OUR LADY VIRGIN MARY. O.R. – L.V.M. – L.B.M. KLÍČ K OPERACI BENJAMIM.

313 zobrazení
TiskTisk

Protože používám stále dokola data, která souvisí s daty narození mých nejbližších nebo s daty klíčových událostí je třeba se podívat proč to byla právě tato data a ne jiná. Abyste plně chápali smysl celé dlouho a dlouho Třemi sestrami připravované OPERACE BENJAMIN. Svátky jsou prakticky všude stejné v Západní křesťanské civilizaci a jsou doplněné několika dalšími svátky svatých z pozdější doby. I s daty narození významných osobností spojených několika způsoby s protagonisty OPERACE BENJAMIN. Samozřejmě, že to bylo proto, že v době, kdy se OPERACE BENJAMIN připravovala, tak všichni zainteresovaní tyto svátky znali. Události z dějin křesťanství a znalost BIBLE byly tehdy normální součástí výuky na školách. A tak si každý z nich určitě pamatoval ty nejvýznamnější. A to byly právě svátky OUR LADY VIRGIN MARY. Nikdo nemusel psát žádné šifry, žádné tajné písmo, žádné tajné schránky a žádní speciální agenti a ani žádné osobní spojení. Jen vzkazy přes data. Datumy a další poznávací znamení, jména a zvláštní jména se vztahy do dávné historie. O tom vlastně vše, co tady na webu píšu, je. A tak stačilo zainteresované naučit všechny možnosti psaní dat a způsoby používání anagramů a psaní jenom souhlásek, bez samohlásek a způsob kombinace latinky a azbuky a hebrejštiny a americký způsob psaní dat, a způsobu užívání iniciál u jmen ale i u názvů míst a zkratky názvů měst a řek a potoků a pohoří a hor a vrchů atp. Ano tak to bylo.

A proč je to pravda? Jako ukázka slouží jedna zkratka, která se používá na CÍRKEVNÍCH a SVĚTSKÝCH STAVBÁCH. TO JSOU STAVBY VYSTAVĚNÉ STAVITELI. JAKO FYZICKÉ STAVBY. STAVBA MŮŽE MÍT ALE VÍCE VÝZNAMU. I VE SMYSLU SPOLEČENSKÉM A POLITICKÉM I KULTURNÍM. V TOM SMYSLU SE POUŽÍVÁ I SLOVO VÝSTAVBA.

ZKRATKA JE – MR ΘU, řecky METER THEU – MATKA BOŽÍ – MOTHER of GOD – MATĚR BOŽJA – MÁTHAIR DHÉ – MUTTER GOTTES.

ANO JE TO KŘESTNÍ JMÉNO MÉHO OTCE METER. A JMÉNO POUŽÍVANÉ JEHO OTCEM. JE TO M.B. A M.G. A JE TO VE SKOTSKÉ GAELŠTINĚ POUŽÍVANÉ VE SCOTLAND-ALBA MÁTHAIR – MOHORITA L.B. – M.L.B. A JE TO I ANAGRAM ANGLICKÉHO MOTHER-MOHORITA.

A další konkrétní příklad toho že to tak bylo? MARIE byla i MIRIAM, MARJAM. S mojí přítelkyní ve škole v Moskvě v letech 1971/72 s ní byly dvě další děvčata z Latinské Ameriky. Moje přítelkyně z ARGENTINY z B.A. – BUENOS AIRES, byla krycím jménem na falešných dokladech křestním jménem ADRIANA (příjmením VILLEGAS – VASIL EL CHE). Její skutečné jméno bylo ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI. Jedna její spolubydlící také z ARGENTINA byla krycím jménem MARIANA. A druhá, ta byla z COLUMBIA (M.B.L. a CHE k tomu), byla krycím jménem MARINE. Jejich skutečná jména ani krycí příjmení jsem neznal. Nebyl důvod.

LEDEN.

1.1. LEDEN. SVÁTEK MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE. Je to svátek Mariina mateřství.

Bez teček je to známé 11. Tak to má být každá fotbalová jedenáctka. Je to ale i amerických třeba mnou psaných rukou 77. Je to i 2 a 7 plus 7 je 14 a to je také dvojka – hodiny. Je to i jedenáctka mužů generála MORAVCE Františka, která dne 14. března odletěla via Amsterdam do Londýna leteckou společností KLM. Je to i rok 1977 a charta 77. Plus, DVA je to 3.1. A to je také podle hodin 1. Nebo 7. 1.1. je i 01.01. A to je jak v evropském, tak i americkém psaní dat STEJNÉ. Stejně jako 02.02. a 03.03. a 04.04. a 05.05. a 06.06. a 07.07. a 08.08. a 09.09. a 10.10. a 11.11. a 12.12.

Je to i číslo domu kde pobýval GOETHE v Mariánských Lázních. Dům ZLATÝ HROZEN – GOLDENE TRAUBE číslo popisné 11 a číslo orientační 11. Bylo to i číslo domu 11 ve čtyř domě v DALKEITH EDINBURGH, ve WOODBURN MEDWAY – W.M. EH22 2EX, který jsem, jak jsem již dříve popisoval, zakoupil. A nějaký čas v něm žil. Než jsem jej prodal, a tak si zajistil finance pro tuto moji činnost do důchodu.

01.01. čteno odzadu je i 10.10. Tedy 10. říjen. Což je děleno dvěma podle Moravce i 5.října. A to je datum narození Václava Havla. Je to i kombinace I a X. Tedy EL CHE.

6.1. To je svátek Tří králů. Tres Magos ve španělštině. Mago je kouzelník. Vzpomínáte na pořad „Možná přijde i kouzelník v nedávno zveřejněném článku na Facebook s fotografií Národní třídy s domem, kde pobýval SUVOROV. O Třech králích toho bylo napsáno tady na webu hodně. Jen připomínám že minus DVA je to 4.1. a to se narodila moje matka LUDMILA, která má 16. září svátek. (6.1.) a to je i 19. září, a to jsem se narodil já. Plus, DVA je to 8.1. a to se ženil můj otec METER/VASIL s mojí matkou LUDMILA GEBLT. Se svědky KAREL STEINER VESELÝ a KAREL GEBLT. A připomínám že 6.1. je i 6.12. Datum svátku svatého MIKULÁŠ-NIKOLAJ-NIKOLA-MIKLÓS-NICOLAS. A od toho je už jenom krůček, když přičteme DVA k 8.12. jednomu z největších svátků. PANNA MARIE počatá bez prvotního hříchu. A je to datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA a americkým způsobem psaní dat je to 12.8. a to se narodil můj otec. Ve VOLOVÉ – MEŽHORJE – MEZIHOŘÍ v roce 1919. Který byl také rokem plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991. A také se tento den narodil JAK EŠ – MILOUŠ – MLVS – VASIL M. Ten v roce 1922 jako moje matka a je to jako rok 1952 kdy jsem se narodil já.

18.1. LEDEN. To je svátek PANNA MARIA, MATKA jednoty křesťanů. Už svatý AMBROŽ učil, že BOHORODIČKA je vzorem.

18.1. je i děleno DVĚMA 9.1. A to je i 6.1. a také tedy i 6.12. Vše k tomu tu bylo v předcházejícím odstavci. Důležité je třeba vědět proč je to pravda. Protože do ulice AMBROŽOVA se z ulice MLADÉ GARDY – M.G. přestěhovala rodina bratra mojí matky, a také jejího svědka na svatbě s mým otcem KAREL GEBLT. Číšník v JALTA na Václavském náměstí. V té době. A samozřejmě, že 9.1. je i 9.12. a to je i 6.12. Svatý MIKULÁŠ. NIKOLAJ. Můj syn NIKOLA a M.HÓRTHY admirál státu HUNGRÍA (vyslov UNGRÍA), HUNGARICA, VENGRIJA, HUNGARY, MAĎARSKO, WEGRY, MAGYARORSZÁG. Zkrátka UHRY. Jako DRUHÝ manžel mojí sestry ANNA MARIE – UHER. A MIKULÁŠ je i car NIKOLAJ popravený v JEKATĚRINBURG – město KATEŘINY.

Svátek BOHORODIČKY je také B.H. a RADECKÝ. To byl maršál rakouských vojsk. Narodil se dne 2.11. a to je i 5.11. a plus DVA je to i 7.11. To je datum Říjnové vlastně Listopadové revoluce v RUSKU 1917. A Listopadová revoluce byla také v NĚMECKU. Ta byla do 11.8.1919. A 11.8. 1919 (narození VASIL GYULA BILAK a skutečně den před narozením mého otce ve VOLOVÉ) byla přijata VÝMARSKÁ ÚSTAVA. Je to i 07.11. A to je i 1775. RADECKÝ se narodil se v roce 1766 a to víte, že je i rok 1919 i rok 1991. Zemřel 5.1. v MILANO ITALI. To M.I. Military Inteligence. Nebo L.T. MLÝN. Je to i datum narození mojí dcery KATEŘINA. Důležité pro můj příběh je to, že jeho pohřeb byl dne 19.1. To je minus DVA narození bratra mého otce IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ. Ale hlavně je to datum prvních svobodných voleb po svržení monarchie a nastolení WEIMAR REPUBLIC – VÝMARSKÁ REPUBLIKA v NĚMECKU. To bylo dne 19.1.1919. Pravda je to proto, že manželka RADECKÝ byla MARIE VENANTIE BECHYŇOVÁ z LAŽAN. Tedy náš klíč i v podobě B.M.L. i podobě V.M.L. A pravda je to také proto, že RADECKY byl MARŠÁL. Jako MARSHALL GEOERGE CATLETT. Náčelník štábu US ARMY v letech Druhé světové války a otec tak zvaného MARSHALL PLAN po válce. Absolvent V.M.I. – A vy víte, že I je i malé L. Takže i jeho ALMA MATER, kterou absolvoval jako jediný ze všech náčelníků štábů US ARMY, ostatní absolvovali WEST POINT byla podle našeho čtení V.M.L. -B.M.L.

ÚNOR

2.2. ÚNOR. HROMNICE – Svátek uvedení páně do chrámu. Když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu setkali se s prorokem Simeonem.

HROM je anagram MAHER nebo MOHOR s latinskou koncovkou jmen -it je to MOHORIT a se sufixem u ruských ženských židovských jmen – a je to MOHORITA. NICE je SCHÖN. Jako SCHÖNBRUNN ve VÍDNI, kde se narodil JOSEF FRANZ císař rakouský a TEPLITZ – SCHÖNAU kde se narodil 11.11. můj bratranec KAREL GEBLT III. 2.2. je také ze série zde velmi podrobně rozepsaných variant 0 a 2 a 5 v datech. Je to několik příspěvků v souvislosti těchto dat s operací Benjamin. Tedy 02.02. HROM je anglicky THUNDER. Vyslovuje se SANDER. DR. a SYN. Španělsky je to TRUENO. Německy je to DONNER a hebrejsky RAAM. Kombinace hebrejských písmen je i jako LYO – LIO – LIONEL – LEV – LEV- L.V.-L.B. RAAM je i MARA, a tak se říká MARIÍM. O sestře prvního manžela mojí matky MARII matka nemluvila jinak než jako o teta MAŘA. Antonín SANDER byl můj spolupracovník na DVOJCE.

MARIE a JOSEF byli prarodiče mojí manželky VLASTA SVOBODA. Příjmením BOUDNÍK. Žili v BEROUN. MARIE a JOSEF byli i sestra prvního manžela mojí matky s manželem příjmením UNVERDORBEN (UN – jednička, VR – Vojenská Rozvědka a DR.BEN.). Příjmení holandského – NIEDERLAND – PAÍSES BAJOS původu. Žili v BRUNTÁL. Tetě se říkalo MAŘA.

SIMEON prorok. SIMONIDES byl můj nadřízený u VÚ 6174 Litoměřice. Plukovník SIMON jsme mu říkali. SIMENON byl spisovatel z BELGIE a stvořil detektiva MAIGRET – anagram MOGORITA rusky a ukrajinsky MOHORITA.O apoštolech ŠIMON a JUDA TADEÁŠ tady bylo vše napsáno podrobně dříve.

11.2. PANNA MARIE LURDSKÁ. 11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá BERNADETTA SOUBIROUS ve skalní jeskyni poblíž LURD ve Franci PANNU MARII. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát.

11.2. je i 11.11. To je datum ukončení První světové války a ja to také datum narození mého bratrance Karel Geblt v Teplice Schönau v roce 1948. Konec NĚMECKÉ revoluce a vznik VÝMARSKÉ republiky. Je to ale také 17.11. 17.LISTOPAD. Jako například zahájení výroby MILKA ve SWISS v roce 1825 a 17.LISTOPAD 1989.

LURDY se nachází v departamentu HAUTES PYRÉNÉES – to je H.P. jako HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. PYRENÉES je i jako PYROTECHNIK – ze starořeckého PYR – OHEŇ. To byla profese prvního manžela mojí matky, který se do HORNÍ POČAPLY přiženil. Důležité je to že název departamentu má stejné iniciály i ve francouzštině i v češtině. HORNÍ PYRENEJE. LURDY je DR.UL. I UHL. Zjevení spatřila BERNADETTA. A to je BRUNN – BERN – BRNO – BRUNTÁL – BEROUN – BRUNNER – BERLIN – BRANAU – BROWN – BRAUN atd. A anagram slova DATE – DATA. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě 17krát. 16. července je i 19. července, a to je minus DVA i 17.července. A to byl popraven car Nikolaj s rodinou v Jekatěrinburgu. A je to také datum mého uzavření manželství v roce 1976 s Vlasta Svoboda a s později narozenými dětmi Nikola a Kateřina. 1707. je i 11.07. a to se narodil otec mojí manželky Miroslav Svoboda také se narodila Olga Havlová. Zjevení se opakovalo 17krát. To je i číslo 5. Tedy i 2 – DVOJKA i 0 – NULA.N.L. A by to byla pravda tak je i 11.2. plus DVA i 13.2. A to je i 123. Datum narození generála Moravce v Čáslav dne 07.23. A datum narození Vasiliy Stalin dne 03.21. a je to moje rodné číslo 123. Je to i datum popravy „Skupiny Slánského“ 12.03. A datum popravy L.B. Lavrentij Berija dne 12.23. 17krát můžeme zapsat i jako 17X. A to je i 17.X. – 17.10. A to je i 1770 a 1775. A je to také datum založení US MARINE povýšení mého otce na plukovníka a datum úmrtí BREZHNEV. Je to ale také 11.10. a to se narodil Ivan Havel. Minus DVA je to 9.10. a to je datum úmrtí Ernesto Che Guevara.

BŘEZEN/DUBEN

25.3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Slavnost Zvěstování, které se připomíná 9 měsíců před Vánocemi vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.

To je stejné jako v předcházejícím odstavci. 25. 3. plus DVA je i 27.3. Tedy 3.27 a tak i 3.21. To samé je i když převedeme toto datum do třetího měsíce od konce roku a bude to 25.1. Tam je to zase minus DVA 23.1. Tedy i 1.23. Stejné jako v předcházejícím odstavci. 1 2 3.

Gabriel se jmenoval spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí. Chodil do třídy s mojí sestrou ANNA MARIE a jmenoval se GABRIEL MALANČUK. G.M. A také ML a ANČUK – jakoby mužská podoba jména ANIČKA. (Vzpomínáte na podobný příklad PATTY – PATTON?) ČUK a GEK byli DVA bratři z ruské sovětské knihy pro děti. A proč je to pravda? Protože knihu napsal ARKADIJ GAJDAR. Otec námořníka kontradmirála TIMUR GAJDAR. Ten byl otcem ruského předsedy vlády po rozpadu SSSR. ARKADIJ GAJDAR. Spisovatel byl původně GOLIKOV ukrajinsky HOLÍKOV. A to, jak možná víte byla i JIHLAVA – IGLAU – ELEGY. V kostele svatého JAKUBA vyhlášená BASILEJSKÁ kompaktáta – PODOBOJÍ. DUKLA JIHLAVA – Jirka Holík, Jarda Holík, Varholík se tehdy počátkem sedmdesátých let říkalo. Varholík byl první předseda ÚV SSM na M.G. v roce 1970 a já jsem byl poslední předlistopadový v roce 1989. MALANČUK může být i anagram MANČELKA, MAN ČOKL atd.

VELIKONOCE A MARIA. V.A.M.

O Velikonocích si připomínáme Mariino doprovázení Ježíše na Křížové cestě až pod kříž, kde se naplňuje proroctví Simeona “ I tvou vlastní duší pronikne meč“.

Velikonoce jsou pohyblivé svátky. U nás je jejich symbolem VEJCE. Hebrejsky BEJCA – VASJA-BEJCI-BÝCI-SKOT-TUR. HUVEVO je to španělsky. EGG anglicky i norsky – stejně a německy EI. Stejně jako ostrovy z SMALL ISLES. Ostrov EIGG u skotského pobřeží. Sousedí s ostrovem RUM. V.L.-B.L. VAJEČNÝ LIKÉR se dělá doma z RUM a EI – EGG – EIGG. Aspoň u nás tomu tak bylo. Moje matka mi o Vánocích vždy nechala se na přípravě tohoto domácího nápoje podílet. I ochutnávat pochopitelně.

Takzvané SMALL ISLES jsou u pobřeží ALBA – SCOTLAND. Nedaleko od ARISAIG. Místa kde se připravovali v letech Druhé světové války českoslovenští výsadkáři pro plnění úkolů v Protektorátu. AIRSAIG je i anagram GRISA – GRÍŠA. Tak si nechával říkat JINDŘICH SPURNÝ. Člen Londýnské státní rady v letech Druhé světové války. Který byl spolupracovník VÁCLAV NOSEK, také člen Londýnské státní rady, kterému psal generál MORAVEC dopis. Psal z ulice JERUZALÉMSKÁ za války SEDMIHRADSKÁ – TRANSYLVÁNIA. Té ulice, kde stojí budova ÚV SSM na rohu M.G. a JINDŘIŠSKÁ. Ten SPURNÝ, který byl velvyslancem v BULHARSKU a předseda Československého výboru zahraničního se sídlem v KARMELITSKE ulici. A pravda je to proto, že jeho DRUHÁ manželka po HODINOVÁ SPURNÁ se jmenovala HANA SPURNÁ a byla ředitelkou na naší škole na STROSSMAYEROVO náměstí. Mojí oblíbenou ředitelkou. A finále je že GRÍŠA – AIRSAIG je také jméno GRIGORIJ – ŘEHOŘ – Jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. O.R. První představitel ARMENIAN církve svatého BARTOLOMĚJE. A také to bylo jméno pracovníka VLKSM – VASILEK M. který mě pozval v roce 1991 k návštěvě KRYMU. V SRPNOVÝCH dnech, kdy došlo v MOSKVĚ k pokusu o převrat v čele s GENA JANAJEV. Ten GRIGORIJ z VLKSM byl z GEORGIE. Česky i JIŘÍKOV. Jako naše odloučená jednotka z VÚ 6174, 7.spojovací pluk LITOMĚŘICE, kasárna JIŘÍHO z OPOODĚBRAD. Kam jsem narukoval v roce 1974 v roce úmrtí GEORGE KONSTANTIN ZHUKOV. MARŠÁL. KOŽIŠNÍK původním povoláním. O.R. KŮŽE a SVĚTLO v hebrejštině. Atd. atd. atd.

Meč je SABLE v angličtině. BASIL.

KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE. A je oblíbený z různých důvodů a hledisek.

8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti

8.5. je i plus DVA 10.5. A to v roce 1945 zahynul při plnění služebních povinností na rozkaz velitelství Pražského povstání BARTOŠ, pyrotechnik pražského policejního ředitelství, první manžel mojí matky Bohumil Florián. Z VELEŠOVIC. Před službou v BARTOLOMĚJSKÉ u policie sloužil jako instruktor, vojenský pyrotechnik v československé armádě v PLZNI. Jeho otec se nevrátil z První světové války z Ruské fronty. jmenoval se SEVERIN.

8.5. je i 5.8. A to je i krát DVA 10.8. a to je i 12.8. i 15. 8. A 12.8. se narodil můj otec ve VOLOVÉ. A je to také 8.12. a to se narodila v PLZNI moje manželka.

8.5. je i 8.8. A to je krát dva i 16.8. a to je i 19.8. A to se ve Volové narodil Stefan Michal Bunzák ve Volové.

A proč je to pravda? Protože 16.8. má svátek svatý ROCH. A to je za prvé RUACH – DUCH. A tak i ROH – HORN – ANGLE – GHOST – ESPÍRITU a SPIRIT. ALE TAKÉ TO BYL DĚDEČEK MÉHO TCHÁNA Z PLZNĚ. KTERÝ PRACOVAL CELÝ ŽIVOT VE ŠKODA PLZEŇ. TEN SE JMENOVAL PŘÍJMENÍM ROCH.

8.8. minus DVA je 6.8. A to byla shozena atomová bomba na Hirošima. A je to ale také 9.8. A to byla shozena atomová bomba na Nagasaki. Ale je to také den narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Synů Bohumila Floriána.

13.5. SVATÁ PANNA MARIE FATIMSKÁ. V roce 1917 se u portugalského městečka FATIMA zjevila TŘEM dětem – pastýřům PANNA MARIA. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.

13.5. je i 13.8. a to se narodil FIDEL CASTRO. Pocházeli z GALICIA-HALIČ ve Španělsku, také z IBERIJSKÉHO poloostrova, kde je i Portugalsko. Měl nevlastní sestru LÝDIA a bratra PETR EMIL. Připlul na ostrov KUBA – česky i jméno JAKUB-JAKOV-JAKOVLEV-SANTIAGO-IAGO-YACOB atd. na lodi GRANMA s ERNESTO CHE GUEVARA. GRANMA je BABIČKA. Jako kniha B.N. Boženy Němcové. B.N. jako V.H. a jako B.H. a jako H.B. Možná vzpomínáte, jak ignoroval na veřejnosti návrh jeho člověka na setkání se mnou. V Havaně roce 1989 v přibližně stejné době kdy probíhala poprava ARNALDO OCHOA SANCHEZ

13.8. minus DVA je i 11.8. A to se narodil VASIL GYULA BILAK. Měl bratra METER (tak byl pokřtěn můj otec, než to přepsali) a ten mu zařídil vyučení na krejčího v H.K. GYULA je i slovenské GULA jako ulice KOULY, kde jsem se setkal s Ernesto Che Guevara u hotelu International. Proto a jenom proto byl BILAK tak zvaný tajemník KSČ pro mezinárodní otázky. GYULA byla i moje přítelkyně z NOVOSIBIRSK-NIKOLAJEVSK. Baletka. Excelovala tam tehdy na vystoupení národního divadla z TAŠKENT v LABUTÍ JEZERO. Co tu ještě nebylo? Že LABUTÍ JEZERO je jak ve WEIMAR, tak i v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Spíše jde o jezírka. Velikostí. Samozřejmě že vy víte, že GYULA je i G.L. – EL CHE.

Pravda je to proto, že FATIMA se jmenovala moje iránská přítelkyně v Praze před mým odjezdem do školy v Moskvě. Už jsem psal že byla nápadně podobná mojí pozdější lásce v Moskvě. ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI z ARGENTINY. ALICE/ALENKA v říši divů. Dcera FIDEL CASTRO byla ALINA. A sestra mojí matky byla také ALENA. Hlavním městem Portugalska je LISBOA. Anagram BASIL. Tam se narodil svatý ANTONÍN PADUÁNSKÝ. Jemuž zasvěcený kostel je vedle naší školy na Strossmayerově náměstí u ulice Antonínská a Janovského. Je to i kostel zasvěcený stejnému svatému v Mariánských Lázních. V části UŠOVICE. US VICE. Nebo film UCHO. Název země je PORTUGAL – PORT – PŘÍSTAV a anagram GULA. Nebo EL CHE. Navíc přesně po mém nástupu na základní vojenskou službu v roce 1974 k útvaru s názvem složených ze stejných čísel 6174, v roce úmrtí GEORGE KONSTANTIN ZHUKOV proběhla tak zvaná Karafiátová revoluce v Portugalsku. A africké státy, poslední kolonie v Africe se osvobodili. Před tím tam proti Portugalcům bojovali po boku domácích revolucionářů lidé FIDEL CASTRO. Z ostrova KUBA. Nejslavnější z nich byl generál ARNALDO OCHOA-SANCHEZ. Hrdina Kuby i Angoly. Popravený bratry CASTROS v červenci 1989. Byl v té době velitel Západní armády. Bylo to po květnové návštěvě M.G. na Kubě. Za údajnou vlastizradu a obchod s drogami. V době jeho popravy jsem pravděpodobně na Kubě byl. Bylo to v kasárnách BARACOA. Rok předtím jsem byl v zátoce BARACOA na dnech československé a kubánské mládeže. Ale to už tu všechno bylo. BARACOA je BRC – BCR – BASIL.

PASTÝŘ – GAJDAR je prý také jedna z možností vzniku jména Arkadij a Timur a Arkadij Gajdar. GAJDY jsou i DUDY. Známé již v antickém ŘECKU. Proslavené a světoznámé především v souvislosti se SCOTLAND – ALBA. Hraje se na ně i jinde.

24.5. PANNA MARIA POMOCNICE KŘESŤANŮ. Největším ctitelem Marie Pomocnice křesťanů a šiřitelem jejího svátku byl turínský pedagog, kněz a zakladatel saleziánů, svatý Don Bosco (1815–1888). Ten pod ochranu Marie Pomocnice vkládá nově vznikající velké dílo, na ni se obrací s každou potřebou, zvláště když věci trvají dlouho a zamotávají se.
24.5. je i 24.8. a to je děleno dvěma i 12.8. Datum narození mého otce a JAK EŠ. Ale také je to 8.12. narození mojí manželky v PLZNI. Šiřitelem tohoto svátku byl DON BOSCO – BASCO jako národ VASCO ve Španělsku, kde maturoval OTTO syn ZITA a KAREL. Aby to byla pravda tak je svátek ZITA v den mých narozenin 19.9. a narození KAREL její manžel je 12.8. je i 15.8. a to je plus DVA i 17.8. A to se narodil císař KAREL. A ve VOLOVÉ byl pokřtěn můj otec na METER. VASCO má hlavní město VITTORIA což je ženská podoba jména VITTORIO, jak se jmenoval můj italský přítel a také se tak jmenovali poslední DVA představitelé VLKSM – VASILEK M. V Moskvě – V.M. VIKTOR MIŠIN (ne MAŠIN) to byl RUS a VIKTOR MIRONENKO. To byl UKRAJINEC. Ale také je to jako VASKA. TRUBAČOV například jak se nazývá jedna ruská sovětská kniha. Největším městem VASCO je ale BILBAO. PŘÍSTAV a anagram BIBLE. A vy víte, že TURÍNO je v originále TORINO. A že to je stejné jako VOLOVÉ v našem slovníku. Pravda je to proto, že jsem byl do toho města vyslán na celoevropský mítink po převratu v SANTIAGO (JAKUBOV) de CHILE – EL CHE. Byl jsem tehdy v roce 1973 v ITÁLII již podruhé. V lednu jsem se vrátil z návštěvy spolužáků VITTORIO a ALDO ze školy v Moskvě – v LOMBARDII. Z COMO – to je česky JAK a BRESCIA. A to je zase BASILEK – VASILEK. Z MILANO to je MLÝN a MLYNÁŘ a místo úmrtí RADECKY a z VENEZIA, a to je také VENCA. DON BOSCO byl SALEZIÁN. To je skoro jako že byl SLEZAN. Proč to? Protože historickou metropolí SLEZSKA je WROCLAV – VRATISLAV – BRESLAU. Všechno je to BASIL-VASIL. Ale i toto město navštívili GOETHE a LESSING. V souvislosti s vojenskou činností svých nadřízených. Do SLEZSKA patří i část MORAVY. OSTRAVA a OPAVA. Kde jsem byl, jak si vzpomínáte, přijat na vojenské gymnázium Jana Žižky z TROCNOVA. Důležité je i to, že ke SLEZSKU patří i KLADSKÉ hrabství. KLADSKÁ je část MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. A jmenuje se tak i ulice v Praze na Vinohradech. U nás na DVOJCE. VRATISLAVA byla i zemřelá dcera mojí matky. Prvorozená. A také se tak jmenuje jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A co je velmi důležité? Že součástí českého SLEZSKA je i HLUČÍNSKO. Kde žijí PRAJZÁCI. A je tedy PREJZSKO. Moje babička ANNA GEBLT byla rozená PREIS. Byla tedy PRAJZKA. Ti němečtí PRAJZÁCI říkali těm ostatním ne PRAJZÁKŮM – MORAVCI. Z této části severní Moravy pochází rodina manželky mého bratrance PETR GEBLT. Jsou HENDRYCH, HARTMAN, KUBALA. A její sestra je provdaná MORAVEC. Připomínám jenom těm, co už zapomněli na první části mých příspěvků tady na webu ze začátku že uklízečka na OV SSM Praha 2 – DVOJKA, když jsem tam úplně poprvé nastoupil byla „stará“ paní MORAVCOVÁ. Trávila tam s námi dopoledne.

31.5. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie – matky Mesiáše s Alžbětou – matkou jeho předchůdce Jana Křtitele.

31.5. je i 31.8. a to je minus DVA i 29.8. A to bylo Slovenské národní povstání. V Banské Bystrici, kde otec před Druhou světovou válkou také nějaký čas pracoval. V čele povstání byl i AUGUSTÝN HUSÁK. A byl to měsíc AUGUST. 31.8. je i 13.8. A to tady bylo výše před chvílí. FIDEL CASTRO. A minus DVA je to 11.8. VASIL GYULA BILAK. GYULA-MICHAL byl i bratr STEFANA-GÉZA z rodu TAŠKONŮ. UHERŠTÍ vládci. I vládci ŽELIEZOVCE. Kde se narodil SACHER a kam jezdíval SCHUBERT FRANZ – ŠUBERT. A rodný list mého praděda GÉZA BÁRÁN. O kterém ale otec říkal na výslechu NKVD, že byl PETR.

ALŽBĚTA je anglické ELISABETH – říká se jim také LISSY nebo BETH. L.B. ELISABETH II. se ujala úřadu v roce mého narození. V roce 1952. V roce mého narození, a to je i rok narození JAK EŠ a moje matka 1922. Kdy také začal vykonávat prezidentskou funkci v USA prezident EISENHOVER. A vy už víte že EISENACH byl součástí panství vévody z WEIMAR. ALŽBĚTA je také BĚTA. A to je i BETA – DVOJKA. Samozřejmě že to vidíte, ale radši to připomenu. Jak ALŽBĚTA je THE BAZIL, tak ELISABETH je THE BASIL.

JAN KŘTITEL je i HONZA KŘTITEL – H.K. HRADEC KRÁLOVÉ, kde se učil VASIL GYULA BILAK a také je to kraj kde můj otec pracoval na opevněních. V okresech R.K. a U.O. (ΘU) Nebo je to KUTNÁ HORA, kam spadá MORAVCOVA ČÁSLAV. To už tady také bylo a velmi podrobně.

ČERVEN

Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého: PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE.

Duch svatý byl popsán v samostatném příspěvku velmi podrobně. Jenom připomínám, že to je RUACH, ANGLE, CORN, ROH, HORN a samozřejmě ESPÍRITU SANTU i HOLY SPIRIT i GHOST. Důležité je i to co se tady také již objevilo, že v některých jazycích má slovo CÍRKEV (VASILEK) stejný význam jako KOSTEL. Například CHURCH v angličtině. A IGLESIA ve španělštině.

Sobota po slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova (tedy 3.sobota po LETNICÍCH) NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE. Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz Neposkvrněné srdce Panny Marie.

LETNICE jsou od slova LÉTO. Tedy L.T. LITOMĚRICE.

24.6.1981 začalo údajné zjevování Panny Marie v MEDŽUGORIJE (tehdy JUGOSLAVIA, BOSNA a HERCEGOVINA). Marii (údajně) vidělo šest vizionářů: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović nad místem nazvaným Podbrdo, které se nachází nedaleko MEZIHOŘÍ. Stále probíhá církevní šetření ohledně schválení věrohodnosti zjevení. Od roku 1981 až dodnes do MEZIHOŘÍ proudí velké množství poutníků, z nichž mnozí zažívají hluboké obrácení a obnovu své víry v Boha.

24.6. je i 24.9. A to je děleno DVĚMA i 12.9. A to se narodil OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN. A také se narodil syn mé sestry ANNA MARIE, který se jmenoval MICHAL. Rusky GRUBY a ukrajinsky HRUBÝ. M.G. Norsky je to GROV a německy je HRUBÝ slovo GROB, a obé je anagram VASIL. Také to ale může být GROB. Ruské GROB – RAKEV. A to je zase VASIL. Anglicky je to mimo jiné ROUGH a vyslovuje se to RAF. Ano jako ROYAL AIR FORCE. Ale to už tu bylo v příspěvcích o základnách US AIR FORCE a ROYAL AIR FORCE na území SSSR ve Druhé světové válce.

Zjevování se objevilo v JUGOSLAVIA – To je i IUGOSLAVIA – I.G. – EL CHE. Nebo IGLAU a ELEGIE. Například ty GOETHEHO MARIÁNSKOLÁZŇSKÉ po odmítnutí slečnou U.L. A k tomu SLAVIA – VASIL. Bylo to v B.H. – Naše Božena Němcová a Václav Havel a Bohumil Hrabal a Havlíčkův Brod. Děti, kterým se MARIE zjevila byli ze TŘÍ rodin a to je 3 a 2 a 1. Naše magické 123 moje rodné číslo v různých obměnách a datumech spojených s klíčovými osobami v příběhu, které jsem uvedl výše podrobně. To dítě, které tam nemělo sourozence byla MILKA PAVLOVIČ. MILKA je klíčové ve všech typech MLÉKA to již znáte. Je to i KAMIL a CAMEL ale také WASIL. A PAVEL je ŠAVEL, a to je zase VASIL. Ty tři děti byly z rodiny IVANKOVIČ, a to je zase IVAN jako bratr otce ve VOLOVÉ.MEZIHOŘÍ a jeho bratranec také z MEZIHOŘÍ v Praze IVAN MOHORITA. VICKA je VASKA-BASKO-BOSCO. DRAGIČEVIČ je určitě DRAHÝ nebo DRÁHY a dvakrát ČE – CHE. Může to být také DR. GUSEVIČ. HUSEVIČ jak by napsali jméno HUSÁKA Ukrajinci. Nebo THE – D HRUŠEVIČ. HRUŠKOVIČ byl ve vedení KSČ a byl označen za agenta KGB v MITROCHINOVĚ archivu. Místo kde ke zjevení došlo je PODBRDO. A to je určitě DR.POBUDA. Anebo THE BRDY. Pohoří u PRAHY. Nebo i DR.BRĎO. Jako TÝ BRĎO. Ať je to, jak je to, tak ale v místě stojí kostel svatého JAKUBA. Zcela jednoznačné spojení s OPERACÍ BENJAMIN. A název obce? MEZIHOŘÍ. Tak se jmenuje VOLOVÉ. A já jsem se v ulici stejného jména učil ve DRUHÉM ročníku U.S. ve VOJENSKÉ STAVBY. V Praha LIBEN – BEN LI – BEN LEE. Nedaleko od bydliště BOHUMIL HRABAL a jeho AUTOMAT SVĚT. Kam jsme občas zašli na pivo. Stojí vedle sokolovny, tehdy METEOR PRAHA LIBEN a kousek od parku THOMAYERA.

ČERVENEC

16.7. PANNA MARIE KARMELSKÁ. Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa.

16.7. je i 19.7. a to je minus DVA i 17.7. Zcela klíčové datum. Vše k tomuto datu bylo uvedeno výš. Snad jenom dodám, že to je i svátek svaté MARINE vy Východních církvích. je to i MARGHARETA-MARKÉTA. Třeba ta od GOETHE ve FAUSTOVI. Anebo anagram MAGORITA – MOHORITA. A vy již víte, že to je vražda car Nikolaj a moje svatba a také je to 11.7. a to se narodil v Plzni můj tchán a v Praze na Žižkově se narodila Olga Havlová.

Také již víte, že moji DVA bývalí nevlastní bratři se nastěhovali do prvního bytu ve městě LITOMĚŘICE v ulici ELIÁŠOVA. A že dcery generála ELIÁŠE, jiného, jenom jmenovce z vládní letky, které bydleli v ANTONÍNSKÁ ulici chodili k nám do školy na Strossmayerovo náměstí. Také víte že v KARMELITSKÉ ulic v Praze sídlilo ministerstvo školství můj celoživotní partner v době, když jsem byl předseda Českého ustředí vysokoškoláků, a i předseda českého ÚV SSM i celostátního federálního ÚV SSM. A že tam také sídlil československý ústav zahraniční. V jehož čele stál GRÍŠA – JINDŘICH SPURNÝ a později ŠLÁPOTA. Ano jako OTISK-STOPA-LEAD-OLOVO-VOLOVO. A také musím dodat, že jsem na těch místech vzpomínaných v souvislosti s ELIÁŠEM – PROROKEM v úvodu v Izraeli byl.

25.7. se slaví svátek svatého JAKUBA. Přidávám jej sem proto, že je zde několikrát vzpomínán. A datum jeho oslavy je minus DVĚ i 23.7. tedy 7.23. Narození generála Františka MORAVCE. A vše další, co symbolizují data a čísla 1 a 2 a 3. V textu tady všude v tomto příspěvku i dříve uvedené.

SRPEN

2.8. PORCINKULE – svátek PANNY MARIE ANDĚLSKÉ. Svátek slavený podle staré františkánské tradice.

Je to svátek slavený dne 2.8. A to je i 5.8. a to je i 10.8. krát DVA. Ale my víme, že 10 je i 12. i 15. A 12.8: je datum narození mého otce v MEZIHOŘÍ-VOLOVÉ a je to také jako 8.12. datum narození mojí manželky VLASTA SVOBODA V PLZEŇ. že to je pravda potvrzuje to, že babička mojí manželky se jmenovala křestním jménem ANDĚLA SVOBODA. Za svobodna SCHIMAN. Z PLZNĚ.

5.8. POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE – SANTA MARIA MAGGIORE. Bazilika Santa Maria Maggiore je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě.

To je stejné jako předcházející datum. Jenom je tam o jeden stupeň změny méně. Je to tedy i 12.8. i 8.12. Je to ale také 5.5. Srpen je i květen. A to je plus DVA i 7.5. a to se narodil ve VOLOVÉ – MEZIHOŘÍ plukovník IVAN MOHORITA. Bratranec mého otce. To byl ten v Praze. Docent na FTVS a funkcionář DUKLA PRAHA. BAZILEA se jmenovala sestra tak jak to má uvedeno v rodném listě z VOLOVÉ-MEZIHOŔÍ. Pak byla už jenom VASILA. Provdaná ŠEGDO-DOŠEK-ŠADEK-ŠKODA. MAGGIORE je stejný základ slova jako MGR – plus latinské – IT a sufix i ruských ženských jmen -A. MOGORITA-MOHORITA. I jako slovo, ze kterého vzniklo slovo MADRID.

15.8. NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

A to je jak otcovo narození 12.8. a tak i manželky 8.12. Ale také je to plus DVA datum otcova křtu dne 17.8. Minus DVA je to 13.8. a to je datum narození FIDEL CASTRO.

15.8. má svátek svatý IGNÁC z LOYOLA. Stejně tak se jmenoval tajemník ÚV KSČ. IGNÁC JANÁK. Byl v Praze krátce před listopadem 1989. Já jsem využil v létě 1989 jeho cesty speciálem do NICARAGUI a připojil se k němu. A odvezl tam dar nikaragujským dětem vybavení pro letní tábor. Cesto jsme se stavovali na ostrově KUBA. Bylo to právě v té době, kdy byl v BARACOA, kasárnách v HAVANĚ popraven ARNALDO OCHOA SANCHEZ. Díky pochopení místních úřadů v CANADA se nám dostalo možnosti při mezipřistání v CANADA vyjít z transitního prostoru bez víz do letištní restaurace. Svatý IGNÁC je i kostel na DOBYTČÍM trhu. Dnes KARLOVO náměstí. Na DVOJCE. Místu zcela jasně spojeném s OPERACÍ BENJAMIN.

22.8. PANNA MARIE KRÁLOVNA. Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny. 

22.8. děleno DVĚMA je i 11.8. A to se narodil VASIL GYULA BILAK. Vše k němu bylo již výše. KRÁLOVÁ MARIE byla sousedkou v našem v domě PPLK.SOCHORA 1391/4, PRAHA 7. Právě v roce 1989.

11.8. je i 17.8. Otcův křest na METER a plus DVA je to 19.8. datum narození STEFAN MICHAL BUNZAK. Den narození císař KAREL manžel ZITA a otec OTTO.

22.8. je ale také plus DVA 24.8. A to slavíme svátek našeho svatého BARTOLOMĚJE – BARTOLOMEW – BARTHOLOMHAUS. Zcela klíčové postavy v příběhu – OPERACE BENJAMIN-BARTOPLOMĚJ. Zamřel v ARMENIA, kde žijí HAYK. Rusky ARMJANI. Vzpomínáte? A byl stažen z KŮŽE – OR. Tento den slaví jeho svátek ZÁPADNÍ církve. VÝCHODNÍ církve slaví jeho svátek dne 11.6. A to je i 17.6. A to se narodila moje babička HON, HAHN, HAN. V HORNÍ POČAPLY.

V měsíci AUGUST se narodil i nositel slavného biblického jména JOSEF. Tak se jmenoval i manžel MATKY BOŽÍ PANNY MARIE. Byl i FRANZ. Rakouský císař. Vládl skoro 68 let. A narodil se v SCHÖNBRUNN – SCHÖN a BRUNN. Připomínám, ho z toho důvodu, že se narodil dne 18.8. A to je minus DVA i 16.8. a to je i 19. den kdy se narodil STEFAN MICHAL BUNZÁK. A děleno DVĚMA je to 9.8. a to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. Je to i shození atomové bomby na NAGASAKI a 6.8. shození atomové bomby na HIROŠIMA. Jeho manželka ALŽBĚTA BAVORSKÁ se narodila ve stejný den jako SYN MATKY BOŽÍ. Dne 24.12. Říkalo se jí SISI. DVAKRÁT S.I. SECRET INTELIGENCE. Byla z MNICHOV BAVORSKO. M.B. Byla také zavražděna jako SYN MATKY BOŽÍ. Ona 10. 9. 1898 v GENEVA SWISS. Vrahem byl LUIGI LUCHENI. Bez komentáře.

Ve VÍDNI jsem byl v měsíci ZÁŘÍ roku 1989. Na pozvání předsedy rakouských mladých sociálních demokratů.

ZÁŘÍ

8.9. NAROZENÍ PANNY MARIE. Je jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu – jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe).

8.9. je krát DVA i 16.9. A to je svátek svaté LUDMILY. To byla moje matka. Je to také i 19.9. A to je moje datum narození. Je to i zrcadlové LEE – lee. Je to i CIC. 16.9. je i 16.6. a to je minus DVA 14.6. To je svátek VASIL a je to také datum narození ERNESTO CHE GUEVARA ale hlavně je to datum založení ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH v roce 1775. 16.9. je i 16.4. a to je datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to také 9.8. A to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. Dvojčata. Plus, DVA je to 11.8. a to se narodil VASIL GYULA BILAK. 9.8. a 6.8. je také datum svržení atomových bomb na města HIROŠIMA a NAGASAKI.

PANNA MARIE se narodila v CIPORI. CIPRO se jmenoval spolužák ve třídě ve škole automechaniků na náměstí MÍRU, kam jsme nikdy nechodili, protože škola byla v rekonstrukci. A chodil jsme do školy v MALEŠICE – WASILICE v ulici U KRBU – UK a US a SU.

Jméno MARIE měla moje babička z matčiny strany. Matka MARIE byla ANNA. Jméno ANNA měla moje babička z otcovi strany.  A moje setra byla ANNA MARIE.

12.9. JMÉNA PANNY MARIE. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu.

12.9. se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Také se narodil syn mé sestry ANNA MARIE M.G./M.H. 12.9. plus DVA je 14.9. A to zemřel T.M. TOMÁŠ MASARYK v LÁNY (L.N.) A na VINOHRADY DVOJKA se narodil JAN MASARYK. 12.9. je i 12.4. a to letěl první člověk do vesmíru jménem Jurij-Yuri GAGARIN – HAHARIN. HA HARINA je kombinace hebrejského člena a španělského slova pro MOUKA. PRODUKT ZE MLÝNA. KTERÝ VYRÁBÍ MLYNÁŘ. MOLINO španělsky MLÝN a MOLINERO je MLYNÁŘ. Norsky a anglicky a rusky je to MILLER. Německy MÜLLER. Aby to všechno byla pravda tak se tento let uskutečnil v roce 1961.A to byla informace že rok 1991 jako konec SSSR a světového komunismu platí. Můj OTISK-OTEC se narodil v roce 1919. A jsme také MAJER-MACHER-MEYER-MILLER. Španělské MIJER nebo argentinské MIŽER. Jako MIZERA z MERKURIA. Otec mé přítelkyně V.M. Bytem v KOULOVĚ ulici, kde jsem se potkal s EL CHE. Bydleli ve stejném domě jako armádní generál MARTIN DZÚR. Vím to byl jsem tam pro ni ráno dne 21. srpna 1968. 12.9. je i 12.6. a to je i 15.6. a to je plus DVA 17.6. A to se narodila v HORNÍ POČAPLY babička také MARIE HON, HAHN, HAN. 12.6. plus DVA je 14.6. a to je stejné jako v předcházejícím odstavci. Svátek VASIL a ROLAND a narození ERNESTO CHE GUEVARA a založení US ARMY.

15.9. PANNA MARIA BOLESTNÁ.V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa.

15.9. je i 12.9. a to jsem popisoval podrobně v předcházejících odstavcích v měsíci září. Je to ale i 15.6. a to je plus DVA 17.6. narození mojí babičky MARIE HAHN, HON, HAN. V HORNÍ POČAPLY u LABE.

BOLEST je také THE BASIL. Čistý anagram.

24.9. MARIA MERCEDES. Panna Maria de las Mercedes – zachránkyně zajatců, otroků a vězňů

24.9. je zase děleno DVĚMA i 12.9. a to bylo podrobně popsáno. Důležité je to, že MERCEDES je název automobilů z BADEN WÜRTEMBERG. B.M. MERCEDES BENZ – M.B. Jméno získalo po jménu dcery prodejce automobilů BENZ v NICE. Před chvílí tady NICE bylo. Vzpomínáte? Jmenoval se JELINEK. Jako výrobce likérů z PROSTĚJOV. Sídla vojenské hloubkového průzkumu, kam jsem dostal povolávací rozkaz k nástupu základní vojenské služby. Generál BUNZÁK STEFAN MICHAL z VOLOVÉ to změnil v Praze na radiový průzkum do LITOMĚŘIC. Do kasáren Jiřího z Poděbrad. On sám sídlil v té době v kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze. JELÍNEK byl i RUDOLF, herec z ARMÁDNÍHO divadla na VINOHRADECH. Na náměstí MÍRU. Vedle ulice ŠUBRTOVA atd.

MERCEDES SOSA se jmenovala argentinská zpěvačka. Desku s nahrávkami jejich písní mi věnovala moje přítelkyně v Moskvě před naším rozloučením. Dříve jsem to již podrobně popisoval. I to, jak přišla ke jménu, které bylo zapsáno v matrice jinak a jinak jí říkali.

ŘÍJEN

7.10. PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ. Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života.

7.10. seskočil otec ve funkci náčelníka štábu zpravodajské skupiny ARAP u obce MAKOV okres ČADCA. V roce 1944. Minus DVA je 5.10. a to se narodil VÁCLAV HAVEL. Plus, DVA je to 9.10. a to je datum údajné smrti ERNESTO CHE GUEVARA. A ten se narodil v argentinské provincii ROSARIO – RŮŽENEC.

LISTOPAD

21.11. PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ. Slavení této památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.

21.11. je i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Ve státu PENNSYLVANIA. Městě PHILADLPHIA. Je to i rok 1770 kdy začal vyrábět VINCENS v AGRAMUNT, LLEIDA CATALONIA. L.C.-EL CHE “ CHOCOLATE DE PIEDRA“ a je to rok 1775 kdy začal tamtéž vyrábět TURÓN. španělský nugát. AGRAMUNT je anagram MOGORITAN – MOHORITAN.

21.11. je i plus DVA 23.11. a to je moje rodné číslo 123 a 1 nebo 7 k tomu. A já dostal toto rodné číslo na Praze 7. Plus jsou to samozřejmě všechna data s 123 jako je narození generála MORAVCE a narození VASILY STALIN a další výše již popsaná.

21.11. je minus DVA i 19.11. a to je i 1776 samotný vznik USA.

Samotné slovo JERUZALÉM – JERUSALEM je anagram VASILY M. – EL CHE.

PROSINEC

5.12. PANNA MARIE SNĚŽNÁ. V době papeže LIBERIO se rozhodli věnovat manželé svůj majetek PANN2 MARII. V noci na 5. srpna v ŘÍMĚ sněžilo. Sníh pokryl část pahorku ESKVILINU. Manželé tam nechali vystavět kostel který nese toto jméno.

5.12. je i minus DVA 3.12. tedy i 12.3. Je to také 12.5. a to je minus DVA 10.5. datum úmrtí prvního manžela mojí matky Bohumila Floriána. ESKVILIN-ESQUILIN je anagram VASILIN – QK. Je to jeden ze SEDMI pahorků, na nichž stál STAROVĚKÝ ŘÍM. O čísle SEDM – SEDM DNÍ V TÝDNU, tady bylo již mnoho. I o tom, jak provází tato místa sestávající se ze sedmi subjektů, nebo míst doprovází OPERACI BENJAMIN.

Pravda je to proto, že v Praze stojí kostel PANNY MARIE SNĚŽNÉ také. Je na náměstí jménem JUNGMANN. A vy víte, že sestra mojí tety AURÉLIE GEBLT byla EMILIE JUNGMANN. A také víte, že mě moje tchýně VLASTA SVOBODA odvedla ke krejčímu do ulice JUNGMANNA, která je hned vedle. Přivezla mně látku na oblek na svatbu s její dcerou VLASTA SVOBODA. A přivezla ji z KABUL – BASIL. Z AFGHANISTÁN. Ten kostel v Praze založil KAREL IV. Jeden den po jeho svatbě s BLANKA z VALOIS. Mám to překládat? Ano je to BÍLÝ VASIL. Kostel (PRESBYTÁŘ) byl vysvěcen v roce 1397. To je i 1391. Číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA a je to také rok 1913 narození AUGUSTÝN HUSÁK a rok 1931 narození MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a MOJE TCHÝNĚ VLASTA SVOBODA.

Jméno papeže v době, kdy se stavěl kostel v ROME – ROMA se jmenoval LIBERO. Ve fotbale je LIBERO pověřen obranou. Je to technicky dobře vybavený hráč, který je schopen po úspěšné obraně rozehrávat a zakládat útok. Jinak v překladu slovo LIBERO znamená VOLNÝ – NEZAVÁZANÝ. NIKOMU. Tomu rozumíte?

8.12. PANNA MARIE POČATÁ BEZ PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji. Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Stala se Panna Maria matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná? Naopak. I NÁS SI BŮH VYBÍRÁ A POSÍLÁ.

8.12. se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA v PLZEŇ. 12.8. se narodil můj otec VASIL MOHORITA ve VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ. Je to ale také minus DVA 6.12. svátek svatý MIKULÁŠ-NIKOLAJ-NICOLAS-MIKLÓS. 8.12. je i 8.1. a to se uskutečnila svatba mých rodičů. Minus DVA je to 6.1. a to je svátek TŔÍ KRÁLŮ – TRES MÁGOS. A děleno DVĚMA je to datum narození mojí matky dne 4.1.

10.12. PANNA MARIE LORETÁNSKÁ. Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby.

10.12. je i 10.1. a to se narodil AUGUSTÝN HUSÁK v roce 1913 – číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA a rok 1931 rok narození BORIS JELCIN a rok narození matky mojí manželky VLASTA SVOBODA-BOUDNÍK v KOTOPEKY, BEROUN. (1320–123, první zmínka o obci a v lese je archeologické naleziště MOHYLNÍK, na návsi je kaple svatého VÁCLAVA, z obce pochází IOFANN HERMAN BAUER – H.B. rakouský šachista).

LORETA je OR a LT. Tedy SVĚTLO a LITOMĚRICE. Tu pražskou stavěl ORSI – O.R. a S.I. Ta originální je v Itálii. Je to údajně originál přenesený tam anděli z Nazaretu. HOUSE of the VIRGIN MARY. Domeček kde Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená jako matka Mesiáše. Samotné slovo LORETO je italské LAUREL v češtině DŘEVO – DR.V. Anglické WOOD.

Samozřejmě, že jsem v NAZARETU také byl. Jako v BETHELEM – BETLÉMĚ. Koupal jsem se v moři GALILEJSKÉM a byl na hoře TABOR a v jeskyni ELIÁŠE v HAIFA. Viděl jsem KARMEL. A byl jsem také u hrobu MATKY BOŽÍ v JERUZALÉMĚ. I na OLIVOVÉ hoře. A prošel jsem cestu DOLOROSA. Chcete-li totiž o dějinách a politické geografii psát musíte cestovat. Ta místa vidět a porozumět jim. A tak pochopit celý příběh který o se o nich traduje.

10.12. je i 12.10. a to je děleno DVĚMA i 6.10. Den československé armády – bitva na DUKLE. Příchod příslušníků SVOBODOVI armády do vlasti. Tam jsem samozřejmě také byl.

V jednom z předcházejících příspěvků jsem popisoval LORETO SISTERS. INSTITUE of the BLESSED VIRRGIN MARY. Kongregace založená Angličankou jménem MARY WARD. V ROCE 1609. Loreto Sisters používají iniciály I.B.V.M. To je i V.M.I. VIRGINIA MILITARY INSTITUT, který absolvoval generál GEORGE CATLETT MARSHALL. A je to pochopitelně i L.B.M. i L.V.M. Institut byl založen 27. září 1609. 27. září je i 12. září. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 1609 je i 1909. Moje datum narození. Aby to byla pravda tak I.B.V.M. sídlí ve městě ROME na V.M. VIA MASSAUA. Vše o tom bylo dříve. Podrobně.


 12.12. PANNA MARIE Z GUADELUPE. V roce 1531 se JUAN DIEGO Cuauhtlatoatzin, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.

Jeho jméno je JUAN DIEGO. DIEGO je ale také SANTIAGO a IAGO a YACOV a JAK a JACOB a JAKUB, a tak i KUBA. On sám se narodil dne 5.5. a to je plus DVA i 7.5. a to se narodil IVAN MOHORITA otcův bratranec z VOLOVÉ. Zemřel 30.5. a to je i 30.8. a to je děleno dvěma 15.8. a to je i 12.8. a to se narodil můj otec a v americkém psaní dat je to 8.12. a to se narodila moje manželka. Narodil se v roce 1474 a to je jak víte i 14 a 14 tedy 22. Anebo je to i 1919. Rok narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu v roce 1991. 15.8. plus DVA je 17.8. a to byl můj otec pokřtěn jako METER. A narodil se císař KAREL. Jeho manželka byla ZITA, která má svátek dne 19.9. v den mých narozenin a jejich syn byl OTTO. To je ten, který maturoval ve Španělsku v País VASCO-BASCO.

12.12. je prakticky to samé jako u předcházejících prosincových dat. Snad jenom navíc že to bylo datum podpisu smlouvy o přátelství a o poválečné pomoci mezi ČSR a SSSR. Podepsal V.M. – VJAČESLAV MOLOTOV a ZDENĚK FIERLINGER. Byl u toho BEN EŠ a STALIN – OCEL. JOSEF.

25.12. VÁNOCE. CHRISTMAS. Maria nebyla nikde přijata v Betlémě, a tak musela porodit Ježíše v nouzových podmínkách – v chlévě.

JEŽÍŠ se narodil ve CHLÉVĚ. Tam co přebývá SKOT – TUR – CATTLE – DOBYTEK. A jiné domácí zvířectvo. OVCE a BERAN – O.B. Anglicky je CHLÉV i BARN. Ano naše známé BRNO-BRAUN-BEROUN-BRUNNER atd. Španělsky je to ESTABLO, a to je čistý anagram THE BASIL. רֶפֶת – REFET. To je CHLÉV v hebrejštině. Postavte si to na hlavu a je to LGV. EL CHE V. Nebo VASIL. A samotné české slovo CHLÉV? To je HA VASIL nebo EL CHE a V. To si dal DOBROVSKÝ, který se znal s GOETHE a JUNGMANN a další jazykozpytci profesionálové i amatéři spoustu práce? Co myslíte?

VAŠI VŽDY VĚRNÍ VOLOVÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *