The Golden Age of Dutch Marine Painting – Haag. Museum Bredius. Part Two.

1 213 zobrazení
TiskTisk

1.   2.   3.   4.

Foto číslo 1. Obraz autora: Hendrics Jacobsz. Dubbels. „Vissers aan de kust“ (holandský název, ca 1660 )

Foto číslo 2. Obraz autora: Jacobs Bellevois. „Een gezicht op de Maas bij Dordrecht“ (holandský název, 1663 )

Foto číslo 3. Fotografie přední stránky katalogu výstavy.

Foto číslo 4. Obraz autora: Adriaen van der Salm. „De Nederlandse vloot met de „Overysel“ in stormachting weer.“ (holandský název, ca.1706)

Motto: “ Při této srpnové schůzce v Haagu major Frank také dohodl způsob, jakým nám A-54 má předávat rychlá hlášení o událostech. Bylo ujednáno, že agent pošle telegram na naši konspirativní adresu v Holandsku, což byl obchod s galanterním zbožím, rukavicemi, kapesníky, taštičkami a podobně. V telegramu ohlásí, že jisté zboží přijde nebo nepřijde v určitý den – od tohoto data pak musíme odečíst dva dny, čímž dostaneme datum události, které se agentovo hlášení týká. Tímto způsobem nám upřesní data německé mobilizace a útoku na Polsko…Za několik dní po schůzce dostal de Favorit, náš elegantní obchod s dámskými doplňky v Haagu, první telegram: Stálo v něm: “ Zboží O bude dodáno 17.srpna.“ Když jsme od tohoto data odpočítali dva dny, dostali jsme datum provedení německé mobilizace: 15.srpna. 23.srpna přišel druhý telegram. “ Zboží P přijde 28.srpna.“ Poslední telegram přišel 27.srpna.:“ Zboží P bude definitivně dodáno 3.září.“ Tyto telegramy nám daly dvě data určená pro útok proti Polsku: 26.srpen, z něhož byl útok později odložen na 1.září. 1.září německé armády překročily polské hranice…“

“ A-54 udělal co bylo v jeho moci. Zbývalo jen jedno. 1.května dostal náš obchod de Favorit v Haagu telegram: “ Zboží bude dodáno 12. května. Dopis následuje…Odečtením dvou dnů, jak bylo umluveno, jsme obdrželi datum dne, kdy se nacistický kolos počne valit proti Západu: 10.května 1940.“

Úryvek z knihy generála Františka Moravce, Špión jemuž nevěřili, Hana Disherová – Moravcová, 1990, Rozmluvy. Strana 260 a 261. A strana 266.

Motto: “ At this meeting at the Hague, Major Frank also arranged the procedure to be followed by A – 54, to give us quick notice of impending events. From time to time the agent changed his alias and assumed other names besides Karl – such as Renee, Paul a Eva. He would send a telegram to our cover address in Holland, which happened to be a shop which sold gloves, handkerchiefs, handbags and similar items, announcing that certain merchandise would arrive a certain day – the date being two days behind the day of the event the agent was reporting. In this way we would be given the dates of the German mobilization and the attack on Poland…A few days after meeting the first telegram arrived at De Favorit, our elegant ladies boutique in The Hague. It said. “ Merchandise P will arrive on August 17.“. By subtracting two days from the date given, we had the date of the German mobilisation : August 15, 1939. On August 23 the second telegram arrived: “ Mechandise P arriving August 28″. The last telegram came on August 27 : Merchandise P will definitely arrive September 3.“ This gave us the two dates set for attack on Poland : August 26, later postponed to September I, 1939. On September I the German armies rolled across the Polish frontier…“

„A-54 had done his duty. Only one more thing remained. On May I a telegram arrived at our boutique, De Favorit, in The Hague :“ Delivery of merchandaise on 12. May impossible. Letter follows. Karl. By subtracting two days , as prearranged, we had the date the Nazi juggernaut would start rolling against the West : May I0, 1940.“

Úryvek z knihy generála Františka Moravce, Master of Spies, Mrs. Hanyi V. Disher 1974, The Bodley Head Ltd, London – Sydney – Toronto. Strana 184 a 185. A strana 190.

Uvádím zde tyto úryvky z knihy generála Moravce, pro informaci čtenářům, proč používám při svém psaní násobení, dělení, přičítání, či odčítáni Dvojku. 2 . V jeho knize je ještě jedna podobná pasáž, kde o této metodě hovoří. A to je při styku s A – 54, v předválečném období. Kdy za ním dojížděli z Prahy do pohraničí. A – 54 byl důstojník německé vojenské zpravodajské služby Abwher, v jejímž čele stál Admirál Canaris. To je ale jiný příběh.

Chtěl bych vás upozornit na některé souvislosti s Haagem, když popisuji výstavu holandských mistrů právě v Haag. Jako důkaz pravdivosti mých tvrzení. Určitě to je nutné. A také správné.

–  Haag  je rusky Gaaga a španělsky La Haya, německy a holandsky  Den Haag a hebrejsky Hag. Španělsky vyslovujeme Haag – Aja. Tak říkali rodiče – sestra mojí matky Alena s manželem Antonínem  – A.B. a A.B.,mé sestřenici – byla také Alena. Alena jako Alicia. My jsme jí, také tak pochopitelně říkali.

– souřadnice, poloha, koordináty,  kde se město nachází jsou 52 stupňů a 5 minut severní šířky a 4 stupně a 19 minut východní délky. 19 a 52 je 1952. Rok kdy začala kralovat britská královna Elisabeth II a presidentský úřad v USA začal vykonávat bývalý velitel spojeneckých armád ve WWII, generál Dwight Eisenhover. A já jsem se narodil v roce 1952 a moje manželka Svoboda v 1950 a moje matka v 1922. A 4 je i římskými IV. Ivan a Vasil/Václav a Ioan a Vasile a Ivan a Václa/Vasil. Kromě toho je 19 a 4, také 16.4 –  dubna. Datum kdy odletěl Otmar Reidl – Operace B, s poselstvím do Československa v roce 1941. Ale je to po našem i přímo den mých narozenin. Duben je čtvrtý měsíc a počítáme li měsíce od konce roku – „hebrejským“ způsobem, odzadu, je čtvrtý měsíc září. 19.09. A také rok 1909 a vše co se v něm událo, už bylo mnohokrát popsáno. A 16.04. 1940 se narodila dánská královna Margrerthe II. Dánská vlajka je bílý kříž. Jako místo, kde operovala za WWII. otcova skupina ARAP a Otiskův Wolfram – Bílý kříž. A je červenobílá jako vlajka Slavie – Vasile. A 16.04. zahájil maršál Žukov  Operaci B. Bitvu o Berlín.

– Haag je také „hebrejskou“ metodou zápisu ,bez samohlásek HG. Husák Gustáv. Proto nemohl být Augustine. Jak byl pokřtěný. A aby to bylo jisté a ti co to dělali si rozuměli ,byl dlouhá a předlouhá léta – vlastně celou studenou válku,  generálním tajemníkem Komunistické strany USA Guss Hull. G.H. A Guss ( tav) „hulil“ pořád. A pořád. Zbyli po něm na ÚV KSČ cigarety. Koupil jsem je v revolučních dnech 1989. Philip Morris. L.M. po našem. A Morrits jako Mauritshuis v Haagu. A známá postavička ze slovenských vtipů. Móricek.

–  Hg je ,ale i chemická značka Mercury – vysoce toxické rtuťi. A vy co čtete můj web si určitě vzpomínáte na plánovanou a neuskutečněnou Operaci Merkur Moravcovi Dvojky i na Program Mercury – 7, podepsaný US presidentem Eisenhoverem asi o dvacet let později. Americký vesmírný program. A na podnik zahraničního obchodu Merkuria, kde pracoval otec mé přítelkyně Mizera/Miller/Meier atd. Který bydlel ve stejném domě jako ministr obrany generál Dzúr, kam jsem si přišel 21.srpna/Augusta 1968 ráno, mojí přítelkyni V.M. vyzvednout. Byla to Koulova ulice. Kde jsem se setkal o dva roky dříve s Ernestem Che Guevara. Atd.atd.atd.

–  Agentura Dvojky v Haagu, fungovala až do okupace Holandska nacistickým Německem. Jak jsem již psal, byl to generál Kurt Benny Student, který 10. května 1940 velel výsadkovým vojskům, která Haag přepadla a obsadila. Krt Benny – Operace Benjamin, Student název operace SNB v Praze v 17.listopad/November 1989.

– Představitel Dvojky v Haagu byl Major Alois Frank. Vy už víte, že první manžel mojí matky zahynul 10.května 1945 v Hradištku při likvidaci německé munice. Byl policista pyrotechnik v Bartolomějské ( Bartholomeus ) ulici. Před válkou byl rotmistr u dělostřelectva československé armády. Jeho sestra se jmenovala Frank – ová. Říkali jsme jí teta Jenny Frank. ( Druhá sestra Marie byla Unverdorben – Un ver dr ben – Bruntál).  Alois – křestní jméno důstojníka Frank je v i Ludvík – jako Svoboda a i v angličtině Lewis – jako Vasil.

– Prodejna se jmenovala Favorit. V roce 1969, zorganizoval předseda LSM ( WSL – Vasil ) Šťastný Otto ( stejného příjmení jako můj spolužák z devítiletky Šťastný Ludvík, který k nám přišel na poslední devátý ročník – dnes je farářem římskokatolické církve – píši už jinde, a stejně tak přišel nový třídní učitel v deváté třídě. Jmenoval se Svoboda a bydlel v Heřmanově ulic) , štafetu Družby na kolech z Prahy do Užhorodu. A dost na mě naléhali, abych s nimi jel. Uvolnili mi ze školy, tak jsem jel. A zakoupili závodní sportovní kola československé výroby – Favorit. A na těchto kolech jsme asi v deseti etapách, dojeli do Užhorodu 8.května, prožili tam 9.května a vlakem jeli zpět. Bylo to podruhé co jsem cestoval do SSSR  – ale jen na Carpatian Ruthenia  C.R. – Podkarpatskou Rus.. Poprvé cca v roce 1962, s otcem k jeho sestře Marii a bratrovi Ivanovi do Mežhorje – Volové. A podruhé zase na Pokarpatskou Rus – C.R. Tentokrát do Užhorodu. Pak už jsem byl v Užhorodu, jenom jednou. Koncem srpna 1991, když jsem opouštěl   SSSR po pokusu o převrat. Letecky Simferopol – Užhorod a pak pěšky přes hranice. Všimněte si iniciál letišť – SU. Ale i US. Ale i V.S. – Vnitřní Stráž, V.S. Vojenské stavby a S.V. Silniční vojsko. A Sowiet Union – SU a United States US. Vedle mne v tom letadle, seděl agent StB. Bylo to tehdy o něm zveřejněno, soudil se a vyhrál. Že prý nebyl. Ale byl určitě byl. Byl a je komunista a StB. Tento pán začal zpívat Oděskou píseň v češtině známou jako „Tak to vidíš Máňo, přece jsme tě lízli…“. Tak reagoval na moji reakci na převrat a rozhovor s mým přítelem  Alexandrem Borcov ( AB), který na základě tohoto rozhovoru odcestoval do Moskvy a druhý den převrat zkrachoval. Tamanská divize se obrátila k pučistům zády.

Všimněte si i dat telegramů. První přišel 17.srpna/Augusta. A to je touto výše zmíněnou metodou – v širším záběru pochopitelně – plus dva i 19.srpen/August. A to má svátek Ludvík – Luis, Alois, Lewis. Alois má svátek jindy, ale to není podstatné, je to také Ludvík a Lewis. A 19.srpen/August se narodil v roce 1919 generál Štěpán Bunzák z Volové. Který v roce 1939, 30.října jako rotmistr československé armády překročil s Vasil Mohorita z Volové a Ivan Mohorita z Volové překročil hranici SSSR u Toruně. Ale 17 minus dva je 15 – a to je po našem i 12. srpen – datum narození mého otce a Jak eš. A další dopis 23.srpna. To je známé 23 – 1775 , ale i minus dva 21.srpen – datum Okupace Československa 1968 a datum Moskevského komunistického puče v 1991. A obráceně je to zase 12.srpen – narozeniny mého otce a Jak eš. Kromě toho je tam i datum 26 a to je po našem i 29.srpen a to vypuklo Slovenské národní povstání v roce 1944. Kde jedním z trojice vedoucích představitelů povstání byl Husák Gustav -H.a G. A 3.září – dva dny po 1.září, po napadení Polska vyhlásila Velká Británie válku Německu.

A to hovořím o měsíci srpen a srpen minus dva je červen. A to se narodila v Horních Počaplech, pozdější tchyně mého otce a ještě později moje babička Marie Gebelt – Hahn. 17.červen. A její manžel – můj děda Gebelt – HavelT se narodil v obci Dřemčice. DRMCC – Dr. MSS – SSM. Dr. SSM. A světoznámá hokejová výzbroj CCM. Jeho sestra Marie,a byl provdaná Cedrich – C dr. CHE. Ká v tomto smyslu KáDr.Che. Můj pradědeček byl Vincenc ( neověřeno). Jako nedávno vzpomínaná firma Vincenc( t ) v Katalánsku která v roce 1770 začala vyrábět xocolate de piedra – kamennou ( stone) čokoládu a v roce 1775 začala vyrábět Turrón, zvláštní druh španělského nugátu. Moje prababička byla Anna Preis ( neověřeno). Anna jako otcova matka ( Baran) a moje sestra Anna Marie. A Anna Mohorita Lemak v USA a druhá žena mého otce – Anna Mohorita – Bessarab.

A aby to bylo už všechno, do tohoto nezvyklého úvodu k obrazů holandských mistrů tak poslední poznámka. Dvojka, Zpravodajská služba Československé armády sídlila v té době v Londýně, jak je uvedeno v úvodu první kapitoly – Part One – k holandským mistrům uvedeno. A sídlila na další adrese, 3-8 Porchester Gate, London W2 3HP. Dnes je na tom domě umístěna pamětní deska, připomínající Operaci Anthropoid. Ale co nám říká adresa? 3 – 8 je po našem „hebrejském“ 5. 8-3 je přece 5 (to je i 2.) Pozpátku odečteno. A k tomu W – Vasil a Vasil a 2 a 3 je zase odzadu 3 a 2 a to už víme, že je 111 a 5. 1775. Rok založení US Army a US Marine. A rok zahájení výroby – v Agramonte, Vincenc – cukrář s Turrón.  No a nakonec HP. Horní Počaply, Horní Počernice. Ale i HP – koňská síla – KS – X – CHE. A Chester je české strakaté kravské  plemeno. Volové. A George Catlett Marshall. A Gate je německy Tor.

Ale zpět k holandským mistrům…

Cornelis Verbeck – Narodil se přibližně v roce 1585/1591 a zemřel v roce 1637. Je znám také jako Verbeecq, Cornelis a Verbeeck alias Smit, Cornelis Isaaksz. Poprvé je o něm zmínka v knize “ Harlemians“  od Theodoruse Schreveliuse. Jeho rok narození není jasný. 31.ledna 1616 je deklarováno že je mu 26 let. Poslední zmínka o něm je v archivech 19.listopadu  1637. V roce 1609 dne 6.prosinec/December měl ohlášky svatby s Anna Pietersdr, členkou Reformní církve. Měli spolu 4 děti. Tři dcery a jednoho syna. Celý život působil a žil v Haarlemu. Je známo, že se v roce 1610 stal členem cechu Sint – Lucasgilde Haarlem.

 V roce 1616 je o něm zmínka – je to rok 1919 a 1991. Narození mého otce a konec SSSR a světového komunismu. Poslední zmínka v archívech je 19.listopad/November. A to je i minus dva dny 17.listopad – Revoluce v 1989 a minus dva měsíce je to i 19.září/September, datum mého narození. Ohlášky měli 6.prosinec/December na svatého Nikolaje/ Mikuláše a roku 1609 – což je i 1909. Opět moje datum narození. – 19.09. A už známý rok 1909. Se vším co se v něm odehrálo. Kromě toho je 6.prosinec/December plus dva dny 8.prosinec/December. Den narození mojí manželky Svoboda. A minus dva měsíce je to 6.říjen/October – datum Dukelské Operace v roce 1944. Jeho křestní jméno je Cornelis. Několikrát popisováno u předcházejících autorů- malířů. Cornel Vavrinčík a jeho žena Hana. Malířovo alias jméno je Smit – Smith, Schmidt, Šmíd. Kovář – KVR – SVL – Vasil. A jméno Šmíd použité 17.listopad/December 1989. Smit znamená také úder. Jeho příjmení má první slabiku Ver – to je ve španělštině tehdy ve velmi úzkých vztazích z územím dnešního Holandska –  přeloženo do češtiny slovo vidět. V holandštin ver znamená daleko. Vidět/daleko.

Hans Goderis – Narodil se kolem roku 1600, pravděpodobně v Haarlemu. Kdy zemřel se neví. Historici  zmiňují ,že po 25.březen/March 1656. Jiný píše, že poslední zmínka o něm je z roku 1638. Jeho příjmení je od holandského Goder – bohyně.  Jeho otec byl Joris Goderis a matka se jmenovala Maurintgena Lybaerta. Od roku 1623 byl členem Sint Lucasgilde. Ví se že v roce 1632 prodal za 671 zlatých, aukci některé svoje obrazy. Byl ale pravděpodobně bohatý a malba byl pro něj spíše koníčkem než povoláním. Oženil se v roce 1666 s Janneke Gorel. Měli čtyři děti. Jeho syn Joost je zmíněn ,že byl v „Nieu Nederlant“, dnešní New York. Další syn byl Joris a dcera Martynje. Ví se že syn Daniel zemřel v roce 1661. Aktivní jako malíř byl v letech 1622 – 1656.

 V našem příběhu je důležité upozornit na jeho iniciály. H.G. V úvodu dnešní kapitoly vzpomínáno detailně co to znamená. Uvádí se rok narození 1600. A to je i 16,00 – 4 hodiny – IV – hodiny- IV – Ivan a Vasil/Václav a Ioan a Vasile a Ivan a Václav/Vasil Jméno matky v iniciálách M.L. Stejně jako iniciály mojí matky. A kromě toho je její příjmení anagram mého příjmení – Maurintgena. Mogorita ntn – ? Natan – Nathan – Jonathan? To bylo křestní jméno zpravodaje Hlasu Ameriky, který se mnou dělal rozhovor před 17.listopad/November 1989. Jonathan Neagly. Křestní jméno malořovi matky je Lybaerta. Lyba je Líba. A Libuše bylo kódové jméno vysílací stanice, kterou používal major Alois Frank v Haagu. V obchodě – galantérii ,De Favorit. Před okupací Holandska, tedy před 10.květen/May 1940. Malíř byl aktivní od roku 1622. A to je rok narození mojí matky, mojí manželky je 1950, můj 1952. A v roce 1956, vypukla Maďarsku revoluce. Kterou potlačil maršál Koněv ( konev, Vaněk, Novak). Ivan Stepanovič konev – I.S.K. – I.X –  EL CHE. L a C- po našem ( Amsterdam – Amstel) R a C. Roosvelt a Churchill.

Jan van de Cappele – Narodil se v roce 1626. Byl pokřtěn 25.leden/January, nebo druhý zdroj říká 26.leden/January. Pohřben byl 22.prosinec/December 1679, v Nieuwe Kerk. Žil celý život v Amsterdamu. Jméno umělce je udáváno jako Capel, Jan van de, nebo jako Capel, Joannes van de, nabo jako Capelle, Jan van de, nebo jako Capell, Joannes van de a nebo jako Cepelle, Joannis van de.

Jeho otec, Franchoys van de Cappele ( žil v letech 1592 – 1674 )  byl majitel barvírny látek (žil 1594 – 1674). Matka Anneken Mariaens ( zemřela v roce 1640) byla z Rotterdamu. Rodiče měli svatbu v roce 1622. Matka zemřela v roce 1640. Malíř získal občanství v Amsterdamu dne 24. nebo 29. červenec/July 1653. Oženil se 2. ( nebo ohlášky ? ) nebo 26. únor/February 1653 s Annetje Jansdr. Grotingh, dcerou zedníka. Je prokázáno že dne 10.června 1666 sepsal on s manželkou závěť. Jeho manželka zemřela v roce 1677.  Neví se o něm jestli byl členem cechu Sint – Lucasgild, nebo bratrství malířů založeného v roce 1653. Ani se neví jak a kde prodával svoje díla. Předpokládá se ,že byl přítelem Rembrandta.

Malíř zakoupil v 29. květen/May, 1661 dům v ulic Koestraat, Amsterdam. Dům zakoupil od Sweelincka a v dokumentech o prodeji je Van Cappele uváděn jako Schilder (painter) – malíř. Ne jak bylo obvyklé –  Mistr malíř. Jako první prokazatelný rok jeho první práce je rok 1645 a poslední je rok 1660. Rovněž tak se ví ,že se zapojil do byznysu se svým bratrem Franchoys. Malíř zanechal sedm potomků. Mimo jiné venkovský dům v Loenen na řece Vecht ( v Utrechtu).  Sedm měsíců trvalo sepsat seznam jeho kolekce umění, kterou za svůj život nashromáždil. Zanechal i velký majetek. V jeho kolekci obrazů bylo : 7 obrazů a 5 složek kreseb Rembrandt van Rijn. 9 obrazů a 1300 kreseb Simon de Vlieger, 10 obrazů a 400 kreseb Jan vaan Goyen, 16 maleb Jan Porcellis, od Hercules Segers 5 maleb a množství kreseb a Hendrick Avercamp obrazy a 900 kreseb. A desítky další obrazů a kreseb od velkého množství holandských mistrů.

–  Jeho jméno a příjmení  je Jeden z Kapely.  Ze skupiny třeba, nebo Orchestru. – Malíř byl pokřtěn 25 nebo 26, leden/January. Je to i po našem 25 a 26. prosinec/December. 25 je Hod Boží – HB. – Havlíčkův brod, nebo rusko latinkou – Václav Havel a Božena Němcová. 26. se narodil můj syn Nikola. Pohřben byl 22.prosinec/December a to je i 25. A zase už výše uvedené – H.B. Niuewe Kerk je zase španělsky sníh/bílá a po našem Kerk – Krk, Krč, Temeno atd.

Matka byla Anneken Mariaens , jako moje setra Anna Marie a prababička Anna a babička Marie z matčiny strany a otcova matka Anna. A otcova druhá žena a Anna Mohorita Lemak v USA. Svatbu měli jeho rodiče 1622 – 1922, se narodila moje matka – a 1950 moje manželka a 1952 já. Matka malíře zemřela v 1640. V 1940 bylo přepadeno Holandsko nacistickým Německem.Oženil se v roce 1653 – to je rok 1953 a to se narodil druhý manžel mojí sestry Anna Marie. Jeho manželka byla také Anna, a byla dcera zedníka – anglicky Bricklayer – Brick Layer – B a L – V/Basil a Ludmila, nebo rusky Leonardo da Vinci.

Malíř získal občanství V Amsterdamu, buď 24, nebo 29.červenec/July 1653. Datum 24 plus dva je 26 a 29 čteme také jako 26. A to je svatá Anna 26 červenec/July. Jako moje sestra Anna. A rok 1653, je jako rok narození jejího druhého manžela – 1953. A také je to hnutí 26.července, které založili kubánští revolucionáři podle data neúspěšného útoku na kasárna v Santiago de Cuba 26.červenec/July v roce 1953. Nezapomínejte, že Santiago de Cuba je vlastně Kuba z Kuby. Nebo Jakov, Yakov, Diego, James atd. Malíř zakoupil dům 29.květen/May v roce 1661. 1661 je i 1919 rok narození mého otce. A dům stál na „Kravské“ ulici. A můj otec byl z Volové. A 29. květen/May může být zase – plus dva měsíce – i 26.červenec/July Anna a M – 26 Julio – Cuba. A i po našem , kdy květen je pátý měsíc a od konce roku je pátý měsíc srpen 29. A to bylo SNP – Slovenské národní povstání s H.G. – Husákem Gustávem ( původně Augustinem ) v čele. Je uváděn jako malíř – a to víte kdo byl „jenom“ malíř. Zanechal dědicům venkovský dům v L.V. – Leonardo da Vinci, nebo Ludmila a Vasil – moji rodiče. Zanechal 7 – sedm potomků. Sedm – 7 měsíců kolektivizovali jeho pozůstalost ve které bylo 7 – sedm obrazů Rembrandta a 5 souborů jeho kreseb. A my jsme žili na Praze 7 a já pracoval na Praze 2, kde žil i ke konci života můj otec. A HG – Mercury 7 – program presidenta Eisenhovera.

Gerrit Pompe – Narodil se pravděpodobně v Enkhuizenu 1640 nebo 1650. Jeden zdroj udává jako rok jeho narození 1645. Zemřel v Rotterdamu po červenci 1695. Vychází se z toho že jeho poslední kresba , která je známa, je právě z roku 1695. Jeho jméno je známo jako Pomp, Gerard, nebo Pompe, Gerard, nebo jako Pomp, Gerard Dircksz. Byl synem Dirck Gerritsz Pomp ( ten zemřel v roce 1665). Jeho otec pracoval pro Northen Admirality. Jeho matka byla Aeffje Meijnerts. Malíř se oženil v Hoogkarspel nedaleko Enkhuizenu dne 9.prosince/December 1668. Ohlášky byli 24.listopad/November 1668. Jeho manželka byla Anna Dircks van Tol, vdova po Nicolaus Hertman. Jemu a jeho manželce povolili 26.červen/July 1691 odejít do Rotterdamu. Podle záznamu v „met attestatie“ členů Gereformeerde Kerk Enkhuizenu – kostela. Je o něm velmi málo informací. A to i na RKD.

– Jeho příjmení je velmi zajímavé. Metodou psaní bez samohlásek máme PMP. To byla zkratka pro několik významných pražských podniků za totality. Pražské Mlýny a Pekárny, Pražský Mléčný Průmysl. Pražský Průmysl Masný. Mlýny a pekárny jsou Miller a Bakery – Vasili Meier. Mléčný průmysl je Milk – Milka, LaiT, Chalav, Moloko, Milch atd. A také víte, že v angličtině se používá pro název průmyslového podniku anglické slovo Mill. Miller/Meier/Mohorita. Malíř zemřel v roce 1695. A to je rok Maďarského povstaná 1956. Jeho otec zemřel v roce 1665. A to je to samé 1956 – rok maďarského povstání. Oženil se 9.prosinec/December. A to je i 6.prosinec/December – svatý Mikuláš – Nikolaj, a jee i první měsíc v roce a to je i 6.leden/January a to jsou Tři králové, španělsky Tres Mágos. A oženil se v roce 1668 – a to je 1968. Ohlášky měli 24.listopad/November. A to už tu také bylo – děleno dvěmi je to 12.listopad/November – Svatořečení Anežky České v Římě. Byla Klariska – Santa Clara, na Kubě – Che Guevara a Santa Clara v Tróji na Praze 7. Malíř se oženil v Hoogkarspel – Hoog znamená vysoká a je to zase H a G. Místo dvou A jsou dvě O. Podle ověřeného záznamu mu povolili odejít z města do Rotterdamu dne 26. červen/Juni 1691. 26.červen/Juni děleno dvěma je 13,červen. To je svátek Antonína. Jako naše ulice Antonína Sochora, Vedlější Antonínská vedoucí ke kostelu na Strossmayerovo náměstí, jako Antonín manžel sestry matky Aleny/Alice a jako můj Šloufem přidělený spolupracovník Antonín Frans. A Antonína Kapka spolupracovník Antonín Černý, soused v našem domě v ulici Antonína Sochora – který se nastěhoval do domu po Okupaci v roce 1968.  Malířova matka byla A.M. jako matka otce, moje sestra a Anna Mohorita Lemak v USA a druhá manželka mého otce. A jeho manželka byla Anna a byla vdova po Nicolausovi. Nikolaj – car a můj syn Nikola. A Šuhaj loupežník na C.R. – Carpathian Ruthenia – Podkarpatská Rus. Odkud byl otec. Malíř byl křestním jménem Gerard – odzadu Dr. R/L G. Dr. EL CHE. A Rotterdam jak už víte je Loter Megrit.

Aelbert Cuyp – Narodil se v říjnu 1620 v Dordrecht. Neví se přesní datum. Jenom se to  ví  podle zápisů kostela kde byl pokřtěn – Augustijnenkerk, že to bylo koncem října. Ze 114 dětí křtěných v říjnu byl on v seznamu jako číslo sto. Z toho vychází historici, jako údaji o konci října. Pohřben byl také v Augustijnenkerk,  Dordrecht a to 7.listopad/November, 1691. Někdy je udáváno i datum pohřbu 15.listopad/November 1691. Jde tedy o dva rozdílné názory odborníků. Byl nejslavnějším malířem pocházejícím z umělecké rodiny Cuyp. Jeho otec byl Jacob Cuyp ( 1594 – 1652). Matka byla Aertken Cornelisdr van Cooten, sestřenice Benjamina Gerritsz, Cuyp ( 1612 – 1652) Jeho jméno je známo jako Cujip, Aelbert, nebo Cujip, Aelbrecht, nebo Cujip Albert, nebo Cuyp Aelbrecht, nebo Cuyp Albert, nebo Cuyp Albrecht, nebo Cuyp, Aelbert Gerritsz, nebo jako Kuip, Aelbert a nebo Kuip, Aelbrecht. Jeho místy působení byla města Dordrecht, Rhenen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht, Leiden, Haag, Nijmegen, Elten, Emmerich, Kleef, Kalkar. Malíř se oženil v roce 1658. Jiné údaje o něm nejsou. Kvalita jeho díla byla vysoce oceněna i o mnoho let později. Jeho obraz –  Říční krajina – River Landscape –  z roku 1660, jedno z nejvýznamnějších děl Alberta Cuyp, se stalo jedním z obrazů použitých na známé řadě krabic s čokoládovými bonbóny zvané „Chocolate box art“, firmy Cadbury, která na těchto krabicích reprodukuje mistrovská díla výtvarného umění.

– Začít musím, jak už asi ti z vás, kteří čtou všechna má povídání vidí na vlastní oči, u jména malíře. Ve francouzštině znamená Coup – převrat. Jeho jméno je tedy doslova a do písmene – Albert Převrat. Nebo Albertov Převrat. španělsky GOLPE – to je i úder, jako holandské SMIT. Anglicky PUTSCH. Jako rakouská továrna PUCH, které zbraň – pistoli –  Steyer si můj otec zakoupil v červnu 1948.(Popsáno v samostatné kapitole.). Jako Pachman šachista se kterým a s Kohoutem Pavlem jsem diskutoval v Emauzích v roce 1969, na besedě v Akademi věd. (Popsáno jinde). A v ruštině je to nejpřesnější – Revolucija. Malíř se narodil v roce 1620 – a to je jak už víme i 1922, rok nrození mé matky a 1950 rok narození mé manželky Svoboda a 1952 rok narození můj. Malíř byl pokřtěn a pochován v kostele Augustijnenkerk. Augustiánů krk. A co je důležité? Pohřben byl v den Velké říjnové a socialistické revoluce. 7.listopad/November. A to vroce 1691 – 1919 a 1991. Jako rok narození mého otce a rok COUP, GOLPE, POUTSCH, REVOLJUCIA v sovětské Moskvě. Malířův otec zemřel v roce 1652 – v roce kdy já jsem se narodil a Eisenhover a Elisabeth II začali vykonávat úřad. Matka byla Aertken – to je Ortken. S O.R. na začátku. Její druhé jméno bylo Cornelisdr, stejně jako Dr.Cornel Vavrinčík, a jeho manželka Hana, už několikrát výše popsáno. A byla sestřenicí BENJAMINA CUYP – Benjamin a převrat. Ten zemřel v roce 1652 – 1952, jako já se narodil atd. Jeho slavný, nebo jeden z nejslavnější obrazů je obraz Říční krajina. Namaloval jej v roce 1660 – a to je i 19.09. moje datum narození ale i rok 1909 a vše co se v něm událo už jsem popisoval mnohokrát. Tento obraz,  použila čokoládovna Cadbury, jako potisk na krabici s čokoládou. Chocolatte. Jako švýcarská Milka založená 17.listopad/November 1825. A Vincenc xocolatte, se zahájením výroby v Agramonte v Katalánsku v roce 1770. A říční krajina? Matčiny Horní Počaply jsou u řeky, otcovo Volové/Mežgorje je u řeky, Antonína Sochora, naše ulice je u řeky – Holešovice Bubny, jsou u řeky a budova ÚV KSČ byla u řeky. Nábřeží kapitána Jaroše a nábřeží Ludvíka Svobody je u řeky.  Santa Clara vinice v Troji jsou u řeky. A v Troji u řeky žil až do své volby presidentem Gustav Husák. A malíř se narodil v Dordrecht – a to už si musíte umět přeložit sami – Dr a Dr. EL CHE.

Abraham de Verwer – Narodil se v roce 1585, pravděpodobně v  Haarlem, nebo jak píše jiný zdroj v Antwerpen. Zemřel v roce 1650, Amsterdam. Pohřben byl 19.srpen/August v Oude Kerk – Starý kostel. Jeho jméno je známo jako Verweer Abraham de, nebo Verweer van Burghstrate, Abraham de, nebo Verwer van Burghstrate, Abraham de, nebo Verwer, Abraham Joosten de, nebo Burghstrate, Abraham de Verweer van a nebo jako Burghstrate, Abraham de Verwer van. Byl malíř, ale i zdobil interiéry, i budoval interiéry.  V Haarlemu je roce 1607  zmíněn v závěti jeho ženy, jako truhlář. Pravděpodobně v témže roce 1607 se oženil s Barbara van Sillevoirt. Měl dvě děti, dceru Catherine Dusart – de- Verwer a syna Justus de Verwer. Byl učitelem svého syna. Jedním z jeho klientů byl Frederik Hendrik – princ Oranžský. V roce 1614 je zmíněn jako malíř. V roce 1617, je zmíněn 9.leden/January v Amsterdamu jako malíř. A také v roce 1634, je zmíněn jako malíř. V roce 1619 je doloženo, že pracoval v Kempenu, pro Baron Philips van Merode in Westerloo. V roce 1635 pracoval v Kleef. Je to doloženo kresbami z Schwanenburg in Cleves. V roce 1639 si  u něj objednal princ Frederik Hendrik za 400 guldenů 2 obrazy krajiny v Louvre v Paříži a 2 další obrazy. Podle dopisu malíře Constantijn Huijgens z 19.duben/April , plánoval být „příští středu v Haagu“ s nabídkou dvou obrazů pro Frederika Hendrika. Krajina z Louvre. V roce 1641 se vrací do Amsterdam. Občanství ve městě Amsterdam získal 23.leden/January 1641. Koupil zde dům na Prinsengracht v roce 1642. Později žil na Warmoesstraat, kde v roce 1650 zemřel.

Prokazatelně cestoval a žil v : Haarlem, Amsterdam, Kempen, Kleef, Parijs, Boulogne-sur.Mer, Calais, Gravelines, Montreuil-sur-Mer, La Rochelle, Vincennes ( Val-de-Marne), Nantes, Le Havre, Antwerpen, Den Haag.

– jeho iniciály A a V, jsou jako moje a mojí sestry V – Vasil a A – Anna. Abraham je pozpátku jako Meger, přehrady v Madriru, s latinskou příponou -it – Megerit. A zbyde souhláska B. Jako Basil/Vasil. Příjmení je ze dvou samostatných slov Ver a Wer – To je i V a M. Vasil Mohorita. Jeho příjmení přeložené do češtiny je OBRANA. Zemřel v roce 1650, jako 1922 – moje matka rok narození, 1950, jako moje žena Svoboda rok narození a jako 1952, můj rok narození. A i koordináty města Haag. Pohřben byl v Oude Kerk – OK, znak ČSA anebo česky Starý Kostel – SK – X – CHE. A datum pohřbu bylo 19.srpna/August. Ten den se v roce 1919 ve Volovém v Carpathian Ruthenia narodil generál Štěpán Bunzák. Otcův spolubojovník, který jej odvedl v roce 1939 do SSSR. A spolu přešli u Toruně hranici. Kromě toho je jeho příjmení i Burghstraate. Je to velmi podobné jako Burgtheatre – divadlo z Vídně. Na jehož představení jsem byl v roce 1989 v Praze. Oženil se s Barbara – Barbar ? van Sillevoirt – Vasil LT. V Litoměřicích jsem byl na vojenské základní službě. Jeho dcera byla Catherine, jako moje dcera Kateřina a Jekatěrinburg. Syn byl Justus. Vysloveno španělsky je to Chust – us. CHUST a US/SU. Z Volové u CHUST byl další z trojice utečenců do SSSR v roce 1939. Ivan Mohorita. Klientem malíře byl princ Hendrik – Jindřich – Jindřichův Htadec kde otec optoval a Jindřich Poledník atd. A Frederik je Bedřich. B Dr. CHE. Operace Benajmin Dr. CHE. To je i CHE i já. V roce 1614 je zmíněn jako malíř. To začala v roce 1914, První světová válka. Zmíněn je dále v roce 1617, to začal Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku. A datum v tomto roce je 9.leden/January. A to je i 6.leden/January – Tři králové,( Tres Mágos) u nás známi jako M.M.B ve Druhé světové válce a jako M.M.B,  ve Studené válce. Je to po našem , ale i 6.prosinec/December, svatý Nikolaj/Mikuláš. Jak můj syn. V roce 1619 , jak je doloženo, pracoval pro Baron Philips Merode ve Westerloo. Baron a Philips je i P i L a Merode. To je základní klíč. B a L a M. B.L.M. Několikrát je prokázáno, že se mluví o dvou – 2 – obrazech – jako zakázkách. V roce 1639 si u něj objednal Frederik Hendrik – Bedřich Jindřich, 2 obrazy. V roce 1939 začala Druhá světová válka. V roce 1641 se vrací do Amsterdamu. To začala válka napadením SSSR. Občanství získal 23.leden/January – to byl slaven Den Sovětské Armády. Proč ? Protože to bylo první vítezství Sovětské armády v dějinách vůbec. U Pskova a Narvy porazila Sovětská armáda jednotky císařské německé armády. A proč u Pskova a Narva? No to je přece v naší řeči PH. Latinské P a ruské H. H.P. Doknce někteří píší že to žádná bitva ani nebyla. Můžou mít pravdu. Nešlo o bitvu. Ale šlo o jména kde se „jako“ uskutečnila. A smozřejmě že vy už dnes víte proč to tedy bylo ymyšleno na 23. Protože 23 –  je známé – 1775. Rok založení US Army a US Marine!!!

Kromě toho, že žil ve spoustě zajímavých míst z hlediska mého příběhu, žil v jednom místě u žádného jiného malíře nezmiňovaném. Žil totiž ve Vincennes – Val de Marne. Vincenc byl můj pradědeček a otec dědy Karel Gebelt – HavelT. A byl to i cukrář-pekař z Agramontu který začal vyrábět „xocolate de piedra“  v roce 1770 a Turrón v roce 1775. V závorce za Vincennes je Val de Marne – V.M. Vasil Mohorita. Z francouzštiny přeloženo je to Marn Valley. Valy jako sídlo ministra obrany Československa a  Mezihoří jako Mežgorje/ Volové, kde se narodil můj otec a generál Bunzák.

Salomon van Ruysdael – Narodil se přibližně v 1600 – 1603 v Naardenu. Pohřben byl 3.listopad/November, 1670 v Haarlemu. Jeho otec byl „woodworker“, pracoval se dřevem a vyráběl luxusní, ebenové, rámy pro zrcadla a obrazy. Otec vyslal jeho a jeho bratra Jacoba studovat Latinu a Medicínu. Oba se později stali malíři. Jména pod kterými je znám Salomon jsou: Goyer, Salomon de, nebo Gooyer, Salomon Jacobsz.de, nebo jako Goyer, Salomon, Jacobsz.de, nebo jako Monogrammist SVR ( Salomon van Ruysdael ), Ruijsdael, Salomon Jacobsz.van, nebo Ruijsdael, Salomon.van, nebo Ruisdael, Salomon Jacobsz.van, nebo Ruisdael, Salomon.van, nebo Rayesdael, Salomon Jacobsz.van, nebo Ruyesdael, Salomon Jacobsz.van, nebo Ruyesdael, Salomon.van, nebo Ruysdael, Salomon Jacobsz.van, nebo jako Ruysdael Jacobs. van. Salomon se stal členem cechu Sint-Lucasgild v roce 1623 – tehdy užíval jméno Salomon de Goyer. V té době cestoval z Haarlemu do Leidenu, Utrechtu, Amersdoorf, Alkmaar, Rhenen, Dordrecht.

– Jmenoval se Salomon. Obráceným n, na hlavu je u. A tak máme Uasil M – Vasil M. Narodil se v Naardenu. V Naardenu byl pochován YAK. Jan Amos Komenský, Učitel Národů – U.N. a to je i United Nation i Učitelské novinys mým trenérem Hajkém, co bydlel v Lucerně. A byl pochován právě tam a uvádí se ,že z neznámých příčin. Neboť zemřel 15.listopad/November v Amsterdamu. A 15listopad/November je plus dva i 17.listopad/November. A já byl vyslán Holly Spirit před 17.listopad/November 1989 do rodné obce YAK – Jana Amose Komenského, uctít za stranu a vládu ČSSR, jeho památku. O malíři Salomonovi je také známo ,že používal příjmení Goyer. Vedoucí mé studijní skupiny na Vysoké škole politické ve Vokovicích, ročníku V 25, se jmenoval Gajer. Šlo o skupinu Jihočechů a Západočechů ( území, která byla osvobozena US Army v roce 1945) a tří Pražáků-včetně mě.Druhým Pražákem byla kolegyně se jménem Libuše – jako vysílačka Franka Aloise ve Favorit prodejně v roce 1940 v Haagu. A ve Vokovicích, v budově naší školy skončila  na zasedáních ÚV KSČ , koncem listopadu 1989 vláda jedné strany. Kromě toho je Salomon i SL – ELCHE a MON. Na MON – Mezinárodní organizaci novinářů v Praze, Pařížské ulici, pracoval v té době moje manželka Svoboda. Malíř studoval Medicínu a Latinu. M a L. Iniciály jména mé matky M.L. A když studoval medicínu byl tedy „doktor“ jako EL CHE i já. Jedním z jeho nejznámějších a nejslavnějších obrazů je obraz vystavený v Metropolitan Museum of Art, je obraz „Drawing the EEL“. Kreslení úhoře.  EEL – úhoř, LEE víte kdo je. Malíř užíval i jméno Jacobsz – bylo už mnohokrát popisováno co to znamená v mém příběhu. Pohřben byl 3.listopad/November. To je i 3.II. – 3 a 2. A po našem obráceně je listopad i druhý měsíc odzadu, tak může být i druhý měsíc od předu. Tedy únor. A je to vlastně stejné. Datum 3.II. Nyní je II dvojka a ne jedenáctka. Takže zase 3 a 2. 1775 – založení US Army a US Marine a rok 35 ( 1935 se sovětskými maršály 3 a 2, na oficiální fotografii.

Jan van Goyen – narodil se 13.leden/January 1596 v Leidenu. Pohřben byl 27.duben/April 1656 v Haagu. Byl předním nizozemským krajinářem 17.století. Jeho jména jsou známa jako, Goyen, Jan Josefsz.van, Goyen, Jan Josephsz.van. Mongram malíře byl VG. V roce 1618 se oženil s Annetje van Raelst. A otevřel vlastní malířský ateliér v Leidenu. Zabýval se i obchodem. V roce 1632 se přestěhoval s manželkou a dcerami do Haagu, ve kterém pak žil do konce života. Český malíř Emil Filla, hodnotil vysoce jeho malby. Goyenovi rané obrazy po roce 1620 jsou například „Přívoz“ z Národní galerie v Praze a Říční krajina z Curychu a kruhové desky čtyři roční období.. Všechna tato díla byla namalována v roce 1625.Další slavná díla jsou: Duny z roku 1629,  Krajina s dunami z let 1630-35, Pohled na Dordrecht z roku 1633, Krajiny s větrným mlýnem z roku 1642 a Krajiny s větrným mlýnem a zříceninou hradu z roku 1644. Z roku 1638 je obraz Klidná voda – je v Londýnské národní galerii a ze stejného roku obraz, Vůz na břehu. Na tomto obraze se objevuje nové téma, které jej bude zajímat především v roce 1640 a to je téma břehu ,prudce se svažujícího k moři. Z roku 1641 je Pohled na Arnem a obraz Krajina se dvěma duby.  A v roce 1641 se vrací k tématu „marín“. Do této kategorie patří i obraz Za bouře, který je v pražské Národní galerii.V roce 1643 je to Pohled na Leiden,  Pohled na Emmerich. V roce 1644 přichází obraz Pohled na Dordrecht. A z roku 1656 je obraz Haarlemské moře.

Malířovo dílo bylo na dlouhá léta zapomenuto. Ještě v encyklopedii malířů z poloviny 19.století ( Taine ) Goyen chybí. Fromentin ho v roce 1875 hodnotí ne dobře. Ale již ve stejném roce otevřel obchodník s obrazy Charles Sedelmayer výstavu s Goyenovými obrazy a tím se staly „přes noc“ vyhledávanými a ceněnými. ( Více Wikipedia)

Jan van Goyen nikdy Čechy nenavštívil. Pření český kubistický malíř Emil Filla se totiž dílu malíře dlouhodobě věnoval a dokonce vytvořil jeho monografii. V pražské Národní galerii ve Šternberském paláci je také vystaveno několik Goyenových krajinomaleb.

– Jeho jméno je česky i Honza Goyen. Tedy s iniciálami H a G. Husák Gustav a HaaG, město. Na rodil se 13.ledna. Můj dres v Meteor Praha basketbal, byl číslo 31. Pohřben byl 27.duben/April. A to je po našem i 21.září/Sebtember. Den kdy se narodil druhý manžel mojí sestry Anny ( Marie ). A minus dva dny, podle Moravce, je to 19.září/September. A to je datum mého narození a i 1909 atd. Jeho manželka byla Annetje – tedy Anna, jako moje sestra. Oženil se s ní v roce 1618. V roce 1918 se oženil můj děda Karel Gebelt ( HavelT) s mojí babičkou. Dědova matka byla také Anna. Jako matka mého otce, jeho druhá žena a Anna Mohorita Lemak z USA. V Národní galerii v Praze je jeho obraz Přívoz. Přívoz byl i Horních Počaplech a jezdilo se s ním naproti do Počeplic, které ležely již v Sudetech. A  toto místo bylo nejbližším místem ze  Sudet ke Praze. 50 kilometrů z Horních Počapel do centra Prahy. Jel jsem to snad tisíckrát. Malíř se podepisoval monogramem VG. To jsou iniciály mého vedoucího skupiny na Vysoké škole ve Vokovicích, zmíněného u předcházejícího autora. V.G. – Václav Gajer. Data která jsou na Wikipedii uvedena u jednotlivých obrazů mají svůj význam i ve dvacátém století. Samozřejmě nevím, zdali jsou vybrána záměrně. Nebo jsou nejznámější, nejslavnější nebo třeba nejdražší a tudíž i ta data mají svůj smysl. To je spíše pro historiky. To není moje hřiště. Ale jen tak pro ukázku ,kdyby to mělo smysl, tak je seřadím za sebou a dovoďte si k nim světové události. 1920 a 1925 – jako naše roky narození. Mojí matky, mojí manželky a můj. Ale taky rok 1925, napsání Mein Kampf, přejmenování Caricyn na Stalingrad a přejmenování Bubenského náměstí na Strossmayerovo náměstí. 1929, světová krize, 1935, jmenování prvních sovětských maršálů a otevření první linie moskevského Metra. 1933, nástup Hitlera k moci. 1938 Mnichovská dohoda a záběr Sudet, 1940, napadení Holandska, Kurt Benny Student, nacistickým Německem a 1941 napadení SSSR nacistickým Německem, 1944 Slovenské národní povstání, Dukelská Operace a otcovo vysazení do Protektorátu s krycím jménem Emil,  a rok 1956 Povstání v Maďarsku.

Zajímavé je i to, že v textu vzpomínaný historik Taine, který malíře Goyena opomněl se narodil 21.duben/April – tedy i 27.duben/April kdy malíř  Goyen zemřel a jako 21.září/September, se narodil druhý manžel mojí sestry a minus dva je 19.září/September a to jsem se narodil já. A podívejte se řádně na jeho příjmení TAINE !!! Vyslovte si to : TAJNE !!! Secret !!! TAJNÉ. Malíře už v roce 1875 hodnotí Fromentin ( jméno obsahuje O.R.) poměrně dobře a také v tomto roce nastává zlom. Charles Sedelmayer pořádá výstavu jeho děl a dílo Van Goyena se stává přes noc slavným. Iniciály vystavovatele jsou CS. Československo i X. Tedy i EL CHE. A aby to bylo úplně jasně tak je to S a DR a Mayer –  S.DR.MAYER. Soudruh Doktor Mayer/Mohorita.

A aby vůbec nedošlo k omylu tak byl jeho obdivovatelem český kubista ( Kuba, Jakub, Jakov, Jak, atd. ) Emil Filla. Emil jako můj otec ve válce ( Emil Hazucha ) a jako i Hácha. Emil Filla přežil celou válku v koncentračním táboře Buchenwald ( Weimar, německo). Tak jako ,vy co si pamatujete co čtete, víte, že Emil Mayer přežil koncentrační tábor Dachau u Mnichova, Bavorsko. Popisoval jsem již tady na webu jeho osud. Byl komunistickým funkcionářem v Mnichově a byl jedním z prvních uvězněných v roce 1933, po nástupu nacistů k moci. A jako Emilián Hamerník sídlící na Palackého náměstí, ministr práce a sociálních věcí ČSR a otec mé přítelkyně ze Skokov. Se kterou jsem se naposledy viděl v roce 1972 na Vinohradu, Santa Clara v Troji u nás v Praze 7… Přišla s bratrem Emiliánem. A jako i robot Emil,  představovaný hercem jménem Šašek. Z dvojice Šašek – Vostřel – S.V. – S.U – V.S. a US. Z divadla Rokoko – PALÁC LUCERNA.

Na Wikipedii se uvádí že několik obrazů umělce je i ve Šternberském paláci v Praze. Proto jsme, myslím ve druhé ročníku učení – 1969, z  U.S. V.S. jeli na sportovní hry do Šternberku. Nikdy už na žádné jiné. Jen na ty do Šternberku. Učňovské Středisko Vojenských Staveb. Palác Kotva, Praha 1, Revoluční 3. A přes ulici od Paláce Kotva, naproti , v současném Palladium sídlil celá sedmdesátá léta a až do roku 1983 generál Štefan Bunzák. Velitel a náčelník Pražské posádky. Atd.

A příjmení malíře Goyen je velmi podobné jménu umělce Francisco Luciente Goya. Goya – Goyen. Otec byl propuštěn z Gulagu tak, aby byl odveden 30.březen/March 1943, právě na den narození Goya – Luciente – Svítící. O.R. A je i nápadně podobné jménu Vincenc van Gogh – Goyen – Gogh. Vincenc – můj praděd a Turrón 1775. Který se rovněž narodil 30.březen/March v den vojenského odvodu mého otce v Buzuluku u Prvního československého samostatného praporu pod velením, tehdy podplukovníka Ludvíka Svobody. A den kdy zemřel Karel May. V Radobýlu – ne z vršku u Litoměřic ze kterého spěchal Mácha, autor Máje ale v německém Radoboel. A Mácha napsal Máj jak již víte na Dobytčím trhu v Praze 2. Dnes Karlovo náměstí. A zase dokola. Radobýl Litoměřice – podzemní nacistická továrna z WWII. A Karlovo náměstí popsané v minulé kapitole atd. A francouzský generál a president Francie – De Gaulle – španělsky přečteno a vysloveno jako Gauje.Gauye.

Adriaen van Salm – Narodil se v roce 1660/1665 v Delftshaven a zemřel 23.březen/March , nebo se uvádí i 25.březen/March v roce 1720.  Jeho jméno je známo jako Salm, Adriaen, nebo Salm, Adiaen.van, nebo Salm, Abraham van der, nebo Salm Adam van, nebo Salm, Adam van der, neno Salm, Adriaen Cornelisz, nebo Salm, Adriaen Cornelisz.van, nebo Salm, Adriaen Cornelisz.vna der, nebo Salm, Adriaen van der. Zabýval se především malbou tzv. „Marine“. Používal při kreslení „India ink“ Indický inkoust. V roce 1686 je byl učitelem v Schoonderloo ( Delftshaven). V letech 1693 až 1720 působil v Delftshaven ( Rotterdam). V roce 1706 se stal členem cechu Sint-Lucasgilde v Delft. Byl otcem Roelof van Salm.

– Velmi málo informací o tomto malíři poskytuje jak Wikipedie ,tak i RKD. Ale myslím, že při pohledu na jeho jméno je vidět, že to asi není ani třeba. Jmenoval se jako moje argentinská  přítelkyně Alicia Alcira Lombardelli   – krycím jménem v Moskvě – Adriana ( Villegas ). A jeho příjmení je moje jméno – Salm – Wasil – Vasil. Adriana a Vasil. A tak to tehdy i bylo. Rok jeho narození je udáván i známý 1660 – 19.09.datum  mého narození i  rok 1909. Žil prakticky celý život v Delft – přehrada jako Megrit v Madridu anebo v Rotterdam – Loter Megrit. Zemřel 23, jako 1775. Nebo 25 což je minus dva Moravcovou metodou zase 23 – 1775. V jednom případě se v jeho jméně objevuje i jméno Cornelisz. Kornel Vavrinčík a jeho žena Hana učitelka ruštiny. Popsáno výše už několikrát. A co je důležité používal „India ink“. To víte proč se to uvádí. Kdo je z Indie.

Pieter Mulier Older – Oude – I. – Narodil se kolem roku 1610 ( 1590 až 1615 ) v Haarlemu a zemřel v roce 1659 také v Haarlemu. Pohřben byl 26.květen/May v Gote Kerk v Haarlemu. Užíval i jméno Molier, Peter I.  Monogram ,který užíval byl PML. Dne 25.únor/February se oženil v Haarlemu  s Maeycken de Graat, V roce 1638 byl registrován v cechu Sint-Lucasgilde, Haarlem. V roce 1647 je zmíněn jako Mennonite v Amsterdamu. Malíř je odborníky řazen k tak zvané „šedé škole“ tonalismu spolu s dalšími dvěma zde uvedenými autory – Jan Porcellis a Simon de Flieger.

– Mulier je již mnohokrát vzpomínané jméno – Miller ( krteček ), Mlynář( Zdeněk ), Müller ( Leszek ) Meyer, Meier, MacGuaire, Megrit, Maigret, Mizera, Machar atd. a  Mohorita/Mogorita. Pamětníci listopadové revoluce 1989 si mohou vzpomenout jak přivedl na Václavské náměstí Petr Miler z ČKD Vysočany dělníky. Když procházeli náměstím Maxima Gorkého ( M.G.) tak skandovali „Ať žije SSM“. Petr Miler  byl i ministrem v porevoluční vládě. Malíř Mulier byl pohřben 26.květen/May. To je po naěem plus dva měsíce i 26.červenec/July – Svatá Anna a Movimiento 26.Julio, hnutí kubánských revolucionářů. Anebo je to pátý měsíc odzadu – od konce roku a to je 26.srpen/August. A tam je to 29. Slovenské národní povstání s G.H. – Gustávem Husákem v čele. Mulier se oženil 25.únor/February. V den totalitní revoluce/ převratu, v únoru 1948. A zase po našem od konce roku je to 25.listopad/November. A to se uskutečnila první demonstrace na Letenské pláni – na Sedmičce – Spartanburgu, v roce 1989, na které jsem já jako první vystoupil a uvedl tak Václava Havla. A vy už víte, že  právě  tam končil pohřeb Ludvíka Svobody.Atd. Malíř se oženil s Maeycken de Graat. M.G. – Michail Gorbačov, Maxima Gorkého, Mladé Gardy. Malíř je řazen k tak zvané „šedé škole“ tonalismu – jedná se o obrazy malované tmavými neutrálními odstíny, jako je šedá nebo hnědá s nádechem MLHY.  Můj otce o sobě říkával ,že je baraba . Barabové byli rumunští dělníci, kteří budovali tunely/ tonalismus. A pak už je jenom zajímavé, proč se jmenuje pískový lom, dnes zatopený, v blízkosti Horních Počapel – mezi Cítovem a Vlíněvsí jmenuje Baraba. Z Vlíněvse byla naše spolužačka z Farského ulice – rohového domu s Antonínskou ulicí, naproti kostelu svatého Antonína na Strossmayerově náměstí, se kterou jsme často jezdili ve vlaku do Horních Počapel – ona do Vlíněvse. Hrála nám ve vlaku na Havajskou kytaru. Po Okupaci v roce 1968 emigrovala.  Malíř byl členem církve Mennonitů. Jednalo se o součást křesťanského hnutí novověrců, kteří se původně nazývali švýcarští bratři.

Hendrik Rietschoof – Narodil se v roce 1678 a byl pokřtěn 2.srpna/August, v Hoorn. Zemřel v roce 1746 v Koog aan de Zaan. Ví se oněm pouze to, že první obraz namaloval ve věku 15 let. A že byl v příbuzenském poměru s Rietschoof, Jan Claesz.

– Jeho datum narození je 2.den v srpnu. To je moravcovou metodou také 2 krát 2, čtyři. A víme, že 4 po našem může být i 6 a tedy i devítka. A 9.srpna/Augusta se narodili moji bývalí nevlastní bratři – dvojčata. Hoorn je roh, ze kterého jsem pil se dvěma gruzínskými přáteli gruzínský nápoj čjača, v roce 1969 v hotelu Modrá Hvězda na Praze 9. Vysočany, myslím. A malíř  zemřel v roce 1746, a to je zase číslo vojenského útvaru kde jsem sloužil já i moji bývalí nevlastní bratři dvojčata. 6174 Litoměřice – kasárna Jiřího z Poděbrad. A když už vzpomínám dvakrát dvojčata, a sebe,tak si všimněte kde malíř zemřel. Ve jménu města jsou dvakrát aa a jednou oo. Dvakrát dvě aa a jednou dvě o. Umělec se jmenoval křestním jménem Jindřich. Jako Jindřich Poledník a jako Jindřichův Hradec, kudy prochází poledník a kde otec dostal domovské právo po připojení C.R. s jeho Volové, k Ukrajině a SSSR. Jeho příjmení přeloženo do čestiny riet – znamená rákosí. A rákosí jsou rybníky, vodní toky s bažinami. Nebo i doutníky. Kubánské jsou nejlepší, ale vyrábí se i jinde v Latinské Americe. Byl příbuzný s Honza/Jan Claesz, Rietschoof. A to je HC a R/L – podle AmsteRdam, přehrada na řece AmsteL. Tedy EL CHE.

Abraham Storck – Narodil se v roce 1644, a byl pokřtěn 17.duben/April v Amsterdamu. Zemřel v roce 1708, a byl pohřben 8.duben/April  v Anthoniskerkhof  v Amsterdamu. Malíř byl pokřtěn v protestanském „Protestan Church in the Jordaan“ kostele Noordekerk. Jeho otec byl malíř Jan Jansz Storck ( 1603 – 1673 ) z Wesel. Jeho matka byla Teuntje  (Apolonia) Jacobs z Amsterdamu. Rodiče měli svatbu v roce 1628. Jméno malíře se objevuje jako Storck, Abraham Janst, nebo Sturck Abraham, nebo Sturck, Abraham Jansz, nebo Sturckenburg, Abraham, nebo Sturckenburg, Abraham Jansz, nebo Sturk, Abraham a nebo jako Sturk, Abraham Jansz. Malíř se oženil v roce 1694, ve věku 49 let, s vdovou Neeltje Pieters van Meyservelt. Žil v Amsterdamu. Uvádí se ,že vykonal cestu po Rýnu/ Rhine. S bratrem Jacobusem. V roce 1670 byl pravděpodobně v Schenkenschanz, městě Bonn ( v roce 1674, namaloval obraz  Bonnu ), ve městě Mainz, ve městě Worms, ve městě Speyer a ve městě Aschaffenburg. Namaloval zde skeče ,které později, po návratu do Amsterdamu, použil jako předlohu pro malbu obrazů.

– Jeho příjmení – struck – znamená v češtině tvrdohlavý, svéhlavý. Abraham už jsem popisoval výše – je to Meger – plus latinká přípona IT – Megerit – Mohorit. A ještě b – B. Basil/Vasil. Byl pokřtěn 17. duben/April a to je i 17.září/Sebtember. A Moravcova metoda plus dva dny je to 19 a to je můj den narození. A podobně je to i s datem jeho pohřbu. 8.duben/April je krát dvě, 16. A 16,duben/April je další důležité datum v mém příběhu. Probíhá jedno z velkých bombardování Londýna, při kterém je vybombardován Temple/ Monastir, na Holborn Street, vedle Holborn viadukt a tu noc odlétá Otmar Reidl, jako jediný a první příslušník československé armády s poselstvím Beneše A Moravce do Protektorátu.Vybral ho Paleček – po WWII i velitel paradesantního vojska u kterého sloužil generál Bunzák Štefan. Operace Benjamin. Otmar Reidl – O.R. – světlo a kůže. A 16.duben/April je také moje datum narozené po našem – 19.září/September. Malíř byl pokřtěn v kostele protestantů z Jordaan Church. Vedle Heřmanova náměstí ( Václava Řezáče ) na Heřmanově ulici, bydlel jeden z mých studentských funkcionářů. Jmenoval se Jordan. Sem tam jsem ho tam i potkával. Ve 49 letech – to je římskými IL – LI – LEE, se oženil s vdovou Meyservelt – Mizera V a LT. Miller a V a LT. Mohorita V a Litoměřice. Moje přítlkyně v roce 1968 se jmenovala přímo Mizera V. Byla z Koulovy ulice, u hotelu Internacionál, v Podbabě, kde jsem potkal EL CHE. Rhine je Rýn ale Rhino je nosorožec. A cestoval od Schenkenschanz – v češtině dát/darovat  a  šance – hradby,  wall. Byl ve městě Bonn a Mainz a Worms – B.M.W. a Speyer znamená špeh – vyzvědač, nebo špehovat a vyzvídat. Ale je to také řeka v centrálním skotsku/Alba, která pramení v Grampian Mountains východně od Great Glen a vlévá se do Severního moře. A zase je tu G.M. a Velké Valley – Mezihoří – Mežgorje – dříve Volové. A první slabika ze jména posledního navštíveného místa je Ash, anglicky je česky popel  a  u nás je Aš město, které bylo první místo osvobozené US Army v dubnu 1945. V západočeském Aššském výběžku. Generála Pattona.

Ví se ,že umělec namaloval v roce 1674 obraz Bonnu. V době kdy byl Bonn hlavním městem Spolkové republiky Německo, jsem sloužil – 1974 – 1976 u útvaru 6174 Litoměřice. Kde sloužili také oba moji bývalí nevlastní bratři. A je to také i rok kdy jsem službu zahájil 1974 a rok kdy zemřel maršál Žukov.

Willem Hermansz van Diest – Narodil se mezi roky 1590 až 1610 ve městě Haag. A zemřel také ve městě Haag mezi roky 1668 a 1672. Oženil se v roce 1631 v Haagu s Swaentj Coijmans, která pravděpodobně zemřela před roke 1655, protože není jmenována, zapsána, na křtinách jejich prvního vnoučete) Jejich děti byli –  první dcera byla Adriana I. Narozená v roce 1631, syn Jeronimus van Diest, narozený 10.leden/January, mezi roky 1634 – 1637, druhá dcera Adriana II, narozená v roce 1636, dcera Catharina. narozená v roce 1638, syn Joost narozen 1641, dcera Elisabeth narozená v roce 1644, syn  Anthon narozený v roce 1646 a dcera Cornelia narozená v roce 1649. A v roce 1665 a 1661 se stal malíř praotcem dětí jeho syna Jeronimus. Malíř se stal 23.listopad/November 1634 občanem města Haag. Pracoval v té době pro městský magistrát. V roce 1639 se stal členem cechu Sint-Lucasgilde, pod zápisem jako “ Meester Willem, scheepsschilder“. Okolo roku 1640 zakoupil dům v Corte Nieuwe Molstraet od malíře Dirck van Hoogstraten. V roce 1656 se stal spoluzakladatelem Confrerie Pictura. A poslední zmínka o něm je z 10.září/September 1663, kdy byl svědkem u notáře.. Nebyl zapsán u křtin jeho vnuka Willema 14.září/September 1664.

– Jeho první křestní jméno je Willem – Vilém česky. A to je Vasil a Ludmila Mohoritovi.  Druhé jméno je Hermansz – jako Heřmanova ulice, už mnohokrát zmiňovaná a Heřmanovo náměstí. Kde žili můj třídní učitel Svoboda z deváté třídy, bratr matky po WWII, a spolužačka Kelner – dcera kouzelníka – Mága a Ernesto Che Guevara při svém pobytu v Praze. Jeho manželka byl CS. Československo nebo X. EL CHE. Rok jejich svatby byl stejný jako číslo popisné našeho domu v Antonína sochora 4 – 1391. A roky narození Gustáva Husáka a Borise Jelcina – první 1913 a druhý 1931. A v témže roce 1631 se narodila jejich první dcera Adriana I. Jako moje přítelkyně v Moskvě – Adriana – krycím jménem, je vidět ,že to nebyla náhoda ve výběru jména.  Jejich syn Jeronimus se narodil 10.leden/January. V HaaG – ve stejný den jako Husák Gustáv. Dále měli dceru Adriana II. A dceru Catharina – jako moje dcera Kateřina a Jekatěrinburg. Dále měli syna Joost – jako Chust na C.R., kam chodil do gymnasia Ivan Mohorita z Volové, který s mým otcem a gen. Bunzákem odešli v roce 1939 do SSSR, u Toruně. Dále to byla dcera Elisabeth, jako královna elisabeth II, která začala kralovat v roce 1952, kdy já jsem se narodil. A je to také jméno Alicia/Alena – pravé jméno mojí moskevské přítelkyně z Argentiny. Narodil se jim syn Anthon. A těch je v příběhu celá dlouhá předlouhá řada. Manžel sestry Aleny/Alice mojí matky, ulice Antonína Sochora, Antonínská a kostel svatého Antonína na Strossmayerově náměstí, a Antonín Franc a Antonín Černý. A teď velký pozor i Antonín Zápotocký a Antonín Novotný a Antonín Krček ( ano Krček ) a Antonín Kapek patří do tohoto příběhu.

Dále to malířova dcera Cornelia – jako Kornel Vavrinčík a jeho žena Hana. Výše popsáno. Malíř se stal občanem Haag dne 23.listopad/November. To je i 23.únor/February jako druhý měsíc v roce. A plus dva je 25.únor/February a to byl převrat v roce 1948. A samotné 23 je zase rok 1775. Byl pracovníkem Magistrátu -Mogorita s. Soudruh Mohorita, anagram. Malíř se stal praotcem v roce 1661 – to je i 1991 a 1919 – konec SSSR a datum narození mého otce.

V cechu byl zapsán jako M.W.S. Mohorita Vasil Vasilič Soudruh. V roce 1640 – tedy jako v roce 1940, kdy velitel výsadkářů Kurt Benny Student napadl Haag, koupil malíř dům na Niuewe Molstraet . Niuwe je španělsky sníh – bílá barva a Molstraet je z angličtiny Krtek ulice. Krtků ulice.  Operace Benjamin. První slovo v názvu ulice je španělské Corte a to je také kurt-krt-krtek. A dům koupil od malíře Hoogstraten – H.G. ulice. Poslední zmínka o malíři je 10.září/September 1663. Plus dva je to 12.září/September a to je datum narození prvního syna mé sestry Anna ( Marie) Michal Hrubý – Grubý. M.G. A nebyl už zapsán u křtin jeho vnuka dne 14.září/September. A to je zase buď, minus dva MichalH/G 12, září/September a nebo přímo 14.září/September, narození  mého předchůdce na ÚV SSM Jenerál Jaroslav, anebo naším 4 je 6 a to je i 9, je to i den mých narozenin 19.září. A plus dva dny je to i 21.září/September, datum narození druhého manžela mojí sestry. A také protože je září čtvrtý měsíc od konce roku je to i 14.duben/April, čtvrtý měsíc od začátku roku a to je plus dva dny 16.duben/April – výsadek Otmar Reidl – O.R. Operace Benjamin.

Monogrammist D.W. ( Marines ) – Není známo ani místo narození, křtu ani místo úmrtí a pohřbu. Pouze je známo, že užíval i jmen Waterloo, Dionysius, Waterloo, Denis a Waterloo, Dennis. Mongram který užíval bylo D.W. Předpokládá se, že aktivní byl v letech 1625 a 1674. První obraz namaloval v 17 letech. A poslední jeho práce je známa z roku 1641.

Samotné Monogrammist je zase anagram Mogorita. Jeho jméno Denis je jméno nádraží Těšnov, ze kterého otec odjížděl brzy každé ráno, dlouhá léta, vlakem do Horních Počernic. Nádraží mělo jméno po francouzském bohemistovi, který se jmenoval Ernesto Denis. A který zemřel.4.leden/January – 1921 a přesně o rok později se narodila moje matka – 4.leden/January 1922. A to už víte vy co si pamatujete je plus dva i 6.leden/January Tři králové anebo Tres Mágos a  M.M.B.  a také i 6.prosinec/December –  Svatý Nikolaj/Mikuláš – jako můj syn Nikola. Roky aktivity malíře kopírují rok mého narození a nástup na základní vojenskou službu 1952 a 1974. Ale také co víte i rok narození mojí matky 1922 a rok narození mé manželky Svoboda 1950 a další události roku 1952. I 1955 – založení Varšavské smlouvy – V.S. například. 14. května/May – a to je i 14.srpen/August a minus dva dny je to narození mého otce a Jak eš. A která zanikla 25.únor/February 1991. Na výročí převratu v Únoru 1948 a také po našem na 25.listopad/November – den první manifestace na Letenské pláni v roce 1989, kde jsem vystoupil jako první.

Cornelis Bol – Narodil se v roce 1589 a byl pokřtěn  v Antwerpách 15.červenec/July. Pohřben byl v Haarlemu 23.říjen/October 1666. Je znám pod jmény Bol, Cornelius, nebo Bol, Cornelis ( IV ).  Byl to Flemish/Vlámský malíř. Pracoval i v Anglii.  Do roku 1624 byl aktivní v Antwerpách.  V roce 1607 je přijat do Sint-Lucasgilde Antwerpy jako člen a v roce 1615 se stal „Master“.  Oženil se 12.duben/April 1616 v Antwerpách se Susanna de Momper ( zemřela v roce 1642 ).Malíř se zúčastnil  svátků kongregace rétoriků z “ De Violieren“ v letech 1623 – 1624.  Někteří odborníci uvádí , že poté pracoval v Paříži. A někteří dokonce uvádí, že působil v Constantinopoli. Obě tvrzení  nejsou prokázána. Ví se ale, že se v roce 1636 odstěhoval do Londýna. On i jeho manželka jsou zmíněni v záznamu „Dutch Church in London“ v roce 1936. Do Low Countries – Países Bajos, se vrátil před rokem 1642. Je totiž prokázáno, že 23.duben/April roku 1642, organizoval aukci obrazů a tisků v Haarlemu. Tam pobýval pravděpodobně do roku 1649, kdy byl zaregistrován v Sint-Lucasgilde, v Haarlemu. Malíř byl pravděpodobně 2-5. září 1666, v době velkého požáru Londýně. Ale zemřel ten samý rok v Haarlemu.

– Jeho křestní jméno Cornlis je zase známé a výše mnohokrát uvedené – Kornel Vavrinčík a jeho žena Hana. Příjmení bol je z holandštiny do češtiny přeloženo – koule – a koule je pětka, tedy i dvojka. Jinak je to také B a L – Vasil a Ludmila. Byl pokřtěn v Antwerpách 1589, 15.červenec/July. To je plus dva 17.červenec/July. A to byla v Jekatěrinburgu vyvražděna carská rodina s carem Nikolajem, já jsem se ženil, Jak eš měl projev v Plzni v roce 1989 – Komorní hrádek a byl poprvé také v roce 1989 vypuštěn v USA na zkušební let , letoun B-2. A 17.07. je také 1775 – rok založení US Army a US Marine atd. Zúčastnil se práce spolku, kongregace Housle. O houslích již toho tady bylo spoustu napsáno. V souvislosti s londýnskou Lombard Street – a znamením na domě  „Cat with fidle“. A „Fiedler na střeše. A „Kočka na rozpálené střeše“. Známá divadelní díla a knihy. Je známo ,že 23.duben/April 1642 organizoval v Haarlemu aukci obrazů a kreseb. 23 je zase 1775 a rok 1935, se sovětskými maršály. Ale je to také po našem 23.září/September a to je minus dva dny datum narození druhého manžela mojí sestry Anna ( Marie ) 21.září/September. Malíř se oženil 12.duben/April. To je den letu prvního kosmonauta do vesmíru – Gagarin. Gaga – rin. Gaga je pro ty co zapomněli je Gaga ruský název pro Haag. Ale také je 12.duben/April i 12.září/September a to je zase narození prvního syna mé sestry Anna ( Marie ) M.G ( M.H.) a plus dva dny je to narození mého předchůdce v čele ÚV SSM, Jenerála/ Generála. Někteří autoři uvádí, že byl v době Velkého požáru v roce 1666 v Londýně. A to bylo 2 – 5. září/September. A v září 52 jsem se já narodil. Na  místě vzniku požáru jsem byl. A je tam psáno ,že pravděpodobně započal v pekárně králova pekaře. Ne císařova pekaře. A malíř byl pohřben 23.říjen/October. 10.23. A vy víte, že moje rodné číslo je 123. A 23 je zase 1775. Nebo 1770 a „xocolate de piedra“ v Katalánském Agramonte. U Vincenta.

Johannes Lingelbach – Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem roce 1622. Byl pokřtěn 10.říjen/October téhož roku. Zemřel v roce 1674 a byl pohřben 3.listopad/November. Podepisoval se také jako Lingelbach Jan. Ví se ,že měl ohlášky vyvěšeny dne 26.duben/April 1653 v Amsterdamu. Jeho manželkou se stala Tietje Hendrix Poussi/Bussi z Amsterdamu. 10.listopad/November spolu podepsali společnou závěť. Jsou známa místa kde se malíř pohyboval. Po Frankfurtu, kde se narodil to byl Amsterdam, dále Paříž, dále Lyon, dále Genua, Livorno, Roma, Naples a opět Frankfurt am Main a nakonec opět Amsterdam. Po návratu do Amserdamu získal díky své manželce občanství dne 31.říjen/October 1653. Ví se ,že v roce 1622 mu prodal Jan Blom dům na Reestraet a to dne 18.září/September 1622. Ve své tvorbě byl ovlivněn malířem Pietr van Liaer. A to jeho stylu „Il Bamboccio“ – ošklivá panenka, nebo loutka. Jako příklad uvedu několik zajímavých námětů jeho obrazů, včetně toho kde jsou umístěny. Vysvětlovat nic nebudu. Snad se v tom rozeberete sami.

17. století – není znám rok – Bathing Gypsies. Oil on canvas. Obraz je v Öffentliche Kunstsammlung, Basel.

17.století – není znám rok – A Sea Battle. Oil on canvas. Private Collection.

1640 – Roman Street Scene with Card Players. Oil on canvas. National Gallery, London.

1640 – Figures before a Locanda, with a View of the Piazza del Popolo, Rome. Oil on canvas. Royal Collection, London.

1650 – Battle of Milvian Bridge

1650 – The Blacksmith. Private Collection

1650 – Self-portrait with Violin. Zurich.

1651 – Dentist on Horseback. Rijksmuseum, Amsterdam.

1651 – Peasants Dancing. Oil on canvas. Metropolitan Museum of Art, New York City.

1652 – Battle Scene. Oil on panel. Getty Museum, Los Angeles.

1653 – Roman Market Scene. Oil on canvas. Royal Museum of Fine Arts, Belgium.

1660 – Deer Hunt. Oil on canvas. Hermitage Museum, Saint Petersburg.

1660 – The Piazza del Popolo, Rome. Oil on canvas. Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis.

1664 – Peasants loading a Hay Cart. Oil on canvas. National Gallery, London.

1671 – Battle Scene. Oil on canvas. Metropolitan Museum of Art, New York city.

1674 – Flemish town Sieged by the Spanish Soldiers. Oil on canvas. Hermitage Museum, Saint Petersburg.

Imaginary Harbour. Oil on canvas. John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida.

17th Century  Mediterranaen Harbor Scene- Städel Art Museum Frankfurt, Germany.

– Johannes je jméno malíře. Stejné jako příjmení mého spolupracovníka z roku 1989. Byl synem tehdejšího ministra zahraničních věcí ČSSR. Příjmení malíře je na slabiky Lingel – Bach – Tedy L a B. Jako známé Vasil a Ludmila, Leonardo da Vinci. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam je letiště Hahn – jako je jméno mé babičky Marie Gebelt za svobodna Hahn. A žil tam v emigraci, do které odešel po okupaci Československa můj bratranec – Karel Gebelt – HavelT. Stejně jako jeho otec byl Karel Gebelt – vrchní v hotelu Jalta na Václavském náměstí a jako děda Karel Gebelt, narozený v Dřemčice a žijící s babičkou Hahn v Horních Počaplech. Narodil se v roce 1622. A v roce 1922 se narodila v Horních Počaplech moje matka Ludmila. A moje žena Svoboda v roce 1950 a já v roce 1952.Atd. Den kdy byl pokřtěn byl 10.říjen/October. To je i 10.březen/March a minus dva je to 8.březen/March, pozdější Mezinárodní den žen. Podle stávky švadlen v New Yorku – který se také jmenoval New Harlem, předtím. Mezinárodním dnem žen byl v USA vyhlášen v roce 1909. Pohřben byl 3.listopad/November 1674. Rok 1674 tady byl již mnohokrát. Je to číslo mého vojenského útvaru. 6174, Litoměřice, kasárna Jiřího z Poděbrad. Atd. 3.listopad/November je minus dva dny, Moravcovou metodou 1.listopad/November. A to je už také vám velmi dobře známé 01.11. – 1110 – rok 1770 a rok 1775 a také 17.07 atd.atd.atd. Ohlášky svatby měli dne 26.duben/April 1653. A to je i 26.září/September. Děleno je to 13. A to je datum ,které je mezi 12 září/ September a 14.září/September. 12.se narodil první syn sestry M.H/G. a 14 se narodil Jenerál Jaroslav, můj předchůdce ve funkci. A v roce 1953 se narodil můj přítel a spolu učeň  v U.S. V.S , druhý manžel mojí sestry. Manželka malíře byla Hendrix. A to je Jindřich – jako Poledník a jako Jindřichův Hradec s poledníkem a místo kde otec optoval atd. Také to byl, příjmením,  slavný kytarista. Jakub – Jako – Yacov – Santiago – Jimmy. Jeho fotku mi daroval ve škole v Moskvě můj italský přítel Vittorio. Kytarista Afro-Američan, měl druhé jméno Marshall. James Marshall Hendrix.

Příjmení manželky malíře je uvedeno ve dvou podobách. To vám jasně ukazuje jak bylo možné v těch letech i v pozdějších letech různě zapisovat a různě vyslovovat jména. Byla Poussi – Bussi. Malíř s manželkou podepsali dne 10.listopad/November 1663, společnou závěť. 10.listopadu 1989 začínala v pražské Lucerně Celostátní konference SSM. A 10 plus dva je 12. To tato konference SSM v Lucerně končila a v Římě byla svatořečena Anežka Česká. Clasriska – Santa Clara.Atd. 12.listopad/November 1989. Právě zbylo 5 dní do pátku 17.listopadu/November 1989. Malíř získal občanství v Amsterdamu dne 31.říjen/October roku 1653. To je číslo mého dresu – v Meteor Praha a zase rok narození druhého manžela mojí sestry 1953. Koupil dům od Blom Jan. Písmena souhlásky –  BLM jsou klíčové v mém příběhu B.L.M. K výše uvedeným obrazům se nebudu nyní vyjadřovat. Jejich spojitost s mým příběhem je zcela zřejmá. Roky i názvy i umístění obrazů.

Hendrick Cornelisz Vroom – Narodil se v rozmezí let 1590 – 1592. V Danzig – Gdaňsk dnes, nebo v Haarlemu..  Ví se, že 21.února/February 1649 mu bylo 58 let. A z toho se vychází při stanovení přibližného roku narození. Víc není známo.  Ale ví se kdy byl pohřben. To bylo 16.září/September 1661.  V Haarlemu. Jeho jména která používal , byla jména Vroom Cornelisz, nebo Vroom, Cornelis Hendrickz. Požíval značku CVR. Nebo CVROOM. Žil v Amsterdamu, Italy, France London, Beverwijk, Honselaersdijk, Naaldwijk a Haarlem. V Berewijk žil se svou sestrou Cornelia. Členem cechu Sint Lucasgilde se stal v Haarlemu v roce 1634. V roce 1638 pracoval v Paláci Honselaerdijk.

Přibližně v 19. letech odcestoval lodí do Španělska – Sevilla. Odtud via Livorno a Florence do Říma. Ve Florencii byl  v letech 1585 – 1587, pod patronátem Cardinal Ferdinando de Medici , později Grand Duke of Tuscany. Poté odcestoval do Benátek a cestoval přes Milan, Genoa, Albisola, Turin a Lyon. Potom odcestoval do Paříže a Rouen. V roce 1590 se vrátil do Haarlemu. Oženil se a odcestoval do Gdaňska – Danzig, kde žil jeho strýc. Nakonec cestoval i do Portugalska a St Huves – Setubal a zpět do Haarlemu. V Haarlemu proslul tvorbou tapisérií. Jedna z nich byla pro Lorda Howarda z Effinghamu. Znázorňovala porážku španělského loďstva v roce 1588, Angličany, v čele s Howardem jako Lordem Admirálem. Tato tapisérie zdobila House of Lords, Westminster, kde byla zničena požárem, roku 1834. Mezi nejvýznamnější práce malíře patří dílo zachycující Battle of Gibraltar v roce 1607 a příjezdy různých osobností do Amsterdamu. Jako například obraz –  protestantský král Frederick V – Fridrich Falcký, český král v letech 1619-1620. Tento král vládl od 19.září/September 1610 do 25.únor/February 1623. A potom od 26.srpen/August do 22.prosinec/December 1621. Byl korunován 4.listopadu/November 1619 a jeho manželka Elisabeth ( Stuartovna ) byla korunována 7.listopad/November. Byla dcerou skotského a později anglického krále Jakuba I. Žili v exilu v Haagu.

– Protože už všechno bylo podrobně popsáno u předcházejících autorů, tak jenom velmi stručně. Hendrick je Jindřich a Cornelisz je Kornel. Narodil se v letech jako moje manželka a já 1950 a 1952. V Gdaňsku  Polsko. Známá provokace z konce srpna/ August 1939, sloužící jako záminka k přepadení Polska – převlečení nacisté do polských uniforem přepadli vysílač Gliwice. Jeho příjmení znamená v překladu do češtiny zbožný. Ale také je, jako Pokoj číslo 5. V. Room. Film Páté oddělení s Vrštalou? možná. Pohřben byl 16.září/September a to je i 19.září/September a to jsou zase moje narozeniny. Nebo minus dva dny narozeniny mého předchůdce Jenerála. V roce 1949 se ženil můj otec s matkou. Cestoval do Seville – Vasile – Slavie. Ve Florencii – Florenc , nad ním měl patronát Ferdinand – klaun Ferdinand – Jiří Vršťala byl jeho představitel, Medici – Medik – Che Guevara – a doktor. I já. V československé  televizi , za totality,  vystupoval v branném pořadu plukovník Tosek. A operu Tosca známe také, její skladatel byl Giacomo – Jakub, Jakov, Santiago atd. Pucciny. . A Tužkáni jsou i „Crayon eatres“, jak říkají posměšně vojáci z US Army,  Mariňákům. Jeho slavná tapisérie o porážce španělské Armada, zdobila Westminsterský parlament – West Munster – W.M.. A jeho obraz znázorňuje příjezd protestantského krále do Amsterdamu. Žil v exilu v holandském Haagu. Jeho manželka byla dcera krále Skotska a Anglie Jakuba I, jménem Elisabeth – Alžběta/Alicia/Alena/Isabela. V Čechách začal tento král vládnout 19.září/September – den mého narození. Elisabeth se stala českou královnou 7.listopad/November. Kdy proběhla později i Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku. Kromě toho je třeba vědět ,že slovo Palác a tedy následně i Palacký František, Paleček generál, má původ právě ve slově Palatinate – Falcy. Rusky Pfalca.

V roce 1638 pracoval v Paláci Honselaersdijk. Poloha místa je 52 stupnů N a 4.14. E.  52 můj rok narození a 14.4. plus dva měsíce 14.6. – můj svátek, založení US Army 1775 a narození Ernesto Che Guevara. A po našem, co „škrábeme“ nebo “ čmáráme “ ( anglicky “ scribble “ ) a píšeme rukou nečitelně ( jako doktoři ) to může být 14.4. i 19.9. – moje datum narození. Je to vidět.  Malíř zde pracoval  pro prince Frederick Hendrick / Bedřich Jindřich.

Jacob Adriaensz Bellevois – Narodil se přibližně v roce 1621 v Rotterdamu. Pohřben byl 19.září/September 1676, také v Rotterdamu. Byl synem Adriaen Bellevois. Oženil se 2.srpen/August 1643 s Cornelia Uithoeks (1623 – listopad/November 1652). Byla to dcera malíře z Rotterdamu jménem Arij Hendrics Huytgenshoeck/Uythoeck – zemřel v 1631). Malíř se po smrti manželky znovu oženil. V Rotterdamu 3.září/September 1656 s Maria Hert, z Goudy. Malíř pracoval v Rotterdamu v Goudě a v Hamburku.

– Jméno je zase Jacob – Jakov, Santiago atd. Adrianesz jako krycí jméno mé argentinské přítelkyně v Moskvě. Adriana. Jeho příjmení je i anagram Vasil nebo Basil. Jeho příjmení obsahuje jméno Bell. Skotský vynálezce telefonu. Který vlastnil společnost která se dnes jmenuje ATT – to je také datum mého narození 19.9. A také to bylo letadlo Bell, na kterém létal za Druhé světové války maršál Pokryškin, který mne učil létat na trenažéru IL 62, na letišti Šeremetěvo  v Moskvě, na Leningradském rajónu, kde sídlí MAI. Atd. Malíř byl pohřben v den mých narozenin 19.09. A plus dva dny podle Moravce – 21.září/September a to byl den narození mého přítele a druhého manžela mojí sestry. 1976 jsem se ženil se Svoboda. Manželka malíře byla Cornelis, jako Kornel Vavrinčík s manželkou Hanou. Její otec byl také Hendricks – Jindřich. Jeho druhá manželka byla Marie jako moje sestra, otcova sestra a moje babička. Jeho první svatba byla 2.srpen/August. To je po našem i pátý měsíc od začátku roku a to je tedy 2.květen/May. A to je i datum Pražského povstání v roce 1945 – 5.květen/May 1945. Tato jeho první manželka zemřela v roce 1652 – 1952 – to je rok mého narození. Druhá svatba byla v roce 1656 – to je 1956 rok povstání v Maďarsku. A 3.září/September. Je to datum použité A-54 v úvodní části této kapitoly. Jako datum označení zahájení invaze nacistického Německa do Polska. 3 – 2 je 1 září/September. A je to i moje rodné číslo 123. A 3.září – dva dny po napadení Polska vyhlásila Velká Británie Německu válku.

Aernout Smit – Narodil se 24.červen/Juni roku 1640 v Nieuwpoort, Amsterdamu. Zemřel a byl pohřben 20.červenec/July v Leidse Kerkhof. Také v Amsterdam. Jeho otec byl Jan Cornelisz z Langeraku a matka byla Janneke Aers. Užíval jméno Smidt, Aernout nebo Smit, Arnout. Ohlášky před svatbou s Marrjetje Jans Weema, měli dne 1.září/September 1663. Jeho profese k tomu datu je uvedena jako námořník. Přibližně v roce 1667 – 1710 je poprvé zmíněn jako malíř v dokumentu obchodníka s uměním Laurens Cornelisz Conincks. Tento pán mu pronajal půdní ateliér na ulici Singel Canal.  Malíř žil na Prinsengracht a později v Reestraat. V roce 1688 je zmíněn v cechu Sint-Lucasgilde Amsterdam. V době  kdy zemřel,  žil na Vijzelstraat, roh Kerkstraat.

Začneme hned jeho jménem. Za prvé jeho příjmení je Smit – Šmíd – Kovář – úder. To už tu u jednoho umělce bylo jako alias. Křestní jméno malíře je známé AR – vyslovované jako OR.  Ale co je to nejdůležitější a to už jste asi postřehli je to velmi podobné jméno, názvu jedné skupiny – Aerosmith. A že to není náhoda potvrzuje, že tato skupina má dva členy s příjmeními jako anagramy mého příjmení Mohorita. Jedno je známé a několikrát uváděné jméno Hamilton ( a je Tom, jako Thomas – Tomáš). Anagram Mohorita . Tom Hamilton je basista – jako já v kapele v Moskvě a jako Paul MaCartney ( automechanik). z Beatles.  A druhé jméno  je Whitford ( Brad ) Mohorita. A Brad – B. Mohorita B. Kromě toho je tam jeden Tyler. To není přímo Tylor – krejčí, ale určitě to z tohoto slova pochází. A krejčí byl Bilak Vasil a Krejčí byla manželka malíře – kubisty – Emila Filly a Krejčí Ludvík ( Lewis, Alois,) byl generál -Legionář a před WWII byl Hlavní velitel branné moci Československé republiky. A jeden Krejčí byl i soused v Horních Počaplech . A Tyler je Steven – Štěpán. Jako křestním jménem generál Bunzák – Štěpán – Stefan a jako Miroslav Štěpán. A skupina je aktivní od roku 1970 – tedy od roku kdy skončily Beatles, (po deseti letech – X)  a jsou z Boston, Massachusetts – B.M. A od roku kdy zahájil činnost SSM/CCM  a já započal svoji anabázi v něm.

Malíř Smit je poprvé zmíněn jako malíř v dokumentu obchodníka s uměleckými předměty který se jmenoval Lorenc – jako Lorenc Alois a jako kostel v Rotterdamu vedle Deža – Ersmus Rotterdam ( Loter Megrit) a Havuel – Havel domu. Vzpomínáte, vy co čtete? A zase byl Kornel – jako Vavrenčík se ženou Hanou. A dům obchodníka umění ,kde měl malíř ateliér byl na Singel Canal. SC – CS. Czechoslovakia. A také X. CHE – EL CHE. Ale Singel Canal je česky Obvod kanálů, nebo Kanální Obvod. A to je OK. Označení letadel ČSA.

Jeho manželka byla M a W. A ohlášky měli 1.září/September 1663 – A Druhá světová válka začala 1.září/September 1939. A to vychází přesně na den. Který oznámil agent A – 54, důstojník německého Abweru československé zpravodajské službě – do prodejny Favorit v Haagu. Aloisi Frankovi. Připomínám znovu, že Smit znamená také české slovo  úder.

Malíř se narodil 24.červen/Juni. To je šestý měsíc v roce. Ale šestý měsíc od konce roku je červenec. A 24.červenec/July plus dva dny je Anna a Hnutí 26.července na Kubě. V době kdy zemřel žil na Vijzelstraat na roku s Kerkstraat – straat je ulice v češtině přeloženo z holandštiny. A bez toho je to Vijzl Kerk – Vasil Krk/KrčúKerč/Temeno/Neck – prostě Leatherneck, Jarhead – Mariňák.

Jan Abrahamsz Beerstraaten – Narodil se v roce 1622 v Amsterdamu a byl pokřtěn 1.březen/March 1622. Pohřben byl 1.červenec/July 1666 v Sint Anthonis cemetery. Jeho otec byl Abraham Danielsz, výrobce stolního prádla z Emdenu a matka byla Meijns Luijcas z Amsterdamu. Malíř měl tři starší bratry a jednu starší sestru.  Byl to holandský malíř, který ve svém životě maloval především obrazy na „Marine“ téma. Zobrazil i válečné události – První Anglo – Holandskou válku a Holandsko – Švédskou válku. Je znám pod jmény Beerstraaten, Joannes Abrahamsz, nebo Beerstraaten, Johannes Abrahamsz, nebo Beerstraaten, Johannis Abrahamsz, nebo Beerstraten, Jan Abrahamsz, nebo Beerstraten Joannes Abrahamsz, nebo Beerstraten, Johannes Abrahamsz a nebo jako Beerstraten, Johannis Abrahamsz. Malíř používal monogram IB. Ohlášky s první manželkou měli  30.srpen/August 1642 a svatbu 14.září/September 1642. Manželka se jmenovala Magdalena Bronckhorst ( zemřela, byla pohřbena 25.květen/May 1664 ). Měli celkem jedenáct dětí. Oženil se podruhé, s Albertje Egsbertsdr, van Crale from Zwolle,  v roce 1665 a v tomto manželství měli jednu dceru Albertje. Ta byl pokřtěna dne 18.červenec/July. Jeho druhá manželka zemřela 19.červenec/July. Ví se také ,že jeden z jeho synů byl pokřtěn v Catharijnekerk v Utrechtu, v době kdy tam malíř působil. A to dne 21.květen/May 1650. Jeden z historiků umění uvádí i další data křtů některých z jeho jedenácti dětí z prvního manželství – RKD. Většina z nich se ,ale nedožila dospělého věku. Například syn Johannes byl křtěn 8.srpen/August 1652,  syn Jacobus 1.únor/February 1658, dcera Magdalena 14.duben/April 1660 a syn Daniel 30.prosinec/December 1661. RKD také udává, že malíř Anthonie Beerstraaten , byl příbuzný tohoto malíře.

Malíř žil na Elandstraat. Po svatbě s první manželkou se přestěhovali do blízkosti Haarlemmerpoort. Na dům si zavěsil znamení “ De schipbreuk“ – The Shipwreck – Vrak. V roce 1651 zakoupil za 3 000 guldenů dům naproti Nieuwe Doolhof v Rozenkgracht od malíře Johannese Collaert. Malíř působil v Amsterdamu, v Utrechtu, ve Frieslandu a také v Norsku.

– Příjmení malíře je buď v překladu z holandštiny Medvědí ulice, nebo naším překladem Pivní ulice. Narodil se 1622 – 1922, jako moje matka. 1.březen/March a to je 1.3. číslo mého dresu v Meteor Praha. Pohřben byl 1.červenec/July a to je i 1.září/September – plus dva měsíce. Zahájení Druhé světové války. Byl pohřben na Anthonis – Antonín hřbitově. Otec byl Daniels, jako Jan Daniel můj spolupracovník na ÚV SSM a významný organizátor společné manifestace SSM a nezávislých struktur 17.listopadu 1989. Matka malíře byla M a L. Jako moje matka. Malíř byl podle údajů „Benjamin“ nejmladší z pěti sourozenců. Jako já – já. Matka jednou říkala, že její první narozená dcera zemřela krátce po porodu. Bylo nás tedy také pět dětí. Malíř používal monogram IB – Ivan a Vasil – Ioane a Vasile a Ivan a Václav. Nebo po našem l a B. Ludmila a Vasil. Ohlášky s první manželkou měl malíř 30.srpen/August. To je 30 děleno dvěma 15. A to je jak víme i 12. Datum narození mého otce a Jak eš. A plus dva je to 1.září/September – zahájení Druhé světové války. Svatba byla 14.září – den narozenin Jenerál, můj předchůdce na ÚV SSM. Minus dva je to datum narozenin mého synovce Michal H/G. A také 14 můžeme číst jako 19. Když to napíšu například já rukou nebo nějaký podobný škrabal. Třeba nějaký doktor. A to je moje datum narozenin. A krát dvě je to 28.září/ September a to je svátek Svatého Václava – Vasila, po našem.Jeho první manželka měla iniciály M.B. Jako mladá Boleslav kde působil na posledním místě v Československu generál Moravec. A kde působil na posledním místě – žil tam manžel sestry mojí matky Antonín Baranikov s manželkou také A.B.  A –  M.B. je i Mohorita Vasil/Basil. Manželka malíře byla pohřbena 25.květen/May. Měli celkem jedenáct dětí. Tolik bylo celkem Moravcových mužů z Dvojky, – včetně Moravce ,kteří odletěli s leteckou společností KLM Holandska do Londýna v roce 1939. Druhá manželka malíře se jmenovala Albertje – Albertov a příjmení měla Egberts – to je velmi slavná značka kávy. Douwe Egberts. Zemřela 19.červenec/July. A to je i 17.červenec/July – minus dva. A 17.07. je jak už dobře víte 1775, a je to datum vyvraždění carské rodiny Nikolaje v Jekatěrinburgu a datum mojí svatby se Svoboda, a manželství jsme měli dvě děti Nikola a Kateřina. A také to je Jak eš – Plzeň komorní Hrádek 1989 a první let v USA B-2. Neviditelného bombardéru.

Firma která nese stejné příjmení byla založena v roce 1753 v Joure. V Holandsku. Jmenovala se až do roku 1925 „De Witte Os“ – anglicky „The White Ox.“. Právě v roce 1925 ji tehdější majitel přejmenoval na Douwe Egbers což znamená Douwe, the son of  Egbert. A vytvořili známou červenou pečeť – značku – znamení s iniciálami “ D.E.“ A ze španělštiny víme a myslím i z francoužštiny,  že de znamená z. A Z je poslední písmeno abecedy. A to je i Omega – samohlásky M. a G. Poslední bude M.G. Michail Gorbačova. A tak se také stalo. A v holandštině je De člen. Jako v angličtině The – vyslovujeme my co moc neumíme jako d. Ale v angličtině je ještě jeden člen a to je a. Alfa a Omega – první a poslední. Proto byl Michail Gorbačov president. První a poslední. A kdy to vzniklo? V roce 1925 se z bílého – Albín – Býk stalo D.E. A Albín je Alba – Skotsko a místa ve Španělsku. A Labe. A v roce 1925 napsal Hitler Mein Kampf a byl přejmenován Caricyn na Stalingrad a Bubenské náměsí u nás na Praze 7 bylo přejmenováno na Strossmayerovo náměstí. 1922 se narodila moje matka a 1950 moje manželka Svoboda a 1952 já. A 1952 začala vládnout Elisabeth II a president Eisenhover. Atd. A jaké mají motto v D.E. – “ No ordinary jar. No ordinary coffee.“ O.R a ještě jenou O.R. a Jar – jako Jarhead a barva coffee je jasná.

Jeden z malířových synů byl pokřtěn v kostele Catharijnkerk Utrecht. Kateřina je moje dcera a Jekatěrinburg a CU je cuprum ( copper ) – měď. Jako můj přítel Moises La Braňa Mena z Chile – předseda odborů pracovníků v měďném průmyslu, který mně navštívil na jaře v roce 1989 v Praze, a byli jsme spolu v hotelu President na nábřeží Vltavy. Hotel je na Augustiánských pozemcích. A v Zambii jsem byl na základě mého rozhodnutí na návštěvě měďných dolů v Kitwe. V roce 1989 – v lednu. A data narození jeho dětí? Jediná dcera z druhého manželství jménem Albertje se narodila 18.červenec/July – děleno dvěma je to 9.červenec/July a to se narodil první manžel mojí matky Bohumil. Z prvního manželství  syn Johannes – jako můj spolupracovník stejného jména Johannes – se narodil 8.srpen/August 1652. To je i 16. a 16 je i 19. A to se narodil generál Štěpán Bunzák. A 1652 je 1952 a to je rok mého narození. Syn Jacobus se narodil 1.únor/February 1658. A to je i 1.listopad/November. A to je 01.11. – zase rok 1775 a nebo 17.07. Dcera Magdalena a se narodila 14.duben/April 1660 – a to je i 14.září/September 14.04.  i 19.09 – a to už tu bylo mnohokrát. A rok 1660 je zase také mé datum narození 19.09. a rok kdy se narodil první manžel mojí matky a ženil se u svaté Ludmily na vinohradech – Dvojce Beneš s Annou/Hanou.

Malíř měl na domě znamení vraku. Znamení na domech jsou popsána podrobně u Lombard Street v Londýně. Ale toto znamení „sign“ ,jak se to řekne anglicky je zajímavé tím, že první film pro dospělé vůbec, jsem jako dítě viděl film Vraky. Vzali mě tehdy do kina moji bývalí nevlastní bratři dvojčata. Film se tehdy promítal v kině LETNÁ. Ve Veletržní ulici. Na Praze 7.

Jacob van Ruisdael – Narodil se pravděpodobně v červnu roku 1628 nebo v červnu 1629 v Haarlemu. Bylo zaznamenáno v roce 1661, dne 9.červen/Juni, že byl v té době stár 32 let. Ví se ,že jeho otec měl svatbu s jeho matkou 12.listopad/November 1628. Zemřel pravděpodobně v Amsterdamu 10.březen/March 1682. Pohřben byl 14.březen/March v Sint Bavo v Haarlemu. Používal jména Ruisdael, Jacob Isaacksz.van, nebo také Ruysdael, Jacob van. Jako monogram užíval značku JVR anebo JRV. V roce 1676 se registroval jako praktikující medik v Amsterdamu ( podle registru lékařů ) Medicínu absolvoval a doktorem se stal v Caen dne 15. říijen/October 1676. Jeho nejranější obraz je z roku 1646. Od roku 1648 se stal členem cechu Sint-Lucasgilde v Haarlemu. A v roce 1949 odcestoval do Rhenen. V roce 1650 pravděpodobně cestoval do Bad Bentheim společně s Nicolaes Berchem. Navštívili i Steinfurt v témže roce 1650. V Haarlemu žil v roce 1651 – 1655. 14.červen/Juni 1657 se stal členem Reformní církve. A byl ten samý  den pokřtěn v Ankeveen blízko Naardenu. V té době žil v ulici Beursstraat, Amsterdam. Dne 15.leden/January 1659 se stal občanem Amsterdamu. Později žil ještě v Harderwijk, a to v letech 1660 – 1665 a v Deventer žil v roce 1661. Ten samý rok 1661 žil v Ootmarsum ( Denekamp ) , Veluwe a odtud odešel do Amsterdamu ,kde žil až do své smrti v roce 1682. Je známo, že 23.květen/May, 1667 diktoval svou vůli notáři. A že ji vzápětí – dne 27.květen/May odvolal a učinil universálním dědicem svého otce. Není žádný doklad o jeho manželství. Ví se jenom ,že v roce 1671 byl kmotrem křtu dvou dětí malíře Cornelise Kick.

Jeho jméno je Jacub – Jakov,Santiago,James,Jimmy, Iago Giacommo atd. Nejzajímavější je jeho příjmení. Určitě jste si ihned všimli, že první část jeho jména je Ruis nabo Ruys. Stejná a velmi podobná jménu Ruz. To je příjmení dvou bratrů “ Castros “ . Kteří společně s Ernesto Che Guevara a dalšími přijeli na lodi Granma a Kubu ( Kuba je Jakub ). A 1.ledna/January 1959 slavnostně vstoupili do dobyté Havany. Bratři “ Castros “ také založili, v předcházejících odstavcích mnohokrát vzpomínané Movimiento 26.července – M- 26. Na svátek svaté Anny. A s druhou polovinou jména, přečtenou anglicky je to Ruz Deal. Ruzova dohoda, nebo Ruzův obchod, česky řečeno. A protože je Jacob a to je Santiago tak je jasná souvisost. Protože provincie kde bojovali byla Santiago de Cuba. V Santiago de Cuba je pochován kubánský národní hrdina José Martí – na slova jeho básně se zpíva píseň Guantanamera – od dívce z Guantanámo.A právě zde v Santiago de Cuba Fidel Castro – Ruz napadl dne 26.července kasárna Moncada Barracs. M.B. Byl jsem v roce 1989 i v Santiago de Cuba i na Guantanámo. A Fidel Castro Ruz se narodil ve stejný den jako Vasil Bilak – Gyula – 13.srpna/August. Což je po našem i 26 – krát dvě – a to je i 29. A to bylo Slovenské národní povstání v čele s HaG. Husákem Gustávem.

To samé co bylo napsáno se týká i malíře výše uvedeného, který se jmenuje Salomon van Ruysdael. O to více ,že Salomon je i angram Vasil M. Ruz Deal. A narodil se v Naardenu, kde je pochován JAK – Jako Jak eš i jako Jakovlev -Jacub.

Dne 9.červen/Juni 1661, bylo zaznamenáno, že je stár 32 let. 32 je 1775 a 1770 a 17.07. Atd. 9.červen plus dva měsíce je 9.srpen/August. A to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – Dvojčata. A rok 1661 je rok 1919, rok narození mého otce. A jeto také rok 1991, konec SSSR a světového komunismu. Ví se že otec malíře měl svatbu s jeho matkou 12.listopad/November 1628. A to víme že 12.listopad/November bylo svatořečení Anežky české – Clariska – Santa Clara. A že Santa Clara osvobozoval na Kubě Ernesto Che Guevara s Camillo Cienfuegos.  A že ten den končila Celostání konference SSM v pražské Lucerně – u Havlů, I a V. A ví se také že malíř zemřel 10.březen/March 1682. 10.březen/Marcha minus dva měsíce je 10.leden/January a to se narodil Gustáv Husák. A 10.březen/March plus dva měsíce je 10.květen/May. Den kdy zahynul v Hradištku první manžel mojí matky. A kdy se v roce 1948, stal můj otec kandidátem KSČ. A kdy znovu vztyčili v britském Bristol sochu Neptuna s trojzubcem ( trojzubec  je také znakem Ukrajiny ). Na Augustine parade. Kousek od pomníku rodákovi z Bristolu – Maršál Slim – Vasil – anagram. Který vedl britská vojska v Barmě. Kde byl můj tchán Svoboda Miroslav, stejného jména jako popravený nacisty syn Ludvíka Svobody, vedoucí obchodního oddělení Československého velvyslanectví počátkem osmdesátých let. A datum pohřbu malíře je 14.březen/March. A Moravcovou metodou plus dva je to den narození mojí sestry Anna ( Marie ) A rok  úmrtí malíře je rok 1682. V roce 1982, jsem já absolvoval Vysokou školu a stal se doktorem. A v témže roce jsem se stal předsedou Českého ústředí vysokoškoláků. Malíř se stal doktorem 15.října/October 1676. To je minus dva měsíce 15.srpen/August a to je jak víme i 12.srpen/August. Narození mého otce a Jak eš. A v roce 1976 jsem já ukončil základní vojenskou službu a 17.07. se oženil se Svoboda. A velmi zajímavé jsou roky od jeho prvního obrazu. Ten namaloval v roce 1646. Tedy 1946. To se stala kandidátkou-členem KSČ moje matka. Vzpomínám, jak mi jednou vyprávěla, že jí napsali členství až od 1.leden/January 1946. Přesto, že byla přijata dávno před tím. Nevěděla proč. Teď je to zřejmé. Malíř se totiž stal členem cechu  Sint-Lucasgilde v roce 1648 –  1948. A to se stal v 10.květen/May 1948, kandidátem KSČ můj otec. A v roce 1649 – 1949 ,se moji rodiče vzali a narodila se moje sestra Anna ( Marie ). A malíř odcestoval v roce 1650 do Rhenen a Steinfurt. S přítelem Nicolasem Berchem. A vy už víte, že svědkem na svatbě mých rodičů byl plukovník Steiner  a teď víte ,že malíř jel do Steinfurt.  V roce 1650. A v roce 1950 se narodila moje žena Svoboda. A odcestoval s přítelem Nicolasem. A Nikola se jmenuje na mé přání náš syn. Malíř žil v roce 1661 ve městě Ootmarsum – Otmar a sum. Otmar byl přece Otmar Reidl. O.R. – světlo a kůže v hebrejštině. První a jediný výsadkář ve výsadku Operace Benjamin. A Ootmarsum může být i Otmarovo město – Kroměříž – Kde sloužili na vojně jak Otmar Reidl tak i Ludvík Svoboda před Druhou světovou válkou. A kde točil o mnoho let později Forman Amadea – W.M. A kde byl v 19.století Palacký František. A generál Paleček vybral Otmara Reidla na jeho nebezpečnou misi. A po válce velel generál Paleček divizi výsadkářů v Prešově. A jeden z jeho spolupracovníků byl velitel para brigády generál Bunzák Štefan. A hned za městem Ootmarsum, navštívili malíři město Veluwe – to je V a W a L. V a M a L. Vasil a Ludmila Mohorita. Ale také Basil a Ludmila Mohorita. A to je B.M.L. Základní klíč celého příběhu o vaší svobodě. Malíř sepsal závět 23.květen/May 1661. 23 je známé 32 a 35. 32 – 1775 nebo 1770. A rok 1935. A také je to 23.srpen/ August, po našem. A to je minus dva dny 21.srpen. A závěť sepsal v roce 1661. A to je rok 1991. A to zkrachoval komunistický puč v Moskvě. V roce 1991. Já jsem byl na Krymu. Gorbačov byl na Krymu. A Tamanská divize zabránila pučistům převzít moc. A tak mohl padnout do konce roku 1991 SSSR. 8.prosince/December 1991 – na narozeniny mé ženy Svoboda byl rozpuštěn SSSR a 26.prosinec/December 1991 – na narozeniny mého syna Nikola, ukončil činnost sovětský parlament. A tak skončil SSSR a světový komunismus. Přesně podle plánu.

Jeronymus van Diest – Narodil se 10.leden roku 1634 v Haagu. Zemřel mezi lety 1677 až 1697 v Haagu. Jako první číslo, roku úmrtí se udává rok 1677, protože z toho roku je známo jeho poslední dílo. Jména pod kterými je znám jsou Diest, Hieronymus van. Diest, Jeronimus van ( II ). Užíval monogram IDV. Jeho rodiče Willem van Diest a jeho manželka Swaentje nechali první dítě pokřtít v roce 1631. Ale odborníci jsou toho názoru, že to byla jejich první dcera, která zemřela. Cornelia I. Druhé dítě, u kterého, ale není uvedeno pohlaví, ani jméno, bylo pokřtěno právě 10.leden/January 1634. A je tedy předpoklad, že to byl Jeronimus. Protože měl ještě dvě mladší sestry. Jeho otec byl Willem Hermansz van Diest ( 1610 – ca 16464 ) a matka byla Swaentje Coijmans. Malíř Jeronymus se poprvé oženil s Catharina van der Hagge, v Haagu v roce 1655. A podruhé se oženil s Dina Leemans v Haagu v roce 1666. A byl otcem Adriaen van Diest. První známé dílo tohoto malíře je z roku 1648 a poslední z roku 1677. Malíř žil a pracoval celý jeho život v Haagu. Byl členem Orange Vaendevel ( občanská garda od roku 1654 ). V roce 1663 se stal členem Confrerie ( Haagse Confreriekamer van Pictura –  Bratrstva ). V letech 1672 a 1673 byl Kapitánem bratrstva – Guildu. Poslední archivální zmínka o něm je z Haagu ze dne 24.březen/March 1675.

Jmenoval se Jeronymus. Byl van Diest II. Jeho otec Willem byl van Diest I. Malíř užíval monogram IDV – z toho vycházím že si pravděpodobně psalo jeho jméno i jako     I –  Ieronymus. V latině se četlo I před samohláskou jako J. Tedy jeho inicály byly vlastně I V D. A to je po našem dvakrát IV, protože D je čtvrté písmeno abecedy tedy je to také IV. Ivan a Vasil/ Václav a Ivan a Václav/Vasil. A navrh k tomu rumunští Ioan a Vasile. Jako nasměrování na tento klíč – u nás v Československu, byla smrt těchto dvou mladých rumunských právníků, příslušníků fašistické Železné gardy,  ve Španělské občanské válce v roce 1936. V blízkosti Madridu a El Escorial.? Byli totiž  Romanos/Latinos. Je to více než pravděpodobné. Malíř byl pokřtěn 10.leden/January – stejně jako Husák Gustav a malíř se narodil v Haag – H a G –  Gaaga, Le Haya, Hag. Malířova starší , zemřelá sestra byla Cornelie. Tak jako Kornel Vavrinčík se manželkou Hanou, výše několikrát popsáno.

Jeho první manželka byla Catherine van der Hegge. Stejně jako moje dcera Kateřina a Jekatěrinburg. A příjmením za svobodna byla  Hegge – Husák Gustav. A Gus Hull z USA. Oženil se s ní v roce 1655 – to je i 1952, můj rok narození a i 1950, rok narození mé manželky Svoboda – rodičů Catherine/Kateřiny. Malíř se podruhé oženil s Dina Leemans. Dina je pravděpodobně jméno spojené s naším a anglickým Diana. Tak jak se jmenovala první manželka britského prince Charlese, vévody z Yorku. Matka jejich synů – Willam ( byl otec tohoto malíře )  a Harry ( to je Jindřich ). A je to i ROZHLEDNA v Karlových Varech kde žil můj otec se svoji druhou manželkou Anna Mohorita/Besarab. Lanová dráha tam nahoru byla zbudována na základě rozhodnutí v roce 1909. A otevřena byla v roce zahájení První světově války – 1914.

Co je ale ještě důležitější, je to, že její příjmení bylo Leemans. Za prvé jako Lee – muži, tedy i já také. Ale za druhé ,také jako Lehmans brothers. Německé Lehman se v USA, kde žili po emigraci v 19.století, z Bavorska, tři bratři, se čte jako Leeman. A proč to je pro nás důležité a vůbec nic to nemá společného s krachem firmy, která nesla jejich jméno i v době kdy oni, tři bratři již nežili? Jejich místem působiště v USA se stalo městečko Montgomery. Ve státě Alabama. A vy víte, že Montgomery je anagram Mogorita a Alabama je L.B.M. klíčový výraz v mém a otcově příběhu.( A víte již i to, že britským vojskům velel ve Druhé světové válce maršál Montgomery). A ,že tři bratři zpočátku obchodovali s bavlnou – rusky chlopok. Než odešli do New Yorku obchodovat s cennými papíry. Ale to není pro nás důležité. Důležité je ,že byli Leemans jako manželka malíře Jeronymus van Diest, ze 17.století.  A pro ty co se nepamatují, co už tady mohli na webu číst jinde a v jiné souvislosti, tak připomínám, že bratři se jmenovali Henry – Jindřich a Meyer stejně jako Megrit- Mohorita a Emmanuel – se dvěma M.M, a dál tou naší latinskou šifrou, kdy malé L –  l je vlastně jednička a abeceda tedy nezačíná A ale L – I,  je to také třetí písmeno abecedy jako C u normální abecedy. Takže EMMANUEL je eMMaNueL – M.M. a N a L –  a to je M.M a  C a L. A tedy i EL C a tedy i EL CHE a také podle nizozemského Amsterdam Amstel je to také EL ER. Carpathian Ruthenia, Rooswelt – Churchill. A že je to pravda, to všechno potvrzoval můj chilský – CHILE – EL CHE –  spolužák ve škole v Moskvě. Jmenoval se MANUEL. Příjmení si nevzpomínám. Mohl být EM Manuel. Ale to nevím.

Za to ale vím zcela na stoprocent, že malířův syn se jmenoval Adriaen van Diest. Byl také malíř. A byl synem malíře z prvního manželství s Catherine van der Hegge. A jmenoval se stějně jako moje argntinská přítelkyně ve škole v Moskvě. V roce 1971/72. Adriana – krycím jménem. Jinak Alicia – Elisabeth, Alena atp. Jen drobnost – Adriaen byl pokřtěn  12.prosinec/December 1655. Děleno dvěma 6.prosinec/December,  na svatého Nikolaje/ Mikuláše – můj syn Nikola, krát dvě je 24.prosinec – Vánoce. A přímo 12.prosinec/December byl v roce 1943, podepsána v Moskvě smlouva mezi ČSR a SSSR. Beneš – Molotov – B.M. A v roce 1655 – tedy i 1952 jako rok mého narození a jako rok 1950 rok narození mojí manželky Svoboda. A rok 1922 – rok narození mé matky.

A při této příležitosti uvedu ještě jednu důležitou souvislost. Moje matka jako válečná vdova, se dvěma dětmi , dvojčaty, mými bývalými nevlastními bratry, první dcera zemřela po porodu, získala po válce vybavený byt.Tak jako tisíce a desetitisíce dalších přímo postižených Druhou světovou válkou. Byty zůstaly opuštěné po útěku nacistů z republiky, v tomto případě z Prahy – Holešovice Bubny, čtvrti, které se dokonce říkalo za války Malý Berlín. Nábytek v bytě se postupně, tak jak to bylo finančně možné, obměňoval. Až na asi dva obrazy. Byly na stěnách – jeden v ložnici a druhý v obýváku a znázorňovali krajinu. Nic víc. Tehdy jsem, krátce před revolucí v roce 1989 zakoupil v Dílo agentuře u nás na Milady Horákové na splátky obrazy malíře Jana Nováka. Jeden a pak po jeho splacení i druhý. Od stejného autora. A chtěl jsem uložit ten jeden obraz z obývacího pokoje do sklepa. Při tom jsem si všiml, že je podepsán podpisem připomínající slovo Bosch. Tedy Hieronymus Bosch!!! Jako úplný amatér v oboru výtvarného umění, jsem dostal nápad a obrátil jsem se tehdy na jednoho svazáckého – v té době už bývalého svazáckého funkcionáře, aby se přišel na ten obraz podívat. Jmenoval se Nikolaj Savický. Samozřejmě, že to Bosch nebyl. Byla to hezká krajinka snad se sklizní sena někde v dálce. A dost mi to holandské mistry připomínalo. Pokud si ale vzpomínám, bylo to na nějakém kartónu ani ne na plátně. No ,ale náhoda to, že v tom bytě byl, nebyla. Dali ho tam matce, v době kdy jí byt přidělili. A věděli, že si toho někdo kdo k nám chodíval na návštěvy a těch bylo v padesátých a šedesátých letech spousta, všimne. Byli to naši sousedé, se stejným a podobným válečným osudem, jako měla moje matka. Nebo otcovi spolubojovníci. A co je Hieronimus Bosch – H a B. Havlíčků Brod. Přechod Havlíčka do Havla. A matky manžel zahynul v Hradištku – tedy přechod na Hrad. A aby to bylo všem úplně jasné tak i z Hrádečku na Hrad. Velmi dobře se pamatuji, že tehdejší moje aktivita byla odměněna tak, jako mnohokrát před tím i potom. Drogami. Velmi dobře si na to pamatuji, jak jsem po této “ průzkumné akci upadl do „kómatu“ jak já tomu říkám. Možná i to byla příčina vraždy mých rodičů – kromě všeho dalšího čeho se tehdy v hysterii a nenávisti příslušníci StB a KGB a ČSLA a jejich poskoci, v mém okolí dopouštěli.

Proč ? Chcete důkaz, že ten podpis jsem přečetl správně? Zcela nepochybně ! Hieronymus Bosch byl totiž pohřben 9.srpen/ Augusta. V tentýž den se narodili i moji dva bývalí nevlastní bratři – 9.srpen August. Dvojčata, kteří se v tom obývacím pokoji pohybovali od svých dvou let, až do odchodu do vojenského učiliště do Nového Mesta. Na Slovensku. Byli tudíž Novomeštstí – jako spolubojovník Husáka Gustava ve Slovenském národním povstání – Laco Novomeský. A aby tomu nechyběl vůbec žádný důkaz tak se Ivan Mohorita z Volové ( ale u Chustu ), otcův spolubojovník a další z party M.M.B. – Tři králové – Augusti –  narodil 7.květen/May. A to už víte vy co si pamatujete je i 7.srpen/August ( pátý měsíc od konce roku ,tak jako je květen pátý měsíc od začátku roku ) a plus dva je to také 9.srpen/August.

Proto jsme byli světlo a kůže – O.R. a O.R. – Otmar Reidl – OPERACE BENJAMIN – já a otec.

A co říct nakonec?

Při práci na těchto dvou dílech jsem použil spoustu informací. Především pak samotné postřehy z výstavy v Museum Bredius v Haagu. Některé údaje z katalogu, který je však v holandštině, tak s pomocí některých on line slovníků. Ale nejvíce informací jsem získal na Wikipedii. A to především anglické verzi, španělské verzi, ruské verzi ,německé verzi a v pár případech i v mém rodném jazyce. A nejvíce konkrétních údajů jsem potom získal i na webu RKD – Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie – Nizozemský institut dějin umění. V mnoha případech jsou data navzájem jednotlivými odborníky zpochybňována a jinými zase uváděna na pravou míru. Čas od času se některé údaje mění. Snažil jsem se těm nejkřiklavějším případům a rozdílům vyhnout. Ale i přesto, že ne vše musí být stoprocentně podloženo, jsou základní údaje zcela jasné a nezpochybnitelné. Jde především o jména malířů. Ta se nedají nijak zpochybnit. A to co vyjadřují také ne. I jména dalších malířů – jejich přátel, žáků, kolegů i jména míst a křestní jména rodinných příslušníků jsou velmi jasná. A mají souvislost s mým příběhem. Tedy s mým a otcovým – jsem Otisk. Jsem si vědom toho, že některá jména, která se u jednotlivých malířů v jejich „životopise“ objevují byla pravděpodobně módní v tehdejší době. Ale v naší právě naopak módní vůbec nebyla. a je zcela zřejmé, že proto, byli někteří lidé, tak jako i já a další součástí hry právě kvůli jménu. Je to definitivně jasné třeba u jména Cornelius, Jacob, Heindricsz. A mého vztahu k nim – Jakub – Jakov a  mám na mysli i Kuba, jako země – ostrov Svobody, jak si tam o sobě říkají. A samozřejmě i koordináty polohy a jména a názvy zeměpisné. Ty jsou zcela jasné. A vzájemné překlady z jednotlivých jazyků a výslovnost v jedněch a a v druhých jazycích. Budu určitě pátrat dál a snažit se všechny údaje v této části i v první části dále upřesňovat. Jen tak. Byl to můj život. A historici a novináři a lidé aktivní v revoluci o to nejeví v sebemenším případě vůbec žádný zájem. Vím ,že pravda je zadarmo. a ta je ani jejich rodiny neuživí. Tak popisují a kombinují stále dokola, vyprávění a vzpomínky a události popsané stejnými lidmi jako jsou dnes oni. A jak já už říkám řadu let –  opisují jeden od druhého. A vůbec nebádají. A nehledají kořeny a základ toho všeho co se v tom našem Severoatlantickém prostoru odehrálo.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *