Generál František Moravec. Díl II.

529 zobrazení
TiskTisk

V tomto díle se zaměřím na název místa, které nás dovede ke zcela zásadní výpovědi o Operaci Benjamin/Bartoloměj. Je to místo, které leží v těsné blízkosti adresy, kterou použil generál Moravec v dopisu ministru vnitra Václavu Noskovi. Jsou to VRCHLICKÉHO SADY (V.S. – U.S. – S.U. i Učňovské Středisko Vojenských Staveb – U.S.V.S.). S příběhem souvisí zcela jednoznačně proto, že ve městě LITOMĚŘICE byla na sídlišti Kocanda v bezprostřední blízkosti kasáren Jiřího z Poděbrad pojmenována nová ulice také jménem VRCHLICKÉHO. A do ní se do stejného domu a stejného patra nastěhovali moji dva bývalí nevlastní bratři. Stěhovali se tam z ulice ELIÁŠOVA. Aby to bylo dobře čitelné. A aby byla jasná souvislost mezi VRCHLICKÝM a československou armádou. Příjmení ELIÁŠ měl i pilot, který žil ve vedlejší ulici s naší pplk. Sochora. V ulici Antonínská. A jeho děti také chodili jako já a moji sourozenci do školy na Strossmayerově náměstí. ELIÁŠ byl i prorok. Ten žil daleko od všeho toho, o čem tady píšu. Údajně v jeskyni ve městě HAIFA, ISRAEL. A vy již víte, že HAIFA je i H.F. A to je i H.P. Zase Horní Počaply a Horní Počernice a HP koňská síla tedy K.S. – X. – CHE. Byl jsem se v té jeskyni v Izraeli ve městě HAIFA podívat. Město je na úpatí hory KARMEL. V Praze je ulice KARMELITSKÁ a sídlí tam ministerstvo školství se kterým jsem dlouhá léta úspěšně spolupracoval. Především s náměstky ministra Císař Václav a Čepička Karel. Sídlí tam také Československý ústav zahraniční, v jehož čele stál dlouhá léta Moravcův kolega z emigrace v Londýně Gríša Spurný. Člen londýnské Státní rady jako i Václav Nosek. Který v době kdy Moravec psal svůj dopis Noskovi u Noska na ministerstvu vnitra pracoval. V Karmelitské pracoval poté co se vrátil z postu velvyslance z Bulharska, ze Sofie. Aby to byla pravda tak je v ulici Karmelitské také kostel svatého Antonína Paduánského jako ten kostel na náměstí Stross Mayera – Strossmayera. Ten je zasvěcen stejnému portugalskému světci. Narozen v LISBOA – BASIL. Že to je pravda potvrzuje to, že se tam v LISBOA-BASIL narodil dne 15. srpna. A to vy už víte, že je to také den 12. srpna. A to se narodil můj otec. Jako METER. Přepsaný v matrice tužkou na VASIL-BASIL-LISBOA. Světec se narodil roku 1231. Tedy jako moje rodné číslo 123. Jako datum narození Františka Moravce 07.23. a také jako datum narození VASILLY STALIN. 03.21. 12.3. bylo také datum odjezdu mého otce z Gulagu Kožva do Buzuluku.

I jako den 21. květen ( tedy i 12. srpen a 21. srpen) Den ozbrojených sil USA.

A ještě jedno připomenutí. Vrchlického sady dostaly toto jméno v roce 1925. V roce, kdy bylo přejmenováno i náměstí Bubenské na náměstí Strossmayerovo. V roce, kdy byl přejmenován Caricyn (kde byl v zajateckém táboře v První světové válce František Moravec) na Stalingrad a v roce kdy Hitler vydal Mein Kampf. A v roce známém ze série roků z mého příběhu – 1920, 1922, 1925, 1950, 1952 a 1955. Protože jak již také víte, 0 a 2 a 5 jedno jest.

Proč připomínám podrobně právě VRCHLICKÉHO? Velkého básníka? Kromě výše uvedeného? Jeho celé jméno bylo JAROSLAV VRCHLICKÝ. JAROSLAV je JARO a SLAV. Tedy SPRING a VASIL. SPRING je slovo mnoha významů a jedním z nich je i slovo ZDROJ. Pramen. Rusky ISTOČNIK. Španělsky také EL FUENTE. A FUENTETODOS bylo místo kde se narodil Francisco GOYA. Bylo to stejné datum narození, kdy byl můj otec, VASIL-BASIL (METER) odveden v Buzuluku do československé armády Ludvíka Svobody. Po propuštění z gulagu KOŽVA, PEČORA, KOMI. Dne 12.3. 1943. To ale nebylo vlastní jméno básníka. Stejně jako můj otec byl pokřtěn METER a pak to přepsali prostě v matrice na VASIL tak i básník měl původně jiné jméno. To se nepřepisovalo. Užíval umělecké jméno. Ale jeho původní vlastní jméno bylo EMIL JAKUB FRIDA. Otec se také jmenoval EMIL. To jméno EMIL HAZUCHA dostal na falešných dokumentech, kterými byl vybaven do týlu nepřítele. A pro tuto misi ho připravoval kapitán JAKOVLEV. A JAKOV je JAKUB. Aby to byla pravda tak příjmení básníka bylo FRIDA. Z obce FRÝDNAVA u Havlíčkova Brodu byla rodina mojí milované tety Aurélie. Příjmením ŠIDLÁK. Jedna její sestra byla také EMILIE. A Aby to byla všechno pravda, tak zemřel VRCHLICKÝ ve městě DOMAŽLICE. Tam co se nachází obec ŠIDLÁKOV. Vzpomínáte? Bylo to tady velmi podrobně popsáno. Tak to nyní jen tak připomínám. Aby byla zachována kontinuita informací tak byl můj spolužák na devítiletce na Strossmayerově náměstí Ivan FRÝD. Jeho maminka byl EMILIE FRÝD.

Ale zpět k Mistrovi. EMIL JAKUB FRIDA později JAROSLA VRCHLICKÝ se narodil dne 17. února roku 1853 ve městě LOUNY. Vy už víte, že 17. únor je i 17. listopad. Druhý od začátku roku a druhý od konce roku. Místo jeho narození byly LOUNY. A místo jeho úmrtí DOMAŽLICE. Proč to spojuji? U města LOUNY byla vysazena Ukrajinským štábem partyzánského hnutí skupina s názvem Jan KOZINA. V jejím čele stál VASIL KIŠ (a také MELNIKOV a další a vy už víte že KIŠ je i IKS – X – CHE). A vy už také víte, že KOZINA je i kůže, tedy hebrejské OR. Stejně jako světlo OR. Jako OTMAR REIDL, OPERACE BENJAMIN. Také víte, že Jan Kozina je i Honza Kozina a to je H.K. Buď Hradec Králové nebo Kutná Hora. JAN KOZINA byl také z HRÁDKU. Ne z HRÁDEČKU anebo HRADIŠTKA ani z HRADU a ani z HRADCE JINDŘICHOVA. Ale z Hrádku. Také víte, že rodina sestry mojí matky BARANNIKOV žila v okrese LOUNY (to je i LÁNY) po Okupaci v roce 1968. Kdy tam byl strýc ANTONÍN převelen po zrušení Vojenské politické akademie K.G. (Klementa Gottwalda ne Karla Gebelta) v Praze. Tam si také vzali na opatrování rodiče sestry mojí matky a mojí matky a jejich bratra Karla z Horní Počaply. A ti tam také zemřeli. Děda Karel Gebelt I. se narodil dne 6. dubna. A to je i 9. září. 06.04. je i 09.09. Čtvrtý měsíc od konce roku a čtvrtý měsíc od začátku roku. A právě 9. září zemřel Jaroslav Vrchlický. V uvedených Domažlicích.

Aby to byla pravda, tak je nad náměstím Míru na DVOJCE, na VINOHRADECH první ulice BLANICKÁ, další je ŠUMAVSKÁ a další je CHODSKÁ.

Jaroslav Vrchlický se narodil v domě číslo 103 v LOUNY. A to je 310 nebo prostě jenom 31. Jako moje číslo dresu v METEOR (METER) PRAHA LIBEŇ – LEE BEN. Jeho maminka byl rozená KOLÁŘOVÁ. KOLÁŘ je i výrobce KOL. Třeba kol FAVORIT z CHEBU – EGGER. Na kterém jsem jel na Ukrajinu do Užhorodu v květnu 1969. Ale také je to například KOLOVRAT a chorvatský název pro měsíc SRPEN-AUGUST. Ten je KOLOVOZ. I KOLOMAN a KOLMAN. A také Luboš KOLÁŘ můj spoluhráč z METEOR PRAHA LIBEŇ.

Rodiče se asi rok po narození syna odstěhovali do města SLANÝ. A to je samozřejmě velmi frekventované slovo v různých názvech míst a různých produktů. Sůl je ale hebrejsky MELACH. A to nás přímo jasně navádí na zcela odlišný produkt. MELACH – MILCH. MLÉKO, MOLOKO, MILK a čokoládovny MILKA založené dne 17. listopadu roku 1825. Sklady soli byly také na druhé straně LABE od našich HORNÍ POČAPLY. V obci POČEPLICE. Samozřejmě je to i SOLNOHRAD a SALTZBURG a řada dalších míst. I SALINAS v San PIEDRO (PETR a PIEDRA-STEIN-STONE-KÁMEN) del PIŇATAR kde jsem žil, a i pracoval již v 21. století. U ACADEMIA del AIRE. U vojenské letecké akademie jeho Veličenstva španělského krále. V provincii MURCIA. Ale to už odbočuji.

Vrchlický žil poté u svého strýce KOLÁŘE, faráře v OVČÁRY u KOLÍNA. Ovčáry jsou i OVCE i BERANI. A to je i BARANNIKOV i moje babička z otcovi strany BÁRÁN. Je to i anglické RAM. Druhá část názvu WOLFRAM. Jméno skupiny vysazené z Londýna a operující ve stejném prostoru a ve spolupráci se skupinou mého otce skupinou ARAP. KOLÍN je město, u kterého se odehráli bitvy, které tady byly již podrobně popsány i se jmény účastníků která mají souvislost s Operací Benjamin. U KOLÍNA je i KŘEČHOŘ, u které měl „správně“ seskočit OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN. V KOLÍNĚ je kostel svatého BARTOLOMĚJE. A narodil se tam poslední totalitní ministr národní obrany M.V. Miroslav Vacek. Později žil v Karlových Varech. Kde žil i můj otec s manželkou Annou s rodným jménem BESARAB. Jako jméno manžela druhé ženy JAKOV STALIN. Baletky. KARLOVY VARY, kam jezdili na léčení v průběhu několika století mnozí důležití velikáni z mého příběhu. A kde je všude spousta Zdrojů, Pramenů, Istočniků, Spring, Fuente. Jako třeba i u VOLOVÉ. Tō už tu také bylo. Jako MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a jako TEPLICE. A polské lázně CIEPLICE.

V Kolíně také navštěvoval Vrchlický základní školní docházku. Gymnázium začal studovat ve Slaném. Tam byl jeho spolužákem VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ. BENEŠ jako EDURAD-EDWARD a V. jako BENEŠE V. bratra prezidenta. Ten byl ale V. VOJTĚCH-ADALBERT-ALBERT. A TŘEBÍZSKÝ jako TŘEBÍČSKÝ. A to byl generál JAN SYROVÝ a generál LUDVÍK SVOBODA. A BENEŠ i samozřejmě BEN a S. BEN – DVOJKA. Gymnázium dokončil maturitou ve městě KLATOVY (L.T. a K.V.) Německy KLATTAU. Velmi důležité místo, o jehož rodácích nebo těch kteří v něm žili nebo studovali nebo pobývali bude v tomto příběhu také řeč.

Vrchlický začal psát básně již v době studií. Pseudonym si zvolil na návrh spolužáka z klatovského gymnázia Josef THOMAYER. A to si jistě vzpomínáte, že o THE MAYER zde již bylo také mnohé napsáno. O nemocnici v PRAZE KRČ. A to je jako KERČ město mezi mořem ČERNÝM a AZOVSKÝM. Se stejnojmenným průlivem. Na KRYMU. Také si vzpomenete na park pojmenovaný po Josef THOMAYER, bratrovi lékaře THOMAYER. Ten je v Praze ve čtvrti LIBEŇ. Kousek od sokolovny METEOR PRAHA LIBEŇ a na druhou stranu kousek od ulice v MEZIHOŘÍ (MIŽHIRJE, dříve VOLOVÉ). Kde jsem se učil ve druhém ročníku oboru automechanik. V U.S.V.S.

Jméno bylo vybráno podle řeky VRCHLICE. Tento pseudonym již používal básník Josef JELÍNEK VRCHLICKÝ. A vy už víte, že JELÍNEK je také RUDOLF JELÍNEK v PROSTĚJOVĚ, kam jsem dostal povolávací rozkaz k nástupu základní vojenské služby k para útvaru hloubkového průzkumu. Také to byl JELÍNEK herec z Armádního divadla na Vinohradech na náměstí Míru naproti OV SSM Praha 2 v Paláci VALDEK. A také to byl JELÍNEK domovník v našem domě v ulici pplk. Sochora 1391/4. Ten byl také ještě malíř pokojů. Vy už víte, že názvy míst a řek jsou nesmírně důležité v mém příběhu. Řeka VRCHLICE má podobný název jako VRCHLÍK, který je součástí padáku. Který používají výsadkáři. Také to je velmi podobné jménu VARHOLÍK. To byl první předseda ÚV SSM. Můj první předchůdce. Z Východního Slovenska. Vrchlice pramení u obce Štipoklasy a pak protéká Kutnou Horou – K.H. a ústí obce NOVÉ DVORY do řeky KLEJNÁRKA. DVORY je i součást měst KARLOVY VARY. A právě v kasárnách ve DVORY II jsem byl ubytován při vojenském cvičení, abych mohl být povýšen do první důstojnické hodnosti. Podporučík. Bylo to v době cvičení ŠTÍT. Důležité je i to že DVORY v KARLOVY VARY protéká CHODSKÝ potok. Tedy potok CHODŮ.

VRCHLICE přítoky jsou například KOŠICKÝ potok (odtud z Východního Slovenska byl VARHOLÍK a také další plukovník Vasil Mohorita velitel výsadku pod názvem O.B. – Olexa Borkaňuk). Jejím přítokem je i potok ŠVADLENKA. Pan ŠVADLENKA pracoval s mojí manželkou ve stejné kanceláři v CKM ÚV SSM v ŽITNÉ ulici Praha 2. Švadlenka byla i moje matka, původní profesí. Řeka VRCHLICE je i součástí několika rybníků. Je to například rybník ČERNÍNY a VIDLÁK. Pak je to SVĚCENÝ rybník. Jako houslista-virtuos, který s námi. se SSM jezdil na různé zahraniční akce. Pak je to rybník ROUBÍČEK a u MALEŠOV – VASIL M. Je to HAMERSKÝ rybník. A to jsou také STARÉ HAMRY, kde působila skupina WOLFRAM a ARAP. Kde žil po Druhé světové válce otcův spolubojovník KAREL KARAS a kam jsme také jezdívali. A to vy již sami vidíte že STARÉHAMRY je anagram SR.MOHORITA. SEŇOR MOHORITA, jak by to napsali Španělé. Pak už je tam jenom velká vodní nádrž stejného jména jako řeka. Vodní nádrž Vrchlice a za ní Velký rybník. Je to tam prostě samý ZDROJ-SPRING-FUENTE vody. Aby to všechno byla pravda, tak na řece VRCHLICE leží řada MLÝNŮ. Kde byli MLÝNÁŘ-MÜLLER-MOULIN atd. Nejvíce je jich v okolí MALŠOV. Mají zajímavé názvy. Pak jsou i v okolí KUTNÉ HORY a dva byly u obce SEDLEC. Aby to bylo všechno zcela čitelné tak jak již víte, moje škola v oboru automechanik byla na náměstí MÍRU, VINOHRADY PRAHA 2. Nikdy jsem v té budově nebyl, protože v ní probíhala rekonstrukce. A tak jsem jezdil i s ostatními do ulice U KRBU v PRAHA MALEŠICE. A SEDLEC? V SEDLEC se narodil praděd mojí manželky z PLZNĚ. A ten se jmenoval ROCH. Ano jako hebrejské RUACH – DUCH. Jako vyslovené ROH. ROQUE jako Saint ROQUE. I jako české RUCH – RUCHOVCI, ke kterým Jaroslav VRCHLICKÝ patřil po přechodu od Lumírovců. Že to tak je potvrzuje že VRCHLICE se vlévá do řeky jménem KLEJNÁRKA. Je jejím největším přítokem. A KLEJNÁRKA se vlévá do LABE. Vy již víte, že KLEJNÁRKA může být i KLEINARKA. Básník by napsal například Mladá KLEINARKA. A měl by na mysli mladou manželku KLEINA. Třeba DUŠANA KLEINA. Režiséra kterého jsem osobně znal. Nebo jiného KLEINA. Kromě VRCHLICE má ještě KLEJNÁRKA řadu dalších přítoků, potoků. ARROYO je to španělsky, německy BACH nebo STROM (jako STURM und DRANG) anglicky STREAM. Ano velmi podobné STROM – STURM – STORM. Jeden název je spojen s příběhem Je to KRCHLEBSKÝ potok., KRCHLEBY. KRCH a LEBY. I KRČ a LABE. I Jaroslav KRCH, který pracoval na oddělení ÚV KSČ, které mělo na „starosti“ SSM. Kromě jiného. A LABE i L.B. Je tam i potok OLŠANSKÝ. OLŠAN Alois byl vedoucím tajemníkem OV KSČ u nás na DVOJCE. Je to MEDENICKÝ potok. MEDAL je rodina z Horní Počaply. V.M. VĚRA MEDAL, byla manželka jednoho z mých bývalých nevlastních bratrů. KAČINSKÝ potok je i KÁČA KATEŘINA jako moje dcera a jako moje prababička z otcovi strany KATARÍNA SZIVOTNAY. Provdaná BÁRÁN. Ale co to všechno, co vám může připadat neurčitě potvrzuje? Přítokem KLEJNÁRKY je i ČERNÁ STRUHA. Ne potok ale oficiálně název zní STRUHA. A to vy víte, že je i německé RILLE. A tak se jmenovala moje prababička z matčiny strany. RILLE. Z VESELÍ u CHCEBUZE u L.T. Ano STRUHA jako spisovně STROUHA. Jako ukrajinské STROUHAL, ruské ŠTROUGAL, Ten byl také z VESELÍ, ale nad LUŽNICÍ.

A aby to byla zase všechno pravda, tak řeka – říčka KLEJNÁRKA protéká vedle města ČÁSLAV. Ano VASIL ČE. Nebo VASILEK. Nebo německé WASILEK ale naše MASARYK. Ale také místo, kde se narodil dne 07.23. (123 a 0) brigádní generál FRANTIŠEK MORAVEC. A místo, kam se v nedávných dnech vrátily jeho ostatky ze Spojených států. Tak jak si to přál. Obě říčky – řeky mají povodí mezi městy KUTNÁ HORA a ČÁSLAV. A pramení do LABE.

Po maturitě nastoupil Vrchlický do pražského Arcibiskupského semináře. Ten tehdy sídlil v pražském KLEMENTINU. S jedním ze tří kostelů svatého KLEMENTA na obou březích Vltavy. Více bylo dříve. Jenom pro připomenutí opakuji, že Arcibiskupský seminář byl od roku 1929 v Praze Dejvicích. V letech 1939 až 1945, tedy za Okupace nacisty sídlil v Dolní BŘEŽANY(!) a v letech 1953 až 1990 v LITOMĚŘICÍCH (!). V té době v tom pražském dejvickém sídle sídlil mezinárodní časopis Otázky míru a socialismu (OMS) vydávaný mezinárodní redakcí složenou ze zástupců dělnických a komunistických stran. Samozřejmě, že pod vedením sovětské komunistické strany. Připomínám to i proto, že jsem tento majetek předával zpět katolické církvi v roce 1990.

Vrchlický ale v roce 1873 přestoupil na filozofickou fakultu KARLO-FERDINANDOVI univerzity v Praze. V době studií učil češtinu francouzského historika ERNEST DENIS. A vy víte, že ERNEST byl BRAUNSCHWEIG. Zeť německého císaře VILÉM II. Na jeho svatbě s dcerou císaře byl i NIKOLAJ II. a GEORGE V. Rusky je to BRAUNŠVEJG. A dolnoněmecky BRUNSWIEK. BRAUNSCHWEIG byla matka Sasko-výmarského vévody KAREL-AUGUST zaměstnavatele GOETHE ve WEIMAR. ANNA AMALIE BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL byla 17 let regentkou svého nedospělého syna. A ve městě BRAUNSCHWEIG žil a zemřel LESSING. ERNESTO byl CHE GUEVARA a že ERNESTA byla sestra mojí tety AURÉLIE. ERNA ŠIDLÁK – FISCHER. Z Frýdnavy u HAVLÍČKOVA BRODU. A ŠVEJK byl výtvor Jaroslava Haška. Vytvořený tak jako i román zcela vědomě a záměrně a programově. A BRAUN tu byl mnohokrát a mnohokrát.

Manželka Vrchlického se jmenovala LUDMILA PODLIPSKÁ. V LIPSKU studoval LEPZIG UNNIVERSTY (U.L.) slavný GOETHE. Ze skupiny „STURM und DRANG“. Po tomto příspěvku budu psát konečně i o něm. Je velmi důležitý z hlediska celé operace Benjamin/ Bartoloměj. Manželka Vrchlického byl LUDMILA. Jako moje matka. Se svátkem dne 16. září což jak víte, je i 19. září. Datum mého narození a svátek ZITA, matka OTTO a manželka KAREL. LIPSKÝ bylo jméno i dvou významných umělců. Bratrů. LIPSKÝ LUBOMÍR herec a LIPSKÝ OLDŘICH režisér. Že je pravda to, co tady píšu potvrzuje to, že LUBOMÍR LIPSKÝ se narodil ve „stejný den“ jako já. On 19. dubna. A protože to bylo v roce 1923 tedy 123 moje rodné číslo a 9 tak to potvrzuje i to že 19. duben je i 19. září. A to víte že je to i 16. září svátek LUDMILA. Kromě toho, aby to byla pravda tak se plukovník HENDRYCH VLADIMÍR, z M.O. Ministerstva obrany, rodem z OPAVY, iniciály H.V. otec manželky (také byl H.V. za svobodna) mého bratrance PETR GEBELT narodil přímo ve stejný den. Tedy 19. dubna. Ten ale roku 1931. Jako sestra mojí matky Alena Barannikov a Boris Jelcin. A jako je naše číslo popisné v ulici pplk. Sochora 1391. A aby to bylo dokonalé tak byl LUBOMÍR LIPSKÝ z PELHŘIMOVA (PILGRAMS). Kde stojí kostel svatého BARTOLOMĚJE. Kde pracoval můj kolega z lavice z Vysoké školy politické ve VOKOVICÍCH, který se jmenoval NOVÁK. Pracoval na tom OV KSČ, kde vybuchla v roce 1989 jedna z bomb u sekretariátů KSČ. Proč tomu tak bylo budu psát někdy v budoucnu. OLDŘICH LIPSKÝ se narodil dne 4. července 1924. 4. červenec je i 6. červenec, a to je i 9. červenec. A to se narodil první manžel mojí matky Bohumil Florián. Ve VELEŠOVICE. V roce 1909. A to je zase 19.09. a 19.04. A 9. července se ženil i Václav HAVEL s Olgou. 4. července je také datum na osvědčení, které obdržel můj otec v Jindřichově Hradci. Domovské právo. Den výročí založení USA v roce 1776.

Vrchlický se s Podlipskou Ludmilou vzali dne 4. srpna 1879. A vy víte, že 4. srpna je i 6. srpna, a to je i 9. srpna. Měsíc je to AUGUST, nebo KOLOVOZ. Například v chorvatštině. 9. srpna se narodili moji dva bývalí nevlastní bratři. A 6 a 9 srpna byly shozeny první atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki v Japonsku. A to vedlo k rychlému a definitivnímu ukončení Druhé světové války. Rok 1897 je i rok 1918, 1978, 1981, 1987. Rok 1981 kdy jsem cestoval na velkou studijní cestu do Bulharska s dalšími z Vysoké školy politické. Je to i rok 1987. Tedy rok kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM. Je to i rok 1978 kdy jsem nastoupil ke studiu Vysoké školy politické ve VOKOVICÍCH. Do ročníku V25. Je to i rok kdy se narodila moje dcera Kateřina. Také to byl rok 1918, ve kterém byl zavražděn s celou rodinou car NIKOLAJ II. V JEKATĚRINBURG. Město pojmenované po carevně Kateřině. Tak se jmenuje moje dcera a moje maďarská prababička. Bylo to dne 17.07. A vy už víte, že 17.07. je svátek MARINE (MARGHARETA, MARGARITA, MARKÉTA) A že to je i 11.07. kdy se narodila OLGA HAVLOVÁ a můj tchán MIROSLAV SVOBODA a ZDENĚK EUGEN JINDŘICH MARIA FIERLINGER. A že to je 17.07. a 11.07. i 1775. Rok založení US ARMY a US MARINE.

Původně ale Vrchlický miloval matku LUDMILY. Ta se jmenoval SOFIE PODLIPSKÁ. A vy víte, že vedle Vrchlického sadů je ulice U BULHARA. A že GRÍŠA SPURNÝ byl velvyslancem v SOFII a generál ŠTĚPÁN BUNZÁK byl v SOFII leteckým a vojenským přidělencem. Vrchlický si na naléhání SOFIE vzal LUDMILU za manželku. Ta mu ale byla nevěrná a otcem dvou z jejich dětí byl herec SEIFERT. Ano, stejné jméno jako Jaroslav SEIFERT. Nositel Nobelovi ceny. Jemuž jsem byl na pohřbu v kostele svaté MARKÉTY. Což je i MARGARETA a MARGHARETE a ve východních církvích MARINE. Herec byl ještě ke všemu JAKUB. Jako JAKOV a YAKOV a JAKOVLEV a SANTIAGO a DIEGO a IAGO a JACKQUELINE LEE a JAMES. Jako KUBA – CUBA. A jako JAKUBSKÁ ulice přímo naproti kasárnům Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky. A vedle Paláce KOTVA. A později i OD KOTVA.

Jeho dílo je velmi obsáhlé. Určitě by se tam dala najít i souvislost s mým příběhem. V mnoha případech. To ale není smyslem mého psaní něco jen tak pasovat na něco. Jde o fakta. A těmi jsou především data a názvy a jména konkrétních osob. Vlastní názvy míst a řek, potoků, říček. Protože je to prostě mapa. Průvodce napříč staletími. Jedno dílo však musím zmínit. Je to jeho první básnická sbírka. Ta je z roku 1875 a jmenuje se “ Z HLUBIN“. To je i Z HA LIBEN. A také HA LEE BEN 2. Nebo španělsky vysloveno bez H. tedy jenom přímo LEE BEN 2. Nebo LIBEŇ. Ale především je to označení místa odkud přichází NEPTUN. Se svým TROJZUBCEM. Král moří.

Důležitá jsou pro můj příběh jeho libreta. Jsou celkem čtyři. První je svatá LUDMILA. A byla zhudebněna jako Oratorium Antonínem Dvořákem. OR A TUR I.V.M. Je to O.R. Světlo a kůže hebrejsky a Otmar Reidl. A také TUR – SKOT – VOLOVÉ Ivan a Vasil Mohoritové.

Druhá byla JESSICA. Námět byl podle Shakespearova Kupce benátského. Anglicky The MERCHANT of VENICE. M.V. MERCHANT je i MACHARITAN – HA MACHARITA a VENCA. A vy už víte, že nám, mně i otcovi říkali blízcí lidé jenom Vašek, Václav, Venca. VENICE-VENEZIA město, do kterého mě zcela neplánovaně vzal na výlet můj spolužák ALDO ze školy v Moskvě, když jsem byl u něj v BRESCIA na návštěvě na Vánoce a Nový rok 1972/73. Po návštěvě u druhého italského přítele VITTORIO v COMO. Obě místa v LOMBARDY. Jako moje argentinská přítelkyně v Moskvě LOMBARDELLI. ALICIA a ALCIRA. Toto Vrchlického libreto zhudebnil J.B. FOERSTER.

OPERA BYLA POPRVÉ UVEDENA V NÁRODNÍM DIVADLE V PRAZE DNE 16. DUBNA 1905. ANO 16. DUBNA. DATUM KDY V ROCE 1941 SESKOČIL OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A TAKÉ JE TO 16. ZÁŘÍ SVÁTEK SVATÉ LUDMILY A TAKÉ JE TO 19. ZÁŘÍ DATUM MÉHO NAROZENÍ. TAKÉ JE TO MINUS DVA 14. ZÁŘÍ. SKON TOMÁŠE GARIQUE MASARYK V LÁNY. A NAROZENÍ JAN MASARYK NA VINOHRADECH. A SESKOK SKUPINY WOLFRAM. 1905 JE I 19.05. A TO JE I 19.08. A TO SE NARODIL VE VOLOVÉ GENERÁL ŠTĚPÁN BUNZÁK. MINUS DVA JE TO 17. SRPEN A TO BYL POKŘTĚN – ŘECKÝ KATOLÍK – MŮJ OTEC. NEVÍM JESTLI METER NEBO UŽ VASIL. TO SE UŽ NIKDY NEDOZVÍM. VIZ FOTO Z MATRIKY V PŘEDCHÁZEJÍCÍM PŘÍBĚHU.

Aby to byla pravda, že to všechno souvisí tak natočil V.V. – Václav Vorlíček na námět M.M. Miloš Macourek film Kdo chce zabít JESSIE? V roce 1966 JESSIE je stejně jako je METER zdrobnělina DEMETER nebo DIMITRI, zdrobnělina JESSICA. Film jsem sledoval při natáčení. Když s natáčely scény u nás na třídě Dukelských hrdinů, dříve Bělského. Na střeše Veletržního paláce. Kde sídlily skoro všechny podniky Z.O. Zahraničního obchodu tehdejšího Československa. U nás na Praze 7. U Stromovky a parku Juldy Fuldy a Strossmayerova náměstí. U ulice Šternberkova a Veletržní a Heřmanova. Vedle naší pplk. Sochora. Hlavní postavy se jmenovali JINDŘICH BERÁNEK a RŮŽENA BERÁNEK. Malí BERANI. BARANI. BARANNIKOVI. Ve filmu se postavy dorozumívaly BUBLINAMI. BUBLINA a informace. To je i BUBLE. A to je i Žárovka. Vzpomínáte, jak vykřikl na celou společnou sprchu, kde nás bylo asi dvacet, můj kolega příjmením REMENÁR, který pracoval na ROH, když viděl moje přirození “ Čo to máš za žárovku?“. Samozřejmě, že to upoutalo pozornost. Byli jsme na lyžařském výcviku s naším ročníkem V25 z Vysoké školy politické z VOKOVIC. Bylo to přímo v centru partyzánských bojů druhé fáze Slovenského národního povstání.

Kdo byla hlavní postava filmu JESSICA, JESSIE? OLGA SCHOBER. O.S. Strategické Operace. Vystupovala totiž také pod jménem OLGA BEROVÁ. O.B. – OPERACE BENJAMIN BARTOLOMĚJ. A proč je tao zase všechno pravda co tady píšu? SCHOBER se jmenovala provdaná FISCHER. ERNA-ERNESTA. Neteř mojí milované tety AURÉLIOE z FRÝDNAVA. O tom bude více a podrobně v díle Generál František Moravec. Díl III. Proč? Protože německé SCHOBER je české KUPKA SENA – K.S. Nebo KŮLNA na SENO – K.S. A to je potrava pro CATTLE, SKOT, TUR a VOLY. I hebrejské PARA-ARAP. A já jsem pracoval úplně poprvé v SSM v ulici SENOVÁŽNÁ a úplně nakonec hned vedle na SENOVÁŽNÉM náměstí. dočasně M.G. Maxima Gorkého. A s jakým jménem má slovo – jméno SCHOBER stejný slovní základ po našem? Tedy SCHBR? Se jmény SCHUBERT a SCHUBART. ŠUBRT a ŠUBART. To je po našem česky i THE BASIL. Ale o tom příště a podrobně.

Ve Veletržním paláci jsem pak dvakrát byl. A když jsem nastoupil na základní vojenskou službu do LITOMĚŘIC v roce 1974 tak celý Palác vyhořel. Bylo to přesně 14. srpna 1974. Dva dny po narozeninách mého otce dne 12. srpna. A také víte, že 14. srpna je i 14. května. A děleno DVĚMA podle MORAVCE to je 7. května, a to se narodil také ve VOLOVÉ plukovník doc. PhDr Ivan Mohorita CSc. Který učil v domě zakladatele SOKOL jménem TYRŠ.

Skladatel se jmenoval FOERSTER. Jeho otec byl FÖSTER. To je do češtiny přeloženo z německého jazyka LESNÍK-FOŘT – HAJNÝ-MYSLIVEC. Maminka J.B. FOESTER-FÖSTER byla rozená HLADÍK. Jako generál HLADÍK náčelník československé rozvědky po roce 1970. Miloš HLADÍK. Bydlel v Čínské ulici v jednom domě na stejném patře jako můj kmotr generálplukovník VASIL VALO. Všechny tyto generály jsem znal osobně. Další VRCHLICKÉHO libreto bylo ARMIDA. A to je podle výslovnosti v různých jazycích i ARMÁDA. Nebo španělská ARMADA – tam to znamená válečné námořnictvo. ARMIDA zhudebnil jako operu opět Antonín DVOŘÁK, bytem ŽITNÁ ulice. A poslední je BOUŘE. Opera autora Zdeněk FIBICH. A vy víte, že bouře je STORM a STURM, TORMENTA. BURJA. Ruské BURJA je kombinace španělského a českého nebo ruského BUR JÁ. JÁ OSEL. Po našem JÁ VOSEL. A tak tedy i JÁ VASIL. I VASIL anglicky. YO VASIL (JO VASIL) španělsky. Ale hlavně je to první část toho celého o čem tady již dlouho a podrobně píšu. STURM und DRANG. BOUŘE a VZDOR. Literární směr, nebo hnutí pojmenované Němcem generálporučíkem carské ruské armády. KLINGER. ZVONÍK. Jako moje spolužačka ze třídy na základní škole, která přešla do sportovní třídy a stala se z ní sportovní gymnastka. KLINGER MARCELA. Bydlela v domě, kde byla zajištěna Veřejnou Bezpečností na velmi bouřlivém mejdanu moje sestra. Tehdy studentka gymnázia Na Štolou. To celé vedlo k jejímu vyloučení z gymnázia. A k jejímu přechodu do učení na prodavačku. Tak jak to mělo být. Pak byla v hebrejštině MACHERIT. Po vyučení pak byla celý život MACHERIT v podniku O.Z.

Protože je to určitě málo mnoha odborníkům z oboru historie tak musím ještě přidat něco z osobního života. Vrchlický působil také jako tajemník a vychovatel synů hraběcí rodiny MONTECUCCOLI LADERCHI v MERANO. Lázeňském městě. MERANO nad PANAREM u MODENY. A později v LIVORNO. Krátce po návratu působil v PANSKÉ ulici na Učitelském ústavu. Poté byl jmenován tajemníkem na pražské české technice a také později pracoval jako tajemník České akademie věd a umění. Samozřejmě že to píšu proto, že to jméno jeho zaměstnavatelů bylo M.L. Ale hlavně proto, že MERANO je v provincii BOLZANO. A to je M.B. Tedy dohromady je to základní klíč OPERACE BENJAMIN – M.L.B. Aby to byla pravda tak je BOLZANO také jméno ulice hned u VRCHLICKÉHO sadů a u ulice U BULHARA v MORAVCOVĚ kruhu. Ulice se nejmenuje po italské provincii ale po českém matematikovi BOLZANO. A ten se narodil dne 5. října. Jako VÁCLAV HAVEL. A plus DVA Moravcovou metodou je to 7. října. A to seskočil v roce 1944 můj otec jako náčelník skupiny ARAP u MAKOVA, ČADCA.

BOLZANO je také BULSANO (HA BAZIL a HA BASIL) a je v autonomní oblasti TRENTINO – Alto Adige ( TRE-). Toto území anektovala ITÁLIE dne 10. září 1919. 10. září je i 20. září, krát DVA. A to se narodil ve VOLOVÉ PETR MOHORITA. V roce 1907. Bratr mého otce. Ten, který padnul na Východní frontě v řadách maďarské fašistické armády admirála MI.HORTHY. Bojoval tam společně s ITALSKÝMI a SLOVENSKÝMI fašisty. Aby to byla pravda tak rok 1907 je i 19.07. A to je minus DVA i 17.07. A to je svátek MARINE a datum mojí svatby a poprava cara NIKOLAJE s rodinou v JEKATĚRINBURGU. Provincie BOLZANO-BULSANO má červenobílou vlajku. A rok 1919 je rok narození mého otce a generála Štěpána Bunzáka ve VOLOVÉ.

V MERANO měl Vrchlický vztah s guvernantkou CHARLOTTE P. Vztah byl pouze erotický. My ale víme CHARLOTTE je KARLA-KAREL. A že se tak jmenoval manželka T.G.M.

LIVORNO je přístav v TOSCANY. A město založil G.M. GIULIA MEDICI. Ve městě se narodil nedávno tady na webu vzpomínaný Amedeo Modigliani. Vzpomínáte? Jeho některé malby, portréty osob s jedním zavřeným okem? A sérii pánů z toho mého příběhů pánů s jedním okem?

Vrchlický byl několikrát tajemníkem. Také na Technice. Já jsem byl tajemníkem na DVOJCE, kde byla Technika. ČVUT. Pak jsem byl i tajemník se zodpovědností za vysoké školy. A věřte mi, že žít společně s Miroslavem Šloufem a dalšími z gangu KAPEK VÍT a ADAMEC-ATOS bylo skutečně akademické umění. Na úrovni Akademie věd a umění.

Příjmení rodu, u kterého Vrchlický pracoval nám poskytuje i další informace. CUCCOLI nebo CUCULO je totiž KUKAČKA. Ano jako JINDŘICH PLACHTA ve známém filmu Vlasty Buriana. ANTON ŠPELEC OSTROSTŘELEC. Byl to škudlil, tovaryš u výrobce hudebních nástrojů. Druhý tovaryš tam byl nenažranec a lenoch ALOIS. Ale hlavně jako Přelet nad kukaččím hnízdem. Oscarový film Miloše FORMANA, který byl také v koleji Jiřího z Poděbrad v Poděbradech jako bratři Mašínové a bratři Havlové. V hlavní roli JAKE NICHOLSON. JAKUB-JAKOV a NIKOLAJ.

Poslední vztah po zjištění o nevěře své manželky LUDMILY měl Vrchlický s KARLA BEZDÍČKOVÁ. Opět KAREL. Pak navázal blízké přátelství s manželi VOLF z JIČÍNA. VOLF a WOLFRAM. VLK a VKL a VASIL. Paní M.V. – MARIE VOLFOVÁ stala jeho oporou a důvěrnicí. Poslední ženou v jeho životě byla JUSTINA VONDROUŠOVÁ. A to vy víte že je JUST, a to je i CHUST město na Podkarpatské Rusi, kde absolvoval gymnázium plukovník doc. PHDR. IVAN MOHORITA CSc. Narozený ve VOLOVÉ. Po válce učitel na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. V domě TYRŠ – SOKOL. Ale je to i Franta JUST můj spolužák v učení ve U.S.V.S. Celé tři roky jsme spolu byli jak na praktické výuce, tak i ve škole. VONDRUŠKA se jmenoval ministr školství. Celou normalizaci byl ministrem v KARMELITSKÉ ulici. Byl také M.V. MILAN VONDRUŠKA. A aby to byla pravda tak se narodil v BOŠILEC. BASILEC. BASILEK. VASILEK. WASILEK. MASARYK. A aby to byla ještě víc pravda, tak je BOŠILEC u VESELÍ nad LUŽNICÍ, kde se narodil STROUHA-STROUGA – RILLE. Jako moje prababička RILLE z VESELÍ u CHCEBUZE. Jako ČERNÁ STRUHA-RILLE u KLEJNARKY. A aby to byla úplná pravda tak M.V. MILAN VONDRUŠKA absolvoval gymnázium v JINDŘICHOVĚ HRADCI. Papírově, tedy úředně v „Rodném městě“ mého otce. Kde získal otec domovské právo dne 4. července 1947. A také byl jeden VONDRUŠKA se mnou v ročníku V25 na Vysoké škole politické. Ten byl Evžen-Eugen a byl myslím z Východních Čech.

A nyní přichází na řadu KLATOVY. Město, kde absolvovalo gymnázium nebo se narodilo anebo žilo několik významných osob souvisejících s OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Název města je CLATTOVIA nebo GLATTAU latinsky a KLATTAU německy. Každý ten název obsahuje L.T. a COLT, Tedy KOLT – KOLÍN a LITOMĚŘICE, ale hlavně ukazuje na univerzálnost písmen. Tak jak vám to předvádím konkrétně v mém příběhu. Že K je i C a že je i G. A vy již víte, že může být i J a S a Z a Q. A i české CHÁ.

Dominantou města je ČERNÁ VĚŽ, Věž. Torre – tor. Ty jsou samozřejmě všude. Ne všude se jmenují ale ČERNÁ. A už vůbec ne všude je na nich zavěšen zvon – BELL se jménem B.O. V tomto případě ne OPERACE BENJAMIN nebo BARTOLOMĚJ ale jde o jméno BARTOLOMĚJ ONDŘEJ. Lidově se mu říká VONDRA. Tak jak se jmenoval poslední totalitní vedoucí tajemník OV KSČ Praha 7. Byl Karel Vondra a sídlil na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Také se tak jmenoval seriál v československém rozhlasu na DVOJCE, na VINOHRADECH, “ VONDROVI“. Věž postavil ANTONIUS de SALLA. A zvon ulil PETR ANTONIUS JACOMINI. A na věž zavěsil v roce 1760. To je i 17.06. a to se narodila moje babička HON, HAN, HAHN. V Horní Počaply. Je to ale i 17.09. a to je plus DVA i 19.09. a to je moje datum narození a svátek ZITA matka OTTO a manželka KAREL. A také je to 16.09. svátek svaté LUDMILY. Jako moje matka a manželka Vrchlického. PETR se jmenovali oba moji pradědové a otec mého strýce ANTONÍN BARANNIKOV. A JACOMINY je obdoba jména JAKUB-JAKOV-SANTIAGO-IAGO-JAMES a KUBA-CUBA.

Na Černou věž navazuje budova radnice. Na její přestavbě se podílel Josef FANTA. Ano ten FANTA z FANTOVI budovy na nádraží WILSONA u VRCHLICKÉHO parku. A také můj přítel Antonín FANTA z dětství. Z HOLEŠOVICE-BUBNY. Dále na ní pracoval Čeněk VOSMÍK. To je jako VOSMÁK. OSM- OTTO-AWESOME. Pak se na její výstavbě podílel František ROUS. Jako Pavel ROUS předseda Svazu Mladých v roce 1969, který přidáním slova LENINSKÝ udělal z názvu organizace SM nové LSM. Tedy WSL-WASIL. Německé VASIL. ROUS Pavel a jeho sestra byli žáky naší školy Strossmayerově náměstí v Praze 7. Vedle kostela Antonína Paduánského. A na přestavbě radnice se také podíleli L.NOVÁK. L.NOVÁK se jmenoval vedoucí kanceláře prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Poznal jsem ho po revoluci v roce 1989 osobně. A vy víte, že můj otec říkával že příjmení NOVÁK v Čechách je jako na Podkarpatské Rusi MOHORITA. Měl na mysli rozšířenost tohoto příjmení. Dalším malířem, který se podílel na rekonstrukci radnice byl J.ČEJKA. Přesně tak J.ČEJKA se jmenoval tajemník OR ROH u nás na DVOJCE. OR je v tomto případě Odborová Rada. Ne Otmar Reidl. Jeho manželka pracovala v Paláci FÉNIX na Václavském náměstí, kde bylo kino BLANÍK. J. Čejka byl i mim. Který s námi jezdíval na akce SSM a také vystupoval v klubu DVOJKA. J. Čejka byl i vedoucí oddělení na ÚV SSM. který přešel pracovat na ÚV KSČ. Na oddělení kultury, kde byl vedoucím MÜLLER. ČEJKA byl i major, kterého zmiňují výsadkáři z CHRUDIMY spolu s generálem KUBOU jako dva muže, kteří se zasloužili o znovu obrodu výsadková vojska. U jehož prvníjo zrodu stáli počátkem padesátých let generál PALEČEK Karel a pozdější také generál BUNZÁK Štěpán.

Další pamětihodností Klatov je barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie slaví katolická církev dne 8. prosince. Tedy 08.12. Tento den se narodila moje manželka V.S. VLASTA SVOBODA. V PLZEŇ. Také již víte, že 08.12. je americkým způsobem psaní dat i 12.08. A to se narodil můj otec ve VOLOVÉ. Svatý Ignác je i kostel na Karlově náměstí na DVOJCE. Ignác byl i JANÁK. Tajemník ÚV KSČ, který přišel do Prahy ze Západoslovenského kraje. Stavbu kostela zahájil v roce 1656 architekt CARLO LURAG. A CARLO je KAREL a LURAG je i LUGER. Značka pistole. Nejznámější byla PARABELLUM L.B.). A vyráběla jí zbrojovka MAUSER. WASIL a ARAP. K tomu základní klíč OPERACE BENJAMIN-BARTOLOMĚJ. BELLUM – B.L.M. A třeba ještě LUGER – GORAL-HORAL-HIGHLANDER-SKOT. Při této příležitosti ještě připomínám, že CLATTAU je i COLTTAU. COLT. Revolver i pistole. Na dokončení kostela se podílel i architekt GIOVANNI DOMENICO ORSI. To je jako SI OR. JSI OR. Jsi světlo a kůže. Z hebrejštiny. Nebo JSI OTMAR REIDL. Vnějšek kostela reprezentují barokní portály KID. Kilián Ignác Dietzenhofer. Pod kostelem jsou klatovské katakomby.

Na hlavním náměstí Klatov je i barokní lékárna. „U bílého jednorožce“. V níž je muzeum dokladující vývoj lékárnictví od roku 1776 do roku 1960 kdy lékárna ukončila svoji činnost. Kousek od náměstí je i kostel Narození panny Marie z 13. století. U kostela byla postavena zvonice nazývaná BÍLÁ VĚŽ. Její výška je 60 METRŮ. To je i LX METER. EL CHE METER. Původní jméno mého otce. Přepsané na VASIL, přímo v matrice ve VOLOVÉ. Zvonice pochází z roku 1581 a po ničivém požáru roku 1758 byla při opravě zvýšena a byl do ní vsazen zvon MARIE od zase od zvonaře PETR ANTONIUS JACOMINI. K němu přibyl v roce 1850 zvon od firmy BELLMAN (B.M.), který byl za První světové války roztaven. A v roce 1930 přibyli zvony Václav a Pavel.

V Praze je dům „U bílého jednorožce“. V tomto domě organizoval v roce 1858 přestavbu architekt JAN BĚLSKÝ. Podle majitele se mu v té době říkalo ŠMOLKŮV. A to vy víte je WASILKŮV. A BĚLSKÉHO byla dnešní ulice DUKELSKÝCH hrdinů. Na které stojí VELETRŽNÍ PALÁC. A vede od nábřeží Otakara Jaroše až k Výstavišti. Dům stojí před Týnským chrámem. Který zachránil dne 9. května 1945 před totálním zničením první manžel mojí matky pyrotechnik pražského policejního ředitelství Bohumil Florián. Na upozornění pražského vojenského velitelství v BARTOLOMĚJSKÉ ulici. Jmenovalo se BARTOŠ. To je i BARTOLOMĚJ i BARTOŠ, soused u nás v domě, který žil s rodinou o dvě patra pod námi. Přistěhovali se tam až po Okupaci v roce 1968. Souvislost dokazuje to, že v tom pražském domě byla lékárna U bílého jednorožce. Asi do roku 1770 (!). Pak se přestěhovala do domu číslo popisné 551 ( 15.05. i 12.05. a tedy i 12.08. a 08.12. i 21.08.) s názvem „U kamenného BERÁNKA“. Jako BERÁNKOVI z Kdo chce zabít JESSIE. I jako BARANOVI a BARANNIKOVI. Prakticky v té době, kdy se ta pražská lékárna přestěhoval tak začala ve městě KLATOVY lékárna „U bílého jednorožce“ fungovat. Data jsou 1770 a 1776. Data založení US ARMY a US MARINE a US NAVY v roce 1775. A odchod GOETHE do WEIMAR. A začátek výroby TURRÓN pět let po začátku výroby „Chocolate de Piedra“ v AGRAMUNTE, CATALUNYA ve firmě VICENCS. 1776 je i samotný rok založení USA.

V pražském domě U Bílého Beránka měl lékárnu ANTON HAMPACHER. Otec Josefiny DUŠKOVÉ. Operní pěvkyně. DUŠKOVI se nastěhovali do bytu na patře naproti nám v ulici pplk. Sochora 1391/4. Před tím tam bydlila rodina PECHŮ. Nastěhovali se tam po sebevraždě paní PECHOVÉ, operní pěvkyně. A po záhadném úmrtí její matky paní Fárové a jejího manžela MVDr. PECH. Ta paní DUŠKOVÁ, která se k nám přistěhovala nebyla operní pěvkyně, ale byla MUDr. Bylo to asi tak začátkem osmdesátých let. DUŠEK – DUSCHEK. Malý DUCH.

V centru města je ještě dominikánský kostel svatého VAVŘINCE – LORENC. Ten byl postaven v letech 1694 až 1709. Stavěl ho klatovský stavitel italského původu MARCO ANTONIO GILMETTI. Tedy i MARCO GILMETTI. A tak tedy i M.G. MARCO je i WASIL. A samotné GILMETTI je GIL METTI. G.M. Ještě jednou. A samozřejmě že i ANTONÍN. Jeho celé iniciály jsou M.A.G. A to je MÁG. Tak nazývají Španělé Tři krále. TRES REYES MÁGOS.

Zajímavé stavby jsou i v místních částech Klatov. Jsou LUBY. L.B. DRSLAVICE – DR. VASILEK-WASILEK-MASARYK. A ŠTĚPÁNOVICE. TUPADLA i české zednické PADLA. TU PADLA – TADY KONČÍM. Jako vyjádření o konci pracovní doby nebo také jako PÁDLA. Veslařů.

V části zvané OTÍN (OTTO) stojí empírový zámeček ve kterém pobývala další klíčová osoba v mém příběhu PALACKÝ FRANIŠEK. Pracoval tam na svém díle Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.

Slavní rodáci a osobnosti, kteří jsou spojeni s KLATOVY.

Karel Slavoj Amerling.

Narozen dne 18. září 1807 v Klatovech. To je i minus DVA 16. září svátek Ludmila a je to i 19. září datum mého narození a svátek Zita, manželky KAREL a matky Otto. Plus, DVA je to 20. září, a to se narodil ve VOLOVÉ, přesně sto let poté co se narodil v Klatovech Amerling, bratr mého otce Petr Mohorita. 1807 je i 18.07. a to je děleno DVĚMA 09.07. A to se narodil ve Velešovice první manžel mojí matky Bohumil Florián. Jeho matka byla JELÍNEK. Jako Rudolf Jelínek, Prostějov a náš domovník, malíř pokojů Jelínek a herec z divadla Na Vinohradech Jelínek. Amerling přijal později jméno SLAVOJ, a to je i VASILIJ. Nebo JO VASIL. Nebo VASILEK podle našeho klíče. A tak i německé WASILEK, a tak i MASARYK. Pracoval jako tajemník PRESL a vy víte, že moje prababička byla PREIS. Pak pracoval jako tajemník u ŠTERNBERG. A vedlejší ulice u nás v sousedství je ŠTERNBERKOVA ulice. A ve ŠTERNBERKU jsme byli na nějaké sportovní akci. Jako učni z U.S.V.S. Místní ranaři nás tam napadli. Abych na to nezapomněl. Nejdůležitější ale je to, že v roce 1839 založil na DVOJCE v domě číslo popisné 525 / II na nároží ulic ŽITNÉ a V tůních na Novém městě školu nazvanou Budeč. ŽITNÁ ulice je plná událostí souvisejících s OPERACÍ BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. Tam byl postřelen dne 5. ledna 1923 RAŠÍN. A DVA dny před tím 3. ledna 1923 zemřel JAROSLAV HAŠEK. V LIPNICI. 5. ledna se narodila moje dcera Kateřina a krát DVA je to 10. leden, a to se deset let před tím narodil AUGUSTIN HUSÁK. 3. ledna je krát DVA 6. ledna, a to je svátek Tří králů a je to také 6. prosinec svátek svatého Mikuláše-Nikolaje-Nikoly. Tam byl na rohu s MEZIBRANSKÁ zavražděn VÁCLAV SEDLÁČEK a JAN OPLETAL. Tam jsme s generálporučík ŠÁDEK odhalovali jejich pamětní desku dne 10. listopadu 10.11. 1989. A tam také v ulici ŽITNÁ sídlilo CKM ÚV SSM, kde byl dlouholetý ale skutečně dlouholetý ředitel MIKULÁŠ ŠUTKA z VOLOVÉ a TEPLICE. Ten se narodil 14. října. A to je děleno DVĚMA i 7. října. A to seskočil můj otec také z VOLEVÉ do týlu nepřítele v roce 1944. A také tam pracovala určitý čas moje manželka V.S. V ŽITNÉ také žil ANTONÍN DVOŘÁK. Číslo popisné domu BUDEČ bylo číslo 525 a II. To je můj ročník na Vysoké škole politické V25. V kombinaci římských a rabských číslic. A aby bylo jasné o co jde tak je za tím římská II. DVOJKA. A bylo to na DVOJCE. Nedaleko od domu, kde žil i Antonín Dvořák. Položení základního kamene se zúčastnil František Palacký. V roce 1871, roce Pařížské komuny a roce založení jednotného Německa, Německého císařství, v čele s císařem VILÉM II. (B.L.M. a DOJKA) založil Amerling spolu s manželkou v domě v nedaleké KATEŘINSKÉ ulici ústav pro choromyslné. Jeho založení podpořily pražské ženy filantropky ze spolku paní svaté Anny. Původní název spolku byl Ústav idiotů Jednoty paní svaté Anny. V čele stála hraběnka Walderode. Která později věnoval prostředky na koupi ŠTERNBERSKÉHO paláce na Hradčanech, kam v roce 1872 ústav přemístil. Druhou předsedkyní spolu byla paní ERNESTINA AUERSPERG. Co je ERNESTO a ERNESTA a ERNEST tady bylo před chvílí. AUERSPERG tu bylo již dříve také? Vzpomínáte? Tak se jmenoval vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČ koncem šedesátých let. Při mojí návštěvě Václava HAVLA na Pražském Hradě v předvečer prvních demokratických voleb v roce 1990 mi Václav HAVEL vyprávěl, jak byl jednou jedinkrát v životě na ÚV KSČ. V té budově, původně železničářů na nábřeží Ludvíka Svobody. Byl tam tehdy právě na setkání s vedoucím oddělení AUERSPERG.

Amerlingovou nenaplněnou láskou byla BOHUSLAVA RAJSKÁ. On se ale oženil se SVATAVA FRANTIŠKA MICHALOVIČ z PLZEŇ.

Bohuslav Ludvík Balbín.

Potomek ne příliš bohaté kdysi erbovní královohradecké (H.K.) měšťanské rodině jako potomek rytířského rodu Balbínů z Vorličné (B.V.). Narodil se dne 12.03. americkým způsobem psaní dat. Tedy 123. Moje rodné číslo. A datum narození generál Moravec. A datum narození Vasilly Stalin. Roku 1621. A to je i 1921. Rok kdy se narodil plukovník doc. Ivan Mohorita z Volové. Zemřel dne 28. listopadu 1688. A to je i 1988. Kdy jsem se stal členem Se-ÚV KSČ. Narodil se v tzv. Vodičkovském domě. Matka byla Vodičková. Dům prodala jezuitům dne 18. června 1636. To je i 18. června, a to je i 18. září a minus DVA 16. září svátek svaté Ludmily a také je to 19. září moje narozeniny a svátek Zita manželka Karel a matka Otto. Anebo plus DVA je to 20. září, a to se narodil Petr mohorita ve Volové. Byl Vodičková jako ulice Vodičkova, kde je vchod do Paláce LUCERNA. A do SVĚTOZOR. Jako časopis, který měl mít v ruce ve Vinohradské záložně Otmar Reidl pro rozpoznání při kontaktu s domácím odbojem. Pravda je to proto, že BALBÍNOVA ulice na Vinohradech přímo vede do ulice Anglické, za Druhé světové války Irské, kousek nad Žitnou. Ústí přímo proti Vinohradské záložně. Samozřejmě na DVOJCE. Aby to byla pravda tak dlouhá a dlouhá léta pracoval v letech sedmdesátých a osmdesátých v jediné tehdy Čínské restauraci v Praze právě ve Vodičkově ulici můj bratranec Petr Geblt. A také proto, že Vodičkova přechází za Václavským náměstím do ulice Jindřišská. S místem mého pracoviště. Budovy ÚV SSM na náměstí MG. Maxima Gorkého – Senovážné náměstí u Senovážné ulice. Petr, bratranec žil tehdy v také v M.G. Mladé Gardy na Praze 7. Balbín byl vychován OTTO z OPPERSDORF. Tedy OTTO a vy víte, že OPP je i OB. Matka ho ve strachu před nemocemi, protože byl jako dítě často nemocen zasvětila staroboleslavské Bohorodičce. Ve Staré Boleslavy sloužil plukovník Antonín Barannikov. Manžel sestry mojí matky. Když se přestěhovali do Mladé Boleslavi – M.B. Z okresu LOUNY (z Žatec). Dle pramenů měl Balbín v sedmi letech přečtenou třikrát HÁJKOVU kroniku. Hájek – Hayk – ARMEN – Bartoloměj – OR – Řehoř Osvětlitel. A všichni Hájkové k tomu. Z nich připomenu mého trenéra z METEOR PRAHA LIBEN HÁJEK. Který žil v paláci LUCERNA. Balbín začal studium u BENEDIKTÝNŮ. Tedy BEN. Bylo to v Broumovském klášteře. Praděd Balbína byl humanistický básník. Jeho tvorba byla otištěna ve VELESLAVÍNOVĚ (VASILLY VÍNOVĚ) kalendáři historickém. A VELESLAVÍN je část Prahy kde se nachází Vysoká škola politická. Všeobecně se jí ale říkalo VOKOVICKÁ Sorbonna. Proč VOKOVICKÁ? Tam je přece VOKO – OKO – OTTO – OCHO – OSM – AWESOME – ŠMONE(ŠIMONE). Moje Alma mater. Tam skončil de facto komunistický režim v Československu. Aby to byla pravda tak je VELESLAVÍN i VASIL VELEN. Oldřich Velen – O.V. tedy rusky O.B. byl český herec. Narodil se 15. září, a to je i 12. září, kdy se narodil Otmar Reidl – O.B.. A pravda je to proto, že se VELEN jmenoval původně VOLEK. Ano jako M.V. – Miky Volek. Zpěvák. A jako malý VŮL třeba z VOLOVÉ. Ale určitě SKOT a CATTLE a TUR. Balbín se stal v patnácti novicem brněnské koleje. Později působil právě v Klatovské jezuitské koleji. Tam sepsal dílo Obrana jazyka českého. Studoval na pražském Klementinu a také tam učil na gymnáziu. 1642 (i 1942) když Švédové plenili Moravu obhajoval doktorát. V témže roce doprovázel po Čechách španělského církevního pedagoga Rodrigo de Arriaga. A vy víte, že na okraji Moravcova kruhu je Španělská ulice. Také na DVOJCE jako Balbínova. V roce 1648 se přihlásil do akademického praporu a pod vedením svého profesora jezuity Jiří PLACHÝ se zúčastnil obrany Karlova mostu. LUDMILA PLACHÁ byla česká herečka. Ta se narodila dne 24. listopadu. To je děleno dvěma i 12. listopadu. Datum kanonizace ANEŽKY české – KLARISKY, v roce 1989. A datum ukončení mojí Celostátní konference SSM V Pražské Lucerně přesně ten samý den, kdy probíhala kanonizace Anežky. Spolu s ním byl v témže praporu malíř Karel Škréta. O něm tu bylo hodně napsáno v souvislosti s týnským chrámem. Jen připomínám, že ulice Škrétova je také na DVOJCE ob ulici vedle ulice Balbínové. Společně tam s nimi bojoval také lékař Jan Marek Marků. Nina Marek se mnou ve dvojici četla zdravici SSM na 14. sjedu KSČ. V květnu 1970 ve Sjezdovém paláci u nás na Praze 7 v Parku Juldy Fuldy – Julia Fučíka. Nyní výstaviště. Balbín byl zraněn při obraně Staroměstské mostecké věže. Most je i Bridge ale také město Most. A věž je i Tor a Torre.

František Belfín.

Narodil se dne 11. července 1923 v Klatovech. A to vy víte, že 11.07. je den kdy se narodila Olga Havlová v Praze a můj tchán Miroslav Svoboda v Plzni. Minus DVA je to 9. červenec, kdy byla svatba Václav Havel a Olga Havlová. A kdy se v roce 1909 narodil první manžel mojí matky Bohumil Florián. Také je to 17.07. A to byl popraven car NIKOLAJ v JEKATĚRINBURGU a já jsem se ženil v Praze ve Stromovce u Výstaviště v Polské krčmě. A narodili se nám NIKOLA a KATEŘINA. 17.07. je i svátek MARINE (MARGHARETE, MAEREGARETA, MARKÉTA). Belfín pracoval jako šéf orchestru v Plzni do roku 1955. To je vám známé 0 a 2 a 5 dvojčíslí po dvojčíslí 19. Důležité roky v mém příběhu. Belfín byl poté šéfem FYSIO. To je Filmový symfonický orchestr. Samozřejmě, že připomínám i jeho rok narození 1923. 123 a 9.

Jiří Bílek.

Klatovský rodák BÍLEK a narozený ve stejném roce jako můj otec a generál Štěpán Bunzák. 1919 (i 1991). Bylo to dne 25.01. A to je i minus DVA 23.01. Tedy i 0123. 123 a 0.

Jan Čapek.

Žil ve druhé polovině 14. století a první polovině 15. století. Poznal učení Jana Huse v Praze. Pak žil v Sezimově Ústí, a to v letech 1414 až 1420. A to vy víte, že 1414 je i 22. A 1420 je i 220. Jako třeba Voltů. Značených písmenem V. V letech 1422 až 1429 působil na faře v Klatovech. Zaujímal místo vedle MIKULÁŠ BISKUPEC. M.B. Biskupcova je ulice na Žižkov, kterou jsem jezdil autobusem 135 do Malešic do školy U Krbu. Ale také tam bydlela moje dětská přítelkyně z tábora ve Skokovy. Příjmením Chalupa, a to je i Šalupa. Mám dokonce fotografii z rozhovoru s jejím otcem, který nás přijel jednou do Skokovy kontrolovat. Samozřejmě že je důležité i Sezimovo Ústí – S.U. a US. nebo U.S. V.S. Místo, kde odpočíval a žil a zemřel a je pochován Edward Beneš z Kožlan. S Hanou Annou. Kteří měli svatbu v roce 1909 v kostele svaté Ludmily na náměstí míru na Vinohradech. Okres Tábor. Samozřejmě, že jeho příjmení je poměrně dost frekventované v pozdějších dějinách. Především Karel Čapek. Čapek Chod (!) atd.

Jen pro zajímavost. Janu Čapkovi je připisováno autorství chorálu Ktož jsú boží bojovníci.

Josef Dobrovský.

To byl český historik a lingvista. Římskokatolický duchovní. Ten se narodil dne 17. srpna 1753 v maďarském GYARMAT. GYAR MAT je i G.M. Nebo M.G. 17. srpen je i minus DVA 15. srpen, a to je i 12. srpen narození mého otce. A den 17. srpna je přímo den křtu mého otce. Plus, DVA je to 19. srpen, a to je datum narození Štěpán Bunzák. Oba ve Volové. Ökörmezo. Zápis v matrice u narození mého otce, v první části Moravec vám ukazuje že byl zapsán ještě v maďarštině. 17. srpen je i 11. srpen. A to se narodil Vasil Bilak. Dobrovský zemřel na Tři krále. Dne 6. ledna 1829. To je i svátek svatého Mikuláše 6. prosinec. Minus DVA je to 4. leden, a to se narodila moje matka. A plus DVA je to 8. leden, a to měli moji rodiče svatbu v roce 1949. Rok úmrtí Dobrovského je i 1982. Rok, kdy jsem ukončil studium na Vysoké škole politické. Ve Veleslavíně nebo Vokovice. Dobrovský společně s Kašparem Šternberk spoluzaložil Vlastenecké dnes národní muzeum. T.G. Masaryk jej označil za “ prvního světového Čecha nové doby“. Jeho dílo zahrnuje 363 prací a 37 prací na kterých se podílel. Město kde se narodil se jmenuje Balassgyarmat. Tedy i BASSIL a G.M. To jsem byl na náměstí Maxima Gorkého. Otec byl dragoun a jmenoval se Doubravský. Zápis, který byl chybně zapsán udělal z Doubravského Dobrovského. Jeho otec pocházel ze Solnice (ne Silnice) v podhůří Orlických hor. Nechal se naverbovat do armády Marie Terezie a bránil Uhry. Oženil se v padesáti letech s negramotnou Magdalena Wanner. M.W. A ta byla z Čáslavska. Jako generál Moravec a jako řeka Klejnárka a Vrchlice. Usadili se v Horšovském Týně. A v roce 1762 se dostal ke studiu na gymnáziu nižších Bosých Augustinů. A rok 1762 je i rok 1972 kdy jsem ukončil studium na škole VLKSM v Moskvě. Náhoda to není proto, že to gymnázium bylo v Německém Brodě. Tedy dnes Havlíčkově Brodě. Místě, kde leží Frýdnava a kde žila rodina Šidláků. Teta Aurélie a její sestry Erna a Emílie a bratr Václav. Dobrovského otec v roce 1764 zemřel. A to je i rok 1974. A to zemřel generál Žukov Konstantin Kyril(Karel,Cyril), původním povoláním kožišník. Také jsem v tomto roce já narukoval na základní vojenskou službu do Litoměřic. Do kasáren Jiřího z Poděbrad. A také se dne 25. dubna. 25 dnů po mém nástupu na vojnu uskutečnila v Portugalsku ( Lisboa – Basil) tak zvaná Karafiátová revoluce (neplést s Karafiátem a jeho Beetles). Jeho matka se znovu vdala a vzala si za manžela perníkář Valentina Steinbach. Tedy V. Steinbach. Že to všechno, co tady píšu je pravda potvrzuje to, že ke nám do třídy na Strossmayerově náměstí propadl V. Steinbach. Bylo to do osmé třídy, takže s námi chodil jenom rok, než se šel učit zedníkem. Byl to můj velký přítel. A pravdivost mých tvrzení potvrzuje to, že žil v ulici Strojnická číslo 1. Vedle Rooseveltova studentská Kolej u železničních kolejí z nádraží Holešovice Bubny u Výstaviště. Pravda je to ale hlavně proto, že v tom samém domě byla přidělena maličká garsoniéra, v přízemí mojí setře po jejím rozvodu s B.H. A tak se nastěhovala do domu, kde žil V. Steinbach i se svým tehdy malým synem Michal G/H. Byla tehdy Hrubá.

Dobrovský pokračoval od roku 1766 ve studiu na jezuitském gymnáziu právě ve Klatovech. A to po dvou letech se zdarem ukončil. Rok 1766 je i rok 1976. A to já jsem také po dvou letech se zdarem ukončil dvouletou základní vojenskou službu v Litoměřicích v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Ve školním roce 1767/1768 byl přijat Dobrovský ke studiu filozofické fakulty Univerzity Karlo-Ferdinandovi. 1767 je i rok 1776. Rok vzniku USA. V roce 1771/1772 začal studovat teologii. A to je i 11.11. to skončila v roce 1918 První světová válka. A také se v roce 1948 narodil můj bratranec Karel Geblt. A rok 1772 je i rok 1775. A to byla založena US Army a US Navy a US Marine. Podnikatel Vicens v Agramonte, Catalunya začal vyrábět Turron. V 19 letech se objevil Dobrovský v brněnském noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. O studenty tam pečoval František Azzoni, který měl jako kazatel zkušenosti z pobytu v jihoamerickém Quito. Provincie Pichincha. Tehdy španělské kolonii. Hlavní město státu Ecuador-Ekvádor. Je to nejvýše položené hlavní město na světě. A pochopitelně se tam mluvilo a mluví španělsky. Druhým úředním jazykem je jazyk Kečua. Možná si vzpomenete, jak mi daroval můj latinskoamerický přítel, který byl ze státu Paraguay (Para Guay nebo Arap Guay ) Španělsko – kečua slovník. Jen tak na památku.

Jan Václav Flaška.

Narodil buď v roce 1708 nebo v roce 1709. A vy víte, protože to tu bylo před malou chvílí výše že 1708 je i 17.08.a to byl pokřtěn můj otec. A minus DVA je to 15. 08. A to je i 12. 08. datum jeho narození a také americkým způsobem psaní dat je to 12.08. a to se narodila moje manželka. A také je to plus DVA 19. 08. a to se narodil Štěpán Bunzák. Oba ve Volové. 17.09. je také plus DVA 19.09. a to jsem se narodil v Praze na Štvanici já. A svátek má Zita. A také je to 16.09. a to je svátek mojí matky Ludmila. Flaška zemřel dne 9. října 1783 právě v Klatovech. A to vy také víte, že 9. října “ zemřel“ Erneesto Che Guevara. Hned vedle Ecuador. V Bolívii. A že to je plus DVA 11.10. A to se narodil Ivan Havel. A také je to rok 1775. Založení US Army a US Navy a US Marine. 9. října minus DVA je i 7. října, a to seskočil u Makova v okrese Čadca můj otec. S PARA skupinou ARAP. Aby to byla pravda tak se Flaška oženil dne 5. října 1761 s Anna Marie Schuchova (moje sestra byla Anna Marie). A vy víte, že 5. října se narodil Václav Havel. A také matematik Bolzano. A plus DVA je to zase seskok Para skupiny Arap. Mého otce. A také určitě víte, že FLAŠKA je LAHEV. A to je čistý anagram HAVEL. Aby to byla pravda tak mi jakýsi Frčka z Mladé fronty doporučil k přijetí do mého sekretariátu jednoho novináře z Mladé fronty, který byl pravomocně odsouzen za totality soudem v Hradci Králové za falšování výsledků fotbalových utkání. Byl jsem slušně požádán tak jsem tomu Frčkovi vyhověl. A měl jsem odsouzeného Flanderku stále po boku. Samozřejmě že vy víte, že to byl i strážmistr Flanderka z Putimy z románu Jaroslava Haška. Samozřejmě je třeba uvést že Flaška byl také znám jako Flasska. A to je naše známé Vasilek. Čteno, vysloveno Vasilek v němčině.

Josef Hlávka.

Byl to slavný český stavitel, filantrop a podnikatel ve stavebnictví. Jako dědeček Havla. Narodil se dne 15. února 1831 v Přešticích. A to vy víte, že 15.02. je i minus DVA 13.02. A to je 123 a 0. Anebo je to 15. listopad. A to je plus DVA 17. listopad – 17.11. a tak tedy i 11.11. Jeho firma realizovala mnoho významných staveb. Stal se i zakladatelem a mecenášem a později i prezidentem České akademie pro vědy, slovesnost a umění (předchůdkyně dnešní akademie věd.) Byl členem Panské sněmovny. Zemřel 11. března 1908. To je i 11.10. Tedy rok 1775. Ale hlavně je to datum narození Ivan Havel. A minus DVA 9. říjen datum „smrti“ Ernesto Che Guevara. Rok 1908 je zase i 19.08. a to je datum narození Štěpán Bunzáka a minus DVA je to datum křtu mého otce. Řeckokatolická církev. Samozřejmě že vy již vidíte že HLÁVKA je i HAVEL KÁ. Aby to byla pravda tak jeho DRUHÁ manželka byla HAVELKA. Náhoda to není proto, že československý velvyslanec v Moskvě v sedmdesátých letech byl HAVELKA. Byl to celoživotní pracovník aparátu KSČ na různých postech. První manželka Hlávky byl Čermáková. Jako Olga Čermáková. Dlouholetá šéfredaktorka časopisu českého ÚV SSM jménem Mladý svět. Celou normalizaci. Pokud si dobře vzpomínám její dcera zemřela za tragických okolností v SSSR.

Josef Hlávka vystudoval gymnázium v Klatovech. Studoval rovněž v klíčovém místě mého příběhu v Kolíně. Po studiích začal působit coby ředitel kanceláře stavitele Františka Šebka. Šebek byl příslušník československé armády který působil jako zástupce armády na ÚV SSM. Jako pracovník. Hlávka získal u Šebka výuční list a také i mistrovské osvědčení. Byl tedy kvalifikovaný pracovník ve stavebnictví jako později i já. To bylo v roce 1860. A to je i 1980. To jsem měl za sebou první dva roky studia na Vysoké škole politické. V té době jsem prováděl o víkendech a o prázdninách zednické práce a další „odborné“ práce na domku-polorozpadlém domku mojí matky v horní Počaply. Tento domek donutil moji matku koupit její syn, můj bývalý nevlastní bratr. Protože ho prodávala příbuzná jeho manželky V.M. A já jsem se tam vyučil několika řemeslům. Hlávka začal poté působit jako stavitel ve spolupráci s architektem Heinrich Ferstel. A to vy vidíte je i H.F. A když H.F. Tak H.P. jako Horní Počaply s útvarem Silničního vojska a Horní Počernice s útvarem silničního vojska, kde sloužil můj otec. 1. stavební prapor. Který dodával vojáky základní služby na stavby mého mateřského podniku Vojenské stavby (V.S.). Se sídlem v Paláci Kotva. A Heinrich je Jindřich.

Rozhodující je v mém příběhu to, že na Hlávkově koleji na DVOJCE žil student medicíny Jan Opletal v době kdy byl postřelen na rohu ulic Mezibranská a Žitná. Spolu s Václav Sedláček (V.S.). Jejichž smrt vyvolala události 17.11. To je datum narození Hlávka v našem klíči. A datum konce První světové války a datum narození mého bratrance Karel Geblt III. Samozřejmě, že náhoda není ani to, že Hlávkův most spojuje s místem kde jsme žili, tedy ulici pplk. Sochora se Štvanice – Hon, kde jsem se narodil.

Alois Mašek.

Alois Mašek se narodil dne 19. března 1859 v Klatovech. Vy již víte, že 19. března je i 16. března. A to se narodila moje sestra Anna Marie. Aby to byla pravda tak se jí po přestěhování do Litoměřic, Palackého ulice se druhým manželem Jiří Uher, v době, kdy já jsem tam sloužil základní vojenskou službu v kasárnách Jiřího z Poděbrad ujala paní Mašek. Tedy česky Mašková. Její manžel byl voják z povolání. Už nevím, jakou měl hodnost. Paní Mašková ji zaměstnala v obchodě jako prodavačku a přátelili se. Manželé Mašek se přátelili i s mými dvěma bývalými nevlastními bratry. Já je znal osobně pochopitelně také. Vy také víte, že 16. března je i minus DVA podle Moravcovi metody i 14. března. Den odletu Moravcovi jedenáctky 11 přes Amsterdam do Londýna v roce 1939. Také již víte, že ten den se narodil Albert Einstein a také se ten den narodila moje milovaná teta Aurélie Geblt, rozená Šidlák z Frýdnava u Havlíčkova Brodu. Které jsme říkali teta Zlata. 1859 je i 1982 a to byl rok kdy jsem ukončil Vysokou školu politickou a stal jsem se předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM. Aby to byla pravda tak Mašek zemřel dne 25. dubna v Havlíčkově Brodě. Tehdy pochopitelně ještě v Německém Brodě. 25. září je i plus DVA 27. září, a to ja i 12. září. A to se narodil Otmar Reidl, Operace Benjamin. A také se tento den narodil syn mojí sestry, který se ní a se svým otčímem odstěhoval také z Prahy z ulice Strojnická, kde žili se V. Steinbach v jednom domě vedle železničních kolejí a studentské koleje jménem Rooseveltova. Syn mé sestry se jmenoval Michal G/H. Samozřejmě že víte, že MAŠEK je i WAŠEK. Německé s dvojitým W na začátku.

Alois Mašek vystudoval klatovské gymnázium a medicínu na Vídeňské univerzitě. Během srbsko-turecké války vstoupil do srbské armády byl ředitelem polní nemocnice v Niši. Vy víte, že v Srbské legii sloužil generál František Moravec. To už ale bylo za První světové války. V roce 1887 vystoupil ze srbské armády a působil jako železniční lékař v Klatovech. že to je všechno pravda potvrzuje to že na DVOJCE, na Praze 2 byla v době kdy já jsem tam působil Železniční poliklinika. Vstoupil do politiky a byl zvolen starostou Klatov. Počátkem 20 století vstoupil i do zemské politiky. V roce 1901 byl zvolen do českého zemského sněmu v kurii městské. Volební obvod Klatovy a Domažlice. Ano Domažlice, co je Šidlákov u hory svatého Václava. Odkud byl KOZINA z HRÁDKU. Mandát obhájil i v roce 1908. Rok 1901 je i rok 1907. To se narodil otcův bratr Petr. A je to také 19.07. A to tu bylo podrobně před chvílí – 17.07. 1908 je také 19.08. a to také bylo podrobně před chvílí. Přesné datum narození Štěpán Bunzák a minus DVA křest mého otce. Dne 17.08. Ve Volové.

Karel Hostaš.

Iniciály K.H. nebo H.K. Ten se narodil dne 11. března v Poleň. 11.03. je i 11.10. Tedy den narození Ivan Havel a také rok 1775. Minus DVA je to 9. říjen, a to je datum „smrti“ Ernesto Che Guevara. Poleň je i jako Polsko, červenobílá vlajka. Zemřel dne 22. června. A to je i 22. září. Minus DVA je to i 20. září, a to se ve Volové narodil bratr mého otce Petr. Absolvoval studia na Klatovském gymnáziu. Po částečném studiu práv začal pracovat v kanceláři JUDr. Václava Sedláčka. A vy víte, že Václav Sedláček byl ten zastřelený dělník, společně s Janem Opletalem na DVOJCE u Žitné ulice. Uvádí se křižovatka ulic Žitná a Mezibranská. M.B. Po smrti místního sběratele starožitností a kuriozit Junga přesvědčil svého šéfa, aby koupil jeho sbírku a založili v Klatovech muzeum. To je tam dodnes. Nevím, co bylo ve sbírce pana Junga. Ale vím, že jiný „sběratel“, ve smyslu „sbírání lidí“ byl dlouholetý ministr české republiky Jung. Tam spadala i Veřejná Bezpečnost. A také tento Jung z ministerstva vnitra České republiky daroval Antonínu Kapkovi-Vít, pistoli, kterou spáchal údajně Kapek Vít pokus o sebevraždu. Ten přežil. Ale druhý pokus, oběšením již nepřežil.

Hostaš se v osmdesátých letech zúčastnil jako vedoucí archeologických prací mohylové naleziště u POLEŇKY a HABARTIC. A to je dohromady H.P. Jako Horní Počaply a Horní Počernice. Kromě to jsou HABARTICE také naším čtením HAVELTICE. A také dopomohl s předcházejícím JUDr. MAŠEK k vítezství MASARYKA ve volbách proti Staročechovi Dr. STEIDL. Čti česky Štaidl. Ano jako Ladislav Štaidl. Hudebník. Kterému, jak vždy tvrdila moje sestra jsem byl v mých asi devatenácti letech podobný.

Jan Janák.

To byl český hudebník skladatel sbormistr a varhaník. Ten se narodil dne 5. května 1971 ve městě Rakovník. A vy víte, že 5. května plus DVA je 7. května, a to se narodil plukovník doc. Ivan Mohorita. Asi nevíte, že to je také 5. srpna, a to se narodil v okrese LOUNY Miroslav Štěpán. A také je to krát DVA 10. srpna, a to je i 12. srpna, a to se narodil můj otec a také Milouš JAK EŠ. A ve městě Rakovník stojí chrám svatého BARTOLOMĚJE. Jan Janák zemřel dne 10. září 1942 v Klatovech. 10. září je i plus DVA 12. září, a to se narodil Otmar Reidl Operace Benjamin/Bartoloměj.

Otec Janák Jan byl varhaník v kostele svatého Bartoloměje v Rakovníku. Z jeho díla se dochovalo několik chrámových skladeb ale hlavně jedna opera pod názvem OLDŘICH a BOŽENA – O.B. Jan vystudoval architekturu v Praze. poté studoval hru na varhany u Josefa Kličky. Jeho učitelem ve skladbě byl Antonín Dvořák. Jen při této příležitosti připomínám to, co si samozřejmě nemůžete pamatovat, že otec mojí tety Aurélie Šidlák Václav se narodil v obci Okrouhličtí Dvořáci u Havlíčkova Brodu. Tehdy Německého Brodu. A že Dvořák Antonín žil v Žitné ulici na DVOJCE.

V době studií působil v křižovnickém kostele sv. Františka z Assisi na Starém městě pod vedením Mořic Anger. To je také rozzlobený, nebo zlý, hrubý surový, rogue Moritz. Po absolvování konzervatoře získal místo ředitele kůru v chorvatském Split. (připomínám KOLOVOZ – SRPEN v chorvatštině). V roce 1898 (1988) se vrátil do Čech. Pak působil jako ředitel kůru v kostel Narození Panny Marie v Klatovech. Řídil soubor Šumavan a klatovské orchestrální sdružení. Byl členem Plzeňské pěvecké župy.

Bohumil Markalous-Jaromír John.

Původním jménem B.M. později Jaromir John se narodil dne 16. dubna 1882 v Klatovech. Byl původně Bohumil, jako první manžel mojí matky Ludmily a pak byl Jaromír jako jejich jeden syn. Z dvojice mých nevlastních bývalých bratrů. Mr. Kalous pracoval na oddělení společenských organizací ÚV KSČ. Na tom, co mělo na starosti SSM kromě jiného. 16. duben je přesně den, kdy seskočil Otmar Reidl. Operace Benjamin. Ne u Kolína ale u Landeck u Innsbruck v Rakousku. 16. duben je ale také 16. září, a to je svátek svaté Ludmily a také je to 19. září, a to jsem se narodil já a svátek slaví Zita manželka Karla a matka OTTO. 16. září minus DVA Moravcovou metodou je i 14. září. A to už nebudu znova popisovat. Jenom krátce, že je to datum narození syna druhého z dvojice mých bývalých nevlastních bratrů jménem Vratislav Ten jeden byl Jaromír a rodiče Bohumil a Ludmila. Zemřel Masaryk T.G. a na Vinohradech na DVOJCE se narodil Masaryk Jan. Také se narodil můj předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM Jaroslav Jenerál. Jaromír John zemřel dne 24. dubna 1952. 24. dubna je i 12. dubna, děleno DVĚMA. A to odstartoval první kosmonaut Gagarin Jurij. je to také svátek Jurij – Jiří – George. 24. dubna je i 24. září, a to je děleno DVĚMA 12. září, a to se narodil Otmar Reidl Operace Benjamin. Ten den se také narodil syn mé sestry Anna Marie Michal G/H. S otčímem Jiří (Uher-UHRE-MAGYAR). Rok jeho úmrtí byl i rokem mého narození 1952. A všech dat s 0 a 2 a 5 z naší série roků s posledním dvojčíslí složených z těchto čísel. Žil od roku 1943 s Helenou Šmahelovou. to je H.S. Holy Spirit. Proč to připomínám? Protože právě v roce 1943 se moji dva bývalí nevlastní bratři Jaromír a Vratislav narodili.

Narodil se v Klatovech a gymnázium absolvoval v Chrudimi (ta bude podrobně na konci tohoto příběhu). Kde byl jeho otec Václav Markalous – V.M. profesorem. Po maturitě se přihlásil na pražskou univerzitu. a chtěl studovat pedagogiku, psychologii a přírodní vědy. Po úspěšném ukončení Univerzity v Praze absolvoval dva semestry na univerzitě v INNSBRUCK. Ano tam co seskočil „omylem “ Otmar Reidl Operace Benjamin. A kde působil v emigraci bývalý tajemník ÚV KSČ z let Pražského jara Mlynář Zdeněk. Původním jménem Müller. Poznal jsme ho také osobně. Té univerzity, která má dodnes insignie z Olomoucké univerzity. To tady bylo již dříve a velmi podrobně. V Innsbrucku byl v roce 1907. A to se narodil ve Volové Petr Mohorita a je to zase i 19.07. A to tu již bylo nyní mnohokrát. 17.07. nebo 11.07. Po ukončení pražské univerzity se v rope 1905 oženil s G.H. nebo taky Há a G. Gisela Hrbenská. Jako Husák Gustáv a Haag. Ta pocházela odtamtud kam měl správně seskočit Otmar Reidl, Operace Benjamin. Byla z Kolína. Kde je kostel svatého Bartoloměje. A pochází odtud poslední komunistický ministr obrany Miroslav Vacek – M.V. V roce 1906 se jim narodil syn Evžen-Eugen. A to je i 19.06. a to je i 19.09. Moje datum narození a mínus DVA je to 17. 06. a to se narodila v Horní Počaply moje babička Hon, Han, Hahn. 1906 je i rok 1909 kdy se narodil Bohumil Florián první manžel mojí matky Ludmila a v kostele svaté Ludmily na Vinohradech na náměstí Míru se oženil Edward/Eduard BEN EŠ s Hanou/Annou.

Markalous složil zkoušky z přírodopisu předepsané státem a začal učit přímo v Kolíně na Kolínském gymnáziu. Poté byl kratší dobu i profesorem na dívčím gymnáziu v Hradci Králové (H.K.) V roce 1909 vydává první článek “ Estetická výchova na školách obchodních“. 1909 tu bylo před chvílí. V roce 1915 narukoval do První světové války na balkánskou frontu. V roce 1916 dostal v Albánii úplavici. Albánie je jako Alba – Skotsko. A je také rok narození mého otce 1919. Ve Volové. Markalous dočasně ochrnul na dolní končetiny. Roku 1917 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karel Ferdinand v Praze rigorózní práci pod názvem: TIMOLOGIE a kritika filozofie normativní se zvláštním zřetelem k estetice. Našel jsem si slovo TIMOLOGIE na slovníku ABC. Slovník cizích slov. Tam se píše že: TIMOLOGIE je věda o hodnotách hierarchizaci a systemizaci, též axiologie“. A nyní velký pozor! Už to tady bylo a schválně jestli si vzpomenete. Co připomíná název TIMOLOGIE? Ano jméno TIMKO. Příjmení TIMKO. To byl generál TIMKO. Před chvílí jste četli že MARKALOUS ochrnul dočasně na obě dolní končetiny. V ALBA NII. Generál TIMKO se narodil v MARKUŠOVCE. Absolvoval gymnázium ve Spišské Nové Vsi. Ve Druhé světové válce přišel o obě dolní končetiny. Naučil se používat protézy a dále sloužil v armádě. Dosáhl hodnosti generálmajora. A to dne 07.10. 1969 (můj otec seskočil v tento den v roce 1943 a minus DVA je to 05.10. a to se narodil Vaclav Havel). A V TÉMŽE ROCE SE STAL NÁČELNÍKEM KANCELÁŘE ODBOJE NA MINISTERSTVU NÁRODNÍ OBRANY. Příjmení TIMKO používal od srpna roku 1948. Původně byl TANENBAUM. Tedy v překladu JEDLE nebo rusky JOLKA-KOLAJ. Je tedy možné předpokládat, že to samotné příjmení, které přijal ukazuje na jeho pozici v ODBOJI. Protože TIMOLOGIE je věda o hodnotách hierarchizaci a systemizaci. Tedy i o tom kdo komu velí. Bez ohledu na to, čím je, co dělá, co vystudoval kde pracuje. Podle potřeby se hierarchizovalo a systemizovalo. Jen pro ty, co neznají jeho příběh, říkalo se mu také československý MERESJEV. To byl pilot. MERESJEV je i MR. VASJA. MERESJEV přišel o obě nohy a pokračoval s protézami v létání. Vy, kteří čtete podrobně můj web tak víte, že je tu kapitola „Proč zrovna já a někdo jiný“? Je tam fotografie náhrobního kamene ze hřbitova Saint Charles Cemtery East Farmingdale, suffolk Country New York. USA. Na náhrobním kameni je nápis MOHORITA a pod ním ANNA a MICHAEL a třetí jméno a poslední je JOHN TIMKO. Právě proto a dnes jsem o tom pevně přesvědčen, že aby to tak bylo, byly amputovány i obě dolní končetiny mému dědovi Karel Geblt I. z Horní Počaply. Aby vojáci upozornili na to, kdo je centrum odboje. A tak to také bylo. A tak se také stalo. Bohužel pro vás to vítězství armády jak tady, tak i v Rusku ukradly rasistická a komunistická KGB a ŠTB. A co to potvrzuje? Že je to tak jak tady na webu píšu? No přece ta probíhající válka Ruska proti Ukrajině. Pod taktovkou rasistické a komunistické KGB. Loupeže a chování sovětských i československých oligarchů. Pionýrů, co měli podle plánu KGB dobýt Západ. To se pochopitelně nikdy nestane.

Dokončení MARKALOUS. V roce 1919 se stal redaktorem Lidových novin. To byl rok kdy se narodili ve Volové můj otec Meter-Vasil a Štěpán Bunzák. Roku 1922 byl Markalous na ročním pobytu v Paříži. V tom roce se narodila moje matka Ludmila. V letech 1923 až 1927 přednášel externě na brněnské technice. Tedy v Brno-Brunn, Braun, Brown, Brunner, Branau atd. Bylo to od roku 1923 a to je i 123 moje rodné číslo a 9. Od roku 1946 působil v Olomouci (Palackého univerzita) kam se přestěhoval i se svojí družkou Helenou Šmahelovou – H.S. Působil i na JAMU v BRNO.

Z jeho díla uvedu jen skutečně s Operací Benjamin související díla. Večery na slamníku. V roce 1920. to je zase rok ze série 0 a 2 a 5. Jde o dílo povídek představující válku. tedy armády. i když z jiné stránky. Další je Topičovo australské dobrodružství. Jde i o spojení s baladou Jiří Wolker Balada o očích topičových. Byl to ANTONÍN. Dům Topič je na Národní třídě v Praze. V roce 1939 to bylo dílo VOJÁČEK HUBÁČEK. Bedřich Hubáček se jmenoval farář který křtil moji milovanou tetu Aurélii Šidlák/Geblt v kostele ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu. Je to na jejím křestním listu. Aby to byla pravda, tak ke mně, když jsem byl předseda českého ÚV SSM do sekretariátu nastoupila Marie Hubáček. Pak ještě se mnou pracovala nějakou dobu i jako s předsedou ÚV SSM. A pak když bylo asi všem, kterým to mělo být všechno jasné odešla. Hubáček byl i svazák na pražském velitelství Veřejné bezpečnosti.

MARKALOUS je i dost podobné jménu MAKARIUS. Podle naší metody ARGENTIA-ARGENTINA. To byl prezident na Kypru. Na ostrově Kypr. Cestoval jsem tam na nějakou akci MSS. Byl tam i prezident MSS Miroslav Štěpán. Už jsem o tom také psal. Letěl jsem z Berlína do Prahy a z Prahy na Kypr. V Praze mi ale nepustili přes hranice. Protože jsem neměl potvrzení o odevzdání vojenské knížky. Vzpomínám, jak mi tehdy ten důstojník pasové služby říkal ať někam zavolám, aby to někdo zařídil. Mladý Husák Ján to tak prý tak jednou udělal. Nic jiného je nezajímalo, než abych někam zavolal a oni zjistili kdo je HOLY SPIRIT. Šlouf v tom vynikal nejvíce. Neustále se snažili zjistit kdo je HOLY SPIRIT. Kdo vše okolo mě organizuje. To se pochopitelně nedozvěděli. My jsme se dorozumívali tak, že to nikdy nikdo jiný nemohl pochopit. O tom tady budu také psát. A konkrétně. A proč je to pravda že MARKALOUS a MAKARIUS je v našem případě shodné? MAKARIUS byl jménem MICHAL. Studoval v B.M. Boston Massachusetts. A narodil se dne 13. srpna jako Fidel Castro vůdce také ostrova, a to jménem CUBA – KUBA. S nevlastními sourozenci EMILIO a LÝDIA. Ten 13. srpen, kdy se MAKARIUS narodil byl roku 1913. Stejný rok jako HUSÁK AUGUSTYN. A také jako rok 1931 jako sestra mojí matky ALENA/ALICE a jako BORIS JELCIN a jako plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH z OPAVA. Otec manželky mého bratrance PETRA, z Ministerstva Obrany. A také jako číslo popisné našeho domu v pplk. SOCHORA 1391/4. MAKARIUS se narodil jako MICHAIL XRISTODULOS MUSKOS. A kdo to všechno tehdy s mým odletem organizoval? Ano to už víte, že HOLY SPIRIT. Protože v letadle se mnou druhý den, který jsem na KYPR letěl, letěl SVATOPLUK PLUSKAL. Fotbalový hráč DUKLA PRAHA. Armádního klubu. Který v té době trénoval na Kypru. Název státu je CYPRIOT. Vychází podle jedné verze ze slova COOPER. MĚĎ. Jako měďné doly v KITWE v ZAMBII, které jsem se rozhodl navštívit a jako CHILE země mědi. S mým přítelem MOISEÉS LA BRAŇA MENA, předsedou chilský odborů pracovníků v měďném průmyslu.

Josef Klička.

Byl to dirigent a hudební skladatel, varhaník a pedagog. Narodil se dne 15. prosince 1855 v Klatovech. 15. prosince je i 15. ledna. a to je minus DVA i 13. ledna. A to zahynuli hned v prvním boji dva rumunští dobrovolníci z IRON BRIGADE v Mojadahonda u Madridu v roce 1937. Vasile Marine a Ion Mota. Ve španělské občanské válce. Kteří měli shodné iniciály s Vasil Mohorita a Ivan Mohorita. A byli Ion, tedy Ivan Vasile tedy Vasil. Nebo Václav a Ivan. Jako bratři Havlovi. 15, prosince je také plus DVA 17.12. a to je i rok 1775. Klička zemřel dne 28. března také v Klatovech. 28. března je i děleno DVĚMA 14. března. To se narodila moje milovaná teta Aurélie. Narodil se Albert Einstein. A odletěla do Londýna letadlem KLM skupina 11 zpravodajců z DVOJKY v čele s Františkem Moravcem. 28. března je i 28. října. den vzniku Československa v roce 1918. Den, kdy byli zastřeleni, smrtelně zraněni Jan Opletal a Václav Sedláček v roce 1939.Tedy přesně DVA roky na to, kdy KLIČKA zemřel. A vy víte, že Jan Opletal zemřel dne 11.11. v den výročí konce První světové války. A v den, kdy se v roce 1948 narodil můj bratranec Karel Geblt III. A proč je to zase všechno pravda? Protože Klička působil v Praze jako varhaník v kostele NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a v pražských EMAUZECH. Na DVOJCE. V roce 1876 se stal kapelníkem ve ŠVANDOVĚ divadle. Rok 1876 je i rok 1987 kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM. V roce 1989 se ve ŠVANDOVĚ divadle, ale již pod jménem REALISTICKÉ divadlo uskutečnilo dne 18. listopadu první setkání pražských a mimopražských divadelníků za přítomnosti Václava Havla kde vydali prohlášení ve kterém se připojili ke stávce studentů. A vyzvali ke generální stávce na den 27. listopadu.

Klička od roku 1885 vyučoval na pražské konzervatoři varhanní hru. V letech 1892 až 1895 vlastně na pražské konzervatoři zastupoval Antonína Dvořáka, který byl tou dobou ve Spojených státech.

Ester Kočičková.

Ta se narodil dne 13. ledna 1968. Tedy přímo v den, kdy padli dva dobrovolníci z rumunských IRON BRIGADE. 13. ledna je i 13. prosince tedy i 13.12. Minus DVA je to 11.12. Tedy rok 1775. 13. prosince je i krát DVA 26. prosinec, a to se narodil můj syn Nikola.

Pavel Kristián z Koldína.

Rodák z Klatov. Narodil se v roce 1530. Přesné datum není známo. A vy víte, že 1530 je i 15.03. 15. březen. Datum Okupace zbytku Československa v roce 1939. Také to je 15.10. A to je plus DVA 17.10. Tedy i rok 1775. Jeho otec byl zámožný měšťan Matěj Křesťan. Pavel Koldín studoval na fakultě artistické v Praze. Roku 1550 složil bakalářskou zkoušku. A v roce 1552 se stal mistrem svobodných umění. Současně byl ustaven, a nyní velký pozor, na škole u kostela svatého JINDŘICHA. Ano ten kostel na začátku JINDŘIŠSKÉ ulice u JINDŘIŠSKÉ věže. Vedle budovy ÚV SSM a JERUZALÉMSKÉ za Druhé světové války Transylvánské ulice. Přímo na náměstí M.G. Maxima Gorkého, historicky a nyní opět SENOVÁŽNÉHO náměstí. A naproti SACHAR PALACE. A přes náměstí naproti Plodinové Burze. Zkratka Pražská Plodinová Burza P.P.B. Tedy i B.B. Po našem. Slavnostně byla otevřena dne 10.11. 1894. A 10.11. je i 1775. A je to také 11.10. Datum narození Ivan Havel a minus DVA je to 9. 10. Datum „smrti“ Ernesto Che Guevara. 10.11. bylo i datum kdy jsem s generálporučíkem ŠÁDEK (DOŠEK, krytina na střechu a soused v Horní Počaply a jméno ŠEGDO anagram DOŠEG – v češtině to je možné vyslovit pouze jako DOŠEK. Tak se jmenovala provdaná sestra mého otce křestním jménem BASILEA-VASILA narozená 25. října 1904) odhaloval v ŽITNÉ (ŽITO) ulici na DVOJCE pamětní desku Václavu Sedláčkovi a Janu Opletalovi. V předvečer mojí celostátní konference SSM v nedalekém LUCERNA Palace. A přesně sedm dní před 17. listopad 1989.

Pavel Koldín se třikrát oženil. Roku 1563 s Magdalena Žipanská. Roku 1575 s Marta Kulíšková, se kterou měl dceru LUDMILU. Roku 1588 s ANNA z Pereftu. Patřil k nejbohatším Pražanům. Měl Domináčkovský dům, ve kterém žil až do své smrti. A dalších 5 domů. A také ves MARTINICE na BŘEŽICKU. To je M.B. A základ slova BREŽ – je stejný jako BREŽNĚV, BŘEZEN, BREEZE a BŘEZINOVI z Horní Počaply. Zemřel dne 11. ledna 1589 a je pochován v kostele svatého MIKULÁŠE-NIKOLAJ-NIKOLA-MIKLÓS-MIKOLA na Starém Městě. 11.01. je zase 1775. Rok založení US Armya US Navy a US Marine. A zahájení výroby TURON v Agramonte, Catalunya firmou VICENS. Je to plus DVA datum úmrtí dvou rumunských dobrovolníků z Iron Brigade v Majadahonada u MADRID (MEGRIT, vzpomínáte, je tu o tom samostatná kapitola, jak ze slova MEGRIT vzniklo MADRID). To bylo 13.01. roku 1937.

Pavel Koldín vypracoval Zákoník městského práva a v roce 1569 jej předložil k posouzení. O jeho schválení se vedl dlouhá léta spor. Celkem deset let. X. let. Rudolf II. roku 1579 zákoník schválil. Jeho největšími odpůrci byla města LITOMĚŘICE a LOUNY, která se ještě i po schválení, a to i v následujícím století snažila o změny v tomto zákoníku. Ano klíčová města v mém příběhu. Až teprve v roce 1610 se podařilo usnesením zemského sněmu jejich odpor zlomit. 1610 je i 16.10. To je minus DVA i 14. října. Tak se jmenuje náměstí na Praze 5. Kde stojí dům PORTHEIMKA-anagram MOHORITKA L. a vedle něj je kostel svatého VÁCLAVA. Tedy B.M.L. základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. A také víte, že 16. 10. je i 16.03. A to se narodila v roce 1949 moje sestra ANNA MARIE. Matka byla i moje matka LUDMILA. A také víte, že 16.03. minus DVA je 14.03. A to se narodil Albert Einstein a moje milovaná teta Aurélie/Zlata a také je to den kdy v roce 1939 odletěla Moravcova jedenáctka z armádní Dvojky do Londýna přes Amsterdam. A to se společností KLM. Jen připomínám Američanku Anna Mohorita LEMAK – KLM.

Příjmení KOLDÍN je podle metody ARGENTINA-ARGENTIA i KOLÍN. Jedno písmeno sem jedno písmeno tam. Důležité je pochopení významu a akce a její vyvrcholení.

Václav Matěj Kramerius.

Byl to spisovatel, vydavatel a novinář. Narodil se dne 9. února 1753. Minus DVA je to i 7. února, a to se narodila matka mojí manželky, také VLASTA SVOBODA. Rozená BOUDNÍK. 9. února je i 9. listopadu. A to je plus DVA 11.11. Datum konce První světové války v roce 1918 a datum narození mého bratrance Karel Geblt III. v TEPLICÍCH – SCHÖNAU (!) v roce 1948. Podle slov jeho bratra Petra měl bratranec Karel tento název města TEPLICE-SCHÖNAU zapsán i v rodném listu. 11.11. je i 17.11. 17. listopad. Narodil se v Klatovech v římskokatolické měšťanské rodině. Otec AUGUSTIN a matka byla TEREZA. Byl pokřtěn jako M.V. Matěj Valentin. Jméno VÁCLAV přijal později z důvodů vlasteneckých. M.V. byl i vedoucí mezinárodního oddělení ÚV SSM. Se kterým jsem cestoval na svoji první dalekou cestu do zahraničí. Jako předseda Českého vysokoškolského ústředí a tajemník českého ÚV SSM. To bylo do Tanzanie v roce 1983. Kde prožil Ernesto Che Guevara řadu měsíců, před příjezdem do Prahy, kde jsme se v roce 1966 setkali. Ten můj kolega byl také Valentin ale ne Matěj ale přímením Matlovič. Stejný základ slova. MAT-. A k tomu V.M.

Kramerius studoval na klatovském gymnáziu. Poté na pražské Karlo-Ferdinand univerzitě. Studoval filozofii a práva. Jeho pedagogem byl Ignác Cornova (I.C. – EL CHE) a Stanislav Vydra (V.S. – U.S.). Práci u Jana Norberta z Neuberka mu zprostředkoval Josef Dobrovský. Působil také jako učitel češtiny. A od roku 1786 pracoval pro SCHÖNFELD císařské královské poštovské Noviny. V květnu 1791 se oženil s dcerou majitele novin SCHÖNFELD Johann Ferdinand. Od 4. července 1789 začal vydávat vlastní noviny pod názvem Krameriusovy c.k. Pražské poštovní noviny. 4. července roku 1947 obdržel můj otec osvědčení o domovském právu v JINDŘICHOVĚ HRADCI. A je to také datum založení USA. Ty byly v roce 1791 přejmenovány na Krameriusovi c.k. VLASTENECKÉ noviny. Kramerius zemřel dne 22. března 1808. 22. března je i 22. října. A to je děleno dvěma 11.10. Tedy zase rok 1775. Nebo 1770. Kdy začal vyrábět Vicens v Agramonte, Catalunya “ Chocolate de PIEDRA“. A zase co tu bylo před chvílí. Je to i 10.11. A to jsem s generálporučíkem Šádek odhaloval desku v Žitné ulici. Na Vinohradech. U Balbínovy a Škrétovy ulice. A nedaleko od Vinohradské záložny. Rok úmrtí Krameriuse je 1808. A to je i 18.08. A to je i děleno DVĚMA 09.08. A to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. Také je to dne 06.08. a 09.08. datum prvních výbuchů atomových bomb. V Japonské Hirošimě a Nagasaki.

Vzpomínám, jak mně někdo z mých školních kamarádů na devítiletce na Strossmayerově náměstí doporučil, proč nepožádám strýce plukovníka doc. Ivana Mohoritu o pomoc při přijetí do fotbalové jedenáctky Dukla Praha. Měli tehdy konkurz a já o tom nevěděl. ten můj spolužák ano. A tak jsem se tam přihlásil na brankáře. Šel tam se mnou otec. Froňtáci od Svobody a koncentráčníci z Gulagu, oba z bratranci Volové, si povídali za lajnou a já běhal skákal a poskakoval a chytal střely atd. Nakonec to skončilo tak, že ke mně přišli a řekli mně, že bych nebyl dobrý brankář. Pochopil jsem to jako vždy a vůbec jsem na ně nenaléhal. Vy, kteří čtete všechno, co tady píšu již pochopitelně víte, že jsem se měl stát až pár let na to basketbalistou METEOR PRAHA LIBEN. Kam mě poslal trenér basketbalu ze SPARTA PRAHA. Z haly na Letné u Letenské pláně. A jaká je souvislost? KRAMERIUS se jmenoval přímením slavný fotbalový brankář ze SPARTA PRAHA. Začal v DUKLA OLOMOUC a deset let hrál ve SPARTA PRAHA, a nakonec ve SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ. DVAKRÁT se SPARTOU PRAHA získal ligové vítězství. A aby to všechno byla pravda tak byl i účastníkem slavných olympijských her v MEXICO CITY v roce 1968. KRAMERIUS brankář se jmenoval ANTONÍN.

Jaroslav Kvapil.

Byl to český básník, dramatik. překladatel, libretista a divadelní režisér. Narodil se dne 25. září 1868 v Chudenicích u Klatov. Byl synem lékaře. Studoval na klatovském a plzeňském gymnáziu. V Praze studoval lékařství a filozofii. Studia ale nedokončil. Pracoval jako novinář. V letech 1888 až 1902 přispíval do humoristického časopisu ŠVANDA DUDÁK. Jeho první žena Hana Kvapilová rozená KUBEŠOVÁ, herečka Národního divadla. jej přivedla k trvalému zájmu o divadlo. Jeho druhou manželkou byla Zdena RYDL herečka Národního divadla. Co všechno obsahují tyto dva napsané řádky? Za prvé ŠVANDOVO později REALISTICKÉ divadlo, kde se sešli umělci dne 18. listopadu 1989 a přidali se ke stávce studentů. DUDÁCI jsou typičtí především pro SKOTSKO. Kde se připravovali i naši výsadkáři ve Druhé světové válce. Jména jeho manželek byla KUBEŠ jako KUBIŠ z dvojice KUBIŠ – GABČÍK. Druhá manželka byla RÝDL, a to srovnej s REIDL. Otmar Reidl Operace Benjamin.

Kvapil se společně s Alfons Mucha a Ladislav Syllaba (BASILLY) podílel na obnovení Svobodného zednářství v Československu. V roce 1898 založil společně s Jan Vávra a Gustav Schmoranz a členy spolku MÁJ v Praze divadlo URANIE. Umístěné na Výstavišti (také Park oddechu Julia Fučíka). Později přenesené do pivovarské zahrady v pražských Holešovicích. Vše u nás na Praze 7. URANIE je URAN. Vzpomínáte na KONGO příběh o jeho URANU. URAN také nesla název jedna Operace Rudé armády. Pod velením GEORGE KONSTANTIN (CYRIL) ŽUKOV a ALEXANDER WASILEVSKI. Byla to bitva o Stalingrad. Přejmenovaný na Stalingrad z Carycin v roce 1925. V Carycin byl v internačním táboře František Moravec po zajetí Ruskou armádou v První světové válce. V roce 1925 jako byl vydán Mein Kampf a bylo přejmenováno Bubenské náměstí na Strossmayerovo. V tom samém roce 1925 byl Jaroslav KVAPIL oceněn STÁTNÍ CENOU.

Jaroslav Kvapil byl příslušníkem odboje v První světové válce. A po válce a vzniku republiky byl poslancem Revolučního národního shromáždění. Za Druhé světové války byl také v odboji. Společně Kamil (KAMIL – WASIL a CAMILLO CIENFUEGOS) Krofta a Emil Lány (EMIL jako můj otec krycím jménem a LN jako LOUNY a VASIL KIŠ-KOZINA a můj strýc plukovník Antonín Barannikov). Byl uvězněn a 11 měsíců vězněn. Po Druhé světové válce byl předsedou Divadelní rady. Dne 22. února (22.02.) 1948 podepsal jako jediný divadelník výzvu k zachování demokracie. Zemřel v roce 1950. A to 10. ledna. Na výročí narození Augustina Husáka. A to v roce z naší linie roku narození s dvojčísly na konci složenými z 0 a 2 a 5. V roce, kdy se divadlo Na Vinohradech přejmenovalo na Divadlo československé ARMÁDY. Pochován byl v Chudenice u Klatov.

Zcela zásadní je jeho činnost divadelnická. Režíroval v Národním divadle. A v letech 1911 až 1918 působil jako šéf činohry Národního divadla. 1. září 1921 nastoupil do divadla Na VINOHRADECH-DVOJKA, na náměstí Míru. Jako umělecký šéf a režisér působil v divadle Na Vinohradech do roku 1928. Od tohoto roku omezil z důvodu zhoršující se OČNÍ VADY svoje působení v divadle.
V roce 1921 zorganizoval v divadle Na Vinohradech sérii pohostinských vystoupení MOSKEVSKÉHO uměleckého akademického divadla MCHAT. Za účasti Konstantin Sergejevič Stanislavski. V tomto divadle a v žádném jiném v Moskvě, jsem byl jednou v průběhu roku studia v Moskvě. Tehdy tam někdo zorganizoval kolektivní návštěvu představení.

A vy si vzpomínáte, že divadlo Na Vinohradech neslo v padesátých letech název ARMÁDNÍ divadlo. V různých obměnách, ale vždy se slovem ARMÁDA. Přesně od roku 1950 do roku 1966.

Prvním ředitelem divadla Na Vinohradech byl v letech 1907 až 1908 František Adolf ŠUBERT. Který byl před tím do roku 1900 ředitel Národního divadla. Bude o něm řeč v příštím díle. Jako o všech dalších THE SCHBR – THE ŠBR.

KVAPIL byl také Karel KVAPIL ředitel Československého rozhlasu na VINOHRADECH – DVOJKA, v roce 1989. Pracoval v rozhlase dlouhá léta. Byl to poslední nomenklaturní komunistický kádr, který rozhlas do revoluce 17. listopadu 1989 vedl. Byl to zeť Alois Indra.

Sebastian Labe.

Kněz, Jezuita, básník a skladatel. Vy už víte, že LABE, nebo ELBE nebo L.B. je zcela klíčové pro můj příběh. LABE protéká mnoha důležitými místy v mém příběhu. Horní Počaply například a Litoměřice a Kolín a Hradec Králové. Ústí do moře v Hamburku. V takzvaném ELBE WESER TRIANGLE. Je to CUXHAVEN (CUX a HAVEN – C.H. – CHE – EL CHE.) BREMEN kde jsem byl ve znamení VAH v roce 1969 a je to HAMBURK (H.B. také Havlíčkův Brod. nebo naší azbuko latinkou i H.V.), kde začínali BEATLES a kde žil LESSING (zemřel v BRAUNSCHWEIG). A kde se uskutečnila premiéra jeho LESSING hra MINNA von BARNHELM. L.M.B. základní klíč operace Benjamin/Bartoloměj. LABE se narodil se dne 26. 02. 1635 v Rokycany. 26.02. je děleno dvěma i 13.02. Tedy moje rodné číslo 123 a 0. Zemřel v jezuitské koleji v KLATOVECH dne 21.02. 1710. 21.02. je i 21.11. Tedy i rok 1770 a rok 1775. Rok 1710 je i 17.10. A to je tako 1770 a 1775. 17.10: je i 17.03. A to je minus DVA i 15. 03. Datum obsazení zbytku Československa nacisty v roce 1939.

Vojtěch Mayerhofer.

Český novinář a lexikograf. Hned za LABE následuje podle abecedy M.V. VOJTĚCH, a to je i ADALBERT a ALBERT. A také je MAYER. Všechny podoby tohoto jména v mém příběhu již znáte. Narodil se dne 10. března 1845 v Klatovech. A vy víte, již velmi dobře, že 10.03. je i 10.10. A to je děleno dvěma i 05.10. A to se narodil Václav Havel a matematik Bolzano. Kromě toho je 10.03. minus DVA i 08.03. a to se slaví mezinárodní den žen na počest newyorských švadlen. Ty pracují s METER. Česky s METREM. Vojtěch Meyerhofer studoval na gymnáziích v Hradci Králové a v Litomyšli. LITOMYŠL je i L.T. a WASIL. Je to místo kde se narodil Bedřich Smetana a místo kam umístil Alois Jirásek svoji Filosofskou historii – F.H. Tedy i P.H. a tedy i H.P. Vy již víte, že Jiráskova socha je na nábřeží v Praze 2. Tam kde ústí na nábřeží RESSLOVA ulice s kostelem svatého Karla Boromejského nebo také Cyrila (Konstantina) a Metoděje místem posledního boje sedmi československých parašutistů a kostelem svatého Václava. Kousek od domů Havlových a náměstí Palackého. Naproti domu na druhé straně Vltavy, kde žil za svého pražského pobytu Albert Einstein. Vojtěch Mayerhofer pracoval od roku 1872 do roku 1879 jako redaktor aktuálních zpráv a odpovědný redaktor v časopise SVĚTOZOR. Ano v tom časopise, který měl mít v ruce jako poznávací znamení pro příslušníky domácího odboje OTMAR REIDL. V hale Vinohradské záložny. Tehdy na Irské po válce Anglické ulici. U ústí ulice Balbínovi a kousek od Žitné ulice a na druhou stranu kousek od náměstí Míru. Poté pracoval v redakci německé periodiku Politik. Nakonec pracoval v redakci slovníku, který nesl jméno svého vydavatele OTTO. To tu bylo také mnohokrát a mnohokrát.

Měl dlouhodobě zdravotní potíže. po odchodu do důchodu v roce 1899 se rozhodl v polovině června navštívit matku ve VYSOKÉM MÝTĚ. To je místo v okrese ÚO. Je to také V.M. A žil tam armádní generál RYTÍŘ původním jménem RICHTER. Spolubojovník Ludvíka Svobody, a tak i mého otce a dalších vojáků československé armády v SSSR, z mého příběhu. Vojtěch Mayerhofer byl naposledy živý spatřen dne 28. června 1899. A dne 23. července bylo u Hradce Králové nalezeno jeho tělo. Zemřel na následky nemoci. Vy samozřejmě víte, že rok 1899 je i rok 1989. A byl na návštěvě ve V.M. 28. červen je i děleno dvěma 14. červen. Datum založení US Army a datum narození Ernesto Che Guevara v Rosario, Argentina. Ale také je to svátek VASIL a ROLAND. 14. červen je i 14. září. A to zemřel T.G.M. v LÁNY. Na Vinohradech se narodil Jan MASARYK. A narodil se můj předchůdce ve funkci Jaroslav Jenerál. A narodil se syn jednoho z mých bývalých nevlastních bratrů. 14. září také seskočila skupina WOLFRAM. V roce 1944. Datum objevení jeho těla u H.K. je shodné s datem narození brigádního generála Františka MORAVCE. 23. červenec. Tedy i 07.23. Moje rodné číslo 123 a 0. I datum narození Vasily Stalin. 03.21.

PhDr. Lubor Niederle.

Antropolog, archeolog, prehistorik, pedagog, etnograf a SLAVISTA. V letech 1927 až 1928 byl rektor Univerzity Karlovy. Narodil se dne 20. září 1865. den po mém 19. září. ale v den kdy se narodil můj strýc a bratr mého otce Petr Mohorita. Ve Volové. Jeho otec byl JINDŘICH. A jeden jeho syn byl VASIL NIEDERLE. Samotné příjmení je anagram DR.L.N. Tam žil můj strýc plukovník Antonín Barannikov Nevím, jestli byl doktor, ale vzdělání pro to, aby byl měl. DR.L.N. byl ale L. Novák. Vedoucí kanceláře prezidenta Svobody. Nyní velký pozor. Nebudu to komentovat. Ale zkuste přijít na to co mám na mysli. Cituji z Wikipedia: Stal se jedním z hlavních představitelů teoretičtější, tzv. „univerzitní školy“, která byla tehdy protiváhou k tzv. “ muzejní škole“ J.L. Píče. (Jejich souboj skončil Píčovou sebevraždou). Konec citace. Už to máte?

Niederle byl prvním ředitelem Archeologického ústavu akademie věd České republiky. Také se zasloužil o jeho zřízení. Niederle se stal prvním předsedou československé Názvoslovné komise při Československém vojenském zeměpisném ústavu. Komise se zabývala sběrem a vyhodnocováním jmen pro území Československa. Komise byla ustavena v roce 1919. Tedy v roce, kdy se narodil můj otec a Štěpán Bunzák ve Volové. A je to také rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Komise ustala v činnosti a znovu byla založena v roce 1931. V roce, který je i číslem popisným domu v pplk. Sochora 1391/4. Je to rok narození Boris Jelcin. A sestry mojí matky Alena/Alice a plukovník Vladimír Hendrych V.H. Otec manželky také V.H. mého bratrance Petr Geblt.

A proč je to všechno pravda co tady píšu? Niederle zemřel dne 14. června 1944. To vy víte, že je svátek VASIL a ROLAND. A že se narodil Ernesto Che Guevara. A že je to den založení US ARMY v roce 1775. Že je jeho životopis součástí Operace Benjamin/Bartoloměj potvrzuje i to že 14.06. je i 14.09. kdy přesně v tento den 14.09. v roce 1944 seskočila skupina WOLFRAM u obce Morávka, Frýdek Místek. Ve městě se DVĚMA názvy, ve kterém otec po válce také sloužil. A odtud odjížděl bojovat se zbytky tzv. BENDEROVCŮ na Slovensku. A když je to 14. září se vším, co k tomuto datu náleží a je uvedeno u předcházejícího Mayerhofer Vojtěch, je to také 14. dubna. A to je plus DVA 16. dubna. a to seskočil místo u KŘEČHOŘ, KOLÍN u LANDECK, INNSBRUCK OTMAR REIDL. OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ.

S velkou pravděpodobností mohu uvést, že jeden Niederle také pracoval v aparátu SSM. Buď na ÚV SSM nebo v aparátu MV SSM Praha.

Václav Sedláček.

Český poslanec Českého zemského sněmu. advokát a místní politik. Samozřejmě, že vás na první pohled upoutalo jméno zcela shodné se jménem dělníka Vaclava Sedláčka, zastřeleného dne 28. října 1939 při demonstraci na které byl také postřelen Jan Opletal. Advokát Václav Sedláček se narodil dne 21. února 1839 v Klatovech. A vy víte, že 21.02. je i 21.11. Tedy i 1775. Bylo přibližně přesně sto let od narození Václav Sedláček v Klatovech do zastřelení Vaclav Sedláček v Praze na rozhraní ulic Žitná a Mezibranská (M.B.).

Advokát Václav Sedláček vystudoval gymnázium v Klatovech. Pak vystudoval Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. Absolvoval práva a získal titul doktora práv. Dlouhodobě působil v Klatovech. Spoluzakládal místí Měšťanskou Besedu – M.B. Dlouhodobě zasedal v městské radě v Klatovech. Byl ve výboru klatovské hasičské jednotky. Otcův bratr Ivan Mohorita narozený 17.01. 1922 tedy i 1775 a 1770 byl profesionální požárník ve Volové. V doplňovacích volbách v roce 1874 byl zvolen v městské kurii (volební obvod Klatovy, Domažlice) do Českého zemského sněmu. Uspěl i ve volbách v roce 1875 i 1876. Mandát obhájil i v řádných volbách v roce 1878 a volbách v roce 1883 a v roce 1889. Patřil ke staročeské straně.

Zemřel dne 22. srpna roku 1894 v Klatovech. 22. srpen je i 11. srpen, děleno dvěma. To se narodil Vasil Bilak. 11. srpen je i 17. srpen. A to byl ve Volové pokřtěn v řeckokatolické církvi můj otec Vasil Mohorita. V matrice zapsaný jako Meter, což bylo škrtnuto a přepsáno na Vasil.

Antonín Schauer.

Český poslanec Českého zemského sněmu, advokát a manažer. Narodil se dne 8. ledna 1894 v Klatovech. A vy již dobře víte, že 8. ledna se uskutečnila v Praze svatba mých rodičů. Na svatbě byli svědci plukovník Steiner Veselý z Rady Tří. A bratr matky Karel Geblt II. 1894 je i rokem 1948. Klíčovým rokem pro operaci Benjamin. Došlo ke změně režimu v Československu. Nevím, kde měli moji rodiče svatbu. Ale je možné že byli i se svědky a s dalšími přáteli v jejich (našem) bytě v ulici SKUHERSKÉHO 1391/4. která byla po smrti Hrdiny SSSR, pplk. ANTONÍN SOCHOR přejmenována po něm. Ano srovnej ANTONÍN SCHAUER a ANTONÍN SOCHOR. K tomu připomínám i SACHAR PALACE na Senovážném náměstí u budovy SSM. Pravda je to že to má souvislost také proto, že SCHAUER se narodil dne 8.ledna, a to je podle Moravce děleno DVĚMA i 4. ledna. A to se moje matka narodila.

JUDr. Antonín Schauer maturoval na klatovském gymnáziu v roce 1881. Vystudoval práva na univerzitě v Praze. V roce 1887 získal titul doktora práv. Od roku 1888 pracoval v pražské kanceláři G. Neumann, která zastupovala Živnostenskou banku. Od roku 1893 měl vlastní advokátní kancelář. Zastupoval hlavní město Praha například v roce 1909 v tak zvané rourové aféře. Nebo zastupoval pražskou a českobudějovickou obchodní a živnostenskou komoru při jejich soudní jazykové při u říšského soudu. Po rezignaci poslance Ferdinanda Pantůčka byl Schauer v doplňovacích volbách v roce 1906 zvolen do Českého zemského sněmu. Volební obvod Jičín a nový Bydžov. Mandát obhájil i v roce 1908. Počátkem roku 1918 patřil mezi signatáře tak zvané TŘÍKRÁLOVÉ DEKLARACE. Za První republiky byl člene Československé národní demokracie. V letech 1929 až 1930 působili SCAHUER a VILÉM Pospíšil coby arbitři ve sporu mezi ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem a Karlem Kramářem. Kramář verbálně zaútočil na Beneše. Zastával i řadu funkcí v pražských firmách. Pražské MĚĎÁRNY, kabelovny a elektrotechnické závody Křižík, parní MLÝNY a továrna na chléb (CHLÉB je BROT, BREAD srovnej s BROD. Hebrejsky LECHEM jako MILCH a MICHAL a MILK a MOLOKO atd. Španělsky PAN. Jako české oslovení muže) Fr. Odkolek, Ringhoffer-TATRA. TATRY jsem opravoval ve Vojenských stavbách.

Byl celkem třikrát ženat. První manželka byla Johanna Pflanzer zemřela v roce 1905 měl dva syny. Magdalena Pflanzer byla také jmenovkyně jeho paní a členka Československého ústředí vysokoškoláků SSM. Studentka farmacie z Hradce Králové – H.K. Druhá manželka byla Marie Totzer, ta zemřela v roce 1922. S ní měl také dva syny. Jeho třetí manželkou byla Milena rozená Maternová, ovdovělá Breyová (M.B.) Toto manželství bylo bezdětné. Jeho bratr František měl hospodářství v Klatovech.

Antonín Schauer zemřel dne 19. listopadu 1940 ve svém bytě v Praze na Florenci. Pohřben byl dne 23. listopadu 1940 do rodinné hrobky na Olšanských hřbitovech. 19. listopadu je i minus DVA17. listopadu. A také je to 11.11. A bylo to na Florenci. Která je také součástí Moravcova kruhu. A je to FLORENC jako moje matka byla FLORIAN. Pohřeb měl 11.23. Tedy moje rodné číslo 123 a 1. A také je to F.LORENC. Náš soused v domě pplk. Sochora, dispečer tramvají a A.LORENCE šéf STB.

Jiří Suchý.

Slavný český divadelník, herec, hudebník, skladatel, spisovatel, režisér. Jeho příjmení se vysloví v angličtině DRAJ. A to vy víte, že je DR. J. Španělsky vyslovené DR.CHE. A napsané to vyslovené zase přečteme jako DR.CHE-ČE. Samozřejmě, že SUCHÝ je i SOČI. A to je zase SC. CS – X – CHE. Atd. Pravda je to proto, že Suchý žil od dětství ve městě Plzeň. Jako moje manželka a její otec a další jejich předci. Samozřejmě i proto, že Plzeň byla osvobozena armádou generála Patton. To už tu bylo, a to znáte dobře. Suchý se narodil dne 1. října v roce 1931 v Klatovech. Tedy jako je číslo popisné v našem domě pplk. Sochora 1391/4. A také v roce 1913 kdy se narodil Augustýn Husák. A také přesně v roce, kdy se narodila sestra mojí matky Alena/Alice Barannikov. A také se narodil otec manželky mého bratrance Petr Geblt, plukovník V.H. Vladimír Hendrych. A to ve stejný den jako já. On 19. dubna, a to je i 19. září. A také to je 16. dubna. Kdy seskočil Otmar Reidl- operace Benjamin. A finále? Je to rok kdy se narodil Boris Jelcin. První manželka Suchého byla Běla. To je i bílá. Barva. A druhá jeho manželka byla Markéta. Německé Gretchen-Markéta. M.G. Ale také je to Margherite, Margareta, a ve východních církvích Marine. Která má svátek dne 11.07.Suchý byl v letech 1952 až 1954 na vojně ve Slaném. Slaný – Sůl tady již před chvílí bylo. Připomínám jenom Počeplice se sklady soli. Na vojně Suchý zakresloval mapy, a přitom poslouchal mnichovský rozhlas. Mnichov-Bavorsko-M.B. A Mnichov s celým mým příběhem, ke kterému se snad brzy dostanu. Bylo to i místo kde žil v té době Miloš Havel. Proč zakresloval MAPY již také víte. Celý příběh je jedna velká mapa. Působil v různých divadlech. A v roce 1959 založil s Jiřím Šlitr divadlo Semafor. Nevím, jak na ten název přišli, ale nebyla to náhoda. Barvy, které jsou na semaforu tedy žlutá zelená a červená má státní vlajka státu LITVA. Návrh na tuto vlajku schválila dne 19. dubna 1918 Litevská rada. Vy už víte, že 19.04. se narodil plukovník Vladimír Hendrych – V.H. A že to je i 19.09. A to jsem se narodil já. A je to také i 16.04. a to seskočil Otmar Reidl – Operace Benjamin. Zakladatelé divadla o názvu říkali, že to je zkratka SEdm MAlých FORem, SE MA FOR. Sedm je důležité číslo v Bibli. Sedm je i Praha 7, kde jsem se narodil a žil v domě s číslem popisným jako měl Jiří Suchý rok narození. A důležité je i to že jejich první působení bylo pod kulturním střediskem Prahy 2. DVOJKY. Pak se divadlo mnohokrát stěhovalo až zakotvilo v pasáži ALFA. To bylo v roce 1964. Pravda, že to souvisí je to, divadlo Semafor bylo u pasáže SVĚTOZOR. Ano jako časopis Světozor, kde pracovali někteří zde uvedení další rodáci z Klatov. Ale hlavně to byl časopis, který měl mít v ruce Otmar Reidl jako poznávací znamení pro příslušníky domácího odboje ve Vinohradské záložně na Vinohradech. naproti Balbínově ulici. Tehdy v Irské ulici, dnes Anglické ulici. U Žitné ulice a pod náměstím Míru. A vy již víte, že mezinárodní kód pro stát LITVA je LT. Jako u nás domácí kód pro LITOMĚŘICE. Nebo i dvě písmena z názvu KLATOVY. A k nim KV – KARLOVY VARY. Ty mají vlajku červenobílou jako POLSKO. A jako řada dalších měst v mém příběhu. Druhá pasáž od divadle Semafor na druhou stranu je v paláci ALFA. Tedy naše a všude ve všech námi používaných abecedách – azbukách první písmeno A. V divadle SEMAFOR působila také dvojice ŠIMEK – GROSMAN. Psal jsem o tom, že jejich představení pod názvem Návštěvní den byla zcela jednoznačně předváděna jako informace o Operaci Benjamin. Jejich obsah byl zjevně informativní. Nevím pouze to, zda informovali ty, kteří byli zapojeni do Operace Benjamin, nebo ty kteří byli v opozici Operaci Benjamin. Sloužili spolu na vojně. Kde se i jak oni říkali seznámili. Asi už nezjistím, komu byly informace určeny. Ale bylo tomu tak a je to zcela jasné. Anglicky je Semafor Traffic Lights. Světla provozu. Rusky je to SVĚTOFOR. A to je přece SVĚTOZOR. Německy je to AMPELN. To je MAP LINE. Anglicky. Čára na mapě. Ano na mapě Operace Benjamin.

Adolf Šlégl.

Adolf Šlégl byl český pedagog a dramatik. Narodili se dne 26. listopadu 1855 v Klatovech. A zemřel dne 17.listopadu 1933. Ano 17. listopadu 17.11.! A to v roce 1933 kdy nastoupil do úřadu kancléře Německa jiný Adolf. Hitler. 26. listopad je i 26. únor. A to je děleno DVĚMA i 13.02. Tedy moje rodné číslo 123 a 0. Jeho první manželka byla Jiskrová Anna druhá manželka byla Marie Tučková. Jména jako byla křtěná moje sestra Anna Marie. Otec byl Jiří Schlegl a maminka byla Anna rozená LENER. Ředitelka ODPM Okresního domu pionýrů a mládeže na DVOJCE, který sídlil s námi na patře v paláci Valdek na náměstí míru byla LENERT. A samozřejmě si vzpomínáte i na věčného představitele KSČ příjmením LENÁRT. Aby to byla pravda, tak Adolf Šlégl zemřel v BEROUN. U kterého jsou jedny POČAPLY. Kde zemřel Václav I. Beroun je také Branau kde se narodil ten druhý Adolf. Hitler. Jeho partnerka a manželka byla Braun. Můj spolupracovník na ÚV SSM byl Brunner. A velitel WOLFRAM Josef OTISK, kapitán byl z Brna. Aby to byla pravda tak je to také Bruntál, kde žila moje teta a strýc MARIE a JOSEF UNVERDORBEN. A v samotném Berouně žili prarodiče mojí manželky MARIE a JOSEF BOUDNÍK. A já jsem si v MERKURIA v SENOVÁŽNÉ ulici koupil holicí strojek BRAUN. A v k Vánocům v roce 1972 mně věnoval můj přítel VITTORIO v COMO, LOMBARDY zapalovač BRAUN.

Adolf Šlégl po studiu na gymnáziu a učitelském ústavu učil ve Švihově, v Klatovech a poté v Chlumčanech. V roce 1899 (to je i 1989) se stal řídícím učitelem v Měčíně. A v roce 1904 (to je i 19.04. a také 19.09. a také 16.04. ale hlavně je to rok narození sestry mého otce pokřtěné BASILEA-VASILA-QUEEN-REGINA-REINA) se stal řídícím učitelem v Žinkovech.

Stal se i poradcem majitele panství COLLOREDO-MANSFELD. To jsou i barvy, které používají malíři všech druhů. Ale je to i COLORADO. A je to i jedna práce GOETHE. Která je o barvách. Aby to byla pravda, tak se mnou na MV SSM Praha v SENOVÁŽNÉ ulici pracovala v kanceláři kolegyně příjmením MANSFELD. Šlégl se stal později i poradcem barona KAREL ŠKODA. A to je symbol dvou měst – PLZEŇ a MLADÁ BOLESLAV – M.B. Škoda byl KAREL a také EMIL. Jako můj otec za války a bratr mojí matky Geblt II. který mého otce seznámil s mojí matkou. Adolf Šlégl působil na zámku barona. To byl zámek ZBIROH. To je HA BAZIL. A je to jediné místo, kde kromě LITOMĚŘIC, kasáren Jiřího z Poděbrad, sloužili u vojenského útvaru ZBIROH moji DVA bývalí nevlastní bratři. Krátce před revolucí v listopadu 1989. Na tomto zámku se Adolf Šlégl oženil se svoji druhou manželkou Marie TUČEK. To bylo 01.06.1926. To je i 06.01. a 06.12. Tři králové a svatý Nikolaj-Mikuláš. Také to je ale i 6 minus DVA 4.1. a to se narodila moje matka. A také to je 6 plus DVA, a to je datum kdy měla svatbu s mým otcem. A 6.12. je také plus DVA 8.12. A to se narodila v Plzni moje manželka vlasta Svoboda. A také to je americkým způsobem psaní dat 12.8. A to se narodil můj otec křtěný Meter přepsaný tužkou v matrice na Vasil.

Šlégl napsal i několik dramatických děl. Že to je pravda všechno, co tady píšu potvrzuje i to, že jeho díla vydával v Praze M. Knapp. Někdy v roce 1970 jsem před cestou do Moskvy absolvoval nějaký kurz v zařízení SSM v Písnice u Prahy. Vedl to tam tehdy TUČEK a přednášel nám KNAPP. Tuček ho tituloval profesor Knapp.

Karel Boleslav Štorch.

Byl to český spisovatel, novinář, redaktor, historik a básník. Narodil se dne 15. listopadu 1812 v Klatovech. A to, jak víte je i plus DVA 17. listopad. 17.11. i 11.11. Bylo to v roce Napoleonova ruského tažení. V roce zničení Napoleonovi GRANDE ARMEE (!) A vy víte, že Napoleon byl později internován na ostrově ELBA. Zemřel dne 21.11. 1868 také v Klatovech. A to vy víte, že 21.11. je i 1770 a 1775. 1868 je i 1988. To jsem se stal čelenem Se-ÚV KSČ. Štorch po studiu účetnictví nastoupil jako praktikant ve státní zemské účtárně. Zapojil se do obrozeneckého hnutí. Roku 1833 uveřejnil básně v Amerlingově Květomluvě. A o něco později aforismy Tříšky v Květech. Roku 1843 se stal redaktorem Vlastimila a dva roky na to Včely (anagram Vasil a anglicky BEE – BÍ – B). Podporoval myšlenku přeměny Rakouska na federaci. Jeho publicistika ale v té době nenacházel většího ohlasu. Roku 1867 (to je i 1987 a to jsem se stal předsedou ÚV SSM) napsal pro SVĚTOZOR článek, „Co nám vypravují zříceniny pompejské.“

Pohřben byl na Malostranském hřbitově. Po jeho zrušení byl jeho hrob přemístěn na VINOHRADSKÝ hřbitov. Tam co je rodinný hrob rodiny HAVEL.

Metodou ARGENTINA-ARGENTIA je ŠTORCH také bez T – ŠAUER a SOCHOR a SACHER a SACHAR a SACHAROV.

Josef Franta Šumavský.

Byl to pedagog, překladatel, novinář, spisovatel, učitel a etnograf. Narodil se dne 27. listopadu 1796. A to je i 27.11. 1772. Tedy i jako rok 1770 a 1775. Rok 1796 je i 1976. Rok, kdy jsem končil základní vojenskou službu v Litoměřicích v kasárnách Jiřího z Poděbrad a vrátil jsem se zpět na náměstí Míru na Vinohrady na Dvojku do Paláce VALDEK. Také to byl rok, kdy jsem se ve stejném datu jako on se narodil, oženil. Bylo to 17.07. A to je také 1772 a 1770 a 1775. A také je to 11.07. Kdy se narodila Olga Havlová na pražském Žižkov a můj tchán Miroslav Svoboda v Plzni. A můj otec bojoval v bitvě u Žaškov. Ta začala 17.01. 1944. A to je zase 1770 a1772 a 1775. Šumavský zemřel dne 22.prosince. A to je i 22.leden. Moravcovou metodou je to i děleno DVĚMA 11.01. A to je zase 1770 a 1772 a 1775. Zemřel v roce 1857. Pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze. Olšan byl vedoucí tajemník OV KSČ Praha 2. Byl Alois. Tedy Ludvík v češtině.

Šumavský se narodil do rodiny tesaře Adam Franta. Maminka byla rozená Ticháčková Anna. Do školy chodil v Poleň. Když jsem byl na vojně v Litoměřicích tak se jeden důstojník štábu jmenoval major Špalek. Měl štěstí, protože se seznámil s bratrem místního faráře Janem Němečkem, který ho inspiroval a připravil ke studiu na klatovském gymnáziu(!). Také přímením Němeček bydlel ve stejném bloku, v přilehlém k nám v domě, jako my ale z ulice Bubenská. Byli to dva bratři Němečkové přesněji řečeno. Jejich matka byla Ruska. Šumavský po absolvování gymnázia odešel do Prahy a vstoupil do řádu BENEDIKTÝNŮ. Byl tedy i BEN. Bylo to na Emauzích. Později Praha 2. DVOJKA. U PALACKÉHO náměstí. A z druhé strany ALBERTOVA. Znal se s největšími obrozenci té doby. Dobrovským, také Klatovy. Nejedlým. Ředitelka naší školy, nebo zástupkyně ředitele byla Nejedlá. Znal se s Jungmannem. Sestra mojí milované tety Aurélie Šidlák byla provdaná Emillie Jungmann.

Po několika letech vystoupil z kláštera a stal se pomocným učitelem v opatrovně na HRÁDKU. Kterou vedl Jan Svoboda. Task se jmenovalo spousta lidí u nás. Jan Svoboda byla ale také ministr v letech okolo 1968-70. Bydlel na Letné. Znal jsem jeho dceru Alenu a syna také Jana. Samozřejmě je to také Ludvík Svoboda a můj tchán Svoboda Miroslav. A také Svoboda, který s námi 15 až 16letými učni nastoupil do učení u Vojenských staveb tehdy na Strahově, přímo na Strahovském stadiónu. On byl ale již maturant. Učil se tedy s námi řemeslo jenom asi rok a půl. Byl to Karel Svoboda. A kromě mnoha dalších Svobodů, které bych tady mohl vypisovat uvedu již jen velitele útvaru kterému dělal můj otec zástupce pro bojovou přípravu. to byl také Svoboda. V H.P. – Horní Počernice. 1. stavební prapor. Působil tedy v Podskalí. Kde je v blízkosti Albertov i ministerstvo spravedlnosti. Seznámil se s Františkem Dittrich. Jméno Dittrich nese ulice od Resslova, přímo od kostela, kde bojovali svůj poslední boj českoslovenští parašutisté, směrem k Jiráskovu náměstí a nahoru Karlovu náměstí. Aby to všechno byla pravda, tak přede mnou v lavici v posluchárně na Vysoké škole politické seděl Dittrich. Byl z východních Čech a pracoval i nějakou dobu na ÚV SSM. Byl Jaroslav.

Roku 1830 založil s Amerling časopis Čechoslav-Čech Vasil. V letech 1840 až 1841 byl členem vlastenecké skupiny, která mimo jiné zorganizovala první český bál (!). Jejich snahou bylo zapojit do obrozenecké práce ženy.

Hynek Jakub Heger autor české těsnopisné soustavy ho během návštěvy Prahy v roce 1845 inspiroval k napsání propagační publikace Parochod a těsnopis. Roku 1846 dokončil vydání německé-českého slovníku (pokračoval v díle Jungmanna) a v následujících pěti letech sestavil česko-německý slovník.

Heger a Franta byli vedoucími oddělení na českém ÚV SSM. Hynek je můj synovec ze strany bývalé manželky. tedy Svoboda. H.S. A o JAKUB tu tady toho bylo spousty.

V roce 1845 se zasloužil spolu s dalšími o úpravu českého pravopisu. Začalo se používat moderní V/OU místo W/AU.

Roku 1848 se zúčastnil první porady ve Svatováclavských lázních. Pak byl redaktorem časopisu Posel z Budče. Zemřel, jak bylo v úvodu uvedeno dne 22. prosince 1857. A pohřben na Olšanských hřbitovech. Na jeho pohřbu zazpívali Jan Nepomuk MAÝR a Karel STRAKATÝ. Ano čtete správně STRAKATÝ MAÝR. Vyslov MAJÝR. STRAKATÝ MAJÍR-MAJER-MOHORITA z VOLOVÉ. Jako CHESTR. ČESKÉ STRAKATÉ plemeno SKOTU. A to byl FRANTA. Vy si určitě vzpomenete i na jméno FRANTA NEBOJSA z filmu a vyprávění Jan Werich. FIMFÁRUM. Je tam i L.B. Lakomá Barka. I Dobrácký kovář, Babekan, Loudal, Čupera a hlavně PALEČEK.

Josef Thomayer.

Český lékař – profesor vnitřního lékařství, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy. Vystudoval gymnázium v Klatovech. Bylo tu oněm napsáno vše, co souvisí s operací Benjamin/Bartoloměj. Tak nyní napíšu jenom to skutečně zcela jasné a zřejmé. Narodil se dne 23. března 1853 v Trhanově. 23. března je i 23.10. A to přešel v roce 1939 můj otec spolu se dvěma bratry Šubrty a Štěpánem Bunzákem a ještě s jedním přítelem se složitě identifikovatelným jménem ze zápisů z výslechů na NKVD hranici do SSSR. Bylo jich pět. 23.10. je také 10.23. A to je 123 a 0. moje rodné číslo. A datum narození generál MORAVEC 07.23. Zemřel dne 18. října 1927, a to je i děleno DVĚMA 9. říjen. A to „zemřel“ v roce 1967 Ernesto Che Guevara. A 1967 je zase rok 1919 kdy se narodil můj otec Štěpán Bunzák. Ale také to je rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Své beletristické práce publikoval pod pseudonymem R.E. JAMOT. Fonetický anagram slova THOMAYER. Tedy něco podobného, co se v Operaci Benjamin/Bartoloměj v různých obměnách používá. Samozřejmě, že je také THE MAYER. Nebo DER MAÝR. Tedy DR.MAYER. Atd. Jeho bratr byl český zahradní architekt. A je po něm pojmenována část v místě LIBEŇ. BEN LEE. Nedaleko od METEOR PRAHA LIBEN. A ulice MEZIHOŘÍ LIBEN.

Po DR. THOMAYER je pojmenována nemocnice v Praze KRČ. To víte že je i KERČ. Byl přítelem Emila Frídy. Kterému navrhl jeho přejmenování na Jaroslav Vrchlický. A údajně inspiroval Aloise Jirásek k napsání Psohlavci. O osudech CHODŮ. Byl sám rodilý CHOD. Jako KOZINA. Z Hrádku, Jan Sladký. Popravený v Plzni. A název výsadku KOZINA v čele s VASIL KIŠ a také kůže. Hebrejské OR.

V rámci svojí charitativní činnosti nechal v roce 1907 vybudovat v rodném Trhanově u Domažlic novorenesanční chudobinec a azyl chudých. V roce 1907 se narodil bratr mého otce Petr Mohorita. Žili ve velmi chudých poměrech ve Volové. 1907 je i 19.07. a to je minus DVA i 17.07. A to je i vše další, co tu bylo podrobně před chvílí popsáno u FRANTY.

Ferdinand Vaněk.

Ti, kteří snad ještě nevěří tak nyní snad uvěří. Ano je to stejné jméno a příjmení, které bylo použito v inzerátu Rudého práva při příležitosti narozenin Václava Havla dne 5. října 1989. VANĚK je i NOVAK i KONĚV. To vy už všechno víte, protože jsem o tom již dříve psal. Tento Ferdinand Vaněk, vzor pro Ferdinand Vaněk – Václav Havel, byl český malíř, středoškolský profesor a vlastivědný pracovník. Narodil se dne 18. prosince 1849 ve VELVARY. 18. prosinec je děleno DVĚMA 9. prosinec. A to je i 6. prosinec. Svátek svatého NIKOLAJ – MIKULÁŠE – MIKLÓS – NICHOLAS – NIKOLA atd. A také již víte, že 18. prosinec je i 18. leden. A to je děleno DVĚMA 9. leden. A 9. leden, 09.01. je i 6.leden, 06.01. Svátek TŘÍ KRÁLŮ. Zemřel dne 29. března 1939 v Klatovech. To je minus DVA 27.03. – 03.27.- 03.21. a tak je to moje rodné číslo 123 a také datum narození generál Moravec. A také je to 03.21. datum narození Vasily Stalin. Generálporučík letectva.

Otec Ferdinanda Vaňka byl Josef Vaněk. Matka byla Marie a příjmením ŠTURM. Ano jako generálporučíka KLINGER dílo pod názvem STURM UND DRANG. Ferdinand Vaněk vystudoval v Praze akademii výtvarných umění. Jeho spolužáky byli například Josef Václav Myslbek. A vy víte, že to je i Iosef Václav Myslbek. Tedy I.V.M. Ivan a Vasil Mohorita. Nebo Ion Mota a Vasile Marine. A také Ivan a Václav. Jako bratři Havlové. Nakonec je to i I jako malé L, kompletní klíč Operace Benjamin B.L.M. Dalším jeho spolužákem byl František Ženíšek. Ženíšek je malý Ženich. Německy je ŽENICH BRÄUTIGAM. A to je anagram MOGORITA B. Když k tomu přidáme člen DER, tak je to DER BRÄUTIGAM. DR. MOGORITA B. Ukrajinsky čteno DR. MOHORITA B. Pravda to je proto, že anglicky je to GROOM. To je základ slova GROMAN. Tak se jmenovali sousedi babičky a dědy v Horní Počaply. A snad byli i naši příbuzní. GROOM je ale také MAGOR. Ukrajinsky čteno MAHOR. S latinskou příponou – IT je to také počátek slova, které se vyvinulo ve slovo MADRID – MEGRIT. MAGOR je i MACHER tedy MACHERIT. Prodavač. Anebo MAHER, a to znamená RYCHLEJI. Hebrejsky je ženich CHATAN. A psáno v hebrejštině to je, když hebrejská písmena postavíme na hlavu – UUl. Tedy UL.

Možná znáte i slavnou větu z románu Jaroslava Haška, Osudy dobrého vojáka Švejka. “ Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup“. Ten byl ale JAN nebo české HONZA. Tedy iniciály H.V.

Samotné město, kde se Ferdinand Vaněk narodil jsou VELVARY. A to je dvakrát základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. VLVR. Tedy i VLVL, a tedy i BLBL. České LABE a německé ELBE. Která protéká HRADEC KRÁLOVÉ H.K. a PODĚBRADY a které se stéká u města MĚLNÍK s VLTAVA-MOLDAU a pak protéká HORNÍ POČAPLY H.P. a LITOMĚRICE L.T. a ÚSTÍ nad LABEM – U.L. A ústí do moře v HAMBURKU. V jednom z měst ve WESSER-ELBE TRIANGLE. Kam patří i město BREMEN a CUXHAVEN.

V roce 1899 provedl Ferdinand Vaněk soupis okresu Klatovy spolu s Karel Hostaš (K.H. nebo H.K ten byl uveden výše) a František Adolf Borovský. Stejné jméno jako Karel Havlíček Borovský. Po kterém byl pojmenován Havlíčkův Brod. Kde leží obec Frýdnava, kde žila rodina Šidlákových. V roce 1902 provedl Ferdinand Vaněk soupis okresu Domažlice. Zase s Karlem Hostašem. Na okrese Domažlice je Šidlákov u hory svatého Václava.

V roce 1925 se stal František Vaněk čestným občanem města Klatov. Rok 1925 je plný událostí souvisejících s Operací Benjamin/Bartoloměj. Byly uvedeny dříve a podrobně. Je to také rok s dvojčíslím na konci, které má v různých variantách 0 a 2 a 5 jasnou souvislost s Operací Benjamin/Bartoloměj.

V Klatovech je po něm pojmenována Vaňkova ulice. Aby to byla pravda, tak moje učitelka českého jazyka na základní škole Strossmayerovo náměstí byla Vaněk. Vaňková. Alena.

Prof. PhDr. Otakar Vočadlo.

Byl to jazykovědec, vysokoškolský učitel, překladatel a anglista. Narodil se dne 2. října 1895 v Klatovech. A to je i 02.10. A to je velmi jednoduše i 05.10. Tedy datum narození Václava Havla. A přidáme li DVA tak je to i 07.10. a to je datum seskoku mého otce se skupinou ARAP u Makov, Čadca. 05.10. je i 05.01. A to se narodila moje dcera Kateřina. Otakar Vočadlo zemřel dne 24. ledna 1974. To byl rok kdy také zemřel maršál Žukov. A rok, kdy já jsem nastoupil na základní vojenskou službu do kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích. Nedaleko od Vrchlického ulice, kde žili moji dva bývalí nevlastní bratři. Také to byl rok kdy v dubnu vypukla v Portugalsku tak zvaná Karafiátová revoluce. Hlavní město LISBOA-BASIL. 24. leden je i 24.prosinec. A to je plus DVA i 26. prosinec, a to se narodil můj syn Nikola.

Jeho otec se jmenoval VILÉM VOČADLO. A VILÉM je B.L.M. Byl profesorem klatovského gymnázia. Dědeček byl JAN WOČADLO a učil na Vyšší dívčí škole francouzštinu. JAN je i HONZA, a tak byl i H.V. nebo i anglické IAN WOČADLO, a to je i M.I. Military Inteligence nebo IVAN MOHORITA. Nebo ION MOTA. A protože byl anglista tak jeho příjmení je i D VACIL – D VASIL – THE VASIL. OTAKAR je i OTA, tedy i OTTO. OSM-OCHO-AWESOME a OTTO HABSBURG. Budeme li brát že první V jeho příjmení je nespisovně vyslovené OČADLO tak je to i přímo španělské OCHO – 8 a k tomu naše DR. A protože se profesor Vočadlo pohyboval ve světě lingvistiky je velmi pravděpodobné, že všechny moje výklady tady jsou a byly součástí Operace Benjamin/Bartoloměj.

Profesor Vočadlo vystudoval klatovské gymnázium. Po jeho ukončení odešel do Prahy, kde v letech 1914–1921 vystudoval slovanskou a anglickou filologii a filozofii na filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Dne 21. května 1921 obhájil disertační práci s titulem Anglická kritika shakespearská a Hamlet. A vy už vidíte velmi dobře že 21. květen je i 21. srpen. Důležité datum v Operaci Benjamin/Bartoloměj. ale také víte, že to je i 12.srpen. A to je datum narození mého otce a také víte, že to je i 12.08. a to je i 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. Kromě toho je HAMLET – HMLT – anagram MHLT – MOHOLITA – MOHORITA s naším R-L. AMSTERDAM-AMSTEL a japonské a čínské R-L. Samozřejmě, že ještě připomenu i to že 21. srpen je i minus DVA 19. srpen, a to se ve stejném roce jako můj otec roce 1919 a také ve Volové narodil Štěpán Bunzák. A také víte, že rok 1919 je i rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Ještě jednou ze světa profese pana profesora VOČADLO: překlad do češtiny HAMLET – VÍSKA. Anagram MOHORITA VASKA.

Profesor Vočadlo působil v letech 1922 až 1928 na Ústavu slovanských studií LONDÝNSKÉ univerzity. V letech 1933 až 1938 založil a budoval katedru anglistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1939 přednášel na Univerzitě Karlově v Praze. Během Druhé světové války byl vězněn od roku 1942 do roku 1945 v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Buchenwald. V roce 1949 byl z politických důvodů z Univerzity Karlovy propuštěn a rehabilitace se dočkal až v roce 1968.

Byl důvěrným přítelem Karla Čapka a také jeho průvodcem po Anglii. Je pohřben v rodinné hrobce v Klatovech. Čapek byl i výše.

Vojtěch Suchý. Adalbert Suchy.

Malíř, český miniaturista. Jeho jméno je v němčině ADALBERT tedy i ALBERT. A Vojtěch. Tak se jmenoval kostel zasvěcený českému světci na Tibeře v Římě, Přejmenovaný na kostel svatého Bartoloměje. Německy Bartholomaus. Narodil se dne 22. dubna 1783 ve Švihově. 22.dubna je i 22. září, a to je minus DVA i 20. září, a to se narodil bratr mého otce Petr. Ve Volové v roce 1907. Zemřel dne 25. srpna 1849 ve Vídni. 25. srpna plus DVA je i 27. srpen. A to je i 12. srpen. 12.08. A to se narodil můj otec ve Volové. A je to také 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda v Plzni. 27. srpen je i 21. srpen. klíčové datum spojující Okupaci Československa v roce 1968 s pádem SSSR a světového komunismu v roce 1991. Moskevský pokus o puč.

Suchy začal lekce kreslení ve Vídni u mědirytce Jacob Matthiass Schmutzer. Měď je velmi důležitý prvek a je součástí mého příběhu. Dříve široce a dlouze popisovaný v souvislosti s Chile a Zambie. Jacob je další klíčové jméno jako například JAKOVLEV. To tu také bylo podrobně. A Jakubská ulice v Praze, a to tu také bylo. Matthias byl můj velitel roty na základní vojenské službě v Litoměřice. V kasárnách Jiřího z Poděbrad. Jmenoval se přesně Matiášek. Vladimír, tedy V.M. SCHMITZER byla učitelka na škole na Strossmayerově náměstí. V době, kdy tam chodili moje dcera Kateřina a syn Nikola. Byla to manželka herce Jiří Sovák a matka herce Jiří Schmitzer. A v té samé době tam učila i manželka armádního generála RUSOV. Původně RUSWURM. Vy také vidíte že jméno SCHMUTZER je anagram MOHORITA CS – X – CHE. A 2. A SOVÁK je zase anagram jména VASKA.

Suchy od roku 1802 studoval na akademii výtvarných umění ve Vídni. O té tady již také byla řeč. Mezi ostatními namaloval portréty Johann Strauss starší a Adalbert Stifter a František Xaver Pecháček. PECH bylo jméno našich sousedů na patře v pplk. Sochora 1391/4. A známý televizní moderátor z dob totality. Ale také redaktor Svobodné Evropy a hlasu Ameriky Pavel Pecháček. Adalbert je další Albert-Vojtěch. Jeho příjmení má mnoho výkladů. Ale asi ten nejdůležitější překlad do češtiny bude ALBERT ZAKLADATEL. STRAUSS je i české ŠTROS. To byl Karel ŠTROS. Přímo za zdí domku babičky a dědy v Horní Počaply soused. Karel Štros. Děda ho svým kýcháním budil po noční. Vždycky říkala babička, když si děda pořádně kýchnul někdy během dopoledne. V domě 74. Horní Počaply. U Labe.

Dcerou Suchy byla malířka Maria Antonia Suchy.

Ottokar von Prochazka.

Svobodný pán Prochazka se narodil dne 28. října 1811 v Klatovy. A to je samozřejmě datum vzniku Československé republiky v roce 1918. Také je to ale i 28. březen, a to je děleno DVĚMA i 14. říjen. Datum narození mojí milované tety Aurélie Šidlák a datum narození Albert Einstein a odlet Moravcovi jedenáctky 11, z DVOJKY Ministerstva obrany, do Londýna via Amsterdam se společností KLM v roce 1939. 28. říjen je i děleno DVĚMA 14. říjen. Datum generální stávky v roce 1918. Ale hlavně je to náměstí na Praze 5. Kde stojí vedle sebe PORTHEIMKA – MOHORITKA a kostel svatého VÁCLAVA.

Prochazka zemřel dne 7. června 1885. A to je i krát DVA 14. červen. Datum založení US ARMY v roce 1775. Datum narození Ernesto Che Guevara a datum svátek Vasil a Roland. A 7. červen, 07.06. je i 07.09. 7. září. A to je krát DVA i 14. září se vším, co se tehdy stalo. Připomínám jen úmrtí T.G.M. a narození J. Masaryk. A seskok skupiny Wolfram atd.

Procházka bylo jméno, které mě provázelo celý můj dospělý aktivní svazácký život. Samozřejmě to byl Jan Procházka z jeho Přestřelka, kterou jsem s chutí četl. Ale také to byl jeho jmenovec Jan Procházka tajemník ÚV SSM, se kterým jsem i často spolupracoval. A v poslední fázi před revolucí v roce 1989 často hovořil na důležitá témata té doby. Byl to i Lubomír Procházka. Vedoucí oddělení ÚV KSČ. Spolubojovník otce z Druhé světové války z oblasti Severní Moravy. Ten, který mi navrhoval do všech vysokých svazáckých funkcí. Se kterým jsem se asi dvakrát či třikrát sešel, aby mi ta rozhodnutí oznámil. Jeho syn Procházka Vladimír, který narukoval ke stejnému útvaru jako já do Litoměřic po ukončení MGIMO v Moskvě. A který po mně přebíral funkci předsedy plukovního výboru SSM. V roce 1976 když jsem odcházel do civilu. Ještě jednou si to přečtěte. Absolvent MGIMO, tedy školy pod správou KGB a její zpravodajské služby-rozvědky přebíral po mě funkci předsedy plukovního výboru v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Bylo to v roce 1976. Což je i rok 1991.

Aby to byla pravda tak tam přesně v té době narukoval další absolvent vysoké školy z Moskvy. Ten studoval Vědecký komunismus na Lomonosovově univerzitě. Jmenoval se Ivan Plechatý a by lpříslušníkem 1. správy STB. Tedy rozvědky STB.

Josef Procházka byl i pracovník OV SSM Praha 2 v době kdy jsem tam byl předsedou. A také byl další Josef Procházka se mnou ve studijní skupině na Vysoké škole politické. Ten byl z města Písek. Ten mi navrhl jednou, když jsme začali studovat abych si s ním vyměnil můj krátký kožený hnědý kabát za jeho červeno-modro-bílou bundu. Odněkud ze Západu mu ji někdo přivezl. Říkal, že se mu bude hodit ten můj kabát do lesa. Byl myslivec. A tak jsme výměnu provedli. Bunda byla skvělá.

Prochazka byl i „starej Prochazka“. Jak se v Čechách říkalo císaři Franz Josef I. Po zveřejnění fotografie v novinách, na které je vidět Franz Josef I. jak se prochází po Karlově mostě. Pod fotkou byl popisek Procházka na Karlově mostě.

František Kiviš z Rotterau.

Byl to docent, lékař, profesor, gynekolog a porodník. Narodil se dne 30. dubna 1814 v Klatovech. 30. dubna je i 15. dubna, děleno DVĚMA, a to je datum kdy odlétal z Velké Británie Otmar Reidl-Operace Benjamin. Který byl vysazen dne 16.04. z letadla na území Rakouska. Landeck u Innsbruck. 30. dubna je i 30. září. A to je děleno DVĚMA i 15. září, a to je i 12. září. A to se právě Otmar Reidl narodil. Datum jeho úmrtí není známo přesně. Uvádí se buď 24. října 1852 ve věku 38 let. Nebo datum 29. října 1851 ve věku 37 let. V obou případech jde o měsíc říjen. A vy víte, že to je nejčastější měsíc ve celém příběhu se opakující. Jak u dat narození, tak u úmrtí. Ale také u významných událostí, které v tom měsíci proběhly. A víte, proč je to zrovna říjen? Protože je 10 – tedy římskými X – CHE. A v chorvatštině se tento měsíc jmenuje LISTOPAD. Jako náš 11. měsíc. Samozřejmě i proto, že jde o znamení VAH (VÁH). A ty jsou v klasické podobě DVOURAMENÁ-DVOJKA-DVOJČATA-BLIZNĚCI v ruštině – TWINS v angličtině – ZWILLING v němčině a MELLIZOS ve španělštině. Je to i tady na webu popsaná historie důležitých lichých dnů v měsíci říjnu. Pravda je ale to že v roce 1989 bylo 37 let mně. Když si k tomu přidáme jeho příjmení KIVIŠ, které je anagram KIŠ V. KIŠ VASIL, velitel para výsadku KOZINA u LOUN tak je to myslím zcela jasná ukázka na datum, kdy se události v souvislosti s pádem SSSR a světového komunismu spustí. Tedy Operace Benjamin.

Kiviš vystudoval gymnázium v rodných Klatovech a poté lékařství na Karlově univerzitě v Praze. Doktorát získal v roce 1837. Poté cestoval do Francie, Německa a Anglie. V roce 1842 se rozhodl pro lékařskou porodnickou praxi. Začal v NOVÝ BYDŽOV. To je i N.B. Německý Brod, později přejmenovaný na Havlíčkův Brod. Vše je v kombinaci azbuko latinky H.V. Nový Bydžov je i v sousedství Klicperova Chlumce nad Cidlinou a je v kraji H.K. Hradec Králové. Poté působil v Berouně. A to jsou Počaply se smrtí Václava I. Při lovu jelena. A místo, kde žili prarodiče mojí manželky vlasta Svoboda. Marie a Josef Boudník. A je to vám již dobře známá série BRN – Brno, Branau, Braun, Brunner, Bern, Brown atd. Poté zahájil akademickou kariéru. V roce 1843 si vymohl, aby bylo pro ženy vyčleněno několik lůžek ve Všeobecné nemocnici v Praze což je někdy označováno za založení první gynekologické kliniky v Rakouské říši. Gynekologicko-porodnické kliniky jsou v areálu nemocnic na DVOJCE. Kiviš v roce 1845 opustil Prahu a získal místo profesora na univerzitě ve Würzburg. Tam nahradil JOSEF SERVAS d´OUTREPONT. Jméno je i I.S. nebo S.O. Inteligence Service a Strategic Operation. Také je to TRE PONT – TŘI MOSTY. SERVAS je jeden ze TŘÍ ledových mužů. A Pankrác Servác Bonifác je i P/R/L a S a B. Tedy naší šifrou BASIL. A jako přídavek je BONIFÁC i BON-BEN. Rychlík, kterým jsme jeli ve znamení VAH s METEOR PRAHA LIBEN na turnaj do BREMEN v roce 1969 jel na trati PRAHA-WÜRZBURG. My jsme vystupovali a přesedali v Norimberku.

Kiviš se po smrti manželky v roce 1848 psychicky zhroutil. V roce 1850 se vrátil do Prahy a bylo mu nabídnuto místo profesora po profesoru MUDr. Antonínu Janu JUNGMANN. Jedna ze sester Šidlákových byla provdaná JUNGMANN, a to samozřejmě ve dvacátém století. A další ze sester Šidlákových byla provdaná za profesora MUDr. ZÁRUBA. Nebyl porodník ale dermatolog. DERMATOLOG – DR. MOGORITA. ZÁRUBA – BAZIL

Augustin Krejčí.

Český spisovatel, učitel a překladatel. Narodil se dne 28. srpna 1857 v Klatovech. Byl pojmenován podle měsíce narození. Augustin. Tedy jmenoval se stejně jako Husák. 28.08. je i 26.08. minus DVA Moravcovou metodou. A to je i 29.08. Datum zahájení Slovenského národního povstání v roce 1944.

Po absolvování univerzity v roce 1880 působil jako učitel staré řečtiny a latiny na gymnáziu v Písku, v Novém Bydžově (zase N.B.) a v Praze. Od roku 1903 byl činným členem Jednoty českých filologů, roku 1917 byl zvolen dopisujícím členem ČAVU. Hluboce obdivoval antickou kulturu, jíž zasvětil celý život. Z latiny přeložil řadu didaktických prací J. A. Komenského. Proslavil se hlavně jako překladatel Aristofana, jehož celé dochované dílo uvedl do českého prostředí. Připomínám, že působil jako předcházející Klatovák v Novém Bydžově – – Německý Brod – H.V. A rodina Šidlákových. A v Písku, do kterého došel, z Tábora místo do Českých Budějovic Švejk. Cestou okolo panství Havlů.

Z děl Aristofana pocházejí úsloví „nosit sovy do Athén“ i „kde je dobře, tam je vlast“ (Ubi bene, ibi patria). Nemůžu si nevzpomenout na ruské úsloví “ za čem samovar v Tulu vozit“ Vozit samovar do Tuly. Je to proto, že Tula byla centrem výroby samovarů. TULA je i L.T. připomínám LITOMĚŘICE i LITVA. Můj přítel ARTAMONOV pronesl tuto větu, když jsme se tam potkali a když se dozvěděl, že v Moskvě na festivalu byla i moje manželka. Nebyla tam se mnou pochopitelně. Byla tam také služebně jako pracovnice MSS. A viděli jsme se jenom jednou a to krátce. Bylo to v roce nástupu M.G. do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS. Velvyslancem tam byl tehdy jednooký ZAVADIL. A delegaci strany a vlády z Československa tam vedl JINDŘICH POLEDNÍK. A já jsem byl vedoucím klubu československé mládeže v podnikovém klubu výrobce nákladních automobilů ZIL.

Krejčí byl i generál Krejčí, legionář. Krejčí – Krejča byl i náš soused v Horní Počaply. I režisér a herec Krejča. A krejčí byl i Vasil Bilak. Také Augustin. Narozený v srpnu. Jako můj otec a Štěpán Bunzák a další.

Zemřel dne 15. října 1918, Praha VINOHRADY. DVOJKA. 15. říjen je i plus DVA 17.10. A to je i rok 1775. Minus DVA je to 13. října. a to bylo právě v roce 1775 založeno vojenské námořnictvo USA – US NAVY. 15. říjen je i 15. březen. Datum okupace zbytku Československa v roce 1939. 15. březen je plus DVA i 17. březen, a to se narodila dcera jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů.

August Breiský.

Byl povoláním lékař, pedagog, vysokoškolský učitel. gynekolog, porodník a učitel. Narodil se dne 25. března 1832 v Klatovech. 25. březen je i 25. říjen. A to je minus DVA i 23.10. Den kdy otec s přáteli Bunzákem a bratry Šubrty a jedním dalším opustili Podkarpatskou Rus a přešli hranici do SSSR. Je to také moje rodné číslo 123. Zemřel dne 25. května ve Vídni. A to je i 25. srpen a zase plus DVA i 27. srpen. A to je i 12. srpen. Datum narození mého otce 12.08. A 08.12. je datum narození mojí manželky. A je to i Vídeň kterou jsem navštívil služebně poprvé v září 1989. Jeho synové byli Walter Breisky. Tedy i M.B. A druhý byl Paul Breisky. Tedy i L.B. Breisky je i základ slova Brezhnev nebo Březina z Horní Počaply. BREISKY je i BASILEK a VASILEK a WASILEK. Tedy také MASARYK. A byl AUGUST jako AUGUSTIN Husák a další v srpnu narození.

Breisky vystudoval medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Poté tam působil tři roky jako asistent u Václav Treitz. TŘI roky u TREITZ. Mezi léty 1859 až 1861 pracoval pod lékařem a vynikajícím pedagogem Bernhard SEYFERT. Vy víte, že manželka Vrchlického měla dvě děti v mimomanželském vztahu s Jakub SEIFERT. A že SEIFERT básník získal Nobelovu cenu. A já jsem byl na jeho pohřbu na svaté Markétě. Také Margarete, Margherita, Marine. První slabika ze jména BERNHARD je BERN (a další). BERNARD se jmenovala příjmením moje spolupracovnice na OV SSM Praha 2 – DVOJKA. Provdaná za lékaře. Původně zdravotní sestra.

Breisky byl až do roku 1866 ředitelem pražské nemocnice „Handelsspital“ (H.S.). V roce 1866 nastoupil jako profesor porodnictví a gynekologie na lékařskou fakultu do rakouského Salcburku. Salz – sůl. A Burk – Basil. V letech 1867 až 1874 působil ve stejné funkci ve švýcarském městě BERN. Ano BERN. A všechny jeho podoby v mém příběhu již znáte. Připomínám, že z tohoto města pochází komisař MOULIN. MLÝN. Herec Yves Renier. Y.R.

Breisky se vrátil do Prahy v roce 1874 a působil jako profesor na Karlo-Ferdinandově univerzitě. A protože byl August a univerzita byl i Ferdinand. Tak tu máme Klaun Ferdinand. Když přeložíme ruské August – klaun. A to byl herec VRŠŤALA – VRSTL – BRSTL – BRISTOL. Anglické přístavní město. Se vším, co k němu patří a byl tu několikrát popsáno. Včetně zběha ze sovětské GRU pod pseudonymem SUVOROV, vlastním příjmením REZIN. A to vše patrónuje Karel – Král – Kyril – Cyril – Konstantin. I všichni Karel Geblt. I a II a III.

Breisky nastoupil v roce 1886 jako profesor II. (DRUHÉ) porodnické kliniky Vídeňské všeobecné nemocnice.

Jan Ludevít Procházka.

Byl to klavírista, pedagog, hudební skladatel, hudební kritik, redaktor a organizátor. Narodil se dne 14. srpna 1837. A to je i minus DVA 12. srpna. A to se narodil můj otec. A je to také americkým způsobem psaní dat 08.12. a to se narodila moje manželka Vlasta Svoboda. 14. srpna je i plus DVA 16. srpna. A to je i 19. srpna. A to se narodil Štěpán Bunzák. Zemřel dne 19. července. Ato je minus DVA i 17.07. Datum popravy cara Nikolaje s rodinou v Jekatěrinburgu. Datum mojí svatby. A v tomto manželství narozené děti Nikola a Kateřina. Je to 11.07. datum narození Olga Havlová na Žižkově a můj tchán Miroslav Svoboda v Plzni. I 17.01. zahájení bitvy u Žaškov. Na řece Horní TYKIČ. Kde bojoval i můj otec s dalšími československými vojáky Ludvíka Svobody.

Byl Jan Procházka jako spisovatel Jan Procházka a také jako tajemník ÚV SSM Jan Procházka.

Pokřtěn byl jako LUDOVICUS JOANES. Ludvík jako Ludvík Svoboda. A Joanes jako Johanes. Poslední totalitní ministr zahraničních věcí. A jeho syn můj spolupracovník na ÚV SSM, tajemník ÚV SSM. Jeho prvním učitelem hudby byl jeho otec Josef Procházka (jako můj kolega ze studijní skupiny na VŠP, který byl z Písku) a Leopold Měchura (L.M.). Měchura se se mnou učil automechanikem ve Vojenských stavbách. A jeho matka Měchurová u nás v učilišti v ulici MEZIHOŘÍ pracovala. Byl i žákem Ludvík Grünberg (L.G. – EL CHE a zelený a hora a Ludvík jako Svoboda)) a Bedřicha Smetany. Procházka napsal sborník písní ZÁBOJ. BAZJA – VASJA. Smetana osobně do tohoto sborníku přispěl. Patřil k zakladatelům HLAHOL. Ve svém bytě a později v Konviktském sále pořádal koncerty. Ten je u kostela svatého BARTOLOMĚJE a BARTOLOMĚJSKÉ ulice. A pak už je ulice NÁRODNÍ.

Jeho manželka MARTA, také anglické MARTHA rozená REISINGER, koncertní zpěvačka získala v roce 1878 angažmá v Hamburku odstěhoval se tam s ní. Tam získali také o mnoho a mnoho let později angažmá Beetles později Beatles. A je to u ústí LABE. A ve WESSER – ELBE TRIANGLE. HAMBURK-BREMEN-CUXHAVEN. Tam se stal profesorem klavíru na tamní konzervatoři a dirigentem orchestru. Prosadil uvedení opery DVĚ vdovy v Hamburském městském divadle. V tom divadle, před kterým stojí socha LESSING. Který tam poprvé uvedl svojí LADY MINNA von BARNHELM. L.M.B. V roce 1885 přesídlil do DRESDEN-DRÁŽĎAN. Tam prosadil v renomovaném nakladatelství BOTE and BOCK (B.B. a to je i 22) vydání Smetanových kompozic. Proč BOTE? To je v češtině POSLÍČEK, POSEL. Proč BOCK? To je v češtině KOZEL, KOZA, KOZLÍK. Tedy i KOZINA. VASIL KIŠ. Například i KOZINA kůže – hebrejské OR.

Hans Rubrius.

Byl to rakouský urolog. Narodil se dne 4. března 1876 v Klatovech. A 4. března je i 8. března Mezinárodní den žen. Podle newyorských švadlen. A je to také 4. říjen. A to je plus DVA i 6. října. Den československé armády – vítezství v bojích na DUKLE. A když je to 6. tak je to i 9. října. A to „zemřel“ Ernesto Che Guevara. Rok 1876 je i rok 1891. A to se narodil v Dřemčice – Třebívlice můj děda Karel Geblt I. Rubrius zemřel dne 23. května 1943 ve Vídni. A 23. květen je i 23. srpen. A to je minus DVA i 21. srpen. A to je i 12. srpen. A to se narodil můj otec a je to také 08.12. a to se narodila v Plzni moje manželka. V roce 1943 se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři. A otec byl propuštěn z Gulagu a byl odveden do československé armády Ludvíka Svobody v Buzuluku.

Vystudoval Vídeňské piaristické gymnázium a gymnázium v Praze. Medicínu vystudoval na pražské Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. 14.01. v roce 1901 se stal doktorem medicíny. Do roku 1912 byl asistentem na chirurgické univerzitní klinice v Praze u Anton Wölfler a Herman Schloffer. V roce 1910 se stal soukromým chirurgem v Praze. V roce 1912 byl na studijní cestě v Německu a Paříži, Londýně a Kodani. Poté se po návratu usadil v Praze a Mariánských Lázních. V roce 1914 byl zajat ruskou armádou a čtyři roky vedl vojenskou nemocnici v Omsku na Sibiři. Po válce se vrátil zpět. A od roku 1919 žil ve Vídni. Do roku 1943 tam byl ředitelem Všeobecné polikliniky. Od roku 1920 byl profesorem. Byl předsedou Německé urologické společnosti. A spolupracoval s KOLOMAN HASLINGER. To byl rakouský urolog, Národní socialista.

Hans Rubritius požádal dne 20. února o vstup do NSDAP. Byl přijat dne 1. dubna 1940. Přijetí se protáhlo až do roku 1943 kdy zemřel. A nikdy nepřevzal stranický průkaz, a tak se vlastně nestal členem NSDAP. Byl pochován na hřbitově MAUER.

Jeho iniciály jsou H.R. Tedy i HaR. Hotely a Restaurace Praha 2. Jediný podnik v Praze s tímto jménem. Ostatní byly RaJ (Restaurace a jídelny). Nebo hebrejské Hora. Jeho spolupracovník byl KOLOMAN. A to byl tajemník ONV Praha 2 KOLMAN. A jeden další KOLMAN byl od nás ze školy na Strossmayerově náměstí. Byl spolužák mojí sestry. Pokud si dobře vzpomínám. Byl to Venca. Václav KOLMAN. KOLOMAN je i KOLÁŘ.

Hans Rubritius působil v Mariánských Lázních. To je M.L. Ale také je to město, kde vyznal Goethe lásku mladé Ulrice. Která ho odmítla a žila pak celý život v Třebívlice, kde jsou Dřemčice, kde se narodil můj děda Karel Geblt I. rodičům Vincent a Anna rozená Preis. U LABE a okres LITOMĚŘICE. Hans Rubritius byl zajat v prvním roce války, v roce 1914 ruskou carskou armádou a byl ředitelem vojenské nemocnice v sibiřském městě OMSK. A vy víte, že ve městě OMSK také nějakou dobu působil Jaroslav HAŠEK. Při své sibiřské anabázi. Hans Rubritius žil od roku 1919 do roku 1943 ve Vídni. Tedy od roku narození mého otce do roku narození mých dvou bývalých nevlastních bratrů. V roce 1943 zemřel a byl pochován na vídeňském hřbitově MAUER. MAUER je ve výslovnosti i MAYER. A znamená to Zeď. Stavba nějakého stavitele. Zedníka – Mason. Jeho přijetí nepřijetí do NSDAP vám určitě připomíná to moje přijetí nepřijetí do KSČ. On byl přijat a přijetí se protáhlo a nedostal průkaz. Takže ho nepovažují na Wikipedia za člena NSDAP. Já jsem průkaz dostal ale nemohl jsem být členem, protože jsem nesplnil podmínky pro přijetí. A vojáci, kteří mě přijímali to tak prostě zařídili. Jak říkala matka, vojáci ty si dělají, co chtějí. Proto jsem nikdy členem KSČ „de iure“ nebyl. A proč to tak bylo? To se dozvíte z dalšího odstavce.

Co znamená jeho příjmení? V překladu z latiny do češtiny je to RUBRIKA. Někdy také RUBRUM. Je to původně obvykle červenou barvou psaná poznámka v liturgických knihách, misál atp. Ta obsahuje vysvětlující poznámky především k obsahům či gestům, která doprovázejí slova, tištěná černě. Později to byl i titulek zákona či části knihy. Je to UPOZORNĚNÍ, ZVÝRAZNĚNÍ. Na něco a v mém případě na někoho.

Jeho iniciály jsou také H.R. Což je značka a zkratka pro Chorvatsko. Croatia. REPUBLIKA HRVATSKA. A například na její názvy měsíců. Protože i můj otec v 1919 i moji bratři 1843 se narodili v měsíci v chorvatštině KOLOVOZ. To je AUGUST – SRPEN. Když k tomu přidáme jeho spolupracovníka a mého kolegu z DVOJKY a spolužáka mojí sestry KOLOMAN/KOLMAN tak je to myslím jasné. A já jel na KOLE FAVORIT z ESKA CHEB-EGGER do ukrajinského UŽHOROD v květnu 1969. Podruhé jsem tam byl v roce 1991. Při cestě s KRYMU zpět do Československa. V měsíci KOLOVOZ. Srpen. Po potlačeném pokusu o převrat sovětských komunistů. Vojáky TAMANSKÉ divize. Na jejichž tank vystoupil BORIS JELCIN. Atd.

A proč je to pravda? Protože u nás na DVOJCE se vybudovala v období totality úplně nová UROLOGICKÁ klinika. Byla postavena počátkem sedmdesátých let. A otevřena pravděpodobně v roce 1975. Jejím dlouholetým přednostou v období normalizace byl profesor Eduard HRADEC. Stejně tak se jmenoval soused o dvě patra níže pod námi v ulici pplk. Sochora 1391/4. To byl Zdeněk HRADEC. Byl to filmař. Byl manželem dcery profesora Hanuše KAFKA. Který po okupaci Československa v roce 1968 emigroval a žil a pracoval v německém Dortmundu. (Německo to bylo určitě, ale město je neověřeno). DORTMUND je i DR. TAMANDA. Například. TAMADA je totiž ten kdo řídí – moderuje gruzínskou hostinu. Anglicky TOASTMASTER. A velmi blízké TAMANSKÁ.

Klinika je v ulici Ke Karlovu. Jako muzeum Antonína Dvořáka. Ulice Ke Karlovu vede do ulice ŽITNÁ.

Vladimír Boublík.

Byl to český katolický teolog, vězeň a emigrant, profesor Papežské lateránské univerzity a děkan její teologické fakulty. Mons. Prof. ThDr.

Narodil se dne 16. listopadu 1928 nebo 16. září 1928 v Mokrosuky. Nevím, proč jsou ta data dvě. Ale vím, že 16. listopadu se narodil můj bratranec IVAN BARANNIKOV. Také je to B.I. jako slavný bombardér. A jako rodina mojí babičky na Podkarpatské Rusi. To byli maďarští BÁRÁN. 16. září je svátek svaté LUDMILY. A tak se jmenovala moje matka. A 16. září je i 19. září, a to jsem se narodil já. V.M. s matkou V.M.L./B.M.L. základní klíč operace Benjamin/Bartoloměj.

Vladimír Boublík zemřel buď dne 25. září nebo dne 24. září 1974 v Klatovech. 25. září je plus DVA i 27. září. A to je i 12. září. 24. září je děleno dvěma také 12. září. A to se narodil OTMAR REIDL. Operace Benjamin. A také se narodil tento den syn mé sestry jménem Michal Hrubý. Rusky Gruby. Tedy i M.G. Zemřel v roce, kdy jsem nastoupil na základní vojenskou službu do Litoměřic. V roce, kdy zemřel maršál Žukov. V roce portugalské Karafiátové revoluce (Karafiátovi broučci). A také v roce, který je i číslem našeho vojenského útvaru – 1974 – číslo útvaru 6174. A vy již dobře víte, že tato čísla jsou i 1919 i 1991. Rok narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Vladimír Boublík nastoupil v roce 1939 do Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích. Maturoval v roce 1947. To je i rok 1974 i číslo našeho vojenského útvaru i 1919 i 1991. A také je to rok narození mého bratrance Karel Geblt III. v Teplice – Schönau 1947. Po maturitě strávil jeden rok v teologickém semináři. Měl odjet studovat do Říma. Ale po Únorovém převratu byl obviněn ze špionáže a byl odsouzen ke dvouletému vězení. Byl vězněn v Plzeň-Bory a v Horní Bříza (H.B.). Po propuštění pracoval jako dělník ve ŠKODA PLZEŇ. Jako děd i otec mojí manželky. Dělníci ve ŠKODA PLZEŇ. V roce 1951 dostal povolávací rozkaz a nastoupil PTP na LIBAVA a ŠTERNBERK. Ve Šternberku jsme měli jako učni Vojenských staveb nějakou sportovní soutěž. A Šternberkova je ulice sousedící přes ulici Heřmanova s naší pplk. Sochora. A LIBAVÁ je i L.B. nebo L.V. I LVOV. Odkud pocházel velitel skupiny ARAP kapitán NIŠČIMENKO ADAM. Boublík byl opět uvězněn, a to v Olomoucké věznici a odtud se mu podařilo uprchnout přes NDR do západního sektoru Berlína. Hranici přešel v březnu 1952. V roce, ve kterém jsem se narodil.

Pokračoval v cestě do Říma. Tam se stal Alumnem Nepomuceno. Na kněze byl vysvěcen v lateránské bazilice kardinálem MICARA dne 17. prosince 1955. MICARA je i M.I. CARA. TVÁŘ MILITARY INTELIGENCE. Nebo CARA-KARA. Jako kožišnické a kožařská firma v Československu. S jediným podnikem zahraničního obchodu na DVOJCE s názvem KARA EXPORT. OR hebrejské kůže a Otmar Reidl. A ŠUBA v ruštině a kožišník maršál ŽUKOV. Také Konstantin-Cyril-Kyril-Karel. 17. prosinec je také 17. leden. 17.01. A to je i 1775 a 1770. V roce 1955 se narodila sestra B.I. Barannikov Ivan. Alena/Alice Barannikov. A je to rok ze série roků končících na dvojčíslí složené z 0 a 2 a 5. 17.01. zahájení bitvy u Žaškova.

V roce 1973 onemocněl rakovinou a po marné léčbě na klinice v Římě zemřel v září 1974 v Klatovech při návštěvě svojí matky. Je pochován na hřbitově ve Zbynicích.

Ignác Cornova.

Byl to český historik, náboženský spisovatel a vědecký spisovatel. Narodil se dne 25. července 1740. To je den minus DVA 23.07. nebo 07.23. Datum narození generál František Moravec v Čáslavi. A moje rodné číslo 123. 1740 je i 17.04. A to je i 17.09. a to je plus DVA i 19.09. Datum mého narození a také to je 16.09. a to je narození mojí matky Ludmila. 17.09. je i 17.06. a to je datum narození mojí babičky Marie Geblt/Hon,Han,Hahn v Horní Počaply. Zemřel také dne 25. července, a to v roce 1822. Narodil se a zemřel e stejný den v Praze. U jeho data úmrtí se uvádí i ještě jedna možnost. A to je den 22. červenec. Což je podle mého názoru ukázka toho že 5 a 2 jedno jest. V mém příběhu je také 22. července děleno Moravcovou DVOJKOU i 11. července. Zcela klíčové datum. Narození Olga Havlová na Žižkově. A narození mého tchána Miroslav Svoboda v Plzeň. 11.07. je i 1770 i 1775. a je to také 07.11. Datum Říjnové revoluce v Rusku.

Ignác Cornova vystudoval univerzitu PALACKÉHO v Olomouc. Tehdy se tak nejmenovala. A je to ta univerzita jejíž insignie jsou uloženy a používány univerzitou v Innsbrucku.

Cornova začal dráhu jezuity na akademickém gymnáziu v Klementinu na Starém Městě ve školním roce 1756-57. Klementinum je také jeden ze tří kostelů svatého Klimenta. O nichž tady byla již také řeč. Je to také jméno Klement. V češtině. Je to i Kliment Vorošilov, sovětský maršál. Po něm pojmenovanou školu v Moskvě absolvovali i mnozí českoslovenští generálové. A Vorosilov je anagram Vor Vasil.

V roce 1759-1760 přestoupil do BŘEZNICE. Ano BREZNICE-BREZNEV Leonid – L.B. a BŘEZINA z Horní
Počaply. Pak studoval v letech 1760 až 1764 v Olomouci.

Cornova učil v letech 1771–1772 (!) v Chomutově. Vzpomeňte na sovětského hokejistu Chomutova. Ve školním roce 1772-1773 v Klatovech. Roku 1784 se vrátil do Prahy a učil na akademickém gymnáziu v Klementinu. A tam také přednášel až do roku 1795 všeobecné dějiny. Pro studenty Karlo-Ferdinandovi univerzity. Pro své sympatie k Francouzské revoluce nemohl dále přednášet. Jiná verze říká, že byl tak nemocen že přednášet nemohl. Věnoval se tedy badatelské práci a přednášel soukromě.

Roku 1776, v roce založení USA, byl přijat do zednářské lóže “ U TŘÍ KORUNOVANÝCH SLOUPŮ“. To jsou samozřejmě pozdější TŘI SESTRY. TŘI SLOUPY. Ale i tři pilíře demokratického státu, o kterém tehdy nemohla být v Rakousku vůbec řeč. Je to vláda pod kontrolou parlamentu, a nezávislé soudnictví.

Cornova byl zakládajícím členem Královské české učené společnosti. Psal historické romány a překládal z latiny a francouzštiny. Napsal první monografii o Bohuslav Hasištejnský z Lobkowicz. B.H. i V.H. A LOBKOWICZ je i BASILEK-WASILEK-MASARYK. Nebo také L.B. a KWICZ – L.B. a KIVIŠ. Před chvílí výše uváděný. A KIVIŠ je i VASIL KIŠ.

JEHO JE V ITALŠTINĚ ROH. Ano je to ROH, RUACH, ANGLE, ROCH, ROGUE, HORN. A v Praze je to na ROHU stojící kostel svatého IGNÁCE. Na KARLOVĚ náměstí. Dříve DOBYTČÍM trhu. U Ječné ulice, ve které je vidět nahoře na náměstí Míru stojící kostel svaté LUDMILY. A dolů je vidět ulice RESSLOVA s kostelem svatého KARLA BOROMEJSKĚHO nebo CYRILA/ KONSTANTINA a METODĚJE s místem posledního boje československých parašutistů. A s naproti přes ulici kostelem svatého Václava. A také IGNÁC JANÁK. Tajemník ÚV KSČ poslední roky vlády jedné strany. Přišel do Prahy ze Západoslovenského kraje. Kde je MAKOV v okrese ČADCA. Kde seskočila skupina mého otce s názvem ARAP. PARA je hebrejské kráva.

CORNOVA je v italštině to co RINCÓN ve španělštině. Všimněte si, že ta slova jsou zcela odlišná. Ale jako anagram jsou si velmi podobná CORNOVA a RINCÓN. Jedno je CRNV a druhé RNCN. V jednom je navíc V a ve druhém N. Ruské H. Tedy i V.H. Nebo postě N.V.

Martin Lupáč.

Byl to český náboženský spisovatel. Narodil se ve 14. století. Přesné datum není známo. ale my víme, že 14 je i DVOJKA. Ale hlavně je to také číslo popisné domu mého dědy v Horní Počaply – 74. Zemřel dne 20. dubna 1468. 20. duben je i 20. září. A to se narodil ve Volové v roce 1907 bratr mého otce Petr Mohorita. Rok 1468 je i rok 1948 a také 1968. A tedy i 1989. Iniciály jsou M.L.

Lupáč Martin (L.M.) studoval na pražské univerzitě. Osobně poznal Jana Husa. Roku 1412 se jako student zúčastnil pálení papežské BULY (L.B.). Hlásil se k učení Jakoubka ze Stříbra. A dlouho působil jako farář v Chrudimi. Sympatizoval s mírnějším křídlem táboritů. Spolu s Janem Rokycanou ( také Honza Rokycana H.R.) vyjednával kompaktáta. Roku 1432 a opět 1434 byl vyslán s poselstvem do BASILEJE. Po návratu byl v Praze zvolen členem kněžského poselstva k císaři Zikmundovi v Řezně a roku 1435 v Brně. Spolu s Václavem z Mýta (V.M.) byl zvolen pomocným biskupem kališnického biskupa Jana z Rokycan. V roce 1436 se zúčastnil slavného vyhlášení kompaktát v Jihlavě (JIHLAVA – HAVEL CHE). 1437 byl vypuzen Zikmundem z fary v Chrudimi. Až roku 1452 se jako farář v Klatovech obrací písemným traktátem proti papežskému legátovi Mikuláši z Kusy (NIKOLA X. Stanislav KUSÝ byl předseda FV SSM na fakultě dětského lékařství UK, KUS je také značka množství v obchodě u MACHERIT, stejně jako METER, LT LITER a K.G.)). Později se připojil k jednotě bratrské i když zůstal knězem podobojí.

Nejde pochopitelně o přesný historický výklad událostí, ale jde o jejich souvislost jako mapy v mém příběhu. Šlo o příjímání PODOBOJÍ. Tedy i krev a tělo Ježíše Krista. Ne jedno ale DVĚ. Hlásil se k učení Jakoubka ze Stříbra. Jakoubek je malý JAKUB, YAKOV, JAMES, JACQUES, JAKOVLEV, KUBA, SANTIAGO, IAGO, DIEGO atd. JAKUBSKÁ je ulice vedle Paláce KOTVA naproti kasárnům Jiřího z Poděbrad na náměstí republiky v Praze. Kde sloužil i TYL. JAKOUBEK byl i můj přítel a diskžokej z našeho klubu DVOJKA – JAKUB JAKOUBEK. Bydlel v domě u svatého Tomáše. Byl jsem tam s ním. STŘÍBRO je u PLZNĚ. Je to místo kam jsem vezl jednoho vojka od nás z LITOMĚŘIC. Byl tam převelen. A já jsem ho jel jako doprovod předat tamnímu vojenskému útvaru. Bylo to poprvé a naposled co jsem byl takovým úkolem pověřen. STŘÍBRO je SILVER. Jako DVA výsadky z LONDÝNA. Členem jednoho výsadku byl Alfréd Bartoš (polské Bartoloměj a soused v našem domě v pplk. Sochora 1391/4 a označení velitelství Pražského povstání v roce 1945 v Bartolomějské ulici) ze Sezemic u Pardubic. Na jejichž katastru jsou POČAPLY. Farář dlouho působil na faře v Chrudimi. V CHRUDIM byl dne 1. října 1987 reaktivován 71. úderný výsadkový prapor. Který byl společně s reaktivovaným 1. listopadu 1987 (01.11.) transformovaným 22. plukem speciálního určení v Prostějově základem znovu budovaného výsadkového vojska. Vy, kteří čtete pochopitelně vzpomínáte na to, že jsem obdržel v roce 1974 povolávací rozkaz právě k výsadkovému pluku do Prostějova. Nevím, jestli byl již tehdy 22. 22. výsadkový pluk. Také víte, že tam je výrobna Rudolf Jelínek. A také víte, že datum 01.11. je rok 1775. Založení US Army a US Navy a US Marine. A víte, že 22 je i B.B. Tedy i V a B. Vasil Václav, Basil, Basilea. v Také Barannikov, Bárán. A také víte, že jsem po zásahu generál Štěpán Bunzák nakonec skončil v Litoměřicích. V dalším odstavci máte i další důvod proč tomu tak bylo. Také víte že 22 a 17 což jsou čísla pluků je i 22 a 5. Tedy Tři sestry. Dvě vedle sebe a jedna vzdálená. A číslo mého ročníku na Vysoké škole politické V 25. Vojáci v Chrudimi píší na svém webu, že to všechno, co se dělo ku prospěchu výsadkového vojska v roce 1987 (kdy jsem se stal přesně v té době předsedou ÚV SSM) bylo díky generálovi KUBA a majoru ČEJKA. KUBA je i JAKOVLEV i JAKUB i YAKOV i SANTIAGO i IAGO a DIEGO. Ale i ostrov KUBA a další výše uvedené. ČEJKA byl tajemník OR – ne Otmar Reidl ale Odborové Rady u nás na DVOJCE. Jeho manželka pracovala v Palác FÉNIX na Václavském náměstí u sochy svatého Václava. A u ulice Mezibranská. M.B. Co křižuje kousek výše ŽITNOU ulici. Tam v těch místech, kde byli smrtelně zraněni Václav Sedláček a Jan Opletal. V tomto Paláci FÉNIX bylo v té době kino BLANÍK.

A proč je to pravda? 71. výsadkový prapor byl reaktivován dne 1. října 1987. Ještě jednou 71 je i 17 a tak je to i 5 a i 2. DVOJKA. 1 října je podle generála Moravce krát DVA i 2.října. Na druhý dne 2.října 1987 začal v Praze v Paláci kultury IV. sjezd SSM. A v průběhu tohoto sjezdu jsem byl zvolen předsedou SSM. Nebo třeba MSS a také CCM. Sjezd byl IV. A to je i mnohokrát opakované IVAN a VASIL a také ION a VASILE a také IVAN a VÁCLAV. A totalitě už zbývaly pouze DVA roky. IV. sjezd SSM skončil dne 4. října. A na druhý den 5. října měl narozeniny Václav Havel.

4. října 1990 zemřel můj otec. Podle mého názoru byl zavražděn komunistickou a rasistickou KGB a ŠtB. Mně za trest. Jako později i moje matka a moje tchýně.

Když roku 1462 odvolal papež Pius II. kompaktáta protestoval Martin Lupáč traktátem Contra papam. A roku 1465 hájil ve spisu Contra sex adversaries přijímání podobojí proti HILARIO z LITOMĚRIC.

Leopold Eugen Měchura.

Byl to hudební skladatel, dirigent, varhaník a právník. A také L.M. jako předcházející MARTIN LUPÁČ. Narodil se dne 2. února 1804 v Praze. A to je i naše známé 02.02. A rok 1804 je i 18.04. to je minus DVA i 16.04. Den kdy Otmar Reidl Operace Benjamin seskočil s úkoly od prezidenta Beneše pro domácí odboj. v roce 1941. Jediný z výsadkářů, který seskočil před napadením SSSR. 18.04. je i 18.09. A to je minus DVA i 16. 09. A to je svátek svaté Ludmily. A je to i 19.09. datum mého narození. Měchura zemřel dne 11. února 1870. 11. února je i 11. listopadu. A to skončila první světová válka a narodil se můj bratranec Karel Geblt III. A také je to 17.11. 17. listopad. Rok 1870 je i datum 18.07. A to je děleno dvěma i 09.07. A to se narodil první manžel mojí matky Bohumil Florián. v roce 1909. Měchura byl pochován v rodinné hrobce v Předslav (před Vasil) u Klatov.

Jeho matka byla Marie rozená Lankisch von Hörnitz. L.N. a KIŠ. A z HŮRY. U LOUN seskočil výsadek VASIL KIŠ Z HŮRY. LANKISCH von – z HÖRNITZ. HÖRNITZ je i HORNÍK tedy někdo, kdo dělá v podzemí. Jeho sestra Terezie Měchurová se provdala za Františka Palackého. Jeho synovec byl Jan Křtitel Kašpar Palacký a Marie Riegrová Palacká. Měchura se s hudbou důvěrně seznámil již na panství rodiny OTÍN (OTTO). Tam kde psal PALACKÝ své významné dílo. Další hudební vzdělání získal během studia na piaristickém gymnáziu v Praze. Vystudoval filozofii a práva na Karlo Ferdinandově univerzitě. Po studiích se vrátil do Klatov. V roce 1827 se jeho sestra Terezie vdala za František PALACKÝ. V roce 1827 se on sám oženil s KLÁRA HÄCKNER. K.H. i H.K. i KLÁRA jako CLARA Santa CLARA. A svatá Anežka byla, jak vy víte KLARISKA. Další sestra ANTONIE se provdala za Jan Heyrovský strýce pozdějšího rektora Karlovy univerzity Leopolda Heyrovského. Měchura se přátelil s německým básníkem Karlem Egonem EBERT (Egon byl i zuřivý ROGUE, HRUBÝ, SUROVÝ atd. reportér KIŠ – KISCH EBERT je BERT – BARTOLOMĚJ,) či skladatelem Johann Friedrich KITTL (KT a LT). Přátelil se s JAN PROCHÁZKA a ALOIS VOJTĚCH(ALBERT) ŠMILOVSKÝ. Připomínám dílo připisované Jaroslavu Vrchlickému Rytíř SMIL. Obě jsou WASIL a WASILOVSKY. To je skoro jako maršál WASILEVSKI. K tomu ALBERT – ALBERTOV. A ALOIS české LUDVÍK jako SVOBODA LUDVÍK. A samozřejmě i JAN PROCHÁZKA s jeho dílem PŘESTŘELKA. A tajemník ÚV SSM Jan Procházka.

LEOPOLD EUGEN MĚCHURA měl jako skladatel několik významná děl.

Jeho vzory byli zejména WOLFGANG AMADEUS MOZART a CARL MARIA von WEBER. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY a ROBERT SCHUMANN.

Vy už vidíte sami, že příjmení WEBER je M.B.L. a celé jméno FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY je také L.M.B. Základní klíč operace Benjamin. K tomu ROBERT SCHUMANN a to je R.S. tedy i L.S. – EL CHE. A WOLFGANG AMADEUS MOZART jako W.A.M. WASIL A ANNA MOHORITA. Já a moje sestra. WOLFGANG jako WOLFRAM.

K nejvýznamnějším dílům patří kantáty na české texty z roku 1866. Štědrý den a První májová noc jsou komponovány na slova KARLA JAROMÍRA ERBENA (EL BEN je to španělsky). Pohřeb na Kaňku na text A. V. ŠMILOVSKÉHO (WASILEVSKI maršál). Byly to první kantáty na české texty vůbec. Byly uvedeny 22. března 1868 na koncertě Umělecké besedy na ŽOFÍNĚ. Na provedení se prý podílelo 220 zpěváků a 90 hudebníků.

To se tedy asi neví přesně kolik zpěváků se zúčastnilo. Ale 220 je i v našem systému 0 a 2 a 5 je i číslo mého ročníku V 25. Kam se mi snažili až hystericky zabránit nastoupit lidé z rezidentury KAPEK-VÍT v PRAZE. MIROSLAV ŠLOUF a MIROSLAV ŠTĚPÁN. Bylo to v roce 1977. V roce CHARTY 77. Štědrý den je 24. prosinec. A to je i plus DVA 26. prosinec. A to se narodil můj syn NIKOLA-NIKOLAJ-MIKLÓS-MIKULÁŠ. 24. prosinec je i děleno DVĚMA 12. prosinec. A to byla podepsána v Moskvě v roce 1943 Smlouva o spolupráci SSSR a ČSR. Za účasti BENEŠ a STALIN ji podepsal FIERLINGER ZDENĚK a VJAČESLAV (VASIL) MICHAILOVIČ (MICHAL)MOLOTOV (HAMMER – HAMRY – STARÉHAMRY- SR. MOHORITA). Proč FIERLINGER? Narodil se totiž dne 11.07. Jako OLGA HAVLOVÁ a můj tchán MIROSLAV SVOBODA. A také je to i 17.07. Datum vyvraždění carské rodiny cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. A datum mojí svatby v roce 1976. A také je to minus DVA datum narození prvního manžela mojí matky BOHUMIL FLORIÁN v roce 1909. A také je to datum svatby VÁCLAV HAVEL a OLGA HAVLOVÁ. Aby to byla pravda tak se narodil ve stejném roce jako můj děda KAREL GEBLT I. v DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE v roce 1891. Kromě ZDENĚK byl i EUGEN jako skladatel MĚCHURA a také byl JINDŘICH. Jako je klíčové jméno v mém příběhu. A byl i MARIA. Jako moje babička. Manželka Karel Geblt. Fierlinger byl v té době Sociální demokrat. Stejně jako moje babička a děda GEBLT v HORNÍ POČAPLY. Kteří stejně jako Fierlinger a další a další vstoupily do KSČ. Spolu s majetkem Sociální demokracie. Který jsem já osobně v roce 1990 československé sociální demokracii vracel.

Rok 1866 je i rokem 1989. A vy již víte, že mi v září tohoto roku navštívil ERBAN. EUGEN ERBAN – EVŽEN ERBAN (EL BEN). Spolubojovník mého otce ve Druhé světové válce. S jeho doporučením na VÁCLAVA HAVLA. A také víte, že to, co se odehrálo na NÁRODNÍ třídě 17. listopadu 1989 se událo u KAŇKOVA domu. Kantáty byly uvedeny dne 22. března 1868. 22. března je i 22. října. A to je děleno DVĚMA podle Moravce i 11. října. A to se narodil IVAN HAVEL. ŽOFÍN je ŽOFIE, a to je SOFIE. Jako hlavní město Bulharska. A ulice U Bulhara vedle Vrchlického sadů v Praze v Moravcově kruhu. A místo, kde sloužil jako velvyslanec GRÍŠA SPURNÝ a jako vojenský a letecký přidělenec generálmajor ŠTĚPÁN BUNZÁK. Země, kam jsem jel po třetím ročníku Vysoké školy politické jako nejlepší student s dalšími nejlepšími studenty. Vůbec jsem nejlepší nebyl. Stejně jako na cestě do Rumunska v roce 1971. S nejlepšími vyučenci. Nebyl jsem v tom roce vyučenec a vůbec jsem nebyl nejlepší. Ale tam byl položen základ tomu, co se odehrálo koncem roku 1989 v Rumunsku. Informace byla v roce 1971 předána rumunským vojenským zpravodajcům z DVOJKY. A zrealizovaná koncem roku 1989. Vraždou VASILE MILEU. Ministra obrany. Ta se stala signálem k povstání rumunské armády proti Securitate. Rumunské obdobě KGB a StB.

Významná je rovněž opera MARIE POTOCKÁ (1870), která je první českou operou na ruský námět. Vznikla na podnět FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA. Libreto napsal JOSEF KOLÁŘ (KOLOMAN-KOLMAN-KOLOVOZ) podle epické básně Bachčisarajská fontána (naše B.L. a Fuentetodos kde se narodil Francisco Goya který se narodil ve stejném datu kdy byl můj otec odveden do československé armády v Buzuluku 30.03 1943. Je to i anglické SPRING – i JARO i VESNA, hebrejsky AVIV – TEL AVIV založený v roce 1909) ALEXANDRA SERGEJEVIČE PUŠKINA s využitím Krymských znělek ADAMA MICKIEWICZE. Byla provedena posmrtně v PROZATIMNÍM DIVADLE za řízení Bedřicha Smetany 13. ledna 1871. A vy víte, že 13. ledna 1937 zemřeli v MOJADAHONDA u MADRIDU dva rumunští dobrovolníci z IRON BRIGADE. VASILE MARINE a ION MOTA. A také víte, že jsem na KRYMU v době komunistického převratu v MOSKVĚ instruoval ALEXANDER BORCOV o dalším vývoji situace, pokud se jim nepodaří puč zastavit. A to se povedlo, Protože TAMANSKÁ divize, která byla rozmístěna pučisty v Moskvě se postavila proti pučistům. A BORIS JELCIN promluvil z TANKU. Ne z OBRNĚNCE jako LENIN v Petrohradu v roce1917. A MARIE POTOCKÁ je také M.L. A POTOK je německé BACH. Tedy byla i MARIE BACH. M.B.L. Že to vše souvisí je pravda proto že vodní tok je německy také STROM. Jako STURM und DRANG. Dílo generálporučíka KLINGER. Které dalo název hnutí německých autorů. Především GOETHE a SCHILLER a SCHUBART. KLINGER byl Němec a generálporučík v carské ruské armádě. A vy víte, že GOETHE a SCHILLER ale i samozřejmě řada dalších německých velikánů jezdili často a rádi do KARLOVY VARY a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ i TEPLICE a i CIEPLICE.

A finále? Další velmi významné dílo L.M. LEOPOLD MĚCHURA je ŠTÍT. A vy si vzpomínáte, jak jsem byl vyzván k nástupu na vojenské cvičení k TANKOVÉ divizi do KARLOVY VARY v době průběhu jednoho ze spojeneckých cvičení ŠTÍT. To bylo to cvičení kdy mě odvedli do podzemního velícího centra a na mapě měli zakresleny sovětské atomové zbraně rozmístěné na území Československa. Na vojenské správě mi tehdy dala najevo nadpraporčice československé armády jasně najevo, že tam na to cvičení musím. Byla stejně velká/malá jako moje milovaná babička MARIE HON, HAHN, HAN z Horní Počaply a jako ALICIA/ALENA LOMBARDELLI moje láska ze školy v Moskvě a jako ředitelka SPURNÁ (manželka GRÍŠA SPURNÝ) z naší školy na Strossmayerově náměstí.

A proč je to zase všechno pravda? Protože MĚCHURA, jak již bylo výše se se mnou učil ve stejné třídě ve VOJENSKÝCH STAVBÁCH, co sídlily v PALÁCI KOTVA, automechanikem. Jeho matka MĚCHURA pracovala v našem učňovském středisku v ulici MEZIHOŘÍ LIBEŇ (MIŽHORJE/VOLOVÉ a LEE BEN). Byla rozvedená a pak se provdala za vedoucího tohoto našeho učňovského střediska příjmením LÁSKA. Ten skončil nějakým řízením osudu ( Holy Spirit) na mezinárodním oddělení ÚV KSČ. Vůbec jsem to nevěděl. Až když mi při cestě do POLSKA v roce 1990 řekli, že mi tam doprovodí LÁSKA. Bylo to na setkání s BRONISLAV GEREMEK a potkal jsem se tam také s LEZSEK MILLER a ALEK KWASNIEVSKI a asi i s JUREK SMAJDZYNSKI.

Johann Brotan.

Byl to rakouský strojař, inženýr a železniční inženýr. Stavitel železničních lokomotiv. Pracoval pro Císařsko královské státní dráhy. Narodil se dne 24. června 1843 v Klatovech. Zemřel dne 20. listopadu 1918 ve Vídni. 24.06. je i 24.09. A to je děleno dvěma i 12.09. A to se narodil OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN/BARTOLOMĚJ. A také můj synovec MICHAL G/H. HRUBÝ. GRUBY MICHAL. M.G. 20.11. je i 10.11. Rok 1775 a 1770. I 11.10. datum narození IVAN HAVEL. Minus DVA je to 09.10. a to „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA.

Vystudoval polytechnický institut ve Vídni. Pracoval ve státní společnosti pro výstavbu telegrafů. TELEGRAF je MORSE. WASIL. Celým jménem SAMUEL FINLEY BREESE MORSE. To je WASIL L.B.M. Základní klíč Operace Benjamin/Bartoloměj. Pracoval také pro THEISS-EISENBAHN-GESELLSCHAFT. THEISS je také THE SIS. Pracoval pro MAĎARSKOU VÝCHODNÍ DRÁHU (anglicky HUNGARIEN EASTERN RAILWAY – H.R. a německy také UNGARISCHE OSTBAHN – U.O.) a LEMBERG-CZERNOWITZ-JASSY EISENBAHN. LEMBERG je L.M.B. a EL CHE. Je to město LVOV v HALIČ/GALICIA. CZERNOWITZ jsou ČERNIVCI. Kdysi hlavní město BUKOVINY. Leží na řece PRUT. To je anglické slovo ROD. Autorem komplexu ČERNIVICKÉ UNIVERZITY byl JOSEF HLÁVKA. Ano ten výše uvedený. JASSY je pak rumunské město (srovnej opera VRCHLICKÉHO a FOESTR jménem JESSICA a JESSIE z československého filmu s herečkou O.S. nebo O.B. s JASSY) hlavní město MOLDAVSKÉ župy na řece BAHLUI – M.B. BAHÝL se jmenovala předsedkyně ústřední revizní komise ÚV SSM.

Brotan pak přešel k Rakouským státním drahám. V letech 1902 až 1909 byl přednostou lokomotivních dílen v GMÜND – ČESKÉ VELENICE. V roce 1912 odešel do penze. Je znám především jako konstruktér originálního řešení skříňového kotle lokomotiv. Který nese jeho jméno. BROTANŮV KOTEL. BROTAN KESSEL. To je i BROTAN X L. EL CHE. BROTAN je i anagram zde mnohokrát zmiňovaného THE BRAUN ve všech podobách. Byl I.B. Jako můj bratranec IVAN BARANNIKOV. A jako bombardovací letou B.I. VELENICE jsou i VESELINE.

BROTAN je BROT – CHLÉB – EL CHE B. Je to i BREAD – DR.B. A také LECHEM – MILCH – MICHAL – MIKAL – KLIMA – KAMIL – WASIL.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *