Příloha k “Pár poznámek k výmyslům někoho z redakčního kolektivu knihy Převrat”.

226 zobrazení
TiskTisk

 

Příloha k “Pár poznámek k výmyslům někoho z redakčního kolektivu knihy Převrat”.

Po přečtení tohoto příspěvku se jeden z jeho čtenářů obrátil na mého přítele s tím, že ví, že jsme v kontaktu a aby mi vyřídil ,že se mýlím ve slově Taman. Že v ruštině je to tuman. Česky mlha. Je vidět ,že nečetl všechny moje Poznámky – příspěvky od začátku. Jinak by věděl, že – a nyní následuje můj email na tuto připomínku. Trochu jsem ho upravil na rozdíl od originálu, který jsem psal na mobilu, rychle a částečně ve zkratce.
 
“Ahoj, díky… Problém je ten, že ten kolega nepochopil ,že pro nás má smysl tzv. hebrejský systém psaní slov který jsem tam několikrát vysvětloval a už jsem to nechtěl zase opakovat. Ale samozřejmě ,že má pravdu. To vím ,že je to tuman. Ale důležité je pochopení toho, že základem slov jsou souhlásky a samohlásky se mohou libovolně – pochopitelně přesně podle potřeby zprávy, informace, klíče,šifry – měnit. V tomto dorozumívání jsou důležité souhlásky. A musí se i zapomenout na české, třeba i španělské vynálezy – čárky a háčky a vlnovky nad slovy. A pochopitelně na slovanský vynález – ová. U příjmení ženských jmen. A různé přípony u jmen. Například u mého příjmení je latinská ( Roma, SPÖR)  přípona -it (Mohor/ Mogor/ Macher/ Majer/ Maher/ Mayer/ Meyer/ Meger/ Macguire/ Miller/ Müller/ Meir a další a – IT. – Například Meger je původní slovo pro vodní kanály na vršcích kde dnes stojí Madrid.( je to tady popsáno na webu) A Meger – plus – it – je Megerit – Megrit a nakonec z toho vzniklo i slovo Madrid. To slovo se změnilo díky výslovnosti. Tehdy se především mluvilo – mluvilo – hovořilo – vyslovovalo. A to tak že všelijak.( Jen u nás kolik je doposud dialektů a různých výslovností v češtině). A jen něco a někdy a někde se zapisovalo. Křty a pohřby, vlastnické doklady atd. A jak se to zapsalo, tak už to zůstalo na věky věků. A kdo byl nemajetný, a negramotný tak ho poprvé zapsali třeba u armády. A ti napsali, co slyšeli. Co jim ten, onen odvedenec řekl. A to mu zůstalo. A když zapisoval Francouz Španěla, tak to bylo zapsáno jinak. A Rakušák ,Čecha tak to také mohlo být jinak. A Slováka Maďar. Odvedenec mohl tak zapsat tři křížky. Víc nic.
A a na konci mého příjmení je sufix, který se přidával u ženských židovských jmen v Rusku. Takže proto jsem -a. A teď pozor – latinská přípona -it, tedy Roma – SPOR, římská říše a ruská přípona -a !!!
Někdy, někde, nějaký můj předek, žena, zřejmě žila sama – vdova například, byla zapsána někde na teritoriu carského Ruska do listin jako Mogorit-A. A G je tam protože H – ruština nezná. A Ukrajinština zase nezná G. Atd.
 
A každý ze zúčastněných ( armád, především Tří sester, ale i dalších) to ve svých jazycích vyslovuje jinak. Dělal si z Brity. Takže víš že se i některých osobností ptají jak se vyslovují jejich jména. Ty jsi byl na Kubě compaňero Peka. Protože oni nemohou říct c a k spolu. Nemají na to zvyklou hubu. Jako můj přítel – Ital – Vittorio v Moskvě, v komsomolské škole v roce 1971, když jsem ho učil jak se řekne Dobrý den, česky, tak jsem mu řekl, schválně, aby byla sranda, že prdel – ale on nemohl říct – vyslovit to jako prdel ale vyslovoval to peredel…(Hned jsem to napravil, a naučil ho Ahoy, jak se to slovo naučil).
 
Takže má PRAVDU, tvůj přítel který říká, že to je TUMAN. To já vím. A asi to tam i znova vysvětlím. Ale to vy nebyla šifra kdyby to byly Tumanská divize. To on ještě neví že ten poloostrov se jmenuje Tamaň. Ale háčky a čárky NIKDO nečte, v této hře. Takže Tuman je vysloveno Taman. Jako ten poloostrov…A Jako Toman, Tomin, Tumin, Temen. atd.atd.atd.
Ano vidíte to tam temeno. To je neck. Anglicky. A Leatherneck, je slang název pro příslušníky US MARINES. Mariňáky, česky. Kožený krk/Krč/Kerč – to je O.R. (Operace Benjamin) hebrejsky kůže a k tomu Temeno – Tamano – Tuman. A Bartholomeus je anagram Mohorita Vasil. Atribut svatého Bartholomeus je kožařský nůž. Všude po celé zeměkouli stejný a neměnný. Tak tomu rozumí všude. A nemusí se znát ani vidět. Při válečných operacích ve Druhé světové válce například. Ale to už zase odbočuji.
 
Ale proč jsem spojen právě já s Tamanskou divizí, která má počátek na Tamaňském polostrově u Kerče? Tuman je i muž od Tůmy. Proto byl vedoucí naší odbojové skupiny v mých deseti letech, u nás na nádraží Bubny, Tůma a můj Mistr v učení Tůma a předseda OV SSM na Dvojce když jsem tam nastoupil Tůma ( mohl jsi ho znát dělal na ÚV KSČ na kultuře a vzal si Dvorského sekretářku za manželku a tak se mi chodil občas ukazovat na ÚV SSM, když si ji přišel vyzvednout – to nebyla náhoda, že se mi chodil ukazovat.) a předseda ORPO u mě na Dvojce byl Tůma ( Autoturist později snad) .
A Teď ale velký pozor – Tuman / Tůman je také TM. Tomáš Masaryk. Tedy já jsem byl Tuman – jako TM. Ne jako on, ale jako jeho následník v této hře a šifře. Proto ti co čtou celý můj web ví v Ruští bílí důstojníci – v sovětské armádě věděli co je TM – Tomáš Masaryk a co tedy znamená když je někdo další Tuman. Od T.M. bychom to mohli také říct. Už víte o čem je řeč? O kontakt – předávání informací s nesovětskými/bílými důstojníky a generály a maršály v Sovětské armádě. A že to fungalo, toho jste byli svědky v roce 1989 a 1991. Konec SSSR světového komunismu.
T.M. a Tůman/ já a Tuman/ otec, já a zúčastnění a Taman/ divize v Moskvě ( u které jsem byl v roce 1971 s mými československými spolužáky důstojníky – jeden byl Václav a druhý Ivan – jeden měl tři hvězdy a druhý 2 hvězdy – 32 – 1775 založení US Army a US Marine) a je tu Novorosijsk…U Kerče..Podle velké bitvy na pobřeží Černého moře – Krym – Tamansko-Novorossijské operace. A M.G. byl v té době 21.srpna/August na Krymu a já – Tůman/Tuman byl na Krymu také…v dobu puče…Šlo o Novou Rosiju…nesovětskou!!!
Když byl ministrem obrany SSSR maršál Žukov tak měl dva pobočníky. Jeden se jmenoval Anatolij TOMIN. A druhý se jmenoval Stěpan Kašurko. A to je ukrajinské jméno, to je za prvé – trojzubec – Neptun, a za druhé je to Stěpan jako generál Bunzák. Který jak víte odvedl otce v roce 1939 do SSSR. Stěpan Michal Bunzák byl tehdy rotmistrem československé armády u IV. Horského pluku v Jelšavě na Podkarpatské Rusi – Carpathian Ruthenia. A také  vidíte ,že iniciály pobočníka Stěpana Kašurko jsou S.K. jako K.S. a to je X. – EL CHE. 
 
Takže já byl Tuman – Ale česky Tůman. Protože jsem byl od mlhy v mlze… od Tůmy – Tuman. Ale to je jako Anna Mohorita Lemak v USA v 19. Století. Lemak – LMK a to je KaMiL, WaSiL, ale i KLM ale i MiLK…jako ty můžeš být – kdyby to bylo třeba PK. Park kultury například. Mimochodem poprvé v životě jsem viděl svého předsedu Tůmu Dvojky – OV SSM Praha 2, s jeho tehdejším  tajemníkem na Dvojce, který se jmenoval příjmením Lemak. Později byl šéfredaktor Večerní Prahy.
Mluvili jsme spolu o Hejnovi u vás. Tak se jmenoval ? Hajn byl v Ústí. Hejna na jihu Čech a Hajn v Ustí na Labem je stejné jak jako Heindrich Heine – básník. A Heindrich je Jindřich. A Hein je i největší maloobchodní síť v Holandsku. A teď pozor Albert ( Albertov) Hejin…A moje babička Hahn. To je zase součást klíče. A je to se mnou spojeno přes babičku a otce který optoval v Jindřichově Hradci a Jindřišskou věží ( po Jindřichovi II.) a Jindřišskou ulicí a mým celoživotním nejvyšším šéfem Jindřichem Poledníkem. Kdy Poledník prochází Jindřichovým Hradcem. A zase dokola, kde otec optoval a pak si vzal moji matku, dceru mojí babičky jménem za svobodna Hahn Marie.
Důležité je to H a N a stejně jako u mého příjmení popsáno nahoře další písmeno – proměnné ve staletích a v různých jazycích různě psané a různě vyslovované – buď    y/ i/ h/ g/ ch/ ll/ j/
 
Ale podstata byla že to muselo být spojeno s klíčem…MÝM OTCEM A MNOU – OTISKEM ( proto byl velitel WOLFRAM kapitán OTISK). A dalšími z našeho nejbližšího okolí.
 
Otec byl vlastně Jihočech. Protože optoval v Jindřichově Hradci. Tam získal místo narození, podle tehdejších zákonů – Domovskou příslušnost… protože to jeho ve Volové bylo v SSSR.Ale to udělalo okamžitě ” vola” – dobrovolníka – volunteer ( v dobrém) i z Jindřicha Poledníka…Byl ve hře. Asi to nevěděl. Nebo ano?
 
Prostě se to točilo kolem světla a kůže – O.R.
Proto byla Stalinova dcera Světlana.O.R.( OB -Operace°Benjamin) není jen kůže hebrejsky ale stejné slovo, s jiným a na začátku v hebrejšině je i světlo. A syn Jakov – Jak Eš. Yak – vůl, Catlett, Skot atd. Jak eš taky nevěděl ,že byl ve hře? Nebo věděl? Jako Ben eš – ruské š je Trojzubec Neptuna/ Poseidóna. Krále moří. Marina – Mariňák. Ruské a hebrejské š je stejné. A Ben je operace Benjamin.
Ale musí číst všechno, aby věděl, že Jakov měl manželku baletku Besarab a můj otec měl druhou manželku Besarab a já měl baletku Gula ( u řeky OB v Novosibirsku) a Bilak Vasil byl původně Gyula. Atd.atd.atd.
Byl jsem ze školy v Moskvě na zimní praxi ve městě – VOLOGDA ( otec byl z VOLOVÉ) – zlatý hřeb byla exkurze MOLOČNOVO zavoda – MILKA a na druhé praxi ve městě NOVOSIBIRSK – NOVO – NOVÝ – NOVÁ SIBIŘ na řece OB – (Operace Benjamin). Jako NOVOROSSIJSK – NOVÁ RUSSIA. V Novosibirsku byl zlatý hřeb moje velké přátelství z baletkou Gulya a návštěva jejího skvělého  představení  Labutí jezero. Dvojka – jsou to dvě labutě.
 
Druhý syn Stalina je anglicky Vasilly. Vasil a ly – anglicky Lee ( lee – zrcadlově je 199 moje datum narození)… A Jakov je Jacobo – Santiago, Španělsky. Kromě jiného je to i Iago. Čteme Jágo. No jo ,ale ty nevíš jestli u Iago to I na začátku není malé L.  l – to je malé l.
A vypustíš samohlásky a zbude ti – I.G tedy s velkým L vlastně  LG. EL CHE. A – O.R.( OB -Operace°Benjamin) není jen kůže hebrejsky ale stejné slovo, s jiným a na začátku v hebrejšině je i světlo.
A to je Španělsky EL CHE. Čte se to tak , písmena v abecedě. G vysloviš CHE. Ale v některých případech se vyslovuje jak naše G. Gordo. Česky tlustý. Je Gordo. Žádné Chordo. Ale generál je cheneral. Jako Jenerál je cheneral taky protože J se čte v abecedě jako Chota, píše se jako Jota. A kdyby byl Jenerál ve Španělsku tak by ho psali Yeneral. Funkce stejná u vojáků ale jinak se píše a čte.
Je to primitivní. Ale vychází to ze čtení map. Si myslím já. Když na nimi stáli v dějinách každý generál – – důstojník, jiná ves. I Žoldáci bůhví odkud. Kdo ví ,že Hesse – Němci, bojovali po boku Britů proti armádě USA s Washingtonem v čele v Americe. Hesseniens. Hesenští česky. A že je anglické příjmení Heathe. A čte se stejně Hese – vyslovíme to tak. A v dějinách to každý jinak čet a vyslovoval a tak se z toho stal tento systém. Který byl programově využit právě v přípravě První a Druhé světové války.
 
A proč v tom hrála roli Podkarpatská Rus a její občané Anna Mohorita Lemak emigrující v 19. století do USA a můj otec Vasil Mohorita z Volové a Ivan Mohorita také z Volové a Štěpán Bunzák taky z Volové? A proč byla rozhodnutím presidenta  Woodrow Thomas Wilson připojena Podkarpatská Rus k nově vzniklému Československu? Protože anglicky je Podkarpatská Rus – Carpathien Ruthenia. A iniciály tohoto názvu jsou C a R. A co je C a R ? no přece Churchill a Roosvelt. A co jsou po našem C a R v jazyce “podzemí” kdy R je L? No přece C a L. Tedy EL CHE… 
 
Aby to mělo systém. A neskončilo to katastrofou…Vše šlo podle plánu. Tak plánují vojáci. Atd.atd.atd.
 
Má pravdu. Ale nepochopil smysl. Nečte to pozorně. A musí přečíst všechno na webu. Jinak mu to bude pořád unikat.
 
Pošli mu to klidně…to není nic tajného…
 
Ale tak to bylo…
 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *