The Golden Age of Dutch Marine Painting – Haag, Museum Bredis. Part one.

1 438 zobrazení
TiskTisk

 

Motto “ Operace Transfer. Tu noc, naší první v exilu v londýnské hotelu Victoria, nikdo z nás nespal….Příštího dne jsme se přemístili do menšího a nenápadnějšího londýnského  hotelu – hotelu Van Dyke v Kensingtonu – a okamžitě se dali do práce.“  český text z knihy, Špión jemuž nevěřili, generál František Moravec, strana 223. Rok vydání Hanyi Disher, ( Hana Moravcová ), 1990.

Motto “ None of us slept that night, our first night of exile at the Hotel Victoria in London …The following day we took refuge in a smaller and less conspicious hotel – Van Dyke in Kensington – and immediately went to work.“ anglický text z knihy, Master of Spies, generál František Moravec, 13 kapitola, strana 162. Rok vydání Hanyi V. Disher, ( Hana Moravcová ) 1974, Toronto.

Master of Spies je česky Mistr Vyzvědačů. M.V. a všimněnte si jak překlad mění smysl – česky londýnský hotel Victoria – LHV,  ale  anglicky Hotel Victoria in London. H a V a L. HaVeL. Havel. A název knihy v českém překladu je  M.V.Mohorita Vasil. A v anglickém textu z roku 1974 je číslo kapitoly tohoto textu 13. Jako můj dres 31 v Brémách na basketbalovém turnaji v roce 1969 – v Americké okupační zóně.  A knha vyšla v roce kdy já jsem nastoupil základní vojenskou službu u útvaru 6174 v Litoměřicích a v roce ve kterém zemřel maršál Žukov. A strana v anglickém vydání v toronto je 16.02. Což je Moravcovou metodou, plus dva, 16.04. Den výsadku Otmara Reidla (O.R. – světlo – kůže) – z jejich, Moravcovi Dvojky, vůbec prvního parašutisty vyslaného do Protektorátu 16.04.1941. A vy víte že 16.04. je i 19.09. A že 1941 je i 1919 a 1991. Operace nesla název “ OPERACE BENJAMIN “ ( B.)

Proč to ,ale píšu jako motto v úvodu právě tohoto příběhu? Protože byli ubytování v hotelu Van Dyke. Tento malíř  se jmenoval celým jménem Anthonis van Dyck ( anglicky se psal Van Dyke). Proto Holandští Mistři. A kresby s tématikou „Marine“.

Byl to vlámský malíř, španělské národnosti, tvořící v Anglii. A zemřel 9.prosince 1641 v Londýně. A 9.prosinec je i 6.prosinec – sv.Nikolaj/ Mikuláš, ale i 6.leden Tři králové/Tres Mágos. A 1641 je číslo mého vojenského útvaru 6174, Litoměřice. Van Dyke byl  pochován v St. Paul katedrále, v Londýně. V roce 1889 založená společnost Bakery PAUL ve Francii.

Narodil se 22.březen -22.3. 1599. 223 je strana na které je úvodní Motto –  informace v knize v českém vydání. Z roku 1990 – moje data narození 19.09. a rok 1909…to už, ale všechno znáte, nebo si to pokračováním ve čtení následujícího textu připomenete.

 

Haag jsem navšítivil při mé druhé návštěvě Holandska – Low Countries, Países Bajos. Při té první jsem se spíše věnoval Amsterdamu A jeho památkám a navštivil jsem skoro všechny turistické zajímavosti. Právě při té druhé návštěvě jsem navštívil, jak už jsem psal Haag a také Rotterdam. Rotterdam už má tady, v mém psaní, svoji kapitolu. Je důkazem toho ,jak se plánoval celý vývoj ve dvacátém století a to i staletí před ním. A v Haag jsem narazil na to samé. Samozřejmě mě tam táhla zvědavost, protože to je královské sídelní město, jedné z bývalých rozhodujících koloniálních velmocí. A samozřejmě, že je to město spojené s naší historií. Jak už jsem psal samotné jméno města je podle našeho způsobu psaní, bez samohlásek H.G. – Tedy iniciály Husák Gustav. A aby byla souvislost, vedená napříč dvacátým stoletím, úplně jasná, připomenu kdo velel nacistickým okupačním výsadkovým vojskům, která město dne 10. května 1940 obsazovala. Generál Kurt Benny Student.( Student se jmenovala Operace pražské správy SNB 17.listopadu 1989 a Benny je Operace Benjamin) Bývalý letec z První světové války. Později postavený do čela nově vzniklých výsadkových jednotek Německa. Souvislosti se mi nechce stále opakovat, ale po několika připomínkách od lidí, kteří pravděpodobně myslí, že dějiny dělaly politické strany a jejich vůdcově anebo vyjímeční jednotlivci, musím znovu ve zkratce připomenout pár souvislostí. 10.května 1945, zahynul první manžel mojí matky, 10.května 1948 byl můj otec – O.R. – přijat do KSČ, 10. května 1953 byla vztyčena socha Neptuna s trojzubcem v Britském měst Bristol, naproti Auguste parade, kde sídlili v minulosti Augustiáni. A že je květen i srpen – May – August. Když počítáme měsíce od konce roku, tak vy už víte že 10.květen je i 10.srpen a tedy podle Moravce plus dva je to 12. srpen. Den kdy se narodil můj otec a Jakeš. A bylo to také dvakrát 21. srpen – odzadu 12 – protože 21.srpna proběhla okupace Československa a 21. srpna 1991, padnul puč sovětských ortodoxních komunistů a tak došlo postupně k pádu SSSR a celého světového komunismu. A 10.května je i – 10 minus dva – konec Druhé světové války v Evropě a kapitulace Německa. Atd.atd.atd. Spojitostí je tam, jako důkazů mnohem více. Ale nemohu a ani nechci je omílat stále dokola. Kdo nevěří ať tam běží. Tedy každý si to může nastudovat. A to nejen u mě na webu. I v původních či prvotních zdrojích. Vše je veřejné. A teď mají i pochybovači spoustu času a mohou si má tvrzení ověřit. Když nechtějí tak se mohou zeptat. Taková je pravda. To nejsou všelijaké kombinace amatérů, vypravěčů, novinářů a historiků. To jsou fakta.

Kromě návštěvy turistických zajímavostí jsem zamířil do dvou historických budov – muzeí. První bylo Mauritshuis. Mauritshuis  je obrazárna nizozemského národního muzea v v Haag, nacházející se na Korte Vijverberg 8 v klasicistím paláci z roku 1640 Oficiální název obrazárny je Koninklijk Kabinet van Schilderijen MauritshuisKrálovská malířská galerie Mořicův dům).

Palác postavil Pieter Post podle projektu architekta Jacoba van Campena jako rezidenci hraběte Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604–1679), který byl v té době guvernérem holandské Brazílie, dočasné nizozemské državy v Pernambucu. Jde o přísně symetrickou dvoupatrovou budovu se čtyřmi apartmány a velkou halou. Každý apartmán sestává z předsíně, pokoje, kabinetu a šatny. Původně měla budova kopuli, která byla zničena při požáru v roce 1704.V roce 1685 byla přejmenována na Hotel van staat; ubytovávali se zde členové nizozemského parlamentu (Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden). V roce 1704 palác vyhořel a následně byl renovován – tato renovace skončila v roce 1720.Stavba, k níž přiléhá vodní nádrž, je jedním z nejkrásnějších příkladů nizozemského klasicismu s vlivy italské renesance a byla prohlášena za národní památku.V poslední době prošla obrazárna Mauritshuis rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou. Slavnostní znovuotevření se konalo 27.června 2014 za účasti krále Willema- Alexandra.(Wikipedia).

A slovo Mauritshuis je anagram mého příjmení a dvou S. Mohorita 22. Narozen 1952. A ročník VŠP V – 25 a výročí vojenského útvaru LT, 25 a čtvrťák, který přivezla moje manželka Svoboda s USA…A Brazílie je i Basilíe.A ti jsou odkud z  Carpathien Ruthenia. Churchill – Roosevelt a EL CHE a CR – Československá republika.Kromě toho je Maurits, sám o sobě VasilT. Vzpomínáte, že měl Havel označený svazek velkým T?. A určitě znáte také historii Benešova rozhodování ke které politické straně se přidat. Nakonec se rozhodl a přidal se k Národním socialistům – N.S. Protože Maurits byl van Nassau-Siegen a narodil se v roce 1604 – což je i 1909 – rok Benešovi svatby.Narození prvního manžela mojí matky atd.atd.atd. A Ben eš – je přece Benjamin a trojzubec – ruské a hebrejské písmeno š. Tady Neptun/Poseidón – Marina.           A já jsem se narodil 19.09. A vy starší možná budete pamatovat jaké národnosti byl “ Móricek“ vystupující ve slovenských anekdotách – vtipech.

Druhé muzeum je daleko menší, ale má velmi zajímavou historii, ale co víc, čekalo mi tam veliké, převeliké překvapení. Zrovna tam totiž probíhala výstava, jak je uvedeno v názvu dnešního článku –  Zlatý věk Holandské malby s námořní  tématikou. Je to Museum Bredius. Výstava probíhala od 10.prosince 2019 do 1.března 2020. Tato výstava byla zcela výjimečná a ojedinělá. Vůbec poprvé tato sbírka opustila dům sběratele-majitele, Anthony Inder Reiden v Londýně. ( Co vám připomíná jméno Inder?) Poprvé se vystavovalo všech 67 obrazů z jeho sbírky. A hned napoprvé právě v Muzeum Bredius v holandském městě Haag. Samozřejmě, že to má nějakou souvislost. Ale nejdříve něco k Museum Bredius.

Museum Bredius je muzeum, které založil Abraham Bredius. Narodil se 18. dubna/April 1855 v Amsterdamu a zemřel 13.března/March 1946 v Monaco. Jeho otec byl výrobce střelného prachu a významný haagský podnikatel. Jeho maminka byla Hendrika Hillegonda. Otec byl Johannnes Jacobus. Jeho otec vlastnil obrazy z holandského Zlatého věku a sbírku čínského pocelánu. V roce 1878 odcestoval Abraham Bredius  z holandského Haagu do Itálie. Tam se setkal ve Florencii s panem Wilhelm Bode, který byl ředitelem berlínského muzea. A ten ho navedl k zaměření se na holandské malířství. Abraham Bredius se stal odborníkem na dílo Jan Vermeer.  Jméno získal ,když v roce 1883 popsal atribut Théofile Thoré ve své publikaci jako „pseudo-Vermeer“. Za svou práci v této oblasti obdržel čestný doktorát na Universitě Geissen a také na Universitě Krakov. V roce 1889, byl jmenován ředitelem Mauritshuis Muzeum v Haagu. Jeho konkurentem a zájemcem o tuto pozici byl Victor de Stuers. Jeho zástupcem se stal Cornelis Hofstede. Pod jejich vedením pak muzeum dosáhlo mezinárodního věhlasu. V roce 1909 ze zdravotních důvodů funkci ředitele přestal vykonávat. Jeho nástupcem se stal Wilhelm Martin. Pak pokračoval ale, ve své práci soukromě. Objevil například obraz Polský jezdec od Rembrandta van Rijna. V letech 1913 a 1914 procestoval Spojené státy a v roce 1922 se přestěhoval do Monte Carlo. V roce 1927 publikoval práci o malíři Jan Steen a v roce 1935 o Rembrandtovi. V roce 1937 ověřil práci Večeře v Emauzích od Han van Meegeren, jako práci Jan Vermeer. Na základě jeho důkazů a pomoci Dirk Hannemy, zakoupilo obraz muzeu Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu. Po jeho úmrtí připadla jeho soukromá sbírka městu Haag. A to v jeho domě na Lange Vijverberg otevřelo Muzeum Bredius. (Wikipedia). A k tomu podrobně:

Maminka byla Hendrika – Jindřich/Jindřiška. Otec byl Johannes Jacobus. J.J. – zády k sobě kotva – Marina. Jako můj předchůdce na ÚV SSM Jaroslav Jenerál – J.J. Narozený po našem vlastně jako já – on 14.09 a já 19.09. A otec byl Jacobus jako Jakov syn Stalina a otcův instruktor Jakovlev, v roce 1944, při výcviku pro seskok do týlu nepřítele. A konstruktér LETADLA – Jakovlev. JAK. YAK. JAK a Š. Rusky a hebrejsky trojzubec. A Jacubus je také Santiago, Iago,Diego, Jacquess, Jakub, Kuba, James atd.

Abraham Bredius byl z Haag. Husák aa Gustav. A 10.května/May ( po našem i srpen/August) 1940 byl HaaG napaden výsadkáři nacistického Německa pod velením Kurt Benny Student. Bývalého pilota z WWI., v té době velitele němckých výsadkářů. A 10.května/May je i 10 plus dva 12.srpen/August ,datum narození mého otce a Jakeš. 10 květen/May je den úmrtí prvního manžela mojí matky. Atd.atd.atd. Vztyčení sochy Neptuna ve městě Bristol u Auguste parade, pár metrů od sochy Maršála Slim ( WASIL M), velitele britských jednotek v Barmě za WWII. ( tchán Svoboda tam byl vedoucí obchodního oddělení ČSSR začátkem osmdesátých let.). V Bristol žije emigrant ze sovětské armádní GRU, vydává knihy  pod jménem Viktor Suvorov. Suvorov – ruský vojevůdce má pamětní desku na Národní třídě v Praze. Upomínka jejo pobytu v Praze. Je to nedaleko místa zásahu Sboru národní bezpečnosti dne 17.listopadu 1989. Suvorov je i Vasil i Vor. Jako jeden z prvních pěti sovětských maršálů v roce 1935, Vorošilov, jakjo velitel sovětských vojsk v Československu v roce 1989, Vorobjov a jako ulice přímo u zásahu 17.listopadu 1989. Voršilská. 

Abraham Bredius se narodil 18.dubna/April. Roku 1822. To je Moravcovou metodou, 16.duben/April 1941 je datum seskoku výsadkáře Otmar Reidl v Operaci Benjamin do Protektorátu. Odzadu v roce je čtvrtý měsíc měsíc září/September. Já jsem se 19.září/September narodil. A on roku 1822 a já 1952. Moje matka 1922.                          A 16.dubna/April  1945 zahájil maršál Žukov útok na Berlín ve WWII.       

Zemřel 13.března/March. To je také 03.13. Podle hodin je ale také 13 jedna hodina. takže je to 0.3.1.0 – 31.číslo mého dresu v Meteor Prah. Se kterým jsem hrál na turnaji v německých Brémach v roce 1969. V americké okupační zóně.                                                                    

Muzeum Bredius – M.B. – Mohorita Vasil/rusky a anglicky s B na začátku. Mladá Boleslav. místo posledního působiště na území Československa generála Moravce. Také místo kde žil, po převelení, plukovník Antonín Baranikov se svojí manželkou, sestrou mojí matky Alenou/Alicia. Oba iniciály A.B. a A.B. jako Abraham Bredius A.B.

Willem Bode ( M.B.) se narodil v Brunswick. ( Ernesto Brunswick – Brunschweig,  zeť císaře Willema. Na svatbě se sešli Willem, císař, George V.britský král a Nikolaj II ruský car. V roce 1913, v Berlíně , Swchweig je podle mne právě jméno Švejk v Haškově románu. Který byl „návodem a průvodcem“ a ukázkou metody dorozumívání armád ve dvacátém století) byl ředitelem Kaiser Fridrich Museum – Bedřich Museum,(B.M.) které leží na Museum Island ( M.I.) v Berlíně. Nyní se jmenuje Bode Museum (B.M.). A já jsem se narodil na Island – Ostrov Štvanice, Praha 7 a jsem B.M. V  M.B. Mladé boleslavi, sloužil naposledy na teritoriu Československa generál Moravec. A také tam žil se svojí manželkou, sestrou mojí matky Aleny/Alicia Baranikov její manžel plukovník Antonín Baranikov. 

 Stal se odborníkem na Jan Vermer – Ver Meer. V.M. A také je to ve španělštině Vidět a koho : Meier. Slova Ver a Meer znamenají daleko více. Anglicky je daleko Far a více Much. F.M. – František Moravec. V bytě naproti nám, Antonína Sochora 4/1391, přes chodbu bydlela paní Far ( Fárová). Tchýně – Pech – PCH – LCH – EL CHE.

 Teófile Thoré – Thoré je známé a velmi úžívané v komunikaci. Tor ( šajba), toro, turrón, tree, Trojačky, Turzovka, atd.atd.atd.

 Geissen – Husen – Hus a Husák.

 Krakov – krk, Krć, Kerč a neck. Leatherneck. A temeno – tuman – Tamaň – Tamanskaja divize.

V roce 1889 se stal ředitelem museum Mauritshuis – anagram Mohorita 22. Plus sto let je to 1989. V roce 1889 byla založena společnost Paul. Ve Francii. Bakery/Café ve městě Croix, Francie. Společnost založil Charlemange Mayot. Město – kříž – X. A Charlie Veliký. A Mayot. A Mayovec. May – Máj – Květen ale i po našem August.

Konkurentem byl Victor de Stuers. V.S. – otec byl po válce převelen z armády k V.S. – Vnitřní Stráži. Pak zpět do armády k S.V. Silničnímu vojsku u V.S. – Vojenských Staveb. Já jsem se učil u Vojenských Staveb – V.S.. Kromě toho je to s latinskými/ ROMA písmeny i U.S. – United States i S.U. Sowiet Union.

Jeho zástupcem byl Cornelis Hofstede. C.H. – CHE – EL CHE.

1909, ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce ředitele musea. 1909 – narození prvního manžela matky Ludmily, u Sv.Ludmily svatba Beneš ( Ben eš) s Hanou/Annou založení Tel Aviv, a moje datum narození 19.09.A odlet Otmar Reidl za Velké Británie do Protektorátu 16.dubna. 16.04.. Září je čtyři měsíce odzadu. A Duben dopředu a na hlavu postavené I9 – je 16.

 Jeho nástupcem se stal Wilhelm Martin. V a V a M . Vasil a Vasil Mohorita.

 Publikoval práce o autorovi jménem Jan Steen. čteme je Stín. Honza Stín – H.S. Holly Spirit.

Objevil mimo jiné obraz Polský jezdec od Rembrandta van Rijna. Ve Varšavské národní galerii je vystaven obraz , také vlastně polského jezdce – polského vlastence – vojáka  Mahart před před králem.

V roce 1922 se se odstěhoval do Monte Carlo – Carlo – Charlie, Karel. Jako můj děda,strýc a bratranec.1922 se narodila moje matka a  je to  i 1952 rok mého narození. Začátek kralování Elisabeth II. A začal vykonávat funkci presidenta generál Eisenhover.

Obraz Večeře v Emauzích od Han van Meegeren. V Emauzích – na Dvojce – jsem byl v 1969 na mítinku pracovníků  Akademie věd ( která sídlí vedle viaduktu a kavárny Slavie) a diskutoval s Pavlem Kohout a šachistou Zdeněk Pachman. Moje babička z H.P. byla Hahn a Kohout je Hahn. Kromě toho byly Emauzy jedním z cílů řízeného náletu na Prahu. ( v předcházejících kapitolách popsáno ) A jsou na Dvojce. U Palackého náměstí ( Paleček generál). Příjmení malíře je Meegeren. Meger – Megerit – Madrid.

Dirk Hannemy. Dr. Ká. EL CHE. Dr.Guevara. Převozník na onen svět. Han opět – Kohout a babička. A Hanne .A moje sestra Anna ,jak jí říkali v Beskydech Hana. A Hana/Anna benešová. Hana M. Anna Mohoritová. A druhá otcova manželka Anna Mohoritová a Anna Mohorita Lemak v USA.

Muzeum Boijmans van Beungien v Rotterdam. Boijmans je Bohemians. Beun je Ben a ing. – V Británii vyučený, je inženýr. Ben Vasil a vyučen (automechanik).

Dům Abraham Buderius je na Lange Vijverberg. L je moje matka Ludmila a V je otec Vasil. Lang byla přezdívka našeho velitele odbojové skupiny na nádraží v Bubnech Tůmy, kde jsme asi v deseti letech přísahali věrnost US Army a slíbili porazit SSSR.

Jenom ti co čtou všechny mé příspěvky mohou najít v předchozím odstavci souvislost s Operací Benjamin. Budete li s všímat právě jenom souhlásek a samohlásek a iniciál u jmen a názvů děl a dat a s pomocí Moravcovi metody, přijdete k jednomu závěru. Operace Benjamin tak jak byla připravena, měla své „kopie“ v dalších zemích. Tedy ještě jednou a možná přesněji řečeno – podle stejného klíče, probíhala součinnost armád ve všech zemích tak aby bylo zcela jasné, že o přípravě a průběhu Operace Benjamin, všichni zainteresovaní ví. Neptejte se mi, jak to dělali. Odpovím vám ,že asi tak jako se mnou. Holly Spirit jim napovídal co mají dělat. A oni tak jako já, to dělali. A tak se stali návodem – prostředkem k dorozumívání bez jakýchkoliv kontaktů, ani osobních ani listovních ani žádných jiných. Pravděpodobně oblast umění, k tomu skýtala největší prostor. Anebo i destilační závody ve Skotsku anebo pivovary – tak jak už jsem popisoval minule, ze Skotska a z Velké Británie vůbec. Je to velmi prosté. Například jak se to dá dělat i nyní? Výstava probíhala od 10.prosince do 1.března. to jsou data narození a úmrtí pana Willem Bode.

Výstava sama o sobě obsahuje kolekci 67 obrazů. Její majitel pan Anthony Inder Reiden, žil v Haarlemu, holandském městě. A celé dětství a mládí trávil na plážích nedalekého moře. V roce 1965 se odstěhoval z Holandska a skoro čtyřicet shromažďoval svoji sbírku obrazů s tématikou – Marine. K této zálibě ho inspiroval pan John Hoogsteder, otec obchodníka s uměním Willem Jan Hoogsteder. Oba tito pánové, otec a syn, jsou členy současné správní rady Muzeum Bredius – Bredius Society. Muzeum Bredius je prvním místem vůbec kde jsou obrazy vystavovány jako sbírka. Do této doby nikdy neopustily dům svého majitele v Londýně. A tak se tedy stalo holandské město Haag a Muzeum Bredius, prvním místem na světě vůbec, kde byla vystavena sbírka pana Anthony Inder Reiden. A já jsem ji mohl, díky upozornění Holly Spirit vidět na vlastní oči.

A protože je to sbírka nesmírně zajímavá, budu nyní psát o jednotlivých autorech, jejichž obrazy pan Anthony Inder Reiden vlastní. A viděl jsem je všechny právě nedávno v Muzeum Bredius při své návštěvě v Haagu. Dům je naproti přes kanál,jezero  Muzeum Mauritshuis. Které jsem pochopitelně také navštívil, kromě ještě jiných míst v Haagu.

Autoři obrazů vystavených v Museum Bredius. Údaje o nich jsou podle Wikipedia a RKD.

Lieve Verschuier – narozen 1627 v Rotterdamu, pokřtěn byl 17.října , zemřel před 17.prosinec/December ( prokazatelné je jenom datum pohřbu) 1686, v Rotterdamu. V roce 1652 (1952) žil pravděpodobně v Amsterdamu. Je to prokázáno slovy Adriatenge Baersbanck. Kolem roku 1655 ( 1952) cestoval pravděpodobně do Říma – Itálie. S malířem Johannes van der Meer z Utrecht. M.U. – M.V.). V Hillegersbergu v Rotterdam se oženil s Catherine Lambrechts Akershoek. 24.září/September 1656. Pracoval v roce 1674 jako sochař a malíř v loděnici Admirality.  Je prokázáno že v roce 1652 se zapsal do dokumentu jako, povoláním sochař. V roce 1667 byl majitelem domu na Maes ofte Merwe v Rotterdam. V roce 1678 dostal dům na Visschersdijk. V roce 1652 (1952) učinil univerzálním dědicem bratra Albrechta. Ten,byl pochován 16.července/July 1686 v Rotterdam. Byl členem cechu Sint – Lucasgilde – Guild St.Luke. Všimněte si podobnosti slova cech a čech. Bez háčku je to stejné. Jeho jeden obraz znázorňuje příjezd anglického krále Karla II. do Rotterdamu. Charles II – Charlie – Dvojka. Malíř používal monogram LVS, nebo LvS. VaSiL je obé. Objevuje se pod jmény Verschuier Lieve Pietersz : Verschuier, Lieve : Verschuer Lieve Pietersz: Verschuur Lieve.

  Byl pokřtěn 17.říjen/October. A to je zase 17.10. a to je jak víme rok 1775 a zemřel 17.prosince/December. To je 17.12 – 1712 – 1775 – rok založení US Army a US Marine. A také universální 17.07. – 10.11. – 11.10. – 01.11. – 17.07. atd. Mezi těmi dvěma měsíci – měsícem jeho narození a měsícem jeho úmrtí  je 17.listopad/November. Jeho jméno je L a V. Leonardo da Vinci – Ludmila a Vasil. Rotterdam je Loter Megrtit. Jeho žena  Catherine Lambrechts Akershoek je i Jekaterinburg a moje dcera Kateřina. Jeho žena byla Lamb – rechts. Lamb je L.M.B. – klíčový údaj v příběhu ! Oženil se 24.září/September,říká jeden zdroj, což je po našem, děleno dvěma – 12.září/September – což je datum narození syna mé sestry Michal Hrubý – rusky Grubý – M.G. ( Michail Gorbačov, Maxim Gorkij, mladá Garda) Druhý zdroj píše,  že se oženil 10.září/September 1656. Je to jedno – protože zase 10 plus dva je také 12.září/September. A potvrzuje to používání Moravcovi metody. Obě data odpovídají správně účelu.  – O malíři hovoří v záznamech Adriattenge Baersbanc –  A.B. – výše uvedeno strýc a teta. Cestoval do Itálie s Meer z Utrech. M.V. já taky. MV syn L a V. jsem cestoval do Itálie v roce 1972. Dům který koupil má iniciály M a M – Tedy po našem W.M. – Vasil a Vasil Mohorita. Žil v domě na Visschersdijk. Vasil Che. Nebo Vyskeř – Vysscher. Tam byla sestra Anna na dětském táboře. Já ne. Já jen do Skokov. Jeho bratr byl Albrecht/ Albert – ov. Pochován byl 16.července/July. To je počítáme li July – 7 měsíc od konce roku tak nám vyjde Juni – červen, šestý měsíc. 16. června/Juni minus dva je 14.červen/Juni. Den založení US Army a svátek Vasil.

U Admirality nastoupil v roce 1674 – V roce 1974, zemřel maršál Žukov. V témže roce jsem já nastoupil základní vojenskou službu. A 1674 je i 6174 – číslo mého vojenského útvaru Litoměřice, kasárna Jiřího z Poděbrad.

– Den křtu Lieve – (17.12./ 1712 je i 1775) a pohřeb jeho bratra Albrechta (14.červen/June) dávají dohromady datum založení US Army – 14.červen/June 1775. V šifrované podobě. Jednoduše šifrované. Stejně jako den křtu Lieve – 17.10./ 1710, to je i  1775 a  pohřeb Alberta, dávají dohromady to samé. 14.červen/June 1775. Navíc rok úmrtí jeho bratra Alberta/Albertov  je 1686 – a to je i 1968 ale i 1989 . Albert byl pochován v Rotterdam – Loter Megrit.

Abraham van Beijeren – Abraham Hendrickz van Beijeren nebo van Beyeren, narozen asi 1620/21, Haag. Zemřel 1690 v Overschie. Otec byl Hendrik a matka Anneke. Žil v Leiden, později v Delft, poté v zase Haag, poté Amsterdam a pak v Alkmaar, v Goudě a nakonec v Overschie u Rotterdam. V roce 1638 se v Leiden oženil s Emmerintia Stercke. Ovdověl a oženil se s Annou dcerou malíře Christiana Queborn, dne 3.února/February 1647. Obrazy podepisoval AVB. Proslavil se zejména malbou zátiší s rybami.

– Jeho jméno je A.B. jako výše zmínění sestra matky Alena/Alicia s manželem. Druhé jméno měl Hendrickz, česky Jindřich. Jindřichův Hradec, Jindřich Poledník, Věž Jindřišská na M.G. po Jindřichu II. a Jindřišská s H.P. – Hlavní poštou. Jména rodičů byla Hendrick – Jindřich a Anneke – Anna . Žil v mnoha městech. Upozornit chci pouze na na město Delft – jeho název je odvozen od holandského Delf – kanála. Jako Magerit – Madrid. Channel La Mancha, španělsky skvrna. Skvrna – Stain anglicky. První žena byla Emmerintia. Emmer je přeloženo z holandštiny do češtiny kbelík – kýbl. Tak nám říkali v Horních Počaplech místní kamarádi – Podle příjmení dědy, strýce a rodného jména matky a bratranců – Gebelt. Udělali si z toho Kýbl. Vy ale víte, že to je i Havel.T. Z latino-ruštiny přeložené. Náhoda by to mohla být ,ale není. Protože babička – manželka Gebelt – Kýbl, byla Hahn. Rozšířeného příjmení v Bayern – Bavorsku. A jméno malíře se psalo i  Beyeren.  Druhá žena umělcova byla Anna, jako moje sestra a manželka presidenta Beneše. Podepisoval svá díla AVB. Jako já a sestra – Anna/Vasil/Basil. Podruhé se oženil ve městě Haag dne 3.února/February 1647. Jak víme je 3.2. i 32/35 – 1 a 1 a 1 a 5 – 1775. Rok založení US Army a US Marine. A 1647 je číslo mého vojenského útvaru 6174 Litoměřice. Nebo je to i po našem, 1919 rok narození mého otce a 1991, konec SSSR a světového komunismu..

Hendrik Martenszoon Sorgh – jeden z největších informačních zdrojů vůbec. Jeho příjmení je také udáváno jako Sorch genamed Rokes, Hendrick Martensz, nebo jako Sorgh genaamed Rokes, nebo jako Zorg genaamed Rokes ale i jako Rokes, Sorgh genaamed. Narodil se v Rotterdam 1609/1611. Zemřel před 28. červen/Juni 1670. Otec byl Maarten Klaasz a matka byla Elisabeth Hendricks van Hengel. Jako příklad jeho prací jsou uváděny následující obrazy. A „Man Writing“, „Interior with Jacob and Esau“, a  „A Kitchen“. Byl členem cechu  Sint – Lucasgilde – Guild of the St.Luke. 20. února/February 1633 se oženil s Adriaantje Hollaer. Adriaantje se stala později velmi slavnou. Její svatební portrét namaloval Rembrandt van Rijne. A tento portrét byl vyobrazen v letech 1947 – 1950 na holandské 100 Guilden bankovce. Sestra jeho manželky byla manželkou malíře Crijn Hendricksz Volmarijn.

Hendrik je česky Jindřich. Martenszoon je syn Marta – Boha války. Nebo i Marten – první část je Mohorita, s latinským N –  ruským písmenem H. Sorge bylo jméno sovětského agenta Richard Sorge, který z Japonska varoval SSSR před napadením Německem v roce 1941. Ve švédštině  to znamená SMUTEK. Ale v holandštině OPATRNÝ. Jako Vendelín OPATRNÝ příslušník československé armády na Východě u L.Svobody, kde sloužil i můj otec. Podoba jeho jména SOCHR je velmi blízká – SOCHOR. Jako naše ulice Antonína Sochora.Pojmenovaná po příslušníku československé armády na Východě L.Svobody. Malíř byl znám také jako ROKES. Ano, jakoby od pozdějšího slova  slova Rock and roll.  Maminka Sorghe – Rokes byla Elisabeth Henricsd, jako královna Elisabeth II a jako moje přítelkyně v Moskvě  Alicia/ Alena a druhé jméno zase jako Jindřich/Jindřiška. Prokazatelný pohřeb byl 28.červen/Juni – děleno dvěmi – 14.červen/Juni. Den založení US Army a svátek Vasila. Oženil se s Adriaantje. Moje argentinská přítelkyně Alicia/Alena ve škole v Moskvě, 1971/72 měla krycí jméno Adriana. Svatební portrét jeho manželky od slavného umělce Rembrandt van Rijn, byl vyobrazen na  holandské bankovce – 100 Guilden, v letech 1947 – 1950. 1947 je číslo mého vojenského ůtvaru 6174 a 1950 se narodila moje žena Svoboda a vlastně i já 1952. Malíř  žil celý život v Rotterdam – Lotr Megrit. Jeho švagr byl také Jindřich a příjmením Vol Marijn – Vůl Marin.Nebo jenom V.M.

Willem van de Velde the Younger ( Jonge – holandsky mladší) – Byl pokřtěn 18,prosince/December 1633 v Leiden. Zemřel 6.duben/April 1707 v Greenwich. Druhý zdroj udává ,že zemřel 17.duben/April 1707. Byl syn Willem van de Velde the Elder( Oude – holandsky starší). A jeho matka byla Judith Adriaens van Leeuwen.  Oženil se s Pietrnelle le Maire z Wees v Amsterdamu dne 23.březen/March 1652 a podruhé s Magdalena Walraven  v roce 1656. V roce 1673 se odstěhoval do Londýna. Najal si ho anglický král Charles II. Měl také kontakty s Duke of York a dalšími představiteli šlechty. Jeho bratr Adriaen van de Velde byl také umělec. Celá řada “ Marine“ prací Willem van de Velde Younger je v kolekci Wallace Collection London. Včetně slavné “ The Embarkation of King Charles at Scheveningen, 1660″. Malíř byl pochován v Saint James Church, Piccadily. Je tam umístěna pamětní deska s jeho jménem a jménem jeho otce.

– Pokřtěn byl 18.prosince což je děleno dvěma 9. A to je i 6. Svatý Nicholas. A vezmeme li prosinec jako první měsíc odzadu, tak je to první měsíc odpředu leden. A to jsou Tři králové/ Tres Mágos, jak říkají Španělé. Zemřel 6.duben/April. To je čtvrtý měsíc a odzadu je to 6.září/September. Krát dvě je to 12.září – narození syna sestry Anna Michal G. Zemřel v roce 1707. A to je jak již víme i rok 1775, založení US Army 14.06. a založení US Marine 10.11. Nebo 17.07. Datum vyvraždění carské rodiny a Cara Nikolaje. A datum mé svatby. Z manželství ze kterého se narodili Kateřina a Nikola. Obě jeho manželky mají ve jménech iniciály M a W. V. a V. Mohorita.Zemřel v Greenwich – kudy prochází nultý poledník. Jako Jindřich Poledník a Jindřichův Hradec kde optoval po WWII. můj otec. A kudy prochází poledník. Najal si ho Charles II. Charlie II. Dvojka. Bratr byl Adrien. Jako moje přítelkyně v Moskvě Alicia/Alena s krycím jménem Adriana. Datum slavného obrazu – King Charles je 1660 – to je i 1909. Byl pochován v Saint James Church – James je Jakov, Jak, Santiago, Iago, Diego Jacub, Kuba atd.atd.atd. Samotné iniciály  jména umělce jsou W.V. mladší M.V. a jeho otce W.V. starší M.V. Jako já a můj otec. Také jsou udáváni jako Starší a mladší – Older – Younger a holandsky Jonge a Oude. Ale i jako I. a II. – První a druhý.                              A celá řada jeho prací je v kolekci Wallace. Vasilly.

Ludolf Bakhuizen – často také uváděný jako Backhuysen, narozen 28.prosinec/December 1630 v Emden. Zemřel 7.listopad/November 1708 v Amsterdam a byl pohřben 12.listopad/November 1708 na Westerkerk Amsterdam. Je považován za jednoho z nejpopulárnějších malířů s námořní tématikou. Podepisoval se většinou monogramy LB nebo L Back, nebo L Bak. Jeho příjmení je také známo jako Backhusz, Backhusen, Backhuss, Bachuis, Bachuizen, Backhuijsen, Bakhuizen. Otec byl Gerhard Backhusen a matka Margarete Jannsen. Žili také v Aurich a Norden. Měl sourozence John a jednu sestru. Ludolf pracoval nejprve pro firmu Bartolotti. V roce 1663 se stal členem cehcu Sint – Lucasgilde –  Guild St.Luke. Poslední obraz namaloval v roce 1707. Uvádí se že jich bylo celkem za jeho život vytvořeno 573. Podle životopisce Houbrakena dával tento malíř lekce malování ruskému caru Petru Velikému. V roce 1697, když se Car učil truhlářskému řemeslu výstavby lodí. Malíř vydal v roce 1701 sérii deseti leptů pod názvem Stroom en Zee. Umělec byl celkem čtyřkrát ženatý. První dvě zemřely velmi brzy po svatbě. Třetí byla Alida Greffet, s níž měl dceru Maria. Poslední manželka byla Anna de Hooghe  . S ní měl tři syny. Pouze jeden z nich se dožil dospělého věku. Jmenoval se Johannes. Potomci umělce žijí v Holandsku dodnes.

– narodil se 28.prosinec/December. To je Moravcovou metodou minus dva měsíce 28.říjen/October, vznik Československa. Zemřel 7.listopad/November – což je datum Velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917 v Rusku. Pád Car i prozatímní vlády. Pohřben byl 12.listopad/November – v roce 1989 byla 12.listopad/November svatořečena v Římě svatá Anežka Česká a končila celostátní konference SSM v Praze v Lucerně. Anežka byla Klariska. Jako vinohrad Santa Clara v Tróji na Praze 7 a jako Santa Clara, město na Kubě ,které osvobozoval Ernesto Che Guevara. Monogramy malíře jsou LB – Ludmila a Basil/Vasil. Leonardo da Vinci. Jeho všechna příjmení mají druhou část spojenou se jmény  Husák a Hus. Matka byla Margarete – Mogorita. Žili v Aurich. Aurich se jmenoval příjmením můj partner v NDR. Poslední před pádem NDR. Ten mi informoval v říjnu 1989, na lodi na Sprévě, že končí Honecker. (Popsáno jinde). Malíř pracoval pro firmu Bartolotti – Barto Lotti – Také B a L. Jako jeho monogram užívaný na obrazech. A je to i Vasil a Ludmila. Měl dceru Marii a manželku Anna – jméno mojí sestry Anna Maria a jména mých babiček – Anna a Marie. Poslední obraz namaloval v roce 1707. To je i 17.07.,  den mojí svatby a den  popravy cara Nikolaje v Jekatěrinburgu. Malíř  učil malovat  Cara Petra Velikého. V Amsterdamu, kde se tehdy Car učil  truhlářskému řemeslu výstavby lodí .( Car je anglicky Auto i proto jsem byl automechanik). A 1775 založení US Army a US Marine.

Simon de Vlieger – narodil se asi v roce 1601 v Rotterdam – pohřben byl 13.březen/March 1653, Weesp. Otec byl Jacob Pitersz van Zwet Bolleweck a matka byla Lysbeth Wouters. Oženil se 10.leden/January 1627 s Annou Gerrits van Willige. Jejich dcera byl Cornelia. Z Rotterdam se přestěhoval do Delft. Tam vstoupil do Guild of saint Luke. Poté se odstěhoval do Amsterdam. Dne 5.leden/January se stal občanem Amsterdam. Zase se vrátil do Rotterdam, potom do Arnhem a pak do Kleef  a nakonec žil ve Weesp u Amsterdam. V letech 1630 – 1640 byl nejznámějším holandským autorem prací s námořní – Marine – tématikou.Kromě toho dělal návrhy pro tapisérie a skleněné vitráže do oken kostela Nieuwe Kerk v Amsterdam. A také pro čelo varhan v St. Laurenskerk v Rotterdamm.

Malířovo příjmení je Vlieger – Vlieger je v češtině drak – Dr. Ká – Dr. El Che Guevara. A v češtině používáme výraz „chytnout za flígr“ ve smyslu chytit za límec. Pochází to ale z německého slova Flügel – křídlo. Ale v našem příměhu, tak jako to jsme zvyklí říkat – je Flígr a Límec. Obé je po našem Vasil. A křídlo německy – flügel koneckonců je také Fasil – Vasil. Můj nadřízený u útvaru 6174 Litoměřice plukovník Simonides byl pro nás Simon. Simon a Vasil. Vespa jsou italské motorky – scooter. Česky skůtr. Anglicky Scooter. Žil v Delft, což je česky kanál, jako Megrit – Madrid. A Rotterdam – Loter Megrit. Všimněte si holandského slova pro kostel Kerk – je to jako Kerč – Krč – Krk – Neck atd. Nieuwe je velmi podobné názvu řeky Něva v Petrohradu. Městě pojmenované po Caru Petru Velikém, který je uveden výše. A co je nejvíce důležité u tohoto autora – zpracoval návrh pro čelo varhan v St.Laurentskerk v Rotterdam. Lorenckostel. Popsáno v předcházející části  tady na webu – Kostel Lorenc – Dezider – Dežo Erasmus a dům Heuvel – Havel, společně na jednom náměstí. Jeho otec Jacob a maminka Lysbeth – to je Elisabeth – Alicia/Alena ( Adriana). Oženil se 10.leden/January. Moji rodiče měli svatbu 8.leden/January – podle mOravcovi metody ve stejný den. A jeho manželka byla Anna. Jako moje sestra Anna, se kterou byla v době svatby moje matka v sedmém měsíci těhotenství. Dcera malíře byla Cornelia. Stejně jako manžel – Kornel – naší učitelky ruštiny Hany,  v přípravce na komsomolskou školu v Moskvě. V roce 1971. Byla nás ve škole navštívit. Na vyžádání někoho z kolegů, z československé skupiny. Nebyla to náhoda. Malíř se stal 5.leden/January občanem Amsterdam. 5.leden/ January se narodila moje dcera Kateřina.

Andries van Eertvelt – byl pokřtěn v roce 1590, 25.březen/March v Katedrále Antwerpy. Zemřel v roce 1652. Za pohřební mši bylo zaplaceno 11.srpen/August 1652 v Katedrále Antwerpy.   Jeho příjmení je v češtině něco jako padlý hrdina – eert je vyznamená a velt je padlý. RDK uvádí ,že jde nepochybně o jméno odvozené od města Ertvelt ve Východních Flandrech. Jeho jméno je také známo jako Artevelde, Aertvelt, Artevelt, Artvelt, Eertvelt a Ertvelt. Byl to Flemish – Vlámský malíř. Specialista na „Marine Art“. Registrován v cech Sint Lucasgilde – Guilde St.Luke, byl v roce 1609 v Antwerpách. Oženil se s Catherine de Vlieger 28.listopad/November 1615 v kostele St.Anrew. Po smrti jeho ženy odcestoval s jedním z jeho žáků Matthieu van Plattenberg do Itálie. V roce 1630 se vrátil do Antwerp. Tam měl krátký vztah se Susanna April. S ním dvě nelegitimní dcery. Susanna a Annemarie. Poté se 3.říjen/October 1633 oženil s Elisabeth Boots in the St.James kostele v Antwerpách. Jejich syn Jan Baptist byl pokřtěn ve stejném kostele 11.únor/February 1634. Vlámský životopisec Cornelis de Bie ho nazýval “ syn moří“ – “ a son of the seas“. Anthony van Dyck namaloval jeho portrét. Malíř van Eervelt byl učitelem Gaspar van Eyck, Matthieu van Plattenberg a možná i Hendrik van Minderhout. Jeden z jeho nejslavnějších obrazů se jmenuje “ The Return to Amsterdam of the East Indies on 19.July 1599″. Obraz je datován v roce 1610. Jeho skvělý obraz “ Two ships at Anchor“ je v petrohradské Ermitáži. Velmi pravděpodobně je na obraze malíře van Dyck “ Portrait of van Nicolaes van der Borght, Merchant in Antwerpy“ pozádí malováno právě Van Eertveltem.

–  Výslovnost podoby jeho příjmení v podobě s A na začátku je Or… O.R. – kůže, světlo. Otmar reidl Operace Benjamin. Byl to Flemish – Vlámský malíř – anagram Vlámský – Vslk M. Vasilek M – i Masaryk. Flemish je angram Fasil M. Zemřel v roce 1652 – to je i 1952. Zaplaceno za mši bylo 11.srpen/August – to se narodil Vasil Biĺak – Gyula. Registroval se v Guilde St.Luke v roce 1609 – to je i 1909. Nebo 19.09. Jeho manželka byla Catherine – jako moje dcera a Jekatěrinburg. Odcestoval se žákem Matthieu – Matiášek – zvaný Mates byl velitelem mé roty v Litoměřicích VÚ 6174. Plattenberg je Pláteník – Miroslav Moučka z „Armádního“ divadla Na Vinohradech v Městě na severu.Strýc mé spolupracovnice. Měl vztah se Susanna April – April je čtvrtý měsíc. IV. Ivan a Vasil. Ivan a Václav. Ioan a Vasile. Popsáno mnohokrát jinde. Se Sussana April měl dvě nelegitmní dcery  – Susanna/ Zuzana a Annemarie – moje sestra byla Anna Marie.  3.října/October se oženil s Elisabeth Boots. 3 říjen je také 03.10. – 31 – číslo mého dresu se ,kterým jsem odjel s Meteor Praha do Brém. Města na severu. Elisabeth je nyní britská panovnice – Elisabeth II. Toto jméno se také překládá jako Alicia/Alena. Boots jsou boty – pár – dvě. Jejich syn byl Jan Baptist. H.B. – Havel Václav, Havlíčkův Brod. A také diktátor Batista, na ostrově Kuba ( James ,Jakov, Jakovlev, Santago, Iago, Diego atd.) Jeho životopiscem byl Cornelis de Bie – Cornel Vavrenčík – C.V. – C.B. –  byl dlouholetý pracovník ÚV SSM. Jeho žena Hana, mě učila v přípravce na komsomolskou školu v Moskvě v roce 1971. Dokonce jí ÚV SSM, na naléhání spolužáků ( zřejmě navedených někým z místního personálu) z československé skupiny vyslal k nám do školy do Moskvy na návštěvu. Aby bylo všechno jasné. Atentát na Abrahama  Lincolna provedl John Wilkes Booth – Wilkes – Vasilek/Masaryk a Booth/Boots.  Žáky Eertvelt byli – Gaspar – Kašpar, jako maršál Kašpar.( kapitola Maršál a Marshal) A Hendrik van Minderhout – Hendrik je zase Jindřich a anagram Mohorita. Oba jeho slavné obrazy mají v názvu číslo dvě – Dvojku, pár…II. 2/5. Atd. Obraz jménem “ Two ships at Anchor “ je v Petrohradské Ermitáži – anglicky Hermitage – anagram i ruštinou a i latinkou – Mogorita a Mohorita. A jméno obrazu přeložené do češtiny je asi 2 kotvící lodi. Ale i Dvě lodi na Kotvě. Dvojka a Kotva. Kotva Revoluční 3, Praha 1, generální ředitelství Vojenských staveb. Kde jsem pracoval já a otec s nimi spolupracoval.

Jeho portrét namaloval Anthony van Dyck. Ano, ten v úvodu uvedený Anthony van Dyke – anglicky. A v hotelu po něm pojmenovaném sídlila zpočátku svého působení v Londýně Dvojka, generála Františka Moravce. Hotel Van Dyke.

Hendrik Dubbels – celým jménem Hendrik Jacobsz, Dubbels. Narozen 1621 v Amsterdamu. Pokřtěn byl 2.květen/May v Oude Kerk Amsterdam. Pohřben byl 20.říjen/October 1707 v Amsterdamu. Otec byl brusič diamantů. Celý život žil v Amsterdam. Oženil se poprvé 10.září/September 1651 s Jannetie Cornelis Clucht. A ohlásil  druhou svatbu  dne 21.duben/April 1656 s Annetje de Haes. Vdovou po Jacob Abrahams.  Pracoval často v různých ateliérech. Pracoval například v ateliéru Willem van de Velde Starší a Mladší do té doby než oni dva odcestovali do Londýna v roce 1672.  Dubbels se dvakrát oženil. Jeho díla jsou v Louver – Paříž a v Nárosní galerii.

Hendrik je zase Jindřich. Jacobsz je zase Jakov, Jakovlev, Jakub, Kuba, Santiago atd., Jak a eš atd. A Dubbels je dvojnásobný, dvojitý – dvojník. Dvojka anebo Otisk. Jako já a můj otec – podle kapitán Otisk z Wolfram. Otec Dubbelse byl brusič DIAmantů. Byl pokřtěn v Oude Kerk – O.K. – československé aerolinie dostali tento znak. A česky to znamená Starý Kostel – SK – X – EL CHE. Pohřben byl v Niewe Zuids. Niewe je jako Něva, řeka v Petrohradu. A španělsky je to sníh. Bílá barva. Nieve Zuids je ale také v češtině Nový Jižní. A protože je tam i potvrzený rok 1672, tedy po našem i 1972, tak je jasně doložitelné a prokazatelná souvislost s mojí osobou. V roce 1972 jsem totiž cestoval do Itálie ( jako mnoho malířů ze zemí Nizozemí) za svými spolužáky ze školy v Moskvě. Cestoval jsem tehdy  z pražského nádraží Wilsona ( Thomase, Woodrow)  do Vídně na nádraží Franz Josef. A tam jsem musel tramvají přejet na nádraží Jižní. Jel jsem do Milána – z Vídně. M.V. Nádraží bylo tehdy nové – Nové jižní. Bylo přestavěno v letech 1955 až 1961 podle návrhu architekta Heindrich Hrdlicka. 1955 je 1952. 1961 je  1919/1991. A zase Heindrich je Jindřich. A Hrdlička byl můj spolupracovník na Dvojce. Asi o pět let později po této cestě. A vy co si pamatujete, co tady na mém webu čtete tak si při této příležitosti vybavíte, že pomník zavražděného studenta v Berlíně, který se jmenoval Benno Ohnesorg, byl prací sochaře Alfred Hrdlicka. Benno Ohnesorg – B.O. – O.B. – Operace Benjamin. A příjmení studenta je Ohne Sorge – česky, po našem – bez obav. Také B.O. – O.B. A Benny byl i Student. Generál ,který 10.května 1940, velel výsadkovému útoku na holandský HaaG. Hendrik Jacobsz Dubbels zemřel v roce 1707. A to je opět 17.07. – vyvraždění carské rodiny a moje svatba se Svoboda a děti Kateřina a Nikola. A  rok začátku výroby xocolate ve španělském Agramonte( Mogorita) a je to i rok 1775, rok založení US Army a US Marine.

Oženil se poprvé dne 10.září/September 1651. 10 plus dva je 12.září/September. to se narodil syn M.G. ( Michal H/Grubý – M.G.) mojí sestry Anna Marie. A ohlášky druhé svatby měl 21.duben/April 1656. To je i po našem 12.září/September. A to se narodil můj spolužák a přítel, druhý manžel mojí sestry Anna Marie , Jiří Uher.

Adam Pijnacker – Adam Christiaensz Pijnacker nebo Pynacker Adam.  Narodil se asi 1620 nebo 1622 ve Scheidamu. První údaj RKD udává jeho narození mezi 1.leden/January 1620 a 22.únor/February 1621. Druhý zdroj udává jeho datum narození 23.leden/January 1620 další zdroj říká že se narodil 15.únor/February 1622 a poslední zdroj uvádí datum je křtin 13.únor/February 1622. Pohřben byl 28.března 1673 v Amsterdam. Žil a tvořil v Amsterdamu, v Itálii, Francii, Delft, Schiedam a Lenzen an der Elbe. Byl synem obchodníka s vínem. Cestoval do Itálie, kde pobyl tři roky. V roce 1658 konvertoval ke katolicismu ,aby se mohl oženit s Eva Maria de Geest, dcerou Wybrandt de Geest. Jeho dvě děti byli pokřtěny v Scheidamu. Od roku 1661 žil až do své smrti v Rozengracht u Amsterdamu.

– jeho příjmení znamená podle mého překladu z holandštiny – Bolestivý. Prot asi je jeho druhé jméno Christiaensz. Narodil se 1620 nebo 1622. To jsou roky mého narození a rok narození mojí manželky Svoboda – 1950 ona a já dva roky po ní – 1952.Oženil se v roce 1658 a konvertoval ke katolicismu. Měli dvě děti. Jeho tchán namaloval portrét  své dcery Evy – manželky Adama, v roce 1652 ( 1952) A dva roky po jejich svatbě – tedy asi v roce 1660, namaloval i portrét svého zetě Adama. Maria de Geest i Wybrandt de Geest je M.G. a M.G. – Michail Gorbačov, Maxim Gorkij, Mladé Gardy a Michal G/Hrubý. Rok 1660 je jasný – Opět 1909. Od roku 1661 – to je 1919/1991 narození můj otec a konec SSSR –  žil v Rozengracht u Amsterdam. Ernesto Che Guevara se narodil v provincii Rosario v Argentině. Byl pohřben 28.březen/March 1673. 28.březen je i třetí měsíc odzadu a to je 28.říjen/October – vznik Československa a Moravcovou metodou děleno dvěma je i 14.říjen. Jako další významný den v dějinach později vzniklého Československa – Generální stávka a vznik první československé vlády, který oznámil Edvard Beneš, spojencům, po dohodě s Tomášem Masarykem.. A jako náměstí na Praze 5, s kostelem svatého Václava a Vilou Portheim – anagram Mohorita a V. Vyýnemné je i místo působení malíře v Lenzen an der ELBE – to je i Labe, na jehož nábřeží se narodila moje matka. Ale i Alba – Skotsko ale i Alba ve Španělsku. ( Popsáno jinde ). A Lenze je Jaro. První název odbojové skupiny generála Luži, kde ho zastoupil po jeho hrdinské smrti, generál Braun, spolupracující s otcovou skupinou ARAP. Generál Braun se ujal velení skupiny –  už pod jménem Rada Tří, a vojenským velitelem se stal legendární plukovník Steiner- Veselý. Svědek mého otce na svatbě s mojí matkou. Jaro je i název města založeného v roce 1909 v Izraeli – Tel Aviv.

Justus de Verwer – Narodil se v roce 1625 v Amsterdamu. Pochován byl 12.listopad/November 1689, Amsterdam.. Otec byl Abraham de Verwer a matka Barbara van Sillevoirt. Od 4.Srpen/August pracoval pro Dutch East India Company (VOC) . Pracovat tam přestal 22.září/ September 1656.4.leden/January 1659 se oženil s Fitje Caspers. V roce 1665 koupil Vinohrad a plánoval obchodovat s vínem. V roce 1670 byl obviněn s incestu se dcerou. ale z obvinění byl osvobozen. Žil na Prinsengracht.

– Narodil se v roce 1625, což je i 1925 a 1952, 1922. Klíčové roky v mém příběhu. Pohřben byl 12.Listopad/November 1689. V tento den 12.listopad/ November 1989, byla blahoslavena v Římě Anežka Česká. Clariska. Jako Vinice Santa Clara v Tróji na Praze 7 – Spartanburg, jako město Santa Clara, Cuba/Kuba, které dobyl Ernesto Che Guevara. A jako konvent Clarisek ve městě Murcía – Španělsko ( popsáno jinde). Malíř se oženil 4.leden/January – v tento den, ale v roce 1922 se narodila moje matka Ludmila. A plus dva podle Moravcovi metody jsou to i Tři králové. Španělsky Tres Mágos. Koupil Vinohrad. Na Vinohradech – DVOJKA – žil Beneš, Jan Masaryk a já jsem tam pracoval. Je tam i kostel svaté Ludmily.Jmenoval se Justus – bez přípony US je to Just – španělsky Chust. Z Volové u Chustu byli Ivan Mohorita – můj otec Vasil Mohorita byl z Volové okresního města. Příjmení umělce je VerWer – V.W. – V.M. Just byl příjmením i můj spolužák v učení u V.S.

Julius Porcellis – Narodil se v roce 1610/19 v Rotterdam. Pohřben byl 30.září/September 1645, Leiden. Jeho jméno se objevuje jako Parcellis, nebo jako Parselles a nebo jako Percelles. Otec byl Jan Porcellis a matka Jacquementje Jansdr. Byl aktivní Antwerpy, Haarlem, Amsterdam, Voorburg, Zoeterwoude – Dorp, Rotterdam, Leiden.

– zemřel v roce 1645 – to je jako 1945. A pohřben byl 30.září/September a to je Moravcovou metodou i 15. A to je jak víme stejné jako 12. A 12:září/September se narodil syn mé sestry Anna Marie Michal H/Grubý – M.G.  Otec byl Jan Porcellis – Honza Pocellis česky – H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. Matka byla J.J. jako můj předchůdce na ÚV SSM J.J. ( Jaroslav Jenerál) – zády k sobě písmena J a J představují kotvu. V Paláci Kotva v Revoluční ulici č. 3, Praha 1 ( 31 -jako můj dres v Meteor se kterým jsem byl v Brémách v roce 1969) bylo generální ředitelství V.S. – Vojenských staveb ,kde jsem se učil a se kterými spolupracoval otec ze S.V. – Silničního vojska v H.P. – Horních Počernicích.

Jan Porcellis – narodil se pravděpodobně v roce 1584 v Gent. Zemřel 29.leden/January 1632 v Zoeterwoude – Dorp. Jeho jméno se objevuje v podobách jako Parcellis, Parselles, Percelles, Perselles, a Porcellis Johannes. Otec byl Jan Porcellis a matka Anna van Vaernewijk. S Jacquementje Jansdr se oženil 5.květen/May 1605 a měli o odstavec výše uvedeného Juliuse ještě dceru Jacquementje- narozena 1606, dceru Anneke/Anna – narozena 1609, a druhého syna Jan narozeného 1620. V roce 1617 se stal členem Sint Guildluke – St.Luke Guild v Antwerpách. Měl finanční problémy. V roce 1618 byl donucen uzavřít smlouvu ve ktré se závazal poskytovat po dobu 40 týdnů ,čtyřicet obrázků. Pracoval po dobu svého života v Rotterdma, London ( Anglie ), Middelburg ( Zeeland), Antwerpy, Gent, Haarlem, Amsterdam, Voorburg a Zoeterwoude – Dorp. Například jeho dcera Anna byla pokřtěna v Middelburg, 29.říjen/October 1609.

– Pohřben byl 29.leden/January, což je po našem i první měsíc od konce roku a to je 29.prosinec, ale i , po našem, 26 prosinec. Můj syn Nikola se narodil 26.prosinec/December. Otec byl Jan Porcellis – Honza – H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice a také je to Koňská síla – K.S. – X. – EL CHE. Matka byla Anna Jako moje sestra Anna , moje babička z otcovi strany, Anna Mohorita Lemak v USA a druhá manželka mého otce – Anna Mohorita. Jeho dcera Jacquementje je od Jacques – Jakov, Jakub, Santiago atd. Narodila se 1606 – což je i 1909. Výš několikrát opakováno. Dcera Anna byla pokřtěna v Middelburg v roce 1609. Zase Anna – a Middel Burg. A.M.B. – Anna Mohorita a Basil/Vasil. a zase známý rok 1909. Ve smlouvě z roku 1618 se zavazuje k práci na čtyřicet a čtyřicet. To je dvakrát XL. Dvakrát EL CHE. Rusky je čtyřicet Sorok. Oženil se 5.květen/May – Den pražského povstání v roce 1945. A také je to 5.5. – Dvě labutě – Labutí jezero. I 52 a 25 a 22.

Hendrick de Meijer – narodil se pravděpodobně v roce 1620, v Rotterdam. Zemřel v roce 1689/98 Rotterdam. Jeho jméno je uváděno jako – Meijer, Hendrik de – jako – Meyer, Hendrick de – jako Meyer, Hendrik de – a jako Meyer I, Hendrick de. Roky aktivní tvorby jsou roky 1646 – 1689.  Byl otcem Cornelis de Meijer.Tento umělec je klasifikován nizozemským institutem pro dějiny jako malíř krajiny a patří do školy Albert Cuyp School. Jeho známá díla jsou “ Odjez krále Karla II ze Schwveningenu“ a „Dobytí města Hulst“. Ten je datován 5.listopad/November 1645.

– Podstatné je samozřejmě v tomto případě jméno a roky narození a pravděpodobný rok úmrtí, nebo rok konce jeho umělecké činnosti. Je to tedy Jindřich a to, jak víte z minulého, zatím posledního článku zde na webu, nositel stejného příjmení jako můj otec a já. Narodil se v roce 1620 – což je i rok 1922 – rok narození mojí matky, rok 1925, vydání Mein Kampf, přejmenování Caricyn na Stalingrad a přejmenování náměstí Bubenského na Strossmayerovo náměstí ( Praha 7). A je to také rok 1950 – rok narození mojí manželky Svoboda a rok 1952 rok mého narození. A také rok Elisabeth II a Eisenhover. Ale to už tu mnohokrát bylo. Všimněte si toho podstatného. Patřil do školy Albert Cuyp. K tomu umělci se dostanu v samostatné části. Ale už nyní si všimněte jméno Albert a jeho příjmení Cuyp – a srovnejte s  francouzským coup. To je totiž v češtině převrat. A s rokem ukončení tvorby umělce – nebo s rokem jeho úmrtí, nám to dává zajímavé – Albert – převrat a rok 1989. A teď už víte, proč tu byl francouzský president  Mitterand? O rok předtím v roce 1988. Nejen proto, ale také proto. Měl stejné iniciály jako František Moravec – Francoias Mitterand. F.M. a F.M. Přijel jako by v pomyslném zastoupení, tehdy již zemřelého generála Moravce. Moravcovi vojáci z Dvojky, tomu rozuměli.Jak tomu rozumí, předvedli za rok na to. Jeho syn byl Cornelis. Jako výše už několikrát uvedené a popsané  jméno Kornel Vavrinčík a jeho žena Hana.

Willem van de Velde the Elder – narodil se v roce 1611 v Leiden. Zemřel v 13.prosinec/December v Sackville Street, Londýn, Anglie. Jeho jména se objevují jako Velde, Willem van de (de Oude), nebo jako Velde, William van de (the elder), nebo jako Vandervelde, Willem ( I ), nebo jako Van de Velde, William ( I ). Jeho otec byl námořník a Flemish – Vlám. Jmenoval se Willem Willemsz van de Velde. Malíř žil v Leidenu a také v Amsterdamu a i v Noorwegen i ve Vlieland ( Eiland), a v Kopenhagen, nebo i Bergen ( Noorwegen) a nakonec „zakotvil“ v Londýně. O umělci se říkalo  že je pro moře zrozený – stvořený. Jako mladý byl také námořník, jako jeho otec. Poté se stal oficiálním malířem „Dutch Navy“, a pracoval pro Cornelis Tromp.  V roce 1631 se oženil s Judith Adrienschdotchter van Leeuwen  v Leidenu. Měli dva syny. Willema – známého malíře výše již popsaného, označovaného jako Younger/ Jonge nebo II. Druhý syn se jmenoval Adriaen a zemřel v roce 1672. On měl také syna jménem Adriaen.  Malířovo manželství bylo bouřlivé a 17/27 červenec/July 1662 se po dohodě odloučili. V letech 1672 nebo 1673 se přestěhoval do Londýna. A ví se že žil s rodinou na East Lane, Greewich. Po začátku práce pro krále Williama III a královnu Mary II., se objevuje jeho adresa na Sackville Street. Adresy, v blízkosti místa, kde se nachází nyní Piccadilly Circus. Pochován je stejně jako jeho syn v St.James Church na Piccadilly Street v Londýně.                                                                                 Jeho oficiální portrét namaloval Sibelius, Gerard, podle Godfrey Kneller.

Zemřel 13.prosine/December. Podle Moravcovi metody krát dvě je 26.prosinec/December – narození mého syna Nikoly.  Jeho otec byl Flemish – Vasil.M. Nebo VLÁM –  V.L.M. – B.L.M – základní klíč, k celému mému psaní tady na webu a k Operaci Benjamin. Zemřel na Sackville a říkalo se že krejčí Bilak Vasil nesmí na saka. Všimněte si jednoho způsobu psaní jeho jména Vandervelde. Způsob je podobný jako příjmení sestry prvního manžela mojí matky Bohumila – Unverdorben. Ona Marie a on Josef a žili v Bruntále. Manželka malíře byla Adrienschdochter – Adriana – jako moje argentinská přítelkyně Alicia/Alena – krycím jménem ve škole v Moskvě.Stejně tak umělcův syn a vnuk byli Adriaen. Jak je uvedeno v první řádku tohoto odstavce, jeho narození je, po našem, stejné jako narození mého syna Nikoly. A 17.srpna/July se odloučili s manželkou, podle zapsaných dokumentů. A 17.červenec/ July jsem se já ženil se Svoboda a byl zavražděn car Nikolaj a je to také 1707 – 1775 – rok založení US Army a US Marine a Jakeš četl  v roce 1989 známý projev v Plzni, kterou osvobozovala US Army a uskutečnil se v roce 1989 první zkušební let neviditelného B-2.Atd.atd.atd. Po přestěhování do Londýna žil malíř v East Lane – Východní Lajna – myšleno českoslovenští vojáci z východní armády. Bylo to v Greenwich – kudy prochází nultý poledník. Jako Jindřich Poledník a jako Jindřichův Hradec kudy Poledník prochází a kde po WWII. můj otec optoval. Po připojeni CR – Carpathien Ruthenia – Podkarpatské Rusi, česky, k SSSR. Ulice na které žil v době úmrtí ústí na Piccadilly Street. A i kostel ve kterém je se synem malířem Willem van de Velde the Younger, pochován ( Saint James) je na Piccadilli Street. Blízko Piccadilly Circus. A přesně na druhém konci téže ulice, na adrese Piccadilly Street číslo 131, sídlila v průběhu WWII. Moravcova Dvojka. Od kostela křížem přes širokou třídu na druhou stranu k číslu 131. Které je dnes u rozdvojené ulice do podoby vidlice. Německy GABEL – Havel. A jako jeden z názvů místa, v kapitole o Podílu British Army na Operaci Benjamin. Gabel. A jako jeden muž z  příbuzenstva Anna Mohorita Lemak v USA – Gable. Jeho oficiální portrét maloval Sibelius – Basilius, a jako ulice v Praze, kde žila moje přítelkyně v roce 1974 – Sibeliova. A druhý portrétista byl Kneller – anagram Kellner. Jako moje spolužačka na devítiletce, Strossmayerovo náměstí. Žili v Heřmanově ulici. Jako třídní Svoboda, a také po válce mů strýc, bratr matky Karel Gebelt ( HavelT) a také chvíli Ernesto Che Guevara. Otec mojí spolužačky Kellner byl věhlasný kouzelník. Často odjížděla s ním a s matkou a mladším bratrem do zahraniční, kde její otec úspěšně vystupoval. Již jsem ji od té doby ( konec šedesátých let ) neviděl. Nevím, možná emigrovali. jmenovala se Šárka.

Frans de Hulst – Frans Anthonisz, de Hulst. Narodil se v Harlemu přibližně 1606 a zemřel 29.prosince 1661, také v Haarlemu. Byl žákem Pietr Mulier I. A jedna z jeho prací která je v EL Prado ve španělském hlavním městě Madrid, byla neprávem přisuzována malíři Cornelis Molenaer. Ohledně jeho data narození existuje pouze jeden doložitelný dokument, že mu v roce 1653 ( konkrétně datovaný 31.květen/May 1653) bylo 47 let. Což potvrzuje rok narození 1606. Není prokázáno, že by to byl skutečně on kdo se oženil  dne 3.srpen/August 1640 s Magdalena Dircksdr. Ale je to pravděpodobné.

Další velmi důležitý zdroj informací. Tento malíř se jmenuje stejně jako Antonín Franc, řidič Miroslava Šloufa. Psal jsem někde ve svém povídání o třech přáních která měl na mě osobně Miroslav Šlouf, když mi předával funkci předsedy Českého ÚV SSM. Jedno přání bylo, abych navštívil jejich šéfa Antonína Kapka, druhé ,aby byl zařazen do delegace na festival do Severní Koreje a třetí abych ponechal na Českém ÚV SSM jeho řidiče Antonína France. Všechna tři přání jsem mu splnil. Proč to ,ale rozvádím tak ze široka? Příjmení Hulst malíře Antonina Franse je v překladu do češtiny cesmína. A ta patří do tzv. HULSTFAMILIE. Jedná se o rostlinu která se používá k výrobě tzv. Yerba Maté. POVZBUDIVÉHO nápoje užívaného nejvíce ve třech zemí. Paraguay, Argentina, Uruguay. PAU. Že nejde o náhodu ukazuje i to, že Antonín Franc se často vytahoval tím ,že jsou sousedi na chatě s Ladislavem Adamcem – Velké Popovice ,jestli si dobře vzpomínám. A byl velký kamarád s dalším mým tehdejším  spolupracovníkem Ladislavem Žákem, který dostal, jak píše v knize Převrat, od Ladislava Adamce telefonní číslo dne 18.listopadu 1989. A byl po revoluci velký, spolu s Miroslavem Šloufem  spolupracovník Ladislava Adamce.  A co je vůbec nejzajímavější po revoluci , po našem rozchodu se náhle asi po třech letech opět,  Antonín Franc objevil a nabídl mi zase spolupráci. A vzápětí si ho najal Petr Sisák, se kterým asi ještě nedávno spolupracoval. Potkal jsem ho před domem na Vinohradech, který patří Sisákovi.Před pár léty.  Byl to dům miliardáře Sisáka, ve kterém bydlel pan Milota s  paní Chramostovou a také jednu dobu – jak teď to  nevím – i miliardář Dospiva. A co víme z denního tisku pánové Antonín Kapek a Ladislav Adamec jsou oba evidováni v tak zvaném Mitrochinově archivu,  uloženém ve Velké Británii, Cambridge, jako Kapek – Vít a Adamec – Atos.                                                                                                                                                                                                                                   A proč věděli ,že já jsem jejich cílem? Protože se malíř Frans Anthonisz de Hulst narodil v roce 1606 – což je moje datum narození 19.09. anebo rok narození prvního manžela mojí matky 1909. A 29. prosinec/December den  jeho úmrtí  je jako den narození mého syna Nikoly – na hlavu postavené – 26.prosinec/December. A rok 1661 je rokem narození mého otce 1919. A z jediného dokumentu o umělcově věku známe datum 31.květen/May. A to je po našem i pátý měsíc od konce roku. A to je tedy datum 31.srpen/ August. Je to den kdy jsem byl v roce 1970, na základě neplatné přihlášky do KSČ do KSČ přijat. V U.S. –  V.S Mezihoří. Předseda organizace, která mne přijímala, vlastně  nepříjmala,  se jmenoval Láska. Stal se nějakou hrou osudu časem pracovníkem ÚV KSČ a na mezinárodním oddělení ÚV KSČ  byl odpovědný za spolupráci s Polskem. Doprovázel mi v roce 1990 do Polska na cestu za Bronislavem Geremkem a Alexandrem Kwasnievskim a Jurkem Smajdzynskzm a Greskem Millerem. Jsem přesvědčen, že měl na této cestě i jiný úkol. Velmi dobře si na tu cestu vzpomínám. Jako na všechno a všechny z té doby.

Z této části i z povídání o následujícím malíři, jasně vyplývá, že se KGB, podařilo rozluštit klíče a šifrování výše uvedeným způsobem. Vy co čtete a pamatujete si víte co vždy v této souvislosti uvádím – když jsem to mohl vědět já oč tu běží, tak proč by na to nemohli přijít i jiní. Z KGB měli svou představu o Operaci Benjamin a mojí roli v ní a na to náležitě reagovali. Nemohu dnes na nikoho ukazovat prstem. Mohli totiž někteří z mého okolí být pro agenty KGB a jejich přisluhovače z StB a ČSLA pouhým vodítkem – značkou. Ve smyslu –  Ano to je on. Pozor !!! Jde o  Operaci Benjamin, Tří sester na konec SSSR a světového komunismu. Tří sester  US Army a British Army a Russian/dočasně Sowiet Army. A co dodat – nedokazuje současný stav a systém vládnutí v České republice a vztah ke Kremlu a jak se chovají někteří oligarchové, u nás a na Slovensku, Maďarsku, i Polsku a v Rusku samozřejmě, že vše co píšu je pravdivé a dodám i možnost pro skeptiky a nevěřící Tomáše – vysoce pravděpodobné?

A otec Anthoon Van Dyke ( van Dyck ) uvedený v úvodů se jmenoval křestním jménem Frans. Otec Frans a syn Anthonisz. Frans Anthonisz. Příjmením oba Dyck.

Reiner Zeeman – narodil se pravděpodobně kolem roku 1623 v Amsterdam.  V roce 1658 je zdokumentován  5.březen/March 35 let, ale ten samý rok je uveden 4.duben/April jako 34 let. Pohřben byl 31.srpen/August 1664, v kostele Westerkerk Amsterdam, zemřel v Rozengracht v Amsterdam. Podoby jeho příjmení jsou Nooms Reinier, Nooms genaamd Seeman, Reinier, Nooms nenaamed Zeeman, Reinier, Nooms Regnier, Nooms Reijnier, Nooms Remigius, Nooms Remy, Nooms Reynier, Zeeman, Reinier Nooms genaamed, Ooms Reyer. V literatuře se užívá  nejvíce jméno Reinier Zeeman. Oženil se s Maria Mosijn, z Bruggy, sestrou rytce Michiel Mosijn. 6.duben/April 1653 byla pokřtěna jejich dcera Neeltjen v Nieuwe Kerk v Amsterdam. A 26.leden/January 1655 byla pokřtěna jejich dcera Lijsbeth. Také v Nieuwe Kerk Amsterdam. Jako jména rodičů jsou uvedena jména Reijer Seeman a Maddeleentje Seeman. Předpokládaná místa jeho pobytu a práce jsou kromě Amsterdam – Leiden, Vlissingen, Calais, Paris, Arcueil, Texel, Cádiz, Alicante, Tunis, Carthago, Cagliari, Algiers, a Tripoli ( Libië). Jsou známa i data z jeho cest – záznamy z lodí a hlášení pobytu. Nejzajímavější z hlediska mého příběhu je jeho zaznamenaný pobyt v Tripoli v Líbyi. Pobýval zde od 17. srpen/August 1662 až do 21.srpen/August 1662. 18.březen/March 1663 je zaznamenán v ve španělském Cádiz.  Po jeho úmrtí se jeho manželka znova provdala za Dirck van den Helm. Ohlášky  měli 25.listopad/November 1667 a svatba samotná proběhla 9.prosinec/December 1667.

– nejprve okomentuji co máme společného, je toho opravdu hodně a potom něco k jeho jménu a naší československé realitě. Pochován byl 31.srpen/August – u předcházejícího malíře Franse Anthonissze popisuji co bylo v ten den a kde. Láska mne přijímal – nepřijímal do KSČ v tento den. Ale je to i číslo mého dresu 31 v Meteor Praha u Hájka a Svobody. Dresu ve kterém jsem hrál v Brémách v roce 1969. Malíř Zeeman zemřel v Rozenkracht. Ernesto Che Guevara se narodil v argentinském Rosario. Malířova žena byla Maria, v dokumentech o narození dcery je uváděna jako Maddeleentje. Marie Magdalena. Magda a Lena – M.L. – moje matka Mohoritová Ludmila. A moje spolužačka ve škole v Moskvě Magdalena. Říkali jsme jí Lena. Marie byla moje babička, z matčiny strany – Hahn a druhé jméno mojí sestry Anny. Marie byla i sestra prvního manžela mojí matky Josef Unverdorben z Bruntálu a Josef a Marie byli i prarodiče mojí ženy Svoboda z Berouna ( Bruntál a Beroun a srovnej s Braun generál, Rada Tří, uvedeno výše). Manželka byla Maria Mosijn a z Bruggy. To je M.M.B. – Mohorita ( Vasil – Volové) Mohorita ( Ivan – Volové) Bunzák ( Štěpán – Volové). Spolu odešli z Carpathian Rhutenia – C.R.- Churchill,Roosevelt  do SSSR v říjnu 1939 a všichni  po WWII sloužili v armádě a žili  v Praze. Dva plukovníci a jeden generál. M.M.B. Malířova dcera byla pokřtěna 6.duben/April 1653. A znova duben je čtvrtý od konce roku takže je to září. 6 krát dvě, Moravcova metoda je 12. To je narození syna sestry Anna Marie – Michal H/Grubý – M.G. A pozpátku je to 21.září/September a k tomu rok 1653 – 1953. To je datum narození druhého manžela mojí sestry Anna Marie – 21.září/September 1953. Druhá dcera malíře byla Lijsbeth – to je Elisabeth – Alicia/Alena jako originál jméno mojí argentinské přítelkyně ve škole Moskvě a Alena sestra mojí matky. Malíř pobýval prokazatelně od 17.srpen/August po 21.srpen/August v Tripoli – Lýbie. 17. srpen plus dva 19.srpen – den narození generála Bunzáka a 21..srpen obráceně je datum narození mého otce a Jake-še. A také je to 21.srpen 1968 – okupace a 1991 – pád puče a konec SSSR a světového komunismu. A Tripoli je známé – Tree, Tres, Toro, Turrón, Trojačky, Turzovka atd.atd.atd. A Lýbie je i L a B. Buď Leonardo da Vinci, nebo zase znova Ludmila a Vasil/Basil – jména mých rodičů. Malíř působil také ve Vlissingen – Vasilingen, také působil v Calais – C.L.S. –  S.EL CHE, působil i  v Texel – EL CHE T. Působil i v  Carthago – Carta -Chartágo . A další je  Arcueil – OR – L.C – O.R. a EL CHE.

Jméno Reinier má ale ještě jednu souvislost s mým příběhem. V době před listopadem 1989, byl jakýsi Reiner ředitelem Městské politické školy MV KSČ v Praze. Tedy zařízení – instituce Kapka a pak Štěpána. Jeho výpověď před komisí Parlamentu pro vyšetřování událostí 17.listopadu 1989 uvádí, že mne před 17.listopadem 1989 neznal a to je pravda. Jeho práce s mojí absolutně nesouvisela a proto jsme se neznali. O Štěpánovi říká ,že ho znal z MSS ale ten byl později i jeho přímý nadřízený. Po Kapkovi. To co je ale důležité je to ,že ve výpovědi uvádí, že vozil svým autem Hegenbarta na nějaké tajné schůzky s Obrodou v Listopadových dnech 1989. To je jenom úvod do situace. Mně je znám především z toho – a o tom se tam u výslechu pochopitelně nemluvilo, jak se dostal do nejbližšího okolí Urbánka. Po zvolení Urbánka generálním tajemníkem KSČ v listopadu 1989. Tehdy jsem byl pověřen připravit zprávu pro mimořádný sjezd KSČ který se konal 21.prosince 1989. A to jsem udělal. Zpráva byla schválena v předsednictvu. A Urbánek svolal svoji skupinu osob – jako Minařík( údajně) ale Reiner určitě, do budovy Městské politické školy, kde ještě Reiner řediteloval a celou zprávu – tak jak jsem ji předložil znehodnotili. Zbolševizovali.  Urbánek prostě na sjezdu četl svoji soukromou zprávu z dílny těchto, funkcionářů. A tak se stalo toto jméno také součástí této hry. Ne náhodou. Žák z knihy Převrat, kterou jsem nedávno popisoval tady na webu o něm tehdy říkal, že pracoval na První správě Státní Bezpečnosti, než začal pracovat ve funkci ředitele Městské politické školy v Celetné ulici v Praze.

Druhé jméno umělce nebudu v souvislosti se vším co je uvedeno výše komentovat. ZEEMAN.

Pár slov na závěr:

Začal jsem souběžně pracovat na Part Two, z katalogu výstavy holandských mistrů – malířů „MARINE“. Pokračuji v textu o dalších malířích z kolekce pana Anthony Inder Rieden. Myslím, že jich bude ještě asi 21. Nevím co mi tam čeká. Ale myslím, že to co je uvedeno zde, a to co již napsáno bylo dříve, zcela jasně systém Operace Benjamin ( B ) osvětluje. Nikdo nic neřídil. Nikdo nic nenařizoval. Nikdo nikomu nic nepřikazoval. Jen čas od času Holly Spirit naznačil ,co je třeba dělat. Zcela anonymně. To podtrhuji. A je pochopitelné, protože se jednalo o veřejné informace bylo možné, aby se v nich orientovali i ti, kteří chtěli Operaci Benjamin zabránit. Proto jsme byli my, všichni, hlavní aktéři vychováni a vycvičeni jako příslušníci výsadkových jednotek. Připraveni plnit úkoly “ Behind Enemy Lines“. Jako dobrovolníci. Tak jako všichni, kteří odešli před a v průběhu WWII.  do zahraničního vojska, Armády  Československé republiky, plnit úkoly, které jim budou přiděleny a k jejichž výkonu se oni samostatně a svobodně a dobrovolně přihlásí. Bez ohledu na nebezpečí, strádání i riskování vlastního života. I životů svých blízkých. A po skončení WWII., se Operace Benjamin ( B ) rozeběhla v plném rozsahu. A realizovala se každodenně, lidmi do ní aktivně zapojených – v mlze, v tichu, v podzemí. Až do roku 1991. Konce SSSR a světového komunismu.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *