Díl II. Seznamu přeběhlíků – defektorů. První byl v roce 1924 Georgij Melitonovič Balančivadze.

934 zobrazení
TiskTisk

Prvním na seznamu defektorů je Georgij Melitonovič Balančivadze.

Na ruské Wikipedi je uvedeno ,že se jedná o choreografa, gruzínského původu. A protože je to velmi důležité pro můj příběh, zopakuji na začátku některé principy naší šifry, nebo chcete li způsob dorozumívání.

Nejprve je třeba znovu zopakovat význam písmene L. Toto písmeno obrácené nahoru v té pozici jak je vidíte – kratší stranou napravo je ruské G. A to samé písmeno L obrácené nahoru, ale kratší stranou doleva je hebrejské R. Z toho důvodu je R i L. A potvrzuje to ještě název řeky Amstel, po které se jmenuje město Amsterdam. Kde je ale R místo posledního L ve slově Amstel.  Důležité je i “ hebrejské “ čtení odzadu. A to i některých slov. Tvorba anagramů – nemusí být vždy stoprocentní, ale musí být v tom případě doprovázeny dalším důkazem o tom ,že se jedná a naši řeč. Jako návod k tomu, že může být písmenko navíc nebo může být o písmenko víc sloužilo setkání v Argentia Kanada rok 1941). Vidíte to tam? Je to Argentina bez jednoho N. A proč to můžu tvrdit? Protože toto setkání, popsané v jedné z předcházejících kapitol se uskutečnilo v srpnu. Začalo v den kdy se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. A skončilo v den kdy se narodil jejich „druhý“ nevlastní otce – můj otec, a i rok jeho narození je 1941 – po našem i 1919.. A k tomu Argentina – Roosvelt – Churchil – R a C je také L a C – tedy EL CHE. A moje známost s argentinskou  přítelkyní v Moskvě to potvrdila. Generál Marshall byl druhým jménem Catlett – tedy i jako otec z Volové. ta dvě t na konci se číst nemusí. Atd. Můj děda Gebelt – Rusky Gebel a t. A to se také číst nemusí a je to Gebel – Havel.

Důležité je i počítání měsíců odzadu. Tedy když je první měsíc leden tak je i první měsíc prosinec,druhý listopad atd. A to nejpodstatnější je naše známá 2 – generál Moravec a jeho kniha – plus dva, minus dva,  krát dva, děleno dva. A že 2 je i pět a obráceně a 6 je i devět a obráceně. A že se můžou kombinovat dohromady různé jazyky, ale i jejich abecedy. Hlavně ruská azbuka a latinka. I hebrejština. A že háčky a čárky v češtině  a slovanské -ová u žen se může vynechat. A důležité jsou i tak zvané “ otrocké překlady „. Nebo přečtení slova v originále, které má v jiném jazyce úplně jiný význam. Například ruské pozor neznamená české dávej si bacha, ale znamená hanba. Atd. A hlavně, protože Československé legie bojovali po boku Bílých ruských vojáků a vznik Československa byl důležitý pro celou Operaci Benjamin, používá se spousta českých slov, názvů, vojenského slangu atp. Jestli jsem něco neuvedl, tak to v průběhu psaní o jednotlivých přeběhlících budu doplňovat.

Dalším příkladem do návodu a užívání slavných událostí pro orientování se “ ve válce v mlze – tuman “  je Ernesto Albert Braunschweig. Manžel dcery německého císaře Viléma II. Luisy – Ludvík. Na jejich svatbě v roce 1913 byl i Nikolaj II ruský car. A i George V. britský král. A jména Ernesto a Albert víte co znamenají? A Braunschweig je to jméno odkud si vypůjčil Hašek jméno svého slavného hrdiny – Švejk, do svého návodu k Operaci Benjamin. Proč? Protože Braunschweig – Ernesto a Albert  se narodil 17. listopadu !!! A Braun je Brno, Bruntál, Beroun a generál Braun spolubojovník otce z Druhé světové války – Rada Tří.

Ale již k věci.

A tak jsme tady u přeběhlíka číslo jedna. Začnu jeho profesí. Je uváděn jako choreograf – “ je to odborník a současně umělec, který je tvůrcem sestavy a koncepce nějakého tanečního projevu, který se realizuje jako tanec nebo balet. Takto bývá nazýván také technický a umělecký vedoucí uměleckého tanečního či baletního souboru.“ Tolik nám říká Google.

A protože tento defektor je prvním defektorem – v roce 1924, dva roky po narození mojí matky, dva roky  po vzniku SSSR a smrti Lenina a nástupu Stalina a je to Gruzínec, tak to samozřejmě znamená, že příprava na vše co souvisí s Operací Benjamin, ze strany ruských , bílých vojáků se bude odehrávat v Kremlu. Ne myslím, že šlo přímo o choreografa gruzínského původu Stalina. Kapacita funkce ,kterou vykonával by mu nedovolovala celý soubor, v mlze, podzemí, pod vodou, řídit. Muselo to být tedy jeho okolí. Lidé z bývalé carské ochranky, carské armády – jejich Dvojky, a  intelektuálové všech národností ,které v SSSR žili, kteří věděli ,že je všeho do času. A že postupně tento režim zanikne. Byla to podle mého carská armáda, se svými lidmi v sovětských strukturách ,kteří mohli tento „soubor“ vytvořit a také ho vést. Od roku 1919 – rok narození mého otce, minus 2 je rok 1917, rok VŘSR ,  až do 1991 – minus dva 1989, pád komunismu ve Východní Evropě a v samotném 1991 –  pád SSSR a světového komunismu. 8.12. Bělovežské dohody v Bělorusku – narození mojí manželky Svoboda a rozpuštění Nejvyššího sovětu SSSR a SSSR dne 26.12. 1991 – narození mého syna Nikola. Přesně podle plánu.

A za druhé, povolání choreograf v naší řeči je spojením  španělského correo – pošta a  graf – psaní. Tedy jednalo se o “ dopis „, který se skutečně jako dopis choval. A reakce na jeho životní osudy, ukazovala na pevnou a nerozlučnou spolupráci Tří sester. Založenou hluboko v minulosti. A teď začnu u jeho jména.

Georgij Melitonovič Balančin, je s prvním ruským G – obráceným L, vlastně v iniciálách L.M.B. A to už víte vy co čtete a pamatujete si, ten nejzákladnější klíč celého mého příběhu. Vzpomínáte na pohoří v Alba – Scotland – Skotsko – Beinn Liath Mhór???  A na Marii Leontijevnu Bočkarevu? První velitelku ženského pluku v dějinách carské armády? Která navštívila presidenta Thomase ( Woodrow )  Wilsona a žádala ho o pomoc proti bolševiků? A on jí pomoc se slzami v očích slíbil? A poté navštívila i krále George V v Londýně a vrátila se do Ruska a bolševici – čekisté jí zavraždili. A vy co si pamatujete také víte, že L.B.M. Byli moji rodiče. Ludmila a Vasil/Basil Mohorita.

A je to také podle našeho R – L i Barančin. Tedy jako Baran – matka mého otce. Anna Baranova. A jako sestra mojí matky provdaná Baranikov a jako skupina Wolfram, z Londýna s Otiskem v čele, se kterou spolupracoval za války otec v Moravskoslezských Beskydech .M.B. Wolf a Ram – Vlk a Beran. ( jeden z nich byl kardinálem před časem totalit a druhý z nich byl kardinálem po čase totalit).

Jeho otec byl Meliton Balančivadze. M.B. Byl rusky kompozitor. A to je česky hudební skladatel. Ale my víme, že se u nás i jinde používá slovo kompozice také jako termín označující literární, slohové – tedy psané dílo. Takže Choreograf jako pošta pro psané texty a kompozitor, ten kdo je píše. Byl to Poskrybishev ? Pravá ruka Stalina, jeho tak zvaný pomocník, osobní tajemník ? Narodil se totiž 7.srpna – tedy plus dva je 9.srpna, jako se narodili  moji dva bývalí nevlastní bratři.  A ve funkci skončil 15.srpna a to je jak víte i 12.srpna a to je den narození mého otce.Těžko říct. Nejsem historik. Jen bych rád historiky a jejich přátele novináře a tedy i prý politiky dovedl na správnou cestu vnímaní toho co se všechno odehrálo v lidských dějinám. A odehrálo se to všechno proto, abychom my žili ,tak jak si žijeme dnes v neuvěřitelném blahobytu. Jisté je jenom to, že to musel být někdo velmi vlivný nejbližšího okolí Stalina.

Jeho matka byla Vasiljeva Marija Nikolajevna. Ruska s německými kořeny. Je to třeba rozepisovat? Vasiljev – Vasily – syn Stalina a můj otec, v té době. Marija bylo velmi standardní jméno v té době. Ale byla to i moje babička s jejím německy psaným příjmením Marie Hahn. Moje sestra druhým jménem byla Anna Marie, sestra mojí tchýně V.S.byla Marie, její matka byla Marie. A v Bruntále teta Unverdorben, sestra prvního manžela mojí matky byla Marie. A Nikolaj byl především car Nikolaj II a také svatý Nikolaj/ Mikuláš – 6. prosince a můj syn Nikola.

Balančin  se narodil dne 9.ledna, podle starého kalendáře. A to je podle nového kalendáře 22.leden. A jsme opět u toho ,že 9.1. je i 6.1. a i 6.12. – první měsíc odzadu roku je prosinec. A tak je to tedy svátek Tří králů – Tří Mágů a a minus dva, Moravcovou metodou je 4.1. a to je datum narození mojí matky. A teď velký pozor ! 9.1. je i naším škrabáním a hrozným doktorským psaním i 9.7. A to se narodil první manžel mojí matky. Dále je to tedy 9/6.12. a to je svatý Nikolaj. A plus dva je to 8.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. A byly podepsány Bělovežské dohody v Bělorusku – konec SSSR a světového komunismu v roce 1991. A jeho narození podle nového kalendáře je 22. A to je rok narození mojí matky 1922, rok vydání Mein Kampf v roce 1925, přejmenování Caricyn na Stalingran a přejmenování Bubenského náměstí na Praze 7, v Holešovicích Bubnech na Strossmayerovo náměstí. A jeho datum podle nového kalendáře je 22 tedy i  rok 1922, kdy se narodila moje matka i rok 1950, kdy se narodila moje manželka. A je to rok 1952, kdy jsem se narodil já. A je to rok 1955, kdy se narodila dcera sestry mojí matky – Alena/Alice ale hlavně Ája. A Aia je Haag. Gaaga.

v Sankt – Petersburgu. Jak je v originále česky řečený Petrohrad. ( Vzpomeňte při této příležitosti že v holandštině je Sankt – Sint. ) V roce 1913 začal navštěvovat, na přání jeho matky, která ho vedla k lásce k baletu, Imperiální Baletní Školu. Co je ale v mém příběhu zajímavé, že v roce 1957, tedy v době plného rozvinutí Operace Benjamin, se tato škola přejmenovala na A.J.Vaganova. A to je latinkou. Rusky, protože umělkyně a učitelka našeho hrdiny, byl ruská Arménka se jmenovala Agrippina Jakovlevna Vaganova. A to je , za prvé vše co má něco společného se slovem Army – Armija, je v našem příběhu důležité. Tedy Arménie, je po našem jako země Arménů ale i země vojáků. Jako příklad si dovolím odbočit a ukázat v praxi, dalšího mého souputníka v Operaci Benjamin Jaroslava Haška. Jeho manželka byla Jarmila Meier. Meier jsem já a podívejte se na její křestní jméno – J ARMI LA. Protože on prostě byl se vším všudy, jednou z klíčových postav této hry. Hlavně se svým veledílem, návodem k Operaci Benjamin. Komisař z města Bugulma – Vasil M. Ale zpět k naší paní učitelce baletu. Rusky to je A.J. Baganova. A teď pozor! V úvodu jsem psal že ruské G je jako naše L obrácené na hlavu nebo jako hebrejské R. Tato dáma se tedy jmenoval podle našeho slovníku A.J. Baranova. A v té době se již narodila moje sestřenice které jsme říkali AJA –  Baranikova. Kdy ? No přece DVA roky před přejmenování školy. V roce 1955. A by to nebylo málo, otcova matka byla A.Baranova. Za svobodna. Ta ale už nežila. A finále? AJA – AIA, je ve španělštině město, klíčové v našem příběh u a to se jmenuje rusky Gaaga a česky Haag. V Nizozemí

A.J.Vaganova – Baranova, měla jméno po otci Jakovlevna – Jakov, Yakov, James,Santiago, Iago a Jakub a Kuba. A otcův instruktor v roce 1944 byl Jakovlev  a Otec perestrojky v osmdesátých letech minulého století a spolupracovník M.Gorbačova byl Jakovlev. A tak i  a Jak, Yak, a u nás Jak  eš…

A protože Vaganov je i Vagónov a k tomu Arménie. Tak to bylo označení pro Vojenskou modrou armádu – vojenskou zpravodajskou službu. Carskou ochranku – která přešla do sovětských struktrur. Odešla do mlhy, do podzemí, pod vodu. Připravovat konec toho režimu, jehož nastolení nemohla v žádném případě zabránit v roce 1917 – bolševické revoluci.

A je třeba i napsat, že kromě Imperiální Baletní školy – dnes A.J.Vaganové, je i Michailovský Balet – M.B. a Mariinsky Balet – M.B. A zase Michail – Gorbačov i můj synovec Grubý, v ruštině. A M.B. – vasil Mohorita.  A úplně nakonec, aby to všem bylo jasné, že nejde o náhodu tak Imperiální Balet Škola – je I a B a Š. Tedy Ivan a Vasil/Václav a Ivan a Václav a Ioan a Vasile. A ruské, nebo hebrejské  Š nakonec – no to je přece Trojzubec. Neptun. Král moří. Nebo znak Ukrajiny.

A proč je to všechno pravda, co jsem doposud napsal? Protože tento klíč – B.M.L. – baletní umělec a choreograf se narodil 9.ledna roku 1904. A to je i 6.leden – to jsou Tři králové a také je to i 6.prosinec – Svatý Nikolaj. A také víte že 1904 je i 1906 a tedy i 1909. Moje datum narození –  lee a vše co se v tom roce odehrálo a bylo už snad stokrát tady na webu popsáno. A Moravcovou metodu je 6.leden i 4.leden a to se v roce 1922 narodila moje matka L.M. A 6.prosinec plus dva je osmý prosinec. Datum narození mojí manželky vlasta Svoboda – V.S. A ve Španělsku to je nejvýznamnější katolický svátek. Neposkvrněné početí Panny Marie. Anglicky je to Virgin Maria – V.M. a španělsky je to Virgen María – V.M.

A v roce 1972, jsem se seznámil, velmi spřátelil s baletkou z Taškentského národního divadla – Uzbekistán. Tančila  hlavní roli v Labutí jezero Petra  Iljiče Čajkovského. Příjmením Giula Chamrajeva. ( Její otec byl uzbecký režisér. Natočil mimo jiné i film Sedmá kulka.) Bylo to v Novosibirsku – Novo Sibirsku u řeky OB. – Operace Benjamin. A baletka byla i manželka spolubojovníka mého otce s číslem na seznamu otcových válečných spolupracovníků 11. Tedy Dvojka. Nebo XI – X a malé l – když je velké tak je to EL CHE. Evžena Erbana. Který mi v září 1989 v mé kanceláří na Maxima Gorkého – M.G. řekl, že Václav Havel je náš černý kůň. V naší řeči pochopitelně. Popisuji jinde.

Ale zpátky k životu našeho prvního oficiálního přeběhlíka. Ve škole – Imperiální Baletní Škole byli jeho učiteli , Pavel Gerdt a Samuyl Andrianov. P. a G. už znáte – P je R a R je L. L.G. EL CHE. A druhý byl Samuyl Andrianov – vy co jste četli předchozí části tady na webu – holandské mistry s jejich Marine kresby, víte, že jeden z nich se jmenoval Salm Adriaen. To n tam nemusí být jak bylo nahoře už dlouze rozvedeno. A také si vzpomenete, že to je anagram Vasil – Salm, stejně jako Samuyl – spíše Vasily a moje moskevská přítelkyně jejím krycím jménem v dokladech pro SSSR. Vasil a Adriana. Její pravé jméno bylo Alicia – Alena. Jako moje sestřenice Baraniková Ája. Proto AJA – AIA – Haag – Gaaga. A pak Husák atd.

V roce 1921, ukončil baletní školu. Bylo jich tehdy celkem 8 chlapců a děleno dvěma – čtyři děvčata. V této době již kromě baletu zkoušel vykonávat pozici choreografa. V souboru zvaném Molodoj Balet – M.B/M.V.

V roce 1924, při uměleckém zájezdu do Německa se rozhodl, s několika dalšími kolegy, že se do SSSR nevrátí. A tak se stal historicky prvním přeběhlíkem ze SSSR na Západ. Alespoň podle seznamu uvedeném na Wikipedii.

V Paříži se stal spolupracovníkem slavného Sergej Diagiliev. ( Dia gilijev ) A získal u něj místo choreografa v Ruském baletu. Jejich nejvýznamnějším společným dílem bylo uvedení baletu Maurice Ravel, na libreto spisovatelky Colette “ Dítě a kouzla „. Byla to premiéra tohoto díla a byla 21.března 1925  v Opera de Monte Carlo. Autorem choreografie byl právě náš defektor Balančine George – L.M.B. A dirigentem byl Victor de Sabata. A skladatel byl Móric – je to jméno, hojně užívané ve slovenských vtipech s více než vlasteneckou tématikou. Taky je to po našem anagram Vasil – Móric. Colette je angram Catle. Skot ,dobytek, Volové ale i Catlett – střední jméno generála George Catlett Marshall. Náčelníka štábu US Army v průběhu Druhé světové války a ještě později autora Marshallova plánu. Ale i šéfa amerického Červeného kříže. Jediného šéfa štábu US Army který ukončil V.M.I. – Virginia Military Institut. Nebo také Vasil a Mohorita a Ivan. Dirigentem představení byl V.S. Už je to jasné – Vnitřní Stráž, Vojenské Stavby, Silniční vojsko, US, SU a finále můj let ze Simferopol do Užhorod – SU. nebo uS. Premiéra byl podle amerického psaní dat 03.21. a to je obráceně moje rodné číslo – 123. A bylo to v roce 1925. Kdy vydal Hitler Mein Kampf, město Carycin bylo přejmenováno na Stalingrad a Bubenské náměstí v Praze 7, Holešovicích Bubnech ( H.B. – Havel Václav ), bylo přejmenováno na Strossmayerovo náměstí – Stross a Mayer/Meier – Mohorita. A název divadla je obráceně C.M.O. Československé Ministerstvo Obrany. Ale je to i rok 1922 kdy se narodila moje matka. Rok 1950 kdy se narodila moje manželka V.S. A rok 1952 kdy jsem se narodil já a úřadu se ujal president Eisenhover a v Británii začala kralovat Elisabeth II ( Betty, Alicia, Alena, Elis atd.) a rok 1955, kdy byla založena V.S. – Varšavská Smlouva.

Po smrti Diagihileva začal vystupovat v Londýně a v Kodani. V roce 1932 byl hlavním baletním mistrem v malém divadelním souboru plukovníka Wassily de Basili a René Bljuma.  Plukovník Wassily de Basil se narodil 16.09. To je tedy i mé datum narození postavené podle Lenina na hlavu – 19.09. A zase i 1909 atd. A narodil se v Kaunas – Lithuania – Tedy zase K.L. – L.K. – EL CHE.  I to spojení Wassily a Basil je zajímavé. Basil je toto křestní jméno v angličtině a Wassily v ruštině. A samozřejmě, že vy víte ,že můj otec byl také plukovník a Basil/Vasil. Ale nevíte, že můj spolubydlící v Moskvě, na pokoji, měl přezdívku René. (Třetí spolubydlící byl pro úplnost Václav, tedy také Vasil/ Basil.) A Bljuma je bloom – květ – florián, jako první manžel mojí matky. A víte že rok 1932 může být i rok 1935. Rok otevření moskevského metro a jmenování prvních sovětských maršálů . pěti celkem. Popsáno jinde.

V době spolupráce Balančine s plukovníkem Wassily de Basil a René Bljuma byla všechna představení vytvořena především pro Tamaru TUMANOVU. A vzpomínáte na příspěvek s Tumanem – Tamanem??? Tamanská divize – konec SSSR 21.srpen 1991 a Tuman “ Válka v mlze “ Generál Clausewitz…A Anatolij Tomin, pobočník generála Žukova, v době kdy byl ministrem obrany SSSR. A vzpomínáte na Tamansko Novo/rossijská operace na Krymu v průběhu Druhé světové války?

Americký mecenáš nabídl Balančine – M.L.B. práci v USA. Jmenoval se Lincoln Kirstein. – L.K. – EL CHE. A umělec v roce 1933 odcestoval do USA. Občanství USA získal v roce 1939. Ty roky samozřejmě něco znamenají. To, ale vy víte. Lincoln Kirstein se narodil 4.května – na svátek svatého Floriána. Tak se jmenoval první manžel mojí matky.

Dohodli se na založení Americké baletní školy. Její činnost financoval již zmíněný Lincoln Kirstein a spolu s ním Edvard Varburg. Jenom malou poznámku ke komplexnosti Operace Benjamin. V NDR se vyráběl automobil Wartburg. Čím byl zvláštní? Byl to dvou taktní zážehový spalovací motor. Dvou takt se mu lidově říkalo. Proč se k němu najednou chci vyjádřit? Protože po návratu z působení v Austrálii, začátkem sedmdesátých let, měl tento DVOU takt, můj pozdější tchán Miroslav Svoboda narozený 11.07. – 1775. A vzpomínám, že i jeho syn – můj švagr, také Miroslav Svoboda ho měl jednu dobu. A také ,že mi ho vehementně tchán doporučoval ke koupi. A co je velmi důležité, pokud si dobře vzpomínám, jednou v noci, když mi bylo asi 18 let mě a další – plné auto, vezl Wartburgem – dvou taktem, na Vinohrady, na Dvojku, Antonín Himl do vinárny Kravín. Kousek nad náměstí Míru, kde jsem později úřadoval a kousek od Spořitelny kde měl Otmar Reidl ( O.R.) sraz se svými kontaktem v Protektorátu po svém seskoku 16.04.1941. Kravín byl oblíbený podnik, Jaroslava Haška v letech před první světovou válkou. Antonin Himl zahynul v lednu 1988 v Pekingu. V jiném autě. Prý měl infarkt. ale protože jsem měl o rok a půl později podobnou příhodu v Pekingu v autě na náměstí Tian Men, při demonstracích studentů, jsem přesvědčen, že Antonín Himl byl odstraněn KGB. Tak jak to chtělo KGB udělat tam tehdy i se mnou. A jak to zkoušeli ještě mnohokrát později. A asi to nepřestali jejich lidé ze Slovenska zkoušet dodnes.

Choreograf L.M.B byl celkem pět krát ženat. Jeho první žena byla Tamara Ževerževa, nebo je Ževa, nebo Geva. ( od 1924 ). Bylo jí sedmnáct let a manželství se rozpadlo. Její příjmení je Že Verževa. Varšava nebo Beerševa. Ve Varšavě působil jako na první zahraniční misi můj tchán Miroslav Svoboda začátkem padesátých let. A Beerševa je v našem slangu Beer ševa – anglicky pivo a hebrejsky 7. Sedm piv. Historické město v Izraeli. Se slavnou Abrahamovou studnou, vzpomínanou v jednom z mých minulých vyprávění.

Další jeho životní družkou byla Aleksandra Danilova ( 1926- 1933 ). Jde o shodu jmen, ale nesmírně důležitou v případě mého příběhu. Danilov byl totiž ruský generál, taky Georgij jako náš popisovaný choreograf. A byl od roku 1907 do roku 1914 šéfem zpravodajské sekce ruského hlavního štábu Ruské Imperiální armády. Tedy  – Dvojky. Po našem. Po zahájení První světové války se tento generál shodného jména s ženou našeho choreografa, stal šéfem válečných operací ruské armády. Náčelník hlavního štábu byl v té době Nikolaj Januškovič ( jako u nás na Praze 7 vedle Antonína Sochora,  Janovského ulice vedoucí na Strossmayerovo náměstí a souběžná s Bělského později Dukelských hrdinů)). A zástupcem náčelníka štábu a nadřízený Danilova, v době První světové války, byl velkokníže Nikolaj Nikolajevič. Dodávám jen ,že car byl  také Nikolaj II. A můj syn Nikola. A připomínám datum narození choreografa – 9/6.leden – Tři králové nebo 6.prosinec svatý Nikolaj. A co je úplně nejdůležitější, že generál Danilov po Říjnové revoluci odešel do exilu do Paříže. Kde působil i náš choreograf po své emigraci v roce 1924. A generál Danilov zemřel v roce 1937. To už byl choreograf Balančin v USA.

Další  životní družkou umělce ( 1938 – 1946 ) byla Vera Zorina. V.Z.( Vojenské Zpravodajství).  Měla také významného jmenovce. Valerian Zorin byl sovětský diplomat. Byl po válce velvyslancem v Československu a působil v OSN – UN. Je zapsán na Wikipedii jako významný účastník slavné konfrontace na půdě OSN v době Kubánské krize 25.října 1962. S americkým představitelem Adlai Stevensonem. Co je na tom zajímavého? Kromě asi té debaty která se týkala ostrova KUBA. Že ten den bylo i jako výročí Říjnové revoluce. Podle nového kalendáře byla 7.listopadu, podle starého 25.října – proto říjnová. A to vy co čtete a pamatujete si víte že je to i 07.11. – A to je rok založení US Army a US Marine 1775 – a Vincens – v Agramonte začal v roce 1770 vyrábět „xocolate de piedra“ a v 1775 začal vyrábět Turrón.  A Adlai je také i Aldo – tak se jmenoval druhý Ital – spolužák ,ve škole v Moskvě v roce 1971 – 1972. Jeden byl Vittorio a druhý Aldo. Byli jenom dva z I. Atd.atd.atd.

Od roku 1946 do roku 1952 žil Georgij s Marií Tolčif. To je otrocký překlad z ruštiny. Jinak ale jeho čtvrtá žena byla první americká primabalerína a byla indiánského ( ne indického ale indiánského původu). Osage kmen – Osage Nation. Její jméno v Osage nářečí bylo Ki He Kah Stah Tsa. Elisabeth – Betty – Marie Tall Chief. Dlouhý – vysoký náčelník. Česky bychom asi nejlépe řekli Velký šéf. Nebyl to náhodou Eisenhover? V roce jejich rozvodu 1952 ? Elisabeth II ? V roce 1952 ? A já  jsem se narodil…

Umělcova pátá manželka Tanakil Le Clercq ( 1952 – 1969 ) se narodila v Paříži. Otec byl Francouz a matka Američanka. Ta se jmenovala  Edith Whittemore. A to už vidíte sami a dobře. Příjmení Whittemore je jednoznačně anagram Mohorita a k tomu W. Dvakrát Vasil otec a jeho Otisk – syn. Anebo V – 1 a V – 2. Co je ale také neméně zajímavé je to to ,že její otec byl Jacques Le Clercq. A proč je to zajímavé kromě toho, že byl James,Jakov,Yakov, Santiago,Iago Jakub a Kuba. Že příjmení Leclerc a jméno Jacques jako křestní používal za Druhé světové války slavný francouzský generál. Spolubojovník De Gaulle. Celým jménem Philippe Leclerc Hauteclocque. Zúčastnil se bojů v Tunisu na Marethově linii zbudované Italy- Germany Army. I a G . L a G – EL CHE. A Mareth – to je angram Mohorita a L, jako linie, a to je Ludmila Mohoritová. V roce 1962 byl natočen ve Francii televizní detektivní  seriál o inspektoru Leclerc. Inspektor Leclerc vyšetřuje. Část tohoto seriálu se promítala v roce 1964 v Československé televizi. Sledoval jsem ho velmi pečlivě. S matkou jsme seděli u televize a ani nedutali. Co  oněm říct, kromě toho, že se mi moc jako dvanáctiletému klukovi líbil ? Herec v hlavní roli se jmenoval křestním jménem také Philippe. Jako generál Leclerc. Generál Leclerc zahynul v roce 1947 při havárii letadla B – 25. Odmítal válku Francie ve Vietnamu. Generál Leclerc byl posmrtně jmenován maršálem Francie. Stalo se tak 23.srpna 1952. A to je 23 minus 2 je 21. 21.srpen 1952. 12.srpen 1952. 12.srpen se narodil můj otec a v roce 1952 jsem se narodil já.

Balančine – M.B.L. – neměl děti.

Zvláštnosti jeho uměleckého stylu. Po roce 1934 změnil styl. On sám o tom říká: “ Je třeba odstranit syžet, obejít se bez dekorací a pyšných kostýmu. Tělo tanečníka – to je jeho hlavní instrument, to musí být vidět. Na místo dekorací zaměnit světlo… To znamená že tanec představuje vše, pouze s pomocí hudby.“ Balančin potřeboval velmi muzikální a velmi citlivé rytmy a  vysoce technicky zdatné tanečníky. “ Technika a umění – je jedno a totéž. Technika to je umění, a pouze takto můžete ukázat vaší individuálnost, krásu i formu“ ( Wikipedia.)  Syžet je v českém překladu z ruštiny i spiknutí. Děj a námět, zápletka.

Ukázka jeho nejslavnějších provedení v roli choreografa.

1/- 17.červen 1925, Paříž, divadlo Hetelirik. Rusky Getelirik. Představení “ Píseň Slavíka “ ( česky jen Slavík ) Igor Stravinskij. Dekorace na představení Henry Mattis. Ruský balet Diaghileva.

Je to první představení ve Wikipedii uvedené. Bylo to 17.června. To je datum narození mojí babičky z matčiny strany, Marie Hahn, v té době již provdané Gebelt. V H.P. – Horních Počaplech. Je to ale 17.06. a to je i 17.09 a plus dva je to i moje datum narození 19.09. a tedy i 1909 a vše co s tím už bylo mnohokrát uvedeno. Rok je 1925. Výš popsáno co vše se odehrálo v roce 1925 a už bylo i popsáno, že se narodila moje matka 1922 v Horních Počaplech,1950 moje manželka V.S. a 1952 já a 1955 byla založena V.S a narodila se sestřenice Ája . Anagram z názvu divadla si udělejte sami. Vidíte ho tam ? Hitler ? Ve stejném roce vyšel Mein Kampf.  Slavík je, jak už víte i Vasilek. A tedy i Masaryk, po našem. Aby to bylo jasné v blízkém sousedství na nábřeží – bank – Labe v Horních Počaplech u babičky a dědy, žili Slavíkovi. Hned vedle hospody u Grünwaldů/Polabské. Autorem je Igor Stravinskij. IS. To je i Inteligence Service ale i malé l – velké L. L.S. – L.C. – EL CHE. Dekorace vytvořil slavný Henry Matiss. Henry je Jindřich, mnohokrát vzpomínaný zde na webu. A Matiss také. Můj velitel roty na vojně v Litoměřicích byl Matiášek – říkali jsme mu Mates.

2/-  11.prosinec 1925, Londýn, Koloseum, představení  “ Barabo „. Vittorio Rieti. Dekorace Morice Utrillo s knížetem Šervašidze. První představitelé – Leon Vojcechovsky, Sergio Lifar, Alice Nikitina, Alexandra Danilova, Tamara Ževa. Ruský balet Diaghileva

Představení se uskutečnilo 11.12. To víte, že je i 1775/1770. A i když je poslední měsíc prvním měsícem, tak je to 11.01. A to je to samé 1770/1775. Rok už nebudu znova rozepisovat. Koloseum je v Římě.  Collosseum/ Coliseum Romano. A je to i Vasilek a i Masaryk. Naším anagramem. A Romano. Autorem byl Vittorio Riety. To je po našem  V a L. Tedy Vasil a Ludmila a Leonardo da Vinci. A také můj italský přítel ve škole v Moskvě – Vittorio. A dva nejvyšší představitelé Komsomolu v SSSR v letech osmdesátých – oba jsem znal .Viktor a druhý také Viktor, křestními jmény. Iniciály jejich jmen byly u obou shodné s mými – V.M. Jméno prvního představitele by vám mělo být známé. Generál Vojcechovsky, legionář a prvorepublikový vojenský představitel v Československé armádě. Odvlečený po Druhé větové válce do SSSR kde v vězněný v Gulagu zemřel. Sergio se také jmenoval Ordžonikidze. O.R. na začátku jména, jako O.R. Operace Benjamin. Alice je pravé jméno mojí přítelkyně ve škole v Moskvě. A je to i Alena jako sestra mojí matky a její dcera Aja – Aia. A dvě poslední uvedení jména jsou jména dvou manželek umělce choreografa Balančina. Z toho jedna Danilov – jako generál Danilov z ruské Dvojky a druhá Žerverževa. Dekorace na přetavení dělal Maurice, výš už to bylo uvedeno co je Móric na Slovensku. A Moric Utrillo je také M.U. a to víte je i M.V. A s ním pracoval na scéně i kníže Šervašidze. Také Gruzín, anglicky – Georgian – jako náš defektor Balančin. Ale všimněte se nápadnosti podoby tohoto gruzínského příjmení s jiným gruzínským příjmením -Ševarnadze. Jenom přidáte n, a je to. To víte že byl prakticky poslední ministr zahraničních věcí SSSR a po rozpadu SSSR, první president znovu svobodné Gruzie/ Georgie. A název představení? Baraba – to je přece tunelář. Nedávno jsem psal ,že mi otec říkal jako klukovi Barabo. Když jsem se ptal co to je tak říkal ,že to dělal. Že to je rumunské pojmenování pro dělníky na stavbách tunelů.

3/- 19.května 1926 ,Paříž, Divadlo Sáry Benard. Představení “ Pastorale „. Žorž Orik. Dekorace Pedro Pruna spolu s knížetem Šervašidze. První představitelé Felia Dubrovskaja, Tamara Ževa, Sergio Lifar, Tadeuš Slavinsky. Ruský balet Diaghileva.

19.květen je také pátý měsíc odzadu od konce roku a to je 19.srpen ( August ) A to se narodil generál Bunzák Štěpán, Michal. Který jako rotmistr Československé armády odvedl otce do SSSR. V říjnu 1939. Bernardová  byla moje spolupracovnice na nám. Míru na Vinohradech – na Dvojce. Autorem Pastorále – hudby pastevců – dobytka, skotu cattle například, byl z ruského přepisu Žorž Orik. Ve francouzském originále Georges Auric. V jeho jméně je dvakrát O.R. V křestním jménu i v příjmení. Operace Benjamin. A posledním představitelem mládežnické organizace v NDR – FDJ, byl Aurich. Viděl jsem se s ním naposledy v říjnu 1989, v Berlíně, když mi na lodi na řece Spréva, říkal že padne Honecker. A stalo se. Pedro Pruna byl katalánský malíř, který spolupracoval s Pablo Picassem. Pruna je však , ale také městečko v provincii Sevilla ve Španělsku – v provincii Andalucia. Sevilla – Vasilla.   Prune je i anglicky sušená švestka.

4/ – 3.června 1926, Divadlo Sára Bernard. Představení “ Čortik iz tabatěrky „. Čertík z tabatěrky. Anglicky Jack in the Box. Erik Sati. Andre Derein a kníže Šervašidze. První představitelé byli Stanislav Ibzikovskij, Alexandra Danilova, Ljubov Černyševa. Ruský balet Diagilieva

Datum 3. června je i 03.06. A to je i 03.09. A to je svátek svatého Marina. Čertík je Čírtek, svazácký funkcionář a vedoucí pracovník v Československé televizi před Listopadem 1989. A později i krátce pracovník porevolučního ÚV KSČ. Tabatěrka je na cigarety. Cigarety vyráběl v 19.století podnikatel jménem Žukov a Miller v Rusku. A také možná znáte cigarety Winston a Marlboro. Jako Winston Churchill, vévoda z Marlborough.  Autor Erik Satie nazýval sám toto své dílo „clownerie“ a „suite anglaise“. A vy víte že Klauni jsou v ruském slangu i Augusti česky i Kašpaři.. Popsáno jinde, dříve. Výtvarníkem byl André Derein. A to je francouzské jméno. Ale v angličtině to znamená derein – kanalizace,odvodňování. A vy co čtete a pamatujete si tak víte, že to je ve Španělsku v prvním tisíciletí našeho letopočtu  megrit – odvodňování. Hráze na vodu. A z  tohoto slova vzniklo i jméno hlavního města Španělska Madrid. Popsáno podrobně jinde.

5/ – 3. prosinec 1927. Londýn, Lyceum. Triumf Neptuna. Lord Berners. Kniže Šervašividze a Pedro Prune. Alexandra Danilova, Sergio Lifar, Lýdia Sokolova, Michail Fjodorov, Ljubov Černyševa, Věra Petrova, Taťána Šame, Džordž Balančine, Konstantin Čerkas. Ruský balet Diaghileva.

To je skutečně Triumf Neptuna – krále moří. S trojzubcem. Představení bylo v Londýně v divadle Lyceum. L.C.M čteme Lyseum.  – LSM – Wasil. Už tomu rozumíte, co bylo LSM?. Autorem byl 14. Baron z Berners. Celým jménem Gerald Hugh Tyrwhitt – Wilson. G a H je jako C a H a to je CHE. A Tyrwhitt je po našem anagram MohoritaTT. Jako střední jméno generála Marshall – CatleTT. A k tomu Wilson což je také Wasil a n je rusky h  to se ve španělštině nečte. A známá dvojice Prune a Kníže dělali scénu. Velmi zajímavá je sestava účinkujících. Kromě již výše představených je tam navíc Lýdia Sokolova – Lýdie je česky Ludmila a otec byl Sokol a já byl Sokol – SKL – XL – EL CHE. Fjodorov byl sovětský novinář, redaktor ,který dělal s Hegenbartem slavný rozhovor v létě 1989. Hegenbart vůbec nepochopil proč tento rozhovor proběhl. Musí se podívat na originál stránku přímo v dobových Izvěstijích. Ano to byla Operace Benjamin.

Dvě jména, baletek,  jsou v souvislosti se mnou velmi důležitá.Věra Petrova  a Taťána Šaem. Věra a Taťiana byli dcery mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Věra je Petrova – vzal si ji plukovník ŠtB ( potažmo KGB ) Petr Sisák. A Taťána je shame. Šame. Ostuda. Čí a proč? Proč ? Já to vím, ale nechám vás hádat. Ano také toto byla hra KGB. Související s mojí diskreditací.

A poslední je tanečník Čerkas. Tak se jmenoval poslední kulturní rada sovětského velvyslanectví za totality. Neznal jsem ho osobně. Ale nebylo možné si ho nevšimnout. Byl „mánička“. Ano na sovětském velvyslanectví v Československu pracoval jako Rada Velvyslanectví SSSR „mánička“. Čerkasov se jmenoval. Možná proto mají KGB mezi tzv. „máničkami“ v Praze rezidenturu dodnes. Čerkasov  měl vlasy po ramena. Nikdy nikde jsem nikoho na sovětském velvyslanectví s takovým „hárem“ jak se říká lidově neviděl. Jenom Čerkasova v Praze.

A datum ? To nejlepší na konec. Tak to už je zase známé 12.03. Moje rodné číslo 123. Anebo 3 krát dvě je šest a to je Svatý Nikolaj. Nebo je to první měsíc v roce leden a to je 2 krát tři šest. A to jsou Tři králové – Tres Mágos, ve Španělsku. A Triumph Neptuna ? 10.května vztyčená socha na Augustine Parade v anglickém městě Bristol. Kde britské tajné služby ubytovali dalšího, pozdějšího defektora ze SSSR, vlastním jménem Rezun ( rezun- zrzavyý -Ir/ Lee nebo Skot, pod pseudonymem Suvorov. 10.květen už znáte vy co čtete a pamatujete si.

6/ – 30.duben 1927. Opera Monte Carlo. Koška. Česky Kočka. Anry Soge. Scéna Naum Gabo Antuan Pevzner. Představitelé v prvních rolích Alice Nikitina a Sergio Lifar. Ruský balet Diaghileva.

A už víte, že 30.dubna je i 30.září. A to je děleno dvěma 15.září. A to je i to samé jako 12.září. A to se narodil první syn mojí sestry M.G. Michal Grubý. Divadlo už bylo výše – M.O.C. A Kočka ta už tu byla tolikrát. Především ta na Lombard ( moje přítelkyně v Moskvě z Argentiny byla příjmením Lombardelli – L.M.B. Dr. Lee) Street v Londýně. S houslemi. Jako Fieddler s houslemi a nebo jako Kočka na rozpálené střeše. A matčina oblíbená Schwarze Katze voňavka. Kupoval jsem jí jako kluk k svátku a při jiných příležitostech.  A přímo Košková byla ředitelka vydavatelství mladá Fronta, když jsem svazákoval. a její manžel Košek pracoval s mladým Jak eš a Štěpán Miroslav na MSS. Mezinárodním svazu studentstva. A vy co čtete víte, že vyslovujeme koška/kožka je česky také kůže. A to je druhá část mého O.R. – hebrejského O.R. – světlo a kůže.  Anry Soge je v ruštině psané jméno francouzského skladatele Henry – Pierre Poupard. Převzal matčino rodné jméno Sauget jako umělecký pseudonym. Byl tedy Jindřich jako spousta dalších v mém příběhu. Ale byl také Henry – Pierre a to je H.P. Horní Počaply a Horní Počernice. A taky jak víte HP je Koňská Síla tedy KS – X. CHE – EL CHE. Narodil se v Bordeaux. Tam kde zemřel Francisco Goya de Luciente. Scénu pro představení vytvořil ruský umělec Nemija Berkovic Pevzner. Berkovic je židovské otčestvo po otci, který se jmenoval Boris ( anagram je to Vasil a i  Ivana Mohority syn byl Boris) ). A Beřkovice jsou vedlejší vesnice Horních Počapel. ( Horní Beřkovice H.B. – Havel Václav/Vasil).  Narodil se v Brjansk , Orlovská gubernie.  Brjansk Orlov – B.O. O.B. Operace Benjamin. Jeho bratr byl Antonín. To už tu také bylo mnohokrát. A tančila Alice jako moje argentinská přítelkyně pravým jménem, A je to i česky Alena, jako sestra mojí matky jejíž manžel byl Antonín.( Baranikov) a Sergio – což bylo i křestní jméno Ordžonikidze. O.R.

7/ – 12.červen 1928. Divadlo Sáry Bernard. Představení “ Apolón Musaget „. Igor Stravinskij. André Bošan scéna. A představitelé, Sergio Lifar, Alice Nikitina, Ljubov Černyševa, Felija Dubrovskaja. Ruský balet Diagilieva.

12.červen je plus dva 14.červen. A to je můj svátek – Vasila a je to den založení US Army a je to také den narození Ernesto Che Guevara. Apolón Musaget je také A.M. A to je moje sestra , otcova matka, otcova druhá manželka a Anna Mohorita – Lemak v USA. A Musaget je i M.S.G. a t nakonec. Michail Sergejevič Gorbačov s t navíc. Jako Gebelt – Havel a T navíc.  Podle Wikipedia je to tak zvaný Bílý balet. Proč to je zřejmé. Z kontextu práce a života defektora Balančina. Autor byl zmíněn výše – I.S. Tady můžu dále jen ukázat co udělá z francouzského Andres Bauchant rusý přepis. Andre Bošan. Tak se to píše rusky. Nemusím říkat, že to mělo svůj význam v celé řadě kontaktů Východu se Západem. V tomto případě jde o A.B. iniciály a to je sestra mojí matky A.B. a i její manžel byl A.B. dohromady byli ABBA. Není pochyb o tom že jméno Felija Dubrovskaja má cosi společného s Dobrovským. V jakém smyslu, ale, nemohu říct. To nevím. I když si své myslím. A  Černyševa je od černá – Černá Láska – Č L – EL CHE. Ljubov Černyševa.  A název divadla byl zmíněn výše.

8/ – 16.červenec 1928. Londýn, Divadlo jejího Veličenstva. Představení “ Bogi – niščie „. Les Dieux mendiants – francouzsky. G.F. Hendel. Scéna Lev Bakct a Juan Gris. Představitelé Alexandra Danilova, Leon Vojechovsky, Ljubov Černyševa, Felija Dubrovskaja, Konstantin Čerkas. Ruský balet Diagilieva.

Čevenec je sedmý měsíc v roce. Od konce roku je sedmý měsíc červen – Tedy představení bylo po našem 16.06. a to je jak již víte i 19.09. Den mých narozenin. A k tomo plus dva je 21.09. a to byl den narozenin mého přítele a spolužáka, druhého manžela mojí sestry Anna ( Marie ) Mohorita. Představení se jmenovalo  v mém překladu z ruštiny Bozi – žebráci. Scénu vytvořil Leon Nikolajevič a později se jmenoval Samojlovič Bakst. Ruský malíř a scénický umělec. Běloruského původu. Jeho dvě otčestva používaná jsou Nikolajevič – Nikolaj a Nikola a Samojlovič což je anagram Vasiljevič M. Druhým byl Juan Gris. Španělský umělec. Narozený v Madridu. ( Megrit ) Představitel Kubismu. Jan Šedivý, nebo šedý. Rusky Serij. Jako se zpívá v písničce – Jéňo Hrej. Juan Grey.

9/ – 7.květen 1928. Opera Monte Carlo. Představení “  Bal “ . Francouzsky Le Bal. Česky Ples. Anglicky Ball. Autor Vittorio Rieti. Scéna Džordžo de Kiriko. Představitelé, Alexandra Danilova, Anton Dolin, Andrej Bobrov, Felija Dubrovskaja,  Leon Vojcechovskij, Džordž Balančine, Jevgenija Lipkovskaja, Serž Lifar. Ruský balet Dagileva.

7.květen.  Je to za prvé konec války slavený na Východě – 7 plus dva je devět. 9.květen. A už víte, že 7.květen je i 7.srpen. Pátý měsíc od konce roku. A 7 plus dva je devět. A 9.srpna se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. Otcové výše uvedené Věry a Taťány. Představení bylo v M.O.C. A jmenovalo se Ples. Ball. Ve španělštině je to El Baile. Ale i to je La Bala – Ale to není Bál ani ples to je ve španělštině nábojnice. Anglicky Bullet. Autorem byl již výše uvedený Vittorio Rieto. A autorem scény byl rusky Džordžo de Kiriko – v originále Giorgio Chirico. Italský umělec ale a teď velký pozor !!! Narozený na ostrově Volos. V Řecku. Mezi představiteli se objevují dvě nová jména. A to jméno Anton Dolin. A Antonín víme co je a kolik jich bylo okolo mě. A Dolany je jedna železniční stanice před Beřkovicemi. Od Prahy – Dolany – Beřkovice ( Horní ) – Horní Počaply. A Antonín se tam přiženil když si vzal sestru mojí matky Alenu. Atd. A Dolina je i Mezihoří – jak přejmenovali otcovo Volové po Druhé světové válce, po připojení k sovětské Ukrajině. Druhé nové jméno tanečníka je Andrej Bobrov. Byl to i slavný sovětský hokejista, ale také jsme tak říkali Miroslavu Štěpánovi. Bobr. A že by to po něm, po Štěpánovi,  převzal Bobr ( ov ) číslo dvě Andrej ?

10/- 21. květen. Paříž. Divadlo Sáry Bernard. Představení ů Bludnyj syn „. Sergej Sergejevič Prokofjev. Žorž Ruo a kníže Šervašidze a Vera Sudejkinova. Představitelé jsou Sergi Lifar, Michail Fjodorov, Félija Dubrovskaja, Eleanora Marra, Natálija Branickaja, León Vojcechovskij, Anton Dolin. Ruský balet Diaghileva.

21. květen je pátý od koce roku. Tedy je to i 21.srpna. Den Okupace v roce 1968 a datum konce komunistického puče v Moskvě. Za účasti Tamanské divize. A je to i Moravcovou metodou 21 minus dva 19 – a to je 19.srpna 1991 narození generála Bunzáka. A je to i datum narození mého otce tedy 12. srpen 1919  a  také narození Jak eš. Divadlo bylo popsáno výše. A jméno baletu je v ruštině Bludnij syn. V angličtině je to Prodigal son a ve francouzštině je to Le Fils prodige. Byl vytvořen pro Diaghileva ruský balet na hudbu S.S.Prokofjeva. Libreto napsal Boris Kochno. A je založeno na podobenství o marnotratném synovi v Lukášově evangeliu. Proč právě toto téma? V mém příběhu, ne v uměleckém příběhu. Protože  jak víte, vy co jste četli minulá moje psaní o Holandských mistrech, ve dvou dílech, v Holandsku působil tak zvany Cech ( není to Čech , že bych zapomněl háček, je to Cech – sdružení, spolek, Sint- Lucasguilde. Lucas Guilde – L.G. – EL CHE. Cech svatého Lukáše v češtině. Šlo především, uvedením tohoto baletu o nasměrování partnerů – armád a jejich všech Dvojek – právě tímto směrem. Marine obrazy. A právě proto se i mezi umělci – tanečníky objevuje nové jméno – Natálija Branickaja. Bráník. Právě do Bráníku – Blaníku v naší řeči, mě jednou významně odvedli plukovník ŠtB ( KGB) Sisák – manžel Věry, se svým byznys partnerem Františkem Chobotem. A dělali tehdy, jako že jde o Blaník – Bráník. Vzpomínáte R je L ? A o Blaníku také hovoříval Topolánek , jestli se nepletu ? Tedy že to co se děje v devadesátých letech slouží jakoby ke konečnému osvobození českého národa Blanickými – Bránickými rytíři. Samozřejmě to bylo představení ,které přede mnou sehráli. Šlo o normální obyčejnou velkoloupež organizovanou KGB. Která si přeložila, vzkazy – poštu vojáků v činnosti Balančina –  a využívala je pro svoji komunikaci také. Dokud stála v čele SSSR vojenská junta – tedy do jeho konce a rozpadu, tak nemohli nic dělat. Jen si chystat zázemí do nové doby. A k tomu došlo po pádu státních ,totalitních struktur  a s tím samozřejmě padla i Vojenská junta Rusku a i celý tento vojenský systém. Jednoduše řečeno si sám sobě vykopal hrob. Ale vědomě a organizovaně a podle plánu, v koordinaci a spolupráci se svými sestrami. US Army a British Army. Pak už ale neměla Bílá Ruská Armáda žádné nástroje pro ovládání Nového Ruska. A KGB se ujala moci. Jak ? Toho jsme svědky dnes a denně.

11/- 7.červen 1933. Paříž, Divadlo Na Elysejských polích. Představení „Mocartiana „. Petr Iljič Čajkovskij. Kristian Berar.  Představitelé Ljudovik – Ludvík Matlinskij a Ljusen Kulbera, Tamara Tumanova a Roman Jasinskij.

7.červen je krát dvě 24.červen. Den založení US Army v roce 1775 a narození Ernesto Che Guevara a svátek Vasila. Mocartiana je balet na hudbu Čajkovského. Čajkovskij Wolfganga Amadea Mozarta  velmi obdivoval. ( vzpomeňte si na film Miloše Formana Amadeus, a samozřejmě připomínám ,že W.A.M. je Vasil a Vasil a Anna Mohorita)   Již od dětství. Čajkovskij se narodil ve stejný den jako Ivan Mohorita také z Volové – 7.května.( ze skupiny Bunzák, Mohorita, Mohorita)  Mezi představiteli se objevuje poprvé jméno Ludvík.  A zase baletka Tumanova. A tanečník  Jasinskij, jako světlý, jasný – světlo – O.R. a křestním jménem Roman. Říman nebo Róm.

12/- 1.března 1935. New York. Divadlo Adelphi. Představení “ Serenáda „. Petr Iljič Čajkovskij. Scéna Gaston Lonšan a Žan Ljursa. Dirigoval Šándor Charmaty. A tancoval “ Americký balet“.

Představení bylo 1. března. Tedy 01.03. A to je i 31 – 13. Jako číslo mého dresu v basketbalovém družstvu Meteor Praha. Ve kterém jsem i hrál na turnaji v Brémách v NSR v roce 1969. V divadle Adelphi. Co vám říká jméno toho divadla, jako mužské jméno? A po našem Adolfi. Původní název divadla byl Craig Theatre. A zase Čajkovskij se svým datem narození stejným jako Ivan Mohorita z Volové u Chustu.

13/- 1941. New York. Představení “ Baljustrada „. Igor Stravinskij. Scéna Pavel Čeliščev. Více informací není.

Na tomto představení je zajímavá pouze informace v názvu baletu. Balustráda. Balustre. Je nízké zábradlí ohraničující, schodiště, balkón atp. Zajímavý je původ tohoto slova. Je totiž v názvu ovoce z keře Punica granatum, latinsky. Česky Marhaník granátový nebo granátovník obecný. Marhaník pochází ze Somálského ostrova Sokotro, kde byl endemitem a lidé jej rozšířili přes ˇIrán do celého Středomoří. Plodem tohoto stromu je česky – Granátové jablko. Ale také víme , Punica je jako Punic. A to byly známé Punské války. Celkem tři. A plodem je granát. Tedy název střeliva a nebo ruční zbraň. Kromě toho Balustre je Vasil Tre. A to je jeden z klíčů celé Operace Benjamin. Autorem hudby byl Igor Stravinskij. I.S. – Inteligence Service. Poprvé v životě jsem granátové jablko jedl na Kypru v cca.1983 – rozděleném Kypru.( Na akci MSS, v hotelu Kennedy – popsáno jinde). Dal mi ho tam můj tehdejší přítel ze základní vojenské služby, pracovník podniku zahraničního obchodu, můj svědek na mé svatbě. A měl příjmení shodné s otčestvom Husáka. Vy co jste zažili totalitu možná víte, že Brežněv ( maršál mimo jiné – jediný maršál politruk v celé Sovětské armádě) říkal Husákovi , Gustav Nykodymovič. Navštívili jsme tam také, mimochodem, jeskyni kde žil Svatý Lazar. S.L. – EL CHE.

V této souvislosti ještě jedna souvislost. Autor scény – výtvarník se jmenoval Čeliščev. Če a li ( CHE LEE)  a s ruským písmenem šč. Vy víte ,že vypadá jako ruské Š. Tedy stejně jako Neptunův Trojzubec. Akorát má na konci malilinkou čárku – jako ocásek. Je to prostě trojzubec s ocáskem. Proč to vzpomínám? Protože možná znáte ruskou rybí polévku která se jmenuje šči. Ale co hlavně svědčí o souvislosti s mým příběhem a Operací Benjamin je to, že velitel otcovi zpravodajské skupiny ARAP, byl Niščimenko – Bělavskij. A koncovka -ko, je v ukrajinských jménech – byl ze Lvova. Ukrajinec. A možná vy co čtete a pamatujete si víte, že jsem nedávno v příběhu o Silvestru na Vysoké škole komsomolské v Moskvě vzpomínal, že se na naše představení přišel podívat tehdejší rektor Vysoké školy který se jmenoval Truščenko. Také ukrajinská koncovka -ko a  šč uprostřed. Žádná náhoda. Proto mi vařil v maďarské Tatabáni, v kotlíku nad ohněm, v roce 1989, rybí polévku –  halászle, maďarský Gorbačov. Říkal mu tak můj maďarský partner a kolega Csaba Hámori. Tajemníkovi a členu předsednictva Maďarské dělnické a socialistické strany ( totalitní strany, jako naše KSČ ) který se jmenoval se Imre Poszgay. Podle mě to byl ideový otec, tehdy založeného hnutí mládeže Fidesz, dnešního maďarského premiéra Orbána.

14/- 1946. 20.listopad. Central High School of Needle Trades,  New York. Představení “ Četyre temperamenta „. Autor Paul Hindemith. Scéna Kurt Seligmann a Jean Rosenthal.  Představitelé, William Dollar, Georgia Hiden, Tanakil Leclerc a další. Dirigoval León Barzen, klavírista Nicholas Kopeikine. Tančila “ Baletní společnost“.

20.listopad je i děleno dvěma 10.listopad. A to je podle našeho známého klíče 11.10. – 1775 a 1770. Ale také to byl den zahájení Celostátní konference SSM v pražské Lucerně v roce 1989. A ten den jsem odhaloval pamětní desku Opletala a Sedláčka, dvou obětí střetu občanů Protektorátu s nacistickou ozbrojenou mocí v říjnu 1939. O.S. – Strategické Operace. V Žitné ulici. Na Dvojce. Představení New Yorku mělo název Čtyři temperamenty. Byl vytvořeno v New Yorku mistrem – defektorem, Balančinem, na hudbu Paula Hindemith – „Eponymus music 1940 pro smyčcový orchestr a klavír“, pro Baletní Společnost, bezprostředního předchůdce jeho Městského Baletu. M.B.  Přeložit název divadla je velmi komplikované. Slovník říká Centrální škola jehelních řemesel. Asi pravděpodobně to bylo místo – střední škola, pro výuku řemesel pro švadleny a krejčí.( moje matka byl švadlena a Bilak Vasil byl krejčí). Needle je kromě toho, že to je jehla i střelka. A čtyři jsou nejen temperamenty, ale i čtyři světové strany. A i čtyři roční období. A čtyři je i římskými číslicemi IV. Ivan a Vasil/Václav a Ivan a Václav/Vasil a Ioan a Vasile. Důležité je že autorem hudby byl H.P. – Horní Počernice a Horní Počaply a X – EL CHE. Poprvé se objevuje jméno Kurt – jako Kurt Benny Student – generál výsadkových vojsk německé armády, který obsazoval 10.května 1940 Haag. Aia a Gaaga. Rosenthal je jako provincie Rosario, kde se narodil v Argentině Ernesto Che Guevara. Dirigoval L.B. – Ludmila a Vasil a Leonardo da Vinci. Klavírista byl Nicholas  Kopeikine, takže šlo zcela určitě o ruského Nikolaje – cara. A mezi představiteli se objevila nová postava. Georgia Hiden – skrytá, schovaná Gruzie – Georgia. Sám Balančine byl z Gruzie.

15/- 28.července 1947. Paříž, Grand Opera. Představení “ Křišťálový palác „. Autor Georges Bizet. Scéna a kostýmy Leonor Fini. Dirigoval Roger Desormier. Představitelé, Lycette Darsonval, Alexander Kalioujny, Tamara Tumanova, Roger Ritz, Micheline  Bardin, Michel Renault, Madeleine Lafon a Max Boonzzoni. Balet Pařížské Opery.

Představení se konalo 28.červnce. A my víme, že červenec je sedmý měsíc. A od konce roku zpátky je sedmým měsícem červen. A 28 děleno dvěma je 14. A zase tu máme 14.červen. Den založení US Army a narození Ernesto Che Guevara a svátek Vasila. Balet je v originále Symphony in C. Hudbu složil Bizet v sedmnácti letech. Ztratila se a byla znovu objevena a publikována v roce 1933. Balančina o ní informoval Igor Stravinskij – I.S. Mezi vystupujícími se objevují již výše popsaná jména. Tumanova. Nová jsou dvě jména Michel – Michal a Micheline – Michala. Bardin – tedy M.B. A Madelaine Lafon – M.L. tančila spolu s Max Bonzzoni M.B. Kalužnyj jak se píše v ruštině je také kalná voda. Jako jedno z měst v Kanadě. Vzpomínáte na vodítka v těch největších městech Kanady. A anglicky je to puddle. Křišťálový Palác se také jmenovala jedna slavná stavba v Londýně. Byla postavena v Hyde Parku na Velkou výstavu v roce 1851. Hyde Park – H.P. – Horní Počernice a Horní Počaply a HP – X – EL CHE. Byl z Iron and Glass. I.G. LG – EL CHE.30.listopadu 1936 byl z Hyde Park odstraněn. A I.G. byl i názec Iron Guard – fašistické Železné Gardy, jejímiž členy byli Ioan a Vasile, kteří padli při první potyčce, ve Španělské občanské válce, na straně generála Franka. V Mojadahonda u královského paláce El Escorial u Madridu

A je třeba vědět, pro úplnost příběhu a dokonalost spolupráce ,že nejslavnější dílo Georges Bizet byla Carmen. Jako já – a jeden Beatle. Carmen – Cartney – automechanik. Car mechanic. Libreto k ní napsali Ludovic Halevy – Ludvík (Svoboda) a Havel – DVA presidenti, a Henry – Jindřich Meilhac – Mlha nebo ten kdo mlží – Mlhač – rusky Tuman. Carmen byla Gypsy – Sint – Cikánka. Z opery jsou známé dvě velmi slavné árie – Habanera – to je obyvatelka Havany – hlavního města Kuby, a árie Toreador. Dvakrát O.R. A Tore – býk – skot, cattle, ale německy brána i hokejová branka – šajba, rusky. A i Turrón, Vincense z roku 1775. Proto zařadil Balančine dílo Crystal Palace do svého repertoáru. Jako navedení ke Carmen.

16/- 26.listopad 1947. New York. Městské centrum hudby a dramatu. Balet – Téma s variacemi. Hudba Petr iljič Čajkovskij – finále svity číslo 3, z roku 1884. Scéna a kostýmy Budman Tompson. Dirigent Max Goberman/ Hoverman. Představitelé, Alicia Alonso, Igor Juškevič. Skupina Baletu Divadla.

26. listopad bylo finále svity číslo 3. Finále proto, že byla druhá a poslední manifestace na Letenské pláni, v roce 1989. Svity – Svítí – O.R. A číslo tři jsou Tři králové nebo Tři mágové, ve Španělsku. Kašpar, Melichar a Baltazar – M.M.B- A proč Kašpar? August rusky. A všichni tři byli narozeni v Augustu. Dva přímo, A Ivan Mohorita nepřímo . 7.květen, pátý měsíc od konce roku je ale také August. A Kašpar byl také jak určitě víte vůbec první voják, v hodnosti Maršál, českého původu v našich dějinách. První z celkem 5 – pěti českých Maršálů v našich dějinách. A tak začalo v listopadu 1947 „Téma s variacemi „. Kdo to pamatuje tak ví, že s různými variacemi. Tancovala Alicia – tak jak se jmenovala moje moskevská přítelkyně z Argentiny. A Alonso se rusky píše Alonco. A to je velmi podobné Alena. Alenka. Říše divů, to tehdy byla. skutečně a doopravdy.A vy co znáte ruštinu víte, že ruské tiskací ,velké písmeno JU – vypadá jako IO- Tedy Igor Juškevič je v ruštině I.IO. Malé L a 10. Římskými X. A to je EL CHE. A dirigentem byl Max. A ti co četli géniova – Haškova Švejka, tak ví že Plukovník – Oberst, vlastnil německého knírače- špice, jménem Max. A Goberman je Hoverman a to je Hovel man – Havel man, a tedy Gebel man – jako Gebelt. A Max Goberman byl předtím než začal dirigovat houslistou ve Philadelphia Orchestra. A rok 1947 je po našem i rok 1919 a tedy i 1991. Vše šlo podle plánu. Žádné náhody. Havel měl po revoluci psa – středního knírače – špice.

17/- 27.listopad 1949. New York. Městské centrum hudby a dramatu. Balet – Pták Ohnivák. V ruštině Žar ptíca, anglicky Firebird, El pájaro de Fuego, španělsky. Autor hudby Igor Stravinsky. Dekorace a kostýmy Mark Šagal. Dirigent León Barzen. Představitelé, Marija Tolčif ( Tall Chief), Francisco Monson, Patricia McBraid, Edward Bigeloy. Městský Balet New York.

27.listopad je i 27.11. a to je naše známé 11.27. – 1112 – tedy i 1775 a 1770. Založení US Army a založení Vincens v Agramonte v Katalánsku s Xocolate de piedra a Turrón. Pták Ohnivák je ve své podstatě v mém příběhu svítící pták. Tedy O.R. hebrejsky světlo – Operace Benjamin. V příběhu se objevuje Carevič Ivan, a Kostěj nesmrtelný a Carevna Krasavice. Anglicky Koschei  – košei česky. Zda li to má souvislost s mým basketbalem? Velkými písmeny je to KOSCHEI – KOSCHE I – A jeden koš jsou dva body. DVOJKA. Proto jsem hrál basketbal a byl na turnaji v Brémách v NSR v roce 1969. V té době to byly dva body, jeden koš. Teď jsou novější pravidla. Ale to už je mimo můj příběh. Koše jsou tam a v jiné hře pokud vím ne. A ještě přitom jeden koš za dva body. A je to jeden z nejpopulárnějších sportů v USA. A hraje ho pět na pět, jak se říká. Jako ve fotbale – 11 a 11 – to je také po našem 1 a 1, 2 a 1 a 1, 2. Tedy 2 a 2. A to je vždy i 5 a 5. A já s ním byl v Brémách s číslem 31. To už tu ale bylo. Carevič Ivan je zase – I.C. – EL CHE. Carevna Krasavice. Autorem hudby byl Igor Stravinskij. I.S. Inteligence Service. Anebo EL CHE. A co je důležité, první s tímto baletem vystoupil Ruský Balet Diaghileva v roce 1910. Tedy před První světovou válkou. Dekorace a kostýmy byly dílem slavného Marka Šagala. Marc Chagall byl Bělorus, židovského původu. Slavný umělec, který se narodil 6.července( někde se uvádí i 7.červenec) 6.červenec se tam objevuje možná proto, že 6.7. je i 6.1. A to jsou Tři králové, nebo svatý Nikolaj. Nebo minus dva narozeniny mojí matky 4.1. a nebo narozeniny mojí manželky 6 plus dva 6.12. A je to Jan Hus den jeho upálení a je to i nápěv písně“ 6.července stáli Sokolíci na Strahovských hradbách“. A v útrobách Strahovského – sokolského stadiónu jsem se učil. A spáchal tam sebevraždu další „August“. Generál Janko. Ten se narodil 8.srpna. A bylo to u brány Borců. A Saša Borcov se mnou byl na Krymu v srpnu 1991. A odjel po naší diskusi do Moskvy a druhý den se Tamanská divize obrátila proti pučistům. V souvislosti s Balančine bylo toto představení opět návod. K Operaci Benjamin.

18/- 17.leden 1958. New York, Městské centrum hudby a dramatu. Představení“ Hvězdy a pruhy „. Hudba John Filippe v úpravě Hershy Kay. Dekorace a kostýmy, Barbara Karinsky. Dirigent Robert Irving. Představitelé Allegra Kent, Diana Adams, Melissa Hayden, Robert Barnem a Jacques D’Amboise.  New York – Městský Balet.

17.leden je 17.01. Tedy i 1775. Rok založení US Army. A představení se jmenuje Hvězdy a pruhy – tedy jde o vlajku Spojených států.  Hershy Kay je Her Shy Key. To je pan skromný klíč. Proto bydlel u nás v domě generál Modesto. Španělsky je Modesto to co v angličtině Shy. A klíč – kay/key –  je klíč. Náš dům Antonína Sochora 1391/4. A Tři králové – Mohorita,Mohorita,Bunzák. Dirigentem byl Bob Irving -tedy B.I. – Ivan a Vasil. Ivan a Václav a Ioan a Vasile. Mellisa Hayden už byla popsána. Je to skrytý Vasil, nebo Vasilly. Hiden přesně anglicky. Kromě toho je tam další značka cigaret – KENT. Byly celé bílé, pokud si dobře vzpomínám. Bob Barne je B.B. – 22. A Jacques je zase Jakub, Kuba, Santiago, Iago, James, Jakov , Yakov atd. Diana je místo v Karlových Varech, kde žil otec se svoji druhou manželkou Bessarab ( Stejné jméno jako druhá žena Stalina Jakova). A byl to Městský Balet – M.B. Hudba Filippe – v lavici se mnou na Strosmayerově náměstí ve škole seděl Filip. Také příjmením.

19/- 5.únor 1970. New York. Divadlo státu New York. Představení “ Kavo eto volnujet „? V mém překladu z Ruštiny je to „Koho to zajímá“? Anglicky “ Who cares?“. Hudba George Gerschwin v úpravě Hershi Kay. Dekorace a kostýmy Jo Mielziner a Barbara Karinsky. Dirigent Robert Irving. Představitelé Jacques D´Ambaoise, Patricia McBride, Marnee Morris, Karin von Aroldingen. New York – Městský Balet.

5.únor. To je plus DVA 7.únor. A to měla narozeniny matka mojí manželky – Vlasta Svobodová. V.S. Hudba byla George Gershwin a to jsou iniciály G.G. jako Gaaga – rusky Haag. A opět výše popsaný Hershi Kay. Tvůrce kostýmů byl Jo, křestním jménem. To je španělsky já – anglicky I. Tedy jeho iniciály jsou v naší řeči I.M. Jako Military Inteligence anebo Ivan Mohorita. A protože jde o šifru jazyků. výslovností a abeced, tak je třeba napsat že hebrejské I může být V a O. Tedy všechno co je I.M. je i V.M. anebo také O.M. – M.O. Ivan Mohorita a Vasil Mohorita Ministerstvo Obrany. A to co je v tomto výpisu účinkujících zajímavé, je výběr dvou jmen vedle sebe. Patricia McBride a Marnee Morris – Patricia je Vlasta, Bride je z angličtiny česky nevěsta. A Marnee je Marine a Morris. Tedy já. Vlasta a Vasil. Svatba. A že jde o nás potvrzuje právě to datum 5.únor – 7.únor – narozeniny tchyně Vlasta, matky mojí manželky- bride – Vlasta. A že jde o Skotsko je jasné z Mac. A z příjmení manželky a její matky Svoboda. Marine Morris z Carpathian Ruthenia. CR. Skoti – svobodomilný národ.

To je celý seznam vybraných premiér choreografa Balančine. Z ruské Wikipedie. Ověřoval jsem to i na anglické a české a španělské Wikipedii. Kvůli přepisů jmen. Zejména. Víte ,že ruština přepisuje cizí jména tak jak se vyslovují. Vždycky jsem se tomu smál. Ale co naplat. Tak to je,  ať je to směšné, či nikoliv. Moje ruština ani jiné jazyky také nejsou dokonalé. A taky se sám sobě směju. Se smíchem jde prý všechno lépe.

K tomuto výše uvedenému seznamu významných Balančinových premiér – návodům a zdrojům informací pro Tři sestry, přidám ještě několik jím vytvořených baletních představení. I ty měli možná svůj význam. Podle toho jak se jmenovali, kde se odehráli a kdo v nich účinkoval. To, ale nebudu již více rozepisovat. Z výše uvedeného přehledu je zcela jasné jak Operace Benjamin probíhala a kdo se na ní podíle. Tři sestry a další spojenecké armády podle potřeby.

Tady je několik dalších představení : 1937- Jeu de cartes ( Cards Game,)1942 – Circus Polka, 1946 – La Sonnambula ( Sleepwalker), 1948 – Orpheus, 1950 – Sylvia Pas de Deux, 1951 – La Valse, 1951 – Swan Lake, 1952 – Scotch Symphony,  1954 – Nutcracek, 1954 – Western Symphony, 1960 – Liebeslieder Walzer, 1960 – Monumentum pro Gesualdo, 1960 – Ragtime I, 1964 – Tarantella,  1965 – Harlequinade, 1967 – Ragtime II, 1970 – Tschaikovsky Suite No.3, 1972 – Symphony Three Movements, 1975 – Steadfast Tin Soldier, 1975 – Tzigane, 1976 – Chaconne, 1976 – Union Jack, 1977 – Vienna Waltzes, 1978 – Balo della Regina, 1980 – Walpurgisnacht Ballet,  1981 – Hungarian Gypsy Airs, 1981 – Mozartina, 1982 – Tango.

Samozřejmě ,že námětů ke spekulacím by bylo spousta. Ale vy už víte, že mě spekulace nezajímají. Pouze a jenom fakta. Proto uvedu k tomuto výčtu jen jednu zajímavou souvislost. Balančine vytvořil představení které mělo název Ragtime. Přesněji řečeno Ragtime I. A toto baletní představení uvedl v roce 1960. O sedm let později v roce 1967, uvedl další baletní představení. Nyní je označené jako Ragtime II. V roce 1975 byla uvedena na trh kniha amerického spisovatele Edgara Lawrence Doctorow, která se jmenuje Ragtime. A tuto knihu využili filmaři v Holywoodu jako předlohu ke scénáři filmu Ragtime, českého režiséra Miloše Formana. Miloše Formana, který je také na seznamu defektorů Wikipedia ,jako Balančin. Film byl uveden v roce 1981. Film produkoval Dino de Laurentiis. Zajímavé je to, že spisovatelovo druhé jméno je Lawrence a jméno produčního je stejné – jen se jinak píše. Laurentiis. A vy víte, že v Rotterdamu ( Lotr Megrit ) jsem vyfotografoval a tady na webu popsal náměstí kde je Sint Laurentis – Lorenc katedrála a Erasmus – Desider – ( slovensky Déžo ) a dům Hevel. Vzpomínáte?  A důležité je i to ,že se Doctorow narodil 6.ledna. Balančin 9.1. A zase znova 6 minus dva je 4.leden narození mojí matky a jsou to Tři králové – Tři Mágové, a 6.prosinec je svatý Nikolaj a plus dva je to narození mojí manželky Vlasta Svoboda. Jak je v úvodu uvedeno u data narození Balančine -ten je narozen 9.1 respektive 22.1.

Wikipedia uvádí i zajímavosti o jeho osobním životě. Jednou z nich je i to, že si sám pral a žehlil. Samozřejmě, že musíme vzít v úvahu dobu o které mluvíme. Tehdy to nebylo normální. Technické vymoženosti jako automatická pračka nebyly i žehlení bylo komplikovanější. Balančine prý říkal, že při žehlení udělá nejvíce práce. Proč mě to zaujalo? Žehlil jsem také. Když jsem studoval vysokou školu a děti byli ještě hodně malé, žehlil jsem pleny. Ale i jiné věci. Jednou jsem z jakési cesty do Moskvy přivezl napařovací žehličku. Byla totiž určitá doba, kdy se v Moskvě daly koupit některé technické výrobky, které u nás k dostání nebyly. Nebo byly u nás skutečně velmi úzce profilové. Vzpomínám, že mi zbylo asi deset rublů a před odletem jsem navštívil nějaký obchod. A uviděl jsem tam právě za deset rublů napařovací žehličku. Bylo to asi začátkem osmdesátých let. Přesně si to nepamatuji. Deset rublů bylo sto korun. A tak jsem jí koupil. A proč to píšu v souvislosti s Operací Benjamín? Někdy v té době – muselo to být v roce 1982 nebo 83, možná 84, to skutečně nevím měl můj tehdejší šéf – předseda Českého ústředního výboru SSM Miroslav Šlouf, velký, nadstandardně velký, na tehdejší poměry, rozhovor v časopise Mladý svět. Český ústřední výbor SSM byl vydavatelem tohoto časopisu. Kdo s ním rozhovor dělal si už vůbec nepamatuji. Ale určitě se to dá dohledat. Kdyby bylo třeba. Motto k tomu rozhovoru bylo že nerad žehlí. Nebo ve smyslu že vůbec nežehlí. Proč to tam bylo mi nešlo stále do hlavy. Tehdy jsem si to spojoval s mým minulým přátelstvím s Hladíkem. Jeho otec byl náčelník první správy – zpravodajské správy StB. Generál Hladík Miloš. Jenom jednou v životě jsem ho potkal na svatbě mého přítele – jeho syna, na kterou jsem přijel ze školy z Moskvy. Popisuji to jinde ,jak jsem na popud Antonína Himla – ten byl druhým svědkem na této svatbě, šel za děkanem naší fakulty v Moskvě,aby mi uvolnil z výuky na svatbu. Ten mi tehdy říkal “ a co byste dělal, kdybyste byl s tajným úkolem v Číně? To byste taky jel na svatbu? Nebo nejel?“ Nevím jestli byl mimo on nebo já. ale pustil mě. A já jsem tehdy odjel do Prahy a strávil asi půl dne na svatbě – ve Skleníku, jak se říkalo domu na Dejvické ulici, kde byla oddací místnost Prahy 6. Pak někde na obědě a pak chvíli u nich doma. Co bylo zajímavé, bydleli v Čínské ulici. Která je hned vedle Koulové ulice, kde jsem se setkal s Ernesto Che Guevara v roce 1966. A na chodbě byly jenom dva byty. A v tom druhém bytě – naproti Hladíkům, žil generál Vasil Valo – můj kmotr. Také z Podkarpatské Rusi jako můj otec.  A otcův spolubojovník z Československé armády v SSSR. Čínská ulice v Podbabě. Když jsem již poněkolikáté ten rozhovor Šloufa v Mladém světě četl, bylo to tak asi deset let od té svatby. A stále jsem nevěděl jestli nenaráží právě na generála Hladíka. V té době zesnulého.  Rusky se totiž řekne žehlit – gladit – Hladit, proto hladík jako žehlič. A generál Hladík byl ve funkci náčelníka Zpravodajské správy od ledna 1971 až do roku 1980, kdy náhle zemřel. Jako jeho soused na patře a můj kmotr, generál Vasil Valo. Který také ve funkci náhle zemřel. O rok před Hladíkem. Dnes předpokládám, že to žehlení Šloufa, tehdy mělo souvislost s Balančinem. a jeho zálibou v žehlení a mojí sovětskou žehličkou. O mé lásce k baletce Gyula, Šlouf věděl. A protože informace které jsem tu v souvislosti s Balančinem popisoval dnes,  byly i tehdy veřejné. Samozřejmě ,že jen pro ty, kteří je hledali, nebo byli z oboru – z umělecké sféry nebo zpravodajské sféry. Nebyl Google. Nebyla Wikipedie.  A tak tedy i StB a její lidé chápali souvislost mezi Balančinem a Operací Benjamin. Mohli tehdy ,ale souvislosti jenom „sledovat“ a vyhodnocovat. A proto, že jsem byl osobou, která byla neustálým předmětem jejich zájmu, sledovali veškeré mé chování, zejména pokud šlo o mé vztahy s lidmi ze zahraničí. A to jakéhokoliv. I z Východu i ze Západu. StB to bylo jedno. Nic nezapisovali. Jen s těmi informacemi pracovali. Když jsem si přivezl žehličku, spekulovali, co za tím je. Samozřejmě ,že mi tehdy napadlo, jestli tím žehlit – hladit, nemyslí pohlavní styk. Ale to aby to říkal veřejně, že to nedělá rád jsem vyloučil ihned. A tak mi zbyl jenom Balančine. Rozhovor v Mladém světě určitě existuje. Je to vše ve Státní knihovně archivováno. Bude li mít někdo zájem.

Připomenu ještě jednu událost v souvislosti s Gruzíncem Balančinem. Psal jsem o tom jinde, ale určitě bude dobře to připomenout. V roce 1969 jsem se seznámil v Radiopaláci, na Dvojce ,na Vinohradech, přímo na Vinohradské ulici, dříve pokud se nepletu Stalinově třídě a ještě předtím maršála Foche třídě, se dvěma Gruzínci. Táhli jsme noční Prahou až jsme ukončili naše putování u nich v Hotelu Modrá Hvězda. Myslím, že to bylo ve Vysočanech. Popíjeli jsme jejich lidový nápoj zvaný čja čja. Tak mu říkali. Hrozně to páchlo. Tak jsme si jednou rukou drželi nos a druhou popíjeli. Bylo veselo. Na závěr večírku mi věnovali gruzínský suvenýr. Volský roh velmi pěkně upravený.

Gruzíni i bydleli vedle na pokoji na Vysoké škole komsomolské v Moskvě. To bylo asi o tři roky později ( 1971 – 1972 ). Byli to aspiranti a do školy přijeli asi co dva měsíce na konzultace. Vždy přivezli tašku plnou ovoce a zeleniny i nějakou kolbasu a samozřejmě,že gruzínské víno a gruzínský koňak. To jsme samozřejmě ve škole neznali. Nic takového tam k jídlu k pití nebylo. Ani to nebylo možné koupit ve škole ale ani jinde v Moskvě. Po příjezdu vždy udělali takovou malou oslavu. Oni a náš pokoj.

V roce 1972 odvolali z této školy, domů do Itálie, moje dva italské spolužáky. TI mě pozvali ,těsně před odjezdem, do gruzínské restaurace v centru Moskvy. Tuto příhodu o setkání a seznámení se s gruzínskou rodinou v restauraci a o skoro lynči v moskevském metru při návratu do areálu školy popisuji jinde.

V nedávném příspěvku jsem uváděl, jak jsem navedl v srpnu 1991, na Krymu,  mého moskevského přítele Sašu Borcova, na cestu do Moskvy kde probíhal puč ortodoxních komunistů. A jak se tam situace změnila jak mávnutím kouzelného proutku. A Tamanská divize vystoupila proti pučistům, a Boris Jelcin vystoupil na jejich tank T-110 a začala poslední fáze Operace Benjamin. A do konce roku byl konec se SSSR a světovým komunismem vůbec. Na tuto cestu na Krym mě pozval pracovníkˇještě tehdy fungujícího Komsomolu – Gruzínec. Vyhledal mě v Praze, někdy snad v červnu 1991 a pozval mi jménem tehdejšího šéfa Komsomolu v srpnu na Krym. Do Arteku. Pod Mědvědí horu.Šéf Komsomolu se  jmenoval Žuravljov. Jestli čtou tato slova pamětníci poválečných let, tak ti ví, že byl natočen film Jeřábi táhnou. Rusky Leťat žuravli. Jeřáb  je Žuravlej. Anglicky Crane. Byl natočen v roce 1957 a jeho děj se odehrává v roce 1943 – v době Velké vlastenecké války, jak nazývají v Rusku Druhou světovou válku. Podívejte se na obsazení filmu – jen jedno jméno herce uvedu pro příklad dokonalosti Operace Benjamin. Vasilly Vasilijevič Merkurij. A co je důležité sám Žuravljov byl, podle informací, které mi o něm tehdy někdo říkal, byl výsadkář a zúčastnil se, začátkem roku 1989 skončené, války v Afghánistánu. A jeho gruzínský spolupracovník ,který mi tehdy v Praze jeho jménem pozval organizoval cestu z Kyjeva do Simferopolu na Krym a jak už jsem někde psal po krachu puče organizoval moji cestu zpět ze Simferopolu do Užhorodu. Za prvé z Kyjev K do Simferopolu S. – K.S. – je X. CHE – EL CHE. A zpět z Simferopolu S do Užhorodu U. A to je US a SU. Nebo i latinské V.S. a S.V.

Kromě toho jsem také nedávno uváděl jak ve škole v Moskvě přišla uprostřed výuky do učebny československé skupiny, naše tlumočnice a organizátorka spolupráce se školou, a požádala přednášejícího aby uvolnil „tavaryšč Margarita“, že má telefon. Dívali jsme se po sobě a hledali Margaritu. Žádná v naší skupině nebyla. Až někdo ukázal na mě a řekl “ A není to Magarita“? A bylo to správně. V ruské výslovnosti Magarita. A tavaryšč se v ruštině neskloňuje. Tak tam bylo vlastně zase jenom jedno písmenko návíc. Jako na schůzce Roosvelt Churchill – Argentia – ne Argentina. ( Právě ve škole jsem měl argentinskou přítelkyni.) Volali mi kvůli té mé účasti na svatbě Hladíka. Popisované před chvílí. Naše tlumočnice ve škole v Moskvě v roce 1971-192 byla Gruzínka.

A co závěrem k prvnímu defektorovi. Gruzínci ? A jeho „orientační tabuli“ v Operaci Benjamin?

Wikipedia nám říká, že v Sankt- Peterburg, česky Petrohradě, kde se Balančin narodil je na rohovém domě číslo 9. na Suvorovském prospektu, ze strany čísla 18/9 na číslo 4 sovětské ulici pamětní deska odhalená v souvislosti se stým výročím narození tohoto umělce. Deska tedy byla odhalena v roce 2004. Což je zcela mimo můj příběh. ale co je zajímavé, je umístění desky. Místo kde se Balančin narodil.  Suvorovský prospekt je pojmenován po slavném ruském vojevůdci Suvorovovi. A mohl se tak jmenovat i v době narození Balančine v roce 1904.Vy co čtete a pamatujete si víte, že Suvorov má pamětní desku na Národní třídě v Praze. Kousek od místa, Voršilská ( maršál Vorošilov a ) a Mikulandská ( Nikolaj a Nikola)  kde došlo 17.listopadu 1989 k neoprávněnému a surovému zásahu Veřejné Bezpečnosti proti demonstrujícím studentům. A Suvorov je i dvakrát O.R.zepředu i zezadu. Tedy světlo a kůže – Otmar Reidl Operace Benjamin. A pozpátku je jeho jméno vorovus. Je tam i Vasil a je tam i jméno generála Vorobjova, velitele sovětských vojsk v Československu právě v roce 1989, v době listopadové revoluce. A dům má číslo 18/9. A to je podle Moravcovi metody i 18 minus dva, tedy 16. A  jak již dobře víte je i 19. Takže je tam datum mého narození 19.09. anebo rok 1909. Anebo když to bude plus dva tak je to 20.9. a to je mezi mým datem narození 19.09 a 21.09. datem narození mého přítele a spolužáka a druhého manžela mojí sestry A to vše už bylo popsáno jinde.

Vše šlo podle plánu. Žádné náhody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *