Díl III. Seznam přeběhlíků – defektorů. Další ze SSSR před WWII.

958 zobrazení
TiskTisk

1/ –  Dalším na seznamu přeběhlíků je Richard Marner. Vlastním jménem Alexander Molchanoff. Narozen 27. března 1921 Petrohoradu – zemřel 18.března 2004 Perth, Pertshire, Scotland/Alba.  Byl nejstarším synem plukovníka Paul Molchanoff který sloužil v Semyonovském Regimentu. V jednom ze dvou Semyonovských regimentů. V roce 1924 Celá rodina odcestovala do Finska a odtud do Německa a odtud do Velké Británie. Tam žila jeho babička jménem Olga Novikov. V rodině se jí říkalo “ Babuška London“. Žila na Harley Street. Alexander absolvoval školu v Monmouth ve Wales. Stal se asistentem ruského tenora Vladimíra Rosinga. Který v té době vystupoval v londýnském Covent Garden. V době Druhé světové války vstoupil do RAF a byl v Jižní Africe. Po válce změil jméno na Richard Marner a zahájil kariéru u filmu a v divadle. Vystupoval v celé řadě rolí. Jen pro můj příběh ty nejdůležitější. Jedna z prvních byla Dracula. Další jeho rolí byla roel ve filmu Dirty dozen – Dvanáct špinavců. A některé další filmy. Ice Cold in Alex, The One That Got Away, The Password is Courage, You Only Live Twice, The Boys from Brazil, The Spy Who Came in from the Cold, The African Queen a švýcarský film Four in Jeep. Hrál také v televizním filmu Birth of the Beatles. V roli Bruno Koschminder. Ale jeho nejznámější rolí ze všech vůbec byla role v seriálu Haló,haló ( Allo, Allo ! ) německého velitele plukovníka Kurt von Strohm. Kde hrál ve všech devíti sériích od roku 1984 do roku 1992. Další role byly v roce 1980 Mackenzie, 1981 Triangle. Jeho manželka byla Pauline Farr.

Richard Marner je R.M. a to je L.M. iniciály mojí matky. Vlastní jméno je A.M. to jsou iniciály mojí sestry a matky mého otce. Marner příjmení ,které převzal po válce je s podivnou výslovností anebo s jedním písmenem navíc  i Mariner. A je to pravda protože sloužil v JAR. A to je část jednoho z mnoha oslovení US Marine – Jarhead. Hrnek a hlava – oholéna hlava jako porcelánový hrnek. A protože se to odehrálo po Druhé světové válce je souvislost více než jasná. Kromě toho se oženil s Farr. A vy co čtete a pamatujete si tak víte, že jsme měli v naší ulici Antonína Sochora 1391/4 na patře dva byty. Naproti tomu našemu žila paní Far ( ová ). Jeho otec sloužil u Semyonovského Regimentu. Jednom ze dvou. A Semyon je Simon. Jako můj bezprostřední nadřízení na vojně v Litoměřicích. Plukovník Simonides. Říkali jsme mu Simon. Stejně jako byl jeden z dvojice Simon and Garfunkel. S jejich slavnou písní – “ El Condor Pasa“, peruánského původu, realizovanou v roce 1970. V roce 1970. Pro zamyšlení ten rok opakuji. Molchanoff odjel s rodiči za babičkou do Londýna. Říkali jí doma v rodině v Rusku – Babuška London – B a L. Vasil a Ludmila. Nebo Leonardo da Vinci. Jmenovala se Olga Novikov a to je také  Novákov. A to je i Česko ale i CR – Carpathian Ruthenia – Podkarpatská Rus. Vzpomínáte jak jsem psal jak mi můj otec – také plukovník, jako otec Marnera,  říkal ,že na Podkarpatské Rusi je Mohorita jako v Čechách Novák. A to vy víte ,že to je i Vanek – srpnové přání Havlovi v Rudém právu v roce 1989 a že Novak, Vanek je stejný anagram jako Konev. Babička žila na Harley Street. Harley je také motorka, ale je to také Har a Lee. V Praze bylo v době totality deset obvodů. Na devíti z nich působily Restaurace a Jídelny – podniky sdružující restaurace a hospody atp. Jenom na jediném ze všech nich se tento obvodní podnik jmenoval HaR. Hotely a restaurace. A to bylo u nás na Dvojce. A Lee je kdo, to víte.

Alexander absolvoval školu v Monmouth. MON a MSS, když si to vyslovíte anglicky.  To je Pařížská ulice v Praze – MON – mezinárodní organizace novinářů byla na jednom konci – blíž ke Staroměstskému náměstí a MSS na druhém konci blíže k Vltavě. V obou těchto organizacích pracovala v osmdesátých letech minulého století moje manželka V.S. – Vlasta Svoboda ( ová ). Škola byla ve Wales. A to je Vasil a také Valeš velitel našeho pluku v Litoměřicích. Po škole se stal asistentem tenor – ten or. Deset – X a Otmar Reidl .O.R. – světlo a kůže, Operace Benjamin. Tenor se jmenoval Rosing . A Ernesto Che Guevara byl z provincie Rosario. Jedna z jeho prvních rolí byla Dracula. Dr C L. DR.EL CHE. A příběh se odehrává v zemi jménem Romania.Kromě jiného hrál ve filmu o Birth of Beatles. To si vzpomínáte jakou roli sehrávají Beatles – Brouci – Žuci – Žukov v mém příběhu. Ale co je vůbec nejsůležitější je jeho slavná role v Haló,Haló! seriálu. Plukovník Kurt Von Strohm. Za prvé plukovník jako můj otec a jako plukovník B de Wassily u Balančine – v předcházejícím příběhu o přeběhlíkovi Balančine. A za druhé je jméno Kzrt jako generál Kurt Benny Student. A Kurt je krt. Krteček třeba od Millera. A co je úplně jasné je Von Strohm – S.Mohorita V. A ještě ke všemu je tam i Tree (Tri, Toro, Turrón atd.)  – česky si Strohm přečteme jako strom. Ten seriál jsem mimochodem miloval.

A finále? Žil a zemřel ve Skotsku ( Skot, Catle-tt.Volové ), Scotland – ve skotské gaelštině Alba.  Jeho datum narození 03.27. a to už víme je i 03.21. A to je 123. Moje rodné číslo. Které mi bylo přiděleno v roce 1967. A to vy víte je i 1919 – rok narození mého otce a 1991, plánovaný rok konce SSSR a Světového komunismu. Třemi sestrami. Operace Benjamin.

2/ – Bažanov, Boris Georgijevič. Narodil se 9.srpna 1900 v Mogilsku-Podolském, Ruské Impérium, dnes Vinica, Ukrajina. Jeho otec byl lékař.V roce 1918 začal studovat Matematicko-fyzikální fakultu Kyjevské university. Universita byla uzavřena a došlo ke stávkám studentů a střelbě do studentů, kde byl i on zraněn. Přešel do Moskvy, už jako člen Komunistické strany, a začal studovat Chemickou fakultu Moskevského vyššího technické ho učiliště. Studium nedokončil. V roce 1922 začal pracovat na organizačně- instruktorském oddělení ústředního výboru Ruské komunistické strany ( KSSS) u tehdejšího vedoucího tohoto oddělení Lazara Mojsejeviče Kaganoviče. Kaganovič byl blízký  spolupracovník Stalina. A  doporučil Bažanova  do funkce pomocníka Stalina. Tu převzal Bažanov 9.srpna 1923. Poslední před ním vykonávala tuto funkci M.I.Gljasser. Bažanov se z důvodu rozčarování nad komunistickým režimem rozhodl emigrovat. 1.ledna 1928 přešel sovětsko – íránskou hranici. V Íránu byl ohrožen agentem Čeky Agabekovem ( později také defektorem, budu o něm psát) A přešel íránsko – indickou hranici a odtud odcestoval s pomocí Britského velvyslanectví do Francie. V letech sovětsko – finské války organizoval na finské straně protisovětské vojenské oddíly z řad mladých ruských emigrantů z SSSR. Jmenovali se Ruská lidová armáda. a měli se zúčastnit bojů v Ladožské Karélii. Pře zahájením Velké vlastenecké války se Bažanov setkal s Alfrédem Roesnbergem, říšským ministrem nacistické vlády. Byl zodpovědný za okupovaná východní území a jeho zástupcem Georgem Leibrndtem. K žádné spolupráci, však nedošlo. Bažanov byl nejvýše postaveným představitelem SSSR, který přeběhl na Západ.

Iniciály jeho jména jsou BBG. To je možné vidět i jako BBC. Bez malé čárky. Ale velký pozor! BBC je britská rozhlasová stanice. Ale v ruštině znamená BBC – Vojeno vzdušnyje sily – Vojenské letectvo.  Jmenoval se Boris. Stejně jako syn Ivana Mohority. A je to i anagram Vasil. V jeho otčestve je O.R. Jeho otec byl lékař – doktor Dr. Bažanov se narodil se 9.srpna 1900. 9.srpna v roce 1943 se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – místo jeho narození má iniciály M.P. a to je jak víme i M.L. – iniciály mojí i jejich matky. Moravcovou metodou 9.plus dva je to 11.srpen. A to se narodil Vasil Bilak/Gyula. Rok narození Bažanova je 1900 – a to i 19,00 – 7 hodin. Jako Praha 7, kde dostala matka jako válečná vdova, s dvojčaty, byt po Druhé světové válce. A kde žili později s mým otcem a sestrou a se mnou. Nedostudoval matematicko fyzikální fakultu jako moji dva spolupracovníci. Jeden na obvodě Praha 2 a druhý na ÚV SSM. (Jména nejsou teď důležitá, a odváděla by pozornost od tématu). Ale pražská mat-fyz.fakulta sídlí v ulici Ke Karlovu u  Albertova – Dvojka. Bažanov byl zraněn, jako student MFF, při studentských nepokojích v Kyjevě v roce 1918. Funkci pomocníka Stalina převzal Bažanov 9.srpna 1923. V den svých narozenin. O dvacet let později, přesně, se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. A já jsem v roce 1967 dostal rodné číslo 123. Tuto funkci začal vykonávat po Marii Ignatijevně Gljassr, která jí vykonávala pro Lenina. Iniciály jejího jména jsou MIG. Jako pozdější letadlo. Na Nový rok roku 1928 přešel hranici sovětsko – íránskou – S.I. Secret Inteligence. Pak íránsko – indickou a to je I a I, a součet I a I  je dva – Dvojka. Podpořil vznik protisovětské jednotky za sovětsko-finské války v Ladožské Karélii – L.K. Je EL CHE. Ale také L a K. Jména mojí matky Ludmila a jejího bratra Karla. A s tím a mezi, je to i jejich malá sestra Alena. L a K. Sešel se s Rosenbergem. To je jako provincie Rosário v Argentině odkud pocházel Ernesto Che Guevara. A byl u schůzky i zástupce Rosenberga – George Leibrndt. A to jsou iniciály G.L. Moje matka Gebltová za svobodna anebo L.G – EL CHE.

Jeho příjmení se také píše v některých jazycích jako Bajanov. A bajan je ruský název pro harmoniku – ještě také garmošku ale typu akordeon – vidíte tam O.R. ve slově akordeon? A co je vůbec nejdůležitější jeho jméno Božanov je i Boženov. A Boženov může být jenom česká republika. Protože Božena je ryze české jméno. Je pdobné Benedikta v Latině. Ale co je důležité ? Že Božena byla manželka presidenta Antonína Novotného. A že když Boženov tak i Božanov. A to je místo kde žil Josef Matoulek, absolvent MFF UK Praha. Který pracoval koncem osmdesátých let v Moskvě, v instituci RVHP.( RV a HP – je L.V a H.P. Ludmila a Vasil – Horní Počaply a Horní Počernice). A poté se stal významným podnikatelem. Více o něm napíšu v mých osobních vzpomínáních pamětech.

3/ – Agabekov, Georgij Sergejevič. Narodil se v roce 1895. Den není uveden. Zemřel údajně v roce 1937. Také bez udání dne smrti. Jeho pravé- rodné příjmení bylo Arutyanov. Národností Armenian. Armén. Zakončil gymnasium v Taškentě. Bojoval v První světové válce. Byl vybrán do školy Praporčíků – nejnižší důsstojnická hodnost carské armády. Škola byla v Taškentu. Po ukočení školy bojoval na rumunské frontě. Po revoluci v roce 1917 vstoupil do Rudé armády a bojoval v Turkestáně a na Sibiři a na Urale. Poté sloužil v Jekatěrinburgu. Tam přešel pracovat pro Čeku. Byl tam v období tak zvaného Rudého teroru. Poté se zúčastnil potírání vesnického povstání v Tjumeni. Poté odešel pracovat do Turkmenistánu. Protože hovořil Persky a Turecky začal pracovat v rozvědce Čeky. V roce 1922, se vrátil znovu do Taškentu pracovat pro Jakova Peterse. V roce 1922 se zúčastnil likvidace Basmačského povstání v blízkosti Denau ( nyní Surxondaryo provincie v Uzbekistánu). A zúčastnil se přípravy potření povstání a zavraždění vůdce povstání Enver Paša. V dubnu 1924 odešel pracovat na velvyslanectví do Kábulu v Afghanistánu. V roce 1926 odešel do Teheránu. A v roce 1928 se vrátil zpět do Moskvy, kde se stal šéfem Blízkovýchodní sekce OGPU. Na konci října 1929 odcestoval do Constantinopole jako tzv. „ilegálů A nahradil Jakova Blumkina. Ten byl po návratu do Moskvy popraven. Agabekov měl v Turecku íránský pas na jméno Nerses Ovsepyan a vystupoval jako bohatý arménský obchodník. Podle jedné verze se zamiloval do mladé učitelky angličtiny Isabel Streater a odcestoval kvůli tomu do Francie. Kde emigroval. Francouzi mu nedovoli pobyt ve Francii . Žil tedy v Bruselu v Belgii. Pod svým rodným jménem Artuyanov. Oženil se s Isabel a začal spolupracovat s Brity. Podle jedné , nejvíce pravděpodobné verze, byl zavražděn komandem OGPU na francouzsko španělské hranic v roce 1937. Akci organizoval tehdejší náčelník zahraniční rozvedky OGPU A.M.Korotkov. Tělo se nikdy nenašlo. Druhá verze říká, že žil v té době v Bukurešti, v Rumunsku, a pracoval pro rumunské tajné služby.

Zkusím to velmi telegraficky. Jeho jméno je i Georgij Agabekov, Sergejevič – G a A a S –  Gas. Jako Gus Hall, generální tajemník Komunistické strany USA. Prakticky jediný, celou studenou válku. A je to i zkráceně v angličtině jména Gustáv. V originále Arutyunov. A Georgij Arutyunov jsou dvě O.R. světlo – kůže. Jeho příjmení je v orginále Ar/Or a tyunov. Ulice V Tůních je na Praze 2 – Dvojce. A je to také část Horních Počapel ,které se říkalo v Tůních, protože, jak je jasné z názvu  byly tam tůně. Narodil se v roce 1895. Jako moje babička Marie Gebelt ( ová ) Hahn z Horních Počapel. Byl národností Armianin, v ruštině – Armén česky. Tedy po našem muž Army. Narodil se v Turkmenistánu ( město Ašchabad – česky, rusky je to nesmírně zajímavé. Protožepo prvním A následuje ruské -š- trojzubec a za ním je ruské -ch- a to se píše -x- a nakonec Bad. – lázně. Tedy Neptunův/ nebo ukrajinský trojzubec a X – CHE a Lázně.) Proto tam otec odešel a oženil s Anna Besrab – jako Jakov Stalin v Oděse měl baletku Bessarab.) A Tur – kmenistán je jako Volové, kde se narodil můj otec i další dva ze Tří králů – Mohorita Ivan a Stěpan Michal Bunzák. Vystudoval gymnasium v Taškentu – z Taškentu byla moje přítelkyně, baletka se kterou jsem se seznámil v Novosibirsku u řeky OB. Vystupovala v hlavní roli v baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Po ukončení praporčické školy dostal první důstojnickou hodnost v carské armádě. Já jsem po absolvování poddůstojnické školy Litoměřicích  a cvičení v Karlových Varech (- on byl z Ašcha/Bad – Bad jsou německy lázně -)  dostal také první důstojnickou hodnost v tehdejší Československé lidové armádě – podporučík. Po ukončení praporčické školy bojoval na rumunské frontě – Romania. Náš souputník až do konce roku 1989. A Roma ale i Rómové. Poté vstoupil do Rudé armády – v roce 1918. Zůčastnil se Rudého teroru v Jekatěrinburgu. Kde byl zavražděn car Nikolaj s rodinou. A moje dcera Kateřina a syn Nikola. A také se zúčastnil potlačení povstání v Tjumeni. Tam byla zavražděna velitelka ženské carské jednotky, Marie Leontijevna Bočkareva (- M.L.B – klíč). Po návratu z USA a Velké Británie. Zúčastnil se likvidace povstání Basmačů – Basmachi Rebelion – B.R. a to je i B a L. Vasil a Ludmila a Leonardo da Vinci. V té době pracoval pro Jakova Peterse. Jakov, Yakov, Jakub, Kuba ,Santiago,Iago ,James atd. Povstalci se nacházeli u města Denau. Stejně tak se jmenovala Operace ,která vedla k okupaci Československa v srpnu 1968. Operace Donau. V roce 1924 byl vyslán do Kábul v Afghanistánu. Tam sloužil v sedmdesátých letech můj tchán Miroslav Svoboda se svojí manželkou V.S. Po určité době v Moskvě jel do Turecka nahradit Jakov Blumkin. Zase Jakov a B.L.M. na začátku příjmení. Vystupoval pod jménem Nerses Ovsepyan. N. O. – stejné iniciály jako londýnská babička předcházejícího defektora – Molchanoff. Olga Novikova. A vy si možná pamatujete že hebrejské psací M se píše jako latinské tiskací N. Tedy No je v naší řeči i M.O. Ministerstvo obrany.  Emigroval podle některých pramenů kvůli své učitelce angličtiny Isabel Streater. I.S. Inteligence Service. Žil poté v Bruselu, Belgii. Francouzsky je název území Walonnie a Brusel – A to je i M a B. Jeho likvidaci nařídil Korotkov . Se dvěma O.R. ve jméně. Zavraždili ho v roce 1937, a to je i 1391, po našem. Popisné číslo našeoho domu v Antonína sochora 4/ 1391. Je to rok narození Husáka 1913 a je to rko narození Jelcina v 1931. A také to je rok narození sestry mojí matky v Horních Počaplech. Alena v roce 1931. Někteří autoři tvrdili ,že zavražděn nebyl a že pracoval pro rumunskou tajnou službu před Druhou světovou válkou. Romania.

4/ – Grigol Robakidze. Narodil se 28. října 1880 v Sviri, Imereti, Russian Empire – nyní Gruzie – Georgia. Zemřel 19.listopadu 1962, Geneva Švýcarsko. Byl spisovatel, básník, scénárista. V roce 1900 ukončil Kutaisi Classical Gymnasium. Poté studoval na Universitě v Tartu – Estonsko. A na Universitě v Lipsku. Vrátil se do Gruzie v roce 1908. V roce 1915 založil a vedl Blue Horns, sdružení básníků a spisovatelů v Gruzii. V roce 1917 se podílel na založení Svazu gruzínských spisovatelů. V letech 1914 – 1918, byl zapojen do národně osvobozeneckého hnutí v Gruzii. Jako gruzínský diplomat se zúčastnil v roce 1919 Pařížské mírové konference. Po sovětské okupaci Gruzie v roce 1921 v zemi zůstal a byl znám pro jeho antisovětské postoje. Jeho slavná hra Lamara, v režii také gruzínského  umělce Sandro Akhmateli vyhrála první cenu na Moscow Drama Olympiad v roce 1930. Ve stejném roce emigroval do Německa. V průběhu Druhé světové války se zúčastnil činnosti pravicových vlasteneckých organizací emigrantů. Jako Committee of Independence of Georgia 1941, Union of Georgian Traditionalists 1942 a Tetri Georgi. Napsal před válkou knihy o Benito Mussolini a Adolfu Hitlerovi. Zemřel v Ženevě, 19.listopadu 1962. Jeho nejznámnější dílo je Hadí kůže. A jeho dílo Vražděná duše vyšla v roce 1934 v Praze v češtině.

Narodil se 28.října – den ,ve kterém vznikla v roce 1918 Československá republika. Narodil se v Sviri Imereti. S.I. – Secret Inteligence. Byl Georgian a Robakidze – O.R. a O.R. Horníci Kutaisi. Horníci si kutaj. Horníci si kopou. Podzemí. Studoval v Estonsku – Talin – Latin – Roman. Město se jmenovalo Tartu – naše Tre, Toro, Tur, Turrón, Trojačky, Tor atd. Poté studoval v Lipsku. Leipzig University. L.U. – U.L. – Ústí nad Labem. Aussig. Odkud pocházel Anton Rafael Mengs, ( ARM ) malíř „Bohemian“, který přivedl malíře Goya ke královskému dvoru ve Španělsku. A žil tam i Karel May – v Brné. V roce 1915 založil skupinu Blue Horns – Modré rohy. Jeho nejslavnější dílo je Hadí kůže – kůže je také O.R.  Lamara název jeho nejslavnější divadelní hry ,která vyhrála moskevskou olympiádu dramatu můžeme číst i španělsky jako La Mara – Mara je budhistický pán smrti. který se snaží zabránit Gautumovi Budhovi v probuzení. A je symbolem smrti a zabíjení.  Mara byl i jeden  Sisákův poskok. Kterého na mě jednu dobu stále posílal. Emigroval ze SSSR ve stejném roce kdy spáchal sebevraždu Vladimír Majakovský. 1930. Majakovský – Majákovský. Maják. V.M.  Grigol Robakidze zemřel 19.listopadu 1962. To je podle Moravcovi metody za prvé, minus dva měsíce 19.září. Moje datum narození a i rok 1909. A minus dva dny je to 17.listopad.

5/ – Tatiana Tchernavin. Nebo i Tatiana Chernavin. Anglický přepis ruského jména – v češtině – Tatjana Černavin. Narozena 20.prosinec 1887, rusko. Zemřela 1.březen 1971, Velká Británie. Rodným jménem Tatiana Vasilevna Sapozhnikova. Studovala Petrohradskou Universitu a poté pracovala v Ermitáži – Hermitage. Její další osud je spjat s osudem jejího manžela. Je pochována na hřbitově South Perrot, West Dorset District, Dorset, England.

Jmenovala se v angličtině TT. A to je jak vědí ti co si pamatují i 19 a 9, v naší řeči , kdy první T je v klasické latinské abecedě 19 a druhé T je 9 v naší abecedě která začíná římskou jedničkou I. Tedy i malým L. A to je první písmeno “ římské “ abecedy. Románské, Rómské, Romanian, Římské, Rumunské atd. Tedy datum mého narození 19.09 a i rok 1909 – o terém už tu byla řeč mnohokrát. Její otčestvo je po otci – Vasilly. Tatiana byla dcera jednoho ze dvou mých bývalých nevlastních bratrů. A pracovala v Hermitage – a to je i ruský i latinský anagram příjmení Mohorita – Mogorita. Narodila se 20.prosince. To je jak víte poslední měsíc v roce a tak může být i prvním měsícem v roce. Tedy i leden. A dvacet děleno dvěma je 10. A 10.ledna se narodil Augustin – Gustáv Husák. TT jsou také dvě písmena na konci prostředního jména generála Georges CATLETT Marshall. Tedy je to návod že 19.09 – TT je Catle. SKOT. VOLOVÉ.

Její rodné jméno bylo Sapožnikova. Sapožky jsou rusky boty. Její otec byl vědec, který často pobýval na Sibiři. Tam se také při jedné expedici seznámila Tatina Sapožnikova se svým mužem. O něm bude řeč v druhé části tohoto bloku. V roce 1972, když jsme byli na praxi v Novosibirsku – tedy na Sibiři u řeky OB ( Operace Benjamin, kde jsem se spřátelil s baletkou z Taškentu, která tančila hlavní roli Labutího jezera – popsáno dlouze jinde) jsme navštívili jeden z místních kolchozů – jako naše JZD za totality. Popisuji také jinde celou návštěvu. Ale co musím zopakovat právě nyní? Scénu z večerního posezení po exkurzi v kolchozu, kde ještě v roce 1972 nebyli žádní muži – zahynuli v řadách Rudé armády za Druhé světové války. Bylo tam jenom pár mladíků. Kolchoz vedli ženy. Jediný starší – starý muž byl Němec. Hrál na bajan – harmoniku a zpíval. Asi po hodině začal hrát a tancovat, s harmonikou, píseň Ruskije sapožky. A neustále to opakoval. A stále a stále. Až ho asi po pátém vystoupení s ruskými sapožkami předsedkyně kolchozu – žena bez jakýchkoliv problémů chytla za flieger a vyhnala ze sálu. Němec tam byl odsunut z evropské části Ruska před postupujícími německými nacistickými vojsky. ( Zeptal jsem se a proto to vím ). Tatiana Tchernavina emigrovala se svým manželem, kterému se podařilo uprchnout z Gulagu.

Vladimir Vjačeslavovič Tchernavin. Narozen v roce 1887 v Carskoe Selo. Sankt – Peterburská gubernie. Ruské impérium. Zemřel 31.března 1949 ve Velké Británii. Narodil se ve šlechtické rodině. Studoval Imperátorské Nikolajevské Carskoselské Gymnasium. V letech 1900 až 1905 studoval Petrohradskou školu Karla Maje / Maye. Jako mladík se zúčastnil expedicí V.V.Sapožnikova na Sibiř ( otec Tatiany) . Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Petrohradské university. Byl na frontě v První světové válce a v roce 1915, po zranění byl z armády propuštěn. V roce 1917 se oženil s Tatianou. Začal pracovat v Petrohradském zemědělském institutu. Manželka Tatiana popisuje ve svých pamětech, že to bylo proto, že škola měla svoje vlastní stádo krav a on tak mohl nosit domů pro jejich syna čerstvé mléko. V roce 1923 začal přednášet ichtyologii v témže institutu. V roce 1926 se stal ředitelem závodu rybného průmyslu v Murmansku. V roce 1928 tam skončil a začal se věnovat výhradně vědecké práci v oblasti rozvoje skeletů lososů. Počátkem roku 1931 se s ním seznámil profesor Rajkov. Který říkal ,že Tchernavin byl zatčen kvůli otravám z rybích konserv. I když neměl s výrobou nic společného. Byl 25.dubna odsouzen k pěti letům v Gulagu. Zpočátku byl v Solovničevském táboře a poté byl přeložen do tábora Kem. V srpnu roku 1932 za ním přijela manželka se synem Andrejem. Společně pak utekli z Kandalakshi do Finska. Od roku 1934 žili ve Velké Británii. Pracoval v Britském Muzeu a manželka jako tlumočnice na Ministerstvu Informací. V roce 1933, ještě ve finsku napsal pro londýnské „The Times“ článek o soudu s britskými inženýry, obviněnými ze špionáže v Moskvě, – specialisty na výstavbě Metra. Byli to pracovníci firmy Metropolitan-Vickers.

Jeho jméno je opět v česko-ruské řeči BBC. Narodil se v C.S. Československo a CS – KS – X. EL CHE. Studoval Nikolajevskoje – Nikolaj a Nikola. CarskoSelské gymnasium. C.S. atd. A nyní se dostáváme k velmi zásadní časti jeho života. Studoval školu Karla Maje – Maye. S čím to máme spojeno. Za prvé se samotným německým Karlem Mayem a za druhé s Karlem Máchou, který napsal Máj. Na Dobytčím trhu v Praze 2. A běžel z Radobýlu hasit požár v Litoměřicích. A v Radobylu u Drážďan zemřel Karel May. Který žil chvíli v Brné – Ústí nad Labem. UL. A my víme že UL je i VL. A to je Vasil a Ludmila – moji rodiče. A i Leonardo da Vinci. Ale zpět do Petrohradu ,do školy Karla Maje. Byla to škola založená Karlem Ivanovičem Majem – iniciály K.I.M. ( Ano jako korejský vůdce Kim Ir Sen, se kterým jsem se setkal v roce 1989 – srpen, když navštívil, na moje pozvání, Klub Československé mládeže na festivalu v severokorejském Pchjongjangu. A jako byla zkratka v Moskvě založené Komunistické Internacionály Mládeže K.I.M.) Škola byla na Vasilyevském ostrově v Petrohradu. A nyní velký pozor. Karel Maj, se narodil podle nového kalendáře 10.listopadu. A to je 10.11. A to je jak víte i 1770 i 1775. 1770 kdy začal v Agramonte, Katalánsku, Španělsko vyrábět Vincenc ( Vinci Leonardo )  xocolate de piedra. A 1775 kdy začal vyrábět i Turrón. A víte že rok 1775 je rokem založení US Army a US Marine. A víte, že US Army byla založena v den narození Ernesto CHE Guevara a na svátek Vasila. A víte že US Marine byla založena 10.11. Ve stejný den, ve který se o pět a padesát let předtím narodil Karel Maj. O 55 let před tím!!! Což bylo v té době nečitělné protože on si v té době samozřejmě udával datum narození podle starého ruského kalendáře – 29:říjen !!!

A nyní je to úplně nejdůležitější. Ze začátku se škola Karla Maje nacházela v přístavku domu Eršova na 1-ní linii Vasilyevského ostrova. V domě číslo 56. V roce 1861 se přestěhovala na 10-tou linii Vasilyjevského ostrova do domu číslo 13. V roce 1910 se přestěhovala na 14-tou linii Vasilyevského ostrova do domu číslo 39. Kde bylo speciálně pro tuto školu postavena čtyř patrová budova. Architektem jménem German Grimm. Projekt byl schválen v roce 1907. Stavba začala v roce 1909 a 31.října 1910, byla škola slavnostně vysvěcena. A všimněte si jednotlivých čísel kde se škola nacházela. Velmi pozorně se dívejte na návod k dějinám.

Vezmu to za sebou bez ohledu na to kdy se události na které škola Karla Maje ukazuje odehrály. ( Nezapomeňte, že Karel May spisovatel poutavých příběhů o Americe -USA, nikdy USA nenavštícvil). Dům Eršova je po našem rsv – Vasil. A je tam ruské š – tedy i Trojzubec Neptuna. Na Vasilyevském ostrově. Dům měl číslo 56. V roce 1956 se uskutečnilo povstání v Maďarsku, které bylo potlačeno Sovětskou armádou. Vojensky velel Koněv ( Konev, Vanek, Novak) a velvyslancem byl v té době v Maďarsku Andropov- později šéf KGB a generální tajemník, který jak říká Skála z KSČM zemřel za podivných okolností. V roce 1861 se přestěhovala. Tam je rok 68 a dvě jedničky – tedy II. Dvojka. Okupace Československa – 1968. 10 linie domu číslo 13 je 10 je římskými X. A 13 hodin je jedna hodina. I. Tedy IX. EL CHE. Protože v roce 13 ( 1913 ) se oženil Ernesto August Braunschweig s dcerou císaře Viléma v Berlíně. A na svatbě byli car Nikolaj II – přijel odsud, kde byla Majova škola – z Petrohradu. A byl tam také jeho primo – to je španělsky bratranec – britský král George V, který přijel z Velké Británie. Oba z rodiny královny VICTORIE !!!  A pak je tam linie 14 – a to začala První světová válka. A číslo domu 39, 1939 – kdy začala Druhá světová válka. Stavba začala v roce 1909. To je moje datum narození a 31 je moje číslo dresu v Meteor Prah se kterým jsem byl na turnaji v Brémách, v americké okupační zóně v době kdy byl generál Westmoreland šéfem štábu náčelníků štábu US Army. Architekt byl German a Grimm. Nad námi v našem domě v Antonína Sochora 1391/4 žila paní Grimm. A původně se tak jmenovala matka Miloše Kopeckého, českého herce. A Strossmayerovo náměstí se jmenovalo asi v roce 1967 – 1968 Kopeckého. Velmi krátce. A iniciály architekta jsou G.G. – GaaGa. Rusky Haag. Nebo HaaG. Gustáv Husák. Anebo španělsky HaAya. Aja. Jako moje sestřenice Alena/Alice. Jako moje argentinská přítelkyně Alice/Alena. A ještě připomínám, že můj otec byl odvelen v Buzuluku v roce 1943 dne 30.března. V den narození Francisco Goya de Luciente  ( Španěl ), a narození Vincenc van Gogh ( Holanďan-Nizozemec ) a den kdy zemřel Karel May z Radobýlu u Dresden – německý spisovatel.

A následuje dokončení BBC – britské rozhlasové a telvizní stanice a BBC vojeno vzdušnych sil SSSR. Po studiích začal kariéru v Petrohradském zemědělském institutu. Kvůli mléku, jak psala v pamětech jeho žena. Měli vlastní stádo ve škole. Skotu. Mléko je Moloko, Milch, Chalav, Latte, Milk a Milka založená 17.listopadu 1825. V roce 1923 začal přednášet ichtiologii na téže škole. 1923 je moje rodné číslo 123. V roce 1926 se stal ředitelem závodu na zpracování ryb v Murmansku. Do Murmanska proudili v období Druhé světové války britské konvoje s vojenskou technikou z Liverpoolu. Murmansk – Liverpool. M.L. Mohoritová Ludmila – moje matka. A Liverpool, první v dějinách železnišní trať – do Manchestru. Také L.M. A také místo zrodu Beatles. Brouk- Brouci – jako rusky Žuk – Žukov.  V roce 1928 se začal věnovat vědecké práci studia skeletonu lososa. Salmon je to anglicky. VasilM. Později byl odsouzen k pěti letům do Gulagu. Nejprve byl v táboře Solovec – Vasilek – Masaryk. Po útěku přes
Finsko, napsal článek o životě v Gulagu. Vyšel v The Times – times je česky i krát – v násobení – tedy x – X. CHE. Psal i o procesu s britskými inženýry z Metropolitan- Vickers. M.V. a zase Vickers je Vasilek a Masaryk. A také Vyskeř, kde byla jednou na táboře moje sestra. Já ne.Pracoval v Brtiish Muzeum – B.M./V.M. Jeho žen an ministerstvu informací. M.I. – Military Inteligence. A jeho jméno prostě černý.

6/ – Gamov Georgij Antonovič. Narozen 4.března 1904 v Oděse, Ruské Impérium. Zemřel 19.srpna 1968 v Boulder, USA. Byl to sovětský a americký teoretický fyzik, astrofyzik a popularizátor vědy. V roce 1933 opustil SSSR. Narodil se v učitelské rodině. Jeho otec Anton Michajlovič Gamov byl absolvent Kišiněvského prvního mužského gymnasia. Otec byl šlechtic. Ale skoro všichni předci defektora Gamova byli vojáci. Jeho děd byl plukovníkem – majorem carské armády a sloužil v Bendersko bataliónu a byl také vojenským velitelem Kišiněva. Jmenoval se Michail Andrejevič Gamov. Matka defektora byla Georgia Aleksandra Arsenjevna Lebedinceva.Její předek Arsenij Lebedincev byl metropolitou Oděské katedrály. Většina můžů z matčiny strany byli církevními hodnostáři. Mezi nimi byl ale i V.V.Lebedincev, Eser ( Socialista reovlucionář) který byl popraven za účast na atentátu na ministra spravedlnosti – Ivan Ščeglovitov.

Gamov studoval matematicko -fyzikální fakultu Novorosijské University. Nyní Oděská národní universita Menčikova. Po studiích začal pracovat na Meteorologické stanic Lesního institut v Petrohradě. Poté byl vedoucím Meteorologické observatoře v Dělostřelecké škole. Poté pracoval ve Státním optickém institutu. Potom se plně soustředil na teoretickou práci. V roce 1928 se dostal na stáž do Německa. Kde byl představen vedoucímu teoretických fyziků jménem Max Born.

V roce 1928 publikoval s přáteli Ivaněnkem a Landauem článek v časopisu Ruské fyziko-chemické společnosti. Obsah článku byl  podle Wikipedia, žert.

Jeho příjmení je podle naší šifry L.M.B. – klíč celé Operace Benjamin. Ruské G je otočením na hlavu L. A M je M a ruské V je v latince písmeno B. Tedy zásadní klíč celého příběhu. Kromě toho je Antonovič. Jako všichni Antonínové v mém příběhu – ulice, příbuzní spolupracovníci, dříve několikrát vyjmenovaní. Georgij je shodné s Georgia – Gruzie. Narodil se podle nového kalendáře 4.března. Později se tento datum – znásobený Dvěma, stal Mezinárodním dnem žen, podle newyorských tkadlen. Zemřel v den narozenin generála Stěpana Bunzáka, jednoho ze Tří králů. 19.srpna. A to je i 21. srpna a to byla Okupace a konec pokusu o převrat v SSSR a obráceně je to i dvanáct. 12.srpen narození mého otce. A Jak eš. Defektor zemřel v Boulder USA – Anagram Dr.Bul – Vůl. Narodil se v Oděse. Z Oděsy byla druhá žena Jakova Stalina – Besarab. Jako druhá manželka mého otce v Karlových Varech. Jeho otec Anton Michajlovič Gamov byl učitel. Kromě již výše uvedeného Antonína je v jeho jméně i jméno Michail. Jako Gorbačov a syn mé sestry. Dědeček byl vojenským velitelem Kišiněva. Jako generál Stěpan Bunzák. Proč to tvrdím? Kišiněv je v Moldávii a Praha také. Vltava je Moldava. Centrální řeka je Moldava. Je to tedy také Moldávie – podle řeky. A v Praze byl velitelem posádky, později náčelníkem generál Stěpan Bunzák. Kromě toho ,aby to byla stoprocentně pravda, byl jeho dědeček i v Benderském pevnostním bataliónu. Bender – jeden je Ostap Bender ( O.B. – Operace Benjamin, přečtěte si tu knihu, doporučuji to všem kdo chtějí pochopit jak se předávali informace – Švejk, 12 křesel, Dirty Dozen, 12 rozhněvaných mužů – s Voskovcem atd…) ve slavné knize Ilf – Petrov. A jeden byl Stěpan Bandera, ukrajinský nacionalista zavražděný v Mnichově. A jeho spolubojovníci bojovali na Slovensku. Československá armáda proti nim bojovala v Operaci B. Můj otec se jí zúčastnil.

Matka defektora byla Aleksandra Arsenija Lebedinceva. A.A.L. Alicia Alcira Lombardelii. Takové bylo plné jméno mé argentinské přítelkyně v Moskvě v roce 1971-72. A.A.L. A ještě k tomu po jejím odjezdu domů, do Argentiny jsem se seznámil s představitelkou hlavní Labutě v balteu P.I.Čajkovského, Labutí jezero. V Novosibirsku u řeky O.B. Gyula se jmenovala jménem ,jako Bilak Vasil, původním příjmením. Lebedincev byl i Metropolita Oděské katedrály. Metropolita a Metropoliten ( Moskevské Metro Lazara Kaganoviče) k sobě mají velmi blízko. Na universitě byli učiteli Gamova Nikolaj Kasterin a Jurij Rabinovič a Benjamin Kagan. Nikolaj – car a můj syn Nikola, Jurij jako George, jako druhý syn mojí sestry a její druhý manžel, A Benjamin jako Operace Benjamin i já v rodině i ve funkcích za totality. A Kagan jako Kaganovič. Stavitel Metropolitena v moskvě. Neslo jeho jméno až do roku 1955, kdy bylo přejmenováno na Metropoliten V.I.Lenina.

Studoval MFF. V Praze sídlí na Dvojce v ulici Ke Karlovu. Vedle muzea Antonína Dvořáka a vedle Policejního muzea. Kde je na pamětní desce jméno prvního manžela mojí matky. Který byl před Druhou světovou válkou rotmistrem u dělostřelectva. Než byla armáda rozpuštěna a on se stal policejním pyrotechnikem. A víc už tady bylo několikrát. A MFF , ulice Ke Karlovu je vedle Albertova.

Gamov pracoval v Meteorologické laboratoři v Lesním institutu. Koněv a můj otec byli Lumberjack. Lesní dělníci. Meteorologie je anagram Mogorita L. A je jestli si vzpomínáte i složen ze slova Meteor za který jsem hrál basketbal. A také je složen z Q-kódů , které jsou popsány v kapitole o Podílu Britské armády – britské sestry na Operaci Benjamin.  Město Quebec.

Poté byl vedoucím Meteorologické stanice v Dělostřelecké škole – první manžel mojí matky byl rotmistr dělostřelectva. A v roce 1928 napsal s kolegy Ivaněnkem a Landauem článek. Landau byl soused, vědecký pracovník, nositel Státní ceny Klementa Gottwalda, v našem domě Antonína Sochora 1391/4. Bojoval v Československé armádě na Západě. Jeho manželka na Východě. Jejich syn Petr byl můj spolužák na ZDŠ Strossmayerovo náměstí. Po okupaci v roce 1968 emigrovali do Kanady. O tom  jsem již psal. A Ivaněnko je ukrajinská verze ruského Ivanov. V knihovně jsme měli doma v antonína sochora 1391/4 knihu Ivanko z Poloniny. Příběh z Carpathian Ruthenia. C.R. – Československá republika nebo ještě lépe Churchill a Roosvelt. C.R.

Při stáži v Německu v roce 1928, byl jeho patronem Max Born. Max jak víme byl plukovníkův pes ve Švejkovi. A Born je naše známé a důležité – Brno, Bruntál, Beroun a generál Braun a značka Braun. A také je Max Born – M.B.

7/ – Reiss Ignatij Stanislavovič. Při narození měl jméno Natan Markovič Poreckij. Národnosti židovské. Narozen v roce 1889 v Podvoločisk, Halič/ Galicia, Rakousko – Uhersko. Dnes Ukrajina Tarnopol oblast.Zemřel 4.září 1937 u Lozano ve Švýcarsku. Byl příslušníkem OGPU a NKVD, špión SSSR. Ale přešel na Západ, jako defektor. Studoval ve Lvově. V době první světové války žil v Lipsku. Vrátil se v roce 1918 a pracoval na železnici. V roce 1919 se zapojil do práce komunistů v Polsku. V roce 1920 přicestoval do Moskvy, kde se oženil a stal členem komunistické strany a stal se pracovníkem Čeky. Jeho manželka se jmenovala Elza Berno a syn se jmenoval Roman. V letech 1920 až 1922 pracoval ve Lvově. V roce 1922 byl zatčen a odsouzen k pěti letům vězení. Při převozu utekl a odcestoval do Krakova. A odtud do Německa. V letech 1922 až 1929 pracoval v Berlíně, Vídni a Amsterdamu. V té době spolupracoval s mnoha sovětskými rozvědčíky. Jakov Blumkin, Vasilij Zarubin, Šándor Radó a Jan Berzin. Na prosbu Richarda Sorge se věnoval výcviku „nelegálky“ Hedy Massing. V roce 1927 dostal úkol vytvořit zpravodajskou síť ve Velké Británii. Od roku 1929 do roku 1932 pracoval v Moskvě. Oficiálně v sekci Polsko, v Kominterně. Poté až do roku 1937 pracoval v Paříži. Byl vyzván k návratu z Paříže. On ale zůstal ve Francii. Znal osudy mnoha kolegů, kteří byli po návratu zatčeni a popraveni. 17.července roku 1937 vystoupil ve francouzských novinách a odsoudil politiku Stalina. Poté se odstěhoval s rodinou do Švýcarska. Do „poslední“ vesnice Finnot v kantonu Vale. Jeho rodina se poté vydala do Territo v kantonu Vo. On se rozhodl 4.září setkat s „nelegálkou“ Elisabeth Šildbach. Jeho postup ocenil Lev Trockij, který od něj dostal informace o atentátu, který se na něj chystal. 6.září 1937 manželka Poreckého zjistila v novinách, že na silnici z Lozana do Pulle byla nalezena mrtvola muže s československým pasem na jméno Hans Eberhard. Byl to Porecký. Zavraždila ho speciální skupina NKVD pod velením S.M. Špígelglas, Poreckého zavraždil konkrétně Boris Afanasjev – Atanasov a členem skupiny byl Vladimír Sergejevič Pravdin.

Přiznám se hned na začátku, že tento příběh, který jsem vzal na Wikipedii, je až neuvěřitelný. Ještě více než předcházející osudy.  Samozřejmě že má na mysli Operaci Benjamin – můj příběh. V ruštině znamená Reiss let. Let. LET. L.T. Litoměřice. Kde jsem byl na vojně v Jiřího z Poděbrad a kde přišel ke zdravotním komplikacím autor Máje, Karel Mácha. Který to napsal na Dobytčím trhu na dvojce. Jeho jméno a otčestvo je I.S. – S.I. Secret Inteligence. Při narození měl jméno Natan Markovič Poreckij. Porentium je latinsky mocný. Podle toho se jmenuje například chorvatské město Poreč.  Pore v hebrejštině znamená úrodný, plodný, produktivní a přínosný . A por je i zkratka pro vojenskou hodnost poručík, v češtině a rusky a anglicky a německy to je L.T.. Marková se jmenovala vedoucí sekretariátu Miroslava Šloufa když byl předsedou Českého ústředního výboru SSM. A můj šéf. Místo jeho narození je Podvoločisk. Původně byly dvě místa zvaná Voločisk. Jeden na jednom břehu řeky v gubernii Chmelnickaja a druhý na břehu řeky v Gubernii Tarnopol. V Galicia – Halič. A ten jeden se později přejmenoval na Podvoločisk. Vypadá to že jsou tam Volové, jako otcovo a Bunzákovo a Ivana Mohority Volové, ale výklad je jiný. To samozřejmě neznamená že jde o náhodu. Určitě nejde. Volové a Podvoločisk a Voločisk pro nás jedno jest. Vol. Vůl. Bull. Atd. Narodil se v roce 1889. A my víme co stalo v roce 1989. V listopadu. Jeho manželka byla Elza – Elsa – Alicia – Eliška – Elizabeth – Alžběta. A Berno –  ( v originále Bernaut – Berno a T na konec, stejně jako můj děda Gebelt – Havel a T na konec)  jako v nářečí Brno. A Bruntál, Beroun, Brná  a generál Braun. Syn byl přímo Roman – Jako Říman. Nebo Rumun, nebo i Róm. Podle potřeby. Defektor pracoval v Berlíně, Vídni a Amsteramu. B je V – Vasil a A je moje sestra Anna.

Pracoval s mnoha nelegály. První jméno je Jakov Blumkin. Je to Jakov, mnohokrát opisovaný Kuba,Santiago,James, Iago, Diego, atd. A blumkin. Je klíč B.L.M. a kin. Kino? Je to možné. Druhý byl Vasilij Zarubin. To je Vasilij dřevorubec – lesní dělník a to byl můj otec – Lumberjack, jako Konev, Novak, Vanek. A dokonce jestli si dobře vzpomínám i nedávno vzpomínaný poslední šéf sovětského komsomolu Žuravljov byl Vasilij. A byl poslední – Z.  A byl sovětský parašutista v Afghanské  valce. Rubal dřevo. Káceli dřevo na stojato. Když se kácí les lítají třísky, prý říkával Stalin. Vasilij Žuravlov měl také přezdívku Vasja. Tak mi říkala moje ruštinářka na 1.stupni na Základní devítileté škole na Strossmayerově náměstí. Vasja. Spolužáci mi říkali Vašku a ona Vasja. Jmenovala se Regál ( ová). To je něco jako Šelf – shelf.                        A to víte co je ? Police.  Ale je to i anagram Šlouf. A Vasja je i zkratka jmen Stalinových dětí. Vasilly, Světlana, Jakov.

Další byl Šándor Radó. Byla by to náhoda kdyby to němelo souvislost s tajemníkem OV SSM na Praze 7. Seděli v Haškově ulici. Radó byl ale Tomáš. Ale velmi rychle po zahájení normalizace odešel a prodával Ovoce a Zeleninu. Jako moje sestra. A Šándor je anagram náš dr. nebo náš Náš dor. O.R. Sorge je také O.R. Věnoval se výcviku neelgálky Hedy Massing. Rusové píší její jméno s Ch na začátku – Cheda. Ale my víme dobře, že H je možné v ruštině psát i jako G. Tedy je tu najednou G.M. Gorbačov Michail, Mladé Gardy, Maxima Gorkého. A Massing, to je ing.SSM, nebo MSS. Je to tak.

17.července 1937 vystoupil ve francouzských novinách. To bylo výročí popravy cara Nikolaje v Jekatěrinburgu. A o mnoho let později i datum mojí svatby. A 11.07. měl narozeniny můj tchán Miroslav Svoboda. Atd. Odešel s manželkou a synem do vesnice Finnot v kantonu Vale – to je ruský přepis francouzského Valais. Kantonu kde se nachází Matterhorn – Valais Matterhorn – Vasil Mohorita je anagram. Ale v tom ruském přepisu je to vale. To je ve španělštině dobře. Jako All right. Jako O.K. A jméno vesnice – Finnot. To je i konec – Fin. Ale i cosi s Finskem. A pak utekli do kantonu Vo – ruský přepis. To je kanton Vaud. Francouzsky. Vesnice Territo – Vo. Territo je naše známé Tre,Trojačky, tor, turrón, Thor atd. A rusky Vo se píše takto – BO. Operace Benjamin. V té době používal Reiss československý pas na jméno Hans Eberhard.  Skupinu jeho vrahů vedl S.M. Spiegelglass. Což je Zrcadlové sklo. Neprůhledné. Zřejmě jako výraz neprůhlednosti co se stalo. A Poreckého zavraždil, podle ruské Wikipedie konkrétně Boris Atanasov – Afanasjev. Když jsem byl v Moskvě ve škole v roce 1971-72 tak tam byla velmi malá skupina z Bulharska. Čtyři děvčata a dva muži. Jeden z nich ze jmenoval Atanas. Křestním jménem, pokud si dobře vzpomínám. A Vladimír Pravdin pracoval jako tajemník na ÚV SSM. Nebyl přesně Vláďa ale byl Láďa. Ne Vladimír ale Ladislav. Pravda. Pravdinovi z NKVD také říkali ljotčik – letec – pilot.

Podle anglické verze Wikipedia byl jeho konkrétním vrahem Roland Abbiate. A druhým mužem byl Etiene Charles Martignat. – A co je na těchto jménech zajímavé ? Že 4.září 1937 zavraždili Ignáce Reisse, alias Ludvík alias Hans Eberhard – Roland Abbiate. Roland má svátek ve stejný den jako Vasil a narozeniny má Ernesto Che Guevara. Je to 14.června a to byla založena v roce 1775 US Army. Roland se zaregistroval v Lozane v Hotel de la Paix. H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. A kromě toho je Paix i Mír. Jako náměstí Míru na Dvojce kde jsem pracoval a kde stojí kostel svaté Ludmily. A druhý se jmenuje Martignat – což je anagram Mogorita – Mohorita. Ten žil na ulici A. France. Vzpomínáte na Šloufova řidiče A. France a malíře Marine A.Frans? Na této adrese na ulici A.France byl registrován od roku 1931. To je rok narození Borise Jelcina a 1913, je rok narození Husáka. A 1391 je číslo našeho domu v ulici Antonína Sochora v Praze 7 Holešovicích – Bubnech.( Zdroj informací je uveden na Wikipedii )

O smrti manžela se dozvěděla jeho manželka dne 6.září z novin. 6.září je i podle Moravcovi metody 12.září. To se o mnoho let později narodil první syn mé sestry. Michal G. – M.G. Je to ale i 9.září s postavenou šestkou na hlavu. A tento den se stal o několik let později státním svátkem Bulharska. Den osvobození.

Jména vrahů v ruské a anglické verzi mohou být rozdílná, ale pochopitelně mohlo jít o stejné osoby. Dokumenty a pasy různých států světa měli sovětští agenti ve velkém.

 

8/ – Walter Germanovich Krivitsky. Narozen jako Samuel Ginsberg. V Podvoločisk, Galicia, Rakousko Uhersko. Dnes Ukrajina. Zemřel 10.února 1941, Washington ,USA. Byl židovské národnosti. Manželka se jmenovala Antonina. Používala i jméno Tonia,Tonya a příjmení  které oficiálně přijala v USA, po smrti manžela, bylo Thomas. Měli syna Alexandera. Kterému říkali Alek. Jméno Krivitský přijal při vstupu do Čeky  v roce 1917. V letech 1933-34 pracoval jako ředitel Institutu Vojenského Průmyslu. Jako agent Čeky pracoval v mnoha zemích pod dalšími falešnými jmény na falešné dokumenty. Pracoval v Německu, Polsku, Rakousku, Itálii a Maďarsku. Získal plány ponorek a německo-japonskou korespondeci. A získal řafu agentů. Mezi nimi byla Madame Lepescu – Magda Lupescu, Rumunsko. A Noel Field. 22.května 1937 byl vyslán do Haagu, Holandsko, operovat ve funkci rezidenta. Odtud ,z Haagu řídil celou síť v západní Evropě. V roce 1938 předpověděl nacistickou okupaci Evropy a odcestoval do USA. S pomocí novináře Isaac Don Levine a literárním agentem Paul Wohl odhalil v knize “ Ve Stalinově tajné službě“ V USA “ In Stalin Secret Service“ a ve velké Británii “ I was Stalin’s Agent“.  Kniha byla publikována 15.listopadu 1939. Předtím ji avizoval senzační materiál v novinách Saturday Evening Post, v dubnu roku 1939. Krivitsky svědčil před Dies výborem v USA v říjnu 1939. V lednu 1940 odcestoval jako Walter Thomas do Londýna na výpověď před Jane Archer z britské MI5. Vrátil se zpět do USA přes Kanadu. Kvůli problémů s americkými imigračními úřady se mohl vrátit do USA až v listopadu 1940. Vražda Lva Trockého dne 21.srpna 1940 v Mexiku, ho přesvědčila o tom, že je nyní on na prvním místě likvidačního seznamu NKVD. 10.února 1940 byl nalezen mrtev v Bellevue Hotel ve Washington. V pravé ruce držel revolver ráže 38. Zpráva o jeho smrti byla vydána dne 10.června 1941. Ihned po informaci o smrti Krivitského, Whittaker Chambers našel jeho ženu. Vzal je vlakem na Floridu, kde se skrývali několik měsíců. Poté s nimi odjel na jeho farmu ve Westminster, Maryland. Změnila si legálně příjmení na Thomas. Antonina Thomas.

Narozen byl jako Samuel Ginsberg. Samuel je anagram Vasil. Narodil se ve stejném městě jako předcházející agent.  Podvoločisk – Volové -. A dokonce se v dětství přátelili. Z jejich party vzešla celá řada pozdějších pracovníků sovětských tajných služeb. Narodil se 28.června. A to je Moravcovou metodou i 14.června. Děleno dvěma. A zase znova dokola – svátek Vasila a Rolanda a narození Ernesto Che Guevara a den založení US Army. Walter Krivitský  zemřel 10.února. A to už víme, že je i 10.listopadu. A 10.11. je den založení US Marine. A 10.11. je i naše známé 1775 – rok  založení US Army a US Marine.  A Moravcovou metodou je to i  plus dva dny – 12.listopadu a to byla svatořečena svatá Anežka – Klariska – santa Clara – svatá Klára v roce 1989. A končila Celostátní konference SSM v Lucerně v ten samý den. 22.května byl vyslán do Haagu. A my víme že květen je pátý měsíc od začátku roku tak to může být i pátý měsíc od konce roku a to je srpen. 22.srpen. Moravcovou metodou děleno dvěma je to 11.srpen. Den narození Vasila Bilaka – Gyula. A Haag je HaaG. – Husák Gustav. Trockij byl zavražděn 21.srpna 1940. A to je i datum okupace v roce 1968 a i datum pokusu o převrat ortodoxních komunistů v roce 1991 v Moskvě. Ale je to i 12.srpen. Den narození mého otce a a Jak eš. Krivitský byl nalezen mrtev Bellevue Hotel, Washington. B.H. W. To je zřejmé. Holešovice Bubny a obrácené W je M. Mohorita Holešovice Bubny. Také to je ale i Havlíčků Brod. Přechod Havlíčka do Havla. Mohorita. W.C. – stejné iniciály jako Winston Churchill – je schovával na Floridě. První manžel mojí matky byl Florián. A poté je vzal na svoji farmu Westminster, Maryland. W.M. Vasil a Vasil Mohorita. A Mary Land je Ludmila Mohoritová – moje matka.

Jeho syn byl Alek. Tak jsem říkal polskému příteli Alexandr Kvasniewsky před tím než se stal polským presidentem. Od roku 1989 jsem se s ním neviděl.

A co závěrem? V mém ročníku Vysoké školy politické ve Vokovicích, v letech 1978 – 1982 jsem měl spolužáka, který se jmenoval Pavel Křivský. Jestli si dobře vzpomínám tak byl okresním náčelníkem Lidových milicí ( L.M.) v okrese Žďár ( vypáleniště – oheň, lesa) nad Sázavou. Rodném okrese a politické líhni Rudolfa Hegenbarta.

9/ – Aleksander Michajlovič Orlov. Narodil se 21.srpna 1895 ve městě Bobrujsk, Minská Gubernie. Jmenoval se Lev Lazarevich Nikolsky. Byl židovské národnosti. Zemřel v roce 1973, 25.března. Jeho manželka byla Marie Rožněckaja. Měli dceru Věru. Orlov začal studovat Lazarevský Institut v Moskvě. Po dvou semestrech přešel na Moskevskou Universitu, studovat právo. Anglicky to je Moscow University of Law. Studium bylo ale velmi krátké, protože byl povolána do carské armády. Na frontě nebyl. Jen v týlu. V začátku Občanské války vstoupil do Rudé armády a byl členem Zvláštního oddílu 12.armády. V květnu 1920 vstoupil do Komunistické strany. V letech 1920-1921 byl pracovníkem Čeky v Archangelsku. Tam se oženil s Marií Vladislavovnou Rožněckou. Také sloužila v Rudé armádě. Oba ukončili službu v armádě a odjeli do Moskvy. Tam Orlov vystudoval Moscow University of Law. Od roku 1920 bylo jeho oficiální jméno Lev Nikolský. Po ukončení školy byl Čekou vyslán do do Tbilisi, Gruzie. Jeho přítel Artur Artuzov mu pomohl odejít z Gruzie, protože dcera Orlova Věra tam onemocněla infekční revmatickou horečkou. Stal se členem zahraničního oddělení OGPU, který jeho přítel Artur Artuzov vedl. A vycestoval do Francie a Německa pod jménem León Nikolaeff. Vrátil se do Moskvy koncem třicátých let. O dva roky později byl vyslán do USA. Nastoupil na SS Europa v brémském přístavu a odcestoval do USA. Tam byl námořní rozvědkou identifikován jako špión a 30. listopadu se vrátil na lodi SS Bremen zpět do Výmarského Německa. Weimar Germany je to anglicky. Poté působil ve vídni a v Československu. Jeho dceru léčil Dr. Karl Noorden ve Vídni. Orlov bydlel s rodinou v Hinterbühl u Vídně. Poté odjel do Ženevy. A spolupracoval s Alexndrem Korotkovem a jeho manželkou a Arnoldem Finkelbergem. Poté byl vyslán do Paříže a Kodaně pracovat s Theodorem Maly a Ignác Reiss. V červnu 1935 odcestoval pracovat jako rezident do Velké Británie. Pod jménem William Goldin. Krytím bylo, že je představitel americké firmy na chladírenská zařízení. Odtud se vrátil do Moskvy. V roce 1936 odcestoval jako představitel NKVD do Španělska. Do Madridu přicestoval 15.září 1936. Ve Španělsku pomáhal vytvořit republikánskou tajnou službu – S.I.M. Organizoval také protiakce proti katalánským anarchistům a trockistům .Včetně  likvidace Andrese Nino. Měl mít i podíl na odvozu španělského zlatého pokladu do Moskvy. 17. února 1938 zemřel v Moskvě náčelník Orlova Abram Sluckij. V červenci téhož roku dostal Orlov příkaz nastoupit na loď Svir v Antverpách a vrátit se do Moskvy. V Moskvě se měl sejít s novým představeným, na místo Sluckého. Ten se jmenoval Spiegelglas. Tam ale Orlov neodjel. Vzal z pokladny konzulátu SSSR v Barceloně, v ulici Avenida del Tibidabo 90,8 tisíc dolarů a a smanželkou a dcerou odcestoval tajně do Francie. A odtud odcestoval parníkem Montclare z Cherbourg do Montrealu. To bylo 13. července 1938. A z Kanady odcestoval do USA a stal se defektorem. Napsal dva dopisy. Jeden Stalinovi a jeden Ježovovi. V USA zmizel v ilegalitě. V roce 1952 publikoval v časopise Life serii čláků které byly nakonec publikovány v knize “ Tajná kniha stalinských zločinů“. V roce 1955 dostal na základě zákona Kongresu americké státní občanství.  Od té doby se stal aktivním spolupracovníkem CIA. V roce 1963 mu pomohla CIA vydat i druhou knihu. “ Kontrarozvědka a vedení partyzánské války.“ Později pracoval jako vědecký pracovník na Law school of the University of Michigan. Přestěhoval se do Clevelendu, Ohio.

Narodil se dne 21.srpna 1985. To je i 12.srpna a to se narodil můj otec. V roce 1985 se narodila moje babička – ze strany mojí matky Ludmily v Horních Počaplech. A 21.srpen je uveden výše ale vy určitě víte co to bylo za den v mém příběhu. Jmenoval se Nikolský – jako Nikolaj car a jako můj syn Nikola. Narodil se v Bobrujsk, Minská oblast – to je B.M – Vasil Mohorita. A je to v Bělorusku – Bílá Rus. Jeho manželka byla Marie. Jako moje babička která se narodila ve stejném roce jako on. O pár dnů před ním. Příjmením byla Rožněckaja – Rožně. To je oheň. Světlo. Operace Benjamin. A přijatým příjmením Orlov to potvrzuje – O.R. – světlo a kůže a československý voják Otmar Reidl.Rožněckaja byla Marie Vladislavovna – M.V. Mohorita Vasil a Rožněckaja – světlo – maják – Lucerna atd. Měli dceru Věru. Jako je manželka mého bývalého nevlastního bratra z Horních Počapel – Věra. A jejich dcera, je také Věra.  Orlov studoval Lazarevský Insttitut Moskva – LIM. Jako A.J. Liehm, – politický emigrant po okupaci v roce 1968, do Francie, soused z domu Antonína Sochora 1391/4, Praha 7, Holešovice Bubny. Více je výše uvedeno. Poté studoval Moscow University of Law. M.U.L. – ale také to je i M.V.L. Mohorita Vasil a Ludmila. Byl v carské armádě. Krátce. Pak byl v Rudé armádě ve zvláštním 12.oddílu. 12 je křesel v knize Ilf Petrof. Ale je to také 12 mužů generála Moravce – Dvojka, kteří odletěli do Londýna s KLM v roce 1939. Bylo jich ale o jednoho méně jen 11 , protože důstojník Dítě ( Benjamin ) byl na Slovensku a nemohl se včas vrátit. A musel do Londýna později a jinou cestou. Proč to píšu? Všimněte si za pár řádků co údajně organizoval Orlov ve Španělsku. Likvidaci Nino. A co je česky Nino? Dítě. Benjamin. Všimněte si jmen jeho spolupracovníků. Všechna jména i jméno vídeňského doktora obsahují jedno nebo i dvě OR . ( Nebo podobné AR ). Je tam i Theodor Maly – Malý Theodor, to je zase Dítě.

Orlov sloužil i v Georgia – v Gruzii. Odkud byli předcházející – hlavně první defektor, Balančine.. Kde popisuji angažovanost Gruzínců v Operaci Benjamin podrobně. Sloužil ve Španělsku. V našem domě Antonína Sochora 1391/4 žil španělský republikánský generál Juan Modesto. 17. února zemřel v Moskvě jeho šéf Sluckij. Sluka byl ředitel hotelu Belveder kde pracovala matka. A také vedoucím v restauraci U Kalicha u nás na Dvojce. 17.únor je i 17.listopad. Orlov se odmítl vrátit a odcestoval na lodi Montclare – anagram Mohorita – do Montrealu – anagram Mohorita. Zmizel v USA. V roce 1952 opublikoval články v časopise Life. To jsem se narodil. V roce 1955 dostal občanství USA .To se narodila moje sestřenice Aja – HaAya – Haag. Později pracoval na Law school University of Michigan – L.U.M. – L.V.M. – Ludmila a Vasil Mohorita. Přestěhoval se do Clevelandu Ohio – CO. A naší azbuko, latinkou je to i SO. Strategické Operace.

Orlov se jmenoval před revolucí v listopadu 1989 a i po ní, Rada Sovětského velvyslanectví v Praze. Šlo o shodu jmen, pochopitelně. Ale nebyla to náhoda. Měl tady tento Orlov na starosti Benjamina ? Jako jeho jmenovec zlikvidoval v Barceloně Nino/ Dítě ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *