22.10. 1939 jsem se sešli u hokynáře Šubrta.

428 zobrazení
TiskTisk

Z trestního spisu NKVD mého otce Vasila Mohority. Založen byl po jeho
přechodu sovětské státní hranice dne 10.23. 1939. O tom bylo již tady na webu více
dříve. Dnes jenom to, co souvisí s tímto novým příběhem o OPERACI
BENJAMIN/BARTOLOMĚJ.

Usnesení o zahájení trestního řízení. V Poltavě, 5. března 1940.

Otázka: Kde jste se sešli se svými kamarády před odchodem z domova?

Odpověď: Všichni jsme přišli k hokynáři Šubertovi Andreji Alexejeviči, který měl v obci Volovoje svůj obchod. U něj jsme vypili každý tři skleničky (štamprle) vodky. nakoupili jsme si potraviny a litr vodky.

Otázka: O čem jste hovořili, když jste popíjeli?

Odpověď: O tom, že půjdeme ke hranicím jsme nemluvili, protože tam bylo hodně lidí a nebylo možné o tom mluvit. Byl s námi i můj kamarád Iosif Pantělejevič (je to špatně čitelné), kterému jsem řekl že se vydávám na sovětské území.

Otázka: Hokynář, u kterého jste popíjeli, věděl o vašich úmyslech?

Odpověď: Nic jsme mu neříkali, ale podle výrazu tváře jsem si všiml, že tuší, jaké máme úmysly.

Otázka: Kolik jste zaplatili hokynáři Andreji Alexejeviči Šubrtovi za vodku a potraviny?

Odpověď: Za všechny potraviny a vodku jsme zaplatili pět pengö.

Tolik z části překladu protokolu NKVD. K tomu překládám jména uvedené na první fotografii v hlavě tohoto příběhu. Jsou to jména pěti kamarádů, kteří společně přešli hranici.

STĚPAN MICHAL BUNZÁK

ILJA IVAN RUČAN

IOSIF DIMITRIJ ŠUBRT

ILJA DIMITRIJ ŠUBRT

VASIL DIMITRIJ MOHORITA

Jestli jste četli minulý příběh tak hned u příjmení BUNZÁK vidíte křestní jména, bratrů GÉZA a BÉLA. Z rodu TAKŠON. Oba byli pokřtěni svatým VOJTĚCHEM-ADALBERTEM-ALBERTEM a jmenovali se potom STĚPAN a MICHAL. Příjmení ŠUBRT jsou THE BASIL. Dvakrát. Ale hlavně jsou počáteční písmena jejich příjmení v azbuce dvakrát znak Ukrajiny – Ш – TROJZUBEC. A je to tak i v hebrejštině – ש. Dvakrát je tam ILJA jako druhé jméno LENINA a jednou je tam IOSIF jako první jméno STALINA. K tomu třikrát DIMITRIJ. Jako LŽIDIMITRIJ? Také vládce vší RUSI? Nebo jako METER – 100 CM? V kombinaci s římskými C CM. CCM. Hokejová výzbroj. A HOKY NÁŘ je také HOCKEY H.P. Když napíšeme dvě latinské souhlásky N.R. písmeny azbuky. Je to i NITRA. Německy a latinsky NEUTRA. Jedno z center V.M. Velké Moravy. Kde vládli ARPÁDOVCI. GÉZA-STEFAN bratr BÉLY-MICHALA. Je to také, jak už tady bylo i SSM a MSS. V úplně prvním výslechu je u otce zapsáno že byl členem československého svazu mládeže. Při dalších výsleších říká že nebyl. Zapsali to schválně, nebo to řekl? Měl to říct nebo jen třeba nerozuměl otázce? To už se nikdy nedozvím. Fakt je že se ho ptali a on řekl že je a pak říká že ne. Zajímavé je že se dlouze hovoří o jejich místě setkání u hokynáře. To byl také ŠUBRT. O hokynářích bylo asi jasné že ŠIDÍ. Podívejte se na iniciály jména obou ŠUBRT. Ne jenom jednoho. Ale obou! Odzadu! Š.D.I. Nebo oba dohromady Š.I.D.I. Hokynář byl A.Š. Jako ta nejzápadnější výspa Československa AŠ – rusky – АШ. Německy ASCH. Pak někdy v budoucnu ve válce měl otec falešné dokumenty „vydané“ ve městě ACHEN. Město AŠ má znaku má tři ryby. T.P. je to rusky. Nepotřebuji k tomu abych to zapsal psací klávesnici s azbukou. To jsou TEPLICE. Kam jezdili kromě mnoha jiných slavných osobností němečtí géniové do lázní. A kde se ženil po válce bratr matky KAREL GEBLT II. z H.P. s AURÉLIE ŠIDLÁK z MÍROVKY-FRIEDENAU-FRÝDNAVA okres H.B. A také se narodil v Teplicích jejich syn. KAREL GEBLT III. DNE 11.11. V roce 1948. Ano na výročí ukončení první světové války. Ale také je to, jak víte i 17.11. 17. LISTOPAD. A když jsou to TEPLICE tak jsou to i CIEPLICE a CZAPLY v POLSKU a POČAPLY v ČECHÁCH. A to všechno tady už bylo a velmi podrobně. V TEPLICE hrál v K.H. divadle LANDOVSKÝ (LANDECK), který hrál nakonec v BURGER THEATRE ve VÍDNI. V TEPLICE působil MIKULÁŠ – NIKOLAJ ŠUTKA (M.Š.) z VOLOVÉ, z klanu KAPEK VÍT. A také tam působil S.O. – STRATEGICKÉ OPERACE – ŠVESTKA OLDŘICH. Od nás z ulice ANTONÍNSKÉ, vedlejší ulice naší PPLK.SOCHORA ANTONÍNA. V TEPLICE se setkali GOETHE z WEIMAR a BEETHOVEN z VÍDNĚ. Bylo to v roce 1812. Když hořela MOSKVA po invazi NAPOLEONA, která skončila zničením jeho GRANDE ARMÉE. Pak byl NAPOLEON poslán po dalších porážkách do vyhnanství na ostrov ELBA.

Byl s nimi i I.I. RUČAN. To je jako RUČAN II. Nějaký vládce. Nebo RUČAN 11 a 17 a 77 a 71. Pravda je že to je i DVAKRÁT LUČAN. Jeden byl místopředseda vlády Československa dlouhá léta. Ten byl MATEJ křestním jménem. Místopředsedů vlád bylo za totality spoustu. Ale jenom jeden byl ten, který úzce spolupracoval se SSM. Protože zodpovídal za tak zvanou nadstavbu. Školy všech typů, vědu, výzkum atp. A tak jsme se i párkrát sešli pracovně. Ale hlavně byl spolu se mnou v delegaci na oslavy 40. výročí založení NDR v BERLÍNĚ v říjnu 1989. Vzpomínáte? Byla schválena delegace LENÁRT, MOHORITA, LÚČAN. A pak na poslední chvíli, když se JAKEŠ dozvěděl, že tam bude M.G. MICHAIL GORBAČOV odsunul LENÁRTA a delegace byla JAKEŠ, MOHORITA, LÚČAN. O tom tu již bylo dost a dost napsáno. A proč DVAKRÁT LUČAN. Ten druhý, vlastně v pořadí první byl ten LUČAN, do jehož chalupy, krátce po seskoku u MAKOVA přišel můj otec navázat kontakt s místními obyvateli. Mluvil s ním jako vůbec s prvním místním občanem po seskoku. Byl to LUČAN LUKÁŠ. A řekl otci, že místo, kde seskočili se říká na DIBALCE (D-THE VASIL nebo IV VASIL) a že jeho chalupa je v osadě HUSLOV (HA VASIL patřící k VYŠNÝ KELČOV (K je11 nebo 77 a VASIL). A aby to byla pravda tak byl i dalším spolupracovníkem skupiny otce i jeden místní občan MATEJ. Jako ten v úvodu odstavce. Ten ale příjmením. Křestním jménem byl FLORIAN. Tak jak se právě v té době jmenovala nedávno ve VELEŠOVICE v rodišti svého manžela provdaná moje matka GEBLT LUDMILA. Příjmením po prvním manželovi. Se kterou se otec jako s FLORIAN později po válce seznámil.

RUČA je přeloženo z ruštiny či ukrajinštiny PROUD. Či tok. Který je druhý tok v Československu? Před stokem s druhým u MĚLNÍKA? No přece LABE! VLTAVA je větší tok ale jméno je po jejich soutoku po tom druhém. Menším – LABE-ELBE. Kde jsou i HORNÍ POČAPLY i TEREZÍN i LITOMĚRICE i ÚSTÍ nad LABEM. Ale před tím i HRADEC KRÁLOVÉ. A pramen LABE na LABSKÉ LOUCE u hory VIOLÍK (VASIL) na katastru města ŠPINDLERŮV MLÝN v okrese TRUTNOV. Jak vypadá takový pramen řeky? Asi to bude ze začátku taková STRUŽKA vody. Německé RILLE jako moje prababička z matčiny strany. Provdaná HON. STROUHA jako STROUHAL-STROUGAL.

Co je ŠPINDLERŮV MLÝN? To bylo dříve německé SPINDLERMÜHLE. Podle rodiny SPINDLER, která vlastnila v obci MLÝN (MLYNÁR, MÜLLER, MEYER atd.). Jméno SPINDLER je přeloženo z němčiny do češtiny VŘETENO. To na KOLOVRAT. To tu bude za chvíli také. Obec jmenovala dříve SVATÝ PETR. V některých dokumentech (katastr v roce 1842) je dokonce uvedena v překladu do češtiny jako BŘETENSKÝ MLÝN – Tedy ruské ukrajinské iniciály mého jména a příjmení B.M. nebo MLADÁ BOLESLAV. A později je i nazýván VŘETENSKÝ MLÝN. To jsou české iniciály mého jména a příjmení V.M. Ve Š.M. je i BÍLÝ MOST (B.M.) přes LABE a Š.M. je v okrese TRUTNOV (to je naše TRU i TURNOV – TRU – TUR – TRE atd.) Kde je i HRÁDEČEK. Zamilované místo VÁCLAVA HAVLA. Pramen LABE – L.B. je ale jenom pár desítek metrů od okresu SEMILY – WASILY. A vy již vidíte stružku-RILLE na LABSKÉ LOUCE – LOUKA obé je EL CE nebo EL KE – EL CHE. A právě si vzpomínáte že STRUŽKA je i STROUHA jako STROUHAL v ukrajinštině a v ruštině ŠTROUGAL. Ten byl také od řeky ale z VESELÍ nad LUŽNICÍ. LUŽNICE by se možná spíše hodila do hor, a to především v zimě. Ne jedna ale dvě. Na každou nohu jedna. Byl jsem tam v KERKONOŠE jako VASILI s LYŽNICEMI. Jako pravnuk mojí prababičky RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE.

ŠPINDLERŮV MLÝN je Š.M. V Praze začínali po roce 1970 v SSM tři M.Š. v Praze. Jeden ze ŽIŽKOVA jako OLGA HAVLOVÁ, a to je i ŽAŠKOV jako místo na UKRAJINĚ, kde bojoval můj otec dne 17.01. 1944. Ten ze ŽIŽKOVA byl ten, co se narodil ve stejný den jako já. 19.09. MIROSLAV ŠLOUF. Druhý byl MIROSLAV ŠTĚPÁN, který kromě toho že byl STĚPAN-IŠTVÁN byl z LOUN – L.N. Kde seskočila část skupiny KOZINA v čele s VASIL KIŠ a MELNIKOV. A kde žila rodina strýce ANTONÍN BARANNIKOV a později i s babičkou a dědou KAREL GEBLT a MARIE GEBLT z HORNÍ POČAPLY. Opatrovali je tam v jejich vysokém věku. A vy už víte, že tento M.Š. se narodil jako můj otec a jako moje manželka. Tedy on 05.08. A to je i krát DVA i 10.08. a to je i 12.08. A to je i 08.12. A třetí ryba byl MIKULÁŠ ŠUTKA. Ten byl přímo z VOLOVÉ. Jako těchto pět kamarádů, kteří přešli hranici do SSSR dne10.23. 1939. Byl mladší, pochopitelně. A aby to byla pravda tak žil také v TEPLICÍCH. A ten se narodil dne 14. října 1943. To vy víte, že je i 14. března. Datum narození mojí milované tety AURÉLIE z MÍROVKA-FRIEDENAU-FRÝDNAVA. Datum narození ALBERT EINSTEIN. A datum odletu 11 zpravodajců, včetně MORAVCE letadlem KLM do LONDÝNA via AMSTERDAM v roce 1939. 14. října je právě podle MORAVCE děleno DVĚMA i 7.října. A to seskočil v roce 1944 můj otec se skupinou ARAP u MAKOV okres ČADCA. Mikuláš Šutka se narodil se v roce, ve kterém se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. A největší část života pracoval v ŽITNÉ ulici v CKM ÚV SSM. Na DVOJCE. Vedle domu, před kterým byl smrtelně zraněn ministr financí RAŠÍN. Dne 5. ledna 1923. DVA dny potom co zemřel JAROSLAV HAŠEK v LIPNICI nad SÁZAVOU. To bylo dne 3. ledna 1923. V okrese H.B. HAVLÍČKŮV BROD. V roce 1978 se dne 5. ledna se narodila moje dcera KATEŘINA. Sídlo CKM ÚV SSM bylo nedaleko místa kde se křižuje MEZIBRANSKÁ s ŽITNOU. Místa, kde byli smrtelně zraněni Václav Sedláček – V.S. a Jan Opletal – I.O. – 10 -X. V ŽITNÉ žil ANTONÍN DVOŘÁK atd. atd. atd. Jeho křestní jméno je MIKULÁŠ – svátek 6. 12. plus, DVA je to 8.12. to se narodila moje manželka. A je to i 6.1. a to jsou TŘI KRÁLOVÉ. A minus DVA je to 4.1. A to se narodila moje matka. MIKULÁŠ byl car NIKOLAJ II. který byl zavražděn v Jekatěrinburgu s celou rodinou dne 17.07. Den kdy se vzpomíná svatá MARINE. Den, kdy jsem se ženil. A měl jsem pak se svojí manželkou děti NIKOLA a KATEŘINA. ŠUTKA je ruské slovo pro VTIP. JOKE. BROMA. CHISTE. SPASS. ŠPÁS jako tajemník KV SSM v HRADEC KRÁLOVÉ. BROMA jako B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN BARTOLOMĚJ.

Aby to byla pravda tak pramen LABE požehnal již v roce 1684 královéhradecký biskup JAN FRANTIŠEK KRYŠTOF z TALMBERKA. 1684 je i 1948. JAN FRANTIŠEK je i HONZA FRANTIŠEK a F je i P. Takže byl i H.P. Jeho třetí jméno bylo KRYŠTOF. Jako KOLUMBUS – COLOMBO. COLUMBE je přeloženo z francouzštiny HOLUBICE MÍRU (H.M. – G.M.). Ta, co ji tak skvěle ztvárnil Pablo Picasso. Po bombardování GUERNICA – GRANICA – HRANICE. Tam co učil LUDVÍK SVOBODA maďarštinu. Kde žila sestra mojí tchýně MARIE KRATOCVÍL-BOUDNÍK. COLUMBE je ale i L.M.B. Základní klíč operace Benjamin. A k tomu CO – COBALT. KOLÍN, BRATISLAVA-VRATISLAVA-WROCLAV a LITOMĚŘICE. A COBALT je velmi ale velmi tvrdý kov – tvrdost 5,0 a je namodralé barvy. Norsky BLAT možná i GOBLAT. Stejně jako Je GOBALT – GEBLT i samotný KOV. Biskup byl z TALMBERK. To je zase L.M.B. A k tomu TÁBOR. Město odkud vyrazil Josef ŠVEJK-SCHWEIG vstříc svému dobrodružství. Nedaleko od statku HAVLŮ. Může to být pochopitelně podle souvislostí jakýkoliv tábor. Třeba Koncentrační tábor nebo GULAG, nebo dětský tábor. Můj tábor, kam jsem jezdil deset let rok, co rok. SKOKOVY, Pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ okres MLADÁ BOLESLAV. Se správcem jménem ZIMMER (česky CIMER, byl to původní majitel a po revoluci to místo restituoval). Ve městě TÁBOR sídlil Západní vojenský okruh, kterému velel VASIL VALO, generálplukovník a můj kmotr. Také mu velel generál VESELÝ FRANTIŠEK – VASILY FRANTIŠEK a poslední byl generál ZACHARIÁŠ. Proč ten poslední? Byl totiž MOJMÍR ano MŮJ MÍR. Více se dozvíte v dalším pokračování o hluboké konspiraci vojáků započatou stovky let zpátky. V souvislosti s obcí MÍROVKA-FRIEDENAU-FRÝDNAVA. Kde žila rodina ŠIDLÁKŮ. I náměstím MÍRU na DVOJCE. TÁBOR je i hora TABOR-TAVOR. V GALILELI. To, proč přijde na řadu také. Poslední dvě písmena ze slova názvu místa biskupa jsou R.K. RYCHNOV nad KNĚŽNOU. Tam co můj otec budoval podle záznamů z výslechu NKVD vojenská opevnění. Odkud byl Karel Poláček jakoby malý Polák, slavný se svým románem Bylo nás PĚT. RYCHNOV v němčině RAUCHENAU – i třeba KOUŘIT. A připomínám že otec seskočil u ČADCA od ČADIT v MAKOV. Od máku nebo produktu z něj vyrobeného. I od symbolu konce První světové války. Slavné básně „IN FLANDERS FIELDS“. BELGIE. Plukovník JOHN MCCRAE. Rok 1915. A samozřejmě, že vy hned víte že slovo POPPY je po našem P a PP. Tedy jedno P nebo F nebo R anebo L. A to samé dvakrát. 1 plus 2. Třeba by to mohlo být FOR PALE. PRO PŘÍTELE. Od autora, plukovníka, což je nesmírně důležitá hodnost v mém příběhu a jeho příjmení je JOHN MCCRAE. JOHN je i IAN a příjmení je i WASILLY. Tak je to i M.I. MILITARY INTELIGENCE. Je to i MCC a SSM a MSS. MCCRAE je i komplet příjmení MASÁR můj kolega na vojně v LITOMĚŘICE. I MIZERA otec mojí přítelkyně z MERKURIA PRAHA PZO. MASÁR byl ještě ke všemu MILAN – jako MLYNÁŘ. Nebo MILANO v LOMBARDIA, jako moje přítelkyně v Moskvě ALICIA/ALENA. A je to skotské jméno. SKOT-TUR-CATLLE. A vše, co ke SCOTLAND, zemi SKOTŮ, v mém příběhu patří. HIGHLANDS-VERCHOVINA například.

Dva z těch tří M.Š. byli MIROSLAV. MIRO VASIL. MÍR VASIL jako náměstí MÍRU, kde sídlila svazácká DVOJKA naproti Armádnímu divadlu a Domu kultury železničářů vedle školy automechaniků, kam jsem nikdy nechodil. Na rohu Anglické, Jugoslávské a Italské ulic. I u ŠUBRTOVI ulice. Pár metrů od VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNY, kde měl sraz s domácím odbojem vůbec v dějinách první válečný výsadkář OTMAR REIDL-OPERACE BENJAMIN. Náměstí MÍRU jako MÍROVKA, obec, kde se narodila moje milovaná teta AURÉLIE – známá jako teta ZLATA – norsky HON jako moje babička rodným příjmením. A HON jako ŠTVANICE jméno ostrova, kde jsem se narodil já. U mostu HLÁVKY. HAVEL a písmeno K je v latinské abecedě (ne české pozor!) 11 a to je i 77 k tomu. MIROSLAV byl i můj tchán. I bratr mojí manželky. Ti měli příjmení SVOBODA. MIROSLAV SVOBODA se také jmenoval i syn armádního generála LUDVÍKA SVOBODY, sedmého – 7 – prezidenta Československa, před válkou také kromě jiného učitele MAĎARŠTINY, který byl zavražděn v koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSEN. V Rakousku. LUDVÍK SVOBODA učil MAĎARŠTINU v HRANICÍCH. Tam kde žila sestra matky mojí manželky MARIE. Byly sestry VLASTA a MARIE BOUDNÍK. MARIE byla provdaná KRATOCHVÍL a byla lakýrnicí v SIGMA HRANICE. A byla poslankyní Národního shromáždění Československa. Po Okupaci v roce 1968 byl vyloučena z KSČ. A pracovala dále jako lakýrnice. S barvami. Jako její jmenovec BOUDNÍK a BARVY jako oblíbené téma GOETHE. KRATOCHVÍL její manžel byl také důstojník československé armády. Určitě byl PODPLUKOVNÍK. Nevím, jestli nebyl později povýšen na PLUKOVNÍKA. To bych si vymýšlel a to nemohu. V československé armádě byli celkem čtyři generálové KRATOCHVÍL. JAN MIKULÁŠ KRATOCVÍL byl ten, který působil ve VELKÉ BRITÁNII a později se střídal s LUDVÍKEM SVOBODOU v čele československé armády v SSSR. Nevím, zda byl manžel MARIE s některým z nich příbuzný. Jejich krátké životopisy, které mám k dispozici svědčí o tom, že ta shoda jmen také není náhoda. Ale to by byl zase jiný příběh.

Samozřejmě, že RUČAN je i EL ČE. Celé v kombinaci naší řeči je to HA EL CHE. Ale hlavně PROUD je také německé STRÖM. Stejně je to i v norštině. A STORM je BOUŘE. A vám dobře známé STURM. Z hnutí německých spisovatelů STURM und DRANG. BOUŘE a VZDOR. Anglicky STORM and STRESS. A to všechno je i v různých obměnách český STROM. DĚREVO, TREE a německé BAUM. V naší hebrejštině bez samohlásek B.M. Nebo komplet jako BASIL ANNA VASIL MOHORITA. Nebo, a to je to důležité jako dva UKRAJINCI žijící v ČECHÁCH. Oba přiženění do HORNÍ POČAPLY. BARANNIKOV ANTONÍN a VASIL MOHORITA. BAVM. S latinským jedním písmenem pro U a V. Ten první za ALENA-ALICE. Ten druhý za LUDMILA. Komplet klíč celé OPERACE BENJAMIN. V.M.L-B.M.L. Přiženění do domku KAREL GEBLT a MARIE HON. Který sousedil s domkem obývaným českou rodinou ŠUBRT z jedné strany a s českou rodinou ŠTROS ze strany druhé. Jako naše náměstí u naší ulice s naší školou STROSSMAYEROVO náměstí. STROSSMAYER byl CHORVAT. Kteří mají měsíc srpen – August – nazván slovem KOLOVOZ.

A než přejdu dále ještě se i musíte všimnout, že ta dvě jména ILJA shodná s druhým jménem LENINA jsou po našem L.J. Španělsky vyslovené EL CHE. A to, když je zapsané, jak je to vyslovené, tak je EL CHE. Přečtené EL ČE. Jako ERNESTO CHE GUEVARA. Ukrajinsky vysloveno HUEVARA. Naším jazykem podzemí je to i HAVEL.

A právě teď se dostávám ke jménu ŠUBRT. Proč a nač a co znamená? Jakou má další souvislost s mým příběhem toto jméno nebo jemu podobná jména SCHOBER – ŠOBER a SRUBAR – SCHRUBAR nebo SROBÁR-ŠROBÁR-SRB. Začnu od konce. Abyste vydrželi a četli dále. VAVRO ŠROBÁR (V.S. ) byl československý politik. Slovák. Který působil na univerzitě PALACKÉHO v OLOMOUCI. V.S. – VAVRO ŠROBÁR se narodil dne 9. srpna. Také AUGUST. A narodil se ve stejný jako moji dva bývalí nevlastní bratři. Přesně. On ale v roce 1867. 9. srpen je i den shození atomové bomby na NAGASAKI a obráceně je to 6. srpen, a to byla shozena atomová bomba na HIROŠIMU. Jeho rok narození je i rok 1987. Rok, kdy jsem byl zvolen předsedou ÚV SSM. Rok 1867 je i rok 1891 a to se narodil děda KAREL GEBLT. 9. srpen plus DVA je 11. srpen. A to se narodil další Ukrajinec v příběhu VASIL BILAK. Původně se jmenoval VASIL GYULA. Ano jako otec manželky STEFAN-IŠTVÁN. ŠALROT. GYULA II. z TRANSYLVÁNIE-SEDMIHRADSKA. ŠROBÁR se narodil v obci LISKOVÁ. To může být i LIŠKOVÁ. Jako paní od LIŠKA. Anglicky FOX – F.X. – EL CHE. A to asi již vidíte, že je i v češtině EL SK. EL X. EL CHE. Zemřel dne 6. prosince 1950. V den svátku svatého MIKULÁŠE. NIKOLAJE-NIKOLY, jako je můj syn. 6. prosinec je i 6. leden. A to je den TŘÍ KRÁLŮ. Je to plus DVA i 8. leden, kdy se přesně DVA roky před jeho úmrtím brali moje rodiče. Je to i minus DVA 4. leden. Kdy se narodila moje matka. A finále? 6. prosinec plus DVA je 8. prosinec. 08.12. A to se narodila moje manželka a americkým způsobem psaní dat je to i 12.08. A to se narodil můj otec. Křtěný METER tužkou v matrice přepsaný na VASIL. VAVRO ŠROBÁR zemřel v OLOMOUC. Tam co sídlí univerzita PALACKÝ. Ale je pochován na hřbitově jménem ONDŘEJSKÝ v BRATISLAVA. Tedy O.B. OPERACE BENJAMIN. Anebo kostel svatého ONDŘEJE a svatého BARTOLOMĚJE v ŘÍMĚ. Ze 7. století. Nedávno vzpomínaný. Slovensky je to cintorín ONDREJSKÝ BRATISLAVA. O.B. také. Je tam všechno. Generál PALEČEK a OPERACE BENJAMIN. K tomu je třeba napsat, že anglicky je ŠROUB také BOLT. BRNO LITOMĚRICE. Nebo OPERACE BENJAMIN LITOMĚŘICE. Vy si samozřejmě vzpomínáte také na to, že insignie z Univerzity v Olomouci jsou od 19. století na univerzitě v INNSBRUCK. To je to rakouské město, kde získal po emigraci profesuru MLYNÁŘ. Původně MILLER. Chartista a před tím také tajemník ÚV KSČ. Spolužák M.G. Michaila Gorbačova z moskevské univerzity. Jehož manželka RITA KLÍMA – L.T. a K.L.M. bydlela v bytě naproti mojí matky v pplk. SOCHORA 34. Těsně pod kinem OKO. V rohovém domě. A také víte, že u INNSBRUCK je LANDECK. To je to místo, kde seskočil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A také po přečtení toho, co jsem napsal vidíte, že není pravda to, co píšou historici, že tam byl vysazen omylem. A proč ještě ne? LANDÁK přezdívali kolegové herci chartistovi LANDOVSKÝ. Který se narodil v HAVLÍČKŮV BROD – H.B. A působil v KRUŠNOHORSKÉM – K.H. – divadle ve městě TEPLICE. Který žil v také v emigraci v RAKOUSKU. Ve Vídni. Jako další z chartista KOHOUT. Ano jako moje babička HAHN-HON-HAN. Proto můžete vidět na mém rodném listě v předcházejícím příběhu, jak je tam zapsaná jako HAHN. A jako letiště HAHN ve FRANKFURT nad MOHANEM. Kde žil v emigraci můj bratranec KAREL GEBLT III. Město, kde sídlil velitel americké okupační zóny generál EISENHOVER po konci Druhé světové války. Město, které se stalo součástí státu HESSE dne 19. září 1945. A já jsem se 19. září 1952. sedm let na to narodil. Město, kam psal dopis PALACKÝ. Kde žil i krátce při své emigraci mladší bratranec PETR GEBLT. Ten se narodil 06.11. a ten starší Karel11.11. To je dohromady 17.11. 17. LISTOPAD. Žádné náhody.

Anglicky je šroub také SCREW – německé WASSIL. A tak je to i u SRUBAR – BASILLY. nebo španělské BASILIO. I u ŠUBERT a tam je to také BASIL a T. THE BASIL. A ŠOBER je to také tak. BASIL. Všechna tato jména v našem překladu začínají písmenem Š. Jak je výše uvedeno, tak je to v ruštině a ukrajinštině a azbuce vůbec TROJZUBEC. Azbuka-cyrilice má i písmeno ŠČ. To je ten samý TROJZUBEC jako Š. Ale s cancourem vpravo dole na rohu. Souvislost a spojitost TROJZUBCŮ a Ukrajiny potvrzovalo jméno velitele skupiny ARAP kapitán NIŠČIMENKO. NIŠČI nebo NIŠČETA je ta největší bída a chudoba. I materiální i duchovní. Tento stav se objevuje v mnoha klasických dílech literatury. To samozřejmě není předmětem mého zkoumání. Protože já dokazuji průběh vojenské operace a způsob dorozumívání. A to již víte, že je FORMA a ne OBSAH. Druhá slabika je MEN, a to jsou anglicky MUŽI a třetí slabika je KO. To je koncovka ukrajinských mužských jmen. Aby to bylo komplet tak musím uvést, že kapitán NIŠČIMENKO byl křestním jménem ADAM. ADAM je jasné PRVNÍ MUŽ. Druhé jméno bylo česky JEVSEJ. Ale rusky je to EVSEI. Vidíte? Dvě souhlásky V.S. Ty nás zajímají. A to je i U.S. i S.U. ale i Vojenské Stavby a Vnitřní Stráž. I Silniční Vojsko. Tam všude jsme můj otec a u Vojenských Staveb i já působili. Krycí jméno NIŠČIMENKO bylo LEONID BĚLAVSKY. A LEONID se prvním mužem stal. Byl to BREŽNĚV, také Ukrajinec, alespoň podle výslovnosti. Namísto G vyslovoval H. Jak už víte z předcházejícího příběhu BREZ – BAZIL-VASIL a HNĚV. To je anglické WRATH – MOHORITA. Před ním tam CHRUŠČOV. A to je Š a Č v ruštině jedno písmeno ŠČ. Jako u NIŠČIMENKO. Jeho příjmení v ruštině začíná písmene X. To je ruské CH. V ruštině je jeho příjmení úspornější o DVĚ písmena oproti češtině. A období jeho vlády se nazývá v ruštině OTEPLENÍ. A vy víte, že to se označuje MODROU barvou. Narodil se podle starého kalendáře dne 3. dubna. A to je i 6. dubna. A to se narodil můj děda KAREL GEBELT I. Š a jedno ze dvou hebrejských S je i TROJZUBEC i v hebrejštině. To druhé S v hebrejštině je kroužek – kulatější latinské a v azbuce O. KOULE-GULA-GYULA. NIŠČIMENKO byl z města v ukrajinské HALIČI-GALICIA. A to se jmenovalo stejně jako LEONID. LEV. Byl to LVOV. Německy LEMBERG. L.M.B. a EL CHE. Základní klíč OPERACE BENJAMIN/BARTHOLOMĚJ. V té HALIČI, kde byl zajat JAROSLAV HAŠEK. A teď si vzpomínáte, že matka M.G. byla Ukrajinka. a jmenovala se HOPKALO v ukrajinštině. GOPKALO v ruštině. H.P. a EL CHE.

Asi znáte muzikál, který se zabývá NIŠČETA. Jmenuje se česky BÍDNÍCI. V originále MISERABLES. Jako MISERA-MIZERA z MERKURIA. Otec mojí přítelkyně V.M. A kteří žili v domě s armádním generálem MARTIN DZÚR v ulici KOULOVA. Tam co jsem potkal ERNESTO CHE GUEVARA. A jako můj kolega na vojně ze Slovenska, myslím z TRENČÍNA, příjmením MASÁR jménem MILAN. A k tomu druhá polovina slova MISERABLES – BLES, a to je BASIL. Muzikál vznikl na motivy knihy VICTOR HUGO. A to vy víte, že je HUGO i HUSÁK GUSTAV ale i HAAG. Město v NIZOZEMÍ, které obsazoval se svými parašutisty nacistický generál STUDENT. Dne 10. května 1940. Den kdy v roce 1945 (což je také rok 1940 s naší 0 a 2 a 5 jedno jest) zahynul v HRÁDEČKU u PRAHY první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Podle protokolu to bylo výbuchem miny v nacisty nastraženém minovém poli. STUDENT měl křestní jména KURT a ARTHUR a BENNY. A narodil se ve stejný den jako můj otec a moje manželka. 12. května. Což vy už dobře víte je i 12. srpna. 12.08. i 08.12. Že to je všechno pravda potvrzuje to, že první z mnoha filmů na téma BÍDNÍCI byl natočen, ještě jako němý film v USA. Bylo to v roce 1909. V roce, kdy se BOHUMIL FLORIÁN narodil. Kdy se na náměstí Míru u svaté LUDMILY ženil EDWARD/EDUARD BENEŠ s HANOU/ANNOU. Kdy byl založen TEL AVIV. L.T. a V.V. VASIL VASILIČ. V roce, který je i 19.09. Datum mého narození i svátek ZITA. Matka OTTO a manželka KAREL. V roce, kdy se narodil plukovník TOM PARKER, manažer ELWIS PRESLEY. ELWIS -LEWIS a WASIL. LEWIS proto, že to je ostrov u SKOTSKA, LEWIS and HARRIS – a to je JINDŘICH. TOM PARKER byl původem HOLANĎAN. Můžeme říct BLUDNÝ HOLANĎAN (H.B.). Žil totiž v USA neměl americké občanství, a tak ani neměl pas. Jmenoval se Andreas CORNELIS van KUIJK. Ano je tam i ROH. Proč PARKER? Byl kolotočář. A u nás v PARKU zvaním lidově FUČÍKÁRNA měli kolotočáři svoje sídlo. Byl jsem tam často. A také přece proto že PÁRKY jsou DVA. PÁREK je od slova PÁR. DVOJKA. Když se podíváte na rodná data u ELWIS PRESLEY uvidíte, že to tak prostě je. Zkuste si to podle klíče tady mnohokrát opakovaného rozšifrovat sami. Snad jenom drobná poznámka, že v hotelu BELVEDER, kde pracovala také v osmdesátých letech moje matka byl MEMPHIS bar. Přímo naproti ulici Fr. KŘÍŽKA a naproti dvěma rohovým domům BAŤA. Kousek nad STROSSMAYEROVÝM náměstím. Na třídě OBRÁNCŮ MÍRU. Ano MÍRU. MEMPHIS BAR (M.B.) jsem i v mládí párkrát navštívil.

Ještě, než přejdu k dalšímu pokračování příběhu musím udělat malou odbočku. Významnou v komunikaci vojáků. Upozorňuji tentokrát předem, že v mém příběhu ani v příběhu organizovaném vojáky nejde o OBSAH ale o FORMU. Určitě víte, co znamená UPA. Ukrajinská povstalecká armáda. Velmi nechvalně proslulá svojí činností na Ukrajině a polských územích v letech Druhé světové války. I po Druhé světové válce na Slovensku. Její hlava byl STEPAN BANDERA (S.B. stejné iniciály jako přítel mého otce STEPAN BUNZAK). Ukrajinský nacionalista zavražděný v MNICHOV BAVORSKO-M.B. Kde žil také v emigraci MILOŠ HAVEL. Strýc I. a V. HAVLŮ.BANDERA je španělsky české VLAJKA. Ve skupině v BANDĚ ukazuje směr. BANDERA-VLAJKA ukazuje směr. Proto je vždy v čele. Padne vlajka je konec. Vlajka vlaje vítězí se. Tak to bylo, když si vlajku vojáci jako dorozumívací prostředek, signál, kdysi pradávno a pradávno vymysleli. VLAJKA je také VASILIJ. Tedy ten, kdo ukazuje směr. Ne tím že by byl nějakým duchovním vůdcem. Ale jako značka. Která se pohybuje po mapě dějin a všichni ostatní ji sledují a následují. PROTOŽE JE V PRAVÝ ČAS NA PRAVÉM MÍSTĚ. A PROTOŽE JE TAK VYCHOVÁNA ŽE SE CHOVÁ V PRAVÝ ČAS PŘESNĚ TAK JAK SE CHOVAT MÁ. PROTO MÁ TOTO URČENÍ A ÚLOHU V CELÉ VOJENSKÉ OPERACI. V MÉM PŘÍPADĚ V OPERACI BENJAMIN/BARTOLOMĚJ.

Aby to byla pravda, tak se můj otec podílel na operacích československé armády proti Banderovcům na Slovensku. Sloužil tehdy posádkou ve FRÝDEK MÍSTEK. A to je F.M. Jako František Moravec. Vy asi víte, že tamější kasárna byla jedinou posádkou v Československu, která se bránila dne 15. března 1939. A v blízkosti tohoto města operovaly skupiny WOLFRAM a otcův ARAP. Kapitánů ADAM NIŠČIMENKO-LEONID BĚLAVSKY z LEMBERG – LVOV a JOSEF OTISK z BRNA.

A proč je i toto pravda. Vzpomínáte si na příběh popsaný v příběhu, tady na začátku mého webu? O SURGEON and US ARMY GENERAL? FIRST CHIEF SIGNAL OFFICER JUST PRIOR TO THE AMERICAN CIVIL WAR. THE INVENTOR OF WIG-WAG SIGNALING (OR AERIAL TELEGRAPHY) AND ALSO FATHER OF THE U.S. WEATHER BUREAU. Jmenoval se ALBERT JAMES MYER. A narodil se dne 20. září 1828 a zemřel dne 24. srpna 1880. Narodil se v NEWBURGH a zemřel v BUFFALO. 12.03. 1867 president USA ANDREW JOHNSON (stejné příjmení jako později prezident L.B. JOHNSON – ano L.B. a narodil se ve stejný den jako můj otec a moje manželka. Přesněji on 27.08. Ale to vy už víte, že je i 12.08. a i 08.12.) nominoval MYER do hodnosti “ BREVET BRIGADIER GENERAL“. S datem povýšení dne 13. března 1865. Povýšení schválil SENÁT USA dne 14. února 1868. Konečné rozhodnutí o povýšení obdržel MAYR dne 16. června 1880. Narodil se ve stejný den jako otcův bratr PETR MOHORITA. Zemřel v den, kdy se narodil můj otec. Podle Moravce – 24. srpen děleno DVĚMA je 12.08. A také to je 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. Povýšení schválil SENÁT USA dne 14. února. A to je podle Moravce děleno DVĚMA i 7. února. A to se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA. Rozhodnutí obdržel 16. června. A to je, jak víte i 16. září. Svátek svaté Ludmily a je to také 19. září. Datum mého narození. A svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL z VÍDNĚ. 16. září minus DVA je 14. září. A to zemřel T.M. TOMÁŠ MASARYK. A narodil se na VINOHRADECH v PRAZE DVOJKA JAN MASARYK. A když je to 16. září tak je to také 16. duben. Datum, kdy seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. 16. června je také minus DVA 14. června. A to je datum založení US ARMY v roce 1775. A je to svátek VASIL. A datum narození ERNESTO CHE GUEVARA. Ukrajinsky vysloveno HEVARA. HAVEL. A finále? BYL ALBERT jako ALBERTOV a ADALBERT – VOJTĚCH. A byl JAMES. Jako JAKOV, YAKOV, SANTIAGO, IAGO, DIEGO, JAKUB – KUBA, JACQUELINE LEE KENNEDY, JAKOVLEV. A samozřejmě naše MYER. Narodil se v N.B. Němcová Božena. Nebo azbuko latinka kombinace V.H. a B.H. VÁCLAV HAVEL a HAVLÍČKŮV BROD. A zemřel v BUFFALO. To je SKOT, CATTLE, TUR atd. Byl i šéfem WEATHER BUREAU. TO JE ZÁKLADNÍ KLÍČ OPERACE. MOHORITA B.L. – L.M.B. A byl příjmením MYER. WEATHER je anagram MOHORITA a BUREU je BULL. BÝK – SKOT, TUR, CATTLE.

V okrese TRUTNOV, kde je HRÁDEČEK, pramení kromě LABE také řeka UPA. Česky přesně ÚPA, německy AUPA. A řeka stejného jména je i v RUSKU. Ta česká pramení na BÍLÉ LOUCE, nedaleko STUDNIČNÍ hora. Že to souvisí s mým příběhem dokazuje to, že otcův velitel byl Ukrajinec krycím jménem BĚLAVSKÝ, a Dukelských hrdinů ulice u Strossmayerova náměstí a naší ulice pplk. SOCHORA byla původně BĚLSKÉHO a dopis který psal MORAVEC NOSKOVI byl psán z adresy domu VOJTĚCH BĚLÁK – František Šimáček. Kde byla redakce SVĚTOZOR. A také to že na ÚV SSM pracoval ve vedoucí funkci u tajemníka BRUNNER kolega ROMAN STUDNIČNÝ. Pramení ve výšce 1432 metrů. A je nejvýše položeným pramenící řekou v Česku. A to vy již víte, že bylo 14 – DVOJKA nebo číslo popisné 74 v HORNÍPOČAPLY. A 32–1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. A také rok 1770 zahájení výroby VICENS – VINCENTEM je to v češtině „CHOCOLATE DE PIEDRA“ a 1775 zahájení výroby TURÓN. V Agramonte v Katalánsku. Španělsko. Ta výška je i 1234. Tedy i moje rodné číslo 123 a I.V. k tomu. VÁCLAV a IVAN. A VASIL a IVAN a ION a VASILE.

A nakonec jen krátký úryvek z WIKIPEDIA. „V HAVLOVICÍCH přijímá ÚPA zprava MARŠOVKU, míjí místo někdejšího Regnerova mlýna, kde se narodil Josef Regner, postava pátera HAVLOVICKÉHO v JIRÁSKOVĚ román U NÁS. Do těchto míst zasadil svou postavu HAVLOVICKÉHO VODNÍKA z DEVATERA POHÁDEK KAREL ČAPEK. “ A vy samozřejmě již víte, JIRÁSKOVO náměstí ukončuje RESSLOVU ulici na dohled od domu HAVLŮ, na DVOJCE a naproti přes řeku VLTAVA k domu, kde žil za svého pražského pobytu ALBERT EINSTEIN. MARŠ je pochod nebo MARŠKA slovo které je často používáno v románu Jaroslava HAŠKA o ŠVEJK-SCHWEIG. Nebo je to MARS Bůh VÁLKY. MARS je WASIL a VÁLKA je VASIL. A název románu U NÁS je třeba mojí angličtinou také otrockým překladem AT US. Nebo AT OUR plus místo – chybně napsáno dohromady ATOUR. NORSKY PÅ OSS. Co byla OSS není asi třeba připomínat. A s naším českým PA je to POZDRAV OD OSS. Řeka pokračuje dál k RATIBOŘICE. BABIČČINU údolí – MEZIHOŘÍ. B.N. – v naší kombinaci i B.H. VÁCLAV HAVEL. BOŽENA NĚMCOVÁ. Která napsala román BABIČKA v JEČNÉ ULICI. Kousek od MEZIBRANSKÁ a ŽITNÁ. Kde byli smrtelně zraněni JAN OPLETAL a VÁCLAV SEDLÁČEK. Také na DVOJCE. Kousek od Karlova náměstí a ulice Resslova. A V.Z. – VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNY.

Co je více než zřejmé z toho, co se odehrávalo tehdy na Ukrajině? Otec BANDERY, a i otec jeho manželky byly Řecko katoličtí kněží. Podíváme li se do záznamů mého otce tak vidíme, že je prováděli rovněž Řecko katoličtí kněží. Včetně úprav a „chyb“. Oni měli pravděpodobně matriky ve svém držení. Pod PALCEM, jak se říká. A tak je nejvíce pravděpodobné spojení vojáků z Rakousko Uherské DVOJKY ve své době právě s nimi. Tam se organizoval základ dalších informačních kanálů do budoucna. Blízkého i dalekého budoucna. To je můj odhad toho, jak to probíhalo. Nevím to jistě. Jinou cestu si ale nedovedu představit. Než spojení ARMÁDA – CÍRKEV. Zkusím na to časem najít odpověď.

Spojitost a souvislost ukazuje román z roku 1928. 12 křesel. (12 ŽIDLÍ – 12 ŽID LEE) Hlavní hrdina OSTAP BENDER (O.B.). ILF a PETROV. DVA spoluautoři. Oba z ukrajinské Oděsy. Zemřeli jeden před Druhou světovou válkou a druhý padnul ve válce. Jako válečný zpravodaj zahynul v troskách vojenského letadla. Oba před válkou (1935) projeli USA. PETROV měl bratra Valentina. Ten napsal román NA OBZORU PLACHTA BÍLÁ. Trilogii VLNY ČERNÉHO MOŘE a SYN PLUKU. Byl také autorem díla KOUZELNÝ OBERONŮV ROH. A v roce 1925 povídku RODION ŽUKOV. Ale o tom tady již byla dříve také řeč. Podrobně.

Otec u výslechu dne 5. března 1940 (což je i 5. října, jak vy už víte a je to den kdy se narodil VÁCLAV HAVEL a je to DVA dny před datem 7. října, kdy v roce 1944 otec seskočil ve skupině ARAP) uvádí, že se sešli u hokynáře ŠUBRTA. RUČAN a BUNZÁK a můj otec a DVA ŠUBRTOVÉ. Tam něco vypili, něco nakoupili, zaplatili 5 PENGÖ a odešli směrem ke státní hranici. Kterou přešli dne 10.23. 1939. Samozřejmě, že ta tři jména ŠUBRT v příběhu mého otce a jeho přátel musela vojenské zpravodajce zaujmout. A je vysoce pravděpodobné že přinášeli všichni dohromady spoustu informací. Ty, které jsou na první pohled viditelné jsem popsal nahoře. Jde o jména a jejich historickou souvislost a souvislost se jmény sovětských představitelů. Neznám ale jejich další údaje. Ty, které jsou zapsány ve výsleších tak jak je tomu u mého otce. Pokusím se je získat. Věřím nebo lépe řečeno myslím, že kromě upozornění na jméno SCHUBERT vyslance Německa v BERN, který organizoval olovem zaplombovaný vagón LENINA na cestě z Německa do Ruska – Petrohradu-Leningradu v té době, mohli přinášet třeba i informaci o začátku napadení SSSR. To je čistá spekulace, ke které mě ale vede to, co tady všechno píšu. To o OPERACI BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. O které informovali. A svědčí o tom to, co se od té doby do toho konce roku 1991 odehrálo.

Než se pustím do popisu jednotlivých historických postav s příjmeními složenými ze souhlásek v naší variantě V.S.L. tedy VASIL – B.S.R. Tedy SRB a SBR. Příjmení ŠUBART-ŠUBRT-ŠUBERT – ŠOBER – ŠRUBAŘ v němčině začínají na SCH. České Š je tedy o DVĚ písmena kratší než německé SCH. Které se přepisuje i do dalších jazyků. A také tak je to v azbuce. Tam je také SCH zkráceno o DVĚ písmena. A je tak na začátku jména ruské Š – TROJZUBEC. Výše je ukázán. ŠUBERT je i ŠUMPERK a BEROUN a LITOMĚŘICE. Důležité je i to, že slovo ŠUBART může označovat něco nebo někoho kdo vlastní nebo nosí ŠUBA. ŠUBA a ŠUBART je člověk co jí má na sobě. Náhoda by to byla, kdyby ŠUBA-KOŽICH nebyla KŮŽE se srstí. KŮŽE hebrejské OR. A také KOZINA. Ale hlavně asi nejslavnější kožišník v dějinách – maršál ŽUKOV GEORGE KONSTANTIN. Příjmení ŠUBRT má pravděpodobně základ ve slově SCHOBER. To je buď STOH nebo KUPKA nebo STODOLA nebo HROMADA SENA. A vy už jistě vzpomínáte na to, jak jsem začal pracovat na MV SSM Praha v SENOVÁŽNÉ ulici v roce 1971 a pak jsem se tam krátce vrátil po škole v Moskvě. A pak jsem po působení na DVOJCE a vojně v LITOMĚŘICE a studiu na VŠP VELESLAVÍN – VOKOVICE pracoval vedle SENOVÁŽNÉ ulice na náměstí s historickým názvem SENOVÁŽNÉ. V době mého působení tam se jmenovalo M.G. MAXIM GORKIJ. Tam jsem byl až do konce roku 1989. Samé SCHOBER. Aby to bylo ještě zajímavější tak je S.B.R. i SOBER. STŘÍZLIVÝ. V tomto případě to znamenalo POHLED NA SVĚT.

A nyní k jednotlivým ŠUBRTŮM a ŠOBERŮM a ŠRUBAŘŮM a SRBŮM. Jak provázeli životem mého otce a jeho OTISK tedy mě. Začít musím ale s těmi kteří v historii sloužili jako základ pro budoucí dorozumívání.

Tím prvním byl vrstevník Americké revoluce jménem ŠUBART česky a německy SCHUBART. A tak i vrstevník tří německých géniů – SCHILLER, GOETHE, LESSING. Patřil k představitelům STURM und DRANG. Hnutí, které převzalo název z díla přítele GOETHE. Jmenoval se KLINGER a byl to pruský důstojník, který udělal významnou kariéru v ruské carské armádě a dosáhl hodnosti generálporučík. SCHUBART – ŠUBART byl CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL. Narodil se dne 24. března 1739 v OBERSONTIME. Také můžeme zapsat jako OB EL SON TIME-TŮMA nebo jenom T.M. TOMÁŠ MASARYK. OPERACE BENJAMIN SYN ČASU, nebo T.M. 1739 je i 1931. Rok narození JELCIN a GORBAČOV a plukovník HENDRYCH a sestra mojí matky ALENA/ALICE. Je to i rok narození AUGUSTÝN HUSÁK 1913. A je to číslo popisné našeho domu v PPLK.ANTONÍNA SOCHORA 1391/4. Je to i rok 1973. Rok mého nástupu na DVOJKU. Na náměstí MÍRU. PALACE VALDEK. Rok mého návratu z návštěvy spolužáků ALDO v BRESCIA a VITTORIO v COMO v LOMBARDY, ITALY. 24. březen je i 24. říjen. Minus DVA je to den, kdy se sešlo PĚT kamarádů u hokynáře ŠUBRTA. Ve VOLOVÉ. Před cestou na Maďarskou a SSSR hranici. Zemřel dne 10. října 1791. To je i děleno DVĚMA 5. října. Datum kdy se narodil VÁCLAV HAVEL. 1917 byl rok Ruských revolucí. Byly DVĚ. Buržoazně demokratická a vzápětí za ní Socialistická bolševická. Je to i rok 1971. Rok, kdy jsem se vyučil v oboru AUTOMECHANIK-AUTOMONTÉR u V.S. A nastoupil do aparátu SSM v SENOVÁŽNÉ ulici v budově MV SSM. V ROHOVÉM domě. ROH SENOVÁŽNÁ ulice a SENOVÁŽNÉ náměstí. Tehdy náměstí M.G.

SCHUBART vyrůstal nejprve v AALENU. To je jméno města. ALENA byla sestra mojí matky a ALICIA/ALENA byla moje argentinská přítelkyně v MOSKVĚ. LOMBARDELLI příjmením. ALENE je norské SÁM. ALONE. Španělsky je to SOLO. A RUSKY JE TO ODIN. Ano jako THOR ODIN. VIKING. A JAKO UKRAJINSKÁ KNIHA “ I ODIN V POLE VOIN.“ Česky přeložená pod názvem VELKÁ HRA. SCHUBART žil v letech 1763 až 1769 v GEISLINGEN an der STEIGE. V roce 1769 byl jmenován varhaníkem a hudebním ředitelem dvora WÜRTTEMBERG v LUDVIGSBURG. Byl ostrým kritikem aristokracie a duchovenstva. Po čtyřech létech ho vévoda CARL EUGEN (CE) nechal vyhostit ze země. Odešel do AUGSBURG, kde začal v roce 1774 vydávat časopis DEUTSCHE CHRONIK. První vydání bylo dne 31. března 1774. Útočil v něm na JEZUITY. V roce 1775 po zákazu časopisu odešel do ULM. V ROCE ZALOŽENÍ US ARMY 1775 ODEŠEL DO ULM. TO VÍTE ŽE JE TAKÉ S LATINSKÝM U JE I V TAKÉ V.L.M. – B.L.M. ZÁKLADNÍ KLÍČ OPERACE BENJAMIN. Odsoudil zapojení württemberských vojáků do války za nezávislost v AMERICE na straně ANGLIE. Posmíval se vévodovi CARL EUGEN a jeho milence FRANZISCA von HOHENHEIM. Byl za pomoci provokatéra vylákán na území WÜRTTEMBERG a byl ve městě BLAUBEUREN zatčen. Jeho zatčení si připomíná OPATSTVÍ BLAUBEUREN – O.B. malým muzeem literatury nazvaném SCHUBARTSTUBE. Byl uvězněn v pevnosti ASPERG. Celkem deset let vězněn. Zpočátku nesměl ani číst a psát. Propuštěn byl až v roce 1787. Po zásahu PRUSKA. Byl poté jmenován hudebním a divadelním ředitelem v HERZOGSHOF ve STUTTGART (H.S.). Tam také pokračoval ve vydávání svého časopisu pod různými názvy. Jeho smrt v roce 1791 je spojena s legendou, že byl pohřben za živa. Tyto zvěsti rozšiřoval a shromažďoval v roce 1849 DAVID FRIEDRICH STRAUSS. To byl první životopisec SCHUBARTA. A vy už víte, že z jedné strany domku číslo popisné 74 v H.P. HORNÍ POČAPLY mého dědy KAREL GEBLT a babičky MARIE byl domek ŠTROSE a z druhé strany ŠUBRTA. SCHUBART byl pochován na hřbitově HOPPENLAU ve STUTTGART. A vy víte, že matka M.G. Ukrajinka se jmenovala rodným jménem HOPKALA Marie PANTĚLEJEVNA. IOSIF PANTĚLEJEVIČ je u výslechu mým otcem ze mě zcela neznámého důvodu vzpomínaný přítel, který se s ním přišel rozloučit k hokynáři ŠUBRTOVI ve VOLOVÉ.

A samozřejmě víte, že STUTTGART ve WÜRTEMBERG je sídlem firmy MERCEDES BENZ (M.B.). To už tu také bylo několikrát a podrobně. Kromě toho, se objevuje příjmení GOEBLAT v seznamu židovských jmen pocházejících z oblasti BADEN WÜRTEMBERG (B.M.).

SCHUBART se nikdy netajil svým obecně negativním postojem k despotickým tmářským akcím, a tak se stal vzorem pro mladší básníky jako FRIEDRICH SCHILLER a FRIEDRICH HÖLDERLIN (P.H.). Vy, kteří čtete si vzpomenete na pasáž v mém příběhu o SCHILLEROVI. Tady na webu. Tam se píše o jeho hře DIE RÄUBER. LOUPEŽNÍCI. Odehrává se v ČESKÝCH lesích a základním motivem je spor DVOU bratrů o dívku. Právě námět této SCHILLEROVI hry byl převzat z povídky SCHUBARTA pod názvem K dějinám lidského srdce z roku 1775. Další SCHUBERT, a to FRANZ rakouský hudební skladatel, který přijde na řadu za chvíli zhudebnil báseň SCHUBARTA DIE FORELLE op.32. PSTRUH. Báseň líčí scénu odehrávající se u POTOKA – německy STROM, norsky také s přepůleným O. A anglicky STREAM skoro jako STORM a STURM a české STROM. A rusky RUČEJ. Ano jako RUČAN otcův kolega z útěku do SSSR. Melodii písně využil SCHUBERT jako téma ve variační větě svého Klavírního kvintetu A dur Pstruh, op. 114. Kvintet je 5 nástrojů.

Ve druhé polovině osmdesátých let byl můj syn NIKOLA na škole v přírodě. Bylo to v Beskydech. Tam v tom ubytovacím zařízení, kde byli ubytováni se překvapivě objevil KAREL KARAS. To byl spolubojovník mého otce. Utekl spolu se svým bratrem JOSEFEM z pracovního nasazení v RAKOUSKU. První místní občané, kteří se stali součástí zpravodajské skupiny ARAP. Velký přítel mého otce. Kterého jsme jezdili navštěvovat do jeho domu ve STARÉ HAMRY (S.H.). Později po zatopení STARÝCH HAMER do jeho nově postaveného domku na samotě v lesích nad nimi. Okres FRÝDEK MÍSTEK. On čas od času přijížděl i k nám do Prahy. Jeho manželka se jmenovala jako moje matka. Byla také LUDMILA. Ten přišel do ubytovny a požádal, zda může vzít mého syna NIKOLU na krátký výlet. Učitelé souhlasili. A tak se NIKOLA vydal s KARLOVOU CAREVNOU, jak se říkalo starému typu VOLGA, který KAREL vlastnil do hor. A tam u POTOKA chytali PSTRUHY. Jak se dozvěděl, že tam NIKOLA bude nevím. Neměli telefon. Jediná možnost, která přichází do úvahy je to, že mu to nějakým způsobem sdělil můj otec. Který mohl o cestě NIKOLY na školu v přírodě do BESKYD vědět. Ode mě. Aby to bylo vše jasné a zřetelné, tak musím uvést, že KAREL KARAS udržoval stále styky s ADAM EVSEJ NIŠČIMENKO-BĚLAVSKÝ LEONID, který žil ve LVOV – LEMBERG. Jezdil tam k němu na návštěvy. Právě tou svojí CAREVNOU. Otec tam nejezdil. Můj otec plukovník měl narozdíl od HOLANĎANA plukovníka TOM PARKER manažera ELWIS cestovní pas. Ale nikdy nebyl s tímto pasem mimo území prvorepublikového Československa. Pohyboval se jenom v hranicích REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. To znamená že s tímto pasem jezdil pouze do Ukrajinské SSR, a to pouze do VOLOVÉ.

V Německu mají i památníky připomínajícího SCHUBARTA. V AALENU stojí před nádražím památník SCHUBART s pohnutou historií. První vytvořil v roce 1891 württemberský dvorní sochař CURFESS ERNST. ERNST a CE – CHE. V roce, kdy se narodil děda KAREL GEBELT. Socha byla v průběhu Druhé světové války roztavena. A v roce 1950 byl pověřen umělec HUGO BUCHNER aby vytvořil repliku původní sochy. A vy víte, že jeho iniciály jsou H.B. Ale asi nevíte, že rodina BUCHNER se přistěhovala k nám do domu v PPLK. SOCHORA někdy v sedmdesátých či osmdesátých letech.

Kaiser – Brauerei regionální pivovar z GEISLINGEN an der STEIGE pojmenovalo po SCHUBARTOVI pivo. SCHUBART-DUNKEL. TMAVÉ v překladu. Česky říkáme ČERNÉ. ČERNÝ SCHUBART se dá tak také říct. Město se nachází ve SWABIAN ALB. Pramení zde řeka FILS – FASIL – VASIL. Nebo PILS. PLZEŇ. Je to přítok NECKAR. Ano jako Václav NECKÁR. A vy víte, že mně i otcovi neřekli jinak než VÁCLAV – VAŠEK. Hlavně například KAREL KARAS a všichni místní spolubojovníci skupiny ARAP v MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH – M.B.

Město se nachází v oblasti pěti údolí. Možná právě tak získalo své jméno. Můj neodborný překlad je RUKOJMÍ VRCHŮ. Prostě MEZIHOŘÍ. Co mě k tomu vede? To, že anagram slova GEISL je slovo GLEIS. KOLEJ a KOLEJOVÁ TRAŤ, a tak tedy i ŽELEZNICE.

Wikipedia nás ještě upozorní na dvě významné práce související se SCHUBARTEM. První je autora jménem HEINRICH (JINDŘICH) LILIENFEIN. Ten vydal v roce 1938 (rok před útěkem mého otce a jeho přátel) román o SCHUBARTOVI pod názvem IN FESSELN – FREI. Můj neodborný překlad V OTROCTVÍ SVOBODNÝ. FESSEL je OTROCTVÍ. A je to také VESSEL. LOĎ nebo VASSIL. PETR FESL byl můj spolužák v učení. Ze třídy. Hrál HOCKEY a emigroval a hrál za KARLSRUHE v NSR. Druhý FESL byl pracovník OV SSM v ulici PRESL. To byla PRAHA 5. Ten byl KAREL FESL.

Život tohoto spisovatele je nesmírně zajímavý. Ale to bych zase odbočoval od tématu. Jenom snad to, že jeho pozůstalost je uložena ve Výmarském archivu GOETHE a SCHILLER. Společném těchto DVOU mužů. A proč to píšu? Za prvé proto, že je to nejstarší a nejtradičnější literární archiv v Německu. A založila jej velkovévodkyně jménem SOFIE. Jako hlavní město BULHARSKA. I jako manželka FERDINANDA. S ním zastřelená GAVRILO PRINCIP v SARAJEVO. A za druhé, a nyní velký pozor! Tito DVA velikáni jezdili často do českých lázní. KARLOVY VARY a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEPLICE. V Karlových Varech mají oba sochy. LESSING třetí z německých géniů do lázní do ČECH asi nejezdil. Co jej ale řadí z hlediska OPERACE BENJAMIN po jejich boku, kromě toho, že byli všichni tři součástí STURM und DRANG? A naopak spojuje ty DVA s BRAUNSCHWEIG, kde LESSING žil a zemřel? A samozřejmě se vším tím, co BRAUN a SCHWEIG – BRAUNSCHWEIG představuje. LESSING bylo jméno které z úcty po spisovateli přijal německý židovský filozof, psycholog a novinář. THEODOR LESSING. Původně byl THEODOR LEWY. Hlásil se k sionismu a k pacifismu a byl odpůrcem nacistů. V březnu 1933 emigroval do Československa a usadil s v MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH v rodině českého sociálního demokrata. Tam byl v noci 30. března 1933 postřelen. A následující den 31. března zemřel. Atentát provedli henleinovci RUDOLF ZISCHKA (ŽIŽKA) a RUDOLF MAX ECKERT (Bioložka ECKERTOVÁ – ŠIMEK-GROSSMAN). A 30. března je i 15. března Moravcovou metodou. A to byl roce 1939 obsazen zbytek nacisty zbytek republiky Československa. Film o této události byl v roce 1973 v Československu zfilmován. Jmenuje se Výstřely v Mariánských Lázních. Byl natočen na motivy reportáží ROMAN CÍLEK. Název filmu je V.M.L. – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Byl zfilmován v roce 1973. Kdy jsem dvakrát navštívil ITÁLII. Poprvé na začátku roku LOMBARDII města BRESCIA a COMO. A podruhé na podzim TORINO – TURÍN. V té době jsem pracoval na MV SSM v SENOVÁŽNÉ ulici. V ROHOVÉM domě na rozhraní SENOVÁŽNÉ ulice a SENOVÁŽNÉHO náměstí. Se mnou tam také pracovala kolegyně příjmením CÍLEK. A v tom roce jsem odešel pracovat na DVOJKU. Na náměstí MÍRU. Ve filmu hrají ABRHÁM JOSEF a DÍTĚ ZDENĚK a ŠEVČÍK OTTO a ŠMÍDA BOHUMIL. Režie IVO TOMAN. Že vám ta jména něco říkají? No není divu.

V roce 1864 vydal ALBERT EMIL BRACHVOGEL čtyřsvazkový historický román SCHUBART UND SEINE ZEITGENOSSEN. Později vydávaný také pod názvem STURM und DRANG. CHRISTIAN SCHUBART a jeho současníci. Za prvé ALBERT a za druhé EMIL. Za třetí VOGEL – a to je VASIL a k tomu BRACH což je také HABASIL. Nebo anglické VOGEL, a to je BIRD – Tedy DR.B. Hebrejsky je VOGEL CIPOR. Můj spolužák v učení u V.S. se jmenoval CIPRO. A název knihy ukazuje i na to které ze svých třech křestních jmen spisovatel SCHUBART používal. Bylo CHRISTIAN SCHUBART. Iniciály C.S.

Finále? SCHU BART. SCHOE je anglické BOTA. Hebrejské NAAL. L.N. LOUNY, LÁNY a NIEDERLAND i LANDECK – PALUBA a L.N. BART je zdrobnělina BARTHOLOMAUS. Německy. MOHORITA BASIL. Nebo i B.L.M.

Na řadu přichází druhý SCHUBERT. Tentokrát je to FRANZ PETER SCHUBERT. Rakouský hudební skladatel. Ten se narodil dne 31. ledna 1797 v Himmelpfortgrund (H.P. a GRUND – ZÁKLAD). Zemřel dne 19. listopadu 1828 ve Vídni. 31. ledna je i 13. ledna. Den, kdy zahynuli ION MOTTA a VASILE MARINE v MOJADAHONDA u MADRID. V roce 1937. Je to i 31. prosinec, a tak i SILVESTR – VASSILY L.T. Je to i minus DVA 11.01. A to je i 1770 a 1775. Rok kdy se narodil je i rok 1977.Rok Charty 77. Zemřel dne 19. listopadu, a to je minus DVA i 17.11.17. listopad ale také 11.11. Datum konce První světové války a datum narození mého bratrance KAREL GEBLT III. v TEPLICE – SCHÖNAU. V roce 1948. 19. listopadu je i 16. listopadu, a to se narodil v roce 1957 můj další bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN. Praha a pak Louny. Místo narození SCHUBERT a místo jeho úmrtí je H.V. HAVEL VÁCLAV. Nebo naše známá kombinace latinka a azbuka. H.B. a B.N. Wikipedia hned do úvodu ukazuje souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Samozřejmě, že bez znalosti celých souvislostí. Píše: “ Mezi jeho významná díla patří píseň KRÁL DUCHŮ na GOETHŮV text. klavírní kvintet A dur (KVINTET PSTRUH), symfonie č.8 H moll (Nedokončená), VELKÁ symfonie č. 9 C dur, smyčcový KVINTET, tři poslední klavírní sonáty, opera FIERRABRAS, scénická hudby ke hře ROSAMUNDE a písňové cykly KRÁSNÁ MLYNÁŘKA a ZIMNÍ CESTA. „

KRÁL DUCHŮ od GOETHE je jasné. Kvintet PSTRUH je také jasné. Co opera FIERRABRAS. Samozřejmě, že vidíte, že to je FIERRA a BRAS. BASIL a spousta výkladů slova FIERRA. Od ohnivý po zamrzlý. A také španělské FERROVIA železnice. Podle mě půjde hlavně o tento význam. Spojený s ŽELEZEM. FERRUM. A proč je to zase pravda? Libreto opery napsal Jose KUPELWIESER. To je KÚPEL a WASIL. V němčině BAD BASIL. Přeloženo z angličtiny ŠPATNÝ VASIL. Nebo VASIL LÁZEŇSKÝ. A tím se můj otec po rozvodu s mojí matkou stal. Přiženil se do KARLOVÝCH VARŮ. Na PALACKÉHO náměstí. Po svatbě s ANNA BESARAB – ANNA MOHORITA. SCHUBERT napsal operu v roce 1823. A to je naše známé moje rodné číslo 123 a OTTO. Opera byla dokonce již uvedena na plakátech, ale premiéru měla až v roce 1897 v divadle v KARLSRUHE. To je i 1891 a to se narodil můj děda KARL – KAREL. Bylo to ve městě, kde hrál hokej můj spolužák ze třídy z učení PETR FESL a bylo to město se jménem KAREL jako byl pracovník OV SSM Praha 5 KAREL FESL. Je to i rok 1978 kdy jsem odešel studovat VŠP v Praze. a kdy se narodila moje dcera Kateřina. Námětem libreta se stal epos o FIERRABRAS jak byl podán v knize lásky Johann Gustav Gottlieb Büsching v originále BUCH der LIEBE – B.L. Napsané v roce 1809. To je i 18.09. A to je plus DVA i 20. 09. a to se narodil PETR MOHORITA ve VOLOVÉ. A je to minus DVA i 16.09. svátek LUDMILA a také je to 19.09. a to jsem se narodil já. A svátek má ZITA matka OTTO a manželka KAREL z také z VÍDNĚ. Dalším námětem byl drama EGINHARD a EMMA. V opeře vystupují Král KAREL VELIKÝ. To byl můj děda postavou. EMMA byla jeho dcera. EMIL byl můj otec na falešných dokumentech za Druhé světové války. A EMILIE byla matka tety AURÉLIE. A také jedna její sestra byla EMILIE prvním jménem a druhá sestra druhým jménem. A další hlavní postavou je ROLAND. Ten má svátek ve stejný den jako VASIL. 14. června. V opeře vystupují ještě BOLAND – BO LAND. Nebo OB LAND. Přistání Otmara Reidl O.B. v rakouském LANDECK. FLORINDA což je moje matka v prvním manželství FLORIÁN. MARAGOND což je M.G. BRUTAMONTE což je B.M. A OGIER což je ukrajinské OHIER – UHEL – UHL – UL. OGIER je FRANK. Jako sestra FLORIÁNA. Teta JENNY FRANK. Ještě je tam i hrad panovníka MAURŮ v AGRIMOREU. Premiéra předehry opery, pouze předehry se konala ve VÍDNI dne 6. ledna 1829. Tedy na TŘI KRÁLE. Minus DVA narození mojí matky. Plus DVA svatba mojí matky s mým otcem. A také je to 6. prosinec, a to je svátek svatý MIKULÁŠ-NIKOLAJ-MIKLÓS-NIKOLA. Plus, DVA je to 08.12. a to datum narození mojí manželky a americkým způsobem psaní dat je to 12.08. datum narození mého otce. To bylo v roce 1829. To je rok 1982 kdy jsem studia na VŠP Praha ukončil. Celá opera pak byla uvedena dne 9. února 1897 v KARLSRUHE. A to je minus DVA i 7. února. A to se narodila matka mojí manželky také VLASTA SVOBODA. A v roce 1891 se narodil můj děda KAREL VELIKÝ – postavou. Byl skutečně vysoký a jeho sestra MARIE GEBLT provdaná CEDRICH také.

Scénická hudba k hře ROSAMUNDE. Znáte ROSAMUNDE z dílny Jaroslava VEJVODY? Česky v originále ŠKODA LÁSKY? Kterou si zpívali v době Druhé světové války vojáci na všech frontách? Jak je dále spojena s OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ? Bylo to tu již dříve velmi podrobně popsáno. Proto jenom velmi stručně. Někdy v první polovině osmdesátých let se na mě obrátil ředitel OSA – Ochranného svazu autorského, s tím, že by rádi podpořili studentské aktivity. A že by mohli přispět finanční částkou na ceny nejlepších studentů v soutěži SMETANOVA LITOMYŠL. Jmenoval se OLDŘICH FLOSMAN. To je OF i OP tedy i O.R. Otmar Reidl. Samozřejmě, že to je i FLUSMAN. To je neslušná činnost, kterou jsou známí především sportovci z fotbalové 11. jedenáctky. Ty flušou imerverefurt. Pořád. Podívejte se na nějaký fotbalový zápas. Oldřich Flosman byl také HUDEBNÍ SKLADATEL – H.S. OLDŘICH FLOSMAN studoval u KARLA JANEČKA na pražské konzervatoři. JANEČKA se jmenoval příslušník skupiny ARAP. Vedle mého otce druhý voják z československé armády. Pak studoval u BOŘKOVCE. BEŘKOVICE jsou železniční stanice před HORNÍ POČAPLY na směru od PRAHY. Přesněji napsáno HORNÍ BEŘKOVICE – H.B. Pak působil v Armádním vojenském souboru Víta Nejedlého jako ředitel. A pak se, v roce 1972, v roce, kdy jsem se vrátil z Moskvy stal právě ředitelem OSA. A setrval tam až do roku 1989. Narodil se v PLZNI. Dne 5. dubna a roku 1925. 5 je i krát DVA 10. duben. A to je i 12. duben. A to je i 12. září. A to se narodil OTMAR REIDL – O.R. Rok je i rokem mého narození 1952 i rokem 1950, rokem narození mojí manželky v PLZNI. I rok narození mojí matky 1922 a i rok narození sestřenice ALENA/ALICE BARANNIKOV v roce 1955.

Právě při jednání v jeho sídle jsem se kromě toho, že jsem se seznámil s činností OSA jsem měl možnost získat úplnou a dokonalou informaci o ŠKODA LÁSKY – ROSAMUNDE. O tom, jak skladatel Jaroslav Vejvoda dostal po Druhé světové válce platby za vysílání této jeho skladby-hudby v rozhlasových stanicích po celém světě. Válka nestopla vlastnická práva autora. Pozdržela je kvůli rozdělení a oddělení světa. Byla to taková informace o tom, že přijdou restituce. Že se majetková práva budou vracet do stavu před „válkou“ studenou v tomto případě. A tak kromě SCHUBERT a scénická hudba ke hře ROSAMUNDE byla ROSAMUNDE a VEJVODA ve Druhé světové válce. Kromě toho musím připomenout, že ERNESTO CHE GUEVARA se narodil v provincii ROSARIO. A samozřejmě i připomenu prezidenta F.D.ROOSEVELT. A vy již víte, že já, když napíšu rukou F.D. tak určitě bude vypadat nějak tak jako F.O. A víte, že ROSE VELT je RŮŽOVÝ SAMET. SAMET je VELT i ve španělštině. A MUNDO je španělské svět. Aby to všechno byla pravda tak byl otec SCHUBERT THEODOR. Jako další USA prezident THEODOR ROOSEVELT.

Další důležitá díla zmíněná hned v úvodu povídání o SCHUBERT na WIKIPEDIA je písňový cyklus KRÁSNA MLYNÁŘKA. To samozřejmě mohli být všechny manželky, dcery, matky MÜLLER – MAYER – MEYER – MIZER – MACHAR v mém příběhu. Dalším dílem cyklus ZIMNÍ CESTA. To je hebrejské DERECH CHOREV. DR.CHE CHURAV. To byl. Měl těžké astma. ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL v ukrajinštině. ZIMNÍ CESTA je ve španělštině CAMINO de INVIERNO. Drobnou úpravou nebo chybou, když napíšeme CAMINO de INFIERNO z toho uděláme CESTA Z PEKLA. Nebo, že by jenom CESTA 2 PEKLO?

Jeho život, ač velmi krátký, zemřel v 31 letech, byl plný událostí. Samozřejmě hlavně skladatelské práce. Začal se učit hrát na housle a na klavír. Brzy překonal své učitele. Stal se žákem STANDKONVIT. Kolem roku 1813 ho opustil vrátil se k otci a začal studovat učitelský obor. A studoval u ANTONIO SALIERI. Vrstevníka a partnera WOLFGANG AMADEUS MOZART. V roce 182 byl přijat do GESSELSCHAFT der MUSIKFREUNDE jako účinkující člen. V březnu 1828 uspořádal svůj jediný koncert z vlastních skladeb. A OSM měsíců nato zemřel.

Jeho otec byl FRANZ THEODOR FLORIAN SCHUBERT. THEODOR byl výš a FLORIAN byl první manžel mojí matky. Příjmením. Matka byla MARIE ELIZABETH KATHARINA VIETZ. Což je i MEK VÍTĚZ. Správně pak MAC VICTOR. (Jako MAC FRIČ, jak si nechal říkat režisér filmu Tři vejce do skla MARTIN FRIČ) Byla i KATHARINA jako carevna RUSKÁ GREAT. Jako moje prababička ve VOLOVÉ a jako moje dcera jako JEKATĚRINBURG. Rodiče byli SLEZŠTÍ NĚMCI. ŠLONZÁCI jak se také říká. Jestli to je hanlivé tak se omlouvám. Jen jsem to tam někde na Moravě slyšel. SLEZSKO je i OPAVA. I SLEZSKÁ ulice, která vede od náměstí MÍRU vzhůru na VINOHRADY. Otec pocházel z vesničky NEUDORF nyní VYSOKÁ, část obce MALÁ MORAVA okres ŠUMPERK – SU. Studoval na jezuitském gymnáziu v BRNO. V roce 1778 odešel do Vídně kde žil jeho starší bratr KARL ALOIS. Vystudoval učitelský kurz v klášteře svaté ANNY ve VÍDNI. Poté vyučoval v LICHTENTAL. A vy si vzpomínáte, že moje babička byla ANNA BARAN. A že kardinál BERAN byl ředitelem ženského učitelského ústavu svaté ANNY v PRAZE. (1917-1928). Matka SCHUBERT byla dcerou SLEZSKÉHO KOVÁŘE – SCHMIDT-SMITH-ŠMÍD. Tehdy ZUCKMANTEL dnes ZLATÉ HORY. A vy víte, že moje milovaná teta AURÉLIE byla úplně pro všechny jenom TETA ZLATA. ZLATO je norské HON, jako moje babička GEBLT. A že ZLATÉ HORY anglicky jsou G.M. Španělsky MONTAŇAS del ORO.

SCHUBERT měli doma rodinné kvarteto Otec hrál na violoncello a bratři IGNAZ a FERDINAND na první a druhé housle. SCHUBERT hrál na VIOLU. To vy víte, že je taky barva. Jakou měl můj otec na uniformě, když sloužil u V.S. – VNITŘNÍ STRÁŽ. Je to podle rostliny VIOLA, FIALKA. Jako MIM FIALKA. CLOWN – HAWASIL.

Koncem roku 1813 prošel stejným učitelským kurzem jako jeho otec. Bylo to také v klášteře u svaté ANNY ve VÍDNI. V roce 1814 začal učit na otcově škole a pracoval tam dva roky. Z této doby pochází jeho obraz – malba od Josef ABEL (Ano jako plukovník ABEL – ELBE – LABE více bylo dříve.). Až do roku 1817 bral soukromé hodiny hudby u SALIERIHO, ale pak se jejich cesty rozešly.

V roce 1814 se SCHUBERT seznámil s mladou sopranistkou jménem THERESE GROB. A vy už vidíte, že byla také GROB T. Já jako škrabal to klidně napíšu dohromady GROBT. A to je GEBLT. A pravda je to proto, že to bylo v roce 1814. A to je io rok 1891 kdy se děda GEBLT narodil. Napsal pro ni několik liturgických děl. A nyní velký pozor! „SALVE REGINA“ a „TANTUM ERGO“. SALVE je VASIL a REGINA (královna) je také BASILEA (královna) a tak je to také VASIL. Tak je zapsaná v matrice nejstarší otcova sestra BAZILEA-VASILA. A TANTUMERGO je MOGORITA a člen THE k tomu. A tak jsem to jenom já. VASIL VASIL MOHORITA. A člen THE k tomu. co je ruské člen nebudu radši překládat. A pravda je to proto, že GROB T. měla bratra HEINRICH – JINDŘICH. Skladatel SCHUBERT se s ní nemohl oženit, neboť neměl zajištěn dostatek životních prostředků.

V roce 1815 zkomponoval až 20 000 taktů hudby. A seznámil se s ANSELMO HÜTTENBRENNER. A to vy již víte, že je i WASILINA, jako otcova sestra. HÜT je ČEPICE. Je to i CHATA. I v angličtině. BRENNER je jako můj spolupracovník na ÚV SSM mezinárodní tajemník BRUNNER, který mimochodem stále a dlouhá léta a stále cestoval všude po světě, aby si toho ti, co si toho měli všimnout všimli. HUŤ je SVĚTLO a TEPLO. OR a MODRÁ barva. CHATA je i španělsky přečteno slovenské ČATA. ČETA. Vojenský oddíl. A americký film z války ve VIETNAMU. Natočil ho STONE OLIVER – STRATEGIC OPERATION. Film je součástí TRILOGIE. Ta se skládá z filmu PLATOON (ČETA) BORN of the FOURTH of JULY a HEAVEN and EARTH. V hlavní roli CHARLIE SHEEN. Česky můžeme vidět v hlavní roli CHARLIEHO SHEENA. No není ta čeština někdy nádherná? A to vy víte, že je ŠÍNA – KOLEJ. I jako spiklenecká skupina. GLAJCHA-GLEIS také. Herec se ve filmu i jmenuje CHRIS TAYLOR. To je zkomolenina anglického TAILOR – to byl VASIL BILAK. PLATOON je také PLATÓN, řecký filozof, který se také jmenoval úplně jinak. Byl ARISTOKLÉS. PLATÓN je podle našeho čtení i L.N. a L.T. – LOUNY a LITOMĚŘICE. Klíčová místa v mém příběhu. Další film z Trilogie byl BORN of the FOURTH of JULY byl můj otec. S tímto datem získal domovské právo v roce 1947 ve městě JINDŘICHŮV HRADEC. 4. července. V den výročí založení USA. A tak se jako znova narodil. V jiném místě. V JULY se ale narodil skutečně první manželů mojí matky. Dne 07th of JULY 1909. V ruštině je ČATA – CHATA – DAČA. Byli jsme na DAČE. Je jako ANO CHE! Klíčové pro můj příběh je to, že film měl premiéru dne 19. prosince 1986. To bylo v roce 1989 19. prosince v předvečer mimořádného sjezdu KSČ v Praze a v době vrcholících událostí v RUMUNSKU. 19.12. je i 17.12. 1775. STONE je i kámen/skála. Z PIEDRA vzniklo jméno PETR. A plukovník STEINER VESELÝ z KAMENICKÉ ulice. Můj spolužák STEINBACH atd. EINSTEIN. Norsky STEN.

Další, s kým se seznámil v tom roce byl FRANZ von SCHOBER. Co je SCHOBER a jaká je souvislost s OPERACÍ BENJAMIN tu bylo již dříve a dost obsáhle. Připomínám spojitost se SENOVÁŽNÝM náměstím a SENOVÁŽNOU ulicí. Ale také připomínám to, že neteř mojí tety ze strany ŠIDLÁK dcera ERNY FISCHER byla SCHOBER. Příjmením, provdaná. A také připomínám herečku OLGA SCHOBER. S.O. Která také vystupovala pod jménem OLGA BEROVÁ. O.B. OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. K tomu bylo vše již dříve a velmi podrobně.

Toto byli dva celoživotní přátelé SCHUBERT. K nim přibyl v tom roce 1815 ještě jeden. To byl IOHANN MAYRHOFER. M.I. MILITARY INTELIGENCE. A naše známé MAYR. Jako generál US ARMY. Nezbytné a důležité. HOFER je prý podle slovníku SOUD, nebo DVŮR. Ale také je to výraz pro cituji “ PRSTEN, KRUH KOLEM NĚČEHO. V tomto případě KRUH, PRSTEN kolem MAYR-MAYER-MAJET-MILLER atd.

Další jeho přítel příjmením SPAUN žil v LANDSKRONGASSE. A odtud se přestěhoval do LANDSTRASSE. Obé je jako LANDECK, kde přistál OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN. I jako LANDÁK-LANDOVSKÝ z HAVLÍČKÚV BROD, který hrál nejprve v divadle K.H. v TEPLICE. V ulici LANDSTRASSE u něj SCHUBERT na této adrese nějaký čas pobýval. V roce 1816 mu nabídl SCHOBER společné bydlení v domě své matky. A SCHUBERT na to přistoupil. Počátkem roku 1817 představil SCHOBER SCHUBERTA slavnému barytonistovi jménem IOHANN MICHAEL VOGEL. To je zase i M.I. a i M.V. VOGEL tu byl před chvílí podrobně. Je to i VASIL. ALE HLAVNĚ TO V.M.L. – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN.

V roce 1817 získal jeho otec místo na škole v ROSSAU nedaleko LICHTENTAL. Dnes VÍDEŇ. Vy víte že LIECHT je SVĚTLO – hebrejské OR. A ROSSAU? To tu bylo před chvílí a podrobně.

Zcela zásadní je pro můj příběh SCHUBERT v létě 1818. Toto léto strávil jako učitel hudby v rodině IOHANN KARL ESTERHÁZY. A bylo to na jejich zámku v ŽELIEZOVCE na SLOVENSKU. Dnes. Tehdy byl název toho místa ZSELIZ. Neboť to bylo MAĎARSKO. UHRY. HUNGRÍA-HUNGARY-WEGRY-VENGRIJA-UGORŠČINA (vyslov UHORŠČINA) -UNGARN atd. Teď vzpomínáte na jeho operu FIERRABRAS. To je také ŽELEZO. Tam také možná pro svoje žačky MARIE a KAROLÍNA napsal své MARCHE MILITAIRE D dur (D.733 č.1). K tomu není třeba nic dodávat. Ze ŽELIEZOVCŮ se nevrátil domů ale zůstal u svého přítele MAYRHOFER IOHANN. V té době se také pořádaly akce zvané „SCHUBERTIÁDY“. Mnohé z nich v bytě SONNLEITHNER IGNAZ – S.I. Počátkem roku 1820 byl SCHUBERT a čtyři jeho přátelé zatčeni. Přítel IOHANN SENN – I.S. byl odsouzen an rok vězení. Za podvratnou činnost. Ostatní byli pokáráni. Bylo jich PĚT. Stejně jako bylo zatčeno pět přátel včetně mého otce v roce 1939. Včetně dvou ŠUBRTŮ. SCHUBERT se již nikdy se SENN IOHANN nesetkal. Ale zhudebnil jeho básně. Například SCHWANENGESANG – LABUTÍ ZPĚV. (D 744). 744 je i 14.04. A to je plus DVA i 16. 04. Datum přistání OTMAR REIDL v RAKOUSKU. V LANDECK. A když je to 16.04. Tak je to také 16.09. A to je svátek svaté LUDMILA a je to také 19.09. moje datum narození a svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL. Z VÍDNĚ. 14.04. je i 14.06. A to je datum založení US ARMY a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA a svátek VASIL a ROLAND.

V roce 1820 byly nastudovány dvě SCHUBERTOVI opery. DIE ZWILINGSBRÜDER (D 647) byla uvedena dne 14. června v THEATER am KÄRTNERTOR a druhá DIE ZAUBERHARFE (D 644) byla uvedena dne 21. srpna v THEATRE an der WIEN. Ta první je v češtině DVOJČE. A byla uvedena v den svátku VASIL. Mohla se ještě klidně jmenovat OTISK. Ale to by asi musel být úplně nějaký jiný příběh. Kromě svátku VASIL je 14. červen také den založení US ARMY a den narození ERNESTO CHE GUEVARA. Moje DVOJČE – vývozce revoluce. A tak to také bylo. A pravda je to proto, že ta druhá opera byla uvedena ve mém příběhu klíčový den 21. srpna. Datum Okupace Československa v roce 1968. Datum nepovedeného komunistického puče v Moskvě v roce 1991. A vy víte, že to je také datum narození mého otce a mojí manželky. 08.12. a 12.08. Ta druhá je v překladu KOUZELNÁ HARFA (K.H. a H.K.). Je to velmi podobné KOUZELNÁ FLÉTNA od W.A.MOZART. Kterou jsem měl možnost vidět při mém studijním pobytu z naší VŠP Praha v Berlíně v NDR. Ve státní opeře ve východním Berlíně.

SCHUBERT měl problémy s tiskem jeho hudebních děl a jejich prodejem. Pouze ANTON DIABELLI jeho některá díla vytiskl ale pouze do komisního prodeje. Jméno vydavatele je DIA a BELLI. OBRANNÉ VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ nebo ODDĚLENÍ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ a BÍLÝ nebo ZVONY. Letadla BELL atd. Nebo BILLY jako DIVOKÝ BILL jako přezdívali vojáci veliteli OSS DONOVANOVI. WILD BILL. Samozřejmě že DIABELLI je i ĎÁBEL. Jako třeba FAUST u GOETHE.

V roce 1822 se SCHUBERT seznámil s WEBER a BEETHOVEN (M.B.). Ale ani z jednoho setkání nic dalšího nevzešlo. BEETHOVEN však prý několikrát ocenil SCHUBERTOVO nadání. Prý předpověděl, že SCHUBERT „způsobí ve světě velkou senzaci“. Samozřejmě vy víte, že BEETHOVEN byl L.B. – ELBÉ vysloveno v češtině. Také určitě již vidíte, že WEBER je i základní klíč OPERACE BENJAMIN M.B.L. Byl CARL MARIA von WEBER. Jako moji prarodiče z HORNÍ POČAPLY – KAREL a MARIE. Aby to byla pravda tak se narodil ve stejném roce jako děda KAREL. Tedy když si to poskládáme jinak. On 1786 a děda KAREL 1891. Narodil se dne 18. listopadu, a to je i minus DVA 16. listopadu. A to se narodil další vnuk dědy KAREL můj bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN. Z okresu L.N. Zemřel dne 5. června. A to je i 05.09. a to je krát DVA i 10.09. A to je i 12.09. A to se narodil OTMAR REIDL a můj synovec M.G. – M.H. WEBER zemřel v LONDÝNĚ. Kde OTMAR REIDL byl, přímo u prezidenta EDWARD BENEŠ po našem – BEN Ш, když byl vybrán jako první výsadkář z československých vojáků k plnění bojového úkolu na území okupovaného Československa. Jako jediný příslušník OPERACE BENJAMIN. WEBER hrál kromě klasických hudebních nástrojů tehdejších skladatelů i na KYTARU. Jako já a můj bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN. MATKA WEBER BYLA BRENNER! Skoro jako BRUNNER. A všechny další varianty tohoto jména. A křestním GENOVEFA. Jako naše teta FRANK z VELEŠOVIC. Ta byla JENOVEFA. A je hned vidět zase znova, že G a J jedno jest. Tedy i C a K a S a Z a Q a česká výjimka DVOJPÍSMENO CH.

Zpět k SCHUBERT. Z mého pohledu je velmi zajímavá informace o symfonii č.8 h moll, známé jako nedokončená (D759). Dodnes se vedou spory o to, proč ji nedokončil. Já mám velmi prosté vysvětlení. Byla k tomu naveden. Nyní čtěte velmi pozorně. NAPSAL TOTIŽ DVĚ VĚTY A KE TŘETÍ JEN NĚCO MÁLO NAČRTL. To je přece model, který provází celé moje povídání tady na webu. DVA a JEDNA. Vzpomínáte? TITANIC potopený a dvě další které se plavili bez problémů BRITANIA a OLYMPIA? Z jedné série. TŘI SESTRY. DVĚ BLÍZKO a JEDNA DÁL. GLENCOE ve SKOTSKU. Dva vrcholky vedle sebe a další kousek dál od nich. V místě, kde žil v údolí klan MCDONALD. A byl tam napaden anglickou armádou a utrpěl těžké ztráty. A proč si to odvážím tvrdit? Protože NEDOKONČENÁ byla První světová válka a Druhá světová válka a ta třetí byla taková z hlediska vojenského podivná. To byla ta Studená válka. Číslo je (D159). 15.09. je i 12.09. To se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A můj synovec M.G. bytem ARGENTINSKÁ tehdy po narození. 15.9. je i 15.6. A to je plus DVA 17.06. a to se narodila moje babička HON, HAHN, HAN. Můžeme z toho udělat i 19.5. a to je i 19.08. A to se narodil ve VOLOVÉ STEPANMICHAL BUNZAK. A plus DVA je to 21.08. a to je i 12.08. a to je i 08.12. Datum narození mého otce a mojí manželky.

Krásnou Mlynářku napsal SCHUBERT v roce 1823. Rok je i 123 a OTTO. Více k Mlynářce bylo výše. Proč to tedy opakuji? Toto dílo má přímo před chvílí uváděné číslo (D759). Tedy 15.9. – 15.09. A vše, co se k němu vztahuje. Jsou to tedy čísla podle našeho systému shodná. A navrch k tomu je to klíčové proto že v tomto díle SCHUBERT zhudebnil básně a teď velký pozor WILHELM MÜLLER. W.M. Nebo V.V.M. Ale také české VILÉM. A to je základní klíč OPERACE BENJAMIN. B.L.M. A proč je to pravda? Kromě toho že byl MÜLLER – MLYNÁŘ a všechny další podoby tohoto jména uvedené výše? V HORNÍ POČAPLY žil údajně jenom jeden NĚMEC v době Druhé světové války. A jmenoval se WILHELM MÜLLER. Zemřel za dramatických okolností v červnu1945. Mám k tomu dokumentaci. Proč zemřel a jaké jsou souvislosti uvedu konkrétně v mých pamětech. Nebo při knižním vydání těchto příběhů. Zemřel v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN. Ale to že tam žil a zemřel jasně ukazuje na souvislost značky SCHUBERT – ŠUBRT – ŠRUBAŘ – SRB – SCHOBER se značkou HORNÍ POČAPLY a mojí rodinou.

Stále je to málo? V roce 1824 po Krásné Mlynářce napsal Variace e moll pro flétnu a klavír. TROCKNE BLUMEN. To je za prvé TRO – stále se opakující v mém příběhu a BLUME je B.L.M. Květina – FIORE – FLORE – FLORIAN. Název Variace je v českém překladu SUCHÉ KVĚTINY. V kombinaci s angličtinou je to i DR. BLUME. Nejzajímavější je překlad do norštiny. To je TØRRE BLOMSTER. To O je přepůlené. Vypadá jako označení průměru R. Vysloveno česky ER, anglicky ÁR, španělsky ERE. A jako OR. OTMAR REIDL. To norské slovo SUCHÝ je jako všechna ta slova: TORRE – TOR – TORO – TORINO – TUR, když jste třeba neměli psací stroj s tím norským znakem. A VY SI VZPOMÍNÁTE, ŽE PRŮMĚR JE V ANGLIČTINĚ DIAMETER. DIA A KŘESTNÍ JMÉNO MÉHO OTCE. TAK JAK BYL DNE 17. SRPNA 1919 POKŘTĚN. A PAK TO NĚKDO PŘEŠKRTL, ZŘEJMĚ ŘECKO KATOLICKÝ FARÁŘ A NAPSAL NAD TO VELMI JEMNĚ VASIL.

V LÉTĚ 1824 SE SCHUBERT VRÁTIL DO ZSELIS – ŽELIEZOVCE. TEHDY PŘI TOMTO DRUHÉM POBYTU V UHRÁCH SE SCHUBERT NECHAL INSPIROVAT MAĎARSKÝM PROSTŘEDÍM A NAPSAL KLAVÍRNÍ DUO DIVERTISSEMENT Á LA HONGROISE. V PŘEKLADU DO ČEŠTINY MAĎARSKÁ ZÁBAVA. (D.818) A TO VÍTE ŽE JE I 18.08. A TO JE MINUS DVA I 16.08. A TO JE I 19.08. A TO SE NARODIL STEFAN MICHAL BUNZÁK V ROCE 1919. V ÖKÖRMEZÖ-VOLOVÉ. DĚLENO DVĚMA JE TO 09.08. A TO SE NARODILI MOJI DVA BÝVALÍ NEVLASTNÍ BRATŘI FLORIAN. V ROCE 1943. A BYLA SHOZENA ATOMOVÁ BOMBA NA NAGASAKI. JE TO I 06.08. A TO BYLA SHOZENA ATOMOVÁ BOMBA NA HIROŠIMU. TO BYLO V ROCE 1945.

Během tohoto druhého pobytu se údajně beznadějně zamiloval do své studentky KAROLÍNY ESTERHÁZY. Věnoval jí jediné dílo. Fantazii f moll pro klavírní DUO. Jeho přítel s iniciálami E.B. jménem EDUARD von BAUERNFELD tento vztah zaznamenal ve svých verších. EDUARD byl BENEŠ. A BAUERN je naše známé BRNO-BRANAU-BRUNNER-BERN-BEROUN – BRUNTÁL – BRAUN-BROWN. FELD je POLE. Znamenalo to tehdy oznámení na PROSTOR – POLE, ve kterém se budou používat všechny varianty z první slabiky příjmení EDUARD – BAUERN. BAUERN jsou česky ROLNÍCI – FARMÁŘI. FARMERS-FARMER-PALMER.

A proč je to všechno pravda? Protože v obci ŽELIEZOVCE, kde prožil SCHUBERT dva letní pobyty se narodil muž s příjmením, které je klíčové pro můj příběh. Byl to SACHER. EDUARD SACHER. Stejně jako SOCHOR, jehož jméno nesla naše ulice v Praze 7, stejně jako SACHAROV akademik a zakladatel sovětského MEMORIAL, jako PALACE SACHAR na SENOVÁŽNÉM náměstí naproti budově ÚV SSM u JINDŘIŠSKÉ TORE(VĚŽE). Stejně jako Richard SACHER lidovecký politik z TRUTNOVA, který se stal ministrem vnitra ČSSR poté kdy se ujal úřadu prezidenta Václav HAVEL koncem roku 1989. A je to tak proto, protože tento SACHER byl z ÚPICE, která leží na řece ÚPA.

Hotel SACHER stojí ve VÍDNI v 1 obvodu v INNER STADT (S.I.) Vy víte, že 1 je i 7. Co ale možná nevíte, že hotel SACHER stojí přímo u HOFOPER. Co ž já jako ne příliš dobrý češtinář můžu rozdělit i na HOFO PER. H.P. Nebo si pomůžu španělštinou HOF O PER. To O uprostřed znamená anglické OR a české NEBO. Slovenský výraz pro české NEBE. O.R. přišel – seskočil z NEBE do RAKOUSKA. Je to tak? Hotel stojí i u ALBERTINA Platz. Ano ALBERT zase znova. V budově hotelu SACHER sídlí samostatně, pouze je v prostorách hotelu, jedna slavná firma. jmenuje se WILHELM JUNGMANN and NEFFE. A vy si hned vzpomenete, že sestra mojí milované tety AURÉLIE, zvané pouze teta ZLATA byla EMILIE JUNGMANN. Samozřejmě, že WILHELM je VILÉM – B.L.M. A také si možná vzpomenete, že mě moje tchýně s tchánem odvedli ke krejčímu v ulici JUNGMANNOVA v PRAZE 1. Před svatbou s jejich dcerou VLASTA SVOBODA. V roce 1976. A byl jsem donucen si tam nechat ušít šaty z látky kterou přivezli z AFGHANISTÁNU, z jeho hlavního města KABUL. Tehdy z ještě poklidného království.

Vídeňská OPERA, vedle které stojí SACHER je na KARLSPLATZ (to je po KAREL od ZITA a OTTO). A hned naproti stojí hotel BRISTOL. Anglický přístav. Vzpomínáte na maršál SLIM, NEPTUN s TROJZUBCEM a pracovník ruské vojenské rozvědky pod krycím jménem SUVOROV (REZIN) který tam byl ubytován po svém útěku ze SSSR. A také vzpomínáte na BRSTL což je i THE VASIL ale také VRŠŤALA. Český herec z filmu Páté oddělení, kde vystupuje v roli agenta CIC (199–19.9. a 19.09. a 1909 a také zrcadlově lee – LEE) a také klaun FERDINAD. Herec, který se oženil do NDR a odešel tam. Hotel BRISTOL je také ohraničen z jedné strany MAHLER Strasse. A z druhé strany OPERRING. O.R.

Po nepříliš šťastném roku 1824 nadešel pro SCHUBERT lepší rok 1825. Jeho hmotná nouze se zmírnila a v létě strávil příjemnou dovolenou v HORNÍM RAKOUSKU (H.R.). Během tohoto turné vytvořil cyklus SEDMI písní FRÄULEIN am SEE na motivy básně WALTER SCOTT, JEZERNÍ PANÍ. Jeho součástí je i ELLENS GESANG III (HYMNUS K PANNĚ MARII). Jen stručně k dílu WALTER SCOTT. Děj se odehrává u jezera LOCH KATRINE ve SKOTSKÉM TROSSACHS. Báseň byla použita i k sepsání libreta pro Rossini operu LA DONNA DEL LAGO.

Co je třeba také vědět? Že verše z této básně WALTER SCOTT zhudebnil také JAMES SANDERSON. S hudbou na motivy lidové hudby SKOTSKA. Jmenuje se HAIL TO THE CHIEF. Tato píseň se stala oficiální osobní hymnou prezidenta USA. Prvním prezident USA, jehož veřejnému vystoupení předcházel zpěv této písně byl JOHN TYLER. Ani ne TAILOR – krejčí, ani ne TYLOR – MICHEL SHEEN ve filmu ČETA ale TYLE. Jako někdo od TYL – L.T. TYL, který sloužil v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí Republiky. Ten byl autorem písně KDE DOMOV MŮJ, kterou hraje v jeho hře FIDLOVAČKA slepý houslista MAREŠ (WASIL). Já sloužil v kasárnách JIŘIHO z PODĚBRAD v L.T. A bratři HAVLOVI a bratři MAŠÍNOVI a FORMAN byli na koleji JIŘÍHO z PODĚBRAD v PODĚBRADECH.

V letech 1826 až 1828 pobýval SCHUBERT nepřetržitě ve VÍDNI. S výjimkou krátké návštěvy ŠTÝRSKÉHO HRADCE. A vy si vzpomínáte, že můj otec si koupil v červnu roku 1948 rakouskou pistoli značky STEYR. Česky ŠTÝR. To už byl občan JINDŘICHŮV HRADEC. SCHUBERT složil na přelomu roku 1825–1826 Smyčcový kvartet č. 14 d moll (D.810) s variacemi na téma SMRT A DÍVKA. Poprvé zazněl veřejně dne 25. ledna 1826. 01.25. je minus dva i 01.23. Moje rodné číslo 123. Je to i rok 1982 kdy jsem se stal předsedou Českého vysokoškolského ústředí a poprvé jsem začal působit v domě na Senovážném náměstí, tehdy M.G., naproti Sachar Palace a Jindřišské věži u ulice Jeruzalémská a Jindřišská.

V roce 1826 zhudebnil SCHUBERT tři díla SHAKESPEARE. Z nichž první DVĚ byly údajně napsány ve stejný den. První v hostinci, kde se zastavil během odpolední procházky a druhá večer při večerním návratu do svého příbytku. Ta třetí byla napsána později. DVA a JEDNA. Ta druhá se jmenuje AN SYLVIA. VASIL AN. Anglicky VASIL ANNA. Já a moje sestra. Nebo otec a jeho matka, či prababička. A měla označení (D.891) to je 19.8. přesně. Datum narození STEFAN MICHAL BUNZÁK. Anebo 18.9. a to je PLUS DVA narození otcova bratra PETER. Anebo 18 minus DVA a to je 16.9. a to je svátek LUDMILA mojí matky. A také to je 19.9. Datum mého narození svátek ZITA matky OTTO a manželky KAREL. Po kterém se jmenuje to náměstí u HOFOPER a SACHER hotel a BRISTOL hotel a MAHLER Strasse a OPERRING. Ta první se jmenuje STÄNDCHEN, a to je české SERENÁDA. To je po našem DR. SENÉ. SENO.

Dne 26. března 1828 v den výročí úmrtí BEETHOVENA uspořádal poprvé ve své kariéře veřejný koncert z vlastních děl. V té době se jeho zdravotní stav zhoršil. Koncem léta 1828 navštívil lékaře jménem ERNST RINNO (je to E.R. také vyslovené RHINO, a tak i ERNST NOSOROŽEC), který pravděpodobně potvrdil podezření SCHUBERT, že je vážně nemocen. Některé příznaky se shodovali s příznaky otravy rtutí. Kterou se tehdy léčil syfilis. Pět dní před jeho smrtí ho navštívil přítel KARL HOLZ (K.H.), se svým smyčcovým kvartetem, aby mu zahrál. Poslední hudební dílo, které si přál slyšet bylo smyčcový kvartet BEETHOVENA č. 14 cis moll. HOLZ to komentoval slovy “ Král Harmonie poslal králi Písně přátelskou nabídku k přechodu“. SCHUBERT zemřel v bytě svého bratra FERDINAND SCHUBERT. Na vlastní žádost byl pochován na hřbitově na vídeňském předměstí WÄHRING, poblíž hrobu BEETHOVEN. Rok před tím, než zemřel byl nosič pochodně na BEETHOVENOVĚ pohřbu. V roce 1872 byl postaven ve vídeňském STADTPARK pomník SCHUBERTOVI. V roce 1888 byl jeho hrob i hrob LUDWIGA BEETHOVENA (L.B.) přemístěn na ZENTRELFRIEDHOF. Tam jsou spolu s JOHANN STRAUSS mladší a JOHANES BRAHMS (BASIL M.). Hřbitov ve WÄHRING byl přestavěn v roce 1925 na park. V roce s důležitou koncovkou v mém příběhu – 25. Park nese jméno SCHUBERT. Místo jeho hrobu je označeno jeho bustou.

A jak je to v HORNÍ POČAPLY u LABE? Tam pravděpodobně na hřbitově odpočívají sousedi děda KAREL GEBLT z domu s číslem popisným 74, ŠTROS a ŠUBRT. U LABE – L.B. BASIL M. ne, ten odpočívá v Praze na Olšanských hřbitovech.

Co ještě musíme vědět? Že SCHUBERT necestoval do českých lázní. Jako GOETHE, o kterém se říká že tam strávil až 3 a půl roku. (Stejnou dobu strávil můj otec v sovětských věznicích a GULAGU). Jezdil tam i SCHILLER. I BEETHOVEN. Ten jezdil z TEPLIC až do HRADCE u OPAVY. Odkud pochází rodina manželky mého bratrance PETR GEBLT – plukovník V.H. Vladimír Hendrych. A také té OPAVY, ve které jsem já prožil v srpnu 1968 několik dnů na vojenském gymnáziu Jana Žižky z TROCNOVA, než jsem to podle plánu vzdal a vrátil se zpět do Prahy. Třetí z trojice německých géniů GOETHE, SCHILLER, LESSING tam také nejezdil. V roce 1933 byl ale v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ jiný LESSING. Sionista a odpůrce fašismu a nacismu, který emigroval z Německa a žil v rodině českého sociálního demokrata. Skutečným jménem THEODOR LOWY. Dne 30. srpna/Augusta byl postřelen Henleinovými ordnery a druhý den 31. srpna 1933 zemřel. Samozřejmě, že musím připomenout, že se do KARLOVÝCH VARŮ přiženil můj otec. Oženil se s ANNA BESARAB. A tak byla zase v Československu ANNA MOHORITA. Poté co se moje sestra ANNA provdala a nebyla už MOHORITA. Jako ANNA MOHORITA LEMAK v PENNSYLVANIA a také otcova sestra ANNA MOHORITA ve VOLOVÉ – MIŽHORIJE. S ANNA MOHORITA žil můj otec na PALACKÉHO náměstí. A také je na místě připomenout, že v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ požádal GOETHE o ruku slečnu jménem ULRIKA, pozdější majitelku panství v TŘEBÍVLICE. Kde leží DŘEMČICE, kde se narodil děda KAREL GEBLT I. VINCENC GEBLT a ANNA PREIS byly jeho rodiče. U L.B. a L.T. U LABE a LITOMĚŘICE.

A ještě takový stručný závěr a rekapitulaci. SCHUBERT skládal hudbu na motivy básní mnoha autorů. Nejčastěji GOETHE a MAYRHOFER a SCHILLER. Ale HEINRICH HEINE (JINDŘICH a HON-HAN-HAHN) a dalších. Mezi obzvláště působivé zpracování poezie GOETHE patří díla GRETCHEN am SPINNARDE (D.118). Česky MARKÉTKA u KOLOVRATU. A vy víte, že MARKÉTA je i MARGARETT i MARGHARETTE ale i MARINE. A srpen je v jazyku STROSSMAYERA – H.R. – KOLOVOZ. Druhým takovým dílem je také vodítko OPERACÍ BENJAMIN. Je to zhudebnění básně ERLKÖNIG – KRÁL DUCHŮ (D.328). V tom prvním je slyšet zvuk KOLOVRATU a v tom druhém neustálý a zuřivý cval. Za zmínku stojí zejména jeho dva písňové cykly na básně WILHELM MÜLLER – KRÁSNÁ MLYNÁŘKA a ZIMNÍ CESTA. A samozřejmě SCHUBERT kvintet PSTRUH podle básně SCHUBARTA.

V roce 1897 bylo 100.výročí narození SCHUBERT. Ve VÍDNI se konalo deset (X) koncertů. Císař FRANZ JOSEF pronesl projev, v němž uznal SCHUBERT za tvůrce umělecké písně a jednoho z nejoblíbenějších synů Rakousko Uherska. A vy víte, že rok 1897 je i rok 1891. A to se narodil můj děda KAREL GEBELT. A také si určitě vzpomenete na to, že hrobník v HORNÍ POČAPLY se jmenoval FRANZ JOSEF.

PROČ JEŠTĚ SE LOUČILO PĚT KAMARÁDŮ U HOKYNÁŘE ŠUBRTA S RODNOU ZEMÍ A PAK PŘEŠLI DO SSSR. VČETNĚ DVOU BRATRŮ ŠUBRTŮ?

Dalším SCHUBERT, který má svoje místo v celé Operaci Benjamin je CONRAD von SCHUBERT. C.S. Byl celým jménem PHILIPP CHRISTIAN THEODOR CONRAD von SCHUBERT. Narodil se dne 29. října 1847 v WIELKIBOR a zemřel dne 21. ledna 1924 v Berlíně. Byl to pruský generálporučík a byl majitel vinařství a člen německého říšského sněmu. V dobách s omezenými informačními zdroji se oněm jako o poslanci vědělo více než o komkoliv jiném z pruské armády. Jeho otec byl THEODOR SCHUBERT. WIELKIBOR je i WIELKI BOR. M.B. Jeho matka byla AMÁLIE M.L. rozená LEBIA. L.B. Základní klíč operace Benjami. B.M.L. Navštěvoval školu v OSTROW. Německy OSTRAU. Stejně jako OSTRAVA. Město plány, jehož opevnění wehrmachtem předala skupina mého otce ARAP do štábů maršála KONĚVA. Na lyžích je převezli přes frontu dva spolupracovníci otce. Bratři Karel a Josef Karas, místní spolupracovníci skupiny ARAP a kmenový příslušník skupiny ARAP voják polské armády zvaný Antek – Eichner. DVA bratři a jeden POLÁK. OSTROW je i OSTROV. Jako například ŠTVANICE.

Z jeho životopisu snad jenom rozhodující data související s O.B. Ve francouzsko-německé válce v roce 1871 se zúčastnil bitev u WEISSENBURG, WÖRTH, SEDAN. BÍLÝ HRAD – B.H. MOHORITA. SEDAN bylo auto, které vlastnil UHER. Můj spolužák a manžel mojí sestry. ŠKODA SEDAN. První povýšení přišlo dne 1. dubna 1872. To je i 1.září začátek Druhé světové války. 13. července 1872 byl povýšen do hodnosti premier lieutenant. To je zcela klíčové datum v mém příběhu. 13 minus DVA je 11.07. a tak i 17.07. I 1770 i 1775. 17. dubna 1888 se stal majorem. To je zcela klíčové datum v mém příběhu. 17. duben je i 17. září. A to je plus DVA i 19. září. Moje datum narození, svátek ZITA manželka KAREL a matka OTTO. A je to i 16.září svátek svaté LUDMILY. OD 18. DUBNA ROKU 1893 BYL POVĚŘEN K VELENÍ OD 27. LEDNA A PAK I DNE 14. ÚNORA 1895 JMENOVÁN VELITELEM ŽELEZNIČNÍHO PLUKU V BERLÍNĚ. To je 18. dubna minus DVA i 16. dubna. A to seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. 16. dubna je i 16. září, a to je svátek svaté LUDMILA a také je to 19. září, a to je moje datum narození a svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL. 27. ledna byl jmenován, a to je i 27. prosinec, a to je minus DVA 25. prosinec H.B. HOD BOŽÍ. 14. února byl definitivně jmenován. To je děleno DVĚMA i 7. února. A to se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA-BOUDNÍK. UPOZORŇUJI ŽE SE STAL VOJENSKÝM ŽELEZNIČÁŘEM. Dne 20. května 1896 byl povýšen na plukovníka. To je děleno DVĚMA i 10.května, a to zemřel první manžel mojí matky v roce 1945. A 10. květen je i 10. srpen. A to je i 12. srpen. A to se narodil můj otec. 12.08. a 08.12. je datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA MOHORITA. 15. ledna 1899 byl povýšen do dědičné pruské šlechty. To je minus DVA 13. ledna, a to zemřeli ION MOTA a VASILE MARINE v roce1947. Rumunští dobrovolníci z IRON BRIGADE. V MOJADAHONDA u MADRID. 15. ledna plus DVA je i 17. ledna. A to je klíčové datum v mém příběhu 17. 01. Ve všech variantách snad stokrát dříve popsáno. A BYL POVĚŘEN VELENÍM ŽELEZNIČNÍ BRIGÁDY OD 1.ČERVNA 1899. To je zase znova i 1. září, datum vypuknutí Druhé světové války. 3. ČERVENCE 1899 BYL POVÝŠEN NA GENERÁLMAJORA. 3. července se narodil po otci Ukrajinec ANTONÍN BARANNIKOV. Manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. 12. ZÁŘÍ SE STAL GENERÁL PORUČÍKEM. 12. září se narodil syn mé sestry M.G. ukrajinsky M.H. a narodil se OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. 8. LEDNA 1903 ODEŠEL Z ARMÁDY. To byla, 8. ledna v roce 1948 svatba mých rodičů. DNE 16. ČERVNA OBDRŽEL NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ SVÉHO PŮVODNÍHO PRAPORU. BYLO TO DNE 16. ČERVNA 1913, PŘI PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ VLÁDY VILÉM II. 16. června je i 19.09. datum mých narozenin. A je to také minus DVA i 14. června. A to je den založení US ARMY svátek VASIL a ROLAND a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA. Ukrajinsky HEVARA. HAVEL. Já slavil 25 výročí založení VÚ 6174 v LITOMĚRICE. To byl 7. spojovací pluk.

Na náměstí MÍRU na VINOHRADY je DŮM ŽELEZNIČÁŘŮ. A pod ním je HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – WOODROW WILSON. Oboje DVOJKA.

V letech 1903 až 1918 byl poslancem pruské sněmovny reprezentantů. V letech 1907 až 1912 byl poslancem říšského sněmu za volební obvod TRIER-TREVÍR 6 (OTTWEILER, ST.WENDEL. MEISENHEIM). TREVÍR je naše TRE- atd. A je to místo kde se narodil KAREL MARX. Volební okrsky jsou třeba OTTO SAMOTA – SAM – ALONE v norštině. WENDEL je VÁCLAV. MIESEN HEIM je MIZERNÝ DOMOV. Nebo domov MIZERY. WAZILY. MISERABLES. MASÁR, MIZERA atd.

V roce 1881 se oženil s IDA LOUISE HENRIETTE. Dcerou průmyslníka CARL FERDINAND STUM. Do manželství přinesla věnem VINŘSTVÍ-VINOHRADY. V MERTESDORF. Měli celkem sedm dětí. Jeho manželka byla L.I. – LEE a JINDŘICH. Příjmení STUM je i MATES. Tak jsme říkali veliteli roty v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD v LITOMĚŘICE. Jmenoval se MATIÁŠEK. LUDVÍK SVOBODA se narodil v HROZENKOV.

Byl nositelem řady ocenění:

Řád červeného orla II. třídy s dubovými listy, korunou, hvězdou v roce 1906. To je i 1909 i 19.09.

Velký čestný kříž Oldenburského domu a řád za zásluhy vévody PETR FRIEDRICH LUDVÍK ze dne 23. července 1909. 23. července se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC v ČÁSLAVI. A je to 07.23. 123 moje rodné číslo. A rok je i datum mého narozené 19.09. Přesně v tom roce 14 dní před oceněním SCHUBERTA, 9. července se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Ve VELEŠOVICE. A vzal si moji matku z čísla 74 v HORNÍ POČAPLY. OLDENBURG to je OLDEN BURG – O.B. Operace Benjamin.

Řád koruny I. třídy ze dne 11. října 1913. Klíčové datum v příběhu 11.10. Nebo 10.11.

Velkokříž Bavorského vojenského záslužného řádu ze dne 18. prosince 1913. To je děleno DVĚMA i 9. prosince. 09.12. a 12.09. je datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syn mé sestry M.G – M.H. SCHUBERT byl nositelem řady dalších vyznamenání.

JEHO SYN CARL BYL VELVYSLANCEM A PŘIJDE NA ŘADU POZDĚJI. JEHO BRATR RICHARD VON SCHUBERT BYL GENERÁLPLUKOVNÍK PRUSKÉ ARMÁDY A PŘIJDE NA ŘADU NYNÍ.

RICHARD von SCHUBERT se také narodil ve WIELKIBOR M.B. Bylo to dne 19. dubna 1850. A to je i 16. dubna, a to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to i přímo 19. září. Datum mého narození a svátek ZITA manželka KAREL a matka OTTO. Z VÍDNĚ. Je to i 19.06. a to je minus DVA 17. 06. A to se narodila moje babička MARIE HON, HAN, HAHN v HORNÍ POČAPLY. Zemřel 13. května 1933 v MARBURG (M.B.). 13. květen je i 13. srpna. A to se narodil FIDEL CASTRO s otcem z HALIČE(GALICIA). Minus DVA je to 11. srpna, a to se narodil VASIL BILAK – GYULA-TAILOR. V roce 1933 nastoupil k moci ADOLF HITLER z BRANAU. Jmenoval se křestními jmény podle anglické WIKIPEDIA jménem ADOLF LUIS THEODOR RICHARD. To je iniciálami A.L.T.R. německé ALTAR. České OLTÁŘ. Obojí L.T. a jedno AR a druhé OR. Údaje o rodičích jsou shodné s údaji jeho staršího bratra. Důležité je i to, že jeho bratr byl GENERÁLPORUČÍK a on byl GENERÁLPLUKOVNÍK. Jako já a můj otec. Můj tec byl COLONEL a já byl LEUTENANT. Nic víc. Bez toho GENERÁL pochopitelně. Česky je to zkráceno GENPLK. a GENPOR. GENY hrají roli i tady. OTISK je prostě OTISK.

SCHUBERT také navštěvoval školu v OSTROWO. Zúčastnil se také Německo francouzské války. Po ní absolvoval Válečnou akademii. V roce 1894 se stal náčelníkem štábu II. armádního sboru pod velením HERMAN von BLOMBERG (H.B.) A dva roky později se stal velitelem 2. bádenského polního dělostřeleckého pluku č.30 v RASTATT.

15. června 1899 byl jmenován velitelem 16. polní dělostřelecké brigády v TREVÍR – TRIER. A to je i 17. červen, a to se narodila moje babička MARIE GEBLT. 15. červen je i 15. září, a to je i 12. září. A to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A syn mé sestry M.G. – M.H. 3. července 1899 byl povýšen na generálmajora. To se narodil Ukrajinec ANTONÍN BARANNIKOV. Manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. 3krát DVA je i 6. A 6. je i 9. červenec, to je minus DVA i 7. červenec a to se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. 9. července měli svatbu OLGA a VÁCLAV HAVEL. 1. října převzal velení 33. polní dělostřeleckou brigádu v MÉTACH. MÉTY jsou i M.T. Auto značka MICHALOVCE. 12. září 1902 byl SCHUBERT povýšen na GENRÁLPORUČÍK a velel divizi v COLMAR. Přímo v den pozdějšího narození O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN byl povýšen 12. září. COLMAR je WASIL R. 1.října 1906 (i 1909) se vzdal této funkce a byl jmenován guvernérem federální pevnosti ULM. A to, jak víte je základní klíč OPERACE BENJAMIN – V.L.M. – B.L.M. 4. dubna byl převelen k důstojníkům armády a 2. května 1907 byl povýšen na generála dělostřelectva. 4. dubna je plus DVA i 6. dubna. A to se narodil v DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE děda KAREL GEBLT I. 2. května je i 02.05. a to je i 05.02. Když přičteme DVOJKU tak z toho je 07.02. a to se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA. 27. ledna 1909 byl povýšen císařem VILÉM II. do dědičné pruské šlechty. 27. leden je i 12. leden. A to je minus DVA i 10. leden. Datum narození AUGUSTYN HUSÁK. A zase rok 1909 a také 19.09. 4. dubna 1911 odešel do penze. To je plus DVA i 6. dubna, a to se narodil děda KAREL GEBLT.

Po vypuknutí První světové války byl znovu aktivován. A jmenován 1. srpna 1914 velitelem XIV (14) záložního sboru se kterým byl nasazen na západní frontě ve spojení se 7. armádou. Zúčastnil se operací na západní frontě, bitvy u MÜLHAUSEN (1914) a OPERACE LOTRINSKO. Teď prosím o velké soustředění! MÜL HAUSEN. Přesněji MÜLL jsou odpadky. Ale MILL je mlýn. Ale MLYNÁŘ je MÜLLER. HAUSEN je žít. Takže ŽÍT ODPADKY je MÜLHAUSEN. Anglicky RUBISH – RABIŠ – BASIL. A španělsky je to BASURA. A to je také BASIL. Nebo i BASILA-VASILA. Moje teta původně BAZILEA – QUEEN – REGINA – KRÁLOVNA. A teď se podívejte, u jaké OPERACE byl SCHUBERT dále OPERACE LOTRINSKO. Ano OPERACE LOTRŮ. Slovo lotr má etymologii celkem přímočarou. Jde o zkráceninu z německého LOTTERBUBE. LOTER BUBE. LOTR BB – LOTR 22. Ano HLAVA 22. GUĹA- Ako říkají bratři Slováci. To je LOTR. OR LT.

18. září 1914 nahradil PAUL von HINDENBURGA ve funkci velitele 8. armády na východní frontě. A to je iniciálami P.H. nebo H.P. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Samotné příjmení je i H.B. HAVLÍČKŮV BROD. Vyměnil ho 18. září. A to je minus DVA i 16. září svátek svaté LUDMILY a je to také 19. září, a to jsem se narodil já a svátek má ZITA matka OTTO a manželka KAREL. Po bitvě u MAZURSKA byl už 8. října z této funkce odvolán a přidělen k Hlavnímu velitelství. To je H.V. a 8. říjen je i 6. říjen minus DVA, a to je Den Československé armády a bitva na DUKLE. A je to také 9. října, a to „zahynul“ ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA ukrajinsky. HAVEL. Vzápětí na to po třech týdnech převzal XXVII (27) záložní sbor 4. armády pod velením ALBRECHT von WÜRTTEMBERG na západní frontě ve FLANDRY. ALBRECHT je i ALBERT a je to i M.B. (STUTTGART – MERCEDES BENZ M.B.) Pak nahradil ve funkci JOSIAS von HEERINGEN ve funkci velitele 7. armády. HEERINGEN je H.G. HUSÁK GUSTAV. 27. ledna 1917 byl povýšen na GENERÁLPLUKOVNÍKA. 27. leden byl před chvílí. 11. března 1917 bylo jeho mobilizační povolání do armády zrušeno a byl penzionován. 11. března je i 11.října. A to se narodil IVAN HAVEL. A je to i 1770 a 1775.

A FLANDRY tady byly nedávno. MAKOVÁ POLE. V tomto případě jde ale o přímo to místo, o kterém ta slavná báseň je. Ta je o tom bojišti, kde byl SCHUBERT. „NA FLANDERSKÝCH POLÍCH“. JOHN MCCRAE.

Byl původně i generálem dělostřelectva. To je ARTILLERIE. Slovo používané prakticky ve všech jazycích OPERACE BENJAMIN.

RICHARD SCHUBERT se oženil dne 2. června 1885 v MOHUČ (MAINZ) s HELENA CATHARINA MARIE WENZEL. 2. června je i 2. září. To skončila Druhá světová válka. 2 děleno DVĚMA je 1. 1. září Druhá světová válka začala. Narozena dne 25. ledna 1859. 25. ledna je i minus DVA 01.23. Moje rodné číslo a také je to 07.23. a to se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC v ČÁSLAV. Je to i 03.21. datum narození VASILLY STALIN. Ale hlavně je to 10.23. Datum kdy otec se DVĚMA ŠUBRTY a BUNZÁKEM a RUČANEM překročili hranici do SSSR. Byla to dcera CARL WENZEL. Mohučský lékařský rada CARL WENZEL. WENZEL je české VÁCLAV. Jeden kolega příjmením WENZEL byl i vedoucím oddělení na ÚV SSM. Od nás šel na ROH. Měli čtyři děti. OTTO (1886), německý námořní důstojník. ELISABETH (1887) provdaná RENÉ von SCHÖFER, německá profesorka a architektka. ERICH (1890) německý lékař a HELMUTH (1891) pruský důstojník. OTTO je zcela klíčové jméno v mém příběhu. RENÉ byl můj kolega z pokoje ve škole v MOSKVĚ, přezdívkou. Odešel ze SSM pracovat na ROH. SCHÖFER jsem já. ŠOFÉR – DRIVER – ŘIDIČ. ERICH byl HONECKER a také MIELKE. To je norsky MLÉKO. A to už znáte dobře. A HONECKER je HON – moje babička a CKR – To je CUKR – SACHAR nebo SKL. EL CHE. A HELMUTH je HEL MUTH a to je H.M. ukrajinsky anebo rusky GEL MUT a to je M.G. Syn mojí sestry. Vy, kteří čtete a sledujete pozorně oč tu běží víte, že HELMUTH je i HLMTH – HMHLT – HAMOHORITA. Pravda je to proto, že HELMUTH se narodil v roce, kdy se narodil děda KAREL GEBLT I. 1891.

A nyní přichází na řadu syn GENERÁLPORUČÍKA SCHUBERT a synovec GENERÁLPLUKOVNÍKA SCHUBERT. CARL von SCHUBERT. Byl to německý státní úředník a státní tajemník na Spolkovém ministerstvu zahraničí v letech 1924 až 1930. Poté sloužil jako velvyslanec v ROMA. Narodil se dne 15. října 1882. Zemřel dne 1. června 1947. 15. říjen je i 15. březen. Datum Okupace okleštěné Československé republiky. Je to i 12. březen A to je 12.03. Moje rodné číslo. A v kombinaci 07.23. datum narození GENERÁLMAJOR FRANTIŠEK MORAVEC. A v kombinaci 03.21. datum narození VASILLY STALIN. GENERÁLPORUČÍK LETECTVA. Je to i 12.03. poprava údajně protistátní skupiny RUDOLFA SLÁNSKÉHO. V roce mého narození. A zase hlavně i datum 10.23. Datum kdy otec s přáteli překročil hranici SSSR.

Jeho rodiče jsou popsáni výše a podrobně. On sám zdědil po svém dědečkovi STUMM – HALBERG (H.S. a druhá část i H.B.) velké jmění. Jeho manželka, jak již bylo jednou výše napsáno byla dcera malíře FERDINAND von HARRACH. Byla RENATA HARRACH – R.H. nebo H.R. A vy víte, že HARACHOV je v KERKONOŠÍCH. A ŠPINDLERŮV MLÝN také. HARACHOV je ale v okrese JABLONEC nad NISOU. A právě teď si vzpomínáte na staročeštinou napsaný název domu v MICHALSKÉ ulici. U ŘÍŠSKÉHO JABLKA. Který s tím staročeským j, které vypadá jako g a k které vypadá tak trochu jako t vlastně jako Dům u říšského gablta. GEBLTA. Myslím, že už jsem tady ukázal i fotografii toho nápisu. HARACHOV se prostírá pod ČERTOVOU horou v údolí říčky MUMLAVA. A to je V.M.L. – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. A V.M. k tomu. Samozřejmě je to pravda i proto, že RENETA je název JABLKA.

SCHUBERT studoval Univerzitu ve městě BONN. A poté ve městě BERLÍN. Tam získal doktorát v roce 1904. V roce 1906 nastoupil do služby na ministerstvu zahraničí německé říše. Jedním z míst, kde Německo reprezentoval v letech První světové války bylo Švýcarsko. Tam pracoval jako vyslanec na zastupitelství v BERN. Tam se zúčastnil akce odjezdu ruských revolucionářů v čele s LENINEM do PETROHRADU. Protože většina cesty vedla přes německé území, které bylo s Ruskem ve válečném stavu. Probíhala První světová válka, tak musela být pro cestu vlakem přijata mimořádná opatření. Vagón, ve kterém jel LENIN s dalšími byl takzvaně ZAPLOMBOVÁN. Bylo zamezeno styku Rusů s Němci. A také si všichni cestující zakoupili na tuto cestu jízdenky. A to už tady bylo, že PLOMBY byly z OLOVA. My v Praze říkáme nespisovně z VOLOVA. Ano jako VOLOVÉ. Rodiště otce a jeho přátel bratrů ŠUBRTŮ a dalších dvou přátel na útěku v roce 1939. A právě teď si vzpomínáte, že otec CARL von SCHUBERT sloužil u ŽELEZNIČNÍHO vojska. Dávno před tím, než k celé této akci se ZAPLOMBOVANÝM vlakem došlo. A proč je to také všechno pravda? Protože LENIN a jeho přátelé dojeli do PETROHRADU dne 16. DUBNA 1917. Ano v ten samý, ve který v roce 1941 seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. LENIN tehdy sepsal APRELSKYJE TEZISY. DUBNOVÉ TÉZE. Samozřejmě, že věděl dobře že je to velký a úžasný DVOJSMYSL. Zda to jenom věděl, nebo to tak myslel si nedovolím vůbec ani domyslet. Ale že ten DVOJSMYSL jako hrom tam je, je pravda a on to musel vědět. APRÍL, jako žert pochází z FRANCIE. Vystřihla se RYBA-FISCH z papíru a přilepila se na záda příteli. Do ČESKA se tento svátek žertíků údajně dostal v roce 1690. (I 1909 i 19.09.) První písemná zmínka o tomto svátku u nás prý pochází ze zápisu BARTOLOMĚJ CHRYSTELLI.

SCHUBERT se stal v roce 1921 ve Výmarské republice ministerským ředitelem na ministerstvu zahraničí. Vedl oddělení ANGLIE a AMERIKA. Byl označen za „vulgárního anglofila „. V roce 1924 se stal státním tajemníkem na ministerstvu. Vybral si ho ministr GUSTAV STRESEMAN. V té době se zúčastnil s ministrem LOKARNSKÉ KONFERENCE (LOCARNO) a byl se STRESEMAN a GAUS i členem tříčlenné německé delegace ve Společnosti národů v Ženevě. GAUS je jako GUSA-HUSA. JAKO HLAVNÍ EMISAR NĚMECKÉ VLÁDY HRÁL KLÍČOVOU ROLI PŘI UZAVÍRÁNÍ DOHODY O PŘÍMĚŘÍ V SOVĚTSKO ČÍNSKÉ POHRANIČNÍ VÁLCE V CHABAROVSKU V ROCE 1929.

V CHABAROVSKU MĚL MEZIPŘISTÁNÍ SPECIÁL VE KTERÉM LETĚLA DELEGACE ÚV KSČ A VLÁDY ČSSR V ČELE S MIROSLAV ŠTĚPÁN NA FESTIVAL MLÁDEŽE DO SEVEROKOREJSKÉHO PCHJONJANGU V KOREJI v létě 1989. POŽÁDAL JSEM TEHDY O MOŽNOST CESTOVAT TÍMTO SPECIÁLEM A BYLO MI TO POVOLENO. Proč to zvýrazňuji? S tím, co teď napíšu si nejsme stoprocentně jist. Podíval jsem se na mapu a CHABAROVSK je dál, než je možnost letět z Ruska přes čínské území přímo do KOREJE. Možná to bylo proto, že jsme směli letět tam jenom po území SSSR a rovnou do Severní Koreje. To ale nemohu tvrdit. Kdyby to tak nebylo tak by muselo být to mezipřistání v IRKUTSKU. To si ale vůbec nechci připustit, že bych si to nepamatoval. I pro to, co píšu dále s i myslím, že mohu tvrdit, že mezipřistání bylo v CHABAROVSKU.

ŠTĚPÁN POŽÁDAL O LETADLO TU 154. KVŮLI DOLETU. TAK JSME MĚLI MEZIPŘISTÁNÍ V DOMODĚDOVO V MOSKVĚ A PAK V CHABAROVSKU. VY VÍTE, ŽE DOMODĚDOVO JSOU HORNÍ POČAPLY. DĚDOVO DOMO. PRAVDA JE TO JE PROTO, ŽE TO LETADLO BYLO 154 A TOP JE I 15.06. A TO JE PLUS dva 17.06. A TO SE NARODILA V DĚDOVO DOMO v HORNÍ POČAPLY MOJE BABIČKA. MANŽELKA DĚDY GEBLTA. CHABAROVSK JE CHABA a OR a VSK. ČABA JAK SE VYSLOVUJE MAĎARSKÉ KŘESTNÍ JMÉNO MÉHOTEHDEJŠÍHO MAĎARSKÉHO KOLEGY V ČELE MAĎARSKÉHO KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. KISZ zkratkou. Vyslov KIŠ, ano jako KIŠ – VASIL velitel skupiny KOZINA s komisařem MELNIKOV seskok u LOUN. PÍŠE SE CSABA. PŘÍJMENÍM BYL HÁMORY – ANAGRAM MÁHORY. A DRUHÁ ČÁST CHABROVSKA JE OR. A TŘETÍ ČÁST JE VASKA. VASKA OR CSABA. DVA MAĎAŘI. ABY TO BYLA PRAVDA TAK MĚ DO MAĎARSKA POZVAL TEN ROK 1989 NA JAŘE. NIKDY TAM NIKOHO PŘEDE MNOU NEPOZVAL. BYLO TO ASI PROTO, ŽE JSEM VLASTNĚ TAKÉ MAĎAR. A JAKO KAŽDÝ MAĎAR MŮŽU ZA TO ŽE JSEM MAĎAR JAK ŘÍKAL SAPÉR (ENGINEER-ŽENISTA) VODIČKA V ROMÁNU JAROSLAVA HAŠKA. BYL JSEM I UKRAJINEC I MAĎAR. I NĚMEC I ŽID I CIKÁN-ROM. PODLE POTŘEBY. I KDYBY TO MEZIPŘISTÁNÍ NEBYLO V CHABAROVSK ALE V IRKUTSK TAK TO, CO JSEM NYNÍ NAPSAL O CSABA a OR a VASKA NEVYLUČUJE. TO TAK PROSTĚ BYLO A JE. A CARL SCHUBERT TAM V TOM MĚSTĚ URČITĚ BYL. SAMOZŘEJMĚ JE K TOMU PŘIDAT I TO ŽE SE V TĚCH DALEKÝCH MÍSTECH POHYBOVAL JAROSLAV HAŠEK. A ŽA JÁ JSEM TAM BYL V ROCE 1972 V NOVOSIBIRSK-NIKOLAJEVSK. DODAT JE TŘEBA I TO, ŽE TUDY PROCHÁZÍ ŽELEZNICE – TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA. A TA KONČÍ VE VLADIVOSTOK. TO JE MĚSTO ZE KTERÉHO PŘIŠEL DĚLAT VELVYSLANCE SSSR DO ČSSR VELVYSLANEC LOMAKIN. TAM PŮSOBIL PŘED TÍM.OD 1969 DO 1984. JE TO NA TRASE, KTEROU PROJELI ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI A ODTUD NA LODÍCH ODCESTOVALI DO EVROPY A ZPĚT DO VLASTI. A NYNÍ VELKÝ POZOR! LEGIONÁŘI PO MNOHA LETECH V RUSKU PROJELI CELOU SIBIŘ A VRÁTILI SE Z VÝCHODU DO ZÁPADNÍ EVROPY. NĚKTEŘÍ DOKONCE PŘES SPOJENÉ STÁTY. JAKO LUDVÍK SVOBODA NAPŘÍKLAD. A JE TŘEBA DODAT I TO ŽE SIBIR – SIBERIA JE STEJNÝ ZÁKLAD SLOVA JAKO SBR – SRB – SRUBAR – SUBRT – SCHUBERT – SCHUBART – SCHOBER. PROSTĚ BASIL – VASIL.

Z funkce státního tajemníka odešel SCHUBERT po smrti STRESEMANA. A byl nahrazen BERNHARD WILHELM von BÜLOW. Změnu provedl již ministr JULIUS CURTIUS. Vláda BRÜNING ho vyslala jako velvyslance do QUIRINAL (italské vlády) v ROMA – QR. V roce 1932 odešel do důchodu. To je i 123 a 9. Vy už víte že BÜLOW je M.B.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. BÜLOW je i WOL – VOL je slovenské VŮL a BÜL je BULL anglické BÝK. Ukrajinské VŮL – VIL pro správné vyslovení přečtení v němčině WIL, vypadá přesně jako kombinace hebrejských písmen s na hlavu postaveným L – שור. Hebrejsky je to ŠOR. A UKRAJINSKÉ VIL je i V.I.L. – VLADIMÍR ILJIČ LENIN. Tedy CATTLE a SKOT a TUR. BERNHARD WILHELM je B.M. A WILHELM je české VILÉM zase B.L.M. Vláda BRÜNING ho vyslala do ROMA, ITALI – R.I. A vy vidíte, že to je jedno z klíčových slov. Byl v BERN a BRÜNING ho vyslal jako velvyslance. A všechno další – BRUNNER byl také ING. BRNO-BRUNTÁL-BEROUN – BRAUN – BERLIN – BRANAU – BROWN-BRENNER atd. BERNARD se mnou pracovala na DVOJCE. Byla B.I. BERNARD IRENA. A možná znáte herce TONI CURTIS.

A proč je to zase všechno pravda? Dům státního tajemníka a později velvyslance SCHUBERTA v berlínské MARGARETHESTRASSE se stal v roce 1920 jedním z míst setkávání tak zvané lepší společnosti císařského hlavního města. MARGARETHE, a to je MAGARITA nebo MOHORITA a vysloveno ER/AR a já dodávám OR, k tomu. Na Východě je to MARINE. A u GOETHE je z MARGARETHE zdrobnělina jména GRETCHEN – M.G. Ta u KOLOVRATU. Báseň zhudebnil také SCHUBERT. Ne z BERLIN ale z VIENNA. VIENNA je i VÉNA-VÁCLAV.

Dalším SCHUBERT v řadách německé armáda byl GENERÁLPLUKOVNÍK WILHELM SCHUBERT. Narodil se dne 12. listopadu 1879 ve ZHOŘELEC – GÖRLITZ a zemřel dne 26. června 1972 v MNICHOV, BAVORSKO.M.B. Byl VILÉM – B.L.M. Narodil se v roce, který je i rokem 1891. Rokem narození mého dědy KAREL GEBLT I. 12. listopad je dnem, ve kterém byla v roce 1989 kanonizována ANEŽKA ČESKÁ. Je to i den kdy v roce 1989 končila v Pražské LUCERNĚ moje Celostátní konference SSM. Byl z DOLNÍHO SLEZSKA-SCHLESIEN-SILESIA. Rodiče skladatele SCHUBERT pocházeli z RAKOUSKÉHO SLEZSKA – SCHLESIEN-SILESIA. A 26. červen 1972? Přesně v době jeho úmrtí jsem byl v NOVOSIBIRSK-NIKOLAJEVSK. U řeky OB. Spolu s celou československou skupinou posluchačů Vysoké školy komsomolské v Moskvě. Ročník 1971-72. V NOVOSIBIRSK jsem se tehdy seznámil s GYULA CHAMRAJEVA, která tam byla se souborem Národního divadla z TAŠKENT-UZBEKISTÁN. A tančila hlavní roli v LABUTÍ JEZERO. Nedaleko od skutečného jezera – OB JEZERO. Skotskou gaelštinou LOCH OB. Anglicky LAKE OB. Španělsky LAGO OB. Rusky OZERO OB. Nedá se to zapomenout. Po našem návratu do Moskvy byla tehdy tak šílená vedra, že u Moskvy se propadali silnice, protože se pod nimi ROZHOŘELO rašelinové podloží. Tak nám to aspoň ve škole před naším odjezdem do Československa říkali.

SCHUBERT se stal důstojnickým kadetem dne 21. března 1898. A to je i 03.21. To je moje rodné číslo 123 i datum narození VASILLY STALIN, a i narození GENERÁL FRANTIŠEK MORAVEC, 07.23. a i den kdy byl otec zatčen po přechodu hranice do SSSR. 10.23. 1939. Během První světové války byl styčným důstojníkem První a potom Druhé bulharské armády. Ano BULHARSKO. Vzpomínáte U BULHARA a na Gríša Spurný a generál Bunzáka a já v Bulharsku a SOFIE-ŽOFIE? Na jaře 1918 byl přidělen ke generálnímu štábu armády a byl vyslán jako atašé německého velvyslanectví v MOSKVĚ. To bylo od 31. května 1918 do 30. listopadu 1918. S největší pravděpodobností jel tam i zpátky vlakem. Po návratu do Německa byl dne 31. prosince 1921 z armády propuštěn. Připomínám jenom to, že jeden SCHUBERT byl na velvyslanectví v BERNU a byl koncem roku 1917 u odjezdu LENINA z BERNU do hlavního města RUSKA PETROHRADU. A další SCHUBERT byl za pár měsíců na to v MOSKVĚ vojenským atašé na německém velvyslanectví v MOSKVĚ. Po vyhlášení MOSKVY hlavním městem RUSKA dne 12. března 1918.

Po propuštění z armády se stal SCHUBERT pracovníkem společnosti JUNKERS (DESSAU). Zabýval se organizací tajné výroby komponentů pro bojová letadla na území SSSR. (Využil přitom své spojení ve vedení SSSR získané v roce 1918 v Moskvě). Tato firma dodávala do SSSR letadla JUNKERS F 13 a vojenskou verzi JUNKERS G 24. Letadla byla dodávána a dozbrojována v moskevské čtvrti FILI.

Co je to moskevská čtvrť FILI? Moskevská čtvrť dnes, bývala vesnice-osada u Moskvy. Majitelem byl kníže NARIŠKIN. Bratr carevny. Dne 1. září 1812 se přímo v ní uskutečnila porada generála KUTUZOVA s jeho podřízenými. Tématem bylo to, zda bránit Moskvu či ji opustit a ponechat Napoleonovi. Rozhodnutí bylo Moskvu opustit. Tam v této obci se začala vyrábět po Říjnové revoluci německá letadla. Ve spolupráci s firmou DESSAU. Vy víte že DESSAU je také DSS. A to je například, když to napíšu rukou já i OSS. Spolupráce byla ukončena v roce 1927. Co ještě je FILI? No přece F.L. a příjmením VĚK. Nyní velký pozor Norsky je VĚK – ALDER a anglicky je VĚK AGE – souhlásky jsou DR.L.G. Ano DR. EL CHE. Ukrajinsky je to Bik. Napsáno latinskou klávesnicí v cyrilici. Čte se to VIK, ale kdo neví, že jde o ukrajinské slovo tak to přečte jako BIK – BÝK. SKOT – CATTLE – TUR. Autor románu zasadil děj mezi roky 1769 a 1816. Mezi zrození USA a porážku NAPOLEONA. Na světové scéně. V románu vystupuje nemálo reálných postav své doby a existuje spojení s mým příběhem. Například DOBROVSKÝ a KRAMERIUS z KLATOV. A další. Ale to samo by vydalo na nový příběh. Důležité je to, že JIRÁSKOVO náměstí je na DVOJCE. Zakončuje dole RESSLOVU ulici a je na dohled domu HAVLŮ. A přes řeku na dohled domu, kde žil ALBERT EINSTEIN. V sousedství s PALACKÉHO náměstí. Závěrečný svazek románu byl publikován v roce 1906. A to je i 1909. Se vším, co tato čtyři čísla představují. A odehrává se v LITOMYŠL. L.T. WASYL. Rodiště SMETANY.

Že vám něco říká jméno kníže NARIŠKIN? Tak se jmenoval falešný kníže, hraný Vlastou Burianem ve filmu VLASTY BURIANA TŘI VEJCE DO SKLA. Film v režii Martina Friče byl natočen v roce 1937. Scénář Václav Wasserman. Hudba Eman Fiala, kamera Ferdinand Pečenka. Texty písní Jaroslav Mottl. Film editor byl Zdeněk Gina Hašler, design produkční Štěpán Kopecký V.B. hraje ve filmu V.B. Vlasta Burian hraje Vincenc Babočka (i babička). Inspektor V.B. bojuje s LEON WEBER podvodníkem, kterého hraje ve také Vlasta Burian. TROJROLE. Tři vejce do skla je heslo lupičů. Chtějí okrást indického maharadžu. Část filmu se odehrává ve vlaku na železniční trati Praha – Karlovy Vary. Děj filmu se v Karlových Varech odehrává v hotelu RICHMOND.

Co bylo smyslem a geniální informací podanou tímto filmem pro vojenské zpravodajské služby? Za prvé se část filmu odehrává na ŽELEZNICI ve VAGÓNU. Za druhé v Karlových Varech se odehrává v hotelu RICHMOND. Byl jsem v tom hotelu před pár lety ubytován. Co je na něm zajímavého? V jeho okolí je socha SCHILLER u GOETHEHO stezky. A také je nedaleko socha SMETANA B. Pro návrh na architektonické úpravy byl ve dvacátých letech dvacátého století osloven architekt MAHLER z VÍDNĚ. Hotel je u říčky TEPLÁ. Má vlastní lázeňský pramen se jménem ŠTĚPÁNKA. To je STEFANIE. STEFAN. Majitelem hotelu byl KLEIN. Do hotelu přijíždí V.B. VINCENC BABOČKA DROŽKOU. DROŽKÁŘ je také VOZKA/VASKA. Herec, který vystupuje v této mini roli se jmenuje ŠUBRT MILOŠ. A tak spojuje jméno ŠUBRT SCHUBART ve všech jeho variantách s příběhem TŘÍ německých géniů. Film je natočen až po vraždě LESSING v nedalekých M.L. Mariánských Lázních. Herec MILOŠ ŠUBRT se narodil dne 15. března (1886). A to proběhlo, 15. března 1939, prakticky DVA roky po natočení filmu v roce 1937 obsazení zbytku republiky nacistickým Wehrmachtem. KROMĚ ŠUBRT TAM HRÁL I ŠTROSS. Jmenovci herců-sousedé dědy GEBLT v Horní Počaply. Otec dědy GEBELT KAREL byl VINCENC. BABIČKA VINCENC byla ANNA PREIS. A na narozeniny VINCENC van GOGH byl otec odveden v BUZULUKU do československé armády. VINCENC byl také v AGRAMONTE – 1770 CHOCOLATE DE PIEDRA a v roce 1775 TURRÓN. Herec ŠTROSS se narodil v KROMĚŘÍŽ. Jako OTMAR REIDL. Městě, kde žila v té době rodina LUDVÍK SVOBODA. Ve filmu v rolích vystupují herci se jmény JOSEF ZORA, JAROSLAV BRÁŠKA, JIŘÍ HOJER, JOSEF STEIGL-SPEJBL, VLADIMÍR POSPÍŠIL-BORN, ADA KARLOVSKÝ, BAŤA JULIUS, HELENA BUŠ – v roli SANDRA KOTOVÁ, ANTONÍN NOVOTNÝ – v roli VAN HOUDEN, THEODOR PIŠTĚK, VÁCLAV PISKÁČEK, BOHUŠ ZÁHORSKÝ, MÍLA REYMON, RUDOLF KADLEC, JAN W. SPEERGER, KAREL DOSTAL, VÁCLAV MENGER, ČENĚK ŠLÉGL, VLADIMÍR ŠTROSS, JULIUS LÉBL, JINDŘICH FIALA, KAREL B. JIČÍNSKÝ, KAREL VEVERKA, MARIE OLIA, FRANK ROSE – RŮŽIČKA, VIKTOR SOCHA, MICHEL ELAGUINE a pes ROLF. V hebrejštině je vejce BEJCA. Tak to můžeme zapsat také jako TŘI BEJCI DO SKLA. Nebo celé v hebrejštině to je ŠALOŠ BEJCIM B KOS. Německy je vejce EI. Tedy i naše EL. Anglicky EGG. Ale to tak pouze píšeme. Vyslovíme to s jedním G. EG. A tak je to Německo anglicky v kombinaci čtení zepředu dozadu i EL GE. Za pomoci španělštiny je to EL CHE.

Film jsem si několikrát pustil a zaznamenal všechno souvisí s OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Je to především trojrole. TA je v univerzálnosti mého příjmení. Příjmení MOHORITA je totiž možno psát také v ruštině jako MOCHORITA kdy CH je ruské X. A pak je to také MOGORITA. Neboť ruština H na rozdíl od ukrajinštiny nezná. To je ta Burianova TROJROLE. Budu postupovat podle obsahu filmu. Ale TROJROLE je také TROJZUBEC. UKRAJINA a PÁN MOŘÍ NEPTUN.

HLAVNĚ ALE JSOU TO TŘI SESTRY. US ARMY A BRITISH ARMY A RUSSIAN/SOWIET ARMY.

K názvu už bylo uvedeno více výše. Po názvu je uvedeno jméno režiséra MAC FRIČ. SKOTSKÉ MAC a jeho příjmení. Víte, že byl křestním jménem MARTIN. To samozřejmě MAC není. Proto jde o SKOTSKO NEBO JINÉ HIGHLANDS. TŘEBA JDE O VERCHOVINU. Na Podkarpatské Rusi.

První záběry ukazují divákovi svět, ve kterém se inspektor VINCENC BABOČKA – VLASTA BURIAN pohyboval. Jeho iniciály ve filmu i ve skutečnosti jsou V.B. VELKÁ BRITÁNIE. Tam co je SKOTSKO. VINCENC byl můj pradědeček GEBLT, A to víte, že to napsané ve staročeštině vypadá jako “ gablta“. Na narozeniny VINCEN van GOGH byl můj otec odveden do československé armády po příjezdu z GULAGU. 30.03. Aby to byla pravda tak se ten samý den narodil FRANCISCO GOYA ve FUENTETODOS – V SAMÝCH, NEBO VE VŠECH PRAMENECH (jako například v lázeňských městech) to přeložím po našem místo narození umělce. A ještě bylo ten den výročí úmrtí KAREL MAY. Co nikdy nebyl v AMERICE, ale klidně o ní vyprávěl. VINCENC BABIČKA byla ANNA PREIS. JAKO PRES LEY. Jako PREISS byl také český bankéř, ředitel ŽIVNOSTENSKÉ BANKY v ulic NA PŘÍKOPĚ. A ten se narodil ve stejný den jako můj otec a moje manželka. On 08.12. přesně jako moje manželka, dcera VLASTA BOUDNÍK – V.B. A můj otec americkým způsobem dat čteným naším způsobem dat 12.08. Jednou mu ve filmu někdo řekne BABOČKA ADMIRÁL. Ano jde o MARINE. Španělské ARMADA.

Záběr ukazuje na knihovnu, kde jsou knihy LECOQUE, NICK CARTER, SHERLOCK HOLMES, DR.WATSON a BAKER STREET číslo 5. Vy již víte, že v BAKER STREET sídlila britská I.S. zpravodajská služba. BAKER je VASIL/BASIL. A 2. A číslo 5 to potvrzuje že jde o 2. DR. WATSON sloužil v AFGHANISTÁNU. Jako rodiče mojí manželky, když jsem jí poznal. A pracoval v nemocnici svatého BARTOLOMĚJE v LONDÝNĚ. Autor tohoto románu je CONAN DOYLE. SKOT. A to mi čteme také jako CANON LOYD. A to vy si vzpomínáte na námořníka COAL HEAVER z LODI WYALUSING jménem BENJAMIN LOYD. Z americké občanské války. Vyznamenaného vysokým vyznamenáním. NICK je NICOLAS – NIKOLAJ – MIKULÁŠ – MIKLÓS – MYKOLAI. Můj syn NIKOLA. CARTER byl prezident USA jménem JAMES – JAKUB a YAKOV a SANTIAGO a IAGO a všechny varianty tady uvedené. V tomto případě jde ale především o SANTIAGO. Patron Španělska, který stál u obrany země před útočníky z ARÁBIE – MAURY. SANTIAG from MILKY WAY – DE COMPOSTELLA- Z MLÉČNÉ DRÁHY. Že to je pravda potvrzuje natočení československého filmu (Adéla ještě nevečeřela), ve kterém vystupuje NICK CARTER. To bylo o mnoho let později. Hraje ho MICHAL DOČOLOMANSKÝ. Který hraje v té době i v jiném československém filmu roli AUGUSTÝN HUSÁK. Jeho matka se jmenovala FLORIANNA BODEA. LECOQUE je postava z pera EMILE GABORIAU. Francouzského spisovatele a novináře. A vy víte, že LECOQUE je i LE COQUE, a to je i EL CHE. A koule s cancourem k tomu. Je to i další španělská variant kde QUE je také CO, a tak je to i LE COCO v češtině. Třeba i COCO CHANEL. Ale tento detektiv se tam objevuje hlavně kvůli autorovi. EMIL to už tu bylo mnohokrát a příjmení – no vidíte to? GABOR značka obuvi. V ROSENHEIM – NĚMECKU rodinná firma založená až 11 let po tomto filmu. V BARMSTEDT u HAMBURK. BARMSTEDT je B.L.M. a iniciály jsou B.H. Jako HAVLÍČKŮV BROD a HAMBURK je LESSING a LABE – ELBE. A co víc GABOR je i maďarské jméno Ale také naším čtením HAVEL-GAVEL-CHAVEL.

Na začátku filmu sedí V.B. v křesle a dívá se do zrcátka. Za ním sedí jeho pes ROLF (prý skutečný pes V.B. a pozpátku je to FLOR jako FLORIAN) a má na hlavě jablko. Jako VILÉM TEL – B.L.M. a L.T. V.B. míří na to jablko, a přitom se dívá do toho zrcátka. Jablko sestřelí. Připomínám dům v MICHALSKÉ ulici u „gablta“ u jablka, kde ve staročeštině připomíná to slovo jméno GEBLT. Ale hlavně je to také román SCHILLER. Druhého z trojice německých géniů po před chvílí vzpomínaném LESSING. Častého návštěvníka pramenů v Karlových Varech a dalších lázeňských místech s prameny.

Do bytu V.B. přichází návštěvník. V.B. mu říká že je učitel hudby, že má tři nemanželské děti a že manželka něj nepečuje a že si přišel objednat služby V.B. protože jemu manželka nevěrná. A vysvětluje mu, jak to všechno poznal. FRANZ SCHUBERT byl učitel hudby.

Do tohoto rozhovoru zazní telefon. Někdo chce najít ukradené peřiny. Ne z bytu ale z půdy. V.B. na to nereaguje. Peřiny jsou z peří. Peří je hebrejsky NOCA. Anglicky FEATHER a PLUME. Ukrajinsky PERO a rusky PUCH PERO.

V.B. odchází do služby na komisařství. Komisař ho posílá do obchodního domu ERKA. R.K. RYCHNOV nad KNĚŽNOU – RAUCHENAU.

V záběru je reklama BUTONY ESSEX BAR.

V noci se objevuje DRUHÝ VLASTA BURIAN. Zločinec příjmením WEBER. Jako CARL MARIA WEBER. Nedávno podrobně popsaný v tomto příběhu hudební skladatel. Jako babička a děda v Horní Počaply KAREL a MARIE a WEBER je M.B.L. WEBER JE LEON. JAKO LEONID BĚLAVSKÝ ze LVOV – LEONOV – LEMBERG a jako LEONID BREŽNĚV. V angličtině MISTER LEONID BREŽNĚV – M.L.B. WEBER má odjet druhý den ráno v 8.45 do KARLOVÝCH VARŮ. 8. 45 je i 15 do 9. A to je i 15.09. To je i 12. 09. A to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A o mnoho let později se narodil syn mojí sestry ANNA jménem MICHAL. M.G. – M.H.

Po neúspěšné akci posílá komisař V.B. k lékaři. tím je Jaroslav Marvan. A to je i Iaroslav Marvan – M.I. Military Inteligence. Lékař se ho ptá, jestli neměli v rodině nějaké poruchy. V.B. přiznává že měli nějaké elektrické poruchy. Nemyslím elektrické myslím duševní říká M.I. V.B. reaguje zamítavě. Je to jako scéna, když se ptá komisař ŠVEJKA, zda netrpí na záchvaty. A ten mu odpovídá že ho jednou málem zchvátil automobil na Karlově náměstí.

Ptá se ho na ŽLUČNÍK a kontroluje mu BĚLMO – B.L.M.

M.I. posílá V.B. do KARLOVÝCH VARŮ a říká mu, že tam má pít vodu a jíst vajíčka naměkko. V.B. Ta se vaří cca 5 minut. Já doplňuji že vajíčka se vaří buď jako ZTRACENÁ VEJCE (POŠÍROVANÁ) cca 3 minuty. Nebo jako vajíčka NAMĚKKO cca 5 minut, nebo jako vajíčka NAHNILIČKO cca 7 minut a NATVRDO je to cca 10 minut. V.B. říká že se do lázní těší už 12 let. To je TUCET. Lékař mu říká “ Sbalte si svých pět švestek a jeďte“. V.B. vypadá překvapeně. Lékař povídá, že to se jenom tak říká. Aha na to V.B. SBALTE je THE BASIL. A 5 je i DVOJKA. ŠVESTKA je i SLIVA – VASIL. A také ŠVESTKA OLDŘICH – S.O. z TEPLIC.

Další scéna je V.B. ve vlaku. Sedí v kupé s pánem, který se snaží spát. A V.B. stále mluví. Přitom jí vajíčko a říká sousedovi v kupé, že mu to doporučil doktor. Ve on ve vlaku spát nemůže. Jednou že si vzal prášek a přejel ŘÍČANY UHŘÍNĚVES. To je naše RU. Nebo UR. A také ŘÍČNÍ a UHRYNÍ VES. To je VOLOVÉ s ŘEKA jménem REKA.

V.B. dělá že hraje na housle – violin a to je H.V. Přitom zpívá písničku.

V písničce se objevuje NICK CARTER (zpívá zavolali NIKA KARTERA) BROADWAY to je ŠIROKÁ ulice v Praze, kde žila moje přítelkyně z tábora ve SKOKOVY. Byla tam jenom jednou a jmenovala se NAĎĚŽDA – NADĚJE. TOBIŠEK příjmením. TO VAŠEK. To jsem asi byl já. BROADWAY je i DR.W.M. V písni je INSTALATÉR – PLUMBER od PLUMBUM – OLOVO – VOLOVO. A zaplombovaný železniční vagón s LENINEN, který vysílal SCHUBERT z BERNU. Refrén písničky je: JÁ NEŘÍKÁM TAK ANI TAK VONO JE TO VŠELIJAK. Slovník překládá TAK ANI TAK JAKO EITHER WAY. To je dohromady EITHERWAY – zcela jasný anagram THRW – MHRT – MOHORITA. Pravda je to proto že slovo VŠELIJAK je VASIL JAK. VASIL SKOT. VASIL TUR. Ale také je to celí plejáda JAKOVLEV a JAKEŠ. Který byl právě proto. JAK a ruské nebo ukrajinské EŠ – TROJZUBEC. Nebo naše S, a to je zrcadlově DVOJKA. V písni se ještě objevuje naše známé “ I MISTR TESAŘ SE UTNE“. Můj otec byl lesní dělník, co pracuje se sekyrou, i tesař a druhý „Ukrajinec“ který se přiženil do HORNÍ POČAPLY, ANTONÍN BARANNIKOV byl také TESAŘ. TESAŘ bylo příjmení vedoucího tajemníka Krajského výboru KSČ v klíčovém městě příběhu HRADCI KRÁLOVÉ. Byl tam celou normalizaci. Moje místopředsedkyně, kterou jsem přivedl na ÚV SSM byla také TESAŘ (OVÁ). Byla ze Středních Čech a musel jsem o ní požádat FRANTIŠEK HANUS. F.H. P.H. jako HORNÍ POČAPLY ve Středočeském kraji. Jako HANUŠ KAFKA, profesor lékař přeživší holocaust-koncentrační tábor soused z našeho domu v pplk. SOCHORA, který emigroval po Okupaci v roce1968 do Německa údajně do DÜSELDORF. HANUS přišel do funkce po HÁJEK. Který byl také vězněn za Okupace nacisty.

Do kupé, kde sedí V.B. přiletí oknem papír. Ten se dostal ven průvanem z okna kupé mladého muže píšícího ve vlaku na psacím stroji. Píše se v něm o démantech kamenech. Třech démantech Mahárádži YOHIR. V.B. odchází z kupé a jde ze třetí třídy do první třídy. Tam sleduje v kupé maharadžu a jeho sekretářku a tajemníka. Čtou tam telegramy. Vedle sedí dva Indové a mezi nimi je umístěna bedna. Sleduje i kupé s mladým mužem píšícím na stroji. Přichází muž a jde do tohoto kupé. V.B. mu klepe na rameno. On se otáčí a představí se jako revizor. A posílá V.B. do třetí třídy. REVIZOR je také hra GOGOL – HOHOL. Ten se jmenoval NIKOLAJ VASIL GOGOL – HOHOL. Byl to UKRAJINEC. Důležité je to proto, že V.B. natočil film podle předlohy REVIZOR od GOGOL. REVIZOR je anagram VAZILLY. VASILLY. Matka GOGOL byla JANOVSKÁ jako ulice u naší PPLK.SOCHORA a školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. A matka GOGOL byla také M.I. MILITARY INTELIGENCE. MARIE IVAN. JANOVSKÉHO ulice byla za Druhé světové války WOLFRAM VON ESCHENBACH, který zemřel asi v roce 1230. Profesor JANOVSKÝ byl dermatovenerolog. Jako manžel dcery MARIE EMILIE ŠIDLÁK. Sestry mojí milované tety AURÉLIE-ZLATA-HON. To byl profesor ZÁRUBA – BAZIL-VASIL. Na klinice na DVOJCE. Revizor je také důležitá postava v románu Jaroslava HAŠKA. Tam právě došlo k tomu, že ŠVEJK musel v TÁBOŘE vystoupit a jít do Českých Budějovic pěšky. První fáze jeho pochodu byla kousek nad statkem rodiny HAVLŮ. Dědečka Václava a Ivana Havlů. Více bylo dříve.

Film se přesouvá do Karlových varů. Záběry Horního nádraží. Je to skutečně Horní nádraží Karlovy Vary. kousek odtud je i Palackého náměstí, kam se přiženil ve svém druhém manželství můj otec. K ANNA BESRAB – MOHORITA. Palackého ulice v Litoměřicích, kam se z Prahy přestěhoval moje sestra ANNA, ale už UHER byla těsně u Horního nádraží Litoměřice. Chodil jsem tam do nádražím restaurace se skleničkou pro RUM. Ten potřebovala moje matka do šišek, které vždycky na návštěvě u sestry smažila. Vy samozřejmě vidíte, že RUM je také V.L.M. – B.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Jenom trochu odbočím. Středisko přípravy československých výsadkářů ve Skotsku bylo v ARSAIG. Nedávno při výročí atentátu na R.H. se o tom hodně psalo. Nikdo si však nevšiml že v blízkosti ARSAIG je ostrov RUM. B.L.M.

V.B. si najímá drožku. A jedou městem. jízdu provází záběry na město. Přijíždí k nějakému hotelu a V.B. se ptá co je dlužen. VOZKA/VASKA herec jménem ŠUBRT mu říká 35 korun. A to vy víte, že je i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. A zahájení výroby TURÓN v AGRAMUNTE. V.B. mu dáva dvacet korun – XX. A to je 22. Vchází do hotelu a dohaduje se s recepčním. Dostává formulář. Ten se jmenuje v češtině PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ a pravděpodobně ve francouzštině. BULLETIN INDIVIDUAL. B.I. jako můj bratranec BARANNIKOV IVAN. Který se narodil dne 16. listopadu. BULLETIN je také BULL-BÝK-SKOT – TUR-CATTLE a TIN – pokrytí střech. Práce pro pokrývače GEBLT a POKRYŠKIN a THATCHER. V TOMTO PŘÍPADĚ TO ALE MŮŽE ZNAMENAT B. INDIVIDUAL. A TO JE PRAVDA ŽE BENJAMIN BYL SÁM. OTMAR REIDL BYL PRVNÍ A SÁM. V.B. píše do formuláře jméno a příjmení. Povolání detektiv. To ale přeškrtne, a to několikrát a hodně. A napíše na formulář velký otazník. Question mark. Anglicky. Je to jak špatně napsaná DVOJKA. MARK je WASIL. A můj otec, jak jste již mohli číst dostával hodně a hodně otázek. Je jich celý vyšetřovací spis. Stejně tak OTMAR REIDL po zatčení rakouskými četníky u LANDECK. A jako zatčený ŠVEJK. A pravděpodobně i zatčený HAVEL.

V.B. se ptá co stojí nocleh a recepční odpovídá že 40 korun. To je XL. EL CHE. V.B. s ním chvíli smlouvá.

Mezitím přijíždí do hotelu RICHMOND MAHARÁDŽA. V tom hotelu jsem také byl před pár lety. Jenom pár dní. V jeho okolí je socha SCHILLER u GOETHE stezky a socha SMETANY. U hotelu je i busta polského spisovatele ADAM MICKIEWICZ. MICKIE je i MIKI – MIKULÁŠ – MICHAEL – MICHAL. MICKIE WICZ je i M.W. Anebo MIKI VY CZ – ČECH. Původní pomník byl zničen a byl nahrazen novým v roce 1947. Klíčovém roce v mém příběhu. 1919-1941-1947-1974-1991. Ten nový vytvořil B.W. – B.M. BŘETISLAV WERNER.

Mladý muž, který psal ve vlaku na psacím stroji se kontaktuje se SANDRA KOTOVÁ, sekretářka Mahárádži. EVA KOTOVÁ byla moje spolužačka ve třídě na Strossmayerově náměstí. A bydlela kousek nad námi. Také v ulici PPLK.SOCHORA. Mladý muž se představuje. Jmenuje se VAN HOLDEN. (V.H.) A jak se dozvídáme později představuje obchodníky z drahými kameny z AMSTERDAM – HOLANDSKO-NIZOZEMÍ. A jmenuje se VAN HOLDEN. Ano V.H. Dává se se slečnou sraz u MLÝNSKÉ KOLONÁDY v 5. hodin. Tam je v tu dobu i V.B. Chce se napít vody a chce ji zachytit do lázeňské sklenice. Voda ale stříká tak, že musí jít k váze (Václav Havel a seskok mého otce ve znamení VAH) kde si obézní paní odložila deštník a s tímto otevřeným deštníkem (španělsky PARAGUAS norsky PARAPLY) si jde k pramenu pro vodu. Pak zahlédne VAN HOLDEN a SANDRA KOTOVÁ. Oni odjíždí autem. V.B. naskočí na záď automobilu a odjíždí s nimi do hotelu RICHMOND. Na autě je značka CS. A pak auto značka C–86468. To je celá řada variant jako například 66 a 88 a 84 a 64 a 46 a 86. Ale určitě je tam i 48 a 68 a 89.

V.B. seskočí z auta a odchází do zahradní restaurace. Tam si objednává to nejlevnější jídlo. Tři vejce do skla. Za 8 korun. Na stole je popelník s nápisem SCHOTCH WHISKY BLACK AND WHITE. Nečeká na jídlo a jde do hotelu. Tam si ho komplic Leona Weber plete a osloví ho jako Webra. A odvádí ho do apartmánu falešného knížete NARIŠKINA, v jehož podobě, jim má pomoci zjistit kde jsou uloženy Tři démanty mahárádžovi. Apartmán má číslo 38-42. O NARIŠKIN bylo více výše. Pravda je i to že část jména, ta druhá, RIŠKIN je velmi podobná jménu REZUNOV-SUVOROV v BRISTOL. Obě souvisí se slovem REZAVÝ. RŽIVÝ. RYŠAVÝ. Pravda je to proto, že na ÚV SSM pracoval jeden pracovník a ten se jmenoval přímo příjmením RYŠAVÝ. A druhý ten byl RYŠAVÝ(VLASY) a jmenoval se ROSECKÝ. Je to i po našem LIŠKIN. A ta přece bývá REZAVÉ barvy.

V zahradní restauraci končí tanec mladé dívky. Pravděpodobně CIKÁNSKÝ tanec. Nebo FLAMENCO z ANDALUCIA. Je to krátce nedá se to poznat.

V.B.se převléká do uniformy NARIŠKIN. Zajímavé je že má na rameni tři hvězdy. Jako plukovník. Má i šavli. ŠAVLE – VASIL – SABLE-BASIL. ŠAVLE je i ŠAVEL, a to je PAVEL. Další příklad hry se jmény jako ve VOLOVÉM na matrice. Otec nosil šavli domů při přehlídkách, které se konaly na Letenské pláni. Hrál jsem si s ní. NARIŠKIN přichází do apartmá k mahárádžovi. Mahárádža mu říká HOW DO YOU DO? V.B. vůbec neví o co jde a co říká. A tak mumlá odpověď. V té je jistě něco o KOČÍM Z TURNOVA A O BRAMBORÁCH. A končí tak že dvakrát říká BRM a BRM. To je B.L.M.

Tri vejčité démanty (i kameny se jim říká) jsou ve skříňce kterou hlídá COBRA – VASIL. ČERNÁ COBRA. A vy si vzpomínáte že maršál POKRYŠKIN – to je skoro jako NARYŠKIN – létal na letadle americké výroby. Značky BELL P-39 AIRCOBRA. A že získal Tři zlaté hvězdy hrdiny SSSR.

Další záběr je z večírku na počest knížete NARIŠKIN. Kníže stojí u stolku se dvěma muži v civilu a pijí vodku. On je v uniformě dva jsou civilisté. Dva z té trojice jsou „Rusové“ a jeden je Čech. Známé DVA PLUS JEDNA. Kníže připíjí na svoji KYJEVSKOU GUBERNII. Čech ho upozorňuje že on myslel, že je ze SEMIPALATINSK. Později po Druhé světové válce SEMIPALATINSKÝ JADERNÝ POLYGON. JADERNÁ STŘELNICE v KAZACHSTÁN. V Kazachstánu jsem byl v roce 1988 nebo 1989. V zimě. Tedy Kyjev a Semipalatinsk je X – CHE. A GUBERNIE je HAHAVEL. Kníže říká že on musí být všude. A jmenuje ještě URAL a KAVKAZ. U.K. Hovoří o tom, co má za úrodu. Že je tak velká, že jí ani neskladují ale vozí jí stodolou skrz. SENO také? A ryb, co mají. A kaviáru, co mají. A kaviárem že si mažou schody a boty. A kluci s ním hrají kuličky – CÍN a HLÍNA – C.H. – CHE. Kníže začíná zpívat se slovy: Moji plavci na Volze zpívají. To není pravda. Ti zpívají EJ UCHNĚM. On zpívá OČI ČORNYJE. To je OČI a UCHNĚM – UŠI – 2 a 2. A také je to UO. ÚSTÍ nad ORLICÍ, kde také otec pracoval na opevněních. Možná právě v té době, kdy se film natáčel nebo když se v českých kinech promítal. Plukovník ČORNIJ byl otcův spolubojovník z jednotky generála SVOBODY. Jednou mě otec vzal za ním do kasáren. Bylo to u Prašného mostu nedaleko místa, kde svedl svůj poslední boj kapitán MORÁVEK. Ze Tří králů. MORÁVEK-MAŠÍN-BALABÁN. Plukovník Čornij tam velel zabezpečovacímu automobilnímu pluku ministerstva obrany. Tak to otec tehdy říkal.

V písničce používá kníže Nariškin rýmy: OČI JAKO UHLE, LEŽET V TRUHLE. BUĎTO TÁMHLE NEBO TUHLE. Třikrát UHL.

Vzápětí začíná zpívat další píseň. Ta je ve veselém rytmu po té první, která je smutná. Začíná slovy: Pozvala mi jedna slečna do kiosku, nebylo by libo papirosku nebo čaj. Kníže tancuje tzv. Kozáčka. Své jméno vyslovuje s důrazem na první slabiku. Tak jak je to většinou v norštině. NÁÁRIŠKIN. A říká kněžně že on radši vodku.

Partnerem WEBER LEON je BOHUŠ ZÁHORSKÝ. A vy víte, že jeho jméno je BOH US a že ZÁHORÁK, tedy ze ZÁHORIE přesně byl AUGUSTÝN HUSÁK. Ve filmu se jmenuje FRANK. Jako naše teta JENY FRANK z VELEŠOVIC sestra BOHUŠE FLORIÁNA. Prvního manžela mojí matky.
Další záběr je do pražského bytu V.B. Na kalendáři je datum 12. červen středa. Pes ROLF – FLOR jí den po dni z připravených misek. Je jich asi 7. 12. červen je i 15. červen. A to je plus DVA i 17. červen, a to se narodila moje babička MARIE GEBLT v HORNÍ POČAPLY. 15. červen je i 15. září, a to byla zavražděna svatá LUDMILA. LUDMILA byla dcera mojí babičky, moje matka a manželka BOHUŠ FLORIÁN. 12. červen je i 12. září. A to se narodil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A o mnoho let později se narodil syn mojí sestry ANNA MICHAL G. nebo H. Plus, DVA je to 14. září. A to zemřel T.G.M. a narodil se na VINOHRADECH JAN MASARYK. A seskočila skupina WOLFRAM. A otec podal žádost o opci v roce 1945.

Do apartmánu Maharadži přichází místní klenotníci. A nabízejí svoje zboží. Tajemník říká, že nemají čas a ať tam klenoty nechají. Sekretářka jim vypisuje potvrzení. Oni odchází. Přichází V.B. a nabízí se, že klenoty ohlídá. A na anglické I don´t understood ani word Maharadži říká že mu je ochrání směsicí podivných slov. Čmajznout, šlohnout. Já jsem Scotland Yard. Šlohl Bajadérovi atp.

Přichází VAN HOLDEN (V.H.) S návrhem, že AMSTERDAMSKÉ ÚSTŘEDÍ má zájem o Tři vejčité diamanty. Pro jednu Evropskou imperiální velmoc. A dává jim jako zálohu šek na 200 000,-. Říká místo šek asi tehdy používané ček. Nebo to pravděpodobně znamená že jde o USA nebo V.B. Na ČEKU je datum 10.07.1937. To je americkým způsobem psaní dat i 07.10. Datum seskoku mého otce v roce 1944. A Moravcovou metodou minus DVA je to 05. 10. datum narození Václav HAVEL. Přesně před rokem kdy byl film natočen. V roce 1936. A plus DVA je to 09.10. Datum úmrtí ERNESTO CHE GUEVARA v roce 1967.

Ve filmu se objevuje hodina 6.15 ráno. To je stejné jako datum na kalendáři uvedené před chvílí. 12. června. 15.06. je i 12.06. Vše bylo výše. A je to PODRUHÉ.

Tajemník Maharadži říká V.B. vedle máte doutníky a likéry. A odchází. V.B. zůstává sám. Sedá si na tu skříňku s diamanty. A říká: MÁM NEJLEPŠÍ ROZHLED. JAKO KAPITÁN. (JAKO OTISK JOZEF WOLFRAM Z BRNO a ADAM NIŠČIMENKO – LEONID BĚLAVSKÝ ARAP z LVOV).

Změna záběru. Pes ROLF utíká do Karlových Varů. Zastaví se u Benzínky. Na ní je reklama na výměnu oleje a je vidět nápis FANTA. Snad už se vyráběla, nebo je to české FANDA.

V.B. slyší nějaké zvuky. Něco se šustlo říká. A omylem zamáčkne knoflík na skříňce, který otevírá boční poklop a objevuje se BLACK COBRA. ČERNÁ KOBRA. V.B. začne imitovat pískání na píšťalu, ale KOBRA nereaguje. Začíná se i vlnit a dál píská. Nic. V tom tam přichází WEBER a vidí KOBRU a také začne imitovat pískání. Ale rychleji. Rázněji. KOBRA nic. Nakonec tam přichází BOHUŠ ZÁHORSKÝ – FRANK a ten píská velmi primitivně bez žádných ladných pohybů jako před ním V.B. Ale KOBRA zaleze zpět do skříňky. A nebezpečí je zažehnáno.

Mezitím nepravý maharadža s tajemníkem zastavují auto pravého maharadži. Nepravý má bílý turban a pravý má černý turban. To je i TUR BEN. Jediné, co ten pravý řekne, když ho vytahují z auta je: WHAT´S THE MATTER? Ano. Napíšeme to dohromady co říká pravý MAHARADŽA z INDIE. TEDY IND. Z PRAVLASTI našich ROM. WHATSTHEMATTER – Tři T a MOHORITA W. 2. Nebo jak se imituje střelba TATATA. Nebo jako slavná indická společnost TATA. Výslovnost MATTER je i MEDR. To je DR.M. nebo MEDER jako MAĎAR. A to byl také trochu otec v tu chvíli zatčení. Je to v protokolu UKRAJINEC a stát MAĎARSKO. Vy samozřejmě vidíte, že MATTER je velmi podobné jménu, jakým byl můj otec pokřtěn a bylo později přeškrtnuto a místo něj tam bylo napsáno VASIL. Stejně jako jeho otec byl pokřtěn DYMITRY a v matrice u zápisu dětí se objevuje jako METER. To už víme že to je C CM. STO CM. A to je CCM a SSM a MSS. Ale co je velmi důležité napsat nyní? Vzpomínáte, že ve jménu NARIŠKIN kladli důraz na první slabiku NÁÁRIŠKIN. Jako většinou v norštině. V norštině je totiž anglické MATTER – SAKEN. A to je jako množné číslo SAK, které může vyslovit někdo kdo nezná češtinu dokonale. Ty přece šil VASIL GYULA BILAK v HRADCI KRÁLOVÉ na doporučení svého bratra DYMITRI – METER. A VASIL pracoval s METER. Krejčovským METR. SAKEN je i anglické SKIN. KŮŽE – hebrejsky OR. Jako SVĚTLO. Jako OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN.

A také jsou v INDII pravlasti RÓMŮ stálých cestovatelů, kteří nezůstávají na jednom místě objevuje další velmi důležitá informace pro podzemí v POLTAVĚ na UKRAJINĚ, kde byl otec vězněn. Norsky je anglické ADMIT – Innrømme nebo Oppta. A české připustit, uznat, doznat, přiznat, vpustit, pojmout. Otec všechno u výslechu přiznal. Innrømme to je také RÓMSKÝ HOTEL. Ne? Inn rømme. I ŘÍMSKÝ HOTEL. Já jsem v takovém jednom římském hotelu jednou jedinkrát v hluboké totalitě bydlel. Cestou z ALGERIA. ALŽÍR. V zimě, byla to šílená noc a pronásledovali mě tam palestinští studenti a otrávili mě tam. O tom už tady bylo více dříve. Nyní je důležité vědět to že v přeneseném smyslu slova je Innrømme i MARINGOTKA. MOGORITKA nebo MOHORITKA. A pravda je že moje matka otce v době, po jeho OPCI – druhé norské slovo OPPTA – OPTOVAL, ubytovala. Ale v tomto případě to je ROMA. ŘÍM – IMPERIUM ROMANUM. A protože je ve slově Innrømme i to norské přeškrtnuté O tak je to také R. Ano O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A průměr je DIAMETER. METER je DIA.

Pes V.B. jménem ROLF/FLOR leze po žebříku do pokoje. Uvolňuje pouta V.B. ŽEBŘÍK je LADDER. DR. L. KŮŽE je anglické LEATHER. Ve výslovnosti nemusí být prakticky rozdíl. LADDER a LEATHER. Ale vy víte že KŮŽE je hebrejské OR. Stejně jako SVĚTLO. OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN.

A přichází finále. Letiště KARLOVY VARY. Letadlo ČSA – OK. ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH AEROLINIÍ. Má poznávací značku BAB v některém dalším záběru BAC a v dalším záběru BAD. To jsou data. 21.02. a 21.03. a 21.04. 21.02. je i 21.11. a to je plus DVA i 23.11. nebo 11.23. – 123 a 1. Datum 21.03. je přímo 03.21. Zase 123 0. A 21.04. je i 21.09. A to je minus DVA i 19.09. a i 16.09. Takže tady máme zase a začnu odzadu, moje datum narození a svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL z VÍDNĚ. 16. září svátek svatá LUDMILA. 123 dvakrát moje rodné číslo. A datum narození generál MORAVEC FRANTIŠEK v ČÁSLAV. Narození VASILLY STALIN a datum přechodu hranice skupiny 5 přátel z VOLOVÉ, tehdy MAĎARSKO – UHRY – VENGRIJA do USSR.

V letadle jsou všichni hlavní aktéři filmu. V.B. je v uniformě pilota ČSA. A má padák. Označí je za zloděje. A říká že jediný VAN HOLDEN je slušný. A vyskakuje z letadla. Jako VÝSADKÁŘ. Přistává na poli u pražského ruzyňského letiště. Na letiště přijíždí kolona policistů na motorkách. A zatýká zloděje. Objevuje se datum 20. srpna 1937. A to, jak vy víte je děleno DVĚMA i 10. srpen, a to je i 12. srpen. 12.08. A to se narodil můj otec VASIL METER MOHORITA ve VOLOVÉ. A 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ.

Proč je to ještě VLASTA BURIAN – V.B. a VINCENC BABOČKA – V.B.? Protože BENJAMIN je rusky a ukrajinsky VENJAMIN. A BARTOLOMĚJ je rusky a ukrajinsky VARFOLOMĚJ. B.V.

A ještě trochu norštiny. Refrén písně, kterou zpívá V.B. : TAK ANI TAK. V norštině je TAK české STŘECHA, co na ní pracují pokrývači a TAKK je DÍK. A slovo ANI? To je v norštině INGEN. ING.NE. Tentokrát napsané. Ne vyslovené. ING.NE ale DR. !

Film měl premiéru dne 24. září 1937. To je děleno DVĚMA i 12. září. Datum narození OTMAR REIDL-OPERACE BENJAMIN. A také narození mého synovce M.G. – M.H. Je to i 12. dubna. Let prvního člověka vůbec do kosmu. IURIJ GAGARIN – I.G.- EL CHE.

Od 1.listopadu 1925 byl SCHUBERT instruktorem TAJNÝCH výcvikových kurzů pro PILOTY v POSTUPIM – POTSDAM. To je rok 1925 klíčový v mém příběhu, a to i v různých variantách s druhým dvojčíslem 25. A byl to od 01.11. To je další klíčové datum v mém příběhu. Všechny jeho varianty tady byly mnohokrát a mnohokrát. Tím instruktorem byl ve městě POSTUPIM. Kde byla poslední schůzka Velké trojky po Druhé světové válce. POSTUPIM leží na řece HAVEL.

V letech 1928–1930 byl instruktorem TURECKÉ VOJENSKÉ AKADEMIE V ISTANBULU TURECKO. V překladu do angličtiny je to MILITARY ACADEMY ISTAMBUL. To je jako MAI. MASKOVSKIJ AVIACIONYJ INSTITU. Na mém družebním obvodu MOSKVY. LENINGRADSKÉM obvodu. Institut, který jsem měl možnost v doprovodu mého kolegy příjmením ARTAMONOV navštívit. Vy víte že je to dílo M.G. ARTAMONOV BUSSINES. DĚLO ARTAMONOVA v ruštině. A představitelé MAI mi zprostředkovali na letišti v ŠEREMETĚVO „pilotní kurz“ u maršála POKRYŠKINA. Na trenažéru IL 62. IL je čínské LI, a to je anglické LEE. malými písmeny je to lee. ALENKA za zrcadlem to vidí jako I99. 19.09. nebo 1909. Nebo CIC. Římskými. Samozřejmě, že to vidíte sami a okamžitě, že TURECKO je TURKEY. TUR a KEY. TUR KLÍČ. SKOT a KLÍČ.

7. srpna 1934 se stal členem LUFTWAFFE. Od 1. ledna 1936 do 31. března 1938 vedl oddělení generálního štábu LUFTWAFFE. Od 1. března byl inspektor výzbroje VII. (!) vojenského okruhu MNICHOV BAVORSKO M.B. od 12. září 1940 sloužil v PAŘÍŽI. Od. 1. dubna 1941 vedl ekonomické ústředí VÝCHOD. 31. prosince 1942 odešel do důchodu.

Jeho postup v německé armádě:

Nastoupil dne 03.21. 1898. Ano 123 a 0. Klíčová čísla v OPERACI BENJAMIN.

Poručík od 18. srpna 1899, to, jak víte je i minus DVA 16. srpna to se je i 19. srpna, a to se narodil STEFAN BUNZÁK. Nadporučík od 17. září 1909, to, jak víte je plus DVA i 19. září, a to jsem se narodil já, a ještě k tomu to potvrzuje rok tohoto povýšení 1909. Kapitán od 22. března 1913, to, jak víte je i 22. říjen, a to je děleno DVĚMA i 11. říjen. A to se narodil Ivan Havel. Major od 16. září 1917, to, jak víte je zase i 19. září, a to jsem se narodil já. A také to je i 16. dubna, a to seskočil Otmar Reidl Operace Benjamin. 16. září je také svátek svaté Ludmily. A minus DVA je to 14. září se celou řadou důležitých jmen. Podplukovník od 31. prosince 1921, to, jak víte je i 31. ledna, a to je i 13. ledna a ta zahynuli Ion Mota a Vasile Marine. Plukovník od 1. října (01.10.) 1937, Generálmajor od 1. ledna (01.01.) 1939, Generálporučík 1.října (01.10)1940, Generál letectva – generálplukovník od 1. července (01.07.) 1942. Všechna ta povýšení další jsou ve formě 10 a 10. X a X. TEDY 22. DVĚ LABUTĚ. Nebo třeba HLAVA 22. Spisovatel HELLER.

SCHUBERT byl vyznamenán Královským řádem HOHENZOLLERN. Dne 6. května 1917. A to vy víte, je i 6. srpna. A to je i 9. srpna, a to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. Je to datum shození bomby na Hirošimu dne 6. srpna a na Nagasaki dne 9. srpna. 6. srpen krát DVA je i 12. srpen. 12.08. Datum narození mého otce. A ve tvaru 08.12. datum narození mojí manželky.

Podle údajů na WIKIPEDIA byl úplně POSLEDNÍM příslušníkem LUFTWAFFE, který byl do hodnosti GENERÁLPLUKOVNÍK Třetí říše povýšen. A vzápětí odešel do penze. V době, kdy válka vrcholila. V roce 1942. 1. srpna – AUGUSTA.

EUGEN von SCHOBERT. Určitě vidíte, že je SCHOBERT a ne SCHUBERT. To jen potvrzuje pravidlo o důležitosti SOUHLÁSEK a o „nepotřebě“ vyslovovat poslední písmeno. To je zřejmé v angličtině. Je tedy vlastně v angličtině vysloveno SCHOBER. Celým jménem EUGEN SIEGFRIED ERICH RITTER von SCHOBERT. Narodil se dne 13. března 1883 ve WÜRZBURG v BAVORSKÉM království. Tedy M.B. 13. březen je plus DVA i 15. březen. Datum okupace zbytku Československa nacistickým Wehrmachtem v roce 1939. Je to ale i 13. října. A minus DVA je to i 11.10. Zcela klíčové datum ve všech možných variantách těchto písmen. A také to je datum narození IVAN HAVEL. Do WÜRZBURGU, tehdy konečné stanice, směřoval vlak, kterým jsme jeli ve znamení VAH v roce 1969 do NSR. My jsme v NORIMBERKU přestupovali na vlak do BREMEN. Jeho otec byl major KARL SCHOBERT. Matka byla ANNA SCHOBERT. Rozená MIKHAILI. Nebo MICHAILII. Moje sestra byla ANNA a měla syna MICHAL. Úmrtí tohoto generála Wehrmachtu nechám až na konec.

SCHOBERT začal sloužit v armádě v červenci 1902 u bavorského KÖNIG pluku. V roce 1911 absolvoval letecký výcvik. Během První světové války sloužil na Západní frontě jako důstojník pěchoty. V průběhu OPERACE MICHAEL v roce 1918 vedl 3. prapor 1. bavorského pěšího pluku. Ofenzíva Michael byla první z německých jarních ofenzív na západní frontě v průběhu První světové války. Začala německým útokem na britské pozice 21. března 1918 a skončila zastavením postupu vyčerpaných německých armád 5. dubna 1918. Pro můj příběh je zcela klíčové 03.21. zahájení OPERACE MICHAEL. To je moje rodné číslo, narození MORAVEC, přechod hranice mým otcem s jeho přáteli – ŠUBRTY po setkání u ŠUBRTA a narození VASILY STALIN.

Za své činy, kdy dne 23. března 1918 vedl osobně a úspěšně svůj prapor k překročení kanálu u JUSSI proti tvrdému odporu Britů byl vyznamenán Rytířským křížem Vojenského řádu Maxmiliána Josefa. Od té doby byl EUGEN RITTER von SCHOBERT. Po První světové válce zůstal v řadách REICHSWERH a poté WEHTMACHT. Dne 4. února 1938 mu bylo svěřeno velení VII. (!) armádního sboru. Tento sbor byl zálohou Skupiny armád Jih. V květnu až červnu se jeho sbor jako součást 16. armády ERNEST BUSCH (Skupina armád A) zúčastnil invaze do BELGIE, LUCEMBURSKA a FRANCIE. Za brilantní vedení sboru při prolomení MAGINOT linie a dobytí měst NANCY a TOUL (L.T.) byl vyznamenán Rytířským křížem Železného kříže. Zůstal v čele VII. (!) sboru a připravoval se na invazi do VELKÉ BRITÁNIE, pod názvem OPERACE LACHTAN – OPERATION SEA LION – OPERACIJA MORSKOJ LEV. LEÓN MARINO ve španělštině. Hebrejsky MIVCA ARIJOT JAM. V září 1940 převzal velení 11. (!) armády. Armáda se stala součástí Skupiny armád Jih podle plánu OPETRACE BARBAROSSA, dobytí SSSR. Během bojů v jižní části SSSR, na jihu UKRAJINY poblíž města NIKOLAJEV/MIKOLAIV v oblasti SHIROKAJA BALKA generál EUGEN von RITTER SCHOBERT a pilot jeho letadla zahynuli, když jejich průzkumný letoun FIESLER FI 156 STORCH přistál v sovětském minovém poli. Bylo to dne 12. září 1941. Byl pohřben se všemi vojenskými poctami ve městě NIKOLAJEV/MYKOLAIV na novém německém vojenském hřbitově nad řekou BUG. Ukrajinsky vyslov BUH. Jeho nástupcem ve velení se stal ERICH von MANSTEIN. V době okupace KYJEVA se ulice LEDNOVÉHO povstání jmenovala EUGEN RITTER von SCHOBERT. Dnes se jmenuje IVAN MAZEPA. Připomínám, že můj otec se aktivně zúčastnil osvobozovacích bojů o KYJEV.

A to všechno znáte. NIKOLAJ-MYKOLAI-MIKLÓS-NIKOLA. 06.12. svátek. SHIROKAJA (ŠIROKÁ) BALKA – BALKA je io kombinace VÁLKA nebo VASIL. ŠIROKÝ byl předseda vlády Československa, byl to Slovák a křestním jménem VILIAM – VILÉM – B.L.M. Letadlo se v překladu jmenuje ZLÝ ČÁP. FIESLER je také VIESLER – VASIL R nebo L. STORCH je STRECHA. Na níž pracují POKRÝVAČ – POKRYŠKIN – THATCHER atd. FI je SEMPRE FI. Pozdrav příslušníků US MARIE. Od slova FIDELIS – VĚRNÝ. Letadlo přistálo v minovém poli dne 12. září 1941. 16. dubna 1941 přistál OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A právě ten den, kdy zemřel SCHOBERT na UKRAJINĚ v NIKOLAJEV-MYKOLAJIV slavil po návratu z Velké Británie a po tříměsíčním věznění v INNSBRUCK OTMAR REIDL svoje narozeniny. Kde nevím. Ale pravděpodobně doma v KROMĚŘÍŽ nebo u Fy. BAŤA ve ZLÍN. Nebo už na svém novém pracovišti, kde přečkal celou válku jako vedoucí obchodu obuví BAŤA v TRHOVÉ SVINI. Rodišti EMIL HÁCHA.

A o mnoho let později se v tento ten narodil syn mojí sestry ANNA MICHAL H. – M.H. -MG. MATKA RITTER von SCHOBER se jmenovala za svobodna ANNA MICHAILI.

12. září je také 14. září plus DVA, a to za tři roky na to seskočil WOLFRAM. Zemřel TOMÁŠ MASARYK a na VINOHRADECH v PRAZE na DVOJCE se narodil JAN MASARYK. V minovém poli v HRADIŠTKU u PRAHY zahynul první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Dne 10. května 1945. Atd. 12. září je také 12.09. a to je i 12.06. A to je plus DVA i 14.06. Datum založení US ARMY a svátek VASIL a ROLAND. A také datum narození ERBNESTO CHE GUEVARA. 12.09. je také 12.04. A to se uskutečnil první let do kosmu. I.G. IURI GAGARIN. I.G. – EL CHE. Ukrajinsky HAHARIN. HARINA je španělské slovo pro naše MOUKA. Co se mele ve MLÝNĚ MLYNÁŘI.

NÁSTUPCEM SCHOBER se stal ERICH VON MANSTEIN. ERICH to tu bylo před chvílí. A V.M. MANSTEIN je i KAMENÍ MUŽI nebo KAMENÍCI. Po nichž se jmenuje ulice KAMENICKÁ, ve které žil v době svatby mých rodičů svědek otce na jeho svatbě plukovní STEINER – VESELÝ KAREL. Kámen je PIEDRA, STONE, STEN, CHEŠBON

SCHOBERT byl od roku 1921 ženat s ALICE RIEDER – HOLWITZER. Měli tři děti. Dva syny a dceru. Nejmladší syn, stíhací pilot LUFTWAFFE zahynul při bojové akci v roce 1944.

Manželka byla ALICE – ALENA – ALENE – ALONE – SAM. RIEDER je DR. R-L. A HOLWITZER je anagram MOHORITA ZLO. Jako ZLÍN – BAŤA. Jako HRUBÁ, SUROVÁ, WRATH, ROUGH – vyslov RAF.

RITTER von SCHOBERT byl na rozdíl od předcházejícího POSLEDNÍHO POVÝŠENÉHO GENERÁLPLUKOVNÍKA LUFTWAFFE SCHUBERT, PRVNÍ GENERÁLPLUKOVNÍK WEHRMACHT, který zahynul ve válce se SSSR.

ALBRECHT SCHUBERT. Narodil se dne 23. června 1886 v MARIENWERDER. Dne 23.06. je i 21.06. minus DVA, a to je také 12.06. 12.06. je i 12.09. a to zemřel předcházející generálplukovník RITTER von SCHOBERT. Narodil se OTMAR REIDL a můj synovec syn sestry ANNA jménem MICHAL. 23. 06. je 23. 07. A to je i 07.23. a to tu bylo komplet před chvílí. Narodil se v MARIEN WERDER – M.W. WERDER je přeloženo z němčiny do češtiny ŘÍČNÍ OSTRŮVEK (O.R.) – JAKO ŠTVANICE, KDE JSEM SE NARODIL JÁ A MOJE SETRA ANNA MARIE. Přesně je to německy INSEL IN EINEM FLUSS – a česky OSTROV V ŘECE – O.R. Založení města se datuje od založení kláštera MARIENWERDER v roce 1196. A to vy víte, je i rok 1919. Rok narození mého otce a STEFAN MICHAL BUNZÁK a je to také rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Město patří do okresu H.S. a od roku 1928 do oblasti HANNOVER.

Zemřel dne 26. listopadu 1966. V BIELEFELD. To je v našem překladu BÍLÉ POLE. MĚSTO BIELEFELD je v TEUTOBURSKÉM LESE. Byl to německý generál pěchoty – generálplukovník během Druhé světové války.

Dne 27. února 1904 ( 27.02. je i minus DVA 25. únor a je to rok 1904 kdy se narodila sestra mého otce křtěná BAZILEA-VASILA, rok je i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL) byl převelen jako praporčík k pěšímu pluku “ Princ Ludvík Ferdinand Pruský“, 2. (!) Magdeburský č. 27. 27. ledna 1905 byl povýšen na poručíka. 19. prosince (19.12. minus DVA je to 17.12. – rok 1775) se stal příslušníkem granátnického pluku „Král Friedrich Wilhelm II.“(B.L.M.!) 1. SLEZSKÝ č. 10 (X) a 1. prosince 1911 byl jmenován pobočníkem FUSILIERS (VASILIERS) praporu, kde byl dne 19. června 1912 (to je i 19.09. i 16.09. i minus DVA moje babička HON – HAN – HAHN dne 17. června) povýšen do hodnosti nadporučíka. Dne 1. září 1913 (začátek Druhé světové války v roce 1939) byl přidělen jako pobočník okresního velitelství v GLATZ. To je KLODZKO, česky KLADSKO, latinsky GLACIUM). Město je v Dolním SLEZSKU. LOWER SILESIA anglicky. ŠALEZIA je to hebrejsky. 28. listopadu 1914 byl povýšen na kapitána. 7. prosince (minus DVA se narodila moje dcera KATEŘINA) 1916 (i 1919 i 1991 i 1947 i 1961 i 1974 a i 1976) byl převelen ke generálnímu velení sboru LANDWEHR (L.W – L.M.). Jako důstojník se dne 6. března (i 6. října Bitva na DUKLE a Den československé armády) 1917 zúčastnil připojil ke 4. divizi LANDWEHR a od 7. září (to je i 14. září) do 19. listopadu (to je i 17. listopadu) sloužil na generálním štábu V. armádního sboru (V. je i II.). Poté se stal důstojníkem na 111. pěší divize. Pak byl ve štábu 202. pěší divize od 19. února (to je i 19. listopad a minus DVA i 17. listopad i 11. listopad) 1918. Odtud se vrátil ke granátnickému pluku “ Král Friedrich Wilhelm II“ (Slezský) č. 10. ke konci války dne 7. listopadu 1918. VILÉM je B.L.M. SLEZANÉ byli rodiče FRANZ SCHUBERT a někteří další v tomto příběhu. 7. listopadu bylo přesně tok po Říjnové revoluci v RUSKU.

Po válce zůstal v REICHSWEHR a sloužil ve ŠTĚTÍNĚ u 2. DIVIZE a potom u 8. „pruského“ pěšího pluku. ŠTĚTÍN je i ŠTĚTÍ naproti HORNÍ POČAPLY přes LABE v okrese LITOMĚŘICE.

Po válce sloužil v různých funkcích. V roce 1933 byl povýšen do hodnosti plukovníka. V dubnu roku 1936 byl povýšen do hodnosti generál major. V březnu 1938 se stal generálporučíkem. Stal se velitele 44 pěší divize. Se kterou se zúčastnil počáteční fáze Druhé světové války při napadení Polska. Jeho divize byl součástí 14. (i 74 i 2) Armády. V říjnu byl odvolán do rezerv generálního štábu OKH. Ale brzy byl pověřen velením XXIII. (23 i 1775) Armádního sboru, který se zúčastnil invaze do Francie. v roce 1940. Krátce po zahájení OPERACE BARBAROSSA byl povýšen do hodnosti generálplukovníka – a byl se svým sborem převelen do Východního Pruska. V květnu 1942 krátce velel celé 9. armádě. Ale v létě roku 1942 byl odvolán. Poté velel v HANNOVER XI. WEHRKREIS. Později velel XVII. WEHRKREIS ve VÍDNI. V zázemí, mimo frontu. Zemřel dne 26. listopadu 1966 v BIELEFELD, Německo.

Jeho divize byla součástí 14 armády. To je i DVOJKA. Pak velel 9. armádě. To je i IX. EL CHE. Pak byl v HANNOVER, odkud pocházel z MARIENWERDER (M.W.). HANNOVER je moje babička z HORNÍ POČAPLY – HAN – HON – HAHN. VR je V.R. – V.L. – B.L. – LABE je řeka u které, pár metrů od ní babička MARIE s dědou KAREL v HORNÍ POČAPLY žili. Se sousedem ŠUBRT. A hrobníkem FRANZ JOSEF a sousedem ŠTROS KAREL. SCHUBERT tam velel útvaru s číslem XI. To je 11 a tak je to i 77 ai 17 nebo 71. Ale hlavně je to i IX – EL CHE. Potom velel XVII. útvaru ve VÍDNI. To je stejné 17 a 71 a 11 a 77. Bylo to ve VÍDNI městě SCHUBERTA FRANZE. Byl od roku 1942 mimo bojové akce.

Vyznamenán byl Rytířským křížem Železného kříže dne 17. září 1941. To je plus DVA i 19. září. Datum mého narození. A svátek císařovny ZITA s manželem KAREL a synem OTTO, z VÍDNĚ. 17. září je i 17.09. a to je i 17.06. A to se narodila babička MARIE GEBLT v HORNÍ POČAPLY. U LABE. 19. září je i 16. září, a to je svátek LUDMILA. Moje matka dcera MARIE GEBLT. Rok 1941 je i rok 1919 rok narození mého otce a také je to rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Vyznamenán byl také Německým křížem ve zlatě dne 20. ledna 1943. 20. leden je děleno DVĚMA podle MORAVCE i 10. leden. Datum narození AUGUSTÝN HUSÁK. V roce 1913. Rok 1943 je rokem narození mých DVOU bývalých nevlastních bratrů.

A nyní přichází na řadu významný český ŠUBERT-SCHUBERT. Je to FRANTIŠEK ADOLF ŠUBERT-SCHUBERT. Byl to český divadelní ředitel a dramatik. Narodil se dne 27. března 1849 v DOBRUŠCE. Město je v okrese RYCHNOV nad KNĚŽNOU – RAUCHENAU, kde pracoval na výstavbě opevnění můj otec. V kraji H.K. Má ČERVENOBÍLOU VLAJKU. A odehrává se tam děj F.L. VĚK. To tady bylo před chvílí a podrobně. – FILI – VĚK. Narození je i 03.27. A to je 123 a 0. A vše, co tu bylo mnohokrát. Narození MORAVEC, narození VASILY STALIN, a odchod mého otce do SSSR. A moje rodné číslo. 27. března je i 12. března. A to je plus DVA i 14. března. Zcela klíčové datum pro můj příběh. Narození mojí milované tety AURÉLIE – ZLATA – HON. Narození ALBERT EINSTEIN. A odlet MORAVEC v čele JEDENÁCTKY letadlem KLM přes AMSTERDAM do LONDÝN. A když je to 14. březen tak je to i 14. říjen. A to je děleno DVĚMA i 7. říjen. To otec seskočil u MAKOV ČADCA. A začal působit v MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH. Iniciály ŠUBERT-SCHUBERT jsou i jedno neslušné slovo v maďarštině. Rusky je to ČLEN. A pravda je to všechno proto, že SCHUBERT-ŠUBERT zemřel dne 8. září 1915 v Praze. A vy víte, že 8. září je krát DVA i 16. září. Svátek svaté LUDMILY a také je to 19.září. A to jsem se narodil já. A je to svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL z VÍDNĚ.

SCHUBERT-ŠUBERT vystudoval gymnázium v Praze. Poté vystudoval Filozofickou fakultu, kterou dokončil v roce 1872. Pracoval v několika časopisech – POKROK, ČECH, POLITIK, BROUSEK (BASIL-VASIL). V letech 1883 až 1900 byl vůbec PRVNÍM ředitelem NÁRODNÍHO DIVADLA po jeho otevření. V letech 1883 až 1884 organizoval k návštěvám divadla VYPRAVENÍ tak zvaných DIVADELNÍCH VLAKŮ, kterých se zúčastnili ČEŠI až z VÍDNĚ, BUDAPEŠTI nebo z CHORVATSKA.

V letech 1907 až 1908 byl PRVNÍM ředitelem DIVADLA NA VINOHRADECH. To postavil JAN MAJER a JOSEF VESELÝ. Tedy VASIL MAJER – MOHORITA. Architektem byl ALOIS ČENSKÝ. Herec JAN ČENSKÝ byl členem mého POSLEDNÍHO ÚV SSM. Autorem alegorických postav nad středovým průčelím budovy s názvy STATEČNOST a PRAVDA byl MILAN HAVLÍČEK. Ano malý HAVEL. Nebo HAVLÍČKŮV BROD, kde je MÍROVKA-FRÝDNAVA-FRIEDENAU, kde žila rodina ŠIDLÁKŮ. Pravda je to proto, že divadlo je na náměstí MÍRU. A ulice z jedné jeho strany se jmenuje ŠUBERTOVA. Po prvním panu řediteli. Historické názvy scén divadla byla i DIVADLO NA POŘÍČÍ, DIVADLO J.K.TYLA, DIVADLO V KARLÍNĚ, DIVADLO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY, ÚSTŘEDNÍ DIVADLO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY A DIVADLO NA VINOHRADECH. Budova byla slavnostně otevřena dne 24. listopadu 1907. A vy víte, že 24. listopadu je i 12. listopadu. A to byla kanonizována svatá ANEŽKA ČESKÁ v ŘÍMĚ v roce 1989. A také víte, že ten samý den skončila moje Celostátní konference SSM v nedaleké pražské LUCERNĚ. Co ale ais nevíte, že prvním představením byla hra JAROSLAVA VRCHLICKÉHO GODIVA V REŽII F.A.ŠUBERTA S VÝPRAVOU JOSEFA WEINGA. A zavzpomínejte, na VRCHLICKÉHO sady a ulici VRCHLICKÉHO v LITOMĚŘICÍCH, kde žili moji dva bývalí nevlastní bratři. A na dopis generála MORAVCE ministru vnitra M.V. NOSKOVI, u kterého v té době pracoval GRÍŠA (GRIGORIJ ale byl JINDŘICH) SPURNÝ. A kruh, který generál MORAVEC dopisem vyznačil.

A premiéra při otevření divadla? GODIVA také GODGIF z GIFT OF GOD, česky DAR BOŽÍ, byl příběh anglosaské šlechtičny, která osvobodila podle legendy město COVENTRY v ANGLII od veliké daně, které na ně uvalil její manžel LEOFRIC z MERCIE. L.M. Podmínka byla, aby projela městem na koni nahá. A nikdo z občanů na ni nesměl pohlédnout. MERCIE je WASIL a LEOFRIC je LEONID a FRIC. V její závěti je zmíněna nejstarší písemná zmínka o RŮŽENCI. Závěť předal VILÉM z MALMESBURY ve svém díle. VILÉM je B.L.M–V.L.M. A MALMESBURY také obsahuje B.L.M. Je to také W.L.M a BASIL. Kromě toho jsou iniciály jeho jména a příjmení V.M. kromě VRCHLICKÉHO hry ještě i VÍTĚZSLAV NOVÁK napsal symfonickou báseň LADY GODIVA v roce 1907. A je tu podruhé rok 1907. Otevření divadla a práce NOVÁKA. V roce 1907 se narodil bratr mého otce PETR MOHORITA. A vy víte, že otec říkával že MOHORITA je ve VOLOVÉ něco, jako v Čechách NOVÁK. COVENTRY je také THE VASIL. a je známé také tím, že bylo prakticky srovnáno se zemí při bombardování LUFTWAFFE. A závěr? Ve ŠPANĚLSKU je provincie MURCIA. Přibližně dva roky jsem v této provincii žil u VOJENSKÉ LETECKÉ AKADEMIE – ACADEMIA del AIRE. A také jsem tam nějaký čas pracoval. V TORE PACHECO. LOS ALCÁZARES, SAN JAVIER a SAN PEDRO del PIŇATAR. Hned u MAR MENOR a MAR MAYOR. Bylo to koncem prvního desetiletí 21. století.

V divadle při premiéře přecválala skutečně titulní herečka přes jeviště. Jak se jmenovala? BENÍŠKOVÁ. ANO už to umíte přečíst sami – BEN a VASKA. Nebo nečesky LADY BENÍŠEK. – L.B. – BEN a SK. BEN a X. BEN CHE. A když malý BEN – BENÍŠEK, tak i BENEŠEK – malý BENEŠ. Anebo malý BEN BENITO. A proč je to zase pravda? Protože BENÍŠKOVÁ byla OTÝLIE. O.B. – OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. A OTÝLIE také L.T. A finále? Naproti divadlu je svatá LUDMILA, vedle je DŮM ŽELEZNIČÁŘŮ a dole na náměstí PALACE VALDEK. Kde jsem přes tři roky působil já na DVOJCE. OTÝLIE BENÍŠKOVÁ byla z RAKOVNÍKA. Byla tedy i OTÝLIE z RAKOVNÍKA – O.R. OTMAR REIDL. V Rakovníku stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE. Předtím byl zasvěcen svatému MIKULÁŠI.

A nyní se dostávám k závěru. Mému otci nejbližší Šubrty již znáte. Další se objevuje na scéně po Druhé světové válce. Nahoře je zveřejněno foto odpovědi z výkonného státního orgánu ve VOLOVÉ na otcovu žádost o potvrzení údajů o jeho narození. Potřeboval je tehdy k opci. Aby mohl zůstat i po připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajinské SSR dále československým občanem. A vidíte podpis. Zase ŠUBRT. a ČUPERA. Datum 16. listopadu 1945. Datum překladu překladatelky ANNA HOŘEJŠÍ je 8. prosince 1945. 16. 11. je i 1776. Rok založení USA. A 08.12. je americkým způsobem psaní dat otcovo datum narození. A pak i datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA. 16. listopadu je i 19. listopadu. A to je Moravcovou metodou minus DVA i 17. listopadu. Že systém funguje dokazuje to, že otec obdržel dokument o místní příslušnosti – domovské právo v JINDŘICHŮV HRADEC dne 04.07. 1947 – což je i rok jeho skutečného narození 1919 a rok plánovaného ukončení SSSR v roce 1991. Dokument má datum dne výročí založení USA. Pravda je to proto, že se mnou na vojně v Litoměřicích sloužil ČIPERA. (A WERICH má také jednoho) Pravda je to také proto, že opakovaně zapisují po všech R v příjmení MOHORITA tvrdé Y. YPSILON. UPOZORŇUJÍ TÍM I NA TO R. BEZ R TA CHYBA NEMÁ VÝZNAM. JE TO TEDY – RY a ne – RI. Ano narážím na OR. Nebo AR a ER a UR. YPSILON je španělsky I GRIEGA. ŘECKÉ I. Byli to řečtí katolíci. ŘECKO je hebrejsky JAVAN – יוון . Jedna dlouhá čárka dvě kratší a jedna krátká. MOTOCYKLISTA? JAWAN? Je to možné. Otec měl motocykl. Měl na něm nehodu a v nemocnici ležel s bratrem mojí matky Karel Geblt. Ta tam za bratrem chodila, a tam se s mým otcem seznámila. To bylo před rokem 1949. Pak motocykl ani automobil neřídil. Auto ani motorku jsme neměli. To že zapisují u příjmení tvrdošíjně tvrdé Y po R znamená také, že má zůstat otec v Československu. Je to přece správně česky. A říká to ŠUBRT a ČUPERA. ŠČ – TROJZUBEC S OCÁSKEM. A tak se také stalo. Ne všichni z Podkarpatské Rusi i když bojovali v československé armádě v Československu po válce zůstali. Pravda je to také proto že dnes popisovaná značka v mém příběhu je také SABOR. A to je rusky CHRÁM. A VASIL pochopitelně. Jestli je to CHRÁM tak je to také MACHER – PRODEJ A MACHERIT je PRODAVAČ – SELLER – PETER SELLER to už tady bylo… VASIL MACHER a s latinskou, to znamená římskou koncovkou – IT je to MACHERIT a s koncovkou ruských židovských jmen – A je to MOHORITA – MOXORITA – MOGORITA. A proč to všechno je doopravdy pravda? Protože SABOR je španělské slovo pro české CHUŤ. A SYNONYMUM SLOVA SABOR JE VE ŠPANĚLŠTINĚ JE SLOVO GUSTO. Vy, kteří jste byli na ALBERTOVĚ dne 17. LISTOPADU 1989 si vzpomenete na jeden slogan který jsme tam slyšeli nebo i viděli: “ PODÍVEJ SE GUSTO JAK JE TADY HUSTO“. HUSTO je slovo, jak by přečetl UKRAJINEC slovo GUSTO.

A klíčové slovo pro překlad ruského SABOR do angličtiny je CATHEDRAL. Ale angličtina má i druhé slovo pro SABOR. A tím je MINSTER. A to je náš anagram MOHORITA 2.

Můj první ŠUBRT byl ten, kterého otec také potkal v HORNÍ POČAPLY. Hned vedle stavení dědy GEBLTA. Z jedné strany a z druhé strany byl ŠTROS. Můj druhý byl kolega v učení u Vojenských staveb. jmenoval se SRB. Byl LADISLAV – LADY VASIL. Jako moje teta BAZILEA. Takže dvakrát VASIL-BASIL. A celé tři roky učení jsme spolu chodili jak do práce, tak do školy. Další na mě čekal po nástupu do aparátu SSM. Vzpomínám jak mě hned ještě před nástupem do školy v Moskvě tedy v létě 1971 poslali na nějakou poradu předsedů OV SSM z Prahy. Bylo ji deset. Jako pražských obvodů pochopitelně. Nevzpomínám si na ně na všechny. Ale vím jistojistě že předsedou Prahy 3 byl BOŘEK ŠUBRT. BOŘEK je BASIL a ŠUBRT taky. DVAKRÁT VASIL. Asi byl Bořivoj. Byl tedy ŠUBRT jako ředitel divadla na VINOHRADECH. U nás na DVOJCE. Dalším byl A.DVOŘÁK. Ano A. DVOŘÁK. Jako skladatel od nás z ŽITNÉ ulice na DVOJCE. Tento byl ale ALEŠ, jako MIKULÁŠ-NIKOLAJ-MYKOLA-MIKLÓS. Další byl na DVOJCE MADLIK. HEBREJSKÉ MADLIK znamená v češtině ZAPNUTO. Anglické ON. Ano ON jsem byl já. A bylo to tedy ZAPNUTO. Na Praze 8 byl předseda BOUŠA VLADIMÍR – B.V. jako BABOČKA VINCENC-BURIAN VLASTA. A jako ruské B je latinské V. Aby to byla pravda tak byl na Praze 7 předseda LEJSEK – LEY SK. LEY CHE. Právě on, který tam byl velmi krátce, což všechny zaujalo, je důkazem, že nic z toho, co se dělo nebyla náhoda. Protože nad nimi byl v Senovážné ulici jejich šéf, předseda Města, jak se mu říkalo, a to byl HÁJEK. HAYK – ARMEN-AIRMAN.

Další byl pochopitelně manžel dcery tety AURÉLIE ERNY. ARNA byla provdána FISCHER. A její dcera ERNA byla provdána SCHOBER. Setkal jsem se s ním pravděpodobně jenom jednou. Na svatbě bratrance PETR GEBLT s V.H. (VLADIMÍRA HENDRYCH) v hotelu JALTA na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ. Otec bratrance, bratr mojí matky KAREL GEBLT II. tam pracoval dlouhá a dlouhá léta jako číšník. To bylo po mém návratu ze školy v Moskvy.

Další byl ŠRUBAŘ. To byl vedoucí oddělení českého ÚV SSM. A místopředseda českého vysokoškolského ústředí. Když jsem ukončil VŠP tak jsem byl na nominován do funkce tajemníka českého ÚV SSM. O tom tu již byla řeč. Jak jeho předseda Miroslav Šlouf tehdy dělal, že to je jeho práce. A nebyla to pravda. Jako skoro všechno, co on tvrdil. Tehdy na mě vyvíjeli velký tlak abych šel dělat tajemníka pro ideologii. Všemi způsoby to zkoušeli. Odmítl jsem. A zcela v duchu mého telefonického rozhovoru s HÁJEK-HAYK-ARMEN-AIRMEN z roku 1973 jsem trval na tom že bud pracovat s vysokoškoláky. Vzpomínáte, co se tehdy v roce 1973 odehrálo? Byl jsem tajemníkem na OV SSM PRAHA 2 na náměstí MÍRU. A volal mi HÁJEK a nabídl mi abych šel pracovat na Prahu 7. Tehdy jsem mu řekl, že zůstanu na DVOJCE. Protože je tam spousta studentů. A že se studenty uděláme revoluci. Ano v roce 1973. Samozřejmě, že to nezůstalo jenom mezi námi. Někdo u mě při tom telefonickém rozhovoru byl v kanceláři a také se nezavírali dveře mezi kancelářemi, a tak všichni slyšeli všechno. Samozřejmě, že když mě HOLY SOPIRIT poslal na český ÚV SSM tak věděl, proč to dělá. A tak to skončilo, jak jsem chtěl já. Stal jsem se předsedou Českého vysokoškolského ústředí a místopředsedou Československého ústředí vysokoškoláků. Před tím jsem byl celé čtyři roky studií členem předsednictva pražské městské vysokoškolské rady. A tak mi to nemohl nikdo formálně odepřít. A tak jsem se ŠRUBAŘ spolupracoval. Jaké to bylo je spíše příběh do pamětí. Ale fakt je ten, jsem tehdy udělal ze svazáckého orgánu jakousi odborovou organizaci na ochranu práv a pro další zabezpečení potřeb studentů vysokých škol. A částečně i středních škol. Ale to je jiný příběh.

Kromě těch fotografií, které jsou nahoře a které jsem již v tomto příspěvku popsal jsou ještě tři fotografie z matriky ve VOLOVÉ. První je praděd GÉZA. Druhá je druhý praděd PETR a třetí je bratr otce PETR. Proč jsem je tady zveřejnil? Je to proto, že už jsem dříve psal že otec uvedl u výslechu do protokolu NKVD, že jeho otec je DYMITRY PETR MOHORITA. Nemohl by tedy být otec jeho otce GÉZA. Fotka zápisu v matrice je důkazem toho že to nemůže být v žádném případě PETR. A je to GÉZA a GEŇA jak jsem psal v tom minulém příběhu. Co to znamená? Že celý tento příběh je postaven na výmyslech a dvojsmyslech a omylech a chybách a záměrných chybách a chybných zápisech a přepisech a výkladech. Přepis jména otce v matrice z METER na VASIL je toho důkazem. Teta BAZILEA v matrice je VASILA. Děda DYMITRY je METER v zápisech svých narozených dětí v matrice. A to celé udávalo tón tomu systému dorozumívání. Když k tomu přidáme ruské G vyslovované Ukrajinci jako H a polykané koncovky slov v angličtině a zvláštní přízvuk na první slabice v norštině a skladbu vět v polštině a angličtině a různé dialekty a nářečí a slangy vojáků či jiných skupin, a motání různých jazyků dohromady a čtení odzadu dopředu a R je L atd. tak nám z toho vyjde skvělý dorozumívací systém. A tak to bylo.

Konec konců i MILOŠ JAK EŠ byl MILOUŠ JAK EŠ.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *