. GHOST – SPIRIT – DUCH. Tedy dvakrát. Aby nebylo pochyb, že je vše pod kontrolou. A k muzeu LENINA se ještě dostaneme za chvíli. HRON PAVEL ( KAREL ) bydlel na MOLOCHOV ( ŠOLOCHOV – SUCHOMEL ). LETENSKÁ PLÁŇ. SPARTANBURG – Praha 7.

Ale už k samotnému sjezdu. Znovu opakuji nejde mi o nic jiného než o souvislosti s Operací Benjamin. A ty jsou určitě ve spoustě sjezdových událostí. O tom nepochybuji. Já se zaměřím, ale jenom na jednu část, která je zcela nezpochybnitelná a jasná. Za prvé, je třeba si všimnout, že slovo hostu sjezdu L.I. Brežněv ( Berzin ) dával Lenárt. Lenárt řídil zasedání, a vyzval Brežněva ( Berzin ) , aby se ujal slova a děkoval mu za jeho vystoupení. Znovu upozorňuji, jde o FORMU a ne o OBSAH. Toho, co říkal, není třeba si vůbec všímat. Zvýrazňuji to proto, že stejně to bylo i na XIV. sjezdu – L.B. – Lenárt – uděluje slovo – Brežněv. Brežněv vystupuje na XIII. sjezdu po H.B. – Honza Blažek. Tedy správně Jan Blažek – i protože následujeme angličtinu Ian Blažek – B – 1. Nebo zase l.B. – L.B. A BLAŽEK je BAZILEK. BASILEK – VASILEK. Mluví dne 31. května – tedy první den sjezdového jednání. To je i 31. srpna – datum mého pozdějšího přijetí – nepřijetí do KSČ a je to i 31. října ( October ). Vše k těmto datům tady již bylo. Připomínám, že Brežněv v hodnosti plukovníka bojoval v průběhu Druhé světové války bitvě o Malou Zemi. Ano Velká země a Malá země. U AZOV – V.Z. To víte co je. Na konci svého vystoupení předává dar československým komunistům – bustu – V.I.L. ( RUACH ) od sochaře jménem TOMSKÝ. TOMSK je město Ve kterém žila po odchodu z domova M.L.B – Maria Leontijevna Bočkareva a do města Tomsk se vrátila v roce 1919 z cesty do USA, kde se setkala s presidentem Wilsonem a Velké Británie kde se setkala s králem George V. Žádala o podporu bílých v boji proti rudým – komunistům. ČEKA ji popravila dne 16. května ( i 16. August i 16. October. I 19. August datum narození generál Stěpan Bunzak z Volové ) 1920 ve městě Krasnojarsk, které bylo založeno dne 19. srpna ( 1628 ). Tedy také v den narození generála Bunzáka Stěpana z Volové. To už tu bylo. Mnohokrát. Připomenout je třeba i to, že jak Chruščev tak i Brežněv byli generály. Byli ale tak zvanými POLITRUKY. Ne vojáky v pravém smyslu slova. Brežněv byl dokonce MARŠÁL. Ano, hodností maršál. Jako , a to vy víte, byl generál MARSHALL GEORGE CATLETT – jménem – příjmením. Otec MARSHALL PLAN.

TOMSK je ale také TOM a X. Tomáš. Aby to všechno mělo spojitost, tak se autor busty LENINA – V.I.L. – RUACH, jmenoval NIKOLAI křestním jménem a VASILY, po otci. Tedy česky MIKULÁŠ VASILY. A už tu bylo že ředitel CKM ÚV SSM MIKULÁŠ ŠUTKA byl také z VOLOVÉ. Jako VASIL – můj otec. A jeho OTISK jsem byl já. Samozřejmě, že car popravený 17.07. byl NIKOLAJ a můj syn který se narodil po mé svatbě 17.07. byl NIKOLA. Sochař se narodil ještě ke všemu dne 6. prosince ( 1900 ) tedy na svatého MIKULÁŠE. Ale plus dva na datum narození mojí manželky SVOBODA VLASTA – 08. 12. a to je i 12.08. den narození mého otce VASIL. I je to 6. leden a to jsou TŘI KRÁLOVÉ. A plus dva je to 8. leden a to se ženil můj otec s mojí matkou v roce 1949. A minus dva je to 4. leden a to se moje matka narodila. A je to také, jak uvidíte později a podrobněji, den, kdy Velká Británie uznala existenci IRSKA – HYBERNIA v roce 1922.

Aby to všechno byla pravda, tak byl sochař také zakuklený. Jmenoval se totiž původně příjmením GRIŠIN. To je asi příjmení vzniklé ze jména GRÍŠA – GRIGORIJ. A to bylo jméno představitele – zakladatele ARMÉNSKÉ církve. Česky Řehoř. ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. Církve ARMIANIN a HAYK. Aby to bylo dokonalé, tak byl ještě nejvyšším představitelem komunistů Moskvy také GRIŠIN. Ten byl s Gorbačovem společně v politbyru. Krátce po zvolení Gorbačova z funkce odešel. Tento Grišin se jmenoval V.V. – Viktor a také VASIL po otci jako sochař Grišin – Tomský. A že to nebyla náhoda, vám potvrdím až při psaní o XIV. sjezdu KSČ. Čím je ještě zajímavý XIII. sjezd KSČ? Z pohledu mého příběhu. Na sjezdu – kromě desítek delegátů a zahraničních hostů vystoupili představitelé 4 politických stran. které v Československu fungovaly v rámci Národní fronty. Sjezd pozdravil a popřál mu úspěch představitel Československé strany lidové – Jozef Plojhar. Vystoupení končil slovy“ Ať žije komunistická strana Československa, ať žije naše krásná vlast Československá socialistická republika“. A předal závazky členů strany Lidové na počest sjezdu KSČ. Po něm vystoupil podobně Alois Neuman – předseda Československé Strany Socialistické . Po něm předseda Strany Slovenské Obrody Jozef Mjartan a nakonec předseda Strany Slobody Michal Žákovič. Strana Socialistická je S.S. – 2.2. a všechny další kombinace těchto čísel. Slovenská Obroda je S.O. – Strategické Operace – nakonec je za ze 22 – Strana – SLOBODA – SVOBODA. Aby to byla pravda tak moje spolupracovnice na ÚV SSM se jmenovala Mjartan – ová. A Michal Ž. – je ten poslední Michal. Alois je Ludvík a Neuman – ová byla moje třídní učitelka na prvním stupni základní školy. Na Strossmayerově náměstí. Bydlela v ulici Farského – dříve ulice Strossmayera. Ve Spartanburgu. S Jozefem Plojharem předsedou Československé strany lidové mě později, samozřejmě. že záměrně seznámili a vzájemně nás představili. Byl tehdy oblečen jako římskokatolický kněz.

Na sjezdu vystoupil také zástupce KS USA jménem JAMES WEST ( Jakub – Yakov – Santiago – Diego – Iago – Jacqueline Lee – Kuba – Jacques – vyslov Žakes atd. ) a příjmení WEST – Západ. I značka cigaret, mimochodem. Vystoupila celá řada zahraničních delegátů a určitě by se našla další souvislost. Taková nějaká podobná “ náhoda „, jako se za chvíli dočtete u XIV. sjezdu.

Všechno o čem píšu, prostě ke sjezdům KSČ patřilo. Vojáci toho využívali a tak se spolu domlouvali. Bez jakýchkoliv kontaktů. Co je důležité je to – a tím opět dokážu že to byl PLÁN – STRATEGICKÁ OPERACE, že kromě toho co jsem už o sjezdu napsal a co má souvislost s Operací Benjamin se zde jedná velmi důležitý moment, který odlišil zcela zásadně XIII. sjezd od XIV. sjezdu. Nebo spíše obráceně, aby byla zachována časová posloupnost. A teď se dívejte jako to přesně a konkrétně probíhalo. Na XIII. sjezdu totiž nebyla zdravice mládeže. Nebo alespoň se nestala součástí protokolu sjezdu. A dokazuje to i to že tehdejší předseda Ústředního výboru Československého svazu mládeže – tmavomodrých košil – MIROSLAV ZAVADIL v diskusi na sjezdu vůbec nevystoupil. Představitel zálohy strany nevystoupil. ČSM prostě nedostalo prostor se prezentovat, ústy svého předsedy. Jeho příspěvek, který měl pochopitelně připravený, byl zařazen mezi tak zvané nepřednesené příspěvky. A po XIII. sjezdu byla z těchto nepřednesených příspěvků dokonce vydána samostatná publikace. Vedle klasického protokolu sjezdu. Proč tomu tak bylo? Určitě okolo toho bylo spousta dohadů – že je málo napravo – nebo málo nalevo – nebo že ho Novotný nemá rád, nebo že ČSM už asi trochu zlobilo v roce 1966 atd. Nic z toho není pravda. Vždyť to byla vedle odborů ta nejvěrnější opora a zdroj pro nové členy a nové kádry , jak učilo “ marxisticko leninské učení „. O co tedy šlo ? Šlo o to zvýraznit zdravici mládeže na nadcházejícím sjezdu – na XIV. sjezdu KSČ. Aby ti, co si mají všímat a všímají si, pochopili zásadní, ale zcela zásadní odlišnost mezi těmi sjezdy. Psal jsem nyní o samostatné knize nepřednesených příspěvků na XIII. sjezdu. Nejzajímavější je poslední strana. Především proto, že jsou tam velmi významní představitelé pozdějšího – za dva roky – obrodného procesu v roce 1968. Smrkovský, Slavík, Šabata, Špaček. Je tam S.O. – Švestka Oldřich. A jména Miroslav Svoboda ( syn Ludvíka Svobody a můj tchán ) a Miroslav Vacek ( náčelník generálního štábu ČSLA v roce 1989 ) . Třikrát anagram Vasil – Vasilek – Vlasák ( Hair ), Vlašín ( Valach ), Vlček ( také i malý Wolf – Wolfram – Ram Baran – Barannikov ). A dvakrát Vojtěch ( Adalbert, Albert a pře zasvěcený na svatého Bartoloměje kostel na Tibera v ROMA ) – Vojta a Vojtas. A za nimi už je Z a to začíná Zavadil Miroslav. Po něm je Závodný z NHKG Ostrava. Odkud přišel i Zavadil do Prahy. A vy víte že NHKG je Nová Huť Klementa Gottwalda, ale také to může být HaK a HaG. – Ha Gabčík a Ha Kubiš. Aby to byla pravda tak po něm jde v abecedě Zeithaml. Cajthaml byl můj spolužák z devítiletky na Strossmayerově náměstí. Bydlel v Heřmanově ulici číslo 1 nebo 3 v našem bloku. Ve stejném domě ve kterém bydlel také bratr matky Karel Gebelt II s rodinou. Zařizovala mu to matka. Stěhovali se dolu do bývalého obchodu v Heřmanově ulici z ulice jménem Krejčího v Libni, Praha 8. A z Heřmanovi se stěhovali do Mladé Gardy – vlastně jen přes nádraží Holešovice Bubny. Kousek. Do toho domu v Heřmanově ulici jsem chodíval i později, když už se strejda s rodinou odstěhoval, protože jsme s Cajthamlem chtěli založit bigbeatovou skupinu. A u nich doma jsme několikrát zkoušeli ( marně – byl jsem ne moc dobrý kytarista). A ještě v tom domě kromě Cajthaml bydlel Černocký. Obě tato jména jsou na seznamu příslušníků československé armády ve Velké Británii za druhé světové války. A ulice Heřman – Herman, byla popsána mnohokrát. Aby to byla pravda tak Zeithaml – komunista pracoval v závodech Wilhelm PIECK závod ČKD Smíchov. Vyráběl naftové motory – machine. A Smíchov je Praha 5 a Wilhelm je VILÉM tedy V.L.M. – B.L.M. Samozřejmě, že vás navedu i na to aby jste si slovo – jméno piecka – přečetli česky. V jeho vystoupení je ještě jeden místní název, kromě Praha. je to MILEVSKO – a to je anagram VASILEK M. Kromě toho ZEITHAML je ZEIT – ČAS – TIME – T.M. a HAML jako HIML nebo LIEHM. Nebo MAHER – latinská koncovka jmen „- IT“. Jako u Mager – Magerit – Madrid. A také „- A“, koncovka u ruských židovských jmen. ZEIT je čas, ale i lhůta – proč asi toto spojení?

A vy si také vzpomínáte, že Einstein pracoval – spolupracoval v ulici VINIČNÁ na DVOJCE s dalším vědcem Geroge Alexander PICK. A na náměstí Míru na DVOJCE bylo gymnasium WILHELM PIECK. Když jsem tam pracoval na OV SSM.

Aby to byla všechno pravda, tak úplně poslední příspěvek měl připravený Ladislav Zonyga. Všimněte si ZEITHAML – ZONYGA zcela nečeská jména. Ten byl z BŘECLAV ( BRECLAV ) a z LOKO – DEPO – Vidíte jeho křestní jméno LADISLAV a to je L.D. a VASIL. LOKO – DEPO VASIL. BŘECLAV je i VACLAV I. A ten zemřel v POČAPLY u BEROUN. A BŘECLAV je i VASILLIEV. Kromě toho je to BRESLAU. Vím, že jde o jiné město – WROCLAW v Polsku. Ale je to to samé. VASILIEV. Česky je ale polská Wroclaw – Vratislav. A tak se jmenuje jeden z mých bývalých nevlastních bratrů – dvojčat. A také se tak jmenovala první dcera mojí matky – Vratislava – která zemřela při porodu, nebo krátce po něm. Podle slov mojí matky. Aby to bylo všechno pravda tak je i BRASLAU město v oblasti VITEBSK v BĚLORUSKU . A důkaz ? BRACLAV je i i sídlo v PODOLÍ na řece BUG ( Jižnij Bug – Bog atd. ) v oblasti VINICA – UKRAJINA. Tady v tom místě založil rabín NACHMAN ( BEN SIMCHA ) dynastii Braclavských chasidů. Za jeho stěžejní literární dílo je považován dvousvazkový LIKUTEJ MOHARAN. Tato dvě slova obsahují všechna důležitá písmena a z nich stejně důležitá slova z mého příběhu. Jak MOHORITA tak EL CHE a i LT i UL. A že je to tak jak píšu dokazuje i to, že Rabín NACHMAN ( NÁŠ MAN – NÁŠ MUŽ ) se narodil v obci MEDZIBIŽ – MEDZI BIŽ – M.B. A ještě MEDZI jako MEZIHOŘÍ a MIŽHIRJE ale třeba i MEDZI LABORCE – zase BASILLY – VASILLY. Náhoda to není také proto, že můj otec, když uváděl počátkem padesátých let údaje o svých sourozencích a rodičích pro ministerstvo vnitra Československé republiky, z důvodu prověřování jeho osoby, tak uvedl pouze jména a roky narození, ale žádnou adresu. Tedy jenom jednu – u svého otce DMITRY MOHORITA a to ulici ve VOLOVÉ – MIŽHORJA. Jmenovala se BOHDANA CHMELNICKÉHO. Právě tato BRACLAU na Ukrajině se stala jedním z míst – sídel Hetmanátu kozáků v době povstání Bohdana Chmelnického v roce 1648 ( srovnej 1948 ).

A LADISLAV ZONYGA byl ŽELEZNIČÁŘ – MODRÁ barva – ŽELEZNÝ a pochopitelně KOLEJE, které patří jak k železnici, tak i ke studentům. Jeho jméno a příjmení figuruje na XIII. sjezdu ve sjezdových dokumentech jako úplně POSLEDNÍ. Úplně na konci.

A Miroslav Zavadil co nečetl na sjezdu svůj příspěvek ? Ten prošel řadou funkcí od XIII. sjezdu. Byl i generální ředitel Čedoku – v době kdy tam pracovala moje budoucí manželka. V době jejího působení v USA – New York. Pak šel na SČSP. Já jsem ho poprvé v životě viděl v nějakém hotelu u Bánské Bystrice v polovině osmdesátých let. Jel jsem tam za kolegou ARTAMONOV ( Artamonov Bussiness – Maxim Gorkij ) na nějaké setkání. I kosmonauté tam byli. A o akci mi řekl BRUNNER. Kolega na ÚV SSM. Aby to všechno byla pravda, tak se na konci osmdesátých let v době té velké změny – JAKEŠ – HUSÁK stal ZAVADIL předsedou ústřední rady ROH ( ROH – ROCH – RUACH – ROG – MYS – CAP – HORN – HRON – CAPPELLO – atd. )

V době konání XIII. sjezdu a po něm se udála řada mezinárodních událostí. Studentské bouře ovládli Západní Evropu, v USA kulminoval odpor proti válce ve Vietnamu a v roce 1968 došlo k Okupaci Československa.

Připomínám že jsem pravděpodobně v době konání sjezdu ( rok 1966 ) potkal v Koulově ulici u hotel INTERNATIONAL ERNESTO CHE GUEVARA. Po jeho návratu z mise v KONGO, přes TANZÁNIE, PRAHA zpět na KUBU a odjezdem do BOLÍVIE. To bylo dříve a není to nyní předmětem mého psaní. Byl v Praze právě v době konání XIII. sjezdu KSČ. Jaro 1966. Proto to připomínám. Bylo to blízko domu, kde žil armádní generál Martin Dzúr a generálplukovník Vasil Valo – můj kmotr ( Rusín – Ukrajinec z Mukačeva ) a generál Ivan Hladík.

10.

A jsem zpět u onoho červnového zasedání v roce 1970, popisovaného v úvodu. A u normalizace, která právě probíhala a u jejího vyvrcholení na XIV. sjezdu KSČ v roce 1971. Sjezd se konal ve dnech 25. květen až 29. květen. Samo o sobě výběr dat je výmluvný – 25.05. – to je den ze schématu 0000 2222 5555. Jde o samostatný příběh tady na mém webu dříve uvedený. 29. květen je i 29. srpen a to bylo datum Slovenského národního povstání. A je to i 31. srpen. To proběhlo devět měsíců před tím, moje neprávoplatné přijetí do KSČ. Více je výše. A je to i 31. říjen – datum -den narození i datum – den úmrtí pruského generálporučíka Willhem Heinrich Horn. VILÉM – V.L.M. – B.L.M. a JINDŘICH a HORN.

XIV. sjezd KSČ zahájil úvodním slovem armádní generál LUDVÍK SVOBODA. První na sjezdu mluvil VRCHNÍ VELITEL Československé armády. Vy již samozřejmě chápete proč. Aby bylo jasné v čí režii se sjezd odehrává. Pak se ujal řízení sjezdu Vasil Biľak. Nastalo standardní přivítání zahraničních delegací a hostů sjezdu.

Mezi mnoha hosty sjezdu byli i zástupci ARGENTINY a BOLÍVIE. Bilak je vítal jako host číslo jedna ARGENTINA a host číslo tři BOLÍVIE ( po Belgie v čele s L.G. – EL CHE. LUIS – LUDVÍK van GEYT ). Před ARGENTINA by musel vítat ANGOLA, a ten, jak uvidíte při dalším čtení, byl přivítán až druhý den. Tedy první ARGENTINA. A vy už víte, že na lodi ARGENTIA proběhla první schůzka C.R. – CHURCHILL – ROOSEWELT. Bylo to ve dnech 9 – 12. AUGUST – SRPEN 1941. Proto byl vybrán jako host na sjezdu v Praze ORESTES GHIOLDI. Jeho křestní jméno začíná s OR – a původ jeho příjmení je italský. Zástupce BOLÍVIE byl ALDO FLOREZ. A vy víte, že FLOREZ je FLORIAN. A ALDO je italské jméno. A proč šlo o jasné informace ? Protože, za tři měsíce po konání sjezdu jsem se už v Moskvě na komsomolské škole seznámil se dvěma Italy. Byli tam pouze DVA. Jeden byl ALDO, křestním jménem a druhý byl VITTORIO – OR ve jméně. A protože to muselo být dokonalé, tak byly oba z italské LOMBARDY – ( L.M.B. ) Jeden z COMO ( to je česky přeloženo ze španělštiny JAK ) a druhý byl z BRESCIA ( zbraně BERETTA – BARET – CAPPELLE ). A moje přítelkyně tam ve škole v Moskvě byla z ARGENTINY a jmenovala se LOMBARDELLI. Příjmením. ALICIA ( ALENA ) ALCIRA křestními jmény. Byla Argentinka. Proč je tak důležitá Argentina a Bolívie. Protože z Argentiny byl ERNESTO GUEVARA. A do BOLÍVIE odjel cvičit “ revolucionáře – guerilleros “ bojovat a také bojovat. Do BOLÍVIE odjel také další ERNESTO. Ten tam jel cvičit vojáky a možná i bojovat. Cestoval přes ARGENTINA. Jmenoval se ERNEST RÖHM. Byl to velitel nacistických SA. NACISTA. Zkušený voják z První světové války. Do Německa se vrátil v roce 1930 a v roce 1934 byl při tak zvané “ Noc dlouhých nožů „, zastřelen. A proč to souvisí ? No byl za prvé ERNESTO a za druhé RÖHM – Tedy i RÓM i ROH i ROG atd. Ale hlavně i MAHER – MOHOR s latinskou ( Itálie ) příponou „- IT “ a ruskou příponou u ruských židovských jmen „- A“ to byl MOHORITA. Aby to byla pravda, tak je to i rusky MAGER-IT. A vy víte, že to je MADRID. Nejdůležitější důkaz souvislosti si nechávám na konec tohoto mého tvrzení. ERNEST RÖHM byl zastřelen MICHAL LIPPERT ( M.L. ). Dne 1. července – 1. JULY 1934 v MNICHOV – BAVORSKO ( M.B. ). Jeho otec byl JULIUS ( JULY ) a matka EMILIA jako můj otec v protektorátu na falešných dokumentech. A jako EMIL MEYER z komunistický funkcionář z MNICHOVA, který byl celkem třikrát zatčen a vězněn nacisty v koncentračním táboře Dachau u Mnichova. Ano je to i DUCHAU. EMIL MEYER byl celkem třikrát zatčen a vězněn a propuštěn a dožil se konce války v Mnichově. A toto je pravda proč ? Protože v Praze bylo v ulici NA PŘIKOPĚ – H.P. po našem – slavné LIPPERTOVO Lahůdkářství. Tento LIPPERT – lahůdkář byl sudetský Němec ze Žatce – okres LOUNY. ( BARANNIKOV, výsadek KOZINA a Vasil Kiš a Grigorij Melnikov).

Aby se na ERNEST RÖHM se nezapomnělo, tak byl MICHAL LIPPERT v roce 1957 odsouzen za tuto “ vraždu “ ze dne 1. JULY v roce 1934 odsouzen k 18 měsícům vězení. V Německé spolkové republice

V Argentinské ulici v Praze 7, Spartanburgu žila moje sestra. se svým prvním manželem B.H. ( Bohumil Hrubý ). Kousek od ní žila v ARGENTINSKÉ ulici sestra manželky ( teta AURÉLIE/ZLATA ) bratra mojí matky KAREL GEBELT II. Té se říkalo teta ERNA. ERNA je německá zdrobnělina ERNESTA. Obě tety – teta ERNA i teta AURÉLIE/ZLATA – byly NĚMKY z H.B. Obec SVOBODNÁ – FRÝDNAVA.

Zpět do sjezdového paláce. Poté proběhlo hlasování o komisích a orgánech sjezdu. Pak následovalo vystoupení Husáka Augustýna. Zpráva o činnosti od XIII. sjezdu. Pak zpráva o činnosti ÚKRK přednesená Milouš JAK EŠ. A čtyři diskusní příspěvky. První Antonín Kapek, druhý Jozef Lenárt, třetí Karel Neubert a čtvrtý Andrej Džupina. Kapek je Praha – Lenárt je Slovensko – Neubert je jižní Morava a Džupina je severní Morava. Ne podle důležitosti osob, které vystupují. Ale podle důležitosti míst v celé hře. Dvakrát MORAVIJA – MÄHREN. ( DER MARCH v latině marchionem Moravie, ve Skotsku město MURRAY – ze slova MORAVIE. Také WYALUSING město v PENNSYLVÁNIA – založené Moravskými bratry a po tomto městě pojmenovaná loď MARINE BENJAMIN LLOYD – COAL HEAVER – To je i CH, ale i HAVEL. LLOYD byl z LIVERPOOL, jako BEATLES. Kteří začínali kariéru v HAMBURG na LABI/ELBE v klubu INDRA. Kromě jiných.

Tak skončil první den XIV. sjezdu KSČ. 25. květen 1971. Pro mne, ale teprve začal. Náhodou jsem byl ten večer doma. Opravdu ne kvůli tomu sjezdu. To opravdu ne. Prostě se nic nedělo. Večer zvoní u nás doma telefon a zvedá ho matka a volá na mě, že to je pro mě. Volají mi ze sekretariátu předsedy ÚV SSM jménem VARHOLÍK. Že mám přijít. Tam a hned. No vymlouvat se na nic nemohu, tak tam jedu. Na Maxima Gorkého, k Jindřišské a Jeruzalémské ulicím. Přivedli mě do kanceláře – zasedací místnosti, kde budu já o 16 let později úřadovat. Ve stejné funkci, jako byl tehdy VARHOLÍK. Tam sedí skupina asi dvaceti mužů a několika žen. Jsou to delegáti a hosté XIV. sjezdu KSČ z řad nedávno ustaveného SSM. HIML ANTONÍN a POLEDNÍK JINDŘICH se na mě usmívají i kývají na pozdrav. Ale jsou tam i další které znám. Většinou okolo 30 let a výše. OTTO MONCMAN, DOCENT PAVEL KUNA ( dnes profesor ) JAN PROCHÁZKA ( se kterým jsem spolupracoval koncem osmdesátých let jako předseda ÚV SSM ) a asi i MICHAL HOCKO a další, které jsem neznal. Je tam samozřejmě HÁJEK JOSEF, předseda MV SSM Praha. VARHOLÍK sedí v čele. Já stojím kousek od něj. A on mi povídá “ Vasil, bielu košel’u máš ?“. Povídám ano. A on zase “ A čierné nohavice máš ,“. Já na to ano. ( Ty z předloňska z tanečních – zcela nenošené. Nosím jen džíny. ) A on zase “ A zväzáckú kravatu máš ?“. A na to já, že nemám. Vtom vstává HÁJEK a sundává si kravatu a podává mi ji a já povídám “ Už mám“. Tím jsem je docela pobavil. VARHOLÍK pokračuje. “ Vasil, zajtra pojdeš čitať na XIV zjazd KSČ zdravicu mládeže“. A obrací se na HÁJKA a ten mi říká buď v tolik a tolik, před FUČÍKÁRNOU – dnes VÝSTAVIŠTĚ. Loučím se a odcházím. Jsem trochu mimo protože, nevím o co jde, kde jsem se tam vzal já a proč zrovna já. Ale protože jsem zvyklý na Kubátovo – vojenské, máš to udělat a máš tam jít a máš tam jet. Tak to beru jako fakt a jedu domů. Ráno si beru kalhoty a košili a kravatu a jdu do Fučíkárny. Měl jsem to pět minut cesty od nás z Antonína Sochora. Zabočil jsem doprava do Farského, přešel Heřmanova a Heřmaňák a přešel do Schnirchova, pak na Veletržní a u Veletržního Paláce doprava na Dukelských hrdinů ( dřívě Bělského ) směrem ke Sjezdovému Paláci. Tam na mě čekal HUGO MAREČEK. Tajemník MV SSM PRAHA. ( později prý ředitel v hotelu INTERCONTINENTAL naproti MSS v ulici 17. LISTOPADU ). Vy už samozřejmě vidíte že to byl HuGo – H.G. Jako Husák Gustav nebo jako HaaG – Nizozemí. A MAREČEK je zase WASILEK, nebo MASARYK.

Co nachystala režie do začátku druhého dne ? Dne 26. května 1971 ? Slova se ujímá Jozef Lenárt. A jako první na co upozorňuje je to, že musí přivítat na sjezdu ještě zástupce ANGOLY. Na kterého buď zapomněli ( schválně ) nebo skutečně dorazil později. To by se mohlo stát, kdyby nešlo o vojenskou Operaci. Prostě měl být přivítán až druhý den ráno. Proč ? Protože se jmenoval ANTONIO ZOLA. A vy víte, že ZOLA byl EMIL. Spisovatel ZOLA. Jako můj otec v disentu v Protektorátu. A jako otec ERNESTA RÖHM. A jako EMIL MYER komunista z MNICHOVA, který byl vězněn v DACHAU. Víte také, ZOLA je Z.L. – LADISLAV ZONYGA – ten poslední na vystupující – nevstupující, ale v protokolu jako poslední uvedený železničář z Břeclavi na XIII sjezdu před pěti lety. Skoro na den přesně. A také, že to je L.Z. – L.C. – EL CHE. Podle návodu, který k tomu podal ten který také odevzdal příspěvek do diskuse do protokolu předcházejícího XIII. sjezdu, podle abecedy, před LADISLAV ZONYGA – ZEITHAML – vyslovujeme přece CEITHAML. A před tím je v protokolu ZÁVODNÝ – to je ten co závodí, ale také ten co zavádí. A před ním už je tam odzadu od ZET jenom ZAVADIL. ZOLA byl ANTONIO. ANTONÍN – velmi důležité jméno v celém mém příběhu.

Tak tím začínal druhý den. A další spojení ? Potvrzení, že šlo vše podle plánu. V roce 1966 se scházím s Ernesto Che Guevara v Praze. Na sjezdu je v roce 1971 z řady všech hostů „vytažen“ na zvláštní , mimořádné místo ANTONIO ZOLA ( EL CHE a EMIL ), protože se o něm mluví zvlášť a mluví o něm Lenárt a ne Bilak, který první den vítá všechny zahraniční delegace a tak je jeho jméno mimo úvodní seznam hostů. V roce 1988 jsou organizovány dny Československé a kubánské mládeže. Tentokrát na Kubě. Zúčastňuji se jich. Jsou v provincii SANTIAGO ( JAKUB – KUBA – DIEGO – JAMES – JAKOV atd. ) v SANTA CLARA. A v provincii GUANTÁNAMO. Tam přímo v BARACOA. Za půl roku na to, v měsíci lednu 1989, přijíždí do Prahy dcera ERNESTO CHE GUEVARA jménem CELIA ( C.L. – EL CHE ) GUEVARA SNARCH. S kormidelníkem lodi GRANMA. Na které kdysi přijeli vzbouřenci z Mexiko na Kubu. Na lodi velel EL CHE. Scházím se s ní dne 26. ledna a ona mi věnuje otcův, na Kubě, vydaný Bolivijský deník. Ve věnování, které do Deníku píše není ani jediné slovo ze slovníku komunistických stran. Ani slovo soudruh nepoužije v oslovení. Píše mi “ PARA USTED VASIL MOHORITA “ – VÁM VASILE MOHORITO. PARA je hebrejsky KRÁVA – CATLE – SKOT. Je to i otcova zpravodajská skupina ARAP a k tomu US TED. A 26. leden je i 13. leden. To zahynuli v roce 1937 V MOJADAHONDA u MADRID/MEGRIT VASILE MARINE a ION MOTA. Byli z fašistické ŽELEZNÉ BRIGÁDY z ROMANIA. 26. leden je i 26. prosinec a to se narodil můj syn NIKOLA a plus dva je to 28. prosinec a to se narodil bratr mojí matky Karel GEBELT II. Samozřejmě, že 26. prosinec je i svatého ŠTĚPÁNA – to byl ŘÍMSKÝ – ROMANO voják. V květnu téhož roku 1989 přijíždí na Kubu GORBAČOV. Po jeho návštěvě je zatčen a z kriminálních deliktů obviněn generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ. Spolubojovník ERNSTO CHE GUEVARA a CAMILLO CIENFUEGOS. V roce 1989 velitel vojenského okruhu ZÁPAD. Vidíte dobře AR a O.S. – Strategické Operace a podle výslovnosti i OR. OCHOA je i jako španělské OCHO – naše OSM. Anglické slovo AWESOME, které znamená i hrůza a má spoustu dalších významů. Je to také OCTO – OCTOBRE. Podle jména osmý, ale číselně 10. – X měsíc. Generál OCHOA SANCHEZ byl vyznamenán titulem HRDINA ANGOLY. Zúčastnil se bojů za nezávislost Angoly proti portugalským kolonizátorům. Ale v roce 1989 jej FIDEL CASTRO a RAÚL CASTRO odsoudí k trestu smrti v loutkovém procesu a v červenci roku 1989 je v kasárnách BARACOA v HAVANĚ popraven. V té době, v červenci 1989, jsem na Kubě – v HAVANĚ i já. Cestou do Nicaraguy. FIDEL se se mnou odmítá setkat a ORTEGA mi podává ruku jen proto, že nemá kam uhnout. Ale nepřijímá mě. I když jsem mu přivezl kompletní vybavení dětského tábora pro děti. Jako dar československé mládeže. Aby to byla všechno pravda, tak byl v té době československým velvyslancem na Kubě jmenován SVOBODA. Který byl předtím velvyslancem v ANGOLE. Na rozdíl od ostatních velvyslanců, kteří byli většinou světové veřejnosti neznámi, měl SVOBODA zajištěnou velkou reklamu. Zajišťoval totiž, jako velvyslanec v ANGOLE osvobození unesených československých občanů – rukojmích – jednou z vojenských organizací působících proti pro sovětskému a pro kubánskému režimu. SVOBODA velvyslanec ( ne můj tchán SVOBODA obchodní rada ) byl se mnou, ve dnech československé a kubánské mládeže v BARACOA – GUANTÁNAMO. Letěli jsme spolu z HAVANY do BARACOA v GUANTÁNAMO malým letadlem. SVOBODA a já. A kubánský doprovod.

Hugo Mareček mi odvádí k pořadatelům sjezdu. A už jsem ve sjezdovém paláci. Tam mi někdo vede, až k místu u pracovního předsednictva sjezdu. Procházíme mezi pionýry, kteří jsou ve všech postranních chodbách, připraveni na pokyn vběhnout do sálu. Tam stojí slečna a pionýr a pionýrka. Čekají na mě.

Vevnitř v sále probíhá sjezd. Po oznámení o příjezdu Antonio Zola z Angoly, předává Lenárt slovo předsedovi vlády – LUBOMÍR ŠTROUGAL. Vy víte, že jméno LUBOMÍR je naší hebrejštinou L.B.M. Základní klíč Operace Benjamin. Také víte, že jeho příjmení je STROUHAL vysloveno v ukrajinštině. a také víte, že moje prababička byla RILLE – což je i STROUHA. Prababička RILLE byla také z VESELÍ, jako STROUHAL. On ale z VESELÍ nad Lužnicí a ona z VESELÍ u Chcebuze. Aby to byla pravda tak je L.B.M. a STROUHA(L) z VESELÍ – VASILI. A narodil se ve stejný den jako moje sestra ANNA – v té době známá pod přezdívkou ANDY. Tedy podle našeho výkladu ve stejný den. On 19. října a to je i 19. března a to je i 16. března. Den narození mojí sestry. A Moravcovou metodou minus dva je to jedno z těch rozhodujících dat v mém příběhu – 14. březen -Albert Einstein a moje teta Aurélie/Zlata Schidlak ze SVOBODNÁ – FRÝDNAVA – okres H.B. Která má sestru ERNESTA, která žije jako moje sestra v ulici ARGENTINSKÁ atd.

Po vystoupení ŠTROUGAL LUBOMÍR následuje přestávka. A režie Operace Benjamin – v tomto případě také režie sjezdu – nasazuje po Štrougalovi další jméno v souvislosti s operací. Jako první po přestávce vystupuje HÁJEK ( německy i HAIN – babička HON, francouzsky BOSQUE – VASCO a anglicky GROVE – VASIL ). HÁJEK VÁCLAV. Že vám to nic moc neříká? Nebyl nikdy tím ve středu zájmů. Byl vedoucím tajemníkem středočeského KV KSČ. Vše o něm, už tady na webu bylo. I s fotografií sídla v té velké budově KSČ, která patřila dříve železničářům a oni se také do ní po roce 1989 vrátili.( To jsem vyřizoval a organizoval já.) HÁJEK mluví proto, že je HAYK – ARMÉN – ARMENIAN – ARMJANIN. A to je i spojení se svatým BARTOLOMĚJ a svatým JUDA TADEÁŠ. Také ale se zakladatelem ARMENIAN CHURCH – GRIGORIJ ILLIMINATOR – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – R.O. – REIDL OTMAR – OPERACE BENJAMIN. A v hebrejštině SVĚTLO a KŮŽE.

První HÁJEK byl nadřízený mého otce u V.S. – Vnitřní stráže. Další HÁJEK byl ministr zahraničí, ve vládě jmenované presidentem SVOBODA. Další HÁJEK byl předseda MV SSM Praha a můj první zaměstnavatel v SSM – jeho partnerem v té době, byl předseda Pražské rady PIONÝRA, také SVOBODA ( můj třídní na Strossmayerově náměstí ve školním roce 1968/69, bytem v HEŘMANOVA ulice ) ) Třetí HÁJEK byl můj trenér v METEOR PRAHA ( bytem v Paláci LUCERNA ) a předsedou jednoty byl SVOBODA ( ten s námi cestoval do BREMEN – NSR – HÁJEK ne ). Moje manželka byla SVOBODA. Z PLZEŇ. A velitel útvaru 3513 HORNÍ POČERNICE, kde sloužil otec v šedesátých a sedmdesátých letech byl SVOBODA. Přímý nadřízený mojí matky na OV KSČ Praha 7 ( na Strossmayerově náměstí ve SPARTANBURGU ) byl HÁJEK.

HÁJEK SVOBODA – H.S. – HOLY SPIRIT ve všech již zde mnohokrát uvedených podobách.

A už je to tady. Proč byl HÁJEK první v diskusi DRUHÝ den. Po jeho vystoupení ohlašuje Lenárt vystoupení L.I.BREŽNĚV. Nepřijel sám. Byl v čele početné delegace. Přijel s ním z Moskvy GRIŠIN – ano jako TOMSKÝ/GRIŠIN NIKOLAI VASIL – autor obrazu, který předával BREŽNĚV na XIII. sjezdu KSČ. Tento byl ale jeho blízký spolupracovník i člen POLITBYRA KSSS. VIKTOR VASIL GRIŠIN – GRIGORIJ – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. Přijel s ním i první tajemník KS UKRAJINY, aby bylo jasné spojení. Jménem PETR a příjmením ŠELEST. To je česky přeloženo z ukrajinštiny ŠUSTĚNÍ – ŠUSTOT. Hebrejsky je to RIŠRUŠ -רשרוש – hebrejskými písmeny na hlavu postavenými podle LENINA je to LMLIM a naší variante LMLUM – LMLVM – Mohorita Vasil Ludmila a Labe Moldava a to je přece Mělník. Byl s ním i tajemník ústředního výboru KATUŠEV . Tedy KATEŘINA – JEKATĚRINA – JEKATĚRINOSLAV – také – CATHARINOSLAV, odkud pocházel otec strejdy Tonda Barannikov. Ale i KAŤUŠE a strejda Tonda sloužil u rakeťáků – Raketového vojska. Pokud si dobře vzpomínám. Ale i JEKATĚRINBURG. A že se orientujeme na JEKATĚRINBURG a cara NIKOLAJE s rodinou potvrzuje to ,že v delegaci byl i stranický šéf právě ze SVERDLOVSK – dříve JEKATĚRINBURG. A aby to byla pravda tak se jmenoval JAKOV. JAKUB – KUBA – DIEGO – JAMES -YAKOV atd. ( později tam byl v této funkci BORIS JELCIN ). A nemohl chybět ani velvyslanec v Československu Stěpan Vasil Červoněnko. KO – je kromě KOLÍN i koncovka u ukrajinských jmen. Mezi jmény členů delegace byla dvě jména PETR a dvě jména VASIL.

Nevšímáme si co říkal a jak ho vítali. To je nezajímavé. Všímáme si toho, že byl L.I. – to je čínské LI a anglické LEE. A že byl Brežněv – jménem, jako první významný vedoucí představitel GRU, popravený Stalinem před Druhou světovou válkou. BERZIN. A že je to i BŘEZINA z Horní Počaply a i BEREZIN z ambasády SSSR koncem osmdesátých let. Byl i L.B. Ludmila a Vasil. Byl i I.L. – jako IL 62 které mě ( marně ) učil pilotovat také maršál, ale maršál letectva POKRYŠKIN o pár let později. A organizoval to ARTAMONOV. A hlavně byl B.I.L. – WILLIAM – VILÉM – V.L.M. a B.L.M. Základní klíč Operace Benjamin. Na konci svého vystoupení předává B.I.L. komunistické straně Československa dar. Tentokrát to není busta Lenina ( jako na XIII. sjezdu ) ale je to obraz Lenina. LENIN NA ULICI V PRAZE v roce 1912. V době konání Pražské konference. Proč vybrali režiséři Operace Benjamin z ruské/sovětské strany – nebo lépe řečeno ze strany jedné ze Tří sester, v tomto případě té ruské/sovětské, tento obraz, jako vzkaz pro zbylé dvě sestry ?

Obraz totiž namaloval malíř příjmením OVEČKIN. A jmény ? Stejnými jako měl sochař TOMSKÝ/GRIŠIN, jehož bustu Lenina daroval Brežněv na XIII. sjezdu. NIKOLAI VASIL – MIKULÁŠ VASIL. Už to nebudu opisovat. Je to uvedeno výše proč. Tedy DVAKRÁT NIKOLAI a VASIL. Malíř byl příjmením OVEČKIN. A připomínám moji babičku BARAN a manžela sestry mojí matky BARANNIKOV a para skupinu vyslanou Moravcem a Palečkem – WOLFRAM – RAM je anglické beran. Aby vše to co píšu byla pravda, tak se malíř narodil ve městě NOVOŠACHTINSK – to jsou NOVÉ ŠACHTY – DOLY – PODZEMÍ a HORNÍCI. Narodil se 4. května a to je i 4. srpna. A je to i – plus DVA – i 6. srpna a to je i 9. srpna. Schůzka C.R. na lodi Argentia v roce 1941. Je to i Hirošima – Nagasaki a narodili se moji DVA bývalí nevlastní bratři, dvojčata. 4. květen je i Moravcovou metodou 2. květen – 02.05. A to je i naše schéma 0000 2222 5555. Dříve popsané. Aby to všechno byla pravda, tak studoval na akademi STROGANOV a v institutu SURIKOV – S.a S. – 22. Jeho jméno a jméno po otci ( stejně jako u sochař TOMSKÝ ) se dá napsat i latinskými písmeny a přesto to bude i v ruštině – H.B. je to rusky a N.V. je to česky, nebo i v dalších jazycích. H.B. – Havel Václav. Nebo Havlíčkův Brod.

To by možná bylo dost jednoduché. O co šlo především? Šlo i o samotnou konferenci, které se zúčastnil Lenin, vyobrazený na ulici v Praze v době jejího konání. Především o datum jejího konání. Konala se podle Juliánského kalendáře, tehdy používaného v Rusku ve dnech 5. ledna až 17. ledna. Za prvé to bylo v době – termínech pravoslavných Vánoc a Nového roku. Ne, nebylo to kvůli tomu že soudruzi měli volno na svátky. Byli to tak zvaní profesionální revolucionáři. Jejich zaměstnáním byl politický boj. V této fázi. Bylo to proto, že 17.01. je i 1775. Rok založení US Army a US Navy a US Marine. V PENNSYLVANIA. K tomu se samozřejmě hodilo i to, že se napřesrok, přesně, narodil AGUSTÝN HUSÁK. Tehdy v UHERSKU – MAGYAR. 1913 – to je i číslo popisné našeho domu v Antonína Sochora 1391 i rok narození Boris Jelcin a sestry mojí matky Alena/Alicia. 5. leden je i 10. leden. A ještě jedno datum bylo později ve stejném termínu a to smrt Vasile Marine a Ion Mota. Dne 13. ledna v občanské válce ve Španělsku v roce 1937. V prvním boji u MADRID/MEGRIT. A aby to ještě mělo další souvislost, tak se dne 5. ledna narodila moje dcera Kateřina – Jekatěrina ( 1978 ). Také to bylo proto, že přesně v té době v Praze působil ALBERT EINSTEIN. Vše k tomu bylo dříve a podrobně. To samozřejmě nebyla také náhoda. Lenin byl v Praze podle historiků podruhé. Poprvé v roce 1900. Pak žil v Mnichově – Bavorsko ( M.B. ) Z důvodu konspirace mu byla zasílána později pošta přes Prahu – přes domácí adresu sociálního demokrata jménem František, a velmi důležitým příjmením – barvou – v mém příběhu MODRÁČEK. Sjezd organizoval Sergio Ordžonikidze – S.O. – Strategické operace. Náhoda nebyla ani to, že jeho vnuk byl tajemníkem ÚV Komsomolu. Byl IOSIF ORDŽONIKIDZE. O.R. je důležité. Přicestoval do Prahy v roce 1989 a s Barylem tajemníkem ÚV SSM ( synem H.B. – Honzy Baryla ze seznamu Ladislavy Besserové na červnovém zasedání ÚV KSČ v roce 1970 ) mě navštívili také na Pražské konferenci, tentokrát to byla, ale konference SSM, Praha – město, ve Sjezdovém paláci ( kde byl i XIII. sjezd KSČ a i XIV. sjezd KSČ a byl tam darován obraz Lenin na ulici v Praze v době konání Pražské konference. Tam kde jsem já přednášel zdravici v roce 1971 ). Jeden z organizátorů Pražské konference Lenina byl i PJATNICKÝ. Stejně tak se jmenoval jeden můj spolupracovník na ÚV SSM. A je to PJAT – PJAŤ – PĚT – tedy i DVOJKA. ( Ten byl ze Slovenska, jménem Dušan Pjatnický ). A proč je to všechno pravda ? Protože nejvíce z delegátů konference v roce 1912, bylo ubytováno v hotelu BELVEDER. Dnes na Milady Horákové, dříve Obránců míru a před tím Belcredi třída. Kam jsem chodíval na pivo a někdy i dolů do MEMFIS bar ( Z MEMFIS byl ELWIS ( WASIL ) PRESLEY ). To nejdůležitější je ale to, že tam, v hotelu BELVEDER pracovala po odchodu do důchodu několik let moje matka. V účtárně. Další delegáti bydleli v hotelu MYŠKA. MYŠKA ( možná MIŠKA ) byl vedoucí mojí manželky když pracovala v CKM SSM ÚV SSM v Žitné ulici ( Alois Rašín a V.Z. Vinohradská Záložna a žito je lipnicovité – a v Lipnici žil Hašek Jaroslav Romanovič ) na Dvojce. Ředitelem tam byl tehdy Mikuláš ( NIKOLAI ) Šutka z Volové. A víte, že MIŠKA je i ruská zdrobnělina pro jméno MICHAL. Tento hotel se nacházel na křižovatce U BULHARA ( BULHARSKO ) . Poblíž Hlavního nádraží. Tehdy FRANZ ( FRANK ) JOSEF I. Dnes WILSON ( HAWASIL ) nádraží. Tam spal i LENIN. Doloženo je to i účtem za jednu noc. LENIN platil tehdy v hotelu MYŠKA celkem 1 korunu 60 haléřů. Náhoda není ani to, a v tom je průběh Operace zcela dokonalý, že se mi můj bratranec PETR Gebelt, po návratu z nevydařené emigrace ozval a dost jsme se vídali. Bylo to přesně v době, kdy se změnila cena jízdného v pražských tramvajích. Vzpomínám si velmi dobře, jak jsme jeli někam do centra – asi na Václavák – tramvají. Já jsem již měl přichystanou 1 korunu a on měl přichystáno jenom 60 haléřů, Právě v té době, přesněji řečeno, přesně v té době, kdy se vrátil se změnila cena ze 60 haléřů za lístek, na 1 korunu. Po ukončení pobytu LENINA vyprovázel na nádraží pozdější pražský primátor VÁCLAV VACEK. A to je i VÁCLAV VAŠEK. Ale i dvakrát VACEK- náčelník generálního štábu ČSLA v roce 1989 a později i ministr národní obrany z KOLÍNA a také můj soused z Bubenské ( přímo naproti kolejím na nádraží Holešovice Bubny a ve stejném bloku s námi ) a spolužák ze Strossmayerova náměstí VACEK. Při jedné z dětských rvaček s ním jsem si poranil ruku a měl ruku v sádře. Na konferenci se omluvil MAXIM GORKIJ ( M.G.). A PLECHANOV. PLECHATÝ se jmenoval spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí, bytem v Antonínské ulici. Byl první předseda LSM v Praze 7. A studoval v Moskvě na Lomonosovově universitě. O našem pozdějším setkání a proč mě vyhledal jsem již tady na webu psal. Název ulice, kde se konference odehrávala je podle Palác HYBERNIA. Můžeme to ale napsat jako BERNIA s hebrejským členem HA BERNIA – H.B. HYBERNIA je latinský název pro IRSKO – R.S.K. – L.S.K. – L X – EL CHE. Hlavní město je DUBLIN – DUB a LN. Název státu je irsky ÉIRE. Irsko má ve znaku má LYRU – strunný hudební nástroj. Irsko datuje svoji samostatnost od 21. ledna 1919. A vy víte, že 21. ledna je i 23.01. a to je 123 – moje rodné číslo. Irsko ale uznala Velká Británie až 6. prosince 1922. Na svatého Mikuláše – Nikolai. Všimněte si roků – 1919 a 1922. Narození mého otce a mojí matky. A dále 22 ve všech obměnách. A vy už víte, že 6. prosinec je i 8. prosinec – 08.12. a to se narodila moje manželka a že je to americkým způsobem psaní dat 12.08 a to se narodil můj otec. A je to i 6. leden – Tři králové a minus dva je to datum narození mojí matky 4. ledna a plus dva je to datum svatby mých rodičů 08. ledna (1949 dva měsíce na to se narodila sestra !) . Atd. Vzkaz britské sestry sestrám. Že je v obraze.

Co je ale zcela jednoznačné a nezpochybnitelné a proč byl režií vybrán tento obraz a potvrzuje to má tvrzení ? LENIN používal v Praze pseudonym MAYER nebo MEYER

Iniciály autora jsou OVN – Ovečkin Vasil Nikolai. A vy víte, že v latině je V a U jedno písmeno. Je to tedy i OUN – organizace ukrajinských nacionalistů. Ne, nejde o tu organizaci. nejde o OBSAH. Jde o FORMU. V jejím čele stály za Druhé světové války, dvě “ osobnosti “ Andrej MELNIK a Stěpan BANDERA. A vy už dobře víte, že MELNIK je i MĚLNÍK, okresní město na jehož teritoriu byly po válce i HORNÍ POČAPLY. A že se tam pěstuje víno – LUDMILA. A hlavně je to na soutoku LABE s VLTAVOU – MĚLNÍK. A to je přece základní klíč celé Operace Benjamin. L.V.M. – L.B.M. Aby to byla pravda tak druhý se jmenoval BANDERA a to je VLAJKA, anebo BANDA – KAPELA – CAPPELLA – CAPPELLI – BARET. Základ pro PO – CAPELY nebo pro CIEPLY a to bude v příštím příběhu. A CAPPELLI jsou i VLASY – VASYL – HAIR. ( FORMAN musical ). Samozřejmě, že je důležité, že iniciály Stěpan Bandera jsou S.B. a jsou stejné jako iniciály Stěpan Bunzák a jako Stěpan Benda. Aby i toto byla pravda, tak se náčelník štábu skupiny KOZINA ( i kůže ) jmenoval Grigorij ( ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. – OTMAR REIDL ) MELNIKOV. Velitelem skupiny byl VASIL KIŠ. A vysazena byla na LOUNSKU – L.N. Kde po Okupaci v roce 1968 sloužil a žil s manželkou Alenou – Antonín BARANNIKOV ( ŽATEC ). Také už víte i to, že v BULHARSKU je město MELNIK. A že to slovo je od MLÝN – MLYNÁŘ – MILLER – MÜLLER – MEYER – MACHAR – MIZERA a hlavně M A Y E R – atd.

Důležité je vědět i to že BREŽNĚV byl označován za UKRAJINCE i za RUSA. Ale při svých vystoupeních používal ukrajinské H místo ruského G. Říkal “ DARAHYJE TAVARIŠČI a ne DARAGYJE TAVARIŠČI.“ Pro něj byl tedy STROUGAL definitivně STROUHAL.

Jeho projevy jsem neslyšel. Jen si na to matně vzpomínám ze zpráv Televizních novin. Už vůbec si nepamatuji, kdy jsem si toho všiml. Jestli to tak říkal vždy, nebo jenom někdy, opravdu nevím.

11.

Brežněv končí svoje vystoupení za mohutného aplausu. A hned po něm, bez přestávky, okamžitě, nastupuje JURAJ VARHOLÍK – i IURAJ VARHOLÍK. I.V. – Ivan a Vasil a Ion a Vasile a Ivan a Václav. Předseda SSM. Už jste si všimli toho zásadního rozdílu ? XIII. sjezd a XIV. sjezd ? ZAVADIL tehdy ani nedostal slovo v diskusi. A odevzdal jen příspěvek do protokolu sjezdu. A tady vystupuje předseda mládeže, dá se říci podle protokolu a zvyklostí komunistické totality na tom nejčestnějším místě mezi vystupujícími. Hned po, slovy tehdejšího tisku, “ nejdražším hostovi sjezdu „. Žádná náhoda. Jeho jmenovec byl totiž americký umělec – MALÍŘ. A narodil se kdy ? Prý se to přesně neví ,ale on si psal, že 6. srpna ve státě PENNSYLVÁNIA ( PITTSBURGH ) – PENN SYLVA – VASIL . Tam co žila ANNA MOHORITA LEMAK, narozená 14. října tedy i 14. března, žijící v GREENSBORO ve WESTMORELAND ( generál Westmoreland byl v době XIV. sjezdu KSČ náčelník štábu US Army, jako v době WWII. generál Marshall ), pochovaná na st. NIKOLAI hřbitově. V PENNSYLVÁNIA kolébce USA, státu kde byly založeny US Army a US Navy a US Marine v roce 1775. S městem WYALUSING ( WASYL ING. ), podle kterého se jmenovala loď na které sloužil BENJAMIN LLOYD jako COAL HEAVER v době Občanské války v USA. A jako náčelník politického oddělení Vojenských staveb který potvrdil moji neplatnou přihlášku do KSČ v roce 1970 – plukovník PENNIGER ( Soňa – Sofia Penniger manželka ). Ale hlavně 6. srpna – a to je i 9. srpna a to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři dvojčata. A 6. a 9. byly shozeny na zemi s červenobílou vlajkou atomové bomby. Ale je to i 12. srpna, podle Moravce. A to se narodil můj otec – 12.08. a americkým způsobem psaní datumů je to 08.12. a to se narodila moje manželka SVOBODA. Aby to byla pravda tak byl ANDY – a to byla právě v té době přezdívka mojí sestry ANNY – říkalo se jí ANDY. Aby to byla pravda, tak byl WARHOL po rodičích RUSÍN. RUSIN je německy pražská čtvrť RUZYNĚ. A můj otec byl RUSÍN – i generál Stěpan Bunzák i plukovník Ivan Mohorita. A i druhý Vasil Mohorita velitel skupiny O.B. – Olexa Borkaňuk. I VASIL VALO. Rodiče WARHOLA pocházeli z vesničky MIKOVÁ, tehdy v Uhersku. Dnes Východní Slovensko okres STROPKOV. Zdeněk MIKA ( matka byla asi MIKOVÁ ) byl ředitelem – dlouholetým – ředitelem ARMÁDNÍHO DIVADLA na náměstí MÍRU na VINOHRADECH – DVOJKA. Znal jsem se s ním poměrně dobře. Sídlili jsme nedaleko od sebe. A nedaleko od Domu železničářů a gymnasia WILÉMA PIECKA. Například. WARHOL byl řecký katolík jako můj otec. Aby to všechno byla pravda, tak jsem i STROPKOV v roce 1988 navštívil. Tehdy mi tam rozhodně žádali, abych jim pomohl přesvědčit státní orgány, že STROPKOV potřebuje KOLEJE – ŽELEZNIČNÍ koleje. Nebyla tam železniční trať. Stejně jako v otcově VOLOVÉ. Pokud si dobře vzpomínám tak mi to otec říkal. Musím to ještě ověřit. Ale ve STROPKOV nebyla. O ničem jiném tam tehdy nemluvili než o potřebě DRÁHY – ŽELEZNICE. ANDY WARHOL měl kromě malování i jiné zájmy. Byl například krátce manažerem ROCK skupiny jménem THE VELVET UNDERGROUND. Ta vznikla v roce 1965 a skončila v roce 1973. Skupina vystupovala i v ve Warholově THE FACTORY a jako součást jeho EXPLODING PLASTIC INEVITABLE. A vy víte že VELVET je SAMET. Byl to prostě návod. Jak to bude vypadat. Samozřejmě, že pod kontrolou TŘÍ SESTER. A tak se také stalo. VELVET UNDERGROUND se ještě jednou sešli v klasické sestavě. A to v roce 1990 – ano vidíte dobře v roce, který je i mým datem narození 19.09. I rokem 1909. Šlo tehdy o jeden benefiční koncert a měl zcela určitě připomenout VELVET i pro nadcházející rok 1991 – ten rozhodující pro pád SSSR a světového komunismu. A tak se také, také, stalo.

A proč je i toto pravda a nic než pravda a jenom pravda? A fakt ? Někdy v době, okolo jednání konání XIV. sjezdu se Strategické Operace – S.O. ŠVESTKA OLDŘICH ( dříve Teplice a Havlíčkův Brod ) odstěhoval z naší vedlejší ulice ANTONÍNSKÁ. Někam jinam v Praze. Kam, to nevím. Ale vím, že byt ve kterém žil, dostal přidělený Juraj VARHOLÍK. Ten tam žil se svoji druhou manželkou ( myslím druhou ). Byla to prý matka slavného českého houslisty V.H. – Václav Hudeček. Varholíka jsem tam několikrát potkal v naší ulici. Museli totiž jednu dobu, kvůli rekonstrukcím v jejich ulici ANTONÍNSKÁ, procházet vnitroblokem do naší ulice SOCHOROVA. Vycházel tedy z domu – kachlíkového domu – na rohu pplk. Antonína Sochora a Farského ( dříve Strossmayerova ulice ) Adresa domu je pplk. Sochora 7. Byl to ten dům ve kterém jsme, jako děti, společně s mým kamarádem, jménem Jirka CHYBA, zapálili popelnice. CHYBA v tom domě bydlel. Vyvrcholením kariéry VARHOLÍKA bylo je ho vyslání na UKRAJINU. Stal se generálním konzulem Československa v hlavním městě Ukrajiny ( USSR ) KYJEV. Tehdy se také říkalo, že jeho syn emigroval do NĚMECKA. A že se později vrátil. Jako můj bratranec PETR.

12.

Po vystoupení Varholíka oznamuje Lenárt, že sjezd přišli pozdravit pionýři a svazáci. Hovoří o delegaci Socialistického svazu mládeže a Pionýrské organizace. A ta vstupuje za zvuků pionýrských fanfár ( trubek – hornů ) do sálu. Byl jsem tam tehdy s jednou kolegyní a pionýrem a pionýrkou v čele celého tohoto ansámblu. Ta moje kolegyně se jmenovala NINA DIBLÍK – OVÁ. A vy víte, že NINA je i NÁNA i NENA – tedy KUKLA. A DIBLÍK je i ĎÁBLÍK. Malý ĎÁBEL. Důležité je i to, že se o několik let provdala za muže jménem MAREK – to je WASIL, v našem systému anagramů. Zaujali jsme místo za pultem na tribuně. První četla ona. Pak já. Potom Pionýrka a nakonec toho všeho, NINA DIBLÍK ještě jednou. Ona tedy DVAKRÁT. Co jsem tehdy četl ? Samozřejmě, že vůbec nejde o celý text. V něm byly pouze dvě konkrétní zmínky. První zmínka byla o REFLEKTOR MLADÝCH. Tedy o pořádném světle – O.R. – hebrejsky světlo. Otmar Reidl – Operace Benjamin. Anglicky REFLECTOR. A druhá zmínka byla o “ spojených mládežnických kolektivech BALICKÝ a BÁRTL z dolu DUKLA v OSTRAVSKO KARVINSKÉM REVÍRU. Víc nic. A vy již vidíte, že BALICKÝ je BASILEK – VASILEK a BÁRTL je BR a LT. BR je auto značka BRUNTÁL. Tam žije teta mých nevlastních bratrů z LT. Jménem Marie – Mařa – UNVERDORBEN, rozená FLORIAN. S manželem Josefem narozeným v ROUSÍNOV – MARIE a JOSEF. A když je to BRUNTÁL tak je to i BEROUN kde žije babička a děda mojí manželky SVOBODA – MARIE a JOSEF BOUDNÍK. ( BEROUN kam patří ty POČAPLY s VÁCLAV I. ) A je to i BRNO, BERN, BREMEN a BRUNNER. Tedy vše co s BR souvisí. BR je i Vojenská rozvědka a LITOMĚŘICE nebo BR jako V.L. – Vasil a Ludmila a Leonardo da Vinci, nebo generálplukovník – V.L. – VALO VASIL můj kmotr ( Rusín ), který tehdy seděl v sále Sjezdového paláce. Co je ještě důležité ? Důležité je to, že to byl důl DUKLA. V DUKLA PRAHA působil v té době plukovník docent Ivan Mohorita z Volové u Chustu na C.R. Dva ze tří králů – IVAN MOHORITA a STĚPAN BUNZÁK se bojů na DUKLE zúčastnili. Otec ne. Ten byl v té době, se skupinou ARAP v týlu nepřítele. V Protektorátu, ale i na území Slovenského štátu. 2 plus 1. A boje na DUKLA připomínal Den československé armády tehdy – 6. října. Vy víte, že se VÁCLAV HAVEL narodil 5. října a můj otec seskočil se skupinou ARAP dne 7. října. A proč je to všechno pravda ? Protože zkratka – oficiální zkratka OSTRAVSKO KARVINSKÉHO REVÍRU byla O.K.R. – OKR. A následujeme angličtinu, jak nás učil A.J. ( Alois – Ludvík – Jirásek svým dílem F.L.V. ). A tak víme, že v angličtině je název barvy OKR – OCHRE. OPERACE OCHRE byl název POSLEDNÍHO plánovaného výsadku do Francie a dále do PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA. V roce 1945. Výsadek byl organizován, tak jako všechny před tím Zvláštní skupinou D při exilovém ministerstvu národní obrany v LONDÝNĚ. Důvody pro výsadek pominuly, tak byl tehdy v roce 1945 zrušen. Jediným příslušníkem výsadku byl vojín VÁCLAV MICHAL. Ten se měl po vysazení ve FRANCII ( FRANK ) dostat v uniformě vojína WERMACHT do Protektorátu a po splnění stanovených úkolů se pozemní cestou vrátit zpět do ANGLIE. Výsadek byl připravován ve spolupráci se SOE. Operace Ochre/Okr byla zrušena co se podařilo navázat radiové spojení s výsadky CALCIUM a BARIUM ( BARIUM je B.L.M a CALCIUM je WASILEK -MASARYK ). V čele skupiny D stál tehdy major KAREL PALEČEK. Později generál a první velitel československého výsadkového vojska ( kde s ním sloužil i generál Stěpan Bunzák v Prešově ). A vy víte i to, že v Německu tuto funkci, zastával před a v průběhu Druhé světové války generál BENNY STUDENT. Skupina D – to je i čtyřka a tedy IV – I.V. – Ivan a Vasil a Ion a Vasile a Ivan a Václav. Nadřízeným skupiny D byl tehdy plukovník, později generál František MORAVEC a britská SOE. ( sídlící v Baker Street – kde žila fiktivní postava S.H. – Sherlock Holmes – Holy Spirit, houslista, od autora pocházejícího ze SCOTLAND – ALBA ). Výsadkář se jmenoval VÁCLAV a MICHAL. A měl mít na sobě uniformu WERMACHT – a to vy již víte, je C. MOHORITA W. S. MOHORITA VASIL VASIL. V překladu je to – 2. MOHORITA VASIL a VASIL. OTEC a jeho OTISK.

13.

Po zdravici mládeže vystupuje KOŽEŠNÍK. Jaroslav KOŽEŠNÍK. President akademie věd ČSSR. KOŽEŠNÍK byl také maršál ŽUKOV. Georgij Konstantin ŽUKOV. Ten byl kožešník profesí. Kterou prý dobře ovládal, než narukoval do carské armády v První světové válce, kde dosáhl hodnosti seržanta – sergeant. V němčině v Německé demokratické republice ho psali SHUKOW – ŠUKOW – WAŠEK.

14.

V červnu po tom všem se vyučím. Udělám i zkoušky v autoškole. A stávám se řidičem 3. třídy. Bezprostředně potom nastupuji do Písnice u Prahy na rychlokurz ruštiny. A koncem srpna odjíždíme spolu s dalšími kolegy z jednoročního kurzu do Moskvy. Sraz máme na náměstí M.G. – Maxima Gorkého v budově ÚV SSM. Odtud jdeme pěšky na Václavské náměstí. Do PALÁCE LUCERNA. Tam večeříme v ČERNÉM KONÍČKU. Ve vinárně v podzemí. A pak už na hlavní nádraží, to je na DVOJCE, a odjíždíme. Co bylo tam v Moskvě, už je ale zase jiný příběh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *