Díl I.Seznam sovětských a východoevropských přeběhlíků – Wikipedia – List of Soviet and Eastern Bloc defectors.

1 193 zobrazení
TiskTisk

Úvod ke kapitole na Wikipedii k, v nadpisu, zmíněnému tématu. Napočítal jsem asi 140 „oficiálních“ přeběhlíků, které tento Seznam zmiňuje. Prakticky o všech z nich jsou dostupné informace. Zase na Wikipedii. V angličtině a v ruštině je těchto informací nejvíce. Jen asi o pěti se nedá najít skoro žádná informace. Na Wikipedii je v tomto Seznamu krátce okomentován příběh každého přeběhlíka. Ano to celé bylo také součástí Operace Benjamin. Konce SSSR a světového komunismu. Každý přeběhlík znamenal jakousi informaci v „ping-pong“ hře mezi Třemi sestrami. US Army a British Army a Soviet / White Army. Proto budu psát o každém z tohoto seznamu ve světle informací, které mají ti, kteří čtou můj web. Ti co čtou a pamatují si co četli. Mám na mysli v celém komplexu informací. Od těch nejdůležitějších historických dat, která jsou zde v předcházejících kapitolách popsána, přes informace a data a údaje o některých významných umělcích své doby – malířích, a data a další údaje, které to vše  bezprostředně spojují s majáky a světlonoši. S mým otcem jako světlonošem číslo jedna ( V 1 ) a jeho Otiskem , tedy mnou, světlonošem číslo dvě ( V 2 ). A všemi těmi ,dalšími ,kteří byli do hry zapojeni. Naši nejbližší příbuzní, přátelé a spolupracovníci. Už o tom nemůže být vůbec a ani sebemenších pochyb. Tři sestry úzce spolupracovali. Směšná je ale arogance historiků a novinářů a některých prý politiků,  kteří stále a dokola melou svou a nic je neodradí od opisování starých pravd – nepravd o vztahu armád – Tří sester v minulosti. Doufám, že i tento příspěvek pomůže také, jako ty předcházející, osvětlit jak svět fungoval. A že jen hlupáci mohou ještě dnes trvat na starém propagandisticky ideologickém balastu, který byl tvořen proto, aby tuto pravdu, a tuto skutečnou spolupráci zakrýval. Zakrýval a schovával v mlze, v tichu pod vodou, v podzemí, aby se nezasvěcení nemohli této spolupráce dopátrat. A to se povedlo. Ale dnes už to není třeba. Zvláště po zkušenosti, že když se k moci dostanou neinformovaní, tak jak se to stalo v případě Ruska, když se moci uchopili v roce 1999, bývalé struktury KGB, které vůbec o této spolupráci nevěděli. Anebo něco tušili, ale bylo jim to proti srsti. A bylo to dobře, že o Operaci Benjamin nevěděli, jak je vidět podle jejich chování. Neboť ti by určitě a skutečně rozpad SSSR a konec světového komunismu nepřipustili. Buďme rádi, že je od toho Sovětská/Bílá armáda držela dál. Že nemohli mít a neměli vůbec na nic z toho co se odehrávalo v tichosti, v mlze, v podzemí, pod vodou, žádný vliv.

„Soon after the formation of the Sowiet Union, emigration restrictions were put in place to keep citizens from leaving the various countries of the Soviet Socialists Republik, though some defections still occurred. During and after World War II, similar restrictions were put in place in non-Soviet countries of the Eastern Bloc which consisted of the Communist states of Central and Eastern Europe (except Communist Yugoslavia) and the People’s Republic of Mongolia.

Until 1952, however, the Inner Germany border between East Germany and West Germany could be easily crossed in most places. Accordingly, before 1961, most of that east–west flow took place between East and West Germany, with over 3.5 million East Germans emigrating to West Germany before 1961. On August 13, 1961, a barbed-wire barrier, which would become the Berlin Wall separating East and West Berlin, was erected by East Germany.

Although international movement was, for the most part, strictly controlled, there was a steady loss through escapees who were able to use ingenious methods to evade frontier security.  Numerous notable Eastern Bloc citizens defected to non-Eastern Bloc countries.

The following list of Eastern Bloc defectors contains notable defectors from East Germany, the Soviet Union, Poland, Bulgaria, Romania, Czechoslovakia, Hungary, and Albania, before those countries‘ conversions from Communist states in the early 1990s.“ Wikipedia.

Na úvod se pokusím zase ozřejmit z hlediska Operace Benjamin jak se situace s přeběhlíky vyvíjela po Druhé světové válce. Je v Seznamu i několik přeběhlíků před Druhou světovou válkou. To jsou ale pochopitelně jenom občané SSSR. A bylo jich jen několik. Nejvíce jich bylo až po rozdělení Evropy. Po zahájení tzv. „Studené války“ a po výstavbě Berlínské zdi. Tady se na chvílí zastavím, neboť z hlediska mého příběhu je velmi důležité opět začít s některými souvislostmi mající kořeny v minulosti. Na Jaltské konferenci, na Krymu konané ve dnech 4 – 11. února 1945 bylo dohodnuto, že Berlín bude rozdělen na čtyři okupační zóny. Konkrétně na americkou, britskou, francouzskou a sovětskou. A bylo dohodnuto, že hranice města budou pak zcela obklopeny sovětskou zónou, která zahrnovala i Braniborsko. Spojnici mezi západními berlínskými okupačními zónami ( USA, VB, Francie ) zajišťovaly silniční, železniční a letecké koridory.

A nyní zase trochu mého příběhu. Konference na Jaltě se uskutečnila ve dnech 4 – 11. února. Přesně v polovině těchto osmi dnů měla narozeniny matka mojí manželky Vlasta Svobodová. 07.02 – a vy víte, že to je i 07.11.  – (1775)a to je také datum revoluce, ale jiné. Babička byla také V.S. jako moje manželka, když jsem se s ní v roce 1975 seznámil.  A teď pozor! Byla, ale druhou manželkou mého tchána Miroslava Svobody. Tak jako například byla Martha druhou manželkou Washingtona a také Martha, druhou manželkou Jeffersona. A babička Vlasta jak jsme jí říkali, měla rodiče Josefa a Marii v Berouně ( medvěd je symbol města Beroun stejně jako Madridu a Berlína – M.B. ) a měla sestru Marii v Hranicích na Moravě. Provdanou Kratochvílovou. Ta byla poslankyní Federálního shromáždění, pracovala jako lakýrnice v Sigma Hranice. Byla po okupaci vyloučena z KSČ. Její manžel byl také voják, jako známý generál Kratochvíl. Ale myslím, že šlo jen o shodu jmen. Že ,ale nešlo o náhodu dokazuje to ,že generál Kratochvíl se narodil 11.února – tedy v den kdy končila Jaltská konference. A jeho druhé jméno bylo Mikuláš – Nikola, (jako car a můj syn). Jan Mikuláš Kratochvíl. A to že v Hanicích na Moravě byla vojenská akademie před Druhou světovou válkou také už víte. A že tam působil Ludvík Svoboda, víte také. A samozřejmě, že si pamatujete, že 11.02. tedy 11.únor, je druhý měsíc od začátku roku. A tedy může být po našem i druhý měsíc od konce roku – pozpátku „hebrejsky“. Tedy 11.listopad. a už také víte ,že my co škrábeme – doktoři, například, můžeme napsat 11.11. rukou tak, že to bude možné číst i jako 17.11. Ano a tak to bylo. A také víte, že právě 11.11. byla celostátní konference SSM v pražské Lucerně. Havel. A že naproti Lucerně přes Václavské ( Václav ) náměstí pracoval většinu života v hotelu Jalta, bratr mojí matky Gebelt – G B L a T. Gavel T.Rusky. Havel T.

A jak uvádím nad tímto odstavcem, že Berlín byl obklopen sovětskou zónou, která zahrnovala i Braniborsko. Anglicky Margraviat of Brandenburg. M.B. A že na území Brandenburg – Braniborsko, leží Postupim. Potsdam. Popisovaný v minulých příspěvcích. Kde byla poslední konference Velké trojky. Ale v jiném složení – Truman, Stalin a Churchill byl v polovině nahrazen novým britským předsedou vlády jménem Attlee. Att a Lee. AT and T telekomunikační společnost, dříve BELL. A v číslech je to ATT – 199. Moje narození 19.09. a 1909 rok narození prvního manžela matky. Atd. A už také víte že tato konference bylo od nejvýznamějšího data v mém příběhu 17.07. 17.července. Svátek svaté MARGHARETE – ve východním kalendáři MARINA z Antiochoa.  Kostelík jí zasvěcený je velkou historickou památkou a je  v obci kde žili rodiče Masaryka. Na Slovensku. V obci Kopčany ( Kopanice ). Slovenské obci sousedící s moravskou obcí Mikulčice – Mikuláš – Nikola, Nikolaj – u Hodonína. A že to je také den vyvraždění carské rodiny a cara Nikolaje/Mikuláše v Jekatěrinburgu. A že to je také den mé svatby s V.S. A naškrábané 17.07. je 11.07 a to je den narození mého tchána Miroslava Svobody. Stejného jména a příjmení jako měl nacisty popravený syn generála Ludvíka Svobody. A také je to den projevu Jakeše, v Plzni – Komorním Hrádku( který se narodil ve stejný den jako můj otec 12.08) a první let neviditelného letounu B – 2. Ale to už přece všechno víte vy co čtete a pamatujete si. A to co je vůbec nejdůležitější, že 17.07 je i 1770 – 1775. Rok založení US Army a US MARINE. A začátek výroby xocolate de piedra – v Agramonte v Katalánsku ve firmě Vincents. Který v roce 1775 začal vyrábět i Turrón.

A že konference v Postupimi končila 2.8. A víte, že srpen je i pátý měsíc od konce roku takže je to i 2.5. Ano 25 nebo 22 nebo 52 anebo 55 anebo 20,50,05,02…Rok narození mojí matky 1922 a mojí manželky V.S 1950 a mého 1952 – rok kdy začala kralovat Elisabeth II a presidentský úřad začal vykonávat Eisenhover. Velitel spojeneckých vojsk za Druhé světové války.

A proč dál Brandenburg – Braniborsko? Protože tam bylo před Postupimí, jiné hlavní město. Brandenburg an der HAVEL. Nyní bude zase následovat text z Wikipedie. Je to úžasné, co se v něm píše. A jak všechno probíhalo podle plánu. Žádné náhody. Čtěte to velmi pozorně. Ti co znají ruštinu a angličtinu budou mít výhodu…Čtěte a zamyslete se nad tím textem. Nejen co znamená doslovný překlad, ale co znamená význam některých slov a spojení. A tak zvaný „otrocký“ překlad.

„The castle of Brandenburg, which had been a fortress of the Slavic tribe Stodoranie was conquered in 929 by King Henry the Fowler. It was first mentioned as Brendanburg in 948. That the name of the city in the local Slavic language was Brennabor, a combination of two words brenna – defense and bor – fort, is an invention of the 17th century. The town remained German only until 983, when a Slavic rebellion was successful. During the next 170 years the area was ruled by Slavic princes of the Hevelli tribe. The last of them, Pribislav, died in 1150. From 1153/1154 to 1157 Brendanburg was part of the Slavonic Duchy of Kopanica, a fief of Poland. Afterwards Albert I settled here and became the first margrave  of Brandenburg. The town was restricted to the western bank of the Havel until 1196, when it was extended to the eastern side. The parts on either side of the river were regarded as three towns (Old Town, New Town and Brandenburg cathedral district) for centuriessto.“

Tak velmi stručně. Henry je Jindřich. Fowler je Ptáčník. Ale také Fauler. Tedy král Fauler. A kraloval od roku 919. A zase 199 – LEE, nebo 1909. Jméno města je spojení dvou slov – brenna – obrana a bor – pevnost. Proto se v mém příběhu objevuje spousta jmen a míst s písmeny BRN – Obrana. Bruntál, Brno, Beroun, generál Braun. A ukázka z Wikipedie i ukazuje, že v tomto místě vládli Slované. Tak jako po roce 1945. Devět set později. Znova. A že určitou dobu –  ne trvale – bylo toto území součástí slovanského knížectví „Duchy of Kopanica“ ( Kopčany se svatou Marine – Margharete)..  Vy co umíte rusky víte, že Duchy v ruštině znamená voňavka. A to ruské/sovětské voňavky bývaly velmi ,ale velmi, velmi silné. Extrémně vonící – nebo zapáchající. To nevím nejsem odborník na duchy. Ale vy vidíte ,že to byly DUCHY z KOPANIC. Tedy jednoduše řečeno hordy z míst, kde se obdělává motykou. A ti vládli po určitou dobu tomuto území. Protože duch v češtině je v angličtině ghost a to je zase zpět do češtiny Host. Tedy ne natrvalo. Dočasně. Jako po roce 1945. A v předposledním řádku je přímý návod a zcela konkrétní ukázka plánu. Překládám předposlední a poslední řádek :

Město se nacházelo na západním břehu ( nábřeží ) řeky HAVEL až do roku 1196, kdy se rozšířilo na východní břeh ( nábřeží).“

A co je rok 1196 – no přece rok 1919, rok narození mého otce, ale i plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu 1991.

A zase zpět k rozdělenému Německu a Berlínu. Wikipedia říká, že byly celkem DVĚ krize v období konfliktu Východ – Západ, které se přímo dotýkaly rozdělení Berlína mezi okupační zóny vítězných mocností po 2. ( DRUHÉ ) světové válce. A dále se uvádí, že významný byl projev amerického ministra zahraničí Jamese Byrnese, dne 6.září 1946. Vy co čtete, tak víte, že Moravcovou metodou je 6 krát DVĚ celkem 12. A že 12.září roku 1969 se narodil první syn mojí sestry Anny – M.G. – jako Michail Gorbačov, Maxim Gorkij a Mladé Gardy. A také víte že James je i Jimmy a Santiago tedy S.B. – Štěpán Bunzák, a je to i Iago – I.B. tedy Ivan a Vasil Mohoritovi a Ioan a Vasile z Rumunska a Ivan a Václav Havlovi. Ale je to i Jakov, jako syn Stalina, který měl za manželku baletku Bessarab z Oděsy. A můj otec měl DRUHOU manželku Bessarab z Karlových Varů. A Jakovlev je i Jak- eš. Který se narodil ve stejný den jako můj otec. A je to i Jakub a česky Kuba – stejně jako ten známý ostrov. Atd.

Wikipedia: Tato koncepce se zakládala na memorandu generála Luciuse Claye, velitele amerického okupačního pásma v Německu. 2. ( DRUHÉHO ) prosince došlo ke spojení americké a britské zóny za vzniku BIZÓNIE.  A vy víte, že prosinec je jako první měsíc i leden a že dva krát dvě jsou čtyři. A že 04.01. se narodila moje matka. A že 1946 je i 1949. A právě v roce 1949 se vzali moji rodiče. A to v, 4 krát dvě – 08.01. 1949. Vznikla Bizónie? Víte co je i Bizon. Je to Skot, Catle(tt) Americký skot. A jméno generála? No přece Lucius – světlý,světlo ( O.R.) a CLay – EL CHE. Nebo Churchill – Roosvelt – nebo CR – Carpathian Rhutenia.  Odtud z kopanic, byli Bunzák,Mohorita a Mohorita.

Wikipedia: Rozhodujícím krokem pro vznik samostatného státu Spolkové republiky Německo, však byla měnová reforma z 18.června 1948. A my víme, že 18.06. je i 18.09. a to je bez Moravcových dvou 16.09 – a to může být i 19.09 – moje datum narození. Po vzniku Bizónie.

Wikipedia: Až 23.června 1948, po neúspěšném jednání čtyř velmocí byli Sověti donuceni zavést ve svém pásmu nová platidla. Kromě toho, že je 23 i 1775 je i 23.06. jako 23.09. A s Moravcem – minus dva, máme 21.09. A to je den narození DRUHÉHO manžela mojí sestry Anny. Mého spolužáka a přítele.

Wikipedia: Stalin již na konci března ( 30.března 1948 ) omezil železniční spojení mezi západním Berlínem a západními okupačními zónami. A co je to za den 30.března? No to je přece den odvodu mého otce v Buzuluku. Plných pět let – přesně pět let, předtím. 30.března 1943. Tak byl propuštěn z Gulagu Kožva, aby byl u odvodu právě tento den. Den narození Goya de Luciente ( jako generál Lucius Clay o něco výše) a jako den narození Vincenc van Gogh a jako den úmrtí Karel May ( v Radobýl, ale ne u Litoměřic).

Wikipedia: V květnu ( 12.květen 1949 ) byla blokáda zrušena, a došlo k obnově komunikace mez Západním Berlínem a nyní už Trizónií. ( Po připojení Francie k Bizónii ). A víme, že 12 minus 2 je 10.květen. A že 10.květen 1945, zahynul v Hradištku u Prahy první manžel mojí matky a otec mých bývalých nevlastních bratrů – dvojčat. A že 10.květen 1945, se stal otec, na rozkaz generála Svobody, kandidátem KSČ. A za pár let na to vztyčili v Bristolu, u Augustine Parade, sochu Neptuna s Trojzubcem. Naproti pomníku maršálu Slim ( anagram Vasil). Který velel vojskům v Barmě. Kde v osmdesátých letech pracoval můj tchán Svoboda Miroslav, narozený 11.07. na Československém velvyslanectví. Atd.

Wikipedia: Proti rozdělení Německa se ostře vymezily státy Východního bloku. V sovětské okupační zóně se sešel 6.prosince 1947, I.německý lidový kongres. 6.prosinec je přece den svatého Nikolaje/ Mikuláše – jako car a můj syn. A plus dva je to datum narození mojí manželky a matky Nikoly, Vlasty Svoboda. A krát dva je to datum uzavření smlouvy Beneše se Stalinem v roce 1943. 12.prosince. A děleno dvěma je 3. 12.03. Americkým způsobem psaní dat. A to je moje rodné číslo 123. Ale je to i 6.leden. A to jsou Tři králové. Tres Mágos ve španělštině. A minus dva je to 4.leden, den narození mojí matky. A plus dva je to 8.leden. Den svatby mých rodičů v roce 1949. Tři králové – M a M a B.

Wikipedia: V den zrušení blokády ( 12.května 1949 ) došlo k vyslovení souhlasu tří vojenských velitelů okupačních zón a německé parlamentní rady s novou západoněmeckou ústavou. Ta vstoupila v platnost 23.května 1949 a brzy na to byl uzákoněn i nový okupační statut. A víme že 23 je 1775 nebo 1770 a je to tedy i 17.07. datum našeho sňatku s Vlastou Svoboda. A narození jejícho otce 11.07. A založení US Marine 10.11.v 1775.  A je to i 35 – rok jmenování prvních 5 maršálů SSSR. Ještě jednou 23.05. – rok 35 a 5 maršálů. a otevření moskevského metra. Podzemní dráhy, chcete li. Trasa  Sokolniky – Park kultury.  ( Ne Sokolovská, nebo Sokolská do Parku kultury Julia Fučíka – ale je to hodně blízko, protože tam na Praze 7 vedla po válce ulice Bělského – přejmenována na Dukelských hrdinů. A tak se jmenuje dodnes.) A tato první linie Metra – podzemní dráhy – subway – v Moskvě, byla otevřena 15.května 1935. Ano jako nahoře je datum 12.května. A moskevské Metro neslo až do roku 1955 jméno svého hlavního budovatele Lazara Kaganoviče- L.K. – EL CHE.

Wikipedia: Druhá berlínská krize. 1958 – 1961. Odhaduje se ,že odešlo asi 3,5 miliónu lidí z Východního Berlína do Západního. Po schůzce mezi Chruščovem a Kennedym ve Vídni, která nepřinesla žádná řešení, krize eskalovala. Země Varšavské Smlouvy ( V.S. ) se po formální schůzce 13.srpna 1961 rozhodly uzavřít hranice mezi Západním Berlínem a NDR. A toto musíte číst v angličtině “ On 13.August, 1961, a barbed – wire barrier which would become the Berlin Wall separating East and West Berlin, was erected by East Germany“. A co toto znamená? Za prvé země Varšavské smlouvy – V.S. Vlasta Svoboda, Vojenské Stavby, Silniční Vojsko, Vnitřní Stráž a US a SU. Za druhé odhad 3,5 miliónů lidí je zase 35 – rok 1935 zmiňovaný před chvílí a je to rok 1775 a 1770. C. a K. ve Vídni se nedohodli. Ne císařský a královský ve Vídni ,ale Chruščov a Kennedy. A teď velký pozor, tak zvaný otrocký překlad ! Dne 13.srpna byla vousatá bariéra vztyčena. A dne 13.srpna se narodil Fidel Castro. Šéf Barbudos/ Vousáči, jak si říkali bojovníci z Movimiento de 26.Julio. Kteří o rok a půl předtím obsadili ostrov Kuba ( V úvodu James Byrnes vpomínáte? James, Jakov, Santiago, Iago, Jakub a Kuba ). A aby to nebylo málo, Moravcovou metodou, 13 minus dva je 11.08 a to se narodil Vasil Bilak původně Gyula, který měl bratra Dimitrije. Jediní dva přežili asi ze sedmi dětí celkem. Vasil a Dimitry. Rusíni. A otci napsali do dokladů, když odcházel v březnu 1943 do Buzuluku jméno Vasil Dimitry. Mám je v originále od NKVD lágru Kožva. A dále je  13 plus dva  15, a to je i 12. A to se narodil můj otec a Jak eš. A je to i 21. A to byl okupace v roce 1968 a v roce 1991 skončil ten den pokus sovětských ortodoxních komunistů o převrat. A 21 minus dva je 19.08. a to se narodil generál Bunzák.  A dále, 13 krát dvě je 26, a to je i 29. A to začalo Slovenské národní povstání, které vedl Husák. Který byl ve funkci ,když se zeď bořila. A já byl dvakrát na podzim 1989 v Berlíně. Jednou z toho s M.G – Gorbačovem. a Jakešem, Ceaucescem, Jaruzelským, Živkovem a Honeckerem. Na oslavách 40. výročí založení NDR. 40 je latinsky XL. LX – EL CHE.

 

 

 

 

 

Vaše komentáře

    1. Protože je tak určeno. Otec byl vybrán dávno před tím než se narodil k tomu ,že bude sloužit k dorozumívání Tří sester po Druhé světové válce. Díky jménu, místu narození, atd. Jako maják, světlo, lucerna – kód spojení. A já jsem byl otisk jako pokračovatel tohoto spojení – Maják ,světlo, lucerna v dorozumívání Tří sester. Pomohlo by vám k pochopení kdybyste si přečetl to co tady píšu. Z toho je zcela zřejmé o co šlo…Jestli to nečtete tak se ptáte zbytečně. Vše dobré…

  1. Taky vse dobre. Slo mi o to, jak se syn stane otiskem sveho otce. Pokracovatel spojeni? Jak si z vas udelal ten otisk mne zajimalo. .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *