BBC dne 11.23.1939.

518 zobrazení
TiskTisk

Na FACEBOOK jsem zveřejnil před několika dny tuto fotografii programu BBC ze dne 11.23.1939. A připojil k ní text. Nyní budu tento celý program převádět do „naší řeči.“ Tak abyste si udělali obrázek o tom, jak se Tři sestry dorozumívaly. Vystoupení DR.BENES a H.G.WELLS bylo totiž přenášeno po rádiových vlnách přímo z GROSVENORE HOUSE (G.H.) pod názvem THE FUTURE of EUROPE. Začátek vysílání byl v 1.35 odpoledne. A ten rok byl 17. listopad také v pátek jako ten 17. listopad v roce 1989. Ti, kteří čtou můj web a rozumí našim jednoduchým obyčejným vojenským „šifrám“ mohou v tom programu ze dne 11.23. nalézt celou řadu názvů pořadů a jmen jasně a nezpochybnitelně souvisejících s celou OPERACÍ.

Nahoře vidíte, že jde o SECOND PAGE THURSDAY. DRUHÁ STRANA ČTVRTEK. Tedy 2 a čtvrtek je 4. Také známé Václav Čtvrtek. S loupežníkem Rumcajsem. Román Loupežníci napsal SCHILLLER. Příběh se odehrával na území ČECH-BÖHEMIA. SCHILLER byl podrobně popsán v jednom z předcházejících příspěvků. A CTVRTEK je i IV – Vasil a Ivan a Václav a Ivan a Ion a Vasile.

Na levé straně této stránky je napsáno RADIO TIMES ISSUED NOVEMBER 17.

Pod tím je datum 23th NOVEMBER. Pod tím je 767 kc/s 391.1 m and 668 kc/S 449.1 m. Když ta čísla malinko upravíme, což je možné podle metody Argentia-Argentina a hodinky-holínky, tak nám tam vyjde rok 1977 a M. Rok 1977 byl rokem CHARTA 77. Je tam rok 1939. Tedy rok kdy začala Druhá světová válka a rok kdy můj otec utekl s přáteli z území Československa do SSSR. Pak je to rok 1944, kdy se můj otec na území Československa vrátil. Jako parašutista. Pak je to rok 1968, kdy můj otec odcestoval na jaře před volbou prezidenta SVOBODA domů, do VOLOVÉ/MIŽHIRJE. Mám schovaný zajímavý doklad k této jeho cestě. O tom ale jindy. A pak je to rok 1977. Rok CHARTA 77. A to vy už víte, že 77 je i 2×7 a to je 14 a to je DVOJKA. Dále je tam několik písmen-značek. A to KC/S je buď KČS nebo K a CS nebo K a X. Ká je 11 v abecedě, takže to je dvakrát Tedy buď Otec a Syn. Nebo dvakrát EL CHE. Nebo otec a jeho OTISK. Datum 23.11. je i 11.23. a to je moje rodné číslo 123 a 1. A celá řada dalších dat, roků historických událostí, které jsem tady dříve mnohokrát popisoval. Důležité je i to, že dny v roce 1939 byly stejné jako ty v roce 1989. Přesně padesát let po listopadových událostech z roku 1939 se odehrály listopadové události roku 1989. 17. LISTOPAD byl také v PÁTEK. PÁTÝ den ze SEDMI. Do konce týdne zbyly ještě DVA dny. PÁTÝ jako PATTY – VLASTA (a TRISH k tomu ze jména PATRICIA) a jako PATTON, generál druhým jménem SMITH-ŠMÍD-SCHMIED-KOVÁŘ-KUZNEC. Prvním GEORGE-JIŘÍ.

12.45. SIMPLE FACTS. Pod tímto názvem je program, který začínal ve 12,45. Je také možné říct, že čas je 15 minut do 13 hodiny. A to je 1513 a to je 11 a 53. Tedy i DVOJKA a rok 1775. Pořad se nazývá SIMPLE FACTS. Ano čtete správně. To je návod k tomu, co se bude používat. Pravděpodobně to byl každodenní pořad v pořadech BBC. To přenechám odborníkům. SIMPLE FACT ale je to, že ten den se věnoval „BLACK SEA and the STRAITS“. „ČERNÉ MOŘE a jeho PRŮLIVY.“ A pořadem provázel G.F.HUDSON. BLACK je anagram BASILEK-VASILE a S-DVOJKA k tomu. Na břehu BLACK SEA jsem byl, stejně jako M.G. v srpnu 1990 a také v srpnu 1991. G.HUDSON má stejné iniciály jako GUSTAV HUSÁK a GUS HALL. HUDSON je i řeka protékající NEW YORK (dříve NEW AMSTERDAM) a NEW JERSEY. Hebrejsky je BLACK SEA – IOM ŠACHOR. Ano jako SACHAR, SOCHOR, SACHAROV, SACHER. Naše ulice SOCHOROVA. PALÁC SACHAR naproti ÚV SSM na náměstí M.G. u JINDŘIŠSKÉ ulice a JEREUZALÉMSKÉ ulice. SACHER ve VÍDNI u STADTOPERA (S.O.) na OPERNRING (O.R.) metro stanice KARLSPLATZ (císař KAREL manželka ZITA a syn OTTO a o tom bude ještě také řeč) a naproti hotelu BRISTOL (VRSTL). SACHER byl i VILEM (B.L.M.-V.L.M.) SACHER a teď velký pozor GENERÁLPORUČÍK československé armády. Otcův spolubojovník z fronty. Později vyloučený z KSČ a signatář CHARTA 77. SACHER byl i první ministr vnitra po volbě VÁCLAVA HAVLA prezidentem v prosinci 1989. Kterou jsem organizoval. S tímto SACHER, mým kolegou poslancem Federálního shromáždění, křestním jménem RICHARD jsem se krátce před jeho jmenováním do této funkce sešel. Po odchodu z vysoké politiky byl v čele soukromé bezpečnostní služby G4S. A jeho zaměstnancem se stal jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů VRATISLAV. Jde o FORMU ne o OBSAH. SACHAROV byl i akademik a známý sovětský disident. Španělsky je BLACK SEA – MARE NEGRO. Pan G.HUDSON byl specialista na mezinárodní otázky a vydal na toto téma řadu publikací. Určitě měla vydání jeho publikací po Druhé světové válce souvislost s OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. To ale muže být třeba předmětem zkoumání odborníků.

Nebyl to pořad jenom o Černém moři, ale byl i o jeho průlivech. To jsou DARDANELY a BOSPOR a KERČ. Jméno DARDANELY pochází od DARDAN, syn DIA a ELEKTRA, resp. od řeckého starověkého města DARDANIA, které bylo podle něj pojmenováno. A vy už vidíte DR.DAN a tedy i DR.DON či DR.DN. Všechny názvy dříve podrobně popisovaných řek. Nebo také DR.DÁN podle červenobílé dánské vlajky. S hlavním městem KODAŇ. Vzpomínáte na KADAŇ? Nedávno velmi podrobně popisovanou?

Název je odvozen od řeckého BOSPOROS. Je to složenina slov BOUS-KRÁVA a POROS-BROD. Tedy KRAVSKÝ BROD nebo BROD pro KRÁVY (hebrejsky PARA). Podle řecké mytologie se bůh ZEUS zamiloval do ÍÓ. Když je přistihla manželka HÉRA proměnil ZEUS ÍÓ ve krávu a ta během dlouhé cesty překročila i průliv mezi Evropou a Asií. Podle ní je také pojmenováno JÓNSKÉ moře. Podle Bosporu byl pojmenován průliv VÝCHODNÍ BOSPOR u VLADIVOSTOKU. Když je to BROD pro KRÁVY tak to určitě bude i BROD pro VOLY a SKOT a TUR vůbec. Anglicky CATTLE. Jako druhé jméno generál GEORGE CATLETT MARSHALL. A vše, co je sním spojené. VLADIVOSTOK je město položené u GOLDEN HORN BAY v angličtině – ZOLOTOJ ROG je to v ruštině a v češtině ZLATÝ ROH. ZÁLIV (VAZIL) SEA of JAPAN. V JAPONSKÉM MOŘI. Ano správně vidíte H.B. to je zase ten náš BROD – HAVLÍČKŮV. A JAPONSKÉ MOŘE? V něm jsem se koupal u pobřeží SEVERNÍ KOREJE v srpnu 1989. Jen pár hodin jsem u něj strávil v nabitém programu Světového festivalu a mládeže v PCHJONG JANG. Přímo naproti městu VLADIVOSTOK. A po návratu z KOREJE? Hned na KRYM. K Černému moři a jeho průlivům. 

Černého moře je ještě jeden průliv. Ten se jmenuje KERČ. Známý také jako KIMMER průliv nebo KIMMER BOSPOR. A to je WASIL M a BASILLY. Je to průliv mezi Černým mořem a AZOV SEA. Z východu jej svírá TAMANSKÝ POLOOSTROV a ze západu jej svírá POLOOSTROV KERČ, který je součástí poloostrova KRYM(CRIMEA). A vy už víte, že tam někde naproti průlivu je město TAGANROG, ve kterém zemřel car ALEXANDER I. Když onemocněl na KRYMU dne 17.LISTOPADU. A jeho matka carevna KATEŘINA II. zemřela 17. LISTOPADU 1796 (1919 i 1991 a další data-roky). A on DVA dny na to ale v jiném roce dne 19. LISTOPADU právě v TAGANROG zemřel. Ve městě, kde působil i FRANK. A RUSIN KUKOLNIK. Vzpomínáte? A co je to úplně nejdůležitější? Že tam leží u průlivu, o kterém určitě G.H. v pořadu SIMPLE FACTS hovořil, TAMANSKÝ POLOOSTROV. Ano jako TAMANSKÁ DIVIZE, u které jsem byl v roce 1972. Spolu se všemi zahraničními posluchači z Vysoké školy komsomolské. Na ukázce cvičení. Tanky vyjeli na polygon. A také už víte, že si pučisté v srpnu 1991 pozvali na pomoc do MOSKVY právě tuto divizi. A že jsem večer na KRYMU u ČERNÉHO MOŘE hovořil s ALEXANDER BORCOV a on odletěl do MOSKVY a druhý den vystoupil na tanky TAMANSKÉ DIVIZE BORIS JELCIN a bylo po převratu a začal definitivní konec SSSR a světového komunismu. Velitel TAMANSKÉ DIVIZE v srpnu roku 1991 měl také iniciály jména V.M. A já odletěl z KRYMU letadlem používaném výsadkáři AN-24 přes ODĚSA do UŽHOROD. A odtud jsem přešel druhý den ráno hranici do ČESKOSLOVENSKA.

O čem ještě musel mluvit G.H. ve svém pořadu? Určitě musel zmínit dohodu zvanou KONVENCE z MONTREAUX. To je mimochodem stále platná mezinárodní dohoda uzavřená státy Austrálie, Bulharsko, Francie, Německo, Řecko, Rumunsko, Japonsko, Sovětský svaz, Turecko, Spojené království a Jugoslávie. Podepsána byla dne 20. července 1936 a vstoupila v platnost dne 9. listopadu 1936. Konvence upravuje režim proplouvání válečných lodí úžinami Bospor a Dardanely. Liga národů Konvenci registrovala dne 11.12.1936.

Co je na tom zajímavé pro můj příběh? 17. července 1936, tedy v den, který je zcela klíčový pro můj příběh, protože se jedná o datum 17.07. a tak tedy i 11.07. i 11.01. i 11.10. i 10.11. A je to shodné datum i s datem registrace konvence. Protože 11.12. je také 11.07 tedy i 17.07. V Čechách snad každý ví že PĚTKA tedy i DVOJKA je KOULE – O. Ve školní hantýrce. Já je míval dost často na to abych si to dobře pamatoval. Také víte, že 17.07. byla vyvražděna carská rodina cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. Až jsem já měl svatbu v POLSKE krčmě v Praze s Vlasta SVOBODA. A bylo to v PARKU jménem STROMOVKA vedle míst, kde byl slet SOKOLŮ při příležitosti Světové výstavy v roce 1891. Kdy se narodil KAREL GEBELT, můj děda. Také víte, že se ten den v jiném složení číslic narodila Olga Havlová a můj tchán MIROSLAV SVOBODA a zemřel BREZNĚV a můj otec byl povýšen na plukovníka, a hlavně je to i den založení US MARINE v roce, který je také skryt v těch čtyřech číslech rok 1775. A to už tu bylo tolikrát a tolikrát, že je možná škoda to stále opisovat. Přeci jenom jde ale o základní informaci v celé Operaci, a proto mi to prostě nedá.

KONVENCE byla podepsána dne 20. července, a její účastníci se sešli k její přípravě a projednání v MONTREAUX právě ve dnech kdy vrcholila příprava Občanské války ve Španělsku a kdy Občanská válka ve Španělsku začala. Sešli se dne 22. června 1936. A samozřejmě, že vy víte, že toto datum 22. června je i datem kdy přesně PĚT – 5 – let na to začala Operací Barbarossa invaze nacistického NĚMECKA do SSSR. Samozřejmě, že je třeba připomenout i datum 22 plus 2. Přidáme naši DVOJKU a je z toho 24. červenec. To byl den kdy roce 1812 zahájil svoje Ruské tažení NAPOLEON. Který později skončil na ELBA.

Občanská válka ve Španělsku skončila dne 1. dubna 1939. Tedy v den, kdy podle našeho čtení měsíců je i 1. září. Čtvrtý měsíc od začátku roku a čtvrtý měsíc od konce roku. Je to tak? A co se stalo 1. září 1939. Tedy vlastně ve shodném datu s koncem Občanské války ve Španělsku? Začala Druhá světová válka. Napadením Polska nacistickým Německem.

Proč to tady rozebírám do všech podrobností? Kromě shody v těch všech datech? Protože slovo MONTREAUX je anagram mého příjmení. S ruským H – naše N. TO JE MOHORITA X. MOHORITA EL CHE. Nebo s ruským H – naše N jako hebrejský člen HA MOXORITA. HA MOCHORITA-HA MOHORITA-HA MOGORITA. Obé je správné. MONTREAUX je dodnes malé město. Dnes má asi 26 000 obyvatel. Kolik mělo tehdy? V roce 1936?

A proč je to všechno ještě tak jak tady píšu? Mezi obyvatele města místní zahrnují slavné osobnosti, jako byl slavný JEAN JACQUES ROUSSEAU. Po našem HONZA RUSÓ. Tedy H.P. Ale i ROUS a další v předcházejících dílech uvedené do souvislosti s gymnastikou. A JAKUB. Se všemi podobami tohoto jména. SANTIAGO, IAGO, DIEGO, JACQUELINE LEE, JAMES a také naše KUBA. Mezi obyvateli je uveden i PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ. Iniciály P.I.Č. Slavný skladatel. Především LABUTÍ JEZERO, které jsem měl možnost shlédnout ve městě NOVOSIBIRSK – NIKOLAJEV. V hlavní roli tančila moje přítelkyně GULIA CHAMRAJEVA. A je tam i slavný přeslavný zpěvák ze skupiny QUEEN. Ano to jméno je zcela zakuklené a je to jméno FREDDIE MERCURY. Tedy i ve slangu FREDY-PÁTEK-PÁTÝ-PATY-PATTON a je to buď FREDERIC nebo FERDINAND. A hlavně příjmení MERCURY. To je přece náš MERKUR, MERKURIA, Palác MERKUR na břehu VLTAVA, kde se ženil jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů a kde sídlily ČSA v době totality. Palác, který je na jednom konci REVOLUČNÍ ulice a Palác KOTVA je na druhém konci REVOLUČNÍ ulice. Sídlo VOJENSKÝCH STAVEB. Mého prvního zaměstnavatele, pro kterého pracoval i můj otec v H.P. Co je jedním z největších úspěchů skupiny QUEEN? No přece BOHEMIAN RHAPSODY. Skladba, kterou složil FREDDIE MERCURY. Ve které se slavného kytarového SÓLA ujal BRIAN MAY – B.M. A už jenom finále. Jméno FREDDIE MERCURY před zakuklením bylo FAROKH BULSARA – BASILLY. FAROKH je i PAROH-PAROG. Nebo LA ROCK.

A co se stalo také v MONTREAUX? Toto město propagovali DEEP PURPLE v písničce SMOKE on the WATER. Píseň vypráví příběh z roku 1971 kdy fanoušek zpěváka FRANK ZAPPA zapálil světlicí kasino v MONTREAUX. Stalo se to dne 4.prosince 1971. A vy už víte že to je i PLUS DVA 6. prosince, a to je svátek NIKOLAJ. Víte, že 4.prosinec je i krát DVA 8. prosinec. A to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA. A víte, že 08.12. je i 12.08. a to se narodil můj otec. A že 4. prosinec je i 4. leden, a to jsou narozeniny mojí matky a je to také plus dva 6. leden, a to je svátek tří králů. A je to také krát DVA 8. leden, a to byla svatba mých rodičů. Zničené kasino bylo opraveno a otevřeno v roce 1975. Proč to není náhoda? V Moskvě mně tehdy v roce 1971 zničehonic daroval můj italský přítel VITTORIO fotografii FRANK ZAPPA. Zpěvák je na ní vyfocen, jak sedí v ohnuté poloze na záchodové míse. Fotografie, která skutečně upoutá pozornost každého, kdo ji vidí. Vy ale také víte, že ZAPPA je i ZABA. Dvě P mohou vytvořit B. Vzpomínáte na vraha ERNST RÖHM jménem LIPPERT. To je i LIBERT. To je stejné. To ZABA, které mi můj přítel věnoval znamenalo naše ŽÁBA, ŽABKA. Název pro děvčata. Který je v angličtině americké BOBBSOXER. Ano vidíte dobře jedno B a pak BB. A SOCHOR. SACHER. SACHAR. SACHAROV. BOBB je pochopitelně B-DVOJKA a OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMEJ. To slovo se poprvé objevilo v letech 1940 až 1945. Tedy v období Druhé světové války. A bylo to kvůli BOBBYSOCS. PONOŽKÁM, které tehdy nosila děvčata, fanynky FRANK SINATRA. A prý to slovo vymyslel taky sám FRANK vymyslel. A proč je to pravda co tady píšu? Herečka SHIRLEY TEMPLE (BLACK) jako teenager hrála v roce 1947 (to je i 1919 i 1991) dívku BOBBY-SOXER ve filmu BACHELOR and the BOBBY-SOXER. Určitě si vzpomenete, že byla od srpna 1989 (myslím, že dokonce předávala Husákovi pověřovací listiny dne 21. srpna 1989) velvyslankyní v ČESKOSLOVENSKU. Měl jsem příležitost ji osobně poznat v červnu 1990 po prvních demokratických volbách v Československu. V její rezidenci v Praze. To zbýval ještě rok a půl do pádu SSSR a světového komunismu.

1.00 TIME SIGNAL, GREENWICH. NEWS. Signál byl samozřejmě stejný každý den. Tedy nic mimořádného. Kromě toho, že TIME je naší hebrejštinou bez samohlásek T.M. – TOMÁŠ MASARYK a české ČAS a zase bez samohlásky je to ČS. Československo. ČAS německé UHR. GREENWIWHICH je i GREEN WICH. Tedy i G.M. GREENWICH v Londýně prochází nultý poledník. Stejně jako POLEDNÍK JINDŘICH můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM a pak tajemník ÚV KSČ, který podle mého názoru organizoval spolu, nebo na pokyn „HOLY SPIRIT“ můj postup v SSM. Byl národností POLÁK. Ano jako byla i POLSKÁ místa uvedená v předcházejících dílech mého psaní. Například KLUCZBORK-CZAPLE, CIEPLICE. KLÍČ VASIL. A vy už si určitě vzpomínáte, že můj otec podal 14. září 1945 žádost o opci. A že jeho žádost byl vyřízena a on se stal občanem s domovským právem v obci JINDŘICHOVĚ HRADCI. To se stalo dne 4.července 1946. Ano přesně na den výročí založení USA.

1.10 BBC ORCHESTRA. SECTION C. CONDUCTOR ADRIAN BOULT. Česky napíšeme ORCHESTR BBC. Tedy i O.BBC. Tedy i O.B.B. COMPANY. OPERACE BENJAMIN BARTOLOMĚJ COMPANY. CONDUCTOR je DIRIGENT, ale také průvodčí. Tedy ten, co někudy provází. Nebo někoho doprovází odněkud někam. Také je to CON DOCTOR. Španělské CON je naše S. Tedy DOKTOR a DVOJKA k tomu. Tento konkrétní CONDUCTOR se jmenoval ADRIEN. Stejně jako moje přítelkyně v Moskvě, které bylo jméno ADRIANA přiděleno ve škole v Moskvě na jejích falešných dokumentech. Jinak byla ALICIA/ALENA. Příjmení CONDUCTOR bylo BOULT. A to vy už sami vidíte B a LT. BENJAMIN a LITOMĚŘICE. A tak se také stalo. Tam jsem absolvoval základní vojenskou službu v kasárnách JIŘÍHO Z PODĚBRAD. Aby to byla pravda tak tam sloužili také moji dva bývalý nevlastní bratři. V tomto případě je B, druhé písmeno v abecedě, takže byli dva, také DVOJKA. A LITOMĚŘICE.

OVERTURE BASTIEN AND BASTIENNE – MOZART. To je zcela jednoznačné. O.B.B. OPERACE BENJAMIN a BARTOLOMĚJ. Tedy i O.B.B. COMPANY. K tomu ještě W.A.MOZART. W a A a M. VASIL A ANNA MOHORITA. ANNA byl moje sestra. Ale také druhá manželka mého otce se stal po svatbě s ním ANNA MOHORITA. ANNA MOHORITA byla také otcova matka a naše vám už dobře známá ANNA MOHORITA LEMAK z PENNSYLVÁNIA, USA. Samozřejmě že to je i základní klíč celé OPERACE. Vy už víte že A je první písmeno abecedy. Ale také víte, že my máme ještě jednu abecedu, kde může bát prvním písmenem písmeno L. Tedy správně malé l. Které je jako jednička, a tak je prostě první v abecedě, kde hned za ním je DVOJKA, a to je písmeno M atd. A když je l první v naší abecedě, tak je zase vlastně také A. To je také první v abecedě. Té řádné. A tak je W.A.M. také V.L.M.-B.L.M. Potvrzuje to samozřejmě film FORMAN MILOŠ,s celým tím příběhem, který tady již nebudu znova popisovat. Pod názvem AMADEUS. A také s tím souvisí místa, kde MOZART žil. Která navštívil. O jednom z nich budu psát v příštím příběhu. Je ve VÍDNI a má tu nejužší souvislost s celou Operací. Stál jsem tam přímo na místě a fotil jsem to tam. Také víte, že MOZART-vysloveno MOCART je anagram MOCORITA. Tedy i MOCHORITA i MOHORITA i MOGORITA. A MIZERA, MEGRIT, MÜLLER, MAYER, MEIR a MACHER, MAHER atd.atd.atd. Znovu připomínám, že jde o FORMU, a ne o OBSAH. Protože slovo OVERTURE obsahuje i významné slovo které má svoji nezastupitelnou roli v mém příběhu OVER – V.R. Vojenská Rozvědka a TURE. A to je i TUR. TUR (lat. BOS) je rod přežvýkavců z čeledi turovitých. Nyní TUR DOMÁCÍ.

SYMPHONY N°94 IN G (SURPRISE) HYDN. To je skutečně to nejzajímavější z celého výběru ve vysílání BBC tento den. Symfonie Číslo 94 v G (SURPRISE-PŘEKVAPENÍ) a HAYDN. S a Č je ČS. Číslo 94 římskými je XCIV – tedy anagram VASIL X. VASIL CHE. A HAYDN. No to je jako anglické HIDDEN. ANO “ HIDEN“ se to vysloví správně. Ale my, co jsme na štíru s angličtinou, nebo vyslovujeme otrocky I jako AJ, to klidně přečteme jako “ HAJDN“. Co nám tedy sděluje program BBC dne 23.11.? “ V ČS skryté překvapení VASIL X z Prahy 7.“ 7 je G, sedmé písmeno v abecedě. Nebo hebrejské ŠEVA. S.V. – US a UK a SU. A Vojenské Stavby a Silniční Vojsko a Vnitřní Stráž.

Nastala příležitost uvést ještě jednu důležitou poznámku k anglické výslovnosti. Kdo neví že VASIL je jméno tak to slovo VASIL klidně může přečíst anglicky jako VEJSAJL. A to je WAY a SAIL. CESTA a PLACHTA. Nebo směr PLACHTA. Plachta byl JINDŘICH. Ale také byla kniha NA OBZORU PLACHTA BÍLÁ. Anglicky WHITE SAIL GLEAMS rusky pak BELEYET PARUS ODINOKY (BĚLEJŠÍ SAMOSTANÁ PLACHTA je otrocký překlad z ruštiny do češtiny)). Kniha pojednává o revoluci z roku 1905 v ODĚSE – Křižník POTĚMKIN (kníže POTĚMKIN také KUKLIL, to ale víte). Očima DVOU spolužáků. Napsal ji Valentin Katajev, bývalý podporučík-praporčík carské armády z ODĚSY. Po revoluci v roce 1917 přešel k Rudým a pracoval v Ruské Telegrafní Agentuře ROSTA. (ROSŤA byl jeden můj spolupracovník na ÚV SSM.) Jeho manželka byla BRENNER ESTHER. Jako BRUNNER tajemník UV SSM a jako BRNO, BRUNTÁL, BEROUN, BERN. Jeho bratr byl ten PETROV z dvojice ILF-PETROV. Autorů 12 KŘESEL (ŽID LÍ). Námět této knihy byl podle Wikipedia nápadem Valentina Katajeva. A ne jeho bratra JEVGENIJ, který ale tu knihu s ILJA ILF (I.I.) napsal.

1.ADAGIO CANTABILE-VIVACE ASSAI. 2. ANDANTE. 3. MINUETTO. 4. ALEGRO DI MOLTO. CANTABILE je THE BASIL. VIVACE-ASSAI je WASSIL. A jsou celkem 4. IV. římskými. Což je i IVAN a VASIL MOHORITA. A IVAN a VÁCLAV HAVEL. A také třetí PÁR jmény ION MOTA a VASILE MARIN, kteří v této době byli již po smrti. Zahynuli dne 13. ledna 1937 u MADRIDU/MAGERIT. A římská IV je také L a V. Naše známé L.B. LABE. ELBA. LÍBA, LUBO, BÍLÁ atd.

1.35 DR. BENES AND H.G: WELLS ON THE „FUTURE OF EUROPE“. SPEECHES BROADCAST FROM FOYLE´S LUNCHEON AT GROSVENOR HOUSE, LONDON

Další důkaz o OPERACI BENJAMIN/BARTOLOMĚJ.O události, která se odehrála bezprostředně po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939.V knize EDVARD BENEŠ, Od slávy k propasti, píše pan ANTOINE MARES na straně 240, toto “ Kromě toho, že hromadná represe proti studentům měla trvalý následek pro formování národních elitám Západu ukázala opozici Čechů proti německé okupaci. Benešovi a ostatním Čechům se dostalo mnoho vyjádření sympatií a sám Beneš úspěšně vystoupil v Grosvenor House před shromážděným davem za přítomnosti H.G. WELLSE, který ho pozdravil jako státníka světového významu. Následujícího roku Mezinárodní studentská rada rozhodla prohlásit 17. listopad na počest českých obětí Mezinárodním dnem studentstva a jeho oslavy se během války šířily: obzvlášť silným momentem bylo toto datum zejména za mobilizace amerických univerzitních kruhů“. A to je vše z této knihy.

Společně s DR.BENES tam tehdy vystoupil spisovatel H.G. (ano H.G. HUSÁK GUSTAV a GUS HALL) WELLS (WASILLY). Jeden z otců SCI-FI. Ten se narodil 21. září roku 1866 a zemřel 13. srpna (1946). Obě vám velmi dobře známá data. 21. září se narodil můj přítel a druhý manžel mojí sestry UHER-MAGYAR nebo také UHR. A minus dva je to moje datum narození 19.09. A svátek ZITA. Zemřel ve stejný den, kdy se narodil FIDEL CASTRO. Tento slavný pán byl kromě jiného v roce 1920 v Moskvě hostem M.G.- MAXIM GORKIJ. A osobně se sešel s LENINEM. Později se sešel a dělal rozhovor se STALINEM. A jmenoval se WELLS. WELLS je také jedno anglické město, které má družební styky s městem KLUCZBORK (KLÍČ VASIL) na jehož území se nachází CZAPLE. Více v příspěvku HORN II. DR.BEN Ш – to je ruské Š a vy vidíte dobře že na hlavu postavené, jak říkával ve své argumentaci LENIN to je M. Tedy DR.BEN M. A také je to pochopitelně TROJZUBEC pána moří NEPTUNA anebo POSEIDONA.

2.00 FOR THE SCHOOLS

2.00 NATURE STUDY (AGES 9-12), ROUND THE COUNTRYSIDE. “ FORMS AND BARKS OF TREES“. ERIC PARKER. Pořad se nazývá “ FORMY a KŮRY STROMŮ“. Věk dětí, pro které je tento program určený je mezi 9 a 12 lety. Může to také znamenat století 9 až 12. V těchto stoletích se odehrála celá řada událostí. Například v Německu vládli OTTOVCI. Dvakrát JINDŘICH a třikrát OTTO. Zemřel svatých VOJTĚCH/ADALBETRT. Žil BARBAROSSA atd. To samozřejmě bude mít souvislost. Zajímavé je to že o STROMECH mluví PARKER. To může také být někdo z PARKU. Ale také je to značka per. PARKER. O zakladateli firmy PARKER jsem již v jiné souvislosti psal. Byl učitelem a smluvním prodejcem firmy John HOLLAND Gold Pen Company. Sám obdržel první patent na plnicí pero v roce 1889. V roce 1894 to byl patent na pero jménem „LUCKY CURVE“ L.C.-EL CHE. (Možná tam v tom názvu PERA vidíte také to, co já?) Co je nejdůležitější, že se narodil 01.11. americkým způsobem psaní dat 11.01. 1863. A to vy víte, že jsou data založení amerických ozbrojených sil a rok 1775. Ale jsou to přímo data založení US Marine a úmrtí BREZHNEW a povýšení mého otce na plukovníka. Také je to datum 11.07. narození mého tchána Miroslav Svoboda a také narozená Olga HAVEL a také je to 17.07. a to je moje svatba v roce 1976 a také je to datum vyvraždění carské rodiny. Zemřel v roce 1937 tedy DVA roky před tímto vysíláním s jeho jmenovcem ERIC PARKER. Zemřel dne 19.07. 1937. A to je zase minus DVA i 17.07. a vše co bylo výše uvedeno a co k těmto datům patří. Důležité je i to, že se narodil v SHULLSBURG WISCONSIN-WASKOSYN – ale zemřel v CHICAGO ILLINOIS – CH.I.-EL CHE. Pracoval pro firmu HOLLAND-NIZOZEMÍ. Jeho jmenovec PARKER, který tehdy pořadem provázel tehdy dne 23.11. 1939 byl křestním jménem ERIK. A to je německé ERICH. Jako Honecker. Ale také jako R. CH.-L.CH-EL CHE. PARKER je i někdo kdo jí párky. Ty jsou zpravidla DVA. A jak píše ve svých pamětech, nebo to řekl někde v nějakém rozhovoru ŠTROUGAL (STROUHA-RILLE) tak HUSÁK GUSTAV si dával k večeři obyčejně párky. Parker byl i VRŇÁK tedy i FRŇÁK řezník ze ZVONAŘKY, který nám nosil párky. Na předsednictvo OV KSČ Praha 2. O tom tu byla již také řeč. Jak jeho složení zformoval DUŠÁNEK. Příjmením. Tedy i malý DUŠAN ALE I MALÝ DUCH.

2.15 INTERLUDE

2.20 PHYSICAL TRAINING (AGES 9-12) EDITH DOWLING

2.35 INTERLUDE

2.40 BRITISH HISTORY. FREE MEN IN THE TOWNS. A DRAMATIC INTERLUDE BY AUDREY BAKER. Pořad byl v TWENTY TO THREE jak můžeme také říct 2.40. Tedy DVACET a TŘI. 23. Rok 1775. Všimněte si na tom obrázku, jak je přesně pod BRITISH HISTORY, tedy B.H. nebo H.B. napsáno UNFREE MEN. A to je i V.M. Pro náš příběh. Důležité je i to, že pořadem provázel AUDREY BAKER. To je DR. BAKER. DR. BASIL. Ale také je to BAKER Street v Londýně, kde žil a pracoval SHERLOCK HOLMES (H.S.). A v této ulici sídlila právě v době Druhé světové války SOE. Vojenská zpravodajská služba se speciálním určením právě pro Strategické operace, partner americké OSS. A DVOJKY generála MORAVCE. BAKER je česky PEKAŘ. Jako slavný český historik a spisovatel. A jsme u předcházejících dílů HORN a HORN II. BAKER je totiž španělsky HORNERO. Pec je HORNO. A proč je všechno, co tady píšu pravda.? Protože polské CZAPLE jsou anglicky HERON. A protože to by vám možná bylo málo tak je třeba vědět, že existuje pták, který se v češtině jmenuje HRNČIŘÍK PROSTÝ. Tedy H.P. U nás nežije. Ale žije v oblasti „mého“ zájmu. POUZE TAM. ENDEMICKÝ DRUH. V oblasti související s mým příběhem. Žije na většině území států ARGENTINA BRAZILIE URUGUAY PARAGUAY BOLÍVIE. Ze všech těchto států přijeli v roce 1971-1972 do Vysoké školy komsomolské do Moskvy posluchači. Tedy byli jsme kolegové a velmi dobří přátelé. Všechny tyto státy souvisí bezprostředně s hlavními postavami příběhu. ERNST RÖHM a ERNESTO GUEVARA.BRASILIA je i BASILIA. A z ARGENTINY byla moje přítelkyně ADRIANA. Z Argentiny byl i jějí přítelkyně s krycím jménem MARIANA a jeden kolega s krycím jménem EUGENIO. PARAGUAY je i anagram PARA GUY. A jeden PARAGUAY GUY mi tam v Moskvě věnoval slovník. ESPANOL-QUECHUA. To je jazyk indiánů kmene QUECHUA. Obývajících BOLÍVIJSKÉ ANDY. PARA GUY je i PARAŠUTISTA. A když to ještě upravíme na ARAP GUY tak je to parašutista ze skupiny ARAP. Což byl můj otec. Náčelník štábu zpravodajské skupiny ARAP. Co je ale nejdůležitější je to, že tento pták má v jednotlivých zemích odlišná jména. Latinsky je o FURNARIUS RUFUS. V ARGENTINĚ se mu říká ale také HORNERO. Ano PEKAŘ, BAKER. Podle tvaru hnízd, která připomínají právě HORNO-PEC. A to je i SVĚTLO, a to je hebrejské OR. V ARGENTINĚ a PARAGUAY mu také říkají ALONSITO. To je výraz pro malého ALONSO. V PARAGUAY dokonce používají název ALONSO GARCÍA. A v ARGENTINĚ ještě výrazy HORNERILLO a ALBAŇIL. Velmi zřejmé je HORN – HORNO – HORNERO. Pro vás, kteří čtete pozorně je známé i jméno GARCÍA. Takové příjmení obdržel v Moskvě na své falešné dokumenty pro pohyb po městě můj skvělý přítel MOISÉS LA BRAŃA MENA. Ano L.B.M. O něm už tu také bylo hodně napsáno a nebudu to dále rozvádět. Musím ale upozornit na křestní jméno tohoto ptáčka. ALONSO. Tak se jmenuje jedna zakuklená postava v opeře ROSSINY – IL BARBIERE DI SIVIGLIA. LAZEBNÍK SEVILSKÝ. O tom bude samostatný příběh. Jel jsem se na tuto operu do STADTOPER (S.O.) ve VÍDNI speciálně podívat před několika týdny. A udělal jsem moc dobře. Proč to uvidíte v dalším příspěvku. Tady jen o tom že právě tady probíhá velmi důležité spojení ze světa zvířat-ptáků-LETCŮ se světem umění. Pochopitelně kvůli OPERACI BENJAMIN, BARTOLOMĚJ. A ještě ten název ALBAŇIL to je ve španělštině ZEDNÍK. BRICK LAYER – B.L. a BRICK je zase BASILEK. ZEDNÍK je také anglicky MASON. Který je spíše spojen v historii s prací s KAMENEM. Opracováním a pokládáním KAMENE/STEIN/STONE/PIEDRA při stavbách. MASON je název pro ZEDNÁŘE. A ALBA – SKOTSKO a vévoda z ALBA. BÍLÁ barva. Že to je všechno pravda potvrzuje to, že v roce 1928 byl tento ptáček vyhlášen národním ptákem ARGENTINY. Objevil se na argentinské půlcentové minci v roce 1985. A byl i zobrazen na poštovních známkách Argentina Brazílie a Uruguay. Zpívají se oněm písně a skládají se oněm básně. A finále? Možná jste si vzpomněli o čem jsem tady již dříve psal že v roce 1989 před celostátní konferencí SSM v LUCERNĚ se uskutečnily krajské konference. Na té pražské v PKOJF – FUČÍKÁRNĚ jak tomu říkáme my co bydlíme v její blízkosti se v prostorách budovaných pro Jubilejní výstavu v roce 1891, ve kterém se narodil Karel Gebelt, nedaleko od M. B. L. – MAROLD panorama BITVA u LIPAN, kde jsem se jako dítě setkal s generálem SYROVÝ tehdy tam vrátným (jmenovec SYROVÝ žil také v H.P. a byl automechanik jako já a mého strýce ANTONÍN BARANNIKOV matka byl příjmením SUROVÁ) a nedaleko od POLSKÉ KRČMY, kde jsem se17.07.1976 ženil s VLASTA SVOBODA a měli jsme děti KATEŘINA a NIKOLA, konala první tajná volba předsedy MV SSM. Byl jsem tam tehdy u toho. Stáli tam proti sobě kandidáti MARTIN ULČAK (M.U. i M.V.) a jeho protivníkem byla HRNČÍŘOVÁ. A jméno ptáčka? HRNČIŘÍK PROSTÝ. H.P. Její manžel byl HRNČÍŘ a možná měli malého potomka jménem HRNČIŘÍK. To ale už doopravdy nevím. Náhoda nebyla ani to, že tam za mnou na tu konferenci přivedli tajemníka ústředního výboru Komsomolu, který byl tehdy na pár dní v Praze. Jmenoval se IOSIF ORDŽONIKIDZE (O.R.). Jeho dědeček byl spolupracovník LENINA. SERGIO ORDŽONIKIDZE-S.O. – STRATEGICKÉ OPERACE. A byl původem z GEORGIA-GRUZIA. Jeho iniciály jsou shodné se jménem před chvílí vzpomínané ÍÓ. Která zakuklená do KRÁVY-PARA-COW-COO-VACA, čímž se z ní stal TUR, SKOT, CATTLE v tomto zakuklení překročila průliv, BROD, později po ní pojmenovaný z ASIE do EVROPY. BOSPOR. A jmenuje se po ní také moře. V angličtině IONIAN SEA – I.S. INTELIGENCE SERVICE. A v ruštině IONIČESKOJE MORE – I.M. MILITARY INTELIGENCE.

3.0 GEIGER AND HIS ORCHESTRA. FROM CLARIDGE´S HOTEL, LONDON

GEIGER a jeho orchestr hrál pro posluchače ve 3 hodiny odpoledne tedy po vystoupení DR.BENES a H.G.WELLS z Claridge Hotel, London (C.H.L. – EL CHE) několik skladeb. Zajímavé jsou všechny. Tedy jejich výběr. Jenom jednu pro ukázku uvedu a zvýrazním i tady. “ GYPSY, play your Serenade………….MICHAELOFF.“ MICHAELOFF bylo jméno hudebního skladatele. Určitě víte, co znamená MICHAEL OFF. PRYČ s MICHAELEM! A kdo je GYPSY? Hádejte!!! Hned za ním je skladatel HERBERT, a tak se jmenoval syn Tomáše MASARYKA, manžel vdovy po malíři příjmením SLAVÍČEK. (VASILEK) Který zemřel v roce 1915. Herbert Masaryk byl také malíř, jako SLAVÍČEK. A hned za ním je skladatel HRUBY. A tak se jmenovala po svatbě s H.B. – HRUBÝ BOHUMIL, moje sestra. Její syn byl MICHAL HRUBY. Rusky GRUBY. Tedy iniciály M.G. Po rozvodu s HRUBY se moje sestra provdala za UHER-MAGYAR-UHR.

A aby to byla pravda tak se dirigent jmenoval GEIGER. Stejně jako GEIGER-MÜLLER čítač-počítač. Což je detektor ionizačního záření především GAMA, ale i BETA a ALFA. Zjišťováni RADIOAKTIVITY. Sám GEIGER byl VILÉM (B.L.M.) A MÜLLER byl WALTHER – tedy dvakrát moje příjmení. A MÜLLLER V.V.

Vojákům to šlo i bez dokonalých supervýkonných šifrovacích zařízení. Jejichž používání například studoval a popisoval ve svých pracích generál ŠTB Lorenc. Proč radioaktivita? Protože celým smyslem tohoto všeho snažení bylo, aby nedošlo k jaderné válce při plánovaném pádu SSSR a světového komunismu. Protože ti, co to organizovali nebyli v žádném případě v jakémkoliv OSOBNÍM KONTAKTU. Muselo jít o precizní informace, které byli pochopitelné jen pro zasvěcené.

Program, který GEIGER ORCHESTR tehdy předvedl na rádiových vlnách:

WALTZ, VOICES OF SPRING, JOHANN STRAUSS. WALTZ je THE WAZIL. I.S. skladatel.

AIR DE BALLET, HARLEQUIN, BRIDGEWATER, BALLET je moje přítelkyně GULIA, BALETKA. HARLEQUIN je i jako CLOWN.

SÉRENADE ESPAŇOLE. CHAMIKDADE, ARR. CHARMETTES. Španělská serenáda.

GYPSY PLAY YOUR SERENADE, MICHAELOFF. Už bylo výš. KLÍČ OPERACE BENJAMIN, BARTOLOMĚJ.

AH, SWEET MYSTERY OF LIFE, HERBERT. Bylo také uvedené výš.

RENDEZVOUS WITH LEHÁR, ARR HRUBY. Bylo také uvedeno výše. LEHÁR byl FRANZ(FRANC) a byl to MAGYAR-UHER.

3.30 CARROLL GIBBONS AND HIS BANDS

V půl čtvrté tehdy hrál orchestr CARROLL GIBBONS s jeho BANDOU. Náhoda to není pro, že CARROLL se jmenoval “ OTEC“ ALICE /ALENA. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ. Je to v češtině. V originále je to ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND – ALICE IN WONDERLAND. Vydáno v roce 1865. Napsáno také CARROLL ale příjmením. Křestním jménem byl LEWIS – ANO LEWIS. Vysloveno LUIS jako náš LUDVÍK. Ale anagram WASIL. A jako souostroví skládající se ze dvou ostrovů v ALBA – SCOTLAND jménem LEWIS a HARRIS. Byl jsem se tam také podívat. Byl to pseudonym. Autor se jmenoval DODGSON CHARLES LUTWIDGE – jeho křestní jména začínají na české CH a L. EL CHE.  A vy už si vzpomínáte, že ALENA byl sestra mojí matky narozená v roce 1931. Jako BORIS JELCIN. A také jako rok 1913 kdy se narodil GUSTAV HUSÁK. A také jako 1391 číslo popisné domu v ulici SOCHORA. Kde dostala matka jako válečná vdova bezprostředně po Druhé světové válce byt. Číslo orientační 4-IV. ALENA byla i dcera tety ALENA, moje sestřenice, narozená v roce 1955. A ALICE byla moje argentinská přítelkyně v Moskvě. ALICIA to je přesně španělsky. CARROLL je také KAREL. A tak se jmenoval bratr mojí matky. A jeho syn. A jejich otec. Můj děda KAREL GEBELT I. Jak já jsem je začal číslovat.

GIBBONS je i druh opic. Patří do skupiny nejvýše vyvinutých primátů. Latinsky Hylobatid. Tedy HYLO BATID – H.B. Opice je anglicky MONKEY. MON KEY. V MON v PAŘÍŽSKÉ ulici pracoval v roce 1989 moje manželka V.M. VLASTA MOHORITA(V.M.) za svobodna VLASTA SVOBODA (V.S.). MON byla Mezinárodní Organizace Novinářů. A závěr? I HIS BANDS je H.B.

TIME FROM BIG BEN

Samozřejmě že BIG BEN zazníval pravidelně. Je to také B.B. (22 atd.) a také BEN – BENJAMIN. BOLŠOJ VENJAMIN rusky. ALTO BENJAMIN španělsky a BENJAMIN GADOL hebrejsky. GROSS BENJAMIN německy. BEN může být i přezdívka nebo zkrácené jméno BENNET, nebo BENEDICT.

4.0 NEWS

4,15 TALKING IT OVER. STATES OF MIND: MEDICAL PSYCHOLOGIST

4.30 TEA-TIME CABARET. FROM THE CONTINENTAL RESTAURANT BOURNEMOUTH WITH BENNET AND WILLIAMS, RENÉE BARR, PAT O´REGAN, PETER VALERIO, ROBERT KEYS, AND LEONARDI AND HIS ORCHESTRA.

Tady se vysílalo, nevím, jestli přímo nebo ze záznamu z CONTINETAL RESTAURANT v BOURNEMOUTH. A to je zcela jasný anagram MOHORITA BN. Proto můj otec odešel koncem roku 1945, jak prý říkal kapitán OTISK sloužit do BN. BENEŠOV. Byl tam krátce. Pak už byl v červenci 1946 v JINDŘICHOVĚ HRADCI. Kde dostal dokumenty o příslušnosti k této obci. 4. července 1946. Přenos zahajoval BENNET and WILLIAMS. A to je i BEN a WASILLI M. Dalším byl RENÉE. To byla přezdívka mého kolegy ve škole v MOSKVĚ. Spali jsme na jednom pokoji. Nikdy nezapomenu na to, jak mu říkali naši přátelé z vedlejšího pokoje. Francouzsky mluvící hoši z KONGO. RRRRENÉÉÉÉÉ. Jinak byl MIROSLAV a příjmením JINDRÁK tedy i po našem M.I. A třetí na pokoji byl skutečně z oficiální M.I. v Československé armádě. Ten měl iniciály V.S. Dalším vystupujícím byl PAT O’REGAN. PAT je buď PATRICIA, tedy PATY a TRISH nebo PATRIC. To je jméno patrona IRSKA. A že šlo o IRA nebo o IRKU potvrzuje irské příjmení O’REGAN. To je ale také O.R. Otmar Reidl, operace Benjamin Bartoloměj. Ale také je to prezident REAGAN. A ten byl prezidentem v době kdy k tomu pádu SSSR a světového komunismu celý svět spěl. Vzpomeňte na jeho „Pane Gorbačove strhněte tu zeď.“. A tak se dne 9. listopadu 1989 také stalo. Krátce po oslavách 40 výročí založení NDR. Kde jsem byl. Se všemi vedoucími představiteli sovětských kolonií ve Východní Evropě. A 40 je XL. EL CHE. Také je město OREGON na západním pobřeží USA ve státě PORTLAND. Jak se nazývá jedna značka cementu používaných zedníky. MASON, ALBAŇIL. A je to také kořeni OREGANO. Od poloviny 18. století se používá název ve španělštině ORÉGANO. z latinského, které je ale převzaté z řeckého ÓROS – HORA, MOUNTAIN a slova GÁNOS což znamená BRIGHTNESS v angličtině a v češtině je to JAS, tedy i IAS. V angličtině je název tohoto koření tedy BRIGHTNESS of MOUNTAIN. B.M. A v naší češtině je to M.I. – MILITARY INTELIGENCE. Dále ten den vystupoval PETER VALERIO. PETER byl bratr mého otce, který padnul v maďarské fašistické armádě admirála MI.HORTHY. Byl to i můj bratranec GEBELT. Ale hlavně VALERIO byl jeden z posluchačů Vysoké školy komsomolské. Byl to výsadkář-voják. A jeden z těch, mála sovětských studentů tam na škole, se kterými jsem se sešel na několika večírcích. Píšu to ale hlavně proto, že se v roce 1989 objevil v PRAZE. Po sedmnácti letech jsem ho viděl poprvé. Nic nechtěl. Jen tak přišel. Neohlášen. To mi nikdy nevadilo. A tak jsme si popovídali u mě v kanceláři na náměstí M.G. a zavzpomínali a on zase na věčné časy zmizel. A pak vystupoval ROBERT KEYS. A to je BOB KLÍČ. BOB je OPERACE BARTOLOMĚJ a BENJAMIN a KLÍČE jsou prostě KLÍČE. Nakonec to byl LEONARDY a jeho ORCHESTR. LEONARD je kostel na břehu MAINE ve FRANKFURTU. Velmi podrobně popisovaný dříve. V souvislosti s kostely v těsném sousedství se dvěma kostely – svatý BARTOLOMĚJ a svatý NIKOLAJ. LEONARD je LINHART (připomínám že svatý LEONARD/LINHART/LENNART byl FRANK) a ten byl v čele M.U. Maso Uzeniny na STROSMAYEROVĚ náměstí v době, kdy se tam učila sestra prodavačkou. To už tu ale také mnohokrát bylo. A také je to LENNART. A LENÁRT (IOSEF – tedy L.I.) byl v čele delegace na oslavy 40. výročí založení NDR a těsně před cestou to JAK Ш, změnil a letěl tam se mnou a MATEJ LÚČAN on sám. Letěli jsme letadlem JAK. Od konstruktéra JAKOVLEV. Atd. atd. atd.

5.0 THE CHILDREN´S HOUR. „WITCH WOOD“. A LANCASHIRE LEGEND OF THE CUCKOO CLOCK BY DORA BROOME, TOLD BY MARY EASTWOOD AND PIANOFORTE SOLOS BY CHARLES.

V pořadu pro děti pod názvem „Čarodějnické dřevo“ podle legendy z LANCASHIRE o KUKAČKÁCH, hodinách od DORA BROOME, vystupovala MARY EASTWOOD. Já znám herce BURT LANCASTER a CLINT EASTWOOD a také orchestr GUSTAV BROM z BRNA. GUSTAV BROM and HIS BAND BRNO. Nebo GUSTAV BROM and HIS ORCHESTRA BRNO. Jedno je H.G. a B a B.B. A druhé je G.H. a B.O.B.

5.15. PENCIL AND PAPERS, BY P. CATON BADDLEY. MORE QUESTIONS, PUZZLES, AND CATCHES.

V pořadu pro děti TUŽKA a PAPÍR připraveném skutečně BAD LEY. BAD LEE. Byly tam otázky a kvízy a hádanky. CATON je název míst v ANGLII například v LANCASHIRE uvedeným před chvílí. Ale také je v USA ve státě NEW YORK a TENNESSEE. Protože je CAT kočka tak to může mít souvislost se spoustou koček v mém příběhu. Ale CATO byl také římský senátor, který proslul kromě jiného výrokem CARTÁGO MUSÍ BÝT ZNIČENO.

5.30 THE ENTER´ACTE PLAYERS. TRIPOLINA – BILLI. NARCISSSUS-NEVIN, ARR CROOKE. VOLGA BOAT SONG-TRAD.ARR.CROOKE. HUNGARIAN SERENADE-JONCIERES. CARRY ME BACK TO GREEN PASTURES-HARRY PEPPER. DOINA VODA – DE MAURIZI. MISTRESS MARY-BAYNTON POWER.THE FOUNTAIN-CEDRIC SHARPE. THE LILAC DOMINO (waltz song) -CUVILLIER.

TRIPOLINA je naše TRI a také POLINA ruské jméno. Například manželka MOLOTOV VJAČESLAV byla POLINA. NARCISSUS je také rostlina cibulovitá. CIBULE-VASIL, Anglicky BULBOUS-BASIL B. Hebrejsky SEBOLA-BASIL. Píseň o lodi na řece VOLHA. V ruštině a angličtině je to VOLGA, a to je anagram VASIL. HUNGARIAN SEREDANE je také MAGYAR i UHER. Další píseň je nejdůležitější a potvrzuje že vše co tady píšu je fakt. Česky je to VEZMI MĚ ZPĚT NA ZELENÉ PASTVINY. A autorem je HARRY PEPPER. Za prvé H.P. a za druhé HARRY – JINDŘICH. A co je fakt je to, že připomíná i PEPPER. Jeden druh byl pojmenován po SCHILLER. Další je DE MAURIZI. To je také MORITZ, a to je MOZORITA-MOCORITA-MOCHORITA-MOGORITA-MOHORITA. A název je DOINA VODA. To může být jenom mléko. CHALAV, MILK, MOLOKO, MILCH. Pak je to MISTRESS MARY od BAYTON-POWER. A to je, jak víte základní klíč. M.B.L. A slovo TRES. Španělské TŘI. THREE. Pak je to THE FOUNTAIN. A vy už víte, že můj otec byl odveden v BUZULUKU v den výročí úmrtí Francisco GOYA de LUCIENTE. 30. března. Narozený v obci jménem FUENDETODOS. Původně FUENTETODOS – FONTÁNA VŠECH. Tedy KOLFONTANA. Autorem byl CEDRIC SHARP. C.S. ČESKOSLOVENSKO. NEBO X. SHARP je OSTRÝ a k tomu DR a dvě C zády k sobě jsou X. Nakonec hráli LILAC DOMINO. Což byl WALTZ SONG. WALTZ je zase THE WAZIL. VASILOVA píseň, tedy píseň mého otce byl MOLDAVANKA. O krásné SMUGLJANKA MOLDAVANKA. To není od anglického SMUGGLER – PAŠERÁK, PODLOUDNÍK, ale od tmavé pleti moldavského černovlasého děvčete, která sbírá z BUSH – KLON VINOHRAD-VINNÉ HROZNY. A vy možná víte, že STALIN říkal BREŽNĚVOVI KRÁSNÝ MOLDAVAN. Když stál BREŽNĚV v čele MOLDÁVIE (B.M.). Autorem této poslední skladby byl CUVILLIER. A to je zase EL VASILLY. Připomínám, že tak se jmenoval syn STALINA. A narodil se dne 03.21. Byl to GENERÁLPORUČÍK LETECTVA.

6.0 TIME SIGNAL GREENWICH, NEWS

BROADCAST IN WELS ON 261.1 M 6.15-6.30. NEWYDDION (NEWS)

A nyní přichází na řadu pořad ve WELŠTINĚ. To je jazyk z britského WALES. WASIL. A také můj velitel útvaru 6174 (1919 a 1991) LITOMĚŘICE se jmenoval VALEŠ. Plukovník VALEŠ. 7.Spojovací pluk. Pokud mě paměť neklame pocházel také jako první manžel mojí matky a otec mých dvou bývalých nevlastních bratrů z VELEŠOVIC-VASILOVIC.

6.15 FARMING TODAY. „FARMING TODAY IN EAST ANGLIA“-W.S. MANSFIELD.

MANSFIELD se jmenovala moje kolegyně na MV SSM Praha. Když jsem tam po návratu ze školy v MOSKVĚ nastoupil. Příjmením pochopitelně. V pořadu šlo o FARMING. Tedy byl to pořad o práci a možná i o životě na FARMÁCH ve Velké Británii. O místech, kde se nachází SKOT, TUR, DOBYTEK. Který zkoumal také v minulém dílu představený BARTSCH. K.H. BARTSCH-BARTOŠ-BARTOLOMĚJ. Vědec a komunista z NDR s minulostí v nacistické SS. Z KOLBUDY, kde jsou CZAPLY.

Napravo v horním rohu je fotografie, u níž je jméno POUISHNOFF. Následuje text-WILL PLAY THE BUSON PIANO TRANSCIPTION OF BACH CHACONNE WHICH IS ONE OF THE BEST KNOWN AND MOST DIFFICULT OF ALL VIOLIN WORKS IN HIS RECITAL TONIGHT AT 8.0.

LEV NIKOLAJEVIČ PYŠNOV – LEV NIKOLAYEVICH PYSHNOV. RUSKY JE TO Лев Николаевич Пышнов. Narodil se dne 11. října 1891. V roce, kdy se narodil můj děda Karel Gebelt I. a kdy probíhala v Praze nedávno vzpomínaná Jubilejní výstava. 11.10. tedy 1775 a vše co k tomu patří a je to výše podrobně rozvedeno. A patří to do seznamu lichých dat v říjnu. Která jsou podrobně rozvedena v dílu pod názvem HORN. Narodil se přímo v ten den IVAN HAVEL. Jenom pro připomenutí. Podle starého kalendáře bylo jeho datum narození i 29. září. A to je i 27. září minus DVA a 27 je i 21. A to se narodil můj přítel a spoluučeň a DRUHÝ manžel mojí sestry UHER-MAGYAR-UHR. Pyšnov zemřel dne 28. května. 1959. Tedy byl po našem i AUGUST. Pátý měsíc od konce a MAY je pátý od začátku roku. Byl to na UKRAJINĚ v ODĚSA nebo KYJEV narozený klavírista a skladatel. Bitvy o Kyjev se zúčastnil můj otec. Z Oděsy byla baletka manželka důstojníka BESARAB kterou si vzal JAKOV STALIN. Stejně jako si vzal můj otec BESRAB ANNA v KARLOVÝ VARECH. Začal vystupovat po smrti svého otce a měl speciálně upravenou výuku ve škole kde studoval chemii – to slovo začíná všude písmenem C jenom u nás začíná písmenem CH. . Již ve 14 letech se stal členem STATE OPERA ORCHESTRA COMPANY. 14 je DVOJKA. A STATE OPERA je S.O. Ale náhodné setkání s FEODOR CHALIAPIN změnilo jeho osud. CHALIAPIN ho přesvědčil, aby pokračoval ve studiu hry na klavír. Jeho příjmení vám určitě připomíná české slovo PYŠNÝ. Rusky a ukrajinsky je to GORDY a HORDY. Anglicky PROUD. Španělsky ORGULLOSO. Byl ale hlavně LEV jako LVOV-LEMBERK a jako LVOVA, druhá manželka JAROSLAV ROMANOVIČ HAŠEK. První byla MAJER. Připomínám.

A nyní přichází na řadu ten, který ho přesvědčil, aby se stal sólovým klavíristou, a ne jenom členem orchestru. Vy už samozřejmě vidíte, že přímení slavného BAS zpěváka je CHALIAPIN. Ano je to i CHAPLIN. A to tedy je také CHAPLINKA a také CHAPLI-CHAPLE-CZAPLE-CAPPELLE-CIEPLICE. Proč si to dovolím tvrdit? Protože jméno pěvce je v ruštině ŠALJAPIN. A to je z ruského ŠLJAPA. KLOBOUK. Pokrývka hlavy. Jako naše známé už několik dílů tady na webu opakované CHAPPELLE-CHAPELLE-CHAPEL. Ale v angličtině a španělštině se pěvec jmenuje CHALIAPIN a ne ŠALJAPIN. A proč ještě je to pravda a souvislost s Operací Benjamin Bartoloměj je jasná a definitivní? Zařízení, do kterého jsem jezdil několik let za sebou na dovolenou se nachází za táborem ARTĚK na KRYMU. To místo, kde stála velmi prostá turistická základna ústředního výboru Komsomolu, ve které jsme měli jednu místnost v takové prosté ubytovně se jmenovalo AJU DAG. To je krymskou tatarštinou Medvědí Hora. Kousek od břehu vyčuhuje z ČERNÉHO MOŘE skála. ROCK. A té se říkalo nevím, zda oficiálně nebo neoficielně skála ŠALJAPINA. Prý na ní jednou CHALIAPIN vystoupil a zpíval z ní svým nádherným hlasem BAS. Plavali jsme okolo ní. CHALIAPIN ROCK to bude v angličtině a ROCA CHALIAPIN to bude ve španělštině. Obé je po našem EL CHE. Je ji možné vidět i na internetu. Ano nebylo tam místo se jménem CZAPLE, CHAPLINKA, CIEPLICE TSCHAPLE, ČAPLE-POČAPLE. Ale byla tam skála-ROCK CHALIAPIN. A tam jsem instruoval ALEXANDER BORCOV v roce 1991 co je čeká a nemine nezastaví-li převrat 21. srpna 1991 v Moskvě. Nedaleko byl právě v té době internovaný prezident SSSR M.G.-Michail Gorbačov. A ten příběh již znáte, že po našem rozhovoru odjel BORCOV do MOSKVY a druhý den vystoupil BORIS JELCIN na TANK TAMANSKÉ DIVIZE a bylo po převratu. A já byl kousek od KERČ průliv, na jehož druhé straně od Krymu je TAMANSKÝ POLOOSTROV. A to už tu také bylo že v pražské KRČ je nemocnice THOMAYER. Vyslov TO MAYER!!! Ano MAYER. Nemocnice s CHAPEL – KAPLÍ svatého VÁCLAVA.

PYŠNOV studoval SAINT PETERSBURG CONSERVATORY pod vedením ANNA YESIPOVA. S instrukcemi NIKOLAJ ANDREJ RIMSKY KORSAKOV a ANATOLIY KONSTANTIN LIADOV a ALEXANDER KONSTANTIN GLAZUNOV a NIKOLAJ NIKOLAJ CHEREPIN. Mezi jeho učiteli byli tedy dva KONSTANTIN a tři NIKOLAJ. ANATOLIA je poloostrov v asijské části TURECKA. ANATOLIY se jmenoval i velvyslanec Československa v DARESALAM, TANZÁNIE, kde jsem byl přibližně dvacet let po ERNESTO CHE GUEVARA. ANATOL DEMUCKÝ. Celým jménem. Samozřejmě že vidíte, že jeho učitelem byl i dvojnásobný NIKOLAJ CHEREPIN. PIN je EL CHE. Hlavně ale patřil k jeho učitelů RIMSKY-KORSAKOV. To je i ŘÍMSKÝ a také ostrov KORSIKA-CORSA. Kde se narodil CHRISTOFORO COLOMBO – Kolumbus, v době, když ostrov patřil JANOV a později když patřil ostrov Francii se tam narodil NAPOLEON. ŘÍMSKÁ byla ulice na DVOJCE-VINOHRADY. Kde sídlilo divadlo S+H. Hned vedle náměstí MÍRU. Se vším, co tam je a bylo to tady už mnohokrát popsáno.

Pyšnov byl skvělým studentem a získal v roce 1910 GOLD MEDAL a vysvědčení FIRST CLASS a odměnu odpovídající 120 britským librám pro cestu do EVROPY. V tom samém roce se zúčastnil soutěže v SAINT PETERSBURG pod názvem RUBINSTEIN PRIZE. S ním soutěžili ARTHUR RUBINSTEIN, ALEXANDER BOROVSKY, JULIUS ISSRELIS, EDWIN FISCHER a ALFRED HOEHN. Posledním jmenovaný ALFRED HOEHN v té soutěži tehdy zvítězil. Pyšnov poté odcestoval do EVROPY a různých zemích dále studoval hru na klavír a také koncertoval. Vystupoval se skladbami FREDERIC CHOPIN a to především. Dále hrál FRANZ SCHUBERT, ROBERT SCHUMANN a FRANZ LISZT. Byl jeden z prvních, kdo nahrál na záznam SCHUBERT SONATA IN G MAJOR 894 ve společnosti ENGLISH COLUMBIA okolo roku 1928. V pražském klubu RUBIN uvedl PAVEL FIALA můj přítel vedoucí disco klubu DVOJKA u nás na Vinohradech svoji hru Má hlava je včelín. Tedy i ÚL. On byl z U.L. Ústí nad Labem. Jméno RUBINSTEIN obsahuje i slovo STEIN-KÁMEN-PIEDRA. -STONE. Nejzajímavější je ale další soutěžící. BOROVSKÝ. Jako Karel Havlíček, po kterém je pojmenován Havlíčkův Brod. Byl tam i FISCHER Tak se jmenovala po svatbě sestra mojí tety AURÉLIE z FRÝDNAVY. V okrese Havlíčkův Brod. Jménem ERNA-ERNESTA. A hned v následujícím odstavci je i sama moje teta AURÉLIE. Podívejte se tam. AUERLEOPOLD. Schválně jsem to napsal dohromady. Pro lepší představivost. A finále? Soutěž vyhrál HOEHN. Ano jako moje babička HON, HAHN, HAN z HORNÍ POČAPLY. Provdaná GEBELT. Jako HAHN letiště ve FRANKFURT. Tedy FRANKOBROD. Můžeme říct. A protože ŠUBERT je tady teď v mém příběhu dvakrát tak je třeba se podívat i na nahrávku. Je to G tedy 7 tedy 1 a k tomu 894 tedy 989 tedy 1989 a k tomu MAJOR-MACHER-MAHER-MOHOR-MAJER-MAYER-MÜLLER-MLYNÁŘ-MIZER-MACHAR atd.

Po návratu do RUSKA připravil recital se slavným maďarským HOUSLISTOU – VIOLONIST – LEOPOLD AUER. A dále cestoval po EVROPĚ. Tyto cesty přerušila První světová válka. Nebyl odveden do carské armády, ale navštěvoval vojenské tábory a vojenské lazarety, kde vystupoval s programem pro vojáky. Dohromady je jeho jméno AUERLEOPOLD. Tedy anagram AURELIE. Jako moje milovaná teta ZLATA. Rozená SCHIDLAK z FRÝDNAVA v okrese HAVLÍČKŮV BROD.

V průběhu RUSSIAN REVOLUCE pobýval v Rusku. V roce 1919 získal příležitost vystupovat na turné v PERSIA-IRÁN. Krátce po návratu z tohoto turné opustil RUSKO. V roce 1920 se přestěhoval do LONDÝNA. Proslavil ho jeho první recital ve WIGMORE HALL (MOGORE V. a V.) dne 2. února 1921, kde jej obdivoval ERNEST NEWMAN. Od té doby se Velká Británie stala jeho domovem. Obdivoval je ERNEST a tady máme i křestní jméno sestry mojí tety. ERNA FISCHER. Rozená SCHIDLAK z FRÝDNAVA okres HAVLÍČKŮV BROD. A NEWMAN byla moje třídní učitelka na prvním stupni. Celý první stupeň. NEUMAN.

Jeho kariéra výrazně vzrůstala. Vystupoval v QUEEN’S HALL a ROYAL ALBERT HALL s HALLÉ ORCHESTRA v MANCHESTER (anagram MOHORITA CHE a S-2) a s SCOTTISH ORCHESTRA (STRATEGICKÉ OPERACE a také SKOT a také ALBA). Komponoval skladby pro orchestr a piano/klavír a violin/housle. Publikovány byly jeho skladby komponované pro klavír. Navštívil v té době všechna významná místa ve FRANCII, NĚMECKU, BELGII A HOLANDSKU. V sezónách 1924-1925 a 1925-1926 vystupoval ve významných místech v USA. Stal se v té době světoznámým. Tady jsou naši před chvílí popisovaní QUEEN a ALBERT. ALBERTOV, který je v PRAZE. A můj spolužák na Vysoké škole politické. A přítel ve studijní skupině. Jihočech. ALBERT a křestním jménem KAREL. ROYAL ALBERT HALL je také R.A.H.

V létě 1926 vystupoval s nejlepšími díly CHOPIN. V roce 1927 pro úspěch tato vystoupení opakoval. V roce 1930 vystupoval s FRANK TITERON s repertoárem ze SCHUBERT. Vystupoval mezi prvními pianisty v rozhlasových přenosech ze SAVOY HILL v roce 1925 (rok 25 byl tady podrobně dříve). A v roce 1938 vystupoval v prvním přenosu v televizi vůbec. To bylo z ALEXANDRA PALACE (PALEC). V průběhu války koncertoval v pro dělníky, dokaře a pro horníky. Také navštívil MIDLE EAST (STŘEDNÍ VÝCHOD – S.V.), kde vystupoval pro příslušníky ozbrojených sil. A vy už vidíte, že CHOPIN je také podle vzoru ARGENTIA-ARGENINA a HOLÍNKY-HODINKY i CHOPLIN. Nebo CHAPLIN. CHALIAPIN a CHAPPELLE. Protože když byl někdo z CZAPLE tak mohl být i z CZAPLINA. Tehdy vystupoval s FRANK. Klíčové jméno. A SCHUBERT? No to byl jeden ze skupiny mladíků, kteří v říjnu 1939 odešli do z VOLOVÉ do SSSR. A byl v ní můj otec a také BUNZÁK. Pravda to je proto že přímý soused dědy GEBELT KAREL I. v Horní POČAPLY byl také ŠUBERT-ŠUBRT. Měli společnou zeď domu a ohrazení dvorku. ŠUBERT se jmenoval také představitel města VOLOVÉ, už toho ukrajinského sovětského, který vystavil po Druhé světové válce mému otci rodný list, pro československé úřady. Ten potřeboval otec, proto aby mohl požádat dne 14. září 1945 o opci. Nevím, zda to byl ten ŠUBRT, co s nimi utekl. Nebo to byl další jiný ŠUBERT, jmenovec z VOLOVÉ.

Má za sebou spoustu nahrávek. Zvláště pak CHOPIN a LISZT. To vidíte sami. Česky je to CH a L. EL CHE.

Zemřel v Londýně. Jeho manželka DOROTHY za svobodna HILDRETH, která bylo jeho bývalou žačkou, zemřela o tři týdny později. Jeho manželka se jmenovala DOROTHY. Stejně jako aukční síň ve VÍDNI. DOROTHEUM. Založená v roce 1707. A to, co to všechno je 1707 tady už dnes bylo dvakrát. Nebudu to znova opisovat a opisovat. Její příjmení bylo za svobodna HILDRETH, a to je THE DR HORA. Španělské HODINA, ČAS, UHR, TIME, ORA. שעה – kombinace LI -V.M.

A přidávám závěr mého předcházejícího příspěvku na mém webu. Název příspěvku je HORN II. A pojednává také o našem obyčejném KLÍČI. Cituji „A už vůbec nezajímavá nejsou i partnerská města KLUCZBORK. Jsou to BEREŽANY z TERNOPIL oblasti na UKRAJINĚ. Dále BAD DÜRKHEIM, z PORÝNÍ FALC v NĚMECKU. A také WELLS z hrabství SOMERSET ve VELKÉ BRITÁNII. Kromě toho je to i další polské město DZIERŹONIÓW (RYCHBACH) v DOLNOSLEZSKÉM VOJVODSTVÍ-VRATISLAV. “ Konec citace.

Nepátral jsem po tom kdy se tato města a místa stala partnerskými městy města KLUCZBORK – KLÍČ VASIL. Mohlo to být před pádem SSSR a světového komunismu. Mohlo to být po tom. Faktem ale je to, že plně zapadají do KLÍČE mého příběhu. Zcela a jednoznačně. Název britského města je shodný s příjmením spisovatele H.G. (ano H.G.) WELLS. Jednoho z otců SCI-FI. Ten se narodil 21. září (1866) a zemřel 13. srpna 1946). Kromě jiného byl v roce 1920 v Moskvě hostem M.G.- Maxima Gorkého. A osobně se sešel s LENINEM. Později dělal rozhovor se STALINEM. A jmenoval se WELLS. Na závěr po městě KLÍČ VASIL? Na základní škole na Strossmayerově náměstí jsem měl na druhém stupni na předmět Český jazyk učitelku příjmením VANĚK. VAŇKOVÁ byla česky pochopitelně. Po ukončení základní školy jsem nastoupil na vojenské gymnázium v Opavě. To bylo v srpnu 1968. Vzal jsem si tam sebou kytaru a jednu knihu. Osudy dobrého vojáka Švejka ve Světové válce. Samozřejmě, že tím výběrem mé oblíbené knihy jsem i tam vzbudil pozornost. Položil jsem si ji na cimře na stolek u postele. Z cimry byl výhled do opavské věznice na vězně stojící ve frontě na menáž. Můj tehdejší velitel „kumpanie“, mi tehdy v srpnu 1968 informoval, ze mě tehdy ještě neznámého důvodu, že tam byl vězněn jakýsi HUSÁK GUSTÁV. To jsem popisoval již dříve. Také jsem popisoval, proč a jak jsem odcestoval po pár dnech zpět do PRAHY.V lednu 1989 ke mně přijela do Prahy CELIA GUEVARA SNARCH. S kormidelníkem lodi GRANMA. Darovala mi knihu EL DIARIO DE BOLIVIA. Deník jejího otce. 5. října téhož roku vyšlo v RUDÉM PRAVU přání panu VAŇKOVI k jeho narozeninám. VANEK je i NOVAK i KONEV. „A úplně na závěr. Možná víte, že byl také americký režisér a scénárista jménem ORSON WELLES. OR SON – SYN. O.R. – OTMAR REIDL a syn OPERACE BENJAMIN. A O.R. hebrejské KŮŽE a SVĚTLO.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *