Díl V. Pokračování Dílu IV. Operace Benjamin / Operace Bartoloměj. O.B. aneb O.8.

575 zobrazení
TiskTisk

St. Bartholomew’s Anglican Church. Ottawa, Ontario, Canada.

Farnost byla založena díky pomoci Generálního guvernéra Viscount Monck, dne 14. srpna 1867. Na den výročí svatého Bartoloměje, slavené v Anglikánské církvi. Prostředky pro stavbu kostela věnoval Thomas MacKay a St.Lawrence Railway. Architektem byl Thomas Seaton Scott. Základní kámen stavby byl položen Viscount Monck dne 9. května 1868. První Bohoslužba zde proběhla na Christmas Day – 25. prosince 1868. Byl ještě v té době bez vybavení. To bylo dokompletováno později firmou Marchioness of Dufferin and Ava.

Farnost založil Generální Guvernér Viscount Monck. G a G je v ruštině název hlavního města Nizozemí – N.L. – Gaga. Viscount Monck je V.M. Nebo je to také Guvernér Monck a to je G.M. Bylo to dne 14. srpna a to je minus dva i 12. srpna den narozenin mého otce a je to i 08.12. den narození mojí manželky. Základní kámen stavby položil Viscount Monck dne 9. května. A to je minus 2, Moravcovou metodou 7. května. A to se narodil druhý ze Tří králů plukovník Ivan Mohorita. A součet těchto dat je 12 plus 7 je 19. A to se 19. srpna na rodil třetí ze Tří králů Stěpan Michal Bunzák. všichni tři ve Volové. 9. květen je i 9. srpen a to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. A 9. květen slavila Třetí sestra – ta vzdálená, vítězství ve Druhé světové válce.

Prostředky věnoval Thomas – to je Tomáš a příjmením MacKay. To je skotské jméno. A kostel je na území New Edinburgh. Ale to jméno je také velmi podobné slovu Key. Klíč. A vy už víte, že jeden z těch dvou důstojníků, kteří podepsali propustku mého otce z Gulagu 11. března 1943 se jmenoval kapitán Klíčník – kapitán Ključkin je to v ruštině. Mezi těmi kteří se zasloužili o vybudování kostela byla i St. Lawrence Railway – to je Lorenc – soused u nás v domě Antonína Sochora – to byl dispečer tramvají – které jezdí po kolejích. A tady to byl Lawrence ze železnice – také jezdí po kolejích. A Lorenc byl i generál Lorenc z Ministerstva Vnitra ČSSR. Základní kámen kostela byl položen 9. května. To bylo datum osvobození Československa v roce 1945. Tehdy to byl rok 1868. Druhým Tomášem u projektu kostela svatého Bartoloměje byl architekt. Thomas Seaton Scott. Byl i Scott – Alba. A tedy i rumunská Alba Iulia ale i vévoda Alba de Tormes ve Španělsku. A také vlastně původní název Azerbajdžánu – Baku – Albany, kde byl podle jedné legendy svatý Bartoloměj umučen k smrti. I Albánie, vlast Matky Teresy o které bude řeč v souvislosti s dalším kanadským kostelem svatého Bartoloměje.

Mezi těmi kteří se zde zúčastnili bohoslužeb byli Charles Kingsley na Velikonoce v roce 1874. A Dáma Nellie Melba v prosinci 1915. V roce 1919 Prince Edward, Prince z Walesu ( Pozdější král Edward WIII. daroval Connaught Window jako vzpomínku na jeho prastrýce Prince Artura, Vévodu z Connaught a Strathearn. Ar a Tur a CS )

Příjmení Kingsley končí na LI ve výslovnosti. A to je LEE. Na bohoslužbě zde byla i Dáma Nellie Melba – MELBA – M.L.B. – základní klíč k Operaci Benjamin. Princ Edward – Princ z Walesu – Edward byl přejmenovaný Ben eš, z Eduard. A Wales je anagram Wasil. Benjamin Vasil. A to jsem byl i v rodině i politice před Listopadem 1989. I ve škole v Moskvě i ve škole Vysoké škole politické i nejmladší předseda OV SSM. . Píše to o mně i Wikipedia, v posudku. A co je důležité ? Dar daroval kostelu v Ottawa pozdější král, VIII. v pořadí Edward. Tedy 8 – OTTO – je italsky 8. Důležité číslo v mém příběhu o kterém bude ještě podrobně řeč později. Ale dnes už víte, například, že se objevuje na holích bohů Aescalupa a Merkura. A dar měl připomínat jeho prastrýce Prince Artur – Ar a Tur. A zase Skot a Catlett a Volové. Jistě si vzpomenete, že Kanada a její města a důležitá místa jsou tady na webu velmi podrobně popsána. Nebudu se k tomu vracet. Jen připomenu že caňada je ve španělštině údolí – Mezihoří – Mižgirje a tedy také Volové, Valley, Glenn a rokle – barranco.

Tento kostel je na MacKay Street v New Edinburgh čtvrti, v Ottawě. Přesná adresa je 125 MacKay Street, a směrovací číslo je K1M 2B4. Na druhé straně ulice leží Rideau Hall. To je oficiální rezidence Generálního guvernéra Kanady. Proto byl v historii, a je do současnosti využíván k bohoslužbám právě guvernéry Kanady. Je také Plukovní kaplí “ Governor General’s Foot Guard“ Tedy vojenské stráže guvernéra. Kostel je proto i znám jako „Kaple Gardy“. Dne 9. listopadu ( 09.11.) 1919, byl v kostele odhalen, princem Arthurem, Generálním guvernérem Kanady, památník obětem První světové války. Jde o tzv. Ottawa Window. Práce Wilhelmina Geddes. Na něm jsou postavy podplukovníka Farquar a kapitána Buller. Dalším je okno Rosemary Kilbourn.

Vše je podrobně popsáno výše – Scotland, Alba, Edinburgh. Důležitá je i adresa. V čísle domu je číslo 1 a 25. Ale důležité je především to, že poštovní směrovací číslo obsahuje písmena KM a B. Kroměříž – místo kde žil a sloužil v československé armádě Otmar Reidl – B – Benjamin – Operace Benjamin. A také tam žil a sloužil Ludvík Svoboda. A B je i 8. A také druhé písmeno v pořadí takže i Dvojka ( i pětka ). Kostel svatého Bartoloměje v Ottawě je také Plukovní kaplí vojáků. V kostele odhalil dne 9. listopadu 1919, princ Arthur památník obětem První světové války. Vytvořila je Wilhelmina Geddes – W.G. jako Gaaga – Haag ale také jako M.G. Dalším autoem byl Rosemary Kilbourn – Rose Mary je R.M. a to je i L.M. a Kilbourne je i K.L. – EL CHE a Bourn – Brno, Bruntál, Beroun, Brunner atd. Odhalil památník dne 09. 11. je i 06. 11. a to se narodil syn bratra mojí matky Petr Gebelt. 9. Listopad je i Moravcovou metodou 7. listopad – VŘSR v Rusku a ta byla o dva roky dříve v roce 1917. Je to i 09.02. a to je minus dva 07.02. a to se narodila matka mojí manželky Vlasta Svoboda. V roce 1919 se narodil můj otec a generál Stěpan Michal Bunzák – oba ve Volové – Mižhirja. A byl to také rok plánovaného ukončení SSSR a větového komunismu 1991. Důležité je připomenout i to, že po Druhé světové válce emigroval do Velké Británie a později žil až do své smrti v Kanadě, příslušník výsadku Wolfram Robert Matula ( tedy i Bob Matula – The B.M.L ). Ten žil ale ve Victoria v Britské Kolumbii. Že už tady Kolumbie byla ? Ano, ale ne britská. Ta Jihoamerická! Tam založil 1604 Arcibiskup Bartolomé Lobo Guerero spolu s Jezuity, Institut Svatého Bartoloměje. V Bogotě, hlavním městě Kolumbia. A vy dobře víte že Otmar Reidl seskočil do týlu nepřítele dne 16.04. A protože je to prostě třeba vědět, tak hlavní město Baskicka se jmenuje také Vittoria. País Vasco. Země Vasků – Basků.( Vasco de Balboa a také Vasco de Gama a Rocky Balboa – Silvester Stalone ) Španělsko. A tam žil a studoval gymnasium OTTO Habsburský se svoji matkou Zitou, která má svátek na moje narozeniny 19.09. Ale to už tu bylo.

St. Bartholomew’s Anglican Church. Toronto. Ontario. Canada

Kostel – Church, svatého Bartoloměje v Torontu byl založen v roce 1873, jako Misie Všech Svatých, Sherbourne Street. Architekte byl Walter Reginald Strickland. Kostel stál do roku 1910 na konci Beech Street, nyní Dundas Street East, na východní straně River Street. Farnost svatého Matyáše/ Matthew/ Matěje začala existovat jako misie svatého Bartoloměje v roce 1874. Druhý kostel misie, svatého Augustina byl vybudován na rohu Spruce a Parliament Streets v Vabaggetown v roce 1888. Byla to nezávislá farnost a od roku 1905 a byla zničena požárem v roce 1931. Na místo , kde se nachází kostel svatého Bartoloměje dnes byl přesunut v roce 1910. Byl odtažen koňskými spřeženími směrem na Západ, aby uvolnil místo pro stavbu Dundas Street mostu.

V úvodu informací o tomto kostelu se objevují informace o kostelech tří svatých . Bartoloměje, Matyáše a Augustina. Všechna ta jména souvisí s Operací Benjamin. podstatné je ale to, že kostel byl v roce 1910 přesunut kvůli výstavbě mostu. Bridge. Koňskými spřeženími byl odtažen směrem na Západ. Něco podobného, ale ve větším, se odehrávalo v Československu. V Mostu. Německy Brüx. Tam byl přeložen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přesun začal 15. září 1975. A byl přeložen po kolejích. O 841 metrů. Ke kostelu a špitálu svatého Ducha. Jméno kostela v angličtině je Assumption of the Virgin Mary – A.V.M. – tedy já a moje sestra – Anna a Vasil Mohorita. Nebo jako můj otec a jeho matka anebo jako můj otec a jedna jeho sestra. Anebo jako můj otec a jeho druhá manželka Anna Mohorita. A vy víte ,že 15. září je také 12. září. a to se narodil Otmar Reidl – Operace Benjamin a syn mojí sestry Anna jménem Michal. A také to je 12 plus dva 14. září a to zemřel Tomáš Garrigue Masaryk a narodil se Jan Masaryk a narodil se můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál – J.J. – kotva. a narodil se také syn jednoho z mých dvou bývalý bratrů – dvojčat. Přesun toho našeho kostela je zapsán v Guinessově knize rekordů, jako přesun nejtěžšího předmětu po kolejích.

Po odtažení směrem na Západ se kostel nachází dne na adrese 509 Dundas Street, Toronto, Ontario, poštovní směrovací číslo M5A 3V3. Dundas jsou místa v Kanadě, která mají původ ve skotském příjmení. Teda původ jména ulice je z Alba – Scotland. Směrovací číslo je – když si napíšeme jenom čísla M.A.B. – Mohorita Anna Basil/Vasil. Ale vy kteří si dobře pamatujete, to co už tu bylo víte, že písmeno A může být i písmeno L. V naší abecedě. Protože malé l je jednička. Tedy je první v abecedě – naší. V normální abecedě je první A. Takže jsou vlastně shodná. Ale když mi tu jedničku l, napíšeme velkým písmenem tak je z ní L. Tedy to směrovací číslo kostela také základní klíč – trochu s šifrou – M.L.B. Základní klíč Operace Benjamin. A když si k němu přidáme písmena z poštovního směrovacího čísla před chvílí popsaného kostela svatého Bartoloměje z Ottawa, která jsou K.M. a B. – Kromeříž a Benjamin, nebo Bartoloměj, tak jsme u celé Operace. A kouzlit by se dalo i s těmi čísly. Ale to je zbytečné. Ta písmena hovoří za vše. Jen pro příklad čísla z obou směrovacích čísel dohromady totiž 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a k tomu jedna trojka – 3 navíc. Ta vypadá jako nedokončené B, nebo polovina 8. Nebo jako, když ji položíme, tak a pak tak ?

Ale zpět do Toronta. To jak víte je samo o sobě jeden z klíčů – Tor – Thor – Three – Turzova -Toro – Turrón atd. Ale v našem překladu je to i Volové. Stejně jako italské Torino. Zajímavý byl výběr samotných duchovních v tomto kostele. Prvním byl Arthur Baldwin, 1873 – 1874. Ar a Thur a Bald Win je B.M.

Druhým byl John McLean, 1874 – 1878. McLean je M.L. – to je moje matka. A je to skotské příjmení. Je to název klanu ve Skotsku a to poměrně významného. Dalším byl George Irwing Taylor, 1878 – 1914. Geroge Irwing je G.I. – EL CHE. A Taylor je zkomoleně krejčí – tailor. A to byl Vasil Bilak. Který se krejčím vyučil na přímluvu bratra Dimitrije v Hradci Králové.

Dalším byl a to je velmi důležité VICAR OSWALD RIGBY. To je VASIL a O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin. Že to není náhoda dosvědčuje to, že tento pán byl v kostele v letech 1914 až 1919. Tedy v průběhu celé první světové války. Až do roku 1919 – roku narození mého otce a generála Stěpana Michala Bunzaka ve Volové, později Mezihoří – Mižgirja. A roku plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu v roce 1991. A 1914 je to samé. To je po našem také 1919. Naším psaním, škrabopisem. Jmenoval se Oswald jako LEE OSWALD, pravděpodobný útočník na Johna Kennedyho. Lee Oswalda zastřelil Ruby – Rigby bez jednoho písmenka. Manželka Johna se jmenovala Jacqueline LEE Kennedy. Jakuba, bychom přeložili její první jméno. OSVALD byl i VOJTĚCH, spolupracovník mojí manželky v roce 1989, který nám domů, v tom roce, pravidelně cestou z chalupy vozil čerstvá vejce. Vždy v neděli večer zazvonil a my jsme říkali – Á, to bude Vojta s vejci. Náhoda by to byla, kdyby kostel svatého Bartoloměje v Římě na ostrově Tibera nebyl pojmenován nejdříve po svatém Vojtěchovi – Adalbertovi, příteli císaře OTTO, který zahynul v roce 997 – ( 19.9.). Kostel byl později přejmenován na svatého Bartoloměje. A Vojtěch byl zase můj spolužák a přítel z učení. Příjmením Rezek. To už tu ale podrobně všechno bylo. Rigby je Rugby a to je anglický a britský vůbec národní sport. To samozřejmě mohl být návod ke sledování ragbyových družstev a všeho s tím spojeného.

Po něm to byl Rector George B. Morley, 1919 – 1923. Rok narození mého otce rok narození bratra mojí matky Karla. Který moje rodiče seznámil. Je to po našem i Rector – L. a B.M. k tomu a je tu základní klíč celé Operace Benjamin L.B.M. Rector je i OR. Morley je i anagram Mayer L. Moje matka. A koncovka je MOR – LI – LEE. A moje rodné číslo 1 a 2 a 3.

Po něm přišel nejdéle sloužící Rector. Charles Fredrick Pashler. ( dva roky nejsou zaznamenány od roku 1923 do roku 1925 ). Nastoupil v roce1925 – 1959. Nastoupil v roce nám už dobře známém. 25 – Přejmenovaní Bubenského náměstí na Strossmayerovo náměstí. Přejmenovaní Carycinu na Stalingrad. Rok vydání Mein Kampf a rok vyznamenání B.M. – Benito Mussoliny Řádem Bílého lva, československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. A první vydání knihy Podnik Artamonovových, Maxima Gorkého. A je to klíč k roku 1922 roku narození mojí matky a roku 1950 roku narození mojí manželky a roku 1952, roku mého narození a roku 1955, roku narození dcery sestry mojí matky Alena/Alicia. Jeho jméno je Charles tedy Karel – rokle – barranco – caňada – valley – mezihoří – glenn. Tento muž byl válečný veterán z První světové války.

Dalším byl Rector Donald F. Bellway. 1959 – 1976. Donald je i klan McDonald ve Skotsku – Alba a je to společnost McDonnell-Douglas ( bez d na konci Donald ) s jejímž letadlem MC – 10, jsem letěl do Tanzánie. Jeho příjmení bylo Bell a Way. Bell byl vynálezce telefonu. Skot, z Edinburghu. A Way k tomu je jakoby pokyn ke spojení. Cestou Bella, bychom řekli. Zavoláme si, říkáme my česky. Bell je ale také zvon – tedy zvonění – Bell Way – cinkneme si. Můžeme říct po našem. A Bell Way je ale také, jak víme B a W. A W postavené na hlavu je M. Je to tedy zase B.M. A to je B.M. A protože byl Rector a to začíná R – což je i L. Máme tady základní klíč Operace Benjamin- L.B.M.

Po něm přišel David Mullholland. Ten byl “ Priest – in – Charge „, od roku 1976 do roku 1977. Dva roky. Přesně jako já jsem byl předseda OV SSM Praha 2, po příchodu z vojny v roce 1976 jsem nastoupil a v roce 1977, po dvou letech jsem skončil a odešel studovat Vysokou školu politickou do Vokovic – Veleslavína. “ Priest in Charge “ je P CH – tedy i L CH – EL CHE. Jméno je David a to má mnoho významů. Například porazil Goliáše. Byl jsem tam na místě v Izraeli. Kde se podle výzkumů historiků “ bitva “ odehrávala. A dokonce dvakrát. David byl i náš soused v přízemí Antonína Sochora. A další David – Václav byl předsedou jedné ze Sněmoven Federálního shromáždění ČSSR – Sněmovny lidu. Byl to předválečný komunista, komsomolec a za pražského povstání byl členem Vojenské komise povstání ( Bartoš připomínám Občan Bartoš ). A narodil se dne 23. září ( 1910 ). Byl velvyslancem v Bulharsku. Jako Gríša Spurný ( Druhá manželka byl zástupkyní ředitele nebo ředitelkou u nás na škole Strosmayerovo náměstí ) a kde byl vojenským a leteckým přidělencem generál Stěpan Michal Bunzák. A jestli mě paměť neklame tak ve stejné funkci tam byl také otec mé přítelkyně Alla ( vyslov španělsky Ája ), generál Gottwald – možná se psal jinak. Nemohu nikde najít žádnou informaci. Samozřejmě nejdůležitější je v tomto případě příjmení. Jmenoval se totiž jako já a otec. Mull Holland – Mlýn – Mill – Müll a tedy i Müller – Mlynář – Mayer – Meyer a z Holandska – Nizozemí – N.L.

A poslední v mém příběhu, to zdůrazňuji, protože po něm byli a budou v budoucnu další a další, je Robert S.H. Greene, SSC, Rector. Ten přišel v roce 1977. Roce Charty 77. Jeho R.G. – tedy i L.G. – EL CHE. S.H. je Holly Spirit. Měl titul SSC, což nebylo nic výjimečného. Ale vy už víte, že dvě písmena S.S. znamenají Steam Ship – Parník, česky řečeno. Označují se s ním americká a britská plavidla i když jsou dnes i na motorový pohon i na atomový pohon. Ale jsou to také dvě zrcadlové Dvojky – tedy i Pětky. A jsou to i dva hadi na holi Merkura a to je číslo OSM – 8. A v tomto případě mělo znamenat SSC – S.S. Che. A byl to Rector – L.C a TOR. Taky samozřejmě namítnete, že to bylo spousta i tam i jinde. Ale v tomto případě to jenom završuje veškerou informaci o Operaci Benjamin. Velmi důležité je to, že tento muž byl válečný veterán Druhé světové války. Green je přeloženo do češtiny zelený. Základní barva vojáků.

Varhaníkem a vedoucím pěveckého sboru v kostele svatého Bartoloměje byl Walter Barnes ( v letech 1963 – 1984 ). A už vidíte, že je to i M.B/ M.V.. Nebo Trojzubec a anagram Basilin – Veselin ( to je jedna bulharská podoba jména Vasil – Vasilij – Vasilič a jmenoval se tak můj kolega – šéf bulharského Komsomolu ) Nebo se říká jenom “ Dabjů “ – dvojité – Dvojka a B k tomu. Pěvecký sbor kostela svatého Bartoloměje v Torontu byl velmi populární. Často cestoval a koncertoval na různých místech. S naším příběhem je však neodmyslitelně spojen svým vystoupením na Světové výstavě “ EXPO 67 “ v Montrealu. Montreal je anagram Mohorita. Trochu odbočím – Československo tam tehdy slavilo úspěch. Náš pavilón byl 5. nejnavštěvovanější pavilón vůbec. Vystavoval se tam Třebechovický Betlém – to je Betlém z Třebechovic po horou OREB – O.R. a B ( 8 ) a Tře…Hora Oreb je pojmenována podle hory Choreb – biblického Sinaj, kde dostal Moisés od Hospodina dvě desky s pěti a pěti přikázáními. Z města Třebechovice byl doktor Jan Orebský – narozený v roce 1770, dne 11.12. – ( to je dvakrát 1775 ) lékař z nemocnice Na Františku, která je hned vedle hotelu President ( kde jsem se sešel s mým spolužákem z Moskvy, Chilanem, jménem Moisés La Brana Mena- na jaře 1989 ) a kousek od hotelu Intercontinental ( kde byl ze 12. na 13. říjen 1989 ubytován bývalý president USA Nixon,při své návštěvě Prahy. Ten, který byl na návštěvě v Moskvě v době, kdy jsme tam s Moisésem studovali v roce 1972. Tehdy Nixon přicestoval do Moskvy 22.05. 1972. A byl více než deset let předtím vicepresident presidenta Eisenhovera – generála Eisenhovera. Jak hotel President, tak hotel Intercontinental i nemocnice Na Františku jsou hned v sousedství kostela svatého Judy Tadeáše ( sekyra, kyj ) a Simona Horlivce ( pila ) a Anežského kláštera ( Klariska ), na břehu Vltavy. Na kdysi dávno vlastněných pozemcích Augustiány.

Doktor Jan Orebský byl skvělý společník, bavič a kytarista. Přispíval do časopisů Palackého Františka a byl i Rektor pražské University. Třebechovice se Třebechovicemi pod Orebem staly v roce 1921. To je samozřejmě zcela zřejmý a přímý zásah francouzských velících důstojníků v Československé armádě v té době. Nebo samostatný akt československých Legionářů, kteří spolu s Francouzi armádu v té době československou armádu formovali. Jako jasná informace, či návod.

A proč to všechno co tady píši je skutečně pravda? Pod řekou OREB teče řeka. Ta se jmenuje Dědina ( Zlatý potok ). Když jsem vyšel ze vrat u babičky a dědy Gebeltů v Horních Počaplech, číslo 74 ( to je i Dvojka jak víte ), a podíval se doleva tak ve vzdálenosti asi dvaceti kroků stál rodinný dům, ve kterém bydlel Dědina. Paní Dědinová a pan Dědina. Ale tak jako moje matka byla Mohoritka a předtím Floriánka, a babička byla Gebltka, tak paní Dědinová byla Dědinka. Tak si “ holky “ navzájem říkaly. Pamatuji si to dobře. Používal jsem takto upravená jména při rozhovorech s matkou běžně. Řeka Dědina se vlévá do řeky ORLICE – O.R. a EL CHE. A OREL pochopitelně. Aby to skutečně tak vše bylo, tak v povodí Dědiny je náhon se jménem ALBA. Používal se k napájení rybníků, pil a mlýnů. Do řeky Dědina se vlévá také Lomský potok – jako armádní generál Lomský. Z Prvního československého armádního sboru Ludvíka Svobody v SSSR – spolubojovník mého otce. Ten toto příjmení přijal namísto příjmení Lenc, v odboji, v období Druhé světové války, aby zabránil pronásledování příbuzných.

A aby to byla naprostá skutečnost, tak je v okrese Olomouc malá vesnice, jménem Dědinka. Je část obce Troubelice. To je to naše známé Tro – tre atd. Ale pravda je to především proto, že německy se ta malá vesnice jmenuje DÖRFL. Dörfl nebo česky Derfl byl také z Horních Počapel. Jmenoval se Josef a byl to velký přítel bratra mojí matky Karla Gebelt. Dodnes se na něj pamatuji. Viděl jsem ho jednou či dvakrát. V Horních Počaplech. Později žil také v Praze.

V Montrealu se také vystavoval oltář Mistra Pavla z Levoče – Levoča – anagram Vasil nebo V. a EL CHE. Světová výstava měla být původně v Moskvě. Ale ta stáhla svoji kandidaturu. Samozřejmě, že šlo o to, aby byla právě v Kanadě v ten rok 1967 – 1919 i 1991 ( 1961 ) Důvod je široce popsán v příběhu, tady na webu, který o Kanadě široce hovoří. Ještě je zajímavé to, že pavilóny výstaviště byly vystavěny na dvou ostrovech Ile Norte Dama a Ile Sainte Heléne. Na výstavu přijel francouzský president De Gaulle. A vy už víte, že Gaulle je i Gogh i Goya – podle místa a jazyka a nářečí, dialektu a slangu ,kde se to slovo – jméno vyslovuje.

Na světové výstavě v Montrealu v tom roce 1967 vystupoval i pěvecký soubor z kostela svatého Bartoloměje v Torontu. V čele souboru s názvem “ Bart’s Boys “ stál dlouhá léta, již výše zmíněný Walter Barnes. ( W.B. a B.B. – 22 ) Soubor nahrál i DVĚ dlouhohrající desky, tak zvaná “ elpíčka – „. Nahrál je ve studiu značky ARC – a to je i OBLOUK. O.B. a L.K – Operace Benjamin a EL. CHE. ARC je oblouk i v latině i v angličtině. Španělsky je to ARCO. To je pozpátku OCRA – OCHRA – OKR. OCHRE jmenovala poslední výsadková skupina z Londýna. Organizovaná Dvojkou generála Moravce. Samozřejmě pod vedením SOE a OSS. Podle plánu poslední. Ale už se neuskutečnila. Kdo byl její účastník ? Stejně jako v první skupině – Otmar Reidl, Operace Benjamin byl jenom jeden, tak i v tomto výsadku měl být jenom jeden. Jmenoval se Václav Michal. Ano, vše šlo podle plánu – Václav Havel a Michal Gorbačov. Konec války. Také to ale je – Gorbačov – gor bačov – G.R. – EL CHE a BCV – BASIL/VASIL. A Václav Wasil a GAVEL taky Vasil ? A Michal HaWasil. A The Havel – Gebelt.

A proč to všechno co tady píšu je pravda, a nic než pravda? V roce 1986, v měsíci červnu navštívila farnost a kostel svatého Bartoloměje v Torontu vzácná návštěva. A právě Rector Greene ji po dobu její návštěvy provázel. Byla to Mother Teresa. Matka Teresa. Vy víte, že rok 1986 může být i rok 1989. Obě poslední dvě čísla se otočí. Návštěva se uskutečnila v červnu. Neznám přesné datum, ale červen je měsíc kdy 14. června roku 1775 byla založena US Army a narodil se Ernesto Guevara – EL CHE a je svátek Vasila. Také víte, že Mother je anagram Mohorita a aby to byla pravda tak se jmenovala Teresa, naše Ter…atd. Pracovala v té době ve městě Callcuta, India – C.I. a to je i L.C. – EL CHE. Narodila se v Albánii – Alba a Albany a bílá barva. Ale co je to nejdůležitější, vstoupila jako mladá dívka do irské katolické kongregace Loreto Sisters. Loreta – pražská Loreta je kaple – Chapel – na Loretánském náměstí na Pražském Hradě. Je slavná svou zvonohrou – Bells – Basill. Ta kongregace Sester z Loreta, byla založena Mary Ward ( M.W. ) v Saint Omer ( S.O. ). Bylo to dne 27. září 1609. A to vy víte že 27. září je i 21. září. A to se narodil můj přítel a spolužák a druhý manžel mojí sestry Uher – Magyar. A Moravcovou metodou minus dva je to i 19. září a to jsem se narodil já. A bylo to v roce 1609. A to je i rok 1909 i zase 19.09. Ale i 1604, kdy byl v Bogotě v Kolumbii založen institut Svatého apoštola Bartoloměje. A přesně na den také 27. září jako Kongregace Sester z Loreta o pět – 5 – let později. A 1604 je i 16.04. datum seskoku Otmar Reidl Operace Benjamin.

Co je ale důležité vědět? Že zkratka názvu kongregace, kde působila Mother Teresa je I.B.V.M. A to je v našem příběhu spousta variant. Nejdůležitější je však to, že I je i L a tedy je to B.M.L. základní klíč k Operaci Benjamin. Ale je to i anagram V.M.I. – Virginia Military Institut plus B -druhé v abecedě tedy Dvojka, nebo naše číslo osm – italsky OTTO, o kterém bude ještě řeč. V.M.I. absolvoval generál George Catlett Marshall. Náčelník štábu US Army v období Druhé světové války, po válce tvůrce Marshallova plánu. A jediný v této funkci, který absolvoval právě tuto školu a ne West Point. Je to i naše známá trojice párů – Václav a Ivan, Vasil a Ivan a Ion a Vasile. Je to i V.M. i M.B.

Rector Greene také chodil sloužit obřady do Don Jail. Don Věznice. To byla torontská věznice postavená v roce 1864. Pravé křídlo pak bylo dostavěno a otevřeno v roce 1958. Věznice byla uzavřena v roce 1977. A přestavěna do dnešní podoby jako úřad. Podle informace na Wikipedia se v této věznici prováděl i výkon trestu smrti. Co je ale na tom zajímavého z hlediska Operace Benjamin ? Je to vůbec možné. Vy asi víte, že odsouzení čekali a čekají často na vykonání rozsudku. I mnoho let. Snad i desítky let jsem někde kdysi četl. To je a bylo v USA. Nevím jak to bylo v Kanadě. Ale předpokládám, že datum popravy se stanovilo s ohledem na různé okolnosti a rozhodnutí. V Torontské věznici Don Jail byl popraveno oběšením celkem 26 mužů. Z toho však celkem tři popravy byly “ double “ – dvojité. Tři páry mužů byly popraveny společně.

Cituji text v angličtině. „Twenty-six men were hanged on the jail’s indoor gallows. The jail saw three double hangings: Roy Hotrum and William McFadden in August 1921; Leonard Jackson and Steven Suchan in December 1952; Ronald Turpin and Arthur Lucas on 11 December 1962. Turpin and Lucas had each been convicted in separate murders, and their executions were Canada’s last before capital punishment was abolished.“

V srpnu – August 1921 to byl Roy Hotrum – vyslovujeme RoJ – a to L.J. – španělsky EL CHE – a příjmení popraveného je zcela čistý a přímý anagram Mohorita. Můj tec se narodil v August, ale o dva roky dříve. V roce 1921 se narodil jeho souputník do páru, Ivan Mohorita. Sice v květnu, ale to vy už víte je také srpen – August. Je pátý od začátku roku, jako srpen od konce roku. Druhý z tohoto páru popravených měl skotské příjmení. Tedy jeho jméno pocházelo z Vrchoviny – Highland -Verchoviny. Ivan a Vasil. A křestním jménem byl Wiliam i Bob – tedy L.M.B. A iniciály měl W.M. Vasil Vasilič Mohorita. Nebo Vasil a Vasil Mohorita – Otec a jeho Otisk.

Druhý pár byl popravený v prosinci roku 1952. Ve stejném měsíci jako byl v Praze popraven Rudolf Slánský a další nevinně odsouzení. V roce ,kdy já jsem se narodil. A v USA začal vykonávat presidentský úřad generál Eisenhover. A ve Velké Británii začala kralovat Elisabeth II. Britská královna. Jmenoval se Leonard – to je i Dr. N.L. – Nizozemí nebo Louny. Příjmením Jackson. Jack je sice většinou oslovení Josefa – Joe, ale i připouští se i jako oslovení pro James – Jakub, Kuba, Santiago atd. Druhým v této dvojici popravených byl muž příjmením Suchan. Suchan – úplně stejně se jmenoval můj spolupracovník na ÚV SSM, v době kdy jsem tam pracoval o mnoho a mnoho let později. Ten kanadský Suchan byl k tomu ještě Steven – jako třetí ze Tří králů – Stěpan Michal Bunzák. Nebo král Maďarů – Magyar – István/Štěpán. V maďarské verzi je samo příjmení generála I.M.B. – tedy když z malého l uděláme velké L tak je to – L.M.B. Základní klíč k Operaci Benjamin. Připomínám, že jak Ivan Mohorita tak Stěpan Bunzák a tak můj otec Vasil Mohorita, všichni z Volové, byli v SSSR vězněni jako občané Maďarska. Carpathian Ruthenia – Podkarpatská Rus se stala po rozpadu Československa, součástí Maďarska admirála Miklose Horthyho – M.Horthy ( anagram Mohorita ).

Posledním párem popraveným v Don Jail byl dne 11.12 1962 Ronald Turpin a Arthur Lucas. Vy víte, že 11.12. je i rok 1775. A jméno Ronald je Dr. N.L. – opět. Doktor Nizozemí nebo Louny. A jeho příjmení je Tur – pin. Tedy Tur je pin. A proč je to všechno co tady píšu pravda ? Turpin bylo příjmení amerického komika němé – opakuji – němé – to znamená i tiché – éry amerického filmu. A finále – jeho křestní jméno bylo Bernard – a říkalo se mu BEN. A tento herec se narodil dne 19. září 1869. Ve stejný den jako já. 19.09. A je to datum roku 1909 a 1604 atd. Jeho otec byl Ernest – jako EL CHE a sestra manželky bratra mojí matky – teta Erna. A jeho matka byla Buckley – Vasilek – Masaryk. Narodil se v Luisianě – to je stát Ludvíků – jako Ludvík Svoboda. A aby to byla úplná pravda tak také herec jménem Ronald, příjmením Reagan, se stal presidentem USA právě ve finální fázi Operace Benjamin – Bartoloměj – B – 8. Kromě toho Bernard byla moje spolupracovnice na Dvojce – OV SSM Praha 2. Druhý v páru popravených byl tehdy Arthur Lucas. Ar a Tur. A jako generál McArthur, velitel vojsk v Pacifiku v době Druhé světové války. V Sydney, kde žila s rodiči moje manželka Svoboda. A příjmením byl Lukáš – česky napsáno. Jako nadporučík Jindřich Lukáš – u kterého sloužil Švejk ( Braun Schweig ). A jako vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM Lukáš.

A finále ? Tato poprava byla poslední popravou v Kanadě provedenou před jejím zrušením. Pro zrušení trestu smrti v Československu jsem hlasoval, spolu s ostatními kolegy poslanci, ve Federálním shromáždění v roce 1990.

A proč Tři páry ? To jsou přece Tři sestry – United States a United Kingdom a Sowiet Union. Jako u nás mého otce a moje – Vnitřní Stráž a Silniční Vojsko a Vojenské Stavby – také to vše latinské U/V a K/S . A připojte Československo – Č – Che – máte z toho ÚV KSČ.

Věznice Don má jméno po řece Don, protékající Torontem. Kvůli stavbě mostu přes tuto řeku byl kostel svatého Bartoloměje přemístěn více na Západ. Kostel stojí na ulici Dundas. A to je společné jméno jak pro řeku tak pro ulici. Tedy Don i Dun mají základ. Řeka je dlouhá asi 38 kilometrů. A jejími přítoky jsou zleva Castle FRANK BROOK a Taylor-Massey Creek a zprava German Mills Creek. Frank a Brook – Basil a Taylor – Tailor – krejčí a Mills – mlýny – mlynáři. Vše je z našeho příběhu. Protéká městy Richmond Hill a Vaughan a Markham V.M. Řeka Don v Torontu byla pojmenována guvernérem jménem John Graves Simcoe po řece Don v Jižním Yorkshire – South Yorkshire – to víte, že Y je jako I – Tedy je to i S.I. – Secret Inteligence.

Co má tato řeka společného s mým příběhem? Don v Británii je o něco delší. Celkem měří 112 kilometrů. Je přítokem řeky OUSE – tedy i O.S. – strategické operace. I O.Z. i OZ. Okolí řeky je samá rovina. Jako u Kolína. Protéká kolem a skrze – Millhouse Green, Penistone, Stockbridge, Sheffield, Mexborough, Coninsborough a Doncaster. Určitě vidíte zase několik souvislostí. To ale asi jinde taky. Ale u této řeky vše to co vidíte v předcházejícím řádku potvrzuje to, že řeka se do roku 1620 vlévala do řeky a teď velký pozor jménem TRENT. To je přece také TORONTO – a naše základní šifra. Tre…Tur…Tor…atd. Přítokem řeky OUSE místo řeky TRENT se stala po výstavbě kanálu vybudovaného holandským stavitelem Cornelius Vermuyden. Kornel ( Vavrinčík ) byl vedoucí oddělení na ÚV SSM a holandské příjmení měl manžel sestry prvního manžela mojí matky z Bruntál – Unverdorben. A co víc, tento kanál vedoucí řeku do OUSO a ne do TRENT se jmenuje Holandská řeka. Nebo Nizozemská řeka – N.L. Posledním místem kterým tato Nizozemská řeka protéká před tím, než se vlévá do Ouse je městečko GOOLE. – GooLe – EL CHE.

Kde se objevilo název Don nebo Dun. Pochází z irštiny a skotské gaelštiny a znamená pevnost – Fort. Celá řada starobylých měst ve Velké Británii , a jeho bývalých koloniích, ale i v Západní Evropě má ve svém názvu toto slovo. I například nám známé jméno Thun pochází ze slova Dun-Don. I o London se říká, že je Lin Dun – Lake Fort.

Vodní tok v naší blízkosti se jmenuje podobně – Danube, Donau, Dunaj, Duna, Dunav, Donava, Dunarea. A co nám říká že souvisí s mým příběhem ? DUNAJ je vodní tok DRUHÝM – 2. nejdelším vodním tokem v Evropě. DON je PÁTÝM – 5. nejdelším vodním tokem v Evropě. 2 a 5.

Dalším výkladem slova je staroanglické – dun, dunn. To je název barvy. šedohnědé. Ve Francii je to barva Taupe. A to je buď KRTEK – MOLE. ( tedy i MOLO – “ mursyiah “ arabský název ze kterého vznikl název města MURCIA ) Anebo je to T.P. – Teplice, o kterých bude řeč v příštích kapitolách anebo je to topo – Topografie, Topologie. Právě to o čem tu v podstatě píši již několik let na webu. Jde o mapu. Systém, který sloužil k dorozumívání, prostřednictvím značek. Informací. Výkladů tohoto slova v různých jazycích je mnoho. Je i v Mandarinštině, například. Ale pro náš účel je důležitý například norský kůň – Fjord. Má DUN barvu v různých odstínech. Píše se o něm že “ pro jeho vynalézavost a velkou obratnost patří k plemenům vhodným pro práci v horách „. Takové vlastnosti musel mít každý kdo byl vysazen do do hor. Pevnost sama o sobě. Výsadkář, partyzán. Ve Skotsku – Alba se v průběhu Druhé světové války cvičili pro úkoly v týlu nepřítele kromě britských Comandos výsadkáři z Polska, Norska a Československa. Mají tam památník. Byl jsem tam na místě. U něj. A fotil jsem ho. Zkrátka a dobře Don. Jako oslovovali a snad ještě oslovují muže ve španělštině Don – Pán a Dona – paní. Používalo se především pro oslovení šlechty a církevních hodnostářů. Je to z latinského Dominus – pán. A v Portugalsku je to Dom.

Fjord je vynalézavý a velmi obratný kůň. Jeho jméno je i anagram Fjodor. Ruské jméno. Které měl v našem příběhu velmi důležitý Fjodor Dostojevskij. Po otci Michajlevič. Absolvent vojenské školy. Člen podzemní organizace. Vyhnanec. Vězeň. A spisovatel. V našem případě velmi důležité knihy Bílé noci. Knížky spíše. Není obsáhlá. Ale čím je zajímavá a souvisí s mým příběhem ? Co se v té knížečce objevuje za názvy a jména? Fontanka v Petrohradu – Goya se narodil ve Fuendetodos – dříve Fuentetodos – zdroj všeho, můžeme říct. Jako Fontanka v Petrohradu. Zdroj. Široce se v knize rozepisuje o na žluto vymalovaném domku. Píše o žluté je to “ barva říše nebes „. Píše v ní o Kamenném – lékárenském ostrově. Snílek – hlavní hrdina se přátelí s Nastěnkou ( vzpomeňte na Mrazíka – film ) a hovoří v knize o : Hoffman, Bartolomějská noc, Diana Vernon , Ivan Vasilijevič – dobytí Kazaně, Klára Maubray a Eufia Dens, Koncil prelátů a Hus před nimi, Tanec umrlců v Robertovi – hudba páchne hřbitovem, Minna a Brenda, Bitva na Berezině, Předčítání básní u hraběnky V.D. – Vé. Dé., Danton, Kleopatra e suoi amanti, Domek v Kolomně, Bílé noci, V nádherném věčném městě v lesku bálu, za hřmění hudby v Palazzo ( určitě v Palazzo ) tonoucím v záplavě světel na onom balkóně ovinutém myrtou a růžemi sňala masku “ Jsem volná „, Pavlovsk – Pavlovsk, Víte, Víte, Víte, Babička Fjokla hluchá, Romány Walter Scott, Ivanhoe, Puškin, Mášenka, Pskov, Rosina a Lazebník Sevillský, Rudá jako pivoňka, Moskva, Zase na rok do Moskvy, Moskva zdržím se tam přesně rok, Bylo 10 hodin, Rosina – R,O – RO. S.I. – SI, N.A. – NA. Rosina. U -ského mostu, V Baranikovově domě, Lazebník Sevilský…

Jestli chcete pochopit, proč tady o té knize píšu, bylo dobré si ji přečíst. Je to skutečně pár stránek. A co se na těch pár stránek dalo zapsat informací. Dokonce na jednu stránku ( v té kterou mám já je to strana 39 ) v knize napsal Fjodor toto, jen velmi stručně. Je tam Hoffman, tajemník ÚV KSČ a také se tak jmenoval můj spolupracovník na Dvojce. Je tam Bartolomějská noc – vraždění Hugenotů – H.G. notů. A návod k Bartoloměji – a všemu s ním spojeného co později v 19 století a 20. století následovalo. Diana Vernon je postava z románu Waltera Scotta – to byl Skot. A kniha se nazývá Rob Roy. Je o vůdci klanu McGregor – skoro stejné jako McGuire – Meger – Meger a latinská koncovka jmen it a je to Mogorit – Megrit. Jeho otec byl Donald a matka Margareta Campbell ( Margareta – Marina – Magarita ). Vystupuje v ní Frank Osbaldistone – Osvald. Vydána v edici Wawerley – tak se jmenuje nádraží – vlakové v Edinburghu. Vydalo nakladatelství se jmény Longman, Hurst, Rees, Orme a Brown – O.B. – v Londýně a také Archibald v Edinburgh. Rob Roy měl zrzavé vlasy. Povstání Jacobitů – podle krále James – Jakub, Santiago, Yakov atd. Diana je lanovka v Karlových Varech kde žil na Palackého náměstí můj otec s manželkou Besarab. Je tam Ivan Vasilijevič IV. To je dvakrát I.V. Ivan Vasilijevič a I.V. A také Ivan a Vasil, Ivan a Václav a Vasile a Ion. A byl to Ivan Hrozný – což mohlo značit nejen terrible – jak je překládán do angličtiny, ale také awesome – vyslovuj ósm – jako osm – OTTO. V původním smyslu slova. Děsivý, úchvatný i hrůzný. Takový je celkový význam slova awesome. A byl vlastně osm protože byl I.V. a I.V. – 4 plus čtyři je 8. Měl osm žen – manželek. Je tam zdvojené Palazzo – Palác, Palacký a Paleček, je tam Klára – klariska byla Anežka a Santa Clara osvobozoval Ernesto Che Guevara na Kubě. Klára je Maubray – Mau Bray – M.B. Puškin – puška – puškin. To je i dělo rusky. Tedy Dělostřelec. V moderní době raketové vojsko a u něj sloužil manžel sestry mojí matky Alena/Alice příjmením Baranikov a žili v M.B. A Dostojevskij o něm píše – dům Baranikova.

Je tam Pskov – to je původně Plskov – stejně tak se jmenovalo původně město v Bulharsku – dnes Pliska. A v ruštině je Plskov anagram Vasil a zbyde ruské P – to vypadá jako brána – tor – gate – vorota. Ten ruský Plskov chtěl dobít na Ivanu Vasilijeviči IV. král Stefan Bathory,( narozen taky 27. září – viz data výše, slavný rod ze Sedmihradska – Transylvánie ) polský král a strýc Čachtické paní z hradu Čachtice u Bytče, dnes kraj Žilina – v kraji kde seskočil můj otec Vasil Mohorita 7. října 1944 u obce Makov. A já na nádvoří hradu – zříceniny hradu Čachtice nocoval pod stanem v létě roku 1967).

Na rok do Moskvy. to jsem jel já v roce 1971 – přesně na rok do Moskvy – školní rok – deset měsíců. Stipendium nám ale platili 12 měsíců. Rok. Rosina – Rosario, kde se narodil Ernesto Che Guevara. 10 Hodin – to je X. CHE. V jazycích které užíváme ve hře začínají všechny hodiny na H – Hodina, Hour ( vyslov aur ), Hora ( vyslov ora ). Všimli jste si aur – ora a to je AURORA. Jen rusky je to Čas – S ruským Č na začátku co vypadá postavené na hlavu ( podle Lenina ) jako písmeno – h . Přesněji napsáno jako malé H – h. Je tam Brenda a Minna. Z dalšího románu Walter Scotta. Piráti. Jsou jak už sami vidíte – B.M. Ale obě zamilované do Mardaunt – to je náš latinko – ruský anagram Mohorita L. Tedy B.M.L. základní šifra Operace Benjamin. A aby to byla pravda, v době kdy jsem na Dvojce pracoval s Hoffmanem, pracovala tam s námi Mína. jmenovala se Milena. ale říkalo se jí a pouze nikdy ne jinak než Mína. Už tu o ní byla řeč. A Brenda je i Dr. BN. Doktor Beneš, nebo Božena Němcová, nebo Václav Havel. Nebo naší metodou Argentia – Argentina je to i Dr.Benda. Samozřejmě ,že nemohu zapomenout na Husa s preláty. Husa je “ hebrejsky “ Ha USA. Nebo H.S. Holly Spirit. Nebo Holly Ghost – Duch svatý. H.G. – Husák a Husa. A Haag a Gaaga a LaHaya – Ája. Fjokla se rusky píše Fekla – a dvě tečky nad e. To slovo snad nemusím vysvětlovat – je to Fasil – Vasil a i Fekál. Pavlovsk je pevnost – Don. Fort – Port. Píše o Berezině. To byl pracovník velvyslanectví SSSR v Praze – Berezin. Stejného jména jako první šéf GRU, před Druhou světovou válkou. Popravený Stalinem. Rudá jako pivoňka a hned po tom Moskva. Rudá Moskva. A pivoňka je i ta co pije pivo. Můžeme říct? Danton byl Georges ale také Jakub -Jacques. Byl to také Jakobín. A je to i Don, Dun – tedy Dan. A ton k tomu. Manželka byla Luise Gely – L.G. – EL CHE a ještě Ludvík a zase L.G. – ještě jednou EL CHE. Byl u útoku na Bastillu – The Basille – The Vasille. Byl to jeden z vůdců francouzské revoluce. Fjodor Dostojevskij v knize píše o hřmění hudby a lesku bálů – tedy plesů. V Petrohradu, později Leningradu. Píše o městě Kolomna. Název tohoto starého ruského města u Moskvy, vychází, v jednom z výkladů od slova Kolomya. Souvisí to s ukrajinským a polským výrazem Kolomyje – hluboké koleje naplněné vodou. Koleje – rels – track – rail – mark – line – spur – gleise – rieles a i šína. Ne studentské koleje – ty jsou anglicky Dormitory.

Předčítání básní u hraběnky V.D. – Vé – Dé. Jeden z těch funkcionářů SSM, které jsem poznal osobně, ještě jako učeň v roce 1969 – 1970, se jmenoval Mikuláš ( Nikolaj v překladu ) Šutka. Jako předseda ÚV SSM jsem ho “ dohonil “ v žebříčku funkcionářů SSM. Nakonec jsem byl jeho šéfem na pár měsíců 1988 snad i 89. Byl dlouholetým ale skutečně dlouholetým ředitelem CKM SSM – Cestovní kanceláře ÚV SSM. Ta sídlila na Dvojce v Žitné ulici. Vedle domu před kterým byl postřelen atentátníkem, Alois Rašín – Ar. Mikuláš Šutka z této svazácké funkce odešel na funkci do V.D. – Vé – Dé. Ano skutečně. Stal se předsedou Svazu V.D. – výrobních družstev. To je ten dům na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. A aby to bylo úplně jasné narodil se ve Volové. Nechtěl jsem mu to věřit v roce 1969, když jsem se s ním seznámil a tak dokonce vytáhl občanku a ukázal mně místo narození. A pak žil, před odchodem do Prahy v Teplicích. Byl o devět let starší. A narodil se ve vám už všem známém datumu – 14. října ( 1943 ) A to je i 14. březen atd. atd. atd.

A závěr bude stejný jako u všech povídání před tím ? Celkem asi 6x hovoří autor o Lazebníku Sevilském. Stále opisuje operu Lazebník Sevillský To byl “ Barber of Seville – Useless Precaution “ – Lazebník Sevilský aneb Zbytečná opatrnost. Libreto opery bylo zpracováno Cesare Sterbiny ( Štěrbiny můžeme říct a C.S.) podle francouzské komedie Pierre Auguste Beaumarchais ( L..B.M. ) Le Barbier de Séville z roku 1775. Ano 1775. Sevilla je čistý anagram Vasila nebo Vasilly anebo Vasil. Barber v češtině je také Bazelník – Vasilník. Opera měla premiéru v Teatro ARGENTINA v ROMA. V opeře vystupuje Bartolo – Bartoloměj a Basilio – Basil – Vasil. Bartolo je doktor a Basilio je učitel hudby. Je tam i Fiorello – Fiore – Flore – Florián – první manžel mojí matky. Rosina – Rosario kde se narodil Ernesto Che Guevara v Argentině. Figaro – můj spolužák v učení byl Figala. Jeho matka byla mojí doktorkou, lékařkou – v Praze 7 – Spartanburku a žili na Obránců míru, naproti hotelu Belveder. V knize je vzpomenuta i Kleopatra, královna Egypťanů. Vzpomeňte, jak mě ubytovali na Kypru na pokoji s Egypťanem. Na mezinárodní studentské akci v hotelu Kennedy ( manželka Jacqueline Lee ). Bylo to popsáno předchozích příbězích. Také se od Lazebníka Sevillského dostaneme přes jednoho z hrdinů této opery k další opeře, která se jmenuje Figarova svatba. Tu složil Wolfgang Amadeus Mozart. Libreto bylo také od Pierre Augustine Beaumarchais. Premiéru měla ve vídeňském Burgtheater. V tom divadle – názvem stejném – kde vystupoval Pavel Landovský když žil v emigraci ve Vídni. V opeře také vystupují Bartolo – Bartoloměj a Basilio – Vasil. Navíc je tam z mého příběhu známé jméno Antonín. Na představení Burgtheater v Praze jsem byl v roce 1987. Vídeňský Burghteatre byl slavnostně otevřen dne 14. března 1741. Podruhé, v nové budově, dne 14. října 1888. Jasný návod k tomu, že březen i říjen jsou oba třetí měsíc. Jeden od začátku roku a druhý od konce roku. Můj příběh ? 14. března se narodila manželka bratra mojí matky Aurélie. Narodila se v okrese Německý – Havlíčkův Brod. Kde se narodil také Chartista a herec, Pavel Landovský. Který začínal svoji hereckou kariéru v Teplickém divadle – jménem Krušnohorském – Krušné Hory jsou K.H. jako Hradec Králové, kde se vyučil Vasil Bilak. V Teplicích měli svatbu bratr mojí matky Karel a teta Zlata/ Aurélie. V Teplicích se strejda Karel vyučil. A narodil se tam dne 11.11. 1948 můj bratranec , syn strejdy Karla a tety Zlaty, také Karel. Vy už víte, že 11.11. je i 17.11. Ale přesto aby to byla pravda, tak se mladší syn strejdy Karla a tety Aurélie, Petr, narodil 6. 11. a součet 6.11. a 11.11. je 17. 11. – 17 . listopadu. Karel byl ten bratranec který žil po Okupaci v roce 1968 žil ve Frankfurtu nad Mohanem – kde je letiště Hahn a císařská katedrála svatého Bartoloměje. Připomínám, že 14. března 1939 odlétal generál Moravec s KLM do Londýna přes Amsterdam – Nizozemí. A plus dva je to 16. březen a to se narodila moje sestra. 14. října se jmenuje náměstí v Praze 5. Kde stojí kostel svatého Václava a dům – vila zvaná Portheimka – Mohoritka L. moje matka. A víte, že sestra tety Aurélie – Zlaty byla Erna – to je ženská podoba jména Ernest. Jako Ernest Braunschweig a jako Ernesto Che Guevara. A Amadea točil Forman Miloš i v Kroměříži. Kde se narodil žil tam a sloužil na vojně Otmar Reidl. A také Ludvík Svoboda se synem Miroslav Svoboda a dcerou Zoe provdanou Klusák. A manželkou S.I. – Svobodová Irena. ale také Secret Inteligence.

Pavel Landovský byl pro kolegy a přátele “ Lanďák „. Když to napíší v němčině či angličtině tak to bude “ Landak „. V rakouském Landeck, přistál 16. dubna 1941, padákem vysazený Otmar Reidl. První parašutista z Londýna. Operace Benjamin. Bylo to u Innsbrucku. Kde učil na universitě, po emigraci, také podepsaný pod Charta 77 – Mlynář – Müller.

Jako motto knihy Fjodora Dostojevského jsou použita slova spisovatele Ivan Turgeněva – Tur a Geňa. Jehož kniha Lovcovi zápisky vévodila naší knihovně v ulici Antonína Sochora. Ve které je uveden slavný výrobce tabákových výrobků Ruska v 19. století Žukov. I jiní. To už tu ale všechno bylo. Doslov napsal Jan Řezáč. V Heřmanově ulici souběžné s naší ulicí Antonína Sochora a spojenou s ní dříve ulicí Strossmayera a nyní Farského, je Řezáčovo náměstí. Určitě si vzpomenete i na pamětní desku v Resslově ulici naproti kostelu svatého Karla Boromejského, kde zahynuli českoslovenští výsadkáři – organizátoři atentátu na Heydricha, která je na opěrné zdi kostela svatého Václava. Je věnována Řezáči Františkovi. To byl kněz a reformátor školství a vězeňství.

Co potvrzuje všechno to co jsem tady napsal. V roce 1957 vydal Menachem Wolfovič Begin – pozdější prezident státu Izrael knihu s názvem “ Bílé noci „. S dovětkem “ Příběh vězně v Rusku „. Popisuje v něm svoje zatčení po okupaci Litvy a věznění v Gulagu. Byl vězněn ve stejném Gulagu Pečorlag, u řeky Pečora, republika Komi, SSSR, jako můj otec. V roce 1957 ji vydal Menachem Begin v hebrejštině. A v roce 1977 vyšla v angličtině. Dva roky po podepsání Helsinských Protokolů – H.P.

A abych definitivně ukončil povídání – dost ze široka pojaté – o kostele svatého Bartoloměje a slovech Don, tak by samozřejmě nebylo správné nevzpomenout 5. největší řeku v Evropě, stejného jména. Don. Teče z Centrálního Ruska a vlévá se do moře Azov – Z.V. – Vojenské zpravodajství. Protéká Voroněží. Ta měla družbu s městem Hradec Králové. Je spojena kanálem s řekou Volga ( Vasil ). To umožňuje spojení Kaspického moře s mořem Baltským. Pro můj příběh je ale důležitá kniha, která má shodný název s touto řekou – Tichý Don. Čtyřdílný román se odehrává v prostředí donských kozáků. V období První světové války a Občanské války v Rusku. První díl vyšel ve vám již velmi známém roce 1925. Druhý díl v roce 1928. Třetí díl v roce 1932 a čtvrtý díl v roce 1940. Souborné vydání Tichého donu vyšlo v roce 1941 a první české vydání v roce 1945. Zajímavé je to, že někteří odborníci pochybují o autorství prvního dílu. Tvrdí, že ho napsal Fjodor ( všimněte si Fjodor ) Krjuk. Kozák a bělogvardějský velitel. Pro můj příběh je důležité to, že se říká, že ho napsal Fjodor – Fjord – výše. A to Fjodor Krjuk – F. K. – F je P a P je R a R je L. Tedy L.K. – EL CHE. Slovo Cossack – anglické slovo pro kozáky je velmi podobné slovu cosecha – to je španělsky sklizeň. ( Španělsky je kozák – cosaco ) Vyslovuje se KoSeČa. Ano jako K.S.Č. – ano KSČ. Michail Alexandrovič Šolochov se narodil totiž 24. května. A to vy víte je i 24. srpna a to je Moravcovou metodou i 12. srpna. Datum narození mého otce a 08.12. narození mojí manželky Svoboda. Podle starého kalendáře to bylo 11. května. A to je i 11. srpna. A to je Moravcovou metodou minus dva 9. srpna. a to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. Co je ale nejdůležitější je jméno hlavního hrdiny knihy. Tichý Don. Moje spolužačka byla Tichá. Její otec byl plukovník a bydleli v domě na Strossmayerově náměstí číslo 10. V tom domě na kterém jsou zřetelně viditelné iniciály V.H. – Václav z Hájku – tedy Hájek nebo Hayk jak se píše anglicky Armian. Samozřejmě i Václav Havel. Vedle svatého Antonína a naproti naší škole a křížem k budově kde pracovala většinu života moje matka s Hájkem. V tom samém domě je samoobsluha, kde pracovali Tůma starší a Tůma mladší – starší spolužáci ze školy. Starší byl velitel naší dětské odbojové skupiny, když jsme na nádraží Holešovice Bubny – na kolejích – skládali přísahu generálu Pattonovi a slibovali zničení SSSR. Vím ,že už to tady bylo. Jenom to připomínám v kontextu s knihou. Tichý Don. Hlavním hrdinou knihy byl Grigorij Melechov. Tedy Gríša – jako například Gríša Spurný – komunista ale ve Druhé světové válce působící v Londýně. A jeho druhá manželka byla ředitelkou naší školy. Co vám říká to příjmení MELECHOV ? No to je přece naše M.B.L. – základní klíč Operace Benjamin a Che k tomu. Je to ale i Moloko – Milch – Milk – Mléko – a V k tomu. Vy si vzpomenete, že Milka – švýcarská čokoládovna se slavnou PARA, hebrejsky krávou na obálce ( otcova skupina byla ARAP ) byla založena 17. 11. 1825. 17. listopadu 1825. Kromě toho je MeLeChoV i M.V. a EL CHE. Je tam i Chmel který jsem jako dítě pomáhal sbírat babičce v Horní Počaply. A je to i Mohorita Vasil a Ludmila a Che. Jeho iniciály jsou G.M. – Ano jako Michail Gorbačov, Nebo General Motors anebo Goldwyn Meyer ze společnosti M.G.M.. I sám autor je Michail. První polovina jména je Mele – jako mlynář. Jako například soused – jen asi deset metrů od vrat domu babičky a dědy v Horních Počaplech, jménem SUCHOMEL. Také MELECHOV a S. Co je ale to nejdůležitější ? Na Letenské pláni u nás v Praze 7 – Spartanburgu stojí velký blok domů který se jmenuje, nevím jestli oficiálně nebo neoficiálně MOLOCHOV. Jestli jste někdo z vás kteří to nyní čtete byli na těch dvou manifestacích na Letenské pláni v Listopadu 1989, tak jste stali přímo proti němu. A proti stadionu Sparta Praha ČKD, který stojí vedle něj. A vedle budovy M.V. – Ministerstva Vnitra. To by bylo asi málo pro správnou šifru pro Operaci takového rozsahu ? Proto i autor knihy se jmenoval stejně ! Šolochov – Melechov – Molochov – Suchomel. Šolochov je anagram Ha Vasil Che. Melechov a Molochov je anagram Ha Vasil M. Co je to nejdůležitější ? Ruské Š je TROJZUBEC – symbol Pána moří – NEPTUNA. Ale také je to znak Ukrajiny. A toto Š, když postavíme podle Lenina na hlavu tak je z něj také M. Tedy i autor i hlavní hrdina i dům na Letenské pláni jsou vlastně slova se stejnými souhláskami. M.L.C.V.

St. Bartolomew’s Church. Liége. Belgium.

Tento kostel v Liége – česky Lutych, byl původně vystavěn v impozantním OTTONIAN stylu koncem 11. století. Vysvěcen byl v roce 1015 Balderic II. Je zmíněn v dokumentech v letech 1043 a 1078 a například v roce 1236. Měl pohnutou historii byl v roce 1797 uzavřen a používán jako vojenský sklad. V roce 1803 byl opět farním kostelem. Prošel stavební obnovou v roce 1876. Co je důležité pro můj příběh ? Kostel byl vystavěn v Ottonian stylu – OTTO – Dynastie Jindřich a Otto – o nich bude ještě řeč. A OTTO je také italských 8. O tom také bude ještě řeč. Stojí ve městě LIEGE – L.G. – EL CHE. Česky Lutych – the EL CHE. V kostele jsou varhany vyrobené společností “ Merklin and Schütze „. Již podruhé nás varhany odvádí do světa Operace Benjamin od samotného kostela svatého Bartoloměje. Vzpomínáte svatý Bartoloměj Buenos -Aires – Argentina? Varhany v Liége byly instalovány v letech 1848 – 1851. Slavnostní předání varhan do provozu proběhlo dne 7. ledna 1852. Výrobce varhan Merklin ( 1819 – 1905 ) se narodil v Oberhausen, Baden. Tedy O.B. A v Baden – Würtmberg s hlavním městem Stuttgart. ( Mercedes Benz a původ příjmení Gebelt – Goeblat ) Povoláním byl – v angličtině “ Organ Builder “ – O.B. Jeho otec se jmenoval Franz Josef a učil ho řemeslu. Později se učil ve firmě Hasse Berne – H.B. A Bern jako naše známé Brno, Bruntál a Beroun a Brunner tajemník ÚV SSM. Poté se učil u firmy Walcker v Ludwigsburgu – Wasilek – Masaryk a Ludvík a burg zase Vasil. Zůstalo za ním skutečně úctyhodné dílo. Jeho varhany jsou po celé Francii Belgii, zámořských koloniích Francie. A dokonce v Argentině a Uruguayi a Mexiku. Co je důležité pro náš příběh ? Že jedny varhany jsou ve Španělsku. Kde ? Ve městě Murcia. A to přímo v katedrále Murcia. Tam jsem se v dubnu 2010 zúčastnil mše za zemřelé z letadla, které havarovalo u Smolenska. Na palubě letadla jsem měl dva přátele – kolegy studentské aktivisty. Žil jsem v té době v provincii Murcia. A vy víte, že je tam velmi významný kostel svatého Bartoloměje, pro můj příběh. Je popsán v předcházejícím díle.

To nejdůležitější spojení s Operací Benjamín přijde na řadu nyní. Ve městě Herstal u Liége sídlí Fabrique National. Zbrojovka. Její zakladatel se jmenoval Henri Pieper – Tedy naše známé H.P. – Horní Počaply a Horní Počernice. K tomu byl Henri – Jindřich a Pieper tedy dudák – skotský národní hudební nástroj. Takové mini varhany – organ. Dudy také hrají za pomoci vhánění stlačeného vzduchu z měchů do píšťal. Ale aby to bylo všechno pravda, tak si můj otec zakoupil v roce 1948 ( po únorovém převratu ) dne 22. dubna v Praze pušku značky Winchester vyrobené, podle účtenky kterou mám v držení, ve Fabrique National – F.N. A také to vím, proto, že mi to jako malému klukovi, když mně pušku na několik okamžiků půjčil k zaměření cíle, říkával. Říkával “ to je z belgické EFEN “ Druhou zbraň kterou tehdy koupil a je také zapsána na účtence byla pistole Steyer – RAKOUSKO. O tom tu ale již byl řeč v dřívějších příbězích. Firma FN vyráběla také pistole BROWNING – Brown – Braun a ing. Tak se jmenovala zbraň jmenovaná hned na začátku příběhu Jaroslava Romanoviče Haška ( s manželkou Mayerovou ) o Osudech dobrého vojáka Švejka. Samotným Švejkem při rozhovoru s paní MÜLLER – MILEROVOU. Jeho posluhovačkou.

V kostele svatého Bartoloměje je také Zvonkohra. Vyrobena byl Matthiasem van den Gheynem. – M.G. A Matyáš, Matěj. Pochází z opatství Val – Saint – Lambert ( V a S a L – VaSiL – VASIL ) , kde byla nainstalována v roce 1774. Svatý Bartoloměj v Liége ji získal v roce 1804. Zvonkohra zní denně v 8 hodin a ve 12 hodin. Samozřejmě, že musím připomenout pražskou Loretu na Pražském Hradě – a vy víte, Morther Teresa byla členkou Sester z Loreta. Uvedeno výše podrobně. Sám název kostela Saint Bartholomé Liége je S.B.L – B.S.L – Basil – Vasil.

Kostel svatého Bartolměje má velmi bohatou výzdobu. Soch a obrazů. Je tam například socha svatého Rocha – Roch. To bylo příjmení prarodičů otce mojí manželky. Pan Roch pracoval stejně jako můj tchán Svoboda i jeho otec Svoboda, ve Škodových závodech v Plzni ( Emil Škoda ). K největším skvostům kostela však patří křtitelnice. Říká se o ní, že je jedním ze Sedmi divů Belgie. V angličtině je to Baptismal Font. Tedy zdroj – jako Fuentetodos kde se narodil Francisko Goya Luciente. A španělský název pro tuto nádobu je PILA. Můžeme říct Pila grande. Velká křtitelnice. Ale po našem to může být i velká pila. Tedy pila kterou užívají Lumber Jack – lesní dělníci. A to byl jak maršál Koněv, tak můj otec. V mém příběhu. ( Jinak jich byli po světě určitě milióny.) Pracovali s pilou. Ale a to je to nejdůležitější jeden z dvojice Apoštolů také působící v Arménii byl umučen k smrti tím že ho rozřízli pilou. Proto je jeho atribut pila. Jmenoval se Simon Horlivec. A cestoval a zvěstoval společně s Judou Tadeášem. Ten má zase atribut sekeru nebo kyj. Těmto dvěma svatým apoštolů je zasvěcen kostel na náměstí Republiky v Praze a v Dušní ulici v Praze. Jak Juda Tadeáš tak Bartoloměj jsou pokládáni za mučedníky Arménské církve. Založené v roce 301. Více bylo již napsáno dříve.

St. Bartolomew’s Church. Lower Basildon.

Je to kostel, který se nachází v okrese Berkshire, Lower Basildon. Vybudován byl koncem 13. století. Je významný tím, že je na hřbitově u kostela pohřben slavný anglický farmář – zemědělec, který se zasloužil spolu s dalšími o britskou agrární revoluci. Mezi jeho zlepšení patřil technicky nový způsob setí. Ten byl uveden do praxe v roce 1700. Jedním z jeho vynálezů byl také “ horse – drawn hoe “ Nástroj na kypření, okopávání, či mělkou orbu. Tedy ORBA, KYPR. To už tu vše bylo. Tento muž se jmenoval Jethro Tull. Narodil se dne 30. března 1674 – na svátek Ernesta. Nevím jestli již tehdy to byl svátek Ernesta, ale v naší epoše ano. Připomínám že sestra tety Aurélie byla Erna – zdrobnělina Ernesta. A Ernest byl i Che Guevera a vévoda Braunschweig. Jméno tohoto slavného muže uvedla jako svůj název jedna, později slavná rocková skupina. Vznikla v roce 1967 a to měla název Luton ( to je letiště v Londýně ) Poprvé vystoupila veřejně s názvem Jethro Tull v srpnu 1968 na “ National Jazz and blues Festival at Sunbury – on – Thames.“ Basildon je Don Basil. Tichý ? Těžko říct. A je to v Berkshire – Berk je zase Basil a sh je rusky a hebrejsky Trojzubec a I. SH je také Holly Spirit – Holy Ghost. Jeho příjmení Tull může být i Tulle. a to je česky Tyl. ( Ve španělštině to je tul a v ruštině tyul ). Jako Josef Kajetán Tyl, který složil slova pozdější československé hymny v kasárnách na náměstí Republiky, kde sloužil o mnoho let později jako velitel a náčelník pražské posádky generál Stěpan Michal Bunzák. Jeden ze Tří králů. A vy také víte, že šlo původně o píseň o dvou slokách pro postavu slepého houslisty z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla “ Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka „. A také je to důležité proto, že moje spolužačka ve třídě, na devítiletce na Strossmayerově náměstí byla dívka jménem Tyl – Tylová Jarmila. Bydlela také v ulici Antonína Sochora, jako já. Co je důležité že se Tyl narodil v Kuná Hora -tedy K.H. ale i H.K. A zemřel v Plzni. Jethro je přepisováno česky jako Jitro. Jmenoval se tak biblický kněz, tchán Moisése. Jitro – Jethro měl sedm dcer a jednu z nich měl za ženu právě Moisés. Podle novozákonní knihy Skutky apoštolů byl Moisés ve službě u Jitro – Jethro celkem 40 let. XL. EL CHE. Nebo jako jedna velká výjimka v ruském jazyce “ sorok “ – to je i “ srok „. A srok znamená v češtině – určité časové období. Připomínám v této souvislosti mého spolužáka v Moskvě, který byl z Chile. Moisés La Braňa Mena. A v roce 1989 jsem se s ním sešel v Praze. Připomínám i rodinu Mojžíšových z Horních Počapel.

St. Bartolomew’S Church, Hirschau, Königsse, Berchtesgaden, Bavarien.

Kostel byl poprvé vysvěcen jako kaple Chuningesee dne 24. srpna, na svátek svatého Apoštola Bartoloměje, v roce 1134. V letech 1697 a 1698 byla tato kaple stržena a byla postavena nová stavba. V roce 1733 byla stavba přebudována do barokního stylu. To organizoval princ probošt Kajetán Anton Nottphia von Weisenstein. Kostel ale, po nějakém období zchátral. O jeho záchranu se zasloužil bavorský král Ludvík II. Obnovený kostel byl vysvěcen 25. července 1868. V letech 1902 až 1904 proběhla další rekonstrukce kterou hradil zčásti princ Luitpold. Půdorys kostela se vyznačuje dvěma cibulovými kopulemi nad tří kuželovými střechami samotné budovy. Tvarem připomíná tvar katedrály v Salcburku. Štukové práce prováděl Josef Schmidt. Na oltáři v kostele jsou vyobrazeni svatý Bartoloměj, svatá Kateřina a svatý Jakub. Svatý Bartoloměj je považován v tomto kraji za patrona alpských farmářů a mlékařů. Ke kostelu jsou organizována Almerská procesí ( Z Maria Alm – Rakousko ). Cesta pěšky, tam trvá přes kopce čtyři až pět hodin. Přes jezero je cesta velmi rychlá, a to některou z dopravních lodí místní flotily. Jezero má tvar FJORDU. Jmenuje se Königssee. Ale název nepochází původně od názvu funkce král. Protože v Bavorsku dlouho království nebylo. Jeho název pochází od jména Kuno. A to je Konrád. Celkem pět proboštů kláštera Berchtesgaden se jmenovalo Konrád.

Co má společného s Operací Benjamin? Jeho přebudování organizoval Kajetán a Antonín. Příjmením bílý kámen. O jeho záchranu se zasloužil Ludvík a k tomu ještě II. – Druhý. Štukové práce prováděl Schmidt. Jako údajně mrtvý student Šmíd v Praze dne 17. listopadu 1989 – Růžička – Zifčák z Bruntálu. Jezero má tvar podobný Fjordu – Fjodor. V místě je svatý Bartoloměj patronem MLÉKAŘŮ a FARMÁŘŮ. Není na ostrově ale na poloostrově. Ale velmi těžko dostupném. Proto se k němu jezdí zpravidla jako na ostrov – lodí. Kostel svatého Bartoloměje je přímo u břehu. A musí tam být MOLO, pro přijíždějící lodi. Jezero se jmenovalo původně Kunosee. Po pěti proboštech kláštera Augustiánů jménem Konrád – také KUNO. Konrad se jmenoval první poválečný, dlouholetý kancléř NSR – Konrád Adenauer.

Již dříve jsem popisoval příhodu z jara 1969. Bylo to přesně v dubnu 1969. Tak jen velmi stručně. Večer jsem byl doma a četl jsem. Zazvonil telefon, vzala ho moje matka a zavolala mě, že to je pro mě. Volali mě od Varholíka. Z ÚV SSM. Pak jeho prvního předsedy. Že tam mám přijít. Šel jsem tam. Varholík mě uvedl do místnosti u své kanceláře, kde seděli nějací lidé. Z mého příběhu důležití lidé – Jindřich Poledník, Antonín Himl, Ján Husák, Jan Procházka, František Pěnkava, Otto Moncman, Josef Hájek, možná i Breznický Jano a další. Nebudu se opakovat jak a proč jsem tam byl. To bylo popsáno dříve. Připomínám to proto, že pokud si dobře vzpomínám tak tam také byl také Doc. MUDr. Pavel Kuna. Oslovujeme voláme – pátým pádem KUNO ! Byl docentem vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Myslím, že jsem s ním nikdy ani nehovořil. jen jsem ho znal od vidění.

Ve stejné kanceláři jsem seděl já v roce 1989 – přesně dvacet let po této události. S výhledem do Jindřišské ulice, na Jindřišskou věž a kostel Jindřicha II. A do Jeruzalémské za Druhé světové války Sedmihradské – Transylvánské ulice a na náměstí Maxima Gorkého – prý patrona a ochránce spisovatele Michaila Šolochova.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *