TŘI KRÁLOVÉ aneb TRES REYES MÁGOS. O rozdílu mezi MILITARY INTELIGENCE na jedné straně a na druhé straně STB a legální vojenskou rozvědkou.

277 zobrazení
TiskTisk

Při hloubkovém úklidu podkladů, k již zveřejněným příspěvkům tady na webu jsem nalezl jeden třístránkový dokument z roku 2017. Vůbec nemám ponětí, kdo ho zpracoval a kde jsem k němu přišel. Na první pohled je totiž jisté že nebyl určen pro moje oči. Na konci se vzpomíná jakýsi Debatní klub a je tam uvedeno datum z roku 2017. Protože je zajímavý tak ho celý zveřejním. Až přijdu na to jak, abych to nemusel celé opisovat. Pravděpodobně to zveřejním jako fotografie jednotlivých stránek. Nyní přeruším psaní o Finsku a napíšu jeden zcela jasný a konkrétní důkaz o tom, jak probíhala Operace Benjamin.

První odstavec v tom dokumentu, který jsem objevil o mně říká toto: “ 3 dny na rozmyšlenou po ZŠ v Opavě a odchod zpět do Prahy, šel do učení na automechanika. Nemuselo jít o žádný záměr. Odchodem ze střední školy ztratil však šanci připravit se k získání vyšší vzdělanosti, a tedy i k standardnímu způsobu intelektu. Přitom zjevně měl kvality k vyššímu vzdělávání (viz jeho znalosti jazyků např.)“

Tolik nějaké hodnocení někoho, kdo se nepodepsal a já skutečně nevím o co tehdy šlo. V zásadě je to ale správná informace. Kromě toho, že se mýlí v tom, že „NEŠLO O ZÁMĚR“. O záměr samozřejmě šlo. To jsem tady ale již mnohokrát opakoval, proč jsem šel do Opavy a proč jsem odešel z Opavy. Ze studia Vojenského gymnázia. Mělo to prostě tak být. Měl jsem tam jít a měl jsem odejít. Tak to Holy spirit organizoval. Jako všechno v mém životě a v životě mého nejbližšího okolí.

Dnes jenom telegraficky několik upozornění na to, co jste již četli vy, kteří čtete a rozumíte, a to k tomu tématu kterému se dnes budu věnovat. Jde tedy o to, co je napsáno v nadpisu tohoto příběhu.

Připomínám, že jsem na OV SSM Praha 2 v PALÁCI VALDEK, (na náměstí MÍRU naproti kostelu svaté Ludmily a Armádnímu Vinohradskému divadlu a Ústřednímu kulturnímu domu železničářů, vedle školy automechaniků do které jsem ale nechodil protože byla v rekonstrukci a moje náhradní škola byla v ulici U KRBU(UK) v MALEŠICE-WASILEK,) kde jsme měli kanceláře v telefonickém rozhovoru v roce 1973 odpověděl předsedovi MV SSM Praha příjmením Hájek (HAYK – ARMAIN) jménem Josef na jeho dotaz, zda nechci jít raději pracovat na Prahu 7 (místo mého bydliště, na sekretariát OV SSM Praha 7 v ulici JAROSLAVA HAŠKA, na rohu s naší SOCHOROVA) že nechci. Jako důvod jsem mu uvedl, že to nechci proto, že Praha 2 je STUDENTSKÝ obvod a se STUDENTY uděláme revoluci. A řekl jsem mu to do telefonu před mými několika spolupracovníky. A tak jsem tam zůstal a odtud odešel na vojnu do LITOMĚŘIC do kasáren JIŘÍHO Z PODĚBRAD. A po vojně jsem se tam na DVOJKU k 1. dubnu 1976 vrátil a stal jsem se po ULMAJER – ano čtete dobře po UL-MAJER stal předsedou. ULMAJER tam přišel dělat předsedu po TŮMA. Který odešel stejně jako LEMAK.

Navzdory velmi rozsáhlým aktivitám skupiny ŠLOUF, ŠTĚPÁN, ŠUTKA, FRANC a dalších „mladých“ z nejbližšího okolí KAPEK VÍT jsem odešel studovat Vysokou školu politickou do Prahy. To je tam co skončil v roce 1989 totalitní režim. Po celou dobu studií jsem byl vysokoškolským funkcionářem toho orgánu, který přímo spoluorganizoval později v roce 1989 dne 17. listopadu vzpomínkovou akci na Albertov. U Přírodovědecké fakulty UK. Která patřila ke DVOJCE. K těm studentům, o kterých jsem hovořil s HÁJKEM. Kromě nich to byla FVL UK a FDL UK a FH UK a MFF UK a FSI ČVUT a jeho rektorát a další vědecké a výzkumné ústavy. Tím orgánem byla Městská vysokoškolská rada SSM v Praze.

V termínu tak jako ostatní jsem si určil téma diplomové práce. To bylo „Boj studentů za mír a sociální pokrok“. O oponenturu jsem záměrně požádal tehdy nejvyšší autoritu k tomuto tématu a tím byl prezident Mezinárodního svazu studentstva Štěpán Miroslav. Nebyl mým oponentem jenom v tom, že odmítal abych šel studovat na denní studium v té jejich partě KAPEK VÍT, a tak mi připadalo velmi zábavné právě jeho o tuto oponenturu požádat. A tak byl dále jako i předtím a jako i potom mým oponentem. Psát o tom více by byl ale zase jiný a dlouhý příběh. Snad někdy v Pamětech, dostanu li se k tomu je napsat.

Po ukončení studií jsem byl zařazen do funkce tajemníka českého ÚV SSM. A do funkce tak zvaného ideologického tajemníka, který se ale v českých poměrech věnoval kultuře a sportu. Odmítl jsem to. A řekl jsem, že musím pracovat se STUDENTY. Vysokoškoláky a středoškoláky. A tak se stalo. A stal jsem se předsedou české rady středoškoláků a předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM. Vysokoškoláci měli právě s ohledem na události v listopadu 1939 a z toho plynoucí funkce prezidenta MSS zvláštní postavení uvnitř SSM. Tak zvanou relativní samostatnost. A tak přímo jednali se stáními orgány, ministerstvem školství a dalšími úřady, například na předsednictvu vlády.

Pod mým vedením se z Českého vysokoškolského ústředí stal de facto odborový studentský orgán. Řešili jsme veškeré otázky související se životem a studiem studentů. Od bydlení a stravování až po odměny a stipendia. A vytváření podmínek pro jejich možnosti užívání volného času v areálech kolejí a škol. Organizovali jsme soutěže sportovní a kulturní a spoustu přehlídek atp. A to celé financovali z prostředků státem pro to vyčleněných. I z prostředků sponzorů. Jakým byla například OSA. Měli jsme k dispozici a k připomínkování veškerou administrativu ministerstva školství a také jsme to řádně a zodpovědně dělali.

Jednou z našich aktivit tehdy bylo provést zásadní změnu v odměňování studentů. Stručně řečeno připravili jsme návrh, aby dotace, které šli ke studentům nepřímo, dostávali přímo. Například aby se nedotovalo stravování. Ale aby se studenti dostali ty prostředky-dotace přímo a mohli se stravovat kde chtějí a nemuseli chodit do menz. Zejména když mají třeba přednášky na druhém konci Prahy daleko od jejich menzy. To uvádím jenom jako příklad pro pochopení, o co nám tehdy šlo. Bylo úžasné, jakou diskusi jsme rozproudili. Na ministerstvu školství a mezi studenty. Po těchto diskusích jsme zpracovali kompletní návrh a předali ho na ministerstvo školství. A pak se stalo něco, co se ještě nikdy v do té doby a asi ani potom nestalo.

Holy Spirit zařídil, někdy v roce 1984 nebo 1985, že se tento návrh zařadil na jednání sekretariátu ÚV KSČ. A já, ačkoliv jsem byl až několikátý řadě na žebříčku tehdejších funkcionářů SSM jsem byl poslán na to jednání abych tam vysokoškoláky zastupoval. Holy Spirit to zařídil do posledního detailu. Čekal jsem s odpovědným pracovníkem ÚV KSČ za otázky mládeže na chodbě. A pak jsme byli vyzváni ať jdeme dál. Okolo jednacího stolu, jak je obvyklé všude jinde na schůzích a poradách, kolem dlouhého stolu dokola seděli členové tohoto orgánu a takzvaní přizvávaní. V čele seděl Husák. Dal mi slovo a já začal vyprávět proč a jak a nač jsme to vytvořili. Začala diskuse a skoro nikdo nediskutoval. Husák to jako předsedající uzavíral. A zvýšeným hlasem mi sdělil asi tolik, že to nepřipustí. Protože studenti by ty peníze, které by dostali na ruku „prepili“. V ten moment mi začali vyvádět z místnosti a já jsem ještě stačil říct, že by byli tací, co by to „prepili“ a tak by vypadli ze soutěže a skončili se studiem a pak by byli ti co by to nepropili a ti by úspěšně a pohodlně studovali. Ale to už jsem byl vyveden a konec jsem říkal také zvýšeným hlasem na chodbě. Tomu našemu za nás zodpovědnému, celému rudému pracovníkovi ÚV KSČ.

Byla to výjimečná situace. Nikdy se něco takového nestalo. A tak proč to Holy Spirit zorganizoval? Do detailu? Neseděl jsem totiž na konci stolu, jak ti přizvaní k projednání bodu vždycky seděli. Až na konci. Jak jsem to zažil, když jsem byl na takové jednání přizván v říjnu 1989 s dokumenty na Celostátní konferenci SSM konanou dne 10-12. listopad 1989 v HAVLOVIC PALÁCI LUCERNA. Tam jsem seděl úplně na konci. Naproti poslednímu v místnosti. Miroslav Zavadil se jmenoval. A měl stejnou vadu oka jako mnozí moji přátelé v mém příběhu. A jako má můj otec na vězeňské fotografii z ukrajinské Poltavy. A generál SYROVÝ a MOISES LA BRAŇA MENA z CHILE a FALK a další. Vy, kteří čtete a pamatujete si víte o čem je řeč. A tak to tady již nebudu opakovat.

Jako studentský představitel jsem seděl totiž naproti zodpovědnému za školství v celé KSČ. Díval se na mě jako na mimozemšťana. To se nedá zapomenout. Byl to tajemník ÚV KSČ příjmením HAVLÍN. Ano vy kteří čtete a rozumíte víte proč to píšu velkými písmeny. HAVLÍN. Byl to člověk, který právě proto že se jmenoval HAVLÍN pracoval jako ministr školství a pak právě jako tajemník KSČ zodpovědný za školství. BYL PRO OPERACI BENJAMIN ZNAČKA. A VY VÍTE, ŽE TO DĚLALI SOKOLOVÉ (SOKOL – SKL – L X – EL CHE). NA SPARTAKIÁDÁCH. KAŽDÝ MĚL SVOJI ZNAČKU A PODLE POKYNŮ-ROZKAZŮ SE NA NICH PŘESOUVALI. PROTO JSEM SE ŠEL UČIT AUTOMECHANIKEM K VOJENSKÉ STAVBY ABYCH STRÁVIL PRVNÍ ROK NA STRAHOVĚ V DÍLNĚ V ÚTROBÁCH STRAHOVSKÉHO STADIÓNU VEDLE TOHO MALÉHO TAKÉ STADIÓNU SOKOLŮ. A nakonec aby to všechno byla pravda odešel HAVLÍN do velmi podivné pro jeho úroveň funkce. Šel dělat v roce 1988 velvyslance do POLSKA. Do WARSZAVA – VARŠAVA. VARSOVIA je to španělsky protože jsem byl od setkání s Ernesto Che GUEVARA-HUEVARA-HAVEL exportér REVOLUCE. Španělsky VARSOVIA – VIA VASIL. Ano tím Holy Spirit označil v roce 1988 jak se bude dál postupovat. A vy, kteří si tu dobu pamatujete víte, že to tak bylo. Píšu pamatujete, protože to samozřejmě historici nepřipomínají. Ale to je prostě tak. Hlavně že se vše odehrálo, jak mělo. Protože vaši historici z ústavů i ti mimo ústavy stále nechápou, že nešlo o KOMUNISMUS v ČESKOSLOVENSKU. Ale šlo o KOMUNISMUS jako systém, který SSSR za dobu své existence vybudoval v zemích VÝCHODNÍ EVROPY ale také svými dobře dotovanými chapadly po celém světě. Ano po celém širém světě. V každém koutku můžeme hezky česky říct. A tento systém byl cílem Operace Benjamin. Ne v jedné zemi zlikvidovat systém komunismu. Ale všude po celém světě. Jako „učení“ které se již nikdy jako systém v té podobě jako bylo nevrátí.

Proč je to s HAVLÍN pravda? Protože v době, kdy jsem skončil roční studium na škole VLKSM – VASILEK M. v roce 1972 tedy před mým setkáním s HAVLÍN a před mým výrokem o studentech kteří udělají revoluci se stal velvyslancem v Moskvě bývalý funkcionář KSČ z HRADEC KRÁLOVÉ a KARLOVY VARY JAN HAVELKA. A byl tam od toho roku 1972 do roku 1978. A to jsem nastoupil ke studiu Vysoké školy politické a tam se mnou byl a v mojí těsné blízkosti v posluchárně sedával HAVEL. JIŘÍ HAVEL. Byl také z Prahy.

A nyní se dostávám, po tomto stručném úvodu, kde jsem znovu psal to, co již bylo mnohokrát napsáno tady na webu k tomu, co je v nadpisu tohoto příspěvku.

Někdy v té době totiž Holy Spirit nachystal pro své spolupracovníky v jednotlivých zemích Východního bloku a tím také pro všechny Tři sestry, které v pádu SSSR a světového komunismu od Druhé světové války úzce spolupracovali jednu zásadní informaci. Pro finále OPERACE BENJAMIN v letech 1989-1991. Tehdy, počátkem osmdesátých let se objevili na našem pracovišti na náměstí M.G. naproti SACHAR PALAC na rohu ulic JERUZALÉMSKÁ/SEDMIHRADSKÁ a JINDŘIŠSKÁ dva studenti. A stali se aktivními spolupracovníky Českého vysokoškolského ústředí. Byly to další ZNAČKY. A byli velmi ale velmi aktivní. Až tak aktivní že vybočovali z řady i těch nejaktivnějších. A já jsem jim proto i nabídl, aby s námi spolupracovali. Za odměnu. Už nevím, jestli to bylo na dohodu o pracovním poměru nebo přímo zaměstnání. Ale to není podstatné. Začali pracovat za odměnu a stali se časem pracovníky a zůstali od té doby mými spolupracovníky až do konce mých let práce v SSM v listopadu 1989 a ještě skoro celý rok byli mými spolupracovníky v roce 1990 na ÚV KSČ. Až do mého odchodu v říjnu 1990 od kterého jsem byl pouze poslanec Federálního shromáždění až do konce federace koncem roku 1992. S dalšími důležitými úkoly v souvislosti s pádem samotného SSSR. Ale to zase není předmětem tohoto mého psaní. A bylo o tom tady na webu napsáno již dost. Takže ti, co čtou a rozumí ví oč běží.

Ti dva vele aktivní, které mi Holy Spirit „poslal“ jako informaci do budoucna pro další zúčastněné v Operaci Benjamin byli PETR ROSECKÝ z CHLUMCE NAD CIDLINOU a LADISLAV ŽÁK narozený v JABLONEC NAD NISOU (JABLKO – APPLE, a to je i P a obrácené P – dohromady B, a tak je to i B.L. a moje pozdější návštěva v ALMA ATY – DĚDOVO JABLKO KAZACHSTÁN, kam jsem jel z ORENBURG – OR). Nebyli tehdy ani členy ani kandidáty KSČ. Já jsem si mohl dovolit přijímat a taky jsem to dělal i v jiných případech, i nečleny KSČ. Na rozdíl od jiných kolegů tam v té budově. A tak začali pracovat v aparátu SSM. Tom tehdy na začátku vysokoškolském aparátu SSM. Na tak zvaném vysokoškolském oddělení. Objevili se tam ve stejnou dobu. A doba šla a všechno probíhalo tak jak mělo, a tak když jsem postoupil z funkce tajemníka českého ÚV SSM do funkce předsedy českého ÚV SSM na základě rozhodnutí Holy Spirit v roce 1986 tak jsem jim oběma nabídl funkce vedoucích oddělení toho českého ÚV SSM. PETR ROSECKÝ se stal pokladníkem – vedoucím hospodářského oddělení a LADISLAV ŽÁK se stal vedoucím oddělení-sekretariátu předsedy. Napřesrok v roce 1987 v počátkem října jsem byl zvolen na IV. sjezdu SSM předsedou ÚV SSM. A oba shodně přešli na stejné funkce o stupeň výš. Tedy do funkcí vedoucích oddělení federálního ÚV SSM. Stejných oddělení. Pak šel život, jak je popisováno v jiných příbězích tady na webu a není třeba to opakovat až do listopadu 1989. Tam jsem byl po pádu Jakešova – Husákova normalizačního vedení zvolen do funkce tajemníka ÚV KSČ a člena předsednictva. Počkal jsem tehdy revolučních deset dnů, kdy probíhala de facto revoluce, A skončila její rozhodující část a já jsem udělal potřebné a pak je požádal poté kdy bylo rozhodnuto vše co bylo třeba, aby šli do stejných funkcí pracovat na ÚV KSČ. A oni souhlasili.

V té době jsem byl pověřeným představitelem KSČ a spoluorganizátorem jednání u kulatého stolu. Tak zvaných setkání představitelů opozice v čele s HAVLEM/OF s orgány a organizacemi totalitní Národní fronty. A jednalo se často a všude možně. Od Obecního domu až po Palác kultury. A já jsem sebou vždy vodil jednoho z těch dvou sebou. Byl to ten LADISLAV ŽÁK. Byl v té době čerstvý člen KSČ. Neměl nikdy žádnou stranickou funkci ani minulost. A tak jsem byl podrobován velmi tvrdému a nekompromisnímu tlaku ze strany těch nejkonzervativnějších zbytků které ještě v budově ÚV KSČ aktivně fungovali. Dělal jsem to proto, že jsem věděl, co mám dělat a nepotřeboval jsem, aby v revolučním čase někdo přechod k demokracii a volbu HAVLA (ne HAVLÍNA) prezidentem narušil. A LADISLAV ŽÁK byl zárukou, že mi do toho mluvit nebude. Někdy na začátku těchto jednání vznikla totiž nepsaná dohoda, že budeme chodit na setkání ve DVOU. A tak jsem šel já a vzal jsem jeho. Ne někoho jiného třeba tajemníka ÚV KSČ. BYLO TO PROO TO ABY TOMU TI, KTEŘÍ TOMU MĚLI ROZUMĚT V CELÉM VÝCHODNÍM BLOKU ROZUMĚLI.

Proč jsem do toho v úvodu zamotal Tři krále, a to krásně mému uchu znějící španělské Tres Reyes Magos? Vy víte, že jsem byl zvolen na IV. sjezdu SSM. A také víte, že I.V. je IVAN a VASIL a IVAN a VÁCLAV a ION a VASILE. IVAN a VASIL MOHORITA a IVAN a VÁCLAV HAVEL a ION – což je rumunské IVAN a VASILE. Oni mající příjmení MOTA a ten druhý MARINE. A padli u MOJADAHONDA u MADRIDU v roce 1937, ve španělské občanské válce. A to jsou pěkně známé a celým příběhem Operace Benjamin procházející ZNAČKY. Ti, co čtou a rozumí je dobře znají. TŘI DVOJICE jsou totiž také TŘI a DVA. A to je i 111 a 2. A to je také 1775. Rok založení US ARMY na svátek VASILA a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. Rok založení US NAVY a US MARINE.

To už zase odbíhám do podrobnosti, ale možná je to správné abyste si vy, kteří čtete a rozumíte hned uvědomili tyto souvislosti, které nám Holy Spirit nachystal pěkně dopředu. A které jsem tu již tolikrát a tolikrát zopakoval v konkrétních důležitých pro můj příběh Operace Benjamin spojených událostech.

Na ta jednání ke Kulatým stolům totiž chodil BEN – to jsem já, jako BENJAMIN a ZAK – jak všude v civilizaci píšou jméno mého kolegy značky bez naší speciality háčku nad písmenem Z. A to je dohromady BENZÁK. Tedy i BUNZÁK. Generál BUNZÁK z VOLOVÉ. Stejně jako můj otec plukovník VASIL MOHORITA a plukovník IVAN MOHORITA. A vy, kteří čtete tak víte, že proto je nazývám TŘI KRÁLOVÉ. Automechanikem jsem byl také proto, že BENZÁK může být i česky řečeno MOTOR – anglicky MACHINE – vysloveno MAŠÍN firmy BENZ. Firmy, která jako první na světě vůbec vyrobila osobní automobil. BUN bez ZAK je i DRDOL – DR.DOL – DOKTOR PANNA-VIRGIN. To je znamení, ve kterém jsem se narodil. BUN je i HOUSKA jako HUSKY pes, o kterém tu byla podrobně řeč ale hlavně jako Operace HUSKY obsazení Sicílie generálem BERNARD LAW MONTGOMERY – B.L.M. a anagram MOGORITA-MONTGOMERY a další souvislosti dříve podrobně rozepsané. A osvoboditel PLZEŇ generál PATTON, který je vlastně ŽAK – JACQUES – JAKOV – JAKUB – KUBA. Protože biblický JAKOB-JAKOV-JAKUB držel svého sourozence DVOJČE za PATU. A také víte že PATTON je pro náš příběh „mužská“ podoba PATTY – PATRICIA – VLASTA. Moje manželka z PLZEŇ a její matka rozená BOUDNÍK. Generál BUNZÁK měl ještě jednu informaci zakódovanou ve svém jménu. Byli totiž z území Maďarska, když s mým otcem odešli do SSSR, a tak byl i ISTVÁN (STEFAN-ŠTĚPÁN) MICHAL – I.M. – M.I. – MILITARY INTELIGENCE.

Co je ale nového po tomto zopakovaní všeho, co již bylo napsáno? To je spojení se TŘEMI KRÁLI. Těmi válečnými. Ti totiž byli také B.M.M. – BUNZÁK – MOHORITA – MOHORITA. Jako BALABÁN (B.L. a BEN) narozen dne 04.06. Ve stejný den jako maršál MANNERHEIM GUSTAV KAREL a ve stejný den jako můj děda GEBLT KAREL americkým způsobem tedy 06.04. Byl JOSEF tedy i IOSEF – BI – BL. MAŠÍN (narozen 26. srpna, LOŠANY. To je i 29.08. Slovenské národní povstání anebo je to děleno DVĚMA 13.08. datum narození FIDEL CASTRO.JOSEF je i IOSEF – M.I. MORÁVEK narozen 8. srpna KOLÍN. To je i minus DVA 6. srpna, a to je i 09.08. a to je datum narození mých dvou bratrů DVOJČAT, jejichž otec také padnul ve Druhé světové válce. A je to i 06.08. a 09.08 – svržení atomových bomb na NAGASAKI a HIROŠIMA. Byl VÁCLAV, a tak i V.M.

DVA BYLI PLUKOVNÍCI. V obou skupinách TROJICÍCH. A jeden byl generál to byl BUNZÁK. V té druhé trojici byl jeden KAPITÁN. To znamenalo že BUNZÁK, respektive jeho pozice je KAPITÁN. Tak jak je to u letadla ten, kdo řídí celé letadlo (které bez WOLFRAM nepostavíš a vy víte, že velitelem WOLFRAM byl kapitán OTISK), a tak jak je to u lodi ten kdo řídí celou loď. A vy již víte, že FIDEL CASTRO pověřil ERNESTO CHE GUEVARA – HUEVARA – HAVEL ABY ŘÍDIL-VELEL NA LOĎI GRANMA-BABIČKA na cestě z MEXICO na ostrov jménem KUBA. Také víte, že B.N. – vyslov iniciály jako BÉEN – BEN, Božena Němcová napsala román BABIČKA u nás na DVOJCE. V JEČNÉ ulici. Kam chodil do školy LUBOMÍR JAKEŠ, syn MILOUŠ JAKEŠ. Hned vedle toho domu, co byla napsána BABIČKA. A samozřejmě víte, že k postřelení JANA OPLETALA a VÁCLAVA SEDLÁČKA (V.S.) došlo na ROHU ulic VE SMEČKÁCH (V.S.) a ŽITNÁ (a u mě pracovala v roce 1989 REŽNÁ, příjmením). Nad KARLOVO Náměstí. V ŽITNÉ byl atentátníkem postřelen a později zemřel ALOIS RAŠÍN A.R. Bylo to DVA dny potom dne 05.01.1923, kdy v LIPNICI zemřel JAROSLAV HAŠEK 03.01.1923. A syn RAŠÍNA jménem LADISLAV zemřel v ve vězeňské nemocnici ve FRANKFURT nad MOHANEM dne 20. března 1945. V ŽITNÉ ulici žil také dávno před tím ANTONÍN DVOŘÁK autor slavné Z NOVÉHO SVĚTA. Tu složil v USA. V ŽITNÉ sídlilo naše CKM SSM – Cestovní kancelář SSM. To všechno pár metrů od KARLOVA NÁMĚSTÍ. Dříve DOBYTČÍ TRH. Tam žila B.N. Božena Němcová také. A také tam žil KAREL HYNEK MÁCHA. A napsal tam svůj MÁJ.

Podíváte li se na internetu na originál výtisk Máchova Máje na webu tak uvidíte, že je tam napsáno Mág. Ano kdysi vypadalo malé české „j“ jako malé české „g“. A vy, kteří čtete a pamatujete si víte, že můj otec rodem z VOLOVÉ byl odveden do československé armády po propuštění z GULAG a příjezdu do BUZULUK dne 30. března 1943. V den úmrtí jiného Máj – Mag. Tento byl KAREL MAY. Křestním jménem jako jméno přejmenovaného DOBYTČÍHO TRHU (CATTLE MARKET – MOKORITA) KAREL a jako KARLOVI VARY a jako KARÉLIE ve FINSKU a KARLÍN a další. A KAREL v mé rodině I. a II. a III. a IV. Příjmením byli GEBLT (THE GLOBE) – a to je v MICHALSKÉ ulici možno vidět i malými písmeny jako „gablta – jablka“. Dům u říšského „jablka“, co vypadá jako „gablta“ s tím staročeským „j“ jako „g“. Tam v MICHALSKÉ je i dům U JELENA. A to je jak mě upozornil již v roce 1971 ve škole v MOSKVĚ můj italský přítel v italštině PAROHÁČ – CORNUTTO – vyslov KORNUTO. Aby to byla pravda tak v té ulic MICHALSKÁ zemřel KAREL JAROMÍR ERBEN. Jako ERBAN EVŽEN. Příslušník skupiny ARAP mého otce. Ten ERBAN, který ke mně přišel v září 1989 do kanceláře a říkal mi, že HAVEL je náš kůň. To už ale všechno víte.

MAY byl jako dílo, které tam na tom náměstí – dobytčím trhu – Karlově náměstí napsal MÁCHA – Máj/Mág. A to je i MAY- 5 měsíc a vy víte, že to je i 2. A vy víte, že básník skonal v LITOMĚRICE. Běžel prý z RADOBÝL hasit do města požár. Tak nás to učili ve škole. Ale asi nevíte že MAY ten spisovatel zemřel v RADEBEUL v Německu. Aby to byla pravda tak na ten den, kdy byl otec odveden přicházela DVĚ další významná výročí. Narodil se totiž FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE (SVĚTLO-OR-VALO) ve FUENTETODOS (VŠECHNY ZDROJE) ve ŠPANĚLSKU a narodil se VINCENC VAN GOGH (ruské GAGA-hlavní město Nizozemska a VINCENC můj pradědeček) v NIZOZEMSKU. Dva malíři a jeden spisovatel. DVA plus JEDNA.

Takže španělské TRES REYES MAGOS jsou TŘI KRÁLOVÉ – jsou také DVA plus JEDNA. DVA zpodobňováni na obrazech v kostelech a galeriích jako BĚLOŠI a jeden jako ČERNOCH. DVA plus JEDNA. Vždycky byl v těch našich mnou popisovaných trojicích jeden ČERNOCH (BLACK, NEGRO) a dva BĚLOŠI. Tomu určitě rozumíte.

A nyní se dostáváme k dalším DVA plus JEDNA. Těmi byli DVA bratři MAŠÍN a PLUMER. JOSEF a CTIRAD MAŠÍN a MILAN PLUMER. Vy víte, že bratři Mašinovi byli synové jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ – TRES REYES MAGOS plukovníka JOSEF MAŠÍN zavražděného nacisty ve Druhé světové válce. A také víte, že navštěvovali stejnou školu jako VÁCLAV HAVEL a MILOŠ FORMAN. JIŘÍHO z PODĚBRAD v PODĚBRADY. A také víte, že další z nástupnické trojice TŘÍ KRÁLŮ-TRES REYES MAGOS generál M.I. BUNZÁK sloužil celá dlouhá léta v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD v PRAZE. A víte, že já jsem sloužil společně s mými DVĚMA nevlastními bratry v kasárnách, které nesly název JIŘÍHO z PODĚBRAD, a to v LITOMĚRICE u LABE. A RADOBÝL.

A asi nevíte, že MILAN PLUMER se narodil v KOLÍNĚ. Tom českém. KOLÍNĚ. Kudy protéká LABE a dál pokračuje českými ROVINAMI (srovnej s finským ROVANIEMI, kde jsou ROVINY). Krajinou, která je navlas stejná jako rovina mezi španělské ÁVILA-ALBA de TORMES a SALAMNCA. Vím to, viděl jsem to, projel jsem to tam celé. Vy víte, že ÁVILA je naší hebrejštinou V.L. – B.-L. A to samé je ALBA – V.L. a B.L. A vy víte, že ALBA je skotský název pro SKOTSKO. A víte, že tam v ALBA žila slavná KARMELITÁNKA svatá TEREZA. A víte, že ministerstvo školství a Československý ústav zahraniční sídlily a sídlí v ulici KARMELITSKÁ. A že poslední ministryně školství za totality byla SYNEK jako HEL SYNEK.A víte, že TORMES je TOR – VĚŽ ale také TUR-SKOT-DOBYTEK-CATTLE. A víte že SALAMANCA je WASIL ANCA – VASIL ANČA nebo VASIL ANKA. Já a moje sestra. Nebo můj otec a jeho matka anebo můj otec a jeho druhá manželka v KARLOVY VARY. Rodným jménem BESARAB. Tento ROVINATÝ kraj ve španělsku se nachází v provincii CASTILLA Y LEÓN. HRAD a LEV. A vy víte, že můj otec odlétal k výsadku do Protektorátu z letiště ve LVOV a jeho velitel kapitán BĚLAVSKÝ – NIŠČIMENKO ve LVOV-LEMBERBG – L.M.B. a EL CHE, žil. Velitel výsadku ARAP – hebrejské PARA-KRÁVA. A asi nevíte, že FINOVÉ před tím, než začali používat dnešní vlajku modrý kříž na bílém poli měli na vlajce LVA.

Také víte, že v KOLÍNĚ je kostel svatého BARTOLOMĚJE. Stejně jako ve FRANKFURT nad MOHANEM. A také víte, že KOLÍN v česku je stejného názvu jako KOLÍN v Německu. A v tom KOLÍNĚ v Německu jsou v katedrále uloženy ostatky TŘÍ KRÁLŮ – TRES REYES MAGOS. A víte, že u KOLÍN, toho českého měl seskočit OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A místo toho byl vysazen u LANDECK u INNSBRUCK v RAKOUSKU. Samozřejmě to nebyla navigační chyba, jak píší historici. Ale byl to záměr. Ale to už tady také mnohokrát bylo.

Aby to všechno bylo tak jak má, tak PAUMER byl MILAN. Jako MLYNÁŘ – nejdříve tajemník ÚV KSČ a pak disident. Ten, co žil v emigraci v INNSBRUCK a byl původně MILLER. A to je i MIJER-MACHER-MAHER-MIZER-MEYER-MAJER atd. PAUMER se narodil dne 07.04. A to je i jako 04.01. A to se narodila moje matka v H.P. u LABE a velitel výsadku z Londýna OUT DISTANCE jménem ADOLF OPÁLKA v REŠICE-ROSCHITZ. Narodil se v roce 1931 jako MICHAL GORBAČOV a BORIS JELCIN a sestra mojí matky ALENA BARRANIKOV/GEBLT. A narodil se v roce, který je popisným číslem našeho domu v ulici SOCHOROVA. 1391 a k tomu ještě my jsme měli číslo domu 4-IV. PAUMER je i POMER. To byl můj přítel v mládí. Který narukoval k výkonu základní služby k mému otci do H.P. HORNÍ POČERNICE. Mému otci řekl že jsme přátelé. Otec se mi zeptal a já mu to potvrdil. Co se dělo dál nevím. Ale myslím, že měl velmi dobrou vojnu.

DVA bratři MAŠÍN synové člena TŘI KRÁLOVÉ narozeného v LOŠANY u KOLÍNA žili v Praze. Josef MAŠÍN se narodil v PRAZE dne 8. března 1932. A to vy víte, že je i 16. března podle generála MORAVCE krát DVA. A to se narodila v PRAZE moje sestra ANNA MARIE MOHORITA-HRUBÁ-UHER. 8. března je i 8. října to je minus DVA i 6. října. A to byl den ČSLA. Československé lidové armády. Který připomínal boje na DUKLE. A víte, že 6. října je i 9. října, a to v BOLÍVIA údajně „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. Rok 1932 je i 123 a 9. Moje rodné číslo. MANŽELKA JOSEF MAŠÍN SE JMENUJE – MOHR. EVA MOHR. Ano čtete dobře MOHR.

Ctirad MAŠÍN se narodil dne 11.srpna 1930 v OLOMOUC. Vy víte, že OLOMOUC je LMC, a to je i WCL – WASIL – VASIL. A víte, že univerzitní insignie z univerzity OLOMOUC jsou již od 19 století v INNSBRUCK. A 11.srpna se narodil VASIL. VASIL GYULA BILAK. V obci BYSTRÉ. 11. srpna je i 13. srpna, a to se narodil FIDEL CASTRO. Jehož otec přišel na ostrov KUBA z GALICIA-HALIČ. Té španělské. V té ukrajinské leží LVOV-LEMBERG, kromě jiného. A je popisována v románu Jaroslava HAŠKA a v pamětech finského maršála, ŠVÉDA MANNERHEIM. Bojiště v První světové válce. A když 11. srpna a 13. srpna tak mezi tím je 12. srpna, a to se narodil můj otec a JAK EŠ. A vy to již víte velmi dobře je i 12.08. A americkým způsobem psaní dat je to i 08.12. A to se narodila moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA v PLZEŇ. Kde stojí katedrála svatého BARTOLOMĚJE. A když 11. srpna tak bez DVOU je to i 9. srpna, a to se narodili moji dva nevlastní bratři DVOJČATA Jaromír a Vratislav FLORIÁN. Synové rotmistra československé armády v PLZEŇ před Druhou světovou válkou a za války pyrotechnika Pražského policejního ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici. Která zahynul dne 10. května 1945 při likvidaci munice v HRADIŠTKO.

A proč je to všechno pravda co tady píšu? Skupina bratří MAŠÍNŮ, respektive Josef MAŠÍN a Václav ŠVÉDA zavraždila POKLADNÍKA příjmením ROŠICKÝ a jménem Josef. Bylo to mezi ČÁSLAV a HEDVIKOV. A to je i C.H. – CHE. EL CHE. A vy víte, že v ČÁSLAV se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC. A nedávno se tam vrátili slavnostně jeho ostatky z USA, kde zemřel v emigraci jako pracovník PENTAGONU. Ministerstva obrany USA. Nebo nějaké instituce tohoto úřadu. A víte že ČÁSLAV je také VASIL Č. VASILIČ nebo VASIL ČE – VASIL CHE.

A víte z úvodu tohoto mého psaní že můj pokladník, se jmenoval ROSECKÝ. Byl z CHLUMCE nad CIDLINOU. Místa, kde zavraždila odbojová skupina bratří MAŠÍNU příslušníka SNB OLDŘICH KAŠÍK. A nevíte, že sestřenice mých DVOU nevlastních bratrů, ze strany jejich otce se provdala za KAŠOK. CHLUMEC je také WASIL CHE.

A také určitě víte, že v dějinách československého odboje figuruje i jméno ROŠICKÝ. EVŽEN ROŠICKÝ. Ten byl popraven za okupace v Praze v Kobylisích v souvislosti s atentátem na Heydricha parašutisty z Londýna. Byl to absolvent Univerzity Karlovy v Praze. Byl komunistickým novinářem a atletem. A byl na jeho počest pojmenován ten menší stadión SOKOLŮ v Praze na STRAHOVĚ. Postavený hned vedle toho velkého, v jehož útrobách jsem se učil automechanikem-opravářem mašin, v provizorně udělané dílně v prvním ročníku v roce 1968/69 u Vojenských Staveb se sídlem generálního ředitelství v Paláci KOTVA v REVOLUČNÍ ulici naproti kasárnám JIŘÍHO Z PODĚBRAD. V ulici REVOLUČNÍ.

A také víte, že na STRAHOVĚ spáchal sebevraždu genrálplukovník JANKO VLADIMÍR z NOSISLAV. Dne 14.03. 1968. A také víte, že 14.03. je i pro můj příběh důležité 12.03. Byl pochován v ČASTOLOVICE. Přibližně za půl roku potom jsem na STRAHOV přišel já do učení k V.S.

V argentinské provincii ROSARIO se narodil ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. A velitel OUT DISTAN ADOLF OPÁLKA se narodil v REŠICE-ROSCHITZ

Dalším místem kde skupina bratří MAŠÍNŮ zavraždila druhého příslušníka SNB byly ČELÁKOVICE. Tím byl Jaroslav HONZÁTKO. A bylo to dne 28. září 1951. A to vy víte je i 14. září. Datum úmrtí Tomáš MASRARYK – T.M. a datum narození Jan MASARYK na VINOHRADECCH – DVOJKA. A datum seskoku skupiny WOLFRAM, v čele s kapitán OTISK Josef u obce MORÁVKA u FRÝDLANT, FRÝDEK MÍSTEK. A vy již správně čtete, že ČELÁKOVICE jsou VASILEK Č. VASILIČ nebo VASILEK ČE – CHE. S německým WASILEK je to i MASARYK.

A tak byl operační prostor skupiny bratří MAŠÍN soustředěn u písmene C – CHLUMEC nad CIDLINOUU a ČÁSLAV a ČELÁKOVICE. Španělsky a anglicky vyslovené – S – zrcadlová 2 – DVOJKA. Jako u ALENKY/ALICE za zrcadlem. Autor CARL LEWIS. Vidíte?

Pravda je to také proto, že manželka plukovník IVAN MOHORITA, (bratranec mého otce z VOLOVÉ a spolubojovník ve válce, který byl po Druhé světové válce funkcionář DUKLA PRAHA a docent na FTVS) se jmenovala ZDENA. Jako matka a sestra bratří MAŠÍN. (Ověřuji to jméno ZDENKA, je to jenom velmi stará vzpomínka). ZDENA, MAŠÍN byla rozená NOVAK. Co ale vím velmi určitě, že jeden dlouholetý spolupracovník mojí matky v rohovém domě na STROSSMAYEROVO náměstí u nás na PRAHA 7 u ulice DUKELSKÝCH hrdinů dříve BĚLSKÉHO a OBRÁNCŮ Míru byl MAŠÍN. Jmenoval se celým jménem Ivan MAŠÍN. Měl jsem ho velmi rád. Byla s ním sranda.

Ti DVA se mnou byli tedy PETR ROSECKÝ a LADISLAV ŽÁK. O ŽAK – JACQUES – JACQUELINE LEE KENNEDY – JAKOV – JACOB – JAKUB – KUBA jste četli hned v úvodu. Jeho křestní jméno bylo LADISLAV, a to vy již víte, že je i LADI a VASIL. Nebo LÍDA a VASIL. Opět naše známé L.V. – L.B. ELBE a ELBA. Je to ale také DALI a VASIL. Ano SALVADOR DALI. Slavný španělský umělec. Ten je i SALVATOR latinsky, a to je VASIL a TOR. VĚŽ anebo TUR. A všechny těm, co čtou a pamatují si varianty slova TOR – TORONTO – TORINO – TORRO – TURÓN – atd. S konečným DOR je to DR.VASIL. A to jsem? To přece víte. Proč je to pravda? DALI SALVADOR žil totiž ve FIGUEROS v CATALUNYA. To je ta země ve Španělsku kde se píše X a ne CH. V jejich jazyku zvaném česky katalánština. Ale hlavně FIGUEROS jsou, když to přečteme naší „vojenskou“ angličtinou i ČÍSLA. FIGURE je ČÍSLO, a tak FIGUEROS musí být ČÍSLA. A to je i CS a L. EL a X. A tak zase EL CHE. Ale hlavně je to ČSLA. Jméno, které dostala československá armáda po Druhé světové válce. Mezi SURREALISTY byl přijat po natočení filmu ANDULSKÝ PES spolu s LUIS BUŇEL. Ano s L.B. A ANDALUCIA je na jihu Španělska s hlavním městem SEVILLA – VASILLY. Mistr – Macher SALVADOR se jmenoval také FELIPE. Jako jeden ze DVOU koní, které jmenuje maršál Mannerheim ve svých Pamětech. Vzpomínáte? V minulém příběhu? Jeden byl TALISMAN a druhý byl FILIP. Toho druhé koně daroval na závěr návštěvy v Číně tehdy důstojníkovi PLUKOVNÍKOVI carské ruské armády příjmením KORNILOV. Ano pozdější generál KORNILOV – KORN a L.V. nebo L.B. velitel BÍLÝCH ruských vojsk. FILIP byl i můj soused v lavici ve škole na STROSSMAYEROVO náměstí. PETR FILIP. Geniální matematik.

A finále? SALVADOR DALÍ se narodil ve stejný den jako MAŠÍN. Oba v pátém měsíci – 5–a to jeden od konce roku 11.srpna, a to byl MAŠÍN a druhý DALI a ten od začátku roku 11. května. A to je výše podrobně popsáno. Byl to rok 1904. A to je i 19.04. A to je i 16.04. a to byl vysazen OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v roce1941 (i 1919 i 1991 i 1974 i 1976). 19.04. je ale i 19.09. A to je moje datum narození a svátek ZITA. Manželka KAREL a matka OTTO, který maturoval ve španělské „PAÍS VASCO“ VASCO – BASCO. Jako VASKA TRUBAČOV, o kterém tady také již byla řeč. A proč šlo o operaci TŘÍ SESTER? Protože SALVADOR DALI zemřel dne 01.23. 1989. Ano vidíte správně 123 moje rodné číslo a 0. BYLO TO TOTIŽ VE DNECH A TO PŘESNĚ VČETNĚ ROKU KDY MĚ NAVŠTÍVILA V PRAZE DCERA ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA – HAVEL. CELIA GUEVARA MARCH. S KORMIDĚLNÍKEM LODI GRANMA. A VĚNOVALA MNĚ DENÍK SVÉHO OTCE SE SLOVY I S VĚNOVÁNÍM AŤ JSEM JAKO ON. PROČ? VÝVOZCEM REVOLUCE PŘECE. ŘEZNÍKEM Z LA CABAŇA – BOUDNÍK? OBÉ SE STALO. SAMOZŘEJMĚ, ŽE ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍM KONCI DVACÁTÉHO STOLETÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ. A MÉ ROLI V OPERACI BENJAMIN.

A není to zbytečné zase znova opakovat? Ale radši to zopakuji. SALVADOR DALI zemřel v FIGUEROS v den 01.23. A vy víte, že můj otec plukovník ČSLA, narozený ve VOLOVÉ přešel hranici z MAĎARSKA-ČESKOSLOVENSKA do SSSR – UKRAJINA dne 10.23. A také víte, že generál FRANTIŠEK MORAVEC se narodil dne 07.23. v ČÁSLAVI. A také víte, že dne 03.21. se narodil VASILLY STALIN generálporučík letectva. A také víte, že skupina 11 odsouzených byla popravena dne 12.03. A LAVRENTIJ BERIJA byl popraven po odsouzení soudem v čele s S.I. KONEV – NOVAK, VANEK dne 12.23.

Samozřejmě, že jsem ve FIGUEROS a v domě – muzeu SALVADOR DALI byl. Když jsem žil v BARCELONĚ KATALÁNSKU ŠPANĚLSKO. Stejně jako jsem u ostatků TŘÍ KRÁLŮ v KOLÍNĚ a v císařské katedrále svatého BARTOLOMĚJE ve FRANKFURTU nad MOHANEM. A také ve městě GOETHE a SCHILLER a LISZT a VAN DER VELDE a BAUHAUS ve WEIMAR. A městě LESSING v HAMBURG. A jako v domě-muzeu maršál GUSTAV MANNERHEIM v HELSINKY a ve VAASA a JYVÄSKYLÄ a ROVANIEMI ve FINSKU. A mnoha dalších, které souvisí s mým příběhem.

Tak asi tak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *