Díl VII. Operace Benjamin/ Operace Bartoloměj. Operace B Aneb Operace 8.

769 zobrazení
TiskTisk

Text převzatý z Internetu.

Z moderních anglických překladů Bible je to pouze verze “ Bible krále Jakuba – KJV „, která používá výraz “ Duch Svatý – Holy Ghost “.  V KJV se vyskytuje 90krát.  Pojem „Duch Svatý – Holy Spirit “ se v KJV vyskytuje sedmkrát.  Neexistuje jasný důvod, proč překladatelé KJV používali “ Duch – Ghost “ na většině míst a pak “ Duch – Spirit “ na několika místech.  Přesně stejná řecká a hebrejská slova jsou v KJV přeložena jako „Duch – Ghost “ a „Duch – Spirit “ v různých výskytech těchto slov.  „ Duchem – Ghost “ neměli překladatelé KJV v úmyslu sdělit myšlenku „ducha – Spirit, zesnulého člověka“.  V roce 1611, kdy byl KJV původně přeložen, slovo „Duch – Ghost “ primárně odkazovalo na „nehmotnou bytost“.

 U nedávných překladů Písma místo „Duch – Spirit “ ve většině případů nahradil „Ducha – Ghost “.  Něco z toho vzniklo proto, že slova nemusí vždy mít svůj význam.  Za dnů Shakespeara nebo krále Jamese “ Duch – Ghost „znamenal živou podstatu člověka.  Při pohledu zpět vidíme, že „dech – Breath “ nebo „duše – Soul “ byly často používány jako synonyma „Duch – Ghost “.  V těchto dobách duch obvykle znamenal podstatu opuštěné osoby nebo démonické nebo paranormální zjevení.  Jak se jazyk vyvíjel, lidé začali říkat „ Duch – Ghost “, když mluvili o vizi mrtvé osoby, zatímco „ Duch – Spirit “ se stal standardním pojmem pro život nebo živou esenci, často také pro „duši – Soul “.  Až na malé výjimky „duch – Ghost “ a „duch – Spirit “ měnily místa během asi 300 let.

 Skutečným problémem je, že „ Duch svatý – Holy Ghost “ i „Duch svatý – Holy Spirit “ se vztahují k Třetí osobě Trojice, rovnocenné a shodné s Otcem a Synem (Matouš 28:19; Skutky 5: 3,4; 28:25,  26; 1. Korinťanům 12: 4–6).  Je darem Otce svému lidu na zemi, aby zahájil a dokončil budování Kristova těla (1. Korintským 12:13).  Je také prostředkem, kterým je svět usvědčen z hříchu, oslavován je Pán Ježíš a věřící jsou transformováni na Jeho obraz (Jan 16: 7-9; Skutky 1: 5, 2: 4; Římanům 8:29; 2  Korintským 3:18; Efezanům 2:22).  Ať použijeme jakýkoli výraz, pamatujeme si, že tento Duch Svatý – Holy Ghost “ je Božím aktivním “ dechem – Breath „, který fouká, kam si přeje, vytváří víru skrze vodu a Slovo.“ ( Konec převzatého textu.)

Co znamená takový nezvyklý úvod k další kapitole Operace Benjamin/ Bartoloměj ? Jde o další ukázku toho, jak se poměrně standardní a známé texty mohly užívat ve vojenských operacích. Samozřejmě je možné se zmínit o překladech těchto termínů v různých jazycích. Kde se podle mých zjištění shodují. Možná to v minulosti také bylo jinak. V jazyce Arménů – Hayk, jsou pro tyto dva termíny také dva termíny. Například. Ale spíše si myslím, zde bude platit to o čem jsem se zmínil v minulém díle – Klasické dílo české literatury F.L.V. od A.J. – Což je F.L. Věk od Alois Jirásek. Pro naši potřebu je to F.L.V. – FoLoW – A.J. – Anglický Jazyk. Pokyn “ Následujte angličtinu.“ Nebo “ Řiďte se angličtinou.“

V textu v úvodu se objevuje právě v angličtině několik zajímavých spojení písmen. Holy Ghost je i H.G. a Holy Spirit je H.S. Budeme li vycházet z dosavadních textů a zkušeností tak víme že H.G. je i HaaG a LaHaya i GaaGA. Ale i Gustáv Husák, původně Augustýn. A GUSS HALL. Holy Spirit je H.S. a to je třeba Holand State – česky stejně Holandský Stát. A už jsme tam, kde mnohokrát. N.L. ( LN ) – Niederland, Nizozemí, Países Bajos, Netherlands, Holland, Holanda, Olanda, Há Lan, Cholandija, Walanda, Landa, Hulando, Belanda atd. Termín Holland je odvozen ze starého “ Old Dutch “ – “ Wood land “ Země lesů. Další “ lidový “ výklad je, že to znamená “ Hollow Land “ což může být ÚŽLABINA či PROHLUBEŇ či DUTINA či VPADLÝ či ZAPADLÝ či PROPADLÝ atd. – velmi důležité v mém příběhu – ROKLE, BARANCO, CAŇADA, MEZIHOŘÍ, VALLEY atd. Také to je ale i TEMNÝ ( V rumunštině slovo – mohorat – ponurý, chmurný ) NEPŘIROZENÝ. Netherlands znamená “ nižší země “ Teda v podstatě to o čem se říká, že slovo Holland nevystihuje. Tomu ale lze, těžko uvěřit. Konec konců na celém světě se název tohoto státu prolíná v obou podobách a v různých variantách. A když k tomu přidáme už známé řeka AMSTEL a po ní pojmenované město AMSTERDAM, s klíčem R je L tak vidíme, že je to skutečně jeden z významných orientačních bodů kontaktů na dálku. Bez osobní či písemné či jiné komunikace, která se dá vysledovat. A ještě jednoho úplného svědka máme v naší, československé historii, po ruce. Byl to herec HUGO HAAS. Ten byl i H.G. ale i to druhé H.S. A byl z BRNA a narodil se v BEZRUČOVA 5 ( Bezruč byl v originále Vašek ). V obchodě s obuví U ZAJÍCE ( U.Z. – V.Z. ) jeho otce LIPMANNA ( ZIKMUNDA ) HAAS. Jeho matka byla ELKA ( OLGA ) EPSTEIN, původem z ODĚSY. A samozřejmě, že bylo možné použít i všech spojení v práci V.Z. – DVOJEK, v souvislosti s jeho profesí – herce a režiséra. Ale to není předmětem tohoto psaní.

Určitě je v tomto úvodu možné ukázat i na souvislost s dalšími jmény a přezdívkami, nebo krycími jmény. Víme, že Stalin byl Koba a vlastním jménem Džugašvilli. Stalin může být také S.Talin- Jako hlavní město Estonie – Stonie – Stoney je i kamenný. Koba je určitě i Kuba – tedy Jakub, Santiago a Jakov – jako jeho syn a Jakov Sverdlov, Jakovlev – instruktor mého otce za Druhé světové války, Jakovlev pravá ruka Gorbačova u kterého jsem byl v září 1990, Jakovlev letecký konstruktér, Jakovlev maršál SSSR, můj spolužák ze třídy na devítiletce na Strossmayerově náměstí Jakub Berdych, například. A celý ostrov Kuba se vším a všemi, co k němu patří. A jako ten překlad bible nahoře – Bible krále Jakuba – 1611 ( 1776 – vznik Spojených států ). Ale jen ti co znali klíč věděli, proč se co a kdy a v jakou chvíli užívá. Například v hebrejštině je Duch – Ruach. Vysloveno. Napsáno je to ale třemi písmeny hebrejské abecedy. רוח הקודש. RUACH HA KODEŠ. Čte se zprava doleva. Když to slovo RUACH složené ze tří hebrejských písmen postavíte z hlavy na nohy, jak říkával LENIN tak vám z toho vznikne L.I.V – Tedy iniciály jeho jména. Lenin Iljič Vladimír. Vladimír Iljič Lenin. A vy víte, že jeho jméno nebylo LENIN – byl ULJANOV – UL a JANOV. To jméno prý převzal kvůli povstání dělníku a jejich následnému masakru carskými oddíly na řece Leně. Lena byla i Magda Lena. Přítelkyně Ježíše Krista. Je zcela zřejmé, že to krycí jméno přijal protože to mělo být Lena – tedy Lenin. Aby to odpovídalo tomu V.I.L. tedy postaveném z hlavy na nohy – RUACH – DUCH. Anglicky GHOST – H.G. anebo SPIRIT – H.S.. Tedy jako ve smyslu výše uvedeném DUCH jako ten třetí ve Svaté trojici. Otec a Syn a Duch Svatý. Anebo jako duch v novější podobě. Ten který opouští mrtvá těla a zjevuje se vybraným osobám pro potěchu nebo z důvodu, pomsty, odplaty, nebo pro zábavu. Strašidlo tomu říkáme v Čechách. Uvědomte si ale to nejdůležitější. Že tito lidé, nám prezentovaní jako Velikáni lidstva, ovládali stejné jazyky jako my. A že je napadalo to co vás při studiu angličtiny. Možnost spousty výrazů v jedné řeči v řeči druhé a obráceně. Taky chodili do školy a vtipkovali. A když ne oni, tak to okolo sebe slýchávali. A pak to samozřejmě mohli použít. Ve vyhnanství žili mezi tak zvanými obyčejnými lidmi. Tehdy mezi většinou negramotných v ruských sibiřských vesnicích a městech. Kteří užívali různé výrazy, a jazyk, který byl určitě od jejich mateřského ruského jazyka dost odlišný. A slovní hříčky ty snad musí upoutat každého vzdělance. Zvláště, když je vězení, nebo musí trávit dny a noci v kraji, kde kromě četby nic jiného k dispozici není. Ani divadla, ani kavárny ani kluby a žádná jiná místa pro komunikaci s ostatními lidmi. Většinou v nehostinných krajích, kde je jenom zima a mráz a sníh a led. Tehdy nebylo ani rádio. Může jen číst a psát. A přemýšlet. O čemkoliv. Co ho napadne.

Tedy V.I.L. použil hebrejské slovo RUACH – DUCH. První slovo v komunistickém manifestu Karla Marxe a Bedřicha Engelse je podobné. Jde o jeden z výkladů i slova DUCH – je to anglické SPECTRE. Je to přízrak, strašidlo, duch i zjevení. Ale je to slovo, které v angličtině má synonyma z oblasti církevní – SPIRIT, GHOST, MIND, SOUL, ESPRIT. Anglický slovník definuje slovo SPECTRE jako A GHOST. Tedy DUCH – SPIRIT. Především. Manifest komunistické strany byl dříve než se LENIN narodil. V roce 1848 – v revolučním roce 1848. Po něm byla Krymská válka 1853/1856, Občanská válka v USA 1861/1865 a Prusko – rakouská válka 1866 a Prusko – francouzská válka související se vznikem imperiálního Německa v roce 1871 v čele s císařem Wilhelmem I. a kancléřem O.B. – OTTO BISMARCK. A BISMARCK je i MASARYK B, ale i WASILECK B, i MARX B.S – 22, a OTTO číslovka 8. OCTO v latině. V té době a krátce po tom, armáda USA vytlačila Španělsko ze dvou strategicky důležitých ostrovů – španělských kolonií . Ostrov Filipíny – které májí nápadně podobnou vlajku s Československou a ostrov CUBA, česky KUBA.

Maninfest komunistické strany začíná slovem DUCH. Je tedy pravděpodobné, že Lenin, polyglot, prostě smysl toho co tím DVOJICE autorů Manifesto říká a napovídá, pochopil. Proto se knihy píší, aby se nad nimi také přemýšlelo. Tedy alespoň já jsem si to vždy myslel. Je zajímavé, že v české verzi bylo použito slovo “ STRAŠIDLO „. V ruštině pak slovo PRIZRAK – naše přízrak. Čímž to samozřejmě odvedlo pozornost od dvojsmyslu, který tomu autoři dávali. Strašidlo straší. A DUCH – je ten JEDEN z TROJICE, který fouká tam kam si přeje a může vše co se děje ovlivnit. Samozřejmě, že všichni tito Tři muži – 2 a 1 – MARX,ENGELS a LENIN byli ateisté. Mohli se tedy pouštět do všelijakých užívání spojení, vět, slov, historických událostí i jmen, která byla jiným lidem svatá. Jejich křestní jména jsou – v naší kombinaci Charles Friedrich, Vladimir – C.F.V. a F je i P a P je i R a R je i L. C.L.V. – VaSiL. A jejich příjmení jsou M.E.L. Mlýn – Müller – Meyer atd.

Důležité je i vědět, že zjevení a přízrak je i anglické slovo WRITH – tedy po našem poskládané – W.H.R.T. – M.H.R.T. – MOHORITA.

Ale dost bylo úvah a zamyšlení. Zpět ke konkrétnímu, dnešnímu tématu. To vše samozřejmě plynulo z toho o čem jsem psal v úvodu a já to jenom ve svých psaních tady na webu skládám dohromady. To co se rodilo kdysi dávno a dávno a jen někdo to chápal a pomáhal tomuto zrození světa, tak jak ho známe dnes. Bez jakýchkoliv kontaktů a řídících orgánů a tajných schránek a tajných skrýší a bez všelijakých tajných agentů a špiónů. Psaných zpráv a záznamech v evidencích. Tajných inkoustů, mini fotoaparátů a odposlouchávacích zařízení na ambasádách atp. Tyto doprovodné aktivity, měly svůj význam. Ne malý – simulovali jakýsi válečný zápas v době míru. Nebo později ve Studené válce. Odváděli totiž úspěšně pozornost od probíhající Operace Benjamin/Bartoloměj. Která měla za cíl – “ Vuelta de Obligado „.

V této části se objeví další důkazy o spolupráci Tří sester. V závěrečné fázi Druhé světové války. Kdy se postupně připravovala “ Vuelta de Obligado “ Obrat k normálu. Po letech existence tak zvané Světové socialistické soustavy. V čele se SSSR. Ve “ vojáky “ přesně a dlouhodobě plánovaném konci tohoto systému. To bylo v roce 1991. Pokusím se o stručnost, protože veškeré podstatné klíče i souvislosti jsou zcela zřejmé a byly mnohokrát opakovány dokola.

Jedná se o Osvobození Československa armádou USA. Je spousta různých teorií, kdo co mohl a co měl a co by bylo bývalo dobré, kdyby udělal. Jasné je to, že tak jako v práci normální výrobní firmy, nebo dobře vybudované společnosti lidí – státu, je fungování vnitřních mechanismů podobné jako v armádě. Nebo, mělo by být lépe řečeno. Výrobní firma, když nepracuje tak jak má, tak zkrachuje. Špatně spravovaný stát to vydrží déle, ale život v něm je pro většinu občanů, spodních 70 procent, nesnesitelný, až do úplného otupění. Armády které válčí a mají vítězit se tak chovat nemohou. Proto je v nich navozen takový systém, který je právě od civilních systémů odlišuje. A neodlišuje je schématy fungovaní odzdola nahoru a odhora dolů, a do stran, a křížem krážem, protože ty jsou podobné. Odlišuje se od nich způsobem plánování – znáte to přece – “ Štěstí přeje připraveným „. Ale odlišuje se od nich systémem vydávání příkazů – rozkazů a systémem, který určuje jejich absolutní vykonavatelnost. A protože se jedná o mimořádné okolnosti tak i vše co se v těchto válečných systémech odehrává má také mimořádné postavení ve fungování států. Jde o vymahatelnost plnění rozkazů, odvodní povinnost, pracovní povinnost. Ale také o neuvěřitelnou škálu dobrovolných činností, které celému tomu systému také pomáhají. V centrálách armád, jde o velká strategická rozhodnutí, na základě hluboké znalosti jednotlivých účastníků konfliktu. Jak v oblasti zdrojů ekonomických i lidských. Důležitou roli hraje geografie. Rozložení válčišť. Jejich vzdálenosti a k tomu potřebná logistika. Já vždy při diskusích používám výraz “ všechno je to matika „. Strategická rozhodnutí, která byla a jsou činěna v zájmu zachování existence života na planetě země musí mít k dispozici absolutně bezchybné vstupy – data. A to znovu opakuji z úplně celého pohledu na všechny účastníky konfliktu. Tedy byla li to světová válka tak musí být známa data z celého světa. A rozhodnutí jsou vydávána právě jenom na základě zhodnocení všech těchto dat. Kdy, kde a s kým se bude válčit nejdříve a s kým později a kdo bude stát z velmi závažných důvodů stát formálně stranou. Ne náhodou byl první velký počítač IBM ( mimochodem také v naší řeči L.B.M. ) v Pentagonu a zabral rozlohu snad celého nebo dokonce několika pater. Určitě měl využití pro právě probíhající Druhou světovou válku. Ale určitě se jeho obsluha zabývala celým vývojem po válce a celkovým vývojem světa ve druhé polovině 20. století. Jen tak bylo možné vítezství vybojovat a položit základy pro Nový svět. Zatím jen pro část. Není možné všeho dosáhnout najednou. Naprostá většina rodin na světě také nemá vše hned. Musí se k tomu dopracovat, v případě, že jejich plány nenaruší nějaká mimořádná událost, postupně. A tehdy to jasně napovídal Marshallův plán. Byl to plán náčelníka štábu US ARMY. Georges Catlett Marshall. Toho kdo stál v čele americké armády – pozemní armády od roku 1939 – tedy roku, kdy válka vypukla, až do jejího úspěšného konce. Dovolím si použít termín Mistra Logistiky. Přesouval po zeměkouli obrovská množství lidí, techniky a materiálu. A dělal to velmi dobře. Získal Nobelovu cenu míru. Snad jako jediný voják v dějinách. Po válce byl ministrem obrany USA a předsedou Červeného kříže. A když odešel do ústraní, tak se presidentem USA stal vrchní velitel spojeneckých vojsk z Druhé světové války – generál Dwight Eisenhower. Ve válce podřízený generála Marshalla. Onoho geniálního tvůrce plánu na obnovu Západní Evropy. A když Západní Evropy, tak samozřejmě i s plánem dopadu jeho obnovy na celý svět. A nepřímo i na Sovětské impérium. To ale není smyslem mého psaní. Na to určitě sepsali ekonomové a historici a další odborníci spousty a spousty knih a učebnic. Vojáci Tří sester a tedy všichni další zainteresovaní vojáci z dalších armád věděli, že se jedná o dočasný stav. Že v naplánovaném roce 1991 Sovětské impérium skončí. A právě dvojsmysl toho, že plán byl Marshalla. Tedy nejvyšší vojenské hodnosti, která v USA neexistuje, ale byla nejvyšší hodností pro vojevůdce v evropských zemích. A tak naznačoval, že Strategická Operace pokračuje, pod vedením někoho, kdo stojí mimo ustálené a dosavadní pořádky – je maršál a není maršál . Ale také víte, vy kteří čtete, že Marshall je původní francouzský termín – název, jméno, pro podkoního. Tedy toho kdo se stará o koně. A i ten kdo o koních nic neví, asi chápe , že to je nesmírně důležitá a zodpovědná práce. Ať jde o koně chovné, tažné nebo ty vojenské. Marshall je velmi rozšířené příjmení i jméno ve Skotsku. Je to také hodnost v amerických bezpečnostních složkách. US Marshall. To je ten, kdo hájí zákon a ochraňuje ty, kteří to potřebují a předává spravedlnosti ty, kteří zákon porušují. Aby společnost žila v bezpečném prostředí. Bylo to tak i proto, že bylo třeba naznačit, že otázka nestojí jenom Západ a Východ. Ale že to je i Západ – který musí vyřešit vše co bylo třeba vyřešit doma, ale také například ukončit na Západě jeho po staletí budovaný nespravedlivý koloniální systém a přeměnit tak zvaný Třetí svět na rovnocenného partnera v suverénních nikomu nepodřízeným a samostatných státech a začít skutečně budovat základ pro nový pořádek v uspořádání světa, který se naplní až po skutečném pádu nesmyslné komunistické vize světa, zhmotnělé v SSSR a jeho koloniích. A ve většině světa budou panovat demokratické poměry. Samozřejmě, že jsem si vědom, že ještě zbývá kus práce v jedné a to nemalé části světa.

Operace Benjamin a Bartoloměj v konkrétních “ informacích “ DVOJKY americké armády, pro DVOJKY ve východní Evropě po Druhé světové válce. A jak se s nimi konkrétně pracovalo. Bude to stručně. Ne dlouhé čtení. Vycházím z toho, že vše potřebné již bylo napsáno a to co bylo třeba uvést v souvislostech, v souvislostech již uvedeno bylo. A to mnohokrát.

Osvobození západních a jihozápadních Čech probíhalo za účasti americké 3. armády ( 1. armády ) a především jeho V. a XII. sboru. Velitelem této armády byl slavný velitel a zkušený válečník Georges Smith Patton. Narodil se dne 11.11. ( 1885 ) v San Gabriel, California. Službu v americké armádě započal v roce 1909. Jeho manželka byla Beatrice Banning Ayer. Jeho otec a děda byli George Smith Patton I. A Geroge Smith Patton II. On byl tedy George Smith Patton III. V roce 1913 navrhl šavli – M1913 Cavalry Saber. Známou jako “ Patton Saber „. V roce 1912 se zúčastnil Letních olympijských her ve Stockholm, Sweden v disciplíně 5ti boj. Penthatlon.

Velitelem generála Pattona byl v této závěrečné fázi války veitel 12. skupiny armád, generál Omar Bradley. Ano vidíte dobře – O.B. Po válce vůbec první v dějinách USA Chief Joint of Staff. Náčelník štábu, náčelníků štábů všech složek americké armády. Jeho jméno a příjmení je i M.L.B. a Dr.LEE.

3. americká armáda generál Patton. 3 americká armáda – Tři sestry, Tři králové. Především V. a XII. sbor. To je i 12.05. a to je i 10.05. anebo 14.05. 10.05. zahynul první manžel mojí matky. 14.05. děleno dvěma 07.05. a to se narodil Doc. Ivan Mohorita, ve Volové, jeden ze Tří králů. Ale je to i 12.08. a to se narodil v roce 1919 ve Volové můj otec. Součet jejich dat narození je 19.08. a to se narodil třetí ze Tří králů, generál Bunzák Stěpan Michal. Ve Volové. 08.12. je datum narození mojí manželky Patty ( Vlasty ) Svoboda v Plzni. Narodil se v San Gabriel California. Gabriel je Basil – Vasill i Gabel – Havell a se členem The je to i Gebelt. California – Kalifornia, je moje matka v prvním manželství anagram Florianka. je to místo – stát – kde studoval Ivan Havel. Patton je i mužská podoba jména Vlasta – Patty – Patton. Moje manželka Vlasta Svoboda – ová z Plzně a manželka generála Moravce, Vlasta Novák – ová, také z Plzně. Z Plzně pocházel můj tchán Svoboda – otec mojí manželky a generál Moravec tam sloužil u 35. pluku – tak zvaných pětatřicátníků. 35 – 1775. O nich jsem zpíval při každé příležitosti – „Pětatřicátníci hoši jako květ….“ 1775 – 35 je rok vzniku americké armády US Army dne 14. června ( 14.06. ) a US Navy 13. října ( 13.10 ) a US Marine 10. listopadu ( 10.11. ). Patton navrhl šavli – česky šavle – anagram Vasil a anglická podoba tohoto slova je ukázka klíče – R je L a obráceně. Saber – Basil – Vasil. Nebo i Basel, v případě potřeby. Byl na soutěžil v pětiboji. Švédská vlajka je v barvách žlutá a modrá. Jeho manželka se jmenovala Beatrice. Anagram The Basil. Příjmením Ayer. To je španělské včera. Yesterday – jako známý, snad nejslavnější hit Beatles, který hráli i ty, snad, nejslavnější orchestry a filharmonie světa. Manželka byla Banning. To je také Benn Ing. Benjamin – vyučenec řemeslu, nebo ženista „engineer“, “ inženýr“. Manželka byla také Beatrice Ayer jako B.A. všichni v rodině sestry mojí matky A.B. A jako Buenos Aires. Ayer je kromě toho AR. Alois Rašín ze Žitné ulice, tvůrce české koruny, zvražděný dva dny po smrti Jaroslava Romanoviče Haška v Lipnici. Žito – Lipnicovité.

Generál Patton se narodil 11.11. Ten samý den se narodil v roce 1948 v Teplicích syn bratra mojí matky Karel Gebelt II – můj bratranec Karel Gebelt III. ( v emigraci v Frankfurt nad Mohanem, kde je císařská katedrála svatého Bartoloměje s lebkou tohoto světce ) Víme, že 11.11. je i 17.11. A když toto 11.11. odečteme od toho 17.11. tak nám vyjde 06.11. A to se narodil v Praze mladší syn Karel Gebelt II. – Petr. 11.11. je kromě toho i 22. Dvě labutě i 25 atd. Podle potřeby. Určitě to, ale je číslo mého ročníku na Vysoké škole politické o kterém bude řečeno více za chvíli. V – 25.

Službu v armádě započal Patton v roce 1909. To se narodil první manžel mojí matky Ludmily Bohumil Florián ( B.F. ). A ženil se Ben eš u svaté Ludmily na Královských Vinohradech, náměstí Míru, kde stojí Valdek, kde jsem pracoval já s – Tůma, Lemak, Ulrych, Ulmajer, Bernard, Venta, Hofman, Madlik, Pfeifer, další Tůma, Lokaj, Wurm atd. 1909 byl založen Tel Aviv a je to i moje datum narození 19.09. A svátek Zita. Císařovna, manželka KAREL a matka OTTO.

Druhé jméno generála bylo Smith – jako Šmíd – student, údajně zabitý dne 17.11. ( Růžička – Zifčák ). A jako Kuzněcov majitel Foros a dalších míst na Krymu a jako Kuzněcov stavitel podzemní dráhy v Moskvě.

Aby to všechno byla pravda, tak jsem byl při studiu na Vysoké škole politické v Praze ve Vokovicích, ročník V – 25 ( tam kde “ de facto “ padnul komunistický režim u nás v listopadu 1989 ) v letech 1978 až 1982 zařazen do skupiny Jihočechů a Západočechů. Pouze oni a my tři z Prahy – 2 plus 1 – jedna žena L.V. ( Libuše Vostrovská – ostrov a vysílačka Libuše skupiny SILVER A ) a jeden další muž B.R. ( Bohumil Rynda – tedy i B.F. – Bohumil Florián ) a já V.M. Kolegové byli, jen pro příklad přesné a jasné a dlouholeté přípravy – Václav Mertl – V.M. z Chebu. Štěpánek Václav – V.S. – US. SU. UK. ze Sokolova. Také tam byl V.S. Václav Staněk. Dále byli z Tachova, Klatov, Písku, Strakonic, Prachatic. Byl tam Ludvík Jindra – jako Ludvík Svoboda a malý Jindřich , Karel Albert jako Albertov. Čtyři Václavové ze 17 a se mnou podle metody Vasil je Václav celkem 5. To nejlepší na konec. Kroc byl z Plzně. Stejně jako se jmenoval emigrant Kroc do USA, který se podílel výrazně na úspěchu sítě McDonald Fast Food. A vy si vzpomenete že McDonald, klan, žil pracoval a bojoval v Glencoe – Glen Coe – Údolí Coe ve Skotsku – Alba. Kde jsou Tři vrcholy – říká se jim Tři sestry – dva vedle sebe a jeden je trochu dál.

A nyní se konečně dostávám k tomu, proč jsem v úvodu psal o počtech dvou termínů v anglickém překladu Bible krále Jakuba z roku 1611 – K.J.V. Americká První armáda vstoupila na československé území dne 18. dubna 1945. Bylo to u obce Hranice, ležící poblíž města Aš. Hranice se také jmenuje město na Moravě. Město, kde byla v dubnu 1920 zřízena Vojenská akademie. Ve které studovala tehdejší prvorepubliková elita československé armády. Legionáři ale i nová generace důstojníků – velitelů. To je samozřejmě jedna souvislost, která musí být potvrzena další souvislostí. Ve městě Hranice na Moravě, žila po válce sestra matky mojí manželky, Vlasty Boudníkové. Marie Boudníková, za svobodna – M.B. Její manžel byl Emil Kratochvíl. Podplukovník československé armády. Byl Emil jako můj otec krycím křestním jménem na falešných dokladech ve válce a Kratochvíl jako velitel 1. československého armádního sboru v SSSR po generálu Ludvíku Svobodovi. Kratochvíl byl z této funkce odvolán maršálem Koněvem v průběhu bitvy u Dukly. A zpět se vrátil do čela armády generál Ludvík Svoboda. Za prvé jde o jména shodná se jmény manželů sester Boudníkových – Marie ( M ) provdaná za Kratochvíla ( K ) a Vlasta ( V ) provdaná za Svobodu ( S ) – M.V. – K.S. – X. A za druhé, tato situace se stala přesně na opačném konci republiky – Dukla východ Československa. Odtud přišla sovětská armáda s 1. československým armádním sborem ( Kratochvíla krátce ) Ludvíka Svobody. A Američané osvobodili Hranice na západě Československa. Za třetí do Hranice u Aš vstoupili Američané dne 18.04. – A to vy už víte, že to je i 16.04. – datum kdy v roce 1941 seskočil Otmar Reidl Operace Benjamin. Ale také víte, že to je i 16.09. a to je svátek Ludmily – moje matka a je to také 19.09. datum mého narození. A svátek Zita – také císařovna, manželka KAREL a matka OTTO.

Tento první vstup na Československé území provedla 90. divize v té době součást 1. armády. Které velel generál Courtney Hodges. Za několik dnů došlo k bojům o Cheb. Tam bojovali podle dostupných informací vojáci 90. divize 1.armády a 97. divize 3. armády. A už vidíte souvislost mezi úvodním povídáním v tomto Díle a osvobozováním Československa americkou armádou. Znovu pro zcela jasný přehled. Bible krále Jakuba – 90 x Holy Ghost a 7 Holy Spirit – 90. divize a 97. divize. Kromě toho je to pochopitelně, jak vy kteří čtete, vidíte 90.97. – po našem hebrejské čtení odzadu 19.09. Datum mého narození a svátek Zita, matka OTTO. A také rok 1909. A vše co je s ním spojeno. Boj o Cheb, který se v němčině jmenuje EGER – aby bylo vše jasné – G.R. je G.L. – EL CHE – odehrály dne 25.04. To je i 25.09. a to je Moravcovou metodou i 27.09. a to je i 21.09. a to se narodil druhý manžel mojí sestry UHER – tedy i MAGYAR. A obráceně to je i 12.09. a to se narodil první syn mojí sestry Michal G. – M.G.. Jeho otec byl Bohumil Hrubý – B.H. první manžel mojí sestry. Město s kostelem svatého BARTOLOMĚJE bylo osvobozeno.

Právě teď je příležitost ukázat na to, jak se jednotlivé události zcela prokazatelně prolínaly. Cheb je i CHE i B. Německy je to EGER – EL CHE. Je tam i kostel svatého BARTOLOMĚJE . Ale je tam i ŠPALÍČEK. Vy kteří pamatujete rok 1990 víte, že Špalíček je také v Praze. A že tam bylo sídlo OF. A také už dnes víte, že OF je i OP a když je to OP tak je to i O.R. Otmar Reidl Operace Benjamin. Aby to byla pravda tak samozřejmě v OF figuroval HAVEL, ale i HANZAL – jehož jmenovec ( možná byli příbuzní, ale to nevím ) byl v posledním výsadku z Východu, na konci války, který se jmenoval podle velitele MAJER. A tiskovým mluvčím OF byl v té době Vladimír Železný ( V.Z. ). Jeho otec byl v době Druhé světové války také příslušník Svobodovi armády v SSSR, jako můj otec. Mladší Železný se narodil ve městě Kujbyšev ve kterém si léčil jeho otec zranění z bojů o Kyjev. Kde bojoval také můj otec. A je to hlavní město Ukrajiny – TRIDENT. Ale důležité je to, že to město se jmenovalo Samara – SaMaRa – WaSiL. A že v něm působil Jaroslav Romanovič Hašek v Občanské válce v Rusku. Který má jednu nezapomenutelnou příhodu ve své knize o Švejkovi, kde figuruje právě jméno ŽELEZNÝ. A v názvu města Kuybyshev v angličtině je i Ha Kuba – Jakub i Yakov atd. ale i S a V. – tedy U.S. a S.U. a U.K. a tady u nás doma je to i V.S. i U.S. i S.V. Samozřejmě, že je třeba uvést i to, že jeden z ostrovů Canarias ( srovnej Canaris ) se jmenuje ŽELEZO. EL HIERRO. Náhoda to není proto, že do roku 1884 byl stanoven “ NULTÝ POLEDNÍK “ právě na tomto ostrově. Rozhodl o tom francouzský král LUDVÍK XIII v roce 1634. Nazývali ostrov Ferro – Železo. Až v roce 1884 byl přesunut nultý POLEDNÍK na základě praktických důvodů do GREENWICH, části LONDÝNA. LON DON. U.K. U nás prochází poledník Jindřichovým Hradcem, kde nechali záměrně mého otce optovat po Druhé světové válce a já jsem spolupracoval s Jindřich Poledník. V Jindřišské ulici u kostela Jindřicha II. a Jindřišské věže. Na rohu Jeruzalémské ulice ( za války Sedmihradské – Transylvánské ) a náměstí M.G. – Maxim Gorkij. A zase vše znovu a znovu dokola.

5. května 1945 započaly boje o Plzeň. Do nich se zapojil opět V. armádní sbor s 1 a 2 a 97 divizí. Kromě nich se bojů zúčastnily i dvě tankové divize. A to 9. tanková divize a 16. tanková divize. A zase vidíte 16 a 9 – to je i 16.09. svátek mojí matky a i 19.09. moje narození, svátek Zita – matka OTTO. Ale je to i 16.04. nebo 14.06. Ale je to i 14.09. A roky 1909, 1606, 1609 z předcházející kapitoly o BARTOLOMĚJÍCH. V Plzni vypuklo 5. května povstání a povstalci získali město pod kontrolu ( to je 10.05. – pět dní na to úmrtí prvního manžela mojí matky B.F. v Hradištko a je i 07.05. narození Ivan Mohorita ). 6. května 1945 do města dorazil předvoj 16. obrněné divize ( to je i 12.05. narození mého otce – 12.08. a součet dat narození 7 a 12 – Ivan a Vasil je 19.08. narození Bunzák Michal Stěpan ) Město s katedrálou svatého BARTOLOMĚJE bylo osvobozeno. Několik událostí z těch dnů mi vyprávěl otec mojí manželky Miroslav Svoboda. V té době aktivní pracovník závodů EMILA ŠKODY v Plzni.

7. května 1945 přijímal generál Taylor z 1. pěší divize v Lokti u Karlových Varů kapitulaci velitele německých jednotek – generál Oesterkampf. Ten dokument napsal v němčině. Taylor v něm přeškrtl německé Sudetenland napsal místo toho Czechoslovakia. Byl to Taylor – a to je i Tailor – krejčí – jako Vasil Bilak. A všimněte si a to prosím velmi pozorně a v klidu a bez emocí jak se jmenoval německý generál. Jmenoval se v překladu do češtiny Východní tábořiště , to v angličtině, nebo Východní bojiště a to v němčině. Tedy informace o tom, že někdo někde nad ním – on to být vůbec nemusel – ví jak to po Druhé světové válce bude v Evropě rozdělené. Tedy, potvrzoval to, že to co se odehrávalo po Druhé světové válce bylo ZPLÁNOVÁNO dávno dopředu s ohledem právě na ekonomické možnosti tehdejšího světa a s vidinou konečného cíle kterým byl pád SSSR a světového komunismu. Generál Oesterkampf musel přece být připraven a povyšován a i ochraňován ( kým? no přece Holy Ghost nebo Holy Spirit – tím vojenským z DVOJKY ) , aby se tohoto aktu právě on ve městě LOKET u Karlových Varů zúčastnil. Loket je anglicky ELBOW – ano vidíte to správně. M.B.L. základní klíč Operace Benjamin. Díky té příhodě při podpisu o tom co se stane, všichni co tomu rozuměli, věděli. Beze slov. Jen to slyšeli a nebo četli. Taková příhoda se určitě tehdy vyprávěla všemi a všude.

Ten samý den měl narozeniny Ivan Mohorita. Narodil se dne 7, května 1922 v obci Volové u města Chust . Plukovník Docent PHDr. Ivan Mohorita CSc. Působiště Tyršův dům – SOKOL a DUKLA Praha. Spolubojovník mého otce ze Svobodovi armády a jeden ze Tří králů. Pak už z několik dnů přišel den 10. května 1945, kdy zahynul první manžel mojí matky. Byl pyrotechnik a jel z BARTOLOMĚJSKÉ ulice, policejního ředitelství, odstraňovat munici do HRADIŠTKA u Prahy.

Velitelem 1. armády a také podřízený generála Omar Bradley byl generál Courtney Hodges. Courtney je i Cartney – McCartney ze skupiny založené o přibližně patnáct let později – Beatles. Iniciály generála jsou C.H. – Tedy EL CHE. Generál se narodil ve státě Georgia. Jeho velitel Patton se také jmenoval George. A Georgia je také anglický název pro Gruzii. Tehdy sovětskou republiku, a bylo to i jméno jedné ze Tří lodí Černomořského Flotu, které společně pluli kolem mysu Sarych na Krymu. Více bylo dříve. Generál se narodil dne 5. ledna. a to se narodila moje dcera Kateřina – Catherine – Jekatěrina. Generál se stal příslušníkem ozbrojených sil v roce 1906. A to víme je i rok 1909, rok na rození prvního manžela mojí matky a i další informace související s mým příběhem – rok 1604 a 1609 . Bojoval v řadě válek včetně První světové války. Ve Druhé světové válce se zúčastnil všech operací od vylodění spojenců v Normandii. Důležité je to, že právě on se setkal u Torgau na řece Labi s představitelem sovětské armády. Byl to generál GLEB BAKLANOV. A vy víte, že Gleb je GaBeL – HAVEL a Baklanov je Bakl – VASIL. A N.V. je Naše vojsko. Ruské Gleb je ukrajinské Hleb a B k tomu je H.B. Havlíčkův Brod. Místo narození mojí tety Aurélie a Pavla Landovského. Kromě toho je to jeho křestní jméno v naší řeči i HaLabe. Tedy hebrejský člen Ha a Labe, jako řeka u které se setkali. Kromě toho je to velmi blízké názvu místa na KRYMU, kde se bojovalo v Krymské válce a po kterém je pojmenována KUKLA – BALAKLAVA.

Co je ale důležité a už to tady bylo dříve je to, že úplně první se setkali na Labi vojáci dva poručíci. Poručík americké armády William Robertson a poručík sovětské armády Alexander Silvaško. Willam je Bill a Robert je Bob. Tedy B.B. Anebo William jako W a L a M. Tedy Vasil a Ludmila Mohorita – B.L.M. Ve jménu Robert je i OR a Bert je zdrobnělina Berthélemy – BARTOLOMĚJ. Alexander je Saša Takže byl dvě S. Jako 22 a nebo 25 a všechny další možnosti. ale hlavně byl Silvaško – Silva – Vasil. Anebo S.L. Vaško. Vašek EL CHE. Že to je pravda potvrzuje, že to bylo u Torgau – Tor, Three, Toronto, Torino, Turrón, Thor atd. V těch místech také o staletí před nimi bojoval po boku španělského krále Carlose vévoda Alba de Tormes. Bylo to na Labi, na jehož břehu se nachází Horní Počaply. Labe, které ústí v Hamburgu, kde začala v klubu Indra hvězdná cesta Beatles – skupiny z Liverpoolu. Města, které bylo jako první na světě v dějinách lidstva vůbec spojeno KOLEJEMI s druhým městem. Železnice Liverpool – Manchester. L.M.

A proč to je všechno co jsem napsal pravda? Protože manželka generála Courtney Hodges se jmenovala za svobodna Mildred Lee Buchner. Tedy základní klíč operace Benjamin/Bartoloměj – M.L.B. Byla také LEE – to je ve tvaru lee – moje datum narození zrcadlově, což například používal pro psaní svých poznámek Leonardo da Vinci. Její příjmení bylo Buchner. A důkaz ? V našem domě v ulici pplk. Antonína Sochora v Praze 7, Spatanburgu bydlela rodina jménem BUCHNER.

K 7. květnu 1945 se na území Československa nacházela americká vojska pod velením těchto velitelů.

4. obrněná divize generál Hoge. Generál William Morris Hoge se narodil dne 13. ledna 1894. Narodil se v Boonville, Missouri. Vyrůstal v Lexington, Missouri, kde jeho oec působil jako principal a superintendant v Wentwoth Miliitary Academy. Studoval zde a později na West Point Academy. Tu ukončil v roce 1916. Jeho vojenská specializace byla Ženijní vojsko. Byl to tedy Engineer – Ženista, sapér. Byl vyznamenán osobně generálem Pershing za hrdinství v První světové válce. Po válce vystudoval civilní M.I.T. ( V Cambridge, Massachusetss, hlavní město státu je Boston ) a nejvyšší vojenskou školu generálního štábu americké armády. Po zahájení Druhé světové války byl pověřen vedením významného vojenského projektu tak zvané ALCAN Highway. Dálnice spojující USA přes Kanadu – CAN s Aljaškou – AL. Trasu dlouhou 2 450 km. ( 1,519 Mile ) vybudovali za devět měsíců. Později se zúčastnil bojů v Evropě. Byl pověřen velením ženijní brigády ,která se zúčastnila vylodění na Omaha Beach – O.B. . Jeho přímý podřízený plukovník Benjamin B. Talley plánoval topograficky kdo a kde bude útočit na dvou plážích – sektorech , kde se měla vylodit americká vojska. Jméno jeho spolubojovníka je BENJAMIN Branche Talley. Tedy Benjamin a pobočka nebo větev v L.T. – Litoměřice. Tam žili moji dva bývalý nevlastní bratři – dvojčata a já jsem tam sloužil dva roky na základní vojenské službě v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Generál Hoge později velel Combat Command B z 9. obrněné divize v bitvě v Ardenách v průběhu Battle of the Bulge. A byl mezi těmi, kteří obsadili Ludendorf Bridge u Remagenu. Ve filmu z roku 1969 The Bridge at Remagen hraje postavu generála Hoge, v roli generála Shinner, americký herec E.G. Marshall.

William Morris a příjmením HoGe – Holy Ghost. Nebo Gustáv Husák anebo Gus Hall. Nebo Haag, LaHaya, Gaaga – z N.L. – Nizozemí. Narodil se 13. ledna. Ten den v roce 1937 zahynuli dva rumunští dobrovolníci ze ŽELEZNÉ brigády, Vasile Marin a Ion Mota v Majadahonda u Madridu, ve španělské občanské válce. Narodil se v B.M. A vyrůstal v L.M. – B.L.M. – základní klíč operace Benjamin. Vasil a Ludmila Mohorita. Nebo Labe, Vltava, Morava. Název státu je Missouri – Mizera se jmenoval otec mojí přítelkyně z tábora Dědkův mlýn v létě roku 1968. V.M. Ten který pracoval v Merkuria u Mostu Barikádníků v Praze 7 – Spartanburgu. Ten který bydlel v dvojdomě postaveném ruskými emigranty za První republiky v ulici Koulova, společně s armádním generálem Martinem Dzúrem, také spolubojovníkem mého otce. Tam kde jsem se potkal s Ernesto Che Guevara u hotelu International – Podbaba, Juliska, Dukla. A Mizera je v naší argentinské a uruguayské španělštině také moje ( a Zdeňka Mlynáře – Müller původně ) Millera – Mayer – Meier atd. Byl to vojenský “ Engineer „. A vystavěl vojenskou dálnici z USA přes Kanadu na Aljašku. Spojil tedy teritoria Dvou ze Tří sester – U.S. a U.K. Můj otec sloužil od roku 1965 u Silničního vojska v Horních Počernicích. Já jsem se od roku 1968 učil u Vojenských staveb. Opravoval jsem nákladní vozy, které budovaly dálnici do Brna a letiště Ruzyně. A byl jsem podle britského schématu inženýr – vyučenec. Velel brigádě při vylodění na Omaha Beach – O.B. Operace Benjamin. Jeho podřízený vypracoval TOPOGRAFII pro vylodění americké armády na DVOU přidělených plážích pro vylodění americké armády. A jmenoval se Benjamin Branche. Talley. V podniku KARTOGRAFIA Brno, pracoval po Druhé světové válce kapitán OTISK velitel výsadku WOLFRAM. Generál se zúčastnil se v Ardenách Battle of the Bulge – B.B. – 22. Podílel se na obsazení mostu u Remagenu – Ludendorf Bridge – L.B. Ve filmu, který se natáčel v Československu ve městě MOST v roce 1969 se postava která ho představovala jmenovala generál Shinner. To je od našeho Šína – Šíner – kolej – kolejnice – glajcha. Prostě člověk patřící k US Army. Herec který hrál tuto postavu se jmenoval E.G. MARSHALL ( E.G.M. jako General Electric a General Motors dohromady ). Jako MARSHALL PLAN. Marshalův plán. Herec toto jméno přijal v průběhu své kariéry. Nebylo to tedy jeho rodné jméno. To bylo Everett Eugen Grunz. Jeho první manželka byla WOLF ( WOLFRAM ), druhá WINKELMAN ( W.M. ) a třetí COY ( srovnej s COE – Tři sestry – Glenn Coe, McDonald, Alba ).

90. pěší divize generál Earnest. Generál Earnest Herbert Ludwell se narodil dne 11. listopadu 1895. Narodil se v Richmond, Virginia. Jeho otec byl James Austin Earnest a matka Mary Elizabeth Talley. Oženil se s Frances Alexander Campbell. Do Evropy přicestoval se svojí jednotkou pět týdnů po vylodění spojenců v Normandii. Bojoval se 4. obrněnou divizí, pod velením generála Hoge a pod velením generála Pattona. Právě při osvobození Československa byl ve funkci velitele 90. pěší divize.

Jeho jméno je jasným klíčem Operace Benjamin. Earnest je Ernest, stejně jako Brunschweig a jako Ernesto Che Guevara. Herbert se jmenoval první syn Tomáše Masaryka. A jméno Ludwell je naší argentinsko – uruguayskou španělštinou vysloveno na konci Ž , které je i K. Takže je to i Ludvík. Jako Ludvík Svoboda. Narodil se ve stejný den jako jeho velitel generál Patton. A jako se narodil v roce 1948 Karel Gebelt III. V Teplicích. Můj bratranec, žijící ve Frankfurtu nad Mohanem kde je císařská katedrála svatého Bartoloměje. A je to také 17.11. – 17. listopad. Narodil se v Richmond Virginia – tedy i L.V. Jeho matka byla příjmením Talley. Stejně tak se jmenoval specialista na TOPOGRAFII u generála Hoge plukovník Talley – Benjamin Branche . Otec byl James – Jakub, Santiago, Yakov, Diego, Jacqueline Lee, atd. Manželka se jmenovala v překladu do češtiny Tábor a Zvon. Bell byl vynálezce telefonu z Edinburgu a zakladatel společnosti která se nyní jmenuje A.T. and T. to je v našem vyjádření – ATT – 199. 19.09. nebo 1909. Tábor je biblická hora v Izraeli ( Tavor ), ale také to bylo sídlo ZÁPADNÍHO Vojenského okruhu.

Nahoře je fotografie označení vojáků 90. divize. Znamená to T.O. – Tough Ombres. Tvrdí hoši. Ale s tím, že Ombres je poangličtělé španělské Hombres. Bez H na začátku. A ombres je tak MBRS a to je buď SR.B.M. Seňor B.M. Pan B.M. nebo je také VASIL M. A také víte, že TOUGH je v češtině tvrdý, houževnatý, vytrvalý, ostrý, zdatný, nesnadný, tuhý. Když se pozorně podíváte na to označení tak tam také můžete vidět dvě ruská B – zády k sobě. Tedy 22. Nebo jedno B a druhé jako jeho OTISK. Podobně jako to bylo u mého předchůdce Jaroslav Jenerál – J.J. – a Jakub Jakoubek můj přítel a diskžokej v klubu DVOJKA, v podzemí na Vinohradské třídě, na DVOJCE. Kde to je ale KOTVA. Je to i O.T. a to je Obrněný transportér , který se jmenoval SKOT. Byl to společný ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝ projekt, obojživelného obrněného transportéru. První zkušební série byla vyrobena v roce 1961 – to víte co znamená. TO je i IT v angličitně a to je i podle naší řeči LT. Litoměřice. SKOT se vyráběl v Polsku ve “ Fabryka Samochodov Ciezarowych „. Fabryka byl křestním Tomáš a byl zástupcem vedoucího mezinárodního oddělení ÚV SSM. A to slovo CIEZAROVYCH je v češtině nákladních vozů. Ale je to i čteno česky – CÍSAŘOVÝCH. Tak se jmenoval 1. náměstek ministra školství a můj dlouholetý partner, když jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM a i potom. A samozřejmě je CÍSAŘ i AUGUST. A také tajemník slovenského ÚV SSM. Ten se jmenoval ČISÁR AUGUSTÝN – ano, je to tak.

16. obrněná divize generál Pierce. Generál John Leonard Pierce se narodil dne 25. dubna 1895. V Dallas, Texas. Jeho otec byl Frank Cushman Pierce a matka byla Isabell ( to je také Elisabeth jako u předcházejícího generála, ale ve španělštině ). Absolvoval “ West Texas Military Academy San Antonio „. A následně také „Texas A. and A. University“. V roce 1917 se stal příslušníkem americké armády. Zúčastnil se První světové války. Bojoval ve Francii. Po skončení války sloužil s 8. pěší divizí v Okupační armádě ve městě Koblenz v Německu. Ve Druhé světové válce sloužil v USA a do Evropy přijel s 16. obrněnou divizí v roce 1945. Po válce se vrátil zpět do Spojených států.

Narodil se dne 25. dubna. To je i 25. září a plus dva je to i 27. září a to je i 21. září. to se narodil druhý manžel mojí sestry UHER – MAGYAR. Právě v narozenin generála probíhal boj o město Cheb a další místa v západních Čechách. Byl z Dallas- Texas. Připomínám nápadnou podobu vlajky státu Texas s vlajkou republiky Chile. Absolvoval vojenskou školu v San Antonio. To je i kostel svatého Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7 – Spartanburgu u kterého stojí moje základní škola. Antonov se jmenoval sovětský generál, který právě v době kdy se generál Pierce zapojil do druhé světové války, byl náčelníkem generálního štábu sovětské armády. Antonín se jmenoval také manžel sestry mojí matky Alena/Alice, ze Živanic okres Pardubice. V Pardbicích je také kostel svatého Bartoloměje. Absolvoval Texas A and A Universitu. To je TAAU. Jako pan TAU – seriál československé televize. V hlavní roli je OTTO Šimánek ( O.S. ) – jako malý Šimon – Šimon Horlivec apoštol a společník svatého Judy Tadeáše. A také O.S. – Strategické operace. V roce Říjnové revoluce v Rusku se stal příslušníkem americké armády. Bojoval ve Francii. Pak sloužil v KOBLENZ – To je KOBLE a N.Z. – BULKA, karetní hra Václava Klicpery. Nebo KABUL kde působil otec mojí manželky, narozený v Plzni, Miroslav Svoboda. A je to také anagram VASIL. A k tomu Nový Zéland, tedy ostrov, součást Britského společenství národů. Nebo česky NIZOZEMÍ – NIZO ZEMÍ. N.L. také L.N. LOUNY, okres ve kterém sloužil Antonín Baranikov manžel sestry mojí matky a místo kde seskočil v roce 1945 s výsadkem Vasil Kiš – Výsadek Kozina ( to je i kůže OR ). Koblenz se nachází v zemi Porýní FALC – anglicky Rhineland – Palatine. Jako Palacký a jako Paleček a PALEC. Je to město na soutoku Rýna a Mosely – L.M. a Mosel jako Wasil. Vlajka města je červeno bílá. Automobilní značka města je KO. Jako u nás Kolína u kterého měl seskočit Otmar Reidl Operace Benjamin dne 16. dubna 1941 a místo toho přistál v Landeck u Innsbruck. Kolína, města, kde se narodil generál Miroslav Vacek ( M.V. ), náčelník generálního štábu Československé lidové armády v roce 1989. Město Koblenz bylo vystavěno jako románský vojenský post v roce 8. ( OTTO ) před naším letopočtem. Zakladatel byl Drusus – DR. U.S. a U.S. Jeho název zněl původně v Latině jako „confluence“ – soutok. Místo kde se spojují dvě řeky, dva vodní toky. Jako je u nás například Mělník, kde je soutok Labe a Vltavy. Města do jehož okresu patří Horní Počaply ( 14 km od Mělníku ) a kde se pěstuje vinná réva. A jedno z vín se nazývá jako moje matka Ludmila. Ve městě Koblenz je Basilica of Saint Castor – to je angaram Castro. Nové město v Koblenz vybudoval Klement Václav. Koblenz je také centrum pěstování révy a výroby vín.

Pěší divize 1. generál Andrus. Generál Clift Andrus se narodil 12. října 1890. Byl to nejvíce vyznamenávaný americký generál v hodnosti generál major. Narodil se ve Fort Leavenworth v Kansasu. Otec byl Edwin Proctor Andrus a matka byla Marie Josephine Birdwell. Ukončil Shattuck Saint Mary školu ve Faribault, Minnesota. Začal studovat Stavební inženýrství – Civil Engineering na Cornell University v roce 1912. Universitu nedokončil a a narukoval ke 4. dělostřeleckému regimentu v hodnosti podporučíka. Nejprve sloužil ve Fort Leavenworth a poté byl přeložen do Fort Russell ve Wyoming. V letech 1914 a 1915 sloužil na hranici s Mexikem. V roce 1915 se zúčastnil výcviku v Army Field Artillery School ve Fort Sill. A po jeho ukončení zde zůstal jako instruktor po dobu celé První světové války. V Evropě tedy nebojoval. Po válce sloužil v německém Trier, v americké okupační armádě. Později po návratu do USA absolvoval dělostřelecký kurs, Akademii generálního štábu US Army a Námořní válečnou akademii. Na začátku Druhé světové války byl velitelem divize na Havaji. V květnu 1942 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Poté byl převelen k 1. pěší divizi pod velením Terry de la Mesa Allen Sr. kde zastával funkci velitele dělostřelectva divize. S ní bojoval v Severní Africe, v Itálii. Válku s ní ukončil v Československu.

Generál se narodil 12. října. A my už víme, že říjen je OCTOBER a to je měsíc sice desátý, ale jeho jméno je odvozeno od čísla osm. OCTO – OSM – OTTO. Datum je tedy shodné s datem narození mého otce ve skutečně osmém měsíci – 12. srpna 12.08. a mojí manželky 08.12. Je to také Moravcovou metodou děleno dvěma 6. říjen. To je den kdy v roce 1944, na opačné straně republiky, vstoupila československá armáda se sovětskou armádou, na území naše území. U Dukly, kde bojoval, a ve které byl po válce funkcionářem – DUKLA PRAHA, Ivan Mohorita i Stěpan Michal Bunzak. Jeho matka byla Marie Josephine – také to může být Iosephine – Birdwell – tedy M.I.B. a to je i M.L.B. Otec byl Proctor – to je dvakrát OR. Narodil se v Leavenworth – Worth je anagram Mohorita L. a V. Křestním jménem se jmenoval Clift – to je i The Clif – útes, ale hlavně skála. Ukončil Shattuck Saint Mary School. Shatuck Saint Mary je SSM nebo MSS. A k tomu Skála anebo Rocky de Balboa – Balboa byl Vasco, jako Vaska trubačov. Tak mi říkali – Vaska – Vasil. Filmový Rocky byl z Pennsylvania a jeho manželka byla Adriana. A z Pennsylvania byla Anna Mohorita Lemak – z Westmorland , srovnej s generál Westmoreland. Škola byla SHATTUCK – a to je anagram ŠUTKA. To je v ruštině VTIP, v angličtině JOKE a španělsky BROMA. Ale hlavně to byl dlouholetý ředitel CKM ÚV SSM v ŽITNÉ ulici. Který před tím pracoval v Teplicích, jako bratr mojí matky Karel Gebelt II a narodil se tam Karel Gebelt III. A pracoval tam Landovský, který se narodil v H.B. jako manželka Karel Gebelt II. ŠUTKA se narodil ve Volové jako můj otec a Bunzák a Mohorita Ivan – Tři králové. A ŠUTKA byl křestním jménem Mikuláš – jako car Nikolaj. Tato škola byla v Minnesota – to jsou Mine – doly – podzemí. Studoval na Cornell University ( C.U. ). Na ÚV SSM pracoval jako vedoucí oddělení Kornel Vavrinčík ( C.U. ), již několikrát zmiňovaný. Byl vedoucím oddělení středních škol – tedy OSS. A pokud si dobře vzpomínám, tak jeho nástupce, také Slovák, se jmenoval Ondruš. Srovnej Andrus – Ondruš. Byl to Michal, křestním jménem. Nemám možnost nikde tuto informaci ověřit. Věřím, že mi paměť neklame. Potvrdit by to mohl Vratislav Šíma, pravá ruka Šloufa, nebo Petr Skála. Oba tam s ním pracovali. Jeho jméno je také velmi podobné jménu ministra školství Vondruška. To byl Jihočech. Takový malý Ondruš – Ondruška – s českým slangem Vondruška. Jako Osel – Vosel – Vasil. Například. A píši to i proto, že v ročníku na Vysoké škole politické ve Vokovicích se mnou studoval další Vondruška. Evžen a ten byl z Východních Čech. Generál Andrus byl dělostřelec. Dělostřelec byl i první manžel mojí matky, který zahynul 10. května 1945 v Hradištku u Prahy. A dělostřelec byl, nevím jestli od počátku své vojenské kariéry, ale na konci ano, plukovník Antonín Baranikov, manžel sestry mojí matky. Ten sloužil u raketového vojska – moderních dělostřelců.

Zastavit se musím i u jeho velitele divize, kde byl Andrus velitelem dělostřelectva, po povýšení na brigádního generála. V srpnu 1943 sloužili oba u 1. pěší divize. Terry de la Mesa Allen Sr. Dne 7. srpna byl generál Terry de la Mesa Allen Sr. zbaven velení této divize a nahradil jej generál Clarence R. Huebner – pozdější velitel V. U.S. Corps, ve kterém byla 1. divize na konci války při osvobozování Československa. Dne 9. srpna 1943, tedy dva dny potom, kdy byl zbaven velení, byla na obálce časopisu TIME, fotografie generála s jeho muži. To samozřejmě už víme, že TIME je i TŮMA a i TOMA a i MOTA a i T.M. Je to i časopis ČAS – do kterého T.M. – Tomáš Masaryk přispíval. I kino ČAS na Václavském náměstí v Praze. Do kterého jsem také někdy zašel. A generál Terry de la Mesa Allen Sr. se stal 15. října 1943, velitelem 104. divize. Známé jako Timberwolf – Vlk lesní. Vlk, zkrátka a dobře – WOLF. Toto vše se odehrávalo po dni 12.03. 1943, kdy byl můj otec propuštěn z Gulagu a kdy byl dne 30.03. 1943 odveden do československé armády Ludvíka Svobody v Buzuluku. A nyní to co přijde, sledujte velmi pozorně. 7. srpna byl generál zbaven velení 1. divize. 7. srpna je i 7. května a to se narodil plukovník Ivan Mohorita. Ve Volové. 7. srpna je i 7. října. A to seskočil o rok později můj otec do týlu nepřítele. Minus dva je to narození Václava Havla a plus dva je to datum „úmrtí“ Ernesto Che Guevara. Generál se stal velitelem 104. divize 15. října. A to je zase i 12. října a tak je to i 12. srpna – 12.08. narození mého otce a 08.12. narození mojí manželky. Převzal velení WOLF divize – 14. září 1944 seskočila skupina WOLFRAM, v čele s Otiskem, u Morávky v okrese Frýdek Místek. V stejný den, kdy se narodil Jan Masaryk a zemřel Tomáš Masaryk, a narodil se syn jednoho z mých bývalých nevlastních bratrů a kdy podal v roce 1945 můj otec žádost o opci. Také se narodil můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál – J.J. -kotva. A proč je to všechno pravda? Protože generál Mesa – to je česky stůl, anglicky table, rusky stol, nebo v geomorfologii název pro rovinný útvar v horách, OSAMOCENÁ VYVÝŠENINA ( OV – OB ) a okolo něj jsou ÚDOLÍ – pro naši potřebu všechny možné útvary okolo hor – BARRANCO, CAŇADA, VALLE – VALLEY, GORGE, GLENN, RAVINE, GULLY – MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE a DOLINA a OVRAG – byl na obálce časopisu TIME přesně v den, kdy se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři – dvojčata. Ne jenom ve shodném datu – čísle. Přesně v ten samý den se narodili. A generál přešel velet 104. divizi. A to je římskými CIV. A to je i VCI a to je i VCL – VASIL. A dva roky na to byla shozena atomová bomba na NAGASAKI. Město v Japonsku, kde byl vyroben parník a kam také pak jezdil z Vladivostoku na trasách, před revolucí parník LENIN ( původně SIMBIRSK uvedený do provozu 28. října 1909 ! ), který se potopil dne 27. července 1941, po výbuchu u mysu Sarych na KRYMU. Byl v Černomořské flotile – Black See Fleet – Černomorskyj Flot. A velel mu kapitán – poručík SVISŤANUK. A nadporučík STĚPANKO. Jeho domovský přístav byl před revolucí Vladivostok ( V ) a po revoluci Oděsa ( O ). V azbuce je to B.O. Operace Benjamin.

2. pěší divize generál Robertson. Generál Walter Mellville Robertson se narodil 15. června 1888. Narodil se v Nelson County, Virgina. Otec byl William Walter Robertson a matka Mary Fannie Pettit. Jeho manželkou byla Lorene Crebs. Ukončil Central State Normal School in Edmond, Oklahoma. A pokračoval ve studiu na University of Oklahoma v Norman, Oklahoma, obor Engineering. V květnu 1908 přerušil studium a nastoupil na West Point Academy, ve státě New York. Studium ukončil 12. června 1912. Stejně jako on, dosáhla řada jeho spolužáků hodnosti generál. Po akademii sloužil na Havaji u pěchoty v Schofield Barracks. Počátkem roku 1916 byl přeložen do Fort Missoula, Montana kde byl pár měsíců a pak přejel di Camp Bullis v Texasu. Po vstupu USA do První světové vály dne 1. dubna 1917 odjel do Evropy a zúčastnil se bojů ve Francii. Od roku 1018 do roku 1920 sloužil u amerických okupačních vojsk v Porýní. Po válce dále studoval Školu pěchoty ve Fort Benning. Poté Vysokou školu armádního velení a generálního štábu armády ve Fort Leavenworth, Kansas. Poté až do Druhé světové války sloužil na různých místech. Mimo jiné také na Filipínách, Fort William McKinley, Fort Jay, Governos Island. Do hodnosti brigádního generála byl povýšen dne 15. prosince roku 1941. A stal se asistentem velitele 2. pěší divize generála John. C.H. Lee. V květnu nahradil Lee v jeho funkci a byl povýšen 17. srpna 1942 do hodnosti generál major. Pak sloužil v Camp McCoy, Wiscinsin Do Velké Británie přicestoval v říjnu 1943. Dále se 2. divizí prováděl cvičení na území Severního Irska a Wales. S ní se také vylodil na Omaha Beach v Den D plus 1 – dne 7. června blízko Saint Laurent sur Mer. Jeho 2. divize poprvé bojovala dne 10. června 1944 při přechodu Aure River. Osvobodila Tréviéres útočila na Hill 192 cestou do Saint Lo. Poté překročili Vire a dobyli Tinchebray dne 15. srpna 1944. Poté bojovali o Brest. Brest osvobodili, po 39 dnech bojů, dne 19. září 1944. Poté byli přeloženi do St. Vith ( Svatý VÍT ) v Belgii. 4. března jeho divize dobyla Gemünd. A Breisig dne 11. března. Poté byla umístěna u mostu v Remagenu. A dále dobyla Göttingen, Merseburg a Leipzig. Pak se zúčastnila osvobození Československa od 4. května a Plzně dne 7. května. Po válce převzal velení XV. Corps. A sloužil v Rakousku a Německu. V roce 1946 byl jmenován do čela US delegace, v komisi spojeneckých vojsk v Bulharsku. Tam byl do září 1947. Poté se vrátil do USA a sloužil jako zástupce velitele 6. US armády pod velením Mark. W. Clark se sídlem ve Fort Sam Houston, Texas.

Generál se narodil dne 15. června. A to je plus dva i 17. června a to se narodila moje babička Marie Gebelt, Hahn, Hon. Z Horních Počapel. 15. června je i 15. září a to je i 12. září a to se narodil syn mé sestry Michal G/H. A je to i 21. září a to se narodil druhý manžel mojí sestry Uher – Magyar. Jeho jméno a příjmení je základní šifra Operace Benjamin. W.M.R. – to V.M.L. – B.M.L. Jeho otec se jmenoval William Walter Robertson. WILLIAM ROBERTSON. Tak se jmenoval poručík americké armády, který si na slavných fotografiích podává ruku s poručíkem ALEXANDER SILVAŠKO na mostě přes LABE u THORGAU. Na místě kde se se setkala americká a sovětská vojska. Walther je také značka zbraní. A také továrna, Waltrovka založená Josefem Walterem na Praze 5 – Jinonice. Vyráběla motocykly, automobily a letecké motory – Engines. Walther byla výroba zbraní ve městě ULM v Německu. Tedy také V.L.M. – B.M.L. jako iniciály generála a základní klíč operace Benjamin. Spojení rodiny zakladatele továrny Walther je možné vystopovat až ke zbrojaři Mathiass Conrad Pistor. Pistor je po našem i pistol. Ale hlavně Pištorovi také žili v Horních Počaplech. Walther založil první výrobu zbraní v městysi Zella St. Blasii – To je i Basil. A připomínám, že Conrad je původní název jezera v Německu na jehož břehu stojí kostel svatého Bartoloměje – nyní Königsee. Má FJORD chrakter. Lokace jezera je Schönau am Königsee, Bavaria, Germany. Schönau jako Šenov – Teplice v němčině ) Generál studoval O.U. – Oklahoma University. to je i Ústí nad Orlicí – U.O. kde budoval můj otec vojenská opevnění před druhou světovou válkou. A kde je kilometrovník kolejí, na místním nádraží číslo 2552. Další klíč. Dříve bylo vše podrobně. Generál absolvoval West Point dne 12. června 1917. To je i 14. června den založení US Army a svátek Vasila a je to také den narození Ernesto Che Guevara. Kromě toho je to i 12. září a to bylo v úvodu odstavce. Jen na okraj jména jeho spolužáků. Shirley, Barton, Lewis, Albert, O.Brown, Harry, Sidney, Thomas J. Hayes, Stephen. První místo jeho působení byly Schofield Barracks. Schofield je jako Sheffield ve Velké Británii, kde byla zbrojovka. Velmi stručně. Zbrojovka Vickers byla založena v roce 1828. Sheffield. Vyráběli kolejnice a kostelní zvony. Klíčové osoby v rozvoji firmy byli THOMAS a ALBERT. V roce 1863 se firma v Sheffield přestěhovala do místa River DON in Brightside. ( vzpomínáte TORONTO a kotel svatého Bartoloměje ). Poté vstoupili do výroby lodí. Poté se spojili s MAXIM Company. Byly u výroby první ponorky HOLLAND 1. Zakoupili polovinu slavné loďařské firmy JOHN BROWN Company. A poté spolupracovali s WOLSELEY Company na výrobě automobilu. Velmi stručně. Všechna ta jména jsou spojena s mým příběhem. Generál odešel ze Schofield Barracks do Fort Missoula, po našem anagram Wassil. Poté Camp Bullis – Tábor a Vasil. V Táboře sloužil v šedesátých letech spolubojovník mého otce, můj kmotr – generál Vasil Vasilič Valo. Generál byl v kurzu ve Fort Benning – to jsem já Benn a ing. – vyučenec. Sloužil i na Filipínách. To byla dříve španělská kolonie. A můj soused v lavici Petr Filip na Strosmayerově náměstí na základní škole. Sloužil i na ostrově v New Yorku – Governors Island. Její název je v češtině – Ostrov guvernérů. Generál pak sloužil už jako brigádní generál v Luisiana Maneuvers area – Luis je Ludvík a L.M. jsou iniciály mojí matky. Jeho velitel byl JOHN.C. H. LEE. John je i Ion a CH. – CHE a LEE – EL CHE LEE. Generál byl povýšen do hodnosti generál major dne 17. srpna 1942, když působil u generála Georges Catlett Marshall na štábu US Army. To měl plus dva, narozeniny Stěpan Michal Bunzák z Volové. A je to i 11. srpna a to měl narozeniny Vasil Bilak. Generál dále působil v Camp McCoy. Jako Třetí manželka herce MARSHALL – COY, před chvílí vzpomínaná. A je to velmi nápadné Coe – Glenn Coe – Tři sestry ve Skotsku v údolí Glencoe, kde sídlil klan McDonald. Poté byl generál přeložen do Evropy a vylodil se na OMAHA BEACH – O.B. blízko Saint Laurent sur Mer. Lorenc anebo L.M. zase moje matka. Vylodil se ale ne v DAY D, ale druhý den – 7. června. A to je zase i 14. června a to už tady před chvílí bylo. A i 14. září a to už tu také mnohokrát bylo. Bojoval u Aure River. Rusky se tato řeka jmenuje OR. Podívejte se na mapu. Když to napíšu dohromady – Aureriver – Aurélie se jmenovala manželka bratra mojí matky Karel Gebelt II. Narozená v okrese H.B. – Havlíčkův Brod. Jako Landovský. Říkali jsme jí Teta Zlata. Poté osvobodila TREVIÉRES – TRE a VASIL. A útočili na St.Lo. Po přechodu řeky Vire – to je česky Bacil – Vasil, dosáhly Tinchebray dne 15. srpna 1944. A to je i 12. srpna datum narození mého otce a mojí manželky 08.12. Tin se jmenoval jeden výsadek z Londýna do Československa. Operace Tin – O.T. Zbytek slova Chebray je HaVasil. Generál vedl svojí divizi do bojů o Brest, který mu odolával 39 dní. Dobyl ho dne 19. ZÁŘÍ 1944. Moje datum narození o 8 – OTTO let, přesně, později – 19.09. – 1909 – rok narození prvního manžela mojí matky a svatba Beneše ve svaté Ludmile, založení Tel Aviv. 39 dní město odolávalo. 39 bylo první dvojčíslí na prvním automobilu který jsem koupil – ŠKODA 110. Z druhé ruky z podniku zahraničního obchodu KOOSPOL. 39 – 99. Bylo celé číslo. A bylo to v roce 1976. Bylo to vyřazené služební auto jejich obchodního zástupce v BULHARSKU. Město které dobyli se jmenovalo BREST – THE VASIL. V březnu bojovali o Göttingen, Mersenburg a Leipzig – GOMEL – město v Bělorusku. 4. května přijel s divizí do Československa a zúčastnil se s ní bojů o PLZEŇ. Po válce sloužil v Rakousku a Německu. A v roce 1946 byl jmenován do čela delegace US Army ve spojenecké kontrolní komisi v BULHARSKU. V roce 1947 se vrátil do USA. Připomínám že v BULHARSKU sloužil jako letecký a vojenský přidělenec generál Bunzák a generál Gottwald a velvyslancem tam byl také Gríša ( JINDŘICH ) Spurný, ve válce představitel KSČ v Londýně a jeho druhá manželka byla ředitelka naší školy na Strossmayerově náměstí. Jeho první manželka byla Hodinová – Spurná. H.S.

97. pěší divize generál Halsey. Generál Milton Baldridge Halsey Sr. se narodil dne 6. března 1884 v Huntsville, Madison County, Alabama. Posluchačem West Point se stal dne 14. června 1913. Studium West Point ukončil dne 19. dubna 1917. Příslušníkem armády USA se stal dne 20. července 1917. Službu v armádě ukončil dne 7. srpna 1953. V průběhu vojenské služby sloužil v celé řadě míst Od 24. srpna 1944 byl velitelem 97. pěší divize se kterou se zúčastnil osvobozování Československa a poté bojů v Japonsku. V Japonsku působil až do roku 1949 na různých štábních pozicích. Plukovníkem se stal 11. prosince 1941. 24. května 1942 se stal brigádním generálem. 28. prosince se stal plukovníkem. 20. ledna se stal generál majorem.

97. pěší divize osvobodila Cheb. Kde je kostel svatého Bartoloměje a Špalíček. V němčině se jmenuje EGER. To už tu bylo. Základním důvodem proč to byla právě tato a ne jiná je za prvé to co je v úvodu – 90 a 7. 90 x Holy Ghost a 7 Holy Spirit, dohromady 97 x česky Duch svatý. Bible krále Jakuba. King James Version. K.J.V. A právě proto bylo její označení jako je to vidět na druhém obrázku v úvodu tohoto povídání – TRIDENT. Trojzubec. Atribut pána moří NEPTUN i POSEIDÓN. I historický znak Ukrajiny. Ale i odkaz na TROJICI. Tři samostatné bodce s jedním základem – výchozím místem odkud ty tři bodce vychází. Generál se jmenoval Milton Baldridge Halsey. Podívejte co udělám s jeho příjmením. Ha je známý hebrejský člen a nám zbyde LSEY – když ten Y dám na začátek tak to bude vypadat takto YSEL. Ano je to tak je to zase někým kdo píše jako já , rukou, YASIL. VASIL. HA VASIL. A co to dokazuje ? No přece jeho křestní jména – M.B. Kromě toho se narodil v ALABAMA a to je v naší hebrejštině bez samohlásek L.B.M. Základní klíč operace Benjamin/Bartoloměj. Narodil se v Huntsville – HUN je MAGYAR – UHER. Ale také moje babička HAHN nebo HON nebo HAN. A zbyde nám TSVILLE a to je zase THE VASILLY. Aby to byla skutečně pravda, tak se generál narodil dne 6. března. A to je i 6. října. – bitvy u DUKLY. Posluchačem WEST POINT se stal dne 14. června a zase dokola – Vasil založení US Army a narození Che Guevara. A je to i 14. září a to měli Jan Masaryk, můj předchůdce Jenerál a můj synovec se narozeniny a THOMAS MASARYK zemřel. A můj otec podal u Ministerstva Vnitra v roce 1945, žádost o opci. Studium WEST POINT ukončil dne 19. dubna. A to je i 16. dubna, kdy seskočil Otmar Reidl u Landeck u Insbruck. A je to i 19. září datum mého narození. Velitelem slavné 97. pěší divize se stal 24. srpna 1944. To je i 12. srpna. A to se narodil můj otec 12.08. a moje manželka 08.12. Službu v armádě ukončil 7. srpna. A to je i 9. srpna a to se narodili moji dva bývalý nevlastní bratři – dvojčata a je to také 6 a 9 srpna den shození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. 7. srpen je i 7. květen a to se narodil ve Volové plukovník docent Ivan Mohorita, jeden ze Tří králů. Husley se stal plukovníkem dne 11. 12. roku 1941, a to je i 1775 – rok založení US Army a US Navy a US Marine. Generálem se stal 24. května 1942. A to je zase i 12. srpna a 12.08. i 08.12. A zase 28. prosince se stal plukovníkem a to se narodil bratr mojí matky Karel Gebelt II. A 20. ledna se stal generál majorem. A to je Moravcovoou metodou 10. leden a to se narodil Augustýn Husák v roce 1913. A to je číslo popisné našeho domu v pplk. Antonína Sochora 4 – 1391. Ve Spartanburgu.

Poslední americký padlý voják v bojové operaci v Československu i v Evropě, byl syn českých rodičů. Jmenoval se Charley HAVLAT a padl u VOLAR – Prachatice, dne 7. května 1945. Narodil se v Dorchester, Saline County, Nebraska. A dne 10.11. 1910 – tedy dne 10. listopadu. Jeho otec Anton – Antonín Havlát přišel do USA právě z Čech. Narodil se dne 14.03. – 14. března 1880. Matka byla Antonia – Antonína Havlat za svobodna Nemec ( Němcová ). Ta se narodila dne 06.06. – 6. června 1889. Jeho bratr Rudolf Havlat se narodil dne 07.23. – 23. července 1912. Bratr Lumír se narodil 28.04. – 28. dubna 1914. Měl dvě sestry Matidla Havlat Kilby a Lillian Havlat Mares – Turek. Matky manželů Lillian byly za svobodna manžela Mares – Valenta a manžela Turek – Sindelar. Je poznat, že žili v prostředí českých imigrantů do USA. Charles Havlat ( K.H. ) se zúčastnil vylodění na Omaha Beach a byl i v Ardenách v době Battle of the Bulge. Na internetu se objevuje jméno mladšího bratra – tedy Lumíra – Adolf. Nevím zda jde o chybu nebo záměr. Nebo se třeba jmenoval Lumír Adolf a to jméno Adolf nepoužíval. To jsem nevypátral. Pravda je, že jeden USA zdroj uvádí, že s bratrem Rudolfem sloužil Charley – Karel ve stejném 803 Tank Destroyer Battalion. A že jejich mladší bratr Adolf sloužil ve Frankfurtu na Mohanem u Nejvyššího velení spojeneckých expedičních sil ( SHAEF ). Velitel Adolfa, po obdržení zprávy, že jeho bratr Charles padl umožnil jeho setkání s bratrem Rudolfem, aby mohli společně uctít památku bratra Charlese.

Kromě těchto vojenských jednotek se osvobození Plzně zúčastnila jedna další zahraniční jednotka. Proč vybrali a zařadili velitelé americké armády do bojů při osvobození Československa, zrovna vojenskou jednotku z této země ? U americké 3. armády kromě československého kombinovaného oddílu, bojoval 17e Battallion de Fusilliers z Belgie. Tento prapor byl založen dne 18. ledna 1945 ve městě Péruwelz pod velením majora Hazarda. Byl složen z příslušníků tajného a podzemního odboje provincie LUTYCH – LIEGE. Po výcviku byl dne 7. března přidělen ke 3. skupině stíhačů tanků amerického V. sboru, podřízeného americké 1. armádě. S ní prošel z Eupenu, přes Sinsig a Kassel až do Lipska. Americký V. sbor byl poté přesunut ze Saska do Bavorska a Horní Falce. A tak se pohybovali i v prostoru Marktredwitz a Weiden. Dne 29. dubna přešel V. americký sbor od 1. armády ke 3. armádě. A právě s ní se podílel na osvobozování Československa. Jedna jejich část byla podřízena plukovníkovi Haskell H. CLEAVES ze spojovací sekce V. sboru a pohybovala se za palebnou linií. Dne 6. května dosáhla jedna z čet belgického praporu Plzně. Tam se podílela na likvidaci ohnisek odporu Němců, především ve Škodovce. Další četa dosáhla Plzně 7. května a zbytek roty 8. května. Další část praporu se podílela na akcích v prostoru Holýšov, Tachov, Stříbro. Z další části praporu byla vytvořena pyrotechnická jednotka. “ Bomb Disposal “ oddíl. Ti byli podřízeni 16. pyrotechnické četě, které velel kapitán MARSHALL T. CROW. A čistili silnici do Plzně od nevybuchlé munice až do 10. května 1945. Nášivka 17e Battalion na rameni znázorňovala pantera, jak drtí v zubech tank.

Za prvé je to Belgie a Brusel. A žijí tam Vlámové a Valoni. Tedy ukázka ruského B v azbuce jako V v latince – Například anglické Basil je Vasil. Španělské Basilio je Vasilio. Basco je Vasco. A město BRUSEL se stalo později centrálou NATO. To samozřejmě již v té době vojenští plánovači věděli. Valonsko má ve znaku kohouta – Hahn. Belgie je G.B.L. – HaVeL. Nebo The Gebel – Gebelt. A Brusel je Vasill. Belgium je Basil M. Belge je EL CHE – B. Vlám je VLÁM – V.L.M. a to je B.L.M. základní klíč operace Benjamin. A Belgie je také BEAGLE – název lodi na které plul Bartoloměj James Sullivan. Beagle byl i pes, kterého mi neúspěšně vnucoval můj přítel MUDr. Miroslav Munclinger. BELGA se jmenovali cigarety, které nosil na devítiletku spolužák R.Š a které jsme společně kouřili . Přijel s rodiči z Konga ( dříve Belgického Konga ), kde jeho otec pracoval na československém velvyslanectví a začal chodit k nám na devítiletku na Strossmayerově náměstí. Myslím, že tak v osmé – deváté třídě. Bydleli v ulici Na Ovčinách. A také si vzpomínáte, že v ( Belgickém ) Kongu působil jako poradce Patricia ( Patty ) LUMUMBY – L.M.B. generál Stěpan Michal Bunzák z Volové. Jeden ze Tří králů. A že tam vlastně nic nedělali, jak vzpomínal radista jejich skupiny KOROUS. Jeho jmenovec KOROUS Václav byl vedoucím oddělení zemědělské mládeže ÚV SSM. A už také víte, že do ( Belgického ) Konga jel dělat poradce Ernesto Che Guevara, také podle vzpomínek, těch co tam s ním byli, zcela zbytečně. A že na zpáteční cestě se stavil v Daresalámu v Tanzanii, kde pobyl snad půl roku. Pak přijel do Prahy a právě tam jsme se setkali. Před jeho odjezdem do Bolívie. A také už víte, že moje první mimoevropská cesta jako předsedy Českého ústředí vysokoškoláků vedla právě do Daresalam, Tanzanie. Aby to všechno byla pravda tak to byli zkušení odbojáři z provincie LUTYCH – LIEGE – EL CHE nebo L.T. a CHE. Kde je v hlavním městě provincie stejného jména kostel svatého BARTOLOMĚJE. A v té provincii stojí zbrojovka v HERSTAL F.N. kterou založil Henry Pieper – Jindřich Dudák – tedy Skot. A H.P.- Horní Počaply a Horní Počernice. A také víte, že si v červnu 1948 koupil můj otec pušku – fusilie francouzsky, značky Winchester, právě z této F.N. zbrojovky. A s tím i rakouskou pistoli STEYR, která se jmenuje podle oblasti, kde je hlavní město stejného jména. Česky je to Štýr a vy asi víte, že ŠTÍR je český výraz pro ŠKORPIÓN. A to byla zase československá automatická, skvělá na svou dobu, zbraň. Kterou mi jeden československý zbrojař v roce 1970 ukazoval a půjčil mi ji, nechal mi ji rozebrat a složit a možná jsem z ní i střílel a to ale už nevím přesně. A přitom mi říkal, že “ Škorpión je nejlepší na PALÁCOVÉ převraty“. A také mně tehdy uvedl příklad jedné země, kde se tomu tak stalo. To už ale nevím, která země to byla. Jmenoval se Josef Pergl. Pracoval na Federálním ministerstvu všeobecného strojírenství – F.M.V.S – to je i L.M.S.V. – VaSiL M. Anebo jenom Všeobecné Strojírenství – jako V.S. – U.S. a U.K. a SU. Ještě o něm bude někdy v budoucnu podrobně řeč. ŠKORPIÓN se vyráběl v Uherském Brodě. U.B. A to je jako V.B. – a jsme zase na začátku tohoto odstavce proč Belgie, Brusel – Vlámové, Valoni. Vyráběla se v základní ráži 7,65 BROWNING. A vy určitě víte, že zbraň BROWNING doporučoval v úvodu knihy o Švejkovi, Jaroslav Romanovič Hašek, v “ odborné “ diskusi s posluhovačkou paní MÜLLEROVOU, k případné likvidaci vládních činitelů – tehdy měl na mysli konkrétně arcivévodu Ferdinanda – čekajícího nástupce na post císaře. Pan BROWNING zahájil kariéru výrobce a vynálezce zbraní v USA ( WINCHESTER ) a pokračoval v ní úspěšně v LIEGE – LUTYCH, BELGIE. Tam také zemřel. A ten název je také už vám známé BROWN a BRAUN. Což tu bylo mnohokrát. Určitě si ale vzpomenete také na to, že Otmar Reidl byl v době vypuknutí Druhé světové války na cestě do Belgického Konga. Byl tam vyslán firmou BAŤA. A připravoval se na cestu někde Jugoslávii v jazykovém kurzu, kde ho právě zastihl začátek války. A on se vypravil, protože to byl voják z Kroměříže ( jako Ludvík Svoboda ) do Francie a pak do Velké Británie. Pro všechno co jsem tu napsal a určitě i z dalších důvodů si vybrali američtí velitelé vybrali k osvobozování Plzně právě dobrovolníky z Belgie.

Byli 17e Battalión Fusiliers. Fusile je francouzské – puška. Stejně jako španělsky. Fusile – Vusile – Vasile. Prapor je také Bandera – jako ukrajinský Bendera – Trident – Ukrajina. 17 je také 5 a to je i 2. Jednotka byla ustavena v Péruwelz – to je Péru, hlavní město LIMA – MILA a M.L. a Welz – Wazil – Vasil. Jednotka byla ustavena dne 18. ledna – 18.01. To je i děleno dvěma 09.01. A to je i 06.01. svátek Tří králů a je to i 06.12. a to je svátek svatého Nikolaje. Ale také to je 09.07. A to se narodil první manžel mojí matky Ludmily, dělostřelec, PYROTECHNIK z BARTOLOMĚJSKÉ ulice v Praze, který zahynul 10. května v Hradištku při odstraňování nevybuchlé munice. Na konci odstavce uvidíte další souvislost. Byli přiděleni k jednotce 3. skupina stíhačů tanků dne 07.03. – 7. března. To je i 7. října. a to seskočil můj otec v roce 1944 do týlu nepřítele. A minus dva je to 5. říjen a to se narodil Václav Havel a plus dva je to den “ úmrtí “ Ernesto Che Guevara. Kromě toho je to také 14. říjen, jako náměstí na Praze 5, kde je kostel svatého Václava a vila Portheimka – anagram Mohoritka L. A hlavně datum narození moojí tety Zlaty/ Aurélie a datum odletu generála Moravce linkou KLM přes Amsterdam do Londýna. S touto jednotkou prošli Eupen – E a Sinsig – S a Kassel – K a Lipsko – L. to je E.S.K.L. EL X. EL CHE. Poté byli přesunuti do Bavorska Horní Falce – Palatine H.P. Bavorsko Mnichov- B.M. a H.P. – Horní Počernice a Horní Počaply. A Palacký, Paleček, Palec. Ke konci dubna se pohybovali v prostoru Marktredwitz Weiden – M.W. Po Druhé světové válce se přestěhovala vdova, po Petr Baranikov, zavražděném v koncentračním táboře, a matka pozdějšího manžela sestry mojí matky, Antonína Baranikova, do českého pohraničí. Místo se jmenuje Markvartice česky. Anagram Marktredwitz. Později byli belgičtí vojáci k dispozici plukovníkovi Haskell H. Cleaves. H.H.C – HA CHE. Nebo CLEAVES – VASILEK – MASARYK. V Plzni bojovali především v závodech EMILA ŠKODY kde pracoval v té době i manžel mojí manželky Miroslav Svoboda i jeho otec. Aby bylo jasné kouzlo že L je R a obráceně tak se jeho otec jmenoval MILOSLAV a on MIROSLAV. Jen na okraj MILOSLAV SVOBODA, děda mojí manželky, z Plzně, se narodil 06.06. ( 1902 ). To byl v roce 1944 – D DAY – vylodění Američanů na O.B. – Omaha Beach. Poslední úkoly při osvobozování československého území měli Belgičané v jednotce “ Bomb Disposal “ jako pyrotechnici. Odstraňovali do 10. května 1945 nevybuchlou munici. 10. května 1945, zahynul při odstraňování nevybuchlé munice v Hradištku u Prahy, první manžel mojí matky Bohumil Florián. Předválečný dělostřelec, ve Druhé světové válce pyrotechnik pražského policejního ředitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici u kostela svatého BARTOLOMĚJE. Jako pyrotechnikům Belgičanům velel Marshall T. Crow. Za prvé Marshall to bylo výše podrobně a za druhé Crow – Wasil – Vasil. A aby to všechno ca tady píšu byla pravda, tak dům VALDEK – moje OV SSM Dvojka, na náměstí Míru, na Vinohradech, na Dvojce stojí v jedné řadě domů, pokračujících ve vedlejším bloku domů školou automechaniků. Mojí mateřskou školou do které jsem, ale nikdy nechodil protože byla v rekonstrukci. A celá tato řada domů přechází na konci náměstí Míru do ulice, která nese název BELGICKÁ ulice. A tam byla střední škola zdravotnická. Připravující na povolání zdravotní sestry. U vzniku profesionální přípravy zdravotních sester stála v období Krymské války Florenc Nightingale. Florenc – Florián a Slavík – Vasilek – Masaryk.

Jako velitele českých povstalců v Plzni uvádí Wikipedia jméno Jindřich Krejčík. Jindřich už tu byl tolikrát ,že to snad není třeba zase opakovat. A krejčík je malý Krejčí. Little Tailor – L.T. Nebo Small Tailor a to je zase Wasill Krejčí. A to i byl postavou Vasil Bilak. Ale hlavně to byl krejčík z Pyšné princezny. Kdo ten film zná tak ví, že si krejčík odskakoval zpívat za hranice. Do svobodné země, z nesvobodné země.

A právě teď se dostáváme do poválečného období. Do úvodu malá charakteristika výchozího stavu v roce 1945 a co potom bezprostředně následovalo. Pokusím se popsat to podle jednotlivých důležitých míst a dat a jmen a příjmení jednotlivých aktérů Operace Benjamin z mého okolí, kteří byli přímo, ale určitě nepřímo zapojeni ve STRATEGICKÉ OPERACI pod jménem OPERACE BENJAMIN/ BARTOLOMĚJ. S cílem ukončit existenci SSSR a světového komunismu v roce 1991. A to bez vzniku válečného konfliktu. Ten se totiž mohl stát jaderným konfliktem a mohl tak ohrozit samotnou podstatu lidstva.

To ale, až v příštím Díle číslo VIII.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *