Příloha k „Pár poznámek k výmyslům někoho z redakčního kolektivu knihy Převrat“.

824 zobrazení
TiskTisk

 

Příloha k “Pár poznámek k výmyslům někoho z redakčního kolektivu knihy Převrat”.

Po přečtení tohoto příspěvku se jeden z jeho čtenářů obrátil na mého přítele s tím, že ví, že jsme v kontaktu a aby mi vyřídil ,že se mýlím ve slově Taman. Že v ruštině je to tuman. Česky mlha. Je vidět ,že nečetl všechny moje Poznámky – příspěvky od začátku. Jinak by věděl, že – a nyní následuje můj email na tuto připomínku. Trochu jsem ho upravil na rozdíl od originálu, který jsem psal na mobilu, rychle a částečně ve zkratce.
 
“Ahoj, díky… Problém je ten, že ten kolega nepochopil ,že pro nás má smysl tzv. hebrejský systém psaní slov který jsem tam několikrát vysvětloval a už jsem to nechtěl zase opakovat. Ale samozřejmě ,že má pravdu. To vím ,že je to tuman. Ale důležité je pochopení toho, že základem slov jsou souhlásky a samohlásky se mohou libovolně – pochopitelně přesně podle potřeby zprávy, informace, klíče,šifry – měnit. V tomto dorozumívání jsou důležité souhlásky. A musí se i zapomenout na české, třeba i španělské vynálezy – čárky a háčky a vlnovky nad slovy. A pochopitelně na slovanský vynález – ová. U příjmení ženských jmen. A různé přípony u jmen. Například u mého příjmení je latinská ( Roma, SPÖR)  přípona -it (Mohor/ Mogor/ Macher/ Majer/ Maher/ Mayer/ Meyer/ Meger/ Macguire/ Miller/ Müller/ Meir a další a – IT. – Například Meger je původní slovo pro vodní kanály na vršcích kde dnes stojí Madrid.( je to tady popsáno na webu) A Meger – plus – it – je Megerit – Megrit a nakonec z toho vzniklo i slovo Madrid. To slovo se změnilo díky výslovnosti. Tehdy se především mluvilo – mluvilo – hovořilo – vyslovovalo. A to tak že všelijak.( Jen u nás kolik je doposud dialektů a různých výslovností v češtině). A jen něco a někdy a někde se zapisovalo. Křty a pohřby, vlastnické doklady atd. A jak se to zapsalo, tak už to zůstalo na věky věků. A kdo byl nemajetný, a negramotný tak ho poprvé zapsali třeba u armády. A ti napsali, co slyšeli. Co jim ten, onen odvedenec řekl. A to mu zůstalo. A když zapisoval Francouz Španěla, tak to bylo zapsáno jinak. A Rakušák ,Čecha tak to také mohlo být jinak. A Slováka Maďar. Odvedenec mohl tak zapsat tři křížky. Víc nic.
A a na konci mého příjmení je sufix, který se přidával u ženských židovských jmen v Rusku. Takže proto jsem -a. A teď pozor – latinská přípona -it, tedy Roma – SPOR, římská říše a ruská přípona -a !!!
Někdy, někde, nějaký můj předek, žena, zřejmě žila sama – vdova například, byla zapsána někde na teritoriu carského Ruska do listin jako Mogorit-A. A G je tam protože H – ruština nezná. A Ukrajinština zase nezná G. Atd.
 
A každý ze zúčastněných ( armád, především Tří sester, ale i dalších) to ve svých jazycích vyslovuje jinak. Dělal si z Brity. Takže víš že se i některých osobností ptají jak se vyslovují jejich jména. Ty jsi byl na Kubě compaňero Peka. Protože oni nemohou říct c a k spolu. Nemají na to zvyklou hubu. Jako můj přítel – Ital – Vittorio v Moskvě, v komsomolské škole v roce 1971, když jsem ho učil jak se řekne Dobrý den, česky, tak jsem mu řekl, schválně, aby byla sranda, že prdel – ale on nemohl říct – vyslovit to jako prdel ale vyslovoval to peredel…(Hned jsem to napravil, a naučil ho Ahoy, jak se to slovo naučil).
 
Takže má PRAVDU, tvůj přítel který říká, že to je TUMAN. To já vím. A asi to tam i znova vysvětlím. Ale to vy nebyla šifra kdyby to byly Tumanská divize. To on ještě neví že ten poloostrov se jmenuje Tamaň. Ale háčky a čárky NIKDO nečte, v této hře. Takže Tuman je vysloveno Taman. Jako ten poloostrov…A Jako Toman, Tomin, Tumin, Temen. atd.atd.atd.
Ano vidíte to tam temeno. To je neck. Anglicky. A Leatherneck, je slang název pro příslušníky US MARINES. Mariňáky, česky. Kožený krk/Krč/Kerč – to je O.R. (Operace Benjamin) hebrejsky kůže a k tomu Temeno – Tamano – Tuman. A Bartholomeus je anagram Mohorita Vasil. Atribut svatého Bartholomeus je kožařský nůž. Všude po celé zeměkouli stejný a neměnný. Tak tomu rozumí všude. A nemusí se znát ani vidět. Při válečných operacích ve Druhé světové válce například. Ale to už zase odbočuji.
 
Ale proč jsem spojen právě já s Tamanskou divizí, která má počátek na Tamaňském polostrově u Kerče? Tuman je i muž od Tůmy. Proto byl vedoucí naší odbojové skupiny v mých deseti letech, u nás na nádraží Bubny, Tůma a můj Mistr v učení Tůma a předseda OV SSM na Dvojce když jsem tam nastoupil Tůma ( mohl jsi ho znát dělal na ÚV KSČ na kultuře a vzal si Dvorského sekretářku za manželku a tak se mi chodil občas ukazovat na ÚV SSM, když si ji přišel vyzvednout – to nebyla náhoda, že se mi chodil ukazovat.) a předseda ORPO u mě na Dvojce byl Tůma ( Autoturist později snad) .
A Teď ale velký pozor – Tuman / Tůman je také TM. Tomáš Masaryk. Tedy já jsem byl Tuman – jako TM. Ne jako on, ale jako jeho následník v této hře a šifře. Proto ti co čtou celý můj web ví v Ruští bílí důstojníci – v sovětské armádě věděli co je TM – Tomáš Masaryk a co tedy znamená když je někdo další Tuman. Od T.M. bychom to mohli také říct. Už víte o čem je řeč? O kontakt – předávání informací s nesovětskými/bílými důstojníky a generály a maršály v Sovětské armádě. A že to fungalo, toho jste byli svědky v roce 1989 a 1991. Konec SSSR světového komunismu.
T.M. a Tůman/ já a Tuman/ otec, já a zúčastnění a Taman/ divize v Moskvě ( u které jsem byl v roce 1971 s mými československými spolužáky důstojníky – jeden byl Václav a druhý Ivan – jeden měl tři hvězdy a druhý 2 hvězdy – 32 – 1775 založení US Army a US Marine) a je tu Novorosijsk…U Kerče..Podle velké bitvy na pobřeží Černého moře – Krym – Tamansko-Novorossijské operace. A M.G. byl v té době 21.srpna/August na Krymu a já – Tůman/Tuman byl na Krymu také…v dobu puče…Šlo o Novou Rosiju…nesovětskou!!!
Když byl ministrem obrany SSSR maršál Žukov tak měl dva pobočníky. Jeden se jmenoval Anatolij TOMIN. A druhý se jmenoval Stěpan Kašurko. A to je ukrajinské jméno, to je za prvé – trojzubec – Neptun, a za druhé je to Stěpan jako generál Bunzák. Který jak víte odvedl otce v roce 1939 do SSSR. Stěpan Michal Bunzák byl tehdy rotmistrem československé armády u IV. Horského pluku v Jelšavě na Podkarpatské Rusi – Carpathian Ruthenia. A také  vidíte ,že iniciály pobočníka Stěpana Kašurko jsou S.K. jako K.S. a to je X. – EL CHE. 
 
Takže já byl Tuman – Ale česky Tůman. Protože jsem byl od mlhy v mlze… od Tůmy – Tuman. Ale to je jako Anna Mohorita Lemak v USA v 19. Století. Lemak – LMK a to je KaMiL, WaSiL, ale i KLM ale i MiLK…jako ty můžeš být – kdyby to bylo třeba PK. Park kultury například. Mimochodem poprvé v životě jsem viděl svého předsedu Tůmu Dvojky – OV SSM Praha 2, s jeho tehdejším  tajemníkem na Dvojce, který se jmenoval příjmením Lemak. Později byl šéfredaktor Večerní Prahy.
Mluvili jsme spolu o Hejnovi u vás. Tak se jmenoval ? Hajn byl v Ústí. Hejna na jihu Čech a Hajn v Ustí na Labem je stejné jak jako Heindrich Heine – básník. A Heindrich je Jindřich. A Hein je i největší maloobchodní síť v Holandsku. A teď pozor Albert ( Albertov) Hejin…A moje babička Hahn. To je zase součást klíče. A je to se mnou spojeno přes babičku a otce který optoval v Jindřichově Hradci a Jindřišskou věží ( po Jindřichovi II.) a Jindřišskou ulicí a mým celoživotním nejvyšším šéfem Jindřichem Poledníkem. Kdy Poledník prochází Jindřichovým Hradcem. A zase dokola, kde otec optoval a pak si vzal moji matku, dceru mojí babičky jménem za svobodna Hahn Marie.
Důležité je to H a N a stejně jako u mého příjmení popsáno nahoře další písmeno – proměnné ve staletích a v různých jazycích různě psané a různě vyslovované – buď    y/ i/ h/ g/ ch/ ll/ j/
 
Ale podstata byla že to muselo být spojeno s klíčem…MÝM OTCEM A MNOU – OTISKEM ( proto byl velitel WOLFRAM kapitán OTISK). A dalšími z našeho nejbližšího okolí.
 
Otec byl vlastně Jihočech. Protože optoval v Jindřichově Hradci. Tam získal místo narození, podle tehdejších zákonů – Domovskou příslušnost… protože to jeho ve Volové bylo v SSSR.Ale to udělalo okamžitě ” vola” – dobrovolníka – volunteer ( v dobrém) i z Jindřicha Poledníka…Byl ve hře. Asi to nevěděl. Nebo ano?
 
Prostě se to točilo kolem světla a kůže – O.R.
Proto byla Stalinova dcera Světlana.O.R.( OB -Operace°Benjamin) není jen kůže hebrejsky ale stejné slovo, s jiným a na začátku v hebrejšině je i světlo. A syn Jakov – Jak Eš. Yak – vůl, Catlett, Skot atd. Jak eš taky nevěděl ,že byl ve hře? Nebo věděl? Jako Ben eš – ruské š je Trojzubec Neptuna/ Poseidóna. Krále moří. Marina – Mariňák. Ruské a hebrejské š je stejné. A Ben je operace Benjamin.
Ale musí číst všechno, aby věděl, že Jakov měl manželku baletku Besarab a můj otec měl druhou manželku Besarab a já měl baletku Gula ( u řeky OB v Novosibirsku) a Bilak Vasil byl původně Gyula. Atd.atd.atd.
Byl jsem ze školy v Moskvě na zimní praxi ve městě – VOLOGDA ( otec byl z VOLOVÉ) – zlatý hřeb byla exkurze MOLOČNOVO zavoda – MILKA a na druhé praxi ve městě NOVOSIBIRSK – NOVO – NOVÝ – NOVÁ SIBIŘ na řece OB – (Operace Benjamin). Jako NOVOROSSIJSK – NOVÁ RUSSIA. V Novosibirsku byl zlatý hřeb moje velké přátelství z baletkou Gulya a návštěva jejího skvělého  představení  Labutí jezero. Dvojka – jsou to dvě labutě.
 
Druhý syn Stalina je anglicky Vasilly. Vasil a ly – anglicky Lee ( lee – zrcadlově je 199 moje datum narození)… A Jakov je Jacobo – Santiago, Španělsky. Kromě jiného je to i Iago. Čteme Jágo. No jo ,ale ty nevíš jestli u Iago to I na začátku není malé L.  l – to je malé l.
A vypustíš samohlásky a zbude ti – I.G tedy s velkým L vlastně  LG. EL CHE. A – O.R.( OB -Operace°Benjamin) není jen kůže hebrejsky ale stejné slovo, s jiným a na začátku v hebrejšině je i světlo.
A to je Španělsky EL CHE. Čte se to tak , písmena v abecedě. G vysloviš CHE. Ale v některých případech se vyslovuje jak naše G. Gordo. Česky tlustý. Je Gordo. Žádné Chordo. Ale generál je cheneral. Jako Jenerál je cheneral taky protože J se čte v abecedě jako Chota, píše se jako Jota. A kdyby byl Jenerál ve Španělsku tak by ho psali Yeneral. Funkce stejná u vojáků ale jinak se píše a čte.
Je to primitivní. Ale vychází to ze čtení map. Si myslím já. Když na nimi stáli v dějinách každý generál – – důstojník, jiná ves. I Žoldáci bůhví odkud. Kdo ví ,že Hesse – Němci, bojovali po boku Britů proti armádě USA s Washingtonem v čele v Americe. Hesseniens. Hesenští česky. A že je anglické příjmení Heathe. A čte se stejně Hese – vyslovíme to tak. A v dějinách to každý jinak čet a vyslovoval a tak se z toho stal tento systém. Který byl programově využit právě v přípravě První a Druhé světové války.
 
A proč v tom hrála roli Podkarpatská Rus a její občané Anna Mohorita Lemak emigrující v 19. století do USA a můj otec Vasil Mohorita z Volové a Ivan Mohorita také z Volové a Štěpán Bunzák taky z Volové? A proč byla rozhodnutím presidenta  Woodrow Thomas Wilson připojena Podkarpatská Rus k nově vzniklému Československu? Protože anglicky je Podkarpatská Rus – Carpathien Ruthenia. A iniciály tohoto názvu jsou C a R. A co je C a R ? no přece Churchill a Roosvelt. A co jsou po našem C a R v jazyce „podzemí“ kdy R je L? No přece C a L. Tedy EL CHE… 
 
Aby to mělo systém. A neskončilo to katastrofou…Vše šlo podle plánu. Tak plánují vojáci. Atd.atd.atd.
 
Má pravdu. Ale nepochopil smysl. Nečte to pozorně. A musí přečíst všechno na webu. Jinak mu to bude pořád unikat.
 
Pošli mu to klidně…to není nic tajného…
 
Ale tak to bylo…
 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *