GOTT – GÓT – GÓTI – GOTIC – GÖTHE – GOETHE…

324 zobrazení
TiskTisk

Ten nadpis má představit slovní kmen GOT, který spojuje ta slova se jménem jednoho ze tří německých velikánů. JOHANN WOLFGANG GOETHE. GOT je i GT což je takzvaná kontrakční zkratka shodná se stejnou kontrakční zkratkou příjmení GEBLT. První a poslední písmeno. V ruštině je to Гёте. A vy vidíte na první pohled s ruským G postaveným na hlavu, že to je i L.T. Litoměřice u kterých se u Labe děda GEBLT – GT narodil. Já jsem tam sloužil na doporučení generála Stefan Bunzák na vojně a moji dva bývalí nevlastní bratři tam i žili i sloužili v armádě.

Johann Wolfgang von GOETHE se narodil 28. srpna 1749 v domě Goethů (dnešní Goethův dům) na frankfurtském Grosser Hirsch Graben a následující den 29. srpna 1749 byl pokřtěn jako Wolfgang. Protestant. Jeho dědeček Friedrich Georg GÖTHE (1657–1730), který pocházel z Durynska – THURINGIA, se v roce 1687 usadil ve Frankfurtu jako KREJČÍ a změnil své příjmení. Později měl příležitost se oženit do prosperujícího hostince a hotelu. Jako hostinský a obchodník s VÍNEM získal značné jmění, které zanechal v podobě nemovitostí, hypotečních úvěrů a několika pytlů plných peněz svým dvěma synům z prvního manželství a nejmladšímu synovi Johann CASPAR Goethe (1710–1782), otci Johanna Wolfganga Goetha. Ačkoli Goethův otec získal doktorát z práv na univerzitě v Lipsku, nevykonával žádnou právnickou profesi. S čestným titulem „Říšská rada“ postoupil do vyšší třídy ve Frankfurtu. Žil z výtěžku svého zděděného jmění, které později také umožnilo jeho synovi žít a studovat bez finančních omezení. Byl mnohostranný a vzdělaný, ale také přísný a pedantský, což opakovaně vedlo ke konfliktům v rodině.

Goethova matka, Catharina Elisabeth Goethe, rozená Textor (1731–1808), pocházela z bohaté a respektované frankfurtské rodiny; její otec Johann Wolfgang Textor byl nejvýše postaveným soudním úředníkem ve městě. Zábavná a společenská žena se provdala za tehdy 38letého radního Goetha ve věku 17 let. Po Johannu Wolfgangovi se narodilo dalších pět dětí, z nichž jen o něco mladší sestra CORNELIA přežila dětství.

V letech 1756 až 1758 navštěvoval Johann Wolfgang veřejnou školu. Poté ho se sestrou učil společně jejich otec a celkem osm učitelů. Goethe se naučil latinu, řečtinu a hebrejštinu, jako klasické vyučovací jazyky, stejně jako živé jazyky francouzštinu, italštinu, angličtinu a “ židovskou němčinu“ která byla živou přítomností ve frankfurtské „Juden Gasse“ Tyto živé jazyky vyučovali rodilí učitelé. Rozvrh zahrnoval také přírodovědné předměty, náboženství a kreslení. Naučil se také hrát na klavír a violoncello, jezdit na koni, šermovat a tančit.

Chlapec přišel do styku s literaturou v raném věku. Začalo to matčinými večerníčky a čtením Bible ve zbožné luteránsko-protestantské rodině. O Vánocích 1753 dostal od babičky loutkové divadlo. Zapamatoval si hru určenou pro tuto scénu a hrál ji znovu a znovu s nadšením společně s přáteli. Malý Goethe také prokázal první počátky své literární představivosti svými (podle jeho vlastního prohlášení) „začátky na míru“, vymýšlením rozmarných pohádek a jejich podáváním svým ohromeným přátelům v první osobě pro vzrušující zábavu. V Domě Goetha se toho hodně četlo; jeho otec vlastnil knihovnu s přibližně 2000 svazky. Jako dítě se Goethe seznámil mimo jiné s lidovou pověstí DR.FAUSTA. V průběhu SEDMILETÉ války byl francouzský městský velitel hrabě THORANC ubytován v domě jeho rodičů v letech 1759 až 1761. Goethe vděčil za své první setkání s francouzskou dramatickou literaturou jemu a jejich doprovodnému hereckému souboru.

Tolik do úvodu z německé Wikipedia. Pokusím se o stručnost. Vím, že to píšu často a nedaří se mně to. Ale teď to skutečně zkusím. Stručnost ale bude mít výhodu pro ty kteří čtou všechny moje texty a znají souvislosti. Začnu tím, co tady již bylo. A co je zvýrazněno v nadpisu. Slovní kmen GOT. Anglické I HAVE GOT znamená v češtině JÁ MÁM. V němčině to znamená ICH HABE. A to vy víte, že ICH je i malé L a CH. EL CHE a HABE – HAVLÍČKŮV BROD. Nebo v naší latinko azbuce H.V. VÁCLAV HAVEL a N.B. NĚMCOVÁ BOŽENA. Také ale víte že v angličtině se otázka “ mám já “ píše obráceně. Jako Have I? A my, co píšeme se spoustou chyb to klidně napíšeme i – Havel? A tak to jenom připomenutí do úvodu. I.W.G. budu používat tuto zkratku jeho jmen, protože vy víte že to je IOHANN WOLFGANG GOETHE. Ale také je o M.I. Military Inteligence. A také je to W.M. Německé WASIL MOHORITA a také je to M.G. MAXIM GORKIJ a MICHAL GORBAČOV a můj synovec MICHAL HRUBÝ ukrajinsky a rusky MICHAL GRUBÝ. Samozřejmě vás napadne i spousta dalších variant. Jako například GEORGE I. GUSTAV I. GRIGORIJ I. A další. GEORGE byl ŽUKOV a GUSTAV byl HUSÁK a GRIGORIJ byl ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Také se dostaneme s touto zkratkou k letadlům M.I.G. – MIKOJAN GUREVIČ. M.G.

Ale že to všechno je pravda dokazuje to, že se narodil 28. srpna roku 1749. A to je děleno dvěma 14. srpna. A to je i 19. srpna. a to se narodil ve VOLOVÉ generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. A i rok je shodný protože 1749 je i 1919. I rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Ja to ale i rok 1974. Rok úmrtí maršála ŽUKOV a rok mého nástupu na vojnu v APRÍLU/DUBNU 1974. K útvaru stejného čísla jako byl ten rok 6174. Do kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD. Byl to i rok Karafiátové revoluce v Portugalsku, kde je hlavní město LISBOA. Dne 25.04. Tím padly kolonie ANGOLA a další portugalské kolonie, ve kterých bojoval kubánský generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ – Hrdina Angoly. Velitel Západního vojenského okruhu na KUBĚ v roce 1989, který byl po návštěvě M.G. na Kubě v květnu 1989, dne 13. července 1989 popraven v kasárnách BARACOA v HAVANĚ. V létě, kdy jsem byl na KUBĚ. Z LISBOA byl ANTONÍN PADUÁNSKÝ – Z PADOVY. Kostel jemu zasvěcený je vedle mojí školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí a v ÚŠOVICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, do kterých I.W.G. jezdíval. A to tu ještě nebylo ÚŠOVICE jsou buď UŠI – Ty jsou DVĚ. Anebo US VICE. BÍLÁ US. UNITED STATES. A pravda je to také proto, že GOETHE právě v době vzniku USA žil a začínal se svojí tvorbou. A tak tu máme UŠI i OCHOA – OČI. A vy samozřejmě vidíte že ÚŠOVICE jsou i ŠVC – VAŠEK. I ŠVEC – SCHUMANN. Spoluzakladatel jednotné Evropy i Robert SCHUMANN skladatel který zhudebnil I.W.G. texty.

I.W.G. byl pokřtěn jako protestant dne 29. srpna. Datum Slovenského národního povstání v B.B. A to je i minus DVA 27. srpna. A to je i 12. srpna, a to se také v roce 1919 narodil můj otec. Ve Volové. A vy už víte, že to je i 12.08. a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. Kam nikdy I.W.G. nedorazil ale v blízkosti tohoto města v Západočeském kraji nebo v Západních oblastech Čech se pohyboval prakticky při každém svém pobytu v Čechách. Celkem to bylo TŘI a PŮL roku. Tolik času prý prožil I.W.G. v ČECHÁCH. Svědectvím o tom, že dobře věděl oč běží jsou jeho jazykové znalosti. I to, že v muzeu v Mariánských Lázních je jeho slovníček českých slov. I to že se setkal s Dobrovským, o kterém tu byla také nedávno řeč v souvislosti s KLATOVAMI. To jsou také Západní Čechy. To znamená, že jak já rád používám, že ČEŠTINĚ ale i ostatním slovanským jazykům rozuměl. A mohl tyto znalosti ve svých dílech použít. To by samozřejmě chtělo asi hlubší bádání.

TŘI a PŮL roku prožil můj otec v sovětských věznicích. Ve věznici POLTAVA a v GULAZÍCH. Od 10.23.1939 do 12.03.1943 odjezdu z GULAGU, respektive 30.03. kdy dorazil z GULAGU do BUZULUKU a byl odveden do československé armády. V rozsudku má přitom jasně zapsáno, že tři roky v GULAGU jsou včetně doby věznění před rozsudkem. Jak vidíte byl v GULAGU do té doby, než ho propustili, aby mohl odejít ve „stejný“ den jako byl zatčen – 10.23. zatčen a 12.03. propuštěn. A aby dojel do BUZULUKU v den 30.03. kdy byl odveden. Více bude za chvíli.

Dá se říct, že se I.W.G. pohyboval v severní části operačního prostoru západních Čech stejně jako v roce 1945 3. armáda US ARMY generála PATTON. A protože vím, že spousta z vás ještě nevěří, tak ještě dnes přidám přídavek. PATTON je v naší úžasné a skvělé češtině použité anglické jméno ze zdrobněliny anglického PATRICIA-VLASTA. Říká se jim i PATRIŠA nebo PATTY. A když převedeme to ženské dívčí PATTY do mužské chlapecké podoby tak nám vyjde PATTON. Čeština dělá s jazyky divy.

A aby to byla všechno pravda tak ještě začalo dne 29. srpna Slovenské národní povstání v B.B. Bánská Bystrica. V roce 1944. Byl tam u toho i H.G. A ještě je to tak i proto, že rozdíl mezi narozením generál BUNZÁK dne 19. srpna a narozením mého otce dne 12. srpna je 7. srpna, a to je i 7. května, a to se narodil ve Volové plukovník docent Ivan Mohorita. I.M. také z iniciály I.W.M.

Křestní jméno JOHANN nebo IOHANN je také IO HANN. X HANN. A to vy víte, že byl moje babička z H.P. HAHN-HON-HAN. CHE HANN. Pravda je to proto, že ve Frankfurtu, kde se I.W.G. narodil je letiště HAHN. A také proto, že tam žil v emigraci druhý vnuk babičky HAHN jménem KAREL GEBLT. Můj bratranec. Ten se narodil dne 11.11.1948 v TEPLICE SCHÖNAU. Měl to zapsáno v křestním listu tak jak to vidíte napsané tady. A to vy víte, že byl v roce 1918 konec První světové války. A pravda to je všechno proto, že ve Frankfurtu ním také nějaký čas žil jeho mladší bratr. Který v listopadu 1969, krátce po mém návratu z BREMEN, z basketbalového turnaje, kde jsem byl s družstvem METEOR PRAHA LIBEN – LEE BEN emigroval do Rakouska (přešel přes „dráty“) a odtud odjel do Německa. Do Frankfurtu. Ten se narodil 6. listopadu. A vy již víte, že součet jejich dat narození je 11 a 6 a to je 17. LISTOPADU. Pravda je to proto, že do Teplic I.W.G. také jezdil a bude o tom ještě řeč. A setkal se tam například s L.B. – LUDVÍK BEETHOVEN. Který odtud odjel do HRADEC u Opavy.

Ti, kteří čtou pozorně ví, že sestra prvního manžela mojí matky Bohumila Floriána, který zemřel v HRADIŠTKU u Prahy se jmenovala provdaná JENNY FRANK. To jsem ani nechtěl psát ale pro přesnost a jasnost celých souvislostí je třeba uvést známou specialitu z Frankfurtu. Jsou to frankfurtské párky. A párek je DVOJKA. I když u nás je nyní párek i jeden párek tak to má svůj prapůvod v tom, že to byl párek – DVOJICE.

Dům kde se I.W.G. narodil je na Velký Jelení příkop. A hned vedle je ulice Malý Jelení příkop. Byl jsem se tam samozřejmě podívat. Jelení příkop je i na Pražském HRADĚ. Dům kde se narodil je skutečně kousek od kostela PAULUSKIRCHE. Tam co zasedal od 18. května do 31. května 1849 Frankfurtský parlament ze zástupců členů Německého spolku. A vy vidíte jméno PAULUS ne neobvyklé v němčině jako křestní jméno. PAVEL, co byl vlastně ŠAVEL – VASIL, jako můj otec byl VASIL ale vlastně METER. Ale také jako příjmení maršál PAULUS. Který se vzdal u STALINGRADU. Samozřejmě, že důležité je že parlament zasedal ve dnech května – 5. měsíc. Které jsou také 18 až 31. srpnem. AUGUSTEM. 8. měsíc. A která obsahují data narození zcela klíčových osob v mém příběhu. I většinu dat konání SIONISTICKÝCH kongresů konaných v BASILEA-BÂLE. Že to je pravda potvrzuje to, že na základě podnětu PALACKÝ František se čeští zástupci jednání nezúčastnili. A také je to nedaleko kostela KATEDRÁLY svatého BARTOLOMĚJE. NIKOLAIKIRCHE, LEONARDKIRCHE a FRANKFURTER RÖMER. A také to, že FRANKFURT má stejně jako KARLOVA VARY a PRAHA a další města v mém příběhu ve znaku barvu HROZNŮ – ČERVENÁ a BÍLÁ. To už tady také bylo a velmi podrobně.

Dědeček I.W.G. jménem FRIDRICH GEORGE GÖTHE se usadil ve Frankfurtu a změnil si jméno na GOETHE. Byl FRIDRICH jako později ENGELS – ROHY a GEORGE jako ŽUKOV (KUŽOV, který byl i KONSTANTIN jako KONSTANTINOVY LÁZNĚ) a třeba DRUHÝ manžel mojí sestry UHER. Povoláním byl krejčí. Jako VASIL BILAK. Ale vy víte, že to byl původně VASIL GYULA. Jako slovensky české KOULE. A také jako nedávno vzpomínaní TYLOR a TAILOR. A ten se vyučil krejčím na doporučení svého bratra DMITRO-METER v HRADEC KRÁLOVÉ. Dědeček I.W.G. se později oženil a stal se hostinským a obchodníkem s vínem. Což určitě nebylo nijak výjimečné povolání. Ale my víme, že MASARYK byl z HODONÍNA, kraje vinic a SVOBODA LUDVÍK se narodil v HROZNATÍNĚ. A Starý HROZENKOV byl zase v operačním prostoru zpravodajských skupin ARAP a WOLFRAM na Moravskoslezských Beskydech. A pražská DVOJKA jsou VINOHRADY. A narodil se tam JAN MASARYK a ženil se tam EDWARD/EDUARD BENEŠ s HANOU/ANNOU. A dále se vším, co tam patří a bylo to tady moc a mockrát. A pravda to je proto že oblíbená píseň mého otce byla Smugljanka Moldavanka. Tmavá Moldavanka. Ve které se zpívá, že “ sklízí úrodu z vinohradu“. A hlavně hrozny jsou bílá a červená. Tak jako barva znaků a vlajek mnoha měst v mém příběhu. Ale v tomto případě hlavně KARLOVY VARY. A FRANKFURT.

A co asi nevíte, tak při svých návštěvách MARIANSKKÝCH LÁZNÍ – MARIENBAD byl ubytován I.W.G. v hotelu U ZLATÉHO HROZNU. Dům má obě čísla 11. Je tedy 11/11. To je i 11.11. a je to i 17.11. Postavil jej FRANZ HABL a SYBILLA DOELTSCH. (SYBILLE byla dcera syna I.W.G. AUGUSTA a jeho manželky OTILIE, která se narodila po jeho smrti, ale žila pouze rok). SYBILLE je BASILE. FRANZ HABL je HAVEL a také je to P.H.- H.P. a BASYLLI a DO jsou DOMAŽLICE a LT LITOMĚŘICE a k tomu 2 – Š. A vy už víte, že na okrese DOMAŽLICE je obec ŠIDLÁKOV u hory svatého VÁCLAVA. Pocházel odsud KOZINA z ÚJEZD pod HRÁDKEM. A ještě je příjmení majitelky domu ukryté L.T. LITOMĚŘICE. Byl to dům ve městě MARIÁNSKÉ LÁZNĚ německé MARIEN BAD jako základní klíč OPERACE BENJAMIN. B.L.M. a pochopitelně i jména mých rodičů. LUDMILA a VASIL MOHORITA. Co je 11 víte. Ale pro zopakování je to i 77. Americkým způsobem psaní číslice 7. Bez přeškrtnutí. Také víte že 1 a 1 jsou DVOJKA. A 7 a 7 je 14 a to je podle hodin také DVOJKA. a také je to CHARTA 77 – rok 1977 a i rok 1917. Rok DVOU ruských revolucí. Pravda to je proto, že při svých prvních návštěvách v Mariánských Lázních byl I.W.G ubytován v hotelu KLINGER. Ano jako příjmení jeho přítele z mládí, který ho ještě navštívil spolu s přítelem LENZ (ne LINZ ale LENZ) později ve VÝMARU. KLINGER původce a stvořitel literárního hnutí STURM und DRANG. Který se stal později generálporučíkem carské ruské armády. A jeho příběh byl podrobně popsán dříve tady na webu. A jako příjmení mojí spolužačky KLINGER ze třídy na škole na STROSSMAYEROVĚ náměstí. České sportovkyně a umělecké gymnastky. Křestním jménem MARCELA – WASILLY. STURM und DRANG jako hnutí ke kterému se hlásili v různé míře i přátelé I.W.G. i SCHILLER i SCHUBART a LESSING. I další.

Pravda je to také proto, že otec I.W.G. také IOHANN byl pokřtěn jako CASPAR. KAŠPAR. O těch tu byla také dlouze řeč v předchozích příspěvcích. Jen připomínám že to je také jméno jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ. Matka I.W.G. byla CATHARINA a ELISABETH TEXTOR. Kateřina jako moje dcera a Jekatěrinburg. I CATHRINE the GREAT a další. ELISABETH je také LIZY, jak říkali současné britské anglické královně v dětství a v mládí v jejich rodině. A druhá část jména je BETH – jako B. A vy víte, že QUEEN ELISABETH je II. a na trůn nastoupila v roce 1952, v roce mého narození. A má jedinou sestru MARGARET. Zajímavé je že obě jména v ruštině začínají na E – TROJZUBEC. EKATERINA, které se vyslovuje JEKATĚRINA a ELIZAVETA, které se vyslovuje jako JELIZAVETA. Je to stejné jako iniciály mého předchůdce J.J. JAROSLAV JENERÁL. Který je také “ značka“ protože se narodil dne 14.09. Jako Jan Masaryk na Vinohradech a jako zemřel T.G.M. z Hodonína a jako seskočil WOLFRAM u obce MORÁVKA. Můj předchůdce J.J. byl také vinař, ze ZNOJMO – VIDÍM TĚ DVOJMO jsme říkali za mlada. Její příjmení TEXTOR je přeloženo z latiny do češtiny jako TKADLEC. Jedna přítelkyně mojí matky se jmenovala BOŽENA TKALCŮ. BOŽENA TKALCŮ je jako obě příjmení matky I.W.G. – byla přece BOŽENA-BŮH-GOETHE a TEXTOR – TKALCŮ. Samozřejmě že TEXTOR je i TEXTAŘ. To zase v angličtině. A tím její syn bezpochyby byl. Jeho básně zhudebnili ti největší hudební skladatelé. Vám známý SCHUBERT z předcházejícího příběhu vytvořil celkem 52 skladeb, inspirován GOETHE. Dále to byl CARL LOEWY (srovnej s THEODOR LEWY – LESSING zavražděný 30/31 srpna 1933 v Mariánských Lázních) A C.L. – EL CHE. FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY – klíč OPERACE BENJAMIN – L.M.B. A BARTHOLDY jako BARTHOLOMEUS. Nejstarší sestra MENDELSSON byla provdaná HENSEL FANNY – to je H.P. a HEN. A také zhudebnila GOETHE díla. FANNY byla také atentátnice na LENINA. FANNY KAPLAN o mnoho let později. A MENDELS SOHN je také jakoby SYN MENDEL přírodovědce z BRNO. Ten byl GREGOR – ŘEHOŘ jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – ARMÉN-HAYK-ARMENIEN. A GREGOR – GRÍŠA jako GRÍŠA SPURNÝ. ALE HLAVNĚ JAKO GRUZÍN – GEORGIAN JMÉNEM GRÍŠA – GRIGORIJ, KTERÝ MĚ V ZASTOUPENÍ HOLY SPIRIT POZVAL V ROCE 1991 NA KRYM. PRÁVĚ NA DOBU V MĚSÍCI SRPNU-AUGUST, KDY SE V MOSKVĚ USKUTEČNIL POKUS O KOMUNISTICKÝ PŘEVRAT. A PROČ SE PUČ TAKÉ NEZDAŘIL JIŽ VÍTE.

HUGO WOLF jako HAAG a H.G. a WOLF – WOLFRAM-WOLFGANG a VLK – VASIL a španělské LOBO – LABE – ELBE. ROBERT SCHUMANN – ŠVEC – VAŠEK. Nebo BOB OBUVNÍK – O.B. RICHARD STRAUSS to je i soused v H.P. ŠTROS KAREL. A také G.M. GUSTAV MAHLER z Kaliště od PELHŘIMOV – PILGRIMOV – s kostelem svatého BARTOLOMĚJE. Po MAHLER je pojmenována ulice vedle hotelu BRISTOL (VRSTL. B.REZUN-SUVOROV) ve Vídni a u SACHER hotel a VIENER OPERA na KARLPLATZ. Dále to byl GISELHER KLEBE – KLABI – K LABI se chodilo v Horních Počaplech. Tak jsme to oznamovali dospělým. Jdeme K LABI. GISELHER je také G.H. Poslední skladatel je důležitý proto, že žil ve dvacátém století. A zhudebnil ŘÍMSKÉ ELEGIE – ROMANO ELEGIE – ROMANO EL CHE, a to v roce 1952. Československý G.H. byl v té době ve vězení. Jeho jméno také připomíná Mademoiselle GISEL. Píseň NECKAR. Ne německá řeka ale Václav Neckář český zpěvák. Je to i balet GISELLE. O něm tu byla také řeč. ADOLPHE CHARLES ADAM. Ten je inspirován jiným básníkem. ale také z našeho okruhu „značek“– HEINRICH HEINE. JINDŘICH a jako babička HAHN, HON, HEN v H.P. a letiště ve FRANKFURTU. A HAJN z U.L. nástupce JAKEŠ ve funkci předsedy ÚKRK KSČ. GISELE byla i manželka STEFAN I. ARPÁDA v UHRÁCH. Ta byla z BAVOR (MNICHOV, a i jako obec MNICHOV u Mariánských Lázní, v němčině EINSEIDL) a byla dcerou JINDŘICHA II.

FRANKFURT nad MOHANEM se stal po Druhé světové válce centrem okupační US ARMY v NĚMECKU. Prvním velitelem byl generál EISENHOVER. Vrchní velitel spojeneckých vojsk ve druhé světové válce a od roku 1952 prezident USA. Je to největší město spolkové země HESENSKO – HESSEN ale hlavním městem je WIESBADEN. M.B. BADEN – KOUPELE, a tak i s WIES je i WEIS i BÍLÉ LÁZNĚ – B.L. WIES je totiž i slovo UKÁZAT nebo upozornit. A tak nás WIESBADEN upozorňuje na LÁZNĚ. Jeden příklad za všechny. Kromě těch našich jsou to i německé BAD KISSINGEN. To je jako v angličtině KISSINGEEEE. Bez posledního písmene na konci vysloveno. Ano ministr zahraničí, který byl s NIXONEM na první návštěvě MOSKVY v roce 1972. KISSINGER. HENRY – JINDŘICH. V době, kdy jsem tam byl já ve škole. Vzápětí za nimi tam přijel FIDEL CASTRO narozený 13.AUGUST. Se sourozenci LÝDIA a EMILIO PETER.

A finále? Tato spolková země HESSEN vznikla dne 19. září 1945. Na den přesně 7 let před mým narozením v roce 1952.

A proč je to všechno pravda co tady píšu? I.W.G. zemřel dne 22. března 1832 ve VÝMAR (WEIMAR – W.M.) ve velkovévodství SAXE-WEIMAR-EISENACH. A vy vidíte stejný slovní kmen u jména EISENHOVER a EISENACH. Je to ŽELEZO v češtině. I ŽELEZNICE. A vy si právě teď vzpomínáte na ŽELIEZOVCE, kam jezdil SCHUBERT z VÍDNE. Do kraje NITRA, kde vládli přibližně tisíc let předtím ARPÁDI – ARPÁDOVCI (to píšu schválně kvůli PADOVA a našemu systému PÁDŮ a před tím AR-OR) syn TAKŠONĚ STEFAN (GEJZA, GÉZA – JAKO MŮJ PRADĚD MOHORITA) a MICHAL (BÉLA se synem VAZUL) a STEFAN I. Slavní UHŘI. Spojeni rodinou z TRANSYLVANIA jménem GYULA. A víte, že ze ŽELIEZOVCE byl slavný vídeňský kavárník a hoteliér SACHR. Železo je i KOV – K.V. – KARLOVY VARY. Železo je i FERRO anglicky i španělsky. Jako jméno FRANTIŠEK. Například FRANTIŠKOVI LÁZNĚ. A SEDMIHRADSKÁ-TRANSYLVANIA se jmenovala JERUZALÉMSKÁ ulice, kde je ÚV SSM a odkud psal dopis generál FRANTIŠEK MORAVEC svému „kolegovi“ z LONDÝNA ministru vnitra Československa VÁCLAVU NOSKOVI. U kterého tam v té době pracoval druhý komunista z LONDÝNA GRÍŠA SPURNÝ. Jeho ž DRUHÁ manželka byla HANA SPURNÁ a byla ředitelkou na naší škole na STROSSMAYEROVO náměstí.

A co je velmi důležité? Že české VÝMAR je V.M.R. – V.M.L. – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN BARTHOLOMAUS. Do města VÝMAR, kde vládne za svého syna CARL AUGUST jeho matka von BRAUNSCHWEIG (BRAUN a SCHWEIG), přichází I.W.G. v roce 1775 a zůstává tam až do své smrti. Rok 1775 je rokem vzniku US ARMY a US NAVY a US MARINE. Os 15. června s velitelem GEORGE WASHINGTON s DRUHOU manželkou jménem MARTHA. Datum úmrtí GOETHE je 22. března 1832. A to je i 22. říjen. To je MORAVCOVOU metodou dělena DVĚMA i 11. říjen. A to se narodil IVAN HAVEL. Rok úmrtí je 1832. A to je vám již velmi dobře známé moje rodné číslo 123 a k tomu 8 – OTTO – OCHO. Syn ZITA, která má svátek v den mých narozenin dne 19. září a KAREL císař. Ten se narodil 17. srpna. Tento den měl můj otec křtiny. Jako METER. Přepsané v matrice na VASIL. A je to plus DVA datum narození STEFAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ dne 19. srpna. A minus DVA je to 15. srpna, a to vy víte, že je i 12. srpna. A to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. A je to i 08.12. A to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ – PILSEN. Sídle kraje lázní a Klatov a Domažlic a dalších míst spojených s Operací Benjamin. Rozdíl mezi 19 a 12 je 7. A to se ve VOLOVÉ narodil IVAN MOHORITA. 7. května což je, jak víte stejně jako 7. srpna. Nebyl to otcův bratr ale bratranec. Otcův bratr IVAN MOHORITA se narodil stejně jako bratranec IVAN MOHORITA v roce 1922 (pro úplnost i v roce kdy se narodila moje matka a jsou to naše roky 20,22,25,50,52,55). On ale dne 17.01. A to je i rok 1775. Rok kdy se GOETHE usadil ve VÝMARU. Rok, kdy začal vyrábět VICENS v AGRAMUNT (MOGORITAN) v CATALUYÑA vyrábět TURÓN a v roce 1770 „Chocolate de PIEDRA“. Kamennou čokoládu. PIEDRA – KÁMEN – PETR.

A protože to je tak pěkně za sebou ta VOLOVÉ tak nyní předběhnu dobu. Pro I.W.G. v době jeho poslední návštěvy v roce 1823 (stejné číslice jako v jeho roce úmrtí – moje rodné číslo 123 a OTTO) v Mariánských Lázních pořádala koncerty klavíristka CASIMIRA WOLOWSKA. Ano ČASO MÍRA WOLOWSKÁ. Určitě víte, kdo a jaký čas měřil. Nebo komu a k čemu to měření času sloužilo. A asi i slouží. To je ale jiný příběh. Její sestra byla MARIE SZYMANOWSKA. SCHIMAN – ŠIMAN byla matka otce mojí manželky VLASTA SVOBODA z PLZNĚ. Byla německé národnosti proto SCHIMAN. Tchán se jmenoval MIROSLAV SVOBODA. Stejně jako za války zavražděný syn LUDVÍKA SVOBODY a jeho manželky I.S. – IRENY SVOBODOVÉ a bratr ZOE SVOBODA. V koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSEN. U LINZE. Otec MIROSLAV SVOBODA mého tchána byl MILOSLAV SVOBODA. ANO R je L. AMSTEL a AMSTERDAM. NIZOZEMÍ v PILSEN. I v asijských jazycích je R a L.

A vy si právě vzpomínáte, že pradědeček mého tchána byl ROCH (i svatý ROQUE). Jako hebrejské RUACH – DUCH – SPIRIT – GHOST. Je to tak i proto protože jediný sourozenec I.W.G. který se dožil dospělosti byla jeho sestra CORNELIA. CORN – ROH – ROCH – RUACH – HORN.

Závěr tohoto úvodu? B.L.M – VÝMAR se nachází v zemi DURYNSKO. V češtině. V originále je to THURINGIA – TURINGIA. a to je přece země TURŮ! Stejně jako SCOTLAND – SKOT a také TORINO-TURÍN na řece PO. A jako VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ a TORONTO CANADA. Španělské CAŇADA je i VALLE (VALO a VALY a V.L. – B.L.) a také MEZIHOŘÍ. I ulice MEZIHOŘÍ – LIBEN – kde jsem se učil ve druhém ročníku v U.S. u V.S.

K tehdejšímu království DURYNSKO-THURINGIA patřila města jako VÝMAR- B.L.M. EISENACH-EISENHOVER. GERA – MARKÝZ GERA-PETR BEZRUČ, VLADIMÍR VAŠEK. A město JENA – JÉŇA a GOTHA – GOETHE. GT. A teta JENY FRANK.

VLAJKA STÁTU THURINGIA-DURYNSKO BYLA ČERVENO-BÍLÁ. V BARVÁCH HROZNŮ. A V BARVÁCH NĚKOLIKA DALŠÍCH ZEMÍ A MĚST V MÉM PŘÍBĚHU.

Život I.W.G. byl velmi pestrý. Na pokyn otce KAŠPARA GOETHE začal studovat I.W.G. právo na U.L. UNIVERSITY of LEIPZIG. LIPSKÉ UNIVERZITĚ- UL. O té tu již bylo mnoho řečeno. I o českých sourozencích s příjmením LIPSKÝ. Tehdy se říkalo městu Malá Paříž. Asi to bylo PARIS PETITE. A to je i P.P. a to je i B. Po drobné úpravě. I.W.G. tam žil ve vnitro blokové budově domu GROSSE FEUERKUGEL am NEUMARKT. To je VELKÁ OHNIVÁ KOULE. Jedním slovem METEOR, a to vy víte, že je MORITA a se španělským nečteným H je to MOHORITA. Že to tak je dosvědčuje to, jak mě poslali z SPARTA PRAHA na LETNÉ hrát basketbal do METEOR PRAHA LIBEŇ – LI BEN – LEE BEN PRA MOHORITA. S METEOR jsem byl v Německé Spolkové Republice na turnaji v září říjen v BREMEN v americké okupační zóně na basketbalovém turnaji. V listopadu 1969 na to emigroval do Rakouska a Německa můj bratranec Petr Geblt. Po návratu se doučil řemeslo číšník-kuchař v hotelu METEOR Praha v HYBERNSKÉ ulici. Tam co je Lidový dům, kde byl na sjezdu v roce 1912 i V.I.L. LENIN. Lidového domu, který jsem já v roce 1990 vracel z majetku komunistické strany zpět do majetku československé sociální demokracie. Tehdy jejich předsedovi příjmením HORÁK. Z emigrace se navrácenému profesoru COLUMBIA UNIVERZITA USA. Který emigroval po roce 1948. Byl účastníkem pochodu studentů odpůrců komunistického převratu na Pražský Hrad (P.H.) po Únorovém puči v roce 1948.

To ubytovací zařízení mělo tu zvláštnost, že v době trhů – MARKET – MOKORITA – MOGORITA – MOHORITA studenti uvolňovali svoje příbytky a odstěhovali se na farmu blízko LIPSKA. To místo se jmenovalo REUDNITZ. Jako ROUDNICE nad LABEM. Nedaleko HORNÍ POČAPLY a pod jehož správu kdysi i HORNÍ POČAPLY (H.P.) spadaly. Dnes je ROUDNICE nad LABEM okres LITOMĚRICE, a tak kraj UL. Jako paní ROUDNICKÁ v maličké mlékárně ve Farského ulici dříve Strossmayerova u nás za rohem. Chodil jsem tam pro krájené máslo a s bandaskou pro mléko.

CASPAR GOETHE svěřil mladého I.W.G. do péče profesora JOHANN GOTLAB BÖHME. Ano BÖHME jako ČECH. I.W.G. dával přednost účasti na básnických přednáškách CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT. Navštěvoval také kurzy kreslení u ADAM FRIEDRICH OESER. To je i ADAM BEDŘICH OESER. Také se seznámil s JOHANN JOACHIM WINCKELMANN. I.W.G. navázal přátelství s dcerou OESER jménem FRIEDERIKE ALŽBĚTA. To je v kombinaci Česko anglické BEDŘIŠKA ELISABETH. TEDY BE. Jako název písmene B důležitého v mém příběhu. A jako auto značka BEROUN. To je i BRN – klíčové slovo zkratka v mém příběhu. Byl i BO. BEDŘIŠKA OESTER. OPERACE BENJAMIN. Byla i FEO což je ve španělštině OŠKLIVÝ – VASILEK. A byla i v angličtině BO vysloveno BÍO tedy jako BIO – KINO. Něco, co ještě v té době neznali. Ale co hraje také klíčovou roli v mém příběhu. Například rodina HAVEL byla tvůrcem českého filmu. I.W.G. se v té době také naučil od JOHANN MICHAEL STOCK techniku dřevořezu a leptání. STOCK je originální italský nápoj-lihovina černé barvy. Který se v Československu, pod stejným názvem vyráběl ve městě PLZEŇ. Společnost STOCK byla založena ve městě-přístavu TERST (ne TRESŤ ani TREST) Rakousko Uhersko (dnes ITÁLIE) v roce 1884 společností CAMIS and STOCK. C.S. nebo X. LIONELLO STOCK a CARLO CAMIS. Tato jejich společnost koupila v roce 1920 lihovar v plzeňském BOŽKOV (BOŽ a KOV – GOT a METAL) a tam začala v roce 1927 vyrábět FERNET STOCK. Možná právě proto, že ho STOCK učil techniku leptání se říkalo STOCK „lak na rakve“. Mezi hospodskými štamgasty. Nebo se mu říkalo také „dech mrtvé milenky“. To říká vše o jeho kvalitách leptání. Myslím STOCK. NE MISTRA GOETHE.

I.W.G. se dále seznámil s KÄTCHEN SCHÖNKÖPF. To bude asi CATHARINE ale hlavně to je PŮVABNÁ HLAVA. P.H. Nebo KRÁSNÁ HLAVA. K.H. a tak i H.K. Je i iniciálami K.S. – X – CHE – EL CHE. A proč patří do příběhu dokazuje, že má dvojtečku ¨ v jednom jméně. A dvě dvojtečky ¨ ¨ ve druhém jméně. naše známé DVA plus JEDNA. Pravda je to i proto že TEPLITZ jsou SCHÖNAU. A tam později o mnoho let později I.W.G. jezdil do lázní. A svatbu tam měla teta AURÉLIE z FRRÝDNAVA-FIEDENAU-MÍROVKA od H.B. s mým strýcem KAREL GEBLT II z H.P. A narodil se tam jejich syn KAREL GEBLT III. Pracoval tam MIKULÁŠ ŠUTKA (SPASS a BROMAS CHISTE JOKES) z VOLOVÉ a hrál tam v K.H. divadle PAVEL LANDOVSKÝ-LANĎÁK z H.B. Který později žil v Rakousku. Kde je LANDECK, kde přistál OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Dne 16. 04.1941.

I.W.G tam napsal sbírku 19 básní, které kopíroval a ilustroval jeho přítel ERNEST WOLFGANG BEHRISCH. ERNEST (ERNESTA) je jasné a WOLF GANG také. BERISCH je vysloveno BERIŠ. BASIL a BORIS, a to je také BASIL. Z této sbírky pak vyšla kniha ANNETTE. Další jeho malá sbírka básní byla vydána v roce 1769 pod názvem NEUE LIEDER. NOVÝ VŮDCE. Vy už víte, že 1769 je i 1919 a 1991. A že v roce 1991 skutečně nastoupil NOVÝ VŮDCE a jmenoval se křestním jménem BORIS. Příjmením pak JELCIN. Rusky ELCIN – EL CÍN – EL TIN. Jako výsadek z LONDÝNA ve Druhé světové válce. Vedle například WOLFRAM a SILVER. TIN má SILVER barvu a atomové číslo 50. To je L ale také je to naše známé 20,22,25,55,52. TIN je ve skupině 14 – to je DVOJKA a v period 5. Zase DVOJKA.TIN-CÍN je samá DVOJKA. Souvislost je jasná, když se podíváme na názvy para skupin WOLFRAM a TIN a SILVER. Rusky je totiž anglické TIN a české CÍN slovo OLOVO. L/V. A VOLOVO. Příslušníky skupiny TIN byli JAROSLAV ŠVARC narozen 11. května 1914 a LUDVÍK CUPAL narozený dne 23. srpna 1915. První jméno je dvakrát VASIL k tomu JARO SPRING – PRAMEN, VŘÍDLO a 11.května je i 9. května ale i 11.srpna. Datum narození VASIL GYULA BILAK. A minus DVA datum narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. 9.srpna a datum shození bomby na Hirošimu 06.08. a 09.08 na Nagasaki. Druhý byl L.C. – EL CHE. Ten se narodil dne 23.08. a to je minus DVA i 21.08.klíčové datum v mém příběhu. A je to i datum narození mojí manželky 08.12. a mého otce 12.08. A CUPAL je i PALEC. PALACKÝ a PALEČEK.

V červenci 1768 utrpěl I.W.G. těžké krvácení v důsledku tuberkulózní nemoci. Vrátil se domů. Do FRANKFURTU am MAINE. Trpěl HEMATOREA. A to je zcela čistý anagram MOHORITA. Je to přítomnost krve v moči. Nedávno jsem vzpomínal že na PRAHA 2 byla vystavěna nová UROLOGIE. Klinika léčby i tohoto onemocnění. S přednostou profesor BALAŠ – BASIL. Vojenským lékařem, účastníkem války v KOREJI. CORREO je španělské POŠTA. POST. A já jsem tam byl v roce 1989 v měsíci červenci na Festivalu. V Severní Koreji přesně řečeno. X – CHE.

Když si vzpomenete na minulý příspěvek tak ten je o TAKŠON a TAŠKON a TAŠKENT. A KABELA – KABELÁČ. Španělsky je BATOH – RUKSAK – ŠKOLNÍ TAŠKA S POPRUHY na záda slovo MOCHILA. Vyslov to MOČILA. Jako by v minulém čase informace o tom, co ona dělala. Rusky je to i stejný význam pro slovo PSÁT – PISAŤ. Věřili byste tomu, že to byl pokyn proto co má v budoucnu GOETHE dělat? Jeho krev v moči že má psát a psát a psát. PISAŤ a PISAŤ a PISAŤ? Španělsky je močit ORINAR. O.R. a NITRA. HEMATOREA – MOHORITA. Bylo to v červenci 1768. A to je rok 1978 kdy jsem začal studovat Vysokou školu politickou v Praze. A je to rok 1987 kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM. Prý to bylo v červenci. A to je měsíc číslo 7. Nebo i 1. Hebrejsky je to MAŠTYN – LEHAŠTYN. To je i LEŠTINA. Psavec. Je משתין. Což je postavené na hlavu, podle návodu LENINA i M.V.I. Nebo V.M.I. nebo s malým l které převedeme do velkého je to V.M.L. – B.M.L.

V době nemoci se sblížil s HERRNHUTERIN SUSSANE von KLETTENBERG. H.S. A KLATTAU BERG. Jakoby KLATOVSKÁ HORA. KLATOVY tu byly velmi podrobně se všemi rodáky. Včetně jednoho slavného urologa. KLATOVSKÝ byl i můj spolupracovník v SSM a později přednášel na Vysoké škole politické. Potkával jsem ho tam. Jmenoval se MILOŠ – WASIL. SUSSANE je číslo mého ročníku na vysoké škole V 25. S SS.

V dubnu 1770 začal studovat na univerzitě ve STRASBURG. To je i ŠTROS, soused dědy v Horní Počaply. KAREL ŠTROS. Je to i STRAUSS. Skladatel. IOHANNES STRAUSS. I.S. NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI. Například. AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU. THE BLUE DANUBE. NA PREKRASNOM GOLUBOM DUNAE. EL DANUBIO AZUL. Nejdelší řece na německém území. Rok 1770 je také rokem kdy v AGRAMUNT v CATALUNYA začal vyrábět VICENS “ CHOCOLATE DE PIEDRA“. KAMENNOU ČOKOLÁDU. A je to i rok 1775 kdy začal vyrábět TURÓN. Španělský nugát. A je to rok, kdy byla založena US ARMY -14. června (14.06) a US NAVY- 13. října (13.10.) a US MARINE – 10. listopadu (10.11.). ŠTRASBURG v té době patřil po PEACE of WESTPHALIA státu FRANCIE. Ale vyučovalo se tam v němčině. Seznámil se tam s JOHANN GOTTFRIED HERDER. Setkával se tam s JUNG-STILLING a JAKOB MICHAEL REINHOLD LENZ. V rodině pastora BRION poznal pastorovu dceru a zamiloval se do ní. FREDERIKE BRION. To je i L.B. i B.B. Ale hlavně je to BRION – BRN – Klíčová písmena pro můj příběh. BRNO-BEROUN-BRUNNER-BRAUN – BRANAU-BRUNTÁL atd. V létě 1771 (to je i 17.11. a také 11.11. ) předložil právní disertační práci o vztahu státu s církví. Doporučili mu ji stáhnout. Pak mu umožnili získat licenciát. Základem jeho obhajoby bylo několik tezí. Jejich obhajoba dne 6. srpna 1771 skončila potleskem. Bylo to 56 tezí pod názvem Positiones juris. V předposlední tezi se například zabýval kontroverzní otázkou, zda by měl být dětský vrah potrestán trestem smrti. Později se tohoto tématu ujal v umělecké podobě při tragédi GRETCHEN. To je MARGARETTE i MARGHARETE – MAGARITA – MAHARITA. Nebo G.M. A vy víte že datum jeho obhajoby 6. srpna je i 12. srpna, a to se narodil můj otec
MOHORITA a je to také 08.12. americkým způsobem psaní dat, a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA ve městě PLZEŇ. A 56 tezí. To je latinsky LVI. Buď české LVI (LVY) nebo V.I.L. VLADIMÍR ILJIČ LENIN. Stejně jako A-54. MORAVCŮV člověk v ABWEHR. A-L.I.V.

Poté se vrátil do Frankfurtu a otec mu otevřel malou advokátní kancelář. Věnoval se psaní. Napsal příběh, který byl vydán v roce 1773 jako GÖTZ von BERLICHIGEN. TOTO DÍLO JE POVAŽOVÁNO ZA ZAKLÁDAJÍCÍ DOKUMENT STURM UND DRANG. JMÉNO PRO EPOCHU, KTERÉ DAL NÁZEV FRIEDRICH MAXMILIÁN KLINGER PŘÍTEL I.W.G Z MLÁDÍ. GENERÁLPORUČÍK RUSKÉ CARSKÉ ARMÁDY.A už tady bylo že první velvyslanec Československa po podepsání smlouvy s NSR po roce 1970 se jmenoval GÖTZ. V roce 1772 byl svědkem popravy stětím, dětské vražedkyně SUSSAN MARGARETHA BRANDT. BRANDT byl německý kancléř v sedmdesátých letech a byl WILLI. WILLIAM – VILÉM – B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Kmen jeho příjmení je BRN. A to tu bylo zase před chvílí. THE BRN. A sídlil v rodném městě LUDVIK BEETHOVEN – L.B. – BONN. Ten byl zhruba tak za 5 korun. Alespoň já jsem ho tak kupoval od tety AURÉLIE-ZLATY. Samozřejmě, že MARGARETHA je MOHORITA-nebo MOGORITA. I rusky i ukrajinsky. V roce 1773 se také jeho sestra se jménem CORNELIA důležitým jménem v mém příběhu provdala za SCHLOSSER JOHANN GEORGE. SCHLOSSER je anglické LOCKSMITH. Tedy zatímco anglické BLACKSMITH je německé SCHMIED. Všechno je to ŠMÍD. Jako mrtvý student na NÁRODNÍ třídě, o kterém informoval UHL. Vyslov UL. V těchto letech tako navštěvoval okruh přátel JOHANN HEINRICH MERCK. HONZA JINDŘICH WASILEK nebo MASARYK. Podnikal v té době také 25 km dlouhé pěší túry z Frankfurtu do Darmstadt. Na naléhání otce se zapsal jako stážista u císařského komorního soudu ve WETZLAR. To je WAZIL TRE-TUR. Tam se seznámil s CHARLOTTE BUFF, do které se zamiloval. CHARLOTTE je stejné jméno jako manželka MASARYKA. Je to ženská podoba KAREL – CHARLES nebo CARL. Ale BUFF je název VOLSKÉ KŮŽE. Hebrejské OR. Nebo také žluto-hnědá barva. OKR. Anglické OCHRE. Tak se jmenoval poslední plánovaný výsadek z LONDÝNA. Jeho jediným příslušníkem měl být VÁCLAV MICHAL (V.M.). Měl být vysazen v uniformě vojáka WERMACHT (W.MOHORITA CHE) ve FRANCII. Dostat se do PROTEKTORÁTU a pozemní cestou se vrátit do ANGLIE. Operace byla zrušena poté co se podařilo navázat kontakt s výsadky CALCIUM a BARRIUM. Měl být jediným příslušníkem tohoto výsadku OCHRE – EL CHE. Stejně jako byl OTMAR REIDL jediným prvním výsadkem do PROTEKTORÁTU. OPERACE BENJAMIN. Je zřejmé, že tento výsadek byl plánován právě v souvislosti s poválečným pokračováním OPERACE BENJAMIN. V roce 1990 se setkal VÁCLAV (HAVEL) v MOSKVĚ s MICHAL (GORBAČOV). 19.09. jsem se narodil já. Také VÁCLAV-VAŠEK pro přátele a MICHAL-MÍŠA pro nepřátele. To ale snad podrobně až někdy jindy.

Slečna BUFF dala najevo I.W.G. že nemůže počítat s ničím jiným než pouze s přátelstvím. Na základě této zkušenosti napsal během čtyř týdnu UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA. (V.M.W.) WERTHER je MOHORITA. Ale také je to UTRPENÍ MLADÉHO BOHÁČKA (V.M.B.). Československý film, ve kterém exceloval PAVEL LANDOVSKÝ – LANĎÁK. BOHÁČEK je malý BŮH – BOG – GOTT. Dílo je rovněž zařazeno do epochy STURM UND DRANG. V této době se také I.W.G. vrací k pracím na FAUST (a MARKÉTKA – MARGARETHA – MARINE – GRETCHEN).

O Velikonocích 1775 de I.W.G. zasnoubil s dcerou frankfurtského bankéře LILI SCHÖNEMANN. EL SCHE – EL CHE. Všimněte si, že před ní už tu byla jeho láska SCHÖNKOPF.A ta nyní je SCHÖNEMANN. Všechno jako TEPLITZ – SCHÖNAU. Kde se narodil dne 11.11. 1948 Karel GEBLT III. Můj bratranec. Kde se setkal I.W.G. s LUDVIG BETHOVEN, který odsud odcestoval do HRADEC nad MORAVICÍ u OPAVY. A odtud pochází rodina plukovníka V.H. VLADIMÍR HENDRYCH. Jehož dcera V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH se provdala za mladšího bratra Karel GEBLT III. jménem Petr GEBLT. V Praze v hotel JALTA. Byl jsem tam tak to vím zcela přesně. V K.H. divadle tam hrál Pavel LANDOVSKÝ a přišel odsud do Prahy Mikuláš ŠUTKA původem z VOLOVÉ. Ten byl značkou v mém příběhu. Jinak ale patřil do gangu KAPEK VÍT. Stejně jako další M.Š. Miroslav Šlouf a Miroslav Štěpán. Že to je pravda potvrzuje že z TEPLIC přišel do Prahy i Oldřich ŠVESTKA. Ten byl také značka, a žil v ANTONÍNSKÉ ulici vedle naší pplk. SOCHORA Antonína. A byl S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. ŠVESTKA je MODRO ZLATÁ. Jako Slunce a Obloha.

I.W.G. se ale vyhýbal manželství. Přijal pozvání od Christian a Friedrich LEOPOLDOVÝCH k cestě do STOLBERG-STOLBERG. V CURYCHU byl hostem Johann CASPAR LAVATER. To byl švýcarský spisovatel a pastor v kostele svatého PETRA v CURYCHU. Ten roku 1799 protestoval proti francouzské okupaci města a musel se přestěhovat do města BASILEJ. Po návratu do CURYCH byl postřelen francouzskými vojáky a za dva roky nato tomuto zranění podlehl a zemřel. Narodil se dne 15. listopadu 1741 a zemřel dne 2. ledna 1801. Jeho knihy o FYZIOGNOMII silně ovlivnili německé romantické hnutí STURM UND DRANG. Proč odbočuji? Za prvé byl CASPAR LAVATER. EL CHE. Za druhé byl LVTR a to je L.B. a L.T. LABE a LITOMĚŘICE. Za další byl CASPAR jako otec I.W.G. a jeho velký přítel z ČECH hrabě ŠTERNBERG. A KAŠPAR jako AUGUST a další. Byl pastor v kostele u svatý PETR. Tak se jmenoval otec mojí babičky BÁRÁN a také se tak jmenoval bratr mého otce. Otcova sestra byla BAZILEA. On se do BASILEA se přestěhoval v roce 1799. A to je i 1919 kdy se narodil můj otec. I 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Narodil se dne 15. listopadu, a to je i plus DVA 17. LISTOPADU. 17.11. A to je i 11.11. datum kdy skončila První světová válka a kdy se narodil starší bratr mého bratrance PETR. KAREL GEBLT narozený v TEPLITZ-SCHÖNAU. A je to tak proto, že zemřel 2. ledna. A to je v Ruském pravoslaví svátek VASILLY. A krát DVA je to 4. ledna, a to se narodila moje matka LUDMILA. Která má svátek dne 16. září, a to je i 19. září, kdy jsem se narodil já a svátek má ZITA. Matka OTTO a manželka KAREL. Aby to byla pravda tak jsem já DVAKRÁT odlétal z letiště CURYCH. A DVAKRÁT jsem se na něj vracel. Poprvé do TANZANIE. Asi v 1984. Kde žil několik měsíců po odjezdu z KONGO v roce 1967(?) EL CHE – ERNESTO CHE GUEVARA. Se kterým jsem se setkal po jeho příjezdu odtud do Prahy. Hlavní město je DARESALAM a to je DR. WASIL. Země leží u IO – Indického oceánu. Ale také je to 10 a X. Zase EL CHE. To jsem se do CURYCH i stejně tak z TANZANIE vrátil. Z CURICHU jsem odlétal podruhé v červnu 1989. A to do ČÍNY. Kde DVA roky předtím zemřel ANTONÍN HIML (LIEHM také u nás v domě). Předseda tělovýchovy. A ten, který byl spolu s JINDŘICH POLEDNÍK u mých začátků v SSM v roce 1970. A kde jsem navštívil hrobku MING – ING.M. To jsem já. A provincii XIA MEN. Také se to píše CIA MEN. A to nejdůležitější byla návštěva GREAT WALL. To je i G.M. náměstí na kterém jsem v Praze pracoval a tehdejší prezident SSSR. Samozřejmě, že GREAT WALL je i VELKÝ VOL – VŮL. To se může pochopitelně vztahovat na milióny návštěvníků této Čínské zdi. Ale česky je to ZEĎ. Jako ZEDNÁŘ – STAVAŘ, kterým jsem i já i můj otec byl, protože jsme byli u VOJENSKÝCH staveb a SILNIČNÍHO vojska. Stavař byl i dědeček HAVEL. A I.W.G. také zodpovídal svému vévodovi za výstavbu SILNIC, a také ještě za HORNICTVÍ. H.S. Jen připomínám, že jsem tam byl v době, kdy došlo k událostem na náměstí TIAN MEN. NEBESKÉHO KLIDU? A také připomínám, že jsem odsud cestoval ne zpět do CURYCH ale do MOSKVY. Kde zasedal právě v té době nejvyšší zákonodárný sbor SSSR. A tak jsem tam na místě mohl sledovat, ne tam v Sjezdovém paláci, ale v televizi přímé přenosy z tohoto zasedání zásadního významu. O kterém se tehdy v komunistickém Československu neinformovalo skoro vůbec a když tak ne objektivně. A pak jsem také v roce 1989 přiletěl do CURYCH ještě jednou z AFRIKY – KENYA. To zase bylo s odletem jinou cestou. DVA přílety a DVA odlety.

Další důležitým pozváním bylo pozvání bratrů – DVOU bratrů do STOLBERG STOLBERG. Hrabství v Německu. Samozřejmě že si všímáte, že se DVAKRÁT objevuje stejný název. Bylo to Hrabství STOLBERG s hlavním městem STOLBERG. STOL a STOL. Ruské židle. A vy si vzpomínáte na O.B. – OSTAP BENDER (OPERACE BENJAMIN a také STEPAN BENDER, URAJINEC, který byl zavražděn v MNICHOV BAVORSKO – M.B.). Hrdina románu ILF-PETROV 12 STULEV. 12 židlí nebo v českém překladu 12 křesel. Velmi zajímavé je i to, že jmenovalo i později, a to od roku 1706 Stolberg – Rossla. Proč jsem to napsal malými písmeny, když všechny názvy píšu velkými písmeny? Abyste si všimli toho, že to Rossla je možné číst také jako Rossia – Russia. Stalo se tak v roce 1706. A to je i 17.06. A to se narodila v HORNÍ POČAPLY – H.P. moje babička HON – HAN – HAHN. A je to také 17.09. A to je plus DVA 19.09. a to jsem se narodil já a je svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL. Je to i 16.09 a to je svátek LUDMILA. Dcera babičky HON-HANH-HAHN. Připomínám že místo – ostrov kde jsem se narodil já je ŠTVANICE a babička byla HON. Jako datum ustavení státu se udává den 19. březen 1548. 19. březen je i 16. březen, a to se také na ŠTVANICI narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA – HRUBÁ – UHER. 19. březen je i 19. říjen. A to je minus DVA i 17.10. a to je i 11.10. a to se narodil IVAN HAVEL. A je to také rok 1770 a rok 1775. Připomínám jenom že jsem měl také DVA bratry. A že mě DVA italští spolužáci pozvali do LOMBARDIE. COMO a BRESCIA. S výletem do MILANO a VENEZIA – M.V. – M.B. S VITTORIO jsem jel na ŠVÝCARSKOU hranici. Jeli jsme do SWISS pro benzín a nakoupit cigarety MARLBORO. Já jsem ale na něj musel počkat na přechodu ITALY-SWISS. I.S. Měl jsem tehdy v čase víz jenom vízum do ITALY, a ne do SWISS.

Nyní je STOLBERG už jen jako město součástí SASKO ANHALTSKO. A jak to se měnilo po Druhé světové válce? 7. října 1949 vzniká Německá demokratická republika. Přesně 5 let před tím seskočil můj otec s výsadkem ARAP u MAKOV, ČADCA, ŽILINA. Minus DVA je to 5. říjen, a to se narodil VÁCLAV HAVEL. Plus DVA je to datum údajného úmrtí ERNESTO CHE GUEVARA. Dne 23. července dochází v NDR k faktickému zrušení zemí. 23. červenec je den kdy se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC v ČÁSLAV. Je to i 07.23. Tedy moje rodné číslo 123. A je to také datum narození VASILLY STALIN. 03.21. – 3. října 1990 dochází ke sjednocení NSR s NDR. A to je datum narození VÁCLAV HAVEL – 3 plus DVA dne 5. října. A rok je zase moje datum narození 19.09.

Zpět k I.W.G. V době, kdy působil v CURICHU se seznámil s BARBARA SCHULTHESS. Od té doby byli celoživotními přáteli. I.W.G. ji nazval “ nejvěrnějším čtenářem“. Dostávala pravidelně hotové knihy jeho románu o WILHELM MEISTER. W.M. a také VILÉM – B.L.M. a k tomu MEISTER – MOSORITA-MOGORITA-MOHORITA. Nebo 2 MORITA. Jak moje příjmení vyslovovali moji španělsky hovořící přátel. A proč to je pravda? Jedna z kopií původní verze divadelní hry WILHELM MEISTER byla objevena v roce 1909. V roce, kdy se ženil u svaté LUDMILY na náměstí MÍRU pozdější prezident EDWAR/EDUARD BENEŠ s HANOU/ANNOU. V roce, kdy se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN ve VELEŠOVICE na MORAVĚ. V roce, kdy byl založen TEL AVIV. L.T. a W, a to je i M. TROJZUBEC. Nebo moje jméno a příjmení. A místo, kde jsem sloužil DVA roky základní vojenskou službu a kde žili moji DVA bývalí nevlastní bratři – DVOJČATA. Tato verze objevená u rodiny přítelkyně I.W.G. byla vydána tiskem v roce 1910. A to je i 19.10 a to je i 19.03. a to je i 16.03. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. A také je to minus DVA i 17.10. A to je rok 1770 a 1775. A také je to 11.10. A to se narodil IVAN HAVEL.

A nyní přichází na řadu velmi zcela zásadní informace o tom, jak celá Operace Benjamin probíhala prakticky. A jak se k ní stavěli ti, co bránili svůj komunistický a totalitní systém. Již dříve jsem psal o setkání mládeže Československa a NDR v historickém městě MAGDEBURG. Staročesky se nazýval DĚVÍN. To je i SLOVENSKÝ HRAD. Jeho souvislost s Operací Benjamin je zcela zřejmá. Za prvé historicky protože arcibiskup ADALBERT MAGDEBURSKÝ vysvětil českého, později svatého VOJTĚCHA na biskupa. A jméno VOJTĚCH je i ADALBERT i ALBERT. A ten, jak víte z předcházejícího příspěvku křtil GÉZU – STEFAN a jeho manželku ŠALROT (to není chyba. Byla to CHALROTE ne CHARLOTE) a jeho bratra BÉLU – MICHAL a celý tehdy vládnoucí rod TAKŠON v UHRÁCH – i v NITRA – ŽELIEZOVCE. A za druhé, proto že to bylo v té době na přelomu prvního a druhého tisíciletí sídlo OTTO a JINDŘICH. To jen skutečně velmi krátce o již dříve uváděných souvislostech. Proč to zase znova, a právě teď píšu a opakuji? GOETHE nazval svým “ NEJVĚRNĚJŠÍM ČTENÁŘEM“ svoji přítelkyni se kterou se seznámil právě na své cestě do CURICH (ZURICH). Jmenovala se BARBARA SCHULTHESS. Tedy české nebo slovenské ŠOLTÝS. A právě v MAGDEBURGU na setkání mládeže Československa s mládeží NDR byla také v oficiálním vedení delegace žena jménem ŠOLTÝS. Byla to slavná sjezdová lyžařka a reprezentantka ČSSR celým jménem JANA GANTNER ŠOLTÝS. U nás JANA GANTNEROVÁ ŠOLTÝSOVÁ. Narodila se dne 30. září 1959 v KEŽMAROK. Město získalo svůj název KÄSEMARKT – SÝROVÝ TRH. Bylo to vždy v období RAKOUSKOU UHERSKA město, jehož obyvateli byla naprostá většina NĚMCŮ a MAĎARŮ – GANTNER, SCHULTHESS. A vy samozřejmě víte, kdo ještě pochází z rodů NĚMCŮ a MAĎARŮ. I když jenom podle jmen – GEBLT, PREIS, HAHN, RILLE a BÁRÁN a SZIVOTNYAK. Sýr je anglické ČÍS – CHEESE. A to je ČS. Označení Československa před Druhou světovou válkou. A také vidíte, že KÄSEMARKT je naším hebrejským zápisem i KSMRKT – to je X MOKORITA. Buď MOHORITA CHE nebo MOHORITA 2 – DVOJKA. Jana se narodila dne 30. září. A to je i děleno DVĚMA podle MORAVCE 15. září. To je den vraždy LUDMILY. Jejíž svátek se připomíná 16. září, a to je i 19.09. a to je moje datum narození a svátek ZITA – OTTO a KAREL. Ale také je to 12.09. a to je datum narození OTMAR REIDL – O.R. -OPERACE BENJAMIN. A také narození syna mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA HRUBÁ UHER jménem MICHAL HRUBÝ – GRUBÝ. Rusky a ukrajinsky M.G. Aby to byla pravda tak je také KSMRKT – THE MASKARA. WASILEK a MASARYK a také AUGUST a CASPAR – KAŠPAR – KLAUN – CLOWN atd. Ještě k tomu je to 30. září i datum kdy jsem byl v roce 1969 v Německé spolkové republice. Ve městě NORIMBERK a BRÉMY (BRÉMY B.L.M. základní klíč jako VÝMAR – B.L.M.). A aby to všechno byla pravda, tak byl za československé sportovce ještě ve vedení oficiální delegace na setkání mládeže ČSSR a NDR i slavný československý cyklista. VÍTĚZ ZÁVODU MÍRU. ANO vidíte dobře VÍTĚZ ZÁVODU MÍRU. To bylo v roce 1964. V roce 1972 vyhrál druhý Čechoslovák. Ten se jmenoval VLASTIMIL MORAVEC. Mám to psát ještě jednou nebo už tomu rozumíte? VLASTA MORAVEC. V.M. Ten s námi v NDR se jmenoval SMOLÍK – WASILEK nebo MASARYK. A by JAN. Tedy HONZA SMOLÍK – H.S. – HOLY SPIRIT. A aby to tak bylo tak i JANA ŠOLTÝS byla H.S. – JANA je JAN, a tak i HONZA. Tak také H.S. A tak to byla pravda, že jde o OPERACI BENJAMIN. Bylo to DVAKRÁT – DVOJKA. Byla totiž také HONZA GARTNER – H.G.

Která právě krátce před tímto setkáním mládeže ukončila svoji sportovní kariéru. Byl první československá sjezdařka a vůbec první z východní Evropy, která zvítězila v závodech Světového poháru v alpském lyžování. Dne 17.12. 1980 (1712–1775) vyhrála závod v rakouském ALTENMARKT (MOKORITA L.T.). V první desítce se objevila celkem 29krát. A startovala také na třech zimních olympiádách. Nejlepšího umístění dosáhla v SARAJEVO 1984 kde byla 5. ve sjezdu. V té samé disciplíně byla v LAKE PLACID 1984 na 10. místě. A co je ještě pro můj příběh důležité tak obsadila jednou první místo – zlaté a druhé místo – stříbrné v roce 1983 na sportovním klání STUDENTŮ – UNIVERZIÁDĚ ve městě SOFIA – hlavním městě BULHARSKA. Samozřejmě že vy víte, že SOFIE je i ŽOFIE zastřelená se svým manželem FERDINANDEM (ne KLAUNEM VRŠŤALA – BRISTOL v tomto případě) v SARAJEVO. A víte, že v SOFII působil generál STEFAN BUNZÁK z VOLOVÉ – ÖKÖRMEZÖ a GRÍŠA JINDŘICH SPURNÝ. A že U BULHARA je ulice v KRUHU generála Františka MORAVCE. A já jsem byl v SOFII na kongresu MSS – Mezinárodního svazu studentstva. A také asi víte že UNIVERZIÁDA je sportovní zápolení STUDENTŮ. Co ještě nám říká její ZLATO a STŘÍBRO ve městě, které se pyšní názvem SOFIA – MOUDROST? Víte, že důležitou roli v komunikaci TŘECH SESTER také hrála NORŠTINA. Její hlavní město se jmenuje OSLO – u nás v Praze i VOSLO. VOSEL-VASIL. Ale také proto, že se ve stejných podmínkách na HIGHLANDS SCOTLAND (H.S.) cvičili i českoslovenští i norští ale i polští výsadkáři a příslušníci britských speciálních diverzních skupin.

Norsky je totiž ZLATO STŘÍBRO – GULL SOLV. GULL SØLV. A to vy už víte, že je VASIL GYULA. ANO BILAK. KREJČÍ z H.K. HRADEC KRÁLOVÉ. Jako generál LUDVÍK KREJČÍ legionář. Který se narodil dne 17. srpna. V den, kdy byl v roce 1919 pokřtěn můj otec jako METER. A je to i 19. srpna, kdy se v roce 1919 narodil generála STEFAN BUNZÁK. A je to také 15. srpen, a to je i 12. srpen, a to se narodil můj otec a 08.12. moje manželka. A rozdíl mezi datem narození BUNZÁK a můj otec je 19–12 a to je 7. A to se také v pátém měsíci ale tentokrát od začátku roku narodil sportovec docent na Tělovýchovném institutu v Praze IVAN MOHORITA. 7. května. Všichni z VOLOVÉ. A odkud byl generál LUDVÍK KREJČÍ? Z TUŘANY. Ano TUŘANY-německy TURAS a VOLOVÉ a THURINGIA jedno jest. Jeho TUŘANY-TURAS byly u BRNA. A to je kmen BRN – už mnohokrát tady popisovaný a popisovaný a dokola a dokola. Písmeno Ø je také značka průměru. DIAMETER v angličtině, a to je i DIA METER. O s čárkou je R. OR – OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A že je to pravda dokazuje to, že generál KREJČÍ zemřel v Ú.O. Ano ÚSTÍ nad ORLICÍ. Tam co můj otec budoval opevnění v době kdy byl generál KREJČÍ nejvýše postaveným vojákem československé branné moci – náčelníkem HLAVNÍHO ŠTÁBU (H.S.) ARMÁDY. Dne 9. února 1972. A to je i 7. února, kdy se narodila matka mojí manželky VLASTA SVOBODA. Ona v roce 1931. Generál zemřel v té době, kdy jsem byl na škole VLKSM – VASILEK M. v MOSKVĚ. A by to bylo skutečně pravda tak mě vodila moje tchýně VLASTA SVOBODA ke krejčímu do ulice JUNGMANN v PRAZE. A sestra mojí milované tety AURÉLIE byla EMILIE JUNGMANN. Jejich otec byl národností NĚMEC. A úplně na konec? Rodina KREJČOVIC žila také v HORNÍ POČAPLY. Tak se jim říkalo. Nevím, zda byli KREJČÍ nebo KREJČA. V PALÁCI SACHR ve VÍDNI působí zcela nezávislé krejčovství. Jmenuje se JUNGMANN.

Šlo o typický příklad zápasu v OPERACI BENJAMIN. Mezi komunistickými – bolševickými strukturami a v té době zločineckými gangy – KGB a STB a jim podobným ve všech koloniích SSSR a VOJÁKY TŘÍ SESTER, kteří organizovali uvedení komunismu na světovou scénu s cílem ho zase v předem určeném termínu – roce 1991 ze světa odstranit. S cílem totálně změnit mapu světa. Zlikvidovat zcela tehdejší nespravedlivý KOLONIÁLNÍ systém.

Kdo tehdy organizoval oficiální delegaci na setkání mládeže v MAGDEBURGU? Byli to komunisté JAROSLAV JENERÁL tehdejší předseda ÚV SSM a jeho pravá ruka tajemník ÚV SSM LADISLAV PRAVDA. JAROSLAV JENERÁL pocházel ze ZNOJMA. Byl tam předsedou OV SSM a pak byl předsedou celého Jihomoravského kraje. Pak předsedou českého ÚV SSM a pak přede mnou i Federálního ÚV SSM. Město ZNOJMO – německy ZNAIM a okolní města Břeclav (BASIL – VASIL) a Mikulov (NIKOLAJ – NIKOLA-MIKLÓS – MIKOLA) a další bylo připojeno jako SUDETY k říší (Rakousku) v roce 1938. Nevím, zda rodina JENERÁLŮ město obývala v té době, nebo byli účastníky doosidlování těchto míst po odsunu Němců po konci Druhé světové války. Jeho skutečnou bolševickou orientaci bylo vidět až v době kdy pracoval na ÚV KSČ poté co jsem ho já ve funkci – podle plánu vystřídal. Jeho aktivity byly zcela v duchu fantazií o tak zvaném PRAŽSKÉM JARU. A takovým zůstal i po LISTOPADDU 1989. Tedy choval se zcela v duch tehdejší politiky Gorbačova a jeho okolí. Vylepšovat socialismus, ale ponechat jej. Stejně jako i prakticky všichni tak zvaní „OSMAŠEDESÁTNÍCI “ komunisté ÚNORA 1948 vyloučení po Okupaci v roce 1968 z KSČ. Po listopadu mi jednou v jednom soukromém rozhovoru dal jasně najevo co si o pádu jejich režimu myslí. Zaklínal se příbuzným, který zemřel při teroristické akci v BABICÍCH. Tam byl tehdy zastřeleno několik funkcionářů komunistické strany. A k tomu již bylo napsáno spousta a spousta publikací i statí a i článků. Tedy jasně dal najevo, že nenávist ke mně je osobní. „Zabili jste mi Strejčka tak dostanete přes držku“. Tak to vyjádřil Jaroslav Hašek. Aby to byla pravda kam patří tak se pohyboval ve společnosti příslušníků 1. správy STB, kteří si po své porážce v roce 1989 vymysleli sprostou lež, že to byli oni, kdo chtěli změnu režimu. A to jim umožnilo spolu s KGB nahradit tehdy zcela oprávněně dehonestovanou 2. správu STB. Nebyli totiž v centru pozornosti. A tak se chopili ovládání nového státu. V čele s ALOIS LORENC, který se přesunul na SLOVENSKO, které se s ČESKEM rozdělilo. A SLOVENSKO se tak stalo centrálním působištěm KGB na území bývalého Československa. Dokonce to drze vyvěsili na svojí státní vlajku. Jako štít ochraňující RUSKO – ruskou vlajku. A v kombinaci se stejnou SLOVINSKOU vlajkou, kde je hlavní městem LJUBLJANA je to zcela jasné. Protože vy víte že LJUBLANJA nebo LJUBLANKA je úplně jedno ve výslovnosti různých jazyků. Možná si vzpomenete, jak se někteří čeští novináři posmívali, když G.W.BUSH v jednom projevu řekl místo SLOVENSKO – SLOVINSKO. Ne to nebyl omyl. To řekl právě proto aby bylo jasné všem, kterým to do té doby nedošlo, oč jde ve Východní Evropě – RUSKO – SLOVENSKO – LJUBLJANKA. Toto moje tvrzení potvrzuje současná válka s KGB. Ano je to válka s KGB a jeho systémem který si vytvořil ve Východní Evropě nástupiště proti Západu.

Jeho jakési zapojení do okruhu československé rozvědky, 1. správy STB, která se po listopadu 1989 uchopila moci umocňovalo i manželství jeho dcery se synem totalitního normalizačního ministra zahraničních věcí Československa. Bohuslava Chňoupka. Slováka, který byl prvním pookupačním velvyslancem Československa v Moskvě po roce 1968. A po návratu pak už až do roku 1988 jenom ministrem a stále ministrem zahraničních věcí Československa. Možná vzpomínáte, jak jsem psal, že svazáci na jeho ministerstvu uspořádali zvláštní akci. Koncem roku 1987. Setkání svazáků s ministrem. Pozvali mě tam. A tam mě odvedli do bytu JANA MASARYKA. A nechali mě tam v koupelně lehnout si na ten velmi široký parapet, aby mi ukázali odkud a kam tělo JANA MASARYKA, zavražděného rasistickou a komunistickou ŠTB a KGB dopadlo. V roce 1988 Chňoupek ve funkci ministra skončil. Ale na mě nezapomněl. Po něm nastoupil JOHANES. Ano jako JOHANN. Třeba GOETHE. Křestním jménem JAROMÍR – SPRING, ZDROJ, PRAMEN MÍRU.

Pravda je to proto, že slovo ZNAIM německy ZNOJMO je dokonalý anagram MAIZEN. A to je, jak asi víte KUKUŘIČNÝ ŠKROB. KUKUŘICE je CORN – tedy i ROH – RUACH – HORN atd. Jako sestra GOETHE – CORNELIA například. Je to ale také PRÁŠEK. V češtině. A co to může znamenat v celém tom množství dvojsmyslů si můžete dovodit sami.

JAROSLAV JENERÁL pracoval po listopadu 1989 pro pojišťovací společnost se sídlem ve VÍDNI. Prý je to americká společnost. Ale jeho centrála byla ve VÍDNI. RAKOUSKO.

O tom druhém jménem LADISLAV PRAVDA vím, že byl slovenské národnosti. Byl z CHEB – EGER (EL CHE) a jeho rodina tam do okresu přišla při doosidlování pohraničí po Druhé světové válce. Jako mnoho jiných a jiných rodin z těch nejchudších oblastí Slovenska ale i Čech. Tam získali domy a usedlosti. Ve městě Cheb byl předseda OV SSM, než se stal předsedou KV SSM v PLZNI a pak právě tímto spolupracovníkem Jaroslava Jenerála v Praze – tajemníkem ÚV SSM. Jeho snem bylo stát se předsedou po Jenerálovi. To samozřejmě nebylo možné. Holy Spirit na to chystal celý život mě. Také jako ZNAČKU ale i jako toho kdo je GARANTEM, že vše v souvislosti s ukončením SSSR a světového komunismu proběhne tak jak se plánuje. Bez války. A z důvodů, o kterých jsem tady popsal spoustu a spoustu stránek. Co je třeba připomenout? Že GOETHE byl poměrně častým návštěvníkem Chebu. Měl tam svého přítele. Rád se procházel jeho okolím. Jezdil i do Aš, a i do Františkových Lázní, které byly ve stadiu úplných počátků. S LADISLAV PRAVDA jsem nikdy žádné vážné rozhovory nevedl. Vím, že po listopadu 1989 zprivatizoval GOLF HOTEL MOTOL. To je i G.H. i G.M. A vím, že OBA byli UČITELÉ, profesí. Snad si to pamatuji dobře. Nikdy jsem žádné informace o tom, co kdo byl neshromažďoval, nezapisoval a neevidoval.

Než se vrátím k tématu, proč jsem odbočil od GOETHE až k těmto dvěma pánům, musím ještě zmínit jedno. Většinová společnost Česka žije v jednom velkém omylu. Oslavy osvobození Plzně připomínají místa, kam došla v roce 1945 americká armáda. Říká se tomu osvobození Československa americkou armádou. Pro americké vojáky však byly boje v Sudetech bojem na německém území. Toto území bylo součástí říše. A pouze část byla a zůstala v Protektorátu. Jako hlavní město kraje Plzeň. A tak v tomto kraji po odsunu Němců začali vznikat dvě základní skupiny obyvatelstva. Těch původních jako byl můj tchán například. Dělník z plzeňské Škodovky stejně jako jeho otec SVOBODA, i jeho dědeček ROCH kteří byli předtím také dělníky plzeňské Škodovky. A mnoho dalších jim podobných v „českých okresech“ osvobozených americkou armádou. A na druhou stranu těch, kteří se díky odsunu Němců dostali k majetkům – hospodářstvím a půdě po odsunutých Němcích v Sudetech. To byli především bezzemci a nemajetní Slováci i Moravané ale i Češi. A dokonce i lidé z jiných zemí. Kteří se stali skutečnou oporou komunistického režimu. A jejich potomci byli a stále jsou nositeli těch nejreakčnějších komunistických názorů. Když k nim přičteme i příslušníky Pohraniční stráže a další Zbytky komunistů z československé armády – Štítu obrany socialismu tak je vidět, že mezi nimi jsou lidé, kteří tvořili zázemí obou českých extremistických stran a dnes jsou zázemím populistických stran. Důsledek toho je pravděpodobně i to, že jsem viděl nedávno v Mariánských Lázních, kde jsem byl v souvislosti s jejich výlučným postavením v Operaci Benjamin ve spojitosti s návštěvami GOETHE a dalších, asi čtyři nebo pět škol a ani na jedné nebyla vyvěšena vlajka Evropské Unie. Vlají tam jenom české vlajky. A asi je důkazem toho, co tvrdím i to, že v Mariánských Lázních je dodnes ulice Pohraniční stráže. Při pohledu na mapu jich najdete v pohraničních městech ještě deset. To je ale, jak já často používám tady v textech, jiný příběh.

Co se tehdy v Magdeburgu stalo? Už jsem o tom psal dříve, ale v souvislosti s tímto příběhem to musím znovu zopakovat a připomenout i z jiného světla. A začnu pěkně zeširoka. V roce 1978 mě po nástupu na denní studium Vysoké školy politické do slova do písmene donutil Miroslav Šlouf, jako můj svazácký šéf v hlavním městě Praze, abych s ním a s jeho pravou rukou jakýmsi Jaroslavem Peckou odcestoval na asi třídenní návštěvu Moskvy. Vy, kteří čtete a pamatujete si víte, že to byl právě on s Miroslavem Štěpánem a Mikulášem Šutkou z gangu KAPEK – VÍT, na pokyn KAPEK-VÍT, kteří bránili až hystericky mému nástupu na denní studium. Do V25. To bylo označení ročníku V25. I proto jsem s cestou souhlasil. Jako vítěz souboje už student Vysoké školy jsem si to mohl dovolit. A samozřejmě, že jsem byl zvídavý proč on, který mi bránil zuby nehty do školy nastoupit mě najednou chce mít s sebou po boku při oficiální návštěvě VLKSM v Moskvě. V trojčlenné delegaci. Tam to byla návštěva MV VLKSM a MV KSSS a továrny a nějaké školy. Jako vždy. Zajímavé bylo to, že tehdy skončil první tajemník VLKSM MOSKVY VIKTOR MAXIM MIŠIN (ne MAŠIN) a stal se tajemníkem ÚV VLKSM. To na krátký čas, než se stal Prvním tajemníkem celého VLKSM. Po něm byl ve funkci v Moskvě ALEXANDER BORCOV. (A.B.) Který nás tam tehdy vítal a pečoval o nás. A je to ten, kterému jsem o dvanáct let později na Krymu ve dnech okolo 21. srpna 1991 v době komunistického převratu GENI JANAJEVA, taky bývalého funkcionáře VLKSM, nyní už ale VICEPREZIDENTA SSSR vysvětloval, co nastane, když pučisty nezastaví. A on odletěl v noci do MOSKVY a druhý den vystoupil BORIS JELCIN na tank TAMANSKÉ DIVIZE. A bylo po puči. (Slováci nesmějte se!). Zpět k návštěvě Moskvy. Jeden večer jsme přijeli do hotelu a čekal na nás MIŠIN VIKTOR. Už pracoval jinde, a to asi byla jediná příležitost se s námi vidět. Respektive se ŠLOUFEM. Já jsem ho viděl poprvé v životě. Se Šloufem se myslím, ale to nevím určitě, již dříve setkali. Alespoň to na mě dělalo takový dojem. A tak se odehrál v apartmá, které měl Šlouf k dispozici klasický večírek. Pilo se a zakusovalo se. Někdy nad ránem Šlouf v křesle, ve kterém seděl takzvaně vytuhl. A tak jsme ho společně s Mišinem z křesla vzali a vynesli a odnesli vedle do postele. To bylo vše. A ještě chvilku jsme poseděli a popovídali. Za chvíli Mišin odešel. A já jsem měl ještě další starost. Na patře, kde jsem měl pokoj já a kolega Pecka, kolega Pecka poblil celou postel. A padnul vedle ní. Chtěl jsem ho uchránit od ostudy, a tak jsem začal v noci jeho poblitou postel čistit. Vypral jsem ve vaně prostěradlo a pak šel také spát. Bylo to divné. Kolegu Pecku jsem nikdy neviděl pít. Ani před tím ani potom. Toho si nemůžete nevšimnout. A nezaznamenat si to do paměti. Myslím, že ŠLOUF tehdy opilost předstíral. Při tom jsem ho později přistihnul tolikrát, že jsem přesvědčen že se nemýlím. Proč to dělal tehdy nevím. Jediné, co mi napadlo, že se chtěl sejít ještě s někým. Ne, nemuselo jít o nějaké sovětské tajné agenty. Spíš si myslím, že to byl někdo z československého velvyslanectví. Nebo nějaké RVHP mezinárodní instituce, kde pracovala určitě celá řada jeho kolegů-svazáků z Vysoké školy ekonomické. A tak mohlo jít o agenty našince. O „bráchy“ jak on jim říkával. Ale to je jen domněnka. Já jsem ho nesledoval. To byla jeho metoda práce sledovat mě.

A už jsem zpět v MAGDEBURGU. Ta cesta se uskutečnila pravděpodobně na jaře 1985. Jana Gantnerová Šoltýsova v tom roce ukončila závodní kariéru. Píše to tak Wikipedia. Tam zorganizoval tajemník LADISLAV PRAVDA ve svém apartmá také večírek. JAROSLAV JENERÁL byl ubytován úplně někde jinde, pravděpodobně ve stejném místě jako tehdejší šéf mládežnické organizace NDR FDJ jménem EGON KRENZ. Ten byl již v té době členem politbyra německé vládnoucí strany SED. A brzy na to se stal i druhým tajemníkem této vládnoucí strany, pravou rukou ERICHA HONECKER se zodpovědností za bezpečnost a tajnou službu – věhlasnou STASSI.

Zpět k nám do hotelu. Večer, když jsme přišli z nějakého programu. A byli jsme tam určitě on Ladislav Pravda, Jana Gantnerová Šoltysová, Jan Smolík a já. Bylo veselo. A Jan Smolík vytuhnul ve křesle. Přesně jako před asi pěti lety Miroslav Šlouf. A tak jsem podruhé v životě a naposledy někoho někam přemisťoval. Ani před tím ani potom se mi to nestalo. Vzali jsme s Pravdou Smolíka, který se nechtěl pustit křesla a pevně se ho držel, a i s křeslem jsme ho odnesli a vynesli a z křesla vysypali do postele. Večírek byl u konce a já jsem s Janou Gantnerovou Šoltysovou odešel. Ona k sobě do pokoje a já k sobě do pokoje. Ani ten první večer v Moskvě ani tento večer v Magdeburgu jsem nedostal žádnou dávku. Do pití. Tak jak to bylo zvykem v Československu. Proto jsem ani v jednom případě v podstatě nepil alkohol.

Po návratu z Magdeburgu se začal chystat Festival mládeže a studentstva v Moskvě. Generálním tajemníkem ÚV KSSS se stal MICHAIL GORBAČOV. A tajemník ÚV SSM BRUNNER přišel s návrhem, že budu v létě dělat ředitele klubu Československé mládeže. To bylo v klubu automobilky ZIL v Moskvě. ZAVODY IMENI LENINA – VLADIMIRA ILJIČE. Ano ZIL a IV. Vy, co čtete poctivě a už jste se naučili, jak to bylo nachystané víte že ZIL a IV je také VAZILY – BAZILY. A také víte že LENIN přijel vlakem v VOLOVEM ZAPLOMBIROVANOM VAGÓNĚ PO KOLEJÍCH DO PETROHRADU DNE 16. DUBNA 1917. CESTU DOMLOUVAL NĚMECKÝ VYSLANEC SCHUBERT V BERNU. A 16. DUBNA 1941 SESKOČIL OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A můj otec přešel hranici SSSR se DVĚMA ŠUBRTY u jednoho ŠUBRTA pili před cestou ve VOLOVÉM a další ŠUBRT ho čekal v sousedním domku u dědy a babičky GEBLT v HORNÍ POČAPLY. Mě čekal zase ŠUBRT na OV SSM PRAHA 3 kde jsem dělal po škole v MOSKVĚ instruktora. To bylo v předcházejícím příspěvku podrobně. Ke všemu to byla automobilka na výrobu nákladních vozidel, okopírovaných amerických nákladních automobilů, které byly součástí dodávek do SSSR z USA v době Druhé světové války. A kdo jiný, než automechanik vyučený na opravách nákladních automobilů (v mém případě šlo o automobily TATRA) by měl v Klubu takové automobilky dělat ředitele. Bylo to velmi zajímavé. O tom, jak to tam probíhalo jsem již psal, a ještě psát budu. Přišel tam mimo jiné i JINDŘICH POLEDNÍK (to je JINDŘICHŮV HRADEC s POLEDNÍKEM a všichni JINDŘIŠI a věž a kostel a ulice vedle ÚV SSM) a MIROSLAV ZAVADIL (to je ten s tím nemocným okem). A byl tam pochopitelně jak JAROSLAV JENERÁL, tak i LADISLAV PRAVDA. A BRUNNER IAN a ŠUTKA MIKULÁŠ. Jednou jsem takhle seděl v pracovně ředitele Klubu, který mi svoji kancelář ochotně přenechal a sdílel se svým náměstkem nějakou místnost kdesi ve sklepení toho kulturního – velkého kulturního domu. A otevřeli se dveře a koho to nevidím. Přišla se za mnou podívat JANA GANTNEROVÁ ŠOLTÝSOVÁ. Nebyl sama. Přišla s nějakou přítelkyní. Pochopitelně jsem je s radostí přijal a posadil a něco jim nabídl. Bylo to velké a významné vytržení z toho prakticky beze spánku nekončícího maratónu. JIŽ V DOBĚ SUCHÉHO ZÁKONA, KTERÝ STIHL PŘED FESTIVALEM MICHAIL GORBAČOV VYHLÁSIT. A já to vzal jako osobní výzvu a vyhovovalo mi to. Dali jsme se do řeči a dveře se otevřeli znovu. Tentokrát tam stála moje manželka. Byla v té době pracovnicí Mezinárodního svazu studentstva, a tak to byla její přímá pracovní povinnost se festivalu s celým aparátem Mezinárodního svazu studentstva zúčastnit. Tak jsem je představil a po chvíli se manželka, rozloučila a odešla. Byla to pochopitelně sehraná scénka. Přišla přesně v ten moment, kdy tam JANA seděla. A vy už víte, kam mířím. O co jim šlo. Na to škodit a pomlouvat bylo zaděláno. Pak už jsem JANU nikdy neviděl. Pouze jsem od ní dostal po LISTOPADU 1989 moc hezký dopis. Jako od tisíců dalších lidí, se kterými jsem se v těch předcházejících letech od dětství setkal. Bohužel jsem o něj jako o ty ostatní přišel. To zařídila rasistická a komunistická ŠTB a KGB. Ale to by byl, jako vždy zase další příběh.

Holy Spirit to měl v českém prostředí velmi těžké. Nikdo z těchto výše jmenovaných spolupracovníků vůbec neměl ponětí o co jde. Co je OPERACE BENJAMIN a jakou v ní já hraji roli. Pochopitelně neměli vůbec ponětí, že JANA GANTNER ŠOLTÝS je tam pro shodu jména s “ nejmilejší čtenářkou“ GOETHE jménem BARBARA SCHULTHESS z CURYCH. A BARBARA proto že to je dvakrát BRBR – L.B. – ELBE německy a LABE česky. A CURYCH je S – DVOJKA a EL CHE. Když HOLY SPIRIT naorganizoval tuto akci, tak jim došlo, že se něco děje. A tak začali jako vždy, neboť jim nic jiného nezbývalo spekulovat o tom co za tím je. Proč ona? Proč ne třeba nějaká skokanka, nebo běžkyně. Proč JAN SMOLÍK cyklista? Nevěděli, že on je i IAN SMOLÍK – I.S. Inteligence Service a přitom WASILEK – MASARAYK, a hlavně VÍTĚZ ZÁVODU MÍRU. A po něm vyhrál ZÁVOD MÍRU už jenom jeden ČECH a ten se jmenoval VLASTIMIL MORAVEC. Píšu to pro ty, co stále nechápou znovu. VÍTĚZ ZÁVODU MÍRU. A VLASTI MIL MORAVEC. Rozumíte, kdo byl VLASTI MIL? KDO MLEL S VLASTÍ? No přece generál FRANTIŠEK MORAVEC! VLASTA – PATTY – PATTON a THE VASIL.

To oni nevěděli. Měli jedinou starost. Jak si udržet nebo jak přijít k lepšímu korytu. O spojení s GOETHE a SCHUBERT a EGER – CHEB a ZNAIM – ZNOJMO atd. neměli vůbec absolutně vůbec jakkoliv povědomí. Proto hráli svoje hry. To HOLY SPIRIT samozřejmě neřešil. Nemohl. Nesměl být odhalen. A oni byli ve hře také důležití. Ne jako LIDÉ – v tomto případě FUNKCIONÁŘI SSM ale jako ZNAČKY. Což netušili ve své naduté velikosti, a tak hráli svoje hry. Na svém ubohém funkcionářském stupni. Kdy se snažili odrazit útok potencionálního protivníka. Kterým já jsem nebyl. Já jsem byl pouze a jenom jako oni herec-značka. Značka a Herec ale s tou nejdůležitější CENTRÁLNÍ rolí. KTERÝ O TÉ SVOJÍ ROLI VEDĚL. ALE CHOVAL SE PŘESNĚ TAK JAK MĚL. PODLE POKYNŮ HOLY SPIRIT. A oni si díky svým povahovým vlastnostem představovali, že je mohu v jejich KORYTECH ohrozit. A tak se ke mně chovali jako k extrémně nebezpečné konkurenci.

A nakonec ještě jednou NORSKO. Potvrzení že to tak všechno bylo. V hlavním městě OSLO-VOSLO je hlavní třída tak jako ve všech velkých evropských velkoměstech. To není nic zvláštního. Na té OSELSKÉ nebo na té v OSLO můžeme říct je zajímavé to, že vede od královského paláce, začíná pod jeho parkem na takovém menším kopci a vede dolů a prochází reprezentativní částí městě a je na druhé straně přehrazena NÁDRAŽÍM. KRÁLOVSKÝ PALÁC nahoře a dole NÁDRAŽÍ – VOKZAL – VAZILEK – MASARYK, BANHOF JAKO I BEN A HOF JAKO HOFFMAN. TUTO TŘÍDU jménem KARL JOHANS a ØVRE SLOTSGATTE (S.O.) křižuje bývalé náměstí jménem EGERTORGET. EGER (česky z německého EGER CHEB) a TORGET. EL CHE je TARGET – CÍL. To je pochopitelně jasné. Kdysi tam stávali stáje. Z francouzských stájí přišlo do ANGLIE jméno MARSHALL. Ty byly zbořeny. Byl tam statek. Ten patřil v roce 1804 obchodníku jménem OLE EGER (1777-1841 a 1804 je i 16.04. seskok OTMAR REIDL a také je to 16.09. a 19.09.). To je dohromady OLEGER, nebo L´EGER nebo LEGER ulice u nás na DVOJCE po LUIS (LUDVÍK) LEGER, který byl spisovatel i SLAVISTA. Pojmenována po něm byla dne 8. ledna 1923. A to vy víte, že je i 08.12. a to je datum narození mojí manželky a také to je 12.08. a to je datum narození mého otce. 1923 je moje rodné číslo 123 a 9. A 8. ledna je i datum svatby mých rodičů v roce 1949. Pravda je to proto, že byl členem BULHARSKÉ LITERARNÍ SPOLEČNOSTI, DNES BULHARSKÉ AKADEMIE VĚD. TAKÉ PROTO ŽE V LEGEROVA SÍDLIL SVAZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ V ČELE S GENERÁLPORUČÍK FRANTIŠEK ŠÁDEK. A TAKÉ JE TO PRAVDA PROTO, ŽE SE LUDVÍK LEGER NARODIL DNE 15. LEDNA. A TO JE PLUS DVA I 17. LEDNA. TO SE NARODIL VE VOLOVÉ BRATR MÉHO OTCE IVAN MOHORITA. A MINUS DVA JE TO 13. LEDNA A TO PADLI U MOJADAHONDA U MADRIDU (MEGRIT) DVA RUMUNŠTÍ DOBROVOLNÍCI, FAŠISTÉ, Z IRON BRIGADE (I.B.) ION MOTA A VASILE MARINE.

Statek převzala po smrti manžela vdova jménem MARGARETHA EGER – I UKRAJINSKY I RUSKY MOHORITA nebo MOGORITA EL CHE NEBO EGER – CHEB – CHE B. Aby to byla pravda tak je na tom na jednom domě na tom místě-náměstí, první světelná reklama s HODINAMI jménem FREIA v OSLO. Je tam od roku 1909. ANO 19.09. A vše, co stalo v roce 1909 už znáte. Naproti je i první výšková budova v OSLO. Ta se jmenuje HORNGÄRDEN. Ano H.G. a také HORN – ROH – CORN – RUACH – ROH atd. A GÄRDEN – GARTEN – GARDEN. Jako ZAHRÁDKA soused v bytě pod rodiči mojí manželky SVOBODOVÝMI na SPOŘILOV – VASILLY-FASILLY. Má OSM pater včetně přízemí. Tedy u nás SEDM. A byl vystavěna v letech 1929-1930. Architektem tohoto domu byl LARS BACKER. Tedy L.B. A BASSIL. Na náměstí jsou i obchody H.HORN and Co. Pekárna založená WILHELM BISMARCK SAMSON. A velký obchodní dům přímo s názvem EGER. Na náměstí je i vstup do METRA. Stanice se jmenuje STORTINGET (i START ING ET). A zase proč je to všechno pravda? Za stanicí je náměstí WESSELS PLASS. Několik metrů níže směrem k nádraží také na třídě KARL JOHANS je další obchodní dům. A ten se jmenuje STEEN OG STRØM – KÁMEN a PROUD. PROUD KAMENÍ je i ROLLING STONES. V čele MICHAL JAGGER. M.I. MICK a MICKA. Souběžná s KARL JOHANS je třída PRINSENS. To je PRINC. A v EDINBURGHU hlavním městě SCOTLAND je hlavní třída PRINCESS. A to je PRINCEZNA. A už jenom na konec jedna informace. Slavný norský spisovatel HENRIK IBSEN. HENRIK JE JINDŘICH. A nyní velmi pozorně sledujte, co je jeho příjmení – I B S N. Vy již víte, že I je i malé l – L. A tak je to i BASILIN. JINDŘICH VASIL.

Ale zpět k I.W.G. V říjnu 1775 bylo zasnoubení I.W.G. a LILY zrušeno. Důvodem byla různost náboženství obou snoubenců. I.W.G. tím trpěl, a právě v té době obdržel pozvání od tehdy 18letého vévody CARL AUGUST z LAMAR. V listopadu 1775 přicestoval do WEIMAR – VÝMAR – V.M.L. – B.M.L. Vládla tam matka vévody ANNA AMÁLIE BRAUNSCHWEIG. BRAUN a ŠVEJK. Za několik měsíců po přestěhování do VÝMARU nastoupil I.W.G. do státní služby. Stalo se to dne 11. června 1776. A vy víte, že je 11.06. je i 17.06. a to se narodila moje babička v Horní Počaply. A je to také 17. 09. a to je plus DVA i 19.09. a to jsem se narodil já a je to svátek ZITA a také je to 16.09. a to je svátek Ludmila. Bylo to jen několik dnů před vznikem USA. ( 04.07. 1776). V dopisu svému příteli KESTNEROVI (také Karel Kestner český fotograf narozený 11.23.1939 v LÁNY – L.N. přesně měsíc po přechodu hranic mým otcem 10.23.1939) napsal dne 14. května 1780 že nemá čas na psaní. Dopisů určitě napsal spoustu. Ale tento bude určitě důležitý, když jej připomíná WIKIPEDIA. Pro můj příběh je důležitý proto, že je ze dne kdy 14. květen je i 14. srpen, a to je minus DVA i 12. srpen, a to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. A je to také 08.12. a to se narodila moje manželka v PLZEŇ. A14. květen je i děleno DVĚMA, a to je i 7. květen, a to se narodil ve VOLOVÉ bratranec mého otce IVAN MOHORITA. 1780 je i 17.08. a to byl můj otec pokřtěn jako METER. A plus DVA je to také 19.08. a to se narodil přítel mého otce se kterým odešli do SSSR 23.10. v roce 1939 STEFAN BUNZÁK. Také ve VOLOVÉ a ve stejném roce. 1919.

I.W.G. navštívili ve VÝMARU přátele z období STRUM UND DRANG. LENZ a KLINGER. L.K. – EL CHE. Bylo to v roce 1776 ale po nějaké roztržce odsud odjeli. Jak víte, KLINGER se stal generálporučíkem carské ruské armády. Vše o něm bylo dříve tady na webu. Druhý byl JAKOB MICHAEL REINHOLD LENZ se narodil dne 01.23. 1751. To je moje rodné číslo datum narození generál František MORAVEC v ČÁSLAV a narození VASILLY STALIN 03.21. Podle starého kalendáře to bylo 12. ledna, a to je minus DVA i 10. ledna, a to se narodil AUGUSTÝN HUSÁK. Děleno DVĚMA jsou to TŘI KRÁLOVÉ a je to také 06.12. a to svátek svatého MIKULÁŠE-NIKOLAJE. Zemřel podle starého kalendáře 24. května, a to je také 24. srpna to je děleno DVĚMA i 12. srpna 12.08: datum narození mého otce a je to také 08.12. a to je datum narození mojí manželky. Podle nového kalendáře to je 4. června, a to je i 04.09. a to je i 02.09. Konec Druhé světové války v roce 1945. 04.06. je i 06.04. a to se narodil v místě kde žila největší životní láska GOETHE U.L. – ULRIKE von LEVETZOW, můj děda KAREL GEBLT I. DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE. LENZ se jmenoval JAKUB a MICHAL – M.I. Narodil se v LIVONSKU. To bylo ESTONSKO a LOTYŠSKO. Tedy EL. Španělský člen. LENZ je i EL NZ. NOVÉ ZÁMKY nebo NOVÝ ZÉLAND.

Kolem roku 1780 se I.W.G. začal systematicky zabývat vědeckými otázkami. Byla to hlavně geologie, mineralogie, botanika a osteologie. V tom roce napsal esej O ŽULE. V té době přichází do jeho života další žena. Je to zase CHARLOTTE a příjmením von STEIN. To je i KAREL STEIN. A vy víte, že velitel vojenské části RADY TŘÍ ve jejímž čele stál generál BRAUN se jmenoval KAREL STEINER. A bydlel v KAMENICKÉ ulici u nás na LETNÉ. Byl svědkem mého otce na svatbě s mojí matkou. Dne 8. ledna 1949. Správně a celým jménem plukovník KAREL STEINER VESELÝ. Svědkem matky byl její bratr KAREL GEBLT. Manžel CHARLOTTE von STEIN byl hlavním podkoním u dvora KARL AUGUST. To je, jak víte profese, která je z francouzského MARSHALL. Užívanému a používanému jako jméno v ANGLII a SKOTSKU. A jako GEORGE CATLETT MARSHALL šéf štábu US ARMY v době Druhé světové války a jediný absolvent V.M.I. v této funkci.

Jejich vztah byl platonický. A byl ukončen cestou I.W.G. do ITÁLIE. Potom se seznámil I.W.G. s CHRISTIANE VULPUIS – anagram VASILLY. Ta se později stala jeho ženou. A matkou jejich syna jménem AUGUST. Cesta do ITÁLIE začala dne 3. září 1786. Odcestoval tam z první návštěvy KARLOVY VARY. Tam pobýval s vévodou KARL AUGUST. V ITÁLII pobýval inkognito. Především v souvislosti s proslulostí, kterou mu vyneslo dílo čtené po celé EVROPĚ – UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA. Vystupoval pod jménem MÖLLER. Ano MILLER-MAYER-MLYNÁŘ-MEIR-MACHAR-MIZER-MEYER atd. Křestním jménem byl JOHANN A PHILIPP. Do Výmaru se vrátil dne 18. června 1788. Na cestě se seznámil s řadou umělců. V ROME – ŘÍMĚ to bylo se švýcarským malířem jménem MEYER HEINRICH JOHANN. Tedy JAN JINDŘICH MEYER. Ten za ním přicestoval do VÝMARU a stal se tam mimo jiné i jeho uměleckým poradcem. A vy víte, že 18. června je i 18. dubna. A to je podle MORAVCE i minus DVA 16. dubna, a to seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A je to také 18. září, a to je podle MORAVCE minus DVA i 16. září datum svátku svaté LUDMILY a je to také 19. září, a to jsem se narodil já a je to svátek ZITA – OTTO a KAREL.

S CHRISTIANE VULPUIS se seznámil dne 12. července 1788. Stala se jeho přítelkyní a pak milenkou, a nakonec i manželkou. A vy víte, že 12. července je i 12. června. A to je plus DVA i 14.června. a to vznikla US ARMY a je svátek VASIL a narodil se ERNESTO CHE GUEVARA. 12. červenec je také děleno DVĚMA 6. červenec, a to je i 9. červenec. a to se narodil v roce 1909 první manžel mojí matky Bohumil Florián ve VELEŠOVICE a svatbu měli v PRAZE OLGA a VÁCLAV HAVLOVI. Jejich syn AUGUST WALTER se narodil dne 25. prosince. Na H.B. – HOD BOŽÍ. To je ale i 25 minus DVA 23.12. a to je moje rodné číslo 123 a DVOJKA. A v roce 1953 byl v tento den popraven L.B. Ne LABE ale hlava sovětské NKVD LAVRENTIJ BERIJA. Odsouzený vojenským soudem, v jehož čele stál MARŠÁL KONEV – VANEK – NOVAK. Také víte, že WALTER se píše i WALTHER. A to je anagram MOHORITA. Nebo HER LT MA. A WALTHER je i slavná zbrojovka.

O jeho pomíjivému vztahu k ženám a nyní konkrétně k paní VULPUIS a synovi AUGUST WALTER svědčí to, že v roce 1790 se seznámil s další ženou se kterou se chtěl oženit. Bylo to při jeho cestě do BRESLAU – VRATISLAV – WROCLAV v roce 1790. Jmenovala se HENRIETTE von LÜTTWITZ. Dokonce požádal jejího otce o její ruku a on jej odmítl. A vy víte, že 1709 je i 17.06. a to se narodil moje babička HON-HAN-HAHN v HORNÍ POČAPLY. Aje to I 17.09. a to je plus DVA i 19.09. a to je moje datum narození a svátek ZITA – OTTO, KARL. A také je to 16.09. a to je svátek LUDMILA. VRATISLAVA bylo jméno, které měla zemřelá dcera mojí matky v prvním manželství. a je to také jméno jednoho z jejích dvojčat. Mých bývalých nevlastních bratrů. Je to i VACLAV i VASIL. V různých úpravách. Je to i město kde prožil několik let další z trojice německých géniů LESSING jako sekretář generálporučíka TAUENTIZEIN, tedy ve vojenské službě. Je to podrobně v jednom z dřívějších příběhů tady na webu. HENRIETTE je JINDŘICH. A její příjmení je nápadně podobné příjmení jeho poslední lásce v Mariánských lázních. ULRIKE von LEWETZOW. Porovnejte LÜTTWITZ – LEVETZOW. Obě obsahují souhlásky L a T a W/V a Z. Tedy WAZIL a VAZIL a TT a T v prvním případě jen jedno T ve druhém případě.

Svatba I.W.G. s CHRISTIANE VULPUIS se uskutečnila dne 14. října 1806. Tehdy v předvečer bitvy u JENY hrozilo vydrancování domu I.W.G. francouzskými vojáky. A CHRISTIANE VULPUIS tomu svým odvážným zásahem zabránila. A to je zase naše úžasná čeština. U JENY je jako u tety JENY FRANK ve VELEŠOVICE. To byla sestra prvního manžela mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. A všechny později žijící ženy v rodině KAREL MARX byly JENY-JENNY. I manželka i dcery. 14. října je náměstí na PRAHA 5. Tam co stojí kostel svatého VÁCLAVA a PORTHEIMKA – anagram MOHORITKA. 14. října je děleno DVĚMA 7. října, a to seskočil můj otec se skupinou ARAP u MAKOV, ČADCA, ŽILINA. 14. října krát DVA je i 28. října a vznik ČESKOSLOVENSKA. 14. října je i 14. března, a to se narodil ALBERT EINSTEIN a moje milovaná teta AURÉLIE ŠIDLÁK ve FRÝDNAVA, MÍROVKA u HAVLÍČKOVA BRODU. Je to i den kdy v roce 1939 odletěla MORAVCOVA 11 do LONDÝNA. S leteckou společností KLM via AMSTERDAM. NIZOZEMÍ. 14. března plus DVA je i 16. března, a to se narodila na ŠTVANICI moje sestra ANNA MARIE MOHORITA HRUBÁ UHER. Rok svatby 1806 je i 18.06. A to je minus DVA 16.06. a to je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a je to i 19.09. moje datum narození a svátek ZITA-OTTO, KAREL. Je to i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. V roce 1941. 18.06. je i 18.07. to je 6 měsíc od konce roku. A to je děleno dvěma i 09.07. A to se narodil ve VELEŠOVICE první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN a ženil se v PRAZE VÁCLAV HAVEL s OLGOU. A finále? 09.07. je i 09.01. a to je i 06.01. TŘI KRÁLOVÉ.

V letech po své cestě do Itálie se zabýval I.W.G. především výzkumem přírody. V roce 1790 publikoval svůj pokus vysvětlit METAMORFÓZU ROSTLIN. To je latinsky METAMORPHOSIS. A to je anagram MOHORITA VASIL – FASIL 2. Je tam i P.H. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. V tom slově vysloveno jako F. Je tam i britská SIS. Anebo v našem azbuko latinko psaní CIC. US vojenská zpravodajská služba. 1790 je i 17.09. A to je plus DVA i 19.09. a i rok 1909. Je to i 17.06. a to se narodila v HORNÍ POČAPLY moje babička HON, HAN, HAHN. A když je to i 17.06. Tak je to i 17.07. A to je datum vyvraždění rodiny cara NIKOLAJE II. v JEKATĚRINBURGU. Je to datum mojí svatby v roce 1976 s VLASTA PATTY SVOBODA. A je to také 11.07. datum narození otce mojí manželky SVOBODA MIROSLAV v PLZNI a datum narození OLGA HAVLOVÁ v PRAZE – ŽIŽKOV.

V devadesátých letech 18. století se I.W.G. věnoval studiu TEORIE BAREV. V té době byl vévodou zbaven většiny svých oficiálních povinností. A byl ministrem „bez portfeje“ To je v otrockém překladu i ministr bez TAŠKY-KABELY-MOCHILA. Nebyl TAŠKON ani TAKŠON. Vedl divadlo WEIMAR COURT. Zabýval se otázkami univerzity v JENĚ. U.J. – Jako počápské JU – ANO. Babička to používala stále. V roce 1789 byl evropský systém vlád států otřesen FRANCOUZSKOU REVOLUCÍ. I.W.G. byl od počátku proti revoluci. Na rozdíl od většiny jeho slavných současníků.

V roce 1792 I.W.G. doprovodil svého Vévodu do první koaliční války proti revoluční Francii. Tři měsíce zažil jako pozorovatel bídu a násilí této války. Své zkušenosti zaznamenal ve svém díle CAMPAGNE VE FRANCII. Pak se vrátili do WEIMAR. A v létě 1793 opět doprovázel svého Vévodu na frontu. Zúčastnil se obléhání MOHUČE. MOHUČ byl okupovaný FRANCOUZI a ovládán německými JAKOBÍNY a byl po třech měsících znovu obsazen rakouskými koaličními jednotkami. Roky 1792 a 1793 jsou i roky 1972 a 1973. Na přelomu těchto let, přesně o Vánocích a Silvestru a prvních dnech roku 1973 jsem navštívil své DVA spolužáky ze školy v MOSKVĚ. V ITÁLII. V LOMBARDY. A v COMO a BRESCIA. Přitom jsem navštívil i MILANO a VENEZIA-BENÁTKY. To je i M.V. ale i M.B. MOHUČ je německy MAINZ. Tedy i anagram ZNAIM – německý název pro ZNOJMO. Odkud pocházel můj předchůdce ve funkci narozený 14. 09. J.J. JAROSLAV JENERÁL. Je to i výše popisovaný CORN FLOUR – ROH a PRÁŠEK. KUKUŘICE v PRÁŠKU. Důležité je to proto, že MOHUČ patří do země RHEINLAND – PFALZ. Česky PORÝNÍ FALC. Ano PALZ – FALC. PALEC. PALEČEK a PALACKÝ.

A tři roky nato se vévodství CARL AUGUST, kde žil a pracoval I.W.G. připojilo k prusko-francouzskému zvláštnímu míru v BASILEJI. To bylo v roce 1796. A to je i rok 1976. Klíčový rok v mém příběhu. Je to to totiž i 1919 i 1991. Je to rok, kdy jsem ukončil základní vojenskou službu v LITOMĚŘICE a vrátil se do PRAHY na DVOJKU. Na náměstí MÍRU. Je to rok, ve kterém jsem se oženil s VLASTA PATTY SVOBODA z PLZEŇ. Dne 17.07. Na výročí popravy car NIKOLAJ II. s rodinou v JEKATĚRINBURGU. A samozřejmě že vy víte, že sestra mého otce, moje teta byla BAZILEA. Tak to je zapsáno v dokumentech z matriky ve VOLOVÉ. Provdaná ŠEGDO, a to je i – DOŠEK – ŠÁDEK. Tento zvláštní mír byl uzavřen v noci na 6. dubna roku 1795. A to vítr, že se narodil můj děda KAREL GEBLT I. Podepsal ho BARTHELÉMA což je BARTOLOMĚJ. A KARL jako můj děda. Byl i AUGUST von HARDENBERG – H.B. HAVLÍČKŮV BROD a BOŽENA NĚMCOVÁ a VÁCLAV HAVEL. Mírová smlouva byla ratifikována v BERLÍNĚ dne 15. dubna. A to vy víte, že je i 15.04. a to je i 15.09. a to je i 15.06. A to je plus DVA i 17. 06. A to se narodila manželka KAREL GEBLT I. Moje babička MARIE HAHN HON HAN. Na to byl v tom samém roce 1795 vyhlášena dotčenými ve smlouvě zeměmi neutralita. To bylo 17. května. A to vy víte, že je i 17. srpna. A to je plus DVA i 19. srpna to se narodil ve VOLOVÉ STEFAN MICHAL BUNZÁK. A je to minus DVA i 15. srpna, a to je i 12. srpna, a to se narodil ve VOLOVÉ můj otec. A rozdíl mezi jejich daty narození je 7. A to se zase v květnu narodil třetí z VOLOVÉ IVAN MOHORITA. Celý tento BASILEJSKÝ mírový proces pokračoval dne 22.července 1795. To byla podepsána mírová smlouva mezi FRANCIÍ a ŠPANĚLSKEM. A to je děleno dvěma 11.07. A to se narodil otec mojí manželky a jmenovec syna LUDVÍKA SVOBODY – MIROSLAV SVOBODA. Ve městě PILSEN. A také se narodila v PRAZE na ŽIŽKOV OLGA HAVLOVÁ. A take je to 17.07. a to byla vyvražděna rodina cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. A já jsem se v roce 1976 ženil s VLASTA – PATTY SVOBODA. Na Staroměstské radnici v Praze. A obě ta data i 11.07. i 17.07. jsou i rok 1770 a 1775. A poslední ze série aktů v tomto BASILEJSKÉM mírovém procesu bylo podepsání MÍRU dne 28.srpna mezi FRANCIÍ a HESENSKEM – KASSELEM (H.K.). A to vy už víte, že je i minus DVA i 26. srpen, a to je i 29. srpen, a to začalo v roce 1944 Slovenské národní povstání v B.B. Bánské Bystrici. Kde byl AUGUSTÝN HUSÁK. A i krejčí vyučený v H.K. se ho zúčastnil. VASIL GYULA – BILAK. A můj otec tam v B.B. také nějakou dobu před Druhou světovou válkou pracoval v lese. Rok 1795 je i rok 1972 kdy jsem ukončil školu v MOSKVĚ a byl jsem na návštěvě u dvou spolužáků z této školy v ITÁLII. LOMBARDY – MILANO, BRESCIA.COMO. M.B.L. a do češtiny ze španělštiny přeložené JAK – YAK – TUR – CATTLE – SKOT. (připomínám moji lásku ze školy LOMBARDELLI ALICIA ALCIRA) Je to i rok 1975 kdy jsem měl odsloužený první rok vojny v LITOMĚRICE. V kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD u velitele 7. spojovacího pluku plukovníka VALEŠ. VÚ 6174. Toto číslo je předcházející rok roku 1975 a to byl rok 1974 kdy jsem na vojnu narukoval a zemřel ŽUKOV a padla poslední velká koloniální diktatura na Západě – PORTUGALSKO s hlavním městem LISBOA.

A protože vím, že by vám to bylo málo o městu stejného jména jako měla moje teta BASILEA tak přidám ještě jeden MÍR V BASILEJI. Ten byl před všemi těmi MÍRY a událostmi v BASILEJI popisovanými právě teď. Byl to MÍR V BASILEJI z roku 1499. Ten byl mezi ŘÍMSKONĚMECKÝM KRÁLEM MAXMILIÁNEM VON HABSBURK a takzvanou ŠVÁBSKOU LIGOU v čele s HEINRICH VON CHUR. Ve jménech krále je i B.M.L. i H.B. HABS se říká fanouškům MONTREAL CANADIENS. MONTREAL je anagram MOHORITA. Jim fandím od jejich návštěvy v Praze kdysi dávno. A vydrželo mně to. Jsem tedy HABS. Představitel ŠVÁBSKÉ LIGY je ale ještě jasnější pro můj příběh. Je to totiž JINDŘICH EL CHE. CHUR je EL CHE. Tento MÍR byl podepsán dne 22. září 1499. A to vy víte je i 22. června – 22.06. a to je děleno DVĚMA i 11.06. A to je, jak víte i 17.06. A to se narodila moje babička HAHN HON HAN. V HORNÍ POČAPLY. Rok 1499 je i rok 1949 kdy byla svatba mých rodičů a narodila se moje sestra ANNA MARIE. Důležité je to že MÍROVÁ jednání začala po bitvě u DORNACH – NÁŠ DOKTOR. Nebo královský NACH DOKTOR. Nebo jako byl můj otec u VNITŘNÍ STRÁŽE. Ti měli nachové lemování čepic a kalhot. Ale důležitější je datum. To bylo stejné jako v předcházejícím odstavci uvedené MÍROVÁ SMLOUVA mezi FRANCIÍ a ŠPANĚLSKEM v roce 1795. Tedy 22. červenec. A to je i 11. červenec, 11.07. a také je to 17.07. A to bylo před chvílí zase všechno popsáno. 15. srpna 1499 začala nová jednání v císařském městě BASILEA. MILÁNSKÝ vévoda LUDOVICO SFORZA – M.B.L. a slovo SFORZA – JE I SÍLA I ÚSILÍ. A iniciály L.S. jako jiný LUDVÍK také silný s příjmením SVOBODA. Ten mír byl tedy sjednán 22. září 1499. Jak je v začátku odstavce. Ve smlouvě šlo o různé přesuny a spojenectví. Pro můj příběh je důležité to, že se THURGAU, které patřilo do KOSTNICE převedlo na Švýcarskou konfederaci. Vyslov TURGAU. Leží u BODAM JEZERO. BODAM LAKE – BODAM LOCH – BODAM LAGO. B.L. PRO MŮJ PŘÍBĚH JE DŮLEŽITÉ PROTO PROTOŽE POTVRZUJE DOKONALOST PLÁNU. NEJVYŠŠÍ BOD THURGAU JE HOHGRAT. MĚŘÍ 991 METRŮ. A TO JE 3 251 FEET. ANO VIDÍTE SPRÁVNĚ. MOJE DATUM NAROZENÍ 19.9. A MOJE RODNÉ ČÍSLO123 A ČÍSLO 5 ROK NAROZENÍ K TOMU. PROTOŽE 5 JE I 2. JE TO TEDY KOMPLET. A VE VOLOVÉ. HOHGRAT VYSLOVÍ UKRAJINEC HOHHRAT. HOHHRAD. ROZLOHA KANTONU JE 991,77 KM2. A ZASE 19.9. A 11 NEBO 77 NEBO 2 A 14 JAKO JEJICH SOUČET. OBÉ JE DVOJKA. NÁZEV KANTONU JE PODLE ŘEKY THUR. MĚSTO JE TAKÉ JEŠTĚ BUĎ TURGI, TURGAU, THURGOVIE, TURGOVIA. VE STARONĚMČINĚ ZNAMENALO GAU ZEMEĚ. JE TO TEDY ZEMĚ U ŘEKY THUR. THUR GAU.

Nemůžu se při této příležitosti, když je řeč o ŠVÁBSKÉ LIZE – SCWABIEN LEAGUE nezmínit znovu o švábech u nás v Paláci VALDEK na náměstí MÍRU. Na DVOJCE. Když jsem ráno přišel do práce a rozsvítil tak se rozeběhli po podlaze a zmizeli. Švábi. Byli jak model autíčka – angličák. Jestli víte, co to je. Pod námi byla kavárna a restaurace a dole velký buffet. Odborník z Přírodovědecké fakulty z Albertova, kterého jsem pozval na konzultaci, co se šváby říkal, že dokud je tam pivo a jídlo, tak se jich nezbavíme. To je ale zase jiný příběh. Co je na švábech tak zajímavého? Jsou to sourozenci Švábovi. KAREL a MARIE. Jako můj děda a babička. KAREL ŠVÁB se narodil v Čechách. Dne 13. května 1904. To je i 13. srpna. Jako se narodil později FIDEL CASTRO a minus DVA jako se narodil VASIL GYULA BILAK a plus DVA jako 15. srpna což je i 12.08. jako můj otec a moje manželka 08.12. Narodil se v roce 1904 je i 19.04. a to je i16.04. den kdy seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to i 19.09. A to jsem se narodil já a je to svátek ZITA a je to také 16. 09. a to je svátek LUDMILA. A je to také 19.06. A to je minus DVA i 17.06. a to se narodila moje babička MARIE. 1904 se narodila také nejstarší dcera ŠIDLÁK. Ta se jmenovala MARIE EMILIE. Otec ŠVÁB s rodinou odešel do německé KAMENICE – CHEMNITZ. Ta se jmenovala v době NDR KARL MARX STADT. Ten byl z TRIER – TREVÍRU, jak asi víte. Později z Londýna. A doma měl samou JENY-JENNY. WESTPHALEN byla jeho manželka. ŠVÁB se vrátil do Československa v roce1919. A začal se angažovat v komunistické straně Československa. Jako i jeho sestra MARIE. Ta se provdala za JAN ŠVERMA (VASIL M.). Ten zahynul za Slovenského národního povstání. Říkalo se že i prý proto, že mu SLÁNSKÝ nepůjčil KOŽICH. ŠVÁB KAREL udělal v Československu po Druhé světové válce velkou kariéru v institucích tak zvaně státobezpečnostních. Tu ale stoplo obvinění z účasti v gangu SLÁNSKÉHO. A tak byl dne 12.03.1952 spolu s dalšími popraven. Marie Švermová – Švábová (M.S.S.) jeho sestra byla v padesátých letech vězněna a pak se po Okupaci v roce 1968 angažovala v disentu a podepsala Chartu 77. Co je ale důležité vědět? Že se MARIE narodila dne 17.01. 1902. Ve stejném dnu, ne roku, jako bratr mého otce IVAN MOHORITA. Ten se narodil přesně na den o DVACET let později o XX. 17.01. 1922. A 17.01. je i 1770 a 1775. MARIE se narodila v TRNOVANY součásti TEPLIC. Ano TEPLIC. Náhoda to není proto, že náš VÚ 6174 LITOMĚŘICE kasárna JIŘÍHO z PODĚBRAD měl jedno svoje pracoviště v TRNOVANY. Ale u LITOMĚŘIC. Narodila se v roce 1902. A to je i 19.02. a to je i 19.11. Minus DVA je to 17. LISTOPAD nebo 11.11. kdy se narodil bratranec KAREL GEBELT III. 19.11. je také 16.11. datum vzniku USA 1776 ale je to také datum narození mého bratrance IVAN BARANNIKOV. B.I. – B-1. 1902 je i 1905 a to se narodila moje teta BASILIEA. A ŠVÁB je také VÁŠ B. VÁŠ BENJAMIN. Nebo VÁŠ BARTOLOMĚJ. Na švábech jako na broucích je ještě něco velmi zajímavého. Je to to že jejich názvy v různých jazycích jsou zcela originální. V angličtině je COCKROACH. COCK je KOHOUT. I jedno sprosté slovo. Ale ROACH je RUACH – ROCH – ROH – HORN – ANGLE atd. Ve francouzštině je to CAFARD. To je jako označení pro ŽIDY ve Španělsku SEFARD. To samozřejmě mohli francouzští vlastenci jako urážku klidně vymyslet. Ale vy také víte, že CAFARD je i protože F je i P a to je i R a to je i L – DR.C.L. – DR. EL CHE. V němčině je to KAKER LAKE. A LAKE je ve skotské gaelštině LOCH. Zase EL CHE. KAKER je i KOUKOL i KARAOKÉ i KOREK i KOLEK atd. Ale hlavně je to české KRK. KRČ a KERČ. A jezero – moře AZOV. To už tady bylo a velmi podrobně. Rusky je to TARAKAN. To je naše TAR – TUR. A bude pravděpodobně ze slova TURKAN – TURECKO. Starý soused RUSKA. S kterým stále bojovali. Hlavně tam v oblastech okolo KERČ. Ukrajinsky je to podobné TARGAN ale vyslovuje se to jako české TARHAN. Ano jako zase KOHOUT. Tentokrát německy. HAHN. Jako moje babička. Nebo je to také TRHAN. TRHOVEC. Někdo, kdo chodí na TRH – MARKET – MOKORITA. Latinsky je ŠVÁB BLATTA. Jako česká BLATA. LT a B. LITOMĚŘICE a BENJAMÍN. Rusky je BALTAT – ŽVANIT. A také je to BALT. V hebrejštině je slovo šváb MKK – vysloveno jako MEKEK. Jako MAKAK. Druh malé opice. Anebo KAKAM. V každém případě mě zaujalo to, že tam je DVAKRÁT EL CHE a DVAKRÁT babička a Pavel KOHOUT. Že tam je TUR a LAKE – LOCH-LAKE-LAGO. Že tam je BALT. BRATISLAVA – LITOMĚRICE. Nebo TRI PRIBALTIKY jak se říká v ruštině ESTONSKU a LOTYŠSKU a LITVĚ. A pochopitelně že tam je DUCH. A to je pravděpodobně odvolávka na sourozence ŠVÁB – MARIE a KAREL. Protože i můj děda a babička byli MARIE a KAREL. A jsou MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a KARLOVY VARY.

Co ještě BASILEA připomíná? Bylo to místo kde se jednalo o takzvaných kompaktátech. Zástupci husitů a Říma se dohodli na úpravě společných vztahů. Nejdůležitějším krokem bylo přiznání nároku na příjímání z kalicha pro všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve. PODOBOJÍ – POD OBOJÍ – POD OBOJÍ ZPŮSOBOU. Ano je tam DVOJKA. Jednání tam se zúčastnil i MARTIN LUPÁČ – M.L. Který se později objevil jako prostředník jednání mezi arcibiskupem a Tábority v Klatovech. Byl v BASILEJI s dalšími celkem třikrát. Byl tam s ANDREAS PROKOP a s WILHELM KOSTKA van POSTUPITZ. A setkali se tam s JAN ROKYCANA, NIKOLAUS von PELGRIMS, PETER PAYNE a ULRICH von ZNAIM. Jména PROKOP a KOSTKA asi znáte. V ROKYCANY mají červenobílou vlajku. V PELGRIMS – PELHŘIMOV je kostel svatého BARTOLOMĚJE. ZNAIM je ZNOJMO několikrát před chvílí vzpomínané. Tam je kostel svatého VÁCLAVA a kostel svatého MIKULÁŠE – NIKOLAJE – NIKOLY, MIKLÓSE a slavná rotunda svaté KATEŘINY. NIKOLAJ II. a smrt v JEKATĚRINBURG. Moje děti NIKOLA a KATEŘINA. Kromě toho se mnou seděl v kanceláři na DVOJCE PETR ULRICH. A ŠUTKA byl MIKULÁŠ. WILHELM je VILÉM – B.L.M. A byl KOSTKA z POSTUPIC. POSTUPICE leží v okrese BENEŠOV nedaleko od VLAŠIM. POSTUPICE JSOU I POSTUPIM. MÍSTO POSLEDNÍ SCHŮZKY SPOJENCŮ PO KONCI VÁLKY A POSTUPIM JE NA ŘECE HAVEL. POSTUPICE u nás jsou na řece CHOTÝŠANKA. A ta je přítokem BLANICE. CHOTĚŠOV bylo místo naší odloučené roty z útvaru 6174 LITOMĚŘICE. Vzpomíná jej také zakladatel Mariánských Lázní ve svém deníku. Jmenoval se NEHR. Doktor NEHR léčil v M.L. prvního pacienta léčivou vodou z pramenů a ten byl z CHOTĚŠOV. Vy ale také možná víte, že NEHR je ukrajinsky vyslovené v češtině používané NEGR. Což je jakoby ruské slovo. Víme, že to je z anglického NEGGRO. Což je urážlivý výraz pro černochy. O tom bude více v další části o MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. BENEŠOV je BENEŠ BEN a ruský nebo ukrajinský nebo hebrejský trojzubec písmeno Š. Také to bylo místo kde také sloužil můj otec po Druhé světové válce. Před „Únorem 1948“. VLAŠIM je VASIL M. A BLANICE je VASILIN. Nebo HA VASIL.

Možná se také u vás na základní škole rozmohl takový nešvar a říkali jste různé nevhodné říkanky. Jako my u nás na škole „každý Čech a každý negr, nosí prádlo značky Jégr – JÄGER-JAGGER. Tomu z Roling Stones jménem MICHAEL se říká MICK. V naší řeči je to i v ženské podobě ale MICKA. Jako dcera MARIE EMILIE ŠIDLÁK. Ta byla MICKA ZÁRUBA. MICKA BAZIL. V mužském rodu MICK BAZIL.A předseda OV SSM Praha 1 byl příjmením MICKA. Na PRAZE 2 MADLIK to je hebrejské ZAPNUTO v PRAZE 3 byl ŠUBRT a na Praze 4 byl A.DVOŘÁK. Na Praze 7 LEYSEK – EL CHE. To byli někteří ti první. Od let 1970-71.

BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA upravovala vztahy mezi husity a římskou církví. Zpečetěna a slavnostně vyhlášena byla 5. července 1436 ve městě JIHLAVA. 5. červenec je minus DVA i 3. červenec, a to se narodil manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. 05.07. je i 07.05. a to se narodil ve VOLOVÉ plukovník docent IVAN MOHORITA. Ale důležité je to, že JIHLAVA je IGLAU. A nyní srovnejte MARIÁNSKE ELEGY s IGLAU. S Y je to YGLAU jako YGELE pozpátku. Proč je to pravda? V roce 1990 se stala první porevoluční starostkou města IGLAU farářka některé československé protestantské církve. A ta mě zapsala do pamětní kroniky města v době mojí návštěvy ve městě. Na jaře 1990. NIKDE JINDE SE NIC PODOBNÉHO NESTALO. BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA byla reakcí na drtivou porážku čtvrté (IV) křížové výpravy u DOMAŽLIC. Kde leží pod horou svatého VÁCLAVA obec ŠIDLÁKOV a odkud byl KOZINA z HRÁDKU popravený tam co stojí dne s pivovar PILSEN URQUELL. Bitvu vyhrál HOLÝ PROKOP – H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Bitva byla vyhrána dne 14. srpna 1431. A to vy víte, že je i 12. srpna, a to se narodil můj otec a je to také 08.12. a to se narodila moje manželka. 14. srpna je také 14. května, a to je děleno DVĚMA i 7. května, a to se narodil plukovník IVAN MOHORITA. A součet narození mého otce a IVANA MOHORITY je dohromady datum narození STEFAN MICHAL BUNZÁK. Všichni tři z VOLOVÉ a všichni tři bojovali v československé armádě LUDVÍKA SVOBODY. Poselstvo v čele s H.P. do BASILEJE vyrazilo na cestu prosinci 1432. A to je moje rodné číslo 123 a 4. do BASILEJE dorazilo dne 4. ledna 1433. A 4. ledna 1922 se narodila moje matka v H.P. A krát DVA je to svatba s mým otcem dne 8. ledna. A plus DVA je to také 6. leden, a to je svátek TŘÍ KRÁLŮ. A 4. leden je také 4. prosinec. A to je krát DVA datum narození mojí manželky dne 8. prosince. Ale také je to 12.08: a to je datum narození mého otce. A také je to plus DVA 6. prosinec, a to je svátek svatého NIKOLAJ-MIKLÓS-NIKOLA-MIKULÁŠ. Jednání v BASILEA bylo zahájeno dne 10. ledna 1433. A 10. ledna 1913 se narodil AUGUSTÝN HUSÁK. Šlo tam o Program čtyř pražských artikulů. 4 – IV. IVAN a VÁCLAV a IVAN a VASIL a ION a VASILE. Disputace pokračovali až do 13. dubna. A to je i 13. září. A to je plus DVA i 15. září, a to byla zavražděna svatá LUDMILA. Která slaví svátek dne 16. září. A to je i 19. září moje datum narození a svátek ZITA. Následovala slavná MAROLDEM ztvárněná BITVA u LIPAN (M.L.B.). V jehož panoramatu jsem se sešel s generál JAN SYROVÝ. S páskou přes oko a z TŘEBÍČ. Bitva byla 30. května 1434. A 30. května je i 30. srpna to je děleno dvěma i 15. srpna to je i 12.08. a také je to 08.12. Narození mého otce a mojí manželky ale také je to 21. srpen. Pak probíhala další jednání a ta skončila, jak je uvedeno ve výše dne 5. července. LISTINY BYLY OPATŘENY PEČETĚMI LEGÁTŮ KONCILU ZIKMUND a ALBRECHT. Ano A.Z. ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. Aby to byla pravda tak je česky ALBRECHT VOJTĚCH. Takže je zpečetil ZIKMUND a VOJTĚCH. V.Z. VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ v úplně české češtině. Nebo VINOHRADSKÁ ZÁLOŽNA. A ALBRECHT je i ALBERT. Jako ALBERTOV. Tato kompaktáta byla přečtena slavnostně na druhý den dne 6. července v kostele v IGLAU. Kostele svatého JAKUBA VĚTŠÍHO. Stejný kostel je v BEROUN. A hlavně je to také SANTIAGO de COMPOSTELA v GALICIA-HALIČ ve ŠPANĚLSKU. A je to SANTIAGO de CHILE v CHILE. Kde žije kmen MAPUCHE, který používá slovo CHE jako slovo ČLOVĚK – MAN – HOMBRE – HOMO. A vy víte že JAKUB byl i otcův instruktor v MOSKVĚ – KAPITÁN JAKOVLEV. A syn Stalina byl JAKOV. A jsou letadla JAKOVLEV a tajemník GORBAČOVA byl Otec perestrojky, příjmením JAKOVLEV. U kterého jsem byl v září 1990. A byl maršál JAKOVLEV a je ostrov KUBA což je i české JAKUB. A JAKUBSKÁ u KOTVY a kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí REPUBLIKY. Kde sídlil generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. Ale to už tu také bylo. Pravda je to všechno proto, že DVĚ kompaktátní desky s citátem usnesení ve DVOU jazykových verzích, v latině a češtině, vytesané do kamene byly umístěny na vnější stěnu kaple BOŽÍHO TĚLA na DOBYTČÍM TRHU. DNES KARLOVO NÁMĚSTÍ. DVOJKA. To je to náměstí, kde žila Božena Němcová a Karel Mácha tam napsal Máj. A je tam socha Karoliny Světlé a kostel svatého Ignáce. A je odtud vidět nahoru na náměstí Míru, kde jsem pracoval. Je odtud vidět i kostel svaté Ludmily na náměstí Míru. A dolů vede k Jiráskovu náměstí Resslova ulice s místem kde je kostel svatého Cyrila a Metoděje nebo svatého Karla Boromejského a naproti němu stojí kostel svatého Václava. Místo posledního boje československých parašutistů.

V BASILEJI se také konala řada Světových židovských kongresů. Většina před Druhou světovou válkou. Kromě Basileje byly v řadě dalších měst. DVA byly v KARLOVY VARY a jeden V PRAZE. 2 + 1. Data jejich konání jsou zcela s touto metodou generála Františka MORAVCE a daty mými a dalších z rodiny. Podívejte se sami. Jenom jedno, a to to první. První sionistický kongres byl v roce 1897. A to je i rok 1891. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. Město založili Římané roku 44 před naším letopočtem. To je přece LENIN! XLIV. V.I.L. a CHE nebo DVOJKA k tomu. Název pochází z římského a řeckého jména BASILEUS – BASILIUS. KRÁL-KAREL. V roce 917 jej zničili moji také předci MAĎAŘI – HUNGAR – HUN – UHER. A 917 je i 17.09. A to je i 17.06. A to se narodil moje babička manželka KAREL GEBLT za svobodna HON – HAN – HAHN. Jménem MARIE. 17.09. plus DVA je i 19.09. a to je moje datum narození a svátek ZITA a je to i 16.09. a to je svátek LUDMILA. Moje matka dcera KAREL a MARIE GEBLT. 17.09. je i 17.04. a to je plus DVAi 19.04. a to je i 16.04. Seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A ten se narodil 17.09. minus DVA a to je 15.09. a to je i 12.09. Jako syn mojí sestry M.G. – M.H. BASILEJ byla říšským městem od roku 1032. A to je moje rodné číslo 1 2 3 a 0. Město se nazývalo jak BASILEA, tak BASEL. Francouzský název města je BÂLE. Ano je to tak jako ELBA ostrov, kde byl vězněn BONAPARTE NAPOLEON, tak LABE český název řeky tak i ELBE německý název řeky. A také iniciály křestních jmen mých rodičů. V latince matky L a v azbuce otce B. L.B. Je to také ale spojnice s naší možnou abecedou, která začíná malým L. Protože je jako I. Druhé za ním je M. Jako je druhé v normální abecedě B. Ale vy víte, že přece v normální abecedě je také to písmeno, které je první I. A tak tady máme ukázku, proč je to L.M.B. I.M.V. nebo V.M.I. VIRGINIA MILITARY INSTITUT. Který absolvoval generál GEORGE CATLETT MARSHALL. A také je to VÁCLAV a IVAN a VASIL a IVAN a VASILE a ION.

I.W.G. byl také v roce 1776 – rok vzniku USA – pověřen vedením LIEBHABERTHEATRE. Čtěte pozorně L.B. HAVEL THEATRE. Nebo restaurace HABERMANN v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Naproti hotelu SUVOROV a hotelu KOSSUTH. Na RUSKE třídě. Nedaleko od ruského pravoslavného kostela a anglikánského kostela a nedaleko od hotelu AURA, teta AURÉLIE. O tom více až budu psát o městu které bylo budované v souladu s Operací Benjamin. Od samého začátku. MARIANBAD – M.B. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – M.L. Dohromady M.B.L.

Byla to doba kdy se hráli především francouzská dramata a italská opera. V divadle hráli i herci i neherci. (vzpomeňte na filmy Miloše Formana) Jedinou profesionální herečkou v divadle byla CORONA SCHRÖTER z LIPSKA – a to je, jak vy už poznáte L a CS. Tedy i EL X. EL CHE. SCHRÖTER je v češtině i drtič – šrotovník. Ale také ROHÁČ manžel ZUZANY BURIAN z SEMAFOR-SVĚTAFOR-SVĚTOZOR. V premiéře první hry I.W.G. IPHIGENIA na TAURIS hrál sám autor roli ORESTES. Ano – OR ESTES. V češtině to je v překladu OR JSI TY. Ze španělštiny. Ještě jednou OR JSI TY. Bylo to v roce 1779 což je i 1776. Rok založení USA. Jak bylo výše uvedeno v roce 1791 se CARL AUGUST rozhodl založit divadlo WEIMAR COURT THEATRE. Otevřeno bylo dne 7. května 1791. Hrou DIE JÄGER. Jako MICK. A to je velmi jasné. 7. května se narodil v roce 1922 docent plukovník IVAN MOHORITA z VOLOVÉ. Docent na FTVS v PRAZE. Také vězeň GULAG a bojovník československé armády v SSSR. 7. května je i 7. srpna. A to je plus DVA i 9. srpna. A to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. A je to datum svržení atomové bomby na NAGASAKI. A také je to 6. srpna to je datum svržení atomové bomby na HIROŠIMU. Rok 1791 je i 1971. Rok, kdy jsem odcestoval na jednoroční pobyt do školy VLKSM v MOSKVÉ. Kdy jsem se vyučil AUTOMECHANIKEM u VOJENSKÝCH STAVEB. A získal jsem osvědčení kvalifikace pracovníka ve STAVEBNICTVÍ. Je to i rok 1917. Rok, kdy přicestoval dne 16.04. vlakem po železnici s vagónem zaplombovaným VOLOVEM z BERN, do PETROHRADU V.L. (i L.B.) – LENIN. A rok, kdy proběhli v RUSKU DVĚ revoluce. A vlak organizoval SCHUBERT. DIE JÄGER je MYSLIVEC. M.VASIL CHE. Je to i LOVEC – zase VASIL. A také MICHAL MICK JAGGER z ROLING STONES. VALÍCÍCH SE KAMENŮ.

Během 26 let po které I.W.G vedl divadlo ve VÝMAR se z něj stala přední německá scéna. Hrála se zde řada jeho dramat ale také dramata jeho přítele SCHILLERA. VALDŠTEJNSKÁ TRAGÉDIE (WALD STEIN A CHEB-EGER) MARIA STUARTOVNA – SCOTLAND. NEVĚSTA MESSINA (SICILY MESSINA BRIDE – M.B.) A HLAVNĚ WILHELM TELL. L.T. A VILÉM – B.M.L. I.W.G. odešel z divadla po sporu se slavnou herečkou ale také oficiální milenkou vévody jménem KAROLINE JAGEMANN. Další KAREL – CHARLOTE – ŠALROT atd. A JAGEMAN jak vyslovují Angličané JAGERMANN.

O vztahu GOETHE se SCHILLER jsem již psal v příběhu o SCHILLER. Nebudu to tedy znovu rozepisovat. Jde o téze. Ne o nějaký souvislý příběh. Jen připomenu jména. SAFRANSKI – na PRAZE 2 – DVOJCE, když jsem odešel na vysokou školu mě nahradil ŠAFRÁNEK. SCHILLER se přátelil se s KÖRNER. To je od CORN – ROH – ROHÁČ a RUACH a HORN ale také JOZEF KRÓNER. Slovenský herec, který exceloval ve filmu KADÁR a KLOS jménem OBCHOD na KORZE. Oceněný soškou OSCAR. KADÁR a KLOS jsou i jména maďarského představitele po roce 1956 a KLOS bylo jméno polského filmového válečného hrdiny. Kapitán KLOS. Kapitán KLOS rozvědčík polské tajné služby v době Druhé světové války měl krycí pseudonym J-23. A to je i J–I a 23. I a 2 a 3. Moje rodné číslo. Něco podobného měl známý agent ABWERH, který spolupracoval s MORAVCOVOU DVOJKOU. Ten byla zase A–54. A to je přece i A VIL. A k tomu A jako 1. V.I.L. VLADIMÍR ILJIČ LENIN. KLOS je i L KS – L–X – EL CHE. Jména KADÁR a KLOS jsou i anagram DR. KYKLOS. Toto řecké slovo má mnoho významů. Je i CYCLE a KOLO a KRUH. Vzpomínáte na MORAVCŮV KRUH – KRUŽNICI? Se středem v JERUZALÉMSKÉ ulici? A samozřejmě, že je teď i zřejmé proč jsem jel na kole do UŽHOROD. V květnu 1970. Písmeno BÍ a CYCLE je BICYCLE. Dalším jménem-názvem které dvojici SCHILLER GOETHE doprovází je časopis HOREN. Ano jako španělské HORNO – PEC anebo HORN – MYS a ROH. Jel jsem tehdy na kole FAVORIT – Z ESKA (SK-X-CHE) CHEB – EGER. Když jsem byl 20 let na to 1. tajemník ÚV KSČ v prosinci 1989 tak jsem jezdil také s FAVORIT. Ale s autem FAVORIT z M.B. Mladé Boleslavi. Ten automobil byl také ŠKODA. Jako závody EMIL ŠKODA V PLZEŇ.

V prosinci 1799 se SCHILLER a jeho čtyřčlenná rodina přestěhovali do VÝMAR. Ten dříve obývala CHARLOTTE von KALB – I KAREL a KALB-BAKL-BASIL. Německy TELECÍ. SKOT-TUR-CATTLE. V roce 1802 získal vlastní dům na ESPLANADE. A to je i hotel v Praze ve WASHINGTONOVA ulice. V něm byl ubytován v létě 1945 po příletu z Londýna generál FRANIŠEK MORAVEC. A je to anagram SPLENDID. Hotel v Praze 7, na LETNÉ v ulici OVENECKÁ, kde měla mít svatbu moje sestra v srpnu 1968. Ale neměla, protože hotel zabrala okupační vojska jako tzv. Komandaturu. Svatba byla v PLZEŇSKÉM SKLÍPKU v restauraci US – U SOJKŮ. Tam ji otec přesunul. Na třídě OBRÁNCŮ MÍRU.

V té době se stal I.W.G. šlechticem. Bylo to 13. září 1804. Mohl užívat titul JEHO EXCELENCE. A vy víte, že 13. září je i 15. září, a to byla zvražděna kněžna LUDMILA. A je to i 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL. A rok 1804 je i 18.04. A to je minus DVA i 16.04. A to OTMAR REIDL seskočil. V OPERACI BENJAMIN. A 16.04. je i 16.09. a to je i svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. a to je svátek ZITA – OTTO, KAREL a já mám narozeniny. Dne 09.05. 1805 uvrhla do velmi těžkého psychického stavu GOETHE zpráva o smrti SCHILLER. 09.05. byl konec Druhé světové války slavený v SSSR a ve Východní Evropě, jako DEN POBĚDY. DEN VÍTĚZSTVÍ. Je to minus DVA i 07.05. datum narození docent plukovník IVAN MOHORITA. Je to i 09.08.datum narození mých bývalých nevlastních bratrů a také je to shození atomové bomby na Nagasaki a je to i 06.08. a to je shození atomové bomby na Hirošimu. Rok 1805. Je to to samé 18.05. je i 18.09. a to je děleno dvěma i 09.08. Ale je to také 18.08. A to je minus DVA i 16.08. a to je i 19.08. a to se také ve VOLOVÉ narodil generál STEFAN BUNZÁK v roce 1919. Rozdíl mezi datem narození generál BUNZÁK a plukovník IVAN MOHORITA je 12. A to se 12. srpna narodil ve VOLOVÉ v roce 1919 můj otec VASIL MOHORITA. Křtěny jako METER. STO CM – římským 100–C je to CCM – SSM – MSS.

Další ženou v blízkosti I.W.G. byla MINNA HERZLIEB. Dcera knihkupce FROMMAN v JENĚ. FROMANN JENA je FORMAN z ČECH. JENA – HONZA. MINNA byla hospodářka na OV SSM DVOJKA. Moje pravá ruka. Neměla kde bydlet tak jsem ji po souhlasu mojí manželky ubytoval u ní doma. Ta hospodářka u nás byla MILENA. Ne MILANO ale MILENA. To je vlastně MLYNÁŘKA naší češtinou. Příjmením HORKÁ. GORKA. Jako MAXIM GORKIJ a jako je HOT a jako bylo vždy v minulosti HORKÉ SVĚTLO – OR. LOUČ nebo SVÍCE, nebo LUCERNA. Příjmení lásky I.W.G. je HERZLIEBE, a to je třeba JURAJ HERZ a L.B. MINA byla i ta nástraha na kterou vstoupil v HRADIŠTKU u PRAHY první manžel mojí manželky. Podle zápisu z nehody-tragédie šlo o nastražené nášlapné miny vyrobené v Itálii.

V roce 1810 vydal I.W.G. ve dvou svazcích TEORII BAREV. A jednoho svazku s ilustracemi. V lednu 1811 začal psát velkou autobiografii která se později jmenoval AUS MEINEM LEBEN. MEIN je také MOHAN a LEBEN je také LABEN. Dvě řeky. V jeho rodném Frankfurtu a v Hamburku a mnoha českých a německých městech a místech související s mým příběhem. Při psaní tohoto díla mu pomáhala BETTINA BRENTANO. To je B.B. – 22. Nebo i B-2. Ale také je to BETTY – ELISABETH – LIZZY – ALŽBĚTA. Nebo BĚTKA. Její příjmení je BREN. Jako byla značka kulometu vyráběného před Druhou světovou válkou ve městě BRNO. Výroba byla přesunuta do ENFIELD v ANGLII. Jeho název BREN je zkratkou BRno a ENfield.

I.W.G. byl osobně fascinován NAPOLEONEM. Napsal o něm, že pro něj byl cituji: “ jedním z neproduktivnějších lidí, kteří kdy žili. Jeho život byl chození poloboha od bitvy k bitvě od vítězství k vítezství“. V ROCE 1808 SE SETKAL GOETHE S NAPOLEONEM DVAKRÁT. CÍSAŘ HO PŘIJAL SPOLEČNĚ S CHRISTOPHER MARTIN WIELAND V ERFURTU NA KONGRESU PRINCŮ. TO BYLO 2. ŘÍJNA. DRUHÉ SETKÁNÍ BYLO OPĚT SPOLEČNĚ S CHRISTOPHER MARTIN WIELAND VE VÝMARU U PŘÍLEŽITOSTI PLESU A TO DNE 6. ŘÍJNA. NAPOLEONE JHO A WIELENDA VYZNAMENAL ŘÁDEM ČESTNÉ LEGIE. To bylo dne 14. října 1808. A to vy víte, že je i 7. října to seskočil můj otec ve skupině ARAP u MAKOV, ČADCA, ŽILINA. 14. října je i klíčové datum 14. března. A to se narodil ALBERT EINSTEIN moje milovaná teta AURÉLIE ŠIDLÁK a do LONDÝNA odcestovala 11. jedenáctka Františka MORAVCE. Letadlem KLM via AMSTERDAM, NIZOZEMÍ. 14. března plus DVA je i 16. března, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE HRUBÁ UHER. Při předávání vyznamenání ho NAPOLEON komentoval legendárním rčením “ VOILÁ un HOMME!“ Což znamená “ JAKÝ to ČLOVĚK!“. A vy víte, že to je V.H. jako iniciály VÁCLAV HAVEL. A to české je JAKÝ jako i IAKÝ a ČLOVĚK je Č. A tak je to v češtině i I.Č. Když bude I malé L tak je to EL CHE.

A RUSKÝ CÍSAŘ ALEXANDER I. KTERÝ BYL TAKÉ PŘÍTOMEN HO VYZNAMENAL ŘÁDEM ANNY. To bylo na druhý den 15. října 1808. A to je plus DVA i 17.10. A to je i 11.10. a to se narodil IVAN HAVEL. Je to i 15. říjen 1939 datum OKUPACE zbytku ČESKOSLOVENSKA v roce 1939. A vznik PROTEKTORÁTU BÖHMEN und MEHREN – B.M. A ANNA tu byla mnohokrát. Moje prababička a babička a teta a sestra a druhá manželka mého otce. I manželka BEN EŠ. ANNA později HANA.

DATUM SETKÁNÍ S NAPOLEONEM 2. ŘÍJNA JE I 5. ŘÍJNA A TO SE NARODIL VÁCLAV HAVEL. PLUS, DVA PODLE MORAVCE JE TO I 7. ŘÍJEN. A TO SESKOČIL MŮJ OTEC SE SKUPINOU ARAP. U MAKOV, ČADCA, ŽILINA. DRUHÉ SETKÁNÍ PROBĚHLO DNE 6. ŘÍJNA. 6. ŘÍJNA BYLA BITVA NA DUKLE, KTERÉ SE ZÚČASTNILI V ŘADÁCH ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU LUDVÍKA SVOBODY (I KRATOCHVÍLA) STEFAN BUNZÁK A IVAN MOHORITA. OTEC BYL V TÝLU NEPŘÍTELE. VŠICHNI Z VOLOVÉ. 6. ŘÍJNA JE I 9. ŘÍJNA A TO ÚDAJNĚ ZAHYNUL ERNESTO CHE GUEVARA (GVR – HAVEL). ČESTNÁ LEGIE JE Č.L. – EL ČE – EL CHE. ANNA BYLA MOJE SESTRA, MOJE BABIČKA, MOJE PRABABIČKA, MOJE TETA, A DRUHÁ MANŽELKA MÉHO OTCE V KARLOVY VARY, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ. ALEXANDER BYL ALEXANDER BORCOV SE KTERÝM JSEM VEDL UŽITEČNÝ ROZHOVOR V SRPNU 1989. NA KRYMU. V DOBĚ PUČE V MOSKVĚ. ALEXANDER JE I SAŠA. SASA – DVĚ DVOJKY. ALEXANDER BYL I MŮJ KOLEGA V ROČNÍKU V25 NA VYSOKÉ ŠKOLE POLITICKÉ V PRAZE. TEN BYL ALEXANDER HAVLÍČEK. MALÝ HAVEL 22. HLAVA 22. PO NAPOLEONOVĚ SMRTI DNE 5. KVĚTNA 1821 NA SVATÉ HELENĚ SE PUSTIL GOETHE DO PŘEKLADU OSLAVNÉ BÁSNĚ NAPSANÉ ITALSKÝM BÁSNÍKEM ALESSANDRO MANZONI. ÓDA SE JMENOVALA „IL CINQUE MAYO“. PÁTÝ KVĚTEN. PÁTÝ KVĚTEN PLUS DVA JE I 7. KVĚTEN KDY SE NARODIL IVAN MOHORITA VE VOLOVÉ. JE TO I KRÁT DVA 10. KVĚTEN A TO JE I 10. SRPEN A 10. SRPEN JE I 12. SRPEN. A TO SE NARODIL MŮJ OTEC VE VOLOVÉ. KDYŽ TO SEČTEME TAK JE TO 19. SRPEN A TO SE NARODIL STEFAN BUNZÁK VE VOLOVÉ. 5. KVĚTEN BYL I DEN ZAHÁJENÍ PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ. DO KTERÉHO SE AKTIVNĚ ZAPOJIL PRVNÍ MANŽEL MOJÍ MATKY BOHUMIL FLORIÁN Z VELEŠOVIC NA ROZENÝ V ROCE 1909. A DNE 10. KVĚTNA ZAHYNUL V HRADIŠTKU U PRAHY.

Proč připomínám báseň kterou I.W.G. nenapsal ale „pouze“ přeložil. Dokonale přeložil podle odborníků? Jmenovala se totiž „IL CINQUE MAYO“. „5. KVĚTEN“. Datum smrti NAPOLEONA. Název je v italštině. Ve španělštině by to bylo “ EL 5. DE MAYO“ Proč ve španělštině uvidíte za chvíli. Báseň oslavuje slavného NAPOLEONA v den jeho úmrtí. Dne 5. května. Ve ŠPANĚLSKU to bylo však jinak. Tam v tom samém roce, kdy se NAPOLEON setkal s GOETHE dne 2. října a 6. října 14. října mu předal vyznamenání, uskutečnila krvavá likvidace povstání občanů MADRIDU(MEGRIT) proti NAPOLEONSKÉ OKUPACI ŠPANĚLSKA. To bylo před setkáním NAPOLEONA a GOETHE v ERFURT. Bylo to v květnu. Povstání vypuklo dne 2. května 1808. A FRANCISCO JOSÉ DE GOYA y LUCIENTE namaloval obraz, který se jmenuje podobně jako ta báseň. “ EL 2 DE MAYO“. „2. KVĚTEN“. A druhý obraz, který se jmenuje „EL 3 DE MAYO“. “ 3. KVĚTEN“. První obraz GOYA je o tom, jak NAPOLEONOVI MAMELUCI likvidují krvavě povstání. A druhý obraz, ten slavnější zachycuje následující den, kdy došlo k popravě povstalců. Jméno malíře je GOYA y LUCIENTE. To je jako španělské JOYA y LUCIENTE. ZÁŘÍCÍ KLENOT. A dále? GOYA y LUCIENTE se narodil ve FUENTETODOS. To je jako „VŠECHNY PRAMENY“ nebo „VŠECHNY ZDROJE“ nebo jako „VŠECHNA VŘÍDLA“. Které pramení ze země a nejprve jako STRUŽKA – RILLE příjmení mojí prababičky z VESELÍ u CHCEBUZE (STROUHA-L ukrajinské STROUGAL) se slévají do potůčků jako POTŮČEK radista skupiny SILVER A narozený v BRUNECK v roce 1919 a připomenutý seriálem TŘI CHLAPY V CHALUPĚ – POTŮČKOVI a pak potoků – rusky RUČEJ – jako otcův kolega se kterým překročil hranici do SSSR příjmením RUČAN a německy BACH. Jako skladatel I.S. – IOHANN SEBASTIAN nebo také INTELIGENCE SERVICE. A pak se stávají řekami. Jako je ŘEKA jménem ŘEKA (REKA-RIKA) ve VOLOVÉ. A mnoho a mnoho dalších různých názvů po celé zeměkouli. Právě proto byl I.W.G. -GOETHE stálý návštěvník KARLOVY VARY a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. MÍST S PRAMENY A ZDROJI – VELEZDROJI INFORMACÍ. TAKÉ. V otrockém překladu VŠEZDROJI. SOURCEALL anglicky a ISTOČNIKVSJO v ruštině a QUELLEALL v němčině. Proč je to pravda? Protože babička z HORNÍ POČAPLY byla MARIE – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Ale iniciály jsou iniciálami mojí matky její dcery M.L. MOHORITOVÁ LUDMILA. Německé MARIENBAD je iniciálami M.B. MOHORITA VASIL – BASIL. Dědeček z HORNÍ POČAPLY byl KAREL. KARLOVY VARY. CARLSBAD. CB vysloveno v angličtině „spelling“ je SÍBÍ. S.B. a to je 22-25-20-02-05. V češtině je název lázní K.V. A to je anglicky KEY VÍ. KLÍČ V – VASIL. A ještě je to pravda proto že to pivo vyráběné ve městě PILSEN – PLZEŇ má ochrannou známku URQUELL PILSEN. A to je PRAZDROJ. PRA ZDROJ. DÁVNÝ ZDROJ. DÁVNÝ PRAMEN. Pivo se tam vaří od roku 1295. VÁCLAV II. jim udělil v tomto roce várečné právo. 1295 je i 1952.To je můj rok narození a rok kdy začala kralovat ELISABETH II. prezidentského úřadu se ujal prezident EISENHOVER. VÁCLAV II. byl druhý jménem VÁCLAV na českém trůně. Ten první byl VÁCLAV I. Ten zemřel při HONU-ŠTVANICI na JELENA. VELKÝ JELENÍ PŘÍKOP se jmenuje ulice, kde se narodil GOETHE a vedlejší je MALÝ JELENÍ PŘÍKOP. A JELENÍ PŘÍKOP je na Pražském Hradě. A U JELENA JE DŮM V MICHALSKÉ ULICI VEDLE DOMU U KOHOUTA (HAHN, HON, HAN) V ULICI MICHALSKÁ VEDLE DOMU U ŘÍŠSKÉHO GABLTA – STARORČEŠTINOU – ALE JE TO U JABLKA. JELEN je i symbol KARLOVY VARY. JELENÍ SKOK. A VÁCLAV I. zahynul V OBCI POČAPLY U BEROUNA. JELEN JE TAKÉ DEER – DR.W.M. A ještě to je pravda proto, že na místě, kde dnes stojí Plzeňský pivovar byl popraven KOZINA. Z ÚJEZDU pod HRÁDKEM. V okrese DOMAŽLICE, kde je také pod horou svatého VÁCLAVA obec ŠIDLÁKOV. Vůdce povstání CHODŮ. KOZINA je i KŮŽE KOZINA – tedy OR. KOZINA byl výsadek ze SSSR, kterému velel KIŠ VASIL – X VASIL a VASIL CHE a zástupcem byl MELNIKOV. Výsadek byl vysazen u LOUN – L.N. Také LÁNY. A také LOUNY místo, kde v ŽATCI žila sestra mojí matky ALENA/ALICE, taky z HORNÍ POČAPLY, po OKUPACI Československa v roce 12968 se svým manželem ANTONÍN BARANNIKOV. Odtud se stěhovali do M.B. MLADÉ BOLESLAVI. Tam ukončil strýc kariéru v československé armádě jako plukovník. Pocházel od BOHDANČE, kde fungovala POTŮČKOVA vysílačka LIBUŠE – LÍBA – L.B. A po válce se přestěhoval s matkou a bratrem do MARKVARTICE do SUDET. Jeho otec PETR BARANNIKOV, Ukrajinec, byl zavražděn v Osvětimi.

GOYA y LUCIENTE de FUENTETODOS byl FRANTIŠEK. A tak I proto byly FRANTIŠKOVY LÁZNĚ pojmenovány FRANTIŠKOVY LÁZNĚ. Samozřejmě to bylo po císařovi FRANTIŠKOVI. Proto to „I“.

KONSTANTINOVY jsou i CYRIL – rusky KYRIL. A to je zase KAREL. Ale také je to jednou KONSTANTIN ŽUKOV GEORGE. Anagram KUŽOV – KŮŽE – OR jako světlo v hebrejštině. Byl profesí KOŽIŠNÍK. A po DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE MINISTR OBRANY SSSR. A také je to DVAKRÁT KONSTANTIN ROKOSOVSKY. ROKOS – ROKS – SKÁLY, a tak i KAMENY STONES. Ten byl MINISTREM OBRANY V POLSKU po DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Oba měli hodnost MARŠÁL-MARSHALL. GEORGE MARSHALL byl také MINISTR OBRANY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. V USA. Také měl druhé jméno CATLETT. Absolvent V.M.I.

TO VŠE SE ODEHRÁLO V ROCE 1808. V ROCE ZALOŽENÍ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. TAKÉ JE TO ALE 18.08. A TO JE DĚLENO DVĚMA I 09.08. A TO SE NARODILI MOJI DVA BÝVALÍ NEVLASTNÍ BRATŘI. DVOJČATA. JE TO I DEN SVRŽENÍ ATOMOVÉ BOMBY NA NAGASAKI A JE TO TAKÉ DEN 06.08. A TO BYL DEN SVRŽENÍ ATOMOVÉ BOMBY NA HIROŠIMA. 18.08. JE MINUS DVA 16.08. A TO JE I 19.08. A TO SE NARODIL VE VOLOVÉ STEFAN MICHAL BUNZÁK. 18.08. JE TAKÉ 18.05. A TO JE DĚLENO DVĚMA I 09.05. DATUM KDY OSLAVOVALA VÝCHODNÍ EVROPA POD VEDENÍM SSSR KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.

A proč je to pravda? Můj otec byl propuštěn z GULAG v roce 1943 dne 12.03. a bylo to tak proto, že to je 1 a 2 a 3. Moje pozdější rodné číslo. Ale také proto aby do BUZULUK dojel ve dnech narození GOYA. A byl tedy odveden do československé armády dne 30. března 1943. V DEN NAROZENÍ GOYA. A proč ještě je to pravda? Protože GOYA zemřel dne 16. dubna v B. BORDOUX. DR. CHE B. Město B. 16. dubna 1943 seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A vy také víte, že to je i 16. září svátek svaté LUDMILY a také je to 19. září to je moje datum narození a také je to minus dva 14. září datum úmrtí T.M. TOMÁŠ MASARYK a narození JAN MASARYK na VINOHRADECH – DVOJKA a také je to datum seskoku skupiny WOLFRAM u obce MORÁVKA okres FRÝDEK MÍSTEK v roce 1943. A aby to bylo skutečně tak se také ten samý den, kdy proběhl odvod mého otce v BUZULUKU narodil VINCENC van GOGH. Z NIZOZEMÍ. VINCENC jako otec mého dědečka KAREL GEBLT. Manžel ANNA PREIS – PRAJZKA. A aby to ještě vše bylo tak jak píšu, tak ten samý den, kdy byl můj otec odveden v BUZULUKU zemřel KAREL MAY. ANO PŘÍJMENÍM JE KVĚTEN jako ty DVA plus JEDNA výše zmíněné události. DVA obrazy GOYA a JEDNA báseň italského básníka ALESSANDRO MANZONI. SPAIN – ITALY – S.I. – SECRET INTELIGENCE. V datech byly ty tři události 2 a 3 a 5. A to je i 32 a to je 1775 anebo 35 a to je i 1775. Vznik US ARMY a US NAVY a US MARINE. A zahájení výroby CHOCOLATE DE PIEDRA (PETR anebo KÁMEN) v AGRAMUNT (anagram MOGORITAN nebo HAMOGORITA), LLEIDA, CATALUNYA V ROCE 1770 A ZAHÁJENÍ VÝROBY TURÓN-TORONES V ROCE 1775.VE FIRMĚ VICENS. LLEIDA JA KATALÁNSKÝ NÁZEV OBLASTI. VE ŠPANĚLŠTINĚ JE TO LÉRIDA A CATALUÑYA. – DR. EL A C. DR. EL CHE.

KAREL MAY PSAL O ZEMI VE KTERÉ NIKDY NEBYL. O USA. CITÁT Z KNIHY „MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PRŮVODCE OKOLÍM“ O TOM, JAK GOETHE POPISOVAL VÝSTAVBU MĚSTA “ JINDY PSAL ŽE SI PŘIPADÁ JAKO PŘII KOLONIZACI SEVERNÍ AMERIKY, KDE V DIVOČINĚ VZNIKÁ MĚSTO“. GOETHE TAKÉ TAM NIKDY NEBYL. VÍCE O TOM BUDE V POKRAČOVÁNÍ TOHOTO PŘÍSPĚVKU O MARIENBAD-MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.

A když je tu MAY – MÁJ – KVĚTEN a to je 5. měsíc od začátku roku a také je to SRPEN – AUGUST – KOLOVOZ 5. měsíc od konce roku tak je třeba připomenout další DVA slavné obrazy GOYA. Už tu o nich také byla řeč. Ale teď jenom dokreslí celý dojem z tohoto povídání. Jmenují se MAJA. LA MAJA DESNUDA a LA MAJA VESTIDA. První je L.M.O. a to je také L.M.B. protože KOULE je PĚTKA, a to je i DVOJKA. A DVOJKA je B. Takže L.M.O. je i L.M.B. A to druhé je to samé už bez pomoci – náš KLÍČ – M.L.B. – M.L.V. Oba obrazy objednal u GOYA významný dvořan MANUEL de GODOY. Ano M.G. nebo ukrajinské M.H. Název MAJA je názvem subkultury v lidových vrstvách Španělska té doby zvané MAJISIMO. A nosili typický oděv. MAJA ženský a MAJO mužský. BYLO TO PŘED ROKEM 1808. To je důležité. Důležité je i to, že obraz údajně představoval milenku MANUEL GODOY. ALE EXISTUJE I TEORIE ŽE ŠLO O OBRAZ MILENKY GOYA 13. VÉVODKYNĚ Z ALBY. Tak se to dalo udělat, aby HISTORIE pracovala se JMÉNY a NÁZVY, které bylo třeba v HISTORII mít. Prostě se vymyslelo to, co bylo potřeba. Vy totiž víte, že byl vévoda ALBA de TOLEDO. BYL MÍSTOKRÁL V NEAPOLI A MÍSTODRŽITELEM V NIZOZEMÍ A DOBYL PRO SVÉHO KRÁLE PORTUGALSKO. PO SMRTI PORTUGALSKÉHO KRÁLE JINDŘICHA. A TAM TAKÉ JAKO MÍSTOKRÁL DNE 11.12. 1582 ZEMŘEL. V LISBOA. VASIL – BASIL A 11.12. JE I 1770 I 1775. BYL TAKÉ ALBA DE TORMES. TAM JSEM SE BYL NA JEHO PANSTVÍ PODÍVAT. DO TORMES. JE TO I JMÉNO ŘEKY. JE TO U SALAMANCA – WASIL ANKA. JÁ A MOJE SESTRA. A LEŽÍ V PROVINCII CASTILLA y LEÓN – C.L. – EL CHE. A PROČ TO CELÉ A CELÉ ZNOVU OPPAKUJI? PROTOŽE BOJOVAL SE SVÝM KRÁLEM V BITVĚ U MÜHLBERG NA LABI – M.L.B. U THORGAU. KDE SE SEŠLA AMERICKÁ A SOVĚTSKÁ VOJSKA NA LABI. V ROCE 1945. A TAKÉ PROTO ŽE ALBA JE I LABE I ELBE I ELBA. I LUDMILA A BASIL A JE TO VE SKOTSKÉ GAELŠTINĚ I NÁZEV PRO SKOTSKO. SCOTLAND, ESCOCIA JE ALBA. RUSKY ŠOTLAND. S TROJZUBCEM – RUSKÝM Š NA ZAČÁTKU. MAJA se vyslovuje MACHA. Jako moje přítelkyně v mládí JANA španělsky CHANA a český básník MACHAR. To by se napsalo MACHER – MAHER – MAJAR – MAJER – MAYER – MEYR – MÜLLER – MLYNÁŘ – MACHER. Když české MACHA přečte Španěl tak je to zase MAČA. M.Č. A to je EMČE. Česky třeba “ dej to EMČE“ Dej to EMILII. A vy víte, že to byla babička a jedna sestra a jedna druhým jménem ŠIDLÁK. Byl to i můj otec EMČA. EMIL na falešných dokumentech z Protektorátu. A robot EMIL. Čeština s tím prostě nadělá divy. Samozřejmě, že vy již víte, že možné udělat ledacos s těmito kombinacemi jazyků a slov. V mém příběhu je podstatná SOUVISLOST a NÁVAZNOST na hlavní představitele. A jejich data a jména a místa narození a další důležitá data.

Určitě vás napadají další souvislosti například ta, že BONAPARTE NAPOLEON je B.N. Božena Němcová a v naší kombinaci latinka azbuka i V.H. Václav Havel. Je to také BONA PARTE. DOBRÁ ČÁST. Česky i LEPŠÍ ČÁST – L.Č. – EL CHE. Může to být ale také BENA PARTE. ČÁST BENA. A to je BENSON. SYN BENA. Čtěte dál není to nesmysl. BENSON & HEDGES (H.B.) jsou totiž britské cigarety. V roce 1873 je založil RICHARD BENSON a WILLIAM HEDGES. A víte proč? Byly vytvořeny jako součást hrdého britského dědictví pro PRINCE OF WALES. Ano jako můj velitel útvaru v Litoměřicích VALEŠ a anagram WASIL. A WALES jako troška mé krve spolu se SKOTSKOU a IRSKOU. R.B. je také L.B. a W.H. je také V.H./B.N. Důležité je vědět, že jsou z tabáku druhu VIRGINIA. To je moje znamení PANNA-VIRGO náš anagram VASIL. A je to sídlo LANGLEY. DLOUHÝ LEE. SÍDLO CIA. VILÉM je B.L.M. A NAPOLEON? To je značka francouzského koňaku. Lahev, kterého jsem přivezl mému otci jako dárek z ostrovu HELGOLAND (ZEMĚ HA EL CHE) při mé cestě do americké okupační zóny BRÉMY – BREMEN v září-říjen 1969 (via NORIMBERK). Kde jsem byl s METEOR PRAHA LI BEN-LIBEŇ na turnaji v basketbalu. Tam hraje 5 a 5 hráčů. NAPOLEON je také NAPOLIIN jakoby česky třeba syn ženy z NAPOLI. Jako NA POLIN manžel? POLINY manžel byl V.M. VJAČESLAV MOLOTOV. Jinak i NAPOLI a také NAPLES. Ne NA PLES ale NAPLES. A proč je to pravda? Protože WINSTON CHURCHILL byl vévoda z MARLBOROUGH. A kuřáci možná ví, že jsou cigarety WINSTON i MARLBORO. A to je i W.M. – CHE. A spisovatel TURGENĚV vzpomíná ve své knize LOVCOVI ZÁPISKY, kromě jiného i velkoproducenta tabáku v carském Rusku v 19. století jménem ŽUKOV-anagram KUŽOV. A to ještě nevíte že tento TURGENĚV a další DVA BRATŘI TURGENĚV odjinud v Rusku, jezdili do MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. O nich až v příběhu o MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. A možná si vzpomenete, že jsem popisoval, jak kniha TURGENĚVA LOVCOVI ZÁPISKY vévodila u nás doma v centru v naší mini knihovně. ANO TUR GEŇA. GEŇADIJ JANAJEV VICEPREZIDENT SSSR. A vůdce převratu v srpnu 1991. A také jak jste mohli vidět v předcházejícím příspěvku i možný výklad řeckokatolickým farářem provedený zápis jména u mého praděda. Je to GEJZA ale můžu to číst i jako GENA. Ale otec říkal u výslechů, že byl PETR. A já jsem jako malý kluk ráno chodíval do FARSKÉHO dříve STROSSMAYEROVI ulice za rohem pro matčiny cigarety LÍPA a otcovi GLOBUS. LIPA je rusky kromě stromu jako u nás i slovo FALEŠ – VALEŠ – WALES-WASIL. GLOBUS je zase rodné jméno mojí matky THE GLOBE – GEBLT. GLOBUS je i BASIL G – CHE. Aby to byla pravda tak iniciály cigaret jsou L a G. EL CHE. To je ta ulice, kde bydlela moje třídní z národní školy NEUMANN. A v našem bloku v té ulici bydlela ZUZANA BURIAN (SEMAFOR, SVĚTAFOR, SVĚTOZOR) s bratrem O.B. – OLIVER BURIAN, HOCKEYMAN ze SPARTA PRAHA a jejich sestřenicí CHARLOTE. ZUZANA se provdala za ROHÁČ. Slovenský režisér. A tam jsem před jejich domem potkal JOSEF KEMR, který k nim spěchal na tuto svatbu. Prý byli s BURIANOVÝMI rodina. Pak jsem ho viděl naživo ještě jednou. Když jsem byl na pohřbu JAROSLAV SEIFERT v kostele svatá MARKÉTA/MARGARETHA/MARINE v BŘEVNOVĚ a Josef KEMR tam předčítal z BIBLE. V té ulici je také vedle té trafiky HUSŮV SBOR – H.S. A na jeho vršku je obrovský KALICH. Rusky BOKAL – BASIL-VASIL. I jako U KALICHA slavné restaurace JAROSLAVA HAŠKA na DVOJCE. Ale to už tu všechno bylo.

S BEETHOVEN LUDVÍK – L.B. se setkal I.W.G. v TEPLICÍCH. Polsky CIEPLICE (CZAPLE-POCZAPLE-POČAPLY). Tam se oženil v roce 1947 bratr mojí matky KAREL GEBLT s AURÉRLIE ŠIDLÁK. A narodil se tam v roce 1948 a to dne 11.11. můj bratranec KAREL GEBLT III. který emigroval do Německa a žil v rodném městě GOETHE – FRANKFURT nad MOHANEM a městě Německého sněmu v roce 1848. V rodném listě měl zapsáno místo narození TEPLICE – SCHÖNAU. Hrál tam divadlo v K.H. divadle PAVEL LANDOVSKÝ z H.B. a byl odtud další rodák z VOLOVÉ MIKULÁŠ ŠUTKA a také S.O. – Strategické Operace. ŠVESTKA OLDŘICH. BEETHOVEN odtud cestoval do HRADEC nad MORAVICÍ a OPAVA. Moji příhodu s OPAVA si asi vzpomenete. A odtud pochází rodina manželky mladšího bratra KAREL GEBELT narozeného v Teplice a ten se jmenuje PETR GEBLT a narodil se DNE 6. 11. (ten jako já na Štvanici na ostrově na Vltavě v Praze) a součet jejich dat narození je 17. LISTOPAD. Jeho manželka V.H. dcera plukovníka V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH je z těch míst. Stejně jako další jejich část rodiny KUBALA a HARTMANN.

LUDWIG BEETHOVEN jezdil tam do těchto míst v HRADCI nad MORAVICÍ u OPAVY ke svému příteli knížeti KAREL LICHNOVSKÝ. Ten měl prý „poměr“ se sestrou paní kněžny VILEMÍNA (B.L.M.) ZAHÁŇSKOU z BABIČKY B.N. – BOŽENY NĚMCOVÉ. RATIBOŘICE, kde teče ÚPA. Ta se jmenovala DOROTEA ZAHÁŇSKÁ. A GOETHE se s ní seznámil v KARLOVY VARY v našem klíčovém roce 1808. Narodila se 21.srpna 1793 (můj otec a moje manželka a klíčové datum historie) a zemřela dne 19.září 1862(moje datum narození a svátek ZITA). Kromě BEETHOVEN tam jezdíval i FERENC LIST. S tím se prý FELIX LICHNOVSKÝ hodně přátelil. LIST mu prý hrál na pohřbu, když byl zavražděn v době NĚMECKÉHO SNĚMU ve FRANKFURTU. Zemřel dne 18. září 1848. LICHNOVSKÝ byl na tomto sněmu za obvod RATIBOŘ město ve Slezsku. Kongres probíhal v roce 1848 nedaleko od domu kde se narodil GOETHE v kostele svatý PAVEL dříve ŠAVEL – anagram VASIL. Sněmu ve městě, kam PALACKÝ nejel ale napsal jim dopis. A kde žil v emigraci po Okupaci v roce 1968 můj bratranec KAREL GEBLT III. A možná že si vzpomenete na úplné začátky mého psaní, že jméno GEBLT je z židovského jména v BADEN WÜRTMBERG (B.M. anebo LÁZNĚ WÜRTEMBERG L.W. a dohromady B.M.L.) GOEBLAT. A BLAT je německy LIST. Jako Ferenc LIST. A k tomu ještě G. A tak LIST – L a zbytek z GOEBLAT – G a je to zase L.G. – EL CHE. Pravda to je proto, že ve FRANKFURTU je letiště HAHN. A v předcházejícím příspěvku je můj rodný list, kde je BABIČKA, moje BABIČKA MARIE zapsaná jako HAHN. Ne jako HON, protože jsem se narodil na ŠTVANICI a někomu mohla dojít souvislost HON a ŠTVANICE. Jako nejvýznamnější dílo LISTA se udává mimo jiné HAMLET. To už víte že je anagram MOHORITA. Ale asi nevíte, že jeho autor WILLIAM SHAKESPEARE (VILÉM – B.M.L. a S je 2) založil divadlo THE GLOBE. A to je anagram HA GEBLT. LIST byl také byl autorem HUNGARIAN RHAPSODY 1 a 2. UHERSKÁ RAPSODIE. Jako moje sestra UHER. A otcovi prarodiče z matčiny strany KATARINA SZIVOTNYÁK a PETR BÁRÁN. Moje prababička a můj praděd.

Ta dvě vysoká vyznamenání předaná I.W.G. samotným NAPOLEONEM a carem ALEXANDER I. nebyla poslední. V roce 1815 ho vyznamenal císař FRANTIŠEK I. rakouským císařským řádem LEOPOLDOVÝM. Dne 30. ledna 1816 obdržel Velký kříž řádu Bílého sokola ve své zemi. Od CARL AUGUST. V roce 1818, deset let po vyznamenání NAPOLEONEM byl vyznamenán francouzským králem LUDVÍK XVIII. A to vy víte že XVIII je i KS V III – VASILEK II. LUDVÍK je samozřejmě SVOBODA. Poslední vyznamenání získal v den svých 78. narozenin. Dne 28. srpna 1827. Řád za zásluhy o BAVORSKOU KORUNU. Tehdy na obřad osobně přicestoval z MNICHOVA BAVORSKÝ LUDVÍK I. A vy vidíte že to je M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Pro můj příběh je důležité to, že v katastru MARIENBAD – MARIÁSKÉ LÁZNĚ leží obec s historickým názvem MNICHOV.

V posledních desetiletích svého života navázal I.W.G. dvě velká přátelství. Jedno bylo s CARL FRIEDRICH ZELTER. To byl německý skladatel a dirigent a spisovatel. Narodil se dne 11.12. 1758 v BERLÍN. A vy víte, že to je i 1112–1775 a 1770. Také víte že to je i 11.01. a to je zase 1770 a 1775. Ale také je to plus DVA i 13. ledna. A to padli DVA rumunští dobrovolníci z IRON BRIGADE u MOJADAHONDA u MADRIDU, ŠPANĚLSKO. V roce 1937. Jeden byl I.M. ION MOTA a druhý byl V.M. VASILE MARINE. A tento pán zemřel dne 15. května 1832. To víte že je moje rodné číslo 1 a 2 a 3. ale také víte že to je i 10. května protože 5 je koule. Víte že 15. května je i 15. srpna, a to je i 12.08. a to se narodil můj otec a je to také 08.12. a to se narodila moje manželka. A samozřejmě že víte, že BERLÍN patří do série BERN-BRANAU-BRUNNER-BRNO-BRUNTÁL-BEROUN atd. A také že má ve znaku medvěda jako MADRID a BEROUN a BERN.

A druhým jeho přítelem té doby byl SULPIZ BOISSERÉ. Druhý je na první pohled BASIL a PILS nebo PILZ. PILSEN-PLZEŇ. To byl německý malíř, historik umění a architektury. Jeden z iniciátorů dokončení katedrály v KOLÍNĚ nad RÝNEM. Kde jsou uloženy ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Jeho otec byl obchodník NICOLAS BOISSERÉE matka byla MARIE MAGDALENA dcera obchodníka z KOLÍNA nad RÝNEM jménem ANTON BRENTAN. Předkové rodu emigrovali z dnešní BELGIE. Jeho mladší bratr byl M.B. MELCHIOR BOISSERÉE. SULPIZ se narodil a zemřel v našich dvou měsících. Dne 02.08 1783 a zemřel v BONN dne 02.05. 1854. Tedy v obou pátých měsících ve stejný den. V pátém měsíci odzadu roku a v pátém měsíci od začátku roku. Jeho data narození i úmrtí jsou tedy zcela v souladu s názvem obrazu FRANCISCO GOYA Y LUCIENTE z FUENTETODOS. „EL 2 DE MAYO“ Povstání v MADRID/MEGRIT proti NAPOLEONOVI. V roce 1808. A my víme, že OTMAR REIDL měl seskočit u KOLÍNA nad LABEM. A z KOLÍNA nad LABEM je M.V. MIROSLAV VACEK. Poslední totalitní ministr obrany. Bydlel ale později v KARLOVY VARY.

Zájem o umění získal v době svých studiích v HAMBURK v roce 1799. Co nám říká jeho životopis kromě toho, co jsem zmínil hned v úvodu. Jaho data narození i úmrtí jsou 5. tedy metodou MORAVCE jsou obě i 10 a to znamená i 12. Tedy je to i 10. květen, kdy zemřel první manžel mojí matky. A je to i 12.srpen, kdy se narodil druhý manžel mojí matky. Můj otec. A samozřejmě že i narození mojí manželky 08.12. Narodil se v KOLÍNĚ. To je i české město KOLÍN, kde měl seskočit výsadkář OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. V katedrále KOLÍN nad RÝNEM jsou ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Byl jsem tam a fotil jsem je a zveřejnil na Facebooku. Jeho bratr se jmenoval po jednom z nich MELCHIOR, česky MELICHAR. Jeho otec byl NICOLAS to znamená MIKULÁŠ. A to je svátek 6. prosinec a Tři králové 6. ledna. Je to přesně to ta samá metoda jako SULPIZŮV den narození a den úmrtí. V tomto případě první měsíc od konce roku a první měsíc po začátku roku. SULPIZ studoval v HAMBURKU kde ústí do moře LABE (L.B.). A kde žil a pracoval jako ředitel divadla LESSING. A bylo to v roce 1799. To je i rok narození mého otce 1919 a STEFAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ a rok 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. SULPIZ zemřel ve městě, BONN, ve kterém se narodil BEETHOVEN LUDVÍK (L.B.). Díky SULPIIZ se I.W.G. vydal na cesty po Německu. Navštívil malířskou sbírku bratří BOISERRÉE v HEIDELBERG – H.B. A při této cestě se dostal do prostředí a shonu tradičního festivalu SVATÉHO ROCHA V BINGEN. Který ho fascinoval. A vy víte, že pradědeček otce mojí manželky MIROSLAV SVOBODA byl ROCH. Příjmením ROCH. Ze SEDLEC U STARÉHO PLZENCE. Ten pracoval 43 let jako SLÉVAČ (VASIL ČE) v závodech ŠKODA PLZEŇ. Stejně jako jeho syn MILOSLAV SVOBODA a stejně jako můj tchán MIROSLAV SVOBODA. Všichni ze ŠKODA PLZEŇ (EMIL ŠKODA a ŠKODA MLADÁ BOLESLAV – M.B.) A víte že to je i hebrejské RUACH DUCH SVATÝ-HOLY SPIRIT. Je to i ROH-CORN-HORN-HORNO-ANGLE atd. A proč je to zase všechno pravda? Protože otec matky SULPIZ byl A.B. Jako moje babička ANNA BÁRÁN a jako manžel sestry mojí matky ANTONÍN BARANNIKOV. Ale jmenoval se příjmením přesně jako jedna přítelkyně I.W.G. o které jsem psal před dvěma odstavci. BYL ANTON BRENTANO z KOLÍNA stejně jako BETTINA BRENTANO z FRANKFURTU, která pomáhala I.W.G. s jeho autobiografií. BREN – BRNO – ENFIELD MACHINE GUN – M.G. a vyslov MAŠÍN GAN. A samozřejmě, že byl A.B. jako můj moskevský kolega a přítel ALEXANDER BORCOV. Nástupce v čele VLKSM MOSKVY po MIŠIN VIKTOR. M.V.

V letech povstání proti francouzské nadvládě studoval arabštinu a perštinu. Četl Korán a perského básníka HAFEZE. V překladu DIVANA ze 14. století vydaném Cotou (Kotou). V létě 1814 cestoval do WIESBADEN (M.B.) tam se setkal s frankfurtským bankéřem a mecenášem divadla JOHANN JAKOB von WILLEMER. (I.W.M.). a jeho pěstounkou MARIANNE JUNG. (i M.I. i MARY ANN jako moje sestra ANNA MARIE). JUNG byl normalizačním ministrem vnitra České republiky. Pokud si dobře pamatuji byl JOSEF. Jednou jsem se ním setkal ve městě MOST a tam společně s ním navštívil věznici ve městě MOST. A strávil jsem tam s ním ve městě MOST jeden celý pracovní den. Jako předseda českého ÚV SSM. Samozřejmě, že to Holy Spirit organizoval proto že MOST je BRIDGE a BRÜCK a hebrejské גשר (GEŠER) – To je postavené na hlavu i L.M.Y. LIEHM LÍM (ANTONÍN nevlastní otec Bří. BENDA) soused v našem domě Antonína Sochora 1391/4 a také HIML – IML – ILM řeka ve VÝMARU. Španělsky vyslovené napsané jméno HIML. ANTONÍN HIML byl rodák z BŘEZNICE (BEREZIN, BREZNEV a BERZIN a B.REZUN a BREZINA). Odtud se v roce 1945 odstěhovala jeho rodina jako dosídlenci pohraničí do CHEB-EGER. Pravda je to proto, že se narodil dne 23. března, a to je i 10.23. 1 a 2 a 3 a 0. Den kdy můj otec překročil hranici SSSR v roce 1939. HIML zemřel za podivných okolností v lednu 1988 v PEKINGU, ČÍNA. Prý v autě na infarkt. A vy víte, co potkalo v červnu 1989 v PEKINGU mě. V autě u náměstí TIAN MEN.

MOST je jedno z mála českých tehdy sudetských – německých ne lázeňských měst, které navštívil i I.W.G. Je zajímavé i to, že se ANTONÍN KAPEK – VÍT – podle archívu MITROCHINA, po prvním neúspěšném pokusu o sebevraždu oběšením údajně zastřelil při druhém dokonaném pokusu pistolí, kterou mu věnoval k padesátým narozeninám právě ministr vnitra České republiky JUNG.

I.W.G. navštívil MARIANNE JUNG v GERBERMÜHLE (G.M. a české KOŽELUNA jako byl KOŽELUH předseda ONV PRAHA 7. Jejich budova byla hned vedle domu s budovou Ministerstva vnitra České republiky, kde úřadoval ministr JUNG. U nás v PRAZE 7. Vedle STROMOVKY a železničních kolejí. ULICE STROJNICKÁ a VELETRŽNÍ – V.S. – U.S. a S.U. (S dětmi KOŽELUHA JANEM a IVANOU jsem jezdil na tábory do SKOKOVY) u FRANKFURTU. I.W.G. také ve čtvrti GERBERMÜHLE čas žil. Do mladé dívky se zamiloval. Dopisovali si a psali básně. Básně napsané v době návštěvy i v příštím roce jsou obsaženy hlavně v knize SULEIKA. A vy možná víte, že existuje píseň SULIKA.O které se říká že byla oblíbenou písní STALINA. Po smrti I.W.G. až v roce 1850 prozradila MARIANNE JUNG HERMANU GRIMM, že některé milostné básně v této sbírce pocházejí od ní. Vy ale víte, že GRIMM se jmenovala za svobodna matka herce MILOŠ KOPECKÝ. Která zahynula koncentračním táboře. A že dvě patra nad námi v ulici pplk. SOCHORA ANTONÍNA žila paní GRIMM. S vnučkou KATEŘINA NOVÁK. A vedlejší ulice s naší pplk. Antonína SOCHORA byla ulice HERMANOVA-HEŘMANOVA.

Manželka I.W.G. zemřela v létě 1816. On to snášel velmi špatně jako všechna úmrtí ze svého blízkého okolí. Ani návštěva CHARLOTTE BUFF (BŮVOLÍ KŮŽE) ovdovělé KESTNER nezměnila jeho náladu. V roce 1817 se jeho syn AUGUST oženil s OTILIE von POGWISCH. OTILIE von GOETHE byla také z významného rodu. To by ale byla další odbočka. Jen to že staroněmecké POG je ŽÁBA a WISCH je LOUKA. ZABALOUKA je BAZILKA. Jak by asi říkali mojí tetě BAZILEA, kdyby to její jméno nebylo v matrice jenom kvůli tomu názvu-významu v OPERACI BENJAMIN. Jinak byla VASILA-VASILKA. Snacha o I.W.G. začala pečovat. Malé vévodství přežilo bez úhony Napoleonské války a CARL AUGUST povýšil. Mohl se nechat oslovovat „Jeho královská výsost“. I.W.G. se stal dne 12. prosince 1815 ministrem zahraničí. A to je i datum kdy byla v roce 1943 podepsána smlouva o přátelství a poválečné spolupráci SSSR a Československa. Bylo to v Moskvě a smlouvu podepsal FIERLINGER ZDENĚK a VJAČESLAV MOLOTOV za přítomnosti STALIN a BENEŠ. Je to děleno DVĚMA i 6. prosinec. Svatý NIKOLAJ-MIKULÁŠ-MIKLÓS. A také je to 12. leden, a to je děleno DVĚMA i 6. leden Svátek TŘÍ KRÁLŮ.

Jeho syn AUGUST a OTILIE měli tři děti. WALTHER WOLFGANG. To je anagram MOHORITA anebo značka pistole. A WOLFGANG. Ten se narodil 9. dubna 1818 a zemřel dne 15. dubna 1885. 9. dubna je i 6. dubna. A to se narodil v TŘEBÍVLICE DŘEMČICE můj děda KAREL GEBLT. Tam v tom místě, co žila a zemřela poslední láska jeho dědečka WALTHER WOLFGANG slavného GOETHE. ULIRIKE von LEVETZOW. 15. dubna je i 15. června. A to je plus DVA i 17.06. června, a to se narodil manželka mého dědečka KAREL GEBLT. V HORNÍ POČAPLY – MARIE HON, HAN, HAHN. Druhy syn AUGUSTA a OTILIE byl WOLFGANG MAXMILIAN – W.M. Ten se narodil dne 18. září 1820. A vy víte, že 18. září je i minus DVA 16. září, a to je svátek svaté LUDMILY a je to také 19. září a t jsme se narodil já. A svátek má ZITA matka OTTO a manželka KAREL. 18. září je i 18. dubna. A to je minus DVA i 16. dubna. A to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to děleno DVĚMA i 9. dubna. A to se narodil jeho starší bratr WALTHER WOLFGANG. A je to také 6. dubna, a to se narodil v TŘBÍVLICE DŘEMČICE můj děda KAREL GEBLT. WOLFGANG MAXMILIAN zemřel dne 20. ledna 1883. A to je děleno DVĚMA i 10. ledna, a to se narodil v roce 1913 AUGUSTÝN HUSÁK. Třetí dítě AUGUSTA a OTILIE byla dcera ALMA SEDINA. ALMA je španělské DUŠE. A je to také L.M. nebo MALA. M.I. MILITARY INTELIGENCE byla MALA IVANA moje učitelka fyziky na STROSSMAYEROV2 náměstí. Byla fajn. Nechala nás u sebe v kabinetu fyziky o přestávkách kouřit. Mě a spolužáka STEINBACH – KAMENÝ POTOK – RUČEJ, co bydlel v domě STROJNICKÁ 1. U ŽELEZNIČNÍ TRATI, přímo u KOLEJÍ, kde bydlela později také moje sestra. Už jako HRUBÁ se synem MICHAL. Je to ta STROJNICKÁ, co sídlil JUNG. Ministra vnitra České republiky. Výše vzpomínaný. A kde je také ROOSVELT KOLEJ. V tomto případě studentská kolej. U Stromovky a Parku kultura a panorama Marolda Bitvy u Lipan – M.L.B. Kde jsem se potkal jako malý kluk s JAN SYROVÝ. GENERÁL JAN SYROVÝ po jeho propuštění z vězení. To je ten s páskou přes oko. Legionář z TŘEBÍČE jako SVOBODA LUDVÍK. Co může být v češtině SEDINA se ani neodvažuji napsat. Ale vím že je to ze DVOU částí. ALMA SEDINA se narodila dne 29. října 1827. 29. října je také minus DVA i 27. října. A to je i 12. října. A to je i 12. března. A víme, že 2 je i 5 i 0. A tak je to i 10. března, a to zemřel v roce 1948 JAN MASARYK. Zemřela dne 29. září 1844. A to je minus DVA i 27. září, a to je i 12.září. A to se narodil syn mojí sestry MICHAL. Co žil s mojí sestrou nejprve v ARGENTINSKÉ ulici a pak právě před chvílí zmíněné STROJNICKÉ ulici s mým spolužákem STEINBACH a VÁCLAV k tomu. V.S. US.SU. A že to je pravda dosvědčuje to že 12. září se také narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Čtvrté dítě AUGUST a OTILIE se narodilo již po smrti AUGUSTA. Byla to ANNA SIBYLLE a ta zemřela po roce života. Ano vidíte dobře. ANNA a BASILE. ANNA a VASIL. Ano já a moje sestra. Nebo DRUHÁ manželka mého otce a můj otec ANNA a VASIL. Děti AUGUSTA a OTILIE zůstali svobodné. Takže tato větev rodu GOETHE vymřela v roce 1885. Sestra GOETHE měla dvě dcery. Neteře GOETHE. Jejich potomci žijí dodnes. V linii NICOLOVIUS. Vidíte to? NICOLO VIUS – NIKOLO VASIL. S naším I jako malé L. Nebo přímo NICO a VASIL. Jako já a můj syn NIKOLA.

V těchto letech I.W.G. rozvíjel svoje myšlenky o MORFOLOGII, GEOLOGII a MINERALOGII. (M.G.M. jako METRO GOLDWYN MEYER) byl v kontaktu s vědcem HEINRICH COTA. H.C. je i CH – ČE. HEINRICH je JINDŘICH. A COT je i KOT jako moje spolužačka ve třídě na Strossmayerovo náměstí. Která žila stejně jak my v ulici pplk. SOCHORA ANTONÍNA. EVA KOTOVÁ. V únoru 1923 onemocněl nemocí ohrožující jeho život. Šlo pravděpodobně o infarkt. Rok 1823 je i 123 a 8. V létě odcestoval ke svojí poslední návštěvě MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. Tam se již potřetí setkal s ULRIKE von LEVETZOW. (U.L. z TŘEBÍVLICE – DŘEMČICE – GEBLT a LABE) Požádal CARL AUGUST, aby zprostředkoval jeho žádost o její ruku. Ona zdvořile odmítla. Již v kočáru cestou zpět do VÝMARU přes KARLOVY VARY-CARLSBAD a CHEB – EGER napsal MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ELEGY. V originále MARIENBAD ELEGY. Tedy M.B. – EL CHE. Anebo B.M.L EL CHE. Pracoval obklopen svými nejbližšími spolupracovníky. JOHANN AUGUST FRIEDRICH JOHN. JOHANN CHRISTIAN SCHUCHARD. JOHANN HEINRICH MEYER. FRÉDERIC SORET. FRIEDRICH WILHELM RIEMER a JOHANN PETR ECKERMANN. V roce 1828 zemřel jeho patron a přítel velkovévoda CARL AUGUST. Jeho syn AUGUST zemřel v roce 1830. V srpnu 1831 se odstěhoval do DURYNSKÉHO lesa – THURINGIA v ILMENAU. 22. března 1832 zemřel. Pravděpodobně na infarkt. A to vy víte je i 22. října, a to je děleno dvěma i 11. října, a to se narodil IVAN HAVEL. Zda jsou jeho údajná poslední slova “ VÍCE SVĚTLA“ skutečná se neví. Mluvil o nich jeho lékař CARL VOGEL, který prý ale nebyl v době skonu s umírajícím v místnosti. Vy samozřejmě víte, proč se ta slova objevila na scéně dějin. VÍCE SVĚTLA je v češtině V.S. nebo také s latinským U/V je to US, UNITED STATES a je to i SU, SOVIET UNION. Je to i Vojenské Stavby, Silniční Vojsko a Vnitřní Stráž. V němčině je to MEHR LICHT. A to je anagram MOHORITA EL CHE. Nebo iniciály mojí matky M.L. Anglicky je to MORE LIGHT. Také anagram MOHORITA EL CHE. A také M.L. Ve španělštině je to MÁS LUZ. A to je 2. VASIL M. A zase M.L. V norštině je to MER LYS – WASILLY. A zase M.L. A také je to LIS. LADISLAV LIS v padesátých letech hlava ČSM. Československého svazu mládeže se sídlem na náměstí M.G. ve stejné budově kde jsem později pracoval i já. S LADISLAV LIS tam byl tehdy i jeho spolupracovník tajemník ÚV ČSM MILOUŠ JAKEŠ. LIS byl později CHARTISTA a DISIDENT. Poznal jsem ho osobně jako svého předchůdce po listopadu 1989. V hebrejštině je to JOTER OR. Ano OR. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. DOKTOR, který informaci o DVOU posledních slovech GOETHE podal se jmenoval příjmením VOGEL – VASIL. BIRD – DOKTOR B. Anebo další varianta VOGEL je i s anglickým členem THE – THE VOGEL. A to je anagram GEBLT. V naší latinko azbuce.

V hebrejštině je VOGEL, jak vidíte – ציפור. A vy můžete vidět zcela zřetelná písmena, postavená na hlavu podle LENINA. L G. A za malou čárkou hebrejské C, které je jako latinské Y. Tedy jako L.G.Y. – ELEGY. Jako ELEGY MARIENBAD. Anebo jako EL CHE. Proto jsem na FACEBOOKU napsal že MARIÁNSKÉ LÁZNĚ sloužily od svého založení jako konkrétní místo pro udržování kontaktů ARMÁD v době dalšího vývoje světa. Je to zcela zřejmé. A v příští části mého psaní to dokážu i za předvedení jasných důkazů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *