Díl III. Operace Benjamin. Nebyla to ale ve skutečnosti „OPERACE B“ ? „O.B.“ i „O.8.“ Nebo „Operation Bartholomeus“ anagram Mohorita Basil/Vasil ?

553 zobrazení
TiskTisk

A tak se vracím zpět ke Svatému Apoštolovi Bartoloměji. Do úvodu několik základních informací. Jméno Bartoloměj je údajně určitě jméno rodové. Jde o jméno s kořenem pravděpodobně ARAMEJSKÝM bar Talmay nebo bar Tolomaj, což znamená syn Talmajův. Jeho otec Tolomaj byl ze vznešeného rodu a získal i vzdělání. Je ale i možné, podle jména Talmai, které souvisí s hebrejským slovem TELEM, což znamená brázda, říci, že jeho otec byl oráčem.

V našem případě se jedná o tu druhou variantu. Proč to tvrdím? Protože armádní generál Rusov – Ruswurm Karel, bydlel v ulici Veverkova Praha 7 – Spartanburg, kousek od nás. Veverkova ulice přetíná ulici Antonína Sochora. Bratři Veverkové byli vynálezci ruchadla, určeného k ORBĚ. Manželka armádního generála Rusova byla třídní učitelkou mojí dcery Kateřiny na škole na Strosmayerově náměstí, vedle kostela svatého Antonína Paduánského a vedle domu s iniciálami V.H. Na náměstí, kde prakticky celý svůj produktivní věk pracovala moje matka se svým šéfem, příjmením Hájek ( Hayk – arménsky Armén ). Aby to byla dokonalá pravda, tak v době kdy jsem byl ve škole v Moskvě – tedy v letech 1971-72, byl tak zvaným obchodním radou – vedoucím obchodního oddělení na velvyslanectví Československa v Moskvě Přemysl, ne ORÁČ, ale Štrougal. Bratr předsedy vlády Lubomíra Štrougala. Vím to, protože jsem jednou navštívil s jeho dcerou jejich byt v komplexu velvyslanectví. A jestli mne paměť neklame, tak v roce 1989, kdy jsem v září navštívil Rakouské sociální demokraty ve Vídni, byl ve stejné funkci právě tam. V Rakousku. To ale nemohu tvrdit. Ale mohu tvrdit to, a to je důležitější, že jeden z mých kolegů na Vysoké škole politické v Praze ve Vokovicích se jmenoval Brázda. Antonín Brázda ( A.B.). A byl, to také bez záruky, z okresu LOUNY. L.N. Ve kterém žil a sloužil v okolí, v té době manžel sestry mojí matky Aleny/Alice Baranikov ( A.B.) Antonín Baranikov ( A.B.). Později plukovník Antonín Baranikov v Mladé Boleslavy. M.B.

Jednou ze známých disidentek byla Chartistka Otka Bednářová – Otka je potřeba oráče určená k čištění pluhu. Její jméno je Otta Bednářová. O.B. Rodné příjmení je Šmirousová – Šmirousová Otta – S.O. Strategické operace a O.B. Operace Benjamin nebo operace B. Nebo Otto – italsky 8 – B.

Jméno Bartoloměj bývá tradičně ztotožňováno se jménem Nathanel, což znamená „Bůh dal“. Samozřejmě, že necírkevní výklad tohoto jména je jasný. Bůh dal a Bůh vzal. Samozřejmě, že to není ve smyslu „Bůh – On“ ale v přeneseném smyslu slova někdo, kdo stál za celou Operací B.

Jeho vlastní jméno bylo tedy Nathanel a pocházel z Kány. Toto místo je nejčastěji ztotožňováno s dnešním městem Kafr Kanna v severní Izraeli, asi 7 kilometrů nad Nazaretem. Kána je i místem, kde uskutečnil na svatbě Ježíš první zázrak. A proměnil vodu na VÍNO. Důležité je také to, že Nathanela – Bartoloměje, přivedl k Ježíšovi Filip. Cituji “ Filip mu odpověděl: “ Pojď a podívej se!“ Ježíš, když spatřil přicházet Nathanela, řekl: “ to je pravý Izraelita, v kterém není lsti“. Ježíš si vysoce cenil Bartolomějovi ušlechtilosti a jeho smyslu pro spravedlnost. Nathanel s údivem odpověděl: “ Odkud mne znáš?“ Ježíš mu odpověděl: “ Dříve než tě Filip zavolal viděl jsem tě sedět pod fíkovníkem.“ Tato odpověď není prý dodnes jasně srozumitelná. Podle odborníků je vzhledem k tomu, že fíkovník bývá zmiňován jako strom pod nímž sedávali znalci Zákona a četli Bibli a vykládali ji, možné je i to, že šlo o narážku na činnost tohoto druhu, které se věnoval ve chvíli svého povolání.

Musím opět upozornit, že se jednalo v našem případě o vojenskou operaci. Tedy nejde o význam v textu, ale o použití textu jako velmi jednoduché šifry. Za prvé je v textu slovo víno. Vše co je s ním spojené, hraje roli v celé Operaci – ( Hrozenkov, Vinohrady ). Za druhé je zde uvedeno jméno Filip. Filip byl můj spolužák na základní škole. Petr křestním jménem a Filip příjmením. Byl v naší třídě absolutní špička. Seděl vedle mne v lavici jednu dobu. Vím to dobře, protože na rozdíl od nás ostatních si četl učebnici matematiky z vyššího ročníku, aby se s námi nenudil, při probírané látce z matematiky. A že to je málo? Samozřejmě, že to je málo. Proto byl s námi ve třídě přímo i spolužák se jménem Fajkus. Vlastimil ( Vasil a timil. ) Nejmenoval se česky Fíkus – anglicky Ficus, ale v počeštělé anglické podobě tohoto slova, tak jak by se mohla i v angličtině, nás nekvalitních angličtinářů, vyslovit – Fajkus. Jeho matka byla zástupkyní ředitele školy. Později ze školy na Strossmayerově náměstí odešli. ( a zástupkyní se stala Spurná – druhá manželka Gríši Spurného ). Kam nevím. Jenom si vzpomínám, že bydleli v ulici vedle ulice Revoluční v Praze 1. Tedy ne u nás na Praze 7, ale na Praze 1. V ulici Hradební ( HRADební ) dále navazující na ulici Benediktskou ( BENediktskou ). To je ale bez záruky. Nevím už, jestli jsem u něj byl doma, nebo mi to on ukazoval, nebo jestli mi to říkal někdo další ze spolužáků. V té ulici je totiž jeden ze vstupů do divadla Jiřího Wolkra, kam jsme jako děti se školou chodily. ( Jiří Wolker – George Walker …. ).

A aby to celé bylo skutečně pravda. A informace byla jistá, bylo město Kafr Kána, místo narození Apoštola Bartoloměje, v severní Izraeli, v průběhu Arabsko-Izraelské války v roce 1948 osvobozeno 7. Obrněnou ( OBrněnou – Brno, Bruntál, Beroun, Bern, atd ) Brigádou ( O.B ) vedenou kanadským dobrovolníkem ( kanadská vlajka je červená a bílá, jako víno. Nebo je také Maple Leaf – M.L. ) jménem Ben Dunkelman. Celým jménem Benjamin Ben – David. Tedy i M.L.B. Anagram příjmení je Duklyman. Muži od Dukly. A to byli Dukelští hrdinové, jak se jmenuje teď ulice Bělského, v Praze 7, Spartanburgu

O působení Bartoloměje Apoštola, jen pro připomenutí uvedu to, že působil v mnoha zemích. V Arménii, vyléčil dceru krále Polimeuse. Tento zázrak způsobil velké podivení, a král a celý jeho dvůr a i obyvatelé 12 měst uvěřili v Ježíše Krista. Tím však Bartoloměj proti sobě popudil pohanské kněze, kteří na něj poštvali králova bratra Astyagese, zarytého pohana, který ho úkladně zajal, uvěznil a krutě mučil. Údajně se tak stalo ve městě Derbent, nebo Derbend, na břehu Kaspického moře. Bartoloměj byl odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. To znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a posléze ukřižován hlavou dolů.

Co nám říká tento odstavec? Vyléčil dceru krále zázrakem – modlitbou. Měl léčitelské schopnosti a mohli bychom jej považovat za doktora. Jako všechny Apoštoly a později i Svaté – léčili zázraky. A to bude rozvedeno dále proč a jaká je souvislost se zázraky a s léčením a doktory v celém mém příběhu. Je uvedeno, že obyvatelé 12 měst přijali křesťanství. 12 je číslo které má své vlastní označení – tucet, dozen – anglicky, španělsky docena a rusky djužina. A 12 je i číslo počtu Apoštolů. Původní – pak mínus jeden jenom jedenáct a pak zase 12. Tedy jeden Juda spáchal sebevraždu a na jeho místo přišel Matěj – Matthew. 12 bylo i míst v letadle ve kterém cestoval generál Moravec letadlem KLM přes Amsterdam do Londýna dne 14. března 1939. Jeden ale neodletěl. Jmenoval se Dítě a byl tou dobou na Slovensku a za Dvojkou přicestoval do Londýna později, tzv. pozemní cestou. Jmenoval se Dítě. anglicky BABY – B.B. Stejně jako můj spolužák na Vysoké škole politické v Praze. Příjmením Dítě, který byl z Východních Čech. Místo smrti Bartoloměje se uvádí Derbent – Derbend. to je i anagram Bender nebo Dr. Benda. Encyklopedie Britannica uvádí jako místo jeho smrti město Albany. Alba je, jak už tady bylo mnohokrát uvedeno i název pro Skotsko, v Gaelštině. A je to také označení pro bílou barvu. Je to také klíčové jméno v celém příběhu – vévoda Alba de Tormes. Španělský šlechtic původem z Toleda u Madridu – Megrit, původně ( V Toledo působil slavný EL GRECO – Tedy L.G. – EL CHE ). V předcházejícím díle je uvedeno, a jen to připomínám, že mezi nejslavnější vyobrazení Apoštola Bartoloměje patří dílo Michelangelo Ludvík Buonaroti Simon. V Sixtínské kapli ve Vatikánu. Tedy M.L.B. – základní klíč v operaci B. a jméno Simon, což byl apoštol, Simon Horlivec, který také podle jedné verze zahynul v Arménii – společně se svatým Judou Tadeášem. Iniciály jejich jmen tvoří v jazyce latinském písmena S.I. – Simon a Iuda. S.I. Secret Inteligence. Nicméně ARMÉNI/ ARMÁNI, považují za zakladatele svojí církve Apoštola Bartoloměje a Apoštola Judu. V Latině B.I. – jako můj bratranec. Ivan Baranikov. Z okresu Louny – L.N. – N.L.

Ještě k místům pravděpodobného mučení a zabití Apoštola Bartoloměje. Jak je uvedeno v předcházejícím odstavci, a říká nám to Encyklopedie Britannica bylo to v Albany. Avšak místo s tímto názvem se nezachovalo. Anglická Wikipedia a německá Wikipedia se ale shodují v tom, že města – místa Albany, kde Apoštol Bartoloměj zemřel jsou pravděpodobně tři.

První je to místo, které také udává česká Wikipedia a to je město Derbend v nynějším Dagestánu. Druhou variantou je Albyrak/ Albac blízko Baskale což tehdy bylo v Arménii a dnes je to východní část Turecka. Třetí variantou je město Baku v Ázerbájdžánu. Hlavní město dnešního Ázerbájdžánu.

První místo – Derbend a jeho výklad je předcházejícím odstavci.

Druhá varianta dokonce obsahuje stejný kmen jako název Albany – Albyrak/Albac – Alba. A co je důležité u této varianty je to blízko Baskale – už víte kam mířím? Baskale je buď anagram Basilek – a to dokonalý anagram. A je to dnes v Turecku – TUR je přece SKOT – CATLE. A naše známé Tor, toro, Turrón, Turzovka, Torino atd.

Třetí varianta je Baku, Ázerbájdžán. Anglická Wikipedia se kloní k této verzi, protože historie zná tato místa právě pod názvem Albania. Nejsou pro to ale žádné důkazy a tak jde jenom o nejpravděpodobnější výklad všech možností. A pro náš účel je to zajímavé tím, že Baku je čistý anagram slova Kuba – Tedy i stát Cuba ale i Kuba jméno, které nás dovede ke dvěma apoštolům jménem Yacob – Jakob z nichž jeden Jakub Menší byl bratrem Judy Tadeáše. Také patrona Arménie. Stejně jako je jím Bartoloměj. A samozřejmě, že s naším příběhem dále má souvislost toto jméno v dalších podobách už mnohokrát opisovanýc – Jakov, Jacqueline Lee, James, Santiago, Jakov, Iago, Diego atd. A je na břehu Caspic Sea – C.S. jako Czechoslovakia, ale i jako X – CHE. A české Kaspické Moře je je K.M. jako zkratka pro město Kroměříž. Odkud pocházel a kde sloužil na vojně Otmar Reidl a žil tam Ludvík Svoboda. A Miloš Forman tam točil Amadea – Wolfgang Amadeus Mozart.

Město Albany v prostoru kde působil Apoštol Bartoloměj zaniklo. Objevilo se ale po staletích úplně na druhé straně světa. V Americe. Tam je město jménem Albany, hlavním městem státu New York v USA. Jak to souvisí s mým příběhem? Toto území, kde se nachází stát New York s hlavním městem Albany a samotné město New York, bylo nejprve Holandskou kolonií. A jmenovalo se New Netherland – Nové Holandsko, nebo Nové Nizozemí. A samotné město New York se jmenovalo New Amsterdam. Nový Amsterdam – v Nizozemí je to město pojmenované po řece Amstel. Pak se to stalo v průběhu anglicko-holandských válek územím Velké Británie a dostalo nové jméno, tak jak jej známe dnes. I hlavní město státu New York – Albany a i město New York dostala svá jména po bratrovi krále Charlese II – tedy Karla II, vévodovi z Yorku a vévodovi z Albany – Jamesovi. A ten se stal jeho nástupcem a králem Anglie a Irska – jako James II a králem Skotska jako James VII. Tedy po našem Jakub II a Jakub VII. Dvojka a Sedmička. Tam jsem pracoval- Dvojka a tam žil – Sedmička, na pražských obvodech označených těmito čísly. To by samozřejmě bylo málo a mohlo by to být považováno za náhodu. Kdyby ve státě New York, nežila od konce 19. století Anna Mohorita s manželem Michal Mohorita a John Timko. V příběhu pod názvem „Proč zrovna já a ne někdo jiný. Operace Benjamin“, tady na webu je fotografie náhrobního kamene ze hřbitova Saint Charles Cemetery, East Farmingdale, Suffolk County, New York, USA. ( připomínám i druhou Ann Mohorita Lemak ve státě Pennsylvania, Greensburg, Westmoreland County – bylo více dříve ). Anna Mohorita je v mém příběhu, kromě těchto dvou v USA ještě celkem čtyřikrát. Jako jméno matky mého otce Anna Mohorita ( Baran ), jako jméno jedné jeho sestry. Jako jméno jeho dcery a mojí sestry Anna Mohorita (provdaná Hrubá a Uher/ Magyar – takže zase byla „Mohorita“ ) a nakonec otcova druhá manželka Anna Mohorita ( Besarab ) na Palackého náměstí v Karlových Varech. Syn mé sestry Anna Mohorita se jmenoval Michal Mohorita. A Timko bylo příjmení náčelníka kanceláře ODBOJE na Ministerstvu národní obrany ČSSR. Také měl “ více“ příjmení jako my. Byl původně Tanenbaum. Říkalo se mu československý Meresjev. Přišel ve Druhé světové válce o obě nohy. Ale přesto dále v armádě sloužil a dosáhl hodnosti generála. O obě nohy přišel i můj děda Karel Gebelt z Horních Počapel. Byly mu amputovány v sedmdesátých létech z důvodu nemoci. Sestra matky A.B. ( Alena/Alice Baranikov ) a A.B.( Antonín Baranikov ) ho i s babičkou vzali k sobě domů a starali se o něj.

A aby to nebylo už vůbec náhoda, tak ve státě New York, v New York City na ostrově Manhattan, kde vznikla úplně první nizozemská osada jménem New Amsterdam pracovala počátkem sedmdesátých let moje budoucí manželka. V československé firmě ČEDOK, Manhattan 40 Street, 10 East. Narozená v Plzni a jménem Vlasta Svoboda – ová. Na ostrově Manhattan je i kostel svatého Apoštola Bartoloměje. K němu se vrátím později z důvodu zachování určité časové posloupnosti v příběhu.

Už v Díle II jsem napsal, že Michelangelo zanechal na kůži kterou v ruce drží apoštol Bartoloměj svůj autoportrét. Proto je klíč M.L.B. tak důležitý. A nyní je čas i uvést proč to byl právě Otmar Reidl, který byl jako jediný účastník Operace Benjamin vysazen do týlu nepřítele. Dne 16. dubna 1941. Proč a jak, už tu mnohokrát bylo uvedeno. Také již jsem mnohokrát psal, že jeho iniciály jsou O.R. – v hebrejštině je slovo OR používáno pro dvě zdánlivě různá slova. Kůže a světlo. Jednou je to ale s písmenem Alef na začátku slova a podruhé je to s písmenem Ájin na začátku slova. Proč píši zdánlivě ? Asi znáte dvě anglická slova FLASH a FLESH. Slovo flash je v češtině slovo pro význam zablesknout se, zazářit, zatřpytit se, záblesk a blesk. Nevím jestli jste někdy viděli stahování z kůže u zvířat. Já ano. A to v dětství poměrně často. Tam totiž FLESH – maso, tělo, dužina ( ruský výraz pro tucet je djužina ) vypadá skutečně jako že zazáří, zasvítí, zatřpytí se. Je to samozřejmě krví, která je pod kůží a která steče nebo uschne a již to stahované tělo zvířete vypadá jinak. Nezáří. To jenom chvíli po samotném aktu stažení kůže. A samozřejmě, že i v tomto případě je to důležité upozornění, že důležité jsou při dorozumívání souhlásky ve slovech. A samohlásky je možné měnit, vynechávat, nebo přidávat. Což bylo také již mnohokrát v předcházejících příbězích opakováno. K tomu je třeba ještě dodat i také již několikrát zmiňovanou výslovnost v angličtině. Její používání v různých částech světa, jí dodává skutečně nesmírné „malebnosti“ ve výslovnosti slov. Nejsem odborník, ale jsem přesvědčen že bychom mohli zaznamenat mnoho různých odchylek ve výslovnosti právě těchto výše uvedených dvou slov FLASH a FLESH, a že určitě mnohdy splývají v jedno slovo. Proto to tak bylo.

A také znovu připomínám, že ve španělštině je ORO – tedy také dvakrát OR můžeme říct, zezadu i zepředu – ZLATO. Tak se jmenovala manželka bratra mojí matky. Tedy jmenovala se Aurélie, ale nikdo jí nikdy neřekl jinak než teta Zlata. Anglicky je zlato GOLD – Tedy i GLD – A L je i R a tak je to DR.G. DR. CHE, když se vrátíme zase do španělštiny. A to víme že CHE – EL CHE, byl doktor. Lékař. Válečný lékař. Léčil raněné vojáky při válce proti diktátorovi Batistovi. A budou i další lékaři – váleční lékaři, dále v mém příběhu.

A nyní se dostáváme k pasáži Ostatky apoštola Bartoloměje. Věděli jste, že jsou napevno spojené s naší vlastí ? Prodělaly podle Wikipedia velmi složitou cestu. Na počátku 6. století je dal východořímský císař Anastasius I (popravená dcera cara Nikolaje II byla Anastázia ) přenést do Mezopotámské Dury (Dr. M.), později se relikvie dostaly na ostrov Lipari u Sicílie ( Lipary je v TYRhénském moří ), v 8. století a v roce 809 ( zajímavé číslo ) do jihoitalského města Beneventa ( Ben a Venta ) v Kampánii. Ben a Venta. A Kampánie je i Kumpanie, což můžete znát od Haška Jaroslava. V našem domě, v Antonína Sochora žil pan Venta. Už to tady bylo – z Kocourkovských učitelů, který vystupoval v kabaretu “ Červená sedma“. Venta je i prodej ve španělštině a v hebrejštině je prodej makira – což je i mahira- mohora. A tajemník ÚV KSSS u kterého jsem byl v srpnu 1990 v Moskvě se jmenoval Kupcov – překladu netřeba. Je to i jako moje přítelkyně Machar-ová a generální inspektor československé armády po I. světové válce, básník Machar ( B.M. ), jehož dcera byla Sylva, anagram Vasyl a on užíval pseudonym Antonín Rousek ( A.R. i Alois Rašín třeba ) – kvůli tomu Antonín je to důležité, Rousek může být i Rusák pro naše účely. Třeba Antonín Kapek byl údajně v seznamu KGB – jako Vít.) A nyní přichází ten nejdůležitější přesun ostatků Apoštola Bartoloměje. V roce 983 byly přenesen německým císařem OTTO III do Říma. Do hrobky, kterou dal postavit v chrámě Svatého Bartoloměje na ostrově Tibera v řece Tibera. ( Ne tubera na kterou zemřel Jiří Walker výše uvedený ). Tento chrám dal vystavět císař OTTO III svému příteli Svatému Vojtěchovi ( S.V.) – Adalbertovi – Albertovi. Českému svatému. Ale později, byl právě z důvodu uložených ostatků Apoštola Bartoloměje, zasvěcen právě Bartoloměji. A sluší se připomenout při této příležitosti, že chrám svatého Víta na Pražském Hradě ( P.H.-H.P.). Je chrámem svatého Víta, Vojtěcha a Václava. A také je třeba připomenout, že Svatý Vojtěch byl DRUHÝM pražským biskupem a že pocházel z rodu Slavníkovci – anagram – Vasilníkovci. Adalbert – Vojtěch zemřel v roce 997. A to je i 199 – 19.9. moje datum narození. Nebo rok 1909, se vším co se v něm odehrálo a bylo tady mnohokrát popsáno.

Ostatky tedy byly uloženy císařem OTTO III na ostrově Tiber. A v 11. století se dostala jedna paže Svatého Bartoloměje na jiný ostrov – na Britské ostrovy. A byla uložena v katedrále v Canterbury. Připomínám, že jsem se narodil na ostrově Štvanice v Praze 7, Spartanburgu. Lebka je od roku 1238 ( 123 – moje rodné číslo a 8 – italsky OTTO, nebo OTTA ) uložena v kostele svatého Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem ( F.M. ), který se nazývá císařskou katedrálou, “ Kaiserdome“. Připomínám, že iniciály generála Moravce jsou F.M. František Moravec. On sám žil a ženil se v Plzni s Vlastou ( stejně jako otec mojí manželky Svoboda byl s Plzně a ženil se tam s Vlastou) , která byla z Plzně, kde je v centru na náměstí Republiky ( připomínám předcházející Díl II a náměstí Republiky v Praze s dalšími dvěma Apoštoly I a S ) katedrála svatého Bartoloměje. A také připomínám, že ve Frankfurtu nad Mohanem je letiště Hahn a žil tam v emigraci můj bratranec Karel Gebelt ( narozený 11.11.). Naše babička z Horních Počapel byla za svobodna Hahn/ Han /Hon. Lebka – to je anglicky SKULL – s U jako latinským U – V, SKVL – je to i anagram VSLLK – Vasillek, tam byla uložena v roce 1238. A 123 je moje rodné číslo a číslo 8 je v italštině OTTO. Následující Díl IV., po tomto Díle III, bude věnován právě souvislosti a propojení historických událostí – názvů, jmen, dat, již z doby uložení ostatků Apoštola Bartoloměje na ostrově Tiber, až po dvacáté století.

I v českých zemích jsou uloženy ostatky Apoštola Bartoloměje. Část ostatků zdědil Karel IV. po své matce Elišce ( Alice/Alena ) Přemyslovně ( Oráč – OR a Če ). Tři zuby z tohoto dědictví daroval roku 1354 v podobě stříbrné sošky tohoto apoštola, část lebky Apoštola Bartoloměje získal roku 1355 v klášteře Augia Maior v Basileji – Vasil – a dal na ně zhotovit stříbrnou relikviářovou bustu – obojí pro katedrálu svatého Víta, Vojtěcha, Václava v Praze na H.P -P.H. Další relikvie byly základem stavby kaple svatého Bartoloměje při kostele svatého Klimenta dominikánů na Starém Městě pražském. Barokní kostel svatého Bartoloměje byl zbudován na Starém Městě v ulici Bartolomějské. Některé z Bartolomějových ostatků jsou uloženy v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě. ( Anglicky Virgin Mary – V.M.)

A závěr k této části je, že Apoštol Bartoloměj je patronem, jak už bylo podrobně uvedeno, Arménie. A u nás Plzně. A v zemi N.L. – L.N. Niederland například města Maastricht – anagram Macharit st. Asi ne svatý, ale třeba st. jako starší – Maior – Mayor – Major – Machor – Magor – Mogor atd.

K popisu svatého apoštola Bartoloměje je ještě třeba uvést kdy církve slaví vzpomínku na něj. Je to poměrně různorodé. Než to začnu psát ještě připomínám, že jeho iniciály jsou stejné v latince i v ruštině. A.B. Ruské A je shodné s latinským A. A ruské B se vyslovuje jako V. Ale on se rusky jmenuje Varfoloměj. Ale iniciály jako značky vypadají stejně A.B. i A.B. A dotvrzuje to hebrejština která má pro V a B jedno písmeno. A teď už k jeho svátkům.

Začít musím pochopitelně u církve, která jej pokládá za svého zakladatele. Arménská církev slaví 25. února a 8. prosince. 25.02. je zcela v souladu s teorií ve třech kapitolách zde na webu popsaných velmi podrobně. 0000 a 2222 a 5555. 8. prosinec 08.12. je datum narození mojí manželky Vlasta Svoboda 12.08. je datum narození mého otce.

V katolické církvi je svátek svatého apoštola Bartoloměje 24. srpna. A to víme je Moravcovou metodou děleno dvě 12. srpna. 12.08. datum narození mého otce. A Jak eš. Ale je to také 08.12. a to je datum narození mojí manželky Svoboda Vlasta v Plzni.

V pravoslavné církvi je to dne 22. dubna – 22.04. a 5. května – 05.05. 22. dubna se narodil spolubojovník Ludvíka Svobody a mého otce později ministr národní obrany armádní generál Bohumír Lomský. Ten se jmenoval vlastním jménem Bohumír Štěpán Lenc. 22.04. je i 05.05. a to je zase ve třech kapitolách popsané tady na webu 0000 a 2222 a 5555. A 05.05. je datum, kdy Bartoš zahájil vojenské povstání v okupované Praze v roce 1945. A Moravcovou metodou je to i krát dvě 10.05. A to zemřel první manžel mojí matky Bohumil ( Bohumír ) v roce 1945. A 10.05. 1948 se stal na pokyn Ludvíka Svobody, ministra obrany tehdy, můj otec kandidátem KSČ. A 10.05. 1949, rok nato, vztyčili v britském Bristolu ( Vršťala ) sochu Neptuna. S Trojzubcem. U Augustine parade, vedle pomníku maršála Slim ( Wasil ) – vítězi v tažení v Barmě ve Druhé světové válce. Připomínám že ve Velké Británii se slaví svátek Apoštola Simona Horlivce také 10.05. Který podle jedné legendy zahynul na Britských ostrovech a podle druhé s Judou Tadeášem a Bartolomějem v Arménii.

V pravoslavné církvi je to dále datum 11. června – 11.06. a 24. června – 24.06. 11.06. je i 17.06. a to jsme slavili narozeniny s babičkou Marií Gebelt ( M.G. ) z Horních Počapel, rozenou Hahn, Hon, Han. 24. červen je i 24.06. a to je i 24.09. a to je Moravcovou metodou děleno dvěma 12.09. A to se narodil syn mojí sestry Anna Marie – Michal Grubý/Hrubý ( M.G.).

V pravoslavné církvi je to dále datum 30. června – 30.06. a 13. července – 13.07. 30.06. je i 30.09. a to je Moravcovou metodou děleno dvěma 15.09. a to je i 12.09. Zase narození syny mojí sestry Anna Marie – M.G/H. 13.07. je Moravcovou metodou krát dvě 26. červenec svátek Anna. A také je to den kdy slaví na Kubě ( Jakub, Jakov, Santiago atd. ) Den založení Výborů na obranu revoluce – Hnutí 26. července. 13.07. je také Moravcovou metodou minus dva 11.07. A to se narodil v Plzni otec mojí manželky Miroslav Svoboda a ve stejný den se narodila Olga Havlová.

V pravoslavné církvi se dále slaví 25. srpna – 25.08. a 7. září – 07.08. Datum 25.08. je i 25.05. a to je zase ve schématu 0000 a 2222 a 5555. Kromě toho je to Moravcovou metodou plus dva 27.08. a to je i 21.08. – Buď datum okupace v roce 1968. Nebo konec puče v Moskvě v roce 1991. Nebo 12.08. Datum narození mého otce v roce 1919 a 08.12. narození mojí manželky vlasta Svoboda v Plzni v roce 1950. Datum 07.09. je i 07.06. A to je Moravcovou metodou krát dvě 14. června. to je datum založení US Army v roce 1775. A je to datum narození Ernesto Che Guevara a je to svátek Vasila. Kromě toho je to i 07.09. Moravcovou metodou 14. září. A to se narodil Jan Masaryk na Vinohradech v Praze 2. Tento den zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. A narodil se můj předchůdce J.J. – to je kotva zády k sobě. A pokud si dobře vzpomínám narodil se 14.09. i syn jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. A samozřejmě je 14.09. i 16.04. Datum seskoku prvního československého parašutisty OTMAR REIDL – O.R. V operaci pod názvem OPERACE BENJAMIN.

Jméno Bartoloměj je také používáno jako křestní jméno. Jeho vznik a původ byl popsán výše. U nás se používá zřídka. A když ano, tak jako originál Bartoloměj, tak i jako Bartolomej, i jako Bart, Barry, Bárta, Bartoš a Bartík. V polštině je to Bartolomiej nebo Bartosz, v ruštině Varfolomej a v maďarštině Bertalan. Ve francouzštině je to Bartholomé nebo Barthelémy, v holandštině Bartholomeus, německy Bartolomäus, anglicky Bartholomew, španělsky Bartolomeo a italsky Bartolo nebo Bartolomeo. Všechny “ dlouhé verze “ tohoto jména obsahují za prvé Mohorita – kromě maďarské – tam chybí m a h. Ale je to zase samo osobě v Magyar a to je Mohorita také. A ruské, kde je to slovo úplně odlišné. Kromě maďarského výrazu pro toto jméno je ale ve všech ostatních, včetně ruského základní klíč operace B. Tedy písmena B.M.L. nebo v ruské verzi V.M.L. A to víme, že v hebrejštině je V a B jedno písmeno a ve španělštině sice píšeme V ale vyslovujeme jako B. ( nebo skoro jako B, spíše něco mezi V a B ) A vždy tam zůstane, kromě ruštiny TR – tedy další důležitý základ slov, které provázejí celý můj příběh – Tur, Tor, Toro, Tri, Tři, Toronto, Torino, Turrón atd. A také polský výraz i český pro Bartoloměj ve zkrácené podobě je důležitý. Bartosz – Bartoš. Vy víte, že velitelství pražského povstání v květnu 1945 mělo název Bartoš. a také už si určitě vzpomenete, že do našeho domu v Antonína Sochora se počátkem sedmdesátých let o dvě patra pod nás přestěhoval Bartoš s rodinou. Odděloval nás byt s rodinou Sekyra. A vy víte, že atributem svatého Judy Tadeáše – patrona Arménie, je buď kyj anebo sekyra. A atribut Simona Horlivce je pila. Nářadí truhlářů, tesařů, lesních dělníků – Lumberjack.

Pro uvedení jasných souvislostí uvádím podrobnosti z Wikipedia ke jménu Bartosz – Bartoš a Pražského povstání.

Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš (dále je užívána zkratka VVVP „Bartoš“) je oficiální označení pro „Povstalecké velitelství Bartoš“ (někdy nazývané též zkráceně „Velitelství Bartoš“), které během pražského povstání v květnu 1945 zastávalo funkci velícího ústředního povstaleckého štábu. Toto velitelství vzniklo na základě iniciativy ilegální odbojové skupiny „Bartoš“, kterou založil bývalý příslušník československých legií v Itálii podplukovník ( Lieutenant Colonel – L.C. – EL CHE )  generálního štábu František Bürger – Bartoš.( Za protektorátu používal František Bürger krycí jméno Bartoš. To později přijal jako oficiální součást svého jména.) Centrálním místem velení v době Pražského květnového povstání 1945 se stal hlavní kryt pražské protiletecké ochranné policie dislokovaný v podzemí v Bartolomějské ulici číslo 5.“ Bylo to v PODZEMÍ a číslo 5. A František Bürger – Bartoš se narodil v obci ČERTYNĚ.

A už je jasné kam směřuji. V Bartolomějské ulici, v budově kde sídlilo povstalecké velitelství pracoval jako policejní pyrotechnik první manžel mojí matky Bohumil Florián. Rotmistr dělostřelectva před okupací. A 10. května zahynul v HRADištku u Prahy, při likvidaci munice. V Bartolomějské ulici, je také jeho jméno uvedeno na pamětní desce. A je tam kostel Svatého Bartoloměje. Více k tomu bude dále i s fotografiemi těchto míst. Kromě toho je příjmení Bartoše – Bürger. A to je náš anagram Vasil. A dvě B jsou i 22, 55, atd. A česky je jeho příjmení Bürger, přeloženo z němčiny – Občan. Bürger – Bartoš je tedy Občan Bartoš. O.B. Nebo Občan Bartolomeus – v holandštině – v podzemí, a to je Občan a anagram Mohorita Vasil.

Ke slavným nositelům jména Bartoloměj ve všech jeho podobách se ještě dostanu na závěr tohoto dílu. Nyní jen pro upoutání pozornosti těch, kteří by například dál nechtěli číst uvedu, že jedním z nich byl Bartoloměj Paprocky z Hlohol a Paprocké Vůle – polský diplomat, politik, kronikář. V přecházejícím dílu jsem popisoval svatbu jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů v Paláci Merkur v Revoluční ulici. Jeho manželka byla V.M. Věra Medal z Horních Počapel. A její příbuzná – mluvili o ní přede mnou vždy jako o “ Teta Paprocká “ žila v Praze. A do Horních Počapel jezdila, tak jako my. To se ale odehrávalo velmi dávno. A Bartoloměj Paprocky byl z Hlohol – P.H. – H.P. – Horní Počaply, nebo Horní Počernice.

A už se dostávám k samotné organizaci strategické operace – Operace B. Nejprve začnu tím, co je k orientaci při provádění nějaké vojenské operace nezbytné. Naváděcími místy – orientačními body. S jejich návazností a souvislostí a propojeností napříč kontinenty a stoletími.

Záladním O.B. – Orientačním bodem je San Bartolomeo all’Isola. Svatý Bartoloměj na ostrově. Tato Bazilika – Basilica, je titulární kostel v Římě na Tiberském ostrově, nedaleko od Teatro do Marcello pod Kapitolem. Byl založen krátce po roce 997 císařem Otto III a původně byl zasvěcen jeho příteli svatému Vojtěchovi – Adalbertovi – Albertovi. DRUHÉMU pražskému biskupovi. Ostrov na kterém Basilica stojí byl majetkem rodiny Tarquinia – Superba ( TAR…). Byl obložen mramorem a měl podobu LODI. Její „příď“ se za použití zdiva Ponte Rotto ( Rotto – OttoR ) na jižním konci ostrova zachovala. Na místě dnešního kostela stál ve starověku chrám boha lékařství Aesculapa – Asklépia – vidíte tam sklep – podzemí. Velmi důležitá role lékařů i doktorů obecně v celém příběhu. Více bude dále. Ale je třeba zmínit podobu znaku Aesculapa – hůl obtočená hadem, s holí boha MERKURA. Na holi Aesculapa je jeden had, který má tvar S. A právě značka “ S “ byla výchozí značkou pro číslici 8. Tvar číslice “ S “ se postupně časem přetvářel, až se dostal do té podoby, kterou známe dnes – 8. A tento tvar je zase na holi Caduceus – Merkura. Dva hadi obtočeni kolem holi vyjadřují číslo 8. Tedy italské OTTO. A na vrcholu hole jsou křídla používaná, v různých podobách asi všemi leteckými armádami světa. Jako označení příslušnosti k vojenskému ( ale i civilnímu ) letectvu. A Aesculap je čteno odzadu Palucsa – jako Palice – to je i ta hůl okolo je obtočený had. ale také je to PALEC, PALEČEK a PALACKÝ. I Palička, jedna z postav v článku Jaroslava Romanoviče Haška napsaném při jeho pobytu v Rusku. A předsedy OV SSM Paha 4 – tedy mého kolegy v Praze, se kterým jsem nastupoval ve stejný rok ke studiu Vysoké školy politické do Vokovic.

Basilica byla tedy vystavěna na památku umučení svatého Vojtěcha po roce 997 – A to je i 199 – moje datum narození a i rok 1909. Obnovena byla roku 1113 a 1180 , kdy byla přesvěcena na chrám svatého Apoštola Bartoloměje. Byly sem převezeny jeho ostatky z Beneventa ( výše více ) roku 809 – ! Kostel byl těžce poškozen povodní v roce 1557 a byl opraven podle plánů Martina Longhi ( M.L. ) roku 1583. Při opravě roku 1624 dostal nové barokní průčelí od O. Torrianiho ( TOR…) Další oprava proběhla roku 1852 a podíleli se na ní i čeští umělci.

Trojlodní basilica ve tvaru písmene T je 45 m, 45 metrů dlouhá – římskými číslicemi a k tomu metry můžeme vyjádřit jako VL a M. Tedy základní šifru Operace B. V.L.M. – B.L.M. Široká je 22 metrů – 22 je dalším klíčovým číslem v celé operaci B. 20,22,25,50,52,55. Především jako roky ve dvacátém století, přímo spojené s operací a propojené s daty narození z mého okruhu a číslem mého ročníku na Vysoké škole politické ve Vokovicích – V-25, a 25. výročím založení vojenského útvaru 6174 Litoměřice v kasárnách Jiřího z Poděbrad v době mé základní vojenské služby. Boční lodě odděluje 14 starověkých sloupů. A 14 je i 2. Dvojka. Autorem fresek je Antonio Carracci a Giovanni Battista Mercati. Antonio – Antonín je pro nás důležité křestní jméno. Battista se jmenoval kubánský diktátor, který byl poražen Castry a Ernestem Che Guevara a Camillo Cienfuegos. Mercati je náš anagram Wasil T. Hlavní loď má ve stupních schodiště ke kněžišti vsazenou válcovou mramorovou kašnu nad studnou ( tzv. piscina ) s reliéfy žehnajícího Krista Vševládce, Svatého Apoštola Bartoloměje, Svatého Vojtěcha – Adalberta, Alberta a císaře Otto III ze 12. století.

Zvonice za kostelem je pozůstatek středověkého hradu, který si zde postavila mocná rodina Pantaleoni. Pantělejev se jmenoval spoluautor již do souvislosti s Operací B. popsané knihy – Republika ŠKID. Pantělejev a Bělych. G.Bělych – L.Pantělejev – Pan G.B.L. – Pan Havel. Nebo Pan Taleoni a G.Bělych – Pan G.B.L.T. – Gebelt.

Dalším kostelem svatého Apoštola Bartoloměje je “ St. Bartholomew – by – the – Exchange „. Ten byl v Londýně. Už jeho název nás vede přímo k O.B. Svatý Bartoloměj u – nebo vedle – Burzy. A jak už vidíte, tak slovo Burza je anagram Bazil – Vasil. Stejně jako ve španělštině – Borsa a jako v ruštině Birža. Pochopitelně i v češtině – Burza. Tedy v anglitině je to úplně jiné slovo , na rozdíl od těch výše jmenovaných jazyků. Tento kostel se nácházel v City of London – C.L. – EL CHE. Na Bartholomew Lane ( B.L. ) vedoucí z Threadneedle Street ( THREA…) Byl zničen při velkém požáru Londýna v roce 1666. Poté byl znovu vybudován Sirem Christopherem Wrenem. A tento kostel byl demolován v roce 1840. Nejstarší dochované informace o kostelu jsou v dokumentu z roku 1225/6. Protože to bylo asi 3 a půl století před otevřením Burzy, tak se jmenoval “ St. Bartholomew the Less “ nebo “ Little St. Bartholomew „. Jeho název byl doplněn slovy Less nebo Little, aby byl odlišen od druhého londýnského kostela, zasvěceného stejnému svatému “ St. Bartholomew – the – Great „. Tedy Menší nebo Malý a druhý byl Veliký – Velký nebo pochopitelně přesněji Slavný. Tedy M.V. a slavný jako angram Vasilin. Původní název byl v tehdejší staroangličtině “ Lytyll saynt Bathellmuw besyd sunt Antony’s“. A zase Antony – Antonín. V roce 1568 byl v kostele St. Bartholomew – by – the – Exchange pohřben tvůrce prvního kompletního překladu bible St. Magnus – the – Martyr, Miles ( Wasil ) Coverdale. ( Dr.Vasil )

Co se odehrálo po demolici kostela v roce 1840 ? Farnost byla převedena pod farnost St. Margaret Lothbury. pozemek prodán a výtěžek byl použit pro výstavbu nového kostela Sv. Bartoloměje – St. Bartholomew Moor Line. Jeho architektem byl Charels Robert Cockerell. A byl v podstatě replikou toho původního u Burzy – Exchange. A tento byl demolován v roce 1902 a výtěžek z prodeje těchto po něm zbylých pozemků byl použit k výstavbě kostela na Stamford Hill. Ten se nachází již poměrně blízko Walthamstaw. Čtvrti, kde jsem já v Londýně žil asi 7 let.

A nyní něco k tomuto odstavci – jména a názvy. Margaret Lothbury – M.L. A Margaret jako anagram Mohorita. Bartholomew Moor Lane – základní klíč – B.M.L. Architecht byl Cockerell – tedy i Hahn ( Hon, Han ) A kostel stál mezi Moor Lane a Morgate – Mogorita. Stál skoro přímo nad železničními kolejemi londýnské podzemní dráhy – metra.

V průběhu velkého požáru Londýna bylo zničeno a muselo projít demolicí 89 kostelů Včetně St. Bartholomew – by – the – Exchange. V průběhu Druhé světové války to pak bylo celkem 31 kostelů které byly zničeny, demolovány bombardováním Londýna.

Závěrem k tomu kostelu připomínám, že je v těsné blízkosti s důležitou ulicí v mém příběhu, Lombard Street.

Londýn St. Bartholomew – the – Great. Tento kostel se nachází v London City ( L.C. ) Smithfield. Smith – Šmíd. Kostel byl vybudován jako AUGUSTIÁNSKÉ převorství v roce 1123. Stejně jako St. Bartholomew Hospital, tamtéž. B.H. – Havlíčkův Brod a naší latinko – azbukou Václav Havel a Božena Němcová. 1123 je moje rodné číslo 123 a 1 k tomu. Kostel i klášter byl založen Raherem, prebendary – duchovního z katedrály svatého Paula. A kanovníkem Augustiánů. Rahere byl v Itáli, kde měl vidění, aby postavil kostel ve Smithfiels. Tam byl pozemek v držení krále Henry I – Jindřich I. Když králi o svém snu – vidění řekl, tak mu král pozemek dal k dispozici pro stavbu. Tak vznikl kostel St. Bartholomew ve Smithfield a také St. Bartholomew Hospital.

V roce 1720, pracoval v budově kostela jako sazeč, tiskař – tovaryš, knihtisku Benjamin Franklin. BENJAMIN. V jiné části kostela byla zase byla kovárna – ŠMÍD. A Frank jako teta Jeny Frank z Velešovic.

V roce 1889 začal program rekonstrukce a obnovy kostela. Jižní část opraveného kostela – Lady Chapel – L.C. – EL CHE – byla otevřena Bishop of London ( B.L. ) Frederick Temple, dne 14. března 1891. 14. března se narodila manželka bratra mojí matky “ teta Zlata “ ve Fridnava, okres Havlíčkův Brod. 14. března odcestoval generál Moravec František s Dvojkou přes Amsterdam do Londýna. A Moravcovou metodou je to plus dva datum narození mojí sestry Anna Marie Mohorita – Hrubá – Uher. Další část kostela byla po rekonstrukci otevřena slavnostně v roce 1893. Za účasti Albert Edward Prince of Wales – Albertov a Edward (Ben eš) a Wasil. Byla přítomna i Princess of Wales, Alexandra of Denmark. ( rusky je to Šura – jako manželka Haška a s písmenem navíc je to škura rusky kůže ) A přítomen byl také Edward White Benson, Archbishop of Canterbury. Také Edward a a Bílý BEN SON. Tedy dvakrát Wales – Wasil a dvakrát Albert. K tomu Bílý a BEN son. A v Canterbury Cathedral je uchována paže Sv. Bartoloměje.

V kostele bylo instalováno počátkem 16. století Oriel Window. Okno vyčnívající z fasády budovy. Instalovat je nechal převor William Bolton – W.B. – M.B. Na webu je jedna samostatná kapitola s fotografiemi pražských domů s vystouplými fasádami domů, typu ORIEL – OREL – EAGLE – G.L. -EL GE – EL CHE.

Kostelní varhany byly instalovány John Knopple v roce 1715. Poté následovaly varhany od Richard Bridge v roce 1731. V roce 1886 byly nahrazeny varhanami z kostela St. Stephen Walbrook, které instaloval William Hill. Další modifikací prošly varhany v roce 1931 z rukou Henry Speechly and Son a v roce 1957 je upravoval N.P. Mander a v roce 1982 – 83 je upravoval Peter Wells. Samozřejmě, že je zajímavé že je v roce 1731 upravoval – instaloval Richard – Dr.EL.CHE – MOST. A přesně 200 let na to Henry – Jindřich Spee CHLy – EL CHE. A nakonec, v roce kdy jsem ukončil vysokoškolská studia to byl Peter Wells – Jako můj otec Wasil a jeho bratr Petr anebo já a můj bratranec – syn bratra mojí matky – také Petr a já Wasil.

Kostel je součástí St. Bartholomew’s Hospital. ( B.H. ) Ten byl založen také Rahere a také ve stejném roce 1123. A také za přispění Henry I. Jindřich I. V roce 1546, v prosinci, podepsal král Henry VIII. – Jindřich VIII. smlouvu která přidělila nemocnici Londýnu. Prvním Superintendant nemocnice byl sergeant-surgeon krále Henry VIII. jménem Thomas Vicary (Vasily a Tomáš).

Venkovní prostory nemocnice byly navrženy James Gibbs. James je Jakub, Jakov, Santiago Kuba atd. Gibbs je kytara ( tvar 8 ) Gibson. Další kdo se podílel na výstavbě byl William Hogart. V roce 1859 byla doprostřed venkovní plochy umístěna fontána. William Hogart byl také autorem dvou nástěnných maleb “ The pool of Bethseda“ a “ The Good Samaritan „.

Byl jsem tam přímo na místě a spoustu míst vyfotografoval. Fotografie jsem myslím už zveřejnil tady na webu nebo na Facebook. Především je kromě toho co je tu napsáno uvést jasnou souvislost s Operací Benjamin, neboť přímo naproti hlavnímu vchodu do nemocnice na Giltspur Street je umístěna pamětní deska anglického básníka Charles LAMB s těmito slovy “ Perhaps the most loved name in English literature who was a Bluecoatboy here for 7 years.“ A datum narození 1775 a datum úmrtí rok 1834. Samozřejmě je pro můj příběh důležité, to že se narodil v roce 1775. Za druhé je jeho příjmení Lamb – tedy L.M.B. – základní klíč. Lamb je i v češtině jehně – malý beran – ovce. A ta deska je v místech kam chodil malý Charles Lamb do školy. Nosili MODRÉ kabáty – Bluecoat. Jako námořníci a letci. A aby to bylo ještě jasnější tak jeden z jeho slavných portrétů namaloval Henry Hoppner Meyer. Tedy Jindřich Skokan Meyer. Jako přesně můj otec – parašutista Meyer – Mohorita příslušný po válce do Jindřichova Hradce.

A aby to bylo úplně jasné tak stejné jméno, jako Charles Lamb měl tajemník MV KSČ v Praze – celá sedmdesátá a osmdesátá léta tam pracoval v podstatě jako zástupce Antonína Kapka – Karel Beránek. Myslím, že byl i celou tu dobu kandidátem ÚV KSČ a je možné ho určitě dohledat na webu.

A aby to vše bylo potvrzeno, že je to tak, tak ve stejné ulici je vedle St. Bartholomew’s Hospital novější budova. Postavená po Druhé světové válce. Je to londýnské sídlo Bank of America, Merrill Lynch – tedy také B.M.L.

Co ještě se nám objevuje v této části příběhu v Londýně? V St. Bartholomew’s Hospital pracoval v době kdy byl seznámen se Sherlockem Holmes jeho pozdější přítel a nepostradatelný společník a spolubydlící Dr. John H. Watson. Samozřejmě vím, že jsou to fiktivní postavy. Ale právě proto, že jsou fiktivní postavy mohou být do příběhu, dobře zasazeny. Díky době, kdy je Sir Artur Conan Doyle stvořil bylo dostatek času na ně “ napasovat “ části příběhu operace Benjamin. Tedy pár poznámek do úvodu. Sir Artur Conan Doyle byl z Edinburghu. Byl to tedy Skot. Pocházel ze Skotska – Scotland. Ve skotské gaelštině je to Alba. ( jako španělský vévoda Alba de Tormes a jako anagram Labe ). Narodil se 22.05. A byl Ar a Tur. To jsou také klíčové značky v příběhu. Umístil jejich společné bydlení, které si našli společně právě v době kdy Dr. Watson pracoval v laboratoři St. Bartholomew‘ Hospital, do Baker Street N° 221B. Teď je třeba připomenout věty, které jsou napsány o několik odstavců výše. U informace o kostelu St. Bartholomew – by – the – Exchange. A vy si vzpomene, že číslo bytu na Baker Street je shodné v naší složené řeči čísel a písmen s datem dokumentu ve kterém je poprvé zmíněn tento kostel. 221B a 1225. 

„Nejstarší dochované informace o kostelu jsou v dokumentu z roku 1225/6. Protože to bylo asi 3 a půl století před otevřením Burzy, tak se jmenoval “ St. Bartholomew the Less “ nebo “ Little St. Bartholomew „.

Proč to je pravda? Protože popis seznámení Holmese a Watsona je popsán v úplně první knize – detektivce, lépe řečeno DVOJ detektivce, kterou autor napsal – vydal. Jmenuje se A Study in Scarlet. Stejně jako slavná Scarlet z románu z americké občanské války. Ale i jako Scarlet, dívka od nás ze školy na Strossmayerově náměstí, která žila v našem bloku domů ve Spartanburgu, Praha 7. Kniha je ale podle barvy scarlet – šarlatové. Stejnou barvu měly uniformy kavalérie Britské armády. Je to i barva kardinálů. A jsou to i šarlatáni – ne zcela důvěryhodní lidé, především z hlediska medicíny.

Baker je naše Vasil – Basil. A také už víte, že v této ulici sídlila v době Druhé světové války britská SOE. Speciální vojenská organizace pro plánování vojenských operací. Její obdoba v USA byla OSS. Jak jsme dále propojeni? Holmes hrál s oblibou na housle – to je důležitý nástroj s tvarem čísla 8, jako kytara ale i čelo i basa. A důležitý v mém příběhu. dříve již mnohokrát popsaném. Dr. Watson byl předtím než se seznámili v Afghánistánu, kde sloužil jako lékař britské armády v Afghánské válce. V Afghánistánu pracoval celé čtyři roky počátkem sedmdesátých let 20. století otec mojí manželky, Miroslav Svoboda z Plzně. Stejného jména i příjmení jako měl syn Ludvíka Svobody. Který zahynul ve válce v koncentračním táboře Kdo ještě byl vojenským lékařem, doktorem v celém tom příběhu O.B., v průběhu 20. století? Byl to Dr. František Kriegel. Který je samozřejmě znám tím, že byl jediný z vedení KSČ, který odmítl podepsat Moskevské protokoly po okupaci Československa v srpnu 1968. Dr. Kriegel se narodil ve Stanislavovo – tedy stan a Vasil anebo Stans a Volové. Dnes je to Ivano-Frankovsk. Ivan a Frank. Frank byla sestra prvního manžela mojí matky – Jeny Frank – ová. J je v latině i I. Tedy iniciály místa narození Dr. Kriegel a její jméno jsou stejné. Toto místo se nachází v Haliči. Anglicky Galicia. Stejná oblast – provincie je ve Španělsku – Galicia. Odkud pocházel otec Fidela a Raula Castro. Odtud odešel – emigroval na Kubu. A Španělsko je také místo, kam odešel už jako lékař v době občanské války Dr. Kriegel. Byl vojenským lékařem a dosáhl v I.B. – International Brigades hodnosti majora. Po vítezství fašistů generála Franka ve Španělsku odešel do Francie a odtud za pomoci norského červeného kříže odešel jako lékař do Číny. Tam se zúčastnil spolu s bratrem E.E.Kisch ( Jako Vasil Kiš z výsadku Kozina na Lounsku – L.N. – N.L. ) Bedřichem Kischem, Druhé Čínsko – japonské války. V bitvě u Walawbum ošetřil více než 50 zraněných vojáků. Walawbum je Wolowé B.V.M. Nebo také B.M.L. Ke konci války pracoval s americkými a čínskými jednotkami v Indii a nakonec v Barmě. Tam také zažil konec Druhé světové války. V Barmě sloužil po Afghánistánu otec mojí manželky Miroslav Svoboda z Plzně, koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století. A v roce 1989 jsem byl v Číně i já. V roce 1960 odcestoval jako poradce na Kubu. Stal se poradcem Fidela Castro. Ten byl původem z Galicia a Dr. Kriegel také. Ale té ukrajinské Galicia – Halič. Určitě se potkal s lékařem Ernesto Che Guevara. Který byl Argentinec jako moje přítelkyně ve škole v Moskvě. A na Kubě jsem byl také i 1988 i 1989. Dr. Kriegel byl od roku 1964 předsedou Národní fronty a byl také členem předsednictva ÚV KSČ. Národní fronta sídlila v Mánesově ulici – kde jinde než u nás na Dvojce. ( Kousek od Žitné kde byl zraněn student medicíny Jan Opletal a zahynul Václav Sedláček v roce 1939 – signál k 17.listopadu 1939 ). V osmdesátých letech jsem tam jako předseda českého ÚV SSM často chodíval. To už tam ale sídlila česká Národní fronta a v čele byl Miloslav Vacík – M.V. a Vasil a Vašík. V průběhu let šedesátých pracoval Dr. Kriegel jako lékař v Ústavu chorob revmatických a v Thomayerově ( Tho Mayerově ) nemocnici. Thomayerova nemocnice má samostatné místo tady na webu. A nejslavnější český revmatik v historii byl asi Švejk – Schweik od Jaroslava Romanoviče Haška. Dr. Kriegel se narodil 10. dubna ( 1908 ) To je Moravcovou metodou děleno dvěma 5. dubna. a to se narodil můj děda Karel Gebelt z Horních Počapel. A finále je jeho příjmení. jmenoval se Kriegel – to je Krieg a el – nebo Krieg a l. První světová válka – 1 a válka v němčině. Ta jak víme skončila 11.11. 1918. A 11.11. senarodil syn bratra mojí matky Karel Gebelt který žil celou emigraci po roce 1968 ve Frankfurtu nad Mohanem kde je Císařská katedrála Sv. Bartoloměje. A také už víme, že 11.11. je i 17.11. Aby to všechno byla pravda, tak se výkonným šéfem Národní fronty ( úřadujícím místopředsedou přesně řečeno ) za normalizace stal také lékař. Dr. Trávníček, profesor Tomáš Trávníček. ten byl právě v době událostí 17.11. 1939 studentem medicíny, jako Jan Opletal a byl spolu s dalšími českými studenty vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Ten sice na Dvojce nesídlil, ale na Dvojce bydlel. Ve Francouzské ulici vedoucí z náměstí Míru. Jeho dcera byla Kateřina a byla moje kamarádka – ne přítelkyně v dnešním smyslu slova. Jako předseda OV SSM na Dvojce jsem se s ním často setkával, při různých příležitostech. A aby to bylo všechno s lékaři úplně jasné tak byl na Dvojce ještě jako potvrzení další lékař. Válečný lékař. Profesor Balaš Vladimír ( B.V. a Balaš je anagram Vasil/Basil ). Ten pokud si dobře vzpomínám byl v čele 1.Chirurgické kliniky na Praze 2. Adresa Kateřinská ulice a číslo popisné 1660. Tedy jako moje dcera a moje datum narození 1909, nebo známý rok 1909. Znal jsem ho osobně. Byl poslancem České národní rady. Poprvé jsem se s ním setkal při volbách v roce 1976. Jako člen obvodní volební komise na Praze 2. Konkrétně to bylo v podzemí – ve vinárně Demínka. Na rohu ulice Mánesova ( kde předtím sídlil Dr.Kriegel ) a Žitná – kde došlo k událostem v roce 1939 a kde jsem 10. listopadu 1989 odhaloval pamětní desku dvěma obětem těchto událostí. Demínka je také na začátku Anglické – za Druhé světové války se jmenovala Irská ulice. Kousek od místa kde je vchod do Vinohradské Záložny – V.Z. Kde měl schůzku s domácím odbojem na jaře roku 1941 Otmar Reidl – O.R. – Operace Benjamin. A později ve stejném roce i příslušník operace Percentage František Pavelka. A co je důležité vědět ? To, že jsem přesně za deset let také byl poslancem České národní rady, v roce 1986. A to že profesor Balaš se narodil také na Ukrajině, jako Dr. Kriegel a jako můj otec ( po připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajinské republice po Druhé světové válce. ) A také to , že v Žitné ulici byl spáchán atentát na A.R. Alois Rašína a to dne 5.ledna 1923 ( 123 a 9 ). A 3. ledna 1923 ( 123 a 9 ) – dva dny před tím, zemřel v Lipnici, okres Havlíčkův Brod, Jaroslav Romanovič Hašek. Co je tu za souvislost? Žito je z čeledi Lipnicovitých. Byl jsem tam v Lipnici a navštívil jsem někdy v osmdesátých letech místní Haškovo muzeum. A moje dcera Kateřina se narodila 5. ledna.

Profesor Balaš se narodil v ukrajinském městě jménem Čechohrad. A za Druhé světové války byl příslušníkem československé armády v SSSR u Ludvíka Svobody. Jako můj otec. A pokud vím, ale to je jen vzpomínka na něčí informaci, působil jako vojenský lékař v Korejské válce, na začátku padesátých let 20. století.. A tam jsem byl, v Severní Koreji, na Festivalu v srpnu 1989, já. Vojenským lékařem byl i Ernesto Che Guevara se kterým jsem se potkal v roce 1966. Výše bylo uvedeno více. A také nesmím zapomenout na profesora MUDr. Hanuše Kafku souseda v našem domě Antonína Sochora, Praha 7 Spartanburg. Ten byl vězněn v koncentračním táboře. Jeho manželka Gerta také. A aby byl skutečně úplný výčet spojení a propojení lékařů – nebo doktorů, tak je třeba připomenout další jméno a souvislost, které již byly zmíněny dříve a tak jenom pro připomenutí.

Mým přítelem a kolegou v SSM byl i další lékař. Bylo jich více, ale v tomto případě existuje jedno z hlediska Operace Benjamin – nebo Operace B, důležité spojení. Především je důkazem o její přípravě dávno a dávno před tím než lidstvo vstoupilo do 20. století. Jmenoval se Miroslav jménem a příjmením Munclinger. Poznal jsem ho jako studenta medicíny u nás na Dvojce a přátelil jsem se s ním od poloviny sedmdesátých let. Už to tu bylo zmíněno při jiné příležitosti ale je to důležité to zmínit i v souvislosti právě s výše uvedenými lékaři. V Mnichově na Mariánském náměstí stojí Mnichovská radnice. Na jednom rohu, když si stoupnete čelem k radnici, tak je to vpravo, je obchod z 18. století který nese název Meyer. Před ním je kašna. A na druhém rohu, ten máte když stojíte čelem k radnici zleva, je obchod z 18. století jménem Munzinger. To vše potvrzuje obchodní dům, který přes ulici od obchodu Meyer a nese jméno Ludwig Beck ( L.B. ). Jako se jmenoval náčelník generálního štábu německé armády před Druhou světovou válkou. Do roku 1939. Celým jménem Ludwig August Theodor Beck. Ten tuto funkci opustil před válkou, v roce 1939 a nahradil ho, ale jen do roku 1942, Franz Halder – tedy F.H. i P.H. – H.P. Ludwig Beck se jako penzionovaný důstojník zapojil do příprav atentátu na Hitlera a byl poté donucen k sebevraždě. Franz Halder po krátkém věznění, pracoval pro americkou okupační armádu v NSR. Ještě se k nim vrátím později a podrobně v souvislosti s tématem Bartoloměj a začátek Druhé světové války. A že to není vůbec náhoda dosvědčuje to, že na druhé straně náměstí naproti obchodu Munzinger je v podloubí obchod Carl Thomass ( firma od roku 1848 ). Ano Carl jako Karel, v tomto případě myšleno král, co že je slovo vzniklé právě ze jména Karel – Charles – Carlos a k tomu Thomass – Tomáš, jako Masaryk. Vyfotil jsem si to všechno a určitě tady fotografie časem zveřejním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *