SUOMI. Pro nás FINSKO a pro svět švédské FINLAND. Operace Benjamin. Díl I.

252 zobrazení
TiskTisk

Přeskočím kapitolu Tři z předcházejícího povídání o omylech historiků (dopíšu ji později) a po krátké ale intenzivní návštěvě Finska se zaměřím na další důkazy o Operaci Benjamin a účasti vojáků na její přípravě a provedení. Napříč stoletími. Dnes se skutečně pokusím co nejstručněji popsat souvislosti z historie této země s Operací Benjamin. Do začátku jen velmi stručná informace o Finsku. Je to země na severu Evropy, která byla více než pět set let součástí Švédska. V 18. století se stala součástí Ruska. A nezávislost získala ve stejném období jako Československo. Po První světové válce.

A tak bez zdržování rovnou k věci. Ve 12. století se začaly střetávat na území Finska mocenské a christianizační snahy dvou lokálních velmocí. Švédského království a Novgorodského bojarské republiky. Vy samozřejmě víte, že švédská vlajka je žlutomodrá. Stejně jako vlajka Ukrajiny. A víte, že můj otec byl v protokolu NKVD v Poltavě v roce 1939 zapsán jako Ukrajinec z Maďarského Volové. Víte, že Novgorodské je Nové Město nebo v našem případě spíše Nové Mesto nad Váhem, kde absolvovali vojenské spojovací učiliště moji dva bývalý nevlastní bratři. Bylo to počátkem šedesátých let 20.století.

Tyto střety trvaly až do roku 1323 kdy byla uzavřena mírová smlouva v OREŠKU. Finsky Pähkinäsaari. Vy samozřejmě již umíte číst „po našem“ a tak víte že OREŠKO je OŘÍŠEK-OŘECH-NUT anglicky a finsky MUTTERI. To je naše MOTORITA. NUT je vysloveno NAT, a to je jenom kousek od NATO. A vy, kteří si vzpomínáte víte, že mi můj italský přítel na konci svého pobytu ve škole v Moskvě věnoval vojenský kabát s nápisem NAT. Nosil jsem ho denně. Aby to všechno sedělo tak jak má, tak je i v němčině pro slovo OŘECH slovo MUTTER. A vy víte, že OŘECH je i R CH, a to je i L CH, a tak je to i EL CHE. Že to je pravda potvrzuje rok kdy k podpisu smlouvy došlo. Bylo to ve vám známém 123 – moje rodné číslo a datumy narození generál Moravec František a generálporučík Vasiliy Stalin. A další důležitá data, která již znáte.

Poté se objevil nový nepřítel Finska Moskevská Rus. A to vy víte je i M.L. Ano jako moje matka nebo jako Marxism-leninismus. Nebo jako MR. – MISTER. V hebrejštině MAR. Kdy na hlavu postavená dvě hebrejská písmena M a R jsou přesně jako UL. Tedy auto značka ÚSTÍ nad LABEM a ÚL – VČELÍN nebo finské město OULU, u BOTNICKÝ záliv. Nebo jako PETR UHL. Který oznámil světu smrt ŠMÍD-SCHMIED-SMITH-KOVÁŘ-HERRERO-HAMMERMAN-KUZNĚC atd. Ve švédštině je to slovo SMED. Jako vyslovené slovenské slovo SMÄD pro ŽÍZEŇ. S ve Finsku oblíbenými dvěma tečkami nad A.

Vy ale také víte, že M.L. Marxismus leninismus je možné napsat jako M.I. a to je z toho rázem i MILITARY INTELIGENCE.

Zpět k Finsku. Během LIVONSKÉ války v letech 1558–1583 došlo k první okupaci Finska ruskými vojsky. A vy již víte, že LIVONSKÉ jsou i VOLYNSKÉ. A tak víte, že proto nabídla ruská vláda na Carské Rusi právě místa na Ukrajinské VOLYNI pro přistěhovalce z českých oblastí Rakouska Uherska. V letech 1868 až 1880 odešlo z Rakouska Uherska do carského Ruska téměř 16 tisíc Čechů. A VOLYNĚ má i stejný slovní kmen jako VOLI. A může to znamenat žertovné VOLI NE. V každém případě je to VOLYNĚ a VOLOVÉ. Otcovo rodné město kousek dál na Západ. Ale také to má stejný základ se slovem VOLIT. Tedy, že šlo o dobrovolně VYVOLENÉ přemístění právě do této velmi nebezpečné a později ve dvou válkách těžce zkoušené oblasti. Je to totiž u území PODOLÍ a HALIČE – GALICIA. Té ukrajinské, pochopitelně. Né té španělské odkud přišla na ostrov KUBA-CUBA rodina Fidela Castro. A vy víte, že PODOLÍ a HALIČ jsou i H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. A k tomu VOLYNĚ-VOLOVÉ. Naši.

Seveřané, Švédi a s nimi i Finové se stylizovali do podoby ochránců západní křesťanské civilizace. A proto měla součást tehdejšího Finska, dnes Ruska KARÉLIE ve znaku meč ve tvaru kříže. A vy již víte, že v HORNÍ POČAPLY byla také KARÉLIE – KAREL GEBLT I. – K.G. I. a KAREL GEBLT II. a K.G. II. a KAREL GEBLT III. K.G.III. a pak i KAREL GEBLT IV. K.G. IV. A tak není náhoda že na 5. sjezd KSČ v roce 1929, který „řídili“ vojáci z M.I. nechali do čela KSČ zvolit K.G. Bylo to v KARLÍNĚ. A říkalo se jim KARLÍNŠTÍ KLUCI. KARÉLIE je možné používat ve smyslu označení Československa v této Operaci Benjamin. Jde o pochopení v souvislosti kontextu potřebných sdělení s císařem, králem – KRÁL KAREL IV. Ten sídlil také v místě zvaném H.P. HRAD PRAŽSKÝ.

Na švédském trůnu byl později král ZIKMUND. Byl i polským králem. Narodil se v M.G. a zemřel ve VARŠAVA-VARSOVIA – 1632–123 a 6. Městě s předměstím PRAGA. Jak nás upozornil Jaroslav Hašek. Byl z rodu VASOVCŮ. VASA. To je i VÁŠA i VASIA. A jedno finské město na pobřeží VASA nebo VAASA. Byl jsem se tam podívat a bude o něm ještě řeč. Po ZIKMUNDOVI nastoupil na trůn po různých peripetiích KAREL IX. Ano IX. – EL CHE. A zase KAREL. Finská šlechta v čele s guvernérem KLAUS FLEMING (!) ho nepodporovala. V roce 1611 nastoupil na trůn teprve sedmnáctiletý GUSTAV II. ADOLF. Vy víte, že 1611 je i 1977 rok CHARTY 77 ale hlavně to byl dávno před tím i rok 1776. Rok vzniku USA. Státu na severu Ameriky. Že to souvisí dokazuje to, že králi GUSTAV II. ADOLF se říkalo „LEV ZE SEVERU“. Vybudoval ze své říše VOJENSKOU VELMOC. A zapojil se do třicetileté války. XXX let trvala. Vy víte, že se tak podepsal můj děda METER MOHORITA na dokument o narození mojí tety BASILEA. A že XXX. jsou znakem města AMSTERDAM. Který se jmenuje AMSTER DAM po řece AMSTEL DAM. FINOVÉ tvořili podstatnou část jeho armády. Byli tehdy postrachem Evropy. Říkalo se jim HAKAPELITÉ. Název je odvozen z jejich bojového pokřiku „HAKKA PÄÄLLE“! Ten se překládá jako „BIJTE JE“ nebo nám známé „HRR, NA NĚ.“ Dnes nám známé HOOORAY – HURÁÁÁ – URÁÁÁ. Je to pochopitelně i H.P. Ano zase H.P. Nebo také funkcionář SSM na Praze 2 – DVOJCE se slavným křestním jménem EDUARD a příjmením PÁLKA. HA PÁLKA s hebrejským členem HA nebo španělsky, PÁLKA, kdy H při výslovnosti ignorujeme. A my víme, že „náš“ slovní kmen PAL je stejný u PÁLKA i u PALICE. A to je jeden z mnoha českých výrazů pro HLAVA. HAVEL. A také pro něco, co PÁLÍ – SVÍTÍ. Jako hebrejské O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN nebo finské VALO – ŽÁROVKA. Jako můj kmotr generál plukovník VASIL VALO z MUKAČEVO. Jako Operace TORCH z Druhé světové války atd. Nebo jako PAL KBELY (KABELA – TAŠKA) – BASIL PAL. Anglické PALE – PŘÍTEL. Výrobce SVÍČEK – JISKŘÍCÍCH – ZÁŽEHOVÝCH do motorů – MACHINE – automobilů. GUSTAV a ADOLF jsou i jména dvou diktátorů kteří vládli B.M. – BÖHMEN und MÄHREN. Jeden přišel ze ZÁPADU a druhý přišel z VÝCHODU.

A tak se ve druhé polovině 17. století stalo Švédsko finské království dominantní velmocí severu Evropy a prakticky ovládlo celé Baltské moře. BALT. BRATISLAVA LITOMĚŘICE – V případě potřeby. První dcera mojí matky, která zemřela VRATISLAVA a pak její syn VRATISLAV, jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů VRATISLAV, který prožil celý svůj život v LITOMĚŘICE. samozřejmě je to i celým příběhem se prolínající VRATISLAV – WROCLAV – BRESLAU. A v případě potřeby i moravská BŘECLAV. Všechno je to VÁCLAV a VASIL a BASIL a W je i M. Místo které navštívil GOETHE. A kde žil od roku 1760 do roku 1765 v průběhu SEDMILETÉ války mezi Francií a Británií několik let jako spolupracovník generálporučíka TAUENTZIEN (s kořeny v Čechách) spisovatel LESSING. GOETHE i LESSING i SCHUBART a další byli součástí BOUŘE a VZDOR – STURM und DRANG – hnutí založeného v Německu pozdějším generálporučíkem carské ruské armády KLINGER. Přítelem GOETHE a stejně jako GOETHE narozeným ve FRANKFURT nad MOHANEM – HESSE. Stejné hodnosti dosáhl v ruské armádě KAREL GUSTAF ERIK MANNERHEIM. Byl také generálporučík.

A právě v této době se na severu Evropy usazují první předci generálporučíka ruské carské armády a největšího Fina, jediného v dějinách finského MARŠÁLA, MANNERHEIMA. A ten nás bude provázet další částí Operace Benjamin a jejích souvislostí od těchto dob až po konec SSSR a světového komunismu. HINRICH MARHEIM (1618-1667) byl obchodníkem v německém hanzovním městě HAMBURG. Pravděpodobně v polovině čtyřicátých let 17. století se přestěhoval do švédského města GÄVLE. A tak tady pěkně začneme. Jeho křestní jméno je náš stálý a tradiční a zcela jasně s Operací Benjamin související český JINDŘICH. Jeho příjmení je MAR, a to je hebrejské slovo MAR – anglické MISTER – MOSORITA. A vy víte, že můj otec optoval v JINDŘICHOVĚ HRADCI, kterým prochází POLEDNÍK. A znáte mého předchůdce předsedu ÚV SSM JINDŘICHA POLEDNÍKA. Ale také je to španělské slovo pro MOŘE – hebrejské YOM a anglické SEA. A HA M.BURG je i HA BASIL M. Kromě toho je HAMBURG i ÚSTÍ nad LABEM. Tam přece ústí do NORTH (hebrejské psací M je jako naše latinské psací N – NORTH je tedy i MORTH – MOHORITA) MAR-SEA-MOŘE naše LABE-ELBE. MARHEIM je i MAHER M. RYCHLÝ M. Nebo MACHAR M. ZÍTRA M. Nebo MACHER, a to je prodavač. VENDEDOR. PRODEJ – VENTA. A vy víte, že pan VENTA žil u nás v domě, ale nevíte, že letiště ve finském HELSINKY je ve VANTAA. Nedaleko od TIKKURILA v UUSIMAA regiónu. a je to tedy pan doktor VENTA, zpěvák z Kocourkovských učitelů z Kabaretu Červená SEDMA. Je to KOUŘENÍ – KOUŘ a je to V.S. nebo U.S. a M.A. – MOHORITA. Vy víte, že otec seskočil u MAKOV – ČADCA – ČADIT. A víte, že majetek rodiny HAVLŮ u BRNA dostal TOS KUŘIM. Ale asi nevíte, že sestra mojí tety ERNESTA SCHOBER-SCHIDLAK žila v ulici KOUŘIMSKÁ na VINOHRADECH. Za věžákem STROJIMPORT, ve kterém pracoval otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA. A také víte, že ŽUKOV byl producent tabáku a vévoda CHURCHILL známý kuřák byl z MARLBOUROUGH. Že to je všechno pravda potvrzuje to, že ve finštině, která je takzvaným ugrofinským jazykem a zcela svým jazykem je slovo, které se tam zatoulalo právě z latiny – VEND, tedy i VENTA je PRODEJ. VENDEDOR je španělské PRODAVAČ. IŠ MECHIROT – S.I. MECHIROTA-MOHORITA.

Pravda je to proto, že v HAMBURK působil tři roky v místním divadle LESSING. To tu bylo velmi podrobně. Jenom připomínám, že tam uvedl na scénu svojí LADY MINNA BERNHEIM – B.M.L. – A BERN-BRNO-BRUNNER-BRUNTÁL-BEROUN atd. LESSING byl z KAMENCE. A zemřel v BRAUNSCHWEIG. Odkud pocházela „PATRONKYNĚ“ GOETHE. Ve WEIMAR. LESSING nejezdil do lázní. V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ale byl zavražděn sudetskými ordnery profesor LESSING. Uprchlík z nacistického Německa. To už tu také bylo a velmi podrobně. HAMBURK dalo jméno Hamburgerům z MCDONALD. V jehož čele stál v letech největšího rozvoje syn přestěhovalců z PLZEŇSKA do USA příjmením KROC. Jako KROC předseda KV SSM PLZEŇ a můj spolužák ve studijní skupině na Vysoké škole politické KROC. Ještě k tomu JAROSLAV – VASIL a JAR HEAD. A to už všechno znáte. a tak zpět k rodině hrdiny mého dnešního hrdiny. Největšího FINA. I výškou byl velký. Měřil 187 cm. Protože je můj příběh plný ÚST-Í měst a ÚST-Í řek tak je třeba říct, že ve finštině jsou ÚSTA – SUUHUN. A vysloví se jako SÚHUN. Moravské SÚ HUN. SÚ MAGYAR. Nebo moje babička HON-HAN-HAHN.

HINRICH MARHEIM se narodil v roce 1618. A to je i 1918. Rok popravy (velitele generálporučíka MANNERHEIMA, se kterým se osobně stýkal a byl v osobní gardě jeho manželky carevny), cara NIKOLAJE II. a jeho rodiny v JEKATĚRINBURGU. Rok vzniku Československa. Zemřel v roce 1667 a to je rok narození mého otce 1919. A rok 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Přestěhoval se do švédského království, a tak připomínám barvy vlajky – žlutá a modrá tedy jako ukrajinská. Proto čteme GAVLE i jako HAVLE – HAVEL. Tedy i protože šlo o stálý střet Švédsko-finského království s Ruským impériem šlo vlastně i o střed Rusko ukrajinský. Který pochopitelně probíhal úplně jinak. Vy víte že tedy můžeme použít i azbuku a GAVLE je i GABLE. Tedy GLOBE. Anglicky THE GLOBE. Tedy GEBLT. Samozřejmě že G je i ve výslovnosti jako CHE – ČE, a tak je i C a S. A tak je to i VASIL. Tento pán měl syna velmi známého jména v mém příběhu – AUGUSTINA. Ten se narodil v roce 1654 a to je i 1945. A zemřel v roce 1732 a to je zase 123 a 7. Tohoto pána povýšil KAREL IX – EL CHE, do šlechtického stavu v roce 1693. A to je i 1939. Rok mnoha událostí, které znáte. Ten ale již pozměnil své příjmení na MANNERHEIM. V mém překladu je to MUŽSKÉ DOMOVY. A to jsou samozřejmě v té době buď MONASTIR – MOHORITA – KLÁŠTERY nebo KASÁRNA. Anglicky BARRACS. Finsky KASARMI. Prostě z N je M. Ale tím se z toho stává čistý anagram MASARIK. a tak i WASILEK. A opak ŽENSKÉ DOMOVY, které stojí v Praze 5. Na Smíchově.

AUGUSTIN měl čtyři syny. Všichni udělali kariéru v armádě. Dva z nich byli povýšeni na BARONY (zase BRNO, BERN BRUNER BRAUN atd) Byl to GUSTAV HENRIK (GUSTAV a JINDŘICH. POLEDNÍK byl oblíbenec HUSÁKA) a JOHAN AUGUSTIN. A další byl CARL ERIK MANNERHEIM, (ERICH byl HONECKER a šéf STASI ERICH MIELKE) který se jako první člen rodu trvale usídlil ve Finsku a v 19. století figuroval ve vrcholných postech finské politiky a státní správy.

Před tím ještě došlo k významné změně na tomto konci Evropy. Car PETR I. VELIKÝ bojoval o nadvládu na severu s KAREL XII. Ten prohrál v rozhodující bitvě, která se konala v roce 1709 u ukrajinské POLTAVY. Uprchnul za pomoci M.I. IVANA MAZEPY (MILITARY INTELIGENCE) do MOLDOVA do pevnosti BENDERY. Vy samozřejmě víte, že můj otec byl vězněn v POLTAVA v roce 1939 po svém útěku do SSSR před odsouzením a odesláním do GULAG. Proti BANDEROVCŮM bojoval po Druhé světové válce na Slovensku. A jeho nejoblíbenější píseň byla SMUGLJANKA MOLDAVANKA. BANDERA byl zavražděn v MNICHOV – BAVARIA – B.M. A moje největší životní láska z ARGENTINY (ve finštině se píše se DVĚMI II – ARGENTIINA, na rozdíl od CHILE, které se píše ve finštině stejně jako v originále) mě naučila píseň (myslím, že je to jedna z mála věcí a památek které mám schované, její rukou psaný text písně, která začíná slovy – MI PATRIA ES UN FUSIL Y UNA BANDERA. FUSIL je PUŠKA – FUSIL německé VUSIL – VASIL a BANDERA – VLAJKA. Samozřejmě, že také víte, že 1709 je i 17.09. A to je i 17.06. A to se narodila moje babička MARIE HAHN-HON-HAN v HORNÍ POČAPLY. Je to 17.09. plus DVA, a to je i 19.09. moje datum narození a svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL. Rakouský císař v tomto případě. HABSBURG. H.B. Minus DVA je to 15.09. a to je datum vraždy LUDMILY. Kněžny, později svaté LUDMILY.

Války pokračovali. A roku 1713 vtrhla ruská vojska do Finska. Když před tím již přišlo Švédsko, v barvách Ukrajiny o Pobaltí. Okupace Finska Švédy skončila dne 10.září 1721 když byla podepsána smlouva ve finském UUSIKAUPUNKI – švédské NYSTAD. Část KARÉLIE se stala součástí RUSKA. A Švédsko skončilo své vedoucí postavení na severu a hegemonem se tady stalo Rusko. A jsme zase u NOVÉ MĚSTO. Oba názvy města jak ve finštině, tak i ve švédštině jsou NOVÉ MĚSTO. Jako mých dvou bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT NOVÉ MĚSTO nad VÁHOM. Kde absolvovali Spojovací učiliště. V tom finském názvu můžeme vystopovat i KS – X – Tedy i I a I tedy i 77. A slovo PUNK – PUNK 77. PUNK znamená přeloženo z angličtiny VÝTRŽNÍK. Vzniká počátkem sedmdesátých let v US. Tedy název města ve finštině je i USA PUNKS.

Poslední pokusy Švédska udržet s i finské teritorium byly především v přechodu ne defenzivní taktiku. A tak se vybudovala u HELSINKY ostrovní pevnost SVEABORG – SUOMENLINNA. Na její výstavbě se podílel v 40. a 50. letech architekt AUGUSTIN EHRESVÄRD – AUGUSTIN HA DR.VASIL. Pravda je to proto, že jeho manželkou byla dcera AUGUSTINA MANNERHEIMA. A jmenovala se přesně stejně A.M. jako moje babička a teta a sestra a druhá otcova manželka (ta BESARAB) ANNA MARGARETHA. Tedy v anagramu ruském MAGARITA nebo ukrajinském MAHARITA. Stejné jméno MARGHARETA, které je ve východních církvích MARINE. Která má svátek dne 17.07. Tak se jmenovala i THATCHER a nese ho i kostel BEN – EDIKTÝNŮ v BŘEVNOVĚ.

Války pokračovaly. V roce 1788 organizovalo osm důstojníků finské národnosti ve švédské armádě nótu pro ruskou carevnu KATEŘINU II. Podpořilo ji dalších 113 důstojníků. A pak zase zavládl mír, který přijal švédský král GUSTAV III. v srpnu 1790 ve finské obci VÄRÄLÄ. Všimněte si, že to je stejný rak jako rok bitvy u POLTAVY – tedy po našem1709 a 1790. Název obce je i LAVRA. Král LÁVRA. Dílo KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ. Ten z HAVLÍČKOVA BRODU. Tehdy z NĚMECKÉHO BRODU. Města kde se narodil PAVEL LANDOVSKÝ-LANĎÁK a v jehož blízkosti je FRÝDNAVA – FRIEDENAU – MÍROVKA odkud pocházeli ŠIDLÁK-SCHIDLAK. Teta AURÉLIE GEBLT A JEJÍ SESTRY EMILIE JUNGMANN, ERNESTA SCHOBER, MARIE ZÁRUBA. A jejich rodiče EMILIE a VÁCLAV. Aby to bylo úplně dokonalé tak v matrice této malé obce můžete nalézt příjmení PELIKÁN, KOHOUT, LEDL, HRÁDEK, ŠVEC. Nositele těchto příjmení, pochopitelně že rodem odjinud jsem poznal osobně. I ty z disentu.

Na další vývoj FINSKA měla velký vliv jedna mezinárodní událost. Císař NAPOLEON I. se setkal s carem ALEXANDER I. bylo to setkání na VORU – VOR jako plavidlo ze dřeva. Uprostřed řeky NĚMEN-NIEMEN. Roku 1807.A vy si vzpomínáte, že za Druhé světové války existovala společná sovětská francouzská letka NORMANDIE-NĚMEN. Podle řeky NĚMEN. Na dnešním území BĚLORUSKA. Francouzští piloti tehdy létali na bitevních letadlech JAKOVLEV JAK 1. A vy si právě teď vzpomínáte na vylodění spojenců v NORMANDII. A i na to že na SICÍLI kde se vylodil generál PATTON a maršál B.L.M. – BERNARD LAW MONTGOMERY vládli v minulosti NORMANÉ. Také si vzpomínáte na to, že můj otec plavil VORY a že VOR v zákoně je název pro kriminální vězně v GULAGU. A také si vzpomínáte na to, že pomník pražským vorařům je u ulice SVOBODY, která vede na ALBERTOV na pražské DVOJCE. Na nábřeží MOLDAU/VLTAVA u náměstí PALACKÉHO. A že se jim také říkalo POPDSKALÁCI. Podle PODSKALÍ. Jen kousek od domu HAVLŮ a EMAUZ. České slovo VOR je ve finštině LAUTTA. L.T. a T.A. LITOMĚŘICE a TÁBOR. Náš útvar Litoměřicích 6174 byl přímo podřízen zpravodajské správě Západního vojenského okruhu v Táboře. Velitel zpravodajské správy byl v té době generál HURT KAREL. Říkali jsme mu FURT jak starej HURT. FURT-FRANKFURT. Poznal jsem ho osobně. Vzpomínáte? Při oslavách 25 výročí založení našeho útvaru jsem je jako jediný záklaďák na plese k výročí založení útvaru učil zpívat “ Už troubějí, už troubějí! Na horách jelenin“ Ne to není chyba, zpívali jsme JE LENIN. Vedle u stolu seděl i generál PISKLÁK. PO REVOLUCI V ROCE 1989 PRVNÍ V DĚJINÁCH PŘEDSTAVITEL ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY U NATO V BRUSELU. Ten tehdy velel útvaru, který s námi byl ve stejných kasárnách Jiřího z Poděbrad. Podřízen byl ale přímo Zpravodajské správě Ministerstva národní obrany v Praze. A také víte, že prvním velitelem Západního vojenského okruhu byl generálplukovník VASIL VALO ze ZADNÉ u MUKAČEVO. Můj kmotr. VALO je finské slovo pro ŽÁROVKU – LAMP. SVĚTLO-OR. O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Na základě této dohody z řeky NIEMEN přepadlo RUSKO v roce 1808 FINSKO. 1808 je i 18.08. a to je i minus DVA 16.08. a to je i 19.08. Datum narození generál STEFAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ. Přítel a spolubojovník mého otce se kterým utekli do SSSR. RUSKO začalo ve FINSKU upevňovat svoji moc. V té době sehrál svoji roli při spolupráci s Rusy právě CARL EERIK MANNERHEIM. V roce 1812 bylo přesunuto hlavní město Finska z TURKU (VOLOVÉ a další TUR-TOR-TRE-TAR) do HELSINEK. Finové získávali různá privilegia. A to pokračovalo i za vlády MIKULÁŠE I (NIKOLAJ I.). Ještě větší náklonost k Finům měl jeho syn ALEXANDER II. (SAŠA (22) i ŠURA se jim v RUSKU také říká – manželka HAŠKA například) Ten byl v roce 1881 zavražděn. Mezi atentátníky byla i PETROVSKÁ a BARANNIKOV. PETR BARANNIKOV se jmenoval otec mého strýce plukovníka ANTONÍN BARANNIKOV. Ukrajinec. Zavražděný v Osvětimi. Jeho syn plukovník Antonín Barannikov byl manželem sestry mojí matky ALENA/ALICE GEBLT. Narozené v roce 1931 v HORNÍ POČAPLY. Podle vzoru těchto atentátníků z organizace Narodnaya Volja (VOLJA-VOLOVÉ atd) chystali i další atentátníci atentát na cara ALEXANDER III. Byl mezi nimi i bratr LENINA – ULJANOV – UL v JANOV nebo UHL z JANOVA – země JANŮ – tedy Z ČECH, nebo U.L. – ÚSTÍ nad LABEM v ČECHÁCH. Šlo podle mého názoru o to, že carové se stávali liberálními a chystal spoustu reforem. To však nemohlo být ku prospěchu plánu, aby padla celá monarchie a imperiální Rusko jako zaostalá a zcela od zbytku Evropy odtržená tedy i nevypočitatelná velmoc. Stejně jako tak zvaní „Osmašedesátníci“ v Československu. Ti chtěli vylepšovat komunismus. A to byl samozřejmě nesmysl. O to svět nestál. Byli to fantazie KOMUNISTŮ. To byli tedy KOMUNISTÉ – vylepšovatelé nevylepšitelného. Manželka ALEXANDER III. byla dánská princezna DAGMAR. Ruské jméno, které přijala bylo MARIE FJODOROVNA. MARIE THEODOR v překladu jména FJODOR. Při této příležitosti je třeba znovu uvést proč přijal LENIN toto své krycí jméno. Je prý podle řeky LENA. A to je v ruštině ЛЕНА. Po našem „Hebrejsky“, tedy bez samohlásek je to ЛН. A obrácené z nohou na hlavu, jak říkával LENIN o některých názorech svých oponentů je to VH. Tedy i V.H. – VÁCLAV HAVEL. Aby to byl pravda LENA je i MAGDALENA. Kdo byla MAGDALENA a jaká byla její profese to určitě víte. Aby to všechno byla pravda tak se mnou srpnu 1971 do Moskvy do školy VLKSM, po večeři v ČERNÝ KONÍČEK v PALÁCI LUCERNA kromě jiných odcestovala také jedna MAGDALENA. Říkali jsme jí LENA. A také možná znáte žertovnou říkánku, kterou kdesi kdysi někdo říkával: BALETKA LENKA. B.L. A s MAGDALENA i B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN.

A jak píšou historici právě do této doby se narodil dne 4. června roku 1867 CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM. Na svět přišel jako třetí ze sedmi dětí hraběte CARL ROBERT MANNERHEIM a jeho manželky HEDVIKA CHARLOTTE HELENE von JULIN, dcery bohatého podnikatele z TURKU. Narodil se na rodinné usedlosti VILLNÄS, finsky LOUHISAARI v obci ASKAINEN.

Tento odstavec nás zcela spojuje s Operací Benjamin. Narodil se podle JULIÁN kalendář dne 04.06.1867. A byl CARL GUSTAF – K.G. Můj děda CARL-KAREL GEBLT K.G. se narodil ve „stejný den“. Podle amerického kalendáře 06.04. 6. dubna. A i „stejného roku“ 1891. Podle našeho GREGOR (ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – ARMENIAN) kalendáře to bylo 16. června. To je i 16.09. to je svátek svaté LUDMILY mojí matky a je to i 19.09. datum mého narození a svátek ZITA. Byl ze SEDMI dětí. Číslo SEDM je klíčové v mém příběhu a vy si jistě na všechny SEDM vzpomínáte. A to přijde v tomto příběhu na řadu i potvrzení z finské strany že to tak skutečně je. Samozřejmě je to i Praha 7 kde jsme žili a kde se odehrávala řada důležitých událostí mého a mých nejbližších událostí tady dříve popsaných. Je to jeho třetí jméno EMIL. A tak se jmenoval můj otec na falešných dokumentech. Je to i sestra tety Aurélie a její matka EMILIE z FRIEDENAU. A i EMILIE FRIED matka mého spolužáka ze třídy na devítiletce na Strossmayerově náměstí. Vězněná za Druhé světové války v koncentračním táboře. Jeho otec byl i BOB MANNERHEIM – B.M. A matka byla H.C.H.I. HA EL CHE. JULIN je i latinské IULIN. Je to i JULY – JULIN 7 měsíc. Název místa narození je opět VASILLIN nebo HA VASILLY. Finsky je to s latinským V je i U to samé HA VASILLY. A obec byla i AXAINEN. X a slovo NEN které je ve finštině NOS-NOSE-EF hebrejsky. A tak je to EF – F, a to je i P, a to je i R, a to je i L. A tak je název obce EL CHE. JULIN je i JULIUS FUČÍK. Jehož osud je zajímavý. Ale pro nás je důležité se po něm byl pojmenován PARK KULTURY A ODDECHU JULIA FUČÍKA. Tak zvaná FUČÍKÁRNA. Park JULDY FULDY. Jak jsme říkali my bydlící v okolí tohoto parku. U STROMOVKY a ulic DUKELSKÝCH HRDINŮ dříve BĚLSKÉHO a PARTYZÁNSKÁ. U MAROLDOVY BITVY u LIPAN a POLSKÉ KRČMY, kde jsem měl 17.07.1976 svatbu. A z druhé strany s TRÓJOU, kde žili manželé ZÁTOPKOVI. Narození dne19.09.1922. OBA.

Jeho otec zbankrotoval a odebral se se svojí milenkou SOFIA NORDEMSTAM do PAŘÍŽE. Zdrcená HEDVIKA CHARLOTTA se přestěhoval k tetě LOUISE na její sídlo do SÄLLVIK. Kde krátce na to zemřela. NORDEM je finské slovo pro SEVER. SOFIE/ŽOFIE je velmi důležité v mém příběhu, a ještě bude připomínáno dvakrát v tomto příběhu. H.C. bylo výše. LOUSIE je české LUDVÍK a ALOIS a ALOJZ. A SÄLLVIK? To můžete již rozeznat sami. VASILLEK. S německým V–W je to WASILEK – MASARYK.

Po úmrtí matky převzal poručnictví nad mladým CARL GUSTAF jeho strýc ALBERT von JULIN. V patnácti letech byl MANNERHEIM poslán na kadetní školu v HAMINA. HA MINA. Odkud byl pro disciplinární prohřešky propuštěn. Já jsem také odešel na kadetní školu v mé době na Vojenské gymnázium do OPAVY. Ale odešel jsem odsud záhy a sám. Ne pro prohřešky. Ale to je v mém příběhu jedno. MANNERHEIM složil později zkoušky na NIKOLAJEVSKOU jezdeckou školu v PETROHRADĚ. Hlavním městě Ruska. Já jsem odešel po čase, po vyučení, na školu VLKSM do hlavního města RUSKA-MOSKVY. Tehdy SSSR. Po ukončení byl odvelen k jízdní gardě na RUSKO NĚMECKOU hranici. Já jsem se vrátil ze školy také na „RUSKO NĚMECKOU „hranici. Zpět do Československa. V přesném roce narození mého dědy CARL GEBLT v roce1891 byl převelen do carevniny jízdní gardy v Petrohradě. Tam mu byl domluven sňatek s bohatou ruskou dámou jménem ANASTASIA ARAPOVA. A vy, kteří čtete a pamatujete si tak víte že název rodiny, RODINA ARAPOVA je možné říct po slovensky ARAPOVCI. Je to tak? Ano je! BYLI TO ARAPOVCI. Ale ARAPOVCI je možné nazvat po SLOVENSKY i příslušníky skupiny ARAP. Ti byli také ARAPOVCI. A proto seskočili na slovenském území. MAKOV, ČADCA, ŽILINA-ZA. Dohromady byli příslušníci skupiny a všichni které můj otec jako náčelník štábu skupiny a jako pověřený zodpovědností za její členy po Druhé světové válce zařadil na seznam příslušníků skupiny je možné nazývat ARAPOVCI. A aby to nebylo málo tak jeho manželka byla křestním jménem ANASTASIA. A to je i španělské ANA a naše ANNA– jako BENEŠOVA později HANA, jako moje prababičky a babička a teta a sestra a otcova druhá manželka. Byla i STASI. A to je jméno východoněmecké zpravodajské služby. V čele které stál také ERIK jako MANNEHERIMER – ERICH MIELKE Náhoda to není také proto, že ANASTASIA byl jedna z dcer NIKOLAJE II. Popravená s ním i matkou a sourozenci dne 17.07.1918 v JEKATĚRINBURGU.

Manželé MANNERHIM měli dvě dcery. Jedna byla SOFIE. České ŽOFIE jako manželka FERDINANDA D´ESTE a SOFIE hlavní město BULHARSKA. Kde sloužil generál BUNZÁK STEFAN MICHAL jako vojenský a letecký přidělenec a kde byl velvyslancem byl GRÍŠA / JINDŘICH SPURNÝ. A ostrov ŽOFÍN nedaleko od domu HAVLŮ. Přeloženo do naší řeči SOFIE’S ISLAND – S.I. SECRET INTELIGENCE. Velmi důležité v mém příběhu. Druhá byla také ANASTASIA jako matka. Manželé ale žili od roku 1903 v odloučení a rozvedli se až v roce 1919. Kdy se narodil můj otec. A byl to i rok 1991. Rok plánovaného konce SSSSR a světového komunismu. 1903 je i 19.03. a tak i 16.03. Datum narození mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA – HRUBÁ – UHER.

Právě v této době vzestupu MANNERHEIMA vládl právě car NIKOLAJ II. V té době byl generálním guvernérem ve FINSKU generál NIKOLAJ BOBRIKOV. Ano vzpomínáte si správně. ŠTĚPÁN, kterému jsme říkali BOBR. A náhrobní kameny v okolí hrobu rodiny GOETHE ve WEIMAR a hrobky kde je uložen GOETHE a SCHILLER se jmény rodiny BOBER. Samozřejmě je třeba připomenout i hokejistu BOBROVA – VSEVOLOD MICHAIL BOBROV – i V.M. i B.M. I slovenskou vesnici BOBROV v kraji ŽILINA – Z.A. v kraji kde seskočila skupina ARAP. I BOBR zvíře. „Pracující|“ v podobné profesi jako měl můj otec a také maršál S.I.KONEV – anglicky LUMBERJACK.

Situace ve Finsku byla stále a stále složitější. Finové toužili po větších právech. Ale nedostávalo se jim sluchu u generálního guvernéra BOBRIKOVA NIKOLAJE ani u cara NIKOLAJE II. Dne 16. června 1904 mladý senátní úředník EUGEN SCHAUMAN třikrát vystřelil na BOBRIKOVA NIKOLAJE na schodišti Senátu. Pak zastřelil sebe. BOBRIKOV zemřel na druhý den dne 17. června 1904. A vy již vidíte, že jde o zcela klíčová data v mém příběhu. 16.06. je i 19.09. moje datum narození a svátek ZITA a také je to 16.09. svátek svaté LUDMILY. Ale hlavně je to také 16.04. a to je datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v roce 1941. BOBRIKOV zemřel přesně v den devátých narozenin mojí babičky MARIE HON-HAHN-HAN v HORNÍ POČAPLY. H.P. u břehu LABE.

MANNERHEIM v té době sloužil v ruské carské armádě. Sloužil v jízdní gardě. Válka, která vypukla v roce 1904 ho také tam zastihla. Přihlásil se na frontu a připojil se k pluku HUSARŮ (HUS – HUSKY – HUSÁK atd.) v MANDŽUSKU. Zúčastnil se rozhodující bitvy u MUKDEN (i KAMDEN – CAMDEN centrum LONDÝNA, známý MARKET) a byl povýšen na plukovníka. Rusko válku prohrálo. On se vrátil na čas do Finska. Účastnil se Zemského sněmu v roce 1906 na kterém byla odhlasována zásadní reforma politického a volebního systému, udělující aktivní a pasivní volební právo všem občanům starším 24 let. FINSKO SE TAK STALO PRVNÍ EVROPSKPOU ZEMÍ UMOŽŇUJÍCÍ ŽENÁM NEJEN VOLIT ALE I BÝT VOLENY.

V říjnu 1906 vyrazil v čele skupiny kozáků z KAŠGARU na tehdejším pomezí Ruska a Číny a v následujících dvaceti měsících procestoval velkou část ŘÍŠE STŘEDU. Materiály z této cesty byly později předány UGROFINSKÉ SPOLEČNOSTI – SUOMALAIS-UGRILAINEN SEURA v HELSINKY. Moje sestra byla podruhé provdána UHER a můj otec byl po matce UHER – MAGYAR. Musím připomenout, že se jedná o dva roky, které oba hrají jak v životě MANNERHEIMA, tak i v OPERACI BENJAMIN důležitou roli. Jako data. 19.04. i 19.06. A to je i 16.04. seskok Otmar Reidl – Operace Benjamin. A 19.09. datum mého narození a svátek Zita. A také 16.09. svátek svaté Ludmily, jako moje matka a i 17.06. datum narození babičky Marie v Horní Počaply. Důležité je i to že jsem některá místa která navštívil on navštívil i já. Pohodlnější cestou. To ještě přijde na řadu v další části.

Po této cestě se vrátil do Petrohradu a dále stoupal na služebním žebříčku. Po vypuknutí První světové války Finové ucítili možnost osamostatnění od Ruska. V roce 1915 ve spolupráci s Němci – ruským nepřítelem vytvořili v táboře LOCKSTEDT nedaleko HAMBURKU Královský pruský 27. regiment myslivců, který se skládal z mladých Finů, kterým se podařilo uprchnout do Německa. MYSLIVCI finsky JÄÄKÄRIT byli nasazeni do bojů v POBALTÍ – BALTIC. Proč to bylo právě v tomto táboře. V tomto městečku. Velmi pozorně čtěte: je to obec v okrese STEINBURG. Součástí je panství SPRINGHOE. Vedle je KELLINGHUSEN. Výměra oblasti je 7,32 km2, obcí protéká MÜHLENBARBEKER AU. V přilehlém SCHIERENWALD jsou DOLMENY. V roce 1647 využil VALDŠTEJN-WALDSTEIN (zavražděný v CHEB – EGER) obec jako základnu při obléhání BREITENBURG. V roce 1870 zde zřídilo pruské ministerstvo války střelnici a cvičiště IX. armádního sboru, tábor LOCKSTEDT. Mám to překládat do „naší řeči“ nebo si to celé přeložíte sami?

Únorová revoluce v roce 1917 svrhla cara MIKULÁŠE/NIKOLAJE II. a byla jmenována prozatímní vláda. Krátce po Říjnové revoluci v Rusku vyhlásili finští politici nezávislost. Stalo se to právě na svátek MIKULÁŠE/NIKOLAJE. Dne 6. prosince 1917. A vy víte, že to je plus DVA i 08.12. a to je datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA ve městě PLZEŇ. A také víte, že to je i 12.08. a to je datum narození mého otce ve VOLOVÉ. A také víte, že to je i 06.01. a to je svátek TŘÍ KRÁLŮ – TRES MÁGOS. Je to také minus DVA 04.01. A to je datum narození mojí matky LUDMILY.

Ve Finsku začala občanská válka. Rudí s Bílými. V této válce především MANNERHEIM sehrál jako zkušený vojenský velitel klíčovou roli. Dobyl TAMPERE základnu rudých. Dne 9.října roku 1918 byl do čela nově vzniknuvšího království zvolen švagr císaře VILÉMA II jménem FRIDRICH KAREL HESENSKÝ. Ten ale do úřadu nikdy nenastoupil a nikdy ani nevstoupili na finskou půdu. Dne 14. prosince 1918 oznámil že se místa krále vzdává. Velmi důležité je i to, že se narodil v GUT PANKER (!) v HOLSTEIN. A bylo to dne 1. května 1868 a zemřel dne 28. května 1940 v KASSEL (EIN KASSEL BUNTES z NDR, vzpomínáte?). Aby to bylo dokonalé tak jeho jména kromě FRIDRICH CARL – BEDŘICH KAREL byla i dvě důležitá jména v mém příběhu KONSTANTIN a LUDWIG. KONSTANTIN byl jednou maršál ŽUKOV a dvakrát maršál ROKOSSOVSKI. A LUDWIG je i LUDVÍK. Například SVOBODA. Generál LUDVÍK SVOBODA. A že to je všechno tak jak píšu je to, že KONSTANTIN byl i CYRIL z DVOJICE CYRIL a METODĚJ. CYRIL – KYRIL, a to je zase KAREL. I proto jsme byli KARÉLIE. DVA jeho synové padli v První světové válce a JEDEN syn padl ve Druhé světové válce. Mezi jeho šesti dětmi byly DVĚ DVOJICE DVOJČAT.

Asi víte že TAMPERE je i TEMPERA. Velmi důležitá malířská technika. A vy si právě teď vzpomínáte, že můj otec byl odveden do československé armády v Buzuluku dne 30. března 1943. V den narozenin FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE a VINCENC GOGH. Je to i slovo TEMPO, které určuje v rychlost pohybu v čase. A vy víte, že MAHER je rychlý a SLOW – WASIL je pomalý. Samozřejmě je to i TEMPERATURA to je udání teploty WEATHER – MOHORITA. Atd. A TERMOPIL město na Ukrajině. Že to souvisí a je to pravda potvrzuje to, že králem byl zvolen právě švagr VILÉM II. V.L.M. – B.L.M. a byl DVOJKA. A že byl BEDŘICH a KAREL a KONSTANTIN a LUDVÍK ale hlavně byl z HESSE. Vzpomínáte na celou story o HESSE v minulém příběhu? HESSE a FRANKFURT nad MOHANEM založené jako stát dne 19. září 1945. Ve městě, kde velel americkým okupačním vojskům generál EISENHOVER. Který začal vykonávat funkci prezidenta USA v roce 1952. Roce, kdy jsem se já dne 19. září narodil a kdy začala kralovat ve VELKÉ BRITÁNII královna ELIZABETH – ISABEL II. A také vzpomínáte na vojenské boty HESSE a RUDOLF HESS a další již tady popsané souvislosti.

Po tomto pokusu s monarchií byla na jaře 1919 vytvořena nová ústava zavádějící ve Finsku parlamentní demokracii v čele s prezidentem. V červenci pak následovali prezidentské volby. Kandidoval MANNERHEIM a prohrál. Prvním prezidentem Finska se stal a nyní velký pozor KAARLO JUHO STÄHLBERG. Ano vidíte dobře. STÄHL – ruské STAL a z JUHO-JIHU – GRUZIE se stal KAARLO-KRÁLO – KRÁLEM v RUSKU. Upozornění na budoucí příchod STALINA do čela RUSKA. MANNERHEIM prý těžce nesl že nebyl zvolen. Je tedy velmi pravděpodobné že neměl vůbec tušení, že je součástí vojenské OPERACE BENJAMIN. Nebo to předstíral. To já pochopitelně nevím. Co vím je to, že prezidentem byl zvolen ten, který měl být zvolen a informovat o tom co dál dělat v RUSKU. Nebo informovat RUSKO o tom, že se ví, co bude následovat v RUSKU. To vše potvrzuje moje dřívější tvrzení o tom, že celá Únorová revoluce a Říjnová revoluce a další vývoj v porevolučním Rusku byla v rukou CARSKÉ OCHRANKY. VOJENSKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY. Která postupovala přesně podle plánu. OPERACE BENJAMIN.

MANNERHEIM byl v roce 1931 zvolen předsedou Rady obrany a stal se tak přidruženým členem vlády. Připomínám, že rok 1931 je naše číslo popisné domu v SOCHOROVA. 1391. A že to byl i rok kdy se narodil MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a také sestra mojí matky ALENA/ALICE GEBLT provdaná BARANNIKOV.

Po uzavření paktu MOLOTOV-RIBBENTROP dne 23.08. 1939 (také minus DVA 21.08. a tak i 12.08. a 08.12.) přesně DVA měsíce před tím, než můj otec opustil VOLOVÉ a dne 23.10. překročil z tehdejšího MAĎARSKA hranici SSSR, bylo zřejmé že na řadě je FINSKO. STALIN požadoval po FINECH odstoupení KARÉLIE(!) a požadoval město HANKO (!) jako vojenskou základnu. HANKU odmítli FINOVÉ vydat. A tak Rusové zorganizovali fingovaný dělostřelecký přepad, který byl následně využit jako záminka k válce. Ráno 30. listopadu 1939 zahájila sovětská vojska tak zvanou „ZIMNÍ VÁLKU“ WINTER WAR – W.W. – M.M.

Finové se obrátili na Německo s žádostí o pomoc. Hitler pak po splnění podmínek finskou stranou poskytl Finům protitanková a samohybná děla. Nejtěžší střety proběhly ve druhé polovině července v oblasti TALI – IHNATALA, (Dvakrát L.T.) kde se podařilo odrazit hlavní sovětský útok. Ve slovenských TÁLY jsem stanoval na jednom putovním táboře po Slovensku. Bylo to asi v létě roce 1967 a je to jezero-LOCH-LAGO-LAKE. MANNERHEIM tlačil na vládu a požadoval uzavření příměří se SSSR. V té době prezident RYTI.R. abdikoval a do čela státu byl provizorně zvolen MANNERHEIM. Příměří mezi SSSR a Finskem bylo podepsáno dne 5. září 1944. Finsko to stálo některá území a museli se zavázat, že vyženou německá vojska ze svého území. To vedlo k tak zvané LAPONSKÉ VÁLCE na severu Finska. Kde ustupující nacisté používali taktiku „SPÁLENÉ ZEMĚ“. Na příklad město ROVANIEMI, které je na POLAR CIRCLE a které jsem nedávno navštívil bylo z 80 procent vypáleno. A právě teď si všímáte že slovo ROVANIEMI je shodné s našimi ROVINAMI. Ty jsou u nás především u KOLÍNA. V POLABÍ. Jako puberťáci jsme říkali na zimním stadiónu Štvanice při bruslení děvčatům “ slečno nejste od KOLÍNA“ a ony odpovídali „nejsme a proč“ a odpověď zněla, že jste samá ROVINA. Tu jsme jim ale neříkali. Stačilo, že se zeptali proč. My jsme měli takový záchvat smíchu, že jsme radši od bruslili pryč. A pravda je to proto, že ti, kteří sledují i můj FACEBOOK ví, že jsem tam zveřejnil fotografie z mé cesty z ÁVILA přes ALBA de TORMES do SALAMANCA. Celá cesta autem je úplně stejná jako cesta POLABÍM právě v okolí KOLÁNA.

Určitě jste zaznamenali podobnost jména finského prezidenta se jménem armádního generála RYTÍŘ. Je to totiž RYTI.R. a československý generál v té době příslušník československé armády v SSSR se jmenoval původně RICHTER. OTAKAR RICHTER. JAKO OTMAR REIDL. O.R. OPERACE BENNJAMIN. A nechal se přejmenovat na RYTIR. Když nepoužiji naše háčky a čárky v jeho jméně. A tak jsou oba „stejného“ pro naši potřebu příjmení – RYTI.R. a RYTIR. Pravda je to proto, že československý armádní generál RYTIR byl v čele československého generálního štábu v letech od roku 1956 do roku 1968. A PO OKUPACI V SRPNU 1968 SE STAL ZMOCNĚNCEM VLÁDY PRO OÁZKY DOČASNÉHO POBYTU SOVĚTSKÝCH VOJSK V ČESKOLOVENSKU. A POTÉ STÁL V ČELE SVAZARMU. Jako v SSSR slavný pilot z letadla COBRA maršál POKRYŠKIN, který mě učil létat na IL-62. RYTIR odešel do výslužby v roce 1977. A narodil se ve VYSOKÉ MÝTO – V.M. Okres ÚSTÍ nad ORLICÍ. Ve stejném roce 1913 jako AUGUSTÝN HUSÁK a jako je naše číslo popisné domu v ulici SOCHOROVA1391 a roce 1931 ve kterém se narodil MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a sestra mojí matky ALENA/ALICE GEBLT provdaná BARANNIKOV. Jednoznačný důkaz OPERACE BENJAMIN je to že jeden RYTI.R jednal s NĚMCI a druhý RYTIR jednal se SOVĚTY. Byl z místa kde můj otec před válkou stavěl vojenská opevnění. A byl narozen ve V.M. Okres ÚSTÍ nad ORLICÍ. Ve Finsku je město OULU. A to je čteno odzadu auto značka Ú.L. a právě Ú.O. A vy vidíte, že to je za prvé “ Jdu do OULU.“ to říká včelař manželce. Nebo to říká nakupující manželka v družstvu OUL “ Jdu nakupovat do OULU“. Třeba boty, protože finské OULU leží u BOTNICK záliv. A BOTNÍK je místo, kam dáváme v Česku boty. Třeba od firmy BAŤA ze ZLÍN, pro kterého pracoval OTMAR REIDL. Ale OULU je také čteno hebrejsky odzadu po našem U.L. a U.O. ÚSTÍ nad LABEM a ÚSTÍ nad ORLICÍ. ÚSTÍ je anglické MOUTH, hebrejské PE a finské SUU vyslov SU – A to je jak SU, tak i US ale také V.S. a také S.V.

Největší vzpomínkou na jeho velení finským vojskům v průběhu Druhé světové války je ve městě MIKKELI. To bude určitě MICHAIL-MICHAL-MIQUEL. Tam je možné vidět na místním nádraží VAGÓN, ze kterého v průběhu bitev velel vojskům. Na NÁDRAŽÍ a na KOLEJÍCH a VAGÓN.

Po tom všem vydržel MANNERHEIM v čele státu do března 1946. Odstoupil a uchýlil se opět do ústraní. Odcestoval do Švýcarska. Do sanatoria v MONTREUX. A to vy již víte z dřívějška je i anagram MOXORITA s ruským X – naším CH. Tak jak mě i občas rusky moje příjmení zapsali. Tam dne 27. ledna 1951 v nemocnici v LAUSANNE zemřel.

Jeho vlastní předmluva ke jeho pamětem je podepsána jeho příjmením. S čárkou nad I. A tečkou na konci. Místo kde paměti psal je uvedeno jako VALMONT, GLION sur MONTREUX. A vy víte že to jsou iniciály V.M. a G.M. K tomu uvádím že maršál Mannerheim užíval ze všech svých křestních jmen křestní jméno GUSTAF. Byl tedy také G.M. Datum je tam také. Je to přesně takto: 10.5.1950

Vy víte že 10.5.1945 zahynul v HRADIŠTKO u PRAHY první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN. Rotmistr československé armády v PLZEŇ, za okupace pyrotechnik pražského policejního ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici v Praze. 10.5.1948 byl můj otec, druhý manžel mojí matky, přijat za kandidáta KSČ. Na rozkaz generála LUDVÍKA SVOBODY. A také víte, že to je minus DVA i 8.5. 1945 kapitulace Německa ve Druhé světové válce. A také víte, že to je i 10.8. a to je i 12.8. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ a také je to 8.12. datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA v PLZEŇ.

A nyní k pamětem maršála. Doporučuji vám si je přečíst. Jsou zajímavé. Velmi zajímavé. Já budu ve svém psaní co nejstručnější a zaměřím se pouze na to co souvisí s OPERACÍ BENJAMIN.

Strana 46: Kadetská škola v HAMINA. HA MINA. Generál CARL ENCKELL ředitel školy sloužil v Rusko turecké válce ve štábu generál SKOBELEV. HA MINA je jasné spojení s divadelní hrou LESSINGA z HAMBURG divadla odkud maršálova rodina přišla do Švédska. LADY MINNA BARNHELM. Mě to spojuje i s MINA. Práce pyrotechnika a moje hospodářka na OV SSM PRAHA 2 DVOJKA jménem MÍNA. Bydlela nějaký čas se mnou a mojí manželkou, protože nemohla v Praze sehnat ubytování. Příjmením HORKÁ. Generál byl CARL jako spousta „KARELŮ“ v mém příběhu. Generál byl i ENC KELL je přeloženo z maďarštiny, tedy z příbuzného jazyka Uhrofinů do češtiny “ POTŘEBUJI TO“. „I NEED IT“ Kdo a co potřeboval je myslím jasné nade vší pochybnost. Po nástupu MANNERHEIMA do kadetky. SKOBELEV je BASILEK nebo VASILEK. I s latinským i s azbukovým, a i s hebrejským a španělským V-B. Ze školy musel kvůli prohřeškům odejít. My ale víme, proč to bylo.

Strana 47: Aby mohl být přijat na NIKOLAJEVSKOU JEZDECKOU ŠKOLU musel složit maturitu. To se stalo v roce 1887 v HELSINKY na BÖÖK LYCEU – B.L. Nebo HA B.L. – HAVEL. Protože musel mluvit dobře rusky odcestoval v létě k příbuzným do ukrajinského CHARKOV a tam se učil ruštinu. Město CHARKOV osvobozoval jako příslušník československého armádního sboru můj otec. Kromě toho si z jedné návštěv svých sourozenců v už MEŽHORIJE dříve VOLOVÉ otec přivezl holicí strojek značky CHARKOV. Bylo to na něm napsáno ukrajinsky CHARKIV. Byl to tří manžetová kopie holicího strojku PHILIPS. Ty vyráběli v NIZOZEMCI v NIZOZEMÍ. Můj spolužák ve třídě se jmenoval FILIP. Byl geniální matematik a křestním jménem PETR a jeden čas jsme spolu seděli i v lavici. Za chvíli přijde na řadu to, proč to určitě souvisí a je to všechno pravda. Vydržte! Španělé kvůli výslovnosti zapisují jméno města jako JÁRKOV. A v maďarštině je to HARKIV. Anglicky KHARKIV. Německy CHARKIW. A to je celá snůška typů pro dorozumívání: Město JARKŮ – JAR HEAD a HAR a K.V. A K.H. a K.V. Nebo druhá slabika je RAKIV a VIRKA jako RAKEV a VĚRKA a KRAVI – KRÁVY. Atd.

Odtud odjel do Petrohradu. A byl na jezdecké škole. Vztah FINSKA a RUSKA byl v té době postaven na carské slibu cara Alexndra I. Z roku 1809. A to je, jak vy víte i 18.09. a to je i 20.09. plus DVA to se narodil můj strýc PETR. Ve VOLOVÉ v roce 1907. Který padnul v MI.HORTHY maďarské fašistické armádě na Východní frontě. Ve Druhé světové válce.

Strana 48: Školu ukončil v roce 1889. Byl povýšen na důstojníka a byl poslán jako KORNET do POLSKA. KORNET je naše známé CORN-ROH-RUACH-ENGLE-ANGEL-MYS-HORN ale i část VELKÉ BRITÁNIE. V armádě to je slovo, které vzniklo od nejnižší důstojnické hodnosti, dnes poručík dříve i podporučík (to jsem byl já po ukončení cvičení v KARLOVY VARY). Byl to také praporečník. Někdo, kdo drží v sedle na koni BANDERU-VLAJKU-FLAG. Více pobyt v Polsku nepopisuje. Jenom to že se za rok vrátil do Petrohradu. Miliónového města na řece NĚVA. Rusky HEBA. H.B. Naše známé a velmi populární. Jednou za rok je přijala v přítomnosti cara ALEXANDRA III. jejich velitelka carevna MARIE FJODOROVNA. dánská princezna DAGMAR. Důležité je připomenout i to že jedna česká PŘEMYSLOVNA byla také dánská princezna jménem DAGMAR. DAGMAR byla i jedna z mých velmi blízkých přítelkyň se kterou jsem se rozešel po nástupu na základní vojenskou službu. Přesněji řečeno ona se rozešla se mnou. Souvislost? Kromě toho že byl DAGMAR? Bydlela v Praze ulici pojmenované po SIBELIOVI. To byl slavný FINSKÝ hudební skladatel. SIBELIUS. TO JE I BASILIUS A BASILEA. SESTRA MÉHO OTCE A ŠVÝCARSKÉ MĚSTO S PODOBOJÍ-KOMPAKTÁTA. SIBELIUS SE NARODIL VE STEJNÝ DEN JAKO MOJE MANŽELKA SE KTEROU JSEM SE SEZNÁMIL PRÁVĚ PO ROZCHODU S TOUTO DAGMAR Z ULICE POJMENOVANÉ PO SIBELIUS. TAK TEDY I AMERICKY PSANÝM DATEM JAKO V DEN KDY SE NARODIL MŮJ OTEC. SIBELIUS ZEMŘEL VE STEJNÝ DEN 20. ZÁŘÍ (1957) JAKO SE NARODIL V TÉ DOBĚ JIŽ DÁVNO ZEMŘELÝ VE VÁLCE MŮJ STRÝC PETR MOHORITA. DNE 20. ZÁŘÍ (1907). STRÝC PETR KDYBY SE TOHO ROKU A DATA ÚMRTÍ SIBELIUS DOŽIL BY SLAVIL PŘESNĚ 50 LET. ŘÍMSKÝMI L.

V jaké ulici bydlela moje přítelkyně DAGMAR před tím, než se nastěhovali do domu, který si postavili v ulici SIBELIOVA? V ulici GORAZDOVA. To je ulice z druhé strany nábřeží s domem VÁCLAVA HAVLA. Pojmenovaná po GORAZDOVI. Můžeme si myslet že i po tomto GORAZDOVI – Svatý GORAZD patří spolu se svatým CYRILEM/KYRRILEM a svatým METODĚJEM a svatým KLIMENTEM a svatým ANGELÁREM a svatým NAUMEM a svatou SÁVOU k tak zvaným SEDMIPOČETNÍKŮM. SEDMI a k tomu POČETNÍKŮM. Není to tak. Jmenuje se na počest biskupa pravoslavné církve GORAZDA. Vlastním jménem MATĚJ PAVLÍK. Pravoslavná církev poskytla parašutistům z Velké Británie úkryt v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Hned vedle této ulice. GORAZD byl spolu s dalšími zatčen a popraven. ZATČEN BYL V HORNÍ POČERNICE – H.P. A vy si vzpomínáte, že jsem v létě 1989 na Festival mládeže a studentstva do Severní Koreje zařadil do vedení delegace jeho následovníka. Také biskupa této pravoslavné církve. Ten přijal jméno KRYŠTOF. Gorazdova ulice spojuje stejně jako nábřeží VLTAVY JIRÁSKOVO náměstí s PALACKÉHO náměstím. Na DVOJCE.

SIBELIUS je také BASILIUS nebo BASILIA. Sestra mého otce BASILIA a bratra PETRA – třeba užiji i PETRUS.

Strana 49-50: popisuje svatbu s ARAPOVOU. Z rodiny ARAPOVCI. To bylo výše a podrobně. Popisuje, jak se mu vryla do paměti velmi významná událost. KORUNOVACE CARA MIKULÁŠE II. A JEHO MANŽELKY ALEXANDRY FJODOROVNY. Dne 28. května 1896 v MOSKVĚ. V knížečce z muzea-domu MANNERHEIMA je i fotografie, a další je i v jeho pamětech, jak je spolu s dalšími třemi nejvyššími důstojníky carevniny osobní gardy stojí a jde v těsné blízkosti cara a carevny. Při této příležitosti došlo k tragické události na tak zvaném CHODYNSKÉM POLI. Kde došlo k ušlapání lidí z CHUDINY, kteří zde dostávali zdarma občerstvení. Prý to bylo na dva tisíce lidí. 2000 – MM.

Strana 51: Průvodkyně v jeho domě-muzeu v HELSINKÝCH říkala, že jezdil často do Evropy nakupovat koně pro potřeby jízdního carského pluku. Že měl v oblibě koně a knihy o koních. On se zmiňuje v pamětech o jedné jediné události, kdy kupoval koně pro cara NIKOLAJ II. Bylo to v POSTUPIM. POTSDAM. Ano německé, po Druhé světové válce východoněmecké POSTUPIM. Místě kde se naposledy sešli, a to již v nové sestavě představitelé TŘÍ SPOJENCŮ. TŘÍ VELMOCÍ. HARRY (JINDŘICH) TRUMANN a STALIN a za VELKOU BRITÁNII zpočátku WINSTON CHURCHILL, kterého vystřídal právě zvolený CLEMENT ATTLEE. A vy již víte, že začala v klíčovém datu mého příběhu. Dne 17.07. (1945) tedy v den kdy byl ten car NIKOLAJ II. kterému v POSTUPIMY kupoval MANNERHEIM koně zavražděn v roce 1918 s celou rodinou. Ve městě pojmenovaném po carevně KATEŘINĚ-JEKATĚRINBURGU. V den, kdy jsem se já oženil s VLASTA PATTY SVOBODA z PLZEŇ v POLSKÉ krčmě v PRAZE ve STROMOVCE u M.B.L. MAROLDOVY BITVY u LIPAN. Kde jsem se setkal jako kluk s generálem JAN SYROVÝ z TŘEBÍČ. Po jeho propuštění z vězení. Je to také u JULDY FULDY. Byl to den, kdy odstartoval v roce 1989 ke svému prvnímu letu NORTHROP GRUMMAN B-2 SPIRIT. A vy víte, že hebrejské psací N je jako M, a tak NORTH je i MOHORITA a GROMMAN byl soused přes zeď v HORNÍ POČAPLY. Byl to můj příbuzný z babiččiny MARIE HAHN-HON-HAN-HUN strany. A také víte, že to je den kdy JAK EŠ přednesl svůj projev v okrese PLZEŇ. V Červeném Hrádku – C.H. – CHE – EL CHE. A také víte, že děti z mého manželství uzavřeného dne 17.07. 1976 se jmenují NIKOLA a KATEŘINA. A také již víte, že POSTUPIM leží na řece HAVEL.

Mannheimer zmiňuje POSTUPIM i v té souvislosti, že tam mu jeden kůň rozdrtil čéšku v koleni. Na celkem PĚT kusů. Že se to ale spravilo. A že to byla jedna z jeho celkem 13 zlomenin, které v životě utrpěl. Náhoda by to byla, kdyby rektorem Univerzity Karlovy v osmdesátých letech, a to i v roce 1989, v době listopadových událostí nebyl profesor ČEŠKA. JUDr. Právník. Celá osmdesátá léta jsme se scházeli právě v období 17.listopadu a při příležitosti různých vzpomínkových akcí na události v listopadu 1939.

Po působení v jízdní gardě Jejího veličenstva carevny se vrátil zpět k armádní jízdě. A požádal o přeřazení do petrohradské Důstojnické jezdecké školy. Té velel v té době generál BRUSILOV. Ano zase VASIL-BASIL.

Strana 52: Japonci zahájili dne 9. února 1904 útok na ruskou flotu v PORT ARTUR. 9. února je minus DVA i 7. února. A to se narodila matka mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA-BOUDNÍK v KOTOPEKY. DVAKRÁT tolik je 14. února, a to se narodila moje sestřenice ALENA/ALICE BARANNIKOV. 9. února je i 9. listopadu. A to je i plus DVA 11.11. A to skončila ve vagóně na kolejích První světová válka. A narodil se v roce 1948 můj bratranec KAREL GEBLT III. žijící ve FRANKFURTU, v emigraci. ALE JE TO HLAVNĚ I 17.11. 17.LISTOPADU. 1904 je i 19.04. a tak i 16.04. a to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to také 19.09. datum mého narození atd. Spousta dalších dat v červnu. V roce 1904 se narodila moje teta BASILEA. Provdaná za MICHAIL ŠEGDO-DOŠEK-ŠÁDEK. ALE HLAVNĚ A TO JE JASNÁ SOUVISLOST MATKA MOJÍ MANŽELKY SPOLU S MOJÍ MANŽELKOU A TCHÁNEM MIROSLAV SVOBODA BYLI KONCEM ŠEDESÁTÝCH LET SLUŽEBNĚ NA VELVYSLANECTVÍ ČSSR V AUSTRÁLII. V SYDNEY. VE MĚSTĚ KDE MĚLO V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY HLAVNÍ STAN VELENÍ SPOJENECKÝCH VOJSK V PACIFIKU V ČELE S U.S. GENERÁL MCARTHUR.

Proč je to všechno pravda? Tchýně mojí tety BASILEA – matka jejího manžela ŠEGDO byla za svobodna BOBER. ANNA BOBER. Jako BOBER ze hřbitova ve WEIMAR okolo hrobky GOETHE a SCHILLER a hrobů rodiny FALK. A víte že anagram ŠEGDO – DOŠEK bydlel v HORNÍ POČAPLY a že je to pokrytí střechy jako THATCHER a že můj děda byl pokrývač a že mě učil létat maršál POKRYŠKIN. A ŠEGDO je i anagram ŠÁDEK. Generálporučík Šádek, se kterým jsem dne 10.11. 1989 odhaloval desku Janu Opletalovi a Václavu Sedláčkovi v Žitné ulici.

Mannheimer byl jmenován podplukovníkem NĚŽINSKÉHO HUSARSKÉHO PLUKU. Bojoval u MUKDEN. Pod velením generál KUROPATKIN. To je i moje babička HAHN-KUR a PATKIN. PATKIN je i FATKIN. FATKA byl spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí. Bydleli ve Farského ulici dříve Strossmayerova. Jen kousek od nás.

Strana 53: Při jedné průzkumné akci přišel Mannheimer o koně. Toho nejlepšího, jakého kdy měl. Jmenoval se TALISMAN. Zase THE WASILIN. Nebo WILSON. To je přesně jeho jméno. Byl totiž kromě toho že byl WOODROW jak ho všichni známe i THOMAS. A tak je TALISMAN anagram T.WILSON. Pražské Hlavní nádraží s kolejemi a vagóny s příslušností k naší DVOJCE PRAHA 2. S naproti ulicí WASHINGTONOVA s Městskou vojenskou správou Praha a hotelem ESPLANADE, kde byl po návratu z LONDÝNA ubytován generál MORAVEC. ESPLANADE je i část hlavního města FINSKA HELSINEK. Naproti nádraží T.WILSON je ulice OPLETALOVA a do ní vedoucí JERUZALÉMSKÁ. Odkud dosílal generál MORAVEC svůj slavný dopis NOSKOVI. Vzpomínáte? Aby to byla pravda tak byl ještě jeden WILSON ve Velké Británii. Předseda vlády. Ten se zapletl do nějaké podivné aféry s KGB. A byl jménem HAROLD. HAROLD WILSON. HAROLD jako slavný herec HAROLD LLOYD. A jméno, jehož nositelům se říká také HARY nebo HARRY. Jako HEINRICHŮM. JINDŘICHŮM.

Strana 54: Mannheimer vzpomíná že na jaře 1905 vedl jednotku „RUDOVOUSÝCH“ Číňanů. To je i „BARBAROSSA“. Podařilo se mu je vycvičit a probít se s nimi z obklíčení. A vzpomíná také na to, jak byla poražena flotila vyslaná z BALTU. V bitvě u CUŠIMA. Rusky CUSIMA. Flotila byla vyslána z LIBAVY. LIBAVA je také název vojenského prostoru na severní Moravě. Projížděl jsem tudy často při cestách do Ostravy a z Ostravy. Že OSTRAVA je i třeba „Z OSTROVA? CUSIMA je totiž název OSTROVA. Podle ruského kalendáře se odehrála v nám známých datech. Byly to dny 14. a 15. květen v Juliánském kalendáři. To je DVAKRÁT datum 12. Protože 14 minus DVA je 12 a 15 je samo o sobě i 12. květen je i srpen. A tak je to i 12.08. a tak je to i 08.12. Můj otec a moje manželka. Data narození.

V OSTROVA-OSTROVA byl vedoucím tajemníkem KSČ v roce 1989 VÁCLAV VÁCLAVÁK-VÁCLAVÍK. Byl to VALACH. Ti přišli z ROMANIA-DACIA. Náčelníkem vojenské správy byl v OSTRAVĚ generál BABKA. A to je i BABIČKA, kterou psala B.N. v JEČNÉ vedle ŽITNÉ. BABKA je i GRANMA. A tak se jmenovala loď, se kterou cestovali BARBUDOS FIDELA CASTRO na OSTROV KUBA-CUBA. Na lodi velel ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL. Syna generál BABKA jsem získal pro práci na českém ÚV SSM někdy v polovině osmdesátých let. Tak se vrátil zpět do Prahy odkud s rodiči odešel do OSTRAVY. Bydleli předtím na LETENSKÉ PLÁNI. V domě známém jako MOLOCHOV. Pravda je to zase všechno proto, že vy víte, že BROUK a BABKA byla dvojice podnikatelů, kteří postavili BÍLÁ LABUŤ v PRAZE NA POŘÍČÍ. To tu také bylo velmi podrobně. Ale oni také postavili později pojmenovaný obchodní dům LETNÁ právě u LETENSKÉ PLÁNĚ a MOLOCHOV. Na třídě OBRÁNCŮ MÍRU. A tam byl ředitelem bratr manželky mého kmotra generálplukovníka VASIL VALO. Ona byla MILUŠE BOMBA. M.B. Po svatbě s VASIL VALO byla MILUŠE (WASIL) VALO. M.V. A BOMBA byl ředitelem u BROUK a BABKA. Už pochopitelně znárodněného a přejmenovaného.

Pod patronátem amerického prezidenta ROOSEVELTA THEODORA byla podepsaná mírová smlouva v PORTSMOUTH a to dne 5. září 1905. A vy víte, že ten druhý prezident v letech Druhé světové války byl také ROOSEVELT. Byl ale FRANKLIN DELANO. 5. září je i 10. září, a to je i 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syn mé sestry MICHAL G/H. Je to i 15. září, a to byla zavražděna kněžna LUDMILA. 1905 je i 19.05. a to se narodil generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. PORTS a MOUTH – ÚSTÍ.

Tyto události v Rusku a prohraná válka spustili tak zvanou revoluci v roce 1905.

Strana 55: Manifest vydal car MIKULÁŠ/NIKOLAJ II. dne 30. října 1905 měl slibovat liberalizaci impéria. Chtěl také prý předat moc svému bratrovi velkoknížeti MICHALOVI.

Strana 56-57: Odjel na čas do FINSKA. A zúčastnil se jako hlava baronské větvě jednání posledního sněmu před reformou. to bylo v roce 1906. A to je i 19.09. Jak víte. I 16.04. I 17.06. I 16.09. Tam ho zastihl telegram, aby se dostavil do generálního štábu ruské armády v Petrohradě. Tam dostal úkol zorganizovat rozsáhlou expedici na koních napříč celou Střední Asií. Mise měla trvat DVA roky. Připravoval se pečlivě a radil se s finskými učenci především s předsedou UGROFINSKÉ společnosti senátorem jménem OTTO DONNER. Byl to slavný finský filolog a politik. Jeho uvedení v pamětech je důležité proto že se narodil dne 15. prosince 1835 v GAMLAKARLEBY což je název mnoha výkladů v souvislosti s mým příběhem. Určitě tam je KARLE B. A B.M.L. a MOLOKO a spousta dalších významů. Důležité je to ale proto, že 15. prosince je i 17.12. A to je i 1175 a 1770. A je to také 13.12. A to je zase i 123 a 1. A je to také 15. leden. A to je minus DVA i 13. leden, kdy zahynuli v Mojadahonda u Madridu DVA rumunští dobrovolníci z IRON BRIGADE. VASILE MARINE a ION MOTA. Jeho datum úmrtí to jenom potvrzuje. Bylo to dne 17. září 1909. A to je i plus DVA 19.09. a rok je také 19.09. A je to zase i 16.09. svátek svaté LUDMILY. A je to také 17.06. narození mojí babičky Marie HAHN-HON-HUN-HAN. Z Horní Počaply. A je to také 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. nikoho jiného v souvislosti se svojí cestou MANNERHEIM NEPŘIPOMÍNÁ.

Strana 60: Mannerheim vyrazil dne 6. července 1906 z Petrohradu. Samozřejmě, že 6. července je velký český národní svátek: HUS z HUSINEC. Rektor UK. Protestant. Upálen v CONSTANZA. Samozřejmě to vše potvrzuje OPERACE HUSKY (9.července) a AUGUSTÝN HUSÁK (1913). A flek je, jak říkají karbaníci, představitel SSM na československém velvyslanectví v Moskvě v osmdesátých letech příjmením HUSINEC. Byl z města PLZEŇ. A jménem Václav. Je to ale i 9.červenec, kdy se narodil první manžel mojí matky Ludmily v roce 1909. Což je i rok odjezdu Mannerheim. 1906 je i 1909. Svatba Beneše v kostele svaté Ludmily, založení Tel Aviv. A ještě jednou flek. To je že děleno DVĚMA je to 3. červenec. a to s narodil ANTONÍN BARANNIKOV. Syn PETR BARANNIKOV Ukrajince, popraveného v OSVĚTIMY. Manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE narozené v roce 1931. Samozřejmě že rok jeho odjezdu i skrývá v našem klíči i seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A moje datum narození. A svátek Zita, matka OTTO a manželka Karel.

Dále pokračuje. Vlakem projel z Petrohradu Moskvou až do Nižného Novgorodu (NOVÉHO MĚSTA). Odtud se přeplavil po řece VOLHA (rusky VOLGA – VASIL, a dvě VOLHY soukromé, osobní automobily KARLA KARASE příslušníka skupiny ARAP. I první soukromý automobil bratra mojí matky KAREL GEBLT číšníka z hotelu JALTA.) do ASTRACHAŇ. Asi neznáte sprostonárodní písničku s velmi, a to velmi národním textem. Zpívali jsme ji v hospodách při mém doprovodu na kytaru. Pro autentičnost mého příběhu napíšu kousek textu. Slabším povahám se omlouvám. “ Prijechali ASTRACHANCI mnogo vodky vypili, do děvoček najebali do piajána nablili“ A refrén byl: “ Aj lal lilaj pojď do kina, co tam dávaj? Pád Berlína“. A že to je pravda potvrzuje začátek druhé sloky: „Ve STROMOVCE na akátě visí… a dál už to není třeba. Naši Stromovku jste zaznamenali.

Cesta pokračovala přes Kaspické moře kolem ropného města Baku (Ázerbájdžán) do Krasnovodsk. Zajímavé je že Krasnovodsk byl Krasnovodsk již tehdy. Tedy RUDÁ VODA. Tak jak dostávali mnohá místa po Říjnové revoluci svá jména. S označením RUDÁ-KRASNO atd. Poslední poutí ruskou říší byla cesta do hlavního města Ruského Turkestánu a tím bylo město TAŠKENT. Ano TAŠKENT. Přejmenovaný z Ruský TURKESTÁN na UZBEKISTÁN. Později. Země TURŮ nebo malých TURŮ – TŮRKŮ můžeme napsat česky se přejmenovala jako později v roce 1951 země – město VOLŮ – VOLOVÉ na MEZIHOŘÍ. A vy, kteří čtete pozorně si právě teď vzpomínáte na moji krátkou ale o to více intenzivní lásku z NOVOSIBIRSK-NOVONIKOLAJEVSK u řeky OB. GYULA křestním jménem. Příjmením CHAMRAJEVA. Dcera uzbeckého filmového režiséra. Baletka z Taškentského národního divadla. Vystupovali tam tehdy v červnu 1972 na GASTROLI. Tak jak se v ruštině říká pohostinskému vystoupení divadla. A tam jsme se seznámili. Tančila hlavní roli v baletu P.I.Č. pod názvem LABUTÍ JEZERO. DVĚ LABUTĚ. U jezera na řece OB.

A proč je to pravda? Protože se tam výprava Mannerheim připravovala na cestu mimo území Ruské říše. Při návštěvě SAMARKAND se mu hlásili dva evropští členové výpravy. Které vybral velitel tamějšího kozáckého pluku ze 40 dobrovolníků. Ano doslova ze čtyřiceti – XL – EL CHE. Rusky SOROK – R.KS. – L.KS. – EL X – EL CHE. Jeden z těch DVOU se jmenoval RACHIMJANOV a druhý LUKANIN. První příjmení je RACHIM a JANOV. Vy již víte že RACHIM je i MICHAL nebo MACHER z JANOVA. A to je vám známý RYCHLE, ZÍTRA, PRODEJ v hebrejštině. MACHAR(IT) ze země JANŮ – ČECH. Tedy MOHORITA z JANOVA. Aby to byla pravda tak se jmenoval velitel DRUHÉ roty u nás na školním praporu VÚ 6174 Litoměřice, kasárna Jiřího z Poděbrad JANŮ. Anebo je to MACHER z JANOVA a tím byl CRISTOPH COLÓN. KRYŠTOF KOLUMBUS. Který odcestoval z provincie HULVA (HAVEL) do INDIE-AMERIKY. A byl to skutečně MACHER. Tím druhým kozákem byl LUKANIN. A vy možná víte, že jeden z vůdců puče ve dnech kolem 21. srpna 1991 v Moskvě byl LUKANOV. S ruským „JA“ LUKJANOV. To samozřejmě mohl být i Mannerhheimův LUKANIN-LUKJANIN. Jde o přepis jmen v různých jazycích. Pravda je to proto, že pučista LUKJANOV se narodil dne 7. května v roce 1930. Dne 7. května ale roku 1922 se ale narodil ve VOLOVÉ plukovník docent PhDr. IVAN MOHORITA. Mého otce bratranec. Také vězeň Gulagu a příslušník československé armády SVOBODY v SSSR. A 7. květen je i 7. srpen. a to je plus DVA i 9. srpen. A to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. V roce 1943, kdy byl můj otec propuštěn z Gulagu a byl odveden do československé armády v BUZULUKU. Také víte, že 9.srpen byl shozena bomba na NAGASAKI. A to je i jméno provincie do které patří místo zvané CUKUŠIMA u které v roce 1904 prohrála námořní flotila z BALTU válku s japonským loďstvem. A víte, že 9. srpna je i 6. srpna, a to byla shozena atomová bomba na město HIROŠIMA. A víte, že já jsem byl v době pokusu o puč v Moskvě v roce 1991 také na KRYMU. Ale já byl pod MEDVĚDÍ SKÁLOU – AJU DAG. U ARTEK. Ale to tu bylo mnohokrát a podrobně. Firmu ARTEK jsem si vyfotil v Helsinkách. Jde pravděpodobně o tvar slova ART – UMĚNÍ. Ve slovníku to není. A podle mě to znamená množné číslo od slova UMĚNÍ. Které má v češtině jenom jeden tvar. To ale nevím. Vím jenom že ve FINSKU je také slovo ARTEK. Jako v tatarštině na Krymu.

A finále? Výprava byla podle slov Mannerheim připravena na odjezd dne 11. srpna. A to se narodil GYULA. Ne moje láska baletka GYULA CHAMRAJEVA z TAŠKENT ale VASIL GYULA BILAK. S bratrem DIMITRY-METER. Plus DVA 13. srpen narození FIDEL CASTRO v rodině na CUBA-KUBA původem z HALIČE-GALÍCIE, té španělské. A minus DVA zase narození mých DVOU bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. A ještě jedna veledůležitá připomínka. Oba moji bratři byli jednou v zahraničí za totality. Jako důstojníci – zpravodajci to samozřejmě měli s výjezdy složité. Nevím, jestli nezajížděli do NDR. Ale vím že jeden byl jednou v BULHARSKU-SOFIE u moře, myslím že ve VARNA, jako já před tím. A druhý byl právě někde ve Střední Asii. Vzpomínal právě na města SAMARKAND a BUCHARA.

Strana 61: A tak vyjeli z OŠ (v ruštině O a trojzubec k tomu) směrem na KAŠGAR. Dojeli tam dne 30. srpna 1906. Tam čekal na čínské povolení k cestě Čínou. Pojmenovali ho v čínštině: MA TA – CHAN. To znamená KŮŇ PÁDÍCÍ OBLAKY. MA jsou první DVĚ písmena z jeho příjmení. A vy víte že to může být i první a poslední písmen oz mého příjmení MA. TA je i TÁBOR. A CHAN je i NACH královská barva ale i NÁŠ. Samozřejmě, že pádící je MAHER-RYCHLÝ. OBLAK je BASIL. MRAK, a to je WASIL. Překladatelé také píšou že to čínské jméno Mannerheim může být i „TEN, KTERÝ DORAZÍ K ČÍŇANŮM“. Vy kteří čtete pozorně víte, že jsem tam já dorazil. V roce 1989. V červnu. Na náměstí TIAN MEN. Ale to tu také bylo a podrobně.

Strana 62: Výprava cestovala a cestovala až se počátkem roku 1907 – 19.07. vrátila zpět do KAŠGARU. Ano 1907. – 19.07. Jeho dalším cílem bylo AQSU. AQSA se také jmenuje muslimská mešita v JERUZALÉMĚ. CHRÁMOVÁ HORA posvátné místo Židů i křesťanů. Do čínské AQSU dorazil dne 2. března 1907. A vy víte, že 2.březen je i 2. říjen. A to je i 5. říjen. A to se narodil VÁCLAV HAVEL. Plus, DVA je to 7. říjen, a to seskočila skupina ARAPOVCŮ u MAKOV, ČADCA, ŽILINA. A vy si vzpomínáte, že manželka Mannerheim byla z rodiny ARAPOVCŮ. Město leží severně od řeky TARIM. A to je i MORITA. Se španělským nečteným H i MOHORITA vysloveno MORITA.

Strana 63: Dále pokračovali údolím řeky TEKÄS, kde se poprvé setkal s národem KALMYK. To je MASARYK i WASILEK. Ale i K.L.M. A CAMILO a KAMIL. Dojeli k řece ILI. Její jméno napíšeme-li ho malými písmeny je i Ili. Přesně tak vypadá v hebrejštině na hlavu postavený název země ŘECKO. Tedy hebrejskými písmeny napsané slovo JOVAN – ŘECKO. Anglicky je název této země GREECE. Vyslovujeme to jako GRÍS. Ale to je také přece přesně stejně vysloveno pro nás, pro které není angličtina mateřským jazykem i GREASE. To je TUK. A to je i LUBRICANT nebo MAZADLO. A to se dá nahradit i VAZELÍNOUU. VASELINE. Ta je vyrobena z petroleje. A je to také POMÁDA. Vzpomínáte na film POMÁDA. Samí tanečníci. A v čele TRAVOLTA. TRA VOLTA. TŘI VOLTY. TŘI V. W a V. To jsou buď DVĚ AAA baterie nebo DVĚ AA baterie. Každá po 1,5 V nebo cyrilicí 1,5 B. Jeho dalším slavným filmem byla Horečka sobotní noci. A protože se narodil dne 18. února a vy víte, že 18. února je i 18. listopadu tak vám musím sdělit, že SOBOTNÍ NOC DNE 18.LISTOPADU 1989 PO OZNÁMENÍ UHL PETR ŽE BYL ZABIT ŠMÍD STUDENT BYLA PRO MĚ – VASELINA – VELMI HOREČNATÁ. Proč je to pravda? TRAVOLTA je pilot. Průkaz soukromého pilota vlastní od roku 1989. A vlastní soukromé letadlo BOEING 707-138B. A narodil se v ENGLEWOOD. Což může být i ANGLICKÝ LES ale i ANGLEWOOD. Podle výslovnosti. ROH LESA. CORNERWOOD – HORNWOOD. Žije v OCALE. Což jak víte, je naší „hebrejštinou“ C.L. bez samohlásek. EL CHE.

Strana 64: Řeku překonali na prámu. Slovo PRÁM má ve finštině stejný výraz jako výše uvedené VOR – LAUTTA. A podle plánu přicestovali dne 12. dubna do GHULDŽI. Vy víte, že 12. dubna je den, kdy vyletěl JURIJ GAGARIN-HAHARIN. Vojenský pilot. Je to ale i 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A můj synovec MICHAL H/G. 12. duben je i 24. duben, a to byl založen v roce 1949 Československý svaz mládeže – ČSM, předchůdce SSM v RADIOPALÁC na VINOHRADY, DVOJKA. V GHULDŽA se zdrželi do 4. května. A to je i 8. května datum kapitulace Německa v roce 1945. Je to i 4. srpna a plus DVA je to i 6. srpna, a tak i 9. srpna. A to tu bylo před chvílí. Tam ho zastihlo oficiální cestovní povolení zaslané mu z Pekingu. Bylo na jméno MA – NU – ER – CHEJ – MU. To se MANNERHEIM podobá. Ukazuje to na to, že H je i CH. A to my již dobře víme. A také víme že CH je specialita češtiny. Jinde to je C a spolu s H to dělá v angličtině a španělštině naše Č – ne CH. CHARLES-ČARLES. A v cyrilici je to X – CH. V cyrilici napsané hebrejským způsobem moje příjmení je bez samohlásek MXPT. Mého příjmení v cyrilici napsaného na latinské klávesnici. Jinak to totiž než s ruským ukrajinským CH – X napsat na latinské klávesnici rusky nejde. K oběma MHRT i MGRT potřebujete ruskou klávesnici. A ještě jedna zvláštnost je ta že ruskou azbukou nenapíšete moje příjmení, proto že ruština má svoje I vypadá jako naše obrácené N. Ale to MOXOPITA v ukrajinštině napsané celé na psacím stroji či na klávesnici s latinkou je možné. Ukrajinština má totiž „I“ jako latinka. To ruské obrácené „N“ – je v ukrajinštině TVRDÉ Y. PROTO SE TADY V ČESKOSLOVENSKU PSALI MOHORITOVCI S „I“ A NE SPRÁVNĚ ČESKY S „Y“ PO „R“. ABY BYLI PRO ZASVĚCENÉ I UKRAJINCI. A vy také víte, že ruské tvrdé „Y“ je jako „bI“ BI. A to je náš známý klíč B.L. – LABE – ELBE a BASIL-LUDMILA a další.

Strana 65: Sestoupili do údolí řeky JULTUZ. Matka MANNERHEIM byla rozená JULIN. Tam se seznámili s kmenem TORGUT. To je německy DOBRÁ VĚŽ. Samozřejmě, že pouze v mém překladu. A naše známé TOR-TUR-TRA atd. Byli to příbuzní KALMYK. V polovině října dorazili do města TURFAN. To je v mém překladu FANDOVÉ TURŮ – VOLŮ-JAKŮ-COO-COW-CATTLE atd. Navštívili také BARKÖL. To je i společenství BÁR – BARBOR nebo Divých BÁR. S hebrejským KOL. A poté zahájili 11denní přechod pouště GOBI. A tady jasně ukazuje MANNERHEIM na to číslo 11. Které je i 77 anebo 17 anebo 71 ale také je to DVOJKA. Při návratu z Festivalu mládeže a studentstva v KOREJI v roce 1989 jsem se také zastavil v Mongolsku. A můj mongolský kolega Narangerel mě odvezl do pouště GOBI. Spali jsme v jurtě. A cestovali po GOBI. Vy víte, že GOBI je i s naším l–L – GLOBE. A s anglickým členem THE GLOBE je to i GEBLT.

Strana 66: Vánoce 1907 strávil v KAN-ČOU. KANCOU. To je slovensky: „VEĹA KANCOU“. Hodně kanců. Čínsky Nový rok prožil v LAN-ČOU. To je i LN – LÁNY a LOUNY ale také L.Č. – EL CHE. Přijal ho tam místokrál ŠEN. SEN – DREAM – DR.M. EL CHE. Je to celé dohromady.

Strana 67: Ve druhé polovině března si udělali výlet do slavného klášterního města LABRANG ( LA BRANG – L.B. a LA BRNO a BRAUN a BEROUN a BRUNNER a všechny další vám známé varianty). Klášter, který uviděli na ně učinil ohromný dojem. LÁMOVÉ se k nim ale chovali nepřátelsky. Ale LÁMOVÉ ho při jeho snaze seznámit se jejich chrámy dokonce kamenovali a pronásledovali. Při mé cestě do Číny v červnu roku 1989 jsem v provincii XIA MEN byl pozván k návštěvě LAMAISTICKÉHO kláštera. LÁMOVÉ byli velmi přátelští. A na jejich večeři sestávající se z desítek chodů originálního čínského, pochopitelně vegetariánského jídla, nezapomenu. Čím to asi bylo že plukovníka ruské armády LÁMOVÉ (LÁMA – L.M. ) kamenovali a vyhnali. A mě hostili?

Pak navštívil SI – AN a KCHAJ – FENG. Hlavní města provincií ŠEN – SI a CHE – NAN. Ano vidíte dobře SEN a S.I. a CHE a NAN-NUN. NUN je jeptiška, španělsky MONJA.

20.června vyrazil do WU-TCHAJ-ŠAN. Lákalo ho posvátné město MONGOLŮ. (MONGOL-GOLMAN – vzpomínáte, jak mi strýc MOHORITA IVAN nevzal do DUKLY PRAHA dělat GOLMAN?) Tam tehdy žil vyhnaný z MONGOLSKA DALAJLÁMA. Jeho svatost se ukázala být temperamentním inteligentním třicátníkem o značné duševní síle. Měl na sobě ŽLUTÝ hedvábný oblek s BLEDĚMODRÝMI manžetami. A přes to měl nařasenou tradiční červenou tógu lámů. Požádal o předání pozdravů ruskému carovi. A vyjádřil přesvědčení, že kdyby se ještě někdy setkali tak to bude v LHASA. Před koncem audience MANNERHEIM ukázal DALAJLÁMOVI pistoli BROWNING. A předal mu ji jako dar. Přijal ji s očividnou spokojeností. AN VIDÍTE DOBŘE – BROWNING. Ano BROWN a ING. ING. BRAUN. (BRNO, BRUNNER, BEROUN, BERN atd) Nevím, zda byl generál BRUN ING. ale vím, že byl velitel RADY TŘÍ, se kterou spolupracovala skupina ARAPOVCŮ. A skupina WOLFRAM. V Radě Tří byl vojenským velitelem plukovník STEINER VESELÝ KAREL. Svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. Víte, že si můj otec koupil v červnu 1948 pušku z FN HERSTAL FH-P.H.). LUTYCH-LIÉGE – BELGIE. A víte, že továrnu založil HENRY (JINDŘICH) PIPER – H.P. dne 3. července (1889) V den pozdějšího narození plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE obě z H.P. A finále? HAŠEK říká ústy ŠVEJK-SCHWEIG, po informaci jeho posluhovačky příjmením MILLER že by si na takou vraždu určitě vzal atentátník BROWNING. Zavraždil tehdy v SARAJEVO FERDINANDA a SOFII. Kteří se vzali v ZÁKUPECH. GAVRILO PRINCIP – ukrajinsky HAVRILO PRINCIP – H.P. A můj spolupracovník na ÚV SSM byl HAVRILA. HAVRILO PRINCIP byl vězněn v TEREZÍNĚ. Okres LITOMĚŘICE, kraj ÚSTÍ nad LABEM. Nedaleko od TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE. Kde žil můj praděd VINCENC GEBLT s prababičkou ANNA PREIS. A také tam žila ULRIKE von LEVETZOW láska GOETHE z MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. A vedle ve vsi DĚČANY žil HEBLT.

Strana 69: A tam se jeho cesta chýlily ke konci. Přes KUEJ-SUEJ na mongolské hranici, kde oslavil DRUHÁ výročí odjezdu z PETROHRADU se vydal na koni do KALGAN. K.G. Nebo slovenská GALÁNKA. To je ženský rod slova GALÁN – to je milý, milenec, nebo nápadník. Ale také kavalír. DVORNÝ MUŽ. A my víme že MANNEHEIMER byl skutečně od DVORA. CARA NIKOLAJ II. Často jsem zpívával „Hledám galánečku, která doma není“. Znáte to? GALÁN je také slovo ve španělštině. K nám ho pravděpodobně přivezli v nějakých válkách vojáci. Znamená to PRIC. Ale také se používá ve stejném významu jako ten český GALÁN – DVORNÝ MUŽ. Což samozřejmě také GALÁN – PRINC je.

Tam ukončil expedici dne 20. července roku 1908. 1908 je i 19.08. a to se narodil generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. 20.07. je americkým způsobem psaní dat i 07.02. A to se narodila matka mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA BOUDNÍK v KOTOPEKY. V roce 1926. Krát DVA je to 14. 02. A to se narodila ALENA/ALICE BARANNIKOV. V roce 1955. Moje sestřenice.

Tam v KALGAN poděkoval svému doprovodu za věrnou službu. A nyní jsme u jména FILIP. Vzpomínáte, jak jsem vás na něj upozorňoval? Tak se jmenoval jeho kůň. A víte, co s ním udělal? Daroval ho místnímu vojenskému atašé RUSKA. A tím byl plukovník KORNILOV. Ano KORN-ILOV. Jeden z pozdějších vrchních velitelů ruské armády v První světové válce. Byl LAVR GEORGIJ KORNILOV. Narodil se v ÖSKEMEN v KAZACHSTÁN dne 30. srpna 1870. Byl L.G. – EL CHE jedno ve jménu. A podruhé v místě narození ÖSKEMEN – X MEN. MUŽ (ve výslovnosti MEN jinak MAN) X. CHE. Anebo X MUŽI. MUŽI DVOJKY. Proč to tak je? Protože zemřel dne 13. dubna 1918 v KRASNODAR. Prý po výbuchu dělostřeleckého granátu. V té době byl velitel DOBROVOLNICKÉ ARM´DY. KRASNODAR byl v té době JEKATĚRINODAR. Jako JEKATĚRINBURG, kde asi tři měsíce nato zemřela celá carská rodina s carem NIKOLAJEM II. S carevnou MARIE FJODR-THEODOR. A s princezna ANASTASIA, jako dcera MANNERHEIM. A s carevič-princ ALEXEI. L.X – EL CHE. NAROZENÝM DNE 12. srpna – 12.08. Jako můj otec a 08.12. jako moje manželka. A vy víte, že anabáze MANNERHEIMA, který mu daroval koně začala v KRASNOVODSK. A RUSKO se stalo „KRASNÝM“ RUDÝM. Česky říkáme ZRUDLO. Jako ZŘÍDLO. Všichni ZRUDLI. Jako Z RUDLY – Z RUDOLFA. A proč ještě je to pravda? Protože KRASNODAR-JEKATĚRINODAR byl hlavním městem KUBÁNSKÉ SOVĚTSKÉ REPUBLIKY. Promiňte. Zase chyba. To je u nás nedouků normální. KUBÁNSKÁ „SOVĚTSKÁ“ REPUBLIKA ZAČALA EXISTOVAT AŽ 1.1. ROKU 1959. Když dorazil FIDEL CASTRO na rozený 13.08. a EL CHE narozený 14.06. do HAVANA. TOTO BYLA KUBÁŇSKÁ SOVĚTSKÁ REPUBLIKA. MAĎAŘI jí nazývají KUBÁNI a FINOVÉ KUBANIN. NIZOZEMCI pak KOEBAN. Je to jako CABAŇA – vyslov KABAŇA – věznice v HAVANA ve které „úřadoval“ po převzetí moci na KUBA-CUBA ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL. Přezdívaný Řezník z LA CABAŇA. Byl to prostě ŘEZNÍK Z BOUDY. BOUDNÍK.

Před návratem do Petrohradu ještě stihnul MANNERHEIM vykonat dvoutýdenní návštěvu JAPONSKA. Nic o této návštěvě nepíše. Jenom jednu větu. “ Seznámení s tímto progresivním národem bylo velmi přínosné“. To je vše. Pak už jenom následovala cesta domů. Přes VLADIVOSTOK a MANDŽUSKO (V.M.) se vrátil do PETROHRADU. Předpokládám, že z tohoto směru musel cestovat přes MOSKVU do PETROHRADU. Když jsem já cestoval v červnu u roku 1989 do ČÍNY tak tam jsem letěl SWISSAIR ze SWISS ZURICH přes ISLAMABÁD v PAKISTÁNU. Zpět cestoval celá moje delegace stejnou cestou. Já jsem letěl zpět s AEROFLOT do MOSKVY. MANDŽUSKO je anglicky MANCHURIE. Finsky MANTŠURIA. Ano ŠURIA. Jako SURIA arabsky a hebrejsky SÝRIE. Kde jsem byl polovině osmdesátých let. Nebo jako ŠURA – SAŠA – ALEXANDRA. Manželka – DRUHÁ – HAŠKA. A finále? Velvyslanec SSSR v ČSSR v roce 1989 byl LOMAKIN. LOMA KIN. Po něm byl PANKIN. PAN KIN. LOMAKIN byl před svým příchodem do PRAHY představitelem KSSS ve VLADIVOSTOKU. Byl i HA K.L.M. A KAMILIN. LIMONEK atd. Ale v MOSKVĚ měl byt ve stejném domovním komplexu jako moji DVA partneři v čele VLKSM. V.M. VIKTOR MIŠIN a V.M. VIKTOR MIRONENKO. Jeden RUS ten první a ten druhý s – KO na konci UKRAJINEC.

MANNERHEIM sepo příjezdu ohlásil na generálním štábu v Petrohradu. Brzy obdržel pozvání k carovi. Povídal tam o své cestě vestoje, jak uvádí ve svých pamětech. Na jeho audienci bylo vyhrazeno dvacet minut. Nakonec se ale protáhlo čtyřnásobně. vyprávěl – dokladoval, jak říkají vojáci, celkem 80 minut. Car se jej zeptal na další plány a on řekl že by chtěl velet pluku. Jeho veličenstvo řeklo že pluku ještě velet bude. Ale že takový zajímavý úkol dostane málokdo.

Strana 70: Na podzim roku 1908 odcestoval na krátký čas do Švédska. Po návratu mu nabídli vlastní pluk. 13. HULÁNSKÝ PLUK – VLADIMÍRSKÝ umístěný v NOVOMINSK v srdci POLSKA. U VARŠAVY. Vracel se do POLSKA, kde před 19 lety začínal jako KORNET v KALIŠ. ANO KALIŠ, jako KALICH. A jako KALOČ. Můj kolega ve jednoročním kurzu VLKSM v MOSKVĚ. Byl z ÚO – ÚSTÍ nad ORLICÍ. PLUK byl složen ze samých mužů zvaných HULÁN. Můj děda KAREL GEBLT I. mně jako malému klukovi říkal že byl u HULÁNŮ v První světové válce. A vy si právě teď vzpomínáte, že rakouští HULÁNI nosili na hlavě tradiční pokrývku polského jezdectva zvanou CZAPKA. ČAPKA. A že se děda oženil do PO ČAP LY. H.P. Po válce. A také již víte že HULÁN může být i ten kdo HULÍ – HULIT kouřit. A že můj otec seskočil u MAKOV (MÁK – OPIUM, a to bylo nejpopulárnější jak i uvádí MANNERHEIM ve svých pamětech o svých poznatcích z návštěvy v ČÍNĚ právě tam) a ČADCA – ČADIT a že majetek rodiny HAVLŮ u BRNA dostal TOS KUŘIM. A že sestra mojí tety AURÉLIE žila v KOUŘIMSKÉ ulici na VINOHRADECH. Místo, kde byl posádkou bylo, jak uvádí v Pamětech přesně 40 km od centra VARŠAVA – WARSAW – WARSCHAU – VARSOVIA – WASIL VIA. I v našem tvaru BEERSHEVA podobné na pohled ruskému názvu města. Izraelské město u pouště NEGEV, kde žil biblický ABRAHÁM. Pravda je to všechno proto, že MIROSLAV SVOBODA z PLZEŇ ze závodů ŠKODA pracoval a tedy i žil s manželkou VLASTA PATTY SVOBODA BOUDNÍK z KOTOPEK a mojí pozdější manželkou z PLZEŇ, tehdy dítětem počátkem padesátých let ve VARŠAVĚ. Na československém zastupitelském úřadu. Jako delegát Podniku zahraničního obchodu.

Mannerheim tak sloužil v čele HULÁNSKÉHO PLUKU (H.P.) v NOVOMINSK DVA roky. Neplést s MINSK v BĚLORUSKU – M.B. Hlavní město BĚLORUSKA. Poté mu bylo nabídnuto sloužit jako velitel HULÁNSKÉHO PLUKU (H.P.) přímo ve VARŠAVĚ. To byl HULÁNSKÝ PLUK (H.P.) OSOBNÍ GARDA jeho veličenstva CARA NIKOLAJ – MIKULÁŠ II. Vzpomíná na to, že ho v té době zvali často na carský lovecký zámeček SPALA jihozápadně od Varšavy. To nebyl zámeček SPALA JAROMÍRA českého herce. Ani SPALA náměstka primátora hlavního města Prahy. Ale protože herec JAROMÍR SPAL se narodil dne 18. července 1916 tak je možné protože 18. července děleno dvěma je i 9. červenec, a to se narodil první manžel mojí matky, FLORIÁN že jeho syn JAROMÍR, jeden z mých DVOU bývalých bratrů SPAL. A probudil se v roce 1991. To ale nevím. Náměstka primátora SPAL si pamatuji z osobních setkání, ale víc informací o něm nemám. V roce 1912 byl pravě v místě SPALA povýšen MANNERHEIM do hodnosti generál. Celkem strávil Mannerheim SEDM – 7 let v POLSKU. Jednu poznámku. MANNERHEIM píše, že POLÁCI ho přijali bez předsudků. “ Jako FIN a zásadový odpůrce RUSIFIKACE mé vlasti jsem myslím chápal polské pocity a stanoviska ohledně takzvaných palčivých otázek. Přesto jsem s POLÁKY o politice nikdy nemluvil. Ani oni toto nepsané pravidlo neporušili: podobalo se to svobodnému zednářství bez přísahy“. A já dodávám. Ano takoví vojáci jsou. Někteří. Ne všichni.

SPALA je například, ale také PALAS – PALÁC – PALACKÝ, co psal do FRANKFURT a nejel tam. A také třeba generál PALEČEK. Je to i SPÁLA. Latinsky SCARLATINA. Dětská infekční nemoc.

V době výstřelů v SARAJEVO nahoře vzpomínaných, v létě 1914, byl Mannerheim zrovna v NĚMECKÉM WIESBADEN. V LÁZNÍCH. Kde jsou zřídla, například. WIESBADEN je druhé největší město spolkové země HESSE. ANO HESSE. Založené dne 19.09.1945 v americké okupační zóně. Kde byl velitel generál EISENHOVER. Největší je v HESSE město GOETHE a KLINGER – FRANKUFRT. Ve městě je 26 THERMAL PRAMEN – ZŘÍDEL – FUENTES – SPRINGS atd. Název města byl době, kdy to byla ROMÁNSKÁ osada AQUAE MATTIACCI. Ale vy víte, že jednoduchou přesmyčkou uděláme z WIESBADEN WEISBADEN. BÍLÉ LÁZNĚ. Nebo lázně pro BÍLÉ. A tím se MANNERHEIM v době dělení na RUDÉ a BÍLÉ skutečně stal. A pravda je to proto, že si tam léčil VYTRVALÉ REVMA. Ano VYTRVALÉ REVMA, které sužovalo určitě hodně lidí v té době. Ale jeden z nich na to trpěl převelice. Byl to JOSEF ŠVEJK, který nebyl v lázních v NĚMECKU, když vypukla První světová válka, ale byl doma s posluhovačkou NĚMECKÉHO jména MILLER ve městě PRAHA. Které se jmenuje stejně jako předměstí města odkud jel MANNERHEIM do „BÍLÝCH LÁZNÍ“ v NĚMECKU VARŠAVA. PRAGA předměstí VARŠAVY. Jak nás HAŠEK ve svém románu upozornil při výslechu ŠVEJKA coby ruského agenta, protože se omylem oblékl do ruské uniformy.

Strana 72: Z léčení revma se vrátil dne 22. července 1914 do VARŠAVY. A to vy již víte, že je zcela ale výjimečně zcela klíčové datum v mém příběhu. Je to totiž podle generála Moravce i 11. července. Děleno DVĚMA. 11. července se narodil otec mojí manželky MIRIOSLAV SVOBODA v PLZEŇ a také se narodila v PRAZE na ŽIŽKOVĚ, kde žil druhý revmatik ŠVEJK OLGA HAVLOVÁ. OLGA – L.G.- EL CHE. Je to ale i 17. červenec datum budoucí popravy jeho přímého velitele cara NIKOLAJ/MIKULÁŠ II. s MARIE FJODR-THEODOR a dcerou ANASTASIA a synem ALEXEI a dalšími v JEKATĚRINBURGU. Kde byl o mnoho let později stranickým šéfem KSSS BORIS JELCIN. To s město jmenovalo SVERDLOV podle JAKOV – JAKUB – KUBA SVERDLOV – DR.WASIL. Je to svátek svaté MARINE a datum mojí svatby s VLASTA PATTY SVOBODA z PLZEŇ v roce 1976. Datum prvního letu B2-SPIRIT a datum slavné řeči JAK EŠ v PLZNI – ČERVENÝ HRÁDEK.

Dne 29. července 1914 navštívil lovecký klub. Tam se scházeli místní polští statkáři. V čele stolu seděl starý kníže CZETWERTYNSKI. A to vy již sami vidíte že je ČTVRTINA. 1/4. (DVOJKA také po našem) a 25. Ano číslo mého ročníku na Vysoké škole politické V25 a také 25 výročí útvaru 6174 Litoměřice, kasárna Jiřího z Poděbrad a také čtvrťák dolaru, který mně darovala moje budoucí manželka po příjezdu z USA a po našem seznámení. Quarter dollar. A dále popisuje, jak probíhala mobilizace, která začala ve 12,00 v noci.

Strana 74: Byl velitelem gardové jízdní brigády. Nacházela se šedesát kilometrů od VISLA (VASIL) směrem k rakouskému předmostí HALIČ (GALICIA) mezi řekou SAN a hranicí ruské říše. Byl vyslán do KRAŠNIK. Křest ohněm prožila jeho brigáda dne 17. srpna. 1914. A to vy víte je den, kdy byl můj otec v roce 1919 pokřtěn jako METER. Plus, Dva je to 19. srpen, a to se narodil STEFAN MICHAL BUNZÁK. A minus DVA je to 15. srpen, a to je i 12. srpen. A to je 12.08. datum narození mého otce a i 08.12. datum narození mojí manželky. 17. srpna je také jak víte i 11. srpna, a to se narodil v BYSTRÉ VASIL GYULA BILAK. Za bitvu u KRAŠNIK byl vyznamenán udělením šavle řádu svatého JIŘÍ.

Pak měl za úkol získat předmostí u řeky CHODELKA. Dne 29. srpna 1914 přijal rozkaz přechody řeky obsadit. Což udělal. 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání v Banská Bystrica. A je to také 27.srpna, a tak je to i 12. srpna. CHODELKA je skoro jako KOUDELKA. To byl vedoucí představitel PIONÝRA SSM a říkalo se, že je i blízkým přítelem tajemnice českého ÚV SSM NĚMCOVÉ z ÚSTÍ nad ORLICÍ. Mojí kolegyně na ÚV SSM. Na řece CHODELKA ho vystřídal jeho kolega z kadetské školy plukovník ERNST LÖFSTRÖM. S pěším plukem. ERNST je EL CHE a BRAUNSCHWEIK a sestra mojí tety. A příjmení je i LÖF – LOV – L.V–L. B a STROM-TREE anebo STORM. Z našeho známého DRANG und STORM. A tak se bojovalo v celé HALIČI. Já to pochopitelně znám celé z vyprávění JAROSLAVA HAŠKA. Stejná místa ale z pohledu nepřítele MANNERHEIM. Z pohledu RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY. Vzpomíná LUBLIN (L.B. a L.N.) a CHELM (anagram MICHAL). A i PRZEMYSL kde byl zachycen ŠVEJK v ruské uniformě. A PŘEMYSL bratr LUBOMÍR STROUHA(L). Kromě ORÁČ – CHE OR a dalších PŘEMYSL v historii české.

Strana 77: Píše o generálu DELSAL, který se musel vzdát OPATÓW. MANNEHEIMER dostal za úkol bránit ústupovou cestu přes VISLA u ANNOPOL. Tose mu zdařilo a byl vyznamenán Řádem svatého JIŘÍ IV. stupně. Pak bojoval s Němci u IVANGOROD a pak s RAKUŠANY, které pronásledovali až do oblasti severně od KRAKOV. Pak je ještě koncem roku zase RAKUŠANÉ vytlačili v HALIČI východně od KRAKOV asi 70 kilometrů zpátky. A tak vznikla nová fronta na pravém břehu VISLA ke KARPATŮM, DUNAJEC a BIALE.

Strana 78: ruské vrchní velení naplánovalo na zimu 1915 operaci zaměřenou na obsazení KARPAT a novou ofenzívu proti Východnímu Prusku. Ale NĚMCI z posledně uvedeného směru zaútočili u AUGUSTOVA a rozprášili 110 000 ruskou armádu. Oni doufali, že se konečně RUMUNSKO přidá k zemím DOHODY. Jeho jezdecká gardová brigáda byla podřízena generálu BRUSILOV. Jeho někdejšímu veliteli z Důstojnické jezdecké školy. MANNERHEIM navštívil krátce VARŠAVU a vystěhoval z domu veškerý svůj majetek a dal ho do úschovy. Po návratu z VARŠAVY se připojil ke své brigádě u LEMBERG – LVOV. BRUSILOV mu nabídl velení 12. jezdecké divize, protože generál KALEDIN byl zraněn. Vypravil se za ním. A generál BRUSILOV mu řekl že 12. jezdecká divize je jednotka, která se neodmítá. A tak nabídku přijal. Svým bývalým spolubojovníkům pouze poslal pozdrav. Bojovali právě u STANISLAVI.

Strana 79: 12. jezdecká divize patřila do sestavy II. jezdeckého armádního sboru. Velel mu generál CHAN NACHIČEVANSKÝ. Byl původem z KAVKAZU. Drželi linii mezi řekou DNĚSTR a PRIT. Mannerheim 12. divize byla jižně od vesnice LYSIEC. Do tohoto armádního sboru patřila také tak zvaná Divoká divize. Byla složena z kavkazských dobrovolníků a velel jí samotný carův bratr velkokníže MICHAIL.

Strana 80: 12. divize byla vyslána více na západ k městu HALYČ. Tam měli za úkol zdržovat ústup jejich jednotek přes DNĚSTR. Tam odráželi útoky vedené přes STRYP a SERET. V létě se mu připomnělo jeho “ MANDŽUSKÉ (MANCHURIEN) REVMA“, jak on sám nazývá. A lékař jej vyslal v září na dva týdny do ODĚSY na léčení u teplých pramenů. Přijela jej tam navštívit sestra SOFIE. Ta v té době působila jako vrchní sestra v HELSINSKÉ nemocnici.

Strana 81: Nové posily přicházeli na frontu s nedostatečným výcvikem a situace ohledně výzbroje byla alarmující. Nezbytné doplňování mužstva se ukázalo jako nemožné, protože chyběly zbraně. Tyto skutečnosti představovaly hlavní důvod ruské porážky. BULHARSKO stále více inklinovalo k Ústředním mocnostem. A RUMUNSKO se vykrucovalo z připojení na stranu států Dohody, které se ještě na jaře 1915 očekávalo.

Nyní velký pozor! Cituji z knihy „Bylo třeba najít obětního beránka pro uklidnění veřejnosti. A tak byl zbaven velkokníže NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ, který vedl vojsko pevnou rukou a s nezpochybnitelnou autoritou zbaven počátkem září vrchního velení, jehož se následně ujal sám car-popravdě spíše formálně než prakticky. Ustaven í povahou klidného MIKULÁŠE II. do čela vojska v této nešťastné době ohrozilo kromě mnohého dalšího i pozici carské rodiny a zapříčinilo do určité míry její definitivní izolovanost a bezmocnost.“ Je to samozřejmě důležitá informace o tom, co se stalo v září 1915. Nevím, zda je to na co vás chci upozornit dílem českého překladatele, nebo jestli je to dílem samotného Mannerheim. Velkokníže je totiž NIKOLAI NIKOLAJEVIČ a jeho bratranec car je MIKULÁŠ. My samozřejmě víme, že car byl také NIKOLAI. NIKOLAI II. Anebo, že velkokníže byl MIKULÁŠ MIKULÁŠOVIČ. Prostě DVA plus JEDNA. Velkokníže NIKOLAI NIKOLAJEVIČ se narodil dne 6. listopadu (JULIÁNSKÝ kalendář) 1856. Stejně jako můj bratranec PETR GEBLT. Ten se také narodil dne 6. listopadu ale roku 1952. Manželka byla také ANASTASIA příjmením ČERNOHORSKÁ. Samozřejmě, že se mnou na ÚV SSM pracoval ČERNOHORSKÝ. FRANTA se jmenoval křestním. Otec této manželky velkoknížete byl král NIKOLA I. PETROVIČ-NJEGOŠ. NIKOLA NE NIKOLAI. Matka byla MILENA VUKOTIC – V.M. A vy si vzpomínáte na moji spolupracovnici na DVOJCE MILENA zvaná MÍNA (HA MINA) příjmením HORKÁ. Měli na rozdíl od bratrance cara štěstí. Podařilo se jim v roce 1919(!) uprchnout z JALTA(!) na palubě britské bitevní lodi HMS MARLBOROUGH. Ano jako vévoda CHURCHILL WINSTON. A jako slavné cigarety. Co HULÍ, ČADÍ, KOUŘÍ. A vy víte, že otec PETR GEBLT jménem KAREL GEBLT byl vrchním číšníkem v Pražském hotelu JALTA. A v JALTA na KRYMU se sešla VELKÁ TROJKA jako později v POSTUPIM. JALTA – YALTA je i L.T. – LITOMĚŘICE v souhláskách. A že v roce 1919 se narodil ve VOLOVÉ můj otec a byl to také rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. A také víte, že oba bratranci byli ROMANOVCI. A můj otec byl po otci z ROMANIA. Byli tedy také ROMANOVCI.

A na té samé stránce píše Mannerheim , že se po ukončení léčby v ODĚSA vrátil na frontu, kde bránili poslední území v HALIČI. A bránili nepříteli “ za jakoukoliv cenu“ proniknout do BESARÁBIE. A také víte, že v ODĚSA u teplých pramenů měl JAKOV STALIN lásku baletku JULII MELTZER jejíž manžel byl BESARAB. Že si ji JAK OV vzal. Stejně jako si vzal můj otec BESARAB ANNA také u teplých pramenů ale v KARLOVY VARY. JAKOV byl ten druhý z dvojčat, který když se narodil držel se svého bratra ESSAU za PATU. České slovo PATA-PATOU-PATĚ-PATY-PATTY-PATTON. Byl tedy i PATTON.

Strana 82: Připravovali generální útok na jaro 1916. 12. jezdecká divize patřila do frontu, kterému velel generál BRUSILOV. Odpočívali přes zimu u města DUBNO. K útoku vyrazili dne 4. června – 04.06. Od DUBNA přes řeku STYR jižně od LUCK s cílem přerušit spojení nepřítele do VOLODYMYR – VOLYNSKY. Bylo to v den jeho 49 narozenin. 04.06.1867. Nezmiňuje se o tom. Tedy 49 je i IL. Tedy i LI – LEE. A letadla ILJUŠIN. A vy víte, že to je i datum narození mého dědy také jezdce-HULÁNA a to dne 06.04. v roce 1891. NA TUTO SOUVISLOST NÁS UPOZORŇUJE DUBNO. MĚSÍC NAROZENÍ MÉHO DĚDY. DUBNO je na UKRAJINĚ mezi LEMBERK a KYJEV. A působil v něm na konci 16. století učenec JAŠÁJA z HOŘOVICE. RABÍN a KABALISTA. HOŘOVICE je město okresu BEROUN. H.B.

DUBNO JE MĚSTO KDE BYL ZAJAT U CHORUPANY RUSKOU ARMÁDOU JAROSLAV HAŠEK.

DUBNA je město u MOSKVY, kde byl zřízen smlouvou ze dne 26. KVĚTNA 1946 Spojený ústav JADERNÝCH výzkumů. Vy víte, že 26. květen je také 26. srpen. A to je děleno dvěma i 13.srpen. A to se narodil FIDEL CASTRO RUIZ. FIDEL C.R. Je to i 29. srpen. A to je den, kdy vypuklo v B.B. Slovenské národní povstání. A můj. otec tam před Druhou světovou válkou pracoval. 29. srpen je bez DVOU i 27. srpen. A to je i 12.08. a to se můj otec narodil. A je to také 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA v PLZEŇ.

Důležité je to i proto, že to město DUBNO je na Ukrajině a druhé, jehož název je v češtině jakoby název toho ukrajinského ve DRUHÉM pádu je v Rusku.

A název měsíce, který vyjadřují je ruský APRIL a český DUBEN a ukrajinsky je to KVITEŇ. Náš PÁTÝ měsíc KVĚTEN – tedy i SRPEN odzadu roku. A rusky MÁJ-MAY. Jako spisovatel KAREL MAY. Který zemřel v den kdy byl můj otec odveden do československé armády v ukrajinském BUZULUKU. 30.03. V den narození FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE a VINCENC VAN GOGH.

Strana 83: A na této straně píše hned v prvním odstavci, že: „Boje, v nichž byla aktivně nasazována moje divize, trvaly do 12. srpna, ale k očekávanému výsledku nevedly.“ A to vy již vidíte sami. 12.srpna 1916. Datum narození mého otce 12. srpen 1919. 12.08. 1919. Ale také datum narození mojí manželky 08.12. Pravda je to proto, že na Straně 82 a na Straně 83 žádná jiná data než ta dvě, která jsem uvedl nejsou.

Strana 84: Rumunsko požádalo Rusko o pomoc. A na sklonku roku 1916 byla do RUMUNSKA přeložena i 12. jezdecká divize Mannerheim. Dorazil do FOCSANI, kde se ohlásil generálu AVERESCO. Stal se velitelem spojené RUSKO-RUMUNSKÉ skupiny spolu s brigádou plukovníka STURDZA, která byla pojmenována WRANCZA. Podle pohoří VRANCEI. Jejich úsek obrany zahrnoval šedesátikilometrový pás SEDMIHRADSKÝCH ALP.

Důležité je vědět, že některá RUMUNSKÁ příjemní končí také jako ukrajinská na – KO. Ve výslovnosti. Psáno s – CO. AVERESCO. VRANCEI je VASILIN. WRANCZA je WAZILINEC.

FOCSANI je FANY CS – FRANTA CS. Anebo VASCONI. Německy s F-V na začátku slova. Město leží v RUMUNSKÉ MOLDÁVIA. Rusky a ukrajinsky je to FOKŠANI – FAŠOUNEK. No není ta čeština nádherná? A všechno, co píšu je pravda, protože město je na řece MILCOV – VASIL M. MOLDOVA je s latinským V je i U také MOLDOU-MOLDAU. České VLTAVA.

A pravda je to proto, že generál FRANTA-FANI-FRANTIŠEK MORAVEC odeslal dopis ministru vnitra NOSEK VÁCLAV, kolegovi z LONDÝNA z ulice JERUZÁLÉMSKÁ. Která se ale ve Druhé světové válce jmenovala SEDMIHRADSKÁ. A o SEDM víte, že tak jako v BIBLI, tak i v mém příběhu hraje velmi důležitou roli.

Mannerheim píše že tam v SEDMIHRADSKÝCH ALPÁCH drželi úsek dlouhý 60 kilometrů. A to je i LX. EL CHE. SEDMIHRADSKÁ JERUZALÉMSKÁ je ulice, do které jsem měl okna z kanceláře na ÚV SSM. Tam a do ulice JINDŘIŠSKÁ s JINDŘIŠSKOU VĚŽÍ – TOR – TORE a kostelem JINDŘICHA-HENRIK a na náměstí M.G. MAXIM GORKIJ-dříve SENOVÁŽNÉ-HAY MARKET. S budovou SACHAR BURZA.

Strana 85: Měli uzavřít vstup do údolí FOCSANI a SIRET. Za boje na tomto území obdržel Mannerheim rumunský hrdinský kříž III. třídy Řádu MICHALA CHRABRÉHO. Pak byli odsunuti ze SEDMIHRADSKÉ fronty a dostal rozkaz k přesunu do BESARÁBIE. Požádal tehdy o krátkou dovolenou a bylo mu vyhověno. V polovině února projížděl PETROHRADEM a cestou podnikl zdvořilostní návštěvu v CARSKÉM SELU. Tam ho přijal car NIKOLAI II. a on mu objasňoval situaci na rumunské frontě. Car byl prý nezvykle roztržitý. O den později ho přijala carevna ALEXANDRA FJODOROVNA. Ta byla původem princezna z HESSE(!). Princezna HESENSKÁ. Říkali jí ALIX – EL CHE. Narodila se dne 6. června 06.06. A vy víte, že to je to i 06.09. a to 6.září, a to s je krát DVA i 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také syn mé sestry MICHAL. Tak jako se MICHAAL jmenoval její švagr. Bratr cara NIKOLAI II. – MICHAL. Carevna o jeho informace projevovala čilý zájem, ale působila unaveně a od jejich posledního setkání prošedivěla.

Strana 86: Situace byla velmi kritická. Když odcestoval dne 25. února dva dny před zasedáním DUMY do FINSKA ve vzduch visel neklid. Když 9. března odjížděl z HELSINEK noviny hlásaly, že v PETROHRADĚ proběhly nepokoje. Dvě data na této stránce. Jedno je 25. únor. A to vy víte, co se stalo v roce 1948 v CS – Československu v tento den.- A druhé datum je 9. března. A to je i 9. října. A to „zemřel“ v roce 1967 (!) ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL v BOLIVIA. Plus, DVA je to 11.10. A to se narodil IVAN HAVEL. A minus DVA je to 7. říjen, a to seskočili u MAKOV, ČADCA ARAPOPVCI.

Strana 87: V neděli 11. března trávil na BALETU V CARSKÉ OPEŘE. Odtud se vracel do hotelu Hotel d’Europa, kde bydlel. Ulice zely prázdnotou. V restauraci potkal přítele EMANUEL NOBEL. Ředitele koncernu bratří NOBEL. Ten mu i řekl že je revoluce. Druhý den se zamaskoval, protože měl na sobě uniformu generála. A tak by byl v této uniformě cílem revolučních jednotek v ulicích. NOBEL je jméno známé nám z NOBELOVA CENA. Vynálezce DYNAMITU. Výbušniny, kterou nastražují anebo likvidují jako nastraženou PYROTECHNICI.

11. března je i 11.října. A to se narodil IVAN HAVEL. A je to minus DVA i 9. října a to „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. Samozřejmě je to i vám velmi dobře známé 11.10. – 1775. A také 10.11. a 11.01. Datum úmrtí BREZHNEW a povýšení mého otce na plukovníka a založení US MARINE v roce 1775.

Strana 88: Dále popisuje potíže, které ve městě PETROHRAD nastali pro důstojníky a generály ruské armády v průběhu Únorové revoluce. Vy samozřejmě víte, že to byla ÚNOROVÁ REVOLUCE a pak byla LISTOPADOVÁ REVOLUCE zvaná ŘÍJNOVÁ. A také víte, že ÚNOR a LISTOPAD jsou shodné měsíce. Jeden je druhý 2. DVOJKA od začátku roku a ten druhý je druhý od konce roku. A ještě k tomu je očíslován číslem 11–A to je také DVOJKA. Jako u nás. ÚNOR 1948 a LISTOPAD 1989. DRUHÝ a 11.- 2 a 2.

Strana 89: Zde jmenuje bývalého finského poručíka, který byl v té době obchodníkem. jmenoval se SELIN. K němu se vydal. A tam ho čekalo překvapení, protože v bytě byl jeho švagr major MICHAIL GRIPENBERG – M.G. Byl tam i finský generál na penzi LODE. Následujícího rána uslyšeli z ulice střelbu. Bylo to dne 13. března. To je i 13. října, a to je zase i 11. 10. datum narození IVAN HAVEL. Ale je to i 15. března datum pozdějšího obsazení zbytku republiky Československé v roce 1939.

LODE je české LODĚ. Když to píšou podobní nepozorní žáci jako já například v diktátu. Mannerheim by mu říkal česky generále LODI! A to jsou i DOLY. PODZEMÍ.

Pravda je to proto, že SELIN je stejně jako NIESSEL brněnská LÍŠEŇ. A to se dozvíte za chvíli, kdo byl NIESSEL.

Strana 90: Ráno 14. března se mu podařilo spojit se jeho adjutantem. A ten mu sdělil že v Hotel D’EUROPE je zajištěna vojenská ochrana hostů. A tak se nastěhoval zpět do hotelu. Samozřejmě, že víte že14. března je datum kdy se narodil ALBERT EINSTEIN a moje teta AURÉLIE GEBLT-SCHIDLAK. A také víte, že to je den kdy v roce 1939 odletěl linkou K.L.M. do LONDÝNA via AMSTERDAM skupina 11 generála FRANTIŠKA MORAVCE. A také víte, že to je plus DVA i 16. března, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. A také víte, že to je i 14. říjen. Jako náměstí 14. října nedávno tady velmi ale velmi podrobně popisované. A děleno DVĚMA je to i 7. říjen, a to seskočili ARAPOVCI u MAKOV ČADCA.

Proč je to všechno pravda? Protože v hotelu EUROPE-EVROPA na Václavském náměstí se učila v oboru servírka moje přítelkyně příjmením MACHAR-MAGAR. To je v hebrejštině ZÍTRA. Byl jsem tam za ní. A tak je to pravda. Ale aby to nebyla náhoda tak se tam také učila vnučka tety AURÉLIE GEBLT, dcera mého bratrance PETR GEBLT jménem PETRA GEBLT a jeho manželky rozené V.H. Ve stejné profesi jako MACHAR.

Strana 91: Dále popisuje revoluční události v PETROHRADU. Car byl na velitelství v MOGILEVO. A rodina cara byla v CARSKOJE SELO. Byla ustavena PROZATIMNÍ VLÁDA. Vy víte, že MOGILEVO je MGLV – VGLM – VASIL M a CARSKOJE SELO je C.S. VASIL M. CZECHOSLOVAKIA. Nebo MGLV – MOGOR V nebo MOHOR V.

Mannerheim odcestoval dne 15. března zpět z PETROHRADU ke své divizi. Cestoval přes MOSKVU, a tak viděl na vlastní oči, jak propukla revoluce také v někdejším hlavním městě RUSKA. Ten den se car NIKOLAI II. vzdal trůnu ve prospěch svého bratra velkoknížete MICHALA. Ten se koruny krátce na to zřekl. V KYJEVĚ, kterým také později projížděl viděl, jak někdo ponížil sochu STOLYPINA tím, že dal jeho postavě RUDOU ŠÁLU.

STOLYPIN byl předseda ruské vlády, který byl smrtelně zraněn v divadle v KYJEVĚ, UKRAJINA. Bylo to dne 14. září 1911. A vy víte, že 14. září zemřel MASARYK TOMÁŠ a narodil se MASARYK IAN – M.I. 14. září je i 14. dubna. Plus, DVA je to 16. dubna. A to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Minus DVA je to 12. dubna a ty vyletěl na oběžnou dráhu JURIJ GAGARIN. Stolypin zemřel dne 18. září. A to je plus DVA 20.září, a to se narodil bratr mého otce PETR MOHORITA. A minus DVA je to 16. září, a to je svátek svaté LUDMILY a také je to 19. září, a to jsem se narodil já. Atentátníkem byl DMITRIJ BOGROV. Student práv, anarchista zároveň agent OCHRANKY. Více se neví, protože byl rychle po 11 dnech po atentátu popraven. Vy ale víte, že D.B. jeho iniciály jsou, když to napíšu rukou třeba já, nebo nějaký jiný mazal i O.B. OPERACE BENJAMIN. A víte, že první slabika v příjmení je BOG – BŮH. A druhá slabika je ROV – HROB. H.B. Atentát na STOLYPIN použil jako důležitý motiv ve své divadelní hře THE HOLY DEVIL (RASPUTIN) dramatik LEO BIRINSKI – L.B. Ale také po našem BÍLÍNSKI. Jako BÍLINA u DUCHCOV a TEPLICE, které navštívil GOETHE. Nebo někdo, kdo něco BĚLÍ. Proč je to pravda? Protože atentátník DMITRIJ (také může být METER) vystupuje ve hře jako MAGROV – MAGAR V. Nebo ukrajinsky protože se to stalo v KYJEVĚ MAHOR V. MACHAR V. MAHER V a rusky MOGOR V. BIRINSKI může být i někdo kdo dělá do BIR – BEER – nebo pije BIR – BEER.

STOLYPIN je také české STOLY ruské STULE. ŽIDLE-KŘESLA. 12 STULEV. Kniha o OSTAP BENDER – O.B. Napsaná DVOJICÍ autorů ILF a PETROV. Oba byli z ODĚSA. A oba procestovali v létech SSSR, v roce 1935 celé Spojené státy americké. ILF byl vlastním jménem JECHIJEL-LEIB BEN ARJE FAJNZILBERG. PETROV byl vlastním jménem KATAJEV. To už tady také bylo. Jeho bratr VALENTIN KATAJEV napsal knihu “ NA OBZORU PLACHTA BÍLÁ“. V ruštině se kniha jmenuje “ BĚLEJET PARUS ODINOKIJ“. Připomínal, co se v budoucnu stane.

15. březen je datum okupace zbytku Československa nacisty roce 1939.

Strana 91: Ve velení vojsk došlo k velkým změnám. Car se zřekl velení zase ve prospěch NIKOLAI NIKOLAI-EVIČ. Ale Prozatímní vláda jmenovala do funkce generála ALEXEJEVA. Kterého ale již v květnu nahradil generál BRUSILOV. Mannerheim dostal v květnu 1917 zaujmout pozice na úseku fronty západně od města SUCEAVA. Právě tam ho zastihlo v půlce června povýšení na GENERÁLPORUČÍKA. A byl pověřen velením nad VI. jezdeckým armádním sborem tvořeným třemi divizemi, z nichž jedna byla jeho dosavadní divize 12. jezdecká divize.

SUCEAVA je VASCA. VASCO-BASKO. Ta část Španělska, kde maturoval později OTTO HABSBURK – H.B. Syn KAREL a ZITA. Stal se velitelem VI. armády.VI je i VÁCLAV a IVAN – HAVEL a HAVEL a VASILE a ION – MARINE a MOTO a VASIL a IVAN – MOHORITA a MOHORITA. Také jako VASCO DE BALBOA a VASCO DE GAMA. Německy WASCO DE BALBOA – W.B. a tak i M.B. A WASCO DE GAMA W.G. A tak i M.G.

2.dubna se USA připojily ke státům DOHODY. Porážka Ústředních Mocností – U.M. a to je i V.M. s latinským U/V. – byla jistá. Začátkem července ještě spustila ruská armáda ofenzivu s těžištěm v sektoru TERMOPIL východně od LEMBERG.

2.dubna je i DUBNO a DUBNA a APRIL a také je to datum kdy byla oficiálně ukončena Druhá světová válka. 2.září v roce 1945.

LEMBERG je LVOV. Je to základní klíč OPERACE BENJAMIN – L.M.B. a EL CHE. Je to město, z jehož letiště odlétali k výsadku v roce 1944 ARAPOVCI. Skupina v čele s kapitán NIŠČIMENKO krycím jménem BĚLAVSKÝ. Který byl občanem LEMBERG-LVOV a o po Druhé světové válce zase ve LEMBERG-LVOV žil. Skupina, ve které byl náčelníkem štábu můj otec. A byl tam ještě jeden Čechoslovák a jeden Polák. Celkem TŘI sovětští vojáci, DVA českoslovenští vojáci a JEDEN Polák. 123. K tomu DVĚ sovětské radistky. TERMOPIL je PIL TERMO – TERMÁLNÍ VODY. Jako MANNERHEIM v ODĚSA a dříve ve WIESBADEN. A ostatní osobnosti vystupující v mém příběhu v KARLOVY VARY, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, TEPLICE, CIEPLICE atd. A jako jsou prameny u VOLOVÉ. Sirnaté. Které jsem pil i já, když jsem tam ve VOLOVÉ-MIŽHORIJE byl s otcem na návštěvě u jeho sourozenců v mých asi deseti letech, poté co mě nevzali do Pionýra, protože jsem přísahal věrnost americké armádě a generálu PATTON na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY- H.B.

Strana 93: 14. července 1917 podnikl nepřítel protiofenzivu v HALIČ a BUKOVINA. Ruská vojska se dala na útěk. TERNOPIL a ČERNOVICE padly a UKRAJINA byla v ohrožení. V srpnu byl jmenován velitelem ruských vojsk generál KORNILOV. Mannerheim byl stále u SUCEAVA v BESARÁBIE.

14. července je den kdy padla BASTILA-BASTILLE. THE BASILA. Anebo BASILLY. Je to i 14. červen. Den, kdy byla založena US ARMY a kdy je svátek VASILA a kdy se narodil ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL.

Strana 94: Vojáci se stále více a více radikalizovali. Soudili důstojníky atp. Další zdrcující porážka v HALIČI a BUKOVINĚ – H.B. vedla k dalšímu povstání v PETROHRADĚ. Stalo se tak dne 17. července 1917. Po třech dne povstání ztroskotalo. Generál KORNILOV se rozhodl zachránit impérium vojenskou silou a vyslal dvě jízdní divize do PETROHRADU, aby zatkli KERENSKÉHO. To skončilo ale zadržením samotného KORNILOVA a KERENSKIJ se stal sám velitelem ruské armády.

KEREN-SKIJ chtěl svrhnout KORN-ILOV. Carská ochranka-vojenská zpravodajská služba ruské armády měla celou organizaci Říjnové revoluce pevně v rukou. Obé je CORN-ESQUINA-ROH-HORN-RUACH-DUCH.

A tak budu 17. července pro důležitost zase komentovat. Rok poté přesně, zavraždili bolševici rodinu cara NIKOLAJE II. v Jekatěrinburgu. Je to svátek svaté MARINE. A já jsem se ten den v roce 1976 ženil. V POLSKÉ krčmě ve STROMOVCE v Praze 7. Je to den kdy poprvé vyletěl B2-SPIRITa kdy měl JAKEŠ v PLZEŇ, Červený Hrádek svůj známý projev. A je to 17.07. A tak i 11.07. A to se narodila OLGA HAVLOVÁ a můj tchán MIROSLAV SVOBODA. A také 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. A také rok 1770 kdy VINCENS v CATALUNYA, AGRAMONTE začal vyrábět „CHOCOLATE DE PIEDRA“ A ROK 1775 KDY ZAČAL VYRÁBĚT TURRÓN.

K tomuto vystoupení vzbouřenců vedla zdrcující porážka v HALIČ a BUKOVINA – H.B.

V těch dne, píše Mannerheim, “ Jsem si jednoho dne vyjel na svém čiperném koni a ten při cvalu v terénu zakopl a spadl. Při pádu jsem si vymkl nohu, ale vyškrábal jsem se zpátky do sedla a krokem se vydal zpátky do štábu, Armádní lékař konstatoval že moje noha je vymknuta velmi ošklivě a doporučil mi dva měsíce klidu na lůžku. Pod touto záminkou jsme se nechal poslat do ODĚSY na rekonvalescenci.“.

Strana 95: A to byla záminka, jak opustit ruskou armádu a vrátit se zpět do Finska. V ODĚSE jej ještě zastihla zpráva dne 8. listopadu, že den před tím dne 7. listopadu byl KERENSKIJ svržen a vlády se ujali LENIN a TROCKIJ. Rozhodl se odcestovat do PETROHRADDU. Cesta tam z ODĚSY trvala DVA dny. Navštívil vrchní velení v MOGILEVO. Tam viděl krvavou skvrnu na zemi. Vojáci zastřelili vrchního velitele DUCHONINA, který na setkání s právě jmenovaným bolševickým velitelem důstojnickým čekatelem KRYLENKO.

DUCHONIN a jeho vražda nám dává návod. Kdo bude DUCHONIN v BUDOUCNOSTI. Kdo bude tím motorem všeho dorozumívání mezi vojáky. Tak to carská ochranka nachystala. DUCHONIN nebo Chetali DUCH-RUACH-GHOST-SPIRIT – H.S. byl nahrazen KRYLENKO. -KO na konci. To je ukrajinské příjmení. Proč je to pravda? Protože DUCHONIN byl také NIKOLAI NIKOLAJEVIČ jako předcházející DVAKRÁT vrchní velitel bratranec cara – ROMANOVEC. Který odjel-emigroval z Ruska v roce 1919 na HMS MARLBOUROUGH z JALTA. DUCHONIN byl zavražděn dne 12.03. Americkým způsobem psaní dat 12.03. 123 a 0. 3. prosince. V den, kdy byla popravena v roce 1952, v roce mého narození a nástupu do funkce prezidenta USA generála EISENHOVERA a začátku kralování ELISABETH II. v roce olympijských her v HELSINKY a skvělá reprezentace manželů ZÁTOPEK, popravena skupina RUDOLFA SLÁNSKÉHO. V procesu bylo tehdy obžalováno celkem 14 (!) lidí. 11 (!) z nich bylo odsouzeno k trestu smrti. A také víte, že L.B. LAVRENTIJ BERRIJA byl popraven po odsouzení soudem, v jehož čele stál KONEV (SECRET INTELIGENCE) S.I. – SERGEJ jako INGR a k tomu IVAN jako INGR, protože IVAN je české JAN. KONEV – VANEK – NOVAK a profesí LUMBERJACK, jako můj otec. Bylo to dne 12.23. (1953) A také víte, že se generál FRANTIŠEK MORAVEC narodil v ČÁSLAV-VASIL CHE, dne 07.23. a že se VASILLY STALIN GENERÁLPORUČÍK LETECTVA narodil dne 03.21. A víte, 123 je moje rodné číslo. A víte, že můj otec přešel ve skupině pěti přátel z Volové Maďarsko (Československou) Sovětskou (Ukrajinskou) hranici dne 10.23. 1939.

Samozřejmě, že je zřejmá souvislost mezi KRYL a KRYL ENKO. KRYL byl KAREL a KARÉLIE je také ČESKO. V mém příběhu. KAREL KRYL se narodil v KROMĚŘÍŽ – jako OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. KAREL KRYL – ukrajinsky KRYLENKO dá se říct se narodil se ve stejný den jako OTMAR REIDL – 12. dubna je totiž i 12. září. To vy ale dobře víte. Ve městě žila rodina LUDVÍK SVOBODA v době Druhé světové války. Manželka SVOBODA IRENA – S.I. a syn MIROSLAV SVOBODA a dcera ZOE SVOBODA. Je to ale také KRYLENKO jako KYRILENKO. Malý KYRIL. Ruské CYRIL. Partner nebo pomyslné „DVOJČE“ METODA. Ano METODA. TO BYLA METODA. Samozřejmě, že je třeba připomenout, že CYRIL-KYRIL je i KONSTANTIN. A to byl dvakrát Polák ROKOSSOVSKI dvakrát MARŠÁL. Jednou polský a jednou sovětský. Jako byl MANNERHEIM dvakrát MARŠÁL. Jediný ve FINSKU a DVAKRÁT. A KONSTANTIN byl i Rus ŽUKOV. Ten byl jednou MARŠÁL. Ten ale zase byl profesí KOŽIŠNÍK. Dělal do KŮŽÍ – hebrejské OR. A OR jako SVĚTLO. Finsky VALO. Generál VALO, Ukrajinec. To byl zase můj kmotr.

KAREL KRYL se narodil v rodině KNIHTISKAŘŮ (to je i BUKOVINA-BOOK). Tiskárnu založili v roce vám velmi dobře známém 1909. I 19.09.A pravda je to proto, že to souvisí, protože tiskárnu založil jeho dědeček KAREL KRYL s FERDINAND SCOTTI – KRYL and SCOTTI byl její název do roku 1936. Že jsou SCOTTI VOLOVÉ a TUR a CATTLE a JAK a ALBA a SCOTLAND atd. snad ani nemusím připomínat. Maminka KAREL KRYL byla z FRÝDEK. Tam kde sloužil před ÚNOREM 1948 můj otec a v prostoru okolo FRÝDEK MÍSTEK operovali za války společně ARAPOVCI s WOLFRAMOVCI. FRÝDEK je i FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍRIOVKA odkud byli SCHIDLAK, moje teta GEBLT AURÉLIE a její sestry a bratři. Pravda je to proto, že maminka KAREL KRYL byla ŠEBESTOVÁ. Jako hora svatého ŠEBESTIÁNA, u které jsou nedaleko z německé strany STEINEBACH a GOELTBEN. Vzpomínáte? Bylo to tady podrobně. A finále? KAREL KRYL odjel dne 9. září 1969 z Československa na festival do WALDECK v Německé spolkové republice. Já jsem odjel koncem září 1969 s METEOR PRAHA LIBEŇ do BREMEN v Německé spolkové republice. A v roce 1973 jsem začal pracovat na OV SSM PRAHA 2 v Paláci VALDEK na náměstí MÍRU. Můj bratranec PETR GEBLT přešel ilegálně hranici do RAKOUSKA v listopadu 1969 a do konce roku přešel také do Německé spolkové republiky. Oženil se s EVA SEDLÁŘ. Shodného jména SEDLÁŘ byl předseda KV SSM v OSTRAVA. Ten byl S.I. SEDLÁŘ IVAN – SECRET INTELIGENCE. Bylo to v době, kdy byl vedoucím tajemníkem KV KSČ VÁCLAV VÁCLAVÍK – PRO NÁS VÁCLAV VÁCLAVÁK. A před tím tam byl náčelníkem krajské vojenské správy generál BABKA. Ten tam odešel z PRAHY Jeho syna jsem zase z OSTRAVY zlanařil k sobě do Prahy na české ÚV SSM. O předválečné dvojici podnikatelů BROUK a BABKA – BÍLÁ LABUŤ atd. tady již všechno bylo a nebudu to zase znova rozepisovat.

METODA JAROSLAV HAŠEK. MANŽEL IARMILA MAYER – M.I. A ŠURA – SAŠA – ALEXANDRA. ÚMORNÁ VYPRÁVĚNÍ A PŘÍBĚHY JEHO DOBRÉHO VOJÁKA JOSEFA ŠVEJKA.

Připomínám, že jsem v době pokusu o převrat ve dnech okolo 21. srpna 1991 (tedy datum narození mého otce mojí manželka 08.12 a 12.08.) byl na KRYMU. A po ukončení pokusu o převrat v srpnu1991 vojáky TAMAN divize v MOSKVĚ cestoval z UKRAJINY, z KRYMU letecky na trase SIMFEROPOL – ODĚSA – UŽHOROD. A pak pěšky přes hranici do ČESKOSLOVENKA. Velitel TAMAN divize měl v té době iniciály jména a příjmení V.M. Finské slovo TÄMÄN znamená v češtině TENTO. Slovník říká, že slovo „TENTO odkazuje k osobě, o které je řeč nebo která vyplývá ze souvislostí“. A protože jde o vážné věci je třeba říct, že slovo TÄMÄN je GENITIVE (stejná zkratka jako GENERÁL – GEN.) slova TÄMÄ. (T.M). ČESKY HO MŮŽEME NAZVAT JAKO PŮVODNÍK, RODITEL, PŘISVOJNÍK. Čeho asi? To nechám na vás. Jenom připomínám, že jsem u této TAMAN divize byl spolu se všemi zahraničními posluchači školy VLKSM v roce 1972. A že TÄMÄ je T.M. Třeba TIME. Nebo TOMAŠ MASARYK. TŮMA a TOMA a MOTA. Ještě například.

Strana 96: Ubytoval se opět v hotelu D’EUROPE. A strávil v Petrohradu týden. Nikdo nesměl bez povolení opustit město. Nejvyšší bolševický Sovět se zmocnil PALÁC SMOLNÝ, internátu urozených dívek. Tam se mu jít pro povolení nechtělo, a tak se obrátil na úřad finského ministra s žádostí o pas. Ten nedostal ale dostal doklad, z něhož vyplývalo, že je FIN a že cestuje do FINSKA. Oznámil na štábu, že se dozvěděl, že jeho vlast vyhlásila dne 6. prosince samostatnost a že se chce vrátit. Odjel na Finské nádraží. Tam předložil svoji propustku. Vojáci u stolku byli INGRIJCI. Popovídali si finsky o jeho dokumentu, Vojáci řekli „charašó“ a on nastoupil do vlaku a odjel. V polovině prosince tak dorazil do HELSINEK. Z nádraží se vydal ke svému švagrovi MICHAL GRIPENBERG- M.G. a své setře SOFIA. Ze zvědavosti se po týdnu v HELSINKY vydal zase zpět do PETROHRAD. Tam si uvědomil, že sovětská moc se dříve či později upevní a vyvine se ve smrtelnou hrozbu pro mladý finský stát. Museli jsme se připravovat k obraně, píše. A k tomu jim chybělo to nejdůležitější. Zbraně. Finsky ASEITE. Anglicky ARMS.

PALÁC SMOLNÝ je WASILIN. INGRIJCI jsou národ FINŮ žijící v Rusku. V ruštině se jmenují INGERMANLANDCI. To je vám dobře známé jméno generála INGR. A k tomu MAN. A také LANDECK, místo v RAKOUSKU, kde byl místo u KOLÍNA vysazen OTMAR REIDL, OPERACE BENJAMIN. Anebo je to LANDOVSKÝ, LANDÁK. Který žil v emigraci v RAKOUSKU. DANA ZÁTOPKOVÁ narozená ve stejný den jako EMIL ZÁTOPEK a jako já – 19.září. Oni v 1922 a já 1952. DANA ZÁTOPKOVÁ byla KMOTŘENKA generál INGR. Pravda je to proto, že DANA ZÁTOPKOVÁ vyhrála zlatou olympijskou medaili v hodu OŠTĚPEM – SHAKE-SPEARE ve FINSKU. V HELSINKY. Ona jednu a EMIL ZÁTOPEK tři. Jednu z nich v MARATHON – MOHORITAN, který běžel vůbec poprvé v životě. Bylo to v roce mého narození 1952. Více bude v díle II. V pokračování tohoto dílu. Generál INGR se narodil ve VLKOŠ-VASILEK. JAN SERGĚJ INGR zemřel v den narozenin mojí babičky MARIE HAHN-HON-HAN v Horní POČAPLY. V den 17. června (1956). V angličtině je název tohoto národa INGRIAN. INGR JAN. A generál INGR byl skutečně JAN INGR (k tomu SERGĚJ). ale také je to ING.RIAN. PATRICK RYAN. VLASTA-PATTON RYAN. „JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU“. Znáte tuto mojí oblíbenou knihu?

Strana 98: Obrátil se na velitele francouzské vojenské mise generála NIESSEL. Zda by mohli získat zbraně a výzbroj z francouzských skladů v MURMANSKU. MURMANSK je MR. MAN X – CHE. NIESSEL je LÍŠEŇ. Německy LOSCH – LOŠ. Ze slova LÍSKA – EL X – EL CHE. V Brně říkají obyvatelům LÍŠNĚ MARVANI. Herec MARVAN se narodil 11.12. – 1775. Zemřel 21.května. To je i 12.08. a 08.12. Jako moje manželka a můj otec. Byl JAROSLAV – VASIL JAR HEAD. Generál slíbil, že jeho žádost přednese francouzské vládě. Nečekal ale na odpověď a odcestoval zpět do HELSINEK. Jeho TŘICETILETÁ SLUŽBA V CARSKÉ ARMÁDĚ SKONČILA. BYL V HODNOSTI GENERÁLPORUČÍK. Jako GENERÁLPORUČÍK KLINGER. „OTEC“ STURM AND DRANG. A JAKO GENERÁLPORUČÍK ŠÁDEK, VOJÁK LUDVÍKA SVOBODY. PŘEDSEDA SVAZU PROTIFAŠTICKÝCH BOJOVNÍKŮ. SE KTERÝM JSEM DNE 10. LISTOPADU-10.11. 1989 ODHALOVAL V ŽITNÉ ULICI PAMĚTNÍ DESKU JANU OPLETALOVI A VÁCLAVU SEDLÁČKOVI. JE TAM DODNES. BYLO TO V PŘEDVEČER MOJÍ KONFERENCE SSM V PRAŽSKÉ LUCERNĚ. A VY JIŽ VÍTE ŽE MOJE TETA BASILEA BYLA VE VOLOVÉ PROVDÁNA ŠEGDO. A V HORNÍ POČAPLY ŽIL SOUSED DOŠEK. A tak stále dokola a dokola.

Strana 99–103: Na těchto stranách rekapituluje stručně dějiny Ruska v době jeho života a jeho služby v ruské carské armádě. Až po získání a upevnění moci LENINEM. Pojmenovaném po řece LENA. Poslední věta kapitoly je “ Ruský národ se nedokázal vyrovnat s tak náhle nabytou svobodou a upadl do otroctví, které se rozvinulo ve světovou hrozbu“.

To je první kapitola pamětí maršála MANNERHEIMA. Pokračovat budu dalšími souvislostmi spojující FINSKO a nás ČESKOSLOVENSKO v OPERACI BENJAMIN. Další kapitoly jeho knihy pochopitelně také souvisí s OPERACÍ BENJAMIN. A velmi úzce. Zimní válka a Laponská válka a poválečné období. Ale je to zase stále dokola. Snad se k nim někdy dostanu a dopíšu je také. Nebo si Paměti přečtěte zkuste se v tom také rozebrat sami. Vy, kteří čtete a rozumíte. Díl II. bude následovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *