BERN-LUCERN-BASILEA Díl III.

198 zobrazení
TiskTisk

BASILEJ v češtině, německy BASEL, francouzsky BÁLE a italsky BASIELA, je švýcarské město ležící při hranicích s FRANCIÍ a NĚMECKEM na obou březích RÝNA. Je hlavním městem kantonu BASILEJ-MĚSTO (B.M.) historicky vzniklého jako polo kanton rozdělením původního většího kantonu BASILEJ. Žije zde přibližně 178 tisíc obyvatel a po CURYCHU a ŽENEVĚ tak je třetím největším městem v zemi. Celá basilejská aglomerace má kolem 830 000 obyvatel.

BASILEJ je považována za kulturní metropoli Švýcarska. S téměř čtyřiceti muzei v celém kantonu a širokou kulturní nabídkou je Basilej proslulá množstvím uměleckých a kulturních institucí světové úrovně, což z města činí jedno z největších kulturních center v Evropě v poměru k jeho velikosti a počtu obyvatel. MĚSTSKÉ MUZEUM UMĚNÍ zde vystavuje sbírku, která je obecně považována za nejvýznamnější veřejnou uměleckou sbírku ve Švýcarsku a spolu s „AMERBACHOVÝM KABINETEM“, který město získalo v roce 1661, je považována za nejstarší veřejnosti přístupné muzeum umění na světě.

Co je Amerbach kabinet? BASILIUS AMERBACH se narodil 01.12. 1533 v BASILEJI. Zemřel také v BASILEJI dne 25.04. 1591. Byl to švýcarský humanista, právník, univerzitní rektor a sběratel umění.

Pocházel z rodiny basilejských erbovních patricijů, narodil se jako jediný syn humanisty BONIFÁC AMERBACH a jeho ženy MARTHA FUCHS.

AMER může být i zkratka AMERIKA. BACH byl hudební skladatel, který se narodil v EISENACH (EISENHOWER) a byla tu o něm řeč velmi podrobně. Připomínám jenom to, že žil i ve WEIMAR-VÝMAR. A že si liboval v různých podivných typech svých poznámek. BASILIUS nepotřebuje komentáře. Matka byla MARTHA – MOHORITA. A otec byl BONIFÁC což může být i BENIFÁC. BEN FACE. FACE italsky TVÁŘ. BENOVA TVÁŘ, slovensky TVAR, a tak i TVER či TVERIJA hebrejský název pro TIBERIA. Španělské CARA. A pravda je to proto, že BONIFÁC je jeden ze TŘÍ LEDOVÝCH MUŽŮ. ICE MEN – M.I. MILITARY INTELIGENCE. FUCHS-OVÁ byla MILUŠE – WASIL vedoucí oddělení na ÚV SSM. FUCHS je LIŠKA. LIŠKA je maďarské RÓKA, francouzské RENARD, anglické FOX a ruské LISA. A LIŠKA je také L.S.K. – L X – EL CHE. Je to i LÁSKA – LOVE – VOLE a V.L. či B.L. Narodil se dne 01.12. A to je také AMERICKÝM způsobem psaní dat i 12.01. To je děleno dvěma podle generála MORAVCE i 06.01. Svátek TŘÍ KRÁLŮ. I 06.12. a to je svátek svatého MIKULÁŠE-NIKOLAJ-NIKOLA-MIKOLA-MIKULA atd. BASILIUS zemřel dne 25.04. a to je i 25.09. a to je plus DVA i 27.09. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL O.R. OPERACE BENJAMIN a mého synovce MICHAL. SEDM DNÍ před mým narozením 19.09. A finále? Muzeum získalo AMERBACH KABINET v roce 1661. A to je i rok narození mého otce 1919 a 7 dní po něm jeho přítele generála ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. A je to také rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991.

Absolvoval studia práv na univerzitě v PADOVA-PATAVIUM, ve městě s nejstarší BOTANICK – GARDEN/GARTEN/JARDÍN/OGOROD-SAD na celém světě. S PATA-AKEV-JAKUB v názvu v latině. V letech 1549 až 1560 působil v Basileji, Tübingen, Padova, Bologna, Roma, Napoli a v Bourges. Ve ŠPÝRU-SPEYER absolvoval první právnickou stáž. SPEYER je z hlediska výslovnosti a překladu do češtiny velmi zajímavé slovo. I proto že z dějin známe jméno SPEER jménem ALBERT. Nacista. Válečný zločinec odsouzený v NORIMBERKU. A narozený v MANNHEIM. A také proto, že město SPEYER se nachází v německé spolkové zemi RHEINLAND – PFALZ/ PORÝNÍ FALCE. Ano oboje je PALEC-PALEČEK-PALÁC a PALACKÝ. Město SPEYER je asi 20 km od MANNHEIM. Nejznámější stavbou je románský dóm PANNY MARIE a svatého ŠTĚPÁNA. Pro české dějiny, a tak i pro můj příběh je významné to, že 1. září roku 1310 se zde oženil král JAN LUCEMBURSKÝ s dědičkou českého trůnu ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU. Obřad vykonal arcibiskup z KOLÍNA JINDŘICH Z VIRNEBURG. A 1. září roku 1981 zemřel ALBERT SPEER v St. MARIE (PANNA MARIE – VIRGIN MARY) HOSPITAL v LONDÝNĚ. Kdo byl ŠTĚPÁN víte a víte ,že byl z LOUNSKA jako moje praprababička ŠTĚPÁNOVÁ. Víte, že JAN LUCEMBURSKÝ je i IAN Lucemburský tak i I.L. ILYUSCHIN-ILJUŠIN letadla, které jsem na trenažéru „pilotoval“ a také L.I. – LEE – lee – 199 – 19.9. – 19.09. ELIŠKA PŘEMYSLOVNA je E.P. a to vyslovíme v azbuce jako ER – RE. ELIŠKA je i hebrejské jméno ELÍŠEWAH – HA WASIL ELZA i anglické ELISABETH-THE BASIL a španělské ISABEL-BASIL. Je také TROJZUBEC – E, nebo M a LIŠKA/LISA/FOX/ZORRA (třeba ZORA OLOMOUC VASIL M a O,O,O – TŘI BULY císaře FRIEDRICH II.To přijde na řadu dále v tomto příspěvku).

AMERBACH získal na univerzitě v BOLOGNA – EMILIA ROMAGNA, doktorát obojího práva. Od roku 1561 byl profesorem na univerzitě v BASILEJI, a zasloužil se o univerzitní knihovnu. Byl také jmenován jejím rektorem a tuto funkci vykonával ještě třikrát v letech 1566, 1580 a 1588. Byl významným sběratelem umění. Udržoval korespondenci mimo jiné s JOHANN JAKOB RÜEGER, ADOLF OCCO nebo ADOLF OTTO III. a jeho přítelem, sběratelem umění FELIX PLATTER. Patřil k zakladatelům švýcarské archeologie, pátral po stavbách římského města AUGUSTA RAURICA u BASILEJE. Nalezl a prozkoumal kamenné základy tamního amfiteátru. Stejně jako jeho otec nezanechal žádné literární dílo. RÜEGER je české RIEGER. Ano jako český FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER. Ten se narodil v SEMILY – WASILY. Dne 10.12. Na pozdější Den lidských práv. Zemřel v našem vám velmi známém 03.03. Den svatby mého bratrance PETR GEBLT s V.H. v INTERHOTEL JALTA. A další 03 a 30 data. Vám již velmi dobře známá z minulého příběhu. Jeho manželka byla PALACKÁ MARIE. Učil ho SVOBODA (mě také) a JUNGMANN (sestra tety AURÉLIE ZLATA,GOLDA byla EMILIE JUNGMAN a je to název Salónu s oděvy v hotelu SACHER ve VÍDNI a do krejčovství v ulici JUNGMANN v PRAZE mě odvedla moje tchýně) a přispíval do časopisu SVĚTOZOR ( ten měl mít v ruce OTMAR REIDL na setkání s představiteli domácího odboje v hale V.Z. – VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNĚ v ulici z jedné strany JUGOSLÁVSKÁ nebo z druhé strany ANGLICKÁ – IRSKÁ pod náměstím MÍRU na DVOJCE). A také KVĚTY (FLORIAN). Nejsem si jist, zda jednání u kulatého stolu v OBECNÍM domě v prosinci 1989 probíhala i v sále RIEGRA. Ale důležité je to že tomu sálu dominuje DVOJICE obrazů od MAX ŠVABINSKÝ (ŠVÁB) S názvem České JARO. Slovensky JAR. Na každém je pět českých osobností. 5 a 5. Samozřejmě, že souvisejících s OPERACÍ BENJAMIN.

Oženil se s ESTHER RÜDING z patricijské rodiny basilejských směnárníků. Jejich jediný syn BONIFÁC zemřel ve věku čtyř let. Kdo byla ESTHER? Je biblická postava a hlavní hrdinka starozákonní knihy ESTHER. Pocházela z izraelského kmene BENJAMIN-BEN. Její jméno odvozuje rabínská tradice od kořene SITAR-SKRÝVAT. Nebo považuje jeho vznik od slova SAHAR-MĚSÍC-LUNA/LN-MOON/MON. Anebo slova ÚKRYT souvisejícího též se slovem SOHAR-VĚZENÍ. SOHAR – SACHAR – SACHER – SOCHOR – SACHAROV-ŠACHOR-SUCHAR-SOCORRO/POMOC v Portugalštině, velmi dobře již z mého příběhu znáte a ještě o ní zase uslyšíte. A co je její příjmení? RÜDING – vyslov i READING-ČTENÍ. Byla to výzva ke čtení Starozákonné knihy? To nevím. Zkuste to někdo prozkoumat. Její původní jméno bylo totiž hebrejské HADASA. Což je v překladu MYRTA. S hebrejským členem HA je to HA MYRTA – MOHORITA. A je to skoro tak jak se jmenovala matka AMERBACH BASILIUS – MARTHA. A druhá manželka GEORGE WASHINGTON – MARTHA. A manželka mého bratra VRATISLAV byla MARTINA ale nikdy jí nikdo neřekl jinak než MARTA-MARTHA. A ještě jednou SITAR-SKRÝVAT. Znal jsem jednu slečnu v mládí s příjmením SITAŘ-OVÁ. ESTHER – SITAR je velmi zajímavé slovo v češtině. Může to být SÍŤAŘ vyrábějící nebo používající SÍTA, takže i MLYNÁŘ i ZLATOKOP a KUCHAŘ a další profese. Nebo je to ten, kdo používá SÍTĚ, a to je RYBÁŘ. Nebo je používá k lovu, a to je MYSLIVEC a LOVEC anebo je to PAVOUK. Ten si je i k LOVU sám vyrobí. SITAR je i výslovnost pro CITAR. KYTARA-QUITAR. Kterou již znáte z příběhu o MAXMILIÁN. QUERETARO anebo z CREMONA LUBY- L.C. Výrobce KYTAR. Její původní jméno v hebrejštině bylo HADASA, a to je i naše české HÁDÁŠ. Nebo české DÁŠA s hebrejským členem HA. Jméno většinou odvozené ze jména DAGMAR.

AMERBACHŮV KABINET. Takto nazvaná sbírka obsahovala obrazy, kresby, grafiku, předměty uměleckých řemesel, medaile a kuriozity, staré tisky, vlastní korespondenci, disertační práce absolventů basilejské univerzity a jiné rukopisy. K nejcennějším položkám kabinetu patří obrazy HANS HOLBEIN mladší a ERASMUS ROTTERDAMSKÝ, kteří byli AMERBACHOVÝMI přáteli, stejně jako malíř HANS BOCK starší.

Amerbachkabinett. Tak se jmenuje všude známý AMERBACH KABINET v originále. V jazyce, dialektu, užívaném v BASEL je to BASLDÜTSCH. Česky řekneme BASILEJSKÁ NĚMČINA. A co skrývá v tomto jednom slově v BASLDÜTSCH? Abyste byli připraveni musím vás upozornit na podobnost názvu němčiny DÜTSCH a názvu jazyka NIZOZEMÍ DUTCH. I výslovnost může být podobná. Oba jazyky jsou tedy jazyky „NIZOZEMÍ“ HOLLAND-HELLAND. Výslovností. A teď to slov samotné AMERBACHKABINETT – to jsou souhlásky MRBCHKBNTT to je anagram MOHORITA a BENETT a CBK. CBK je perfektní anagram KIBIC. Co jsem se dočetl o tomto slovu? „Kibic je divák, přihlížející hře, nejčastěji v karty a zasahující do ní nežádoucími poznámkami a radami“. A hned jsem si vzpomněl na Haškovo, Švejkem připomenutí nápisu v jedné hospodě: “ Kibic drž tlamajznu než tě přes ní majznu“. Z jeho veledíla. Pochází to z německého der KIEBITZ. A to je pták ČEJKA. Ta prý vydává stejná výstražná znamení jako KIBIC u karetní hry. Pravda je to prý proto, že u TŘEBÍČE se ČEJCE v nářečí říkalo KIVIS, KIVISKA a PIVISKA. Název přešel ale prý do mnoha jazyků. Toto slovo užívá i angličtina a polština a i maďarština. Latinský název ptáka ČEJKA je VANELLUS VANELLUS. Ano vidíte dobře 2x VASILLIN. BENBEN. Nebo OTEC A SYN film MARGHARETA ALEXANDRA BARSKAJA. Vzpomínáte. Nebo OTISK, který připomínal kapitán OTISK z WOLFRAM původem z BRNA. Je to i VESSEL N. Je to málo? Kdo byl z TŘEBÍČSKA? Generál Jan SYROVÝ, se kterým jsem se setkal počátkem šedesátých let v Maroldova Bitva u Lipan -M.B.L. u nás ve Stromovce a generál Ludvík SVOBODA, se kterým jsem se setkal v červnu 1970 na přijetí absolventů škol na Hradu Pražském – H.P. Ještě je to málo? Tajemník ODBOROVÉ RADY – O.R. u nás na DVOJCE byla JAR.ČEJKA. Príma chlap. Jeho manželka pracovala v PALÁC FÉNIX na Václavském náměstí. To je taky pták – FÉNIX. Pracovala ve firmě STROJEXPORT a vy si vzpomínáte, že můj tchán SVOBODA Miroslav z PLZNĚ pracoval ve firmě STROJIMPORT v PALÁC VINOHRADY. To jsou DVĚ, nebo DVA MAŠINY – DVA STROJE – MASCHINEN vyslov MAŠÍNEN. Anebo jeden STROJ – MACHINE-MAŠÍNE M.I. MILITARY INTELIGENCE a druhá STROJ – MACHINE – MACHINE – MAŠÍNE. MAŠÍN IVAN – M.I. jako MILITARY INTELIGENCE pracoval s mojí matkou. Byl obrovité postavy a stále vtipkoval. Nedá se zapomenout. A k tomu ještě XE – CHE. A PORT – PŘÍSTAV. Tam co jsou VESSELS. A MARINE a NAVY. Španělsky ARMADA-NÁMOŘNICTVO. Vy víte, že byl ještě jeden JAR. ČEJKA. To byl MIM. Také jsem měl tu možnost se s ním setkat osobně. Oba ČEJKA byli JAR. – JAROSLAV. Tedy i JAR. – JARO a VASIL. A co ještě? V ruštině a slovenštině, to podtrhuji je název ptáka ČAJKA zavádějící. Není to VANELLUS VANELLUS ale je to RACEK – SEAGUL. Ve finštině LOKIT. Proč to připomínám ve finštině ví ti, co čtou pozorně – protože je to i LOKET-KOTEL-TLAK. RACEK byl i ILJA RACEK. Český herec. Populární herec. Ztvárnil postavu JULIA FUČÍKA (JULDA FULDA) v REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE. To je smyčka. SCHLAUF a tvar řeky AARA v BERN, nebo každá tramvajová smyčka. Třeba v Praze na ŠPEJCHAŘE-ŠPEJCHARU. Jeho iniciály byly i R.I. a byl ILJA – souhlásky L.J. španělsky vyslovené EL CHE.

Ale nyní velký pozor. Existuje v ruštině také slovo JAČEJKA. ЯЧЕЙКА. To je v češtině BUŇKA. V mém příběhu tedy základní stavební kámen ORGANIZACE. Přičemž potvrzení toho je to, že ruské písmeno Я je obrácené R. Ano ER – RE – SVĚTLO a hebrejské OR. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Co ještě byla ČAJKA? Naše ČEJKA – KIBIC a slovenský a ruský RACEK? Sovětský vládní automobil. GAZ – 13 ČAJKA. Vyráběný ve městě pojmenovaném po M.G. – MAXIM GORKIJ. Který používali jenom ti skutečně nejvyšší představitelé SSSR a jeho kolonií. Dnes je zřejmé, že JAČEJKA-BUŇKA z M.I. toto auto tak pojmenovala kvůli tomu slavnému „Kibic drž tlamajznu než tě přes ní šmajznu“. Ti totiž jezdili těmito automobily a žvanili do všeho a ničemu nerozuměli. A tak je vojáci po svém varovali. Jinak to ale v období přechodu od Monarchie ke Kapitalismu v Rusku být nemohlo. Samozřejmě, že je jiný výklad. Mohlo jít o to dát najevo někomu, že žvaní do toho, čemu nerozumí. Ale obráceně. Chcete příklad? Nikdy jsem tím automobilem nejezdil. V Československu ho užívali pouze AUGUSTÝN HUSÁK a LUBOMÍR ŠTROUGAL. DVA DOKTOŘI, jak se jim říkalo. A já? Na jaře1989 jsem přijel do NDR. Na oficiální návštěvu svého partnera AURICHA. Na letišti na mě čekala ČAJKA. Byl jsem velmi překvapen. Až do toho okamžiku, kdy mně přivezla na setkání s EGON KRENZ. Donedávna hlava partnerské organizace SSM – FDJ. V té době již DVOJKA v SED. Druhý muž za ERICH HONECKER zodpovědný za činnost STASI armády a bezpečnosti. Právě tehdy mně EGON KRENZ se svými vyceněnými zuby, tak jak ho můžete vidět na fotografiích, objal a, promiňte že to tak puberťácky napíšu, a „nasadil mi francouzáka“. Myslel jsem, že mně ukousne jazyk. No veřejně nic dělat pro obranu socialismu nemohl. Tak mně alespoň takto varoval. To nikdo nemohl vidět. Bylo to ke všemu ještě v nějaké chodbě před jednací místností, když tam zrovna nikdo nebyl. Ano „Kibic drž tlamajznu než tě přes ní šmajznu“. Podruhé jsem jel v tomto automobilu, ale vyrobeném v licenci v Číně. Po dnech čekání na přijetí u vedoucího představitele Čínské komunistické strany, v době událostí na náměstí TIAN MEN, nakonec předjela před hotel „RUDÁ VLAJKA“ čínská verze sovětské „ČAJKA“. A odvezla mně k náměstí TIAN MEN, kde, jak již dobře víte, vy, co čtete vše a podrobně, mně přepadlo několik set nápadně podobně oblečených a podobného věku mladíků a chtěli demolovat to auto. Bylo to představení. Opět snaha nahnat mně strach. Donutit mně ČÍNU opustit. Aby mohli zasáhnout na náměstí. To se nestalo. Odcestoval jsem podle programu do provincie XIA MEN a pak se vrátil za se zpět do PEKINGU. Zásah na náměstí byl proveden poté kdy jsem Čínu opustil. Letecky do perestrojkové a zcela jiné MOSKVY, než jsem ji znal z let před tím. A než ji známe dnes. Ale to už tady všechno bylo.

Odborníci píší že se automobil ČAJKA podobal americkému vozu PACKARD. Vy již víte, že to muže být pravda nemusí. I to o té podobě i to, že to odborníci říkají. Bylo to třeba tak, že to prostě hoši z M.I. vypustili. Lidová tvořivost dělá divy. Proč PACKARD? No to je přece DR.PACKA. DR.PACEK je i DR.RACEK-ČEJKA-VANELLUS VANELLUS. Nebo DR. PACKA. PACKA u zvířete PES je latinské PES – NOHA. V Česku říkáme PACKA třeba dětské ručičce. A tak může být i PACKA – ČERNÁ RUKA. Náhoda by to byla, kdyby na oddělení ÚV KSČ, které mělo na starosti SSM nepracoval s RIAZ.J. – RIAZ.I. – RIAZL – ROEZL – ROESL pracovník zvaný PACIČKA. Byl ,myslím, po úrazu ruky a měl ji zkroucenou. Říkalo se mu PACIČKA. Byl to takový HANDYMEN. Viděl jsem ho stále chodit s nějakými papíry do rozmnožovny tiskárny a něco sešívat. Náhoda to není proto, že tam po absolvování moskevské stranické akademie nastoupil Jihočech PECKA. A tak tam byli DVA – PACIČKA i PECKA(PACKA).

A finále? CABINET se říká i vládě jejího Veličenstva, nebo jeho Veličenstva VELKÉ BRITÁNIE. A v USA toto slovo používají také. Ve Spojených státech je oficiální název vlády CABINET. A aby to byla pravda tak mají ještě k tomu BÍLÉM DOMĚ „CABINET ROOM“ místnost kde KABINET zasedá.

A ti, kteří si pamatují dobře co tady píšu si vzpomínají že moje učitelka fyziky M.I. – MALÁ IVANA mě a spolužáka STEINBACH nechala si zakouřit v KABINETU fyziky. Říkala tehdy “ aby vás snad nechytl nějaký učitel, jak kouříte na záchodě“. Samozřejmě, že to bylo veřejné tajemství.

Basilejská univerzita byla založena v roce 1460, je nejstarší ve Švýcarsku a také jednou z nejstarších v Evropě. 1460 je i 14.06. A to byla v roce 1775 založena US ARMY, je to svátek VASIL a ROLAND-ORLANDO a v ROSARIO v ARGENTINĚ se narodil ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA zvaný EL CHE. 1460 je i 16.04. a tento den seskočil z letounu R.A.F. výsadkář OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. O.R. a O.B. U rakouského LANDECK. V kraji INNSBRUCK. 16.04. je i 16.09. svátek svaté LUDMILY také je to i 19.09. datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA.

V průběhu staletí na univerzitě vyučovali a bádali mimo jiné ERASMUS ROTTERDAMSSKÝ – E.R. a tak i RE. PARACELSUS, a to je i PARA označení PARAŠUTISTŮ, které se objevilo o mnoho let později. Ale také hebrejské KRÁVA. Anebo ARAP. Výsadková para skupina mého otce. CELSUS je EL CHE a 22. Dále to byl DANIEL BOURNELLI. BOURN – naše známé spojení. BOURN – BERN – BEN. A další místa a lidé v mém příběhu. DANIEL BOURNELLI je i DAŇHEL ZAPALOVAČ. Nebo DANIEL EL BERN-BEN. Ano tajemníka pro vysoké školy na MV SSM PRAHA JAN DAŇHEL jsem převedl v roce 1989 na ÚV SSM. Aby se zvláště zabýval spoluprací s tak zvanou neorganizovanou mládeží. A byl to právě on kdo spolupracoval s nezávislými studenty na přípravě demonstrace dne 17.LISTOPADU 1989 na ALBERTOVĚ – DAŇHEL BURNELLI – ZAPALOVAČ. Jako ten PIEZO ELECTRIC ZAPALOVAČ, který mi věnoval při odjezdu z COMO/LOMBARDI v ITALY můj přítel a kolega ze školy VLKSM VITTORIO PREZIATI. V lednu 1973. U nás tehdy nic takového nebylo . „Zapalování funguje tak, že zmáčknutím tlačítka zapalovače uvolní pružina kladivo, které narazí na piezoelektrický krystal. Ten při své deformaci vyprodukuje dostatečně vysoké napětí a vznikne jiskra, která zapálí v zapalovači plyn.“ A vy asi nevíte, že LENIN, tedy LENN/ON- ULJANOV, tedy UL z JANOVA-HONZOVA a tak ČESKA, založil noviny pod názvem JISKRA. S mottem v záhlaví “ Z JISKRY VZEJDE PLAMEN“. A vy samozřejmě víte, že UHL oznámením o údajné smrti studenta ŠMÍD/SMITH/SCHMIED/KOVÁŘ zažehl plamen. Prý mu to tehdy řekla DRÁŽSKÁ.

DANIEL BOURNELLI byl bratr NIKOLAJ II. BOURNELLI. Vzpomínáte na slavnou rodinu matematiků? Ten BOURNELLI NIKOLAJ II. narozený v BASILEJI, zemřel v PETROHRADU, hlavním městě IMPÉRIA RUSKA. Což nepotkalo hlavu tohoto IMPÉRIA RUSKA cara NIKOLAJ II. ROMANOV. Ten zemřel, byl zavražděn až daleko odsud v JEKATĚRINBURG. Papež NIKOLAJ II. zase organizoval synod v MELFI-MLUV-M.L.V. Zemřel v roce 1061 a to je i 16.OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. a to se narodil můj děda DMITRO-METER-MÍŤA MOHORITA ve VOLOVÉ. A je to 16. BŘEZEN-MAREC/B.M. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. Papež zemřel ve FLORENCII a víte, že první manžel mojí matky LUDMILA GEBLT – L.G. byl FLORIAN BOHUMIL. A víte, že první manžel mojí sestry ANNA MARIE byl BOHUMIL HRUBÝ – ROUGH – R.A.F. A víte, že na pražské FLORENC pracoval Hrdina SSSR generál TESAŘÍK RICHARD jako dispečer autobusů. A dispečerem tramvají byl pan LORENC od nás z domu v SOCHOROVA, kde spal u nás ve vaně RICHARD TESAŘÍK. A samozřejmě že u nás v domě léta spal a žil NIKOLA – můj syn. Aby to byla pravda tak se papež NIKOLAJ II. narodil okolo roku 980 v MERCURY. A to už tu bylo mockrát. MERKUR-MERKURIA u mostu Barikádníků, přes VLTAVA/MOLDAU v HOLEŠOVICÍCH, kde pracoval MIZERA JOSEF (IOSIF) M.I. A také si vzpomenete na sochu MERKURIA u kostela svatého BARTOLOMĚJE ve španělské MURCIA. Kde jsem žil v exilu v prvním desetiletí 21. století. SYNOD v MELFI papeže NIKOLAJ II. byl od 03.08. do 25. 08. 1059. Zcela klíčové období DAT pro můj příběh. Ve všech možných variantách.

A víte, že můj syn NIKOLA byl také DRUHÝ. Narodil se až po mé dceři KATEŘINA-JEKATĚRINA, která tak byla I. Jako to město které pojmenoval po KATEŘINĚ I., která byla POLKA ( SKAVRONSKA) car PETR I. VELIKÝ – JEKATĚRINBURG. Kde byl zavražděn NIKOLAJ II. S celou svou carskou rodinou ROMANOV. A vy určitě víte, že PETR I. VELIKÝ se s KATEŘINOU I. VELIKOU seznámil v roce 1707. A víte, že moje svatba po které se v našem manželství s mojí manželkou narodila KATEŘINA-JEKATĚRINA jako I. a NIKOLA-NIKOLAJ jako II. byla dne 17.07. (1976). Co ale nevíte, je to to, že moje prababička byla KATEŘINA-JEKATĚRINA (SZIVOTNYAK) a pradědeček byl PETR (BÁRÁN). MAĎAR-UHER-VENGER-HUNGAR. A protože to co je v stručně v tomto odstavci je samo o sobě celý příběh, tak o něm budu psát někdy příště samostatně. Jména mým dětem jsem vybíral jenom já. Osobně.

BASILEA také hostila první světový sionistický kongres v roce 1897. Začnu tím jednodušším. V roce 1891 se narodil můj děda KAREL GEBLT I. GEBELT je příjmení které je na seznamu židovských jmen jako GOEBLAT a pochází z oblasti BADEN-WÜRTMBERG. M.B. Hlavní město STUTTGART, výroba MERCEDES BENZ. M.B. V té době byl předákem sionistického hnutí THEODOR HERZL. Ten se narodil dne 2.KVĚTEN-MÁJ roku 1860. V R.U. – RAKOUSKO UHERSKO ve městě BUDAPEŠŤ MAĎARSKO – B.M. Nebo BUDAPEST HUNGARY a to je B.H. HAVLÍČKŮV BROD. 02.05. je i 02.08. A to je i 05.08. a to se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN na LOUNSKU. A moje praprababička z matčiny strany byla ŠTĚPÁN-OVÁ a byla z LOUNSKA. A co víc vy víte, že moje babička z otcovi strany byla BÁRÁN ANNA. A byla původem z maďarské rodiny. Rodným jménem byl BENJAMIN ZE’EV HERZL. Byl tedy v překladu z hebrejštiny BENJAMIN VLK. A to vy víte, že slovo WOLFRAM, prvek a také název para výsadku je můj pradávný rod DÁKŮ – VLK – WOLF (ROMANIA) a moje babička RAM-BERAN. A také víte, že my, co píšeme všelijak můžeme napsat to ZE’EV i s delší čárkou. Třeba jako já, když píšu rukou klidně napíšu ZEIEV, a to je po našem i VAZIL. I ZUJEV. Ruské příjmení. Někoho, kdo nemá boty. Je ZUTÝ – BEZ BOT – BAREFOOT. Ale ZUJEV byl i pilot sovětského letectva B.B.C (zkratka v azbuce), který i s letadlem ze USSR anagram RUSSIA emigroval. A bylo to podrobně popsáno dříve. A vy víte, že WOLF byl i WOLFGANG GOETHE z FRANFURT a pak z WEIMAR a z VÍDNĚ-WIEN byl WOLFGANG AMADEUS MOZART – MOZART je MOZORITA a AMA DEUS je MILUJÍCÍ BOHA. M.B. Proto se tak jmenoval i film MILOŠ FORMAN. Ale to tu také bylo podrobně dříve. Právě teď je třeba připomenout příhodu, kterou mně otec vyprávěl (který mně jinak nic nikdy nevyprávěl), jak dostal ve škole papírové boty vyrobené v BAŤA ZLÍN, když perfektně odrecitoval báseň o T.M. O MASARYKOVI. Do té doby byl bez bot.

HERZL byl i THEODOR, a to je i THE D’OR – ZLATO, jak se říkalo mojí tetě AURÉLIA. Teta ZLATA/GOLDA. Nebo jako GOLDA MEIR. Nebo je to DR. THEO-BŮH. Víme, že později byl i president USA THEODOR ROOSEVELT. Ten se narodil přibližně ve stejné době jako THEODOR HERZL. THEODOR HERZL měl jednu dceru HERZL PAULINA – H.P. Druhou dceru MARGARITHA HERZL – ano MOGORITA nebo MOHORITA rusky nebo ukrajinsky. A syna HANS HERZL. THEODOR HERZL zemřel dne 3.ČERVENEC-JÚL 1904. 3.ČERVENEC – JÚL se narodil manžel sestry mojí matky plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Jehož otec, UKRAJINEC pocházející z JAROSLAVI a žijící v Československu po WWI. byl po okupaci Československa v roce 1939 zavražděn v plynové komoře v OSVĚTIMY. V roce úmrtí THEODOR HERZL se narodila moje teta BASILEA. Pojmenovaná podle místa, kde THEODOR HERZL organizoval sionistické kongresy. Bylo to dne 25.OKTOBER-ŘÍJEN – O.R. roku1904. A vy víte, že 1904 je i rok založení BASILEJSKÉ UNIVERZITY 1460. A tak je to i vše výše uvedené ale i 19.04. a to je i 19.09. datum narození manželů ZÁTOPKOVÝCH v roce 1922 a datum mého narození v roce 1952. A svátek císařovna ZITA. Manželka KAREL a matka OTTO. Do vzniku státu IZRAEL v roce 1948 se konal kongres v BASILEA celkem desetkrát. A to vy víte, že je i X. Ano i CHE, ale i II – DVOJKA. Sionistické kongresy se v BASILEA odehrávaly v městském CASSINO – KASINO. S restaurací KOLMANN. U STEINENBERG ulice na BARFÜSSELTPLATZ. BOSONOHÉ NÁMĚSTÍ. Jako KLARISKY ke kterým patřila ANEŽKA PŘEMYSLOVNA a jako ti bez BOT – ZUJEV-ZUTÍ. BAREFOOT v angličtině. JACHEF v hebrejštině.

A proč je všechno, co tady píšu zase pravda a nic než pravda? Podívejte se na příjmení velkého muže, jehož památce jsem se byl v JERUZALÉMĚ na MOUNT HERZL – HERZLOVA HORA poklonit. Velmi pozorně se dívejte – HERZL. A co vidíte? Víte že „H“ je hebrejský člen. A tak je i HAREZL. Ano vidíte dobře. HA ROEZL. Nebo španělská varianta. Ta je bez „H“ které španělština nevyslovuje a použijeme člen „LA“ – LA ROZE – ROSE – RŮŽE. A to se týká i varianty těch mnoha příjmení uvedených v předcházejících kapitolách mého příběhu.

Je to hlavně ten neúnavný skutečný průkopník a objevitel a podnikatel a cestovatel, slavný BOTANIK, proslavený nálezy nových a nových odrůd ORCHIEJÍ jménem BENEDICT ROEZL z HOROMERITZ – MOHORITA 2. Jehož památka je uctěna na KARLOVO náměstí na DVOJCE pomníkem, na kterém je ztvárněn i s jeho pomocníkem domorodým americkým INDIÁNEM. Obyvatelem AMERIKY. A pomník stojí před FAUSTOVÝM domem. Tam kde žil alchymista KELLY. Ze dvora císaře RUDLOF II. Domem, který byl zasažen při bombardování Prahy ke konci WWII. Pomník je z jedné strany před bývalou nemocnicí JEZUITŮ – IGNÁC z LOYOLA z „país“ BASCO/VASCO a z druhé strany areálem nových nemocnic. Pomník podle návrhu EDUARD SOCHOR (ano vidíte dobře SOCHOR) byl odhalen v roce 1898.Tedy rok po konání I. Sionistického kongresu v BASILEJI. Proč i toto zdůrazňuji? Protože prý pražským radním trvalo třináct let, než dali souhlas s výstavbou pomníku. V listopadu 1897 – krátce po konání HERZL organizovaném I. Sionistickém kongresu v BASILEA – totiž vyšel v časopisu ZLATÁ PRAHA text podepsaný pouze jako „M“. Bylo to na poslední stránce v čísle „2“ v „15“ ročník tohoto časopisu. Tam právě uvádí autor „M“ že při výstavbě pomníku došlo k záměně osob. Jan Svatopluk PRESL a Josef RESSEL a Benedikt ROEZL. To ale vy „umíte přečíst“ proč to tehdy „M“ napsal. A jak do systému těchto a další příjmení HERZL zapadá. Nezapomeňte, že to bylo všechno jeden stát – RAKOUSKO UHERSKO. V azbuce A.B.C. – AVSTRO VENGRIJA CARSTVO/CÍSAŘSTVÍ. 1.2.3. Rok vydání toho článku je i rok 1891 rok narození mého dědy a NÁRODDNÍ VÝSTAVY a slet SOKOLŮ u pozdějšího JULDA FULDA a MAROLDOVA panoramatu BITVY u LIPAN (M.B.L.) a POLSKÉ KRČMY, kde jsem měl svatební hostinu 17.07.(1976). A blízko místa, kde stávala RYBÍ restaurace VAŇHA. U železničních kolejí a viaduktu do DUKELSKÝCH hrdinů, dříve BĚLSKÉHO a ulice STROJNICKÉ s KOLEJÍ ROOSVELTA a PARTYZÁNSKÉ ulice. V Praze 7. HOLEŠOVICE. A HOLEŠOVICE-BUBNY.

Kde se odehrávalo zasedání sionistických kongresů v BASILEA? Odehrávalo se v budově STADTKASINO. Z jedné strany ohraničené ulicí STEINBERG a z další strany BARFÜSSERPLATZ a BIRSIG. Vedle BARFÜSSEKIRCHE, kde je dnes muzeum. Budova STADTKASINO je rozdělena na dvě budovy a odděluje je KONZERTGASSE. A jak to všechno začalo? V roce 1822 vypracoval 22letý basilejský architekt první plány na výstavbu basilejského společenského domu. Jmenoval se MELCHIOR BERRI. Ano M.B. MELCHIOR je také jméno jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ. V češtině MELICHAR. Další ukázka anagramu. Všechny souhlásky v české podobě jména zachovány. Proč je i toto tak jak píšu? MELCHIOR znamená KRÁL SVĚTLA – MELECH OR. V maďarštině jazyce rodiny mojí babičky BÁRÁN je to MENYHÉRT – ano byli jsme upozorněni na anagram je tady – MOHORYTAN. Co ještě je MELCHIOR, kromě toho že to je jméno osob? Je to i název pro slitinu médi, zinku, niklu a olova. A protože se jí říká i kvůli kovovému bílému odlesku ARGENTAN tak je součástí mého příběhu. Jako ARGENTINA. Tento typ slitiny byl vyvinut ve Francii v letech 1819 (narození děda KAREL GEBLT 1891) až 1823 (moje rodné číslo 123 a 8). Kovodělníci, kteří slitinu vyvinuli se jmenovali MAILLOT a CHORIER. Její název je MAILLECHORT. Anagram MOHORITA EL CHE OR. EL CHE MOHORITA je světlo. Další slitinou, která se nazývá MELCHIOR je slitina pojmenovaná po vynálezci MELCHIOR ESSLINGER. ESSLINGER je někdo s PRAKEM-SLING. Jako DAVID. Tvar PRAK je Y. Tak vypadá jako naše YPSILON, ale ve španělštině se nazývá – I GRIEGA, a tak je to zase I.G. – EL CHE. SLING JE JEŠTĚ KROMĚ TOHO ŽE TO JE PRAK V ČEŠTINĚ I OSIDLO. A TO JE NÁSTRAHA. LÉČKA. ANO NÁSTRAHA, LÉČKA, ÚSKOK, ÚKLAD, PAST a může k tomu být použita i SÍŤ-SÍŤAŘ atd. ČESKÁ SYNONYMA ANGLICKÉHO SLING. Aby to bylo jasné tak je to název OSIDLO je souhrnný název pro trávníky, které vznikají po kácení lesa či zalesňování. TRÁVA-SENO-GRASS. V italštině je TRÁVA slovo ERBA. Do italského města ERBA se přestěhoval můj přítel VITTORIO PREZZIATI z města COMO po mé návštěvě u něj v COMO. V LOMBARDII. A vy víte, že moje přítelkyně z ARGENTINY byla LOMBARDELLI. A finále k této části mého příběhu? Ve finštině, jak si můžete vzpomenout je TRÁVA slovo RUOHO. Ano jako hebrejské RUACH – SPIRIT – DUCH. A je to i LUCERNE-ALFALFA-VOJTĚŠKA. Krmná i sušená jako součást SENA, co se prodávalo na SENOVÁŽNÉM náměstí a v přilehlé SENOVÁŽNÉ ulici, pojmenovaném po převratu v únoru 1948 na M.G. A také jako pradědeček mojí manželky – ROCH ze SEDLEC u STARÉHO PLZENCE a pak z PLZNĚ. A co tu ještě nebylo? V PARAGUAY zemi v našem překladu „PARA – ARAP GUY a místních HOCHŮ“ se dne 17.LISTOPAD roku 1576 narodil ROCH GONZALES de la CRUZ (Vyslov KRUZ-KREUZ). ROCH byl společně se svými druhy JEZUITY jménem ALONSO RODRIGUEZ-OLEMDO, a tak i O.R. a JUAN del CASTILLO – IAN del CASTILLO – I.C. – EL CHE zavražděn v BRAZÍLIA místními INDIÁNY-DOMORODCI. Bylo to dne 15.LISTOPADU 1678. A vy víte, že manželka BEDNÁŘE KREUZINGER v MONTEVIDEO-URUGUAY byla Španělka z BRAZÍLIE a jmenovala se RODRIGUEZ CORTÉS. A její jméno přijal RUDOLF CORTÉS. Zpěvák. A byl to i RODRIGUEZ, můj kolega v čele UJC – Mládežnické organizace z ostrova CUBA. Rok 1576 je i rok 1957 kdy zemřel Antonín Zápotocký – A.Z. a s největší pravděpodobností jsem šel s mojí matkou kolem jeho rakve v pražském CASTIILO-HRADU dne 17.LISTOPADU. Je to i rok 1975 kdy jsem sloužil v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD u Vojenského útvaru 6174 LITOMĚRICE. A je to i rok 1972 kdy jsem skončil školu VLKSM a rozloučil se s mojí přítelkyní LOMBARDELLI a navštívil moje DVA přátele z ITALY v LOMBARDII. Zavražděni byli roku 1678 a to vy víte, že je i rok 1978 kdy jsem nastupoval do ročníku V25 ke studiu VŠP v Praze. A je to i rok 1987 kdy jsme šli do finále. To jsem byl dne 4.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. zvolen předsedou ÚV SSM. Poté co jsem byl zvolen předsedou ÚV SSM tyto TŘI JEZUITY dne 16.05. 1988 svatořečil H.P. II. PAPEŽ JAN PAVEL II. Z KRAKOV. Vy víte, že 1605. je i 08.05. konec WWII. A je to také 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ.

Kromě toho je ale toto jméno MELCHIOR anagram EL MACHAR. A vy si vzpomínáte na mojí přítelkyni a velkou kamarádku mojí sestry MACHAR. I na generálního inspektora Československé armády B.M. Básníka MACHAR. Ten se narodil v KOLÍNĚ. Jako DVA ze TŘÍ KRÁLŮ důstojníků odbojářů ve WWII. V KOLÍNĚ u LABE kde je chrám svatého BARTOLOMĚJE. A kde se také narodil armádní generál M.V. MIROSLAV VACEK, poslední komunistický ministr obrany.

V roce 1876 následovalo rozšíření STADTKASINO. Byl vystavěn HUDEBNÍ SÁL – H.S. Vy víte, že rok 1876 je i rok 1891 a to je rok narození dědy KAREL GEBLT I. Kromě jiného. V letech 1904/1905 přibyla HANS HUBER HALL. HUBER je, jak víte i HABER – HAVEL ale i HUEVARA-GUEVARA. Tyto přestavby a přístavby realizovali JOHAN JAKOB STEHLIN mladší. STEHLIN je i hebrejské HASTALIN. A v roce 1938 následovala další přestavba. Týmem WILLI KEHLSTADT, BROEDBECK a BOHNY, BRÄUNING, LEU, DÜRIG. Jeden z účastníků týmu je WILLI, a to je WILHELM – VILÉM – V.L.M. KEHLSTADT je i KOHL STADT, a to byl BONN, který byl také rodištěm BETHOVEN. BONN am RHEIN-RHONE. Další z týmu byli B.B Přitom ten druhý byl BOHNY a do BOHNIC jsem jezdil pracovat ve třetím ročníku učení u Vojenských staveb. BROEDBECK je také B.B. samo o sobě. BRÄNING je zcela klíčové v mém příběhu – BRNO-BERN-BEROUN atd. a i můj dlouholetý spolupracovník na ÚV SSM BRUNNER ING. LEU je i LEE a DÜRIG je i malý slovenský JIŘÍ-JURA-ĎURO. ĎURO je ĎURIK. Je to i můj slovenský kolega, když jsem byl předseda českého ÚV SSM. On stál v čele slovenského ÚV SSM a jmenoval se ĎURICA. Byl menší postavy a tak byl i ĎURIK i když byl JOZEF – PEPA – B. Po této přestavbě byla budova slavnostně otevřena v roce 1939. V roce zahájení WWII.

A proč je to všechno pravda co tady píšu? BARFÜSSE, tedy místo, kde stojí tato budova, dnes dvě budovy je v češtině BOSÉ NOHY. A vy víte, že BOSÉ chodily SESTRTY z řádu svaté CLARA. KLARISKY. Jako byla jeho zakladatelka a Santa CLARA a Santa AGNES a jako byla i česká Santa AGNES-ANEŽKA. Když byly bosé – BOSKY se také říká, byly bez BOT-OBUVI-BAŠMAK-SHOES atd.

V budově rozdělného STADTKASINO je i restaurant. KOHLMANN. JOHANNES KOHLMANN se narodil v roce 1864 a zemřel v roce 1923 (1 a 2 a 3 a 9). A vy již víte, že KOLMAN VÁCLAV byl spolužák mojí sestry a soused někde v okolí naší SOCHOROVA. KOLMAN byl i můj kamarád z HEŘMANOVI ulice u našeho sraziště na HEŘMAŇÁKU – ŘEZÁČOVO náměstí. A KOLMAN byl i tajemník ONV PRAHA 2. Sídlil také na náměstí MÍRU. Ve vedlejší budově. Byl to původně učitel tělesné výchovy. KOHLMANN je i KOHL kancléř – SJEDNOTITEL. Křestním jménem HELMUT. KOLMAN je i křestní jméno KOLOMAN. KOLOMAN BOĎA byl ministr zemědělství. Sídlil hned vedle budovy ÚV KSČ u VLTAVY a TĚŠNOV. Do roku 1970. Poté působil coby ředitel Ústavu fyziologie HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S.A.V. U STB měl prý krycí jméno KURA. A vy víte, že můj otec byl z VOLOVÉ, města „HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT – SKOT – TUR – CATTLE“ a moje babička byla KURA – HAHN-HAN-HON. A byl BOĎA – BOHUMIL. Jako první manžel mojí matky a také jako první manžel mojí sestry. Moje sestra a její manžel BOĎA – BOHUMIL měli syna MICHAL. Tak jak se jmenuje další KOHL MAN – MUŽ KOHL kancléř SJEDNOTITEL druhým jménem – MICHAEL. Narodil se v LUDWIGSHAFEN – Přístav LUDVÍK. Samozřejmě, že LUDVÍK SVOBODA měl hodně „PŘÍSTAVŮ“. Všechny souviseli úzce s OPERACÍ BENJAMIN.

Restaurace KOHLMANN v BASILEA má adresu STEINENBERG 14 – DVOJKA. Byl jsem tam samozřejmě také. Má také otevřenou terasu na BARFÜSSE Platz. Stále je to málo?

Tak tedy finále. Moje teta BASILEA se narodila, jak tady před chvílí bylo dne 25. OKTOBER-ŘÍJEN 1904. 114 dní po úmrtí THEODOR HERZL. Co je to za den 25.10. Kromě toho že to je i 10.23. datum přechodu hranic u TORUŇ do SSSR pěti kamarádů z VOLOVÉ, včetně mého otce. Je to svátek dvou svatých bratrů a partnerů a přátel. CRISPINUS a CRISPINIANUS. Narozených v ROMA-ROME-RIM. Kteří byli zavražděni umučeni asi v roce 287 v AUGUSTA SUESSIONUM.

Podle legendy přišli dva synové bohaté, vážené římské rodiny, CRISPIN(US) a jeho bratr CRISPINIABNUS, do AUGUSTA SUESSIONUM tehdy v GALLIA BELGICA aby tam šířili křesťanskou víru. Pracovali jako OBUVNÍCI-ŠEVCI a vydělávali dost na to, aby se uživili a zároveň přispívali chudým. Pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem bylo realizováno i zde, ve sféře vlivu jeho spolucísaře Maximiana. Oba bratři byli přivedeni k Maximianovi, který se je snažil odradit od jejich víry sliby a hrozbami, ale neuspěl. Proto je předal prefektovi Rictiovarovi, který byl znám jako obzvláště krutý pronásledovatel křesťanů. Nechal jim pod nehty dát šídla (můžeme napsat i „německy“ SCHIDLA, které užívá SCHIDLAK jako moje teta AURÉLIE/ZLATA/GOLDA SCHIDLAK), nalil na ně tekuté olovo ( v pražském nářečí VOLOVO a PLUMBUM ),hodil je do ohně a ledové vody. Protože nebylo možné utopit je zatížené MLÝNSKÝM kamenem byli sťati.

Svátek dvou mučedníků je tedy 25. OKTOBER – ŘÍJEN/O.R. Jejich kosti byly přeneseny do SOISSONS. Toto město bylo okolo roku 486 po vítězství krále CHLODVIK I. nad SYAGRIEM, královským sídle CHLODVÍK I. MEREJOVCŮ. Ano MEJEROVCŮ je anagram jména tohoto rodu. Byl tehdy sídlem NEUSTRIE a až později se přesunulo do PAŘÍŽE. A SYAGRIUS vládl v GALII. A můj spolužák v učení u V.S byl SIGROT MICHAL. Podívejte se ještě jednou na velkými písmeny napsaném GALII. To je i s malou chybičkou i GAL II. G.L. II. EL CHE II. A kdo to byl to víte už dobře. To jsem byl já. MICHAEL – naše „CH“ a „K“ je hebrejské písmeno a jmenuje se „KAF i CHAV“ je možné číst i jako „K“ i jako „CH“ MIKAL – KAMIL – MILK – MILKA – MLÉKO – MOLOKO a španělské LECHE – EL CHE Italské LATTÉ – L.T. Hebrejské CHALAV a tak i VALACH-ITAL/L.T. Ale hlavně čokoládovna MILKA založená dne 17.LISTOPADU 1825.

Některé relikvie dvou výše jmenovaných svatých přišly do katedrály v OSNABRÜCK 9. století; jsou patrony OSNABRÜCK. To je prý VŮL a MOST – V.M. VOLSKÝ MOST. Ve městě se narodil ERICH MARIA REMARQUE – RE MARKA. V roce 570 král SIGIBERT (zase SIGROT B. ale můj spolužák byl SIGROT MICHAL) přenesl některé relikvie ze Soissons do LISDORF u SAARLOUIS kde byly zazděny na oltářním stole farního kostela po nich pojmenovaného svatých CRISPIN a CRISPINIANUS – v češtině je to KRYŠPÍN a KRYŠPÍN. Díky své činnosti, která byla předávána prostřednictvím legendy, jsou patrony ŠEVCŮ, SEDLÁŘŮ a KOŽELUHŮ. Tedy těch co dělali práce s KŮŽÍ – hebrejské OR. ŠVEC byl pracovník mezinárodního oddělení ÚV SSM, se kterým jsem cestoval do zahraničí a SEDLÁŘ byl předseda severomoravského KV SSM v OSTRAVĚ, byl IVAN tak byl S.I. a KOŽELUH byl předseda našeho ONV PRAHA 7. S jeho dětmi jsem jezdil do tábora ve SKOKOVY-LOUKOV. Svatí bratři se stali patrony těch, kteří pracovali s KŮŽEMI – znáte také hebrejské OR. A víte, že můj otec byl v GULAGU – KOŽVA. Stejně jako M.B. – MENACHEM BEGIN. Jako atributy nosí meče, palmy a mlýnské kameny jako mučedníci a BOTY a ševcovské nože, šídla nebo kleště jako charakteristické znaky své OBUVNICKÉ profese. Erbové relikviáře obou světců se nacházejí v katedrální pokladnici v Osnabrück.

A proč je to pravda? U nás v domě SOCHOROVA 1391/4 žila rodina KRYŠPÍN a KRYŠPÍNKA. Tak říkala paní KRYŠPÍN moje matka a my to po ní jako děti pochopitelně opakovali. Scházeli se i u nás. Měli dceru LENKA KRYŠPÍN – L.K. A ta se provdala a po svatbě z ní byla CYPRIÁN-OVÁ. Z CRISPIN se stala CYPRIÁN. A tak se stala L.C. – EL CHE. Příběh svatých bratrů se odehrál v GALLIA BELGICA. A vy víte, že sebou do PLZNĚ přivezl generál GEORGE SMITH PATTON i jednotky BELGICKÝCH vojáků. A také víte, že můj otec si koupil v červnu 1948 BELGICKOU opakovačku. Pušku. Vyrobenou v HERSTAL ve BELGII ve WALLONIA v LIEGE – B.M.L. Ve firmě založené panem H.P. – HENRI PIEPER – JINDŘICH PIEPER. A víte, že do naší třídy přišel někdy v sedmé třídě nový spolužák. Který se vrátil s rodiči ze služebního pobytu v BELGICKÉM KONGU. Ano z toho KONGA ve kterém působil nejprve jako poradce generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK u PATRICIA-VLASTY LUMUMBA/ L.M.B. a potom i ERNESTO CHE GUEVARA. Před naším setkáním v ulici pojmenované po KOULA u hotelu INTERNATIONAL v roce 1967. Nový spolužák měl příjmení ŠORŠ. Jako francouzsky vyslovené GEORGE-GEORGIJ-GEORGIA. Jako DOLGORUKIJ z KYJEVSKÉ RUSI a z náměstí TVER/TVERIJA v MOSKVĚ. A další stejného jména v mém příběhu které již dobře znáte.

BITVA u AZINCOURT se konala na CRISPINŮV den (25. října), 1415. Řeč, s níž hrdina CRISPIN povzbuzuje své příznivce ráno v den bitvy v historickém dramatu JINDŘICH V. WILLIAM SHAKESPEARE je proto označována jako projev na DEN SVATÉHO KRYŠPÍNA – CRISPIN a udržuje vzpomínku na tento den vzpomínky živou, zejména v anglicky mluvícím světě. Ten SHAKESPEARE – VLNÍCÍ SE OŠTĚP/LANCER zakladatel divadla THE GLOBE – GEBLT v LONDÝNĚ. Bitva proběhla jen pár měsíců po upálení JAN HUS v německé KONSTANZ. 06.07.1415.

O roli WILLIAM SHAKESPEARE tady již byla dříve řeč. A podrobně. Důležité je to že se objevuje v souvislosti se jménem JINDŘICH. Zase HENRI – HENRY – HARRY – HEINRICH – GENDRICH atd. A V. – PÁTÝ – 5 a 2. A také jako druhý JINDŘICH ale II. 2 a tak také 5. O něm bude také řeč. Bitva, kterou slavný autor VILÉM – V.L.M. a SHAKE SPEARE – LANCER (B-I s prvním startem 12.23.1974)-OŠTĚP ( zlatá ZÁTOPKOVÁ) spolu s CRISPIAN – KRYŠPÍN připomíná se odehrála v roce 1415. A to je i 2 a 3. Podle hodin. A tak i rok 1775. Je to ale i rok Upálení Mistra JANA z HUSY. V CONSTANZE-KOSTNICI. Dne 6.JÚL-ČERVENEC. 06.07. je i 03.07. a to se narodil strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Je to i 09.07. A to se narodil první manžel mojí matky LUDMILY jménem FLORIAN BOHUMIL. V roce 1909. V roce kdy se ženil u svaté LUDMILY na náměstí MÍRU EDVARD/EDUARD BENEŠ s ANNA/HAN VLČEK. To je mládě VLKA. V roce kdy byl založen TEL AVIV – JARNÍ PAHOREK v překladu z hebrejštiny.

Roku 1714 OBUVNÍCI-ŠEVCI v Praze nechali postavit v TÝNSKÉM CHRÁMĚ znamenitý oltář a bývali zde vždy přítomni na mši svaté v den jejich svátku, dne 25. OKTOBER-ŘÍJEN/O.R.

OBUVNÍCI-ŠEVCI se rozhodli o postavení oltáře. Byl postaven v roce 1714. A to je také 5 a 2. A svátek byl 25 den v měsíci 10 – X. A to je také II. A tak je to také V. A tak je to číslo mého ročníku na Vysoké škole politické V25. Bylo to v tom chrámě, který dne 9.KVĚTEN-MÁJ zachránil pyrotechnik pražského policejního ředitelství, předtím voják československé armády v PLZNI. První manžel mojí matky FLORIÁN BOHUMIL. Byl tam vyslán velitelstvím pražského velitelství BARTOŠ se sídlem v pražském policejním ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici. A vy víte, že rodina BARTOŠ žila o dvě patra pod námi v ulici SOCHOROVA 1391/4.

Aby to všechno bylo potvrzeno, že vše je, jak má být, tak se v dějinách církve objevují ještě další svatí mučedníci nositelé tohoto jména. Zase DVA – CRISPUS a CRISPINIANUS. Ty doplňuje ještě BENEDICTA. Ano ženský tvar jména BENEDIKCT – Jako svatý BENEDICT z NURSÍA. A jako ROEZL BOTANICK a původně BENEDYKTÝN i sv. IGNÁC z LOYOLA, país BASCO. A také BEN. Podle hagiografických pramenů došlo k jejich mučednické smrti po mučení sv. JANA a PAVLA, zatímco ACTA SANCTORUM klade smrt tří mučedníků za vlády císaře JULIÁNA což by umístilo jejich mučednickou smrt mezi roky 361 a 363 nl. C., za tradiční datum považuje 27. červen 362.

27.ČERVEN-JÚN je i 27.06. a to je i 21.06. a to je i 12.06. a to je i 12.09. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A datum narození mého synovce MICHAL.

​​Vy víte, že JAN a PAVEL je česky i HONZA a PAVEL. A tak je to H.P. Toto jméno si vybral polský kardinál WOJTYLA z KRAKOV po zvolení papežem. H.P. – JAN PAVEL. Světci JAN-HONZA a PAVEL – H.P. byli ŘÍMŠTÍ vojáci. Určitě znáte zkratku J.H. To v češtině znamená JAKO HOST. Přizvaný významný herec do méně významného představení méně známého divadla. Nebo velmi slavný herec přizvaný J.H. do velmi významného divadla.

Podle martyrologií se muka CRISPUS – KRISPUS a CRISPIAN – KRYŠPÝN a BENEDIKTY odehrála v souvislosti se smrtí sv. JANA a PAVLA, (H.P.) dvou římských vojáků popravených na příkaz císaře Juliána-Julda i Júl – měsíc číslo 7. Crispus byl kněz, Crispinian klerik (hodnost nespecifikována) a Benedicta a byla ctihodná žena. JAN a PAVEL odsouzení a čekající na popravu, požádali o přítomnost Crispa, Crispiniana a Benedikty, aby za ně mohli sloužit mši svatou a aby tito tři mohli svědčit o svém utrpení ostatním křesťanům. Deset (X) dní po jejich první návštěvě se Crispus a jeho společníci pokusili oba znovu vidět, aby je utěšili, ale stráže tomu zabránily, krátce poté, co byli vojáci popraveni a pohřbeni tajně ve svém vlastním domě. Crispus, Crispinianus a Benedikta reagovali na tuto skutečnost „truchlením ve svém domě a modlitbou každý den a slzy v jejich očích neustávaly ve dne ani v noci“. Modlili se za znamení, které by ukazovalo, kde byly pohřbeny ostatky obou mučedníků. Brzy poté jim BŮH zjevil přesné místo (manifestavit illis Deus).​ Také vidíte, že dvě písmena „C“ když je dáme zády k sobě s tím že jedno otočíme vytvoří v malované úpravě středověkých typů písma i písmeno „X“. A tak je to i BEN a X. BEN je EL CHE. EXPORTÉR REVOLUCE. A tak se také stalo. V roce 1989 až 1991.

Záznam bezprostředně po této události popisuje soudní proces proti třem mučedníkům, kteří byli zřejmě přistiženi při modlitbě před hrobkami, a proto byli zatčeni, aby byli souzeni před císařem.​ Byli odsouzeni k smrti, popraveni a jejich těla předhozena hladovějícím psům. Téže noci byla těla mučedníků tajně zachráněna třemi muži: dvěma kněžími, JANEM a PIMANEM a laikem FABIANEM. Poté byly ostatky pohřbeny 28. června, den po mučednické smrti, v domě JANA a PAVLA, nedaleko hrobů obou svatých.​

A právě teď si všímáte, že DVA plus JEDNA zachránili těla tří umučených DVA plus JEDNA. A zase to byl JAN-HONZA a PIMAN – H.P. A ještě jednou JAN-HONZA a FABIAN což vy víte, že „F“ je i „P“ a tak je to zase H.P.

Pohřebiště JANA a PAVLA bylo přeměněno na současnou baziliku sv. JANA a PAVLA na kopci CAELIUS v ROMA. Výzdoba chrámu je datována do konce čtvrtého století, ukazující fresky na stěnách dvě mužské postavy v modlitebním postoji, které pravděpodobně představují JANA a PAVLA. Další scéna ukazuje zatčení tří lidí, identifikovaných jako CRISPUS a CRISPIAN a BENEDICTA.

CAELIUS je L.C.S. – LX – EL CHE. A je to v ROME-ROMA. V hlavním městě říše ŘÍMSKÉ. EMPORIO ROMANO. A s „U“ jako také v latině „V“ je to VASIL C – CHE.

Zpět od tety BASILEA k městu BASILEA. Město se nachází na severozápadě Švýcarska, v samém srdci pohraniční oblasti troj zemí, nazývané DREILRÄNDERECK, a leží na obou březích RÝNA. Spolu s částmi kantonů SCHAFFHAUSEN a CURYCH patří čtvrť KLEINBASEL a severní část kantonu BASILEJ MĚSTO – B.M. k jediným oblastem Švýcarska na pravém břehu tzv. Vysokého Rýna HOCHRHEIN.

V městské části Basileje, v ohybu Rýna mezi švýcarským kantonem JURA a úpatím SCHWARZWALDU mění Rýn svůj směr z východozápadního na jihoseverní. Zde končí úsek Vysokého Rýna a začíná Horní Rýn OBERRHEIN. Krátce před tímto místem, na vyšším jižním břehu Rýna, se BIRS vlévá do Vysokého Rýna, který tvoří hranici s kantonem Basilej-venkov; do Rýna odvádí vodu také kanál St. Alban-Teich, který je z Birsu odkloněn a přitéká z jihu. Bezprostředně pod mostem MITTLERE BRÜCKE – M.B. ústí řeka BIRSIG která je tak prvním přítokem Horního Rýna. Podél ploššího severního břehu, z něhož se WIESE vlévá do Horního Rýna, se rozkládají rozsáhlé průmyslové zóny.

V tomto odstavci se objevuje opět JURA – kanton, a to je i JURAJ a GEORGE. Dále tam ČERNÝ LES. Jsou tam HOCHRHEIN – NOSATÝ HOCH a O.B. a egyptské RE naše hebrejské OR. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je tam také řeka BIRS – BASIL. A MITTLERE BRÜCK – M.B.

Rýn, který utváří město, je od svého ústí do basilejského starého města (historický most Mittlere Brücke) považován za mezinárodní vodní cestu. Švýcarsko získalo tato dopravní práva v roce 1868 na základě MANNHEIMSKÉHO zákona.

Rozloha města Basileje a dvou obcí RIEHEN a BETTTINGEN včetně jejich vodních ploch činí 3694 ha, což z něj činí rozlohou nejmenší švýcarský kanton. Přesto jsou v rámci této relativně malé oblasti značné výškové rozdíly. Nejnižší bod kantonu Basilej-město se nachází v rýnském přístavu v KLEINHÜNINGEN ve výšce 245 m n. m., náměstí MÜNSTERPLATZ v centru města se nachází v 270 m n. m. a nejvyšší nadmořská výška je nad BETTINGEN u St. CHRISCHON 522 m n. m. – zde se také nachází televizní věž St. CHRISCHONA, nejvyšší volně stojící stavba ve Švýcarsku.

Basilej má celkovou rozlohu 23,91 km². Jestli to tak skutečně je tak je to i 123 a 9. A je to i KILO a METER

Město se dělí na část GROSSBASEL na levé (jihozápadní) straně Rýna a KLEINBASEL na pravém břehu Rýna. Centrem Basileje je staré město v oblasti Grossbasel kolem náměstí Marktplatz, kde stojí také radnice (stavba byla zahájena v roce 1504) a katedrální kopec MÜNSTERHÜGEL s palácovou terasou PFALZ TERRASSE tyčící se nad Rýnem. Mittlere Brücke (Střední most) spojuje staré město na obou stranách Rýna. V centru města, kde byla zakázána automobilová doprava, jezdí tramvaje.

GROSSBASEL a KLEINBASEL jsem byl já s otcem. Myslím, že jsem tady o tom již psal v jiné souvislosti. VELKÝ VASIL a MALÝ VASIL. Tak mě a otce rozlišovali v H.P. – HORNÍ POČAPLY při setkání rodiny KAREL a MARIE GEBLT. Dědy a babičky. To ale mělo podobu i v VELKÝ VAŠEK a MALÝ VAŠEK. Kdo a jak to používal již nevím. Ale vy víte, že mně na základní škole nikdo kromě učitelů VASIL neoslovoval. Byl jsem pro spolužáky a kamarády jenom VAŠEK. Katedrální kopec jsem zvýraznil kvůli PFALZ (FALC) TERRASE – PALCOVÁ TERASA. Pro můj příběh je důležité to PALEC-PALEČEK-PALACKÝ. V jazyku mého příběhu je to i PALCOVA-PALEČKOVA-PALACKÉHO TERASA.

Město Basilej nezná žádné politické okresy ani městské čtvrti, ale pro statistické účely je rozděleno na obytné oblasti zvané QUARTIERS. To jsou ČTVRTI. A vy víte, že ČTVRTKA bývá obecně třeba u měr a mincí jedna čtvrtina, a to je jedna dvaceti pětina – 25.

Existuje 19 těchto čtvrtí, které jsou rozloženy po levé a pravé straně Rýna.

  • Okresy na levém břehu Rýna → Grossbasel: Altstadt Grossbasel, Vorstädte, Am Ring, Breite, St. Alban/Gellert, Gundeldingen, Bruderholz, Bachletten, Gotthelf, Iselin a St. Johann
  • Čtvrti na pravém břehu Rýna → Kleinbasel: Altstadt Kleinbasel Clara, Wettstein, Hirzbrunnen, Rosental, Matthäus a Klybeck a Kleinhüningen (začleněn v roce 1893)
  • Každá ze čtvrtí je navíc rozdělena na obytné čtvrti. Některé názvy obytných čtvrtí jsou v hovorovém jazyce synonymem pro čtvrť, například rezidenční čtvrť Kannenfeld (Quartier St. Johann), Lehenmatte (Quartier Breite) nebo Gellert, Dreispitz a St. Jakob (Quartier St. Alban). Neoficiální, celoměstský název pro části okresů Bachletten a Gotthelf je Neubad.

Každá ze čtvrtí je navíc rozdělena na obytné čtvrti. Některé názvy obytných čtvrtí jsou v hovorovém jazyce synonymem pro čtvrť, například obytná čtvrť KANNENFELD ve čtvrti ST. JOHANN. KANNEN je i naše KANNON – KANÓN, které obsluhují dělostřelci – gunners/artillery. LEHENMATTE ve čtvrti BREITE je naše známé a klíčové L.M.B. nebo GELLERT – i THE HELLER ( HLAVA 22), DREISPITZ – TŘI ŠPIČKY-VRCHOLY-VRCHY, a ST.JAKOB ve čtvrti ST. ALBAN. To celé vysvětluje spojení v mé příběhu. Ještě jednou. DĚLOSTŘELCI – GUNNERS to jsou ti co mají velké KANÓNY pokračuje základní klíč OPERACE BERNJAMIN – L.M.B. Po nich přichází na řadu MINCE-HELLER-GROSZ-HALÍŘ-KOPEJKA ale také HLAVA 22 – HAVEL 22 a TŘI VRCHY – TŘI SESTRY v GLENCOE – ALBA/SCOTLAND. Dva vedle sebe a jeden vzdálenější. A nakonec ST.JAKOB povstání JAKOBITŮ s cílem vrátit na trůn stuartovského krále JAKUB II. Ano DRUHÝ. A to je ve čtvrti ST.ALBAN – ALBA je SCOTLAND-SKOTSKO. A všichni ti JAKOV-YACOV-SANTIAGGO-IAGO-DIEGO-JACQUES-JAKUB-KUBA, kteří můj příběh doprovází. A španělské ALBA de TORMES. Místo, kde umírá v rovině mezi ÁVILA a SALAMANKA Svatá TERESA. Místo které bylo majetkem vévody z ALBA de TORMÉS. Rodáka z TOLEDO u MADRID/MAGERIT. A TERESA RILLE moje prababička z VESELÍ u CHCEBUZE provdaná HON/HAN/HAHN.

Je třeba uvést, že JAKOBITÉ byli poraženi ve vůbec poslední bitvě vedené na území VELKÉ BRITÁNIE. Bylo to v bitvě u CULLODEN u INVERNESS. Ano vidíte dobře INVERNES CULLODEN – I.C. – EL CHE. Britské vládní vojsko vedl vévoda z CUMBERLAND. Také C.L. – EL CHE. CULO je italské slovo ZADEK, ale je to i geometrický tvar – KOULE-GUĽA-GLOBE. Bylo to dne 16.DUBEN-APRIL 1764. A vy víte, že to je i 16.ZÁŘÍ SEPTEMBER. A to je svátek svaté LUDMILY, jak se jmenovala moje matka. A je to také 19.09. a to jsem se narodil já a manželé ZÁTOPKOVI. Je to i 16.04. a to přesně ten Den, roku1941, kdy byl vysazen u LANDECK INNSBRÜCK (L.I. – LI – LEE – IL) první výsadkář československé armády vůbec. Vybraný generálem KARLEM PALEČKEM. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Neoficiální celoměstské označení pro části čtvrtí BACHLETTEN a GOTTHELF je NEUBAD. A vrchol je neoficiální název dvou čtvrtí, jedna vysloveno v ukrajinštině HOTTHELF a BACH-LETTEN – tak i H.B. Přeloženo jako NOVÉ KOUPELE. NOVÉ LÁZNĚ. Hotely s názvem NOVÉ LÁZNĚ – NEUBAD jsou v TEPLICÍCH a v MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. Oblíbená města GOETHE.

Čtvrť BRUDERHOLZ je spojenina jmen dva a jeden herců. JURA-JIŘÍ BRUDER a STANISLAV-VASIL STAN BRUDER. DVA čeští bratři a k nim JEDEN český herec německé národnosti narozený v TEPLICE. HOLZMAN FELIX. Mládí prožil v LITOMĚŘICÍCH – L.T. A měl také, protože „F“ je i „P“ iniciály H.P.

Také je v BASILEA čtvrť HIRZBRUNNEN. To je H.B. a BRUNNEN. Důležité slovo v mém příběhu v různých obměnách. Je tam čtvrť MATTHÄUS. To je i MATIÁŠEK VLADIMÍR (M.V.) můj velitel roty v LITOMĚRICE na vojně. A také VENCA MATĚJÍČEK (V.M) z OV SSM Praha 5. V ulici PRESL (ROESL L.) Vedoucí na náměstí 14. října. Narození generál EISENHOVER. Oblíbená píseň mojí babičky U svatého Matěje“. A Matějská pouť u nás v JULDA FULDA.

Je tam v BASDILEA i čtvrť WETTSTEIN. V anglicko německé kombinaci MOKRÝ KÁMEN. Anglické WETT – MOKRÝ a STEIN německé KÁMEN. Ale to nejdůležitější jsem si nechal na konec. Mezi těmi asi dvaceti názvy čtvrtí vyniká jeden název nade všechny. Je to čtvrť CLARA. Byl jsem se tam pochopitelně podívat. CLARA je i řád KLARISEK, jehož členkou byla svatá ANEŽKA-AGNES. Svatořečená papežem JAN PAVEL II – H.P. II. dne 12. LISTOPAD NOVEMBER 1989. V den konání mojí Celostátní konference SSM v pražské LUCERNĚ. A vy víte, že LUCERN je sousední město BASILEA a BERN. KLARA je i restaurace v TRÓJI kam mně pozval absolvent moskevské V.K.I. – KINEMATOGRAFICKÉHO institutu založeného GARDIN na náměstí TVER/TVERIA, kameraman EMILIÁN HAMERNÍK se svou sestrou JITKA HAMERNÍK – J.H. Děti ministra práce a sociálních věcí ČSR se sídlem na PALACKÉHO náměstí u nás na DVOJCE. Vedle EMAUZ. A VLTAVA/MOLDAU. CLARA (SANTA CLARA) je i město na KUBĚ, které osvobozoval ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL de la SERNA zvaný EL CHE. Se svým spolubojovníkem CAMILO (KAMIL-MILCH-MILK-MICHAL-MIKAEL) CIENFUEGOS (STO OHŇŮ). Je to město, kde stojí mauzoleum, místo posledního odpočinku EL CHE. A vy víte, že jsem přesvědčen že v BOLIVIA nezemřel. A také víte, že CLARA-CLAIR-CHIARA-KLARA je i KARLA. Vy, kteří čtete podrobně víte, že PETR JANDA zpíval “ že jsem včera šel na bulvár St. MICHEL s MARIE CLAIR“. Snad složenou za jejich pobytu v Paříži, když vystupoval OLYMPIC v sále OLYMPIA. Také jsem se tam byl podívat. A víte, že OLYMPIC je jedna ze TŘÍ SESTER – TITANIC – BRITTANIC – OLYMPIC. Vyrobené v BELFAST IRELAND. B-I. Kde se narodil CHAIM HERZOG – C.H. generál IDF a prezident IZRAELE dne 17.09.1918. Kde jsem pochopitelně také byl na místě kde byly v BELFASTU tyto lodi vyrobeny. A víte, že na rohu ZBOROVSKÉ u mostu LEGIONÁŘŮ je restaurace OLYMPIA hned vedle restaurace SAVOY – VASJA.

Proč je důležitá SANTA CLARA v mém příběhu? A proč se jedna čtvrť – quartier v původně BASILIA jmenuje CLARA? Svátek SANTA CLARA je totiž dne 12.AUGUST-SRPEN. Ano 12.08. V den narození mého otce BASILIA, ve VOLOVÉ a to, jak víte, je i 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA-PATTI – TRISHA – SVOBODA v PLZNI. SANTA CLARA je v italštině, jazyce, kde se SANTA CLARA narodila SANTA CHIARA. A právě toto jméno upozorňuje ještě zbytek nevěřících čtenářů mého webu, že malé „l“ je i velké „I“. (A tak je i „L- jako malé I – jednička první písmeno v naší abecedě od L/I po K.“ Důkaz je toto jméno – z CHIARA je CLARA. Z „I“ je „L“. Co ještě souvisí s mým příběhem? SANTA CLARA zemřela dne 11.AUGUST-SRPEN roku 1253. A to vy již víte, že se narodil VASIIL GYULA BILAK. Plus DVA je to 13.AUGUST-SRPEN, a to se narodil FIDEL CASTRO na ostrově KUBA-CUBA. Ten nebojoval u kubánské SANTA CLARA. Tu osvobozoval EL CHE a CAMILO CIENFUEGOS. A víte, že rok 1253 je i moje rodné číslo 123 a 5. Ostrova kde byl jako prvního města v dějinách Ameriky vůbec představitelem města BARACOA a pak i SANTIAGO de CUBA v GUANTÁNAMO španělský dobyvatel CORTÉS HERNÁN – C.H. V obou městech jsem byl.

A aby byla informace o klíčové postavě mého příběhu úplná, tak ještě několik poznámek. Narodila 16.07. 1194. 16.07. je i 17.06. a to se narodila moje babička rozená HAN-HON-HAHN. MARIE GEBLT-OVÁ. Celé jméno světice bylo CHIARA OFFREDUCIO di FAVARONE. V rodině byl jeden chlapec BOSONE a čtyři dívky. Z nich tři i s matkou vstoupily do kláštera. Matka byla ORTOLANA a další sestrou se stala CLARA-CHIARA-KLARA a její sestra CATERINE/ANEŽKA-AGNES-INES a ta třetí sestra byla BEATRIX-BEATRICE-BEATA. Otec byl FAVORINO SCIFI, vévoda SASSO-ROSSO (pro nás i EL ROSSO-ROSSOL-REOZL-RESSL atd) . Matka byla ORTOLANA, a to, jak vidíte sami je OR – SVĚTLO a KŮŽE či OTMAR REIDL a k tomu dva okresy spojené s mojí rodinou ze strany mojí matky L.T. anebo L.N. LITOMĚŘICE a LOUNY. V 19 letech vstoupila do kláštera BENEDIKTÝNŮ. Netřeba komentovat. Její sestra SVATÁ ANEŽKA (neplést s naší SVATOU ANEŽKOU) ji po pár dnech následovala. CHIARA-CLARA do kláštera údajně odešla dne 19. BŘEZEN-MAREC/ B.M. A to vy víte, že je i 16.03. a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. A je to také 16.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. a to se narodil ve VOLOVÉ můj děda DMITRO-MÍŤA-METER MOHORITA. Otec SASSO – S a SS – DVOJKA a DVĚ DVOJKY. Číslo mého ročníku na Vysoké škole politické. V25. A také byl ROSSO a vy víte, že EL CHE byl z argentinského ROSARIO. A vzpomínáte, že ROSARIO je vybudováno i ve městě BERN-vyslov BEN. A víte, že můj spolupracovník byl ROSECKÝ. A do španělské provincie MURCIA mě pozvala v LONDÝNĚ na OXFORD Street v CALLAN SCHOOL, kterou navštěvoval i GABRIEL GARCIA MARQUEZ a jeden nejvyšší šéf FIAT se sídlem v TORINO, španělská spolužačka jménem ROSIO. To bylo v roce 2004.

Samozřejmě, že jste okamžitě reagovali na jméno jejich bratra BOSONE. Řád KLARISEK je charakteristický tím, že chodí BOSÉ. Bez BOT. Bez OBUVI. ZUTÉ. Určitě tomu bylo tak v době jejich vzniku.

Její sestra SANTA ANEŽKA z ASSISI se narodila v roce 1197 nebo 1198 jako CATERINE SCIFI (CS a také SCI FI). A vy víte, že 1197 je i 1776. Vznik USA. A rok 1198 je i 1918 konec WWI. a vražda cara NIKOLAJ II. v JEKATĚRINBURG. A také to může být rok 1981. Kdy jsem studoval VŠP. A rok, kdy jsem byl vyslán z této školy navštívit BULHARSKO. Zemřela dne 16.LISTOPAD-NOVEMBER 1253. A to je moje rodné číslo 123 a k tomu 5. A je to den kdy se narodil v roce 1956 můj bratranec BARANNIKOV IVAN. B-I LANCER.

Ze tří sester v klášteře byly dvě svatořečeny. SVATÁ CLARA a SVATÁ AGNES. DVA plus JEDNA. BEATRIX také řádová sestra se narodila asi v roce 1205. A to je i 12.05. a to je i 12.08. Datum narození mého otce. A to je také 08.12. datum narození mojí manželky. Zemřela 1260 a to je i 12.06. A to je i plus dva 14.06. datum vzniku US ARMY a datum narození EL CHE v ROSARIO a svátek VASIL a ROLAND. Je to také 12.09. a to je datum narození mého synovce MICHAL/MIKAL a prvního československého výsadkáře v bojové akci OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Obě mají přídomek stejný jako jejich přítel a kolega SVATÝ FRANTIŠEK z ASSISI. Světice byly po otci SASSO a staly se světicemi z ASSISI. S a SS – 2 a 22. Opět JEDNA plus DVA. Jako můj ročník na VŠP – V25.

Název BASILIA je poprvé doložen ve 4. století. AMMIANUS MARCELLINUS uvádí za rok 374 události v prostředí římského císaře VALENTIANA I. ke kterým došlo, „když stavěl pevnost poblíž BASILIE, kterou obyvatelé nazývají ROBUR.   V latinském textu není jazykově jasné, zda rodné jméno ROBUR odkazuje na stejné místo jako BASILIA, tj. římský předchůdce pozdější BASILEJE na Münsterhügelu nebo zda to byl spíše název pevnosti nově postavené Valentinianem na pravém břehu Rýna. Bez ohledu na to, zda Robur byl název pozdější Basileje, nebo se odkazoval pouze na nedalekou pevnost, jméno BASILIA, které bylo poprvé doloženo Ammianusem, se vyskytuje častěji v pramenech osídlení na katedrálním kopci v následujících stoletích. NOTITIA DIGNITATUM z asi 400 zmiňuje CIVITAS BASILIENSIUM jako obec na RÝNĚ-RHEIN-RIJN-RHIN-RHENUS-RENOS, geograf RAVENNY (kolem 700) uvádí místo jako BAZELA. Nejstarší mince se jménem města pocházejí z doby kolem roku 600, dvě zlaté TREMISSY Mincmistra GUNSA s nápisem „BASILIA FIT“ (vyrobeno v Basileji) Zlatá tremissis, možná vytvořená o něco dříve, by mohla nést nápis BASZILEA CIVE TAS FIT Originál je  Basz[il]e[a] cive [tas] fit („vyrobeno ve městě Basilej“) a tím také poskytnout první důkaz pro název města, ale čitelnost je velmi nejistá, a proto kontroverzní. A právě teď si vzpomínáte na moji první cestu do AFRIKY- TANZÁNIE/DARELSALAM. Kde předělával kubánský dentista chrup ERNESTO CHE GUEVARA po působení v KONGO a před cestou do PRAHY kde jsme se setkali a než pak odcestoval do BOLÍVIE, kde žijí BOLIS. Doprovázel mě tehdy VALENTIN. Příjmením MATLOVIČ. Oba jsme byli tedy V.M. Pravda je to proto, že ROBUR je jako anagram španělské BURRO – OSEL v PRAZE se říká VOSEL a tak i VASIL. BÚR LADISLAV byl kolega na ÚV SSM. Zemřel velmi mladý. Při jednom z našich výstupů na RYSY. BŮRA je u PĚTIKORUNA – PĚTIKAČKA.

MARCELA byla sestra MARTY/MARTINY, manželky jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. VALENTIAN byl VALENTIN MATLOVIČ vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM. Se kterým jsem cestoval do DARESALAM TANZANIE, města, kde žil nějaký čas ERNESTO CHE GUEVARA. Letadlem DC 10. Z a zpět do CURYCH. Obyvatelé nazývali místo, kde leží BASILEA jménem ROBUR. Co je ještě ROBUR? To byla a myslím, ještě je značka automobilů z NDR. Města ZITTAU. Město leží na TROJMEZÍ stejně jako BASILIA, které říkali ROBUR. Jiné TROJMEZÍ pochopitelně. Toto je TROJMEZÍ Německa a Česka a Polska. A nyní velký pozor! KARL GUSTAV HILLER založil roce 1888 firmu na výrobu textilních strojů. Byl G.H. A HILLER – HELLER – HLAVA 22 – HAVEL 22. Z ANGLIE si přivezl licenci na výrobu BICYKLŮ anagram BASILEK. Nebo KOL – L.K. – L.C. – EL CHE. Stal se jediným vlastníkem ZITTAU strojírny jménem MÜLLER and PREUSSINGER. MÜLLER znáte, v překladu ze španělsky vysloveného MIJER či argentinského a uruguayského MIŽER. A tak i MIGER – MAGER – základ MAGERITA-MOHORITA. MÜLLER byl i MLYNÁŘ tajemník ÚV KSČ a později CHARTISTA a později profesor na rakouské Univerzitě v INNSBRUCK. Ano v tom městě, kde byl v roce 1941 po seskoku a zatčení rakouským četnictvem u LANDECK vězněn asi tři měsíce OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Než ho propustili a on se vrátil do ZLÍNA a až do konce války prodával boty pro BAŤU v TRHOVÉ SVINY, rodišti EMIL HÁCHA. A PREUSSINGER? Moje prababička byla PREIS. PREUS a SINGER je PREIS a ZPĚVÁK. Ale hlavně je to také zase známé PREUSS-REUSSL. RESSEL-ROZEL-HA ROEZL-RUSSEL atd. A co je ještě ZITTAU? No přece ZITA. Císařovna manželka krále KAREL a matka OTTO HABSBURG, který maturoval v PAÍS VASCO-BASCO. A proč to píšu? ZITA má svátek v den mých narozenin. A narozenin obou ZÁTOPKŮ.

A tak vyráběl KOLA a od roku 1894 je prodával pod jménem PHÄNOMEN – ROVER. To je české FENOMÉN. Pak začal vyrábět i motocykly s motory FAFRNIR. Že by tady byl základ českého FOFR? Pak TROJKOLKU PHÄNOMOBIL. V roce 1916 se firma transformovala na PHÄNOMEN-WERKE GUSTAV HILLER. Ano G.H. To víte, že je i rok 1919 a rok 1991. Rok narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a Světového komunismu. Začal vyrábět nákladní automobily GRANIT. GRANIT je ŽULA-KÁMEN-ROCK-STEIN. Název pochází z latinského GRANUM-ZRNO. A celkem tři patra pod námi, v ulici SOCHOROVA takzvaném MEZZANIN patře bydlela rodina ZRNO. Pod, za sebou tak jak tam bydleli a jak se střídali v těchto bytech – KAFKA/HRADEC/BARTOŠ a nad LEMON/JELÍNEK A také lehké motocykly SACHS. Znáte DITA SAX. Autor knihy ARNOŠT – ERNESTO LUSTIG. Vydáno v roce 1962. Tom roce kdy jsem přísahal věrnost USA RMY a generálu PATTON GEORGE SMITH, na nádraží Holešovice Bubny. Mezi vagóny a kolejemi. V tom roce, kdy jsem cestoval s otcem a sestrou k němu domů do VOLOVÉ. V roce, kdy mě nepřijali do PIONÝRA. A bylo mně 10–X – CHE – EL CHE. DITA SAX byla zfilmována ANTONÍN MOSKALYK v roce 1967. Zase i 1916 i 1919 in 1991. GRANIT vyráběli od roku 1930. Po válce a znárodnění vyráběla stále nákladní automobily GRANIT. A od roku 1957 kdy se přejmenovala na VEB ROBUR WERKE ZITTAU. Pamětníci je mohou pamatovat i z našich ulic. Co ještě bylo ROBUR? V roce 1886, tedy DVA roky před tím, než KARL GUSTAV HILLER otevřel svůj podnik v ZITTAU napsal JULES VERNE i IULES VERNE – IV/VI. knihu ROBUR DOBYVATEL. V roce narození mojí tety BASILEA a roce úmrtí HERZL – HA ROEZL napsal pokračování pod názvem PÁN SVĚTA. Na motivy Obou románů o ROBUROVI natočil v roce 1961(!) americký režisér WILLIAM WITNEY – W.M. nebo V. V. M. film pán světa ve kterém hrál postavu ROBURA herec a nyní super velký pozor VINCENC PRICE. A vy víte, že můj pradědeček byl VINCEN a jeho manželka moje prababička byla PREIS. Vyslov si nahlas PRICE a PREIS. Postavu detektiva JOHN STROCK hrál CHARLES BRONSON. A to vy víte, že je i KAREL, jak se jmenoval syn pradědečka VINCENC a prababičky PREIS, můj děda KAREL GEBLT. BRONSON je také BERNSON – BEN SON. A to vy víte, že BEN-BENJAMIN znamená SON-SYN. Nebo to může být SYN BERNA. BRNA-BERNU. Pravda je to proto, že CHARLES BRONSON byl z rodiny, která imigrovala do USA z LITVY – L.T. A v okrese L.T. ale v českých LITOMĚŘICE můj pradědeček VINCENC a prababička PREIS žili a narodil se jim tam syn KAREL. BRONSON žili v PENNSYLVANIA. Rodišti USA, stejně jako emigrantka ANNA MOHORITA LEMAK. A jako ROCKY BALBOAs ADRIANA. Jeho otec byl WALTER BUČINSKIS. Byl TATARSKÉHO (TATAŘI žijí také v KRYM-CRIMEA-JALTA-ARTEK) původu z etnika LIPKA. Malá LÍPA by to znamenalo v češtině, kdyby se jednalo o český příběh. Ale byl WALTER – M a BUČINSKIS – B a byl LIPKA – L. M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Jeho manželka byla M.V. MARIJA VALINSKIS – anagram VASILINSK. A finále? Co je ZITTAU? To je i ZITA. Manželka císaře KAREL a matka OTTO HABSBURK. Svátek má ZITA dne 19.09. V den narození ZÁTOPKŮ v roce 1922 a v den mého narození v roce1952. A proč je to pravda? ZITTAU je česky ŽITAVA. A ŽITNÁ ulice je velmi důležitá ulice v mém příběhu. Vede od KARLOVO náměstí, kolem CKM ÚV SSM nahoru k MEZIBRANSKÁ (M.B.), kde došlo v říjnu 1939 ke střelbě do demonstrantů při které byl zabit dělník JAN SEDLÁČEK a smrtelně zraněn student JAN OPLETAL. Pak pokračuje dnes ANGLICKOU, za WWII. IRSKOU kolem V.Z. VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNY, kde měl mít schůzku s místním odbojem v roce 1941 OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. S časopisem SVĚTOZOR v ruce jako s poznávacím znamením. A pak už je náměstí MÍRU. S OV SSM PRAHA 2 napravo a s kavárnou HLAVOVKA/HAVLOVKA nalevo. A kostelem svaté LUDMILY a Armádním divadlem a Ústředním kulturním dome ŽELEZNIČÁŘŮ a gymnáziem WILHELMA PIECKA. A mojí školou automechaniků. Do které jsem nikdy nechodil, protože když jsem se učil byla “ náhodou“ zrovna v rekonstrukci.

Jméno je pravděpodobně odvozeno od dobře doloženého římského osobního jména BASILIUS. Místní jména, která se vracejí k bez příponovému osobnímu jménu, jsou ve francouzsky mluvícím Švýcarsku poměrně běžná. BASILEJ je tedy pravděpodobně eliptický útvar z původního místního názvu typu VILY BASILIS. Existovala i jiná vysvětlení, například odvození od řeckého BASILEUS, král (z něhož je odvozeno i latinské osobní jméno) nebo od BAZILIKA. V roce 1786 navrhl PETER OCHS dvanáct různých interpretací jména. Dnes jsou však všechna tato alternativní vysvětlení zavržena. Rok 1786 je i rok 1981. Rok narození mého dědy KAREL GEBLT. PETER OCHS je dohromady PETEROCHS – „hebrejsky odzadu“ je to SOCHOR P.T. PŘÍSNĚ TAJNÉ? Nebo SOCHOR PĚT. To byl dům naproti našemu. Tam kde žila rodina ROSENFELD. Ke kterým mě matka posílala namlít mák. Měli první elektrický mlýnek na mák v naší ulici. Emigrovali po Okupaci v roce 1968 z Československa. Celá rodina. Včetně nejstaršího syna FERDY-FERDINANDA. Číslo 2 naše ulice neměla. Naše 4/1391 byl první vchod na sudé straně od ulice BUBENSKÉ.

Rukopis basilejské diecéze, jejíž stáří není známo a který je datován pouze „před rokem 1461“, zmiňuje jméno Basilej ve zprávě o událostech, které se odehrály v letech 237/238 BASILEAN APPLICUERUNT. Z toho však nelze nutně vyvodit, že název byl používán již kolem roku 237. To je i 123 jak dobře víte. Moje rodné číslo. Před „1461“ je i 1941. Rok kdy seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A kdy byl napaden SSSR hitlerovským Německem.

Z latinského BASILIA se později objevila italská varianta BASILEA, která je nyní běžná téměř ve všech románských jazycích; Jedinou výjimkou byla starofrancouzská varianta BASILEJ, která je dodnes rozšířená v anglicky mluvících zemích a z níž pochází dnešní francouzský pravopis BÁLE. Pro můj příběh je důležité že slovo BALET vyslovíme jak ve francouzštině tak i v angličtině také BALE. „T“ na konci „spolkneme“. Ano připomínám BALET-LABUŤ. |A tak i moji přítelkyni z NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK u řeky OB jménem GYULA CHAMRAJEVA PRIMABALERINA v LABUTÍ JEZERO od P.I.Č. který žil i v KLIN u MOSKVY. ODET a ODILLE. Pravda je to proto, že jsme byl na prvním a dalších pobytech na programu SAR EL izraelské armády spolu s dalšími účastníky ubytován v ubytovně IDF jménem BEIT ODET. O.B. Ve čtvrti JAFFA/YAFFA. Nejstarším fungujícím přístavu na světě. Nedaleko od ulice GYULA v TEL AVIV(JARNÍ MĚSÍC/SPRING MONTH nebo někde také uvádí JARNÍ PAHOREK/SPRING HILL – H.S.). Městě založeném v roce 1909. Poprvé jsem tam byl v roce 2009. Cestoval jsem tam tehdy z EDINBURGH SCOTLAND-ALBA, kde jsem žil.

Germánská varianta názvu BASILEA převládla brzy a až na několik výjimek je běžná i v ostatních (východních) evropských i mimoevropských jazycích; pouze západoslovanské jazyky stejně jako řecký jazyk používají variaci románského jména. Zvláštností je islandský exonym BUSLARABORG pochází z cestovní příručky L.B. napsané pravděpodobně ve 12. století a připisované mnichovi NIKULÁS BERGBORSSON a v islandském úzu se používá dodnes. Důležité je to že ICELAND je velmi podobné ISLAND. vysloveno „AJLEND“- OSTROV. Příručka je L.B. jako LABE. NIKULÁS je podoba NIKOLA – NIKOLAJ-MIKULÁŠ. BERG BORS SON -B.B.S. je také jak vidíte dvakrát B, tedy DVOJKY a jednou také DVOJKA v podobě S. A tak je to DVA plus JEDNA. BORS je kromě toho BASIL. Nebo řeka BIRS. Anebo BORIS-BORJA-BORGIA. To znáte. Jeho příjmení je i rádio B.B.C. vyslovené BÍBÍSÍ. Ale také ruské v azbuce psané B.B.C. VOJENO VZDUŠNYJE SILY. Sovětské dnes Ruské letectvo. Ta zvláštnost islandský exonym BUSLARABORG ukazuje, co je vše možné ze slova udělat. A tak je z BASILIA BUSLA. Vy vidíte, že zůstává zachován systém SOUHLÁSEK. Ty jsou v obou případech stejné. A tvoří kmen slova B.S.L. Vzpomínám, jak jsem jednou nakoukl otci do jeho otevřeného psacího stolu. A kromě zbraní jsem tam zahlédl i malinkou kovovou krabičku. Ptal jsem se co to je. Myslel jsem, že to je KOMPAS. Byla to BUSOLA. Na to mě otec upozornil. Že to je BUSOLA. A proč je to ještě důležité a potvrzuje to souvislost s OPERACÍ BENJAMIN? První BUSOLU sestrojil JOSEF RESSEL. Ano, ten RESSEL. Lodní šroub a ROEZL, a tak i HA REZL a další. A ulice směrem od KARLOVA náměstí k VLATVA/MOLDAU. Na náměstí A.J. ALOIS JIRÁSEK. Ulice se DVĚMA středními školami stejného zaměření – SEŠ – Střední ekonomické školy. A jedna škola ZÁKLADNÍ. DVA plus JEDNA. A co je ještě BUSLARABORG název BASILEA v islandštině? No přece název speciální BOTY. BRUSLE – BUSLARA. BOTY v zásadě KOTNÍKOVÉ. A vy víte, že MELFI je právě KOTNÍK na té BOTĚ ITALY. BRUSLE jsou i DVA NOŽE. Nebo se jim prý také kdysi v začátcích BRUSLENÍ říkalo „ŽELEZA“- „EISEN“ nebo „FESSEL“ ano FESSEL – VESSEL – VASSIL. Zajímavé je to proto, že ISLANDŠTINA je jazykem OSTROV ISLAND. Kde je velká zima. A já jsem se narodil na OSTROV ŠTVANICE vedle a nyní velký pozor! Vedle ZIMNÍHO STADIÓNU s LEDOVOU PLOCHOU na BRUSLENÍ. Kam jsem pochopitelně chodil, co zimu BRUSLIT s BRUSLEMI. Nejdříve se ŠLAJFKAMI jako malý kluk. A pak mně matka koupila KANADY. Ano nejen vojenské boty jsou KANADY ale i BRUSLE byly námi BRUSLAŘI nazývané KANADY. Stejně jako španělské MEZIHOŘÍ – CAŇADA. ISLAND je i ostrovem plným SPRING – PAMENŮ – HORKÝCH- HOT SPRINGS – H.S.

A tak ŠTVANICE OSTROV – S.O. STRATEGIC OPERATION a ISLAND OSTROV – I.O. – IO – X – CHE – nebo II – DVOJKA. V angličtině je ISLAND slovo ICELAND. LEDOVÁ ZEMĚ či ZEMĚ LEDU. A když už jsme u jedněch sportovních BOT tak zmíním, ještě jedny. Ty se také používaly v zimě, jako BRUSLE. Jsou to LYŽÁKY. Jedna je LYŽÁK. A to už poznáte sami. LY ŽÁK. LEE ZEK. Česky LEE – lee – 199–19.9. moje datum narození a narození OLYMPIJSKÝCH sportovců ZÁTOPKOVI a vězeň z GULAGU. Můj OTISK-MŮJ OTEC. V češtině MUKL. LYŽÁK je i ŽILÁK můj spolužák ze třídy. MILOSLAV – VASIL M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN.

A protože jsem u OSTROVŮ tak musím zmínit ještě dva které mají přímou souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. Ten první který zmíním tady již byl podrobně dříve. Je to TIBERA ISOLINA – TIBERIJSKÝ OSTROV v ŘÍMĚ – ROME – ROMA. Na něm stojí ECCLESIA SANCTI BARTHOLOMAEI IN ISOLA. Vy víte, že BARTHOLOMAEI je MOHORITA B.L. M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Apoštol je patron KOŽAŘŮ. A je patronem ARMENIEN/HAYK, s prvním představitelem církve O.Ř. -OSVĚTLITEL ŘEHOŘ nebo ILUMINATOR GREGORY – I.G. a tak i L.G. a tak i ve španělštině vysloveno EL CHE. Pravda je to proto, že kostel byl nejprve po vystavění zasvěcen českému světci svatý VOJTĚCH – ADALBERT a tak i ALBERT. Ano ALBERTOV. Nechal ho vystavět přítel svatého VOJTĚCHA císař OTTO III. ale to tady již bylo nebo je to samozřejmě možné číst ve všech možných informačních zdrojích. Co je ale důležité ještě pro můj příběh? V jazyce ARMENIAN/HAYK je jméno svatého BARTHOLOMAEI slovo-jméno BARDUGHIMEOS. Vidíte že TH se stává písmenem „D“ Tak jak v angličtině vyslovujeme člen „THE“. Tedy já, protože se mi stále nedaří ho vyslovit jako jej říkají rodilý mluvčí. To znáte jak se to učí vyslovovat. Ale proto je pro mě jednodušší říkat „D“. A písmeno „L“ se stává iniciálami „GH“. Nebo že by to „L“ bylo malé „l“ tedy jednička? A znamenalo to že G.H. bude 1? A taky byl. Nějaký čas než se stal G.H. generálním tajemníkem byl jenom 1 tajemník. A proč je to pravda? Před dvojicí souhlásek G.H. je dvojice souhlásek RD tedy i po našem čteno odzadu DR. A první písmeno je „B“. A tak je to DR. G.H 1 a říká to „B“ – druhé písmeno v abecedě a tak je i DVOJKA. Nebo nám zůstanou B.M. a S. To jsou zase DVA plus JEDNA. „B“ a „M“ jsou v abecedách DRUHÝMI písmeny „B“ jasně a „M“ v té naší začínající na malé „I“ které je ale také prvním písmenem v té naší abecedě. A „S“ je jasná zrcadlová DVOJKA. A tak je to co zbyde po THE DR GH i DVA plus JEDNA DVOJKY. Číslo mého ročníku na VŠP v PRAZE – VOKOVICKÉ SORBONĚ – V25. A mluvíme o jazyku ARMENIAN-VOJÁKŮ v našem překladu. A ještě k tomu HAYK – HÁJEK. Ale to už tady všechno bylo. A tak přidáme ještě jeden ostrov. Aby jste viděli že to je tak a nejinak.

Na ostrově SVOBODY v přístavu NEW YORK ( dříve NEW AMSTERDAM) je obrovská neoklasicistní socha. Anglicky STATUE. Socha je MĚDĚNÁ. Tedy z MĚDI – CUPRUM – CU. Byl to dar lidu FRANCIE lidu USA. Sochu navrhl francouzský sochař FRÉDERIC AUGUSTE BARTHOLDI. A její kovovou konstrukci zkonstruoval GUSTAVE EIFFEL. Socha byl dne 28.10. 1886 slavnostně posvěcena. Socha se jmenuje v angličtině STATUE LIBERTY. A podle naší „hebrejštiny“ kdy píšeme jenom souhlásky je to LIBERTY jenom LBRT. Ano a s dodáním patřičných samohlásek je to ALBERT – ALBERTOV. Socha se pochopitelně nejmenuje po LUDVÍK SVOBODA z HROZNATÍN u TŘEBÍČE ani po mém tchánovi se stejným jménem a příjmením jako měl syn LUDVÍKA SVOBODY jménem a příjmením MIROSLAV SVOBODA. Ten byl stejně jako moje manželka, jeho dcera z PLZNĚ – VLASTA – PATTY – TRISHA SVOBODA. Z té PLZNĚ které přinesl SVOBODU v roce 1945 generál GEORGE SMITH PATTON. Jako ŠMÍD – SMITH -SCHMIED – KOVÁŘ jehož údajná smrt oznámená PETR UHL na základě informací DRÁŽSKÉ odstartovala poslední dějství takzvaného „reálného socialismu“ v naší zemi. Po manifestaci STUDENTŮ kterou jsem spoluorganizoval také já, na ALBERTOVĚ v PRAZE 2 – DVOJCE. MĚĎ hraje v mém příběhu důležitou roli a tu již znáte. Připomínám jenom mé přátele s CHILE v čele s jednookým předsedou Svazu pracovníků v MĚĎNÉM průmyslu v CHILE jménem MOISÉS LA BRAŇA MENA – M.B.L. a MENA jako jméno ve falešném pasu ERNESTO GUEVARA. Který mě navštívil v PRAZE pár měsíců poté kdy jsem „sfáral“ do měďných dolů v KITWE v ZAMBIA. Snad až jeden kilometr dolů. A proč je to pravda? Protože sochu navrhl BARTHOLDI. Ano BARTH – BARTHOLOMEUS. Ano je to tak. Patron KOŽAŘŮ. A byl ještě k tomu OLDI. Buď starý BARTHOLOMEUS nebo OLDI jako OLDOVÉ – OLDŘIŠI. Český původ jména z vám dobře známých jmen ULRICH a ULRIKE. Oba DVA tvůrci byl AUGUSTÝN a GUSTAV. Tak jak se jmenoval AUGUSTÝN GUSTAV HUSÁK – PTÁK tedy LETECTVO – MODRÁ barva, barva DVOJKY, který byl v prezidentem ČESKOSLOVENSKA v době akce na ALBERTOVĚ. A pádu jeho režimu. Vy víte, že jeho zesnulá DRUHÁ manželka byla V.M. – VĚRA MILLER. Tragicky zesnulá po leteckém neštěstí. Socha byla posvěcena dne 28.10. A to později v roce 1918 vzniklo samostatné ČESKOSLOVENSKO s prezidentem T.M. Bylo to v roce 1886 což je i rok 1988. To byl jediný celý rok od začátku do konce který jsem byl ve funkci předsedy ÚV SSM. V říjnu 1987 jsem byl zvolen a v listopadu 1989 jsem skončil. A finále? Místo pro postavení sochy vybral 19. prezident USA RUTHEFORD BIRCHARD HAYES. Obě jeho křestní jména jsou poměrně nezvyklá. A příjmení je i HÁJEK – HAYK/ARRMENIAN. Prezident také vojákem byl. Jeho první jméno můžeme vyslovit jako RUS a FORD – ruský přechod. BIRCH je BŘÍZA tedy i BEREZA a tak i BREZHNEW a můj „přítel“ který se na sovětském velvyslanectví v Praze objevil někdy v roce 1988. BEREZIN. Jako první velitel GRU BERZIN. Popravený NKVD po návratu ze španělské občanské války před WWII. To místo které vybral bylo na dnešním OSTROV SVOBODY a tehdy se jmenoval BEDLOE’S ISLAND. Ano B – I. Jako můj bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN narozený dne 16.11. 1956. Ano 1611 – 1776 rok založení USA. A jako rok potlačení povstání MAĎARŮ MARŠÁLEM KONEV. A jako B – I LANCER letadlo které odstartovalo k prvnímu letu dne 12.23.1974. Výročí popravy L.B. LAVRENTIJ BERIJA odsouzeném soudem v jehož čele stál MARŠÁL KONEV. Povoláním LUMBERJACK. L.M.B. Manželka prezidenta byl LUCY WARE WEBB – L.W.W. a tak i L.M.M a tak i L.M.B. Základní klíč OPERACE BENJAMIN.

Ale zpět k MILOSLAV ŽILÁK – LYŽÁK. MILO SLAV a tak je z toho nakonec to moje jméno VASIL M a LEE MIKAEL/MICHAL/MIGUEL/MICHAEL. A samozřejmě, že K.L.M. Letecká společnost NIZOZEMÍ, se kterou cestoval generál MORAVEC ve skupině 11 do LONDÝNA via AMSTERDAM dne 14.BŘEZEN-MAREC/ B.M. V den narozenin mojí tety AURÉLI/ZLATA/GOLDA SCHIDLAK GEBLT z FRIEDENAU/MÍROVKA/FRÝDNAVA. A datu narození EINSTEIN ALBERT narozený v ULM – i V.M.L. A proč je to pravda? Do třídy na STROSSMAYEROVĚ náměstí se mnou chodil spolužák příjmením ŽILÁK. Ano anagram LYŽÁK. Byl MILOSLAV – VASIL M.L. – V.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Bydleli v domě HUSŮV SBOR ve FARSKÉHO ulici. Úplně nahoře. Pod tím KALICHEM, který je na domě. Podívejte se na to. KALICH je i symbol PODOBOJÍ. Úzce spjaté s BASILEA. To už tu bylo a na konci příběhu to připomenu znova. Dole byla v tom domě MLÉKÁRNA. Kde prodávala rozlévané mléko z BANDY, jak jsme říkali u nás doma velké BANDASCE asi na 50 L. A také krájené MÁSLO. Jmenovala se ROUDNICKÁ. Jako ROUDNICE nad LABEM, město, pod nějž spadaly jeden čas i HORNÍ POČAPLY. Než je přeřadili k MĚLNÍK.

Pak známe ještě TRETRY. TRE a TRI – 33. Ano KRISTOVA LÉTA. Anebo to jsou TŘI TUŘI. TUR – TUR. Nebo TRETRA je TATAR jako otec CHARLES BRONSON a národ žijící na KRYMU a také EL TATRY, „čo sa nad nimi BLÝSKÁ“ a tak i EL TATRA. Nákladní automobily, které jsem velmi úspěšně jeden rok opravoval v BOHNICÍCH-ČIMICÍCH v Praze. S naftovým tak zvaným VZNĚTOVÝM zapalováním na rozdíl od ZÁŽEHOVÉHO zapalování. Závod Vojenských staveb. Jezdili k nám na opravy ze stavby pražského LETIŠTĚ a ze stavby DÁLNICE na MIROŠOVICE-BRNO/M.B. Prostě stavěli jsme CESTY-DOROGA(DR.CHE) -ROAD(DR.) WAY(WY-WI-M.I. MILITARY INTELIGENCE) -KVIŠA(VAŠEK)-DRÓMUS(MODRUS)-TIET/TAPA (PATA-AKEV a TETY nebo TETA. TITO je ve španělštině muž od TETY-STRÝC) -UTAK/ÚT (TÚ-TY VTAK-FTÁK-PTÁK) -CAMINO (TORRE-TÓR-VĚŽ-ROZHLEDNA a KOMÍN, na který lezl JAR.HANZLÍK a viděl do daleka ve filmu s HRUŠÍNSKÝ RUDOLF H.R. z JINDŘICHŮV HRADEC a MAGDALENA VAŠÁRI-M.V. a VASILI) -DRUMURI/CALE (RUM DR. EL CHE) -VIARUM (CESTA RUMU) -WEG(M.G.). Jako GOETHE. A další SILNIČÁŘI. Můj otec například. SILNIČNÍ VOJSKO. CESTÁŘI. A to byli i vojáci. CESTOVALI. Jako můj tchán MIROSLAV SVOBODA. Stejné jméno i příjmení jako popravený syn LUDVÍKA SVOBODY.

A jsou to i BOTY JEZDECKÉ. O nich tady již byl podrobně řeč. A vy víte, že „J“ je zaměnitelné i s „I“ a tak jsou to i BOTY IEZDECKÉ. B.I. Můj bratranec BARANNIKOV IVAN narozený 16.11. tedy i 1776 vznik USA a je to také B-I. Letadlo, které poprvé vzlétlo dne 12.23.1974. B–1 LANCER – PÍKA-OŠTĚP. Vzlétlo když jsem sloužil v L.T. u útvaru 6174 v roce 1974 a v roce ve kterém zemřel maršál ŽUKOV a v den výročí popravy LAVRENTIJ BERIJA (1953) po rozsudku soudu v čele s maršála KONEV. A je to i moje rodné číslo 123 a DVOJKA k tomu. Nejslavnější jezdecké boty spojené s mým příběhem jsou HESSIAN BOOTS – H.B. HESSE je spolková země která vznikla dne 19.09.1945. Ve FRANKFURT am MAIN. V době kdy tam byl Vrchním velitelem amerických okupačních sil v EVROPĚ generál DWIGHT DAVID EISENHOVER který po zvolení prezidentem USA nastoupil do funkce c roce 1952. Carevna, manželka cara NIKOLAJ II. byla ALIX HESSE. Popravená v JEKATĚRINBURGU s celou rodinou. Podle těchto bot se začaly vyrábět ve Velké Británii BOTY pojmenované po vítězi od WATERLOO. ARTHUR WELLESLEY 1st.DUKE of WELLINGTON. ANO WASILLY LEE. Aby to byla pravda tak jeho spolu vítězem u WATERLOO v HOLLAND – HELLAND – NIZOZEMÍ byl pruský MARŠÁL BLÜCHER LEBERECHT GEBHARDT. Tedy M.B.L. a G-CHE. Fotil jsem obrovský nástěnný obraz v britském parlamentu který zachycuje oba vojevůdce po vítězně bitvě.

V římské GALII byla asi 20 kilometrů od Basileje založena AUGUSTA RAURICA jako regionální správní centrum a na místě keltského oppida bylo vybudováno castrum (opevněný tábor Římanů)). V roce 83 n. l. byla oblast začleněna do římské provincie GERMANIA SUPERIOR. Jako tradiční zakladatel BASILEIA je od renesance znám římský senátor MUNATIUS PLANCUS. Římská kontrola nad oblastí se ve 3. století zhoršila a BASILEA se stala výspou Provincia Maxima Sequanorum, kterou vytvořil DIOCLETIANUS. To PLANCUS je i PLÁN C.S. či PLÁN X – CHE.

Římská provincie MAXIMA SEQUANORUM (také SEQUANIA, SEQUANICA nebo SEQUANICUM) byla pojmenována po keltském kmeni SEQUANS. Prý se jedná o bývalé HELVÉTY. A tak říkali určitě HAVLOVI na vojně. TY HAVEL nebo HAVEL TY. V ruštině to tak skutečně používají jako dotaz. Otázku TY KTO? – TY HAVEL? Přesněji TY GAVEL? Existenci této provincie lze prokázat až do poloviny 5. století. Civilní správa provincie byla v rukou PRAESES, který měl své sídlo ve VESONTIO – BESANCON. Jednotky římské pohraniční armády LIMITANEI umístěné v provincii Maxima Sequanorum byly na druhé straně pod velením DUX PROVINIAE SEQUANICAE.

Co je BESANCON? To vyslovíme BESANSON. Syn toho, kdo líbá. V kombinaci španělština BESO a anglické nebo skandinávské SON. Kdo byl LÍBAČ ? No přece KISSINGER HENRY. Ano JINDŘICH KISSINGER – JINDŘICH LÍBAČ. A proč je to pravda? Na úřadu vlády České republiky byl v létech před pádem totality v čele Úřadu vlády LÍBENEK. Spolupracoval jsem s ním na přípravách jednání s tehdejší českou vládou. A KISSINGER se narodil ve FÜRTH. To je přece náčelník zpravodajské správy Západního vojenského okruhu v době oslav 25. výročí založení našeho vojenského útvaru 6174 LITOMĚŘICE, který tam přijel to společně s námi oslavit. Ve vojenském KASINO-CASSINO. Jmenoval se KAREL HURT. A víte, že my jsme o něm říkali „FURT jak starej HURT“. Zpíval jsem mu tam tehdy při oslavách 25. výročí založení našeho útvaru v útvarovém KASINU „Už troubějí už troubějí na horách JELENIN-JE LENIN.“ FÜRTH je v obvodu FRANKY a vy víte, že jsme měli tetu JENY FRANK z VELEŠOVIC. Město je u NORIMBERK. A to bylo první místo, kde jsem poprvé vstoupil na německou půdu cestou do BREMEN na basketbalový turnaj v září–říjen 1969. A to celé je BAVORSKO s hlavním městem MNICHOV – M.B. A proč ještě to je pravda? HENRY KISSINGER-JINDŘICH LÍBAČ se narodil dne 27.KVĚTEN-MÁJ 1923. A to vy již dobře víte, že je i 27.SRPEN-AUGUST. A to je i 21.08. zcela klíčové datum. Okupace Československa v roce 1968 a datum porážky pokusu o převrat v MOSKVĚ v roce 1991. Kdy jsem byl na KRYMU-CRIMEA. Je to i 12.08. A to se narodil můj otec a JAK EŠ a je to také 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA-PATTY-TRISHA SVOBODA. 27.08. plus DVA je 29.08. DATUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ. V B.B. – 22. Rok jeho narození je moje rodné číslo 123 a 9 – IX – EL CHE k tomu. A finále? Když jsem byl v roce 1972 ve škole VLKSM v MOSKVĚ tak USSR navštívil prezident NIXON spolu s HENRY KISSINGER. A pak po nich ještě to jaro i FIDEL CASTRO. Narozený dne 13.08. Na CUBA-KUBA-JAKUB-JAKOV-AKEV-PATA. Samozřejmě, že jeho iniciály jsou i H.K. HRADEC KRÁLOVÉ kde se učil GYULA – BILAK VASIL narozený 11.08. krejčím. A kmen slova HRADEC je společný s HRAD a HRÁDEK a HRÁDEČEK a HRÁDELA a HRADEC, příjmením soused o dvě patra pod námi v ulici SOCHORA. A společný s JINDŘICHÚV HRADEC. Co je POLEDNÍK ( také JINDŘICH můj předchůdce). A domovská obec mého otce od 04.07. 1946. Přesně v den 170 výročí vzniku USA. CLXX.

Římská kolonie AUGUSTA RAURICA, latinsky COLONIA AUGUSTA RAURICORUM v překladu MĚSTO AUGUSTA V ZEMI RAURICŮ se nachází asi deset kilometrů východně od BASILIEA, na jižním břehu RÝNA. Oficiálně bylo založeno v roce 44 př.nl a vyvinulo se do největšího města v regionu. Kolem roku 200 našeho letopočtu zde žilo asi 10 000 lidí. Civilní osídlení trvalo asi do roku 280 našeho letopočtu. Poté, co bylo osídlení nakrátko zredukováno, bylo kolem roku 300 postaveno v severní části města na Rýně CASTRUM RAURACENSE které ubytovávalo římská vojska asi 100 let. V 7. století město ztratilo svůj význam. Po vzniku nového regionálního centra BASILEA. Dnes se starobylá sídelní oblast rozkládá na území (BL) a KAISERAUGST (AG).

V průběhu dobývání alpské oblasti od roku 25 př. n. l. potřebovali Římané strategicky důležitý výběžek na rýnském koleni-SCHLAUF-SMYČKA-OPRÁTKA pro pevnost. AUGUSTA RAURICA byla formálně založena v roce 44 př. n. l. LUCIEM MUNATIEM PLANCUSEM ale skutečná expanze začala až o tři desetiletí později. O římské organizaci RAURIKERŮ není známo téměř nic, kromě názvu hlavního města ARGENTOVARIA (!), které se nacházelo asi poblíž BIESHEIMU – v alsaštině BIESE, a OEDENBURG /B.O. a ve VOSGES – také VOGÉZY nebo WASGAUEN. A vy vidíte dobře ARGENTOVARIA-ARGENTINA. A VOSGES-VOGÉZY-WASGAUTEN jako VASGA-VASKA-VASCO-BASCO. BIESE-BĚSI. Nebo BÉ SI – JSI BÉ. DVOJKA.

Starověké jméno civilní osady nebo pevnosti je nám známo od geografa CLAUDIA PTOLEMAIA a od TABULA PEUTINGERIAN. Nápisy potvrzující toto jméno nebyly dosud objeveny. Kolem roku 150 Ptolemaios označil civilní osídlení ARGENTOVARIE(!) za druhou „POLOS“ KELTSKÉHO lidu RAURIKŮ spolu s AUGUSTA RAURICA. RAURICI vyslovíme RORICI – OR a IR a CHE.

Východně od města stálo MITHRAEUM. Bylo používáno k uctívání perského boha světla MITHRY, jehož kult byl obzvláště populární mezi římskými vojáky. Jeho zkoumání probíhalo v letech 1976 až 1979. Budova měla dlouhý obdélníkový půdorys, byla orientována k severu a skládala se ze dvou kultovních místností a vestibulu. Do mírně sníženého interiéru bylo možné vstoupit po dvou schůdcích. Po obou stranách první místnosti byly cihlové lavice, které používali věřící při kultovním jídle. V exedře na severním konci budovy byly stále nalezeny některé vápencové fragmenty reliéfu zobrazujícího božstvo zabíjející býka – tauroctonus.  Mithraeum v Beisheim pravděpodobně patří do čistě civilní fáze osídlení po stažení posádky kolem roku 70 n. l. Podle nálezů mincí byla svatyně zničena na konci 4. století našeho letopočtu.

Ano MITHRAEUM a BŮH SVĚTLA MITHRA. MOHORITA SVĚTLO-OR a RE. To MITHRAEUM – MOHORITA M nebo W nebo V a V zkoumali v letech 1976 až 1979. Oba roky jsou i roky 1919 a 1991. Rok narození mého OTISKU (OTISK JOSEF velitel skupiny WOLFRAM – GEOGRAF povoláním) – mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. MITHRAEUM je v BEISHEIM – M.B. Uvnitř je reliéf znázorňující božstvo zabíjející BÝKA – BULL – OX – PARA-JAK atd. Prostě SKOT nebo TUR. Či CATLLE. MITHRA byl populární mezi vojáky ŘÍMA-ROME-ROMA. Tak i ŘÍMANY a ROMANI a ROMANOVCI a ROMMELOVCI.

RAURIKER nebo RAURIKER/RAURACHER nebo latinsky RAURICI a RAUTRACI byl kmen KELTŮ, kteří se usadili v oblasti jižního HORNÍHO RÝNA (H.R.) od 2. století před naším letopočtem. Tvar RAURACHER nám velmi dobře připomíná RAUCHENAU. RYCHNOV nad KNĚŽNOU, kde byl stejně jak v ÚSTÍ nad ORLICÍ můj otec při výstavbě opevnění před WWII. Víte, že to je i KUŘIM. Jako TOS KUŘIM, kterým byla po WWII. přidělena vila rodiny HAVEL u BRNA. A jako KOUŘIMSKÁ ulice u PALÁC VINOHRADY, kde pracoval můj tchán MIROSLAV SVOBODA – STROJIMPORT, kde žila ERNA FISHER/SCHOBER/SCHIDLAK, sestra mojí tety AURÉLIE/ZLATA/GOLDA GEBLT/SCHIDLAK z MÍROVKA/FRÝDNAVA/FRIEDENAU. A víte, že RAURACHER byli z kmene KELT. V KE – KOŠICE žil bratranec otce plukovník VASIL MOHORITA velitel par výsadku O.B. OLEXA BORKAŇUK a LT – jsem žil já otisk mého otce plukovník VASIL MOHORITA. A bydlela tam také v PALACKÉHO ulici moje sestra ANNA MARIE s manželem UHER. A moji DVA bývalý nevlastní bratři DVOJČATA. Ti v ulici generála ELIÁŠE, toho, který žil v Praze na VINOHRADECH u náměstí MÍRU, kde já jsem pracoval. A oba později žili v ulici VRCHLICKÉHO jako park VRCHLICKÉHO u HLAVNÍ-WILSON nádraží v PRAZE. U ulice OPLETALOVA a JERUZALÉMSKÁ a U BULHARA. Ve vám dobře známém KRUHU generála MORAVCE.

RAURIKOVÉ byli sousedním kmenem HELVÉTŮ a usadili se v oblasti BASILIA, JURA, ALSASKO. Jejich sídla byla pravděpodobně opuštěna v roce 58 př. n. l., když se Raurikové připojili k helvetskému exodu do Galie. Po porážce v bitvě u BIBRACTE se vrátili do svého původního sídelního území a založili oppidum na basilejském MÜNSTERHÜGEL.

Germánská konfederace Alemanů se ve 4. století několikrát pokusila překročit Rýn, ale byla odražena; jednou z takových událostí byla bitva u SOLICINIA (368). Zdá se však, že při velké invazi v roce 406 n. l. překročili Alamani Rýn naposledy a dobyli a následně osídlili dnešní Alsasko a velkou část Švýcarské plošiny 

ALAMANI (LEMONI jako náš domovník LEMON a JACK LEMMON slavný herec) vévodství se v 6. století dostalo pod franskou nadvládu. Kolem starého římského hradu se v 6. a 7. století postupně rozrostlo alamanské a franské osídlení BASILEJE. Zdá se, že BASILEJ v 7. století překonala starobylé regionální hlavní město Augusta Raurica; na základě nálezu zlatého TREMISSIS – malá zlatá mince v hodnotě třetiny SOLIDUS s nápisem BASILIA FIT se zdá, že Basilej v 7. století razila vlastní mince. TREMISSIS jsou i TŘI SLEČNY. TŘI GRÁCIE? Nebo TŘI první vyhlašované na soutěžích KRÁLOVEN KRÁSY. Nebo některé TŘI světice stejného jména? Nebo tety AURÉLIE GEBLT a ERNA SCHOBER a EMÍLIE JUNGMANN rozené SCHIDLÁK z MÍROVKY/MIEROVKY u H.B. Ale určitě to je TRES – TŘI MSS. MSS jako Mezinárodní svaz studentstva a SSM jako Socialistický svaz mládeže a CCM výrobce hokejové OBUVI a další KOŽENÉ výstroje a HOLÍ pro hokejisty z KANADA. V PRAZE se kromě ŠTVANICE OSTROVA – S.O. bruslívalo také Na NIKOLAJCE. Ta je na PRAZE 5. Kousek od ulic NA BŘEZINCE- BŘEZINA soused v HORNÍ POČAPLY a ulice BIEBL-B.L.B a OSTROVSKÉHO/VOSTROVSKÉHO a hlavní PLZEŇSKÉ. A hlavní ulice jménem NÁDRAŽNÍ. U ANDĚLA.

Basilej byla v této době součástí BESANSONSKÉ ARCIDIECEZE. V 8. století bylo zřízeno samostatné basilejské biskupství, které nahradilo starobylé biskupství Augusta Raurica. Za biskupa HAITA (v letech 806–823) byla na místě římského hradu postavena první katedrála (nahrazena románskou stavbou vysvěcenou v roce 1019).

Za BISKUPA HAITA. To je H.B. Ale také je to OSTROV HAITI – ISLAND HAITI. To je Ostrov hned vedle KUBA-CUBA. HAITI bylo územím, na které připlul v roce 1504 CORTÉS HERNÁN. C.H. – CHE. Ostrov nese název HISPANIOLA-ESPAŇOLA. Právě odsud se zúčastnil CORTÉS HERNÁN výpravy vedené DIEGO (JAKUB-AKEV) VELASQUÉZ CUELLÁR na ostrov KUBA. A tam se stal CORTÉS HJERNÁN prvním představitelem v úplně prvním městě na teritoriu AMERIKY. V BARACOA – GUANTÁNAMO. A pak ve druhém městě SANTIAGO DE CUBA. Tam co napadl FIDEL CASTRO kasárna LA MONEDA (i MINCE) kasárna dne 26.ČERVENEC-JÚL 1953. Na svátek svaté ANNA. A vy víte, že na obou místech jsem byl. A v kasárnách BARACOA v HAVANĚ byl popraven v červenci 1989 generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ. Hrdina KUBY a ANGOLY.

Při rozdělení KAROLINSKÉ říše Verdunskou smlouvou v roce 843 připadla Basilej nejprve ZÁPADOFRANSKÉ říši a stala se její německou exklávou, MEERSSENSKOU smlouvou z roku 870 přešla k VÝCHODOFRANSKÉ říši. BASILEJ BYLA ZNIČENA MAĎARY V ROCE 917. Vy víte, že matka mého otce a tety BASILEA byla MAĎARKA. A víte, že 917 je i 17.09. Minus DVA vražda svaté LUDMILY a také plus DVA 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA. 17.09. je i 17.06. A to bylo datum narození mojí babičky HAHN, HON ale může to být i HUN-MAĎAR z matčiny strany. Obnovené město se stalo součástí Horního Burgundska (H.B.) a jako takové bylo v roce 1032 začleněno do Svaté říše římské. A to bylo v 1 a 2 a 3 a 0. Moje rodné číslo.

Od darování opatství MOUTIER – GRANDVAL (M.G.) a veškerého jeho majetku biskupu ADALBERTOVI II. (I ALBERT II. a i VOJTĚCH II.) z Metz RUDOLFEM III. v roce 999 (I.M. a tak i M.I.) až do reformace vládli v BASILEJI knížata-biskupové.

V roce 1019 byla za císaře JINDŘICHA II. zahájena stavba basilejské katedrály (místně nazývané Münster). Ano za JINDŘICHA II. JINDŘICH II. poslední římský císař ze saské dynastie LIUDOLFINGŮ. Manželka KUNHUTA-CUNIGUNDE. Jemuž je věnován kostel a samostatná věž-TORRE-TÓR-BAŠNJA na kraji JINDŘIŠSKÉ ulice u náměstí SENOVÁŽNÉ dříve MAXIM GORKIJ. A JERUZALÉMSKÁ za WWII. SEDMIHRADSKÁ/TRANSYLVÁNSKÁSKA. S budovou ÚV SSM. Na kostel jsem se díval z oken mé úřadovny. I první i poslední. A tak jsem se já BASIL. kterým měl tetu BASILEA díval na kostel JINDŘICHA II. který se zúčastnil zahájení výstavby kostela v BASILEA. Já, jako „následovník“ JINDŘICHA POLEDNÍKA.

V 11. až 12. století získala Basilej postupně rysy středověkého města. Hlavní tržiště je poprvé zmiňováno v roce 1091. První městské hradby byly postaveny kolem roku 1100 (s vylepšeními v polovině 13. a na konci 14. století). K roku 1185 je doložena městská rada složená ze šlechticů a měšťanů a k roku 1253 (123 a 5 nebo 2 nebo 0) první starosta HEINRICH – JINDŘICH STEINLIN – KÁMEN z MURBACH/ MÚR a BACH. WAL a B a CHE. A moje kolegyně na škole VLKSM v MOSKVĚ z BRATISLAVY. MAGDALENA MURČO-VÁ a MÚR slovenské WALL – VOL. První most přes Rýn byl postaven v roce 1225 za biskupa HEINRICH-JINDŘICH VON THUN – významný rod spojený s ČECHY a PRAHOU (v místě dnešního mostu Mittler Brücke/M.B.) a od té doby se kolem předmostí na druhém břehu řeky postupně formovala osada KLEINBASEL – MALÝ BASIL nebo MALÝ VAŠEK. Most byl z velké části financován BASILEJSKOU ŽIDOVSKOU komunitou, která se zde usadila o století dříve. Prvním městským cechem byli KOŽEŠNÍCI ano, v hebrejštině OR, a kožešníci jako maršál ŽUKOV a zpěvák CORTÉS RUDOLF a jeho starší bratr (u MICHALSKÉ ulice v domě s PASÁŽÍ -průchodem na STAROMĚSTSKÉ náměstí) kteří byli založeni v roce 1226. V průběhu 13. století bylo založeno celkem asi patnáct cechů, což odráželo rostoucí hospodářskou prosperitu města. Z BASILEJE vyrazila křížová výprava v roce 1267. A to je i rok 1972. Kdy jsem ukončil studia na škole VLKSM a vyrazil jsem do ITALY. Do MILANO LOMBARDY a COMO a VENEZIA-BENÁTKY a BRESCIA. Via VÍDEŇ – ÖSTERREICH-RAKOUSKO/ O.R.

Politické konflikty mezi biskupy a měšťany začaly v polovině 13. století a pokračovaly po celé 14. století. Koncem 14. století bylo město prakticky nezávislé, i když nadále nominálně slibovalo věrnost biskupům. Habsburský rod se pokoušel získat nad městem kontrolu. To se sice nepodařilo, ale způsobilo to politický rozkol mezi basilejskými měšťany na prohabsburskou a protihabsburskou frakci.

V roce 1348 zasáhla Basilej černá smrt. Na vině byli podle občanů města Židé a odhaduje se, že 16. ledna 1349 bylo 50 až 70 Židů popraveno upálením, což se stalo známým jako BASILEJSKÝ MASAKR/B.M. Zemětřesení v roce 1356 zničilo velkou část města spolu s několika hrady v okolí. 16.01. je i 08.01. A to byla v Praze v roce 1949 svatba mých rodičů. Se svědky plukovník KAREL STEINER VESELÝ a strýc KAREL GEBLT II. Rok 1349 je i rok 1943. To byl otec propuštěn z GULAG KOŽVA (OR), KOMI a byl odveden do československé armády dne 30.03. v ORENBURG – BUZULUK /O.B. 50 je římskými „L“ a 70 je římskými „LXX“ Dohromady je to dvakrát EL CHE. LX a LX – EL CHE a EL CHE. OTISK. OTEC a SYN.

Při nepokojích 26. února 1376, známých jako Böse Fasnacht, bylo zabito několik mužů rakouského vévody LEOPOLDA III. HABSBURSKÉHO. To bylo považováno za vážné porušení míru a městská rada z toho obvinila cizí výtržníky a dvanáct údajných pachatelů popravila. Leopold přesto nechal město uvrhnout pod císařský zákaz a smlouvou z 9. července -09.07. byla Basilej potrestána vysokou pokutou a dostala se pod habsburskou kontrolu. Aby se Basilej vymanila z habsburské hegemonie, připojila se v roce 1385 ke ŠVÁBSKÉMU spolku a mnoho rytířů z prohabsburské frakce spolu se samotným vévodou Leopoldem padlo následujícího roku v bitvě u SEMPACH. V roce 1393 byla uzavřena formální smlouva s Habsburky.

Jiný Rakušan jménem LEOPOLD, král, má v Praze na KARLOVĚ náměstí KAŠNU. 1376 je i rok 1973. To je rok, kdy jsem byl DVAKRÁT v ITALY. Poprvé to jsem se začátkem roku vracel z cesty, kterou jsem zahájil koncem roku 1972. A podruhé na podzim jsem byl na manifestaci proti převratu v CHILE. A to bylo v TORINO. Sídle FIAT. Kde pracoval otec mého přítele VITTORIO a se kterým jsem se právě při té své předcházející cestě seznámil u nich doma v COMO LOMBARDY. 9.ČERVENEC-JÚL byla BASILEA potrestána pokutou. Vy víte že tento den se v roce 1909 narodil první manžel mojí matky FLORIAN BOHUMIL ve VELEŠOVICE. 09.07. je i den kdy měli svatbu OLGA HAVEL a VÁCLAV HAVEL. Je to i 06.07. a to je i děleno dvěma 03.07. a to se narodil strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. A je to také 09.07. plus DVA i 11.07. A to se narodila OLGA HAVEL a můj tchán MIROSLAV SVOBODA. A je to také den 17.07. A to znáte velmi dobře. I se všemi variantami těchto čtyř čísel 1 anebo 7 a 0. V datech. Vražda NIKOLAJ II. a moje svatba vystoupení JAK EŠ u PLZNĚ a let B-I SPIRIT STEALTH. Narození mého strýce a bratra tety BASILEA M.I. MOHORITA IVAN 17.01. A povýšení mého otce na plukovníka dne 11.01. A založení US MARINE 10.11. a úmrtí BREZHNEW ten samý den.

V roce 1385 se připojila formálně ke ŠVÁBSKÉMU spolku. To je naše známé SVEBIA-ŠVÁBSKO s HOHENSTAUFE hradem na STAUF a FRIEDRICH II. a ŠVÁB sourozenci MARIE a KAREL a brouci – ŠVÁBI u nás na DVOJCE na náměstí MÍRU.

BASILEA získala faktickou nezávislost na biskupovi i na Habsburcích a mohla od roku 1400 provádět vlastní politiku územní expanze. 1400 je na hodinách i DVOJKA.

Unikátní vyobrazení biskupského kříže jako heraldického znaku v basilejském erbu se poprvé objevuje v podobě pozlacené dřevěné hole ve 12. století. Její původ ani význam není znám (kromě zřejmého statusu biskupského kříže), ale předpokládá se, že představovala relikvii, možná připisovanou svatému GERMAN GRANFELDEN. Tato hůl (známá jako BASELSTAB) se stala symbolem reprezentujícím basilejskou diecézi, zobrazovaným na biskupských pečetích pozdního středověku. V heraldickém kontextu je zobrazena na počátku 14. století, ještě ne jako heraldický náboj, ale jako jakýsi heraldický úspěch lemovaný heraldickými štíty biskupa. BASELSTAB je zastoupen také na biskupských pečetích z tohoto období. Užívání basilejského štítu v černé barvě jako znaku města bylo zavedeno v roce 1385. Od této doby představoval Baselstab v červené barvě biskupa a stejný náboj v černé barvě město. Popis městského znaku zní „In Silber ein Schwarzer Baselstab“ (ve stříbrném poli černá hůl). A vy, kteří čtete víte, že můj otec byl jmenován do PARA skupiny ARAP do funkce NÁČELNÍK ŠTÁBU. Anglické STAB je ŠTÁB. A tak byl BASIL STAB. Pravda to je proto, že celá léta služby u V.S. Vnitřní stráže byl prakticky jenom důstojníkem ŠTÁBU. V popisu znaku je barva SILBER – BASIL RE nebo anglické SILVER VASIL RE. A SCHWARZER. To je hebrejské ŠACHOR jako jméno naší ulice po pplk. SOCHOR ANTONÍN. Samozřejmě, že SCHWARZ jsou i všichni ti ČERNÍ vzpomínaní v minulém příspěvku. I manžel velvyslankyně USA od srpna 1989 v Praze slavné SHIRLEY TEMPLE BLAKE. Stejně „VELKÉ-MALÉ“ jako praporčice na Obvodní vojenské stráže která mě donutila jít na vojenské cvičení do KARLOVY VARY k tankové divizi, kde myslím sloužil před tím poslední komunistický armádní generál a ministr národní obrany M.V. MIROSLAV VACE rodem z KOLÍNA nad LABEM. Ten příběh co mě tam tehdy potkalo tady již byl dříve.

V roce 1400 se Basileji podařilo koupit města Liestal, Homburg a Waldenburg s okolním územím. To je LEE STAL – LEE OCEL, a tak i OSEL, a tak i VOSEL, a tak i VASIL. HOMBURG je i HAMBURG místo, kde žil LESSING a kde ústí do moře LABE-ELBE. A HAMBURGER podávaní běžně ale jako specialista ve třech FASTFOODECH – MCDONALD a KFC a BURGER KING. Velmi podrobně rozepsaných již dříve. A WALDENBURG je i W.B. A tak i M.B.

V roce 1412 (nebo dříve) byl založen známý hostinec GASTHOF (G.H.) zum GOLDENEN STERNEN. Název je v češtině KE ZLATÉ HVĚZDĚ. ZLATÁ HVĚZDA HRDINY SSSR byl oficiální název nejvyššího vojenského vyznamenání za bojové zásluhy. KE ZLATÉ HVĚZDĚ vedla hrdiny WWII. Vyznamenán ZLATOU HVĚZDOU byl i ANTONÍN SOCHOR. Po jeho tragické smrti byla naše SKUHERSKÝ (také X UHERSKÝ) ulice přejmenována na ulici pplk. SOCHORA. Nábřeží VLTAVY nedaleko od našeho domu a naproti ostrovu ŠTVANICE bylo Hrdiny SSSR od SOKOLOVA OTAKAR JAROŠ ( JAR ) a za ostrovem bylo nábřeží také hrdiny SSSR LUDVÍKA SVOBODY ( jako moje manželka za svobodna FREEDOM) . A Hrdina TESAŘÍK ( BEATLE)býval u nás doma v ulici SOCHORA. G.H. byl jenom HRDINA ČSSR. GUSTÁV HUSÁK.

BASILEJ-BALE se stala ústředním bodem západního křesťanstva během basilejského koncilu v 15. století (1431–1449), včetně volby vzdoro papeže FELIX V. v roce 1439. Právě v té době, tedy v době Basilejského koncilu bylo mezi koncilem a zástupci husitských Čech a Moravy (BÖHMEN und MÄHREN/ B.M.) dosaženo dohody které upravovali vztahy mezi husity a římskou církví. Jednání proběhla v letech 1433 až 1435. Zpečetěna a slavnostně vyhlášena byla dne 5.ČERVENEC-JÚL 1436 na takzvaném JIHLAVSKÉM sněmu ve městě JIHLAVA – IGLAU (L.G. – EL CHE). Nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání z KALICHA. PODOBOJÍ. Nebo OBOJE – DVOJE – DVĚ. Více bude na konci tohoto příběhu.

V roce 1459 papež PIUS II. obdaroval basilejskou univerzitu, na níž později vyučovaly významné osobnosti, jako ERASMUS ROTTERDAMSKÝ a PARACELSUS. Ve stejné době zavedli v Basileji učedníci Johanna Gutenberg nové tiskařské řemeslo. V roce 1461 se území kolem Farnsburgu stalo také součástí Basileje.

Nakladatelství jménem SCHWABE (SCHEBIA-ŠVÁBSKO) založil v roce 1488 Johannes PETRI a je nejstarším dosud fungujícím nakladatelstvím. V Basileji provozoval svou tiskárnu také Johann FROBEN. To je i PRO BEN nebo POR BEN. A to byla hodnost, kterou jsem získal až po zrušení v NATO hodnosti PODPORUČÍK. A stal se ze mě automaticky PORUČÍK. POR.BEN. FROBEN se proslavil vydáváním Erasmových děl. V roce 1495 byla Basilej začleněna do hornorýnského říšského okruhu; basilejský biskup byl zařazen do lavice církevních knížat říšského sněmu. V roce 1500 byla dokončena stavba basilejského MÜNSTER – KATEDRÁLY u jejíhož založení byl JINDŘICH II. s manželkou KUNHUTOU. Rada pod nadvládou cechů roku 1521 oznámila, že napříště budou věrni pouze švýcarské konfederaci.

Manželka JAN ŠVERMA byla ŠVÁB a její bratr byl funkcionář KSČ KAREL ŠVÁB. A že původ jména mého dědy KAREL GEBLT je v BADEN-WÜRTENBERG kde se nachází území dříve zvané ŠVÁBSKO. A samozřejmě, si vzpomínáte na problém OV SSM PRAHA 2 na náměstí MÍRU. ŠVÁBI. Kterých podle slov odborníků z Přírodovědecké fakulty se sídlem na ALBERTOV nebylo možné se zbavit, dokud bude dole v přízemí PIVNÍ BUFET a restaurace.

Během ŠVÁBSKÉ války v roce 1499 zůstalo město neutrální, přestože bylo pleněno vojáky obou stran. Basilejská smlouva ukončila válku a udělila švýcarským konfederátům výjimky z daní a jurisdikce císaře MAXMILIÁN, čímž de facto oddělila Švýcarsko od Svaté říše římské. Jméno MAXMILIÁN se objevuje později v dějinách OR/ ÖSTERREICH-RAKOUSKO – mexický císař a MAXMILIÁN byl také děda manželky mého bratrance PETR GEBLT s iniciálami V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH. Z OPAVSKA. Jeho manželka byla ANEŽKA. Jak MAXMILIÁN děda V.H. ze SLEZSKA tak MAXMILIÁN císař tragicky zahynuli.

Dne 9. června 1501 se Basilej připojila ke Švýcarské konfederaci jako její jedenáctý kanton- XI, přičemž to byl jediný kanton, který byl o připojení požádán, nikoli naopak. Proč asi? XI – i EL CHE. Basilej měla strategickou polohu, dobré vztahy se Štrasburkem a Mylhúzami a kontrolu nad dovozem obilí z Alsaska, zatímco švýcarské země se začínaly přelidňovat a měly málo zdrojů. Ustanovení Charty o přijetí Basileje vyžadovalo, aby v případě konfliktů mezi ostatními kantony zůstala neutrální a nabídla své zprostředkovatelské služby.

09.06. je i 06.06. a to je minus DVA i 04.06. a to se narodil maršál MANNERHEIM. A tak je to také 06.04. a to se narodil děda KAREL GEBLT I. 1501 je i 15.01. a to je plus DVA 17.01. A t se narodil bratr mého otce M.I. MOHORITA IVAN. A je to ta celá sestava čísel 1701-1101 vám již velmi dobře známá a před chvílí popisovaná znova.

V roce 1503 nový biskup CHRISTOPH von UTENHEIM odmítl dát Basileji novou ústavu, načež město, aby ukázalo svou moc, začalo stavět novou radnici. Jeho iniciály jsou CU. A to je měď. Velmi důležitá v mém příběhu a dříve do podrobností rozepsaná. Připomínám jenom že můj přítel z CHILE který mi říkal ve škole VLKSM EL CHE se jmenoval MOISÉS LA BRAŇA MENA – L.M.B. a měl jedno oko nemocné a přijel do PRAHY na JAŘE 1989 když byl ve funkci předsedy odborového svazu pracujících v Měďném průmyslu v CHILE. Bylo to jenom pár měsíců po tom kdy jsem v lednu navštívil měďné doly v KITWE – ZAMBIA – Z/2 a M.B.

V roce 1529 se město pod vedením JOHANN OECOLAMPADIA – i IOHANN OECOLAMPADIA, a to je i I.O. 10 a tak i X – CHE. OECOLAMPADIA, je i EL CHE LAMPA DIA. Nebo OLIMPIADA CHE. A vy víte, že jsem byl v roce 1982 donucen MIROSLAVEM ŠLOUFEM z gangu KAPEK VÍT zúčastnit se OLYMPIJSKÝ HER v MOSKVĚ. Město se stalo protestantským a sídlo biskupa bylo přeneseno do PORRENTRUY. Biskupská křivule – BASELSTAB – však zůstala zachována jako městský znak. V následujících staletích hrála klíčovou roli v městských záležitostech hrstka zámožných rodin, kterým se souhrnně říkalo „DAIGOVÉ“ kteří se postupně etablovali jako faktická městská aristokracie. A „DAIGOVÉ“ je i anagram „DÁCOVÉ – DÁKOVÉ“ Či DIA G – DIA CHE. Hebrejské slovo DAG znamená RYBA-FISCH. A anglické DOG znamená PES. A to je latinský název pro NOHA-FUSS-FOOT-NOGA atd. DEFENSE INTELIGENCE AGENCY.

První vydání knihy Christiana religionise institutio (Instituty křesťanského náboženství – velký výklad kalvinistického učení Jana Kalvína) vyšlo v Basileji v březnu 1536.

V roce 1544 získal občanství bohatý nizozemský protestantský uprchlík JOHANN von BRUGGE. Byl i I.BRUGGE. A tak i I.B. – B.I. BARANNIKOV IVAN či LANCER letoun B-I. Žil ve městě spořádaně až do své smrti v roce 1556, poté byl s poctami pohřben. Jeho tělo bylo exhumováno a upáleno na hranici v roce 1559 poté, co se zjistilo, že se jedná o anabaptistu DAVID JORIS. Zcela jiné jméno. Jako desítky případů v mém příběhu. Můj otec a další. Ať už oficiálně jako MÜLLER-MLYNÁŘ či RUSSWURM-RUSOV nebo GYULA-BILAK nebo RICHTER-RYTÍŘ anebo neoficielně-konspirativně jako můj otec který byl EMIL HAZUCHA a VÁCLAV HARHAJ. A moje přítelkyně ve škole VLKSM, která byla ALICIAALCIRA LOMBARDELLI. Přejmenovaná na ADRIANA VILLEGAS. Uprchlík byl pravděpodobně z BRUGGY. VLÁMSKO (VASILEK M) FLANDRY (strážmistr FLANDERKA z PUTIMY a můj spolupracovník FLANDERKA na ÚV SSM a příběh o MAKOVÁ POLE) Provincie je rovinatá. A je to v BELGII. BRUGGY-BELGIE. JORIS je odvozeninou či variantou jména JIŘÍ, a tak i JURIJ-GEORGIJ a GEORGE a GEORGIA. DAVID netřeba komentovat. Jde o název jednoho z hebrejských kmenů. DAVID vládl v ISRAELI 40 let (XL – EL CHE) a vládl po SAUL. O tisíc let později přijal jméno svatý PAVEL – SAUL – ŠAVEL – VASIL. I samotné SAUL je VASIL, když je římské U/V. Oba roky v příběhu jsou roky mého narození. 1556 a 1559 je i 1955 a tak rok narození sestřenice ALENA/ALICE BARANNIKOVA a také rok 1952 rok mého narození a v den svátku ZITA a narození ZÁTOPKŮ v roce 1922 jako moje matka a 1952 jako začátek kralování královny ELISABETH II. – ISABEL/BASIL a nástup prezidenta EISENHOVER do funkce prezidenta USA. Je to i rok 1950 rok narození mojí manželky a je to i rok 1925. Rok, kdy vydal HITLER MEIN KAMPF a BUBENSKÉ Náměstí bylo přejmenováno na STROSSMAYEROVO a CARYCIN byl přejmenován na STALINGRAD.

V roce 1543 vyšla první kniha o lidské anatomii De humani corporis fabrica, kterou v Basileji vydal ANDREAS VESALIUS (1514–1564). VASILIUS v BASILEA. A ONDŘEJ v BASILEA – O.B. Určitě tam je popsána i NOHA-PES.

Existují indicie, že z Basileje pocházel JOACHIM MEYER, autor vlivného spisu o bojových uměních z 16. století Kunst des Fechten („Umění šermu“). Pán se jmenoval také IOACHIM MEYER. Tedy M.I. MILITARY INTELIGENCE nebo můj strýc MOHORITA IVAN, požárník. Další M.I. otcův bratranec Docent PhDr. MOHORITA IVAN (a tak i MEYER podle našeho klíče) absolvoval výcvik „COMMANDOS“. A můj otec absolvoval výcvik pro boj v týlu nepřítele. Tedy byli vycvičeni v bojových uměních. A byli MEYER.

Z Basileje částečně pocházela rodina BERNOULLI, k níž patřili významní matematici 17. a 18. století, například JACOB BERNOULLI (B.I. – B-I), JOHANN BERNOULLI (B.I. – B-I) a DANIEL BERNOULLI. Všichni jsou BERN UOLLI. ÚLY BEN. ÚL i BEN. PETR UHL a BEN. Jenom ti kteří znají podrobně události kolem 17.LISTOPADU 1989 ví dobře proč to je pravda – UHL po informaci DRÁŽSKÁ(ŽELEZNICE-DRÁHA) oznámil „úmrtí“ ŠMÍD – SMITH – SCHMIED – KOVÁŘ křestním MARTIN a BEN to dokončil. Pravda je to proto, že jeden BERNOULLI byl také NIKOLAJ II. BERNOULLI, absolvent Univerzity v BASILEJI. Ten zemřel v ruském PETROHRAD. Velmi mlád. Ve věku 31 let. BERNOULLI je i EL BEROUN-BRNO-BERLIN.

Významný matematik 18. století LEONHARD EULER se narodil v Basileji a studoval u JOHANN BERNOULLI.

V roce 1792 byla vytvořena tzv. RURACKÁ republika, revoluční francouzská republika. Ta trvala do roku 1793. Po třech letech politické agitace a krátké občanské válce v roce 1833 se znevýhodněný venkov oddělil od basilejského kantonu a vytvořil polo kanton BASILEJ-VENKOV. V letech 1861–1878 byly městské hradby zmenšeny. 1792 je i 1972. Rok mého ukončení studia školy VLKSM v MOSKVĚ a cesta do LOMBARDY – MILANO a COMO a BENÁTKY-VENEZIA a BRESCIA. 1793 je rok nato. 1973 moje DRUHÁ cesta do ITALY do TORINO. V PIEMONTE. ÚPATÍ HOR se to překládá do češtiny. U PATY HOR. Název města v latině byl AUGUSTA TAURINO. To je VŮL narozený v AUGUSTU – SRPNU. Můj otec a generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK byli z VOLOVÉ.

V roce 1832 dorazil do BASILEJE první parník, postranní kolesový parník STADT FRANKFURT. Loď, známá jako HLADKODLA, byla navržena pro osobní a nákladní dopravu. Zakotvila u SCHIFFLÄNDE, kde byla přijata hřměním děl a představiteli města. PARNÍK s PARNÍM MOTOREM, který musí mít kotel ve kterém to hoří a který měl KOLESA (KOL) – tak se jmenoval náčelník štábu našeho vojenského útvaru 6174 v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích – pplk. KOLESA – přijel z FRANKFURT. Rodiště GOETHE. Přijel z FRANKFURTU jeho rodiště v roce, kdy GOETHE zemřel ve WEIMAR. 1832–123 a 8. Samotné slovo KOLESA je KLS – L a KS atak i L a X, a tak i EL CHE. SCHIFFLÄNDE bylo i území kolem LABE-ELBE. Na ŠÍFY jsme jako děti plavali a nechávali se jimi vézt protiproudu. Pak jsme seskočili a nechali se zase proudem unášet zpět k HORNÍ POČAPLY.

První švýcarský vlak přijel do BASILEJE ze SAINT LOUIS v roce 1844. To je i svatý LUDVÍK. V roce 1849 byla postavena AUGUSTINE GASSE ( AUGUSTIN-GUSTAV GUSAK) a po roce 1859 byly zbořeny městské hradby; zachovaly se jen některé z větších bran, jako například SPALENTOR. O něm byla řeč v souvislosti s ulicí SPÁLENÁ vedoucí od KARLOVA Náměstí v Praze.

Od 26. do 29. srpna 1897 se v Basileji konal první sionistický kongres organizovaný THEODOR HERZL a DAVID FARBSTEIN. Na kongresu bylo rozhodnuto o „vytvoření veřejně a právně zajištěné vlasti pro židovský lid v Palestině. Za tímto účelem byl založen fond a „židovská banka“ (později BANK LEUMI – B.L.M. základní klíč OPERACE BENJAMIN a KAN k tomu). Celkem se Světový sionistický kongres konal v Basileji desetkrát, 10 x a tak i X – můžeme také napsat. Více než v kterémkoli jiném městě na světě. Více tady již bylo dříve. Připomínám jenom KOLMANN restaurant v budově KASINO a všechna KASINA-CASSINO z mého příběhu. Samozřejmě že rok 1897 je i rok 1981 rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. Prý z židovského jména ze ŠVÁBSKA-BADEN WÜRTTEMBERG, které je GOEBLAT. FARBSTEIN je barevný kámen. BARVAMI se podrobně zabýval GOETHE. COLOR. A další „účastnící “ mého příběhu o kterých bude řeč v jednom z dalších pokračování – MILTON BRADLEY a MCLOUGHLIN BROTHERS – M.B.L. základní klíč OPERACE BENJAMIN. Ti se objevují v 19. století v USA. Ti byli specialisty n PUZZLE. A nastal čas abyste se dozvěděli něco nového. PUZZLE se vysloví PAZLE. To ví každý. Ale málokdo ví že to je čistý anagram EL PAZ. Město v BOLÍVII kde žijí BOLIS. A kde je hlavním městem jméno SUCRE. Ano ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL se se mnou setkal před odjezdem do BOLIVIA. Já žil v ulici SOCHORA. PAZ je i PAC. NOHA u PES. PAZLE je HRA. A konspirační příjmení mého přítele MOISÉS LA BRAŇA MENA -M.L.B. ve škole VLKSM bylo GARCIA. A vy víte, že MENA bylo jedno z falešných jmen EL CHE na jeho pasu. A tak šlo o GARCIA – HARCIA v ukrajinštině a to je anagram HRA CIA. Jako kniha DOLĎ-MICHAJLIK ukrajinského spisovatele ODIN V POLI VOIN do češtiny přeložená pod názvem VELKÁ HRA – V.H. A to vše jsou v angličtině vyslovené PAZLE-EL PAZ. EL CHE nejel do BOLIVIA kde žijí BOLIS organizovat partyzánské hnutí. Jak se rozepisují na mnoha stránkách knih věhlasní a méně věhlasní autoři které opisují méně věhlasní novináři. Jel tam proto že SUCRE a SOCHORA je také španělské a portugalské SOCORRO – POMOC. A té se mu tam jistě dostalo. Já jsem o tom přesvědčen.

Dne 3. července 1874 byla na jihu města směrem k BINNINGEN otevřena první švýcarská zoologická zahrada, ZOO BASILEJ. BINNINGEN je i BENNINGEN nebo BENN ENGINE. BEN je MOTOR-MASCHINE. Bylo to dne 3.ČERVENEC-JÚL. A to se narodil plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. Krát DVA je to také 06.07. Upálení mistra Jana Husa v KONSTANZE. A je to také 09.07. a to se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIAN. A ženil se VÁCLAV HAVEL s OLGA HAVEL. Je to i 01.09. Datum zahájení WWII. Napadením POLSKA.

Jednou z nejdůležitějších událostí v historii Basileje byl mimořádně svolaný Mezinárodní mírový kongres socialistů v listopadu 1912 v očekávání nadcházejících událostí. Během první světové války byly dodávky základních potravin v pohraničí vždy zajištěny, ale obtížnější než ve vnitřním Švýcarsku. Stávkové heslo národní stávky z roku 1918 následovala téměř celá dělnická třída v Basileji. Na státní svátek, 1. srpna 1919, vypukly nepokoje po stávkách BARVÍŘŮ, během nichž armáda střílela do demonstrantů. Pět lidí bylo zabito. Bylo to přesně na den 11 dní před narozením mého otce ve VOLOVÉ dne 12.SRPEN-AUGUST 1919. Bylo PĚT zastřelených. Jako bylo PĚT kamarádů včetně mého otce, kteří v roce 1939 v roce zahájení WWII. přesně 84 dnů po jejím zahájení překročili u TORUŇ hranici z tehdejšího MAĎARSKA – KARPATSKÉ UKRAJINY do USSR. Ten samý rok odcestovalo 11 zpravodajců z DVOJKY v čele s MORAVEC FRANTIŠEK linkou K.L.M. via AMSTERDAM do LONDÝNA. V den narozenin ALBERT EINSTEIN a mojí tety AURÉLIE/ZLATA/GOLDA SCHIDLAK/GEBLT. DÍTĚ z DVOJKY přicestoval do LONDÝNA později. JIŽNÍ CESTOU tento způsob dopravy do LONDÝNA nazývá.

V roce 1930 měla banka pro mezinárodní platby, pod názvem BIS, „Banka centrálních bank“ sídlo v Basileji.

Basilejská pohraniční oblast byla silně vystavena Německé národně socialistické diktatuře od roku 1933 do roku 1945 a blízké válce od roku 1939 stejně jako další pohraniční oblasti Švýcarska. Důsledky toho ovlivnily obyvatelstvo, stejně jako místní podniky a švýcarské úřady, jejichž vztahy s Německem v tomto období byly poznamenány vážnými kulturními, politickými, diplomatickými a ekonomickými rozhodnutími. Například v roce 1939 získalo Kunstmuseum BASEL z německých muzeí 21 uměleckých děl, která byla vyřazena jako zvrhlá. Diskuse o ambivalentních aspektech nákupu pokračuje dodnes.

Na jedné straně kanton Basilej-Stadt se sociálně demokratickou a socialistickou vládní většinou („Rudá Basilej“) a široce vnímaný buržoazní BASLER NACHRICHTEN ALBERT OERI byl v široké opozici vůči nacistickému Německu a únikové, propagandistické a pašerácké sítě byly během válečné fáze stále aktivní (železná ruka) Na druhou stranu, stejně jako v jiných švýcarských městech, bylo v Basileji několik tisíc německých členů NSDAP Extrateritoriální „Německý domov“ v St. Alban-Vorstadt byly ústředními výchozími body pro nacionálně socialistické aktivity v Basileji. Ty byly poprvé zdokumentovány v roce 1946 ve zprávě státní bezpečnosti tehdejšího policejního ředitele v Basileji CARL LUDWIG.

Z vojenského hlediska bylo po stažení švýcarské armády na RÉDUIT od poloviny roku 1940 do podzimu 1944 město Basilej „otevřeným městem“ (stejně jako ostatní velká švýcarská města) a nebylo by bráněno proti německému útoku. Město a okolí stejně jako další švýcarská města bylo omylem bombardováno spojenci v letech 1940 a 1945 – nákladní nádraží WOLF. WOLF je i WOLFRAM a předci mého otce DÁCI-VLCI. Přesné údaje o tomto bombardování by mohly být zajímavé. Neznám je. Vím jenom že takové a jim podobné nálety nebyly nikdy omylem. Podle příkladu českých měst a hlavně Prahy.

Letiště BASEL-MULHOUSE (L.B.M.)bylo slavnostně otevřeno v roce 1953 jako DVOUNÁRODNÍ letiště, které nahradilo první letiště v Basileji, které bylo postaveno v roce 1920 na místě v STERNFELD v BIRSFELDEN. BASEL ze MLÝNA – B.M. MLYNÁŘ-MILLER-MÜLLER-MEYER-MAJER atd.

BASILEA-BALE oslavila svou dvoutisíciletou historii v roce 1957. To bylo v roce, kdy zemřel A.Z. A já jsem spolu s matkou šel kolem jeho rakve na H.P. pravděpodobně dne 17.LISTOPADU 1957. DVA tisíce let je i MM. A tak i M.W. – M.V. – M.B. REGIO BASILIENSIS pro přeshraniční spolupráci byl založen v roce 1963. V roce 1966 bylo ženám uděleno volební právo v kantonech, čímž se kanton Basilej-Stadt stal prvním německy mluvícím kantonem ve Švýcarsku, který ženám toto právo udělil. 

Dne 16. listopadu 1938 byla v laboratořích Sandoz v Basileji švýcarským chemikem ALBERT HOFMANN poprvé syntetizována psychedelická droga LSD. 16.listopadu 1956 se narodil bratranec B.I. BARANNIKOV IVAN, před revolucí pracovník aparátu KSČ v LOUNY – L.N.. Syn plukovník ANTONÍN BARANNIKOV – protiletadlové raketové vojsko před revolucí 1989, narozeného v ŽIVANICE-BOHDANEČ. ALBERT je pochopitelně v tomto příběhu ALBERTOV místo mnou organizované manifestace dne 17.LISTOPADU 1989 u nás na DVOJCE. Sídlo profesorky O.B. – OLINA BENDA-OVÁ. HOFMANN bylo příjmení, které se stále objevovalo v mém okolí. Na DVOJCE a pak i na českém ÚV SSM i na federálním ÚV SSM i na ÚV KSČ a ROH. LSD je i SALDO. V účetnictví ZŮSTATEK, a tak můžu napsat i ZBYTEK. Tím se zabývají ÚČETNÍ v ÚČETNICTVÍ. Nebo HOSPODÁŘI. Je to i SEDLO. To bylo to, které mně na pokyn rasistické a komunistické KGB a ŠTB a českých zbrojařů nepřipevnili na koni – BÍLÉM KONI – JUDR. PETR SISÁK, jménem myslím BANETA, či BENETA ve stájích KINSKÝ v CHLUMEC nad CIDLINOU. Byl jsem pod vlivem drog, ke kterým jsem přišel nevím kde. Proto mně bylo jedno že není upevněné. Byl jsem zcela mimo. Cílem bylo mně usmrtit. Vedoucím stájí KINSKÉHO byl tehdy PŮLPÁN. Stejného jména jako četník PŮLPÁN, který zastřelil radistu skupiny SILVER A JIŘÍ POTŮČEK, před WWII. zaměstnance firmy BAŤA. Krátce příběh jeho vraždy. Pronásledovaný POTŮČEK se pokoušel vrátit do MNĚTIC dříve ŠTĚTÍN. Ale u TRNOVÁ a ROSICE nad LABEM byl PŮLPÁNEM ve spánku zastřelen. POTŮČEK pracoval v té době jako noční hlídač (vzpomínáte na generál JAN SYROVÝ měl stejnou profesi v MAROLODOVO panorama BITVY u LIPAN – M.B.L. se kterým jsem se tam seznámil) na falešné dokumenty se jménem TOLAR ALOIS (TA) u BOHDANČE. Tam kde leží obec ŽIVANICE, ve které se narodil strýc ANTONÍN BARANIKOV. Skrýval se u ČERVENÉHO KOSTELCE-ano jako ČERVENÝ HRÁDEK u PLZNĚ s vystoupením JAKEŠ dne 17.07.1989.POTŮČKA (i POTŮČEK-STROUHA jako moje prababička RILLE – STROUHA-L ŠTROUGAL) připomněl seriál TŘI CHLAPI V CHALUPĚ. Jasný důkaz pokusu o moji vraždu. Organizoval to s nimi HOFMANN? Bývalý tajemník ÚV KSČ odsouzený, za SABOTÁŽ – za vypnutí vysílačů dne 21.08. 1968? Který strávil ve vězení několik dní, než byl zase propuštěn? Do věznice nastoupil v den narozenin mých bývalých nevlastních bratrů FLORIAN dne 09.08. 2004. Bylo jim ten den 61 let. Jsou DVA a tak to bylo přesně 61 a 61 u obou. Důkaz že zavraždily mého otce narozeného v 1919? Pod dohledem rasistické a komunistické KGBA a ŠTB a BIS? HOFMANN byl po 26 dnech byl z věznice ze zdravotních důvodů propuštěn.

A jak to bylo tady v Československu? Československá televize natočila vůbec první televizní seriál pod názvem Rodina BLÁHOVA. A vy víte, že v První republice sloužil generál BLÁHA, Legionář. A víte, že hned vedle za zdí domku v HORNÍ POČAPLY -H.P., kde žila moje matka, bydlela rodina BLÁHOVA. BLÁHA byl profesí HASIČ-POŽÁRNÍK / H.P. Jako otcův bratr M.I. – MOHORITA IVAN( dne 17.01. narozený v roce 1922). BLÁHA byl i dlouholetý herec Armádního divadla na VINOHRADECH. Na náměstí MIERU – MÍRU – LA PAZ – PEACE – MIR. Ten se narodil dne 08.06. A to vy víte, že je i 16.06. a tak je to i 16.09. svatá LUDMILA které je zasvěcen kostel přímo naproti Armádnímu divadlu a bylo to jméno mojí matky. A víte že to je i 19.09. moje datum narození a Zátopků z Tróje, Praha 7, a svátek ZITA. A je to také 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL – O.R. OPERACE BENJAMMIN – O.B. Proč je to pravda? Protože BLÁHA herec byl BLÁHA IOSIF – B-I. Jako B-1 LANCER. Který vzlétl poprvé dne 12.23.1974. 123 a DVOJKA. V roce kdy mě bylo 22. Narodil se ve SLOVINSKO v NOVO MESTO. A vy víte, že moji DVA bratři DVOJČATA absolvovali vojenské spojovací učiliště v NOVÉ MESTO na SLOVENSKU. A SLOVINSKO bylo součástí JUGOSLAVIA – IUGOSLAVIA – I.G. – L.G. -EL CHE VASIL.

DRUHÝM seriálem byl seriál TŘI CHLAPI V CHALUPĚ. O třech POTŮČCÍCH nebo možná lépe POTŮČKOVÝCH. POTŮČEK je v angličtině také slovo RILL a vy víte, že moje prababička byla TERESIE RILLE. Z VESELÍ u CHCEBUZE. Aby nedošlo k omylu tak je třeba vědět, že VESELÍ je v angličtině také slov MIRTH. Ano anagram MOHORITA. V němčině je to slovo RILLE – STROUHA nebo STRUŽKA ( RÝHA a ŽLÁBEK). Což je možné označit v češtině také jako POTŮČEK. A je to LA STROUHA – STROUHAL v ukrajinštině ŠTROUGAL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPERACE BENJAMIN. Ve filmuj vystupoval děda POTŮČEK – LUBOMÍR LIPSKÝ. Otec POTŮČEK – JAN SKOPEČEK a syn/vnuk POTŮČEK – LADISLAV TROJAN. Seriál měl premiéru dne 18.10.1961. Kdy jsem chodil do TŘETÍ třídy. Byl jsem tedy TROJAN a LADISLAV – VASIL ID. A to je i ,jak já píšu strašně mojí levou rukou, protože jsem původně pravák, klidně i IO – 10–X – CHE. LADISLAV TROJAN se narodil v roce 1932. 1 2 3 a 9. A tak on jako mnozí další předurčil moje rodné číslo až mně bude 15 let – 1 a 2 a 3. A k tomu IX – EL CHE. Narodil se 01.08. A tak byl také AUGUST. Ale také je to 08.01. Svatba mých rodičů. V roce 1949. JAN SKOPEČEK jeho filmový otec se narodil dne 19.09. 1925 v LITOMĚŘICE. Ano vidíte dobře. 19.09. jako já a v TRÓJI žijící ZÁTOPKOVI-ATLETI. Na svátek ZITA matka OTTON a manželka KAREL. A v LITOMĚRICE, kam jsem pak narukoval na vojnu k 6174 v roce 1974 a v jehož okrese leží DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE kde se narodil děda-otec mojí matky LUDMILY, KAREL GEBLT I. Na majetku ULRIKE von LEWETZOV. Poslední lásky GOETHE z MARIANBAD/M.B. Protože se JAN SKOPEČEK narodil 19.09. 1925 tak je to v mém příběhu moje datum narození – 19.09.1952. Byl to malý SKOPEC. SKOPCOVÁ IVANA -S.I. se mnou chodila do třídy na škole na STROSSMAYEROVĚ náměstí, které se tak začalo jmenovat právě v roce 1925. Předtím BUBENSKÉ náměstí. Bydlela na náměstí ŘEZÁČE-REZNIKA-RJAZAN. A finále? Moje babička byla BÁRÁN a manžel mojí tety ALENY byl plukovník BARANNIKOV. Víte, že 19.09. je i 16.09. svátek svaté LUDMILY. JAN SKOPEČEK je i HONZA SKOPEČEK – H.S. A třetí byl LUBOMÍR LIPSKÝ. Ten se narodil dne 19.04.1923.A to vy víte, že je také 19.09. ale také je to 16.04. – datum kdy seskočil v roce 1941 OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Rok narození umělce je 1923 a tak zase 1 a 2 a 3 a 9. Ten se narodil v PELHŘIMOV, kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE. Jako v PLZNI a jako ve FRANKFURTU. Tam jsou to KATEDRÁLY. A PELHŘIMOV jsou původně PILGRIMS-POUTNÍCI. Po našem ZPRAVODAJCI-VOJÁCI. Ale dříve i církevní hodnostáři a faráři, a i mniši a jeptišky. I učitelé. Ti také dříve obráželi mnoho míst. Pochopitelně hlavně VOJÁCI a ČETNÍCI.

A finále? Seriál měl premiéru 18.10. 1961. Vy víte, že rok 1961 je i rokem narození mého otce ve VOLOVÉ. A byl to i plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu 1991. A tak se také stalo. A víte, že 18.10. je datum pohřbu maršál ROMMEL ERWIN v ULM v roce 1944. Že to bylo přesně 11 dnů po seskoku PARA skupiny ARAP, kde byl můj otec náčelník štábu. Víte že minus DVA je to 16.10. a to se narodil můj DĚDA, tedy DĚDA jako LUBOMÍR LIPSKÝ L.L. v seriálu. A víte, že to je i 16.03. kdy se narodila moje sestra ANNA MARIE. Děleno DVĚMA je to 09.10. A to zahynul, údajně ERNESTO GUEVARA/HUEVARA/HAVEL DE LA SERNA zvaný EL CHE. V zemi kde jsou občané jmenováni jako BOLIS – BOLÍVIA s největšími města LA PAZ – MÍR/MIER a SUCRE/SACHAR/SOCHOR/SACHAROV/SACHER atd. Seriál měl prý 18 + 1 dílů. A to je buď podle hodin 6+1 = 7. Anebo 18+1=19 a to je zase podle hodin 7. 77. Jako CHARTA 77. A také 1 a 1=DVOJKA. Seriál měl poslední vysílání dne 31.10. A to vy víte, že je i 13.10. a to je minus DVA i 11.10. Ta klíčová sestava dat v mém příběhu. Ale také datum narození IVAN HAVEL. Předtočené exteriéry byly natáčeny v obci NESVAČILY – a to vy víte že je ANČA a VASIL. Nebo také ANKA a WASIL – SALAMANCA. V CASTILLO y LEON kousek od ALBA de TORMÉS a ÁVILA. V ROVINATÉM Španělském kraji jako POLABÍ. A ještě jedno finále? Hudbu k seriálu skládali MALÁSEK a BAŽANT – M.B. OBA byli JIŘÍ – JURAJ-GEORGE-GEORGIA. Jako například BUSH. Otec a syn GEORGE – JIŘÍ.

A proč je to pravda? Po seriálu byla napsána divadelní hra kterou režíroval VÁCLAV LOHNISKÝ – V.L./B.L. Vydána byl i knižně v nakladatelství ORBIS. Ano OR a B.S.- 22 HLAVA či HAVEL. Pak byl natočen film v roce 1963. Ve stejné sestavě. DESET let nato v roce 1973 se natočil film TŘI CHLAPI NA CESTÁCH. Ten měl premiéru dne 30.11. 1973. Jen několik týdnů po mém návratu z mé DRUHÉ CESTY do ITALY. Víte, že jsem tam byl na přelomu roku 1972/1973 v COMO LOMBARDY, a pak jestě jednou po převratu v CHILE v TORINO v PIEMONTE. 30.11. je 3 a 11-2. 32-35 -1775.Nebo 5 a to je i DVOJKA. Film natočil OLDŘICH LIPSKÝ podle scénáře který napsali společně s JAR.DIETL. Vyslov DITL – ID-I0-X a L.T. a k tomu zase JAR. a VASIL – JAROSLAV. OLDŘICH je DR EL CHE. A proč tam figurovali LIPSKÝ jeden a LIPSKÝ druhý? LIPA je samozřejmě, jak všichni víme, český národní strom. Ale v ruštině je to ještě k tomu že to je také název stromu i slovo FALŠIVKA – PODDĚLKA – FALEŠNÝ nebo PODVODNÝ. Vím to dobře že to tak je. V roce 1985 po nástupu M.G. do čela SSSR jsem chtěl v létě vysadit jako vedoucí Klubu československé mládeže v areálu Klubu závodu ZIL, v PROLETARSKOM rajónu MOSKVY, na XII. Světovém festivalu mládeže a studentstva, strom LÍPA. Reakce byla klasická. Po rezolutním odmítnutí mého návrhu mě nakonec poslední den tam v Moskvě otrávili. Vím to přesně. Nepozřel jsem tam tehdy ani kapku alkoholu. Celé asi tři týdny. Žádné „estébácké kecy a výmysly“ o pití množství alkoholu nejsou tedy možné. Tajemník, můj kolega BRUNNER byl svědek. Viděl mě tehdy po návratu z té travičské akce. Bohužel zemřel krátce po revoluci v roce 1989.

Zpět k mojí vraždě. V Moskvě tam byl tehdy se mnou ing. LADISLAV ŽÁK. Po pádu s koně mě jako první navštívil. V nemocnici v HRADCI KRALOVÉ, kde jsem ležel po operaci dvojnásobné zlomeniny paže se objevil jako první Ing. LADISLAV ŽÁK. Největší přítel plukovníka KGB MIRONENKO, jak si sám psal na svém webu. Veřejně. A pravá ruka ADAMEC LADISLAV registrovaný v archívu MITROCHINA jako agent KGB po jménem ATOS. Stejně jako KAPEK jako VÍT. Hlava gangu, do kterého patřili ŠLOUF MIROSLAV a ŠTĚPÁN MIROSLAV a ŠUTKA MIKULÁŠ a PISKAČ JAROSLAV a FRANC JOSEF. SEDLO je i SEDLÁŘ IVAN – bývalý předseda severomoravského KV SSM spojenec a osobní přítel MIROSLAVA ŠLOUFA. Proč je to pravda? Výsadkář a radista skupiny SILVER A jménem JIŘÍ POTŮČEK se narodil ITALY. V roce 1919. 12.07.V místě se jménem BRUNECK-BRUNICO-BORNECH v provincii BOLZANO. Ano anagram BAZILIN. 1919 je i rok 1991. Roky narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. 12.07. je i 12.01. A to je minus DVA i 10.01. Narození AUGUSTÝN HUSÁK. Děleno DVĚMA je to 06.01. Svátek TŘÍ KRÁLŮ – TŘÍ MÁGŮ. A tak i 06.12. Svátek svatý NIKOLAJ – MIKULÁŠ – MIKLÓS – NIKOLA – MIKOLA.

V roce 1967 se obyvatelé Basileje vyslovili pro koupi tří uměleckých děl malíře Pabla Picassa, kterým hrozil prodej a odvoz z místního muzea umění kvůli finanční krizi rodiny majitele. Basilej se tak stala prvním městem na světě, kde obyvatelé politické obce demokraticky rozhodli o nákupu uměleckých děl pro veřejnou instituci. Pablo Picasso byl tímto gestem natolik dojat, že městu následně daroval další tři obrazy. Vy víte, že PABLO PICCASO je i P.P. a tak je i B. Bylo to v roce 1967. Roce, který je i rokem 1919 rokem narození mého otce i rokem 1991 rokem plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Proč je koupila BASILEJ? Protože se PABLO PICASSO na rodil ve stejný den 25.10. jako moje teta BASILEA. Mezi celou škálu jeho křestních jmen kromě PABLO-ŠAVEL/VASIL patřila i jména DIEGO-JAKUB/KUBA a CIPRIANO. Ano to jméno jste před chvíli četli. Je velmi podrobně rozepsané výše. Byl i JAN NEPOMUCKÝ v překladu do češtiny. Byl i RUIZ. Jako byli EL RUZ i CASTROS HERMANOS / C.H. – FIDEL a RAÚL. A také s EL RUZ naše dobře známé ROEZL a všechna ta další jména která tady byla již dříve velmi podrobně popsaná. Byl zakladatelem KUBISMU. Umělecký směr. Ale pro nás i ostrov KUBA a tak i JAKUB/YACOV/AKEV – PATA. Ale to už všechno dobře znáte.

Teplárna VOLTA byla uvedena do provozu v roce 1980. To je i L.T. a V. – 5 či 2 či 0. V je i jednotka elektrického napětí pojmenovaná podle ALESSANDRO VOLTA – FYZIK z ITALY. Proč je i toto pravda? ALESSANDRO VOLTA se narodil v COMO. Tam kde žil můj kolega ze školy VLKSM v MOPSKVĚ. VITTORIO PREZZITI. Ve městě, do kterého mě hned po ukončení školy pozval. A já přicestoval do COMO via WIENNA-VÍDEŇ a MILANO na Vánoce roku 1972. Když se ALESSANDRO VOLTA narodil dne 18.02. 1745 bylo COMO MILÁNSKÉ VÉVODSTVÍ – M.V. Zemřel tamtéž dne 05.03. 1827 jako v LOMBARDSKO BENÁTSKÉM KRÁLOVSTVÍ – L.B.K. Dohromady M.V.L.B.K. Tak i M.B/V.L. a CHE. Finále? Den 05.03. je i den 05.10. 5.MAREC-BŘEZEN/M.B. je i 5.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. A je to den narození VÁCLAV HAVEL. Plus DVA je to i 07.10. seskok PARA výsadku ARAP, ve kterém byl můj otec náčelníkem štábu. Otec byl TEL. – TELEFONISTA a ti mohli dosáhnout spojení jenom za pomoci VOLTŮ. VOLTA byl kromě toho že byl ALESSANDRO i ANTONIO-ANTONÍN jako svatý ANTONÍN z PADUA-PATAVIUM žijícím v LISBOA-BASIL a ANASTASIO – jako dcera NIKOLAJ II. car. Popravená s ním ve stejný den v JEKATĚRINBURGU 17.07.1918. Byl i GIUSEPPE – JOSEF – PEPA – PP – B. Proč je to taka nejinak? Byl totiž poslední SEDMÉ dítě v rodině. Byl tak i BENJAMIN. Od roku 1779 byl profesorem v PAVIA. LOMBARDY taktéž. S červenobílou vlajkou. Tam je nejslavnějším kostelem kostel SAN MICHELE MAGGIORE. Symbol města PAVIA je MOST přes řeku TICINO. Ten je velmi podobný jako DVA mosty v LUZERNE. Je také ZASTŘEŠENÝ. Překladač používá slovo KAPLIČKOVÝ. Vy víte, že rok 1779 je i rokem 1776. Vznik USA. Je to ale také rok 1977. ROK CHARTA 77. Kde se nachází město PAVIA? je na souřadnicích 45°11’07,01″ severní šířky. A 9°9’18“ východní délky. 991 je i 19.09. moje datum narození a 8 – ÓSM-AWESOME k tomu. Nebo OTTO italských OSM – 8. Jako syn ZITA a KAREL OTTO HABSBURSKÝ, který maturoval v PAÍS VASCO-BASCO. Ve Španělsku. V severní šířce je i rok ukončení WWII. a k tomu sestava základních čísel těch nejvýznamnějších kombinací 1 a 7 a 0/5/2. 11 a 07 a 01. PAVIA je i PAVLA – když je CHIARA také CLARA. Když bude tiskací „I“ písmenem „L“. Což vy již dobře víte, je v mém příběhu úplně normální a možné. PAVLA byl manželka mého kolegy z kanceláře na DVOJCE – PETR ULRICH. Bydleli v ulici LÍPOVÁ, kde žil v dětství JAR.HAŠEK. Přímo naproti PIVOVARSKÉMU domu na rohu s ulicí ŠTĚPÁNSKÁ. A vy víte, že byli i zpěváci – sourozenci ULRICH. Ti byl HANA a PETR ULRICH. Jejich iniciály, protože vystupovali společně byli H.P. ULRICH je i UHL – EL.CHE. A PAVLA? Když je PAVEL ŠAVEL, a tak i VASIL tak je PAVLA i ŠAVELA nebo ŠAVLA a tak i VASILA. Jako moje teta BASILEA. A jako město kde postavili TEPLÁRNU jménem VOLTA – BASILEA-BALE. Barva TEPLA je MODRÁ. Určitě tam plály PLAMENY. A TEPLÁ je říčka v KARLOVY VARY, kde žil můj otec na PALACKÉHO náměstí č.5 s ANNA BESSARAB/MOHORITA. Kam rád jezdíval GOETHE a další a další a další. Kde já jsem byl na jediném vojenském cvičení, na kterém jsem byl. V roce 1984 v létě. Jako předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM. Co se tam stalo si určitě dobře vzpomínáte. Bylo to v době cvičení, nebo těsně před cvičením V.S. pod názvem ŠTÍT. TEPLO jsou i TEPLICE kde se narodil můj bratranec KAREL GEBLT III. Město kam rád jezdil GOETHE a kde hrál v divadle LANDOVSKÝ. V angličtině je TEPLO slovo WARMTH – ano MOHORITA W. V maďarštině je to slovo HÖSÉG. Ano HAŠEK. V rumunštině slovo CÁLDURA – CLDR – DR.L.C.- DR. EL CHE. Ve španělštině je to slovo CALOR jako anglické COLOR. Obé je vysloveno KALOR a KOLOR – a tak i KAREL anebo BARVA. A finále? Ve finštině je to slovo LÄMPÖÄ. Vysloveno LAMPA. Ano další SVĚTLO a další LUCERNA a další VALO. A tak i sousední město BASILEA – LUCERNE. I HAVLŮ LUCERNA kde jsem měl Celostátní konferenci SSM ve dnech 10.11. až 12.11. 1989. A finále? TEPLÝ byl i MILAN TEPLÝ tajemník českého ÚV SSM. Nastoupil krátce před rokem 1989. Byl to i herec JAN TEPLÝ . Narozený v roce 1931. Jako naše číslo popisné a celá řada klíčových osob v mém příběhu. Narodil se 30.07. Ale to vy víte, že je i 03.07. A to se narodil můj strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV. V ŽEHUŠICE. V prostoru kde se pohyboval výsadkář POTŮČEK ze skupiny SILVER A. A jehož manželka se narodila právě v roce 1931. Teta ALENA/ALICE BARANNIKOVA/GEBLTOVA. Hrál v divadlech JIŘÍ WALKER – GEORGE WALKER jako BUSH. A pak v divadle S.K.NEUMANN – X – CHE NEUMANN na třídě RUDÉ ARMÁDY v LIBEŇ. LEE BEN. A finále? Byla to i TEPLÁRNA která vznikla z původní EMĚ. ELEKTRÁRNY MĚLNÍK I. v HORNÍ POČAPLY. V jejíž blízkosti byl vojenský útvar Silničního vojska. Ano stejný druh vojska, jako u kterého sloužil můj otec v HORNÍ POČERNICE.

1. listopadu-01.11. roku 1986 došlo v nedaleké SCHWEIZERHALLE k vážné chemické havárii která skončila pro obyvatelstvo lehce. RÝN byl však ochráněn. Vy víte, že 01.11. je zcela výjimečná soustava dat a čísel v mém příběhu. Jako před chvílí a před tím i výše, a i dříve zmíněných variantách souvisejících s OPERACÍ BENJAMIN. Byl to v roce 1986. A to je i nadcházející rok 1989. Se vším, co se v něm v tehdy okupovaných sovětských koloniích odehrálo.

Basilej byla často místem mírových jednání a dalších mezinárodních setkání. Basilejská smlouva (1499) ukončila ŠVÁBSKOU válku. O dva roky později se Basilej připojila ke Švýcarské konfederaci. Basilejský mír z roku 1795 (i 1972 či1975) mezi Francouzskou republikou a Pruskem a Španělskem ukončil první koalici proti Francii během francouzských revolučních válek. V novější době se v Basileji ve dnech 29. až 31. srpna 1897 konal první kongres Světové sionistické organizace. 29. srpna bylo v roce 1944 zahájeno v B.B. Slovenské národní povstání v čele i s AUGUSTÝN HUSÁK. 31. srpna 1970 jsem byl neprávoplatně přijat do Komunistické strany Československa. Rok 1897 je i rok 1981 rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. V TŘEBÍBLICE/DŘEMČICE okres L.T. u LABE/ELBE. Kvůli balkánským válkám uspořádala socialistická Druhá internacionála mimořádný kongres v Basileji v roce 1912. V roce 1989 byla otevřena k podpisu Basilejská úmluva jejímž cílem bylo zabránit vývozu nebezpečného odpadu z bohatých zemí do rozvojových zemí za účelem jeho likvidace.

V roce 1529 (i 1952)se v Basileji prosadila reformace s pomocí JOHANN OECOLAMPADIA. který rychle získal na svou stranu významné osobnosti, jako byl městský úředník Caspar Schaller – C.S. – X – CHE, a jeden ze TŘÍ KRÁLŮ – CASPAR. Pod tlakem revoluční Francie, která Švýcarsko ovládala v letech 1798–1815, byla v roce 1798 oficiálně udělena náboženská svoboda. V roce 1910 byla dokončena odluka církve od státu a křesťansko-katolická církev byla uznána jako veřejnoprávní subjekt vedle evangelické reformované církve. V roce 1972 se tak stalo také v případě římskokatolické církve a židovské náboženské obce. OECOLOMPADIA je i anagram OLYMPIADA nebo LAMPIÁDA. 1. novodobé OLYMPIJSKÉ hry byly v ATHÉNY ŘECKO v roce 1896. Název získaly z místa kde se konaly od 8. století před naším letopočtem do 4.století před naším letopočtem – OLYMPIA. Slovní kmen slova OLYMPIA a LAMPA je stejný. OLYMPIA je i slavný sál v PAŘÍŽI. Byl jsem se v něm také podívat na jedno představení. Hrál tam kdysi také český OLYMPIC v čele s PETR JANDA. A také víte, že OLYMPIC je jméno jedné ze TŘÍ SESTER, lodí třídy OLYMPIC vyrobených v BELFASTU-IRELAND ( B-I) v loděnicích HARLAND and WOLFF. TITANIC a OLYMPIC a BRITANNIC. A kapitánem TITANIC v době jeho potopení byl kapitán SMITH. EDWARD JOHN SMITH. Pro můj příběh je důležité že měl s manželkou SARAH ELEANOR PENNINGTON dceru HELEN MELVILLE SMITH – H.S. a M.L.V./B. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Vy si určitě vzpomínáte na to, že plukovník PENNIGER byl můj nadřízený – náčelník politického oddělení VOJENSKÝCH STAVEB. Praha 1, Revoluční 3. A vzpomínáte na PENNSYLVANIA, kde žila ANNA MOHORITA LEMAK. Kde vznikly US ARMAY a US MARINE a US NAVY v roce 1775 a v roce 1776 USA. Ve hlavním městě PHILADELPHIA. Kde žil i ROCKY BALBOA (S.S.) s ADRIANA.

Výkonný orgán Basileje zasedá na radnici na hlavním náměstí (v budově z roku 1514). To je i rok 1415. Upálení Mistra JANA z HUSI v KONSTANZE. Té německé ne té rumunské CONSTANCE. Oboje je i 32 a 23. A to je i 35. 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY.

Od 15. století se objevují ve městě také BAZILIŠKOVÉ. Což jsou draci s kohoutí hlavou a hadím ocasem. Název pochází z řeckého slova BASILÉUS – jako moje teta BASILEA – KRÁL a KRÁLOVNA. A BASILISKOS. To je MALÝ KRÁL. Nebo také v češtině KRÁLÍČEK. Nad námi v bytě, přímo nad námi o patro výš žila rodina KRÁLÍČEK. Byl to OSVĚTLOVAČ v LATERNA MAGIKA. TEDY V LUCERNE MAGIKA. Byl BASILISKOS v překladu z KRÁLÍČEK, a tak byl BASILIOSKOS v LATERNA/LUCERNA MAGIKA – B.L.M: Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Aby to nebyla žádná náhoda a kdyby tomu ten kdo tomu měl rozumět nerozuměl tak ještě žila v našem domě rodiny pana MALÝ. Nejsme si jist ale velmi pravděpodobné, že žil na stejné patře jako KRÁLÍCEK. Nebo jako my BASIL a on MALÝ, a tak vlastně také BASILISKOS tak pod KRÁLÍČEK žil také KRÁLÍČEK. A BASILISKOS – MOHORITA je LITLLE BUNNY – M.B.L. Zase znova základní klíč O.B. Pravda je to proto, že BAZILIŠEK má HLAVU KOHOUTA (H.K.) a já mám zapsanou babičku v rodném listě jako HAHN. A letiště HAHN je i ve FRANKFURT am MAIN. Má také KŘÍDLA, jako BIRD – DR.B. nebo jako LETADLA – PLANE. A finále? BAZILIŠKA prý jako první popsal GAIUS PLINIUS SECUNDUS(DRUHÝ) v NATURALIS HISTORIA vydané v roce 77 (!). A PROČ JE TO VŠECHNO PRAVDA CO TADY PÍŠU? TENTO ROMANO VÁLEČNÍK SE TORIŽ NARODIL V ROCE 23 V COMO. Ano ve stejném městě jako ALESSANDRO VOLTA. A jako můj kolega ze školy v Moskvě VITTORIO PREZZIATY. Italském městě, kde jsem trávil Vánoce a Silvestr v roce 1972. V LOMBARDII. Tehdy se jmenovalo NOVUM COMUM. A proč ještě je to pravda? Zemřel v roce 77 ve městě STABIE. Ano ŠTÁB jako funkce náčelník ŠTÁBU, mého otce ve skupině ARAP. Kdy zemřel? Dne 24.08. A to je, jak víte i děleno DVĚMA podle generála MORAVCE i 12.08. Datum narození mého otce náčelníka ŠTÁBU ve WWII. a později po WW. II. i důstojníka ŠTÁBŮ. Je to i datum narození JAK EŠ a také je to den 08.12. a to je datum narození mojí manželky VLASTA-PATTY-TRISHA-SVOBODA v PLZNI. STABIE bylo město v CAMPANIA – KAMPÁNIA. Ta sousedí s LAZIO a MOLISE a BASILICATA – L.M.B. A bylo v té ITALY BOTĚ na HOLENI. Má červenobílou vlajku (!) a dominantou kraje je sopka VESUV. UČŇOVSKÁ STŘEDISKO VOJENSKÉ STAVBY – U.S.V.S. Nebo U.S – UNITED STATES a S.U. SOWIET UNION. SOPKA vypouští LÁVU – L.V-/L.B. A také DÝMÁ-KOUŘÍ-HULÍ-ČADÍ. Jako by mohla ČADCA z produktem z MAKOVIC. A vy víte, že u MAKOV v okrese ČADCA v kraji ŽILINA seskočil otec jako náčelník ŠTÁBU PARA skupiny ARAP. Maďarský název ČADCA je CSACA. Ano jako CHACHA. TANEC z ostrova CUBA-KUBA (JAKUB, JAKOV – AKEV – PATA). A ŽILINA no přece můj spolužák ve třídě, který žil přímo pod HUSITSKÝM KALICHEM ve FARSKÉHO ulici u nás za rohem. ŽILINA a ŽILÁK, a tak LYŽÁK. Všechno ŽÍLA. Tak jsem mu také říkal. MÍLA ŽÍLA. V angličtině je ŽÍLA VEIN. A německy VENE. Hebrejsky VARID. Ale obrácené na hlavu podle LENINA jsou to LILI. IIII – 1111 – 11.11. Datum konce WWI. A datum narození mého bratrance KAREL GEBLT III. A také je to 17.11. 17.LISTOPAD – וריד. Nebo LILI MARLEEN, vojenská píseň německých vojáků z WWI. ale hlavně WWII. Nazpívala ji LALE ANDERSEN. Ano jako vám již dobře známá ANDRESSOVÁ URSULA z města BERN, vyslov anglicky BEN. Píseň se pak stala oblíbenou i u Spojeneckých vojsk. A nazpívala ji MARLEN DITRICH. A vy si vzpomínáte že DITRICH JAROSLAV – JARO a VASIL seděl přede mnou v posluchárně na VŠP a byl z kraje H.K. A DITRICH byl pražský PRIMATOR – PRVNÍ VĚŽ jinak PRIMÁTOR. A jmenoval se po něm i PARNÍK-VESSEL. A DITRICHOVA ulice vede přímo ke kostelu v RESSLOVĚ ulici. U nás na DVOJCE.

A proč je to pravda? Protože LALE ANDERSEN se narodila v BREMERHAVEN, když se nazýval LEHE. LEHE je i HL – HEKTOLITR je 100 LITRŮ. Římskými číslicemi je to C.L. – Ano EL CHE. Ano v tom městě, o jehož názvu mně řekl německý hlavní pořadatel turnaje, na kterém jsem byl v BREMEN v roce 1969 že má název dlouhý jako LOVOSICE. Ty jsou u LITOMĚŘIC. A jsou i LOBO X – VLK CHE. A byl tam bitva u LOVOSIC. A BREMENHAVEN je i B.H. BROD HAVLÍČKŮV. Žil tam VAŇHA, než odcestoval do SYDNEY-AUSTRALIE. Atd. atd. atd. Narodila se dne 23.BŘEZEN-MAREC/B.M. a to je také 10.23. -123 a 0 moje rodné číslo. A také 23. OKTOBER-ŘÍJEN/ O.R. Den kdy v roce 1939 skupina 5 kamarádů z VOLOVÉ přešla u TORUŇ hranici na ukrajinskou SSR. Narodila se v roce 1905 a to je i 19.05. a to je i 19.08. a to měl narozeniny jeden z té pětice kamarádů – generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Zemřela dne 29.SRPEN-AUGUST 1972. V den výročí Slovenského národního povstání. A v roce, kdy jsem ukončil školu VLKSM a 21 dní po jejím úmrtí mi bylo XX. Let. Zemřela tehdy ve VÍDNI. Městě, přes které jsem v prosinci 1972 cestoval do ITALY. Z pražského WILSON nádraží, dříve FRANZ JOSEF BAHNHOFF, na vídeňský FRANZ JOSEF BAHNHOFF. A finále? Její pravé jméno – příjmení bylo BUNNENBERG. Ano BENNEN BERG. Hora BENŮ to můžeme přeložit. Nebo HORA BERNU. H.B. HORA BERNU je BANTIGER-BENTIGER-BEN TIGER. Druhá HORA BERNU, protože leží mezi DVĚMA horami, v MEZIHOŘÍ, je GURTEN. Ukrajinsky HURTEN. Jako generál HURT náčelník zpravodajské správy Západního vojenského okruhu. KAREL HURT. Kterému jsme říkali jako vojáci FURT JAK STAREJ HURT. A vy víte, že ve městě FÜRTH se narodil JINDŘICH LÍBAČ – HENRY KISSINGER. Celé její jméno bylo LIESE-LOTTE HELENE BERTA BUNNENBERG.

KAŠEN – VODNÍCH zdrojů s BAZILIŠKEM je v BASILEJA více než sto. Kromě několika výjimek je voda z těchto kašen pitná. Je to pravda. Byl jsem tam a pil jsem ji.

Basilej je jedním z nejvýznamnějších světových center farmaceutického průmyslu; sídlí zde například společnosti NOVARTIS a HOFMANN – LA ROCHE. Zase HOFMANN a LA ROCHE-ROQUE-ROCH praděd mojí manželky ROCH ze SEDLEC u STARÉHO PLZENCE. A také ROH. SYNGENTA AG a LONZA GROUP. Z hlediska hodnoty připadá více než 94 % basilejského vývozu zboží na chemický a farmaceutický průmysl. Spolu s výrobními závody v sousední průmyslové zóně Schweizerhalle tvoří Basilej 20 % švýcarského vývozu a vytváří třetinu národního produktu. Kromě chemického průmyslu se zde nachází také průmyslová odvětví strojírenství, zpracování kovů, zpracování textilu a výroba potravin a luxusních potravin. Díky staleté tradici výroby papíru a knihtisku sídlí v Basileji několik nakladatelství. Švýcarský vzorkový veletrh, národní výstava, se od roku 1917 vyvinul ve významné veletržní místo v celé Evropě. Basilejské výstaviště každoročně hostí řadu světoznámých veletrhů a kongresů, včetně Art Basel, největšího světového veletrhu současného umění, a BASELWORLD (i B.M.) největšího světového veletrhu hodinek a šperků. BASELWORLD je také DR BASEL L.M. – B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Veletrh HODINEK – TIME – T.M. A šperků. Španělské JOYA – a tak i GOYA.

Dlouhou tradici má také význam Basileje jako bankovního centra. Kromě řady bank a pojišťoven zde sídlí také Banka pro mezinárodní vypořádání B.I.S. Pro volbu Švýcarska, jako sídla mezinárodní banky, sehrála roli jeho nezávislost a neutralita. Byl to kompromis zemí, které založily BIS: Belgie, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a Spojených států. BIS také podporuje měnovou a finanční spolupráci světových bank a dalších institucí, představuje centrum výzkumu a významnou diskusní platformu pro orgány, odpovědné za podporu finanční stability. Také proto patří švýcarský frank mezi nejstabilnější měny světa. Švýcarská národní banka (SNB) má v Basileji své zastoupení. Basilejská obchodní komora je podnikatelským sdružením pro kantony Basilej-město a Basilej-venkov. SNB byl i SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI.

Ve městě se počínaje pondělím následujícím po popeleční středě každoročně koná 72 hodin trvající Fasnacht. Od roku 1901 je pořadatelem tohoto karnevalu, jehož kořeny sahají až do roku 1529, Fasnachts-Comité. 1901 je i 19.01. a to je i minus DVA 17.01. Datum narození strýce-otcova bratra M.I. ve VOLOVÉ. Byl FIREMAN-POŽÁRNÍK-HASIČ. A je to také známá sestava čísel zcela klíčová v mém příběhu. Kořeny FASNACHT sahají až do roku 1529. A to je i rok mého narození 1952. I rok narození mojí matky a Zátopků 1922 a rok narození mojí manželky 1950 a rok narození mojí sestřenice ALENA BARANNIKOVA v roce 1950. FASNACHT je KARNEVAL. PLES PLNÝ PŘEVLEKŮ. Kdy se lidé vydávají za někoho jiného než jsou doopravdy. V maďarštině je to neslušné slovo. FASS ÉJSZAKA.

Nepřehlédnutelným středobodem města je katedrála MÜNSTER postavená v románsko-gotickém stylu. Byla vysvěcena v roce 1019, avšak než dosáhla své dnešní podoby, trvalo ještě dlouhých pět set let. Uvnitř je mramorová hrobka ERASMUS ROTTERDAMSKÝ, který tu byl v roce 1536 pochován. A stál jsem u ní. Centrálním náměstím Basileje je Marktplatz, kde se pravidelně každou neděli konají zeleninové a květinové trhy. Náměstí dominuje stará radnice BASLER Rathaus z 16. století, dnešní sídlo vlády celého kantonu.

Jednou z nejoblíbenějších atrakcí města zůstává Tinguelyho fontána, stojící v místech, kde dříve bývalo městské divadlo. Rozsáhlý bazén zdobí řada pohyblivých soch, vytvořených JEAN TINGUELY. Nedaleké muzeum je věnováno životu a tvorbě umělce. TINGUELY je TIN a EL CHE. Také je známá slavná hra TENNESSEE WILIAMS – CAT ON THE HOT TIN ROOF. Česky Kočka na rozpálené plechové střeše. Střeše které opravují pokrývači-pokryškinové.

Za symbol města je považována vstupní brána Spalentor, která je spolu s dalšími dvěma branami St. Johanns-Tor a St. Albantor tedy 2+1 pozůstatkem z dob, kdy byla Basilej obehnána ochrannou zdí. Její fasádu zdobí tři postavy – Madona v doprovodu dvou proroků, tedy 2+1. Jen kousek odtud se rozkládá univerzitní BOTANICK GARDEN/JARDÍN/SAD/ZAHRADA/OGOROD. O SPALENTOR tady bylo již hodně. Důležité je si všimnout, že zbyly celkem TŘI BRÁNY do města. Po odstranění HRADEB. Jedna je St. JOHANNS-TOR tedy i JAN-TOR a druhá je tedy, vlastně třetí, je St. ALBANTOR. ALBAN a TUR. SKOTSKÝ nebo ALBÁNSKÝ TUR nebo BÍLÝ TUR. JAN-TOR je také JANTAR. Vy, kteří čtete pozorně si vzpomenete, že mě moje přítelkyně primabalerína GYULA CHAMRAJEVA z BALLET-vyslov BALLE věnovala při našem rozloučení zlatý – ORO – řetízek s polovinou SRDCE z JANTAR. V NOVOSIBIRSK-NOVONIKOLAJEVSK u řeky OB. Tančila tam hlavní roli v LABUTÍ JEZERO-LEBEDINOJE OZERO-SWAN LAKE. S baletem z TAŠKENT-UZBEKISTÁN. ODET – ODILLE. Z dílny P.I.Č. který žil v obci KLIN u MOSKVY.

V Basileji zastupuje odvětví dopravy a logistiky PANALPINA a SBB CARGO. Největší švýcarská letecká společnost SWISS a JET AVIATION.

Teď stojí za to připomenout že maďarská slova PINA a FAS(S) jsou obě neslušná slova v maďarštině. Taková vojenská. Nebo ke kterým nemají vojáci daleko v určitých situacích.

V Basileji sídlí velkoobchodní a maloobchodní společnosti jako řetězec obchodních domů MANOR výrobce potřeb pro kouření OETTINGER DAVIDOFF AG, největší výrobce masa ve Švýcarsku BELL, výrobce lahůdek THOMI + FRANK, který v roce 1989 přešel do NESTLÉ a maloobchodní společnost COOP. Ano BELL jako letadlo BELL COBRA na kterém létal a ve kterém bojoval v době WWII. maršál POKRYŠKIN. Jako MARTIN BĚL můj spolupracovník na oddělení vysokých škol v době kdy jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM.

MANOR je i MARNA. Řeka MARNA významné bojiště v WWI. Ta je to určitě. Ta totiž pramení v na náhorní plošině LANGRES v BALESMES sur MARNE. Ano L.B.M. Klíč O.B. A ještě k tomu LANG jak si nechával říkat velitel naší odbojové skupiny příjmením TŮMA. Vzpomínáte na naši přísahu US ARMY a generálu PATTON GEROGE SMITH mezi KOLEJEMI na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY – H.B.? A BALESMES to je BASIL M. a DVOJKA. Anebo je to DLOUHÝ, a to já jsem 190 cm. BASIL M a DVOJKA MARINE. Je to tak? Je to i české MARNĚ-ZBYTEČNĚ. Ale je to i MARINE. Jak námořnictvo v němčině a jak se říkalo v Čechách rakouské MARINĚ – MARÍNA. Je to jméno MARIE a je to hlavně VASILE MARINE. Ten ROMANIEN který spolu s IOAN TOMA zahynul dne 13.01. u MOJADAHONDA u MADRID/MEGRIT, původně, ve španělské občanské válce na straně generála FRANCO FRANCISCO. A je to pochopitelně i US MARINE. Námořní pěchota USA. MARUNA byla i sestra mojí tchýně VLASTA. Nemluvila o ní jinak než o ta naše MARUNA. Je to i lidový název pro KOULI-MÍČ a tou je slovo MERUNA. A tak je to kolega ve studijní skupině na VŠP v ročníku V25. Byl V.M. Jako já. VLADIMÍR MERUNKA.

DAVIDOFF je skutečně slavná společnost a značka cigaret. DAVID je jméno objevující se od dávných dob v ISRAELI. V našem domě v SOCHOROVA-SOCHORA žil pan DAVID. V přízemí. DAVID byl i VÁCLAV DAVID jeden z představitelů komunistického režimu. Jeho dcera byla manželka kosmonauta VLADIMÍR REMEK. A žili u nás ve VELETRŽNÍ ulici v PRAZE 7 nedaleko od V.M. – VLADIMÍR MENŠÍK. Co ještě nevíte, je to že kníže MENŠIKOV seznámil právě v roce 1707 PETR I. VELIKÝ s KATEŘINOU I. VELIKOU. Ano to tady bylo před chvílí. Je důležití vědět že KATEŘINA byla POLKA. Národností. A také asi nevíte, že v roce 1903 se vydělily od Ruské sociální demokracie MENŠEVICI. Od BOLŠEVIKŮ VLADIMÍR LENIN – ULJANOV. A co tady také již bylo ale jenom jednou a proto je to třeba připomenout je to, že ve VELETRŽNÍ ulici sídlil mateřský závod PSO – Pražské stavební obnovy . ELEKTRIKÁŘI kde pracoval můj bratranec KAREL GEBLT III. po vyučení před základní vojenskou službou u SPOJAŘŮ v kasárnách v PRAZE RUZYNI. Před emigrací do NSR. Kde žil ve FRANKFURT am MAIN. Centrála PSO byla na dohled z mojí kanceláře na VALDEKU, na MÍRÁKU na DVOJCE. V ITALSKÉ ulici. Vedle diskotékového klubu DVOJKA v rohovém domě ITALSKÁ-VINOHRADSKÁ v podzemí.

BELL znáte jako společnost na výrobu letadel a později i vrtulníků. Na letadle značky BELL přece létal maršál POKRYŠKIN. Několikanásobný Hrdina SSSR. Ten, co mě učil létat na trenažéru letadla IL 62 na letišti v ŠEREMETĚVO v MOSKVĚ. Ta švýcarská společnost BELL je společnost založená v roce 1869. Ano vidíte dobře i 1986 ale i naše slavné 1989. Švýcarskou společnost BELL založil ŘEZNÍK VOLŮ (tak to píše WIKIPEDA) profesí, MÄSAR slovensky který se jmenoval a nyní velký pozor – SAMUEL BELL ROTHEM. Ano vidíte dobře a víte, že se to tak stalo. WASIL MOHORITA ZVON. A když BELL a ZVON tak jedině BELL-ZVON SVOBODY. Přivezl si ho do Prahy GEORGE WALKER BUSH. Starší, Je to možné vidět na fotografiích. Má tam před sebou při vystoupení na VÁCLAVSKÉM náměstí na pultě kopii amerického zvonu SVOBODY-LIBERTY. Podívejte se na to. Je to ten GEORGE WALKLER BUSH, který byl v čele C.I.A. GEORGE-JURIJ, a tak i DOLGORUKIJ. BELL je samozřejmě i EL L.B. Další řeka v mém příběhu LABE a ELBE. Ale i vysílačka LIBUŠE – LÍBA, kterou obsluhoval výsadkář POTŮČEK ze skupiny SILVER A, kterého zavraždil četník PŮLPÁN. Také může být TRPASLÍK. Prostě MALÝ MUŽ, který zavraždil VELKÉHO MUŽE. Ano je to tak a ne jinak. LITLLE BIG MAN – L.B.M.

A proč je to pravda? Pro firmu SAMUEL BELL ROTHEM – už pod názvem SAMUEL BELL SÖHNE, postavili v roce 1912 velkou chladírnu. Dílo bylo vytvořeno architekty RUDOLF SUTER a OTTO BURCKHARDT. Ano je to tak ŠUTER-KÁMEN-STEIN-KIVI-STEINER-EINSTEIN-SKÁLA-ROCKY atd. a O.B. – OPERACE BENJAMIN. Firma architektů byla zpočátku SUTER-BURCKHARDT. Po smrti BURCKHARD se jí ujali synové SUTER a udělali z ní firmu SUTER a SUTER. Ano DVA KAMENY. DVA ŠUTRY se také v Česku říká.

Výrobce lahůdek THOMI + FRANK. A vy víte, že jsme měli tetu JENY FRANK. A THOMI ja i THOMA-TOM-TŮMA-TOMA-T.M. – MOTA-TOM-THOMAS. A také TIME. To už musíte znát velmi dobře kolikrát tu o nich a o tom byla řeč. COOP je také CO OP. COMPANY ODĚVNÍ ZÁVODY PROSTĚJOV. Tam kam jsem měl narukovat k hloubkovému výsadkovému průzkumu v roce 1974. A takový jsem dostal i povolávací rozkaz. Myslím, že jsme jim dávali zakázku na oblečení vybavení delegace na Festival a mládeže studentstva do COREA-KOREJE. Předložili nám tehdy návrh na oblečení delegace, který jsem schválil. Kalhoty ve stejné MODRÉ jako jsou kalhoty uniforem US MARINE. Byly samozřejmě bez lampasů. LÉDL LUBOMÍR můj spolupracovník a registrovaný agent STB (prý nebyl řekl soud) jim říkal RUMUNSKÉ KALHOTY. Proč ? Na to si vy již určitě umíte odpovědět sami.

Kromě toho sídlí v Basileji skupina MCH, společnost zabývající se biologickými vědami LONZA GROUP AG, společnost Sauter, módní řetězec TALLY WEIIJL prodejce cestovních ruchu DUFRY prodejce minerálních olejů a automobilů FRITZ MEYER HOLDING a výrobce implantátů STRAUMANN.

FRITZ MEYER je samozřejmě součást mého příběhu. FRITZ se říkalo NĚMCŮM. NĚMEC MEYER. MAJER-MÜLLER. MLYNÁŘ byl MÜLLER a aby nebyl NĚMEC tak se přejmenoval po WWII. na MLYNÁŘ. A je to v mém příběhu i MIZERA a MACHAR. Ale to už znáte. Pravda je to proto, že bratr mojí přítelkyně MACHAR byl F.MACHAR. Je to i MEYER obchod s oděvy na MARIINĚ náměstí v MNICHOVĚ naproti obchodnímu domu LUDWIG BECK. A na druhém rohu radnice s obchodem MUNZINGER. Ale hlavně – FRITZ je FRIEDRICH – MÍROVEC. A vy víte, že já jsem jako MEYER úřadoval na náměstí MÍRU-FRIEDE-MIERU-PECE-LA PAZ na DVOJCE. Pravda je to proto, že firma MÍROVEC MEYER v BASILEA-BALLE má160 letou tradici. Vznikla jako spediční firma již před WWI. A začátek je u FRITZ – FRIEDRICH II. Který v BASILEA o pečetil ZLATOU BULU SICILSKOU již v roce 1212. A pak ještě pečetil v ULM a v MELFI.

Využiji této příležitosti a napíšu vám zcela zřetelnou a pochopitelnou ukázku činnosti M.I. – DVOJKY. Té neoficiální Vojenské rozvědky. Následovníků generála MORAVCE a generála PALEČKA a mého otce a dalších. V roce 1973 jak si určitě vzpomenete, jsem jako tajemník OV SSM Praha 2, pod vedením předsedy ULMAJER řekl do telefonu předsedovi MV SSM HÁJEK/HAYK/ARMENIAN na jeho dotaz zda nechci jít do stejné funkce na PRAHU 7 do ulice JAR.HAŠKA odpověděl, že zůstanu na DVOJCE protože jsou tam vysokoškoláci a s nimi uděláme revoluci. Telefonát byl slyšet a mluvil jsem o tom před několika kolegy. Šlo tedy o veřejné vyjádření. V roce 1973. Odpověď DVOJKY se objevila v roce 1975. Tehdy začala vyrábět čokoládovna ORION MODŘANY čokoládu STUDENTSKÁ PEČEŤ. Vy víte, že PEČEŤ znamená KONEC. DOKUMENTU či DOPISU. Byla tam prý tehdy na obalu čokolády PEČEŤ UNIVERSITY KARLOVY. A vy víte, že shromáždění dne 17.11. 1989 se uskutečnilo v areálu UNIVERSITY KARLOVY na ALBERTOVÉ před Přírodovědeckou fakultou. Tam kde byl profesorkou O.B. OLGA BENDOVÁ. Členka předsednictva OV KSČ PRAHA 2. Se kterou jsem se pravidelně setkával. Stejně jako s MAJEREM ( FRANTIŠKEM) a KVĚTOSLAVEM (HENYCHEM) a DUŠÁNKEM z PSO a jednookým tajemníkem OV KSČ. A také si vzpomínáte, že jsem tehdy na ALBERTOV šel přímo ze slavnostního zasedání ( jako každý rok ) z pražského CAROLINA – kde jsem hovořil s rektorem akademikem příjmením ČEŠKA. Slovensky je ČÉŠKA v koleni JABĽČKO – APPLE. Ale to již všechno víte. A také víte, jestli jste někdy STUDENTSKOU PEČEŤ jedli, že je je to SMĚSKA. SMĚSKA oříšků a rozinek a čokolády. Ano jako JÁ. Já jsem přece také směska. Všech možných národů a národností a náboženství dohromady. A ti nejlepší z vás si vzpomenou, že mojí ručitelkou do KSČ která vlastně přihlášku zneprávoplatnila byla „stará BESERKA“. BESSEROVÁ KLEŇHOVÁ SLÁVKA/VASILEKK. Vězeňkyně koncentračního tábora RAVENSBRÜCK a spolupracovnice MUDr. FRANTIŠEK KRIEGL v Národní frontě, které on předsedal. Ta byla v prvním volebním období FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ poslankyní za PRAHA MODŘANY. A pak už skončila. A víte, že můj otec se oženil s „BESARABKA“ ale nevíte, že GOLDA/ZLATA MEIR se narodila v KYJEVĚ, který také osvobozoval můj otec, spoluvězeň MENACHEM BEGIN v GULAG KOŽVA,PEČORLAG,KOMI, v kyjevské čtvrti „BESARABKA“ v ulici „BAZENNAJA“. Snad proto, že tam bylo nějaké shromaždiště vody, ZDROJ VODY. A víte, že druhá žena JAKOV-JAKUB STALIN byla první manželkou BESARABA. Nepřijala jeho jméno. Byla umělkyně z ODĚSY. Tančila BALET. JULIA MELTZER (M.I.) měla být BESARABKA ale nestala se jí. Čokoláda se později vyráběla v ZORA OLOMOUC. ZORRA je španělské/italské/latinské slovo pro LIŠKA – VULPES VULPES – ano VŮL PES VŮL PES. DVAKRÁT. Jako OTISK nebo například OTEC a SYN. Maďarsky VÖRÖS – VASIL. Rusky LISA. A OLOMOUC je s vaším dovolením anagram, v naší řeči, WASIL nebo U/VASIL M a nyní velký pozor třemi O – O – O – TŘEMI PEČETĚMI. MODRÁ je barva MARINE a AIR FORCE a NAVY. A tak přišla nakonec STUDENTSKÁ PEČEŤ. A bylo. A finále ? A víte ,že moje milovaná teta ZLATA/GOLDA se narodila ve slovenštině v obci MIER-OVKA – FRIEDNAVA/FRÝDNAVA. Zase FRIEDRICH II. S jeho třemi O – O – O PEČETĚMI k O.B. OTOKAR of the BOHEMIA a BÖHMEN und MÄHREN. B.M. Když k tomu přidáme LAND, což ve skutečnosti je, je to B.M.L.

Od středověku byla Basilej důležitým obchodním a překládkovým centrem pro pohyb zboží mezi Středozemním a Severním mořem. Cesta po RÝNĚ mezi BASILEJÍ a ROTTERDAMEM je dlouhá 832 km a trvá tři až čtyři dny pro dnešní motorové lodě po proudu a asi týden proti proudu. Cestu mezi Basilejí a Štrasburkem usnadňuje Rýnský boční kanál, který byl vybudován v letech 1928 až 1962 (s přerušením kvůli válce). Tímto kanálem lodě obcházejí nebezpečné peřeje. ERASMUS ROTTERDAMSKÝ – WASSILY ZREZIVĚLÝ nebo REZAVÝ se narodil v ROTTERDAM. A právě tam má sochu, kterou jsem vyfotil a zveřejnil na FACEBOOKU. Socha velké muže stojí před KATEDRÁLOU a normálním nájemním domem který má název HAVEL. A odsud se vydal do BASILEA, kde zemřel a kde byl pochován v MÜNSTER-KATEDRÁLE. Které výstavbu zahájil JINDŘICH II. s KUNHUTOU. Kteří mají v Praze kostel a věž přímo u budovy ÚV SSM. Bývalé pochopitelně. U ulice JERUZALÉMSKÁ, dříve SEDMIHRADSKÁ-TRANSYLVÁNSKÁ tam co žili DÁCI a VLAD a AROMANIANS/ARUMUNI (KUCOVLASI-VALAŠI) a ROMANI.

MANNHEIMSKÝ zákon z roku 1868 zaručuje Švýcarsku plná dopravní práva. Rýn je považován za mezinárodní vodní plochu až po Mittler Brücke/M.B. v Basileji. Přibližně 12 % celkového švýcarského dovozu je odbavováno v rýnských přístavech

V Basileji a okolí jsou čtyři přístavy, z nichž pouze rýnský přístav Kleinhüningen se nachází v oblasti města, dvě části přístavu na levém břehu Rýna v Birsfeldenu a Muttenz-Au se nacházejí na půdě Basileje-Landschaftu/B.L.. Tři části přístavu jsou organizovány jako švýcarské rýnské přístavy a oba kantony – Basilej-město a Basilej-Landschaft – jsou do této instituce zapojeny podle veřejného práva. Nejstarší švýcarský rýnský přístav St. Johann Další rýnský přístav se nachází několik kilometrů severně od Basileje v německém Weil am Rhein. V roce 1843 vedla konkurence rychlejší železnice k zastavení osobní dopravy na Rýně do Mohuče.

Ve městě jsou tři dálkové železniční stanice. S přibližně 135 000 (od roku 2016) cestujícími denně je stanice BASEL SBB (Central Bahnhof) největší stanicí v Basileji a šestou největší ve Švýcarsku. Nachází se jižně od centra města. Z francouzské stanice Basel SNCF (Elsässerbahnhof), která patří do stejného komplexu budov, vedou některé linky z Basileje do Francie a Belgie. BADISCHER BAHNHOF (Basel Bad Bf) se nachází na severovýchodě města, který provozuje společnost DEUTSCHE BAHN. Zastavují zde všechny vlaky do a z Německa a Nizozemska, včetně trati High Rhine. H.R.

Kromě toho existují stanice S-Bahn Basel-St. Johann (na basilejské železniční trati SNCF ve směru St. Louis) a Basel-St. Jakob na trati Basel SBB ve směru na MUTTENZ i když tato stanice je obvykle obsluhována pouze zvláštními vlaky během událostí na stadionu St. JAKOB – PARK.

Od roku 1955 je Basilej také sídlem ředitelství EUROFIMA největší organizace evropských železnic. Evropská společnost pro financování výroby železničních zařízení. Byl založena dne 20.10. 1955. To je i 02.10. a to je, jak víte i 05.10. Datum narození VÁCLAV HAVEL. Plus, DVA je to 07.10. Datum seskoku PARA skupiny ARAP mého otce. Rok 1955 je i 1952 a1950 a rok 1925 a 1922 a rok 1920.

První letiště v Basileji bylo postaveno v roce 1920 na místě Sternenfeld v obci BIRSFELDEN letiště BASILEJ – STERNFELD. V roce 1930 bylo jasné, že letiště v tomto místě nemůže růst do té míry, aby splňovalo budoucí požadavky letectví. Zrodila se myšlenka dvounárodního letiště na francouzském území. Francouzská vláda souhlasila, ale vypuknutí druhé světové války jednání přerušilo. Po válce byla myšlenka rychle oživena a již 8. května 1946, po pouhých dvou měsících výstavby, a ještě před vypracováním státní smlouvy, bylo na území francouzské obce BLOTZHEIM -B.H.  otevřeno Letiště BASEL – MULHOUSE – L.B.M. A zase MLÝN a MLYNÁŘ a MEYER atd. V roce 1987 letiště představilo ochrannou známku EUROAIRPORT BASEL MULHOUSE FREIBURG. Je zajímavé že v roce, kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM já jako B.M. a MLYNÁR a MEYER atd. dostalo nový název SVOBODNÝ HRAD. Ano H.S. Předtím bylo letiště STERNFELD v obci BIRSFELDEN. STERN FELDEN – HVĚZDNÁ POLE – H.P. A BIRS FELDEN je také BASILOVA POLE.

Město Basilej je křižovatkou důležitých silničních spojení s Německem a Francií. Dvě vysoce postavené evropské trasy E25 a E35. (A2 a A3 nebo A5 a A35 v Německu/Francii) vedou přes Basilej ve směru sever-jih. Ano vidíte dobře E 25 jako číslo mého ročníku na Vysoké škole politické – E je totiž 5 písmeno abecedy. A tak i římské či Romano číslo „V“. A k tomu 25. – V25. Ano to bylo číslo ročníku, do kterého mi chtěl gang KAPEK VÍT (KGB) zabránit nastoupit. A E35? To je přece jak dobře víte i 1775 a položené E na záda jako TROJZUBEC BOHA MOŘÍ POSEIDÓN-NEPTUN. A znak UKRAJINY.

Pět silničních mostů a jeden železniční most spojují obě části Basileje přes Rýn. Ve směru řeky se jedná o SCHWARZWALD most (dálniční a železniční most), most WETTSTEIN, MITTELBRÜCK a most JOHANITŮ a dvoupatrový DREIROSENBRÜCKE. ČERNÝ LES a MOKRÝ KÁMEN a M.B. most. Most JOHANITŮ. Podle ORDO – ŘÁD JOHANITŮ, který vznikl v 11.století. na území křesťanského JERUZALEMSKÉHO království ve SVATÉ ZEMI jako ŘÁD RATÍŘŮ ŠPITÁLU svatého JANA v JERUZALÉMĚ. Je to řád JOHANITŮ nebo také HOSPITALITŮ. Má červenobílou vlajku nebo znak. Byl založen roku 1099 v VITTORIOSA, MALTA. Ano V.M. A rok jako datum mého narození 19.09. Pravděpodobně proto si zvolili ti co „ukradli“ vojenské vítezství ve Studené válce za sídlo MALTU. Bývalí příslušníci ŠTB a KGB a britských tajných služeb. Kteří s pádem SSSR a světového komunismu neměli nic společného. Jim to tehdy vyhovovalo. Byli důležití a měli moc a jejich práce jim přinášela jak finanční, tak společenské postavení v tehdejších jejich zemích. Jako tam žijící plukovník ŠTB JUDr. PETR SISÁK. VRAH a ZLODĚJ. RUSÍNSKÉ národnosti. Jeho strýc byl POP – RUSÍN a jeho další strýc byl ředitel RUSÍNSKÉHO DIVADLA nebo MUZEA v KOŠICÍCH. Snažil se v počátcích své kriminální činnosti ze mě dělat RUSÍNA. Samozřejmě, že mu to mělo pomoci vykrádat UKRAJINU či RUSKO. Samozřejmě, že jsem to odmítl. Nejsem RUSÍN. Jsem ČECH. A hrdý potomek ČECHŮ a MAĎARŮ a DÁKŮ a NĚMCŮ. Ne RUSŮ. A proč si zvolili MALTA? No, protože MA LT je i MOSKVA a LITOMĚŘICE. Kde také JUDr. PETR SISÁK sloužil na základní vojenské službě. On až někdy před rokem 1989. A jeho manželka VĚRA je z LITOMĚŘIC.

Basilej je registrovaným a domovským přístavem všech zaoceánských lodí a jachet registrovaných ve Švýcarsku. VŠECHNY LODI ZE SCHWEIZ jsou registrovány v BASILEA-BALLE. Je to tedy centrem LODNÍ DOPRAVY. Po mořích a oceánech. Všech MARIŇÁKŮ a NÁMOŘNÍKŮ. Tak jako byla centrem lodní dopravy od roku 1616 kavárna LLOYD v LONDÝNĚ na LOMBARD Street. Vzpomínáte? Ze které se stala časem nadnárodní pojišťovna v lodní dopravě LLOYD.

V BASILEJI-BALLE je i několik historických památek ve hotelnictví a pohostinství. HOTEL LES TROIS ROIS v GROSSBASEL vedle Mittlerer Brücke – M.B. přímo na Rýně, je jedním z nejstarších doložených hotelů v Evropě (poprvé zmíněn v roce 1681 jako Gasthof Drei Könige). HOTEL TŘÍ KRÁLŮ. Ano vidíte dobře TŘÍ KRÁLŮ. Jejichž ostatky jsou uloženy v KOLÍNĚ na RÝNEM. V Les Trois Rois pobývala řada osobností historie (Theodor Herzl, Johann Wolfgang Goethe, Voltaire, Pablo Picasso, Thomas Mann, Marc Chagall, Richard Wagner, The Rolling Stones. Giacomo Casanova). Luxusní hotel je jedním z předních hotelů v Evropě. Neoklasicistní budova z roku 1844 (architekt: AMADEUS MERIAN a vy víte že moje sestra byla MERY ANN – MARIE ANNA a AMADEUS byl WOLFGANG MOZART – GANG DÁKŮ/VLKŮ/LOBO a MOZORITA). První zmínka o hotelu je tedy z roku 1681. Tehdy to byl v dnešním pojetí „MUŽSKÝ HOSTEL“. V roce 1754 označuje hostinský JOHANN CHRISTOPH (i EL CHE) hotel třemi figurami, TŘI KRÁLOVÉ, jako symbol hostince. V roce 1797 je v hotelu ubytován generál NAPOLEON BONAPARTE. Ano v roce, který je i rokem 1776. Rok vzniku USA. Víte, že byl z CORSA a že zemřel na H.S. Svaté Heleně. A předtím byl vězněn na ELBA. Jeho manželka byla po JOSEFÍNĚ rakouská princezna MARIE LUISE. Byli tedy BONAPARTE a MARIE LUSIE – B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Už aspoň víte, proč mu nedal svoji sestru ALEXANDER I. ruský car. Nebylo by to vyšlo na B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. V létech francouzské nadvlády nad Basilejí jsou TŘI králové zaměněni kvůli okupantům na „U tří obrazů“, nebo “ Hotel aux trois magots“. Tento název pro TŘI KRÁLE používají ve Španělsku TŘI MÁGOVÉ. V roce 1841 hotel kupuje mistr KREJČÍ – TAILOR jménem JOHANN JAKOB SENN pod jménem „DREI KÖNIGE“. Ano JAKOB-AKEV-PATA a SENN – DREAM – DR.M. V roce 1842 nechá SENN starý hostinec zbourat. A zadává basilejskému architektovi AMADEO MERIAN ( byl již výše) projekt na výstavbu nové budovy. Dne 16. února 1844 se otevírá nový „DES TROIS ROIS“. V roce 1897 je v době konání 1. Sionistického kongresu v hotelu ubytován Theodor HERZL. Nazývají ho rakouský spisovatel. Bylo to ve dnech 26. – 29. srpen 1897. Právě tehdy byl založen první základní kámen k vybudování státu ISRAEL. V roce 1915 je jižní část hotelu BLUMENRAIN 2 (B.L.M. a FLORIAN) prodána CANTONAL BANK. V letech 1941 až 1972 je ředitelem hotelu ALFRED KIENBERHGER. Hotel získává své jméno “ Tři králové na Rýně/ Hotel des Trois Rois“. A vy víte, že francouzské ROIS s LES ROIS JE CELÁ TA SESTAVA, KTERÁ TADY BYLA V PŘEDCHÁZEJÍCÍM PŘÍBĚHU – ROEZL, RESSL, MOJE PRABABIČKA PREIS – L.REIS, RIAZ l, A PRESL A LA ROSE. Rok 1941 je také 7 a 2. Obvod, na kterém jsme žili PRAHA 7 a PRAHA 2 na které jsem v sedmdesátých letech pracoval. A můj otec žil na začátku svého „nového českého života“ jako domovský občan JINDŘICHOVA HRADCE – PRAHA 7 a obvod PRAHA 2 na kterém žil, v roce 1989 a také 1990 když zemřel. Byl zavražděn. V roce 1972 mi bylo XX. let a vrátil jsem se ze školy VLKSM a odcestoval jsem na konci roku do ITALY. A samozřejmě, že je třeba dodat, že TŘI KRÁLOVÉ jsou 06.01. DVA dny po narození mojí matky a DVA dny před její svatbou s mým otcem. Je to také 06.12. a to je svátek svatého NIKOLAJE-MIKULÁŠ-MIKLÓS-MYKOL atd. DVA dny před 08.12. datem narození mojí manželky VLASTA SVOBODA a také je to 12.08. datum narození mého otce a JAK EŠ. KAŠPAR a MELICHAR a BALTAZAR jsou všechno DVOJKY – K je v pořadí 11 písmeno KLASICKÉ abecedy, a tak i 77 ale i II. DVOJKA. a B je druhé písmeno v KLASICKÉ abecedě. A M je druhé písmeno v NAŠÍ abecedě, kdy je malé L – l vlastně také římská jednička a tak následující po něm M je DRUHÉ písmeno této abecedy. 2 a 2 z jedné abecedy a 2 z naší abecedy. Tedy 2 a 2 další 2. Vám známé 2+1.

Nejstarším hostincem v Basileji je Gasthof zum Goldenem Sternen, ZLATÁ HVĚZDA. To je i titul SSSR – ZLATÁ HVĚZDA HRDINY SSSR. Hotel je poprvé zmíněn v dokumentu z roku 1346. To je i rok propuštění mého otce z GULAGU a jeho odvodu do československé armády v ORENBURG-BUZULUK – 1943. Hotel nabízí hostům jídlo a pití od roku 1412 jako jeden ze 13 panských domů. V roce 1501 zde byli přijati vyslanci deseti míst tehdejší Švýcarské konfederace na uvítací nápoj. Po rozšíření silnice v Aeschenvorstadtu (i AŠ u CHEB-EGER) byla tento hotel v roce 1963 zbourán, ale o 10 let později byl přestavěn z iniciativy bývalého STERNEN WIRT JOST MÜLLER v údolí ST. ALBAN. 1963 je i 1939 to začal otcova anabáze po sovětských kriminálech a gulazích. Která skončila v právě před chvílí uvedeném roce 1943. A jméno MÜLLER a ALBAN – to provází všechny moje příběhy. Když je ALBA SKOTSKEM tak je ALBAN SKOTEM. A MÜLLER je i MIJER-MIŽER-MIZERA-MIGER-MOGOR-MEYER-MAJER atd. Ale to také již dobře znáte. Důležité je také to že nový hostinec byl vystavěn v roce 1973. V roce, kdy jsem byl DVAKRÁT hned vedle SWISS-SVIZRA-ŠVÝCARSKA. V ITALY. A byl jsem přímo na hranici. Když jezdil přítel VITTORIO nakupovat s dalším kamarádem benzín a cigarety MARLOBORO do ŠVÝCARSKA. Musel jsem čekat na hranici. Neměl jsem švýcarské vízum. S.I.

Špičkovou gastronomii nabízejí mimo jiné restaurace Cheval Blanc a Stucki Jednou z nejznámějších kaváren ve městě je Grand Café Huguenin na BARFÜSSERPLATZ – C.H. jako CHE a jako CORTÉS HERNÁN na BOSONOHÉM náměstí. Byl jsem tam a pil jsem tam kávu. Mezi další historické basilejské restaurace patří restaurace Atlantis na Klosterbergu, Hasenburg a Gifthüttli ve starém městě Grossbaselu.

Na basilejském náměstí MARKTPLATZ a s adresou na ulici MARKTGASSE je hotel MÄRTHOF. Pár metrů od řeky RHINE-RHINUS-RÝN. A špičkového hotelu TŘÍ KRÁLŮ, který stojí přímo na břehu řeky. Jeho součástí je špičkový restaurant BOHEMIA. A to vy víte, je M.B. A víte, že MÄRTHOF je čistý anagram MOHORITA a F. A to je i P i L. A tak je to jméno a příjmení mojí matky MOHORITA L. Nebo ruské L postavené na hlavu podle Lenina a to je V. A tak je to zase jméno a příjmení mého otce. Žili v BOHEMIA. A takje to i B.M.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Pokaždé když jsem šel do centra jsem se šel podívat k BASILEJSKÉ radnici, zda to tak je. Ta je hned vedle. Když si stoupnete před hotelem čelem do náměstí, tak máte po levé ruce historickou radnici města. A po pravé ruce restaurant BASELSTAB. To je i BASIL ŠTÁB. STAB je v předkladu i HŮL/BERLA. A pro nás je to ŠTÁB. Proč? Protože prakticky celou dobu, kdy otec sloužil po převelení k Ministerstvu vnitra – V.M. k tzv. Vnitřní Stráži byl důstojníkem ŠTÁBU. Je to v jeho dokumentech. Hotel byl vystavěn v roce 1897. A to vy víte, že je i 1891 rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. A je to rok kdy právě v BASILEJI proběhl první sionistický kongres, ve STADTKASINO vedený HERZL. A proč je to pravda? Architektem hotelu postaveném v roce 1897 byl HEINRICH TAMM. Ano egyptský ATUM-RE, BENBEN. Můj TŮMA a TOM a MOTA a samozřejmě že i T.M. A dokazuje to to, že byl JINDŘICH.

Založení univerzity v Basileji v roce 1460 přineslo městu velkou prosperitu a také tiskařskému a vydavatelskému průmyslu. Ve městě bylo více než 50 tiskáren, včetně takových slavných jako PETRI, AMERBACH a FROBEN. V roce 1468 byla vydána latinská Bible, kterou vysázel pohyblivým písmem BERTHOLD RUPPEL. Historie nakladatelství SCHWABE VERLAG pochází z roku 1488, což z něj činí nejstarší existující nakladatelství na světě. Ano ŠVÁB-SVEBIA. V tomto roce založil knihtiskař JOHANNES PETRI svou lékárnu v Basileji. S nejslavnějším ze všech basilejských tiskařů, JOHANN FROBEN se Basilej stala po roce 1500 jedním z předních vydavatelských a tiskařských míst v Evropě, spolu s BENÁTKAMI a PAŘÍŽÍ.

V Basileji a okolí vycházejí různé noviny: Basler Zeitung (BaZ), vydávaný Basler Zeitung Medien, je největší deník, který vznikl sloučením BASLER NACHRICHTEN a NATIONAL ZEITUNG v roce 1977.

Rozhlasové stanice jsou zastoupeny také v Basileji: Kromě programu REGUIONALJOURNAL Basel veřejné rozhlasové stanice SRF existují v basilejském regionu dvě soukromé rozhlasové stanice, Radio BASILISK a ENERGY BASEL stejně jako nekomerčně orientované RADIO X.

Přítomností čtyřiceti muzeí se řadí Basilej na místo s největším počtem v celé zemi. Vybrat si lze z moderního umění, historie, etnografie přes přírodní historii, hudební nástroje až po film a farmaceutické pomůcky. Nechybí ani Švýcarské muzeum architektury, Muzeum panenek a jiné.

V Basileji fungovala městská pošta, která roku 1845 vydala poštovní známku s obrazem holubice a nápisem „Basel“. Basilej se tak stala pátou nejstarší známkovou zemí světa. Tato jediná basilejská známka platila do roku 1854, již roku 1849 činnost pošty převzala švýcarská pošta. BASEL a HOLUBICE. To je přece symbol MÍRU/MIERU. BASIL/VASIL na náměstí MÍRU a u OBRÁNCŮ MÍRU a celý ten systém FRIEDRICH II. a MÍROVKA-FRIEDENAU-FRÁDNAVA a FRÝDLANT a FRÝDEK a můj spolužák ve třídě IVAN FRIED s matkou EMILIE FRIED. A my s tetou EMILIE JUNGMAN/SCHIDLAK z FRIEDENAU.

Basilej je humanistické univerzitní město. Je tam BASILEJSKÁ UNIVERZITA založená v roce 1460. A to vy víte, že je i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také je to 16.09. svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09: Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA.

Další univerzitou je Protestantská státně nezávislá teologická univerzita v Basileji.

Kromě humanismu je Basilej známá také svým matematickým výzkumem. Kromě LEONHARD EULER to byla rodina učenců BERNOULLI, kteří po staletí vyučovali matematiku a prováděli výzkum v Basileji. Ti byli podrobně zmíněni výše a také dříve. Především NIKOLAJ II. BERNOULLI, který zemřel v PETROHRADĚ.V roce 1910 zde byla založena Švýcarská matematická společnost. Ve 20. století vyučoval na univerzitě v Basileji ruský matematik ALEXANDER MARKOVIČ OSTROVSKY. Byl původně OLEXANDER MARKOVYČ OSTROVSKYJ. O.M.O. Byl to UKRAJINEC narozený v KYJEVĚ. 25.09. 1893. Zemřel ve ŠVÝCARSKU v LUGANO, TICINO dne 20.11.1986. Vy znáte, již z mého příběhu NIKOLAJ ALEXEJEVIČ OSTROVSKIJ. Také UKRAJINEC ten se narodil také v ZÁŘÍ jako já a předcházející OSTROVSKY. A vy víte, že já jsem se narodil na OSTROVĚ. ŠTVANICE OSTROV – S.O. STRATEGICKÉ OPERACE. Jako OTISK mého otce jsem byl v příběhu také UKRAJINEC. Jak mu zapsali ve věznici v POLTAVĚ na UKRAJINĚ po přechodu hranice v roce 1939. Spisovatel OSTROVSKIJ se narodil tedy přesně 29.09.1904. Ve VILIYA a zemřel 22.11. 1936 v MOSKVĚ. Vy víte že v azbuce je to prostě BÍLÁ. Tam co otec překročil hranici Slovenského štátu po seskoku u MAKOVA. A místo v jeho prostoru operovala jejich PARA skupina ARAP a také skupina WOLFRAM. I brigáda JANA ŽIŽKA z TROCNOVA po porážce Slovenského národního povstání.

A jak se jmenují dva Ukrajinci, česky to napíšeme OSTROVŠTÍ? Jeden byl ALEXANDER a druhý byl NIKOLAJ. Ano jako papežové ALEXANDER II. a NIKOLAJ II. Kteří měli jeden ze svých konventů v MELFI. Na Hradě FRIEDRICH II. V kotníku té nohy ITALY. Jako carové ALEXANDER II. a NIKOLAJ II. Kteří OBA zemřeli násilnou smrtí. Jeden v PETROHRADU na následky bombového atentátu a druhý v JEKATĚRINBURGU, kde byl zavražděn s celou rodinou.

A jaký je ještě OSTROV kromě teď zmíněných? Je to české město OSTROV nad OHŘÍ. V němčině se město jmenovalo SCHLACKENWERTH. SCHLACKEN je české slovo STRUSKA. A STRUŽKA je RILLE, a to byla moje prababička provdaná HON/HAHN TERESIE z VESELÍ u CHCEBUZE. Anglické RILL je POTŮČEK nedávno popsaný. STRUŽKA byl i funkcionář vysokoškolského hnutí SSM a byl asistentem na VŠCHT Praha kde pracovala moje teta ALENA BARANNIKOVA/GEBLTOVA. Tedy vnučka mojí prababičky RILLE. Stejně jako moje matka a jejich bratr KAREL. V ruštině je SCHLACKEN slovem ŠLAK. To určitě znáte “ Trefil ho ŠLAK“. Tak se říká někomu, koho ranila mrtvice. Překladač mně píše že SCHLACKEN WERTH j HODNOTA STRUSKY. A ta je velmi malá. Je to vlastně v češtině ODPAD vznikající spontánně při vulkanické činnosti sopky. Třeba u VESUV a dalších. Nebo je to vedlejší produkt mnoha termických spalovacích průmyslových procesů, či produkt spalování pevných paliv či odpadů. Důležité je OSTROV nad OHŘÍ je i O.O. To víte, co znamená? Proto odpad. V překladu z němčiny OHŘE je i EGER, jak se jmenuje v němčině město CHEB. Místa, která rád a na svou dobu poměrně často navštěvoval GOETHE. Je to město u KARLOVY VARY – CARLSBAD.

SCHLACKE jsou v překladu z němčiny také BALASTNÍ, a tak i po našem BASILITNÍ látky. Nestravitelné součásti potravy. Je to vlastně VLÁKNINA. A to je VLAK a NINA, nebo NÁNA – PANNA. Nemají výživovou hodnotu, ale jsou nutné pro výživu, respektive pro trávicí proces. Mezi ně patří i AGAR-AGAR. A je to správně DVAKRÁT. Ano vidíte podobnost s názvem EGER. G.R. – EL CHE. Je to produkt s vysokou GELUJÍCÍ schopností. Je to prostě GEL – G.L. – L.G. EL CHE. Česky ŽELÉ – ŽELATINA. Ano jako THE ŽILINA a můj spolužák ŽILÁK-LYŽÁK. AGAR-AGAR je i KANTEN. A vy vidíte velkou podobnost s názvy územního členění ŠVÝCARSKA – KANTON.

A finále? AGARÓZA je hlavní složkou AGAR-AGAR. Získává se především z červených mořských řas rodů GELIDIUM a GRACILLARIA. Je to prostě ZAHUŠŤOVAČ. A je to také AGA RÓZA – ROSE. Největší závod na výrobu AGARÓZA je závod LONZA ROCHKLAND v ROCKLAND ve státě MAIN v USA. Ale vy víte, že LONZA je firma švýcarská se sídlem v BASILEJI. Ano LONZA GROUP AG. Založená v roce 1897. Tak i v roce narození dědy KAREL GEBLT I. – 1891. ROCKLAND je i ROCK a LAND. SKÁLA-KÁMEN a ZEMĚ. Náhoda by to byla, kdyby ROCKLAND jako ROCKY z PENNSYLVÁNIA PHILADELPHIA s manželkou ADRIANA neležel v okresu KNOX. HENRY – JINDŘICH KNOX první velitel ARTILLERY-DĚLOSTŘELECTVA za americké revoluční války a byl první ministr války USA. Narodil se v BOSTON – MASSACHUSETTS/ B.M. a zemřel tamtéž ve městě THOMASTON. Ano THOMAS-TOMÁŠ. Zemřel v den narození mojí tety BASILEA ve VOLOVÉ. Dne 25.OKTOBER-ŘÍJEN/O.R. roku 1806. Byl i H.K. jako HRADEC KRÁLOVÉ. My ale víme, že je ještě americká vojenská základna FORT KNOX. Ta je v KENTUCKY. Ano tam co plukovníka SANDERS KFC – KENTUCKY FRIED CHICKEN. Vysi vzpomínáte, že anglické FRIED je SMAŽIT a německé FRIED je MÍR-MIER-PEACE. A jméno je FRIEDRICH. Pod LOUISVILLE – LUDVÍK a nad ELISABETHVILLE – BASILETHVILLE – ELISABETH – ALŽBĚTA a ISABEL – BASIL a LISBOA – LISABON. Ve FORT KNOX je uložen americký ZLATÝ POKLAD. A kruh se uzavírá. Ve FORT KNOX je muzeum GENERAL GEORGE SMITH PATTON. Ano toho který osvobozoval SICILI a PLZEŇ. Kromě mnoha jiných míst v Západní Evropě. Toho, jemuž jsem přísahal věrnost v naší odbojové skupině v roce 1962 v mých X letech (10 letech) na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY mezi vagóny a kolejemi. S velitelem TŮMA zvaný LANG. A finále? Byl ještě jeden KNOX. To byl JOHN KNOX. Vůdce SKOTSKÉ REFORMACE a zakladatel SKOTSKÉ CÍRKVE. Jeho dům stojí v EDINBURGU. Nedaleko od hřbitova, kde je pochován JOHN SMITH – OTEC EKONOMIE. Pro můj příběh je důležité že ještě to že žil nějaký čas v exilu ve FRANKFURTU a pak ve švýcarské ŽENEVĚ. Samozřejmě, že jsem obě místa v EDINBURGU navštívil a fotografoval je. A posledním KNOX byl také muž církve a ten byl ale KATOLÍK. Byl RONALD jako prezident REGAN. A narodil se dne 17.02. A ty vy víte, že je i 17.11. 17 LISTOPAD. Zemřel dne 24.08. a to vy také víte, že je 12.08. datum narozené mého otce a JAK EŠ a mojí manželky v americkém stylu psaní dat 08.12. A zemřel v MELLS. A to je i WASILLY. V roce 1957, Když mně bylo 5 let. Jeho detektivní příběhy zpracoval jako televizní seriál DUŠAN KLEIN. A to vy víte, že je i DUCH-RUACH-HOLY SPIRIT. Ale hlavně to je i MALÝ DUŠAN. A tak i DUŠÁNEK. Tajemník OV KSČ PRAHA 2 – DVOJKA. V době mého působení tam. A proč je to pravda? DUŠÁNEK malý DUŠAN nebo KLEIN DUŠAN žil ve ZLIČÍN. Ano ZLÝ ČIN. ZLÍN a SUROVÁ a HRUBÁ. S DUŠAN KLEIN jsem se seznámil v roce 1987. A je i DUŠAN KLÍN. Jako obec u MOSKVY, KLIN, kde žili TŘI SLAVNÍ RUSOVÉ – MENDĚLEJEV a ČAJKOVSKIJ a GAJDAR. Ve městě je kostel svatého TICHONA. Ano jako mého přítele docenta z MAI – Maskovskij aviacionnij institut který žil v dřevěném domku v části MOSKVY dodnes zvané SOKOL. TICHOMIROV a jako herec TICHONOV, ze 17 zastavení JARA, a jako moje spolužačka ve třídě TICHÁ.EVA TICHÁ. Která žila v domě na STROSSMAYEROVĚ náměstí naproti naší škole. Dům má nad vchodem iniciály V.H. Není to VÁCLAV HAVEL v tomto případě ale VÁCLAV z HÁJKU. Tam je ta samoobsluha, kde pracoval vedoucí naší dětské odbojové skupiny TŮMA-LANG i se svým bratrem který měl přesně stejně brýle jako GUSTÁV HUSÁK. Jako dna od jogurtů jsme tomu říkali.

A finále? Samozřejmě si vzpomínáte na moji sousedku z lavice v posluchárně na VŠP také ze skupiny Západočechů a Jihočechů příjmením VOSTROVSKÁ LÍBA tak byla vlastně i příjmením, v pražském slangu jako NIKOLAJ OSTROVSKY a jménem jako jeho místo narození VILNY-BÍLÁ. A také si vzpomenete na ulici v Praze 5 – OSTROVSKÉHO. Manžel LÍBA VOSTROVSKÁ byl důstojník kriminální služby u nás na Praze 2. Znal jsem ho také. Dříve než jeho manželku LÍBU-LIBUŠI. Bylo to tady dříve již také popsáno.

Již v roce 1930 založil PAUL SACHER SCHOLACANTORUM BASILIENSIS, která se stala centrem výzkumu a kultivace staré hudby. Ano vidíte dobře SACHER a BASILIENSIS – VASILOVÉ v ulic SOCHORA. SACHER, vídeňský restauratér a cukrář se narodil v ŽELIEZOVCE jak si vzpomínáte. Tam kam jezdil učil hrát slečny ESTERHÁZY skladatel SCHUBERT z VÍDNĚ. A víte, že se DVĚMA bratry ŠUBRTY ve skupině celkem 5 mužů překročil můj otec hranici SSSR dne 10.23. 1939. Poté co si koupily jídlo a vodku na cestu v obchodě u ŠUBRTA ve VOLOVÉ. STADTKASINO/STADTCASSINO BASEL je nejdůležitějším koncertním místem pro klasickou hudbu Mezitím se uskutečnilo mnoho koncertů na alternativních místech, jako je Hudební divadlo BASILEJ nebo kostel svatého MARTINA, který byl od 19. století používán jako koncertní kostel. Kromě Basilejského symfonického orchestru působí ve městě také několik specializovaných orchestrů, jako je BASILEJSKA SINFONIETTA, barokní formace LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL, komorní orchestr i tempi a Capriccio Basel, stejně jako ENSEMBLE PHOENIX a Basilejský komorní orchestr.

COLLEGIUM MUSICUM BASEL bylo založeno v roce 1951 a NOVÝ ORCHESTR v roce 1982.

Dechová hudba je pěstována Dechovým orchestrem a chlapeckou hudbou BASILEJ 1841.

Kromě velkých oratorních sborů, jako je Basilejská sborová společnost a BACH BASEL existuje také mnoho menších komorních sborů, z nichž většina se specializuje na CAPPELLA HUDBU. Basilejští madrigalisté a KKB Basilesjký chlapecký sbor jsou mezinárodně známí. Basilej má Hudební akademii s pododdíly, jako je SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS, která dala vzniknout baroknímu orchestru LA CETRA a MUSIKHOCHSCHULE. Nadace PAUL SACHER také sídlí v BASELEJI.

A nyní přichází jedna zcela zásadní informace o souvislosti OPERACE BENJAMIN. Jazzové BEBBI EM BEBBI SY JAZZ (Dem Bebbi sein Jazz) Co je to BEBBI? To je přezdívka pro obyvatele BASILEJE. V tomto případě název pro jazzový festival v Basileji, který se koná každoročně v srpnu od roku 1984. S 50 000 až 70 000 návštěvníky je to jedna z největších jazzových událostí ve Švýcarsku. Kde jste četli již v mém příběhu BEBBI? Nebylo to BEBBI, ale bylo to BUBBY. Ano film MARGARHETA ALEXANDER BARSKAJA z BAKU manželka JARDININ v ODĚSA a režisérka v MOSKVĚ natočila film RVANIJE BAŠMAKI – ROTRHANÉ nebo POTRHANÉ BOTY. Hlavní postavou filmu byl malý chlapec, kterému se říkalo BUBBY. Jsou to ale i BABY RJAZAŇSKIJE. (německy je název města RJASAN, anglicky RYAZAN, španělsky RIAZÁN a latinsky RESANIA – nejblíže našemu slovanskému REZAT) Další film z produkce sovětských filmů. Byl to ještě SILENT – TICHÝ film. V češtině říkáme NĚMÝ FILM. Z roku 1927 také natočený ženou režisérkou. OLGA PREOBRAŽANSKAJA se jmenovala. A vy víte, že 1927 je i rok 1972 kdy jsem ukončil školu v VLKSM v MOSKVĚ, a ještě ten rok jsem cestoval do ITALY. A MOSKVU navštívil v té době, kdy jsem tam byl prezident NIXON s HENRY KISSINGER a také s odstupem FIDEL CASTRO z ostrova CUBA-KUBA.

BASILEJ je také město s významnou varhanní kulturou, která má několik kostelů s historickými varhanami jako je PREDIGERKIRCHE – JOHANN ANDREAS SILBERMANN, ELISABETHENKIRCHE – JOSEPH MERKLIN 1864, kostel svatého JOSEFA – ORGELBAU KUHN 1904, kostel svatého ANTONA – ORGELBAU WILLISAU 1931, nebo bývalý první kostel KRISTA, na Picasso Platz, které bylo přeměněno na zkušebnu především pro Basilejský symfonický orchestr – KUHN ORGAN BUILDING 1936. Kostel svatého ANTONA ORGELBAU WILLISAU je i kostel svatého ANTONÍNA na STROSSMAYEROVĚ náměstí, kam jsem já WASILLY chodil do školy a jezdil jsem k babičce a dědovi OR – GEBLT k LABI – ORGEBLAU. A další je výrobce varhan SILBERMANN – BASILMANN a také SILVER skupiny PARA výsadků z LONDÝNA SILVER A a SILVER B. Kteří tak byli také SILVER’S MEN.

Jako největší multižánrové divadlo ve Švýcarsku má THEATER BASEL stálý operní, činoherní a taneční soubor, stejně jako operní sbor. Pro operní a taneční produkce poskytuje orchestrální služby Basilejský symfonický orchestr a další orchestry z regionu Theater Basel má dvě scény v hlavní budově, která byla otevřena v roce 1975 na křižovatce Theaterstrasse / Klosterberg.

Kromě nepřetržité práce výše uvedených souborů řada festivalů nastavuje další akcenty, jako je Basilejský divadelní festival (dříve „Welt v Basileji“), BRENNSTOFF Theatertage a Basilejský festival loutkového divadla (vše v dvouletém rytmu), stejně jako každoroční Tanzfest Basel.

KUNSTMUSEUM BASEL (největší muzeum umění ve Švýcarsku) vyniká jako nejstarší městská umělecká sbírka na světě. Muzeum se zaměřuje na umělce renesance a 19. a 20. století. Práce z doby kolem roku 1960 jsou vystaveny v Muzeu současného umění. V roce 1967 zakoupila Bürgergemeinde dvě důležitá díla PABLA PICASAA od STAECHELIN nadace v Basileji. Obyvatelé města, kteří měli o akvizici rozhodnout, žádost v notoricky známém hlasování přijali, a tak plán financovali. Picasso se pak rozhodl odkázat městu další čtyři díla ze své sbírky. Následně bylo po Picassovi na jeho počest pojmenováno náměstí nedaleko muzea umění.

BASILEA CATHEDRAL vysvěcená v roce 1019 za přítomnosti císaře JINDŘICH II. a císařovny KUNIGUNDA – KUNHUTA, stojí na Munsterberg jako památka románské a gotické architektury.

 Barokních městských paláců WILDT’SCHES HAUS, MARKGRÄFLERHOF, SPIESSHOF a STADHAUS, příkladů historismu PAULUSKIRCHE, ELISBETHENKIRCHE, secese KÜCHLINTHEATRE a HOTEL KRAFFT. Svědectví raného modernismu s budovami KARL COELESTINE MOSER 1925–1927. Dále HANS MÄHLY (postavil první tři obytné výškové budovy ve Švýcarsku v letech 1950/51 s rozvojem Entenweid), HANS BERNOULLI, HANNES MEYER, a HANS SCHMIDT jsou budovy basilejských kanceláří HERZOG and de MEURON, DIENER and DIENER v letech 1980 a 1990. Nebo MORGER and DEGELO. V Basileji také stavěli mezinárodně uznávaní architekti jako MARIO BOTTA – druhá budova BIZ a muzeum TINGUELY. A RICHARTD MEIER. MOSER je i WASIL a je to výrobce skla v KARLOVY VARY. HANS BERNOULLI jako rodina slavných matematiků z BASILEJE, HANNES MEYER je babička HAHN a já s otcem MEYER a SCHMIDT – SMITH – SCHMIED – ŠMÍD. Aby to bylo, jak má být, je tam ještě jeden MEIR a finále? MARIO BOTTA. Ano naše české BOTA. Ale v překladu z italštiny ROPUCHA-ŽÁBA.

68 metrů vysoký dům LONZA (LONZA AG se závodem v ROCKLAND v MAINE USA) HANS RUDOLF a SUTER OTTO z roku 1962 je pozoruhodná výšková budova v Basileji a je často srovnávána s budovou PIRELLI v MILANO. V byla to jeden čas nejvyšší budova v Basileji. Střízlivá, jemná fasáda domu mu vynesla přezdívku BŘITVA. A vy vidíte jména, která mají iniciály R.H. velmi známé v mém příběhu a S.O. STRATEGIC OPERATION. A k tomu SUTER – ŠUTR-KÁMEN-ROCK-STEIN-KIVI atd. Časté srovnávání s budovou PIRELLI není také náhoda. PIRRELI je výroba GUM – G.M. a je to v MILANO-LOMBARDY. Kam jsem v prosinci 1972 přicestoval na Vánoce k příteli do COMO. Zajímavé je i to, že otec měl celá dlouhá léta, až do rozchodu s mojí matkou v koupelně dvě břitvy. Neholil se s nimi. Jen tam prostě celé ty roky ležely. Se speciálním kamenem a koženým řemen na broušení. Vše předválečné výrobky. Rumunsky je břitva BRICI a maďarsky BOROTVA. Ten maďarský název je ukázka toho jak to české slovo pravděpodobně vznikalo – BOROTVA-BŘITVA. A další ukázka důležitosti základního kmene slova pro můj příběh. Německy RASIER. Anglické slovo RAZOR je zase RAZ a OR. PRVNÍ OR. SVĚTLO NEBO KŮŽE. Nebo OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN.

Nejvyšší volně stojící budovou ve Švýcarsku je 250 metrů vysoká televizní věž na St. CHRISCHONA nedaleko Basileje. Kdo byla St. Chrischona?

Začnu tím, že televizní věž je vysoká 250 metrů a je na hoře vysoké 522 metů. Klíč o tom že 5 a 2 a 0 jedno jest. V mém příběhu. Hora St. CHRISCHONA leží v pohoří DINKELBERG a je v něm třetí nejvyšší. Je nedaleko BETTINGEN a prochází v blízkosti vrcholu s hranicí okresu LÖRACH BADEN WÜRTTEMBERG. Ano L.B.M. když dvojité „W“ otočíme z nohou na hlavu a uděláme z něj „M“. A je to kraj se STUTTGART výrobou MERCEDES BENZ – M.B. A kraj odkud prý pochází židovské příjmení GOEBLAT

Na nejvyšším místě vršku stojí OSADA v angličtině nazýváno HAMLET (MOHOLITA-MOHORITA) stojí kostel Sv. CHRISCHONA.

Na jižním svahu hory se pramení RUSCHBACH – RUSTEL který se vlévá do RÝNA u Grenzach-Wyhleen, na severu pramení AUBACH – MÜHLEBACH přítok NEUER TEICH, který protéká INZLINGEN a švýcarským RIEHENEM.

St. Chrischona byla poutním místem ve středověku až do reformace. První kostel zde byl postaven kolem roku 700 a rozšířen v 9./10. století. Současná budova kostela byla postavena v 15. století (západní věž 1450–1460) a na počátku 16. století (chór 1503–1509, loď 1513–1516). Za třicetileté války byl kostel znesvěcen a vypleněn. V následujících letech byl stále více zanedbáván a v roce 1818 byl dokonce využíván jako stáj. V roce 1839 získal CHRISTIAN FRIEDRICH (!) SPITTLER povolení k obnově kostela, a v roce byla v roce 1840 v něm byla založena poutní misie sv. Chrischona, jejíž nástupnická instituce Teologický seminář sv. CHRISCHONY zde existuje dodnes. V roce 1894 přišel basilejský inženýr Wilhelm Hetzel s myšlenkou železniční trati do St. Chrischona, která však nebyla realizována, přestože bylo v roce 1894 vydáno stavební povolení.

Co je ale jasně související s mým příběhem je to že sem vedla v roce 1990 (i 19.09) etapa cyklistů co jezdí na KOLECH jako součást TOUR DE SUISSE. Jedna plus DVA – jako BEBBI a BUBBY. S a SS a B a BB. DVOJKA dvě DVOJKY. A byl to TOUR vyslov TUR. Byl dlouhá 162 km. A to je i16.02. a tak je to i 16.11. Ato se narodil můj bratranec B.I. BARANNNIKOV IVAN. A je to i B-I LANCER, který poprvé odstartoval k letu dne 12.23.1974. Etapa, která zde končila začínala v AARAU. Jako řeka AARA v BERN. A vy víte, že to jsou i iniciály mojí přítelkyně z školy VLKSM v MOSKVĚ – ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI ARGENTINA. A je to ve městě BERN. Vyslov anglicky BEN. Náhoda by to byla, kdyby nevyhrál tuto etapu CYKLISTA-KOLAŘ z BELGIE jménem LUC ROOSEN. Ano EL CHE a ROSEN. Vám dobře známé L.ROSEN. S nevysloveným „N“ na konci, jak bývá zvykem je to L.ROSE. A je to opět součástí toho celého systému popsaného u KARLOVA NÁMĚSTÍ – ROEZL – L.ROZE/ROSE. A před chvílí popisovaný GEL ROSE – AGAR-AGAR.

Jméno CHRISCHONA je z latinského CHRISTIANA nebo CRISTINA. Podle tradice to byly TŘI SESTRY – CHRISCHONA a MARGHERITA a ODILIA/OTTILIE ( i jako P.I.Č. LABUŤ – ODETTE a ODILE). Jejich iniciály jsou i COM jako COMO v ITALY. Kde jsem byl v roce 1972. Je to i MOC MIROSLAV velvyslanec socialistického Československa právě zde ve ŠVÝCARSKU. A také šéfredaktor RUDÉ PRÁVO.A jako můj románek MARGHERITA-MOHORITA v NOVONIKOLAJEVSK-NOVISIBIRSK u řeky OB s LABUTÍ – GYULA v BALET-BALE vystupující jako ODETTE a ODILE. I jako SAR EL vojenská ubytovna v TEL AVIV založeném v roce 1909 BEIT ODET. Kde jsem prožil mnoho nocí při mých pobytech na dobrovolnickém programu u izraelské armády v uplynulých cca 15 letech.

Podle pověsti každá jedna ze TŘÍ SESTER (jako dílo ČECHOVA, co žil TAGANROG a JALTA) postavila kostel na jednom ze TŘÍ kopců kolem BASILEJE, na dohled od ostatních. Ze St. Chrischona si můžete prohlédnout kostely sv. OTTILIENA v německém městě TÜLLINGEN a svaté MARGHERITE/MARKÉTY v BINNINGEN. Ano vidíte dobře ING BEN a L.T. ING. Existuje dokonce tradice, která sahá až k LEGENDAAUREA a nazývá CHRISCHONI společnicí URŠULY KOLÍNSKÉ. V češtině U.K. A to je jak UNITED KINGDOM, tak i auto značka UKRAJINY. A KOLÍN? No tento KOLÍN je nad RÝNEM jako BASILEJ – BALLE a je v něm uchována schrána s ostatky TŘÍ KRÁLŮ. Tedy na rozdíl od těchto žen jsou to ostatky mužů. A vy víte, že TŘI KRÁLOVÉ byli DVA plus JEDEN – DVA BĚLOŠI e jeden MOUŘENÍN. A víte, že TŘI KRÁLOVÉ z protinacistického odboje byli DVA z českého KOLÍNA a jeden byl odjinud – z PŘÍBRAMY.

Odmítla postoupit mučednickou smrt s URŠULOU KOLÍNSKOU a uprchla z města. Jedna verze zmiňuje tento útěk a záchranu před mučednickou smrtí. Druhá verze mluví o tom, že již cestou onemocněla a vůbec k této události nedošlo. Do KOLÍNA nedošla. Obě verze zaznamenávají CHRISONY smrt vyčerpáním u GRENZACH. Sedláci ji našli a naložili na volský povoz, načež se VOLI sami vydali směrem na DINKELBERG a zastavili se právě na tomto kopci. A kostel byl údajně postaven na tom samém, stejném místě na její památku. DINKEL BERG – I D.B. Které když napíšu já může vypadat i jako O.B.

A proč to souvisí s mým příběhem? Kromě jiného, co již bylo uvedeno ke kopci u BASILEJE a svaté CHRISCHONĚ? URŠULA je VORŠILA. Jako VORŠILSKÁ ulice u NÁRODNÍ TŔÍDY. Kde došlo k událostem dne 17.11. 1989. URŠULA je i VORŠILA jako maršál VOROŠILOV a vojenská akademie v MOSKVĚ po něm pojmenovaná. Říkali jí vojáci VOROŠILOVKA. Svatá VORŠILA-URŠULA se narodila v CORNWALL – vyslov KORN VOL. KORN je i CHRUŠČEVA KUKUŘICE. Srovnej CHRUSCHEV – CHRISCHON. Bez znamének. Ale CORN je i CORNER – ROH, VOLSKÝ ROH, nebo ROH VOLA, ale i odbory v Československu ROH. a je to i RUACH, v hebrejštině HOLY SPIRIT – DUCH. DUCHÁČEK i DUŠÁNEK.

DINKELBERG je v češtině ŠPALDOVÁ HORA. Nebo HORA ŠPALDY. ŠPALDA TRITICUM SPELTA. Zastarale SAMOPŠE. SAMOPŠE je německé SAMOPESCH v okrese KUTNÁ HORA. Na vlajce mají obilí tak předpokládám, že to je ŠPALDA. Byl jsem tam asi u někoho na chatě. Nebo tam bylo nějaké rekreační zařízení, ve kterém jsem byl. Jaké a čí to už nevím. Svatá HILDEGARDA z BINGENU – H.B. pozor ne z BENNINGENU ale jenom z BINGENU prý řekla“ Kdyby už člověk nemohl nic jíst a nic mu nepomáhalo, špalda jej postaví na nohy“. CHRISCHONE ale to že jí VOLI odvezli na ŠPALDOVOU HORU nepomohlo. Tam zemřela.

A proč je i toto pravda? Dne 17.06. roku 1506 provedl kardinál RAYMOND PERAUDI přenesení a vyzvednutí jejích ostatků. Její svátek je dne 16.06.

Verze publikovaná v roce 1647 církevním historikem HERMAN CROMBACH směšuje tři panny z legendy z EICHSEL na DINKELBERG s CHRISCHONOU. V EISCHEL to byly TŘI PANNY se jmény KUNIGUNDE(známé jméno manželky JINDŘICH II. a kostele v Jindřicha KUNHUTY) druhá byla MECHTRUDIS, a to je zcela bezpečně MOHORITA s možnými variantami buď DR. nebo CHE a S-DVOJKA. A třetí byl WIBRANDY. M.I. BRANDY. MILITARY INTELIGENCE a BRANDY. Druh KOŇAKU. Který jsem přivezl mému otci z ostrova HELGOLAND, který jsem navštívil v souvislosti s turnajem v BREMEN-BEREMENHAVEN v roce 1969.

Kardinál PERAUDI kanonizoval tato TŘI panny z EICHSEL a CHRISCHONU s nimi. Je to komplikované ale je to tak. LEGENDY jsou prostě LEGENDAMI. Místní tradice byly tehdy tradovány na velmi malém prostoru. Proto mohlo míst každé místo své slavné události a svaté a uctívané. Když pak došlo k většímu dopravnímu spojení a propojení míst tak se určitě spousta míst a osobností ztrácela, nebo naopak různě spojovala.

Že příběh souvisí s OPERACÍ BENJAMIN je jasné z toho, že ke kanonizaci došlo dne 17.06. Přesně v den pozdějšího narození mojí babičky MARIE HAHN-HON-HAN. Dcery TERESIE RILE, z VESELÍ – MIRTHA. A důkaz? CHRISCHONA se uctívá dne 16.06. A to vy víte, že je i 16.09. Svátek mojí matky podle svaté LUDMILY. Ale také víte, že to je i 19.09. Moje datum narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA. A také víte, že 16.09. je i 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL z PARA výsadku pod krycím názvem OPERACE BENJAMIN. Kanonizace proběhla v roce 1506. A to je také 15.06. A to je zase plus DVA i 17.06. Zase datum narození mojí babičky MARIE HAHN-HON-HAN. A finále? CROMBACH HERMAN – C.H. – CHE se stejnými iniciálami jako CORTÉS HERNÁN-C.H. – CHE vysvětluje vztahy mezi těmi všemi pannami tam v BASILEJI na 522 metrů vysokém kopci v roce 1647. Ano jako číslo mého Vojenského útvaru 6174–7. Spojovací pluk a také jako rok kdy jsem k němu narukoval, rok 1974. A jako rok 1947 který byl plný událostí v Československu, před převratem.

Básník SEBASTIAN BRANT ve svém díle VARIA CARMINA (1494/98) publikoval báseň založenou na legenně o Chrischona, když prý zemřela vyčerpáním.

Básník JOHANN PETER HEBEL ( HAVEL ) se o kopci Chrischona zmiňuje ve své básni TRHOVKYNĚ VE MĚSTĚ. HAVELSKÝ TRH v PRAZE na HAVELSKÉM náměstí. I PETER HEBEL – H.P.

V knize ARNOLD PAULI  Bettiger Lied (z Bettinger Festspiel z roku 1963, text: EDUARD WIRZ) je jeden verš věnován kopci Chrischona.

Mezi nejvýznamnější památky ve městě BASILEA patří památník svatého JAKUBA od FERDINAND SCHLÖTH a památník ve Štrasburku od FREDÉRIC – AUGUST BARTHOLDI.

Ze studentského filmového klubu (1930) byl základ filmové sbírky Bächlin-Schmidt-Schmalenbach přenesen do Švýcarského filmového archivu. Filmové týdny, které se konaly v Basileji v letech 1939, 1943 a 1945, lze označit za jeden z prvních filmových festivalů na světě. Pouze BENÁTSKÝ festival začal dřívě. Rozhodnutím vládní rady ze dne 1. srpna 1945 se filmový archiv stal majetkem kantonu Basilej-město; Tam byl připojen ke Středisku školních materiálů. Po mezikantonální výzvě k záchraně a financování, která byla neúspěšná, byl v městské radě v LAUSANNE nalezen způsob pro převzení a zachování archivu. Filmy byly uloženy v suterénu BASLER KANTONALBANK am BLUMENREIN.

Po desetiletích sdružení Le Bon Film konečně našlo své vlastní stálé místo, Stadtkino. Nachází se v bývalém sádrovém sochařském sále Kunsthalle. Sádrové sochy jsou uskladněny v tovární budově v Neu-Allschwil. S finanční pomocí NADACE CHRISTOPH MERIANA  bylo otevřeno kino se 100 místy.

Poté, co se různé farmaceutické a chemické společnosti v Basileji vzdaly svých vlastních filmových produkčních jednotek, místní produkce se rozpadla. ARTHUR COHN který získal tři Oscary, pochází z Basileje, kde je v rámci kurzů na Hochschule für Gestaltung minimální filmová produkce.

ARTHUR COHN je přímým držitelem 3 sošek OSCARA za produkci dokumentárních filmů. Sám sebe označuje za držitele ještě dalších tří sošek OSCARA. Protože je získaly filmy na jejichž výrobě se také podílel v kategorii cizojazyčné filmy. Ty však získávají sošku jako celek – země a dílo. Vy víte, že to ale v našem příběhu nehraje žádnou roli. V mém příběhu je důležitou postavou. Rodilý BASILEAN – BASILEJČAN a má TŘI a TŘI sošky. Ano KRISTOVA LÉTA 33. A seriál dat 03.03. a 30.03 který tady byl velmi podrobně rozebrán dříve. Také to jsou TŘI KRÁLOVÉ a TŘI SESTRY. Ty v BASILEJI i ty od ČECHOVA z TAGANROG a JALTA. Důležité je vědět, že děda ARTHUR COHN stejného jména a příjmení byl v BASILEA RABÍNEM. Otec byl MARCUS a matka ROSE. A jeho jméno je shodné s příjmením generál MCARTHUR – MOHORITA. Je to i AR-OR THUR/TUR.

Filmový festival Kriens, založený v roce 1980, nyní známý jako VIPER (Video Performance), sídlí již několik let v Basileji. Basilejská kina nabízejí různé filmy na 30 plátnech.

Basilejský karneval je největší karneval ve Švýcarsku a zároveň jediný Protestantský karneval na světě.  Začíná ORGESTRAICH ( OR) který začíná ve čtyři hodiny ráno v pondělí po POPELEČNÍ středě. Karneval každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků a těší se velké slávě po celém světě. Po třech dnech a nocích končí ve čtvrtek ráno ve čtyři hodiny takzvaným závěrečným úderem. Během těchto 72 hodin můžete obdivovat umění v ulicích. V pondělí a ve středu odpoledne se koná Cortège, průvod všech aktivních účastníků. V úterý odpoledne se koná dětský a rodinný karneval a večer velký koncert Guggen. Součástí Tradičními jídly pro Fasnacht jsou. Cibulový koláč a Sýrový koláč a jednoduchá polévka. Co dům dal.

Pták Gryff. Basilej, který se střídá každé tři roky 13., 20. nebo 27. ledna (pokud připadne na neděli: sobotu předtím), zažívá každoroční festival tří středověkých občanských spolků čestných společností pro Rebhaus, HÄREN a Griffin. V tento den se objeví tři personifikovaní nositelé štítů  Vogel Gryff, GRYFF v těžkém brnění, Wild Maa, WILD MAA s mužským ovládáním, a LEU – LEV Pochodují Kleinbaselem a znovu a znovu předvádějí své tradiční tance. 

BASILEJ a SPORT. Evropská kontinentální fotbalová asociace UEFA byla založena v Basileji v roce 1954. Jako datum vniku se udává datum 15.ČERVEN-JÚN 1954. Sídlo organizace bylo do roku 1959 v PAŘIŽI a poté se přestěhovalo do švýcarského BERN. Ano – BERN-BEN. Prvním generálním sekretářem byl HENRI DELAUNAY. To vy víte, že je JINDŘICH Z LOUN. 15.06. je i 17.06. a to se narodila moje babička MARIE HAHN-HON-HAN. Je to i 15.09. A to byla zavražděna kněžna svatá LUDMILA. Jako LUDMILA moje matka dcera babičky MARIE HAHN-HON-HAN. Pro můj příběh je důležitý název této organizace v azbuce. Je to УЕФА. Ve městě v azbuce УФА a latince UFA, hlavním městě BAŠKORTOSTÁN bylo první místo působnosti JAR.HAŠKA po přechodu z ČS. Legií k Rudé armádě. Vy víte, že jeden můj přítel z mládí KABEŠ snad příbuzný šéfa Státní banky Československé po únoru 1948 KABEŠ, člena KSČ od roku 1921 mně říkával BAŠKO. Je to anagram KABEŠ a je to nějaká zkomolenina VAŠKA-BASCA. UFA byla ale také německá filmová organizace. Byla založena 18.12. 1917. a jak víte, z minulých příběhů čile kooperovala před WWII. se sovětskými filmaři. O tom tady již byla dalekosáhlá řeč. Ta sídlí v POSTUPIM-POTSDAM, městě poslední konference VELKÉ TROJKY. V BABELSBERG, a to je i BASEL BERG nebo BASIL BERG, a hlavně je to na řece HAVEL.

V roce 1954 byla Basilej jedním ze šesti dějišť Mistrovství světa ve fotbale 1954. Co píše WIKIPEDIA? Za prvé bylo to 5 – V. Mistrovství světa ve fotbale. Konalo se od 16.06. 1954 do 04.07. 1954 právě ve ŠVÝCARSKU-SWISS-SVIZRA. Zúčastnilo se jej 16 celků. Finále se hrálo 04.07. Hostitelská země byla vybrána v roce 1946, důvodem bylo, že v roce 1954 bylo 50. výročí založení FIFA. Proto byl turnaj přidělen zemi, ve které sídlí řídící orgány FIFA. „Zázrak z Bernu,“ kterým bylo vítězství SRN, však brzy vyvolal podezření.
Nejlepším střelcem turnaje s 11 brankami se stal SÁNDOR KOCSIS z MAĎARSKA. A hvězdami mistrovství se stali FRITZ WALTER z SRN, FERENC PUSKÁS z MAĎARSKA a SÁNDOR KOCSIS také z MAĎARSKA. Tolik informace z WIKIPEDIA v češtině.

Je to ukázkový příklad pokračující OPERCE BENJAMIN. Bylo to tedy na počest 50 let FIFA. To je „L“ nebo „I“. FIFA byla založena dne 21.05. 1904. A vy víte, že to je i 12.05. a tak je to i 12.08. A to je datum narození mého otce ve VOLOVÉ a je to také 08.12. a to je datum narození mojí manželky VLASTA-PATTI-TRISHA SVOBODA v PLZEŇ. A právě Mistrovství světa v roce 1954 to potvrzuje. Začalo dne 16.06. a to vy víte, že je i 16.09. a to je i 16.04. Seskok OTMAR REIDL – O.R. OPERACE BENJAMIN – O.B. Víte ale také že 16.09. je i 19.09. a to je datum narození ZÁTOPKŮ a datum mého narození. Je to i svátek ZITA, císařovna R.U. Rakousko Uherská. Mistrovství skončilo tehdy v roce 1954 dne 04.07. A to vy víte, že je i 04.01. A to se narodila moje matka LUDMILA. Která má svátek 16.09. A také se 04.01. narodil ADLOF OPÁLKA z výsadku OUT DISTANCE. Aby to nebylo málo tak 04.07. je i plus DVA 06.07. a to je i 09.07. A to se narodil první manžel mojí matky LUDMILA FLORIAN BOHUMIL. A svatbu měli o mnoho let později V.H. a O.H. VÁCLAV HAVEL a OLGA HAVEL. Než přejdu k tomu úplně nejlepšímu tak si všimneme nejlepšího střelce. Byl to po našem SAN DR. KOCSIS. Střelil 11 branek. A to je i 77. Velmi známé v mém příběhu. Včetně toho že to je i DVOJKA. Můj kolega v kanceláři na OV SSM Praha 2, se kterým jsme absolvovali společně noční návštěvu domu SESTER-NURSE v areálu Nemocnic na KARLOVĚ náměstí, který se jmenoval PETR ULRICH, který bydlel v LÍPOVÁ, s manželkou PAVLA, kde žil i JAR.HAŠEK, mně tehdy také jednou v kanceláři na náměstí MÍRU-DVOJCE nebo někde v hospodě vyprávěl vtip. Bylo to v 1973 nebo zkraje 1974, před mým odchodem na vojnu. Cituji“ Dva muži v podroušeném stavu sedí v hospodě u jednoho stolu. Jeden říká druhému „A ty se jmenuješ jak? A ten říká já jsem KOCSIS. (KOČIŠ) Ten první se začne smát a říká KOCSIS KOCSIS pro pivo mně SKOČÍŠ. KOCSIS mu říká a jak se ty jmenuješ? A ten mu říká já jsem ŽÁK. A KOCSIS na to také zabásní. ŽÁK, ŽÁK ty si ale pěkná svině.“ Důležité je si všimnout, že druhý MAĎAR vyhodnocený jako nejlepší v hráč mistrovství byl PUSKÁS – PUŠKÁŠ. Někdo, kdo má PUŠKU. A tu otec měl. Koupenou v červnu 1948. Doma zamčenou v psacím stole. Belgickou Opakovačku – O.B.

Stále je to málo? Kde se odehrávalo v roce 1954 ve Švýcarsku Mistrovství světa v kopané? Hrálo se v celkem 6. městech. A já je zapíšu tak jak následují za sebou v OPERACI BENJAMIN. První trojice – 3 města byla BERN – ZURICH – LAUSANNE. Ano vidíte dobře – B.Z.L. – BAZIL. BAZILA. Moje teta BASILEA – BAZILA se to tiž narodila v roce kdy se „narodila“ FIFA. Druhá trojice – 3 města byla BASILEA – ŽENEVA – LUCERN. Ano také vidíte dobře – B.Z.L. – BAZIL a BAZILA. VASIL a VASILA. A tak tam byl i můj otec se sestrou anebo já s otcem jako OTISK. KAPITÁN OTISK, profesí KARTOGRAF, který byl v nějakém moravském nářečí z BERNA – BRNA. A byl velitel skupiny WOLFRAM. Rodin mých předků z otcovi strany děda WOLF – DÁK – MOHORITA/ROMANIA a babička RAM-BARAN/HUNGARIA – R.H. RUDOLF HESS a RUDOLF HEGENBART a RUDÁ HVĚZDA v ulici U.S. U STUDÁNKY, kam jsem chodil asi rok vzpírat k mistrovi příjmením PAVLÁSEK.

A proč je to pravda? Ve finále se dne 04.07.1954 sešli týmy GERMANY a HUNGARY. Ano G.H. – GUSTÁV HUSAK a GUSS HALL. DVA generální tajemníci komunistických stran. Jeden z ČS. a druhý z USA. A proč ještě FINÁLE? Česky je to finále NĚMECKO a MAĎARSKO. A to je N.M. NIKOLA MOHORITA. Můj syn. Proč? Ten se narodil dne 26.12.1979. A vy víte, že SSSR definitivně zaniklo rozhodnutím zasedání dne 26.12. v MOSKVĚ v roce 1990. A od 01.01.1919. Již neexistovalo. A víte, že rok narození mého syna je i 1919 rok narození mého otce a rok narození mého syna 1979.

A na doplnění. V BASILEJA se hrálo na St. JAKOBHALLE. Stadiónu místních fotbalistů. A vy víte, že JAKOB je AKOV – ten druhý co se držel za PATU toho prvního z DVOJČAT. A byl to otcův instruktor JAKOVLEV v MOSKVĚ a SANTIAGO v GUANTANÁMO. Kde byl jako na DRUHÉM místě na americkém kontinentu vůbec v čele města CORTÉS HERNÁN – V.H. – CHE. EL CHE. Je to JAKUBSKÁ ulice vedle PALÁC KOTVA, kde sídlilo na začátku REVOLUČNÍ TŘÍDY generální ředitelství VOJENSKÝ STAVEB. Atd. A to vše tady již bylo mnohokrát a mnohokrát.

27. června 1971 byla BASILEJ cílem etapy a startem a TOUR de FRANCE 1971. V tento den se konaly tři etapy. První vedla po rovině z MULHOUSE do BASILEJE, druhá z Basileje přes Černý les do FREIBURG im BREISGAU ….třetí?

Kromě toho bylo St. JAKOBSHALLE jedním z dějišť Mistrovství světa v házené mužů v roce 1986.HANDBALL je to také – H.B. Žádná souvislost by tu asi nebyla, kdyby nebyl členem naší studijní skupiny ve škole VLKSM v MOSKVĚ v letech 1971/72 hráč tohoto sportu. Jeho iniciály byli O.K. Jako naše znaky letadel ČSA. Byl z RYCHNOV – RAUCHENAU nad KNĚŽNOU. Ano toho města které je uvedeno v protokolu NKVD z výpovědí mého otce. Doslova a do písmene mě donutil abych se stal členem našeho týmu házené ve škole tehdy v MOSKVĚ. Udělal jsem to. Reprezentace Československa byla pro mě vždy ctí. Jakákoliv. A finále ? BASILEJ je sídlem Mezinárodní házenkářské federace. HANDBALL – H.B.

V BASELEJI je i umělé kluziště St. MARGARETHEN – MOHORITA HEN. Jeho otevření se datuje do roku 1934. V roce 1967 (!) bylo upraveno a a v roce 1984 bylo zastřešeno. Odehrávala se na něm utkání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1939 a v roce 1953. Stejně jako na mojí rodné ŠTVANICI – HON. Tam bylo Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 1947. Ano klíčové sestavě čísel a roků v mém příběhu. Na mém rodném ostrově ŠTVANICE-HON se uskutečnilo ve dnech 15 až 23.02. 1947. A vy víte, že to je i moje rodné číslo 123 a číslo mého ročníku na VŠP – 502 – V25. Víte také že to je i 15 až 23.11. Klíčové dny v roce 1989. A víte, že jsem v roce 1974 narukoval k vojenskému útvaru 6174. A že v roce 1974 zemřel maršál ŽUKOV a uskutečnila se dne 25.04. Karafiátová revoluce v PORTUGALSKU. Která byla koncem portugalského koloniálního impéria. S hlavním městem LISBOA – BASIL. A místem narození svatého ANTONÍNA z PATAVIA-PADUA-PADOVA.

Ve fotbale město reprezentuje FC Basilej. Druhým byl FC Concordia Basel.

Basilejský lyžařský klub byl založen v roce 1904, což z něj činí jeden z nejstarších lyžařských klubů ve Švýcarsku. V ledním hokeji jsou v 1. lize zastoupeny EHC Basilej a EHC Basilej-Kleinhüningen. V roce 1979 mohli házenkáři RTV 1984 BASILEJ slavit svůj dosud jediný švýcarský mistrovský titul. STARWINGS BASKET REGIO BASEL v současné době jediným prvotřídním zástupcem německy mluvícího Švýcarska.

Mezi další kluby patří Judo Club Basel, založený v roce 1935 a tedy jeden z nejstarších judistických  klubů ve Švýcarsku, Basel Rowing Club (založen v roce 1884), Rhein Club Basel (založen v roce 1885)

OSOBNOSTI V ČELE MĚSTA. JAKOB MEYER zum HASEN se narodil v Basileji v roce 1482 a strávil zde celý svůj život až do roku 1531, kdy byl starostou města v letech 1516 až 1521. Stal se známým, protože byl prvním starostou z řad CECHU a objednal obraz DARMSTADT MADONA u HANS HOLBEIN MLADŠÍ. Obraz jsem viděl a myslím, že jsem jeho fotografii zveřejnil na FACEBOOK. Jde vlastně o obrazy dva. Na jednom je JAKOB MEYER a na druhém jeho manželka. Stejný formát.

Dalším významným starostou Basileje byl JOHANN RUDOLF WETTSTEIN (1582–1666), který bez dotazu zastupoval postavení Švýcarského spolku při jednáních o VESTFÁLENSKÉM míru a v roce 1648 dosáhl odtržení tehdejšího Švýcarska od Svaté říše římské.

CHRISTOPH MERIAN (1773–1834) byl basilejský statkář, rentiér a zakladatel Nadace Christoph MERIANA. Ta dodnes hraje významnou roli v mnoha oblastech města. Jeho příjmení bylo uvedeno výše v souvislosti s jeho jmenovcem architektem.

Po smrti svého manžela založila sběratelka umění MAJA SACHER nadaci EMANUELA HOFFMANNA (1896–1989) která se od té doby věnuje propagaci a šíření umění v oblasti Basileje. Díky jejich nasazení bylo v roce 1980 otevřeno Muzeum současného umění v Basileji. SACHER je zcela klíčová „ZNAČKA“ v mém příběhu. Vše již bylo výše. MAJA je také obraz FRANCISCO GOYA. Narozený dne 30.03. (ano 33, vám známé) Jde o DVAS obrazy. Na jednom je oblečená a na druhém je nahá.

Právnička a bojovnice za práva žen IRIS von ROTEN  (1917–1990) se narodila v Basileji a měla rozhodující vliv na ženské emancipační hnutí ve Švýcarsku ve 20. století svým dílem Ženy v ohrádce. Jako jedna z mála žen své doby studovala na univerzitách v BERN, ŽENEVA a CURYCH a získala doktorát práv. V letech 1943 až 1945 pracovala jako redaktorka časopisu Schweizer Frauenblatt. Její iniciály jsou I.R. Nebo R.I. – LI – LEE. IRIS je česká květina KOSATEC. Je to i IRIS – International Railway Industry Standard. Systém kvality výrobců kolejových vozidel. Česky VLAKŮ – lokomotiv a vagónů a možná i tramvají. Byl to i automobil IRIS vyráběný ve Velké Británii. 1906 až 1925. Firma LEGROS and KNOWLES Ltd. ROTEN je červený. Jde tedy o ČERVENÝ KOSATEC.

HANS PETER TSCHUDI (1913–2002) byl právník, politik a v letech 1959–1973 člen Spolkové rady.  Zastával úřad ministra vnitra, byl dvakrát prezidentem Švýcarské konfederace a je považován za „otce AHV“ Švýcarské povinné důchodové pojištění. Vyslovíme ČUDY? Pravděpodobně. Jako ČUDO JUDO či jako ČUDÍ – KOUŘÍ jako ČADCA kde se nachází MAKOV kde seskočila para skupina ARAP. V kraji ŽILINA. A jako RAUCHENAU nad KNĚŽNOU.

V roce 1975 byla v BARFÜSSERKIRCHE  nalezena mumie ženy. Zemřela v roce 1787 a byla identifikována jako ANNA CATHARINA BISCHOFF. Byl to v roce 1975 kdy jsem pracoval na DVOJCE na náměstí MÍRU. Je to i rok 1972 kdy jsem ukončil školu VLKSM v MOSKVĚ a odcestoval do ITALY-LOMBARDY. Jmenovala se také ANNA BISCHOFF CATHARINA – A,B,C – 123. Moje rodné číslo. Byla ANNA jako moje babička a teta a sestra a druhá manželka mého otce a CATHERINA jako moje dcera která se narodila v roce 1978. MUMIE je i M.M. a tak i W.M. A co rok 1787? Dne 17.09. Ano 17.09. roku 1787 38 delegátů (jeden za dva státy) podepsalo THE CONSTITUTION. V PHILADELPHIA – PENNSYLVANIA. Podpisů bylo 39 z 55 delegátů CONGRES OF THE CONFEDERATION. Vy samozřejmě víte, že 17.09. je i 15.09. zavraždění kněžny LUDMILY a že to je také 19.09. a to je datum mého narození a narození olympioniků ZÁTOPKŮ z TRÓJE. A také je to svátek ZITA. A také víte, že 17.09. je i 17.06. a to se narodila moje babička MARIE HAHN/HON/HAN/HUN v HORNÍ POČAPLY.

SERGE LANG (1920–1999) se narodil v Alsasku a pracoval v Basileji, nejprve jako filmový novinář a později jako sportovní novinář, přičemž se zaměřoval především na alpské lyžování a cyklistiku. Trvale se proslavil jako vynálezce a jeden z otců zakladatelů Světového poháru v alpském lyžování. LANG si nechával říkat velitel naší dětské odbojové skupiny TŮMA. SERGE je i SERGIO ORDŽONIKIDZE (OR) jehož vnuk byl tajemníkem ÚV VLKSM. Se kterým jsem se seznámil v roce 1989 v parku JULDA FULDA v PRAZE. Při jeho návštěvě PRAHY.

Basilej vychovala řadu sportovních velikánů. Z města jsou to následující sportovci: fotbalisté GOTTFRIED DIENST zvaný GODI nebo GOTT narozen 09.09.1919 v BASILEJI pracovník pošty a bývalý fotbalový rozhodčí, a KARL – KARLI ODERMATT narozen 17.12. 1942 v LUCERNU. bývalý fotbalista; Bývalý hokejista EMIL HANDSCHIN 19.03. 1928 BASILEJ. Data dobře znáte.

Nizozemský filolog a filozof a humanista ERASMUS ROTTERDAMSKÝ(1466 a 1469–1536) strávil podzim svého života v Basileji. Díky svým kritickým teologickým spisům je považován za průkopníka reformace.

Theophrastus Bombast von Hohenheim, známý jako PARACELSUS  (1493–1541), byl lékař, alchymista, mystik, laický teolog a filozof. Byl legendární díky svým léčebným úspěchům, ale také se musel vypořádat s kousavou kritikou. Studoval v Basileji a rok pracoval jako městský lékař. Vše bylo uvedeno výše.

Johannes Heussgen nebo lépe známý jako JOHANNES OEKOLAMPAD (1482–1531) byl reformátor  v Basileji, kde zemřel. Těšil se velké vážnosti, ale nikdy neměl tak vlivné postavení jako HULDRYCH ZWINGLI ( narozen dne 01.01. 1484 ve WILHAUS zemřel 11.10. 1531 v KAPPEL am ALBIS.)  v Curych .Díky úsilí Oekolampada však byla v roce 1528 schválena svoboda vyznání pro reformované křesťany  v Basileji. Vše bylo uvedeno výše.

Dalším reformátorem a zakladatelem kalvinismu je JAN KALVÍN  (1509–1564), který žil několik let v Basileji a poprvé zde publikoval své hlavní dílo INSTITUO CHRISTIANAE RELIGIONIS Později se stal reformátorem v ŽENEVĚ. Calvinova pověst utrpěla kvůli jeho obhajobě upalkování čarodějnic. Jeho původní spolubojovník a pozdější protivník CASTELLIO SEBASTIAN  žil v Basileji od roku 1544. Také v roce 1544 se anabaptista DAVID JORIS, který byl v Nizozemsku pronásledován, přestěhoval do Basileje, kde žil neuznaný pod jménem Johann von Bruck až do své smrti v roce 1556.

ANDREAS VESALIUS (1514–1564) ve skutečnosti ANDRIES WITTING van WESEL(BRUSEL) vydal v Basileji v roce 1543 první kompletní učebnici lidské anatomie De Humani Corporis Fabrica (německy: O struktuře lidského těla). Anagram VASILIUS. WESEL rovněž WASIL a BRUSEL rovněž BASIL. Byl DOKTOR.

Během několika generací rodina BERNOULLI vyprodukovala významné osobnosti v matematice a fyzice a dalších odvětvích přírodních věd. Osm členů rodiny byli profesoři, další členové rodiny se úspěšně obrátili na společenské vědy nebo umělecké disciplíny. Po dobu 105 let byla matematická židle obsazena Bernoulli. JAKOB BERNOULLI (1655–1705) byl matematik a fyzik. Celý život žil v Basileji. Jakob Bernoulli významně přispěl k rozvoji teorie pravděpodobnosti, stejně jako k variačnímu počtu a zkoumání mocninných řad.DANIEL BERNOULLI (1700–1782) byl matematik a fyzik, synovec Jakoba. Se svou prací na Riccato diferenciální rovnici se stal známým po celé Evropě. Bernoulliho efekt, pojmenovaný po Danielu Bernoulli má velký význam v aerodynamice. Je základem mnoha aerodynamických a hydrodynamických výpočtů v technice. NIKOLAJ II. Vše bylo uvedeno výše.

LEONHARD EULER (1707–1783) narodil se dne 15.04. 1707 v BASILEA a zemřel 07.09. 1783 v PETROHRADĚ. je považován za jednoho z nejvýznamnějších matematiků vůbec. Euler se narodil a studoval v Basileji. Jeho úspěchy v oblasti matematiky jsou obrovské a nesporné, například je považován za vynálezce symboliky běžné v dnešní matematice. S více než 800 publikacemi je také považován za nejplodnějšího matematika vůbec. 15.04. je i 15.09. Vražda kněžny LUDMILY. 1707 je i 1775. 07.09. je i 14.09. velký počet dat v mém příběhu dříve velmi podrobně rozvedený. BASILEA byl prvorozená dcera v naší rodině MOHORITA, moje teta. Prvorozený syn byl PETR MOHORITA, můj strýc. Iniciály vědce jsou L.E. Tedy v angličtině EL Í. LÍ – LEE. Byl i druhým jménem PAVEL – ŠAVEL – VASIL.

Kulturní historik a humanistaJACOB BURCKHARDT narozen 25.5. 1818 v BASILEJI a tamtéž zemřel dne 8.08. 1897.  (1818–1897) žil celý život v Basileji. Zaměřil se na evropské dějiny umění a získal velké uznání za své práce, zejména za Dobu Konstantina Velikého z roku 1857. KONSTANTIN!!! Známé jméno z mého příběhu.

Lékař, anatom a zoolog, geolog a paleontolog KARL LUDWIG RÜTIMEYER  narozen 26.2. 1825 v BIGLEN zemřel 25.11. 1895 v BASILEJI. S rezidentským statusem jak v BASILEA tak v BERN. (1825–1895) zkoumal prehistorickou faunu Švýcarska, v letech 1855–1894 působil na univerzitě v Basileji a v roce 1867 se stal čestným občanem Basileje. Rütimeyerstrasse a Rütimeyerplatz si ho připomínají. Byl MEYER. Narozen v BIGLEN – BASILIN. Nebo B.I. a GLEN – ÚDOLÍ – MEZIHOŘÍ. Zemřel v BASILEJI 25.11. a to je i 25.02. Komunistický převrat v Československu v roce 1948.

Jeden z nejznámějších německy mluvících filozofů a morálních kritiků, FRIEDRICH NIETZSCHE (1844–1900), narozen 15.10. 1844 RÖCKEN a zemřel 25. 08. 1900 VÝMAR žil a pracoval v Basileji v letech 1869–1879 jako profesor klasické filologie. Je pravda, že většinu svých známých děl napsal až poté, co kvůli nemoci rezignoval na svou profesi a znovu opustil Basilej. S Basilejí však zůstal spojen přes svého přítele FRANZ OVERBECK  který zde nadále působil jako profesor církevních dějin. NIETZSCHE zemřel ve městě klíčového významu pro můj příběh WEIMAR – VÝMAR. Kde žil na pozvání vévodkyně z BRAUNSCHWEIG GOETHE. A mnozí další – SCHILLER, BACH, VAN DER VELDE, LISZT, WASSILY KANDINDSKY který byl zaměstnán ve výmarském BAUHAUSE.

Švýcarský psychoanalytik a psychiatr CARL GUSTAV JUNG  (1875–1961) strávil mládí v Basileji-Kleinhüningenu a od roku 1895 dokončil studium medicíny na univerzitě v Basileji. Narodil se dne 26.07. 1875 v KESSWIL kanton THURGAU a zemřel 6.06. v KÜSNACHT, kanton CURYCH. CG JUNG. KESSWIL je VASIL z KE – KOŠIC. Tam žil bratranec mého otec plukovník VASIL MOHORITA. Velitel para výsadku O.B. OLEXA BORKAŇUK. Byl GUSTAV a KAREL. Zemřel 06.06. a to je i 06.04. A to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. a je to tak i 04.06. a to se narodil maršál MANNERHEIM. JUNG byl dlouholetý ministr vnitra České republiky v normalizaci. Byla tady o něm již řeč. Věnoval registrovanému vůdci gangu KGB v PRAZE KAPEK VÍT revolver se kterým na podruhé KAPEK VÍT spáchal v roce 1990 sebevraždu. Spolupracovali jsem spolu. Sídlil ve STROJNICKÉ ulici na Praze 7. Tam kde na začátku této ulice žila moje sestra v rohovém domě s ulicí BUBENSKÁ moje sestra tehdy ANNA MARIE HRUBÁ. Se synem MICHAL. Ve stejném domě žil můj spolužák ze třídy hokejista VÁCLAV STEINBACH. Ve vedlejším bloku domů ve stejné ulici je ROOSVELTOVA studentská kolej. Ulice má domy jenom na jedné straně. Na druhé straně ulice jsou koleje. Po celé její délce. Železniční. S viaduktem a jedním železničním přejezdem. A ty koleje oddělují STROJNICKOU od parku JULDA FULDA, dnes VÝSTAVIŠTĚ. JUNG se narodil v KLEIN – MALÝ HÜN ING. To je MALÝ MAĎAR VYUČENÝ, podle britského standardu ING. Nebo moje babička HAN-HON a tak i HUN. Sestra mojí tety AURÉLIE/ZLATA/GOLDA GEBLT SCHIDLAK byl JUNGMANN EMILIE.

Protestantský reformovaný teolog KARL BARTH narozen 10.05. 1886 v Basileji zemřel dne 10.12. 1968 také v Basileji(1886–1968) žil a pracoval v Basileji. V oblasti evropských protestantských církví je považován za „církevního otce 20. století“ díky svým celkovým teologickým úspěchům. BARTH je BARTHOLOMEUS. To znáte. Svatý patron ARMENIAN/HAYK. A s kostely na významných místech mého příběhu. Katedrálou v FRANKFURT am MAIN a katedrálou v PLZNI. A kostely v PELHŘIMOV a KOLÍNĚ nad LABEM. A dalšími. To vše tady bylo dříve a podrobně. 10.05. jeden kdy zahynul první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN z VELEŠOVIC narozený dne 09.07.1909. Pyrotechnik z BARTOLOMĚJSKÉ ulice pražského policejního ředitelství. Před nástupem k policii v roce 1939 sloužil u dělostřelectva v československé armádě v PLZNI. 10.05. je i 10.08. A to je i 12.08. Datum narození mého otce. Je to i 08.12 datum narození mojí manželky. Jeho datum úmrtí je 10.12. to je minus dva i 08.12. Datum narození mojí manželky a je to také 12.08. datum narozením mého otce. Narodil se v roce 1886 a to je i 1988 a zemřel v roce 1968. To je v mém příběhu po našem 20 let před tím. XX – II. a II. – 22. Když zemřel bylo mojí manželce ji 2 dny IIXX. 18 let. V SYDNEY v AUSTRÁLIA kde byl v té době s rodiči na československém zastupitelském úřadu.

 KARL JASPERS (1883–1969), vyučoval od roku 1948 na Basilejské univerzitě. Je pohřben na hřbitově v HÖRNLI. Narodil se dne 23.02. 1883 OLDENBURG zemřel 26.02.1969 v BASILEJI. HÖRNLI může být i v systému užívaných zkratek v hebrejštině i HORN-LI. HORN NÍ POČAP LI. HORNÍ POČAPLI. Zemřel ve stejný den kdy se narodil v roce 1988 můj syn NIKOLA jako DRUHÝ po první dceři KATEŘINA. Je to i den kdy byl oficiálně rozpuštěn SSSR v roce 1991. Samozřejmě je to i svátek svatého ŠTĚPÁNA – vojáka „IMPERIUM ROMANUM“. 23.02., datum jeho narození je i 11.23. Moje rodné číslo 123 a 1. Nebo 7.

ARMINIO JANNER se narodil 4.07. 1886 v BELLINZONE a zemřel dne 11.07. v Basileji. 1949. Byl jmenován vedoucím katedry italské literatury na univerzitě v Basileji. ARMINIO je i ARMENIO/HAYK. Ten se narodil v den výročí založení USA a v den kdy byl v roce 1946 udělen mému otci status domovského práva v JINDŘICHŮV HRADEC. V roce 1946. Rok narození je také 1988. A narodil se v BELLNZONE – anagram BAZILINEN. Zemřel dne 11.07. Den kdy se narodil můj tchán MIROSLAV SVOBODA a OLGA HAVEL. Klíčová sestava dat v mém příběhu – 11.07. a 17.07 a 11.10. a 10.11. a 11.01. a 17.01. To ale již dobře znáte.

Vědci TADEUS REICHSTEIN narozen 20.07.1897 ve WLOCLAWEK WEICHSELLAND RUSKO. Zemřel 1.08. 1996 v BASILEJI chemie – a WERNER ARBER narozen 3.06. 1929 v GRÄNICHEN biologie byli profesory na univerzitě v Basileji, když byli poctěni Nobelovou cenou. Příjmení je ŘÍŠSKÝ KÁMEN. STEIN. WLOCLAWEK je i WASILEK M. WEICHSELLAND je i WASIL EL CHE LAND. A to byla ARGENTINA nebo ČESKOSLOVENSKO. 20.07. je i 07.02. To se narodila moje tchýně VLASTA-PATTY-TRISHA SVOBODA/BOUDNÍK. WERNER ARBER je i rusky zapsané, protože ruština nemá „W“ a německy vyslovené V.ARBER – FARBER. Nebo FABRY. Rodina FABRY žila v SOCHOROVA 3. Přímo naproti nám. Pak se přestěhovali do domu STROJNICKÁ. Do stejného domu kde žil můj spolužák ze třídy VÁCLAV STEINBACH. A pak se do něj přestěhovala i moje sestra z ARGENTINSKÉ ulice. Přes KOLEJE nádraží HOLEŠOVICE BUNBNY, z druhé strany. Před chvílí to tady bylo podrobně.

ALBERT HOFMANN, narozen 11.01. 1906 v BADEN, AARGAU, zemřel dne 29.04. 2008 v BURG im LEIMENTAL (1906–2008), švýcarský chemik a profesor, objevitel halucinogenních účinků LSD, žil a pracoval v Basileji. BURG IM LEIMENTAL je i B.M.L. Základní klíč Operace Benjamin. O HOFFMANECH jsem již psal. Lidé s příjmením HOFMANN mě „doprovázeli“ na každém kroku při mé práci v SSM. A byl to ALBERT. Jako EINSTEIN a jako ALBERTOV u nás na DVOJCE. BADEN jsou KOUPELE-LÁZNĚ-SPA. 11.01. je přesné datum kdy byl můj otec povýšen do hodnosti plukovníka. A patří do série dat před chvíli uvedené. Velmi důležitých v mém příběhu.

 FRANCESCO PETRARCA (1304–1374), humanista, svými studiemi měl nejsilnější vliv na humanisty pozdějších generací, ve Švýcarsku. V roce 1356 byl v Basileji a komentoval zemětřesení jako příklad pomíjivosti Fortuny. FRANTIŠEK a PETR.

URS GRAF STARŠÍ  (asi 1485 až 1529) byl renesanční malíř skla, rytec a zlatník, jehož díla jsou velmi kvalitní a kromě sklárny se dochovala dodnes. Druhou část svého života strávil v Basileji. URS je také s latinský U/V – VRS – VASIL. Rok jeho úmrtí je i rokem mého narození 1952.

Významným malířem renesance byl bezesporu HANS HOLBEIN MLADŠÍ  (1497 nebo 1498–1543), který se označoval za basilejského občana, i když v Basileji žil pouze v letech 1515–1523, ale basilejské občanství obdržel. HOLBEIN je i HAVELEIN. EINHAVEL. Jako například EINSTEIN. Byl k tomu HANS-HONZA. České jméno.

Basilejský malíř, kreslíř a znalec umění JOHAN RUDOLF HUBER studoval v Basileji, Bernu, Benátkách a Římě. Působil v Basileji, Stuttgartu, Durlachu, Bernu, Neuchâtelu a Solothurnu a je považován za nejvýznamnějšího švýcarského malíře vrcholného baroka. HUBER je také HAVEL. IOHAN a RUDOLF je I.R. nebo R.I. naše L.I. – LEE a či I.L. jako sovětská letadla.

Spisovatel, básník a prelát JOHANN PETER HEBEL se narodil v roce 1760 v Basileji, kde jeho rodiče byli ve službách basilejské patricijské rodiny ISELIN. Polovinu dětství strávil v HAUSEN im WIESENTAL polovinu v Basileji, kde nějakou dobu navštěvoval Gymnasium am Münsterplatz. Hebel později napsal mimo jiné báseň Paměť Basileje jejíž text tvoří základ BASILEJSKÉ PÍSNĚ. Dnes BASLER HEBELSTIFTUNG udržuje HEBEL památku v Basileji. HEBEL je rovněž HAVEL. 1760 je i 1907 kdy se narodil můj strýc PETR MOHORITA. Je to i rok 1970. ISELIN je s hebrejským „I“ – VAV, na začátku možné číst jako VSELIN – VASILIN. WIESENTAL WASIL TN to jenom potvrzuje. TN je i TUNA i TRENČÍN. V.V.O. Východní vojenský okruh. A vy víte, že V.V.O je i číslo mého ročníku V25. Protože KOULE je PĚTKA a tak i DVOJKA. Pravda je to proto, že prvním velitelem V.V.O. byl generálporučík JOSEF VALEŠ – VASIL či ŠAVEL či PAVEL. Byl i PEPA – B. VALEŠ byl i příjmením velitel mého vojenského útvaru 6174 LITOMĚŘICE. Ten byl ale JAROSLAV. Samozřejmě, že to je i WALES. Po něm byl dlouhá léta generálplukovník SAMUEL KODAJ – WASIL KÓDOVAČ. Ten byl PhDr.

ARNOLD BÖCKLIN (1827–1901) byl malíř, kreslíř, grafik a sochař v Basileji. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vizuálních umělců 19. století v Evropě. Dílo OSTROV MRTVÝCH je jeho autorem a pozdní autoportrét je také jedním z jeho hlavních děl. Jeho nejvýznamnější žák, umělec „fin de siècle“ HANS SANDREUTER  1850–1901), zde vytvořil řadu děl, včetně fasády „Medvědího cechu“ a nástěnných prací „Cechu kovářů“ v ALTBASEL. ALTBASEL je i L.T.BASIL-VASIL. A tam jsem byl na základní vojenské službě. BÖCKLIN je BASILIKON. Jeho žák byl H.S. CECH MEDVĚDŮ a CECH KOVÁŘŮ. GILDE DER BÄREN a SCHMIEDEZUNFT – ŠMÍD – SMITH

Historický a žánrový malíř JOHANN BAPTIST WEISSBROD (1834–1912) působil v Basileji od roku 1870. I I.B. a BÍLÝ BROD, či PŘECHOD na BÍLOU. Nebo BRODSKY W. Či WASSILY BOD – POINT – PUNKT – TUPF – TEČKA. Ano WASSILY na konec. A tak to bylo. U obce BÍLÁ byl PŘECHOD. A tam operovaly skupiny ARAP mého otce a skupina WOLFRAM.

HERMANN HESSE (1877–1962) byl německo-švýcarský básník, spisovatel a malíř. Jeho nejznámějšími díly jsou TTHE STEPPENWOLF, SIDDHARTHA, THE GLASS BEAD GAME. V roce 1946 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. V letech 1881 až 1886 žil v Basileji, poté znovu v letech 1899 až 1904 a později, v roce 1924, také získal švýcarské občanství. HESSE jako spolková země vznikla dne 19.09. 1945. S centrem ve FRANKFURT am MAIN. HESSE byl i RUDOLF HESSE který přistál v ALBA – SCOTLAND u GLASGOW – VOGZAL – NÁDRAŽÍ. ALIX HESSE byl carevna manželka NIKOLAJ II. Zavražděná s ním společně dne 17.07. v JEKATĚRINBURG. Jeho nejznámější dílo je STEPPENWOLF. Přeložíme li to z angličtiny tak je to KROK – STEP – STOPA- OTISK VLKA. STEPPEN je i ŠTĚPÁN. Kniha je o MUŽ/MAN/MANN jménem SIDDHARTHA. A tak i MR.SIDDHARTHA. A to je anagram HA DR.MOHORITA. SIDDHARTHA znamená “ ten kdo dosáhl svého cíle“. Nebo „ten, kdo je vítěz“. Proč je i toto pravda? HERMANN HESSE se narodil v CALW – to je i VLAK ale i CALVE anglické TELE – L.T. A mládě SKOTU-TURA-CATLLE. Které bude VOLEM či BÝKEM či KRÁVOU-PARA. Zemřel dne 09.08. ve stejný den jako se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. Bylo jim tehdy v roce kdy zemřel 1962 19 let. Byl to rok kdy mně bylo 10-X. A kdy jsem přísahal věrnost USARMY a generálu GEORGE SMITH PATTON. Mezi vagóny a kolejemi na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Překlad názvu jeho knihy GLASS BEAD GAME je HRA SE SKLENĚNÝMI KORÁLKY. Německy GLASPERLENSPIEL. Vždy jde o HRU – IGRA v ruštině. V ruštině je název knihy IGRA V BISER – VASIL/BASIL IGRA – GAME – SPIEL.

Malíř ALFRED HEINRICH PELLEGRINI (1881–1958) byl také nástěnným malířem. Narodil se v Basileji jako syn Isidorův. V roce 1896 nastoupil do oddělení umění a řemesel na Allgemeine Gewerbeschule v Basileji. V Mnichově působil jako učitel na Škole umění a řemesel a byl členem Nové secese. PELLEGRINI je POUTNÍK. A slovo ze kterého vznikl název města PELHŘIMOV. S kostelem svatý BARTOLOMĚJ. A s mým kolegou ve studijní skupině na VŠP s příjmením NOVÁK.

Architekt HANNES MEYER (1889–1954) se narodil v Basileji, učil na BAUHAUS a měl bohatý život s zastávkami ve Švýcarsku, Německu, Rusku a Mexiku. Je zodpovědný především za práce v oblasti výstavby sídel. HANNES byl místopředseda FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ v letech totality. MEYER znáte velmi dobře. A BAUHAUS – B.H. BROD HAVLÍČKŮV také.

Pro literárního kritika a překladatele WALTER WIDMER (1903–1965) byla středem jeho života Basilej, v roce 1938 se zde narodil syn, spisovatel URS WIDMER. URS je VASIL. WIDMER je i DR.W.M.

V Basileji narozená švýcarská umělkyně IRENE ZURKINDEN (1909–1987) hrála po desetiletí rozhodující roli při utváření uměleckého prostředí města. Od roku 1942 se Zurkinden účastnil výstav GRUPPE 33. V druhé polovině roku 1930 a na počátku roku 1940 byla vytvořena díla inspirovaná surrealismem. V roce 1985 ji Kunstmuseum Basel poctilo komplexní retrospektivou její práce. Po WWII.  žil Zurkinden opět střídavě v Basileji a Paříži a podnikal delší cesty do Maroka (1948), Španělska (1950/51) a Itálie (1952/53). Během těchto let navrhovala kostýmy a scény pro divadlo BASILEJ. a dostávala stále větší počet ilustračních zakázek na knihy. GRUPPE 33 připomíná Kristova léta – 33. A data složená z těchto dvou čísel. Velmi důležitá v mém příběhu – 30.03. a 03.03. Narodila se v roce 1909 a to je i 19.09. Dne 11.12. – i 1775. I 12.11. datum svatořečení svaté ANEŽKY v roce 1989. A datum kdy končila moje Celostátní konference SSM v pražské LUCERNĚ. Zemřela dne 27.12. To je i 1212. Zlatá bula Sicilská zpečetěná pečetí FRIEDRICH II. právě ve městě kde se umělkyně narodila. V BASELEJI-BALE. Je to i den podepsání smlouvy Československo a SSSR. 12.12. Podepsal V.M. – VJAČESLAV MOLOTOV a ZDENĚK FIERLINGER. Její iniciály jsou i Z.I. – 2.I. – B.I. – B – 1. Její příjmení překládá překladač jako slovo DĚTEM. Její jméno je tedy možné číst jako IRENA DĚTEM.

Pro berlínskou umělkyni MERET OPPENHEIM (1913–1985) se Basilej stala důležitým referenčním a tvůrčím místem po celý život, když v raném dětství emigrovala z Německa. Spolu s ANDRE BRETON, LUIS BUŇUEL a MAX ERNST patřila k nejvýznamnějším představitelům magického surrealismu. Kromě tvorby četných figur, soch a uměleckých instalací jiného druhu se proslavila také fotografiemi MAN RAY, které se objevily v jejím obrazovém cyklu Érotique voile v roce 1933 a vynesly jí pověst „múzy surrealistů“. Patřila také k antifašistickému sdružení umělců GRUPPE 33. Také 33 – jako v předcházejícím odstavci. Byla MERET což je i španělsky vyslovené moje příjmení MORITA. Bez vysloveného „H“. Byl M.O. A její příjmení je i částí příjmení OPPENHEIMER. Hlavní postavu v týmu výrobců atomových bomb svržených na HIROŠIMA a NAGASAKI ve dnech O6.08. a 09.08.1945. Její jméno a příjmení dohromady je když ze dvou „P“ uděláme „B“ i MERETOPPENHEIM – MOHORITA O.BEN. Ano vidíte dobře. BEN MOHORITA. OPERACE BENJAMIN – O.B.

Sochař PAUL SUTER (1926–2009) měl ateliér v Basileji. Je považován za jednoho z největších švýcarských ocelářů po druhé světové válce. Několik jeho velkých ocelových soch lze nalézt na veřejných ulicích a náměstích v Basileji. SUTER je ŠUTR – KÁMEN-ROCKY.

Malíř, grafik a sochař RENÉ BERNASCONI přišel do Basileje v roce 1946 a zůstal tam až do své smrti v roce 1994. Jeho čtyři velké betonové reliéfy jsou volně přístupné ve škole postavené od roku 1959 v Engel Gasse v basilejské čtvrti St. ALBAN. RENÉ žil ve čtvrti ALBAN. Byl tedy ALBAN? SKOT z ALBA nebo z jiné VYSOČINY? Třeba té KARPATSKÉ? Samozřejmě vidíte, že byl BERN – BEN CS – X -CHE. Nebo byl BEN S KONI.

Jedním z nejznámějších švýcarských filmových producentů je ARTHUR COHN (* 1927), který se narodil v Basileji. Cohn dosáhl slávy a cti v Hollywoodu prostřednictvím svých produkcí, takže je jediným neamerickým producentem s hvězdou na Hollywoodském chodníku slávy. Mezi jeho nejznámější inscenace patří ZAHRADA FINZI CONTINI, HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ZÁŘIJOVÝ DEN, ZA SLUNCEM a DĚTI PANA MATHIEU. Bylo vše uvedeno výše.

Herečka MARTHE KELLER (* 1945) se narodila v Basileji. Ona je obecně považována za jednu z nejúspěšnějších švýcarských hereček na mezinárodní scéně. MARTHE je MOHORITA. KELLER je německé slovo pro SKLEP – tedy PODZEMÍ. DISENT. V maďarštině PINCE. PINC byl můj kolega na rotě na základní vojenské službě. Mladší voják. Vyznamenal se tím, že zadržel v noci ve stráži narušitele objektu našich kasáren. Byl PETR PINC. Nemohl jsem si ho tedy nevšimnout. Bloňďák, který se celé to vyznamenávání červenal. Rumunsky je SKLEP – SUBSOL – BASSILY.

Jacques Herzog (nar. 1950) a Pierre de Meuron (nar. 1950) společně tvoří známou architektonickou kancelář HERZOG and de MEURON se sídlem v Basileji. Jejich stavby dosahují celosvětové slávy a uznání, jako například park svatého JAKUBA v Basileji, Allianz Arena MNICHOV a Pekingský národní stadion známý jako „Ptačí hnízdo“. HERZOG byl i izraelský prezident. CHAJIM HERZOG. Prezidentem byl v letech 1983 až 1993. DVĚ funkční období. Narodil se dne 17.09. To znáte již dobře. V roce1918. Narodil se v BELFAST IRELAND – B-I. Ve městě kde byly vyrobeny TŘI SESTRY – TITANIC, BRITTANIA a OLYMPIC. Prezidentem se stal v roce ve kterém skončil ve funkci předsedy vlády MENACHEM BEGIN. Spoluvězeň mého otce z GULAG KOŽVA, PEČORA, republika KOMI SSSR. V překladu z němčiny je to VÉVODA či druh VÝRA. MEURON je i MERUNA a MARUNA a MARNA a MARINE a to tady bylo před chvílí a výše. Byl PETR. Vytvořili park JAKUBA. Klíčové jméno v mém příběhu. A halu v MNICHOVĚ. BAYERN MNICHOV – B.M.

DANI LEVY se narodil v Basileji v roce 1957. Je mimořádně úspěšný jako herec, scenárista a režisér a jeho filmy jako MESCHUGE a ALLES auf ZUCKER byly promítány na filmovém festivale v CANNES a an BERLINALE. LEVY byl vůbec první pracovník aparátu svazu mládeže kterého jsem kdy poznal. Byl JIŘÍ LEVÝ. Byl předseda takzvanéhoSvazu Klubů mládeže – S.K.M. fungujícího po rozpadu ČSM. Jeho kancelář byla na místě byvalého sekretariátu ČSM a pozdějšího sekretariátu SSM v ulic JAR.HAŠKA u nás na PRAZE 7. LEVY byl samozřejmě i „OTEC“ GOLEMA. Pražský RABÍN. GOLEM je i nagram LEMAG – vysloveno LEMAK. Také již dobře znáte. Je to i MOGUL a tak i EL M.G. Ale to nejdůležitější je to i MIGUEL. Španělské MIKAL-MICHAL-MICHAEL. Jedno z mých „JMEN“.

JEANNE WALTZ (* 1962 v Basileji) odešla do Portugalska v roce 1989 a od té doby pracovala především pro portugalské filmové produkce jako scénografka a scenáristka, ale je také režisérkou. JEANNE – HONZA WALTZ – THE WAZIL. WAZIL s ČECH. Narodila se v roce 1962. Ano tom roce kdy se udála celá řada pro můj další život významných událostí. Přísaha věrnosti US ARMY a moje nepřijetí do Pionýra a cesta do rodiště mého otce VOLOVÉ-MIŽHORIJE na UKRAJINĚ tehdy v SSSR. Nejsem si jist zda jsem tady uvedl proč to bylo v DESETI letech. V tomto věku totiž přijímali v té době VOJENSKÉ ŠKOLY SUVOROVA ALEXANDRA VASILIJEVIČE posluchače. Ano v DESETI letech. Ano toho SUVOROVA co bojoval v LOMBARDI a u MILANO a vracel se přes PRAHU kde žil u plukovníka WIMMER na NÁRODNÍ třídě. Stejné to bylo i u nás. Můj kolega z našeho tříčlenného pokoje v MOSKVĚ tehdy npor. VÁCLAV ŠÍPEK byl právě od deseti let ve VOJENSKÉ ŠKOLE v Československu. Alespoň vzpomínám, že o tom hovořil. Na mojí zkušenost s touto školou si určitě dobře vzpomínáte. Bylo to tady obšírně a několikrát. Já tam šel ale až po ukončení Základní školy. Skoro v 16 letech.

Jan Milíč Lochman. Narodil se dne 03.04. 1922 v NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ. zemřel dne 21.01. 2004 v BASILEJI. Byl to český exilový protestantský teolog a filozof, duchovní Českobratrské církve evangelické a vysokoškolský pedagog. Po maturitě (1941) studoval teologii, nejprve v pololegálních kursech jejich církve. Pak působil pak jako vikář a po druhé světové válce studoval dále na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě (KEBF), na univerzitě v St. ANDREWS a v BASILEJI, kde později také působil. Doktorátu dosáhl roku 1948 na základě práce o americkém teologovi Reinholdu Niebuhrovi. Habilitoval se prací o náboženském myšlení českého obrození, kde poukázal na náboženské kořeny českého osvícenství (1952).V letech 1960-1968 působil jako profesor systematické teologie na KEBF v Praze. Přednášel hostovsky i na jiných předních univerzitách v Evropě a v USA. Krátce učitelsky působil na Union Theological Seminary v New Yorku V letech 1968 – 1992 přednášel na univerzitě v Basileji; přednášel zde hostovsky a po invazi vojsk VARŠAVSKÉ SMLOUVY v Basileji zůstal. Od roku 1969 byl profesorem a dvakrát byl zvolen rektorem. Patřil k význačným osobnostem ekumenického hnutí a křesťansko-marxistického dialogu.

Byl i J.M.L. – JAMAL tedy i YAMAL. Jako poloostrov na severozápadě Sibiře v Rusku. Jeho název je složen ze dvou něneckých slov – JA to je ZEMĚ a MAL to je konec nebo okraj. Tedy KONEC ZEMĚ. V Rusku prý existuje říkanka která která usnadňuje žákům pamatovat si, že poloostrov je malý – JÁ MAL. JSEM MALÝ. Poloostrov je obklopen Severním ledovým oceánem. BAJDARACKÝ záliv na jihozápadě. KARSKÝM mořem na západě a OBSKÝM zálivem na východě. Největší jezero na poloostrově je JAMBUTO. Je to největší ruské naleziště plynu. Plynovod JAMAL-EVROPA. Je zde také železnice OBSKAJA-KARSKAJA která je připojena na ruskou železniční síť v OBSKÉ přes provozovaný okrajový úsek zrušené trati SALECHARD-IGARKA. Domorodí NĚNCI zde chovají obrovská množství SOBŮ. Mezi osady které obývají NĚNCI patří například BOVANENKOVO a CHARASAVEJ a JAR SALE a MYS KAMENNYJ a NOVÝ PORT a SABETTA a TAMBEJ. SABETTA mně připomíná slovo ZAVETA-ZEVETA. Byl i MILÍČ – WASIL. Nebo M. EL ČE – CHE. Narodiil se dne 03.04. a to je i 06.04. datum narození mého dědy KAREL GEBLT I. A je to také 04.06. a to je datum narození maršál MANNERHEIM. Narodil se v NOVÉ MĚSTO jako JOSEF BLÁHA herec ve SLOVINSKU v NOVÉ MESTO a jako NOVÉ MESTO na SLOVENSKU kde studovali moji DVA bývalí bratři Vojenské učiliště spojovací.

Napíšeme li JAMALSKÝ POLOOSTROV může to být také MALAJSKÝ POLOOSTROV. Jako MALAJSKÁ BANKA ve které zakoupil po odchodu z politiky podíl komunista MARIÁN ČALFA. Ten který se v prosinci 1989 na jednání Československé vlády, které v té době předsedal, nominoval do čela STB/ŠTB. Vytvořili triumvirát. On byl v čele a jeho zástupci byli komunista WALTR KOMÁREK a disident JÁN ČARNOGURSKÝ.

A to nejlepší na konec. Další významný rodák z BASILEA byl MAXMILIAN ULYSSES REICHSGRAF BROWNE. Baron de CAMUS und MOUNTANY. Narozen dne 10.23. 1705 v BASILEJI. Zemřel dne 26.06. 1757 v PRAZE. Byl to rakouský polní MARŠÁL irského původu. Vy vidíte jeho iniciály MAXMILIÁN BROWNE a víte, že REICHSGERAF začíná na „R“ které je i naše „L“. A tak jsou jeho iniciály zakódované M.L.B. Byl MAXMILIÁN jako císař MEXICKÝ o mnoho let později. A ještě jako děda manželky mého bratrance PETR GEBLT iniciálami V.H. který byl z SLEZSKA. MAXMILIÁN byl děda a ANEŽKA byla babička. Jeho iniciály tak jak je vidíte jsou i B.U.R.M. Jako název státu BURMA-BARMA kde pracoval na československém velvyslanectví můj tchán MIROSLAV SVOBODA s manželkou VLASTOU rozenou BOUDNÍK. Ta BURMA kde stál v čele spojeneckých vojsk v období WWII.. britský MARŠÁL SLIM ( WASIL ) z BRISTOL (VRSTALA). Toho BRISTOL kde byl britskými tajnými službami ubytován defektor z GRU který přijal příjmení SUVOROV VIKTOR. Vlastním jménem VLADIMÍR BOHDAN REZUN. A tak i B.REZUN – BŘEZEN – MAREC – MARCH. Jako hotel BRISTOL ve centru VÍDNĚ u OPERY a OPERARING – OR. Naproti SACHER HOTEL s obchodem oděvů a krejčovství JUNGMANN. ULYSSES je ODYSEUS. A tak je i ODYSEUS REICHSGRAF – OR a MAXMILIÁN BROWNE – M.B. To znáte již dobře. BROWN se jmenoval generál BRAUN velitel skupiny RADA TŘÍ ,která se transformoval ze skupiny generála LUŽI. Ta byla pod názvem JARO, slovensky JAR. Ta ve které byl vojenským velitelem plukovní STEINER VESELÝ z KAMENICKÉ ulice v PRAZE 7 LETNÁ. Svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. A finále? BROWNE se narodil v den ve který o mnoho let později přešla skupina kamarádů z VOLOVÉ-MIŽHORIJE, u obce TORUŇ na KARPATSKÉ UKRAJINĚ, hranici do USSR. Včetně mého otce. Narodil se v roce 1705. A to je i 17.05. a tak je to i 17.08. A to byl pokřtěn můj otec jménem VASIL. Přepsaným ze jména VASIL. Dva dny nato se narodil generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. Také ve VOLOVÉ. Ten který byl také s otcem ve skupině pěti kamarádů kteří přešli hranici USSR. A DVA dny nato, po jejich přechodu hranice měla moje teta a otcova sestra BASILEA své 35 narozeniny. Dne 25.10. A samozřejmě že víte, že 11.23. je moje rodné číslo 1 2 3 a 1/7. BROWNE zemřel v PRAZE v roce 1757. A to jak víte je i rok 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE v PENNSYLVÁNIA v PHILADELPHIA.

Jeho rodiče byli Ulysses (von) Browne (24. srpna 1659 †. září 1731). Narodil se dne 24.08. a to je děleno DVĚMA i 12.08. datum narození mého otce a je to také 08.12. datum narození mojí manželky. a Annabella Fitzgerald. FITZERALD byl druhým jménem prezident USA JOHN KENNEDY. Byl také KATOLÍK. Jako celá tato rodina BROWNE. A také pocházel z IRSKA. Jako tato celá rodina BROWNE. Aby to všechno bylo jak má být tak se narodil v MASSACHUSETTS BROOKLINE – M.B. a manželka JOHN FITZERALD KENNED byla křestním jménem JACQUELINA LEE. Ano JACQUELINA což je ženská podoba jména. JAKUB-KUBA-YAKOV-JÁCOB-SANTIAGO-IAGO atd.. Její druhé křestní jméno bylo totožné s mým. Byla totiž LEE. To víte že je i lee a tak i „za zrcadlem 199. 1909 a 19.09. Matka JOHNA byla ROSE. A tak připomenu ERNESTO CHE GUEVARA DE LA SERNA. Ten měl také IRSKÉ kořeny. Po otci ERNESTO GUEVARA LYNCH. A narodil se v ROSARIO v ARGENTINĚ. Kromě IRSKÝCH kořenů měl také předky v País VASCO/BASCO a v CANTABRIA. A vy si vzpomínáte, že hlavní město País VASCO/BASCO je VITTORIA největší město je přístav BILBAO. Ano jako ROCKY BALBOA s ADRIANA. Z PENNSYLVANIA-PHILADELPHIA. Ano BILBAO – B.L.B. Oblíbené slovo HAŠKA JAR. a také naše trojice BASILEA-LUCERN-BERN. Kromě toho byli předci EL CHE také ze španělské CANTABRIA. S hlavním městem SANTANDER – SVATÝ DOKTOR. Co jsme měli společné ještě s EL CHE? Také byl „SMĚSKA“. Jako já. Já ale německo-maďarsko-rumunská až k DÁKŮM. A protože jsme ne příliš dobří žáci, tak si klidně spleteme KANTÁBRIA s KALÁBRIA. To je to CHODIDLO od KOTNÍKU až k PRSTŮM-PALCI na té noze ITALY. S MELFI jako KOTNÍK a GARGANO jako OSTRUHA. Se skalními památkami na St. MARGHARETE/MARINE a St. MICHAL ARCHANDĚL. A s městem FOGGIA – FOGG – MLHA. Termín „Válka v mlze“ z díla „O válce“ generála CARL von CLAUSEWITZ.

Strýcem MARŠÁL BROWNE byl RUSKÝ polní maršál MARŠÁL GEORGE BROWNE. BYL GEORGE – jako GEORGIJ nebo GEORGIA. A byl MARŠÁL GEORGE – M.G. Do rakouských služeb vstoupil ve velmi mladém věku a vyznamenal se ve válce o polské dědictví, v ITÁLII v roce 1734, v TYROLSKU v roce  1735 a v TURECKÉ válce v letech 1737–1739. V roce 1739 byl Maximilian Ulysses Browne jmenován do  dvorní válečné rady jmenován polním MARŠÁLEM PORUČÍKEM a bylo mu svěřeno vrchní velení ve SLEZSKU. V tom SLEZSKU odkud pochází rodina právě manželky mého bratrance PETR GEBLT – HENDRYCHŮ.

FRIEDRICH II. není pochopitelně totožný s císařem FRIEDRICH II. který zpečetil TŘI BULY pro ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Ale je to také FRIED – MÍR a byl také DRUHÝ. Ten vpadl v roce 1740 FRIEDRICH II. do SLEZSKA a BROWNE byl nucen ustoupit na MORAVU a odtud pak koncem března znovu napadl SLEZSKO s polním maršálem hrabětem NEIPPERGEM. Zde vedl pravé křídlo v bitvě u MOLLWITZ a byl raněn, a v bitvě u CHOTUSITZ v ČECHÁCH pod KAREL ALEXANDER LOTRINSKÝ velel vrchnímu velení. MOLLWITZ je i THE WAZIL M.L. – je to i MOLVIC a tak je to i M.L.B. a CHE. Základní klíče OPERACE BENJAMIN. Vy víte, že byl O.R. jako OTMAR REIDL. Anebo jako SVĚTLO a KŮŽE. Obec se dnes nachází v POLSKU a jmenuje se MALUJOVICE. To jsou naši známí MALÍŘI kteří hrají významnou roli v mém příběhu. Pravda je to proto, že CHOTUSICE jsou u ČÁSLAVI. A tam se narodil generál MORAVEC FRANTIŠEK. A je to anagram VASIL ČE – CHE. A je to také VĚRA ČÁSLAVSKÁ která zářila v MEXICO, kde byl dříve císařem MAXMILIÁN jmenovec BROWNE a také tam stál v čele revolučních jednotek ZAPATA – BOTA-BAŠMAKA-SHOE atd. A finále? LOVOSICE jsou jen pár kilometrů od TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE. Panství ULRIKE von LEWETZOV. Poslední lásky GOETHE. Které vyznal lásku v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – MARIENBAD ( M.B. a M.L – M.B.L.). Tam kde se manželům VINCENC GEBLT a ANNA GEBLT rozená PREIS narodil můj děda KAREL GEBLT I. Který se oženil s MARIE HAHN/HON/HAN/HUN.

Po  VRATISLAVSKÉM míru čelil Francouzům v Čechách za KHEVENHÜLLER a poté Španělům v Itálii za knížete LOBKOVITZ. VRATISLAV je WROCLAV a BRESLAU. Sloužil tam pro armádu jeden ze TŘÍ německých géniů LESSING. Narozený v KAMENEC, který zemřel v BRAUNSCHWEIG. Ano – BRAUN a SCHWEIG. VRATISLAVA byl první dcera mojí matky. Která zemřela. VRATISLAV je i jméno jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Druhý je JAR. – JARO a MIR – FRIED. JAROMÍR. Voják KHEVEN byl i HÜLLER. HÜLLE je KRYTINA. A vy víte, že můj děda KAREL GEBLT I. byl pokrývač. A MARŠÁL POKRYŠKIN mě učil létat. A THATCHER je pokrytí střech ve SKOTSKU a asi všude ve VELKÉ BRITÁNII. A víte že manžel mojí tety BASILEA byl MICHAL ŠEGDO a to je anagram DOŠEG – vyslovit lze pouze jako DOŠEK. A ten žil v HORNÍ POČAPLY. Pan DOŠEK. HÜLLER může ale být i někdo kdo HULÍ. ČADÍ jako ČADCA a jako KOUŘIM a jako KOUŘIMSKÁ u PALÁC VINOHRADY. Kde žila sestra tety AURÉLIE/ZLATA/GOLDA GEBLT-SCHIDLAK jménem ERNA SCHOBER s dcerou provdanou ERNA FISCHER. Jeden z významných majetků LOBKOWITZ je MĚLNÍK. Tam kam spadají HORNÍ POČAPLY. A jako zástupce velitele para skupiny KOZINA VASIL KIŠ. Ten se jmenoval příjmením MELNIK. A jako město v BULHARSKU MELNIK. U kterého probíhali boje generála SKOBELEVA. Který měl památník na náměstí TVER/TVERIJA před tím než tam postavili památník GEORGIJ DOLGORUKIJ.

Zde provedl 11. srpna 1744 nájezd na VALLETTI. U JANOV. 11.08. se narodil VASIL GYULA BILAK. V roce 1745 velel znovu v Bavorsku, poté na Rýně a v letech 1746 až 1748 s armádou 30 000 mužů opět v Itálii. Tam dobyl GUASTALLU a PARMU a obsadil JANOV a rozhodl o vítězství u PIACENZA a neúspěšně napadl PROVENCE. GUASTALLA je město pojmenované po GUSTAVOVI. Spolupracovníkovi VASIL GYULA BILAK. A oba sídlili v JANOV – HONZOV – ČHECHY – PRAHA. roce 1749 byl jmenován vojenským hejtmanem SEDMIHRADSKA a pověřen generálním velením v Čechách a v roce 1754 obdržel hodnost císařského polního maršála. SEDMIHRADSKÁ je HRADŮ SEDM – H.S. Jmenovala se tak ulice JERUZALÉMSKÁ u kostela JINDŘICHA II. a KUNHUTY a jejich věže a jejich ulice JINDŘIŠSKÁ. U náměstí M.G. MAXIM GORKIJ dříve a nyní opět SENOVÁŽNÉ náměstí u SACHAR PALAC a centra svazů ROH. SEDMIHRADSKÁ je také TRANSYLVÁNIA . TRAIN VASILIN. Do té ulice jsem měl pohled ze všech kancelářích ve kterých jsem tam na ÚV SSM pracoval. Ano tak to bylo.

Po vypuknutí SEDMILETÉ války byl postaven do čela armády shromážděné v bitvě u KOLÍNA a po dlouhém boji a těžkých ztrátách na obou stranách byl 1. října 1756 poražen FRIEDRICH II. v bitvě u LOBOSITZ – LOVOSIC. Z KOLÍNA byli dva ze TŘÍ KRÁLŮ – odbojáři ve WWII. KOLÍN je na LABI a je tam kostel svatého BARTOLOMĚJE. Samotná bitva probíhala u obce KŘEČHOŘ. Tam kde měl seskočit OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Dne 16.04.1941.

Poté se pokusil postoupit do SASKA na pravém břehu Labe a osvobodit SASKOU armádu uvězněnou u PIRNY, ale neuspěl. Po evakuaci FRIEDRICH II. z Čech se BROWNE usadil v Praze. Když přijel počátkem února 1757 do Vídně, aby se zúčastnil rokování dvorní válečné rady o plánu příštího tažení, dostalo se mu u dvora nejčestnějšího přijetí, ale nebyl vyslyšen v radě pro svůj návrh podniknout ofenzívu a zaútočit na krále v Sasku s hlavním vojskem. 1757 je i 1775.

6. května 1757 v bitvě u PRAHY, ve které Browne pod vrchním velením prince KAREL LOTRINSKÝ rychle odrazil pokus Prusů o obchvat a odrazil první útok KURT CHRISTOPH GRAF von SCHWERIN s velkou statečností, byl kulkou vážně zraněn do stehna – do NOHY. BROWNE byl „uvězněn“ v Praze s rakouskou armádou. Byl ale v dobré náladě a odmítl požadavek na kapitulaci města. Zemřel 26. června 1757 v Praze na následky utrpěných zranění.

Předkové Maxmiliána Browna uprchli z Irska po JAKOBITSKÉM – JAMES – JAKUB – JAKOV – AKEV – PATA  povstání (1689–1691). Stejně tak Maxmiliánův otec Odysseus (narozen 24. srpna 1659; †. září 1731) a jeho strýc Georg (1657; † 11. října 1729 v Pavii). V roce 1716 byli KAREL VI. jmenováni říšskými hrabaty SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ NÁRODA NĚMECKÉHO.

Bratři byli dobrými přáteli JOHNN CHURCHILL 1.vévoda z MARLBOROUGH který si již udělal jméno na bojišti v Německu. Ano předka WINSTON CHURCHILL. Britský předseda vlády a jeden z VELKÉ TROJKY v průběhu Druhé světové války. Který navštívil mnohá místa ale připomínám jenom místa v souvislosti právě s VELKOU TROJKOU – TEHERÁN a JALTU na KRYMU nedaleko ARTEK a POSTUPIM na řece HAVEL. Byl i u STALINA v MOSKVĚ. Sám, bez ROOSVELTA.

Maxmiliánova sestra BARBARA BROWNE (1700 † 16. září 1751) byla provdána za Generalfeldwachtmeistera Francise Patricka Freiherra von O’NEILLAN (4. října 1671 † 3. října 1734), který také sloužil v císařské armádě. BARBARA BROWNE – B.B. jako BÁNSKÁ BYSTRICA kde můj otec také před WWII. pracoval a bylo to místo kde GUSTAV HUSÁK s dalšími organizoval Slovenské národní povstání. Narodila se 16.09. na svátek svaté LUDMILY. Jméno mojí matky a název odrůdy vína LUDMILA z MĚLNÍKA. Obé L.M. A vy víte, že 16.09. je i 19.09. Datum mého narození a narození olympioniků ZÁTOPKŮ a svátek ZITA císařovna manželka císař KAREL a matka OTTO, který maturoval v PIS VASCO/BASCO ve Španělsku. Je to ale ii přímo 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v roce 1941. B.B. je i 22 a také když je malé „l“ prvním písmenem v „naší“ abecedě je to i M.M.

MARŠÁL BROWNE se v roce 1726 se oženil s MARIÍ FILIPÍNA BOŘITA MARTINIC (1705–1785). 1726 je i 1972. Rok kdy jsem ukončil školu VLKSM v MOSKVĚ. Rok kdy MOSKVU navštívil prezident USA RICHARD NIXON s HENRY KISSINGER. A po nich i FIDEL CASTRO, prezident KUBA-CUBA. Byla FILIPÍNA a FILIPÍNY byli v té době stejně jako CUBA-KUBA španělskou kolonií. Víte, že „F“ je i „P“ v hebrejské abecedě a tak je to i „R“ a to je i „L“. Byla tedy i L.B.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Jejím otcem byl GEORGE ADAM MARTINITZ ( Jiří Adam Ignác Bořita z MARTINIC), NEAPOLSKÝ místokrál. Byl i ADAM BOŘITA GEORGE a to vy víte, že je i A.B.G. když tací jako já to „G“ klidně napíšou tak že není poznat jestli je to „G“ nebo „C“. A tak byl i A B C – 1 2 3. Moje rodné číslo. A k tomu z MARSU, MARCE nebo BŘEZNA. Ke všemu byl ještě IGNÁC jako IGNÁC z LOYOLA generál JEZUITŮ se sídlem v PRAZE na KARLOVĚ náměstí nebo DOBYTČÍM trhu. Ten byl z PAÍS VASCO/BASCO ve Španělsku. IGNÁC byl i JANÁK tajemník ÚV KSČ se kterým jsem cestoval v létě 1989 na ostrov KUBA-CUBA. A do NICARAGUA. S mezipřistáním a vstupem na území KANADA-MEZIHOŘÍ. A finále? Její otec byl NEAPOLSKÝ místokrál. NEAPOL je i NAPOLI a i NAPLES a je na HOLENI v té naší noze ITALY. Anagram je i NAPOLEON – NA POLI ON. Ten byl také z ostrova jako já. Ale on z ostrova CORSA-KORSICA. Jejími syny byli generálové PHILIP (2. června 1727 – † 19. prosince 1803), který se v roce 1777 oženil s hraběnkou Annou Marií von SZTARAY, a Josef ULYSSES (1728, † 13. října 1758). Josef padl v bitvě u HOCHKIRCH. Generál PHILIP se narodil dne 02.06. a to je krát DVA i 04.06. A to se narodil další MARŠÁL MANNERHEIM. Je to i 06.04. a to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. Bylo to v roce 1727 a to je i 1775. To již dobře znáte. Oženil se s v roce 1777. A to je i 11.11. a 17.11. Konec První světové války a datum narození mého bratrance KAREL GEBLT III. A je to i náš 17.11. – 17.LISTOPAD. Pravda je to proto, protože moje sestra byla ANNA MARIE. A moje prababička také měla na začátku příjmení „SZ“. Tato dáma byla SZTARAY a moje prababička byla SZIVOTNYAK. Moje prababička byla MAĎARKA a byla KATEŘINA. KATEŘINA byla i POLKA jmény MARTA HELENA SAMUELA SKOWROŃSKA později po seznámení s PETR I. carevna KATEŘINA I. Ta se narodila jak si vzpomínáte dne 10.25. Jako moje teta BASILEA. A víte, že MARTHA a SAMUEL je WASIL MOHORITA. KATEŘINA zemřela dne 17.05. A to je i 17.08. datum křtu mého otce jako VASIL nebo METER v roce 1919. Dva dny před narozením generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. 19.08. v roce1919 ve VOLOVÉ.

Císařským usnesením FRANTIŠKA JOSEFA I. ze dne 28. února 1863 byl Maximilian Ulysses Browne prohlášen významným válečníkem Rakouska. Na jeho počest a památku byla vztyčena jeho socha v životní velikosti ve Feldherrenhalle tehdy nově postavené Císařské zbrojnici (později Hofwaffenmuseums, Rakouské vojenské muzeum ve Vídni). Sochu vytvořil v roce 1867 sochař MATTHIAS PURKHARTSHOFER (1827–1893) z kararského mramoru a její pořízení financoval sám císař František Josef. A finále? Věnujte pozornost umělci SOCHAŘI – KAMENÍKOVI. MATTHIAS – MATIÁŠEK byl můj velitel roty a dovolím si napsat i přítel v kasárnách JIŘÍHO z PODĚBRAD v LITOMĚŘICÍCH. VLADIMÍR MATIÁŠEK – V.M. A PURKHART – PURCHART byl tajemník OV KSČ PRAHA 2. V ulici MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ. Byl VÁCLAV. A měl na starosti i SSM. A pak odešel pracovat jako vedoucí tajemník OV KSČ do sekretariátu na STAROMĚSTSKÉ náměstí. Přímo naproti STAROMĚSTSKĚ radnici. HOFER – HOFÍREK byl vedoucí tajemník pražského městského výboru NÁRODNÍ FRONTY. Pokud si dobře vzpomínám sídlil tam co český ÚV NF ve ŠKRÉTOVĚ ulici na DVOJCE. Tam kde sídlil před tím v roce 1968 MUDr. FRANTIŠEK KRIEGEL jako předseda UV NF ČSSR. S mojí neplatnou ručitelkou do KSČ příjmením BESEROVÁ – BESERKA. SLÁVKA – VASILEK. Rok 1867 je i rok 1987. Kdy jsem se stal dne 04.10. předsedou ÚV SSM. Moje matka se narodila dne 04.01. Jako OPÁLKA ADOLF, příslušník para výsadku OUT DISTANCE.

A proč je to pravda? SOCHAŘ – KAMENÍK, nebo KAMENOSOCHAŘ vytesal sochu MARŠÁL BROWNE z CARRARA-MARMOR či anglicky CARRARA MARBLE. MARBLE je také M.B.L. a zbyde L a CARRARA je C a tak je to zase M.B.L. EL CHE. MRAMOR se těží v MASSA CARRARA v TOSKÁNSKU. Je to v nedaleko od místa VALLETI kde 11.08.1744 u JANOVA MARŠÁL BROWNE bojoval. CARRARSKÝ MRAMOR ale nejvíce proslavil MICHELANGELO ( ANDĚL MICHAEL ano jako ten vytesaný ve SKÁLE-HORNINĚ kostel v OSTRUZE na BOTĚ ITALY – ARCHANDĚL MICHAEL) BUONAROTTI ( M.B.) se sochami DAVID, MOJŽÍŠ, PIETA a další slavné sochy. 11.08. jako datum narození VASIL GYULA BILAK a 1744 jako podle hodin 2 a 2. A tak naše známé 22 a B.B. či M.M.

Kompaktáta či basilejská kompaktáta jsou výsledek ujednání mezi BASILEJSKÝM KONCILEM  a zástupci HUSITSKÝCH Čech a Moravy, která se konala v letech 1433 až 1435. Upravovala vztahy mezi husity a římskou církví se sídlem v ROME VATICANO v té NOZE ITALY. Zpečetěna a slavnostně vyhlášena byla 05.07. 1436 na tzv. JIHLAVSKÉM SNĚMU v JIHLAVĚ – IGLAU. Jejich nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na PŘIJÍMÁNÍ z KALICHA.

14.08.1431 koalice husitských svazů pod velením HOLÝ PROKOP (H.P. a PROCOP jako nejstarší kavárna v PAŘÍŽI založená v roce 1698 – i 1989 a můj učitel v učilišti PROKOP a člen předsednictva českého ÚV SSM PROKOP z OSTRAVY a PROKOPEC ministr zdravotnictví ČSR – profesor MUDr. a MICHAL PROKOP z FRAMUS FIVE) rozdrtila vojska čtvrté křížové výpravy v bitvě u DOMAŽLIC, německy TAUS, s předměstím HAVLOVICE/HAWLOVITZ. Bylo to 14.08. a to je minus DVA i 12.08. datum narození mého otce a je to i 08.12. datum narození mojí manželky. Je to plus DVA i 16.08. a to je i 19.08. datum narození generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK v roce 1919 7 dní po mém otci ve VOLOVÉ – MIŽHORIJE – MEZIHOŘÍ.

Teprve tato porážka odradila zahraniční nobilitu a vysoké církevní hodnostáře od dalších pokusů podmanit kacířské Čechy silou a z jejich strany začal sílit tlak na urovnání konfliktu diplomatickou cestou. Tohoto stavu věcí využil legát apoštolské stolice v Čechách, Uhrách a Německu kardinál GIULIANO CESARINY jenž zahájil s husitskými předáky přímé rozhovory o jejich přítomnosti na právě probíhajícím basilejském koncilu. Poselstvo, v čele s HOLÝ PROKOP (H.P.) a VILÉM KOSTKA z POSTUPIC ( obec v okrese BENEŠOV – BEN a BENEŠ. Město ve kterém můj otec nějaký čas po WWII. sloužil a poslední místo kde sloužil byly H.P. – HORNÉ POČERNICE) vyrazilo na cestu v prosinci 1432 a do BASILEJE dorazilo 04.01. 1433. Veřejné slyšení, kde se ve vzájemné rozpravě utkali čtyři bohoslovci z každé strany, jejichž úkolem bylo vyvrátit, potažmo obhájit, platnost  čtyř pražských artikulů bylo zahájeno 10. ledna 1433. Vy víte že 1432 je i 1 a 2 a 3 moje rodné číslo a číslo IV/4. Poselstvo dorazilo do BASILEJE dne 04.01. V den pozdějších narozenin mojí matky a ADLOF OPÁLKA z para výsadku OUT DISTANCE. Jednání bylo zahájeno v den pozdějších narozenin AUGUSTIN/GUSTAV HUSÁK. .

Program pochází z roku 1420 a původní pořadí artikulů bylo jiné (na prvním místě bylo svobodné hlásání Slova Božího). Rok 1420 je i 2 a 20. A tak i JEDNA PLUS DVA. Anebo V25 číslo mého ročníku z VŠP v PRAZE. Známé jako „VOKOVICKÁ SORBONA“. Na koncilu byly projednávány a posléze do kompaktát zahrnuty články v tomto pořadí:

  1.  přijímání pod OBOJÍ způsobou jako podmínka spasení pro všechny před koncilem hájil přijímání podobojí JAN ROKYCANA. zástupce pražských husitů. ROKYCANY osvobodila jako poslední město na československém území US ARMY. Jednotky generála JOHN SMITH PATTON. Proti ROKYCANOVI stál CHORVAT, dominikán JAN z DUBROVNÍKA – STOJKOVIČ IVAN – S.I. latinsky JOHANNES da RAGUSIO. S.I. se narodil kolem roku 1395 v DUBROVNÍKU, CHORVATSKO – JUGOSLÁVIA a zemřel dne 20.10.1443 v LAUSANNE, ŠVÝCARSKO. Vystudoval universitu v PADOVIA – ano v PATAVIA se nejstarší BOTANICK GARDEN na světě. A místo které se objevuje ve jméně Sv. ANTONÍN z PADOVY narozený v portugalském LISBOA – BASIL. A vy si právě teď vzpomínáte, že na náměstí pojmenovaném po rodáku S.I. také CHORVATU S.I. STROSSMAYER IOSIF stojí kostel Sv. ANTONÍNA z PADOVY a vedle něj je škola kterou jsem já BASIL/VASIL a moje sestra moji dva bývalí nevlastní bratři a také moje děti navštěvovali.
  2. trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení táborský kněz MIKULÁŠ BISKUPEC z PELHŘIMOVA hájil teze o trestání smrtelných hříchů. Vy víte, že PELHŘIMOV je město kde je kostel Sv. BARTOLOMĚJE a jeho jméno znamená původně „POUTNÍK-PILGRIM“. Také víte že „P“ je i „R“ a tak i „L“. A tak byl MIKULÁŠ BISKUPEC i „L“. M.B.L. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. Kromě toho byl MIKULÁŠ-NIKOLA-NIKOLAJ-MIKOLA-MIKLÓS. Ulice BISKUPCOVA na ŽIŽKOVĚ ústí na BASILEJSKÉM náměstí. Žila v ní moje přítelkyně z tábora ve SKOKOVY jménem JAROSLAVA – JAR a VASIL CHALUPA (BOUDA, CHATRČ, CASSINO, VEGA, CABAŇA) příjmením. Měl za odpůrce JILJÍ (GILLES) CHARLIER synovce největšího HUSOVA odpůrce v KOSTNICI JEANA GERSONA, doktora PAŘÍŽSKÉ UNIVERZITY. JILJÍ, také křestním jménem byl můj kolega v ročníku V25 na VOKOVICKÉ SORBONĚ jak jsme posměšně nazývali naší „ALMA MATER“ v PRAZE. Podle Pařížské univerzity. CHARLIER je je i někdo z KARLOVA (místní část v HORNÍ POČAPLY) nebo z KARLÍNA v PRAZE.
  3. svobodné kázání Slova Božího (Bible)německý dominikán HEINRICH KALTEISEN, inkvizitor, a velký znalec kacířských nauk, měl potírat vývody OLDŘICHA ze ZNOJMA sirotčího dříve OREBSKÉHO kněze. Německý Dominikán byl HEINRICH – JINDŘICH. KALT je německé slovo pro anglické COOL – STUDENÝ/CHLADNÝ. Byla to první slova která jsem jako dítě v němčině znal. Na vodovodních kohoutcích u nás doma v koupelně bylo napsáno KALT -WARM. OLDŘICH je vám známý ULRICH-ULRIKE. Byl ze ZNOJMO které vídáme i DVOJMO. Jak říká lidová říkačka. Ze ZNOJMO byl můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM JAROSLAV JENERÁL – J.J. což je i KOTVA zády k sobě. Ve městě byly kostely Sv. MIKULÁŠE-NIKOLAJE a Sv. KATEŘINY-JEKATĚRINY a Sv. MICHALA – Celý můj příběh. Ve městě zemřel dne 09.12. 1437 ROMANO IMPERATOR a král LOMBARDY a
    ČECHY a MORAVA a SLEZSKO a UHRY a BRANIBORSKO jménem ZIKMUND. Zvaný LIŠKA RYŠAVÁ. Je pohřben v ROMANIA – ORADEA. Ano RO a OR. A narodil se v NORIMBERKU, prvním místě ve kterém jsem vstoupil na německou půdu. Pravda je to proto, že OLDŘICH ze ZNOJMA byl knězem ve městě OREB – O.R. a B. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. OREB je vrch v okrese H.K. Obtéká jej řeka DĚDINA. Rodina DĚDINŮ žila tak dvacet metrů od stavení mého dědy a babičky v HORNÍ POČAPLY. DĚDINA je i anglické HAMLET. Pod kopcem OREB – O.R. a B, je obec TŘEBECHOVICE. Jako série míst s „TRE“/“TUR“/TOR“ v mém příběhu. TŘEBÍVLICE, TŘEBÍČ, TREBIŠOV,TURNOV,TORONTO, TORINO atd.
  4. odnětí světského majetku církvi (omezení přepychu a světské moci církve). Nejvýznamnějším účastníkem této debaty byl BARCELONSKÝ ARCIJÁHEN JAN PALOMAR který stál proti vzdělanému a zkušenému PETR PAYN známému v Čechách jako Mistr ENGLIŠ. Ten hájil poslední bod, vyvlastnění církevního majetku. BARCELONA Je také BASILLON-BASILLYN. Je v KATALUŇYA-CATALUNYA. Jako CATALINA-KATEŘINA-JEKATĚRINA. PALOMARES je místo v provincii ALMERÍRA i v provincii SEVILLA(EL VASIL)ve Španělsku. Toto jméno přijali místa v ARGENTINĚ a MEXIKU a JINDE. Samotné slovo PALOMAR znamená HOLUBNÍK – BUDKA/BOUDA pro HOLUBY – PALOMA je HOLUB. Ano H.P. Mistr ENGLIŠ byl i ministr financí ENGLIŠ. Byl i DRUHÝ guvernér Národní banky československé. Jako EL CHE, který stál v čele stejné instituce na KUBĚ. Narodil se ve SLEZSKÉ HRABYNĚ okres OPAVA dne 17.08. 1880. To byl v roce 1919 den křtu mého otce v roce1919. Přesně v ten samý den.

Disputace probíhaly až do 13. dubna 1433. Šest dní jednání bylo věnováno slavnostním zasedáním a obecným otázkám, úvodní výklady k artikulům zabraly 27 dní a repliky dalších 18 dní. Nepřinesly přesvědčivé výsledky, a když se husitská delegace rozhodla (pro nedostatek finančních prostředků) k odjezdu z Basileje, koncil vyslal do Čech legaci, aby se pokračovalo ve vyjednávání v Praze.

10 vyslanců koncilu v čele s biskupem Filibertem a auditorem Janem Palomarem přijelo do Prahy v květnu 1433. Bezvýsledná jednání na půdě českého sněmu probíhala několik týdnů, legáti nebyli ochotni k ústupkům, nicméně bylo rozhodnuto pokračovat opět v BASILEJI, kam odjeli jako zástupci husitů mistr PROKOP z PLZNĚ, MARTIN LUPÁČ a MATĚJ LOUDA z CHLUMČAN. Na podzim se vrátili spolu se čtyřmi legáty, kteří přinesli první návrh dohody ohledně čtyř artikulů. Tento dokument se stal základem pro kompaktátní ceduli A, projednávanou v Praze mezi listopadem a prosincem 1433. K ní se vzápětí přidaly cedule B a C, vzniklé z potřeby upřesnit některé nejasnosti v ceduli první. Hlavními vyjednávači za koncil byli opět Filibert a Palomar. První verzi kompaktát přijali s určitými výhradami a rukoudáním stvrdili zástupci husitského kněžstva 30. listopadu 1433. Dohodu měl schválit svatomartinský sněm, ale formulace týkající se prvního a čtvrtého artikulu byly pro husitskou stranu nepřijatelné. Husité sice po basilejských jednáních pochopili, že prosadit přijímání podobojí jako jedinou cestu ke spasení pro celý křesťanský svět se jim nepodaří, ale nadále usilovali o závaznost kalicha pro obyvatele Čech a Moravy, zde však koncil nemohl ustoupit. Problematické se jevilo také ujednání o držení zabraného církevního majetku. Sněm vyslal k dalším jednáním do BASILEJE MARTINA LUPÁČE, aby se pokusil prosadit ještě nějaké změny. A tak vidíte dobře základní klíč OPERACE BENJAMIN – MARTIN LUPÁČ BASILEJA – M.L.B.

Po bitvě U LIPAN  získali v Čechách převahu umírnění utrakvisté a byla větší vůle k dohodě. A vy víte, že Panoramat MAROLDA BITVY u LIPAN je ve STROMOVCE u zadního vchodu do JULDA FULDA a nedaleko od místa kde stála POLSKÁ KRČMA kde jsem měl svatební hostinu dne 17.07.1976. A na druhou stranu nedaleko od místa kde stála Rybí restaurace pana VAŇHY. Je to i Panoramat M.B.L. a je to místo na které mě odvedl jeden můj spolužák a kde jsem se setkal s generálem JAN SYROVÝ který tam po propuštění z vězení pracoval jako noční vrátný. SYROVÝ byl i soused v HORNÍ POČAPLY. Ten byl AUTOMECHANIK. Následovala další jednání mezi husity a zástupci koncilu, do nichž se zapojil i Zikmund Lucemburský, (který později zemřel ve ZNOJMO) který usiloval o uznání za českého krále: v ŘEZNĚ – v latině CASTRA REGINUM, REGENSBURG v němčině a francouzsky RATISBONNE (1434), v BASILEJI (1434), v BRNĚ – německy BRÜNN (1435), ve STOLIČNÉM BĚLEHRADĚ – maďarský SZÉKESFÉHERVÁR, latinsky ALBA REGIA(!) německy STUHLWEISSENBURG v 1435–1436) a v JIHLAVĚ – IGLAU/ L.G. – EL CHE (1436). Cílem bylo dovést výsledky z přelomu let 1433–1434 k úspěšnému konci, tj. převést text kompaktát do listinné podoby, zpečetit je a slavnostně vyhlásit – pak by se stalo přijímání podobojí legálním a husité by se navrátili zpět do lůna církve. Snahy husitské strany text revidovat nebyly příliš úspěšné, při sporech o formulace se podařilo pouze pozměnit text dohody o světském panování kněží (přidání slůvka INUISTE zajišťovalo možnost ponechání některých původně církevních majetků ve světských rukou). Na druhou stranu se při jednáních v BRNO-BRÜN podařilo sepsat další DVA klíčové dokumenty přináležející ke kompaktátům, jejichž text zajišťoval husitům například sejmutí veškerých církevních trestů.

Na posledních jednáních v JIHLAVĚ-IGLAU byla sepsána definitivní podoba kompaktát i souvisejících dokumentů, listiny byly opatřeny pečetěmi legátů koncilu, Zikmunda a moravského markraběte ALBRECHTA ( také ALBERT). Kompaktáta byla slavnostně vyhlášena dne 5. července 1436 na jihlavském náměstí, kde je v latině přečetl JAN ROKYCANA. Následujícího dne byla přečtena v češtině při slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. JAKUBA VĚTŠÍHO. A vy dobře víte, že den 05.07. je den svátku příchodu VĚROZVĚSTŮ CYRIL(KYRIL a KONSTANTIN) a METODĚJ ( METHOD). C.M. je 900 římskými nebo M.C. je 1100. Dohromady je to 2000 – M.M. nebo 5000 a to je i V.M. které v ROME nepoužívali ale víme, že se to dá tak napsat. Je to i vzdálenost ve které získal v běhu ZÁTOPEK narozený 19.09.1922 OLYMPIJSKOU zlatou, jednu ze TŘÍ v HELSINKY FINLAND ( i H.P.) v roce mého narození 1952. A předtím v roce 1048 v LONDÝN2. Kromě toho ještě zvítězil v běhu na 10 000 METER. A to je XM. A v HELSINKY vyhrál i MARATHON – MOHORITA N. 1952 byl rok začátku kralování ELISABETH II. – ISABEL II. a roce kdy se ujal funkce prezidenta USA generál DWIGTH DAVID EISENHOVER. Rok 1436 je i rok 1943. To byl můj otec propuštěn z GULAG a dne 30.03. byl odveden do československé armády v ORENBURG-BUZULUK O.B. Kostel JAKUBA VĚTŠÍHO je i v BEROUNĚ. Tam kde žili prarodiče mojí manželky MARIE BODNÍK a JOSEF BOUDNÍK. JAKUB asi není třeba dále rozepisovat – AKEV – PATA.

Čechům a Moravanům, „kteříž taký obyčej mají“, povolovala kompaktáta přijímání z KALICHA, pokud se srovnají s učením katolické církve v ostatních směrech, a to pouze dospělým osobám. Zrovnoprávnila tak přijímání pod jednou i pod obojí: „pod každú zpósobú jest celý a plný Kristus“. Ostatní artikuly jsou v kompaktátech zapracovány v oslabené kompromisní podobě.

Vyhlášení kompaktát otevřelo ZIKMUNDOVI cestu na český trůn, tj. uznání jeho korunovace z roku 1420. 1420 je i 14 – 2 a 20. Tak i V25. Číslo mého ročníku na VŠP v PRAZE. Předtím však musel vydat stavům království českého velké privilegium, kde mimo jiné přislíbil dodržování kompaktát (dokument bývá nazýván císařská kompaktáta). Ve funkci zemského zákona Basilejská kompaktáta nahradila čtyři pražské artikuly, Čechy se staly královstvím DVOJÍHO lidu. Závazek zachovávat kompaktáta byl později součástí volební kapitulace králů ALBRECHTA, LADISLAVA POHROBKA i VLADISLAV JAGELLONSKÝ.ALBRECHT je i ALBERT a LADISLAV a VLADISLAV jsou oba LAD i VASIL a VLAD i VASIL. VLAD byl kromě toho vládce v TRANSYLVÁNIA-SEDMIHRADSKO ROMANIA.

BASILEJSKÁ kompaktáta byla smlouvou mezi husity a koncilem, nebyla potvrzena papežem. Proto vyslal v roce 1446 český sněm poselstvo k papeži s žádostí o jejich potvrzení a o uznání voleného arcibiskupa JANA ROKYCANY. ROKYCANY okres bylo nejzašším místem směrem ze západu osvobozené US ARMY v roce 1945. Papež MIKULÁŠ V ( 5 a tak i 2 a tak i NIKOLAJ II.) tomu nebyl nakloněn a poslal do Prahy legáta JANA KARVAJALA ( i H.K.). Ten si při jednání na STAROMĚSTSKÉ RADNICI v PRAZE vyžádal originály listin, které se pak pokusil 23. května 1448 tajně vyvézt ze země; když to konšelé zjistili, vyslali za ním ozbrojence a byl nucen drahocenné dokumenty vrátit. Víte, že 23.05. je i 23.08. a tak i minus DVA 21.08. Klíčové datum v mém příběhu a také je to 12.08. datum narození mého otce a 08.12. datum narození mojí manželky se kterou jsem měl na té samé STAROMĚSTSKÉ RADNICI svatbu. O potvrzení kompaktát znovu žádal v roce 1462 JIŘÍ z PODĚBRAD, který vyslal do Říma poselstvo vedené ZDEŇKEM KOSTKOU z POSTUPIC. Papež PIUS II. však kompaktáta jednostranně zrušil s odůvodněním, že byla ujednána jen pro nejstarší generaci husitů a že je pro další generace římská kurie neuznala. JIŘÍ z PODĚBRAD je velmi důležité jméno-značka, v mém příběhu. Určitě to dobře znáte. KOSTKA je anglické CUBE – KJŮB a tak i CUBA-KUBA. JAKUB-AKEV-PATA. V němčině je to i pro můj příběh důležitá část NOHY a tou je i KOTNÍK – DIE KNÖCHEL nebo slovo KUBUS. Ve španělštině CUBO. V hebrejštině KUBIA – KUBIJA. V italštině CUBO. V latině CUBUS. V maďarštině KOCKA. V ruštině KUB. A v rumunštině CUB.

JIŘÍ z PODĚBRAD papežovo rozhodnutí nepřijal a kompaktáta zůstala základním právním dokumentem upravujícím postavení utrakvismu v 15. i 16. století. Ke kompaktátům se hlásily i dohody Kutnohorského náboženského míru z roku 1485 (do náboženského smíru však nebyla zahrnuta Jednota bratrská která byla ze strany utrakvistů utlačována). V 16. století pronikly do Čech myšlenky MARTINA LUTHERA (anagram MARTINLUTHER – MOHORITA LOTR ) a později i  JANA KALVÍNA ( i H.K. a VASILIN) což posílilo pocit sounáležitosti kališníků s Římem – utrakvisté se na rozdíl od Jednoty bratrské považovali za autonomní součást obecné katolické církve. Kompaktáta postupně ustupovala do pozadí, přesto však měla platnost zemského zákona až do roku 1567 ( i 1975 a 1972 i 1915 i 1951) kdy o jejich vypuštění z desek zemských požádaly MAXMILIÁNA II. české protestantské stavy. MAXMILIÁN byl také tragicky zesnulý mexický císař o mnoho let později a také tragicky zesnulý dědeček manželky mého bratrance PETR GEBLT s iniciálami V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH. Jeho manželka byla ANEŽKA a byli ze SLEZSKÉ OPAVY. S.O.

Kompaktáta uzákonila v českých zemích (prvně na světě) DVOJVĚŘÍ, tedy jistou omezenou svobodu vyznání.

Následná evropská protestantská hnutí přijala za jeden ze svých základních požadavků a odlišností oproti Římu přijímání PODOBOJÍ, zavedené husity.

DVĚ kompaktátní desky s citátem z usnesení, ve DVOU jazykových verzích – v češtině a v latině, vytesané do kamene, byly umístěny na vnější stěnu kaple BOŽÍHO TĚLA na KARLOVĚ NÁMĚSTÍ – DOBYTČÍM TRHU v PRAZE na NOVÉM MĚSTĚ, později na PRAHA 2 – DVOJCE, která stála na křižovatce DVOU rušných dálkových cest, a proto si kterýkoliv kolemjdoucí nebo kolemjedoucí mohl text přečíst. Po zboření této kaple koncem 18. století byly desky umístěny v KLEMENTINU a postupně přenášeny na různá místa. Dnes jsou vystaveny v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti (JULDA FULDA), v jeho DRUHÉM sále mezi památkami pozdní gotiky. Každá z desek je tesaná z pískovce, má rozměry 70 × 181 cm, tloušťku 10 cm, a její reliéfní nápis gotickou minuskulou (čili frakturou) je zlacen. KARLOVO NÁMĚSTÍ – DOBYTČÍ TRH je významným geografickým centrem mého příběhu. O něm tady byla podrobně řeč v jednom z předcházejících příběhů.

Záznam o narození mojí tety BASILEA dne 25.10.1904 ze dne 28.10.1904…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *