CESTA DO FINLAND – SUOMI. Díl I. Helsinská katedrála.

202 zobrazení
TiskTisk

Helsingin Tuomiokirkko/Suurkirkko,Helsingfors Domkyrka, Helsinská katedrála.

Helsinská katedrála. H.K. Původní název, který dostala tato monumentální stavba, která je jedním z nejznámějších symbolů města HELSINKY byl kostel svatého MIKULÁŠE. V letech 1917 až 1959 se nazýval VELKÝ KOSTEL. Je to hlavní kostel Finské evangelické luteránské církve ve Finsku. Rozkládá se na okraji Senátního náměstí KRUUNUNHAKA. Na první pohled vypadá bíle, ale ve skutečnosti jsou jeho barvami tři odstíny šedé barvy. Architektem kostela byl CARL LUDWIG ENGEL. Budovu zdobí 12 soch apoštolů.

Finský název kostel je T.M. naší „hebrejštinou“. A je i KIRKKO jako KRK – KERČ – KRAKOV – KRČ-KRKONOŠE. Ve stále přítomné švédštině ve Finsku je to DOMKIRKKA. V ruštině můžeme říct i DOM KIRKKA. DOM KIRKA DOUGLES byl v AMSTERDAM. Ne v tom AMSTERDAM v NIZOZEMÍ – PAÍSES BAJOS – NIEDERLAND ale v NEW YORK. A pak byl DOM KIRKA DOUGLAS v BEVERLY HILLS – B.H. Ano HAVLÍČKŮ BROD a varianty v naší Rusko latince BOŽENA NĚMCOVÁ a VÁCLAV HAVEL. Oby bytem na DVOJCE. A tak B.N. – BEN. A BENEŠOV. Jako bratr prezidenta BENEŠ V. BENEŠ VOJTA. VOJTĚCH-ADALBERT-ALBERT.

Kostel byl původně jmenován po svatém MIKULÁŠ – NIKOLAJ – NIKOLA. A caru MIKULÁŠ I. Po získání samostatnosti byl název změněn. Car MIKULÁŠ se narodil dne 6. července. Ano už to slyším “ 6. července na strahovských hradbách, stáli sokolíci v dlouhých rovných řadách“. STRAHOV a SOKOLI. 6. červenec je dnem upálení Mistra JAN HUS. V KONSTANTZ. Té německé né té rumunské. Je to také děleno dvěma datum narození mého strýce plukovník ANTONÍN BARANNIKOV dne 3. července. Syn Ukrajince. A manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE GEBLT. Je to také 9. červenec OPERACE HUSKY. Vylodění vojsk na SICÍLII. V čele s generál-maršál BERNARD LAW MONTGOMERY a generál GEORGE PATTON. Car se narodil v roce 1796. A to je i 1919 a 1991. Narození mého otce a generál BUNZÁK MICHAL STEFAN ve VOLOVÉ a plánovaný konec SSSR a světového komunismu. A je to což vy, kteří čtete a rozumíte už víte dobře 9. červenec datum narození prvního manžela mojí matky Bohumil Florián. Ve VELEŠOVICE. A také víte, že to je datum svatby OLGA HAVEL a VÁCLAV HAVEL.

Katedrála je součástí Imperiálního centra Helsinek postaveného v letech 1820 až 1850. Plány navrhoval JOHAN ALBRECHT EHRENSTRÖM a nejvýznamnější budovy tohoto centra navrhl CARL LUDWIG ENGEL. Budova kostela se nachází na skále severně od Senátního náměstí. ENGEL začal pracovat na návrhu stavby v roce 1818.

EHRENSTROM je švédské PROUD CTI. Vy ale také víte, že STROM je české STROM. DEREVO – DR.V. Anebo TREE. Ruské TRI – TŘI. Jako TŘI KRÁLOVÉ – TRES REYES MAGOS. PROUD je i TOK a ZDROJ a ZŘÍDLO a PRAMEN a všechno, jak se nazývají zdroje vody. V lázních například. Ale hlavně je jeho jméno spojeno s hnutím generálporučík KLINGER – STRURM and DRANG. Ten se narodil ve FRANKFURT nad MOHANEM. A byl přítelem GOETHE. A pak se stal důstojníkem ruské carské armády. A dosáhl tam stejné hodnosti generálporučík jako MANNERHEIM o skoro sto let později. V době, kdy se začali připravovat plány výstavby kostelů v HELSINKY žil nedaleko od HELSINEK. Ve městě DORPAT. V ruském ESTONSKU. Název města v originále je TARTU – Ano TARTU – TAR – TUR.

Ten, který kostel plánoval a navrhl a začal s jeho výstavbou se jmenoval CARL – KAREL a LUDWIG – LUDVÍK a ENGEL. ANDĚL. A vyji ž víte, že matka mého tchána ve městě PLZEŇ byla ANDĚLA. A také víte, že ENGEL je stejné příjmení jako jiný muž příjmením ENGEL a DVOJKA – 2 – S. ENGELS. Ze dvojice M.E. MARX ENGELS. Nebo také MĚLNÍK ten, kde leží HORNÍ POČAPLY a stéká se tam LABE a MOLDAU – L.M. Jméno mojí matky. Nebo ten bulharský MELNIK. Anebo zástupce velitele skupiny KOZINA jménem VASIL KIŠ a ten se jmenoval MELNIKOV. Ale hlavně je to MLÝN – MILLER-MEEYER-MYJER-MLYNÁŘ. Ale hlavně je ENGEL velmi blízko anglickému ANGLE. Protože Poláci říkají „JEZYK ANGIELSKY“ českému „JAZYK ANGLICKÝ“. A to víte, že ANGLE je ÚHEL-UHL, ROH, HORN, ESQUINA, CORNER atd.

Wikipedia nám říká že dne 8. dubna 1812 podepsal císař ALEXANDER I. listinu, kterou se Helsinky staly hlavním městem Finského knížectví. Ve stejném roce bylo „Staré Finsko“, tj. západní Karélie, znovu spojeno se zbytkem FINSKA. 8. dubna císař také potvrdil plán města pro nové hlavní město. V té době byly Helsinky ještě malým městem se 77 domy v zástavbách, z nichž třetina byla zničena požárem na podzim roku 1808, a dosud nebyly postaveny žádné nové domy, které by nahradily ty vyhořelé. Žilo zde jen asi 3 500 obyvatel.

Vy již samozřejmě víte, že 8. dubna je i 16. dubna. A to je datum seskoku OTMAR REIDL – O.R. OPERACE BENJAMIN. Také víte, že když je to 16.04. tak je to i 16.09. a to je datum svátku svaté LUDMILY. A takes jmenovala moje matka. A když je to 16.09. tak je to i 19.09. A to je moje datum narození a také narození DANA a EMIL ZÁTOPEK. Ti vyhráli 4/IV zlaté, španělsky ORO, medaile nedaleko od katedrály. Na helsinském Olympijském stadiónu v roce mého narození. Když oba se narodili ve stejný rok jako moje matka LUDMILA 1922. A je to tak protože otec mojí matky LUDMILA, KAREL GEBLT se narodil v TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE (místo je velmi důležité, jak uvidíte později proto to zase opakuji) dne 06.04. 8 minus DVA podle Moravce. A to je stejné datum jako se narodil největší z Finů. Švéd GUSTAV MANNERHEIM, generálporučík ruské carské armády a jediný finský MARŠÁL, americkým způsobem psaní dat 06.04. Ve městě bylo 77 domů. To je i součet 14 a tak i DVOJKA a i 11 a tak i DVOJKA. Ale i známé číslo z českých dějin. Město bylo zdevastováno požárem v roce 1808. A to je i 18.08. A to je minus DVA i 16. 08. a to je i 19.08. a to se narodil generál BUNZÁK MICHAL STEFAN ve VOLOVÉ. A je to také 18 děleno dvěma tedy 09.08. a to se narodili moji nevlastní bratři DVOJČATA. Car ALEXANDER I. a to vy víte, je i SAŠA – po našem i 22 v zrcadlové projekci (SAŠA bude KOMSOMOLCEM, připomínám knihu), a SAŠA HAVLÍČEK můj kolega z ročníku na V25 Vysoké školy politické, seděl v posluchárně kousek ode mě hned vedle u okna a druhý ve velké podobě (pouze jménem) HAVEL JIŘÍ seděl u dveří do posluchárny) a je to i ŠURA. Manželka JAROSLAV HAŠEK. A pochopitelně mnoho dalších a dalších stejného jména. Ale ta HAŠEK ŠURA nás zajímá proto, že byl současně ženat s ní i s první manželkou jménem MAYER IARMILA – M.I.

Ve stejném roce 1812 bylo STARÉ FINSKO připojeno k FINSKU. Ta část se jmenuje KARÉLIE. A to je jako staré ČESKO. Protože tam byl vládcem OTEC VLASTI (ne VLASTY) KAREL. A KARÉLIE je i HORNÍ POČAPLY 74 (DVOJKA) KAREL I. a KAREL II. a KAREL III. a KAREL IV. – všichni GEBLT – THE GLOBE.

Podle tohoto prvního plánu města muselo být náměstí ve starém centru rozšířeno a na severním okraji skalního souboje postaven nový LUTERÁNSKÝ KAMENNÝ KOSTEL. Teprve dva roky po potvrzení plánu města však byl zveřejněn císařův rozkaz, který výslovně stanovil, že v Helsinkách musí být postaven nový LUTERÁNSKÝ KOSTEL a také ŘECKOKATOLICKÝ kostel. Současně, 8. srpna 1814, CAR vydal nové předpisy o clech na dováženou sůl. Generální guvernér hrabě ARMFELT oznámil, že rozhodl, že 15 % peněz získaných ze solné daně by mělo být prodáno do fondu na výstavbu dvou kostelů v Helsinkách, jednoho pro řecký a druhého pro vyznavače luteránské víry.

8. srpna 1814 Car ALEXANDER I. podepsal nové předpisy o clech. A generální guvernér hrabě GUSTAV MAURITZ ARMFELT rozhodl že 15 % z peněz získaných ze solné daně půjde na výstavbu dvou kostelů v HELSINKÁCH. Jednoho pro řecký a druhý pro vyznavače luteránské víry. 8. srpna je i krát DVA 16. srpna, a to je i 19. srpna, a to se narodil generál BUNZÁK MICHAL STEFAN, ve VOLOVÉM. 8 plus DVA je i 10. A to je pro nás i 12.srpna. A to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. Který byl pokřtěn dne 17.08. jako METER, později opravené na VASIL v ŘECKOKATOLICKÉ církvi. A jeho datum narození 12.08. je i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA v PLZEŇ. A je to významný svátek křesťanů – Neposkvrněné početí MARIE. A tak se jmenoval moje babička manželka KAREL GREBLT. A moje sestra se jmenovala jako matka MARIE – ANNA a také jako sama MARIE. Byla ANNA MARIE. Dále je 8 minus DVA 6.srpen, a to je i 9. srpen. A to se narodili moji dva nevlastní bratři DVOJČATA. A 6. srpen a 9. srpen je datum svržení atomových bomb na HIROŠIMA a NAGASAKI. 15 % je i 3 x 5. A to je i jak víte 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Generální guvernér byl ARMFELT. ARM je sice paže ale je to označení pro zbraně. ARM je ZBROJIT, VYZBROJIT a ARMS jsou zbraně. ARMY je armáda. Poslední dvě písmena jeho jména jsou L.T. LITOMĚŘICE-LEITMERITZ. Byl také G.M. A MAURITZ je i argentinské MOZURITA – MOLLURITA španělsky vyslovené jako MOJORITA – MOCHORITA – MOGORITA a ukrajinské MOHORITA. A pravda je to proto, že generál ARMFELT zemřel v CARSKOJE SELO (C.S. nebo X) u PETROHRAD dne 19. srpna. Ano v den, kdy se přesně o 105 let později narodil ve VOLOVÉ generál BUNZÁK MICHAL STEFAN. Maďarsky MICHAL ISTVÁN – M.I. V den, který je minus DVA dnem křtu mého otce tamtéž. Generál ARMFELT se narodil v TARVASJOKI. Ano TUR – VOLOVÉ a VASJOKI. Tak mi také říkali v mládí. VASJUKA. Ve druhém pádu v češtině řekneme “ Zeptej se VASJUKI.“ Generál ARMFELT byl pohřben ve starém luteránském kostele HALIKKO CURCH. H.C. – C.H. – CHE EL CHE. Nebo finsky HALIKON KIRKKO a švédsky HALIKKO KYRKA – oboje je H.K. nebo K.H A připomínám TARVASJOKI a nahoře uvedené místo úmrtí generálporučík KLINGER v TARTU.

A proč je to zase pravda všechno, co tady píšu? Protože jedna ulice ve městě HELSINKY se jmenuje ARMEFELTINTIE. A TAM JE V ČÍSLE 14 – AMRFELTINTIE ČÍSLO 14 – VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. A PŘEDPOKLÁDÁM, TO SAMOZŘEJMĚ NEMŮŽU TVRDIT, ŽE TAM BYLO I VELVYSLANECTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY. A MOŽNÁ I ČESKOLOVENSKÉ REPUBLIKY PŘED PŘEVRATEM V ROCE 1948. VEDE MI K TOMU TO, ŽE SE TATO ULICE NACHÁZÍ V DIPLOMATICKÉ ČTVRTI HELSINEK. KDE JSOU VELVYSLANECTVÍ MNOHA STÁTŮ Z CELÉHO SVĚTA. VČETNĚ USA. ALE TO SI VŠECHNO PŘEČTETE PODROBNĚ V DALŠÍM SAMPOSTATNÉM DÍLE POKRAČOVÁNÍ O MĚSTĚ HELSINKY.

V roce Engelovy smrti v roce 1840 byl kostel tak kompletní, že zde bylo možné uspořádat 200. výročí univerzity ve stejném roce. Po Engelově smrti pokračoval v dohledu nad stavebními pracemi jeho asistent E.B. LOHRMANN pod jehož vedením došlo k významným změnám v dispozičním řešení kostela. Kostel byl oficiálně vysvěcen až 15. února 1852, když byl pojmenován po císaři Mikuláši I. a svatém MIKULÁŠI jako kostel Mikuláše.

V roce smrti ENGEL 1840 proběhli v kostele oslavy 200 let UNIVERZITY HELSINKY.O ní bude také řeč v samostatném pokračovaní, v samostatném díle. Tady jenom to, že 1840 je i 1804. A to je minus DVA 16.04. Seskok OTMAR REIDL – O.R. OPERACE BENJAMIN. Děleno dvěma je to také 09.04. A to je i 06.04. a to je narození dědy KAREL GEBLT a také americkým způsobem psaní dat datum narození maršál – generálporučík MANNERHEIM dne 06.04. A vy si velmi rychle spočítáte, že UNIVERZITA HELSINKY byla založena 1640. A to je také 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL O.R. OPERCE BENJAMIN. A také je to 16.09. svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. datum mého narození a svátek ZITA manželka KAREL a matka OTTO. A také je to 19.06. a to je minus DVA i 17.06. a to je datum narození MARIE GEBLT. Manželky mého děda KAREL GEBLT v HORNÍ POČAPLY.

Během takzvaných helsinských církevních nepokojů v roce 1917 obsadili na jednu noc anarchisté vedení JEAN BOLDT.

Začnu velmi jednoduše. Jde také o HONZA BOLDT. H.B. nám známé a klíčové v celém mém příběhu iniciály. Nebo auto značky okresu. Pocházel z vojenské rodiny jeho otec byl také carský generál. Celým jménem byl JOHAN CARL EMIL JEAN BOLDT. Narodil se dne 19. dubna 1865 v KUOPIO a zemřel dne 16. května v HELSINKY. Byl auskultant odvolacího soudu, právník a novinář, který se stal známým koncem devatenáctého století jako theosofista a později jako anarchista. Založil časopis NOVÝ ČAS – NEW TIME. Na začátku června 1917 se Boldt a jeho stoupenci denně scházeli na Senátním náměstí. Pokusil se také, založit vlastní Rudé gardy jako protiváhu ozbrojených skupin radikálních sociálních demokratů a národní gardy. 17. června skupina anarchistů vedená Boldtem po bohoslužbě obsadila kostel sv. Mikuláše a začala tam pořádat vlastní setkání. Boldt mluvil ke svým příznivcům z kazatelny, dokud nedorazila milice a shromáždění rozehnala. Pro můj příběh je samozřejmě důležité především to, že se narodil dne 19.dubna. A to je i 16. dubna. Datum seskoku OTMAR REIDL O.R. OPERACE BENJAMIN. A také je 19.O4 stejně 19.09. A to jsem se narodil já. A je svátek ZITA manželka KAREL a matka OTTO. A také je to 16.09. a to je svátek svaté LUDMILY. A také je to 19.06. A to je minus DVA i 17.06. a to se narodil moje babička MARIE HAN-HUN-HON-HAHN v HORNÍ POČAPLY. Narodil se v roce 1865 a to je i 1895.A to se právě moje babička narodila. V tomto roce. A vy vidíte, že jeho útok na HELSINSKOU KATEDRÁLU začal právě v den 17.června. V den narozenin mojí babičky. Bylo jí tehdy přesně 22. HONZA BOLDT zemřel dne 16. května. A to je i 8. května den podepsání kapitulace nacistického Německa v roce 1945. A Ale také víte, že den 16. května je i den 16. srpna. A to je i den 19. srpna. A to se narodil ve VOLOVÉ generál BUNZÁK MICHAL STEFAN. Plus, DVA je to 21. srpen. A to je i 12. srpen. A to se narodil jeho přítel a spolubojovník plukovník VASIL METER MOHORITA. Můj otec. A také je 21.srpen klíčové datum v našich a ruských dějinách. Okupace 1968 a pád komunistické strany SSSR po nepovedeném pokusu o převrat ve dnech okolo 21.srpna roku 1991. A to je i 1919 rok narození mého otce a generál BUNZÁK MICHAL STEFAN.

Poté, co Finsko získalo v roce 1917 nezávislost, byl název ruský název změněn na VELKÝ KOSTEL. Když byla v roce 1959 založena helsinská diecéze, stal se z Velkého kostela Helsinská katedrála

Kostel představuje neoklasicistní styl a má tvar plochého řeckého kříže v půdorysu. Kazaňská katedrála v Petrohradě byla považována za vzor řešení. Engel sám neměl centrální kostely příliš v oblibě, ale zvolil si tento typ jako výchozí bod, protože vzhledem k umístění kostela by byl viděn ze všech stran. Tímto způsobem by byla budova kostela symetrická při pohledu ze všech směrů.

Závěrečné kresby, schválené císařem Alexandrem I., ukazují čtyři křížové oblouky lemované korintskými sloupy, v jejichž středu se tyčí kulatá, kopulí pokrytá věž. Kostelní sál byl tradičně orientován východ západním směrem, oltář byl umístěn ve směru východu slunce, tj. na východním konci. Západní konec měl hlavní vchod a hlavní schodiště stoupající k němu z UNIONKATU. Světlá a negestikulována síň kostela byla navržena tak, aby byla na první pohled patrná, což bylo umožněno jejím symetrickým tvarem. Kostel se zvedá z vlastní dlážděné plošiny, na jejíž straně Engel umístil hlavní stráž na stranu Senátního náměstí. Naproti dveřím na straně kostela Unioninkatu navrhl Engel v roce 1840 budovu hlavní knihovny carské univerzity.

JUHO KÖNNI, hodinářský mistr třetí generace rodiny ILMAJOKI KÖNNIN byl zručným hodinářem. Jeho nejvýznamnějším dílem byla dodávka strojů do kostela. Strojní zařízení bylo používáno až do roku 1902, kdy byly instalovány nové elektrické hodiny, které nahradily rozbité stroje. Původní číselníky vyrobené JUHO KÖNNI se stále používají.

KONI je v češtině oslovení KONĚ. Nebo také taková nepříliš hrubá nadávka. Spíše takové přátelské oslovení mezi přáteli. Jak se říká v češtině „TY VOLE“ Tak se také říká „TY KONI“. Z mého pohledu, a proto nás na to příjmení hodináře – ti dělají do TIME(časopis BOLDT) – ČAS (časopis Jan HERBEN a další včetně T.M.) – upozorňuje je důležité jeho křestní jméno. Byl totiž JUHO. V ruštině je JUHO – ЮГО. Ano vidíte dobře. V azbuce je JU jedno písmeno. A vypadá jako IO a k tomu na hlavu postavené L. A vy víte, že IO je i římskými X a L k tomu a máme tady EL CHE. Přidáme li překlad jeho příjmení KONI – KŮŇ ve španělštině, a to je CAVALLO – vyslov KAVAJO, tak nám vyjde anagram VOJAK. ČESKÉ VOJÁK. A vy, kteří čtete a pamatujete si tak víte, že EL CHE – ERNESTO CHE GUEVAR volal z vlaku na svého bratra, když odjížděl do světa, že je americký voják. Pravda je to proto, že rodina hodináře byla ILMAJOKI KONNIN. ILMA je VZDUCH – AIR – AIRES a JOKI je ŘEKA – REKA – RIVER – RIO. Po našem to je ILMAJOKI – LEE WOJAK a KONIN voják. Vím, že to je čistá spekulace, ale kdyby byl KŮŇ v ženském rodě KOŇA tak by byla stáj pro ně KONIN. My ale víme že to je české KOBYLA (a tak i KABELA – TAŠKA). COŇA (KOŇA vyslov) ve španělštině je české ŽERT (SPASS a JOKE a BROMA a ŠUTKA). Ano ten od KUNDERA. Protože COŇO je právě to české příjmení spisovatele. Oficiálně je to KUŽEL ale neoficiálně i dámské přirození v lidové mluvě.

A protože je řeč o ILMAJOKI – VZDUŠNÁ ŘEKA, a to je něco co se odehrává nahoře nad námi, tak není náhoda, že továrna na výrobu letadel byla zahájena v roce 1936 ve městě KUNOVICE. Protože můj otec, jak uvedl v rozhovoru pro MLADÁ FRONTA v roce 1989, který se ztratil a není ani v NÁRODNÍ KNIHOVNĚ(!) pracoval na výstavbě továrny na letadla v GULAGU, když byl vězněn v sovětské KOMI. Z KUNOVIC byl také VOJÁK příslušník výsadku BIOSCOP JAN HRUBÝ. A vy víte, že první manžel mojí sestry ANNA MARIE byl také HRUBÝ a ona tak byla HRUBÁ. A její druhý manžel byl UHER – KUNOVICE jsou na okrese v těsné blízkosti města UHERSKÉ HRADIŠTĚ. A víte, že můj otec s BUNZÁKEM a dalšími odešel do SSSR z UHER – MAGYAR. A že to je jedna jazyková skupina UHRO-FINSKÉ JAZYKY. Víte, že otec měl ve výbavě do týlu nepřítele FINSKÝ NŮŽ. Aby to byla pravda tak byl z KUNOVIC i herec JOSEF ABRHÁM. Ano dvě biblické postavy. JOSEF a ABRAHÁM. Z KUNOVIC byl i herec ANTONÍN BROŽ (Anagram BAZIL) stejného příjmení jako náčelník zpravodajské správy Ministerstva národní obrany JOSEF BROŽ. Dvacet let byl v této funkci. Byl také jako klíčové osobnosti v mém příběhu GENERÁLPORUČÍK. A proč je to důležité? Protože odešel pracovat na jaře 1989 do LYBIA. A odtud se vrátil a odešel do zálohy. A za mnou přišel na jaře roku 1990 do budovy ÚV KSČ. Zcela překvapivě, tehdy pro mě. Hovořili jsme spolu krátce, ale jasně. Byl tam proto, aby mě „VYBAVIL“ na další „VÝSADEK“. V souvislosti s připravovaným pádem SSSR a světového komunismu. A tak se také stalo. Vy samozřejmě víte, že přišel jako RODIČ. Byl za prvé JOSEF a byl totiž před tím od jara v LIBYA – L.B. – LUDMILA a VASIL a české BYLIA – BÍLÁ a BILL – WILLIAM – české VILÉM základní klíč OPERACE BENJAMIN V.L.M- B.L.M. O tom tady již také byla řeč. A podrobně dříve. A proč je to všechno pravda? V KUNOVICE je socha svatého FLORIÁNA. A hlavní město LIBYA je TRIPOLIS. Ano TRI a TAR a TUR. To ještě nevíte, že TURKKI ve finštině neznamená jenom TURECKO ale i KOŽEŠINA. Ano KOŽEŠINA a KOŽIŠNÍK ŽUKOV a na DVOJCE KARA a KOŽEŠINA – KŮŽE – hebrejské OR – spolu se SVĚTLO – VALO (můj kmotr generál VASIL VALO) ve finštině. O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A výsadek KOZINA v čele s VASIL KIŠ a MELNIKOV u LOUN. Na severní Moravě je město KUNÍN. A to nás spojuje s dalším významný odvětvím a oborem, který má své místo v mém příběhu. Je to MLÉKÁRNA KUNÍN. Ta byla založena koncem 19. století. A dále funguje jako výrobna sýru EMENTÁL švýcarského výrobce ZÜRCHER. Tak funguje až do roku 1940 a v letech 1943-1944 je dokončena výstavba nové mlékárny. ZÜRCHER je příjmení osob z ZÜRICH. A vy víte, že z ZÜRICH jsem odlétal na svoji první dalekou cestu, ve funkci předsedy Českého vysokoškolského ústředí SSM, a to do DARESALAM TANZANIA. Kde žil po odchodu z KONGO ERNESTO CHE GUEVARA před příletem do PRAHY, kde jsme se setkali. A také jsem odtud odlétal do ČÍNY v období demonstrací na TIAN MEN a jel jsem také do provincie XIA MEN. Na letiště do ZÜRICH jsem přilétal ze svojí cesty po Africe – EGYPT-ETIOPIE-ZIMBABWE-ZAMBIE v lednu 1989. A hned po příletu přicestovala do Prahy CELIA GUEVRA MARCH s kormidelníkem z lodi GRANMA. A 01.23. 1989 umírá ve FIGUEROS ve ŠPANĚLSKU SALVADOR DALÍ.

Vy víte, že MLÉKO je MOLOKO a MILK a LECHE a CHALAV a je BÍLÉ-B.L. Je to anagram KAMIL jako CAMILO CIENFUEGOS, který bojoval s EL CHE o Santa CLARA (a ANEŽKA byla KLARISKA). Je to i MILKA jako švýcarská továrna na čokoládu, která vznikla dne 17.LISTOPADU 1825. Je to i LEMAK jako ANNA MOHORITA LEMAK emigrantka do USA žijící v PENNSYLVANIA. Jako LEMAK můj předchůdce na OV SSM DVOJKA. Byl tam s TŮMA a já pak s ULMAJER. A je to také KAMIL a KLIMA. Ale důležité je to že to je i K.L.M. nizozemská letecká společnost se kterou odletělo 11 mužů z DVOJKY v čele s generál František MORAVEC via AMSTERDAM do LONDÝNA dne 14. března 1939. V den narozenin mojí tety AURÉLIE SCHIDLAK a v den narozenin ALBERT EINSTEIN. Atd.atd.atd.

Vy už víte, že hebrejské slovo pro MLÉKO je CHALAV. A to je i přečteno hebrejsky odzadu dopředu zcela bez úprav VALACH. VALAŠI – anagram VASIL – přišli na Moravu z ROMANIA. Z KARPAT. Z oblasti, kde žili DACI. Rumunské slovo pro DÁKY. A víte, že MOHORT je v rumunštině chmurný. A prý je to slovo pocházející právě z jazyka DACI-DÁKŮ. Kromě nich tam žili i TRÁK s naším TRA-TU-TAR atd na začátku. Pravda je to proto, že i KUNÍN i KUNOVICE jsou v oblasti VALAŠSKO. Patří tam i KYSUCE. Kde skupina ARAP mého otce seskočila a kde místní úřad vydal mému otci falešné dokumenty v Protektorátu na jméno EMIL HAZUCHA. A že VOLOVÉ je ZAKARPATÍ. VALAŠSKO je i FRÝDEK MÍSTEK, kde u obce MORÁVKA u FRÝDLANT seskočila skupina WOLFRAM. A patří tam i KROMĚŘÍŽ, kde žil a sloužil na vojně OTMAR REIDL OPERACE BERNJAMIN a kde žil LUDVÍK SVOBODA s rodinou. Patří tam i ZLÍN a VALACH byl I BAŤA. Ale také EMIL ZÁTOPEK. A finále? Jádrem VALAŠSKÉHO území je HOSTÝNSKO VSETÍNSKÁ VRCHOVINA. To je H.V. A ze VSETÍNA byl vedoucí tajemník KV KSČ OSTRAVA VÁCLAV VÁCLAVÍK, kterému říkám VÁCLAV VÁCLAVÁK. Vy víte proč. Stejně jako byl v té době ministr obrany MILAN VÁCLAVÍK. A to jsem byl já. MILAN – MLYNÁŘ a vše další a zase VÁCLAVÁK. S iniciálami M.V. A byl z obce PREDMIER, kde stojí kostel svatého HAVLA. Je to okres BYTČA a ta je také v přibližném okruhu slovenského VALAŠSKA. V BYTČI jsem nocoval na jednom puťáku-táboře organizovaném ze SKOKOVY. Asi v roce 1967 nebo 1968. Říkal jsem tehdy mým kolegům „KAM JEDEŠ?“ a oni mně odpovídali „DO BYTČE“.

Po Engelově smrti pokračoval v práci na kostele E. B. Lohrmann. Panovaly obavy, že konstrukce kostela je příliš slabá, a tak pod Lohrmann vedením byly přistavěny čtyři nárožní věže, které podpíraly hlavní věž, a na střechu bylo přidáno dvanáct zinkových soch zobrazujících apoštoly, napodobující kostel svatého IZÁKA v PETROHRADĚ. Jedná se o největší jednotnou sbírku zinkových soch na světě.

Stavitel byl ERNEST jako EL CHE. A jako BRAUNSCHWEIG. A jako sestra mojí tety a její dcera ERNA – ERNESTA – ARNOŠTKA. Jen ty důležité uvádím. Druhým jménem BERNARD jako moje spolupracovnice na OV SSM DVOJKA. Jeho příjmení je anagram HORAL MUŽ. Tedy HORAL. Obyvatel HOR. A to, jak víte byl ERNESTO CHE GUEVARA. V jeho partyzánské válce. I můj otec v jeho zpravodajské partyzánské válce. A i VASIL KIŠ a další a další výsadkáři československé armády. Ví se, že jeho manželkou byla JULIE STAGGE. A to je také STAGGE IULIE – S.I. SECRET INTELIGENCE. STAGGE je i STAG – obyvatel HOR – JELEN. I STAGE, a to je DIVADLO a JEVIŠTĚ. Kde se odehrává PŘÍBĚH. Proč je to pravda? Protože zeměměřič LOHRMANN zemřel v den, kdy se narodila 25 let přesně po něm moje babička MARIE HAN-HUN-HON-HAHN v HORNÍ POČAPLY u LABE – ELBE. Narodil se dne 30. června. A to je i 30.06. A to je i 30.09. a to je děleno dvěma i 15.09. den vraždy kněžny LUDMILA. A vy víte, že moje matka byla LUDMILA a narodila se také v HORNÍ POČAPLY u LABE-ELBE. A také víte, že 15.09. je i 12.09. a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také se narodil syn mojí sestry MICHAL H/G. Rok narození je 1803. A to je také 18.03. a to je minus DVAS i 16.03. A to se narodila moje sestra ANNA MARIE HRUBÁ a UHER. A zemřel v roce 1870 a to je i 18.07. a to je i 09.07. a to se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN a ženil se VÁCLAV HAVEL s OLGA HAVEL. A byla zahájena OPERACE HUSKY. Je to i 06.07. a to byl upálen MISTR – MACHER JAN HUS. Z HUSINEC. A proč je to pravda? Iniciály jeho jmen hlavního architekta v Helsinky jsou i L.B. a také B.E.L. nebo ELBE vysloveno česky LB.

Dvanáct ZINKOVÝCH SOCH zobrazujících apoštoly, vytesaných AUGUST WREDOV a HERMANN SCHIEVELBEIN bylo umístěno nad štítovými trojúhelníky kostela, napodobujících kostel sv. Petra Izáka. Mezi nimi jsou sochy TOMÁŠE na západní straně kostela, na straně UNION STREET – UNIONKATU. PETRA a SIMONA. PETR je uprostřed nad hlavními dveřmi kostela. Na jižní straně, na straně Senátního náměstí jsou sochy BARTOLOMĚJĚ, JANA a MATOUŠE. Na východní straně jsou sochy JAKUBA MLADŠÍHO, PAVLA a JAKUBA STARŠÍHO. Na severní straně jsou sochy FILIPA, ONDŘEJE a MATYÁŠE. Schievelbein je vytesán Petrem, Pavlem, Šimonem, Tomášem a oběma Jacoby. Wredowovy zahrnují Ondřeje, Matouše, Tadeáše, Jana, Filipa a Bartoloměje. Sochy byly odlévány ve slévárně zinku S. P. Deravanne v Berlíně v letech 1845 až 1847 a umístěny na střechu kostela v roce 1849. Jedná se o jednu z největších jednotných sbírek zinkových soch na světě.

Apoštoly vytesal AUGUST WREDOV. A to je po našem AUGUST DR.M.V. S dvojitým W s postaveným na hlavu. Druhým byl HERMAN, a to vy víte, že je ulice HEŘMANOVA v sousedství s naší SOCHOROVA. Ale také to byl vedoucí tajemník krajského výboru KSČ na jihu Moravy ve městě BRNO. Byla tady o něm řeč. Byl fanda do ESPERANTO a do RADIO amatérského vysílání. Příjmení druhého, kdo tesal apoštoly – každý šest VI. – bylo SCHIEVELBEIN. A to je přímo úžasný zdroj možných informací. První slovo se jménem. SCHIEVEL – To může být ve fríštině LOPATA – anglické SHOVEL a má to i stejnou výslovnost – ŠIVEL – ŠOVEL. A LOPATA je LA PATA. Ta, za kterou se držel JAKOB u svého dvojčete při porodu. A tak je to i PATTON a PATTY. A já si velmi dobře vzpomínám na jeden transparent z ALBERTOVA, večer dne 17. listopadu 1989 na kterém bylo napsáno „ŠTĚPÁNA K LOPATĚ“. SCHIEVEL je i VASIL CHE. A k tomu druhé slovo BEIN – BEN. Sochy apoštolů byly odlity v Berlíně a jsou materiálu který se nazývá ZINEK. A právě teď si vzpomínáte, že jedna z výsadkových skupin z LONDÝNA se jmenovala ZINC. Jejími členy byli OLDŘICH PECHAL. A EL PECH použijeme-li španělský člen byl náš soused, jediný soused MVDr. PECH z JIHLAVA-IGLAU. Druhý byl ARNOŠT MIKŠ. A ARNOŠT je ERNEST a ERNA. MIKEŠ byl můj přítel a spolužák v U.S. V.S. v oboru AUTOMECHANIK. (Vedle druhého stejného přítele a spolužáka UHER) MIKEŠ žil v ulici ZELENÁ. Do které se nastěhovali později i MARTIN ULČÁK a MIROSLAV ŠTĚPAN. Do domu na roh s ulicí KOULOVA, ve které jsem se setkal s ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. Kde bydlel ministr národní obrany armádní generál MARTIN DZÚR a moje přítelkyně z roku 1968 V.M. VLADISLAVA MIZERA. Kde je DVOJDŮM postavený ruskými porevolučními emigranty. Třetím příslušníkem OPERACE ZINC byl VILIAM GERIK. A vy víte že VILIAM je základní klíč OPERACE BENJAMIN V.L.M. nebo B.L.M. A GERIK byl TOMÁŠ MASARYK. OLDŘICH PECHAL se narodil ve „stejný den“ jako můj otec – 12.květen–12.srpen. V roce jako HUSÁK AUGUSTÝN, 1913.I 1931 jako se narodil BORIS JELCIN a MICHAIL GORBAČOV a sestra mojí matky ALENA ALICE BARANNIKOV. A jako je naše číslo popisné domu v SOCHOROVA 1391. ARNOŠT MIKŠ se narodil ve stejném roce 1913 v JANOV u RAKOVNÍKA. A vy si vzpomínáte, že v RAKOVNÍKU je kostel svatého BARTOLOMĚJE. A je tam také hřbitovní kaple svatého ROCHA. JANOV je u ŽATCE. Kde žila rodina sestry mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOV. Se strýcem plukovník BARANNIKOV ANTONÍN. Syn Ukrajince. VILIAM GERIK se narodil ve stejný den jako bratr mojí matky KAREL GEBLT II. V HORNÍ POČAPLY u LABE. Tehdy v roce 1920 se obec jmenovala MÉDER – DR.M. Maďarsky TÓTMEGYER Později PALÁRIKOVO. Obec byla ve vlastnictví hrabě KOUNIC. A jmenovala se určitý čas i NOVÝ KOUNIC (připomínám předcházející KUNÍN a KUNOVICE-KÖNNIN). A pak byl majitelem hrabě KÁROLY. V obci je socha svatého FLORIÁNA a svatého VENDELÍNA. Co bylo úkolem výsadku ZINC? S radiostanicí LÍDA zpravodajsky pokrývat MORAVU. Ano LÍDA – LUDMILA. Jako moje matka.

Interiér katedrály. Jedinou výzdobou je OLTÁŘ s obrazem a TŘI SOCHY. Wikipedia říká, že:

Bílá kostelní síň katedrály ve tvaru krátkého špičatého plochého kříže je velmi jednoduchá. Jeho jedinou skutečnou výzdobou jsou tři sochy v nárožních výklencích zobrazující reformátory Martina Luthera, Philippa Melanchthon, Mikaela Agricola čtvrtém rohu je kruhová kazatelna navržená Engelem se zlatými baldachýny.

Sochy jsem vyfotil a jsou zveřejněny na začátku tohoto příběhu společně s dalšími fotografiemi. Jsou TŘI. Ano TŘI jako TŘI KRÁLOVÉ – TRES REYES MÁGOS. Proč? Protože dvě sochy znázorňují německé reformátory a jedna socha znázorňuje finského reformátora. 2. plus 1. První a nejznámější postava je německý teolog a katolický kněz a zakladatel luteránství MARTIN LUTHER. Vy už sami vidíte, že když nejprve napíšete M. a pak LUTHER je z toho MLUTHER. A pak anagram MOHORITA L. A ruským L je na hlavu postavené naše V. Narodil se dne 10.listopadu. A to je i 10.11. – rok 1770 a 1775. Narodil se ve stejný den jako byla v roce 1775 založena US MARINE 10.11. A v kombinaci čísel toho dne, to je i den kdy byl můj otec povýšen na plukovníka a zemřel L.B. – LEONID BREZHNEV. Narodil se v EISLEBEN, a to je anagram BESELIN – VASILIN. Nebo bulharské VESELIN. Tak jak se jmenoval křestním jménem můj bulharský kolega v čele bulharské mládežnické organizace pojmenované po DIMITROV (DIMITRIJ – METER). Jeho matka byla MARGHARETA LUTHER – MOHORITA a MOGORITA a také M.L. A otec byl HANS LUTHER. A to je i H.L. a to je i značka HEKTOLITR. A to 1000 LITRŮ, a tak je to zase i M.L.

Druhá socha znázorňuje postavu PHILIP MELANCHTON. To byl teolog a poradce a přítel M.LUTHER. Jeho příjmení je pořečtěná forma jeho původního příjmení SCHWARZERDT. To je v překladu ČERNÁ ZEMĚ. Podíváme li se kde se nachází ČERNOZEM tedy ta nejkvalitnější půda, tak v době, kdy oni žili se nacházela na jižní UKRAJINĚ a pak prochází pásem v RUSKU kouskem severu KAZACHSTÁNU a končí na jihu SIBIŘE. Píšu v době, kdy oni žili proto, že za jejich života byla objevena Amerika a tam se později tato černozem objevila v severní Americe. V okolí VELKÝCH JEZER na rozhraní USA a KANADY. GREAT LAKES – LAGOS GRANDES – LOCHAN MÓRA – BOLŠICH OZER. Dvakrát L.G. – EL CHE a jednou L.M. tedy i V.M. a jednou dokonce, a to v ruštině O.B. Jako OPERACE BENJAMIN. Tento učenec se narodil dne 16. února 1497 v BRETTEN. 16. února je i 16. listopadu. A to se narodil syn mojí tety, sestry mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOV. Jmenoval se B.I. Ne jako bombardér BI ale byl BARANNIKOV IVAN. Rok jeho narození je 1497. A to již víte je i číslo mého vojenského útvaru v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice. 6174. Je to také rok 1947 kdy byl popraven za spolupráci s gestapem výše uvedený příslušník výsadku ZINC VILEM GERIK. Rok 1974 kdy jsem já nastupoval na základní vojenskou službu a je to také rok kdy zemřel maršál ŽUKOV. Původním povoláním kožišník. Místo narození je BRETTEN. To je i BRITAN a BRETAŇ. Ale také BERETA. Zbrojní výroba ve městě BRESCIA. V LOMBARDII odkud byl a kde jsem ho také navštívil můj spolužák ze školy VLKSM v MOSKVĚ jménem ALDO a příjmením QUARESMINI. Učenec zemřel dne 19. dubna. A to je i 16. dubna. To byl vysazen výsadkář OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v RAKOUSKU. Ale vy také víte, že 19.dubna je i 19. září. A to jsem se narodil já. Na svátek ZITA manželka RAKOUSKÉHO CÍSAŘE KAREL I. A to posledního rakouského císaře a posledního českého krále a posledního uherského krále. Byli to rodiče OTTO. Manželka učence byla KATHARINA MELANCHTON od roku 1520. A otec byl GEORGE SCHWARZERDT a matka měla velmi zajímavé příjmení za svobodna. Byla REUTER. Jako REUTER zakladatel o mnoho let později tiskové agentury REUTERS. K tomu byla křestním BARBARA. Proč píšu zajímavé příjmení? Protože to příjmení si německý Žid ISRAEL BEER JOSAPHAT změnil, když konvertoval ke křesťanství dne 16. listopadu 1845. Ano vidíte dobře. 16. listopadu to je datum narození mého bratrance B.I. ALE HLAVNĚ JE TO DATUM NAROZENÍ UČENCE SWCHARZERDT-MELANCHTON DNE 16. ÚNORA 1497. A MELAN je i MILAN – MLYNÁŘ – MILLER atd. A CHTON – druhá polovina jeho příjmení? je i CHATAN. Ten, kdo jezdí na CHATU – CABAŇA – DAČA – BOUDA, třeba BOUDNÍK. Jinak ale oficiální překlad z hebrejského CHATAN je anglické GROOM. České ženich. GROOM – MOGOR a latinská přípona – IT a sufix ruských židovských jmen -A. A je tu MOGORITA. Ukrajinsky MOHORITA. Proč je to pravda, že to tak bylo? Protože paní REUTER byla BARBARA. A BARBARA je patron těch, co pracují s výbušninami. Tedy tehdejších dělostřelců (až dodnes) a později pyrotechniků. A vy víte, že první manžel mojí matky byl pyrotechnik a při výkonu povolání položil svůj život. Ale ještě nevíte, že plukovník ANTONÍN BARANNIKOV manžel sestry mojí matky byl u dělostřelectva. Raketového vojska, jak se tomu říkalo. A finále? BARBARA REUTER žila v BRETTON. A to je i jak jsem uvedl i BERETTA BRESCIA. Ta byla založena pár let po svatbě MELANCHTON-SCHWARZERDT s KATHARINA. Roku 1526. Právě v BRESCIA. LOMBARDY (moje přítelkyně v Moskvě ARGENTINKA pod jménem ADRIANA VILLEGAS vlastním jménem ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI). A založil ji BARTOLOMEO BERETTA. Ten tehdy obdržel velkou zakázku na výrobu ARKEBUZA – BAZILEK po našem. Byla to primitivní malá zbraň. Wikipedia píše že šlo „vlastně o malé dělo připevněné k dřevěné násadě“. Samozřejmě, že to chtělo i novodobější propojení. Proto byla moje spolužačka ve třídě BARBARA. Těch je určitě hodně. Ale ona byla příjmením HROMADOVÁ. Tedy byla B.H. nebo H.B. a to je pro můj příběh zcela klíčové iniciály, jak jistě dobře víte. A ještě jednu odbočku. Maršál MANNERHEIM ve svých pamětech nazývá sever FINSKA jako ČEPICE. Díval jsem se na mapy a je to pravděpodobně název z dob kdy hranice vypadala jinak. Anglické CAP (valašské, z řeči DACI-DÁKŮ pocházející české slovo KOZEL) a HAT, je ve finštině KORKKI. A tak i KRKY – KRČ – KERČ – KRAKOV. V ITALŠTINĚ je TO BERRETTO. Ano jako Město, kde se MELANCHTON-SCHWARZERDT narodil a jako značka palných zbraní. V polštině je CZAPKA. Jako MIROSLAV ČAPKA. Předseda Ústřední KRK KSČ – ústřední KRK – od prosince 1977. Vy víte, co se odehrálo v roce 1977 v prosinci. Že ano? 77! Důležité je to že byl poslancem federálního shromáždění volební obvod ORLOVÁ do své smrti v roce 1983. A PO NĚM PŘIŠEL NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ORLOVÁ (OR – L.V.) Oldřich Blažek – ano vidíte dobře O.B.-OPERACE BERNJAMIN. A BLAŽEK – BAZILEK byl z KARVINÁ(KRAVINA). Předsedou Ústřední KRK KSČ se pak stal HAJN z Ú.L. Ano HAJN jako moje babička HAHN, HAN, HON, HUN. Ten přišel do Prahy z U.L. ne UHL ale UL. Ani ne ÚL nebo OULU. Ale Ú.L. ÚSTÍ nad LABEM. Města, kde zemřel druhý manžel mojí sestry a můj přítel UHER. A byl tam v době kdy UHL(ÚL) vyhlásil, že ŠMÍD zemřel. A také víte, že CAP a CAPE je MYS. MYS je i vyslovené slovo pro anglickou slečnu MISS. A tak je to v našem hebrejském čtení i MSS, a tak i zase v hebrejském čtení SSM. A vy také již víte, že jsme v SSM obnovili v roce 1989 volbu MISS Československa. Soutěž probíhala v Ostravě odkud byl před chvílí zmíněný O.B. Oldřich Blažek. A KSČ tam vládl VÁCLAV VÁCLAVÍK. VALACH. Vyhrála dcera Slovenky a Bulhara. I.C. – EL CHE. IVANA CHRISTOVA.

Také víte, že jsem byl v čele SSM jako jeho předseda i formálně v čele MSS – skrze SKÁLA. Jako ROCKY z PENNSYLVÁNIA, který přišel o ADRIANA.

Třetí socha je socha MIKAEL AGRICOLA. Původně MIKAEL OLAVINPOIKA. Také označovaný v latinské literatuře jako MICHAEL OLAI AGRICOLA. Narodil v roce 1510 v PERNA (to je švédský název. Finský název je PERNAJA). Byl tedy z PERNY. Jako PERNÝ DEN film a píseň z dílny BEATLES. Španělsky PERNÝ-TĚŽKÝ DEN i DÍA DURO – DR. Byl označovaný jako OLAI. Tak se jmenoval jeden člen Československého ústředí vysokoškoláků SSM v době, kdy jsem byl jeho místopředsedou. Byl DR. JOZEF OLEJ. Z Košice. AGRICOLA – GR je EL CHE a COLA je španělské slovo pro naše ocas -C.S. a anglické TAIL – L.T. A zemřel dne 9.dubna 1557 v KUOLEMAJÄRVI. (nebo UUSIKIRKKU.) Název místa je v překladu JEZERO SMRTI. Když KUOLEMA je SMRT a JÄRVI je JEZERO. A vy si vzpomínáte, že jsem se potkal s ERNEESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL v ulici KOULOVA. Protože že finské KUOLEMAJÄRVI můžeme také rozdělit pro náš účel i na KUOLEMA – MÁ KOULE a JÄRVI – VASIL. A také to můžeme rozdělit na KUOLE a MAJÄRVI. To je KOULE a V.I. MAJER-MACHER. A VASIL a IVAN a VÁCLAV a IVAN a VASILE a IOAN. JEZERO SMRTI může být i MRTVÉ MOŘE. V IZRAELI. ČESKY M.M. a tak i W.M. a V.V.M. Anebo španělsky LAGO MUERTO – L.M. (MUERTO – anagram MORITO a vy víte, že španělština nevyslovuje písmeno H, a tak si ho tam můžeme klidně do toho MORITO dosadit. A je to MOHORITO. Tak mi říkali kolegové ve škole VLKSM z Latinské Ameriky – MO-RITO) V hebrejštině je to ale SLANÉ MOŘE – IAM HA MELACH – M.I. HA je totiž člen. V němčině je to TOTES MEER. T.M.

Také dobře víte, že jeho datum úmrtí 09.04. je i 06.04. a to se narodil v Dřemčice-Třebívlice můj děda KAREL GEBLT I. A je to i 04.06. a to se narodil největší FIN, který byl ŠVÉD maršál MANNERHEIM. V Rusku generálporučík. AGRICOLA byl pochován ve VYBORG-VIIPURI v KARÉLII. O který jako o součást FINSKA bojoval MANNERHEIM v ZIMNÍ VÁLCE v roce 1940 se SOVĚTY. AGRICOLA je jediný FIN z této trojice v Helsinské Katedrále. Byl finský kněz, církevní reformátor, jemuž je přezdíváno „Otec finské literatury“. Byl prvním biskupem ve finském TURKU (TURKKI – KOŽEŠINA-KŮŽE – OR – ŽUKOV-KOZINA). Zemřel, když se vracel z mírových jednání mezi Švédskem a Ruskem. Při návratu ze dvora ruského cara IVAN HROZNÝ. Ne HROZNYale HROZNÝ. To tu bylo dříve velmi podrobně.

A proč je to zasev všechno pravda? Protože AGRICOLA se v roce 1549 nebo 1550 oženil se BRIGITTA OLAVINTYTÄR. Ano iniciály O.B. – OPERACE BENJAMIN. Jejich jediný syn se jmenoval CHRISTIAN AGRICOLA a narodil se dne 11.prosince 1550. A to vy již víte je i 11.12. A to je nadcházející o 225 později rok 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. A vy také již víte že 225 je i číslo mého ročníku na Vysoké škole politické bylo V25. CHRISTIAN AGRICOLA zemřel dne 19.února 1586. A to je i 19.listopad. A to je minus DVA i 17.LISTOPAD. Byl biskupem v REVAL – TALLIN. A víte, že TALLIN je L.T. a L.N. LITOMĚŘICE a LOUNY anebo LÁNY anebo T.A. TÁBOR a LOUNY a LÁNY. Vysvěcen na biskupa byl v katedrále ve městě UPPSALA. A to je, když jedno P postavíme na hlavu i UBSALA. A TO JE BASIL. Ženatý byl s PEDERSDOTTER FLEMING. DCERA PETRA. Příjmení FLEMING se objevuje i v Pamětech maršála MANNERHEIM. Určitě se k tomu časem dostanu. Vy ale víte, že FLEMING je VLÁM. Ale FLAMING je i HOŘÍCÍ – SVÍTÍCÍ, a to je hebrejské OR a finské VALO, české SVĚTLO – THE VASIL. VLÁM je i základní klíč OPERACE BENJAMIN – V.L.M. – B.L.M. V originále obyvatel FLANDER. Jako strážmistr FLANDERKA z Putimi v HAŠKOVĚ knize o ŠVEJKOVI. A jako FLANDERKA můj spolupracovník v nejužším smyslu slova na ÚV SSM v roce 1989. Spolu s ŽÁK a ROSECKÝ. AGRICOLA a FLEMING měli svatbu v roce 1608. A to vy již víte je i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil ve VOLOVÉ generál STEFAAN MICHAL BUNZÁK. V roce 1919. A 19.08. je plus DVA i 21.08. To je i 12.08. datum narození mého otce a JAK EŠ a datum narození mojí manželky v obráceném americkém stylu 08.12. Je to i datum Okupace Československa z roku 1968, ale také datum pokusu o převrat v Moskvě v roce 1991. Když jsem byl na KRYMU nedaleko od jiného MICHAEL-MIKAEL-MICHAIL GORBAČOV. Který byl dlouhá léta společně s JAKEŠ AGRICOLA tajemník ÚV komunistických stran. V roce 1931 jako popisné číslo našeho domu 1391 se narodil MICHAEL GORBAČOV – AGRICOLA/ZEMĚDĚLSKÝ TAJMENÍK ÚV KSSS A VE STEJNÉ DOBĚ BYL JAKEŠ NAROZENÝ DNE 12.08. jako můj otec a jako moje manželka ZEMĚDĚLSKÝ/AGRICOLA TAJMENÍK V ÚV KSČ. A oba byli pak také ve stejné vrcholné komunistické funkci, když v jejich zemích komunismus padnul.

A ještě jedna jazyková zajímavost. Nejsem odborník tak nevím, jestli to tak je, ale myslím, že by to tak být mohlo. AGRICOLA byl autorem díla RUCOUSKIRIA BIBLIASTA. To první slovo mně dost silně připomíná český název pro RAKOUSKO. Jak by se asi nějak, tak podobně v angličtině to slovo RUCOUSKIRIA vyslovilo. RAKOUSKIRIA. Znamená to MODLITEBNÍ. A to určitě RAKOUSKO v té době, kdy čeština vznikala modlitební místo bylo. Na WIKIPEDIA je jiné vysvětlení. Jedno vysvětlení měl i náš hlavní hrdina – malý HAVEL. HAVLÍČEK, po němž je pojmenováno město HAVLÍČKŮV BROD – H.B. Je to, jak uvádí Wikipedia jenom satirická fikce. Nechci samozřejmě polemizovat s jazykovědci, ale myslím, že tento můj nápad vypadá pravděpodobněji. Ale to je zase jiný příběh.

A končím jako vždy. Proč je to všechno pravda? Protože samostatný kostel zasvěcený MIKAEL AGRICOLA je v těsném sousedství s velvyslanectvím České republiky v HELSINKY. To je v ulici ARMFELTINTIE 14. A vy víte, jak je uvedeno v začátku že PRO RUSKÉHO CARA ALEXANDER I. SPRAVOVAL FINSKÉ VELKOKNÍŽECTVÍ GENERÁL ARMFELT. ARM VYZBROJIT a ARMENIA s HAYK. A tak vám v dalším díle objasním podle osob, které tam pracovali a podle místa, kde se nachází České velvyslanectví a předpokládám, že před ním i Československé velvyslanectví, jak to bylo se správou ruského „velkoknížectví“ Československá socialistická republika.

Sochy Luther a Melanchthon jsou zvětšené sádrové kopie Lutherova pomníku ve WORMS dokončeného v roce 1868 a vytvořeného německým sochařem ERNEST RIETSCHELEM. Zvětšeniny vyrobené v Paříži byly přivezeny do Helsinek v roce 1886 a sochař KARL MAGNUS von WRIGHT pro ně navrhl podstavce. Sochu Mikaela Agricola vytvořil VILLE VALLGREN z FINSKA.

Sochy M.LUTHER a P.MELANCHTON jsou kopiemi pomníku z německého města WORMS. A vy již víte, že jste tady četli, armádní generál KAREL RUSOV se původně jmenoval RUSWURM. Bydlel u nás v ulici VEVERKOVA nad STROSSMAYEROVO náměstí a jeho manželka v naší škole na tomto náměstí byla třídní mojí dcery KATEŘINA. A také víte, že můj kolega na OV SSM DVOJKA, když jsem tam začínal se jmenoval WURM. BOHUSLAV WURM. Později emigroval. Ta socha ve WORMS byla dílem sochaře ERNEST RIETSCHEL. A přichází na řadu další velké spojení s OPERACÍ BENJAMIN. Tento sochař totiž vytvořil GOETHE – SCHILLER pomník ve VÝMAR-WEIMAR To jsou dva ze TŘÍ německých velikánů, co jezdili do ČECH do lázní a také vytvořil LESSING pomník v BRAUNSCHWEIG. To je ten třetí, co k nám nejezdil ale byl ředitelem divadla v HAMBURKU u ÚSTÍ LABE do moře. Ten, co za něj přijel do lázní byl muž, který přijal jeho jméno a stal se první obětí Druhé světové války v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Byl to THEODOR LESSING vlastním jménem THEODOR LEWY (L.V.). Zemřel dne 31. srpna 1933. To je i 13. srpna, a to se narodil FIDEL CASTRO. A já jsem byl neprávoplatně přijat do KSČ 31. srpna 1970. 37 let po jeho smrti. A 37 let mně bylo v LISTOPADU 1989.

Zvětšeniny soch byly převezeny do HELSINEK v roce 1886 a to je i 1988, kdy jsem se stal členem sekretariátu ÚV KSČ. A podstavce pro ně vytvořil sochař KARL MAGNUS von WRIGHT. A vy již víte že WRIGHT je jak ruské MOGORITA, tak i ukrajinské MOHORITA. Sochu třetího z katedrály v HELSINKY, jak je nahoře mnou vyfocena MIKAEL OLAI AGRICOLA vytvořil VILLE VALLGREN. VILLE je WILHELM, tedy české VILÉM – V.L.M.-B.L.M. VALLGREN je VASILIN R. Nebo GORAL BEN. Původně byl i VILLE WALLGREN. V.M. Sochař vytvořil i HAVIS AMANDA. To je nejznámější a nejpopulárnější socha v HELSINKY. Představuje HELSINKY, jak vystupují z moře. Ve svátek první MÁJ (Mág Mácha) je umývána a čištěna studenty. Událost se nazývá MANTA LAKITUS M.L. Pětimetrová socha je umístěna v kašně-fontáně-zdroji vody. Má také název MERENNEITO. MOŘSKÁ PANNA. Ve španělštině SIRENA. A v naší kombinaci latinka azbuka i MOHORITA.

Původním oltářním obrazem byl obraz ROBERT WILHELM EKMAN Ježíš žehnej dětem, ale caru Mikuláši I. se obraz nelíbil a na jeho místo daroval obraz ruského umělce T.K. von NEFF nazvaný Nanebevzetí Ježíše z kříže. EKMANŮV oltářní obraz byl umístěn ve STARÉM KOSTELE.

Co je STARÝ KOSTEL v HELSINKY? STARÝ KOSTEL je také dílem CARL LUDWIG ENGEL. Byl slavnostně otevřen dne 17. prosince 1826. To je i 17. ledna to se narodil ve VOLOVÉ v roce 1922 bratr mého otce IVAN MOHORITA. V jejich celodřevěném domě. Který jsem měl možnosti i navštívit o čtyřicet let později. Již prázdný a nepoužívaný. Kostel je také celodřevěný. A právě tam je onen obraz od EKMANA jak si přál MIKULÁŠ I. Tento kostel byl vybudován, aby nahradil dosavadní kostel ULRIKA ELEONORA. To byl kostel na počest švédské královny toho jména. A píše se, že byl zbourán v souvislosti s demolicemi kvůli přípravě na velké stavby na novém Senátním náměstí. Asi to tak bylo ale také asi proto, že se jmenoval po královně státu, se kterým bylo Rusko v dlouholetém nepřátelství. Ale to nevím. To si jenom myslím. Pro můj příběh je ale klíčové to, že kostel, který byl zbourán se jmenoval ULRIKE. A tak se jmenovala poslední a neopětovaná láska GOETHE. které se vyznal básní ze svých citů v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. ULRIKE von LEVETZOW (U.L.). Ano ta z TŘEBÍVLICE DŘEMČICE u LABE v okrese LITOMĚRICE kraj ÚSTÍ nad LABEM (U.L.). Tam co se narodil můj děda KAREL GEBLT I. A důležité je i to že ve španělštině se královna jmenovala ULRIKE LEONORA. (U.L.) Jako PETR UHL. a ÚL a OUL. Atd. A ULRICH, což je mužská podoba ULRIKE se jmenoval příjmením můj kolega v kanceláři na DVOJCE. Jménem byl PETR. Když jsem tam začal pracovat v roce 1973.

ULRIKE ELEONORA byla švédská královna ale byla DÁNKA. Provdaná za švédského krále. KAREL XI. A vy víte že XI je i XL, a to je EL CHE. A proč je to pravda? Protože dcera PŘEMYSL OTAKAR I. se zase stala DÁNKOU, když se provdala za krále DÁNSKA WALDEMAR II. Bylo to v LÜBECK. Ano BASILEK – VASILEK. Svatba proběhla v roce 1205. A to, jak víte je i 12.08. Datum narození mého otce a JAK EŠ a také datum narození mojí manželky 08.12. 12.05. minus DVA je 10.05. A to zemřel první manžel mojí matky pyrotechnik FLORIÁN. Na této svatbě přijala královna jméno DAGMAR. Do této doby se jmenovala MARKÉTA český překlad MARGARET-MARGHARET – MARINE.

Varhany MARCUSSEN and SON dokončené v roce 1967, mají 57 hlasů.

MARCUSSEN je i WASSILIN. MARKUS se také jmenoval také major MORKUS, zástupce velitele školního praporu pro věci technické v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice. U našeho útvaru 6174. 7.spojovací pluk. Byl FRANTA MORKUS. Varhany byly dodány do katedrály v roce 1967. A to je i 1961 i 1919 i 1991 i 1974 a 1976. I 6174. Všechna důležitá data z mého příběhu. 57 je římskými číslicemi LVII. A to je L.V. – L.B. je DVOJKA.

A závěrem? FINSKO se stalo součástí RUSKA jako VELKOKNÍŽECTVÍ za vlády ALEXANDER I. Vzpomínáte? Ten, co zemřel v TAGANROG v roce 1825. A narodil se dne 12.23. Po něm přichází car MIKULÁŠ/NIKOLAI I. Ten se narodil na náš velký svátek dne 6. července, upálení plamenem Mistra Jana HUS z HUSINEC. V roce, kdy se objevila ve Švýcarsku MILKA dne 17.listopadu 1825. Po něm přichází ALEXANDER II. Po něm ALEXANDER III. Který se narodil v ANIČKIN Palác (ANIČKIN je slovenské Palác ANIČKY. A tou byla moje sestra a matka mého otce a jeho sestra a jeho babička a jeho druhá manželka a také moje prababička) A umírá dne 1.listopadu 1894. V Paláci LIVADIJA KRYM. V tom Paláci, kde se schází v roce 1945 VELKÁ TROJKA. 1. listopad je také i 01.11. Naše známé datum a klíčové datum v mém příběhu. Je totiž stejné jako datum úmrtí jeho nástupce a tím byl MIKULÁŠ/NIKOLAI II. Poslední ruský car. Ten zemřel s celou rodinou v JEKATĚRINBURG dne 17.07. A tím je to také 1775. Rok založení USARMY a US MARINE a US NAVY. A je to datum úmrtí BREZHNEV a datum povýšení mého otce na plukovníka. A DATUM MOJÍ SVATBY V ROCE 1976. Manželství, ve kterém se narodili JEKATĚRINA/KATEŘINA a NIKOLAI/NIKOLA. A FINÁLE – M. LUTHER SE NARODIL TAKÉ 10.11.

A tak to byl s FINSKEM – SOUMI – FINLAND spojen car ALEXANDER I a II a III. A car MIKULÁŠ I a II. A tak je to moje rodné číslo 123 a DVOJKA.

V příštím, druhém díle, bude pokračování o československém velvyslanectví a jeho umístění v HELSINKY. S trochou povídání o geografii města a o významné události v něm a o tom celém v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *