BERN-LUCERN-BASILEA-B.L.B. Díl II.

308 zobrazení
TiskTisk

Na konci tohoto příběhu je foto záznamu o narození mojí tety BASILEA. Všimněte si data 25.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. a roku 1904. Obé bylo zmíněno dříve již s patřičným výkladem. A tak už víte, že 19.04. je i 19.09. datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA, císařovna manželka císaře KAREL a matka OTTO. Je to i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to i 16.04. svátek LUDMILA. Moje matka a kostel na náměstí nesoucí jméno MÍR-MIER-FRIEDE-PEACE a ruské MIR, které ale ještě k tomu znamená i české SVĚT. A v ruštině je SVĚT české SVĚTLO – VALO ve finštině a LIGHT v angličtině. Jako označení SPOJÁŘŮ – TEL. (-EFON) a TEL.(-EGRAM) A měli v předválečné armádě tvar BLESK-na nášivce na uniformě. Jako VYSOKÉ NAPĚTÍ. Také víte, že 25.10. je podle generálů a MORAVCE FRANTIŠKA i minus DVA datum 10.23. Moje rodné číslo a datum důležitých událostí v mém příběhu v různé kombinaci 1 a 2 a 3. Ale také víte, že to je datum 23.10. kdy PĚT kamarádů z VOLOVÉ, včetně mého otce, přešlo u TORUŇ hranici do SSSR. V roce 1939. Dnes je více než jisté že na pokyn přímý či nepřímý z DVOJKY – ZPRAVODAJSKÉ SPRÁVY Československé armády.

Začínám jako již tradičně s odbočkou do historie. Tato je velmi důležitá. Dokazuje totiž jak se po staletí díky záznamům mohla udržovat linie celého tohoto příběhu. Díky archivářům, církevním osobám všech stupňů a všech církví, učencům a vojákům. Jejich záznamům a promyšleným vstupům se vzkazy do budoucna. Ve jménech a příjmeních a datech a názvech míst a ve nezvyklých přírodních úkazech kolem nich.

Pokusím se být co nejstručnější, protože vše, co je navíc k tomu o čem tady píšu si může každý z vás najít v plném rozsahu na internetu. Tedy bude to jenom takový průvodce dějinami. Po značkách. Jak říkáme my čeští turisté. A průvodce po mapě jako po mapě historie, tak i po skutečné mapě jako modelu reálného světa. Wikipedia říká: „Mapu můžeme označit za model reálného světa, v žádném případě není obrazem naší reality. Nelze na ní nalézt vše, ale naopak může znázornit i jevy, které nejsme jinak schopni vnímat. Skutečnost může potlačit i zdůraznit. Souborné informace zaznamenávané na mapách označujeme jako “ prostorové informace“. Konec citace. My ale víme, že tyto „prostorové informace“ mohou být i „vzájemně smluvené informace“ při správě světa. Slovo mapa je punského původu. Výraz MAPPA označoval kousek PLÁTNA (proto PLÁTENÍK – MĚSTO NA SEVERU JAR.MOUČKA z ARMÁDNÍHO divadla na náměstí MÍRU na DVOJCE a tím městem byl český MOST. Ale mohl to být i rakouský MOST-BRUCK. Nebo jakýkoliv anglický MOST BRIDGE. Třeba ten u REMAGEN. Český MOST bylo hornické město s řekou OHŘE-EGGER jako CHEB. A OHAŘ je i PES a PES je i CHODIDLO NOHY, jak uvidíte dále. Atd. A už jsme měli několik informací z na začátku jedné jediné), či UBROUSEK. Proto mně věnoval můj soused z domu SOCHOROVA 1391/4 a spolužák ze třídy na devítiletce na STROSSMAYEROVĚ náměstí, dříve BUBENSKÉ a chvíli i KOPECKÉHO vedle kostela svatého ANTONÍNA z PADOVA – PATAVIUM narozeného v LISBOA-BASIL ubrousek. Než odcestoval s rodiči do emigrace – CANADA-CAŇADA-ROKLE-MEZIHOŘÍ-JAR – v roce 1968 po Okupaci Československa mně věnoval zdánlivě nevýznamný dárek. Pro mě ale významný. Byl to obyčejný papírový ubrousek s BEATLES. Na Západě jich musely být milióny. Byly na něm vytištěny portréty všech BÍTLSÁKŮ. Jak jsme jim říkali. Můj spolužák se jmenoval PETR LANDAU a měl staršího bratra PAVEL LANDAU. Jejich otec LANDAU byl významný vynálezce, pokud si dobře vzpomínám v některém z mnoha oborů „ELEKTRO – a něco“ a byl za vynálezy v tomto oboru oceněn státní Cenou KLEMENTA GOTTWALDA. Pro můj příběh je důležité to, že pan LANDAU byl ve WWII. příslušník československé Západní armády a jeho manželka paní LANDAU byla ve WWII. příslušnicí československé Východní armády, stejně jako můj otec. A to nejdůležitější v celém tomto povídání je to, že jsme žili společně v jednom domě. V SOCHOROVA nebo oficiálně PPLK. SOCHORA 1391/4. Ulici pojmenované po tragicky zesnulém Hrdinovi SSSR veliteli samopalníků ANTONÍNU SOCHOROVI. Z DUCHCOV(!), kam se přestěhovali jeho rodiče po jeho narození v LOHBERG (L.B.) v Německu. A také již víte že DVĚ „P“ do sebe zapadnou a udělají z PETR LANDAU a PAVEL LANDAU – B.L. A to je i B.l. – B-I SPIRIT-STEALTH. A můj bratranec BARANNIKOV IVAN.

A tento začátek příběhu o BASILEA městě ve SCHWEIZ (SCHWEIG) – SWISS-ŠVÝCARSKO-SVIZRA (VASIL 2) atd. Vám to opět názorně napoví. Protože text byl příliš dlouhý tak jsem ho rozdělil na dva. Toto je taková předehra k samotnému příběhu o městě BASILEA.

Jedna ze základních školních informací alespoň já jsem si ji tak vždy pamatoval byla informace o dokumentu nazývaném „ZLATÁ BULA SICILSKÁ – BULLA AUREA SICILIAE“. Jde o označení pro jednu hlavní nebo soubor tří (!) souvisejících listin, které vydal dne 26. ZÁŘÍ-SEPTEMBER 1212 v BASILEJI budoucí římský král FRIEDRICH II. a tak i BEDŘICH II. A tak i B-2, českému PŘEMYSLU OTAKAROVI I. V angličtině OTOCAR of the BOHEMIA – O.B. Listina především obsahuje privilegium, které potvrzuje dědičnost titulu českého krále a stanovuje jeho volbu na domácí půdě a to, že římský panovník bude volbu jen stvrzovat. A tak měly Čechy vlastně daleko dříve než například Švýcarsko, ale hlavně, než stále se měnící hranice v celé Evropě uznáno právo na království. A tak to také bylo. I když králové přicházeli a byli různí a různého původu a národnosti a k českému trůnu přišli různými způsoby. Ale KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ stále existovalo. Prvním na trůnu byl od roku 1085 VRATISLAV II. Stal se českým knížetem dne 28.LEDEN-JANUÁR 1061. A vy víte, že můj strýc KAREL GEBLT také II. se narodil 28. PROSINEC-DECEMBER. Tedy po našem ve stejným den. Rok 1061 je i 16.10. a to se narodil můj děda DMITRO-METER-MÍŤA MOHORITA. A je to také 16. BŘEZEN-MAREC/B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. Samozřejmě, je důležité připomenout že prvorozená dcera mojí matky(zemřelá) byla VRATISLAVA a prvorozených dvojčat narozených poté byl také VRATISLAV. A druhý byl JAROMÍR. Dále vládnul VLADISLAV II. To je přece i VLAD – DRACULA – DR. EL CHE a VASIL a DVOJKA. Po prvním vývozci revoluce EL CHE GUEVARA jsem byl já ten DRUHÝ. Pravda je to proto, že moji předci z otcovi strany byli DÁCI – VLCI z území ROMANIA-TRANSYLVÁNIA jako VLAD. Atd. A právě BULA potvrdila stav věcí, a tak utvrdila především západní hranici s německými státy, ač samostatnými vévodstvími ale tak pak i sjednoceným Německem. A je třeba připomenout, že BÖHMEN und MÄHREN /B.M. byly Protektorátem. Ale nestali se součástí Německa ani za Okupace nacistickým Německem. I když „okousaným“ o SUDETY. Proto bylo jasné každému, kdo byl součástí režie OPERACE BENJAMIN, že to tak není navždy. A že se hranice ČECH a MORAVY vrátí do té podoby, jak byly určeny historicky FRIEDRICH II. MÍROVEC přeložím jeho jméno z němčiny i když vím že to je BEDŘICH – B. II.DRUHÝ.

Název dokumentu BULA SICILSKÁ pochází z pečeti, kterou měl FRIEDRICH II. – B-2. jako SICILSKÝ KRÁL. A tak i když dokumenty byly vydány v BASILEJI tak se nazývají po SICILI. Která byla součástí JIŽNÍHO italského království. Toho spodku té italské boty. Nízké boty se to také může nazvat. Oč všechno šlo není v mém příběhu důležité. My jdeme po značkách, a ne po obsahu. A to přijde později proč zrovna NOHA či BOTA.

Pojem Zlatá bula sicilská nebo dnes zastřešuje celkem tři listiny, které v Basileji pro (budoucího císaře) FRIEDRICH II. sepsal notář JINDŘICH z PAIRIS a které tvoří logický celek. Listina druhá je adresována PŘEMYSL OTAKAR I. (O.B.) a třetí jeho bratrovi VLADISLAV JINDŘICH moravskému markraběti. Zase VLAD – VASIL a k tomu JINDŘICH.

Název BULA – latinsky BULLA, je jakoby ženský rod od BULL – BÝKA, což není pochopitelně možné, ale je možné, že v češtině je to KRÁVA, a tak i hebrejské PARA, a tak i PARA skupina jménem ARAP, kde byl můj otec. Po linii otcovské až DÁK-VLK nebo AROMAN z dnešního území ROMANIA/ALBANIA. V každém případě jde v BULLA-BULL o SKOT a o TURY-TURA-TUR. Je to i naše známé L.B. – LABE/ELBE a ostrov ELBA. Kam byl umístěn po prohře u WATERLOO NAPOLEON a kde zemřel. Připomínám, že jej porazil Angličan maršál WELLINGTON a Němec maršál BLÜCHER. Tedy i naše M.B. Klíčové je v mém příběhu jméno JINDŘICH – HEINRICH – HENDRYCH – HENDRIX – HARRY – HARY – HENRY – GENRICH. A v souvislosti s BULOU a s BASILEJÍ se objevuje 2X. Jeden JINDŘICH to sepsal a druhý JINDŘICH je v jednom z dokumentů i když není v BULE klíčovou postavou. Tou je O.B. OTOKAR of the BOHEMIA. A další JINDŘICH II. bude dále v textu i s manželkou KUNIGUNDE-KUNHUTA. To jsou ti, co mají společný kostel vedle budovy ÚV SSM na rohu JERUZALÉMSKÉ (za WWII. pojmenované TRANSYLVÁNSKÁ/SEDMIHRADSKÁ ulice) a JINDŘIŠSKÉ na náměstí SENOVÁŽNÉM dříve M.G. MAXIM GORKIJ. A mají tam i VĚŽ – TOR-TORE. A také ulici až na VÁCLAVSKÉ náměstí. A vy víte, že můj otec se stal dne 04.07. 1946 v den výročí založení USA, občanem JINDŘICHŮV HRADEC a JINDŘICH POLEDNÍK národností Polák byl můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM na rohu JINDŘIŠKÉ. A také si vzpomenete, že jeden ze dvou mých italských kolegů ve škole VLKSM v MOSKVÉ byl ALDO QUARESMINI. Žil sice v BRESCIA v LOMBARDY (B.L.), ale jeho vzhled byl na první pohled pro každého, kdo viděl někdy nějaký italský film, ve kterém se objevili SICILIÁNI SICILIÁNSKÝ. Černé velmi kudrnaté vlasy, protáhlý obličej s ostrým, orlím nosem, černé oči. Tmavší pleť. A jenom připomenu, že ALDO je i firma na výrobu OBUVI-BOT.

Datum vydání BULY dne 26.09. je, jak víte i 29.09. a to je minus DVA i 27.09. a to je zase i 12.09. datum narození O.R: OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A mého synovce MICHAL. Je to SEDM dní před mými a ZÁTOPKŮ narozeninami. Je to komplikované, to uznávám, ale je to prostě tak. Nepamatuji se přesně na den mého odjezdu na turnaj do BREMEN v NSR v roce 1969. Vím ale jistě to, že jsme byli dne 27.09. v BREMEN pozváni organizátory turnaje v basketbalu, jehož jsem byl s METEOR LIBEŇ účastník na fotbalové utkání WERDER BREMEN (také M.B) – SCHALKE 04. (SOCHORKA č.4. moje adresa) Tedy i „po našem“ dne 12.09. Narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a narození mého synovce MICHAL. SCHALKE 04 vyhrálo 1:0. A vy si vzpomínáte že bratři-dvojčata ŠÁLEK-SCHALEK pracovali v MLADÝ SVĚT/MLADÁ FROMTA časopis ÚV SSM. A víte, že WERDER BREMEN je i M.B. A že VERDE je španělské ZELENÁ barva. A na slovo ŠÁLEK ještě narazíme v tomto příběhu. A vzpomenete si, že restauratér VAŇHA, restaurace ve STROMOVCE a na VÁCLAVSKÉ náměstí 34, kde pracovala moje teta AURÉLIE-ZLATA GEBLT dům stojí vedle hotel JALTA, kde pracoval později její manžel a můj strýc KAREL GEBLT I. emigroval po roce 1948 do BREMEN a odsud odcestoval po čase do SYDNEY v AUSTRALIA.

A rok 1212? No to je přece i děleno dvěma 06.12. Svátek svatého MIKULÁŠ-NIKOLAJ-NIKOLA-MIKLÓS-MYKOLA-MIKULAN. A tak je to také i 06.01. Svátek TŘÍ KRÁLŮ. A je to i datum 12.12. kdy byla v MOSKVĚ podepsána Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci po WWI. mezi SSSR a Československem. Za přítomnosti STALIN IOSIF – S.I. a BENEŠ BEN a TROJZUBEC podepsali MOLOTOV VJAČESLAV – M.V. a ZDENĚK FIERLINGER. Důležité je vědět že FIERLINGER byl ZDENKO s ukrajinskou koncovkou příjmení – KO. Byl i JINDŘICH a byl i EUGEN a MARIA. Který se narodil ve stejném roce jako můj děda KAREL GEBLT I. v OLOMOUC-WASIL. A to dne11.07. Zcela rozhodující sestavě čísel v mém příběhu. Jen připomínám je to datum narození OLGA HAVEL a můj tchán MIROSLAV SVOBODA. 17.07. vražda rodiny cara NIKOLAJ II. a moje svatba. Jeho křestní jména dají dohromady české slovo ZÁJEM – ZDENKO-JINDŘICH-EUGEN-MARIA. To je anglické INTEREST a v dalších mnoha jazycích INTERES. Tedy INTER a DVOJKA. Tedy to vše je organizováno DVOJKOU tou nade všemi DVOJKAMI. Smlouva byla v ZÁJMU budoucího vývoje DVOJKY. Byl FIERLINGER což je i anagram FINGER a protože „I“ – (INTEREST) v hebrejštině může být i nahlas přečtené latinské písmeno „O“ tak byl i „OR“ FINGER. A proč FINGER, a tak tedy PRST česky a DEDO španělsky a PALEC rusky se dozvíte na konci.

Po této BULE z BASILEA ale označené pečetí ze SICILI, složené ze TŘÍ dokumentů následovali další dvě. Celkem se tedy jednalo o TŘI BULY. Slovy hokejistů TŘI VHAZOVÁNÍ. Na začátku každé třetiny a pak pochopitelně po každém přerušení HRY, KDY SE V HOKEJI ZASTAVÍ ČAS-TIME-VREMJA. A je to signál oznamující začátek HRY. A SPUŠTĚNÍ ČASOMÍRY – HODIN.

Druhou byl ZLATÁ BULA ULMSKÁ. BULLA AUREA ULM. Vzpomínáte si, že moje teta byla AURÉLIE a že jsme jí říkali teta ZLATA. A byla z obce FRIEDENAU v okrese HAVLÍČKŮV BROD, v češtině MÍROVKA, slovensky asi MIEROVKA. A víte, že v dějinách byla jedna dáma tou byla také ZLATA a také MIER. GOLDA MEIR. Slovenské MIER. Úplný anagram. A tak moje teta ZLATA-AURÉLIE-GOLDA SCHIDLAK/GEBLT byla NĚMKA z obce MIEROVKA. A GOLDA-ZLATA-AURÉLIE MEIROVKA, jak bychom jí říkali v HORNÍ POČAPLY podle modelu MOHORITKA, FLORIÁNKA a GEBLTKA, byla ŽIDOVKA z KYJEV-UKRAJINA. Byla z velmi chudé rodiny. Po odjezdu jejího otce za prací do USA se odstěhovali do města PINSK v BĚLORUSKO. To leží na řece PINSK a PRIPJAŤ. PJAŤ je PĚT ale v ruštině i PJATA – PATA-HEEL – AKEV v hebrejštině. PINSK je i PINX a se mnou sloužil na vojně v LITOMĚŘICÍCH voják PINC. Žila tak i na UKRAJINĚ i v BĚLORUSKU. Mezitím její otec sehnal dobře placenou práci v MILWAUKEE ve WISCONSIN (M.W.) v ŽELEZNIČNÍ VOZOVNĚ-DEPO-TRAINSPOTTING. Vy víte, že MILWAUKEE je M.L.B. Protože azbuka používaná v místech, kde žili tehdy na území carského RUSKA nemá „W“ a tak je to M.L.B. Základní KLÍČ OPERACE BENJAMIN. A KLÍČ je to proto, že druhá slabika názvu města je „KEE“ a to vyslovíš stejně jako „KEY“ – KLÍČ. Stát kde město stojí je WISCONSIN, a to je i WASCO SYN – BASCO SYN. VASIL. Že je to pravda potvrzuje jméno její matky, a to bylo BLUME – B.L.M. Zase KLÍČ OPERACE BENJAMIN. Otec byl MOŠE-MOISES jako můj přítel z CHILE – MOISÉS LA BRAŇA MENA – také M.L.B. A MENA falešné jméno na dokumentech-pasu ERNESTO CHE GUEVARA. A finále? Manžel byl MORRIS – WASSIL – MEYERSON. SYN MEYERA-MAYERA-MAJERA-MILLER-MIZERA-MACHAR atd. Osvobození KYJEVA se zúčastnil aktivně jako TEL. v československé armádě SVOBODY můj otec. Aby to byla pravda, tak dne 6.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. napadla ISRAEL vojska SÝRIE a EGYPTA. SÝRIE je po našem NIZOZEMÍ. Země SÝRŮ. To tedy naznačovalo izraelským zpravodajcům, že se jedná o hru DVOJKY. Prezidentem byl HAFIZ ASAD. Byl tedy také s hebrejským členem HA FUSS. A to je německé slovo pro CHODIDLO. V ruštině PODEŠEV. U nás termín pro spodní část BOTY-OBUVI. Je to pravda protože jeho příjmení je ASAD, a to je španělské ASADO – PEČENĚ. Něco UPEČENÉ v PECI, kde je OHEŇ-SVĚTLO-VALO-OR. Ve finštině je to slovo PAISTI. To je španělské slovo PISTA – VODÍTKO. Netřeba komentovat? A je to i české PASTY. A takto byly PASTI na SÝRII a EGYPT – SE – zvratné zájmeno SE používané i v češtině i ve španělštině. Je to SE i SE. PASTI organizované TŘEMI SESTRAMI. ASADO je v maďarštině SÜLT. A to jsou auto značky ŠUMPERK a LITOMĚŘICE. Německy je ŠUMPERK – MÄHRISCH SCHÖNBERG. V TEPLITZ-SCHÖNAU se narodil můj bratranec KAREL GERBLT III. Ale a nyní velký pozor – ŠUMPERK je i ŠUM PARK. A ten byl v LITOMĚŘICÍCH. Tam přece byly DVA vojenské útvary RADIO-ROZVĚDKY. Tedy SÍDLO-PARK ŠUMŮ v radiových přijímačích. Ruské slovo pro španělské ASADO je ŽARIŤ. A to je velmi jednoduchý anagram českého slova ZÁŘIT – SVÍTIT – VALO – JAS – SVIT – OR a LIGHT. I být ten kdo se narodil v ZÁŘÍ. Na MSS v Praze pracoval zástupce sovětského VLKSM příjmením ŽARIKOV(ALEXANDER). A vy víte, že HURVÍNEK+SPEJBL – H.S. z PLZNĚ a pak z ŘÍMSKÉ ulice u nás na DVOJCE měli ŽARIKA. Jejich PES byl ŽARIK. A PES v latině je české NOHA, jak uvidíte dál.

Na egyptské straně tehdy velel vojskům ANVAR SADAT. ANVAR je VARNA, a to je zase jako ASAD místo, kde se něco VAŘÍ nebo PEČE. VARNA je ale i město v BULGARIA na břehu BLACK SEA – ČERNÉHO MOŘE. Hebrejsky HAJOM ŠACHOR – a ŠACHOR-ČERNÝ je i SOCHOR-SACHER-SACHAR a SACHAROV. Hebrejské ŠACHOR je שחור. Když to podle Lenina otočíme z hlavy na nohy tak je to VM LI. VASIL MOHORITA LEE. Nebo, a to je zcela klíčové pro můj příběh je to V.M.L. KLÍČ OPERACE BENJAMIN. A vy si vzpomínáte, že jsem byl na úplně první cestě jako funkcionář SSM v BULGARIA. A pak znova, po třetím ročníku VŠP, kdy jsem byl zase vybrán mezi pět nejaktivnějších z ročníku, i když to vůbec nebyla pravda. To jsme dojeli až do VARNA. A pak jsem byl ještě jednou ve VARNA na dovolené po FESTIVALU mládeže a studentstva v MOSKVĚ. Kde jsem byl vedoucím klubu československé mládeže v klubu závodu ZIL. A přišel tam na návštěvu „jednooký“ MIROSLAV ZAVADIL, tehdy velvyslanec v SSSR a tehdy tajemník ÚV KSČ JINDŘICH POLEDNÍK. A právě si vzpomínáte, že JINDŘICH – GRÍŠA, a tak i GRIGORIJ (O.R. – OSVĚTLITEL ŘEHOŘ) SPURNÝ, který byl s NOSKEM a MORAVCEM v LONDÝNĚ v průběhu WWII. byl velvyslancem v BULGARIA. A otcův přítel a spolu utečenec do SSSR v roce 1939 generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK byl v BULGARIA vojenským a leteckým přidělencem. A také víte, že BULHAŘI pro vyjádření souhlasu kroutí hlavou jako my při NE. A při našem kývání hlavou nahoru a dolů jako ANO to v BULHARSKU znamená NE. A proč je to ještě pravda? Prý to mají převzaté od TURKŮ. ANVAR byl příjmením SADAT, a to ja naše české a prosté DESET. Římské „X“. Španělsky i CHE. Například ve slovu MEXICO vyslovíte MECHIKO. SADAT je i české DUSIT. A to byl můj kolega ve škole VLKSM v Moskvě. Můj skvělý přítel z ITALY LOMBARDY příjmením PREZIATTI – PRCAT. To je běžný výraz vojáků (nebo alespoň za mých časů byl) pro slovo DUSIT. Není to ŠIKANOVAT. Je to prostě DUSIT – PRCAT VOJÁKA.

GOLDA MEIR byla rodným jménem GOLDA MABOVYČ. Tedy G.M. Nebo GOLDA M.B. či M.V. MOHORITA BASIL nebo MOHORITA VASIL, a ČE – CHE k tomu. Ale tak byla i M.G. – MAXIM GORKIJ, a tak i MICHAL GORBAČOV. Vystudovala v WISCONSIN MILWAUKEE – to je W.M. a MLW a KEY. M.L.V. je KLÍČ. Její předchůdcem ve funkci byl LEVI EŠKOL – EL VASILEK. Nástupce byl YITZHAK RABIN. A tak i protože „Y“ je i „I“ byl i ITZHAK RABIN – I.R. A tak i podle výslovnosti i O.R. Protože si vzpomínáte na slovo שחור kde hebrejské písmeno „I“ zvané VAV hraje roli latinského „O“. Vyslov ŠACHOR. A hebrejské iniciály jména a příjmení pana předsedy vlády „IR“ může tak být i „OR“. SVĚTLO i KŮŽE. I když se ta slova píšou v hebrejštině úplně jinak. Obě. O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Jeho předchůdcem byl ITZHAK ŠAMIR – WASIL. A v roce 1977 jej nahradil M.B. – MENACHEM BEGIN. Narozený v BREST v Polsku. A uvězněný KGB ve VILNIUS – VASILIN v LITVA – L.T. A vězněný ve stejném GULAGU jako můj otec M.V. PEČORLAG KOŽVA republika KOMI. Zase PEČ, kde se peče ASADO. Hebrejsky CALI – C.L. – EL CHE. Německy BRATEN – BRAT N. Ruské BRATR N. V anglické abecedě je písmeno „N“ na čtrnáctém místě „14“ a to je také DVOJKA. A špička NOHY – PRSTEC má celkem 14 kostí. To bude ještě jednou na konci tohoto příběhu. CALI je i město v COLOMBIA. A finále? HAFIZ ASAD měl syna BASIL. A také BASHAR – BAŠAR – BASIL. A dceru BUSHRA – BUŠRA – BASIL a také syna MÁHIR. S latinskou koncovkou jmen „– IT“ ja to MÁHIRIT a s koncovkou “ – A“ u ruských ženských židovských jmen je to MÁHARITA. Narodil se dne 6.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. (1930) Pozdější Den Československé armády. Osvobozování Československa na DUKLE v roce 1944. Ale také den útoku na Izrael v roce 1973. Ve 14,00 hodin. YOM KIPPUR válka. Válka skončila dne 25.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. v den narozenin mojí tety BASILEA MOHORITA/ŠEGDO. Trvala “ 2 WEEKS and 5 DAYS“. Ano 25. Velitelem izraelského námořnictva – NAVY – ARMADA byl BENJAMIN TELEM. 24. OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. se uskutečnilo na SINAY pod záštitou OSN setkání izraelského generál HAIM BAR LEV s jeho egyptským protějškem. Víte, že HAIM BAR LEV je i HA M.B.L. A k tomu ještě LEV – LVOV-LEÓN-LVOVA ŠURA. A český DVOUOCASÝ LEV. ANVAR SADAT měl matku jménem SIT al – BARAIN. Ano jako moje babička z otcovi strany BARAN. A jako strýc BARANNIKOV a BARRANDE. Jedna z jeho dcer byla KAMILJÁ. I CAMILO-KAMIL-MALIK-KLIMA – CAMEL-K.L.M. atd. A jedna jeho dcera byla LUBNÁ. LUBNÁ přesně tak jako to jméno, je název asi pěti obcí v ČECHÁCH. Narodil se na HOD BOŽÍ – H.B. v roce 1918. A to vy víte, že 1918 je i rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. rok 1891. Zavražděn byl na výročí YOM KIPPUR války. Dne 6.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. 1981. Po něm nastoupil do funkce prezidenta HUSNÍ MUBARAK. Narodil se v MUSALIHA – HA WASIL. Studoval v leteckou akademii pilotů v BILBEIS – BASILEA či BASIL a B – DVOJKA. A jeho jméno a příjmení v češtině bylo i anagram HNUSNÝ M(INISTR) BARÁK. Jako ten náš československý ministr vnitra. Obviněný z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Funkcí M.V. – Ministr Vnitra. O tom dne 03.04 1962 rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ, že činy, které spáchal jsou kriminální povahy. A byl odsouzen k 15 letům vězení. Vy víte, že 03.04. je i 06.04. a to se narodil právě v roce 1891 děda KAREL GEBLT I. A je to také 04.06. a to se narodil Švéd a finský maršál MANNERHEIM. Předtím také generálporučík R.I.A. a velitel gardy ochrany ruské carevny ALIX HESSE. Manželky cara NIKOLAJ II. S ním popravené 17.07. v JEKATĚRINBURG. HUSNÍ MUBARAK byl v podstatě diktátor. Vládl za pomoci výjimečného stavu. I když byl volen volbách. U moci jej držela korupce. Sám prý nashromáždil jmění až 10 miliard US dolarů.

Tato druhá BULA byla vydána dne 26.ČERVENEC-JÚL 1216. A to je svátek svaté ANNA. Mojí prababičky a babičky a tety a sestry a otcovi druhé manželky. Je to i datum útoku FIDEL CASTRO a další na kasárna Moncada SANTIAGO (JAKOV, JAKUB, AKEV-PATA) de CUBA. Druhém místě v Americe, po BARACOA vůbec. A i v BARACOA i v SANTIAGO(JAKUB-AKEV-PATA) byl jako první v čele úřadu města CORTÉS HERNÁN. C.H. Tak jak si říkali později ozbrojenci z HNUTÍ 26: ČERVENC – MOVIMIENTO DEL 26.JULIO jejich argentinskému spolubojovníkovi ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA – CHE. EL CHE. Rok 1216 je i 16.12. a to je děleno dvěma i 08.12. datum narození mojí manželky(exmanželky) VLASTA – PATTI-TRISHA SVOBODA v PLZNI. A je to i 12.08. a to je datum narození mého otce VASIL-BASIL-METER-MÍŤA MOHORITA ve VOLOVÉ. A co ještě? Občané z BARACOA si říkají BARACOANOS. Ano jako BARAN C.S.

Opět od FRIEDRICH II. Ano FRIEDENAU a FRIEDRICH. Samý MÍR a MIER a PEACE a ŠALOM-WASIl. A FRÝDEK MÍSTEK, kde sloužil můj otec a žil jeho spolubojovník KAREL KARAS a FRÝDLANT kde v blízkosti seskočil para výsadek WOLFRAM. A můj další spolužák ve třídě IVAN FRIED. S matkou EMILIE FRIED stejně jako sestra mojí tety AURÉLIE z FRIEDENAU-MÍROVKA-MIEROVKA, byla také EMÍLIE (JUNGMANN provdána). A opět pro O.B. OTAKAR of the BOHEMIA. Vy, kteří čtete a rozumíte tomu celému systému už teď víte, proč se stal názvem ČECH název BOHEMIA. Země BOŽÍ. Ve smyslu, který jsem popisoval před chvílí, zachování tohoto království navždycky. Jako území. V souvislosti s plánem vývoje EVROPY do budoucna. Potvrzuje to i ten fakt že FRIEDRICH byl také král IERUSALAIM – JERUZALÉMA. SVATÉHO MĚSTA. A on a ti kteří „vedli jeho ruku“ a „mysl“ a „konání a jednání“ byli prostě géniové. Včetně jejich nástupců. V úvodu příštího příběhu je poznáte.

Právě teď je třeba upozornit, že to vše se neorganizovalo tady. Tedy ty hloupé a směšné oslavy různými samozvanými rychlo revolucionáři o velikosti českého národa po pádu SSSR a světového komunismu byla samozřejmě zcela nesmyslná. Byli jsme jako i jinde ve světě nástroj k provedení změn. A jejich provádění se organizovalo a připravovalo a plánovalo určitě i za pomoci vojáků – Čechů a češtiny-míst-mapy v Česku a jejich názvů, jinde. Ne, tady KUCHYNĚ nebyla. Ta byla, podle mého názoru od začátku jeho fungování ve VATIKÁNU. Na začátku celého příběhu. A poté se stala i součástí aktivit TŘÍ SESTER. Ale to uvidíte za chvíli. Jestli mám pravdu nebo ne.

ULM tady byl již několikrát. Vy víte že latinské „U“ je stejná značka jako latinské „V“. A tak je to i základní klíč celé OPERACE BENJAMIN – V.L.M. Například VASIL a LUDMILA MOHORITA. Moji rodiče. A také B.L.M. a další příklady užití „klíče“ které provázely přechozí příběhy. Pravda je to proto, že ULM je město v BADEN-WÜRTTEMBERG. B.M. Město má nejvyšší kostelní věž na světě. 161,5 METRŮ dokončená v roce 1890. Ve městě se narodil ALBERT EINSTEIN. A to ve stejný den jako se později narodila moje teta AURÉLIE-ZLATA z FRIEDENAU u H.B. 14.BŘEZEN-MAREC/ B.M. EINSTEIN – JEDEN KÁMEN byl ALBERT jako známý pražský ALBERTOV a také jako ADALBERT-VOJTĚCH (i WOJTYLA). Český svatý VOJTĚCH. A můj přítel a kolega v učení u VOJENSKÝCH STAVEB PRAHA. Ten byl VOJTĚCH a REZEK příjmením. VOJTĚCH byl i bratr EDWARD BENEŠ. VOJTA byl i JAR.VOJTA. herec. VINCENC(!) JONATTHAN VOIGHT americký herec měl slovenského otce ELEMÍR VOJTKA. To je jak španělsko-slovensky EL MIER VOJTKA. Nebo zase španělsko-slovenské HELEMÍR VOJTKA bez vysloveného „H“. VOJTKA byla i častá návštěvnice „partyzánského domu“ KARLA KARASE a jeho manželky LUDMILY ve STARÝCH HMRECH u FRÝDLANT okres FRÝDEK MÍSTEK. Víc nevím. Jen že to byla starší paní a byla VOJTKA. Křestním jménem. VOJTĚŠKA. Jako TRÁVA. Krmivo pro SKOT-TUR. A proč se tam objevovala? Protože VOJTĚŠKA je i LUZERNE-LUCERNE. Ano jako SCHWEIZ-SVIZZERA-ŠVÝCARSKÉ město, které patří do této série mého příběhu. A VOJTĚCH je ADALBERT a ALBERT, jako ALBERTOV. A finále? VOJTĚŠKA je tedy LUZERNE/LUCERNE ale i ALFAALFA. Dvakrát 1. 11. 77. 17. 71. Ale i II. – DVOJKA.

Příjmení GOEBLAT – GEBELT – GEBLT, mého dědy je na seznamu židovských příjmení z oblasti BADEN-WÜRTEMBERG. A příjmení HAHN tedy i obdoba příjmení jeho manželky mojí babičky pochází, podle téhož seznamu z vedlejšího BAVORSKA. Jehož součástí i kus BADEN-WÜRTTEMBERG určitou dobu byl. A předtím to bylo SVABIEN-ŠVÁBSKO.

Oblast, ve které se ULM nachází se tedy historicky nazývalo ŠVÁBSKO. Od roku 1089 do roku 1098 bojovali rody ZÄHRINGER a HOHENSTAUFEN o nadvládu v tomto vévodství. A udává se že od roku 1079 SWABIA – SCHWÄBEN – ŠVÁBSKO v tomto vévodství vládl rod STAUFER. česky ŠTAUFOVÉ-ŠTAUFF z hradu HOHENSTAUFEN. Nejvýznamnější představitelé rodu byli FRIEDRICH I. BARBAROSSA a JINDŘICH VI. a právě dovolím si použít slovo patron českého království FREIDRICH II. A právě té době, když Švýcarsko ještě neexistovalo byla BASILEJ ŠVÁBSKO. A také ULM a STUTTGART a AUGSBURG a KOSTNICE-CONSTANZ (Mister Jan Hus upálení a jako CONSTANCE v ROMANIA) a další města součástí toho vévodství. Víte, že STUTTGART je i MERCEDES BENZ – M.B. a to tady již bylo mnohokrát.

Připomenu i to co je důležité že rod ZÄHRINGER stál u úplného počátku založení města BERN. V minulém příběhu podrobně popsaného. A nyní odbočím. Je to ale důležité, a tak to udělám. Abyste si uvědomili, jak důležité jsou značky a jak důležité je, aby hráli v příběhu správně svoji roli. A také tím dokážu, jak nelze směšovat chování značek s jejich místem v příběhu OPERACE BENJAMIN s jejich skutečným a reálným chováním a jejich osobních orientací se v situaci do které se jako značky dostali. U založení města BERN, stál tedy rod ZÄHRINGER, který byl ve ŠVÁBSKU zbaven moci rodem STAUFEN-ŠTAUFEN – HOCHSTAUFEN podle jména jejich HRADU. Ten hrad prý dostal jméno proto, že je postaven na vršku – kopci který a je to tak podle kreseb na Wikipedia, na hlavu postavenou nádobu na pití STAUF. A je to takový menší ŘÍP. ŠTAUFY – STAUFEN reprezentovali jako nejvyšší představitelé své doby FRIEDRICH-BEDŘICH I. a FRIEDRICH-BEDŘICH II. a JINDŘICH-HEINRICH VI. A jejich HRAD byl kromě toho že byl HOHENSTAUFEN – HORNÍ STAUFEN i na HOŘE, a tak byl i STAUFENBERG. A právě teď si připomeneme jednoho velkého Němce. Plukovník CLAUS PHILIPP MARIA SCHENK VON STAUFENBERG. To je ten plukovník WEHRMACHT, který organizoval atentát na HITLERA. Narodil se dne 15.11. 1907. Pár týdnů, přesně 57 dní po mém strýci PETR MOHORITA (20.09.1907), který byl také příslušníkem fašistické armády. Maďarska, spojence Hitlerovského Německa a padnul v armádě Admirála MI.HORTHY. Všimněte si jména plukovníka. Byl SCHENK, a to asi víte že v jedné slovenské lidové písni se zpívá “ Ach Boženku, Boženku daj mi taků ženku, čo by ma vodila od ŠENKU do ŠENKU“. A my víme, že STAUF je podle vršku, kde měli STAUFE hrad vypadající jako NÁDOBA, otočená dnem vzhůru, a dokonce vypadá na snímku jako ŠÁLEK otočený dnem vzhůru. A tak máme i hospodu i nádobu. V Německu populární TUPLÁK – co je TUPLÁK? No přece něco, co je TUPLOVANÉ-DVOJITÉ-DVOJMO-DVOJKA. DOUBLE v angličtině jako slavné autobusy DOUBLE-DECKER. DVĚ PALUBY.

Podobný kopec tomuto kopci a českému ŘÍPU přijde na řadu ke konci tohoto příběhu. Abyste věděli že to tak je.

Plukovník Von STAUFFENBERG byl v dubnu 1943 zraněn. Bylo to dne 07.04. 1943 MEZZOUNY, SFAXA v TUNISU. Byl převezen do SFAXA vojenské nemocnice kde mu byla amputována pravá ruka a PRSTY – prsteníček a malíček levé ruky. A také přišel o OKO – LEVÉ. V březnu 1943 asi týden před tím byl do československé armády v ORENBURG-BUZULUK odveden dne 30.03. 1943. Po příjezdu z GULAG-KOŽVA v KOMI. 07.04. je také 04.01. A to se narodila moje matka LUDMILA. A když se pozorně podíváte na název města, kde byl plukovník Von STAUFFENBERG operován vidíte, že to je i FASXA – německy vyslovené VASXA, a tak i VASKA. Němčina uvádí i název města v překladu z arabštiny jako SAFAGUS. Ano GUS – GUSS – GUSTAV. O něco později byl převezen do vojenské nemocnice v CARTHAGO číslo 950. A to je římskými L.M. To je to „město“ či „říše“ který musela být zničena. CARTHAGO musí být zničeno. Se občas do dnes používá. Senátor CATÓ řekl „OSTATNĚ SOUDÍM, ŽE CARTHAGO MUSÍ BÝT ZNIČENO“. Co v tomto okamžitém případě léčení plukovníka von STAUFFENBERG bylo CARTHAGO je zcela jasné po tom, co následovalo. Současně s tím to ale mělo význam do budoucna. A tím CARTHAGO v budoucnosti bylo CARTHAGO – SSSR. Potvrdilo to krycí jméno emigranta do VELKÉ BRITÁNIE a STUDENTSKÉHO VŮDCE z Československého Pražského jara z roku 1968 JAN KAVAN. Jeho krycí jméno v seznamech STB bylo CATO – KATO. Přišel s tím on nebo to zařídila DVOJKA? To nevím. A ani to není podstatné. Podstatné je že, 2 pád – bez KAVANA je i KOVANA, a to je činnost souvisejících s činností KOVÁŘŮ – SMITH – SCHMIDT-ŠMÍD. KAVAN je i NOVAK i VANEK a KONEV. KAVAN je u KUBAN ale i KABAN-KABEN. Ale i podle modelu CATO vyslov KATO i CABAN a vyjde ti BEN C – BEN CHE. Je to i HONZA KAVAN – H.K. HRADEC KRÁLOVÉ. Se slovem HRADEC velmi důležitým v mém příběhu. V HRADIŠTKU zemřel první manžel mojí matky FLORIAN, VÁCLAV HAVEL žil v HRÁDKU, HRÁDELA byl vysoký svazácký funkcionář a HRÁDEK Byl estébák, kterého vyslal jeho náčelník KUBÍČEK (AKEV – KUBA, a tak je to i malá PATIČKA – PATKA) na Festival do KOREJE a pak byl okamžitě z STB vyhozen kvůli tomu, co tam organizoval. Mojí likvidaci s Ing. LADISLAV ŽÁK a dalšími z mého okolí? A DVOJKA to zachytila. A HRADEC byl soused u nás v domě o dvě patra, níž pod námi. A HRADECKÝ byl rektor VŠCHT v PRAZE, kde pracovala moje teta ALENA BARANNIKOVA. HAVEL se chystal na H.P. HRAD PRAŽSKÝ z HRÁDKU. A JAK EŠ mluvil v Červeném HRÁDKU. A my jsme šli z ALBERTOV dne 17.LISTOPADU 1989 na VYŠEHRAD. A to celé zařídil ten, kdo byl VÝŠE než HRAD. Tedy i než prezident. A to byla DVOJKA. A proč je to pravda? HONZA KAVAN se narodil dne 17.10. (1946) Ano vidíte dobře. I 1775 rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Je to 10.11. a 11.10. a i 11.07. i 17.07. ale také 11.01. a 17.01. Datum narození bratra mého otce M.I. a datum povýšení mého otce do hodnosti plukovník. A datum založení US MARINE a datum úmrtí BREZHNEW. Datum narození OLGA HAVEL a mého tchána MIROSLAV SVOBODA v PLZEŇ a stejného křestního jména i příjmení jako popravený syn LUDVÍK SVOBODA. Je to i datum vyvraždění rodiny car NIKOLAJ a jeho rodiny v JEKATĚRINBURG. A datum 17.07. mojí svatby s VLASTA-PATTY-TRISHA-SVOBODA z PLZNĚ v POLSKÉ KRČMĚ v Praze ve STROMOVCE, a manželství s dětmi KATEŘINA a NIKOLA. A projev JAK EŠ v ČERVENÉM HRÁDKU – ano HRÁDKU u PLZNĚ a první start B-I SPIRIT STEALTH v roce 1989.

Otec HONZY KAVANA byl příslušník československé armády ve Velké Británii ve WWII. To samozřejmě řadilo automaticky jejich rodinu do skupiny „dobrovolníků“ vybraných pro vojenské operace. V tomto případě OPERACI BENJAMIN. Jeho matka byla Angličanka a jmenovala se ROSEMARY (to jméno už tady také bylo, i jako píseň).

Odtud z CARTHAGO byl plukovník Von STAUFFENBERG převezen dne 21.04. 1943 do MNICHOV-BAVORSKO M.B. A vy víte, že 21.04. je i 12.04. a to vyletěl do vesmíru první člověk vůbec MAIOR JURIJ GAGARIN (dočtěte to dokonce a dozvíte se proč to byl právě on) a to je i 12.09. a to se narodil OTMAR REIDL – O.R. OPERACE BENJAMIN. A můj synovec MICHAL. 21.04. je i přímo 21.09. a to je podle generála MORAVCE i 19.09. datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátku ZITA.

Vy víte, že prsty na jedné ruce scházely i OLZE HAVEL. A že prsty na ruce scházely i BORIS JELCIN. A také že scházely na ruce ALEXANDER HANÁK příslušník STB, a před tím v mládí můj kamarád. Ten, který jednou jedinkrát přišel z ničeho nic za mnou na ÚV SSM, na rok JERUZALÉMSKÉ a JINDŘIŠSKÉ naproti kostela sv. JINDŘICHA II. a jeho ženy KUNIGUNDE-KUNHUTA, když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM. Vůbec jsem jeho návštěvu nepochopil. Chvilku jsme žvanili o čemkoliv a pak odešel. A už jsem ho nikdy neviděl. Ale ti, co čtou pozorně ví, že mně po událostech 17. listopadu 1989 v následujícím týdnu volali DVA členové ÚV KSČ. Se souhlasem a podporou mého návrhu ke svolání okamžitého mimořádného zasedání ÚV KSČ. Jeden z nich byl JINDŘICH POLEDNÍK, můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM, Polák národností. V té době předseda TĚLOVÝCHOVY – ČSTV. A druhým byl HANÁK otec, toho ALEXANDER HANÁK, který mně jednou jedinkrát z ničeho nic a „nevím proč“ v polovině osmdesátých let navštívil. Bez prstu na jedné ruce. HANÁK otec, byl představitel KSČ v mezinárodním časopise OMS. Otázka míru a socialismu. Rusky BMC. Se sídlem v budově bývalého Katolického semináře v THÁKUROVA ulice Praha 6. Který jsem, a to jenom na okraj osobně pak za pár měsíců, po zrušení toho časopisu vracel Katolické církvi. A právě teď je třeba připomenout ty „JEDNOOKÉ“ se kterými jsem se setkal od svého dětství. Generál H.S. – JAN nebo česky HONZA SYROVÝ z TŘEBÍČE a můj přítel z CHILE MOISÉS LA BRAŇA MENA a předseda ROH v roce 1989 MIROSLAV ZAVADIL. A samozřejmě že i otcův spolubojovník generál TESAŘÍK RICHARD, který jak říkala matka spal po nějakém flámu s mým otcem u nás doma v SOCHOROVA 1391/4 ve vaně. Tehdy to bylo jako setkání DVOU odekorovaných hrdinů SSSR – TESAŘÍK ten živý a SOCHOR ten symbolicky, názvem ulice, s jedním, který ten titul neměl. To byl můj otec. A proč je i toto pravda? Nejslavnějším českým JEDNOOKÝM byl český král VÁCLAV I. Byl DRUHOROZENÝM synem O.B. – OTOKAR of the BOHEMIA. Matkou byla CONSTANZE jako KONSTANZE ve ŠVÁBSKU, kde byl upálen JAN HUS. A jako CONSTANCE v ROMANIA, kde jsem byl v roce 1970 na dovolené se skupinou nejlepších vyučenců z našich VOJENSKÝCH STAVEB. Nebyl jsem ani nejlepší a ani vyučenec a stejně jako předtím, když mě posílal na setkání na HRAD PRAŽSKÝ s prezidentem LUDVÍK SVOBODA mně ředitel U.S. – UČŇOVSKÉHO STŘEDISKA příjímáním KUBÁT (AKEV-PATA-JAKOV) řekl na námitky, proč já “ Máš tam jet“ anebo „máš tam jít“. CONSTANCE byla i manželka hospodského z domu kde žil mladý GASKONEC – GUSS KONEC – D’ARTAGNAN. Čtvrtý MUŠKETÝR ale nový a nezatížený minulostí a mladý. Ne jako ti TŘI MUŠKETÝŘI, se kterými se přátelil. Vše z románu ALEXANDER DUMAS.A jako krycí jméno mé přítelkyně LOMBERDELLI ALICIA ALCIRA z Argentiny – VILLEGAS. Křestním ADRIANA, jako manželka ROCKY-SKÁLA předčasně zesnulá. V PHILADELPHIA-PENNSYLVÁNIA.

Jenom uvedu krátce dalšího účastníka atentátu na HITLERA dne 20.07. To je i 07.02. se narodila moje tchýně VLASTA SVOBODA-BOUDNÍK. Samotného 20.07. je den kdy slaví Západní církev svátek svaté MARGHARET ANTIOCHOA, původně svaté MARINE ANTIOCHOA, tak jak jí dodnes jmenují ve Východních církvích, kde slaví její svátek dne 17.07. Důležitý den a kombinace v mém příběhu. A více bude následovat dál v textu.

Ten další účastník atentátu byl také plukovník jako STAUFFENBERG a byl to plukovník HAHN. Jméno mojí babičky tak jak jej mám zapsáno v mém rodném listu. Byla rozená HON a vy víte, že jsem se narodil na ostrově ŠTVANICE. V době REVOLUCE 17.listopadu 1989, nebo chcete-li v době ATENTÁTU na HUSÁKA GUSTAVA, byl plukovník můj otec, španělskou metodou psaní příjmení MOHORITA BÁRÁN a plukovník byl také strýc stejnou metodou zapsaný BARANNIKOV SUROVÝ-SURA. Otec žil v té době na DVOJCE. Druhém pražském obvodě. Kam se krátce předtím přestěhoval po druhém rozvodu s ANNA BESARAB-MOHORITA z KARLOVY VARY. Strýc žil v té době v MLADÉ BOLESLAVY. M.B. Tam kde velel divizi před ÚNOROVÝM převratem v roce 1948 a emigrací generál FRANTIŠEK MORAVEC a oblast kdysi spravovanou Jiřím z Poděbrad, a oblast kde je i tábor SKOKOVY-LOUKOV. Plukovník byl i V.H. VLADIMÍR HENDRYCH, ze SLEZSKÉ-OPAVSKÉ (S.O.) větve účastníků mého příběhu. Ano HENDRYCH zapsáno i jako HENDRIX. Jako JIMMY HENDRIX – JAKUB-AKEV-PATA. Jeden z nejlepších kytaristů světa, Afro-Američan/11/77. Předčasně zesnulý v Londýně. Příslušník-výsadkář ze slavné 101 (C.I.) Výsadkové divize US ARMY. Plukovník byl v té době v Praze MOHORITA IVAN. Otcův bratranec a Docent na FTVS UK. Plukovník byl v té době i MOHORITA VASIL další otcův bratranec, také výsadkář a ve WWII. velitel výsadku O.B. – OLEXA BORKAŇUK.

A proč je to pravda? Dne 21.DUBNA-APRIL 1967 provedli v ŘECKU TŘI ŘEČTÍ plukovníci vojenský převrat. Jeden byl GEORGIOS – JURIJ/GEORGE – PAPADOPULOS. Druhý byl STYLIANOS PATTAKOS – PATTA/AKEV/JAKUB/PATAVIUM. A třetím byl NIKOLAOS MAKAREZOS – NIKOLA-MIKULÁŠ-NIKOLAJ II. car a NIKOLAJ II. papež (to přijde za chvíli proč to souvisí). MAKAREZOS je i WAZILEK 2. A vy víte, že 21.04. je i 21.09. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A datum narození mého synovce MICHAL HRUBÝ-ROUGH-vyslov RAF/R.A.F. Samozřejmě že 21.09. je i minus DVA 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek císařovna ZITA, matka OTTO a manželka KAREL. A rok? To je i rok k narození mého otce – OTISKU. I rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991. Já jsem byl v době převratu OSMAN-TUREK, malý TUR. Lépe to je OSMÁK. Všichni plukovníci MOHORITY (jak používají na KARPATSKÉ UKRAJINĚ množné číslo pro příjmení MOHORITA) byli ŘEČTÍ KATOLÍCI. U otce to vím pochopitelně zcela jistě. Podle záznamů, které mně ukrajinské státní orgány poskytly.

Nejvýznamnější osobnosti v celém tom komplotu atentátu na HITLERA byl generál LUDWIG BECK. Byl LUDVÍK jako generál SVOBODA. Byl BECK jako zcela nový pivovar v BREMEN, který byl otevřen právě v době kdy se tam odehrával turnaj v basketbalu. Kde jsem byl s týmem METEOR LIBEŇ. Do pivovaru BECK nás pozvali a prožili jsme tam zcela nesportovní, ale úchvatný večer. Před pár lety jsem se tam byl v těch místech podívat. A proč ještě LUDWIG BECK, kromě toho že je L.B. – ELBE a BULA? Na náměstí vedle radnice, na náměstí nesoucím jméno MARIE v centru MNICHOVA-BAVORSKO M.B. je Obchodní dům LUDWIG BECK. Tedy LUDWIG BECK MNICHOV – L.B.M. Klíč OPERACE BENJAMIN. Dlouhá a dlouhá léta. Přímo naproti němu přes ulici je obchod s oděvy. V rohu budovy radnice. Jméno: MEYER. Na druhé straně radnice v rohu byl obchod nesoucí jméno: MUNZINGER. A vy, kteří čtete tak si vzpomenete, že tady o tom již byla řeč. MUNCLINGER byl studentský funkcionář a můj přítel, a nakonec i v době listopadu 1989, už jako lékař, člen mého předsednictva ÚV SSM. Operace atentátu na HITLERA měla krycí název VALKÝRA. Německy WALKÜRE a anglicky VALKYRIE a španělsky VALQUIRA. A to je anagram VKL R. VAKIL – VASIL R. Nebo KAREL V. Jako KAREL STEINER VESELÝ. Plukovník z RADA TŘÍ a svědek mého otce na jeho svatbě s mojí matkou. Pravda je to i proto, že v němčině je v tom slově WALKÜRE – W.L. a tak i M.L. anebo B.L. i slovo KÜRE – KUŘE-HAHN. A právě si můžete vzpomenout že ředitelem obchodního domu dříve B.B. BROUK a BABKA za mých mladých časů se jménem LETNÁ na OBRÁNCŮ MÍRU/MIERU byl švagr mého kmotra příjmením BOMBA. Křestní jméno neznám. Ani jsem po něm nepátral. S BOMBA jsem si vystačil. Ale vsadil bych se, že mohlo to jeho křestní jméno začínat také na „L“ a k tomu BOMBA. Jako ten obchodní dům LUDWIG BECK v MNICHOVĚ.

A protože za chvíli budete číst o NORMANECH, ze severu Evropy, válečnících – SEVERNÍCH MUŽÍCH nebo MUŽÍCH SEVERU. Musím zmínit i to co je VALKÝRA. VALKÝRA – VALKYRJA jsou podle severské mytologie DÍSY které s NORNOU SKULD vybírají na bitevních polích duše padlých VÁLEČNÍKŮ hodných pro VALHALLA. VAL HALLA je i V.H. jak sami dobře vidíte. Těmto VALKÝRAMI vybraným padlým pro život v ráji VÁLEČNÍKŮ se říká EINHERJAR – A to je i EIN – JEDEN a HERJAR pravděpodobně přetvořené do ruského GEROJ – ukrajinsky HEROJ. HRDINA. Je to ale také JEDEN – EIN a JEJÍ – HER – a JAR. JEDNO JEJÍ NEDOSTUPNÉ MÍSTO-ROKLE-KAŇADA. Z ruského JAR. A jsme zase v MOSKVĚ u slavných restaurací. A u každého českého JAR. Křestního jména začínajícího na slovenské JARO – JAR. Jak se jmenovala skupina generála LUŽA. Zavražděném četníky, která byla po jeho smrti přejmenována na RADU TŘÍ v čele s generál BRAUN a vojenským velitelem plukovníkem STEINER VESELY KAREL z KAMENICKÉ ulice, na LETNÉ, který byl svědkem mého otce na svatbě s mojí matkou. A proč je to pravda? Na to všechno, co se děje ve VALHALLA dohlíží ODIN. JEDNOOKÝ ODIN. A vy si vzpomínáte na knihu ukrajinského spisovatele JURIJ (jako DOLGORUKIJ i GAGARIN například) DOLĎ (LOĎ-LOD) MICHAJLIK (ano MICHAL) která se v ukrajinštině nazývá “ I ODIN Y POLI VOIN.“ Původně byl IURIJ MICHAJLIK – M.I. A ve dvacátých letech přijal pseudonym DOLĎ. Žil v KYJEVĚ na Ukrajině a pak v TURKMERNISTÁNU (TUR a generál SKOBELEV připomínám, jehož socha byla na náměstí TVER před sochou JURIJ DOLGORUKIJ). V Československu kniha vyšla v roce 1965 pod názvem VELKÁ HRA. Ano – V.H. Byla i zpracována ve slovenské televizi. V hlavní roli rozvědčíka HONČARENKO-GONČARENKO vystupujícího jako HEINRICH (JINDŘICH) von GOLDRING (ZLATÝ PRSTEN – ZLATA a GOLDA) hrál ŠTEFAN KVIETIK – ŠTĚPÁN/SŤOPA v češtině a zdrobnělina v ruštině (uvidíte později proč to píšu) a FLORIAN v překladu.

Původ v názvu města CARTHAGO má název města CARTAGENA ve Španělsku. Krásné místo. Žil jsem v jeho blízkosti ve vyhnanství. V San JAVIER a pak v Los ALCÁZARE u San PEDRO de PIŇATAR v provincii MURCIA. Byl jsem tam nasměrován z Londýna těsně před největším teroristickým atentátem v městské hromadné dopravě v dějinách Londýna. Španělskou CARTAGENU bombardovala jako snad vůbec první cíl ve Španělské občanské válce, předzvěsti WWII. Maršál H.G. GÖRING HERMAN LUFTWAFFE. Ve městě mají muzeum připomínající tuto událost. Pak je také město CARTAGENA v jihoamerické COLUMBIA. Zemi pojmenované po „objeviteli“ Ameriky COLÓN – COLUMBUS. Základ KOL-. To také přijde za chvíli. Vyslovujeme KARTAGO a KARTAGENA. Ruské KARTA – MAPA. V tom druhém případě to je i MAPA GENA. GEŇA je zdrobnělina ruského jména GENADIJ. A tím byl JANAJEV – JANA JEV – JANOVO ZJEVENÍ. To už tu také bylo podrobně. A vy víte, že GEŇA, jak jsme mu říkali, když byl v čele mezinárodní organizace VLKSM JANAJEV (než šel pracovat na ROH a odtud odešel, když byl zvolen viceprezidentem SSSR – M.G. prezidenta) stál zase v čele pokusu o převrat v SSSR. Ve dnech okolo 21.SRPEN-AUGUST 1991. V době, kdy byl M.G. MICHAIL GORBAČOV i já na KRYMU-CRIMEA. M.G. na FOROS – MAJÁK, a tak i věž a já v ARTEK.A právě teď je třeba připomenout že bylo království DVĚ SICÍLIE. Nazývaly se také „před MAJÁKEM a druhá za MAJÁKEM“. To byl geografický pojem. V případě FOROS – JUŽNIJ MAJÁK. kde byl M.G. to znamená časový údaj. Před komunismem – a po komunismu. A tak se stalo. Po pokusu o převrat GEŇA JANAJEV se spustila lavina-avalanche událostí která skončila 26.12.1991. rozpuštěním SSSR. Na den narozeni mého syna NIKOLA. Jako car NIKOLAJ II. s jehož úmrtím to všechno začalo.

A proč je to všechno pravda? Asi znáte jméno polní maršál ROMMEL ERWIN. Ano správně R.E. Egyptské OR a ATUM, a tak i BENBEN. Postava V PLZNI narozeného HURVÍNKA, loutky prý byla řezbářem NOSKEM nebo SKUPOU zadavatelem na výrobu loutky pojmenována právě podle jména německého křestního jména ERWIN. A víte, že z PLZNĚ se přestěhovalo divadlo po WWII. do ŘÍMSKÉ ulice hned vedle náměstí MÍRU-MIERU. A víte, že jsem se měl možnost tam u nás na DVOJCE seznámit s nástupcem SKUPY panem KIRSCHNER. ROMMEL ERWIN byl ještě k tomu i IOHANNES EUGEN, a to vy víte, že je I.E. A víte že položené „E“ je i M. Byl tedy i M.I. – MILITARY INTELIGENCE. Byl přezdíván jménem Pouštní liška – Desert Fox. V ruštině to je PUSTYNAJA LISICA. „JA“ je německé ANO. Ale v hovorové angličtině je to „YOU“ – TY. Ale i ON YOU – TEBE nebo TĚ. A LISICA je klasické L SC – EL X – EL CHE. A tak víme, že se mu tak přezdívalo i proto, že ruské PUSTYNAJA LISICA znamená PUSTÍ NA TEBE EL X – EL CHE. Jeho otec byl ředitel gymnázia a také ROMMEL ERWIN a jeho matka byla HELENE von LUZ. Ano LUZ. Španělské slovo pro SVĚTLO – VALO – LIGHT – OR – RE. ROMMEL ERWIN se narodil ve HEIDENHEIM an der BRENZ. H.B. jako HAVLÍČKŮV BROD, kde se nachází MÍROVKA-FRIEDENAU-FRÝDNA a žili tam SCHIDLAK. Je to město ve BADEN-WÜRTTEMBERG. B.W. i B.M. Dříve SVABIEN-ŠVÁBSKO. A kraj odkud pochází židovské příjmení GOEBLAT. Ze kterého vzniklo časem GEBELT a GEBLT. Město je nedaleko od města AALENA.17 km. ano 17 a tak i 11 ale i 71 ale hlavně 77. ALENA byla jedna dcera dědy GEBLT. Moje teta ALENA. A také moje přítelkyně v MOSKVĚ – Argentinka ALICIA. Město leží také nedaleko od města ULM. Je to 33 km. A vy víte, co 33 a 3 a 3 v mém příběhu jako data znamenají. Víte, že ULM je i V.L.M. či B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. VASIL/BASIL a LUDMILA MOHORITA. To BRENZ (důležité BRN – BRNO a BEROUN a BRUNTÁL a BRUNNER a BRAUN a BERLIN atd) se nachází na konci ŠVÁBSKÁ ALBA. Ano L.B. A ve skotské gaelštině název pro ALBA-SCOTLAND rusky ŠOTLAND. A také ELBE-LABE-ELBA a BÍLÁ v rumunštině. Kraj FRIEDRICH II. Který právě v ULM zpečetil DRUHOU BULU pro O.B. OTOKAR off the BÖHEMIA. BRENZ je údolí, a tak je to i MEZIHOŘÍ-VOLOVÉ. Polní maršál se narodil v roce 1891. Tom samém roce jako můj děda GEBLT-GEBELT-GOEBLAT. A dne 15.11. a to vy víte že je i rok 1775. Ale plus DVA podle generála MORAVCE je to i 17.LISTOPAD. 17.11. Narození mého bratrance KAREL GEBLT II. 11.11. a konec WWI. 11.11. A 17.11. je datum narození jeho válečného britského protivníka ve WWII. B.L.M. BERNARD LAW MONTGOMERY se narodil 17.11. A MONTGOMERY – HA MOGORITA. Od roku 1912 sloužil R.E. ve městě WEINGARTEN – WINEGARDEN. Ano v otrockém překladu VINNÁ ZAHRADA. HORTI. Jako admirál HORTHY. JARDIN-GARDEN/JARDININ-GARDIN režiséři. Česky ale VINOHRAD. Jako VINOHRADY naše DVOJKA a jako HROZENKOV kde se narodil armádní generál LUDVÍK SVOBODA. Tam v tom městě „VINOHRADY“ měl milostný poměr s WALBURGA STEMMER. WLB RG – M.L.B. a EL CHE. STEMMER je i STEAMER – PARNÍK či LOKOMOTIVA-PARNÍ STROJ. A narodila se jim dcera GERTRUD. GERTRUD je také G.R. a TRUD. PRÁCE EL CHE. Ve DRUHÉM pádu. Čí to je práce? No přece EL CHE. Proč to sem patří? Manželka profesor MUDr. KAFKA HANUŠ, INTERNISTA, který bydlel o dvě patra pod námi v SOCHOROVA 1391/4 měl manželku GERTRUD. GERTA se jí říkalo. Oba byli vězněni v koncentračním táboře. Když otci sehnal BOMBA ředitel obchodního domu LETNÁ (dříve BROUK a BABKA – B.B. 2), švagr mého kmotra VASIL VALO, který se oženil s M.B. MILUŠE BOMBA jednu z prvních televizí tak nám chodívali, a protože nosili krátké rukávy tak jsem viděl tetování-číslo z Koncentráku – na jejich ruce. A tak tam seděli a povídali a já s otevřenou pusou poslouchal. Oni DVA vězni z koncentračního tábora nacistického NĚMECKA a JEDEN, můj otec vězeň z koncentračního tábora komunistického SSSR-RUSKA. České zkrácené KONCENTRAČNÍ TÁBOR – KONCENTRÁK končí na TRÁK. To je i TRACK – STOPA ruský název pro NOHA nebo český OTISK. TRÁK je i vyslovené česky THRÁK. Kmen z BALKÁNU v spojenci TRÓJANŮ a žijící na územích později obývaných ŘÍMANY. A to včetně DACIE. THRÁK je TURÁK – někdo od TURA.

ROMMEL ERWIN se ale neoženil s matkou svojí dcery. Oženil se s dívkou z polsko-italské rodiny. Ano vidíte dobře ITALSKÉ a POLSKÉ rodiny. Seznámili se ve městě GDAŇSK. Sídle SOLIDARITA o mnoho let později. V čele s WALESA LECH – to už si přečtete sami? Jmenovala se LUCIE MARIE MOLLIN. A to je L.W.M. a tak i v ruštině L.V.M. protože azbuka nezná dvojité „W“. A tak je to L.V.M. – L.B.M. Ale hlavně byla MOLLIN. A MOLIN je italské slovo pro MLÝN. A tak byla i MLYNÁŘ-MILLER-MEJER-MEYER-MAJER-MIZERA-MACHAR. A také jako hrdina francouzského odboje, který stál dokonce DVA měsíce v čele celého francouzského odboje a jmenoval se JEAN PIERRE MOULIN. Tedy i HONZA PETR- H.P. MOULIN. Narodil se v BÉZIERS (BASIL 2) a zemřel nedaleko MET – T.M. Polní maršál R.E. manželka se po svatbě jmenovala ROMMEL MARIA LUCIA – R.M.L. Měla stejné iniciály jako jsou v jeho příjmení souhlásky. Byla R.M.L. S MOLLIN LUCIA měli syna MANFRED. Ten byl po WWII. celkem asi DVACET let starostou STUTTGART, hlavního města BADEN-WÜRTTEMBERG/B.M. Toho města, které proslavil MERCEDES-BENZ/M.B. A bylo také ŠVÁBSKO FRIEDRICH II. STAUFEN a mnoha dalších hlav pomazaných a nepomazaných. Válečná „kariéra“ ROMMEL ERWIN je velmi dlouhá. Pro můj příběh je ale důležité, že dne 17.07. 1944 ve zcela klíčovém dni pro můj příběh v jeho mnoha variantách byl vážně zraněn při leteckém útoku Spojenců. Snad to byl SPITFIRE – PLIVAČ OHŇŮ – FUEGOS letectva KANADY. Měl poranění lebky a také měl vážně zraněné levé OKO. Myslím, že měl zemřít. Nezúčastnil se žádných válečných zločinů a pro budoucnost Německa měl být určitým vzorem, jak je možné i v tak bestiálním režimu zůstat mimo. Pouze u plnění svých povinností vojáka v rámci mezinárodních smluv a úmluv a dohod. Proč je to pravda? Má čestné místo v muzeu tankových vojsk v USA. Vedle generála GEORGE SMITH PATTON. Jeho úmrtí ale přesto nebylo daleko. HITLER s MARTIN BORMANN pojal podezření, že se ROMMEL ERWIN zúčastnil příprav atentátu provedeném plukovníkem STAUFFENBERG. A dalších výše zmíněných. Do atentátu byl totiž také zapojen náčelník štábu skupiny armád „B“ Dr. HANS SPEIDEL – H.S. A tak došlo i na ROMMEL ERWIN. HITLER za ním poslal své pobočníky generálporučík WILHELM BURGDORF/ W.M. A generálmajora ERNST MAISEL – ERNESTO WASIL. A generál major – G.M. GORKIJ MAXIM jako náměstí, kde jsem úřadoval a také GORBAČOV MICHAL. Na jejich popud spáchal sebevraždu kyanidem. Bylo to dne 14. OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. roku 1944. A vy víte, že ten den slavil svoje narozeniny velitel Spojenců generál DWIGHT DAVID EISENHOWER. A víte, že děleno dvěma to je 07.10. den kdy seskočila u MAKOV – ČADCA skupina ARAP. Mého otce. Spáchal sebevraždu přesně na den 7 dní po tomto výsadku. Výsadku na území hitlerovského spojeneckého fašistického Slovenska. Ale s určením pro činnost na území protektorátu BÖHMEN und MEHREN – B.M. A tak můj otec podruhé ilegálně přecházel hranici. Jednou z CS do SSSR a podruhé ze S.Š. do B.M. Také víte, že 14.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. bylo plus DVA narození mého dědy na svátek HAVEL dne 16.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. Po otravě byl ROMMEL ERWIN převezen do nemocnice v ULM. A dne 18.OKTOBER-ŘÍJEN/OR měl ve městě DRUHÉ BULY FRIEDRICH II.pro českého krále O.B. pohřben při státním pohřbu. Pohřben na hřbitově St. ANDREAS v HERRLINGEN BLAUSTEIN – H.B. A to je i BLAUSTEIN – MODRÝ KÁMEN. Pohřben byl dne 18.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. A to je zase děleno DVĚMA 09.10. A to údajně zahynul v BOLIVIA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA. GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Ale také GOVOR – MLUF/MLUV – MELFI. Bolivijci si říkají BOLIS. Sídlem vlády je v BOLIVIA LA PAZ – MÍR – MIER – PEACE – FRIEDE. Hlavním městem je SUCRE. Ano SUGAR-SACHAR-SOCHOR. Jako naše ulice SOCHORA a PALÁC SACHAR na náměstí M.G. – SENOVÁŽNÉM. Naproti ÚV SSM a hned vedle JINDŘIŠSKÉ TORRE-VĚŽE. a jako akademik SACHAROV a kavárník SACHER z VÍDNĚ původně z ŽELIEZOVCE (LEVICE), kam jezdil SCHUBERT FRANZ vyučovat hru na klavír dámy místní šlechty z rodu ESTERHÁZY. A co víc ve městě je kostel svatého JAKUBA-KUBY-AKEV/PATA atd. A finále? PAZ vyslovují Španělé skoro jako PAC. Ne tak úplně, To „Z“ má zajímavou výslovnost. Alespoň pro mne, ale určitě to v některých nářečích dialektech tak může být doopravdy. A vy víte, že PAC je u nás KONČETINA-TLAPA-NOHA PES. Píšu schválně PES a ne PSA. Protože PES je zase NOHA nebo CHODIDLO nebo STOPA (ŠTĚPÁN a OTISK) latinsky. A finále? Podle slovníku latinsko-českého je PES/NOHA i slovo METRUM. Ano tak jak měl otec zapsáno v matrice METER později, asi při křtu přepsané na VASIL. Aby to nebylo málo tak je zvíře PES latinsky CANIS – jako KANARIS, řecký Admirál a jako CANARIS, německý Admirál a hlava ABWEHR.

Jeho jméno a příjmení je plné anagramů. Ale pro OPERACI BENJAMIN bylo důležité to že ERWIN je RE – egyptský BŮH slunce, vyobrazený s hlavou SOKOLA a v mém příběhu spojený s ATUM a BENBEN. A se stadiónem SOKOLŮ na STRAHOVĚ. Kde jsem se v jeho útrobách učil ve školním roce 1968/1969 v U.S našich V.S. Nedaleko od studentských KOLEJÍ a místa kde spáchal sebevraždu generál plukovník VLADIMÍR JANKO. A po RE ještě zbude WIN-VICTORY-VIKTOR-VITTORIO anebo RE a MAN. A ROMMEL je OR, hebrejské SVĚTLO a OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a základní klíč OPERACE BENJAMIN – M a v azbuce V z W/M a L – M.V.L./M.B.L. ROMMEL je také naší „zprzněnou“ češtinou nějakým cizincem nedoukem našeho krásného jazyka někdo z ROME. A proč je toto pravda? Jeho zranění oka a fraktura lebky a další bylo způsobeno náletem R.A.F. dne 17.07. 1944. A vy víte, že ROMANOV je také tedy někdo, kdo mohl být z ROME. 17.07. 1918 byl zavražděn ROMANOV s celou svojí rodinou ROMANOVCŮ. CAR NIKOLAJ II. spolu s dětmi a manželkou ALIX HESSE.

Je to i WOREL hovorově v češtině OREL – EAGLE anebo ještě také KORUNA. A to je i LA CORUNA hlavní město GALICIA-HALICIA, ta španělská HALIČ. Ta ukrajinská má centrum ve LVOV-LEMBERG. Odkud startoval k letu výsadek ARAP s mým otcem. SEDM DNŮ před smrtí ERWIN ROMMEL u ULM – ŠVÁBSKO. Samozřejmě, že důležité je že jméno ERWIN je HURVÍNEK z DVOJICE – S+H. Nebo H+S. A finále? V roce 1939 v roce zahájení WWII. k jejímž válečným hrdinům patřil i ROMMEL byla založena v USA založena firma panem MARTIN GOODMAN – M.G. pod názvem TIMELY COMICS. Co znamená v překladu TIMELY, kromě toho že to je i TIME/ATUM/TŮMA/MOTA/TOMA/ T.M. -TOMÁŠ MASARYK a LY-LI-LEE? Přepisuji ze slovníku anglického jazyka do češtiny. A připomínám, že to bylo v roce 1939! Text překladu: “ TIMELY je: provedené v příznivém nebo užitečném příhodném čase, nebo k tomu dojde v příznivém nebo užitečném příhodném čase“ V roce 1947 – ano klíčové sestavě čísel roku jako 1914 začátek WWI. a 1941 napadení SSSR a seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN, 1974 můj nástup na základní vojenskou službu a úmrtí maršála ŽUKOV byla tato firma přejmenována na ATLAS (MAPA-CARTA) COMICS. A až v roce 1961 – ano 1961, rok narození mého otce 1919 a rok 1991, rok plánovaného pádu SSSR a světového komunismu byla přejmenována na MARVEL anagram ROMMEL, kdy jedno M je W-V. Pracoval pro ni STAN LEE. Ano LEE – lee – 199 – 19.09. Křestním jménem STAN. Hebrejsky je STAN – OHEL, a tak je to i naše HL – NL – NIEDERLAND. JACK KIRBY a STEVE – STEVEN, ŠTĚPAN, STEPAN-SŤOPA DITKO. Pouhopouhá čárka udělá s DITKO – DÍTKO. A protože to jméno končí na ukrajinské – KO tak to byl můj otec a já jeho OTISK. Proč? Vy přece víte, že když odlétal dne 14.BŘEZEN-MAREC/B.M. (pozdější generál) František MORAVEC do LONDÝNA v sestavě 11 zpravodajců společností KLM via HL-NL-NIEDERLAND AMSTERDAM, co by měl být správně AMSTELDAM do LONDÝNA tak s nimi neodletěl DÍTĚ. Ten byl na SLOVENSKU v té době a musel se dostat do LONDÝNA později tak vojáky a historiky po WWII. zvanou JIŽNÍ CESTOU. A vy asi nevíte že JIŽNÍ CESTA byl název III. CELOSTÁTNÍ STAVBY MLÁDEŽE. To je i CSM jako bývalá mládežnická organizace ČSM před SSM ale je to také SÍESAM – SESAM. Heslo k OTEVŘENÍ DVEŘÍ-PORTA-BRÁNY nebo BRANKY. Začal se stavět, když jsem v roce 1978 nastoupil ke studiu VŠP do ročníku V25. Přes odpor KAPEK VÍT a ŠLOUF MIROSLAV a MIROSLAV ŠTĚPÁN a MIKULÁŠ ŠUTKA a FRANC JOSEF a dalších z gangu KAPEK VÍT. A stavěla se ještě v době, kdy jsem ukončil studia na VŠP a stal jsem se předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM a tajemníkem českého ÚV SSM na náměstí M.G. Šlo o základní KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM. Stavěli ji SVAZÁCI pro SSŽ – STAVBY SILNIC a ŽELEZNIC se sídlem na NÁRODNÍ TŘÍDĚ číslo 10. Ano 10–X – CHE. A „TÉ“ NÁRODNÍ třídě. Kde v roce 1989 pracoval v PALÁC METRO můj bratranec PETR GEBLT. Dole v podzemí v CUKRÁRNĚ-SACHAR-DIA. A kde po převratu v roce 1948 pracoval jeho otec KAREL GEBLT III. ve vinárně VYSOČINA. Hlavní stavbou byl BARANNDOVSKÝ MOST. A vy víte že moje babička byla BÁRÁN a manžel tety ALENY (i ALICE může být) byl plukovník BARANNIKOV. A vše to je pod BARANNDOV, kde měl svoje sídlo a ateliéry pro výrobu FILM/MELFI strýc VÁCLAV HAVEL – MILOŠ HAVEL. Který žil po WWII. v MNICHOV BAVORSKO / M.B. kde také zemřel. Stejně jako STEPAN BANDERA. Kde byl vysílač-radiových vln vysílač FREE EUROPE. Most byl slavnostně uveden do provozu dne 03.11.1988. Otevírali jsme ho, slavnostním STŘIHEM (RJAZAŇ-BABY RJAZAŇSKIJE a kde žil po propuštění z GULAG ALEXANDER SOLŽENICIN, autor ODIN DEN IVANA DENISOVOVIČE) pásky ve trojici MILOUŠ JAKEŠ – MILOUŠ-VASIL M JAK-TUR a trojzubec EŠ a MIROSLAV ŠTĚPÁN – MIROSLAV-MIR VASIL příjmením ŠTĚPÁN-SŤOPA-STOPA rusky NOHA a já VASIL MOHORITA. DÍTĚ a OTISK plukovníka MOHORITA VASIL – Příslušník výsadku ARAP. A bylo to 2 + 1. Oni 2 a já ODIN. Most dostal jméno po A.Z. (ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ) ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ. Kolem jehož rakve jsem prošel s mojí matkou pravděpodobně dne 17.LISTOPADU 1957 ve ŠPANĚLSKÉM SÁLE na HRADĚ PRAŽSKÉM – H.P. A.Z. byl vězněn v koncentračním táboře SACHSENHAUSEN-ORANIENBURG/ S.O. v ORANIENBURG-BERLIN/ O.B. v ORANINBURG/ O.R. na řece HAVEL. Tam kde bylo vězněno i 1200 studentů po uzavření českých vysokých škol dne 17.LISTOPAD 1939. Kde zemřel i JAKOV/JAKUB/KUBA/SANTIAGO STALIN. A.Z. byl kromě jiného autor knihy BARUNKA – BARONKA – BRANKA – BEROUNKA a slovní základ či anagram pro BRNO-BRUNTÁL-BEROUN-BERLIN-BARAN-BERAN-BARRANDE–BRAUN.

A vy, kteří čtete podrobně jste si mohli všimnout, že GOETHE necestoval moc na Západ ani na Východ. Byl nejdále ve VRATISLAVY. To tady. ale už bylo podrobně. Ale vykonal velkou pouť na JIH-SUR. Jeho JIŽNÍ CESTA začala v KARLOVY VARY a přes BRENNER následovala po všech „KLOUBECH“ té italské nohy až na SICILI. Kterou projel celou. Křížem krážem, říkáme v Česku. Samozřejmě připomínám to i proto, že matka plukovník ANTONÍN BARANNIKOV byla SURÁ (oficiálně SUROVÁ) a její manžel byl SURÝ a španělsky je JIH – SUR. A proč ještě JIŽNÍ CESTA? Protože prezident SSSR M.G. si nechal vystavět svoje rekreační zařízení na KRYMU. V místě nazývaném JUŽNYJ. FOROS – MAJÁK. A proč ještě JIŽNÍ CESTA? No museli jsme se svézt se SSSR při tom pádu KOMUNISMU. Tedy z ekonomického pohledu Západu s Jihem. Jinak se to nedalo prostě provést. Sami jsme nemohli udělat zhola nic.

Ale zpět k VÁCLAV I. Proč ještě je to pravda? Jeho manželka byla KUNHUTA (Španělsky vyslovené KUNUTA dále bude více o TU KUNA) ŠTAUFSKÁ-STAUFE anebo také KUNHUTA ŠVÁBSKÁ-KUNIGUNDE SCHWABE. BEDŘICH BARBAROSA – FRIEDRICH BARBAROSA byl její dědeček. Jisté je datum její korunovace. 06.02. 1228. A to je i 06.11. A to se narodil můj bratranec PETR GEBLT. V Praze na ŠTVANICI. Krátce po mně. A tak jako my jsme s bratrancem PETREM GEBLT trávili v dětství radostné chvíle v HORNÍ POČAPLY u LABE a MĚLNÍK tak trávil VÁCLAV I. radostné chvíle v POČAPLY u BEROUNA. Kde také při lovu na jelena (DEER – DR.WM či STAG – STAGE-JEVIŠTĚ, a OLEN mužský rod od OLENA-ALENA-ALICE) zemřel. A to je velmi důležité spojení ČECH a MORAVY s tímto mým příběhem. Protože právě to se stává velmi důležitým okamžikem, který jasně svědčí o návaznosti těchto historických událostí na sebe. VÁCLAV I. měl získat manželstvím s KUNHUTOU-KUNIGUNDE STAUFFE území ve STAUFFE – ŠVÁBSKU – SVEBIA. Ale v roce 1235 (123 a 5) se dohodl s už a teď velký pozor FRIEDRICH II. na tom že místo území dostane 10 000 hřiven stříbra. Tedy že se jeho království nebude rozšiřovat na Západ. A zůstane v těch tradičních hranicích, jak je více či méně známe dodnes. To můžeme nazvat SUPER STRATEGICKÁ OPERACE. Zkratka jako OSS. Číslo 10 000 Římané prý v římských číslech neuváděli. Ale my víme, že kdyby se to stalo tak by to bylo X.M. A tak zůstaly ČECHY v tom západním směru stále stejné.

Pro můj příběh je důležité to, že jeho manželka byla KUNHUTA v němčině KUNIGUNDE a také CUNEGUNDA-CUNEGONDA. Tak se jmenovala i manželka JINDŘICH II. – HEINRICH II. Tento Římský císař byl osobně s manželkou KUNHUTA-KUNIGUNDE u položení základního kamene katedrály – MÜNSTER – v BASILEA. Ano M.B. Ještě to bude v následující příští části-následující, tohoto příběhu. JINDŘICH II. se narodil dne 06.05. A to je i 09.05. konec WWII. ve Východní zóně v koloniích SSSR. Proč tomu tak bylo se také dozvíte za chvíli. Ale také je to 06.08. a to je krát DVA i 12.08. Datum narození mého otce ve VOLOVÉ a JAK EŠ v BRLOH. A 08.12. datum narození mojí manželky v PLZNI. JINDŘICH II. byl 07.06. korunován králem východních FRANK. A vy víte, že jsem měl tetu FRANK (JENY z VELEŠOVIC rozenou FLORIAN) a víte, že 07.06. je i 14.06. a to je datum založení US ARMY a svátek VASIL a ROLAND-španělské ORLANDO. To je OR a LANDO. O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN přistál u LANDECK a také je to LANDAU a LANDOVSKÝ. 14.06. je i datum narození ERNESTO (ARNOŠT) GUEVARA de la SERNA zvaný EL CHE – ARGENTINEC. Králem císařské ITALY se stal v PAVIA – LOMBARDY, nedaleko MILAN (bíločervená vlajka jako české království a vlajka POLSKA a KARLOVY VARY například) dne 14.05. A to je i 14.08. a to je i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to i 08.12. datum narození mojí manželky VLASTA PATTY-TRISHA SVOBODA v PLZNI. A také víte, že moje přítelkyně z ARGENTINY byla příjmením LOMBARDELLI a na LOMBARD Street v LONDÝNĚ byla první kavárna v roce 1616–i 1919 rok narození mého otce a rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. I rok převratu ŘECKÝCH PLUKOVNÍKŮ v roce 1967. A PÁVEK se jmenoval spolužák mého syna ve třídě v „naší“ škole na STROSMAYEROVĚ náměstí. A proč je to pravda? JINDŘICH II. má i věčnou památku v Praze. Kostel na rohu JINDŘIŠSKÉ a JERUZALÉMSKÉ je věnován památce jeho a jeho manželky KUNHUTY. Na proti němu přes ulici je na SENOVÁŽNÉM náměstí dříve M.G. MAXIMA GORKÉHO samostatná JINDŘIŠKÁ VĚŽ – TORRE-TORNI-TURN-TORONY-TURM-TOWER. Kostel byl vysvěcen arcibiskupem ARNOŠTEM z PARDUBIC. A to je i ERNEST anebo ERNESTA. Kostel byl povýšen na farní kostel dne 16.BŘEZEN-MAREC/B.M. roku 1351. A to se o mnoho let později narodila moje sestra ANNA MARIE. A je to také 16.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. a to se narodil můj děda DMITRO-MÍŤA-METER MOHORITA. A samozřejmě to píšu proto, že jsem vždy po dobu mého působení v budově ÚV SSM měl výhledna tento kostel a do JERUZALÉMSKÉ (za WWII. TRANSYLVÁNSKÁ-SEDMIHRADSKÁ) ulice. V době Husitské zde byl farářem PROKOP z PLZNĚ. To bylo jeho plné jméno. Na tom samém místě jsou i budovy ROH a SACHAR PALAC. A finále? KUNHUTA je i anagram H.KUTNÁ – HORA KUTNÁ. To je okres, kde je město ČÁSLAV – VASILCHE. VASILČE. Teď jsem si vzpomněl že mně tak i někdo někde k ránu v hospodě říkal. Vím, kdo to byl. Důležité je že to je jakoby VĚRA z ČÁSLAVY – ČÁSLAVSKÁ. Vítězící na plné čáře na OLYMPIÁDĚ v MEXICO v roce 1968. A důležité je to, že se v ČÁSLAVI narodil generál MORAVEC FRANTIŠEK. Který psal z JERUZALÉMSKÉ ulice, jak si vzpomínáte dopis ministru příjmením NOSEK, když u něj pracoval JINDŘICH-GRÍŠA/GRIGORIJ SPURNÝ. Všichni TŘI byli v průběhu WWII. v LONDÝNĚ. SPURNÝ první manželka byla HODINA-OVÁ SPURNÁ – H.S. a druhá manželka byla HANA SPURNÁ-H.S. ředitelka naší devítiletky-školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Dříve BUBENSKÉ. Přímo u ulice BĚLSKÉHO dnes DUKELSKÝCH HRDINŮ a pokračující směrem LETNÁ ulici OBRÁNCŮ MÍRU-OBRÁNCOV MIERU je to slovensky. Dnes MILADY HORÁKOVÉ. A samozřejmě, že víte že SPURNÝ je i VZPURNÝ, a tak je i FURIOUS a CIENFUEGOS a ZLÝ(N). A může být až HRUBÝ či SUROVÝ. To přijde za chvíli.

A tak máme za sebou prezentaci dvou BULLA – BUL zaručujících tento prostor, který obýváme, ČECHŮM již cca 1000 let nehledě na vývoj ostatní EVROPY. Ve středu EVROPY a jak my říkáme rádi v SRDCI EVROPY. A když srdce tak i pohyb. SRDCE SVAL-VASIL, který to všechno pumpuje a udržuje při životě. Jako pohyb podle BROWN-BRAUN. A ještě zbývá jedna BULA. V češtině ZLATÁ BULA MELFSKÁ. Soubor listin pod tímto názvem byl podepsán, označen pečetí ve městě MELFI v ITALY. Bylo to v roce 1231- ano 123 moje rodní číslo a 1 k tomu. Jak říká WIKIPEDIA ZLATÁ BULA SICILSKÁ z BASILEA uznala a zajistila hranice českého státu, a to i vůči ŘÍŠI. ZLATÁ BULA ULMSKÁ z ULM byla ze „STAUFE“ listin tou nejslabší – prakticky jen posilovala postavení vládnoucího rodu a (v jeho rámci) vládnoucí rodiny. ZLATÁ BULA MELFSKÁ z MELFI je sice nejméně známou, ale tím, že zavádí následnickou zásadu primogenitury, se stala naprosto zásadní pro stabilizaci českého státu. U dvou prvních byl určitě O.B. – OTOKAR of the BOHEMIA. Iniciály těchto tří listin nám vychází jako B. BASILEA a U. ULM a M. MELFI. a tak je to B.U.M. Když víme, že latinské U je i V. Tak je to BASIL, protože k tomu navádí i místo kde byla podepsána a moje teta byla zapsána jako BASILEA MOHORITA tedy B.M. A otec byl zapsán nejdříve jako Meter – M, a to je i W, ale přepsán na „V“. a tak byl VASIL MOHORITA.A tak i B.V.M. Proč je i toto pravda? V SSSR stavěli třeba i anglicky vyslovené BUM – BAM. BAJKALSKO AMURSKOU MAGISTRÁLU – ŽELEZNICI. BAYKAL AMUR MAGISTRAL. A MAGISTRÁLA je zase anagram MOGORITA L.S. – L.C.-EL CHE. A co je ještě anglické BUM? Slušně napsáno ZADEK. Je to i s prominutím ŠÁDEK generálporučík a jak víte i příjmení mojí tety BASILEA po svatbě s MICHAL ŠEGDO – ŠADEG. Ale jenom vyslovené. V češtině to „G“ na konci nejde vyslovit. Je to prostě také ŠÁDEK. Nebo soused z HORNÍ POČAPLY příjmením DOŠEK. A co je ZADEK? No přece DVĚ PŮLKY! ZADEK ale může být někdo kdo je za ZÁDY. Vím, že se tomu říká v češtině ZADÁK. ALE já vím že generálporučík ŠÁDEK mě kryl ZADEK-ZÁDA. Na rozdíl od ŠTB. Kdy mě JUDR.PETR SISÁK plukovník, ale z ŠTB vyhrožoval že mě nechá zavřít a že mě tam „VOŠUKÁ VELKEJ ČERNEJ CIKÁN“. Samozřejmě že ZADEK. To už nikdo z mých spolubojovníků nežil. Tak si STB (KGB) začalo na armádu dovolovat. U těch výhružek s ním tehdy byl pravá ruka ADAMEC ATOS a MARIAN ČALFA a přítel MIROSLAV ŠTĚPÁN, který byl zase pravá ruka KAPEK VÍT a ten se jmenoval ANONÍN KRUMNIKL. Ministr poslední totalitní vlády ADAMEC ATOS.

Připomínám, BULA MELFSKÁ byla zpečetěna nebo o pečetěna v roce 1231 (123 a 1) tedy 4 roky před tím, než se dohodl FRIEDRICH II. s VÁCLAV I. že nebude mít území ve ŠVÁBSKU, ale že bude vyplacen stříbrem. A ještě připomínám, že BULL – BULA byla sepsána v MELFI. Tedy jakémsi centru vlády Římského krále. V místě v té „kotníkové botě“ na jihu ITALY. Skoro přesně v místě KLOUBU zvaného KOTNÍK. Vršku KOTNÍKOVÉ BOTY.

MELFI. Co je všechno značka MELFI? Je to anagram slova FILM, filmů, které jsou velmi důležitou součástí OPERACE BENJAMIN. Je to i FLÁM – VLÁM. Jeden ze DVOU národů státu BELGIE. A právě tam se zrodila slavná báseň kanadského lékaře v WWI. JOHN MCRAE. IN FLANDERS FIELDS – V POLÍCH FLANDERSKÝCH. A právě FLANDRY jsou české VLÁMSKO – VASILEK M. Jeho báseň se stala jedním ze symbolů celé WWI. ukončené dne 11.11.1918 a dodnes je připomínána tradicí válečných veteránů – VLČÍM MÁKEM -V.M. na paměť padlých druhů. Ano je to V.M. A báseň byla poprvé zveřejněna v Anglii v časopise PUNCH dne 08.12. 1915. Vy samozřejmě víte, že 08.12. se narodila moje manželka. Exmanželka dnes. A víte, že můj otec se narodil dne 12.08. Aby to byla pravda tak se básni říká i MAKOVÁ POLE. A vy si vzpomínáte, že můj otec seskočil dne 07.10.1944 jako příslušník zpravodajského para výsadku ARAP u obce MAKOV(ČADCA-ŽILINA). A proč ještě je to tak jak píšu? Úředním jazykem VLÁMŮ je NIZOZEMŠTINA. Jazyk NIZOZEMÍ – NIEDERLAND. MELFI je i v našem případě, potvrzeném tím, o čem jsem psal nyní také FIRME. Protože vy víte, že AMSTERDAM leží na řece AMSTEL, po které se jmenuje a kde se zázračně z „L“ stává „R“. Jeden ze základních primitivních kódů v OPERACI BENJAMIN. A tak je MELFI anagram FILME, a tak i FIRME. To jsou podpisy. A jak podepisovali či ztvrzovali dokumenty FRIEDRICH II. a další státníci té doby? Dokumenty-listiny musely mít – BULL. PEČEŤ. Slovník říká že „an uncastrated male bovine animal is “ BULL CALVES“. TELE – L.T. je CALF ale TELATA jsou CALVES – VASIL C – CHE. Nebo „C“ – vyslov „SÍ“ a tak je to SECRET INTELIGENCE. A i BULL a CALF – BULLS – BASILLY a CALVES – VASIL CHE jsou SKOT a TUR. CATLLE. A aby to byla pravda tak je ještě anglické slovo CALVES název část nohy – LÝTKO. A právě tam v BASILICATA, kde je MELFI začíná na té noze, jejíž tvar má ITALY – část nohy zvaná LÝTKO. A také si zkuste vyslovit oslovení mojí matky LUDMILY – LIDKO. Jenom LITKO. Jinak to prostě nejde.

A kdo to mohl všechno zařídit, aby to tak bylo, jak píšu? Od 12. století ale možná i dříve? Jediná nadnárodní instituce, která tehdy fungovala na severu tehdejšího známého světa na rozdíl od dnešních časů byla KATOLICKÁ CÍRKEV. ZASTOUPENÍ JEŽÍŠE KRISTA na zemi. V čele s jeho zástupcem na zemi a tím byl a stále je PAPEŽ – PAPA – POPE. Která měla k dispozici jedno samostatné vévodství „PAPEŽSKÝ STÁT“. Se sídlem v bývalém centru ŘÍŠE ŘÍMSKÉ – IMPERIO ROMANO ve městě ŘÍM – RIM (MIR) – ROMA – ROME. Měla zastoupení všude na celém tehdy poznaném světě. S množstvím „VOJÁKŮ“ a „VOJÁKYŇ“ – „BRATRŮ a SESTER“, plnících její úkoly jako CENTRÁLNĚ řízená instituce. Spravovaná ÚŘADEM PAPEŽE. S odbornými pracovníky s tou tehdy nejvyšší možnou kvalifikací, a hlavně s důslednou posloupností při tvorbě a zakládání základních kamenů do stavby našeho dnešního světa. Představivost a pochopení zákonitostí a jejich znalost jim umožňoval mít představu o tom, jak se bude svět postupně vyvíjet. K tomu, aby byl tento vývoj zaručen používala institut schvalování manželství mezi královskými a urozenými rodinami. Přidělování úřadů v církvi ale i mimo církev a s tím spojené schvalování vladařů do jejich pozic v tehdejším světě – zejména v EVROPĚ. Určitě spolupracovali s vojáky, a to čím dál víc. I s vědci a dalšími všemožnými badateli. A také měli dostup k tomu nejlepšímu ze světa učenců z řad ŽIDŮ a MUSLIMŮ. I ČÍNY a starověkého ŘECKA. Jejich výhodou bylo, že měli ty nejdůležitější informace o všem, co se ve světě událo, a právě teď dělo. Ihned – s osobní interpretací hned po dojezdu. A s nimi mohli okamžitě podle potřeby nakládat. Jako příklad použiji objevení AMERIKY. Již v roce 1017 (naše známá sestava čísel a dat) se jako první v AMERICE objevil a kolonizoval ji VIKING jménem LEIF ERIKSON. A tak to byly zase NORMANÉ-SEVEŘANÉ-VIKINGOVÉ, kteří se jako první dostali do Severní Ameriky. Dokonce se udává i přesné datum. Nejsem si jist, zda to tak je. Bylo to prý 9.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R.1001 či 1017. 1001 je, jak víte římskými číslicemi M.I. MILITARY INTELIGENCE. A to 09.10. údajně zahynul v roce 1967 ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL.

S výpravou CHRISTOPHOR COLON – COLOMBO čekal RIM-ŘÍM-ROMA na tu nejvýhodnější příležitost. A tou bylo osvobození IBERIE od MAURŮ/ARABŮ a muslimů. Proto a v právě proto v té době výprava do „INDIE“ odcestovala. S možná i po staletí vypozorovanými stavy počasí, a tak i s předpovědí a odhadem jejího úspěchu. Královna, která výpravu vyslala se jmenovala ISABELA KASTILSKÁ. – anagram BASIL a CASTILLO je HRAD. Její partner FERDINAD II. (!) ARAGONSKÝ. ISABEL I. CASTILLA narozena v MADRIGAL de las ALTAS TORRES byla i královna-manželka SICÍLIE a ARAGONIE a byla i DAMA z VIZCAYA – BISCAY – VAZKA/BASKA JÁ. ARAGONIE je i GORNIE – HORNÍ. Nebo španělské HORNO – PEC-OWEN-PEČ. ALEXANDER VI. PAPEŽ jim udělil dne 19.12. 1496 BULOU „SI CONVENIT“ titul „CATÓLICIOS“ – „KATOLIČTÍ“ MONARCHOVÉ. Ve Španělsku dědičný titul.

Co je a kde se nachází VATIKÁN?

„Wikipedia nám říká toto. Název Vatikán – CITTA del VATICANO v italštině a CIVITAS VATICANA v latině, pochází od pomístního jména VATICANUS MONS – V.M. Tak je pojmenován pahorek, na kterém se moderní stát nachází. Jméno pahorku je odvozeno ze starolatinského VATES – VĚŠTEC a doslova znamená PAHOREK VĚŠTCŮ. Odkazuje do dob starověkého ŘÍMA, kdy na něm stávala VĚŠTÍRNA. Bažinatá část pod pahorkem se označovala jako Vatikánské pole latinsky CAMPUS VATICANUS nebo AGER VATICANUS. Oba názvy zmiňuje CICERO v 1. století př.n.l.“

Co nám ukazuje slovo VATICANO? Protože již víte, že ve španělštině je „V“ i „B“ vyslovováno prakticky stejně a že v hebrejštině je pro „B“ a „V“ jedno písmeno které se ale vyslovuje jako „V“ nebo „B“ a víte, že v azbuce je latinské písmeno „B“ naším latinským „V“ víte že VATICANO je i BATICANO. A tak i BATI CANO. A BAŤA je slovanské OTEC. A tak tedy místo které je sídlem „Zástupce Ježíše Krista na zemi“ je označeno jako místo kde sídlí „SVATÝ OTEC“. BAŤA. A také BATI CANO je hned čitelné. Je to BATI PES. Ten pes, který slouží, protože tehdy to tak bylo a každý PASTÝŘ-PASTOR musel mít POMOCNÍKY K OCHRANĚ STÁDA – OVEČEK v maďarštině BÁRÁN – OVCE – O.B. Nebo k ochraně sebe sama a svojí rodiny a svého majetku před nepřáteli. A to je souvislost mezi BAŤA a BOTAMI a nohou ITALY. Ve všech možných variantách. Jako příklad mohu uvést Admirál KANARIS, řecký Admirál. A německý Admirál CANARIS, který byl ještě k tomu WILHELM – VILÉM – V.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Zmíněný v minulém příspěvku. A jsou to i v mnoha dalších souvislostech španělské ostrovy (SPAIN ISLANDS – S.I.) CANARIAS. To ale nebudu více zkoumat. Něco k nim tu bylo již dříve. A je to i jméno HORTI – to je latinské ZAHRADA-GARDEN – OGOROD – JARDÍN a další, což už určitě znáte, protože to tady bylo podrobně, a to že velmi podrobně již dříve také. HORTI byl také Admirál. Maďarský vládce a byl MIKLÓS HORTHY a já ho schválně píšu MI.HORTHY aby každý viděl ten anagram MOHORITA. MIKLÓS je NIKOLAJ a MIKULÁŠ.

Abych byl úplný tak BATA byl původně ve španělštině oděv MNICHŮ a MNIŠEK. OD HLAVY AŽ K CHODIDLŮM. Zakrývající celé tělo. V katolickém prostředí je to člen řeholního řádu – ORDO. Žili v dobách minulých v KLÁŠTERECH – MONASTYR. Pravoslavní mniši žijí obdobně jako katoličtí mniši, ale nejsou sdruženi do řádů. Určitě víte, proč jsem tuto větu napsal. Samotné slovo MNICH pochází z řeckého MONACHOS “ JEDINÝ, JEDINEČNÝ, OSAMĚLÝ“. SÓLISTA. ODIN STOIT V POLI VOIN. A je to také základ názvu důležitého místa v mém příběhu – MÜNCHEN – MNICHOV BAVORSKO/M.B. S výrobou automobilů B.M.W. V azbuce psáno B.M.V.

Na té MOUNT VATICANO – M.V. stála věštírna ve které VĚŠTCI VĚŠTILI své PŘEDPOVĚDI. VĚŠTBY. Tedy vyslovovali své názory na to, co se stane v budoucnu. To je jedna věc odhadovat vývoj VĚŠTBOU. Existuje i druhá cesta, jak odhadovat vývoj událostí a světa, a to na základě vědeckého zkoumání a pozorování. A pak je ještě ta třetí cesta, a to je běh událostí ovlivňovat. Plánovat a utvářet podle potřeb toho kdo má nesmírnou sumu informací a znalostí z každého posledního místa na zemi i ve vesmíru. V zájmu celého lidstva. Nás všech. Jako celku. Bohužel, protože to nejde, v zájmu každého jednotlivce. A to měl právě za úkol zástupce OTCE na zemi. A jeho úřad. V místě zvaném VATICANO.

„Vatikánské pole bažinatá oblast na západním břehu TIBERA, která byla pravidelně postihována záplavami, se rozkládala v těsném sousedství starověkého ŘÍMA (RIM – RÍM – ROMA – ROME – ROOMA-ROM – jazyce AVARŮ ale například RUM. V běloruštině RYM. A v jazyce části Číny a Tchaj-wan MIN NEN nebo MINNAM je to LO-MA. A jazyce HAWAI je to LOMA. Další důkaz o tom že „R“ je i „L“. Tato oblast ROMA, ale ještě v dobách pozdního císařství zůstávala vně hradeb AURELIANA.“

Co je to za místo kde byla Vatikánská pole? Byla to nepřístupná místa. Nebo špatně přístupná místa. A to my víme, že je v ruštině jedno slovo. JAR. Ano JAR jako ty moskevské restaurace před WWI. o kterých jste tu nedávno četli velmi dlouze podrobně. Ale víme, že to je i slovenský název českého JARO. A JARO může být také každý chlapec i muž jehož křestní jméno začíná na JAR-. JAROSLAV a JAROMÍR. Tedy JAR a MÍR/MIER či JAR a VASIL. Ve španělštině je slovo JARO slovo PRIMAVERA – PRVNÍ PRAVDA. A tou je v DESATERO – X – BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ – IMPERATIV – PŘÍKAZŮ či POVELŮ je „V JEDNOHO BOHA VĚŘIT BUDEŠ“. A to je přeneseno vlastně i do vztahů nadřízených a podřízených zejména v armádách. Tam je slovo velitele slovem, které platí. V angličtině je JARO-JAR slovo SPRING. Tedy PRAMEN-ZDROJ-FONTAIN-FUENTE-ISTOČNIK. A vy víte, že se tato slova užívají i jako ZDROJ pro tvrzení autorů vědeckých i dalších prací. Nebo novinářů atp. INFORMAČNÍ ZDROJ. Protože ten je důležitý pro život lidstva stejně jako pro jednotlivce k přežití ZDROJ-SPRING vody. A teď již víte, proč generál LUŽA nazval svoji odbojovou skupinu ve WWII. právě JARO. VESNA dříve i u nás a v ruštině stále. Všimněte si že základ slova VES-NA je podobný jako VĚŠ-TIT. Zajímavé je slovo pro JARO-JAR v latině. Je to slovo VER. To je ve španělštině VIDĚT. A tak musíte uznat že ta varianta VES – VĚŠ není nepravděpodobná. I včetně z toho vzniklého českého slova VĚŽ. Protože z té můžeme VIDĚT DO DALEKA. V GEOGRAFICKÉM smyslu slova tak jako při VĚŠTBĚ VIDÍME DO DALEKA UDÁLOSTÍ. A proto je slovo TOR a TORE, které je klíčové v mém příběhu ukazatelem souvislosti příběhu s ovlivňováním vývoje do budoucna. Proč je to pravda? Protože v bulharštině je slovo JARO-JAR slovem PROLET. PRO LET. V islandštině je to vám známé slovo VOR. Stejně jako v NORSKU a ŠVÉDSKU. Tedy v jazycích spojených s NORMANY – SEVEŘANY – SKANDINÁVCI – VIKINGY ale i ruskými VARJAGI a RURIKY je to VOR. A proč je to pravda? Protože vatikánská pole zůstávala za hradbou AURELIANA. A vy víte, že moje teta, milovaná teta, které se říkalo teta ZLATA byla křtěná AURELIE. SCHIDLAK – GEBLT. Z MÍROVKA-MIEROVKA-FRIEDENAU-FRÝDNAVA u HAVLÍČKŮV BROD.

„Jednalo se o území na hranici s mocným etruským městem VEJE, v latině VEII, které bylo Římany ovládnuto až v roce 396 př.n.l. Po porážce města Římanem, velitelem MARCUS FURIUS CAMILLUS. Proto se území také označovalo jako VEJSKÝ, případně ETRUSKÝ břeh – RIPA VEIENTANA nebo RIPA ETRUSCA. Etruský břeh. Etruskové zde ovšem již nesídlili a šlo spíše o nadávku svého druhu, neboť oblast byla vnímána jako nezdravá, nebezpečná a zlověstná. Tuto špatnou pověst zaznamenal například TACITUS v roce 69 když popisoval osud severní armády, jež dorazila do Říma, aby instalovala císaře VITELLIO.“ Prostě byl to JAR.

A vy už sami vidíte, že VEII je i BEII. a také VMII. VASIL MOHORITA DVOJKA. A tak se stalo. Tam jsem působil v sedmdesátých letech. Na MÍRÁKU jak se říká náměstí MÍRU-MIERU. Atd. Proč je to pravda? Protože ETRUSKY znamená A RUSKY. V LATINĚ – ET RUSKY – A RUSKY. Jako dotaz nějakého organizátora sportovní nebo kulturní soutěže, zda RUSKY přijedou také. Mohl to být titulek v nějakých novinách nebo článek v časopise. To já nevím. Ale jsem si jist, že to v nějaké souvislosti se zprávou o mně nebo o otci, dříve v šedesátých letech, když otec napsal nějaké vzpomínky na WWII. být zveřejněno mohlo. To město VEII totiž porazil CAMILLUS. Ano jako CAMILO CINFUEGOS spolubojovník ERNESTO GUEVARA/GOVORI/HUEVARA/HAVEL de la SERNA zvaný EL CHE. Se kterým společně dobyli SANTA CLARA-KLÁRA. Město na ostrově KUBA-CUBA. S vojáky Hnutí 26.ČERVENEC-JÚL. MOVIMIENTO de 26 JULIO. Připomínající FIDELOVO přepadení kasáren MONCADA v SANTIAGO (JAKUB) de CUBA. DRUHÉM městě, či obci na americkém kontinentu vůbec. V čele kterého byl jako úplně první CORTÉS HERNÁN. Stejně jako toho prvního BARACOA v QUANTANÁMO – O.B. Ten CAMILO který při útoku v zátoce sviní údajně spadnul s pilotem s letadlem při tom, když obhlíželi bojiště. A CAMILO jako nositel jména, které dal EL CHE svému synovi. Jeden byl ERNESTO a druhý CAMILO. Ne FIDEL. Dcera, EL CHE, která byla u mě v lednu 1989 se jmenovala CELIA po první manželce FIDELA CASTRO. A vy víte, že CELIA je C.L. – EL CHE. Proč je to pravda? Ten římský vojevůdce, který porazil ETRUSKY byl MARCUS, a to je WASIL CHE, anebo arabské SUKRAM, čteno arabsky nebo hebrejsky po zpátky. A to je DĚKUJI. Druhým jménem byl FURIUS. To je přesně to samé, jak se jmenoval CAMILO vojevůdce z KUBY. CIENFUEGOS – STO OHŇŮ a ten byl FURIUS. Obé má stejný význam. VZNĚTLIVÝ. Povahou. Jako SPURNÝ-VZPURNÝ GRÍŠA-GRIGORIJ-JINDŘIC. A co ještě je FURIUS? No to je přece také ten, kdo pracuje s FUR – KOŽEŠINOU. KOŽIŠNÍK ŽUKOV a CORTÉS-KREUZINGER RUDOLF. V mém příběhu. Ale KOŽEŠINA je také KŮŽE, a tak tedy OR – RE, a to je i SVĚTLO. CAMILO je CAMEL a KAMIL a KLIMA a KOLYMA a MALIK (prst na ruce ale i na noze a vedoucí mojí skupiny ve škole VLKLSM – MALIK IVAN -M.I. poručík Československé armády tehdy) a MILK a MILKA, která vznikla 17.LISTOPADU 1825. Ve ŠVÝCARSKU. Ale to tady také již všechno bylo mnohokrát a mnohokrát. A tak zbývá uvést ještě to poslední jméno z toho odstavce. To je císař VITELLO. Španělsky přečtené je to VITEJO a v argentinské a uruguayské výslovnosti je to jako VITEŽO. To je i VÍTEJ anebo šišlavě VÍTĚZO. No to je určitě protože „L“ je „R“ a tak je VITELLO i VITERRO i VITORIO. Jako můj přítel ITAL z COMO v LOMBARDY u MILANO. VITTORIO PREZIATTI. Kterého jsem na jeho pozvání vzápětí po škole VLKSM navštívil tam u něj doma v místě kde je na noze ITALY KLOUB KYČEL-MILAN. LOMBARDY – původně LANGOBARDI.

„Mokřinaté území se jako první pokusila zkultivovat římská patricijka AGRIPPINA starší. Nechala místo vysušit a vytvořila zde zahrady. V latině HORTI VATICANI. Anglicky GARDENS of VATICAN a italsky GIARDINI VATICANAE. V roce 40 její syn, císař CALIGULA nechal postavit v těchto zahradách arénu pro závody vozatajů, kterou později dokončil císař NERO, podle nějž byla pak většinou nazývána NERONŮV CIRKUS. Byl to CALIGULA, kdo dal místu jeho první památku, když nechal do Říma přivézt egyptský obelisk, dnes zvaný obvykle Vatikánský nebo Lateránský obelisk, jenž je dnes uprostřed svatopetrského náměstí. Jde o největší stojící EGYPTSKÝ obelisk na světě. Původně vážil přes 400 tun, ale po jeho zhroucení byl zkrácen zhruba o čtyři metry předtím, než byl znovu vztyčen, takže dnes váží asi 300 tun. Vznikl okolo roku 1400 př. n. l., byl vytvořen na pokyn faraona THUTMOS III. a původně zdobil AMONA chrám v KARNAKU. V Římě stál nejprve v CIRCU MAXIMU. Zhroutil se někdy v 5. století. Okolo roku 1586 ho nechal na jeho dnešním místě znovu vztyčit papež SIXTUS V. Pohanský význam setřel tím, že na vrchol obelisku nechal instalovat kříž. Operací papež pověřil architekta DOMENICO FONTANA.“

Zahrady – HORTI tady byli již mnohokrát, jenom připomenu režiséry GARDIN z TVER a JARDIN z ODĚSY a Admirál MI.HORTHY z MAĎARSKA-BUDAPEST – M.B. A první BOTANICK GARDEN an světě v PATAVIUM-ITALY. Co znamená AGRIPPA? Znamená to v latině „AEGRE PARTUS“ Obtížně narozen anebo „AEGRIPES“ churavá noha. Že by ta NOHA ITALY byla CHURAVÁ? No tehdy určitě byla. NOHA je základem tohoto mého příběhu, proto to jistě souvislost má. A také připomenu, jak mě manželka KAREL KARAS LUDMILA KARAS jednou, když jsem je navštívil, bylo to někdy v devadesátých letech a kdy mně měla za zrádce stejně jako HUSÁK GUSTAV a STB-KGB, kvůli tomu, co se odehrálo ve Východní Evropě za mé účasti, vyprávěla o tom, jak se mně moje matka jako ještě nenarozeného chtěla zbavit. Jak tam ve STARÝCH HAMRECH při návštěvě s mým otcem prý chtěla vyvolat samovolný potrat. Se všemi těmi známými metodami. Myslel jsem si tehdy když o tom hovořila, že to je součást pomsty a další záměr mojí likvidace ze strany bývalých nevlastních bratrů komunistických rozvědčíků z komunistické armády a dalších z KGB a STB. Byl jsem na tom tehdy velmi špatně. Vinou drog a psychického teroru ze strany právě nevlastních bratrů a JUDr. PETR SISÁK a Ing. LADISLAV ŽÁK. Ti to organizovali a v různých podobách organizují dodnes. Je ale také možné, že matka nic takového nedělala ale pouze o tom hovořila. Protože měla. Měla to ve „scénáři“. Abych byl AGRIPPA. A konec konců to moje zlomenina kotníku na školním dvoře za přispění spolužáka PLICHTY (také PLICHTA ve skupině L.M. – LADISLAV MALÝ a vražda v BABICÍCH – ano M.L.B.) potvrdila. A proč je to pravda? Slovní základ jako AGRIPPINA nebo AGRIPPA má i AGRICOLA. MIKAEL, a tak i MICHAL AGRICOLA. AGRI EL CHE. Byl FIN a byl to biskup v TURKU. A svým překladem BIBLE do finštiny vytvořil základ literárního finského jazyka. Ale to už tady také bylo a podrobně. V interiéru katedrály v Helsinkách jsou jenom celkem čtyři sochy. Jeho socha je jednou z těch čtyř. Proč to souvisí? Protože mužské jméno AGRIPPA je, jak víte i AGRI B. Protože DVĚ P jsou jedno B. A finský AGRICOLA je zase také AGRI, to je stejné a je COLA – C.L. – EL CHE. A tak toto starobylé latinské jméno se starobylým, ale ne tak starobylým jménem dohromady jsou G.R. „B. „EL CHE“. IGRA „B“ „EL CHE“. Nebo ukrajinské H.R. a to je i české HRA „B“ a „EL CHE“. A také je H.R. HRVATSKA. Auto značka CROATIA-CHORVATSKO. A můj otec žil v roce 1989 v ZÁHŘEBSKÉ ulici na DVOJCE. A STROSSMAYER byl CHORVAT. A další spolužák mého syna NIKOLA ve třídě byl CHARVÁT. V CROATIA se platí měnou zvanou KUNA. Proč ještě je to pravda? Objevuje se tam číslo roku 40. A to je ke XL. EL CHE. To je v souvislosti se synem AGRIPPINA-CALIGULA. CALI je zase EL CHE. A město v COLUMBIA. GULA je GYULA VASIL BILAK a moje přítelkyně GYULA CHAMRAJEVA. To je i CHROMAJEVA jako by měla něco s NOHOU. To neměla. To mi věřte. Byla baletka a primabalerína a viděl jsem ji na vlastní oči tančit jako LABUŤ v LABUTÍ JEZERO. U řeky OB ve městě původně NOVONIKOLAJEVSK přejmenovaném na NOVOSIBIRSK. A víte že GULA je slovenské KOULE nebo KULA. Jako ulice KOULOVA u INTERHOTEL INTERNATIONAL, u kterého jsem se setkal s EL CHE. V ulici, kde žila v té době, mně ještě neznámá V.M. VLADISLAVA MIZEROVÁ. Jejíž otec pracoval v MERKURIA u mostu BARIKÁDNÍKŮ. A kde žil i armádní generál MARTIN DZÚR.

Na území ŘÍMA stála Aréna pro závody vozatajů – kočích, jako můj praděd VINCENC GEBLT a otec T.M. MASARYKA TOMÁŠE, kterou začal stavět CALIGULA a dokončil ji NERO. Ano EL CHE KOULE a ČERNÁ-SACHOR v hebrejštině. BLACK – BASILEK. Jako příjmení po manželovi velvyslankyně USA v ČSSR, která předávala pověřovací listiny G.H. na H.P. v srpnu 1989. SHIRLEY TEMPLE BLAKE. Přesně stejné malá velká jako moje argentinská přítelkyně ve škole VLKSM. Jako herec FRANKO NERO. Který měl křestní jméno stejně jako teta JENY FRANK, z VELEŠOVIC. A jako další ČERNÍ v mém příběhu. A jeden z nich byl se mnou ve třídě na základní škole. Byl JIŘÍ-JURIJ. A druhý z nich bydlel u nás v domě stejně jako VLASTA ČERNÁ-BOBEK. Také dvě rodiny ČERNÝCH. A další DVA ČERNÍ bydleli vedle v ulici HEŘMANOVA, kde bydlel v konspirativním bytě EL CHE. Za svého pobytu v Praze. Jeden z těch DVOU, co bydleli v ulici HEŘMANOVA měl za manželku baletku. A toho druhého matka (to byl ten spolužák JURIJ – JIŘÍ), byla tajemnicí Červeného kříže. Organizace v jejímž čele stál určitou, ale velmi krátkou dobu v USA OTEC MARSHALL PLAN generál GEORGE(JURIJ) CATTLET MARSHALL. A za jejíž spoluzakladatelku, symbolickou, se pokládá i FLORENC NACHTIGAL. Zdravotní sestra a organizátorka pomoci zraněným vojákům v CRIMEA WAR. KRYMSKÁ VÁLKA. To je tam co je ARTEK a FOROS-JUŽNIJ. A FLORENC je místo, kde pracoval po svém odchodu z armády generál TESAŘÍK, jednooký hrdina SSSR. Atd.

Ve VATICANO je z EGYPTA přivezený na příkaz císaře CALIGULA OBELISK – BASILEK, a tak i O.B. Ten byl údajně vyroben v roce 1400 před naším letopočtem. A 1400 je i 14,00 – DVĚ HODINY. THUTMOS III. jej přikázal tehdy dávno vyrobit. THUTMOS je i THE MOST. III. A tak i nějaký THREE THE MOST – BRIDGE-BRÜCK. Který to nevím. Ale určitě tady také bude nějaká souvislost. Já znám ten náš český MOST a pak ten BRUCK/MOST nad LITAVOU – M.B.L. klíč Operace Benjamin. V maďarštině KIRÁLIHIDA. Tam kde se chystali příslušníci 11. MARŠKUMPANIE na cestu do HALIČE. JAR.HAŠEK a jeho ŠVEJK-SCHWEIG. Ten se tam kamarádil se SAPÉR-ŽENISTA VODIČKA, a to je německé WASSER, a tak i WASSILY. A TŘETÍ MOST? To byl ten M.B. MOST BARRANDE. Proč? to se dozvíte za chvíli, proč sem určitě patří. Kromě toho že to je 2+1. Dva MOST jako název města-obce a jeden skutečný MOST. Obelisk původně zdobil chrám AMON v KARNAK. MON byla Mezinárodní organizace novinářů, kde pracovala v roce 1989 moje manželka. V PAŘÍŽSKÉ ulici, nedaleko od MSS, kde pracovala předtím. Úplný anagram AMON je MONA. Nakladatelství SVAZU ŽEN (ano ŽEN, vy víte, co ještě to znamená) Za chvíli budete číst o českém příjmení KARNET z románu JAR.DRDY. A tady je KARNAK. To je i v mém výkladu KRKNA. Lakomá žena. BARKA. Ano ta byla přece LAKOMÁ BARKA od WERICH – L.B.M. A krásně nám ten příběh z jeho knihy FIMFÁRUM odvyprávěl autor WERICH. A ten je i WERICH – W – M. A byl z DVOJICE W a V–M a V – M.V. Půlka DVOJICE byla po WWII. v USA a půlka tady v ČESKU. A tak je to zase klíč Operace Benjamin L.B.M. Obelisk stál nejprve v CIRCO MAXIMO. MAXIM byl GORKIJ a jeho náměstí dnes SENOVÁŽNÉ. A kulomet britské výroby. VODOU CHLAZENÝ, aby se NEPŘEHŘÁL. CIRCUS byl i HUMBERTO – MOHORITA B. MAXIM bylo i druhé jméno MIŠIN. To byl můj kolega První tajemník KOMSOMOLU. A prvním jménem byl VIKTOR. Významná postava OPERACE BENJAMIN. OBELISK se někdy v 5. století zhroutil. A 5 je i 2 a také 0. A znovu ho nechal vystavět papež SIXTUS V. Okolo roku 1586. To je i rok 1982. Kdy jsem se stal předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM po ukončení VŠP. A také je to rok, kdy jsem ukončil studia rigorózní zkouškou a stal jsem se dalším DOKTOREM v řadě. Je to i rok 1985 kdy proběhl XII. SFMS Světový festival mládeže a studentstva v MOSKVĚ. Tam kam mně poslal tajemník-kolega BRUNNER IAN – B-I. dělat vedoucího klubu Československé mládeže do klubu továrny na výrobu nákladních automobilů značky ZIL. Víte, že se tam přišel podívat JINDŘICH POLEDNÍK tehdy tajemník ÚV KSČ, národností Polák. A velvyslanec v Moskvě Zavadil. Ten s tím jedním okem. Za odměnu jsem pak byl na dovolené ve VARNA – BULGARIA. A co je SIXTUS V.? Narodil se v GROTTAMARE tedy v G.M. A zemřel dne 27. AUGUST-SRPEN 1590 v ROMA. A to vy víte, že 27 je i 21.SRPEN – AUGUST klíčové datum v našich – OKUPACE 1968–a sovětských – pokus o převrat 1991 – dějinách. Ale také víte, že to je i 12.08. datum narození mého otce a je to i 08.12. datum narození mojí manželky. Zemřel v roce 1590 a to je i rok narození mojí manželky1950 ale i podle metody že 0 je i 2 a i 5, je to i rok mého narození 1952 a i rok narození sestřenice ALENA BARANNIKOVA 1955. Aby to všechno bylo, jak má být, tak je to i rok narození ZÁTOPKŮ a mojí matky LUDMILA mého strýce MOHORITA IVAN – M.I. Ano všechno je to M.I. MILITARY INTELIGENCE. Po vztyčení obelisku nechal papež nainstalovat na jeho špičku KŘÍŽ – KREUZ-CROCE. Aby zmírnil jeho pohanský původ z EGYPTA. A my víme, že to, když je něco extrémně vysoké a velké a upozorňuje to na sebe znamená něco v mém příběhu. To byl právě onen EGYPT – a vám známé RE a ATUM a BENBEN. SVĚTLO. Pravda je to proto, že pověření k znovu postavení obelisku dostal architekt DOMENICO FONTANA. A to je zase zdroj VODY. Všechny známé zdroje v mém příběhu. SPRINF – JARO -JAR. A FUENTETODOS místo narození FRANCISCO GOYA DE LUCIENTE. SVÍTÍCÍ GOYA ze všech FONTÁN. Který zemřel v BORDEAUX – DR. „B“ a „CHE“. Toho umělce, který se narodil v den kdy byl můj otec v roce 1943 odveden do československé armády v ORENBURG BUZULUK – O.B. A já jsem byl v kasárnách Jiřího z Poděbrad v L.T. – LIGHT – i LITOMĚRICE převelen do zálohy v roce 1976. To byl den 30.03. Jako 33 KRISTOVA LÉTA. FONTANA je i ANTONÍN FANTA. Můj přítel z mládí TONDA FANTA. Jako architekt FANTA, který vystavěl budovu pro HLAVNÍ – WILSON (WESELIN) nádraží. U nás na DVOJCE.

 „Po velkém požáru v ŘÍM-RIM roku 64 oblast získala první KŘESŤANSKÉ STOPY. Stala se místem mučednictví mnoha křesťanů, kteří byli v cirku NERO trýzněni a zabíjeni kvůli podezření, že požár způsobili. Podle starověké tradice byl právě zde ukřižován i svatý PETR, a to tak že HLAVOU DOLŮ. Císař KONSTANTIN, který přestoupil na křesťanství, nechal na tomto místě postavit roku 326 baziliku sv. PETRA, která byla považována za PETROVU hrobku (tato tzv. stará svatopetrská bazilika existovala do 16. století, poté byla stržena a nahrazena dnešním chrámem). PETRŮV hrob by se však měl nacházet v tzv. Vatikánské nekropoli, pod kryptami chrámu, tedy v místech starověkého pohřebiště, které u Vatikánského pahorku vzniklo za časů CALIGULA. Pozůstatky této starověké nekropole byly sporadicky vynášeny na světlo různými papeži v průběhu staletí, systematické vykopávky nechal však nařídit až papež PIUS XII. v letech 1939 až 1941.“

Rok 64 je i LXIV. A to je i VASILEK. Když je „X“ české „IKS“. PETR je PIEDRA a SKÁLA. Byl ukřižován hlavou dolů. Tak jak ve svých textech označoval názory svých oponentů LENIN. A ve svých textech je stavěl z HLAVY ZPĚT NA NOHY, z jeho úhlu pohledu pochopitelně. KONSTANTIN je také CYRIL a také KIRYL, a tak i KAREL. A vy víte, že byli dva maršálové SSSR. A jeden byl RUS a druhý byl POLÁK. Ten jeden byl GEORGIJ tedy i JURIJ a KONSTANTIN ŽUKOV. A byl stejné profese jako určitě mnozí ve své době ale také jako český zpěvák RUDOLF CORTÉS-KREUZINGER. ŽUKOV byl profesí KOŽIŠNÍK – pracoval s kůžemi – O.R. Byl FURIUS – FUR jako MARCUS CAMILUS FURIUS, který porazil ETRUSKY a město VEII. V místech, kde se dnes nachází VATICANO a ROMA. A byl FURIUS jako CAMILO CINFUEGOS přítel EL CHE, se kterým osvobodili Santa CLARA – KLARA-KARLA – KONSTANTINA. A byl SPURNÝ VZPURNÝ. Druhý maršál byl ROKOSSOVSKIJ. Ten byl KONSTANTIN a KONSTANTIN. A byl národností POLÁK. V Praze LIBEŇ – LEE BEN je zámeček ROKOSKA. Tak by říkali v HORNÍ POČAPLY manželce maršála ROKOSSOVSKIJ. A my s bratrancem PETREM GEBLTEM bychom si z toho dělali srandu a říkali bychom jí „STARÁ ROKOSKA“. Vystavěn ve slohu ROKOKO. Stavitel KAREL(KONSTANTIM) BAUM/B.M. Vystavěn v roce 1629. A to je i 1929. Krach na burze a počátek Světové hospodářské krize. Je to i rok 1992 kdy začala nová éra lidstva. Po pádu SSSR a světového komunismu. Bohužel ale zůstala nevyužita ku prospěchu rozvoje demokratického světa. To je ale jiný příběh. Další majitel byl PROKOP GINDLE. A třída, na které se nachází ROKOSKA se jmenovala po celou poválečnou totalitu RUDÉ ARMÁDY. A maršál ROKOSSOVSKI byl maršálem RUDÉ ARMÁDY. A po WWII. byl ministrem obrany POLSKA ve WARSOVIA – VARŠAVA – VASIL B. Města, které má předměstí PRAGA. Součástí majetku byl ŠPÝCHAR. Přestavěný a vysvěcený na EXHORTNÍ KAPLI. V Praze je místo, kterému se říká NA ŠPEJCHAŘE. Je to na konci LETENSKÉ PLÁNĚ. Kousek od stadionu SPARTA PRAHA. A na druhou stranu kousek od HRAD PRAŽSKÝ. Byla tam TRAMVAJOVÁ SMYČKA – SCHLAUF jako na řece AARA v BERN. A proč o tom píšu kromě toho, že to byl také ŠPÝCHAR-ŠPEJCHAR jako na ROKOSCE? Protože jsem tam trávil časté večery s HLADÍK IVAN syn generála HLADÍK MILOŠ náčelník 1.správy STB – zahraniční rozvědky a VLADIMÍR – VOVA ŠVESTKA syn ŠVESTKA OLDŘICH (S.O.) šéfredaktor RUDÉ PRÁVO. Byl tam stánek pro tramvajáky, kteří tam měli čas na oddech, a tak i možnost se trochu najíst. A tam jsme my stávali a plkali o nesmyslech a popíjeli pivo. Připomínám, že Š.O. žil i v TEPLICE a že žili hned vedle nás v ANTONÍNSKÉ ulici. A že HLADÍKOVI žili v jednom ze dvou bytů, které byly jediné na stejném patře v ČÍNSKÉ ulici. V tom druhém žil můj kmotr VASIL VALO. Otcův spolubojovník a také rodák z Karpatské Ukrajiny. V té době generálplukovník a náměstek ministra obrany ČSSR. A proč je to pravda a ne náhoda? HOSPODÁŘKA u nás na OV SSM Praha 2 – DVOJCE byla ROSKOVCOVÁ. Ta by byla v HORNÍ POČAPLY ROSKOVKA a ne ROKOSKA. To vy ale víte, že to je jedno. Písmeno sem a písmeno tam. K tomu byla HANA, a tak byla i H.R. Jako HERNÁN CORTÉS a RUDOLF HESS a HEGENBART RUDOLF. Myslím, že i do školy na STROSMAYEROVO náměstí chodil ROSKOVEC. Snad s mojí sestrou do třídy. Ale to nevím, jestli to nepletu. A finále? Když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM tak se objevil mezi dobrovolnými funkcionáři SSM na VŠST LIBEREC (L.B. ) Student ROSECKÝ. Jak ukončil studia stal se pracovníkem mého oddělení Vysokých škol. A když jsem se stal předsedou českého ÚV SSM jmenoval jsem ho do funkce HOSPODÁŘE. HOSPODÁŘEM byl i na pak na ÚV SSM, když jsem se tam stal předsedou. A od 01.01.1990 se stal HOSPODÁŘEM na ÚV KSČ. Když jsem se stal 1.tajmeníkem koncem prosince. Jmenoval se ROSECKÝ – anagram ROKOSCA – ROKOSKA či HOSPODÁŘKA ROSKOVKA. Proč ještě LIBEREC – L.B. ? Má červenobílou vlajku. A rektorem VŠST byl JOVAN ČIRLIČ. VOJÍN EL CHE, a ještě jednou EL CHE. Původem z YUGOSLAVIA. ROSECKÝ byl PETR křestním jménem a byl z CHLUMEC nad CIDLINOU. CHLUMEC je EL CHE V.M. S-2.

„V 5. století byl papežem SYMMACHEM zbudován vatikánský palác, nicméně až do roku 1308, kdy se z bezpečnostních důvodů papežové odstěhovali do AVIGNON byl papežským sídlem většinou LATERÁN. Teprve od návratu roku 1377 je Vatikán stálým sídlem papežů, nicméně obvyklým sídlem byl KVIRINÁLSKÝ PALÁC, který roku 1871 zkonfiskovala Itálie a stal se pak sídlem italského krále (dnes zde sídlí prezident italské republiky).“

Kdo byl ten, který nechal zbudovat PALACIO VATICANO. A vy již víte, nebo máte představu co také může znamenat v přeneseném smyslu slova ZBUDOVAT VATIKÁNSKOU BUDOVU. SYMMACHUS byl římský papež zvolený do funkce dne 22.11. A to vy víte, že je i 11.11. konce WWI. a narození mého bratrance KAREL GEBLT III. V TEPLICÍCH, a tak i 17.11. 17 LISTOPAD. Jeho nezvolený protikandidát LORENCE proti němu vystupoval jako anti Papež až do roku 505 (číslo mého ročníku na VŠP – V25). Ano LORENC-LAWRENCE-LAURENTIUS. Byl proti němu stále a stále. SYMMACHUS se narodil se na OSTROVĚ SARDINIA. SARDINIA je i DR. SYN. SYN DOKTORA. Můj syn NIKOLA? Jako car NIKOLAJ II. a papež NIKOLAJ II. SARDINIA OSTROV je i S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. Vím, že to víte, ale píšu to, proto že to je důležité. Víte, já jsem se také narodil na OSTROVĚ ŠTVANICE. A tak také S.O. Ale co asi nevíte, že ve španělštině je jeho jméno SÍMACO a maďarsky SZÜMMAKHOSZ. Jedno je ŠIMÁK, a tak i ŠIMÁČEK, jako ulice vedle naší SOCHOROVA a druhé je ŠUMÁK. Myslíte, že papež také ŠUMĚL, že občas VYŠUMĚL, jak se u nás v Čechách říká? Že byl FURIUS-CIENFUEGOS-VZPURNÝ – ROHG-R.A.F.-HRUBÝ-SUROVÝ či ZLÝ(N)? No mohl být, protože když jej chtěli soudit tak zavedl pravidlo SYMMACHIAN FORGERIES, že nebude podléhat světské trestní jurisdikci. Zemřel 19.07. 514. A to vy víte že 514 je i 22. A že 19.07. je i naše známé a staré a dobré 17.07. A tak všechny varianty této skupiny čísel. Především 1775. Vznik US ARMY a US NAVY a US MARINE. Až do roku 1307 byl ale papežským sídlem PALÁC LATERÁN. Ten přiléhá k BASILICA LATERANO. Kterou nechal vystavět v roce 313 císař KONSTANTIN. Architektem PALAZZO LATERANO byl také, výše uvedený, DOMENICO FONTANA. VATICANO se stalo sídlem Papežského státu v roce 1377. A to je i 1773 tak zvané BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE – Boston Massachusetts /B.M. Počátek vzpoury v britských koloniích na území Ameriky. Která vyvrcholila v roce 1775 ustavením armád vzbouřenců a v roce 1776 vznikem USA.

„Dnešní vatikánský stát nahradil PAPEŽSKÝ STÁT – Patrimonium sancti Petri, Stati pontifici, který se zformoval v polovině 8. století na základě tzv. PIPINOVI DONACE jako území na APENINSKÉM poloostrově, které bylo pod přímou světskou vládou římského biskupa – PAPEŽE. Jeho územní rozsah se během století měnil. V roce 1860 byla většina území papežského státu připojena k ITALSKÉMU království město Řím až roku 1870. Papežský stát se ovšem snažil uchovat si diplomatické styky a postavení subjektu mezinárodního práva a většina států mu toto postavení nikdy neodepřela.“

Proč v 8.století? Přibližně v roce 610 tedy v 7.století vzniká ISLÁM. A křesťanskému světu a skutečně osvícených panovníků dochází že bránit se jeho rozmachu, expanzi, může jenom nadnárodní organizace. A takovou jedinou byla tehdy KŘESŤANSKÁ CÍTREV. Která ale potřebovala mít jedno centrální vedení a centrální sídlo. A tak vzniká v 8. století na území ITALY – NOHY v oblasti KOLENE-KLOUBU tak zvaný PAPEŽSKÝ stát. Za přispění a nesmrtelné zásluhy PIPIN III. Zvaný KRÁTKÝ-SHORT-CORTO nebo MLADŠÍ-YOUNGER. Ve španělštině JOVEN – jako JOVAN ČIRLIČ rektor VŠST v L.B. A také jako české VOJÍN. Či jméno VOJAN. A CORTO je CORTÉS. To tady bylo podrobně nedávno. V souvislosti s CORTÉS HERNÁN.

PIPINOVI byl nápomocen jeho přítel svatý VIRGIL, irský mnich. Kdo to byl? Byl z rodiny IRSKÉ šlechty. Byl to BENEDIKTÝN. A byl prohlášen za kacíře, protože tvrdil, že je země KULATÁ-KOULE. Již tehdy. Tvrdil, že naproti nám žijí PROTINOŽCI. Ano PROTI a NOŽCI. NOHA – NOŽCI. V řečtině, ze které je to přejato do angličtiny a do ruštiny ANTIPODE. Italsky ANTIPODALI. Jako PEDÁLI na KOLECH. Nebyl první. Již PYTHAGIORAS a PLATÓN a MARCUS TULLIUS CICERO a další před ním měli takový názor. VIRGIL je ze slova VIRGI – PANNA. A vy víte, že já jsem se narodil ve znamení PANNA. Kanonizován byl v roce 1223. Ano zase 123 a DVOJKA. A celá sestava dat složená z čísel 123 v mém příběhu, které již dobře znáte. Jeho svátek připadá na 27.11. A to vy víte, že je i 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY v PENNSYLVÁNIA, PHILADELPHIA. Ale také víte, že ro je i 12.11. A to byla v roce 1989 svatořečena svatá ANEŽKA ČESKÁ. Papežem H.P. II. – JAN PAVEL – HONZA ŠAVEL-VASIL. Dcera O.B. OTOKAR of the BOHEMIA. S jehož životem jsou spojeny TŘI (přesně de iure dvě ale de facto tři) BULY FRIEDRICH II. BASILEA – ULM – MELFI. Svatý VIRGIL také psán jako FEIRGIL a byl také biskupem v SALZBURG v O.R. ÖSTERREICH-RAKOUSKO. Nebo RAKOUSKO UHERSKO – RU/UR. V americké okupační zóně o mnoho a mnoho století později. Po WWII.

Svatý VIRGIL pravděpodobně používal kopii „Collectio canonum Hibernensis“ (irská sbírka kanonického práva) k tomu, aby PIPIN získal královské pomazání, čímž by byl uznán za krále. Poprvé byl pomazán v roce 751 v SOISSONS – SUASO. V roce 754 přicestoval papež ŠTĚPÁN II. (ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK a ŠTĚPÁN MIROSLAV – SŤOPA) do Paříže, protože v Itálii byl ohrožován LANGOBARDI-LOMBARDI / L.B. PIPIN, aby získal na své moci odcestoval také do Paříže a v bazilice Saint DENIS se nechal podruhé pomazat v honosném obřadu a nechal si udělit další titul PATRICIUS ROMANORUM – PATRICIJ ŘÍMANŮ a je první zaznamenanou korunovací vládce papežem. Vzhledem k tomu, že průměrná délka života byla v té době krátká, chtěl si Pipin pojistit rodinnou kontinuitu, a tak papež také pomazal i DVA jeho ​syny, KARLA později známého jako KAREL VELIKÝ, kterému bylo 12 let a KARLOMANA kterému byly 3 roky. První byl stár 12 let a druhý 3 roky. Ano 123. Známá sestava čísel a z nich tvořených dat z mého příběhu o OPERACI BENJAMIN. Moje rodné číslo. A dvakrát KAREL – CARL – CARLO – CHARLES – KIRYL-KONSTANTIN a KARLA-CARLA-CLARA-KLARISKA.

Na oplátku v letech 755–756 PIPIN LANGOBARDY/LOMBARDY v severní Itálii porazil a znovu dosadil papeže ŠTĚPÁN II. A daroval mu rozsáhlá území ve střední Itálii, která se stala základem PAPEŽSKÉHO STÁTU – PIPINOVA DONACE. Dnes VATIKÁNSKÝ STÁT.“

Tato skutečně rozhodující událost v životě lidstva se udála v SAINT DENIS BAZILICA. V roce 1962 vychází v časopise NOVIJ MIR – MIER – MÍR – SVĚT – SVĚTLO atd. novela Jeden den IVANA DENISOVIČE. Napsal ji ALEXANDER SOLŽENICIN. Proč to sem ještě patří? Původní název knihy byl ŠČ-854 (JEDEN DEN JEDNOHO MUKLA – ODIN DEN ODNOVO ZEKA). A tak je opět na scéně „ODIN“ – BŮH SMRTI A VÁLKY. A ODIN VOJIN V POLI STOIT – SÁM VOJÁK V POLI. A ještě k tomu ŠČ. Jedno písmeno v ruštině. V češtině tato dvě písmena a v angličtině čtyři písmena SHCH a v němčině dokonce – SCHTSCH – 7 písmen. I PROTO JE 1 – jedno písmeno v ruštině – TAKÉ 7 – sedm písmen v němčině. Vám známé že 1 je i 7. CHRUŠČOV a velitel otcovi skupiny NIŠČIMENKO. A rybí polévka ŠČI. A také ruské slovo pro ŠTIKA – ŠČUKA. To je název města LUCERN. Který není ze slova LUCERNA – SVĚTLO/OR/VALO/SVIT/SVĚT, ani ze slova LUCERNE – VOJTĚŠKA/ PÍCE či SENO/ALFALFA, ale ze slova LUCIUS – ŠČUKA a s příponou – ARIA je tak původně LUCIARIA, a to bylo místo kde se velkém množství vyskytují „ŠČUKY“. Nad LUCERN se tyčí hora PILATUS. Ano podle PILÁTA známého z příběhu CHRISTUS IESUS. A vy již víte, že 11.11. a 12.11.1989 jsem zorganizoval Celostátní konferenci SSM v PALÁCI LUCERNA. Majetků rodiny HAVEL. A křest ní jméno HAVEL je dnem svátku dne 16. OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. V den výročí narození mého dědy DEMETER MOHORITA ve VOLOVÉ. A také je to 16. BŘEZEN-MAREC/B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. Jako matka a babička I.C. Hlavní hrdina z GULAG tábora byl příjmením ŠUCHOV. Pro můj příběh je důležité že román, jako nápad, vznikal od zimy 1950-1951 v EKIBASTUZ v severním KAZACHSTÁNU. A byl napsán v roce 1959 od 18.KVĚTEN-MÁJ do 30.ČERVEN-JÚN 1957 ve městě RJAZAŇ. Ano to město velmi dobře znáte. Hlavně z mého povídání o filmu BABY RJAZAŇSKIJE. A víte, že RJAZAŇ leží na řece OKA, české OČI-OJO-OTTO-OCHOA. A řekách TRUBEŽ (TUR BĚŽ) a LYBEĎ (LABUŤ). A víte, že RJAZAŇ znamená REZAN-ŘEZ-ŘEZAT a STŘÍHAT, a tak i STŘIH. KREJČÍHO i STŘIH filmu. RJAZAŇ je i ZARJAN – ZARJA/SVÍTÁNÍ i ZÁŘ JAN – nebo ZÁŘIJOVÝ. Zrození románu je nesmírně zajímavé. Podívejte se na to, jak se vůbec podařilo jej zveřejnit. Za CHRUŠČOVA. V azbuce iniciály H.C.X. Ano DVAKRÁT EL CHE. Jenom to, co potvrzuje skutečnost o tom proč stojí na náměstí TVER JURIJ DOLGORUKIJ. A proč mně k němu moji dva italští přátelé v roce 1972 odvedli. Do GEORGIA-JURIJ restaurace ARAKVIL hned u JURIJ DOLGORUKIJ. O vydání románu S.I.A. SOLŽENICIN ISAK ALEXANDER ŠČ-854 se zasloužil šéfredaktor časopisu NOVIJ MIR jménem ALEXANDER TRIFON TVARDOVSKY. Ano vidíte TVAR a D(THE) a VASKY. Oba pánové byli ALEXANDER. Jako ALEXANDER II. Papež původním jménem ANSELM – WASILIN z BAGGIA, MILANO, LOMBARDY – B.M.L. Ten nastoupil na papežský stolec po NIKOLAS II. v roce 1061. A dosáhl smlouvy s NORMANY vládnoucími v té „kotníkové botě“ dole v ITALY. A 01.08. 1067 uspořádal SYNOD V MELFI. To je i datum 08.01. a to bylo datum svatby mojí matky římské katoličky s mým otcem řeckým katolíkem. V roce 1949. A NORMAN, princ RICHARD – DR. EL CHE se stal vévodou v APULIA(PULGIA) a CALABRIA. ALEXANDER II. byl ale také ruský car. Ten, který byl zavražděn dne 13.BŘEZEN-MAREC/B.M. 1881 v ZIMNÍM PALÁCI v PETROHRADĚ. Ten jehož manželkou byla KATEŘINA DOLGORUKOV, z VOLYNĚ, z rodu DOLGORUKIJ. A druhým jménem MICHAL-MICHAIJLOVNA. A finále? Do KAZACHSTÁNU jsem cestoval po svém zvolení předsedou ÚV SSM v zimě 1988. Přes ORENBURG – OR kde se nachází i BUZULUK – O.B. Tam kde velel SVOBODA československým vojskům a kam přicestoval z GULAGU můj otec dne 30.03.1943. Jel jsem na KARAČAGANAK. A vy již víte, že španělské slovo CARA je slovenské TVÁR a české TVÁŘ. IVAN DENIS ŠUCHOV byl celým jménem hrdina tohoto díla. Iniciály Š.I.D. Vyslovte si to pěkně česky a uvidíte co vám z toho vyjde. A co ještě je ŠUCHOV? To je perfektní anagram hebrejského CHOFEŠ. V překladu SVOBODA. Ano jako LUDVÍK SVOBODA z HROZENKOV-TŘEBÍČ a jako moje manželka SVOBODA VLASTA-PATTY-TRISHA z PLZNĚ. Víte, že KARA by jediný Podnik zahraničního obchodu u nás na DVOJCE. Nakupoval a prodával KOŽEŠINY a KŮŽE. Předsedou ZO SSM tam byl FRANĚK. Jezdíval na aukce kožešin-fur do PETROHRADU. Tehdy samozřejmě LENINGRADU. A i jinde po světě.

A finále? Ti, co čtou a pamatují si vědí, že můj otec plukovník VASIL MOHORITA byl zástupcem velitel pro bojovou přípravu u vojenského útvaru – PRAPOR SILNIČNÍHO VOJSKA (S.V-V. S-U.S.) v HORNÍ POČERNICE-H.P. A odjížděl tam v týdnu den, co den velmi brzy ráno. Aby byl v kasárnách v šest hodin. Jak tam cestoval? Auto jsme nikdy neměli. A tak každý pracovní den odjížděl z pražského DENISOVA nádraží. Ano nádraží pojmenovaného po DENISOVI. A tak také bývalý MUKL-ZEK z GULAGU, jako ALEXANDER SOLŽENICIN – IVAN DENISOVIČ ŠUCHOV cestoval dennodenně do H.P. z DENISOVA nádraží. Do H.P. HORNÍ POČAPLY jsme cestovali z nádraží HOLEŠOVICE. ŠČ 854. Číslo vlaku, kterým otec jezdil už asi nikdy nezjistím. Buh ví, možná to bylo právě toto číslo. A vy víte, že velitel jeho výsadku byl občan LVOV-LEMBERG-HALIČ-GALICIA KAPITÁN NIŠČIMENKO. Anglicky napsané NISHCHIMENKO. A německy zapsané? NISCHTSCHIMENKO. Finsky je to ŠTŠ. Z jednoho ruského písmene jsou dvě v češtině a tři v ve finštině a čtyři v angličtině a sedm – SCHTSCH – v němčině. A víte, že byl v době výsadku KAPITÁN BĚLAVSKY.

A proč je to pravda? Jeden z mých pracovníků které jsem přivedl do aparátu SSM z VŠST LIBEREC kde byl rektorem JOVAN ČIRLIČ byl výše podrobně uvedený ROSECKÝ-ROKOSKA. Druhým byl ŽÁK. Tento ŽÁK chtěl to svoje místo na ÚV SSM opustit. Ale nikdy to neřekl napřímo. Jako ostatní. Kteří to řekli a odešli s doporučeními té nejvyšší kvality. On to zkoušel takovými „estébáckými“ metodami. Narážkami a že nedělal věci, jak měl a dělal mi i s dalšími spolupracovníky další naschvály a vařil mi kafe a dělal věci o kterých budu psát příště a čekal že ho vyhodím atp. Musel to tam se mnou ale přetrpět. Vy teď už víte proč. Proč jsem to musel vytrpět já s ním, informátorem a dnes se prezentujícím jako největší přítel plukovníka KGB MIRONENKO a který byl jedna ruka s dalším kolegou na ÚV SSM „agentem“ STB LÉDL a ŠLOUFEM z gangu KAPEK VÍT. A v roce 1989 se dal okamžitě do služeb ADAMEC ATOS. Proč tam musel on se mnou a já s ním vydržet? No s ním jsem byl přece ZEK. Doplňoval mně „rodokmen“ že jsem jako skutečný OTISK mého otce a to, že byl značka toho, že jsem ten ZEK – MUKL – CAMILO CIENFUEGOS – FURIOUS-KOŽIŠNÍK ŽUKOV a CORTÉS-STŘIHAČ.

Svatý DENIS, česky DIVIŠ jako vynálezce HROMOSVOD, Zařízení na svádění BLESKŮ-LIGHTS. Zemřel po stětí hlavy katem v roce 250 na MONTMARTER/M.M.-M.W.-M.V. 250 je číslo mého ročníku na VŠP – V25. Na VOKOVICKÉ SORBONĚ jak se nazývala. Nádraží bylo pojmenováno po ERNEST DENIS. Ano ERNESTO a ERNA. Nebyl to železničář, ale byl to SLAVISTA-BOHEMISTA. Profesor v BORDEAUX a SORBONA. Zemřel přesně na den jeden rok před narozením mojí matky se skutečně českým jménem LUDMILA. 04.01.1921. Narodil se den před tím. Dne 03.01. V roce 1849. A to jsou i TŘI KRÁLOVÉ – 06.01. a tak i svatý MIKULÁŠ-NIKOLA-MYKOLA-MIKLÓS dne 06.12. Připomínám, že v BORDEAUX zemřel FRANCISCO GOYA de LUCIENTE de FUENTETODOS. Který se narodil dne 30.03. v den odvodu mého otce do československé armády v BUZULUK-ORENBURG/O.B. A jako VINCENC VAN GOGH z H.L.-N.L. a v den kdy zemřel KAREL MAY. 33- KRISTOVA LÉTA.

A finále? DIVIŠ byl předseda SSM v ARITMA PRAHA v DEJVICE, Praha 6. ARITMA je MARITA-MATURA. Pak tam byl myslím i předseda KČS. A tak byl své mateřské firmě věrný. Firma, pokud si dobře vzpomínám vyráběla elektrotechnická zařízení té doby. Snad i první počítače. Ty veliké, co zabraly celá patra. Ale to už přesně nevím. Co vím je ale to, protože jsem se ním občas viděl, že DIVIŠ měl něco s jedním okem. Zda ho neměl a měl náhradu jako COLOMBO – vyslov KOLOMBO, nebo jenom takové jako můj přítel z CHILE MOISÉS LA BRAŇA MENA (M.L.B.), nebo jako ZAVADIL z ROH či král VÁCLAV I. nebo jenom zraněné jako ROMMEL to nevím.

Proč PIPIN? PIPIN III. KRÁTKÝ se narodil v roce 714 v LUTYCH – LIEGE (EL CHE) a zemřel 24. září 768 v Saint DENIS. Jeho otec byl KAREL MARTEL. A vy si vzpomínáte, že jsem otci přivezl z BREMEN, a to přímo z výletu na ostrov HELGOLAND (H.B.) jako dárek koňak MARTELL. 6 D.M. mě tehdy stál. Bylo to spíše BRANDY a ne koňak. Už tady o tom byla také dříve řeč. Byl to první král FRANKŮ z rodu KARLOVCŮ. Teta JENY byla FRANK. A všechny ženy v rodině KAREL MARX byly JENY. A rod KARLOVCŮ byli GEBLT, protože byli celkem čtyři. A samozřejmě i řada dalších KARLŮ souvisejících přímo s mým příběhem. I Karlovy Vary, kde můj otec žil. Wikipedia v různých jazycích uvádí že PIPIN je původně JOSEF. Což potvrzuje i náš český JOSEF a PEPA. I PEPIN představovaná JAR.HANZLÍK z ARMÁDNÍHO divadla Na Vinohradech. V PIVOVARU v krásném příběhu H.B. – Hrabal Bohumil, jménem POSTŘIŽINY. Kde hrál s krásnou M.V. – MAGDA VAŠÁRI – VASILI. Která měla sestru EMILY VAŠÁRI. A vy víte, že otec měl dokumenty na pobyt v týlu nepřítelem se jménem EMIL. VASIL byl EMIL (HAZUCHA). A teta ZLATA-AURÉLIE měla sestru EMILY JUNGMANN.

Můj otec jezdil tedy z DENISOVA nádraží. V červnu 1948 si koupil pušku “ belgickou opakovačku“. Vyrobenou ve F.N. FABRIQUE NATIONAL de HERSTAL. Otec jí říkal EFENA. Pro civilní produkci užívá název BROWNING. Ano naše známé BRAUN-BRNO atd. Kde je HERSTAL? Je to FRANKOFONNÍ obec v BELGII. Nachází se na řece MÁZA ve VALONSKO v provincii LUTYCH – LIEGE. A v LUTYCH-LIEGE se narodil PIPIN III. KRÁTKÝ. Otec byl také III. První se narodila BASILEA a druhý byl PETR a třetí se narodil v rodině MOHORITŮ on. Nebyl ani krátký ani dlouhý. Připomínám to také proto, že zakladatel F.N. byl HENRI PIEPER – H.P. a samozřejmě že vy víte, že byl JINDŘICH. A můj otec byl z JINDŘICHŮV HRADEC. Papírově, jak se u nás v Česku říká lidově.

Vrátím se trochu zpět. Zakladatelem říše FRANKŮ byl CHLODOVÍK I. To bylo v 5. století. Toto jméno se časem mění v LUIS a náš český LUDVÍK. Jako SVOBODA. CHLODVÍK rozdělil území říše mezi své dva syny. NEUSTRIA a AUSTRASIA. AUSTRASIA byla tehdy nazývána OSTER RIKE. Tedy naše O.R. V překladu to znamená „VÝCHODNÍ ZEMĚ“ – V.Z. Vojenské Zpravodajství. Proč to tak je? Rod, který vládnul se nazýval MEROVEJCI v češtině. A to vy víte, že je anagram slovenského MEJEROVCI. Rodina MEJER – MEYER – MILLER atd. Musíte, ale také vědět, že ve všech ostatních jazycích je to úplně jinak. V němčině je to MEROWINGER (M.W.) v angličtině je to MEROVINGIAN (M.V.) v maďarštině je to MEROVINGOK (M.V.). Vždy je tam anglické slovo KŘÍDLO – WING. V jediném jazyce kromě češtiny je ještě úplně jiný výraz pro tento rod. A tou je naše bratrská FINŠTINA. Bratrská ve smyslu naší OPERACE BENJAMIN ale hlavně BRATRSKÁ i ve smyslu podobného osudu s vládnoucí ŘÍŠÍ – oni s RUSKEM a my s R.U. RAKOUSKO-UHERSKEM. A podobného vývoje a národního obrození, a dokonce stejného osamostatnění se ve stejné době. Po WWI. Tak tedy ve finském jazyce je to MEROVINGIT. Ano MOGORITAN V. Nebo s ruským N–H je to s hebrejským členem HA MOGORITA V. Proč je to pravda? Podívejte se na názvy měst v 5. století a vlády říše MEREJOVCŮ přerozené v dalších stoletích do říše KARLOVCŮ. Je tam TOURS – TURS je po našem množné číslo pro TUR. TOURNAI také TUR. A tak i VOLOVÉ a ALBA-SKOTSKO. Jsou tam TERTRY, zase TUR a SOISSON – vyslov SUASO – 22, nebo v moravském nářečí SÚ S tedy skrytá 2. Už tam je i KOLÍN. A FULDA jako JULDA FULDA – JULIUS FUČÍK, jak jsme mu říkali. Kam emigroval můj spolužák ze třídy z učení a hrál za ně snad hokej a jmenoval se PETR FESL-FASIL napsané německy VASIL. A METY – T.M. TOMÁŠ MASARYK a TŮMA a TOMA a MOTA a egyptský ATUM. A REIMS česká REMEŠ. Jinak je to všude ve všech jazycích REIMS-REYMS-REJMS. Jenom česky REMEŠ – WASIL. A to je i české MAREŠ, například. Poměrně obvyklé jméno. Jeden MAREŠ pracoval jako ředitel hotelu SSM v HARACHOV-KRKONOŠE. A jel se mnou do štábu do KLUBU ZIL do MOSKVY na FESTIVAL v roce 1985. Ale i protože „S“ je ze série kterou dobře znáte a může být i „C“ a i „K“ a tak je to i REMEK. Vladimír REMEK. Proto byl kosmonaut, aby si toho určitě všimli všichni, kteří si toho měli všimnout. Proto se i nastěhoval k nám do VELETRŽNÍ, kde žil po rozvodu mého otce s mojí matkou mezi námi. SOCHOROVA já s matkou – VELETRŽNÍ REMEK-REMEŠ a otec žil v SCHNIRCHOVA. Směrem od nás k parku JULDA FULDA. A co je důležité vědět? Otec VLADIMÍR REMEK byl Vrchním velitelem československého vojenského letectva. Měl tedy pod sebou samá KŘÍDLA – WING. A v té funkci byl až do roku 1989.

Před svou smrtí rozdělil PIPIN říši mezi své dva syny KARLA a KARLOMANA. Zemřel 24. září 768 v Paříži. Pohřben je v bazilice Saint DENIS. Ano zase Saint DENIS. A my víme, že 24.09. je i děleno DVĚMA podle generála MORAVCE, a to je i vlastně DVAKRÁT 12.09. Jednou datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A podruhé je to datum narození syna mojí sestry a mého synovce MICHAL HRUBÝ. Anglicky ROUGH – R.A.F.

Od poloviny 9. století byl Vatikán začleněn do městských hradeb, které byly několikrát obnoveny v 16. a 17. století. Pahorek Vatikán a některá exteritoriální území byla navrácena pod papežskou správu smlouvami s ITÁLIÍ dne 11. ÚNOR-FEBRUÁR 1929 tak zvané LATERÁNSKÉ smlouvy. Itálie toto narovnání Vatikánu nabízela již v 19. století, papežové však ještě doufali v obnovení Papežského státu, a proto na podobné dohody nechtěli dlouho přistoupit. Vztah mezi Vatikánem a Itálií byl pak ještě upraven KONKORDÁTEM z roku 1984 dne 18.února. A to vy víte, že je i 18.LISTOPAD. A minus DVA je to den kdy se narodil můj bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN. B-I SPIRIT-STEALTH.

Pakty byly pojmenovány podle PALÁCE sv. JAN LATERÁNSKÝ, kde byly podepsány. Podepsal je kardinál státní sekretář PIETRO GASPARRI za SVATÝ STOLEC a předseda vlády a státní sekretář BENITO MUSSOLINY za Italské království.“

A tak smlouvy podepsal „jako“ jeden ze TŘÍ KRÁLŮ – KAŠPAR-GASPARRI. A za ITALY, tehdy ještě Italské království to byl BENITO, a to je malý BENEDICT nebo BENJAMIN, příjmením MUSSOLINY – WASSILINY. Bylo to dne 11.02. A to vy víte, že je i 11.11. konec WW.I. a narození mého bratrance KAREL GEBLT III. A také je to 17.11. 17. LISTOPAD. Bylo to v roce 1929. Začátku Velké hospodářské krize. Kdy zkrachovala BURZA – BAZIL na WALL STREET. „WOL“ STREET. ZEDNICKÉ nebo i ZEDNÁŘSKÉ ULICI. A právě teď si vzpomínáte, že BENITO MUSSOLINY napsal práci o HUSOVI. GIOVANNI HUSS il VERIDICO – JAN HUS HLASATEL PRAVDY (H.P.). A víte, že byl v roce 1926 (i 1929 po našem ale i 1962 kdy vyšel ODIN den IVANA DENISOVIČE v časopise NOVIJ MIR-SVĚT a rok mojí přísahy US ARMY a generálu GEORGE-JURIJ SMITH-ŠMÍD PATTON) vyznamenán československým prezidentem T.M. Řádem BÍLÉHO LVA (B.L.) I. třídy.

Proč právě VATIKÁN a jeho umístění v místě kde předtím po staletí sídlilo centrum IMPERIO ROMANO? Podíváte li se pozorně na mapu ITALY tak zjistíte, že ROMA-ROME-RIM se nachází v místě kde je na lidské noze KOLENO. Tedy JOINT – SPOJENÍ – SPOJKA. Česky KLOUB a slovensky KĹB. Chtěl jsem o tom psát samostatně ale průběh příběhu mě nutí dělat časté odbočky a vsuvky, Jako například teď. Všimli jste si, že důležité SPOJKY-JOINT-KLOUB na noze začínají všechny písmenem „K“ tedy 11 písmenem latinské abecedy? A tak i XI – EL CHE? KOTNÍK, KOLENO, KYČEL tak jak je ta noha ITALY – MELFI-KOTNÍK a ROMA-KOLENO a MILANO-KYČEL. A jsou to TŘI „K“, a tak je to i XXXIII. Dohromady je 33? Říká se tomuto číslu v souvislosti s věkem LÉTA CHRISTOVA – EL CHE. Ano i léta CHRISTOVA. Jako I.CH. MISS ČSSR v roce 1989. IVANA CHRISTOVA. Z PREŠOVA, kde sídlila Vojenská vysoká letecká škola, na které vyučoval plukovník VASIL MOHORITA, bratranec mého otce. IVANA CHRISTOVA byla po otci BULHARKA. Soutěž byla první soutěží krásy od nástupu GUSTAV HUSÁK do funkce. Přesně po DVACETI LETECH – X.X. i to je i 22 (jako HLAVA 22 o letcích US AIR FORCE) Mohla se uskutečnit proto, že jsme se její organizace ujali my. V SSM. Bylo to 8. DUBEN-APRIL 1989. A vy víte, že to je i 16.04. A to seskočil OTMAR REIDL OPERCA BENJAMIN v roce 1941. A také víte, že to je i minus DVA i 06.04. A to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. A také je to 04.06. a to se narodil Švéd, generálporučík carské R.I.A. velitel osobní gardy manželky car NIKOLAJ II. ALIX HESSE a později finský maršál MANNERHEIM. Samozřejmě že víte že 16.04. je i 16.09. a to je svátek svaté LUDMILY a je to také 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA manželka císaře KAREL a matka OTTO.

A vy víte, že můj otec METER ale vlastně VASIL MOHORITA byl 30.3. odveden do československé armády v ORENBURG-BUZULUK – O.B. (1943). Já jsem byl odveden do zálohy 30.3. (1976) a 30.03.(1935) se narodila matka manželky mého bratrance PETR GEBLT s iniciálami K.I.A. – KUBALA (JAKUB, JAKOV, AKEV) ILONA ANEŽKA (jako ANEŽKA ČESKÁ dcera O.B.), provdaná za V.H. Plukovník VLADIMÍR HENDRYCH? A její otec byl MAXMILIÁN a předčasně zahynul při nešťastné autonehodě (císař MAXMILIÁN byl v MEXICO popraven také byl K.I.A. To víte, co je). PETR GEBLT se ženil s V.H. na VÁCLAVSKÉM náměstí v INTERHOTEL JALTA dne 3.03. a já jsem tam byl přítomen. V roce 1973. A také víte, že 30.3. se narodil FRANCISCO GOYA de LUCIENTE ve FUENTETODOS, zemřel v BORDEAUX a narodil se VINCENC van GOGH a zemřel KAREL MAY. A samozřejmě že víte, že 11 je i 2 – DVOJKA. I CHARTA 77.

A proč je to pravda A proč byste měli vydržet a číst dál? Protože KOLENO má slovní základ „KOL“. Hebrejské KOL znamená ALL v angličtině a v němčině ALLE. V ruštině a ukrajinštině VSJO – VASJO. V češtině VŠECHNO. To je zase příjmení vězně IVAN DENISOVIČ – HA ŠUCHOV v hebrejštině CHOFEŠ – SVOBODA. KOL – je i základ slova KOLEJ. I té studentské i té železniční a tramvajové a dalších které se používají. Je to i KOLÁŘ výrobce KOL. KOL je i DVAKRÁT KOLÍN. Jakoby česky město KOL. Jeden starobylý město z časů PIPINA, kde byla daleko později umístěna schrána s ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Druhý KOLÍN v ČECHÁCH odkud pocházeli DVA ze TŘÍ KRÁLŮ – důstojníků československé armády odbojáři ve WWII. Oba zavražděni nacisty. A odkud pocházel i poslední komunistický ministr národní obrany armádní generál M.V. MIROSLAV VACEK. A je to město na LABI a stojí tam kostel svatého BARTOLOMĚJE. Je to i spousta KOLONIÍ, které objevil a získal pro Španělsko KOL – CHRISTO KOLUMBUS – COLÓN. A je to anagram slova LOKAJ. A BEDŘICH LOKAJ seděl naproti mně za stolem v malinké kanceláři na DVOJCE na náměstí MÍRU, když jsem tam začínal v roce 1973. Tam co jsme měli SVABIEN-ŠVÁBY. Byl to můj úplně první podřízený pracovník v životě. Asi rok. A byl, jak vidíte FRIEDRICH. Ano německé FRIEDRICH – BEDŘICH. Odešel jsem na vojnu v roce 1974 a už jsem ho nikdy nespatřil. Byl to i KOLMISTR (MR.KOL také může být) komunistický vedoucí tajemník na KLADNĚ. Vyloučený pro nesouhlas Okupací po roce 1968 z KSČ. A později CHARTISTA. Podepsal Charta 77. Velmi aktivní v Sametové revoluci. Často jsme se vídali. A co ještě? Koleno je podle Wikipedia, cituji „ten nejsložitější kloub v lidském těle“. Proto VATIKÁN. Spojuje STEHENÍ KOST (FEMUR) – ta vede nahoru do MILANO LOMBARDY a HOLENNÍ KOST (TIBIA) ta vede dolů do MELFI BASILICATA a největší SEZAMOVOU kost v lidském těle – ČÉŠKU. A vy asi znáte ALIBABA a 40 (XL – EL CHE) LOUPEŽNÍKŮ a jeho světoznámý IMPERATIV – SEZAME, SEZAME OTEVŘI SE! ČÉŠKA je ve slovenštině JABLČKO. A to je i ten staročeský název domu v MICHALSKÉ ulici v PRAZE. Vzpomínáte? U ŘÍŠSKÉHO (IMPERIAL) JABLKA což vypadá, když se na to podíváte jako malými „gablta“. Tedy GABLTA – GEBLTA. A tak jsme se dne 17.LISTOPADU 1989, jako každý rok, sešli v pražském KAROLINU. ČEŠKA – profesor a rektor U.K. a já MOHORITA po matce i GEBLT-JABLOČKO a v Česku i hovorově JABKO-KOLENO. A já jsem přímo odsud spěchal na ALBERTOV, na pietní akt k 50. Výročí uzavření vysokých škol dne 17.LISTOPADU 1939. Které následovalo po smrti JAN OPLETAL student z HLÁVKA (HAVELKA-HAVEL K-11) koleje na DVOJCE a VÁCLAV SEDLÁČEK dělník. Bylo to právě týden po tom, co jsem jim společně s generálporučík ŠÁDEK František odhalil pamětní desku na zdi FARSKÉ ZAHRADY v ŽITNÉ ulici PRAHA 2, NOVÉ MĚSTO. V předvečer mojí Celostátní konference SSM konané za rohem v PALÁCI LUCERNA. U HAVLŮ. Vy víte, že JABLKO zase KOLEJ nebo LOKAJ a „B“ k tomu. Tak je to i v ruštině JABLOKO. A anglické APPLE. Jak se jmenovalo nahrávací studio BEATLES v SAWILE ROW LONDÝN. Slavné ulici KREJČÍCH. A také víte, že APPLE je i dvě P jsou jedno B. A tak je to zase B.L. – BULA-LABE-ELBA-BÍLÁ atd. Co žila rodina dědy GEBLT. A DOŠEK a všech těch dalších které již znáte z předcházejících příběhů. V ukrajinštině je KOLENO – KOLINNYJ SUGLOB – SUGLOB je zase BASIL CHE. Ale také GLOBE 2. A když GLOBE tak také THE GLOBE, a tak zase HA GEBLT. Maďarsky je to TÉRD – DR. TÉ.

V každém kolenním svalu jsou dva MENISKY. Větší MEDIALNÍ a menší LATERÁLNÍ – M.L.M. MENISKUS znamená v řečtině PŮLMĚSÍC. A to je také DVA-DVOJKA – TÝDNY a 14 – zase DVA-DVOJKA – DNŮ. Je to i MAN – vyslovené MEN IX US. MUŽ EL CHE US. V češtině máme slovo SKUS. Je to podle Národního zdravotnického informačního portálu “ Vzájemné postavení zubů horní a dolní čelisti při sevřených čelistech.“ Italské „AL DENTE“ ne DANTE – BOŽSKÁ KOMEDIE, ale také to není náhoda, jak později uvidíte v příštím příběhu na úplném začátku. Znamená to, že italské těstoviny jsou dobře uvařené a že se „NELEPÍ“. Nevím, zda znáte náš pražský výraz „TOMU LEPÍ“ či „TOMU NELEPÍ“. Komu „NELEPÍ“, nebojí se je totiž MAN – MEN. Vím, že to protahuji ale jinak to nejde. Aby HISTORICI pochopili, jak se pletli při hodnocení událostí 17.LISTOPADU 1989 a hodnocení událostí pádu SSSR a světového komunismu vůbec. Samozřejmě, že také tím, co píšu upozorňuji na nesmyslné zveličování role různých samozvaných hrdinů událostí z let 1989 až 1991. Nevím, jestli znáte knihu spisovatel JAN DRDA jménem NĚMÁ BARIKÁDA. Spisovatel se narodil dne 04.04. v PŘÍBRAM a zemřel 28.11. na DOBŘÍŠI. Co píše WIKIPEDIA o této knize? Je to soubor 11 (ano 11) povídek vydaných v roce 1946. Soubor je uvozen citátem z básně HALASE ZPĚV ÚZKOSTI. HALAS byl také ŘEZNÍK(REZAT-RJAZAŇ) ze ZVONAŘKY, který pracoval na OV KSČ DVOJKA. A je to i HALASZLE polévka kterou mně v maďarské TATABANIA vařil IMRE POSZGAYI zvaný v té době v roce 1989 „MAĎARSKÉ GORBAČOV“.

Stejnojmenný film NĚMÁ BARIKÁDA natočil OTAKAR VÁVRA v roce 1949. Děj ústřední povídky Pancéřová pěst a filmu Němá barikáda se odehrává na Trojském mostě vedoucím z pražských HOLEŠOVIC do TRÓJA. A vy víte, že v HOLEŠOVICE jsem žil já a v TRÓJA žili manželé ZÁTOPKOVI. PRAHA 7. Všichni tři narození 19.09. na svátek ZITA matka OTTO což je i jedna podoba jména OTAKAR. A samozřejmě že to i OTOKAR of the BOHEMIA – O.B. s jeho třemi BULAMI. VÁVRA byl i výkonný praporčík, v hodnosti nadpraporčík u nás na školní rotě v kasárnách Jiřího z Poděbrad v LITOMĚŘICÍCH. Myslím VÁCLAV VÁVRA. Byl tedy dvakrát BANDERA-FLAG atd. Němá barikáda, to je ta barikáda, co nemluví, byla na TROJSKÉM MOSTĚ. Hned vedle mostu byla o mnoho let později postavena budova Podniku zahraničního obchodu MERKURIA. Tam kde pracoval M.I. – MIZERA IOSEF/JOSEF. Otec mojí přítelkyně V.M. Se kterou jsem se seznámil na táboře pro děti pracovníků Podniků zahraničního obchodu v DĚDKŮV MLÝN v DRUŽEC u KLADNA, na který mně sebou vzal těsně před tím, než jsem měl nastoupit na vojenské gymnázium do OPAVA v srpnu 1968 můj třídní učitel z devítiletky SVOBODA VLADIMÍR (V.S. – U.S.), bytem v HEŘMANOVA ulice u nás za rohem ulice SOCHOROVA. Jednou z vedlejších obcí tam je i obec ŽILINA. Došli jsme tam „náhodou“ pěšky při jednom z výletů po okolí. Odtud pocházel hokejista SPARTY PRAHA HOREŠOVSKÝ. HOREŠOVSKÝ byl v hokejovém týmu BEK-OBRANA. Jako pivovar v BREMEN BECK, kde jsem byl s METEOR LIBEŇ a jako LUDWIG BECK generál a strůjce atentátu na HITLERA a obchodní dům v MNICHOV BAVORSKO – B.M. Vedle obchodů MEYER a MUNZINGER na MARIÁNSKÉM náměstí naproti klenotnictví THOMAS. ŽILINA je i na Slovensku. A u té slovenské ŽILINY je ČADCA a MAKOV, u kterého seskočil PARA výsadek ARAP s mým otcem V.M. Moje přítelkyně VLADISLAVA MIZERA žila s otcem v tom DVOJDOMĚ postaveném ruskými emigranty po ro ruské revoluci v roce 1917. Ten dům je v KOULOVA ulice. Ulice KOULI-GULY. To je ta, co jsem se tam setkal a seznámil s ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL před jeho cestou do BOLIVIA, kde žijí BOLIS. Jak se oni nazývají. A ve vedlejším domě žil armádní generál MARTIN DZÚR, ministra národní obrany ČSSR. A kde jsem ji ráno dne 21.SRPNA-AUGUSTA 1968 vyzvedl a po celém dni společně prožitém v centru Prahy a všeho toho dění první den Okupace jsem ji tam zase zpět odvedl. Naproti hotelu INTERNATIONAL a DUKLA Praha nedaleko domu, v ZENGROVA ulice, kde žil ještě v té době strýc BARANNIKOV ANTONÍN s tetou ALENA BARANNIKOVA a bratrancem B.I. a sestřenicí B.A. A finále? Jeli jsme tehdy z DRUŽEC DĚDKŮV MLÝN s VLADIMÍR SVOBODA mojí kamarádkou V.M. a dalšími také na výlet do LÁN. Poklonit se památce prezidenta T.M. Tehdy to bylo sídlo prezidenta – vrchního velitele armádního generála LUDVÍKA SVOBODY.

Ale zpět ke knize. V povídce Třetí fronta je hlavní postavou SLÁVA MACH. VASIL M. V.M. Byl to Španělák. bojoval ve Španělsku na straně republiky. Jako můj přítel JOSEF ŠPIRK – S.I. také INTERBRIGADISTA, který byl po pádu Republiky internován ve FRANCII a pak byl znova uvězněn na začátku padesátých let STB v Praze a byl vězněn tři roky v RUZYNI. Souvislost je zřejmá proto, že v pražské ulici jménem KOŽNÁ kousek od MICHALSKÁ a TÝNSKÉHO chrámu je starý restaurant U ŠPIRKŮ. A vy víte, že můj otec V.M. a M.B. MENACHEM BEGIN byli vězněni v GULAG KOŽVA – KOMI. A že OR je také hebrejské slovo pro KŮŽE. MACH se jmenoval také zástupce vedoucího oddělení Státní administrativy ÚV KSČ v roce 1989. Toho kde vedoucím byl R.H. – RUDOLF HEGENBART. A kde v té době pracoval můj kolega z pokoje na škole VLKSM důstojník (tehdy nadporučík) VÁCLAV ŠÍPEK (V.S.) Další povídka je VČELAŘ. Ten, co pěstuje VČELA – VASIL a anglické BEE. BÍ i B-I. SPIRIT(STEALTH). Pán se jmenoval HAVLÍK. Ano malý HAVEL je HAVLÍK nebo HAVLÍČEK. A vy si vzpomínáte, že mě KAREL KARAS tam u něj na samotě pod Smrkem v Moravskoslezských Beskydech (M.B.) vedl na prohlídku svých VČEL – VASIL a BEE. A víte, že můj nevlastní bývalý bratr JROMÍR se oženil s VŘEA MEDAL. Součástí knihy je i slavný příběh VYŠŠÍ PRINCIP. Zfilmovaný režisérem, a tak také asi dobře známý, myslím, mojí generaci. FILM (i MILFE) natočil JIŘÍ KREJČÍK. Malý KREJČÍ. Ve filmu vystupuje v hlavní roli profesor latiny – LATINY a ŘEČTINY. ¨A vy víte, že můj otec byl ŘECKÝ KATOLÍK a matka byla ŘÍMSKÝ KATOLÍK. Tři SEPTIMÁNI – 777 byli zatčeni gestapem pro schvalování atentátu na HEYDRICH (ne HENDRICH ani HEINRICH – JINDŘICH). Jeden byl Havelka, a to je zase HAVEL a „K“ – 11 – DVOJKA. Druhý byl MOUČKA jako sourozenci MOUČKA. Jeden byl z STB “ co bil HUSÁKA“ a jehož dcera pracovala se mnou na OV SSM Praha 2 DVOJKA na náměstí MÍRU naproti vinohradskému divadlu ARMÁDY, a bydlela na MOLOCHOV-LETNÁ. A druhý MOUČKA tentokrát JAR.MOUČKA (JAROSLAV-JAR a VASIL) byl nedaleko od nás na náměstí MÍRU-MIERU v Armádním divadle NA VINOHRADECH, Vedle Domu ŽELEZNIČÁŘŮ. A třetí byl RYŠÁNEK jako později RYŠAVÝ kolega, pracovník na ÚV SSM na náměstí M.G. Další povídkou je povídka HLÍDAČ DYNAMITU. A to byl první manžel mojí matky – PYROTECHNIK. Hrdinou je MILEC František. MILEC je zase WASIL. Nebo M – EL CHE. Má celkem 5 kamarádů a vyhodí společně do povětří 4 německé vojenské vlaky. Co jezdí po kolejích. Jeden kamarád byl MARTÍNEK, a to je malý MARTIN. Jako slovenské město svatý MARTIN z TOURS – TURS vyslov – byl to ŘÍMSKÝ VOJÁK. Narodil se stejně jako můj otec v MAĎARSKU. Ve městě v němčině STEINMANGER – SZOMBATHELY (THE BASIL M. DVOJKA) -SAVARIA(VASILIA) – KAMENEC. Ano jako ten německý KAMENEC – VALO – VASIL VALO a KIVI a STEINER VESELÝ atd. Zemřel v CANDES, a to je „množné číslo“ CANDY – BONBON – BEN BEN. Bylo to 8. LISTOPADU 397. A vy víte, že to je i 16.listopadu, a to se narodil v roce 1956 můj bratranec B.I. – B-I STEALTH SPIRIT jménem BARANNIKOV IVAN. Další byl JAR.JEHNĚ. Mládě OVCE a BERAN – O.B. A teď zmíněné BARANNIKOV a moje babička BÁRÁN což je ale v maďarštině OVCE. O.B. Další byl PETR HAVRÁNEK. HAVRÁNEK byl již vzpomínaný kolega na škole VLKSM v MOSKVĚ. On byl ale MIROSLAV – MIR a VASIL. A co je důležitější byl předseda Českého vysokoškolského ústředí do roku 1982, kdy jsem po něm já po ukončení VŠP tuto funkci převzal. On se vrátil domů do STUDÉNKY. Dalším byl KARAS. A KAREL KARAS byla zcela výjimečná postava ve skupině ARAP. Po jejich seskoku byl prvním československým občanem, se kterým navázali kontakt a on se stal i se svým bratrem i členy základního sestavu zpravodajské skupiny. Skrýval se v horách po útěku z nuceného nasazení v ÖSTERREICH-RAKOUSKO/ O.R. Žil ve Staré Hamry – H.S. U FRÝDLANT a FRÝDEK MÍSTEK. Jeho manželka byla LUDMILA KARAS. A říkali jsme mu strejdo. Náhoda by to byla, kdyby nebyl další KAREL KARAS to byl tajemník MV KSČ Praha. U KAPEK VÍT. Ale jenom prvních pár let v normalizaci. Pak někam zmizel a již jsem o něm neslyšel. Měl jsem možnost ho jednou vidět i osobně. Pozvali mě na nějaký seminář v Praze, kde on přednášel. A aby to byla pravda, tak se mnou byl na vojně v LITOMĚŘICE KARASZ. Slovenský Maďar. Slovensky skoro nemluvil. Toho jsem si připomínal jak? Byl několikrát „uvězněn“. Za snad nějaké pozdní návraty z dovolené či „vopušťáků“. Na vojně vysloveně trpěl. Byl starší ještě než já a myslím, že měl již rodinu. Vojnu těžce snášel. Když jsme končili a odcházeli jsme do civilu, podařilo se mně vyjednat s velitelem pluku plukovníkem VALEŠ JAR.(JARO-SLAV) amnestii pro všechny vojáky potrestané trestem „vězení“. Museli by totiž ty dny, kdy byli v naší útvarové věznici nasluhovat. A tak i oni odcházeli s námi toho dne 30.03.1976. Myslel jsem tehdy že mně rozmačká až k smrti, jak mě objímal a něco mně v maďarštině – asi slova díků – drmolil do ucha. A pátý byl KARNET. CAR NET je síť automobilů. Například. Ale je to hlavně „Soubor celních propustek, který zjednodušuje dočasný vývoz a dočasné použití zboží za hranicemi. To je dočasného vývozu a jeho reimportu (navrácení) do státu původu“. Je to tedy dokument užívaný pravděpodobně v praxi Podniků zahraničního obchodu. A mnoho z nich z tehdejší doby úzce souviselo s mým příběhem. Sídlili u nás ve VELETRŽNÍM PALÁCI. Ale hlavně, a to vy již vidíte to byli OBČANÉ ČESKOSLOVENSKA, KTEŘÍ BYLI „DOČASNĚ UŽITI“ v zahraničních armádách v době WWI. a WWII. Tedy jak se jim u nás říkalo „ZAHRANIČNÍ VOJÁCI“ či „LEGIONÁŘI“. A tak byl můj otec s dalšími z KARPATSKÉ UKRAJINY byl vrácen po jejím připojení k SSSR do „státu původu“. Do Československa. Důležité je vědět že u mého otce to bylo v tom samém roce kdy kniha vyšla. Domovským právem ze dne 04.07.1946 v JINDŘICHŮV HRADEC. V den výročí vzniku USA v PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA (VASIL a dvě P jsou B). Další povídka je Vesnická Historie – ano V.H. A v ní vystupuje rodina BERNÁT – Ano BERNÁT může být i někdo, kdo je z města BERN. Anglicky vyslov BEN. BORKOVICE je název obce. BOREK byl název místa, kde měli chatu rodiče mého přítele MUDr. MUNCLINGER (MUNZINGER-MNICHOV vedle MEYER a LUDWIG BECK) MIROSLAV. A BÓRIK byl zase název místa, kde měl svůj hotel ÚV KSS v Bratislavě. Hotel nebo reprezentační zařízení slovenských vrcholných komunistů. V té největší úpravě jsou BORKOVICE i VOLKOVICE – VLKOVICE i VOKOVICE. Když je písmeno sem písmeno tam. Dále tam vstupuje tam JOUDAL a KUDRNA. Významů je mnoho. Například J.K. je JIŘÍ KREJČÍK, který zfilmoval jednu z těchto 11 povídek. KUDRNA je ale i DR.KUNA. To byl člen prvního předsednictva ÚV SSM. Lékař z Olomouce. Pokud mě paměť neklame tak PAVEL KUNA. Proč je to pravda? DR.KUNA byl PLUKOVNÍK Československé armády. Vojenský lékař. A my víme, že KUNA JE ŠKODNÁ V KURNÍKU. Několikrát jsem se s ním tehdy na začátku sedmdesátých let setkal. Ve vojenské nemocnici v OLOMOUCI, jeho působišti jsem byl ještě předtím, než jsem ho poznal. Na lékařské prohlídce při příjímacích pohovorech na vojenské gymnázium v OPAVĚ. Bylo to někdy na jaře 1968. Byl vojenský lékař. Jako DR.KRIEGL a DR. BALÁŽ a DR. RODOVSKÁ. A MUDr. KUNA se narodil v našem známém datu 01.11. Ano v té nejzásadnější variantě data celého mého příběhu. To ale znáte vy, kteří čtete velmi dobře. Celé datum jeho narození bylo 01.11.1940. A finále? Byl RADIOBIOLOG. Ano RADIO a GLOBE. GEBLT. A ti byli přece spojaři jako i já a můj otec moji dva bývalí nevlastní bratři. A finále? Co je KUNA? Je to ŠELMA (WASIL) z rodu lasicovitých. U nás žijí DVA DRUHY KUN. KUNA LESNÍ a KUNA SKALNÍ. A co ještě znamená KUNA v češtině? JE TO NĚKDO, KDO JE VELMI ŠIKOVNÝ A MAZANÝ. Vy víte, že plukovník MUDr. KUNA byl PAVEL. Tedy i ŠAVEL, a tak i VASIL. Stejně jako je to SAUL. A tak se jmenoval příjmením poslední komunistický velvyslanec v ČÍNĚ, u kterého jsem tam v PEKINGU byl v době událostí na TIANMEN. V červnu 1989. Vyprávěl mně tam jak chystají pytle s pískem k obraně velvyslanectví před případným povstáním čínského lidu proti komunistickému režimu. Přejmenovaný ŠAVEL-SAUL na PAVEL bylo jako přejmenovaný METER na VASIL. Nebo GYULA na BILAK. Protože byl také VASIL. To vše víte, ale nevíte, že můj otec se po DRUHÉM manželství s ANNA BESARAB/MOHORITA vrátil z KARLOVY VARY, kde žil na PALACKÉHO náměstí do Prahy. A v PRAZE žil na DVOJCE – VINOHRADY v Domově důchodců v ZÁHŘEBSKÉ ulici. ZÁHŘEB je hlavní město CHORVATSKA. CROATIA. Kde se jako měna používá KUNA. Odkud byl i STROSSMAYER. ZÁBŘEH je ZA BŘEH. Nebo ZÁBŘEH na Moravě. Německy HOHENSTADT. Vy víte, že STAUFFE byli HOHENSTAUFFE. A je to HORNÍ MĚSTO. Je to v okrese ŠUMPERK a to je S.U. nebo U.S. či V.S. To město založili SASOVÉ. Němečtí kolonisté, imigranti. SACHSEN. Majiteli města byli i Páni z KRAVAŘ. Ano TUR-SKOT a PARA-SKOKANI a VOLOVÉ. Proč je to pravda? Protože to místo v Domově důchodců zařídila pro mého otce moje táborová přítelkyně ze SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ, okres MLADÁ BOLESLAV. Byli jsme tam na táboře spolu mnohokrát a mnohokrát. S ní a jejím bratrem. Jejich otec byl také plukovník, či podplukovník. A tak, kdyby pan plukovník RADIOBIOLOG MUDr. KUNA PAVEL žil, (zemřel v roce 2018) tak by se dozvěděl proč se on již věku 30 let se stal členem prvního předsednictva ÚV SSM. A proč byl MUDr. M.M. MIROSLAV – MIR a VASIL – MUNCLINGER členem posledního předsednictva ÚV SSM. Ten byl ale INTERNISTA.

Další je povídka NENÁVIST. Tam vystupuje BABÁNEK a LOJZA MRÁZEK. Ano B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Proč to ale všechno vypisuji v souvislosti se slovem SKUS. Ve filmu NĚMÁ BARIKÁDA, který jsem viděl v dětství skutečně mnohokrát, jako milovník válek a všech válečných příběhů, je jedna zajímavá scéna. Mám ji dodnes před očima. Na bojovníky-osazenstvo barikády totiž někdo střílí. Z okna. To zjistili. I odhadli odkud to asi bylo. A tak se vypravili hledat toho střelce ze zálohy. A přišli do jednoho domu a tam do jednoho bytu. U VLTAVY – MOLDAU. A tam v tom bytě byla hezká slečna, která jim tvrdila že tam nikdo kromě ní není. Barikádníci už, už chtěli odejít a tu si jeden všiml na stole talíře. A pro výraz ČÉŠKA ta v koleni používají Angličané výraz PATELLA (jako jméno ze slova PATA-AKEV-JAKUB-PATAVIUM). A to je přeloženo z latiny TALÍŘ. A na tom talíři-patella byl krajíc chleba, který má také tvar podobný jako MENISKUS. Podle toho, jaký je tvar toho upečeného chleba. A podle toho, jak krajíc uříznete. V koleni jsou VÁČKY, které se nazývají BURSA. A vy sami vidíte že VÁČEK-VACHEK je i VASHEK – VAŠEK a BURSA je BASIL-VASIL. A jedná se o VÁČEK-BURSA, který je naplněn tekutinou, se kterou se maže třecí místo mezi kostmi, šlachami a úpony svalů v blízkosti kloubů a tím napomáhají jejich volnému a lehkému pohybu. A ten krajíc chleba na tom talíři byl namazán máslem. A byl na něm vidět SKUS. SKUS velkých zubů. Tedy mužských zubů. MAN DENTI (DANTE). A tak mu bylo jasné že v bytě je ještě někdo a také to tak bylo. Byl tam ukrytý německý voják. Který právě na ně střílel ze zálohy. Byl to SS-MAN. MAN – SKUS MANSKUS – MENISKUS – MUŽŮ SKUS.

A co ještě je PATELLA. To je španělské PAT ELLA. ONA JE PAT. Ale ve španělštině, když je něco ELLA – ONA tak to musí končit na „A“. A tak je to PATA ELLA – ONA PATA. Ano hebrejské AKEV – JAKOV – JÁCOB – JAKUB a KUBA a PATAVIUM s nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A také ta PATA v ITALY. Dnes APULIA – PULGIA. S místem „došlapu“ PATY v SALENTO. Musíte vědět, že hlavním městem APULIA-PULGIA je TARANTO. Ano i TURANTO jako VOLOVÉ. Jako TORONTO a jako TORINO. Je to PATA nohy ITALY. Jemu přezdíváno město DVOU moří. Provincie TARANTO hraničí na západě s s provincií MATERA-BASILICATA region. Na severu z BARI a na východě s provincií BRINDISI a na jihovýchodě s provincií LECCE která je tou skutečnou PATOU. LECCE vyslov LEČE. To jsou také ŠTVANICE jako ostrov v Praze, na kterém jsem se v porodnici narodil já a můj bratranec PETR GEBLT a pravděpodobně i moje sestra. LEČE je i EL CHE a CHILE. A LECHE – vyslov také ve španělštině jako LEČE – MLÉKO/MILKA/MILK/MOLOKO/CHALAV. Protože porodnice na ŠTVANICI je na PRAZE 7, sídelním místě SPARTA PRAHA je třeba vědět že město TARANTO pod jménem TARAS (jako GOGOLA-CHOCHOLA-HOHOLA spisovatele Ukrajinec BULBA – B.L.B. BASILEA-LUCERN-BERN) založili SPARŤANÉ. Město leží v SEA IONICO – S.I. SECRET INTELIGENCE. A DVOU MOŘÍ je proto, že jej ta pata odděluje od takzvaného MAR GRANDE a MAR PICCOLO. Samotného moře a jeho menší části pod podrážkou boty-podešví. A vy, kteří čtete a pamatujete si tak víte, že před největším teroristickým útokem v LONDÝNĚ jsem byl pozván moji španělskou přítelkyní spolužačkou z CALLAN SCHOOL of ENGLISH na OXFORD STREET jménem ROSIO do španělské provincie MURCIA. Kde mně ubytovala v kempu v SAN JAVIER. U Vojenské letecké akademie jeho veličenstva španělského krále. Bylo to u DVOU moří. MAR MEDITERANEO – M.M–u MAR MAYOR a MAR MENOR. Ze španělštiny přeloženo do italštiny je to MAR GRANDE a MAR PICCOLO. Odehrávaly se tam tak zvané PYRRHOVI války. ŘECKO-ŘÍMSKÉ – jako náboženství mých rodičů. KATOLICKÉ ale otce ŘECKÉ a matky ŘÍMSKÉ. A jako sportovní disciplína ŘECKO-ŘIMSKÝ ZÁPAS. V češtině Ř a Ř. Jinak R a G. EL CHE. Základní šifra přeměny písmen v mém příběhu. Tato oblast okolo SALENTO a APULIA-PUGLIA byl dříve nazývána CALABRIA. Než se tento název rozšířil na celou oblast ŠPIČKY v té spodní části BOTY ITALY. A tak je dnes CALABRIA jako ŠPIČKA té BOTY ITALY. A dříve to byla PATA. PATA – ŠPIČKA. Co vám to říká? No to jsou přece TANEČNÍ. A nyní velký pozor. BOTA – POLOBOTKA s KOTNÍKEM je APULIA a BASILICATA a CALABRIA. Ano vidíte dobře – A.B.C. a to je v číselném vyjádření 1 a 2 a 3. 123 moje rodné číslo. A v centru toho je město MELFI. A k tomu je ještě třeba přidat místo kde je na BOTĚ JAZYK a ŠNĚROVÁNÍ, a to je region CAMPANIA. S červeno bílou vlajkou. A s městem NAPLES. Ano NA PLES. Tam co se TANČÍ – PATA – ŠPIČKA a ŠPIČKA – PATA. Důležité je také vědět, že zde vládli ŘEKOVÉ, ŘÍMANÉ ale pak také LANGOBARDI/LOMBARDI a NORMANÉ atd. A tak teď víte že to byla pořádná KAMPAŇ. Tak se totiž nazývá v angličtině a ruštině a francouzštině VOJENSKÉ TAŽENÍ. WIKIPEDIA říká, že jde o “ označení velké vojenské operace k dosažení důležitých vojensko-politických či vojensko-strategických cílů během etapy velkého ozbrojeného konfliktu – války. V našem případě STUDENÉ VÁLKY. Podíváte li se na mapu uvidíte, že APULIA – BASILICATA – CALABRIA je jedna trojice. A druhá trojice je APULIA – BASILICATA – CAMPANIA. Také A.B.C. – 1,2,3. Vždy je ale v centru BASILICATA s MELFI. M.B. Ano s M.B. A tako to také bylo.

Jenom ještě to, že NOHA má celkem 26 kostí. Stejně jako má anglická latinská abeceda běžně užívaná písmen. Bylo tedy možné jednotlivé kosti označit i těmito 26 písmeny. A mohla vzniknout šifra. To ale nevím a nezkoumám to. To si jenom myslím. Možná, že se k tomu jednou dostanu. Hebrejská abeceda má naopak 22 písmen.

A když už jsem došel až sem tak to dokončím i s KYČEL. To už je zřejmé na první pohled – „KY, a tak i KEY a EL CHE. KEY je EL CHE. Proto jsem jel právě na tu svojí první samostatnou cestu úplně sám za spolužáky ITALY do MILANO. V LOMBARDY. (A teď již víte, že paní R.M.L. ROMMEL MERIE LUCIE byla rozená MOLLINO – MILLANO – MLYNÁŘ-MILLER atd.). Na svátky CHRISTMAS – NATALE – ZROZENÍ. BERÁNEK BOŽÍ se narodil. V BETHELEM – MEHERIT BET. Jeden z TROJICE – OTEC a SYN a DUCH SVATÝ. Syn MARIE a JOSEF. I MARIE a IOSIF – M.I. A bylo to IERUSALEM – VASIL OR. A bylo to ve stáji, kde se chová i SKOT a CATLLE a TUR. A přišli tam TŘI KRÁLOVÉ. Byl jsem tam. V BETHELEM. Jedou hned ráno. Přímo po příletu ze SCOTLAND. Se mnou tam byli současně dvě řádové sestry.

V angličtině je KYČEL slovo HIP – bez samohlásky „I“ je to H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Nebo koňská síla H.P. – K.S. – X – CHE. Nebo dvě II, a to je DVOJKA nebo 11. Proto pochopitelně vznikl tanec HIP HOP – H.P. a H.P. Říká se mu také RAP nebo DISCO RAP. Právě dne 11.SRPEN-AUGUST 1973 D.J. KOOL DJ HERC v BONXU NEW YORK předvedl svůj osobitý způsob DJ-ING, a to vedlo ke vzniku HIP HOP. Bylo to na takzvané BLOCK PARTY mezi AFRO-AMERICAN (11), česky ČERNOŠSKOU mládeží. Byl to v den, kdy slavil svoje narozeniny VASIL GYULA BILAK. A DVA dny před narozeninami FIDEL CASTRO. A DVA dny po narozeninách mých bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. Roce, kdy jsem byl DVAKRÁT v ITALY. Kdy se ženil dne 3.03. můj bratranec PETR GEBLT s V.H. v hotelu JALTA. A bylo to v době, kdy jsem prakticky den, co den trávil večery v DISCO KLUBU DVOJKA. S různými DJ. Hlavně s mý oblíbeným JAKUB JAKOUBEK – J.J. KOTVA. A dvakrát JAKOV – AKEV – DVĚ PATY. DVĚ PATTI byly moje manželka – VLASTA a její matka – VLASTA. Příjmením SVOBODA.

Proč tato odbočka? Abych si vytvořil „alibi“ pro to co budu psát nyní. Tedy jak se dostávali jednotlivé termíny a jak vznikali jednotlivé anagramy slov v jednotlivých jazycích a společně a v různých dobách. Jsme tedy v MELFI. To je i anagram FLÁM i anagram FILM. To bylo výše. Je to ale zcela jasně a jednoznačně anagram MLUF. Co je to MLUF? No přece v rozkazovacím způsobu v češtině, ale pozor VYSLOVENÉ české MLUV! A protože to bylo všechno vymyšleno v ROME-ROMA-RIM-ŘÍM centru IMPERIO ROMANO a pak tedy IMPERIO CHRISTIANO a pak IMPERIO CATOLICO tak jsou ta slova v klíčí odvozeném od MELFI – MLUF – MLUV v IMPERATIVU. A proč je to pravda? Protože MLUV je i anagram ULM či latinou VLM. A tak DVĚ ze TŘÍ BULL související s věčností polohy království BÖHMEN MÖHREN – B.M. byli zpečetěny ve městech se stejným názvem. Pochopitelně skrytým – MELFI a ULM. A ta třetí také skrytá v názvu města BASILEA protože, byla ztvrzena pečetí z SICILI ISLAND – SECRET INTELIGENCE. Dvě města z toho byla ve SVEBIA-ŠVÁBSKO-BADEN WÜRTEMBERG – BASILEA a ULM a jedno v “ KOTNÍKU – JOINT“ té ITALY BOTY či ITALY NOHY.

A jenom malé potvrzení že MLUF je i MLUV, který byl i návodem pro ty kteří v OPERACI BENJAMIN pokračovali ve dvacátém století. Vzpomínáte si na moji tetu BASILEA, která se provdala ŠEGDO (MICHAL)? A to je anagram příjmení našeho souseda v HORNÍ POČAPLY – DOŠEG ale vysloveno DOŠEK. Neřeknete-nevyslovíte DOŠEG, ale řeknete DOŠEK. A to potvrdil generálporučík ŠÁDEK. Stejný anagram. Důležitá postava v mém příběhu. Stále je to málo? A tak se podíváme do angličtiny, než skončíme ve finále u ruštiny. Anglicky se řekne MLUV – TELL. A vy víte, že byl švýcarský národní hrdina VILÉM (V.L.M. jako MLUV) TELL. Víte, že byl z ALTDORF v URI od LUCERN jezera. A kanton URI má ve znaku hlavu BULL – BÝK. SKOT-TUR-CATLLE. Protéká jím řeka REUSS. Ano vzpomínáte? Ale také víte, že můj otec byl po odvodu v roce 1943 v BUZULUK-ORENBURG zařazen jako TEL. – TELEFON/TELEGRAF. A víte, že město BERN, vyslov anglicky BEN, je spjaté velmi úzce s TELEGRAM a TELEFON. A víte že TEL. mělo před WWII. v československé armádě označení BLESK-LIGHT. Tedy SVĚTLO – OR – LUZ a VALO atd. A víte, že TEL. v československé armádě jsem nakonec byl i já, odvedenec původně jako výsadkář do PROSTĚJOVA. I oba moji bratranci KAREL GEBLT III. (ten byl vyučen jako ELEKTRIKÁŘ ještě ke všemu) a PETR GEBLT. Oba u spojovacího útvaru RUZYNĚ. A TEL. byli i moji dva bývalí nevlastní bratři dvojčata v LITOMĚRICE. Jako já v kasárnách Jiřího z Poděbrad. A to je L.T. A TELL je i TYL. A ten zase sloužil v kasárnách na náměstí republiky Jiřího z Poděbrad, kde o mnoho let později sloužil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK naproti JAKUBSKÁ a PALÁC KOTVA s mými VS – VOJENSKÉ STAVBY. To byl TYL JOSEF KAJETÁN. S náměstím u nás na DVOJCE pod náměstím MÍRU. Aby to byla pravda tak byl otec V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH manželka mého bratrance PETR GEBLT, který byl plukovník VLADIMÍR HENDRYCH v armádě zařazen na TÝL. Byl TÝLAŘ. Tak se jim říkalo. V čase HAŠKA to byl hovorově TREN. Nevím, jestli byl k tomu třeba ještě i VÝSADKÁŘ, ale vím, že JIMMY – JAKUB HENDRIX slavný kytarista, stejného příjmení byl VÝSADKÁŘ. Od 101 – C.I. – slavné výsadkové divize US ARMY. Samozřejmě, že každý LET je TEL. A tak jsou s námi v jedné partě i PILOTI ale i PTÁCI. Je to ale i LATÉ –LECHE – MLÉKO-MILCH-MILK-CHALAV i provincie LECCE – vyslov LEČE – v PATĚ NOHY ITALY. Anglické MLUV je i SAY. Vysloveno SEJ. A to je obráceně – nebo čteno hebrejsky odzadu JES. ANO a DA a SI – S.I. Je to i SPEAK, a to je zase i ŠPEK. Česky i SLANINA. Znal jsem nějakého SLANINU, je to i české příjmení. Ale asi se jen tak někde okolo mě mihnul, protože víc o něm již nevím. Německy SPECK. Anglicky i BLUBBER- B.L.B. a B.L. Nebo BACON – BEJKON – BÝK JE ON – ON JE BÝK-BULL-SKOT-TUR. Španělsky je IMPERATIV slova MLUV slovo HABLA a tam už i sami hned vidíte HAVLA. A německou řeku HAVEL, která protéká ORANIENBURG BERLIN – O.B. kde byl koncentrační tábor SACHSENHAUSEN. V ruštině je to GOVOR. A tam ho vysloveno v ukrajinštině vidíte hned také HOVOR – HAVEL. Nebo GOVOR – GUEVARA. To ale už znáte. Jsem rád že to mohu uvést i s přímým původem tohoto spojení. V ukrajinštině samotné je to HOVORITY. A to s chybou, kterou my, kteří máme jenom známky na úrovni DOBRÉ klidně zapíšeme jako VOHORITY. A vy víte, že v němčině by se to první „V“ mělo zapsat jako „W“. A pak je to WOHORITY, a to je i MOHORITY. Finština nám jenom potvrzuje že to je tak jak píšu. Finsky je to PUHUA. A to je naším známým „hebrejským“ zápisem bez samohlásek „PH“ PRAŽSKÝ HRAD nebo POČAPLY HORNÍ a POČERNICE HORNÍ. V latině je to LOQUI, a to je „LQ“ a to je i malými písmeny „loqui“ a to je i bez samohlásek s „q“ otočeným z hlavy na nohy i „lb“. „L.B.“ Naše známé ELBE-LABE-ELBA-BÍLÁ-ALBA-ABELL-LÍBA atd. Samozřejmě, že vidíte že „lb“ je i „LB“ a tak i BL, a tak i BI. B-I. To bylo to letadlo, které odstartovalo na zkušební LET dne 17.07. 1989. (A v roce 1944 byl zraněn při náletu LETÍCÍCH LETADEL polní maršál ROMMEL ERWIN – R.E. ten samý den 17.07.¨) Letadlo se jmenuje se B-I SPIRIT (STEALTH). V rumunštině je to VORBI. To je VOR a zase B-I SPIRIT (STEALTH) nebo VOR a B. A VORAŘ byl můj otec. A B je i DVOJKA-BENJAMIN. A finále? V italštině je to PARLARE. A to je anagram PARALEL. Protože my si z jednoho „R“ hravě uděláme „L“. A PARALEL je SOUBĚŽNÝ – VEDLE SEBE. Jako například KOLEJE. Ty jsou dvě. Nebo DVA příběhy mohou probíhat PARALELNĚ. Jeden, co lidé vidí a jeden který s ním běží souběžně a lidé ho nevidí. Protože ho vidět nemají. A samozřejmě je to naše známé PARA. Hebrejské KRÁVA či výsadková skupina mého otce ARAP. A protože je to PARALELA tak je to zase jenom PARA LL – ARAP II. S malými „L“. Výsadkáři ze skupiny ARAP jsou DVOJKA.

V češtině je i kromě MLUV slovo ŘEKNI, a to je nějaká ŘEKYNĚ (třeba MARTHA a TENA) anebo můžeme říct POVÍDEJ! To byla jedna velmi slavná píseň. Alespoň já jsem ji hrál a zpíval při každé příležitosti. Proč? Byla to píseň PETR NOVÁK. Skvělý zpěvák. Chodil také čas od času k nám do klubu DVOJKA. Tam jsem ho i já sám osobně viděl. Jmenoval se vlastně jako bratr mého otce. Protože ve VOLOVÉ je MOHORITA jako v ČECHÁCH NOVÁK – VANEK – KONEV-KAVAN. Píseň údajně vznikla v roce 1986. A to je, jak víte i rok 1989. Proč je to pravda? PETR NOVÁK se narodil dne 6.ZÁŘÍ-SEPTEMBER 1945 v PRAZE. A to je i jak víte 12. 09. a to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN, a můj synovec MICHAL. A je to i 15.09. datum zavraždění kněžny LUDMILY. Aby to byla pravda tak můj kolega na školní rotě v kasárnách Jiřího z Poděbrad v L.T. se jmenoval PETR NOVÁK. Byl to myslivec z TUČAP v Jižních Čechách. A aby všechno bylo, jak má být, tak mně pozval do TUČAP na svoji svatbu. Dostali jsme „vopušťák“ a ještě s dalším kolegou NIKODYM, jako se jmenoval otec GUSTAV HUSÁK jsme vyrazili. 2+1. Oni byl poddůstojníci-aspiranti z jednoroční důstojnické školy (jako jednoroční dobrovolník MAREK JAR.HAŠKA) a já byl obyčejný poddůstojník, absolvent poddůstojnické školy. Ale všichni tři jsme byli TEL. Z kasáren Jiřího z Poděbrad. A finále? Další slavné písně PETR NOVÁK byly „NÁHROBNÍ KÁMEN“ a “ KLAUNOVA ZPOVĚĎ“ a „BEZHLAVÝ RYTÍŘ“ a „ESTHER“ a „POKOJ ČÍSLO 26“.26 je svátek ANNA a je to MOVIMIENTO de 26JULIO – výročí napadení MONCADA v SANTIAGO(JAKUB-JAKOV-AKEV) na ostrově CUBA-KUBA. A finále? „JÁ BUDU CHODIT PO ŠPIČKÁCH“. ŠPIČKÁCH nohou dodávám já. Jako BALETKY. Z představení BALLET – vyslov BALLE. Tak jak se jmenuje BASILEA ve francouzštině. Nebo ty špičky nohy z ITALY, a to je CALABRIA. „HVĚZDIČKO BLÝSKAVÁ“ byla jeho píseň z osmdesátých let. H.B. a HVĚZDA, co nám svítí na cestu.

A finále? V době, kdy jsem se seznámil, ještě jako učeň automechanik v roce 1970 s JINDŘICH POLEDNÍK, který byl v té době místopředseda českého ÚV SSM. Bylo to v souvislosti s přípravou Celostátní ustavující konferencí SSM. Ta končila po třech dnech dne 11.11. 1970. Ano vidíte dobře. Dne 11.11. 1970, kdy jsme byl učeň automechanik byla Celostátní ustavující konference v JULDA FULDA a dne 11.11. 1989 byla moje Celostátní konference SSM v pražské LUCERNA, která byla de facto posledním celostátním sněmem delegátů SSM z celého Československa před 17.11. a pádem totality. V čele jsem stál já po babičce z otcovi strany MAĎAR a po dědovi z otcovi strany DÁK-ARUMAN-ROMANO, z matčiny strany původem z NĚMECKA. Ale s mým otcem oficiálně zapsaným jako UKRAJINEC. Tehdy v roce 1970 měl JINDŘICH POLEDNÍK, národností POLÁK jednoho spolupracovníka. Byl také JINDŘICH a příjmením TRÝB. A TRYB je v POLŠTINĚ užíváno pro spojení ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB. TRYB IMPERATIV. Kde slovo TRYB je překládáno jako REŽIM. ROZKAZOVACÍ REŽIM. A to tedy jak víte, totalita byla. Generálním tajemníkem už byl G.H. a na jaře 1971 se uskutečnil 14. sjezd KSČ (DVOJKA) na který jsem byl vybrán k přečtení Zdravice za SSM. Den předtím, připomínám. Na místo toho, který se na to chystal již asi měsíc. Na zásah „SHORA“. Odkud? To už snad víte, kdo zasáhl.

Kdo mohl pracovat společně s učenci z ROMA-VATICAN na všem tom o čem tady píšu? Určitě to byl český kněz a filolog, historik a ZAKLADATEL vědecké BOHEMISTIKY a SLAVISTIKY ( jako i později ERNEST DENIS) jménem JOSEF DOBROVSKÝ. Vy možná víte, že kluby fotbalové BOHEMIANS a SLAVIE jsou ve VRŠOVICE. A VRŠE jsou i SÍTĚ. NET. Tedy, že BOHEMISTIKA a SLAVISTIKA je tou PROPOJENOU SÍTÍ INFORMACÍ. O které vám tady pravidelně píšu. VRŠOVICE jsou i WASIL CHE. JEZUITA – KNĚZ DOBROVSKÝ PEPA tedy i „B“ se narodil v BALASSAGYARMAT. A to je i BASIL – BASILEA a GYARMAT – G.M. Slovensky se to místo nazývá BALÁŽSKÉ ĎARMOTY. Tedy DR. T.M. A to byl přece TOMÁŠ MASARYK. A VASIL-BASIL pracoval u něj v prezidentské kanceláři. VASIL-BASIL ŠKRACH křtěný VASIL LEROPOLD, který převzal i příjmení po své manželce EMĚ(EMILY/EMILIE/EMIL a ELEKTRÁRNA MĚLNIK v HORNI POČAPLY) KRPÁLEK. Ten se narodil na svátek VASIL a ROLAND španělsky ORLANDO-ORLANDO. A vy víte že OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN – O.R. seskočil u LANDECK. OR a LANDEK. Malý ORLANDO je ORLANDEK. Je to tak? A teď vidíte, že to nebylo omylem navigace letounu R.A.F. Ale že to byl záměr. Je to i datum vzniku US ARMY a datum narození GUEVARA-GOVORI-HUEVARA-HAVEL dne 14.06. Co vše to je ještě již dobře víte. A to v roce, kdy se narodil můj děda KAREL GEBLT I. 1891. A narodil se v PROSTĚJOV městě, do kterého jsem měl podle určení povolávacího rozkazu nastoupit k jednotkám Hloubkovému průzkumu k výsadkářům.

BALÁŽSKÉ ĎARMOTY jsou i DR.BAZIL CHE T.M. Ale je to i profesor MUDr. BALÁŽ. Vojenský lékař z války v KOREJI. Přednosta UROLOGICKÉ KLINYKY unás na DVOJCE. Poslanec ČNR za PRAHA 2 – DVOJKA. Se kterým jsem se seznámil osobně v POPDZEMÍ. Ve vinárně DEMÍNKA s vchodem přímo z ROHU domu na rohnu ŽITNÉ a ŠKRÉTOVY, kde sídlil další válečný lékař z ASIE ale z WWII. MUDr. FRANTIŠEK KRIEGEL. Kde s ním pracovala SLÁVKA BESSEROVÁ KLEŇHOVÁ. Koncentráčnice z RAVENSBÜCK. Ta která mermomocí chtěl abych měl v přihlášce do KSČ její doporučení. I když věděla že ručit jako členka ÚV KSČ nemá. Proto byla moje přihláška neplatná. Ale přesto „to prošlo“ přes Politické oddělení VOJENSKÉ STAVBY v REVOLUČNÍ třídě. V PALÁC KOTVA. Pod dohledem náčelníka plukovník PENNIGER. Ano PENN a EL CHE. Nebo PEN a INGR. Generál INGR. Kromě jiného kmotr ve stejný den jako já narozené, DANA ZÁTOPEK. A finále? BALÁŽ byl i předseda ZO SSM na HLAVNÍM – WILSON/WASILIN nádraží. Nedá se zapomenout. K nám na OV SSM přicházel čas od času. Ale vždy brzy ráno po noční. ĎARMOTY jsou i DR.MOTA. Absolvent právnické fakulty v BUCURESTI-ROMANIA který se svým přítelem VASILE MARINE, také DR. jako příslušnící IRON BRIGADE (B-I) odcestovali do Španělska bojovat na straně generál FRANCO. A zahynuli hned první den bojů u MOJADAHONDA u MADRID. Dne 13.01. 1937. Číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA – 1391. A rok 1913 rok narození G.H. AUGUSTÝN – GUSTAV HUSÁK a rok 1931 rok narození M.G. a B.I. a moje teta ALENA BARANNIKOVA a V.H. plukovník VLADIMÍR HENDRYCH.

JOSEF DOBROVSKÝ se tam v maďarské obci narodil dne 17.SRPEN-AUGUST 1753. A vy víte, že můj otec byl pokřtěn dne tento den v roce 1919. Už jako VASIL. Přepsaném ze jména METER. A víte, že 17.08. je i 15.08. a tak i 12.08. datum narození mého otce a 08.12. datum narození mojí manželky. A je to i 19.08. kdy se narodil ŠTÉPÁN MICHAL BUNZÁK také v 1919 a také ve VOLOVÉ jako můj otec. Také ještě v MAĎARSKU jako DOBROVSKÝ ale v oblasti PODKARPATSKÁ RUS přecházejícím do nově vzniklého ČESKOSLOVENSKA. Aby to všechno byla pravda tak byl DOBROVSKÝ z rodiny VOJÁKA. Studoval gymnázium BOSÝCH (BEZ BOT) AUGUSTIÁNŮ v HAVLÍČKŮV BROD – H.B. Tehdy ještě nazvaném NĚMECKÝ BROD. V jehož katastru je obec MÍROVKA – FRIEDENAU-FRÝDNAVA kde žila rodina SCHIDLAK. Později mojí tety AURÉLIE-ZLATA GEBLT a ERNA-ERNESTA FISCHER a EMILIE JUNGMANN. ANO JUNGMANN jako další následovník DOBROVSKÉHO při tvorbě ČESKÉHO JAZYKA. Po smrti jeho otce se matka provdala za VALENTIN STEINBACH. A vy si vzpomínáte na mého spolužáka VÁCLAV STEINBACH na devítiletce. Který žil u kolejí DRÁHY a vedle KOLEJE ROOSVELTA v rohovém domě BUBENSKÉ a STROJNICKÉ ulici. Ve stejném domě jako moje sestra po přestěhování se z ARGENTINSKÉ od manžela se synem MICHAL. Tehdy ANNA MARIE HRUBÁ. Pak studoval JEZUITSKÉ gymnázium v KLATOVY a to víte, co znamená, protože tady bylo o KLATOVY psáno dříve podrobně. Pak studoval na KARLOVO-FERDINANDOVĚ UNIVERZITĚ v PRAZE a pak studoval JEZUITSKÝ NOVICIÁT v BRNO. A stal se JEZUITOU. Pro můj příběh je důležité že byl JEZUITA a KNĚZ. A že hodně cestoval po Západě a Východě a Severu i Jihu Evropy. A že se scházel s GOETHE. A zemřel na svátek TŘÍ KRÁLŮ v ALT BRÜNN – STARÉ BRNO dne 06.01. roku 1829. A co ještě? Byl přece TROJKAŘ jako já! Já byl samá TROJKA – DOBRÁ. DOBROVSKÝ.

A dalším byl JUNGMANN. Stejně jako se jmenovala EMILIE JUNGMANN sestra mojí tety AURÉLIE-ZLATA GEBLT. Rozené SCHIDLAK z okresu H.B. JUNGMANN byl JOSEF – PEPA tedy i „B“ a byl ještě ke všemu JAKUB. Klíčové jméno v mém příběhu. Je pokládán za tvůrce moderní češtiny spolu s DOBROVSKÝM. Ten se narodil v HUDLICE u BEROUNA – H.B. A BEROUN, kde v POČAPLY při honu na jelena zemřel VÁCLAV I. JEDNOOKÝ KRÁL. Syn toho, komu byly adresovány BULY. O.B. – OTOKAR of the BOHEMIA. A bratr svaté ANEŽKY ČESKÉ. Svatořečené dne 12.11. 1989 papežem JAN PAVEL II. – HONZA PAVEL DVOJKA – H.P. DVOJKA. Ten BEROUN, kde žili prarodiče mojí manželky MARIE a JOSEF BOUDNÍK. A kde je kostel svatého JAKUBA a město které má ve znaku MEDVĚDA. Jako BERN. Vyslov anglicky BEN. Stejně jako má ve znaku MEDVĚDA BERLIN a MADRID / B.M. A vy si všímáte, že JUNGMANN se narodil v klíčové sestavě písmen pro můj příběh BEROUN a DOBROVSKÝ zemřel v místě s tou samou klíčovou sestavou písmen v názvu v BRNO. HUDLICE jsou ještě k tomu místo HOUSLÍ-VIOLA-SKRIPKY. Žil a vyučoval na gymnáziu v LITOMĚŘICE – L.T. Pak vyučoval v ulici pojmenované po ŠTĚPÁN-ŠTĚPÁNSKÉ. Dne 18.LISTOPAD-NOVEMBER se oženil v CZERNCZICZ – ČERNČICE s JOHANNA SVĚTECKÁ z CZERNCZICZ, kteří měli majetky na LITOMĚŘICKO L.T. a LOUNSKO L.N. Obé znáte dobře. A k tomu si přidejte to CZERNCZICZ – ČERNICE. A SVĚTECKÁ – SVĚT – MIR – WORLD – GLOBE – THE GLOBE – GEBLT kteří pocházeli z LOUNSKA. JUNGMANN se narodil dne 16.07. A zemřel dne 14.LISTOPAD-NOVEMBER 1847 v PRAZE. Dva dny po svatořečení svaté ANEŽKY ČESKÉ dne12.11. 1989 a dva dny před narozením B.I. BARANNIKOV IVAN, 16.11. 1956, můj bratranec z PRAHY ale pak později i z LOUNSKA. To je i B.I. – B-I SPIRIT (STEALTH).

Ještě zpět ke značce „MELFI“. Jak jsem již psal nachází se v regionu BASILICATA. V provincii POTENZA. A to určitě CALVES BULL mají. Do té doby, než se vykastrují a stanou se VOLY. Částmi města jsou FOGGIANO, (a jedna celá část provincie nese stejné jméno) a to je nám již známý FOGG – MLHA. Termín „VÁLKA V MLZE“ nám zanechal ve svém odkazu generál CLAUSEWITZ. Je to i postava z knihy JULES VERNE. Cesta kolem světa za 80 dní. LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS. Originál název. V originále se objevuje pochopitelně francouzské slovo pro našich „80“ a je tím QUATRE-VINGTS. V otrockém překladu nás, co nám to moc nejde je to „ČTYŘI DVACÍTKY“. A pamětníci si vzpomenou že se v Československu objevili jednu dobu místo DVACETIPĚTIKORUN – DVACETIKORUNY. Vzpomínáte? Byly to takové divné bankovky. Malé a i nehezké. Ale byly MODRÉ. A byl na nich vyobrazen ŽIŽKA. A právě na ŽIŽKOVĚ je kromě mnoha dalších památek od roku 1932 V–123 a 9 – BASILEJSKÉ náměstí. Tato dvacetikoruna byla uvedena do oběhu v roce 1971. Ano kdy já jsem začal svojí SSM kariéru. V roce 1990 jsem vyprázdnil od uren představitelů komunistického režimu Národní památník na vrchu VÍTKOV na ŽIŽKOVĚ. A sebevraždu spáchal VÍT KAPEK spolupracovník KGB a zakladatel gangu ŠLOUF MIROSLAV, ŠTĚPÁN MIROSLAV a ŠUTKA MIKULÁŠ a FRANC JOSEF a generál RIPL atd. Vyřazena byla z oběhu v roce 1991. V roce pádu SSSR a světového komunismu. Kterým byl i rok 1919 rok narození mého otce a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Ve VOLOVÉ. A také to byl rok 1919 kdy byly vydány první československé státovky. První byla papírová koruna dne 05.04.1919. A papírové koruny vystřídala v roce 1960 kovová mince. A vy víte, že 1960 je i 19.09. datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA. A také je to 19.04. a tak i 16.04. seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

I francouzské slovo „TOUR – CESTA“ se vysloví jako TUR. A „JOURS“ jsou i „JARS“ -JAR a 2. Nebo česká JARA – JARI po slovensky. Vám známé moskevské restaurace. I VICTOR JARA zavražděný při převratu AUGUSTO PINOCHET v CHILE. QUATRE je i ČTVRŤÁK. Který mně dala moje manželka a který se i přivezla z USA. Je to i jeden z modelů čísla mého ročníku na VŠP – V25. Ale také 25 – ČTVRT století našeho vojenského útvaru 6174 LITOMĚŘICE. Které jsme velmi vesele slavili v důstojnickém klubu, nazývaném HAŠKEM Vojenské KASINO, v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD. Ale zpět ke knize. FOGG byl PHILEUS. Knihu ilustroval LEON BENETT – L.B. a samozřejmě, jestli měla patřit do OPERACE BENJAMIN musel tam být někde BEN – BENJAMIN nebo BENEDICT. A LEV, protože to je znak-symbol ČECH a také letiště ze kterého odlétal můj otec na svojí misi do Protektorátu – LVOV. A také ŠURA-ALEXANDRA LVOVA. DRUHÁ manželka JAR.HAŠKA. Provincie CASTILLA y LEON (C.L. – EL CHE) ve Španělsku, kde je to samá ROVINA, jak u KOLÍNA a v POLABÍ a u ROVANIEMI v LAPONSKU-FINSKO. Mezi AVILA a ALBA DE TORMES a SALAMANCA v regionu CASTILLA Y LEÓN. Atd. A samozřejmě, že nesmí chybět H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a HRAD PRAŽSKÝ. To byl vydavatel této knihy. HETZEL PIERRE – H.P. A jenom na konec k této knize ještě to, že Cesta kolem světa za 80 dní začala prakticky v REFORM CLUB LONDON PALL MALL 104. Protože vy víte, že maršál ŽUKOV byl kožišník a hebrejské OR je kromě světlo také kůže a svatý BARTHOLOMAUS je patron kožařů musíte vědět, že před touto knihou napsal IULES VERNE – i B-I (SPIRIT) knihu LOVCI KOŽEŠIN. A protože jsem se já i bratranec PETR GEBLT narodil na OSTROV ŠTVANICE na VLTAVA-MOLDAU tak je třeba vědět, že po této knize napsal B-I (SPIRIT) knihu TAJÚPLNÝ OSTROV. A finále? Příběh knihy startuje dne 02.10. roku 1872. A vy víte, že 02.10. je i 05.10. a to se narodil VÁCLAV HAVEL. A plus DVA je to i 04.10. kdy na území Československa vstoupila osvobozenecká vojska v roce 1944. VYŠNÝ KOMÁRNÍK. A víte, že 05.10. je plus DVA i 07.10. a to právě v roce 1944 seskočila zpravodajská PARA skupina pod názvem ARAP u MAKOV. Po odletu ze LVOV-LEMBERG, HALIČ, UKRAJINA.

Protože je řeč o ŠVÁBSKU tak musím připomenout MARIE ŠVÁB a KAREL ŠVÁB. Také tu již o nich byla řeč. KAREL ŠVÁB se narodil v Praze dne 13.05.1904. A to je i 13.08. datum narození FIDEL CASTRO. Narodil se v roce, kdy se narodila moje teta BASILEA. A co všechno je 19.04 už dobře víte – 19.09 například. Jednu dobu žili v německém CHEMNITZ, ano SASKÁ KAMENICE. Byl předválečným komunistickým funkcionářem a byl v období Okupace vězněn koncentračních táborech. Po válce zastával funkce v bezpečnostním aparátu KSČ a československého státu., Byl obviněn ze spolupráce se skupinou SLÁNSKÉHO a odsouzen k trestu smrti a dne 12.03. 1952 (123 a 0) oběšením popraven. Ve skupině celkem 11 osob. Jeho sestra MARIE ŠVÁB byla manželkou JAN ŠVERMA tragicky zemřelém v průběhu Slovenského národního povstání. V době, kdy byl její bratr odsouzen k trestu smrti byla také vězněna. Narodila se ve stejný den jako otcův bratr M.I. – MOHORITA IVAN. On ve VOLOVÉ ona v TRNOVANY. 17.01. Ona v roce 1902 on v roce 1921. TRNOVANY jsou součást TEPLIC, kde se narodil můj bratranec KAREL GEBLT III. dne 11.11. 1948. A žil zde s rodiči tetou AURÉLIA a strýcem KAREL GEBLT II. TRNOVANY jsou také u LITOMĚŘIC. A náš vojenský útvar 6174–7. spojovací pluk tam měl odloučené pracoviště. MARIE ŠVÁB-ŠVERMA byla později po Okupaci v roce 1968 vyloučena z KSČ. A byla signatářkou CHARTA 77. TRNOVANY vysloví ITAL pouze jako TERNOVANY nebo TURNOVANY. To TRN je pro ně dost složité. Asi ne jenom pro ITALY.

A připomenout musím také náš sekretariát OV SSM Praha2 – DVOJKA. Když jsem tam ráno přišel do PALÁC VALDEK na náměstí MÍRU-MIERU jak první a rozsvítil jsem u vstupních dveřích tak to jenom zašumělo. ŠVÁBI, kteří se tam v poklidu promenovali po linoleu podlahy zmizeli bleskurychle pod skříně a další kusy nábytku které jim byli nablízku. Neměli rádi SVĚTLO. Kdo tam tehdy pracoval. Píšu jenom příjmení a hned uvidíte, že to určitě stálo za znamenání. ULMAJER, ULRICH, AXMAN, WURM, HOFMANN, VENTA a já MOHORITA-BARAN-GEBLT a uklízela tam paní MORAVEC. Můj bratranec PETR GEBLT jak víte, se oženil s V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH. Seznámili se v hotel METEOR v ulici HYBERNSKÁ v PRAZE. Její sestra se provdala a po svatbě se jmenovala MORAVEC. A tak se jmenuje dodnes. S manželem MORAVEC se seznámila kdysi v sedmdesátých letech v PALÁCI VALDEK. Tam v prvním patře v kavárně. Tam co nad tou kavárnou sídlil OV SSM PRAHA 2. Křestním jménem byla NADĚŽDA a příjmením MORAVEC – NADĚJE MORAVEC.

A finále? Ve městě BERN vyslov anglicky BEN je, jak bylo podrobně uvedeno v minulém příběhu řeka AARA. Tato řeka má velmi zajímavé řečiště ve městě BERN. Je to takové U. V BERNU tomu místu, kdy se řeka stáčí do tohoto tvaru říkají SCHLAUF. V němčině je to celé AARESCHLAUFE. Nenazývají to místo, řečiště řeky AARA jako já – U. Ale nazývají to slovem. Německým slovem SCHLAUFE. Vyslov ŠLAUF. Ano ŠLOUF. To byla role MIROSLAV ŠLOUF v mém příběhu. V překladu do češtiny SMYČKA. Jako SMYČKA TRAMVAJOVÁ v Praze na ŠPEJCHAŘE. Ale také i oprátka. Proč je to pravda, kromě toho jak se po listopadu 1989 ke mně choval? Protože se také narodil dne 19.09. jako já a ZÁTOPKOVI na svátek ZITA. Ne nebyl to DOUBLE. Jeho do té jeho role postavil KAPEK VÍT. Registrovaný spolupracovník KGB. A vůdce svazáckého gangu mých likvidátorů. MIROSLAV ŠLOUF, MIROSLAV ŠTĚPÁN, MIKULÁŠ ŠUTKA, JOSEF FRANC a JAN MIŠKA a generál RIPL JOSEF. A celé řady jejich spolupracovníků – chobotnice. V archívu MITROCHINA, jsem se byl osobně na zápis KAPEK VÍT a ADAMEC ATOS a dalších VASIL BEJDA a LADISLAV HRUŠKOVIČC podívat. V CHURCHILL ARCHIVE v CAMBRIDGE.

A u MELFI ještě chvíli zůstaneme. Když se podíváte na mapu, kde MELFI leží tak je to asi ve výši kotníku na noze. KOTNÍK je i někdo kdo si hraje s KOČKAMI. V ruštině. KOT je KOČKA a německé KATZE. Stejně jako Feldkurát OTTO KATZ. Například. KOTNÍK je latinsky MALLEOLUS – MLLLS. To může být i MILLS – MLÝNY-MOLINO-MOULIN-MILLER-MLYNÁŘ ale také EL WASILLY. Nebo EL WALES, a tak i VALEŠ. Můj velitel útvaru 6174 plukovník VALEŠ JAR. Ale také české s důrazem vyslovené MLS – MLLLS. To je ale přece BONBON – a tak i BENEBEN. V češtině je uvedeno na Wikipedia, že vnitřní kotník je výběžkem kosti HOLENNÍ. Vnější kotník je výběžkem kosti LÝTKOVÉ. Obě jsou H.L. To je i zkratka HEKTOLITR, a to je i TISÍC LITRŮ, a to je i římskými M.L. Ne 1050, což je na hodinách 10 minut do 11, naše známá sestava čísel 1011 a ta ve všech jeho obměnách, ale TISÍC LITRŮ. Důležité je vědět, že v italštině a španělštině je i TISÍC LITRŮ také M.L. MILLE LITRI a MIL LITROS. Tyto DVĚ kosti vedou v té botě ITALY výše přes NEAPOLSKÉ království – NAPOLI-NAPLES až k PAPEŽSKÉMU státu. ROME-ROMA-RIM. Tehdy. Kde by mohlo být asi tak KOLENO. A ti nejpozornější čtenáři si vzpomenou že jsem při fotbalovém zápasu na školním dvoře, s vchodem do naší ulice SOCHOROVA, školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí přišel k úrazu. A zlomil jsem si v osmé třídě s přispěním spolužáka PLICHTY (to jméno znáte dobře z případu vraždy v BABICE – LADISLAV MALÝ BABICE – L.M.B.) prý podle slov doktora na chirurgii v OÚNZ v domě – PALÁCI DOPRAVNÍCH PODNIKŮ v ANTONÍNSKÉ a z druhé strany BUBENSKÉ ulice, kotník. Dostal jsem sádru. A asi týden jsem nesměl na sádru šlápnout. A po tom týdnu mně přidělali na té samé chirurgii takový ten černý gumový PODPATEK. A s tím jsem již mohl chodit. Následky toho úrazu jsou na mé levé noze dodnes znatelné. Aby byla informace úplná tak je třeba napsat, že KOTNÍK je v angličtině ANKLE. A to je velmi blízko německému slovu pro strýce-ONKEL. Jak jsme říkali převozníkovi v HORNÍ POČAPLY, který nás převezl do POČEPLIC na druhé straně LABE za jednu korunu. Tehdy. Převozník byl ale příjmením ANDRLE – DR LEA-LEE. A převážel přesně v tom místě, kde nacvičovali vojáci – ženisté výstavbu mostu z částí nazývaných PONTONY. A v místě, kde se brodili po dně LABE tanky. Už jsem to psal, že jsem zrovna vždy když se to odehrávalo v HORNÍ POČAPLY byla tak jsem tam spolu s ostatními dětmi trávil spoust času. To uznáte, že jezdit tanky pod vodou a stavět provizorní mosty nevidíte každý den. Aby to bylo všechno jasné tak hned naproti domku převozníka ONKEL-ANDRLE bydleli KAPITÁNOVI. Ano rodina pana KAPITÁNA. To bylo příjmení. V tomto případě ne vojenská hodnost. Ale pravděpodobně to byl pozůstatek po některém EL CAPITANO ze Španělska, který se zapomněl někdy dávno v Čechách, po některé z mnoha válek. Ve Španělsku to bývalo běžné označení velitelů, jak víte z příběhu o CORTÉS HERNÁN. V maďarštině je to KOTNÍK – BOKA. Jako zátoka – BOKA KOTORSKA například. V rumunštině je to GLEZNA. Vysloveno v ukrajinštině HELZNA jako skoro HILZNA – PATRONA. Část NÁBOJNICE. Před naplněním, nebo po výstřelu. V ukrajinštině samotné je slovo KOTNÍK slovo ŠČIKOLOTKA. A to je i anagram ŠČI LOKOTKA. Vy víte, že otcův velitel kapitán ze LVOV-LEMBERG byl NIŠČIMENKO. A CHRUŠČOV byl také ze série ŠČ. Jako rybí polévka ŠČI. A jako ZEK ŠUCHOV ŠČ – 856 – ODIN DEN IVANA DENISOVIČ. Připomínám, že toto jedno ukrajinské nebo ruské písmeno se v češtině stává DVĚMI písmeny a ve finštině třemi a v angličtině dokonce ČTYŘMI písmeny – SHCH a v němčině dokonce sedmi. Ale to bylo výše podrobně. Ve finštině je to dokonce i HRUŠTŠOV. Jako nám známé HRUŠKY-HRUŠÍNSKÝ-HRUŠKOVIČ atd. A samozřejmě, že v ruštině a ukrajinštině, stručně řečeno v azbuce je počáteční písmeno tohoto příjmení CHRUŠČOV písmeno „X“. A iniciály v azbuce jsou H.C.X. Proč to tak dlouze rozepisuji? Uvidíte v následující části tohoto příběhu o BASILEA. Kde vám to připomenu. A kde uvidíte, další spojnici příběhu mezi městy BASILEA a MELFI. Spojenými vládou ŠVÁBŮ – HOCHSTAUFFE a také v souvislosti s českým královstvím BULL – BULAMI, ale také ještě jinak.

Zpět k MELFI. Má jako všechna tato města na jihu Evropy velmi dlouhou a spletitou historii s pojenou s mnoha výboji a boji a „okupacemi“ bychom dnes řekli. V mém příběhu je důležité to, že se tam objevili NORMANÉ. MUŽI ZE SEVERU – SEVEŘANÉ. Toto slovo NORMANÉ má svůj původ ve Skandinávštině. Označovali se tak lidé žijící v severských zemích. Bez rozlišení, ve které z nich přesně. S drobnou úpravou to přímo odkazuje na NORSKO – NORDMANNUS/ NORDMANNI. A toto slovo je také synonymem pro slovo – název DACUS „DACIANS či DANUS“. To byli stejní válečníci a dobyvatelé, a tak i NORMANÉ. Jaké spojení se v mém příběhu objevuje právě teď? V roce 1240 je MCCXL – a to je i MSS a EL CHE nebo SSM a EL CHE – se v DÁNSKU-DANMARK-DINAMARCA-TANSKA-DANIA-TAANI atd. narodil DANSKE BO. Filosof prý snad DOMINIKÁN a činný na univerzitě v PAŘÍŽI-SORBONA. DANSKE BO je jméno. Ve středověké latině to bylo uváděno jako BOETIUS DE DACIA. To znamená, že DANSKE bylo nazýváno DACIA. A vy víte, že moji předci jsou z DACIA. Ale té na JIHU-SOUTH-SUR-JUG. Na BALKÁN-ROMANIA. A že splynuli s ŘÍMANY-ROMANY poté co je ŘÍMANÉ-ROMANI porazili. Co to znamená? Co je to za „návod“? Víte, že DACIA znamená VLK. A tak i DANSKE BO – DACIUS BO byl v mém příběhu VLK – WOLF – WULF – LUPO – VOLK. A k tomu BO. A vy víte, že české VLK je i protože „K“ je i v latině a v románských jazycích „C“ a vylovuje se i jako „S“ jméno VASIL. A tak byl VASIL OB. A proč je to pravda? Už to tady bylo ale bylo to určitě již dávno, a tak stojí za to, to připomenout. Po ukončení přípravného kurzu ke studiu na ročce v VLKSM v MOSKVĚ v PÍSNICI u PRAHY v červenci 1971 mně pozvala kolegyně z kurzu KAŠPÁRKOVÁ spolu s manželem KAŠPÁREK, který v kurzu nebyl, na jejich chatu na SOBĚŠÍN. Do míst zařízení kdysi snad majetku YMCA v té době snad CKM ÚV SSM. Tedy majetkem SSM určitě. Užívaném některým z jeho podniků. Jela tam s námi ještě jedna další kolegyně, moje přítelkyně. Ale to není důležité. Večer jsme usedli v sále – jídelně kde probíhala diskotéka a bujará zábava za účasti mnoha mladých lidí z celého světa. KAŠPÁRKOVÁ s KAŠPÁRKEM zamířili k jednomu velkému jídelnímu stolu, kde byla právě tak čtyři místa. A tak jsme se tam usadili. A přímo naproti mně seděl „VIKING“ Obrovský chlapík s obrovským světlým vousem a světlými vlasy. Měl před sebou láhev nějaké kořalky a jednu skleničku. A do té skleničky si sám sobě nalil a vypil ji. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Hospoda pro mě byla pivo. V té době jsem snad ani nepanákoval. A tak jsem si ho musel všimnout. Proč to píšu? Byl to DÁN. Ve starověké latině DACIUS. Jestli byl BO to nevím. Ale vím, že já jsem byl OB. A koncovka? Obě děvčata nebyla nakonec do školy VLKSM v MOSKVĚ vyslána. Z těch výletníků na chatu do SOBĚŠÍNA jsem tak odcestoval jenom já. DACIUS OB.

A finále?

V hlavním městě DÁNSKA KODAŇ/KOBENHAVEN/COPENHAGEN/KÖÖPENHAMINA/HAFNIA atd. bylo ve vám velmi dobře známém roce s mnoha pro můj příběhu důležitými variantami 1947 založena MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE NOVINÁŘŮ – MON. Sídlila v PAŘÍŽSKÉ ulici v PRAZE. Na konci ulice u STAROMĚSTSKÉHO náměstí, u kostela zvaný svatý NIKOLAJ-MIKULÁŠ-MIKLÓS-MYKOLA. Kostel sloužil i jako POSÁDKOVÝ kostel armády a od roku 1920 je v péči Č.S. církve HUSITSKÉ, která byla přímo na tomto místě v tom roce v lednu 1920 vyhlášena. Na druhém konci PAŘÍŽSKÉ na rohu s ulicí 17.LISTOPADU u VLTAVY/MOLDAU sídlil MEZINÁRODNÍ SVAZ STUDENTSTVA – MSS. Založený v LONDÝNĚ v roce 1946. A co dál? Moje exmanželka VLASTA-PATTY-TRISHA-SVOBODA z PLZNĚ pracovala léta na MSS. ale v revolučním roce 1989 pracovala na MON.

V každém případě připomínám, že moje příjmení v podobě MOHORT znamená v rumunštině CHMURNÝ. A je podle slov jednoho velmi důvěryhodného přítele důkazem, že moji předci byli DÁKOVÉ. A slov DACIUS je podle jednoho výkladu i slovem pro název zvířete VLK – WOLF-WULF-LOBO – LUPO – SUSI. Ale v ukrajinštině je to v azbuce slovo BOBK. Vysloveno VOVK. Ano tak jak říkali LENINOVI – VOVKA. Zdrobnělina jména VLADIMIR. Bez překladu, když použijeme tyto značky azbuky BOBK a přečteme to jako latinská písmena je to i BOBEK. Soused v naší SOCHOROVA o patro nad námi. Je to komické proto, že v bytě naproti BOBK-VLK-BOBEK žil KRÁLÍČEK. A proč je to pravda? Prorektor Vysoké školy politické v PRAZE a děkan fakulty této školy v BRATISLAVĚ byl profesor BOBOK. JOZEF BOBOK. Byl vedoucí jedné z mých ročníkových prací. A s kým žil BOBEK nahoře nad námi v SOCHOROVA? Nevím, jestli byli manželé. Ale ona se jmenovala ČERNÁ VLASTA a žila tam s námi co já pamatuji. BOBEK se tam přistěhoval či přiženil.

Tak to byli jedni SEVEŘANÉ – NORMANÉ a VIKNGOVÉ Druhými byli SEVEŘANÉ, a tak i NORMANÉ zvaní VARJAGOVÉ v češtině. VARJAGI. VARJAŽŠTÍ vládcové na KYJEVSKÉ RUSI. A tak se stalo, že RURIK – HRORIKR – RJURIK varjažský náčelník je považován za prvního vládce KYJEVSKÉ RUSI. Ano té RURIK dynasty ze které pocházel JURIJ DOLGORUKIJ, který má na náměstí TVER v MOSKVĚ postavenou sochu. A té dynastie, která skončila vládou VASILI IV. Ten vládl do roku 1610. A to vy víte, že je den narození mého dědy DMITRO-METER-MIŤA MOHORITA ve VOLOVÉ – 16.10. 16.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. A víte, že to je i 16.BŘEZEN-MAREC/B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE MOHORITA HRUBÁ UHER. Aby to byla pravda tak VASILI IV byl IVANOVIČ a IVAN byl bratr mého otce VASIL. A VASIL IV. zemřel dne 12. ZÁŘÍ-SEPTEMBER 1612. 12. ZÁŘÍ-SEPTEMBER se narodil O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syn mé sestry MICHAL. Rok 1612 je i 16.12. a to je děleno dvěma podle generála MORAVCE i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA-PATTI-TRISHA-SVOBODA. A je to také i 12.08. a to se narodil můj otec VASIL DMITRO MOHORITA.

A tak jedni NORMANÉ-SEVEŘANÉ anglicky to napíšu NORTH MEN, vyrazili na JIH – SOUTH – SUR do oblastí dnešního RUSKA a UKRAJINY. Přesněji na JIHOVÝCHOD. A druzí vyrazili také na JIH, přesněji na JIHO ZÁPAD do FRANCIE. Tam se usadili v oblasti dodnes známé jako NORMANDY. Odtud vyrazil jejich válečník a král VILÉM DOBYVATEL – V.L.M. do ANGLIE. Ten v bitvě u HASTINGS zvítězil. Bylo to v roce 1066. A stal se anglickým králem. Vy víte, že 1066 je i 19.09. a rok 1909 a rok 1906 a 1606 a 1609. To už tady všechno bylo a podrobně. Jenom připomínám že 19.09. jsem se narodil já a Zátopkovi a je to svátek ZITA.A rok 1909 je rok kdy se narodil první manžel mojí matky LUDMILY FLORIAN BOHUMIL a na náměstí MÍRU – MIER – MIR – PEACE – FRIEDE se oženil EDWARD/EDUARD BENEŠ s ANNA/HANA VLČEK. A tak se NORMANÉ usadili na nějaký čas na obou stranách CHANNEL LA MANCHA – CANAL de la MANCHA. A v němčině pro můj příběh velmi důležitý název ÄRMELKANAL. Vidíte to ARME? ARMENIA? ARMADA? ARMY a také ARMENIAN a ARUMUN? LA MANCHA je i část Španělska CASTILLA Y LA MANCHA. Tam, patří i slavné TOLEDO, které jak víte bylo rodištěm vévody ALBA de TORMES. A TORMES je v CASTILLA Y LEÓN. A ještě o něm bude řeč dále v příběhu. Patřil tam i MADRID, a to vy víte, že byl původně MEGRIT. Patří tam i provincie ALBACETE, kterou můžeme napsat i AL BA CETE – A, B, C–123. A víte, že ALBA je v rumunštině BÍLÁ barva. A je to SKOTSKO-SCOTLAND v jazyce GAELŠTINA. A také je to město, do kterého když jedu tak jedu do TOLEDA, a to mně hned připomíná české TO LEDA…

A tak NORMANÉ žili od přibližně roku 911 na území dnešní FRANCIE v NORMANDII. A pak od roku 1066 i na území ANGLIE. A jak víme další NORMANÉ-RURIKOVCI-VARJAGY žili i na území KYJEVSKÉ RUSI – NOVGOROD – NOVÉ MĚSTO. A tak se v PRAZE jmenuje ta část, kde se nachází KARLOVO NÁMĚSTÍ. Se vším, co k němu v mém příběhu patří. Že je kontinuita příběhu zachována dosvědčuje to, že důležité svědectví o NORMANECH, těch v Západní Evropě podal BENEDICTINE MONK – B.M. BENEDYKTÝNSKÝ MNICH – B.M. jménem GOFFREDO MALATERRA – G.M. A vy víte, že v našem překladu je MALATERRA i MALÁ TERRA – MALÁ ZEMĚ. Tam kde byl v průběhu WWII. ještě jako plukovník BREZHNEW. A zúčastnil se bojů. A napsal o tom knihu, kterou jsme si museli v hluboké totalitě kupovat. Byl v té době MARŠÁL BREZHNEW a byl Generální tajemník KSSS a byl také hlavou USSR (anagram RUSS). Předsedou Nejvyššího sovětu po PODGORNY, kterého v této funkci vystřídal. A byl předchůdcem (přes ANDROPOV a ČERNĚNKO) M.G. MICHAL GORBAČOV. Aby bylo vše jasné a jak má být musím zapsat, že MALÁ ZEMĚ je v oblasti NOVOROSSIJSK. A vy víte, že v roce 1968 se stala po Okupaci BREZHNEW a jeho partnerů z VARŠAVSKÉ SMLOUVY MALÁ ZEMĚ takovým NOVÝM RUSKEM. ČESKOSLOVENSKO. Ne doslova, ale moc tomu nechybělo. Že to není omyl dosvědčuje to, že obrana MALÉ ZEMĚ trvala tehdy v roce 1943 přesně 225 dní. A to vy víte, že je číslo mého ročníku na VŠP – V25. Je to ale také 25.5. Tak zvaný Vítězný únor – převrat v roce 1948 dne 25.2. A obrana MALÉ ZEMĚ začala pár dní před propuštěním mého otce z GULAG KOŽVA a skončila dne 16.09. 16.ZÁŘÍ-SEPTEMBER. Na svátek svaté LUDMILY. Tak jak se jmenovala moje matka, se kterou se můj otec po WWII. oženil. A také víte, že 16.09. je i 19.09. Datum mého narození a narození Zátopků a svátek Zita.

Normané se ale předtím, než se vydali z FRANCIE-NORMANDY dobýt ANGLII vypravili dál na jih. A tam právě v místě, kde se nachází ta BOTA ITALY – v její spodní části, v češtině tomu říkáme „kotníkové nebo kotníčkové boty“ se usadili také. A také přímo obsadili ten TŘÍROHÝ ostrov s názvem SICILI. Do kterého ta BOTA – ITALY kope. To už bylo v roce 1030. A vydrželi tam prakticky až do roku 1263–123 a 6. Zatímco v ANGLII až do roku 1485. Jejich třetí „ZÁKLADNOU“ byla ANTIOCHIA. Tam se usadili v roce 1099 a vydrželi tam do roku 1268. A zase 19.09. a rok 1909. A také rok 1982 kdy jsem ukončil studia na VŠP a stal jsem se předsedou ČESKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTŘEDÍ SSM. ANTIOCHIA (dnes TURKIA) je důležitá proto, že odsud pochází svatý NIKOLAJ-MIKULÁŠ-MIKLÓ-MIKOLA-MIKULA atd. Ale je také důležitá nepřímo. Protože svatá MARINA později (podle ruského názoru) přejmenovaná na MARGHARETE-MARKÉTU je ANTIOCHOJSKÁ. A má svátek ve východní církvi dne 17.07. V tom klíčovém datu mého příběhu. V západní církvi je to 20.07. Pravda je to všechno proto, že jedním z názvů ANTIOCHIA byl název ANTIOCHIE nad ORONTEM. Město stálo na řece ORONTO. A to vy už umíte přeložit do češtiny. Ne? OR ON TO. TO ON OR. ON JE SVĚTLO. Nebo ON JE KŮŽE. Anebo TO ON OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A aby to byla pravda tak si právě teď vzpomínáte na generála CUBA a Hrdinu CUBA a ANGOLA (Ne ANGLIE ale ANGOLA) ARNALDO OCHOA SANCHÉZ. Ano byl OCHOA. A proti němu – ANTI OCHOA byli kubánští KOMUNISTÉ z gangu bratrů CASTRŮ. FIDELA a RAÚLA. Kteří jej nechali 13.07. 1989 v kasárnách BARACOA v HAVANĚ popravit. Jeho bratři byli ALBIO(!) a ANTONIO(!). A dcera byla DIANA. A vy víte, že BARACOA QUANTANAMO – O.B. bylo vůbec první místo-obec-město v AMERICE spravované vůbec prvním představitelem města CORTÉS HERNÁN – C.H. A já si myslím, že právě proto tam v kasárnách BARACOA byl popraven kvůli svým kontaktům se CHE – EL CHE. A možná víte, že v KARLOVY VARY je rozhledna DIANA. Místo, ze kterého je vidět daleko a daleko do dáli. Založil ji VÁCLAV DRUMM – BUBEN/SKÁ a DR. V.M. se svým strýcem AUGUST (SRPEN) LEOPOLD (kašna na KARLOVĚ náměstí) STÖHR (španělsky vyslovené STOR – STO – C a OR – CHE JE OR). O tom, že to souvisí svědčí i to, že na rozhlednu DIANA byla vybudována v roce 1909 lanová DRÁHA. Rozhledna byla slavnostně otevřena pro veřejnost dne 27. KVĚTEN-MÁJ 1914. A vy víte, že to je i 27.AUGUST-SRPEN, a to je i 12.08. datum narození mého otce ve VOLOVÉ, který se do KARLOVY VARY přiženil svatbou s ANNA BESARAB. A žili tam na PALACKÉHO náměstí. Rozhlednu navštívili i GOETHE a KÖRNER a FREUD. Ano KLÍČE v mém příběhu. Datum otevření pro veřejnost je i po našem 08.12. Datum narození mojí manželky VLASTA-PATTI-TRISHA-SVOBODA v PLZNI. Před rokem 1989 přešel můj bratranec PETR GEBLT manžel V.H. pracovat do podzemí PALÁC METRO na NÁRODNÍ třídě. Prý tam nebyl číšník, ale byl CUKRÁŘ – PASTRY CHEF/ PASTOR ŠÉF ho tam převedl. V té samé době přichází můj otec s tím, že má DIABET – CUKROVKU. DIA a BET/DVOJKA. DEFENSE INTELIGENCE AGENCY. Co je DIA v US ARMY? Je to zdroj zahraničních zpravodajských informací pro bojové mise.

Kromě NORMANDIE-FRANCIE a ANTIOCHOA a ANGLIE a KOTNÍKOVÉ BOTY v ITALY se ještě NORMANÉ na čas uchytili i v dnešní LÝBII. Od roku 1146 do roku 1158 ovládali území okolo TRIPOLIS. Místo, kde bojoval DESERT FOX – polní maršál ERWIN ROMMEL. Proč je to pravda? CAMPANIA – TAŽENÍ V TUNISU BYLO ZAHÁJENO DNE 17.LISTOPADU 1942. Skončila vítezstvím Spojenců dne 13.05.1943. TRIPOLIS je i je i TROMĚSTÍ. V našem případě v BRNO, BRATISLAVA, VÍDEŇ. To je B.B.V. ČÍSLO MÉHO ROČNÍKU NA VŠP. V25. Samozřejmě že LÝBIA je i L.B. Klíčové v mém příběhu jako LABE-ELBE a ostrov ELBA a další jména LÍBA moje sousedka v lavici v posluchárně na VŠP. Příjmením V/OSTROVSKÁ. A BÍLÁ barva ALBA. Jako SCOTLAND – ZEMĚ SKOTŮ. I ALBE území v ITALY, o kterém bude ještě řeč.

A tak od teď víte, že nebylo jenom jedno vylodění spojenců v NORMANDII v průběhu WWII. ale byla celkem DVĚ. Jedno v té francouzské NORMANDII, a to druhé na SICÍLI také kdysi NORMANDII. To první bez generál PATTON GEORGE SMITH, ale to druhé s ním. A tak PATTON byl také dobyvatel PATY BOTY ITALY. A celého bývalého území NORMANDY. Později i království DVOJÍ SICÍLE a od roku 1861 (i rok narození dědy KAREL GEBLT 1891) součást království sjednocené ITALY. Spolu s ním dobýval tato území NORMANDY britský maršál BERNARD LAW MONTGOMERY, který se toho prvního dobývání NORMANDY ve Francii zúčastnil. Vy víte, že se narodil dne 17.LISTOPADU (1887) a byl B.L.M. A víte, že MONTGOMERY je i anagram HA MOGORITA. Nebo MOGORITAN. Nebo MOGORITA N. Víte, že se mu říkalo SPARTAN GENERAL. A víte, že kluby SPARTA PRAHA sídlí u nás v Praze 7 na LETNÉ a dole v PARKU JULDA FULDA dnes VÝSTAVIŠTĚ u ulice PARTYZÁNSKÁ v hale. U Stromovky.

A tak v NORMANDY si v provincii BASILICATA ve středu té kotníkové BOTY postavili NORMANÉ hrad MELFI. HRAD byl postaven mezi PATA ŠPIČKA té BOTY V ITALY. Jak v tanečních, že? PATA ŠPIČKA. Mezi APULGIA – PULGIA, a to je PATA, a ještě dokonce s OSTRUHOU na botě. A KALÁBRIA-CALABRIA. Důležité je vědět to, že ŠPIČKA BOTY byla kdysi v minulosti BRUTTIUM. KALÁBRIÍ se nazývala PATA BOTY na poloostrov SALENTO. V APULIA-PULGIA. A pak došlo z nějakého důvodu ke změně a přenesení toho názvu z PATY na ŠPIČKU. KALÁBRIA je také KALÁB. Kterého jsem každé ráno poslouchal v rádiu po drátě. Vzpomínáte si na to někdo. Rytmická skupina JANA KALÁBA a její ranní rozcvičky? KALÁB je i někdo od LABE jako LABÁK BR. BRATR LABÁK. CABRAL byl portugalský mořeplavec který je pokládán za objevitele BRASIL – BASIL OR. Narodil se v roce 1467 v BELMONTE – B.M. A v roce, který je i rokem 1947 a 1974 a číslem mého vojenského útvaru 6174. A vy si právě teď vzpomínáte, že v BRASIL (SAO PAULO) žila MERCEDES RODRIGUEZ CORTÉS matka zpěváka RUDOLF CORTÉS, než se vdala za otce zpěváka, který byl bednářem v MONTEVIDEO – M.V. v URUGAY, kde pracoval na stavbě pivovaru. Jmenoval se KREUZINGER. To je v našem překladu KŘIŽÁK. Proč uvidíte za chvíli. PUGLIA se vyslovuje PULJA, a to je ruské slovo pro české KULKA. Ta, která se přidává do HILZNY, PATRONY a díky jejímu obsahu se za pomoci zápalky může vystřelit. V češtině je to slovo KULKA i malá KOULE. Malá KOULE je KULKA. Ve finštině je to LUOTI – L.T. LITOMĚŘICE. A v angličtině je to BULLET – Ano vidíte dobře BULL – BULA a BULLET. To je místo, kde žijí BULL – SKOT a TUR. Proto jsem tam byl na vojně. Od roku 1974 u útvaru číslo 6174. BULLET by mohla být i listina opatřená pečetí – BULL – BULA. Nebo zavazadlo, ve kterém se nosí. Jako třeba anglické WALLET – BULLET. To potvrzuje to, co tady často užívám, že „B“ je „V“ protože to tak je v azbuce a latince. ale že to je také „W“ – dvojité V. Protože azbuka dvojité „W“ nezná. A finále? Ve španělštině by mohl být CABRAL i KOZINA. Protože CABRA je KOZA. A tak CABRAL je KOZINA. Jako KŮŽE – KOZINA a jako KOZINA do roka o do dne což je 366 dnů. CCCLXVI. To je VASIL a CHE a 200. A 200 je i V25. A pravda je to proto, že u LOUN – L.N. seskočil PARA výsadek KOZINA. V čele s VASIL KIŠ. A se zástupcem MELNIK.

A když BULA tak i BULBA. Jako TARAS BULBA – BULLET – BULLE T. TARAS. Příběh o TARAS BULBA sepsal NIKOLAJ a VASIL GOGOL – CHOCHOL. ukrajinsky přečteno HOHOL. Samozřejmě vidíte, že to je i B.L.B. – BERN – LUCERN – BASILEA. A oblíbené slovo JAR.HAŠKA v románu o SCHWEIG – ŠVEJK. Slovo BLB.

A tak NORMANÉ vybudovali hrad MELFI a městečko MELFI na úpatí MONTE VULTURE – M.V. Protéká jím řeka MELPES. Je to zářný příklad přetvoření „PH“ v „F“. V latině se řeka jmenovala MELPHES. A z toho se stalo „španělským“ vyřazením, nevyslovením „H“ slovo MELPES. V názvu města se ale vyslovovalo „PH“ jako „F“ a ta k se MELPHES-MELFES změnilo v MELFI. Existuje ještě jeden výklad. Výše v ITALY je řeka MELFA. Je to v LAZIO a MELFA je levým přítokem řeky LIRI. Název této řeky někteří spojují se sirnými vodami. Protože MEPHITE byla italská bohyně a symbolizuje smrdutý zápach. MEFITIS ta která kouří uprostřed, nebo z MEDHU-IO to je ten který omámí. MEFITE se nacházela vždy v místech kde byly řeky či vodní plochy které musela bohyně bránit. A vy si právě teď vzpomínáte, že když jsem byl asi v deseti letech poprvé a naposledy s otcem a sestrou ve VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ tak jsme jeli nabírat vodu k sirným pramenům v okolí tohoto města. Jak daleko a kde přesně to bylo nevím. Jenom ten zápach a chuť síry není možné zapomenout. A také si připomeneme PARA výsadek SULPHUR z Londýna. všimněte si již v názvu, že nás zavádí k tomu, co jsem právě psal – k tomu že „PH“ je „F“. Vyslovíme to totiž, což vy pochopitelně víte, SULFUR. A FUR samo o sobě je i KOŽEŠINA – OR. A FURIOUS-CINTEFUEGOS-HRUBÝ-ZLÝ(N)-SUROVÝ atp. Desant tvořili dva příslušníci československé armády. ADOLF HORÁK a OLDŘICH JANKO. Měli letět původně čtyři. Ale DVA se s HORÁKEM před odletem pohádali, a tak odletěli jenom DVA. Je to samozřejmě výmysl, nebo divadelní představení. Aby někdo mohl neodletět, protože někoho nemá rád je výmysl poválečných historiků, nebo scénka připravená tam v Londýně. Vy víte, že HORÁK vysloví Španělé jako ORÁK – tedy BENJAMIN. O.R. – OTMAR REIDL byl přece také, v češtině to můžeme krásně napsat ORÁK. Měl iniciály O.R. Pravda je to proto, že byli vysazeni v noci z 8 na 9. DUBEN-APRIL 1944. A to je i 16.04. A to právě OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN seskočil v roce 1941. A je to i 16.09. svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. datum narození mého a také ZÁTOPKŮ. A svátek ZITA. Koncovka příjmení JANKO – KO. Je ukrajinská koncovka. Jeho iniciály byly J.O. – české JO tedy španělsky SI – SECRET INTELIGENCE. A také víte, že jeho jmenovec generál JANKO spáchal dne 14. BŘEZEN-MAREC/B.M. sebevraždu na ploše STRAHOVA. Narodil se dne 08.08. v NOSISLAV. Tam u stadiónu, kde jsem se já po návratu z gymnázia Jana Žižky z OPAVY v září roku 1968 začal učit u VOJENSKÝCH STAVEB – V.S. automechanikem. Seskočili v okrese RAKOVNÍK. Ve městě RAKOVNÍK je kostel svatého BARTOLOMĚJE. Jako katedrála v PLZNI a katedrála tak zvaná CÍSAŘSKÁ ve FRANKFURT am MAIN. Město má název podle RAKA. To je ten, živočich, co chodí jinak než ostatní zvířata. Byly vysazeni s výsadkem CHALK. To je křída. BÍLÁ. Nebo ve španělské výslovnosti ČALK – LÉČKA. Nebo KLÍČ. Němci se pokusili se zatčeným JANKO sehrát radiovou hru WALLENSTEIN. Oba byli zatčeni gestapem a 1. BŘEZEN-MAREC/B.M. v TEREZÍNĚ, okres LITOMĚRICE popraveni. A co ještě znamenali jejich iniciály? Napišme si je dohromady: A.H.O.J. A finále? CHALK je ve finštině LIITUKIVI. Ano LITOMĚRICE a KARLOVY VARY. LT.KV. V LITOMŘICĆH jsem já VASIL MOHORITA sloužil dva roky na vojně. A do KARLOVY VARY se přiženil a žil tam nějaký čas můj otec VASIL MOHORITA. Samozřejmě, že si vzpomínáte že to bylo na PALACKÉHO náměstí. Výsadky v LONDÝNĚ vybíral a také organizoval generál PALEČEK. Z DVOJKY. A PALEC na ruce i na noze je na rozdíl od ostatních prstů ze DVOU KOSTÍ.

Co ještě znamená podle WIKIPEDIA v italštině MELFA, MELFI, MELPES, MEPHITA, MEFIT. O tom spojení se SÍROU-SULPHUR žluté barvy jsem psal právě teď. V ITALY jsou i další místa podobného názvu. nebudu je zkoumat. Jenom je vypíšu. Je to MELFI v PONTECORVO, města MELFI a MOLFETTA dříve MELFICTA nebo MELPUM. Podle toho, co píšou o tvaru míst je význam slova i ve smyslu KONKÁVNÍ – SINUSOIDNÍ podoby, tedy jako PROHLUBEŇ – PROPAST. Španělské CANADA. A vlastně i MEZIHOŘÍ. Co je KONKÁVNÍ? Znamená to VYDUTÝ. Například v optice nebo matematice se tak označují takové formy plochy nebo křivky které jsou VYDUTÉ směrem dovnitř. Tedy to je i VÝDUŤ do země a tou je PROPAST. V matematické analýze – konkávní funkce – má tvar HRBU – rusky GORB(AČOV). Ale pozor, podívejte se na tvar řeky AARA v BERNU. Ten její SCHLAUF – ŠLOUF. Je to ten samý tvar, o kterém teď píšu.NA MAPĚ ZAKRESLENÝ. Samozřejmě že není PROPAST VYDUTÍ dovnitř. Ale když jej postavíme na dvojrozměrném obrázku tak z něj bude také KONKÁVE-PROPAST. Tak jak je na řece ale jako postavený otevřením nahoru a dnem dolů. Ale je také možné že je jeho tvar KONKÁVNÍ, protože dole uvnitř toho VYDUTÍ je CENTRUM MĚSTA. A proč je to pravda? Protože ten samý tvar má i HORA, na které stojí hrad HOHENSTAUFE ve SVEBIA ŠVÁBSKU. Je tedy KONKÁVNÍ, ale postavený z hlavy na nohy. Jako ŠÁLEK POSTAVENÝ DNEM VZHŮRU. A vy si právě teď vzpomínáte, že ruské slovo JAR znamená označení míst, která jsou velmi těžko přístupná. A to PROPASTI určitě jsou. Není to nic složitého. V architektuře se objevují KONKÁVNÍ VYDUTÍ STĚNY či dalších architektonických konstrukcí, jako součást KONVEXNĚ-KONKÁVNÍ KŘIVKY. Barokní teoretikové architektury v této souvislosti mluvili o dojmu “ OTEVŘENÉ NÁRUČE“.

A tak jsme nyní na hradě MELFI. NORMANŮ. Normané se stali věrnými katolíky. A tak byl jejich asi tehdy reprezentativní hrad vybrán jako místo celkem PĚTI koncilů. Tehdy se kraj nenazýval BASILICATA, ale bylo to hrabství APULIA/PUGLIA. PĚT koncilů probíhalo v MELFI pod celkem PĚTI pontifikáty. A byl to v letech 1059 až 1137. První koncil papeže NIKOLAJ II. stvrdil TRATTATO di MELFI. A stvrdil tak panství NORMANŮ v této části světa. ROBERT GUISCARD (R.G. – L.G. po našem) byl jmenován papežem vévodou z APULIE a KALÁBRIE (PUGLIA – CALABRIA) a MELFI se stalo hlavním městem této nové říše. Vévoda se rozešel se svojí první manželkou ALBERAD z BUONALBERG což je i DR. ALBA a B.B. a oženil se s SIKELGAITE ze SALERNO. Vy víte, že SIKEL je i EL X – CHE. A GAITE je i GATE – BRÁNA – PORTA. Tedy EL CHE bude BRÁNA k něčemu. Koncil se konal od 3. srpna do 25. srpna. Zahrnuje všechna klíčová data v mém příběhu. Narození mého otce a generála ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ i Miroslav ŠTĚPAN v LOUNY, i narození VASIL GYULA BILAK, i JAKEŠ, a i FIDEL CASTRO. Narození mých dvou bývalých bratrů DVOJČAT. A také svržení obou atomových bomb v HIROŠIMA a NAGASAKI. Prvních a zatím posledních. A je tam také datum 21. srpen. Datum okupace Československa v roce 1968 a také datum krachu pokusu o převrat v Moskvě v roce 1990. Protože je tam datum mého otce 12.08. je tam také datum narození mojí manželky 08.12. V PLZNI. A proč je to tak jak píšu? NIKOLAJ II. papež, se narodil v MERCURY. Ano vidíte dobře MERKURIA, PZO u mostu Barikádníků, kde pracoval otec mojí přítelkyně V.M. on IOSIF MIZERA – M.I. a je to také MERCUR PALÁC v REVOLUČNÍ na opačném konci jako PALÁC KOTVA. S kavárnou VLTAVA. Kde začínal zpívat s MALINA orchestr ještě jako RUDOLF KREUZINGER-CORTÉS. S kavárnou, kde měl svatbu jeden z mých bývalých DVOU nevlastních bratrů JARO MÍR FLORIÁN s V.M. VĚRA MEDAL z HORNÍ POČAPLY. NIKOLAJ II. se stal papežem, jak jinak, byl MIKULÁŠ volbou právě dne 06.12. 1058 na náš dnešní svátek svatého NIKOLAJ-MIKULÁŠ. Zemřel ve FLORENCIE dne 19.07. nebo 27.07. roku 1061. A ten rok je datum narození mého dědy DMITRO-MÍŤA MOHORITA – 16.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. A také je to 16.BŘEZEN-MAREC/ B.M. datum narození mojí sestry ANNA MARIE. Na koncilu v MELFI byl NIKOLAJ II. v doprovodu HILDEBRAND (H.B.) kardinál UMBERTO di SILVA CANDINA – A to vy víte, že je HUMBERTO SILVA, a to je MOHORITA VASIL a CANDIDO je BONBON – BENBEN. A byl tam ještě s ním DESIDERO z MONTECASSINA. Ano maďarské a slovenské DEZIDER – DÉŽO. To je MONTECASSINO, které bylo údajně vůbec prvním klášterem-monastýrem v dějinách církve. CASSINO ja v italštině MALÝ DŮM. Mala CASSA. Španělsky CASITA. Důležité je to že byl založen BENEDYKTÝNY. A je to to MONTECASSINO, které bylo v průběhu WWII. zcela zničeno Spojeneckými vojsky. Velkou část z nich byly POLSKÉ vojenské jednotky. CASSINO – KASINO je v mém průběhu velmi důležité slovo. Kromě tohoto CASSINO je to i CASSINO MONTE CARLO – KARLŮV domek. Můžeme přeložit. Kde to je samé KASINO, v dnešním smyslu slova HERNY. V KASINO v BASILEA-BALE se ale uskutečnili také kongresy SVĚTOVÉHO SIONISTICKÉHO HNUTÍ. Bylo jich, předpokládám, že stále v tom místě KASINO celkem 10. Pro můj příběh je důležité i to, že součástí KASINO v BASILEA-BALE je restaurace KOLMANN. Ale to už tady bylo. KASINO je důležité i proto, že v něm byla podepsána v noci z 8.KVĚTEN-MÁJ na 9.KVĚTEN-MÁJ úplná a bezpodmínečná kapitulace NĚMECKA. V roce 1945. A v důstojnickém KASINO jsme byl jako jediný voják základní služby na důstojnické oslavě založení našeho vojenského útvaru 6174 LITOMĚŘICE, kasárna JIŘÍHO z PODĚBRAD. KASINO je i zmiňováno v díle JAR. (JARO SLAV-VASIL) HAŠKA. NIKOLAJ II. upevnil discipline kléru. Znamenalo to přijetí DECRETUM IN CHOICEE PAPAE, které ukončilo vměšování laiků, to je CÍSAŘE a ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE a aristokracie při volbě PAPEŽE. Dekret vyhlášený dne 12.DUBEN-APRIL 1059 BULOU IN NOME DOMINI stanovil, že volba byla výsadou KARDINÁLŮ-BISKUPŮ. Zákon umožňoval i to, že v případě nemožnosti volit v ŘÍMĚ mohlo být vybráno i jiné město. Určitě víte, co pro můj příběh znamená UPEVNĚNÍ DISCIPLÍNY A NEVMĚŠOVÁNÍ SE SVĚTSKÉ MOCI DO VOLBY PAPEŽE. V přeneseném smyslu slova. A 12.04. ? No to je přece let GAGARIN – JURIJ nebo GARGANO-OSTRUHA nad PATOU ITALY. Ale je to také 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A narození syna mojí sestry ANNA MARIE jménem MICHAL. Děleno DVĚMA je to i datum narození mého dědy KAREWL GEBLT I. a je to i 04.06. a to je datum narození generálporučík carské R.I.A. a velitel osobní gardy manželky NIKOLAJ II. ALIX HESSE a později maršála FINSKA, ŠVÉDA MANNERHEIM. Důležité je i to, že jeho předchůdcem byl papež ŠTĚPÁN/SŤOPA/STEFAN IX – EL CHE.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Druhému koncilu v MELFI předsedal papež ALEXANDER II. Ten se narodil v BAGGIO, MILAN, LOMBARDI – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Bylo to v roce 1010 nebo 1015. Zemřel dne 21.APRIL-DUBEN 1073. A vy víte, že datum jeho úmrtí je stejné „po našem“ jako datum DEKRETU jeho předchůdce. 21.04. je i 12.04. A tak k tomu patří i vše to co bylo popsáno před chvílí. KONCIL začal také v srpnu. Dne 1. srpna roku 1067. A to je i 17.06. datum narození mojí babičky rozené HAHN-HAN-HON. MARIE GEBLT.A zase je to i datum narození mého dědy DMITRO-MÍŤA MOHORITA ve VOLOVÉ – 16.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. A datum narození mojí sestry ANNA MARIE dne 16.BŘEZEN-MAREC/B.M. Důležité je i to že byl biskupem ve městě LUCCA. LUCCA se vysloví v italštině jako LUKA. Ano česká LUKA. Na rozdíl od místa v PATĚ ITALY jménem LECCE. To vyslovíme LEČE. Obe jsou to po vyslovení česká slova. LUKA jsou KULA, po němž je pojmenována ulice KOULOVE u interhotel INTERNATIONAL kde jsem se setkal s ELČE – EL CHE. Papežovi ke zvolení mu pomáhal zase HILDEBRAND – H.B. Papež tam na hradě MELFI přijal LANGOBARDSKÉHO prince ze SALERNO. SALERNO je výše v kraji KAMPÁNIA jižně od NEAPOLE. Leží na pobřeží TYRHÉNSKÉHO moře. V průběhu WWII. se v SALERNO vylodila spojenecká vojska. Bylo to dne 08.09. 1943 a to vy víte, že je i 16.09. svátek svaté LUDMILY a že to je také 19.09. datum mého narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA. A nyní velký pozor. LANGOBARDI byli na počátku 1. století našeho letopočtu po příchodu ze SCANDINAVIE odkud pocházeli, součástí SVÉBŮ – ŠVÁBŮ. Ze ŠVÁBSKA. Byli tedy pro Evropu také SEVEŘANÉ-NORMANÉ. I když z jiného kmene. Jejich časté války a stěhování přes území dnešního NĚMECKA a RAKOUSKA je nakonec přivedli pod velením krále ALBOIN GEPID do ITALY. Usadili se na severu ITALY a název provincie LOMBARDIA je do dnes připomíná. Vy víte, že LOMBARDII jsem navštívil na pozvání mých italských kolegů ze školy VLKSM v MOSKVĚ na Vánoce 1973 a víte, že moje přítelkyně ve škole v Moskvě byla příjmením LOMBARDELLI. LANGOBARDSKÝ princ ze SALERNO se jmenoval GISULF II. GISULF je FASIL G. VASIL CHE. A DRUHÝ k tomu. A přicestovali s ním i jeho bratři ROBERT GUISKARD a ROGER I. OBA – RO. A taksi dovolím malý neodborný závěr, že zatímco LANGOBARDI-LOMBARĎANÉ si na JIH – SUR prošli strastiplnou cestou po souši, po zemi. Tak NORMANÉ připluli na jih na lodích. Pohodlněji a hlavně rychle. Oba národy mají kořeny ve SKANDINÁVII. A tak byli i příbuznými VARJAGŮ-RURIKOVCŮ v RUSKU. Na KYJEVSKÉ RUSI, jak se to správně česky říká. Musím připomenout, že mám v mé krvi 6.6 procenta SKANDINAVSKÉ krve.

Velmi významný byl další již třetí koncil v MELFI. Na něm papež URBAN II. vyhlásil první křížovou výpravu do Svaté země. A připomenu jenom že FRIEDRICH II. z HOHENSTAUFE, SVEBIA – ŠVÁBSKO se potom stal nejenom majitelem tohoto území, kde se koncily odehrávali a všeho k čemu přišel po NORMANECH, ale byl také králem JERUZALÉMSKÝM. Což byl přímý důsledek právě Křížových výprav. Co ještě je URBAN – Vy už sami vidíte, že v anglické výslovnosti je to i třeba ORBEN. Ale i ERBAN a ERBEN. ERBAN byl spolupracovník para výsadku ARAP mého otce, jeho manželka byla baletka a byl to významný funkcionář v poválečném Československu. Předseda ČNR. Poprvé jsem s ním osobně hovořil když mě navštívil v září 1989 na ÚV SSM. A informoval mně o našem „koni“ – VÁCLAV HAVEL. A ERBEN JAROMÍR a KAREL. zase žil v MICHALSKÉ ulici. V domě vedle domu U říšského „gablta“. Tam u domu, kde se vyučil a pracoval jako kožišník RUDOLF KREUTZINGER-CORTÉS. URBAN je i městský občan. Samozřejmě že ti škodolibí, kterým se nelíbí, co tady píšu tam vidí také anagram BURAN. To je ale v originále ruský název pro severovýchodní vítr vanoucí v zimě v ASII. A byl to také sovětský KOSMOPLÁN. Raketoplán s identifikačním číslem OK-1.01. Co vás zaráží? No přece OK jsou znaky Československých aerolinií. A v roce 1989 historickém roce 1989 se na hřbetu letounu ANTONOV AN – 225 (vyrobený na UKRAJINĚ) ukázal v PRAZE na letišti právě Československých aerolinií s označením letadel OK. Ano 225 – V25 je OK. Tak to bylo vzkázáno do světa v roce 1989. Proč? Protože jeho první let do vesmíru se po odvolaném první startu dne 29.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. uskutečnil dne 15. LISTOPAD-NOVEMBER 1988. Vy samozřejmě již vidíte že 15.11. je i plus DVA podle generála MORAVCE i 17.11. Datum ukončení První světové války 11.11. a datum narození mého bratrance KAREL GEBLT III. toho času ve FRANKFURT 11.11. A plánovaná OPERACE BENJAMIN na 17.11. roku 1989. Co ještě je OK 1.01.? 101 výsadková divize US ARMY. Kde sloužil JAKUB HENDRIX. Ano jako plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH, který sloužil na TÝLU a jeho dcera V.H. byl manželka mého bratrance PETR GEBLT.

V té době byl jeden ministr české vlády URBAN a jeden z pracovníků aparátu SSM byl URBAN. František URBAN. Před tím byl předsedou OV SSM Praha 5. Toho Obvodního výboru SMS, co sídlil v ulici PRESL-PREIS u náměstí 14.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. a bylo tady o něm napsáno hodně v předchozích příbězích.

Čtvrtý koncil v MELFI byl pod patronátem papeže PASCHAL II. A uskutečnil se v roce 1101. A to je to klíčová sestava v mém příběhu. 1775 rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. Je to ale také 17.07. vražda rodiny cara NIKOLAJ II. v Jekatěrinburgu, útok na R.E. – ROMMEL ERWIN a moje svatba v roce 1976 a vystoupení JAKEŠ v Červeném hrádku u PLZNĚ v roce 1989. Ale také start B-I SPIRIT STEALTH dne 17.07. 1989. Ale to všechno již dobře znáte. Je to i narození mého strýce M.I. MOHHORITA IVAN v roce narození mojí matky a ZÁTOPKŮ dne 17.01. Je to povýšení mého otce na plukovníka dne 11.01. A je to úmrtí BREZHNEW a den vzniku US MARINE dne 10.11. A jméno papeže PASCHAL? To je EASTER CHILD – VÝCHODNÍ DÍTĚ. Kdo byl dítě z východu již dobře víte. Ve smyslu slova skutečném je to VELIKONOČNÍ HOCH. V.H. Podle internetu je to jméno – název související s VELIKONOCEMI. PASSOVER. To přeložím do češtiny v mém překladu jako KROK PŘES. PŘEKROČIT. A to jistě V.H. VÁCLAV HAVEL byl KROK PŘES – PŘEKROČENÍ z jedné etapy do druhé. A co byl ještě PASSOVER? To byl název jedné knihy LENINA? VOVKA – BOBKA? KROK VPŘED A DVA KROKY ZPĚT. S podtitulem „KRIZE V NAŠÍ STRANĚ“. To je samozřejmě dvojsmysl STRANA v ruštině VLAST, nebo ZEMĚ. A STRANA jako politická strana PARTIJA – PARTA. Naše PARTA udělá krok vpřed, ale budou to vlastně dva kroky vzad. A kdo ví, co se tam po revoluci dělo mu musí dát za pravdu. Dílo bylo publikované ve SCHWEIZ-GENEVA-ŽENEVA dne 19.06. Roku narození mojí tety BASILEA 1904. Rok i datum vydání jsou v mém příběhu stejné. 19.04. je i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to i 19.09. a 16.09. 19.06. je i 17.06. narození mojí babičky MARIE manželky KAREL a je to i 19.09. to je moje datum narození a narození Zátopků a svátek ZITA manželka KAREL. Je to i 16.06. a to je svátek LUDMILA. V knize obhajoval svoji roli na II. ano na DRUHÉM sjezdu Ruské sociálně demokratické strany, který se konal v B. a L. – BRUSEL a LONDÝN. Mezi 23.08. a 30.08. Opět data související s mým příběhem. Jeho protivníkem byl představitel menševiků. M.I. ano jako MILITARY INTELIGENCE. Jménem IULIUS MARTOV. A proč je to pravda? Protože nás jednou někdo ve škole v VLKSM v MOSKVĚ pobavil tím, že vyprávěl humornou příhodu, jak jeden Africký kolega student u zkoušky řekl, že kniha se jmenovala JEDNA NOHA LENINA DOPŘEDU A DVĚ NOHY LENINA ZPĚT. Určitě víte, co to znamená. Byl to tlumočník, nebo tlumočnice? To už nevím. Ale vím, že to byla informace.

A nakonec papež INOCENC II. Ten tam do MELFI svolal pátý a poslední koncil. Ten byl v roce 1137. To je i rok 1773. To se odehrálo BOSTONSKÉ PITÍ ČAJE. V B.M. Pravda je to, že to souvisí proto, že tato událost má datum dne 16.12. a to vy víte, že je i 08.12. Datum narození mojí manželky VLASTA-PATTY-TRISHA-SVOBODA v PLZNI. A je to také 12.08. kdy se narodil ve VOLOVÉ můj otec – V.M. či B.M. BOSTON je v MASSACHUSETTS. B.M. Akce se nazývá také v angličtině „SONS of LIBERTY in BOSTON in colonial MASSACHUSETTS. Ano vidíte dobře SONS – SYNOVÉ L.B.M. Klíč OPERACE BENJAMIN. Cílem bylo napadnout TEA ACT z 10.05. 1773 který umožňoval BRITISH EAST INDIA COMPANY prodávat čaj z Číny v amerických koloniích bez placení daní. Stalo se to dne 10.05. A to zemřel v roce 1945 první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN v HRADIŠTKO u PRAHY. Po výbuchu ITALSKÉ miny. A v roce 1948 tedy po převratu v ÚNORU, se stal tento den můj otec kandidátek KSČ. Co ještě je INOCENC? Přece část Prahy – JINONICE. „Latinsky“ INONICE a z INONICE bývá, ale zase v češtině jejich občan INOCENC. No náhoda by to byla, kdybych po ukončení svého mandátu ve Federálním shromáždění v roce 1992, tedy po všem tom, co se odehrálo ve Východní Evropě nedostal nabídku pracovat v JINONICE. JINONICÍCH správně česky. A tak jsem asi dva roky v INONICE pracoval a byl jsem tak i INOCENC. Dnes dokonce v INONICE bydlím a stále jsem tak INOCENC.

Připomenout je třeba i koncil který v MELFI organizoval vzdoropapež ANAKLET II. který na něm založil SICILSKÉ království. KINGDOM of the SICILI. Koncil katolická církev neuznala. Ale my víme, že je ZAZNAMENÁN V ANÁLECH-HISTORII a že nám tak může něco sdělit. ANA KLET ja ANA KELT. To je i ANA KOŠICE LITOMĚRICE. Moje sestra ANNA ser přestěhovala po svatbě s mým přítelem a spoluučněm UHER do LITOMĚŘIC do ulice PALACKÉHO. A v KOŠICÍCH žil bratranec mého otce plukovník VASIL MOHORITA. Velitel para výsadku O.B. OLEXA BORKAŇUK. Jak se jmenovala jeho manželka nebo dcera nevím. Možná byla také ANNA ale to skutečně nevím. Tento koncil byl v roce 1130. To je i půl dvanácté. A tak je to i 6. A tolik bylo koncilů celkem. A tak je zřejmé že tyto základy pro všechna pozdější dorozumívání TŘÍ SESTER byly položeny v papežském státu. V ŘÍMĚ-ROMA-ROME. Rusky RIM – hebrejsky přečteno MIR. MIER a FRIEDRICH II. který se krátce nato ujímá majetku hradu MELFI a širokého dalekého okolí v té KOTNÍKOVÉ BOTĚ ITALY.

A finále? Všichni, kteří měli koncil v MELFI byli II. DRUHÝ-DRUZÍ. Všimli jste si? Jenom a pouze II. To vy víte, že je i po našem třeba LI, protože to mohou být i malá ll. a ne velké II. jedničky. LI je i 51 a to je 3×5, a to je i 1775. Čínské jméno LI je anglické jméno LEE. A to je i lee – zrcadlově I99. A tak i 19.9. a tak i 19.09. a rok 1909. První byl NIKOLAJ II. Jako car NIKOLAJ II. zavražděný s rodinou v JEKATĚRINBURG dne 17.07. 1918. S manželkou ALIX HESSE. Druhý byl ALEXANDER II. Ten byl také zavražděn ale v PETROHRADU. V ZIMNÍM PALÁCI. Byl dědečkem NIKOLAJ II. A jeho manželka byla KATEŘINA DOLGORUKA. Ano jako kníže JURIJ DOLGORUKIJ z KYJEVSKKÉ RUSI. Který má pomník na náměstí TVER v MOSKVĚ. U restaurace GEORGIA-ARAKVIL, kam mně odvedli na FLÁM moji DVA italští přátelé ze školy VLKSM. DOLGORUKA KATEŘINA se narodila ve VOLYNI. Tam kde žili později VOLYNŠTÍ ČEŠI. Ale cary jistě již dobře znáte vy, kteří čtete pozorně všechny moje příběhy. A tak teď víte, že jména dvou zavražděných carů se shodovala i s pořadím ve kterém svá jména představovali s papeži kteří byli na koncilech na hradě MELFI v italské BOTĚ. V oblasti KOTNÍKU. A víte, že od NAPOLEON, jako NEAPOLIAN z NAPLES či NAPOLI či NEAPOL, co zemřel na L.B. – ELBA byli celkem 3x car ALEXANDER a 2x NIKOLAJ. ROMANOV. A víte že 3 a 2. Je i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. V PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA.

A proč je to pravda? Oblast, ve které se nacházíme se jmenuje VULTURE – MELFESE / V.M. Nebo je to VULTURE ALTO BRADANO / VŮL TUR a ALTO/ARTEK a ALT HORNÍ POČAPLY a ALTSCHULE sousedi v našem domě SOCHOROVA a anagram BRANDO. Co říkáte na dokonalost plánu OPERACE BENJAMIN? MARLON BRANDO /M.B. hrál hlavní roli ve filmu KMOTR-GODFATHER. Vy víte, že můj kmotr byl generál plukovník VASIL VALO. Premiéra filmu byla v ITALY na VÁNOCE-CHRISTMAS roku 1972. A můj přítel VITTORIO PREZIATTI mě vzal v COMO-LOMBARDY/MILANO do kina na uvedení tohoto filmu. A mně se to kino líbilo, protože se tam smělo kouřit.

VULTURE MELFESE/V.M. se nachází v oblasti severní BASILICATY. Dominuje jí profil masívu hory VULTURE s 1326 metrů nadmořské výšky. 123 a 6 METER. Kromě MELFI jsou tam města LAVELLO. Město LAVAL je také v severozápadní FRANCII v departamentu MAYENNE. To je v mém překladu MAYOVKA. A vy víte, že MAY KAREL zemřel 30.3. Další město je a RIONERO – ČERNÁ ŘEKA – in VULTURE a VENOSA. To je město VENUŠE. A se mnou byla kdysi na táboře ve SKOKOVY jedna VENUŠE. Křestním jménem. Příjmení už nevím. VENUŠE je také velmi blízké VENOUŠ. Což je každý český VÁCLAV. A vy víte, že mému otci a mně nikdo v HORNÍ POČAPLY neřekl jinak než VAŠEK. A mně na devítiletce říkali také tak. Jenom VAŠEK. Ne VENOUŠ, ale mohlo to tak také být.

U MELFI se nachází SKALNÍ KOSTEL SANTA MARGHERITA. Stojí na svahu kopce zvaného „TOPPO SANT’AGATA“, podél státní silnice, která dnes spojuje MELFI s městem RAPOLLA. Anagram POLLAR. TOPPO nebo TOPO je i KRTEK. Na píseň TETA AGÁTA se nedá zapomenout. Nazpíval ji někdy začátkem sedmdesátých let KORN (CORN – JURAJ a KUKURUZA-KUKUŘICE a ROH) se skupinou OLYMPIC. Snad také v roce 1972? Nebo dříve? Byl jsem jednou jedinkrát pozván na jejich koncert do BARIKÁDOVNY ve STRAŠNICICH. Asi v roce 1969 či 1970. Po jejich návratu z pařížské OLYMPIA. Už existovala tato píseň nebo ne? To nevím. Důležité je to s mým příběhem to určitě souvisí, protože ta TETA AGÁTA z písně byla DUCH – RUACH – SPIRIT. A kdo byla svatá AGÁTA? Byla SICILSKÁ PANNA, jednou ze SEDMI žen, které jsou vyjmenovány, kromě PANNY MARIE, v římském kánonu při mši svaté. Je patronkou města CATANIA. CATANIA prý znamená HRUBÝ NÁSTROJ nebo OSTRÉ KAMENY. A vy víte, že moje sestra byla HRUBÁ a matka strýce plukovník ANTONÍN BARANNIKOV byla SUROVÁ či SURÁ. KAMENY jsou v mém příběhu stále. Je patronkou TKALCŮ a ZVONAŘŮ a ZLATNÍKŮ a HAVÍŘŮ a PASAČEK. ZLATNÍK je moje teta ZLATA-AURÉLIE a PASAČKY pásly HUSY a HUSÁKY. HAVÍŘI jsou v PODZEMÍ. MINER-HAVÍŘ-MINERO-ŠACHTJOR. TKALCI jsou VŠST v LIBERCI s rektorem JOVAN ČIRLIČ a mým spolupracovníkem ROSECKÝ. A televizní seriál o TŘECH KAMARÁDECH z tohoto oboru. ZVONAŘ je ten, kdo vyrábí BELL. A to je naše známé B.L. a L.B. ELBE-LABE-LÍBA-BÍLÁ atd. A vy si vzpomínáte, že maršála POKRYŠKIN, který mě učil létat na trenažéru letadla IL 62, který létal ve WWII. na letadle americké výroby BELL. A víte, že GEORGE-JURIJ BUSH měl při svém vystoupení v PRAZE před sebou postavený BELL. Kopii BELL of LIBERTY. B.L. A proč je to pravda? AGÁTA je také anagram GATE. BRÁNA. V BRANKA u OPAVY byl ředitelem bratr plukovníka VLADIMIR HENDRYCH, otce manželky mého bratrance PETR GEBLT. Svatbu měli 3.03. Je to i PORTA v PLZNI. A finále? Svátek svaté AGÁTY je dne 05.02. Narodila se v roce 225 a zemřela v roce 250. Ano číslo mého ročníku na vysoké škole VŠP – V25. Narodila se v CATANIA na SICILY. Ostrově TŘÍROHÉHO tvaru. Nebo tvaru nějakého HADRÁKU, jak se říkalo „míčům“ neurčitého tvaru vyrobených z látek, když nebylo na opravdový fotbalový míč. Do kterého kope ta NOHA – ITALY. Nejznámějším dílem PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (v PRAZE je hotel ALCRÓN, kde byla po osvobození Prahy, po příletu z KE – KOŠICE, dne 10.05. 1945 v den smrti prvního manžela mojí matky FLORIÁN v HRADIŠTKU u PRAHY, ubytována československá vláda) španělského spisovatele, vojáka a politika, který měl velmi zajímavý život je humorná povídka EL SOMBRERO DE TRES PICOS z roku 1874. TŘÍROHÝ KLOBOUK – KLOBOUK – KLOUB či KLOUBEK se TŘEMI ROHY. V roce 1917 toto dílo a jejího autora světu připomněl svým dílem MANUEL de FALLA. Proč připomněl? Za prvé proto že šlo o BALLET – vyslov BALE (francouzský název pro BASILEA) A protože 1917 je i 1776. Vznik USA. Hlavní postavou knihy je MLYNÁŘ. MILLER–MEYER-MAJER-MIZERA-MOLINO-MOULIN atd. Co ještě připomíná tvar ostrova SICILI? No přece mně jako automechanikovi musí připomínat WANKEL MOTOR. Ten obsahuje TROJBOKÝ PÍST. Tento motor nepotřeboval mechanismus OJNICE s KLIKOU O.K. Znaky československých aerolinií – ČSA, tak jak se před WWII. označovala i ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA – ČSA. Jeho vynálezce byl FELIX HEINRICH – JINDŘICH WANKEL. WANKEL je i KOLENO – KOLÍN a všechna další slova a anagramy začínající na KOL-. Výše zmíněné. Víte, že v azbuce není „W“ a tak je to azbukou zapsané „B“. Byl tedy i HEINRICH WANKEL – H.B. Pro můj příběh je důležitý proto, že byl také AUGUST. Narodil se dne 13.08. V ČERNÉM LESE – EL ČE – EL CHE. SCHWARZWALD/LAHR. Tedy ve stejný den jako FIDEL CASTRO. A dva dny po VASIL GYULA BILAK. Mezi nimi je 12.08. a to se narodil můj otec a je to i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA SVOBODA. Zemřel 21let po ERNESTE GUEVARA DELA SERNA – EL CHE. Přesně na den. Dne 09.10. 1988. V HEIDELBERG. Zase H.B. A vy víte, že to je i 06.10. den ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY.

A finále? Co je CATANIA? To byl přece již za totality pravděpodobně od roku 1986 v Československé televizi vysílaný italský a německý televizní seriál CHOBOTNICE – LA PIOVRA. Velmi populární. O boji z mafií na SICILI. Pro můj příběh je nejdůležitější to, že v hlavní roli ve filmu vystupoval italský herec MICHELE PLACIDO. Ano MICHAL. Ve filmu CORRADO CATTANI. Hudbu složil ORTOLANI RIZ a ENNIO MORRICONE. Víte, co je ve španělštině MARICON? Iniciály autorů hudby jsou M.O.R.E. Režie D.D. DAMIANO DAMIANI. 2 x. Na námětu se podíle kromě režiséra i SERGIO SILVA. A vy víte, že SERGIO byl ORDŽONIKIDZE. A že SILVA je VASIL. ORDŽONIKIDZE vnuk SERGIO ORDŽONIKIDZE byl tajemník ÚV VLKSM. A předseda českého ÚV SSM a pak ještě federálního ÚV SSM. Seznámil jsem se s ním v Praze v JULDA FULDA v roce 1989. Ve Sjezdovém paláci při městské konferenci SSM, která předcházela mojí Celostátní konferenci SSM. Tam v chodbě u hlavního sálu. Byl to GEORGIAN – GRUZÍN.

Budova je celá vykopána v sopečném tufu a má důležitý cyklus fresek uvnitř; významné svědectví o umění v BASILICATA během Angevine (vláda rodu ANJOU) období. Dekorativní program trvá na hodnotě mučednictví zastoupených svatých a věnování svaté MARGHARETA, ochránkyni těhotných žen, odráží populární ženskou zbožnost. Mezi obrazy vyniká původní vyobrazení SETKÁNÍ TŘÍ ŽIVÝCH a TŘÍ MRTVÝCH. Téma, které má často četné místní variace, představovalo tři mladé rytíře v majestátních šatech, kteří během lovecké cesty potkali tři mrtvoly téměř zredukované na kostry, kteří je napomínali slovy: „Co budete, to jsme teď. Kdo na nás zapomene, zapomene na sebe.“

Už si nevzpomínám, kdo kdysi organizoval výlet z HORNÍ POČAPLY do MĚLNÍKA. Byl jsem ještě malý kluk. Mohlo mně být tak kolem deseti let. V době mnoha dalších událostí, z mého dětského života, které jsem tady popisoval. Byl to otec? S ním jsem tam nějaké výlety absolvoval. Například na kole do ŠTĚTÍ. Nebo někdo z dalších příbuzných z HORNÍ POČAPLY? To nevím. Vím jenom že výlet byl do mělnické KOSTNICE-CONSTANCE – KONSTANZ v NĚMECKU v BADEN WÜRTTEMBERG dříve ŠVÁBSKO-SWABIEN – u nás můžu napsat, a CONSTANTA v ROMANIA – u nás můžu napsat. A právě odsud jsem si odnesl nezapomenutelný zážitek. Kromě toho vizuálního pohledu na množství LEBEK a HNÁTŮ nápis, který oznamoval: „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.“ Nikdy jindy jsem na MĚLNÍCE nebyl. Až o nějaký rok později. Na pohotovosti, když jsem si při nějaké výpravě zranil nohu. Šlápl jsem na hřebík a měl jsem v chodidle pořádnou díru. Sedl jsem na autobus a odjel na Mělník na pohotovost. A potřetí jsem tam byl až s bratrancem PETREM GEBLTEM na VINOBRANÍ. Ale to tady již bylo. Nezapomenutelný zážitek. Bylo nám asi 14 let. A teta ZLATA a moje matka nás poslali se tam podívat. Jinak jsem na 14 kilometrů vzdáleném od HORNÍ POČAPLY MĚLNÍCE nebyl.

Kostel poprvé objevil a ilustroval Gian Battista Guarini v eseji publikované v roce 1899 v časopise NAPOLI NOBILISSIMA. Podle učence byly vykopávky budovy provedeny BAZILIÁNSKÝMI mnichy usazenými tam kolem roku 1000 (M), zatímco svatyně byla založena ve 13. století BENEDIKTYNSKÝMI komunitami působícími v blízkosti kopce. BAZILIÁNI jsou mniši inspirovaní řeholí svatého BASILA, narozeného v roce 330. Zemřel v roce 379. Proč dvě trojky víte? Ano data která byla uvedena v předcházejícím textu. 3.03. a 30.03. KRISTOVA LÉTA. A vy víte, že NORMANÉ vládli okolo roku 1000 v NORMANDII ve FRANCII a také vládli v té době v ANGLII a také vládli v té době v okolí TUNIS a také v ANTIOCHOA. Se kterou je spojen život a osud svaté MARGHERITY. BASILIÁNI jeskyni-prohlubeň, vykopali a BENEDYKTÝNI jí přeměnili na KOSTEL – SVATYNI. BEN-BENITO BASIL MOHORITA-MOGORITA.

BAZILIÁNI mohou být jak ŘECKÉHO, tak LATINSKÉHO ritu. A vy víte, že můj otec byl ŘECKÝ KATOLÍK.

Kostel je celý vykopán do TOFO-TOFUS. To je druh horniny ze sopečného popleu (z pyroklastiky a vy víte, že první manžel mojí matky byl pyrotechnik) vyvrženého během sopečné erupce a postupem času konsolidovaného do jednolité masy. Proč se rozepisuji do takých podrobností? Latinský název pro horninu TOFUS je i kombinace česko německého – TO FUS – TO JE NOHA. Kostel je v gotickém stylu. Vchod je lomeným obloukem, 2,60 m vysokým a 4 m širokým, nyní uzavřeným dřevěnými dveřmi. Interiér je jedno sálový, 12 m dlouhý, zaklenutý křížovou klenbou a uprostřed lodi rozdělený sníženým obloukem. Na konci sálu je hlavní kaple s oltářem zasvěceným Santa MARGHERITE z ANTIOCHIE titulární světici budovy. Po stranách jsou další čtyři valeně klenuté kaple různých hloubek. Kaple vlevo od přístupových dveří má oltář zasvěcený archanděl MICHAEL. Je zřejmě, že právě anebo i právě proto jsem byl MICHAL – MICHAEL v OPERACI BENJAMIN. MICHAL MOHORITA-MOGORITA. Bydleli jsme kousek od kina OKO – OJO. A OCHO je 8 a to jsou i brýle. A tak jsem byl i ANTI BRÝLE – GLASSES – OČKI – SKLŮM/WASILKŮM.

První kaple, která se otevírá vlevo u vchodu, je zasvěcena archanděl MICHAEL. Uprostřed je nástěnný oltář z tufového kamene a stěny jsou přerušovány rámy v řadě panelů, které obsahují postavy svatých, tvořící na stěně jakýsi polyptych. Na levém konci oblouku je postava sv. BARTOLOMĚJE. Světec v kůži má na rameni zelenou látku, která je ve skutečnosti jeho kůží. Na prvním panelu na levé stěně kaple stojí postava archanděla MICHAELA vůdce nebeských milicí a bojovníka proti silám zla. Oblečený v dlouhém rouchu a vzácném byzantském loru probodává draka u nohou kopím, zatímco levou podpírá GLÓBUS CRUCIGERO. Česky tomu říkáme KRÁLOVSKÉ JABLKO-„gablt“ staročeštinou. Následuje postava trůnící MADONY s dítětem. PANNA MARIA sedí s dítětem na byzantském trůnu zdobeném diamanty. Vedle ní je postava sv. JANA EVANGELISTY. Postava drží na hrudi evangelium s drahokamem potaženým obalem a jednou rukou ukazuje na nedalekou trůnící MADONY. Na zadní stěně je vložena Santa MARGHERITA titulární světice kostela, v póze přímluvy k archandělu MICHAELOVI uprostřed, nad oltářem. Dále přichází svatý JAN KŘTITEL oblečený v kožešině, hovořící s KRISTEM trůnícím na pravé stěně. Kristus, sedící na byzantském trůnu, slavnostně žehná latině, zatímco jednou rukou drží evangelium.
Vedle nich je dílo s děsivým tématem vytvořeným aktuálnějším umělcem: SETKÁNÍ TŘÍ ŽIVÝCH A TŘÍ MRTVÝCH. Jak říká legenda, tři vznešení rytíři, vracející se z lovecké cesty, narazí na tři kostry, které varují před pomíjivostí života s frází „byli jsme to, co jste, budete to, co jsme“. Legenda pochází z básně z druhé poloviny třináctého století od Baudouina de Condé, minstrela na dvoře MARGHARETE II. (zase II. – DRUHÉ) hraběnky z FLANDER – VLÁMSKO-VLÁM-FLÁM/MELFI (1244-1280).

DŮLEŽITÉ JE ŽE JSME V PRVNÍ KAPLI. A tam je MICHAEL archanděl. Dále svatý BARTHOLOMÄUS – MOHORITA BASIL s latinským „U“ je „V“. A vy víte, že to je patron ARMENIEN-HAYK. Církve O.R. OSVĚTLITEL ŘEHOŘ – ILLUMINATOR GRIGOR I.G. – L.G. – EL CHE. Vy víte, že byl stažen z KŮŽE – také OR. Dále je tam JABLKO – „gablta“ ve staročeštině v ulic MICHALSKÁ v PRAZE, kde je vchod do průchodu domu kde se vyučil KOŽIŠNÍKEM RUDOLF KREUZINGER (KŘIŽÁK) CORTÉS a jeho bratr. V místnosti je i MADONA s dítětem. Je tam svatá MARGHERITA z ANTIOCHOA. A dále tehdejší latinou zapsaný BAPTISTA IOANNES – B.I. Jako můj bratranec BARANNIKOV IVAN a jako B-I SPIRIT STEALTH, který měl svoji premiéru na prvním letu dne 17.07.1989. Ten je také IOANNES EVANGELISTA v latině. A my víme, že „E“ je i napravo položené písmeno „M“ a tak byl i M.I. – MILITARY INTELIGENCE. A položené nalevo je to hebrejské a ruské „Š“ nebo „SCH“ v angličtině. Ale také je to TROJZUBEC. Když je „I“ tak tedy první a ten měl POSEIDÓN. POSEIDÓN (NEPTUN u Římanů) se také nazývá bývalé řecké usídlení nedaleko přibližně mezi NAPOLI a MELFI. Tedy někde na začátku HOLENĚ. Kde mají fotbalisté a hokejisté chrániče. POSEDÓNIA se dnes jmenuje PAESTUM. Jsou zde zachovány TŘI chrámy v dórském stylu. Chrám HÉRA zvaný BAZILIKA, Druhý chrám HÉRA zvaný POSEIDÓNŮV a třetí chrám ATHÉNY zvaný DEMÉTŘIN. Ano vidíte dobře 2+1. Víte, že můj otec byl METER-DEMETER a jeho otec byl DEMETER-DMITRO-METER. POSEIDÓN je TROJZUBEC a BAZILIKA k tomu. A vy si vzpomínáte že otcovo jméno METER bylo přeškrtnuto a nad ním bylo zapsáno VASIL-BASIL. Město založili osadníci z řeckého SYBARIS – BASSILY. V 7. století. SYBARIS byl původním jménem POSEDÓNIA.

Počátkem 70. let se objevilo na trhu v Československu máslo – MARGARÍN – MAGARRÍN se jménem HERA. A doprovázel jej slogan HERA RODNÁ SESTRA MÁSLA. Náhoda by to byla, kdyby MÁSLO nebyl anagram WASIL. Prý se již předtím říkalo někdy v šedesátých letech i MÁSLU SANA také tak. Vy určitě víte, že SANA je hlavní město státu JEMEN – IEMEN – YEMEN. A tak je to i YEOMEN – to je obecně SEDLÁK-FARMER. Ale pro nás v OPERACI BENJAMIN to je ještě jeden význam toho slova. A nyní velký pozor! YEOMEN je v Britském královském námořnictvu – NAVY – MARINE a dalších námořnictvech COMMONWEALTH PODDŮSTOJNÍK zabývající se SIGNALIZACÍ. Ano předává ZPRÁVY. SIGNALIZUJE. Je to SIGNÁLNÍK. A to je i pomocí VLAJEK-BANDERAS či SVĚTEL. A vy si vzpomínáte na generál MEYR, po kterém je pojmenována jedna základna US ARMY – US NAVY FORT MEYR. Zakladatel námořní SIGNALIZACE. Ale také si můžete vzpomenout na M.V. MILUŠKA (stejného jméno jako MILUŠKA VALO manželka generál plukovník VASIL VALO můj kmotr, rozená BOMBA – BOMBOVÁ) VOBORNÍKOVÁ jak v jednom z pořadů NÁVŠTĚVNÍ DEN ŠIMEK a GROSMANN při jedné písni SIGNALIZUJE. IMITUJE zcela věrně práci YEOMEN.

A co ještě k tomu odstavci? POSEDÓNIA – PAESTO je místo které při své velmi dlouhé cestě po té NOZE – ITALY navštívil JOHANN WOLFGANG GOETHE. Kterému matka v jejich domě ve VELKÉM JELENÍM PŘÍKOPU ve FRANKFURT am MAIN říkávala v dětství „VLČKU“ – „WOLFIE“. Dojel až na SICILI a celou jí procestoval. Tedy řekli bychom slovy básníka “ Putoval po stopách císaře FRIEDRICH II. a jeho království. A po krajích Řeků a Římanů a Normanů a Švábů a Anjou a Borbón“. Pro můj příběh je důležité to že tuto svoji Italskou anabázi zahájil v KARLOVY VARY. Ano odtud odjel bez rozloučení s přáteli přes BRENNER do ITALY. A projel celou tou NOHOU až na ten TŘÍROHÝ ostrov. Jeho zaměstnavatel WEIMAR vévoda CARL AUGUST o tom pochopitelně věděl a s jeho cestou souhlasil. Vy víte, že vévoda byl synem vévodkyně von BRAUNSCHWEIG, která vlastně celý ten pobyt GOETHE ve WEIMAR ještě v mládí CARL AUGUST organizovala. GOETHE zemřel v roce 1832 a ke sjednocení ITALY došlo v roce 1861. 17. BŘEZEN-MAREC/B.M. 1861. Ten den o mnoho let později se narodila v L.T. dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů VĚRA. A vy víte, že 1861 je i 1891 a to se narodil v okrese L.T. můj děda KAREL GEBLT I. A víte, že rok úmrtí GOETHE je i moje rodné číslo 123 a 8 – OCHO, k tomu. 17.03. je i 17.10. Opět 1775.

A proč je to pravda? Dne 9. září 1943 se v PAESTO vylodila 36. pěší divize US ARMY, z 5.ARMÁDY generálporučík (!) CLARK M.W. (!) v rámci spojenecké OPERACE AVALANCHE. Generál MARK WAYNE CLARK se narodil v MADISON BARRACKS – M.B. dne 1. května 1896. Říkalo se mu kromě jiného i „AMERICAN EAGLE“. Samotná OPERACE AVALANCHE probíhala ve dnech 9. ZÁŘÍ až 18. ZÁŘÍ 1943. Tato data OPERACE AVALANCHE vymezují klíčová data v mém příběhu. Osvobození BULHARSKA. 12. září narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a můj synovec MICHAL. 14. září úmrtí T.M. TOMÁŠ MASARYK v LÁNY a narození JAN MASARYK (I.M.) na VINOHRADECH. A 15.září vražda kněžny LUDMILY a 16.září její svátek. A to je i 19.září moje datum narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA matka OTTO a manželka císař KAREL. Je to i 18 plus DVA datum narození strýce PETR MOHORITA. Je to také 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A je to i 09.04. a to je i 06.04. to se narodil děda KAREL GEBLT I. v DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE. A je to tedy i 04.06. a to se narodil generálporučík R.I.A. cara NIKOLAJ II. velitel osobní gardy carevny ALIX HESSE a pozdější finský maršál MANNERHEIM. Původem ŠVÉD – NORMAN/VIKING. AVALANCHE je české LAVINA. Vidíte, že když dáme souhlásky „přes sebe“ tak se kryjí písmena „V“ a „L“ a „N“. Jediné to české „CHE“ v „překladu“ do češtiny zmizí. A to V.L.N. co nám zbyde, když odeberme „CHE“. No to je přece NAVAL – NÁMOŘNÍ, LODNÍ, NÁMOŘNICKÝ.

Podle údajů na Wikipedia měla US ARMY v době WWII. 512 generálů. Proč to uvádím? Protože právě generál CLARK M.W. se účastnil této OPERACE na osvobozování ITALY ve tvaru NOHY. V té spodní části. Ve VELKÉ BRITÁNII je OBUVNICKÁ FIRMA, která vyrábí BOTY, které si můžete dnes shodou okolností koupit i u nás. Značka BOT je CLARK. Firma CLARK byla založena v městečku STREET. Ano také jsem se podivil, jak se může jmenovat městečko či obec STREET. To je přece anglické slovo pro naše ULICE. A firma byla založena DVĚMI bratry CYRUS a JAMES(JAKUB-JAKOV-AKEV) CLARK. V roce 1825. Ano ve stejném roce jako uvádí firma MILKA rok svého narození. Ve Švýcarsku. Ta k tomu ještě uvádí přesné datum a tím byl 17.LISTOPAD. CLARK je také KARLÍK, jak se jmenoval agent C.I.C. z českého filmu V. Oddělení. VRŠŤALA-VRSTL-BRISTOL. Je to ale také KARLÁK – náměstí na NOVÉM MĚSTĚ – DVOJKA. Je to i KLARA jméno a restaurace u nás v TRÓJI kde žili ZÁTOPKOVI a kam mě pozval HAMERNÍK EMILIÁN kameraman z moskevské školy založené režisérem GARDIN z TVER. Nebo CLARA-KUBA, město a provincie osvobozené EL CHE a CAMILO CIENFUEGOS. Nebo KLARISKA, jako svatá ANEŽKA-AGNES, dcera O.B. OTOKAR of the BÖHEMIA co dostal BULY. A také KARLA, a tak i KAREL a KYRIL, a tak i KONSTANTIN. Nebo skladatel ROKL – malý ROKLÍK. Nebo ROKLE – MEZIHOŘÍ-CAŇADA či ta nepřístupná – JAR.

ULICE je i s latinským „U“ je i „V“ naše známé VLC – VACIL-VASIL. Když anglické „C“ je „SÍ“. A nyní si přeložme slovo ULICE ještě jednou v případě, že jak víme je v jazyce Latina písmeno „U“ i písmeno „V“ do slova VELICE. Česky. Anglicky je to VERY, a to je italské VERO a tím je slovo PRAVDA – TRUTH. A je to i VĚRA manželka jednoho z mých DVOU bývalých nevlastních bratrů a jejich dcera. A samozřejmě, že to je i česká VÍRA. Německé GLAUBE – GLOBE – THE GLOBE – GEBLT. Stejně jako GEBLT děda a babička tak i VĚRA pocházeli z HORNÍ POČAPLY. Italsky je to FEDE. Nikdy nezapomenu jak moje argentinská přítelkyně příjmením LOMBARDELLI ALICIA ALCIRA (krycím jménem ADRIANA VILLEGAS) jako kraj v ITALY, pojmenovaný po LANGOBARDI, kteří také vládli jeden čas dole na jihu ITALY, řekla podivné slovo FEDE. Tak totiž říkali svojí mládežnické organizaci, která je do školy v MOSKVĚ vyslala. Byla to FEDERACE, a tak pro ně to byla zkráceně FEDE. A tak jsem to slýchával často když se o něčem spojeném s jejich organizací dohadovala s druhou argentinskou dívkou, která měla krycí jméno MARIANA. Moje znalosti španělštiny byly tehdy velmi slabé. A tak jsem jenom seděl a poslouchala zachytával jednotlivá slova. Když se některé slovo opakovalo mnohokrát tak jsem je přerušil a zeptal se co to znamená. Maďarsky, v jazyce mojí rodiny ze strany otcovi matky je to HIT. A to víte, že pro mnoho lidí je VÍRA HIT číslo jedna. Finsky je to USKOA, a to vy víte, že s latinským „U“ je i „V“ je i VSKOA – čistý anagram VASKO. Nebo VOSKA – VÁCLAV VOSKA český herec. Nebo je to VOZKA. KOČÍ. Jako byl můj praděd VINCENCE GEBLT a jako byl otec T.M. Nejlepší je to rumunsky. To je CREDINTA. Vyslovuje se to jinak. Ale v tomto případě je to pro můj příběh důležité tak jak je to napsáno. Je to anagram DR. CINTA. To se v češtině užívá, kdy se chce označit doktor který mluví nesmysli. Kterýpak to byl? HUSÁK nebo ŠTROUGAL, kterým se říkalo DVA DOKTOŘI. Nebo já? Ale už to uzavřeme. STREET – ULICE je v hebrejštině RECHOV. To je i VOŘECH. A kdo je VOŘECH? Pouliční směska. A kdo je pouliční směska? No přece já a můj otec. Není místo v EVROPĚ odkud bych neměl zaznamenatelný minimálně jednoprocentní podíl v mém DNA. Jen pro připomenutí ten jednoprocentní nejmenší, který stál ve firmě kde mě test DNA dělali za zaznamenání je z WALES, IRELAND, SCOTLAND – KELT. A proč je to pravda? Přes zeď domu měli babička a děda GEBLTOVI v HORNÍ POČAPLY sousedy – byla to rodina VOŘÍŠKOVA. A proč ještě? STREET městečko se nachází ve farnosti SOMERSET. SOMERSET znamená v češtině PŘEVRÁTIT SE nebo UDĚLAT PŘEMET. Nebo chcete li jde o nějakou ZMĚNU. Zásadní změnu. Samozřejmě, že to je i SOMER WASIL SET. I JOSEF SOMER český herec. Je to nedaleko POLDEN HILLS a vy víte, že na KLADNĚ byla POLDINA HUŤ. A obé je H.P. POLDEN je i v nářečí PŮL DEN a to je 12 hodin. 1 + 2. Nedaleko je GLASTONBURY. S GLASTONBURY TOR. Ten vypadá jako hora ŘÍP. A má TOR na vrchu. VĚŽ-TORRE. GLASTONBURY TOR je v jazyce KELTŮ – TWR AVALLACH. Ano srovnej AVALANCHE s AVALLACH. A k tomu to celý můj příběh provázející TOR-TOR-TORE-TREE – THREE a TUR. A proč je to pravda? Tato místa obsadila i ŘÍMANÉ – ROMANIEN, kteří sem přišli z ITALY. A později toto místo obsadili NORMANÉ, kteří pak také přišli do ITALY. Hora má kónický tvar. A vypadá jako dnem nahoru obrácená sklenice. Stejně jako ta dne nahoru obrácená sklenice HORA, na které je postaven HOHENSTAUFEN hrad. Ve SVABIEN. Rod, ze kterého pocházel FRIEDRICH II. Který pobýval rád v MELFI. Ve svém SICILSKÉM království. A kde vznikla BULA z MELFI. A finále? Oficiální název tohoto místa je St. MICHAEL’S TOWER. ANO St. MICHAEL. V GLASTONBURY je také pozůstatek kláštera BENEDYKTÝNŮ. S místem údajného posledního odpočinutí – hrobu krále ARTUŠE. KING ARTHUR – v češtině se mění THUR v TUŠ. A jeho manželky královny QUEEN GUINEVERE. V moderní angličtině se tato pravděpodobně VELŠSKÁ odvozenina IRSKÉHO FINDABAIR používá jako jméno JENNIFER. Ano jako moje teta JENY FRANK a jako všechny ženy – manželka i dcery – v rodině KAREL MARX. Důležité je vědět že královna podle příběhů a folklóru krále zradila s jeho hlavním rytířem LANCELOTEM. LANCELOT ja i L.N. – LOUNY a L.T. LITOMĚŘICE. A „C“ je CHE.

Vy samozřejmě víte, že celou SICILI a jich ITALY v oblasti CHODIDLA v ruštině je to slovo STOPA, a tak tedy vlastně DRUHOU NORMANDII osvobozoval generál GEORGE(JURIJ) SMITH (ŠMÍD) PATTON – VLASTA, který ukončil válku v PLZNI. Městě kde se narodila moje manželka VLASTA – PATTY – TRISHA – SVOBODA. Společně s britskou armádou BERNARD LAW MONTGOMERY – B.L.M. anebo B.L. – ALBA-LABE a MOGORITA NAME. Narozeném dne 17.LISTOPADU.

A už skutečně finále k této části příběhu. BARTHOLOMÄUS je tedy patronem ARMENIAN – HAYK. Česky ARMÉN. Ještě existuje etnická skupina AROMANIUS – AROMUNEN. A ti jsou složeni z AROMAN. Rumunsky ARMANJ. Podle WIKIPEDIA tak i podle názoru některých odborníků jsou to potomci ŘÍMSKÝCH LEGIONÁŘŮ a KOLONISTÚ na BALKÁNĚ. Podle jiných názorů pocházejí z DACIA – DÁKOVÉ. Podle další teorie jsou to potomci ROMANIZOVANÝCH THRÁKŮ. V každém případě jsou to BALKÁNCI hovořící LATINSKÝMI JAZYKY s příměsí ŘEČTINY a s prvky ALBÁNŠTINY. A vy víte, že moje matka byla ŘÍMSKÝ KATOLÍK a OTEC byl ŘECKÝ KATOLÍK a víte, že ALBANIE je i ALBA ve skotské gaelštině název pro SKOTSKO Tedy pro obyvatele SKOTSKA – SKOTY. A jen ti nejlepší z vás si vzpomenou že moje DNA má celkem 36procentní původ z oblasti BALKÁN. A to je i anagram „B“ KLAN. A víte také to, že ALBA je v rumunštině BÍLÁ. A LABE/ELBE je v HORNÍ POČAPLY a jinde v souvislosti s mým příběhem.

ARUMUNI nebo AROMUNI jsou i VALAŠI – VASILI nebo KUCOVLASI. KUCO – VASIL. A alespoň teď víte, proč natočil absolvente koleje Jiřího z Poděbrad (kromě jiného) v Poděbrady MILOŠ FORMAN, který tam byl s VÁCLAV HAVEL a bratry MAŠÍNY film VLASY-VASIL – HAIR. Anglické HER – JEJÍ – J.J. – KOTVA.

Kaple hlavního oltáře je zapuštěna do hlavní klenby budovy s řešením typu „arcosolium“. Z latinského ARCUS – OBLOUK a SOLIUM – HROBKA. Vlevo dole od vnějšího pod oblouku je postava svatého VÍTA držícího na vodítku PSY, jeho atribut. Na vrcholu jsou postavy sv. ALŽBĚTY a sv. VILÉMA z VERCELLI, svatého zakladatele řádu VERGINIANI. Vpravo dole je postava sv. BASILA VELIKÉHO biskupa z CESAREJE, učitele církve a zakladatele řádu BAZILIÁNŮ. Světec postrádá typický špičatý vous, což ukazuje blízkou stylistickou spřízněnost se San BASILIEM v kryptě San VITIO VECCHIO v GRAVINA. Vlevo dole od triumfálního oblouku je malá nádrž pro provádění ABLUCE – zase BASIL, liturgický bazének. Stěnu oblouku zdobí pět CLYPEUS – oválných štítů užívaných římskými vojáky prvních DVOU ČLÁNKŮ FALANGY. Teď se musím zastavit. Jediný PRST na NOZE (i ruce) má DVĚ FALANGY-DUTÉ KOSTI. A TÍM JE PALEC. Ano PALEC nebo PALEČEK. CLYPEUS je i EL CHE PES. NOHA ELCHE. To byla ITALY. Pro můj příběh je důležité i to, že ve staré latině je výraz CLUPEUS a ten znamená „NĚCO ZAKRÝT“. Což vojenský štít činí. Štíty-clypeus znázorňují obsahující symboly tetramorfa – VŮL sv. LUKÁŠE, ANDĚLA sv. MATOUŠE, ORLA sv. JANA, LVA sv. MARKA – a pátý znázorňující ozářeného KRISTA. Vpravo dole je v malovaném oblouku vložena postava svatého MIKULÁŠE z BARI /M.B. Světec trpěl uvězněn pro Krista za DIOKLECIÁNA a podle byzantské ikonografie, je často zobrazován poblíž sv. BASILA. Uprostřed kaple je nástěnný oltář s klečícím stupněm, nad nímž je namalován obraz sv. MARGHARETA s osmi příběhy jejího života, lemovaný svatým PAVLEM a PETREM (P.P. – B, nebo PETR – KÁMEN a ŠAVEL – VASIL). Světice se představuje v knížecím rouchu, jednou rukou drží patriarchální kříž a druhou uchopí klopu pláště a utvoří uzel svlečených záhybů. Osm příběhů líčí epizody jeho života, které uvádí „PASSIO“ řeckého THEOTIM – THE TIM – THE T.M. – THE TIME. Čtení příběhů začíná zleva a sleduje trend shora dolů, jako kanonické.

  1. Santa Margherita hlídá stádo se svou chůvou. Známá svou krásou, dva rytíři přijíždějí, aby ji unesli na příkaz prefekta Olybriuse.
  2. Olybrius se ptá Margherity a žádá ji o ruku. Dívka odmítá jeho lichocení, vyznává svou křesťanskou víru a přijímá jeho odsouzení.
  3. Margherita je ve vězení, trpí zjevením ďábla v podobě draka a je pohlcena. Je zachráněn tím, že mu protrhne břicho znamením kříže.
  4. Stále ve vězení se ďábel objevuje podruhé. Margherita trpí jeho pokušeními, ale brání se tím, že ho pošlape na zem a donutí ho, aby se přiznal k důvodu její nenávisti k mužům.
  5. Margherita je odsouzena k mučení. Polonahá světice je přivázána ke kůlu a je bičován katy.
  6. Nahá světice leží na zemi a je mučena železnými háky.
  7. Je ponořena do vany s vařící vodou, zatímco kat s pomocí měchu rozdmýchává oheň.
  8. Scéna zachycuje dva vrcholné okamžiky mučednictví. Dole je panna sťata katem s dlouhým mečem. Nahoře je animula světice, korunované a sedící na trůnu, vyzdvižená v rubáši dvěma anděly se zahalenýma rukama.

Na levé stěně jsou dva světci identifikovaní jako Sv. ORSOLA vlevo světec, který podpírá dlouhou hůl s křižáckým praporem a Santa CORDULA u světce vpravo. Na klenbě stojí MAIESTAS DOMINI uzavřená v mandli zvednuté dvěma anděly. Kristus, sedící na mozaikovitém trůnu, žehná latinskému stylu a jednou rukou drží evangelium.

Zcela klíčové je to že je tam svatá ORSOLA. To je české VORŠILA. Jako ulice VORŠILSKÁ u NÁRODNÍ třídy vedle MIKULANDSKÉ – NIKOLANSKÉ. Ale hlavně maršál VOROŠILOV. Jednu dobu dokonce hlava SSSR. Formální ale hlava. Po kterém byla pojmenována Vojenská Akademie. Kterou absolvovali vybraní důstojníci a generálové z československé armády po WWII. Vybraní v souvislosti jejich rolemi v OPERACI BENJAMIN. ORSOLA je totiž i OR SOLA. A to OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN byl. BYL VYSAZEN SÓLO. SÁM A SAMOJEDINÝ – ODIN. Sousedem svaté ORSOLA – VOŘŠILA je svatá CORDULA. A to je C.R.D.L. a to je i DR. EL CHE. Jak sami vidíte. Svatá CORDULA zemřela v KOLÍNĚ. Ne tom českém nad LABEM ale v tom německém nad RÝNEM-RHINO. Tam kde jsou uchovány ostatky TŘÍ KRÁLŮ. A proč je to všechno pravda co tady píšu? Svatá ORSOLA zemřela také v KOLÍNĚ nad RÝNEM-RHINO. Na území později po smrti obou světic nazývaném AUSTRASIA nebo OSTER-RIKE – O.R. Které bylo územím MEREJOVCŮ, a tak i MEJEROVCŮ. A později ŘÍŠE FRANKŮ. PIPIN I. a jeho synem KAREL VELIKÝ.

Uprostřed lodi je roubován snížený oblouk s akutním profilem. Na levé stěně pod oblouku jsou vyobrazeny sv. LUCIA a sv. CATERINA. Čelní a hieratické postavy jsou v póze modlitby. Nosí vzácná roucha a na tvářích mají typicky byzantské rysy. Na protější stěně je vyobrazeno Umučení sv. VAVŘINCE Vpravo nahoře sedí na trůnu císař VALERIÁN a nařizuje provedení mučení starému vojákovi s mečem. Světec leží na grilu na hořícím ohni, usazeném katem se zahnutým nástrojem.

Samotná LUCIA a CATERINA jsou L.C. – EL CHE. Je tam i LORENC-VAVŘINEC. Pan LORENC od nás z domu z přízemí. Pracovník – DISPEČER KOLEJOVÁCH VOZIDEL. Pražských TRAMWAY – TRAMVAJÍ. Stejně jako dispečer generál LORENC ALOIS – CHLODVIK – LUDVÍK. A když generál LORENC tak už zbývá jenom ŠTĚPÁN. Ten chtěl být také generálem – generálním tajemníkem. Ale to se nestalo.

Do centrální lunety je vložen výjev mučednické smrti sv. ŠTĚPÁNA. Světec uprostřed, představovaný jako bezvousý jáhen, trpí údery kamenů hozených jeho katy. Na pravé stěně je vyobrazen výjev mučednické smrti sv. ONDŘEJE. Česky i ONDRA – ON je DR. Ve spodním rejstříku kaple jsou fragmenty christologického cyklu a tvář svatého mnicha, identifikovaného jako sv. BENEDIKT. V první scéně vpravo je zobrazeno ZVĚSTOVÁNÍ archanděla GABRIELA PANNĚ MARII. Ve scéně, která následuje, NAROZENÍ KRISTA je vidět silueta PANNY MARIE ležící na pulvíně a za ní jeskyni s tmavým pozadím, typickou pro byzantskou tradici. Nahoře zůstává VŮL, který shlíží na scénu a hvězda celá ozářená svatozáří světla.

A tak se na to všechno dívá VŮL. Jen ti nejlepší z vás si vzpomenou na slavná slova T.M. TOMÁŠE MASARYKA. VŮL je totiž ten, který odře celou tu dřinu bez možnosti vlastních rozhodnutí o svém životě. Všimněte si také, žena rozdíl od jiných kostelů či dalších významných církevních staveb nejsou v jakési celé sestavě všichni apoštolové.

A tak zbývá ještě napsat pár poznámek k tomu, jaký tvar má ITALY – ITÁLIE. A tím je NOHA-FUSS-FOOT-PIE-STOPA-JALKATERÄ-PIEDE-PICIOR – LÁB a v latině PES. Již víte, že počet kostí v noze je 26. Jako písmen v latinské abecedě užívané v angličtině. Jako první se dotýká země PATA. Došlap vyžaduje propnutí nohy v koleně, zvednutí špičky a současně vzpřímený trup člověka – prsa jdou první. Po došlapu paty se noha odvíjí po své klenbě k prstcovému „vějíři“. Jakmile se kyčelní kloub ve svislici přenese před špičku nohy dochází k zadní fázi odpichu. Americká lékařka IDA PAULINA ROLF popsala “ troj flexní linearitu“. To je stejný směr KYČLE a KOLENE a KOTNÍKU – 11 a 11 a 11 – při chůzi. Vy víte, že IDA byla moje spolupracovnice na ÚV SSM. Slovenka IDA PROČEK-OVÁ (ano jako PROŠKOVÁ). IDA ROLF/ROLF IDA je i I.R. nebo R.I. Ve všech variantách možnosti výslovnosti je to i OR – O.R. a AR a A.R. a i egyptské RE. IDA ROLF byla PAULINA, a tak také ŠAVELINA – VASILINA. Jako moje teta z VOLOVÉ. My jsme jí samozřejmě neříkali tak jak byla křtěná – BASILEA. Byla VASILA-VASILINA. IDA PAULINA ROLF se narodila dne 19.KVĚTEN-MÁJ 1896 a to je, jak víte i 19.SRPEN – AUGUST, a to se narodil ve VOLOVÉ generálů ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Žila a zemřela v B.M. – BRYN MAWR v PENNSYLVÁNIA. Skoro jako v BRNO či další varianty základu slova – BRN. Absolvovala BARNARD COLLEGE na COLUMBIA UNIVERSITY. BERNARD byla moje kolegyně, zdravotní sestra původním povoláním, na OV SSM Praha 2- DVOJCE. COLUMBIA je KOL-UMBIA. A je to i CO/LÓN-COL/UMBUS-KOL/UMBUS. ROLF je i FLOR – IÁN. Tento pohyb popsal i doktor FRANTIŠEK VÉLE, a tak i V.L. – B.L. Tense narodil dne 13. LISTOPAD-NOVEMBER 1921. Ve VRÁT. A vy víte, že 13.11. je i rok 1773 – BOSTON MASSACHUSETTS/ B.M. pití čaje. Je to i 11.11.konec WWI. a narození mého bratrance KAREL GEBLT III. v TEPLICE-SCHÖNAU v emigraci bytem ve FRANKFURT am MAIN. Je to i 15.11. A to je rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY v roce 1775. Tam kde žila IDA ROLF – v PENNSYLVÁNIA – PENN a VASYLINIA. A co je ještě VÉLE-VELO? No přece KOLO. BICYCLETTE – BASIL ČTĚTE. Ano to je pokyn pro vás. Abyste četli, co píšu. Je to legrace? Ano ale použitelná. Návod, jak by to mohlo být kdyby to bylo potřeba.

U člověka je NOHA nejdistálnějším – nejvzdálenějším od TRUPU (TUR PU), tedy daleko od „ZÁKLADNY“, oddílem dolní končetiny. Dolní končetina je – pletenec dolní končetiny – „cingulum membri inferioris“.To je v našem otrockém překladu PÁS NIŽŠÍCH ČLENŮ. Tedy po našem VOLŮ. Těch tažných. Na práci v terénu. Tvoří jej pánevní kost – OS COAXE. Dále to volná dolní končetina, kterou tvoří TŘI oddíly. První je STEHNO – FEMUR, druhý je BÉREC(CRUS) a to je HOLEŇ a LÝTKO (SURA) a třetí je NOHA (PES) a to je PATA a NÁRT (TAULUS) a chodidlo (PLANTA). A dále jsou to KLOUBY – KYČEL – KOLENO – KOTNÍK a CHOPART KLOUB a LISFRANK KLOUB a další. Vy vidíte že CHOPART a LISFRANK je i CH.L. – EL CHE. FRANK je moje teta JENY FRANK a LIS byl LADISLAV LIS disident a CHARTISTA. Ale jeden z prvních v čele Československého svazu mládeže – předchůdce SSM. Pracoval tehdy okolo roku 1950 na ÚV ČSM na náměstí MAXIMA GORKÉHO vedle JINDŘIŠSKÉ a JERUZALÉMSKÉ s MILOŠEM JAKEŠEM. Který se narodil ve stejný den jako můj otec. A moje manželka 08.12. LIS je strojírenský nástroj, na kterém údajně pracoval GUSTÁV HUSÁK ve vězení. A samozřejmě každý další LIS, který známe z různých oborů. FEMUR je i malíř FAMÍRA. Představitel toho nejkonzervativnějšího křídla v KSČ po Okupaci v roce 1968. A vy víte, že SURA byl otec matky mého strýce ANTONÍN BARANNIKOV. A ŠURA byla DRUHÁ manželka JAR.HAŠKA. Příjmením LVOVA. LÝTKO je i KOTEL i KELT i KLOT i KOLT. U kterého se točí BUBÍNEK DOKOLA – KOLT. To je ale i KOLÍN-LITOMĚRICE. Ale to už tady všechno bylo dříve. TAULUS je SALUT – OHŇOSTROJ, který chystají pyrotechnici, jako byl první manžel mojí matky FLORIÁN. A je to i pozdrav. Je to i SALTO.A to je přece anglické slovo SOMERSET. které jste četli před chvílí. Název farnosti, ve které se nachází městečko STREET, kde žili a založili v roce 1825 výrobnu OBUVY která se OBOUVÁ na NOHY, DVA bratři CLARK. U GLASTONBURY TOR. PLANTA je ve španělštině ROSTLINA. Obecně. Je to i PODLAŽÍ/PATRO jako FLOR. A je to i PŮDORYS. PES asi není třeba komentovat. Samozřejmě, že v mém příběhu je důležitá PATA. Té pomáhá šlacha ACHILE – A to je i CHILE a i EL CHE. V maďarštině je PATA slovo SAROK, a to vy víte, že je i ruský SOROK a to je 40 – XL – EL CHE. V angličtině je to HEEL – H.L. a W.M. H.L. je HOLANDA – NIZOZEMÍ. V rumunštině je to TOC a vyslov to TOK. Jako zvuk, který dělá TETŘEV. Ten TOKÁ. A vy víte, že Operace Tetřev byla Operací na likvidaci partyzánského hnutí v Moravskoslezských Beskydech/M.B. A přímo se dotkla skupiny mého otce ARAP a skupiny se kterou v té době společně žili pod horou SMRK. Dokonce sám CARL HERMAN FRANK přijel dohlížet na její průběh. Ten byl pro ně skutečně žalostný. Byl konec války, tak kdo ví. Možná to byla i práce CANARIS ABWEHR, že se jim nepodařilo skupiny ARAP s mým otcem a WOLFRAM s kapitán OTISK dopadnout a zlikvidovat. Ale to se asi již nikdy nedozvíme. Ukrajinsky je PATA slovo KABLUK. To je slovo mnoha variant. Důležité je to, že to je i BASILEK – KABELKA a můj kdysi jeden čas známý svazák KABILKA z České pojišťovny. Je to i slovo BOKALEK nádoba na pití. Jako ty hory ve ŠVÁBSKU a v GLASTONBURY. Otočené spodkem nahoru. Ale vy již víte, že je to hlavně AKEV. To byl ten, co se držel jako druhorozený z dvojčat toho prvního za PATU. – AKEV. A proto dostal jméno YAKOV – JAKOV –JAMES – SANTIAGO – DIEGO – IAGO a JAKUB – KUBA. AKEV je i v naší hebrejštině bez samohlásek K.V. KARLOVY VARY. Odsud vyrazil na svoje putování po dolní končetině GOETHE. Přes BRENNER. A žil tam na PALACKÝ náměstí číslo 5, můj otec s ANNA BESARAB.

Nebudu popisovat všechny další kosti na noze. CHODIDLO – rusky STOPA což vy víte, že je i zase zpět české OTISK. A dále je důležité pro můj příběh to že jméno ŠTĚPÁN je i v Rusku zdrobnělina SŤOPA. Francouzsky je to ORTEIL – Tedy OR – SVĚTLO a L.T. LITOMĚŘICE, nebo přímo OR a LITE. Maďarsky je to LÁBUJJ. Naše známé L.B. – BULA. LABE a ELBE a DVĚ J. Tedy můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM J.J. (JAROSLAV JENERÁL) A také víte, že dvě JJ jsou zády k sobě KOTVA-ANCHOR-JAKOR. V jazyce NIZOZEMÍ je to TEEN – tedy X – CHE. Ve švédštině je to TÅ. Ano TÁBOR sídlo Západního vojenského okruhu, místo, kde se zdržel ŠVEJK při cestě do BUDĚJOVIC ale také biblická hora TABOR-TAVOR v ISRAELI. Španělsky je PRST slovo DEDO. Jako nářečově DĚDO, nebo pátý pád DĚDA-DĚDO. A v ruštině jsou všechny naše české PRST-PRSTY slovo PALEC-PALCI. A právě teď si vzpomínáte, že někdy v roce 1973 jsem byl pověřen předsedou MV SSM v PRAZE a mým prvním zaměstnavatelem v SENOVÁŽNÉ ulici u náměstí MAXIMA GORKÉHO – SENOVÁŽNÉHO náměstí, příjmení HÁJEK ano jako HAYK-ARMENIAN abych splnil prosbu se kterou se na něj obrátili odněkud ze SSSR. Chtěli PRSŤ z pohřebiště sovětských vojáků na OLŠANSKÝCH hřbitovech. Nechal jsem vyrobit takovou nádobku myslím že v družstvu ZUKOV a spolu s RUDOLF KYNCL předsedou OV SSM PRAHA 3 v té době, jsme ji naplnili a předali předsedovi HÁJEK. Mám snad ještě někde fotografie. Které jsme také přidali k té plné nádobce. Měl jsem tehdy na sobě, tak jako tehdy každý den, zelený vojenský kabát s vložkou, který mi daroval nakonec našeho pobytu v MOSKVĚ můj italský přítel VITTORIO PREZIATTY z LOMBARDY. Komentoval to slovy, že to je kabát z výbavy armád NATO. Té jejich – ITALY. Proč to ještě píšu? Krátce potom co jsem předal PRSŤ, v nádobce ze ZUKOV svému šéfovi HAYK-ARMENIAN/HÁJEK jsem odešel z MV SSM PRAHA pracovat na OV SSM PRAHA 2 – DVOJKU. na náměstí MÍRU-MIERU-FRIEDE-PEACE. Tam končil předseda TŮMA a nastupoval tam ULMAJER. Vedoucím tajemníkem OV KSČ byl příjmením OLŠAN. Křestním ALOIS. Sídlili tehdy v ulici MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ.

Důležité pro můj příběh je to že opak PATY tedy ŠPIČKA nohy PRSTEC má PĚT prstů. A těchto PĚT prstů má celkem 14 kostí. Tedy zase podle hodin DVĚ, 2 a tak i PĚT, 5. Jejich rozdělení je následující. 4 prsty mají po třech kostech celkem 12 – to znamená i že JEDNIČKA JE DVOJKA. A JEDEN PRST – PALEC má DVĚ kosti. Tedy PALEC-PALEČEK – DVOJKA. Generál PALEČEK přece byl DVOJKA. A ta byla ve všem ale úplně ve všem v tom o čem tady píšu PRVNÍ.

PATA je v angličtině HEEL. To je jako HEL – PEKLO/UNDERGROUND. Německy FERSE, a to vy víte, že je FASIL – německy přečtené VASIL. Rusky PJATKA jako PĚTKA – 5/2/0. Ukrajinsky přímo PJATA, jako ta známá píseň „Pátá pravě teď odbila“. Ve španělštině je to TALON. A to jsou místa spojená s naší rodinou z matčiny strany L.T. anebo L.N. LITOMĚŘICE a LOUNY. Bulharsky je to PETA. Jako PÉŤA-PETR-PIETRO. V jazyce EUSKARA tedy BASCO-VASCO je to ORPO. To je OR. Ale hlavně je to kompletní a úplná zkratka OBVODNÍ RADA PIONÝRSKÉ ORGANIZACE, které byly na každém okrese v Československu. Jako stupeň struktury řízení Pionýrské organizace. Ale jenom u nás na DVOJCE byl předsedou jeden čas kdy já jsem tam byl TŮMA. Ten už „můj“ třetí TŮMA. V maďarštině je to SAROK, a to je ruské SOROK – ČTYŘICET – XL. EL CHE. Ve skotské gaelštině tedy jazyku z ALBA-SKOTSKO je to SÁIL. Jako anglické SAIL – PLACHTA. Důležitá pro plavbu lodí. Ve své době. A kniha a film „Na obzoru plachta bílá“. SAIL je ale také samotná PLAVBA po vodě. Ale také je SAIL PLOUT vzduchem. Tedy vymezuje to AIR FORCE a NAVY. Odděluje to dvě složky armády od té jedné POZEMNÍ. DVA + JEDNA. A ty dvě mívali, standardně, MODRÉ uniformy. Nebylo jich tolik jako v klasické armádě a byli tak „JINÍ“. BLUE – BULA – LABE – ELBE – ELBA – BÍLÁ – LÍBA. Atd. Samozřejmě, že vy už víte že v hebrejštině je to AKEV. YACOB-JAKOV-SANTIAGO-DIEGO-IAGO-JAKUB-KUBA. Jméno TEN DRUHÝ.

Na vysokých jezdeckých botách mívali a možná ještě mívají jezdci OSTRUHY. OSTRUHA slouží k tomu popohnat koně. Je to bolestivý způsob, kterému se zvíře nemá, jak bránit. Špičky OSTRUHY se zařezávají koni do SLABIN-BASILIN. I naše BOTA ITALY má OSTRUHU. Je to poloostrov GARGANO. Výběžek do SEE ADRIATIKO – JADERSKÉ MOŘE v češtině. Nebo MAR ADRIÁTICO. Jmenuje se podle města ADRIA v regionu VENETO-BENÁTSKO. Nám dobře známé. Obé. OSTRUHA je v kraji PULGIA – APULIA a přímo v provincii zvané FOGGIA (Ano FOGG – MLHA. Válka v mlze generál CLAUSEWITZ, a FOGG z „Cesta kolem světa za 80 dní spisovatele I.V.). A její nejvýznamnější památkou je JESKYNĚ – tedy další umístění SVATYNĚ do SKÁLY nebo HORNINY jako v MELFI. Tam se prý TŘIKRÁT, a to v letech 490 a 492 a 493 zjevil archanděl MICHAEL.

Wikipedia nám říká, že přestože bylo městské centrum založeno kolem roku 1000 historie Monte Sant’Angelo je nejméně o pět století starší. Podle tradice jistý ELVIO EMANUELE, bohatý a pán z MONTE GARGANO ztratil BÝKA. Po několika dnech hledání ho našel klečícího v téměř nepřístupné jeskyni. Když bohatý pastýř viděl, že mu nemůže pomoci, vystřelil šíp, kterým ho chtěl usmrtit, ale ten se nevysvětlitelně vrátil a zranil ho. Muž byl velmi rozrušen tím, co se stalo, a řekl to biskupovi ze SIPONTA sv. VAVŘINEC (LORENC) MAIORAN. Ten nařídil věřícím, aby konali tři dny pokání. Třetího dne, 8. května 490 se svatému biskupovi zjevil archanděl MICHAEL a nařídil mu, aby jeskyni zasvětil křesťanským bohoslužbám v jeho jménu. Po tomto zjevení (zvaném zjevení BÝKA) se archanděl zjevil biskupu MAIORANOVI v letech 492 a 493. V 9. století LANGOBARDI/LOMBARDI, kteří byli zvláště oddaní svatému MICHAELOVI, povýšili jeskyni na svou národní svatyni. A na toto místo započal intenzivní proud poutníků. VIA FRANCIGENA.

Událost v jeskyni se odehrála dne 8.KVĚTEN-MÁJ. A to my víme, že skončila úplnou a bezpodmínečnou kapitulací WWII. Podepsána v BERLÍNĚ na rozhraní 8 a 9 květen. Tedy podepsána v BERLÍNĚ, důstojnickém KASÍNU (CASSINO) KARLSHORST 8. května, a to v noci, v době, kdy v MOSKVĚ bylo již 9. května. Předtím byla podepsána již jedna o den dříve 7. května. V nám velmi dobře známém městě z kdysi panství REIMS – REMEŠ. WASIL a REMEK. Tu 7. května podepsali generálplukovník ALFRED JODL (anagram LOJD-LOYD jako BENJAMIN LOYD, COALHEAVER z lodi WYALUSING hrdina z americké občanské války, rodák z LIVERPOOL a LLOYD kavárna z roku 1616 na LOMBERD Street v Londýně a výrobce OBUVI ve Velké Británii firma LLOYD a sít PHARMACIA LLOYD tamtéž) americký generálporučík WALTER BEDELL SMITH (M.B. a ŠMÍD – a GEORGE SMITH PATTON a KOVÁŘ – VASIL) sovětský generálmajor SUSLOPAROV IVAN (S.I. a VASIL PRASE-PIG-LG-EL CHE nebo SUPER VASIL) a francouzský sborový generál FRANCOIS SEVEZ. (FRANTIŠEK SE VEZL-VAZIL). Tu v noci z 8. květen an 9. květen podepsali WILHELM – VILÉM KEITEL – KELT – KOŠICE LITOMĚŘICE. KOŠICE, kde žil plukovník VASIL MOHORITA, bratranec mého otce a L.T. kde jsem sloužil já VASIL MOHORITA OTISK PLUKOVNÍK VASIL MOHORITA můj otec. Generál Admirál HANS-GEORGG von FRIEDEBURG. A tak byl H.G. jako HUSÁK GUSTAV a FRIEDEBURG jako FRÝDNAVA-FRIEDENAU a kde žili SCHIDLAK – teta AURÉLIE a sestry ERNA a EMILIE. A jako FRÝDLANT, kde pracoval v pivovaru HENDRICH bratr plukovníka HENDRICH VLADIMÍR – H.V. a v jehož prostoru seskočila skupina WOLFRAM kapitána OTISKA. A FRÝDEK MÍSTEK, kde sloužil můj otec po WWII. a žil tam jeho přítel a náš strýc, jak jsme mu říkali KAREL KARAS. Další německý generálplukovník HANS-JÜRGEN STUMPFF. JÜRGEN je JURIJ. A také byl H.S. HOLY SPIRIT. Za SSSR nám známý maršál GEORGIJ-JURIJ ŽUKOVV. americký generál CARL SPATZ (C.S.) za USA. Za Velkou Británii ARTHUR TEDDER (THUR – TUR a AR-OR a DR.TED-TEDDY MEDVĚD BEAR-THEODOR). A za Francii JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY. Vyslov TASIŇI. To byly v naší češtině pracovníci agentury TASS. Pravděpodobně návrh ZÁPADU na informace prostřednictvím jmen a příjmení vysílaných zpravodajů TASS do světa. Nebo prostřednictvím určitých zpráv v TASS. Pravda je to proto, že generál byl LATTRE – to my si přeložíme jako DOPISY. DVA dny po podpisu této dohody zahynul první manžel mojí matky pyrotechnik FLORIAN BOHUMIL v HRÁDEČKU u PRAHY. 8. květen je i 8. srpen. A to je minus DVA i 6. srpen. A to je i 9. srpen. A to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři jeho synové FLORIÁN. Jeden JAROMÍR což se stalo a na JAR-JAŘE 1945 DVA roky po jejich narození nastal MÍR-FRIEDE-PEACE-MIR-MIER. Druhý VRATISLAV, a to je i WROCLAV a BRESLAU. Polské město. Nebo i BRATISLAVA, a to BRAT VASILA. A tím byl. I když jenom nevlastním. A jsou to i data svržení atomových bomb na HIROŠIMA a NAGASAKI v roce 1945. Již po podepsání této kapitulace Německem.

Majitel býka informoval BISKUP MAIORAN/ B.M. A nyní velký pozor. Co byla zplnomocněna TASS prohlásit dne 12.dubna 1961 – tedy i v roce 1919 roce narození mého otce a také roce 1991 roce plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu? Že vyletěl na oběžnou dráhu JURIJ GAGARIN MAJOR. GAGARIN a GARGANO. Vidíte to? Angram GGRN – GRGN. Vy víte že byl JURIJ jako JURIJ DOLGORUKIJ na TVER náměstí v MOSKVY. Kde byl GEORGIA-JURIJ-ARAKVIL restaurace. A první škola filmařů GARDINA a další. Právě jste četli že MAJITEL BÝKA – M.B. informoval B.M. BISKUP MAIORAN. A kdo je ještě MAIORAN? no přece MAIOR. A tuto hodnost měl JURIJ GAGARIN v době, kdy vyletěl do vesmíru. A proč se jmenoval GAGARIN-GARGANO? No, protože měl tento let prvního člověka do vesmíru z komunistického IMPÉRIA pobídnout USA v urychlení „ZÁVODŮ“ aby mohl být splněn cíl pádu komunismu v roce 1991. A proč je to pravda? Rok nato začala dne 16.OKTOBER-ŘÍJEN / O.R. a dne narození mého dědy DMITRO – MÍŤA MOHORITA KUBÁNSKÁ KRIZE. Další pobídnutí USA ke změně politiky. A DVA roky po letu GAGARIN jako GARGANO, které je OSTRUHA a ta pobízí bolestivě koně k rychlejšímu běhu byl obětí atentátu KENNEDY. Ano jako CANADA-MEZIHOŘÍ-JAR. A tak je zcela jisté, že konspirační teorie o jeho zabití jsou pravdivé. Pak následoval zlom a USA obsadili postupně veškeré vedoucí pozice ve světě výzkumu a vývoje a ekonomiky, a tak i zbrojení.

Vy totiž víte, že JURIJ DOLGORUKIJ KNÍŽE KYJEVSKÝ tedy z „UKRAJINY byl potomek SEVEŘANŮ, NORMANŮ, VARJAGŮ – RURIKOVCŮ – a to tedy VIKINGŮ. Jako NATO – SEVEROATLANTICKÁ SMLOUVA. Ve španělštině OTAN. Ano OTO – OTAN. OTO – OTTO – OCHO – OCHOA. ANTIOCHOA a MARGHERITA a MICHAEL.

To poslední zjevení se uskutečnilo dne 29. ZÁŘÍ-SPTEMBER. A od té doby se slaví tento den jako hlavní svátek MICHAELA. A vy víte, že 27.09. je i minus DVA podle generála MORAVCE i 27.09. a tak je to i 12.09. A to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a syn mojí sestry ANNA MARIE (babička a matka JEŽÍŠE KRISTA) MICHAL. Aby se potvrdil průběh OPERACE BENJAMIN, tak v roce 1987 tedy DVA roky před svatořečením svaté ANEŽKY-KLARISKY a dcery O.B. a mojí Celostátní konferenci SSM v pražské LUCERNĚ a událostmi 17.LISTOPADU a volbou H.V. HAVEL VÁCLAV prezidentem navštívil tuto svatyni JAN PAVEL II. Tedy JAN PAVEL-ŠAVEL-VASIL DRUHÝ tedy já. VASIL z ČECH – HONZA a OTISK, tedy DRUHÝ. A také HONZA PAVEL DVAKRÁT, a to jsou HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. A vy víte, že papež byl z KRAKOV – KRKOV – KRČ – KERČ. A proč je to pravda všechno, co tady píšu? Anagram GARGANO je GAGARIN. Bez nijakých dalších úprav. A ten GAGARIN byl JURIJ. Jako JURIJ DOLGORUKIJ na TVER náměstí v MOSKVĚ. Z UKRAJINY – pozdější pochopitelně. Potomek SEVEŘANŮ, NORMANŮ, VIKINGŮ, VARJAGŮ – RURIKOVCŮ. Jako ti, kteří vládli v letech prvního století tady v APULIA a jejich hlavním městem bylo město mezi lety 1081 a1103 právě MONTE SANT’ANGELO u SVATYNĚ St. MICHAELO. Vládl tam tehdy NORMAN jménem JINDŘICH. Ano hrabě JINDŘICH – HEINRICH. Nejstarší čtvrtí ve městě je dodnes obývaná čtvrť ze 6.století zvaná JUNNO.

V roce 871 ji vyplenili SARACÉNI a ve druhé polovině jedenáctého století se stala povinným cílem návštěvy před cestou do SVATÉ ZEMĚ. 871 je i 17.8. 17. SRPEN-AUGUST. To měl můj otec křest jako řecký katolík. Původně zapsané METER bylo přepsáno na VASIL.

Krátce poté se v blízkosti jeskyně rozvinulo městské centrum, které se v letech 1086 až 1105 stalo hlavním městem rozsáhlé NORMANSKÉ državy založené JINDŘICEHM synem ROBERTA hraběte z LUCERA. Majetek zahrnoval celé Gargano.

V roce 1177 dal sicilský král VILÉM II. Monte Sant’Angelo své mladé manželce JOHANCE ANGLICKÉ a nazval ho HONOR MONTIS SANCTI ANGELI. VILÉM II. je V.L.M základní klíč Operace Bennjamin a DVOJKA. Byl to v roce samých jedniček nebo jejich variant se sedmičkami. Tedy i 11.11. Konec WWI. a narození mého bratrance KAREL GEBLT III. Ale je to i 17.11. 17. LISTOPAD zcela klíčové datum v mém příběhu.

V roce 1401 získalo Monte Sant’Angelo od papeže BONIFÁC I. titul Město.

V roce 1466 bylo město jako centrum Neapolského království uděleno jako léno FRIEDERICH I. NEAPOLSKÝ vítězi ALBÁNSKÉHO ODBOJE PROTI OSMANŮM. ATHLETA CHRISTI (označení křesťanů kteří prokázali vojenskou bojovou zdatnost v boji proti nekřesťanům) GIORGIO CASTRIOT známému jako SCANDERBEG. Společně s tímto městem dostal i SAN GIOVANNI ROTONDO a TRANI. TRANI je i naše známé TURONI-TURANI anebo TRAIN – VLAK. ROTONDO je KRUH, a tak i KOLO. ALBANIA je BALKÁN a SKOTSKO – ALBA a rumunsky BÍLÁ barva. A tak i L.B. – ELBE – LABE. OSMANI jsou TURCI. ALBÁNEC byl GIORGIO tedy i JURIJ-GEORGE. CASTRIOT je následovník CASTRO. A tím byl EL CHE. Jednu dobu. S CAMILO CIENGUEGOS. FRIEDRICH – MÍROVEC byl v tomto případě I. První. Ne II. DRUHÝ jako náš ČECHŮM BULAMI nakloněný (ve svém zájmu pochopitelně) FRIEDRICH II. HOHENSTAUFE ze SVEBIA ŠVÁBSKO.

Rok 1466 je stejný po našem jako rok o kterém bude řeč nyní 1646.

V sedmnáctém století způsobilo katastrofální zemětřesení v GARGANO v roce 1646 zřícení více než 100 budov a smrt pěti lidí Monte Sant’Angelo. Podle tradice se během morové epidemie v roce 1646 archanděl MICHAEL zjevil biskupovi diecéze GIOVANNI ALFONSO PUCCINELLI a udělil milosti a uzdravení.

Mor zdecimoval místní obyvatelstvo. Uváděl ve spisech BERNARD BANFI. B.B. – 22.

Město navštívilo také mnoho světců: sv. BERNARD Z LAIRVAUX, sv. VILÉM Z VERCELLI, sv. TOMÁŠ AKVINSKÝ, sv. KATEŘINA SIENSKÁ, sv. FRANTIŠEK Z ASSISI (který se v roce 1221 odešel připravit na půst), sv. FRANTIŠEK ANTONÍN FASANI, sv. BRIGITA ŠVÉDSKÁ s dcerou sv. KATEŘINOU ŠVÉDSKOU a divotvůrce sv. GERARD MAIELLA, blahoslavený GONARIO II. z TORRES.

3. ČERVENEC-JÚL 1917 navštívil svatyni PADRE PIO Z PITRELCINY, který se vydal na pouť do svaté jeskyně, aby uctil svatého MICHAELA. Svatý PIO byl archandělovi velmi oddaný. PADRE byl z PITRE. 3.ČERVENEC-JÚL se narodil plukovník ANTONÍN BARANNIKOV manžel mojí tety ALENA. Jeho OTEC – PADRE byl PETR-PITRE. Rok 1917 je i rok 1776. Vznik USA. PITR byl svazácký funkcionář na ČVUT na KARLÁKU a jeho manželka byla oční lékařka na KARLÁKU. Léčila lidem OCHO-OKO-GLAS.

V průběhu času navštívilo obec Gargano mnoho papežů. Prvním papežem, který ji navštívil, byl GELASIUS I. (492-496). Po něm následovali AGAPETUS I. po něm LEV IX. po něm URBAN II. po něm PASCHAL II. a pak i KALIXT II. (1119-1124), dále INOCENC II. a ALEXANDER III. Pak i ŘEHOŘ X. a CELESTÝN V.

2. listopadu 1974 se do města poprvé vydal papež JAN PAVEL II. V té době ale ještě KRAKOVSKÝ kardinál a celebroval zde mši svatou ve svatyni sv. MICHALA. Byl to rok, kdy jsem narukoval k vojenskému útvaru 6174 v kasárny Jiřího z Poděbrad v LITOMĚŘICE. Kde je také diecéze jako v KRAKOVĚ. V době, kdy jsem narukoval byl v čele diecéze kardinál TROCHTA, jménem ŠTĚPÁN. Ten však dne 06.04. tedy pět dnů po mém příchodu do LITOMĚRIC zemřel. V den narozenin mého dědy KAREL GEBLT I. 06.04.a tak i v den narozenin generálporučík R.I.A. a maršál Finska, Švéda MANNERHEIM dne 04.06. Kardinál TROCHTA ŠTĚPÁN měl pohřeb v LITOMĚŘICÍCH dne 16.DUBEN-APRIL 1974. Přesně na den 31 výročí seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN u LANDECK-RAKOUSKO. Po příjezdu kardinála WOJTYLY do svatyně archanděla MICHAELA v GARGANO jsem sloužil v LITOMĚŘICÍCH právě 9 měsíců. V roce 1987 tedy DVA roky před 1989 se do GARGANO k archandělu MICHAEL, ale už jako papež JAN PAVEL II. – HONZA PAVEL II vrátil. To je dvakrát H.P – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Byl to dne 24. KVĚTEN-MÁJ. A to vy víte, že je i 24.AUGUST-SRPEN. A to je děleno dvěma 12.08. A to se narodil ve VOLOVÉ můj otec a také se v BRLOHU narodil JAK EŠ MILOUŠ. A je to také 08.12. a to se v PLZNI narodila moje manželka VLASTA – PATTY – TRISHA – SVOBODA. Ten samý rok 1987 se po návštěvě papeže v GARGANO-GAGARIN stal generálním tajemníkem ÚV KSČ MILOUŠ JAK EŠ. Bylo to dne 17.12. Ano 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE v PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA.

Vy samozřejmě vidíte, že WOJTYLA je VOJTĚCH. A to je i ADALBERT, a tak i ALBERT.

A proč je to tak jak píšu? Moje matka trpěla velkými bolestmi při došlapu na PATU. Měla na PATĚ OSTRUHU. Nedávala to na sobě znát, ale bylo vidět, že to bolí. A po pár letech jsem ji následoval i já. Moje patní OSTRUHA se objevila za mého pobytu ve Španělsku. Po návratu do Prahy jsem ji začal léčit, a nakonec po letech strastí a bolesti až nevídané se to podařilo vyléčit. Včetně použití ozařovaní a injekce. Tak snad už mně to vydrží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *