Proč zrovna já a ne někdo jiný. Operace Benjamin

1 005 zobrazení
TiskTisk

 

Náhrobní kámen na Saint Charles Cemetery, East Farmingdale, Suffolk Country, New York, USA.

Anna Mohorita, Michael P. Mohorita, John Timko.

Více k tomu v textu.

V dnešním příspěvku se zaměřím na dávno a dávno dopředu připravované aktéry Operace Benjamin. V minulých příspěvcích jste mohli číst o těch skutečně velmi dávných „účastnících – klíčích nebo klíčových bodech“ v Operaci Benjamin. Například Bein Liath Mhor, hora ve Skotsku a anagram Mohorita Ben, nebo o kavárně – pojišťovně, bance Lloyd v Londýně na Lombard street – anagram DR. L.M.B. street, nebo o námořníkovi – Marine Benjamin Lloyd, M.B.L., hrdinovi z občanské války v USA ( všimněte si že rusky psané Občanská Válka je v iniciálách O.V. napsáno v azbuce O.B. – Přitom je to rusky Graždanskaja Vojna ale vy už víte, že ruské G je jako naše na hlavu postavené L. Tedy je to L.B. – Benjamin Lloyd anebo Leonardo da Vinci, který většinu aktivního věku působil v Milano – L.B.M.  anebo Basil a Ludmila Mohorita – B.M.L.).

A i další klíč  Maria Leontijevna Bočkareva. Lehman Brothers (Henry, Meyer a Emanuel) z Montgomery – L.B.M. v ALABAMA, L.B.M , maršál Bernard Law Montgomery, L.B.M. (narozený 17.listopadu). Generál Westmoreland (West More Land – W.M.L. tedy i V.M.L. i B.M.L.), narozený ve Spartanburg. I  Virginia Military Institut ( B.M. a l jako malé l tedy velké L.) kde studoval generál George Catlett Marshall, tvůrce Marshall Plan (iniciály jeho jména jsou – G.C.M.  v naší řeči latinko azbuka – Gorbačov Sergejevič Michail ). Anna Mohorita Lemak z Westmoreland County v Pennsylvánia atd.

Důležité jsou i  iniciály T.M. (TM označení TRADE MARK)  slavných osobností začátku 20.století –  vicepresident Thomas Marshall, president Thomas Wilson (W je i M) a Thomas Masaryk, spojených už bezprostředně se začátkem poslední,  realizační fáze, Operace Benjamin.

Je to také Milka. společnost založená 17.listopadu 1825. A tak souhlásky M.L.K. – K.L.M. a LeMaK a KLiMa. A podle potřeby i Milk, Moloko, Mléko,Lait, Chalav.

A k tomu ještě spousta Mayerů, Meyerů, Millerů a Müllerů a Mizerů a Macharů a Mlynářů atp.

A jsou to i  slavná data spojená nejen s osobnostmi, například svatých, ale i dávnými historickými událostmi. Důležitá místa na mapách ,které měli možný vypovídající schopnost pro jejich užití v dorozumívání Tří sester, ale vlastně všech Dvojek. Ale to už tu všechno bylo mnohokrát napsáno a popsáno.

Tento znovu opakující se úvod uvádím proto, že na dalším textu a na fotografiích dokumentů z Vojenského historického ústavu v Praze a dokumentů z pozůstalosti mého otce uvidíte, kde se už konkrétně pracovalo na přípravě  aktérů poslední – realizační – fáze Operace Benjamin. Bylo to v Carpathien Ruthenia. ( C.R. Churchill – Roosevelt ). Je zcela zřejmé, že i proto byla součástí Československa. Máte li za úkol totálně změnit  říše a stávající světový řád a s tím celý svět posunout do vyšší civilizační fáze, musíte k tomu využít veškeré možné prostředky. A jedním z těchto prostředků, chceteli nástrojů, je využití geografické polohy jednotlivých regiónů. Včetně přesouvání jejich příslušnosti podle potřeby. Pro uskutečnění nadcházejících plánovaných etap, dalších zásadních změn. Proto bylo například  připojeno C.R. k Československu. Proč ? Protože to v plánech na období po pádu Rakousko-Uherska, bylo jako nezbytný úkol. A v plánech na další vývoj ve světě zcela nutné. Především proto, že společný úkol Tří sester, byl , že se po První a Druhé světové válce nic podobného nesmí opakovat. Třetí světová válka nesměla být, protože by byla válkou jadernou. A znamenala by likvidaci lidstva. A pro to všechno, se zaměřily Dvojky celého světa, na přípravu té poslední, etapy – konec SSSR a světové komunistické soustavy. Dávno a dávno. Jak už je zřejmé ze všech mých předcházejících příspěvků tady na mém webu.

Je zcela zřejmé, že celý tento vývoj byl předvídatelný. A veškeré události, které vývoj světa provázely, byly a samozřejmě stále jsou předvídatelné. Například, že budou existovat  padáky maloval Leonardo da Vinci dávno před tím, než byly použity v Druhé světové válce ( Wehrmacht – generál Student v Bitvě o HAAG, v Holandsku zahájené 10.května 1940 pod názvem Fall GALB ( Galbach, Geblt, Gavel )  a později Spojenci v Operaci Market Garden – M.G. také v Holandsku od 17.září do 25 září 1944, pod velením Bernard Law Montgomery).

To samé co o padácích  platí i o využití radiových vln, v pro nás běžných mobilních telefonech, dříve využívaných pouze pro přenos pouhých signálů, například  Morseovou abecedou. Tečka a čárka. Dnes si přes ttyto vlny pouštíme do telefonů filmy a můžeme mluvit s přáteli na druhé straně zeměkoule. Například.

Výpočetní technika, WI FI, internet, počítače, notebooky, tiskárny, 3 D tisk, fotografování atd. A to vše dnes běžně užívané. Na většině míst na Zemi.

Je to i  využití jaderné energie a užití energií vůbec. Včetně dnešního největšího úkolu, vyřešit její „skladování“ pro každodenní využití třeba v automobilech a dalších dopravních prostředcích. Ale nejen tam.

Vždy to ale vyžadovalo  ten správný čas a správné pochopení fungování toho, či onoho, přírodního zákona. Ale i technologická a cenová možnost, jej v praxi realizovat. A k tomu bylo třeba vysoké úrovně badatelské činnost. Jejímž výsledkem je využití běžně dostupných materiálů, ale i  nerostů, které musejí být dobity v přijatelných cenách, upraveny v přijatelných cenách a přepraveny v přijatelných cenách a zpracovány v přijatelných cenách  a dovedeny do běžně dostupné technologické úrovně k praktickému využití. A to vše, znovu opakuji v přijatelných nákladech. To chce soustředění sil a prostředků. Tedy kapitál a systémové vědecké bádání na profesionální úrovni. Že to ale všechno je a bude  možné, profesionálové – vědci a další odborníci, kteří se tím zabývali, velmi dobře věděli. K realizaci všech těch dostupných znalostí byla cesta více než trnitá. Velmi trnitá. Generace lidstva žijící v bídě, bez naděje, v nouzi a strádání, hrůzy válek, nenávist. Ale jenom pokrok v přírodních vědách a užití výsledků v bádaní, mohl posunovat svět dopředu. Až tam kde se nachází lidstvo dnes. V nevídaném blahobytu, který je absolutně nesrovnatelný s životem před sto, ale i padesáti lety. A to nejen na „bohatém“ Severu, ale i na „chudém“ Jihu.

Z toho o čem bud psát zde, v tomto příspěvku, je zcela zřejmé, že se  Dvojka, z Rakousko-Uherské armády se Operacé Benjamín zabývala již v 19.století. Nevím jestli už pod tím jménem nebo pod jiným. Ale to není podstatné.  Emigrace Anna Mohorita, později Lemak a i dalších emigrantech do USA z C.R. ale i ze Slovenska o kterých již vím.

V úvodu tohoto příspěvku dokládám fotografii náhrobního kamene  ze státu NEW YORK USA. Je tam pochována další a jiná Anna Mohorita, než o které se píše v předcházejícím příspěvku. Je to hrob  ANNA  MOHORITA a MICHAEL P. MOHORITA a  JOHN TIMKO ve státu NEW YORK, USA. JOHN TIMKO z  rodiny MOHORITA, má stejné jméno jako československý “ Meresjev „, generál TIMKO. Přišel také o nohy ve válce, ale přesto sloužil v armádě dál. Na ministerstvu obrany Československa po Druhé světové válce, vykonával funkci  náčelníka kanceláře ODBOJE . Také byl někdo jiný jako Mohorita – Meyer. On byl Timko ale původně  Tanenbaum. Rusky ëlka. L.K. – EL CHE. Proč si vybral zrovna jméno TIMKO, vidíte nahoře na tom náhrobním kameni.

Důkazem, toho všeho jsou i tyto následující, právě dnes zveřejněné dokumenty. Dokládají pravdivost mých tvrzení. Říka se tomu – FAKTA.

 

Dokument číslo 1. Vojenský historický ústav Praha.

Toto je seznam celkem deseti Mohoritu, kteří odvedeni do československé armády v průběhu Druhé světové války. K jednotlivým jménům.

Mohorita Ivan

 • Mohorita Ivan, narozen 17.01. 1922, Volové, okres Volové. Mého otce bratr se jmenoval Ivan a byl narozen v roce 1922 ve Volové, okres Volové. A 17.01 je i 17.07. to je datum popravy cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu. Datum mojí svatby s Vlasta Svoboda, 17.07. 1976 ( to je i 1919 rok narození mého otce i 1991 plánovaný rok ukončení SSSR a světového komunismu.) A naše děti Kateřina/ Jekatěrina a Nikola/Nikolaj/Mikuláš/Mykola.
 • 17.01. je i 11.07. to je datum narození otce mé manželky Svoboda Miroslav – stejné jméno, jako měl syn velitele těchto všech na seznamu uvedených Mohoritů – generála Ludvíka Svobody. Popravený nacisty. Svobodové byli v té době a později z  Kroměříže. ( Ludvík Svoboda původem z Hrozenkova – Vinohrady, Dvojka – Santa Klára ( Svatá Anežka byla Klariska ) vinohrad  v Tróji, Spartanburgu, Santa Clara na Kubě osvobozena Ernesto Che Guevara) ).
 • Z Kroměříže byl i Otmar Reidl – jediný  účastník Operace Benjamin. OR hebrejsky světlo a kůže.
 • 17.01 je i ještě jednou 11.07. a to se narodila Olga Havlová. manželka Václava Havla.
 • 17.01. je i 01.11. a to byl v roce 1973 můj otec, bratr Ivana Mohorita,  povýšen do hodnosti plukovníka Československé armády.
 • 17.01. je i 11.10. a to je datum založení US Marine v roce 1775. Tedy rok 17.7. a pětka jako římská V – Vasil. Nebo jako mně známé označení pětky jako koule ve škole. Koule je i země koule. Ve znaku US Marine. S orlem a kotvou.
 • 17.01. je i 11.10. a to je v roce 1982, datum úmrtí Leonida Iljiče Brežněva. Se stejnými iniciálami jeho jmen – L.I.B. jako mělo krycí jméno velitele skupiny ARAP, kapitán Adam Jevsejevič Niščimenko. Leonid Ivanovič Bělavskij. L.I.B. V této skupině působil můj otec v hodnosti podporučíka československé armády jako náčelník štábu.
 • 17.01. je i 10.11. A to v roce 1970, schválením stanov vznikla organizace SSM. A v roce 1989, jsem 10.11. odhaloval v Žitné ulici v Praze pamětní desku obětem 17.listopadu 1939, student Jan Opletal a dělník  Václav Sedláček. ( Jan Opletal jako J.O. a Ian Opletal jako  I.O. a V.S. I.O.je i Ivan Olbracht. Autor Nikola Šuhaj Loupežník – z Carpathian Ruthenia.)

Mohorita Jan

 • Mohorita Jan, narozen 07.05. 1921, Volové, okres Volové. Stejného data narození, přesně stejného,  byl Ivan Mohorita, také voják Svobodovi armády, také z Volové. Ale z Volové u Chustu. Později plukovník československé armády a docent PhDr. a kandidát věd. Působil v Tyršově domě na Fakultě tělesní výchovy a sportu. A byl funkcionářem Dukla Praha. Narozen  07.05.1921. Znal jsem ho osobně a byl to  přítel mého otce. Patřil do mé Trojice Tří králů –  Doc.PhDr. plukovník Ivan Mohorita,  generál Stefan Bunzák a můj otec, plukovník Vasil Mohorita – Tři králové. (A 6.1. je i 6.12. a to je svatý Nikolaj atd…)

Mohorita Jozef

 • Mohorita Jozef, narozen 23.06. 1912, Volové okres Volové. 23 je i 1775. Je to i rok 35 – 1935, kdy bylo povýšeno pět prvních maršálů Sovětské armády. Na oficiální fotografii na Wikipedii, dva sedí a tři stojí.
 • V roce 35 byla podepsána první smlouva mezi ČSR a SSSR.
 • 23.06. je i 23.09. A to je Moravcovou metodou, minus dva 21.09. A to se narodil můj přítel, spolužák a později i manžel mé sestry Anna Marie, Jiří Uher. Který se s ní přestěhoval v druhé polovině sedmdesátých let do Litoměřic, do Palackého ulice. A bohužel za pár let let zemřel v nemocnici v  Ústí nad Labem.( U.L.)

Mohorita Ladislav

 • Mohorita Ladislav, narozen 12.11.1924. Sevluš, okres Sevluš. 12.11. je datum kdy končila v roce 1989 Celostátní konference SSM v pražské Lucerně.
 • 12.11. 1989 byla svatořečena Anežka Česká ve Vatikánu, papežem – Polákem, Jan Pavel II. Druhý.  Byla Klariska. ( Santa Clara ) Otec byl Čech. A její matka byla Maďarka. Carpathian Ruthenia ( C.R ) byla maďarská před vznikem Československa a za Druhé světové války také.
 • Jeho křestní jméno obsahuje anagram slav – Vasil.
 • Sevluš je angram Vasil a Š – v ruštině a hebrejštině Trojzubec, nebo M. Znak Neptuna a znak Ukrajiny. Po Druhé světové válce byla Carpathian Ruthenia připojena k Ukrajině.

Mohorita Pavel

 • Mohorita Pavel, narozen 10.02.1920, Sevluš, okres Sevluš. 10.2. je i 10.11. K tomuto datu je vše uvedeno již výše, u prvního v seznamu uvedeného Mohorita Ivan.
 • Navíc je 10.02. i 10.05. A to zahynul v Praze v roce 1945 první manžel mojí matky, při likvidaci munice v Hradištku u Prahy. Rotmistr dělostřelectva československé armády před válkou. V průběhu války pyrotechnik pražského policejního ředitelství v Bartolomějské ulici.
 • A ještě je 10.05. i americkým způsobem psaní dat i 05.10. Čteme li toto zase naším způsobem čtení dat, tak je to datum narození Václava Havla. 05.10. A Moravcovou metodou plus dva je to datum seskoku mého otce, se skupinou ARAP u Makova. 07.10.1944. A navíc  09.10. „zahynul“ Ernesto Che Guevara v Bolívii a 11.10. se narodil Ivan Havel ( zase 11.10. jako u prvního na seznamu bratra mého otce Ivana Mohority ).
 • Sevluš je zase angram Vasil a š – Trojzubec. Jako u předcházejícího Mohority Ladislava.

Mohorita Vasil

 • Mohorita Vasil, narozen 12.08.1919. Volové, okres Volové. V tomto případě jde o mého otce. Později plukovníka Vasila Mohoritu.  Vše už bylo mnohokrát popsáno. Jen pro připomenutí. Ve stejný den se narodil Jak eš. 11.08. se narodil Vasil Bilak a 13.08. se narodil Fidel Castro.
 • 12.08. je i 12.05. A to je i Moravcovou metodou minus dva 10.05. A to v roce 1945 – 10.05. zahynul první manžel mojí matky Ludmily.
 • Rok narození 1919 je určující pro ukončení SSSR a světového komunismu v roce 1991. Je to ale i rok 1976, rok mého ukončení základní vojenské služby a dne 30.března 1976 ( otec odveden v Buzuluku 30.března 1943 ), převedení do zálohy. Je to i rok mojí svatby.
 • Rok mého nástupu do funkce předsedy OV SSM na pražskou Dvojku. Po Ulmajerovi. UL Majer. Vasil a Ludmila Majer – Mohorita. S kanceláří na Vinohradech, náměstí Míru, naproti Svaté Ludmile a Armádnímu divadlu a Kulturnímu domu železničářů – Národnímu domu. ( popsáno dříve náměstí Míru ). V domě Valdek ( deck je paluba ), kde bylo v suterénu, podzemí kino Varšava. Ve stejném bloku domů, kde měl z druhé strany v hale Spořitelny kontaktní místo Otmar Reidl z Operace Benjamin v roce 1941. I druhý parašutista. ve stejném roce František Pavelka z Operace Percentage.

Mohorita Vasil

 • Mohorita Vasil, narozen 03.08. 1918. Volové, okres Volové. 03.08. je Moravcovou metodou, krát dvě i 06.08. A to je i 09.08. To je datum shození atomových bomb na Hirošima a Nagasaki. Hirošima je i Hora Miša. Míši čas ( Hora je španělsky čas – ČaS. Č.S.). Hora španělsky je anglicky Time – T.M. Hebrejsky Zman. Nagasaki je naší řečí i Hagasaki, tedy i HaGusaky. H/Gusak. Hebrejský člen na začátku Ha Gusak.
 • takže pěkně vedle sebe – Míši čas – Ha Gusak. Míši čas v ten čas nastal. Kdo je Míša ???
 • 09.08. je i datum narození mých bývalých nevlastních bratrů. Dvojčat. A to v roce 1943.
 • 03.08. je i 08.03. A to je Moravcovou metodou, krát dvě, i 16.03. A to je datum narození mojí sestry Anna Mohorita. Matky Míši – Michala. ( M.G.)
 • Rok jeho narození je podle hodin 19 –  7 a 18 – 6. K tomu bude více uvedeno u jeho samostatného kmenového listu.
 • Byl také později plukovníkem Československé armády. Žil v Košicích a  Svidníku ( Do Svidníku kam nevedly železniční koleje a tedy Svidník nebyl napojen na československou železniční síť ) a měl jsem možnost se s ním několikrát, tam ve Svidníku osobně setkat. V roce 1988 a 1989.
 • podle slov mého otce vyučoval Vojenské letecké akademii v Prešově. V Prešově sídlila také po Druhé světové válce československá paradesantní brigáda. Jejím velitelem byl tehdy generál Paleček Karel, z Dvojky od generála Moravce. Velitelem jedné brigády byl pozdější generál Stefan Bunzak. Jeden ze Tří králů , který odvedl mého otce a Šuberta a další do SSSR v říjnu roku 1939.

Mohorita Vasil

 • Mohorita Vasil. Narozen 02.12. 1909. Volové, okres Volové. 02.12. je i 02.01. Protože prosinec je první měsíc odzadu roku a leden je první měsíc ze začátku roku. Moravcovou metodou je to plus dva 04.01. A to se narodila moje matka Ludmila Mohorita.
 • Narodil se v roce 1909. A v tom samém roce se narodil i první manžel mojí matky Ludmila Mohorita. A v tom roce ženil Ben eš Edvard/Eduard, se svojí manželkou Annou/Hanou v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru, Vinohrady, Dvojka – Praha 2. V tomtéž roce byl založen Tel Aviv.
 • A 1909 je i 19.09. A to je moje datum narození. Jsem syn Ludmila Mohorita a Vasil Mohorita.
 • Je to také 19.9. – 199 a to je i l99 – zrcadlově ( metodou kterou používal pro svoje poznámky Leonardo da Vinci ) lee. LEE. Jedno z mých mnoha jmen používaných v Operaci Benjamin. Vyslovuje se jako Lí. Čínsky Li. A známá firma LEE z USA, výrobce jeans. Založená v roce 1889. Založil ji Henry (Jindřich ) David Lee. V Salina Kansas. S.K. X.

Mohorita Vasil

 • Mohorita Vasil narozen 17.11. 1910. Volové, okres Volové. 17.LISTOPAD asi není třeba nijak dlouze vysvětlovat vám, kteří čtete a tedy víte jak to bylo doopravdy.
 • 17.11. je ale i 11.11. A to se narodil syn bratra mé matky Karla Gebelt ( The Havel ) také jménem Karel Gebelt ( The Havel ). Emigroval do Německa po Okupaci Československa v roce 1968. Žil ve Frankfurtu nad Mohanem ( F.M. – generál František Moravec). Kde je letiště Hahn. Stejně ,Hahn, se jmenovala za svobodna naše společná babička z Horních Počapel. Marie Hahn.
 • A aby to bylo úplně jasné a nezpochybnitelné vodítko v Operaci Benjamin, tak se mladší syn bratra mojí matky Karel Geblt, Petr Gebelt narodil 06.11. A, počítejte se mnou –  11.11. kdy se narodil starší, Karel Gebelt a 06.11. kdy se narodil mladší Petr Gebelt je dohromady 17.11. Tedy zase 17.LISTOPAD.
 • A pravda je to i proto, že jeden bratr mého otce byl Petr. ( narodil se v roce 1907 a zemřel v roce 1940. Můj otec  říkal ,že padl v maďarské armádě, admirála Mi.Horthy na východní frontě.).
 • Ta metoda součtu dat narození je stejná u otcových spolubojovníků a pak také souputníků socialistickým Československem až k 17.LISTOPADU. Už to tu bylo, že ve Dvojce je třeba mít vše dvakrát, aby bylo jisté, že je to pravda. A proto znovu opakuji data narození Tří králů. Můj otec Vasil Mohorita, z Volové 12.08. a Doc.PhDr.Vasil Mohorita CSc, z Volové 07.05. – což je i pátý měsíc odzadu roku tedy je to i 07.08. Dohromady to dělá 19.08. A to se narodil třetí ze Tří králů generál Stefan Bunzák z Volové. Velitel skupiny jako rotmistr československé armády, který v říjnu 1939 odvedl otce a další do SSSR.
 • 17.11. je i 11. 11. a to skončila v roce 1918, v 11 hodin, na základě příměří podepsaného téhož dne v 5,05 ráno ( V roce 1918 se narodil dne 03.08.další Vasil Mohorita – klíčová postava v příběhu Operace Benjamin, více dále ) Světová válka. Světová válka První ( I ) trvala dva týdny ( II ) a tři měsíce ( III ) a čtyři roky ( IV ) přesně. Jako bylo sjezdů SSM. Na IV., posledním, jsem byl zvolen předsedou já.  IV je i Ivan a Václav, Ion a Vasile a Vasil a Ivan.
 • Signálem k První světové válce byl výstřel – zavraždění arcivévody Ferdinanda. Zavraždil ho Gavrilo Principe. G.P. – G.L. – EL CHE. Gavrilo Principe byl vězněn v Terezíně. Já v Terezíně skládal druhou přísahu. První na nádraží v Holešovice – Bubny ( H.B. – Havlíčkův Brod, nebo Václav Havel ) v naší dětské odbojové skupině  a Druhou v Terezíně. Z nádraží Holešovice Bubny odjížděly transporty Židů do Terezína.
 • Válku si postupně. od konce července mocnosti vyhlašovaly navzájem. 12. srpna na den narození mého otce, o pět let později, vyhlásila válku Velká Británie a Francie Rakousko Uhersku. A hlavní události spojené se začátkem války proběhly v srpnu – Augustu.
 • Konec války podepsal Ferdinand Foche – F.CH. – EL CHE. VE VAGÓNU. NA ŽELEZNICI. NA KOLEJÍCH. A Ferdinand. Jako arcivévoda zavražděný na začátku a jako klaun Ferdinand v československé televizi, představovaný hercem Vršťala – VRSTL – BRISTL – Bristol. Město  kde Britská sestra umístila po jeho přeběhnutí v roce 1978 a kde dodnes žije přeběhlík ze Zpravodajské služby Sovětské armády Victor SUVOROV ( vlastním jménem Viktor REZUN – více v příspěvku o přeběhlících. ). Na Národní třídě v Praze je pamětní deska SUVOROVA. Pochopitelně že ta je k uctění pobytu v Praze maršála Suvorova.Alexandra Vasiljeviče.

Mohorita Vasil

 • Mohorita Vasil narozen 19.02. 1907. Volové, okres Volové. 19.02. je i 19.11. Druhý měsíc od začátku roku a tak je to i druhý měsíc od konce roku. A Moravcovou metodou je to i , minus dva 17.11. 17.LISTOPADU.
 • Kromě toho je rok jeho narození i jako datum 19.07. A to je zase Moravcovou metodou, minus dva 17.07. A to bylo zcela vyčerpávajícím způsobem uvedeno na začátku. Datum popravy car Nikolaj, datum mé svatby a je to i 11.07. a to se narodil otec mé manželky Miroslav Svoboda a Olga Havlová. Atd.

Dokument číslo 2. Z pozůstalosti po mém otci.

Jde o jeden ze dvou propouštěcích dokumentů, mého otce, z Gulagu Kožva, Pečora okres, republika Komi. U nás se tomu říkalo Cestovní příkaz. Byl vydán otci na cestu z Gulagu do města Buzuluk, Orenburg oblast.  Do sídla tehdejšího střediska 1.československého samostatného polního praporu, Ludvíka Svobody. Je to důležité, pro ukázku o spolupráci Tří sester.

 • Za prvé otce v tom dokumentu jmenují ruským způsobem – Vasil Dimitrijevič Mogorita. A Dimitry nebo Dimitry víme, že je i Dormitory – Kolej. Tento cestovní příkaz byl na cestu vlakem. Po kolejích.
 • Národnost  – Ukrajinec.
 • Místo odkud držitel cestovního příkazu pochází – Maďarsko ( v čase Druhé světové války to tak bylo, pak to byla Ukrajina )
 • Buzuluk se nachází v Orenburské oblasti. Buzuluk, Orenburg. B.O. – Operace Benjamin. Samozřejmě, je třeba znovu připomenout, že v Orenburgu jsem byl v roce 1988. Cestou do Kazachstánu, do Karačaganak (Kara a čagan ) a Alma Ata  na výstavbu plynovodu ( Gas – jako anglické Gus – Gustav ). Orenburg založila carevna Kateřina/Jekatěrina. A začíná na OR. Otmar Reidl – Operace Benjamin.
 • Buzuluk se nachází na souřadnicích 52 stupňů a 46 minut Severní šířky a 52 stupňů a 16 minut Východní délky. Dvakrát 52. V roce 1952 začal vykonávat funkci prezidenta USA generál Eisenhower a kralovat ve Velké Británii, začala Elisabeth II. Já jsem se narodil a byla popravena „skupina“ Rudolfa Slánského Kromě toho je Severní a Východní známé, jako V.S. – US a SU a UK. A Vojenské Stavby a Silniční Vojsko a Vnitřní Stráž.
 • Zbylá čísla v minutách  46 a 16, je 1946. To je rok kdy otec optoval a získal domovské právo v Jindřichově Hradci. Je to i rok kdy otec dostal válečné vyznamenání „Za Pobědu Nad Germanijej“. “ Za vítězství nad Německem“. S vyobrazením Stalina. Vyznamenání mu bylo uděleno 19.09.1946. Za šest let nato, přesně, jsem se narodil. Vyznamenání bude nafoceno v příštím příspěvku. A bude k němu a dalším dokumentům, komentář.
 • Číslo cestovního příkazu obsahuje také dvakrát 52. Je to 25 a 22 a 4. Tedy dvakrát 52 a 4 navíc. A 4 je jak víme i IV. A to je Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ion a Vasile. Vám dobře známá jména z předcházejících příspěvků.
 • Číslo 25 jenom připomínám, pro osvěžení, je číslo mého ročníku na Vysoké škole politické v Praze ve Vokovicích. ( V-25 ) Můj vojenský útvar 6174 ( to je rok úmrtí maršála Žukova a rok kdy jsem na základní vojenskou službu nastoupil – 1974 ) slavil v době kdy jsem tam sloužil 25.výročí založení. A moje manželka mi po příjezdu z USA věnovala „čtvrťák“. 25 centů minci.
 • Definitivním potvrzením klíče je datum kdy byl cestovní příkaz vystaven. 12.marta 1943.  Je to tam rukou psaná 12 a za ní natištěné 1944 a velká 3 zase rukou. Takže rukou je tam napsáno 123. To je moje rodné číslo. ale je to i datum popravy Rudolfa Slánského a dalších odsouzených v jeho tak zvaném protistátním centru. 03.12. 1952. Nebo 12.03.1952. A i podobné datum popravy L.B. – Lavrentije Beriji 23.12. 1953. Tedy i 12.23. 123. Kterého odsoudil k trestu smrti tribunál v čele s maršálem Koněv – I.S.K. – L.X – EL CHE. Nebo chceteli Konev – Vanek – Novak. Anagramy.
 • I bez toho rukou psaného 12 a 3 je to 123. Protože měsíce „Marta“ je Března. A to je třetí měsíc. Takže zase, ještě  jednou, podruhé, je to 123.
 • A k tomu MARTA je španělský anagram MaHaRiTa. Protože Španělé H nevyslovují. Tak tam není potřeba. Španělsky se vyslovuje moje příjmení Marita. Marta.
 • Marta byla i manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů – dvojčat.
 • 21.03. tedy i 03.21. se narodil Vasilij Džugašvilly – Stalin. Generál letectva. 123. ( Připomínám ,že mě maršál Pokryškin „učil“ létat na trenažéru letadla v Moskvě na letišti Šeremetěvo – Aeroport – A a Trojzubec, ruské, nebo hebrejské Š. Nebo i obráceně trojzubec M. A.M. Anna Mohorita. Bylo to v roce 1976. A to je i 1919 i 1991 )
 • To červeně dopsané 27 31 považuji za připsané v Buzuluku, po příjezdu otce u odvodu dne 30.března 1943. Je to stejné i u dalšího dokumentu. Číslo 31 bylo číslo mého dresu v Meteor Praha. A je to zase 123 a 7 navrch. Číslo 123 jako rodné číslo, mně bylo přiděleno v občanském průkazu, který jsem dostal u nás na Praze 7. Ve Spartanburgu. V roce 1967 – a to je i 1919, 1991,1976.

Dokument číslo 3. Z pozůstalosti po mém otci.

Druhý propouštěcí dokument. Jde o provizorní průkaz totožnosti, k cestě z Gulagu Kožva, Pečora okres, republika  Komi.

 • Na rozdíl od předcházejícího dokumentu je v tomto uveden rok narození otce – 1919. Datum ale ne.
 • Píší mu příjmení MOGORITO. A rusky Vasilij Dmitrijevič.
 • Národnost Ukrajinec
 • Místo narození Volovo, Volovskogo okr. ( Vengrija – Maďarsko )
 • Občan MOGORITO Vasilij Dmitrijevič se vysílá do Buzuluk, Orenburgská obl.
 • Podepsán kapitán KLJUČKIN a staršij lejtěnant ( nadporučík ) GEORGIEV.  Oba z NKVD.
 • KLJUČKIN je KLÍČNÍK nebo jen KLÍČ. A tak se také stalo kapitán Niščimenko, velitel otcovi výsadkové skupiny byl krycím jménem Leonid Ivanovič Bělavskij. Tedy L.I.B. jako Brežněv. A kapitán OTISK velitel skupiny WOLFRAM, se kterou se v Moravských Beskydech sešli a spolupracovali Byl OTISK. STOPA, KOLEJ.
 • Kapitán Ključkin, Kapitán Niščimenko, Kapitán Otisk, A Ernesto Che Guevara, kterého Fidel Castro pověřil velením na lodi Granma. Jejíž kormidelník ke mně přijel s dcerou Ernesto Che Guevara,  Celia Guevara, v lednu 1989. A moje kancelář na Vinohradech v domě VaLdek. V a L. –  Deck – paluba.
 • Georgiev je Gruzie – Georgia. Ale i George a Jiří. Mnoho důležitých aktérů Operace Benjamin bylo z Gruzie ( například přeběhlíků v předcházejících příspěvcích ) A hlavně Jakov a Vasilij a Světlana Džugašvilly – Stalin. I a V a S. V a S a L. Vessel i Vasil.
 • Na tomto dokumentu je datum 11. Marta 1943. Všimněte si, jak jsou obě jedničky psané. Skoro jako II. římská Dvojka. Samozřejmě nikdy nezjistíme, zda li to psal kapitán nebo nadporučík, nebo na to měli v Gulagu například někoho z vězňů, jako pomocníka, který jim vyplňoval potřebnou dokumentaci. Nebo nějaké protekční „dítě“, které schovávali před účastí na frontě, radši v kanceláři Gulagu.
 • A nyní musí zákonitě přijít i překlad dvou slov z hebrejštiny. Otcovo příjmení je dvakrát ve středním rodě. To je evidentní. Na strojním vyplnění. To není překlep. Buď to tak otec řekl, nebo to tak vyplnili. To je prosté. Nevím, ale jak ho před tím v Gulagu evidovali. Škoda, že nesplnili svůj slib pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů. Ti mi slíbili informace přímo z moskevských archívů Gulagů. Nesplnili. Dnes je jasné proč. Neměli zájem, abych o těchto věcech psal. A mohli tak dále pěstovat mýty, které se tady po Listopadu 1989 vytvořili. O jednotlivých účastnících revoluce a vůbec celého pádu SSSR a světového komunismu. Jsou to mýty a pověsti. A brání je zoufale a vytrvale. Za pomoci mnoha historiků a archivářů a badatelů a novinářů. Nemají nic společného s tím, jak to doopravdy bylo.
 • V Hebrejštině se totiž střední rod řekne MIN STAMI. STAMI je naším hebrejským způsobem čtení bez samohlásek STM. A to je i angram SAMET. Nebo Mates. Tak jsme říkali veliteli roty v Litoměřicích na základní vojenské službě. jmenoval se Matiášek. Vladimír. V.M. Někdo mu vymyslel přezdívku MATES. Kromě toho a t je ještě důležitější je STM – ToMáŠ. TOMÁŠ je ko MASARYK – WASILEK.
 • A KOLEJ ( tedy i stopa a otsik ) – železniční kolej je v hebrejštině MESILA – tedy náš anagram Wasile. Vasil.

Dokument číslo 4. Dokument z Vojenského historického ústavu v Praze.

Fotografie kmenového listu MÉHO otce, Vasil Mohorita.

 • Kmenové číslo, v pravém rohu nahoře je 732/D. To je 732 i 132 a tedy i 123, moje rodné číslo. Je to i datum narození Vasilij Džugašvilli Stalin 21.03. Datum popravy „skupiny“ Slánského v roce 1952 – 03.12. Toto číslo pravděpodobně označuje důstojníky v činné službě. Objevuje se i u dalších Mohorita Vasil a je stejné. Nejedná se tedy o číslo nebo značku přímo spojenou s mým otcem.
 • D je i čtvrté písmeno v abecedě latinské i hebrejské ( dalet ). A římskými číslicemi je to I.V. – Ivan a Vasil a Ivan a Václav a Ion a Vasile.
 • I číslo IV. sjezd SSM na kterém jsem byl zvolen předsedou ÚV SSM. Předcházející praxe byla, že předsedové se volili mimo sjezdy. Bylo to tedy další znamení a upozornění. Pro ty kteří zabezpečovali průběh Operace Benjamin mimo tuto sféru vlivu. I pro zahraničí
 • Zajímavé je to ,že na tomto kmenovém listu není uvedeno jméno po otci. Tedy v ukrajinské podobě Demetr, Dmitry nebo Dimitry nebo v ruské Dimitrijevič. Známé jako anagram Dormitory – ubytovna nebo studentská kolej. Protože u některých  dalších vojáků z povolání, kteří byli ve Svobodově armádě a byli Mohorita a byli z Volové, okres Volové tomu tak je. A na dalším dokumentu  mého otce, Dokument číslo 9, který je níže uvedeno je. Proto tento dokument číslo 9 zveřejňuji.

Dokument číslo 5. Dokument z Vojenského historického ústavu v Praze.

Fotografie kmenového listu Mohorita Vasil Demetr.

 • Tento Vasil Mohorita Demetr se narodil 17.LISTOPADU. A roku 1910. Výše, v první části, u dokumentu číslo jedna, je popsáno další.
 • Je tedy Demetr jako můj otec. I když ten to na kmenovém listu nemá napsané.
 • V roce 1982 jsem se stal předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM a začal jsem pracovat po ukončení Vysoké školy politické na ÚV SSM. Sháněl jsem spolupracovníky. A někdo mi doporučil slečnu které příjmení bylo Demetr. Ta k nám nastoupila a krátce u nás pracovala. Proč je jasné. Demetr byl ale i kolega Maršála na Městském výboru KSČ v Praze. Maršál byl vedoucím oddělení vysokých škol a Demetr byl vedoucím oddělení společenských organizací.

Dokument číslo 6. Dokument z Vojenského historického ústavu.

Fotografie kmenového listu Mohorita Vasil

 • Jde o toho Mohorita Vasil, který žil ve Svidníku a narodil se dne 0.3.08. Výše je vše uvedeno. Je to ten se kterým jsem se ve funkci předesdy ÚV SSM několikrát setkal. Bylo to tedy určitě v letech 1988 a 1989.
 • Mohorita Vasil. Také bez příjmení po otci jako můj otec. V době kdy byl kmenový list vyplňován byl také nadporučík jako můj otec. A jeho kmenový list je důkladněji vyplněn. Možné to je proto, že sloužil v předválečné československé armádě. Odvodní ročník má zapsán 1937. A na tom prvním seznamu má napsanou hodnost desátník.
 • Napravo nahoře v části „Kmen. vt.“ je poznámka RZU č. 89. Víc nic. Ale 89.
 • V Buzuluku byl zaznamenán 7.7.1943. To je napravo dole. 7.7. je Moravcovou metodou, plus dva i 9.7. A to se narodil první manžel mojí matky.
 • Tento Mohorita Vasil je důležitou osobou v Operaci Benjamin. Je to proto, že byl, stejně jako otec cvičen pro pobyt v týlu nepřítele a vysazen na území okupované nacisty. A byl  velitelem partyzánské skupiny „Olexa Borkaňuk“. O.B. – tedy i Operace Benjamin.
 • Olexa Borkaňuk byl komunistický funkcionář předválečného Československa na C.R. Carpathian Ruthenia ( C.R. ) – Podkarpatské Rusi a Východním Slovensku (V.S.) Olexa Borkaňuk se narodil  dne 11.01. 1901. O tomto datu a jeho významu pro Operaci Benjamin bylo výše, u prvního ze seznamu číslo 1, u jména  Mohorita Ivan , vše uvedeno. Olexa Borkaňuk byl také vyslán do týlu nepřítele. V roce 1942. Byl ale zajat maďarskými četníky a popraven v Budapešti dne 03.10.1942. A byl in memoriam oceněn titulem Hrdina Sovětského svazu. Právě na jeho počest byla výsadková skupina, tohoto Mohorita Vasil, pojmenována Olexa Borkaňuk. O.B.
 • Vysazena byla u Šarnina ( překlad nechám na vás ) dne 27.09 – 27. září 1944. Vy už víte, že 27.09. je i 21.09. A to se narodil můj spolužák a přítel a poté i manžel mojí sestry Anna Mohorita, která žila se svým synem jménem Michal. Ale také víte, že 21.09. je Moravcovou metodou, minus dva i 19.09. A to jsem se narodil já. Vasil Mohorita II.
 • 27.09. 1901, přicestoval do USA Antonín Dvořák. Tam složil symfonii Z Nového světa. “ NEW WORLD „. Jeho muzeum je u nás na Dvojce. V ulici Ke Karlovu ( Charlie ). Kromě toho že je 27.09. datum vysazení skupiny O.B. – Olexa Borkaňuk v roce 1944, je to i 21.09. Narození mého přítele a spolužáka a později i manžela mojí sestry Anna Mohorita. A Moravcovou metodou minus Dva je to i 19.09. a to je moje datum narození. Rok cesty Antonína Dvořáka do USA je 1901. A to je i 19.01. To je Moravcovou metodou, minus dva 17.01. To se narodil Ivan Mohorita. První na seznamu výše, na začátku.
 • Složení  skupiny Olexa Borkaňuk O.B. bylo dalším klíčem v Operaci Benjamin O.B. . Z  československých občanů ve skupině  jich bylo 7 křestním jménem Vasil a 6 křestním jménem Michal. Kromě toho tam byl jeden Nikolaj, jeden Anton a jeden Dimitrij. Vasil Mohorita velitel této skupiny se narodil v roce 1918 a to je i 19 a 18 a to je i 7 a 6, podle hodin. 7 Vasilů a 6 Michalů.
 • 7 jmen Vasil. Sedm je velmi významné číslo v příběhu a celé Operaci Benjamin. Je to sedm studní které vykopali Abraham a Isaac. Je to Beerševa, město v Negevské poušti v Izraeli – a to je i 7 piv, ve vojenském slangu, nebo i Waršava, protože hebrejština má jedno písmeno pro naše V a B a ještě k tomu označuje naše V i hebrejské písmeno, které jako naše velké  I nebo malé l.  ( podobně jako španělština vyslovuje něco mezi V a B ). Je to sedm pahorků na kterých stojí Řím, sedm řek v Lisabonu, sedm komínů v Madridu a Siete Tetas – sedm prsů –  v Madridu, sedm věžáků v Moskvě ( kopie je pražský hotel International v Podbabě ). Hebrejské slovo  ŠeVa je číslo  7,  je to i  známé S.V. – V.S. A to je i latinské U/V také  – U.S. a S.U. a U.K.. A další Vojenské Stavby a Silniční vojsko a Vnitřní Stráž, kde sloužil a pracoval můj otec a já u Vojenských Staveb.
 • 7 je římskými číslicemi VII. Což znamená také Vasil II. Nebo německé rakety V 2.
 • Michalů bylo šest. A to je římskými číslicemi VI. Což znamená Vasil I. Anebo německé rakety V 1.
 • 6 a 7 je také číslo ze Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československem a SSSR podepsané dne 12.12.1943 v Moskvě. Podepsal ji BEN eš a Vjačeslav Molotov. V.M. a angram Vasil ve jménu Vjačeslav. V prvním memorandu, připojeném k této Smlouvě se uvádí, že všichni Němci, protože jsou říšskými občany mají do pěti ( 5 je i 2 ) let opustit Československo, a že ve všech obcích ČSR musí být alespoň 67 procent obyvatelstva české, slovenské nebo ukrajinské národnosti. ( Připomínám, že předcházející Smlouva mezi ČSR a SSSR byla podepsána v Praze dne 16.května 1935. 16.05. je i 16.08. a to je i 19.08. a to se narodil generál Stepan Bunzák). A Smlouva byl podepsána v roce otevření první trasy moskevské „podzemky“ Metra. A v roce povýšení prvních pěti ( 5 ) maršálů SSSR. Více už tady také bylo.) A 23 den v měsíci červnu, se narodil Jozef Mohorita, z Volové, okr,Volové, z výše uvedeného seznamu.
 • První číslo v Memorandu  je pět – pět let. A to je Dvojka. A druhé číslo je 67. Tedy i 6 a 7.
 • Ve skupině O.B. byl jeden Anton. A to je velmi významné jméno v celé Operaci Benjamin. Mnohokrát uváděné v předcházejících příspěvcích. Ale hlavně je to jméno manžela sestry mojí matky. Aleny. Baranikov.
 • Ve skupině O.B. byl jeden Ivan. A to byl syn sestry mojí matky Alena a jejího manžela Anton/ Antonín Baranikov. A bratr mého otce Ivan Mohorita. Matka sourozenců a mého otce byla za svobodna Baran.
 • Byl tam ve skupině O.B. jeden Dimitrij. to bylo jméno otce mého otce. Proto se mu uvádí Dimitrijevič, nebo Demetr, nebo Dmitrij. Manžel Anna Baran/Mohorita.
 • A byl tam jeden Nikolaj. Jako ruský car Nikolaj, popravený bolševiky v Jekatěrinburgu dne 17.07. A datum mojí svatby a můj syn Nikola a dcera Kateřina/Jekatěrina. Více už tady bylo mnohokrát a mnohokrát uvedeno. A také jako Nikola Šuhaj Loupežník. ( I.O.).
 • A nyní přicházíme k dalšímu významnému jménu spojeném s touto skupinou a to je jméno Olexa. Křestní jméno maďarskými fašisty popraveného v Budapešti – Maďarsko ( B.M.) Borkaňuka. U dalšího kmenového listu číslo 7.

Dokument číslo 7. Dokument z Vojenského historického ústavu.

Fotografie kmenového listu Mohorita Vasil Olexa.

 • Jeho druhé jméno, nebo jméno po otci je Olexa. Stejné jako u Olexa Borkaňuk – O.B. A to je i Operace Benjamin.
 • Náhoda to nemůže být v žádném případě. Protože jeden můj kolega z československé skupiny posluchačů Vysoké školy komsomolské v Moskvě ( přibližně 15 osob ) v letech 1971 – 1972 se jmenoval Olexa. Příjmením. A co víc, byl z Litoměřic. Kde žili a sloužili moji dva bývalí nevlastní bratři a kde jsem v letech 1974 – 1976 vykonával základní vojenskou službu. Ze které jsem byl převeden do zálohy dne 30.března 1976. A tam jsme se také několikrát setkali. V Litoměřicích. (Stejně tak, jako jsem se tam v Litoměřicích v té samé době ,setkal se svým spolužákem z devítiletky na Strossmayerově náměstí v Praze 7 , Spartanburgu, v té době posluchačem římskokatolického semináře LUDVÍKEM Šťastným, a na rotě byl s Nykodymem – stejně jako křestní jméno Husákova otce – který byl mým svědkem na mé svatbě 17.07.1976. S Vlastou SVOBODA).
 • OLEXA Jiří z Litoměřic byl předsedou OV SSM stejně jako já. Musel ale z té funkce odejít. Detaily neznám.
 • OLEXA Jiří byl tedy jako můj spolužák v Moskvě, se mnou u Tamanské divize. Která v roce 1991, ukončila pokus o puč vicepresidenta SSSR Janajeva a jeho kliky. Stejně jako tam se mnou byl vedoucí naší skupiny poručík Malik ( Lemak ) a nadporučík Václav Šípek ( V.S.), kolega z pokoje na studentské koleji, který v době Listopadu 1989 pracoval na oddělení státní administrativy ÚV KSČ. Nikdy jsem se s ním v době, kdy na ÚV KSČ pracoval a já tam docházel, a pak také od 25.listopadu 1989 pracoval , nesešel a neviděl. Tam ani jinde.
 • Naším hebrejským čtením a psaním je OLEXA bez samohlásek LX. EL CHE.
 • Mohorita Vasil Olexa, z Volové okres Volové, byl povoláním státní cestář. Cestáři používají Živičné povrchy při úpravě silnic. Říka se jim  Živčák, který je uveden v jednom z předcházejících příspěvků o rybách a háčcích. A bez háčku jako Zivčák. Jméno všem známé. Z událostí 17.LISTOPADU v Praze.
 • Můj otec Mohorita Vasil skončil vojenskou kariéru také jako „státní cestář“. Byl zástupcem velitele samostatného praporu Silničního vojska v Horních Počernicích. Druhý útvar měli v Horních Počaplech. Kde se narodila moje matka.
 • Velitelem tohoto samostatného praporu Silničního vojska v Horních Počernicích se jmenoval příjmením Svoboda. Znal jsem ho osobně. Nebyl příbuzný s mojí manželkou.
 • V Buzuluku můj otce začínal u 1.československého samostatného polního praporu, Svobody. Končil u československého samostatného praporu v Horních Počernicích. Tedy taky v „polích“. Polního, venkovského. A velitel byl také Svoboda.
 • Více o tomto Mohorita Vasil Olexa je uvedeno u dokumentu číslo 1, seznam z Vojenského historického ústavu.

Dokument číslo 8. Dokument z Vojenského historického ústavu.

Mohorita Vasil I Vasil

 • Podrobnosti jsou také uvedeny v Dokumentu číslo 1, seznamu z Vojenského historického ústavu.
 • O tomto dokumentu se rozepisuji proto, že je jediný ze všech, pravděpodobně, originál z Buzuluku. Ty ostatní jsou z poválečné doby. Tento má dole azbukou vytištěné údaje o tiskárně a všechny ty náležitosti k tisku. A chybí mu v textu háčky a čárky. Vyplněn je na psacím stroji latinkou, pravděpodobně anglickým psacím strojem, bez háčků a čárek, které jsou tam dopsány.
 • A také proto že číslo kmenového listu je nápadně podobné s číslem které má otec na propouštěcích papírech z Gulagu – tady 2521 a otec má 25224.
 • Také proto že se prezentoval v Buzuluku 25.2.1943. Krátce před otcem. A také protože to datum je jako to číslo kmenového listu. S jedničkou navíc. Možná šlo o metodu zadávání těchto čísel ke kmenovému listu. Podle data narození a k tomu číslo, kolikátý v pořadí v ten den narození příslušný odvedenec je. Ale my víme že 25.02. je i 25.ÚNOR. Bolševický převrat v roce 1948. Přesně pět let po tom co byl tento list vyplněn.
 • A také je to rok 52. Rok kdy začal vykonávat presidentský úřad v USA ( U.S. ) generál Eisenhower a ve Velké Británii ( U.K. ) začala kralovat Elisabeth II. A rok kdy jsem se narodil a 12.03. ( 3.prosince byli popraveni členové tak zvaného protistátního centra Rudolfa Slánského) a já dostal později rodné číslo 123.
 • U jeho prvního jména Vasil je číslo I. A u druhého Vasil již žádné číslo není. Ale když je jeden Vasil I tak je druhý II.
 • Byl z okresu Volové ale ne přímo z města Volové. Ale z místa jménem Rička. Což je Říčka. V češtině. Rika je řeka a rička  je říčka. Malá říčka jsme říkali ramenu Vltavy mezi Stromovkou a Trojou.
 • Zajímavé je i přepsání překlepu u roku narození. Původně je napsáno 1908. A je to ruko přepsáno, stejně jako jsou rukou dopsány háčky a čárky, na 1909. Rok narození prvního manžela mojí matky Ludmily, rok svatby BEN eš Edvard/Eduard s Hanou/Annou ve svaté Ludmile na náměstí Míru na Vinohradech, rok založení Tel Aviv a také moje datum narození 19.09.

Dokument číslo 9. Dokument z vojenského historického ústavu.

Mohorita Vasil Demetr

 • Jde o jeden z dokladů, na mého otce který mně Vojenský historický archív poskytl. Je to dokument o vyznamenáních otce. Jeho první strana. Bylo jich celkem daleko víc. Skoro ke třiceti.
 • Uvádím ho tady jenom z toho důvodu, že je tu uvedeno, že –  npro.pěch.v zál.zvl.skup.hl.št.MNO, ( přeložím pro nevojáky – nadporučík pěchoty v záloze zvláštní skupiny hlavního štábu Ministerstva národní obrany ) příslušný v Jindřichův Hradec a narozen 12.8. Volové – SSSR, je zde  jmenován jako                M O H O R I T A   Vasil Demetr. A tady je otec Demetr. Po otci jménem Dmitrij. Ne Dmitrij, Dimitrij, Dimitrijevič, ale Demetr.
 • Zvláštní skupina Hlavního štábu Ministerstva Národní obrany byla následovníkem předválečné a válečné Dvojky generála Františka Moravce. Velel jí generál Paleček, po návratu z Londýna.
 • Otec tedy sloužil zde, v této skupině. A byl poté v posádce ve městě BENEŠOV ( BEN )  a zpět v PRAZE,  pak v JINDŘICHŮV HRADEC ( Jindřich Poledník ) a pak zase zpět v PRAZE u 80.pluku Pražského povstání, který byl tímto názvem osobně pojmenován, přímo presidentem BENEŠEM. Pak sloužil otec ve FRÝDEK MÍSTEK –  místě kde se jediná jednotka československé armády bránila v roce 1939 okupantům, a jehož iniciály jsou stejné jako generála Františka Moravce – F.M. V  místě v jehož okolí, v průběhu války, otec jako náčelník štábu zpravodajské skupiny ARAP – Bělavskij, působil.
 • Odtud z F.M. byl vyslán na pomoc na Slovensko v O.B. Operace Bandera – ve španělštině a italštině je Bandera. Bandera je Dr.Ben. Česky je to Vlajka,  – anagram Vasilij, jako naše jméno v ruštině, nebo Vasilija jako například jedna sestra otce.). Operace Benjamin, Operace Borkaňuk, Operace Bandera. Ale i Operace Barbarossa. Která měla původně zcela jiný název.
 • Poté sloužil zase v PRAZE u 80.pluku Pražského povstání. A v roce 1952 byl odvelen k Vnitřní Stráži Ministerstva Vnitra – tehdy Ministerstva národní bezpečnosti. V době kdy tam můj otec nastoupil tam byl ministrem Karol BACÍLEK. Ano BaCíLeK – BASILEK –  Vasilek. V roce kdy se Vasilek ( tedy já ) narodil. Karol Bacílek končil ve funkci 14.09. 1953. A už víte, že 14.09. je i 19.09. A to je moje datum narození. Ale nevíte, že otec podal žádost o opci, aby zůstal československým občanem po připojení C.R. Podkarpatské Rusi k Ukrajině, dne 14.09.1945. A že 14.09. je i datum ukončení Druhé světové války. Podle hodin.14 je 2. O tom bude více v příštím příspěvku i včetně fotodokumentace.
 • 14.09. zemřel Tomáš Garrigue Masaryk ( Time G.M. ) a 14.09. se narodil Jan Masaryk. A je to i 19.09. naším vojenský písmem. A narodil se můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál – zády k sobě J jsou Kotva. A Moravcovou metodou minus dva je 14. září i 12. září. A to se na rodil syn mé sestry Anna Mohorita Michal ( viz náhrobní kámen v úvodu ). A 14.09. plus dva je 16.09. a to je zase 19.09. datum mého narození.

Dokument číslo 10. Dokument z pozůstalosti mého otce.

Je to osobní průkaz totožnosti „Slovenského štátu“, kterým byl otec vybaven pro pobyt v týlu nepřítele.

 • Začnu evidenčním číslem. Tam je evidentně vidět moje datum narození a Dvojka – od začátku Dvojka – 2 a pak 166 – tedy 199 – 19.09. Nebo i rok 1909. Za ním je číslo 71. To je i hebrejsky čteno odzadu naše 17 a to je zase podle hodin 5. Tedy i Dvojka.
 • Jméno Emil Hazucha. Jméno Emil je velmi důležité. Pouze v Holandštině má toto jméno podobu Melle. Pro hochy. A vy víte, že můj otec byl odvden 30.března – v den kdy se narodil Vincenc van Gogh. Gogh se v Holandštině vyslovuje jako Hoch. Melle je také české mele. Tedy i kecá. To samozřejmě znamenalo, že není tím za koho se vydává. Samozřejmě to bylo jako informace pro poválečné období. Možná ale i pro udavače kteří to věděli a nacistům  donesli. Ale to už, zacházím dál, než jsem chtěl. Není možné to, totiž ale vyloučit. Byl konec války. A vojenští zpravodajci Abwheru se určitě chystali na období po válce a nezabývali se tím čím se tehdy zabývala vražedná komanda a gestapo.
 • Mele ale také Mlynář – Müller – Meyer. A to je Mohorita – Meyer.
 • Příjmení Hazucha je i hebrejské Ha Zucha – Ha Zoche je české Výherce, Vítěz.
 • Co je zcela neoddiskutovatelné je jeho datum narození na tomto, padělaném dokumentu. 10.02. 1920. To se narodil ve Volové okr. Volové, Pavel Mohorita. Na prvním seznamu uvedený. Samozřejmě, že to je důkaz, že o tom “ co se děje “ ve Volové v Moskvě věděli a tedy, že jsou v obraze, kdo je Lucerna, Světlo, Osvětlovač,  OR. Operace Benjamin. Pavel je i souputník  Petra – Petr a Pavel v křesťnství. A Petr byl starší bratr mého otce, který padl v řadách maďarské fašistické armády v roce 1940. Maďarsko vedl tehdy Admirál Mi.Horty. MiHorty. Mohorita. A Admirál – Marina. A Miklós – Mikuláš, Nikolaj, Nikola, Mykola.
 • A Pavel je Saul. Tak se jmenoval československý velvyslanec, který sloužil v Číně, když jsem tam byl v červnu 1989. A chtěli mě tam odstranit z KGB. Více bylo popsáno dříve. U náměstí Tian Men. Saul tehdy říkal, že pytlují pytle pískem na obranu velvyslanectví. To je vojenský slang. Není liž pravda? ( Informace o něm a jeho funkci jsem nikde nenalezl. Vycházím jen z toho co si pamatuji. Tedy nemusí být přesná. Na Wikipedii je jenom ,že byl do roku 1988 ministrem hutnictví a těžkého strojírenství. Proto myslím, že to byl on. O velvyslanectví v Číně ta informace není. Budu dále zkoušet to zjistit. Jinak to tady upravím. Jak to dělám i v případě jiných podrobných ověření faktů. Ale Saul Paul – Petr a Pavel a Petr Mohorita a Pavel Mohorita není klíčové pro to co tu píši. Jde o jakousi informaci navíc, která dokazuje šíři záběru Operace Benjamin.)
 • Průkaz byl jako otci vydán dne 15.12.1944. A to víme že je i 12.12. a to byla rok před tím podepsaná dohoda mezi ČSR a SSSR. Podepsal ji Ben eš a Vjačeslav – Vjace Vasil Molotov. Více Vasilů Molotov. Více Vasilů s kladivem. Thórů. Thór je Viking. Válečník.
 • Molot je také Hamr. Anagram Mager – Magerit – a později Madrid. Zákad slova pro všechny způsoby finální „úpravy“ Mohorita. MGR – MHR.

Dokument číslo 11. Dokument z pozůstalosti mého otce.

Druhá stran osobního průkazu totožnosti „Slovenského štátu“, kterým byl otec vybaven pro pobyt v týlu nepřítele.

 • Všimněte si fotografie. Černý oblek, černá košile a  černé vlasy.  Je to fotografie mého otce. Pravá.
 • Text je na razítku “ TOTOŽNOSŤ SI PREVERELA“ Vysoká nad Kysucou. A na kulatém razítku je text “ Štátný notárský úrad“. A zase datum 15.XII.1944.
 • Je důležité si uvědomit, že šlo o rok 1944. Tedy o období po zahájení Slovenského národního povstání. Kdy fungoval čilý ruch mezi povstaleckým územím a SSSR. Samozřejmě, že vojenští zpravodajci mohli svým kolegům vojenským zpravodajcům dopravit spoustu pravých dokladů se spoustou pravých razítek a vším k tomu potřebným. Obecně známe SNP jen z té bojové stránky. Ne z té stránky „Tiché fronty“. Vůbec už ne z té stránky přípravy na konec SSSR a světového komunismu. To dá rozum. Byla to „Válka v Mlze“ podle Carl Von Claussewitz. V Tumanu, rusky a  Fog a Harr anglicky. Niebla španělsky.
 • Co je ale na tom průkazu důležité? Byl vydán Notárským úradom. Druhý Vasil Mohorita z Volové, okr. Volové, ten, narozený 03.08.1918, velitel výsadku Olexa Borkaňuk – O.B.  pracoval jako písař na Notárskom úradě, před svým útěkem do SSSR. Nebo to má alespoň tak dopsané, rukou, do svého kmenového listu. Jak je vyfocen výš.
 • A co je finále? Místo, kde, jako, otci vystavili tento průkaz. Vysoká nad Kysucou. Už to vidíte? Za prvé Vysoká a ještě nad KySuCou. Vysoká nad KSC. Ano vidíte dobře. Vysoká nad KSČ. To bylo oznámení skrze svojí Lucernu, Světlo, Osvětlovače, OR od Tří sester, kde je to nejvyšší místo v Československu. Pro to, aby Operace Benjamin probíhala řádně a bez problémů. A to místo je Na Valech. Sídle ministra obrany. Musím samozřejmě napsat pro ty, kteří tato místa neznají, že sídlo ministra obrany je Na Valech v Praze. A je to i nad budovou ÚV KSČ a sídlem vlády, kteří jsou dole u Vltavy. Ale to místo i výše položené nad Pražským Hradem. Ne o moc, ale je. Kromě toho je Valy anglické Valley a to je údolí. Mezihoří. Mežgorje – dříve Volové. Můj kmotr a otcův spolubojovník ze Svobodovy armády, byl generálplukovníkem a 1.náměstkem ministra národní obrany a přišel tam z funkce velitele ZÁPADNÍHO vojenského okruhu. Jmenoval se Vasil Valo. Byl z Mukačevo na C.R.
 • Ve španělštině je Cosecha – vyslovuj koseča – KoSeČa – sklizeň. Anglicky HARVEST – HARR – anglicky mlha ( především ve Skotsku ) a VEST – západ West. KSČ. Válka v Mlze.  

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *