Díl IV. Operace Benjamin/ Operace Bartoloměj. Aneb Operace B. a Operace 8.

676 zobrazení
TiskTisk

V této časti budu pokračovat v dalším odhalení souvislostí mezi informačními body – orientačními body Operace. Jak jsem uvedl v předcházejících dílech i v předcházejících příbězích, šlo o přímou návaznost některých osob, dat narození i úmrtí, jejich profesí a míst působení, včetně adres bydliště i třeba adres škol a podobně. Tyto osoby byly zcela pod kontrolou systému ilegálních organizací vojáků ve všech zúčastněných zemích. Samozřejmě, že pod vedením těchto institucí především ze Tří sester. A samozřejmě, že pod celou kontrolou systému bylo pojmenovávání míst, ulic, škol a institucí, které v systému hráli nějakou roli. To vše mohli dělat v totalitním systému daleko jednodušeji, než v systému demokratickém. Například nabídnout za totality byt v domě, kde jsme bydleli my, tehdy označovaném jako dům s byty 1.kategorie – teplá voda, koupelna, záchod a dálkové topení, výtah, velké pokoje a vysoké stropy v centru Prahy, bylo možné snad i tomu nejnáročnějšímu žadateli o byt. Pak už jenom stačilo mu takový byt nabídnout a žadatel samozřejmě vůbec neměl potuchy, že se tam stěhuje z nějakého, jemu neznámého, ale velmi prostého důvodu. Tak jak jsem psal v minulých příspěvcích – například Bartoš po Kafka anebo Jelínek po Lemon anebo David po Lorenc anebo španělský republikánský generál Juan Modesto po někom určitém a po Landau, zase někdo určitý. To nemluvím o původním obsazení domu po Druhé světové válce, když jej opustili, tam bydlící úředníci německé okupační správy. To bylo úplně jednoduché. Dům byl prázdný a žadatelů spousta. A tak dělali lidé z Dvojky, kteří celou válku na toto období čekali, to co bylo třeba. Oni pro to byli vyčleněni. Působili v odboji jen okrajově, zcela záměrně, aby po válce mohli dělat takové věci na magistrátech. Tedy, někdo měl úkol bojovat se zbraní v ruce. Někdo měl za úkol připravovat se – pro tyto úkoly a byl proto Dvojkou opatrován a chráněn až do Osvobození. Jejich jména nejsou nikde zveřejněna a ani nebudou. Byli to neznámí hrdinové , kteří se také podíleli na pádu SSSR a světového komunismu. A jejich role byla nezanedbatelná a velmi důležitá. A v absolutním utajení.

V této části se budu věnovat další ukázce, proč to byly právě stavby zasvěcené svatému Apoštolovi Bartoloměji, které sloužily, jako informace, aniž by o tom někdy někdo s někým musel hovořit. Bartholomaus v jazyce Nizozemí/Podzemí, je anagram Mohorita V/Basil. Stačilo prostě sledovat stopu – nebo kolej. V předcházejícím díle jsem uvedl místo, kde se poprvé objevuje rozhodující místo pro další vývoj operace. Je to Svatý Bartoloměj na Tibera Ostrově v Římě. Jaké je u něj spojení ? Otto III. jej vybudoval na paměť svého přítele Adalberta/Alberta česky Vojtěcha – druhého Pražského biskupa, mučedníka, který zahynul v roce 997. Tedy je tam Ostrov na řece, ale ostrov vůbec. Jméno Vojtěch a Albert. Rok 997 je také 199 a 1909. A návaznost na rod Ottovci – což byl Jindřich I., Otto I., Otto II., Otto III. a Jindřich II. A vše co souviselo s jejich rodem a vládou okolo roku 1000 našeho letopočtu. Jde tedy o přímou souvislost některých dat v prostoru tehdejší Římské říše s daty v pozdějším vývoji Římské říše i po jejím zániku až do novodobých dějin, až po dvacáté století. To ale bude v dalších pokračováních. Dnes jen ukázka jakým způsobem se to celé rodilo. Všem na očích, ale přitom utajeně.

Apoštol Bartoloměj je tedy s společně s Judou Tadeášem patronem Arménie. Je patronem i dalších míst, především těch míst, kde byly vystavěny církevní stavby nesoucí jeho jméno. Například londýnský Bartholomew’s Hospital a další kostely v Londýně a místo uložení a ochrany relikvie – jeho paže v Canterbury, Velká Británie. A to vše je vlastně také na Ostrově. Velkém ostrově. Další slavný kostel svatého Bartoloměje byl na také na ostrově – I’lle – a to v Paříži. Ten byl zbořen v době Velké francouzské revoluce. A pak tu jsou i ostrovy v mořích nesoucí jeho jméno. A lidé – osobnosti nesoucí jméno Bartoloměj.

A proč se k tomu hlásím já? Narodil jsem se na ostrově. Ostrov Štvanice. Na Vltavě – Moldau. V Praze 7 – Spartanburgu. U mostu pojmenovaném po českém mecenáši českých nemajetných studentů. Staviteli Hlávkovi. Který vystavěl studentskou kolej na Praze 2 – Dvojce. Ve které žil Jan Opletal. Ten zemřel 11.listopadu 1939. 17.listopadu tam byli další studenti zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen, Oranienburg – Oberhavel, Brandenburg. U této koleje jsem pravidelně organizoval pietní akty, když jsem na Dvojce pracoval. A pak později, v osmdesátých letech, jsem tam na pietní akty i chodíval, když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM.

Vědomosti o tom všem jsem čerpal na webu. Nejedná se tedy o nějaké hluboké studium pro vědeckou práci. Toto není vědecká práce. Je to průvodce historií tak, jak jste jí nepoznali. V úplně jiných souvislostech.

Při tom mém amatérském bádaní jsem si všiml, že kostely svatého Bartoloměje, nejsou v Evropě v drtivé většině ve větších územních celcích. Podle mého názoru jsou především v menších městech a obcích. A tak mohou vyniknout právě ty, pro celý můj příběh důležité, které se ve velkých městech nacházejí. Je tomu tak u nás, ale i například v Německu a Rakousku. Tak předpokládám, že tomu bude asi i jinde ve světě stejně.

Kostel svatého Bartoloměje v Paříži.

Jde o bývalý farní kostel na pařížském I’lle de la Cíté. Kostel se nacházel na rohu ulice Saint-Barthélemy – v současnosti bulvár du PALAIS a ulice rue de la Pelletiere. Dnes by to bylo na jižním konci pařížského obchodního soudu podél Boulevard du PALAIS. První kaple zasvěcená apoštolu Bartoloměji zde byla již v 5. století. Kolem roku 965 ji Hugo Kapet nechal rozšířit. V kostele byly uchovávány do roku 963-965 relikvie Saint Malo, které sem dopravil Salvator, Biskup z Bretaně, Alet, Saint Malo a Junanus opat. Byly uloženy tady v kostele svatého Bartoloměje a pak v opatství svatého Viktora také v Paříži. Část byla převezena a uctívána v opatství Saint Sauve v Montreuil sur Mer.

V roce 1138 se kaple stala královským farním kostelem z z důvodu své blízkosti královskému paláci. Jeho území zahrnovaly dvě ulice Rue de la Barillerie a Rue de la Pelleterie. Poprvé byl kostel přestavěn v letech 1730 – 1736. V roce 1772 Ludvík XVI. nařídil další přestavbu. Práce přerušila Francouzská revoluce. Dokončen byl klasický portál, dílo Mathurin Cherpitel. Od roku 1778 byl jeho farářem otec Jacques – Henri Durville. A farnost byla jednou z 52 farností Paříže. Kostel byl znárodněn a jako národní majetek byl prodán a v roce 1791 zbořen. Po demolici zde bylo vystavěno divadlo Theatre de la cité-Variétes a dvě kryté pasáže – pasáž de Flore a pasáž de Prado. V roce 1858 byly tyto stavby zbořeny kvůli výstavbě dnešní soudní budovy Tribunal de Commerce de Paris.

Spojení s Operací B. I’lle je ostrov. Rue Pelletier – Maurice Pelle , francouzský generál byl náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci v letech 1919 a 1921. Můj otec a generál Bunzák se narodili v roce 1919 a třetí z Volové Ivan Mohorita se narodil v roce 1921. Tři králové – 2 a 1. Maurice se čte Moris – Wasil. Generál Pellé se narodil 18. dubna ( minus dva je to 16. dubna – seskok Otmar Reidl v roce 1941 a zemřel 16. března, datum narození mojí sestry v roce 1949). Rue Barillerie – Baryl byl tajemník ÚV KSČ, který zemřel v době kdy tuto funkci vykonával. Jeho syn Jiří byl tajemník ÚV SSM a jeho zeť byl Alois Indra, předseda Federálního shromáždění ( Indra byl klub v Hamburku kde vystupovali na začátku kariéry Beatles ). Palais je palác – Paleček, Palacký Palec. Hugo Kapet – Hugo je H.G. buď Husák Gustáv, Gus Hall, nebo také hlavní město Nizozemí – Haag. Kapet je se „spolknutou“ koncovkou při výslovnosti i Kapek. V roce 1138 se stala královským farním kostelem. Kostel svatého Bartoloměje v Římě byl obnoven v roce 1113 a zasvěcen svatému Bartoloměji 1180 – (srovnej podobu čísel 1138 a 1113 a 1180 ). Saint Malo je St.Malo – je STML – The Wasil. Montreuile je anagram Le Mohorita. Ludvík je Ludvík Svoboda a můj spolužák ze Strossmayerova náměstí – Ludvík Šťastný – římskokatolický kněz. Biskup z Bretaně je B.B. – 22. Alet je L.T. – Litoměřice. Svatý Viktor – moji dva kolegové v čele sovětského komsomolu se jmenovali křestním jménem Viktor – Mišin a Viktor Mironěnko – dva V.M. a já u nás jeden V.M. Právě na den svatého Viktora, který připadá na 28. července začala První světová válka, která de facto trvala až do roku 1991. Jméno Mathurin – je anagram Mohorita. Farář otec Jacques-Henri Durville – Jakub, Jakov, Santiago atd. a Jindřich, Jindřichův Hradec – Dr. V.Z. – dvě ll Argentinsky a Uruguaysky se vyslovují jako Ž a to nikdo kromě nás nemá, tak je to Z. Dr. V.Z. – Vojenské Zpravodajství a Vinohradská Záložna v Anglické/Irské ulici na Vinohradech, vedle Valdek a Demínka a Žitné ulice. 52 farností v Paříži – to je naše známé 20,22,25,50,55. A 25 je to nejdůležitější číslo v mém příběhu. DVĚ pasáže – dva průchody – Prado – El Prado je umělecká galerie v Madrid – Megrit – Mogorit. Ze španělštiny přeložené Prado je česky louka – L.K- i EL CHE. Flora je moje matka provdaná Florián. A California – anagram Floriánka, kde studoval Ivan Havel. Varietés je také anagram The Vasil. Anebo to může být Varieté U Nováků v Praze. Otec říkával, že jméno Mohorita je na Podkarpatské Rusi stejně rozšířené jako v Čechách Novák. A nakonec výstavba Tribunal – Tri je naše známé Tree – Toronto – Torino – Turrón – toro – atd.

Bartolomějská noc.

Tak se nazývá se nazývá “ Massacre de la Saint-Barthelémy“, masakr hugenotů ve Francii v srpnu 1572. Násilnosti vypukly v noci ze 23. na 24. srpna roku 1572. Vraždění započalo v Paříži pod přímou patronací panujícího krále Francie Karla IX. z rodu Valois a jeho matky Kateřiny Medicejské. Došlo k nim po svatbě předního hugenota , navarrského následníka trůnu Jindřicha Bourbonského, který se stal později francouzským králem Jindřichem IV. se sestrou Karla IX., Markétou z Valois, v rodině nazývanou Margot. Jindřichova matka, navarrská královna Jeanne d’Albret, byla proti sňatku a 9. června 1572 zemřela a tak sňatku nestálo již nic v cestě. Sňatek se konal 18. srpna 1572. Přicestoval i admirál Coligny – přední Hugenot. K prvnímu pokusu zavraždit tohoto předáka došlo dne 22. srpna kdy jeden z mužů Kateřiny Medicejské jménem Meurevel pouze admirála zranil. Dva dny na to byl ale zavražděn v hostinci v Ponthieu, kde bydlel. Bylo to na svátek svatého Bartoloměje 24. srpna. Zajímavá byla reakce papeže Řehoře XIII. na masakr. Pověřil umělce Giorgia Vasari aby vytvořil nástěnnou malbu masakru, která je v Královské síni – Sala Regia, Apoštolského paláce ve Vatikánu.

Massacre je MSS a SSM a CR – Czechoslovak Republic anebo Carpathian Ruthenia, nebo Churchill a Roosevelt. Tak se také stalo. Od roku 1946 sídlil v Praze MSS a od 1970 existoval SSM. CR je také CL a to je EL CHE. Hugenot je možné číst jako Hagenot – někdo kdo patří k Haagu – do Nizozemí. A také je tam H.G. jako Husák Gustav a Gus Hall. Králem byl v té době Karel IX. Karel byl můj děda, strýc a bratranec Gebelt. A je to anagram rokle a to je španělsky Barranco – Baranikov manžel sestry mojí matky. A Mezihoří, mižgirje, Valley atd. IX je i LX a to je EL CHE. Kateřina byla moje dcera a spousta dalších děvčat – žen v mém blízkém okolí. Ale také Jekatěrinburg pojmenovaný po carevně Jekatěrině. Tam byla vyvražděna rodina cara Nikolaje. Kateřina byla z rodu Medici. Medici v Praze – všechny fakulty lékařských fakult University Karlovi v Praze byly v SSM organizovány a soustředěny pod Prahu 2. Tedy všichni Medici byli u nás na Dvojce, Valdek náměstí Míru, Vinohrady. I když přímo na Dvojce nesídlily. Tak to prostě „někdo“ vymyslel a tak to bylo. Vzpomínám si velmi dobře na diskusi o Lékařské fakulty hygienické, která sídlila a sídlí dodnes na Praze 10. Ale získával jsem ji pro Dvojku. To samé Fakulta dětského lékařství z Prahy 5. Získával jsem ji pro Dvojku.

Ženil se tehdy Jindřich IV. Jako místo, kde po válce optoval otec Jindřichův Hradec kudy prochází Poledník, jako Jindřich Poledník ze SSM, můj šéf, se kterým jsem se seznámil ihned v roce 1970, ještě jako učeň. A Jindřišská ulice a Jindřišská věž na kterou jsem vyhlížel z okna kanceláře. Jindřich byl IV. To je známé Ivan a Vasil a Ion a Vasile a Václav a Ivan. A nyní čtěte velmi pozorně – Karel IX provdal sestru Markétu z Valois, zvanou Margot. Karel Gebelt bratr mojí matky, moji matku seznámil s Mogorit Vasil – anagram Margot Valois. Francouzsky je její jméno Marquerite – Mogorrite. Ženich byl Jindřich a otec byl také Jindřich. Jindřich manžel byl Navarský. Ze španělské Navarra. Můj přítel z Heřmanovi ulice a ze školy na Strosmayerově náměstí se jmenoval Navara – Franta. Bydlel v Heřmanově ulici s výhledem na Řezáčovo náměstí. Hned vedle nás – ulice Antonína Sochora. Margot měla po svatbě milenecký poměr s Bonifácem de Mole. B.M. Jeden ze Tří ledových mužů byl Bonifác – Bon – Ben. A byl Mole. Krtek. Nebo Molo jak je z arabštiny převzatý název města Murcia – “ mursyiah“, ve Španělsku, kde je také kostel svatého Bartoloměje a před ním stojí socha Merkura. Žil jsem tam a byl jsem tam a fotil jsem to.

Matka ženicha se jmenovala Jeanne d’Albret. To je jednoduchý anagram Albert – Albertov. Byla Jana, jako moje přítelkyně Jana Machar. A můj spolužák ve studijní skupině na Vysoké škole politické ve Vokovicích. Albert Karel.

Na jejich svatbu do Paříže přijel Admirál Coligny. Cologne se jmenuje latinsky a anglicky, německé město, v češtině Kolín ( nad Rýnem – Rheine ). Vlajka města je červenobílá. A v katedrále v Kolíně nad Rýnem jsou uloženy relikvie – ostatky Tří králů – ve svatyni jménem Tři králové. U českého Kolína měl seskočit Otmar Reidl – jediný účastník Operace Benjamin. V Kolíně, tom českém se narodil generál Vacek Miroslav. M.V. Poslední totalitní ministr obrany Československa. Narodil se na výročí Slovenského národního povstání – 29. srpna, které vypuklo v roce 1944 v B.B. Banská Bystrica. A co je nejdůležitější – v tom českém Kolíně je také kostel svatého Bartoloměje.

V té době byl papežem Řehoř XIII. XIII je i 13 a to je podle hodin i 1. Nebo zase římskými I. A jmenoval se Řehoř. To je Gregor. A kdo byl Gregor I ? No přece zakladatel ARMÉNSKÉ ( ARMENIEN, ARMJANSKOJ atd. ) křesťanské církve. V roce 301. Gregor Iluminátor. Řehoř Osvětlitel – R.O. – Reidl Otmar. Jediný účastník Operace Benjamin, který měl seskočit u Kolína. Arménská církev považuje za svého patrona svatého Bartoloměje.

Papež Řehoř tehdy po masakru hugenotů zadal umělci jménem Giorgi Vasari úkol vytvořit nástěnnou fresku zachycující masakr. Giorgi je George – se jmenovali dva významní představitelé Arménské církve ve dvacátém století. Popsáno v předcházejících kapitolách. A Vasari ja angram Vasili. George byl také můj spolužák a přítel a druhý manžel mojí sestry – Jiří. Malba je v apoštolském Paláci ve Vatikánu v Římě.

Masakr Bartolomějské noci se jmenuje proto, že se uskutečnil na svátek svatého Bartoloměje. Dne 24. srpna. A to je i 29. srpna – a to se narodil armádní generál Vacek Miroslav v Kolíně. A začalo Slovenské národní povstání v B.B za účasti Husáka Gustáva – H.G. a Laco Novomeský Laco N.L. ( Haag Niederland ) a dalších. A je to i 12. srpen, podle Moravcovi metody, a to se narodil můj otec a poslední totalitní generální tajemník KSČ Jak – eš.

Císařská katedrála Sv. Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem.

Císařská katedrála původně palácová kaple – kostel a stojí také na Ostrově. Přesněji řečeno bývalém ostrově. Je na kopci podle nějž s jedné strany protékal Mohan a z druhé strany Braubach. M.B. Braubach byl ve středověku odstraněn. První palácovou kapli vystavěli v roce kolem 680 Merejovci. Druhá se nazývá palácová kaple Karolínská. Šlo o rok 794 kdy se ve městě Frankfurt konala synoda svolaná Karlem Velikým. Karlův nástupce, syn Ludvík nechal kapli znovu přestavět. Pak to byl na tom samém místě kostel svatého Salvatora. Kostel vysvětil arcibiskup Rabanus Maurus. V roce 911 zemřel král Ludvík IV. Poslední Karolínský vládce ve Východní říši. A od roku 919 vládli Liudolfinci a Ottovci. Dne 25. prosince 941 byl císař Otto Veliký smířen v Salvatorově kostele se svým bratrem Jindřichem.

V roce 1152 se stal ve Frankfurtu nad Mohanem králem Bedřich I. Zvaný Barbarossa. Samotný volební obřad se uskutečnil právě v kostele svatého Salvatora – dnes svatého Bartoloměje.

V roce 1238 se u papeže Řehoře IX. objevila delegace z frankfurtské kolegiální kapituly a požádali papeže o pomoc při opravě zchátralého kostela svatého Salvátora. Papež jim pomohl. Dne 24. srpna biskup Ludolf I. von Ratzenburg vysvětil kostel, jako kostel svatého Bartoloměje. Bartolomějská relikvie – lebka svatého Bartoloměje, byla umístěna v kostele již od roku 1215. Hlavní oltář byl vysvěcen v roce 1239. A stavba již čtvrté podoby kostela byla ukončena v roce 1269.

V noci 15. srpna 1867 kolem 1.30 , vypukl požár v Müllerově pivní hospůdce ve Fahrgasse , přímo za katedrálou. Silný východní vítr a letící jiskry způsobily, že se oheň rozšířil na střechu katedrály, kde byla krátce nato celá střešní konstrukce v plamenech. Horní polovina věže, včetně všech dvanácti zvonů, byla zcela zničena.

Diecéze do které patří Frankfurtská katedrála je Diecéze Limburg.

Co je důležité v této katedrále pro operaci Benjamin? Byla tedy původně na ostrově. První palácovou kapli na tomto místě kde stojí postavili Merejovci – to je přece i Mejerovci – Meyerovci. Přímý a jednoduchý anagram. Od roku 919 vládli Liudolfovci a Ottovci. Liudolf je jméno v překladu Rudolf. Takže to byli Rudolfovci a Ottovci. R.O. – Otmar Reidl – Operace Benjamin. 919 je i 09.19. Moje datum narození. 19.09. a také rok 1909. Ale i 16.04. – seskok O.R. a i rok 1604 ,který bude připomenut později.

V roce 1152 se stal králem Fridrich I. Nazývaný Barbarossa. To byla také jedna Operace. Útok na SSSR se jmenoval původně Otto a poté byl přejmenován Barbarossa. Plánoval jej nedávno vzpomínaný generál Franz Halder – P.H. – nástupce generála Ludvig Beck. L.B.

V předcházejícím odstavci o Bartolomějské noci jsem psal o papeži Řehořovi IX. A je tu zase. Jen pro připomenutí je to i jméno Gregor Iluminátor – Řehoř Osvětlitel, který v roce 301 založil Arménskou církev. O.R. – Otmar Reidl Operace Benjamin. Toho navštívili frankfurtští s prosbou o pomoc při rekonstrukci zchátralého kostela. A on jim vyhověl. Bylo to v roce 1238 – to je moje rodné číslo a 8 – italsky OTTO.

15. srpna 1867 kostel vyhořel. Požár začal v hospodě Müllera. A to si snad vzpomenete ,že je i Meyer – Meger – Magorita. A také je to původní jméno Zdenka Mlynáře. Který dělal v roce 1968 přesně tu samou funkci jako já po 17. listopadu 1989. A proč je to pravda ? 15. srpna je i 12. srpna. A to se narodil v roce 1919, můj otec ve Volové, Carpathian Ruthenia. A v Brlohu – to je název obce se narodil Jak eš.

A diecéze, kam spadá katedrála se jmenuje Limburg – L.M.B – základní klíč Operace Benjamin – nebo Operace B – nebo Operace 8. A RG k tomu a to je i L.G. – EL CHE.

A aby to byla všechno pravda, tak ve Frankfurtu nad Mohanem žil můj bratranec – syn bratra mojí matky. Karel Gebelt. Od emigrace po okupaci Československa v roce 1968. A by to byla ještě úplně pravda, tak je ve Frankfurtu letiště Hahn. A naše babička, moje a bratrance Karla Gebelta se jmenovala za svobodna Hahn( Hon, Han ).

A aby to byla dokonalá pravda, tak se sestra prvního manžela mojí matky Bohumila Floriána, provdaná jmenovala příjmením Frank. Teta Jeny – Jenovéfa Frank z Velešovic ( Vasilovic ). Frank je první část názvu města Frankfurt. Ta druhá část znamená Brod. Furt je přeloženo z němčiny do češtiny Brod. Jako třeba Havlíčkův Brod u nás.

Ve Frankfurtu nad Mohanem je ještě kostel svatého Bartoloměje v Zeilsheim. V roce 1384 byla zmíněna poprvé kaple, zasvěcená svaté Gertrudě. A ta byla v roce 1432 nahrazena kamenným kostelem zasvěceným svatému Bartoloměji. V 19. století tato komunita nesla jméno Zeilshaimer a patřila k Höchstu a pak k Hofheimu. V roce 1888 se Zeilsheim stal samostatnou pastorační oblastí a patří do pastorační oblasti Frankfurt – Höchst. V roce 1817 byla stará kaple zbořena a v roce 1818 byla zahájena výstavba nového kostela. Ta byla vysvěcena dne 13.října 1819. Kostel byl rozšířen od roku 1926. Architektem byl Martin Weber. Stavba byla zahájena v roce 1932 v měsíci květnu a dokončena byla v listopadu 1932. Kostel se nachází v historickém centru, v ulicích Alt Zeilsheim a Bartholomäusgasse. Uvnitř jsou některé umělecké památky. K východní zadní stěně pod galerií je připevněna takzvaná Morová Madona. Sochařský portrét Marie byl pořízen v roce 1668 v Kolíně nad Rýnem. Z vděčnosti nad přežitím morové epidemie. Kresby Křížové cesty jsou z roku 1961. Bronzové dveře jsou v kostele od roku 1980. Návrh vypracoval Jupp Jost. V letech 1940/41 vytvořil sochař Otto Zirnabauer, který spolupracoval s Martinem Weberem 5 metrů vysokou plastiku z lipového dřeva Madonna in Rosenhag a další dvě díla Adama a Eva a Svatba v Kanánu.

Název místa místa je Zeil – to je čára v češtině. Z.L. je EL CHE a ČáRa je Č.R. Československo. “ Čáru – hazardní hru“ jsme hráli jako kluci u školy. Č.R. je také EL CHE -když R. je v jazyce podzemí – Nizozemí L. Vyslovuje se to Cejl – to je také čtvrť v Brně. Důležité slovo v příběhu – Brno, Beroun, Bruntál, Berlín, Bern. Původně byl zasvěcen svaté Gertrudě. Jméno Gerta je zdrobnělina jména Gertruda. Tak se jmenovala manželka profesora Kafky – lékaře z našeho domu v ulici Antonína Sochora. Ona i její manžel přežili Holocaust v koncentračním táboře. Po okupaci v roce 1968 emigrovali do NSR. A pokud vím žili v Düsseldorfu. Kaple byla v roce 1432 zasvěcena svatému Bartoloměji. 1432 – je moje rodné číslo 123 a 4 k tomu. Římskými IV. – Ivan a Vasil a Ion a Vasile a Ivan a Václav. Kostel patří k pastorační oblasti Frankfurt – Höchst. A to je jako generál Franz Halder a to je F.H. a to je P.H. – Horní Počaply a Horní Počernice. Kaple byla zase zbořena v roce 1817 a byla zde postaven kostel od architekta Iohanna Christiana Zais. I.CH. – EL CHE. Tento kostel byl vysvěcen v roce 1818 a to dne 13. října – 13.10. Den výročí vzniku US Navy v roce 1775. V roce 1926 dostal zadání přebudovat kostel Martin Weber. To je M.W. – Vasil Vasilič Mohorita. Stavba byla zahájena v měsíci květnu a dokončena v listopadu 1932. 1932 je zase 123 a 9. moje rodné číslo a 9 – IX – EL CHE. Kostel vysvětil Antonín Hilfrich. Hilfe je pomoc a RCH – je zase EL CHE nebo Č.R. Antonín je podstatné a důležité jméno v celém příběhu. Socha Marie byla pořízena v roce 1668 – srovnej s 1968. A byla pořízena v Kolíně nad Rýnem – Cologne a český Kolín, kde měl seskočit Otmar Reidl – Operace Benjamin. Další datum je 1961 – a to je datum narození mého otce 1919 a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Pracoval tam v roce 1940 až 1941 Otto Zirnbauer. To je OZ. – Obranné zpravodajství. Nebo země OZ, ze série knih pro děti od Lyman Frank Baum – Lee man Frank B.M. A OTTO jsou němečtí císaři a italsky 8. Další díla jsou Madona v Rosáriu – Ernesto Che Guevara se narodil v provincii Rosario v Argentině. A svatba v Káně. Tam provedl Ježíš Kristus první zázrak. Proměnil vodu na víno. A odtud pocházel svatý Bartoloměj. Symbol Adam a Eva jsou strom – TREE a vše podobné, had – dva na holi Merkura – Boha obchodníků a má tvar 8 a jeden na holi boha Aesculapa – Boha lékařství a má tvar S – původního tvaru číslice 8. A Adam a Eva jsou pár – Dvojka. Křídla na holi Merkura jsou podobné těm které používají vojenští letci a výsadkáři ke svému označení

Kostel stojí na ulicích Alt Zeisheim a Bartholomäusgasse. A.Z. a Bartoloměj. Armádní zpravodajství – B. Dvojka. Nebo Benjamin, Benedikt, Bonifac, Benedeto atd.

Frankfurt nad Mohanem a tedy i jeho dva kostely svatého Bartoloměje se nachází v Hesensku. Jeho vlajka je také červenobílá. Vznik novodobého státu „Greater Hesse“ byl vyhlášen Okupačními úřady USA dne 19. září 1945. 19. září 1952 jsem se narodil. A je to také 19.09. I rok 1909, důležitý v celém příběhu. 4. prosince 1946 byl přejmenován na Hessen – Hesensko. A 4. prosinec je i 4. leden a to se narodila moje matka. 4. prosinec plus dva je i 6. prosinec a to je svátek svatého Nikolaje. Nikolaj byl ruský car popravený v Jekatěrinburgu a Nikola je můj syn a dcera je Kateřina. A 6. prosinec je i 6. leden a to je svátek Tří králů. 4. prosinec je krát dvě 8. prosinec a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda – ová v Plzni. V Plzni je také katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Svobody. V Plzni žil pracoval a oženil se s Vlastou generál Moravec František – šéf Dvojky, Hlavního štábu československé branné moci. A vy už víte že 08.12. je i 12.08. a to se narodil můj otec. Který seskočil v říjnu roku 1944 v okrese Čadca. Můj otec byl z Volové ( stejně jako další dva z jejich Tří králů ) a seskočil u Turzovky. Ta má také červenobílou vlajku. A v Čadci je také kostel svatého Bartoloměje. A pocházel z něj výsadkář z “ Londýna“ Klemeše. Spojař jako můj otec a já. A jako obec Klamoš u Nového Města a Chlumce nad Cidlinou. Kde jsem žil v polovině devadesátých let. A samozřejmě, že víte, že Plzeň byla místem kam vstoupila US Army – 3. Armáda, pod vedením generála Pattona.

Náhoda to vše nebyla i proto, že po zahájení války seskočil s padákem – jako výsadkář, předák nacistického režimu Rudolf ( to je i Liudolf ) Hess u skotského Glasgow. To je anagram Wasil a G.G. Nebo po našem – hebrejsky čteno odzadu je to wogsal G. Z ruštiny přeloženo nádraží G – do češtiny. Francouzsky Garé – G.R. – EL CHE. Na nádraží jsou koleje. U nich jsem vyrůstal a přísahal jsem na kolejích věrnost generálu Pattonovi, v naší dětské odbojové organizaci. Hesse odletěl do Velké Británie 10. května 1941. 10. května 1945 v roce 1945 zahynul první manžel mojí matky. 10. května 1948 byl můj otec přijat za kandidáta KSČ a 10. května byla vztyčena Socha Neptuna v Bristolu ( Vršťala ), ve Velké Británii. Hess se chtěl setkat s 14. vévodou z Hamilton – to je anagram Mohorita. A 14 – je dvojka. Předci Hess Rudolf přišli do Německa z Čech.

Kostel svatého Bartoloměje Berlín.

Protestantský kostel novogotického stylu z 19. století se nachází na ulici Míru 1, v ulici Otto Braun, (dříve Bernauer Strasse a Hans Beimler Strasse v dobách NDR ) , naproti vchodu do parku Friedrichshain, ve stejnojmenné čtvrti Berlína. Spolu s Adventním Zachäus kostelem a Immanuel kostelem tvoří farní okres Am Prenzlauer Berg. Ve farnosti Berlin Stadtmitte – Střed města. Kostel pojmenovaný po svatém Bartoloměji byl postaven na bývalé vinici v Königstor, severovýchodně od Alexander Platz. Bylo to v letech 1854 až 1858. Budova byla vystavěna na návrh Augusta Stülera, Fridriechem Adlerem. Kostel byl slavnostně otevřen dne 13. října 1858, za účasti budoucího císaře Wilhelma. Stavbu podpořil císař Friedrich Wilhelm IV. V letech 1952 až 1957 proběhla rekonstrukce po zničení za bombardování ve válce. Práce vedl architekt Willy Nerger.

Oltář tvoří tři obrazy zobrazující ukřížovaného Ježíše a učedníky Štěpána a Bartoloměje. Maloval Iohann Chrysanth Bollenrath v letech 1737 – 1742 pro Mariengemeinde stejně jako druhou olejomalbu zobrazující Sestup z kříže. Oltářní okno je od Gerharda Olbricha z roku 1957. Zobrazuje scénu ze 4. kapitoly Zjevení Jana.

Varhany jsou dílem Hans Joachim Schuke z Postupim ( Potsdam ). Ty byly uvedeny do provozu dne 31. října 1965.

K tomuto kostelu. Ulice na které se nachází byla postupně Bernauer – to je Bern, Bruntál, Beroun a Brno. V době NDR se jmenoval po Hans Beimler. To byl účastník španělské občanské války a před tím poslanec Reichstagu za KDP. Jeho jméno je H.B. – Havlíčkův brod, nebo Václav Havel nebo Božena Němcová. Je naproti parku Fridrichshain – Bedřich Hain. opět H.B. Anebo koncovka Hain moje babička Hahn – Han, Hon. Farní okres je Am Prenzlauer Berg – Berg je anagram Vasil. kostel byl stavěn za pomoci Fridrich Willem IV. Bedřich Willem – to je i B.M. A IV je zase Ivan a Václav a Ivan a Vasil a Ion a Vasile. Přestavbu řídil i August Stüler – August je srpen – měsíc číslo 8 ( OTTO ) a Augustiáni, kteří jsou důležití v mém příběhu. A Fridrich Adler – Bedřich Adler – B.A. jako sestra mojí matky a její manžel a jejich dvě děti. A Buenos Aires.

Co je nejdůležitější stavbu otevřel, slavnostně po dokončení, dne 13. října 1858 budoucí císař Willhem I. ( odbočím – jeho kancléřem byl OTTO von BISMARCK – tedy O.B. a i OTTO – 8 ) 13. října, jak víte z předcházejícího textu u kostela ve Frankfurtu je den vzniku US Navy v roce 1775.

Další rekonstrukci vedl Willy Nerger – to je anagram Neger – černý. Tedy podzemí. Willy je také WiZi – V.Z. – ve španělské výslovnosti dvou ll. Vojenské zpravodajství. Malby jsou od Iohann Chrysanth Bollenrath – to je EL CHE a B. Varhany jsou stejné slovo v angličtině i v němčině a ruštině ORGAN. OR a GAN. Otmar Reidl – respektive Benjamin je Gan – Gun. Varhany byly dodány z Postupim – místa poslední schůzka Velké Trojky v roce 1945, jejich tvůrcem byl Hans Ioachim Schucke. H.I.S. – Holly Spirit. Postupimská schůzka se uskutečnila od 17. července ( 17.07. to je i 1775 a je to datum popravy cara Nikolaje v Jekatěrinburgu a datum mojí svatby atd.) do 2. srpna 1945. Byl na ní stále Stalin. Ale americký president Harry Truman ( Harry je Jindřich ) a Winston Churchill ( Dabjů Che ) v průběhu schůzky nahrazený Clementem Atlee ( Atlee je L.T. Litoměřice nebo at LEE je také – v LEE – V LEE ). A Klement byl Gottwald.

Varhany – OR GAN – byly slavnostně uvedeny do provozu dne 31. října 1965. A to je stejné jako datum kdy kostel slavnostně otvíral budoucí císař Willhem v roce 1858. On tedy otevíral kostel dne 13. října a varhany se uvedli do provozu 31. října. Vy ale už víte, že obé je stejné datum. Datum založení US Navy v roce 1775. A co je důležité uvést již nyní a déle nečekat? Že říjen je sice desátý měsíc v normálním pořadí a podle našeho počítání může být i 3 měsíc, počítáno odzadu. Ale jeho název OCTOBER znamená číslo 8. Tedy v italštině OTTO. Ale o tom bude více ještě v příštích dílech.

Kostel svatého Bartoloměje v Norimberku.

Historie tohoto kostela sahá až do 14 století. Byl postaven v letech 1397 až 1420. V roce 1552 vyhořel. Nový kostel byl vystavěn v roce 1557 z inciativy Hieronyma Kölera ( H.K. ). Stavitelem byl Michale Klingenbeck. Dále byla přistavěna věž a hlavní loď. to byl stavitelem Sixt Schürle. Kostel byl vysvěcen v roce 1564. V letech 1679 a 1835 proběhly renovace, které podstatně změnily původní kostel. Alexander Heidelrode nechal odstranit staré náhrobní kameny – byli zde pohřbeni švédští důstojníci z třicetileté války a vyhnanci ze zemí Habsburků a Horní Falce ( Falce – Palce ). Za Druhé světové války kostel vyhořel zcela. A byl přestavěn v letech 1955/56, pod vedením architekta Gottlieba Schwemmera ( Oscar Gottlieb pražský diskžokej ). Součástí interiéru je pozdně gotický oltář z dílny Wolfa Trauta ( 1501 – 1503 ) který daroval bývalému Augustiánskému kostelu pravděpodobně Johann Löffelholz a jeho manželka Katharina Dinterová. Do Wöhrdu byl přenesen pravděpodobně v roce 1564 a upraven v roce 1701. Na křídlech Predelle jsou malby čtyř evangelistů. V kostele jsou také skleněná okna z bývalého karmelitánského kláštera. Jsou dílem Hanse Baldunga Griena, žáka Albrechta Dürera. Jsou zde od roku 1557 až 1564. V kostele jsou také dva pozoruhodné krucifixy. Jeden z doby kolem roku 1420 a druhý ze 17. století. V kostele se nachází také jeho socha svatého Bartoloměje. Je to kopie stříbrné sochy z roku 1509. Připomíná také přezdívku, kterou měli občané Norimberku pro obyvatele čtvrti, kde kostel svatého Bartoloměje stojí. Ta se jmenuje Wöhrd. Stříbrný Bartoloměj byl ukraden kostelníkem ( spolu s dalšími cennostmi ) a byl nalezen a vrácen zpět. Kostel stojí na Weinickenplatz číslo 3.

Ve slově Norimberk a Nürnberg je druhá slabika berk a berg – obé je anagram Vasil. A obsahuje naše důležité OR. Napíšeme li to v češtině azbukou tak bude první písmeno ruské N a to je H. To se ve španělštině nečte, takže je to i Orimberk – A to je O.R. a Vasil M. Orimberg je také dost podobné Orenburg. Ruské město založené Kateřinou Velikou. Proč jdu až tak daleko ve svých slovních zjištěních ? Není to už moc si říkáte, určitě již po několikáté? No protože jsem ve městě Orenburg byl. Cestou do Karačaganak na výstavbu plynovodu. Jeho československé části, kterou stavěli občané Československa. A Kara byl jediný podnik zahraničního obchodu u nás na Dvojce – Praha 2, Vinohrady. Zabýval se exportem a importem kůží a kožešin. A vy víte, že OR je hebrejsky kůže. A Bartoloměj byl stažen z Kůže. A že Vasil Kiš byl v čele výsadku Kozina. Což je také hrdina Chodů ale i kůže. A druhá část slova Kara čaganak obsahuje slovo čagan. Čagan je hůl opatřená sekyrkou. Tedy jako atribut svatého Apoštola Judy Tadeáše. Čagan se jmenují i dvě řeky v Rusku. Jedna je přítokem IRtyš a druhá je přítokem URal . A z Kračaganaku jsem letěl do ALMA ATA. Hlavního města Kazachstánu. To je MA a LT. Mohorita a Litoměřice. Tam jsem sloužil na vojně.

Kostel stojí v historické čtvrti Wöhrd – to je i anglicky vysloveno anglické slovo ward – to je stráž i world to je svět – rusky mir, ale i slovo word – a to je slovo – slovo. A slovo slovo, je anagram Vasil. Největším historickým bohatstvím kostela je socha ze stříbra. Socha svatého Bartoloměje. Stříbro je anglicky Silver – Vasill – nebo Vasilly. Silver Bartholomew je Vasil Mohorita B. Z Londýna byly, ve Druhé světové válce vyslány, Moravcovou Dvojkou, dvě výsadkové skupiny s názvem Siler – Silver I a Silver II. Přezdívka, kterou nazývali občané Norimberku občany Wöhrd souvisí se jménem kostela a přezdívkou z něj utvořenou je slovo Barthelversetzer – To je Barth a Vasil a zbyde i retzer – zetor – traktor z Brna. Nebo retez – anglicky Chain. V souvislosti s výstavbou a úpravami kostela, anebo v souvislosti s díly umístěnými v kostele se objevují jména jako Hieronymus. to byl také Hieronymus Bosch – H.B. Havlíčkův Brod. Wolf a Traut – Wolf je Wolfram, také vyslaný z Londýna a Traut je naše známé Tree – Tor – Turrón, Toro atd. A opět H.B. – Hans Baldung a ještě k tomu Grien – v angličtině vyslovené zelený. Ten byl žákem Albrechta Dürera a to je Dr. Albert. To byl můj kolega ve studijní skupině ve Vokovicích, křestním jménem Karel. A pochopitelně, že Albertov. Kostel se nachází na Vinném náměstí. Nebo náměstí Vína. A co nakonec? Norimberk má také červenobílou vlajku. Bílá a červená. A nachází se v Bavorsku. Kde je hlavním městem Mnichov. M.B. Městem protéká řeka Pegnitz která se původně jmenovala Begenze nebo Begnitz. Její současný název je znám od roku 1329 – to je moje rodné číslo 123 a 9 – IX. I. X. – EL CHE. Z Bavorska podle mých zjištění pravděpodobně pochází příjmení mojí babičky z Horních Počapel za svobodna – Hahn – Hon – Han. Norimberk byl městem ve kterém proběhl mezinárodní soudní proces s válečnými zločinci nacistického Německa. Zajímavé je to, že jsem při svých studiích v SSSR dostal na jedné praxi – buď ve Vologda ( to je také anagram Vasil ) nebo Novosibirsk ( tam je také Vasilsk N, a město se původně jmenovalo Nikolajevsk, a bylo to místo působení československých legií a ležícím na magistrále – mogorita sl. a na řece OB ) knihu. Nebyla nová. Řekl bych, že ten dar měl být osobní. Nebo to někdo organizoval narychlo. Byla to kniha v ruštině o Norimberském procesu. Všichni to samozřejmě věděli. Ještě tam ve škole, lidé z naší československé skupiny. A pak samozřejmě i doma, v Praze. To mohla být náhoda. Proč mně ale darovala ruská slečna knihu, ne novou, již čtenou, i bez obálky dokonce, o procesu v Norimberku? Počátkem sedmdesátých let ? Mohlo to být proto, že věděli, že jsem v Norimberku ( americká okupační zóna ) přestupoval z rychlíku Praha – Plzeň – Würzburg, na rychlík Norimberk – Brémy ( také americká okupační zóna, uvnitř britské okupační zóny ) v říjnu 1969. A byl jsem svědkem neuvěřitelné řeže, mezi stoupenci neonacistů a demokratických občanů. V Norimberku totiž v ten den probíhal kongres neonacistů a demonstrace proti jeho konání byly nesmírně velké. Viděl jsem na vlastní oči stovky policistů na koních jak demonstranty rozháněli. Velmi tvrdým a nesmlouvavým způsobem. Vodní děla doslova třískala lidmi o zdi domů. Bylo to nezapomenutelné vidět, co se může na ulicích semlít. Kdo ví, co ta kniha měla znamenat. Že se na to máme nachystat? Nebo že se něco stane i u nás třeba 17. listopadu 1989? Jistě si i vzpomenete na moji také mnohokrát popisovanou příhodu z náměstí Tian Men v Pekingu v červnu roku 1989.

A co víc ? Z Würzburgu pocházel generál Franz Halder, ten, který zahajoval Druhou světovou válku. A nedávno vzpomínaný – F.H. – P.H. – H.P. Z Würzburgu také pocházela manželka OTTO Habsburského, Regina Helene Elisabeth MARGARETE Sachsen – Meiningen. Která se narodila na Tři krále. 6. ledna 1925. Ano končí to na 25. Ano byla Saxen nebo Saska. Matka OTTO se jmenovala Zita. Byla manželkou nástupce císaře France Josefa – jeho syna Karla. A svátek má Zita dne 19. září. 19.09. Tedy jako já narozeniny. Na jméno OTTO – v italštině OSM – 8 – ještě přijde řeč. Bude jim, Ottům, věnován jeden celý díl.

Kostel svatého Bartoloměje v New Yorku.

V současnosti jde již o třetí budovu tohoto kostela. Všechny stály a stojí na ostrově -OSTROVĚ – Manhattan. První se nacházela mezi 50. a 51. Street v Midtown Manhattan. A první bohoslužby zde probíhali v lednu 1835. První lokace se nacházela v prostém kostele na rohu Great Jones Street a Lafayette Place. Čísla 50 a 51 jsou také 15.05. – A to je i 12.08. – narození mého otce a 08.12. narození mojí manželky. Jones je i Iones – I. a Lafayette je L. – Tedy čínské LI a to je anglické LEE. Druhá lokace kostela, budovaného od roku 1872 do roku 1876 se nacházela na rohu Madison Avenue a East 44. Street. M.A. – iniciály mojí sestry a otcovy sestry a otcovi matky. 44 římskými číslicemi je XLIV – to je Anagram Vasil. Nebo Valach. Vlach -Wlachien. Anebo EL CHE a IV. – Ion a Vasile a Václav a Ivan a Ivan a Vasil.

Tento kostel byl navržen James Renwick, který byl architektem katedrály St. Patrick v Lombardic Style. A tady už jsou známá jména – James, Yakov, Jakov, Jakub, Santiago, Iago, Kuba atd. Patrick je mužská obdoba jména Patricia a to je Vlasta. Vlasta byla manželka generála Moravce z Plzně a moje manželka Svoboda z Plzně. I její matka byla Vlasta. Lombardic style? moje přítelkyně v Moskvě ve škole byla Lombardelli. Oba Italové spolužáci v této škole byli z italské Lombardie. A Lombard Street v Londýně byla opět popsána nedávno. Je v blízkosti bývalého kostela svatého Bartoloměje u Burzy, kde je dnes Bartholomew Lane. Na Lombard Street v Londýně je znamení Kočky s houslemi a byla tam otevřena Lloyd kavárna – pojišťovna. Samozřejmě, že jsem tam byl a žil jsem tam a fotil jsem to.

Budova kostela byla okrášlena novým portálem. Ten vytvořil Stanford White. White je bílá v češtině. Ford je přechod – Brod. A stan znamená země – přechod bílé země – a to je Alba. A Alba je Skotsko a a to je Vrchovina jako Carpathian Ruthenia. Takže přechod se uskutečnil jeden v roce 1918, kdy se stala C.R. součástí C.R. a potom znova v roce 1945, kdy se stala součástí sovětské Ukrajiny.

Portál věnoval kostelu a jeho farníků Cornelius Vanderbilt II. Za prvé byl II. – dvojka. Za druhé byl Kornel – jako můj spolupracovník z ÚV SSM – Kornel Vavrinčík, jehož manželka, učitelka ruštiny měla na starosti kurs ruštiny v červenci 1971, kde jsme se zdokonalovali v ruštině, před cestou do školy v Moskvě. A za třetí měl holandské příjmení Vanderbilt . Jako manžel sestry prvního manžela mojí matky Unverdorben v Bruntále. Na budování portálu se podíleli Andrew O’Connor – To je jméno irského původu. Tedy byl to IR – RI – LI – LEE. Ve jménu je OR. S ním pracoval Daniel Chester French. Daniel byl můj spolupracovník na ÚV SSM v roce 1989. Organizoval spolupráci s neoficiálními organizacemi při přípravě vzpomínkové akce dne 17. listopadu 1989 na Albertově. Chester je také název českého strakatého kravského plemene. Tedy i volů – Volové i Catle. A kráva je hebrejsky PARA – otcova skupina za válka vysazená v Protektorátu se jmenovala ARAP. Také se tam objevuje jméno Herbert Adams. Herbert je Her Bert. Pan Bartoloměj. A Herbert byl i prvorozený syn presidenta Masaryka. Který se oženil s Bohumila Slavíček – Bohumil byl první manžel mojí matky a slavíček – Vasilek, nebo Vasilíček byl můj otec. Druhý manžel mojí matky. A příjmení umělce bylo French – Francouz – Frank. Můj kolega v ročníku na Vysoké škole politické byl Francouz. Antonín Francouz. Byl z Teplic. Proč to píšu , Protože v Teplicích je také kostel svatého Bartoloměje. A v Teplicích se vyučil v roce 1942 a po druhé světové válce se tam oženil bratr mojí matky Karel. To bude hned v následujícím díle.

Ten současný kostel svatého Bartoloměje, byl vybudován v roce 1916 – 1917. Jen připomínám, že to bylo v průběhu První světové války. Design kostela byl z dílny Bertram Goodhue. Bert a Ram – Bartoloměj a Beran. Good je Dobrý a Hue je město ve Vietnamu, na hranici Severu a Jihu, kde se odehrávala velká bitva v Americko – vietnamské válce. Jeho práci ocenila v roce 1988 Christine Smith slovy “ je to šperk „. Smith je Šmíd – všimněte si že to bylo vysloveno – napsáno jeden rok před 1989. Kostel byl vysvěcen v roce 1918. Roce ukončení První světové války Po úmrtí Goodhue pokračovali v jeho práci Mayer, Murray a Philips. Mayer je moje příjmení Murray je jeho anagram Muyarr. Philips je slavná holandská – nizozemní – elektrotechnická společnost. V roce 1930 byla kompletována celá stavba. Včetně prosklených oken, z dílny Hildreth Meiere – Dohoromady je to Hildrethmeiere – to je The Dr. Mohorita. Nebo jenom The Dr. Meier.

V kostele jsou největší varhany v New Yorku – ORGAN. Jsou také jedny z největších na celém světě. V USA jsou hned za varhanami v kapli ve West Point – vojenské akademii. Po Druhé světové válce byl varhaníkem a vedoucím sboru v kostele svatého Bartoloměje americký skladatel a varhaník Harold Friedell. Harold je Hary – tedy i Heinrich – Jindřich. Harold byl i Harold Loyd – americký komik . Fried ( Ivan ) byl můj přítel a spolužák ve třídě na devítiletce na Strossmayerově náměstí. Z Fridnava v okrese Havlíčkův Brod pocházela manželka bratra mojí matky – Aurélie – teta Zlata. Byla Němka. A ve Frýdlantu nad Ostravicí ( srovnej s Ostrovicí ) je také kostel svatého Bartoloměje. Při návštěvě nejbližšího spolubojovníka mého otce v Beskydech v létě – to zdůrazňuji – roku 1977, Karla Karase, mě tento požádal, abych s ním jel do Frýdlantu nad Ostravicí na pohřeb. Pohřeb byl v kostele. Poté následoval Kar ( ne Kara ). Pohřební hostina. Můj otec sloužil po Druhé světové válce ve Frýdku – Místku. A odtud odjel na Operaci B. Tak se jmenovala Operace československé armády, k ochraně obyvatelstva Slovenska, před tzv. Banderovci, kteří tam přišli z Ukrajiny. A závěr ? U obce Morávka – anagram Vasil M. v okrese Frýdek – Místek, ( u obce Morávka ) seskočila 14. září 1944 skupina Wolfram, vyslaná z Londýna. V čele byl kapitán Otisk z Brna, plus Černota, Svoboda, Řezníček, Matula. Zdůrazňuji 14. září !!!

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek – Místek, je také kostel svatého Bartoloměje.

Na Manhattanu v New Yorku sídlily kanceláře československé firmy ČEDOK. Tam pracovala počátkem sedmdesátých let, dva roky, moje pozdější manželka Vlasta Svoboda – ová z Plzně. Bylo to přesně na 10 East, 40th Street, Manhattan.

Významná data pro kostel jsou April 16, 1980, a March 16, 1967. „Added to NRHP April 16 1980“ – to je 16. duben. A to v roce 1941 seskočil do Protektorátu ve výsadku z Londýna Otmar Reidl, jediný účastník Operace Benjamin a vůbec první československý parašutista do týlu nepřítele. Další datum je „Designated NYCL March 16 1980“, to je 16. březen a to se v roce 1949 narodila moje sestra Anna Marie Mohorita – Meyer, Müller atd. Kromě toho je rok 1967 i rok 1919 – rok narození mého otce a rok 1991 – rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Kostel svatého Bartoloměje, Sydney, Austrálie.

Kostel byl vybudován na Prospect Street. Jeho výstavbu inicioval William Lawson. Lawson je Wasilin. William je WLM – nebo BOB. Kostel byl v roce 1967, při útoku vandalů zdemolován a od té doby uzavřen. Rok 1967 je i rok 1919, rok narození mého otce a rok 1919, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. V té době v Sydney v Austrálii na velvyslanectví Československa, pracoval a žil se svojí manželkou Vlastou a dcerou Vlastou – později mojí manželkou Miroslav Svoboda z Plzně. Stejného jména jako popravený syn Ludvíka Svobody v koncentračním táboře v průběhu Druhé světové války. V roce 1989 kostel zachvátil požár který zničil varhany – organ – z roku 1850 a vybavení z roku 1908. V roce 1989 byl kostel zničen požárem. Ano v roce 1989 vyhořel a byl zničen.

Ve Druhé světové válce sídlil v Sydney velitel spojeneckých vojsk v „Pacifik Theatre“, Pacifické válčiště, generál MacArthur. Douglas MacArthur. Jeho příjmení je skotské. A AR je jako OR a Thur je jako Tur -Skot. Do Afriky jsem letěl v roce 1984 letadlem DC – 10. McDonnell Douglas. Bylo to do Daresalám, Tanzania. Do města, kde žil asi půl roku, v roce 1965 Ernesto Che Guevara po odjezdu z Konga a před odjezdem do Prahy, kde jsme se setkali – EL CHE a já osobně. (V Podbabě.) V Daresalám mu kompletně upravoval kubánský zubař chrup. Aby nemohl být identifikován. Jen připomínám, že v Kongu působil také generál Stěpan Michal Bunzák z Volové. A ze Tří králů. To bylo u Patricia Lumumby počátkem šedesátých let. Lumumba je LMB. Základní klíč Operace Benjamin. Patrik – Vlasta – ale to už tu bylo mnohokrát a mnohokrát. S generálem Bunzákem byl v Kongo radista Korous. Tak se také jmenoval vedoucí oddělení na ÚV SSM – Václav Korous.

Kostel svatého Bartoloměje v Murcia.

Úplně na začátku začnu trochu netradičně. Velmi podobný název mělo jedno ze sedmi anglosaských království na Britských ostrovech. Rozkládalo se v údolí řeky TRENT a jejich přítoků. V současnosti je tato oblast označována jako Midlands. Jméno království pochází z latinského překladu staroanglického Mierce, znamenajícího “ lidé z pohraničí „. (U nás to byli například Chodové – Kozina jméno i kůže – výsadek v čele s Vasil Kiš a nosili čagan i když se možná jmenoval jinak. V Rusku například Donští kozáci ) Obývali ji Anglosasové a Keltové, byli římskými katolíky anebo irští křesťané. Hlavním městem bylo město TAMWORTH. Co to má společného s mým příběhem? Hned odzadu začnu. Jméno hlavního města je anagram The Mohorita V.V. Tedy Vasil Vasilič Mohorita. Nebo Vasil a Vasil Mohorita. Nebo Dvojitý Vasil Mohorita. Jeden plus Otisk. A v údolí – v Mezihoří, Mižhirija, valley, barranco ( Baranikov ), řeky Trent – to je známé a prostupující celým příběhem. Byla tehdy v letech 527 – 918 ( v roce 912 – Tři králové a 919 – moje datum narození a začal vládnout Jindřich I. Ptáčník, zakladatel Otonské dynastie v Sasku a Východofranské říši ) v centru těch sedmi království. A dnes to má to území i v názvu – je to Midlands. Tedy Střední země. Jako Středozemí. A to je i Česká republika. I Středozemě. I Středozemní moře. V dnešním Midlands se nachází město Birmingham, důležité v mém příběhu – „Lunatic Society“ , sir Baskerville atd. A druhé město Wolverhampton. To je anagram Mohorita a pár písmen pro různé varianty dalších slov. Wolves jsou vlci. Wolf – například.

A právě u Středozemního moře se rozkládá provincie Murcia ve Španělsku. Její hlavní město se jmenuje stejně. Murcia. Neleží na břehu Středozemního moře. Je asi 60 kilometrů vzdáleno od nejbližšího středomořského břehu. Vím to. Žil jsem tam, pracoval jsem tam dva roky. A cestoval jsem mezi Murcia a pobřežím. Název má kořeny v arabském slovu „mursiayah“. To je ve španělštině „embarcadero“ a to je v češtině MOLO. Přístavní MOLO. Více jsem o ní psal již dříve a dokonce jsem zveřejnil i fotografie z tohoto města.

Ale ke kostelu svatého Bartoloměje. Je to jedna z tradičních farností města Murcia. Jeho počátky sahají až do doby osvobození Španělska od arabské nadvlády. Předpokládá se, že první kostel v tomto místě byl na půdě muslimské mešity. Ve které se po dobytí města v roce 1266 odehrávali křesťanské obřady. Místo se nacházelo přímo v centru středověké Mediny. V průběhu 17. století byla stará stavba stržena a byl postaven nový kostel. Tam byl například pokřtěn významný španělský státník José Moňino y Redondo Floridablanca, dne 21. října 1728 ( studoval v Orihuela – O.R. a poté v Salamanca – VasilAnča, zemřel v Sevilla – Vasil, A Florida je Flore – moje matka byla Floriánová ). Na konci 18. století dne 24. srpna 1767 začala nová výstavba. Částečně byla dokončena v roce 1821 a pak pokračovala její výstavba v letech 1879 až 1883. To byly práce architekta Justo Millán. Na počátku 20. století vytvořil architekt Pedro Cedrán kapli s kryptou. Dekorace kaple byly vytvořeny v dílně Anastázia Martinéze Hernandéze. Kostel je sídlem dvou bratrstev – Bratrstvo Servitas a Bratrstvo Božího hrobu ( Boží Hrob je H.B.) . Během občanské války byl kostel zničen a přišel o řadu uměleckých děl. Po válce vytvořil malíř Lorca Manuel Muňoz Barberán fresky na stěnách. V kostele je také několik soch od slavného španělského sochaře 18. století Francisco Salzillo y Alcaraz. Dále od Roque Lopéz. Z období po občanské válce vyniká dílo Juana Gonzálese Moreno. A dílo Matea Gilarte – Růžencová Panna Marie v bitvě Lepanta. A výzdoba klenby je dílem Pío Augusto Verdú.

Zásadní jméno je jméno autora Justo Millán. A možná si vzpomenete, že jeden ze Tří králů plukovník Ivan Mohorita z Volové absolvoval gymnasium ve městě Chust. Tak se totiž španělské Just vyslovuje. František Just byl se mnou učil automechanikem u Vojenských staveb. A protože Millan je mlynář – Müller, Meyer. A kromě toho je Milano město v Lombardii. A byl jsem v Milano na Vánoce v roce 1972 u svých spolužáků ze školy v Moskvě. Nejvíce děl v kostele je dílem sochaře Salzillo – ten se narodil dne 12. května. A to víte, že je datum narození druhého ze Tří králů – mého otce – plukovníka Vasila Mohority z Volové – 12. srpna. A víte že data narození Ivana – 7. května a Vasila, když se sečtou tak je z nich datum narození Třetího krále – generála Stěpana Michala Bunzáka z Volové 19. srpen. Jeden umělec se jmenuje Roque – Roch se jmenovali prarodiče otce mojí manželky. Dvakrát jsou tam uvedeni autoři s iniciálami M.G. Jméno August Verdú je Zelený August. Tedy vojáci. Najdeme tam jméno Anastázio, které je v ženské podobě jménem zavražděné dcery cara Nikolaje II. Je tam Moreno – tmavý. Lorca je také město v provincii Murcia se slavným hradem a jmenoval se tak slavný španělský básník zavražděný na počátku španělské občanské války v Granadě v roce 1936. Ale co je nejdůležitější je tam jméno Lorca Manuel Muňoz Barberán. Tedy základní klíč – M.L.B. A úplně nakonec Manuel byl kolega – student v Moskvě z Chile. Garcia bylo jméno vedoucího skupiny chilských studentů v této škole. Krycí jméno. jmenoval se Moisés La Braňa Mena. Také klíč – M.L.B. A co víc? Přijel do Prahy na jaře 1989 a setkali jsme se v hotelu President, postaveném na pozemcích Augustiánů, u Vltavy, na dohled od kostela svatého Judy Tadeáše a Simona Horlivce v Dušní ulici a na dohled od kláštera a kostela svaté Anežky – Agnes, Klarisky. A ulice U Milosrdných. V Murcia je také Convento Santa Clara. Nedaleko od svatého Bartoloměje.

Co je ale přímo jasné označení svatého Bartoloměje a jeho místa v operaci Benjamin, až tady v Murcia ve Španělsku ? Kostel svatého Bartoloměje je na náměstí svatého Bartoloměje. A před ním byla roku 1966, při příležitosti Mezinárodního veletrhu potravin vztyčena socha Merkura. Boha obchodu. Který je znám se svoji holí s křídly. Která jsou stejná jako používají Airmeni – letci i výsadkáři. A právě v provincii Murcia na pobřeží Středozemního moře je Letecká akademie generálního štábu španělské armády. Bydlel jsem v její blízkosti. A také víme, že Merkur má na této holi dva hady, kteří jsou jako číslo 8 – OTTO, v italštině, ve španělštině OCHO – vyslovuje se OČO. Sochu vytvořil Antonio – jméno v velmi důležité v celém mém příběhu. A příjmením Campillo Párraga. Campillo je v našem překladu anglicky a ne španělsky Táborník. Camp – Tábor a tedy Campillo může být Táborník. Ale hlavně je Párraga – jako Prága – Praha. Anebo padák a jméno výsadkové skupiny mého otce Arap. A aby to bylo všechno pravda, tak hned vedle sochy Merkura a kostela je “ Colegio de las Luisas“. Luis je Ludvík, takže jsou to Ludvice, Ludvičky – nebo Ludvíci. Svobodovi vojáci. Ano, je to tak. Operace Benjamin.

Kostel svatého Apoštola Bartoloměje v Buenos Aires.

Bartolomeo Devoto se narodil v roce 1835 v italské Lavagna, Liguria v Janově ( Genoa ). Odcestoval v patnácti letech se svým bratrem Antoniem do Buenos Aires. Tam žil jejich starší bratr Kajetán. Nejmladší bratr Tomáš za nimi přicestoval později. A tak se všichni sešli v roce 1855 V Buenos Aires. Byli úspěšní podnikatelé. Antonio a Bartolomé se například podíleli na založení Banco de Italia. Koupily pozemky v provincii Pampa. Dne 6. května 1906 založili společnost „Soc.An. Estancias y Colonias Trenel“ a vybudovali zde železniční spojení – „položili koleje“. 20. října 1906 byla slavnostně otevřena „Estación Trenel“ ve městě Trenel. Ta je spojena železnicí nádražím Once v Buenos Aires – to je na náměstí Miserere. Stavbu této stanice navrhl nizozemský architekt John Doyer. Vedle ni stála budova Obilní Burzy a v roce 1906 – 1907 splynul železniční terminál s budovou Obilní Burzy.

Bartolomeo Devote se oženil s Virginia Arrotea v kostele la Merced. Měli spolu dceru Virginii. Manželka zemřela a Bartolomeo se oženil podruhé, tentokrát s Juana Gonzáles. Bartolomé Devoto zemřel v roce 1920 v Mar del Plata. Vdova pověřila monsignora Copello výstavbou kostela St.Bartoloměje. Bylo zakoupeno kovářství se stájemi v Chiclana 3647/49 Boedo. Vlastnili je José Lancestremere a Miguel Lesertua. Boedo byla cesta ke starým jatkům po které se hnal dobytek. Právě tam byla zahájena dne 31. 12. 1932 1932 výstavba kostela. Dne 18. listopadu 1934 byl kostel slavnostně otevřen. Slavnostního otevření se kromě příslušníků rodiny Bartolomeo Devote, zúčastnila Ana Encarnación Bernal Harris. Manželka presidenta Argentiny Augustín P. Justo. Prvním pastorem kostela byl otec Ratto. O čtyři roky později dne 3. prosince – 03.12 nebo 12.03. – roku 1938 byla otevřena další dostavěná část kostela. Slavnostní projev pronesl Héctor Solimano. Farnost je registrována od 6. října 1934 jako farnost číslo 81, děkanátu 4, ve střední zóně.

Na hlavním oltáři je obraz svatého apoštola Bartoloměje. Na dalších oltářích je vyobrazení nejsvětějšího srdce, Panny Lujánské a Svaté Marty. Dalšími obrazy jsou obraz Svatého Antonia, Svaté Marty, Svatého Kajetána. A dále obrazy Neposkvrněného početí, nejsvětějšího srdce Ježíšova, Panny Lujánské, Svatého Expedita a panny Carmen.

V kostele jsou umístěny varhany. Byly vyrobeny německou firmoou Laukhuff. Mají číslo 68 na seznamu varhan města Buenos Aires. Varhany požehnal dne 23. srpna 1941 titulární biskup Dr. Julián P. Martinéz. Kmotrou byla paní María Carmen Leguina de Cardoso, která kostelu varhany daroval k uctění památky jejího manžela Bartoloměje Cardoso. Kmotrem byl i syn kmotry Don Ernest V. Cardoso.

V roce 1957 byl ke kostelu připojen Instituto San Bartolomé A-0421. Byla to škola pro pracující děti s výukou od 16,00 do 21,30. Dnes funguje v celodenním režimu jako regulérní škola.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol je jediným katolickým kostelem v Boedo. Buenos Aires, Argentina.

Bartolomeo Devoto se narodil za vlády Vittoria Emanuela II – Můj italský spolužák ve škole v Moskvě byl Vittorio a moji dva kolegové v čele Komsomolu byli Viktor – V.M. a V.M. Bartolomeo se narodil v Lavanga Genoa – L.G. – EL CHE. Byli čtyři bratři Bartolomeo, Antonio – Antonín, Caetano – Kajetán a Tomás – Tomáš. Zcela v souladu se jmény v Operaci Benjamín. Sešli se v Argentině v roce 1855. Investovali do pozemků v provincii Pampa. Tam založili společnost dne 6. května 1906. 6. května je i 12. května to se narodil můj otec a i 9. května to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. A bylo to v roce 1906 – a to je i 1909 – 19.09. moje datum narozené.

V Provincii Pampa budovali železnici – koleje. Stanice Trenel – TRE a N.L. Spojena se stanicí Once v Buenos Aires. Once je ve španělštině 11 – ano jako 77. Ale v angličtině to znamená jednou tedy i jedenkrát – x. X – CHE. Nádraží Once v B.A. splynulo s obilní burzou – Burza, Birža, Bolsa – vše anagram Vasil, který mimochodem i potvrzuje klíč podzemí – Nizozemí, že R je i L. Španělsky Bolsa je Basil a Burza a Birža také. Jen anglicky je to Exchange ( dnes Stock Exchange ). A to slovo má i význam pro směnu – změnu – výměnu. Tedy koleje – Glasgov – vokzal G – Vasil. A aby to byla dokonalá pravda tak se nachází nádraží – vokzal – Once na náměstí Miserere. Stejně jako moje přítelkyně se kterou jsem se seznámil v Dědkově Mlýně v srpnu roku 1968, na táboře, kam mě pozval můj třídní z devítiletky na Strossmayerově náměstí, která stojí vedle kostela svatého Antonína jménem SVOBODA. Byli jsme tehdy na výletě v Lánech. Ona byla Mizerová, nádraží je Miserere. A její otec Mizera, pracoval v Merkuria. Vedle mostu Barikádníků, na Praze 7 Spartanburgu. Stanice Trenel a splynutí budovy nádraží Once s Obilní Burzou ( O.B. ) proběhlo v roce 1906. A to jak víme je i rok 1909. A to se narodil první manžel mojí matky Ludmily, Florián a ženil se v kostele svaté Ludmily na Vinohradech Ben eš, Edward – Eduard s Annou – Hanou, byl založen Tel Aviv.

A o čem dosud nebyla řeč. V roce 1909 ( moje datum narození 19.09.) objevil chorvatský ( Croatia Zagreb C.Z. ) seismolog a meteorolog – seismolog je wasil G a meteorolog je mogorita L – EL CHE – Andrija MOHOROVIČ tak zvanou Mohorovičovu diskontinuitu, nebo také je to nazýváno Mohorovičova vrstva nespojitosti, známá také pod zkratkou MOHO. MOHOROVIČ se narodil 01.23. – moje rodné číslo. A narodil se ve VOLOSKO – což je i VOLOVÉ a CATLETT a SKOTLAND a YAK a TUR, ale hlavně je to Vasilek a tedy i Wasilek a to je i Masaryk. Mohorovič je pohřben na hřbitově jménem Mirogoj v Zagreb – Mirogoj je Mogorij a Zagreb je Bazil G. Seismologie – Otřesy – Zemětřesení. Když se země otřásala ve dvacátém století. V roce 1990 už to byly jenom společensko- politické otřesy. A proč to je pravda co tady píšu ? Protože náš Strossmayer byl také z Croatia s hlavním městem Zagreb – C.Z. Štros a Mayer. Vše už tu bylo mnohokrát.

Don Bartolomé – jak se říká ve španělštině Pan Bartolomé ( Vzpomeňte na Tichý Don – tam je to řeka, ale je to úplně stejné – kdo asi byl ten Pan Tichý – Tichý Don ). Se oženil s Virginia Arrotea – to je anagram Artur – jako MacArthur. Svatba byla v kostele La Merced – (Mercedes dcera Jelínka, po které je pojmenován automobil Mercedes Benz vyráběný ve Stutgartu v Báden Würtemberg. ) Virgin zemřela a po ní se oženil podruhé. Don Bartolomé zemřel ve své vile v Mar del Plata ( Plata je stříbro – Silver – Vasill a Silver I a Silver II – výsadky z Dvojky z Londýna ) v roce 1920 – ( to jsou známé roky 20, 22, 25, 50, 52, a 55.)

Vdova požádala monsignor Copello – ( Monsignor, anagram Mogir son a Capello jsou v italštině vlasy – Vasyl a film Miloše Formana ), aby vybudoval kostel zasvěcený památce jejího muže. Don José Lancestremer a Miguel Lesetrua vlastnili pozemek na Boedo – M.L.B. – základní klíč operace Benjamin. Adresa byla Chiclana – to je EL CHE a to dvakrát. Číslo bylo 49. To je římskými XLIX – Dvakrát po našem EL CHE nebo „LI“ v úvozovkách – II LI II . A také IL – čínské jméno LI v angličtině LEE. Anebo IL – Iljušin který jsem pilotoval na trenažéru v Moskvě na letišti Šeremetěvo pod dohledem instruktora maršála SSSR a trojnásobného hrdiny SSSR, Pokryškina, který létal ve Druhé světové válce na americkém letadle značky Bell. Číslo popisné je 3647 a to je i 1943 – to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři dvojčata, a otec byl propuštěn z Gulagu a byl odveden v Buzuluku do Československé armády Ludvíka Svobody. Na pozemcích které koupily stála kovárna – Šmíd. Kolem těchto pozemků se ulicí Boedo hnal dobytek – Skot, Catle – PARA – Volové na místní jatka které byly v těsné blízkosti.

31. prosince 1932 se začal budovat kostel. 12.31. – je moje rodné číslo 123 a 1 k tomu. 1932 je také 123 a 9 k tomu. 1 a 9 je I a X – EL CHE. Kostel byl vybudován za obrovské pozornosti obyvatel této čtvrti v Buenos Aires. Slavnostně byl otevřen dne 18. listopadu 1934 – ( to je také číslo popisné objektů které byly kvůli výstavbě kostela vykoupeny – 3647 ). Osmnáct je italsky diciotto – OTTO. Přítomna byla vdova po Don Bartolomé s rodinou a monsignor Copello kostelu požehnal. Kmotrou kostela se stala paní Ana Encarnación Bernal Harris. Manželka presidenta republiky Argentina, Augustín Pedro Justo Rolón. Byl to voják s hodností generál major. Byl také velkým obdivovatelem argentinského prezidenta Bartolomeo Mitre a napsal o něm knihu. Paní Bernal Harris se také říkalo Encara – a tam je Kara. Byla Ana, to je ve španělštině naše Anna. Ale hlavní je to že byla Bernal Harris. A to je B.H. Havlíčkův Brod a vše co s ním souvisí a to už tu bylo mnohokrát uvedeno – Václav Havel, Božena Němcová a moje teta Aurélie a Haškova Lipnice. Samotné její jméno Encarnación, znamená v angličtině incarnation a v češtině VTĚLENÍ. Velmi jednoduše řečeno “ vstup božské bytosti do světa, obvykle v lidském těle „. Její manžel byl Augustín jako Husák. A byl také Pedro ( Petr ) – to je OR. Nebo EL DR. Doktor. a Byl také Justo – česky vysloveno Chusto – jako Chust na Podkarpatské Rusi, kde absolvoval Ivan Mohorita gymnasium. Ale také jako můj spolužák ve skupině v učení u Vojenských staveb. Bylo nás tam pár. A jeden z nich se jmenoval Just. František Just. Harris je ne zcela Harry – Jindřich ale při polykání koncovek při výslovnosti zcela určitě. 23. president USA se jmenoval Benjamin Harrison. 23 je i 1775. Byl mimochodem také August – narozený v v srpnu. Ve Skotsku jsou ostrovy – dva prakticky spojené – Lewis a Harris. A Lewis je Wasil. V loňském roce jsem tyto ostrovy navštívil. Paní Ana Encarnación Bernal Harris měla sestru Diega – což je ženská podoba Diego – Santiago – Jakub, Yakov, Iago , Jacqueline Lee, Kuba atd. Augustín Pedro Justo zemřel 11.01. 1943. 11.01. je 1775. 10.11. založení US Marine a povýšení mého otce na plukovníka. A rok 1943 je číslo popisné domu kde byl vystavěn kostel svatého Bartoloměje. A rok narození mých bývalých nevlastních bratrů a rok kdy byl můj otec propuštěn z Gulagu a byl odveden v Buzuluku do Československé armády. Jeho celé jméno bylo Augustín Pedro Justo Rolón – dvakrát R.O. – O.R. Narodil se v Uruguay – hlavní město je Montevideo – tedy U.M. – V.M. A obě země jsou velmi historicky spojeny – U.A. – jako značka Ukrajina. A mají i velmi podobnou výslovnost dvou LL. Vyslovují je jako naše české Ž – anglicky se to zapisuje ZH – například ve slově Žukov. Zhukov.

Prvním pastorem byl otec Ratto – krysa. Jako „krysa Vasilisa“, jak mi čas od času říkali spolužáci ve škole. Ale také jako přezdívka pro posluchače vojenské akademie V.M.I. – Virginia Military Institut, kterou absolvoval generál George Catlett Marshall. Kostel byl slavnostně otevřen po rozšíření dne 03.12. 1938. To je i 12.03. Zase moje rodné číslo. A rok Mnichovské smlouvy. Byl to i den popravy Rudolfa Slánského a dalších, 03.12. 1952. Na rozšíření pronesl projev Héctor Solimano – O.R. a Wasilino. A co je vůbec nejdůležitější jako pohádka Karla Čapka z roku 1932 – Velká DOKTORSKÁ pohádka z knihy Devatero pohádek. O princezně Solimánské je to česky a španělsky to dozajista bude Solimana. Zubejda. Jak jí Dr.Voštěp – Drvoštěp Lumber Jack – vyléčil. Připomínám partnera Apoštola Bartoloměje Apoštola Iudu Tadeáše – také patrona Arménie s atributem sekyrou. (Devatero pohádek je i dalším návodem v Operaci Benjamin, mimochodem ale to sem teď nepatří, možná se v tom rozeberete sami, vy kteří pohádky znáte a víte o čem jsou.)

Farnost byla registrována dne 6. října 1934. 1934 je zase kombinace popisného čísla objektu kde byl kostel svatého Bartoloměje vystavěn. Nebo je to i popsané 1943. Ale hlavně je to 6. říjen . Datum Dukelské operace ve Druhé světové válce. Po válce slavené jako den Československé armády.

V kostele je několik významných soch a obrazů. Samozřejmě, že tam můžeme vidět obraz svatého Apoštola Bartoloměje. Dále Virgen Del Rosario, V provincii Rosario se narodil Ernesto Che Guevara. San Antonio – Antonín. A svatá Marta – také se píše Martha – anagram Mohorita. San Cayetano – Kajetán jako Tyl. Samozřejmě, že nesmí chybět obraz patronky Argentiny Svatá Panna Lujánská – jejíž svátek se slaví 8. května. Panny Carmen – Car a Men – to jsou buď automechanici nebo inženýři.

V kostele jsou také varhany. Vyrobeny byly v německé firmě Laukhuff. Firma Laukhuff datuje své založení v roce 1823 – to je 123 a 8 – OTTO. A sídlí ve městě Weikersheim v okrese Main Tauber v Baden Württemberg – hlavní město Stuttgart ( Mercedes – Benz ). Weikersheim je subcentrum v oblasti Heilbronn – Franky – H.P. a Frank – teta Jeny, a Heil Bronn – jako Brno, Beroun a Bruntál. A můj spolupracovník na ÚV SSM Brunner. Připomínám, že židovské příjmení Goeblat ze kterého se vyvinulo Gebelt pochází právě z Baden Württemberg – B.W. – B.M. A samozřejmě musím připomenout Mercedes Benz – Car. Erb města je červeno bílý se zlatou korunkou. Varhany – ORGAN v angličtině i ruštině stejné slovo jsou O.R. a Gan – nebo Gun. Varhany jsou na seznamu varhan města Buenos Aires označeny číslem 68.

A co je nejdůležitější v mém příběhu ? Že město Weikersheim má poštovní směrovací číslo 97990 – tedy je tam vše co souvisí s Operací Benjamin – jak moje datum narození 19.09. a tedy i 16.09. Ludmily svátek a rok 1909. A k tomu jedna 9 – římskými IX – s velkým L – EL CHE. A tedy i 16.04. – vysazení Otmar Reidl – Operace Benjamin. A rok 1604 založení Jezuity, San Bartolomé Institut, Bogota, Kolumbie. 27.září 1604. Proč Kolumbie ? Protože v Moskvě ve škole jsme bydleli po třech na kolejích. A moje přítelkyně Argentinka Adriana a druhá Argentinka Mariana, jediné dvě z Argentiny, které tam byly , bydlely na pokoji s jedinou dívkou z Kolumbie, která ve škole byla. Byla to mulatka a jmenovala se Marina. A 27. září je i 21. září a to se narodil můj přítel ,spolužák a druhý manžel mojí sestry Uher – Magyar.

A úplně nakonec. Číslo popisné 1283 – tedy i rok 1823 kdy byla založena firma Laukhuff má dům v Jeruzalémské ulici do které jsem měl celá osmdesátá léta výhled z kanceláře. Do Jeruzalémské a Jindřišské, přesněji řečeno, na náměstí Maxima Gorkého. V domě s tímto číslem popisným žil po Druhé světové válce generál František Moravec. Tuto adresu použil v dopisu který psal ministru obrany Václavu Noskovi, před svým odchodem do emigrace. Tam odešel jako velitel divize v Mladé Boleslavi – M.B. Druhé číslo domu je 9. IX – EL CHE. A ulice se za Druhé světové války jmenovala ne Jeruzalémská ale Sedmihradská. Sedmihradsko – Transylvánie. Tam je také kostel Apoštola Bartoloměje. Bude hned následovat.

Co závěrem ? C.R. – Churchill a Roosewelt se sešli k první schůzce po zahájení Druhé světové války na lodi Argentia u kanadského pobřeží. Byla ve dnech 9 – 12. srpna 1941. Tedy v den – naším čtením – narození mého otce 12. srpna 1919 ( krát dvě 24. srpen výročí Apoštole Bartoloměje ). A tedy i plánovaným rokem 1991 – ukončení SSSR a světového komunismu. A protože to organizovala Dvojka, tak konference začala 9. srpna. To se o dva roky později narodila Dvojčata – moji dva nevlastní bratři. A jméno lodi ? To ukazuje ,že v případě naší šifry na jednom písmenku nezáleží. Pochopitelně je li i jinak v kontextu s probíhající Operací Benjamin. Jenom poznámka. Byl tam s nimi Harry Hopkins – Jindřich Skokan – parašutista. Můj otec.

Buenos Aires znamená v češtině Dobré větry. Ty potřebovali námořníci a mlynáři ( v Nizozemí N.L. určitě). V době, kdy neexistovaly motory. Je to také B.A iniciály manžela sestry mojí matky Antonína Baranikova a její po svatbě s ním Alena/ Alice Baranikova Připomínám, že Barranco znamená rokle a to je buď Mezihoří, Valley, Glenn anebo Karel anagram Rokle ). Ale hlavně je to město kde žila moje přítelkyně ze školy v Moskvě. Alicia Alcira Lombardelli – ve škole pod jménem Adriana Villegas. Byli tam celkem tři z Argentiny – ona a druhá dívka Mariana, její skutečné jméno neznám a jeden vysoký hoch jehož jsem znal pod jménem Eugénio. Z Argentiny byl také Ernesto Che Guevara. Se kterým jsem se potkal v Praze v roce 1966. Je to také slavný argentinský herec Antonio Banderas – Antonín Bandera – Vlajka – Vasilij. Jako můj otec Vasil a strejda Antonín. Který hrál ve filmu Evita takovou malou roli – mladého Ernesta Che Guevaru. Film byl o Evitě. To byla manželka presidenta Argentiny příjmením Perón. Tak jak říkáme u nás nástupištím na nádražích – Perón – Nástupiště. To je místo u KOLEJÍ.

Kostel svatého Apoštola Bartoloměje v Brašově.

Brasov je město v Rumunsku – Romania. Leží v Transylvánii – Sedmihradsku a je obklopen Jižními Karpaty. Jeho název je pro náš příběh nesmírně zajímavý. Česky mu říkáme Brašov. Latinsky je to Corona. Německy Kronstadt. V transylvánské Saxonštině je to Kruhnen. A v maďarštině je to Brassó. První zmínka o tomto městě pochází z roku 1235. Je to záznam v Catalogus Ninivensis, který vymezuje toto město jako součást majetku Římsko katolické diecéze Cumanie.

Brasov leží v Transylvánii – Sedmihradsko. Transylvánia je Tran a Vasilinia. Sedmihradsko je Sedm a hradů. Brasov je Vasil nebo Basil. Anebo Vlasov, Vlasy. Město má název v Latině Corona. Stejný název má hlavní město ve španělské Galicia. La Corona. Název této Galicia je přenesen z ukrajinské Haliče. A jeho název také, ze slova Halič pochází. Člen v hebrejštině Ha a EL CHE. V Haliči, té kdysi jako Brasov, rakousko – uherské, dnes ukrajinské, bylo centrem město Lemberg. Německý název města Brasov je Kronstadt. A co nám z toho vzniká v souvislosti s Operací Benjamin? Kde je spojení ? Za prvé Sedmihradská tedy i Transylvánská se jmenovala za Druhé světové války ulice, dnes s názvem Jeruzalémská. Do které jsme měl výhled z okna kanceláře. Tam a do Jindřišské. A adresou z této ulice, jak je výše popsáno psal dopis generál Moravec s žádostí o setkání ministru Václavu Noskovi před svým odchodem do emigrace. To bylo po Druhé světové válce. Po První světové válce, bylo zorganizováno, v roce 1921, námořníky Baltské flotily v Kronstadt u Petrohradu v Rusku povstání proti nastupující sovětské moci. A aby to bylo úplně jasné ,tak se také uskutečnilo povstání v Rumburku. Českém městě. Co máme společného ? To vypuklo ve městě Rumburk dne 21. května 1918. A to vy už dobře víte, že je i 12. srpen. Den narození mého otce a Jak eš. A za druhé, v naší řeči je název města totožný se názvem města Lemberg – v Haliči. Lemberg – Rumburk. A ten první název má viditelný klíč Operace Benjamin L.M.B. a EL CHE a ten druhý název má tento klíč skrytý R.M.B – ale to je i L.M.B a EL CHE. O povstání v Rumburku natočil v roce 1964 Martin Frič film. Jmenoval se Hvězda zvaná Pelyněk. Tedy H.P.

A aby to bylo úplně jasné tak z provincie Galicia ve Španělsku odešel na Kubu otec Fidela Castro – narozeného 13. srpna. Otec se jmenoval Ángel Castro y Argiz. Dva starší nevlastní sourozenci ( já měl také dva starší nevlastní sourozence ) byli Lidia a Emilio – moje matka byla Ludmila – Lída a otec měl krycí jméno v týlu nepřítele Emil. Castro se narodil v Birán dne 13. srpna. Jak eš v Brloh 12. srpna a Bilak v Bystrá ( Krajná ) dne 11.srpna. A Birán na Kubě je v provincii Oriente – Birán – Operace Benjamin – Operace Bartoloměj a navrch O.R. – iente. To by samozřejmě pro vás mohlo být málo. Proto žil po Druhé světové válce otcův velitel výsadkové skupiny ARAP, kapitán Niščimenko-Bělavskij v Lemberku – Lvově. Otec mi říkal ,že byl po válce ředitelem octárny – ocet je i otec – ve Lvově – Lemberk. ( anglicky je ocet Vinagre a španělsky Aceite ) Rusky je ocet uksus – a to je anagram Saxo – Sasko – Město Brasov je v Transylvánské Saxonii. A brzo přijdou, dalších dílech, na řadu Ottovci – králové originálních Saxu – Sasů ( a Franků ). Chodil jsem do kasáren v Litoměřicích z vycházek a často byl v té části cesty těsně před vstupem do brány kasáren cítit ocet. Byl tam také octárna. Vy už víte ,že otce školil v Moskvě, Jakovlev. Co teď s tím? No přece v provincii Galicia ve Španělsku je slavné město se slavným svatým Santiago – pomocníkem Španělů ve vítezství nad Araby. Santiago de Compostela – James from Milky Way. Santiago je – Jakub – Jakov – Diego – Iago -Kuba – Jacqueline Lee – James atd. A aby to bylo všechno pravda, tak v českém městě Rumburk je také kostel svatého Apoštola Bartoloměje. Jako v Brasově. A aby to ještě byl pravda tak v Československu byla po vzniku republiky zavedena měna se stejným názvem jako má město Brasov v latině a hlavní město Galicia – KORUNA. A kdo to všechno potvrdil ?

Vzpomínáte si na seriál Arabela ? Byl natočen v roce 1980. Tedy asi v polovině mezi rokem 1969 nástupem Augustina Husáka do čela KSČ a jeho odchodem z funkce presidenta v roce 1989.Proč to píšu ? Autoři seriálu byli V.V. a M.M. ( Václav Vorlíček a Miloš Macourek – Macourek je Masaryk a Vorlíček je Vasilek ) a tedy i V.M. a V.M. – otec a jeho Otisk. V hlavní roli je Vladimír Menšík – V.M. Bytem ve Veletržní ulici – nedaleko od naší Antonína Sochora, V Praze 7 – Spartanburgu. Ve filmu se Menšík a jeho rodina jmenují Majerovi. Jako naše rodina a také Mlynářova rodina. Arabela je slovenská herečka Nagy – jako popravený vůdce povstání v Maďarsku v roce 1956 ( Imre Nagy ). Jiří Sovák hrál čaroděje Vigo. Vigo je město kousek od Santiago de Compostela ve španělské Galicii, s hlavním městem La Corona. A manželka Sováka učila na škole na Strossmayerově náměstí. Je tam také Rumburak – A to je Rumburk – tedy i Lemberk. A toho hraje Lábus – Basil/ Vasil. Je tam i slečna Milerová – to byla posluhovačka u Švejka, manželka Husáka a také je to zase Majer – Myer – Müller . Jsou tam dvě podoby mého a Mlynářova příjmení. Hraje tam Dagmar Patrasová se kterou jsem tančil v klubu “ Dvojka “ na Vinohradech. Klub v podzemí, na rohu Italské a Vinohradské třídy ( prapůvodně Jungmanova, pak maršálů Foche, Schwerina, Stalina) a vstup do něj byl vidět skrze Italskou ulici z okna mé kanceláře na Dvojce, v domě Valdek, na náměstí míru naproti svaté Ludmile atd. Kameramanem byl Emil Sirotek. To byl jako můj otec. Střih byl Hájek – jako všichni ti Hájkové, kteří měli co dělat s mými rodiči a mnou. A před Moravcem šéf Dvojky na Hlavním štábu Československé armády – taky Hájek. Hayk jak víte je Armenian, arménsky.

A aby to byla pravda, tak ještě čerta Pekotu hrál další Hájek. Hejzlar dělal triky. Tak se také jmenoval jeden můj předchůdce – předseda ČSM – předchůdce SSM. Dekorace dělal Nejedlý jako se jmenoval dirigent a šéf orchestru československé armády v SSSR, Ludvíka Svobody. A později šéf Armádního uměleckého souboru, který sídlil na Pohořelci nad Hradem. P.H. a H.P. Tam sloužil Pavel Kohout, například. Nejedlý také učil ve škole Strossmayerově náměstí. Dramaturgem byl Bednář. Tak se jmenoval na MV KSČ v Praze pracovník zodpovědný za SSM v sedmdesátých letech. Triky také ještě dělal Novotný jako prezident Antonín Novotný. Rulík zlomocný je jedovatá rostlina. Proč asi byl členem štábu Rulík, se zodpovědností za výpravu je asi dnes těžko říct. Ale slovo slovo “ rul “ je v češtině volant. Mohlo jít o malý volant – volantík. A to má i souvislost s anglickým “ rule “ – pravidla – asi držet směr podle určených pravidel. Vystupují tam Tři čerti a Tři generálové ( jeden z nich Milan Neděla bydlel v domě přímo proti nám přes dvůr – vnitroblok ). Ale definitivně Vigo a Rumburak a Majer a Milerová, Nagy, Hájek, Nejedlý, Hejzlar, Sovák, Menšík, prokazují jasnou a nezpochybnitelnou souvislost výroby celého tohoto seriálu s Operací Benjamin – Operací Bartoloměj. I Herman, manželé – tedy 2 – kteří tam vystupují, jak uvidíte za chvíli.

Rumunský název Brasov pochází ze jména řeky Barsa. Slované – Slavs – to převzali pro název města. A pojmenovali jej Barsa a později se z toho vyvinul název Brasov – Brašov. Existuje i názor, že název města je z tureckého “ barasu “ – bílá voda – a slovanského sufixu -ov. Název města se objevuje poprvé pod jménem Terra Saxonum de Barasu – Země Saxonů Baras v roce 1252 v dokumentu vydaném Béla IV. maďarským králem. Jiný historický název je Stephanopolis – Stephan – koruna a polis – město. Od roku 1950 do roku 1960 se město jmenovalo ORASUL STALIN – tedy naše známé O.S. – Strategické Operace a O.R. na začátku. A bylo hlavním městem Stalinské oblasti – S.O., nebo regionu. Jméno bylo přijato dne 22. srpna 1950.

To znamená – Řeka Barsa – to je Vasil/ Basil. Slované – “ Slavs “ Vasil, jej převzali pro název města. Je to možná i od slova “ baras “ bílá voda. White Water – W.W. – to je i World War ale i W. M. Bílá je rumunsky Alba – jako název Skotska a vévoda Alba de Torres. A země Saxonů – je země Sasů – Uksus – ocet – otec. Stephanopolis je generál Stepan Bunzák jeden ze Tří králů. V roce 1950 se stalo městem ORASUL STALIN – O.S. – Strategické operace. A O.R. – Otmar Reidl, Operace Benjamin. Toto jméno město dostalo dne 22. srpna – Augusta – Tedy i 11. srpna, narození Vasila Bilaka. Nebo i 22.05. – tomuto datu je věnován jeden celý díl zde na webu. Při této příležitosti stojí za to uvést, že 22.05. roku 1972 přicestoval do Moskvy president USA Richard ( Dr. EL CHE ) Nixon. Byl jsem tam tehdy ve škole. Ten rok přicestoval do Moskvy i Fidel Castro. Proč to teď z ničeho nic zmiňuji? V roce 1989 dne 12. října přicestoval do Prahy na soukromou návštěvu bývalý president USA Richard Nixon. To psal do zprávy Karel Vykypěl náčelník tehdejší II. Správy STB, pro boj s vnitřním nepřítelem. Sešel se tehdy v Praze s Evženem Erbanem. Evžen Erban byl pár dní před tím u mě. V září toho roku 1989, a hovořili jsme spolu o Václavu Havlovi. Po setkání s Nixonem se setkal Evžen Erban s Václavem Havlem. Co je na tom zajímavého? Že Evžen Erban má na seznamu příslušníků partyzánského oddílu 1. Slovenský partyzánský odřad ( ARAP ), který mám u sebe a už jsem jej tady zveřejňoval, číslo 11. Seznam vytvořil můj otec, protože byl náčelníkem štábu zpravodajské skupiny kapitána Niščimenko Bělavskij. A pouze on měl oprávnění určovat, kdo byl příslušník jejich skupiny pro potřeby Ministerstva národní obrany. Je tam například dále generál Braun z Rady Tří, plukovník Steiner Veselý také z Rady Tří a celá skupina Wolfram vysazená z Londýna. Závěrem. Richard Nixon přicestoval podle, STB Vykypěla dne 12. října a odcestoval 13. října. 12. října je i 6. října a to byl Den československé armády – výročí bitvy u Dukly. A 13. října je den vzniku US Navy v roce 1775 – Vojenského námořnictva USA. A 12. října je i 12. března a to plus dva Moravcovou metodou je i 14. října. To odcestoval v roce 1939 generál Moravec s linkou nizozemské letecké společnosti KLM přes Amsterdam do Londýna. A narozeniny měla manželka bratra mojí matky teta Zlata – Aurélie z H.B. – Havlíčkův Brod. Přicestoval také jeden den po narozeninách Ivana Havla a týden po narozeninách Václava Havla. Pět dní po výročí seskoku mého otce u Makova v okrese Čadca, a tři dny po úmrtí Ernesto Che Guevara v Bolívii. Jméno Nixon – můžeme také číst v naší “ hebrejštino – španělštině “ jako “ nachon „. To znamená v češtině “ správně „. To vám například říká učitel hebrejštiny, když se vám daří předmět zvládat – “ nachon „. A přicestoval v měsíci Octobre – 8 – OTTO.

Město založil Řád německých rytířů, jako Kronstatd. Vybudovala se tři osídlení. První bylo – Corona okolo Black Church – Černého kostela. Druhé bylo Martinsberg, západně od Cetatuia Hill a třetí bylo Bartholomä východně od Sprenghi Hill. V roce 1689 zachvátil město obrovský požár a město se z něj vzpamatovávalo desítky let. Město obývali zejména Němci Rumuni a Maďaři. Magyar, Romana a Deutsche.

Město založil řád německých rytířů. To je Teutonic Knights Order. Teutonic. První v čele řádu byl Herman. Jako pár vystupující v seriálu Arabela před chvílí zmiňovaném Herman a Hermanová. Poslední byl Albert – jako Albertov. Teutonic. Teutonic je dřívější název pro Germany. Ale je to také Titanic – jako jedna z lodí třídy Olympic, vyrobené v Liverpoolu, a vlastněné společností White Star Line’s. V této třídě byly celkem TŘI lodi – Titanic a Olympic a Britannic. Právě Titanic se po nešťastné havárii s ledovcem potopil. Tedy zbyly jen O.B. – Olympic a Britannic.

Řád německých rytířů vystavěl i hrad nedaleko Brašova. Jmenuje se Törzburg, v němčině a Törcsvár v maďarštině. V rumunštině je to Bran. Je to naše známé tör – Turrón – Toronto – tree atd. A k tomu burg a csvár – oboje Vasil. Samozřejmě, že už víte, že to znamená BRÁNA. To je místo kterým se vstupuje odněkud někam. Tak jak je to v rumunštině Bran. A to je jak už tu bylo mnohokrát Brno, Bruntál, Beroun atd. Hrad je na historické hranici mezi Transylvánií ( Vasilin Tran ) a Valašskem ( Vasil M. ) Vzpomínám to ale i z důvodu, že právě sem umístil autor románu o Hraběti Draculovi jeho sídlo. Dracula – Dr. EL CHE.

29. srpna 1916 okupovala rumunská armáda město. V říjnu se uskutečnila velká bitva o Brašov. Ve které se opět města zmocnila vojska Ústředních mocností . Neboli Čtyřspolek – Německo, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše a Bulharsko. Zpět do funkce byl instalován starosta Karl Ernest Schnell dne 9. října 1916. Byl Karel a Ernest. Po pádu Rakousko-Uherska byla dne 1. prosince 1918 vyhlášena Union of Alba Iulia. Byl vytvořen Rumunský stát. Ve městě Alba Iulia došlo k vyhlášení připojení Transylvánie k Rumunsku. A v roce 1922 byl korunován krále Ferdinand I. Rumunský. Celým jménem Ferdinand Viktor Albert Meinrad. Německý název města je Carlsburg, dříve Weisenburg, maďarsky Gyulafehévár, latinky Apulum a rumunsky Alba Iulia.

Město okupovala dne 29. srpna 1916 rumunská armáda. To bylo zahájeno v roce 1944 Slovenské národní povstání. A v tento den se narodil v Kolíně Miroslav Vacek, poslední totalitní ministr národní obrany, v roce 1989. Zpět se město dostalo pod správu Rakousko – Uherska dne 9. října 1916. To zahynul v roce 1967 Ernesto Che Guevara. Vy už víte, že rok je to stejný v anagramu – 1916 a 1967. Ale hlavně je to také rok 1919, ve kterém se narodil můj otec a rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Ve městě Alba Iulia došlo dne 1. prosince 1918 k vytvoření Rumunského státu – Alba je Skotsko a vévody z Alba de Tormes. A bílá barva. Králem byl korunován Ferdinand I. Jako klaun Ferdinand – Vršťala ( Bristol ) Celým jménem Viktor – jako moji kolegové v Komsomolu a italský spolužák v Moskvě a Albert jako Albertov. Král Ferdinand I. se narodil 24. srpna – Augusta. Na svátek svatého Apoštola Bartoloměje. A Moravcovou metodou děleno dvěma je to 12. srpen – August. Datum narození mého otce a Jak eš. A také je to 08.12. a to je datum narození mojí manželky Svoboda – ová Vlasta.

Nakonec se dostávám i k samotnému kostelu svatého Apoštola Bartoloměje v Brašově. Tento kostel byl vybudován v roce 1223. ( Moje rodné číslo a 2 navíc ). Je tak nejstarší budovou ve městě. V 15. století byl zcela přestavěn. Od 16. století byl kostelem luteránů – v angličtině je to Lutheran Church – L.CH. – EL CHE. Zakladatelem kostela byl Herman von Salza, představený Řádu německých rytířů ( Herman jako manželé Herman z Arabela seriálu a Herman jako Heřmanova ulice vedle naší Antonína Sochora). Legenda ale říká, že zakladatelem kostela byly Tři sestry – Tři dívky – Tři siroty – Tři slečny – Tři panny. Zkrátka Tři neprovdané mladé ženy. Které nechaly kostel vystavět a odkázaly mu celé svoje jmění a jsou pohřbeny v hrobce pod oltářem kostela. Kostel byl v v roce 1395 místem, kde představitel Valašska ( Vasilek ) – Walachia ( W – dabjů – EL CHE ) – Mircea cel Batran ( M.B. a rumunký člen – cel – EL CHE k tomu, narodil se 23. září v Tara a zemřel 31. ledna v Arges) podepsal dohodu Alliance Treaty – smlouvu o spojenectví s králem Maďarska Sigismundem z Luxemburgu. Nám známým Zikmundem Lucemburským – narozeným v Norimberku a ve Znojmě zemřelým a pochovaným v Oradea Cathedral – OR v Rumunsku – v Norimberku jsem byl v roce 1969, Znojmem jsem projížděl do Vídně a zpět začátkem září 1989 a koncem září 1989 jsem byl v Rumunsku.

Velmi bytelná stavba kostela musela čelit napadání Otomanskými vojsky, vojsky Vlada Tepes ( 1458 ) nebo vojsky Gabriela Bathori ( 1611 ). Na nádvoří zříceniny hradu Čachtice, u Nového Mesta nad Váhom, v Malých Karpatech, kde žila nechvalně proslulá Čachtická paní Elisabeth Bathori jsem v létě 1967 tábořil.

Kostel přečkal i požár města v roce 1689. Kostel býval centrem oslav svatého apoštola Bartoloměje dne 24. srpna. Které tu každoročně organizovali místní Sasové – Saxons – procesí ke kostelu. Po bohoslužbách následovaly oslavy tohoto dne a výročí. Lidé zpívali tradiční německé písně a hráli na německé lidové nástroje. Kostel je 55 metrů dlouhý ( důležité číslo v příběhu ). Na stěnách jsou malby z období gotiky. Po zemětřesení v roce 1833/ 1822 byl umístěn do kostela nový oltář a nové varhany – organ – s 25 registry ( 25 velmi důležité číslo v příběhu ). V roce 1842 bylo přistavěno jedno patro. Hodiny na věž kostela byly instalovány v roce 1923. A to je moje rodné číslo 123 a 9 – IX. EL CHE k tomu.

A proč je všechno to co tady píši o městech Brasov, Koruna, Corona, La Coruna, Kronstadt, pravda ? Velitelem mého otce v padesátých letech byl generál Koruna. Vzpomínám si, jak jsme u Korunů byli na návštěvě. Bylo to na Vánoce. Rok už nevím. Vím jen, že jsem byl dítě a že měli obrovský vánoční stromek. A také vím, z jednoho rozhovoru rodičů, někdy později, že generál Koruna musel z armády odejít, protože se zjistilo, že sloužil za Druhé světové války ve Vládním vojsku. Tedy podle mých zkušeností to nemuselo být žádné tajemství, ani v době kdy sloužil. Ale prostě tam musel kvůli svému příjmení nějakou dobu pracovat – sloužit. Doslova a do písmene sloužit. Jako součást informace, která musela být předána dál. Jak se to stalo, mohla být jeho minulost “ náhle a náhodou “ někým bdělým odhalena a jeho “ služba “ v Operaci Benjamin skončila.

A pravda je to také proto, že v Praze stojí Palác Koruna. Na rohu ulice Na Příkopě, dům číslo 2 – Nové Město a Václavského náměstí, dům číslo 1 – Nové Město. Před ním tam stával dům U Spinků. V kavárně tohoto domu bylo Café Wien. Tam se scházívali čeští vlastenci, mezi nimi František Palacký, František Ladislav Rieger či František August Brauner. Dům byl později zbourán. Nynější Palác Koruna byl vyprojektován architekty Antonín Pfeifer a Matěj Blecha. Dům byl vystavěn v roce 1911 až 1912. Tedy je to Palác a chodíval tam Palacký a možná i Paleček. ale hlavně tam chodíval August, příjmením Brauner. Jako hrad Bran u Brašova, Beroun, Bruntál, Brno atd. A jako můj spolupracovník tajemník ÚV SSM Brunner. Který byl, podle toho jak si vzpomínám na jeho aktivity v souvislosti s naší spoluprací pravděpodobně také August – voják. Jako já. Co je ale to úplně nejdůležitější ? Že to byl dům U Spinků – US. Jako všechna ta naše U.S. a S.U. a U.K. – Tři sestry a jejich armády. Byla to ale, také i otcova V.S. a později S.V. a moje mateřské V.S. A úplně nakonec. Architektem Paláce Koruna byl Matěj Blecha – M.B. Matěj byl můj velitel roty v Litoměřicích – Matiášek/Mathew. Blecha je Ha Vasil. A Blecha je i B a EL CHE. Tedy Operce Benjamin EL CHE. Nebo to může znamenat v tomto případě – B- Dvojka. Druhý EL CHE. Také vývozce – exportér revoluce.

Druhý architekt, Paláce Koruna, byl Pfeifer. Totožné příjmení měl v době, kdy jsem pracoval na Dvojce SSM, můj spolupracovník – předseda Obvodní rady pionýra SSM. ( Už nevím jestli zvolený nebo jenom pověřený.) To by mohla být náhoda. Ale nebyla, protože to nebyl pracovník aparátu, jak bylo v té době zvykem, ale byl to takzvaný dobrovolný funkcionář. Tedy měl své zaměstnání. Byl lékař – MUDr. Také u nás na Dvojce, na některé z klinik na “ Karláku „, jak jsme areálu nemocnic říkávali. Byl o mnoho let starší než já. A byl před rokem 1948 a pak i v letech 1968 – 1970, kdy se jejich činnost obnovila, byl Skaut. Anglicky – Scout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *