Díl VI. Pokračování dílů IV. a V. Operace Benjamin/Operace Bartoloměj – O.B. aneb O.8.

1 107 zobrazení
TiskTisk

V tomto dílu shromažďuji informace o významných nositelích jména Bartoloměj a o několika významný místech, která také nesou název se jménem Bartoloměj. A protože příští díl bude o zcela konkrétním provádění Operace Benjamin/ Bartoloměj u nás, v Československu, tak to v tomto díle bude spíše takový upřesňující úvod právě pro díl VII.

Petr Bartoloměj

Petr Bartoloměj byl chudý mnich a poutník, který doprovázel rytířskou část první křižácké výpravy. V prosinci 1097, během obléhání Antiochie začal mít vize o svatém Ondřejovi. Prý mu v těchto vizích svatý Ondřej sdělil, kde najít svaté kopí. Kopí měl hledat, nalézt a předat Raimondovi de Saint – Gilles. Po dobytí Antiochie křižáky začal kopí s Raimondem hledat v katedrále svatého Petra. Rozkopali podlahu. Dne 14. června 1098 bylo kopí nalezeno. Papežský legát Adhémar z Le Puy odmítal pravost nalezeného kopí. Ale po smrti Adhemara později v roce 1098 se víra v pravost nálezu zvýšila. V každém případě tento nález posílil morálku křižáckých vojsk, kteří byli obklíčeni ve městě vojsky atabega z Mosulu jménem Kerbog. Přesto dále přetrvávali pochybnosti a Petr Bartoloměj byl donucen projít s kopím v ruce ohněm a dokázat tím pravost svátosti kopí. Byl popálen a na následky popálení dne 20. dubna 1099 zemřel. Tolik příběh o Petru Bartoloměji, velmi stručně.

Co má společného můj příběh s příběhem tohoto svatého muže? Bylo to v době obléhání Antiochie. Anti Ochio je i Ocho a to je i OKO – proti oko. Proti kinu OKO je dodnes ulice Antonína Sochora. Se všemi již mnohokrát jmenovaným , kteří tam bydleli. A také je možné říct, že proti kinu OKO bylo i nádraží Bubny – Holešovice. Před stavbou magistrály. Ne budova nádraží , ale jeho kolejiště – koleje, které bylo po skoro celé délce Bubenské ulice. Kde jsme jako děti přísahali pod vedením Tůmy – Langa. OCHO je ve španělštině to samé co v italštině OTTO – tedy číslo OSM. 8. Na které přijde řeč později. Ale vy už víte, že je na holích Aescalupa a Merkura. Například. Z Antiochia byl Margarita. Také známá jako Marina. Její svátek se slaví ve Východní církvi dne 17.07. A její jméno je Margaretta, Marghareta, Martha i Marina. Anagramy Mogorita – Mogorita a Marina k tomu. Marta byla manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Druhé manželky presidentů Washingtona a Jeffersona byly Martha.

17.07. je den popravy rodiny cara Nikolaje, datum mojí svatby, první let neviditelného letadla Stealth B-2, v roce 1989 a vystoupení Jak eš v Plzni v Červeném Hrádku – ČH. CHE. Její úmrtí je uváděno buď v roce 301 nebo 304. Je to stejný rok jako rok vzniku křesťanství v Arménii. Taky má své varianty. Ale podstatné je, že jeho patrony jsou apoštol Bartoloměj a apoštol Iuda ( Juda, Yuda ) Tadeus – Tadeáš.

K hledání kopí inspiroval mnicha Svatý Ondřej – S.O. Strategické Operace. Kopí nalezli dne 14. června – 14.06. To je svátek Vasila, Rolanda a byla založena v roce 1775 US ARMY. Tento den se narodil Ernesto Che Guevara. A vy víte, že to je 14.06. je i 14.09. – A to se narodil Jan Masaryk, zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, narodil se můj předchůdce Jaroslav Jenerál a narodil se syn výše uvedené Marta, manželce mého bývalého nevlastního bratra. A plus dva je to i 16.09. a to je svátek svaté Ludmily, to byla moje matka. A to je také 19.09. A to je datum mého narození a svátek Zita – matka OTTO Habsburského. A minus dva je to 12.09. a to se narodil syn mé sestry Anna Maria a Otmar Reidl – Operace Benjamin. 14. září bylo datum kdy můj otec v roce 1945 podal žádost o tak zvanou opci. Aby zůstal československým občanem. Bylo to v době, kdy sloužil jako všichni přeživší výsadkáři z Východu i ze Západu na Dvojce Hlavního štábu československé branné moci u generála Karla Palečka. Kopí ( oštěp ) bylo i sportovní nářadí manželky plukovníka Emila Zátopka Dana Zátopek. Žili v Troji. Praha 7, Spartanburg. A s Emilem jsem se seznámil. Dana je jméno související s v minulém Díle uváděném – Don, Dun, Dunn, Dom, Dona atd. A také se tak jmenovala sestřenice mojí manželky z Hranic na Moravě – Dana. Její matka byla poslankyně Národního shromáždění, která musela po Okupaci v roce 1968 odejít z funkce a i z KSČ. Manžel byl podplukovník Kratochvíl. Shodného příjmení s generálem Kratochvílem, který se účastnil odboje ve Druhé světové válce s Ludvíkem Svobodou. Ona byla Marie ( Kratochvíl ) a její sestra, matka mojí manželky byla Vlasta ( Svoboda ) – M.V. ( S.K. – X – CHE – EL CHE ).

Vojáci byli obklíčeni ve městě Aniochia vojsky atabega Kerboga z Mosul – Wasil. Atabeg je i Atabey i Atabek. V každém případě obsahuje slovo Ata – což je otec, děd. V roce 1988 jsem byl v Alma Ata – hlavním městě Kazachstánu. Tady to znamená otcovo nebo dědovo jablko – Apple – nahrávací společnost Beatles. A ALMA je L.M. a jedno A plus druhé A je jedna plus jedna a to je dvě – druhé písmeno v abecedách všech které používáme je B. Tedy je to L.M.B. Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj.

Mnich byl přinucen projít ohněm. Dne 8. dubna – to je i 6. dubna. A to se narodil otec mojí matky a jejích sourozenců Karla a Aleny. Děda Karel Gebelt z Horních Počapel. Ale 8. dubna je i krát dvě, 16. dubna. A to seskočil do týlu nepřítele Otmar Reidl – Operace Benjamin. Vojáci nazývají účast v bojích “ projít si ohněm „. Aspoň můj otec to tak vždycky říkal. A když je to 16. dubna tak je to i čtvrtý měsíc od konce roku a to je tedy 16. září a to je zase svátek svaté Ludmily a je to i 19.09. to jsou moje narozeniny a svátek Zita. A je to i 14. září a to už nebudu opisovat. Je to o odstavec výše. A samozřejmě, že nesmím zapomenout na moji milovanou babičku z Horních Počapel. Ta se narodila 17.06. A to je Moravcovou metodou plus dva i 19.06. – 19.09. – 19.04.

Mnich zemřel na následky popálenin dne 20. dubna 1099. A to je zase rok 1909. Rok, kdy se u svaté Ludmily na náměstí Míru u nás na Dvojce ženil Edward/Eduard s Hanou/Annou Ben eš. Rok kdy se narodil první manžel mojí matky Ludmily. Rok, kdy byl založen Tel Aviv, rok objevu seismologa Mohorič. A je to také rok 1609 založení řádu Sester z Lorety a rok 1604 založení institutu svatého Bartoloměje v Bogotě, Kolumbie – odkud byla moje spolužačka v Moskvě Marina. Například. A samozřejmě je to i datum 19.09. a 19.04. a 16.09. a 16.04. A zase dokola.

Bartolo del Monte Carmelo.

Jeho skutečné jméno bylo Bartolomé Avogadro. Narodil se roku 1083 v Limoges, Francie. Odešel do Svaté země jako křižák a zůstal v Antiochii, zatímco došlo k vítezství Saracénů. V roce 1155 přijel Bertoldo nebo Bartoldusu z Kalábrie, jak si říkal, na pohoří Karmel, jako poustevník inspirovaný prorokem Eliášem. Tam společně s několika následovníky postavil malou kapli. Řád karmelitánů – Order of Carmel se považují za jeho nástupce. Zemřel kolem roku 1195. Jeho bratr Alberto byl jmenován blahoslaveným. Byl patriarchou Antiochie. Svátek San Bartolo se slaví dne 29. března.

Začnu odzadu. Jeho svátek se slaví dne 29. března a to je 88. den v roce. Důležité číslo – dvakrát OSM. Carmel je anagram Wasill. Nebo je to Mr. EL CHE. Říkal si z Calabria – úplně stejný anagram Basill. Narodil se v Limoges, Francie. To je Limoges F. A to je zase Wasil L.G – EL CHE. Eliáš je i Elayahu – Ha EL CHE. Samotné Elias je také L.S. – EL CHE. Aby to byla pravda tak se moji dva bývalí nevlastní bratři nastěhovali po ukončení vojenského učiliště v Novom Mestě nad Váhom, do bytu v Litoměřicích, v ulici Eliášova. Pojmenované po generálu Eliášovi. A v Antonínské ulici vedle naší Antonína Sochora žila rodina plukovníka Eliáše, prý velitele vládní letky v šedesátých letech, pilota. Jeho dcery chodily do školy na Strossmayerovo náměstí. Byly starší než já. A úplné finále bratr Bartoloměje byl Albert – Albertov. A byl patriarcha v Antiochii – Marina. Více výše u Petr Bartoloměj.

Mistr Klaret, Bartoloměj z Chlumce. Magister Bohemarius Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus.

Narodil se v roce 1320 v Chlumci nad Cidlinou. Zemřel dne 3. května 1370 v Praze. Byl to spisovatel, učenec, lékař a kanovník katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Byl také mistr pražské university. Neví se oněm mnoho. Pravděpodobně učil zejména latinskou terminologii pro tehdejší univerzitní studium, které začínalo sedmi svobodnými uměními. Jeho dílo tvoří básně a veršované slovníky. Je v nich zachováno téměř 10 tisíc staročeských slov, s latinskými ekvivalenty. Klaret skládal ze slov šestistopé přízvučné verše – hexametry. Na tvorbě jeho slovníků se podíleli Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi, královský lékař Havel ze Strahova a snad dokonce i Karel IV. Přičinil se o vznik spisovné češtiny. Zhruba v té době vznikl překlad Bible do češtiny. Na tyto základy navázali Jan z Břevnova a Mistr Jan Hus reformou českého pravopisu zavedením diakritiky. V díle Klareta je zachována nejstarší zmínka o české pohádce – O dvanácti měsíčkách.

Narodil se v Chlumci nad Cidlinou. V devadesátých letech jsem se odstěhoval do obce Klamoš – pošta Chlumec nad Cidlinou. Hned za Novým Městem nad Cidlinou. Narodil se 3.5. – to je i rok 1775. Narodil se v roce 1320 – to je známé 123 – moje rodné číslo plus nula navíc. A vy už dobře víte, že 03.21. se narodil Vasily Stalin. Sovětský pilot. s hodností generálporučík. Klaret zemřel 3. května. To je i Moravcovou metodou, krát dvě i 6. května a to je i 6.srpna a to je i 9. srpna. to se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři 1943. A 6. srpna byla svržena atomová puma na Hirošimu a dne 9. srpna na Nagasaki, v roce 1945. Klaret byl kanovníkem v katedrále svatého V a V a V. Tedy i II a II a II. 2 a 2 a 2. Tři páry – US a UK a SU. Tři sestry. Kromě toho kostel na ostrově Tibera ve Vatikánu, byl kostelem svatého Vojtěcha zavražděného v roce 997 ( 1909 atd. ) Vít bydle v našem domě v Antonína Sochora tři patra pod námi. Tedy v prvním patře – přesněji se tomu říkalo Mezzanin. Vít Zrno. Také chodil na Strossmayerovo náměstí do školy. Klaret skládal Hexametry – HaCHE a Metr je také jedna ze zdrobnělin slova Dimitrij. To byl můj děda a bratr Vasila Bilaka se také tak jmenoval. Mitr. Se jim říkalo. Mitra je i hůl.

Spolupracoval s ním Arnošt z Pardubic. Arnošt je i Ernest i Ernesta. Tedy Ernesto Che Guevara a teta Erna – sestra mojí tety Aurélie. V okrese Pardubice se usadil válečný zajatec z První světové války – Rus z Jaroslavi – Petr Baranikov. Žil a pracoval a oženil se v Živanicích. Ne tak daleko od Chlumce a Klamoše. Byl zavražděn v koncentračním táboře Osvětim v roce 1942. Jeho syn byl Antonín a ten si vzal po Druhé světově válce za manželku sestru mojí matky Alena/Alicia Gebelt. A ve městě Pardubice je také kostel svatého Bartoloměje. O tom všem bude více v příštím Díle.

Spolupracoval s ním Jan Očko z Vlašim. Vlašim je Vasil M. Očko je malé oko nebo také Honza Očko – Hečko. To byl spolubojovník mého otce z Druhé světové války. Znal jsem ho osobně. Očko je i malé OKO i španělské OČO – OCHO tedy 8 – OSM. OTTO italsky.

Spolupracoval s ním i lékař Havel ze Strahova. Havel není asi třeba více rozpisovat, kromě připomenutí, že to je i řeka v Německu. Na Strahově, v útrobách stadiónu Sokolů jsem se učil v prvním ročníku automechanikem. Měli jsme tam provizorní dílny. Tam, co jsou nedaleko studentské koleje. A tam co spáchal sebevraždu generálplukovník Vladimír Janko ( narozen 8. srpna 1917 a zemřel 14. března 1968 ), také spolubojovník mého otce. Nad Pražským Hradem. Tam co je Brána borců – Borec je anagram Vasil. A Borcov Alexander ( B.A. ) byl můj přítel z Moskvy se kterým jsem trávil dny Moskevské pokusu o puč v srpnových dnech 1991 na Krymu. Více bylo dříve.

A snad i Karel IV. jim pomáhal. Karel se jmenovali čtyři generace Gebelt. Dědou z Horních Počapel počínaje. IV. jsou zase vám již dobře známé páry – Ivan a Václav Havel a Ivan a Vasil Mohorita a Ion Mota a Vasile Marine.

Na jeho dílo navázali Jan z Břevnova – Honza Břevnov – H.B. – Havlíčků Brod -odkud pocházela moje teta Aurélie a její sestra Erna a Pavel Landovský. V Břevnově je klášter Margarety – Markéty.

Pohádka o Dvanácti měsíčkách. To je rok a spousta variant. Je to i 12 hodin.

Iniciály jeho jména v latině byly M.B.B.C.S. – Zase tři Dvojky – M je Dvojka v naší abecedě a B v normální latince. A nakonec Czechoslovakia – C.S. nebo K.S. – X – CHE.

Znám je pod jménem Klaret. Nyní nejdůležitější část šifry. Klaret je také ve francouzštině Clairet. poangličtěle Claret, španělské Clarete. A znamená světlý. SVĚTLÝ – opakuji. Je to vinná odrůda Bordeaux Clairet. Co nám říká vinařský slovník ? “ Klaret je bílé víno, vyrobené z modrých hroznů“ A co s tím má společného Operace Benjamin? Za prvé můj otec byl odveden v Buzuluku 30. března 1943, v den narozenin Francisco Goya de Luciente, který žil, na sklonku života a zemřel v Bordeaux. Za druhé Claret znamená světlý. I když prý jak píší odborníci může být ve světě i červený. U nás je to víno bílé. Tedy známé barvy – červená a bílá. Jako spousta vlajek v našem příběhu. Vzpomínáte, na města která mají takovou vlajku a souvisí s Operací Benjamin? I Slávie – Vasile – měla takovou vlajku. Matka mi ji ušila abych mohl jezdit fandit do Edenu jako řádný fanda. To samozřejmě s tou dnešní Slávií nemá nic společného. Ani já s nimi nemám nic společného. A za třetí – náš vinařský slovník říká, že to je bílé víno vyrobené z modrých hroznů. To je barva Marine – námořnictva a Airman – letectva. A aby to byla úplná pravda tak slovo Clairet – Clarete je totožné se jménem Clara – jako by v mužském provedení. Je to tak ? A svatá Anežka byla Klariska a byla blahoslavena dne 10. listopadu 1989, když jsem měl u Havlů v Lucerně na Václavském náměstí naproti hotelu Jalta, kde pracoval Karel Gebelt – druhý – bratr mojí matky, Celostátní konferenci SSM. A Ernesto Che Guevara osvobozoval s Camillo Cinefuegos Santa Clara na ostrově Kuba ( Jakub, Jakov, Santiago atd.) Samozřejmě, že je třeba k tomu přidat Hrozenkov ,kde se narodil Ludvík Svoboda a Vinohrady, kde jsem pracoval na Dvojce, kde žil Masaryk a Beneš a narodil se Jan Masaryk a je kostel svaté Ludmily. Moje učňovská škola do které jsem nikdy nechodil, protože byla v rekonstrukci. Místo srazu z domácím odbojem pro prvního vysazeného výsadkáře z Londýna Otmara Reidla – Operace Benjamin a i druhého Františka Pavelku – Operace Percentage – Vinohradská Záložna ( V.Z. ) tehdy v Irské ulici dnes v Anglické ulici. Cca sto metrů od mého pracoviště v domě Valdek. A je tam toho ještě víc v souvislostí s Operací Benjamin a to bylo popsáno dříve i s fotografiemi. A protože jde o víno, tak je důležité připomenout i Hrozenkov kde se narodil Ludvík Svoboda a Vinohrady v Praze dvě na Dvojce, se všemi co k nim patřili.

A když jako pivní národ převedeme název vína na pivo, tak nám z toho vyjde světlé – v angličtině – pale. A pal je kamarád, přítel.

Václav Kliment Klicpera.

Mistr Klaret nás odvádí i na velmi důležitou vedlejší kolej. Proto budu nyní chvilku věnovat českému spisovateli a dramatikovi z Chlumce nad Cidlinou. Ten se narodil dne 23. listopadu 1792 a zemřel 15. září 1859. Byl druhým dítětem krejčovského cechmistra Václava Klicpery z Chlumce nad Cidlinou a jeho manželky Anny, rozené Krenčíkové. Náš Klicpera se učil krejčovství a vyučil se řeznictví. Převedete to na někoho z dvacátého století u nás? Učil se krejčovství a vyučil se řeznictví ? Ještě jednou pro zamyšlení. Klicpera pak vystudoval gymnasium v Praze. Studoval medicínu a pak přestoupil na humanitní studia. Byl členem Ochotnické družiny. Seznámil se s manželkou Annou Švamberkovou a oženil se s ní. Jeho druhá manželka byla Anna Trnková. Jako první byla uvedena jeho hra Blaník. Dne 25. března 1816. Odešel do Hradce Králové a jeho žáky byli Karel Jaromír Erben, Josef Jaroslav Langer, Josef Kajetán Tyl. U Jana Hostivíta Pospíšila vydal velkou část svého díla.

Klicpera se narodil 23.11. nebo 11.23. a to je už všem známé 123 a to je moje rodné číslo a Vasily Stalin datum narození. Zemřel 15. září. A to je i 12. září a to se narodil syn mojí sestry Anna Marie – Michal. A také to je 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry a můj přítel a spolužák z učení Uher – Magyar. 15. září je ale i 15.09. A to je i 15.06. A Moravcovou metodou plus dva je to 17.06. a to se narodila moje babička Marie Gebelt – Hahn z horních Počapel. Klicpera se učil krejčím a řezníkem. Studoval medicínu. První manželka byla Anna a druhá byla Anna a matka byla Anna. On byl Václav – tak říkali všichni přátelé a příbuzní mému otci ( i mně – Vašek ), jehož matka byla také Anna a druhá manželka byla také Anna. Moje prababička byla Anna a babička byla Anna a sestra byla Anna. Jedna otcova sestra byla také Anna. Druhá manželka byla Trnková – Trnka je na Moravě Švestka. Oldřich Švestka ( O.S. – Strategické Operace ) žil v ulici Antonínská vedle naší Antonína Sochora. A pocházel z Teplic. Klicpera odešel do Hradce Králové – tam se vyučil Vasil Bilak krejčím. Jeho žáky byli Karel – skoro všichni Gebelt byli Karel, Jaromír byl jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Erben je i Erban Evžen ( spolubojovník otce z týlu nepřítele – Protektorátu ) i Erban Vojta ( spolubojovník otce ze SSSR ). Z oblasti Jaroslav v Rusku byl otec manžela sestry mojí matky Baranikov. Tyl byl Tull – Jethro Tull, z Basildon, a rocková kapela a moje spolužačka ze třídy z devítiletky, která bydlela také v ulici Antonína Sochora. J. K. Tyl sloužil v armádě na náměstí Republiky v Praze, kde sloužil generál Stěpan Michal Bunzák. Tam vznikla naše hymna. Celé dílo vydal u Honzy Hostivíta Pospíšila. To je dvakrát H.P. Horní Počaply – moje matka a Horní Počernice – můj otec. První uvedená hra byla Blaník – Basilin Veselin. Pospíšil byl můj kolega v ročníku na Vysoké škole politické v Praze. František Pospíšil.

Klicpera pak odešel do Prahy vyučovat na Akademické gymnasium ( Štěpánská nebo i Stěpanska ulice ). Jeho žáky byli Josef Václav Frič, Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Albín Bráf. Zúčastnil se aktivně revolučního roku 1848. Byl zvolen zemským poslance za Chlumecko a Královohradecko. Stal se ředitelem gymnasia v roce 1852, ale v roce 1853 byl penzionován. Dalšími žáky byli Vojta Náprstek, Miroslav Tyrš a Václav Vlček.

Frič byl zejména režisér Frič. Martin Frič. S celou škálou možností a informací, prostřednictvím filmů které natáčel. Hálek byl můj spolužák v ročníku na Vysoké škole politické v Praze. A jeho iniciály jsou klíčové v mém příběhu – V.H. Jan Neruda je i Pablo Neruda. Básník z Chile, který přijal jako výraz obdivu k Nerudovi jeho jméno. Albín Bráf je Albín – to může být každý kdo je z Alby – Skotsko nebo Španělsko nebo Rumunsko. A je to i A.B. Vojta je Vojtěch. Můj spolužák z učení Vojta rezek a spolupracovník mojí manželky Vojta „s vejci“. Tyrš byl Sokol a v Tyršově domě pracoval převážnou část života další ze Tří králů plukovník docent Ivan Mohorita z Volové. Já jsem se učil na stadiónu Sokolů – Strahov. Vlček je Vasilek. A také se tak jmenoval jeden z funkcionářů ÚV SSM. Ten byl ale Honza Vlček – H.V.

Kromě toho je tam celá galerie jmen které souvisí s činností kanovníka Klareta v katedrále na Pražském Hradě. Je tam Václav a Vojtěch i Vít. HostiVít je Vít a také H.V. A Klaret tam působil tam v době kralování Karla IV. Samozřejmě i jediný uvedený z jeho žáků nesl jméno Miroslav – tak se kromě tisíců jiných jmenoval syn Ludvíka Svobody – Miroslav Svoboda a otec mojí manželky Miroslav Svoboda a bratr mojí manželky Miroslav Svoboda.

S Annou Švamberkovou se oženil dne 17. října 1819 v kostele Panny Marie Sněžné. Dne 9. května 1938 se oženil podruhé s Annou Trnkovou. Z prvního manželství měl děti – Bedřich, Marie ( provdaná Valentová ) Ludmila, Anna ( provdaná Palkovičová ), František. Syn z druhého manželství byl Ivan.

17. října je i 17. března a to se narodila dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů. Je to i dva dny po Okupaci v roce 1939 – 15. března. Dne 9. května se oženil podruhé. to je i datum kdy do Prahy vstoupila v roce 1945 Třetí sestra – Sovětská armáda. A je to i Moravcovou metodou 7. květen a to se narodil plukovník docent Ivan Mohorita. A 9. květen je i 9. srpen a to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři. A je to i den svržení atomové pumy na Nagasaki a je to i 6. srpen svržení atomové pumy na Hirošimu. Moravcovou metodou je to i plus dva 11. srpen a to se narodil Vasil Bilak.

Mezi jeho dětmi z prvního manželství byly Anna a Marie a Ludmila – Moje matka byla Ludmila a moje sestra byla Anna Marie. Manžel Marie byl Valenta. Tak se jmenoval vedoucí tajemník OV KSČ Praha 7 – Spartanburg. Sídlo měl na Strosmayerově náměstí, kde je moje škola, dům V.H. a kostel svatého Antonína. a prakticky celý svůj život tam pracovala s Hájkem moje matka. Karel Valenta tam byl velmi krátce. Zemřel snad po roce, kdy tam začal působit. Po Okupaci v roce 1968. Valenta byl i pracovník SSM – PSM MV SSM Praha. A Valetnta byl také jeden z příslušníků RAF – Roayl Air Force v průběhu Druhé světové války. Dcera Anna byla provdána Palkovičová. Palkovič byl také plukovník Palkovič z C.R. – Podkarpatské Rusi jako můj otec. Byl československé armádě Ludvíka Svobody a byl to tedy spolubojovník mého otce. Vím, že jsem ho s otcem někdy, někde potkal. Ale je to dávno a tak si detaily nepamatuji. Plukovník Palkovič – ten spolubojovník mého otce se narodil dne 13. září 1919. Ve stejném roce jako můj otec a generál Bunzák. 13. září je Moravcovou metodou plus dva 15. září a to je i 12. září – to se narodil syn mé sestry Michal G/H a je to i 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry Uher – Magyar a nevlastní otec Michala G/H. Plukovník Palkovič byl Ladislav Cvi. Byl z židovské rodiny a všichni jeho příbuzní v průběhu druhé světové války zahnuli. Ještě jednou jméno CVI – to je přece i CVL – tedy anagram VASIL, po našem. A nakonec si myslím, že je důležité zvýraznit, že jediný syn Klicpery z druhého manželství byl Ivan. Tak se jmenoval i jeden ze Tří králů Ivan Mohorita, a syn sestry mojí matky a také bratr mého otce ve Volové. Také jsem ho poznal. Byl požárník. Hasil ohně. Ale také to byl Ivan Havel a Ion Mota.

Klicpera rád hrával karty ( srovnej karta – charta ). Jeho oblíbenou hrou byla BULKA. To je anagram Vasil/ Basil. Je to ale i KABUL , hlavní město Afghánistánu, kde žil a pracoval druhou polovinu sedmdesátých let otec mojí manželky, Miroslav Svoboda s manželkou Vlastou. V době kdy jsem se s manželkou Vlasta Svoboda, já seznámil v Praze. Wikipedia uvádí u Václav Kliment Klicpera citaci z časopisu Světozor který v čísle 23/1868 psal o jeho vášni pro hru v karty. Že dokonce napsal verše žertovné o hře „osmmecítima pravidel hry šestadvacet“. To je dvakrát 8. V prvním slově a v součtu druhých dva a šest – 8. Důležité je to, že to napsal časopis Světozor. V čísle 23. To je i rok 1775.

A nyní – I. Za prvé, časopis Světozor měl mít v ruce při schůzce s příslušníky domácího odboje Otmar Reidl v hale Vinohradské Záložny, tehdy na Irské, dnes Anglické ulici na Vinohradech – Dvojce. Tento časopis vydával před Druhou světovou válkou P. Altschul. Rodina stejného příjmení žila v našem domě v ulici Antonína Sochora – . II. Za druhé anagram slova SVĚTOZOR je OROZOVITS – OROZOVIČ. Tak se jmenoval učitel u nás ve škole na Strossmayerově náměstí v Praze 7 – Spartanburgu. Křestním jménem Zdravko – národností to byl Srb. A byl v Jugoslávii v průběhu Druhé světové války v partyzánském odboji. ( Můj spolužák ve třídě, na té samé škole, byl Nikola Nikolič také Srb a spolužák v učení u Vojenských staveb byl také Srb, ale to byl Čech, s příjmením Srb, Ladislav ). Orozovič byl v době Revoluce v Listopadu 1989, pedagogem na pražské AMU. Někdy před revolucí v roce 1989 jsem ho tam potkal – proto to vím. Nechal se mi vidět, já tomu říkám. Žádná náhoda. III. A za třetí na Václavském náměstí stojí v původním paláci České banky pasáž Světozor s kinem Světozor. Vznikla v roce 1947 ( to je i 1919 a 1941 a 1961 a 1967 a 1974 a 1976 a 1979 a 1991 ). Je zajímavá i okenní vitráží se značkou TESLA – to byl Nikola Tesla. Jako Nikolaj, ruský car a můj syn. A svátek 6. prosince atd. V kině Světozor fungoval Kinoautomat, který měl premiéru na Světové výstavě v Montrealu – MONTREAL. V roce 1967. A brzy budete číst i o Letních olympijských hrách v roce 1976 ( roky jsou “ po našem shodné “ ) také v MONTREAL – Mohorita I. nebo L.

Nyní se dostávám k tomu vůbec nejdůležitějšímu v celém díle Klicpery. Byl skutečným dramatikem národního obrození. Napsal 57 her. Ve své próze se věnoval historickým povídkám podle Waltra Scotta. ( v knize Bílé noci píše Fjodor Dostojevskij o Walter Scott také ). Hru Veselohra na Mostě zpracoval Bohuslav Martinů jako operu – V.M a B.M.

Klicpera využíval ve svých dílech “ metodu kuklení „. To znamená že se někdo vydává za něco, co není, nebo za někoho, kým není. Slovník literární teorie charakterizuje KUKLENÍ jako “ metaforické označení dramatické techniky záměn a převleků, jejíž jádro spočívá v tom, že se jednotlivé postavy buď vydávají za to ,čím nejsou ( Gogol – Revizor ), nebo jsou – třeba proti své vůli – za někoho zaměňovány ( Shakespeare – Komedie plná omylů )“.

Tuto metodu využívá ve svých hrách Tři hrabata – Tři Vladimirové, Hadrián z Římsů – Tři Hadriáni, Bělouši, Zlý jelen, Divotvorný klobouk. Je tu samozřejmě celá široká možnost výkladů. Důležité je to, že se tady objevuje jméno Hadrián – to je i val na hranicích Anglie a Skotska – římský císař. I Adriana – krycí jméno mojí přítelkyně ve škole v Moskvě. A jak už jsem psal, já i ona jsme byli na tehdejší poměry – 1971 – 1972 Hadriáni. Se spoustou oblečení. Již jsem popisoval, jak jsme jednou cestou z výuky na chodbě na koleji, o patro níž, viděli s mými dvěma spolubydlícími stát skříň. Tak jsme ji odnesli k nám do pokoje a nikdo ji nehledal. Jsou dva výklady. Ano bylo to v SSSR, kde se určitě přemisťovalo spoustu věcí odněkud někam bez zásahu a vědomí majitele – státu. Nebo je tu i druhý výklad v kontextu s mým příběhem , že tam nestála náhodou. V jeho dílech se objevuje Jenovéfa. To byla teta Jeny Frank – sestra prvního manžela mojí matky. Hrabata Vladimírové jsou tři V.H. A jsou to i tři V – pětky nebo i tři dvojky – US,SU,UK. Bělouši jsou jasní. A na představení Zlý jelen jsem byl pozván v koncem října nebo začátkem listopadu 1989 do Národního divadla v Praze. A byl jsem tam.

V celém tom je ale důležité to samo kuklení. Někdo se vydává za někoho, nebo za něco, co není. To je celé podstata všeho toho o čem tady píši. Někteří nejsou tím za koho se vydávají, nebo, a to bylo také možné, za koho jsou vydáváni. Anebo jsou jim přisuzovány činy, které nespáchali. Jsme velká vesnice. A “ zaručené informace “ o komkoliv mohl v pozitivním smyslu nebo i v negativním smyslu vyrábět kdo chtěl. Podle potřeby. To souvisí i se jmény osob, iniciálami jmen a místy a daty narození a daty historických událostí, jak je tady již dlouho a široce popisuji. Co je ale důležité – musí jít o návaznosti a souvislosti provázejícím centrální figury ve hře. Tedy ty označené. O kterých ví jenom ti, kteří mají moc a pravomoc takzvaně “ tahat za špagáty „. V našem případě Tři sestry, které celý ten systém u nás a v celé Východní Evropě ovládali. Tak, aby podle plánu mohlo dojít k pádu SSSR a světového komunismu, v předem a přesně stanovené době. Ne dříve a ne později.

Podstatu celého toho systému nám říká i Wikipedia. Cituji. “ I podle významného francouzského filosofa H. Bergsona se společnost neustále převléká do různých sociálních rolí, avšak důležitější je FORMA a ne OBSAH.“ To tedy znamená, že, aby mohly být postavy zaměněné musí se jednat o strnulé neměnné loutky s pevně daným charakterem. I citovaný filosof zapadá do mého příběhu – H.B. – Henri je Jindřich a Berg son je Vasil Syn. Byl v roce 1927 oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Podstata jeho filosofie tkví v tom, že staví proti analytickému racionalismu INTUICI, jako předpoklad pro poznání světa a lidské existence.

Celé to moje povídání tady na webu je o FORMĚ a ne o OBSAHU. Čísla, data, místa, jména, příjmení. Jak jsem již mnohokrát psal, tak šlo o mapu. A na ní byla označena a vyplněna všechna místa. Nešlo tedy o to kdo jakým byl – jestli byl chytrý, hloupý, veselý, smutný, zlý, hodný urozený, neurozený. Šlo o to, jak byli ti ze starší doby, před mnoha staletími ZAPSÁNI DO HISTORIE VE FORMÁLNÍM POŘÁDKU. Kdy žili kdy se narodili a kdy zemřeli. Kde žili a kam se odstěhovali, kde studovali, bydleli a s kým žili. A protože se to vše odehrávalo dávno a dávno tak se o tom všude na světě vědělo. Tedy nešlo o žádná tajemství. Šlo o to jenom pochopit tu hru. A doplňovat další a další do skládačky. Ty kteří se tam hodili. Už jsem uváděl spoustu příkladů. A stále dokola.

Nyní k tomu nejdůležitějšímu. K faktům. Klicpera napsal spoustu her a knih, jak jsem již několikrát opakoval. Nyní si poslechněte jak to všechno probíhalo. to bude tak zvaný unikátní příklad. Které ho si podle mne všimla i STB a samozřejmě, že vůči mně začala organizovat protiopatření. Ale protože toto vše se odehrávalo v podzemí. I jejich opatření mohla být podzemní. To oni uměli.

Jak jsem již psal tak v roce 1974, roce úmrtí maršála Žukova jsem nastoupil na základní vojenskou službu. Do Litoměřic. Tu jsem ukončil v roce 1976. Všimněte si že oba ty roky spadají do to schématu 7 je i 1 a 4 a 6 jsou také 9. A obráceně. Tedy můj otec se narodil v roce 1919 a já jsem narukoval v roce 1974. Rok 1991 byl plánovaným rokem ukončení SSSR a já jsem šel z vojny v roce 1976. Všechno jsou ta samá čísla – samozřejmě, že podle toho našeho schématu. Jinak jsou viditělně zcela rozdílná. To je naše K U K L E N Í.

Když jsem přišel z vojny, na jaře a 17.07. což už znáte, oženil, tak v tom létě probíhaly Letní olympijské hry. Kde? No přece v MONTREAL. Kde jinde. Kde byla v roce 1967 ( stejné schéma 1919 a 1991 a 1974 a 1976 a další ) Světová výstava. Ta, která měla být původně v Moskvě. Ale pak byla přeložena do MONTREAL, protože MOSKVA se jejího pořádání vzdala. V minulém dílu a v předchozích příbězích je podrobně zmiňováno proč MONTREAL – anagram Mohorita l nebo L. Na těchto Letních olympijských hrál obsadili celkem třetí místo českoslovenští veslaři. DVOJKA. S kormidelníkem. Byli to bratři SVOJANOVŠTÍ. Závodili nějaký čas za DUKLA, ale hlavně za Slavoj Vyšehrad. DUKLA je jasná, to je plukovník docent Ivan Mohorita, z Volové, jeden ze Tří králů – funkcionář DUKLY a učitel vojenských tělocvikářů v Tyršově domě. a Sokol, pochopitelně. ( On organizoval můj neúspěšný pokus stát se hráčem fotbalu v Dukla Praha, který se odehrál za přítomnosti mého otce Vasil Mohorita a jeho – Ivan Mohorita, na Julisce v Praze ). Slavoj Vyšehrad je přece i S.V. – ano Tři sestry – Tři páry – U.S. a U.K. a S.U. A v mém a otcově příběhu je to i Vnitřní Stráž i Silniční Vojsko i Vojenské Stavby. Co je dál důležité vědět ? Že Klicpera napsal hru ROD SVOJANOVSKÝ. Ve východních Čechách je městečko Svojanov a hrad Svojanov. Je to u Poličky. Svitavy. Polička je Regál. A Regál – ová, se jmenovala moje ruštinářka ve škole na Strosmayerově náměstí. Nedávno jsem vzpomínal jak jsem s ní absolvoval první a poslední lekci francouzštiny, jako nepovinného jazyka. Nikdo jiný se nepřihlásil, tak byla výuka zrušena. Vy ale už víte, že regál je i regla – pravidlo – rul – kánon, například. A Svitavy jsou i South Yorkshire kde protéká Don. A také je to S.Y. – S.I. – Secret Inteligence.

Říkáte, že to je málo? No samozřejmě, že máte pravdu. Tak budu dále pokračovat. Bratři Svojanovští totiž pracovali na Dvojce. Ano u nás na Praze 2, měl sídlo jejich zaměstnavatel, myslím, že to bylo výrobní družstvo. A oni v něm byli zaměstnáni jako podlaháři. Truhláři, podlaháři. Nevím jaké se tehdy používali instrumenty a s čím se pracovalo při kladení podlah. Ale určitě měli stejné atributy jako Iuda a Simon. Tedy pilu a sekyru. V moderním provedením. A jak už víte tak sekretariát OV SSM DVOJKA – Praha 2, byl v domě, který se dodnes jmenuje VALDEK. Náhoda by to byla, kdyby Klicpera nenapsal hru VALDEK. A kdyby se nenacházela u Berouna ( žili tam babička a děda mojí manželky – Marie a Josef Boudník a moje spolužačka Nová ze skupiny ve škole v Moskvě a Beroun má ve znaku medvěda ) v Brdech zřícenina hradu Valdek. Ve vojenském prostoru. Tedy nedostupném v té době. Chráněném území armádou. Tento hrad byl založen Oldřichem Zajícem z Valdeka – O.Z. v roce 1263 – zase 123 a 6 k tomu. Ale co je důležité a jasné prokazuje spojitost s Operací Benjamin je to, že do třicátých let dvacátého století vlastnila tento hrad rodina hrabat z Hanau. Hanau je město u Frankfurtu nad Mohanem. Pochází odtud bratři – dva bratři – Grimmové. Jakub a Wilhelm Grimm. Vy víte, že můj bratranec Karel Gebelt žil po okupaci v roce 1968 ve Frankfurtu nad Mohanem a že naše společná babička z Horních Počapel byla Hahn – Han – Hon. A že dvě patra nad naším bytem v Antonína Sochora žila paní Grimm se vnučkou Kateřinou. A že matka Miloše Kopeckého byla také Grimm. a že deset let bylo Strossmayerovo náměstí náměstím Kopeckého. Samozřejmě, že úplně jiného. A tak to berte jako příklad toho, že v KUKLENÍ JDE SKUTEČNĚ O FORMU A POUZE JENOM O FORMU A NE O OBSAH. V tomto případě se oba jmenovali Kopecký, ale šlo o diametrálně odlišné lidi. V našem příběhu, ale mají význam jejich jména.

Stále je to málo? Tehdy se koncem léta, nebo někdy potom, objevil u mě na VALDEKU na DVOJCE předseda ze základní organizace SSM, z toho Výrobního Družstva, kde pracovali bratři Svojanovští, už podruhé olympijští medailisté. Poprvé to bylo v hlavním městě Bavorska Mnichově. Vidíte M.B. ! A že by chtěl, abych jim dal taky medaile. No, olympionika nevidíte každý den, svazáky byli, tak jsem řekl samozřejmě, že ano. A on to zorganizoval. Přišli v domluveném termínu i s někým z vedení, ale hlavně přišli i s redaktorem a fotografem jejich nějakých družstevních novin. Já dával medaile, fotilo se, vtipkovalo se, myslím i připíjelo atd. Bylo to jedno z takových příjemných setkání, které jsem tehdy absolvoval. Oba byli jak se říká “ fajn kluci „. Kolegové od “ Mariny “ můžeme říct – veslaři z Dvojky i z dvojky s kormidelníkem. Měl jsem ty noviny i schované. Než jsem o ně přišel, jako o skoro všechny dokumenty, které jsem si jen tak archivoval. Když mně rasistická a komunistická ŠtB a KGB spolu s novými užitečnými idioty připravili o dům. Klamoš, pošta Chlumec nad Cidlinou. Vedle Nového Města

Tak se tehdy “ KUKLILO „. Buď byl ten předseda z družstva z naší podzemní Dvojky. Nebo mu to někdo, kdy byl z naší Dvojky u nich v práci poradil. A nebo s tím nápadem přišel třeba někdo v hospodě, z jeho kamarádů, kdo byl také z Dvojky. Výkladů je celá řada. To je samozřejmě dneska jedno. Splnilo to svůj účel. Někdo, kdo monitoroval tehdejší československý tisk v zahraničí – úplně bezvýznamný z hlediska tehdejšího režimu – dostal informaci. Valdek – Svojanovský – Klicpera – kuklení. A Mohorita – Montreal – Mnichov Bavorsko.

Důležité je vědět, že medaile, které jsem jim dával byly také bronzové. Jako ty už jejich olympijské. Dávaly se tehdy bronzové a stříbrné a zlaté. Bronzové se dávali na úrovni obvodu – okresu, stříbrné na úrovni kraje – v Praze města a zlaté dával ÚV SSM. Předseda, ale chtěl, abych jim je předal já. Pro medailisty – olympioniky – svazáky, tehdy nebyl problém získat i stříbrné a i zlaté – obratem ruky. Řekl bych jedním maximálně dvěma telefonáty. Ne, Svojanovští museli dostat bronzové medaile od MOHORITY na Valdeku, stejně jako dostali bronzové medaile v MONTREALU.

A proč je to pravda. V Mnichově v roce 1972, to je rok kdy jsem se vrátil ze školy v Moskvě, získali stříbrné medaile. V Montrealu pak získali bronzové medaile. Tedy 2 místo a třetí místo – 23 – 32 – 35 – 1775. Kromě toho získali v roce 1974 – to je rok z našeho schématu a rok kdy jsem šel na vojnu a zemřel maršál Žukov na Mistrovství světa zlaté medaile. Kde bylo toto mistrovství světa ? V LUCERNU. Ne v LUCERNĚ u HAVLŮ ale ve městě LUCERN ve Švýcarsku. Zlato získali ještě v roce 1969 v Klagenfurt NSR a stříbro ještě získali v roce 1971 v Copenhagen – Kodaň, Dánsko. Danemark – ano je tam Dan – Dob, Dunn, Dana, a mark je wasil. A ještě Copen Hagen – C.H. – CHE. EL CHE. I Klagenfurt je Klagen a Furt. K.F a F je i L. Tedy zase K.L. – EL CHE. Furt je i přechod – BROD – DR. O.B. DR. Operace Benjamin. Proto jsem byl vyzván pracovnicí ÚV SSM , když jsem ji “ náhodou “ potkal v Jindřišské ulici, abych se přihlásil ke studiu na Vysoké škole politické. Jmenovala se také Svoboda – ová. Jaroslava. Udělal jsem to. Proto nastala hysterie v táboře Antonína Kapka, registrovaného u KGB, jako Víta. Doslova nenávistné projevy jeho nejbližších spolupracovníků z řad SSM – Miroslava Šloufa, Miroslava Štěpána a Mikuláše Šutky a dalších zase jejich nejbližších spolupracovníků. A ti všichni samozřejmě netušili, že jsou jen značky- informace, a nic víc ve hře Tří sester. Ale tehdy – v roce 1976 dostala jejich snaha mě definitivně odstranit, daleko údernější a rafinovanější a smrtelnější rozměr. A tato snaha nikdy neskončila.

A úplně definitivní fakt ? Svojanovští se narodili v Otrokovicích. A vy už víte, že Votroci se říká Hradečákům. Občanům Hradce Králové. Otrokovice se také jmenovaly jednu dobu Baťov. Podle Baťa – světový výrobce obuvi. S touto značkou byli úzce spojeni před a v průběhu války Otmar Reidl – Operace Benjamin, Miloš Jakeš a Jozef Lenárt. A třetí člen vedení KSČ Alois Indra po Druhé světové válce ( 2 a 1 – Tři sestry 2 plus jeden, Glencoe Sotland Dva plus jeden a White Star Line lodě Dva plus jedna ). Všichni tito – dva plus jeden – byli členy vedení KSČ právě v listopadu 1989.

Můj otec vyprávěl příhodu, když jako dítě odrecitoval skvěle básničku o Masarykovi tak dostal papírové boty od Bati. Chodil tak jako většina dětí na Carpathian Ruthenia bos. Baťa je v ruštině a možná i v ukrajinštině označení otce. Baťa, Baťka, Báťuška.

A ten nejvíce definitivní fakt ? Mladší z obou bratrů Svojanovských se jmenoval Oldřich. Byl tedy O.S. – Strategické operace. A narodil se dne 9. března. A vy už víte, že 9. března je i třetí měsíc od konce roku a to je říjen. Ten má v názvu číslo 8 – OCTOBRE – i když je desátým měsícem X. A to v roce 1967 údajně zahynul Ernesto Che Guevara. Se kterým jsem se sešel v roce 1966 v Praze v Koulově ulici, kde žil v dvojdomě, postaveném ruskými porevolučními emigranty po vzniku Československa, armádní generál Martin Dzúr a moje přítelkyně z tábora v Dědkově mlýně V.M. Otec Mizera z Merkuria u mostu Barikádníků v Praze 7 – Spartanburgu. A vy už víte, že 9. říjen je Moravcovou metodou i 7. říjen a to seskočil můj otec u Makova v okrese Čadca ( kde je také kostel svatého Bartoloměje a Čadcu navštívila Mother Teresa atd. ) A plus dva je to 11. říjen a to se narodil Ivan Havel. Bratr Václava Havla. Dědici LUCERNY. Té ve které jsem měl 10. listopadu 1989 Celostátní konferenci SSM. V den blahoslaveni svaté Anežky České – která byla Klariska – řád Santa Clara. Cleret atd.

A protože to musí být definitivně zcela nevyvratitelný fakt, že šlo o KUKLENÍ, tak starší bratr z páru – dvojice – dvojky, Pavel se narodil 12. srpna 1943. Ano 12. srpna – 12.08. Jako můj otec. A také jako 08.12. jako moje manželka. A také, protože srpen je i květen tak 12. květen Moravcovou metodou je i 10. květen a to zahynul první manžel mojí matky. V roce 1945. Jako policejní pyrotechnik z Bartolomějské ulice. Stalo se to v Hrádečku. Ne v Hrádku ani Hradu.

Potvrzením o tom, že vše probíhá podle plánu, je jedna kniha. Jmenuje se Historické události – druhá světová válka. Vyšla zase v roce podle našeho schématu 1979. Vydala ji Mladá fronta, jako datovou příručku. Nakladatelství a vydavatelství ÚV SSM. Na 520 stranách menšího formátu. A5. Nyní prosím o maximální pozornost. Jde o klíčový důkaz , že Operace Benjamin, probíhala v souladu Třech sester a dalších zúčastněných koordinovaně a dávno před tím než Druhá světová válka, ale i První světové válka začaly. Celou knihu jsem velmi podrobně a několikrát prostudoval. A mám ji připravenou – podrobně ZMAPOVANOU – v počítači ke komentáři jednotlivých historických událostí – dat, míst, jmen atd. v souladu s Operací Benjamin nebo Bartoloměj nebo jenom O.B. nebo jenom O.8. Počítám s tím po ukončení těchto Dílů. Proč to ale píši tady a teď , Jeden za autorů se jmenoval Karel Richter a je z Chlumce nad Cidlinou. Druhý je Eduard Čejka. Karel Richter byl vojenský historik, který napsal celou řadu knih z literatury faktu o osobnostech odboje z Druhé světové války. Jsem rád a nesmírně si vážím toho ,že jsem jej osobně poznal. A že jsem měl možnost mu povědět o svém záměru jejich knihu – datovou příručku – okomentovat z pohledu Operace Benjamin. A on s mým záměrem vyjádřil souhlas. Shodného jména a příjmení byl také Karel Richter herec a dlouholetý ředitel divadla George Walker – to je jenom překlad jména Jiřího Wolkera. Kam jsem chodíval se školou na dětská představení. Druhým z dvojice autorů datové příručky byl Eduard Čejka. Eduard je jméno velmi známé – Ben eš. Přejmenovaný na Edward Ben eš. Benjamin a Trojzubec. Nebo Benjamin a kdysi dávno původní značka pro osmičku. Hlavně byl ale Čejka vedoucím oddělení ÚV SSM. A také byl Čejka mým kolegou z Obvodní odborové rady na Dvojce – na Praze dvě. Jeho manželka pracovala v paláci FÉNIX na Václavském náměstí. Čejka byl i mim, který čas od času vystupoval v Déčku – našem klubu Dvojka. A myslím, že byl s námi i na festivalu mládeže a studentstva v Moskvě, těsně po nástupu Gorbačova do čela SSSR v roce 1985. Tím si ale už nejsem jist, zdali tam mim Čejka byl.

Druhým je potvrzení toho, že šlo o FORMU a ne o OBSAH je další můj spolupracovník. Když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM – od 1982, po ukončení vysoké školy, tak jsem spolupracoval se spoustou studentů. Jeden z nich byl velmi aktivní. A já jsem mu po ukončení jeho studia na Vysoké škole v Liberci – kde byl rektorem národností SRB akademik Jovan Čirlič, vynálezce v oboru textilních strojů – nabídl práci v aparátu ÚV SSM. On to přijal a pracoval tam od prostého pracovníka, až po vedoucího ekonomického oddělení ÚV SSM. Jmenoval se Petr Rosecký. A byl z Chlumce nad Cidlinou. Po revoluci v roce 1989 začal podnikat v Horních Počernicích. H.P.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle.

Zpět k Bartolomějům. Již jsem před nějakým časem psal o tom, že jméno Paprocký se objevovalo v Horních Počaplech. Byli to příbuzní manželky mého bývalého nevlastního bratra. Ona sama byla V.M. její otec byl V.M. i matka byla V.M. a její bratr byl V.M. Byla to jejich teta. Pokud si dobře vzpomínám. Žili v Praze a do Horních Počapel jezdili, tak jako já, na prázdniny a víkendy.

Co nám ale říkají informace o Bartoloměji , Narodil se neví se přesně kdy a zemřel 27. prosince 1614 ( rok je naše schéma ). Narodil se na Paprocké Vůli – Wola. Studoval universitu v Krakově. Jeho manželka byla o mnoho let starší než on. Založil vesnici Bartoszoviny ve Svatokřížském vojvodství. V roce 1577 se zúčastnil gdaňské expedice Stefana Bátory. Doprovázel Andreje Taranowského do Istanbulun velvyslanectví. Podporoval kandidaturu Maxmiliána Habsburského na polský trůn ale po jeho porážce v roce 1588 byl nucen uprchnout z Polska na Moravu.

Na Moravě žil v KROMĚŘÍŽI – Svoboda Ludvík a Otmar Reidl a natáčení AMADEUS, Milošem Formanem. Zdůrazňuji. Roku 1610 se vrátil do Polska a tam v roce 1614 ( také naše schéma ) zemřel. V názvu místa narození jsou Wola- polské vůle. Ale jsou to také Volové. Založil vesnici Bartoszoviny – to je česky Bartolomějovice nebo Bartošov – jako Bartoš z Pražského povstání a soused u nás v domě v Antonína Sochora. Stefan Bátory i jeho neteř z Čachtic tu byli nedávno velmi podrobně. Stefan byl generál Bunzák z Volové, jeden ze Tří králů. Doprovázel Taranovského – to je součást klíče – Tar -tor – tur atd. Kroměříž je místem kde žil a sloužil Otmar Reidl – Operace Benjamin – a Ludvík Svoboda s rodinou. Forman tam točil Amadea – Wolfgang Mozart. Zemřel ve Lvově. Lemberg. kliče k Operaci Benjamin L.M.B. a EL CHE. Ze Lvova byl otcův velitel skupiny ARAP kapitán Adam Niščimenko – Bělavskij.

Bartholomeus Appelman.

Byl to holandský malíř éry Zlatého věku. Neví se přesný rok narození – nejčastěji se uvádí rok 1628/1629 někteří autoři uvádí až rok 1640. Zemřel 1686/1687. V roce 1653 byl vyšetřován spolu s Carel Codde a Hans de Jode v případu dvojnásobné vraždy. Jeho jmeno je známé jako Appelman Bartholomeus, nebo Appelman Bartholomeo, nebo jako Appleman Berthold, nebo jako Appelman Barend. Přezdívku měl Hector. Narodil se a žil v Den Haag, podle záznamů o policejním vyšetřování. Poté žil v Římě – Via Laurina, byla jeho adresa. Tam se stal členem asociace Bentvuelghels, která sdružovala především vlámské a holandské umělce. Právě tam dostal přezdívku Hector. Po návratu do Holandska/ Nizozemí, žil v Tivoli, jak dokazuje kresba v Muzeu Boijmans van Beuningen v Rotterdamu. V roce 1671 je zmíněn v policejním vyšetřování z rušení klidu, když žil v Amsterdam. Pak žil v Rotterdam a nakonec žil opět v Den Haag. To dokazuje záznam z jeho aktivní činnosti ve Conferia Pictura – Guild Sant Luke. Členem cechu se stal v roce 1676 ( naše schéma ) a byl jím až do své smrti v roce 1686. V letech 1677 a 1681 byl dokonce v čele tohoto cechu. Maloval především krajiny. V Soestdijk Palace, který byl rezidencí Prince of Orange, namaloval v sále také nástěnné krajinné malby. Spolupracoval s malíři kteří malovali portréty a on domalovával krajinu. Byl to například portrétista Jan de Baen. Dále Johannes Lingelbach, Adriaen van de Velde a Philips Wouwerman.

Byl Apple – jako nahrávací společnost Beatles – kde působil jako člen vedení společnosti dlouholetý spolupracovník Epsteina, manažera Beatles, Peter BROWN. Vyslov Braun. Epstein ho “ objevil “ v obchodě LEWIS v Liverpoolu. Malíř byl B.A.M. jako můj otec a jeho druhá manželka Basil Anna Mohorita. Hector obsahuje OR. V Římě žil na Via Laurina. To je ženská podoba jména Laurence – Lawrence – Laurin. To byl i výrobce automobilů Laurin a Klement. Z Mladé Boleslavi. M.B. Od nich koupil jejich firmu EMIL Škoda. V nám všem již dobře známém roce 1925. Laurin je také Lorenc. Soused od nás z domu v Antonína Sochora – dispečer tramvají – koleje. A byl to také velitel státní bezpečnosti generál Lorenc. Udává se také podoba původního významu jména Lorenc se jménem Štěpán. Svátek mají Lorencové 10. srpna. A to je i 10. května, kdy zahynul první manžel mojí matky. A Moravcovou metodou i 12. srpna – 12.08. a to se narodil můj otec a 08.12. se narodila moje manželka. A minus dva je to 08.08. a to se narodil generál Janko Vladimír, který spáchal sebevraždu na Strahově u stadiónu Sokolů nedaleko od kolejí. Studentských v tomto případě. Sebevraždu spáchal dne 14. března – den narozenin manželky bratra mojí matky Karel Gebelt. Mojí tety Zlaty/Aurélie Schidlak z okresu Havlíčkův Brod. Jejíž sestra byla Erna – Ernesta. Laurin byl v roce 1989 ředitel Divadla na Vinohradech, na Dvojce – kdysi Armádního divadla. Ponal jsem ho osobně. Sint Lorint je i kostel v Rotterdam, kde také Bartholomeus Appelman žil. Žil i v Tivoli – Ti Voli – pro naší potřebu. A žil v Den Haag – LaHaya – Gaaga. Který 10. května 1940, dobyl generál Student. Benny Student. Výsadkář, předtím pilot. HaaG – H.G. a Ája Malíř se stal členem San Luke Guilde v roce 1676 – to je naše schéma. A Luke je Lukáš – vedoucí oddělení ÚV SSM a nadporučík Jindřich Lukáš z knihy Švejk ( Braunschweig ) Jaroslava Romanoviče Haška. Portrétisté pro které maloval pozadí byli Jan de Baen – Honza Baen – H.B. Další byl Johanes jako ministr zahraničí ČSSR a jeho syn tajemník ÚV SSM. Adrian jako moje přítelkyně v Moskvě Adriana – Hadrian, a Philip, jako můj spolužák ze základní školy na Strossmayerově náměstí se kterým jsem seděl jednu dobu i v lavici. Malíř také žil v Amsterdam, který leží na řece Amstel – klíč proč je také R – L.

Bartolomeu Dias.

Také Bartolomeo Diaz. Narodil se asi 1450 a zemřel 29. května 1500 u Mysu Dobré naděje. Pocházel ze slavné rodiny námořních plavců. V roce 1487 jeho dvě karavely opustily Lisabon a pluly k jihu, kolem afrického pobřeží. Asi 2° na jih od obratníku Kozoroha minuly poslední z pilířů označující vlastnické právo portugalské koruny na toto území. Píliře se jmenovaly Padrao – Padruan. A potom se před nimi rozprostíralo jen “ moře Temnot „. Nepoznané končiny. Postavili další pilíř – Diaz Point v Angra dos Ilheos a pak zamířili k Angra de Voltas na jižním břehu ústí Oranje. Poté zastavili v Mossel Bay a poté v zálivu Algoa. Posádka ale nechtěla dále pokračovat a tak se vrátil zpět. Při zpáteční cestě objevil nejjižnější výběžek Afriky. Pojmenoval ho Cabo Tormentoso – Bouřlivý Mys. Král později nařídil aby se jmenoval mys Dobré naděje – Cabo de Boa Esperanca. Byl bouřlivě oslavován při návratu domů. Ale za 9 let při výpravě do Indie dostal před ním přednost Vasco da Gama. Bartoloměj zahynul později v bouři, právě u jím objeveného Mysu Dobré naděje. Bylo to v Cabralově výpravě. Bartolomějovi činy jsou popsány v v eposu Lusovci básníkem Luis de Camoes.

Zemřel v květnu. A to je i august – 29. Augusta – srpna bylo zahájeno v B.B. – Bánské Bystrici Slovenské národní povstání. Zúčastnil se o i Gustáv – Augustýn Husák a Laco Novomeský. Plul se dvěma KARAVELAMI a 2°stupně od Kozoroha viděli poslední Padrao. To znamená Standard – Dr. Standa – Například náš soused v Horních Počáplích a náš příbuzný Standa Groman ( Grumman – připomínám ). Angra je potok a DOS Ilheos jsou DVA OSTROVY. Potok návratů – Angra de Voltas. A poté objevili dnešní Mossel Bay – M.B. A Mossel je Wasill. Cabo TORmentoso – naše známé tor – tur – turrón – Toronto atd. Česky to je Bouřlivý Mys – B.M. Přednost před ním dostal při cestě do INDIE Vasco de Gama. Vasco a G.M. Vaska Trubačov a G.M. Epos oslavující jeho a další portugálské mořeplavce se v češtině jmenuje Lusovci – Vasilovci. A napsal jej básník L.C. – EL CHE. A byl Luis – Ludvík. Camoes je SSM a MSS. Angra – je i anagram Angara. Ruská řeka. 5. nejdelší řeka na světě. Odtéká z jezera Baykal – Lake Baykal – Loch Baykal – Lago Baikal – Ozero Bajkal. To je O.B. – Operace Benjamin a lake – L.K. a lago – L.G. a loch – L.CH. EL CHE. Baikal je Vasil – Basil.

Letadlem francouzské výroby značky Caravelle se dvěma motory, jsem letěl v roce 1983 do Sýrie na akci Mezinárodního svazu studentstva. Tam se tehdy uskutečnil jeden z mnoha pokusů o moji likvidaci.

Bartholamäus Ziengelbalg.

Narodil se 10. července 1682 v Pulsnitz a zemřel 23. února 1719 Tharangabadi. Byl to významný “ Member of Lutheran Clergy „. Jeho svátek slaví tato církev dne 22.02. Narodil se v komunitě st. Nikolaj. Jeho jméno je jasným anagramem – Bartholamäus – Mohorita Basil/Vasil – Ziegenbalg – Cikán Vasil. Byl prvním německým misionářem v Indii. Naučil se tam tamilský jazyk a přeložil do něj Bibli. V roce 1707 založil první evangelický luteránský tamilský sbor v Tranquebaru. To je naše známé Ter – Tree – Toronto – tor atd. Rok 1707 je i 17.07. Den kdy byl zavražděn car Nikolaj II. s rodinou v Jekatěrinburgu. Je to i den mojí svatby s Vlasta Svoboda, S dětmi Nikola a Kateřina. Je to i svátek svaté Marina Antiochoa. Je to i 11.07. datum narození otce mojí manželky Miroslav Svoboda a narození Olgy Havlové. A je to i 10.11. založení US Marine a i 11.01. povýšení mého otce do hodnosti plukovníka. A je to i 10.11. úmrtí L. I. Brežněva.

Před odjezdem do Indie studoval gymnasium v Berlíně, kde byl rektorem Joachym Lange. Tak si nechával říkat vedoucí naší dětské odbojové skupiny – jmenoval se Tůma – T.M. ale říkali jsme mu Lang. Duchovní také studoval teologii v Halle. Byl studentem AUGUST HERMANN FRANK. Bez komentáře. Po jeho smrti se jeho nástupcem Johan Ernest Gründler – Ernest a anagram EL. DR. Zelený.

Bartolomeo Scotti.

Narodil se v roce 1685. Údajně pocházel z Laino v údolí – Vall Intelvi. V Praze je doložen až v roce 1715. V roce 1716 získal měšťanské právo na Malé Straně jako zednický polír. Od roku 1717 je titulován stavitel a architekt. Byl činný ve Vlašském špitále na Malé Straně. Nějakým způsobem se podíle na výstavbě těchto staveb. Colloredo – Schönborn Palace. Konvent bosých karmelitánek. Kolowratský Palace. U zlatého lva. Maltézské velkopřevorství. Klášterní kostel sv. atchanděla Michaela. Kostel Jan Křtitel v Osově u Hořovic. Dům U Kameníka. Dům u Tří červených srdcí. Konvent bosých Augustiánů v Lysé nad Labem. A je pravděpodobné, že byl autorem velké přestavby kostela svatého Havla ve Skalsku.

Velmi krátce. Ale velmi jasně a přesvědčivě. Byl tedy Bartoloměj. A Scotti – česky to je také Skoti. Občané Skotska. Nebo po našem Volové i CatleTT. To proto, že pocházel z Laino Valle, Intelvi. Valley Intelvy – údolí Intelvi – Mezihoří, Mižgirje – Valy. Barranco Intelve. A Laine je Čára – Č.R. nebo EL CHE. Intelve je i Int Vole. Mezinárodní Vole – Voli. Náhoda by to byla, kdyby se toto místo nenacházelo v okrese COMO. V LOMBARDY. Ano, v COMO, odkud byl můj spolužák v Komsomolské škole v Moskvě. Vittorio. A kdyby moje přítelkyně v Moskvě nebyla LOMBARDELLI. A kdyby ve španělštině nebylo slovo COMO v češtině JAK. Jako JAK ale to je přece i SKOT – JAK. A počátek příjmení Jak eš. A náhoda by to byla, kdyby patronem Valle Intelvi nebyl svatý Vavřinec. Česky. Ale to je přece svatý Lorenc. Sint Lorint. a svátek má 10. srpna. A zase znova plus dva 12.08. můj otec a 08.12. moje manželka. A je to tak protože jsem v COMO v LOMBARDY byl na návštěvě u mého spolužáka ze školy v Moskvě. Na vánoční a novoroční svátky na přelomu roku 1972/3. A možná jsem byl i přímo tam. V Laino nebo Valle Intelvi. Jezdili jsme hodně po okolí Como. To ale nemohu tvrdit. Bartolomeo Scotti byl Ital – kdysi v Čechách to byl Vlach. A to je naší “ hebrejštinou “ HaVasil.

U jeho staveb je také několik informací. ale ty je možné ve světle toho co znamenjí jeho osobní údaje za vedlejší. Jen stručně. Kolowrat – v Kolodějích byl vězněn Husák Augustýn. Konvent Bosých Augustiánů. Bosé Karmelitky – Ministerstvo školství s mými skvělými partnery v Karmelitské ulici. Schönborn – Born – Brno – Beroun – Bruntál – Brunner. Kameník – plukovník Steiner Veselý. Osov u Hořovic. Dvakrát O.R. a hoří a O.H. – Olympijské hry, například. Tři červená srdce. Ale hlavně kostel svatého HAVLA ve Skalsku. Jak se jmenoval ten u koho se ukrýval v době listopadové revoluce Václav Havel – no přece Jožka Skalník. A Rocky de Balboa jako Vasco de Balboa z País Vasco – země Basků. Samozřejmě je tam několik Paláců – Palacký, Paleček.

Václav Josef Bartoloměj Paupner.

Narodil se dne 18. srpna 1745 v Litoměřicích, zemřel dne 1. dubna 1807 v Praze. Byl to český hudební skladatel – HOUSLISTA a VARHANÍK. Byl domácím učitelem a ředitelem divadla Františka Antonína Nostic-Rheineck. Byl ředitelem několika pražských kůrů, zejména u Františkánů, v Týnském chrámu a u Křížovníků. Roku 1794 byl jmenován ředitelem divadla Hraběte Thuna. Vystupuje i v románu Aloise Jiráska F. L. Věk. V televizním seriálu natočeném podle tohoto románu v roce 1970 režisérem Františkem FILIPEM hrál Paupnera Vlastimil Brodský.

Tento Batoloměj byl také August. Narozen 18. srpna. A v Litoměřicích. 18. srpna je Moravcovou metodou děleno dvěma 9. srpen. A to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři, kteří byli po ukončení vojenského učiliště spojovacího v Novém Mestě nad Váhom, převeleni do Litoměřic, kde jim byl přidělen byt v Eliášově ulici. 18. srpna je i Moravcovou metodou minus dva 16. srpna a to je i 19. srpna a to se ve Volové narodil – přesně o týden po mém otci, plukovníku Vasilu Mohoritovi, generál Stěpan Bunzák. Jeden ze Tří králů. A těch sedm dní rozdílu mezi jejich daty narození je 7. květen a to se narodil plukovník Ivan Mohorita z Volové. Třetí král. Kdo si ještě nevšiml tak jsou to dva plukovníci a jeden generál. Jako Olympic , Britannia a Titanic. A jako Tři sestry – vršky v Glencoe ve Skotsku. Dva vedle sebe a jeden kousek od nich. A aby to byla pravda tak hrál na HOUSLE – VIOLA. A hrál na VARHANY – ORGAN. O.R. – GUN. Ve všech zainteresovaných jazycích – ruštině, angličtině a španělštině. Byl ředitelem divadla Hraběte Thun – vzpomínáte, že slovo thun je odvozeno od slova Dun – Dunn – Don – Dana. V roce 1970 se objevuje v seriálu české televize režírovaným FILIPEM. Stejného jména jako kolega v lavici na devítiletce na Strossmayerově náměstí. Hrál ho Vlastimil – Vasil Tom/Tim a Brod – přechod. Nebo Brodský – přechoditel – přechodník – převaděč.

Bartolomeo Vanzetti.

Bartolomeo Vanzetti je podrobně popsán se celým jeho příběhem, zde na webu v části o datech – 0000 a 2222 5555. Je to část s datumem 05.05. Velmi podrobně je popsán i s příběhem jeho druha Nicola Sacco – vyslovuj Nikola Sako. Byli to italští imigranti do USA – anarchisté. Zatčeni byli 05.05. 1920. A byli obvinění z vraždy a loupeže. Obžalováni byli dne 14. září 1920. 31. května 1921 začal soud a 14. července 1921 byli uznáni vinnými. 9. dubna 1927 byli odsouzeni k trestu smrti a 23. srpna 1927 popraveni. Jejich pohřeb se konal 28. srpna 1927.

U příležitosti 50. výročí jejich popravy, v roce 1977, vydal guvernér státu Massachusetts, Boston ( M.B. ) Michael S. Dukakis prohlášení, že jejich soud nebyl spravedlivý.

Bartholomew Sulivan.

Admiral Sir Bartholomew James Sulivan, KCB, se narodil dne 18. listopadu 1810 v Mylor, Cornwall, Anglie. Zemřel dne 1. ledna 1890. Byl admirálem Royal Navy – britského královského námořnictva. A byl účastníkem Krymské války. Narodil se v rodině kontradmirála – Rear-Admirál – Thomas Ball Sulivan . Sloužil pod Robert FitzRoy na jeho druhé cestě s HMS BEAGLE v letech 1931 – 1936 s Charles Darwin. Na této cestě byl po něm pojmenován ostrov v Galapágách – Galapágos Islands – Bartolomé Island. V letech 1842 až 1846 velel HMS PHILOMEL v jihoamerických Falkland Islands ( Malvíny ). Byl také velitelem Anglo-francouzské flotily v bitvě Vuelta de Obligado dne 20. listopadu 1845. V Krymské válce byl vyslán asistovat veliteli flotily Sir Charles Napier. Velel kolesovému parníku – paddle steamer – HMS LIGHTING. V Krymské válce se podílel na dobití BOMARSUND. V letech 1856 až 1865 byl členem Board of Trade. V roce 1870 se stal Viceadmirálem a v roce 1877 Admirálem. Ocenění CB získal v červenci 1855 a KCB v červnu 1869.

Jde o další velmi důležitý příběh v operaci Benjamin/ Bartoloměj. Za prvé jde o námořního kapitána. Námořní kapitáni a kapitáni letadel jsou označováni po čtyřech páskách na výložce. Stejně tak v ruské – sovětské armádě a československé armádě měli kapitáni čtyři hvězdy na výložkách. Proto byl velitel mého otce ve výsadkové skupině ARAP kapitán. A proto byl i velitel výsadku WOLFRAM Otisk, kapitán. A proto i velitel výsadku Jan Hus byl kapitán Fomin. To znamenalo, že patří k námořnictvu – pomyslně – k TROJZUBCI a pánovi moří Neptunovi – modrá barva moří, ale i k pilotům – modrá barva nebe. Proč to můžu tvrdit? Ve svých vzpomínkách na něj uvádí Pich – Tůma, z jeho výsadku Jan Hus, podivení nad tím, že Alexander Vasilijevič Fomin byl povýšen do hodnosti majora, ale přesto se i nadále nechal oslovovat jako kapitán. Samozřejmě, že tím dával najevo, těm z jeho tehdy partyzánského okolí a těm, kteří se budou jeho osobou po válce zabývat, právě to, o čem píši výše. Kapitán jako vojenská hodnost i ve smyslu vojenského zpravodajství označovala pomyslné kapitány lodě, letadla. Osoby s absolutní zodpovědností, kteří se rozhodovali jen a pouze sami. Kapitán – major Fomin zahynul. Nám zůstala Foma Hradec Králové. A právě vzpomínka Pich – Tůma. Nemohu dnes říct, zdali to Pich – Tůma říkal záměrně, aby označil kapitány – rozhodující na lodích či letadlech či velitele výsadků na nepřátelském území, nebo jestli to byla jenom prostá vzpomínka na padlého spolubojovníka. Například můj otec proběhl hodností kapitána a všech předtím velmi rychle. Byl L.C. Lieutenant Colonel – podplukovník, po většinu let služby v armádě. Celkem 17 let. Prostě jeho role – úloha – úkoly byly jiné. Byl podplukovník žijící v ulici podplukovníka Sochora. Česky pplk. – to je i Popelka. Anglicky jak je i výše L.C. Lieutenant Colonel – EL CHE. Tedy s místem bydliště to bylo dvakrát L.C. – EL CHE. Můj otec byl kapitán a štábní kapitán pouze dva roky – 1951 – 1953. Musím připomenout i to, že v lednu 1989 ke mně přicestovala dcera Ernesto Che Guevara, Celia, spolu s kormidelníkem lodi Granma ( Babička ). Na které El Che, z pověření Fidela Castro, velel posádce. Takže možná byl také kapitán. A já po něm? Půl roku před její návštěvou v Praze jsem byl v létě na Kubě. Tam mi Kubánci nabídli, abych řídil, v provincii Guantánamo, loď. Když jsem chtěl přestat, protože bylo třeba přistát, řekli, ty to zvládneš. A měli pravdu. Přistál jsem u mola bez problémů.

Jméno bylo Bartholomew James Sulivan. To je to nejjasnější jméno, z těch která se v mém příběhu opakují. Za prvé Bartholomew – Mohorita W/B a L. Vasil Vasilič a Basil a Ludmila. Za druhé James – Jakub, Jakov, Jakovlev, Yakov, Jacquelina Lee, Santiago, Iago, Diego a po našem KUBA. A příjmení – Veselin – Vasilin – Vasil s N jako ruské H. Tedy v naší hebrejštině HaVasil.

Narodil se dne 18. listopadu. To je Moravcovou metodou minus dva 16. listopad. A to se narodil syn sestry mojí matky Ivan Baranikov. Děleno dvěma je to 9. listopad. A to je i 6. listopad a to se narodil syn bratra mojí matky Petr Gebelt.

Jeho kariéra začala na tak zvané “ Druhé plavbě HMS BEAGLE “ v letech 1831 – 1835, společně s Charles Darwin. Právě v průběhu této cesty byl po něm pojmenován Ostrov – Bartolomé Island. Na Galapágách. Více bude následovat v samostatném odstavci spolu s dalšími ostrovy. Byla to tedy Druhá plavba a loď se jmenovala po psu anglickém beagle – česky bígl. Obé je anagram Vasil. Co je na tom zajímavého ? Když jsem studoval Vysokou školu politickou v Praze, tak můj přítel MUDr. Munclinger Miroslav, již několikrát vzpomínaný, přišel s nápadem, abych si pořídil psa. To jsem neměl v úmyslu. Doma byli rok a dva roky staré děti Kateřina a Nikola. A já studoval a jezdil s plným starým autem Škoda 100 L, do Horních Počapel opravovat tu šílenou chaloupku mojí matky, kterou jí donutil koupit můj bývalý nevlastní bratr. V autě jsme jezdili – moje matka a sestra se synem nebo oběma a a moje manželka a dvě děti a já. MUDr. Munclinger mi toho psa tak vnucoval, zadarmo, až jsem s toho byl celý nesvůj. Vůbec jsem netušil o co jde. Nakonec se mně podařilo přesvědčit jednoho kolegu studenta, aby si ho vzal domů na venkov. Byl to čistokrevný BEAGLE z laboratoří Universitní kliniky na Karlově náměstí, chovaný a určený pro vědecké účely.

Zpět k lodi HMS Beagle. Byla to desetidělová briga třídy Cherokee. Patřila Královskému námořnictvu. Spuštěna na vodu byla dne 11. května 1820 v loděnicích Woolwich. V tom samém roce se zúčastnila přehlídky loďstva, konané při příležitosti korunovace krále Jiřího IV. Jako první loď podeplula tehdy nový London Bridge ( L.B. ). Poté byla přestavěna na výzkumnou loď. Počet děl byl snížen na šest. A vykonala tři expedice. Dvě v Jižní Americe a Jednu v Austrálii ( 2 plus 1 ). Od roku 1845 sloužila jako hlídková loď u pobřeží Essexu a v roce 1851 byla přejmenována na Southend “ W.V.“ N°. 7.“ Vyřazena z provozu byla v roce 1870.

Už to asi vidíte sami. Cherokee – CHR a KEE – EL CHE a KEY – EL CHE je KLÍČ. 11. května je i 11. srpna a to se narodil Vasil Bilak. Minus dva je to den narození mých bývalých nevlastních bratrů. Plus dva je to narození Fidela Castro. A je to i minus dva 9. květen, který se slavil v SSSR a jeho koloniích jako den vítězství ve Druhé světové válce. Loděnice Woolwich – Vůl a dabjů CHE. Dvojitý CHE. Dvě expedice vykonala v Jižní Americe a jednu v Austrálii. Dvě a jedna. To už tu bylo mnohokrát. Například Glencoe ve Skotsku a dvě plus jedna horské vrcholky. “ W.V.N°.7″ Je to i Voskovec a Werich ale také to je M.V. Praha 7.

V letech 1842 až 1846 sloužil Sulivan na lodi HMS PHILOMEL ( i PHILOMELA ). V prostoru Falklandských ostrovů – Malvínských ostrovů. Název lodi byl převzat z řecké mytologie. Jmenovala se tak dcera Athénského krále Pandiona. Stručně – její sestra Prokné byla provdána za Thráckého krále Térea. Měli syna Itya. Prokné poslala manžela Térea, aby přivezl z Atén její sestru Philomenu. To se stalo. Téreus ale Philoménu znásilnil a vyřízl jí jazyk, aby ho nemohla obžalovat. Philoména však vetkala sestře vzkaz o tom co se stalo do obrazu. Prokné připravila oběd Téreovi z jejich vlastního syna. On je chtěl obě zabít, ale Bohové tomu zabránili. Proměnili je v ptáky. Prokné se stala vlaštovkou. Philoména se stala slavíkem a Téreus se stal dudkem. Král Pandión z toho v Aténách žalem zemřel.

Slovo PHILOMEL má i další podoby. Například se objevuje v názvu jedné povídky Agatha Christie. V knize Listerdale Mystery. Povídka je pod názvem PHILOMEL COTTAGE. Jmenovali se tak i další britské lodi v 19. století. A byl to například literární magazín PHILOMATHEAN Society vydávaný PENNSYLVANIA UNIVERSITY. A v Pennsylvánia ( Penn VASIL a podobné i Transylvánia – Sedmihradsko ) jak víte, žila Anna Mohorita Lemak. V Greensburg, WESTMORLAND COUNTY. A je pochována na St. NICHOLAS Cemetery. Narozená 14. října – tedy i jako 14. března.

Samozřejmě, že je slovo PHILOMEL jedním z klíčů. PH je Pražský Hrad a Horní Počaply a Horní Počernice. A L.M.L může být s jedním tiskacím ruským L – které je na hlavu postavené latinským písmenem V. Tedy V.M.L. Vasil a Ludmila Mohorita. L může být i malé l. A tak je z toho rázem l.M.V. Ivan a Vasil Mohorita. Ale i Ion Mota a Vasile Marine – I.M.V. A samozřejmě, že i náš pár Ivan Havel a Václav Havel. Proč ? No přece naše písmeno H je ruské písmeno N. A psací N v hebrejštině je zase naše M. Tedy I.H.V. je i I.M.V. Jsou to dva páry bojující ve Druhé světové válce. A jeden mladší, který se neúčastnil. Nebo dva páry z Prahy a jeden odjinud – z Romania, který ale zahynul společně v jeden den u Madridu v roce 1936.

Proč to není náhoda? Na Krymu, kde probíhaly především válečné střety Krymské války je vybudovaný zámek, na skále, který se jmenuje Vlaštovčí hnízdo. Byl vybudován těsně před První světovou válkou u JALTY. Rusky je Vlaštovka Lastočka. Do třídy, na devítiletce, na Strossmayerově náměstí se mnou chodil Jiří Laštovka. Jeho matka pracovala v rohovém obchodě – Lékárně, přesně na rohu Obránců míru, dříve Belcredi, a Dukelských hrdinů, dříve Bělského. Na Strossmayerově náměstí. Dodnes je tam lékárna. Jeho matka byla magistra – Tedy Magarit a S – Dvojka, nebo původní osmička, anebo třeba soudruh, v té době. Důležité je to, že tam pracovala po celý čas, kdy moje matka pracovala přesně proti ní, přes ulici Dukelských hrdinů, dříve Bělského. Také v rohovém domě Dukelských hrdinů a Obránců míru a Strossmayerova náměstí. Slavík se jmenoval další občan původních Horních Počapel. Vzpomínal jsem již dříve tady na webu, jak před hospodou zvanou Polabská, dříve u Grünwaldů, sedávala paní Slavíková a nás fascinovala tím, že si do černého piva dávala syrové vajíčko. Jednou jsem u toho dokonce stál. Ani už nevím jestli jsme to pak zkoušeli, nebo ne. Kromě toho je slavík anagram vasilek. Velmi čistý anagram. Téreus je naše známé Tér – Tree – Toronto – toro – Tor – Thor – Torino – Trojačky a Turzovka atd. Kromě toho je to i toto Tére a US – naše známá trojice – U.S. a U.K. a S.U. Téreus byl Bohy proměněn na ptáka v angličtině HOPOE – tedy H.P. – a zase dokola – Pražský hrad a Horní Počaply a Horní Počernice. V našem jazyce se tento pták jmenuje dudek. Náhoda by to byla, kdyby na seznamu spolupracovníků výsadkové skupiny ARAP, kde byl náčelníkem štábu můj otec, nebyli – Dudek Josef, Frýdlant nad Ostravicí, Marsova ulice, narozený rok 1932 – moje rodné číslo a 9 navrch. Dne 20.08. – 20. srpna. Tedy v den kdy Moravcovou metodu zemřel první manžel mojí matky – 10. května, je to i srpen – August. Dudková Anna, Frýdek Místek, Baška, narozená roku 1915 dne 09.08. – 9. srpna, tedy ve stejný den jako se narodili jeho synové, moji bývalý nevlastní bratři. Baška je i Vaška. Dodek ( to není překlep ) Jan z Bratislavy, Astronomická ulice, narozený 01.11. Tedy 1110 – rok 1775. A v různých podobách den založení US Marine, povýšení mého otce, druhého manžela mojí matky, do hodnosti plukovníka a den kdy zemřel L. I. Brežněv. Ale také je to 17.07 – datum mojí svatby a vyvraždění rodiny cara Nikolaje v Jekatěrinburgu. Je to i 11.07. Narození otce mojí manželky a Olgy Havlové. Atd. atd. atd. A ještě další pár je na seznamu – Dudek Jindřich a Dudková Marie. Z Ostravice – Hutě pod Smrkem. Bez dat narození jsou uvedeni v seznamu. Ve všech případech jde o tehdy běžná křestní jména. Ale Jindřich – Poledník a Jindřichův Hradec a Jindřišská ulice, věž a kostel Jindřicha II. Anna byla 5x v mém okolí a Marie asi 5 x a Josef také. Ještě je na seznamu Duda – Chodská ulice, Ostrava. Chodská ulice – Kozina Jan ( i kůže je to ) se jmenoval výsadek v oblasti Loun ( kde žil Baranikov A. ) v jehož čele byl Vasil Kiš. Duda byl narozen 1904. Víc seznam neuvádí. A to je i 16.04. – den seskoku prvního výsadkáře z Londýna, v roce 1941, Otmar Reidl – O.R. ( světlo a kůže ) Operace Benjamin. To je i 1604 – založení Institutu svatého Bartoloměje v Bogota, Kolumbia. A i 1609 založení řádu sester z Loretta – Mother Teresa. Která po revoluci v roce 1989 navštívila okres Čadca, kde můj otec u Makova v roce 1944 seskočil a zahájil práci s výše uvedenými lidmi. Seznam obsahuje asi 65 jmen. To uvádím, jako ukázku k představě o možnosti náhody v případě těchto jmen – Dudek – Dodek – Duda. A ve městě Čadca je kostel svatého Bartoloměje.

Mateřským přístavem pro jeho loď HMS Philomena byly Falklandské ostrovy – Malvinas. V roce 1982, v měsíci dubnu až červnu, kdy jsem končil studia na Vysoké škole politické ve Vokovicích, proběhla Válka o Falklandy. Falklandy jsou také Folk land – země lidí – lidu. A španělský název je Malvinas – to může být i Mal Viňas – špatná vinná réva. Nebo po našem zkrátka špatné víno. Ale v každém případě to je M.V. Malvinas se jmenuje ale také jedna část Buenos Aires. Města kde žila moje přítelkyně ze školy v Moskvě. V roce 1982 vládla v Argentině vojenská junta. A ti se pokusili získat tyto ostrovy zpět pro Argentinu. Kódovým označením vojenské operace, která byla zahájena dne 2. dubna 1982, byl název “ Rosario “ To je také název provincie, kde se narodil Ernesto Che Guevara. Ostrovy, ale byly a jsou dodnes britským územím. Argentinci ostrovy napadli a Britové učinili odvetná vojenská opatření. A 14. června získali svá území zpět. Velmi stručně.

Co souvisí s mým příběhem? Odehrálo se to přesně deset ( X. ) let potom, kdy jsem se rozloučil s mojí přítelkyní, Adrianou Villegas – vlastním jménem Alicia Alcira Lombardelii v Moskvě. 14. červen je den založení US Army v roce 1775. Je to i svátek Vasil, nebo Roland. A je to i datum narození Argentince Ernesto Che Guevara. Tím nejdůležitějším je to, že tehdy stála v čele britského kabinetu Margareta Thacher. Margareta anagram Mogorrita. A Thatcher je pokrývač. Pokrývač byl můj děda Karel Gebelt z Horních Počapel, profesí. A také to byl maršál Pokryškin, ( kryša je střecha ) trojnásobný hrdina SSSR, který létal za Druhé světové války na americkém letadle Bell. A který mě „učil“ na letišti Šeremetěvo v roce 1977 létat na trenažéru s letadlem IL – 62 ( LI – LEE ). Šéfem tříčlenné argentinské junty byl tehdy General Lieutenant Leopoldo Galtieri – G.L.L.G. – dvakrát EL CHE. Dalším členem vojenské junty byl brigádní generál Basilio Arturo Ignacio Lami Doza. Basilio a LaMi je L.M. – B.L.M. – klíč operace Benjamin/Bartoloměj. A Basilio mi říkali ve škole v Moskvě. Kromě toho byl Arturo – Artur – Ar a Tur. Svatý Ignáce je kostel na Karlově náměstí na Dvojce. Dříve se jmenovalo toto náměstí Dobytčí trh. Je samostatně popsáno dříve i s řadou fotografií. Ignác se jmenoval šéf slovenských komunistů v roce 1988 a 1989. Příjmením Janák. Před tím sloužil v Trnavě. Zajímavé je na tom to, že jsem s ním cestoval v létě 1989 do Latinské Ameriky. Ne do Argentiny, ale do Nicaraguy a na Kubu. Brigádní generál Lami se narodil v Santiago – Jakub, Yakov, Diego a Kuba atd. Bylo to argentinské Santiago. Ne to kubánské které osvobozoval Ernesto Che Guevara v roce 1958.Lami byl pilot. A třetím členem junty byl Admirál Jorge Anaya. To je česky Jiří. Ten se narodil 27. září a to je i 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry Jiří Uher – Magyar. Iniciály Argentince i s hodností byly A.J.A. Tak jsme říkali dceři sestry mojí matky a tak se říkalo světoznámé krasobruslařce – emigrantce z Československa, Vrzáňové – Ája. Je to oslovení Aleny/Alice. Alicia se jmenovala moje přítelkyně ze školy v Moskvě. Argentinka z Buenos Aires. Admirál se narodil v Bahía Blanca – Bílá Zátoka – B.Z – i V.Z. – Vojenské Zpravodajství. Kromě toho je Admirál Anaya a Bahía Blanca, celá rodina sestry mojí matky – Alena/Alice Baranikova a Antonín Baranikov. Dva z junty byli Modří – Navy a Air Force a jeden byl Zelený – pozemní vojsko.

Politickým důsledkem celé této války bylo to, že vojenská diktatura v Argentině padla. A pozice Margarety Thatcher ve Velké Británii se upevnila. Jenom na okraj.

Asi 127 let před touto válkou proběhla jiná válka Velké Británie s Argentinou. Na straně Velké Británie byla tehdy i Francie. Šlo o ochranu obchodních zájmů těchto mocností. Chtěli proplouvat se svými obchodními loděmi po řekách tehdejší Argentinské konfederace k vnitrozemským provinciím a tak usnadnit nákup a prodej zboží. A obejít Argentinskou konfederaci. Dvě řeky Paraná a Uruguay se stékají do Río del Plata na rozhraní Uruguay a Argentina. Na obou protilehlých březích Río del Plata leží hlavní města těchto zemí – Buenos Aires a Montevideo ( B.A.M. ) Tyto snahy, které argentinský generál Rosas odmítal, vedla k válce. Dne 20. listopadu 1845 se na řece Paraná v oblasti San Pedro uskutečnila bitva mezi Argentinskou konfederací , které velel generál Juan Manuel de Rosas ( zemřel 14.března 1877 ve Velké Británii, Southampton. ) a Anglo francouzskou flotilou v čele s Bartolomew James Sulivan. Bitva proběhla u Vuelta de Obligado. U Buenos Aires. V bitvě zvítězilo Anglo francouzské loďstvo. Argentina však získala nebývalou podporu z ostatních v té době již samostatných a nezávislých Jihoamerických zemí. A velmi brzy se vztahy mezi Argentinou a Anglií a Francií stabilizovaly ve prospěch Argentiny.

Řeka se jmenovala Paraná – Arap se jmenovala výsadková skupina mého otce. Slovo Pedro obsahuje O.R. nebo Dr. a P a to je i F – R – L. V různých kombinacích. Podle potřeby. FáRaL – to je pracovník v podzemí. PáRaL to je krejčí, nebo RaFaL polské jméno, atd. Argentinským jednotkám velel Rosas – V Argentinské provincii Rosário se narodil Ernesto Che Guevara. Bylo to u Buenos Aires a odtud pocházela moje argentinská přítelkyně ze školy v Moskvě. Bitva proběhla u Vuelta de Obligado – V.O. A vy víte, že V je vyslovováno ve španělštině něco mezi V a B. A ruské V se píše jako naše B. A v hebrejštině je jedno písmeno pro V a B. Tedy je to i B.O. – Operace Benjamin/Bartoloměj. Spíše Bartoloměj, protože ten v tomto případě velel Anglo francouzské flotile. Anglicky Fleet. Rusky Flot a to je i Plot – tedy jde o spiknutí – úklad. Vuelta de Obligado znamená v překladu do češtiny povinný návrat – povinná otočka. Neboli návrat do normálního stavu. A vy už víte kdy k ní došlo – v roce 1991.

Podle těch let ve kterých admirál Bartoloměj James Sulivan žil poznáváte, že šlo o dobu průmyslové revoluce, dobu kdy se zrodil “ Kapitál “ – kniha, učebnice. A také Manifest Komunistické strany. A začali se dít věci, které do té doby nebyly možné. Migrace pracovní síly, koncentrace lidí do měst. Masová imigrace a emigrace lidí, stručně řečeno začala globalizace. Vznik politických stran a hnutí, odborů. Vznik masových informačních prostředků, Zrychlení předávání informací z jednoho konce světa na druhý prostřednictvím radiových vln, telegraf. A po drátě, telefon. Pára a elektřina nahradily sílu větru a lidí a zvířat. Byl vynalezen spalovací motor. Začal postupný rozklad dosavadních impérií, který vyvrcholil likvidací některých po První světové válce a dalších po Druhé světové válce, a definitivně byl ukončen tento proces ukončen v roce 1991 koncem SSSR a světového komunismu. Zcela odlišnou se stala mapa světa, než byla ta v době Admirála Bartoloměje Jamese Sulivana.

Byla to doba kdy žili a sepisovali své spisy Karel Jindřich ( Carl Heinrich ) Marx z Trevíru ( TRE ) a Bedřich ( Fridrich, Frederick – Freddy ) Engels, který se narodil v Barmen. Jako mladík byl otcem vyslán pracovat v rodinné firmě do Bremen – česky Brémy. ( kde jsem byl na basketbalovém turnaji v říjnu roku 1969 ) Sloužil krátce u dělostřelectva – Artillery – v Berlíně. Oba zemřeli v Londýně – U.K.. Karel Jindřich Marx se narodil 5.května 1818 a zemřel 14.března1883. Bedřich Engels se narodil 28. listopadu 1820 a zemřel 5.srpna 1895. Ta data jsem myslím již popisoval ale pro pořádek. 14. března zemřel generál Rosas.14. března odletěl generál Moravec s K.L.M. přes Amsterdam do Londýna v roce 1939. 14. března se narodila manželka bratra mojí matky Aurélie/Zlat Schidlak, která byla Němka. 14. březen je i plus dva 16. březen a to se narodila moje sestra. Je to i 14. říjen a to je děleno dvěma datum seskoku mého otce v roce 1944 u Makova okres Čadca, kde je kostel svatého Bartoloměje. Je to i náměstí 14. října na Praze 5, kde je kostel svatého Václava a vila Portheimka – Mohoritka. 14. října, tedy i 14. března se narodila Anna Mohorita Lemak. 5. květen bylo Pražské povstání a krát dvě je to i 10. květen a to zahynul první manžel mojí matky v Hradištku u Prahy. A vy už víte, že datum narození Marxe a datum úmrtí Engelse je v našem příběhu totožné – 5. srpen a 5. květen. Jde tedy o ukázku KLÍČE v Operaci Benjamin/ Bartoloměj. 5. květen je i 5. srpen. A obráceně. Jsou totožné. Je to klíč. Pro Vuelta de Obligado. NÁVRAT K NORMÁLU. POVINNÝ !!!

Zpět k tématu tohoto Dílu. Bartoloměj James Sulivan velel v Krymské válce – paddle steamer – kolesovému parníku, HMS LIGHTING. Bylo to v bitvě o Bomarsund, Alandské ostrovy. Bitva se odehrála ve dvou etapách. V první etapě bombardovaly britské lodě pevnost. Bylo to dne 21. června 1854. A pevnost odpověděla shodně. Došlo k jednomu zaznamenání hodnému činu. Námořník Charles David Lucas shodil z paluby jeho lodi nepřátelský dělostřelecký granát, který vybuchl těsně nad hladinou. ale loď zůstala nepoškozena. Byl prvním v dějinách, kdo byl vyznamenám “ Victoria Cross „. Jmenoval se jak vidíte sami Karel Lukáš. Jako vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM a Lukáš jako Jindřich Lukáš nadporučík z knihy Jaroslava Romanoviče Haška – SCHWEIG. Předlohou byl Haškovi prý skutečný důstojník jménem Rudolf Lukáš. Bombardovat se začalo dne 21. června je i 21.06. A to je i 06.12. Svatý Nikolaj. Nebo je to i 21.09. a 12.09. 12.09. se narodil Michal G/H, první syn mojí sestry a 21.09. se narodil její druhý manžel Uher – Magyar. Můj spolužák z učení a přítel. Saint Luke Guild – Svatého Lukáše – se jmenovaly cechy holandských malířů. Bylo tady o nich a o jejich členech – malířích – na webu napsáno hodně, včetně fotografií.

HMS LIGHTING byl kolesový parník. Pplk. ( L.C. ) Kolesa se jmenoval náčelník štábu vojenského útvaru 6174 Litoměřice, ve kterém jsem sloužil základní vojenskou službu. Byl to, pokud se nepletu 7. spojovací pluk. A vy už víte že 6174 je i 1919 rok narození mého otce a důležité roky s těmito páry čísel v různých obměnách. Ale hlavně že to byl rok 1991 -kdy měla proběhnout podle plánu i Vuelta de Obligado. Změna – otočka povinného. Povinná změna. A tak se také stalo.

Název kolesového parníku byl LIGHTING – OSVĚTLENÍ. Nebo PODPAL. Toto slovo má v angličtině synonymum ILLUMINATION. Jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – Gregor Iluminator. Armén – Hayk, v roce 301 zakladatel arménské křesťanské církve. Se svatým apoštolem Bartolomějem a svatým apoštolem Judou Tadeášem ( druhem Simona Horlivce ) jako patrony Arménie. Řehoř Osvětlitel je i O.R. – hebrejsky světlo a a kůže. a jméno Otmar Reidl – Operace Benjamin. Anebo Operace Bartoloměj.

Bomarsund byla pevnost na Aland Islands. Alandských ostrovech v Baltickém moři. Její výstavbu započali Rusové v roce 1832. ( 123 a 8 – OTTO ). Po výše uvedeném bombardování dne 21. června 1854, což se nazývá „První bitvou“ , následovala „Druhá bitva“. Její průběh byl tento. 25 britských lodí obklíčilo koncem července pevnost a čekalo na francouzské lodi. 8. srpna se vylodili dělostřelci z britských i francouzských lodí na ostrově a vybudovali postavení pro několik dělostřeleckých baterií. 13. srpna zahájili francouzští dělostřelci palbu na pevnost a francouzská pěchota obsadila Tower – Tor – věž jménem Braänklint. Ruská vojska na věž zahájila palbu a věž byla byla jejich palbou zasažena . A výbuch skladů střelného prachu ji dne 15. srpna, zcela zdemoloval. Bombardování celé pevnosti pokračoval také dne 15. srpna a při něm byla zlikvidována druhá věž Notvik. 16. srpna se velitel pevnosti vzdal. Britští “ engineers “ – ženisté dnešním názvem, nebo pyrotechnici, pevnost zcela zničili v měsíci září téhož roku. Do zajetí padlo celkem 2000 vojáků. Mezi nimi bylo 300 finských granátníků, kteří byli odvezeni do Velké Británie do města LEWES a byli vězněni až do konce Krymské války. 700 000 kamenů z pevnosti bylo odvezeno do Helsinek a použito na výstavbu Uspenského chrámu. Smlouvou v Paříži byly celé Aland Islands demilitarizovány a tento status mají až dodnes. Kromě této bitvy ještě probíhala, rok poté bitva o Fort Vyborg.

První bitva je uvedena o pár řádků výše. Druhá bitva se uskutečnila mezi 8. a 16. srpnem. Historici zaznamenávají rozhodující data bitvy jako dny 8. srpen a 13. srpen a 15. srpen a 16. srpen. 8. srpna se narodil generálplukovník Janko Vladimír, spolubojovník mého otce u L. Svobody ( sebevraždu spáchal dne 14. března na Strahově ). 8. srpen je jak víme Moravcovou metodou i 6. srpen. A to byla shozena atomová bomba na Hirošimu v roce 1945. 6. srpen je i 9. srpen a to byla shozena atomová bomba na Nagasaki. A 9. srpen je také datum narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů.13. srpen je den narození Fidel Castro. A Moravcovou metodou minus dva je to 11. srpen narození Vasil Bilak. 15. srpen je i 12. srpen. A to je datum narození mého otce ve Volové. A je to i 12.08. a to je i 08.12. a to je datum narození mojí manželky Vlasta Svoboda v Plzni. A 16. srpen je i 19. srpen a to se narodil generál Stěpan Michal Bunzák ve Volové. Můj otec a Bunzák byli z Volové Mižhirja a utíkali spolu a byli narozeni ve stejný rok a měsíc. Ivan Mohorita byl z vesnice Volové volové u Chustu a do SSSR utíkal v jiné skupině. DVA plus JEDNA. Už ale víme, že srpen je i květen. 6. května byla osvobozena US Army Plzeň. A 9. květen bez dvou Moravcovou metodou je 7. květen. To se narodil plukovník Docent Ivan Mohorita ve Volové. A 8. května byl ukončena Druhá světová válka – U.S. a U.K. 9. srpna bylo datum osvobození Prahy. S.U. Zase DVA plus JEDNA. A 8. květen je i Moravcovou metodou 10. květen a to zahynul v Hradištku, první manžel mojí matky, pyrotechnik z Bartolomějské ulice v Praze u kostela svatého apoštola Bartoloměje v Praze.

Na moři bylo 25 britských lodí. klíčové číslo v mém příběhu. Francouzi obsadili věž – Tower anglicky, “ Taur “ a německy je to Turm. Naše Tree – Thor – Toronto atd. Věž se jmenovala Brännklint. Bränn – Brno, Beroun, Bruntál a Bern a tajemník ÚV SSM Brunner. Klint je také Clint Eastwood – Východní les ( A Eastwood je název jedné povídky v knize Listerdale Mystery od Aghata Christie ). Po likvidaci této věže Britská Artillery zlikvidovala ještě druhou věž – Notvik. To je The Novak – Vanek – Konev. “ Enginers “ pevnost zcela zdemolovali. Pyrotechnik byl první manžel mojí matky, z policejního ředitelství v Bartolomějské ulici v Praze, který při výbuchu munice dne 10. května 1945 zahynul. A “ engineers “ jsou i vyučenci v řemesle, ve Velké Británii. Jako já například. Finští granátníci byli odvezeni do Velké Británie a byli vězněni v Lewes – to je i WaSiL ale i LeWiS – A Lewis je Luis a to je Ludvík. Například Svoboda. A Lewis je i dvojostrov Lewis a Harris ve Skotsku u Atlantiku. A Harris je i Jindřich.

700 000 kamenů bylo použito na výstavbu pravoslavného Uspenského chrámu v Helsinkách. Finsko byla tehdy ruské kolonie. Chrám se začal stavět v roce 1862 a byl dostavěn a slavnostně vysvěcen dne 25. října 1868.

Ještě dvě důležité poznámky. Jak jste si mohli všimnout, tak tato bitva tehdy probíhala na ruském území. Dnes je to Finsko. Již dávno a dávno není ruskou kolonií. Přichází moment, kdy je třeba připomenout, že země se jmenuje Finland a hlavní město jsou Helsinky. Tedy F.H. – a to je i P.H. – Pražský Hrad a Horní Počaply a Horní Počernice. Důležité je to zejména proto, že v Helsinkách, Finsku se začala psát finální kapitola pádu SSSR a světového komunismu. Začalo to podpisem Helsinského Protokolu – která byla vyvrcholením takzvaného Helsinského Procesu – anglicky a i v jiných jazycích Helsinky Process – H.P. Opět H.P. Podepsalo jej celkem 35 států – a to je jak víme i 1775. Rok vzniku US Army a US Navy a US Marine. A stalo se tak dne 1. července 1975. Smlouva obsahuje deset zásad řídících vztahů mezi signatáři smlouvy. Deset je i X. Tam se zavázal SSSR a jeho kolonie dodržovat základní lidská práva. To se nestalo. Pod vlivem tohoto jednání a jeho závěrů vznikla za dva roky na to CHARTA 77 a rozšířilo se hnutí za lidská práva všude v sovětských satelitech. A vše pokračovalo podle plánu, až do dávno předem určeného roku 1991.

A ta druhá poznámka ? Krymská válka 1853 – 1856. Určitě jste si všimli, že to byla válka Krymská, ale Bartoloměj James Sulivan a další Britové a Francouzi se střetli s Rusi a Finy a asi dalšími z jejich tehdějších kolonií daleko od Krymu. Úplně na druhé straně Ruského impéria. Na historickém území Finska tehdy kolonie Ruska. V Baltickém moři. Ta válka tedy byla daleko rozsáhlejší než nějaké válčení mezi Otomanskou říší a Ruským impériem. Vidíte to Otoman a Rusko – O.R. – Otmar Reidl a Operace Benjamin. Otoman je také OTTO MUŽ – Muž číslo 8. Použijemeli italské otto jako číslo 8. A 8 je i prostě i B. Takže je to zase Benjamin nebo Bartoloměj. Tedy OTTO MAN válčil s RUSKEM.

Otoman a Rusko byli hlavní válčící strany. Velká Británie a Francie a Sardinské království podporovalo Otomanskou říši. Trochu, jen velmi stručně, jak k této válce podle historiků došlo. Osmanský sultán ( O.S. ) předal správu křesťanských chrámů v Jeruzalémě do rukou Francouzů – Ludvíka Bonaparte Napoleona ( L.B. a psací písmeno N je v hebrejštině M – takže jeho jméno je základní klíč Operace Benjamin/ Bartoloměj L.B.M.) Nikolaj I. ( Nikolaj II. byl ten zavražděný v Jekatěrinburgu.) to nechtěl přijmout a trval na tom, že správu budou dále provádět pravoslavní Rusové. A poslal svého zástupce na jednání se sultánem do Istanbulu. Byl to kníže Menšikov – ano jako Menšík ( Vladimír Menšík – V.M. od nás z Prahy 7 – Spartanburgu a jako později Menševici – oponenti Lenina v Sociální demokracii Ruska ).

Vyjednávání nepomohlo a tak ruská vojska vtrhla do Valašska a Moldavska. Walachia a Moldova – W.M. Vasil Vasilič Mohorita nebo Vasil Mohorita a jeho “ otisk “ Vasil Mohorita. Já. A překročili DUNAJ ( DON, DUN, DANA atd.) a bojovali u Silistra. Kde se ještě bojovalo v Krymské válce ? První přišla na řadu Oděsa. Tam se bojovalo od února až do dubna. Oděsa je město, kde Jakov Stalin poznal svojí druhou ženou, jejíž manžel se jmenoval Besarab – jako druhá manželka mého otce v Karlových Varech. Oděsa se proslavila ve Druhé světové válce svým partyzánským hnutím v oděském podzemí, v katakombách. Oděsa je Ukrajina, takže je to i U.O. – Ústí nad Orlicí. S kilometrem 2 225 – vzpomínáte na moji fotografii železničního kilometrovníku z nádraží ? Je to okres, kde stavěl před Druhou světovou válkou vojenská opevnění můj otec. Pracoval tam a ještě v Bánské Bystrici – B.B. – to jenom jako připomenutí, pro další pokračování v příštím díle.

Zájem o Oděsu plynul ze snahy dostat se na území Ruska a dosáhnout Rostova na DONU. Kde bylo zázemí Ruské armády. A zase DON – Toronto Kanada, South Yorkshire Anglie a Thun je Dunn atd.

Poté obsadila vojska spojenců Otomanského sultána Krym. Bojovalo se o Sevastopol. Město kapitulovalo dne 9. září 1855. Jeho kapitulaci předcházela bitva na řece Čorna a bitva o Malakov. Řeka Čorna vzniká v Aj – Petrynské ( jako Petřínské ) jalje v Bajdar dolině. Pod ústím Urkusty protéká dlouhou soutěskou zvanou Černočerněnský kaňon ( ve španělštině také Baranco a také Caňada ). Pak teče Inkerman dolinou a má zde dva přítoky – Aj – Todorka ( Todor Živkov ) a Suchaja ( DRy ) . Ústí do Černého moře. Čorna je černá barva a spousta osob v mém příběhu. Jsou to spolubojovnívci otce z Druhé světové války – příslušník skupiny Wolfram Čarnota a otcův spolubojovník od Svobody, plukovník Čornyj – otec mě s ním seznámil – sloužil v kasárnách u Prašného mostu v Praze, nedaleko od místa, kde zahynul jeden ze Tří králů, ale těch ve Druhé světové válce – kapitán Morávek ( další dva byli Mašín a Balabán ). Vlasta Černá bydlela patro nad námi v domě v ulici Antonína Sochora a v tom samém domě i Antonín Černý. A můj spolužák ve třídě na devítiletce Jiří Černý a Jiří Černý z Heřmanovy ulice s manželkou baletkou. Velvyslankyně USA v Československu v roce 1989 – Shirley Temple Black, se kterou jsem příležitost se setkat. ( Předávala pověřovací listiny Augustinovi Husákovi dne 21. srpna 1989 na Pražském Hradu ) A George Blake. O kterém je tady na webu samostatná kapitola.

Na řece Čorna se bojovalo u Malakov. A to je přece naše známé moloko, milch, milk, a hlavně MILKA – čokoláda, který se vyrábí od 17. LISTOPADU 1825. Kromě toho je Malakov/ Malachov M.V. a EL CHE anebo anagram Vasil Ma. A černý k tomu. Bitva proběhla v gubernii Taurida ( to je taur – tur -toronto atd. ) u Sevastopol ( stop/ step Vasil ), a předměstí Karabelnaya ( připomínám hrdinku socialistické práce v éře Stalina, tkadlenu ( Philomel !!! ) Lydia Korabelnikova narozenou 20. září 1926 ) dne 8. září 1855 – Moravcovou metodou krát dvě to je i 16. září, svátek Ludmila a také je to 19. září, datum mého narození. A také je to i 8. dubna. To je Moravcovou metodou minus dva 6. dubna a to se narodil v roce 1891 můj děda Karel Gebelt. V Dřemčice – Dr MSS – DR.SSM. Jeho otec byl Vincenc Gebelt a matka Anna Preiss. Samozřejmě, že vy co čtete vše už víte, že 8. duben krát dvě je 16. duben. To se uskutečnil v roce 1941 výsadek Operace Benjamin – Otmar Reidl. Anglické Malakov se píše rusky Malachov. Je to tedy i nedávno popisovaný v souvislosti s řekami DON ( a názvy Dunn, Dan, Dana, Thun atp.) ŠOLOCHOV a tedy přímý soused mého dědy Karel Gebelt v Horních Počaplech číslo popisné 74 ( Dvojka ) – SUCHOMEL. Ještě jednou MALAKOV/ MALACHOV je MOLOCHOV a ŠOLOCHOV a SUCHOMEL. Vše jedno jest. A aby to byla úplná pravda, tak je třeba napsat, že v tehdejší době, kdy probíhala Krymská válka, ruští kartografové zaznamenávali na mapách na hřebenech “ Fort Malakov “ několik náhrobních návrší. Těm se říká MAMELON. To jsou v češtině mohyly. To slovo Mohyla je s ruským g místo h – Mogyra. Tedy základ slova podle kterého vzniklo původní slovo označující vodní koryta ve španělském městě Mager, později Magerit a ještě později Madrid, v době arabské okupace Pyrenejského poloostrova. Ale aby to souviselo s mým příběhem, tak to chce ještě něco. V šedesátých letech byl vedoucím tak zvaného oddělení státní administrativy ÚV KSČ, generál Miroslav MAMULA. Byl to spojenec Antonína Novotného, presidenta republiky. V roce 1968 skončil ve funkcích. Co je důležité že tento MAMULA bydlel na MOLOCHOV naproti Letenské pláni. V Praze 7 Spartanburgu. Kam jsem chodil jako kluk hrát s Michalem Bendou hrát fotbal, kde jsem byl na pohřbu Ludvíka Svobody, který na Letenské pláni končil, a kde jsem jako první vystoupil na první manifestaci v listopadových dnech 1989 Dříve bylo vše několikrát podrobně popsané.

MAMELON – MALACHOV a MAMULA – MOLOCHOV.

Samozřejmě, že to chtělo i další potvrzení ,že je jasné vše co s Operací Benjamín/ Bartoloměj souvisí. Tak po tomto genreálu Mamulovi Miroslavovi, který skončil v roce 1968, začal v Ostravě působit od roku 1970 druhý Miroslav Mamula. Ten se narodil ve Slezské Ostravě – S.O. – Strategické Operace. A byl vedoucím tajemníkem KV KSČ v Ostravě. Kde je také kostel svatého Bartoloměje, stejně jako v Praze. A otcova skupina – konkrétně Karas Karel a Josef a polský příslušník skupiny ARAP Antek ( celým jménem Gennadij Eichner ), předali maršálu Koněvovi po přechodu fronty plány nacistické obrany Ostravy. A mnoho příslušníků jejich skupiny z místních obyvatel v okolí Smrku a Frýdku Místku v Ostravě pracovalo. Tento Mamula zemřel 6. května 1986. A vy už zase vidíte že 6. květen je i 12. květen a to je i srpen – 12.08. a to je narození mého otce a 08.12. je narození mojí manželky. A je to i 9. srpen a to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři. A je to i 9. květen, kdy se slavilo osvobození v koloniích SSSR a je to plus dva i 8. květen kdy se slavil konec Druhé světové války v Evropě na Západě. A aby to byla úplná pravda tak zemřel v roce 1986. To je i 1989. Konec Druhé světové války – Studené války začne skutečně v roce 1989. A tak se i stalo.

Chcete další důkazy ? Kdo tehdy velel vojskům, která se střetla v Bitvě U Malachov. ( B.V.M.)? Na straně francouzského interventa to byl generál Patrick MacMahon. Generál se narodil dne 13. září 1808. Byl z velmi vznešené irské rodiny, jehož předci se usadili v Francii v 18. století. Byl potomkem irského krále MUIRCHERTACH UA BRIAIN. Celý život byl vojákem a dosáhl hodnosti maršál Francie. Byl také francouzským presidentem. Jeho manželka byla Elisabeth de la Croix Castriex. Zemřel v Montcresson 17.10. 1893. Jeho jméno a příjmení dohromady, se skotským a irským Mac je PatrikMahon – je anagram Pan MacMohorita – Skot, Ir. Patrick je k tomu česky Vlasta a to byla moje žena a její matka. A je to také The Vasil. Byl potomkem irského krále MUIRCHERTACH – To je anagram MOHORITA Vasil Che. Král byl i UA – to je Ukrajina, kde se bojovalo tehdy u Malachova. BRIAIN je už vám známé Brno, Beroun, Bruntál a tajemník ÚV SSM Brunner. Narodil se 13. září a to je Moravcovou metodou plus dva 15. září a to je i 12. září a to se narodil syn mé sestry Michal G/H. Maršál zemřel dne 17.10. A to je známé 1175. Rok založení US Army a US Marine a US Navy. Ale také je to přímo den založení US Marine, povýšení mého otce na plukovníka a datum úmrtí L.I.Brežněva. Zemřel v Montcresson a to je zase anagram v kombinaci latinky a azbuky – Mohorita CS nebo X nebo CHE, son. Jeho manželka byl Elisabeth jako královna Elisbath II. která panuje dodnes od roku 1952, kdy jsem se narodil. Ale také je důležité to že byla Castriex – Castro a Che. Fidel Castro a Ernesto Che Guvera.

Všimněte si ,že jeho datum narození je shodné s datem narození syna mojí sestry Michal G. Proč to není a nemůže být náhoda ? Protože v bitvě u MELECHOV stál na straně domácí, ruské armády, generál Michail Gorchakov. Michal G. M.G. po otci Dimitrijevič. Stejně jako můj otec byl po otci Vasil Dimitrijevič -Dimitrij a syn Vasila Bilaka byl Dimitrij. A česky je i Horčakov – Holčák se mnou jezdil na tábor do Skokovy, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav. Taková byla celá poštovní adresa tábora. Generál zahájil kariéru v ruské armádě u Leib Guard – L.G. – EL CHE. Nebo LBGRD – DR. LBG – DR. VaSiL. Nebo Dr. Gavel -Havel. Generál byl jednu dobu velitelem ruské carské Artillery. Později se stal náčelníkem štábu ruské carské imperátorské armády a adjuntantem cara. V této funkci se v roce 1852, zúčastnil v Londýně pohřbu maršála Welingtona ( bitva u Waterloo Brit, maršál Wellington a Prus, maršál Blücher ). Velmi pozorně se zamyslete. Pohřeb byl přesně rok před tím, než zaútočil v čele ruských vojsk na Walachia a Moldova, a překročil u Silistra řeku DUNAJ. Tak začala Krymská válka. Narodil se dne 28.01. 1793 ve Varšavě. A ve Varšavě také dne 18.05. 1881 zemřel. Zemřel 18. 05. a to je i 09.05. rok konce Druhé světové války v SSSR a jeho satelitech. Je to také ale 18. srpen. A to je Moravcovou metodou minus dva 16. srpen. A to je i 19. srpen a to se narodil ve Volové generál Stěpan Michal Bunzák. Spolubojovník mého otce a Doc. Ivana Mohority. Jeden ze Tří králů. 18. srpen Moravcovou metodou děleno dvěma je i 9. srpen. A to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři. Je to i den svržení atomové bomby na Nagasaki a je to i 6. srpen a to je den svržení atomové bomby na Hirošimu v roce 1945. Jeho iniciály byly M.G. Jako iniciály vám všem dobře známé, které jsou spojeny s obdobím pádu SSSR a světového komunismu. Generál Michail Gorčakov byl pochován na základě jeho osobního přání v Sevastopolu, Krym. V Sevastopolu jsem byl pozván v létě 1989 na oslavy vzniku Černomořského Flotu. Black Sea Fleet. Flot – Plot. Dokonce jsem byl na jednom křižníku. Jeho jméno si bohužel nepamatuji. Připomínám, že na Krymu je Jalta. Schůzka Tří sester v roce 1945 – název města Jalta znamená v krymské tatarštině “ Bezpečné pobřeží „. Schůzka měla krycí název Argonaut ( Zlaté rouno – kůže – OR. v hebrejštině světlo a kůže a také Otmar reidl Operace Benjamin.). Schůzka v Jaltě skončila 11. února. A to vy už víte je i 11.11. A to je i 17. listopad. Dlouhá léta pracoval v hotelu Jalta na Václavském náměstí bratr mojí matky Karel Gebelt. Hotel byl pojmenován tímto jménem na počest této schůzky.

V průběhu bitvy u Malachov se odehrála jedna velmi událost z hlediska celého pozdějšího vývoje. Francouzští vojáci útočili na věž na Malchov Kurgan. Po urputných bojích věž dobyli. Když prohledávali po vítězné bitvě kamennou věž tak nalezli mezi mrtvými ruskými vojáky pouze sedm přeživších – sedm, ne víc. Mezi těmito sedmi muži, kteří přežili útok Francouzů byl i těžce raněný Vasily Kolchak – my píšeme Vasilij Kolčak. Byl to otec Alexander Vasilijevič Kolčak, generála ruské carské armády, který vedl kontrarevoluční a protikomunistické bílé síly v průběhu ruské občanské války po Říjnové revoluci v roce 1917.

Po ukončení Krymské války byly v Evropě k uctění památky této bitvy postaveny památníky například v Ruhregebeit – Ruhr Valley, North Rhine-Westphalia, dále v Mainze – Mohuč v Land Rheinland – Pfalz a Luxemburgu. V Německu to bylo města z Falce – Pfalz – Palác – palec – Paleček.

Krymská válka byla tedy na Černém moři, na Baltu, na Ukrajině, ale i v Avačském zálivu. Zálivu Tichého oceánu. Na hranici Už vidíte, proč se válčilo i na Dálném východě ? U TICHÝ OCEÁN. Ano TICHÝ. A celkem dva útoky byly vedeny na město Petropavlovsk Kamčatskij. Zajímavé je to, že toto město je ještě dále na východě než Japonsko a jeho hlavní město Tokio. Bojišti tedy byl zejména Krym. Pak Walachia a Moldova. Oděsa. Baltické moře – Alandské Ostrovy. A Petropavlovsk Kamčatskij. A právě tady jsme u klíče, který dokazuje existenci Tří sester. Tři sestry se stali tím, čím provází po celé desítky let dějiny světa, právě tady. Po prodeji Aljašky Spojeným státům carem Nikolajem v roce 1867. Nevěříte ? Podívejte se namapu. Tímto prodejem se Tři sestry staly souputnicemi ve směřování dalších osudů světa a tedy i lidstva. Dvě vedle sebe. První sestra USA – Aljaška a jí po boku Britská Columbie – tehdy součást britské koruny. Dnes významný člen Britského společenství národů a Druhá sestra. A kousek dál od nich – oddělena Beringovým průlivem ta třetí Ruská sestra. Stejně jako je tomu v Glencoe – Scotland. Dvě vedle sebe a jedna opodál. Jako lodi Titanic a Olympia a Britanic. A za nedlouho si budete moci přečíst, ke konci tohoto dílu i o třetí ukázce Tří sester. A stále jsou si dvě blízké a jedna je opodál.

V průběhu Krymské války se tedy vedli i boje o velmi, od Krymu, vzdálené místo – přístavní město Petropavlosk – Kamčatskij, kde ale Britové a Francouzi neuspěli. Petropavlovsk je hlavním městem poloostrova Kamčatka. Do tohoto místa dorazili po souši, jako první kozáci v roce 1697 ( naše schéma – 1919 až 1991 ). Zakladatelem města byl praporčík, navigátor Ivan Fomič Elagin. Přistál s lodí Svatý Gabriel v Avačském zálivu. Byla to první loď, která zde přistála. Bylo to dne 10. června 1740. Ale za den založení města je považován den 17. října 1740 ( 6. října ). Je to den kdy do přístavu do Avačského záliv dorazila loď jménem Svatý apoštol Petr s Vitus Bering, kapitánem. Pár dní před tím tam dorazila loď jménem Svatý apoštol Pavel, bylo to 27. září ( 11. října) 1740, s kapitánem Alexejem Čirikovem. Místo se začalo rozvíjet. V roce 1779 tam přistály dvakrát britské válečné lodi Discovery a Resolution. Byly to lodě třetí Cookovi výpravy. V přístavu byl, v srpnu téhož roku, pohřben C. Clark, který převzal velení expedice po smrti kapitána Cooka. V roce 1787 navštívili přístav lodi Bussol a Astrolabe z expedice La Perouse. Až v roce 1812 získal přístav status města s názvem Přístav Petr a Pavel. Zpět ke Krymské válce. V průběhu let 1853 – 1855 napadly město anglické a francouzské lodi. Bylo to v měsících srpnu a září 1854. Obranu města řídil generální guvernér Východosibiřské gubernie Nikolaj Muravjov. Město mělo k obraně velmi malou posádku a pouze 67 děl. Po vzájemném bombardování dělostřelectvem se dne 1. září vylodilo asi 600 vojáků z anglických a francouzských lodí a asi 230 obránců jejich útok odrazilo. 5. září se vylodilo asi 900 vojáků a také jejich útok byl odražen. A 7. září 1854 opustili anglické a francouzské lodi Tichooceánské vody.

Zakladatel města byl Fomič. to je i kapitán Fomin a Foma Hradec Králové. Byl Elagin. Elgin je město na severu Skotska v okrese Moray – název okresu je převzatý od našeho slovanské Morava. Jméno tam do Skotska přišlo, s Moravskými bratry. Elagin je i EL GIN – španělský název pro anglický GIN. K jeho výrobě se používá jalovec. To proč to píšu zjistíte na konci tohoto dílu. Den založení města je podle starého kalendáře 6. října. Stejný den, jako se slavil po Druhé světové válce Den československé armády na počest bitvy na Dukle, 6. října 1944. Tam bojovali dva ze Tří králů Ivan Mohorita a Stěpan Bunzák. Otec byl jako výsadkář v týlu nepřítele. 17. říjen je i 17. březen a to se narodila dcera mého bývalého nevlastního bratra. Ale je to i 1710 – tedy i 1775, rok založení US Army a US Marine a US Navy. A je to i přímo den založení US Marine a datum povýšení mého otce na plukovníka a den úmrtí Brežněva. Je to i 17.07. datum vyvraždění carské rodiny a datum mojí svatby, a je to i 11.07. datum narození otce mojí manželky v Plzni a datum narození Olgy Havlové. Kapitáni lodí Apoštol Petr a apoštol Pavel byli Bering a Čirikov – B a Č. B a CHE. Nebo České budějovice – Budweiss. B.W. – B.M. Bering Vitus – Vít česky byl – Dán – to je tedy Don, Dunn, Du, Thun atd. Dvě britské lodi, Discovery a Resolution, tam dorazily v roce 1779. To je i 1776, rok vzniku USA. Byla to Druhá výprava kapitána Cooka. C. Clark při ní zemřel a byl v Petropavlovském přístavu pochován. Jeho iniciály jsou hodnost C. a jméno a příjmení C.C.. Tedy C. a C.C. Jako Tři sestry. Kapitán Cook byl křestním jménem James – Jakub, Santiago, Kuba atd. Narodil se 7. listopadu – zase 07.11. – 1775 – 11.07. – 17.07. Zemřel 14. února. To je Moravcovou metodou děleno dvěma 7. února. A to se narodila matka mojí manželky. Lodi byly Discovery a Resolution – DR. – Dr. Přístav také navštívili lodi Bussol a Astrolabe z expedice La Perouse. Sám La Perouse se narodil 23. srpna 1741 v ALBI. Manželka byla Eleonore Brodou. BRD – DR.B. – Dr.B. Datum už vidíte sami – 23 je i 21. srpen. A to je rok narození mého otce v roce 1919 a mojí manželky 08.12. a je to datum okupace Českolovenska v roce 1968. A je to datum krachu puče v SSSR v roce 1991. A narodil se v Albi – to je i Alba – ve skotské gaelštině Skotsko a vévoda z Alby de Tormes, původně z Toledo u Madridu. Loď na které byl kapitánem se jmenovala Bussole – to je i Basile – Vasil. Druhá byla Astrolabe – Astro a Labe. Řeka na břehu, které stojí dům mého dědy a babičky Gebelt v Horních Počaplech č. 74, kde se narodila moje matka a její brtr a sestra. . Vedením výpravy ho pověřil francouzský ministr námořnictví maršál Castriex – to je naše Castro a Che. A to příjmení ale u někoho jiného už tady v tom díle bylo. Výprava zmizela v Tichém oceánu. Lodi se před vyplutím na tuto výpravu přejmenovávali z názvu Portefaix a Autruche – Peněženka a Pštros. P.Štros byl Karel soused dědy na břehu Labe, snad i vzdálený příbuzný. A také Štrossmayer. Faix je Fajkus – můj nedávno vzpomínaný spolužák z devítiletky na Štrossmayerově náměstí. Port je přístav.

V Krymské válce napadli spojenci Angličané a Francouzi město 1. září. To začalo o skoro sto let později Druhá světová válka. 5. září byl další neúspěšný útok. To je i 10. září. A to je i 12. září a to se narodil syn mojí sestry Michal G. a také den kdy se narodil Otmar Reidl – Operace Benjamin. Den kdy odpluli bylo 7. září. Krát dva Moravcovou metodou je to i 14. září a to se narodil syn mého nevlastního bratra a můj předchůdce ve funkci Jaroslav Jenerál – J.J. – Kotva. A 14. září je i 16. září a to je svátek Ludmily a je to i 19. září, to je můj den narozenin a svátek císařovny Zita, manželky Karla a matky OTTO. V době Krymské války vládl Rusku car Nikolaj I. Mikuláš I.

Petropavlovsk o sto let a jeden rok později v září 1945. Po porážce Japonska, dostal United States Naval Construction Battalion 114, nalézající se na Aleutians ostrovech ( dříve Catherine Archipelago – část je u USA Aljaška a část u Kamčatského poloostrova ) , rozkaz vybudovat asi deset mil od města, vybudovat Naval Avance Base. ( Fleet Weather Central ). Pod kódových označením TAMA. Její poštovní adresa byla 1169, FPO San Francisco. Druhá US Navy base byla u Chabarovska. Obě byli používány US Navy krátce. Ke zřízení obou dal povolení Stalin.

Kódové označení stanice bylo TAMA – To je přece i TŮMA ale i T.M. Tůma můj velitel dětské odbojové skupiny a můj první předseda na Valdeku na Dvojce – OV SSM Praha 2, později pracovník ÚV KSČ a manžel jedné pracovnice ÚV SSM, který tam za ní chodíval a potkávali jsme se na Maxima Gorkého, čas od času. I můj mistr v učení byl Tůma – v Mezihoří u U.S. u V.S. A také předseda ORPO – pionýrů, už za mého předsedování na Dvojce – Valdeku. Ale hlavně je to také TIME – ČAS – Č.S. A také to je T.M. – Tomáš Masaryk – Wasilek. Ion MOTA – tedy i TOMA se jmenoval jeden z dvojice rumunských dobrovolníků ,kteří padli u Madridu v roce 1936 – druhý byl Vasile Marine. Ion TOMA se jmenoval můj rumunský kolega, v čele rumunské mládežnické organizace, který mě navštívil v roce 1989 v Praze a já jeho v září 1989 v Bukurešti v Rumunsku. A proč ještě je to všechno pravda ? Protože poštovní adresa této základny byla 1169 – a to je i 1919 a všechny kombinace těchto čísel, tak jak šly ve dvacátém století a měli souvislost s Operací Benjamin. Až do roku 1991. Pádu SSSR a světového komunismu, přesně podle plánu. Obě báze byly součástí informace. Petropavlovsk je P a to je i R a to je i L. A Chabarovsk je CH. EL CHE. A číslo bataliónu, který dostal úkol základnu budovat? 114 – a to je římskými CXIV, to je i VCIX a to je i VSL X – VASIL CHE. Aleutianské ostrovy dříve Catherine Archipelago. Jako Jekatěrina a jako moje dcera. V době Krymské války vládl Rusku car Nikolaj I. Jako můj syn Nikola.

Klíčovou událostí v Operaci Benjamin, které dokazují propojenost všech těchto událostí a spolupráci Tří sester, jsou roky Občanské války v Sovětském Rusku. Na počátku roku 1918 vznikla v Petropavlovsku vláda bolševiků. V létě je vystřídala vojska protibolševických vojsk, Bělogvardějci a ti vládli městu až do roku 1920. V lednu 1920 znovu přešla moc ve městě pod vládu sovětského lidového komisariátu. V roce 1921 byla do Petropavlovsk vyslaná jednotka Bělogvardějců z Vladivostoku. Vy asi víte, že Vladivostok byl centrem intervenčních jednotek z mnoha zemí. Které zde byly až do roku 1920. K invazi US Army do Ruska došlo dne 15. srpna 1918. A to vy už víte je i 12. srpna – datum narození mého otce a 08.12. datum narození mojí manželky. Je to i 13. srpen narození Fidela Castro. A také je to i 10. květen datum kdy zahynul první manžel mojí matky. Atd. Je nejvýše pravděpodobné, že účast 60 000 US Marine, a britských a francouzských vojsk a dalších zemí, stejně jako účast československých legií měla i připravit půdu pro další postup těchto jednotek v Operaci Benjamin. Proč to můžu tvrdit? Protože po odchodu intervenčních jednotek nemohli dlouho Bělogvardějci Rudým vzdorovat. Proč, to ale není předmětem mého psaní. Pro Operaci Benjamin je důležité, že jednotce Bělogvardějců vyslané z Vladivostoku do Petropavlovsk, velel ESAUL BOCHKAREV. A také se mu podařilo dostat město zpět pod kontrolu Bílých. Ale ne na dlouho. Již únoru zahájili Rudí blokádu města a Bílí museli v listopadu 1922 z města odejít. Vy kteří čtete můj web tak víte, že jméno BOCHKAREV už tady v úvodních psaních bylo. Ano byla MARIE LEONTIJEVNA BOCHKAREVA. První velitel – žena v carské armádě a potom v Bělogvardějské armádě. Ta kterou přijal v Bílém domě prezident USA Woodrov Wilson – W.W. ale i V.V.M, který jí se slzami v očích slíbil veškerou pomoc v boji proti Rudým. V Londýně jí přijal král George II. Vybavili ji finančními prostředky a ona se vrátila bojovat do Ruska. Byla velitelkou 25 Bataliónu ve městě TOMSK – T.M.X. Bolševici ji ale zajali a ve městě Krasnojarsk popravili. Její jméno a příjmení bylo základním klíčem Operace Benjamin. M.L.B. Podle Beinn Liath Mhor – pohoří ve Skotsku – Alba – anagram MOHORITA L.B. Nebo MOHORITA EL CHE BEN. Velitel Bělogvardějců byl v hodnosti ESAUL – To je UASEL – VASIL. Kromě toho je to hodnost velitele kozáckého oddílu. Zástupce Atamana. Odpovídá to přibližně armádní hodnosti kapitána.

Krymská válka na Krymu. Další byla bitva u BALAKLAVA. Balaklava je Vasil a B.L. nebo Vasil a V.L. – jméno mojí matky v češtině L – Ludmila a jméno otce v angličtině a španělštině – Basil a Basilio a v češtině také Vasil. Město změnilo v historii několikrát svůj název. Ve starověku to bylo velmi důležité řecké město. a Řekové ho pojmenovali Symbolon. Později to bylo město Byzantské říše. Ti ho pojmenovali Yamboli. A na konec ho dobyli Janované, v roce 1365. Ti ho zase pojmenovali Cembalo. V roce 1475 město dobyli Turci, a přejmenovali ho na Balyk – Yuva, ( Rybí hnízdo – Fish’s Nest ) ze kterého se časem vyvinul název BALAKLAVA. Rusko anexovalo Krym po vítezství nad Turky v roce 1771. V roce 1787 město navštívila pro můj příběh důležitá osoba – informace, Carevna Kateřina Veliká. Catherine the Great. Zpět ke Krymské válce. Balaklava a její pevnost se stala velmi známou díky, sebevražednému útoku britského jezdectva. Light Brigade – L.B., byla díky nedorozumění vyslána do údolí obklopeného ze tří stran ruskými vojsky. Celkem 250 mužů tam padlo a celkem 400 koní bylo v této akci zabito. Celá událost je ztvárněna ve verších pod názvem “ Charge of the Light Brigade „. Jméno tohoto města se stalo i názvem pro pletenou kuklu. V češtině tomuto oděvu – pokrývce hlavy říkáme kukla ( kuklení Klicpera – zahalování ) . Je to pletená čepice a šála dohromady s otvory pro oči a ústa. Právě tam je měli začít používat britští vojáci v zimních měsících, jako ochranu proti krymskému chladu. Název Balaklava dostala tato kukla až v roce 1881.

Samotné názvy tohoto města v jednotlivých etapách dějin ho přímo spojují s Operací Benjamin/ Bartoloměj. Řekové ho nazvali Symbolon – to je Veselin – Basilin M. Řek je v Hebrejštině Jovani – ano jako Jovan Čirlič, Srb, rektor, akademik z Liberce. Se kterým jsem spolupracoval v osmdesátých letech. V Byzantské říší se jmenovalo toto město Yamboli. Při našem použití psané “ hebrejštiny “ tedy bez samohlásek, tak z toho máme M.B.L. Základní klíč Operace Benjamin. A pak město dobyli Janované – Genovése. Ti město pojmenovali Cembalo. A to je zase M.B.L a C k tomu. Tedy M.B.L. a Che. Kromě toho, pokud se nepletu je cembalo strunný nástroj. I cimbál, užívaný v hudebních, lidových souborech v Čechách na Moravě a Slovensku. Nejen tam, pochopitelně. Toto jméno mu dali Janované. V roce 1475 dobyli město Turci. A 17 let na to začali cesty objevů tří Janovanů. Nejslavnější byl Christopher Columbus – Colón, česky Kryštof Kolumbus. K němu se později přidali i jeho dva bratři BARTOLOMĚJ a JAKUB. A vzpomeňte na také Janovana Don Bartolomé Devoto a kostel svatého Bartoloměje v Buenos Aires. Také to byl Janovan.

Bojovala tam „Light Brigade“. Britský básník Alfred, Lord Tennynson, složil báseň na jejich počest. Byl to sebevražedný útok. Tak ho nazývají. Báseň se jmenuje “ Charge of the Light Brigade „. To je EL CHE a B. Proč to tvrdím ? Protože slovo Light znamená v angličtině Lehký – v tomto případě to byla lehká jízda. To samé slovo, ale také znamená světlo. Ano jako OR. Světlo a kůže v hebrejštině. Ti vojáci totiž “ Šli s kůží na trh „. Anglicky “ have skin in the game “ – dát kůži do hry. Hrát o svoji kůži. Definice nám říká ,že jde o to přijmout RIZIKO. A to oni udělali. Stejně jako svatý apoštol Bartoloměj přijal riziko když se vydal kázat slovo Boží do daleké Arménie. A byl doslova stažen z kůže jeho odpůrci.

Jihovýchodně od města Balaklava Cape Aya – rusky Mis Aya. Česky je to Mys Aya. Tento 13 kilometrů dlouhý, kamenný mys, vystupující z krymských hor do Černého moře odděluje Lasbi Bay – L.B., směrem na západ od Balaklava Bay – B.B., směrem na východ. Viktor Janukovič, bývalý president Ukrajiny na tomto mysu začal s výstavbou luxusní residence. Rezidence nesla název “ New Mezhyhyria „. Po jeho pádu zůstala stavba nedokončena. Ája už tu byla mnohokrát. Moje sestřenice Alena/Alice byla Ája a Ája byla také světoznámá krasobruslařka Vrzáňová, z původně z Dvojky, která je podrobně popsána v kapitole o emigrantech z Východního bloku. Tento mys odděleuje Lasbi Bay – Basil B od Balaklava. Rezidence, kterou si tam nechal stavět exprezident Ukrajiny Janukovič se jmenuje stejně jako rodné město mého otce a generála Stěpana Michala Bunzáka – Mižhyrja – Mežgorja – Mezihoří. Odroku 1951. Do té doby to bylo VOLOVÉ.

V Krymské válce také proběhla Battle of the Alma. Právě tam utrpěl generál Menšikov a ruská vojska porážku od spojeneckých vojsk Velké Británie a Francie a Otomanské říše. Bylo to dne 20. září 1854. Název bitvy je odvozen od názvu řeky ALMA. Ta pramení z Krymských hor a stéká do Černého moře. Nachází se jižně od Pishchane, zhruba na půlce vzdálenosti mezi Jevpatorijí a Sevastopolem. Její název přeložený z krymské tatarštiny do angličtiny je APPLE. Česky JABLKO. Stejně jako se jmenovala nahrávací společnost BEATLES. A stejně jako se jmenoval film Věry Chytilové natočený v roce 1977 – vidíte ten rok dobře! Anglicky to je The Apple Game. Hrál v něm režisér Ostře sledované vlaky – ( koleje ) Jiří Menzel, nositel Oskara. Dagmar Bláha – ová. Jako náš soused v Horních Počaplech a také generál Legionář z první republiky. Vystupuje tam Arnošt Rýdl. Doktor. Ano Ernest Rýdl – lékař. Jako doktor Ernesto Che Guevara a Rýdl jako Reidl. Otmar Reidl Operace Benjamin. Jeho žena je Marta – to je i Martha – Mohorita. A hraje jí Steimar – ová – to je jako St.Maier. Popelik – ová je jako Pplk. anglicky L.C. – EL CHE. A hraje tam Bohuš což byl Bohumil první manžel mojí matky a Bohumil ( B.H. ) byl také první manžel mojí sestry. Záhorský je jako Záhorie ze kterého pocházel Augustýn Husák. A celá řada dalších postav a herců zcela souvisí s Operací Benjamin. Synková – ministryně školství v roce 1989, Lábus – Basil, Šíma, to je Míša. Slánská jako manželka Rudolfa Slánského. Cerha – ová. Crha, nebo Cerha ( HA EL CHE ) žil v Horních Počaplech. Kořínek byl vedoucím oddělení ÚV SSM. A hospoda vedle naší ulice – U Kořínků. Tak jsme říkalo, za totality se jmenovala oficiálně U Baráčníků. Uzelac – ová, jako dirigent orchestru v Karlínském divadle Milivoj Uzelac, který se mnou, provázel slavnou herečku z Chile, která přicestovala do Českolovenska po převratu 11. září v Chile. Byl jsem tam s ní, protože jsem jí dělal po příjezdu do Československa pár dní doprovod. Ten Milivoj Uzelac, který byl za války totálně nasazen v Německu, ve městě BREMEN – BRÉMY. A narodil se 16.06. A to je i 19.09. moje datum narození a i rok 1909. Tedy velmi důležitý film z hlediska dalšího vývoje Operace Benjamin.

Inkerman je město na řece Čorna. Řekové mu dali jméno Kalamita. ( Ano jako Kalamity Jane z divokého Západu ). Vládl tam tehdy Princ Theodoro ( jako president Theodor Roosevelt, úřad 1901 – 1909, po kterém byl pojmenován Teddy Bear – Medvěd Teddy, nebo Medvídek Teddy, rusky Míša, Miška. President Theodor Roosvevelt byl příbuzný presidenta Franklina Roosevelta, úřad 1933 – 1945 ). Po zabrání Krymu Turky v roce 1475, bylo město přejmenováno na Inkerman. Tady se uskutečnila v průběhu Krymské války Bitva u Inkerman a Bitva u řeky Čorna. V královské kavalérii “ Household Cavalry Blues and Royals “ ve Velké Británii byl pojmenován jeden kůň na počest této bitvy. Inkerman. Levé křídlo roty „1st Battalion Grenadier Guards „, které převzalo tradici po velmi důležitém účastníku bitvy u Inkerman, rozpuštěnému „3rd Battalion“ se jmenuje „Inkerman Company“. Mají přezdívku „The Ribs“.

Za sovětské éry se město od rou 1976 ( rok našeho schéma ) jmenovalo Bilokamensk. Bělokamensk, v angličtině “ White Stone City „. Město bílého kamene. Překlad slova Inkerman z Krymské tatarštiny je Jeskynní pevnost. Tedy pevnost v podzemí.

Když přeložíme název města do “ naší “ češtiny, tak nám vyjde Inkoustový muž. Nebo třeba také písař. Spisovatel, básník, novinář. Variant je spousta. Mohu s tím spojit i usilovnou snahu Československého rozhlasu navázat se mnou kontakt v roce 1969. Tehdy mi přišli domů doslova desítky dopisů, ve kterých mi nabízeli práci. Redaktora. Nereagoval jsem na ně. Dva písaři byl seriál československé televize – Sovák a Horníček. Anglicky je písař scribe a španělsky escribe. Obojí je stejné – XL a B. EL CHE a B. Nebo také Basil Che. co je ale daleko zajímavější, je jedna příhoda z konce sedmdesátých let. Jak již jsem několikrát popisoval otec mojí manželky, Miroslav Svoboda, pracoval ve druhé polovině sedmdesátých let v Afganistánu. V hlavním městě KABUL. Začínal tam v době kdy kraloval král a to bylo prý skvělé město a země. Pak tam zažil převrat řízený z Moskvy a pak i okupaci sovětskou armádou. Byla to jeho první sovětská okupace. Při té u nás v srpnu 1968 nebyl. Byl v Sydney v Austrálii na našem zastupitelském úřadu. S oběma Vlastami. Vlastou svojí manželkou a s Vlastou, pozdější mojí manželkou. To už tu, ale všechno bylo. Když přijeli s manželkou na dovolenou někdy a myslím, že to bylo právě po tom převratu, lokálním, tak mi několikrát dokola vyprávěl neuvěřitelnou příhodu. Z Československa tam přišla v rámci “ bratrské “ pomoci zásilka školních potřeb pro děti. A mezi tím nákladem byly i bedny s inkoustem. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby v Československu “ omylem “ ten inkoust nedali do těch beden obráceně. A víčka u jednotlivých lahviček inkoustu netěsnila úplně. Tedy těsnila špatně. Tchán mi to tehdy vyprávěl jako ukázku co všechno se musí v takovém případě řešit. Musel najmout skupinu Afgánců, kteří ty lahvičky jednu po druhé očistili a otevřeli a slévali dohromady tak, aby jich co nejvíce naplnili do původního stavu. A pak je dávali do krabic už v té správné poloze, s řádně a pořádně utaženými uzávěry. Samozřejmě, že ruce Afgánců byly celé od barvy inkoustu. kterou nemohli dlouho smýt z rukou. Nevím jestli ten inkoust byl černý, nebo modrý, nebo snad dokonce zelený a červený. Takové se u nás prodávaly barva inkoustu. to si pamatuji z dětství. A věřte mi, že to vím dobře. Při psaní plnicím perem jsem měl levou ruku, kterou já píšu, vždy celou od inkoustu. Vždy jsem skoro vše, co jsem napsal rozmazal. Byl jsem největší milovník propisek od doby, kdy se v Československu objevily na trhu. To už nemluvím o rysech v technickém kreslení později v učňovské škole, při používání tuží. Je samozřejmě jasné, že to nebyla náhoda. Mohlo jít o to, že se inkoustu říkalo Duběnkový inkoust, nebo později Kampeškový inkoust. Který se používal. Ale já jsem přesvědčen, že šlo tehdy o výrobce. Značku toho, kdo ten inkoust v Československu vyráběl. Byla to společnost, tehdy národní podnik, KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Se sídlem v Českých Budějovicích. KOH-I-NOOR je název diamantu. A v překladu to znamená “ HORA SVĚTLA “ ( H.S. ). Který je součástí britských korunovačních klenotů. A druhá část názvu je anagram MOHHARITTA. Přidáme li k tomu sídlo firmy České Budějovice – Č.B. tak nám vyjde Č – CHE a B. Operace Benjamin nebo Bartoloměj. Anebo Budweiss – B.W. – B.M. Bílý přítel.

Další významnou řekou Krymu je řeka Belbek. Jeho název je v češtině velmi výmluvný – BLBEK – BLBEC – nebo BLBKA se také říká. Nevím, jak vysvětlují čeští jazykozpytci vznik slova BLBEC a tedy i BLB v češtině. Je ale docela možné, že ho přinesli nějací našinci, najatí vojáci sloužící v britské, nebo, francouzské nebo sardinské armádě. Vím, ale velmi dobře, že ho často a velmi široce používal ve své tvorbě, Jaroslav Romanovič Hašek. Řeka se nachází se na jiho-západě Krymu. A vzniká soutokem dvou řek – Ozenbaš a Managotra ( anagram OZ a Beneš a zase Mogoritan ). Do Černého moře se řeka vlévá kousek od Sevastopolského zálivu. U vesnice Ljubimovka ( L.B.M. nebo láska – LOVE – VOLE ). Je to nejvodnatější krymská řeka. Řeka teče kaňonem ( Baranco, Caňada, Rokle – Karel ), který se nazývá Albatskije Vorota. Albatská Vrata. Alba je také název Skotska a je to také nám již dobře známý vévoda Alba de Tormes, původně z Toleda u Madridu. U řeky je také jeskynní klášter který se jmenuje Čelter – Koba. Koba byla přezdívka Iosifa Džugašvilli – jedna byla Stalin a druhá byla Koba.

Osmané obsadili i město Kamiš – to je i Šimek. Ale i Myška – asistent Antonína Kapka – Víta – a příslušník sestavy jeho nejbližších spolupracovníků, spolu s Miroslavem Štěpánem, Mikulášem Šutkou a Miroslavem Šloufem. Miška ( to není překlep ani chyba ) se jmenoval i přímý šéf mojí manželky, když pracovala v Žitné ulici v CKM ÚV SSM, po naší svatbě, po jejím příjezdu z USA. Miška je i oslovení – zdrobnělina pro Michal. Michal – Míša – Miška. V USA Teddy Bear a v Rusku Miška – medvěd.

8. září 1854 došlo k první suchozemské bitvě. U řeky ALMA. To je Ludmila Mohorita a moje datum narození. 8 krát dvě je 16 – to je svátek Ludmily a je to také 19. září a to je moje datum narození a svátek Zita. Slovo Alma ve španělštině znamená naše české duše – jako Dušní ulice, kde je v Praze kostel svatého Judy Tadeáše a Simona Horlivce a hotel president. Přesněji řečeno na rohu Dušní ulice a ulice U Milosrdných – tedy V.M. Je to nedaleko od Anežského kláštera a nemocnice Na Františku – vše obsáhle popsáno dříve. Anglicky je duše Soul – tedy S.L. a to je i EL CHE.

Válka skončila v únoru 1856. A 30. března byla podepsána mírová smlouva v Paříži. Rusové se vzdali Kars a Budžak.Kars je pochopitelně i Karas. To byl také bratři Karel Karas a Josef Karas. Oba z Beskyd, okres Frýdek Místek, kteří již dva nebo tři dny po seskoku výsadkové skupiny ARAP dne 7. října 1944 se skupinou navázali kontakt a byli přijati za řádné členy skupiny. Karel Karas se jmenoval i tajemník MV KSČ v Praze. Počátkem sedmdesátých let. Pak už jsem o něm nikdy neslyšel.

Krymská válka byla první válkou o níž byla veřejnost informována široce informována. Bylo to prostřednictvím fotografií a zpráv posílaných telegramem. ( Morse – Wasil ). Nejvlivnějším reportérem tehdy byl William Howard Russell z The Times, který si jako první v dějinách novinařiny vysloužil označení “ válečný zpravodaj „. Ten se narodil 28. března. Ano už to vidíte. to je Moravcovou metodou děleno dvěma 14. březen. Byl to IR – IL – LI – LEE. A jeho iniciály? W.H.R. – to je i H.W.R. A R je L v našem jazyce podzemí. Tak je to i H.W.L A to je HaWeL. Havel. Václav Havel ale i řeka v Německu. I Havel, můj kolega – student v ročníku na Vysoké škole politické ve Vokovicích.

Tento novinář – písař – psavec – uživatel inkoustu ve velkém – “ Inkerman “ – vstoupil do dějin.

Tak jako se v této válce objevil válečný zpravodaj vůbec první v dějinách, který široce informoval veřejnost o jejím průběhu, tak se v ní objevila ještě jedna zásadní novinka. Na jejich bojištích se zrodilo moderní ošetřovatelství a institut zdravotní sestry. To bylo zásluho Florence Nightingale. Její jméno a příjmení jsou totiž jedno jméno a jedno příjmení mých rodičů. Moje matka byla Floriánova – Florence a otec, nebo já, Vasilek – anagram Slavík – Nightingale. Kromě, toho je i slavík jméno ptáka, do kterého bohové proměnili dalšího účastníka Krymské války dívku z řecké mytologie jménem Philomel – jejíž jméno nesl kolesový parník, jemuž velel Bartolomew James Sulivan. Na severních bojištích Krymské války na území Ruského Impéria, ale původně a dnešním Finsku.

F.N. byla z velmi zámožné, anglické rodiny. Narodila se 12. května 1820, právě ve městě Florence, po kterém získala i své křestní jméno. Cestovali hodně po Evropě. V Anglii žili v Lea Hurst v Derbyshire ale na zimu se stěhovali do Embley v Hampshire. Její dědeček byl členem hnutí abolicionistů – hnutí za zrušení otroctví. Jmenoval se William Smith. Její zájem o nemocnice a práci zdravotní sestry se začal rozvíjet, když navštěvovala nemocné v jejich domovech v okolí Dörfen. Pak pracovala v Londýnské a Edinburské nemocnici. Tam se seznámila s Elisabeth Fry. Podporovala Charlese Villierse, tehdejšího prezidenta organizace za práva chudých. Začala propagovat potřebu vzdělávání zdravotních sester. A dodržování hygieny v nemocnicích. Pracovala u Milosrdných sester v Paříži a Institutu péče o nemocné v Londýně. V září 1853 začala Krymská válka. Když se začalo psát v novinách o špatných podmínkách zraněných vojáků v lazaretech požádal ministr války Velké Británie Sidney Herbert, slečnu F.N. aby odcestovala na Krym a péči o zraněné vojáky, tam organizovala. To udělala. Válka stála život 400 tisíc vojáků. Mnohem více jich ale umíralo na nedostatek péče. F.N. se podařilo dát dohromady celkem 125 zdravotních sester a po dokonalém úklidu nemocnic se jim společně podařilo snížit úmrtnost ze 42% na 2%. Tak se potvrdila jasná souvislost mezi hygienou a zdravím. F.N. dostal od vojáků přezdívku “ Dáma s lampou “ ( Česky i Lucernou ). Obcházela tak po večerech pacienty v lazaretech. A The Times to otiskly a stala se slavnou. Po návratu do Anglie otevřela první školu zdravotnickou školu. Bylo to v nemocnici svatého Tomáše. A v čele stála Sarah Wardrop. První zde vystudované sestry začali pracovat v nemocnici v Liverpoolu. Vydala první knihu která shrnula její zkušenosti z její první návštěvy v německé nemocnici v Keiserwerthu u Theodora Fliednera, před Krymskou válkou. Celkem vydal na 200 knih, dokumentů a zpráv. Její práce sloužila jako inspirace pro sestry i v Americké občanské válce. Vláda Unie se na ní obrátila s žádostí o pomoc při organizování polních nemocnic. Předala zkušenosti americké ošetřovatelce Linda Richard. Používala ve svých zprávách statistiky. Hodně používala mimo jiné tzv. “ Koláčový graf „. Jean Henri Dunant zakladatel Červeného kříže v roce 1864 potvrdil, že největším příkladem pro něj při zakládání této mezinárodní organizace, byla právě F.N. F.N. zemřela dne 13. srpna v Londýně. Na počest jejího narození se slaví den 12. května jako mezinárodní den ošetřovatelství ( zdravotních sester ).

Velmi stručně protože to vše se zase opakuje. Stále dokola. Narodila se 12. května – to je i 10. května a 12. srpna – 12.08. a 08.12. Zemřela 13. května to je i 13. srpna. Narodila se ve Florence. Na nádraží Florence v Paze pracoval jako autobusový dispečer generál Richard Tesařík Hrdina SSSR z armády Ludvíka Svobody, spolubojovník mého otce.( Matka mi vyprávěla jak jednou u nás doma v ulici Antonína Sochora, spal po nějakém večírku ve vaně. ) Žili v Lea – to je i LEE. Stěhovali se do Embley – to je základní klíč Operace B. – M.B.L. Její dědeček abolicionista se jmenoval Smith – tedy Šmíd. Jako Růžička – Zivčák 17. listopadu 1989. Ministr války Sidney Herbert. Herbert jako první syn Tomáše Masaryka a Sidney jako Sydney kde pracoval otec mojí manželky, a kde bylo v průběhu Druhé světové války sídlo štábu generál McArthur – pro bojiště v Tichém oceánu. Podporovala Charles Villiers – to je anagram Vasil II. a Karel. Pracovala v okolí Dörfen – Dörfel žil v Horních Počaplech. Psal se asi čeky Derfl, ale to nevím jistě. Byl to přítel mého strýce Karla Gebelt, pak žil také v Praze. Dörfern je obec v katastrálním území v BÖHEIMKIRCHEN v Dolním Rakousku – Niederöstereich. Pracovala u svatého Tomáše. Tomáš byl Masaryk. U svatého Tomáše byla pivnice a klášter v Praze. Kde bydlel diskžokej a můj přítel z Dvojky, klubu v podzemí na Vinohradské třídě, Jakub Jakoubek – dvakrát Kuba, nebo Jakov, Yakov, santiago atd. . A zády k sobě jsou dvě J – Kotva, stejně jako u mého předchůdce ve funkci Jaroslava Jenerála. Spolupracovala s Elisabeth Fry. Ta se narodila jako ona. dne 21. květen – jenom v obráceném pořadí čísel – 12 – 21. A je to i 21. srpen, ale i 12. srpen 12.08. a také jako narození mojí manželky 08.12.. A byla Elisabeth jako Elisabeth II. Byla v nemocnici v Keiserwerth to je anagram Werth – Mohorita a K.S. a R- L. – EL CHE. Tam byl lékař Theodor. Jako president Theodor Roosevelt a medvídek Teddy. Předala zkušenosti ošetřovatelce Linda Richard – Richard je Dr. EL CHE. Zakladatel Červeného kříže byl Henry – Jindřich. A Dunant – Dun – Don -Thun – Dana atd. Její iniciály jsou F.N. Jako Fabrique National v Belgii. Otec koupil pušku značky Winchester v červnu roku 1948. Vyrobenou právě v F.N. Říkal jí “ Efena “ – té pušce. F.N. je v Herstal ( H.S. ) u Liege ( Lutych ) – EL CHE – kde je také kostel svatého Bartoloměje. A zakladatel továrny se jmenoval Henri Pieper – H.P. a JINDŘICH a DUDÁK. Ona používala nejvíce pro ukázky statistik z prostředí nemocnic “ Koláčový graf „. Koláč je Pie – tedy i Pí – Ludolfovo číslo. 3,14 – 32 – 1775. A značka řeckého Pí je brána – vrata – gate. Luidolf byli Luidolf I. před Otto I. a Otto II. a Otto III. a Luidolf II. – Dynastie Otovců. Luidolf je i Rudolf. To bude přespříští pokračování.

Občanská válka v USA začal krátce po Krymské válce. 12. dubna 1861. A pokračovala až do 09. dubna 1865. Zahynulo v ní celkem 650 tisíc lidí. 12. dubna je i 14. dubna a to je i 16. dubna – datum kdy seskočil Otmar Reidl v roce 1941 – Operace Benjamin. 12. dubna je i 6. dubna. a to se narodil v Dřemčice můj děda Karel Gebelt – později žil v Horní Počaply. 12. dubna je i 12. září a to se narodil Otmar Reidl v Kroměříži. A narodil se syn mé sestry Michal G. 9. dubna je i 9. září. A to je Moravcovou metodu i 16. září a to je svátek svaté Ludmily. A 16. září je i 19. září a to jsem se narodil já a je svátek Zita – císařovna, manželka Karla a matka OTTO. 12. dubna vyletěl první kosmonaut světa Jurij Gagarin – je možní to zapsat i jako Iury Gagarin – pal je to I.G. – L.G. – EL CHE.

Krymská válka byla tedy na Černém moři, na Baltu, na Ukrajině, ale i v Avačském zálivu. Zálivu Tichého oceánu. Už vidíte, proč se válčilo i na Dálném východě ? U TICHÝ OCEÁN. Ano TICHÝ. A celkem dva útoky byly vedeny na město Petropavlovsk Kamčatskij. Zajímavé je to, že toto město je ještě dále na východě než Japonsko a jeho hlavní město Tokio. Bojišti tedy byl zejména Krym. Pak Walachia a Moldova. Oděsa. Baltické moře, Alandské Ostrovy. A Petropavlovsk Kamčatskij.

Počátkem osmdesátých let, mi někdo doporučil na léčení alergií mých dětí pobyt u moře. A naskytla se příležitost jet na Krym. Tak jsem tam několikrát na dovolené s rodinou, vycestoval. S dětmi a manželkou. Jezdili jsme do Aju Dag. To je Medvědí hora v Krymské tatarštině. Je to hned za táborem Artěk. Byla tam taková sportovní základna spartánského typu. Bydleli jsme v jedné malé místnosti, kde byly čtyři postele, stůl a čtyři židle, v předsíňce toaleta a sprcha. Co chcete víc u moře. Zvláště, když je to dobré pro zdraví vašich dětí. Stravování odpovídalo tehdejšímu sovětskému standardu. Grečka ( to není maršál Grečko ) to je příloha z krup a kaše a chleba a vždy kousek masa, na různý způsob, nebo párek, vždy kefír – skvělý mimochodem a vajíčka a lívance se zavařeninou. Jezdili jsme se do městečka, které bylo nedaleko “ dorazit „. Tam jsme si kupovali na trhu ( které například tam v té době byly povolené a u nás byly zakázány ) melouny, ovoce, vařenou kukuřici a ze sudů, v soli naložené okurky. Sem tam nějaké čokoládově bonbóny a jiné cukroví. Jezdili jsme tam vždy na týden až dva. Podle možností, především ovlivněných mými tehdejšími povinnostmi. Proč to píšu, ale tady u Operace Benjamin. Zajímavé bylo to, že z hlediska tehdejší hierarchie jsem vždy v tom turnusu na který jsme přijeli, byl nejvyšší funkcionář. Jako předseda Českého vysokoškolského ústředí a tajemník českého ÚV SSM jsem tam byl podle tehdejších měřítek, „funkcionářská špička“. Nikdy tam nebyl nikdo z vrcholných orgánů Komsomolu. A co je veledůležité, nikdy tam nebyl nikdo z jiných sovětských – formálně samostatných kolonií. Ani ze „sovětské“ Východní Evropy ani z Asie, ani z Afriky a ani z Ameriky. Jenom lidé ze SSSR – z oblastí a autonomních republik. Nevím jestli tam jezdili “ papaláši “ v jiné době. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak jsem na to zavedl jednou s někým řeč a ten mi říkal, že tam nejezdí nikdo z “ Centra „. Jednou tam byl ředitel nakladatelství Mladá Garda. Mladá Garda ( M.G. ) se jmenovala ulice, kde žil bratr mojí matky s rodinou v Praze 7 Holešovicích – Spartanburgu ( dnes Tusarova ulice ). Byli to lidé, které jsem tam jednou viděl a pak už nikdy v životě. Nezapomenutelný byl šéf Komsomolu z Kamčatky – z města Petropavlovsk. Ano, z toho města o kterém jsem před chvílí psal o Krymské válce. Jednou přijel z tohoto města na Krym také s rodinou. Vzdálenost mezi těmi místy – Petropavlovsk Kamčatskyj a Aju-Dag Krym, je asi o 2 000 kilometrů delší než z Prahy do New Yorku – USA. Byl to myslím námořník. Chlap jako hora. Jak se u nás říká. A sebou přivezl až z Kamčatky na Krym, kamčatského kraba. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Já neviděl do té doby ani humra. Moje manželka možná ano – žila v Austrálii a USA. Ale já nikdy nic takového neviděl, natož, abych to jedl. Nastoupili jsme do kuchyně a vařili toho obřího pavouka. Se zeleninou. A v té době se u vaření ještě i popíjelo. Bylo to před nástupem Gorbačova. Dnes je těžké odhadnout proč se to celé událo. Toto mohla být pochopitelně i náhoda. Pavouk je anglicky Spider – a to je Spy Dr. Pavouk údajně každou noc chránil po 13. let věznění, Řehoře Osvětlitele. O.R. Ten byl Armén – Hayk. Krab je anglicky Crab – tedy C a R a B. Po našem EL CHE a B.

Byli jsme i na spoustě míst na Krymu – o kterých jsem psal před chvílí v souvislosti s Krymskou válkou A druhou světovou válkou – Jalta, Sevastopol, Vlaštovčí hnízdo. V roce 1989 dostavěli v sousedství té budovy kde jsme vždy bydleli, hotel. A v tom roce jsme v něm byli poprvé. To došlo ale k principiální změně. Přijel i tajemník ÚV Komsomolu Žuganov. Měl na starosti vysoké školy, tak jsem ho čas od času potkal na některé mezinárodní akci. (Stejně jako šéfa KMO – Genadije Jannajeva – vůdce převratu v roce 1991.) Nevím jestli přijel proto, že už tam bylo lepší bydlení a nemusel být v té turistické ubytovně, jako my, několikrát před tím. To doopravdy nevím. Ale vím, že tam přijel i proto, že se tam objevil, pro mě zcela nečekaně, president MSS, nástupce Miroslava Štěpána, Josef Skála. Jeho mise tam byla zcela zřejmá. A už jsem ji tu popisoval. To léto 1989 jsem dostal pozvání na oslavy výročí Černomořské flotily do Sevastopolu. Jeli jsme tam a dokonce jsme navštívili nějaký křižník. Kapitán nás provázel po lodi a vyprávěl příhody z cest. Cestou tam a zpět jsme jeli kolem zdemolovaných vinic – vinohradů. To byl výsledek perestrojkové akce v boji proti alkoholismu. Hektary zničených vinic kolem cesty. A pak nastal horký podzim a listopadová revoluce a vše se totálně změnilo. V celé Východní Evropě. A já jsem to další léto – 1990, obdržel osobní pozvání od prezidenta SSSR M. Gorbačova k další cestě na Krym. Tentokrát ale do jeho areálu na Južnom – Foros. Tak jak se ta oblast nazývala. Byl tam například také Kwasnievski z Polska, Modrow z Německa – Drážďan, Spitals z Bruselu Nazarbajev Kazachstán, Frolov šéfredaktor Pravda, Primakov a Medvěděv, tajemníci Gorbačova. To byla samozřejmě vyšší kvalita. Ale nic mimořádného, či výjimečného. Žádné paláce.

A proč vzpomínám na papaláškou dovolenou v souvislosti s Operací Benjamin? Ta zařízení ve vládním komplexu u letního sídla prezidenta Gorbačova se nachází v městečku Foros. Je to asi 6 kilometrů od nejjižnějšího bodu Krymského polostrova, mysu Sarych, a asi 38 kilometrů od města JALTA. Název městečka je odvozen z řeckého foros – název pro lodní daň. To místo bylo, až do 19. století majetkem různých ruských knížat. Na konci 19. století se to místo dostalo do rukou významného ruského podnikatele Alexandra Kuzněcova. Ten tam vytvořil centrum zdraví evropského stylu. Do té doby to byla malinká vesnička. Například generálmajor Muchin označil na své vojenské topografické mapě v roce 1817 toto místo jako místo o „13 nádvořích“. Dekretem Mikuláše I. ze dne 23.03.( 04.04.) byl dnem 15. dubna vytvořen nový Jaltský okres a Foros spadal tam. Provincie Tauride. Na mapě Schubert z roku 1865 – 1876 již označeno panství knížete Golicyna. Alexander Grigorijevič Kuzněcov zde koupil půdu od hraběte Ignátijeva asi v roce 1887, nebo 1886. Postavil kostel vzkříšení Krista, vybudoval telegrafní a telefonní sítě, zavedl do Foros elektřinu, postavil mnoho budov, vybudoval zámek a park. Podle údajů ze statistické ročenky provincie Taurida byl roku 1902 majitelem Ushkov. Po revoluci a vzniku SSSR byl Foros nějakou dobu pod správou města Balaklava a pak zase Jalty.

Městečko spadalo pod okres Jalta a Balaklava. Název je lodní daň. Místo zakupil velkopodnikatel Kuzněcov – Kuzněcov se jmenoval hlavní budovatel moskevského METRO – podzemní dráhy. Kuzněcov je Kovář – Šmíd. Generálmajor Muchin tvořil místní mapu. Muchin se jmenoval pracovník KMO – u pučisty Janajeva v Moskvě. Toho jsem znal z několika mezinárodních akcí. Co je ale důležité ? Jednou byl také v době jako já na dovolené v Aju Dag. Asi v roce 1987. Mapa Schubert – Šubert ( první písmeno v azbuce, nebo hebrejštině je trojzubec ! ) Jmenovec Šubert byl z Volové, v asi desetičlenné skupině Stěpana Michala Bunzáka, která odešla v říjnu 1939 do SSSR. Ve které byl můj otec. Šubert byl také soused babičky a dědy Gebltových v Horních Počaplech 74. Společnou zeď měli oba domy – dvorky. Uš se také píše na mapách název řeky. Buď UŽ nebo UŠ. V Užhorodě – Užgorodě. Centru Carpathian Ruthenia. Tedy místa odkud pocházeli Tři králové.

V letech 1986 – 1988 bylo postaveno asi 2 kilometry od Foros vládní rekreační centrum s vilou Gorbačova. Vila se jmenovala Zarya – Zarja. Právě zde byl během událostí 19. – 21. srpna 1991 izolován, nebo vězněn prezident Gorbačov. Večer dne 21. srpna odvezli příslušníci ochranné služba Gorbačova na letiště Belbek a ten přicestoval druhý den letadlem TU – 134 na Vnukovské letiště do Moskvy.

Vila měla název Zarya. To je svítání, v překladu. Anglicky je to Dawn – a to je velmi podobné Down. DOLŮ!!! Španělsky je svítání Amanecer – Man C.R. Man Czechoslovak Republic. Nebo Man Carpathian Ruthenia. Události se odehráli dne 21. srpna 1991. Můj otec se narodil 12. srpna 1919. 12.08. A moje manželka se narodila 08.12. Odletěl na Vnukovo letiště do Moskvy. Vnuk mého otce, můj syn se jmenoval NIKOLA – jako popravný car s rodinou dne 17.07. – den mojí svatby v roce 1976. Zarya je také září. Měsíc září.

Nedaleko Foros je mys Sarych. Je to nejjižnější bod Krymského polostrova. Od tureckého mysu Kerempe v Anatolii je vzdálenost pouze 263 kilometrů. Nejzajímavější je to, že to je i přibližně velká vzdálenost mezi severem Kuby – Varadero a East Cape Miami Florida. Tedy vzdálenost, kterou musí překonávat ve člunech Kubánci ,kteří se rozhodli emigrovat po moři. Zajímavé je i to, že DRUHÝM nejjižnějším bodem krymského poloostrova je Mys Nikolaj – Nicholas. Výklad názvu Sarych je nejčastěji udáván, jako “ Zlatě tkaný „. Na mysu je maják. Ještě jedna souvislost s Operací Benjamin. Na mysu Sarych roste nejstarší jalovec v Evropě. Jeho stáří se odhaduje na 2 000 let. Má obvod skoro 5 metrů a vysoký je 15 metrů.

Sarych je S R CH – 2 EL CHE. Nebo Soudruh EL CHE. Je to i ZÜRICH, ze kterého jsem odlétal do Daresalám, Tanzania- kde žil po odjezdu z Konga, několik měsíců, Ernesto Che Guevara a do Pekingu v Číně v době výjimečného stavu, kvůli událostem na náměstí Tian Men. Druhým nejjižnějším mysem je mys Nikolaj. Na mysu Sarych roste nejstarší Jalovec Evropy. Jalovecký se jmenoval tajemník MV SSM v Praze. Myslím, že tam byl za předsedování Piskače. O tom bude řeč za chvíli. Jalovec je přísada do GIN. Klasického britského alkoholického nápoje. Když jsem byl v roce 1969 s výpravou nejlepších učňů – vyučenců, Vojenských staveb v Rumunsku, tak na baru na pláži měli pouze Gin. Nic jiného. Tak zvaný Gin Fizz – Gin mixovaný s citrónem. Proč asi s citrónem ? Už jsem psal o tom, že jsem nebyl ani nejlepší a ani vyučenec. Ředitel US. – VS. mi tehdy řekl – máš tam jet. Tak jsem jel. Jmenoval se Kubát. Jen tak mimochodem. Jako moje spolužačka ve třídě na devítiletce na Strossmayerově náměstí. Květoslava – Vasil a květ – Vasil a Flore – Vasil a Floriánová.

Co má společného toto celé místo s Operací Benjamin ? Dne 27. července 1941 u tohoto mysu Sarych vyletěl do povětří parník jménem Lenin. Tehdy se zde plavili společně tři lodi. V konvoji byly lodi Lenin, Gruzie a Vorošilov. Lenin byl buď torpédován německou ponorkou, nebo vjel omylem do sovětského minového pole. Lodě Gruzie a Vorošilov zachánili asi 500 osob. Celkový počet obětí se udává až na 2 500. Dne 12. srpna 1941 vojenský tribunál Černomořské flotily odsoudil kapitána lodi Lenin, poručíka Svistuna k trestu smrti. Nadporučík Štěpenko byl odsouzen k osmi letům vězení s nástupem po skončení války. 18. srpna 1992 byl I. I. Svistun rehabilitován. Zřejmě se prokázalo, že šlo o útok nepřátelským torpédem a ne o chybu kapitána najetím do sovětského obranného minového pole. Jaká byla historie parníku Lenin ? Byl vyroben v loděnicích Shihau Danzig. Jmenoval se Simbirsk a byl spuštěn na vodu dne 28. října 1909. Do roku 1920 putoval mezi Vladivostokem, Šanghají, Nagasaki a Tsurugou. Mezi Ruskem a Japonskem. V červnu 1920 jej v přístavu Nagasaki zrekvírovala protikomunistická, ruská Bílá armáda. Po skončení Občanské války byl v roce 1922 vrácen do SSSR. A v roce 1923 slavnostně přejmenován na Lenin. Rok na to byl převezen z Dálného východu do Černého moře a obsluhoval trasy mezi Novorossijskem a Oděsou. V roce 1938 byl převeden pod kontrolu Far Eastern Shipping Company, u ní byl poškozen a opraven. V roce 1940 se stal parníkem Černomořské flotily přepravní společnosti.

Plavily se celkem Tři lodi. Jedna vybuchla. 2 a 1. Ta co vybuchla se jmenovala Lenin. to byl ULjanov. -UL a Janov – Genova. A také můj předseda OV SSM na Valdeku Dvojka Ulmayer UL Mayer, po TůMa. Kromě toho V.I.L – bez samohlásky je to V.L. – Vasil a Ludmila. Nebo Leonardo da Vinci. Jak jsme jako děti říkali Československy, Leonardo vo Vinici. Druhá loď byla Gruzie – Georgia – jako George – Jiří. Ale i jako stát v USA s hlavním městem Atlanta. Tedy G.A. – Gebeltová Alena/ Alice, sestra mojí matky za svobodna. . A třetí byla Vorošilov. Vasillov. Nebo Vasil Vor – odsouzený “ zločinec “ podle „Gulag hantýrky“. Nejdůležitější je ale to, že kapitán lodi, poručík Svistun byl odsouzen k trestu smrti. K trestu smrti byl odsouzen dne 12. SRPNA 1941. V den narozenin mého otce, který je „slavil“ ten rok v GULAGU, KOŽVA, PEČORA. Republika KOMI. Kde byl v té době pravděpodobně i Vasil Vasilič Valo, můj kmotr a později generálplukovník. A kde byl také vězněn Menachem Wolfovič Begin. Pozdější předseda izraelské vlády a autor knihy Bílé noci. Odsouzení Svistuna bylo vlastně i v roce narození mého otce protože 1941 je i 1919 a všechny další podoby tohoto čísla roku v naší řeči. Hlavně ale je to také rok 1991!!! Na Akademii Vorošilova, studovali někteří pozdější generálové československé armády. I před chvílí zmíněný Vasil Vasilič Valo. Například. I Vladimír Janko, který spáchal 14. března 1969 sebevraždu na Strahově. Určitě by se našlo mnoho souvislostí mezi jejich “ údaji, či daty “ a Operací Benjamin.

U Svistunova je však důležitá jeho hodnost – byl i kapitán a byl i poručík tedy anglicky L.T. Jméno Svistun. To je v překladu češtiny Piskač. Piskač byl náměstek a později ředitel RaJ Praha 7. U nás ve Spartanburgu. Restaurací a jídelen. Přišel se dne 17.07. 1976 podívat na moji svatbu do Polské krčmy ve Stromovce, právě u nás v Praze 7. Tam jsem se s ním seznámil. V té době jsem, ale znal již poměrně dobře jeho syna. Ten byl v té době můj kolega. Já byl předseda OV SSM Praha 2 na Valdeku a on byl předseda OV SSM Praha 7, v HAŠKOVĚ ulici. Ta křižuje naší ulici pplk. Antonína Sochora v místě kde bydlela moje matka a Rita Klímová s Vladimírem Mlynářem. Bývalá manželka a syn Zdeňka Mlynáře – původně Millera. Dům číslo 34. Dříve než tohoto Piskače jsem, ale znal jeho budoucí manželku, Aničku. S tou jsem seděl několik měsíců v kanceláři po návratu ze školy v Moskvě, tedy v roce 1972. Právě tehdy se poznali. Je to málo? Piskač mi vyprávěl, jak při jeho legálním pobytu v NSR, na praxi počátkem sedmdesátých let, jezdil a pracoval v jídelních a lůžkových vozech. ( jezdili spolu po kolejích ). A pracoval tam s mým bratrancem – emigrantem Karlem Gebeltem, synem Karel Gebelt, bratrem mojí matky z Horních Počapel. Který tehdy žil ve Frankfurtu nad Mohanem. A aby to byl úplně a všechno pravda, tak výše jmenovaný Derfl, nebo Dörfl z Horních Počapel, přítel bratra mojí matky Karla Gebelt z Horních Počapel, pracoval jako číšník v Praze na ulici Na Příkopě v restauraci, tehdy jménem Jihočeská rychta, původně však to byla restaurace U PISKÁČKŮ. Můj kolega Piskač se stal v době, kdy já jsem se stal předsedou českého vysokoškolského ústředí SSM a tajemníkem českého ÚV SSM, předsedou MV SSM Praha ( 1982 ). Po Miroslavu Šloufovi. U Kapka – Víta. Pokud vím, tak se později rozvedl a oženil se s bývalou snachou Lubomíra Štrougala, Šárkou Štrougalovou. To , ale, nevím určitě. Určitě, ale vím to, že po odchodu z funkce předsedy MV SSM se stal náměstkem pražského primátora Horčíka ( ano oheň – světlo – OR ). Se zodpovědností za rezort pohostinství a asi i cestovního ruchu. Přesně v té samé době, kdy měl na starosti hospody v Praze také Miroslav Šlouf. Na MV KSČ. Jeden tedy zodpovídal za “ hospody“ komunistické straně a druhý zodpovídal za dění v hospodách v Praze – státu. Pokud vím, ( bez záruky, je to jen z doslechu ) tak ta jeho druhá manželka, Šárka, byla asistentkou na Vysoké škole chemicko-technologické ( tam kde byla profesorkou manželka Atose – Adamce Ladislava ). Po revoluci se snad Piskač dal na prodej léků – léčiv. Farmaceutických výrobků. Proč a jak a jakých a komu konkrétně, nevím.

A ještě dodatek k odsouzeným za potopení lodi Lenin. Zástupce kapitána Svistuna, byl nadporučík Štěpenko. Byl tedy First L.T. Důležité je však jeho příjmení. Byl Štěpenko. to začíná ruským Š – a to je trojzubec v azbuce a hebrejštině. Ale také je to Štěpán. Jako předchůdce Piskače a Šloufa ve funkci předsedy MV SSM v Praze Štěpána. Samozřejmě, že to je i ukrajinský Stěpan, jako spolubojovník a přítel mého otce křestním jménem generál Stěpan – s ukrajinskou koncovou mužských příjmení – ko, Stěpanko. Generál Stěpan Michal Bunzák.

Po tom jednom pobytu, v roce 1990, na vládním Foros, jsem byl v srpnu 1991, a to jsem již neměl žádné funkce, zase pozván na Krym. Zase do Aju Dag. Na staré známé místo. Gríša – Grigorij z Gruzie, řadový pracovník ústředního výboru komsomolu mi to pozvání v Praze předával. Jeho příjmení si bohužel nepamatuji. Říkali jsme si jménem, tak ani nevím jestli jsem to příjmení vůbec někdy znal. Určitě jste si všimli, že se jmenoval Grigorij. Tedy Řehoř, jako Armén – Hayk, Řehoř Osvětlitel. Anglicky Gregor Iluminator – G.I. což je také I.G. a to je EL CHE. Jako O.R. – Otmar Reidl – Operace Benjamin. Jako představitelé Arménské církve. Byl to ve zdrobnělině jeho jména i Gríša. Jako Gríša Spurný. Představitel komunistické strany Československa v době Druhé světové války v Londýně, jehož druhá manželka byla zástupkyní ředitele naší školy, devítiletky, na Strossmayerově náměstí. Pamatuji si ji velmi dobře. Připomínala mi moji milovanou babičku z Horních Počapel. První první manželka Gríši Spurného byla Hodinová – Spurná. Přišel čas. T.M. – TiMe. Gríša Spurný byl předsedou československého zahraničního institutu, který sídlil v Karmelitské ulici u ministerstva školství. Byl také velvyslanec v Bulharsku kde byl leteckým a vojenským přidělencem generál Stěpan Michal Bunzák a generál Gottwald. Otec Alla – čti španělsky Ája. Mojí kamarádky z Dvojky.

A když jsem byl pozván, tak jsem tam jel. Bylo to v srpnu 1991. V době, kdy se v Moskvě uskutečnil pokus o převrat v čele s vicepresidentem SSSR, Genadijem Janajevem. V Aju Dag byl tehdy také můj starý přítel, Alexander Borcov z Moskvy. Také už roky nedělal v mládeži. Byl nějakým funkcionářem ve státní správě města Moskvy. Tehdy jsem seděl, po zahájení puče u televize a zíral na Janajeva, jak mumlá nějakou řeč, proč převzali moc do svých rukou. Pak jsem šel na pláž. A když jsem přicházel k vodě, tak z druhé strany šel k dece na které ležely dvě slečny mladík. a s úsměvem těm děvčatům povídal “ Mišku snjali ! “ Miška “ byl Michail Gorbačov a “ snjali „znamená sundali. Jako obraz ze zdi, například. Vyjádřil ve své informaci a ve stylu v jakém to říkal tu skutečně šílenou realitu té země. V Moskvě byl převrat a tady se bezstarostně všichni opalovali, plavali, sportovali, jako by se nechumelilo. Protože jsem měl za sebou zkušenost z LISTOPADU 1989, a měl jsem představu co vše se v té daleké Moskvě odehrává a co se asi odehrává v provinciích a co v republikách, tak jsem večer celou tuto svoji zkušenost vyprávěl právě Sašovi Borcovovi. Znali jsme se poměrně dobře. A já jsem mu tehdy vyprávěl, že ta bezstarostnost, kterou tam vidím není na místě. A vyprávěl jsem mu co všechno se stane – nebo spíše může stát v následujících hodinách a dnech. Když pučisty nezastaví. O čem mluvili v Praze generálové z armády a STB, někteří funkcionář KSČ, a o tom co jsem zažil na vlastní kůži v Pekingu v červnu 1989 atd. Seděli jsme venku na lavičce a on poslouchal. V noci pak odletěl do Moskvy. Druhý den ráno Tamanská divize ( u které jsem byl v roce 1972 spolu se všemi zahraničními posluchači ze školy v Moskvě na ukázce cvičení – už jsem o tom psal podrobně dříve ) , povolaná původně pučisty do Moskvy na ochranu komunismu a SSSR, obrátila tanky, proti nim. Na jeden vystoupil Boris Jelcin. A převrat velmi rychle skončil. V té době, ale pokračovala malá Krymská válka. Gorbačov vyjednával s nějakou delegací pučistů na Južnom. Nedaleko od toho místa kde jsem byl já se Sašou Borcovem. A 21. srpna 1919 se vracel do Moskvy. ( srovnej s datem narozenin Otisku – mého otce 12. .srpen 1919 ). To už ale nebyla Komunistická strana a konec SSSR šel do finále. Další moskevský přítel, náš společný se Sašou Borcovem, Viktor Mišin zamykal prázdnou budovu ÚV KSSS v Moskvě a předával ji místním orgánům státní moci. Bylo to v roce 1991. Vše šlo podle plánu. Žádné náhody ani šťastné konstelace. Byla to práce, smysluplná a dokonalá spolupráce. Další známý, vedoucí představitel Komsomolu Viktor Mironěnko, který má na Wikipedia uvedeno plukovník KGB, se v té době zaměřil na další rozvíjení sítě jeho agentů v mém blízkém okolí. S dnes snad všem zcela zřejmým cílem a záměrem. KGB přebírala opět moc, kterou ztratila po smrti Stalina a Beriji i v souvislosti se neomezenou mocí armádních velitelů po vítězné Vlastenecké Válce. V ruštině a azbuce je zkratka ruského názvu Druhé světové války užívaného v SSSR – O.B. Operace Benjamin, nebo Bartoloměj. Otmar Reidl. O.R

Zpět ke svatému apoštolovi Bartoloměji.

Výše uvedený Bartoloměj James Sulivan se účastnil Druhé expedice s Charles Darwin. Přicestovali tehdy i na Galapážské ostrovy. Galapágy krátce řečeno. Na počest Sulivana byl jeden ostrov pojmenován na ostrova Svatého Bartoloměje. Co je spojuje s naším příběhem. Objevil je Tomás de Berlanga, dne 10. března 1535 při plavbě z Panamy do Peru. 10. března je i 10. října. A to je děleno dvěma Moravcovou metodou, i 5. října a to se narodil Václav Havel. Nebo je to minus 8. březen a to je svátek Žen. Který má své kořeny v textilním průmyslu USA. Ostrovy se na námořních mapách objevily až v roce 1570. A až v roce 1832 dne 12. února je anektoval, jako nikomu nepatřící území Ekvádor – Ecuador. A právě sem přijel Sulivan s Darwinem. Byli tam asi pět týdnů a na Wikipedia píší , že právě zde se asi zrodilo pozdější zformulování teorie O původu druhů. Den anexe 12. únor a to je i 12. listopad a to je i 12.11. a to je i 1775. Rok založení US Amy a US Navy a US Marine. Rok anexe je 1832 – a to je moje rodné číslo 1 a 2 a 3 a osm – OTTO k tomu. A také je to datum narození Vasily Stalina 03.21. Galapágy jsou složeny z 19 ostrovů, které jsou větší než 1 km čtvereční a spousty menších ostrovů. Hlavní město je Puerto Baquerizo Moreno. L B.M. – základní klíč operace Benjamin/ Bartoloměj. A je to i Boquerizo je Vazil Q – tedy Vasil Che a Moreno je tmavý. Tedy buď Žid nebo Cikán – Ind. Galapágo je v češtině ŽELVA – Zase znova VAZEL – Vasil. A želv je na ostrově spousta. Kromě želv tam žijí i “ Darwinovi – Galapážské pěnkavy “ Je jich asi 15 druhů. možná vzpomínáte na tajemníka českého ÚV SSM, kterého jsem již vzpomínal. Pracoval tam začátkem sedmdesátých let – předseda byl Antonín Himl, místopředseda byl Jindřich Poledník a jediný tajemník v té době byl František Pěnkava. Co je ale nejdůležitější v mém příběhu Operace Benjamin. A co potvrzuje vše co tady píši ? Tento ostrov leží v blízkosti ostrova Santiago – Jakub – Kuba atd. Co je ale vůbec to nejdůležitější je, že se nachází na 0 stupni a 17´ a 7″ S. Tedy 17.07. a Dvojka. Datum popravy cara Nikolaje s rodinou, datum mojí svatby v roce 1976 a datum vystoupení Jak eš v PLZNI a první let neviditelného letadla společnosti Grumman – Northrop Grumman. B – 2 Spirit. V roce 1989. A je to i 11.07. narození otce mojí manželky a Olgy Havlové. A minus dva Moravcovou metodou je to i 09.07. a to je datum narození prvního manžela mojí matky.

NEJVYŠŠÍ BOD OSTROVA JE VE VÝŠCE 114 METRŮ. Vzpomínáte na označení jednotky US Army, která stavěla základnu u Petropavlovsk Kamčatskij po porážce Japnska? Výše uvedený ? 114.

Aby to bylo všechno skutečně pravda tak je ještě několik místních názvů se jménem svatého Bartoloměje, patrona Arménie – Armén – Hayk. Jeden ostrov svatého Bartoloměje se nachází na 43°18′ 14″ N a W 8°45´30″. Ten se nazývá oficiálně Illa San Bartolomeu. to je v jazyce používaném tam kde se nachází – galicijštině. Jazyk španělské Galicia. A vy víte, že to název podle Halič z Ukrajiny s Trojzubcem. Ale hlavně je důležité to, že z této Galicia pocházel otec Fidela Castro, který právě z této provincie emigroval na ostrov Kuba. Kromě toho je v provincii Galicia hlavní město A Coruňa. Koruna jako Palác Koruna na Václavském náměstí se svým projektantem Pfeifrem, nedávno široce popisovaným. Koruna jako generál Koruna se kterým sloužil můj otec. I jako naše platidlo, Aloise Rašína, který byl zavražděn na dolním konci Žitné ulice dne 05.01.1923. Dva dny po úmrtí Jaroslava Romanoviče Haška v Lipnici. Žito, obilí je čeledi Lipnicovité. A na horním konci Žitné byl na rohu Mezibranské a Žitné ulice postřelen Jan Opletal a zastřelen Václav Sedláček v říjnu 1939. V tom měsíci ve kterém můj otec odešel z Volové se Stěpanem Michalem Bunzákem do SSSR. V Žitné ulici sídlila hned vedle domu, kde byl postřelen Alois Rašín – A.R. – CKM ÚV SSM. Tam byl ředitelem dlouhá léta Mikuláš Šutka z Volové na Carpathian Rutenia, později Teplice v Čechách. A také tam po návratu z USA pracovala moje manželka. U Mišky – ne Michaila ale Honzy. Příjmením Miška. Tento ostrov leží tedy v ATLANTIKU. Na severu Španělska.

Aby byla pravdivá, zcela pravdivá teorie DVA PLUS JEDEN tak jsou dvě místa označená jménem Svatého Bartoloměje, také v ATLANTIKU ale až dole u Západní Sahary na Kanárských ostrovech. Ty se jmenují ne podle ptáků ale podel latinského názvu psa – Cane – Canarias – Psí ostrovy. Jsou ale i jiné výklady. To ale není předmětem mého psaní. Kromě toho třeba, že v hebrejštině je pes “ kelev “ a to je i anagram Vasil. Dog je anglicky pes a hebrejsky je Dag ryby a v krymské tatarštině je Dag medvěd. Jak jste četli před chvílí. To samozřejmě nahrává variabilnosti šifrování aniž by nezasvěcený věděl o co jde. Jeden z ostrovů se jmenuje La Palma – to je anagram Lampa – Lucerna. Jeden La Gomera a to je Mogora – Meger základ slova Megerit podle kterého vznikl Madrid. Je tu o tom samostatná část na webu. Jeden je Fuerteventura a to je i Fuerte Ventua a to je F.V. a to je můj bývalý nevlastní bratr ale také je František Věk. Ze slavného románu F.L.V od Aloise Jiráska. Využívám této příležitosti a píši co pro nás znamená dílo F.L.V od A.J. – to znamená FoLow Anglický Jazyk. Následuj angličtinu. Při práci Dvojky. Tedy především výrazy angličtiny a češtiny a jejich kombinace, jak jste již mnohokrát byli svědky v mém psaní.

Jedno z těch dvou míst San Bartolomé je na ostrově v provincii Las Palmas – Lampas – Lampy. LUCERNY. A v této obci je umístěno letiště ostrova Lanzarote. Tedy modrých a kapitánů. Především. San Bartolomé se nachází v rovině ostrova Lanzarote chráněné Morrosem a také horou Guatica na západě a horou Mina na východě. Ted L.M. a Morros to je tmavý a G.M. To už tu bylo mockrát, jen připomenu mojí spolupracovnici na Dvojce Mínu.

To druhé místo – obec – je na jihu ostrova Gran Canaria. Celým názvem se jmenuje San Bartolomé de Tirajana. Ano Tira… jako Tree, Three, Trojačky, Toronto, Torino atd. Sousedí například s Valsequillo na severu – Vasil EL CHE. Vega de an Mateo – to je V.M. Dvojka nebo s.V.M. Na severozápadě sousedí s Tejeda – Tejo je Tis, jako Tiso. Ale teď přijde to nejdůležitější Tejo je Tis ale vyslovujeme to Techo. A to když napíšeme tak to je střecha. Můj děda Gebelt byl pokrývač, Margarete Thatcher – příjmení je pokrývač a maršál Pokryškin – Kryša je rusky střecha. V okolí se nachází i důležitá turistická centra jako Playa de Inglés y San Augustýn- Anglická pláž nebo English Beach. E.B. a Augustýn. Na ostrově je i kostel San Bartolomé de Tirajana. Tir a Tree a Toronto a Torino atd.

Je třeba i uvést další souvislost se španělskou provincií Galicia – Halič. Kromě toho že tam je slavné město Santiago de Compostela – James from Milky Way – Jakub z mléčné dráhy, je tam již nedávno popisované město Vigo. Jako čaroděj v televizním seriálu Arabela. Ale je tam i provincie Lugo – L.G. – EL CHE. s regionem Meira. A to je Maier. Mayer, Meier i Meir atd.

Když už jsem ve Španělsku tak ještě jednou obec ne na ostrovech ale ve vnitrozemí. Je to obec San Bartolomé de Piňares v provincii Ávila. Proč to ale skutečně souvisí s Operací Benjamin? Leží u řeky Alberche. Alba a EL CHE. Alba je Skotsko a také vévoda Alba de Tormes. Který právě v této provincii získal majetek od španělského krále – Tormes u Salamanca. Původně byl z Toleda u Madridu. A to vše se nachází v autonomní komunitě Castilla y León. C.L. – L.C. – EL CHE. A co znamená to Piňares? to je Piňa. Buď ananas, ovoce. Nebo jak nám říká slovník je to – “ Skupina lidí velmi úzce spojená pocitem loajality a věrnosti.“

Ale zpět k ostrovům. Další ostrov San Bartolomé je v držení Francie. V současnosti. O ten byl větší zájem než o Galapágy. Objevil jej na své Druhé cestě Kryštof Kolumbus – Janovan/ Genovése, ve službách španělské královny Isabely a jejího chotě krále Ferdinanda, v roce 1493. A pojmenoval jej po svém bratrovi Bartoloměji. Později v 17. století na něm žili především francouzští přistěhovalci, pěstitelé cukrové třtiny. V roce 1784 ostrov Ludvík XVI prodal švédskému králi. A dne 7. března 1785 se ostrova zmocnili Švédové a přejmenovali hlavní město na GUSTAVIA. To je podle jména Gustav nebo třeba Augustýn. 7. března je i 7. října a to v roce 1944 seskočil do týlu nepřítele můj otec v okrese Čadca – Makov, kde je také kostel svatého Bartoloměje. 7. října je i 5. října a to se narodil Václav Havel. A je to i 9. října a to “ zahynul “ Ernesto Che Guevara. Od 19. března ( 16. března se narodila moje sestra a minus dva moje teta Aurélie a 14. březen je významné datum v celém příběhu ) 1801 do 10. července ( 10.07. je i 07. 10. je to to samé co tady bylo teď podrobně ) 1802 byl ostrov okupován Brity. Stále ale zůstával ve vlastnictví švédské koruny. Až 10. srpna 1877 ostrov zakoupili Francouzi ostrov od Švédů zpět. Od té doby je součástí francouzských zámořských území. Samozřejmě pro nás je důležité jak se jmenovalo hlavní město a to, že jej prodali zpět 10. srpna. To je i 12. srpna, kdy se narodil Jak eš a můj otec. I 08.12. a to se narodila moje manželka. Je to ale i 10. května a to v roce 1945 zahynul první manžel mojí matky, který pracoval v Bartolomějské ulici. dodnes je tam jeho jméno uvedeno na pamětní desce., naproti kostelu svatého Bartoloměje.

Finále tohoto dílu. Bartolomé Island. Isla Bartolomé. Je to sub-antarktický ostrov, který je neobydlený. Obývají ho pouze Bouřliváci a Albatrosové. Jméno získal po Bartolomé García Nodal, který navštívil souostroví jménem Diego Ramirez Islands v roce 1619. A jak víte, tak Diego je Jakub, Santiago, James, Kuba atd. Ostrov navštívili v roce 1619 a to je i 1919 i 1991 a všechny naše kombinace mezi tím. Příjmením se jmenoval jako můj přítel Moisés La Braňa Mena ( M.L.B. základní klíč Operace Benjamin/ Bartoloměj ) ve škole Moskvě, krycím jménem. Ten byl Francisco García. Víte že García znamená v našem jazyce Hra CIA. A už víte, že jsem s ním snídal na jaře 1989 v hotelu President, postaveném na pozemcích Augustiánů, na rohu ulice Dušní. Kde stojí kostel svatých Judy Tadeáše – patrona Arménů společně se svatým a Bartolomějem – a svatého Simona Horlivce. A kde je v sousedství Anežský klášter a nemocnice Na Františku. Bouřliváků je v příběhu hodně. A Alba je za zase Skotsko a vévoda Alba de Tormes. Druhá část slova Albatros je zase schéma Tree, Three, Toronoto, Torino, toro, Turrón atd.

Ostrov je na Antarktickém území CHILE. Země s hlavním městem SANTIAGO DE CHILE. Patří územně ke komunitě Cabo de Hornos. C.H. Česky Hornovu Mysu. S O.R. Mys Horn se nalézá na nejjižnějším místě v jižní části souostroví OHŇOVÁ ZEMĚ. Vymezuje polohu severního okraje průlivu DRAKE který odděluje Jižní Ameriku od Antarktidy. POLEDNÍK procházející mysem Horn určuje hranici mezi Atlantským a Tichým oceánem. Mys Horn je obecně považován za nejjižnější mys Jižní Ameriky, avšak skutečný nejjižnější bod souvislé pevniny amerického kontinentu je mys Froward na BRUNŠVICKÉM POLOOSTROVĚ. Kde získal název Mys Horn ? Holandský obchodník Jacob Le Maire spolu s navigátorem Willem Schouten jeli prověřit DRAKE cestu pod Jižní Amerikou. Vyjeli na dvou lodích. Eendracht a Hoorn. Hoorn byla nešťastně zničena v Patagonii. A Eendracht proplula průlivem nazývaným Le Maire, a námořníci objevili na jihu dosud neznámý vysoký ostrov, jehož jižní mys pojmenovali Kaap Hoorn.

Už skutečně kapitola končí. Jenom shrnu poslední odstavec. Brunšvik je v originále BRAUNSCHWEIG – BRAUN tedy Brno, Bruntál a Beroun a tajemník ÚV SSM Brunner a Bern s medvědem ve znaku. A Brown spolupracovník skupiny BEATLES. A BRAUN můj zapalovač dar od mého přítele Vittorio v Itálii v roce 1972. A holicí strojek z MERKURIA, který jsem si koupil na základní vojenskou službu v roce 1974. A SCHWEIG tedy ŠVEJK Jaroslava Romanoviče Haška. Ohňová země je země ohňů, jako Camillo Cinefuegos – Sto ohňů, a Wasillo – spolubojovník Ernesto Che Guevara při osvobozování Santa Clara a provincie Santiago – Jacob – Kuba. A také je to hodně světla. Jako OR a Světlana dcera Stalina. Holandský obchodník se jmenoval JACOB – SANTIAGO – KUBA a LE MAIRE – L.M. nebo je to i MAIER – MÜLLER – MLYNÁŘ – MEYER – MAGER – MIZER – MACHAR – MAGER. POLEDNÍK byl JINDŘICH. A poledník také prochází Jindřichovým Hradcem, kde optoval můj otec. Jel s ním Willem tak se jmenoval německý císař ( byl i Viktor i Albert ), který provdal v Berlíně v roce 1912 svoji dceru LUISU VICTORII- to je i VITTORIO v italštině, a Viktor v ruštině a v mužské podobě je to LUDVÍK – za BRAUNSCHWEIG, za přítomnosti cara NIKOLAJ II. a krále GEORGE V. Schouten začíná v ruštině a hebrejštině, písmenem Š – Trojzubcem pána moří a symbolem Ukrajiny. Jeho iniciály jsou W jeden Trojzubec a příjmení je Trojzubec také. Tedy celkem DVA. Španělé vysloví Horn – ORN. A to N asi není moc slyšet protože jsou to dvě souhlásky za sebou. Takže slyšíte spíše jenom O.R.

Pro zopakování. Trojice v mém příběhu, popisované tady a nyní a také připomenutí popisovaných dříve.

Tři sestry v Glen Coe, Highland, Scotland. Dvě jsou vedle sebe – Gearr Aonach ( Short Ridge ) a Aonach Dubh ( Black Ridge ) a jeden vrcholek je dále od nich. Beinn Fhada ( Long Hill ). Místo kde sídlil klan McDonald.

Tři ostrovy u amerického pobřeží . Jeden je nad rovníkem a dva jsou pod rovníkem. Dva jsou obydlené a jeden je neobydlený. Dva patří zemím z Jižní Ameriky ( Ecuadro a Chile ) a jeden je evropské země ( Francie ). Dva jsou nazvány po přímých objevitelích a jeden po bratrovi objevitele.

Tři králové. Mohorita Vasil a Mohorita Ivan a Stěpan Bunzak. Dva narozeni v srpen, jeden v květnu. Dva narozeni v roce 1919 jeden v roce 1922. Všichni tři z Volové. Ale dva z Volové – města Mižhirja a jeden z vesnice Volové u Chustu. Jeden z nich byl generál. Dva byli plukovníci. Příjmení dvou začínalo písmenem M a jednoho B.

Tři králové. Josef Balabán a Josef Mašín a Václav Morávek. Dva byli podplukovníci a jeden byl štábní kapitán. Příjmení dvou začínala na M a jednoho na B. Dva byli českoslovenští legionáři a účastníci První světové války a jeden legionářem a tedy ani vojákem v První světové válce nebyl. Dva se narodili v srpnu a jeden v červnu.

Tři králové. Jeden byl mouřenín. Dva nebyli. Představují Tři rasy středověku, kdy pověst o nich vznikla. Jeden byl Gaspar – Kašpar, Kaspar, Jasper, Casper, Iasper, Jaspas, Gathaspa a byl králem z Indie. Druhý byl Melichar – Melchior – král světla a byl perský učenec. Třetí byl Baltazar – Balthasar, Boldizsar, Baldassare a Valtasar. A byl to král z Arábie. Jejich ostatky leží v katedrále v Kolíně. V Kolíně nad Rýnem. Ne v tom českém u kterého měl seskočit Otmar Reidl Operace Benjamin. Jejich jména byla údajně v řečtině Appelicon, Amerín a Damascón. V hebrejštině Magalath a Serakin a Galgalath. M.S.G. Přinesli narozenému Ježíšovi dary – myrhu, kadidlo a zlato. Rusky jsou to Tři carové, španělsky Tři mágové. V ruštině je Valtazar a Melchior a Kaspar. V.M. a kašpar – rusky august, clown, klaun, šašek atd. A jsou to v termínu převzatém do ruštiny Volchvové – Mágové z Východu. V.M.

Tři místa San Bartolomé u Španělska. V Atlantickém oceánu. Jeden je v Galicia. Dvě místa jsou na Kanárských ostrovech. Jeden je ostrov a dvě jsou obce na ostrovech.

Tři lodi v roce 1941 vyjíždí na Černé moře u mysu Sarych, Krym. Lenin, Vorošilov a Gruzie. Jedna z nich, jménem Lenin ztroskotá. Zbylé dvě zachraňují trosečníky. Kapitán je popraven. Později omilostněn. Iniciály lodí jsou G.V.L. – GAVEL česky HAVEL. Stejně jako Václav a Ivan a jako řeka v Německu. I jako V.G.L – VASIL.

Tři lodi řady Olympic, společnosti White Star Line’s. Jmenují se Olympic, Britannic a Titanic. Jedna z nich ztroskotá a další dvě se plaví dál. Ty co se plaví dál mají začáteční písmena O.B.

Tři sestry. USA a Velká Británie a Rusko. Na území dvou se nebojuje ve světových válkách. Ani v První světové válce ani ve Druhé světové válce. Dvě jsou “ ostrovy “ a jedna je velký poloostrov, nebo pevnina. Dvě jsou vedle sebe – Aljaška – Canada, dříve území Velké Británie nyní stále čelen britského společenství národů. Třetí je od tohoto území oddělena Beringovou úžinou. Dvě jsou Amerika a Evropa. Jedna je Asie a Evropa.

V příštím pokračování v Díl VII. bude konkrétní průběh Operace Benjamin/ Bartoloměj na našem území. V Československu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *