CAMBRIDGE

540 zobrazení
TiskTisk

Před několika dny jsem měl možnost navštívit tak zvaný MITROCHIN ARCHIVE na Churchill College Cambridge University, Velká Británie. Bylo to pro mě lákavé už dávno. Ale nikdy jsem nebyl v takovém stavu abych takovou studijní i když velmi krátkou cestu absolvoval. Samozřejmě že tím stavem mám na mysli to, co ze mě rasistická a komunistická ŠtB a KGB udělaly po událostech v letech 1989-1991. Po pádu SSSR a světového komunismu. To už tady, ale bylo mnohokrát. Zpět k archívu. Jel jsem se tam podívat, jestli je pravda to, co zveřejnily NOVINKY.CZ dne 30.4.2016 v článku pod titulkem „KGB VEDLA KOMUNISTICKÉHO PREMIÉRA JAKO DŮVĚRNÍKA“. Článek napsal Tomáš Sniegoň. A také v něm informuje o dalších jménech z Mitrochinova archivu. V záznamech MITROCHINA jsou uvedeny přesně podle tehdejší komunistické nomenklatury. Od nejvyššího postavení až po nejnižší. První je krycí jméno VÍT, člen předsednictva ÚV KSČ a 1. tajemník pražského MV KSČ Antonín KAPEK. Druhým je krycí jméno GASTON kandidát na členy předsednictva ÚV KSČ Miloslav HRUŠKOVIČ. Třetím je krycí jméno ATOS místopředseda vlády ČSSR Ladislav ADAMEC. Čtvrtým je Bohuslav VEČEŘA ministr zemědělství a pátým je Vasil BEJDA vedoucí ideologického oddělení ÚV KSČ. Ti dva poslední jmenovaní jsou uvedeni bez krycího jména. Všichni jsou označeni jako “ DŮVĚRYHODNÉ VAZBY“. A jsou napojeni na V.F. JAŠEČKIN. Více o některých z nich budu psát v příštím příspěvku pod názvem „VELKÁ HEGENBARTOVA LEŽ“. Je třeba připomenout což asi mnozí z vás ví, ale možná to mnozí neví, že tyto „DŮVĚRYHODNÉ VAZBY“ měli své spolupracovníky a své přímé podřízené a spolupracovníky tady u nás v Československu. Své nejbližší okolí. A to si vybírali právě v souladu s touto svojí vazbou na KGB. Ti další tedy nebyli přímými spolupracovníky KGB, ale byli přímými spolupracovníky „DŮVĚRYHODNÉ VAZBY“ KGB. Co to znamená určitě chápete.

Zpět k Mitrochinovu archivu. KGB samozřejmě věděla že k nim nepatřím, a proto nemohly organizovat moji likvidaci přímo. Tak to zkoušely nepřímo. Tak jak tajné služby pracují. S vědomou či nevědomou pomocí Šlouf, Zeman, Matoulek, Ulčák Klaus, Sisák, Ledl, Jansta, Štěpán, Šutka, Žák, Flanderka, Franc, Babiš a dalších. A s pomocí tak zvaných užitečných idiotů, kterých bylo v Československu vždycky dost. Proč to byl právě plukovník Mitrochin Vasiliy, který s dokumenty KGB a v hlavě uloženými informacemi opustil Rusko a vše sepsal a uspořádal ve Velké Británii? Василий МИТРОХИН. Vasiliy MITROCHIN. Napsal jsem to rusky i latinkou. Abyste viděli že to je velmi jasný anagram MOHORITA CHE. A VASIL k tomu. V.M. Víc už to snad ani není možné přiblížit. Zrádce, který opustil KGB. A já podle slov celého komunistického Ministerstva vnitra a všech jeho řídících orgánů STB a ŠTB již v listopadu 1989 a údajně i podle slov Gustava Husáka, jsem byl zrádce také. To je samozřejmě nesmysl. Nemůžete zradit někoho ke komu nepatříte. Nic vás s ním nespojuje. Ale zhola nic. Já jsem patřil ke TŘEM SESTRÁM. K jejich potřebám ve vzájemné informovanosti v souladu s plánem na pád SSSR v přesně plánovaném termínu v roce 1991. A byl jsem připraven a vychován k provedení přesně naorganizovaného finále celé Operace Benjamin v letech 1989 až 1991. K tomu směřoval můj celý život. Již od narození.  A to vše bylo již podrobně popsáno tady na webu.

Co je ale zajímavé ještě z hlediska archívu MITROCHIN? To je jeho umístění. Podívejte se na mapu města. Nejstarší kostel ve městě CAMBRIDGE nese jméno St. Benet, ST. BENET’S CHURCH, podle Benedict a tedy také Ben a tedy také Benjamin a je z roku 1020. Což je i X a XX. TEDY KLASICKÉ OZNAČENÍ TŘÍ SESTER. DVĚ VEDLE SEBE A JEDNA DÁL OD NICH. Jak ví čtenáři mého webu. Samo umístění archívu Mitrochina je také velmi zajímavé. Proč právě na Churchill College. Protože název města je odvozen od řeky CAM a mostu na ní BRIDGE. CAMBRIDGE. Zakladatelé Univerzity v CAMBRIDGE tam přišli z Univerzity v OXFORD. To byl také přechod, BROD ne suchý, jakými jsou MOSTY, ale mokrý a náročnější. A určený pro VOLY.  Možná víte že CAM je také zdrobnělina jména CAMILLE, NEBO CAMILLO nebo KAMIL. Tak jak se jmenoval parťák EL CHE, CAMILLO CIENFUEGOS. Nebo jako anagram MILKA čokoládovna ve Švýcarsku založena 17. listopadu roku 1825. A všechny názvy pro MLÉKO – MILCH-MILK-MOLOKO hebrejsky CHALAV-VALACH-VASIL. Anebo jako náš anagram slova WASIL. Nejdůležitější je ale pro celkové pochopení významu „značky-informace“ na mapě Operace Benjamin její překlad do dalších jazyků. Víme, že se to vysloví v češtině CAM – KAM. A to je v angličtině při překladu z češtiny WHERE. Ale je to také ještě jedno anglické slovo. a tím je slovo WHITHER. Jasný anagram HAMOHORITA. Tedy MOHORITA s hebrejským členem HA. A tak tedy i MITROCHIN. Důležité je to proto, že v hebrejštině je to slovo LEAN. A podle našeho systému psaní souhlásek bez samohlásek je to LN. Tedy LOUNY a LÁNY. Španělsky je naše KAM přeloženo jako A DONDE. Ano DON. Řeky v Anglii a Kanadě a Rusku. Přímo jménem DON. A pak také DONAU. A také DNĚSTR a DNĚPR. Jejichž název vychází ze stejného základu slova DON. Pak je to ještě DANA, DONA atd. A proč je to zase všechno pravda co vám tady píšu? KAM je i KM. KROMĚŘÍŽ. Diakritika jako hrom v názvu města. Město, kde žil a sloužil vojenskou službu OTMAR REIDL-OPERACE BENJAMIN. Město, kde žila v době Druhé světové války rodina LUDVÍK SVOBODA. Jeho manželka S.I. Svoboda Irena a dcera Svoboda Zoe a syn Svoboda Miroslav. Svoboda Miroslav je stejné jméno a příjmení jako měl můj tchán z Plzně. KROMĚŘÍŽ je město, ve kterém se také natáčel film AMADEUS. MILOŠ FORMAN. O WOLFGANG AMADEUS MOZART. MOZORITA-MOCHORITA-MOHORITA. W.A.M. Já v němčině a moje sestra. Nebo otec a jeho sestra nebo otec a jeho matka, rodným jménem BARANOVA. WASIL a ANNA. KROMĚŘÍŽ je město, ze kterého byla moje kolegyně ve škole v Moskvě v letech 1971/72 jménem NADĚŽDA (NADĚJE – HOPE) KŘIŽANOVÁ. Připomínám obce KŘIŽANOV u obou mimopražských sídel rodiny HAVLŮ. A KŘIŽANA spolupracovníka Václava HAVLA.

Důležité je připomenout i to, že CHURCHILL byl WINSTON a vévoda z MARLBOROUGH. WINSTON a MARLBORO jsou značky cigaret. Také jsou doutníky CHURCHILL. A jak píše Turgenev ve své knize Lovcovi zápisky, byl v Rusku v 19. století velmi významný výrobce tabákových výrobků příjmením ŽUKOV.

Všimli jste si něčeho vy, kteří čtete vše, co tady na webu píšu a znáte základní informace ze „špionáže“ v průběhu 20 století? V CAMBRIDGE přece vznikla tak zvaná „CAMBRIDGE FIFE“. Pětka britských občanů-sovětských špiónů, kteří se seznámili tady při studiích a pokračovali ve spoluprací na různé úrovni i v pozdějších letech. V letech druhé světové války i letech poválečných. Jako agenti sovětské KGB. O tom se napsalo dost a dost. Dnes je ale zcela jasné, že to zorganizovali TŘI SESTRY. Od začátku do konce. Tedy nešlo o špionáž ve smyslu slova TAJNÁ ŠPIONÁŽ. Ale šlo o řízenou aktivitu, špionáž pod jejich kontrolou. Jistě že mám důkaz pro moje tvrzení, že to byla součást operace Benjamin. Ten hlavní v této PĚTCE (bylo jich pět jako těch otcových pět při přechodu hranic do SSSR i jako Poláčkových Bylo nás pět a Poláček Karel byl z Rychnova nad Kněžnou, přičemž Kněžna je jméno řeky v Rychnově a otec tam pracoval na výstavbě opevnění a německy je to RAUCHENAU-KOUŘILOV-ČADCA-MAKOV-KUŘIM můžeme říct) se jmenoval KIM PHILBY. Začnu s příjmením. To bude jednodušší. PH a LB. HORNÍ POČAPLY a LABE nebo ELBE. Rodné místo mojí matky, kde žila se svými sourozenci KAREL a ALENA/ALICE a svými rodiči KAREL GEBELT z Dřemčice/Třebívlice a MARIE GEBELT rozená HON, HAN, HAHN. A aby to byla pravda tak otec sloužil od roku 1965 v H.P. HORNÍ POČERNICE a stejný vojenský útvar SILNIČNÍHO VOJSKA byl také v HORNÍ POČAPLY. Velitelem otce v HORNÍ POČERNICE byl podplukovník SVOBODA a sloužil tam s otcem další „fronťák“. Jmenoval se IVAN IVANČULINEC. Tedy I.I. DVOJKA. Křestní jméno PHILBY je kromě toho že je to KM – KROMĚŘÍŽ a řeka CAM, také KIM. Komunistická Internacionála mládeže. Ta byla zřízena dne 20. listopadu 1919 a fungovala do roku 1943. A to je rok narození mého otce a rok narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů (1+2). Na rozdíl od té KI – komunistické internacionály komunistických stran založené v Moskvě byla tato KIM mládežnických organizací založena v Berlíně. BERLÍN je BEROUN, BRUNTÁL, BRUNNER a BERN a BRNO a BRAUN a BRANAU. Tedy MOSKVA a BERLÍN. M.B. Po zrušené KIM byla založena SFDM. Světová federace demokratické mládeže a byla založena v LONDÝNĚ. Tam v LONDÝNĚ byl také založen Mezinárodní svaz studentstva. Tyto dvě organizace, a to zdůrazňuji byly obě založené ihned po Druhé světové válce V LONDÝNĚ a působily především ve Východním bloku a rozvojových zemích. A podílely se společně na organizování Světových festivalů mládeže a studentstva podobných akcích. A tak je tady MOSKVA, BERLÍN, LONDÝN. Ano základní klíč OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. B.M.L. A také iniciály jmen mých rodičů. Latinkou a azbukou. Aby nebylo pochyb o tom, že jednají společně. BASIL a LUDMILA MOHORITA. A právě na Festivalu mládeže a studenstva v srpnu 1989 v Koreji – Severní Koreji – S.K. – X – CHE – jsem pozval do klubu československé mládeže jiného muže jménem KIM. Byl to prezident KLDR KIM IR SEN. A on pozvání přijal a přišel. A já ho provedl klubem. A seznámil se členy delegace. Například s I.CH. – IVA CHRISTOVA MISS ČESKOSLOVENSKA 1989. BISKUP KRYŠTOF z československé pravoslavné církve. Té církve v jejímž kostele v Resslově ulici u nás na DVOJCE se ukrývali českoslovenští parašutisté po atentátu na Heydricha. a kde svedli svůj poslední boj. Který nese název CYRIL a METODĚJ. A vy víte že CYRIL byl KONSTANTIN jako byl KONSTANTIN jednou maršál ŽUKOV a dvakrát maršál ROKOSSOVSKY. A že CYRIL je KYRIL, a tak je to tedy i KAREL. A další podoby tohoto jména v různých jazycích.

KM byla také ale KMO. KOMITĚT MOLODIOŽNYCH ORGANIZACIJ v SSSR. VÝBOR MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ V.M.O. V češtině. To byla instituce VLKSM (VASILEK M.), která byla takovým praktickým ministerstvem zahraničí sovětské mládeže. V jejímž čele stál celá léta GENADIJ IVANOVIČ JANAJEV. Jeho kariéra byla velmi podivná i na sovětské poměry. Nahoru a dolů. Až ho v roce 1990 doslova a do písmene Gorbačov na zasedání kongresu SSSR prosadil při právě Gorbačovem vynuceném druhém hlasování do funkce viceprezidenta SSSR. Janajev byl ten, kdo stál v čele pokusu o převrat ve dnech 19 až 21. srpna 1991. Tedy v datech narození Stepan Michal Bunzák dne 19. srpna 1919 a narození mého otce dne 12. srpna 1919. A také rozdíl v těchto dne 7. srpen což je i 7. květen, kdy se narodil Ivan Mohorita. Všichni byli z VOLOVÉ. A v datu 21. srpen, kdy proběhla Operace DONAU – Okupace Československa v roce 1968. Náhoda to není proto, že JANAJEV se narodil dne 26. srpna 1937. V okrese PEREVOZKYJ se správním místem okresu ve městě PEREVOZ. A protože se narodil dne 26. srpna tak byl také August. A vy víte, že 26 srpna je i 29. srpna, a to začalo v roce 1944 SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ. A víte, že 29 minus DVA je 27. A to je i 21. A 21. srpen bylo datum, kdy skončil jeho puč. Za mé aktivní účasti na KRYMU přímo v těch dnech v roce 1991. 21. srpen je také datum okupace Československa v roce 1968. Ale také datum narození mojí manželky a mého otce 12.08. a 08.12. Narodil se v roce 1937 a to je i číslo popisné domu v ulici pplk. Sochora kde jsme bydleli. 1391. A je to i rok narození Augustýn Husák a 1913 a rok narození Boris Jelcin 1931 a rok narození sestry mojí matky Alena/Alice. Provdané Barannikova. Samotné datum 26. srpen je děleno DVĚMA 13. srpen. A to se narodil profesionální revolucionář Fidel Castro. S nevlastní sestrou Lýdia a nevlastním bratrem Emil. Klíčové je i místo narození Janajeva. PEREVOZ. Je zřejmé, že Gorbačova PŘEVEZ. Jak říkáme my v češtině. Udělal na něj PODBABU. Tím pokusem o puč. A nebyla to celé náhoda proto, že slovo PEREVOZ je PŘÍVOZ. Zase místo pro překonání řeky. A ta se dá překonat také na BRODU a také postavením MOSTU – CAM BRIDGE a OX FORD, například. A vy, kteří čtete pozorně si vzpomínáte, že v HORNÍ POČAPLY, byl PŘÍVOZ. Převozníkem byl ANDRLE, kterému se říkalo ONKEL a převážel nás za korunu z POČAPLY do POČEPLICE na druhé straně LABE. Z okresu MĚLNÍK do okresu LITOMĚŘICE. ME a LT. Jmenoval se stejně jako slavný československý pilot RAF ANDRLE a jako vyhlídka v Ústí nad Orlicí. Ale to by asi bylo málo. Proto se na místě toho přívozu v HORNÍ POČAPLY BRODILY tanky československé armády. A my tam jako děti u toho „asistovaly“. A také se tam stavěly pontonové MOSTY. Stavěli je „engineers“. Česky vojenští ženisté. A tam jsme také nesměly jako děti chybět. V Horních Počaplech jsme tedy měli všechno. PEREVOZ i provizorní BROD i MOST. To je P je R a je i L. M.B.L. Základní klíč operace Benjamin/Bartoloměj. BARTHOLOMAUS – MOHORITA VASIL. Jen tak pro připomenutí.

Aby to byla pravda že jde o PŘEKONÁNÍ VODNÍHO TOKU, ŘEKY, tak mě při mé návštěvě s otcem a sestrou v roce 1961 nebo 1962 ve VOLOVÉ/MEŽHORJE učili moji prázdninoví kamarádi přecházet místní řeku jménem „REKA“ na tak zvaných CHŮDÁCH. Řeka byla v létě ne příliš hluboká. A dalo se přes ní na chůdách přejít. Kousek od tohoto místa přechodu-brodu suchou nohou, když to vyšlo, byl závěsný most pro pěší. Široký asi jeden metr. Ten se mi moc nezamlouval. Když se totiž rozhoupal tak? Jak to říct? Byl to „QUE HOROR“, jak říkají Španělé v takových situacích.

A nakonec? Jak si vzpomínají jenom ti, co čtou moje povídání se zájmem tak mi na jednom zasedání Mezinárodního svazu studentstva, myslím, že to bylo v bulharské Sofii, asi v roce 1984 nebo 1985 doslova a do písmene v naší skupině několika zástupců z Československa JANAJEV „poznal“ (jako EL CHE v roce 1966 v Praze) a přišel ke mně a podal mi tam přede všemi ruku a zase odešel. Byl jsem v té době místopředseda Československého ústředí vysokoškoláků a předseda Českého vysokoškolského ústředí. A pak už jsem ho na vlastní oči viděl pouze při vzpomínkové akci při výročí 70 let od založení VLKSM v MOSKVĚ. Bylo to v Kremlu v roce 1998. Stál přímo proti mně. Pučista. Ve vzdálenosti asi dvou metrů. Ale to se ke mně nehlásil. Jen se díval na mě a já na něj. To jsem byl v Moskvě naposledy. Napřesrok převzal vládu v Rusku Putin s KGB. A já jsem se tam již nikdy nevrátil.

A vy, kteří již jste se stali odborníky a umíte číst texty které vám předkládám musím upozornit na to proč tak vehementně stál Gorbačova o to, aby byl Janajev jeho viceprezidentem. Pochopitelně o tom Gorbačov neměl vůbec ani trochu tušení. To organizoval HOLY SPIRIT. Dnes víte, že to byli TŘI SESTRY. Ty na ten nápad s Janajev Gorbačova přivedly. Proč? Čtěte se mnou JANA JEV. JANŮV ÚKAZ. Ano JANOVO ZJEVENÍ. Zjevení svatého JANA neboli APOKALYPSA je poslední knihou NOVÉHO ZÁKONA. Pomocí obrazů a symbolů líčí církve v autorově současnosti a dramatickou budoucnost, ve které zvítězí BERÁNEK (JESUS CHRIST) a jeho stoupenci. Námět byl oblíbený zvláště v krizových obdobích, například u různých CHILIAST hnutí. Také byl vděčným námětem křesťanského výtvarného umění. Tolik nám ve stručnosti o JANA JEV vypovídá WIKIPEDIA.

Asi v roce 1988 prosadil velvyslanec LOMAKIN do funkce třetího tajemníka velvyslanectví SSSR v ČSSR pracovníka mezinárodního oddělení VLKSM jménem GENNADIJ KUDIJ. Prý to byl jeho návrh, který nechtěli na ministerstvu zahraničí SSSR přijmout. Ale nakonec si svého GENNADIJE prosadil. Jako pak v roce 1990 si svého GENNADIJE prosadil GORBAČOV. A vy již víte, že LOMAKIN je také HA KLM a HA KIM a HA KAM-CAM. A HA MILK a HA MOLOKO atd. Ale také HA WASIL. A také si možná vzpomenete, o čem jsem tady již psal že LOMAKIN bydlel v MOSKVĚ ve stejném bloku domů jako dva 1. tajemník VLKSM. Oba V.M. Viktor Mišin a Viktor Mironenko. A co je nejdůležitější? Že KUDIJ je i KUDĚJ. Tak se jmenoval příjmením přítel Jaroslava HAŠKA. Byl jeho společníkem na cestách. A samozřejmě, že také flamendr. Křestním jménem Matěj a byl z PLZNĚ.

Jméno GENNADIJ má také zdrobnělinu GEŇA. Stejně jako anglické jméno GENE. Například GENE HACKMAN (HEKAJÍCÍ MUŽ). Hlavní představitel newyorského policisty ve filmu Francouzská spojka I a II. Ano tak se to v KGB dělalo. A já si to velmi dobře pamatuji. Kdy, kdo a jak to dělal. Režisérem filmu I. v roce 1971 byl WILLIAM FRIEDKIN. A film II. režíroval v roce 1975 JOHN FRANKENHEIMER.

Protože vím že by vám to bylo málo tak vám popíšu cestu od řeky CAM do CHURCHILL COLLEGE. Kde je MITRICHIN ARCHIVE. Protože je třeba mít základní výchozí bod tak začneme u „SYNA“. Jednoho z Nejsvětější TROJICE. JESUS CHRIST-BERÁNEK. To je v CAMBRIDGE JESUS COLLEGE. Na sever od ní leží JESUS GREEN. Park. A ten nás dovede k JESUS LOCK. To je MOST-BRIDGE-BRÜCK-PONTE, pro pěší přes řeku CAM. Je to také jediné ZDYMADLO ve městě na řece CAM. Je označen jako LOCK No. 1. V Praze jsou celkem čtyři zdymadla. Jedno z nich je na VLTAVĚ u ostrova ŠTVANICE. Toho ostrova ŠTVANICE (HON moje babička), na kterém jsem se v roce 1952 narodil. Je pod vrchem LETNÁ, na kterém je LETENSKÁ PLÁŇ a je na PRAZE 7. Kde jsme žili v ulici pplk. Antonína Sochora. Nebo se jí také říká ulice SOCHOROVA. A je těsně u NEGRELI viadukt. Spojující KARLÍN s HOLEŠOVICE BUBNY. Toto zdymadlo se sestává z HELMOVSKÉHO (HELM – LIEHM-HIML) jezu. Dalšími třemi zdymadly v Praze, a nyní velký pozor jsou zdymadlo MODŘANY (modrá barva a volební obvod poslankyně prvního Federálního shromáždění mé neplatná ručitelky do KSČ LADISLAVA BESSEROVÁ – L.B. vězeňkyně z koncentračního tábora RAVENSBRÜCK (dnes FÜRSTENBERG HAVEL) RAVENS BRÜCK-MOST, a spolupracovnice Františka KRIEGEL v ulici ŠKRÉTY na DVOJCE a MODRÁ barva – letectvo a námořnictvo), zdymadlo SMÍCHOV (Praha 5) a zdymadlo PODBABA-TROJA (Praha 7, co také symbolizuje TROJA určitě víte, a proto je PODBABA PODBABOU).

Co je pro můj příběh ještě velmi důležité a zajímavé? ZDYMADLO je anglické slovo LOCK. Což je také v češtině ZÁMEK. Něco uzavřeného. V němčině je ZDYMADLO SCHLEUSE a znamená to to samé jako v angličtině. Ve španělštině je to také zámek a slovo ESCLUSA.

Zpět k cestě od řeky na Churchill College. Na severní straně mostu je CHESTERTON STREET. Vy, kteří čtete tak víte, že CHESTER se vyslovuje ČESTR. A to je zkratka názvu plemene ČE STR SKOT – ČESKÝ STRAKATÝ SKOT. Tedy CATTLE (generál GEORGE CATLETT MARSHALL) a SKOT a TUR. A další s tím spojené jako VOLOVÉ, maďarsky ÖKÖMERZO a JAK atd. Z této ulice zahnete na NORTHAMPTON STREET. A to je už přímo jasně napsaný anagram NORTHAMPTON – THE MOHORITA a k tomu Rusko latinkou HP. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. A také koňská síla HP, a to je KS, a to je i X. Tedy zase CHE. Po pár stech metrů překročíte MARGARETE STREET. Vzpomínáte, jak přišla k nám do posluchárny na komsomolské škole v roce 1971 uprostřed jedné z prvních přednášek v září naše tlumočnice češtiny a ruštiny? Byla to Gruzínka a říkala že MARGARITA má telefon. A my jsme po sobě koukali, protože tam žádná MARGARITA nebyla, A pak nakonec se vyjasnilo, že to bylo MAGARITA. Tak Rusové vyslovovali moje příjmení. A ten hovor z velvyslanectví byl skutečně pro mě. Ano zase anagram MOHORITA, nebo ruské MOGORITA. A k tomu ještě svatá MARGARETE z ANTIOCHIE. Která se ve východní církvích jmenuje svatá MARINE. A má svátek dne 17. července. A to vy, kteří čtěte dobře víte, co všechno toto datum znamená. A finále? Když ujdete dalších pár metrů tak už jste přímo na té ulici, která vás dovede přímo k CHURCHILL COLLEGE. A ta se jmenuje MADINGLEY ROAD. A to je také zcela nezpochybnitelné. DR. MAD ING. LEE. To by samozřejmě bylo málo. Jenom moje označení DOKOR a LEE a ING. A asi i MAD. Proto je to i anagram příjmení MEDAL ING. A to je příjmení rodiny manželky jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů z HORNÍ POČAPLY. Otec byl V.M. – Václav Medal. Matka byla V.M. Věra Medal. Syn byl V.M. Václav Medal. Dcera – manželka mého bývalého nevlastního bratra byla V.M. Věra Medal. A třetí dítě bylo D.M. Dagmar Medal. Pan MEDAL byl řídící na místní škole. a jeho syn Václav byl maturant. Velmi zručný. Nevím, jestli se vyučil nějakému oboru, aby mohl být podle britského modelu ING. Ale určitě by si tento titul zasloužil. Vyrobil si doma například míchačku betonu. Vím to jistě. Půjčoval jsem si ji od něj. Při rekonstrukci té zříceniny-domku, který donutil moji matku v HORNÍ POČAPLY koupit její syn Jaromír právě od příbuzných svojí manželky Věry Medal.

Před chvílí jste si mohli přečíst španělské slovo ESCLUSA. Zdymadlo. Proč zrovna toto španělské slovo přidávám k tomuto textu? Protože je velmi nápadně podobné jednomu slavnému jménu. Ano slavnému francouzskému filmovému policistovi z francouzské „SIRETE“-POLICIE. Jmenoval se CLOUSEAU. JACQUES CLOUSEAU. Anglické LOCK je také anglické CLOUSE (anglické CLOSE – BLÍZKO – BAZILEK – VASILEK – WASILEK – MASARYK). A ke všemu je JACQUES. JAKUB, KUBA, SANTIAGO, IAGO, DIEGO, JAKOV, YAKOV a JACQUELINE LEE například. Proč ještě University Cambridge a CLOUSEAU? Znovu upozorňuji, že se musíte oprostit od obsahu těchto filmů a všímat si jenom FORMY. ZNAČKY. Ne toho že jde o KOMEDII. V roli inspektora, který je sice francouzským policistou ale film je americko-britský vystupuje herec známý pod jménem PETER SELLERS. Vlastním jménem RICHARD HARRY SELLERS. Je tedy JINDŘICH a PETR. Důležitá jména v mém příběhu. Ale hlavně je SELLERS. PRODEJCE. Hebrejské HAMACHERIT. Tedy MITROCHIN a HAMOHORIT. A MADRID. A MACHAR a MIZERA a MÜLLER a MAYER a MAJER atd. Kdo navedl „šifranty“ TŘÍ SESTER na to, aby se tímto jménem zabývali a věděli že jde o spojitost se mnou? Druhý díl filmu. Tam se objevil inspektor DREYFUS. Čteno po zpátky je to SEFARD. A to je hebrejský název pro Španělsko. Byl to ale původem ČECH. Jmenoval se původně Herbert Karel Angelo Kuchačevich ze Schluderpacheru. Přijal jméno HERBERT LOM. Ano HERBERT jako předčasně zesnulý syn prezidenta MASARYKA, manžel vdovy po malíř SLAVÍČEK. A LOM jako L.M. Což vy již dobře víte je i jméno mojí matky L.M. ale i otce V.M. když postavíme ruské L z nohou na hlavu. A je to také MOLE. Krtek. Nebo krteček, kterého stvořil MÜLLER. HERBERT LOM je také H.L.M. HELM jako jez v Praze na ŠTVANICI(HON) u ZDYMADLA. A jako LIEHM a HIML. Proč je to pravda? Protože SELLERS se narodil ve stejný den jako já. On 8. září 1925 a já 8 krát DVA 16. září svátek svaté Ludmily a tedy také 19. září a rok 1952. Je to také svátek ZITA. A i rok narození mojí matky Ludmily 1922. A mojí manželky 1950 a mojí sestřenice Alena/Alice Barannikov v roce 1955.

Vy ale také víte, že 8. září je i 8. dubna. To je minus DVA 6. dubna, a to se narodil můj děda KAREL GEBELT v DŘEMČICE TŘEBÍVLICE v okrese LITOMĚŘICE. Ale také víte, že 8. dubna je krát DVA i 16. dubna. A to seskočil v roce 1941 do týlu nepřítele první výsadkář československé armády OTMAR BREIDL z KROMĚŘÍŽE. OPERACE BENJAMIN.

LOM se narodil dne 11. září 1917. Vy pochopitelně víte, že rok 1917 je i rok 1776. Rok založení Spojených států amerických. USA. A také víte, že 11. září je 11.09. A to je i 11.06. A to je i 17.06. Datum narození mojí babičky MARIE GEBELT z HORNÍ POČAPLY. Rodným jménem HON nebo HAN nebo HAHN. Manželky KAREL GEBELT. A dcery matky z VESELÍ u CHCEBUZE RILLE – RYSKA-STROUHA – STROUGAL – z VESELÍ nad LUŽNICÍ.

Protože OPERACE BENJAMIN musela být zcela utajena a čitelná jenom pro zasvěcené je zřejmé, že tímto filmem a jeho obsazením dávali najevo dvě sestry, třetí sestře, že jim je jasné, kdo je představitel hlavní role v OPERACI BENJAMIN pro plánované ukončení SSSR a světového komunismu. Aby si to potvrdili tak se ve FRANCII natočili také další filmy-seriály. Detektivní filmy-seriály. Také s detektivy. Jako byl CLOUSEOU a DREYFUS. Kteří navádí kromě jiného také na španělštinu SEFARD a EL CHE. A MADRID-MEGERIT.

A tak se na scéně objevují komisař MAIGRET a komisař MOULIN. Komisař MAIGRET je detektiv, kterého stvořil belgický spisovatel GEORGES SIMENONE. Tedy ŠIMON. Jak apoštol ŠIMON z dvojice svatý ŠIMON a svatý TADEÁŠ. Ale také jako můj nadřízený na vojně v Litoměřicích plukovník SIMONIDES. Spisovatel byl BELGIČAN ale detektiv byl FRANCOUZ a jmenoval se MAIGRET. Tedy B.F.M. A F je i P a je i R, a tak je i L. Také základní klíč Operace Benjamin B.L.M. Ale také jako belgický výtvarník MAGRITTE RENÉ BELGIE, když R je L tak je to základní klíč Operace Benjamin B.L.M. A B.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. MAGRITTE-MAGARIT. MOHORITA.

Komisař MOULIN je přeloženo do češtiny komisař MLÝN. MILL anglicky. Ale také MILANO. A samozřejmě když MLÝN tak MLYNÁŘ. MILLER a MÜLLER a MAYER a MEYER a MACHER a MIZER a MAHER a MAGERIT-MADRID a MOHORIT. Důležité je i to, že představitel role komisař MOULIN se jmenoval YVES RENIER. A narodil se kde? Ve švýcarském městě BERN. Ano BERN a všechno to další bylo před chvílí výš. Ale také má BERN ve znaku medvěda, co rád MED(AL). Jako BERLÍN a MADRID a BEROUN.

A třetím detektivem byl pouze inspektor. Jmenoval se inspektor LECLERC. CLERC je úředník. CLARK anglicky. Ale anagram KARLÍK. Tak se jmenoval přece agent CIC ve filmu 5.oddělení. Kterého hrál Jiří VRŠŤALA. VRSTL-BRSTL. BRISTOL. Anglický přístav, kam umístili britské tajné služby zběha z GRU jménem REZUN a s přijatým jménem SUVOROV (deska na památku pobytu jmenovce maršál SUVOROV v Praze na NÁRODNÍ třídě). Město, kde má památník maršál SLIM z velitelství britských jednotek v BARMA. A kde byl vztyčen pomník NEPTUNA s TROJZUBCEM. BRISTOL hotel ve Vídni mezi KÄRTNER RING a MAHLER STRASSE (GUSTAV MAHLER- G.M. KALIŠTĚ, PELHŘIMOV-svatý Bartoloměj) u stanice metra KARLSPLATZ (manžel ZITA a otec OTTO HABSBURG) naproti VIENNA STATE OPERA na OPERNRING-OR. A naproti hotelu SACHER (SOCHOR a SACHAROV).

Aby to ale bylo všechno skutečně tak jak má být. tak v hlavní roli inspektor LECLERC vystupoval francouzský herec jménem PHILIPPE NICAUD. PH a LPP jsou HORNÍ POČAPLY – HP a vy víte, že dvě P jsou i s jedním z nich podle Lenina postaveným z nohy na hlavu i B. A jeho příjmení je NICAUD je EN KÓD. A to je číslo 14. N je 14. v abecedě. Ale je to také 74. STEJNÉ JAKO ČÍSLO POPPISNÉ DOMKU MOJÍ BABIČKY A DĚDY V HORNÍ POČAPLY. Je to i DVOJKA. Ale, a to je stejně důležité je to i v té naší abecedě kdy je první písmeno malé L–l, protože je jako jednička a tam je N třetí. Když ta dvě čísla dáme dohromady tak nám z toho vyjde 14 a 3. 14.03. 14. března. A to je datum kdy se narodil ALBERT EINSTEIN a kdy se ve FRÝDNAVA okrese HAVLÍČKŮV BROD narodila moje teta AURÉLIOE ŠIDLÁK/GEBELT. A je to také datum, kdy odletěla jedenáctka – 11 zpravodajců z DVOJKY v čele s MORAVCEM přes AMSTERDAM do LONDÝNA s leteckou společností K.L.M. – KAMIL. A DÍTĚ zůstal na Slovensku a přijel za nimi později.

Pro jasnou představu ještě jednou. INSPEKTOR LE CLERK. To je buďto LI tedy LEE. Nebo je to LC, tedy EL CHE. PH – HORNÍ POČAPLY a LPP je LB tedy LABE. NICAUD je kód 14/74. Číslo popisné domku mojí babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY u LABE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *