Poznámky k pamětem Přežít, abych mohl vyprávět. PRACOVNÍ VERZE!!!

7 407 zobrazení
TiskTisk

 


Ještě jednou, proč to celé píši. Důvod je jenom jeden. Nikdy jsem nebyl Komunista a celé to byla hra ,které jsem se zúčastnil a ve které jsem díky svému jménu, příjmení a původu, i nátuře po předcích ( BULLDOG – Býkpes, maskot USMC) měl hlavní roli. Organizovali to vojáci. A o mé roli bylo rozhodnuto daleko předtím ,než jsem se narodil. Demokracie vedla s komunismem – SSSR válku, od okamžiku ,kdy se zrodil. A ukončena mohla být jen za určitých předpokladů a jen v nějaké době. Tedy době se znalostí věci velmi pečlivě naplánované, myslím i vypočítané a připravené pro to ,aby takovou změnu zbytek demokratického světa zvládl , strávil – ekonomicky, politicky finančně a morálně. Vojáci jsou vyzýváni a vybírání k naplnění úkolů, pro které mají předpoklady a hlavně pro které jsou připraveni, vycvičeni a vychováni. Ne náhodou, ale systémově a od narození, jde li o takový úkol, který jsem mě já. Tato role mě předurčila k tomu být aktivním účastníkem – vojákem, bojujícím proti komunismu a SSSR, za demokraci, tak jak to Mariňáci dělají. Hrál jsem tuto roli. Celý ten průběh války provázeli ,až možná pro vás nepochopitelné ,nebo neuvěřitelné zápasy mezi námi vojáky-demokraty a komunisty StB a KGB. Ano šlo o život. StB byla ještě ,kromě jiného, výběrovou rasistickou organizací. A to jak je vidět nikdo nezkoumá, protože zrovna toto možná mnohým novým silovým strukturám nevadí .Po celou dobu, kdy zápas probíhal, šlo o život. Nejhorší ,ale nastalo, že po vyhrané válce, ti ,kteří prohráli, komunistická  StB a KGB, mohli díky svými oficiálním i neoficiálním strukturám a finančním prostředkům a informacím , složkám jak říkají vaši politici, ovládnout celý nový demokratický systém. A mě si z nenávisti, protože  si nemohli vůbec připustit ,že jsem je přesně ve chvíli, kdy se to ode mne čekalo , porazil ,vybrali za cíl pro dehonestaci i fyzickou likvidaci. A nové struktury, které se zachovali ještě sprostěji, se nechtěli dělit o slávu s nějakým židem, cikánem,svazákem,Němcem ,Rusem,Ukrajincem, Rumunem,Rusínem a bůhví za co ještě všechno, mě ti nabubřelí ubožáci vydávali. Dnes je to venku. Nechtěli mne ,protože by nemohli krást. Mají dnes majetky , které si asi zdůvodňují tím, že za totality trpěli a mají proto přece nárok. Neberu jim jejich trpění. A bylo mi to i tehdy ,za totality a je mi to i dnes líto. Ale já měl prostě jinou práci, jiný úkol. Vím dobře co to je totalita. Otec byl v Gulagu ,na frontě, tři Válečné kříže 1939,parašutista v týlu nepřítele matka byla válečná vdova (jméno jejího prvního mažela je na jednom z prvních míst obětí protinacistického odboje v Policejním muzeu v Praze), přežili padesátá léta. Ale přežili je v akci. Byli součástí této hry. Na straně demokratů – vojáků. Nikdy jsme neměli auto a matka si pořídila polorozpadlou chalupu od zloděje syna( protože ho milovala a on ji okradl), mého bývalého nevlastního bratra, těsně před penzí. Její hodnota byla nulová a cena sprostě vysoká.. Nic neměli a po revoluci je  komunistická StB a KGB fyzicky odstranila, za dohledu nových struktur. Toto je tedy psaní jak to bylo, kdo to udělal a dělal. Kdy to začalo a jak se to dělalo. Píši to také proto, že to historiky nezajímá. Měl jsem z řadou z nich kontakt. Nechtějí mně poslouchat i se tomu smějí. Myslím, že si počkáme kdo se bude smát naposledy. Byla to válka a skončila vítězně za nesmírných obětí. Já byl na straně demokracie.

V této části vyjasním jak se prováděla celková komunikace a dorozumívání mezi Třemi sestrami  – US Army, British Army, Russian Army, bez jakýchkoliv kontaktů a spolupráce osob. Tak jak to známe z různých špionážních románů, ale i skutečných afér, které fungování tajných služeb doprovázeli po celou dobu existence světa komunismu a světa demokracie.Část je popsána již v úvodních předcházejících kapitolách. Tady se pokusím bez zdlouhavých komentářů , jen a jen na faktech ukázat jak se válka demokracie s komunismem odehrávala na frontě spolupráce vojáků demokratů v US ARMY ,BRITISH ARMY a RUSSIAN ARMY… Určitě si všimnete, že to probíhalo metodou „přátelského utkání“ dvou,  spřátelených  týmů – Východ – Západ . Formou akce a zpětně reakce na ni, ve smyslu dát na vědomí druhé straně ,že si rozumíme. Metoda “ ping – pong“. Já ,ty, ty, já. Velmi praktické a jednoduché bez možnosti obvinit někoho z nějaké přímé spolupráce s druhou stranou. Začátek to má ve hře slov, v používání kombinací jazyků, čtení odpředu dozadu a zpátky, používání metody hebrejštiny – tedy čtení bez samohlásek a odzadu, čtení písmen v různých jazycích v různých kombinacích. Mezi nejvíce používané, pro příklad uvedu v úvodu již popsané lC. V hebrejštině je to výraz pro první písmeno hebrejské abecedy  ALEF, které se označuje číslem jedna 1 a významem BÝK ( Býk je Skot,Catle, dobytek, vůl, kráva,tele – a zase v kombinacích všech možných) – Jde o nejdůležitější kombinaci v této hře! v římských číslicích je to výraz pro 99. A to jsou ,obráceně přečtené dvě šestky ,nebo i dvě trochu přetažená GG, anebo v hebrejštině jsou dvě devítky trochu jako dvě psací S anebo převráceně psací P,které může být i F a F se také píše jako PH – a to je Horse power, obráceně ,tedy Koňská síla – KS, tedy X. A tak to může jít stále dokola a dokola. Jen musíte znát klíč.. Jde to, ale napsat v latince jako l a c. Tedy LC .Význam pro EL CHE.V  indiánském jazyku Mapuche, z jihu Chile( taky je tam v názvu to CH a L si všimněte) to znamená ČLOVĚK. Což je jasné. Česky se to ale vyslovuje elče.Ve Španělsku je město ELCHE a tam objevili velmi vzácnou dávnou sochu DAMA Z ELCHE. Když se na ní na Wikipedii podíváte tak si všimněte, že její vlasy stočené na uších jsou jako sluchátka. Ano to znamená spojení. A španělsky se el ce  vyslovuje else.I v angličtine je to přečtené c jako sí, což je ve španělstině  ano ,yes,v angličtině a  ken v hebrejštině, da v ruštině.Dalším důležitým způsobem je používání iniciál. A to nejen počátečních ,jako například u mého jména V.M. a obráceně M.V, ( rusky, hebrejsky i M.B. ,v latince a španělsky také M.B.)ale i s použitím prvního a posledního písmena ve jméně např. Mohorita VasiL – M.L. Tak se jmenovala moje matka. Mohoritová Ludmila. Za svobodna Gebltová Ludmila. Bez našeho -ová na konci byla Geblt(( GBL – HVL – HAVEL) Ludmila. Zdrobněle Geblt Lída, a dá se to napsat jako G.Lída, což je Glida, hebrejsky Ice Cream a jsme zase u IC. lC – Alef ale i El Che, Býk atp. Kromě jiného Glida může být i Golda, jako Golda Meir, nebo Myerson,Meyerson, předsedkyně izraelské vlády, rodným jménem Golda Mabovič – MBVČ, Pocházela z Kyjeva, který otec osvobozoval. Mé příjmení je z hebrejského Meyer, Meier,Myer,Meyr… A otec byl v Gulagu Kožva  s bojovníkem za svobodu Izraele a pozdějším předsedou vlády Izraele Menachenem Beginem, Menachem se jmenoval syn Goldy Myer.

Tak tedy do úvodu základní šifra ,která má klíčový význam pro Operaci Benjamin jsou  iniciály L.M.B – Ludmila Mohorita Basil ( Vasil), a jejich kombinace, včetně obráceného M jako W atp. A znamená to Londýn ( L je R je P – Paris), Berlín, nebo Brusel ( Vídeň), Moskva nebo Madrid nebo obráceně Washington ( Wienna). Klíčová hlavní města světové vlády a nadvlády, až do rozpadu světové koloniální soustavy v padesátých letech 20. století.A konce SSSR, jako žaláře národů v roce 1991 a jeho konce jako „vůdce“ organizací a stran komunistické ideologie po celém světě do konce 20.století. 

V roce 1971- 72 se mnou studoval ve škole v Moskvě jeden kolega z CHILE – CHL ( EL CHE) Jmenoval se Moisés La Brana Mena – M.L.B.M. Jeho krycí jméno bylo ve škole Francisco GARCIA – GAR CIA. HRA CIA. Od roku 1972 jsem o něm neměl žádné zprávy a informace. Až se objevil v Praze na jaře 1989 jako předseda chilských odborů pracovníků v měďném průmyslu. Měď je jak známo hnědá a nebo později zoxydovaná zelená. Brown , Green.Sešli jsme se v hotelu President, na historických pozemcích AUGUSTIÁNŮ.

 

I.Sionistický kongres, organizovaný Theodorem Herzlem ( hebrejské jméno Benjamin Ze’ev, přeloženo do češtiny Benjamin Vlk v roce 1897 ve Švýcarském městě BASEL..(VASEL,VASIL).

Jméno VASIL-BASIL, v ruštině je VASILIJ – VASIL IJ , španělsky přečteno VASIL ELCHE, anglicky se píše VASILLY – VASIL LY – anglicky můžeme psát VASIL LEE,nebo BASIL LEE… Vasilij byl syn Stalina a dcera byla Světlana – Vasil – Světlo. Vasil OR. 

Inicály M.B. – což jsou i mé iniciály a iniciály mého otce v ruštině , nebo s použitím anglického jména Basil.Nebo v latince M.V. Nebo Vasil Vasilič Mohorita V.V.M. ale tak se to dá napsat W.M. Už nebudu unavovat s títmo výkladem. Pak v dalším textu narazíme na další hrátky. Jen v některých abecedách se čtou některá písmena různě. V latině je  U a  V jedno písmeno například, proto se E.Beneš přejmenoval na Edvard, jak dále uvidíte a jeho žena na Hana s Anna. Ve španělštině to je jedno. H se ve Španělštině píše ,ale nečte! Takže je to Ana, ve výslovnosti .V ruštině ale H vůbec neexistuje takže je to Gana – vyhrát????? A myslím, že v ukrajinštině zase není G. Proto moje příjmení je Mohorita a Mogorita ano a tam je ten původ koncovky Meyer, Meyerit – což je hebrejsky Myrtha, Martha, po našem Marta nebo Myrta,hebrejsky Meyerit – Myrtha. A MAIGRET ? Podívejte se na Wikipedii na Georgese Simenona, spisovatele a tvůrce komisaře Maigreta. A jméno není smyšlené ,ve Francii Maigretové žijí, najděte si je.A ještě gaelské MacMhartain, poangličtělé MacMartin.A úplně na konec tohoto úvodu, ještě přesmyčky  ,anagramy. A ty se používali v této hře úplně všelijak bez nějakých přesných pravidel. A kombinací i různých abeced.Takže MARTHA Washington, první první dáma USA může být i MAHART. Což je moje příjmení v mužské podobě , ne s s ženským A na konci.A je to MYRTHA a to je hebrejsky MEYERIT. Určitě vás napadne spousta různých souvislostí s vašimi jmény. Samozřejmě, že se to dá takto udělat se všemi jmény a kombinovat a kombinovat a kombinovat. Ale, aby to bylo použitelné pro něco takového jako je likvidace komunismu a SSSR, tak musíte být ve hře! Tedy účastník této hry ,kde se právě kombinuje k dorozumívání vaše jméno, vašich rodičů i prarodičů A musí být tak zvláštní že jsou právě pro tento účel využitelná. V různých anagramech – přesmyčkách. Například můj děda z matčiny strany byl Geblt.( z orginálního hebrejského jména Goeblat) GBLT – a teď G B L T…a rusky je to GeBeLT. Česky čteno HaVeLT. T je v latině číslo 19.Čteme li to jako hodiny může to být 7 PM. Anebo to znamenalo Havel Tomáš – jako Masaryk, president osvoboditel, nebo nevěřící Tomáš, že bude president. To nevím. To si musí Havlovi – třeba bratr Ivan, nějak nechat projít hlavou. Nebo to je jen TOM , v ruštině svazek??? A 19 je v jiných jazycích zase jiné číslo v pořadí v abecedě…nebo se dá vyjádřit i římskými číslicemi atp.A na záver ještě jedno velmi důležité upozornění pro hrátky se slovy a písmeny. Hlavní město Nizozemí – Holandska, tedy „podzemí“ je Amsterdam, jak všichni víme. Ale řeka po které se město jmenuje, je Amstel ( i známe pivo je Amstel) ale město je Amste R dam.V jazyce „podzemí“ se používá běžně tato kombinace R – L a obráceně.Ptal jsem se proč je Amsteldam  – Amsterdam. Ani tam v muzeu královského paláce mi to nevysvětlili…Možná to někdo víte…Ale a to je důležité, v Hebrejšrině je obrácené L písmenem R..

Ale je nezměnitelné to a to je jeden ze stovek důkazů, že šlo o akci připravenou, organizovanou a skvěle koordinovanou Vojáky – demokraty.Prostě GEBLT  je GBL rusky GaBeL, latinkou česky HaVeL je Havel Tomáš( President osvoboditel).. Škoda, že nemáme vzpomínky, těch ,kteří byli u režie celé Operace Benjamin, jak se jmenovala.

Ale teď už k samotné Operaci Benjamin…Dne 14.04.1941( což je i třeba 19.09.1919 – moje datum narození a rok narození mého otce) navštívil Winston Churchill v doprovodu presidenta E.Beneše československé vojáky v Leamingtonu – LM .Nebo jako LEE M..( lee je zrcadlově 199.moje datum narození ale římsky taky CIC). Dva dny nato 16.04.1941( 16.04.1941 je popřehozeno 19.09.1919) odlétá dvoumotoré letadlo Whittley (Bílý LEE) s prvním a jediným československým parašutistou rotmistrem Otmarem Reidlem( ORe je anglicky ruda a k tomuto významu se dostanu u operace Manhattan, uranová ruda – ORe) nar.1914, 12.09: na svátek Marie a jeho matka byla Anna( jako moje babičky) ( 1919 popřehozeno),krycí jméno a doklady na jméno František Novák, otec mi jako klukovi jednou říkal, že ve Volové je příjmení Mohorita něco jako v Čechách Novák, František Novák byl ale také můj spolužák ze skupiny V25 ( v latinské abecedě i U25, německé ponorky) na Vysoké škole politické v Praze , který pracoval jako náčelník L.M. v Pelhřimově a iniciály F.N. jsou také iniciálami Fabrique National, belgické zbrojovky – další klíč, popíšu v dálší části proč).

Omylem byl vysazen u rakouskéh LANDECK ( Land eks…Land X)  a ne Křečhoř u Kolína. Byl zajat Němci a propuštěn po ověření ,že dělá pro BAŤA závody.

Otmar Reidl se narodil v KROMĚŘÍŽI.( skrývá v sobě jméno otcova Gulagu KOŽVA). Absolvoval tamtéž základní vojenskou službu. Nastoupil do frimy BAŤA a měl nastoupit do pobočky BAŤA v Belgickém Kongu ( Manhattan program), kam měl dojet z pobočky BOROVO ( jako VOLOVO…otcovo rodné město) v Jugoslávii.Válka ho zastihla ve Francii, pak se přesunul do Británie.Do armády vstoupil ve francouzském AGDE. Pro operaci Benjamin ho vybral ,mjr.Karel Paleček( později generál, proč zrovna jméno – příjmení PALEČEK popíšu v další části) velitel přípravy výsadkářů, přezdívaný táta parašutistů.Otmar Reidl veze pro představitele odboje do vlasti pozdravy od gen.Ingra a plk. Moravce a poselství presidenta Beneše, které mu sám osobně Beneš v Londýně nadiktoval. Iniciály Otmara Reidl jsou O.R. ORe je ruda anglicky a OR mám v příjmení , ale také to má dva významy v hebrejštině. OR s ALEF na začátku je světloOR s ÁJIN na začátku je kůže – Světlonoš, Lucerna – Meyer, Kůže  – Kožlany,Kožva a Leatherneck( obdoba JARHEAD) u US MARINES

A aby bylo jasné, že nejde o náhodu byl ještě jeden O.R. – generál Otakar Rytíř, původním jménem Richter. Narodil se v roce 1913 ( náš dům v ulici Sochora ve „Spartanburgu“ – Praha 7, má popisné číslo 1391. Narodil se ve Vysokém Mýtu –  V.M. Po gymnasiu nastoupil na práva v Praze ze studia odešel po třech měsících a nastoupil vojenskou prezenční službu u dělostřeleckého pluku 101. v PRAZE v RUZYNI . Poté sloužil v  Terezíně u 103. dělostřeleckého pluku. Poté absolvoval vojenskou akademi v Hranicích a nastoupil u 201. dělostřeleckého pluku v ROŽUMBEROK ( skrývá v sobě KOŽVA) Od roku 1937 ( zase číslo popisné našeho domu 1391) slouží v KEŽMAROK ( skrývá v sobě KOŽVA, i R.M.B. – L.M.B.) Přešel do Polska a SSSR a byl internován v táboře NKVD – Gulag a poté odešel do Buzuluku. Stále u dělostřelectva až do konce války. Po válce jeden rok ve vojenské škole K.M. Vorošilova v Moskvě ( K.M.V.). 05.03.1946 se přejmenoval na Rytíř. Vykonával různé funkce v Československé armádě( sloužil v Karlových Varech a Plzni) až po náčelníka Generálního štábu Československé armády, poté předseda SVAZARMU.

Jeden přišel z LONDÝNA a druhý z MOSKVY. Jeden O.R. přišel tedy z Východní armády a druhý  O.R. přišel ze západní armády.

Jména mých prarodičů a ukázky jejich původu.

Z matčiny strany otec Geblt Karel, Goeblat, matka Marie Hahn. Goeblat a Hahn jsou na seznamu židovských jmen Avotaynu. Goeblat bylo nejvíce rozšířené v Bádensku Wirtembersku – B.W.( historicky Landle Baden Würtemberg- L.B.W – zkombinujte a vyjde vám při otočení W.M. – L.B.M. – V.M. ( Vyrábí se tam Mercedes Benz, M.B. a moje spolužačka Alicia Lomberdelli mě věnovala v roce 1972 gramofonovou desku s argntinskou pěvkyní Mercedes Sosa)  Žili v Horních Počaplech – H.P., Horse Power,síla, KS, X, v katalánštine Che. Otec sloužil v Horních Počernicích H.P.

 

Z otcovy strany otec Dimitrij Mohorita, matka Anna Baran. Mohorita i Baran jsou na seznamu židovských příjmení Avotaynu. Mohorita je ale také Myer, Meyer,Meier,Meyr. Na seznamu gaelic – skotských jmen je jméno Mac Mhartain, což je anglicky MAC MARTIN, nebo jen MARTIN. Anebo MATHARNACH v angličtině MATHESON, MATHEWSON. Jméno BARAN je rovněž původem skotské- gaelic Baron – proč to píšu – otcova rodina byla z VOLOVÉ – z města „SKOTU“. Velmi zajímavé je jméno MOHORT v POLSKU. Jde o velkého polského vojáka a vlastence, vyobrazeného na několika obrazech z 19. století. Jsou ve Varšavské galerii. V různých obměnách je toto jméno  i v RUMUNSKU. Mohorat je v Rumunštině chmurný, mohorit je zasmušilý.Tak jako každé židovské jméno se objevuje všude, kam židé po pogromech, nebo z různých jiných důvodů přicházeli. Myslím , že prapůvod je ve Španělsku. Před vyhnáním Isabelou v roce 1492 – ve stejném roce, ve kterém Kryštof Kolumbus poprvé připlul do Ameriky, a přistál v kubánské zátoce BARACOA ( Guantánamo,základna USMC) – což je v naší řeči VaLaSoa – Vasil..Kde jsem byl v roce 1988 s velvyslancem který se jmenoval SVOBODA…A v kasárnách BARACOA ( BaLaCoa BCL, VaSiL) v Havaně byl na Kubě popraven bratry Casrovými, gen.Ornaldo Sanchéz, spolubojovník Che Guevary přibližně v době kdy jsem na Kubě byl. Psal jsem o tom podrobně dříve ,v předcházejících kapitolách…

Matka byla Gebltová Ludmila , otec Vasil Mohorita. Mohl být i Vasil Dimitrijevič Mohorita. Ruským a ukrajinským způsobem „imja i otčestvo“ tedy V.D.M.Já jsem tímto způsobem V.V.M. což může být i zkráceně W.M. a dabjů M jsou dvě MM, čtyři V obráceně VVVV. Moje iniciály jde zkombinovat i jako M.V. – W.V. tedy Volks Wagen. Čti česky volks – vslk – vasilek – a teď pozor – Masaryk – WaSaLyK – Wasilek – Vasilek…to už neříkám a nepíšu ,že Volks jsou anglicko-ruskou  „spatlaninou“ Vlci…tedy Volk s anglickým s na konci pro množné číslo… Volks…- už se pustím do práce ale jen odbočka naposledy – do Beskyd seskočila skupina Wolfram, z Londýna od gen. Moravce a gen.Palečka a můj otec je našel v lese a přivedl k jejich skupině do tábora. Wolfram je Wolf Ram – což je Vlk( německy) A Beran( anglicky) – VLK – VLS – VSL – VaSiL a babička z Volové – Baran. Otcova skupina se jmenoval ARAP. Pozpátku PARA, hebrejsky Kráva – což je Skot, Catle,atd…( Ale i PARA BELLUM 19×9, pistole.všimněte si ráže)

Upozornění – nikdy nic z toho co se odehrávalo ve válce s komunismem a souviselo se mnou nebyla náhoda…Ani jeden z nejvážnějších pokusů o otravu – popisovaný v předcházejících kapitolách, za přítomnosti Josefa Skály( místopředsedy KSČM  a Pavla Čírtka( manžela slavné policejní psycholožky po revoluci a hlasatele z České televize) v restauraci Zámeček na Letné v roce 1973.Organizovala to StB. Kdo konkrétně ,to samozřejmě nevím, nebyl čas se tím zabývat…

ale postupně a pěkně od začátku…

BEINN LIATH MHOR Scotish Mountain. Čti odzadu MHORTHA LI BEINN. MOHORITA LEE BEN.

EDWARD LLOYD 1648-1713, majitel Lloyd Coffee House of City of London. Místem původu  jeho příjmení  Lloyd je WALES ( WaSeL, WaSiL,Vasil).Kavárna sídlila v TOWER street ( německy TOR, španělsky TORRE) A pak sídlil na LOMBARD STREET. ( Alicia Lombardelli moje víc než spolužačka z Argentiny, ve škole v Moskvě, s krycím příjmením VILLEGAS – jméno spolubojovníka CHE Guevary z Bolívie, zvaného POMBE, LOMBARDI je příjmení Clarka GABLE druhé manželky, která zahynula při leteckém neštěstí a z jejíž smrtí se nikdy nevyrovnal,GABLE je i jméno ve Famili tree MOHORITA ANNA famili ve Spojených státech ,jak uvádím jinde a je to také GABLE HAVLE, HAVEL). A v roce 1771 je založena pojišťovna LLOYD. Tzv. LLOYDOVA Z LONDÝNA.( EDWARD byl BENEŠ)

Založení banky LLOYD  03.06.1765, John TAYLOR ( bude ještě toto jméno později uvedeno v souvislosti s americkým městečkem Wyalusing) a SAMPSON LLOYD. Ve znaku má černého koně. ( večeřel jsem před odjezdem do školy v Moskvě spolu se všemi před odchodem na nádraží v Černém koníčku , restauraci v paláci LUCERNA – Havel.

14.června 1775 je dnem vzniku, založení a ustavení armády Spojených států. Stalo se tak ve PhiladelphiaPennsylvania ( SYLVA-VASIL), na Second Continental Congress. Velitelem byl ustaven George Washington. Zůčastnilo se 13 kolonií. ( 14.června 1928 se narodil Ernesto Che Guevara, GueVaRa, GVR – hebrejsky muž, anglicky man, španělsky hombré, 14.června je svátek VASIL a ROLAND( co takhle ROLAND – TRUBKA, TRUBAČOV, TUBO, ALLOYS TUBE – Manhattan program.)

11.10. 1775 byly z americké armády ,od pěchoty, odděleny dva batalióny a určeny pro boj jak na zemi tak i na moři. Slaví se jako den vzniku Námořní pěchoty USA US MARINE. Stalo se tak v  Pennsylvania, Philadelphia

07.02.1776 Předložil Richard HENRY LEE tzv. LEE Deklaration o nezávislosti Spojených států, 13 kolonií. Oficiálně byla vyhlášena dva dny nato 07.04.1776. Den vzniku Spojených států

MARTHA Washington, první První dáma Spojenych států. Místo narození Wiliamsburg (W.L.M.B.), Virginia, zemřela v Mount Vernon M.V.. Její křestní jméno je  MARTHA – MAHART – MOHORT- MOHORIT. MYRTA – hebrejštině je to MEIERIT. Narozena Wiliams Burg – W.B. – M.B., zemřela v Mount Vernon – M.V: Obě místa jsou Virginia. Panna moje znamení narození. 19.09. Washington se s ní oženil jako s vdovou se dvěmi dětmi.

GEORGE WASHINGTON  její manžel se stal prvním presidentem Spojených států a paní Martha první dámou v roce 1789   – 200 let před naší revolucí v roce 1989. Jeho otec se jmenoval AUGUSTINE a matka Mary.( můj otec byl narozen v Augustu, gen.Bunzák,gen.Janko. já byl přijat do KSČ v August). Jeho sídlo bylo ve WESTMORELAND, MOUNT VERNON – M.V.VIRGINIA.( generál  WESTMORELAND popisuji dále)

Jeho nebližším spolubojovníkem ve válce za nezávislost byl Richard HENRY LEE, který 02.07. předložil návrh tak zvané LEE Declaration, oficiálně dva dny nato vyhlášena nezávislost Spojených států. 04.07.1776.Henry je Heinrich a Jindřich.

THOMAS JEFFERSON narozen v ALBEMARLE COUNTY ,VIRGINIA, zemřel v Monticello, Virginia.MV. Vzal si za manželku bohatou vdovu ( jako i Washington) její jméno bylo MARTHA WAYLES – MHRTA WASEL. MOHORITA VASIL. Je popisován jako nadšenec „do šifrování a tajných kódů“

MERIWEATHER LEWIS ( MERI šťastný,WEATHER, MeaTHeR, MHRT,MoHoRiTa, LEWIS , WeSiL, VASIL, ale LEWIS je také LUIS, po našem ALOIS. A Manhattan program se jmenoval ALLOYS TUBE – SLITINA TRUBKA, já jsem slitina podle mých prarodičů…ale hlavně se to dá číst jako ALIES – foneticky ELAJS, česky spojenci)narozen 18.AUGUST 1774 zemřel 11.October 1809. Byl americký objevitel – průzkumník, voják, politik a veřejný administrátor, známý především z role v LEWIS and CLARK EXPEDITION známou také jako Sbor objevů „Corps of Discovery“. Narodil se v ALBEMARLE ( L.B.M. )County, VIRGINIA. Jeho matka byla THORTON (otec přecházel do SSSR v 1939 u TORuně (německy THORUN)seskočil v roce 1944 u TURzovky a další dále). Jeho nevlastním otcem byl John MARKS. Vstoupil do VIRGIN MILITIA (V.M.) a zůčastnil se potlačení WHISKEY REBELLION.Byl guvernérem státu LUISIANA ( ALLOYS TUBE., ALIES trubka byl VASKA trubačov, ukrajinská kniha).Byl pomocníkem presidenta Thomase Jeffersona.Se kterým se znali z ALBEMARLE County( L.B.M.). 16.09. 1808 ( i jako 19.09.) se stal first Master of Lodge 111 v ST.LUIS.Je po něm pojmenována Lewis flower of Montana Lewisia, s hořkým kořenem Root Lewisia rediviva, která pomáhá léčit bolesti v krku. Česky i anglicky anginu,engine – motor , já jsem se „musel“ jít učit automechanikem). Také je po něm pojmenován LEWIS WOODPECKER (L.W. – L.M.) – MELANERPES LEWIS ( M.L.) Datel, španělsky pták TESAŘ. A jako třetí po něm byl pojmenován WESTSLOPE CUTTTHROAT ( WEST – západní, SLOPE – lajdácký,nedbalý, CUT řezač THROAT – krků)- pstruh, lososovitý druh, anglicky salmon, waslon,vasilon….solomon…- ONCORHYNYCHUS CLARKI LEWISI. O.C.L ocel – STAHL,anglicky STAL rusky.Hebrejsky a španělsky je písmeno o – nebo, anglicky je nebo  OR … OR C.L. – OR EL CHE…atd..

Asi do osmé třídy na naší základní devítileté školy přišel nový spolužák. Myslím ,že se přestěhovali do Prahy z venku ale to už nevím. Zkrátka začal s námi chodit do třídy Ludvík Šťastný – MERRY LUIS – nebo LEWIS MERRY (WEATHER). Setkal jsem se s ním potom už jen jednou v životě. V Litoměřicích, kde já sloužil na základní vojenské službě a on navštěvoval katolický seminář. Myslím ,že jsem to už popsal dříve. Bylo to v době pohřbu kardinála TROCHTY v Litoměřicích. Kardinál Trochta byl členem Salesians of DON BOSCO ( VASCO).

Ludvík SVOBODA byl Luis, Lewis SVOBODA. Já jsem se v den výročí popravy carské rodiny, v den výročí zahájení puče španělských generálů proti republikánům, 17.07.v roce1976 oženil s SVOBODA ( narozena v PLZNI).( 1976 je i 1919 narození mého otce a 1991 konec SSSR a světového komunismu). Ale 177 je i datum pozdějších událostí. V lednu 1977 byla sepsána CHARTA – LEDEN – 1 roku 77. 177. A slavný projev v Červeném Hrádku byl v PLZNI dne 17.07. 1989. V PLZNI – družebním městě Jěkatěrinburgu( v té době Sverdlovsku – kde byla popravena 17.07. Carská rodina, rusky EKATERINBURG,YEKETERINBURG,). Ve stejný den byl uskutečněn první let B-2 Spirit STEALTH Bomber. A ve stejný den se v roce 1945 sešla Velká TROJKA v POSTUPIM. Tak co to je – POSTOUPÍME dál…A tak se také stalo, na cestě k pádu SSSR a světového komunismu.ODPLATA…

1839 se narodil v Liverpool BENJAMIN LLOYD,( operace Benjamin, “ černý kůň“) vstoupil do americké armády a stal se námořníkem ( Coal Hever – CH – CHe, X…) na lodi USS WYALUSING GUNBOAT, ( WyaLuSing – WLS,WSL, Wasil, Vasil). S touto lodí se zúčastnil v roce 1864 bojů v občanské válce a projevil hrdinstvý v boji s lodí ALBEMARLE ( L.B.M) , kterou se jim podařilo 05.05.1864 potopit. Námořník Benjamin LLoyd byl za to vyznamenám Medaile of Merit.

Jeho loď WYALUSING ( WSL – WaSiL)  byla pojmenována po městě Wyalusing , v Bradford County, Pennsylvania. Wyalusing Bradford je W.L.B. nebo M.L.B. Toto město bylo založeno Moravskými Bratry – M.B. A moji bývalí nevlastní bratři byli moravané, tedy Moravští Bratři.

Ve stejný den jako já 19.09.( 20.09). ale ve stejný den jako já podle hebrejského kalendáře 18.ELUL, roku 5549), ale v roce 1779, tedy v roce volby prvního presidenta Spojených států se narodil Rabbi Menachem Mendel Schnersohn ,chasidský Rabín, z Lubavičské chasidské dynastie.( jmenoval se Menachem jako otcův spoluvězěň Menachem Begin, pozdější izraelský předseda vlády, Menachem je i syn Goldy Meyerson) z Gulagu KOŽVA.

Sídlo presidenta Spojených států je Bílý dům – White House, 1600 PENNSYLVANIA AVE NW, Washington, D.C. 20500, USA… Nejdůležitější je název ulice jak budete svědky v celém dalším povídání  PENN SYLVA NIA – hlavně střed SYLVA – VASYL – Vasil. Ve škole jsme běžně používali – řekni rychle za sebou SYLVA,SYLVA,SYLVA…vždy z toho bylo VASIL,VASIL,VASIL…

V roce 1952 byl zvolen americkýc pětihvězdičkový generál a velitel spojeneckých vojsk v WWII. Dwight David Eisenhover presidentem USA. Úřadu se ujal v lednu 1953 a byl v něm 2x do ledna 1961.Byl z tzv. PENSYLVÁNSKO – NĚMECKÉ rodiny.Říkali mu IKE. LCM.El Che M. Položené velké E je totiž jako M. Stejně tak jako obrácené hebrejské S a Š a ruské Š. Je z toho rázem M.

Alžběta II, královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,(narozena v Mayfair, Londýn  M.L., Elisabeth je také Beth. Tedy M.L.B.) se stala královnou v roce 1952. Korunovace byla v roce 1953.

Adresa Bílého domu je – 1600 PENNSYLVANIA Avenue 20500.- 1625 – 1952. V roce 1952 jsem se narodil. Bílý důM…B.M. President – P – R – L. B-M-L

Poštovní směrovací číslo je 20500. V letech 1974 – 1976, jsem vykonával dvouletou základní vojenskou službu u útvaru 6174 Litoměřice. V té době jsme slavili 25. výročí založení útvaru. V roce 1978 jsem začal studovat Vysokou školu politickou – číslo ročníku bylo V25. Nástup na školu provázela hysterie.Nechápal jsem tehdy proč. Miroslav Štěpán a Miroslav Šlouf z Kapkovy korupčnické party( pozval Sovětská vojska, kromě jiného a s jeho dcerou měl poměr až do revoluce Miroslav Jansta) veřejně i soukromě na mě vykonávali hrubý až sprostý a nepochopitelný nátlak ,abych do tohoto ročníku nenastupoval. Nevadila jim škola, ale tento ročník!!! Nemohli v té době ani se svým Kapkem udělat nic. K nim jsem nepatřil, tak nemohli nic udělat.Vojáci je převálcovali a šel jsem.Proč ? No protože tak jako já tam byli směřováni, právě kvůli tomu ročníku, právě na ten rok, další naši z armády  lidé, o kterých jsem nevěděl tehdy a ani nevím dodnes, ale měli jsme se tam sejít – později pochopíte u jména František Novák například, a u jména Odvárka z knihy Karla Kaplana STB o sobě.Vše mělo smysl a navazovalo na sebe. V ilegalitě se roky připravovalo, abychom se právě v ročníku  V25 sešli.Aby někdo další zainteresovaný sám, bez hovorů, pochopil kdo je tím Osvětlovačem, Lucernou. A tomu chtěli z komunistické StB a KGB zabránit, protože samozřejmě, že jejich pozornosti tyto aktivity neunikly, anebo to někdo prásknul, třeba po vyhození z práce  po 1968.

Moje diplomová práce v roce 1982, měla název – Studenti v boji za mír a sociální pokrok.( asi tak nějak to bylo).A tak jsem to taky udělal. A začal jsem pracovat na Senovážném náměstí , tehdy Gorkého náměstí ( Horkého – rusky modrého) a okna jsem měl od roku 1982 až do revoluce v 1989 do JERUZALÉMSKÉ ulice.

1818 se narodil Karl Heinrich Marx, Moselley Valley, Trevír. Jeho druhé jméno je Jindřich. Mosel ley – Vasil Lee, Vally – Vasil Valo, generál, byl můj kmotr a první vůbec velitel Západního vojenského okruhu, podle mne zabit StB, po našem setkání u nich doma. Byl 1.zástupce ministra obrany M.Dzůra, který zemřel také bezprostředně po našem setkání. Podle mne zabit StB.Velitelem Západního okruhu, ale na Kubě, ostrovu Svobody, byl i generál A. Ochoa Sanchez, popravený Castry v červenci 1989, myslím v době mé návštěvy Kuby. Píši o tom později.( Západní vojenský okruh byl i v SSSR. Po zahájení II.světové války byl reorganizován na 1.leteckou armádu a 2.armádu a 3. armádu. Moje rodné číslo je 123.)TREVÍR – TRE – Thorton, Turzovka, Toruně, Three sesters, Tur , Trianon, Trochta, Tři vršky -Řím, Torro, Tor, Tore   Pattonova Třetí armáda Plzeň atp.Hrádeček u TURNOVA- Hrádeček-Vlčice( Řím, Volf,Vlk.),( německy SILBERSTEIN( SILBER – BESIL ,VASILSTEIN) Velká TROJKA…

1820 Fridrich Frederick Engels, narozen v BARMEN, nyní Wuppertal – W – PP – L , W – B – L. Vrátil se do Bavorska kvůli Baden – Palatin revoluci. Otec ho poslal do BREMEN ( česky Brémy kde  já byl 1969 za gen. WESTMORLENDA jako šéfa náčelníků štábů US ARMY) tam vstoupil do armády k Artillery Household. Fredy je německy kůň – Pferde, Klaun Ferdinand, rusky August Ferdinand. Hrál jej u nás Jiří Vršťala předtím ve filmu 5.oddělení jako agent CIC. F.E. je španělsky víra.Psal v mládí pod pseudonymem Fridrich OSWALD.Matka se jmenovala Elisabeth.

1852 je postavena na Hradčanech – dnes v areálu Pražského hradu LUMBEHO vila – L.M.B. Sto let před 1952

Archibald Henderson – jeho jméno Hen – moje babička a DR.son – doktora Che Guevary son – je jedním z klíčů přípravy na možné budoucí potřebné zázemí pro US ARMY. Narodil se 01.21. 1783,zemřel 1859 na Tři krále, 01.06.) v COLCHESTER , Fairfax, VIRGINIA, byl generál Marine Corps, pátý ale nejdéle sloužící velitel USMC – 39 let respektive 41 let.

Jeho předchůdce byl Lt.Col  Franklin WHARTON -( MHRTON – MOHORITA, a Benjamin( Franklin)- Operace Benjamin)

jeho nástupcem Lt.Col.Anthony GALE ( SKOT – ulice Lt.Col. Antonín Sochor kde jsme my „Skoti“ bydleli)

Col.John HARRIS ( JINDŘICH – otec poté co optoval dostal domovské právo v Jindřichově Hradci a Jindřich Poledník, poledník je také v Jindřichově Hradci)

Po Archibaldu Hendersonovi byla pojmenována USS Henderson ( AP-1) a Henderson Hall Barracks.

V současné době je Henderson Hall součástí vojenské základny armády Spojených států, USMC a dalších která se jmenuje JOINT BASE MYER – HENDERSON HALL. Sídlí tam tzv „OLD GUARD“. Jestli jste si všimli spojená B.M. – V.M. – Henderson. Spojení rodiny mého  otce a  mé matky – B.M. a HEN. Fort MYER byla součástí majetku  MARY ANNA ( moje sestra a jména a mých babiček) LEE. manželky  Robert E. LEE. Později tento majetek přešel do majetku vlády Spojených států ( Arlington burial cemetery a co je důležité  FREEDMEN´S VILLAGE – dům FREED SLAVES – SLAVES – VASELS ,ale i SLÁVÚ – SLOVANŮ !!!). Nejprve bylo toto místo pojmenováno po generálovi AMIEL WEEKS WHIPLE jako FORT WHIPLE ( BIČ), a po úmrtí gen. MYERA na FORT MYER.

GENERÁL ALBERT JAMES MYER byl chirurg – lékař a Náčelník SIGNÁĹNÍ důstojník US ARMY – El Che byl lékař,DOKTOR a signální důstojník ve smyslu naší hry také.ČECHOV byl doktor, lékař jako EL CHE.Já byl „Doktor“ a signální důstojník( sloužil jsem u spojařů)  ve smyslu této hry také, a ještě k tomu  Myer, Meyer, atp.

BRIGADIER GENERÁL ALBERT J. MYER – založil právě zde školu pro armádní a námořní důstojníky tzv – SIGNAL SCHOOL. ( SIGNAL – proč ? MYER – MEYER a další „signály“ – AERIAL TELGRAPHY- WIG-WAG signaling –

Založil zde NATIONAL WEATHER SERVICE –  W E A T H E R – M E A T H E R – MEHERETA. MOHORITA. V hebrejštině je počasí MEZEG AVIR – MEZEK a VIR a to je pěkně po česky VOSEL a BACIL – VASIL a VASIL – já a můj otec jako dorozumívadla – pro signály vzájemné Tří sester.

A finále- US NAVY – námořnictvo Spojených států zde ve FORT MYER vybudovalo tři radio věže ,přes ,které se jako první uskutečnilo rádiové spojení přes Atlantic do Paříže v roce 1915…To místo se jmenuje „TŘI SESTRY“ – Ano jako román A.P.ČECHOVA „TŘI SESTRY“ – JALTA – 1945 – setkání  Čerčil ( Churchill),Stalin, Rooswelt – ČSR. Přes Československo bude probíhat komunikace. Proto odešla Sovětská vojska, aby mohli naši spolubojovníci vojáci bez výrazného obtěžovaní- sovětských komunistů, založit do roku 1968 pád Sovětského imperia a světového komunismu. Čechov byl stejně jako Che Guevara lékař a gen. MYER. A také praxi nevykonával.Já byl doktor taky a ne lékař.

A úplné finále. Nám všem dobře známé jméno. Generál GEORGE SMITH PATTON Jr. sloužil 4x ve FORT MYER a založil zde Charitu “ SOCIETY CIRCUS“ ( SC – CS – X). Nakonec byl velitelem pevnosti a velitelem 3.jízdního regimentu ve FORT MYER od 1920 do roku 1942, kdy byl s regimentem vyslán do GEORGIE k přezbrojení – mechanizaci.( Věrnost gen. PATTONOVI a likvidaci SSSR, jsme přísahali v devíti letech v naší odbojové skupině vedené TUMOU, na nádraží BUBNY, kousek od našeho domu a STROSS MAYEROVA náměstí, v Holešovicích. TUMA – T.M. ( Tomáš Masaryk – Wasalyk, Wasilek, BUGULMA – VASIL MA – Hašek, žena Mejerová, BUZULUK – VAZILUK ) skoro celý život, pokud si to dobře pamatuji, pracoval v samoobsluze na StrossMayerově náměstí č. 10, v domě který nese iniciály V.H. – Václav Havel…

V roce 1889( sto let před revolucí u nás) byla založena světoznámá frima na výrobu Jeans v Kentucky, LEE. A já byl LEE…Moje datum narození je LEE. Proč ? Napište si to malým písmem lee. A když ta be obrátíte tak jsou z nich 9…199…římskými C.I.C.…víte co to je za firmu?

03.07 1889 je založena FABRIQUE NATIONAL – F.N. – v HERSTAL, LIEGE, WALLONIA. Liege je v angličtině vassal – vasil. Walonia jsou zase Valy, Valley, Mezihoří, Volové atd. A HER STAL – pan ocel – osel – vosel – Vasil. A BELGIE – BeLSie, BASIL, VASIL)První majitel a zakladatel je Henry PIEPER, Jindřich Dudák můžeme říct, Dudák Skotsko, Volové a Jindřich – Jindřichůův Hradec otcovo místo kde optoval po záboru Zakarpatí Stalinem. Má dva závody v USA. Jeden v Colubmia, South Carolina -SC – X….atd.a druhý v McLean Virginia, M.L.V(B). Skotské McLean. A co je důležité? Můj otec měl doma jejich pušku WINCHESTER MODEL 1912 M12 ( W.M.) , pump action PERFECT REPEATER.Zbraň byla nejvíce používána US NAVY a US MARINE v PACIFIKU, ve WWII. A s touto puškou jsem si čas od času mohl hrát v obýváku na gauči. Odevzdal ji někdy v šedesátých letech.A její výroba byla ukončena v 1964.Pro F.N. pracoval John MOSES BROWNING. ( BROWN – HNĚDÝ, TEMNÝ německy BRAUN).( Hašek v jeho románu“ a vzal si na to BROWNING“)

 

První zbraň kterou vyráběli byla  MAUSER model 1889( a co WAUSER – VASIL model 1989). Vyráběna byla v závodě LOEWE BERLIN – Loe We Berlin – L.W.B.- L.M.B.Jako BELGIAN MAUSER, ARGENTINA MAUSER a TURKISH MAUSER.

Další a to rozhodně klíčovou postavou je ERNEST AUGUSTUS III. narozen 17. Listopadu 1887. ERNEST AUGUSTUS byl poslední  BRUNSWICK , německy BRAUNSCHWEIG vévoda. V Berlíně ho seznámil syn krále, Adalbert PRUSKÝ a Max BÁDENSKÝ ( M.B.) s Adalbertovou sestrou ,dcerou krále jménem VICTORIA LUISA ( LUISA ano LUIS, ALLOYS, Alois, Lojza atd.) Svatbu měli v roce 1913 v BERLÍNĚ. Zúčastnili se jí pruský král WILHELM II a anglický král GEORGE V. a Queen MARY a car NICHOLAS II. Na počest svatby probustili Němci dva britské špióny Captain Trench a Captain Stewart  ( TRE zepředu a u druhého TRA zezadu příjmení). Syn manželů – vévody a vévodkyně se jmenoval WELF HENRY – tedy Jindřích, Heindrich, WOLF, Vlk – Ze’ev hebrejsky). Nemusím snad vysvětlovat Ernest a Augustus a 17.Listopad…

Maria Leontijevna Bochkareva M.L.B. – 1889 narozena v Nikolsku .1920 v Krasnojarsku. Založila první ženskou jednotku v Carské armádě. 1st. Women battalion of Death.Provdaná Frolkova a zvaná Jaška – Yashka). Sloužila v 25th TOMSK ( TM X) reserve battalion. Druhý manžel byl Jakov – Yakov – Yankel BUK. Maria dostala personální povolení od cara Nikolaje II. sloužit v Carské armádě.. Její batalión byl v POLOTSKU. – překlad POLACK, POLOTSK, POLOTCK. POLOT SK – znamená PLOT X. A PLOT jak všichni víme je SPIKNUTÍ a SK je X a X je CHE…POLOCK byl a je na území BĚLORUSKA – Bílého Ruska. Bojovala pod generály Kornilovem a Brusilovem. Na pozvání americké sufražetky paní  FLORENCE ( pracoval tam Gen. TESAŘÍK po vychození z armády, přátelil se s otcem) HARRIMAN ( Harri – Jindřích…) odcestovala z Vladivostoku ( jako naši legionáři později) do USA. Tam se M.L.B setkala s presidentem WOODROW WILSON a žádala ho o pomoc před Rudými a ten jí se slzami v očích slíbil ,že učiní vše co je v jeho silách. Cestou zpět se setkala v ve Velké Británii s králem Georgem V. kterého rovněž žádala o pomoc. Vrátila se zpět přes přístav ARCHANGELSK do RUSKA a v TOMSKU začala dále bojovat v jednotkách generála KOLCHAKA. V roce 1920 byla zavražděna agenty ČEKY( později zvané NKVD a  KGB).

 

V mém All public Members trees results for Vasil Mohorita, z Ancestry com v  USA je klíč k této osvoboditelské misi. Jako imigrant do USA je uváděna v tomto dokumentu Anna Mohorita. Narozena v  letech 1888,1889,1891 uváděno je v Maďarsku a Ukrajině. A jedna Anna Mary Mohorita( jako moje sestra a jména babiček) v 1913 na Ukrajině. Všechny ale žili v PENNSYLVÁNII, ve městě ALLEGHENY a WESTMORELAND. A nyní k tomu konkrétnímu jak to tady u nás vojáci začali organizovat podle Public member Tree navazujících na ty ženy,jejich rodiny.Uvedu jen ty nejpřesvědčivější ukázky, jako příklad. V pamětech samozřejmě uvedu všechny.Anna Mohorita moje babička a Anna Marie Mohorita moje sestra.

John ELLIS Family tree. EL LIS. L.LIS. Ladislav Lis, po revoluci 1948 spolu s Milošem Jakešem spolupracovali – vedli Československý svaz mládeže. Před revolucí 1989 jsem s Milošem Jakešem “ spolupracoval“ já.

Wherrit Family Tree. Vidíte tam Mohorita – W H E R R I T – M H E R R I T, Skotské – Gaelic jméno

Loretta  Prescott Family Tree – Lorreta je na Hradčanech a Pre Scott.James Prescott Joule byl významný anglický fyzik, zformuloval Joule zákon – JL, ve španělštině čteme jako CHEELLE

Hanna Family Tree – je jmého potomků ze skotského klanu Hanna, Jako příjmení má skotský původ, jako křestní jméno hebrejský.Tak se nechala přejmenovat Anna Benešová a mojí sestře nejbližší spolubojovníci  mého otce z války, říkali pouze Hana.Ne Anna!

Broadwater Family Tree – Broadwater bylo pojmenováno vyloďovací plavidlo USMC, námořnictva USA postavená 1944, označení USS Broadwater APA 139, Pojmenovaná byla po obci, místě v Broadwater Montana – B.M. – V.M. Píší na Wikipedii, že – She was the only U.S. Naval Vessel ( VASIL) to bear the name.

Mergel West Family Tree – další původem skotské příjmení (MERGEL – WERSEL, WESEL VASIL)

Lemak Family Tree – při kombinaci písmen také můžeme dojít ke jménu L M K –  L M C – L W S – WSL – Vasil. Ale i L.M.K. Ludmila Mohoritová. S pánem tohoto příjmení mne seznámil pár kroků od kostela sv.Ludmily na náměstí Míru v Praze,(kde se v roce 1909 – ženil Edvard Beneš s Hanou. Já jsem se 19.09. Ludmile Mohoritové narodil). můj první šéf na Praze 2, Tůma. T.M.

Uher-Smith Family Tree – manžel mojí sestry Anna Mohorita ( přezdívané partyzány-z týlu nepřítele, parašutisty pouze Hana) byl Jiří Uher. Můj spolužák z U.S. V.S v ulici Mezihoří v Praze 8 ( Mezihořím – Mežgorija otcovo rodné město Volové, bylo tak přejmenováno po WWII. kdy připadlo SSSR ,respektive Ukrajinské republice.) byl synem Jiřího Uhra příslušníka StB od 3.1.1950, uvedeného v knize Karla Kaplan StB o sobě, Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, strana 394,Seznam pracovníků VI.sektoru ( 1951-1952). Jiří Uher, manžel mojí sestry, zemřel v roce 1977.

Gable Family Tree – to je nejvýznamnější a nejprůkaznější ze všech příjmení v rodu Anna Mohorita USA. GABLE – je GABEL – a to je HAVEL.Ale GABEL je i BAGEL a VASEL, VASIL…Stejné jméno má i slavný americký filmový herec Clark, nositel O filmového Oscara. Měl za sebou desítky filmových rolí, hrál i spoustu vojáků, důstojníků,námořníků atp.Jednou z jeho manželek a na Wikipedii píší nejoblíběnější byla Alice Lombardi , která zahynula při letecké katastrofě. Ve škole v Moskvě v 1971-1972 byla moje největší životní láska,kterou navždy a náhle ukončil konec školy, Argentinka jménem Alicia Lombardelli. Dopisovali jsme si krátce přes Paříž – ano jako Tři sestry nahoře – spojení AMERIKY s EVROPOU, FORT MYER – PAŘÍŽ…

Další obecně možné k využití a dorozumění názvy měst – Kanadská města  MONTREAL , TORONTO , GANDER, Montreal – Mohtreal – Mohrteal – Moharteal, MohoritaL. Toronto je přeloženo naší řečí VOLOVÉ, a GANDER je HAN Dr. – to tak prostě je…

03.07 1889

04.06. 1920 byla podepsána dohoda tzv. TRIANONSKÝ MÍR, v paláci ( palác – paleček, gen.Paleček, Pfalc, Falc, Paladino atp… později…)Velký Trianon ( VELKÝ TRIANON JE VELKÁ TROJKA) v Paříži. Dohoda měla jen deklarativní charakter a je tedy možné se domnívat ,že skutečně mělo toto setkání sloužit především k „pokynům“ informacím pro budoucno. Velký Trianon – Velká trojka, Tři králové. Za Československo podepsal dohodu ministr zahraničí E.BENEŠ – Edvard BEN eš. V hebrejštině a stejně tak v ruštině je písmeno Š stejné, nebo podobné. A když ho postavíte tak máte E nebo zase otočené  TROJKU, a když ho otočíte vzhůru nohama tak máte M. Tedy E.BENEŠ – M.Ben 3M – 3 Mágové…M.B. M.V. Mohorita Basil, Mohorita Vasil…Na Tři krále se narodil, tehdy již žijící a připravující se na funkce v dalším životě generál Dwight DAVID Eisenhoover, president USA. Tři králové – Mágové ,Mudrci, se jmenovali v angličtině Melchior,Melichar druhý Caspar, Kašpar a třetí Balthazar, Baltazar. Můj otec byl M.B. a narozen v August, měsíc ,tedy Kašpar.( V ruštině je totiž Augustem, nebo Žolíkem,nebo Karandašem, nazýván Clown, Klaun, Kašpar, Joker,..A já přijat do KSČ se zcela neplatnou přihláškou ,schválně, 31. Augusta. Kromě jiného se v Augustu narodil i otcův velitel, který je odvedl do SSSR, Štěpán Bunzák a gen.Vladimír Janko, který spáchal v roce 1968 sebevraždu( prý sebevraždu) na Strahově u stadionu, kde jsme měli US. Píšu o tom jinde…A kdo ještě jsou TŘI? no přece Otec a syn a duch svatý…Holy Spirit…

Montreux – švýcarské město kde se v roce 1936 uskutečnila mezinárodní konference o statutu úžin Bospor a Dardanely a průjezdu do Černého moře.( četl jsem někde že se zúčastnil i E.Beneš) Montreux(Mohorita) je v okrese Vevey, kantonu Vaud. M.V.V. – Mohorita Vasil Vasil. Proč byla práve v Montreux? Mohoreta X.. KS, Koňská síla. Černé moře je Black sea anglicky, Čornoje more rusky, španělsky Mar negro, a italsky Mare nero…V angličtině ale Mare znamená kobyla- kůň – černá kobyla. Kdo jste četl moje předcházející kapitoly víte, že jsme před odjezdem do školy v Moskvě večeřeli v restauraci  Černý koníček v LUCERNĚ, majetku rodiny Havlových…

V roce 1939 odchází skupina mladých československých občanů, pod vedením rotmistra Horských myslivců, Československé armády do SSSR ,Štěpána Bunzáka  (vedle mého otce,jednou z  nejvýznamějších osobnosti v Operaci Benjamin později tankistu, parašutistu a generála) bojovat proti fašismu.Je mezi nimi můj otec Vasil Mohorita a jeho bratranec Ivan Mohorita. Hranici SSSR přechází u TORUNĚ. Jsou zatčeni a odsouzeni a odvezení do Gulagu. Otec Sachalin, později tábor KOŽVA ( E.Beneš se narodil v Kožlanech, a USMC jsou Leatheneck).Zde je s rodákem z Podkarpatské Rusi pozdějším generálplukovníkem Vasilem Valo,podle mne zlikvidovaném v akci v roce 1979.A v taboře je i Menachem Begin , bojovník za stát Izrael a pozdější předseda izraelské vlády…Otec je v březnu 1943 propuštěn a odchází do Buzuluku( Bzlk – Bazilek – Vasilek – Masaryk – Wasilek…) Bojuje u Charkova,Žaškova, Bíle Cerkve a Kyjeva. Poté je převelen pod velení I.Ukrajinského frontu, vycvičen a koncem října vysazen jako parašutista u TURZOVKY v okrese Čadca. sedmičlená zpravodajská skupina se jmenuje ARAP ( hebrejsky PARA je kráva) a vede ji kpt.Bělavskij.Členy jsou i jeden další Československý občan a jeden Polák, dvě sovětské radistky a dva sovětští vojáci.Přechází u MAKOVA( Mac ov) na Moravu a operují v Beskydech, Smrk, Staré Hamry ,Bílá atp. Navazují kontakt s Radou Tří – generála Luži. Otec narazil v lese na skupinu stejně oblečených vojáků – Battle dress,britské armády.Byla to skupina WOLFRAM, z Londýna, vedená kpt. Otiskem. Přivádí je do tábora a jsou tam nějakou dobu společně. V té době zahajuje K.H.Frank Akci Tetřev a dochází k vyčištovacím operacím v Beskydech a skupiny se oddělují. Popsáno v knize Miroslava Ivanova “ Akce tetřev“.Skupina splnila svůj ůkol. To je oficiální hodnocení ,ne moje. Otec po válce tzv. optoval a domovské právo získal v Jindřichově Hradci.

Velmi významné je i to ,že STB i nadále využívala některých těchto vazeb, vztahů, šifer, ke své další komunikaci.Jako příklad uvedu Akci olovo.Veřejnost je přesvědčena, že tato akce organizovaná Šloufem a Šímou,(pamatuje někdo sportovní halu v Holešovicích, když skandovala při hokeji, Šíma krev?) na úřadu předsedy vlády České republiky, byla zaměřena proti P.Buzkové. Ano , ale jako vedlejší „produkt“. Smyslem akce STB Olovo bylo to co následovalo se mnou.Moje likvidace.Olovo je tak pěkně slangově česky, VOLOVO.  Olovo je anglicky LEAD , a LEAD je také stopa, OTISK. Ano jako kpt.OTISK, velitel skupiny WOLFRAM vysazené do stejného místa působení jako skupina otce ARAP. Otcovo prostřední jméno – otčestvo bylo Dimitrijevič. DIMA znamená krev,  v hebrejštině. A malý rolník – BEN eš, malý rolník to byl.Tedy původem.A jak zdůrazňuje ve své knize Antoine Mares,( strana 23) byl Beneš Eduard BENJAMÍNEK.A jako všichni asi 4 nebo pět Vasilů Mohoritů ve Svobodově armádě.Rolníci.Je to v dokumentaci.Ve vojenském archívu. Může číst každý kdo chce, nebo potřebuje. Takže pan Šarapatka má pravdu. Ale hlavní cíl akce neviděl.

Ve vojenském archívu jsou záznamy o pěti vojácích,odvedencích do Československé armády – I.Armádního sboru v SSSR, SVOBODOVI armády se stejným jménem a příjmením z Volové.Vasil Mohorita Dva z nich jsou Augusti .Tedy narození v srpnu.Otec 12.08.1919,druhý 03.08.1918.Jeden je narozen v 2.12. 1909. – já jsem narozen 19.09.1952, další je narozen 17.11.1910, tedy 17.11. na pozdější  Mezinárodní den studentstva a Den začátku revoluce v roce 1989. A ten poslední 19.02.1907 – a co je 19.02. no přece svátek Svatého Patrika! Patrona Irska, se symbolem zeleného trojlístku, té nejlepší potravy pro Catle,Voli –  Volové. Ale hlavně je to ZELENÝ svátek – tedy vojáků…

12.srpna 1904, tak jako můj otec ( 12.srpna 1919, rok narození careviče mužeme číst po našem 1909, tedy moje datum narození nebo 199 CIC) se narodil následník ruského trůnu Carevič ALEXEJ ( LXJ) syn vnuka dánského krále ( NIKOLY) a vnučky ( ALIX) Queen Victoria. Kmotrem byl dánský král KRISTIÁN IX, EDUARD VII – král Velká Británie a WILHELM II německý císař a GEORGE princ z WALESU ( budoucí britský král GEORGE V.z britské větve rodu SACHSEN – COBURG and GOTHA). 

Dne 17. listopadu 1939 byly uzavřeny české vysoké školy. Byla to reakce nacistů na nepokoje, při kterých byl zabit dělník Václav Sedláček a těžce zraněn student Jan Opletal ,který později zemřel.1200 studentů bylo zatčeno a převezeno do koncentračního tábora v Sachsenhausenu a 9 studentských vůdců bylo v kasárnách v Ruzyni popraveno. Byl jsem, myslím v roce 1966, na přísaze mého bratrance Karla v těchto ruzyňských kasárnách. A znal jsem řadu uvězněných studentů, se kterými jsem pravidelně organizoval vzpomínkové akce na 17.listopad 1939.Včetně odhalení desky Václavu Sedláčkovi a Janu Opletalovi v Žitné ulici v předvečer Celostátní konference SSM 10. listopadu 1989. Je tam stále můžete jí vidět každý. Bylo to týden před 17.listopadem 1989.

Píši to ,ale také proto, že krátce po této nevídané represi nacistů proti inteligenci porobeného státu, se v Londýně v Grosvenor House uskutečnila významná akce. Vystoupil na ní president Edvard Beneš za přítomnosti H.G. WELLESE.( WESEL- WASIL) Ano toho WELLESE, který je nazýván „Otcem science fiction“ .Jeho dílo je nazýváno také jako Sociálně vědecká utopie…narodil se v Bromley, BroMLey.. B.M.LEE… A za rok na to vyhlásila Mezinárodní studentská rada v Londýně 17.listopad za Mezinárodní den studentstva a  tento významný den získal velkou podporu především v amerických universitních kruzích.(Antoine Mares, Edvard Beneš str.240).

Knihu H.G.WELLSE ( Wasil narozen v BROMLEY – B.L.M. LEY), Válka světů, zdramatizoval v roce 1938 pro rozhlasové vysílaní ORSON WELLES. ( VASIL a OR)

V roce 1941 se 1.května uskutečnila premiéra filmu Občan Kane. Film byl nominován devětkrát na Oskara. A natočil ho spisovatel a režiser  Orson Welles ( WeLLeS – WaSeLL – Wasil, OR SON, Or jak jsem již vzpomínal je hebrejsky kůže anebo světlo, a ORO je španělsky zlato ale také víme co znamená Arson). Všimněte si data. Premiéra filmu byla krátce poté co  v dubnu navštivili LeaMington – základnu československých vojsk v Británii Winston Churchill a Edvard Beneš. A co je důležité, krátce poté co 16.04.1941 odstartovalo z Británie letadlo Whittlay ( Whitt Lay – Bílý LEE) s jediným účastníkem prvního výsadku, vybraným plukovníkem PALEČKEM, na území Protektorátu. Operace Benjamín byla zahájena. Otmar Riedl s iniciálami  O.R. vezl na území protektorátu pozdravy od generála Heliodora ( Heliod OR) Píky, generála Františka Moravce a osobně presidentem Edvardem Benešem ( BEN E) nadiktované vzkazy domácímu odboji. A ORE je anglicky ruda.

Se jménem Kane se setkáváme znovu za velmi dramatických událostí. V knize Karla Kaplana StB O sobě, výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, se popisují výslechy zatčených STB v Praze v Ruzyni. Je mezi nimi i Otto Šling. Bývalý interbrigadista ze španělské občanské války, kde působil jako lékař.Tento ,po válce tajemník KSČ v Brně, byl obviněn ze spolupráce s Britskou I.S. Za války působil v Británii, v Londýně. Kde se zasadil o zavedení Mezinárodního dne studentstva 17.listopadu na památku událostí ze 17.listopadu 1939 v Praze. V exilu také zastával funkci tajemníka hnutí Mladé Československo.Otto Šling při krutých a nelidských výsleších vyšetřovateli komunistické StB, uvedl jako jméno svého britského kontaktu právě jméno KANE. Cituji z knihy K.Kaplana strana 77″ Šling lže , ale jen proto , aby zakryl svou další činnost , že si možná vymyslel i Kaneho, ale že je naprosto jisté, že agentem I.S. byl, že nepřátelské úkoly dostal, jak to ani jinak po jeho spojení s Voskou , nemohlo být.“Otto šling byl popraven spolu s Rudolfem Slánským a dalšími dne 12.03. 1952 v Praze Ruzyni. Moje rodné číslo mi dala StB  123, po setkání s Ernestem Guevarou v hotelu International v roce 1966. Na uvolněné místo Otto Šlinga v Národním shromáždění postoupil náhradník Josef PALEČEK.

Ve výše uvedeném odstavci se vzpomíná jméno Voska( říkali mi Vaska, jako v té sovětské knize pro mládež „Vaska trubačov a jeho kamarádi“ od Valentiny Alexandrovny Osejevové, rodným CHMELOVÉ, z Kyjeva – pro zajímavost kniha má tři čáasti, Ano tři – E ! A za své dílo obdržela Stalinskou prémii Třetího stupně – ano tři – E ! Možná proto mi darovali dva Gruzínci v roce 1969 v hotelu Modrá Hvězda v Praze 9, volský roh, nebyl to šafor, originál ,ale mohl to být i šafor). Emanuel Viktor Voska byl agentem tajné služby Spojených států. V roce 1894 emigroval ve svých 19 letech do Spojených států s pěti dolary v kapse.Ve 26 letech založil společnost Voska and BREMER MARBLE COMPANY ( B.M. a kde jsem byl v roce 1969 na basketbalovém turnaji v Brémách) Vlastnil tři  Lomy – ( E. L.M.) Jeden ve Vermountu, druhý ve státě New York a třetí v Kansasu( tam je také LEE Companyy a KFC Company s plukovníkem Haraldem( Hary) Davidem Sandersem v čele) .Angažoval se v čele společnosti Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku v letech 1937 – 39. Po druhé světové válce žil v Československu. V padesátých letech byl zatčen a v procesu s Rudolfem Slánským odsouzen na deset let vězení, odkud byl propuštěn krátce před svou smrtí v roce 1960.Chmel byl ředitel US VS v Horních Počernicích ( po černice). Začal tam když já jsem se vyučil a někdo mi ze spolužáků potkal – jednou a nikdy více a pozdravoval mi od něj. Jel jsem se za ním na jaře 1989 podívat do jeho úřadu v Horních Počernicích.

Při psaní jména Heliodor Píka jsem si uvědomil, že musím ještě znovu připomenout význam jeho iniciál. H.P.Heliodor (OR) Píka byl popraven komunisty kvůli svému odporu k Sovětskému svazu. Moje matka se narodila v Horních Počaplech.H.P. Naproti přes řeku Labe jsou Horní Počeplice.H.P. Nejbližší Sudetské místo ku Praze – 50 kilometrů. Matka mi vyprávěla jak se dívali na Německou vojenskou techniku na druhé straně Labe při obsazení Sudet nacisty.My jsme ta plavávali jako děti jen tak přes Labe. Můj otec sloužil v Horních Počernicích. H.P. A já jsem zahájil svoji anabázi v SSM osobním seznámením s dvojicí Himl – Poledník. H.P. Ano tím Himlem, který byl později v osmdesátých letech zavražděn KGB při návštěvě Číny. Tak jako se to pokusili udělat mě v červnu 1989 při událostech na náměstí Tian Men. Poledník je v Jindřichově Hradci kde získal otec po okupaci domovské právo.A Poledník Hradec je zase H.P. A Jindřich Poledník je Harry Poledník a zase je H.P. H.P. je ,ale také Horse Power! Koňská síla. K:S: – KS – X – CHE – EL CHE. EL CHE byl vhnán z Kuby Fidelem Castro kvůli svému odporu k Sovětskému svazu.Ale to už jsem myslím popisoval jinde…

V únoru 1945 se uskutečnila v Jaltská konference. Byla v bývalem carském  Livadijském Paláci Krym, Jalta. Krycí název setkání –  Argonaut ( bájní mořeplavci. USMC,na Wikipedii píší, že šlo o dlouhou plavbu , během niž čekalo posádku mnoho nebezpečí a úkladů, Zlaté rouno je španělsky Vellón del ORO – španělské slovo ORO v sobě skrývá obě hebrejská OR a to z obou stran). Sešli se představitelé tří spojeneckých mocností Čerčil, Stalin, Rooswelt. Iniciály těch třech představitelů jsou ČSR. V Jaltě žil a působil ruský spisovatel A.P.Čechov. Zde napsal v roce 1900 drama  Tři sestry. Tak se jmenuje i vysílač ve FORT MYER pro spojení AMERIKY S EVROPOU Tři sestry. znamenalo to že naše republika bude místem spojení a Myer bude ta kontaktně spojovací osoba, mezi třemi sestrami.Palác je taky Palec a malý palec je Paleček( Táta výsadkařů,gen.Paleček z Londýna,a je to i  pohádka Paleček byla napsána bratry Grimm. U nás v Sochorova 4/ 1391 o dvě patra nad námi bydlela paní Grimm, Palečka zpracovala Božena Němcová B.N. v kombinaci latinky s azbukou přečteno V.H. – Václav Havel, .Paleček byl zpracován i Františkem Hrubínem, který byl naším sousedem ve Farského ulici.) Na konferenci bylo sjednáno ,že sídlem organizace Spojených národů bude San Francisco( František) a Otmar Reidl je O.R.

Postupimská konference VELKÉ TROJKY se uskutečnila ve městě POSTUPIM( POTSDAM) v Německu, východní zoně, od 17.07 do 02.08. 1945.

Tak jako otec přešel do SSSR u TORUNĚ a seskočil do týlu nepřítele u TURZOVKY, setkala se Americká armáda a Sovětská armáda na Labi u TORGAU.Kde si 27.04.1945 potřásli rukama Lt.Wiliam Robertson a Lt. Alexander SILVAŠKO. Iniciály W.R. – jsou podle klíče „podzemí“ W.L. a otočením máme M.L.. SILVAŠKO je zcela zřejmé na první pohled. SILVA-VASIL a  VAŠKO. Mému otci se říkalo jen a jen Vašek, doma, u příbuzných, mezi spolubojovníky. Kde jsem s ním byl tak jsem slyšel pouze oslovení Vašek. A mně také. Celou devítiletku jsem byl Vašek. Vasilem Vaskou, jsem se stal až po přechodu do U.S. Vojenské stavby.A Vašek byl i Václav Havel. A americká strana? Kromě jiného se americké vojenské zpravodajské službě říkalo, nebo říká to nevím , Bob – což je Robertson. Nevím jestli jen v našem případě, nebo je to prostě přezdívka tak jak to vojáci často dělají…

Dne 29.prosince 1888 s v Plzni narodil Josef Jaroslav Beran.Statečný muž a vlastenec. Katolický duchovní a teolog, 33. arcibiskup pražský a primas český. Souvislost s Operací Benjamín, je zcela zřejmá. Zase druhé jméno, tak všemi opomíjené ( kromě vojáků.) JAROSLAV je VASOL a JAR. JAR je i JARHEAD jak si říkají příslušníci US Marine ,ale také to může být v naší primitivní ale fungující vojenské šifre J – spanělsky CHE a R podle, podzemního, Holandského modelu L,( vzpomínáte AMSTERDAM – je vlastně AMSTELDAM, anebo obrácené hebrejské R je L)- tedy EL CHE . ČLOVĚK, podle indiánského kmene MAPUCHE z CHILE.)  Jeho předchůdce byl Karel KAŠPAR ( August, Caspar, jeden ze tří Králů a můj otec) a nástupce František TOMÁŠEK – T o M ášek. T.M. Narodil s v Plzni v rodině učitele Josefa Berana a jeho ženy Marie – rozené Lindauerové – M.L. iniciály. A jeho kmotrem a to je důležité byli školník Josef BENEŠ a jeho manželka ROZÁLIE Benešová.Co je zvláštní ? Moje babička byla Anna Baran, WolfRam -RAM je Beran a Kardinál Beran působil 11 let ( od roku 1917, tedy roku REVOLUCE v Rusku do 1928) jako ředitel na ženském učitelském ústavu sv. ANNY. To už ani nepřipomínám ,že Baran,Baron, Beran je ze skotského ,keltského BARON. A ROZÁLIE Benešová, kmotra. Asi všichni ví co má Rosarium za význam v katolické církvi. Ale je to také místo narození Ernesta Guevary, řečeného EL CHE – z jazyka Mapuche , ČLOVĚK. E.GUEVARA se narodil v provincii ROSARIO v Argentině – Argonauti???. Kardinál Beran byl po atentáu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. V Terezíně jsem měl vojenskou přísahu.

Můj spolužák v ročníku V25, na Vysoké škole politické, na kterou, jak uvádím jinde jsem neměl kvůli hysterickému odporu Kapkovi a Štrougalovi party nastoupit, se jmenoval Jaroslav Beran. Byl to důstojník československé armády.

V Dachau byl také vězněn E.Meier. EMIL MEIER. Proč odbíhám od kardinála Berana? EMIL MEIER, je kombinace jména a příjmení mého otce a když přidáme datum narození tak vzniká zajímavá kombinace. MOHORITA je, jak už jsem psal asi mockrát z původního hebrejského MEIER, světlonoš, Lucerna. A jméno mého otce na falešném průkazu ,kterým byl vybaven do týlu nepřítele( legitimaci mám u sebe) bylo EMIL HAZUCHA. Tedy vlastně EMIL/VASIL MOHORITA/ MEIER. E.MEIER se narodil 31.srpna – Augusta – v den mého pozdějšího neplatného přijetí do KSČ v US, VS, Praha 1,Revoluční 3. Ale narodil se v roce 1909, což je zase totožné  s mým datem narození 19.09. Jeho osud byl neméně zajímavý. Byl členem Německé komunistické strany, jejím šéfem v Mnichově( Mnichov byl založen Benediktýny – Mnichy, B.M. a je tam automobilka B.M.W. – Kromě toho je v Německu ještě automobilka WV – otočte W to na hlavu MV, anebo když otočíte obě M a ruké L- M.L. a automobilka Mercedes Benz – zase M.B. ve Stuttgartu, Baden Wüntemberg – B.W. nebo B.M. odkud také ale pochází nejvíce používané příjmení Goeblatt, příjmení mého dědy z matčiny strany)) a po otevření prvního koncentračního tábora v Německu Dachau byl zde uvězněn. Byl odsouzen na dva roky.Byl propuštěn a v roce 1937 znovu uvězněn a později propuštěn. V roce 1939 je znovu uvězněn a propuštěn. 7.dubna 1945 zase zatčen a mučen v suterénu paláce Wittelbach – (WitteLBaCH. WLB – MLB- a CHE na konec… a dvě TT jako CatleTT, Marshall, v latině TT číslo pořadí v abecedě 1919, rok otcova  narození  a po přehození na 1991 konec SSSR u kterého jsem byl já). A úplně na konec převezen do vězení v Mnichově , kde ho pouze a teď pozor teď přijde to nejdůležitější pro ty kdo to čtou velmi ale jen velmi pozorně – konec druhé světové války ho zachránil před popravou. Ano , Zifčák,Růžička,Šmíd – jedna osoba – já určen gestapem/ STB , jako Emil Meier  k popravě. Jen konec komunismu, totality, který jsem uchystal a udělal, mi zachránil před popravou.Jako sólista jak mi nazval Michal Kraus po revoluci. Třeba jako Messi – je také z provincie ROSARIO?

Co to naznačuje? Naznačuje to ,že byli lidé vojáci, kteří zakládali v poraženém ,předem Německu základ pro porozumění v poválečné době. Tedy, že v armádě – pravděpodobně v ABWEHR byli lidé, kteří od začátku věděli to co věděli v Pentagonu i v Londýně, že Německo nemůže takovou válku nikdy vyhrát. A tak zcela na dálku, tak jak se to dá srovnat s dorozumíváním na dálku později mezi vojáky z USA a Velké Británie na jedné straně a bílými vojáky v Rudé armádě,Sovětské armádě na druhé straně , začali podle těch všech různých míst smluv, paláců, dat, míst narození, místních názvů atd. chystat spolupráci na vedlejší koleji – vedle té šílené války. Proto také pravděpodobně skončil admirál Canaris na popravišti ve Flosenburgu. Nahý a pověšený na drátě. U Československé hranice. Spolu s ním byl popraven francouzský odbojář Simon Michel Lévy…M.L.

V průběhu druhé světové války je načelníkem štábu  US Army ,generál George Catlett Marshall.Jeho druhé jméno je Catlett – Catle – přeloženo dobytek a  TT v latinské abecedě – 1919. Můj otec se narodil v roce 1919 a konec SSSR a tedy celé Operace Benjamin, byl v přesmyčce v roce 1991. Otmar Reidl se narodil 1914 a seskočil 1941.Na hranici Italy-Austria, IA, Vosel, Vasil…

.Po Druhé světové válce byl gen. Marshall kromě jiného 14 měsíců 10th President of the American RED CROSS. Před ním byl v této funkci BASIL O´Connor a po něm byl v této funkci E.ROLAND HARRIMAN. Basil a Roland – svátek v jeden stejný den 14.06. ( já jsem narozen 19.09.) a HARRI MEN je JINDŘICH v překladu do češtiny.

Prvním poválečným americkým velitelem tábora MAUTHAUSEN u  LINZE v Rakousku byl pplk SIBEL…SIVEL…VESIL…VASIL. M.L. – Vasil

V roce 1952 byli poraveni Rudolf Slánský a další představitelé našeho státu, převážně Židé. gen. František Moravec chtěl pomoci emigrovat právě Rudolfu Slánskému v průběhu Akce s krycím jménem Velký Metař – V.M.  Popraveni byli dne 12.3.1952. V roce kdy já jsem se 19.9. narodil a po mém setkání s Ernestem Che Guevarou v roce 1966, mi přidělili rodné číslo s datem popravy 123/52.

Při procesech v padesátých letech byli zatčeni a odsouzeni i dva jediní cizinci- Izraelci. ORen Mordechai a ORenstein Simon.Po 4, respektivě pěti letech bzli propuštěni.(STB o sobě, Karel Kaplan Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, str.409).

OPERACE MANHATTAN – šéfem byl generál LESLIE RICHARD GROVES  (GLOVES, VOSELG – Vasil a LES LIE)narozen v měsíci AUGUST a ženista anglicky engeneer – což znamená také vyučen v oboru).  Program měl krycí název TUBE ALLOYS( SLITINA JSEM JÁ díky mým předkům). Trubka ( Rola nd) Alois. Lojza, Ludvík,Luis,Lewis…Za války měli získat uranovou rudu v Belgickém Kongu v dolech LUBUMBASHI a KOLWEZI (  L.B.M.  S.H: a WAZILKO) LUMUMBA ( L.M.B.)se jmenoval předseda vlády v roce 1960, když tam byl generál BUNZÁK ( AUGUST Z VOLOVÉ, odvedl otce do SSSR) jako vojenský poradce. V Kongu byl o čtyři roky později EL CHE a jeho spolubojovník příjmením VILLEGAS přezdívku POMBO ( SWAHILI to znamená LIST), druhý měl přezdívku TUMA – T.M. každý ví co to je. Příjmení VILLEGAS dostala moje přítelkyně z Argentiny ve škole v Moskvě – Vlastním jménem jak už bylo výše LOMBARDELLI ALICIA( ALI CIA) V Moskvě měla krycí jméno ADRIANA VILLEGAS. EL CHE prchal přes Tanzánii a v PRAZE jsme se setkali. V roce 1966. Moje první cesta mimo EVROPU vedla do Tanzánie – Dar el salam – DR.EL.WASIL.

OSS vedoucí rezidentury v Belgickém Kongu( Belgie – Vlmen a Wallonien – V.W.- V.M.) v průběhu války , který měl získat Uranovou rudu pro USA a hlavně zabránit jejímu prodeji do nacistického Německa byl WILBUR OWINGS HOGUE zvaný DOCK. První jméno W.L.B. nebo také BUR což je osel španělsky – vosel vasil zvany Dock. Doctor. Pracoval tam s ním HENRY ( zase Jindřich- otec) EMIL ( otec v týlu nepřítele EMIL HAZUCHA)  STEHLI ( STAHLI – STAHL, STAL, OCEL OSEL, Vasil…). A s nimi a to je finále tam byla SHIRLEY CHIDSEY jak píší PETIT woman. Shir ley – anglicko hebrejsky – zpěvák Ley -LEE, ale hlavně velvyslankyně v roce 1989 v PRAZE byl slavná dětská filmová hvězda z HOLYWOODU – SHIRLEY TEMPLE BLACK. Černý – temný, klášter. Rusky MONASTIR – S.MOHARIT. Z Konga SHIRLEY měla matku která se jmenoval ARMITRAGE – ARMY TRAGE- ARMY TRACE – závody armád. Šlo o uranovou rudu . A výrobu ATOMOVÉ ZBRANĚ Nacistické Německo nebo USA…Po válce to, ale pokračovalo v závodech SSSR – USA. ARMITRAGE – může být i ERMITAGE – PETROHRAD, Ale definitivně to je Magarita – MOHORITA.A důkaz ? Jednou jedinkrát v životě mě ze mně neznámého důvodu otec řekl ,že hlídá uranovou rudu. A jako dítě jsem byl s rodiči dvakrát na vojenské rodinné rekreaci. Nikdy více. Jednou to bylo ve Starých SPLAVECH – SPLAV je rusky SLITINA tedy ALLOYS. A podruhé to bylo v ŽELEZNÉ RUDĚ. RUDA – ORE… U Černého a Čertova jezera – ve Skotsku je jezero LOCH – EL CHE. A dva rovnou…černí ďáblové. Proto měl naproti nám pokoj generál SLABÝ z MNO který tam byl sám se dvěmi dcerami. Moc se mi líbila se pamatuji. SLABÝ ( BASÝL, BASIL,VASIL) je španělsky DÉVIL . A ČERT JE DIA VLO.A  DIA je zpravodajská služba US ARMY…A VLO je v kombinaci latinky a hebrejštiny zase VaSiL – VL – O je psací hebrejské S.

Otec byl DIA BETIK – říkal že má DIA z války. A EL CHE psal domů – je to v dopisu důkaz, že je CONDITIONER. Italsky žoldák, ale v ruštině je Konditionery – CUKRÁRNA.DIA…

A jako to nejlepší nakonec ALOIS INDRa – ALLOYS ( všechny možnosti jsou výše např LEWIS – WESIL, slitina ) a  INDR je hebrejsky DR. IN – DR. V.M.  – Doktor Vasil Mohorita. Nevím jestli to věděl ,že je ve funkci kvůli svému jménu…aby ukazoval na mě? Pozitivně negativně? To nevím. Jen vím že to tak je. 

A to už se dostávám k realizaci Operace Benjamin. Budu popisovat stručně tři osoby ,které sehrávali významnou koordinační roli, v mém „vyslání s výsadkem jako USMC ,k realizaci Operace Benjamin – ukončení komunismu a SSSR.

První z nich je Genrerál William CHILDS Westmorland. Jeho druhé jméno znamená v překladu dítěte, ale taky ve špatném překladu děti, s tím množným s na konci.(V ročníku V25 se mnou byl Dítě).WEST MORE LAND,( WML – Dvakrát ML znamená Mohorita VasiL a Mohorita VasiL – OTISK,STOPA, otec a syn, DaM – krev) a v překladu do češtiny to unamená   Západ víc země. O to celé v Operaci Benjamin a Třem sestrám šlo.O posunutí hranice Západu dál na Východ. Ve městě stejného jména WESTMORELAND , státě PENNSYLVANIA  – PENN SYLVA-VASIL ANIA, žily vzpomínáte ANNA Mohorita jedna i další narozené v letech 1989 – 1991 a 1913 ANNA MARY MOHORITA. Genrál WESTMORELAND se narodil ve SPARTANBURG COUNTY, SOUTH CAROLINA. SPARTANBURG je vlastně Praha 7 se stadiónem fotbalové Sparty na Letné( LETNÁ – LET –  AIRBORN, jsou výsadkáři ) a víceúčelovou halou tamtéž ( Basketbal a další kolektivní míčové hry) na druhé straně na LETENSKÉ PLÁNI byly tenisové kurty SPARTY. Ve sportovní hale v Holešovicích kde jsem se NA ŠTVANICI ( vzpomínáte na cestu ARGONAUTŮ, jak byla strastiplná – jako štvanice) narodil a žil po celou dobu operace BENJAMIN: No není to SPARTANBURG  –  PRAHA 7 ? A SOUTH CAROLINA je SC a to je pozpátku CS – X, KS, HP…

Od roku 1959 asi do 1970 jsem každý rok trávil jeden měsíc na táboře v místě zvaném SKOKOVY – SKOK OVY. Jednou jedinkrát, byl kromě tohoto stálého tábora zorganizován tzv. puťák. Byli jsme v Malé Fatře a Velké Fatře( M.V. Fatra a ve VOLOVSKÝCH vrchoch. Na tomto táboře jsem se naučil hrát na kytaru, a kromě jiného se tam naučil stovky lidových písní, country a třeba tak o mariňácích – Guantanámo, Cuadalcanal, Krásná Meredith…(Meheretid..Mohorited…)

Už jsem to psal, tak jenom krátce. Někdo přišel v roce 1969 a říkal ,ty by jsi mohl hrát basketbal. Šel jsem na Spartu, tam mi řekli, po krátké zkoušce ,ře to moc neumím a ať jdu do Meteoru Praha v Libni. Tam mě vzali a trénoval mi Miloslav HÁJEK – šéfredaktor UN ( Učitelských novin) a kdo zastupoval Československo v roce 1968 a vystoupil proti okupaci  v UN v New Yorku? Ministr zahraničních věcí M. HÁJEK. Asi za půl roku v říjnu 1969( dovedete si představit co jsem se mohl za půl roku naučit) jsme odcestovali na mezinárodní turnaj do NSR – do Brém. Hansovní město BRÉMY , přístav,  jsou v americké okupační zóně. Nejel s námi trenér Hajek ale trenér SVOBODA ( jako v té době president gen.SVOBODA, starší si vzpomenou na jedno z hesel na ulicích okupované PRAHY v srpnových dnech – HÁJEK – SVOBODA ). Organizátoři nás schválně vzali v bouři na výlet na ostrov HELGOLAND, kde jsme se doslova a do písmene vyloďovali z obrovské námořní lodi otevřenými vraty v boku lodi a jugoslávští námořníci nás doslova vhazovali do malých člunů s veslaři, kteří nás odvezli ke břehu.Byl jsem jedním z mála kdo nezvracel. To byla ukázka někomu zasvěcenému, že něco vydržím. Jako US Marine. Proč to říkám? V životě jsem zvracel celkem 5x. Vždy když to byla otrava. Dvakrát z toho byli na místě v Horních Počaplech, moji bývaly nevlastní bratři a někdo z jejich rodiny.Jednou i Sisák, miliardář. Další popíšu v knize.

V době mojí cesty do Brém byl generál Westmorland náčelníkem štábu armády USA. V průběhu Druhé světové války byl gen. Westmorland dělostřelcem a později velitelem divize u pěchoty. A nyní to důležité po válce absolvoval kompletní PARA výcvik – AIRBORNE výcvik a stal se velitelem AIRBORN DIVISION – VÝSADKOVÉ DIVIZE. V šedesátých letech velel gen. WESTMORELAND vojskům USA v bitvě ve VIETNAMU a stál v čele armády bojujícím proti VIET CONG.

Dcera gen. Westmoreland se jmenovala Margarita. Dcera maršála Žukova se jmenovala Margarita. Vzpomínám se velmi dobře na tlumočnici naší studijní skupiny v Moskvě – Gruzínku, která jednou přišla, hned na začátku školního roku, v průběhu přednášky do posluchárny a řekla vyučujícímu, aby pustil do sborovny soudruha – tovarišč Margarita, že má telefon. Po asi pěti minutách legrace jsme rozluštili, že se jedná o mě. Rusky je tovarišč vždy, bez ohledu na rod.Zase se někdo něco dozvěděl.

Gen. STĚPÁN BUNZÁK, narozený v roce 1919 jako můj otec a přesně týden po něm 19.08 (taky August, 12.08. otec taky August) také ve VOLOVÉ, později MEŽHORJE – MEZIHOŘÍ. Jako ulice s naším US ( učňovským střediskem -latinsky taky US ale česky VS – používám Benešovu fintu EDUARD – EDVARD, Praha 1, REVOLUČNÍ 3). Gen. Bunzák byl velitelem skupiny ve které můj otec ,otcův  bratranec, Ivan Mohorita a pár dalších. Skupinu vedl protože sloužil jako rotmistr v Československé armádě na Podkarpatské Rusi u Horských myslivců.Jejich skupina překročila sovětskou hranici u TORUNĚ. Byli zajati, odsouzeni k trestům v Gulagu. Pak odešel, jako otec a řada dalších do BUZULUKU.V průběhu války bojoval jako tankista. Po válce byl velitelem 13. Tankové divize a v roce 1950 se stal velitelem VÝSADKOVÉ BRIGÁDY v Prešově. Stejně jako gen. WESTMORELAND –  z pozemních vojsk k výsadkovému. Jako otec ale obráceně. Začátkem šedesátých let byl vyslán jako vojenský poradce P.LUMUMBY do Demokratické republiky CONGO.( gen.WESTMORELAND bojoval v té době s VIET CONGO) Po návratu sloužil jako vojenský a letecký přidělenec v Bulharsku. Pak byl náčelníkem silničního vojska ,které bylo spojeno s civilní organizací Vojenské stavby se sídlem REVOLUČNÍ 3 PRAHA 1.( Můj basketbalový dres měl číslo 31). Otec šel sloužit k němu , k silničnímu vojssku do Horních Počernic, H.P. (matka byla z Horních Počapel, H.P. a první vedení českého SSM bylo HIML Antonín – POLEDNÍK  Jindřich.(Jak jsem již psal A.HIML byl odstraněn KGB za pobytu v Číně, stejně tak jak jsem tam měl být odstraněnn KGB já,v červnu 1989, to jsem již popisoval)Tedy zase H.P. Otec optoval v Jindřichově Hradci kudy prochází poledník.) A v US v MEZIHOŘÍ( Mežgorje, Volové) jsem byl na základně neplatné přihlášky.( mám ji konečně po letech žádostí u sebe.Pomohli mi velmi ze Státního archívu.) přijat do KSČ. A potvrzen Plk. Penningerem z politickkého oddělení VS. REVOLUĆNÍ 3, PRAHA 1. Moje matka to komentovala nezapomenutelnými a velmi jednoduše řečenými slovy o naší roli, slovy: Vojáci? ty si dělají co chtějí…    Tak to byla v tomto případě a celém  Operaci Benjamin pravda.

Ernesto Che Guevara se kterým jsem se sešel v hotelu Internacional v Koulově ulici v Podbaba, byl jako poradce v Demokratické republice CONGO v letech asi 1964- 5.Dostával se odtud velmi složitě přes Tanzánii. Moje první cesta do AFRIKY jako předsedy Českého ústředí vysokoškoláků vedla do TANZÁNIE.V hotelu Internacional se konal i I.sjezd Svazu mladých, později přejmenovaného na Leniský svaz mladých – L S M …W S L.. WaSiL… A proč si myslíte ,že nějaký Všeználek nechal odehrávat se děj filmu Šakalí léta právě v hotelu Internacion. Šakal, Kdo to byl kromě jiného? Kdo udělal atentát na presidenta? Kdysi De Gaulle a teď Husák? Ale někdo to vymyslel, nebo filmařům poradil, nebo je to napadlo samo? Jako s písní Modlitba pro Marthu, zpívá, Martha Kubiš.Mě se neptejte. Já jsem voják US Marine. Já jsem konal. Nebo se jak je to s jedinými třemi filmy, které dostali po pěti Oscarech – 1935 – Clark Gable, vzpomínáte výše jsem o něm psal? 1975 Miloš Forman – v názvech obou filmů je číslovka. ONE. V hebrejšině bych to četl jako SMS, SSM? Ale jako Alef – první písmeno v hebrejské abecedě Býk, OX , Para, dobytek… A třetí bylo v roce 1991, roce pádu SSSR a světového komunismu Silence of the Lambs – LMB… Popíšu to ,stojí to za to..

V roce 1968 nebo 1967, k nám do třídy na StrossMAYERově náměstí nastoupil R. ŠORŠ ( ne GEORGE ale ŠORŠ) který se po letech vrátil s rodiči kteří byli služebně v Demokratické republice Congo. Ano na to náměstí do školy naproti činžovnímu domu č. 10 s iniciálami  V.H. ) Václav Havel) nad vstupními dveřmi.Můžete se podívat. A ve stejném domě je samoobsluha – dodnes.,ve které byl donedávna a snad odjakživa vedoucím, vedoucí naší odbojové skupiny Tůma ( T.M.) ,ve které jsme na nádraží v BUBNECH v devíti letech přísahali věrnost gen. Pattonovi( který sloužil dlouhá léta ve Fort Myer) a slíbili jsme ukončit Sovětský svaz.

V roce 1971, ve škole v Moskvě, byl mým velkým  přítelem ( popisuji to v úvodních částech), který trávil většinu času s námi – Čechoslováky student z Demokratické republiky Congo jménem Lumpelen  Mbanringober  ( LM)

 

Školu v Moskvě jsem částečně popisoval v předcházejících částech.Ne všechno,život tam by vydal na samostatnou knížku.V Moskvě mi italský spolužák daroval zimní kabát z výstroje NATO, ve kterém tam přijel. Nosil jsem ho bez přestání. Po návratu jsem začal pracovat na MV SSM Praha. V kanceláři jsem seděl s končícím funkcionářem asi o dvacet let starším. Jmenoval se Madlik – v hebrejštině Madlik znamená rozsvítit. Odešel jsem na Prahu 2, kde byl na nám.Míru, končícím předsedou Tůma ( T.M.) , a tajemník LEMÁK.Ano jako Lemák z family tree a Tůma jako velitel naší dětské skupiny, co vedl samošku na Stross MAYRově nám.č. 10 s iniciálami V.H. a jako můj mistr v US v ul. Mezihoří ve VS, s úžasným podpisem, který až se to naučím ukážu také.Po TůMovi se stal předsedou a mým šéfem ULMAJER. Ano jako UL – co rozhlásil smrt Zifčák-Růžička-Šmíd 17.Listopadu 1989 a  jako já MAJER . A po Ulmajerovi jsem nastoupil já  Meyer – Mohorita. A aby to bylo úplně jasné – zainteresovým pochopitelně, uklízečkou na OV SSM Praha 2 byla velmi populární paní Moravcová. Ano jako Moravec gen. ( Operace Benjamin) Vedoucím tajemníkem OV KSČ byl Olšan, jako stejného jména člen nejvyššího soudu Izraele a předsedou ONV, SWAROVSKI – to jméno zná každý.

To už, ale rozšifrovali z komunistické,rasistické STB o co jde a nastaal fáze mojí likvidace. II. správa STB, Prchal,Horák,Karásek,Stárek,Šípek,Šimáček atd.(Všechna jména jsou zveřejněna v Seznamech) Pod vedením Šloufa a Štěpána a Šutky z týmu Antonína Kapka. V roce 1989, tuto roli Kapka převzal L.Adamec, kterého doporučil do funkce předsedy KSČ Miroslav Šlouf, jak sám přiznává ve své knize Jak se dobývá Hrad strana 26. Kapek,Adamec – Mitrochinův archív.A Štrougal, ten nevím jestli je v archívu.

Za dva roky jsem šel na vojnu. Povolávací rozkaz jsem obdržel k hloubkovému průzkumu parašutistům do Prostějova.( Parašutista jako ,otec, jako gen.Bunzák i jako gen. Westmorland, otec Margarity…) Jak jsem již psal v minulých kapitolách,volal mi gen. Bunzák a řekl mi že půjdu k radiovému průzkumu do Litoměřic. A tak se stalo.

 

IRA Hamilton Hayes, (IRA víte co je HAMILTON je MOHORITA a HAYES je Hájek) Native American, který vztyčil vlajku vítězství v průběhu druhé světové valky na IWO JIMA

Pro celkový obrázek je pochopitelně třeba přečíst i předcházející kapitoly, které jsem na webu již veřejně publikoval. Vím, že se to i někdy překrývá. ale jde o teze. Celý text se chystám zpracovávat. až budou hotové všechny poznámky a bude zcela jasné co a kdy na sebe navazovalo ,co a kdy se uskutečnilo a proč, s jakým významem apod.

 

 

Vaše komentáře

  1. Tak kde to vázne? Slíbil jste něco napsat? Už vás to přešlo. Já vás neznám. Tedy jestli jsme se nepoznali když jsem byl “ v péči nacistů z StB a KGB a ČSLA“ to si nepamatuji…

 1. Je Vám povědomé?
  Zmiňujete se o. j. o Canarisovi.
  Budu rád, až se vyjádříte, co vám tohle jméno říká?

  Zdravím

  Wilhelm Schultze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *