Generál František Moravec.

494 zobrazení
TiskTisk

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala nedávno zveřejněná informace o přenesení ostatků brigádního generála Františka Moravce do místa jeho rodiště města Čáslav (VASIL ČE). Již jsem o generálu Moravcovi psal a to podrobně. Jak o datu narození 23.07. tedy i 07.23. A to je podle našeho vojenského čtení a psaní i 01.23. Tedy moje rodné číslo 123. Aby podal další zpravodajskou informaci odešel do emigrace dne 29. března roku1948. A to vy již také víte, že 29. března je 29.03. A minus DVA je to 27.03. Tedy americkým způsobem psaní dat 03.27. – 321 a 0. Nebo 123 a 0. Moje rodné číslo jeho datum narození a narození Vasily Stalin atd. Psal jsem o tom, že byl v zajateckém táboře v CARYCIN – v roce 1925 přejmenovaném na Stalingrad. Že sloužil před nástupem na DVOJKU na Hlavním štábu Československých ozbrojených sil u slavných 35 – pětatřicátníků v PLZNI. Že jeho předchůdcem byl HÁJEK. Atd. To už nebudu rozepisovat celé znova. Prostě a jednoduše jeho celý život byl spojen s OPERACÍ BENJAMIN – BARTOLOMĚJ. Veškeré informace jsou veřejně dostupné. A každý, kdo již pochopil “ naši řeč“ může najít další informace v celém kontextu mého psaní. Dnes se zaměřím na tento jeho dopis, který napsal pro mnohé asi nečekaně ministru vnitra Václavu Noskovi. Jeho kopie je zveřejněna v knize autora Jiřího Šolce, Po boku prezidenta. O té jsem již také psal a podrobně. Dnes se budu soustředit na to proč použil adresu kterou v tom dopise použil. Nevím, zda v tom domě žil nebo nežil. To není důležité. Důležité je to že v dopisu na ministerstvo vnitra tuto adresu uvádí jako adresu odesílatele. Pokusím se neopakovat co tady již bylo mnohokrát popsáno a použiji formu jednotlivých odstavců s jednotlivými informacemi. Na fotografii mapy PRAHY je vyznačen okruh se středem v místě adresy, kterou Moravec ve svém dopise použil. Můžete sami velmi dobře vidět co vše je z hlediska Operace Benjamin/Bartoloměj v tomto kruhu umístěno, jaké informace se tam nachází. Kruh má střed právě na té adrese, kterou Moravec uvedl ve svém dopisu. A prostor, který kružnice vymezuje je od středu ohraničen PALÁCEM LUCERNA – vybudovaný rodinou HAVEL a majetek rodiny HAVEL v té době. Tedy PALÁC – PALEČEK, zástupce a spolupracovník Moravce, generál Karel Paleček velitel výsadkového vojska po Druhé světové válce. Kde v Prešově spolupracoval v roce 1951 až 1952 s generál Stěpan Bunzák. Je to také Palacký František s jeho celou historií tady také již široce opisovanou (KROMĚŘÍŽ a FRANKFURT). A samozřejmě LUCERNA jako SVĚTLO hebrejské OR. Jako OTMAR REIDL (KROMĚŘÍŽ) první výsadek na území Československa. Pod označením Operace Benjamin.

Proč psal dopis právě na ministerstvo vnitra tady také bylo již podrobně popsáno. V době, kdy byl dopis napsán byl ministrem VÁCLAV NOSEK. Člen Komunistické strany Československa. Který ale působil v průběhu Druhé světové války jako místopředseda státní rady v LONDÝNĚ. Spolu s ním pracoval na ministerstvu vnitra v době, kdy byl tento dopis napsán i GRÍŠA SPURNÝ. Který byl také jako člen Komunistické strany Československa v průběhu Druhé světové války v LONDÝNĚ. Také člen Státní rady. Ten tam byl spolu se svojí manželkou ANEŽKA HODINA SPURNÁ. Česky správně Anežka Hodinová Spurná. A vy víte, že ANEŽKA česká byla CLARISKA a byla vyhlášena za svatou dne 12. listopadu 1989. Jak a zda vůbec a při jakých příležitostech se v LONDÝNĚ vídali tito lidé nevím. To jsem nikde nevyčetl. Možná byli i NOSEK a SPURNÝ příslušníci vojenské rozvědky československé armády. Možná s ní jenom spolupracovali. Nebo třeba vůbec ne. Bez ohledu na to je ale možné předpokládat, že při příležitostech různých výročí z dějin Československa vzpomínaných, v Londýně se vídali. A že se znali. To ale není podstatné. Určitě o sobě prostě věděli. Podstatné je to že brigádní generál František Moravec, vedoucí slavné DVOJKY byl v prosinci 1947 (to je i 1919 i 1991 a 1974 úmrtí ŽUKOVA a můj nástup k výkonu základní vojenské služby do Litoměřic k útvaru 6174 – také 1974 a 1947) jmenován velitelem 14. divize v Mladé Boleslavi. Tedy 14 zase DVOJKA a M.B. Tato divize k tomu ještě byla součástí II. sboru. Tedy zase DVOJKA.

Rodina jménem NOSEK žila v HORNÍ POČAPLY a NOSEK byl můj největší místní kamarád. V dětství. GRÍŠA SPURNÝ byl jménem JINDŘICH. GRÍŠA byla tedy jeho přezdívka. Dokonce oficiální. JINDŘICH je klíčové jméno v mém příběhu. A Gríša je GRIGORIJ. Představitel arménské (ARMEN-HAYK) křesťanské církve v češtině ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. R.O. REIDL OTMAR OPERACE BENJAMIN. Církve svatého BARTOLOMĚJE – BARTHOLOMAUS – BARTHOLOMEW. Který je vyobrazován s vlastní kůží v ruce. Byl stažen z kůže. A kůže, jak již víte, je hebrejsky OR. Stejně jako světlo. Ve výslovnosti. Jinak se píše. GRÍŠA-GRIGORIJ byl jménem i GRUZÍN-GEORGIAN který mi pozval přesně na dobu pokusu o převrat v Moskvě okolo 21.srpna 1991 na UKRAJINU na KRYM. To už tu také bylo podrobně popsáno.

Druhá manželka GRÍŠA SPURNÝ byla HANA SPURNÁ. Ta byla ředitelkou mojí základní školy na Strossmayerově náměstí. Měl jsem ji moc rád. Připomínala mi moji babičku z Horních Počapel. Důležité je to, že GRÍŠA byl oficiálně JINDŘICH (HEINRICH, HARRY, HENRY) A stejně tak se jmenuje jedna z dvou ulic, vedoucích od Václavského náměstí, která se úplně celá vejde do tohoto kruhu. JINDŘŠSKÁ. Ta druhá je OPLETALOVA. A právě tyto dvě ulice spojuje ulice JERUZALÉMSKÁ, ve které stojí dům, jehož adresu generál Moravec zapsal do svého dopisu NOSKOVI. Je na něm napsáno, že v něm žil nakladatel František ŠIMÁČEK a Vojtěch BĚLÁK (pseudonym). Má číslo 1283/II. Ano 123 a 8 – OTTO a II. Římská II. DVOJKA. Dům, v němž měl ŠIMÁČEK/BĚLÁK nakladatelství a knihtiskárnu. Kde vydával časopis SVĚTOZOR. Časopis který měl mít v ruce OTMAR REIDL, OPERACE BENJAMIN ve VINOHRADSKÉ ZÁLOŽNĚ v IRSKÉ/ANGLICKÉ ulici na VINOHRADECH-DVOJCE pro identifikaci při setkání s příslušníky domácího odboje. A vy také již víte že velitel otcovi PARA skupiny ARAP měl pseudonym BĚLAVSKÝ a ulice DUKELSKÝCH hrdinů křižující naší SOCOROVA byla původně BĚLSKÉHO. Dům 1283/II stojí hned vedle Jeruzalémské synagogy. Tam je uvedeno na vitrážích spousta jmen (také tady již dříve popisovaných) souvisejících s Operací Benjamin. Jenom pro připomenutí jedno velmi důležité příjmení. WERTHEIM – anagram MOHORITA W. a vy kteří čtete a pamatujete si tak víte, že WERTHEIM byl i můj spolužák na základní škole. Ve třídě. A byl to můj kamarád, a pokud se dobře pamatuji byl také v naší dětské odbojové skupině velitele TŮMA-LANG z nádraží HOLEŠOVICE-BUBNY. Kde jsme přísahali ve třetí třídě věrnost US ARMY a generálu PATTONOVI a válce se SSSR až do jeho konce. Na kolejích nádraží mezi vagóny.

JERUZALÉMSKÁ ulice se jmenovala také SEDMIHRADY. A vy víte, co SEDM znamená. A SEDMIHRADY jsou i TRANSYLVÁNIA.

JINDŘIŠSKÁ ulice nese jméno po českém králi JINDŘICH II. Je u ní kostel svatého JINDŘICHA II. (zasvěcený také jeho manželce jménem KUNHUTA) a JINDŘIŠSKÁ věž – TOR německy. A na rozhraní této ulice a ulice Jeruzalémská a naproti kostelu a věži stojí budova kde sídlil ÚV SSM a ve které jsem od roku 1982 až do konce listopadu 1989 působil. Adresa dříve a dnes je SENOVÁŽNÉ (HAYMARKET – anagram MOHORITKA) náměstí. V době totality náměstí MAXIMA GORKÉHO. M.G. Důležité je i to že v JINDŘIŠSKÉ ulici sídlí H.P. Ani ne Horní Počaply ani ne Horní Počernice, ale Hlavní Pošta. POST OFFICE – PO anglicky. Čteno rusky RO – O.R. POČTOVOJE ODIELENIE. Tedy také PO – ale v azbuce. To je s na hlavu postaveným prvním písmenem P v azbuce jako UO – Ústí nad Orlicí. Samozřejmě, že je také třeba připomenout budovu stojící přímo naproti ÚV SSM, a to je SACHAR PALACE. Stejně jako SOCHOROVA, ve které jsme bydleli a jako později akademik SACHAROV (MEMORIÁL a jiné). I jako generál SACHER spolubojovník otce a Tří králů vůbec, z československé armády v SSSR a SACHER první porevoluční ministr vnitra. Člen strany Lidové. L.S. A zase PALÁC. V JINDŘIŠSKÉ ulici stojí i hotel přímo se jménem PALACE. A vy už samozřejmě víte, že dokument o Domovském právu získal můj otec dne 4. července v den výročí založení USA ve městě JINDŘICHŮV HRADEC. A to v roce 1947. (1974 a 6174)

Tou druhou ulicí, která je celá v tom kruhu je ulice OPLETALOVA. Ta nese jméno JANA OPLETALA, studenta medicíny, postřeleného dne 28. října na rohu ulic MEZIBRANSKÁ (M.B.) a IRSKÁ (ANGLICKÁ) a ŽITNÁ(REŽ). Který zemřel dne 11. listopadu (11.11.) a byl pohřben dne 15. listopadu. A 17. listopadu (17.11) pak následovali akce k uzavření českých vysokých škol. Poprava 9 studentských funkcionářů v RUZYNI (RUSIN německy). To už ale také všechno znáte. Důležité je ale v souvislosti s pokynem, instrukcí, rozkazem a informací generála Moravce, kterým jeho dopis byl její poloha v kruhu a souvislost s celou Operací Benjamin. Důležité je vědět, že Jan Opletal se narodil 1.1.1915. Uvádí se, že jeho rodiče mu nechali změnit datum narození na 31.12. 1914. A to je 12.31. 123 a 1 a 123 a 7. A rok 1914 je i rok 1947 i rok 1974 i číslo VÚ 6174. A také to, že zemřel dne 11.11. To se v roce 1948 narodil můj bratranec KAREL GEBELT III. V TEPLICE SCHÖNAU. A je to i konec První světové války ve vagónu. A také je to podle našeho psaní i 17.11.

Proč to byly právě tato ulice, která byla vybrána, aby nesla jméno oběti nacistické persekuce českých studentů? Od roku 1839 se jmenovala MARIÁNSKÁ. Podle MARIE ANNA SAVOY. Manželky FERDINAD I. Zvaný DOBROTIVÝ. Moje babičky byli ANNA a MARIE. A samozřejmě i další ženy v mém okolí měli tato jména. Moje sestra byla ale také ANNA MARIE. Jako manželka krále FERDINANDA I. Stejně jako v televizi vystupoval v seriálu pro děti v roli klaun a FERDINANDA herec VRŠŤALA – VRSTL – BRISTOL. Ve filmu 5. oddělení hrál agenta americké CIC. Já jsem v životě poznal jediného FERDINANDA. Byl to FERDINAND ROSENFELD. Bydleli naproti nám v Sochorova číslo 5. Chodil jsem k nim mlít mák. Měli první v ulici elektrický robot a matka mě ke své přítelkyni FERDOVĚ matce posílala nechat umlít mák. Po okupaci v roce 1968 emigrovali.

Později se ulice jmenovala LÜTZOWA (WAZILT). Od roku 1940 do roku 1945 BEETHOVENOVA a poté zase LÜTZOWA. LÜTZOW byl šlechticem německo-anglického původu. Narodil se dne 03.21. 1849. 21.03. A to je zase stejné datum narození jako Vasily Stalin. 21.03. ale roku 1921. Je to stejné datum narození jako generál František Moravec. A datum jeho odchodu do emigrace. V našem překladu 23.07. A moje rodné číslo 123. I číslo domu, jehož adresu použil generál Moravec ve svém dopisu. LÜTZOW zemřel ve Švýcarsku dne 13. ledna 1916. Ve stejný den v roce 1937 zemřeli dva španělští dobrovolníci v MAJADAHONDA u MADRIDU VASILE MARIN a ION MOTA. VASILE – V a ION – I. Jako VASIL a IVAN a VÁCLAV a IVAN. A vy již víte, že 1916 je i 1919 kdy se narodil ve VOLOVÉ můj otec a generál BUNZÁK. A kdy byl plánován na rok 1991 konec SSSR a světového komunismu. Také již víte, že 1937 je i rok narození Gustáv Husák 1913 že je to rok 1931, rok narození Boris Jelcin a mojí tety Alena-Alice-Alicia, sestry mojí matky z Horní Počaply provdané BARANNIKOV. A že je to číslo popisné našeho domu v ulici SOCHOROVA nebo přesně pplk. SOCHORA – 1391/4.

LÜTZOV nebyl pochován v ŽAMPACH, jak se předpokládalo, protože rakouské úřady nepovolili jeho pohřeb, ale byl uložen do rodinné hrobky ve městě VAMBERK. VAMBERK je VMBRK. V.M. a VASIL. Nebo také M.B.L. a V.S. – U.S. Základní klíč Operace Benjamin-Bartoloměj.

Důležité je i to, že LÜTZOW byl čestný předseda Českého olympijského výboru a člen Mezinárodního olympijského výboru. Jako byl předsedou ČOV ANTONÍN HIML (|ANTONÍN LIEHM) a JINDŘICH POLEDNÍK. Vůbec první vysocí funkcionáři SSM, se kterými jsem se ještě jako učeň v roce 1970 osobně poznal. A čas od času i tehdy setkával. Moji předchůdci z náměstí M.G. Maxima Gorkého (Senovážného náměstí) ze sedmdesátých let.

LUDWIG BEETHOVEN je zase klasické L.B. Byl MUSISCIAN, a tak je to B.L.M. základní klíč Operace Benjamin. Místo narození BONN. Datum narození není známo, ale ví se, že byl pokřtěn dne 17.12. v roce 1770. Oboje i datum křtu i rok narození je i rok 1770 i 1775. V 1770 začali ve firmě VICENCS v AGRAMUNTE v CATALUNYA, ŠPANĚLSKO, vyrábět „Chocolate de piedra“ Rok 1775 je rok kdy vznikla US ARMY a US MARINE. A v AGRAMUNTE u VINCENTA začali vyrábět slavný španělský TURRÓN. Klíčové je pro informaci i to, že navštívil české lázně, kde se setkal s GOETHE a navštívil také HRADEC nad MORAVICÍ u OPAVY. A pobýval tam na zámku. HRADEC je i HRÁDEK i HRÁDEČEK i HRADIŠTKO i HRADČANY, a i HRADEC KRÁLOVÉ. Vše v souvislosti s Operací Benjamin. Aby to byla pravda tak v HRADCI nad MORAVICÍ u OPAVA žila rodina manželky mého bratrance PETR GEBELT. Jménem HENDRYCH. A to vy víte, že malou úpravou je i HEINDRYCH i HEINRICH tedy JINDŘICH. A že to je také HEN jako moje babička z HORNÍ POČAPLY a k tomu DR. CHE. Druhá větev jejich rodiny byla HELEBRANDT. A BRANDT jako kancléř NSR sídlil v BONN. Já jsem v OPAVĚ jsem pobyl několik dnů na Vojenském gymnáziu Jana ŽIŽKY, než bylo jasné, že tam nemám být a mám se vrátit zpět do Prahy, kde jsem se začal učit u VOJENSKÝCH STAVEB. V.S. – U.S. Se sídlem v PALÁCI KOTVA.

Opletalovou se začala tato ulice jmenovat postupně. Celá pak nesla název OPLETALOVA od roku 1952. Od roku, kdy se prezidentem USA stal generál EISENHOWER ve VELKÉ BRITÁNII začala kralovat ELISABETH II. Rok, kdy jsem se já narodil. Je to i rok 1922 i 1925 i 1955.

Důležité je i to, že v této ulici sídlí AUTOMOTOKLUB. Jehož významným členem byl v období první republiky i strýc Václava a Ivana Havla, Miloš Havel. Který žil po emigraci dlouhá léta v MNICHOVĚ. A také v MNICHOVĚ zemřel.

OPLETALOVA ulice křižuje ulici JERUZALÉMSKOU/SEDMIHRADY. A také ulici POLITICKÝCH VĚZŇŮ. A na druhé straně ulici BOLZANOVA. Ta nese jméno po německy hovořícím českém matematikovi jménem B.B. – BERNARD BOLZANO. Jeho matka se jmenovala MAURER (slovenské MURÁR je ZEDNÍK – MASON a B.L. BRICK LAYER) a narodil se dne 5. října 1781. Tedy ve stejný den jako o mnoho let později VÁCLAV HAVEL. DVA dny před tím, než můj otec seskočil u MAKOVA v roce 1944. To bylo 7. října.

Ulice OPLETALOVA ústí do ulice HYBERNSKÁ. Vy, kteří čtete víte, že název ulice je podle HYBERNIA PALACE. A také je to možné číst jako HA BERN. Tedy BRNO, BRUNTÁL, BEROUN, BRUNNER, BRANAU, BROWN, BRAUN atd. Místa a jména mnohokrát popsaní v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN. Jenom připomínám že u BEROUN jsou POČAPLY, kde zemřel král VÁCLAV I. roku 1253 (123 a 5) A žili tam prarodiče mojí manželky MARIE a JOSEF BOUDNÍK. A v BRUNTÁL žila zase sestra prvního manžela mojí matky, který zahynul dne 10. května 1945 v HRADIŠTKO u PRAHY. Jmenovala se MARIE a její manžel byl JOSEF UNVERDORBEN (holandsky – NIEDERLAND-NIZOZEMÍ-PAÍSES BAJOS znějící příjmení). A bydleli v části zvané STARÉ MĚSTO u BRUNTÁLU. BRUNNER byl můj dlouholetý spolupracovník na ÚV SSM atd. BRAUN holicí strojek, který jsem koupil v MERKURIA u otce mojí přítelkyně V.M. z KOULOVA ulice z domu, který postavili ruští emigranti v období první republiky kde byl jejich sousedem armádní generál Martin Dzúr. A v té samé ulici jsem se seznámil s ERNESTO CHE GUEVARA. A zapalovač BRAUN, který mi věnoval můj přítel VITTORIO, ze školy v Moskvě, když jsem byl u něj v COMO (české JAK v překladu slova COMO ze španělštiny) na návštěvě na Vánoční svátky v roce 1972/73. ATD.

V HYBERNSKÉ ulici je dodnes hotel METEOR. Vy již víte, že jsem byl poslán trenérem basketbalu dorostu z haly SPARTA PRAHA ČKD na LETNÉ do METEOR PRAHA LIBEŇ. K trenérovi HÁJEK a předsedovi jednoty SVOBODA. A do pražské čtvrti LIBEŇ – LEE BEN. Kde jsem se v té době učil v ulici MEZIHOŘÍ. Ukrajinsky MIŽHIRJE. Rusky MEŽGORJE. Dříve VOLOVÉ – ÖKOMERZÖ. S METEOR PRAHA LIBN jsem odcestoval koncem září 1969, ve znamení VAH do BREMEN v NSR, vlakem cestou přes NORIMBERK. Na turnaj v basketbalu. Do americké okupační zóny. Pravda, že to souvisí je to proto, že v hotelu METEOR v HYBERNSKÉ ulici pracoval po návratu z emigrace počátkem sedmdesátých let, můj bratranec PETR GEBELT. Právě tam se seznámil se svojí nastávající manželkou V.H. Aby to všechno mělo souvislost tak na dokumentech a záznamech z matrik je můj děda z otcovi strany který se jmenoval DIMITRY MOHORITA zapisován jako METER MOHORITA. Což je zdrobnělina toho jména DIMITRY. Nahoře vidíte foto zápisu o narození a křtu mého otce z matriky ve VOLOVÉ. Byl pokřtěn METER jako je tam zapsán i jeho otec METER. To METER je velmi jemně přeškrtnuto a nad to je dopsán o Vasil. VASIL. Ano tak to bylo. A tak byl VASIL. Vy víte že METER je i 100 CM. A římskou číslicí je to C a CM. CCM. Výzbroj hokejistů dones vyráběná a používaná. V době totality pravidelně se objevující při každém zápasu hokejistů, a to všech národů. Je to ale i rusky napsané SSM, a tak i hebrejsky čtené MSS. Proč ještě vlastně měl otec dvě jména? O kterých věděli jenom ti, kteří se námi dorozumívali? METER a KILOGRAM a LITER a KUS jsou názvy měrných jednotek používaných v obchodě. A vy víte, že hebrejsky je prodavač MACHERIT. A K.G. je KAREL GEBELT a LITER je L.T. okres kde se K.G. I můj děda VINCENTOVI a ANNA PREIS narodil. Pak se k němu, to již bylo v HORNÍ POČAPLY, MĚLNÍK, do rodiny se přiženil METER(VASIL). KUS je KS. X. CHE. EL CHE. Moje sestra musela opustit asi ve druhém ročníku gymnázium a vyučila se v oboru PRODAVAČ-MACHERIT. Celý zbytek života pak jako prodavač-MACHERIT pracovala. V O.Z. Byla ZELINÁŘKA. Já jsem jako kluk chodil do blízkého obchodu k paní, která měla příjmení ROUDNICKÁ. Bylo to v domě, kde sídlí HUSŮV SBOR (H.S.) ve FARSKÉHO ulici, která se dříve jmenovala ulice STROSSMAYERA. Tam jsem chodil s bandaskou a paní ROUDNICKÁ mi odměrkou na LITR – L.T. odměřila do bandasky mléko. Ukrojila a zvážila čtvrt KILOGRAMU – K.G. máslo a prodala požadované KUSY -K.S. vajec. Tam se na METER nic neprodávalo. Asi proto byl KAPEK-VÍT z ROUDNICE. Byl z jiné sestavy než ti, co měřili na METER a jmenovali se METER. Možná i proto mají někteří poslanci kancelář v ROUDNICI. Aby bylo jasné, že nemáme nic společného. To vy už ale snad konečně víte.

A také možná znáte tradici, kterou udržovali vojáci základní vojenské služby v období totality. Malovali a vybarvovali krejčovský METR. Slováci METER. 100 CM. CCM. Aby jej začali sto dní před koncem základní vojenské služby po jednom centimetru-jednom dni odstřihávat.

V hotelu METEOR jsem byl také stejně jako v hotelu JALTA jednou za celý svůj život. Po zasedání Českého ústředí vysokoškoláků jsme tam organizovali nějakou oslavu. Byla tam také kolegyně tajemnice KV SSM z Českých Budějovic. Jmenovala se příjmením po svém manželovi pracovníkovi ÚV SSM PETER MARINIČ – MARINIČOVÁ. Můj otec měl v MOSKVĚ v konspirativním bytě u instruktora jménem KAPITÁN JAKOVLEV příjmení MARINIČ. Připravoval se tam na výsadek s PARA skupinou ARAP. Dne 7. října 1943.

Hned vedle ulice OPLETALOVA je ulice U BULHARA. GRÍŠA SPURNÝ, který byl s Václavem Noskem v Londýně, členem Státní rady, byl později po Druhé světové válce československým velvyslancem v BULHARSKU. Aby to mělo nějaký informační význam tak tam byl od roku 1957 do roku 1961 (1919 a 1991 a i další). Aby to bylo tak jak má být, tak byl v BULHARSKU vojenským a leteckým přidělencem na československém velvyslanectví v šedesátých letech i generál BUNZÁK ŠTEFAN, česky ŠTĚPÁN. Bylo to přesně v letech 1967 (1919 a 1991 a i další) až 1970. A já jsem byl vybrán po ukončení třetího ročníku studia na VŠP PRAHA VOKOVICE abych se zúčastnil studijního pobytu v BULHARSKU. Zcela překvapivě. To už tu také bylo. Připomínám jenom že jsme vyjeli mikrobusem ze Sofie a skončili u moře ve VARNA (to je místo kde se vaří, také a je tam horko a teplo). Navštívili jsme GABROVO – HAVLOVO v našem překladu. Město, které se díky své světoznámé šetrnosti občanů přirovnává ke SKOTSKU. LOVEČ – VASIL v našem překladu. RILSKIJ MONASTIR – 2.MOHORITA a RILA je i LIRA italské platidlo. Tehdy. Navštívili jsme TROJAN. To je někdo z TRÓJI. Ta je na PRAZE 7. U nás nedaleko přes STROMOVKU. Kde žil EMIL ZÁTOPEK, plukovník, běžec na dlouhých tratích. Také to je TROJSKÝ kůň. Nebo naše známé TOR, TUR, TREE, TRE, TORO, TORINO, TORONTO atd. To místo má slavnou SLIVOVICI – VASIL VICI. Například. A samozřejmě že jsme byli i na vrchu ŠIPKA. ŠÍPEK se mnou bydlel na pokoji ve škole v MOSKVĚ. Sloužil u legální vojenské rozvědky československé armády a v roce 1989 pracoval na oddělení státní administrativy ÚV KSČ u HEGENBARTA. Aniž bych já o tom cokoliv věděl. Když BULHARSKO tak musím také připomenout KARLOVO. Místo narození VASIL LEVSKI bulharského revolucionáře. I pozdějšího mého kolegu v čele DKMS partnerské organizace SSM, který se jmenoval křestním jménem VESELIN a byla tu o něm také již řeč. Připomenu i druhého VESELIN který byl jedním ze DVOU BULHARŮ v malé bulharské skupině posluchačů ve škole v MOSKVĚ. Spolu se třemi bulharskými děvčaty se jmény MARGARETA(MAGORITA) a VELIČKA(VASILEK) a PEPA(ČECHY).

Na mapě jsou v KRUHU generála MORAVCE i DVĚ nádraží. Obě nesou jména osob, které se osobně znali. A spolupracovali společně na zrodu Československa. Byl WODROOW WILSON a TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. MASARYK (WASILEK) se narodil dne 7. března 1850 v kraji VINIC a VÍNA. V Hodoníně. A vy víte, 7. březen je i 7. říjen. A to bylo v roce1943 datum seskoku mého otce ve skupině ARAP u MAKOVA okres ČADCA. A minus DVA je to i 5. října datum narození Václava Havla. A plus DVA je to datum „úmrtí“ ERNESTO CHE GUEVARA. Masaryk zemřel dne 14. září. V den, kdy se dávno před tím na VINOHRADECH, na DVOJCE, narodil jeho syn JAN MASARYK. Den kdy se narodil Jaroslav JENERÁL můj předchůdce, také z kraje vinohradů, ze ZNOJMA. A den, kdy se narodil syn jednoho mého bývalého nevlastního bratra. A plus DVA je to 16. září, a to je svátek svaté LUDMILY, a to byla moje matka a 16. září je i 19. září, a to jsem se narodil já. 14. září také seskočila skupina WOLFRAM z LONDÝNA. A minus DVA je to 12. září, a to se narodil OTMAR REIDL, O.R. OPERACE BENJAMIN O.B. A 12. září se také narodil syn mojí sestry MICHAL HRUBÝ (ROUHG vyslov RAF, ZLÍN, SUROVÁ babička) v ukrajinštině čteno ruské GRUBÝ. A tak tedy i M.G. Jako náměstí MAXIMA GORKÉHO, které je také v tomto kruhu. A v ulici M.G. Mladé Gardy žila rodina bratra mojí matky KAREL GEBELT II. A M.G. byl i MICHAL GORBAČOV.

Samozřejmě také víte WODROOW je i DR.W.M. Buď německé WASIL MOHORITA nebo ruské VASIL VASILIČ MOHORITA. WILSON je WESELIN. Nebo WASILIN. Nebo podle našeho překladu s hebrejským členem HAWASIL. Aby to všechno byla pravda tak se prezident WILSON narodil dne 28. prosince 1856. 28. prosinec stejně jako bratr mojí matky KAREL GEBELT II. V Horní Počaply. A minus DVA je to 26. prosinec, a to se narodil můj syn NIKOLA-MIKULÁŠ-MIKLÓS-MIKOLA. Jako národnost se u prezidenta WILSON udává Skotsko irská národnost. Tedy SKOT a IR-LI – LEE. Aby to byla pravda tak byl ve VELKÉ BRITÁNI premiérem HAROLD WILSON. HAROLD byl i LLOYD, herec-komik. A HAROLD je i HARRY což je také JINDŘICH.

Důležité je pro můj příběh i to, že když bylo zrušeno nádraží TĚŠNOV tak můj otec odjížděl každé ráno ke svému útvaru Silničního vojska do Horní Počernice právě z nádraží MASARYKOVA. Říkalo se mu u nás doma MASARYČKA. MASARYČKA byla ale také přece žena MASARYKA. A ta se jmenovala CHARLOTTE. To je ženská podoba jména CHARLES – KAREL – KYRIL-CYRIL ale i KRÁL. Jejich dcera byla ALICE. To byla také MASARYČKA. A když ALICE tak ALENA jako sestra mojí matky a její dcera. Moje sestřenice. Ale hlavně jako hlavní hrdinka díla LEWIS CAROL. KAREL WASIL. ŘÍŠE DIVŮ a ZA ZRCADLEM. Také moje argentinská přítelkyně ALICIA s příjmeními ALCIRA to je také anagram ALICIA a R-L. A druhým příjmením LOMBARDELLI. Jako kraj v Itálii, kde žili její a moji spolužáci ze školy v Moskvě. Které jsem na přelomu roku 1972/73 navštívil v COMO a BRESCIA.

MASARYČKA stojí na ulici HAVLÍČKOVA. KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ tam žil. HAVLÍČEK je ale také malý HAVEL a také HAVLÍČKŮV BROD. HAVLÍČKOVA přechází směrem na náměstí M.G. a do JINDŘIŠSKÉ ulice do ulice DLÁŽDĚNÁ. A kdo dláždí? No přece SILNIČÁŘI. Nebo před tím CESTÁŘI. Jak o nich zpíval, když ještě ani neuměl pořádně mluvit můj stejně starý bratranec Petr Gebelt. O paní ve zlatém kočáře, jak vede rozhovor s cestářem. Zpíval to pro obveselení všech vždycky v Horních Počaplech. Cestáři ale můžou být také v češtině POUTNÍCI. PILGRIMS – PELHŘIMOV, kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE a byl odsud můj kolega ve studijní skupině na VŠP v Praze ve Vokovicích NOVÁK. Pracoval tam na okresním sekretariátu OV KSČ. Tam kde vybuchla stejně jako u krajských sekretariátů KSČ v ÚSTÍ nad LABEM a ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a PLZNI bomba v roce 1989. Vím, o co tehdy šlo. A budu o tom psát proč to bylo a kdo to udělal. DLÁŽDĚNÍ, jako úprava silnic dala i jméno profesi DLAŽDIČ. Ve městech dnes spíše dláždících chodníky. Silnice se začali dělat jiným způsobem.

Zástupcem hlavního silničáře v československé armádě byl generál STĚPAN BUNZÁK. Bylo to od roku 1963 do roku 1967. V té době k silničářům přešel od M.V. můj otec. Poté co jeho přechod zpět k armádě podepsal M.V. ŠTROUGAL – ukrajinsky STROUHA – německy RILLE z VESELÍ nad LUŽNICÍ. Jako moje prababička RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. A generál BUNZÁK odcestoval v roce 1967 na vojenskou misi do BULHARSKA.

Důležité je i to, že WILSONOVO nádraží stavěl architekt FANTA. Jako Tonda FANTA (A.F.) můj kamarád a starší spolužák ze školy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Bydlel tam co je dnes stanice metra VLTAVSKÁ. Tam stál blok domů, který byl kvůli výstavbě metra a severojižní magistrály zbourán. Tedy někdy ve stejné době, kdy byl zbourán TĚŠNOV. A ANTONÍN FANTA se odstěhoval.

A také je důležité to, že umístění a kolejiště nádraží MASARYKA projektoval JAN PERNER. A to vy víte, že je i HONZA PERNER. H.P. Budovu projektoval ANTONÍN JÜNGLING – skoro mladý Ing. a postavili jej firmy VOJTĚCH LANNA – VOJTĚCH-ADALBERT – ALBERT. A také V.L. což jak víme je VASIL a LUDMILA anebo BASIL a LUDMILA naše známé L.B. Aby to byla pravda tak SONŇA LANNA – česky LANNOVÁ byla funkcionářkou SSM u mě na DVOJCE. LANNA nestavěl sám. Stavěla s ním firma bratři KLEINOVÉ. Malí Bratři. M.B. Nebo třeba jako moji dva bývalí nevlastní bratři. Pro mě byli velikostí bratři KLEINOVÉ pak dokonce i charakterem. Skvělý KLEIN byl DUŠAN – DUCHAN, režisér. Se kterým jsem měl možnost jednou flámovat, a hlavně si povídat někde ve východních Čechách v hospodě. Bylo to v době vrcholící PERESTROJKY. Jeho Hříchy Pátera KNOXE možná znáte. Ale nevím, jestli víte, že v USA je významná vojenská základna s názvem FORT KNOX. Jmenuje se po HENRY KNOX, generál. HENRY je JINDŘICH. A sloužil tam generál PATTON, který tam má muzeum. Základna je jižně od LOUISVILLE a severně od ELIZABETHTOWN.

Před nádražím WILSONA je park. Ten se od vám již velmi dobře známého roku 1925 jmenuje VRCHLICKÉHO park. Že je vše pod kontrolou dokazuje to, že moji dva bývalí nevlastní bratři byli po ukončení vojenského učiliště v NOVOM MESTĚ nad VÁHOM přeloženi do kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD v LITOMĚRICE. Útvaru 6174. Tam jim byl přidělen byt v ulici ELIÁŠOVA. Pojmenované po generálu ELIÁŠOVI. Bydleli tam krátce. U kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD bylo vystavěno nové sídliště KOCANDA a oni v něm dostali přidělené samostatné služební byty. V jedno domě na jednom patře. Proč to dlouze popisuji? Nová ulice byla pojmenována jménem VRCHLICKÉHO.

A to už se dostáváme do v blízkosti Václavského náměstí. Na ulici WASHINGTONOVA. V této ulici sídlila Městská Vojenská Správa. M.V.S. Tedy i MOHORITA VASIL 2. Hned vedle je hotel ESPLANADE. V tom byl po návratu do Prahy z Londýna v roce 1945 ubytován brigádní generál František MORAVEC. ESPLANADE je SPLND, a to je také SPLND SPLENDID. To byl hotel na Praze 7 v OVENECKÉ ulici u Letenské pláně. V tomto hotelu u svého přítele sjednal můj otec svatbu mé sestry ANNA MARIE v srpnu 1968. Její manžel byl H.B. Jako Havlíčkův Brod – FRÝDNAVA odkud pocházela rodina ŠIDLÁK. Teta AURÉLIE manželka bratra mojí matky Karel Gebelt II. A její sestry EMÍLIE JUNGMAN a ERNESTA FISCHER. A jejich bratr H.S. – Honza nebo Hans Šidlák-Schidlak. Byli to Němci. Tehdy ten hotel v době okupace zrekvírovala Sovětská armáda jako tak zvanou komandaturu. A můj otec přesunul svatbu sestry do PLZEŇSKÉHO SKLÍPKU (PLZEŇ a podzemí) v restauraci U SOJKŮ (U.S.) na třídě OBRÁNCŮ MÍRU (M.O. Ministerstvo Obrany). Samozřejmě musím připomenout, že WASHINGTON se jmenoval křestním jménem GEORGE jako DRUHÝ manžel mojí sestry JIŘÍ UHER – UHR – MAGYAR. Narozený DVA dny po mně. 21. září. A to, co je velmi důležité je to že manželka GEORGE WASHINGTON se jmenoval MARTHA – MOHORITA.

A to už jsme na Václavském náměstí. Tam byl vystavěn na místě domu zničeném bombardováním Interhotel JALTA. Se stejnojmenným kinem JALTA. Stejně jako JALTA místo na KRYMU, kde se sešla VELKÁ TROJKA. To už tu bylo podrobně také mnohokrát. Důležité je to, že většinu svého života pracoval v hotelu JALTA bratr mojí matky KAREL GEBELT II. A to že jsem tam byl jím přímo pozván na svatbu mého bratrance PETRA GEBELT. Jeho nastávající byla V.H. VLADISLAVA HENDRYCH. Z rodiny původem z OPAVA a HRADEC nad MORAVICÍ. Její otec byl plukovník československé armády. Byl jsem tedy i v hotelu JALTA. Poprvé a naposledy.

Na Václavském náměstí je i hotel JULIŠ. Profesor JULIŠ byl místopředseda federální vlády před listopadem 1989. Byl to skutečný odborník. Několikrát jsem s ním osobně jednal při přípravě zasedání Federální vlády Československa a našeho ÚV SSM. Je tam i SEMAFOR s nedávno připomínanými zcela prokazatelně s OPERACÍ BENJAMIN spojenými vystoupeními pod názvem Návštěvní den. Dvojice ŠIMEK GROSSMAN. Kteří připomínali, že se seznámili při výkonu vojenské základní služby. Je tam divadlo ROKOKO, kde vystupovala DVOJICE VOSTŘEL a ŠAŠEK. To je, jak už sami vidíte ŠAŠEK TUR VASIL. TUR a JAK a SKOT a CATTLE. Na Václavském náměstí bylo i kino ČAS. To je TIME – T.M. a TŮMA. A UHR – UHER-MAGYAR. Bylo tam také kino ALFA. L.F. byla moje matka po první svatbě. LUDMILA FLORIÁN. Bylo tam kino LETKA. To je samozřejmě název pro část vojenského letectva. Jsou to po našem i cigarety RETKA. Je tam pasáž v PALACE LUXOR. S rybárnou. Kam mě vodil můj otec jako malého kluka a věřte, že to pro mě byly sváteční dny na FISH and CHIPS. Samozřejmě je to dole i PALACE KORUNA. Generál KORUNA byl otcův nadřízený u V.S. – Vnitřní Stráže. A jednou jsme u nich byli v období Vánoc na návštěvě. To jsem byl ale ještě hodně malý kluk. Měli obrovský vánoční stromek. Tomu všemu zezdola v centru na MŮSTKU vévodil nově postavený PALÁC ČKD. MŮSTEK je i MALÝ MOST – SMALL BRIDGE – WASIL MOST.

A svatý VÁCLAV, patron země české. Poslední socha sousoší byla na to místo postavena v květnu 1925. Víte, že byl vychován babičkou LUDMILOU a jeho předchůdcem byl VRATISLAV – VASIL BRAT a nástupcem BOLESLAV – VASIL L.B. Matka Václava byl DRAHOMÍRA. Tak se jmenovala křestním jménem zástupkyně hlavní vedoucí na táboře SKOKOVY, pošta LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ okres MLADÁ BOLESLAV. Jezdila tam také rok, co rok stejně jako hlavní vedoucí. Ta se jmenovala VAŠKOVÁ HELENA – V.H. Jako VAŠKOVÁ první manželka IVANA HAVLA. Kdo byl autorem tohoto díla? JOSEF VÁCLAV MYSLBEK. A to vy již víte, že je i IOSIF VÁCLAV MYSLBEK. A tak je to I.V.M. Ivan a Vasil Mohorita a Ion Toma a Vasile Marin. A také I. a V. IVAN a VÁCLAV HAVEL. S jejich rodinným podnikem, který vymezuje kruh na mapě, který popisuji. S PALACE LUCERNA. MYSLBEK je i M.L.B. a X.

Na Václavském náměstí stojí také hotel EVROPA. Tam jsem občas zašel za mojí přítelkyní jménem MACHAR. Ano jako MACHER – MACHERIT-MOHORIT-MOGORIT. Učila se tam servírkou. Byla to moje přítelkyně ale hlavně velká kamarádka mojí sestry MACHERIT – PRODAVAČKY. Aby to všechno byla pravda tak také jednu dobu pracovala v hotelu MERKUR naproti nádraží TĚŠNOV, které není v tom kruhu MORAVCE, v informaci, kterou zanechal nám z DVOJKY před emigrací. Ale stojí za MERKUR připomenout. Aby to všechno bylo skutečně jasné tak se v hotelu EVROPA učila i dcera bratrance PETR GEBELT stejného jména v dívčí podobě. PETRA GEBELT. Nebo jak mi říkala moje matka, když se narodila že PETR má „PETRUŠKU“. Jako balet PETRUŠKA aneb VESELÍ KARNEVALOVÉ NOCI od I.S. IGOR STRAVINSKIJ. Za prvé VESELÍ a za druhé i INTELIGENCE SERVICE. Rozepisuji se o tom proto, že I.S. se narodil ve městě ORANIENBAUM. A to je jak O.R. tak i O.B. Bylo to 17. června 1882. 17. června o pár let později se také narodila moje babička MARIE GEBELT. Rozená HON, HAN, HAHN. Z Horní Počaply. A vy víte, že 17.06. je i 17.09. a to je i plus DVA 19.09. moje datum narození. A já jsem cestoval v roce 1988 do KAZACHSTÁNU KARAČAGANAK a ALMA ATA přes ORANIENBURG. Také O.R. a O.B.

Nyní stojí za to připomenout, že oba moji pradědové z otcovi strany byli PETR. PETR BARAN a PETR MOHORITA. I otcův bratr, který padnul v maďarské fašistické armádě admirála MI.HORTY byl PETR MOHORITA.

Je to i PALACE FÉNIX. Upomínka na slavného ptáka. BIRD. DR.B…

Okrajem MORAVCOVA KRUHU prochází také část ulice ŠTĚPÁNSKÁ. Je to proto, že je tam jeden z východů z LUCERNA PALACE. A vy víte, že ŠTĚPÁN byl jménem generál BUNZÁK a ŠTĚPÁN byl také MIROSLAV ŠTĚPÁN z rezidentury KAPEK-VÍT. Ten byl v roce 1989 předsedou zahraničního výboru Federálního shromáždění ČSSR. Kromě jeho stranických funkcí, které znáte. A tato budova je také nedaleko od těchto míst. VINOHRADSKÁ ulice číslo 1. Dnes Národní muzeum. Aby to vše byla pravda tak byl jeho místopředsedou v tomto zahraničním výboru další z rezidentury KAPEK-VÍT. Byl to MIKULÁŠ ŠUTKA (BROMA, JOKE, VTIP). Bývalý ředitel CKM ÚV SSM. Narozený ve VOLOVÉ a později bytem i v TEPLICE, před příchodem do PRAHY. Důležité je to proto, že se také nakonec objevil v KRUHU. Stal se koncem osmdesátých let předsedou Českého svazu výrobních družstev. Instituce, která měla sídlo na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice.

Také víte, že přímo v LUCERNA PALACE měl byt můj trenér z METEOR PRAHA LIBEŇ. Jmenoval se příjmením HÁJEK.

A dole se dostáváme k ulici NA PŘÍKOPĚ. Velmi podrobně zde popisovanou. Teď jenom připomenu že to je v naší latinko azbuce i H.P. Stejně jako ulice NA POŘÍČÍ. To je také H.P. Jsou DVĚ. Stejně jako HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. Tam v ulici NA PŘÍKOPĚ sídlil ČEDOK. V době, kdy tam byl generálním ředitelem ZAVADIL nedávno velmi podrobně vzpomínaný, tam začala pracovat moje manželka. Odsud odjížděla na dvouletý výjezd do USA. Počátkem sedmdesátých let. Bylo to v době, kdy se asi 200 metrů od budovy ČEDOK v hotelu METEOR seznámil můj bratranec PETR GEBELT se svojí nastávající V.H. A bylo to několik let před tím, než jsem já chodil za mojí nastávající V.S. do budovy ČEDOK.

Ulice NA PŘÍKOPĚ a NA POŘÍČÍ od sebe odděluje náměstí REPUBLIKY. S kasárnami JIŘÍHO z PODĚBRAD. Kde působil dlouhá léta generál ŠTEFAN BUNZÁK. Přesně od roku 1973 do roku 1983.Jako velitel a později jako správce Pražské posádky. Aby to všechno byla pravda tak byl STĚPAN BUNZÁK jeden ze TŘÍ KRÁLŮ povýšen do hodnosti generálmajor ve stejný den jako FRANTIŠEK ŠÁDEK a třetím povýšeným do té hodnosti byl ten samý den a teď pozor FRANTIŠEK příjmením SKOK. Bylo to dne 17. září 1960. A to vy víte je plus DVA i 19. září. Den mého narození ale také je to 17. červen – 17.06. den narození babičky HON-HAN-HAHN. Vy, kteří čtete víte, že jsem s generálem ŠÁDKEM odhaloval dne 10. listopadu 1989 v ŽITNÉ ulici pamětní desku JANA OPLETALA a VÁCLAVA SEDLÁČKA. V předvečer mojí Celostátní konference SSM v Pražské LUCERNĚ. A v předvečer svatořečení ANEŽKY. Týden před událostmi 17. listopadu. V kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí republiky také sloužil JOSEF KAJETÁN TYL – TYL – L.T. A KAJETÁN jako kostel svatého KAJETÁNA v MNICHOVĚ. Naproti PREYSING PALAIS. Na rohu THEATINER Strasse a VISCARDIGASSE – DR. VASCA a GASSE je české ULIČKA – VASILEK ČE. PREIS bylo rodné jméno mojí prababičky z DŘEMČIC-TŘEBÍVLIC v okrese LITOMĚRICE u LABE. Manželky VINCENT GEBELT.

O MNICHOVU budu psát samostatně. To byla jenom taková drobná spojnice, ukázka. Neboť samotná základní informace pro OPERACI BENJAMIN leží v samotném srdci MNICHOVA, BAVORSKO – M.B. v sousedství kostela svatého PETRA a kostela HOLY SPIRIT-SVATÉHO DUCHA je to česky a německy je to H.G. HEILIGER GEIST a v okolí MARIENPLATZ s radnicí. Okolo kostela svatého PETRA jsou totiž tři prodejní místa se jménem MAYER-MEYR. Jedno je prodejna oděvů, z 19. století, na rohu mnichovské radnice naproti LUDWIG BECK obchodní dům. A vy víte, že LUDWIG BECK se také jmenoval generálplukovník a náčelník štábu německé armády do roku 1938. Později popravený za účast v atentátu na HITLERA. Na druhé rohu byla prodejna MUNZINGER. Také oděvů a také z 19.století. Také se tam asi před nástupem konfekce měřilo a používal METER. MUDR. MUNLINGER byl můj přítel a funkcionář SSM, se kterým jsem se přátelil od DVOJKY až na náměstí M.G. Na třetím rohu mnichovské radnice je obchod HUBER. A to víte, že je HAVEL. Aby to byla pravda tak je to HUBER BÜCHER. H.B. HAVLÍČKŮV BROD. Anebo MUSIK BÜCHER. M.B. Třetí MAYER je HAUSMAYER. Vysoký dům s restaurací a možná kdysi i s prodejnami. Ten stojí nad největším tradičním mnichovským tržištěm u kostela HOLY SPIRIT-HEILIGER GEIST. To se jmenovalo v době vniku MARKT VICTUALIS – THE CHE VASIL MOKORITA-MOHORITA. A dům je hned vedle hotelu LUIS. A mezi tím je přímo u svatého PETRA naproti třetímu MAYER obchodu s obuví, kde se také měří a používá METER. A mezi nimi je obchod SEB. WESELY. Poněmčené VESELÝ. Ten je v MNICHOVĚ od roku 1557. Původně byl MATHIAS EBENBÖCK (BEN BECK) a od roku 1919 je to SEB. WESELY. WASILY a VESELÍ nad LUŽNICÍ STROUHA(L) a VESELÍ u CHCEBUZE prababička RILLE. I generál VESELÝ František dlouholetý velitel Západního vojenského okruhu ve městě TÁBOR. Tento obchod má prokazatelně historickou souvislost s OPERACÍ BENJAMIN. I proto v MNICHOVĚ sídlila s největší pravděpodobností rozhlasová stanice SVOBODNÁ EVROPA (E.S. – vysloveno S, a to je DVOJKA v zrcadle). Prvním šéfem československého vysílání byl FERDINAND PEROUTKA. Bratrská organizace SVOBODNÉ EVROPY byl HLAS AMERIKY. HLAS je anglicky VOICE. Vyslov VOJS. A to je VASJA. Španělsky je to VOZ. To je nářečově někde v Čechách určitě VŮZ, Ale také je to V.Z. Vojenské Zpravodajství. M.I. MILITARY INTELIGENCE.

Zpět do PRAHY. Naproti kasárnům JIŘÍHO z PODĚBRAD, těsně na kraji MORAVCOVA kruhu u začátku REVOLUČNÍ ulice je PALÁC KOTVA. Generální ředitelství VOJENSKÝCH STAVEB. V.S. – U.S. Vojenský podnik, s nímž spolupracoval můj otec, „Silničář“ a u kterého jsem se já vyučil jako automechanik, specialista pro práce ve stavebnictví. Vedle je ulice JAKUBSKÁ jako otcův instruktor v MOSKVĚ JAKOVLEV a jako syn Stalina JAKOV a jako tajemník ÚV KSSS JAKOVLEV, tak zvaný otec PERESTROJKY a spolupracovník M.G. u kterého jsem byl v září 1990. Ten byl deset let velvyslancem SSSR ve státu CANADA. Španělské CAŇADA znamená také MEZIHOŘÍ-MIŽHORJE-MEŽGORJE. Nebo cestu pro přechod dobytka. Pak se vrátil a stal se pravou rukou GORBAČOVA. YAKOV a JAKOV byl také letecký konstruktér JAKOVLEV, letadlo JAK jako TUR-JAK a další. Také jako SANTIAGO de CHILE a SANTIAGO de COMPOSTELA ve Španělsku v provincii GALICIA – HALIČ přeloženo do češtiny. O tom tu již bylo také mnoho a mnoho napsáno.

Nebude chybou, když napíšu, že mimo KRUH je na konci REVOLUČNÍ ulice i PALÁC MERKUR. Protože v KRUHU, a to přímo u náměstí REPUBLIKY je ulice V CELNICI. A vy víte, že MERKUR je symbolem CELNÍKŮ. Ale to nevím, jestli si vzpomenete, že u náměstí M.G. a JINDŘIŠSKÉ ulice a JERUZALÉMSKÉ ulice, kde je střed MORAVCOVA KRUHU je SENOVÁŽNÁ ulice. Tam jsem vlastně začínal jako pracovník SSM v roce 1971. Byl tam totiž MV SSM PRAHA. Bylo to tak sto metrů od ÚV SSM. Tam hned ve vedlejším vchodu otevřel svoji reprezentační prodejnu podnik zahraničního obchodu MERKURIA. Tam jsem si kupoval v roce 1974 těsně před nástupem na základní vojenskou službu do kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD v LITOMĚŘICE holicí strojek BRAUN. V MERKURIA pracoval otec mojí přítelkyně z roku 1968 jménem V.M. VLADISLAVA MIZERA – MISERA – MICERA-MICHERA-MIHERA-MOHORA a latinská přípona – IT a přípona u ruských ženských židovských jmen -A. A je tu MOHORITA. Ten podnik sídlil těsně vedle mostu BARIKÁDNÍKŮ, legendárního místa z Pražského povstání. U nás na Praze 7.

Samozřejmě, že nesmím zapomenout na autobusové nádraží v MORAVCOVĚ KRUHU. To se jmenuje FLORENC. A vy víte, že to je stejné slovo jako příjmení prvního manžela mojí matky, a tedy i její po svatbě s FLORIÁN, FLORIÁNOVÁ. Aby to bylo dokonalé tak je to F. LORENC. Náš soused v domě v ulici SOCHOROVA 1391/4, dispečer tramvají P.LORENC. A samozřejmě i A.LORENC. Generál LORENC ALOIS, LOJZA, LUIS, LUDVÍK. Velitel STB a první náměstek ministra vnitra Československé republiky v osmdesátých letech a v klíčovém roce 1989.

Jsou tam i ulice a napíšu jejich jména, aby to mělo smysl PANSKÁ NEKÁZANKA. Smysl sami vidíte. NEKÁZEŇ PANSKÁ. S tou chtěl přece zatočit M.G. MICHAIL GORBAČOV a JAKOVLEV. Celá PERESTROJKA byla postavena na tvrdé kritice korupce a NEKÁZNI funkcionářů komunistické strany. Ale vůbec celého SOVĚTSKÉHO PANSTVA.

KRUH zasahuje do čtyř pražských historických čtvrtí. Jedna je STARÉ MĚSTO. Jako STARÉ MĚSTO u BRUNTÁL, kde žila se svým manželem sestra prvního manžela mojí matky FLORIANA. Byli z VELEŠOVIC (VASILOVIC) A jmenovali se MARIE a JOSEF UNVERDORBEN. To je složené DR. BEN. A NAŠE VOJSKO. Více bylo také výše. Je to NOVÉ MĚSTO. V NOVÉM MESTO nad VÁHOM byli moji dva bývalí nevlastní bratři ve Vojenském spojovacím učilišti. VÁH je řeka ale také znamení VAH. Podle ZÁPADNÍ astrologie je to 23. září až 23. říjen. Období, ve kterém se narodil VÁCLAV a IVAN HAVEL. Můj otec v něm seskočil ve skupině ARAP u MAKOV, ČADCA. A v tomto znamení „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA. A já v něm cestoval s METEOR do BREMEN v roce 1969. KRUH také zahrnuje část VINOHRAD. A to je i HROZENKOV, kde se narodil LUDVÍK SVOBODA. A vše další, co k vínu patří a bylo tu již popsáno široce a široce dříve. Místo kde se narodil JAN MASARYK a kde žil a ženil se v roce 1909 v kostele svaté LUDMILY pozdější prezident EDUARD/EDWARD s ANNOU/HANOU. MORAVCŮV KRUH je i v čtvrti KARLÍN. To je zase KAREL a KYRIL a CYRIL a KRÁL a CHARLOTTE.

Nad nádražím WILSONA je jedna významná ulice. Jmenuje se ŠPANĚLSKÁ. ŠPANĚLSKO je velmi významné místo pro celý můj příběh. Snad jen připomenu slavného republikánského generála JUAN MODESTO, který žil v našem domě v SOCHOROVA 1391/4. A firmu VINCENS z AGRAMUNTE, CATALUNYA s „CHOCOLATE DE PIEDRA“. Začátek výroby 1770. A PIEDRA-KÁMEN je původ jména PETR. A také připomenu jejich TURRÓN. Který začali vyrábět v roce 1775. A můj pradědeček VINCENT a VINCENT van GOGH (vyslov HOCH) na jehož den narození byl můj otec odveden v BUZULUKU, dne 30. března ale roku 1943. A také je to den narození španělského velikána FRANCISCO GOYA. Ale to už tu také všechno bylo a mnohokrát. A samozřejmě DVA rumunské dobrovolníky z IRON BRIGADE ze Španělska. Dva mladé právníky, kteří padli hned v první bojové akci dne 13. ledna 1937 v MAJADAHONDA u MADRIDU. VASILE MARIN a ION MOTA. Španělsko je i FRANCO. Jako druhá sestra prvního manžela mojí matky – teta JENY FRANKOVÁ. Z VELEŠOVIC.

Aby nebylo pochyb tak připomínám internátní školu JIŘÍHO z PODĚBRAD v PODĚBRADECH, ve kterém byli po válce společně bratři HAVLOVÉ a Miloš FORMAN a bratři MAŠÍNOVÉ.

Tak asi tak.

R.I.P. BRIGÁDNÍ GENERÁL FRANTIŠEK MORAVEC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *