Gotthold Ephraim Lessing. Díl I.

640 zobrazení
TiskTisk

„Lessing je jedním z nejvýznačnějších spisovatelů německého osvícenství. Pro jeho díla ať kritická, náboženská či teoretická je typická ironie vtip a polemika. V polemice používal i argumenty, které by mohli použít oponenti, což mu umožnilo vidět problematiku z více úhlů pohledu. Především v jeho náboženských spisech lze najít toleranci k jiným náboženstvím je u něj patrná víra v rozum.

Jeho dílo provází zájem o německé divadlo, které jeho tvorba, především v oblasti teoretické a kritické, ovlivnila. Jeho vlastní hry nedosáhly významu teoretických prací. V teorii se zaměřil především na kritiku tehdy převládající literární teorie, kde kritizoval především kopírování francouzského divadla a propagoval hledání vzorů v antickém divadle, především pak Aristotela. Dalším vzorem, ke kterému se obracel, byla Shakespearova díla, která v Německu propagoval jako první. Tímto vystoupením proti klasicismu vlastně připravil půdu pro další rozvoj německého dramatu, který v této době nastal (STURM und DRANG).

Jeho vlastní hry se staly jakýmsi prototypem pozdějšího německého buržoazního divadla, resp. žánru tzv. „měšťanské truchlohry“ (německy: BÜRGERLICHES TRAUERSPIEL).“ Tolik česká Wikipedia.

“ Lessing byl mnohostranný básník, myslitel a kritik. Jako přední představitel německého osvícenství se stal průkopníkem nového sebevědomí buržoazie. Jeho teoretické a kritické spisy se vyznačují často vtipným a ironickým stylem a přesnou polemikou. Stylistické řízení dialogu vyhovovalo jeho záměru vždy se podívat na věc z několika stran a také hledat stopy pravdy v argumentech svého protějšku. To se mu nikdy nezdálo jako něco pevného, co by mohlo být posedlostí, ale vždy jako proces přiblížení.

Myšlenka svobody – pro divadlo nad dominancí francouzského modelu, pro náboženství z dogmatu církve – běží celý život jako červená nit. V důsledku toho také vedl kampaň za osvobození rostoucí buržoazie od paternalismu šlechty. Ve své vlastní literární existenci také vždy usiloval o nezávislost. Jeho ideál života spisovatele na volné noze však bylo obtížné prosadit proti ekonomickým omezením. Například v Hamburku selhal projekt „Duetsches Museum“, který se pokusil realizovat v roce 1768 s Johann Christoph Bode.“ Tolik k jeho stručnému hodnocení v německé Wikipedii.

Co ještě kromě těchto jeho na tehdejší dobu velmi pokrokových názorů jej spojuje s tím, co se odehraje v budoucnosti. A řadí jej společně se SCHILLER a GOTHE do trojice tak zvaných německých géniů? Samozřejmě je to souvislost s Operací Benjamin/Bartoloměj. A nyní proč to mohu tvrdit.

Lessing se narodil dne 22. ledna 1729 ve městě KAMENEC v SASKU/SAXONY. Zemřel dne 15. února 1781 v BRAUNSCHWEIG. 22. leden je děleno DVĚMA 11. leden. A to je i 11.01. i 17.07. A vše, co s tímto datem ve všech jeho obměnách souvisí. Nebudu to zase přepisovat. V předcházejícím příspěvku je to velmi podrobně. Jen jedno uvedu. Přesně 01.11. byl můj otec povýšen na plukovníka Československé armády. A je to také rok 1770 kdy začal Vincens v Katalánsku vyrábět „PIEDRA de CHOCOLATE“. Tedy KÁMEN čokoládu. Před tím, než začal v roce 1775 vyrábět i TURRÓN. V roce vzniku US Army a US Marine a US Navy. A vy už víte že PIEDRA je v překladu ze španělštiny KÁMEN. A v KAMENEC se LESSING narodil. Mnohem dříve, než k těm událostem právě popsaným vůbec došlo. A KAMENEC je i KÁMEN, STEIN a STONE. Je to i EINSTEIN, a plukovník STEINER – VESELÝ bytem v KAMENICKÉ na Praze 7. Vojenský velitel z ilegální protinacistické organizace RADA TŘÍ (generál LUŽA a generál BRAUN) a svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. Je to také velmi důležitá součást života GOETHE. Sbírka kamenů, kterou po sobě zanechal čítala tisíce kusů. Mnohé z nich nacházel na území českých lázeňských měst. Kam tak rád jezdíval. Stone je i Roling Stone s MICHAEL JAGGER v čele. KAMENEC LESSINGA je město v Horní Lužici. Asi 35 km severovýchodně od Drážďan. Město leží na úpatí hory HUTBERG. HUT berg je také anglicky klobouk a BERG je BASIL. Rusky ŠLJAPA jako ŠALJAPIN/CHALIAPIN a italské CAPPELO. Ano spojení na CZAPLI-CIEPLICE-CHAPLE-ČAPLI-CHAPEL-KAPLE-KAPLICE-KAPELITZ atd. To vše už tady bylo. A protože je HUTBERG HUT a HORA tak je třeba připomenout španělskou pokrývku hlavy GORRA. Město je na severu charakterizováno mírně zvlněnou plání a v místní části HENNERSDORF má povahu středohoří. V místě jsou potoky jako LANGE WASSER (DLOUHÝ WASIL) a řeka SCHWARZE (WAZIL CHE 2) ELSTER (Černý Halštrov- C.H. – CHE). V Kamenci je kostel svaté ANNA a svaté MAŘÍ MAGDALENNA a svatého JUST. Moje babička a prababička a teta byly ANNA ale hlavně sestra byla ANNA MARIE. MARIE byl babička A vy vidíte, že město je u HENNERSDORF a babička byla HON nebo HAN/HAHN. A je to i HENN i HAIN. JUST je španělsky vyslovené CHUST. A to je město, kde maturoval docent Ivan Mohorita. Z Volové u Chustu. Jeden ze Tří králů. A samozřejmě je to i můj spolužák a přítel ze třídy a z praktické výuky v učení automechanikem u Vojenských staveb, JUST František. A italsky je JUST – GIUSTO. Tehdy to byl KAMENZ, MARGRAFTUM OBERLAUSITZ – HORNÍ LUŽICE. Tedy i historické území obývané Slovany. A také majetek českých králů. V minulosti. Narodil se v roce 1729. To je i rok 1972. Rok, kdy jsem ukončil školu v Moskvě. Rok kdy do Moskvy v době kdy já jsem tam studoval přijel prezident USA RICHARD NIXON. Bývalý viceprezident prezidenta EISENHOWER. Generála EISENHOWER. A také tam přijel FIDEL CASTRO. V době, kdy jsem tam byl. V červnu 1972 jsem byl na praxi v NOVOSIBIRSK – NIKOLAJEV. A seznámil jsem se tam s baletkou černou a bílou LABUTÍ z Labutí Jezero autora P.I.Č. Španělsky LAGO de los CISNES. – EL CHE. V červnu 1972 jsem dostal od své argentinské přítelkyně Adriana-Alice-Alena dárek. Gramofonovou desku s písněmi MERCEDES SOSA. Ten rok 1972 jsem také v prosinci cestoval přes VÍDEŇ do MILANO a COMO a BRESCIA a BENÁTEK-VENEZIA. Lessinga křtil jeho dědeček GOTTFRIED FELLER. Dne 24. ledna 1729. Dva dny po jeho narození. Jeho otec byl Johan GOTTFRIED LESSING. Jeho otec a otec jeho matky měli stejné křestní jméno GOTTFRIED. Stejně jako FRIED byl můj spolužák ve třídě na základní škole. Ivan FRIED. Jeho matka byla vězněna v koncentračním táboře a byla přeživší HOLOCAUST. FRIED se vyslovuje FRÝD. Jako FRÝDNAVA (H.B.) odkud byly sourozenci Šidlák-Schidlak. AURÉLIE, která se stal manželkou mého strýce Karel Gebelt II a EMILIE a ERNESTA. A jeden bratr JAN/HANS tedy i HONZA i JOHANN. Proč o ještě nich píšu se dozvíte později. U FRÝDEK MÍSTEK v katastru MORÁVKA seskočila skupina WOLFRAM (kapitán OTISK) dne 14. září 1944 a to je nedaleko FRÝDLANT, kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE. Přesně 25 kilometrů od nich, vzdušnou čarou, u ČADCA, katastr MAKOV seskočila dne 7. října 1944 skupina ARAP (kapitán BĚLAVSKY) s mým otcem. A společně s toto skupinou v tomto prostoru za Druhé světové války určitý čas operovali společně. Aby vše bylo pravda tak můj otec ještě později přímo ve Frýdek Místek sloužil. Tamější posádka byla jediná, která použila při okupaci v březnu 1939 střelné zbraně proti nacistům. Otec tam byl posádkou ve druhé polovině čtyřicátých let. Odtud jezdili na Slovensko k potírání tak zvaných BANDEROVCŮ. Připomínám že OSTAP BANDER O.B. je i hrdina románu „12 křesel“ v češtině (12 ŽID LÍ). IlF-Petrov (to je i část města BRNO) Bandera je i Vlajka-Vasilij v češtině v překladu ze španělštiny. BANDA je KAPELA.

Matka JUSTINA SALOME FELLER. (1703-1777). Matka Lessing byla JUSTINA. Tedy i JUST-CHUST. ( a ADJUSTACE, o které bude řeč později) A SALOME je anagram WASIL. Otec Lessing byl představitelem luteránského pravoslaví. Zpočátku jej otec vyučoval sám. V pěti letech byl schopen číst Bibli. Pak měl soukromého učitele jménem CHRISTLOB MYLIUS (CHRIST a L.B. – LABE-ELBE-ELBA atd. a WASIL). Se kterým zůstal v přátelském vztahu i po studiích. Pak začal studovat veřejnou latinskou školu. A protože výuka ve škole nesplňovala předpoklady pro výjimečně nadaného žáka odeslal jeho otec v roce 1737 žádost kurfiřtovi, aby mohl navštěvovat knížecí školu AFRA v MÍŠNI. AFRA MIESSEN – AFRA MÍŠEŇ. Tam pak v roce 1741 pak složil na výbornou zkoušky a na tuto školu a byl přijat. Rektorem školy byl v té době Theophil GRABENER. Studoval díky stipendiu rodiny von CARLOWITZ. Studovat začal dne 22. června 1741. Toto datum se stalo dvě stě let poté dnem napadení SSSR Hitlerovským Německem. Přesně 200 let. Může to ale být i rok 1971 podle našeho „kalendáře“. A to je rok, kdy jsem do před chvílí vzpomínané školy do Moskvy odcestoval.

Gymnázium, do kterého Lessing nastoupil bylo jedním ze tří gymnázií pro nadané studenty založené MORITZ SASKÝM. Bylo to v letech 1534 až 1550 namísto klášterů. Afra Miesen byla založena v roce 1534. Jméno získala podle místa umístění v místech, kde byl kostel svaté Afra. Kostel svaté Afry im FELDE ve FRIEDBERG kousek od AUGSBURG byl postaven podle tradice na místě její popravy. VENETIS FORTUNATUS (V.F.) významný básník MEROVING období zmínil svatou AFRA a místo jejího uctívání poutí ve FRANKISH EMPIRE. FRANCKÉ ŘÍŠI. Nebo i říši FRANKŮ. Kostel byl zničen v roce 955 během invaze MAĎARŮ-UHRŮ-MAGYAR. AFRA byla kanonizována papežem ALEXANDEREM II v roce 1064. A my víme, že MÍŠEŇ může být také město MÍŠŮ-MICHALŮ. FRIEDBERG je FRIED a všechny jeho podoby, které tady byly před chvílí. Básník má stejné iniciály jako jeden z dvou mých bývalých nevlastních bratrů. A stejně měla jeho starší ale zemřelá sestra V.F. Vratislava Florián nebo Vratislav Florián. Básník hovořil o říši FRANKŮ. A tak se jmenovala po svatbě sestra prvního manžela mojí matky a otce právě teď zmíněného V.F. Teta JENNY se jí říkalo. Byla FLORIÁN-FRANK. ALEXANDER II. papež kanonizoval AFRU v roce 1064. Za několik řádků bude více o roku 1604. Podrobně. Teď jenom připomínám že je to i 16.04. Datum seskoku Otmar Reidl Operace Benjamin v roce 1941 (1919 a 1991). A také víte, že to je i 19.09. a 1909 a další podoby těchto dat. Tedy moje datum narození a svátek ZITA. Také jeden ruský car byl ALEXANDER II. Byl to předposlední ruský car. Narodil se ve stejném roce jako KAREL MARX 1818 ale zemřel od DVA roky dříve než KAREL MARX. Byl zavražděn v roce 1881. KAREL MARX zemřel v roce 1883.

Kdo byl nejslavnější představitel rodiny von CARLOWITZ, té rodiny, která financovala studium LESSING na AFRA MIESSEN? Hans Carl von Carlowitz, vlastně JOHANN HANNSS CARL von CARLOWITZ se narodil 24. prosince 1645 v OBERRABSTEIN (u CHEMNITZ-SASKÁ KAMENICE v češtině. OBER RABSTEIN je O.B. a STEIN-KÁMEN)) a zemřel dne 3. března ve FRAIBERG (VOLNÁ či SVOBODNÁ hora, jako FRÝDNAVA, FRÝDEK, FRIED, FRÝDLANT). Byl to administrátor dolů v Krušných Horách a také účetní. Byl i radním. Napsal SYLVICULTURA OECONOMICA, (SYLVA je VASYL a PENNSYLVANIA kde žila ANNA MOHORITA LEMAK a kde se zrodily armády USA a samotné USA ve PHILADELPHIA. Iniciály názvu knihy jsou S.O. – Strategické Operace).) což bylo první v dějinách vůbec dílo o lesnictví a je považován za zásadního tvůrce lesnické koncepce udržitelnosti. Narodil se do čtvrté generace CARLOWITZ žijících na hradě RABSTEIN. Jeho otec byl hlavní saský lesník GEORG CARL von CARLOWITZ. Od roku 1659 navštěvoval HANNSS Evangelic luteránské gymnázium které v té době bylo silně ovlivněno duchem humanismu. Rodina se podílela na správě lesů a dolů v saských Krušných horách.

HANNSS Von Carlowitz studoval právo a politologii na univerzitě v JENA (i české JÉŇA i italský přístav JANOV-JENÍKOV-GENOA), a to v letech 1664/1665. Učil se cizí jazyky a věnoval se studiu hornictví a studiu dalších věd. V letech 1665 až 1669 cestoval po Evropě. V roce 1666 byl svědkem požáru v LONDÝNĚ. Byl dokonce tehdy v LONDÝNĚ na nějaký čas uvězněn, protože vyšetřovatelé požáru vyšetřovali jako možnou příčinu požáru i žhářství způsobené zahraničními agenty. Požár byl od 2. září 1666 do 6. září 1666 (2. září byl konec Druhé světové války v roce 1945 a 6. září je i 12. září, kdy se narodil syn mé sestry ANNA MARIE s iniciálami M.G. 06.09. je i 06.04. a to se narodil můj děda KAREL GEBELT I. i 12.04. je to krát DVĚ, a to byl let Iurij Gagarin – I.G. – EL CHE ). Před tím byl v Londýně požár v roce 1133 a 1212. POŽÁR ZPŮSOBIL PEKAŘ. BAKER jako BAKER STREET a jako španělsky HORNERO. A BAKER jako anagram BASIL-VASIL. BAKER zapomněl uhasit oheň – O.R. v PECI-HORNO. Před požárem připravil český grafik a rytec jménem V.H. Ano V.H. – VÁCLAV HOLLAR řadu pohledů na město, které přestalo v důsledku požáru existovat. Jeho práce byly použity při rekonstrukci města a také jsou svědkem, jak město před požárem vypadalo. Jeho jméno HOLLAR je s ruským L, které je postavené na hlavu – Л – jako latinské V. VÁCLAV HAVVER-HAWEL-HAVEL. I HEVER-JACK, důležitá potřeba pro automechaniky. V případě nápisu na mauzoleu LENIN v MOSKVĚ je použit takový typ písma azbuky, že to ruské L je přesně jako latinské V postavené na hlavu. Jak LENIN říkával o argumentech svých oponentů v diskusích. A vy už víte, že ten nápis na mauzoleu v ruštině je vlastně, když ho otočíte na hlavu a čtete jenom souhlásky V.H.H. Podívejte se na něj. HA VÁCLAV HAVEL.

Samozřejmě, že jsem na místě vzniku požáru v Londýně byl. A fotil památný obelisk. I místo, kde stála pekařova pec – HORNO-OVEN. Zveřejnil jsem to myslím na Facebooku.

Von CARLOWITZ poté pokračoval po cestě po Evropě. Navštívil Francii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Itálii, Rusko a Maltu. V té době pochopil že dřevo je v Evropě velmi důležitou a vzácnou surovinou. Tehdy vyšla kniha JOHN EVELYN v Londýně a v roce 1669 přijal král LUDVÍK ve Franci moderní lesní zákon. I z těchto poznatků vycházel při psaní své knihy. SYLVICULTURA OECONOMICA. V roce 1677 byl jmenován zodpovědným administrátorem za těžbu v dolech na úpatí KRUŠNÝCH HOR – ORE MOUNTAINS, kde se těžilo STŘÍBRO-SILVER. V té době tam pracovalo deset tisíc horníků. Zodpovídal i za krušnohorské lesy. Žil a pracoval ve městě FREIBERG kde také dne 3. března 1714 zemřel. A je tam také v kostele svatého PETRA pochován. ORE – železo, ferro, železnice, Ferrovia. A O.R. Otmar REIDL Operace Benjamin/Bartoloměj. A SILVER je zase VASIL ale také dvě skupiny vysazené na území protektorátu – SILVER A a SILVER B. A vy už víte, že ve skupině SILVER A byl ALFRÉD BARTOŠ (BARTOSCH, BARTOLOMĚJ) který byl ze SEZEMIC na jejichž katastru jsou POČAPLY. U PARDUBIC a u LABE-ELBE. Von CARLOWITZ jsou i KRALOVICE. Tam sloužil manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE narozené v roce 1931 po jeho přeložení z Prahy. Bydleli v Žatci. Okres LOUNY – L.N. Plukovník Antonín Barannikov. A také víte, že je místo na území Polska, které je ruským územím. Jmenuje se KÖNIGSBERG, česky KRÁLOVEC. A asi ještě nevíte, ale to přijde za chvíli, že manželka LESSING v době, kdy se s ní oženil byla vdova. A jmenovala se EVA KÖNIG. A v KRÁLOVCI se narodil a žil a také zemřel další z významných myslitelů. IMMANUEL KANT. I.K. EL CHE. Který se narodil v roce 1724 a zemřel v roce 1804. Samozřejmě, že tušíte, že i se mnou nějaký KÖNIG pracoval. Ano v Praze na MV SSM. Pokud mě paměť neklame byl Petr. Von CARLOWITZ žil a pracoval ve FREIBERG. Srovnej s místem kde stál kostel svaté AFRY jménem FREIBERG, kde je gymnázium, které navštěvoval LESSING.

Zpět k LESSING. V roce 1746 odešel studovat Universitu do Lipska. (U.L.) Rok 1746 je zase i rokem 1974. To byl rok, kdy jsem nastoupil na základní vojenskou službu do kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích (VÚ také 6174) v kraji U.L. – Ústí nad Labem. Je to ale také rok úmrtí maršál ŽUKOV (anagram KOŽVA – jméno GULAG, kde byl vězněn můj otec a také Admirál ŽUKOV. Také výrobce tabákových výrobků v Rusku v 19. století. Vzpomínaný TURGENĚV v jeho knize Lovcovi zápisky.). Univerzita, na kterou nastoupil Lessing se jmenovala U.L. Imatrikuloval dne 20. září 1746. 20. září je datum mezi mým datem narození dne 19. září (svátek ZITA) a datem narození druhého manžela mojí sestry a mého přítele a spolužáka z učení UHER-UHR-MAGYAR dne 21.září (svátek Matouš, Matthew – můj velitel roty na vojně ve VÚ 6174 byl Matiášek.). Ten den 20. září má svátek OLEG – EL CHE. Ale také OLGA. Havlová na rozená dne 11.07. Zpočátku studoval na žádost svého otce teologii. Pod vlivem svého přítele Mylius se začal věnovat poezii a divadlu. V roce 1748 přešel na lékařská studia a 20. srpna téhož roku začal studovat na univerzitě ve Wittenberg. V listopadu 1748 se přestěhoval do hlavního města Braniborska BERLÍN. Pracoval v VOSSICHE ZEITUNG. V roce 1750 se tam setkal s VOLTAIR. VOLTAIR je VOL a TAIR. Je to také V.R. a L.T. a je to také V.L. a L.T. a tedy i L.B. – LABE-ELBE-LUDMILA a BASIL. A LITOMĚŘICE a LITVA.LATVIJA. V roce 1751 opět studoval ve Wittenberg. Začal studovat i filozofii. Přednášeli mu. Johann Heinrich MARTI poetiku. MARTI byl slavný kubánský revolucionář a básník JOSÉ MARTÍ. A Heinrich je Jindřich. Martin Hassen, etiku. Hesse je země kde je Frankfurt, rodiště Goethe. a také je to Hess Rudolf, který odletěl do SKOTSKA-ALBA a přistál u GLASGOW (rusky je to anagram WAKZAL G). Johann Daniel Ritter historii. Ritter se stal generál Rytíř, po zakuklení. Jeho původní příjmení byl Richter. Což není překlad slova Rytíř. Ale Rytíř je německé Ritter. Narodil se ve V.M. Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí. Kde můj otec pracoval před Druhou světovou válkou na opevněních. DANIEL je i název jednoho izraelského kmene a města řeky v Izraeli – DAN a další DON, DONAU, a DNěstr, DNěpr . Daňhel byl můj spolupracovník na ÚV SSM. Georg Wilhelm Kirchmaier řečtinu a literaturu. Kirchmaier je jako Thomayer a jeho nemocnice v Krč. Slovní hříčka TO MAYER KRČ MAIER. Samozřejmě, že jde o všechny další podoby jména-příjmení MAIER-MAYER. Karl Gottlob Sperbach filozofii (GOTT a L.B.). Georg Friedrich Baermann (B.M) a Johann Wilhelm (VILÉM – B.M.L.) matematiku. Georg Matthias Bose (G.M. BOS – Strategická Operace Benjamin a zase Matiášek) fyziku a Johann Wilhelm von Berger (a zase VILÉM a BASILLY) rétoriku.

Na medicíně byli jeho učiteli Georg August Langguth, Abraham Vater, Daniel Wilhelm Triller (TRI – TRE atd. a zase DAN-DON) a zase VILÉM – B.M.L.) a Georg Rudolf Böhmer (B.M. a také BÖHMER jako GEORG RUDOLF ČESKÝ)). Dne 29. dubna 1752 získal Lessing doktorát magistra sedmi svobodných umění. Pravděpodobně s prací o španělském lékaři a filozofovi Juan HUARTE.

29. dubna je i 29. září. A to je minus DVA i 27. září. A to je i 21. září. A to se narodil druhá manžel mojí sestry UHER-UHR-MAGYAR. Rok 1752 je přesně 200 let před rokem 1952. Rokem mého narození dne 19.září. Stal se magistrem SEDMI svobodných umění. Krátce před SEDMILETOU válkou. O „SEDM“ čehosi toho zde bylo napsáno podrobně dost a dost. Wikipedia píše že pravděpodobně vypracoval závěrečnou studijní práci o španělském učenci jménem JUAN HUARTE.

JUAN HUARTE de SAN JUAN. Narodil se v dnešní francouzské části historické país VASCO. V DOLNÍ NAVARRA. Pocházel ze šlechtické rodiny. Španělsky HIDALGO. V letech 1552 až 1558 studoval humanitní a filozofii na univerzitě v BAEZA (přijde později B.Z. na řadu BACH ZELEWSKI) a medicínu na UNIVERZITA v ALCALA.

Pobýval v několika španělských městech: HUESCA (vyslov VUESKA-VASKA) předpokládá se, že byl radním v GRANADA. Svou odbornou praxi začal jako lékař v TARANCON (v letech 1560 až 1570) a od roku 1571 žil v BAEZA a LINARES, kde koupil dva domy (B.L.). Dr. Huarte byl jmenován titulárním lékařem BAEZA. Královskou radou FELIPE-FILIPA II. v roce 1572, a praktikoval až do své smrti.​

Oženil se v roce 1562 s AGEDA de VILLALBOU (zase L.B a ještě jednou L.B.) neboli VELASCO (VASILEK), se kterou měl SEDM synů: čtyři dcery a tři syny; Manželka a jedna z jeho dcer zemřely před ním. Je pohřben v kostele Santa María de LINEARES. VILLALBA je po našem shodné se jménem jednoho kolegy ve škole v Moskvě. Byl z CHILE. Jmenoval se MIQUEL VILLALOBOS. Důležité je to, že přicestoval do Prahy vzápětí po ukončení školy, ještě před 11.září 1973, před převratem PINOCHETA AUGUSTA. Tehdy jsme se v Praze setkali a pak už jsem se s ním nikde setkal. Abych byl přesný setkali jsme se v motelu STOP PRŮHONICE, po nějaké akci MSS. V Moskvě mu dali krycí jméno FILIP. FELIPE. Krycí příjmení jsem neznal. Samozřejmě, že VILLALBA a VELASCO je kombinace V/B.L. ELBE-ELBA a EL ALBA – jak vévoda z ALBA, tak i SCOTLAND – SKOTSKO-VOLOVÉ a VASILEK.

Juan Huarte byl autorem famózní knihy jejíž název se překládá jako “ Zkoumání rozumu pro vědy“. Španělsky je to  “ Examen de ingenios para las sciencias “ Kniha byla poprvé vydána v roce 1575 v BAEZA, Juan Bautista de Montoya( L.B.M). Byla vydávána po celé Evropě a byla přeložena do více než padesáti jazyků. Byla i terčem kritiky Inkvizice a musela být autorem přepracována. Datum jejího vydání dne 24. února je ve Španělsku Den psychologie. Její autor je ve španělském univerzitním prostředí považován za patrona psychologie. A souvislost? Konkrétní přijde na řadu za chvíli. Důležité je vědět, že šlo o světoznámou osobnost. Ale jenom v určitém prostředí. Především mezi lékaři, psychiatry a psychology. Také víte, že důležité postavy v celém příběhu byli lékaři. A to lékaři se zkušeností léčením ve válkách a podobných mimořádných událostech. Jako účastník Španělské občanské války MUDr. František Kriegl, a války v Indii a Barmě, předseda Národní fronty v roce 1968 se sídlem v ulici pojmenované po ŠKRÉTA KAREL. Praha 2-DVOJKA. (vydržte bude toho víc o tomto malíři) Profesor MUDr. Vladimír Baláš účastník války v KOREJI. Přednosta kliniky Praha 2-DVOJKA. Jako náš soused v domě Antonína Sochora 4/1391 prof. MUDr. Hanuš Kafka, přeživší HOLOCAUST. Přednosta kliniky Praha 2-DVOJKA. Který po Okupaci v roce 1968 emigroval do NSR a žil pravděpodobně v DÜSELDORF. (DIESEL je palivo do aut vím jako automechanik) Jako profesor MUDr. Tomáš Trávníček úřadující místopředseda Národní fronty a jeden ze studentů zatčených dne 17. listopadu 1939 a vězněný v koncentračním táboře SACHSENHAUSEN u řeky HAVEL, ORANIENBURG-BERLIN- O.B. A jako MUDr. Ernesto Che Guevara. Čtyři posledně jmenované jsem znal osobně.

Obsah je tedy nesmírně zajímavý. Ale zabránit atomové válce a střetu mezi ZÁPAD – VÝCHOD mohlo jenom přísné a přesné dodržování postupného předávání si informací. A vy už víte že historická země, na pomezí Francie-Španělsko, kde se narodil slavný Juan de Huarte se jmenuje VASCO. A čte se jako BASCO. V češtině BASKO. A že to je jedna ze zdrobnělin jména VASIL-VASILY. A že k tomu i vydali v SSSR knihu. VASKA TRUBAČOV. To je i TRU ale mohl to být i HORN-ROH-ROG-ANGLE. I když to byla trubka k troubení pokynů. A vy víte, že troubení na vojenskou trubku sloužívalo i jako důležitý spojovací informační prostředek. Tedy SIGNÁLNÍ. Jako třeba signální systém vlajkami generála ALBERT MYER v USA (byl to lékař-doktor) Narodil se 20.září 1828 (mezi 19.09. a 21.09.). A zemřel 24. srpna 1880 ( 24.08. je i 12.08. a 08.12.) Po něm je pojmenovaná FORT MEYR ve VIRGINIA. Neplést s FORT MEYRS. V LEE COUNTY. FLORIDA. Je to i anagram MEYERS jako signály MORSE-anagram WASIL. Jako signály MOBIL – M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. VASKA, tedy já, byl zúčastněn v této VELKÉ HŘE jako SPOJENÍ. Stejně jako můj otec byl za Druhé světové války cvičen jako spojař a moji dva bývalý nevlastní bratři byli spojaři. A bratranec KAREL GEBELT III. byl spojař. Aby to byla pravda tak se místo narození JUAN HUARTE nacházelo v provincii Dolní NAVARRA. A do školy na Strossmayerovo náměstí se mnou chodil starší spolužák jménem NAVARA. Byl Franta. A bydlel v HEŘMANOVĚ ulici. Okna měli na náměstíčko ŘEZÁČE Václava. Rusky bychom mohli napsat RUBAČE (RUBAT) Václava. Proč to píšu? To uvidíte za chvíli.

A proč ještě je to pravda? Protože JUAN HUERTA DE SAN JUAN zahájil lékařskou praxi v TARANCÓN – TAR (1560-1570). Jméno města TARANCÓN v CASTILLA LA MANCHA má mnoho interpretací, a neexistuje shoda na přesné interpretaci. Existuje několik názorů. Je to názor D. Trifón Muñoz Soliva (TRI a VASIL), který byl knězem, který předpokládá, že název města má hebrejské kořeny a dává mu význam podobný „Věž kněze“. Další autor, José Torres Mena, (také TOR a můj přítel a spolužák z CHILE v Moskvě MOISÉS LA BRAŇA MENA (M.L.B.), který přijel do Prahy na jaře 1989 a setkali jsme se) vidí odvození názvu slova „TARANCÓN“ od hole která byla překřížena-zkřížena u bran Arco de la Malena, (MALENA by byla bývala ALICE/ ALENA, kdyby se mnou po ukončení studia na škole v Moskvě odcestovala k nám do Prahy nebo já s ní do Argentiny a vzali jsme se. Byla by Mohorita Alice/Alena. M.ALENA. Nebo je to později moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2-DVOJKA jménem MILENA příjmením HORKÁ/HORKYJ/GORKIJ -M.G. Říkali jsme jí MÍNA – souvislost s LESSING přijde později) aby se tak zabránilo průchodu nepřátel. Heliodoro Cordente (HELIODOR PÍKA a také ELIODORO PUCHE básník z LORCA) tvrdí, že název města pochází z Tarancio nebo cambronal, což je hojně rostoucí rostlina ve stepi Castilla – La Mancha. Tvrdí že již v „Cantar del Mío Cid“ bylo řečeno „pole Taranz“, odkazující na životní prostředí tohoto místa. CID je španělský národní hrdina který bojoval s MAURY. Narodil se v BURGOS-BASIL-G-CHE a žil zemřel ve VALENCIA (VESELIN) v roce 1099. A to už víte- 19.09. 1909 a 16.04. i 16.06. atd.atd.atd. Posledním, koho španělská Wikipedia uvádí jako znalce na název města TRANCÓN je E.BASCUAS. Podle něj je název TARANCO a TARANCÓN paloevropského základu odvozené od indoevropského kořene TER – což je v angličtině RUB a DRILL. A ve španělštině FROTAR, PERFORAR. Jak je to tedy se stále se opakujícím TER-TREE-THREE-TOR-TUR v mém příběhu? A kdo to říká, že to je právě tak? Kde to E.BASCUAS zjistil a jaké jsou kořeny a zdroje jeho bádání? To ponechám na odbornících, kdyby se tím chtěli zabývat. Samozřejmě, že ke svému názoru došel na základě studia historických dokumentů, literatury. EDELMIRO BASCUAS LÓPEZ se narodil v CASTROVERDE, LUGO, GALICIA, dne 15. dubna 1931 a zemřel dne 10. února 2011 v LA CORUŇA. Wikipedia říká že to byl španělský TEOLOG a LINGVISTA. Vystudoval na semináři v MONDOŇEDO. Později v tomto semináři vyučoval řečtinu a francouzštinu. V roce 1957 absolvoval teologii na Univerzitě v SALAMANCA. V roce 1968 absolvoval studium klasických jazyků na univerzitě v MADRID. Pracoval poté jako profesor řečtiny na středních školách ve VALENCIA a na IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL v LA CORUŇA. Spolupracoval s odbornými časopisy jako je VELEIA, ESTUDIOS MINDONIENSES, STUDI CELTICI, PALEOHISPÁNICA a VERBA.

​Začnu pěkně odzadu. Slovo RUB znamená v různých významech a různých jazycích naše české TŘÍT a také tu druhou stranu která není vidět. Rub oděvu například. (V našem výkladu je to ale i L.B. Klíčové spojení v Operaci Benjamin.) Tedy něco, co NENÍ VIDĚT. Je to skryto. ODVRÁCENÁ STRANA (S.O.), například. U nás se toto slovo RUB používá u oděvů. Které šijí krejčí – Bilak Vasil například. A švadleny, původní povolání mojí matky. A můj otec pracoval před Druhou světovou válkou v lese RUBAL dřevo. Stejně jako pozdější maršál KONEV-VANEK-NOVAK. Ten byl také, ale před První světovou válkou LAMBERJACK. Lesní dělník se této profesi říkalo za totality. A když je tu RUB tak je i LÍC. Když ta slova napíšeme dohromady tak je to RUBLÍC a to je anagram BASILLY. Je to ale i česká zdrobnělina slova RUBL. Možná že právě tak legionáři RUBL nazývali. RUBLÍK. To nevím ale je to pravděpodobné. Ten samotný název města má tedy podle tohoto pána základ ve slovanském slově TERET. To je ruské TŘÍT. Ukrajinsky TERTI a bulharsky například TRIJA. Když k tomu přidáme druhý význam tohoto slova v angličtině DRILL, a to je i DR.LlI. V kombinaci druhé L je malé a pak velké I. A je tu DR.LEE. Malými písmeny – lee – a to je zrcadlově 199. 19.09. moje datum narození a svátek ZITA a rok 1909. A také je to i 16.04. datum seskoku Otmar Reidl – Operace Benjamin. A samozřejmě i další varianty těchto dat. Vzpomeňte si, že HUARTE se narodil v BASCO a syn ZITA maturoval v BASCO. OTTO HABSBURK. Určitě jste si všimli, že jméno tohoto teologa a lingvisty je BASCUAS. Tedy jako BASCOS. BASKOVÉ ale i VASKOVÉ. Třeba trubači. Nebo já a otec. Já jako OTISK, KLON. Byl EDELMIRO tedy i DR.M.L. v ruském provedení M je stejné a L je V postavené L na hlavu. LÓPEZ je i SOPEL, a to je i hovorový výraz pro “ SOPEL U NOSU“ ale je to i anagram POSEL. BASCUAS se totiž narodil v CASTROVERDE. ZELENÝ CASTRO. V HALIČI. Tedy ve španělské GALICIA. Ne v té, kterou nám popisoval HAŠEK, kde padnul do ruského zajetí a která je velmi úzce spjata s mým příběhem. V té španělské provincii odkud přišel na ostrov CUBA/KUBA otec FIDEL CASTRO. A FIDEL měl dva nevlastní sourozence EMILIO a LÝDIA. Ano jako můj otec EMIL na falešných dokladech ve válce a jako možná podoba jména mojí matky LUDMILA. I jako manžel sestry mojí tchýně EMIL KRATOCHVÍL. A jako sestra mojí tety AURÉLIE/ZLATA jménem EMILIE (SCHIDLAK). A samozřejmě, že i ROBOT EMIL – herec ŠAŠEK-KAŠPAR-KLAUN atd. BASCUAS se narodil v CASTROVERDE, které je v provincii LUGO. Tedy L.G. A to je i EL CHE. Takže je to CASTRO a EL CHE. Známá dvojice z Kubánské revoluce. BASCUAS učil ve VALENCIA, a to je i VASILIN/VESELIN. Tak se jmenoval můj bulharský kolega v čele bulharského komsomolu. I jeden z bulharských kolegů studentů v Moskvě ve škole. Byli tam jenom dva. Pokud si dobře vzpomínám. A jeden byl VESELIN. BASCAUS se narodil v roce 1931. Tedy v roce, ve kterém se narodila sestra mojí matky ALENA/ALICE a narodil se také BORIS JELCIN/YELTZIN. Je to i rok 1913 kdy se narodil GUSTÁV/AUGUSTÝN HUSÁK a je to číslo popisné našeho domu v ulici pojmenované po ANTONÍN SOCHOR číslo 1391.

Španělskou provincii GALICIA/HALIČ jsem navštívil. Bylo to asi v roce 2007. Pracoval jsem tehdy v Londýně a vybral jsem si zákonnou dovolenou u mé firmy HAMILTON MAY DAY. Snad už se tak jmenovala. Možná že byla pod ještě původním názvem CIP. To už se nepamatuji. Byl jsem tehdy v LA CORUŇA. A na plážích ATLANTIKU. A samozřejmě, že jsem vykonal pouť do SANTIAGA. SANTIAGO COMPOSTELA. SANTIAGO z MILKY WAY je to anglicky. M.W. Hvězdná dráha je to česky. Co je SANTIAGO za jméno ve všech podobách už víte. A také to nebudu opisovat.

TŘENÍ tedy TER a TARANCO bylo zcela zásadní informací v mém příběhu. Možná vzpomenete na zde již vzpomínanou moji cestu v lednu 1989 do Afriky. Bylo to v době PALACHOVA TÝDNE 1989. Cesta byla z Prahy do Atén-Řecko. Z Atén do Káhira-Egypt. Z Káhira do Addis Abeba-Etiopie. Z Addis Abeba do Lusaka-Zambie. Z Lusaka do Harare-Zimbabwe. Z Harare do Nairobi-Keňa. Z Nairobi do Curych-Švýcarsko. A z Curych do Prahy. Její záměr měl jako všechno, co jsem tehdy dělal několik cílů. Ten pro mě nejvíce zásadní byl, že sloužil k mému odstranění. Tak to chtěli využít ti kteří neznali pravý záměr té cesty. Už jsem o tom psal a věřte mi, že tehdy šlo skutečně o život. Ale to není teď předmětem tohoto mého psaní. Hlavním smyslem cesty bylo to nasměrování cesty. Jinak z hlediska nějakých pracovních záměrů cesty zcela zbytečné a nesmyslné. Důležité je to, že cílem byly bývalé britské kolonie a italská kolonie. A cesta začínala v kolébce demokracie v ŘECKU a pokračovala na území odkud vyšli do své vlasti ŽIDÉ. S MOISÉSEM v čele. Se mnou tehdy jel Lubomír Ledl tajemník ÚV SSM a pracovník mezinárodního oddělení Karel Švec. Karel Švec měl buď nějakou poruchu, nebo byl navedenej jak jsme říkali jako děti. Jak to bylo doopravdy to nevím. Vím, ale že vždy při rozhovoru se mnou jak při přípravě té cesty u mě v kanceláří, tak i v průběhu té cesty, na místech, kde jsme byli v letadle i na letištích dělal něco podivného. TŘEL si ruce. Dlaně. Jednu o druhou. Ale jak! Jakou rychlostí a jak často. V kanceláři to dělal tak že ruce schovával pod stolem. A s takovým podivným výrazem ve tváři pod tím stolem si ty ruce třel jednu o druhou. Vždy jenom chvíli a za chvíli zase. Možná mě zkoušeli kvůli TARANCO. A významům názvu tohoto města, kde působil MUDr. HUARTE JUAN. To doopravdy nevím. Vím ale to, že bezprostředně po návratu z této Velké cesty přijela CÉLIA GUEVARA SNARCH s kormidelníkem GRANMA. A dostal jsem BOLIVIJSKÝ DENÍK s věnováním, o kterém tady také byla již mnohokrát řeč. A vím, že jsem si vybral v ZAMBII návštěvu měďných dolů v TIKWE namísto návštěvy turistické atrakce VIKTORINÝCH vodopádů. A na jaře přijel můj spolužák MOISEŚ LA BRAŇA MENA ze SANTIAGO de CHILE v předseda odborů pracovníků v MĚDI v CHILE do PRAHY. Zcela překvapivě. Proč to překvapení bylo ohromující se dozvíte až na to přijde řada. Nebudete věřit vlastním očím. taková to bude pro historiky profesionály rána. Karla Švece jsem po revoluci několikrát potkal. Měl u nás ve vedlejší ulici HEŘMANOVA, obchůdek jako základnu pro prodej vysavačů. Luxů, jak se říká lidově této pomůcce v domácnosti. Byl po revoluci prý jeden celý rok ve vyšetřovací vazbě. Ve vězení. Proč to mi neřekl a já jsem se ho neptal.

Juan de Harte si koupil DVA domy. Jeden v BAEZ a druhý v LINARES. Tedy B.L.-L.B. LABE-ELBE-ELBA-LÍBA-BÍLÁ-BÉLA-BĚLA atd. Kdyby to bylo málo tak tak původ názvu města kde HUARTE provozoval praxi a žil a zemřel LINARES je od slova LINA – LEN. A už to vidíte sami LÁNY a LOUNY. I ty LÁNY v HALIČI v místech, o kterých psal Jaroslav Hašek ve svém slavném románu a o kterém tady byla řeč v předcházejících příspěvcích. Slovo LEN je zajímavé i proto, že souhlásky L a N v názvu tohoto zemědělského produktu jsou základem slov LEN i v dalších jazycích. Jen anglicky je to FLAX-FLAXY-FLAXEN. Španělsko samozřejmě připomínal i legendární republikánský generál Juan MODESTO, také soused v našem domě v ulici Antonína Sochora. O němž se zmiňuje ERNEST HEMINGWAY ve své knize, Komu zvoní hrana. A co potvrzuje, že šlo o dlouhodobou a stále pokračující VELKOU HRU až do úspěšného konce? Vzpomínáte na ten příspěvek, ve kterém jsem zmiňoval bratry SVOJANOVSKÉ. VESLAŘE? Které přivedli na OV SSM a já jsem jim udělil bronzové medaile SSM. Stejně bronzové, které oni získali tehdy na LOH v roce 1976. Oni totiž pracovali, byli zaměstnáni ve Výrobním družstvu podlahářů u nás na DVOJCE. Družstvu kladečů LIN. To bylo tehdy i dost moderní. Možná byli i truhláři nebo tesaři. A dělali i parketové či palubkové podlahy. To já nevím. Možná jsme tenkrát u skleničky o tom mluvili, co kladou a kde. Ale LINA kladli určitě. A také si možná vzpomenete, že jeden z nich se narodil přesně ve stejný den jako můj otec. 12. srpna 12.08. a tedy i jako moje manželka 08.12. On roku 1943, jako se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři a narodil se ve městě BAŤOV OTROKOVICE. O.B. – OPERACE BENJAMIN. Pojmenovaném po BAŤA. Pro kterého pracoval O.R. – OTMAR REIDL a byl na cestě do jeho filiálky do KONGO, když ho zastihla někde na území Jugoslávie válka. A on odcestoval do Francie a Velké Británie. Aby se mohl jako první v dějinách československé armády parašutista vůbec vrátit padákem dne 16. dubna1941 domů Kde ale nepřistál u KŘEČHOŘ u KOLÍNA nad LABEM, ale přistál v LANDLECK u INNSBURCK v RAKOUSKU. OPERACE BENJAMIN. Proč připomínám KŘEČHOŘ, kromě toho že to je i KERČ a KRČ? To uvidíte za chvíli v pokračování příběhu o LESSING.

Protože to všechno musí být pravda pravdoucí a dorozumívání – spojení muselo fungovat zcela jasně a zřetelně tak se v LINARES, městě JUAN de HUARTE uskutečnili ještě dvě velmi důležité události. Víte, že Španělsko je zemí býčích zápasů. Kde naženou BÝKA (SKOT, TUR, CATTLE, OX) do ARÉNY a tam je nahání TOREADOR a MATADOR a PICADOR. To stačí. Španělské slovo ARENA je v češtině PÍSEK. A z PÍSKU byl manželka spolubojovníka mého otce od SVOBODY, jak je nazývali v Československé armádě, mého kmotra generála VASIL VALO. Ona byla V.M. VALO MILUŠE. Její bratr se jmenoval příjmením BOMBA. To mně říkali doma. Před svatbou byla tedy M.B. A po svatbě M.V. Býčí zápasy se pochopitelně odehrávali i v LINARES. Tam ale došlo v roce 1947 k tragédii. Vy už víte, že rok 1947 je i rok 1919 ale i rok 1991 ale i rok 1976 před chvíli vzpomínaný s bratry Svojanovští. A rokem mé svatby a mým ukončením základní vojenské služby a návratem na VALDEK tentokrát jako předseda OV SSM Praha 2. Je to i rok 1974 kdy jsem na vojnu nastupoval a rok kdy zemřel maršál ŽUKOV(KOŽVA). Ale i rok 1961, kdy si myslím, že jsme zakládali naší odbojovou skupinou pod velením TŮMA zvaný LANG. A přísahali věrnost generálu PATTON a americké armádě na kolejích na nádraží H.B. Holešovice Bubny pár metrů od našeho domu v ulici Antonína Sochora 1391/4. Odkud odjížděli transporty českých ŽIDŮ do TREZÍNA u LITOMĚŘIC. A kde jsem skládal další vojenskou přísahu v československé armádě tentokrát. A to již veřejně na slavnosti právě v areálu terezínského ghetta. Kdy jsem byl u útvaru 6174, (1919,1947,1961,1991) SEDMÝ spojovací pluk.

Tehdy tam v LINARES zahynul TOREADOR. Velmi pozorně se podívejte, jak se jeho jméno napíše rusky v azbuce, než ho přečtete “ po našem“. Na ruské WIKIPEDIA píšou nejslavnější v té době španělský TOREADOR. (DR. TORE) – МАНОЛЕТО. Ano vidíte dobře je to s naším R je L moje příjmení. MAHORETO. I tak mi příjmení občas někdy někde zkomolili. Proto takové bylo. A pravda je to proč a není to náhoda? Protože jeho jméno bylo MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Ti, co čtou pozorně tak vidí, že jedno příjmení bylo RODRÍGEZ. A stejně tak se jmenoval i známý chilský kytarista, kterého jsem doprovázel v Praze po jeho emigraci z CHILE po převratu dne 11. září 1973. Který provedl generál PINOCHET (PANOTEC) AUGUSTO. Tento RODRÍGEZ byl ještě ke všemu OSVALDO. TEDY INICIÁLY JEHO JMÉNA PŘÍJMENÍ BYLY O.R. OTMAR REIDL A OSVALDO je i THE(D) VASIL. A OSVALD byl spolupracovník manželky na MON, který k nám pravidelně nosil domů vejce. Každou neděli. V roce 1989. Před revolucí. O tom už tu také bylo psáno. Druhé příjmení TOREADORA je SANCHEZ a vy si vzpomínáte na generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ. Hrdina ANGOLY (ANGLE je ROH, COAT, HORN) a KUBY. Velitel Západního vojenského okruhu KUBY (jako byl můj kmotr generál VASIL VALO velitel Západního vojenské okruhu v Československu, předčasně zesnulý). Který byl podle mě organizátorem umístění dnů československé a kubánské mládeže v roce 1988 do městečka BARACOA v provincii GUANTÁNAMO nedaleko základny US MARINES. Ke které mě také odvezli se podívat. Myslím, že byl i organizátorem návštěvy dcery Ernesto Che Guevara, CÉLIA GUEVARA SNARCH, u mě v Praze v lednu 1989. S kormidelníkem lodi GRANMA. Která mi věnovala Bolivijský deník. Generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ byl po návštěvě Michaila Gorbačova v květnu 1989 na Kubě obviněn z napojení na drogové kartely v Jižní Americe a byl rychle odsouzen. A v červenci 1989 byl popraven v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. V tom červenci 1989 jsem také byl v Havaně. Cestou do Nicaraguy. To už tu také bylo dříve a podrobně.

A mezi finále? Na znaku UJC mladých komunistů CUBA jsou tři podobizny. První je básník a revolucionář JOSÉ (tedy i IOSÉ) MARTÍ (M.I.). A vy víte, že ve španělštině se nečte H, takže klidně to může být i napsané MAHORTI vyslovené jako MAORTÍ. A jmenoval se tak jeden pedagog LESSINGA. Který vyučoval poetiku a MARTÍ byl básník. Každý snad zná jeho GUANTANAMERA. To je báseň-píseň o dívce, nebo ženě z GUANTÁNÁMO. Druhý je CAMILLO CIENFUEGOS. KAMIL-VASIL a STO OHŇŮ. A třetí je ERNESTO CHE GUEVARA. CIENFUEGOS údajně havaroval s letadlem při útoků Kubánských jednotek na PLAYA GIRÓN – ZÁTOKA SVINÍ. Nikdy se ale jeho tělo ani vrak letadla, ve kterém byl s pilotem nenašlo. A snad ho někdo poznal někdy později ve městě Tampa na Floridě. Můj výklad, jak to bylo se smrtí ERNESTO CHE GUEVARA znáte. Je tady k tomu na webu samostatný příběh.

Město, kde provozoval praxi a také zemřel a je pochován Juan Huarte LINARES je také mezinárodně známý pro Mezinárodní šachový turnaj velmistrů. Ten byl založen v roce 1978 a byl považován za jeden z nejsilnějších na světě. Turnaj se konal 27krát. Od roku 1988 se konala každoročně, s výjimkou roku 1996. Od roku 2011 se nekoná. Zakladatelem a finančníkem byl Luis Rentero (1932–2015).

Seznam vítězů šachového turnaje v LINARES který dokazuje, že nešlo jen o takový nějaký místní turnaj. Ale že šlo o turnaj skutečně mezinárodního významu.

Je nesmírně zajímavé, že první turnaj v tomto španělském městě vyhrál švédský šachista JAAN ESLON. Ti, co znají španělštinu mohou zaznamenat jednu zvláštnost jeho příjmení. Kromě toho že může být i IANN může být i SLON. Tedy ten živočich s tím nejdelším nosem na světě. Protože španělština dává před určitá a cizí slova začínající na S písmeno E. Tedy například STUDENT je ESTUDENT. Proto může být i cizí slovo SLON, protože je české i ve španělštině jako ESLON. ESLON IANN byl ale ŠVÉD-SWEDISH-. A SLON IANN je S.I. SECRET INTELIGENCE. Nebo HONZA SLON. H.S. HOLY SPIRIT. Důležité je i to že turnaj začal v roce 1978. V roce, kdy jsem odcházel studovat Vysokou školu politickou v Praze Vokovice. Do ročníku V-25 (to může být i 5-25). Vzpomínáte si možná na to jak mi v roce 1977 potkala „náhodou“ pracovnice ÚV SSM Jarka SVOBODA v Jindřišské ulici, a protože jsme se znali, protože se mnou již předtím vyřizovala cestu do školy Moskvě, tak jsme se dali do hovoru. A ona mi řekla, proč nejdu právě na VŠP studovat. A slovo dalo slovo a ona spustila celý ten systém přijímacího řízení. Který ovšem v Praze způsobil nevídanou hysterii. Tehdejší okolí a spolupracovníci Antonína Kapka – Víta, Miroslav Štěpán, Miroslav Šlouf a Mikuláš Šutka a s nimi i další z této party ale menšího významu spustili kampaň abych do školy nemohl nastoupit. Přerůstalo to až hysterii. Tehdy dokonce už jako prezident MSS Miroslav Štěpán přijel se svým novým automobilem PASSSAT, který jak on říkal “ dostal od Miloše“ (Jakeše syna Miloše Jakeše pozdějšího generálního tajemníka). poprvé a naposled ke mně domů. Do bytu v ulici Antonína Sochora 1391/4. A tlačil na mě ať jdu studovat dálkově. Samozřejmě, že nechtěli abych nastoupil do tohoto ročníku protož jak si můžete vzpomenout z předcházejících příspěvků byla tam vojáky z DVOJKY, dávno předtím připravena sestava posluchačů, která plně korespondovala s celou Operací Benjamin. Včetně jmen a příjmení a jejich shody s historickými událostmi. Byl tam například HAVEL, DRTINA, BERAN, ALBERT, DITRICH, GAJER, JILJÍ, KAZIMÍR, PETRONILA a pochopitelně vedle mě sedící LÍBA VOSTROVSKÁ (L.B. a ještě jednou L.V/B. a NIKOLAJ OSTROVSKÝ a já jsem se narodil na OSTROVĚ-ŠTVANICE na VLTAVĚ v PRAZE) atd.

Seznam vítězů šachových turnajů v LINARES.

 1. JANN ESLON 1978
 2. LARRY CHRISTIANSEN 1979
 3. ANATOLIJ KARPOV a LARRY CHRISTIANSEN 1981
 4. BORIS SPASSKI 1983
 5. LJUBOMIR LJUBOJEVIĆ a ROBERT HÜBNER 1985
 6. JAN TIMMAN 1988
 7. VASYL IVANČUK 1989
 8. GARRY KASPAROV 1990
 9. VASYL IVANČUK 1991
 10. GARRY KASPAROV 1992
 11. GARRY KASPAROV 1993
 12. ANATOLIJ KARPOV 1994
 13. VASIL IVANČUK 1995
 14. GARRY KASPAROV 1997
 15. VISWANATHAN ANAND 1998
 16. GARRY KASPAROV 1999
 17. GARRY KASPAROV A VLADIMÍR KRAMNIK 2000
 18. GARRY KASPAROV 2001
 19. GARRY KASPAROV 2002
 20. VLADIMÍR KRAMNIK A PETR LÉKÓ 2003
 21. VLADIMÍR KRAMNIK 2004
 22. VESSELIN TOPALOV A GARRY KASPAROV 2005
 23. LEWON ARONIAN 2006
 24. VISWANATHAN ANAND 2007
 25. VISWANATHAN ANAND 2008
 26. VASYL IVANČUK A ALEXANDER GRISHCHUK 2009
 27. VESSELIN TOPALOV 2010

Uvádím tu sestavu vítězů turnajů v LINARES až do jeho posledního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010. Jen tak pro zajímavost. Turnaj se konal v měsíci únor. A to je i 2 měsíc ale i II. – jedenáctý měsíc. Druhý od konce roku jménem v češtině listopad.

​Čeho si nelze nevšimnout? Určitě to vy, kteří pozorně čtete vidíte sami velmi dobře. V roce 1989 a v roce 1991 vyhrál turnaj Vasyl Mykhaylovych Ivanchuk anglicky, Vasil Michajlovyč Ivančuk česky a ukrajinsky Василь Михайлович Іванчук,také uváděný jako Vassily Ivanchuk, narozen dne 18. března 1969 v KOPYČYNCI, TERNOPIL. Ukrajinský šachový velmistr (anglicky G.M.). Samozřejmě, že vidíte roky jeho vítězství. Jeden je 1989 a druhý je 1991. Ano je to tak. Slavné roky s událostmi s nevídaným dopadem na celý svět. A samozřejmě, že vidíte, že jeho jméno je VASIL a MICHAL a IVAN. V.M.I. STEJNĚ JAKO ALMA MATER generála GEORGE CATLETT MARSCHALL – VIRGINIA MILITARY INSTITUT. V.M.I. jsou také křestní jména TŘÍ KRÁLŮ. Plukovník VASIL (DIMITRI) MOHORITA, narozen VOLOVÉ dne 12. srpna/August, 1919, generál MICHAL (STĚPAN) BUNZÁK narozen dne 19. srpen/August ,1919 VOLOVÉ a plukovník IVAN MOHORITA narozen 7. květen/May 1921 VOLOVÉ. A také víte, že měsíce květen a srpen jsou shodně páté měsíce roku, a tak data narození dvou MOHORITA 12 plus 7 jsou datem narození BUNZÁK 19. Možná si i vzpomenete, že podobná jsou i data narození mých dvou bratranců GEBELT Jeden se narodil dne 6. listopadu (PETR) a druhý (KAREL) dne 11.listopadu (11.11.). Součet jejich dat narození je 17.LISTOPAD (17.11.). Z toho ten starší Karel Gebelt III. se narodil v den výročí ukončení První světové války. A to bylo podepsáno ve VAGÓNU na KOLEJÍCH ráno v 5.05. (to je i V25!) dne 11.11. a začalo platit v 11.00 (to je také i V25!) ten samý den. A proč to je skutečně pravda? Protože iniciály vítěze shodné s iniciálami TŘÍ KRÁLŮ jsou základním klíčem celé Operace Benjamin. B.M.L. Samozřejmě že zakuklené. I je i malé L. Tedy jsou B.M.I. a to je i B.M.L. BASIL anglické VASIL. BASILIO španělské VASIL. MOHORITA a IVAN nebo LUDMILA. Aby to ještě byla pravda tak i otcův bratr kterého jsem poznal ve VOLOVÉ se jmenoval IVAN MOHORITA. A aby to všechno byla skutečně pravda tak rodné číslo mého otce bylo 19 a 08 a 12 a 960.Tedy odečet 12 -datum narození mého otce od 19 datum narození MICHAL BUNZÁK je 7. Datum narození IVAN MOHORITA. 960 římskými je CMLX – CAMIL X. Tedy CAMILLO a CHE je ten třetí na znaku UJC – MARTÍ – MAHARTÍ. Proto mi CÉLIA napsala do věnování, že ví, jak mám rád kubánskou mládež a že ví že ponesu odkaz jejího otce dál až do HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ. Bez jediného slova z komunistického slovníku. Ani termín soudruh nepoužila. V mém oslovení.

A proč ještě je to všechno pravda? Protože jméno prvního manžela mojí matky a prvního manžela mojí sestry bylo BOHUMIL. Španělé ho vysloví BOUMIL- B.M.L. Nebo také B.M.I. to může být.

Také je to tak, že v roce 1989 a v roce 1991 byl VASSILY IVANCHUK WINNER. A to je také B.L.M. Je to více zakuklené ale je. Kuklit se muselo, aby tomu rozuměli pouze zasvěcení. Proč zrovna v těch letech 1989 a 1991? To snad asi už víte.

V seznamu příslušníků československé jednotky v SSSR je ještě jeden IVAN MOHORITA. Narodil se dne 17. února 1922. A také ve VOLOVÉ jako můj otec a jako BUNZÁK. A 17. únor je, jak víte i 17.listopad. Přesto, že vím, že otcův bratr IVAN MOHORITA se narodil v roce 1922, nemůžu tvrdit, že je to ta samá osoba. Nikdy jsem od otce neslyšel že by právě otcův bratr IVAN byl také příslušníkem armády SVOBODA. A jeho přesné datum narození neznám. Ať tak nebo tak, faktem je že z VOLOVÉ byl IVAN MOHORITA, který se narodil dne 17. února. Tedy i 17. listopadu. Zajímavé je to, že o bratrovi PETR MOHORITA mi říkal, že padnul na Východní frontě v maďarské fašistické armádě Admirála MI.HORTHY. Ale o IVANOVI nic. Ani když jsme u něj byli na návštěvě ve VOLOVÉ/MIŽHIRJA NABEREŽNAJA 7 nebo 9. V tom druhém domě, čísle, žila otcova sestra MARIE. Samozřejmě, že to není problém. Muselo se i kuklit. Vše nemohlo být tak zřetelně jasné.

Ukrajinský G.M. – šachový velmistr se narodil v KOPYČYNCI. A to je i COPY – OTISK a SYNCI. Nebo SYNEK-SYNKOVÁ. A také oblíbená píseň T.G.M. „Ach, synku synečku takový jsi“. To místo je v oblasti TERNOPIL, a to je TRE-TREE a atd. a v kombinaci s druhou slabikou názvu místa narození Je to TERNOCOPY a PISYNCI. Jako Starý Plzenec, u kterého se v SEDLEC narodil děd mého tchána SVOBODA příjmením ROCH s manželkou OTÝLIE – O.R. Tedy Jak ROCH-ROQUE-ROG-HORN-COAT-ANGLE-RINCÓN tak i s iniciálami jeho manželky O.R. – Otmar Reidl Operace Benjamin. Nebo jako PILSEN. PLZEŇ kde se narodil můj tchán a moje manželka a také tam sloužil generál František Moravec a první manžel mojí matky Bohumil Florián a také tam sloužil můj bratranec Petr Gebelt. Kde jsou slavná Pětatřicátníci -35–1775. A kde SSM organizovalo festival COUNTRY and FOLK písní pod názvem PORTA.

A proč šlo o skutečně nevídanou vojenskou operaci, která měla zabránit JADERNÉ VÁLCE? V Linares hrál jen jeden reprezentant Československa nebo České republiky. VLASTIMIL HORT, který v roce 1983 získal osmé místo. A vy vidíte že jeho křestní jméno je také LAST B.M.L. anebo STYL B.M.L. a také je THE VASIL M. Také je VLASTA jako moje manželka a tchýně VLASTA SVOBODA. A když VLASTA tak PATRICIA – PATTY a TRISH. A když PATTY tak PATTON. GEORGE SMITH PATTON. Příjmení šachisty je HORT. Jako generál HURT náčelník zpravodajské správy Západního vojenského okruhu. Kterému jsem zpíval po půlnoci v LITOMĚŘICÍCH „Už troubějí už troubějí na horách je Lenin“. Při oslavě 25 výročí útvaru 6174 (1919 i 1991) v roce 1976. Samozřejmě také proto, že jsme říkali „FURT jak starej HURT“. A můj bratranec také KAREL žil v té době ve městě FRANK FURT. Moje manželka VLASTA což je i podoba mužského VLASTIMIL tam tehdy měla svoje pantomimické vystoupení hry na housle-viola. Vzpomínáte si jestli jste četli vše co bylo doposud napsáno? A proč ještě je to všechno pravda? Druhým účastníkem českého původu byl v té době hrající v barvách USA LUBOŠ – BASIL a KAVÁLEK _ VASILEK. LUBOMÍR KAVÁLEK hrál v turnaji již v roce 1981 ale hrál v barvách USA a obsadil šesté místo. Tedy byl šestý. VI.Místo. Ano B.M.L. Zase znova a znova. A samozřejmě že to je i LUBOMÍR STROUHA(L) RILLE. Jako moje prababička. Z VESELÍ od CHCEBUZE a LUBOMÍR STROUHA(L) byl z VESELÍ nad LUŽNICÍ. A jako všechny ty s LJUB – začínající místa v Polsku buď v souvislosti s CIEPLICE nebo CZAPLE.

Aby to byla pravda tak ještě jednou vyhrál LJUBOMIR LJUBOJEVIČ. Společně s RUDOLF HÜBNER. Stejně jako BORIS HÝBNER. Mim. Který vystupoval v klubu DVOJKA a na všech možných akcích SSM. A ještě něco? GARRY CASPAROV je přece HARRY – JINDŘICH KAŠPAROV. BORIS SPASSKY je i VASIL a SPASKAJA BAŠNJA v KREMLU. VĚŽ – TÓR. ANATOLIJ KARPOV je česky ANATOLIJ KAPROV. KAPR je FISCH. A tak se jmenovala provdaná sestra mojí tety AURÉLIE jménem ERNA-ERNESTA FISCHER. ANATOLIJ (DEMUCKÝ) byl velvyslanec Československa v Tanzánii-Daresalam. V tom městě, kde po návratu z Kongo před cestou do Československa žil Ernesto Che Guevara. A já tam přijel cca o dvacet let po něm. Navštívil jsem tehdy VIKTORINO JEZERO. Anglicky VICTORIA LAKE. A skotskou gaelštinou VICTRIA LOCH. ANO OBÉ JE L.V/B. Rusky je to VIKTORINO OZERO. Виктория Oзеро. Ano O.B. Je to největší jezero v AFRICE. A DRUHÉ největší na světě. To první je v USA. Rusky se jmenuje BEPXHOE O3EPO. Také O.B. Česky je to HOŘEJŠÍ JEZERO. Ano jako HOŘEJŠÍ. Šéfredaktor RUDÉ PRÁVO v časech perestrojky. Vedle mě sedící v sekretariátu ÚV KSČ na zasedáních. Co je důležité vědět také o tomto jezeru? Že se jeho název dá napsat azbukou na stroji s latinskou abecedou. Zkuste si to. Co je na Viktorinu jezeru ještě zajímavé? Že je jezero na teritoriu třech afrických států. TANZANIE. To je ta strana, ze které jsem u něj byl já. Druhá je KEŇA. Tam jsem také byl. Pouze tranzitoval v NAIROBI, ale dost dlouho. Snad skoro 24 hodin. KEŇA NAIROBI je azbukou rusky K.H. Tedy i H.K. Hradec Králové. Zase Východní Čechy. Třetí země je UGANDA. Tam je hlavní město KAMPALA. Iniciály státu a hlavního města jsou U.K. Jako UNITED KINGDOM a všechny další varianty tedy U.S. a S.U. KAMPALA je také LA KAMPA. Ta je také v Praze. Nebo LAMPA a KÁ -11 – II – DVOJKA. Nebo LAMPIČKA. Ale co je to nejnovější zjištění? V UGANDA KAMPALA žil a pracoval jako dobrovolník z Velké Británie muž obviněný ze spolupráce s československou STB. Nedávno jsem si zakoupil ve Velké Británii knihu, kterou napsala jeho dcera JULIA STONEHOUSE. Jmenoval se JOHN STONEHOUSE. Kniha je plná faktů o tom, že byl také součástí OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Jen jako příklad uvedu, že do UGANDY přijeli lodí SS UGANDA. Dne 19. srpna 1952 (ano datum narození STĚPAN MICHAL BUNZÁK a rok mého narození) přicestovali do MOMBASA-KEŇA. Odtud cestovali do KAMPALA. Za SHIRLEY SHEPERD a GEORG SHEPERD. Více o něm jako o KÁMEN-STONE-STEIN snad někdy v budoucnu. Ale spojitost tohoto muže, s O.B. je zcela nevyvratitelná. Za Druhé světové války se stal pilotem ROYAL AIR FORCE a školil se ve PHOENIX, ARIZONA na letadlech DAKOTA a TIGER MOTHS. A vy víte, že TIGERMOTHS je anagram buď MOGIRITA a 2. Nebo MOHORITA a 2. Aby to byla pravda tak si dne 13. října ( 13.10. ) roku 1967 (1919 a 1991 a další) zopakoval let na základně FORT WORTH (anagram FORT MRHT-MHRT – MOHORITA) v TEXAS. Bylo to s letadlem F-111. Ještě jeden příklad. Do Československa odlétal s delegací britského parlamentu dne 21. září 1965. Byl spolupracovníkem HAROLD WILSON – HARRY (JIDŘICH) a WASILIN. A poslancem byl za obvod WALSALL (WASIL Z) NORTH. Předtím za WEDNESBURY, město, kterému dojednal spolupráci s městem KLADNO v Československu. I později byl poslancem britského parlamentu za LABOUR PARTY a jednu dobu – krátce – i ve funkci POSTMASTER GENERAL of the UNITED KINGDOM. – GENERÁLNÍHO POŠTMISTRA VELKÉ BRITÁNIE. s O.B. je zcela jasná a nevyvratitelná. V této funkci byl právě on poslední POSTMASTER GENERAL v historii Velké Británie. Funkce byl zřízena a teď velký pozor v roce 1606. Od tohoto roku 1606 byla do roku 1707 s působností v ANGLIE a WALES. Od 1707 do roku 1800 GREAT BRITAIN. A od roku 1800 do roku 1969 UNITED KINGDOM. A vy už vidíte 1606–1909 a 19.09. a 1707 – 17.07. Datum vyvraždění carské rodiny a moje svatba v roce 1976 a všechny podoby 17.07.-11.07.-11.01.-10.11. atd. ROYAL MAIL, jak se pošta nazývá v angličtině je ve skotské gaelštině A‘ PHUIST RIOGHAIL. A v irském jazyce AN POST RÍOGA. Oboje s ROG. ROH-ROCH-ROQUE-HORN-COAT-CORNER-ANGLE. A co ještě? ROYAL MAIL založil JINDŘICH. Anglický král JINDŘICH VIII. HENRY VIII. Určitě nebude na škodu připomenout, že slovo MAIL v hebrejštině znamená COAT v angličtině. Čti jako KOUT. ROH. ANGLE. ROG. HORN. Ale i chybně napsané GOAT. S kůží – OR – ŠKURA – zvanou KOZINA.

Linares jsou součástí ANDALUSIA. hlavním městem provincie je SEVILLE. Ano, VASILLY. Ale také LAZEBNÍK SEVILSKÝ. BAZILNÍK VASILSKÝ. BARBIERE Di SIVIGLIA. ROSSINY. O tom bude řeč v některém dalším příběhu. Typickým pro provincii ANDALUCIA je tanec FLAMENCO. OHNIVÝ tanec. Prvními tanečníky tohoto dnes španělského národního tance byli RÓMOVÉ, kteří přišli do Španělska z Byzance anebo přímo z Indie. FLAMENCO je ale také jméno ptáka PLAMEŇÁK. A také je to výraz pro osoby s drzým a arogantním chováním. Synonymum CHULO. EL CHE. Nebo CHILE. Samozřejmě, že vy už víte, že jde o FORMU, a ne o OBSAH. Protože toto slovo ale v angličtině PIMP měla jako příjmení v předcházejícím příspěvku vzpomínaná spisovatelka a překladatelka a herečka a matka režisére FASSBENDER. Z KOLBUDY. Kde leží CZAPLE. A finále? LINARES je v provincii ANDALUCIA. Kde je i provincie HUELVA. Ano anagram HAVEL. Právě odsud odplouval Kryštof Kolumbus – Christobal Colón, z LOS PALOS na třech lodích objevit AMERIKU. 3. srpna 1492 vyplul Kolumbus se třemi karavelami z přístavu PALOS de la FRONTERA blízko HUELVA. Santa María a Pinta a Niňa. Před cestou byl i v místním MONASTERIO LA RÁBIDA. Františkáni. Samozřejmě, že jsem se tam byl podívat v době kdy jsem žil ve Španělsku. I ve městě HUELVA stejném jako jméno provincie. S obří sochou COLÓNA. Píše se i jako COLOMBO. Ano správně je to CLMB. Základní klíč Operace BENJAMIN/BARTOLOMĚJ B.L.M. a CHE. A protože máme následovat angličtinu, jak nás učil JIRÁSEK ALOIS, tak v té je to COLUMBUS. Také B.M.L. a CS. To je i CZECHOSLOVAKIA ale i X. Zase CHE. Nebo I a I a to je i II – DVOJKA. A COLOMBO? Ten přijde na řadu ve druhém díle k LESSING. Ne KRYŠTOF ale inspektor COLOMBO. To bude velké překvapení.

A finále u LINARES? Mají červenobílou vlajku. Červený kříž na bílém poli. JUAN HUARTE byl doktor, jak již bylo uvedeno i rozvedeno výše. Tedy byl podle našeho systému titulů u absolventů lékařských fakult MUDr. Tento titul zavedl prof. MUDr. Karel Rokytanský (baron) Carl Freiherr von ROKITANSKY který žil v letech 1804 až 1878, v RAKOUSKO UHERSKU. Tento pán byl ROKY-ROCKY. SKÁLA. Dá se říct KAMENNÝ. Nebo z KAMENE-STEIN. Po našem. A že to je tak, potvrzuje to, že když použijeme „našeho“ slovníku, tak byl JUAN HUARTE také MUDR HUARTE. Tedy byl DR.MUHUARTE. Tedy DR.MOHORITA. A pravda je to také proto, že byl také v Maďarsku jeden pán podobného jména. Ten se jmenoval HORTHY. Byl ADMIRAL, tedy DR.M.L.-M.V. s ruským L postaveným na hlavu. A byl NIKOLAI maďarsky MIKLÓS. Byl tedy M.HORTHY. MOHORTHY-MOHORITA. Otec má v propouštěcích papírech z gulagu KOŽVA(ŽUKOV) napsáno že je z MAĎARSKA, které v té době vlastnilo C.R. Carpathian Ruthenia. Kde se otec narodil a žil předtím v Československu. A byl to také druhý manžel mojí sestry UHER-MAGYAR-UHR. Pochopitelně to potvrzuje, že HUARTE byl JUAN. Tedy JAN a HONZA. A narodil se v SAN JUAN. Tedy v JANOVĚ-HONZOVĚ. V ČECHÁCH. Jako já.

A zpět k LESSING. Po ukončení studií se vrátil do Berlína. A bydlel společně s Cristian Nicolaus Neumann. V té době se spřátelil s Moses Mendelssohn. V říjnu 1755 se vrátil do Lipska. Společně s Christian Gottfried Winkler plánoval cestu do Nizozemí, Anglie a Francie. Kvůli sedmileté válce byla zrušena. V roce 1758 se opět vrátil do Berlína. kde společně s Friedrich Nicolai a Moses Mendelssohn publikoval Dopisy o nejnovější literatuře. V roce 1760 byl zvolen zahraničním členem berlínské akademie věd. NIKOLAJ a NIKOLA a NEUMANN a MÓSES tu bylo. MENDEL byl v BRNO a SYN a SYNEK.

V letech 1760 až 1765 byl LESSING zaměstnán v Breslau-Vratislav-Wroclaw, jako tajemník generálporučíka von TAUENTIENZ. A nyní přichází klíčové spojení se všemi muži v hodnosti generálporučík v mém příběhu. Bylo to v době, kdy bylo generálporučík KLINGER „otec“ STURM und DRANG v roce 1776 byl ještě dítě. Vy si vzpomínáte, že KLINGER se narodil dne 17. února jako IVAN MOHORITA z VOLOVÉ. A tedy i 17. listopadu. Vzpomínáte si, že se narodil ve FRANKFURT a že byl generálporučík ve službách ruského cara. V ruské carské armádě. A jak za chvíli uvidíte, tak se občas mohli i někde potkat. Především na území Severních Čech u UL – Ústí nad Labem, Litoměřice, nebo ve Východních Čechách, Náchod, Hradec Králové, například. Ve válce o Bavorské dědictví. To byl ještě KLINGER v pruské armádě. A v čele rakouských vojsk ERNEST LAUDON. Ernest a Erna už nebudu komentovat. Vy samozřejmě také již víte že Vratislava byl první dcera mojí matky, která zemřela po porodu. A že Vratislav je jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Také samozřejmě víte že to je Bratislava s použitím ruského V–B na začátku. A také Wroclaw. I Breslau. Všechny varianty názvu města obsahují jméno VASIL. Wroclaw dokonce i s prvním písmenem mého příjmení. WASILLY M. A také víte, že je jedna BŘECLAV u nás. Na Moravě. A také víte že je jedna na Ukrajině. Ale nyní proč právě tento generál. Tu práci si nevybral LESSING sám od sebe. Byl do ní vyslán. Nebyl to ani výsledek konkurzu, ani nějakého přijímacího řízení, jak jsme zvyklí dnes. Nebo nějaká šlechetná nabídka od generála pro spisovatele a dramatika. Byla to služba panovníkovi A tam u panovníka NĚKDO rozhodl, že to bude služba právě tam a u tohoto muže. A přesně v této době. 1760 až 1765. Tedy i 1970 až 1975.Například. Protože ten NĚKDO byl Holy Spirit.

Generál FRIEDRICH BOGISLAV von TAUENTZIEN se narodil dne 18. dubna 1710 v TAUENTZIN a zemřel dne 21. března 1791 ve Vratislav. Narodil se dne 18. dubna. To je i minus DVA 16. dubna 16.04.. To měl seskočit Otmar Reidl Operace Benjamin v roce 1941 u KŘEČHOŘ u KOLÍN nad LABEM. A tam právě v těchto místech později TAUENTZIEN bojoval v bitvě u KOLÍNA. Slavná bitva u KŘEČHOŘE. Generál se narodil v roce 1710 a to je i 1775. Rok založení US Army a US Marine a US Navy ve Philadelphia, Pennsylvania. Byl generálporučík pruské armády. Velitel Vratislavy, před tím její obránce před Ernestem Laudonem během sedmileté války (7). Do armády vstoupil v patnácti letech. V roce 1725. A tak začala jeho vojenská kariéra. Byl v například dne 4. srpna 1740 jmenován kapitánem v gardě krále Byl s králem, když vstoupil do Slezska. Zúčastnil se bitvy u MOLLOWITZ – česky MALVIC dnes v polštině MALUJOVIC (to je i MILOVICE a také VASIL M. ). A byl jedním z prvních, kdo obdržel nově zřízený řád Pour le Mérité( to už tu také bylo že POUR byl se mnou v poddůstojnické škole v na základní vojenské službě. Myslím, že byl Václav. A byl z U.L.-Ústí nad Labem a Merité je jako španělsky čtené Meherité)). V roce 1744 byl s granátnickým praporem u obléhání Prahy. V hodnosti plukovníka se zúčastnil bitvy u KOLÍNA nad LABEM – KŘEČHOŘ. V roce 1757. Tam byl vážně zraněn. 1757 je i 1775. Rok založení US Army a US Navy a US Marine. A bylo dne 18. července. A to je i 18. červen, a to je i minus dva 16.červen, a proto je to i 16. a 19. září. A co ještě?

Ano, bylo to u té KŘEČHOŘE, kde měl seskočit Otmar Reidl Operace Benjamin. A seskočil v LANDECK u INNSBRUCK. TO NEBYL OMYL. TO BYL ZÁMĚR. Co potvrzuje to, že šlo o skutečně zcela zásadní vojenskou operaci? V tehdější bitvě se vyznamenali dragouni z valonského pluku prince de LIGNE, jehož příslušníci se rekrutovali z Rakouského Nizozemí. Útok dragounů z pluku de Ligne, kterým se pro jejich mládí přezdívalo „holobrádci“, povzbudil i ostatní rakouské jednotky a způsobil rozhodující zvrat v průběhu kolínské bitvy.“ Tolik Wikipedia. Proč to zvýrazňuji a zdůrazňuji? Je to proto, že byli z LIGNE a BELGIE nebo VALONSKO. Obé je L.B. Říkalo se jim HOLOBRÁDCI. Tedy H.B. Panství jejich velitele prince de LIGNE bylo a jeho potomků je dodnes v BOCEIL HAINAUT. To je také H.B. Ale je to i HAINAUT místo kde byl celou normalizaci vedoucí tajemník KV KSČ HAIN/HAJN (HÁJEK). ÚSTÍ nad LABEM, když použijeme model jako, že mu to tam jako všechno patřilo. Česky spíše HAINOV. Který šel po Jakešovi dělat předsedu ÚKRK KSČ. Také je to HAIN – HÁJEK. To už tu mnohokrát bylo. BOCEIL je samozřejmě BASIL. Ve španělštině je to i BELOEIL. Rusky přímo BJELJOJ. BÍLÝ. Slovo LIGNE, název rodu prince velitele Holobrádků znamená v překladu z francouzštiny naše české ČÁRA. Také jste hrály jako děti ČÁRU? My ano u vchodu do školní jídelny u zdi školy v naší ulici Antonína Sochora. Je to ale i LINIE. TEDY I LINARES. Ano město před chvílí velmi široce popisované. JUAN HUARTE.

LIGNE je třeba SPOJENÍ. I POINT – BOD. Tedy i POST v ruštině. A v angličtině. Počtovoje Odělenějie a Post Office – PO- PO ČAPLY-PO CZAPLE-PO TTSCHAPEL-PO ČEPLICE. To by vám možná bylo málo to, co jsem tady teď napsal. Tak musím pokračovat. Vzpomínáte na osvobození Západních Čech americkou armádou pod velením generála GEORGE SMITH PATTON? Koho tam sebou vzali Američané do PLZNĚ. Vzpomínáte? Bylo to tady podrobně. No přece vojáky z BELGIE. Ti byli z LIEGE. Ne z LIGNE ale z LIEGE. V americké výslovnosti francouzských měst si myslím já to je úplně jedno. Ale hlavně je to přesně v souladu s metodou Argentina-Argentia. Prostě není tam nebo je jedno písmeno – N. Ale důležité je to, že i v LIEGE/LUTYCH i v KOLÍN nad LABEM, a i v PLZEŇ/PILSEN jsou kostely svatého BARTOLOMĚJE. A že v LIEGE je F.N. zbrojní výroba. Jejich pušku WINCHESTER si koupil můj otec v červnu 1948. A vyráběli i BROWNING známý z románu HAŠKA-ŠVEJK. ING.BROWN. To už tu bylo mnohokrát a mnohokrát. A to LIEGE je ještě ke všemu L.G. – EL CHE. A proč je ještě PO velmi důležité? Protože to je jméno italské řeky. Česky PÁD. A vy už víte z minula, že české pády tvoří zajímavé kombinace ze slov v mém příběhu. V příštím odstavci jeden takový příklad bude. To samozřejmě muselo zaujmout tvůrce těchto na sebe navazujících souvislostí a také toho náležitě využívali. A samozřejmě si vzpomínáte, že FN HERSTAL (H.S.) v LIEGE založil HENRY PIEPER. H.P. A JINDŘICH a PEPŘ a DUDÁK-ALBA, SCOTLAND. To vše to jeho jméno a příjmení v mém příběhu vyjadřuje.

Generál TAUENTZIEN poté bojoval proti Francouzům. Vyznamenal se zejména úspěšným nájezdem na HORNBURG (to je HORN a BASIL) v HALBERSTÄDTISCHEN (HALBERŠTÁT myslím že byl LADISLAV byl předseda českého oborového svazu pracovníků ve školství. Můj partner z odborů, když jsem byl předseda Českého ústředí vysokoškoláků a skvělý partner). 1. února 1758 toto město obsadil se 100 dobrovolníky proti 300 francouzským vojákům. Poté se tedy stal velitelem pevnosti VRATISLAV. Tu v roce 1760 ubránil před Rakušany. Na pomoc mu přišel i král Fridrich II. Který porazil rakouská vojska v Bitvě u LEGNITZ. Na takzvaných Pfaffendorf Heights (P.H. nebo H.P.). Bylo to dne 15. srpna 1760. (to je i 12. srpna. To se narodil můj otec, který so do H.P. – Horní Počaply přiženil a v H.P. ukončil svoji vojenskou kariéru – Horní Počernice) Právě po záchraně Slezska pro pruskou korunu byl povýšen do hodnosti GENERÁLPORUČÍK. A stal se velitelem Vratislavy. V roce 1761 byl u dobytí pevnosti Jauernigker dne 9. října (to údajně zemřel v Bolívii Ernesto Che Guevara a minus dva dny je to datum seskoku skupiny ARAP a plus dva je to narození Ivana Havla) A spojil své jméno s jednou z posledních bitev sedmileté války. Pak bojoval také ve válce o Bavorské dědictví. Ta byl dříve podrobně popsána. Šlo o válku na zemí Čech mezi Prusy a Rakušany. Válka se nazývala také bramborovou válkou. Pro nedostatek jídla pro vojáky na obou stranách. Probíhala v prostoru mezi Ústí nad Labem a Litoměřice a Náchod a Hradec Králové. Na Facebook jsem zveřejnil Vincenc van Gogh obraz s názvem Jedlíci brambor. Otec byl odveden v den narození Gogh a Vincenc se jmenoval můj praděd Gebelt z Dřemčic-Třebívlice, kde žila a zemřela láska GOETHE jménem ULRIKA) Tauentzien se oženil s Johanna Charolotte von dem Knesebeck. Město odkud pocházela se nachází v okrese GIFHORN. Ano GIF a HORN. (Stejně jako se jmenovala přítelkyně Ernesta Hemingway – GELLHORN. Protože víte, že F je i P a to je i L. Tak je místo odkud pocházela manželka generálporučík Tauentzien a příjmení GELLHORN shodné. A k tomu ještě byla MARTHA anagram MOHORITA. ) Měli dva syny, z nichž ten starší Bogislav Friedrich Emanuel byl také generálem. Ten se narodil dne 15. září 1760 (to je i 12. září, kdy se narodil syn mé sestry M.G.) a zemřel dne 20. února (to je 20.02.) 1824. Byl přijat do armády ve věku 16 let dne 22. července 1776. (ve věku 15 skoro 16 let jsem nastoupil do armády i já. Do vojenského gymnázia v Opavě a rok 1776 je rokem vzniku USA) Stal se pobočníkem bratra krále Fridricha Velikého jménem HEINRICH. HENRY – JINDŘICH. Byl osobním pobočníkem prince Jindřicha ve válce o Bavorské dědictví. Výše, a i dříve popsané podrobně. V roce 1791 se stal součástí doprovodu krále Fridricha Viléma II. Dne 5. srpna (to je i 10.srpna a také i 12. srpna) byl povýšen do šlechtického stavu a získal titul hrabě. Dne 13. prosince obdržel řád Pour le Merité,( bylo výše) za výsledky své práce v Nizozemí. (13. ledna 1937 zemřeli Ion Mota a Vasile Marine u MEGRIT-MADRID). Dne 31. prosince roku 1792 se stal podplukovníkem. Nyní přijde to, co je nepochybně potvrzením spojení těchto generálporučíků. Od 24. ledna 1794 do 3. května 1797 byl mimořádným velvyslancem na dvoře KATEŘINA II v Petrohradě. (to je ta carevna co zemřela 17. listopadu tedy i jako17. února a roku 1796 což je i 1919 a 1991 a i 1947 a několik dalších roků). V té době se stal plukovníkem. Po návratu byl na delší dovolené. Friedrich Vilém III. ho povýšil na generálmajora dne 4. června 1801( 04.06. – 06.04. se narodil můj děda Karel GEBELT v Dřemčice-Třebívlice). A jmenoval jej velitelem pěšího pluku Von Laurens (V.L.-B.L.). V bitvě u Jeny velel předvoji sboru Hohenlohe ( Hohen je i Hahn nebo Hon, Han). Po míru v TILSIT (Josef Kajetán Tyl, který sloužil v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Praze. Já v Litoměřicích. V pražských sloužil také generál Stepan Michal Bunzák) velel Braniborské brigádě. A stal se generálporučíkem. Na začátku válek za osvobození na začátku roku 1813 byl jmenován vojenským guvernérem mezi ODRA VISLA a vedl obléhání Štětína (za chvíli bude další generálporučík, který velel armádě v tomto prostoru, vydržte číst). Bojoval dne 23. srpna u Grossbeeren( to je i 21. srpna a tedy i 12. srpna 12.08. a tedy i 08.12.) a dne 6. září u Dennewitz (to je i 12. září narození M.G. synovec i 06.04. narození dědy KAREL GEBELT I.). Dne 15. září se stal členem řádu Černého orla (také i 12. září i 6. duben). Byl poté ponechán v Dessau aby jeho sbor kryl přechod Labe. Po bitvě u Lipska a porážce Napoleona donutil vzdát se město TORGAU. (spojení americké a sovětské armády na LABI-ELBE bylo u města TORGAU. Dříve podrobně popsáno u TORGAU bojoval i několik století před tím vévoda z ALBA spolu se španělským králem a samozřejmě je to i TOR) V noci ze 13. na 14. února vzal útokem WITTENBERG (14. února je i 7. února, a to se narodila tchýně Vlasta Svoboda-Boudník). A zde získal čestný titul von Wittenberg. A 26. ledna (to je děleno DVĚMA 13. leden – smrt ION TOMA a VASILE MARINE u MADRID v roce 1937) 1814 Velký kříž Železného kříže za své vojenské úspěchy. Německá Wikipedia píše, že tam ale nebyl. Carl Gotlieb Merker pastor v Kurzlipsdorf píše ve své knize z roku 1813, pod názvem Das Kriegsjahr 1813, že Wittenberg obsadil generálporučík Leopold Wilhelm von DOBSCHÜTZ. Tedy že on měl být von Wittenberg. V době obsazení tohoto města měl být prý generálporučík Tauentzein v KEMBERG. Tolik příběh v knize pastora. Není se čemu divit. Je to důkazem že co je psáno to je dáno. Když jsem byl předseda OV SSM Praha 2, DVOJKA tak jsem měl jednoho kolegu tajemníka a ten se jmenoval příjmením DOBEŠ. Srovnej s DOBSCHÜTZ. Kromě toho jsme na jednom z putovních táborů ze Skokovy navštívili na Slovensku DOBŠINSKOU ledovou jeskyni i obec DOBŠINÁ. Tauentzien pak byl ještě u dobytí Magdeburgu. Velitelem Magdeburg byl generálporučík HORN. A Dobschütz se stal guvernérem Drážďan. Následujícího roku byl pověřen velením VI. armádního sboru. Ale válka byla u WATERLOO rozhodnuta a on se do bojů nezúčastnil. Po válce se stal velitelem III. armádního sboru. A byl velitelem BERLÍNA. Byl také členem zednářské lóže Ferdinand zur Glückseligkeit. Ve funkci velitele Berlína zemřel dne 20. února 1824. A byl pochován v Invalidenfriedhof. Jeho manželkou byla Elisabeth Carolina Isabella von MARSCHALL. Ano stejně jako náčelník štábu US Army v době Druhé světové války a po válce předseda Červeného kříže USA a ministr obrany ale hlavně otec MARSHALL PLAN. Samozřejmě i jako další MARSHALL v mém příběhu. Třeba vedoucí oddělení vysokých škol na MV KSČ Praha příjmením MARŠÁL. Měli jedinou dceru Henriette Elisabeth Johanna Ulrike narozen 5. února a zemřela dne 28. prosince 1859. Henriette je Jindřich a Elisabeth je the Basil Johana je Jana a ULRIKE je také jméno lásky GOETHE. Se kterou se seznámil v Mariánských Lázních, kde jí také vyznal lásku. Ona to nepřijala. A žila a zemřela na panství Třebívlice, u LITOMĚŘIC. Na jejichž katastru se nachází DŘEMČICE, kde žili moji prarodiče VIINCENC GEBELT s manželkou ANNOU rozenou PREIS. Tam se narodil jejich syn, můj děda KAREL GEBELT I. který se přiženil do HORNÍ POČAPLY. A byl pokrývač. Thacher, Pokryškin, Došky. A je třeba odbočit, aby ti, co ještě nevěří už konečně uvěřili. POKRYŠKIN byl maršál a trojnásobný hrdina SSSR a učil mě létat na trenažéru v ŠEREMETĚVO s IL 62 (IL-LI-LEE-lee). Jen tak pro zábavu. “ Náhodou“ jsme se tam sešli. THATCHER je pokrytí střech THATCHING. Ta byla MARGARETA. A na střechy se dávají také DOŠKY. DOŠEK se jmenoval další soused v HORNÍ POČAPLY. Ale důležité je to, že anagram jeho jména DOŠEK je anagram příjmení ŠÁDEK. Ano také GENERÁLPORUČÍK příjmením ŠÁDEK. Také od SVOBODY, jak si oni říkali. Který se pravidelně jako předseda Svazu protifašistických bojovníků zúčastňoval všech akcí, na které jsem ho zval. Dokonce mi vyznamenal jejich vyznamenáním II. stupně. „Bojovník proti fašismu“. Ale co vůbec to nejdůležitější? Společně jsme on, ŠÁDEK a já, ve dvojici, odhalovali desku v ŽITNÉ ulici na DVOJCE. Studentovi Jan Opletal (J.O.) a dělník Václav Sedláček (V.S.). Dne 10. listopadu 1989. V předvečer mé konference SSM v pražské LUCERNĚ, která je kousek od tohoto místa. Stejně jako je nedaleko Vinohradská Záložna, kde měl schůzku s domácím odbojem Otmar Reidl. A stejně jako je nedaleko Tylovo náměstí, stejně jako je odtud nedaleko sídlo OV SSM Praha 2 -VALDEK, Armádní divadlo, kostel svaté Ludmily a Dům ŽELEZNIČÁŘŮ. V době svatořečení ANEŽKY-AGNES. Která Byla CLARISKA. SANTA CLARA. Kterou osvobozoval na ostrově KUBA Ernesto Che Guevara a Camillo Cienfuegos. Atd.atd.atd. A desku jsme odhalovali týden před 17. listopadem 1989.

Manžel Henriette Elisabeth Johanna Ulrike byl Gustav Leopold Graf von Hake. 1776–1838. pruský generálporučík velitel Magdeburgu. Ano GUSTAV HAKE. G.H. A velitel MAGDEBURG, kde byl později velitelem města generálporučík HORN. A kde bylo německou stranou zorganizované setkání mládeže ČSSR a NDR někdy v roce 1985. Kterého jsem se i já zúčastnil. Tehdy jako předseda Českého ústředí vysokoškoláků a tajemník českého ÚV SSM.

Po smrti své první manželky se generálporučík TAUETZIEN oženil znovu. Jeho manželkou se stala dne 27. září 1787 (to je i 21. září, a to se narodil UHER-UHR-MAGYAR a minus dva je to i 19.09: a to jsem se narodil já) Luise Frederika Juliane von Arnstedt. Narozena 4. ledna 1760 (v den jako později moje matka 4.ledna a rok jako 17.06. narození matky mojí matky, mojí babičky v HORNÍ POČAPLY)) a zemřela dne 25. března (to je i 25. říjen, srovnej se seznamem lichých dnů v říjnu uvedených dříve) 1840. Syn se jmenoval Friedrich Heinrich Bogislav (H.B. Jindřich a Vasil.) 1789-1854 a byl to pruský generálmajor. Po jeho smrti tato větev rodiny Tauentzein vymřela. Dcery byly Johanna Emilie Wilhelmine Charlotte 1792-1792 a Wilhelmine Luise Katharina Cäcilie. 1798–1802. Dcery se nedožili dospělosti. Bogislav Tauentzien získal po otci titul von Wittenberg. Narodil se dne 10. července (to je i 0.7.10. datum seskoku mého otce u MAKOV) 1789 (plus 200 let je to rok 1989) a zemřel dne 6. listopadu 1854 v TRIER. TREVÍR. Navštěvoval vojenskou školu v Berlíně. A dne 19. října (i 16. březen naození mojí sestry) 1802 byl přijat do elitního pluku Gardy. S možností dále studovat. 10. prosince 1804 nastoupil do stále služby u pluku. Bojoval v bitvách u Auerstedt( anglicky vyslovíme ORSTED), Gollau( G.L. – EL CHE), Königsberg (Královec-Kralovice-von Carlowitz výše) a Bartenstein (Bart – Bartoloměj a stein-kámen). Po Tilsitském míru byl povýšen na majora dne 21. září (druhý manžel mojí sestry UHER-MAGYAR se narodil a miniuus dva je to 19.09. )1809 ( 19.08. se narodil generál Bunzák). Bojoval v bitvách u Grösgorschen, Bautzen, Lipska a v bitvě u Haynau( Hain,Hahn,Hon,Han nebo Hajná, dcera paní Ekhart v Horní Počaply, sousedi babičky a dědy Gebelt). Po válce obdržel dne 13. ledna 1816 Železný kříž II stupně. (Vasile Marine a Ioan Toma zemřeli v roce 1937) 10. prosince 1816 Řád svaté Anna v diamantech (to je i 10. leden Gustáv Husák i 08.12. a veškeré podoby tohoto data). Dne 13. července 1817 nastoupil ke 4. Cuirassiers- Kyrysnickému pluku jako štábní důstojník. 13. červenec je i 11. 07, narození mého tchána Miroslav Svoboda a Olga Havlová. A vše, co s 11.07. ve všech obměnách souvisí. Třeba jako moje svatba s Vlasta Svoboda, která se narodila dne 08. 12. a můj otec 12.08. Obě data jsou shodná s dalším datem v kariéře generála – 8. prosince 1818 byl přidělen přímo k pluku. A 30. března roku 1823 byl přidělen k 7. Cuirassier-Kyrysníků regimentu. KYRYSNÍK nosil KYRYS. To je jako KARAS (KAREL) Ze skupiny ARAP mého otce. KYRYSNÍK může být i KRYSNÍK. Jako třeba Krysa Vasilisa, oblíbená nadávka mých spolužáků, pro mě, na základní škole. Může to být, a to je důležitější i KALIŠNÍK. Od slova KALICH. Německy BOKAL – BASIL/VASIL. I KABUL, kde pracovali rodiče mojí manželky. A samozřejmě že to může být i oblíbená hospoda Jaroslava Haška U Kalicha u nás na DVOJCE. V ulici Na Bojišti. Dne 18. června 1825 byl povýšen na podplukovníka (to je i 16. června, a to je i 16. září a tedy i 19. září. Svátek mojí matky Ludmila a moje narozeniny a svátek ZITA) a dne 28. června 1825 (to je i 14. června, a to je svátek Vasila a narození Ernesto Che Guevara založení US Army v roce 1775) mu byl udělen Služební kříž. 5. března 1827 byl pověřen velením Cuirassier-Kyrysníků pluku. A velitelem se stal dne 30. března 1830. Dne 30. března se stal generálmajorem. A byl jmenován velitelem 16. jezdecké brigády v TRIER. 11. září 1838 obdržel řád Rudého orla III. třídy. Dne 24. března 1841 byl převelen do zálohy s důchodem. A dne 17. února 1850 odešel do plného důchodu. A to víte, že je i 17. listopad. Zemřel v TRIER dne 6. listopadu 1854. A to víte, že je i 6. únor tedy i 9. únor, a to je minus DVA i 7. únor. A to se narodila matka mojí manželky Vlasta Svoboda, také Vlasta Svoboda, rozená Boudník. Generál byl svobodný, bezdětný. A tím vymřel jejich rod. Co je ale vůbec nejdůležitější je to, že v TRIER, kromě toho že to je naše TRI-TRE, a česky je to TREVÍR, se narodil KAREL MARX. Který byl v době úmrtí generála v TREVÍR dopisovatelem NEW YORK DAILY TRIBUNE pro EVROPU. (bylo to od roku 1852 do roku 1862 a příjem za články zajišťoval základní potřeby pro život rodiny Marxů v Londýně)) a žil pravděpodobně v londýnském SOHO (H.S. – HOLY SPIRIT). Úplně nejgeniálnější je překlad názvu z němčiny do naší vojenské češtiny. Proč? Protože se jedná o TŘI VÍRY. TŘI NÁBOŽENSTVÍ. Která popisuje pomocí podobenství ve své knize WISE NATHAN právě LESSING. JUDAISM, CHRISTIANITY a ISLAM. (To poslední je i náš anagram WASIL). KAREL MARX byl z TREVÍRU narodil se v TREVÍRU nebo TREVÍŘE – TREVÍRE pro ty, co nečtou naše háčky. Voláme oslovujeme TREVÍRE! V pátém- 5 pádu. S TREVÍREM. V sedmém pádu. Bez TREVÍRU nebo bez TREVÍRA. Druhý 2. pád. Jenom připomínám jeden důležitý argument pro má tvrzení, že Karel Marx zemřel v Londýně dne 14. března (1883). Zcela klíčové datum v příběhu. Která je PRVNÍ VÍRA a která je DRUHÁ VÍRA a která je TŘETÍ VÍRA. Jsou to TŘI VÍRY. TRI VĚRY je to rusky. TRI VIRY je to ukrajinsky.

A proč je i toto pravda? Protože v HORNÍ POČAPLY žila rodina s příjmením MEDAL VÁCLAV (M.V.) a MEDAL VĚRA (M.V.). Ti měli dceru jménem VĚRA. A ta byla manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A ti měli také dceru VĚRA. Byly tedy VĚRA I. VĚRA II. VĚRA III. Moje švagrová byla ta VĚRA II. a moje neteř byla ta VĚRA III. TŘI VĚRY. Medal Václav a jeho manželka Medal Věra měli ještě kromě mé švagrové VĚRY jednoho syna ještě jednu dceru. A ti se jmenovali VÁCLAV a DAGMARA. A aby to všechno byla skutečná a nevyvratitelná pravda, tak měl tento jeden z mých dvou bývalých nevlastní bratrů, svatbu s Věrou v PALÁC MERKUR. V REVOLUČNÍ ULICI. Kavárna VLTAVA-MOLDAU.V.M. Na druhém konci této REVOLUČNÍ ulice je PALÁC KOTVA. Vojenské Stavby-V.S.-US. -SU-UK.

Mladší syn byl Carl Heinrich (Karel Jindřich nebo H.K.-K.H.). Narozen 21. března (to je i 21. říjen a lichý den v říjnu i minus dva 19. říjen a tedy i 16. březen narození mojí sestry) 1766 (to je rok narození mého otce a plánovaný rok končení SSSR a světového komunismu 1919 i 1991 a další důležité roky – 1941,1947,1961, 1974 i1976 a číslo mého vojenského útvaru 6174) a zemřel dne 16. října (a to je i 16. březen datum narození mojí sestry a minus dva je to 14. březen klíčové datum v mém příběhu. Narození Einstein, tety Aurélie/Zlata ŠIDLÁK-SCHIDLAK-GEBELT a odlet generála Moravce do Londýna s KLM přes Amsterdam, úmrtí KAREL MARX v Londýně). Carl Heinrich se oženil s Johanna Marie von Arndt (narozena dne 19. října (to je také i narození mojí sestry 16. březen a vše jako u jejího manžela uvedené před chvílí) 1781 a zemřela dne 28. března (to je také 14. března a vše uvedené před chvílí) v roce1854). Zemřel na panství BALKOW (a to je BASIL M). Byl to Major pruské armády. Měl čtyři dcery. Johanna Katharina narozená v roce 1755 se provdala za Heinrich Christian Kurt von Haugwitz narozen 11. června (to je i 11. červenec 11.07) 1752 zemřel 9. února 1832 (to je i 7. února, kdy se narodila Vlasta Svoboda matka mojí manželky a je to také moje rodné číslo 123 a k tomu 8-OTTO-OCHO). Wilhelmine Sophie narozena 11. září 1763 zemřela dne 18. února 1842 se stala manželkou Hardwig Ludwig Anton von Hoym (narodil se dne 20. července 1750 zemřel 18 února 1811. Charlotte Luise (narozena 14. srpna 1750 (to je i 12.srpen 12.08. narození mého otce a 08.12. narození mojí manželky Vlasta Svoboda.) zemřela dne 3. listopadu 1821. Manžel Gottfried Heinrich Leopold von Schmettau ( Pomerania) narodil se dne 21. října 1732 (to je i 19. října tedy i 16. března datum narození mojí sestry a rok je 123 a 7. moje rodné číslo a obvod v Praze na kterém jsme žili – Praha 7.) a zemřel dne 15. listopadu 1812(to je i 17. listopad plus dva, a tak i 17. únor narození Ivan Mohorita ve Volové). Frederike Elisabeth narozena dne 13. listopadu (to je i 11.11. ale i 17.11. když odečteme Moravcovu DVOJKU) 1761 zemřela dne červenci 1835 provdaná dne 3. února ( 03.02. je i 32–1775) 1780 za Vilém (B.L.M) von Kleist narozený 26. února 1751 zemřel dne 13. října (to je i 11.10 – 1775 a všechny varianty 11.01. nebo 17.07 a další dlouze a široce zmiňované dříve) 1797. (to je rok 1776 rok vzniku USA). Samozřejmě že vidíte jména z mého příběhu – Karel, Ludvík, Vilém, Antonín, Elisabeth-Alžběta, Kateřina, Sofie.

A nyní zase proč je to všechno pravda? Rod TAUENTZEIN je název šlechtického rodu z POMOŘANSKA-POMERANIA. Tento rod ale pocházel z ČECH. A dříve se nazýval SVICHOVSKÝ, ŠVIHOVSKÝ nebo von SCHWICHOW. Jeden z následníků tohoto rodu z ČECH, jménem ANTON FERDINAND WENZEL (ANTONÍN FERDINAD VÁCLAV) von SCHWICHOW získal v 15. století právě v Pomořansku panství TAUENZIN v okrese LAUENBURG a převzal jméno z názvu panství. Linie rodu začíná LUCASEM starším ze SCHWICHOW se svými příbuznými Clausem Simonem a Lucasem mladším kteří získali od vévody BARNIM X. z Pomořanska Rügenwalde právě tento titul. A jak bylo výše uvedeno v roce 1791 byl jejich následník generálporučík von Tauentzien získal titul hrabě. A po smrti Heinrich Bogislav (H.B.) který byl svobodný a bezdětný, větev rodiny hraběte vymřela. Už jako von Wittenberg. Proč je to také důležité pro můj příběh? Polský název města, u kterého se nacházelo panství se vyslovuje v polštině jako LEMBORG. A to je samozřejmě stejné jako LEMBERG – LVOV. V HALIČ-GALICIA. A je to L.M.B. a R.G. – L.G. – EL CHE k tomu.

Město LEMBORG/LAUENBURG je na řece LEBA. Ne LABE ale LEBA.

Město LEMBER/LAUENBERG v Pomořansku má celou řadu slavných a také nechvalně proslulých rodáků. Jedním z těch druhých je ERICH von dem BACH-ZELEWSKI (B.Z.). Ten se narodil dne 1. března 1899 jako ERICH JULIUS EBERHARD von ZELEWSKI. A zemřel dne 8. března 1972 v Mnichově, Bavorsko. Byl to německý Obergruppenführer SS – Generálporučík. Byl zapojen do Holokaust a masových vražd na území Sovětského svazu v průběhu Druhé světové války. Velel potlačení Varšavského povstání. Jeho otec byl Otto Johannes Zelewski (WAZSILEK). A matka byla Amálie Marie Eveline rozená SHIMANSKY. Vyrůstal v BIALLA (argentinskou španělštinou BIAZA – B.Z. jinak B.L.-L.B.) ve východním Prusku. Po smrti otce se stal jeho pěstounem majitel panství von SCHICKFUSS v TREBNIG. Jeho strýc byl EMIL von ZELEWSKI, který byl velitelem německé Východní Afriky (dnes většina území TANZANIE s hlavním městem DARESALAM a Viktoriiným jezerem)). A tam zemřel. ERICH se stal po vypuknutí První světové války příslušníkem armády ve věku pouhých 15 let. Byl zraněn. A ke konci války měl hodnost poručík. Velmi stručně jeho poválečná „kariéra“. V roce 1930 vstoupil do NSDAP, číslo legitimace 489 101. Dne 15. února 1931 (plus dva 17. listopad a číslo popisné našeho domu 1391 a narození JELCIN sestra mojí matky ALENA a narození HUSÁK 1913) vstoupil do SS. Číslo 9831. Budoval SS v okresech FRANKFURT nad ODROU a SCHNEIDEMÜHLE. FRANKFURT a ODRA-DR. a ORT MLÝN nebo OSTŘÍ MLÝNA. Byl poslancem říšského sněmu za BRESLAU (VRATISLAV, WROCLAV a po našem i BRATISLAV.). V březnu 1933 nařídil uvěznění všech komunistů ve WOLDENBURG. Dva z nich byli zastřeleni. Nechal utéct dva muže SS z vězení, LANDSBERG an der WARTHE – MHRT-MOHORITA), kde si odpykávali trest po odsouzení za vraždu. Nařídil SS aby mučili a zastřelili dva bratry podezřelé z vraždy příslušníka H.J. V únoru 1934 se stal policejním velitelem KÖNIGSBERG/KRÁLOVEC/KALININGRAD. Tehdy se účastnil likvidace SA. (ERNST RÖHM). Za zásluhy o potlačení údajného spiknutí SA byl dne 11.07. (klíčové datum) povýšen na SS Gruppenführer. Město KÖNIGSBERG známé jako KALININGRAD, které je dodnes enklávou Ruska na teritoriu POLSKA bylo založeno křižáky v roce 1283 a pojmenované bylo KÖNIGSBERG na počest českého krále PŘEMYSL OTAKAR II. O tom tady bylo nedávno mnoho napsáno. Jen připomínám že 1283 je i 123 a 8. A že otec PŘEMYSL OTAKAR II. král VÁCLAV I. zemřel při honu na JELENA v POČAPLY u BEROUNA. Zpět k ZELEWSKI. Teď už BACH-ZELEWSKI. Byl přeložen v únoru 1936 do BRESLAU-VRATISLAV. Ano tam kde sloužil také jako velitel jeho rodák generálporučík TAUENTZIEN. Dávno před ním. A s ním tam pracoval v letech 1760–1765 LESSING. BACH ZELEWSKI navrhl na jaře 1940 zřízení koncentračního tábora v OSVĚTIMY. První polští vězni byli deportování do tábora dne 14. června 1941 (to určitě už víte co je za datum). V důsledku prvního úspěšného útěku vězně z tábora dne 6. července (06.07. a to je i 9.07.) 1940 nařídil vyklizení okolí tábora do vzdálenosti 5. kilometrů. A polští obyvatelé byli vyhnáni za tuto hranici. Po napadení SSSR měl sídlo ve městě MOGILEV v BĚLORUSKU (M.B.). Podílel se na systematickém masakrování židovských, a i dalších obyvatel těchto oblastí. 31. července se setkal BACH ZELEWSKI s HIMMLEREM v BARANAVICÍCH (BARANNIKOV a BARANOVÁ a WOLF a RAM-BERAN). A potom došlo k masakru obyvatelstva. Americký historik Christopher R. Browning vidí v masakru MOGILEVA ve dnech 2 a 3.10. 1941″ zlomový bod ke genocidě v Bělorusku“. Dne 9. listopadu 1941 byl BACH ZELEWSKI povýšen do hodnosti generálporučík- ObergrüppenführerSS a generála policie. V lednu 1942 byl operován a měl vážné psychické problémy. Po atentátu na Reinharda Heydricha zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě měl být podle Hitlera novým zastupujícím říšským protektorem. Místo něj však byl jmenován DELAGUE. V říjnu 1942 byl Hitlerem jmenován do funkce „zplnomocněný úředník Říšské SS pro boj proti gangům“. 21.června (to je i 21.09) 1943 byl jmenován “ náčelníkem bojových jednotky v boji proti gangům“ 5. srpna (to je i 10.08. a tak tedy také 12.08) 1944 ho Hitler pověřil potlačením Varšavského povstání. V této funkci přijímal kapitulaci velitele povstalců Tadeusz BOR-KOMOROWSKI. A nechal popravit velitele brigády ruských kolaborantů zodpovědných za zločiny proti povstalcům, rabování na vlastní účet. Ten se jmenoval BRONISLAV (BRNO a VASIL) KOMINSKI. V říjnu 1944 ho Hitler vyslal do BUDAPEŠTI-MAĎARSKO. (M.B. UHRY) Tam se chopila moci vláda ARROW CROSSPOD – ŠÍPOVÉ KŘÍŽE (SK – X – CHE a DVOJKA) pod velením FERENCE SZALÁSI. A svrhla vládu ADMIRÁL MIKLÓS HORTHY (NIKOLA a MI.HORTHY-MOHORTY). Na podzim 1944 velel XIV. SS armádnímu sboru v oblasti BADEN-BADEN. Později armádnímu sboru X SS v POMOŘANSKU. Od 17. února (i 17. listopad a Ivan MOHORITA z VOLOVÉ) 1945 velel ODERSKÉMU sboru armádní skupiny VISLA. Po kapitulaci Německa. byl zatčen a vězněn v LANDSBERG am LECH. Stal se klíčovým svědkem obžaloby v Norimberském procesu. Přijal polské občanství. BOR KOMOROWSKI vypovídal v jeho prospěch. BACH ZELEWSKI NEBYL OBVINĚN. Napsal pro Američany zprávu o stranickém boji v SSSR. V roce 1947 byl převezen do Varšavy, aby svědčil proti LUDWIG FISCHER bývalému guvernéru Varšavy. V létě 1950 byl propuštěn a pracoval jako obchodní zástupce ve firmě s domácími potřebami. V březnu 1951 byl v MNICHOVĚ odsouzen k 10 letům v pracovním táboře. Odepsali mu 5 let po které byl ve vyšetřovací vazbě po roce 1945. Následně byl v domácím vězení, které trávil ve svém bytě v LAFFENAU, FRANKY (FRANK). Nyní okres HEIDECK. Od roku 1954 žil v ECKERSMÜHLEN u ROTH a pracoval v NORIMBERKU jako noční hlídač. V roce 1958 byl znovu zatčen. A obviněn z vraždy ANTON von HOHBERG a BUCHWALD z roku 1934. Proces s ním začal v lednu 1961 (i 1919 a 1991) před krajským soudem v NORIMBERG-FÜRTH. V únoru 1961 byl odsouzen ke čtyřem letům vězení. V listopadu 1961 dostal za křivou přísahu proti UDO von WOYRSCH. 3. srpna (to je i 06.08. a 09.08. svržení atomových bomb v Japonsku a datum narození mých bývalých nevlastních bratrů) 1962 byl odsouzen k doživotnímu trestu za vraždy pěti komunistů a jeden pokus vraždy na jaře a v létě 1933. V roce 1961 vypovídal v procesu proti EICHMANN ADOLF jako svědek obžaloby. 8. března 1972 zemřel ve věznici MNICHOV-HARLACHING. Byl ženat s RUTH APFELD. Narozena 22.srpna 1901 v NIESSE, zemřela v roce 1967. Měli tři syny a tři dcery.

Už samozřejmě asi chápete, proč byl tento muž osvobozen v Norimberském procesu. Ačkoliv se podle toho, co si můžeme přečíst v tak vysoké hodnosti celého toho masového vyvražďování zúčastnil. Ta data korespondující s mým příběhem jsem zvýraznil abych je nemusel opakovat. Také proto, že v životě takového pohlavára nacistické říše muselo být tolik dat, že by se asi vždy dala najít taková, která by právě s Operací Benjamín korespondovala. Ale proč to přesto píšu? Co je to nejdůležitější a proč byl jeho poválečný život zcela v souladu s mým příběhem? Narodil se v LEMBERG. To je jasné L.M.B. a EL CHE. Tam kde sídlilo panství také generálporučík TAUENTZIEN. Narodil se 1. března což koresponduje s lichým kalendářem dnů v měsíci říjnu – OCTOBER před nedávnem tady v jednom příběhu zveřejněném. Bylo to v roce 1899 a to je také 1989. Vyrůstal v BIALA – B.L. Jeho otec byl OTTO. Brzy zemřel. a jeho pěstoun byl z TREBING. Matka byla rozená SHIMANSKY. Ano česky ŠIMANSKÁ. Náhoda by to byla, kdyby se matka otce mojí manželky VLASTA SVOBODA, z PLZEŇ za svobodna nejmenovala ŠIMANOVÁ (SCHIMANOVA) ANDĚLA. Překlad z němčiny. Jedno jméno. Tedy i jméno svatého ŠIMON. Partner svatého JUDY. S pražským kostelem v DUŠNÍ ulici. I SIMON a SIMONIDES. Plukovník v 6174 Litoměřice můj přímý náčelník. I SIMONOVÁ IVETA (YVETA – S.I.) která měla ve SCHNIRCHOVA ulice Praha 7 okna svého bytu přesně naproti garsoniéře mého otce, která mu byla přidělena po rozvodu s mojí matkou a kam se odstěhoval z naší nedaleké SOCHOROVA. V Malém Berlíně, Praha 7. Koho ještě známe s tímto jménem? Ano komisař SCHIMANSKI/ŠIMANSKY. Z televizního seriálu západoněmecké televize. Hrál ho CARL AUGUST GÖTZ GEORGE. Známý jako GEORGE GÖTZ. GÖTZ se jmenoval příjmením první velvyslanec Československa, G.H. Gustava Husáka, po normalizaci vztahů s NSR počátkem sedmdesátých let. Jeho příjmení je také obvyklé křestní jméno GEORGE-GEORGIJ – JIŘÍ a je samozřejmě v mém příběhu časté také. Ale hlavně byl G.G. A to je jako ruské GAGA – HAAG. H.G. a LAHAYA. Atd.

Ale to nejdůležitější je to že se narodil 07.23. to je moje rodné číslo 123. Ale také se ten den 23.07. narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC v ČÁSLAV. Ano – DVOJKA. A 03.21. se narodil VASILLY STALIN. GENERÁLPORUČÍK LETECTVA. A vy si vzpomínáte, že 12.03. byli popraveni SLÁNSKÝ a další obvinění komunistickou justicí. A že 12.23. byl popraven LAVRENTIJ BERIJA. To je také 123 a DVOJKA k tomu. Připomínám, že v čele vojenského soudu stál maršál KONEV-NOVAK-VANEK.

A jeho otec byl HEINRICH-JINDŘICH, GEORGE. Tedy také H.G. Ten se angažoval v době nacistického Německa a zemřel v internaci v SACHSENHAUSEN ORANIENBURG na řece HAVEL u BERLÍNA v táboře zřízeném Sovětskou armádou, v místě nacistického koncentračního tábora. Vy samozřejmě víte, že v tomto koncentračním táboře byli vězněni studenti českých vysokých škol zatčeni dne 17. listopadu 1939. A že to je OR a také S.O. Jméno řeky netřeba komentovat. Tedy celé to je S.O. Strategická operace H.B. HAVLÍČKŮV BROD-PŘECHOD. A to také víte, že se přesně podle plánu stalo. Letos jsem se tam byl podívat a na FACEBOOK jsem zveřejnil i fotografie. A také si možná vzpomenete že v tomto táboře zemřel dne 14. dubna (to je i 16. dubna a i 14. září i 16. a i 19. září) 1943 JAKOV STALIN. Jehož druhá manželka byla baletka YULIA-YUDITH ISAK MELTZER a její druhý manžel byl NIKOLAI BESSARAB. Stejně jako se BESARAB jmenovala druhá manželka mého otce. Se kterou se můj otec oženil a žil v KARLOVY VARY. PALACKÉHO náměstí číslo 5. A baletka jako moje přítelkyně v NIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK.

Vy můžete znát herce HORST BUCHOLTZ. Také klíčové H.B. Byl celým jménem HORST WERNER BUCHOLTZ. A proslavil se především filmem 7 – SEDM STATEČNÝCH. V tomto filmu byl CHICO. Vyslov ČIKO. A to je španělsky HOCH (GOGH). HA CHE. A datum, kdy se narodil GOGH(HOCH) a můj otec byl odveden do československé armády v BUZULUKU po příjezdu z GULAG KOŽVA(ŽUKOV) bylo shodné 30.březen. Ale protože to by vám určitě bylo málo tak ČECH se řekne španělsky CHECO. Vyslov ČEKO. A proč je to pravda, že to souvisí? Ve škole v Moskvě mě naučil můj italský přítel VITTORIO-VIKTOR, dvě italské písničky. Jednu, jak se takovým písním říká „sprostonárodní“ italskou píseň a druhou sociální. Jak on ji nazýval. Ta sociální začíná slovy, tedy vyslovuje se to SON ČEKO. V italštině je to SON CIECO. To ale neznamená JSEM ČECH. Znamená to jsem SLEPÝ. V našem smyslu slova to znamená SON PILS. PILSEN SON. SYN PLZNĚ. Proč mě tak označil? To jistě víte. PLZEŇ v mé příběhu pochopitelně představuje pivo PILSEN-SVĚTLÝ-THE VASIL a ne RUDÝ. Samozřejmě, že to je i můj budoucí tchán MIROSLAV SVOBODA a jeho syn, můj švagr oba z PLZNĚ a oba stejného jména a příjmení jako „SON“ LUDVÍKA SVOBODY, v tom čase prezidenta Československa. Pak to je také moje manželka PATRICIA (PATTY – TRISHA) VLASTA SVOBODA a samozřejmě katedrála svatého BARTHOLOMAÜS anagram MOHORITA BASIL a konečně místo osvobozené US ARMY s GEORGE SMITH PATTON. Jako reprezentantem US ARMY v tomto regionu. Západočeském a částečně i Jihočeském. Tak jak byla složena z posluchačů z těchto krajů moje studijní skupina na Vysoké škole politické, kde de facto skončila totalita dne 26. listopadu 1989. Ale to už tu také všechno bylo. A mnohokrát. Opisuji to proto, že vím, že se to nemusíte nutit zapamatovat. Fakta jsou to ale důležitá, a právě jejich stálá a neustálá propojenost a návaznost celému tomu mému příběhu dává smysl. Samozřejmě, že jenom připomenu plzeňské „PĚTATŘICÁTNÍKY (35–1775), HOCHY jako KVĚT“. HOCH byl výše. Květ je FLORE a FLORIÁN BOHUMIL tam před Druhou světovou válkou sloužil. V PLZNI. A samozřejmě, že vy už víte, že tam v PLZNI, sloužil před příchodem na DVOJKU do PRAHY i generál FRANTIŠEK MORAVEC.

S touto písní, myslím tou sociální, pochopitelně, jsme jednou já a TOIO ( TOJO vyslov, říkal jsem mu tak podle toho, jak mu říkala jeho mladší sestra), vystupovali na nějaké akci na Československém velvyslanectví v Moskvě. Nedávno jsem také zveřejnil na FACEBOOK naši společnou fotku z moskevské ulice, jak jsme na cestě tam. BASILIO a TOIO. On mně říkal BASILIO.

BUCHOLTZ byl i WERNER, a to je M.B. Není sice přímo BUCHWALD je BUCHOLTZ, ale spojitost je více než zřejmá. Protože se samozřejmě muselo kuklit. A mít jenom a pouze přímé spojení by nebylo dobré. Sami uvidíte za chvíli, že to je tak jak píšu. Španělsky se vysloví jeho jméno a příjmení ORST BUCHOLTZ. TEDY I O.R. i O.B. Narodil se dne 4. prosince, a to je i 6. prosince a tedy i 6. ledna. A také je to Moravcovou metodou krát dvě 8. prosince. A také je to 4. ledna a také plus dva 6. ledna a plus dva 8. ledna. Zcela klíčová data v mém příběhu. Narození mého otce a mojí matky a mojí manželky, a ještě k tomu datum svatby mých rodičů. A také svatý NIKOLAI a také svátek TŘÍ KRÁLŮ. Narodil se v berlínské čtvrti NEUKÖLLN. Tedy NOVÝ KOLÍN. Který by to mohl být ten NOVÝ? Samozřejmě, že ten český na LABI. Starý je ten v Německu – KÖLN am RHEIN. A když si ke KOLÍN přidáme O.R. a O.B. tak je to místo plánovaného vysazení OTMAR REIDL, OPERACE BENJAMIN. U KŘEČHOŘ. U města KOLÍN s kostelem svatého BARTOLOMĚJE, který je i v BERLÍNĚ. Jeho otcem, se kterým se údajně nikdy nesetkal byl učitel WERNER ALBERT RHODE. W.A.R. Anglicky VÁLKA-VASIL. A důležité ALBERT-OV. Krátce po narození ho jeho matka dala pěstounům jménem FRITZ a ANNA NOWAK. Ano NOVAK. Jako KONEV a VANEK. A jako jméno MOHORITA na Podkarpatské Rusi-C.R. Jak mi říkal můj otec, když jsem se ho jako malý kluk ptal, kde jsme k tomu příjmení přišli. Říkal tam u nás to je rozšířené příjmení asi jako v ČECHÁCH je příjmení NOVAK. Když se matka vdala za HUGO BUCHOLTZ, švec, tak si syna vzala od pěstounů zpět. Ano také HUGO. H.G. A také VIKTOR HUGO. A HAAGA-GAGA-LA HAYA. Ale také a zase H.B. V roce 1941 se narodila jeho sestra HEIDI a dala mu přezdívku HOTTE. Tu měl po celý život. Španělsky vysloveno OTTE. OTTE, česky 5pátým pádem OTTO! A co je také zcela jasná souvislost s mým příběhem? V průběhu Druhé světové války byl HORST BUCHOLTZ umístěn na území Československa v domově pro mládež. WIKIPEDIA píše v SILESIA-SLEZSKO. Tedy na Severní Moravě, kde působil v té samé době můj otec jako vojenský zpravodajec ve skupině ARAP a skupina WOLFRAM. H.B.se po válce vrátil zpět do BERLÍNA. Nyní si určitě vzpomenete, že bratr mojí matky, KAREL GEBELT odešel po vyučení v TEPLITZ-SCHÖNAU, v SUDETECH v roce 1941 pracovat jako číšník do Německa. A pobýval tam asi dva roky. Bohužel nevím kde. A také se to asi už nikdy nedozvíme. A co ještě? Jméno BUCHOLTZ začíná na B a končí Z. B-2. Stejné iniciály měl BACH ZELEWSKI. B.Z. B-2. My, co cizí jazyky známe jenom tak povrchně a nikdy jsme je nestudovali jako hlavní obor jsme s jejich výslovností na štíru. My klidně vyslovíme SHOEMAKER i třeba jako SHOWMAKER. Zkuste si to jde to lehce.

BUCHOLTZ byl i WERNER. To je důležitá postava z hry LESSING pod anglickým názvem LADY MINNA von BARNHELM (L.M.B). PAUL WERNER. Za touto postavou se skrývá skutečná historická postava. PAUL WERNER GENERÁLPORUČÍK. O něm bude řeč v Díl II. o LESSING. I u nás jsme měli jednoho herce s podobným jménem BUCHVALDEK. Jakoby malý BUCHWALD. Ten byl, pokud se nepletu ředitelem divadla na Praze 5. REALISTICKÉ DIVADLO. A iniciály názvu tohoto divadla? R.D. A vy už víte, že to je také R.O. Když to napíšu já například. Tak to nikdo nepozná. Vypadat to bude stejně. O.R. nebo D.R. A jak vstoupilo R.D. do dějin a proč je v přímé souvislosti to co tady píšu s rokem 1989? Cituji z WIKIPEDIA: „Po násilném potlačení protestu studentů na Národní třídě 17. listopadu 1989 se večer 18. listopadu v Realistickém Divadle sešli pražští i mimopražští divadelníci za přítomnosti Václava Havla a vydali prohlášení, kterým se přidali k týdenní protestní stávce studentů. Zároveň vyzvali všechny občany ke generální dvouhodinové stávce 27. listopadu.“ Ano, ano. Sešli se v O.R. Žádné náhody neexistovaly. Vše šlo podle plánu. A proč to všechno měla v rukou DVOJKA? VOJENSKÁ DVOJKA. A od nepaměti to celé měla zcela pod kontrolou? Protože BUCHVALDEK byl také generál STB. Náčelník tak zvané 5páté Správy. Ochrany ústavních činitelů. Ten sloužil v této funkci celou normalizaci. A byl po nástupu JAKEŠE nahrazen tím přítelem HEGENBARTA, a tedy i JAKEŠE a INDRY. O kterém tady byla také řeč. Jak jsem s ním zažil v Berlíně, v roce 1989 příhodu, kdy ho jeho podřízení honili po hotelu, když byl „ve zcela jiném stavu.“

A CO JEŠTĚ K TOMU DODAT? PROČ TO VŠECHNO SOUVISÍ DOHOROMADY? BUCHWALD JE TAKÉ KNIHA O LESU. VZPOMÍNÁTE SI KDO SE STARAL O LESY A VYDAL KNIHU O LESU? BYLO TO TADY PŘED CHVÍLÍ.

HANNSS von CARLOWITZ – SYLVICULTURA OECONOMICA. S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. VASYL a CU – CUPRUM-COPPER-COBRE-KUPFER-MEĎ-MĚĎ a LT LITOMĚŘICE (LEITMERITZ) a RA RAKOVNÍK (RAKONITZ). RAKOVNÍK S KOSTELEM SVATÉHO BARTOLOMĚJE S UNIKÁTNÍ KAZATELNOU VE TVARU ŠESTIBOKÉHO (V.I.) KALICH-BOKAL-SE ZNAMENÍMI ČTYŘ EVANGELISTŮ (I.V.).VE MĚSTĚ JE TAKÉ KOSTEL SVATÉHO JILJÍ. TAK SE JMENOVAL KOLEGA POSLUCHAČ NA VYSOKÉ ŠKOLE POLITICKÉ V MÉM ROČNÍKU. NIKDY V ŽIVOTĚ JSEM JIŽ JINÉHO JILJÍ NEPOTKAL. A VE MĚSTĚ JE TAKÉ HŘBITOVNÍ KAPLE (CHAPEL-ČASOVNIA) SVATÉHO ROCHA. ROQUE, ROH, ANGLE, ROG, HORN, KOUT-COAT, MAIL ATD. A VY VÍTE, ŽE PRADĚDEČEK OTCE MOJÍ MANŽELKY BYL ROCH ZE SEDLEC U STARÉHO PLZENCE A JEHO MANŽELKA BYLA OTÝLIE ROCH. TEDY O.R.

BUCHVALDEK JE TAKÉ BUCH A VALDEK. VALDEK JE DŮM NA NÁMĚSTÍ MÍRU VE KTERÉM SÍDLIL OV SSM PRAHA 2. KDE BYL PRVNÍ PŘEDSEDA SSM PŘÍJMENÍM MADLIK (TOTO SLOVO ZNAMENÁ V PŘEKLADU Z HEBREJŠTINY DO ČEŠTINY – Z A P N U T O -. PO NĚM DRUHÝ BYL TŮMA (T.M. A TAKÉ MŮJ VELITEL ODBOJOVÉ SKUPINY Z NÁDRAŽÍ H.B. A TAKÉ STEJNÉHO PŘÍJMENÍ MISTR Z UČENÍ V MEZIHOŘÍ U V.S.) A TŘETÍ BYL ULMAJER (UL A MAJER) A PAK JÁ. NAPROTI BYLA HLAVOVKA-HAVLOVKA. PRAŽSKÁ KAVÁRNA. KAM JSME TAKÉ CHODÍVALI. A BUCH VALDEK BYLI CELKEM DVĚ OSOBY, VEŘEJNĚ ZNÁMÉ V OBDOBÍ TOTALITY. A BUCH HOLTZ JE ŠPANĚLSKÉ HOLTZ BEZ H A TO JE OLTZ A TO JE LT A 2. NEBO JE TO S HEBREJSKÝM ČLENEM HA LTZ. TAKÉ LITOMĚŘICE A DVOJKA. A JE TO TAKÉ BAVIČ HOLZMANN Z LITOMĚŘIC. FELIX. TEDY I F.H. A TO JE P.H. A H.P. HORNÍ POČAPLY.

A PROČ SE TOTO VŠECHNO PŘIPRAVOVALO A TO CELÉ VŮBEC ODHRÁVALO A PŘIPRAVOVALO? ABY SE ZABRÁNILO JADERNÉ VÁLCE NA KONCI STUDENÉ VÁLKY. TO BYL JEDINÝ CÍL CELÉ TÉTO STRATEGICKÉ OPERACE. OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ.

Proč nebyl BACH ZELEWSKI odsouzen v NORIMBERKU? Protože byl potřeba pro připomenutí styčných jmen v OPERACI BENJAMIN – O.R. Proces s BACH ZELEWSKI za vraždu BUCHWALD a ANTON von HOHBERG začal v roce 1961. Což je i 1919 i 1991. I 1941 a 1947 a i VÚ 6174. A někdy v té době, kdy probíhaly tyto jeho procesy začátkem šedesátých let se odehrála naše dětská přísaha na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Na kolejích mezi vagóny. Ještě před tím a potvrzuje to to co jsem teď napsal byl v roce 1947 převezen do VARŠAVY, kde svědčil proti LUDWIG-LUDVÍK-ALOIS a příjmením FISCHER. Tak se jmenovala provdaná sestry mojí tety AURÉLIE/ZLATA. ERNA-ERNESTA FISCHER. Z FRÝDNAVA okres H.B. Havlíčkův Brod. A rok 1947 je zase 1919 a 1991 a číslo mého vojenského útvaru ale také smrt MANOLETO v LINARES. Vzpomínáte? Krátce na to přijíždí do VARŠAVY můj pozdější tchán s mojí pozdější manželkou VLASTA SVOBA, tehdy ještě dítětem. Pracoval tam v jako představitel československého zahraničního obchodu někdy v polovině padesátých let. BACH ZELEWSKY manželka byla příjmením za svobodna APFELD. APFEL a D-I.V. APFEL je česky JABLKO. Tedy jako staročeštinou napsané GEBLT. Můžete se podívat v MICHALSKÉ ulici v Praze na dům „U říšského jablka.“ Je to přesně jako MALÝMI PÍSMENY TAK JAK TO VIDÍTE „U gablta“. Fotografii jsem také zveřejnil na Facebooku. Jako památku je možné tento dům vidět i na internetu. A ve stejné ulici, nedaleko je dům, HAHN – KOHOUT jako manželka dědy GABLTA-GEBELTA za svobodna HON-HAN-HAN. Moje babička a děda dohromady. I dům u JELENA-OLENA je tam. Jako jejich dcera ALENA. A také DEER-STAGE. Ano DR. na jeviště. A samozřejmě že APFEL je i APPLE. Nahrávací společnost BEATLES. Ale i APPEL. Tedy v naší primitivní šifře ABEL-LEBA-LABE atd. Kdy dvě P jsou do sebe zasazena i B. A proč je to pravda? BACH ZELEWSKY se podílel na likvidaci SA. Byl za to vyznamenán. A vy si vzpomenete, že ERNEST RÖHM byl zastřelen mužem jména LIPPERT. Tedy i LIBERT – SVOBODA. A že LIPPERT bylo lahůdkářství sudetského Němce v Praze. Vzpomínáte? Nastal čas upozornit co ještě je spojovalo ERICH BACH ZELEWSKI a ERNERST RÖHM. HONECKER BYL I ERICH I ERNEST. Křestními jmény. A jako moje babička HON a ECKER. BUKVICE nebo ŽALUD. B.Z.

Manželka B.Z. se narodila v NIESSE. Dnes NYSA. Polské město asi 15 kilometrů od hranic České republiky. Je tam město NYSA, okres NYSA, řeka NYSA a jezero NYSA. A vojvodství OPOLE. Jako LUŽICKÁ NISA nedávno vzpomínaná. Po popravě HEYDRICHA byl vážným kandidátem na místo úřadujícího říšského protektora v Praze. Ale to místo dostal DALUEGUE KURT narozený v KLUCZBORG. KLÍČ VASIL. Působil v KÖNIGSBEGG-KRÁLOVEC-KALININGRAD, v VRATISLAV-BRESLAU-WROCLAW. v MOGILEV BĚLORUSKO (M.B.). VARŠAVA POLSKO a BUDAPEŠT MAĎARSKO(B.M.). Na konci války velel XIV – sboru. To je i 14 i 74 číslo popisné domu babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY. Pak X sboru. A to je i 10 ale i II. DVOJKA ale i KS – CHE. A nakonec to bylo všechno potvrzeno tím, že do 17. února velel ODERSKÉMU SBORU ARMÁDNÍ SKUPINY VISLA. 17.ÚNORA 1922 se narodil ve VOLOV/MIŽHORJE příslušník československého armádního sboru LUDVÍKA SVOBODY jménem IVAN MOHORITA. A také už víte že 17. ÚNORA je i 17.LISTOPADU. ALE TAKÉ UŽ URČITĚ VÍTE ŽE ODRA – VISLA JE DR. VASIL. Souzen byl v MNICHOV BAVORSKO. M.B. Místo soudu bylo MNICHOV FÜRTH. Vzpomínáte? FURT jak starej HURT. Generál HURT ze Západního vojenského okruhu? FÜRTH – přesněji FURT je BROD. Jako FRANKFURT. A BACH ZELEWSKY byl v domácím vězení v LAFFENAU – FRANKY. Jako sestra prvního manžela mojí matky teta JÉNY FRANK. BACH ZELEWSKY zemřel dne 8. března 1972. Ve věznici MNICHOV-HARLACHING. HAR je buď hebrejské slovo HORA-GORA. Nebo jediný podnik společného stravování za totality v Praze. Kdy všechny obvodní podniky společného stravování se jmenovaly RAJ (Restaurace A Jídelny) a jenom jeden byl HAR (Hotely A Restaurace, ale také hebrejské HORA-GORRA). U nás na DVOJCE. Pak je to LACH to je buď POLÁK LECH nebo VLACH, a nakonec je to ING. Takže pěkně popořádku. BAVORSKO MNICHOV – B.M. Moje iniciály. HAR-HORA je německy BERG-BASIL. LACH je obyvatel regionu LASKO (LKS – EL X a EL CHE) v POLSKU. Německy je název tohoto regionu LACHEI – EL CHE, anglicky LACHIA – EL CHE. A ING – odborník-vyučenec nakonec. Proč je to pravda co tady píšu? Zemřel dne 8. března. A to je krát dvě 16. března, a to se narodila moje sestra. A je to i 8. říjen, a to je minus dva i 6. říjen, a to je i 9. říjen. A to „zemřel“ v roce 1967 ERNESTO CHE GUEVARA. EL CHE. A proč je to pravda pravdoucí? Byl jsem přece v té době v MOSKVĚ. Těsně potom co jsem ukončil vyučení a byl ING podle slova ENGINEER a britského způsobu výkladu smyslu tohoto slova. A kde zemřel BACH ZELEWSKY. No přece v zařízení, kterému se česky říká BASA. A na jaký hudební nástroj jsem hrál v době jeho úmrtí v naší skvělé rockové kapele v MOSKVĚ. Jak se jmenuje tento druh kytary? No přece BASA. A tak zakončil svoji cestu s OPERACÍ BENJAMIN – OTMAR REIDL, O.R. kterou začal v roce 1914, když jako patnáctiletý vstoupil do armády v První světové válce- I.W.W. A kdo ještě jako patnáctiletý vstoupil do armády? No přece já! Přijetím na vojenské gymnázium Jana ŽIŽKY z TROCNOVA ve městě OPAVA. V patnácti letech. V roce 1968. V období S.V. Studené války. COLD WAR. WINSTON CHURCHILL. A všechna S.V.-V.S.-U.S.-S.U.-U.K.- která tu již byla také mnohokrát a mnohokrát.

Odkud přišli do dalekého kraje předci generálporučík TAUENTZEIN? Bylo to z jihozápadních ČECH. Jak nám říká Wikipedia, žil, byl, tam kdysi PŮTA ŠVIHOVSKÝ z RÝZMBERKA. Jeho otec byl VILÉM (B.L.M.) z RÝZMBERKA a matka byla SCHOLASTIKA ze ŽEROTÍNA. Když jeho otec zemřel stal se jeho poručníkem bratranec VILÉM z RÝZMBERKA. PŮTA studoval v LIPSKU (jako LESSING, U.L. byla totiž založena v roce 1409. Ano vidíte dobře 14.09. a tedy i 19.09. i 16.04. i rok 1909)). A podnikl poznávací cestu po Evropě. V roce 1479 se stal nejvyšším zemským sudím. 1479 je i 1919 a 1991 a další varianty jako například rok 1947 smrt toreadora MANOLETO v LINARES. I můj Vojenský útvar 6174 kam jsem přišel v 1974. Například. K hlavním panstvím PŮTY patřily hrady a města ŠVIHOV, RABÍ, HORAŽĎOVICE, PŘEŠTICE, ROUDNICE nad LABEM, STŘELA, BEZDĚKOV NOVÝ HERŠTEJN. Vlastnil také knížectví KOZEL a postupně získal i OSVRAČÍN, ZAVLAKOV, FRAMBURK, PUŠPERK nebo ČERNÍKOV. Mnoho panství a hradů přestavěl a patřil mezi zdatné a bohaté hospodáře. V lidových pověstech je ale líčen jako pyšný (srovnej se jménem ruského klavíristy-pianisty příjmením PYŠNOV z pořadu BBC dne 11.23.1939) a k poddaným krutý pán. Zemřel dne 24. července 1504 na RABÍ a pochován byl v klášteře MONASTYRU MINORITŮ v HORAŽĎOVICE. Jeho manželka byla BOHUNKA MEZIŘÍČSKÁ z LOMNICE. Měli dcery KATEŘINA a JOHANA a syny BŘETISLAV ŠVIHOVSKÝ, JINDŘICH ŠVIHOVSKÝ Z RÝZMBERKA, VILÉM ŠVIHOVSKÝ Z RÝZMBERKA A VÁCLAV ŠVIHOVSKÝ Z RÝZMBERKA. V jeho aktivitách pokračovali jeho synové BŘETISLAV a VILÉM. JEHO MANŽELKA BYLA B.M.L. DĚTI BYLY KATEŘINA a JANA a JINDŘICH a VILÉM a VÁCLAV a BŘETISLAV. Všechna jména z mého příběhu pod klíčem B.M.L.

Hrad RÝZMBERK (RIESENBERG), jehož jméno nesl rod ŠVIHOVSKÝCH je u KDYNĚ. A vy už vzpomínáte na příběh o KADAŇ. ALENKA a MAXI PES FÍK. A můj bratranec? I KODAŇ s jeho červenobílou dánskou vlajkou. Co je ale pro můj příběh zase to nejdůležitější? Že RÝZMBERK-KDYNĚ je po silnici asi 33 kilometrů od obce jménem HORA SV, VÁCLAVA – ŠIDLÁKOV (německy SCHILLIGKAU). Stejné jméno jako má rodina ŠIDLÁK z FRÝDNAVA-SVOBODNÁ okres H.B. Moje milovaná teta AURÉLI/ZLATA GEBELT a ERNA/ERNESTA FISCHER a EMILIE JUNGMANN a HANS/JAN ŠIDLÁK. Ale vzdušnou čarou je to přesně 25 kilometrů. Jako je vzdálenost mezi MAKOV a MORÁVKA. Seskok skupiny WOLFRAM a ARAP. A proč je to pravda? Protože rodiče výše jmenovaných se jmenovali VÁCLAV ŠIDLÁK a EMILIE ŠIDLÁK (ALTRICHTER). A můj otec VASIL/VÁCLAV byl za války EMIL.

Vzdálenost je tedy 25. kilometrů. Mezi Kdyně-Rýzmberk a Šidlákov- Schilligkau . Co tam leží za obce na této trase a v blízkém okolí? Nejprve DOMAŽLICE. To je německy TAUS. Dnes je součástí tohoto města i blízká obec HAVLOVICE. Celá ta oblast se nazývá CHODSKO. A to vy si vzpomínáte, že byl výsadek KOZINA. Který seskočil u LOUN L.N. A v jehož čele stál VASIL KIŠ. KOZINA byl CHOD. Ale je to také KŮŽE-ŠKURA-SKIN-OR, ze zvířete jménem GOAT (COAT/KOUT anebo COAT/KABÁT/MAIL/POST). Anglicky. Česky KOZEL-KOZA. A rusky je to podobně. Dále jsou na trase obce a budu to psát jenom tak jak potřebuji bez nějakého ladu a kladu. Obec KOUT. To je jasné o co jde. O ROH_ROCH-ROG-MAIL-COAT-ANGLE. Obce DARAHOTÍN a DRAŽENOV. Naproti bytu rodičů mojí manželky SVOBODA bydlel pan DRAHUTA. Na patře byly jenom dva byty. Stejně tak byly na patře jenom dva byty u nás v domě. A stejně tak byly jenom dva byty na patře, kde bydleli moji dva bývalý nevlastní bratři. Oni bydleli naproti sobě. Naproti nám bydlel PECH- MVDr. A stejně tak byly jenom dva byty na patře v Čínské ulici, kde žili naproti sobě generál HLADÍK MILOŠ(WASIL) a generál VASIL VALO (můj kmotr). V obou těchto bytech jsem byl. Vlastně ve všech, o kterých tu teď byla řeč jsem byl. Dále je tam KLENČÍ pod ČERCHOVEM. Tam sídlila odloučená jednotka našeho vojenského útvaru 6174 z LITOMĚŘIC. KLENČÍ je i KLAN ČE. Dále OTOV. Jako OTTO číslo 8 v italštině, a hlavně OTTO HABSBURK. MILAVČE. To je čistý anagram VASIL M. MECLAV to je také čistý anagram VASIL M. MRÁKOV, to už je zakuklený anagram VASIL M. MNICHOV jako hlavní město BAVORSKA – M.B. BĚLÁ. To je klasická B.L.-L.B. Také to byla předsedkyně CZV SSM v areálu nemocnic na Karlově náměstí. Tak jsme tomu říkali, ale bylo to ve všech nemocnicích a zdravotnických zařízeních v okolí ulice U NEMOCNICE. Na Dvojce. Byla myslím DOLEŽALOVÁ příjmením. Aby to tak bylo tak tam je tam i obec NEMANICE srovnej s NEMOCNICE. VLKANOV – VLK je VASIL. Ale to je hlavně první část WOLF z názvu skupiny WOLFRAM. ČERNÍKOV. ČERNÍK byl OLDŘICH a byl to předseda vlády v letech 1968/69. Tedy v době okupace v roce 1968. Po roce 1989 jsem se s ním seznámil. Jsou tam SRBY. SRB Ladislav byl můj spolužák v učení. V ročníku a ve třídě a v pracovní skupině. Ve VOJENSKÉ STAVBY. SRB je i BASIL. Je tam PEC, a to je HORNO a OVEN. České KUBICE to je KUBA a JAKUB a všechny tvary tohoto jména které už tady byly také mnohokrát. Je tam RYBNÍK, a to je rusky PRUD. A PRAUD je anglicky PYŠNÝ, a to že je pyšný se říkalo o majiteli RÝZMBERK a všeho okolí a dalších majetků jinde. Jako ruský pianista PYŠNOV. ŽDÁNOV jako ŽDÁN na Slapské přehradě, kde jsme měli turistické zařízení SSM. Jsou tam VŠE RUBY. Správně VŠERUBY. RUB a vše co s tím souvisí tu bylo před chvílí. A je to i náš anagram BASIL nebo VASIL. POBĚŽOVICE jsou obec jejichž součástí jsou obce. Ohnišťovice, Sedlec, Sezemín, Šibanov, Šitboř and Zámělíč. Zajímavá jména obcí. Pro mě jsou nejdůležitější OHNIŠŤOVICE – OR-HORNO-OVEN-PEC. SEDLEC u STARÉHOM PLZENCE byl místem kde žil praděd mého tchána SVOBODA, který se jmenoval ROCH s Otýlií ROCH- O.R. A také je to SEDLEC u PRAHY, který jsem tu nedávno podrobně vzpomínal. A je to také SEZEMÍN jako SEZEMICE, kde žil příslušník skupiny SILVER A příjmení BARTOŠ (Alfréd). Jsou to ty SEZEMICE na jejichž katastru leží jedny POČAPLY. A je to vše u LABE – ELBE – BĚLA – LÍBA a BASIL a LUDMILA. Dále je tam KOLOVEČ. KOLOVECKÁ LUDMILA byla moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2-DVOJKA VALDEK. STAŇKOV. STAŇKOVÁ JAROSLAVA byl už nedávno tady vzpomínaná členka předsednictva OV KSČ Praha 2, které stvořil DUŠÁNEK. Byla ředitelka ÚVTI. A já na její úřad viděl z kanceláře. Přes náměstí Míru. Byl mezi Armádním divadlem a Domem železničářů a kostelem svaté Ludmily. STANĚK byl ale také jeden můj spolužák, kolega na Vysoké škole politické ve Vokovice. Byl VÁCLAV a byl z těch míst které popisuji. Ze Západních Čech. Nevím už přesně odkud to bylo. Další STANĚK pracoval na ÚV SSM a později na SČSP. Klášter PIVOŇ je jasné PIVO všude přítomné. Pak jsou to třeba DÍLY a PELECHY. A BRNÍŘOV. To je to veškeré BRNO, BRAUN, BRANAU, BRUNNER, BERN, BRUNTÁL. Obec MEZHOLEZY-MZHLZ je velmi nápadný název v našem jazyce jako je: Z MZHR, Z MIŽHORIE. Jak bylo přejmenováno asi v roce 1951 otcovo VOLOVÉ na C.R. – už jako součást USSR, Ukrajinské SSR. Je tam i jeden TÝN. Horšovský Týn. Myslím, že tam žil někdo z rodiny mojí manželky Vlasta Svoboda. Ale to si už nejsem jist. Ale jist jsem tím, že první manžel mojí matky Bohumil Florián zachránil Praze TÝNSKÝ chrám. Ten byl nacisty podminován a připraven k odstřelu a on nálože ještě v průběhu povstání dne 9.května 1945 odstranil. A nakonec to nejlepší. Jsou tam ZAHOŘANY a ze ZÁHOŘÍ – ZÁHORIE na Slovensku byl AUGUSTÝN/GUSTAV HUSÁK. A směr odkud vítr fouká, tedy že jde o změť jazyků tomu místu dodává BABYLON. Což se v naší rodině stalo. V HORNÍ POČAPLY ČÍSLO POPISNÉ 74 se sešli RUS – PRAVOSLAVNÝ, UKRAJINEC-RUSÍN, ŘECKÝ KATOLÍK A NĚMKA ŘÍMSKÝ KATOLÍK A ČEŠI TAKÉ ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI. Tak jak se také schází již staletí lidé v USA.

Veškeré okolí trasy RÝZMBERK-HORA SV.VÁCLAVA ŠIDLÁKOV: Kout na Šumavě, Spánov, Domažlice, Draženov, Ždánov, Pařezov, Vlkanov, Nový Kramolín, Poběžovice, Drahotín, Hora svatého Václava a Šidlákov. Nedaleko je Klenčí pod Čerchovem. Otov, Meclav, Trhanov, Babylon, Zahořany, Milavče, Mrákov, Všeruby, Brnířov, Mezholezy, Černíkov. Srby, Hostouň, Bělá pod Radbuzou, Rybník, Mnichov, klášter Pivoň a Hvožďany. Nemanice a Díly. Pelechy, Česká Kubice, Pec. Horšovský Týn. Koloveč, Kanice, Chocomyšl, Chudenice. Staňkov.

Jen připomínám, že v tomto prostoru operovaly jednotky americké armády v měsíci květnu 1945. A s nimi i jeden útvar BELGIČANŮ. A já jsem byl v ročníku ale hlavně i ve studijní skupině na Vysoké škole politické s kolegy z těchto míst. Západočechy a Jihočechy. I proto začala ta velká hysterie u KAPKA – VÍTA a jeho tří EŠ, jak se jim říkalo. ŠTĚPÁN, ŠLOUF a ŠUTKA. Abych právě do tohoto ročníku „živé mapy – informace“ z Operace Benjamin/Bartoloměj nenastoupil.

Využiji této příležitosti pro takové velmi malé ale velmi důležité odbočení od tématu. Před malou chvílí jste mohli číst o pražském TÝNSKÉM chrámu. V ulici TÝN. Za chvíli budete číst o NEWCASTLE upon TYNE v ANGLII. (plukovník ABEL). A nyní přichází na řadu jeden ze zcela nevyvratitelných důkazů o celé Operaci. Strategické Operaci. To jsou ty, které se plánují na staletí dopředu. V tomto případě. Jako důkaz vám předkládám citaci z knihy Zdeněk Horák “ Počátky policejní pyrotechniky na našem území“. Strana 46. “ Na upozornění občanů byly dne 9. května velitelstvím Bartoš vysláni pyrotechnici FLORIÁN a ŠVEC k pyrotechnické prověrce TÝNSKÉHO chrámu. Po kontrole vnějších zdí bylo uvnitř chrámu nalezeno několik náloží trhavin přiložených k hlavním sloupům. Část náloží byla ADJUSTOVÁNA rozbuškami a připravena k okamžitému použití. Síla náloží a jejich umístění u hlavních sloupů by v případě výbuchu vedly ke zřícení chrámu“. Kromě tohoto odstavce kniha popisuje odbojovou činnost pyrotechniků v Protektorátu. Jména, která se v souvislosti s činností policejních pyrotechniků v Bartolomějské ulici jsou kromě jiných, HÁJEK, ŽENATÝ, DLOUHÝ a nyní dva jmenovaní. A o jejich odbojové činnosti svědčí i pamětní deska na budově policie ČR. Naproti kostelu svatého BARTOLOMĚJE. A protože nejsou určitě všichni, kteří čtou můj web z Prahy, tak musím upozornit, že vedle ulice TÝN je ulice s názvem DLOUHÁ. Hned vedle. A vede od STAREOMĚSTSKÉHO náměstí do REVOLUČNÍ ulice.

Druhý den 10. května 1945 policejní pyrotechnik (rotmistr Československé armády v PLZNI před okupací) FLORIÁN BOHUMIL, v té době manžel mojí matky LUDMILA FLORIÁN odjel likvidovat munici do HRADIŠTKO u PRAHY. Tam při výbuchu nástražných min zemřel.

Když přijdete do uličky TÝN vedle chrámu, který protože následujeme angličtinu podle Jiráska se v angličtině jmenuje CHURCH of OUR LADY BEFORE TYN – C.O.L.T. jsou počáteční písmena názvu chrámu, ano COLT – KOLÍN a LITOMĚŘICE a název zbraně z USA, tak jsou naproti chrámu dva domy. Odděluje je skutečně pár metrů. Proto je to ulička a ne ulice. Jeden dům se jmenuje U černého jelena. A na tom domě je pamětní deska. Věnována českému malíři jménem KAREL ŠKRÉTA. A na ní je napsáno stejnou velikostí-malými a velkými písmeny jako jsem to opsal sem: “ Zde se narodil Karel Skreta MALÍŘ ČESKÝ v roce 1604″ A v levém horním rohu je číslice 1. V pravém horním rohu je číslice 8. V levém dolním rohu je číslice 7. A v pravém dolním rohu je číslice 0. Na pamětní desce, která je modrá s bílými písmeny a číslicemi je vyobrazena hlava malíře také bílá na zlatém žlutém pozadí. A dole mezi číslicemi 7 a 0 je uprostřed malířská paleta s jedním štětcem. A celá ta deska je upravena v rámu a vypadá jako honosně vyštukované okno. kde právě ta deska je tam co bývá sklo. A vedle tohoto domu stojí dům spojený jednou zdí s tímto a na něm je také deska. O tom ale později. A nyní jasná pravidla. Jméno je KAREL a příjmení SKRETA. Bez háčku a čárky. To může být i SAKRET jako SVATÝ ale i SEKRET. Jako SECRET. TAJNÝ. Bez háčku a čárky je to proto, že mu tak mimo Čechy říkali. Jeho iniciály byly K.S. Tedy i X a zase naše známé CHE. Anebo II – DVOJKA. SKRETA může být i KARTA S. Tedy KARTA DVOJKA. Ve hře kanasta například malý ŽOLÍK. Ten je DVACET. Stejně jako ESO. Ano vidíte správně DVOJKA se počítá stejně jako ESO. Tedy ta nejvyšší karta. Ale je tu ještě jedna karta. Tou je JOKER. ŽOLÍK říkáme v češtině. A ten je 50. Tedy i L. A dvacet je X a X. II a II. A tak tedy i 2 a 2. A tak tedy i 5 a 5. ŽOLÍK je vyobrazen na kartách jako KAŠPAR, ŠAŠEK, KLAUN-CLOWN a v Rusku prý i AUGUST. Můj otec tomu říkal ŽULÍK, což je prý v Rusku i synonyma pro CHULIGÁN-HOOLIGAN. Slovo JOKER od slova JOKE. A to už tu také bylo že to je německé ŠPÁS a rusky ŠUTKA. Španělsky BROMA. Ano BROMA – B.L.M. ŠPÁS se jmenoval tajemník KV SSM v Hradci Králové a ŠUTKA MIKULÁŠ ředitel CKM ÚV SSM v Praze v ŽITNÉ ulici, který se narodil ve VOLOVÉ jako můj otec a pracoval před příchodem do aparátu SSM v Praze ve městě TEPLICE/CIEPLICE. GUSTAV BROM ( GUSTAV a B.L.M.) byl v BRNĚ-BRAUN-BROW-BRANAU-BRUNNER-BEROUN-BERN-BRUNTÁL. S KAPELA-KAPELLE-CAPPELLE-CHAPLE-CZAPLE. Nebo s BAND-BANDA-BANDIERA. To už tu také všechno bylo. A nyní to nejdůležitější. Co nám tento dům oznamuje. Za prvé je to datum narození malíře. To je rok 1604. Na internetu píšou že se narodil okolo roku 1610. Tady kdysi zapsali rok jeho narození jako rok 1604. A to kdysi je asi rok 1870 což jsou ta čísla v rozích. Kdy byla ta pamětní deska pravděpodobně odhalena. Jeden rok před vznikem jednotného Německa. A samozřejmě vy víte, že 16.04. je zcela klíčové datum v mém příběhu. Je to den, kdy seskočil Otmar Reidl, O.R. Operace Benjamin O.B. Měl seskočit u Křečhoř u Kolína nad Labem, ale seskočil v Landeck u Innsbruck. Oesterreich. A vy vidíte že OESTER REICH je také O.R. To bylo v roce 1941. Jako první československý válečný parašutista vůbec. A jako první ale i poslední před napadením SSSR Německem. A nyní znovu dokola co vše je datum 16.04. Protože je duben čtvrtý měsíc od začátku roku tak je to i čtvrtý měsíc od konce roku. to už víte. Tedy to datum je i 16.09. A to je svátek svaté LUDMILY. Malíř byl KAREL. A dům byl U černého jelena. To je i BLACK DEER – DR.BASILEK. Nebo DR. ČERNÝ. A je to i BLACK STAG. Což je i BLACK STAGE. Černé jeviště. Černé divadlo. Tam ale nepůsobil JELEN ale SRNEC. JIŘÍ SRNEC. Taky vysoká by řekli myslivci. Rusky je to “ U Čornovo OLENIA“. A to je i ALENA. Tedy všichni tři a jediní sourozenci GEBELT z HORNÍ POČAPLY jsou tady na tomto místě v ulici TÝN. LUDMILA, KAREL, ALENA. K tomu ještě, aby to byla pravda, tak manžel mojí matky, LUDMILA, jménem BOHUMIL FLORIÁN dne 9. května 1945 odstranil nálože naproti v TÝNSKÉM chrámu. Poslali ho tam na upozornění občanů z pražského velitelství BARTOŠ (polské BARTOLOMĚJ). A velitel povstání byl KAREL KUTLVAŠER. KUTLVAŠER je také KUTAL VASIL. A když se podíváte do knihy Miroslav Ivanov (M.I.) Akce tetřev, tak zjistíte, že tam je zapsáno že když se sešli skupiny WOLFRAM a ARAP a připravovali se u hory Smrk na zimu tak VASIL (můj otec) pořád něco KOPAL-KUTAL. Myslím, že zemljanku, nebo, prostor pro úschovu brambor. Tak to v knize zapsal autor, protože mu to tak (prý) řekl Karel Karas. Kniha je totiž právě zachycením vyprávění místního spolupracovníka skupiny ARAP, Karel Karas. Nebo je to záznam jeho povídání o Akci Tetřev, kterou vedl osobně K.H. Frank. Karel Karas byl v té době uprchlým z pracovního nasazení v OESTERREICH. Údajně. To je ale s číslicemi 1604 teprve počátek. Protože vy víte, že když jsou 16.04. tak jsou i 16.06. i 16.09. A tak jsou i 19.09. Datum mého narození. A jsou tedy i rok 1909. Rok narození BOHUMIL FLORIÁN. A další data. A víte také že 1604 je i 14.06. A to je datum založení US ARMY v roce 1775. A je to svátek VASIL. A je to také den narození Ernesto Che Guvara. A také je to den 14.09. A to je datum úmrtí Tomáš Garrigue Masaryk. A den narození Jan Masaryk na pražských Vinohradech. A je to také datum seskoku skupiny WOLFRAM. a je to také datum narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM J.J.- KOTVA, když dáme zády k sobě ta J. A narození syna jednoho z mých dvou bývalých bratrů – synů BOHUMIL FLORIÁN – jménem VRATISLAV. 14.09. také podal můj otec v roce 1945 u ministerstva vnitra žádost o opci. Minus DVA je to 12.09. a to se narodil Otmar Reidl a syn mojí sestry M.G./H.

V roce 1604, tedy podle této desky bylo v Bogota, Columbia otevřeno Colegio Mayor de San Bartolomé. A to přímo ve čtvrti Santa Fé. Svatá Víra. S.V. A bylo to přímo v den 27. září rou 1604. To je i 21. září, a to se narodil druhý manžel mojí sestry UHER-UHR-MAGYAR. Colegio založil arcibiskup z Bogoty, BARTOLOMÉ LOBO GUERRERO. Možná si vzpomenete že BOGOTA je i ukrajinské BOHOTA. A že se BOHATA jmenoval otec přítelkyně mého bratrance Karel Gebelt III. která za ním odcestovala po Okupaci v roce 1968 do NSR. Také do emigrace. BOHATOVI bydleli na rohu ŘÍMSKÉ a ŠKRÉTOVI na VINOHRADECH. Na DVOJCE. ulice. Vím to přesně. Byl jsem tam u nich. A přesný překlad jména arcibiskupa z Bogoty je BARTOLOMÉ – německy BARTHOLOMÄUS – Anagram MOHORITA BASIL a DVĚ tečky, navíc. LOBO je I naše známé L.B. Ale v překladu ze španělštiny do češtiny je to VLK. Zase VASIL. A také WOLF-WULF (WOLFRAM zpravodajská skupina. i WOLF – VLK-VASIL a RAM – BERAN-moje babička BARAN a strýc BARANNIKOV, a i německý básník WOLFRAM, který přijde na řadu za chvíli). A GUERRERO je od slova GUERRA, a to je česky VÁLKA. Zase anagram VASIL. A GUERRERO je česky VÁLEČNÍK. BOJOVNÍK. WARRIOR. V ukrajinštině je to i VOIN. A vy si vzpomínáte na knihu DOLĎ-MICHAJLIK vydanou v ukrajinštině v důležitém roce 1956 pod názvem „I ODIN U POLI VOIN“. V češtině vydané pod názvem VELKÁ HRA.

Také si možná vzpomenete, že v roce 1609 byl založena kongregace Sester z Lorety. Také Anglické panny. Založila ji Mary Ward (M.W.) Ta se narodila dne 01.23. (1585) Moje rodné číslo. A LORETA je na P.H. Pražském Hradě u SCHWARZEMBERG PALACE. A řada dalších událostí, které se odehráli v tomto datu. Jen jedno pro připomenutí. narození Vasily Stalin. 03.21. Připomínám, že MARY WARD byla CLARISCA, jako naše svatá ANEŽKA (1989). A vstoupila do tohoto řádu v SAIN-OMER. (S.O. Strategic Operation). A jako Santa Clara na Kubě, kterou osvobodil Ernesto Che Guevara a Camillo Cienfuegos. Na ostrově CUBA-KUBA. Kongregaci IBMV založila ve FLANDRECH. A vy víte, že IBMV je i L.B/V.M. Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. Proce svatořečení Mary Ward byl otevřen dne 11.10. 1929 v Middlesbrough (ano 11.10. – 1775 a M.B.) a uzavřen 07.07.1930. A to je i plus dva 09.07. BOHUMIL FLORIÁN. Flandry jsou to území Belgie, kde se mluví DUTCH. NIZOZEMŠTINOU. Ta je ve VLÁMSKU nazývána VLÁMŠTINOU. VLÁMSKO je B.L.M. a X. FLANDRY jsou DR.PLAN. Doktorův plán.

Před chvílí jsem vzpomenul ulici věnovanou památce malíře ŠKRÉTA-SKRETA. Je na Vinohradech. Na DVOJCE. A v ní sídlil sekretariát Národní Fronty ČSSR. Sídlil tam tedy i MUDr. František Kriegl a Ladislava Besser. Moje neplatná ručitelka do KSČ a s iniciálami L.B. Po federalizaci se přesunul úřad federální Národní fronty do Valdštejnského paláce. V jeho čele byl účastník událostí 17. listopadu 1939 profesor MUDr. Tomáš Trávníček. A tady ve Škrétově ulici zůstal sekretariát Národní fronty České republiky. Chodíval jsem tam jako funkcionář Českého ÚV SSM. Ale byl jsem tam i předtím. Jako předseda DVOJKY. Byla tam jako skoro všude také ZO SSM. V čele té české Národní fronty stál Miloslav Vacík. M.V. M.L.B. – MILOVASIL a VACÍK – VAŠÍK nebo VASKA.

Protože vím, že vám je to stále málo, tak musím pokračovat. Rok, kdy byla deska odhalena je rokem 1870. Předpokládám. Jinak nevím, co by ta čísla v rozích měla znamenat. Ať už znamenala cokoliv tak v mém příběhu jsou 1870 i 18.07. A to je děleno dvěma podle Moravcovi metody i 09.07. A to je právě datum narození BOHUMIL FLORIÁN v tom roce 1909. A když je to 18.07. tak to může také být 17.08. A to je plus dva 19.08. A to se narodil ve Volové v roce 1919 Stěpan Michal Bunzák. A 17.08. je také minus dva i 15.08. a to je, jak už dobře víte i 12.08. A to se narodil ve Volové můj otec Vasil Dimitry Mohorita. A když je to 12.08. tak je to i 08.12. a to se narodila ve městě Plzeň moje manželka Vlasta Svoboda. A také již víte, že rozdíl mezi datem narození Bunzák a Mohorita je 07.05. – 19 minus12 a to je 7. A 07.05. se narodil Ivan Mohorita ve Volové u Chust. A vy jste si mohli všimnou že to, co musel udělat Bohumil Florián s náložemi bylo to, že je musel ADJUSTOVAT. To znamená že byly JUSTOVANÉ. A to je španělské JUST-CHUST. A také můj spolužák ve skupině v učení u V.S. JUST. František. A také si vzpomenete na začátek tohoto příběhu o LESSING. Jeho matka byla totiž JUSTINA. Italsky je španělské JUST – GIUSTO. GUSTO.

Co potvrzuje že se skutečně a doopravdy nejde o nějakou vele náhodu nějakého vele náhodného shluku čísel? Wikipedia ve všech jazycích nám říká, že pravděpodobně absolvoval Týnskou školu. Že jeho učitelem byl pravděpodobně Egidius Sadeler. Egidus – Jiljí. Můj spolužák na Vysoké škole politické. A Sadeler? Sedlář-Sedlar byl předseda KV SSM v Ostravě. Přesně Sedlář Ivan – S.I.

Malíř Skreta-Šréta se narodil pod celým jménem KAREL ŠKRÉTA ŠOTNOVSKÝ ZE ZÁZVOŘIC. Bylo to prý okolo roku 1610, i když na pamětní desce je 1604. Rok 1604 je podrobně výše. Lichá říjnové dny, jak byly dříve uvedeny. Narodil se v domě U ČERNÉHO JELENA. Černý jelen je i DEER BLACK. Tedy DR.BASILEK. Nebo BLACK STAGE – po našem ČERNÉ DIVADLO. SRNEC Jiří například. Jeho otec byl KONRÁD ŠKRÉTA ŠOTNOVSKÝ. KONRÁD je jezero v Německu, kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE. Také to byl první poválečný kancléř NSR. KONRÁD ADENAUER. Matka byla KATEŘINA HERKULES Z MORCHENDORF. Kateřina-Jekatěrina je důležité jméno v příběhu Do vladyckého stavu s přídomkem ŠOTNOVSKÝ ZE ZÁZVOŘIC byl povýšen jeho děd, JAN ŠKRÉTA ZE ZÁZVOŘIC, který se z KOŽIŠNÍKA v moravské OLEŠNICI vypracoval na senátora ve staroměstské pražské radě. KOŽIŠNÍK jako ŽUKOV. A KOŽE-KŮŽE. Císař MAXMILIÁN II. mu udělil rodový erb. Po bitvě na Bílé hoře uprchl v roce 1628 Čech. Česká Wikipedia píše že do Stuttgart. STUTTGART je BÁDEN WÜTTEMBERG. Místo odkud pochází původ židovského příjmení GOEBLAT-GEBELT-GEBLT. Samozřejmě že to je MERCEDES BENZ. Jméno po dceři JELINEK. A také MERCEDES SOSA z ARGENTINY. Sám název země je B.M. ŠKRÉTA poté odcestoval do BENÁTEK. To je VENEZIA, VENCIA – VENCA. Nebo německy VENEDIG (VÉNA KOPE). Odtud navštívil i Boloňu, Florencii. BOLOŇA JE I VOLYNĚ. FLORENCIE JE I FLORIAN. V roce 1634 se přemístil do Říma Urbana VIII. TO JE I ROMA-ROME. V roce 1638 se vrátil do Čech. Usadil se v Praze což mu umožnila konverze ke katolictví. A podařilo se mu vysoudit zpět propadlý rodinný majetek. BYDLEL V DOMĚ U HÁJKŮ NA OVOCNÉM TRHU. ANO VIDÍTE SPRÁVNĚ – H–Á–J-E- K. HAIN a všichni HÁJEK, v mém příběhu. Jeho první velkou prací byl SVATOVÁCLAVSKÝ CYKLUS PRO KLÁŠTER BOSÝCH AUGUSTIÁNŮ. AUGUSTY NETŘEBA JIŽ KOMENTOVAT. Na Novém Městě NA ZDERAZE. V necelých čtyřiceti letech namaloval obraz s názvem SV. KAREL BOROMEJSKÝ NAVŠTĚVUJE NEMOCNÉ MOREM. To bylo na objednávku VLAŠSKÉ (VASILEK) KONGREGACE PRO ŠPITÁL V PRAZE. Pod Jánským vrškem. My ale víme, že byl také později postaven římskokatolický kostel KARLA BOROMEJSKÉHO. Je to dnešní Chrám svatých Cyrila a Metoděje je a od roku 1935 je to pravoslavný katedrální kostel. Hlavní chrám Metropolitní rady České pravoslavné eparchie. To je ten kostel, který byl v roce 1942 byl dějištěm posledního odporu československých parašutistů atentátníků na nacistického prominenta Reinharda Heydricha. Je mezi ulicemi RESSLOVA a NA ZDERAZE. Kde je výše zmiňovaný kostel svatého VÁCLAVA. Vy víte, že CYRIL je i KONSTANTIN jako je maršál ŽUKOV jednou a maršál ROKOSSOVSKIJ dvakrát. A také víte, že CYRIL je i KYRIL. Tedy i KAREL. A také si vzpomínáte, že biskupa této církve jsem vzal s sebou na Festival mládeže a studentstva do Severní Koreje v srpnu 1989. A možná si vzpomenete i na to, že jsem určitý čas docházel na soukromou výuku španělštiny po návratu ze školy v Moskvě do ulice GORAZDOVA. (1972/73) U nás na DVOJCE. Hned vedle nábřeží, kde žil Václav Havel. Někdo mi toho učitele doporučil. Kdo to byl už nevím.

Pro pražský kostel SV.MARTINA VE ZDI namaloval obraz světce dělícího se s žebrákem o svůj plášť. Co je plášť určitě rozumíte. Může být cokoliv a z čehokoliv. Ale vždy je to COAT v angličtině. MAIL v hebrejštině. A také KOUT-ROH-ROG-ROCH-ANGLE-CORNER-HORN atd. Pak maloval obrazy pro TÝNSKÝ CHRÁM A PRO SV.PROKOPA. PROKOP byl HOLÝ, tedy H.P. Také mě celý můj život PROKOPOVÉ provázeli. Učitel na učilišti byl PROKOP a člen předsednictva českého ÚV SSM byl PROKOP. Ten ještě k tomu VRATISLAV. Významný je jeho PAŠIJOVÝ CYKLUS PRO CHRÁM SV.MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ.MIKULÁŠ je NIKOLA a NIKOLAJ. Maloval i pro katedrálu SV.ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH, KUTNÉ HOŘE, ZBRASLAV A DALŠÍ. Štěpán byl také v LITOMĚŘICÍCH. Kutná Hora jsou doly a je to i K.H. i H.K. A ZBRASLAV je i BAZIL a k tomu ještě VASIL. Dvakrát. ŠKRÉTA byl i významný portrétista. Z nich uvedu například VÁCLAV HOLLAR. O kterém jsem psal v souvislosti s požárem Londýna. A jeho příjmení je anagram ROHALL. Další uvedu DVOJPORTRÉT FRANTIŠKA ANTONÍNA BERKY HRABĚTE HOVORY Z DUBÉ A LIPÉHO A ALOISIE LUDOVIKY ANNY DE MONTECUCCOLI. Maloval je jako postavy PARIS a HELENA. Zase H.P. A LUDVÍK a ALOIS a ANTONÍN a ANNA. V roce 1672. Celoevropské výjimečné místo mezi skupinovými portréty v pracovním prostředí zaujímá podobizna řezače drahokamů DIONÝS MISERONI s rodinou (1653). Moje přítelkyně MIZERA. S KOULOVA ulice, kde jsem potkal Ernesto Che GUEVARA u hotelu INTERNATIONAL. A její otec MIZERA v MERKURIA u mostu BARIKÁDNÍKŮ. Jeho závěrečnými díly byly oltářní obraz pro katedrálu SV.ŠTĚPÁNA v LITOMĚŘICÍCH a CYKLUS KRISTOVÝCH PAŠIJÍ PRO EMPORU CHRÁMU SV.MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ V PRAZE. Jeho obraz neznámé dámy je v ROŽMBERKU NAD VLTAVOU. ROŽEMBERG je český název pro ROSENBERG, a to je jméno hlavy ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE, do které vstoupil LESSING. A také je to příjmení nacistického pohlavára, o kterém budete číst za chvílí. Namaloval také portrét VELMISTR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ BERNARD WITTE (1651). V.M.R. je i po našem B.M.L. a k tomu B.M. MARIE MAXMILIANA ZE ŠTERNBERKA. Ve ŠTERNBERK jsme byli jako učni z V.S. na nějakém, podivném výletě. Už jsem o tom psal. Je to také jedna z ulic v blízkosti naší ulice ANTONÍNA SOCHORA. Je DRUHÁ směrem k Výstavišti. Portrét BERNATRD IGNÁC Z MARTINIC, který vyryl jako grafiku DUNCKER DUNCKERS. A zase B.I.M. a to je i B.L.M. Jeho cyklus kreseb 99 (IC – EL CHE) jezuitských mučedníků, jako ilustrace v knize MATĚJ TANNER vydané v roce 1675 provedl MELCHIOR KÜSEL. Co vám říká jméno TANNER? To byl německý herec Eberhard Feik. Proslavený rolí Christian THANNER, parťák komisaře SCHIMANSKY. V seriálu německé televize Místo činu. Pravda že to souvisí je to proto, že se tento herec narodil dne 11.23. 1943. Moje rodné číslo a rok narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A to ještě v CHEMNITZ. Tedy v SASKÁ KAMENICE. A v období NDR pojmenované KARL MARX STADT. Ten byl z TREVÍRE. Asi slovensky. Je to tak? Města kde se také narodil HANS CARL VON CARLOWITZ. Ten je výše a velmi podrobně. Jeho potomci pomáhali platit studium LESSING. Který se nenarodil v CHEMNITZ – SASKÁ KAMENICE ale jenom v KAMENZ-KAMENICE. STEIN-EINSTEIN a STEINER-VESELÝ z KAMENICKÉ ulice. A také je to STONE-PIEDRA-CALCOLO.

Ostatní předlohy v knize kreslil JAN JIŘÍ HEINSCH. (HEIN-HAIN-HAHN-HAN-HO) epizody ze života Karla Škréty zpracovává veselohra VÁCLAV ALOIS SVOBODA, pod názvem KAREL ŠKRÉTA z roku 1841 a opera KAREL BENDL a ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ z roku 1883. Je po něm pojmenována řada ulic v českých městech. Jak byla již výše uvedena ŠKRÉTOVA na VINOHRADECH-DVOJKA. Dále jsou to ulice v BRNO, OSTRAVA, OLOMOUC, ÚSTÍ nad LABEM, JIHLAVA, LITOMĚŘICE, ČESKÁ LÍPA, VYSOKÉ MÝTO, HOŘICE, LYSÁ nad LABEM A ŘEVNICE, PLZEŇ A ŽATEC. Všechny ta města s mým příběhem souvisí. Především LITOMĚŘICE, VYSOKÉ MÝTO, ŘEVNICE, PLZEŇ, ŽATEC, ÚSTÍ NAD LABEM, HOŘICE, JIHLAVA – HAVELIJ I ČESKÁ LÍPA – Č.L. – EL ČE – EL CHE. I BRNO A OSTRAVA. Všechna.

A FINÁLE? KAREL ŠKRÉTA JE POHŘBEN V KOSTELE JMÉNEM SVATÝ H–A–V–E-L V PRAZE NA STARÉM MĚSTĚ. JMÉNO HAVEL JE TAKÉ GALL – EL CHE.

Hned vedle domu, kde se narodil Karel Škréta je další dům. Na tom je také pamětní deska. Není to obyčejný dům, ale je to PALÁC. PALÁC BUDOVCŮ. Také U TÝNA. VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA se narodil dne 28. srpna 1551 v Červené JANOVICE. Zemřel dne 21. června 1621 v Praze. Byl to český politik, diplomat a spisovatel. Otec byl ADAM a matka byla JOHANKA z CHLUMU. Byla dcerou rytíře z DOBROVICE u dnešní MLADÉ BOLESLAVI. Studoval v letech 1569-1571 na univerzitě ve WITTENBERG. Na protestantských univerzitách v Německu, Nizozemí, Francii a Anglii strávil celých 12 let. Největší vliv na něj měl významný kalvinista té doby THEODOR BEZA. Od roku 1577 byl hofmistrem u císařského velvyslance v KONSTANTINOPOL. CAŘIHRAD. Po návratu do vlasti se oženil s ANNA ZÁKUPSKÁ z VARTEMBERK. Vlastnili panství MNICHOVO HRADIŠTĚ, ZÁSADKA, HRADEC A CHOCNĚJOVICE. On sám působil jako rada APELAČNÍHO soudu. A také byl císařský rada jak za císaře RUDOLF II. tak i za MATYÁŠE HABSBURSKÉHO. V roce 1607 byl povýšen do panského stavu. Jako aktivní příslušník Jednoty bratrské ji hájil proti nejrozmanitějším útokům. Patřil tak mezi významné představitele stavovské nekatolické opozice. MAJESTÁT CÍSAŘE RUDOLFA II. “ O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ “ Z ROKU 1609 BYL PŘIJAT ZEJMÉNA JEHO ZÁSLUHOU. Podporoval osobně vládu FRIDRICH FALCKÝ – PFALZ – PALATINADO. A byl i proto odsouzen k trestu smrti. Po bitvě na BÍLÉ HOŘE odvedl rodinu do emigrace. Sám se vrátil kvůli strážení korunovačních klenotů. A byl v únoru 1621 zatčen. A uvězněn spolu s dalšími v BÍLÉ VĚŽI na PRAŽSKÉM HRADĚ. Na příkaz císaře FERDINANDA II. byl dne 21. června 1621 popraven na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ jako DRUHÝ za Jáchym Ondřej Šlik. Popraveno bylo tehdy celkem 27 mužů. 3 páni a 7 rytířů a 17 měšťanů. Někteří další dostali milost. Takže 21.06. 1621 bylo popraveno 27 osob.

VÁCLAV BUDOVEC z BUDOVA se narodil v měsíci AUGUST. V JANOVICE. JAN-HONZA i JANOV-GENOA. Jeho otec byl ADAM. Tedy byl synem prvního muže. Matka byla z CHLUMU. EL CHE M. Ale také je to název CHLUMEC. Byla z Dobrovic u dnešní MLADÉ BOLESLAVI. Se svým manželem Budovcem vlastnili MNICHOVO HRADIŠTĚ. MLADÁ BOLESLAV je místo, kde působil JIŘÍ z PODĚBRAD, klíčová „značka-spojnice“ v mém příběhu. Já jezdil od první třídy, rok, co rok na tábor do SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR U MNICHOVA HRADIŠTĚ, OKRES MLADÁ BOLESLAV. V MLADÁ BOLESLAV (M.B.) žil po přeložení z okresu LOUNY. ŽATEC, strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV se svou manželkou, sestrou mojí matky ALENA. Manželka BUDOVCE byla z VARTEMBERK. To je hrad, o němž je první zmínka z roku 1281 a patrně jej založil MARKVART Z BŘEZNA (M.B.) či jeho syn BENEŠ Z VARTEMBERKA. Z té doby je zachována pečeť S.MARQVARDI DE WARTENBERC, patřící jednomu z MARKVARTŮ, kterou možná použil i zmíněný BENEŠ. Město pod hradem se později jmenovalo Stráž pod Ralskem. Vy si vzpomínáte, že matka Antonína BARANNIKOVA, získala jako vdova po manželovi zavražděném v koncentračním táboře Osvětim, dům v obci jménem MARKVARTICE. kde je řeka BYSTRÁ (BILAK se narodil v BYSTRÁ na východním Slovensku) a jsou nedaleko od BENEŠOV nad Ploučnicí. U BENEŠOV nad Černou přešel v roce 1969 ilegálně hranici do Rakouska můj bratranec PETR GEBELT. A v BENEŠOV u PRAHY sloužil krátce můj otec po Druhé světové válce. Prý to říkal kapitán OTISK z WOLFRAM. Samozřejmě, že také víte, BENEŠ se ženil u svaté LUDMILY na VINOHRADECH v roce 1909. V roce, kdy se narodil manžel mojí matky LUDMILY, BOHUMIL FLORIÁN, který adjustoval nálože na hlavních pilířích TÝNSKÉHO CHRÁMU. Naproti PALÁCI, kde žil VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA a také domu kde žil KAREL ŠKRÉTA. A já 19.09. datum narození na svátek ZITA. Manželka císaře KARLA (to je také jméno třetího sourozenec u GEBLTŮ z HORNÍ POČAPLY – KAREL, LUDMILA, ALENA). A matka OTTO HABSBURK. A jehož předek z rodu HABSBURK, FERDINAND II. nechal v Praze nedaleko TÝNSKÉHO chrámu popravit 27 českých pánů (přesně 3 pány, 7 rytířů a 17 měšťanů) Dne 21. června 1621. A vy víte, že 21. června je i 21. září. A to se narodil druhý manžel mojí sestry UHER-UHR-MAGYAR. A je to minus DVA zase 19.09. I moje datum narození a i rok 1909. Druhý popravený byl VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA.

Byl popraven i proto, že podpořil tak zvaného ZIMNÍHO KRÁLE. To byl FRIDRICH FALCKÝ. (BEDŘICH FALCKÝ je to česky. Tedy B.F. a to je i B.L.) Německy je název země, ze které pocházel PFALZ. Tam vládl od 19. 09. 1610 do 25.02. 1623. Tedy ode dne 19.září – pozdější datum mého narození a i rok 1909 ve všech známých variantách. Až do 25. února. Kdy v roce 1948 podle komunistického výkladu na balkóně PALÁCE KINSKÝCH na STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ vystoupil K.G. Klement Gottwald. Hned vedle TÝNSKÉHO CHRÁMU. To vojáci KUKLILI. Ne komunisté, jak píše historik BLAŽEK. Nevystoupil tam 25. února ale 21. února. Toho 25. února vystoupil na Václavském náměstí. Proč to ale má důležitou souvislost s mým příběhem, a právě proto vojáci uváděli že to bylo právě na Staroměstském náměstí? Právě kvůli datu té vlády ZIMNÍHO KRÁLE. Kvůli jejímu konci dne 25. února. Protože KINSKÝCH byli i v CHLUMEC nad CIDLINOU. Kde bylo povstání SEDLÁKŮ. CHLUMEC je původně CHLUM. A z CHLUMU byl matka BUDOVCE z BUDOVA. Z CHLUMCE byl slavný KUKLIL KLICPERA. Jménem KLIMENT a VÁCLAV. A slavný KLARET narozený v roce 1320 (123 a 0). DOKTOR. MUDr. Tvůrce slovníků, na jejichž tvorbě se podíle i HAVEL ze STRAHOVA. A vůbec první zmínka o Chlumci pochází z Kosmovy kroniky k roku 1110. Ano 1110. Klíčová sestava čísel. A první doložená zmínka je v listině z roku 1235. Ano 123 a 5. Kdy byla v majetku Zdeslava z Chlumce z rodu Divišovců, pozdějších ŠTERNEBERKŮ. A vy také víte, že KUKOLNIK byl z TAGANROG. Kde se narodil ČECHOV (JALTA, TŘI SESTRY) a kde zemřel ALEXANDER I. dne 19. listopadu, poté co se nachladil na KRYMU dne 17. listopadu. A víte, že jeho matka carevna KATEŘINA zemřela dne 17. listopadu. A víte, že v TAGANROG žil i FRANK. A TAGANROG leží na břehu AZOV. V.Z. nebo A.Z. A je TAGAN výrobky z MĚDI a ROG-ROCH-ROQUE-HORN atd.

Fridrich Falcký vládl ve Falcích do roku, kde je moje rodné číslo 1,2,3, a 6.

PALATINO, FALC, PALÁC, PALEC. PALACKÝ a PALEČEK. Také generál KAREL PALEČEK. Ten, který vybíral parašutisty pro úkoly na území Protektorátu, v Londýnské DVOJCE. U generála MORAVCE. A pod druhé světové válce byl první velitel československého výsadkového vojska. Kde s ním sloužil i generál Stěpan Michal Bunzák. Z Volové. A jeden ze Tří králů. Později sloužící v kasárnách JIŘÍ z PODĚBRAD na náměstí Republiky naproti PALÁCI KOTVA: Na rohu Revoluční ulice. Na jejímž druhém konci je PALÁC MERKUR. Zcela zásadní je to, že FRIDRICH FALCKÝ se oženil dne 13.02. 1613 s ELISABETH, dcerou ANGLICKÉHO a SKOTSKÉHO KRÁLE JAKUBA. Ano vidíte správně ANGLE-ROH-ROG-HORN-ROCH-CORNER atd. A SCOTLAND, rusky ŠOTLEND a skotskou gaelštinou ALBA. A také víte, že HABSBURKOVÉ vládli i ve ŠPANĚLSKU a že vedli války v NIZOZEMÍ. Proč to všechno souvisí s naší rolí v operaci Benjamin. Za prvé se FRIDRICH FALCKÝ oženil s ELISABETH (THE BASIL) dne 13.02. A to je moje rodné číslo 123 a 0 k tomu. Byla dcera JAKUBA. Zcela klíčové jméno v mém příběhu. Jejich dcerou byla SOFIA HANNOVER (H.S.). SOFIA je také hlavní město BULHARSKA-BULGARY. Kde pracovala celá řada „účastníků“ Operace Benjamin. Uvedeno dříve. HANN je také moje babička HON, HAN, HAHN. Na HANA se nechala přejmenovat manželka BENEŠ ze jména ANNA. A druhá slabika slov a HANNOVER je OVER. Toto slovo má svůj význam v angličtině. Ale v mém příběhu je to především V.R. Vojenská Rozvědka a také V.L nebo B.L. LABE-LEBA-ELBE-LUDMILA a BASIL-BÍLÁ-LÍBA atd. To ale úplně nejdůležitější je to že SOFIE byla matkou GEORGE-JIŘÍ. Prvního anglického krále z rodu HANNOVER, od něhož se dodnes odvozuje následnictví BRITSKÉHO TRŮNU. ACT of SETTLEMENT 1701. A to je zcela klíčová sestava číslic v mém příběhu. To už víte. 1701 je i 1101 a 1011 a 1101 atd. Data založení US MARINE, úmrtí BREŽNĚV, povýšení mého otce na plukovníka. Ale také datum narození otce mojí manželky Miroslav Svoboda v Plzni a Olgy Havlové. A datum vyvraždění carské rodiny cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU a datum mojí svatby u místa popravy českých pánů. Na Staroměstské radnici na Staroměstském náměstí, naproti TÝNSKÉHO chrámu. Protože oddací síň na Praze 7 zrovna v době kdy jsme chtěli mít svatbu rekonstruovali. A tak jsme museli počkat až do 17.07. A pak jsme měli spolu děti jmény KATEŘINA dcera a NIKOLA syn.

A proč je to zase všechno pravda? Protože největším vzorem BUDOVCE byl THEODOR BEZA. A to je B.Z. A to je i BACH ZELEWSKI. A také proto, že BUDOVEC studoval ve městě WITTENBERG. A vy už víte že titul pán z WITTENBERG získal GENERÁLPORUČÍK von TAUENTZIEN BOGISLAV. Z rodu ŠVIHOVSKÝ RÝZMBERG ze Západních Čech. A že také jeden autor (CARL GOTTLIEB MERKER-G.M.) veřejně zpochybnil, přidělení tohoto titulu právě jemu, protože on prý vůbec v té bitvě u WITTENBERG nebyl. A byl to prý generál DOBSCHÜTZ, kdo město osvobodil. NYNÍ NASTAL ČAS PŘIPOMENOUT DŮLEŽITÉ ČESKÉ ÚSLOVÍ. „CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO“. Tedy ne to, co se skutečně stalo je důležité v této fenomenální a gigantické vojenské STRATEGICKÉ OPERACI. Ale co bylo zapsáno do análů. A zůstalo tak navěky zachováno jako skutečnost. Pravda je také to, co všechno tady píšu proto, že BUDOVEC sloužil jako Hofmistr u císařského velvyslance ve městě KONSTANTINOPOL. A vy víte, že KONSTANTIN je původní jméno CYRILA z DVOJICE CYRIL a METODĚJ. A že rusky je to KYRIL, a tedy je to i KAREL. Ale hlavně je to maršál KONSTANTIN ŽUKOV jednou a maršál KONSTANTIN ROKOSSOVSKI dokonce dvakrát. Píše se také, že hlavně jeho zásluhou byl přijat císařem RUDOLF II. v roce 1609 majestát “ O NÁBOŽENSKÉ SVOBODĚ“. Ano a zase to je vše co souvisí s 1609. I 19.09. i 1909 i 16.04. seskok O.R. i rok 1604. Je to ale přesně ten rok, kdy založil arcibiskup BARTOLOMEO LOBO GEURRERO COLEGIO DE SAN BARTOLOMEO, BOGOTÁ, COLUMBIA. BUDOVEC byl soudcem APPELL soudu. To je i ABEL. Ale i APFEL a APPLE. JABLKO – “ U gablta“. V MICHALSKÉ ulici je to nápis na domě.

FERDINAND II. který nařídil popravu českých pánů sídlil původně ve ŠTÝRSKU. Ve městě GRAZ (ukrajinsky HRAZ). Česky ŠTÝRSKÝ HRADEC (H.S.) A po korunovaci na císaře v roce 1619 se s dvorem přestěhoval do VÍDNĚ. A to vy víte, že rok 1619 je i rok 1919 rok narození mého otce a Bunzáka ve VOLOVÉ a také je to i rok 1991 (a další klíčové roky z těchto čísel složené). Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. A také víte, že VÍDEŇ byla do roku 1955 okupována vítěznými mocnostmi a byla rozdělena stejně jako BERLÍN do čtyř sektorů – IV sektorů. (Ivan a Václav a Ivan a Vasil a Ion a Vasile) A rok 1955 je i rok 1922 kdy se narodila moje matka a je to i rok 1950 kdy se narodila moje manželka a je to i rok 1952 kdy jsem se narodil já a i rok 1955 kdy se narodil dcera sestry mojí matky ALENA/ALICE. A vy si vzpomínáte, že si můj otec v červnu 1948 koupil pistoli vyrobenou ve městě STEYR. Což je název, od kterého je odvozen název země ŠTÝRSKO. A také víte, že české ŠTÍR je název pro ŠKORPIÓN. A tak se jmenoval i výrobek českých zbrojařů. Zbraň, se kterou jak mi říkal jeden z jejích patronů z ministerstva všeobecného strojírenství jménem PERGLER, se dělají PALÁCOVÉ PŘEVRATY. A říkal mi to v roce 1970. Rakouské ŠTÝRSKO bylo rozděleno do okupační zóny USA (menší část) a Velké Británie (větší část). Druhou zbraní, kterou ten den v červnu v roce 1948 můj otec koupil byla puška z F.N. značky WINCHESTER z LIEGE-BELGIE. L.B. Obě ty zbraně jsem měl jako dítě v ruce. Párkrát jsem měl možnost si je prohlédnout.

Také vám možná jméno BUDOVEC z BUDOVA připomíná příjmení BOUDNÍK. Také jsou dva v mém příběhu. Prarodiče mojí manželky VLASTA SVOBODA z BEROUN, kde se v katastru nachází jedny POČAPLY, byli BOUDNÍK – MARIE a JOSEF. A druhý byl BOUDNÍK, který žil čas u H.B. HRABAL BOHUMIL. V LIBNI.

A něco pro skutečné znalce historie. Ti si určitě vzpomínají, jak nazýval po návratu z vězení, počátkem devadesátých let MIROSLAV ŠTĚPÁN generálního tajemníka KSČ KARLA URBÁNKA. Už nevím, zda to bylo v nějakém rozhovoru či je to přímo zapsáno v jeho pamětech. Není to tak podstatné abych se tím zabýval a hledal přesně ten zdroj informace. Prostě si to pamatuji. Nazýval ho ZIMNÍ KRÁL. Pravda je že byl URBÁNEK KAREL (U.K. U.S. a S.U.) zvolen 24.11. 1989 a 20.12. 1989 skončil. To je historický fakt. To můžu potvrdit. Protože jsem i u začátku jeho kralování byl i proto, že jsem i u konce jeho kralování byl. Osobně.

A proč ještě to bylo tak jak píšu? Protože španělsky se řekne ZIMNÍ KRÁL – REY del INVIERNO. A anglické slovo RAY, které se vyslovuje stejně jako španělské REY znamená PAPRSEK. Španělské slovo ZIMA je INVIERNO. A když budeme číst španělské V jako německé V, tedy F (malá odbočka a připomenutí k tématu jeden z mých bývalých nevlastních bratrů byl V/F a také jeho otec BOHUMIL FLORIÁN byl B/F což je také V/F) tak z toho bude INFIERNO, a to je přeloženo do češtiny PEKLO (HELL je to anglicky, ale i angličtina zná slovo INVIERNO). Takže vlastně je ZIMNÍ KRÁL také PEKELNÝ PAPRSEK. Nebo PAPRSEK z PEKLA. A aby to bylo úplné tak PAPRSEK je ve španělštině HAZ. A vy víte, že H se ve španělštině sice píše ale nevyslovuje. Takže je to vysloveno AZ – ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. Nebo to může být podle potřeby klasické první a poslední v řečtině ALFA a OMEGA. V hebrejštině pak ALEF a TAV. Pravda je to, že když budeme následovat angličtinu, jak nás učil JIRÁSEK, tak uvidíme, že HELL je české PEKLO. H.P. Ruské slovo pro naše ČERT je – ДЬЯВОЛ (i ČIORT). Ano vidíte dobře. Vyslovíte DIA VOL. Nebo DIA BOL. DIA B.L. DIA ELBE – LABE – ELBA atd.

A proč je to všechno pravda? Můj otec byl přijat za kandidáta KSČ v den výročí úmrtí prvního manžela mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Dne 10. května 1948. Po “ ÚNOROVÉ REVOLUCI“. I na Staroměstském náměstí u TÝNA. U Radnice. U popraviště českých pánů. rytířů a měšťanů. BOHUMIL FLORIÁN zemřel dne 10. května 1945. V HRADIŠTKU u PRAHY. H.P. A 9. května, den předtím ADJUSTOVAL nálože v TÝNSKÉM chrámu. Vedle něj stojí v ulici TÝN dům s číslem roku narození KAREL SKRETA 1604. Za člena KSČ byl můj otec přijat dne 19.04. 1951. A to je, jak víte i 1604 i 19.09. moje datum narození a svátek ZITA a také 16.06. svátek mojí matky a manželky i BOHUMIL FLORIÁN i VASIL MOHORITA – LUDMILA. A i 16.04. seskok Otmar Reidl Operace Benjamin. A 14.09. seskok WOLFRAM a narození JAN MASARYK a úmrtí T.M. – TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. A aby to bylo dokonalé a zcela jasné všem kteří na tom pracovali, tak byl otec někdy v osmdesátých letech v Oční Léčebně v NOVÉ ZÁMKY, DOLNÍ OLEŠNICE. Podrobnosti neznám. A ani je už nezjistím. Léčebna byl uzavřena. Pamatuji si to jenom proto, že mi to překvapilo. Že má potíže s očima. Já totiž, jestli si vzpomínáte, jsem je měl někdy ve druhé či třetí třídě základní školy a ležel jsem asi dva tři týdny ve Vojenské nemocnici v Praze. Nosil jsem brýle asi se sedmi dioptriemi. A pak se to srovnalo. Proto mi jeho informace o oční léčebně utkvěla v paměti. A proč to souvisí? Protože NOVÉ ZÁMKY jsou NEWCASTLE upon TYNE. Vidíte TYNE. Název řeky v NOVÉ ZÁMKY v ANGLII. U nás je to řeka LABE, která je v blízkosti oné Oční Léčebny. V NEWCASTLE upon TYNE se narodil plukovník ABEL – APPLE. DNE 11.07. Příjmením FISHER. Jako sestra mojí tety AURÉLIE GEBELT. ERNA-ERNESTA FISHER. Z ARGENTINSKÉ ULICE. Vedle domu, kde bydlela moje sestra poprvé provdaná s manželem BOHUMIL a synem MICHALG/H. A AURÉLIE a ERNA narozené se sestrou EMILY ve FRÝDNAVA okres H.B. A aby to byla pravda a nic než pravda, tak byl v době, než jsem nastoupil na základní vojenskou službu do Litoměřic a pracoval jsem na OV SM Praha 2-DVOJKA, vedoucí tajemník OV KSČ Praha 2-DVOJKA OLŠAN. ALOIS (tedy LUDVÍK) OLŠAN. A ten odešel ve druhé polovině sedmdesátých let (1976) na OV KSČ Praha 1. Také do funkce vedoucího tajemníka. A sídlo jejich sekretariátu bylo přímo naproti Staroměstské radnici. Přímo naproti místu popravy českých pánů dne 21. června 1621. Na Staroměstském náměstí. Nevím do kdy tam byl. Ale určitě to bylo před tím, než byl můj otec v OLEŠNICI.

Problémy se zrakem jsem měl přibližně v té době, kdy jsme měli přísahu naší dětské odbojové skupiny a přísahali jsme věrnost americké armádě a generálu PATTON. A boji za pád SSSR. Na KOLEJÍCH mezi VAGÓNY na nádraží H.B. – HOLEŠOVICE BUBNY. S velitelem TŮMA-LANG. Přibližně v té době, ve které mi dovedl jeden ze spolužáků do MAROLDOVO panorama BITVY u LIPAN. Ano M.B.L. Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. A tam jsme si povídali s pánem, který měl pásku přes jedno oko. V té době tam prý pracoval jako noční hlídač generál JAN SYROVÝ. Po propuštění z vězení. Podle informace jeho praprasynovce. Nebyl jsem tehdy ten rok přijat do PIONÝRSKÉ organizace. Za trest. A otec vzal v létě mě a sestru a odcestovali jsme k jeho sestře Marii a bratrovi Ivanovi do C.R. – CARPATHIAN RUTHENIA, do města VOLOVÉ/MIŽHORIJE do ulice NABEREŽNAJA číslo domu, jednoho 7 a druhého 9. A hned vedle ve STROMOVCE, u MAROLDOVI BITVY u LIPAN – M.L.B. jsem měl svatební hostinu v POLSKÉ KRČMĚ po svatebním obřadu na Staroměstském náměstí dne 17.07. 1976. A co bylo dál s OČIMA? OJO – španělsky vysloveno OCHO. A když toto zapsané OCHO zase přečtete španělsky tak je to OČO. A to je španělsky OSM. Ano číslice 8. Tak jako měsíc AUGUST ale i OCTOBER. DVA měsíce po AUGUST je OCTOBER. V názvu má OSM, ale je až desátým měsícem od začátku roku. A je to také vysloveno anglicky AWESOME – ÓSM. A kino OKO v čele ulice ANONÍNA SOCHORA přímo naproti VOJENSKÉ SPRÁVĚ PRAHA 7. A italské OTTO jako OTTO HABSBURG. Syn ZITA a KAREL. A proč se tak rozepisuji o očích kromě toho, že jsou zcela jasně důležité v celé Operaci Benjamin? Už jsem psal že mi sestra jednou upozornila, že ona i já na slunci přivíráme pravé oko. Prostě se samo jedno oko na slunci zavře. A slunce nemusí ani svítit přímo do očí. Stačí slunečný den. Otec to dělal také. A tak více o očích ve druhém dílu k LESSING. Už tady nebudu více odbočovat.

A tak zpět k tématu. LESSING se poté opět vrátil do Berlína. V roce 1767 (i budoucí rok 1776 vznik USA) odešel na tři roky pracovat do Hamburského národního divadla, jako dramaturg a konzultant. Divadlo podporoval ABEL SEYLER. Divadlo bylo v roce 1769 uzavřeno. V tomto divadle se hrála LESSINGOVA MINNA von BARNHELM – L.M.B. Tam také poznal svoji budoucí manželku EVA KÖNIG. Po ukončení činnosti divadla z finančních důvodů se stal knihovníkem ve WOLFENBÜTTEL. V knihovně Herzog August. Začal tam pracovat dne 7. května 1770. Tam objevil středověké dílo „Schedula diversarum artium“ od Theophila Presbyter, které roku 1774 vydal pod názvem „Vom Alter der Ölmalererey“, Theophil Presbyter.

Křestní jméno podporovatel divadla je ABEL. ABEL je B.L. Základní klíč O.B. A rozložené B z něj dělá APPLE nebo APPELL. Také to byl plukovník ABEL sovětský špión odhalený v USA a později byl vyměněn za pilota U-2 GARY POWERS a STUDENTA FRYDERICK PRYOR. Rudolf Ivan Abel (narozen jako William August Fisher) 11.07. 1903 NEWCASTLE upon TYNE (TÝN) – 15. 11. 1971 MOSKVA. Na mostě GLIENECKE BRÜCKE na řece HAVEL v POSTUPIMY u BERLÍNA v BRANIBORSKU.

 A právě teď si vzpomínáte, že se k herecké skupině ABEL SEYLER přidal v roce 1776 pozdější generálporučík carské armády KLINGER, narozený ve FRANKFURT nad MOHANEM, s rukopisem své nové hry STURM und DRANG. Vše bylo podrobně dříve.

Už to tady bylo. Ale v této souvislosti s LESSING je důležité to zopakovat. ABEL je B.L. Jmenoval se v češtině VILÉM a to je B.L.M. Příjmením FISHER. Tak se jmenovala provdaná sestra mojí tety AURÉLIE jménem ERNA/ERNESTA (další byla EMILE). Za svobodna byly ŠIDLÁK. Z FRÝDNAVA-SVOBODNÁ-H.B. Havlíčkův Brod. Narodil se v NEWCASTLE nad TÝNEM. TÝN tu byl před chvílí v souvislosti s ŠIDLÁKOV – HORŠOVSKÝ TÝN. A pražský TÝN s TÝNSKÝM chrámem. Narodil se ve zcela klíčovém datum v mém příběhu 11.07. a všechny další varianty tohoto data znáte asi již dobře. Připomínám jen to nejdůležitější. Narození otce mojí manželky Vlasta SVOBODA Miroslav SVOBODA v PLZEŇ. Narození OLGA HAVEL v Praze. A 17.07. Vyvraždění rodiny Cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. A moje svatba v roce 1976 ten samý den. V Praze na Staroměstské radnici naproti Týnskému chrámu. A samozřejmě je to i rok 1775 – založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. V PENNSYLVANIA. ATD. Zemřel dne 15. listopadu což je i 17. listopadu podle metody generála MORAVCE. V MOSKVĚ v roce 1971. Tedy přesně v době, kdy já jsem v MOSKVĚ studoval. A určitě jsme si tam události 17. listopadu 1939 připomínali. Možná to bylo právě 15. listopadu. To ale nevím jistě. Vyměněn byl za GARY a ta je i ukrajinsky HARY – JINDŘICH. POWERS je WASILLY. A U-2 je jasné. Můj ročník Vysoké školy politické byl V-25. A ještě byl vyměněn i za jednoho AMERICKÉHO STUDENTA.

A příjmení podporovatele divadla? SEYLER je i SELLER. A to je v angličtině české prodejce, a to je hebrejské MOCHER. Ale i SACHAR je obchod.

Důležité je také to, že NĚMECKÉ DIVADLO bylo ve městě HAMBURK. Kde ÚSTÍ LABE do moře. Kde začali svoji kariéru v klubu INDRA nejprve BEETLES a pak BEATLES. Byli z LIVERPOOL-BEATLES – L.B. Pracoval věrný BROWN (PETER BROWN). Poté přešel LESSING pracovat do WOLFENBÜTTEL. A VŮBEC TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ŽE TAM ZAČAL PRACOVAT DNE 7. KVĚTNA 1770. TEN DEN SE TOTIŽ V ROCE 1921 NARODIL VE VOLOVÉ U CHUSTU PLUKOVNÍK DOCENT PHDR. IVAN MOHORITA CSC. Z FTVS UK PRAHA. PŘÍSLUŠNÍK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V SSSR. 07.05. je i americkým způsobem psaní dat 05.07. A to je minus DVA i 03.07. a to se narodil PLUKOVNÍK ANTONÍN BARANNIKOV. Manžel sestry mojí matky ALENA. V době jejich seznámení z MARKVARTICE. A rok 1770 je samozřejmě rokem kdy začal vyrábět VICENS v CATALONIA CHOCOLATE DE PIEDRA. A je to i rok 1775 založení US Army a US Navy a US Marine. Je to také 17.07. nebo 07.17. zcela klíčové dny ve všech jejich obměnách. Například narození plukovník ABEL To už tu bylo mnohokrát Autorem knihy byl PRESBYTER. Stejně tak se jmenuje ulice u GUEVARA PALACIO v LORCA(CAROL-KAREL). Španělském městě v provincii MURCÍA (WASIL). PALACIO GUEVARA je ohraničeno ulicemi LOPE GISBERT -L. G. tedy i EL CHE a ulicí PRESBÍTERO EMILIO GARCÍA tedy i EMIL/EMILE/EMILIE a můj přítel MOISÉS LA BRAŇA MENA z CHILE, krycím jménem v Moskvě FRANCISCO GARCÍA předseda odborů pracovníků v MĚDI v CHILE) a ulicí MUSSO VALIENTE, a to je MSS a SSM také M.V. nebo V.M. a VALENTIN byl vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM příjmením MATLOVIČ tedy i V.M. a ulicí JUAN CARLOS I. a to je i I.C. třeba i 99 PRAGOVÁKŮ, například. Je to ale určitě i 99 – I.C. EL CHE v PRAGA. Anebo je to i HONZA KAREL. H.K. HRADEC KRÁLOVÉ. Pravda to je i proto, že v tomto prostoru, vymezeném těmito ulicemi (španělsky je ULICE CALLE) vedle PALACIO GUEVARA je i kostel svatého MATEO – MATHEW – MATYÁŠE a můj velitel roty na vojně byl MATIÁŠEK. A k tomu VLADIMÍR tedy V.M. To je ve městě, LORCA, kde žil a pracoval OELIDORO PUCHE. To si přeložíte. HELIODOR PÍKA. Městě, které ale nemá nic společného se španělským básníkem LORCA zavražděném FALANGISTY v Občanské válce ve Španělsku. Byl jsem tam a fotil jsem to.

Město kde LESSING pracoval v knihovně je WOLFEN je WOLF – VLK-VASIL a BÜTTEL je DRÁB. DR. B. Slovo BÜTTEL může být i VAŤUL. Takovou zdrobnělinou jména říkali rodiče mojí manželce VLASTA SVOBODA.

V Německém národním divadle v Hamburk se hrála hra LESSING s názvem MINNA von BARNHELM. Anglický název je LADY MINNA von BARNHELM. Ano základní klíč celé OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. L.M.B. Jako BEINN LIATH MHÓR ve SKOTSKU-ALBA. A jako MARIE LEONTIJEVNA BOČKAREVA. M.L.B. A jako moji rodiče. L.B.M. LEHMAN BROTHERS MONGOMERA. L.M.B. A to ve státě ALABAMA a ještě jednou L.M.B. A BERNARD LAW MONTGOMERY, maršál. L.B.M. A další pochopitelně v souvislosti s průběhem celé operace. I v průběhu všech válek na evropském kontinentu v průběhu 20. století. Horkých i Studené.

V roce 1771 byl LESSING odepřen vstup do lóže „ABSALOM“ v Hamburku, ale o několik dní později byl přijat. Stalo se tak dne14. října 1771. LESSING byl přijat do Zednářské lóže. „Zu den Drei Rosen“ v Hamburgu. Bylo to v bytě mistra lóže von ROSENBERG. Byl přijat okamžitě do všech tří stupňů tehdejšího příjímacího řízení do lóže. Členem lóže byl až do roku 1780 ale nikdy ji od tohoto dne nenavštívil. Myšlenky Svobodného zednářství si vážil, jak ukázal na díle ERNST a FALK vydaného v roce 1778 a 1780. Tehdejší činnosti Zednářů však ne. Proč mu byl odepřen vstup do role ABSOLOM není zcela zřejmé v mých informačních zdrojích. A co je zcela zřejmé je to, že ABSOLOM je anagram mého jména a příjmení. BASIL M. A také B.L.M. a 2-DVOJKA. Pak byl za pár dní přijat do lóže „ZU DEN DREI ROSEN“ – „KE TŘEM RŮŽÍM“. Stalo se to dne 14. října. A to, jak víte je také klíčové datum. Za prvé je to děleno dvěma 7. říjen, a to byla u obce MAKOV vysazena skupina ARAP s mým otcem. A stává se to součástí lichých dnů v DESÁTÉM nebo DRUHÉM měsíci, odzadu roku. ŘÍJEN – OCTOBER. Je to ale i náměstí 14. října na Praze 5. S PORTHEIMKA – MOHORITKA L. a s kostelem svatého VÁCLAVA. Je to i 14. březen. Den kdy se narodil ALBERT EINSTEIN a moje teta AURÉLIE/ZLATA rozená SCHIDLAK z FRÝDNAVA-SVOBODNÁ u H.B. HAVLÍČKŮV BROD. Manželka bratra mojí matky GEBELT KAREL II. Z HORNÍ POČAPLY. A také je to datum odletu DVOJKY z Ministerstva obrany. 11 mužů včetně MORAVEC FRANTIŠEK, později generál. Odletu z PRAHY přes AMSTERDAM do LONDÝNA letadlem společnosti KLM. DÍTĚ neodletěl, jak si určitě dobře pamatujete. Byl na Slovensku a musel přijet jinou cestou. A je to plus DVA i 16. březen, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA. Pak provdaná HRUBÁ a pak podruhé UHER. A samozřejmě jste zaregistrovali i rok přijetí a ten byl 1717. 5 a 5 podle hodin. Boží přikázání na dvou deskách, pět a pět, které dostal MOISÉS.

LESSING se stal členem ZENÁŘSKÉ LÓŽE za výjimečných okolností. Nebyl přijat do lóže ABSOLOM. Ale vzápětí byl přijat do lóže, kterou spravoval mistr ROSENBERG. Jmenovala se „Ke třem růžím“. A byl přijat okamžitě v té době zcela nezvykle za plnoprávného člena toho nejvyššího stupně členství v organizaci ZEDNÁŘŮ. Bychom řekli dnešním jazykem. Co nám připomíná jméno ROSENBERG. Začnu tím nejjednodušším. LESSING pracoval od roku 1760 do roku 1765 u generálporučík TEAUNTZEIT ve VRATISLAV. Jeho předkem byl PŮTA ŠVIHOVSKÝ z RÝZMBERG v západních Čechách. To už tu bylo velmi podrobně odkud. Název místa je v němčině RIESENBERG. To znamená v češtině OBŘÍ HORA. BIG MOUNTAIN. B.M. Španělsky GRANDE MONTAŃA. G.M. Ano vidíte správně B.M. a G.M. A německy R.B. tedy i L.B. Ve všech podobách, které již znáte. Samozřejmě že vím že RIESENBERG a ROSENBERG je něco jiného. Ale pro nás obyčejné v jazycích ne příliš zběhlé je to úplně jedno. My to klidně vyslovíme stejně. Kromě toho je to s malou přesmyčkou i REISENBERG, a to je CESTUJÍCÍ HORA. A to je C.H. – CHE – EL CHE. A aby nedošlo k omylu tak je BERG BASIL. A to jsem prostě byl. Cestoval jsem dost často. A čím víc se blížil listopad 1989 tím více jsem cestoval. Jako vývozce revoluce. Jako důležitá informace o tom, co se stane. Přesně v plánovaných termínech. Ano tak to bylo. A tak se také stalo.

Velmi důležité je i to, kromě RIESENBERG – RÝZMBERG, který je přesně 25 kilometrů vzdušnou čarou od HORA sv. VÁCLAVA-ŠIDLÁKOV, (VÁCLAV ŠIDLÁK se jmenoval otec AURÉLIE, ERNESTA, EMILIE ve FRÝDNAVA H.B.) jako je to přesně 25 kilometrů od MAKOV k MORÁVCE. Kde seskočily skupina ARAP a WOLFRAM. Aby to zase byla pravda, tak na teritoriu ČESKOSLOVENSKA- C.S. – X – CHE. Jsou další města, ta ale zcela v souladu se jménem ROSENBERG. Jedno je ROŽUMBEROK a je v kraji ŽILINA-Z.A. A od okresu ČADCA, kde je MAKOV, u které seskočila skupina ARAP, a můj otec, ho dělí jenom právě okres ŽILINA-Z.A. Druhé místo stejného názvu je ROŽMBERK rybník – největší rybník na světě ve smyslu slova zařízení vytvořené lidskou rukou, opatřené hrázemi, které umožňuje napouštění a vypouštění vody a slouží primárně k chovu ryb. Ten je v okrese JINDŘICHŮV HRADEC. Místě kde můj otec optoval. Na základě žádosti podané dne 14, září 1945 (14. září 1944 seskočil v roce WOLFRAM a stala se řada dalších událostí, MASARYK atd.) obdržel místo trvalého pobytu právě v JINDŘICHŮV HRADEC dne 4. července 1947. Na výročí dne vzniku USA. Aby to byla všechno skutečně pravda, tak je ještě jeden hrad a ten se jmenuje ROŽMBERK nad VLTAVOU. A ten je v okrese ČESKÝ KRUMLOV. A stejně jako dělí ŽILINA, krajské a okresní město od sebe okres ČADCA a okres ROŽUMBEROK, tak v jižních Čechách dělí od sebe okres JINDŘICHŮV HRADEC od ČESKÝ KRUMLOV, krajské a okresní město ČESKÉ BUDĚJOVICE. Všimněte si ta místa v Čechách mají vždy DVĚ SLOVA – anagram VASIL a DVOJKA k tomu. A aby to všechno byla pravda, tak právě v okrese ČESKÝ KRUMLOV u BENEŠOV nad ČERNOU opustil v prosinci 1969 můj bratranec Petr GEBELT “ přes dráty “ území Československa a přešel do RAKOUSKA a po krátké internaci v TRAISKIRCHEN přešel do NSR. Kde v té době již žil jeho starší bratr KAREL GEBELT III. Který emigroval, když ukončil základní vojenskou službu v RUZYNI v PRAZE u spojařů. RUZYNĚ je německy RUSIN. A jsou to ta kasárna, kde bylo popraveno devět studentských vůdců dne 17. listopadu 1939. Kam jsem později i chodíval uctít jejich památku právě ve dnech okolo 17. listopadu. PETR GEBELT odešel asi měsíc po tom, co já jsem byl na turnaji v basketbalu v americké okupační zóně v BRÉMY, BREMER HAVEN (B.H.) V NSR. V říjnu 1969.

To by samozřejmě mohlo být málo pro STRATEGICKOU OPERACI, jakou OPERACE BENJAMIN BARTOLOMĚJ byla. Proto v ní zase figuroval jeden válečný zločinec. Jmenoval ROSENBERG. Křestním ALFRÉD a ERNEST. Ano ERNEST. Jako ta nejdůležitější spojení-značky v mém příběhu – ERNST-ERNEST-ERNESTO-ERNESTA-ERNA. Tento AL FRED a ERNST se narodil dne 31. prosince nebo 12. ledna podle starého kalendáře v REVAL-TALLIN, ESTONSKO. ESTONSKO je německy ESTLAND což je pravděpodobně něco mezi anglickým EAST a německým OST. Východní Země. Tedy zase V.Z. Německý název města je REVEL. To je RE a VEL. V.L./B.L. Estonský název města je TALLIN. Co to má společného s mým příběhem. V češtině je hebrejské slovo PARA, což je obráceně čteno ARAP – název zpravodajského výsadku mého otce, slovo KRÁVA. A místo, kde krávy žijí je KRAVÍN. Musí být zcela zvláštní pro moje kolegy vojenské jazykozpytce takové jako jsem já například, že KRÁVA je KRAVÍN a TELE není TELÍN. Tedy i TALIN. TALLIN. TAL je také jméno. I křestní i příjmení-šachista například. Co je ale ještě důležitější je to, že známe jméno TELL. VILÉM TELL. CO JE ZCELA NEPOCHYBNĚ A VIDÍTE TO SAMI – VILÉM – B.L.M. A LT. LITOMĚŘICE. To opět nejdůležitější v mém příběhu. Ještě LT ležící na LABI – L.B. Protože je vám to málo tak je třeba se podívat ještě na co ještě je VILÉM TELL. Kromě toho, že to je švýcarský národní hrdina. A důležitá legenda skvělého lukostřelce. BOW and ARROW. Psal o něm totiž SCHILLER. Ano ten náš SCHILLER. Z této trojice německých géniů, o kterých právě teď píšu. A aby to ještě byla pravda, tak toto díla uvedl do světa opery hudební skladatel ROSSINY. Ten o kterém tady bude řeč samostatně, protože je zcela nepochybně součástí této celé OPERACE. A LESSING ten ve svém nejhranějším díle s přeloženým názvem do angličtiny LADY MINNA von BARNHELM, L.M.B. přidělil hlavní postavě této hry jméno TELLHEIM. Major von TELLHEIM. Tedy TELLOVO MÍSTO to můžu po našem přeložit. A TELLOVO místo se jmenuje, když se zase vrátím k VILÉM TELL, URI. To je místo ve Švýcarsku kde podle legendy TELL působil. URI. A teď musíte dát obzvláště velký pozor. URI je totiž i REVAL. Latinské U a V je jedno písmeno. to samozřejmě víte. R je R, a I může být zase jako již dříve mnohokrát i malé L. Tak je to VRL. A to je anagram REVAL. Místo narození ROSENBERG je TALLIN – REVAL i URI. Aby to vše byla pravda, tak je ještě v příběhu o VILÉM TELL důležitá a nezapomenutelná rekvizita – JABLKO. Ano jako staročeštinou „u gablta“, na domě v MICHALSKÉ ulici. A jako APPLE, APFEL a APPELL Znovu upozorňuji, že jde o FORMU a ne OBSAH. Zvláště u nacistických válečných zločinců to znovu a znovu připomínám. Dělali, co udělali a za to byli potrestáni. Ale protože, bylo jasné, že válka skončí a že skončí přesně tak jak skončila a o tom nebylo vůbec žádných pochyb, (i mezi německou DVOJKOU) tak také sloužil jejich výběr právě k tomuto předávaní informací do budoucna. Těmi, kteří nemohli válku zastavit, ale mohli v jejím průběhu pokračovat v komunikaci s ostatními DVOJKAMI. A tak se připravit na poválečné období, a komunikaci sloužící především pro naplnění toho strategického cíle. V roce 1991 uskutečnit pád SSSR a pád světového komunismu. Jako již zcela nepotřebné ideologie pro další fungovaní světa. ROSENBERG vyrůstal v domě na POSTSTRASSE 9, TALLIN. POST jako v ruštině místo, pozice, kde stojí stráž, nebo jako POŠTA-MAIL. Krátce po jeho narození zemřela jeho matka a když mu bylo jedenáct tak zemřel jeho otec. Jeho pěstounkami se staly sestry otce CECILIE ROSALIE (C.R.) a LYDIA HENRIETTA, a to je v našem překladu LUDMILA a JINDŘICH. Také víte, že LYDIA byla nevlastní sestra FIDEL CASTRO a ERNESTO CHE GUEVARA se narodil v ROSARIO. Ve třicátých letech byl napadán a obviňován, že má židovské předky. Zcela zásadní roli v Operaci Benjammin hraje toto jeho obvinění novinářem FRANZ SZELL. Ale to nejdůležitější bylo toto sdělení ve vatikánském deníku L‘ OSSERVATORE ROMANO dne 15. září 1937. A vy vidíte, že L‘ může být nedbale napsané LI a pak už je to jenom O.R. Kromě toho je OSSERVATORE i OSS. Americká vojenská zpravodajská služba, která ale pod tímto názvem začala fungovat až v průběhu Druhé světové války. Pak je to R.V. a to je i L.B. a nakonec TORE – všudypřítomné v mém příběhu v různých a mnoha podobách. ROMANO snad netřeba komentovat. Třeba EMILIA ROMAGNA. Židovské předky neměl. Jeho děd byl LOTYŠ, mistr ŠVEC. MARTIN ROSENBERG, který se oženil v německém kostele svatého MIKULÁŠE/NIKOLAJ (car popravený v Jekatěrinburgu 17.07. a můj syn NIKOLA a NIKOLA Šuhaj loupežník z C.R.) v TALLINU s JULIE STRAMM. Ta byla z JÖRDEN v ESTONSKU. Dědeček byl železniční (u kolejí) úředník FRIEDRICH AUGUST SIRÉ. Z PETROHRADU, kde patřil k evangelické luteránské farnosti svaté KATEŘINY (carevna KATEŘINA II. zemřela 17. listopadu a její město Jekatěrinburg a moje dcera KATEŘINA). A babička byla LOUISE ROSALIE FABRICIUS, z LEAL, ESTONSKO (LUDVÍK a ROSARIO). Její otec byl mistr BÍLÝ KOŽELUH (KOZINA, ŠKURA, OR). Svatbu měli v LOTYŠSKÉM kostele JEŽÍŠE v PETROHRADĚ. Jeho rodiče, matka ELFRIEDE CAROLINE LOUISE SIRÉ (narodila se v PETROHRADU, FRIED můj spolužák ve třídě na devítiletce, KAREL a LUDVÍK) a otec WOLDEMAR ROSENBERG (WALDEMAR MATUŠKA – V. a V. M.) se vzali v roce 1886 v PETROHRADSKÉM EVANGELICKÉM LUTERÁNSKÉM kostel SV.PETRA. (otcův bratr PETR MOHORITA a také můj bratranec GEBELT.) LOTYŠSKO má autoznačku L.V. – LUDMILA a VASIL/VÁCLAV. LITVA má autoznačku L.T. Také jako LITOMĚŘICE.

Ve druhém největším městě ESTONSKA po městě TALLIN se jménem DORPAT nebo TARTU (s červenobílou vlajkou) byl kurátor školního obvodu a kurátor místní univerzity generálporučík carského vojska KLINGER. Autor STURM und DRANG. Narozený ve FRANKFURTU nad MOHANEM. Jako GOETHE. Kde žil v emigraci po Okupaci v roce 1968 Československa můj bratranec KAREL GEBELT III. A kam psal dopis PALACKÝ.

ROSENBERG navštěvoval do června roku 1910 školu v Petri-Oberrealschule. Měl zájem o prehistorii. V té době byly populární knihy prehistorika GUSTAF KOSSINA. (GUSTAV a ještě KOZINA) Na podzim roku 1910 začal studovat architekturu na POLYTECHNICE ve městě RIGA (L.G. – EL CHE). Česky LOTYŠSKO. Název země-státu je v angličtině REPUBLIC of LATVIA. V jazyce LATVIJAN je to LATVIJAS REPUBLIKA. V jazyce LATGALIAN je to LATVEJAS REPUBLIKA. V jazyce LIVONIAN je to LETMÖ VABÁMÓ. (L.B.) Začal obdivovat RICHARDA WAGNERA. Zejména jeho operu TRISTAN a ISOLDA. Obdivoval i veršovaný román PARSIVAL jehož autorem byl WOLFRAM. Který byl literární základ pro dílo PARSIFAL WÁGNERA. WOLFRAM je také stále se opakující název zpravodajské skupiny z LONDÝNA. Kapitána OTISK z BRNA. To je pochopitelně jiný WOLFRAM, o kterého měl zájem na studiích ROSENBERG. Ten byl WOLFRAM von ESCHENBACH (můžeme to přečíst i jako ESENBÁK) byl německý rytíř, básník. Je řazen mezi největší epické básníky své doby. Věnoval se také i poezii lyrické. O jeho životě se ví velmi málo. Narodil se BAVORSKU. V OBERESCHENBACH v ANSBACH. Nyní se místo jmenuje WOLFRAMS-ESCHENBACH. Pocházel z drobné šlechty. Žil jako rytíř. Pobýval u svých šlechtických příznivců ve středním NĚMECKU a ŠTÝRSKU (velmi důležité místo v mém příběhu). Delší dobu žil ve WARTBURG. (také značka auto mého tchána a ANTONÍN HIML) Svým dílem PARZIVAL se stal ve své době vrcholným představitelem německého dvorského eposu.

PRO MŮL PŘÍBĚH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽE INFORMACE O NAROZENÍ WOLFRAM JSOU BUĎ PŘÍMO ROK 1170 NEBO SE UVÁDÍ JAKO NAROZENÍ ROKY MEZI 1160-1180. COŽ JESTLI JE V PRŮMĚRU ZASE 1170. JEDNO Z TĚCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČÍSEL V CELÉM MÉM PŘÍBĚHU. 11.07. – 01.11.-17.07. – 10.11. – 11.10. TO UŽ VÍTE PROČ. ZEMŘEL ASI V ROCE 1220.

Po začátku První světové války byla Polytechnika z Rigy přesunuta do Moskvy. Studoval v Moskvě až do roku 1918, kdy ukončil svá studia diplomovou prací. Ta byla na téma ARCHITEKTURA KREMATORIA VHODNÉHO PRO RUSKÉ PODMÍNKY. S ohledem na jeho pozdější funkce v nacistické mašinerii to bylo zajímavé téma. V Moskvě prožil jak Únorovou revoluci, tak i Říjnovou revoluci. Vyvinul se průběhu těchto revolucí ve fanatického antisemitu. Což nebylo nic překvapivého v ruském výrazně antisemitském prostředí. „Za všemi pokusy o politickou a společenskou destruktivitu vždy viděl Žida“. Říkal, že všude kam jezdil viděl agitovat židovské studenty s PRAVDOU v ruce. To pro něj bylo důkazem že téměř všichni levicoví socialisté jsou Židé. Na jaře 1918 se vrátil z Moskvy do svého rodného města TALLIN, kde byla v té době stále umístěna německá vojska bojující s jednotkami Rudé armády. Vyškolen učitelem kreslení WILHELM PURWIT (VILHELMS PURVITIS – to je VILÉM – B.L.M.) na své ještě místní škole před studii začal dávat hodiny kreslení na gymnáziu GUSTAV ADOLF. A začal psát antisemitská díla. 30. listopadu ještě měl přednášku o židovské otázce ve svém rodném městě, ale zakrátko jej opustil a odcestoval do BERLÍNA. Chtěl z BERLÍNA odcestovat do LONDÝNA. Nedostal ale vízum. Britská vláda se obávala ruské infiltrace. A tak nakonec odcestoval do MNICHOVA, BAVORSKO – M.B. Místa kde se shromažďovalo mnoho pobaltských emigrantů. Se svým pasem se představil představiteli ukrajinské emigrace, hejtmanu Pavlu Skoropadskému. A udržoval kontakty s baltskými malíři OTTO von KURSELL a ERNST FRIEDRICH TODT. Ano OTTO a ERNST.

Na jaře 1919 přednesl v MNICHOVĚ svůj první politický projev, ve kterém formuloval své odmítnutí RUSKÉ REVOLUCE v záměrném odkazu na projev pravicově extremistického poslance DUMY MARKOVA II. S tím později spolupracoval. MARKOV NIKOLAJ JEVGENIJ byl antisemita stejně jako ROSENBERG. Proč to píšu? Vy si vzpomenete, že na XIV. sjezdu KSČ jsem četl zdravici za SSM já a NINA DIBLÍK později provdaná MARKOVÁ. A také si vzpomenete, že pravá ruka ŠLOUFA v době, kdy byl předsedou českého ÚV SSM byl také MARKOVÁ. DAGMAR? Už nevím. Upozorňuji, znovu, že jde o FORMU, a ne o OBSAH. A byl to 1919. Rok narození mého otce a rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. ROSENBERG také v roce 1919 vstoupil do strany DAP, která byla v roce 1920 přejmenována na NSDAP. Číslo jeho členské legitimace bylo 625. Ano 625. Tedy i EL CHE -L.Č.-Č.L. Česky Členská Legitimace nebo jenom členská legitimace – č a l 952. A je tu rok 1952. Rok mého narození. A všechny roky 1922 a 1925 a 1950 a 1955. Vstoupil tedy do strany v roce narození mého otce a dostal legitimaci s rokem mého narození. A v obměnách s rokem narození mojí matky a manželky a sestřenice ALENA/ALICE. A rokem 1925 vydáním MEIN KAMPF, přejmenováním CARYCIN na STALINGRAD a přejmenování BUBENSKÉ náměstí na náměstí STROSSMAYER. V té době byl ROSENBERG stále RUSKÝM občanem žijícím v MNICHOV, BAVORSKO – M.B. Až do roku 1923. A to je moje rodné číslo 123 a 9. K tomu ještě mluvil špatně německy. Překonat toto období se mu podařilo jen díky JULIA FRIDRIECH LEHMANN. A vy víte že JULIO je i CHULIO a po našem J a L. Tedy španělsky čteno CHE a EL. EL CHE. A dále byl ten pán BEDŘICH LEHMANN. Tedy L.B. – ELBE-ELBA-BÍLÁ atd. Co je ale to vůbec nejdůležitější že z BAVORSKA pocházeli LEHMANN BROTHERS. Kteří se po emigraci z BAVORSKA usadili ve městě MONTGOMERY. LEHMANN BROTHERS MONTGOMERY – L.B.M. A město MONTGOMERY leží ve státě ALABAMA. A to je ještě jednou L.B.M. a jejich křestní jména byla HENRY (JINDŘICH) EMANUEL (to je EMAN česky ale i EMMY, ocenění skvělých televizních děl – pamatujte si to přijde to na řadu v Díle II LESSING) a třetí bratr byl MAYER. Ano MAYER. MOHORITA MAYER-MEYER-MILLER-MÜLLER-MLYNÁŘ-MACHAR-MIZER-MEGER-MADRID-MOHORT atd. Víc není třeba dodávat. To vše už tu bylo podrobně. Jen připomínám školníka MAJER v ARABELA. V.M. Vladimír Menšík. Veletržní ulice Praha 7. Ve stejném bloku domů a ve vedlejším vchodu také ve Veletržní ulici jako V.R. Vladimír Remek. I VOJENSKÝ ROZVĚDKA. Byl Pilot. Modrá uniforma. Samozřejmě byl i kosmonaut. To bylo naproti domu ve SCHNIRCHOVA, kde žil po rozvodu s mojí matkou můj otec V.M. Vasil Mohorita. v bytě, který přenechal mojí sestře, když v LITOMĚŘICÍCH ovdověla a s příjmením UHER se vrátila do PRAHY právě do tohoto bytu. A otec se odstěhoval do KARLOVY VARY, kde se oženil s ANNA BESSARAB. Naproti bytu otce bydlela zpěvačka S.I. SIMON IVET. Asi by to tak napsali ve světě. Naše Iveta Simonová. S.I. SECRET INTELIGENCE. A to vše je v M.B. – MALÉM BERLÍNĚ v PRAZE 7. U nádraží H.B. HOLEŠOVICE BUBNY. A touto ulicí VELETRŽNÍ procházeli skupinky českých Židů na nádraží a odtud odjížděli do ghetta v TEREZÍN u LITOMĚŘIC. V blízkosti TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE, kde žila a zemřela ULRIKA. Láska GOETHE. A kde se narodil můj děda KAREL GEBELT. VINCENC GEBELT otec a ANNA PREIS matka.

ROSENBERG byl velmi v sepisování stále nových a nových antisemitských pamfletů. Šířil teorie o “ židovsko-zednářském světovém spiknutí“. “ ŽIDOMASONSTVO“. A ZEDNÁŘI prý rozpoutali První světovou válku a ŽIDÉ ruskou revoluci. A usilují o světovou nadvládu. Několikrát ve svých pamfletech opakoval DOSTOJEVSKÉHO. Vzpomínáte si na jeho „BÍLÉ NOCI“? A autora druhého díla, zcela odlišného ale stejného jména? Ano M.B. MENCHEM BEGIN. Ten byl s mým otcem ve stejném systému GULAG v republice KOMI. ROSENBERG se zúčastnil pokusu o puč. Tak zvaný „PIVNÍ PUČ“. V Mnichově, Bavorsko. Nebyl, ale zatčen na rozdíl například od ADOLF HITLER. Používal pseudonym – anagram jména ADOLF HITLER – ROLF EIDHALT. Což mi napovídá že právě nyní mohu zdůraznit, a vyzdvihnout a podtrhnout, že veškeré ty moje anagramy jsou skutečně reálné. A byly použitelné pro kohokoliv a kdykoliv. Pochopitelně v různých a jako v tomto případě zcela odlišných souvislostech. Pracoval také s DIETRICH ECKART. DIETRICH je ulice naproti kostelu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a byl to můj spolužák v ročníku na Vysoké škole politické. ECKART je BIOLOŽKA EKRTOVÁ-EKCRT v díle ŠIMEK-GROSSMAN. Pražský SEMAFOR. Nevím, pro koho jejich vystoupení v SEMAFOR sloužila. Zda byla PRO nebo PROTI. Zda tím informovala ty, kteří byli v OPERACI BENJAMIN zapojeni. Nebo ty, kteří proti ní bojovali. Zcela jednoznačně ve vystoupení Návštěvní den 2, informují o celé Operaci Benjamin. Z jakého pohledu se nedá poznat. Bylo by dobře kdyby, pokud ještě žijí pamětníci těchto časů a pamětníci této „VELKÉ HRY“ informovali veřejnost právě o tom proč a z jaké strany byla jejich vystoupení inspirována, nebo objednávána, nebo kým byli úkolováni. Údajně spolu byli na vojně, ŠIMEK a GROSSMAN. Nebo by se tohoto úkolu mohli ujmout někteří historici. Já sekt k tomu také dostanu. Ale bude to ještě chvíli trvat. Než dokončím to, co je z mého pohledu důležitější.

ROSENBERG byl v roce 1933 jmenován vedoucím Úřadu pro zahraniční politiku NSDAP (APA). Ve stejné době učinil HITLER Joachim von Ribbentrop svým zahraničně politickým poradcem, který soupeřil s ministerstvem zahraničí, Hermanem Göringem a prezidentem REICHSBANK Hjalmar Schacht o slovo a vliv v zahraniční politice. ROSENBERG byl také v této době povýšen na REICHSLEITER titul, který ho povýšil na nacistickou elitu. V lednu 1934 byl na návrh ROBERT LEY jmenován Hitlerem „komisařem Vůdce pro dohled nad celým intelektuálním a ideologickým vzděláváním NSDAP.“ V roce 1937 získal ERNST Rosenberg spolu s FERDINAND Sauerbruch a AUGUST Bier Německou národní cenu za umění a vědu.

V té době byl československým velvyslancem v BERLÍNĚ V.M. VOJTĚCH MASTNÝ. MASTNÝ byl příjmením pomocník výkonného praporčíka u nás na školní rotě u VÚ 6174 LITOMĚŘICE. 7. spojovací pluk. Západní vojenský okruh. Velitel roty byl MATHEW – MATIÁŠEK. Velitel pluku plukovník VALEŠ-VASIL a WALES. A můj přímý nadřízený plukovník SIMONIDES – ŠIMON. MASTNÝ byl voják základní služby a byl z ÚSTÍ nad LABEM. U.L.

Po zahájení Druhé světové války stál v čele ministerstva por okupovaná Východní území. RFfdbO. Měl svůj úřad ERR. Einstatzstab Reichsleiter Rosenberg. Dopravoval konfiskovaný židovský majetek z Východních území do Německa v železničních vagónech. Řízením ministerstva byl pověřen dne 20. dubna 1941. Tedy čtyři dny po seskoku Otmar Reidl a před zahájením invaze do SSSR. 17. července 1941 byl jmenován říšským ministrem pro okupovaná východní území (Pobaltí, jsou 3 státy neslovanské a 2 slovanské Ukrajinu a Bělorusko – 32). Ano vidíte dobře 17.07. Předpokládám, že u něj byla tato symbolika zcela bez pochyb spojená s vyvražděním carské rodiny dne 17.07.1918. A rok 1941 – ten je i rokem 1919 ale i 1991 a další důležité roky v mém příběhu. Byl plně a zcela zodpovědný za vraždění Židů na okupovaných územích. Například na konferenci ve WANSEE byly všechny pozvané nacistické instituce zastupovány jednou osobou. Pouze ROSENBERGOVO ministerstvo pro Východ bylo zastoupena dvě svými vysokými představiteli. Státní tajemník ALFRED MEYER a vedoucí politického oddělení GEORGE LEIBBRANDT. Oficiální rezidence jeho úřadu byla v BERLÍN TIERGARTEN. To je tam co je park TIERGARTEN. V posledních dnech války byl převezen do zvláštní oblasti MÜRWIK. (MÜR WIK je i M.W.) Tam byl ještě dva týdny po podepsání bezpodmínečné kapitulace Německa. Spojenci jej zajali v nemocnici FLENSBURG-MÜRWIK dne 18. května 1945. FLENSBURG je FLENS a BURG – F.B. – FLORIAN BOHUMIL a MÜRWIK je MÜR WIK M.W. MOHORITA V a V. Otec e jeho OTISK. VASIL a VASIL. Odtud byl převezen do KIEL. To je K.L. – EL CHE. Taky české KÝL lodi. A odtud letecky transportován do LUCEMBURSKA. LUXEMBURG. L.M.B. a X a G a R/L. Tedy EL CHE a CHE. Jan Lucemburský byl český král, který neutíkal z boje. A byl otcem KAREL IV. Tedy IVAN a VASIL a IVAN a VÁCLAV a ION a VASILE. Tam byl internován v B.M. – BAD MONDORF v HOTEL PALACE. H.P. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Také PALATINO-PFALZ – ZIMNÍ KRÁL. A odtud byl převezen do NORIMBERKU, kde proběhl Norimberský proces. První místo, kde se moje noha dotkla německého území v říjnu 1969 bylo na nádraží ve městě NORIMBERK. Proces začal dne 21. listopadu 1945. 21.11. je i 01.11. a i 17.07. a 11.07. všechny další varianty tohoto data. I rok 1775 rok založení US Army a US Navy a US Marine. ROSENBERG byl shledán vinným odsouzen k trestu smrti. Dne 1. října 1946 byl odsouzen a 16. října 1946 byl popraven. Říjen je OCTOBER. Tedy číslo OSM-OTTO-OJO-VOSEM-EIGHT ale i slovo AWESOME. 1.říjen je i první den z kalendáře lichých dnů uvedených nedávno. 16. říjen je i 14. říjen a náměstí 14. října na Smíchově-PĚTKA. Kde stojí kostel svatého VÁCLAVA a vedle něj PORTHEIMKA-MOHORITKA. A 14. říjen generální stávka v roce 1918. Skoro naproti tohoto náměstí je REALISTICKÉ-ŠVANDA DIVADLO. O tom tu bylo vše dopodrobna před chvílí. A 16. říjen je i 16. březen. Datum narození mojí sestry v roce 1949. A je to minus DVA klíčové datum v mém příběhu. Narození ALBERT EINSTEIN, tety AURÉLIE ŠIDLÁK-GEBELT a odlet MORAVEC-PALEČEK ve skupině 11 do LONDÝNA přes AMSTERDAM v roce 1939. Společností K.L.M. – LEMAK-KAMIL-WASIL atd. Tělo ROSENBERG bylo zpopelněno v městském krematoriu MNICHOV OSTFRIEDHOF a popel byl rozptýlen ve WENZBACH, přítok ISAR. WENZ BACH ISAR je také M.B.L. A MNICHOV OSTFRIEDHOF je M.O. Ministerstvo Obrany v českém jazyce. V angličtině, protože ji máme následovat je to pro nás co píšeme rukopisem takřka nečitelným i M.D. MINISTRY of DEFENSE. A rusky zase MINISTERSTVO OBORONY. V jazycích TŘÍ SESTER – angličtina a ruština jsou iniciály „po našem“ stejné. A v češtině také.

LESSING se roce 1771 se zasnoubil s Eva König. Jeho působení v knihovně přerušil kvůli několika cestám do zahraničí v roce 1775. Do Vídně na audienci u Josefa II. Cestoval tam přes Lipsko, Berlín, Drážďany a Prahu. Jako společník princ Leopold z Braunschweig (L.B.) cestoval také do Milano, Benátky, Florencie, Janov, Turín, Řím, Neapol a Korsika. Právě v roce 1775 hodně cestoval. V roce vzniku US Army a US Navy a US Marine. Do Vídně cestoval přes Lipsko, Berlín, Drážďany a Prahu. Všechna tato města patřila po roce 1945 do Sovětské okupační zóny. Včetně Vídně. Naopak ta cesta s L.B. LEOPOLD BRAUNSCHWEIG vedla na trase budoucí Západní Evropy. co je ale to nejdůležitější? Že putoval s L.B. BRAUN a SCHWEIG. ŠVEJK – WAŠEJK a BRAUN-BROWN. Obě klíčové postavy, nebo slova z mého příběhu. Ale hlavně jméno ženicha princezny LUISE VICTORIA (L.B.) dcery VILÉM(B.L.M.) německého císaře jménem BRAUNSCHWEIG ERNEST. Na jejichž svatbu přijeli v roce 1913 do Berlína i NIKOLAJ II a GEORGE V. Města ze seznamu jeho cest jsem měl možnost také navštívit před rokem 1989. BERLÍN, DRÁŽĎANY, VÍDEŇ, MILANO A BENÁTKY. V Praze jsem žil. A TORINO je i VOLOVÉ po našem. FLORENCIA byla moje matka FLORIÁN a NAPOLI-NAPLES? Ano NA POLI jsem také sem tam byl a NA PLES jsem sem tam také chodil. Sídlo VI. Flotily US NAVY. JANOV je ČESKO. JAN a jeho město je přece JANOV. A ROMA-ROME je? To už přece víte. Jednu zajímavost k této cestě. Právě v ROMA-ROME došlo k zajímavé události. LESSING chtěl políbit nohu papeže PIA VI. Jeho pokus byl tehdy podle protokolu zamítnut. Nevím, zda měl jeho pokus znamenat vědomou snahu učinit tuto událost událostí historickou. Ale vím že PIUS VI. byl vlastním příjmením BRASCHI. To jméno se vyslovuje jako BRASKI. Jako BRÁŠKY. Třeba zeptej se BRÁŠKY ve DRUHÉM pádě. U nás hojně používané. Moje sestra o mně jinak nemluvila než „můj BRÁŠKA“. A také to je BRASCHI – BASIL EL CHE. Narodil se dne 25. prosince na BOŽÍ HOD- H.B. Roku 1717 a to je i 5 a 5. Podle hodin. Tak je zobrazován MOISÉS se dvěma deskami. Na každé je 5 Božích přikázání. Které dostal u Hořícího Keře (H.K.). Dnes MONASTIR St. KATHERINE, SINAI, EGYPT. PIUS VI. se narodil v CESENA ITALY. Tedy I.C. zase 99 anebo EL CHE. A papežem se stal dne 15. února. A to je, jak víme i 17. února, a to je, jak víme i 17.LISTOPADU. Nebo 17. února narození IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ/MIŽHORIJE. Otec byl tedy BRASCHI a matka byla BANDI. Ano jako BANDY. BANDA v množném čísle. Nebo BANDERA a BENDERA a BENDER. V češtině. PIUS VI. vykonával svůj úřad až do své smrti v roce 1799. Kdy zemřel dne 29. srpna – AUGUSTA. Den, kdy bylo zahájeno Slovenské národní povstání v roce 1944. Kde byl jedním z účastníků AUGUSTÝN HUSÁK. A také to je minus dva 27. srpen, a to je i 21. srpen. Zcela zásadní datum v roce 1968 a v roce 1991. Ale také je to čteno odzadu 12. srpen datum narozen í mého otce dne 12.08. 1919 a také tedy i 08.12. Datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA. Kromě toho je 29. srpen i plus dva 31. srpen. A to je datum mého neprávoplatného přijetí do KSČ. V ulici MEZIHOŘÍ. Předseda organizace byl LÁSKA. Papež PIUS VI. zemřel ve VALENCE ve FRANCII. VALENCE je zase VESELIN nebo VASILIN. Třeba VASILIN syn. Jen jako ukázka našeho skloňování. A je to samozřejmě velmi podobné názvu španělského města VALENCIA. Kde jsem žil v polovině dvacátých let 21. století. Jenom tak pro zajímavost. A proč je to zase všechno pravda co tady píšu? Ta francouzská VALENCE je v DROME. VASILIN DR.M. DR.M. VASILIN. A město má ve znaku červenobílý kříž s modrou věží uprostřed.

8. října 1776 se oženil s Eva König. V JORK, malém městečku na břehu LABE-ELBE, poblíž HAMBURK v domě John SCHUBACK. SCHUBACK se vysloví ŠUBÁK. Tedy někdo, kdo má co do činění se ŠUBOU. ŠUBA je KOŽICH. A to je i KŮŽE se srstí. A kdo byl odborník v tomto řemesle? No přece ŽUKOV. MARŠÁL ŽUKOV byl KOŽIŠNÍK, profesí. Jako předseda akademie věd ČSSR, ten ale příjmením. Ale to už tu bylo podrobně dříve. Hlavně musím připomenout to, že ŽUKOV je anagram KOŽVA, a to je jméno lágru GULAG, kde byl vězněn můj otec v PEČORLAG v republice KOMI. A odkud odjížděl do BUZULUK. V březnu 1943. Datum svatby LESSING a KÖNIG bylo 8. října. A 8. října je i 6. října bitva na DUKLE. Tam bojovala československá armáda Ludvíka Svobody. 6. říjen je i 9. říjen a to „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA. Je to i 8. březen, později slavený jako mezinárodní den žen. Ale hlavně je to dvakrát 8 a to je 16. březen, a to je datum narození mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA. Později HRUBÁ a podruhé ještě UHER. Svatba proběhla krátce po založení USA. Na štědrý den roku 1777 porodila jeho manželka syna TRAUGOTT, který však následující den zemřel. Německé TRAU-TRAUEN znamená v češtině důvěra. Tedy může to být důvěřující BOHU. Po našem ale je TRAUGOTT jako TRE GOTT – TŘI krát BŮH. Ale my víme, že BŮH je jenom jeden ale jsou TRE VIRE. TŘI VÍRY. Eva Lessing zemřela dne 10. ledna 1778. 10. ledna se narodil AUGUSTÝN HUSÁK. V roce 1779 se zdraví LESSING zhoršilo. Byl sužován astmatickými záchvaty. Prochladl na cestě z WOLFENBÜTTEL do BRAUNSCHWEIG (rusky BRAUNŠVEJG a dolnoněmecky BRUNSWEIK a česky BRUNŠVIK – jenom česky je to ŠVIK a ne ŠVEJK) v lednových teplotách. Dne 3. února zkolaboval v bytě svého hostitele Samson Alexander David. 15. února roku1781 mezi osmou a devátou hodinou večerní zesnul v jeho náručí. 15. února je i 17. února a tedy i 17. listopadu. Bylo to v domě obchodníka s vínem Angott. Vína jsou především bílá a červená. Lessing byl pohřben v Braunschweig Magnifriedhof (B.M.). Nakladatel z Braunschweig Johann Heinrich Campe (C.H.I. a JINDŘICH) nechal postavit na jeho hrob náhrobní kámen se jménem a daty narození a úmrtí Lessing. Jednu dobu byl jeho hrob považován za ztracený. V roce 1833 jej znovu objevil historik umění z Braunschweig Carl Schiller (C.S.). Stejné příjmení jako další z trojice tak zvaných německých géniů – SCHILLER. Popsaný velmi podrobně v jednom z předcházejících příspěvků. Ten dnešní pomník na hřbitově byl postaven v roce 1874. Návrh dělal Friedrich Lilly. To je česky BEDŘICH LILLY – B.L. Vyroben byl v ateliéru dvorního sochaře THEODORO STRÜMPELL. Projekt byl uskutečněn Dvorním divadlem se souhlasem vévody WILHELM. VILÉM-B.M.L.

LESSING patří stejně jako další dva z trojice tak zvaných německých géniů SCHILLER a GOETHE, k velmi uctívaným historickým osobnostem NĚMECKA. Na jeho počest bylo postaveno mnoho památek zejména v 19 a na počátku 20. století. V roce 1905 až 1936 bylo v Berlíně muzeum LESSING. Nacházelo se na KÖNIGSGRABEN 10 (K.G.). Později bylo přestěhováno do NICOLAIHAUS (NIKOLAJ-NIKOLA), BRÜDERSTRASSE 13. Nacisté jej v roce 1936 uzavřeli. V jeho rodném městě KAMENEC je LESSING HOUSE, MUZEUM. A ve WOLFENBÜTTEL, kde působil je také muzeum. Od roku 1971 tam působí LESSINGOVA akademie. Ano byla založena v roce 1971 a věnuje se dílu LESSING. Byla založena v roce, kdy jsem po vyučení, tedy jako ENGINEER, odcestoval studovat Vysokou školu komsomolskou do Moskvy. A naplnil jsem odkaz slov LESS ING. MÉNĚ INŽENÝRŮ. Protože jsem skutečně praxi ENGINEER pak nikdy nedělal, jako zaměstnání, a tak jsem skutečně snížil jejich počet. Ano tak to je.

A co dodat závěrem? Významnými místy souvisejícími s Operací Benjamin/Bartoloměj jsou památníky všech těchto třech německých velikánů. O těch v BERLÍNĚ jsem již podrobně psal v příběhu-kapitole o SCHILLER. Tam jsou společně v TIERGARTEN spolu, nedaleko od sebe právě GOETHE a LESSING. A SCHILLER je samostatně na jiném místě. Není to daleko ale přece jenom je odděluje několik bloků domů. To už tu ale bylo. Jenom připomínám, že ten berlínský LESSING vytvořil pra-pra-synovec jménem OTTO LESSING a odhalen byl 14. říjen 1890. Ano čtete správně 14. říjen, a to je i 7. říjen datum seskoku skupiny mého otce ARAP u MAKOVA, ČADCA, ŽILINA. Je to i 16. březen narození moí sestry a i 14. březen datum odletu skupiny 11 příslušníků československé armády z DVOJKY ministerstva obrany M.O. v čele s MORAVCEM a PALEČKEM letadlem společnosti KLM do LONDÝNA via AMSTERDAM. DÍTĚ přiletěl za nimi později. Je to i den kdy se narodil ALBERT EINSTEIN. A také den, kdy se narodila moje teta AURÉLIE ŠIDLÁK-GEBELT. Ve FRÝDNAVA-SVOBODNÁ, okres H.B. HAVLÍČKŮV BROD.

O pomnících LESSING a GOETHE a SCHILLER (L.G. a S.) ve VÍDNI budu pokračovat v následujícím dílu. GOTTHOLD EPHRAIM LESSING. Díl II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *