Marshall a Maršál

1 338 zobrazení
TiskTisk

Tento příspěvek je další z řady mých důkazů o tom, jak se velmi plánovitě a koordinovaně v armádách Třech sester, připravovala celá Operace B. Jejímž cílem bylo, na základě dosažených poznatků ze všech oborů vědy a techniky v 18. století, urychlit vývoj světa – lidstva až k tomu, jak jej známe v 21.století. Nejsem kompetentní ,abych zdlouhavě, jazykem politiků anebo novinářů a historiků vyprávěl, popisoval, jak to celé probíhalo. A už vůbec ne jak to probíhalo konkrétně. Mohu jen napsat, že jsem přesvědčen ,že to organizovali armády, státy a církevní instituce. V té základní fázi v úzké spolupráci. K tomu jsem již zde uvedl celou řadu důkazů a faktů. A dnes v tom budu pokračovat.

Začnu, v povídání o maršálech s jednou zásadní událostí v dějinách USA. Která – jako vodítko – sloužila v dalších letech při přípravě Operace Benjamin. Jak už jsem psal mnohokrát, US Army a US Marine vznikly v roce 1775. US Army 14.června/Juni – 06.14 – 1775 a US Marine 10. listopadu/November – 11.10. – 1775, před založením samotných Spojených států. Jednoduše řečeno, připravily půdu pro to ,aby USA mohly vzniknout. Ale také připravovali půdu pro to, aby se základní principy a ideje a myšlenky, vedoucí ke vzniku USA mohly stát, a to postupně, základními principy, idejemi a myšlenkami celého světa. Ne tedy jenom pro sebe, ale i pro ostatní. Jako zcela do té doby něco nevídaného. Nový národ. Národ složený z přistěhovalců, imigrantů, občanů do té doby, mnoha a mnoha, především evropských národů. Lidí, kteří byli schopni odejít do neznáma a podílet se od začátku na tomto zcela novém, v dějinách lidstva nevídaném projektu. Lidí , kteří byli často perzekuováni doma pro své názory, politické a tehdy hlavně náboženské přesvědčení. Nebo ti , které vyhnaly z domova bída, nebo válečné události v jejich rodných zemích. Znáte můj názor,že i to vše nebyla náhoda. Ani objevení Ameriky v 1492, po vyhnání Maurů ze Španělska, ani vznik světové koloniální soustavy, ve které hráli prim Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Francie a později ta největší koloniální velmoc světa Velká Británie. Že v tom všem byl určitý řád a systém, který zaručoval krok za krokem vývoj lidstva a světa. Ano vývoj to byl velmi složitý, bolestný a krvavý. Ale to co měl zaručit do budoucna – svět bez válek, bídy a se postupně daří naplňovat. Pomalu, ale ano. A vy si dnes užíváte.

Dnes vám předložím dalším důkaz o souvislostech tohoto vývoje z minulosti s tím, co já jsem já osobně zažil a prožil.

Začnu s popisem jednoho základního aktu US federálního zákona na PRVNÍM jednání PRVNÍHO kongresu USA. Budu to psát anglicky. Nejsem překladatel a v češtině není text na Wikipedii k dispozici ( což mi u článků z USA nepřekvapilo. Přeloženo toho skutečně není mnoho). A budu se věnovat tomu co má přímou souvislost s Operací B. Operací Benjamín.

Wikipedia

Long Title : An Act to establish Judicial Courts of the United states.

Nicknames : establishment of the federal judiciary.

Enacted by : the 1st United States Congress.

Citations : Statues at Large : 1 Stat. 73-

Legislative history :

Introduced in the Senate as the Judiciary Act by RICHARD HENRY LEE on JUNE 12, 1789. (OLIVER ELLSWORTH of CONNECTICUT was its chief author.)

Passed the Senate on 17. July 1789. ( 14 – 6 )

Passed the House of Representatives on September 17. 1789 ( 37 – 16 ) with amendment Senate agreed to House of Representatives amendment on September 19, 1789, with further amendment House agreed to Senate amendment on September 21,1789.

Signed into law by President George Washington on September 24, 1789

První Federální zákon na Prvním zasedání Prvního Kongresu USA.Návrh zákona předkládal Richard HENRY LEE. Tedy Jindřich LEE. Richard je pozpátku Dr. RCH – a to vy už víte je EL CHE. A Také už víte proč Jindřich a proč LEE. Zpracovatel návrhu zákona byl Oliver ELLSWORTH. Příjmení je zřejmý anagram Mohorita Vasil,a jméno Oliver pochází z Germánského Alfhar – Elf Army/ warrior – Malý Voják -M.V. – Bojovník. Jméno Oliver se vyskytuje i v pověsti o Rolandovi. Roland má svátek také 14.června/Juni, jako Vasil, jako se narodil EL CHE a byla založena US Army.

Zákon byl předložen v Senátu 12. června. Což jak už víte je 14.června – den založení US Army před tím a dlouho potom svátek Vasila a ještě dlouho potom narození Ernesta El Che Guevary. Podle naší metody plus DVA.

Byl schválen 17.srpen/July. A vy už víte že 17.srpen/July je svátek svaté Marine/Margarety z Ontiochoa, jehož jediný kostel je na území Slovnenska v obci Kopčany, kde žili původně rodiče T.G.Masaryka.A že v tento den byla vyvražděna rodina cara Nikolaje v Jekaterinburgu. A že já jsem se 17.srpna/July oženil a můj syn je Nikola a dcera Kateřina.

A už víte, 17.07. je i 11.10. nebo 11.01. 17.10. atd. protože rozdíl v psaní jedničky a sedmičky americkým způsobem – tehdy jen handwritting je velmi scribble. Špatně rozeznatelný. Čmáranice česky.Tak proč toho nevyužít v nejjednošší šifře, která může vlastně být. Ale musíte k ní mít pochopitelně klíč.A tehdy se psalo jen a jen rukou. A vojáci tak psali ještě hodně dlouho po tom.

Hlasování bylo 14 – 6. A to je už přímo 14.červen.14.06. Nebo co už také víte to může být pozdější datum vysazení Otmara Reidla – Operace Benjamin do protektorátu 16.04. A také to může být 19.09. datum mého narození. I rok 1909 a vše co se v něm událo. Vzpomínáte? Narodil se první manžel mojí matky Ludmily, oženil se Edward Beneš u Svaté Ludmily na nám.Míru na Dvojce s Annou/Hanou, a byl založen Tel Aviv.

Zákon prošel Sněmovnou Reprezentntů 17.září/September.A to je právě jak víme i , plus DVA, 19. září/september. A co se událo 19.09. je i výše uvedeno.Ve Sněmovně Reprezentantů, k zákonu schválili dodatek.A ten projednal Senát přímo v den 19.září/September, se svým dalším dodatkem.Sněmovna Reprezentantů musela zase projednat ten druhý dodatek Senátu. Tak to učinila 21.září/September. To je datum kdy se narodil druhý manžel mojí sestry Anna Marie a můj spolužáka a přítel z US. Učňovského střediska. US je US a my spolu byli v UŠ.Učňovské škole na náměstí Míru. Háčky nad písmeny se nečtou. Jmenoval se Jiří- George.

A president George Washington podepsal zákon 24.září/September. Jeho druhá manželka byla Martha – anagram Mohorita. A 24.září/September děleno dvěma je 12.září/September. To se narodil první syn mojí sestry Anna Marie. Jmenoval se Michal Hrubý a H, je jak víme v Rusku neexistující písmeno, takže Grubý – rusky M.G. Jako Michail Gorbačov, Maxim Gorkij a Mladá Garda. – M.G. Poslední dodatek k tomuto zákonu byl přijat v roce 1925. V roce kdy byl vydán Mein Kampf, Carycin byl přejmenován na Stalingrad a Bubenské náměstí u nás na Sedmičce/Spartanburgu, bylo přejmenováno na Strossmayerovo/ Stross Mayer/ náměstí. A 1925 je také 1952 – což je rok kdy začala kralovat Queen Elisabeth II ve Velké Británii a presidentský úřad začal vykonávat v USA Dwight – IKE – Eisenhower. A rok mého narození.

„The Act also created 13 judicial districts within the 11 states that had then ratified the Constitution (North Carolina and Rhode Island were added as judicial districts in 1790, and other states as they were admitted to the Union). Each state comprised one district, except for Virginia and Massachusetts, each of which comprised two. Massachusetts was divided into the District of Maine  (which was then part of Massachusetts) and the District of Massachusetts (which covered modern-day Massachusetts). Virginia was divided into the District Kentucky of  (which was then part of Virginia) and the District of Virginia (which covered modern-day West Virginia and Virginia).“

Tento zákon také vytvořil 13 právních distriktů. 11 států mělo po jednom distriktu a stát Virgina měl DVA a stát Massachusettss měl DVA.Virginia a Massachusetts – V.M.

„The Act created the Office of Attorney General, whose primary responsibility was to represent the United States before the Supreme Court. The Act also created a United States Attorney, and a United State Marshal for each judicial district.“

Každý distrikt měl vytvořenou funkci Generálního prokurátora. A tento zákon vytvořil také funkci Generálního prokurátora USA. A co bylo důležité pro další události, vytvořil v každém ze 13 distriktů funkci UNITED STATES MARSHAL.

V AMERICKÉ ( USA) ARMÁDĚ NIKDY NEBYLA HODNOST MARSHAL – MARSHALL – MARŠÁL. BYLA TO VŽDY JEN FUNKCE SPOJENÁ S OCHRANOU PRÁV.

Určitě jste postřehli vy sami jednu zásadní věc.Zákon byl schválen 17.září/September. To je podle našeho šifrování – plus dva měsíce 17.listopad /November. A když přidáte dvě stě let ( 200 Years) – přesně – tak máte 17.listopad/November 1989. A vy už víte, že 17. a 19. září 1939 probíhaly veřejné výzvy presidenta Beneše z Londýna, k zahájení Operace „Zapalte Československo

V další části popíšu, proč bylo důležité v našem příběhu, označení funkce Marshal. Je známo co dělali, možná znáte i některá slavná jména z historie amerického Divokého Západu spojeného s touto funkcí. To ale to není v tomto příběhu tak důležité. Funkce Maršál, v době kdy byla vybrána jako název pro tento výkon spravedlnosti ve USA už dávno předtím existovala.

Samotné slovo má historický původ. Vychází z historického francouzského slova “ maréchal “ což byl název označující ty, co se starali o koně. „Horse servant“ nebo „tender horse“. Česky řečeno Podkonní, nebo užíváme slovo Štolba. Byla to velmi významná funkce u šlechtických a královských dvorů. V době kdy koně sloužili jako dopravní prostředek a jako válečné vozidlo, to byla rozhodně více než významná funkce.

Později se toto slovo začalo užívat jako nejvyšší vojenská hodnost. Předčí ji jenom hodnost generalisimus. Tu měl jak určitě víte Stalin ale také Ernesto Gideon Laudon – Ernesto G.L. – Ernesto EL CHE. Nebo Albrecht/ Albert z Valdštejna. To ale není předmětem mého dnešního psaní. Jenom taková malá odbočka.

A také se stalo i jménem – příjmením. Především ve Skotsku. Kde jedním z jeho nejslavnějších, nejznámějších nositelů byl „King of Gypsies“ nebo „King of Randies“. V Ayrshire, koncem 17.století narozený Billy Marshall – B.M. Dalším byl „Fiddle player a comoposer“ Houslista a skladatel William Marschall – W.M. narozený ve Fochabers, Morayshire v roce 1748 ( F/L.M.)A do třetice v roce 1813 narozený William Calder Marshall, (W.M. a Calder – Dr.EL CHE) známý sochař ,jehož práce zdobí budovu britského Parlamentu, Westminster Abbey, St.Paul Cathedral and Albert Memorial, v Londýně.

A tak bych mohl pokračovat i u některých nositelů jména Marshall v USA. Především u zakladatele firmy Marshall – repro a zesilovací soustavy, které ozvučovali nespočet koncertů, klubů, koncertních síní, sportovních utkání a já nevím čeho všeho ještě. A tam byla spousta příležitostí jak si předávat zprávy a informace. Zcela utajeně a absolutně nečitelně.

Samozřejmě, že musím napsat i jméno toho nejslavnějšího v naší hře. George Catlett Marshall. Náčelník US Army Joint Staff v průběhu World War II. A po válce autor „Marshall Plan“ a také později šéf Červeného kříže USA. Nebudu již znova psát zase vše o tomto muži. Který z asi 200 000 armády před WWII., vytvořil 8 miliónovou vítěznou armádu v roce 1945. Ale jen pro připomenutí – byl první kdo nestudoval West Point ,ale VMI. Proč V.M.I už dobře víte. A jeho druhé jméno bylo Catlett – Cattle, už také víte co je ve smyslu naší řeči.

Kde to s maršály v naší hře mělo svůj základ a kde to mělo pokračování až do konce celého toho grandiózně plánovaného příběhu 20.století? Bylo to u maršálů. Nevím jestli i u dalších zemí a armád. Myslím ,že ano. Ale to není předmětem mého psaní. O dva odstavce výš je Marshall narozený ve Fochabers a později byl Maršál Francie Foche. Například. A že byl maršál Montgomery, což je anagram Mogorita/Mohorita Li/Lee. A lee zrcadlově je zase 199. 1909. Atd.Atd. A že v Barmě bojoval Maršál Slim z Bristol. A v Barmě byl tchán Miroslav Svoboda vedoucím obchodního oddělení Československa a Slim je anagram Vasil a Bristol je Vristol – Vršťala, herec. Klaun Ferdinand a agent CIC z filmu Páté oddělení…Atd.atd.atd.

Budu psát v této části jenom o maršálech z našeho území. Nemůžu napsat přímo českých ale „našich“ více či méně. Proč to píšu? Protože uvidíte jak hluboko do minulosti spadala příprava plánu pro Dvacáté století. Že vznik USA a výše zmiňovaný konkrétní zákon již měl souvislost daleko předtím než vůbec USA vznikly.

Ale konkrétně. Z Wikipedia. V 17. století – v době třicetileté války ( římskými XXX. – tak jako znak Amsterdamu v Países Bajos – podzemí. Město se jmenuje po řece Amstel – L ale je AmsteRdam. Vy už víte o co jde). Během vzpoury českých stavů, která třicetiletou válku odstartovala byl zvolen jako nejvyšší velitel a polní Maršál stavovského vojska Linhart Colona z Felsu. Linhart Colona – L.C. EL CHE – svobodný pán z Fels, na Andělské Hoře a Bochov. Fesl se jemenoval tajemník OV SSM na Praze 5. Přežil tam první roky normalizace a počátkem sedmdesátých let odešel. Andělaká Hora je Angels Mouintain a Bochov – A.M.B. To jsou iniciály mojí babičky z otcovi strany. Anna Mohorita – Baran. A sestry a moje – Anna Mohorita B/Vasil.

Na straně Habsburků stál v té době Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Narodil se na tvrzi Heřmanice ( Heřmanova ulice vedle naší Antonína Sochora) u Jaroměře. Jeden z mých bývalých nevlastních bratrů se jmenuje Jaromír. Otec byl Vilém – B.L.M – základní klíč a matka Markéta a to je české jméno pro Marghareta/ Mohorita. Jeho sourozenci ,kteří se dožili dospělého věku byla Anna Kateřina – moje babička a sestra Anna a dcera Kateřina – Marie Bohumila – Marie bylo druhé jméno mojí sestry a její první manžel byl Bohumil. Albrecht je česky Albert( Albertov). Albert/Albrecht byl zavražděn v Chebu. Tam byl předsedou OV ČSM Antonín Himl. Albrecht byl zavražděn 25.února/February. Narodil se 14.září/September. Tato data jsou vám známá. 14.Září/September je narození Jenerál/Generál – minus 2 je to 12.září/ September, Michal Gruby – syn prvního manžela sestry Anna, Bohumila. Michal G. je Michail Gorbačov atd.atd.atd. Albrecht/Albert byl generál a maršál a později dokonce Generalissimus. Jako Stalin a Ernesto Gideon Laudon. Později.

Významnou měrou k záchraně Evropy před osmanským nebezpečím přispěl český polní maršálek Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Otec byl Albrech – tedy Albert a matka byla Magdaléna – Magda a Lena – M.L. Zemřel 6.října/October. A to jak víte, byla Dukelská bitva, kde bojovali dva ze Tří králů – můj otec ne, Ale generál Bunzák Štěpán a plukovník Mohorita Ivan ano. Kašpar je pochován v kostele svatého Antonína Paduánského ve Vídni. Stejnému světci je zasvěcen kostel na Strossmayerově náměstí, Praha 7/ Spartanburg. ( Přesná adresa kostela je Praha 7, 990 číslo popisné Strossmayerovo náměstí , fara je na Dukelských hrdinů, dříve Bělského a když se podíváte na souřadnice GPS tak uvidíte také spoustu informací.) Studoval v Leidenu, to je město v Holandsku/Nizozemí/Países/Bajos. A nyní finále pro ty co čtou a pamatují si – byl Kašpar. Tedy další jméno pro August, Clown, Karandaš, Joker, Šašek atd.atd.atd. A ze Sulevic – S.L.V.C. – Vasilek/Masaryk.

Jeden z nejlepších vojevůdců 19.století byl Josef Václav Antonín František Karel Radecký. Narodil se jako syn Petra Eusebia Radecký a Marie Venantie/ Bechyňové z Lažan – jméno matky je základní klíč – MVB. – M.B.L. Za svobodna – Marie Bechyňová z Lažan. Narodil se 2.11. ( 1 a 1 jsou 2) což je po našem i 2.2. – Obé je dvacet dva, 55,52,25 atd. I Druhý listopad i druhý únor. Zemřel dne 5.ledna/January ve městě Milan v Lombardsko Benátském království. Zase základní klíč – M.L.B. A 5.ledna/January se narodila moje dcera Kateřina. Moje argentinská přítelkyně v Moskvě má příjmení Lombardelli. A oba italští spolužáci v Moskvě byli z Lombardie.

A pátým ( 5 ) z našich maršálů byl Karel Janoušek. Vystudoval geofyziku a meteorologii ( Geofyzika a Meteorologie – G.M.)na pražské Karlově/ Charlie Universitě.. A vy už víte že já jsem hrál za Meteor a Meteor Logie je M.L. a že anglicky je to Metheorology. A to je anagram Mohorita Ly – LEE. Podrobně popsáno v části Podíl BRITISH ARMY na Operaci Benajmin – Město Quebec. A vy víte ,že právě areál přírodovědecké fakulty UK je na Albertově. Karel Janoušek byl povýšen do hodnosti Air Vice – Marshal v červenci 1941. A vy víte že 1941 je i 1919 i 1991. A A.V.M jsem já a sestra. Anna a Vasil Mohorita. Do hodnosti Marshal byl povýšen 17.května/May 1945. A to víte že je i srpen/August. Kdy generál Bunzák se narodil 19.srpen/August. 19 – 2 je 17… Do Československa se vrátil Marshal Janoušek 13.srpna/August. V den 13 – 2/ 11.srpen/August, narozenin Vasil Bilak/Gyula. Bratr Dimitrij Gyula.

A tak se postupně dostávám k sovětským maršálům. Tato funkce byla v Sovětské/Ruské armádě vytvořena v roce 1935. V roce kdy Stalin a Chruščev v Moskvě otevíral první trasu podzemní dráhy – Metro. Jehož hlavním a zodpovědným stavitelem byl jeho pozdější dlouholetý souputník v nejvyšších funkcích Lazar Kaganovič. První linie metra vedle ze stanice Sokolniky do Parku Kultury.

Na fotografii ve Wikipedia, zřejmě oficiální, fotografii pořízené na jmenování, tři maršálové sedí a dva stojí za nimi. To je známé 32 nebo 35. Rok založení US Army a US Marine – 3 jedničky a 5. 1115 a naším vojenským psaním 1775. Tři z nich přišli o život během čistek. 3 přišli o život a 2 ne. Zase 32 – 35. A přežili Vorošilov a Buďonnyj. V a B. Vasil Basil. Vorobjov se jmenoval poslední velitel Střední skupiny vojsk v Československu. A na rohu Voršilské a Mikulanské( Nikolajevské v překladu) došlo k zásahu 17.listopadu 1989. Do hodnosti Maršál byli povýšeni 20.listopadu/November. To ale vy už víte, že to je děleno dvěma 10.listopad/November. Den založení US MARINE. Té části americké armády, která plní úlohy spojené s ochranou zájmů USA v zahraničí. Ochranou zájmů USA a tedy ochranou zájmů všech – celého nového světa.

Popravený Maršál Bljucher má totožné jméno, jako pruský Maršál Blücher. Viděl jsem při prohlídce britského parlamentu ve Westminsteru obrovský obraz, kde si podávají ruce Maršál Wellington ( M.W.) a Maršál Blücher (M.B) po porážce Napoleona. U Waterloo nedaleko od Bruselu. Tehdy Nizozemí/Holandsko/Países Bajos. Dnes Belgie.

Celkově bylo v SSSR 41 maršálů – 14 je podle hodin 2. Dvojka. Mezi nimi zde mnohokrát na webu vzpomínaný Maršál Žukov – kožišník, původním povoláním, který začínal vojenskou kariéru v carské armádě. Koněv – Konev, Vanek a Novak, původním povoláním Lumberjack, jako můj otec. Maršál Vasilevski, Maršál Pokryškin i Maršál Brežněv a poslední Maršál Jazov. Ten který byl jediným Maršálem, který nebyl vyznamenán titulem Hrdina SSSR a zúčastnil se poraženého puče v roce 1991. „Na narozeniny mého otce 21.srpen/August – čtené odzadu 12.srpen/August 1919“.

O roli československé zpravodajské služby do celé této hry, svědčí, kromě jiného i natočení filmu C. a k. polní maršálek. Film byl natáčen v roce 1930. V hlavní roli hrál Vlasta Burian. Byl to první zvukový film – komedie, a byl natáčen souběžně v češtině a v němčině. Herci se střídali – němečtí a čeští, jenom Vlasta Burian, zůstával. V tomto filmu má roli rytmistra – rotmistra. Zdál se mu sen že je Napoleon a že vyhrál velkou bitvu. Teď to napíšu ještě jednou. Je obyčejný rytmistr – co takhle feldvébl – kterému se zdá ,že je Napoleon – jak dopadl Napoleon v Rusku? Vlasta Burian jde po probuzení za starými kamarády, válečníky do pivnice. Jménem U kanónu .

Samozřejmě, že kde kdo mohl tehdy odhadovat ,že se Adolf Hitler stane významným německým politikem. Byl rok 1930 a za tři roky se stal kancléřem. Ale já na to upozorňuji u Maršálů z toho důvodu, že tam hraje roli Napoleonův sen ve kterém se mu zdá že vyhrál těžkou bitvu. A nevyhrál. S hanbou utekl z Ruska. To znamená, že vojenští stratégové věděli dobře, že to nemůže jinak dopadnout. Když si něco začne.

To co je na filmu pro celý můj příběh důležité je to kdo film natočil a podílel se na jeho výrobě. Samozřejmě že první je Vlasta Burian – V/B. Hrál fotbal za Slávii ( Vasile jméno a Slávie kavárna u viaduktu).

Film režíroval Emil Artur Longen. Emil byl později Hácha, jméno Emil měl otec ve falešných dokumentech v protektorátu, Emil byl televizní postava pro děti – robot – myslím ,že ho hrával Šašek. Emil byl Hamerník, na Palackého náměstí ( vybombardovaného za války) ministr práce a otec mé přítelkyně ze Skokov.

A Hácha Emil byl z městečka Trhové Sviny, kde prožil celou okupaci jediný účastník Operace Benjamin Otmar Reidl. Jako vedoucí prodejny Baťa.

Artur je samotný název operace Benjamin. Vyslovuje se OR. A tur. Vůl, Yak,Volové atd. Z Volové byl rotmistr československé armády později generál Bunzák Štěpán, někde píší druhým jménem Michal. Který odvedl otce a Ivana Mohoritu do SSSR v roce 1939. A rotmistr byl v předválečné československé armádě i první manžel mojí matky Ludmily, Bohumil Florián. Artur byl i generál MacArtur, americký velitel na dálném východě. V bojích s Japonci. Skotské jméno – Alba a Skot. A jednu dobu v průběhu World War II, sídlil se svým velitelstvím v australském Sydney. A tam v Sydney, byl otec mojí manželky ( i s ní ) Miroslav Svoboda, jako vedoucí československého obchodního oddělení koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let. Longen znamená v holandštině – jazyce podzemí plíce. V angličtině to znamená prodlužovat. To nekomentuji.

Scénář napsal Václav Wasserman. Václav je i Vasil jak už víte a Wasser Man je i Vasil Man. Vasil Mohorita. Ale určíte víte že je i Thomas Man.Spisovatel.

Film režíroval Karel Lamač. Lamač je i Vasil je to i Lemak je to i Kamil i Milk atd., a je to i KLM. Se kterým o celých devět let později odlétala Moravcova jedenáctka do Londýna. Organizovala to MI6. Lamač je i profese kameníka – steiner, německy – plukovník Karel Steiner Veselý, ze Rady Tří, odbojové organice, se kterou otec spolupracoval za války. A Steiner Veselý byl Karel a Bydlel v Kamenické ulici na Praze 7/ Spartanburgu. Byl otci 8.ledna 1949 ( minus dva je 6.ledna tři králové) za svědka na svatbě. A matce byl za svědka její bratr Karel Gebelt – HavelT.

Hudbu k filmu složil Jára Beneš – malej Jára – Beneš, po Masarykovi náš druhý československý prezident. A vrchní velitel..Který se ženil s Annou/Hanou u Svaté Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech na Dvojce.V roce 1909.Kdy se narodil první manžel mojí matky Ludmily Bohumilt. A já se narodil 19.09.Atd.atd.atd.

Texty písní napsal Emanuel Brožík – Brozik – Bazilek – Wasilek – Masaryk.

A u kamery ( je to i fotoaparát) stál Otto Heller. Otto je italsky osm. Španělsky Ocho – Očo – Oko. Stejného příjmení byl autor Hlava XXII. Dvacet dva. 22.( 55,52,25) O pilotech US Air force. A u kamery byl i další Václav – Václav Vích.V.V. Václav Vasil. W.

Samozřejmě, že i mezi herci uvedenými na Wikipedia je spousta osobností s inspirativními jmény občanskými i jmény v rolích. Ale nebudu odbíhat od tématu. Například Olga Augusta, Jindřich Plachta – Henry Plachta H.P., Bálek od Maršálka – B.M. atd.atd. Svědčí to o tom ,že zpravodajská práce před World War II. byla velmi důkladná a důsledná a detailní. A to je nejdůležitější ,protože ukazovala zainteresovaným jak to bude nejen za války, která vypukne ale i to jak dopadne. Ale i na to, co bude důležité po té válce. Marshall Plan a jako součást přípravy na konec SSSR a světového komunismu.

A to celé zakončím dnes tím, že na MV KSČ v Praze existovala funkce vedoucí oddělení vysokých škol. Samozřejmě ,že její oficiální název byl trochu odlišný. Celá sedmdesátá léta – pokud se dobře pamatuji i snad ještě později, ale to si nejsem jistý – nepřicházel jsem s nimi už do styku, byl v čle tohoto oddělení muž příjmením Maršál. Myslím, že byl Josef. Nikdy jsem s ním v té době neměl nic co do činění. Ale vzpomínám si že byl menší postavy, zakulacené, jako ti sovětští maršálové, když už neválčili a byli jen čas od času vidět v televizi při různých příležitostech. Myslím ,že ho střídal Miroslav Štěpán. Ale to si nejsem jistý. A za pár měsíců potom střídal snad i tajemníka Vysokých škol Bohumila Němce. B.N. – V.H. Václav Havel. Žádné náhody neexistovali. Vše měla v rukou Dvojka. Od vzniku republiky, mezi legionáři, pod velením Masaryka a pak Beneše. M.B.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *