KARLOVY VARY, DÍL DRUHÝ.

735 zobrazení
TiskTisk

Jak se ale orientovali vojáci napříč desetiletími? Jak věděli, že je to právě to místo, které bude sloužit k dorozumívání celým dvacátým stoletím. A mohli se tak domlouvat, aniž by si podávali jakékoliv zprávy a tajné informace. Jen prostě tím, že v potřebném čase, použili ke svému účelu dorozumívání určité osoby, osobnosti, a místa, kde se tyto osoby narodili, žili a pracovali, nebo i zemřeli. Tento postup byl velmi nenápadný a v době, kdy lidé nedisponovali takovými informačními zdroji, jaké používáme dnes prakticky, nezasvěcenými nezaznamenatelný. V této části, mého příběhu o Karlových Varech, jsem psal o informačním zdroji, kterým jsou soustředění určitých soch, bust a památníků na jednom místě. A spolu s informacemi o jejich autorech, a těch které nám mají připomínat, to dávalo, zase připomínám, zasvěceným, smysl. Jako příklad uvedu jedno jméno z Karlových Varů. Karl Herman Frank. Byl to prakticky vládce v okupovaném Protektorátu Čechy a Morava, za Druhé světové války. Krátce po válce byl popraven. Znovu velmi důrazně a vážně upozorňuji, že kdo není schopen se oprostit od pohledu na jména osob jako na vykonavatele jakékoliv zrůdné ideologie, nebo jako na nepřítel, zločince, nemůže celé toto moje psaní pochopit. Šlo o značky, informace, směrníky, které měli napomoci k informacím, jak po Druhé světové válce pokračovat v Operaci Benjamin, až k pádu SSSR a světového komunismu. A o tom, že je to fakt svědčí to, že se tomu tak skutečně v roce 1991, stalo. Každý, kdo vážně a podrobně studoval dějiny Druhé světové války a rozumí tomuto systému, ví, že válka musela proběhnout přesně tak, jak probíhala. Nikdy nemohla dopadnout jinak. Vy, kteří nevěříte, musíte porovnat všechna vstupní data. Tedy veškerá data o zdrojích, které můžou být v průběhu války jednotlivými účastníky užity a použity. Jak materiální, tak lidské zdroje mám na mysli. Možnosti logistiky. A když k tomu přidáte, geografické údaje, polohu jednotlivých zemí, jejich území a velikost válčišť, tak prostě zjistíte, že to nemohlo jinak skončit, než jak to přesně podle plánu skočilo. Všechno je jenom matika, jsem vždycky říkával. A je to tak.  Konec konců, nyní je v kinech nový film jménem Tenet. Tam je vyřčena věta – jedna věta, která dává všemu tomu, o čem píšu smysl. Nechám to na vás. A budu rád, když ji objevíte, odposlechnete a napíšete mi, která to je. A nenavádí vás to Tenet na TeNeT?  TNT. Ale to určitě víte, co je.

Ale zpět do Karlových Varů. Kdo znáte naši řeč, podzemí, tak víte že to je i Karlovy Valy. Karlovy Valy, v Praze místo, kde sídlilo ministerstvo národní obrany. Tam byl náměstkem ministra Karel Rusov – původním jménem Russwurm. Ale Karel je i Charlie. Oslovení vojáků US Army.  A to je EL CHE. Britským se říkalo Tommy, česky Tomíci. A to je T.M. Thomas Masaryk, Thomas Wilson a Thomas Marshall. Ruským Ivan. A to je v ruštině, v souhláskách B.H. – Václav Havel.  A ta jména můžete kombinovat všelijak. Podle potřeby. Co to znamená prakticky? Že to že někdo vykonával nějakou funkci, nezaručovalo, že se do ní „vypracoval“. Bylo to i z důvodu jiných – informačních. Je to velmi prosté. Samozřejmě, že tomu totalitní systémy mohou velmi pomoci. Proto jsou to systémy, ovládané totalitně. Tam je jedno kdo kde šéfuje, neboť to celé je kompaktní systém, který funguje i třeba s koněm v Senátu, nebo, v jiné funkci. A vidíte už tady máme první slovo s více významy. Vary, je i staročeské vari – varování, výstraha, známé z Vodníka K.J. Erbena (ne Evžena Erbana!!!). Vary je Vary, z důvodu horkých pramenů – teplé (modrá barva označuje teplo) lázně. Tak to slovo vzniklo koncem 14. století. Vary je i vesnice v C.R. Carpathien Ruthenia (Churchill – Roosvelt, nebo po našem odzadu Roosvelt – Churchill – R.C. – EL CHE) a C.R. je i Czechoslovak Republic. Tento název pochází z maďarského slova Var, což znamená Hrad, Hradiště, ale můžeme říct i třeba Hrádek, nebo Hradištko. (V Hradištku u Prahy zahynul první manžel mojí matky 10.května 1945). Nachází se v okrese Berehovo (Břeh, Nábřeží – v ulici  Naberežnaja v Mezihoří (dříve Volové), a Mezihoří, to jsou Valley/Valy žili sourozenci otce.  Beregovo v ruštině, Bank v angličtině). A dříve bylo součástí panství  Mukačevo. Odkud pocházel můj kmotr, generál Vasil Valo, otcův spolubojovník z armády Ludvíka Svobody v SSSR, který jako zástupce ministra národní obrany, až do své předčasní smrti, na Valech v Praze u Pražského hradu působil. Já jsem byl tam, Na Valech, jednou v životě. V lednu 1990. U ministra národní obrany generála Miroslava Vacka, který podle mých informací, žil a žije v Karlových Varech, (kde jsem byl v roce 1958 s matkou v lázních, v roce 1970, na zasedání českého ÚV SSM a v roce 1984, na vojenském cvičení a žil tam můj otec, kterého jsem navštěvoval) a který pocházel z Kolína. Kde měl určené místo seskoku Otmar Reidl – O.R. – Operace Benjamin. (Byl ale vysazen jinde, a to ne náhodou, nebo omylem – popsáno mnohokrát jinde).

Ale zpět ke Karlu Hermanu Frankovi. Za prvé byl Frank. Tak se jmenovala provdaná sestra prvního manžela mojí matky. Teta Jeny Frank, jsme jí říkali. Žila snad ve Velešovicích (Vasilovicích). To, ale už nevím. Herman je Heřmanova ulice, sousedící s ulicí Antonína Sochora a žil tam bratr matky, Karel Gebelt, krátce po válce. Měl tam ale údajně i byt Ernesto Che Guevara při návštěvě Prahy v roce 1966. V roce, ve kterém jsme se setkali u hotelu Internacionál. V Podbabě, u Dukly, v Koulově ulici. Kde žil ministr národní obrany generál Dzúr (A pracoval Na Valech)v té době. Žil ve stejném domě, jako moje přítelkyně z roku 1968 V.M. –  Mizera – Miller/ Meyer. Jako já tedy. (Popsáno podrobně jinde). A byl Karel. Celý příběh je plný Karlů. Hlavně můj děda, strýc, bratranec – Gebelt. The Havel.

Sudetský Němec, nacista Frank se narodil 24. ledna. to je i 24. prosinec. To je Moravcovou metodou, plus dva 26. prosinec, a to se narodil můj syn Nikola. A děleno dvěma, Moravcovou metodou i 12.prosinec. datum podepsání smlouvy mezi SSSR a Československem. kterou podepsali V.M. a B.E. – Vjačeslav Molotov a Beneš Edvard. Tedy V.M. je Ben a ruské, nebo hebrejské – eš na konci – a to je trojzubec. Zbraň Pána moří – Neptuna. Modré barvy – jako nebe. Moře a nebe jsou modré. Vjačeslav je Vasil a Molotov, jsou Staré Hamry, kde otcova skupina za Druhé světové války působila, společně se skupinou Wolfram.  Frank byl popraven 22. května roku 1946. A my víme že datum popravy mohlo být určeno. Podle potřeby. A to bylo 22.května, protože to je i 22. srpna. Jak už víte. A to Moravcovou metodou, děleno dvěma je i 11.srpna. a to se narodil v Bystrá, Vasil Bilak. A můj otec Vasil pracoval před válkou v Bystrici (Bánské Bystrici) a byl Dimitry, jako bratr a syn Bilaka. Také přejmenovaného. Z Gyula. Jako otec z Meyer – Meger – Miller – Magyar atd. (Popsáno jinde). Druhá (upozorňuji DRUHÁ, jako mého otce Anna Besarab z Karlových Varů) manželka Karla Hermana Franka byla Karola (Karla) Blaschek. Tedy Karel a Basilek. Karel a Vasil. Karel Gebelt (the Havel), matčin bratr seznámil mého otce Vasila s mojí matkou. a také byl na jejich svatbě jako svědek. Druhým svědkem byl plukovník Steiner – Veselý, vojenský velitel z Rady Tří, generála Brauna. (Předtím Jaro – Aviv, generála Luži). Karla Blaschek se narodila dne 13. srpna ve městě Most. Ve stejný den se narodil Fidel Castro a Moravcovou metodou minus dva, se narodil před chvílí popisovaný Vasil Bilak. A mezi 13. a 11. srpnem je 12.srpen, a to se narodil můj otec a Jakeš. A 12.08. je i 08.12. A to se narodila moje manželka. Vlasta Svoboda. Karla Blaschek se narodila ve městě Most. Byl tedy vystavěn most, kvůli něčemu tak důležitému jako je přechod od totalit k demokraciím. Německy byl jeho název Brüx – foneticky Briks – Vasilek/ Wasilek/ Masaryk. A město leží na řece Bílina. Velitel otcovi skupiny byl Bělavskij a Dukelských hrdinů, ulice v Praze 7 Spartanburgu se jmenovala Bělského. Tedy byla to hra “ Bílých „. Ne Rudých. Děti manželů Frankových se jmenovaly Edda – narozen 16.srpna. 16.srpna je i 19.srpna, a to se narodil generál Štefan Michal Bunzák. Další byla Holle, narozená 8. března 1944, a to je Moravcovou metodou, krát dvě i 16. březen, a to se narodila moje sestra Anna Marie. Třetí dítě byl Wolf-Ditrich, narozený 20.srpna 1942. Wolf je i Wolfram a Ditrich je ulice u kostela Cyrila a Metoděje, kde zahynuli parašutisté, kteří zabili Heydricha (na ulici Kirchmayera – vidíte správně Kirch Mayera), nadřízeného Franka. Ditrich byl i můj spolupracovník na ÚV SSM. Popsáno jinde. Ale 20. srpen je i 20. květen. A to je Moravcovou metodou, děleno dvěma i 10. května. A to zahynul v Hradištku u Prahy, v roce 1945, první manžel mojí matky, rotmistr československé armády, v době smrti pyrotechnik policejního ředitelství v Bartolomějské ulici.

Karl Herman Frank se se svojí Druhou manželkou Karlou Blaschek oženil dne 14. dubna 1940. 14. duben je, Moravcovou metodou, plus dva, 16. duben. A to byl vysazen na území Protektorátu o rok později, přesně, Otmar Reidl. O.R. – Operace Benjamin. Tedy měl být vysazen. U Kolína (rodiště Miroslava Vacka – M.V.) ale “ omylem “ byl vysazen u Innsbrucku – Landeck, v Rakousku. V Innsbrucku, kde působil jako profesor, Mlynář, původním jménem Miller. Tajemník ÚV KSČ, později disident a Chartista. A 14.duben je i 14.září. Datum seskoku skupiny Wolfram. V čele s kapitánem Otiskem v Moravskoslezských Beskydech. Se kterou spolupracovala otcova skupina jménem buď, Arap, nebo Niščimenko- Bělavskij, nebo 1. slovenský partyzánský oddíl.  A 14.září je Moravcovou metodou, plus dva i 16.září, a to je i 19. září, a to je moje datum narození – lee- zrcadlově, podle metody psaní Leonardo da Vinci, například. Vynálezce padáku. Papírově ovšem jenom. A 14. září 1988 psal dopis můj otec ministru národní obrany Miloslavu Václavíkovi – M.V., do Prahy na Valy. Je to popsáno v samostatném příspěvku, tady na webu. A ten den je zapsán jako datum udělení řádu “ Vlastenecké války “ podepsáno M. Gorbačovem, M.G., mému otci. Tamtéž popsáno podrobněji. I s fotografiemi dokumentů. (já jsem pracoval v té době na M.G. – Maxima Gorkého pracoval, a syn mé sestry byl M.G. v ruštině, a můj strýc Gebelt Karel žil před tím v ulici Mladé Gardy, M.G., ve Spartanburgu, než se přestěhovali do dvou bytů, v Ambrož/ ova ulice. Am Brož – Broz je i anagram Vasil, je to i Tito, a to je ve španělštině strýc, a v hebrejštině je strýc Dod – Department of Defense USA. Generál Brož, výsadkář z Prostějova, kam jsem dostal původní povolávací rozkaz v roce 1974, náčelník zpravodajské správy naší armády, za mnou přišel v roce 1990 na ÚV KSČ v uniformě generálporučíka a “ vybavil mi “ pro další pokračování v mé misi, symbolicky, finančně dolary. Tak jak byli vybavováni naši výsadkáři jak z Londýna, tak z Moskvy. A proč to byly dolary uvidíte na konci tohoto dílu.

Ještě zajímavější je ale první manželství Franka. Jeho první manželkou byla Anna Müller. A byla z Karlových Varů. Vy, co čtete můj web víte, že Mohorita je i Müller. A svatbou s mým otcem Mohorita – Meyer – Müller atd. se z Anna Besarab stala, vlastně také Anna Müller. Anna Müller – ta Karla Hermana Franka, se narodila 5.ledna 1899. A Moravcovou metodou je 5.ledna, krát dvě i 10.ledna. A to se narodil Augustýn Husák. A 5.ledna, se o mnoho let později narodila moje dcera Kateřina. A 5.ledna je i 5. prosinec. A z toho se stává, Moravcovou metodou, minus dva, 3.prosinec. 12.3. – datum popravy Slánského a dalších v roce 1952. A moje rodní číslo. 123. a také datum kdy esenbák Živčák z SNB, v roce 1945, podepsal první dokument mého otce v archívu Ministerstva Vnitra. A datum narození Vasilly Džugašvilli. 03.21. – 123. Připomínám, že manželka  Jakova Stalina (baletka Julia Meltzer z Oděsy), který zahynul v Sachsenhausenu – Oranienburg, kde byli vězněni i čeští studenti zatčení 17.listopadu 1939 a Antonín Zápotocký, měla manžela jménem Nikolai Bessarab. Nikola jako můj syn a car Nikolaj.

Karlovy Vary byly tedy velmi zásadní a dlouholetý orientační bod. Pro všechny Dvojky, na všech stranách válečného konfliktu. A to s cílem zcela zásadním. Ukončit SSSR a světový komunismu.

Nyní k několika zeměpisným orientačním bodům v Operaci Benjamin. Na řece Bystřici (otec pracoval před Druhou světovou válkou v Bánské Bystrici, bylo tam povstání – Husák Augustýn, Novomeský a Bilak se narodil v Bystré) leží nedaleko Karlových Varů město Ostrov. Any noladety b i. To je hebrejsky – Já jsem se narodil na ostrově. Na ostrově je hebrejsky B I. Tedy I je ostrov a B je na. Narodil jsem se na ostrově Štvanice v Praze 7, Spartanburgu. Na Vltavě. Jako je slavná Vltava od Bedřicha Smetany, která je velmi podobná s Ha Tykva, hymnou státu Izrael. Původní slovanský název města je Slávkův Ostrov a Slávek je anagram Vasilek. Německý název byl Schlackenwerth. Werth je anagram Mohorita a Vasilek. V Ostrově je kostel svatého Jakuba.Santiago, James, Iago, Diego, Kuba, Jakov, Yaakov, Jacques atd. (Jako v Berouně) A je tam kostel, původně svatého Mikuláše (Nikolaje) později zasvěcený svatému Michaelovi. A je tam klášter Piaristů. Kdo mohou být Piaristé, také v našem jazyce? Hádejte. Rozhodnutí postavit klášter učinila vévodkyně Anna Magdalena, (moje sestra Anna Marie) vdova po Juliu Jindřichovi ( Jindřich Poledník a Jindřichův Hradec). V klášteře je kostel svaté panny Marie Věrné. M.V. Ve městě se začali v době po Druhé světové válce vyrábět trolejbusy Škoda. Tro – tre – toro – Turrón – Trojačky – tor – thór atd. A Škoda byl Emil , jako můj otec za Druhé světové války, ve falešných dokumentech. A co je podstatné, město bylo spojeno s těžbou uranové rudy v Jáchymově. Uran byl popsán v dřívějších kapitolách – Kongo například.

Do zrušení dědické nadvlády spadala pod město Ostrov obec Hájek. Německy Grassengrün – Zelená tráva. K obci Hájek patří Nová Víska a Ovčárna. Nová Víska je v naší řeči latinko-azbuka N.V. – H.V. Havel Václav. A ovčárna je matka mého otce Anna – Baranová a skupina Wolfram – Wolf – vlk a   Ram. A to je  je anglicky beran. Samozřejmě, že zelená tráva je i fotbalové hřiště. Asi víte, že Československo se mohlo pyšnit s fotbalovým hřištěm skoro v každé obci.“ A zelená je tráva a fotbal to je hra a ten míč kulatý je věc nádherná.“ Touto písní začínal v Československé televizi každý fotbalový zápas v době totality. (Proto mi vzali hostitelé na basketbalovém turnaji v Brémách v roce 1969 na fotbalový zápas „Zelených“ HSV Bremen proti Schalke 04 – latinsky IV – Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ion a Vasile)  Co to znamená? Že šlo o kolektivní hru. Že celá operace Benjamin byla kolektivní záležitostí všech zúčastněných. Dvojek – jako dvou týmů na hřišti ve fotbale. A jako kolektivní hru jsme to hráli. Vzpomínáte, že generál Moravec odletěl do Londýna se společností KLM, před Amsterdam, 14.března 1939 v celkem jedenácti lidech? Na datum narozenin manželky bratra mojí matky Karla, Aurélie-sudetské Němky? Aurélie Gebelt – the Havel? A co již bylo popsáno dříve a nyní to mohu znovu zopakovat s dalším důkazem získaným v archívu Ministerstva Vnitra. Že ne jenom mojí matky šéf v sedmdesátých a osmdesátých letech byl Hájek (na Strossmayerově náměstí v Praze 7, Spartanburgu), že můj trenér v Meteor Praha na třídě Rudé armády (za okupace Kirchmayera ) byl Hájek, který ještě na to bydlel v pražské Lucerně a vyslal mi do Brém na turnaj v roce 1969. Hájek byl i můj první šéf v SSM asi až do roku 1974. Hájek byl ale i otcův šéf, nadřízený v sekretariátu náměstka ministra vnitra, plukovníka Peprný, byl podplukovník Hájek. Začátkem šedesátých let. (to je přesně zdokumentováno).

A nedaleko od Hájek, leží obec Velichov. Ta je na řece Ohře. Ve španělštině se H v textu nečte. Vysloví se tedy Ohre – Ore. Otmar Reidl- Operace Benjamin. OR – hebrejsky světlo a kůže. Mnohokrát bylo zmíněno. Jméno obce je anagram Vasil v češtině i v němčině – Welchau. I tady je to spojeno se španělštinou. Přebývající H prostě v anagramu není. Velicov – Welcau – Aha, pozor!!! To není jenom Vasil to je i Václav. Jedním z držitelů obce byl Lorenz Langer ( Dlouhej Lojza? nebo Velkej Lojza?). A v roce 1651 koupil Velichov se statkem irský šlechtic Oliver Wallis. Oliver Wasil. Anagram. A ještě k tomu IR – RI – LI – LEE. Tedy z Ostrova (Irsko -Ireland).  Jeho manželka byla Agnes Marie – Agnes je česky Anežka. Jako Anežka Přemyslovna. Svatořečená dne 12.listopadu 1989, kdy také končila moje celostátní konference SSM v Pražské Lucerně. A Marie byl moje sestra Anna Marie, moje milovaná babička Gebelt-Hahn a jedna sestra otce.

Co vám ale připomíná, když vidíte název Velichov od Karlových Varů? Není to nápadně podobné s názvem jiných lázní? Velichovky. Německy je to Welchow. Tedy zase bez španělského H. Vasil a Václav. Velichovky navštívil 10.července 1926 prezident Tomáš Masaryk v doprovodu svého syna Jana Masaryka. Jeden se narodil ve vinařském kraji Hodonín a druhý na Vinohradech. Na Dvojce. Ten první zemřel 14.září a ten druhý se 14.září narodil. Ano je to ten samý den jako byla vysazena skupina Wolfram, generálem Moravcem z Dvojky z Londýna. A ten samý den, kdy otec psal ministrovi obrany v roce 1988 a tímto datem je označené vyznamenání, řád Vlastenecké války (samostatná kapitola tady na webu). A je to i 14. září 19.září, a to je moje datum narození. A datum narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM, Jaroslav Jenerál – J.J. – a to je zády k sobě KOTVA. A v Paláci KOTVA jsem začínal v roce 1968, Revoluční 3, Praha 1, u Vojenských staveb – V.S. než mi Hájek v roce 1971 převzal do aparátu SSM. A 14.září je Moravcovou metodou. minus dva i 12.září, kdy se narodil syn mé sestry Michal G. M.G.

Velichovky jsou v Královohradeckém kraji, kde otec před válkou pracoval v Ústí nad Orlicí na válečných opevněních, a kde se učil krejčím Vasil Bilak. Používá se název Velichovky Lázně. V a L. Vasil a Ludmila. Nebo Leonardo da Vinci, duchovní otec padáku.

Prezident Masaryk odcestoval z Velichovek dne 11.července. To je datum narození otce mojí manželky Miroslav Svoboda (shodné se jménem syna Ludvíka Svobody) a paní Olgy Havlové. Moravcovou metodou je to i minus dva, 9. červenec, a to je datum narození prvního manžela mojí matky. Který zahynul v roce 1945. Výš uvedeno a mnohokrát předtím. 11. červenec je i 11.07. A to je i 1775, rok založení US Army a US Marine. A může to být v americkém ručním psaní i 17.07. Datum popravy cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu. A také datum mojí svatby s Vlasta Svoboda. Manželství kde se narodila Kateřina a Nikola. To už tu bylo. Mnohokrát.

Co tu ale nebylo je to to, že ve městě Velichovky, sídlil poslední štáb nacistické armády v Čechách. Skupina Střed – Mitte. V čele s maršálem Ferdinandem Schörner. Byl Ferdinand, jako český herec Vršťala (klaun Ferdinand) později působící v Německu – NDR. Vrstl – Bristol, město v Británii se sochou Neptuna a Augustine parade atd. Hrál i amerického agenta ve filmu 5.oddělení. Mnohokrát popsáno dříve.

Do Velichovek se koncem války rozjela mise americké armády. Měla předat maršálu Ferdinandovi Schörnerovi informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil. Kolona vyjela 7.května z Plzně. Koloně velel major Carl O.Dowd. Iniciály COD. Vyslov KÓD. Velitelem mise byl podplukovník Robert H.Pratt ze štábu V.sboru, Třetí americké armády, generála Pattona. Iniciály podplukovníka jsou R.H.P. – tedy R jako L. Pak to bude L.H.P. – Ludmila Horní Počaply. Nebo familiárně Bob H.P. – Basil/Vasil Horní Počernice. A co je skutečným potvrzením kódu? Skupinu doprovázel plukovník německého Wermachtu (anagram Mohorita) Wilhelm Meyer-Detring. Ano vidíte správně. Takového důstojníka vybrali, buď sami Němci, nebo si ho vybrali Američané. Na tom nesejde. Byla to týmová hra. Operace Benjamin. Která měla vést k porážce SSSR a světového komunismu.

Plukovník se jmenoval W.M. MEYER.

Kolona vyjela dne 7.května. Na den narozenin plukovníka Ivana Mohority z Volové. Moravcovou metodou je to minus dva 5.května. Pražské povstání. A plus dva, je to 9.května, kdy slavil konec války SSSR. A v roce 1988 už ne Velké Vlastenecké války ale jenom Vlastenecké války. Kolona se vracela dne 8.května. To je moravcovou metodou, plus dva 10.května. A to zahynul v Hradištku u Prahy první manžel mojí matky. Dva dny potom co se kolona vrátila. A my víme že květen je i srpen. A to je 8.srpna Moravcovou metodou, krát dvě, 16.srpna, a to je i 19.srpna. A to se narodil druhý ze Tří králů – generál Stěpan Michal Bunzák. A rozdíl mezi datem narození generála bunzáka a datem narození plukovníka Ivana Mohority je je 19 minus 7 – 12. A to se 12.srpna narodil můj otec. Třetí ze Tří králů z Volové Carpathian Ruthenia. Plukovník Vasil Mohorita – MEYER. A já jsem byl W.M. Vasil Vasilič Mohorita – MEYER.

Kolona vyjela z Plzně, Kde se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. A byli to vojáci z armády generála Pattona. Kterému jsme přísahali věrnost v boji proti bolševismu a SSSR v naší dětské odbojové skupině, na nádraží Praha Bubny, Praha 7. Mezi kolejemi. Ve Spartanburgu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *