Díl XI. Defektoři z Východní Evropy po zahájení Studené války.

905 zobrazení
TiskTisk

1./ – Natalia Romanovna Makarova. Narodila se 21.listopadu 1940. Je to sovětská a ruská primabalerina a choreografka. Narodila se v Leningradu. Ve 12 letech začala navštěvovat Leningrad Choreographic School – dříve – Imperial Ballet School. Od roku 1956 do roku 1970 byla členkou Kirov Ballet v Leningradu. Dříve Mariinsky Ballet Peterburg. Na Západ emigrovala 4.září 1970, když byla s Kirov Ballet na uměleckém zajezdě v Londýně. V emigraci nejvíce vystupovala v rolích Odette/Odile v Labutím jezeře a v baletu Giselle. V roce 1975 vystoupila společně s Michailem Baryšnikovem v televizním pořadu BBC jménem Arena. Když odešla z American Ballet Theatre Lucia Chase, žádala o přijetí na její místo uměleckého ředitele. Společnost ale upřednostnila Michaila Baryšnikova. Byla třikrát vdaná. Jednou za baletního umělce, jednou za ředitele. V roce 1976 se vdala za průmyslníka Edward Karkar. A měli spolu syna Andreje. Z mnoha jejích ocenění vybírám tato. V roce 1983 byla oceněna za svoje vystoupení na Broadway v On Your Toes celkem šesti oceněními. Za prvé to byla Tony Award Best Actress in a Musical. Za druhé to bylo ocenění Drama Desk Award. Za třetí to bylo Theatre World Award. Za čtvrté to bylo Astaire Award. Za páté to bylo Outer Critics Circle Award. A za šesté Stanislavsky Award. Za stejnou roli ve stejném muzikálu obdržela ještě jedno ocenění a to v roce 1986 – Laurence Olivier Award for Best Actress in a Musical.

Její jméno po otci je Romanovna. To je jak Romanovci – Ruské Impérium car Nikolaj, tak Romano – Římské Impérium. Je to ale i Romania jako Rumunsko a Roma jako Řím a Roma jako Rómové – Indové. Její příjmení je Makarova. To je stejné v naší řeči jako příjmení mých dvou přítelkyň z těch nejmladších let. Mizerova (1968) a Macharova ( 1969-1970). Obé je i Makarova. Stejně jako Magarova – Macharova – Mizerova – Mogorova – Millerova – Meyerova. Tedy základ slova Meger – Macher – Macguire – Meyer – Mogor a latinská přípona – it a ruský sufix u ženských židovských jmen  -a. Mnohokrát popsáno jinde. Narodila se 21.listopadu. A to víme, že je i 12.listopadu. A to je den svatořečení Anežky České v listopadu 1989. Klarisky – Santa Clara. Posáno již mnohokrát. A také ten den končila celostátní konference SSM pod mým vedením, v pražské Lucerně, v roce 1989. Kromě toho je toto datum i 21.11. A to již víme je i 11.12. – 1112. Rok 1775 – založení US Army a US Marine a Vincente Turrón v Agramonte v Katalánsku ( můj praděd byl Vincent Gebelt – Havel The). Navštěvovala Imperial Ballet School. Imperial je I a Ballet je B/V. Tedy Ivan a Vasil/Václav – Mohoritové ze Tří králů. A Ivan a Václav Havlové a Ioan  Mota a Vasile Marine, dva dobrovolníci z RUMUNSKÉ Železné gardy, kteří zahynuli hned první den na bojišti ve španělském Mojadahonda, u Madridu ( Megrit) v roce 1937, na straně generála Franco ( Frank ). Tancovala i v Kirov Ballet a to je Kirov anagram, po našem slova Vasil. Dříve Mariinský Ballet. M.B. Mohorita Basil/Vasil a Mladá Boleslav, kde ukončil na československém území vojenskou kariéru generál Moravec, za války šéf Dvojky, v roce 1948. A žil, v Mladé Boleslavi  i s rodinou manžel sestry mojí matky Aleny / Alicia, plukovník Antonín Baranikov. Kteří měli syna I.B.  Makarova se narodila v Leningradu. Výše jsem popisoval družební rajón Moskvy s naší Dvojkou – Praha 2. Leningradský rajón Moskvy. Největší úspěchy slavila s rolí Odette/Odile v Labutím jezeře. Swan Lake. S touto dvojrolí slavila velký úspěch i moje přítelkyně primabalerina z Taškentského národního divadla Gyula Chamrajeva. Popsáno mnohokrát dříve. Bylo to naše seznámení ve městě Novosibirsk na 3335 kilometru Transibiřské magistrály. Na řece OB. Město založené Romanovcem carem Nikolajem jako Novo Nikolajevsk. Můj syn je Nikola. Tančila s Michailem Baryšnikovem. Také defektorem ze SSSR. M.B. A po odchodu umělecké ředitelky Lucie Chase z American Ballet Theatre žádala o toto místo. Dostal ho ale Michail Baryšnikov. M.B. – Místo po Lucie Chase – české iniciály jejího jména a příjmení jsou –  L.CH. – EL CHE . A tak místo po EL CHE dostal  M.B. Po otci Nikolaj.

Další dílo, ve kterém slavila nejvíce úspěchů v emigraci, byla baletní pantomima Giselle. Byla zpracována podle námětu Heinriche Heine – Heinrich je Jindřich. Jako Jindřichův Hradec kde můj otec po Druhé světové válce optoval, Jindřich DRUHÝ na jehož věž je vidět z budovy ÚV SSM na náměstí Maxima Gorkého. A Jindřišská ulice s H.P. – Hlavní Pošta a Jindřich Poledník ( poledník prochází Jindřichovým Hradcem ) , můj předchůdce ve funkci. A Heine je jako Hahn. Moje babička z H.P. Hroních Počapel. Hudbu složil Adolf Adam. Vystupují v ní postavy : Giselle, Albrecht ( to je i Albert v češtině ) Berthe ( anglicky vysloveno Berse – Vasil ) Bathilda ( anglicky vysloveno Basilda – Basil – Vasil ) a Hilarion – v češtině Veselý – Vasily. Další postavy vystupující v baletu jsou –  v angličtině  “ princess Myrtha and Wilis „. Velmi zřetelný anagram Myrtha – Myhrta – Mohorita a Wilis nezpochybnitelný angram Wasil – Vasil.

Nejslavnějším rokem její kariéry byl rok 1983. Mezi jejími oceněními byla Tony Award. A to je Tony , Antonín. Jako manžel sestry mojí matky Antonín, před chvílí zmíněný , jako Antonínská ulice vedoucí ke kostelu svatého Antonína na Strossmayerovo náměstí. A jako naše ulice Antonína Sochora. A jako Antonín J.Liehm u nás v domě. A když se odstěhoval – do Paříže, tak se tam přistěhoval Antonín Černý. Další cenou byla cena Astair – Fred Astair. Česky Bedřich. Jako generál Bedřich, spolubojovník mého otce ze Svobodovi československé armády v SSSR. Astair byl původně příjmením Austerlitz – Slavkov. Anagram Vasilkov. A další je Stanislavsky Award. Stanislav byl náš soused na patře – přímo v bytě proti nám. Pech příjmením. Také již vzpomínaný. Ale samozřejmě musel být i druhý k tomu jednomu aby to nebyla náhoda. A to byl soused – přes zeď, jak se říká Stanislav Grohman,  domu dědy Gebelta v Horních Počaplech. Oba byly moji vrstevníci. Stanislav Pech v sedmdesátých letech emigroval a ten druhý v Horních Počaplech byl v příbuzenském vztahu se mnou. Přes moji babičku Gebeltovou – rozenou Hahn a jeho dědu Štrosse ( Strossmayerovo náměstí, Štros a Mayer – popsáno jinde). A k šesti cenám dostala ještě rok na to sedmou cenu – bydleli jsme přece jako světlonoši na Praze 7 ( Spartanburgu ) – a to Laurence Olivier Award. Laurence je Lorenc –  to byl generál Lorenc Alois a také soused v našem domě v Antonína Sochora, dispečer tramvají shodného jména Lorenc Alois. A Sint Laurent Kirk z Rotterdamu byl nedávno popsán podrobně i s místem kde a proč se nachází. A také Oliver byl hokejista a můj spolužák ze školy, na Strossmayerově náměstí, bratr Zuzany Buriánové, manželky Roháče. A s nimi žijící Scarlet ( příbuzenský vztah neznám ). Ve Farského ulici ve stejném bloku domů jako je náš dům. A 7 už bylo mnohokrát popsáno dříve – sedm vršků v Římě, sedm komínů v Madridu a sedm řek v Lisabonu a sedm sovětských mrakodrapů v Moskvě.

A nakonec jenom to ,že Award je pozpátku Drawa. A to naším hebrejským způsobem čtení bez samohlásek a s W otočeným na hlavu je DR. M. Doktor Mohorita. Ceny dostala za hlavní roli v muzikálu On your Toes. Překlad ve výkladovém Oxford Dictionary říká ,že jde o situaci kdy a cituji “ Někdo nebo něco, co vás drží na nohou, nutí vás pokračovat v nasměrování veškeré své pozornosti a energie, na to co děláte.“ Konec citace. A hrálo se to na Broadway. Broad Way. Široká cesta – ulice. Jako Široká ulice v Praze. Kde v čísle 9 bydlela moje přítelkyně, kamarádka – ale z dětství – z dětského tábora ve Skokovech. Měla ruské jméno. Nebyla Natálie ale byla Naďa. Příjmením Tobíšková. Jenom na okraj. Široká ulice v Praze se nachází na Josefově. A původní název této ulice byl Židovská. V čísle 3, dnešní Široké ulice, kdysi Židovské ulice se nachází DRUHÁ  nejstarší  pražská synagoga – Pinkasova. Široká ulice začíná na ulici 17.LISTOPADU.

Byla celkem třikrát vdaná. Její poslední manžel byl Edward Karkar. Edward jako Beneš – po našem ,a teď se velmi pozorně dívejte BEN a Š. Což je S – Dvojka na hlavu postavená a také v ruštině trojzubec, vikingské M. Tedy Ben M. Benjamin Mohorita. A to jsem byl. V naší rodině, jako poslední. A ve funkcích a školách později v životě. (Dokonce ten, kdo psal na Wikipedii můj “ životopis “ zaznamenal, že jsem byl před Listopadem 1989 nejmladší ve vedení strany. Benajmin). Příjmení manžela Makarovy bylo Karkar. A to jsou DVĚ auta – car a car.

2./ – Yuri Alexandrovich Bezmenov. Narodil se v roce 1939, v Mytischi ( Mytišči ) u Moskvy. Zemřel 5.ledna 1993 v Grace Hospital Windsdor, Ontario, Canada. V emigraci dostal jméno Thomas David Schuman. Jeho rodiče byli Ukrajinci. Jeho otec byl pracovníkem generálního štábu Sovětské armády a zemřel v roce 1970. Yury začal v sedmnácti letech studovat MGU. Moskevskou státní Universitu obor –  Institute Oriental Leanguages. Kromě jazyků studoval literaturu a historii a stal se expertem na Indii. Po ukončení studií, pracoval dva roky v Indii. Poté se vrátil do Moskvy a pracoval v RIA Novosti. Pracoval ve funkci zástupce vedoucího oddělení Výzkum a kontra propaganda. V únoru roku 1970 se převlékl za hipíka a zařadil se do turistické skupiny, stejně vyhlížejících a podařilo se mu dostat se na americkou ambasádu v Athénách, Řecko. Odtud odcestoval do USA a spolupracoval s USA výzvědnými službami. Asyl mu udělil kanadský premiér Pierre Trudeau. Studoval politické vědy na University of Toronto. A pracoval na farmě v Ontario. Poté pracoval pro CBC v Montreal. A poté byl na volné noze. Oženil se a měl dceru Táňu. Později měl i syna jménem Jonathan.

Jeho příjmení je Bezmenov. Je složeno ze dvou slov Bez Menov. B.M. Narodil se v Mytišči. Je to město které se nachází u Moskvy. V 19 století se jmenovalo Bolšije Mytišči. Velké Mýto – V.M. Jako u nás je Vysoké Mýto – V.M. Kde se narodil a zemřel generál Otakar Rytíř, ze Svobodovi československé armády v SSSR, spolubojovník mého otce – Tří králů. Jeho iniciály jsou O.R. stejně jako Otmar Reidl – O.R. –  Operace Benjamin. A OR jako světlo a kůže v hebrejštině. Mnohokrát popsáno dříve. Město je zajímavé i tím že má ve svém názvu ruské písmeno které se musí v češtině napsat dvěma písmeny – šč. Stejně jako byl otcův velitel para skupiny Arap, Niščimenko a rektor Vysoké školy komsomolské v Moskvě, když jsem tam studoval – Truščenko. Ale jinak toto ruské písmeno vypadá jako trojzubec s ocáskem – čárečkou, bychom asi česky řekli. Bez ní je to písmeno š. Tedy čistý trojzubec. V hebrejštině je také tiskací písmeno s/š jako trojzubec ( vigingské m ). Studoval MGU – M.G. mnohokrát popsáno. A studoval O.L. Jako Olivier Laurence popsaný u předcházejícího defektora Makarové. Pracoval v Indii. Místě odkud pochází Romové. A odkud emigrovala Světlana Džugašvili. Sestra Jakova a Vasilly.

Asyl mu udělil Trudeau. Tru – tre – tor – toro – turrón atd. Popsáno mnohokrát dříve. Jméno které mu bylo přiděleno bylo Thomas Schuman. Jako jeden z předcházejících defektorů, svým pravým jménem – Schuman. A francouzký politik – otec zakladatel jednotné poválečné Evropy ( posáno u Schumana defektora ). Toto jméno a příjmení  ale, když v iniciálách T.Š.  ruské Š postavíme na hlavu je vlastně T.M. Thomas Masaryk a Thomas Marshal vicepresident USA a Thomas Wilson president USA v době První světové války.

Studoval v Toronto – to je v našem překladu jako místa na Carpathian Ruthenia ( C.R.)  Volové, odkud pocházeli Tři králové – Mohorita Vasil, Mohorita Ivan a Stěpan Bunzák. A žil v Montreal. To je anagram Mohorita I. Kanadská města a jejich význam v Operaci Benjamin, jsou popsána v samostatné kapitole, tady na webu. Jeho dcera byla Táňa. Jako dcera mého bývalého nevlastního bratra. A syn se jmenoval Jonathan, jako zpravodaj Hlasu Ameriky Jonathan Neagley, který se mnou dělal rozhovor před revolucí v roce 1989.

Město Mytiššči zásobovalo akvaduktem vodou moskevský Kreml. Byl postaven za vlády carevny Jekatěriny II – DRUHÉ. Jmenoval se Mytiščinsko – Moskevský Vodovod. M a M a V. Mohorita Vasil a Mohorita Vasil. Statut města dostalo Mytišči  17.srpna 1925. 17.srpna je Moravcovou metodou i plus dva, 19.srpen. A to se narodil generál Stěpan Bunzák ve Volové v C.R. A 17 bez dvou je patnáct – 15 – a to my víme je i 12. srpen. A to se narodil můj otec také z Volové. A narodil se i Jak eš. A ve stejném roce 1925, kdy dostal Mytišči statut města, byl přejmenován Carycin na Stalingrad, Bubenské náměstí v Praze 7, bylo přejmenováno na Strossmayerovo náměstí, Hitler vydal Mein Kampf. A v Berlíně, v té době žijící Maxim Gorkij, vydal v „Berlin kniga“  svoji knihu “ Podnik Artamonovovýh „.

V Mytišči se také nachází velký průmyslový podnik. vyrábí se zde vagóny pro moskevské Metro ( které stavěl Kaganovič a Kuznecov ). A jeho vagóny jsou používány i v pražském podzemí. V Metro Praha.

4./ – Oleg Lyalin. Rusky Oleg Adolfovič Lyalin. Narodil se 24.června 1937. Zemřel 12.února 1995. Pracoval v 5.oddělení KGB. V roce 1960 pracoval na sovětském zastupitelství v Londýně. Dne 31.srpna 1971, byl zastaven policistou Charles Shearer, když řídil v podnapilém stavu automobil. Byl zatčen. A jeho sovětští kolegové, za něj  zaplatili pokutu 50 liber. On ale využil této příležitosti a nechal se odvézt do bezpečného domu MI 5. Stal se defektorem společně se svojí sekretářkou Irina Tepljakina. Na základě jeho výpovědi bylo z Velké Británie, dne 25 září,  vypovězeno 105 sovětských občanů. Podal důležité informace o existenci tak zvaného 5.oddělení v centrále KGB. Oženil se s Irinou Teplyakovou a žili na severu Velké Británie až do jeho úmrtí.

Oleg Lyalin. OL. Stejné jako LO – Laurence Olivier Award baletce Makarovové, a jako obor který studoval předcházející defektor Oriental Leanguages OL. Pracoval na 5.oddělení V jedné z předcházejících kapitol je popsán film 5.oddělení. Je z československé produkce. A roli agenta CIC v něm hrál Jiří Vršťala. Vrstl – Brstl – Bristol. Mnohokrát popsáno. Socha Neptuna, vztyčena 10.května na Augustine parade v Bristol a památník Maršála Slim atd.atd – v den úmrtí prvního manžela mojí matky a den přijetí otce do KSČ v roce 1948. Proč to píšu ? Protože Ole Lyalin byl zastaven podnapilý, londýnským policistou Charles Shearer dne 31.srpna 1971. Přesně rok po mém přijetí do KSČ. 31.srpna 1970. S neplatnou přihláškou. Tedy nemohl jsem být nikdy členem. Bylo to jen a jen Armádní divadlo. Army Theatre Tedy bylo jasně dáno najevo ,že nejsem komunista. A jak říkala matka “ vojáci !? ty si dělají co chtějí „.  Také ano. Iniciály jména policisty, který ho zastavil a uvěznil byly C.H. – CHE – tedy EL CHE. Na základě informací Lyalina bylo 25. září vypovězeno 105 sovětských občanů. 25.září Moravcovou metodou je plus dva 27.září. A to je jak víme i 21.září a to je i 12. září. A to se narodil syn mé sestry Anna, Michal G. – M.G. Kromě toho je den narození Lyalina 24. června. A to je šestý měsíc – červen. A odzadu počítáme li měsíce, je to 24.červenec. A když použijeme Moravcovou metodu a přičteme k tomu dva dny tak nám vyjde 26. červenec. Svátek svaté Anna. Jako moje sestra, otcova matka, otcova druhá manželka a také moje prababička z matčiny strany. A navrch je to den výročí založení, Movimiento del 26.Julio – hnutí kubánských revolucionářů z Kuby.

Jeho sekretářka, která emigrovala s ním společně, se jmenovala Tepljakova. V ukrajinštině znamená tepljak české teplo. Teplo – světlo – OR. Otmar Reidl Operace Benjamin.

Kromě toho jeho jméno po otci bylo Adolf. Přesněji napsáno, byl Adolfovič. A jeho otec byl Adolf.  A pravděpodobně jste si všimli že Hitler je taková podivná podoba, v anglickém podání, od českého slova topič. Heatler. Heat – Teplo. Proto byla jeho sekretářka Teplak. Teplo. Stejně jako Antonín – Toník – Topič elektrárenský z knihy Anna proletářka. Vždycky jsme říkali v hospodě “ Toníku, topiči elektrárenský do kotle přilož „.  Knihu napsal Ivan Olbracht. Tedy má v naší řeči stejné iniciály s zde popisovaným Olegem lyalinem. Oleg lyalin O.l.  – Olbracht Ivan O.I.. Jedno velké a jedno malé na začátku. A zřejmě víte ,že Ivan Olbrach byl i autorem Nikola šuhaj loupežník a samozřejmě řady dalších knih. A Ivan Olbracht se narodil v Semily – Wasily. A narodil se na Tři krále – 6.1. – Tres Mágos, španělsky.

5./ – Ioan Petru Culinanu nebo Couliano. Narodil se 5.ledna 1950 v Iasi. Zemřel 21.května 1991. Vystudoval University of Bucharest. V roce 1972 odcestoval do Perugie a tam požádal o politický asyl. Později vystudoval Universita Cattolica del Sacro Cuore in Milan. Krátce po studiích, žil ve Francii a také v Holandsku. Pak nastoupil na University of Chicago. Jako profesor. V lednu 1987 obhájil titul PhD s prací na téma “ Research into Western Dualisms. An Analysis of their Major Myths.“ Práci koordinoval Michel Meslin. Spolupracoval úzce s Eliade Mircea, starším profesorem z University of Chicago, také původem z Rumunska. V době jeho smrti byl zasnouben s Hillary Wiesner, 27 let starou absolventkou Harvard University.  V úterý dne 21. května 1991 v poledne, po konzultaci s jeho studentem Alexander Argülles, byl Ioan Culianu střelen jednou ranou do hlavy na toaletě, Swift Hall, University of Chicago. Nikdy se nezjistilo kdy byl vrahem. Mezi možnými teoriemi byla ta, že to udělali bývalí příslušníci rozpuštěné, rumunské tajné komunistická služby Securitate. Další verzí bylo to ,že to mohli udělat i příslušníci Železné gardy. Znovuobnovené ultranacionalistické a neonacistické organizace. Která působila v Rumunsku po čas Druhé světové války. v době spojenectví s Hitlerovským nacistickým Německem. Proti oběma těmto organizacím totiž Ioan Culinanu aktivně po pádu komunistického režimu vystupoval.

Ioan Culinanu – iniciály jeho jména jsou I.C. – tedy i L.C a to je EL CHE. Narodil se 5.ledna. A to se, tak, v den 5.ledna narodila moje dcera Kateřina/ rusky Jekatěrina / anglicky Catherine / španělsky Catalina. Vystudoval Universitu Bukurešť. UB. A to je i V.B. – Vasil/Basil. Nebo Vasil Václav. V Itálii vystudoval universitu ve městě Milan. Tam jsem cestoval v roce 1972 na vánoční svátky vlakem z Vídně, za svým spolužákem ze školy v Moskvě. Vlak jel Vídeň – Milan. V.M. – Vasil Mohorita. A můj přítel v učení v letech 1968-1971 byl Milan. Ioan s iniciálami I.C. – Ioan Culinanu,  byl přijat jako profesor na universitu se stejnými iniciálami  I.C. – universitu v  Illinois Chicago.      ( Na University of Chicago, Illinois, hostoval, jako profesor, po odjezdu z Československa v roce 1938 Edward Beneš – Ben eš.) Ioan Culinanu tam úzce spolupracoval s Eliadu Mircea. Profesora Mircea matka, byla za svobodna Vasilescu. Práci PhD, Culinanu, koordinoval Michel Maslin – Michal mnohokrát uváděný v různých souvislostech a příjmením Meslin – to je náš angram Wasilin – Vasilin – Veselin. V době kdy byl zavražděn byl Culinanu zasnouben s Hillary Wiesner. Křestní jméno Hillary je v překladu do češtiny Veselý – tedy i Vasilly. A Wiesner je znova náš anagram weselin – Vasilin. Kromě toho žila rodina Vízner v Horních Počaplech. Jako moji prarodiče.Gebelt – Havel The. Atd.atd.atd.

Dne 21.května 1991 měl v poledne konzultaci se studentem Alexandrem Argülles. Argülles je ve španělštině Orgullo – v češtině hrdý. Ale hlavně je tam OR. Tedy Otmar Reidl a Operace Benjamin. A hebrejské světlo a kůže. Po této konzultaci byl Ioan Culinanu zastřelen. Bylo to 21.května 1991. A vy už víte, že to je i 21.srpna. A ve dnech okolo 21.srpna toho roku 1991, se pokusili převzít moc v SSSR ortodoxní komunisté. Při převratu. A právě já jsem v té době i přesně 21.srpna 1991 v SSSR byl. Na Krymu stejně jako Gorbačov. A tam jsem měl dlouhý rozhovor s Alexanderem Borcovem, který odjel do Moskvy. A druhý den se obrátila Tamanská divize,( u které jsem byl v roce 1972 s celou zahraniční fakultou ze školy, na ukázce cvičení ), proti pučistům. A postavila se na stranu občanů Moskvy. A protože jsem i Otisk tak vy už víte, že 21.květen je i 21. srpen a proto to může být i 12.srpen. A to se narodil v roce 1919 můj otec. A tak skončila novorrosijsko-tamanská operace. Ta která měla svého předchůdce v novorrosijsko-tamanské operaci na Krymu, v letech Druhé světové války. Novaja Rosija a Tuman. Popsáno jinde.

Nikdy se nezjistilo kdo profesora Ioan Culinanu zavraždil. Hovoří se o bývalých příslušnících Securitate, tajné služby popraveného Nicolae Ceaucesca. Ale také se hovoří o příslušnících znovuobnovené Železné gardy v Rumunsku. Ultranacionalistické a neofašistické organizace, která byla v Rumunsku po pádu komunismu obnovena. A dostáváme se do finále. Příslušníky rumunské  Železné gardy byli Ioan Mota a Vasile Marine. Ale té předválečné. Vzpomínáte ? Dva právníci dobrovolníci, kteří odešli podpořit fašistický režim generála Franco a zahynuli hned při prvním boji. 13.ledna 1937 u obce Majadahonda u Madridu. Ioan a Vasile. Profesor Ioan Culinanu byl zavražděn 21.května ( 12.srpna ) 1991 v Chicago Illinois. A můj otec Vasil narozený 12.srpna ( 21.května ) byl zavražděn v Praze, několik měsíců před Ioanem. A pravděpodobně byli otcovými vrahy lidé ze stejných dvou skupin – bývalé StB, KGB. A  nebo ze znovuobnovených neonacistických a ultranacionalistických seskupení, který určitě hned po revoluci v roce 1989 aktivizovali svoji činnost. A etablovali se skrytě do nových struktur.

6./ – Elder Aleksandr. Alexander Elder. Nejsou o něm dostupné informace. Kromě těch, že se narodil v  Leningradu a vyrůstal v Estonsku. V 16 letech začal studovat medicínu. A po jejím absolvování začal pracovat na lodi v přístavu v Tallinu, jako lékař. V roce 1974, když připluli do Abidžanu na Pobřeží Slonoviny, požádal o politický asyl na místním velvyslanectví USA. A byl převezen do USA. Stážoval na klinikách v New Yorku, studoval psychoanalýzu na Institutu a pracoval jako redaktor časopisu o psychiatrii. Po čase si otevřel v New York psychiatrickou praxi. Na konci sedmdesátých let se začal zajímat o burzovní operace. Založil společnost Financial Trading Seminars, Inc. ( New York). A začal připravovat odborníky pro obor Burzovní operace. Jeho kniha “ Come into My Trading Room“ byla oceněna jako nejlepší kniha v  uznávaném časopise Barron’s.

Jeho příjmení Elder – starší, koresponduje se jmény některých autorů-  mistrů malířů Marine, z kapitoly o Holandských mistrech malířích, popsaných tady na webu před krátkým časem. Ve dvou kapitolách. Kromě toho je jeho příjmení možné číst i jako ve španělštině “ El Dr“  A to samozřejmě připomíná jeho kolegu také lékaře EL CHE. EL CHE byl i EL DR. A na konci jeho křestního jména je DR. ještě jednou. Po písmenu X – Che. Narodil se v Leningradu. Stejně jako byl družební rajón Prahy 2 – Dvojky Leningradský rajón Moskvy. S Artamonovem v čele – mým partnerem. Emigroval na Pobřeží slonoviny. Francouzský originál názvu země, protože je frankofonní je Cote d‘ Ivor. C.I. A to je buď předcházející, popsaný, defektor z Rumunska, Ioan Culinanu nebo naše známé l.C – L.C – EL CHE.

Elder se po emigraci se pohyboval stále v New York – tedy York s naším OR. Otmar Reidl Operace Benjamín. A začal se zajímat o Burzovní Operace. Rusky Birževije Operácii. Operaciónes borsátiles, je to španělsky. Samé OB. Operace Benjamín. Jen anglicky je to Stock exchange operation. A to je SOE. A to nevím zdali vy víte, že byla za Druhé světové války, britská vojenská organizace –  Special Operations Executive, která byla zodpovědná za výcvik, tréning a provádění partyzánských a diversních operací v na okupovaných územích.

A založil společnost Financial Trading Seminars Inc. v New York. Iniciály společnosti jsou prakticky shodné, když bude I ze zkratky Inc. jako hebrejské V,  s iniciálami  FTVS. Fakulty Tělesné Výchovy a Sportu v Praze v Tyršově domě – pojmenovaném po zakladateli Sokola . A právě tam učil plukovník  doc. PhDr. Ivan Mohorita CSc.Z Volové. Carpathien Ruthenia. Voják československé Svobodovi armády a jeden ze Tří králů – spolu s ním to byl generál Stěpan Bunzák a můj otec plukovník Vasil Mohorita. Oba také z Volové. C.R.

7./ – Michail Nikolajevič Baryshnikov. Narodil se ve městě Riga, Lotyšsko dne 27. ledna 1948. Jeho matka byla Alexandra Kiselyova, která ho přivedla k lásce k baletu a přísný otec Nikolaj Baryshnikov. Matka spáchala sebevraždu když mu bylo 12. Je to taneční – baletní Mistr. Je často zmiňován v jedné řadě s Vaslav Nižinský, Rudolf Nureyev a Vladimír Vasiliev, nejlepšími baletními Mistry všech dob. V 11 letech začal navštěvovat Vaganova School.  Byl členem Kirovova Baletu v Lenigradě. Dříve Mariinsky Ballet. Choreografy jeho vystoupení byli slavní Oleg Vinogradov, Konstantin Sergeyev, Igor Tchernichov a Leonid Jakobson. Mezi jeho nejlepší vstoupení patřilo vystoupení v baletu Giselle v roli Albrechta, v choreografii Jakobsona. Emigroval 27.června  v roce 1974, v Kanadě – Toronto, z důvodu větších uměleckých možností ,které jsou na Západě. V letech 1974 až 1978 byl hlavním baletním mistrem v American Ballet Theatre. Jeho partnerkou byly Gelsey Kirkland. V letech 1978 až 1979 byl hlavním baletním mistrem v  New York City Ballet. Tam studoval u George Balanchine – jednoho z prvních sovětských defektorů, popsaném zde na webu před pár týdny. 8.července 1978 měl první vystoupení s George Balanchine a Lincoln Kirstein společností v Saratoga Springs. Vystupoval jako Franz v Copéllia. 12.října 1979, měl poslední vystoupení u Balanchina. V roli Poet v La Sonnambula. Představení bylo uvedeno v Kennedy Center of Washington, D.C. Baryšnikov byl v té době zraněn a přestal vystupovat. A stal se v roce 1980 uměleckým ředitelem American Ballet Theatre and White Oak Dance Project. Tam působil až do roku 2002. V průběhu celých těch let udržoval jako host svoje vztahy s Royal Ballet v londýně. Vystupoval tam v rolích Franz – Copéllia a v roli Albrecht – Giselle. V roce 1977 vystupoval ve filmu The Turning Point, v roli Yuri Kopeikina. Byl za tuto roli oceněn nominací na Oskara a na Golden Globe. Hrál ve filmu White Nights a tele seriálu Sex and the City. Jeho pozdější umělecké období provázela jeho vystoupení v divadelních představeních. V roce 1989 měl obrovský úspěch na Brodway ve vystoupení v roli Gregor Samsa v Metamorphosis, adaptace stejnojmené knihy Franze Kafky.  Jeho manželkou byla Lisa Rinehart. A jeho pozdější partnerkou byla Jessica Lange. Má celkem čtyři děti. včetně Shury – Šury a Anny. Šura se narodila 5.března 1981. A její matka byla Jessica Lange. S Lisa Rinehart měl tři děti. Syn Peter se narodil 7.července 1989. Anna 22,května 1992 a Sofie se narodila 24.května 1994. S Lisa Rinehart se oženil v roce 2006. Občanem USA se stal 3.července 1986.

Jmenuje se Michail jako syn mé sestry a Michail Gorbačov, a generál Bunzák Stepan Michal. Narodil se v Lotyšsku v Riga. Riga je po našem R.G. – L.G. – EL CHE. Jeho matka byla Kiselyova. Můj spolupracovník v roce 1989 na ÚV SSM měl příjmení Kyselý. Otec byl Nikolaj. Jako můj syn Nikola a jako car Nikolaj a jako svatý Nikolaj 6.prosince. Je často zmiňován v řadě s – a teď pozor – Vaslav Nižinský – Václav. A Vladimír Vasiliev – Vasil. Václav a Vasil. Navštěvoval Vaganova School. V.S. – jako Vojenské stavby, Silniční vojsko, vnitřní Stráž a konečně jako moje manželka její matka – obě V.S. A také to je US a SU. Vystupoval v Mariinsky Ballet. M.B. A ten se jmenoval i Kirov Ballet. Kirov je anagram Vasil. Choreografy byli slavní Oleg Vingradov. Jako Vinohrady – Praha 2, a jako Hrozenkov, kde se narodil Ludvík Svoboda a jako Vinohrad Svatá Klára – Santa Clara, v Tróji na Praze 7 – Spartanburgu. Další byl Konstantin Sergeyev. Iniciály K.S. – X – CHE – EL CHE. Další byl Igor Tchernichov. Černý Igor v našem překladu a Igor je GR. a to je GL. – a to je EL CHE. Černý EL CHE. A poslední byl Leonid ,jako Maršál Brežněv. Ale příjmením Jakobson a to je Jakovlev i Yakov – syn Stalina ale i otcův instruktor za Druhé světové války a je to i Santiago, Iago, Diego, James, Jimmy, Jacques, Jakub i Kuba. Jako jméno i jako stát Kuba.

Mezi jeho nejlepší vstoupení patřila role Albrechta v Giselle. Albrecht totožné jméno s Albert. Albertov a 17.listopad 1989. A choreografem této jeho role byl Jakobson.

Emigroval 27.června v Toronto. to je Volové. A 27 červen je i 27.červenec. A to je Moravcovou metodou plus dva 29.červenec. Ale to je stejné jako 26.červenec, Svátek svaté Anny a Movimiento del 26.Julio na Kubě.

V ABT byla jeho partnerkou Gelsey Kirkland. Kirk je holandské slovo pro kostel. Tedy Kirk Land, znamená země kostelů ale holandských. Tedy Holandsko. Podzemí. Kromě toho je Kirk i české krk, anglické neck. I Krč, ale i Kerč. 8.července měl první vystoupení jako Franz v Copéllia. 8.červenec je Moravcovou metodou minus dva 6.červenec. Svátek Jana Husa – Husáka. Ale je to i 9.červenec. A to se narodil první manžel mojí matky, který zahynul 10.května 1945. A Franz je jméno malíře holandského mistra Marine, je to i Frank, jako major Frank od generála Moravce v Haag, v roce 1940 a je to prvního manžela mojí matky sestra Jenny Frank. A byl to i generál Franco ve Španělsku. A byl to i hrobník – Franc –  v Horních Počaplech. Soused dědy Gebelta – Havel The.

12.října měl poslední vystoupení u Balanchina. 12.října je Moravcovou metodou i děleno dvěma 6.října. A to proběhla v roce 1944 Dukelská Operace. Kromě to je i 9.října a to byl údajně popraven Ernesto Che Guevara – EL CHE. Doktor EL CHE. Hrál také v televizním seriálu Sex and the City. Iniciály jsou S.C. – X – CHE – EL CHE. Jeho největší úspěch na divadelních prknech měl v roce 1989 – tedy v roce revoluce, bylo vystoupení v představení podle knihy Franz Kafka , Methamorphosis, na Broadway. Broad Way je B.M. A Metamorphosis je anagram Mohorita HP SIS. Mohorita Horní Počernice/ Horní Počaply SIS – Secret Inteligence Service. Franz je popsán před chvílí. A Kafka byl soused v našem domě Antonína Sochora v Praze 7. Byl profesor medicíny – tedy Doktor – a byl Žid a přežil koncentrační tábor. Po okupaci v roce 1968 emigroval.

Jeho partnerkou byla Jessica Lange. Lang si nechával říkat náš velitel Tůma. V naší dětské odbojové skupině na nádraží Holešovice Bubny. S tou měl dceru Šuru. Narodila se 5.března. A to je i 5.3. A to je i 3.5. a také 35. A to jak víme je i 1115 – 1775. Rok založení US Army a US Marine, a Vincent Turrón v Katalánsku. Šura byla i partnerka Jaroslava Haška, kterou si přivezl z anabáze v Rusku. Syn Peter ze vztahu s Lisou Rinehart se narodil ve slavném roce 1989. A to 7.července. A Moravcovou metodou , plus dva dny je to i 9.července. A to se narodil první manžel mojí matky a otec mých bývalých nevlastních bratrů.

8./ – Paul Nevai. Matematik, pedagog. Narodil se dne 20.července 1948 v Budapešti. Otec byl Laszlo a matka Ella, rozená Futo. Paul Nevai odešel do USA v roce 1976. Před odchodem do emigrace studoval University of Leningrad – Master of Science, a na Akademii věd Maďarska získal titul Doktor filosofie. V roce 1982, 1.června se oženil s Judie Kaplan. Jejich děti jsou Catherine, Allison, Andy. Paul Nevai se zabýval výzkumem “ on theorems in orthogonal polynomials and aproximation theory“.

Jmenoval se křestním jménem Paul. Jako jméno společnosti s Francie Paul, založené v roce 1889. Pekárny založené Charlemagne Mayot – Karel May ( Mayot – May – MAI – Máj a velký Karel ), ve městě Croix. Narodil se dne 20.července. 20.červenec je i 20.červen – 7 měsíc od konce roku. A to je Moravcovou metodou, děleno 2, 10. A to je 10.červen. Vypálení Lidic. A 10.6. je i 10.9. a to plus dva je 12.září. A to se narodil syn mé sestry Anna, Michal G. M.G. Otec byl Laszlo. Tedy česky Ladislav. Ladi a anagram Vasil. Jméno matky znamená, čteno španělsky v češtině ona, vyslovuje se „eja“, v angličtině she – ší – eš – trojzubec v ruštině a hebrejštině.V hebrejštině je španělské ELLA a anglické  she – vysloveno „hí“. Jako anglické „on“. Její příjmení je Futo. V hebrejštině i Puto. Paul odešel do USA v roce 1976. A to je i 1919 a 1991. Rok narození mého otce a generála Stepana Bunzáka a rok ukončení SSSR a světového komunismu. Paul studoval University of Leningrad. UL. Ústí na Labem kde se narodil malíř Mengs, kde žil May Karel, kde zemřel druhý manžel mojí sestry, a kde pracoval jeden z mých bývalých nevlastních bratrů v době pádu komunismu v roce 1989. Oženil se 1.6. a to je i 1.9. a to začala Druhá světová válka. Jeho děti jsou Andy, Catherine a Allison. Andy jsme říkali mojí sestře. Například moje přítelkyně z let 1969 1970 ale i v dalších letech přítelkyně mojí sestry Anny, příjmením Macharová ( jako první v tomto dílu Makarova) mojí sestře jinak než Andy neřekla. Catherine je moje dcera A Jekatěrina. A Allison je Alice/ Alena, sestra mojí matky a Alicia, moje argentinská přítelkyně ze školy v Moskvě. A Alice Garigue Masaryková. Příjmení jeho manželky je Kaplan. Jako příjmení ženy, která spáchala atentát na zakladatele státu bolševiků, Lenina. Fanny/Dora Kaplan. Ve jménu Dora je OR.

Jeho teoretická práce používá v názvu slovo orthogonal.  Wikipedia říká, že původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý – “ right angle “ v ruštině “ prjamougolnyj „. Ve španělštině je to perpendicularidad z latinského perpendiculum – plomada, španělsky. A pravý úhel svírá kolmice – K.L.M. Masaryk a Vasilek. A plomada je česky olovnice – olovo – Volovo – Volové. A anglicky je olovnice „plumb bob“. V začátku slova je OR. Tedy  O.R. Otmar Reidl . Operace Benjamin.

9./ – Stanislav Vasiljevič Kurilov. Narodil se 17.července 1936 ve Vladikavkaz, Ordžonikidze. Vyrůstal v Semipalatinsku v sovětském Kazachstánu. Učil se v mládí plavat. V 10 letech přeplaval řeku Irtyš. A snil o práci námořníka. Měl problémy s očima, tak nemohl být přijat do Sovětského námořnictva, ani na službu na obchodních lodích. Na vojně tedy sloužil u ženistů jako chemik. Po vykonání základní vojenské služby absolvoval Leningrad Meteorology Institute a stal se oceanografem. Učil se i potápění.  Po škole pracoval v Institute of Oceanology of the USSR Academy of Sciences a v Marine Biology Institute ve Vladivostoku. Měl problémy se cestováním, neboť jeho sestra emigrovala do Indie a později žila v Kanadě. Pracoval proto na stanici v Černém moři, u sovětského pobřeží. V roce 1974 nastoupil na cestu na lodi jménem Sovětský svaz. Byla to tak zvaná cesta “ od zimy do léta“. Loď vyplouvala z Vladivostoku a plula v mořích a oceánech aniž by navštívila nějaký zahraniční přístav. Kurilov si naplánoval svůj útěk do emigrace ve Filipínském moři u pobřeží Siargo Island. 13.prosince večer, v bouřlivém počasí, skočil z paluby lodi do moře. Tři dny a dvě noci plaval na pobřeží. Tam byl zadržen a 6 měsíců vyšetřován. Nejprve v Cagayan de Oro, později v Manila. Poté mu bylo povoleno odcestovat do Kanady. Tam žil deset let. I když nebyl Žid, tak v roce 1986 odcestoval do Izraele. Tam se oženil s Lena Gendelev. A pracoval v Israel Oceanographic and Limnological Reaserch institute in Haifa. Sepsal vzpomínky na svůj útěk. Byly vydány jak v ruštině,tak v hebrejštině a tak i v angličtině. Zemřel dne 29. ledna 1998, při potápění v Lake Kineret. Byl pochován v Alliance Church International Cemetery in Jerusalem’s German Colony.

Jmenoval se Stanislav. Před chvílí byli popsáni Stanislavové v našem sousedství, jak v Praze 7, Antonína Sochora 1391/4 ,tak v Horních Počaplech, číslo 74. A je to angram druhé části jména – slav – vasil.  Po otci byl Vasiljevič. Jako já. Vasilič ukrajinsky. A příjmením byl Kurilov. Kur byla moje babička Hahn, z Horních Počapel. Ale když v češtině přidáme háček – a v ruštině to je to samé – je to od kouřit, dýmat, hořet. Tedy světlo – teplo. Jako O.R. v hebrejštině. Kromě toho je to i Guss Hull ( genrální tajemník komunistické strany USA). Kde vzniklo české “ hulit “ používané místo kouřit, nevím. Jen vím, že jsme to jako kluci běžně používali. Ale také vím, že to je velmi podobné Gus Hull. A Gus byl, v angličtině, i Augustýn – Gustav, Husák. Který „hulil“, kouřil. A který nebyl odveden ( Hašek také ne ) do armády kvůli problémům s očima. Kurilov měl také problémy s očima a  nemohl vykonávat některá povolání. Na vojně byl u ženistů. Jako generál Šejna, v Terezíně. A jako ženisté kteří stavěli mosty v Horních Počaplech přes řeku Labe. A ženisté jsou v angličtině „engineers“ – stejně jako vyučenci. A engine je motor. A já jsem vyučený automechanik. A motor je anglicky i „machine“. Jako Mašín, jeden ze Tří králů.

Kurilov měl problémy také proto, že jeho sestra emigrovala do Indie – Romové, Románi, Rumuni. ( a jako Světlana Džugašvilli )

Kurilov Stanislav jsou iniciály S.K. – X – CHE – EL CHE. A narodil se 17.07. Vy, kteří čtete všechno co píši na webu, víte ,že to je klíčové datum pro můj příběh. To byl, bolševiky zavražděn car Nikolaj v Jekatěrinburgu, s celou rodinou. A já jsem se 17.07. ženil se Svoboda a naše děti jsou Kateřina a Nikola. Kromě toho je to i datum 11.07. a to se narodil otec mojí manželky Svoboda. A 01.11. byl povýšen můj otec na plukovníka. A zemřel Maršál Brežněv M.B. A co je důležité je to i 1110. A to je rok 1775. Založení US Army a US Marine. A to ještě US Marine byly založeny 11.10. A začátek výroby Turrón u Vincenta ( jako můj praděd Gebelt a Gogh, který se narodil v den kdy byl můj otec odveden do československé armády v Buzuluku.) v Katalánsku, kde v roce 1770 začali vyrábět „xocolate de piedra“.

Kurilov se narodil v Ordžonikidze. O.R. Otmar Reidl, Operace Benjamin. Po O.R. následují čtyři písmena džon. Tak se vyslovuje anglické John – česky Jan, v ruštině Ivan. Poté se přestěhovali do Semipalatinska. Sedm paláců – sedm domů, sněmovních místností. Stejně jako sedm vršků na kterých stojí Řím, sedm řek v Lisabonu, sedm komínů v Madridu a sedm tak zvaných, Stalinových domů v Moskvě. V kopii těchto domů v Praze, v Podbaba, jsem byl s Ernesto Che Guevara. Hotel International, postavený původně československou armádou, předaný později státu. A Praha 7 – Spartanburg s Letenskou plání. Kde byl pohřeb Ludvíka Svobody a manifestace v Listopadu 1989, na které jsem vystoupil jako první a hned po mně Václav Havel – The Gebel – Gebelt.

Po vykonání základní vojenské služby vystudoval Leningrad Meteorology Institute. L.M.I. – Latinská L.M. – moje matka. A hebrejské V – které je jako naše, v latince I. Tedy Ludmila a Vasil a Meteorology je anagram Mogorita. V.L.M. A poté pracoval v Marine Biology Institute. A to je zase M.B.I. – Mohorita Vasil/Václav a Ivan. Dva ze Tří králů. Ale také je to Ioan Mota a Vasile/Václav Marine z rumunské Železné gardy, kteří zahynuli 13.ledna 1937 v Majadahonda, v jejich první bojové akci  po příjezdu do Španělska ( Václav/Vasil a Ivan Havel ).   A nyní se pozorně podívejte na datum, kdy Kurilov přeskočil palubu lodi Sovětský svaz a skočil do Filipínského moře. 13.prosince. A to je i 13.ledna.  A to je ještě k tomu Moravcovou metodou krát dvě je 26.prosinec. a to se narodil můj a Svoboda – ová, syn, Nikola. Kurilov doplaval na pobřeží Siargo Island. S.I. – Inteligence Service. A byl vyšetřován v Cagayan de Oro. Kaganovič byl stavitel moskevského Metra ( spolu s Kuznecovem ) A Oro je španělsky zlato, z dob, kdy byly Filipíny španělskou kolonií, než byly této koloniální nadvlády zbaveny US Army a US Marine. Ale Oro je i dvakrát OR – tedy světlo a kůže v hebrejštině. Operace Benjamin.

Žil v Kanadě. Ta je popsána v samostatné kapitole tady na webu. Poté se odstěhoval do Izraele. Tam se oženil s Lena Gendelev. Iniciály L.G. – EL CHE. Lena  byla také jedna moje československá  spolužačka ve škole v Moskvě. V naší asi patnáctičlenné skupině, v roce 1971 -72.

10./ – Václav Nedomanský. Narodil se 14.března 1944 v Hodoníně. Je to československý hokejista. Emigroval v roce 1974 ze Švýcarska do Toronto, Kanada. Stříli “ left „. Číslo dresu měl jak si vzpomínám, 14. Byl to můj nejoblíbenější československý hokejista. U nás hrál ve Slovanu Bratislava. V emigraci hrál za Toronto Toros, Birmingham Bulls, Detroit Red Wings, St.Luis Blues a New York Rangers.

Václav je po našem i Vasil. Narodil se 14.března. A to je Moravcovou metodou plus dva dny i 16.března.Ten den se narodila moje sestra Anna. Bez dvou je to 12.března, tedy 12.3. A 21.3. nebo 3.21 se narodil Vasilly Džugašvili. Je to ale také moje rodné číslo 123. Kromě toho je 14.březen i 14.říjen. A to je datum generální stávky roku 1918. A jméno náměstí, na Smíchově. 14.října. kde stojí kostel svatého Václava/Vasila a budova zvaná Portheimka – po našem anagram Mohoritka L. Moje matka. Nedomanský se narodil v Hodoníně, jako Masaryk – anagram Wasilek. Měl číslo dresu 14. Dům dědy Gebelt – Havel The, měl číslo 74. Tedy „stejné“. Kromě toho je 14 i Dvojka – podle hodin. Střílí „left“. A já jsem levák. V emigraci hrál za Toronto Toros. Toronto je Volové a Toros jsou španělsky býci. Skot, Catle – jako Catlett. George Marshall. M.G. A je to i naše Tre,toro,turrón, tree, tri, Trojačky, tor, atd. Poté hrál za Birmingham Bulls. A to jsou birminghamští býci – Skot,Cattle, španělsky vacas,hebrejsky para – jako otcova skupina ARAP, čteno odzadu. Vy kteří čtete a pamatujete si tak víte, že jsem zde popisoval vznešenou společnost v Birminghamu, ale Birminghamu ve Velké Británii. „Lunatic Society“ Měsíční společnost. Jejímž členem byl James Watt a další intelektuálové z města Birimingham. Osvícenci. Jako O.R. v hebrejštině. Operace Benjamin. Nedomanský hrál i za Rudá křídla. Ale Detroit. Rudá křídla by se mohl  jmenovat také oddíl hokeje v Sovětském svazu. Tam byl ale jenom oddíl hokeje Sovětská křídla. V Moskvě. Města se liší. Ale automobily se vyráběla v obou těchto městech. V Moskvě v obrovské továrně ZIL, okopírované americké nákladní automobily, podle nákladních automobilů které dodávala Sovětské armádě armáda USA, v době Druhé světové války. A v klubu této továrny – ZIL – jsem byl vedoucím, pro účely festivalu zřízeném klubu československé mládeže, na Festivalu mládeže a studentstva, krátce po nástupu Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1985. Festival měl ve znaku Míšu – medvěda. Jako je znak Madridu a Berlína a Berouna. ( popsáno dříve).

Dále hrál za Luis Blues. Luis Blues je L.B. – Ludmila a Vasil. Také je Luis  Alois a Ludvík. Jako Svoboda a můj spolužák, Ludvík Šťastný, který přišel k nám do deváté třídy na Strossmayerovo náměstí na poslední rok nebo dva poslední roky. Kdy byl naším novým třídním Svoboda ( učitel matematiky a byl z Heřmanovy ulice) a v květnu 1968 byl Ludvík Svoboda ( Hrozenkov – Vinohrady, Třebíč – Toro,turrón,tree,atd,) zvolen presidentem. Alois je i Lorenc, dispečer tramvají od nás z domu v Antonína Sochora 1391/4 a také vám všem známý generál Alois Lorenc. A Sint Lorent v Rotterdamu.  Slovo Blues vzniklo ze slova Blue. Modrá. Barva oblohy a moří. Air Force, rusky BBC – vojenno-vzdušnyje sili a Navy – rusky Flot. A vy víte ,že Flot má na začátku F a v hebrejštině je jedno písmeno pro F a P. Tedy je to i Plot. A to je zase v angličtině spiknutí. Tedy modří z oblohy a modří z moří chystali spiknutí. Proto Luis Blues. A proto je Modrá barva, barvou Dvojky.

Bible Genesis 1,5 – 8. “ Bůh řekl : “ Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.“

Poslední klub uvedený na Wikipedii, ve kterém hrál číslo 14 ( Dvojka ), Václav Nedomanský  byl New York Rangers. New York byl původně Nieuw Amsterdam – podle města v Niederland – Países Bajos – Nizozemí. A Ranger byly původně speciální oddíly britské armády bojující v amerických koloniích „rudým“. A v roce 1775 se stali i součástí US Army. Za Druhé světové války pak vznikla první jednotka Ranger 19.června 1942. 1 st Ranger Battalion v Carricfergus, Northen Ireland. 19.června je 19.06. a to je i 19.09. A to je moje datum narození a rok narození prvního manžela mojí matky Ludmily a rok svatby Ben-eš se jeho manželkou Annou/Hanou u svaté Ludmily na náměstí Míru, Vinohrady Praha 2, Dvojka. A bylo to v CARRIC  – a to je i GARRIG. A fergus je i angram Fasileg – Vasilek/Masaryk. Ale je tam na konci i Gus. Gustav. Jako Augustýn Husák, nebo Gus Hull. Iniciály Ranger Battalión jsou R.B. a to je i L.B. Ludmila a Vasil. Nebo s malým L – l, je to I.B. – Ivan a Vasil. Ioane a Vasile. Václav a Ivan. Žádné náhody se neděly. Vše šlo přesně podle plánu. Operace Benjamin.

11./ – Martina Navrátilová. Narozená Martina Šubertová. Šubert- ová. Narodila dne 18.října 1956. Její rodiče se rozvedli, když jí byly tři roky. Její otec Navrátil byl jejím prvním tenisovým trenérem. Její matka Jana také hrála tenis. A její babička Agnes Semanská byla před Druhou světovou válkou československou tenisovou Dvojkou, mezi amatéry. Má sestru Janu a staršího nevlastního – half-brather – v angličtině, nevlastního bratra. Její otec Miroslav Šubert byl lyžařský – ski – instruktor. Martina Navrátilová je v Československu narozená ,americká profesionální tenistka a trenérka. První profesionální single titul vůbec vyhrála v roce 1974 v Orlando na Floridě. Žila tehdy u bývalé Vaudeville actress, France Dewey Wormser a jejího manžela Morton Wormser.   V roce 1975 požádala v USA o asyl a bylo udělena dočasné místo pobytu v USA. Občankou USA se stala v roce 1981. Nebudu tady popisovat její gigantické sportovní úspěchy. Bylo jich tolik. A i když tam určitě bude spousta možných souvislostí a návazností, tak to dělat nebudu. nebo možná později, až skončím se všemi defektory. Ale také si myslím, že to není nutné. Proč, Protože už jenom těch pár údajů je nezpochybnitelných.

Začneme u jejího původního příjmení. Když v říjnu roku 1939 odváděl tehdy rotmistr, později generál Stepan Michal Bunzák, skupinku mladých chlapců z Volové do SSSR, do československé armády byl v ní můj otec a také s nimi byl jeden, jménem Šubrt. Není třeba vysvětlovat ,že v Carpathian Ruthenia jde o velmi nezvyklé jméno. Asi jako Mohorita v Praze. Jeho další osud neznám. Ale mám dokumenty, které si otec vyžádal po válce, když optoval – zůstalo mu československé státní občanství po připojení Carpathien Ruthenie k ukrajinské SSR, které jsou podepsány jménem Šubrt. Nevím jestli je to byl ten co s nimi odešel, nebo jde o shodu jmen. Faktem je, ale to, že tyto dokumenty sloužily otci k vyřízení všech potřebných formalit v tehdejší československé armádě. V roce 1947/48 seznámil bratr matky Karel Gebelt – The Havel, otce s mojí matkou. A tito sourozenci byli z Horních Počapel. A jak už bylo uvedeno dříve, dům dědy a babičky číslo 74 ( 14 – Dvojka ) měl za jednoho souseda se společnou zdí Štrose Karla. A naše příjmení je i Mayer. A vzniklo sousedství Štros-Mayer. Jako Strossmayerovo náměstí se svatým Antonínem a mojí a mých sourozenců a mých dětí základní školou. Bylo tak přejmenované z Bubenského náměstí v roce 1925. A za druhého souseda se společnou zdí zase Šubrt –  Šubrtovi. Místní z Horních Počapel.  Ani nevím jak se správně psali. Jestli Šubert nebo Šubrt. To ale není v mém příběhu podstatné. Tedy dům měl dva sousedy – Štrose a Šubrta. A za další strany bylo Labe. Řeka Labe – ELBE.“ hebrejsky“ psáno L.B. – Ludmila a Vasil

Martina Navrátilová se narodila 18. října. A to je Moravcovou metodou děleno dvěma, 9.října. To je datum “ popravy “ Ernesto Che Guevara. Vzpomínáte? 5.října Václav Havel narození, 7.října můj otec seskočil do protektorátu v roce 1944, 9.října “ poprava “ Ernesto Che Guevara ( narozeného na svátek mého otce a můj Vasila – 14.června a den založení US Army ) a 11.října narození Ivana Havla ( 11.10. – 10.11. – 17.07. – 11.01. atd.). Ale také už víte, že 18. říjen jako třetí měsíc odzadu může být i třetí měsíc od začátku roku. A to je 18. březen. A Moravcovou metodou minus dva dny, je to 16. březen. A to se narodila moje sestra Anna. Matka Michal G. Martina Navrátilová se  narodila v roce 1956. to se narodil syn sestry mé matky. Jeho inicály jsou I.B. – Ioan a Vasile, Ivan a Vasil a Václav a Ivan.

Martiny Navrátilové babička byl Dvojkou, ženského tenisu v Československu před druhou světovou válkou. Jmenovala se Agnes. A v mužské rodě je její příjmení Semensk. Símensk. SEEMENSK. Jako svět moře – moří – vodstva. A je jedno jestli „horních vod nebo spodních vod“. A také je tam Semen X – jako to Šejnovo Jetel semeno. Jako Jetel spolubojovník otce, uvedený tady na webu v seznamu otcovi partyzánské skupiny jako číslo 13. A babička, Semenská, která bylo Dvojkou se jmenovala křestním jménem Agnes. A to již také víte, je české Anežka. Anežka Česká. Která byla svatořečena dne 12.listopadu ( 1211) 1989. Ve stejný den, kdy končila v pražské Lucerně, moje Celostátní konference SSM. A víte, že byla Klariska, podle Santa Klára ( svátek 12.srpna na narozeniny mého otce ). Svatá Klára se také jmenuje Vinohrad v Tróji Praha 7. A že Santa Clara, město na Kubě osvobozoval v roce 1958 Ernesto Che Guevara spolu s Camillo Cienfuegos. Příslušníci Hnutí 26.července ( kdy je svátek Anna, jako moje sestra, otcova matka, otcova druhá žena, moje prababička)

Co dodat? Prvního vítězství dosáhla Martina Navrátilová v 17 letech v Orlando, California. O.R: – světlo, kůže. Otmar Reidl Operace Benjamin. A Calofornia je angram jména mojí matky, jak jí říkali kamarádky když se vdala poprvé, za Floriána – Kalifornia – anagram Floriánka. Bylo to ve státě, kde studoval Ivan Havel. ( University of Berkeley – Vasily anagram).

V té době žila Martina Navrátilová u Frances Dewey Wormser, bývalé herečky v představeních typu „Vaudeville“. Tak se nazývala krátká kabaretní a varietní vystoupení. Jejíž manžel se jmenoval Morton Wormser. Morton je naší latinko- azbukou anagram Mohort – Mohorita. A příjmení je Wormser –  anagram Mr.Wasil. Tedy v Orlando – OR – žila u Mr.Wasil Mohorita. U Vasil a Vasil Mohorita. Otisk. A Morton Wormser je i dvakrát OR. A Worm/ Warm, je teplo v němčině – světlo. Tepljak v ukajinštině, Heat v angličtině.  Ale také je to část původního jména náčelníka generálního štábu československé armády generála Rusova Karla. Jmenoval se původně Russwurm. Tedy RUSS a WURM. Který žil také ve Spartanburgu – Praha 7 ( Veverkova ulice). A jeho manželka byla třídní učitelka mojí dcery Kateřiny ve škole na Strossmayerově náměstí.

Operace Benjamin.

V roce 1981, krátce poté co se stala občankou USA, byla v New York Daily News, zveřejněna informace o jejím vztahu s Rita Mae Brown. I když žádala, aby počkali na její souhlas. Rita Mae Brown je L.B.M. základní klíč Operace Benjamin. ( Marie Leontijevna Bočkareva, Beinn Liath Mhor, Benjamin Lloyd Marine a Basil Ludmila Mohorita)  Kromě toho je Mae – jako May, MAI, Máj, Květena Jakeš, 5 měsíc a tím tedy i měsíc srpen. Brown byl generál Braun  s číslem dvanáct na seznamu, partyzánské skupiny mého otce, zveřejněného tady na webu. Představitel Rady Tří. Ale je to také Beroun s prarodiči, Marie a Josef, mojí manželky Svoboda – ová, Brno s kapitánem Otisk, velitelem paraskupiny z Londýna Wolfram, operující s otcovou skupinou Arap. Také je to Bruntál se sestrou prvního manžela mojí matky a jejím manželem – Marie a Josef.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *