CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl II/B. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

337 zobrazení
TiskTisk

Tento příspěvek začnu připomenutím původu maršála MANNERHEIM. Připomínkou toho, jak se objevila jeho rodina na jevišti dějin. “ HINRICH MARHEIM (1618-1667) obchodník z hanzovního města HAMBURG (H.B. nebo H.G.) se přestěhoval do švédského města GÄVLE nejpozději v polovině čtyřicátých let 17. století. Jeho syn AUGUSTIN (1654-1732) byl roku 1693 povýšen králem KARLEM XI. do šlechtického stavu již pod změněným jménem MANNERHEIM. Úspěšnou kariéru, především ve švédské armádě udělali i všichni čtyři AUGUSTINOVI synové. Dva z nich GUSTAV HENRIK (1695-1777) A JOHAN AUGUSTIN (1706-1778), byli v roce 1768 povýšeni na BARONY. Ještě významnějšího postavení dosáhl syn JOHANA AUGUSTINA. CARL ERIK MANNERHEIM (1759-1837), který se jako první člen rodu trvale usídlil ve FINSKU a na začátku 19.století figuroval ve vrcholných postech finské politiky a státní správy. “ Tolik píše finská historička a dlouholetá kurátorka MANNERHEIM MUSEUM v Helsinkách o původu jeho rodiny. Jmenuje se LAURA KOLBE. A je po otci Německo ruského a po matce finského původu. A narodila se v Bogotá, Kolumbie. Co je na tom zajímavé pro můj příběh vidíte na první pohled. Jména, která provází můj příběh. Je to jméno AUGUSTIN a GUSTAV a HENRIK-HINRICH a CARL-KAREL a JOHAN. Tedy JINDŘICH a GUSTÁV. KAREL a CARL, a tak i ženské KARLA, a to je i CLARA – KLARA. Série mých KAREL GEBLT – THE GLOBE. A SANTA CLARA na ostrově CUBA-KUBA a svatá ANEŽKA – KLARISKA. Datum úmrtí prvního je i rok 1919 a také 1991. Jeho syn zemřel v roce 1723 a to je i 123 a 7. A 123 ve všech vám již známých variantách dat důležitých v mém příběhu. A samozřejmě je zcela klíčové, že první přistěhovalec do Švédska tam přišel z HAMBURG. Tedy jak víme z ÚSTÍ. Protože právě tam ÚSTÍ řeka LABE (ELBE-BALE) a to je další naše další klíčové slovo do SEVERNÍHO MOŘE. A ve Švédsku se usadil ve městě GÄVLE. A protože je švédská vlajka (španělsky a italsky BANDERA) ve stejných barvách jako ukrajinská vlajka, tak to můžeme i přeložit do ukrajinštiny a ti to vysloví HÄVLE – HAVEL. Ještě je tam král KAREL XI. A to vy již víte že XI. je i X.I. a to je i malé L, a tak je to i L.X. – EL CHE. Dva synové byli povýšeni na BARONY. BARON(OVÁ) JARKA se mnou pracovala na MV SSM PRAHA. V Senovážné ulici. Fanatická příznivkyně KARLA GOTTA. To se nedá zapomenout, Stále hovořila o KÁJOVI. A tak jsme mi říkali také mému bratranci KÁJA a KÁJÍNEK. GEBLT. To že byli DVA a BARONI a najednou, skoro jako DVOJČATA upozornilo na toto slovo jako klíč. Protože vy víte, že BARON je i BRAUN-BROWN-BRNO-BEROUN-BRUNTÁL-BERN-BERLÍN a můj spolupracovník BRUNNER. A tak se jmenuje v HELSINKÁCH celý park, ve kterém je MANNERHEIM MUSEUM. Ale to tu již také bylo a podrobně.

A to je tak všechno do úvodu tohoto příspěvku. A půjdeme dál. Samozřejmě, že jste zaznamenali název města kam se předek HINRIK-JINDŘICH nastěhoval. Je to GÄVLE-HÄVLE. Předpokládá se, že toto slovo má kořeny ve slově GAVEL-HAVEL. A označuje NÁBŘEŽÍ řeky. Která se jmenuje stejně. A slovo se vyvíjelo a dnes je z něj tedy slovo GÄVLE-HAVLE. Tok řeky byl kdysi plný domů-lodí u břehů nábřeží GAVLEÄN, LILLIÄN a ISLANDSÄN. A to je i GL a EL CHE. A ISLAND-OSTROV, kterých je také spousta v mém příběhu. A zejména pak ten ŠTVANICE, na kterém jsem se v PRAZE já a můj bratranec PETR GEBLT narodili. A právě nyní jste pochopili proč právě v roce 1979 bylo přejmenováno nábřeží „KYJEVSKÉ BRIGÁDY“ na nábřeží LUDVÍKA SVOBODY. To je to NÁBŘEŽÍ před budovou ÚV KSČ. Naproti ŠTVANICI. 1979 je i 1919 a i 1991. Krátce a jednoduše řečeno SVOBODA – HAVEL. A ta nábřeží řeky VLTAVA-DRAVÁ řeka, která ač větší se stává součástí LABE-ELBE-BALE u MĚLNÍKA. A je to na 50°severní šířky a 14°východní délky. 50 je L a 14 je 2 a to je také druhé písmeno ve všech abecedách v mém příběhu. B. Zase L.B. – LABE-ELBE-BALE. A pod tímto názvem ÚSTÍ do NORTH SEE ve městě HAMBURG. H.B.

Velmi důležité je i to že řeka GÄVLE-HAVLE dříve zvaná GÄVEL-HAVEL se vlévá do BOTNICKÉHO zálivu. A to je v naší krásné češtině záliv z bot. Nebo také je to BOTNICK záliv, a to je náš známý úložný prostor na BOTY – BOTNÍK. A BOTY jsou u nás synonymem pro slovo BAŤA. A ten je začal dělat ve ZLÍN. A ZLÝ je EVIL – a to je zase naše známá řeka B.L. – LABE/ELBE a také je to BALE ve francouzštině název města BASILEA. A aby to bylo všechno pěkně dohromady, než nastane finále, tak BOTNICKÝ záliv je součást BALT. BRATISLAVA a LITOMĚŘICE. A to je i VRATISLAVA a VRATISLAV jména prvorozené dcery(zemřelé) a druhorozeného syna z DVOJČAT mojí matky v prvním manželství. Je to ale i VRATISLAV – WROCLAV-BRESLAU město a také je to i dalším v klíči moravské město BŘECLAV. Všude je VASIL-WASIL. Bratři DVOJČATA žili v LIITOMĚRICE, ELIÁŠOVA a pak VRCHLICKÉHO a já jsem tam sloužil dva roky v kasárnách JIŔÍHO z PODĚBRAD. A dokonce tam žila moje sestra se svým manželem UHER v PALACKÉHO ulici. Jenom pro připomenutí.

A přes záliv je na druhém břehu finské město TURKU a HANKO. Oslovujeme, voláme – TURKU! HANKO! PÁTÝ – 5 – pád v naší krásné češtině. Výše na sever pak města VASA, JAKOBSTADT, OULU, TORNIO, KALIX, TÖRE a další menší města. Ty názvy znáte a ty které jsou tu poprvé si přeložíte určitě sami.

A co je ještě GAVEL – MALLET? Ruský GAVEL, který je současně VGL, a tak i VASIL, a ukrajinský HAVEL. Přece kladívko nebo palička kterou používají soudci či předsedající různých zasedání. Aby tak klepnutím, oznámili ukončení projednávání nebo oznámili závěrečné rozhodnutí. Nebo aby ukončili vřavu a bouřlivé diskuse v jednacím sále. Je to tak? A tak se stalo. Velmi rychle v roce 1989. Volbou HAVEL-GAVEL prezidentem. Jak jsem to já GAVEL-VASIL zorganizoval. Nikdo jiný.

A tak po tomto krátkém úvodu a připomenutí toho důležitého se dostávám k samotnému obsahu tohoto psaní. Jen trochu připomenu propojení města HAMBURG se Třemi génii – GOETHE, SCHILLER, LESSING. Víte, že právě LESSING „geograficky“ tak trochu vybočoval z této trojice. Narodil se v KAMENEC. Žil – sloužil dlouhá léta ve VRATISLAVY a žil a pracoval dlouhá léta v HAMBURK, a zemřel v BRAUNSCHWEIG (BRAUN a SCHWEIK-ŠVEJK-SCHWEIZ). Dalším, kdo je klíčovým propojením mého příběhu s městem ÚSTÍ – HAMBURG je podnikatel RETTIG. Tento pán jménem STEFFEN CERELLIUS RETTIG právě tam začal v roce 1770 provozovat TABÁKOVOU továrnu. Jak vidíte byl ŠTĚPÁN a STEFAN a ISTVÁN. Byl CERELLIUS což je s přesmyčkou „PODZEMNÍ“ VEGETABLES (BASIL, VASIL, GAVEL-GÄVLE) v češtině CELERIUS-ZELENINA. Bych to nazval. A příjmením RETTIG. Známého i u nás. Ale ve zcela jiné rodině. Tento byznysmen, začal vyrábět tabák i v dánském RINGKJOBING, JUTSKO a ve švédském CARLSKRONA. CARLSKRONE je KARLOVA KORUNA zámek KINSKY v CHLUMEC nad CIDLINOU. A JUTSKO je moje kamarádka také ve svobodném hanzovním městě jako HAMBURG, a to bylo v BREMEN, NSR v roce 1969-JUTTE. V roce 1809 otevřel jeho syn PEHR CERELIUS RETTIG také tabákovou továrnu v GÄVLE ve Švédsku. A jeho syn také PEHR CERELIOUS RETTIG otevřel stejnou továrnu v TURKU ve Finsku. A nyní začnu s tím, proč to souvisí. Vy, kteří jste četli TURGENĚVA, LOVCOVI ZÁPISKY víte, že v Rusku byl v devatenáctém století podnikatel “ v tabáku“ pan ŽUKOV. Jako maršál ŽUKOV. Který byl i KONSTANTIN tedy i CYRIL, a tedy KYRIL, a tedy KAREL, a tedy i KARLA, a tedy i CLARA. Maršál ŽUKOV ale do tabáku nedělal. Byl KOŽIŠNÍK-OR. Ve finštině TURKISTA. A to je v češtině také někdo, kdo dělá do TURA-TURŮ. DOBYTKA, SKOTU, který se prodával v Praze na DOBYTČÍM trhu, později KARLOVO náměstí. Kde žil K.H.MÁCHA a napsal tam MÁJ, ve staročeštině napsáno Mág a také tam žila B.N. – BOŽENA NĚMCOVÁ, která napsala ve vedlejší ulici ŽITNÁ-REŽNÁ svoji knihu BABIČKA-GRANMA. A také víte, že CHURCHILL je jméno doutníků. Ale to se pravděpodobně na doutnících objevilo až když se stal slavným. Ale víte, že nezávisle na něm existují cigarety WINSTON (CHURCHILL) a MARLBORO (vévoda z MARLBOROUGH). Co je ale novinka, a to je jméno následovníků rodiny RETTIG. A ti byli DVA jménem PEHR. Jako JOSEF PEHR. Český herec. To byl rodilý PRAŽÁK. Narodil se dne 14. srpna 1919. Přesně DVA dny po mém otci, který se narodil dne 12. srpna 1919 ve VOLOVÉ. Narodil se 5(2) dní před STEFAN BUNZÁK. Ten se narodil dne 19. srpna 1919 ve VOLOVÉ. Byl členem činohry Národního divadla a byl také profesorem loutkářství na DAMU a byl známý mezi dětmi jako BŘICHOMLUVEC (B.M. a MLUVEC – VASIL M. A břicho anglicky BELLY – Zase LABE-ELBE) s loutkou PEPÍČKA. Sledoval jsem jeho pořady v televizi a vzpomínám na ně. Zemřel dne 17. srpna 1986. Tedy 17. srpna, kdy byl v roce 1919 pokřtěn můj otec jako METER a někdy, kdo ví kdy to bylo, přepsáno na VASIL.

Firma rodiny RETTIG se rozrůstala. V roce 1897 začali provozovat námořní plavbu. Paroplavbu tehdy. Mezi městy STOCKHOLM a TURKU. A vy víte, že rok 1897 je i 1891 a to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. Ale nevíte, že STOCKHOLMTURKU dohromady je anagram MOHORITA/MOKORITA a STOCK je lihovina vyráběná v PLZNI. Italského původu, ITALY -L.T. V roce 1926 začali provozovat spojení napříč Atlantikem mezi FINSKEM a JIŽNÍ AMERIKOU. Nevím, co je k tomu vedlo. Nevím ani odkud vozili tabák do svých továren. Možná odtud. Vím ale jedno, a to je podstatné. To je to že finsky je TABÁK slovo TUPAKKA. A vy možná znáte TUPACA. To je v češtině druhý pád. Jmenoval se TÚPAC AMARU I. Byl to poslední vládce říše INKŮ. Dobyl VILCABAMBA (VASIL (VALO) a BOMBA – to byli švagři). Byl ale poražen a ve městě CUSCO dne 24. září 1545 popraven. Popraven byl na základě rozhodnutí soudce L.G. – LOARTE GABRIEL. A v PERU tehdy vládl FRANCISCO DE TOLEDO. A vy si vzpomínáte, že z TOLEDO byla i ŽIDOVKA z TOLEDA (Lion Feuchtwanger) a také i vévoda ALBA DE TORMÉS. A v ALBA de TORMÉS zemřela svatá TEREZA. TEREZA jako moje prababička. A víte, že ALBA DE TORMÉS je v takové krajině, která je jako POLABÍ. Od ÁVILA-španělsky také B.L.-L.B. až po SALAMANCA-WASIL-ANKA. Popraven byl 24. září. A to je podle generála MORAVCE děleno DVĚMA i 12. září. A to se narodil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A můj synovec MICHAL G/H. Bytem tehdy v ARGENTINSKÉ ulici. Se kterými státy v Jižní Americe udržovali spojení nevím. Ale předpokládám, že to byly ty největší na Atlantickém pobřeží. ARGENTINA, BRAZÍLIE a MEXIKO. A možná i menší URUGUAY. A už brzy se dozvíte, jak to souvisí dále s mým příběhem. TÚPACA totiž připomenul režim vojenské junty v PERU v letech 1968-1975. Tedy i v letech kdy jsem byl s asi stovkou Latinoameričanů ve škole v Moskvě. Odevšud z Jižní Ameriky. Dostal jsem tam darem slovník domorodého jazyka indiánů KECHUA. V čele režimu stál JUAN VELASCO ALVARADO – VELASCO-VASILEK a DR.L.V. nebo DR.L.B. JUAN je i naše HONZA. Český HONZA. Pak nám TÚPACA připomněli z teroristické organizace v PERU. V letech velkých změn. V osmdesátých a devadesátých letech. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Prostě MARTA, a tak i MARTHA – MOHORITA. Protože vy již víte, že ve španělštině se H píše ale nevyslovuje.

Revoluční změna v životě firmy RETTIG nastala v roce 1970. Začali diverzifikovat portfolio jejich podnikání. A stali se podnikateli v topenářském průmyslu. Začali vyrábět RADIOTOR. Ano vidíte dobře. RADIOTOR. To je RADIO a TOR. Otec byl první vojenskou profesí RADIO, a protože byl z VOLOVÉ tak byl TUR. Ale také VĚŽ – to co musí být z dálky vidět. Jeho nevlastní synové DVOJČATA ho v té vojenské profesi následovali. A nakonec já také. Samý RADIO TOR. Česky SPOJAŘ.

A proč je to všechno pravda? Protože sídlo společnosti je ve městě HELSINKY na ulici BULEVARDI. A vy si právě teď vzpomínáte, že před Druhou světovou válkou na této ulici sídlilo československé zastoupení. VELVYSLANECTVÍ. To je celý předcházející příběh o tom, jak to souvisí. To již víte, že je to anagram BELVEDER-BULEVARDI. Hotel BELVEDER, kde v penzi roky pracovala moje matka. V ulici Obránců míru. Kdysi s kinem BELVEDER později PONREPO. Přímo naproti ulici Františka Křížka. Přímo naproti DVĚMA obchodům BAŤA. Nad náměstím STROSSMAYERA. Atd. A finále? Moje sestra ANNA MARIE zvaná ANDY, ve Starých Hamrech oslovovaná HANKA používala pro cigarety název RETKA. Nevím, zda je to od jména tabákových továrníků RETTIG. Nikde to nemohu najít. Ale myslím, že to tak bude RETTIG-RETKA. Zní mi to v uších. Jak mě to překvapilo, když to poprvé použila. „Podej mi RETKO“. Jinak to bylo CÍGO nebo CIGÁRO.

Nyní vám připomenu jednu velkou zálibu maršál MANNNERHEIM. A tou byli hostiny. Organizoval je často a rád. A mezi jeho oblíbené knihy, jak se dozvíte v muzeu patřili kuchařské knihy a slovníky. Kromě jiných pochopitelně. A to nás právě nyní navádí zpět do ČECH. Správněji do RAKOUSKO-UHERSKA. Tady žila také rodina RETTIG. Byla to MAGDALENA DOBROMILA RETTIG. Se svým manželem. Vlastenka a autorka knihy Domácí kuchařka a dalších děl. Tato paní se narodila dne 31. ledna 1785 ve VŠERADICE (VASILEK). A to je i 13. ledna. A to byli v MOJADAHONDA u MADRID zastřeleni DVA rumunští dobrovolníci. VASILE MARINE a ION MOTA. Zemřela dne 5. srpna v LITOMYŠL. Zase měsíc AUGUST. A vy víte, že to je i 10. srpen a když je to i 10. srpen tak je i 12. srpen. A to se narodil můj otec. A je to také 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA PATTY v PLZNI. Bylo to v LITOMYŠL – L.T. a WASIL. A také místo rodiště SMETANA-CREAM-KRYM. A místo příběhu F.L.V. – A.J. FOLOW ANGLICKÝ JAZYK. Alois Jirásek F.L.VĚK s jeho náměstím na konci Resslovi ulice u Gorazdovi ulice u kostela s místem posledního boje parašutistů a nedaleko od domu HAVLŮ. Naproti přes řeku k domu, kde žil ALBERT EINSTEIN. Otec RETTIG byl Němec. A jmenoval se ARTMANN. A vy si vzpomínáte na mého kolegu z družebního rajónu Leningradského, který se jmenoval ARTAMONOV. A také na knihu ARTAMONOV BUSSINES. Od M.G. – MAXIM GORKIJ. Po němž se jmenovala ulice, která sousedila s ARGENTINSKOU a ve které žil bratr mojí matky s rodinou. KAREL GEBLT II. A také náměstí MAXIM GORKIJ, kde sídlil ÚV SSM a SACHAR PALAC a kde stojí JINDŘIŠSKÁ VĚŽ-TOR a kde začíná JINDŘIŠSKÁ ulice a stojí tam kostel svatého JINDŘICHA II. a začíná tam Jeruzalémská ulice, za Druhé světové války Transylvánská. Odkud psal generál MORAVEC dopis NOSKOVI. Pravda je to všechno proto, že panství, na kterém její otec pracoval se jmenoval VŠERADICE u HOŘOVIC – V.H. Když otec zemřel a sourozenci také tak se matka s Magdalenou přestěhovali do PLZNĚ. Rodinný přítel EUGENIKUS FRANK vedl Magdalenu k četbě a ke katolické víře. FRANK byla také sestra prvního manžela mojí matky JENY FRANK. Ale tento FRANK byl tehdy když pečoval o malou RETIGG byl vychovatelem v rodině hraběte KOUNIC. Ano správně si vzpomínáte na nedávno popisované KUNOVICE a KUNÍN. I na nechvalně proslulé z Druhé světové války KOUNIC studentské KOLEJE v BRNO. Nakonec byla vyslána k tetě do Prahy. Neuměla česky a musela se v českém prostředí češtinu doučit. A díky manželství s JAN ALOIS SUPRADIV RETTIG se jí to podařilo a stala se z ní vlastenecky orientovaná buditelka. A nyní přijde to podstatné. S manželem žila v místech jeho služebního zařazení. A byla to PŘELOUČ – LOUČ – SVĚTLO-VALO-OR. Bylo to ÚSTÍ nad ORLICÍ, kde můj otec pracoval na výstavbě opevnění a je to ÚSTÍ. Dále RYCHNOV nad KNĚŽNOU, kde také otec pracoval na výstavbě opevnění a německy je to RAUCHENAU. KOUŘIT-TABÁK. A otcovo místo seskoku u MAKOV-ČADCA a můj děda HULÁN jako maršál MANNERHEIM. A TOS KUŘIM, který dostal nemovitost HAVLŮ u BRNA. A KOUŘIMSKÁ na VINOHRADECH, kde žila ERNA SCHOBER. Sestra mojí tety AURÉLIE GEBLT. Ulice je přímo za domem, kde pracoval otec mojí manželky MIROSLAV SVOBODA z PLZNĚ. Stojí tam dodnes. Budova STROJIMPORT. Naproti O.H. Olšanské hřbitovy. Poslední léta svého života strávila ve městě LITOMYŠL. Stýkala se osobně s vlastenci jako je FRANTIŠEK PALACKÝ a PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK a JOSEF JUNGMANN. A vy vzpomínáte, že druhá sestra mojí tety AURÉLIE GEBLT byla JUNGMANN EMÍLIE. A také že součástí komplexu hotelu SACHER ve VÍDNI je samostatný krejčovský salón JUNGMANN. A že do krejčovství v JUNGMANN ulice v Praze mě odvedla moje tchýně VLASTA SVOBODA s tchánem MIROSLAV SVOBODA a že jsem si tam musel nechat šít několikrát šaty z látek které mně vozila z AFGHANISTÁNU s hlavním městem KABUL – BASIL – KUBALA. Jejím hlavním přítelem a výhradním vydavatelem jejich děl byl však JAN HOSTIVÍT POSPÍŠIL. A to je H.P. Horní Počernice a Horní Počaply. Ten byl z HRADEC KRÁLOVÉ. Kde se krejčím učil VASIL GYULA-BILAK. Klíčové je pro můj příběh to, že jejím prvním dílem se stalo “ Žertovné DVOUTAKTOVÉ drama “ BÍLÁ RŮŽE. A my si to přeložíme DVOUTAKT je druh motoru vozidel a drama je DR.M. Automechanik doktorem. Žertovný příběh. Pravda je to proto, že BÍLÁ RŮŽE se jmenovala odbojová organizace STUDENTŮ v MNICHOVĚ v BAVORSKU.M.B. V letech Druhé světové války. Celkem 6 jejich členů bylo popraveno stětím v roce 1943. Jejím nejslavnějším dílem však byla Domácí kuchařka z roku 1826. To je i rok 1982. Kdy jsem jako automechanik ukončil svoji cestu k doktorskému titulu. V Praze na Novém městě je jí zasvěcena jedna ulice. Je to velmi důležité v mém příběhu, jak uvidíte za pár týdnů. ulice RETTIG je totiž vedle ulice SPÁLENÁ. A spojuje jí s ní kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. 2+1. Je v obou ulicích. SPALE – je totiž velmi významný název klíčových míst v BASILEJI-BALE. Ulice SPÁLENÁ a RETTIG spojuje jediná ulice. LAZARSKÁ. A vy již víte, že mě na KYPR-CYPRUS odvezl k hrobu svatého LAZARA můj kolega ze základní vojenské služby v L.T. kasárna Jiřího z Poděbrad příjmením NIKODÝM. Jak se jmenoval otec HUSÁK AUGUSTÝN. Při mé cestě na nějakou slavnostní akci MSS. Mezinárodního svazu studentstva, kde jsem zastupoval jako předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM. A byl jsem tam ubytován v hotelu KENNEDY.

RETTIG také zveřejňovala svoje drobné prozaické i veršované práce. v časopisech Dobroslav, Čechoslav, Poutník slovanský. To je zase VASIL a VASIL a k tomu POUTNÍK – PILGRIM-PELHŘIMOV s kostelem svatého BARTOLOMĚJE. A také byly její práce zveřejněny v almanachu MILOZOR a MILINA. V češtině mají slova MILÝ a MILÁ jiný význam než jinde. MILL je MLÝN – MILANO-MILLER-MEIER-MAJER atd. Ale také je součástí jména MAXMILIÁN. MAX a MILIÁN. Proč to přijde na řadu také za chvíli. To totiž může být i MAXI MLÝN. VELKÝ MLÝN.V.M.

Protože vím, že vám je to málo tak musím pokračovat u našich českých RETTIG. A tím prvním je manžel. Ten se narodil ve KVASINY. A KVASNÍK byl můj spolužák ve třídě na základní škole. Bydlel v domě Husova-KALIX-KALICH Sboru ve Farského ulici. Přímo pod KALICHEM. Emigroval po Okupaci v roce 1968 do KANADY. Druhým je ALEK KWASNIEVSKI polský prezident. Se kterým jsem se několikrát před pádem totality setkal. A byl jsem s ním v srpnu 1990 na Krymu. KVASINY jsou i automobilka ŠKODA. Narodil se dne 21. července. A to je plus DVA i 23. července. A to je i 07.23. A to je datum narození generál MORAVEC František v ČÁSLAV. A jsou to všechna ta čísla, datumy z mého příběhu ve dnech 1 a 2 a 3. Jako je útěk pěti kamarádů z Volové dne 10.23. A narození VASILLY STALIN 03.21. A narození VLADIMÍR HUSÁK dne 10.23. a popravy a všechno to co tady bylo mnohokrát a mnohokrát. Zcela klíčové je, jak uvidíte v dalším pokračování tohoto příběhu je datum jeho úmrtí. Zemřel dne 26. července. Tedy na svátek svatá ANNA. A hnutí M-26 JULIO. Hnutí 26. července na ostrov LA KUBA. Matka jeho manželky RETTIG byla totiž KUBÍK(OVÁ) Ano správně KUBA-KUBÍK. JAKUB-JAKOV-JAMES-JAKOVLEV-SANTIAGO-IAGO-DIEGO. Aby vše bylo, jak má být, tak měli manželé RETTIG syna a dceru. Syn byl pedagog a člen Piaristického řádu. Jmenoval se JOSEF ONDŘEJ LIBOSLAV RETTIG. Narodil se dne 8. března. A to je pozdější Mezinárodní den žen. Ale krát DVA je to 16. březen, datum narození mojí sestry ANNA MARIE. Je to i 8. březen MDŽ. A to je minus DVA i 6. března to je i 9. březen. Datum „úmrtí“ ERNESTO CHE GUEVARA v JIŽNÍ AMERICE v BOLÍVII – BOLIVIA. LIBOSLAV – VASIL LABE-BALE-BASILEA – působil na piaristickém gymnáziu v KROMĚŘÍŽI. Ano tam co se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A tam kde žila rodina LUDVÍK SVOBODA v průběhu Druhé světové války. A nyní je čas na to pro vás největší překvapení. Z KROMĚŘÍŽ byla moje kolegyně ve skupině ve škole v MOSKVĚ. Jmenovala se KŘIŽAN(OVÁ). V POLSKU je obec KRZAN, která se německy jmenuje RETTIG. KRZNO je také kožený tedy z KŮŽE – OR vyrobený plášť. Nebo může být KOŽEŠINOVÝ. KŘIŽAN byl i režisér syn popraveného politického vězně z padesátých let. Spolupracovník HAVEL. Jeho otec se pokusil neúspěšně překročit hranici do Rakouska. Byl zatčen a po vykonstruovaném procesu popraven. Chtěl přejít do RAKOUSKA jako můj bratranec Petr Geblt, kterému se to ale o dvacet let později povedlo. Na FAMU se dostal na přímluvu režiséra VÁCLAV GAJER. Přesně stejně a doslova se jmenoval můj kolega ve studijní skupině na Vysoké škole politické VÁCLAV GAJER a který byl z příhraničního okresu PRACHATICE. KŘIŽAN úzce spolupracoval s V.H. Václavem Havlem v revolučním a snad i v porevolučním období roku1989. KŘIŽAN se narodil ve V.M. Valašském Meziříčí. Aby to bylo všechno skutečně jasné a nemohlo dojít k omylu tak ještě vše potvrzoval český herec se smutným osudem. Jmenoval se KRYZÁNEK. Křestním jménem ZDENĚK. Narodil se v JINDŘICHOVĚ HRADCI. Jako můj otec, když budu považovat místo Domovské obce, které tam po Druhé světové válce získal jako rodiště v den výročí založení USA. KRYZÁNEK hrál v Národním divadle. Pak byl vězněn v padesátých letech. Pak hrál krátce v KARLOVY VARY, kde žil i můj otec o mnoho let později a kam jezdil GOETHE a SCHILLER a další z mého příběhu. Několik let byl i v Armádním divadle Na Vinohradech u nás na DVOJCE na náměstí Míru. Ale po nástupu normalizace v roce 1970 skončil s divadelnictvím úplně. Pro můj příběh je zajímavé i to, že byl autorem jediné divadelní hry. Ta se jmenuje OKLAMANCI. A odehrává se v Jindřichově Hradci krátce po II. Pražské defenestraci na počátku Třicetileté války. Hlavním hrdinou hry je mladý STUDENT jménem Adam Václav Michna z Otradovic. Odehrává se v době, kdy proti sobě stáli KATOLÍCI a PROTESTANTI. A mimo dnešní příběh, musím zmínit ještě jednoho herce z okresu Jindřichův Hradec. A tím byl RUDOLF HRUŠÍNSKÝ (R.H.). Jako HENRIETTE RETTIG,(R.H.) jak uvidíte za chvíli. Ano byl to nejslavnější představitel ŠVEJKA. O.B. – OUŘEDNÍ BLB. Ne ÚŘEDNÍ BLB ale OUŘEDNÍ BLB – O.B. A trojúhelník ve Švýcarsku B.L.B. – BERN-LUZERN-BASEL(BALE). Byl BURŠ – BASIL. Ale to ukončím. GÉNIUS HAŠEK se svojí geniální knihou si vyžaduje samostatný příběh. Snad se k němu někdy v budoucnu dostanu. V hlavě ho již mám. Ale ty cestovní a geografické a historické příběhy musím zpracovat nejdříve. A tak se na Haška dostane zatím vždy jen v přímé souvislosti s obsahem mého právě psaného příběhu.

A finále? Dcera RETTIG byla JINDŘIŠKA. Ano JINDŘICH v ženské podobě. Ta se narodila dne 10. června v PŘELOUČI. A to vy víte, že je i 10.září, a to je i 12.září nebo 15.září. A 12. září se v Kroměříži narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a v PRAZE můj synovec MICHAL G/H. A 15. září byla zavražděna svatá LUDMILA. Která má svátek na druhý den 16. září, a to je i 19. září, a to jsem se narodil já a je to svátek ZITA manželka císaře KAREL-CARL-KÁROLY a jsou rodiče OTTO HABSBURG. Který maturoval v País VASCO-BASCO. Ve Španělsku. Jindřiška byla operní pěvkyně. A vystupovala také pod jménem HENRIETTE RETTICH (R.H.). Další ukázka, jak je G i CH, a tak i C, a tak i Č, a tak i K, a tak Z, a tak i J. A protože je R i P jak se píše v azbuce, tak je to i H.P. Jindřiška vstoupila do souboru Stavovského divadla v Praze. A úspěch zaznamenala rolí LIDUŠKY (LUDMILA, moje matka) v premiéře hry FIDLOVAČKA. A to je TYL – L.T. Který také sloužil v kasárnách Jiřího z Poděbrad. On V Praze na náměstí Republiky, kde byl o mnoho let později velitelem generál Stepan Michal Bunzák z Volové. Naproti paláce Kotva a Jakubské ulici na rohu u Truhlářské a Revoluční ulice. Jindřiška měla dceru která se jmenovala KARLA JOSEFA HENRIETTA. A KARLA je i KLARA. A JOSEFA je i PEPA. A tak jak si vzpomínáte se jmenovala velká přítelkyně mojí argentinské přítelkyně ve škole v Moskvě křestním jménem. Byla PEPA a byl to BULHARKA. A spolu s HENRIETTA je PEPA zase P.H. nebo H.P. Jindřiška odešla poté do VÍDNĚ a odtud do ŠTÝRSKÉHO HRADCE. A vy si vzpomínáte že můj otec koupil v Praze v červnu 1948 pistoli rakouskou pistoli STEYER. Spolu s belgickou opakovačkou – puškou. Nakonec se Jindřiška stala členkou Královské bavorské dvorní opery v MNICHOVĚ. A tam v MNICHOVĚ zemřela. Tam kde o mnoho a mnoho let později na univerzitě působila studentská organizace BÍLÁ RŮŽE. A kde o mnoho a mnoho let později zemřel i strýc Václava Havla. I ukrajinský Stepan Bandera. MNICHOV BAVORSKO – M.B. A auto značka B.M.W. Mnichovskou operu jsem navštívil. Představení opery Vagner Richard jménem Parsifal. JINDŘIŠKA ale příjmením HOLUB(OVÁ) byla moje spolupracovnice na MV SSM PRAHA v Senovážné ulici. Zkraje sedmdesátých let. Jinou JINDŘIŠKU jsem snad ani neznal. HOLUB je zase náš anagram HBL-HAVEL.

A nyní nastává moment velkého přechodu. Jak staletími, tak i kontinenty. Nemyslím dopravně. To se dařilo od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492. Myslím příběhem. Tím, co bylo třeba všechno vykonat pro porozumění zpravodajských služeb ARMÁD, zapojených do této veledůležité a geniální OPERACE BENJAMIN.

Můj bratranec a také přítel, protože jsme žili před tím, než jsme se oženili v sousedství a jezdili jsme k babičce a dědovi do Horních Počapel se oženil dříve než já. Bylo to myslím v roce 1972. To upřesním. Vrátil se z emigrace, kam odešel, jak jsem již psal jako druhý z naší rodiny ilegálně přes hranice. První byl můj otec v roce 1939 a pak to byl on v roce 1969. Kdy přešel přes dráty, jak se říká do Rakouska. Po návratu se doučil v oboru číšník v pražském hotelu METEOR a tam se seznámil se svojí nastávající manželkou. V.H. Naše série nečeských jmen v Česku – GEBLT, SCHIDLAK, SCHOBER, JUNGMANN, BARANNIKOV, MOHORITA, UNVERDORBEN a FRANK se rozrostla o další dvě příjmení ze severní Moravy. HENDRYCH a HARTMAN. Jeho manželkou se stala V.H. Vladimíra Hendrych. Její otec byl důstojník československé armády naposledy také v hodnosti plukovník. Její babičkou z matčiny strany byla ANEŽKA KUBALA a dědeček byl MAXMILIÁN KUBALA. Jeho rodiče MAXMILIÁN byli AUGUSTIN a LEOPOLDINA KUBALA. A babička byla za svobodna HARTMANN, po rodičích FRANTIŠEK a JOSEFA. Žili v OPAVĚ a okolí. A vy už jistě víte, proč to zmiňuji. Samozřejmě, že důležitá jsou všechna jména. Ale ta, která hrají v mém příběhu jsou právě u rodiny KUBALA. AUGUSTIN v začátku dnešního příběhu a také GUSTAV. LEOPOLDINA je LEO – LEV a POLDINA jako POLDINA HUŤ – H.P. a H.P. A příjmení KUBALA. To je přece i LA CUBA. Ostrov v Karibském moři. A také je to spolupracovník skupin ARAP a WOLFRAM, lesník KUBALA v Beskydech. V letech Druhé světové války. Ale především je to MAXMILIÁN a ANEŽKA. Svatá ANEŽKA česká. Nejmladší dcera PŘEMYSLA OTAKARA I. A KONSTANCIE UHERSKÉ. A NYNÍ PŘIJDE NA ŘADU NĚCO, O ČEM BUDE ŘEČ V DALŠÍM PŘÍSPĚVKU. OTEC ANEŽKY ZÍSKAL ZLATOU BULU (BULA DE ORO!) V BASILEJI. ANO VE MĚSTĚ BASILEA-BALE. SICILSKÁ BYLA KVŮLI POTŘEBĚ JEJÍHO ZVTRZENÍ KRÁLOVSKOU PEČETÍ A TU MĚL JEJÍ VYDAVATEL FRIDRICH II. POUZE JEDNU A TO BYLA PRÁVĚ PEČEŤ SICILSKÁ. BASILEA PEČEŤ NEEXISTOVALA. Více až při příspěvku o BASILEA-BALE. Anežka byla CLARISKA-KLARISKA. A byla svatořečena dne 12. listopadu 1989 v době konání mojí Celostátní konference SSM v Paláci LUCERNA a VÁCLAVSKÉHO náměstí. A zase připomínám provincii SANTA CLARA, kterou osvobozoval ERNESTO CHE GUEVAR-HUEVARA-HAVEL na ostrově LA CUBA – LA KUBA. U nás KUBA-JAKUB a další varianty SANTIAGO a JAKOV, a to už ale všechno znáte.

Aby to bylo všechno pravda tak ANEŽKA KUBALA pracovala v OPAVĚ ve slavném obchodním domě BREDA WEINESTEIN. Ano B.M. Ale hlavně VÍNO – VINOHRADY, HROZENKOV, HROZNATÍN a KÁMEN. KAMENEC, STEINER, KAMENICKÁ, WALDSTEIN a můj spolužák STEINBACH a STEINBACH místo u hranic na přechodu svatý SEBASTIÁN. Dokonce osobně pana WEINSTEIN znala.

A znalci dějin asi již ví, kam mířím. Ano je to MEXICO. Země kde se stal MAXMILIÁN I. HABSBURSKÝ s podporou NAPOLEONA mexickým císařem. Jeho vládnutí však skončilo krachem a on byl v této zemi, daleko od Rakousko-Uherské říše popraven. Kde se odehrála ta pro něj smutná událost? Bylo to ve městě QUERÉTARO. Je zcela zřejmé, že tam nebohého MAXMILIÁNA, který chtěl být mexickým císařem vojáci-republikáni nasměrovali. Muselo to být v místě které bylo velkým symbolem pro mexickou samostatnost. A symbolem boje nezávislosti na monarchistickém Španělsku. Který byl hlavním smyslem národního odboje v 19. století. Většina zemí Jižní Ameriky v té době měla samostatnost. Byly to republiky. A proč tedy Mexico má mít závislost na jiné, další monarchii? Rakousko-Uherské s pomocí Francie Napoleona III. Prostřednictvím cizince, cizího vládce. A tak skončil v QUERÉTARO. To je, místo které se pokládá za kolébku mexického boje za nezávislost na Španělsku. Vy, kteří již rozumíte, víte že QUERÉTARO je také RETIQ, a tak i RETTIG i RETTICH. Aby to bylo pravda, že souvisí s mým příběhem je to, že se stalo později městem s názve SANTIAGO de QUERÉTARO. To je SANTIAGO – KUBALA MAXMILIÁN z OPAVY. Už víte, proč jsem tam do OPAVY musel nastoupit aspoň na chvíli do Vojenského gymnázia v roce 1968? A zase se vrátit do Prahy? A nastoupit do učení u U.S. ve V.S. V Paláci KOTVA? Také matka RETTIG byla za svobodna KUBÍK. A všichni další JAKUB-JAKOV v mém příběhu.

I když je to v historické posloupnosti obráceně začnu i tak pozdější dobou, tedy MAXMILIÁN v QUERÉTARO a pak až tím dřívějším obdobím. V mém příběhu je to totiž jedno. Já nevykládám historii já vykládám její spojení a zdůrazňuji organizované, ne náhodné spojení s dalšími událostmi, které celou tu náročnou OPERACI BENJAMIN provázaly.

MAXMILIÁN I. MEXICKÝ se narodil jako FERDINAND JOSEPH von HABSBURG-LOTHRINGEN dne 6. července 1832 (123 a 9) ve VÍDNI. 6. července je slavný den v Čechách. Připomíná nám památku mistra JANA z HUSI. Ten byl tento den upálen v německé KONSTANZ. Je to ale i den 9. červenec, a to se narodil první manžel mojí matky a je to plus DVA zcela klíčové datum v mém příběhu 11.07. a tak i 17.07. a 17.01. a 10.11. a 17.10. a 11.10. I rok 1770. A tak i 1775. To vše znáte velmi dobře. Pravda to je proto, že 6 děleno DVĚMA je 3. červenec, a to se narodil manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOV. PLUKOVNÍK BARANIKOV po otci UKRAJINEC. Rok jeho narození 123 a 8. Známé 123. To znáte také velmi dobře. Důležité je i to že byl FERDINAND. Narodil se v SCHÖNBRUNN. SCHÖNAU TEPLITZ se narodil dne 11.11. můj bratranec KAERL GEBLT III. A BRUNN je zase zcela klíčové a zásadní v mém příběhu. Připomenu spojení s HELSINKAMI park u místa bydliště maršál MANNERHEIM a mého spolupracovníka BRUNNER. Také spojnicí s HELSINKAMI. To už tu bylo a velmi podrobně. Byl prý nadaný a pilný. To ale víte, že zase není důležité v mém příběhu. A dokonce to ani nemusí být Pravda. Byl totiž předurčen tomu, jakou má roli tím, do jakého rodu-rodiny se narodil. Ale to jen na okraj. Historici píšou že právě kvůli své píli se stal místokrálem v LOMBARDSKO-BENÁTSKO. Ano zase B.L. Ale hlavně vy víte, že moje přítelkyně v Moskvě ALICE/ALENA byla LOMBARDELLI a že oba jediní ITALOVÉ ve škole v MOSKVĚ byli z LOMBARDIE, kde je hlavním městem MILANO. A víte, co znamená v mém příběhu slavná LOMBARD Street v LONDÝNĚ s LLOYD CAFFÉ a vývěsními štíty v angličtině SIGNS-ZNAMENÍ. Jenom odbočím. Podobné jsou i v BASILEA-BALE. A také víte, že BENÁTKY-VENEZIA nás upozorňují na to, že B je V anebo obráceně. Podle potřeby. Tak jak je tomu v hebrejštině jedním písmenem a španělštině výslovností těch písmen. A VENEZIA-VENECIA je i VENCA. Velmi zásadní událostí pro můj příběh je to, že v roce 1854 pobyl týden na návštěvě ZÁKUPY u FERDINANDA V. Odtud podnikl řadu výletů po okrese ČESKÁ LÍPA – EL ČE – EL CHE. A vy již víte, že také jako EL CHE v Latinské Americe zemřel. V zemi, kde byl také cizincem. Historici uvádí přímo datum jeho odjezdu ze ZÁKUP do DRÁŽĎAN. Bylo to dne 9. srpna. A to datum vy znáte dobře. To se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. V H.P. A je to den, kdy padla atomová bomba na NAGASAKI a je to také 6. srpna to padla atomová bomba na HIROŠIMA. A také je to 9 plus DVA 11. srpen, a to se narodil krejčí VASIL GYULA BILAK. ZÁKUPY byli také místem kde se oženil FERDINAND D´ESTE. S Češkou SOFIÍ-ŽOFIÍ. Dne 1.07.1900. A ten také jako ti dva před chvílí jmenovaní zemřel jako cizinec na území cizího státu. Při atentátu v SARAJEVO.

MAXMILIÁN se dne 27. června 1857 oženil s CHARLOTTE, dcerou krále BELGIE jménem LEOPOLD. A právě teď si vzpomínáte, že našeho MAXMILIÁN KUBALA matka byla LEOPOLDINA. Je to kousek výše. A víte, že CHARLOTTE je KARLA, a tak i KLARA-CLARA nebo KLARISKA, jako ANEŽKA ČESKÁ. A ANEŽKA byla manželka MAXMILIÁN KUBALA. Den 27.06. je i 21.09. A to je minus DVA i 19.09. datum mého narození a svátek další královny a císařovny jménem ZITA. Manželky KARLA. A matky OTTO. A také je to 16.09. a to je i svátek LUDMILA a také je to 16.04. A to je datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Samozřejmě, že víte, že BELGIE je GABEL – HAVEL a BAGEL – BASIL. CHARLOTTE se narodila dne 7. června 1840. A to je, jak víte i krát DVA 14. červen. Založení US ARMY a svátek VASIL a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVAR/HAVEL. A když je to 14. června tak je to i 14. září. Datum úmrtí T.G.M. a narození Jana MASARYKA na VINOHRADECH a seskok para skupiny WOLFRAM. Manželé žili po svatbě v MILANO-LOMBARDY. Pak ale museli odejít a přestěhovali se do TERST na břehu Jadranu. Tam vybudoval zámek MIRAMARE.

Předpokládám, že i oba Rakušané, FERDINAND a MAXMILIÁN, kteří zemřeli v cizí zemi byli v Praze. Stejně jako Ernesto Che Guevara. Se kterým jsem se osobně potkal. V angličtině a ruštině je to Austria-Avstrija a Argentina. Dva plus Jeden. Ve finštině je název Rakouska absolutně odlišný ode všech mnou zatím používaných v mých příbězích jazyků. Je to ITÄVALTA. Až neuvěřitelně podobný termínu ŤAVA a LT. Říkám to proto, že v L.T. Litoměřice v kasárnách se vyprávěl vtip o jednom výkonném praporčíkovi-vojákovi z povolání Slovákovi. Vymyšlená osoba. Ten prý říkal“ Som smädný ako ŤAVA po česky KROKODÝL“. Vy víte, že ŤAVA je VELBLOUD – VELKÝ BLOUD? Kdo ho měl? Že by já? To nevím. Je to podobné i jako anagram VAŤUL, tak jak říkali rodiče mojí manželce. Ale to by mohla být náhoda. Náhoda ale není že slovo ARGENTINA má ve finštině DVĚ I. A je to ARGENTIINA. A vy si právě teď vzpomínáte na setkání ROOSVELT-CHURCHILL na lodi ARGENTIA.

A finále? Manželé MAXMILIÁN a CHARLOTTE dcera LEOPOLD neměli děti. A tak přijali za vlastní dvě děti prvního císaře Mexica s titulem AUGUSTÍN I. A vy víte, že matka MAXMILIÁN KUBALA se jmenovala LEOPOLDA KUBALA a měla za manžela AUGUSTÝNA KUBALA. A vy, kteří čtete a pamatujete si tak víte, že můj tchán s manželkou sloužil v sedmdesátých letech v Afghánistánu v KABULU. a před tím sloužil v SYDNEY, AUSTRÁLIA, kde sídlil americký generál MCARTHUR ve Druhé světové válce, jako velitel spojeneckých vojsk v Pacifiku. A pak po KABULU sloužil v BARMĚ, MYANMAR. A tam byl zase velitelem spojeneckých vojsk britský maršál SLIM. A také víte že MCARTHUR je anagram MOHORITA EL CHE a SLIM je anagram WASIL.

AUGUSTÍN I. měl za manželku ANA MARIE, a to je stejné jméno jako jméno mojí sestry ANNA MARIE. A zcela ale zcela klíčové pro můj příběh je to, že oba mexičtí císaři, kteří bojovali proti republice byli popraveni ve stejný den v klíči, který je používán pro můj příběh. Jejich popravou tedy mexičtí vojáci tento klíč potvrdili všem, kteří jej používali a pracovali s ním. AUGUSTÍN I. byl popraven 19. července, a to je SEDMÝ měsíc od začátku roku. A MAXMILIÁN I. byl popraven 19.června. Tedy v SEDMÝ měsíc od konce roku. K tomu všemu je i 19. červen i 19.06. a tak i 19.09. můj den narození a svátek ZITA a 16.06. svátek LUDMILA. A minus DVA je to 17. červen svátek mojí babičky HAHN-HON-HAN-HUN. 19.06. je i 19.04. A to je seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 19. červenec je i další klíčové datum, protože minus DVA je to 17.07. a to je den popravy dalšího „CÍSAŘE“ V ruštině jmenovaného „CAR“. NIKOLAJ II. V Jekatěrinburgu s celou rodinou. A to 17.07. tu bylo před chvílí a je tu stále. a stále. Ve všech variantách těchto čtyř čísel Jedniček nebo sedmiček a vždy jedné nuly. A proč je i toto pravda? Protože ve stejném místě jako byl popraven AUGUSTÍN I. které se jmenovalo PADILLA spáchal ve stejném domě ve kterém byl AUGUSTÍN I. popraven sebevraždu mexický vojevůdce ministr a generál MIER (MANUEL MIER y TERÁN). A slovenské slovo pro MÍR. Bylo to 3. července 1832. A vy víte, že 3. července se narodil syn Ukrajince BARANNIKOV. Manžel sestry mojí matky ALEN/ALICE, můj strýc plukovník BARANNIKOV. A že to je i 6. červenec smrt HUSA a 9. červenec narození prvního manžela mojí matky rotmistra FLORIÁNA BOHUMILA. A rok sebevraždy je naše známé 123 a 8.

A na závěr ještě to důležité, co ještě souvisí s mexickým pobytem MAXMILIÁN I. Do MEXICO dorazil na fregatě NOVARA. A vy víte, že můj kamarád z dětství byl Franta NAVARA. Bylo to dne 28. května 1864. A to je i 28. května-AUGUSTA. To je minus DVA i 26. srpen, a to je i 29. srpen Slovenské národní povstání přesně 80 let poté. Tomuto povstání můžeme říkat AUGUSTÝNOVO povstání, protože jeden z jeho rozhodujících vůdců byl AUGUSTÝN HUSÁK. Za svoji rezidenci si zvolil hrad CHAPULTEPEC. A tam vidíte sami na vlastní oči zde v jednom příběhu velmi podrobně a dokonale popsané CHAPLE – CZAPLE – POČAPLY-POČEPLICE-CHAPLE V POLSKU u nás a na Ukrajině a CHAPLIN CHARLIE-KAREL-KARLA-CLARA. I CZEPLICE TEPLICE a L.T. – LITOMĚŘICE. Hrad se nachází v lese-parku, který se nazývá BOSQUE de CHAPULTEPEC. A to jako VASQUE-BASQUE-VASKA z POČAPELTEC. Je to tak? Ke všemu je ten VASKA také v jedné sovětské knize uveden v názvu jako VASKA TRUBAČOV. AUGUSTÍN I. byl civilním příjmením ITURBE (TRUBI slovensky) a MAXMILIÁN I. měl původně doma zámek v TERST. A co nám to potvrzuje? Slyšeli jste někdy mexickou lidovou hudbu. Mexický orchestr nebo vojenskou hudbu mexické armády? Ty výrazné zvuky trubky nebo trubek, které jsou charakteristické pro jejich hudbu do MEXICO přivezli právě vojáci v dobrovolnické armádě, kterou sebou MAXMILIÁN do MEXICO přivezl. Byli to muzikanti z ČECH. Se svými trubkami. A to je česká stopa v mexickém folklóru. Prý. Nejsem odborník, ale četl jsem to a věřím tomu. Nebo je to jako spousta věcí v mých příbězích možné a jako důležité pro celý příběh to muže být smyšlené ale vydávané za skutečnost. Tak se to také dělá. Podle potřeby a v zájmu úspěšného průběhu tajné OPERACE. Když se jmény tak proč ne s příběhy. Vzpomeňte na ty spousty hrdinů mého příběhu s upravenými nebo dokonce změněnými jmény. Můj otec, křtěný METER a tužkou přepsaný na VASIL. V oficiálním dokumentu. Rozdíly v názvech míst v češtině a němčině anebo v jiných jazycích atp.

Proti MAXMILIÁN I. bojoval republikán BENITO JUAREZ. Ano vidíte dobře malý BEN – BENJAMIN – BENITO. Protože v příjmení může být i místo „J“ naše známé „I“ je to vlastně název bombardéru BI – B-1. Celý název je ROCKWELL B-1 LANCER. Běžně se mu říká „BONE“ To není KOST – BONE ale B-ONE. Poprvé letěl dne 12.23.1974. Tedy v den výročí popravy L.B. Lavrentij Berija. Po výroku soudu, v jehož čele stál KONEV-NOVAK-VANEK. Ale hlavně také moje rodné číslo 123 a DVOJKA. Bylo to v roce 1974. To zemřel maršál ŽUKOV a já jsem nastoupil na základní vojenskou službu dne 1. dubna. A 25. dubna 1974 padla po Karafiátové revoluci portugalských vojáků v té době ještě největší koloniální mocnost PORTUGALSKO-LISBOA s kolonií ANGOLA – bylo jich více tu připomínám proto, že se tady toto slovo objeví. A tak proti MAXIMU bojoval BEN malý BENJAMIN. Na náměstí MAXIM GORKIJ. Proti M.G. bojoval BEN. Ne to není nesmysl. Proč? Když vyhnali MAXMILIÁNA z hlavního města CIUDÁD de MÉXICO tak uprchnul právě do QUERÉTARO. SANTIAGO de QUERÉTARO. To obsadil dne 19. ledna. A to vy víte, je den prvních demokratických voleb po pádu dalšího císařství, a to v Německu. Dne 19.ledna 1919 v takzvané WEIMAR REPUBLIC. 19. leden je i minus DVA 17. leden, (17.01.) a to se narodil můj strýc IVAN MOHORITA v roce 1922 ve VOLOVÉ. Opevnili se v klášteře de la CRUZ. Velitel jeho gardy byl plukovník MIGUEL LÓPEZ (M.L.). Krátce na to se k nim přidali císařovi věrní generálové. MIGUEL MIRAMÓN a TOMÁS MEJÍA. Dvakrát MICHAL a jednou TOMÁŠ. A také M.L. a také W.M. a jednou T.M. Kromě toho je příjmení jednoho generála velmi nápadné jménu zámku v TERST. Že by to byl TREST? MIRAMARE a MIRAMONTE. MARE je MOŘE-SEA a MIRA je SEE. HLE MOŘE. A ve druhém případě je to SEE MOUNTAIN(HILL). HLE HORA. Nebo je to – vidím moře a vidím horu. TREST za to že se tam vydal i když mu doporučovali, aby tam nejezdil? Těžko říct. A tak je obklíčil generál ESCOBEN. Ano vidíte dobře X BEN. BEN CHE. ESKA BEN. Kolo ESKA CHEB, na kterém jsem jel se Štafetou přátelství v roce 1970 do UŽGOROD na Zakarpatské Ukrajině. A CHEB oblíbené místo GOETHE z WEIMAR. Sbíral tam kameny do sbírky. MIQUEL LOPÉZ prý zradil, a tak byli zajati a souzeni a odsouzeni. A spolu popraveni. Tři celkem. JEDEN císař a DVA generálové. DVA Evropané a JEDEN domorodec. Alespoň z fotografie generála MEJÍA usuzuji, že byl rodilý MEXIČAN. Na obraze zachytil moment popravy slavný EDOUARD MANET. A ještě téhož roku tělo císaře MAXMILIÁNA I. dopravil do nově založeného RAKOUSKO UHERSKA, na lodi NOVARA admirál WILHELM von TEGETTHOF. To byl rok 1867. Vy víte, že WILHELM je VILÉM-B.L.M-V.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN. A také si vzpomenete na to že 1867 je i rok 1891. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. V Dřemčice-Třebívlice (TRIBLITZ). Otci VINCEN GEBLT a matce ANNA PREIS. Na panství ULRIKA von LEWETZOW. Poslední lásky GOETHE JOHANN WOLFGANG v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Narodil se ve FRANKFURT a později žil jen ve WEIMAR a navštívil hodně důležitých míst. Často byl v CHEBU například. Ale také v TEPLICE a BÍLINA.

Než se vrátím k počátkům boje za nezávislost v Mexiku tak ještě upřesnění, čím ještě je pro můj příběh důležité QUERÉTARO. Kromě toho, že je to SANTIAGO, jako SANTIAGO de CUBA a SANTIAGO de CHILE a SANTIAGO de COMPOPSTELLA a SANTIAGO de CALI. Města, která se hlásí k SANTIAGO-JAKUB-KUBA-JAKOV-JAMES atd. Města, které všechny mají pro můj příběh význam, jak jistě již sami vidíte, vy, kteří čtete a rozumíte je to anagram dalších slov. QUERÉTARO je kromě anagramu RETTIG i GRITO – španělské slovo pro náš VÝKŘIK a anglické SCREAM. Jak uvidíte v pokračování tohoto příspěvku velmi důležité spojení v Operaci Benjamin.

Je to i anagram TIGER a QUITARE-KYTARA. QUERÉTAROS jako občané města jsou i anagram TIGRIS. Ano jako jméno řeky, po které údajně převzal jméno PAVEL TIGRID. Původně SCHÖNFELD. Jako SCHÖNBRUNN a TEPLITZ-SCHÖNAU. Říká se, že jméno po té řece převzal jako vzpomínku na tu řeku z hodin zeměpisu na gymnáziu v SEMILY. Vy teď víte, že to tak není že jeho motivace byla zcela jiná. Protože vy víte, že SEMILY jsou WASILY. Měl jsem možnost se s ním po revoluci v roce 1989 seznámit. Narodil se 27.října 1917. A to je i 25.října, kdy se narodila moje teta BASILEA-WASILA. A vy také víte, že 27. října je i 21.října, a to je plus DVA klíčové 10.23. Moje rodné číslo 123 a 0 a spousta 123 a 0 dat narození v mém příběhu. Ale právě to 10.23. je datum kdy můj otec v pětici kamarádů z VOLOVÉ přešel ilegálně hranici do SSSR. V roce 1939. SANTIAGO de CUBA je místo kde FIDEL CASTRO zaútočil na kasárna MONCADA. DNE 26. ČERVENCE 1953. Na svátek ANNA-ANA. A tak se jmenovalo i jeho hnutí M-26.JULIO. A je to město, které založil DIEGO(SANTIAGO-JAKUB) VELAZQUES – VASIL nebo VAZIL nebo VASILEQ. Ve městě jsem byl před rokem 1989. Tam a v QUANTÁNAMO. To je dodnes sídlo jednotek US MARINE. A vy také víte, že v naší češtině je vlastně název města KUBA a KUBA. DVAKRÁT JAKUB, JAKOV atd. Se SANTIAGO de CHILE a s PRAHOU jej spojuje název MON – MONCADA-MONEDA. MON Mezinárodní organizace novinářů se sídlem v Praze. Kde pracovala moje manželka v roce 1989. MONEDA se jmenuje v SANTIAGO de CHILE prezidentský palác. Tam co zemřel prezident ALLENDE SALVADOR. 11. září 1973 při puči generál AUGUSTO PINOCHET. A pravda je to proto, že moje manželka odešla v roce 1989 nebo již 1988 z MSS pracovat právě do MON. Sídlili v Pařížské ulici a generálním tajemníkem organizace MON byl ULČÁK – UL CZAK – MAĎAR a DUŠAN-DUŠAN BE (TUR KMENISTÁN) – A DUŠE – SOUL a ALMA. Bývalý prezident MSS. DUŠAN ULČÁK. Který mně k mému překvapení z ničeho nic, jen tak, když jsem k němu přišel s žádostí, zda bych nemohl na MSS pracovat věnoval v roce 1972 v sídle MSS ve VOCELOVĚ ulici na DVOJCE věnoval dvě obrovské knihy fotografií. Jedna byla o návštěvě FIDEL CASTRO v CHILE a druhá SALVADOR ALLENDE na KUBĚ. Asi tak nějak nebo jen o nich. To už si nevzpomínám. Byly prostě dvě a byly o těchto DVOU mužích. Práci mi nedal. A vy teď víte, že ani nemohl. To by mu HOLY SPIRIT nedovolil.

A také víte, že pro můj příběh je stejné CHILE a CALI. Obé je EL CHE. CALI je přitom COLOMBIA, která nese jméno objevitele AMERIKY ve službách španělské královny ISABEL(BASIL) a krále FERNANDO (FERDINAND-FERDA). A SANTIAGO de COMPOSTELLA je ve španělském autonomním společenství GALICIA-HALIČ. A v angličtině je COMPOSTELLA – MILKY WAY – MILKY, MLÉKO. Slovo, které nás v různých překladech a souvislostech provází celým příběhem. A také je to M.W. Nebo česky MLÉČNÁ DRÁHA. A DRÁHA je u nás v češtině i název pro železnici. A švýcarská MILKA čokoládovna, která byla založena 17.LISTOPADU 1825. A další čokoláda „CHOCOLATE de PIEDRA“ (PETR a KÁMEN) kterou začal v AGRAMUNT v URGELL, (ARGENTIA a MOGORITA V. a L.) vyrábět v roce 1770 VICENS. Který začal v roce 1775 vyrábět i TORRONS nebo TURRONES. Ale to vše již dobře znáte. A tak se pustím do toho, co předcházelo mexickému císařství. Boj za nezávislost na Španělském království.

Boj za nezávislost Mexico na Španělsku začal právě v SANTIAGO de QUERÉTARO. V roce 1810, což vy víte, je i 18.10. a to je i děleno DVĚMA 09.10. a to je úmrtí ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL v nedaleké BOLÍVA, se začala scházet skupina spiklenců pod rouškou literární společnosti, nebo Literární akademie. Bylo to v domě úředníka Španělské koruny JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ. Byli to: kněz MIGUEL HIDALGO y COSTILLA, kapitán JUAN ALDAMA, majitel domu úředník města JOSÁ MIGUEL DOMÍNGUEZ s manželkou JOSEFA ORTIZ de DOMÍNGUEZ, kněz JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ. právníci MARIANO LASO de la VEGA, JUAN NEPOMUCENO MIER y ALTAMIRANO, FRANCISCO ARAUJO, ANTONIO TÉLLEZ, IGNACIO GUTIÉRREZ, kupci EPIGMENIO a LANZAGORTA a poručík JUSTO BACA, MARIANO ABASOLO, JOSÉ MARIANO MICHELENA, JOSÉ MARÍA GARCÍA OBESO. Spiklenci počítali jako s vojenským velitelem spiknutí s generálem IGNACIO ALLENDE a s kapitánem JUAN ALDAMA jako jeho zástupcem. A ideovým vůdcem povstání se měl stát a také stal kněz MIGUEL HIDALGO y COSTILLA. Datum povstání měli naplánováno na 1.října 1810. Byl to svátek PANNA MARIE SAN JUAN de los LAGOS. Prvními kroky, se kterými počítali bylo propuštění všech ŠPANĚLSKÝCH vládních úředníků a zahájení ozbrojeného boje. Zbraně měli připraveny v SAN MIGUEL el GRANDE.

DOMÍNGUEZ můžeme přeložit do češtiny jako české příjmení NEDĚLA. DOMINGO je NEDĚLE, a tak je to DOMINGUÉZ – NEDĚLA. Proč je to tak skutečně. Protože NEDĚLA český herec bydlel přímo proti nám přes dvůr. Tedy ve stejném bloku domů. On se vchodem z ulice HEŘMANOVA. Okno jejich kuchyně bylo naproti oknu naší kuchyně. Možná o patro níž. Vzpomínám si na to, jak mi na to matka upozornila. Že tam bydlí MILAN NEDĚLA. BURŠ(BASIL) BALOUN z filmu ŠVEJK. Vy určitě víte, že NEDĚLE je v ruštině VOSKRESENJE a znamená to VZKŘÍŠENÍ. V překladu. Ale může to také být VASKA RESENJE-ŘEŠENÍ-ROZHODNUTÍ.

Manželka majitele domu byla JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ. A vy již sami vidíte ORTIZ. OR – hebrejské světlo a kůže. a TZ které se v němčině vyslovuje jako C. A tak je to i OR – CHE. Ta se díky tomu že se zúčastnila příprav povstání a také proto, že poslala vzkaz o prozrazení povstání, které tak začalo dříve a odstartovalo národněosvobozenecký boj Mexičanů, za což byla uvězněna, stala národní hrdinkou MEXICA. Byla vězněna v klášteře SANTA TEREZA (moje prababička a svatá TEREZA z ALBA de TORMES v CASTILLA y LEÓN) v hlavním městě. Přezdívá se jí LA CORREGIDORA. A tak se po ní i jmenuje fotbalový stadión ve městě QUERÉTARO. Je na bankovkách a i mincích. Proč je kromě toho že byla OR-TIZ souvislost s OPERACÍ BENJAMIN? Když jsem byl zvolen tajemníkem ÚV KSČ v noci ze 26 na 27. listopadu 1989 ráno jsem hned svolal své tehdejší nové spolupracovníky. Jejich mluvčím, který mě přivítal byl ORTMAN. OR-TMAN. Ano pozdější poslanec za KSČM. To vy ale již víte, že už to nemá nic společného s naší OPERACÍ. S tou byl spojen jenom proto, že byl tam to ráno dne 27. listopadu 1989 na ÚV KSČ a vystupoval jménem pracovníků, svých kolegů v revolučním čase. A co ještě? Vzkaz ORTIZ do DOLORES o prozrazení povstání zahájil další události. Které se nazývají GRITO de DOLORES. To je v překladu VÝKŘIK Z DOLORES. Myšleno z místa DOLORES. Anebo také protože DOLORES je i SMUTEK, UTRPENÍ výkřik ZOUFALSTVÍ nebo přesněji ZE ZOUFALSTVÍ. VÝKŘIK je SCREAM v angličtině. WASILEK anebo KRYM S anebo CREAM 2 – SMETANA B. LITOMYŠL.

Ale anglický překlad té události je CRY OF DOLORES. PLÁČ Z DOLORES – PLÁČ – anagram PALEC-PALACKÝ – generál PALEČEK. Vy víte, že SCREAM je náš anagram WASILLY. Co také víte, protože o tom tady byla také již řeč je to, že v našem domě, naproti domu, kde bydlel DOMINGUÉZ-NEDĚLA žil v emigraci španělský republikánský generál JUAN MODESTO. A že jednou jsme s mojí matkou potkali v chodbě domu u vchodových dveří skupinu Španělů a v jejich čele šla DOLORES IBÁRRURI. A matka mně pak doma vyprávěla, kdo to je. Byla to představitelka komunistické strany Španělska. Narodila se ve španělské País BASCO-VASCO. S městem BILBAO a hlavním městem VITTORIA. V zemi, kde maturoval OTTO HABSBURG. Její syn RUBÉN padnul v řadách sovětské armády v bitvě o STALINGRAD. V prostoru SAMOJVALOVKA-KOTLUBAN u železniční stanice. In memoriam byl vyznamenán titulem Hrdina SSSR. Posmrtně byl povýšen do hodnosti KAPITÁN. Po tom, co se matka DOLORES dozvěděla o smrti svého syna určitě také následovalo GRITO DE DOLORES-CRY OF DOLORES. RUBÉN je po našem i RUBÍN. Tak se jmenoval klub SSM v Praze, kde uváděl v osmdesátých letech můj přítel Pavel Fiala svoji hru MÁ HLAVA JE VČELÍN. RUBÍN je drahokam ze třídy KORUNDO. KORYNDA(VÁCLAV) byl dlouholetý spolupracovník mojí matky. Vždy když jsem za matkou přišel se objevil u ní v kanceláři nebo jsem ho potkal na chodbě. A začal nadávat na poměry v zemi. Dalším knězem zapojeným do povstání byl SANCHEZ. A vy si vzpomínáte na ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ. Generál kubánské armády a velitel západního vojenského okruhu KUBY. Hrdina ANGOLY(!) a hrdina KUBA. Po návštěvě M.GORBAČOV v květnu 1989 na KUBĚ odsouzen za pašovaní narkotik a v měsíci červenci popraven s dalšími v kasárnách BARACOA v HAVANĚ (B.H.). Pravděpodobně přesně v době, kdy jsem tam byl cestou z NICARAGUY zpět do PRAHY. A kdy se se mnou FIDAL CASTRO odmítl setkat. A vy již víte, že jsem ve městě BARACOA byl přesně rok před tím na setkání československé a kubánské mládeže. V provincii QUANTÁNAMO. Kde mě odvezli se podívat na základnu US MARINE. To všechno, a i návštěvu u mě v Praze v lednu 1989 CELIA GUEVARA MARCH s kormidelníkem lodi GRANMA podle mého názoru organizoval právě generál SÁNCHEZ. A proto byl popraven. Drogy pašovala celá kubánská armáda pod velením RAÚL CASTRO. A svědomím FIDEL CASTRO. Dalším spiklencem byl MARIANO LASO de la VEGA. A to je základní klíč Operace Benjamin – M.L.V nebo M.L.B. LASO de la VEGA je také LASOVEGA – VASILEK. Další byl JUAN ALDAMA. A vy si vzpomínáte, že můj přítel ve škole v Moskvě, jeden ze DVOU italských kolegů, které jsem pak ještě v roce 1972 navštívil v provincii LOMBARDY v jejich městech COMO a BRESCIA byl ALDO. Byl jsem u ALDA je to česky správně. MA – MOHORITA byl u ALDA. Dalším byl IGNÁCIO GUTIÉRREZ. Vy víte, že svatý IGNÁC je kostel na DOBYTČÍM trhu. Dnes KARLOVO náměstí na DVOJCE. Náměstí, které je středobodem událostí v mém příběhu. IGNÁC byl i tajemník ÚV KSČ se kterým jsem tehdy do před chvílí zmíněné NICARAGUY a na KUBU cestoval. Příjmením JANÁK. S mezipřistáním v KANDA. Kde nám umožnili vstoupit i bez víz na území KANADY. To zorganizoval na ministerstvu zahraničí Kanady velvyslanec ČSSR. Ale vy víte, že KAŇADA je ve španělštině údolí. Tedy i MEZIHOŘÍ-MIŽHORJE. A tak i VOLOVÉ, jak se jmenovalo město před rokem 1951- Maďarsky ÖKÖMERZO. Příjmení spiklence bylo GUTIÉRREZ. To je i anagram QUERÉTAROS-GUERÉTAROZ. RETTIGOS-RETTIGS. V množném čísle občané QUERÉTARO. Dalším spiklencem byl JUAN NEPOMUCENO y MIER ALTAMIRANO. Ano NEPOMUCENO. Svatý JAN NEPOMUCKÝ. Ten ČESKÝ. K tomu byl MIER. A to je slovenské MÍR. Možná i staročeské MÍR. A je to anagram MEIR-MEIER. Jako byl MEIR LEHMANN z LEHMANN BROTHERS – M.L.B. Vzpomínáte si na ně? Další jméno je ALTAMIRANO. To byl také CARLOS ALTAMIRANO Generální tajemník Chilské socialistické strany, v době vlády ALLENDE SALVADOR v CHILE. A který uprchl po puči v září 1973 ze země a žil na KUBĚ, v NDR a FRANCII. Příjmením ALT byl i bývalý statkář v HORNÍ POČAPLY. Jeho syn ZDENĚK byl tam v HORNÍ POČAPLY můj letní kamarád. Vystudoval VŠZ v Praze Suchdole. Tím nejbližším Otci národa ve spiknutí byl IGNACIO ALLENDE. Ano opět IGNÁC a ALLENDE.IGNÁC tu byl před chvílí. ALLENDE jako chilský prezident zastřelený-nebo spáchal sebevraždu – v době puče-povstání armády v září 1973 v prezidentském paláci LA MONEDA. L.M. V SANTIAGO de CHILE. SALVADOR je VASIL D´OR.

Dalším byl JOSÉ MARÍA GARCÍA OBESO. Příjmení GARCÍA měl na falešných dokladech můj přítel vedoucí chilské skupiny ve škole v MOSKVĚ. Byl MOISÉS LA BRAŇA MENA – M.L.B. skutečným jménem. A vy víte, že měl nemocné jedno oko a že přijel do Prahy na jaře 1989 když byl ve funkci předsedy odborového svazu pracovníků v měďném průmyslu Chile. A setkali jsme se setkali v hotelu ROH jménem Prezident u kostela svatého JUDY TADEÁŠE a svatého ŠIMONA v ulici V.M. – U MILOSRDNÝVH, nedaleko od kláštera ANEŽKY. Byl to ten přítel, který mě ve škole v Moskvě oslovoval EL CHE. Originální mexický povstalec GARCÍA byl druhým příjmením OBESO. JEHO PŘÍJMENÍ JE TAKÉ ZCELA ZÁSADNÍ PRO PRŮBĚH OPERACE BENJAMIN. V TOMTO PŘÍPADĚ JSOU VŠECHNA PÍSMENA JEJÍ SOUČÁSTÍ – PRVNÍ DVĚ PÍSMENA „OB“ JSOU OPERATION BENJAMIN, PÍSMENO „E“ JE TROJZUBEC NEPTUN-POSEIDÓN – PÁNA MOŘÍ A „SO“ JE S.O. STRATEGIC OPERATION. A PRAVDA JE TO PROTO ŽE BYL JOSÉ MARÍA. COŽ JE I JOSEF A MARIE. RODIČE JEŽÍŠE KRISTA. A TAKÉ JMÉNA BABIČKY A DĚDY MOJÍ MANŽELKY V BEROUNĚ – JOSEF A MARIE BOUDNÍK. A TAKÉ JMÉNA SESTRY PRVNÍHO MANŽELA MOJÍ MATKY A JEJÍHO MANŽELA – JOSEF A MARIE UNVERDORBEN Z BRUTNÁLU. PŘESNĚ NOVÉHO MĚSTA U BRUNTÁLU. A TAKÉ VÍTE, ŽE JOSEF MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD I IOSIF A PAK JE TO MARIE A IOSIF – M.I. MILITARY INTELIGENCE.

Byl mezi nimi i další povstalec MARIANO ABASOLO. MARIAN a BASILO. Tomu rozumíte určitě. A dalším byl JUSTO BACA. JUST se se mnou učil v ulici MEZIHOŘÍ v U.S. u V.S. Byl FRANTIŠEK. A BACA je v překladu do češtiny STŘECHA. Má svůj specifický význam pro střechy dostavníků, kočárů například. Ale v našem příběhu je střecha prostě střecha. A to vy víte, že můj děda KAREL GEBLT I. byl pokrývač a že pokrytí střech se nazývá v angličtině THATCHER a že mě učil pilotovat letadlo maršál POKRYŠKIN a že v HORNÍ POČAPLY žil DOŠEK a že můj strýc manžel tety BASILEA-VASILA byl ŠEGDO což je anagram DOŠEK a anagram DOŠEK je také příjmení generálporučík ŠÁDEK. Představitel Svazu protifašistických bojovníků a spolubojovník mého otce. Se sídlem u nás na DVOCE. Se kterým jsem ve DVOJICI dne 10. listopadu 1989 v ŽITNÉ (REŽNÉ) ulici odhaloval pamětní desku zastřeleným JANU OPLETALOVI a VÁCLAVU SEDLÁČKOVI. Ve španělské výslovnosti písmen „V“ a „B“ je slovo BACA vyslovováno stejně jako slovo VACA. To již víte. A VACA je KRÁVA – hebrejské PARA. Jako název zpravodajské skupiny mého otce ARAP. Když to přečteme „hebrejsky“ odzadu. PARACHUTE a PARATROOPER a PARACHUTIS.

Povstání mělo začít dne 1. října. V den svátku PANNA MARIA SAN JUA de los LAGOS. Vy víte že 1.října je i 10.10. a to je i X.X. A to je i 22. Klíčové spojení v mém příběhu. Ale nevíte asi že LAGOS jsou španělsky JEZERA. LOCHS a LAKES. LOCHS – S. EL CHE ve skotské gaelštině jazyce SKOTŮ v zemi ALBA-SCOTLAND. A LAKES v angličtině. OZERA v ruštině. Ale hlavně je třeba vědět, že velmi dobře věděli, co dělají ti, kteří vedli povstání. Protože LAGOS bylo také do roku 1991(!) hlavní město státu v AFRICE. Je to i přístav a je největším městem v celé AFRICE. A stát se jmenuje NIGERIA. A vy víte, že NIGGER je české NEGR. OTROK. Hanlivé označení Afroameričanů Oni tedy tím výběrem tohoto svátku označili sami sebe ve španělské kolonii za “ černé otroky“. A teď už jenom zbývá připomenout VIADUKT NEGRELLI. Na dohled od našeho domu. A přímo u domu kde, na nábřeží VLTAVY bydlela moje sestra ANNA MARIE UHER a blízko u ARGENTINSKÉ ulice. Pod kterým jsem musel projít, když jsem šel z naší SOCHOROVA do MLADÉ GARDY. Ke GEBLTŮM. Zkratkou asi deset minut.

Co se tehdy stalo. Povstání bylo prozrazeno. 11. září (!) byla provedena razie ve městě QUERÉTARO. JOSEFA ORTIZ (OR) de DOMINGUEZ (NEDĚLA) stačila prostřednictvím BALLEZA (LA BAZILEA teta a BASILEA-BALE město na RHEIN-RHINE-ROHAN-HORN) informovat ALLENDE (i SALVADOR – VASIL D´OR), který pak informoval HIDALGO y COSTILLA. Stalo se tak v blízkém DOLORES (i IBARRÚRI a RUBÉN-KORUNDO, KORYNDA a klub SSM), kam dorazil s informací o prozrazení tajemství spiknutí. Spiklenci se rozhodli povstání zahájit a došlo k tomu již 16. září. To víte, že je svátek svaté LUDMILY a je to i 19.09. datum mého narození a svátek ZITA, matka OTTO. A také je 16.09. i 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL – OR – OPERACE BENJAMIN – OB – v roce 1941. V pět hodin ráno začal zvonit zvon BELL – CAMPANA (ano je to jako KAMPAŇ) místního kostela. 5 ráno je i 2 a i 0. A tak HIDALGO y COSTILLA zahájil dnes slavný „GRITO de DOLORES“(vše je výše) který formálně zahájil válku za nezávislost MEXICO, která pak trvala řadu let. Právě proto je HIDALGO y COSTILLA v MEXICO nazýván „OTEC NÁRODA“. Poté co povstalci upevnili moc ve městě DOLORES odjeli dne 19. září do CHAMACUERA. 19. září je přímo můj den narození a vznik státu HESSE, kde je FRANKFURT v roce 1945. Když tam byl velitelem amerických okupačních vojsk generál EISENHOVER – HAVEL JE SEN. Pak pokračovali k cestě do SANTA RITA, poblíž města CELAYA. RITA KLÍMA(MILLER-MLYNÁŘ) bydlela v bytě v přízemí v domě SOCHOROVA 34 u ulice HAŠKA naproti bytu mojí matky LUDMILY. 21. září byla provedena reorganizace povstaleckých vojsk. To je 19. září plus DVA. A je to také 12. září, kdy se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A narodil se můj synovec MICHAL G/H. HIDALGO y COSTILLA se stal OCHRÁNCEM NÁRODA a GENERÁLNÍM KAPITÁNEM. ALLENDE byl povýšen na GENERÁLPORUČÍKA (vzpomínáte na všechny generálporučíky v příběhu) a ALDAMA byl POLNÍ MARŠÁL. MARSHALL byl GEORGE CATLET MARSHAL náčelník štábu US ARMY v době Druhé světové války a OTEC MARSHALL PLAN po válce. A maršál MANNERHEIM a TITO BROZ(BAZIL) a další sovětští maršálové z mého příběhu. Hlavně ŽUKOV a KONEV a ROKOSSOVSKI. Pak projížděli města jako SALAMANCA a v GUANAJUANTO se dověděli že město LEÓN (LVOV – LEMBERG, město v HALIČI odkud odletěl můj otec s ARAP na výsadek do Protektorátu, také je to LVOVA druhá manželka HAŠEK) se k nim také přidalo. SALAMANCA podle kterého převzala mexická SALAMANCA název je název města nedávno vzpomínané španělské oblasti podobné „POLABSKÉ“ rovině. Kde jsem jezdil ROVINAMI, od ÁVILA přes ALBA de TORMES až do SALAMANCA. Jel jsem ROVINAMI, a tak se jmenuje finské ROVANIEMI. Jehož poválečný architekt a znovuzroditel, protože bylo ve Druhé světové válce zničeno z 80 % byl finský architekt příjmením AALTA. Jako ALTAMIRANO a můj přítel ALT z Horní Počaply. A rodina ALTSCHULE z našeho domu v SOCHOROVA. Pravda je to proto, že finský architekt AALTA byl ALVAR – VARLE zpravidla bývají DVĚ a byl HUGO – H.G. a také byl HENRIK – JINDŘICH. Jeho manželka byla MARSIO jako MARCH CELIA GUEVARA i BŮH VÁLKY MARS – WASIL. A SALAMANCA je také WASIL ANKA. A nachází se ve španělské autonomii CASTILLA Y LEÓN. Ano jako HIDALGO COSTILLA – CASTILLA a LEÓN jako LVOV a LEMBERG a LVOVA ŠURA v GALÍCIA. Ale té ukrajinské GALÍCIA, kterou nazýváme HALIČ. Kde bojoval i maršál MANNERHEIM i HAŠEK se ŠVEJKEM. Na opačných stranách. RUSKO proti RAKOUSKO UHERSKO. R.R.U. nebo také R.U.R. KAREL TSCHAPEK. By se dalo příjmení ČAPEK napsat v němčině. Proč je i toto všechno pravda? Protože v roce 1938 byl ve Velké Británii natočen krátký film podle této hry Čapka. Upozorňuji 1938 – film o ROBOTECH, co plní rozkazy. A u nás vznikla v roce 1977 ano 1977 roce CHARTY 77 a také je to rok 1776 vznik USA, opera R.U.R. skladatele ZDENĚK BLAŽEK – BAZILEK. A já jsem v dětství sledoval v televizi můj oblíbený pořad o ROBOT EMIL. Hrál ho ŠAŠEK. ŠAŠEK jako pozdější předseda KV SSM v PLZNI. Jaroslav.

Po upevnění moci v GUANAJUANTO, ve vyhrané bitvě v ALHÓNDIGA de GARANADITAS (PLODINOVÁ BURZA. Anagram BAZIL-BAZILEA) se vydali do VALLADOLID, to dobyli dne 17.října a TOLUCA padla povstalcům do rukou dne 25. října. 17.10. je klíčová sestava čísel-dat v mém příběhu. Je to i 11.10. datum narození IVAN HAVEL. I 17.01. narození mého strýce IVAN MOHORITA ve VOLOVÉ. Atd. Pak už zbývalo jenom obsadit hlavní město země CIUDAD de MEXICO. HIDALGO však dal příkaz na město neútočit. A je spousta výkladů, co ho k tomu vedlo. To není pro můj příběh důležité. Já myslím, že věděl, že by jejich povstalecká armáda tak jako doposud drancovala. A v hlavním městě bylo soustředěno mnoho rodilých Španělů, a tak že by mohlo dojít k nevídanému masakru. Který by vrhl na celé povstání zcela jiný pohled. Ale to nevím a znovu opakuji pro můj příběh to není podstatné. Po stažení od hlavního města utrpěli ale první velkou porážku. Bylo to dne 7. listopadu v bitvě u ACULCO. 7.listopad je Ruská říjnová revoluce v Petrohradu. Ano LISTOPAD 11 v říjnu 10. 1110 a všechny varianty těchto čísel. Naše sestava různých variant 1 nebo 7 a jedna nula – 07.11. Bylo to u ACULCO, a to je v souhláskách CCL, a to je číslice 250. Je to také české KLUCI. Jeho další jednotky pod vedením vůdce jménem JOSÉ ANTONIO „EL AMO“ TORRÉS obsadili dne 11. listopadu město GUADALJARA, hlavní město NUEVA GALICIA. NOVÁ HALIČ v překladu. Vůdce byl TORRÉS – TOR. To město obsadil v den 11.11. A to bylo i datum o mnoho a mnoho let pozdějšího roku datum zakončení První světové války ve vagónu na kolejích. A je to také pozdější datum narození mého bratrance KAREL GEBLT III. Který žil v emigraci ve FRANKKFURT-HESSE. A narodil se v TEPLITZ-SCHÖNAU. HIDALGO y COSTILLA chtěl jejich úspěch podpořit a vydal se dne 17. listopadu právě tam. 17. listopad není snad třeba vysvětlovat. A je to i 11.11. Takže také 17.11. Významným datem povstání je 6. prosinec. To jeden svátku svatého MKULÁŠE-NIKOLAJE-MIKLÓS. Ale také 06.01. TŘI KRÁLOVÉ – TRES REYES MÁGOS. 6.prosince bylo zrušeno otroctví a daně. Začali rovněž vydávat povstalecké noviny. HIDALGO y COSTILLA se vydal s povstalci do ZAPOTLANEJO (něco je ZAPATLANÉ) dne 15. ledna. To je i minus DVA 13. ledna 1937 datum, kdy byli zastřeleni Rumuni VASILE MARINE a ION MOTA u MADRID-MEGRIT. A 16. ledna postavili tábor blízko PUENTE de CALDERÓN. 16. ledna je i 19. ledna, a to byly v Německu první volby bez monarchie. V takzvané WEIMAR republik. Tam vypukla na druhý den tedy 17. ledna 1811 bitva kterou prohráli. 17.01. je zase naše známé a důležitá varianta 1 a 7 a 0. CALDERÓN byl významný španělský básník. A zpíval o něm Milan Chladil s Iveta Simonová v jedné populární písni. Básníkovo celé jméno bylo PEDRO CALDERÓN de la BARCA HENAO y RIAŇO. Narodil se přesně v den, kdy probíhala tato bitva. Ale on v roce 1600. 211 let před tím. Nebo můžu napsat na jeho 211 výročí narození. Byl PEDRO-PETR a BARCA – BASIL. A RIAŇO jako RIN-RÝN-RHONE. Tedy i BASILEA-BALE město na RHONE na RÝNU a byl HENAO jako moje babička HAN, HON, HAHN i HUN. Vy si právě teď vzpomínáte, že můj otec po rozvodu s mojí matkou dostal přidělený byt v ulici SCHNIRCHOVA v PRAZE 7 přímo naproti bytu SIMONOVÁ IVETA – S.I. SECRET INTELIGENCE.

Po prohře v této bitvě se mnohé změnilo. Došlo k neshodám. HIDALGO y COSTILLA a ALLENDE se stali nepřáteli. Za chvíli budete číst kdo ještě se stal nepřítelem ALLENDE. Ale toho druhého. To totiž zcela jednoznačně potvrzuje to, že to je všechno pravda co tady píšu. Vydržte chvíli.

HIDALGO COSTILLA byl dne 24. ledna v HACIENDA de PABELLÓN (H.P.) požádán, aby rezignoval na pozici vůdce povstání. Novým vůdcem hnutí se stal RAYÓN. RAYÓN je také ruské slovo pro naše OKRES. A používá se i u nás ve smyslu vymezení nějakého prostoru. V tomto případě to vymezuje RAJÓN s iniciálami H.P. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Toto je můj rajón říkají například členové pouličních gangů. Ale je to RÝN a RIN a REN a (RHONE-HORN). Dne 21. března dorazili povstalecké jednotky do LAS NORIAS. NORIA je zařízení na čerpání vody ze zdrojů vody. Kdysi za pomoci zvířat, která poháněla nádoby vytahující vodu ze studen. Dnes to dělají motory. Čerpadla. Která lakovala lakýrnice sestra mojí tchýně VLASTA rozená BOUDNÍK jménem MARIE KRATOCHVÍL. Manželka EMIL KRATOCHVÍL podplukovník československé armády, jmenovec generál KRATOCHVÍL. A jmenovec OLDA KRATOCHVÍL, který pracoval na OV SSM Praha 5 v ulic PRESL naproti sochy NEPTUNA na náměstí 14.října na Praze 5 u kostela svatého VÁCLAVA a klubu FUTURUM. Který se stal později asistentem na Vysoké škole politické. Potkával jsem ho tam na chodbách. Neučil mě. Teta Marie byla lakýrnice ze SIGMA HRANICE. Poslankyně Národního shromáždění ČSSR. Před FEDERALIZACÍ. Vyloučená z KSČ za její postoje v roce 1968. A 21.března je datum narození generálporučík letectva VASILLY STALIN. Ano je to 03.21. Klíčová sestava čísel. Všichni vůdci povstání byli královskými španělskými vojsky zajati. Dne 25. dubna s nimi dorazili vojáci do CHIHUAHUA. Vyslov ČIUAUA. Jediná souhláska CE – ČE – CHE. Výslechy vůdců povstání začali dne 7. května. To víte, že je i 7. srpna a plus DVA je to i 9. srpna narození mých bývalých dvou bratrů – A je to datum svržení atomových bomb na Hirošima a Nagasaki. ALLENDE, ALDAMA a JIMENEZ (2+1) byli odsouzeni k trestu smrti. ABASOLO byl odsouzen k vězení a byl vězněn ve španělském CÁDIZ (to víte co je, když to přečtete odzadu „po hebrejsky“ ABASOLO anagram BASIL-VASIL je ZIDÁC-ŽIDÁK), kde zemřel v roce 1816. Ti tři ALLENDE, ALDAMA a JIMENÉZ byli popraveni dne 26. června 1811 na náměstí v CHIHUAHUA. Jejich hlavy byli setnuty a naloženy do soli. A další potvrzení že je pravda to o měsících odzadu a odpředu. Datum jejich popravy bylo totiž i po našem 26. července. A na toto datum byla stanovena vojenským tribunálem poprava vůdce povstání HIDALGO y COSTILLA. Byl souzen vojenským tribunálem ve dnech 7. května až 9. května 1811. On ale musel být nejprve exkomunikován z katolické církve k čemuž došlo dne 29. července v 6,00 ráno na chodbě Královské nemocnice v CHIHUAHUA. A tak je i jasné že 6 je i 9. Protože to byla taková malá poprava kněze. Ten samý den přijal svátost smíření od kněze JUAN JOSÉ BACA, (BACA-VACA) a tak vlastně zůstal ve spojení s katolickou církví. A exkomunikace z rána toho dne měla pouze politický účel. Poslední noc sepsal sérii osmislabičných veršů pro svého žalářníka MIGEUL ORTEGA a pro dozorce MELCHOR GASPE v nichž jim poděkoval za jejich chování k němu během jeho věznění. ORTEGA je zase OR jako slavná ORTIZ. A OTMAR REIDL, který měl seskočit u KOLÍNA, u LABE, s polabskými ROVINAMI. OR je také hebrejské SVĚTLO a KŮŽE. A byl to MICHAL. Dozorce byl M.G. A byl MELCHOR-MELCHIOR-MELICHAR. Jeden ze TŘÍ KRÁLŮ. Jejichž ostatky jsou uloženy KOLÍNĚ. V katedrále svatého PETRA. Tom KOLÍNĚ na řece RHONE-RHINE-RÝN. Co protéká také BASILEA-BALE. Byl jsem se tam všude podívat. MELCHOR byl příjmením GASPE. To je PEGAS. A TO JE V ŘECKÉ MYTOLOGII OKŘÍDLENÝ KŮŇ SYN BOHA MOŘÍ POSEIDÓNA A MEDÚSY. A VY VÍTE, ŽE POSEIDÓN JE ZTOTOŽNĚN ŘÍMANY S BOHEM MOŘÍ NEPTUNEM. OBA SYMBOLIZUJE TROJZUBEC. A CHCETE DALŠÍ DŮKAZ O ÚŽASNÉ ČEŠTINĚ? POSEIDÓN BYL SYN KRONŮV A RHEIIN. KRON – KRONE – KORUNA. DRUHÝ PÁD – KOHO-ČEHO – KČ-KORUNA ČESKÁ. BYL SYN RHEIIN, DRUHÝ PÁD JMÉNA RHEIA. A PRÁVĚ V TOM DRUHÉM PADU JE TO STEJNÉ JAKO RÝN – RHEIN, RHIN, RHENUS. BEZ TOHO DRUHÉHO PÁDU BYCHOM SI TOHO ASI ANI NEVŠIMLI. RHEIA – RHEIIN. A TEN NEPTUN MÁ PRÁVĚ SOCHU NA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA NA PRAZE 5.

HIDALGO y COSTILLA byl popraven až dne 30. července 1811. Bylo to v 7,00. Střelba byla ne zcela úspěšná, a tak byl nakonec zastřelen dvěma ranami „z milosti“. Jeho tělo bylo posazeno na židli a vystaveno na několik hodin na náměstí. Nakonec dal plukovník SALCEDO rozkaz indiánovi TARAHUMARA aby mu usekl hlavu. TARAHUMARA je zcela jasně viditelný anagram MUHARATARA. MOHORITA L. S užitím ruského L, které je postavené na hlavu jako naše V je to MOHORITA V. Indián za to dostal 25 pesos ve stříbře. To bylo číslo mého ročníku na Vysoké škole politické. Vzpomínáte? Jak mě do něj nechtěli nechat nastoupit v roce 1978 členové gangu KAPEK VÍT? ŠLOUF, ŠTĚPÁN, ŠUTKA, FRANC ve spolupráci s STB? Stříbro je totiž anglicky S – SILVER – VASILLY. MŮJ ROČNÍK DO KTERÉHO JSEM PŘES VEŠKERÝ ODPOR NASTOUPIL, SAMOZŘEJMĚ ZA PODPORY-POMOCI VOJÁKŮ Z DVOJKY BYL TOTIŽ – V25. A právě teď si vzpomínáte na anglické SILVER – VASILY v norštině a přidám ještě finštinu. V norštině je stříbro SØLV. A to je VASIL. To jméno, které otci napsali tužkou nad jméno METER v knize křtů ve VOLOVÉ. A norské Ø je přece průměr. DIAMETER. A tak je norské slovo pro české stříbro i VASIL i METER i DIA-DEFENCE INTELIGENCE AGENCY – a to je DVOJKA. A můj otec VASIL METER měl DIABETES – DIA a BETAS. To je španělské slovo, množné číslo, pro lidi ze skupiny označené řeckým BETA. Druhým písmenem v řecké abecedě jako i v dalších abecedách – ALFABETA – i v CYRILICI – AZBUCE i v HEBREJŠTINĚ. Třetí písmeno se totiž již odlišuje. Například v azbuce je to „V“ a v hebrejštině například „G“. A proč je to pravda? Protože, a to už tady také bylo jsem v roce 1975 dostal na vojně v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice rozkaz abych převezl jednoho vojáka, příjmením SOUKUP s přezdívkou GAPA do vojenské posádky města STŘÍBRO. Byl převelen a musel odcestovat s doprovodem. A tím doprovodem jsem byl já. Proč mu někdo přidělil přezdívku GAPA? Samozřejmě zcela záměrně? V polštině je totiž PASAŽER NA GAPE – ČERNÝ PASAŽÉR – TEN, CO JEZDÍ NA GAPE – JEZDÍ NA ČERNO. My jsme cestovali s vojenskými cestovními příkazy přes PLZEŇ. Ne načerno ale vy víte, proč jsem s ním jel tehdy já. ČERNÝ PASAŽÉR. Do STŘÍBRA-SILVER-SØLV. Nikdy potom jsem již ve STŘÍBŘE nebyl. A to jsem jezdil křížem krážem po celé republice. Vyslal mě tam tehdy velitel roty nadporučík MATIÁŠEK. Malý MATOUŠ. A TŘI KRÁLOVÉ jsou postavy z MATOUŠOVA evangelia. MATEO španělsky. Přinesly do BETHELEM dary. Ve španělštině „ORO, INCENSO y MIRRA.“ MILITARY INTELIGENCE – ORO. A finále? STŘÍBRO je ve finštině HOPEA. Ano H.P. V té době můj otec VASIL METER sloužil HORNÍ POČERNICE. A moje matka byla z HORNÍ POČAPLY. H.P. – KOŇSKÁ SÍLA – K.S. – X – CHE. HOPEA je také anglické HOPE. NADĚJE. A to je ruské ženské jméno NADĚŽDA. Tak se jmenuje setra manželky s iniciálami V.H. – VLADIMÍRA HENDRYCH mého bratrance PETR GEBLT. NADĚŽDA HENDRYCH provdaná MORAVEC. ANO vidíte dobře MORAVEC. To jsou vnučky těch, o kterých jste četli před chvílí výše – MAXMILIÁN a ANEŽKA KUBALA a pravnučky LEOPOLDINA a AUGUSTÝN. Dcery PLUKOVNÍK HENDRYCH Z OPAVY.

Jeho tělo bylo pohřbeno v kapli SAN ANTONIO v chrámu SAN FRANCISCO de ASÍS. Svatý ANTONÍN Paduánský byl z LISBOA. A jemu zasvěcený je tako kostel vedle naší školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí a také je v MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. A v BASILEA-BALE byl postaven kostel zasvěcený svatému ANTONIO-ANTONÍN v roce 1925-1927. Budu o něm psát v příběhu o OPERACE BENJAMIN v souvislosti s BASILEA-BALE. Kostel, ač není ani 100 let od jeho postavení v roce 1927 a vysvěcení dne 13. září 1931 je pod federální památkovou ochranou. Hlava HIDALGO COSTILLA byla společně s hlavami dalších tří popravených odeslána do GUANAJUATA, kde byly vyvěšeny na PLODINOVÉ BURZE GRANADITAS. V místě, kde probíhala první bitva, ve které povstalci zvítězili a porazili již koncem září španělskou královskou armádu. Veřejné vystavení hlav vůdců povstání (HLAVA je i HAVEL a LAHEV-FLANDERKA, rusky GOLOVA, a i anglicky HEAD, a i španělsky CABEZA, a i finsky PÄÄ) 14. října 1811 za účasti brigádního generála Don FELIX MARÍA CALLEJO del REY. Který o tom podal zprávu místokráli VENEGAS (vyslov BEN a GAS jako GUSTAV anglicky například GUS HALL a jako přidělené krycí příjmení mojí argentinské přítelkyni v Moskvě VILLEGAS)) do hlavního města. Hlavy tam zůstali celkem 10 let. Od 14. října 1811 do 28. března 1821. 14. října se narodil generál EISENHOWER velitel spojeneckých sil v Evropě. První velitel americké okupační zóny ve FRANKFURT-HESSE. A od roku 1952 prezident USA. A je to i náměstí 14. října v Praze s NEPTUNEM. 14. října je děleno DVĚMA 7. října, a to se uskutečnil výsadek skupiny ARPA mého otce. V roce 1943. 28. března je děleno DVĚMA 14. března. A to bylo další upozornění na shodu dat – měsíců odzadu v kalendáři s těmi odpředu. Protože 14. října je i 14. března. 14. března se narodila moje teta AURÉLIE SCHIDLAK v FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍROVKA u H.B. Narodil se ALBERT EINSTEIN a odcestovala v roce 1939 skupina 11 zpravodajců pod velením generál MORAVEC do LONDÝNA via AMSTERDAM s leteckou společností KLM. Hlavy byly na rozkaz ANASTASIO BUSTAMANTE, (ANASTÁZIE byla také dcera cara NIKOLAJ II. popravená v JEKATĚRINBURG a zkráceně je to STÁZI v češtině – jako STASI, východoněmecká zpravodajská služba NDR) který v čele TRIGARANTSKÉ (TRI-TUR) armády město obsadil odstraněny. A byly pohřbeny na hřbitově SAN SEBASTIÁN. (hora Svatý ŠEBESTIÁN na hranici Česko německé blízko STEINBACH a GEBLT a KAMENICE) Po dovršení nezávislosti prohlásil kongres HIDALGO y COSTILLA za OTCE NÁRODA a jeho tělo a hlava byly uloženy na oltáři králů v metropolitní katedrále v CIUDAD de MEXICO. To bylo v roce 1823 (123 a 9). Nakonec byly ostatky všech čtyř popravených v roce 1925 dne 16. září uloženy v kryptě ve sloupu nezávislosti. To bylo za vlády prezidenta PLUTARCO ELÍAS CALLES. 1925 je stejný rok kdy bylo přejmenováno Bubenské náměstí na Strossmayerovo a byl přejmenován Carycin na Stalingrad a Hitler vydal Mein Kampf. Je to ale i v mém příběhu rok 1922 a rok 1950 a rok 1952 a rok 1955. Bylo to 16. září – 16.09. – v den výročí zahájení povstání. A v den svátku svaté LUDMILY a také v den 16.04. seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. I v den 19.09. moje datum narození a svátek ZITA a vznik spolkového státu HESSE.

Kdo byl Otec národa MIGUEL HIDALGO? Celým jménem MIGUEL GREGORIO ANTONIO IGNACIO HIDALGO y COSTILLA GALLAGA MANDARTE y VILLASEŇOR. Samotná sestava jeho jmen ho řadí do OPERACE BENJAMIN. Byl MICHAL – EL CHE M. A řada vystupujících v příběhu. Byl GREGORIO jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – OR, zakladatel církve svatého BARTOLOMĚJE v ARMÉNII. GRIGORIJ-GRÍŠA. Byl ANTONIO jak opět celá řada vystupujících v tom nejzákladnějším okruhu vystupujících v mém příběhu. IGNÁC byl před chvílí podrobně jako kostel na Dobytčím trhu-Karlovo náměstí na Novém městě – DVOJKA. Ale také dokonce tajemník ÚV KSČ JANÁK IGNÁC, se kterým jsem MEXICO přeletěl cestou z KANADY do NICARAGUY a pak ještě zpět z NICARAGUY na KUBU. HIDALGO je nižší šlechtický titul. Asi něco jako u nás a v Západní Evropě RYTÍŘ. Vy si právě vzpomínáte na armádní generál RYTÍŘ z V.M. Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí. Byl O.R. – Otakar Rytíř. Byl také přejmenován jako klíčové osoby v mém příběhu. Byl původně RICHTER. A RYTÍŘ není překlad německého RICHTER. To znamená RYCHTÁŘ. Proč tedy byl RYTÍŘ. Teď už to víte. Ale proč je to všechno pravda? RYTÍŘ-RICHTER se narodil totiž v den popravy TŘÍ spolubojovníků HIDALGO. Dne 26. června což je, jak víte i 26. červenec M-26.JULIO a svátek ANNA-ANA. A původní určené datum popravy samotného HIDALGO. HIDALGO byl COSTILLA. To je v překladu do češtiny ŽEBRO. Ano správně VAZIL. Ruské a slovenské REBRO. Anglické RIB. A vy si vzpomínáte právě teď na RIBBENTROP. RIB BEN TROP. Slovo TROP za jménem COSTILLA a BEN – BENJAMIN-BENITO je z latinského TROPUS něco MĚNÍM, OBRACÍM. Slovo TROOP je ale menší vojenská jednotka původně malá jednotka JEZDECTVA-CAVALRY(VASILLY). COSTILLA jako žebro je součástí koše. Souhrnu více částí ohraničující nějaký tvar. Při pátrání jsem narazil na to že etymologové uvádí, že české slovo KOST je všeslovanské a indoevropské a také latinské OS, řecké OSYTEÓN a staroindické ASTHI. Prý jim dělá starost, kde se na začátku vzalo písmeno K. Což dělá z OST – AST slovo KOST. Je samozřejmě zcela jisté, že bádají jiným směrem. Je to prostě z toho španělského COSTILLA. To se vyslovuje KOSTILLA. A je to KOST a dvě L které vypadají jako ohnutá kost. Ne umělecky ale tak stroze vojensky. A to žebra jsou. ŽEBROVÍ najdeme i v architektuře, a i při výrobě lodí. Je to prostě zakřivený kus – PIEZA CURVA – ve španělštině. ŽEBER-COSTILLAS-RIBS-REBER je totiž 12 DVOJIC. Česky také 12 PÁRŮ. 12 párů je 12 a 12 a to je i 1212. Rok, kdy obdržel PŘEMYSL OTAKAR I. dokument Zlatá Bula sicilská v BASILEA-BALE na RHONE. Španělsky je to BULA de ORO. Bylo to dne 26. září 1212. A byl to otec svaté ANEŽKY České. A její matka byla CONSTANCE UHERSKÁ. CONSTANZA de HUNGRÍA, CONSTANCE of HUNGARY, KONSTANZE von UNGARN. Byla z UHER jako moji předci ze strany matky mého otce. A byla KONSTANZE jako město, kde byl upálen JAN z HUSI. O kterém napsal knihu BENITO MUSSOLINY. GIOVANNI HUSS IL VERIDICIO – JAN HUS HLASATEL PRAVDY. IL VERIDICIO je DR. VASILIO. A tak je to pravda. Všechno, co tady píšu. Ne? Knihu vydal v roce 1913. KONSTANZE byla i město, kam mě poslal ředitel KUBÁT v roce 1970. To bylo ne v UHRÁCH-MAĎARSKU ale v RUMUNSKU. a to zase byl původ mého otce ze strany jeho otce. RUMUNI-DACII. Rumunská CONSTANZE. A proč je i toto pravda? Odborníci píšou, že na počátku 19. století vytvořil JAN SVATOPLUK PRESL ze slova KOST slovo KOSTRA. Tedy SKELET. A právě teď si vzpomínáte že ulice pojmenovaná po tomto muž PRESL je ulice, která vede na náměstí 14. října na Praze 5, Smíchov. Kde sídlilo OV ČSM a OV SSM Praha 5. Ano 14. října. Jako datum, kdy byly vystaveny hlavy spiklenců v dalekém GUANAJUATA na PLODINOVÉ BURZE GRANADITAS. A všechna další data, která jsou v té souvislosti také výše uvedena. Na náměstí 14. října v Praze je socha NEPTUNA pána moří. S TROJZUBCEM. To tu bylo velmi podrobně. Připomínám jenom že jméno PRESL – Presl je i kombinace jména mojí prababičky Anna PREIS – PREIS. Kdy je „I“ i malé „L“. A že místo a okolí odkud pochází rodina HENDRICH-HARTMAN – KUBALA je PRAJZSKO. Jako stará PRAJZKA služebná u FLANDERKY v PUTIMY. Z románu HAŠKA. O SCHWEIG-SCHWEIK – SCHWEIZ – ŠVEJK.

Narodil se dne 8. května 1753 v PENJÁMO a zemřel, jak je již výše uvedeno dne 30. července 1811 v CHIHUAHUA, NUEVA VIZCAYA. Narodil se v PENJÁMO. Originální název je PENLAMO z indiánského jazyka PUREPECH. A znamená to místo stromů – TREES, anglicky, ÁRBOLES – BASILLY ve španělštině. Jako třeba STROMOVKA. Nebo ALEJ. Vzpomínáte na HELSINKY z minulého příběhu? Název města byl i PENXAMO. Než se ustálilo PENJÁMO. Vždy je tam PEN – jako v PENNSYLVÁNIA. Stát kde se zrodily US ARMY a US NAVY a US MARINE v roce 1775 a kde vznikly USA v roce 1776. A naše PEŇ pro kmen stromu. Angličtina má pro výraz PEŇ také slovo BOLE. Ano to klíčové B.L.-L.B. Založení města se událo dne 12. listopadu 1542. To je také den, kdy jsem měl v Paláci LUCERNA celostátní konferenci SSM a kdy byla svatořečena ANEŽKA ČESKÁ ve VATIKÁNU papežem JAN PAVEL II. Z KRAKOV. A také HONZA PAVEL – H.P. II. V ITALY – L.T. Jen připomenu, co si určitě nebudete pamatovat a také to samozřejmě není třeba.

Když jsem měl já – BASILEO – Celostátní konferenci SSM v pražské LUCERNA tak byl můj zástupce v čele SSM BERNACKÝ. Vybral jsem si ho sám do této funkce. Ano vidíte dobře BASILEA – LUZERN – BERN. Města v trojúhelníku ve státě, jehož název je v němčině SCHWEIZ. Ano vidíte dobře BLB – SCHWEIK. OUŘEDNÍ BLB ŠVEJK. O.B. – OPERACE BENJAMIN, a to je BLB také BALBOA. ROCKY se svojí zemřelou a nikdy nezapomenutou láskou ADRIANA. Z PENNSYLVÁNIA. BALBOA je také přístav, v País VASCO, kde maturoval OTTO HABSBURG. Hlavní město País VASCO je ale VITTORIA. A také znáte VASCO DE BALBOA a druhý VASCO DE GAMA. Mořeplavci-Objevitelé. Byla to ta PENNSYLVÁNIA, kde žila imigrantka ANNA MOHORITA LEMAK. A kde je WYALUSING (WASIL ING.), město, jehož název nesla loď, na které sloužil hrdina Občanské války a nositel vyznamenání „MEDAL of HONOR“ jménem BENJAMIN LLOYD (B.L.). Na lodi sloužil jako COAL HEAVER – EL CHE HAVEL anebo HER VASIL. To bylo v roce 1864. Narozen v LIVERPOOL. Jako BEATLES. A jako přístav Severní cesty do ruského MURMANSK v době Druhé světové války.

HIDALGO y COSTILLA se narodil dne 8. května. To je plus DVA i 10. květen. A to byl den, kdy zahynul první manžel mojí matky pyrotechnik z BARTOLOMĚJSKÉ ulice, Pražského policejního ředitelství. V roce 1945. Ale také to byl den, kdy byl můj otec v roce 1948 přijat za kandidáta KSČ. 10. května 1948. Na rozkaz armádního generála Ludvíka Svobody. Jeho velitele. 8. květen je i 8. srpen. A to je krát dva i 16. srpna to je i 12.9. srpen datum narození generál STEFAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. A také je 8. minus DVA a to je 6. srpna, a to byla svržena atomová bomba na HIROŠIMA a také je 6. srpen 9. srpen, a to byla svržena atomová bomba na NAGASAKI a také je to den kdy se narodily moji DVA bývalí nevlastní bratři DVOJČATA v roce 1943.

Pokřtěn byl dne 16. května 1753. 16. května je i 16. srpna, a to je i 19. srpna, a to se narodil generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. Nebo BUNZÁK MICHAL ISTVÁN. B.M.I. Což je s naším, že „I je také malé „L“, základní klíč OPERACE BENJAMIN – B.M.L. Jeho otec byl Don CRISTÓBAL HIDALGO y COSTILLA. Otec nesl jméno CRISTÓBAL slavného COLÓN. Česky Kryštof Kolumbus. Matka byla ANA MARÍA GALLAGA MANDARTE VILLASEŇOR y LOMELÍ. Její jméno zcela jasně dokazuje souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Byla ANA MARÍA jako ANNA MARIE moje sestra. Byla GALLAGA což je upravené GALLEGO. HALIČ. GALÍCIA. Odkud odešel – emigroval na ostrov KUBA – CUBA otec FIDELA CASTRO. Hlavní město GALICIA je LA CORUNA. A je tam také město SANTIAGO de COMPOSTELLA. Ale také je tam město VIGO. Tak jak se jmenovala postava v seriálu ARABELA. Hrál ji herec SOVÁK, který má také upravené příjmení. Byl původně SCHMITZER. SCHMIT – %ŠMÍD jako MARTIN ŠMÍD údajně mrtvý student, o kterém informoval UHL – vyslov UL. Manželka SCHMITZER-SOVÁK jménem SCHMITZER učila moji dceru ve škole na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Stejně jako ji učila i RUSOVOVÁ manželka armádní generál RUSOV KAREL. Ten byl zase RUSWURM před přejmenováním na RUSOV. Další část jména matky HIDALGO y COSTILLA byla MANDARTE VILLASEŇOR y LOMELÍ. M.V.L. – M.B.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Dětství strávil v SAN DIEGO CORRALEJO. A to už víte že je DIEGO – SANTIAGO – JAKUB – KUBA – JAKOV atd. Náš překlad názvu místa, kde trávil HIDALGO y COSTILLA dětství je JAKUB v OHRADĚ. Španělské CORRAL není české KORÁL, ale je to OPLOCENÁ OHRADA pro SKOT.

Jeho matka zemřela v roce 1762. To je i rok 1972. To jsem byl ve škole v MOSKVĚ. S mojí ADRIANA-ALICIA-ALICE LOMBARDELLI. A v té době na jaře 1972 do MOSKVY přicestoval prezident USA NIXON. A také tam v té době přicestoval FIDEL CASTRO. A já jsem v tom roce ještě odcestoval do LOMBARDIE za mými italskými spolužáky VITTORIO a ALDO ze školy v MOSKVĚ. Na Vánoční a Novoroční svátky 1972. Po smrti matky se otec oženil s JERÓNIMA RAMOS. RAMOS je WASIL. Děti z prvního manželství byly poslány ke strýci do COENES. To je zcela zřetelně české a ruské KONEC, nebo slovenské KONIEC. Strýc poslal Miguela na kolej SAN NICOLÁS – NIKOLAJ ve VALLADOLID dnes MORELIA.V.M. V roce 1770 školu absolvoval. To bylo v roce, který je zcela zásadní pro můj příběh. Který je i datem 17.07. Kdy byl popraven NIKOLAJ a ANASTAZIA a další v JEKATERINBURG. Datum kdy já jsem se v roce 1976 ženil. A datum, 17.07. kdy poprvé vyletěl v roce 1989 neviditelný STEALTH B-2 SPIRIT z firmy NORTHORP GRUMMAN. Přičemž název firmy je i anagram MOHORITA nebo MOGORITA a NORMAN. (NORMANDIE – FRANCIE a NORMANÉ na SICÍLII) A STANDA GROMAN byl náš soused v HORNÍ POČAPLY. Snad byl také můj bratranec přes koleno z babiččiny strany. Jezdil tam ale jenom když jsme byli ještě děti. Pak myslím už ne. Nebo přesněji pak jsem ho již nevídal. HIDALGO y COSTILLA přezdívali na škole „ZORRO“. LIŠKA nebo FOX. Jako příjmením moje kolegyně na ÚV SSM v němčině FUCHS. Nebo KETTU ve finštině. KT – KLATOVY vám dobře známé a TU – TRUTNOV vám dobře známý také tak. Protože to je TUR. Ale hlavně proto, že v okrese TRUTNOV je HRÁDEČEK dříve SILBERSTEIN – STŘÍBRNY KÁMEN, místo, kde stojí známá chalupa V.H. VÁCLAV HAVEL. NA CESTĚ Z VLČIC DO MLADÝCH BUKŮ. Ano vidíte dobře – VLČICE a MLADÉ BUKY. V.L.M. nebo B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Samozřejmě že VLČICE jsou i WOLFRAM a BUKY jsou i KUBY. A finále 17.07. 1989 měl svůj slavný projev MILOŠ-MILOUŠ JAK EŠ. JAK jako JAKOV-JAKUB-KUBA. A také pozměněné jméno. Trochu ale přece. Projev měl v ČERVENÉM HRÁDKU, také C.H. -H.C. HIDALGO y COSTILLA.U města PLZEŇ.

V roce 1773 odešel HIDALGO y COSTILLA do CIUDAD de MEXICO, kde získal titul z filozofie a teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1778. V roce 1785 se vrátil do VALLADOLID-MORÉLIA (V.M) a byl jmenován profesorem teologie a později rektorem univerzity. Měsíc po jmenování byl obviněn inkvizicí z kacířství a musel rezignovat na funkci rektora a přijal místo faráře v COLIMA. Vyslov KOLIMA. A to je KAMIL nebo MILKA nebo KLÍMA anebo LEMAK nebo MALIK. To všechno už znáte. Jen pro připomenutí MALIK byl vedoucí naší skupiny ve škole v Moskvě. Byl MALIK IVAN – M.I. Byl to Slovák a důstojník. Tehdy poručík. Měl na každém rameni DVĚ hvězdy.

Ve stejné době opustil svoji partnerku MANUELA RAMOS PICHARDO, se kterou měl dvě děti. RAMOS je WASIL a PICHARD je „DR. PICHA“. V roce 1793 převzal faru SAN FELIPE TORRESMOCHAS, (TOR-) kde zůstal až do roku 1800. V roce 1803 byl jmenován pastorem bohaté komunity DOLORES. Tam působil s kolegou knězem FRANCISCO IGLESIAS. Založil tam dílny pro HRNČÍŘSTVÍ a KOŽELUŽSTVÍ, zavedl VČELAŘSTVÍ a pěstování BOUREC MORUŠOVÝ, vysadil VINNOU RÉVU a OLIVOVÉ HÁJE. Založil také ORCHESTR a DIVADLO. Hrála se tam díla MOLIER a RACIN. To byli autoři zase z francouzské „VELKÉ TROJKY.“ Patřil tam MOLIERE, RACINE, CORNEILLE. Také C.R.M. – CIMER – ZIMMERMAN. Důležitá je tato VELKÁ TROJKA proto, že CORNEILLE – ROH – RUACH – HOLY SPIRIT – HORN se narodil dne 6. června 1606. A to došlo v den výročí jeho narození v roce 1944 k vylodění spojenců v NORMANDII. A také víte, že to je i 6. července. A to byl upálen v KONSTANZE HUS. 1606 je i I606, a to je zrcadlově i Iee. Lee. Jméno důležité v mém příběhu a značka JEANS a dalších oděvů z firma LEE WRANGLER. Ale hlavně je to 19.09. a 16.06. a 16.04. a rok 1909. HRNČÍŘOVÁ se jmenovala předsedkyně OV SSM Praha 1. Svedla za mé přítomnosti v roce 1989 souboj s Martinem ULČÁKEM o místo předsedy MV SSM Praha a neuspěla. Byla myslím OLGA. A její otec byl vysokoškolský tajemník městského výboru KSČ v Praze BOHUMIL NĚMEC, kterého Miroslav Štěpán po vystřídání KAPEK-VÍT uvolnil z funkce. KOŽELUH byl slavný tenista. Ale hlavně to bylo řemeslo, ve kterém se pracovalo s kůží – OR. KOŽELUH byl také předseda ONV Praha 7. S jeho dcerou IVOU a synem JANEM jsem jezdil do SKOKOVY, LOUKOV na letní tábory. IVA mě učila hrát na kytaru. Byla o pár let starší. Mám dokonce snad někde i její foto. Právě s kytarou. VČELAŘSTVÍ je práce s BEE. A je to VČELA – VASIL. Je to VČELÍN a je to ÚL. Je to také má hlava je včelín od Pavel Fiala. A jsou to i ÚLY, které měl na svém pozemku KAREL KARAS na samotě nad zatopenými STARÝMI HAMRY a které mi stále ukazoval. Je to i ÚL ve znaku londýnské banky a jehož fotografii jsem tady myslím zveřejnil. ÚL je i ve znaku ve VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNĚ v Anglické ulici, za Druhé světové války se jmenovala Irská ulice, ve které se měl se sejít OTMAR REIDL po seskoku u KOLÍNAs domácím odbojem. A měl mít v ruce časopis SVĚTOZOR. U KOLÍNA ale neseskočil, a tak se s domácím odbojem nesešel. Pěstoval v DOLORES BOUREC MORUŠOVÝ což je i B.M. Ale hlavně BOUREC je i BASIL. MORUŠE je i MARUSIA, a to je MARIE. VASIL a MARIE já a moje sestra a také je to V.M. Pěstoval v DOLORES i VINOHRADY. Které jsou v Praze na DVOJCE. A LUDVÍK SVOBODA se narodil v HROZNATÍN a HROZENKOV je tam kde působila skupina WOLFRAM a ARAP ve Druhé světové válce. A HROZNO a HROZNY je i HROZNÝ IVAN car. Je to i HRŮZA. Jako profesor HRŮZA IVAN na naší Vysoké škole politické. Učil VĚDECKÝ KOMUNISMUS – HRŮZA. TERROR je to v angličtině. Zasložil OLIVOVÉ HÁJE. To je i O.H. Buď OLYMPIJSKÉ HRY, které také souvisí v mnoha případech s OPERACÍ BENJAMIN. Ale je to OLDŘICH HÁJEK. Šéf mojí matky na Strossmayerově náměstí. To je ten s tím velmi špatným okem. Myslím, že na něj vůbec neviděl.

V roce 1806 se připojil v hlavním městě k lóži Svobodných zednářů. V roce 1808 se připojil k tajné společnosti „GUADALUPANOS“, která si stanovila za cíl osvobodit MEXICO od španělské nadvlády. Zakladatelé této společnosti byli IGNACIO ALLENDE ze SAN MIGUEL el GRANDE, JUAN ALDAMA a MARIANO ABASOLO. HIDALGO projevil silné sympatie k republice po vzoru SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. A o dalším jeho působení a samotném povstání je výše. Ta jména již dobře znáte.

Město QUERÉTARO je ve středním MEXIKU. A je to hlavní město stejnojmenného státu. Jeho název je původně z jazyka indiánů OTOMÍ z AZTÉCKÝCH. Dům, kde žila Doňa ORTÍZ, nazývaná LA CORREGODORA, a kde se scházeli spiklenci před povstáním v DOLORES byl postaven v roce 1770. Před chvílí podrobně zmiňované datum ve všech jeho variantách. Je to město, kde byl popraven císař MAXMILIÁN. HABSBURG. A je to město, kde byla v roce 1917 navržena první ústava po mexické revoluci. Ve městě je AQUADUCTO. Stojí na 74 kamenných obloucích s průměrnou výškou 5,28 metru a je dlouhý 1.2 kilometru. Postaven byl v letech 1726 až 1783. Vy víte, že 1726 je zase i rok 1972. Před chvílí zmiňovaný. Stojí na 74 obloucích. To je i číslo popisné domu dědy a babičky GEBLT v HORNÍ POČAPLY. A je to i 14. Tedy i DVOJKA.

Divadlo Republiky TEATRO de la REPÚBLICA je budova z roku 1845 v centru města. Bylo místem mnoha historických událostí. Nejstarší část města se nachází kolem náměstí PLAZA de ARMAS. A vy si vzpomínáte na ARMFELTINTIE, ulici v Helsinkách, ve čtvrti EIRE, kde sídlí velvyslanectví České republiky. V sousedství s velvyslanectvím NORSKA a s naproti přes park s domem kde žil filozof GEORG HENRIK von WRIGHT. A dneska přidám i ARMABETON. Firma, která působila po celém Československu před listopadem 1989. Ale u nás na DVOJCE sídlil jeden její závod v ulici AMERICKÁ. Připomínám to proto, že s tím souvisí zásadní součást mého příběhu. Kterou zveřejním v Pamětech. až je budu jednou psát. A samozřejmě, že je to i ARMÉNIE se vším, co tu bylo před chvílí.

Právě u PLAZA de ARMAS je další dům nesoucí jméno CASA de CORREGIDORA sloužící jako PALACIO de GOBIERNO. Je tam i CASONA de los CINCO PATIOS. Užívaný pro kulturní akce města. Nedaleko je vybudován park nazývaný JARDÍN VICENTE GUERRERO. JARDÍN je španělské slovo pro naše ZAHRADA. Ale je to také JARDÍN malý JARDA. To víte, kdo je malý JAROSLAV? VICENTE je VINCENT můj praděda a VICENS začal vyrábět v roce 1770 v AGTRAMUNT, URGELL, CATALONIA, Španělsko „Chocolate de Piedra“. A víte, že na den výročí narození VINCENT van GOGH byl můj otec odveden v roce 1943 do československé armády v Buzuluku. A že můj praděd byl VINCENC GEBLT. GUERRERO je české BOJOVNIK. Španělština zná ještě jedno slovo stejného významu. A to je slovo BÉLICO (čti BÉLIKO) nebo BELICOSO (čti BELIKOSO). Ano BASIL nebo BASILEK. Pravda je to proto, že ve škole v Moskvě se mnou byla kolegyně z Prahy příjmením BĚLÍK(OVÁ). Tato zahrada JARDÍN VICENTE GUERRERO byla původně součástí kláštera nyní velký pozor SANTA CLARA. Jako město na ostrově KUBA-CUBA které osvobozoval ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. A jako KLARISKA svatá ANEŽKA ČESKÁ jejíž otec dostal BULA de ORO v BASILEI – BALE na řece RHEIN, RHINE. A víte, že CLARA a KLÁRA je jako KARLA, a tak i KAREL a KYRIL a CYRIL, a tak i KONSTANTIN. Zahrada je dílem architekta JOSÉ FERNANDEZ MANDIZÁBAL. MANDI a BAZIL. A vy víte že matka HIDALGO y COSTILLAA byla MANDARTE. Původ slova je MANDAR. Posílat nebo přikazovat. ORDENAR. S OR a DENÁR. Proč DENÁR. TO BYLA TOTIŽ PŮVODNÉ ŘÍMSKÁ STŘÍBRNÁ MINCE. PŮVOD JE VE SLOVĚ DENARIUS – DENI – DESET KAŽDÝ. A DESET JE ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI X. ZASE CHE. EL CHE. SILVER-VASIL A VŠE, CO BYLO VÝŠE. Ve městě je CASA de la ZACATECANA. ZAČÁTEK ANA. Na KUBĚ to byl ZAČÁTEK na svátek ANA, ANNA – M-26.JULIO. Nebo také je to ZA TECANA. TECHANA je ZASTÁVKA v hebrejštině a AZ je ARMÁDNÍ ZPRAVODAJKSTVÍ. Ale také to je PRVNÍ a POSLEDNÍ v latinské abecedě. ALFA a OMEGA v řecké. A ALEF a TAV v hebrejské abecedě. A a T. TA – TÁBOR auto značka. sídlo Západního vojenského okruhu, kde byl prvním velitelem generálplukovník VASIL VALO. Otcův spolubojovník a můj kmotr. A také víte že VALO znamená ve finštině SVĚTLO – hebrejské OR. OTMAR REIDL – OPERCE BENJAMIN. Dalším domem s minulostí je CASA de DON BARTOLO. Tam byla prý uskutečněna podle pověsti dohoda s ďáblem. Vy víte, že BARTOLO je zdrobnělina BARTOLOMĚJ. Velmi důležité jméno v mém příběhu.

Ve městě je i TEMPLO y CONVENTO de la CRUZ. Dále je tam TEMPLO de SANTA CLARA. Dalším bývalým klášterem přestavěným na muzeum je CONVENTO de SAN AUGUSTÝN(!). Na náměstí JARDÍN ZENEA je nejstarší kostel ve městě postavený v roce 1550 SAN FRANCISCO. A Je tam i TEMPLO de SANTA ROSA de VITERBO.ROSA je i ROSARIO, místo, kde se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. A všichni ti ROSE – jména v jednom z minulých příběhů. Jenom je moje hanba, že jsem na DVA ROSE – v tom příběhu zapomněl. Ty nejdůležitější. DVA prezidenty USA jeden zkraje 20.století TEHODOR ROOSEVELT počátek 20. století a druhý FRANKLIN ROOSEVEKT v polovině století. V době Druhé světové války. A také jsem tam zapomněl na ROSENFELT. Rodina od nás ze SOCHOROIVA 5. Chodil jsem k nim mlít mák. Byli první v naší ulici, kteří měli kuchyňský robot. A tak s nimi měla matka ujednáno, že tam mohu přijít umlít mák. Nejstarší ROSENFELD byl FERDA. Po Okupaci v roce 1968 také emigrovali. Na okraji města je CERRO de CAMPANAS, kde byl popraven MAXMILIÁN. Je tam velký pomník BENITO JUARÉZ – B-I. A Maxmiliánovo muzeum. Na okraji města je COLEGIO AUSTRIACO MEXICANO. RAKOUSKÁ ŠKOLA V MEXIKU. Město SANTIAGO de QUERETARO je i sídlem římskokatolické diecéze. A sídlem Univerzit a škol. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de QUERETARO UAQ, CENTRO INTERDISCIPLINARIO de INVESTIGACIÓN y DOCENCIA en EDUCASIÓN TÉCNICA (CIIDET), ESCUELA NORMAL del ESTTADO de QUERÉTARO a UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO.

STADIÓN pojmenovaný po hrdinné LA CORREGIDORA byl místem kde se odehrávali zápasy jedné skupiny mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Ve skupině hráli SRN – spolková republika Německo, Dánsko a Skotsko. Uruguay. Ani to nebyla náhoda. Vidíte rok 1986. Ano to je i 1989. Původně mělo totiž být Mistrovství světa v KOLUMBII – COLOMBIA. Ale protože příprava nebyla podle představ FIFA tak bylo mistrovství přesunuto do MEXIKA. Na FACEBOOKU je můj příspěvek o KOREJSKÉ válce. A jejím spojení s OPERACÍ BENJAMIN. Jediná armáda z Latinské Ameriky, která bojovala proti Severní Koreji spolu s americkou armádou byla právě armáda KOLUMBIE. A tak v QUERÉTARO na stadiónu LA CORREGIDORA – ORTIZ hráli celky NĚMECKA, které se v roce 1990 sjednotilo po zbourání „WALL“ vyslov „VOL“ v roce1989. DÁNSKA, které má ČERVENOBÍLOU vlajku. Bílý kříž na červeném podkladě. Jako hraniční obec Bílý kříž, kde operovala na Slovensko moravském pomezí skupina mého otce ARAP se skupinou WOLFRAM. URUGUAY s hlavním městem MONTEVIDEO – M.V. A země, která má velmi podobnou výslovnost s argentinskou španělštinou. Země, které se říká jihoamerický SCHWEIZ. Švýcarsko. A vyslovují dvě LL jako Ž a na jak je ve španělštině-kastilské správné jako české „J“. A dalším ve skupině bylo SKOTSKO – SCOTLAND – ALBA. Místo spojené úzce s dějinami československé armády ve Druhé světové válce. Ale i s mými příběhy ve Finsku, jak jste mohli číst dříve. Do závěrečných bojů postoupilo NĚMECKO a dosáhlo dokonce na DRUHÉ místo ve celém turnaji. Zvítězila však ARGENTINA. Se svojí tehdejší největší hvězdou v čele jménem DIEGO ARMANDO MARADONA. DIEGO-SANTIAGO-JAKUB-JAKOV-KUBA-IAGO atd. ARMANDO jako velvyslanectví Československa a dnes Česka v ulici ARMFELTINIE v EIRA. Jako AIRE – AIRES – BUERNOS AIRES. A jako hlavní náměstí v QUERÉTARO. PLAZA de ARMAS. A jako důležitá ARMENIA s O.R. OSVĚTLITEL ŘEHOŘ. GRIGORIJ-GRÍŠA. Církev svatého BARTOLOMĚJE, svlečeného KOŽELUŽSKÝM nožem z kůže. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A příjmením byl DIEGO ARMANDO? MARA DONA. DONA MARA. PANÍ MARIE. Nebo jako sestra prvního manžela mojí matky příjmením UNVERDORBEN z BRUNTÁLU, které jsme říkali TETA MAŘA. Slovensky je to MARA. A vy víte, že když je to ARGENTINA tak je to i ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL a ROSARIO a B.A. a EL CHE a EL MAPUCHE. Jen trochu odbočím. Ale také hrál v NEAPOLI. Česky. Je to i NAPOLI i NAPLES i NÁPOLES a finsky NAPULE. NA PŮLE v ostravském nářečí NA PULE. A to fotbal je na DVĚ pule. A MARADONA je také na DVĚ PULE DONA MARA. Toto město je také sídlo 6. Americké námořní flotily. Také je to V.I. římskými číslicemi, když je to v ITALY(L.T.). Před NAPULE hrál v BARCELONA – BARCA – BASIL. Po NAPULE hrál v SEVILLE – VASILLY. Co jsou DVĚ PULE snad také víte? Španělsky COJÓNES. Nebo dva výstřely.

A RETTIG (QUERÉTARO) jsem dnešní příběh začal, a tak jej také s RETTIG ukončím. MAURICIO RAÚL RETTIG GUSSEIN. Ten se narodil dne 26. května 1909 v TEMUCO-CHILE. 26. květen je i 26. srpen. A to je také 29. srpen – August, kdy GUSAK GUSS v angličtině-ruském provedení spoluorganizoval Slovenské národní povstání. Je to také děleno DVĚMA i 13. srpen. A to se narodil FIDEL CASTRO. také organizátor národního povstání. Na Kubě poté co tam přijel s dalšími lodí GRANMA z MEXIKA. RETTIG se jmenoval také jako bratr FIDEL CASTRO – RAÚL CASTRO. A byl i MAURICIO – WASILIO-BASILIO. U nás a na Slovensku známý MÓRIC – WASIL. Rok jeho narození je 1909. A to se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FFLORIÁN ve VELEŠOVICE. A ten rok se ženil EDVARD-EDUARD BENEŠ-BEN EŠ s HANOU-ANNOU VLČEK – VASILEK. V kostele svaté LUDMILY, jak se také jmenovala moje matka na náměstí MÍRU-MIERU na VINOHRADY-DVOJKA. V tom roce byl založen TEL AVIV. A je to i jak dobře víte i 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a založení HESSE a konec OPERACE CHROMITE – MOCHORITE v KOREJSKÉ válce. A je to svátek ZITA, manželka císaře a krále KAREL-KÁROLY a matka OTTO HABSBURG.

Jeho otec byl ENRIQUE RETTIGG GOMÉZ a matka byla CARMEN GUSSEIN. a to je JINDŘICH-HENRIK a MOZEK-BRAIN a matka CARMEN, a to je vysloven CARMAN – AUTOMECHANIK a výše uvedený GUSS GUSAK a samozřejmě i GUS – HUS. Jeho rodiče byli potomky německých přistěhovalců do CHILE. Oba záhy zemřeli a RETTIG byl ponechán v péči svobodných tet které žily v PITRUFQUÉN. PITRUF je i PETROF a QUEEN. Je to spousta možných kombinací. Ale pro můj příběh je důležité že výroba klavírů PETROF byla v HRADCI KRÁLOVÉ. H.K. Městě kde se učil VASIL GYULA BILAK krejčím na přímluvu bratra DEMETER. A centru Východních Čech důležitých v mém příběhu. Může to být, ale také čteno jako PETROF – město PETRA a tím byl PETROHRAD. A k tomu QUEEN a tou byla CAREVNA. CARICA rusky. Tou totiž byla v případě cara PETR I. zakladatel PETROHRAD CAREVNA KATEŘINA. Jako JEKATĚRINBURG později. A další v mém příběhu. Především moje dcera. Ve městě PITRUFQUÉN teče řeka TOLTÉN, a to je i L.T. a T.N. Litoměřice a Trnava. Nářečově určitě i TERNAVA. Jedem do TRNAVY – TUR NAVY. Nebo THREE NAVY. Jeho tety se později musely odstěhovat do ANGOLU. Jeho svěřili do péče ALBERTO ARRIAGADA. Tomu říkal kmotr. Kvůli tomu se přestěhoval do VALDIVIA. ANGOLA je také stát v AFRICE. A vy víte, že HRDINA ANGLOY byl generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ. Který tam bojoval s kubánskými vojsky proti Portugalcům. Kmotr byl ALBERTO jako ALBERTOV. A také jako ALBERTO CORVOLÁN syn LUIS CORVOLÁN generální tajemník KS CHILE. Právě při návštěvě ALBERTO CORVOLÁN, který stál v čele mládežnické organizace KS CHILE v PRAZE v roce 1975 jsem se seznámil s ním a s mojí pozdější manželkou. V klubu SSM jménem AMPHORA.

RETTIG sedne 21.března 1937 oženil s GRACIELA CODDA BENIMELIS. A vy již víte že to bylo v den oslav narozenin VASILLY STALIN. Generálporučík sovětského vojenského letectva. A že to je 03.21. Ano moje rodné číslo 123 a 0 a řada dalších dat s 123 v mém příběhu. Víte také že rok 1937 je i rok 1931 kdy se narodil MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a sestra mojí matky ALENA/ALICE GEBLT-BARANNIKOVA. A také víte že to číslo popisné našeho domu v ulice SOCHOROVA nebo také pplk. SOCHORA. 1391 a orientační 4. GRACIELA je HRA CIELA. CIELO je v překladu ze španělštiny OBLOHA – HOLA OB. Španělský pozdrav HOLA – vyslov OLA a jméno Operace Benjamin O.B. CIELO je také NEBE. Tam kde se pohybují zemřelí a žije tam Otec a Syn a Duch svatý. Nebo je to LA GRACIE vyslovené italské GRAZIE – DĚKUJI. GRACIAS – což má stejný kořen s GRACIELA. DĚKUJÍCÍ. Je to HRA vysloveno v ukrajinštině slovo GRA a C a L. EL CHE. CODDA je pravděpodobně KÓD. Ale to také anglické příjmení CODD. Slovo, které v překladu z latiny znamená TRESKA. Ano zase TRE-TUR-TOR a X – CHE. Nebo tři křížky. A to bude v tomto případě ukázka na podzemí. DISENT. TŘI KŘÍŽKY ale znak AMSTERDAM. NIZOZEMÍ. Asi ne tři křížky podpis negramotného. A pravda je to proto že příjmením se jmenovala BENIMELIS – WASILI BEN. PROČ JE TO PRAVDA? PROTOŽE SYNONYMUM SLOVA CIELO JE SLOVO PARAÍSO. PARA – ARAP. Název PARA skupiny mého otce. A KRÁVA v hebrejštině. Tedy SKOT, DOBYTEK, TUR. Měli spolu jednu dceru. Ta se jmenovala VALENTINA. Svátek VALENTINA je 14. února. A to je děleno DVĚMA i 7. února. A to se narodila v KOTOPEKY matka mojí manželky VLASTA SVOBODA. VALENTIN byl i vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM. Vzpomínáte na svazáky mezinárodníky v minulém příběhu? Byl jedním z nich. Ale protože přišel rok 1989 nemohl již nastoupit do diplomacie, jako ti před ním. Příjmením byl MATLOVIČ byl tedy také V.M. VALENTINA byla i TEREŠKOVA. Ano TER-TUR-TOR a X. Ta, co byla na OBLOZE-VE VESMÍRU. Byl to i RODOLPHO VALENTINO. Herec HOLYWOODU. A RUDOLF. Důležité jméno v mém příběhu. I proto, že byl také AUGUST. Narodil se totiž 6. května, a to je i 6. srpna. Datum shození atomové bomby na HIROŠIMU a je to také 9. srpna shození atomové bomby na NAGASAKI v JAPOPNSKU. Kde byl potom v čele amerických okupačních vojsk MACARTHUR. A je to datum narození mých bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. 9.sprna 1943 a také je to krát DVA 12. srpna. Datum narození mého otce 12.08. A datum narození mojí manželky 08.12. Tato první manželka mu zemřela a on se oženil znovu. V roce 1968. Jeho manželkou se stala vdova po jeho švagrovi ALBERTO (!) CODD. Jmenovala se ANGELA CLARAMUNTE. Ano ANDĚLA jako matka mého tchána MIROSLAV SVOBODA z PLZNĚ ANDĚLA SCHIMAN. Provdaná za otce tchána MILOSLAV SVOBODA. A byla také CLARA. Jako ANEŽKA – KLARISKA a také KARLA tak i KAREL. MUNTE je asi přepsané MONTE – HORA. A slovník mně říká, že MUNTE je HORA v rumunštině. Protože to je zase HRA – GRA. A také to odpovídá celé logice mého příběhu. CLARA je i SANTA CLARA na ostrově CUBA-KUBA, kterou osvobozoval ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVAR/HAVEL se svým přítelem také COMMANDANTE jménem CAMILO CIENFUEGOS. A také si vzpomínáte, že VICENS vyrábí TURON a CHOCOLATE de PIEDRA v AGRAMUNTE – v URGELL v CATALONIA na hranici s NOGUERA.

RETTIG získal základní vzdělání na škole LICEO de VALDIVIO. L.V.- L.B. A na této škole byl spolužákem a teď velký pozor ALLENDE. Pochopitelně ne toho druhy HIDALGO y COSTILLA ti byli již sto let po smrti ale SALVADOR ALLENDE. Pozdějšího prezidenta CHILE. Po ukončení základního vzdělání VALDIVIA opustil a školu dokončil u tet v ANGOLA. Té chilské ANGOLA né té v AFRICE, portugalské kolonii. Po ukončení LICEO odešel studovat NORMA ESCUELA de VICTORIA. Vystupoval spolu s profesory proti tehdejší vládě prezidenta ARTUR (ne MAC jenom ARTUR) ALESSANDRI. To je i ALEXANDER, a to je i SAŠA i ŠURA. Projevoval se jako anarchista, a tak po ukončení studia nebyl schválen profesorem. Pracoval jako prodavač vstupenek v cirkuse, prodavač dřevěného uhlí a reportér v novinách EL SUR (JIH) v CONCEPCIÓN. Až teprve v roce 1927 byl schválen profesorem na škole v obci RIO BUENO. Ve španělštině je profesor i učitel na základní škole. RÍO BUENO je DOBRÁ ŘEKA. Později začal studovat právo na fakultě v univerzity v CONCEPCIÓN. Promoval roce 1935 s disertační prací: Právní filozofie TOMÁS HOBBES. HOBBES je BOHUŠ Jakes říkalo určitě prvnímu manželovi mojí matky BOHUMILOVI v dětství ve VELEŠOVICE na Moravě. Při studiu vynikal a stal se nejlepším studentem ročníku. Obdržel univerzitní D’AMBROSSY cenu. A proč je to pravda? Protože do ulice jménem AMBROŽOVA se odstěhoval z ulice MLADÉ GARDY můj bratranec se svojí manželkou V.H. Po jejich svatbě. A později tam do toho samého domu v AMBROŽOVĚ ulici se přestěhoval i jeho otec můj strýc a bratr mojí matky KAREL GEBLT II. s tetou AURÉLIE SCHIDLAK. Z FRÝDNA-FRIEDENAU-MÍROVKA u H.B.

RETTIG tehdy na této univerzitě zahájil svoji dlouhou politickou kariéru. V roce 1938 řídil prezidentskou kampaň PEDRO AGUIRRE CERDA. Nyní neskloňuji on byl skutečně CERDA a ne CERDO. CERDA je prasnice a CERDO je prase. V překladu. A NYNÍ SKUTEČNĚ VELKÝ POZOR. Pomyslný PEDRO-PETR, to je ten, který obsluhuje BRÁNU DO NEBE AGUIRRE-ADQUIRE, POŽADUJE – to je jeho druhé jméno CARDA. A tak se stalo v PRAZE. Plukovník CARDA příslušník vojsk Ministerstva vnitra byl převelen k SNB a stal se šéfem celého SNB hlavního města PRAHY. I SNB – VB i STB. Jestli byl nějaký PETR v tehdejším systému moci nevím. Mohlo to být i krycí jméno. To nevím. Ale vím že PETR ŽÁDAL CARDA a dostal ho. CARDA se stal generálem. A v dubnu z funkce náčelníka v PRAZE odešel. Miroslav Štěpán ho nechal odvolat po Palachově týdnu v roce 1989 a po něm přišel plukovník CHMELÍČEK. To ale není důležité. Důležité je že v Praze působil CARDA jako vrchní policista od roku 1981 do roku 1989. A že je součástí mého příběhu. Jako značka. Jméno AGUIRRE stejné jako kandidát na prezidenta CARDA v kampani, kterou dělal RETTIG měl také LOPE de AGUIRRE. Známý také jako LOPE el LOCO – ŠÍLENÝ LOPE. A LOKO je také zkratka pro LOKOMOTIVA, co jezdí po kolejích, nebo je to LOKO DEPO – TRAINSPOTTING v angličtině. Byl znám také jako El TIRANO – TYRAN ale také naše TYR-TUR-TRE-TOR. Nebo jako IRA de DIOS – HNĚV BOŽÍ, také naše H.B. To byl španělský dobyvatel Ameriky. Pocházel z País VASCO ve Španělsku.

Ale zpět k RETTIG. Ten byl po volbách, které vyhráli odměněn funkcí v CTC. Chilské telefonní společnosti. V roce 1949 kandidoval ve volbách v místech BIOBÍO, MALLEACO a CAUTINO. Vy vidíte, že BIO BÍO jsou DVĚ kina. A je to také B.M. a CHE k tomu. Byl zvolen do Senátu a funkci vykonával. Co je ale důležité pro můj příběh je to, že se v roce 1952, přesně 6. srpna 1952 dostal do silné konfrontace se svým oponentem. Tím byl jeho spolužák ze základní školy SALVADOR ALLENDE. Tato jejich výměna názorů skončila soubojem. Na život a na smrt. Jak to proběhlo nevím. Přežili a stali se z nich přátelé. Důležité je souboj proběhl v obci MACUL – a to je naše WASIL. Nebo KAMIL, LEMAK, KLÍMA, a to nejdůležitější MILKA. SCHWEIZ CHOCOLATTE. Ve firmě, která byla založena dne 17. listopadu 1825. Vy samozřejmě víte, že 6. sprna je i 9. srpna, a to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři a byla shozen atomová bomba na NAGASSAKI a přímo 6. srpna bylo výročí právě 6 let shození atomové bomby na HIROŠIMU. Také víte, že 6. srpna je i krát DVA 12.srpna, a to je datum narození mého otce a je to i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA v PLZNI. Když se v listopadu 1970 stal SALVADOR ALLENDE prezidentem dal mu možnost vybrat si post velvyslance. Buď v BRAZÍLII (BAZÍLLII) nebo v SSSR-S.U. anebo v MEXIKO(!). RETTIG si vybral BRAZÍLII-BAZÍLLII. A je zřejmé na první pohled, co to znamená B.M. U.S. MEXICO. MEXIKO byla země, nazývaná také AZTÉCKÁ ŘÍŠE nebo MEXICKÁ ŘÍŠE ale také TROJITÁ ALIANCE – TRIPLE ALIANCE. Co ještě byla TROJITÁ ALIANCE VÍTE – TŘI SESTRY. VELKÁ TROJKA. TŘI KRÁLOVÉ a RADA TŘÍ.

Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem se po ukončení školy v Moskvě začal učit španělštinu u soukromého učitele v GORAZDOVĚ ulici nazvané jménem GORAZDA, jednoho z obětí Heydrichiády. U Resslovy ulice a kostela KARLA BOROMEJSKEHO. Nakupoval jsem tehdy knihy s tématy o říších MAYŮ a AZTÉCŮ a INKŮ a další o Latinské Americe. Začal jsem tehdy přednášet zájemcům o Latinské Americe, jejich dějinách i současnosti. Objevil se ale HOLY SPIRIT a ten mi v dalším pokračování této aktivity zabránil. V pamětech, když je někdy budu psát popíšu i jak to probíhalo prakticky. To jednání HOLY SPIRIT.

V roce 1990 tedy v roce prvních svobodných voleb v Československu se RETTIG stal předsedou Národní komise pravdy a usmíření. Měl za úkol vypracovat zprávu o porušování lidských práv během vojenské diktatury generála AUGUSTO PINOCHETA. Zpráva byla vypracována a nazývala se také „RETTIGOVA ZPRÁVA.“

Tak asi tak…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *